Orava - turistický sprievodca

Page 1

ORAVA Turistický sprievodca

ICN Námestovo, a.s.

029 01 Námestovo, Nábrežie 1038


Víta Vás Orava,

poskytujúca nevyčerpateľné krásy, pohľady i scenérie. Prostredie, ktoré posilňuje a podmaňuje. Pokoj, ktorý napĺňa človeka šťastím, ktorý inšpiruje i núti zamýšľať sa. Občania Oravy vybrali pre Vás sedem najväčších prírodných, kultúrnych, historických a technických zaujímavostí nášho regiónu, ktoré môžeme pre ich výnimočnosť právom nazývať Siedmimi divmi Oravy.

Zdroj: www.orava.sk, Foto: Peter Leginus


Prosím zoznámte sa s nimi a budeme veľmi radi, keď ich aj osobne navštívite. Na západe sa hovorí že majú zlatý chlieb, ale tvrdé srdce. Na Orave bol chlieb vždy tvrdý, ťažko sa naň pracovalo, ale srdce Oravského človeka bolo vždy zlaté. Príjmite teda naše pozvanie na Oravu a pevne veríme, že sa budete cítiť ako doma. Symbolicky vám otvárame dvere domu, v izbe prikrytý stôl a na ňom chlieb. Vstúpte...


HRAD NA SKALE - ORAVSKÝ HRAD Národná kultúrna pamiatka POLOHA: GPS Position 19°21‘30“E, 49°15‘47“N Región: Žilinský okres: Dolný Kubín obec : Oravský Podzámok Prvá písomná zmienka v roku 1267 NAJDÔLEŽITEJŠIE ÚDAJE: - Najnavštevovanejší hrad na Slovensku - Jeden z najkrajších hradov na Slovensku - Pravidelné podujatia: Odomykanie hradu, Divadelný Podzámok, Vianoce na hrade Rozprávkovo - strašidelný hrad, Noc múzeí - Osvetlenie hradu zabezpečuje 83 svietidiel, z toho 43 vo vnútri hradu a 40 vonku ako osvetlenie pevnosti. Otváracie hodiny: 30.4. - 31. 5. 8.30 - 17.00 hod. 1. 6. - 30. 6. 8.30 - 17.30 hod. 1. 7. - 31. 8. 8.30 - 18.00 hod. 1. 9. - 30. 9. 8.30 - 17.00 hod. 1. 10. - 31. 10. 8.30 - 16.00 hod. 1.11. - 23.12. 10.00 - 15.00 hod. kontakt: +421 43 5816119 e –mail: lektor@oravskemuzeum.sk http://www.oravamuzeum.sk


Zdroj: Oravské múzeum P.O. Hviezdoslava, Foto: Michal Glonek

V úzkom údolí Oravy sa na strmom vápencovom brale priamo nad obcou Oravský Podzámok vo výške 112 m nad hladinou rieky Oravy hrdo vypína Oravský hrad. Prvé písomné doklady o hrade pochádzajú z roku 1267, keď ho kráľ Belo IV. prevzal od Mika Balaša ma stal sa kráľovským majetkom. V roku 1298 patril Matúšovi Čákovi Trenčianskemu a po jeho smrti sa Orava dostala do rúk mocného magistra Donča. V roku 1333 získal hrad Karol Róbert, ktorého ( neskôr aj jeho syna ) zastupoval na hrade kremnický komorský gróf v roku 1267 Leopold a po ňom množstvo kastelánov. V čase husitských výprav vlastnil hrad Ctibor zo Stiboríc a po ňom ho proti husitom v roku 1433 bránil Mikuláš Balický.


ORAVSKÁ LESNÁ ŽELEZNICA Tanečník - Oravská Lesná POLOHA: GPS Position 19°9‘40.68“ E, 49°23‘8.16“ N Región: Žilinský okres: Námestovo obec : Oravská Lesná VZNIK: 1918 NAJDÔLEŽITEJŠIE ÚDAJE: - Oravská lesná železnica je súčasťou pôvodnej KysuckoOravskej lesnej železnice - Úsek Chmúra - Beskyd - Tanečník je národná kultúrna pamiatka od roku 1991 - Jediná železnica na Hornej Orave o dĺžke 3,3 km - V areáli železnice je vybudovaný náučno- turistický chodník Tanečník - V sedle Beskyd vybudovaná vyhliadková veža Otváracie hodiny: 1. 5. - 31. 10. Po – Ne, 9:00 – 17:00 hod. 1. 11. - 30. 4. Po –Ne, 9:30 – 15:30 hod kontakt: +421 43 5816119 e –mail: lektor@oravskemuzeum.sk http://www.oravamuzeum.sk


Zdroj a foto: Oravské múzeum P.O. Hviezdoslava

Začiatkom 20. stor. sa vedenie Oravského komposesorátu rozhodlo riešiť otázku dopravy dreva a za týmto účelom vybudovať lesnú železnicu s rozchodom 760 mm schopnú prekonať členitý terén. Lesné železnice v tomto období predstavovali modernú, ale už osvedčenú technológiu, ktorá sa dobre uplatnila v lesnom prostredí v celej strednej Európe. Projekt novej lesnej železnice bol vyhotovený v období 1. svetovej vojny a v dňoch 3. – 4. 7. 1918 získal stavebné povolenie. Využitím práce vojnových zajatcov bola trať už 27.7. 1918 uvedená do prevádzky. Nová železnica viedla z Oravskej Lesnej cez Zákamenné do Lokce. Umožnila vyvážať drevo z lesných správ Oravského komposesorátu s centrom v Mútnom a Zákamennom, nemala však žiadne spojenie s verejnou železničnou sieťou.


BRESTOVSKÁ JASKYŇA Národná prírodná pamiatka POLOHA: GPS Position 19°39′39.54″ E, 49°15′29.4″ N Región: Žilinský okres: Tvrdošín obec : Zuberec VZNIK: Doba zaľadnenia, v krase Studeného potoka NAJDÔLEŽITEJŠIE ÚDAJE: - Rozsiahla aktívna fluvio - krasová jaskyňa. Názvy jaskyne: Stefkowka, Zuberecká - Ukážková lokalita z hľadiska výskytu rôznorodých výplní: triasové dolomity, gutensteinské a reifliské vápence, vápencovo- dolomitické brekcie a paleogénne brekcie, vápence bazálnej litofácie. - V podzemnom labyrinte sa spájajú v jednu riečnu sústavu potoky Studená, Voľarisko, Múčnica Otváracie hodiny: Brestovská jaskyňa je pre verejnosť zatvorená !

kontakt: +421 (0)44 553 64 11 e –mail: caves@ssj.sk web: http://www.ssj.sk


Zdroj: Správa slovenských jaskýň, Foto: Pavol Staník

Brestovská jaskyňa sa nachádza v katastri obce Zuberec v nadmorskej výške 867 m. Vznikla hlavne eróznou činnosťou Studeného potoka, ale na jej tvorbe sa uplatnila aj korózna činnosť presakujúcich atmosférických vôd. Patrí k najvýznamnejším jaskynným systémom oravského regiónu a Západných Tatier. Jaskyňou preteká aktívny podzemný tok s viacerými jazerami a sifónmi. Po speleologických a speleopotápačských prieskumoch jej dĺžka v súčasnosti dosahuje 1890 m. Brestovská jaskyňa patrí medzi druhovo najpestrejšie podzemné úkryty netopierov na Orave. V jaskyni a jej bezprostrednom okolí bolo doposiaľ ziste ných 9 druhov netopierov. V podzemnom toku sa vyskytujú chránené druhy bezstavovcov, ako napríklad ploskuľa vrchovská (Crenobia alpina), alebo larvy podeniek druhu Baetis alpinus, ktoré sú charakteristické pre chladné horské a dobre okysličené pramenné vody. V prípade výskytu Mesoniscus graniger v Brestovskej jaskyni sa navyše jedná o najsevernejšiu známu lokalitu tohto druhu a zároveň aj suchozemskej jaskynnej rovnako nôžky (Isopoda) v Európe vôbec.


ROHÁČE Západné Tatry POLOHA: GPS Position 19°21‘30“E, 49°15‘47“N Región: Žilinský okres: Dolný Kubín obec : Zuberec, Zverovka PÔVOD: Koniec Treťohôr

NAJDÔLEŽITEJŠIE ÚDAJE: - najvyššie horstvo Oravy - najvyšší štít: Baníkov (2178 m) - Štátna prírodná rezervácia: Roháčske plesá a Chránená kamzičia oblasť - sezónne uzatvorenie vysokohorských chodníkov: 1.11 - 15. 6. - Skialpinistická sezóna ( Spálená dolina, 21.12 - 15.4. )

kontakt: HZS – sever tel: 0903624066 e –mail: ztsever@hzs.sk web: http://www.hzs.sk


Zdroj: Obec Zuberec, Foto: Peter Leginus

Farebná pestrosť a tvarová dokonalosť horských rastlín umocnená scenériami vysokohorského prostredia, Roháčske plesá a najkrajšie doliny na svete zaraďujú naše Oravské Alpy medzi jej 7 divov. Kryštalické pásmo, ktoré sa vytvorilo koncom treťohôr predstavuje komplex geologických útvarov a reliéfových tvarov začínajúcich od východu masívnym žulovým Volovcom a končiac vápencovými vrcholmi Sivého vrchu a Bielej Skaly.


SLANICKÝ OSTROV UMENIA Chránená prírodná pamiatka POLOHA: GPS Position 49.406944° N, 19.517778° E Región: Žilinský okres: Námestovo obec : Námestovo VZNIK: 1953 NAJDÔLEŽITEJŠIE ÚDAJE: - Expozície sú sprístupnené od 15. mája do 15. septembra - Preprava návštevníkov na ostrov loďou SLANICA - Na ostrove môžete vidieť aj sochu Antona Bernoláka - V kaplnke Klinovských je nainštalovaná výstava z histórie zatopených obcí - Hudobné leto, koncerty vážnej hudby na ostrove - Stretnutie rodákov zo zaplavenej obce poslednú augustovú nedeľu Otváracie hodiny: - prvá plavba o 9.00 hod. - každá nasledujúca plavba je podmienená minimálnym počtom 15 osôb. Plavba na ostrov a späť trvá približne 80 min. Od 1. – 15. 9. posledná plavba o 15.00 kontakt: 0905 915 108 e –mail: orgaldk@vuczilina.sk http://www.oravskagaleria.sk


Zdroj: Oravská galéria, Foto: Michal Glonek, Katka Kozáková

V prekrásnej prírodnej scenérii Slanického ostrova umenia uprostred Oravskej Priehrady sú lokalizované stále expozície tradičného ľudového umenia zo zbierok Oravskej galérie. mZ piatich osád, ktoré navždy zmizli pod vodou priehrady v r. 1953 sa ako ostrov zachovalo iba návršie s barokovým kostolom a kalváriou, ktoré kedysi tvorilo dominantu obce Slanica. O niekoľko rokov vznikla myšlienka vytvoriť trvalé expozície Oravskej galérie, ktoré boli otvorené v rokoch 1973 – 1975. V interiéri kostola s fasádou z obdobia klasicizmu je nainštalovaná expozícia „Tradičná ľudová plastika a maľba“ a v exteriéri ostrova vzniklo lapidárium „Oravskej kamenárskej tvorby 18. a 19.storočia“.


VODNÉ DIELO ORAVA Oravská priehrada POLOHA: GPS Position 49.399722° N, 19.545556° E Región: Žilinský okres: Námestovo, Tvrdošín obec : Námestovo VZNIK: 1954

NAJDÔLEŽITEJŠIE ÚDAJE: - rozloha max. stav: 35 km2 - objem vody: 350 mil. m3 - priemerná hĺbka: 15 m - maximálna hĺbka pri priehradnom múre: 38 m - Nadmorská výška hladiny: 602,4 m n. m. - inštalovaný výkon dvoch Kaplanových turbín je 21,75 MW. a prietok 2 × 50 m³/s - výroba elektr. energie:31 GWh. - chránený areál od 1.1. 2001

NATURA 2000 Územie Európskeho významu

kontakt: 044 / 432 83 92 e –mail: ruzomberok@svp.sk web: http://www.svp.sk


Zdroj: www.orava.sk, Foto: Michal Glonek

Vodná nádrž Oravská priehrada je súčasťou vodného diela Orava (súčasťou je aj vyrovnávacia nádrž Tvrdošín), vybudovaného na sútoku ku Bielej a Čiernej Oravy. O stavbe údolnej hrádze na zadržiavanie prvého prívalu povrchových vôd sa uvažovalo už v 18.storočí. Prvý model projektovanej drevenej priehrady z roku 1730 je uložený v Oravskom múzeu na Or. hrade. Prvé práce na projekte sa začali presne 24. júla 1941 a do prevádzky bola priehrada pustená v roku 1954. Po napustení ostali pod vodnou hladinou obce Slanica, Osada, Oravské Hámre, Ľavkov, Ústie nad Oravou a 2/3 Námestova, preto v Námestove nie je historické centrum. Je jedna z najvýznamnejších lokalít výskytu vodných vtákov na Slovensku na migračnej trase vodného a pri vode žijúceho vtáctva v cezhraničnej polohe pri hraniciach s Poľskom. Oravská priehrada je dôležitý národohospodársky objekt, súčasť Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava. Pre zachovanie a zlepšenie ochrany životného prostredia Or. priehrady bol schválený zastupiteľstvom Námestova, Trstená a obce Bobrov štatút Or. priehrady, záväzný pre právnické a fyzické osoby pri riešení ochrany životného prostredia, výstavby, hospodárskej činnosti, rekreácie a športovej činnosti, ako aj pre všetkých návštevníkov.


BOBROVA RAĽA

Pamiatková rezervácia ľudovej architektúry Podbiel POLOHA: GPS Position 49.3068553° N 19.4846150°E Región: Žilinský okres: Tvrdošín obec : Podbiel VZNIK: 1626

NAJDÔLEŽITEJŠIE ÚDAJE: - Najväčší zachovaný komplex pôvodnej ľudovej architektúry v strednej Európe. - 64 dreveníc z minulého storočia, pamiatková rezervácia vyhlásená r. 1977 - Autentičnosť sídelnej formy obce Podbiel dokazujú jej jedinečnosť v rámci Slovenska aj Európy

kontakt: 043/5381031 e –mail: podbiel@orava.sk web: http://www.podbiel.sk


Zdroj: obec Podbiel, Foto: Peter Leginus, Michal Glonek

Súbor drevených ľudových stavieb z konca 19. a začiatku 20. storočia do dnešných dní vytvára malebné prostredie obce Podbiel. Šindľom kryté dreveničky lemujú hlavnú cestu. Najstarším zachovalým domom je dom č. 115 z roku 1833. Dnešnú Pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry tvorí 64 dreveníc, ktoré sa sa prispôsobujú novým životným podmienkam, rešpektujúc základné charakteristické znaky ľudového domu. Prehliadka rezervácie so sprievodcom zahŕňa výklad o architektonickom majstrovstve tvorcov dreveníc. Väčšina objektov už nie je obývaná, ale slúži na rekreačné účely.


MAPA ORAVY Maľovaná mapaORAVA Na tomto malom území môžete ako v kvapke vody vidieť celý svet. Chočské vrchy s Chočom, ktorý voláme pupok sveta. Je to vrch s rodokmeňom, ktorý sa sem presunul v druhohorách počas veľkého pohybu platní zemskej kôry. Západné Tatry, ktoré sa vyvrásnili práve vtedy, kedy Himaláje - v treťohorách. Vtedy vzniká na Orave aj riečna sieť – rieka Orava ( Oravica, Revúca, bystrá rieka, riava, ktorá pri veľkom toku reve, hučí / z praslovančiny orať = revať ) , po ktorej dostalo meno aj územie. Oravská Magura od päty Oravskej priehrady po Minčol krásny obraz prírodných krás počas celého roku, najkrajšia však v zime keď ju prejdete na bežkách za dva dni. Oravské Beskydy, kde stromy zomierajú postojačky so svojimi vrcholmi: Piľskom a Babou Horou, kde Oravci s Poliakmi chodili vítať slnko. Doktor prírodných vied Emanuel Bartoš, vedec európskeho významu tam popísal okolo 300 druhov machov. Nechcete sa ich dotknúť? Na Orave je stále pekne, ako Oravci vravia, stále sa tu deje božie divadlo. Len treba byť naň pripravení, ak chcete zažiť, čo básnik P.O. Hviezdoslav v Pozdrave Hájnikovej ženy. Vitajte a cíťte sa tu na Orave dobre.

Autor: Ing. Miloš Štepita, Grafická úprava: Michal Glonek Turistického sprievodcu vydáva: Informačné centrum Námestovo, a.s. Autori fotografií: Peter Leginus, Katka Kozáková, Michal Glonek a Pavol Staník. Ručne maľovaná mapa Oravy bola vložená so súhlasom vydavateľstva: CBS spol, s.r.o. Banská Bystrica.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.