Global - broj 1, svibanj 2014.

Page 5

STUDENTSKI ŽIVOT/DRUŠTVO

Svibanj 2014.

5

vinska dokumentacija ponovo na usluzi novinarima, istraživačima i studentima

udnik novinskih isječaka tupan i u digitalnom obliku? Korisnik pri ulasku u zgradu HDA mora imati identifikacijsku iskaznicu, čija je tjedna cijena 20 kuna, mjesečna 40 kuna, a godišnja iznosi 100 kuna. Umirovljenici i studenti prilikom učlanjenja u Hrvatski državni arhiv imaju popust od 50 posto na godišnju članarinu

materijal može fotokopirati ili fotografirati digitalnom kamerom ili mobitelom”, dodala je Grubišić Čabo. Preuzimanjem Vjesnikove novinske dokumentacije ponovo su se otvorila vrata starijim i mlađim generacijama novinara, komunikolozima i studentima. INTERES POLJSKIH ZNANSTVENIKA „Do sad nas je posjetilo oko 40 novinara, na što smo izuzetno ponosni”, rekla je Grubišić Čabo te nadodala da je „imala priliku raditi s dva znanstvenika s poljskih sveučilišta koji su bili ugodno iznenađeni kada im je ponudila njihovu hemeroteku”. Vjesnikovu novinsku dokumentaciju Arhiv je službeno preuzeo u lipnju 2013. godine, dogovorom HINE, Arhiva i Ministarstva kulture. Iako je digitalizacija Vjesnikove novinske dokumentacije nešto o čemu se pričalo još od 2007. godine, ona je još uvijek u povojima. „Prema našim saznanjima, do kojih

Foto: Emil Čančar

„Vjesnikova hemeroteka“ jedna je od najvećih zbirki novinskih isječaka

sporta i ekonomije, odnosno privrede, kako se nekada zvala. Osamdesetih godina modernizacija otvara nova područja, poput religije i tehnologije. „Bila sam urednica unutarnje politike te sam vodila područje politike. Moj posao bio je davanje informacija novinarima iz tog područja, ali po potrebi i iz ostalih područja”, rekla je Grubišić Čabo. DOKUMENTARISTI POPUT GOOGLEA Prije interneta, kada bi novinari radili članke, uvijek bi konzultirali dokumentariste kako bi vidjeli što je netko ranije pisao o toj temi, pa možemo reći da su dokumentaristi novinarima služili kao svojevrstan Google. „Novinski članci tada su se 70 posto temeljili na dokumentaciji, dok je samo 30 posto bila nova vijest”, navodi Grubišić Čabo.

Anđelka Grubišić Čabo, arhivistica

Prošle smo godine digitalizaciju Vjesnikova gradiva prijavili na natječaj za posebne programe digitalizacije kulturne baštine u Ministarstvu kulture, a planiramo se prijaviti i na odgovarajuće EU projekte, kaže ravnateljica Hrvatskog državnog arhiva Vlatka Lemić

Od 500.000 fotografija Fotodokumentacije lista Vjesnik Hrvatski državni arhiv ove godine planira srediti i digitalizirati tematsku cjelinu Prvi svjetski rat Zlatko Herljević, dugogodišnji novinar i urednik u Večernjem listu i Vjesniku, kaže da je ugodno iznenađen brzinom kojom je dobio željene članke. „Platio sam godišnju članarinu od 100 kuna i naručio članke o padu zrakoplova američkog ministra trgovine 3. travnja 1996. godine, koji su mi trebali u nastavne svrhe na fakultetu. Kopije originalnih članaka dočekale su me drugi dan u Hrvatskom državnom arhivu. Dakle, ako radite neku temu vezano za razdoblje prije Googlea, Vjesnikova novinska dokumentacija je nezaobilazna, a sada je dostupna gotovo u realnom vremenu, što je novinarima koji rade teme od iznimne važno-

Foto: Helena Pereković

sti”, istaknuo je Herljević. Napominje da će dokumentacija biti od velike pomoći istraživačima, publicistima i studentima koji se bave poviješću novinarstva ili pišu diplomske radove. „To vam je kao da ste pronašli zlatnu žilu. Eto, ja sam nakon gašenja Vjesnika, te crne srijede 12. rujna, iz redakcije uspio odnijeti tek dvije-tri kutije svojih novinskih isječaka. Sada znam da mogu gotovo sve svoje i tuđe tekstove tematski pronaći u Hrvatskom državnom arhivu”, naglasio je Herljević. DO TEKSTA ZA JEDAN DAN Nakon modernizacije u osamdesetiima, na dokumentiranju je radilo 25 ljudi, međutim urušavanjem kuće Vjesnik taj se broj smanjio te je broj zaposlenih bio tri puta manji prije nego što je HINA preuzela cijelu dokumentaciju. Pojavom interneta i gašenjem Vjesnika pao je i interes za korištenjem Vjesnikove novinske dokumentacije. Nakon što je Vjesnikovu novinsku dokumentaciju preuzela HINA, ona je premještena iz poznatog Vjesnikova nebodera u novinarima udaljeni Kerestinec, inače arhivsko spremište Hrvatskog državnog arhiva, čiji je prostor ustupljen na zahtjev HINE. „Skrbeći o osiguravanju primjerenih uvjeta za zaštitu ove dokumentacije, Arhiv je na temelju zahtjeva HINE omogućio privremenu pohranu ovog gradiva u arhivskim spremištima koje

Vlatka Lemić, ravnateljica Hrvatskog državnog arhiva

se nalazi u Kerestincu”, navodi Lemić. Preuzimanjem, Vjesnikova novinska dokumentacija gubi svoju prvobitnu ulogu pa novinari više nisu bili glavni korisnici. Plan projekta bio je da se digitalizira dokumentacija za državnu upravu, zbog čega su novinari od 2007. do 2013. godine vrlo rijetko koristili dokumentaciju. Prvenstveno zato što je to za same novinari bilo izuzetno skupo, a drugo, zato što se dugo čekalo na zatražene materijale koji su bili smješteni u Kerestincu. Iako je i danas građa Vjesnikove novinske dokumentacije smještena u Kerestincu, sistem dostave zatraženih materijala funkcionira na dnevnoj bazi. „Kada novinari ili bilo koji drugi korisnici dođu u Hrvatski državni arhiv i zatraže materijale, oni im se u roku od jednog dana dostave u veliku čitaonicu Arhiva. Potom novinar ili korisnik taj

Foto: Emil Čančar

smo došli dogovarajući primopredaju gradiva u Arhiv, digitalizirano je oko dva posto gradiva, i ti digitalni snimci nisu preuzeti u Arhiv”, ističe Lemić. Treba istaknuti da su fotodokumentacije uvijek pripadale samo redakciji te one nisu bile dio centralne dokumentacije. Vjesnikova fotodokumentacija do raspada Vjesnika ostala je u neboderu, a HDA ju je preuzeo u dva navrata 2012. godine od NN Pressa, nesređenu i u jako lošem stanju, bez inventarnih knjiga. „Gradivo je popisano prema tematskim cjelinama prilikom preuzimanja, a trenutačno je smješteno u spremištu Fototeke HDA, gdje je započela i njegova obrada”, navodi Lemić. Iako Fotodokumentacija još dugo neće biti dostupna, Hrvatski državni arhiv ove godine planira srediti i digitalizirati tematsku cjelinu Prvi svjetski rat.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.