Page 1

LJESTV I CA KON AČN OG PORETKA ­  OŠ R. br. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

NAZI V ŠKOLE OŠ Sidonij e  Rubido Erd ödy ,  Gornj a  Rij e ka

OŠ Sućida r, Split OŠ Zm ij a v ci, Zm ij a v ci OŠ Luk a , Se sv e t e OŠ Trnov e c, Trnov e c Ba rt olov e čk i OŠ Josipa  Koz a rca , Vink ov ci OŠ Srdoči, Rij e k a OŠ Ba rt ula  Ka šića , Za da r OŠ Hv a r, Hv a r OŠ Vla dim ira  Gort a na , Žm inj OŠ Fra ne  Pe t rića , Cre s OŠ Dra gut ina  Ta dij a nov ića , Pe t rinj a OŠ I v a na  Gora na  Kov a čića , Ve lik a OŠ Vrpolj e , Šibe nik OŠ Ce t ingra d, Ce t ingra d OŠ Ve la  Luk a , Ve la  Luk a

T EST 1

98 97 96 92 98 95 87 94 90 98 79 94 68 47 46 61

T EST 2 T EST  3 T EST  4

97 97 98 96 98 84 92 84 91 71 79 52 88 57 60 46

100 98 100 100 89 95 79 76 87 75 86 89 54 52 18 56

100 100 96 99 91 97 91 89 96 93 83 80 85 77 73 24

T EST PRI VREM.  SREDN JA  P RO JEKT MI LI JUNAK PORED AK VRI JEDN OST

9 8 ,7 5 9 8 ,0 0 9 7 ,5 0 9 6 ,7 5 9 4 ,0 0 9 2 ,7 5 8 7 ,2 5 8 5 ,7 5 9 1 ,0 0 8 4 ,2 5 8 1 ,7 5 7 8 ,7 5 7 3 ,7 5 5 8 ,2 5 4 9 ,2 5 4 6 ,7 5

3 0 ,0 0 3 0 ,0 0 3 0 ,0 0 2 8 ,6 7 3 0 ,0 0 3 0 ,0 0 2 8 ,0 0 2 9 ,0 0 2 3 ,0 0 2 9 ,0 0 2 9 ,0 0 3 0 ,0 0 2 5 ,3 3 3 0 ,0 0 2 8 ,3 3 2 1 ,6 7

1 2 8 ,7 5 1 2 8 ,0 0 1 2 7 ,5 0 1 2 5 ,4 2 1 2 4 ,0 0 1 2 2 ,7 5 1 1 5 ,2 5 1 1 4 ,7 5 1 1 4 ,0 0 1 1 3 ,2 5 1 1 0 ,7 5 1 0 8 ,7 5 9 9 ,0 8 8 8 ,2 5 7 7 ,5 8 6 8 ,4 2

20 20 20 20 20

UKUPNO 1 4 8 ,7 5 1 4 8 ,0 0 1 4 7 ,5 0 1 4 5 ,4 2 1 4 4 ,0 0

LJESTVICA KONAČNOG PORETKA - OŠ  

Vjeronaučna olimpijada 2012

Advertisement