Page 1

SEJARAH SPM 1249/3 Tema/Tajuk : 10.1 Nasionalisme di Malaysia sehingga Perang Dunia Kedua SOALAN: Imperialisme Barat di Asia Tenggara sejak abad ke -16 didorong oleh keinginan untuk mengeksploitasi ekonomi. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah iktibar yang boleh diteladani oleh Malaysia dalam usaha memajukan ekonomi negara.

Peringatan: Calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka jawapan di bawah. Format

Pengenalan

Aspek Memahami kehendak tugasan soalan Memahami faktor-faktor imperialisme Barat

Menganalisis perubahan sistem politik di Asia Tenggara Mengaplikasi matlamat Malaysia dalam usaha memajukan ekonomi Isi dan Huraian negara Menilai kejayaan Malaysia dalam sektor ekonomi

Mencipta/menjana idea dalam usaha-usaha menghadapi cabaran pada abad ke-21 bagi

Perincian 1 Pengenalan Jelaskan imperialisme Barat di Asia Tenggara 2 Faktor-faktor imperialisme Barat di Asia Tenggara Bincangkan faktor-faktor imperialisme Barat di Asia Tenggara 3Huraikan perubahan sistem politik yang berlaku di negara-negara berikut: (a) Indonesia (b) Tanah Melayu 4 Langkah-langkah ke arah matlamat Malaysia memajukan ekonomi Negara. Bincangkan langkah-langkah yang diambil oleh Malaysia dalam usaha untuk memajukan ekonomi Negara. 5 Kejayaan Malaysia dalam sektor ekonomi di peringkat antarabangsa Pada pendapat anda,sejauh mana kejayaan yang dicapai oleh Malaysia dalam sektor ekonomi di peringkat antarabangsa?

Markah Penuh 5 markah

30 markah

15 markah

15 markah

10 markah

6 Cabaran dan langkah menhadapi cabaran pada abad ke-21 (a)Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh

10


menjamin kemajuan ekonomi Negara.

Kesimpulan

Malaysia pada abad ke 21 bagi markah menjamin kemakmuran ekonomi negara. (5m) (b)Nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran tersebut. (5m) Menghayati nilai –nilai 7 Nilai-nilai murni daripada murni/iktibar/patriotisme perkembangan daripada perkembangan ekonomi Negara ekonomi negara Nyatakan nilai-nilai murni atau iktibar yang diperoleh dalam usaha memajukan ekonomi negara di peringkat globalisasi. Merumuskan secara 8 Rumusan keseluruhan isi yang telah dibincangkan. • Pengetahuan yang diperoleh. • Iktibar kepada diri,bangsa dan negara. • Harapan untuk masa depan ekonomi Malaysia yang lebih cemerlang.

NOTA BAB 1  

TAMADUN AWAL MANUSIA

NOTA BAB 1  

TAMADUN AWAL MANUSIA

Advertisement