Page 1


MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2017


ÍNDEX

1.

INSTITUCIONAL 1.1. Presentació

1.2. Òrgans de govern i estructura de funcionament 1.3. Activitats, programes i serveis

P.5 2.

FOMENT DE L’ESPERIT EMPRENEDOR 2.1. Programa E2 2.2. Premis E2 2.3. Dades Programa E2 i Premis E2 2.4. Mercadet Escola d’Emprenedors

P.11 3.

CREACIÓ EMPRESARIAL

3.1. Assessorament empresarial 3.2. Tallers de pla d’empresa

P.19 4.

CREIXEMENT EMPRESARIAL 4.1. T'Acompanyem

P.25

5.

9.

PROJECTES SECTORIALS

CONSOLIDACIÓ EMPRESARIAL

9.1. Clúster Oli

5.2. Societat d’inversió

9.2. Reforç de la competitivitat del sector vitivinícola de Lleida

5.1. Rondes de finançament

P.31

P.55

6.

10.

6.1. Reempresa

10.1. Plataforma virtual d’ocupació

CONTINUÏTAT EMPRESARIAL P.35 7.

TALENT I OCUPACIÓ

10.2. Jornades d’ocupació

P.65

DINAMITZACIÓ DE LA XARXA DE CENTRES D’EMPRESES INNOVADORES

11.

7.2. Participació en fires

11.2.1. Comunicació offline i online

7.1. Emforma

P.41

COMUNICACIÓ I DIFUSSIÓ

11.1. Programa Lleida en valor (TV) 11.2. Canals de comunicació 11.2.2. Participació en informatius i programes de ràdio i televisió

8.

11.2.3. Xarxes socials

P.51

12.

PROJECTES EUROPEUS. EROVET

P.69

ACTES I ESDEVENIMENTS P.77


2017


MEMÒRIA D’ACTIVITATS

1.

INSTITUCIONAL 1.1. Presentació

1.2. Òrgans de govern i estructura de funcionament 1.3. Activitats, programes i serveis

7

Comitè Executiu GLOBALleida


1. INSTITUCIONAL

8

1.1 PRESENTACIÓ

GLOBALleida és un projecte inter-institucional fruit de la voluntat d’integrar en una sola entitat tota l’activitat de promoció econòmica i projecció del territori lleidatà així com els recursos que actualment s’hi destinen des de les diferents institucions.

Missió

Coordinació

Territorialitat

Contribuir al desenvolupament econòmic, empresarial i territorial en tot l’àmbit de la demarcació de Lleida a través del foment de l’emprenedoria i l’ocupació, el suport a la innovació i la competitivitat, i l’impuls de la projecció exterior del territori.

La coordinació i integració dels recursos permet oferir un ampli ventall de serveis, tendir a l’autofinançament i a la suficiència de les diferents àrees operatives.

És un compromís de GLOBALleida mantenir una presència significativa en tot el territori lleidatà i contribuir al seu desenvolupament.

Visió Esdevenir el referent a la demarcació de Lleida en l’àmbit del foment de l’emprenedoria i de l’ocupació, el suport a la innovació i a la competitivitat empresarials, i la projecció exterior del territori per tal de contribuir al seu desenvolupament econòmic, empresarial i territorial.

Valors Cooperació La col·laboració entre institucions permet aprofitar tots els recursos disponibles al territori de Lleida així com establir aliances públicoprivades.

Eficiència L’orientació a resultats de GLOBALleida suposa sistemes d’avaluació i millora contínua amb l’objectiu de maximitzar la qualitat dels serveis i la generació de valor. Desenvolupament del talent La formació contínua, el treball en equip i la transversalitat són factors clau per al lideratge, desenvolupament i gestió de projectes amb garantia d’èxit i excel·lència. Visibilitat La integració de recursos econòmics i humans permet orientar-se a projectes tractors d’alt impacte que donen gran visibilitat i projecció exterior al territori.

2017


MEMÒRIA D’ACTIVITATS

Eixos Persones El coneixement és el principal actiu que condicionarà el nivell de benestar social en el futur. Així doncs, en l’economia actual, el coneixement i les persones són la clau de la competitivitat. Empreses La dimensió empresarial és una de les limitacions més importants de les empreses lleidatanes, donat que aquest factor condiciona tant el seu accés a nous mercats com la seva capacitat de recerca i innovació. Cal que les empreses assoleixin la seva dimensió mínima eficient, és a dir, la dimensió que necessiten en cada cas per competir de forma eficient en un entorn global.

9

Territori Desenvolupar la demarcació de Lleida com un territori atractiu i connectat, tant internament com amb l’exterior. El desenvolupament d’infraestructures, ja siguin de comunicacions com culturals i tecnològiques, juguen un paper fonamental per tenir un territori connectat i per configurar un territori atractiu i obert.

Comitè Executiu / Consell General

Patrons del Consorci GLOBALleida: Ajuntament de Lleida, Universitat de Lleida, Diputació de Lleida, Cambra de Comerç de Lleida i Cambra de Comerç de Tàrrega

GLOBALleida


1. INSTITUCIONAL

1.2 ÒRGANS DE GOVERN I ESTRUCTURA DE FUNCIONAMENT

Els òrgans de govern de GLOBALleida són el Consell General i el Comitè Executiu. L’activitat del Consorci és desenvolupada per una estructura pròpia i una procedent de les administracions patrones.

1.3 ACTIVITATS, PROGRAMES I SERVEIS GLOBALleida centra la seva activitat en tres grans objectius:

10

Impulsar la creació i la competitivitat de les empreses

Fomentar l’ocupació

Desenvolupament territorial

Per tal d’assolir aquests objectius GLOBALleida desenvolupa accions, activitats, serveis i programes en quatre àmbits: EMPRENEDORIA I EMPRESA, en aquest àmbit es realitzen accions en totes les fases del procés de creació empresarial, des del foment de l’esperit emprenedor en l’àmbit educatiu, fins l’acompanyament en la creació del projecte empresarial, amb programes de creixement empresarial i serveis de suport a la consolidació empresarial.

TALENT I OCUPACIÓ és l’àmbit que fomenta la concertació territorial promovent una plataforma compartida de gestió de la informació i serveis en l’àmbit de l’ocupació. També desenvolupa activitats i programes d’orientació professional per millorar les oportunitats d’accés al mercat laboral o la millora professional.

DINAMITZACIÓ DE LA XARXA DE CENTRES D’EMPRESES INNOVADORES, inclou un ampli programa de formació i accions específiques per a les empreses allotjades a la xarxa i els seus tècnics. PROJECTES SECTORIALS i TERRITORIALS, pensats per generar i promoure accions que facilitin la millora de la competitivitat de les empreses, amb especial interès en el desenvolupament dels àmbits sectorials i de clústers que representin els motors econòmics de l’economia lleidatana.

2017


MEMÒRIA D’ACTIVITATS

EMPRENEDORIA I EMPRESA

11

Esquema d’àmbits de treball del Consorci GLOBALleida

GLOBALleida


2017


MEMÒRIA D’ACTIVITATS

2.

FOMENT DE L’ESPERIT EMPRENEDOR 2.1. Programa E2 2.2. Premis E2 2.3. Dades Programa E2 i Premis E2 2.4. Mercadet Escola d’Emprenedors

13

Premis E2. "Escola d'Emprenedors" GLOBALleida


2. FOMENT DE L’ESPERIT EMPRENEDOR

2.1 PROGRAMA E2

Aquest programa es va iniciar el curs acadèmic 2014-2015 fruit de la col·laboració entre el departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i el Consorci GLOBALleida.

14

El programa E2, Escola d’Emprenedors neix amb la finalitat de fomentar la cultura emprenedora en l’àmbit del sistema educatiu, potenciar actituds positives i despertar entre l’alumnat l’interès pel món de l’empresa i promoure

iniciatives empresarials, mitjançant accions i activitats adreçades a alumnat i personal docent. S’estructura en diferents activitats adreçades a alumnat d’infantil, primària, ESO, Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mig i Superior dels centres educatius de la província de Lleida i al seu professorat, que es desenvolupen en quatre blocs:

SESSIONS DE SENSIBILITZACIÓ Xerrades i conferències que tracten aspectes generals del foment de l’emprenedoria amb l’objectiu de despertar l’interès de l’alumnat per aquesta temàtica. TALLERS TEMÀTICS Tallers que tracten temes específics en l’àmbit del desenvolupament de les habilitats personals i tècniques, en un format pràctic i directe que fomenta la participació i la col·laboració dins el grup. ACTIVITATS PER A PERSONAL DOCENT Accions generals i tallers específics, amb recursos i eines de suport que facilitin al personal docent la transmissió a l’alumnat dels diferents conceptes relacionats amb la iniciativa emprenedora. ACTIVITATS DE CARÀCTER PARTICIPATIU I LLIURE ACCÉS Formen part d’aquestes activitats jornades, premis, fires i activitats genèriques de caràcter transversal i participatiu de lliure accés.

2017


MEMÒRIA D’ACTIVITATS

2.2. PREMIS E2 “ESCOLA D’EMPRENEDORS”

Els Premis E2 tenen l’objectiu d’incentivar la presentació d’idees i pràctiques emprenedores que ajudin a fomentar l’emprenedoria entre l’alumnat que cursa estudis d’educació infantil i primària, ESO, batxillerat i graus mitjans o superiors de formació professional a les Terres de Lleida, GLOBALleida en col·laboració amb el departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya convoca anualment una nova edició dels Premis E2 Escola d’Emprenedors, en el marc del programa “Catalunya, Escola d’Emprenedors” de la Generalitat de Catalunya.

15

Premis E2. "Escola d'Emprenedors"

Destinataris Són destinataris d’aquests premis tots els centres, públics i privats, de les Terres de Lleida i el seu alumnat que, durant el curs acadèmic, desenvolupin programes educatius que promoguin l’esperit emprenedor i/o contribueixin a millorar la formació de l’alumnat en l’àmbit de la creació d’empreses.

Premis E2. "Escola d'Emprenedors" GLOBALleida


2. FOMENT DE L’ESPERIT EMPRENEDOR

2.3. DADES DEL PROGRAMA E2 I DELS PREMIS E2

Edició 2015

Edició 2016

43 activitats a 17 centres de tota la província amb una participació de 1.477 alumnes i 14 professors.

41 activitats a 13 centres amb una participació de 1.213 alumnes i 17 professors.

Centres participants

Amb la incorporació de nous centres com l’INS Ronda, INS Guindàvols i INS Torrevicens.

De Lleida ciutat:

16

Escola del Treball, INS Caparrella, Col·legi Claver, Centre Ilerna, INS Castell dels Templers, Col·legi Sant Jaume Les Heures, INS Gili i Gaia i Arabell. Resta del Territori: INS Guissona, INS Seròs, INS Terres de Ponent (Mollerussa), INS Alcarràs, INS Joan Solà (Torrefarrera), La Salle – La Seu d’Urgell, INS Ciutat de Balaguer, INS Alfons Costafreda (Tàrrega) i INS Lo Pla d’Urgell (Bellpuig).

Edició 2017 84 activitats a 29 centres amb una participació de 2.649 alumnes i 54 professors. Cada any es sumen nous centres al programa, i durant l’any 2017 hi ha hagut la incorporació de INS Lladonosa, INS Maria Rubies, Sagrada Família de Lleida, i INS Joan Brudieu de la Seu d’Urgell.

2017


MEMÒRIA D’ACTIVITATS

PROGRAMA E2 Activitats programa E2

Centres participants E2 84 29

43

17

41

13

Professors participants E2

Alumnes participants E2 17 17

17

2649

14 1477 1233

PREMIS E2

25

CURS 2014-2015: amb la participació de 8 centres entre primària i secundària amb un total de 17 projectes.

20

CURS 2015-2016: amb la participació de 8 centres entre primària i secundària amb un total de 18 projectes

15

CURS 2016-2017: amb la participació de 10 centres, entre primària i secundària, amb un total de 25 projectes.

10

25

17

8

18

8

10

5

Centres

Projectes

0 2014-2015

GLOBALleida

2015-2016

2016-2017


2. FOMENT DE L’ESPERIT EMPRENEDOR

2.4. PROJECTE EJE – EMPRESA JOVE EUROPEA

El programa EJE, és una iniciativa destinada a l’alumnat de diferents instituts per apropar-los al món de l’emprenedoria. La missió és crear i gestionar la seva pròpia empresa a través de la forma jurídica d’una cooperativa. D’aquesta manera, la cooperativa creada en cadascuna de les aules estableix relacions comercials amb una altra cooperativa que se li assigna d’una altra comunitat autònoma. 18

DADES ANY 2017 Entitats i centres participants: 5 Estudiants participants: 76 Cooperatives creades: 6

Els productes que es comercialitzen entre elles es posen a la venta en un mercat que l’any 2017 va tenir lloc el dia 19 de maig, juntament amb alumnes de tres escoles de primària de la ciutat de Lleida que participaven també en el programa Petits Empresaris de Ponent. Mercadet EJE

Mercadet EJE

Mercadet EJE

2017


MEMÒRIA D’ACTIVITATS

19

Premis E2. "Escola d'Emprenedors"

Acte de lliurament Premis E2

GLOBALleida

Acte de lliurament Premis E2


2017


MEMÒRIA D’ACTIVITATS

3.

CREACIÓ EMPRESARIAL

3.1. Assessorament empresarial 3.2. Tallers de pla d’empresa

21

Assessorament i taller pla d'empresa GLOBALleida


3. CREACIÓ EMPRESARIAL

3.1 ASSESSORAMENT EMPRESARIAL

L’assessorament a persones emprenedores té com a objectiu proporcionar consell expert i tutoritzar tant a la persona emprenedora en el procés de creació de la seva empresa com a aquelles empreses que ja estan creades i volen consolidar-se i créixer. Principals destinataris del servei: 22

· Persones emprenedores que han decidit crear la seva pròpia empresa. · Empreses ja creades però que volen créixer, internacionalitzar-se i innovar, entre altres.

Accions a desenvolupar:

· Sistema en línia (cloud computing).

A través del servei d’assessorament s’informa sobre ajuts i subvencions, orientació sobre aspectes relacionats amb la creació de l’empresa, assessorament sobre tràmits de constitució, formes jurídiques, aspectes legals, recerca de finançament i qualsevol element relacionat amb l’elaboració d’un projecte empresarial.

· Interactuar amb el tècnic assessor mitjançant el xat. · Accedir des de qualsevol punt amb internet. · Treballar en el moment que millor li va a la persona emprenedora. · Multilingüe. · Fàcil d'ús i molt intuïtiu.

Pla d’empresa online: Per facilitar l’accessibilitat i l’acompanyament en el procés de realització del pla d’empresa, GLOBALleida disposa d’un aplicatiu online que permet:

2017


MEMÒRIA D’ACTIVITATS

3.2 TALLERS DE PLA D'EMPRESA

Aquest taller és un curs pràctic per elaborar el Pla d’empresa que està adreçat a un grup d’entre 5 i 10 persones emprenedores que estiguin preparant el seu Pla d’Empresa. S’estructura en tres sessions en les que participen de forma conjunta els assistents al curs, un cop finalitzades aquestes tres sessions es pot realitzar una tutoria en format individual que faciliti l’accés del formador al detall i característiques exclusives d’aquell projecte empresarial. El contingut de les sessions és el següent:

SESSIÓ 1 Descripció de l’activitat, l’anàlisi de l’entorn i el mercat i el pla estratègic i de marqueting.

SESSIÓ 2 El pla d’operacions, l’organització, els recursos humans i l’estructura legal i els passos i costos de la posada en marxa. SESSIÓ 3 El pla econòmic i financer.

TUTORIA Sessió optativa de tutoria individual per als alumnes assistents.

GLOBALleida

23


3. CREACIÓ EMPRESARIAL

DADES CREACIÓ EMPRESARIAL

· L’any 2013 es van atendre al servei d’assessorament un total de 322 persones i es va ajudar a crear amb aquest servei 28 empreses. · L’any 2014 van ser 350 les persones ateses i amb el resultat de 42 empreses creades. · L’any 2015 es van atendre un total de 683 persones i 107 van ser les noves empreses creades amb el nostre ajut. 24

· L’any 2016 es van assessorar 710 persones i es va ajudar a crear 80 noves empreses. · Aquest any 2017 s’han assessorat 1.011 persones amb una creació de 110 noves empreses.

1200

1011

1000 800

683

600 400

350

322

200 0

710

42

28 2013

2014

Assessoraments

107 2015

80 2016

110 2017

Empreses creades

2017


2017


MEMÒRIA D’ACTIVITATS

4.

CREIXEMENT EMPRESARIAL 4.1. T'Acompanyem

27

Presentació del programa T'Acompanyem GLOBALleida


4. CREIXEMENT EMPRESARIAL

4.1 T'ACOMPANYEM

28

Programa per donar suport a les persones treballadores autònomes i micropimes per afavorir la consolidació dels seus projectes empresarials, més enllà de la fase de creació de la seva empresa. A més, pretén professionalitzar algunes de les àrees funcionals del negoci que limiten el seu creixement i/o focalització, amb la finalitat de millorar la seva facturació, els marges operatius o la seva organització. Adreçat a: Persones treballadores autònomes amb un projecte empresarial en marxa i que, preferentment, portin menys de 5 anys des de l’inici de l’activitat i/o socis treballadors sota la forma jurídica de societat civil privada, comunitat de béns o societat limitada que portin, menys de 5 anys des de l’inici de l’activitat.

Metodologia: Es treballa amb un grup de 15 persones màxim i amb dos tipus d’activitats: · 10h: Sessions de formació grupals amb un format dinàmic que vol fomentar el networking i l’intercanvi de coneixement i experiències entre les empreses participants, a més de formació en temes com: la idea de negoci i la proposta de valor, estratègia i mercat, el pla de màrqueting, la venda on-line i les xarxes socials i el pla econòmic i financer. · 6h: Sessions d'acompanyament individualitzat per cada empresa participant amb un tutor/assessor.

adreçat a projectes provinents de l’emprenedoria social, entesa com a iniciatives que a través d’una activitat econòmica resolen necessitats socials i/o ambientals. Els projectes d’emprenedoria social han de complir els següents requisits: · Iniciatives promogudes per a joves entre 16 i 35 anys, ampliables fins als 40 anys per a iniciatives del sector agroalimentari o agroturístic, o bé, · Iniciatives que generin ocupació per a joves entre 16 i 35 anys o que atenguin alguna necessitat específica del col·lectiu jove.

A més, aquest 2017 i en col·laboració amb la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya, s’ha iniciat el T'ACOMPANYEM SOCIAL,

2017


MEMÒRIA D’ACTIVITATS

LES DADES DEL PROGRAMA T'ACOMPANYEM

Edició 2015

Edició 2017

A l’edició 2015 hi van participar 16 emprenedors i emprenedores de 14 empreses.

En aquesta edició 2017 s’han presentat un total de 29 sol·licituds per participar en el programa T’ACOMPANYEM, i finalment han estat seleccionades 20 empreses, de les quals un 15% pertanyen a l’agricultura, un 5% pertany al sector de la construcció, un 10% a la indústria i un 70% al sector serveis.

D’aquestes empreses, 13 pertanyien al sector serveis i una de les empreses pertanyia al sector agroalimentari. Un 53,3% de les empreses tenien la seva seu social a Lleida ciutat i un 46,7% a la resta de la demarcació de Lleida. Edició 2016 En aquesta edició 2016 hi van participar un total de 18 empreses, de les quals un 6% pertanyien al sector de la construcció, un 11% a la indústria i un 83% al sector serveis. El 33% de les empreses amb seu social a Lleida ciutat i un 67% a la resta de la demarcació de Lleida.

GLOBALleida

Dins del sector serveis destaquen les activitats que ofereixen serveis a les empreses com disseny gràfic i pàgines web, aplicacions web de gestió empresarial i organització d’esdeveniments, serveis personals com nutrició on-line, centre de fisioteràpia o centre mèdic especialitzat en podologia; turisme i comerç. Fruit del conveni signat entre GLOBALleida i la Regidoria de Medi Ambient i Horta en

aquesta edició hi participen 4 productors de l’horta de Lleida. I també, fruit de la col·laboració amb la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya hi participen 5 projectes d’emprenedoria social, dels quals 3 estan liderats per joves. Aquestes 20 empreses estan promogudes/constituïdes per 26 persones i, a més, generen 33 llocs de treball assalariats directes.

29


4. CREIXEMENT EMPRESARIAL

Un 50% de les empreses tenen la seva seu social a Lleida ciutat i l’altre 50% a la resta de la demarcació de Lleida. Un 55% de les persones participants són homes enfront d’un 45% que són dones.

30

Pel que fa a la forma jurídica, un 50% són persones físiques autònomes, un 10% són societat civils privades (SCP) i un 40% són societats limitades (SL).

Empreses participants programa T'Acompanyem 25 20

20

18 14

15 10 5 0

2015

2016

2017

Per sectors 100% 90% 80% 70%

93% 83% 70%

60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

7%

sector serveis

6% 5%

sector construcció agroalimentari

Any 2015

Any 2016

11%

15% 10%

indústria

agricultura

Any 2017

2017


MEMÒRIA D’ACTIVITATS

Segons l’opinió dels participants el programa els ha permès: · Veure les coses des d’un altre angle/perspectiva. · Focalitzar la seva idea de negoci i tenir més clar el tipus de client. · Canviar l’enfocament del negoci i la manera de treballar intentant gaudir del que fan. · Anar a l’arrel dels problemes i poder veure més clar com actuar i on posar l’energia.

31

Sessió Programa T'Acompanyem

Presentació del programa T'Acompanyem

GLOBALleida


2017


MEMÒRIA D’ACTIVITATS

5.

CONSOLIDACIÓ EMPRESARIAL 5.1. Rondes de finançament 5.2. Societat d’inversió

33

Ronda de finançament GLOBALleida


5. CONSOLIDACIÓ EMPRESARIAL

5.1 RONDES DE FINANÇAMENT

A qui s'adreça?

Relació d'empreses participants

Empreses i emprenedors de Lleida que tenen un projecte d’inversió definit i cerquen entrevistar-se amb entitats de finançament.

Des del 2013 fins la data s’han organitzat 15 trobades financeres, on la participació generalment en cadascuna és de 2 o 3 entitats de finançament. El nombre d’empreses participants en aquests esdeveniments ascendeix a 194 empreses.

Quin objectiu té? · Fer pedagogia de nous vehicles i alternatives de finançament. 34

· Posar en contacte empreses i entitats de finançament que no tenen seu a Lleida. · Permetre a l’empresari conèixer en detall el vehicle financer que més s’adapta al seu projecte empresarial per tal de tenir més opcions d’aconseguir finançament.

Concretament l’any 2017 s’ha dut a terme una ronda de finançament amb 14 empreses participants i s’han concertat 10 entrevistes amb un total de 600.000,00€ negociats, fruit dels acords que GLOBALleida manté amb l’Institut de Crèdit Oficial (ICO), l’Institut Català de Finances (ICF), l’Empresa Nacional de Innovación, SA (ENISA) i el Centre per al Desenvolupament Tecnològic i Industrial (CDTI).

2017


MEMÒRIA D’ACTIVITATS

5.2 GLOBALLLEIDA INVERSIONS

A qui s'adreça? Startups de Lleida (empresa de recent creació, innovadora i amb un alt grau d’escalabilitat) o amb importants sinèrgies empresarial a Lleida, que necessiten inversió privada per escometre noves fites de creixement. Quin objectiu té? La Societat d’inversió proporciona finançament temporal privat, en tiquets de 50.000,00€, a canvi de capital de l’empresa.

Ronda de finançament a Tàrrega

GLOBALleida

La funció de GLOBALleida és aportar deal flow a la societat inversora. Gràcies al nostre posicionament en l’emprenedoria de Lleida filtrem aquells projectes que són invertibles i els presentem al gerent de la societat i posteriorment al Comitè d’inversions. L’any 2017 s’han co-finançat 2 projectes nous amb un total d’inversió de 80.000,00€ d’empreses especialitzades en economia social i biotecnologia i que, sumats a tots els projectes anteriors, fan un total de 7 projectes i una inversió de 310.000,00€.

35


2017


MEMÒRIA D’ACTIVITATS

6.

CONTINUÏTAT EMPRESARIAL 6.1. Reempresa

37

Signatura conveni Reempresa GLOBALleida


6. CONTINÜITAT EMPRESARIAL

38

Què és Reempresa?

Qui hi ha darrera de Reempresa?

Reempresa és el mercat de compravenda de petites i mitjanes empreses de Catalunya. És un nou model d’emprenedoria que fomenta la continuïtat d’empreses que són viables econòmicament i cerquen un relleu en la propietat i direcció.

El Centre de Reempresa de Catalunya i el Consorci GLOBALleida col·laboren per aportar les eines i mecanismes necessaris per a la implementació de la Reempresa a la província de Lleida.

La persona que reemprèn agafa el testimoni en la gestió d’una empresa ja existent, comprant-la en la seva totalitat per continuar-ne l’activitat. Així, aporta a l’empresa una renovada línia d’actuació. L’objectiu de Reempresa és evitar el tancament de negocis per mantenir-los en funcionament i per salvaguardar els llocs de treball, donant valor a l’esforç desenvolupat en la creació i creixement de l’empresa.

Aquesta col·laboració suposarà un treball en xarxa amb els Consell Comarcals de la província, amb l’objectiu de consolidar conjuntament el teixit empresarial existent i reforçar la seva competitivitat.

· Iniciació al procés de Reempresa: amb una durada de 6h. · Sessió d’informàtica: Market place: amb una durada també de 6h. Amb la participació de 17 assistents 1 Cafè de la Reempresa (per a cedents i reemprenedors): amb un total de 14 assistents.

Formació 2 jornades de formació per als tècnics dels Consells Comarcals dutes a terme durant l’any 2017:

Presentació Reempresa CC la Noguera

2017


MEMÒRIA D’ACTIVITATS

Indicadors d’impacte del 2017 Número de Reemprenedors atesos a la província de Lleida: 125 Número de Cedents atesos a la província de Lleida: 79 Número de Reempreses d’èxit a la província de Lleida: 27

39

Lleida i província 150

125 100

79 50

27 0 Reemprenedors atesos

GLOBALleida

Cedents atesos

Reempreses d’èxit


6. CONTINÜITAT EMPRESARIAL

40

Signatura Programa Reempresa / Biz Barcelona Trobada Tècnics Reempresa

2017


MEMÒRIA D’ACTIVITATS

41

Presentació Tàrrega i Mollerussa, respectivament

GLOBALleida


2017


MEMÒRIA D’ACTIVITATS

7.

DINAMITZACIÓ DE LA XARXA DE CENTRES D’EMPRESES INNOVADORES 7.1. Emforma 7.2. Participació en fires

43

ceialmenar

GLOBALleida


7. DINAMITZACIÓ DE LA XARXA DE CENTRES D’EMPRESES INNOVADORES

7.1. EMFORMA

El catàleg EmForma, que ofereix un ventall d’accions formatives, s’adreça a persones que volen crear una empresa, emprenedors, empresaris o persones que volen estar actualitzats en les darreres novetats en gestió empresarial, fomentant l’ocupació i l’autoocupació.

44

que van des de, com donar forma a una idea, com despertar l’esperit emprenedor, el procés d’elaboració del pla d’empresa o en la fase de consolidació programes de creixement i consolidació empresarial.

La formació que proposa aquest catàleg és molt àmplia i, es proposen activitats de diferents disciplines

2017


MEMÒRIA D’ACTIVITATS

També es treballa l’àrea de finançament donant a conèixer les novetats i oportunitats financeres i s’ofereix formació especialitzada en els àmbits de la gestió de l’empresa, en innovació, internacionalització, eines 2.0, o com treballar les habilitats personals a través de tallers pràctics i vivencials.

45 Sessions del catàleg EmForma

En el catàleg s’inclouen també sessions d’orientació professional on es treballen aspectes claus per buscar feina i s’entrenen les habilitats professionals adaptades a les necessitats de les persones que busquen feina o una millora professional.

GLOBALleida


7. DINAMITZACIÓ DE LA XARXA DE CENTRES D’EMPRESES INNOVADORES

161 accions EmForma 2017 80

71

70 60 50 40

42 27

30

21

20

46

10 0

DIMARTS FEINERS

DIJOUS EMPRENEDORS

TALLERS

CÀPSULES FORMATIVES

2142 participants EmForma 2017 1000

952

900 800 700

617 27

600 500

399

400 300

174

200 100 0

DIMARTS FEINERS

DIJOUS EMPRENEDORS

TALLERS

CÀPSULES FORMATIVES

2017


MEMÒRIA D’ACTIVITATS

EMFORMA ESTÀ RECONEGUT PER LA UDL

Per tal de posar en valor la formació que s’ofereix en el catàleg EmForma a través de la Xarxa Cei, Ajuntaments i Consells Comarcals, GLOBALleida i el centre de Formació Continua de la Universitat de Lleida, col·laboren conjuntament per tal que els participants que acreditin un mínim de 10 hores de formació en l’àmbit d’Emprenedoria i Empresa incloses en la programació semestral, del catàleg EmForma puguin sol·licitar el títol propi de la Universitat de Lleida d’Especialització en Emprenedoria i Empresa. L’any 2017 s’ha realitzat el lliurament de 22 títols universitaris.

GLOBALleida

UDL

47

Universitat de Lleida Centre de formació continua


7. DINAMITZACIÓ DE LA XARXA DE CENTRES D’EMPRESES INNOVADORES

TÍTOL PROPI DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA

CURS D’ESPECIALITZACIÓ EN EMPRENEDORIA I EMPRESA PRESENTACIÓ

48

Les accions formatives incloses en aquest catàleg aporten al participant uns coneixements en l’àmbit de la creació i gestió empresarial, que li permeten disposar d’unes eines bàsiques per iniciar-se en projectes d’emprenedoria o per millorar en diferents aspectes de la gestió del seu projecte empresarial. Per aquest motiu la participació en aquestes accions del catàleg EmForma, permetrà als interessats disposar d’una titulació universitària gràcies al conveni establert mitjançant el Centre de Formació Contínua de la Universitat de Lleida i el consorci GLOBALleida. CONDICIONS PER OBTENIR EL TÍTOL PROPI: El títol propi de la Universitat de Lleida s’obtindrà mitjançant l’acreditació per part de l’interessat d’un mínim de 10 hores de formació en l’àmbit d’Emprenedoria i Empresa incloses en la programació semestral del catàleg EmForma.

PROCEDIMENT PER L’OBTENCIÓ DEL TÍTOL: L’interessat omplirà el formulari del títol facilitat a les sessions formatives. Un cop finalitzat el semestre, a partir del 20 de juny o el 31 desembre respectivament, sol·licitarà a GLOBALleida mitjançant el sistema indicat a www.globalleida.org/ projectes/emforma el títol. Un cop validada la documentació enviada pel sol·licitant per part de GLOBALleida , li serà comunicat la data en que podrà anar a recollir el títol personalment al Centre de Formació Contínua de la Universitat de Lleida al Campus de Cappont C/ Jaume II, 71, 25001 LLEIDA, acreditant la seva identitat amb el dni, nie o altre document oficial vàlid. En el moment de l’expedició del títol acadèmic s’aplicarà la taxa vigent de la Universitat de Lleida de 12,40€.

L’acreditació només serà vàlida per la formació rebuda dins d’un semestre i es justificarà mitjançant els formularis que a tal efecte es lliuraran, a petició dels interessats, en cadascuna de les accions formatives que es realitzin.

2017


MEMÒRIA D’ACTIVITATS

7.2. PARTICIPACIÓ EN FIRES

Des de l’any 2013, GLOBALleida promociona als emprenedors de la Xarxa Cei a les diferents Fires que es celebren a la ciutat, posant al seu abast un estand en el que poden exposar i donar a conèixer els seus productes i serveis. Per tal d’optimitzar els resultats de la participació dels emprenedors a les fires, GLOBALleida, els hi ofereix formació a tots els interessats a conèixer els aspectes que cal treballar abans, durant i després de participar en una fira, de manera efectiva, reduint els costos i maximitzant els avantatges. Les fires es plantegen com un espai per obtenir oportunitats comercials, un excel·lent aparador per a que les empreses de la Xarxa Cei, puguin donar a conèixer els seus productes i serveis, consolidar clients i mercats o conèixer de nous.

GLOBALleida

49

Fira Municipàlia


7. DINAMITZACIÓ DE LA XARXA DE CENTRES D’EMPRESES INNOVADORES

Fira Sant Miquel 2017

Fira Sant Miquel 2017

Fira Sant Miquel 2017

Fira Municipàlia 2017

Fira Municipàlia 2017

Fira Municipàlia 2017

50

2017


Fira Ocusport 2017

Fira Ocusport 2017

Fira F&T 2017

Fira F&T 2017

Fira UDL 2017

Fira UDL 2017

GLOBALleida


2017


MEMÒRIA D’ACTIVITATS

8.

PROJECTES EUROPEUS. EROVET

53

Presentació pública projecte EROVET GLOBALleida


8. PROJECTES EUROPEUS. EUROVET

8. PROJECTES EUROPEUS. EROVET

Fostering youth employability through a European Research Group on VET

54

El projecte Erovet: Fostering youth employability through a European Research Group on VET, presentat a la convocatòria Erasmus+ KA2, centra la seva activitat en compartir experiències, activitats, metodologies i programes que millorin les oportunitats d’accés al mercat laboral de l’estudiantat de Formació Professional ja sigui per compte aliè com mitjançant l’emprenedoria. Es tracta d’un projecte cofinançat pel Programa Erasmus+ de la Unió Europea en el que hi participen 8 entitats, entre centres educatius, administracions i entitats de promoció econòmica de 7 països: Espanya (INS Escola del Treball i GLOBALleida), Alemanya (Landkreis Osnabrück Fachdienst Bildung), Grècia (Dieythynsi Deyterobathmias Ekpaideysis N.Rodopis), Itàlia (i.i.s.s des Ambrois), Portugal (Escola Profissional Amar Terra Verde, Lda), Lituània (Vilniaus turizmo ir

prekybos verslo mokykla) i Turquia (Ortakoy 80. YiL Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi). Tots el socis treballen conjuntament sota la coordinació de GLOBALleida i, al llarg del projecte, es faran un mínim de 5 reunions internacionals inclosa una en la que tots els socis vindran a Lleida. A principis de novembre es va celebrar la 1a reunió de treball a Lituània on es va constituir el comitè executiu; es va posar en comú l’estat del projecte, les tasques a realitzar i funcions de cada participant per poder començar a treballar i definir les activitats de formació per al professorat que es faran al mes de febrer de l’any vinent a Portugal. El període de realització del projecte va de l’1 d’octubre de 2017 a 30 de setembre de 2019 amb l’objectiu d’augmentar les oportunitats de treball dels estudiants de Formació Professional a través de les següents línies:

1. Millorant les competències professionals, mitjançant el desenvolupament de l'orientació professional i la possibilitat d’inserció laboral en altres països Europeus. 2. Adaptant els perfils professionals a les ofertes reals de les empreses, mitjançant l’establiment d'acords de col·laboració entre empreses i centres de formació per tal de promoure la mobilitat dels estudiants i l’ensenyament basat en la pràctica. 3. El foment de la iniciativa emprenedora, mitjançant la millora de la qualitat dels recursos relacionats amb l'emprenedoria i l'orientació. Aquest projecte s’executa a nivell internacional, atès que les entitats participants disposen de qualitat i experiència, almenys, en un dels camps del projecte. Així mateix, tots els països implicats comparteixen problemes i solucions, coneixement, dades i recursos que contribueixin a fer de EROVET una eina real per a centres de FP i estudiants.

Reunió de treball EROVET 2017


Presentaciรณ Programa EROVET

GLOBALleida


2017


MEMÒRIA D’ACTIVITATS

9.

PROJECTES SECTORIALS 9.1. Clúster Oli

9.2. Reforç de la competitivitat del sector vitivinícola de Lleida

57

Reunió Junta Associació Clúster Oli GLOBALleida


9. PROJECTES SECTORIALS I TERRITORIALS

9.1. CLÚSTER DE L'OLI

58

Al juliol de 2016, i amb l’impuls i el suport de GLOBALleida, es va constituir a Lleida l’Associació Clúster de l’Oli de Catalunya. La finalitat principal d’aquesta Associació és la creació d’un espai de trobada de les empreses i demés institucions relacionades a Catalunya amb la producció i comercialització d’oli d’oliva, que promogui la definició i la posada en marxa d’actuacions per al reforç de la posició competitiva del sector, la innovació, la internacionalització i la promoció exterior de les empreses.

Gestió i impuls de l’Associació Clúster de l’Oli de Catalunya

L’objectiu és el d’agrupar empreses del sector per tal de solucionar problemes i reptes comuns, així com identificar oportunitats de negoci per a les empreses associades. Les activitats dutes a terme durant l’any 2017 les resumim en tres eixos:

Elaboració i llançament d’una marca d’oli entre diverses empreses oleícoles de la província de Lleida

Millora de les capacitats de producció, màrqueting i comercialització de les empreses oleícoles de Lleida

2017


MEMÒRIA D’ACTIVITATS

“Plan estratégico de la AEI del sector del aceite de oliva en Cataluña” per tal d’aconseguir la inscripció en el “Registro de Agrupaciones Empresariales Innovadoras del Ministerio”.

· Activitats de difusió pública de l’Associació Activitats dutes a terme per tal de donar a conèixer públicament l’associació i les accions que du a terme, ja sigui al públic en general com sobretot a institucions públiques d’especial interès. · Activitats de captació de nous associats Amb la incorporació de 9 socis més l’any 2017, i passant a ser un total de 14 socis en l’Associació Clúster de l’Oli de Catalunya. · Presentació al programa de Apoyo a las Agrupacions Empresariales Innovadoras (AEI) En aquest sentit es va redactar el

Tot i els esforços dedicats finalment des del Ministerio es va considerar que el clúster no complia amb els requeriments a nivell de % de facturació respecte al PIB de Catalunya i no es va atorgar la possibilitat de registre. · Presentació al programa de Grups Operatius de l’associació europea per a la innovació (AEI) en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles (plantejament i redacció de projectes innovadors). L’objectiu general és crear un grup operatiu per tal de poder construir un projecte, entre centres de recerca especialitzats i empreses oleícoles, enfocat a incrementar el vector “salut” com a un valor afegit a la producció d’oli d’oliva.

Jornades formatives Clúster Oli: sessió comercialització GLOBALleida

El Grup Operatiu treballarà per aconseguir un oli provinent de l’oliva varietat Arbequina (la varietat amb major superfície plantada a Catalunya) amb una major quantitat naturalment present de polifenols en l'oli verge extra treballant, en les diferents parts del procés de producció oleícola (camp, almàssera, post-tractament).

Jornades formatives Clúster Oli: sessió comercialització

59


9. PROJECTES SECTORIALS I TERRITORIALS

· Conceptualitzar i desenvolupar des de zero una nova marca d’oli conjunt Premium: · Analitzar la demanda tenint en compte els canals i els clients actuals de les empreses implicades en el projecte.

Aquest projecte es basa en els pilars següents: 60

· Valoritzar el territori (de Lleida) com a productor d’oli a partir de la millora de la qualitat percebuda de l’oli per part dels clients nacionals i internacionals. · Elevar la qualitat real de l’oli de les empreses implicades en el projecte i, en la mesura del possible, que aquesta millora repercuteixi en la resta d’empreses oleícoles del territori. · Fomentar i consolidar la cooperació entre empresaris del sector, incorporant innovació en la metodologia de treball.

Jornades formatives Clúster Oli

· Identificar una oportunitat de negoci en el segment de mercat Premium. · Definició de les especificacions tècniques que hauria de tenir el producte per encaixar en l’oportunitat de negoci detectada. · Definició de les especificacions a nivell de màrqueting i comercial per encaixar en la oportunitat de negoci detectada.

· Definició dels mecanismes de col·laboració entre les empreses implicades en el projecte per assegurar-ne l’estabilitat i la continuïtat en el temps. A finals de l’any 2017, el projecte es troba en fase de “prova pilot”. Es disposa de les especificacions del producte (tant a nivell químic com sensorial), del disseny de l’envàs, del relat que ha d’acompanyar aquest producte gourmet, i ja s’han recollit els primers litres de l’oli que donarà lloc a la nova marca conjunta. Es preveu continuar aquest projecte l’any 2018 per tal de poder disposar a finals de 2018 de les ampolles d’oli al mercat (l’objectiu és poder disposar d’un mínim de 3.000 ampolles a la venda).

· Elaboració d’un pla de negoci per al llançament de la nova marca conjunta que contingui: · Pla comercial i de màrqueting. · Pla econòmic i financer. · Pla d’organitzacions i estructura organitzativa.

Jornades formatives Clúster Oli 2017


MEMÒRIA D’ACTIVITATS

L’objectiu perseguit en el marc d’aquest projecte ha estat incrementar les capacitats de les empreses d’oli de Lleida pel que fa a tècniques avançades de producció d’oli Premium i pel que fa a la gestió dels aspectes claus de màrqueting i comercialització. Aquest projecte s’ha estructurat en 3 fases temàtiques, cadascuna de les quals ha tingut una o diverses

Jornades formatives Clúster Oli GLOBALleida

sessions de formació que han combinat una part teòrica amb el suport en activitats que han permès una certa aplicabilitat a cadascuna de les casuístiques de les empreses participants. Concretament s’han desenvolupat un total de 4 sessions amb diferents experts, tant nacionals com internacionals, per tal de cobrir els tres aspectes claus següents:

satisfacció pel que fa al contingut de les jornades i a l’aplicabilitat dels coneixements adquirits. Projecte cofinançat pel Servei d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Projectes Innovadors i Experimentals, (Resolució TSF/1592/2016 de 23 de juny).

· La producció.

61

· El màrqueting. · La comercialització. En el conjunt de les jornades van participar més de 150 professionals del sector oleícola, majoritàriament de la demarcació de Lleida, que van manifestar un elevat grau de

Jornades formatives Clúster Oli


9. PROJECTES SECTORIALS I TERRITORIALS

9.2 REFORÇ DE LA COMPETITIVITAT DEL SECTOR VITIVINÍCOLA DE LLEIDA

L’objectiu general que s’ha perseguit en el marc d’aquest projecte és la realització d’un estudi de situació actual per tal de definir accions que contribueixin a la millora de la competitivitat de les empreses vitivinícoles de la província de Lleida. Per tal d’aconseguir l’objectiu general esmentat ha calgut abordar una per una les següents actuacions: 62

a) Caracterització del sector vitivinícola de la província de Lleida b) Anàlisi estratègica del negoci c) Anàlisi de l’entorn d) Anàlisi de les tendències de negoci a nivell global e) Anàlisi dels criteris de compra dels clients: Opcions estratègiques i factors crítics d’èxit f) Identificació de les principals àrees de millora g) Identificació de les línies d’actuació per afrontar les principals àrees de millora detectades h) Elaboració d’un pla d’actuacions

Presentació pública resultats Clúster Vi

CARACTERITZACIÓ DEL SECTOR: · Producció de raïm a la demarcació de Lleida 2017: 30,6 M kg, dels quals un 28 % és destinat a la producció de vi (8500 Tm), i un 72 % destinat a vi-base de cava (22100 Tm). · El sector vitivinícola de Lleida el formen 48 empreses, que facturen de forma agregada 73 M€, i produeixen prop de 8 milions d’ampolles de vi. · El gros de la producció de vi es situa en els segments “Consum” i “Premium” (vins entre 3-7 €/ ampolla, i entre 7-14 €/ampolla respectivament). Aquests dos segments suposen el 44% de la quota de mercat en volum (ampolles) i el 54 % de la quota de mercat en valor (€). · Les empreses presenten una gran heterogeneïtat: no hi ha una “tipicitat” marcada. Diferències importants en el nivell de producció i en les estratègies comercials.

· Matèria primera de gran qualitat: molt innovadors en producció. · El 73% de la producció és ecològica. · Introducció biodinàmica.

de

la

producció

· Creix l’interès per la producció de vins naturals (experimentació). · Producte de qualitat reconeguda: els vins tenen bona reputació. · 3 cellers de referència, amb reconeixement internacional. · 18 vins (7 cellers) puntuats per sobre 90 punts a Guia Parker 2016. · No hi ha un ecosistema enoturístic definit: hi ha petites iniciatives individuals de cellers, però no existeix una oferta enoturística pels vins de Lleida. · Les empreses productores de vi es poden segmentar en quatre grans grups:

Presentació pública resultats Clúster Vi 2017


MEMÒRIA D’ACTIVITATS

1. Empreses/Cellers grans amb marca pròpia:

2. Empreses/Cellers petits amb marca pròpia:

3. Centres productius de grans cellers (multinacionals):

· Producció pròpia i, si cal, compren raïm (mai compren vi).

· Producció pròpia.

· Productors estratègics per grans multinacionals, sobretot del CAVA.

· Celler industrialitzat i competitiu.

· Poca inversió en màrqueting i infraestructura.

· De mitja, 8 referències en vi.

· De mitjana, 5 referències en vi.

· Producció entre 50.000 i 700.000 ampolles.

· Producció entre 8.000 i 50.000 ampolles.

· Focus en disseny i innovació.

· Molta venda directa i bona presència en portals on-line

· Venda a través de distribuïdors especialitzats. Presència als portals on-line · Internacionalitzades: vendes fora de l’estat.

36%

· Dediquen esforç a l’enoturisme.

de

· Cert grau d’internacionalització. Un 28 % de vendes a l’estranger. · Autogestió de la majoria dels processos per part dels socis o propietaris. Atenen personalment les activitats d’enoturisme.

· Producció en grans volums de vi base per cava de qualitat. · Plantes industrialitzades, preparades per grans volums. · Economies d’escala i costos molt ajustats. · Alguns embotellen amb marca pròpia (petit volum de negoci) 4.Cellers proveïdors de raïm · Empreses especialitzades en la producció i posterior venda de raïm sense transformar · Marques pròpies incipients, amb petites produccions de vi amb marca pròpia per intentar diversificar el negoci · Cellers sobredimensionats · Autogestionen pràcticament tots els processos.

GLOBALleida

63


CONCLUSIÓ: Cal revaloritzar el posicionament dels vins de Lleida. Del projecte se’n deriven quatre grans línies d’actuació de futur:

Línia 1

Línia 3

Creació d’un relat conjunt: Dotar de personalitat conjunta als cellers de Lleida per fer palesa la història que hi ha darrere la producció del vi i generar un valor afegit.

Desenvolupar un Ecosistema enoturístic

Actuacions: 1.1 – Creació del relat

64

1.2 – Fer arribar el relat als professionals del sector i al target consumidor. Línia 2 Fer un “push” comercial a Barcelona: Incrementar la presència dels vins de Lleida al mercat de la ciutat de Barcelona. Actuacions: 2.1 – Tastos dirigits de vins de Lleida: enfocats a públic professional. 2.2 – Showrooms de vins a Barcelona: també amb focus professional.

Actuacions: 3.1 – Identificar i entendre la realitat respecte el turisme enològic a Lleida. 3.2 – Creació de paquets enoturístics. 3.3 – Analitzar les millors pràctiques en mercats de referència

4.2 – Suport en l’obertura de mercats internacionals: seleccionar un mercat internacional i fer una anàlisi profunda de com atacar-lo. 4.3 – Suport a l’assistència conjunta a fires internacionals. 4.4 – Jornades de sensibilització amb experts: per tal de dotar als empresaris amb més coneixement de diferents àrees d’interès en el negoci vitivinícola.

Línia 4. Sofisticació de l’estratègia comercial: Emprendre accions comercials que són clau per un correcte posicionament en el mercat; ferho de forma mancomunada (a tall individual seria molt costós). Actuacions: 4.1 – Revisió de l’estratègia de preus: veure si els vins tenen un preu adaptat al seu posicionament del mercat (producte, packaging, marca, ...)

2017


MEMÒRIA D’ACTIVITATS

65 Intervenció experts Clúster Vi

GLOBALleida


2017


MEMÒRIA D’ACTIVITATS

10.

TALENT I OCUPACIÓ

10.1. Plataforma virtual d’ocupació 10.2. Jornades d’ocupació

67

Jornada d'Ocupació GLOBALleida


10. TALENT I OCUPACIÓ

10.1 PLATAFORMA VIRTUAL D'OCUPACIÓ

68

Adreçat a serveis locals d'ocupació

Relació organitzacions participants

934 ofertes de treball publicades

Objectiu: La Plataforma Virtual d’Ocupació (PVO) té per objectiu posar a disposició dels serveis locals d’ocupació de les entitats locals consorciades un sistema d’informació comú per a l’ocupació

Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, Ajuntament de Mollerussa, Ajuntament de Solsona, Comunitat de Municipis del Segrià Sec, Conselh Generau d’Aran, Consell Comarcal de la Noguera, Consell Comarcal de la Segarra, Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça, Consell Comarcal del Pallars Sobirà, Consell Comarcal de l’Alt Urgell, Consell Comarcal del Pla d’Urgell, Consell Comarcal del Solsonès, l’Ajuntament de Tàrrega, Ajuntament d’Almenar, Ajuntament de Torrefarrera, Ajuntament de La granadella, Ajuntament de les Borges Blanques, Ajuntament de Torrefarrera.

Per sectors econòmics

La PVO consisteix en el dret d’ús i accés a l’aplicatiu de gestió de serveis de promoció econòmica de l’empresa SPIN Vilanova i el repositori de serveis/recursos comuns mitjançant la web de GLOBALleida en els apartats d’ofertes de treball i cursos de formació. Compartir un mateix sistema de gestió de la informació relativa a persones, organitzacions i projectes afavoreix la concertació territorial entre les entitats adherides i la visualització integrada de les ofertes de treball i formació així com la gestió de les preinscripcions en aquestes facilita la recerca de feina i l’accés a la informació als demandants d’ocupació de l’àmbit d’influència.

15% Administració i oficines 14% Muntatges, Instal·lacions, Manteniment i Reparació 12% Comerç 12% Serveis a la Comunitat i Personals 9% Serveis a les empreses 7% Llicenciats, diplomats i títols propis 6% Turisme i hosteleria 4% Agrari, Ramader i Forestal 3% Màrqueting, Vendes i Publicitat Per comarca: 65% Segrià, 20% Alta Ribagorça, 2,5% Urgell i la resta queda repartit. 2.100 Persones inscrites a la borsa de treball, 35% homes i 65% dones.

Organitzacions participants 2017


MEMÒRIA D’ACTIVITATS

10.2 JORNADES D'OCUPACIÓ

Adreçat a persones demandants d'ocupació i personal tècnic d'entitats adherides a la PVO Objectiu: Les jornades d’ocupació tenen per objectiu donar a conèixer noves vies per generar ocupació i/o autoocupació a partir del sectors estratègics del territori. En aquest sentit el projecte pretén contribuir a millorar el coneixement sobre les noves realitats entorn la ocupació a la les persones demandants d’ocupació així com donar eines per afavorir la gestió de programes d’ocupació per part de personal tècnic.

· 22/03/2017-. Participació en la Fira OCUSPORT de l’INEFC de Lleida (impartició mostra taller Dimarts Feiners i estand IMO-GLOBALleida) · Participació en l’organització Fira de Formació Professional de Lleida. 50 test del talent realitzats + 148 participants al taller d’imatge personal. · Participació Fira UDL-Treball. 4 de maig · Assistència Foro Ciudades por el empleo BCN (11 i 12 de maig de 2017).

Jornada d'Ocupació en el marc de la Fira Municipàlia GLOBALleida

Indicadors

Activitats

Jornada d'Ocupació

148 participants al taller d'imatge personal

50 participants al test del Talent

69


2017


MEMÒRIA D’ACTIVITATS

11.

COMUNICACIÓ I DIFUSSIÓ

11.1. Programa Lleida en valor (TV) 11.2.Canals de comunicació 11.2.1. Comunicació offline i online 11.2.2. Participació en informatius i programes de ràdio i televisió 11.2.3. Xarxes socials

71

GLOBALleida


11. COMUNICACIÓ I DIFUSSIÓ

11.1. PROGRAMA LLEIDA EN VALOR (TV)

Per tal de difondre i donar a conèixer al conjunt de la societat les seves actuacions el consorci GLOBALleida porta a terme diverses accions de relació amb els mitjans de comunicació Freqüència: Mensual Durada: 30´ Emissions: 5 programes 72

Objectiu: Presentar a l’espectador la realitat empresarial lleidatana i mostrar l’actualitat i les darreres eines de la gestió empresarial.

Careta del Programa Lleida en Valor

Contingut

Estructura del programa

· Presentar experiències empresarials lleidatanes d’interès per la singularitat de la seva activitat, per la seva repercussió en l’àmbit local, nacional o internacional, o simplement pel fet de donar-les a conèixer al públic general.

· L’entrevista (10’): entrevista amb un persona rellevant en l’àmbit empresarial lleidatà

· Donar a conèixer habilitats, tècniques o programes que millorin la gestió empresarial de la mà de reconeguts experts. · Explicar els programes, activitats i accions que desenvolupem des de GLOBALleida de la ma dels seus participants (empreses, formadors, etc)

· L’empresa (8’): reportatge en el que es pugui veure l’activitat, el procés de fabricació, les instal·lacions, etc, d’una empresa del territori · La Masterclass (5’): apartat en el que un professional expert en la matèria explicarà de forma sintètica eines de gestió en màrqueting, e-commerce, innovació, internacionalització, habilitats personals, etc. · L’espai de GLOBAL (5’): explicació breu d’un programa de gestió empresarial que realitzem, d’un àmbit d’actuació o activitat, mitjançant els tècnics que el desenvolupen i les empreses participants.

Programa resum 2017

2017


MEMÒRIA D’ACTIVITATS

Entrevista Josep Ramon Sanromà de l’ICF

Entrevista Ignasi Sayol de ICIL

Entrevista a Genís Roca de Roca Salvatella 73

Logística - Empresa Serveto

Transformació digital - Rodi

GLOBALleida societat d’inversió

Master Class. Mercè Sala. UdL

Master Class. Sergi Lafita. ICIL

Master Class. Lluís Escribano. Roca Salvatella

GLOBALleida


11. COMUNICACIÓ I DIFUSSIÓ

11.2. CANALS DE COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ La web www.globalleida.org inclou la informació de programes, serveis i activitats de GLOBALleida, als que també es fa difusió mitjançant els perfils socials existents.

11.2.1. Comunicació offline i online GLOBALleida apareix regularment en els mitjans de comunicació de la premsa escrita, a més participa a programes i tertúlies d’emissores de ràdio 74

2017


MEMÒRIA D’ACTIVITATS

11.2.2. Participació en programes de TV i ràdio Les activitats de GLOBALleida són recollides habitualment per mitjans de TV i Ràdio que cobreixen els actes, presentacions o jornades que es desenvolupen, a més es promou la participació d’emprenedors de la Xarxa d’empreses Innovadores o d’emprenedors que participen en programes de l’entitat per fomentar la seva capacitat de comunicar els seus projectes i explicar l’activitat de GLOBALleida a través de la seva experiència.

75

GLOBALleida


Participar en els diferents mitjans de comunicació ens facilita donar a conèixer la nostra institució, la seva filosofia, el seu model de gestió i les activitats i programes que organitzem, gestionem i dinamitzem. Així com connectar, cohesionar i mantenir activa la comunicació amb el teixit empresarial del territori, entitats de promoció econòmica, institucions i emprenedors fentles protagonistes en el dia a dia de GLOBALleida

11.2.3. Xarxes Socials També a través de les xarxes socials, com a vies de comunicació més dinàmiques i participatives hem aconseguit difondre i donar a conèixer els nostres programes i activitats a un número més elevat de persones.

76

· 2595 seguidors a Facebook

· 2227 seguidors a Twitter

· 2859 contactes a Linkedin

2017


2017


MEMÒRIA D’ACTIVITATS

12.

ACTES I ESDEVENIMENTS

79

Jornada Endavant GLOBALleida


12. ACTES I ESDEVENIMENTS

JORNADA ENDAVANT: Per a l’emprenedoria i el creixement empresarial. Cada any GLOBALleida organitza la Jornada per a l’Emprenedoria i el Creixement empresarial ENDAVANT. La jornada és un espai per: · Escoltar experts del món econòmic, universitari i empresarial. 80

· Conèixer experiències emprenedores

Jornades Endavant

· Reflexionar sobre la importància de la gestió del talent en les organitzacions ·Debatre al voltant de l’emprenedoria social i el seu encaix en l’economia de mercat · Ampliar la xarxa de contactes A la jornada hi participen experts en diferents sectors i on emprenedors, petits empresaris i autònoms troben assessorament, networking i un ampli programa d’activitats i serveis. La jornada compta amb la participació cada any d’unes 300 persones.

Jornades Endavant

2017


MEMÒRIA D’ACTIVITATS

JORNADA D&e – DONES I EMPRENEDORIA

JORNADA ORIENTACIÓ PROFESSIONAL DE LES TERRES DE LLEIDA

JORNADA EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ

GLOBALleida organitza conjuntament amb la Regidoria Polítiques de Civisme i Igualtat de l’Ajuntament de Lleida, la Jornada “D&e - Dones i Emprenedoria, en la que hi participen cada any unes 100 persones.

El 19 d’octubre de 2017 es va celebrar la 8a Jornada d’Orientació Professional a les Terres de Lleida “L’essencial ets tu!” a l’Edifici del Rectorat de la Universitat de Lleida, co-organitzada per GLOBALleida i altres entitats que va comptar amb una assistència de 178 persones.

L’Equip ICE “Implementació de l’Emprenedoria a l’FP” de la Universitat de Lleida, del qual GLOBALleida en forma part, juntament amb els Serveis Territorials a Lleida del departament d’Ensenyament i GLOBALleida, van organitzar la Jornada Emprenedoria i Innovació. Del treball per projectes a la gestió del talent. La jornada va comptar amb la intervenció del Dr. Eli Eisenberg de la Universitat del Tel-Aviv.

Aquesta jornada pretén ser un espai de trobada per posar en valor exemples de dones amb experiència, el talent i capacitat de lideratge que poden servir de referent a altres dones i també visualitzar el gran capital humà de dones del nostre territori que estan tirant endavant projectes i empreses amb estratègies diverses per avançar en un context canviant i complex.

Aquesta 8a edició, es va centrar en la persona orientada, per aquest motiu es van presentar als orientadors i a les orientadores experiències i eines per facilitar la realització de projectes integrals per augmentar l’ocupabilitat de les persones orientades. La jornada està adreçada a responsables, professionals i tècnics, i totes aquelles persones interessades en l’orientació professional i la pedagògica.

Jornada

L’essencial ets tu! “Allò que és essencial és invisible als ulls; només amb el cor ho podem percebre” deia el Petit Príncep d’Antoine Saint-Exupéry. Quan es realitzen processos d’orientació, l’essencial és la persona orientada. Només podem acompanyar-la si sabem percebre’n les necessitats, les emocions, els sentiments i les expectatives. I no n’hi ha prou d’utilitzar tècniques i estratègies. Cal contemplar-la des del cor, mirant-la als ulls.

ORIENTACIÓ PROFESSIONAL

Departament d’Ensenyament Serveis Territorials a Lleida Departament de Treball, Afers Socials i Famílies Direcció General de Joventut Servei Públic d’Ocupació de Catalunya Departament d’Economia i Coneixement Secretaria d’Universitats i Recerca

Universitat de Lleida

Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social Vicerectorat d’Estudiants Servei d’Informació i Atenció Universitària

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

19 d'octubre de 2017

Equip ICE Implementació de l’Emprenedoria a l’FP

GLOBALleida

Lleida, 5 de setembre de 2017 Sala d’actes Edifici del rectorat UdL

8a Jornada a les Terres de Lleida Universitat de Lleida Edifici del Rectorat. Plaça Víctor Siurana. s/n

Inscripció a través de la pàgina web de l’organització: cada participant pot inscriure’s en un màxim de 3 tallers

Atenció telefònica d’informació de la jornada a través de:

Suport24: 973 70 14 14 Des de les 8 h fins a les 19 h

DL: L 1287-2017

www.infoorienta.cat

Jornada D&e

Del treball per projectes a la gestió del talent

L’essencial ets tu!

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

En els quatre tallers anirem desgranant els tòpics principals d’un projecte d’orientació integral: l’autoconeixement, el compromís i la responsabilitat, la gestió dels conflictes, la motivació i la felicitat a la feina i la identificació de les competències transversals.

Sofia Isus Departament de Pedagogia i Psicologia Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social Universitat de Lleida

Emprenedoria i Innovació

Organitza:

En aquesta vuitena Jornada d’Orientació Professional, partint dels principis de la psicologia positiva, presentem als orientadors i a les orientadores experiències i eines per facilitar la realització de projectes integrals que augmentin l’ocupabilitat de les persones orientades.

Us hi esperem!

S’han fet dues sessions, el dia 5 de setembre a Lleida amb la participació de 225 professors de les diferents etapes educatives i el dia 6 de setembre una altra a Tremp, amb la participació de 70 professors.

Activitat gratuïta

Jornada d'Orientació Professional

Jornada Emprenedoria i Innovació

81


12. ACTES I ESDEVENIMENTS

ALTRES ACTES PARTICIPATIUS

Visites institucionals

Visites institucionals

Premis LO

FemCat

International Wine & Business Meeting

International Wine & Business Meeting

82

2017


MEMÒRIA D’ACTIVITATS

Conveni Col·legi Economistes. En el marc de la Fira Municipàlia

Acte signatura Conveni Ajuntament de Lleida (Horta)

83

Conveni Pallars Actiu

GLOBALleida

Nit Premis FP


Memòria global lleida 2017 (1 plana)  
Memòria global lleida 2017 (1 plana)  
Advertisement