Page 1

Novo lice Crkve

katalog izdanja


Uvodna riječ Pisanom riječju produbljivati svoju vjeru

Ivan Miklenić

Pogledi u Glas Koncila

15x21 cm; 238 str.; broširano

Tekstovi ove knjige »iznutra« razotkrivaju fenomen katoličkih novina, crkvene ustanove i izdavačke kuće Glas Koncila.

Poštovani čitatelji i ljubitelji pisane riječi! Na samom kraju Godine vjere i zlatne godine Glasa Koncila, a povodom sudjelovanja Glasa Koncila na Interliberu u Zagrebu, pojavljuje se ovaj katalog, koji ima jedinu svrhu pomoći čitateljima, osobito katoličkim vjernicima, da dođu do provjerenog i stvarno dobroga suvremenog duhovnog štiva. Ako je Godina vjere barem u čemu trebala uspjeti, onda je to svakako u spoznaji da mnogi vjernici nisu sposobni svojim suvremenicima objasniti što to oni točno vjeruju i zašto vjeruju i da sadašnji povijesni trenutak više ne dopušta da vjernici ostanu u takvom stanju. Godina vjere mogla je uroditi odlukom mnogih vjernika da svjesno ulažu malo više napora i svoga vremena za produbljivanje svoje vjerske informiranosti, koja je temelj za suvremeno svjedočenje vjere i davanje prinosa pozitivnoj preobrazbi ljudskih odnosa i zajednica. Sva izdanja koja su navedena u ovome katalogu, kao i sva periodička izdanja, na čelu s katoličkim tjednikom Glasom Koncila i dječjim mjesečnikom Malim koncilom – Makom, imaju ponajprije taj smisao i žele biti u službi svojih pozornih čitatelja. Zlatna godina Glasa Koncila je već sada urodila i plodovima koji će ostati i koji će čitateljima, osobito katoličkim vjernicima, biti višestruko korisni. Jubilej Glasa Koncila podsjetio je objektivne čitatelje i objektivne kroničare i analitičare života i djelovanja Crkve i Hrvatskoj i cjelokupnoga hrvatskog društva da ne treba ozbiljno uzimati crno-bijele klišeje suvremenih instrumentaliziranih kreatora javnoga mnijenja, već da treba osobno ići na vjerodostojne izvore. Kao nezaobilazni izvor boljeg razumijevanja čak i sadašnjega stanja, i u društvu, i u Crkvi u Hrvatskoj, a ne samo stanja iz vremena komunističkog jarma, pruža se četveroknjižje naslovljeno Okovana Crkva u Hrvatskoj. Zbirka je to više od 600 komentara iz novina Glas Koncila, objavljenih između 1968. i 1990. godine, a koji osim jednostavnog, ali vjernog tumačenja crkvenih pogleda na brojna suvremena pitanja, ocrtavaju i suočavanja s pitanjima koja su i danas sve aktualnija i o kojima i suvremeni vjernici moraju imati jasnoću žele li biti suvremeni svjedoci Kristovi. Neka ovaj katalog bude prinos Glasa Koncila da plodovi Godine vjere još dugo dozrijevaju i umnažaju se i da dobra duhovna štiva potaknu svekoliki boljitak na osobnom, obiteljskom, crkvenom i društvenom planu. Vaš Glas Koncila

www.glas-koncila.hr/knjizara

48 kn Tomislav Šovagović (ur.)

Anđeli nikad ne odustaju

25 najboljih kratkih priča Glasa Koncila

60 kn 14x20 cm; 240 str.; tvrdi

80 kn

Zbirka 25 najboljih kratkih priča koje je stručno povjerenstvo - predsjednik Društva hrvatskih književnika mr. Božidar Petrač, književnik Dubravko Jelačić Bužimski i novinar Glasa Koncila Tomislav Šovagović odabralo između 216 priča koje su tijekom više godina objavljivane u katoličkom tjedniku Glas Koncila.

Katekizam Katoličke Crkve

Monografija o pastoralnom pohodu pape Benedikta XVI. Hrvatskoj

Zajedno u Kristu Pohod pape Benedikta XVI. Hrvatskoj HBK Raskošno opremljena fotomonografija, na 330 stranica velikog formata, kronološki dokumentira povijesni događaj - susret pape Benedikta XVI. s hrvatskim narodom 4. i 5. lipnja 2011. u Zagrebu.

500 kn

24x33 cm; 330 str.; tvrdi uvez

Hrvatsko nacionalno zahvalno hodočašće u Rim

H R VAT S K O

NACIONALNO Z A H VA L N O H O D O Č A Š Ć E U RIM za pohod Svetog Oca Benedikta XVI. Hrvatskoj u Godini vjere (4. – 9. studenoga 2012.)

Prva elektronička knjiga (na CD-u) u izdanju Glasa Koncila kroz izvještaje i gotovo 500 fotografija donosi opise događaja koji su se odvijali tijekom pet dana Hrvatskog nacionalnog zahvalnog hodočašća u Rim (4. – 9. studenoga 2012.) Događanja tijekom hodočašća u riječi i slici zabilježili su članovi redakcije tjednika Glas Koncila novinar Tomislav Šovagović i fotograf Bernard Čović. 2

50 kn


zlatna izdanja Glasa Koncila

OKOVANA CRKVA U HRVATSKOJ 100

kn/kom

Tomislav Vuković (ur.) Četveroknjižje donosi tekstove komentara iz razdoblja od 1968. do svibnja 1990. godine. Na gotovo 1400 stranica izvorni komentari, sada sabrani na jednome mjestu i objavljeni pod naslovom »Okovana Crkva u Hrvatskoj«, dokumentiraju specifično povijesno razdoblje kroz koje je prolazio hrvatski narod, a s njime i Katolička Crkva utjelovljena u tom narodu.

Svezak 1. (1968.-1974.) 16 cm x 23,5 cm; tvrdi uvez 328 str.

Svezak 2. (1975.-1981.) 16 cm x 23,5 cm; tvrdi uvez 344 str.

Svezak 3. (1982.-1986.) 16 cm x 23,5 cm; tvrdi uvez 336 str.

Svezak 4. (1987.-1990.) 16 cm x 23,5 cm; tvrdi uvez 368 str.

PREPORUČUJEMO

Blaženi Alojzije Stepinac – baština koja obvezuje

Krist vas zove Poruke mladima

Pastirsko pismo i homilije u zagrebačkoj katedrali 1998.–2008.

U 12 poglavlja, na 228 bogato ilustriranih stranica, knjiga sadrži tematski uređene poruke mladima iz homilija što ih je kardinal Bozanić održao prigodom nacionalnih susreta mladih, hodočašća mladih Zagrebačke nadbiskupije u Mariju Bistricu i drugim prigodama od 1998. do 2009. godine.

Knjiga je objavljena u prigodi proslave 10. obljetnice Stepinčeve beatifikacije kao poticaj za otkrivanje baštine, života i djela blaženog Alojzija Stepinca.

15x22 cm; 360 str.; tvrdi uvez ◊ Suizdanje Glasa Koncila i Kršćanske sadašnjosti.

14x21 cm; 228 str.; tvrdi uvez

120 kn

Osim kao duhovno štivo knjiga može poslužiti i kao korisni katehetski materijal, s vrlo aktualnom i sadržajnom građom, jer svaka tema može biti vrlo zanimljiva i poučna kateheza za mlade. Svaka tematska jedinica započinje biblijskim tekstom, kao polazištem kardinalovih promišljanja, poticaja i poruka, čime se želi pokazati kako je Božja riječ temelj svakog promišljanja Kristovih učenika. Poticaj za objavljivanje knjige u 2011. godini bio je pohod pape Benedikta XVI. Hrvatskoj i njegov nezaboravni susret s mladima na Trgu bana Jelačića u Zagrebu 4. lipnja 2011.

Istina u ljubavi Bleiburg – Macelj – Svetvinčenat – Vukovar – Zagreb 100 kn

400 kn

aktualna izdanja

kardinala Josipa Bozanića

150 kn

Okovana Crkva u Hrvatskoj - komplet 4 sveska

Šest kardinalovih tematski međusobno prožimajućih propovijedi o patnji i sudbini hrvatskoga čovjeka u vrtlogu Drugog svjetskog rata i poraća te o suvremenom odnosu prema Domovinskom ratu. ◊ Suizdanje Glasa Koncila i Školske knjige.

15x22 cm; 168 str.; tvrdi uvez

3

www.glas-koncila.hr/knjizara


Hrvatska katolička baština 20. st. Cilj biblioteke pokrenute 2006. je da u sustavnom proučavanju, valorizaciji i popularizaciji niza autora koji su obilježili svoje doba i ostavili iza sebe trajne tragove, osvijetli njihovu važnost, ulogu i mjesto u duhovnoj tradiciji našega naroda i Crkve 20. stoljeća. U sklopu biblioteke izlaze monografske knjige u kojima se donose izabrani eseji – promišljanja – popraćeni prikazom djela i života dotičnog autora u kontekstu njegova doba, kulturne tradicije i suvremenih izazova.

120 kn Rajmund Kupareo

Um i umjetnost

Petar Grgec

Katolicizam, kultura i politika

Suvremene spasonosne misli

O ekonomskim i društvenim sustavima

O lijepoj umjetnosti

95 kn

110 kn Josip Andrić

Hrvatstvo i katolička kulturna obnova

Đuro Arnold

Ivo Lendić

Vjera, filozofija i umjetnost

Katolicizam i kultura

100 kn

Drago Ćepulić

Milan Ivšić

Duh umjetnosti

95 kn Ilija Jakovljević

100 kn

130 kn

Hijacint Bošković

Mate Ujević

Suvremenost tomističke baštine

Bonifacije Perović

110 kn

Katolički kulturni putokazi

110 kn Nedjeljko Subotić

Katolicizam i solidarizam

100 kn Feliks Niedzielski

Kršćanski idealizam Socijalni nauk, i društveni društvo i angažman država

4

95 kn

Izazov kršćanskog Društvenohumanizma socijalne misli

Stjepan Tomislav Poglajen Ferdo Rožić

Kršćanski personalizam

100 kn Ton Smerdel

Život i duh

120 kn

Popust 20% za kupnju cijeloga kompleta www.glas-koncila.hr/knjizara

95 kn

95 kn

Katolički idealizam Socijalni duh i i realizam narodna kultura

100 kn Šćetinec Juraj

Antun Mahnić

Na Goru Gospodnju

100 kn Ljubomir Maraković

100 kn

Petar Grgec

100 kn

110 kn Ivan Evanđelist Šarić

50 kn

100 kn Smiljana Rendić

Katolički identitet i hrvatski preporod


knjige Tončija Matulića Nevjera i vjera u četiri oka

D

r. Tonči Matulić je rođen 1966. u Postirima na otoku Braču. Kao svećenički kandidat Hvarske biskupije teologiju je studirao na Teologiji u Splitu Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Zagrebu. Za svećenika Hvarske biskupije zaređen je 1992. U dva je navrata služio kao kapelan i župnik u Hvaru i Milni na otoku Hvaru (1992/93) te u Starome gradu i Selcima na otoku Hvaru (1998/99). Poslijediplomski studij iz moralne teologije završio je na Visokom institutu za moralnu teologiju »Academia Alphonsiana« Papinskoga lateranskog sveučilišta u Rimu na kojemu je 1985. magistrirao, a 1998. doktorirao. U istom se razdoblju dodatno usavršavao na polju bioetike na Katoličkome sveučilištu »Sacro Cuore« u Rimu te na »Joseph and Rose Kennedy Institute of Ethics« Sveučilišta Georgetown u Washingtonu, D.C.

Maske bogova u svjetlu vječne mladosti Božjega lica 16x23 cm; 612 str.; tvrdi uvez

180 kn

Knjiga će biti izazov i poziv na dijalog nevjernicima, dok će vjernicima ponuditi neke odgovore na masovnu pojavu nevjere i ravnodušnosti prema Bogu u sadašnjim vremenima krize Boga.

Najnovijom knjigom dr. Matulić daje svoj doprinos aktualnoj društvenoj raspravi o vjeri, na svjetskoj ali i hrvatskoj razini. Promišljajući iz perspektive osobne vjere, odgovara na poziv pape Benedikta XVI. da se razdoblje Godine vjere posveti razmišljanju o vjeri, da bi se svim vjernicima u Kristu pomoglo da osvijeste i osnaže svoju vjeru, posebno u trenutku aktualne duboke promjene koju živi suvremeno čovječanstvo.

Bioetički izazovi kloniranja čovjeka Filozofsko-teološko tematiziranje

Tužaljke kamenja hrvatske pustinje

295 kn

16x23 cm; 440 str.; tvrdi uvez

17x24 cm; 944 str.; tvrdi uvez

Metamorfoze kulture 100 kn 13x21 cm; 284 str.; tvrdi uvez

Teološko prepoznavanje znakova vremena u ozračju znanstvenotehničke civilizacije

200 kn 190 kn 16x23 cm; 540 str.; tvrdi uvez

Bioetika

Prvi sveobuhvatni prikaz bioetičke discipline na hrvatskom jeziku.

Pomirenje i duhovna obnova u svjetlu proročke i kritičke raščlambe stanja duha i svijesti suvremenoga hrvatskoga društva

VODIČI KROZ BIOETIKU

Život u ljudskim rukama

Oblikovanje identiteta bioetičke discipline

Nova biologija i biotehničko revolucioniranje života. Vodič kroz bioetiku 2

Etička svijest odgovornosti za opstanak u budućnosti. Vodič kroz bioetiku 1

90 kn 15x22 cm; 264 str.; tvrdi uvez

95 kn 15x22 cm; 282 str.; tvrdi uvez

NABAVITE KOMPLET VODIČA KROZ BIOETIKU

100 kn 15x22 cm; 304 str.; tvrdi uvez

285 kn UZ 20% POPUSTA 228 kn 5

Medicinsko prevrednovanje etičkih granica Svetost života prikliještena između autonomije i tehnicizma. Vodič kroz bioetiku 3 www.glas-koncila.hr/knjizara


Kanonsko pravo

Biblija Upoznajmo Bibliju Narod Božji i njegovo Sveto pismo Ivan Dugandžić Sve o nastanku i naravi biblijskih spisa, o njihovu čuvanju, prenošenju i oblikovanju u veće cjeline sve do stvaranja zaokruženoga kanona, o tiskanju i prevođenju, književnim vrstama kojima su se biblijski pisci služili, o pravilima tumačenja, o sadržaju i poruci biblijskih spisa.

15x21 cm; 496 str.; tvrdi uvez

Za lakše snalaženje u tekstu, knjiga sadrži popis kratica biblijskih knjiga te rječnik manje poznatih teoloških pojmova, a bogat 180 kn fotografski prilog s fotografijama Svete Zemlje pravi je prozor kroz koji se može zaviriti u ambijent u kojem je Sveto pismo nastalo.

PREPORUČUJEMO

Sveto pismo Staroga i Novoga zavjeta 150 kn

Zakonik kanonskoga prava 18 x 25 cm; 1191 str.; tvrdi uvez

390 kn Zakonik kanonskoga prava pape Pavla VI. i pape Ivana Pavla II. sadrži teološko-pravnu sintezu naučavanja Drugoga vatikanskog koncila. Zakonik je objavljen na hrvatskom i latinskom jeziku, obogaćen je »Izvorima« da bi se lakše vidjela motivacija i značenje samih kanona, a u »Dodatku« konstitucijom »Dobri Pastir«. Priloženo je i »Stvarno kazalo« te »Usporedni popis kanona« za lakše služenje sadašnjim Zakonikom i snalaženje u njemu te uspoređivanje s prijašnjim Zakonikom.

Elegantno opremljeno izdanje sa zlatorezom i indeksima biblijskih knjiga za lakše snaženje i brži pronalazak svih tekstova Staroga i Novoga zavjeta.

15x22 cm; 1384 str.; tvrdi uvez – crna ili tamnocrvena boja

15x22 cm; 1384 str.; kožni uvez sa zlatorezom i indeksom – crna ili tamnocrvena boja

200 kn

250 kn

Nov, suvremen i cjelovit prijevod Svetoga pisma vrhbosanskog nadbiskupa Ivana Evanđelista Šarića – pravi dar za sve ljubitelje i proučavatelje Božje riječi. Stanko Jerčić

18x25 cm; 240 str.; tvrdi uvez

Dostojanstvo ženidbe

Uputa koju treba obdržavati na biskupijskim i međubiskupijskim sudovima u vođenju parnica ništavosti ženidbe

Na slapovima evanđelja

Isusove prispodobe i novozavjetni hvalospjevi u stihovima

12x19 cm; 112 str.; tvrdi uvez

60 kn

Knjiga donosi prepjeve 45 Isusovih prispodoba i 15 novozavjetnih hvalospjeva te u dodatku Deset zapovijedi.

430 kn

Darko Tomašević

Poznato i nepoznato o Bibliji

18 x25 cm; 1702 str.; tvrdi uvez

11,5x20,5 cm; 220 str.; meki uvez

Tekstovi su pisani laganim stilom, za širu publiku, uz šale i dosjetke, te mogu poslužiti i kao štivo za razbibrigu. 100 kn

Izabirući nepoznate i (manje) poznate, a ponekad i šokantne teme, autor je Bibliju učinio zanimljivom i privlačnom za današnje čitatelje nudeći im izvrsno pomagalo za dublje zanimanje za Sveto pismo kao i za preispitivanje svog znanja o njemu.

www.glas-koncila.hr/knjizara

6

Kodeks kanonskog prava s izvorima 1917. Prvotisak cjelovitoga hrvatskog izdanja prvog službenog zakonika Katoličke Crkve »Kodeks kanonskog prava s izvorima« iz 1917. godine.


Poticaji i svjedočanstva Ne/korisni sluge

Kako je lijepo biti svećenik Svjedočanstva radosti i nade... Vlado Čutura (prir.)

90 kn

Svećenička duhovnost u duhu Isusovih riječi Milan Špehar

85 kn 17x24 cm; 244 str.; meki uvez

40 kn 12x20 cm; 176 str.; meki uvez

Stjepan Cek

50 kn

Uspomene na svećeničke godine u Istri, 1937. - 1965. Knjiga slovenskog svećenika Stjepana Ceka objavljena u povodu beatifikacije sluge Božjega Miroslava Bulešića. Vlastoručne uspomene 14x20 cm; 90 str.; Stjepana Ceka, svjedoka tjeskobnog života pripadnika Katoličke Crkve u broširano Istri za vrijeme fašističkog i komunističkog režima.

15x21 cm; 96 str.; tvrdi uvez

Što Bog združi, čovjek neka ne rastavlja 40 propovijedi za vjenčanja Josip Jagarčec

Sprovodne propovijedi

Vjerujem u život vječni

90 kn

77 sprovodnih propovijedi Josip Jagarčec

2. izdanje

Uskrsnut će brat tvoj

Uz knjige priložen je i CD s materijalima iz knjige u Word i PDF formatu, kako bi ih korisnici mogli dopuniti, izmijeniti, odnosno bolje prilagoditi konkretnoj situaciji

79 kn

Uvodni pozdravi, molitve vjernika i propovijedi prigodom sprovoda Ivan Ćubelić

16x22 cm; 164 str.; tvrdi uvez

15x21 cm; 144 str.; tvrdi uvez

75 kn

DARUJTE NAJMLAĐE NOVOM SLIKOVNICOM!

Bog je ljubav

Kardinal Franjo Kuharić nam govori Nedjeljko Pintarić (ur.) Vladimir Stanković (ur.) Vesna Jurić-Rukavina (ur.) 15x15 cm; 192 str.; meki uvez

Prisjetimo se životvorne prisutnosti svjedočke misli zagrebačkog nadbiskupa Franje Kuharića, kojega njegovi suvremenici pamte kao jednog od najobljubljenijih i najpoštovanijih hrvatskih duhovnih velikana.

Knjiga, kroz tekst i brojne fotografije, donosi život i djelovanje kardinala Franje Kuharića (1919.– 2002.) te brojne misli o različitim pojmovima, bitnim za vjernički život svakog kršćanina. CD donosi izbor od 40 različitih misli i poruka kardinala nastakih najvećim dijelom 1999. godine, tijekom koje je kardinal Kuharić uživo, iz svoje sobe u Nadbiskupskom dvoru u Zagrebu, sudjelovao u devet emisija Bog je ljubav na Radiju Sljeme, autorice i urednice Vesne Jurić-Rukavine.

7

20 kn 17x24 cm; 16 str.; broširano

Sonja Tomić

Čarobna riječ

Priča o Franji Kuhariću

Priča o Franji Kuhariću, ispričana riječima i ilustracijama poznate dječje spisateljice Sonje Tomić, utemeljena je na stvarnim činjenicama, koje je autorica doznala posjetivši kardinalov rodni kraj, razgovarajući s njegovom rodbinom i poznavateljima njegova života, usto se služeći i povijesnim izvorima.

www.glas-koncila.hr/knjizara


Kateheza za svaku dob Ja sam s vama

Duha nam svoga daj Uredili: Radovan Librić Katarina Pučar Ružica Razum

25x21 cm; 140 str.; meki uvez

60 kn

Priručnik za katehete

25x21 cm; 124 str.; meki uvez

Vježbenica na putu prema sakramentu potvrde Josip Jakšić / s. Karolina Mićanović Vježbenica za pomoć u pripremi za sakrament potvrde bogato je grafički oblikovana te na 136 stranica donosi sasvim nov sadržaj, pristup i metodologiju, ne samo za pripremu nego i za aktivno uključivanje potvrđenika u župnu zajednicu nakon svete potvrde.

38 kn

Pripremnica za prvu ispovijed i pričest

Katehetski materijal namijenjen jednogodišnjoj katehetskoj pripravi djece za sakramente euharistije i pomirenja donosi mnoštvo ilustracija, evanđeoskih tekstova, molitava i pjesama. Pojedine su teme obogaćene različitim poticajnim pitanjima i zadatcima koji mogu pomoći u oblikovanju kreativnih katehetskih susreta s prvopričesnicima.

35 kn

19x26 cm; 136 str.; meki uvez

Zajednica 1

Liturgija 2

Priručnik za katehete

Priručnik za katehete

Prvo godište ministrantske skupine Dejan Čaplar / Dejan Henčić

Drugo godište ministrantske skupine Dejan Čaplar / Dejan Henčić

24 kn 89 kn 50 kn

120 kn

23x21 cm; 100 str.; spiralni uvez

Format: 23x21 cm; 182 str.; broširano

Radni listovi 23x21 cm; 112 str.; meki uvez

Uz priručnik dolazi CD s popratnim materijalima za kvalitetniji rad s polaznicima kateheza (pjesme i molitve za prezentaciju, mnoštvo fotografija i ilustracija).

Sukladno Planu i programu za katehezu ministranata u četiri katehetske cjeline te dvadeset kateheza obrađene su brojne zanimljive teme i modeli za prvo godište, u kojem se obrađuje tema zajednice. Iako je priručnik priređen za rad s ministrantima, materijali se mogu koristiti u župnoj katehezi djece viših razreda osnovne škole.

Na rastanku

18 meditacija za maturante Tvrtko Beus

70 kn 12x19 cm; 144 str.; meki uvez

Prva knjiga posvećena hrvatskim maturantima! www.glas-koncila.hr/knjizara

18 fotomeditacija u kojima autor iz svoga bogatog iskustva rada s maturantima progovara o ljepotama, ali i teškoćama životnog trenutka u kojem se maturanti nalaze. Za osobnu molitvu, molitvenomeditativne početke na satovima vjeronauka…

Format: 23x21 cm; 172 str.; broširano

Radni listovi

Priručnik za katehete, s CD-om, za drugo godište ministrantske skupine, priređen je za rad s ministrantima, ali se materijali mogu koristiti i u župnoj katehezi djece viših razreda osnovne škole.

Zbirka radnih listova za rad sa skupinom ministranata sadrži za svaku katehezu jedan ili više radnih listova, čija rješenja se mogu pronaći u priručniku, a tu je i molitvenik sa svim molitvama za katehetske susrete.

Biblijske osobe

Priručnik i radni listovi za prvo godište biblijske skupine Davor Šamadan, Krešimir Bulat i suradnici

35 kn 23x21 cm; 112 str.; spiralni uvez

Radni listovi

23x21 cm; 124 str.; meki uvez

Priručnik

8

95 kn


Na sva katehetska izdanja za veće narudžbe odobravamo

Molitvene kartice »Alojzije Stepinac«

POPUST Za narudžbe 11 i više primjeraka, za područje Republike Hrvatske, trošak otpreme snosi Glas Koncila.

50 kn

Svetački život i poruke u slici i riječi

Tri zasebna paketa moderno oblikovanih molitvenih kartica s više od tri stotine poticajnih biblijskih citata i prigodnih molitava: za jutro, večer te prije i poslije jela.

Molitvena kocka Blaženi Alojzije Stepinac

Dobro jutro!

Komplet

120 kn

Jutarnje molitve

5 kn 50 kn

Adventske kartice

50 kn

Kartice za došašće

50 kn

Laku noć!

Kruh života

Molitve za kraj dana

30 kn

Kartice za svaki dan s poticajnim mislima svećenika Josipa Šimunovića te prigodnim ilustracijama za svaki dan došašća.

Obiteljske molitve

RELIGIOZNA PEDAGOGIJA I KATEHETIKA

Vjeronauk nakon dvadeset godina: izazov Crkvi i školi

Identitet kao odgojno-obrazovna vrjednota

Zbornik radova sa znanstvenog simpozija Ružica Razum (ur.) Dvanaest objavljenih radova pridonose oblikovanju jasnije slike aktualnoga stanja vjeronauka u školi te definiranju koraka potrebnih kako bi se primjerenije odgovorilo na potrebe današnjega čovjeka, društva, škole i Crkve.

Zbornik radova s tribina Zajednički vidici Valentina B. Mandarić (ur.) Ružica Razum (ur.)

75 kn 17x24 cm; 212 str.; meki uvez

120 kn 17x24 cm; 288 str.; meki uvez

Vjeronauk – izazov Crkvi i školi

Empirijsko istraživanje na području Zagrebačke nadbiskupije Valentina B. Mandarić 150 kn Alojzije Hoblaj Ružica Razum 160 kn

Valentina B. Mandarić /Ružica Razum

Solidarnost i znanje kao odgojno-obrazovne vrjednote

Zbornik radova s tribina Zajednički vidici

17×24 cm; 332 str.; meki uvez s klapnama

17x24 cm; 280 str.; meki uvez

9

www.glas-koncila.hr/knjizara


za najmlađe čitatelje Mali anđeo

Tomolina

Michael D. O’Brien

Priče o odrastanju Dubravka Rovičanac

Ilustrirala: Dijana Kočica

Priče koje prate odrastanje dječaka Tome, uz kojeg u mudrosti napreduje i njegova teta Lina. 16,5x23,5 cm; 184 str.; tvrdi uvez

100 kn

29 kn

+

17x24 cm; 24 str.; meki uvez

20x20 cm; 12 str.; meki uvez

Dan svetog Nikole Brankica Blažević Ilustrirala: Alma Orlić

Pet božićnih priča 40 kn

20x20 cm; 32 str.; tvrdi uvez

Pet ilustriranih priča božićne tematike - Blago kralja Mima, Božić zekana Mekana, Pastirica Anica, Radosna vijest, Svjetlost u mraku - upoznat će male, ali i velike čitatelje s pravom biti Božića.

JELICA GJENERO 10 poučnih slikovnica iz niza »Priče«, namijenjenog djeci, roditeljima, vjeroučiteljima i svima koji su na bilo koji način vezani uz odgoj i obrazovanje djece.

20

kn/kom

Format: 19x19 cm

www.glas-koncila.hr/knjizara

Sonja Tomić

Uz slikopriče zabavno učenje je zagarantirano!

38 kn 17x24 cm; 76 str.; meki uvez

Iz Male Makove knjižnice dolazi zbirka od 56 zanimljivih i poučnih slikopriča književnice Sonje Tomić. Dvije legende, imena mjeseci, Božić i Tri kralja, ljudi sveta života, prijateljstvo, nesebičnost i poslušnost, korizma i Uskrs – samo su neke od tema ove osobite vrste…

Jelica Gjenero

18 kn

Slikopriče

Princeza od rogača Sedam darova Duha Svetoga Maslina Anđeo čuvar Kameno selo Gdje stanuje sreća Tonkica Balonkica Moj susret sa sv. Nikolom Repatica ljepotica Najljepše ruke Komplet 200 kn

- 20% =160 kn 10

Vatrene ptice

Odabrane priče iz Makove škrinje

Među poticajnim i plemenitim, razigranim i duhovitim, poučnim i napetim pričama su 100 kn i bajke L. N. Tolstoja, H. C. Andersena 17x24 cm; 348 str.; meki uvez ili Maksima Gorkoga, priča pape Ivana XXIII. te priče brojnih hrvatskih književnika kao što su Jagoda Truhelka, Marija Barbarić-Fanuko, Stjepan Lice, Sonja Tomić ili Stjepan Džalto... Odabrane pripovijetke, bajke i basne iz Makove škrinje nisu samo ugodna razbibriga, već pravo štivo, moguća lektira za nastavu hrvatskog jezika i književnosti, ali i za tumačenje svetopisamskih tema u nastavi vjeronauka.

Plamena srca Hrvatski sveci i blaženici Sonja Tomić

21x21 cm; 80 str.; meki uvez

60 kn

Upoznajmo hrvatske svece i blaženike! Bogato ilustrirana knjiga životopisa hrvatskih svetaca i blaženika namijenjena djeci i odraslima, koji sada imaju priliku još bolje upoznati živote onih kojima se mole, koje zazivaju i štuju: Leopolda Bogdana Mandića, Marka Križevčanina, Nikolu Tavelića, Alojzija Stepinca…


molitveno-meditativna izdanja DOŠAŠĆE I BOŽIĆ

Duhovne vježbe Kristoterapija Fra Stanko Duje Mijić

12x20 cm; 248 str.; meki uvez

100 kn

Duhovne vježbe – predviđene za šest dana – u duhu Kristova služenja, kako onog koje se dogodilo njegovom smrću i uskrsnućem, tako i onome koje se svakodnevno događa njegovom prisutnošću u Crkvi i sakramentima.

80 kn

79 kn

17x22 cm; 152 str.; tvrdi uvez

Božić

15x22 cm; 164 str.; tvrdi uvez

Majka Božja Bistrička

Budni budite

40 kn

Teološke meditacije za došašće i Božić Mladen Parlov

Molitvenik hodočasnika i štovatelja Majke Božje Bistričke

Molitvenik sadrži sve bitne molitve i vjerske istine kao i povijest nacionalnog hrvatskog svetišta Majke Božje Bistričke te sve pobožnosti koje se u Svetištu vrše.

Autor u knjizi tumači 50 slika koje prikazuju otajstvo Božića uvodeći u dublji doživljaj jednog od najvećih kršćanskih blagdana.

Probranim biblijskim tekstovima, promišljanjima kako drevnih crkvenih naučitelja tako i bogatstvom suvremenih teoloških misli, autor poziva čitatelja na životnu budnost, na preispitivanje osobnog života te slavljenje došašća i Božića kao neizrecivog otajstva Božje ljubavi.

Uvez s kovanim reljefom

120 kn

10x14 cm; 498 str.; tvrdi uvez

Gospina krunica

Judita Čovo

Hod s Kristom

Razmatranja Ljudevit Josip Jeđud

35 kn

Slaviti novi početak Anselm Grün

Kroz liturgijska slavlja i riječi evanđelja

Na 168 stranica autor tumači molitvu krunice te uvodi u različite oblike njena moljenja. Knjiga je pristupačna svima koji tek žele naučiti moliti krunicu, ali i svim redovitim moliteljima krunice koji žele osvježiti i produbiti svoju svakodnevnu molitvu.

12x20 cm; 200 str.; broširano

80 kn

11x20 cm; 168 str.; meki uvez

65 meditacija koje prate ritam liturgijske godine

PHIL BOSMANS

Uskrs s Philom Bosmansom

Knjiga + CD

Pratitelj u korizmenome i uskrsnome vremenu

16x16 cm; 94 str.; tvrdi uvez

60 kn

75 kn

16x16 cm; 70 str.; tvrdi uvez

60 kn

Blagdan radosti 11

www.glas-koncila.hr/knjizara


uzori vjere Franjo Asiški skladatelj Božje ljepote Ili Franjo Asiški patnik i slavljenik Božje ljubavi Bernardin Škunca 120 kn

2. IZDANJE

16x22 cm; 256 str.; meki uvez

Sustavna studija obrađuje duhovnu tradiciju sv. Franje i franjevaštva kroz Franjinu kontemplaciju Isusove muke i spasenja na križu na temelju tekstova velikih autora i stručnih interpretacija s područja kršćanske teologije, filozofije, povijesti umjetnosti, literature i drugih disciplina.

Povijest jedne duše

Život i lik po Bibliji i tradiciji Josip Beljan 150 kn

tvrdi uvez

235 kn

16x22 cm; 456 str.; meki uvez

Sluge Božji i službenice Božje u Hrvata Ivan Damiš Prva knjiga u kojoj su sakupljeni podaci o životu, radu i svetosti svih slugu i službenica Božjih u Hrvata. Knjiga na 416 stranica donosi popis i životopise 26 slugu i službenica Božjih u Hrvata prema datumu pokretanja kauze, a obuhvaća razdoblje od početka 19. stoljeća do kraja 2009. godine

14x19 cm; 317 str.; meki uvez

Godine teške i bolne

13x20 cm; 296 str.; meki uvez

U ženskom logoru u Slavonskoj Požegi od 1. IV. 1948. do 1. IX. 1952. Marica Stanković

Duševne i tjelesne patnje svete Terezije od Djeteta Isusa Augustin Zdravko Kordić

3. IZDANJE

Pokušavajući ući u tajnu Terezijinih duševnih i tjelesnih patnja, Kordić nastoji čitateljima približiti lik svete Terezije ocrtavajući je kao »učiteljicu patnje« koja je po svojoj kušnji vjere veoma bliska današnjem čovjeku: i vjerniku i nevjerniku.

40 kn 13x19 cm; 138 str.; meki uvez

Knjiga opisuje strahote života u ženskom logoru u Slavonskoj Požegi, u kojemu je Marica Stanković, zbog svojega katoličkog uvjerenja, provela pet godina.

30 kn 14x20 cm; 124 str.; meki uvez

Marica Stanković 1900.–1957.

Imena i imendani Antun Jarm

Ljiljana Matković-Vlašić (prir.)

Otkrijte značenje vašega imena!

www.glas-koncila.hr/knjizara

Svjedoci evanđelja

80 kn

80 kn

20x24 cm, 384 str., tvrdi uvez

16x22 cm; 416 str.; tvrdi uvez

Posljednji razgovori Sveta Terezija od Djeteta Isusa

Posljednje riječi sv. Terezije govore o jednostavnoj i beskrajnoj nadi, o trpljenju, ljubavi i umiranju svetice.

200 kn

200 kn

Upoznajte pobliže sv. Josipa: zaštitnika obitelji, zaštitnika Crkve i zaštitnika Hrvatske... Božjeg izabranika, Marijina zaručnika i Isusova poočima... Prvo djelo na hrvatskome jeziku u kojem su cjelovito prikazani život i lik sv. Josipa te njegovo štovanje u Crkvi. Bogat fotografski prilog prikazuje brojne umjetničke prikaze sv. Josipa – iz katedrala, crkava, kapela i samostana diljem Hrvatske.

Ulazim u život

Autobiografski rukopisi sv. Terezije od Djeteta Isusa Deveto izdanje ove knjige na hrvatskom jeziku svjedoči o popularnosti knjige koja se u svijetu smatra najčitanijom knjigom nakon Biblije. Prvi puta knjiga je objavljena 1898. godine, samo godinu dana poslije Terezijine smrti, nakon čega je sveta Terezija od Djeteta Isusa postala jedna od najpoznatijih i najvoljenijih svetica.

Sveti Josip

Knjiga govori o najčešćim osobnim imenima u hrvatskom narodu. Tumači etimologiju imena, objašnjava njegovo značenje, donosi izvedenice ili inačice glavnoga imena te sažete biografije kršćanskih svetaca. 12

30 kn 14x20 cm; 123 str.; meki uvez

Šest predavanja o životu i djelovanju službenice Božje Marice Stanković.


BL. ALOJZIJE STEPINAC

Kardinal Alojzije Stepinac

50 kn

Svjedok vremena i vizionar za treće tisućljeće Jasna Pavelić-Jureško (ur.)

15x15 cm; 116 str.; meki uvez

Moć pisane riječi

Zbornik na više od 700 stranica donosi članke brojnih znanstvenika i stručnjaka sa znanstvenog skupa u Lepoglavi 5. prosinca 2008. Svoj nedvosmisleni stav odaslali su javnosti u Izjavi koja je prevedena na 5 svjetskih jezika, kao i svi sažeci 15 predavanja. Zbornik prvi put donosi i Imenoslov – popis spomen-obilježja imena i osobe bl. Alojzija Stepinca u hrvatskom narodu i u svijetu.

Izdanje na engleskom jeziku

Blaženi Alojzije Stepinac i katolički mediji Celestin Tomić 250 kn

Lojzekov vrt

18x25 cm; 736 str.; tvrdi uvez

Sonja Tomić

300 kn

18x25 cm; 720 str.; tvrdi uvez

Kardinal Stepinac – svjedok Istine Željko Tanjić (ur.)

Meni je živjeti Krist

Proslava desete obljetnice beatifikacije blaženog Alojzija Stepinca (1998.-2008.)

200 kn 17x24 cm; 380 str.; tvrdi uvez

Zbornik radova s međunarodnoga simpozija »Kardinal Alojzije Stepinac – Povijesni kontekst u međunarodnoj perspektivi«, održanog 19. rujna 2008. u sklopu proslave 10. obljetnice proglašenja blaženim kardinala Alojzija Stepinca.

Ivan Merz Sabrana djela Spisi Ivana Merza jedinstveno su blago hrvatske duhovne literature 20. st. i predstavljaju izvor trajne inspiracije za put prema dobru svima koji ih budu čitali.

80 kn 24x24 cm; 47 str.; tvrdi uvez

180 kn

Alojzije Stepinac, hrvatski kardinal

18x25 cm; 452 str., tvrdi uvez

Euharistijska evangelizacija nadbiskupa Alojzija Stepinca

Aleksa Benigar

180 kn

Juraj Batelja

Jedini cjeloviti životopis Blaženika

140 kn 22x30 cm; 180 str.; tvrdi uvez

Svezak I.

17x24 cm; 480 str.; tvrdi uvez

Književnost – Liturgija – Katolička akcija

17x24 cm; 883 str.; meki uvez

80 kn

Svezak II.

17x24 cm; 488 str.; tvrdi uvez

Katoličke organizacije – Rim-Papinstvo – Lurd – Moral – Tjelovježba – Razno

Svezak III.

17x24 cm; 512 str.; tvrdi uvez

Utjecaj liturgije na francuske pisce – Zlatna knjiga – Ti i ona – Junački život sv. Ivane od Arka – Razni članci 13

80 kn

80 kn www.glas-koncila.hr/knjizara


knjige za svaku obitelj Pavao Brajša

Bez razgovora se ne može

D

120 kn

Kvalitetnijim razgovorom do sebe i drugih

17x24 cm; 248 str.; tvrdi uvez

100 kn

Ne propustite savjete i smjernice iz ove knjige - za uspostavljanje bolje komunikacije u svakodnevnim odnosima: u obitelji (između bračnih partnera te između roditelja i djece), u školi, u župi i na poslu, s posebnim naglaskom na poduzetničku komunikaciju.

17x25 cm; 282 str.; tvrdi uvez

Brak naš svagdašnji Mali bračni savjeti

Autor u knjizi predstavlja i analizira pojedine elemente iz bračnog života baveći se ponajprije teorijom i praksom održavanja kvalitete bračnih odnosa i komunikacije. Posebnost knjige su i brojni primjeri iz bračne svagdašnjice koje autor crpe iz tridesetogodišnje prakse bračnog i obiteljskog savjetovanja.

Brak i obitelj iz drugoga kuta

Abeceda demokratskog ponašanja Zbir tekstova o demokraciji i našem ponašanju u njoj u kojima autor analizira komunikološke aspekte demokracije i u javnom i u privatnom životu.

120 kn

120 kn 17x25 cm; 292 str.; tvrdi uvez

Savjeti katoličkih liječnika i zdravstvena vizita

Svjedočanstvo jedne majke Gabrijela Spes

Jadranka Pavić (ur.) / Vlado Čutura (ur.)

130 kn

Savjeti liječnika, namijenjeni širokoj čitalačkoj publici, usmjereni su na prepoznavanje bolesti, mogućnosti rješavanja određenih problema, sprečavanje bolesti, promjenu načina života. Posebno poglavlje kroz intervjue i susrete posvećeno je široj dimenziji zdravlja, stavljajući ga s njegovim problemima u društveni kontekst, te preventivnom djelovanju i traženju pomoći šire zajednice.

17x24 cm; 236 str.; meki uvez

Žuta neman zavist

Ili kako uspješnije izjedati sebe i druge Šimun Šito Ćorić

2. DOPUNJENO IZDANJE

90 kn 12,5x18,5 cm; 240 str.; meki uvez

www.glas-koncila.hr/knjizara

Knjiga obrađuje tematiku roditeljstva, detaljno opisuje razgovore s djecom kao vještinu koja se može naučiti te prikazuje primjerenu komunikaciju u braku. Opisuje i bračni mobing te razna manipuliranja bračnim partnerom, a detaljno raščlanjuje i bračnu svađu.

17x24 cm; 236 str.; tvrdi uvez

A tko će onda dati svećenika

Iskrena i topla ispovijest majke jednog sjemeništarca u kojoj opisuje život svoje obitelji, odgoj svoje djece u vjeri i pouzdanju u Gospodina 90kn i Blaženu Djevicu Mariju, 12x20 cm; 176 str.; meki uvez »rađanje« i podržavanje svećeničkog poziva kod jednog od njenih sinova, ali i teške trenutke na tome putu kada nisu naišli na razumijevanje svojih bližnjih.

r. Pavao Brajša – psihijatar, psihoterapeut i komunikolog, specijalizirao je neurologiju i psihijatriju, te doktorirao iz područja obiteljske psihijatrije. Osnovao je više bračnih i obiteljskih savjetovališta u Hrvatskoj. Autor je brojnih stručnih i znanstvenih radova, kao i knjiga o bračnoj i obiteljskoj problematici. Kolumnist je Glasa Koncila od 2001. godine.

14

Najbolje od onoga što teološka tradicija i suvremena psihologijska znanost govore o zavisti. Autor, doktor psihologije, na zanimljiv način analizira zavist, oblike njezinog izražavanja, postavlja pitanje o nadziranju vlastite zavisti te donosi primjere testova kojima se zavist može mjeriti.


izbor izdanja Križni put u stihovima hrvatskih pjesnika XX. stoljeća

Jerko Valković

Crkva i svijet medija

Mogućnost susreta i različitost perspektiva

Vladimir Lončarević (ur.) Antologija tekstova križnoga puta dvadesetak hrvatskih pjesnika. Knjiga je presjek pjesničkoga spleta misli i osjećaja što ih je hrvatski pjesnički genij iskazivao stojeći pred misterijem križnoga puta – muke i smrti našega Spasitelja i Otkupitelja Isusa Krista.

Knjiga teologa i komunikologa na više od 200 stranica predstavlja poseban vid komunikacije Crkve - komunikacije koja se odvija putem sredstava društvenog priopćavanja. Crkva i sredstva društvenih komunikacija: od pergamene do virtualnih prostora (u sedam dijelova govori se o odnosu Crkve i medija) Radijski i televizijski prijenos mise (u pet dijelova predočuje problematiku radijskog i televizijskog prijenosa misnog slavlja)

95 kn 17x24 cm; 192 str.; tvrdi uvez

Svjetla i sjene slobode

PREPORUČUJEMO

Razmišljanja o hrvatskom katolištvu u demokraciji Zdravko Gavran Knjiga objavljena prigodom 20. obljetnice demokratskog preokreta u Hrvatskoj, u kojoj se autor hrabro hvata u koštac s brojnim crkvenim i društvenim fenomenima tranzicijskoga društva s bitnim naglaskom na hrvatsko katolištvo.

100 kn

17x24 cm; 190 str.; tvrdi uvez

Iznimno staložene, hrabre i jasne poruke Gavranovih promišljanja nikoga neće ostaviti ravnodušnim!

Danko Litrić

Bitka se nastavlja 250 kn

Teškoće, borbe i radosti jednog misionara

17x24 cm; 412 str.; tvrdi uvez

Drugačija povijest

(o Srbu, Jasenovcu, Glini…) Tomislav Vuković

Osjetljivost za čovjeka

Pastoralna psihologija Mihály Szentmártoni

Božićna nadahnuća Izbor božićnih tekstova s metodičkom obradom Jasna Šego Iva Popovački

120 kn

16x23 cm; 212 str.; tvrdi uvez

Autor, psiholog i svećenik, obrađuje konkretne situacije poput sakramenta ispovijedi, grijeha, krivnje, savjesti i oproštenja, a veliku pozornost posvećuje braku i obitelji.

110 kn 12x20 cm; 192 str.; broširano

Reinhold Stecher

Duhovite zgode biskupova štapa

50 kn 12x17 cm; 80 str.; tvrdi uvez

180 kn 20x27 cm; 312 str.; tvrdi uvez

Uz knjigu dolazi popratni CD s 27 poetskih i proznih djela u interpretaciji Renea Medvešeka i Ivane Legati Buljan te dva glazbena broja u izvedbi dječjeg zbora »Kardinal Alojzije Stepinac«.

160 kn

Sadrži 13 pripovjedaka austrijskoga biskupa, profesora i duhovnika Reinholda Stechera u kojima čitatelje na humorističan način »suočava« s istinskim ljudskim i vjerskim pitanjima.

17x24 cm; 284 str.; tvrdi uvez

15

www.glas-koncila.hr/knjizara


romani i pripovjetke Romani i pripovijetke hrvatskih književnika namijenjeni su suvremenom kršćaninu 21. st. koji teži živjeti kršćanske vrijednosti unutar modernog »raskršćanjenog« svijeta…

Vjekoslav Tomašić

Kršćanski triler »Mreža« autora Vjekoslava Tomašića, najuspješniji je roman na velikom nagradnom natječaju Glasa Koncila za promicanje kršćanskih vrijednosti.

ESAD JOGIĆ

Fratar Anđel i druge priče

Mreža

Mrtvi vlak

tvrdi uvez

14x20 cm; 388 str.; meki uvez

140 kn

120 kn 14x20 cm; 272 str.; meki uvez

14x20 cm; 232 str.; tvrdi uvez

135 kn

150 kn

Autor vješto kroz napetu ljubavnu, političku i povijesnu priču tematizira godine koje su prethodile hrvatskoj borbi za neovisnost, Domovinskom ratu i poratnim godinama. Tomašić »Mrežu« plete kroz 15 poglavlja, a radnja se zbiva na različitim lokacijama: u Hrvatskoj, SAD-u i Europi. Na 387 stranica teksta, koji ukoričuje grafika vukovarskoga vodotornja istaknutoga hrvatskog umjetnika Siniše Reberskog, vješto se razvija odnos glavnih likova Kreše i Ane. Oni su, iako dolaze iz obitelji različitih političkih predznaka, zaljubljenici u istinu, a nizom čudnih okolnosti upleteni su u »mrežu« globalnih političkih igara.

vodiči putevima vjere Putujte najpoznatijim hodočasničkim odredištima uz sigurnu pratnju naših vodiča!

Rim

Mali vodič kroz prošlost i sadašnjost za hodočasnike i znatiželjnike Ivan Šaško Vodič, namijenjen svim hodočasnicima, ali i ostalim znatiželjnicima obogaćen je fotografijama najpoznatijih rimskih znamenitosti.

140 kn 120 kn

Josip Vnučec

FATIMA 11,5x19,5cm; 424 str.; meki uvez 2. izdanje!

Darko Tomašević

Sveta Zemlja 80 kn 11,5x19,5 cm; 208 str.; meki uvez

Uz Vodič dolazi i karta grada Rima s popisom znamenitosti, a sastavni dio je također mali priručni talijanski rječnik s najnužnijim izrazima za snalaženje u hodočasničkim i turističkim prilikama. www.glas-koncila.hr/knjizara

11,5x19,5 cm; 440 str., meki s klapnama

Povijesno-duhovni pratitelj Drugo, prošireno izdanje vodiča obogaćeno je novim poglavljima, a da bi snalaženje u hodočasničkim prilikama bilo jednostavnije, uz vodič dolazi i posebna hodočasnička karta Svete Zemlje. 16

Hodočasnički pratitelj Sveobuhvatni hodočasnički vodič o Fatimi s kulturnopovijesnim opisom svega važnog od Zagreba do Fatime na odlasku i od Fatime do Zagreba na povratku te opširnim prikazom fatimskog svetišta. Vodič s mnoštvom informacija i fotografija omogućuje cjelokupno upoznavanje svjetskog fenomena jednog od najpoznatijih marijanskih svetišta u svijetu.


o glazbi – riječju, notama i zvukom Za radost i mladost muziciranja djece!

PREPORUČUJEMO

Gregorijanska nadahnuća

Pjevajte Gospodu pjesmu novu

Skladba za sole, mješoviti i muški zbor uz pratnju orgulja Miroslav Martinjak 74 kn 21x30 cm; 116 str.; meki uvez

Slavite ga glazbalima zvonkim

Zbirka skladbi istaknutog hrvatskog crkvenog skladatelja i glazbenog pedagoga mo. Miroslava Martinjaka, nadahnuta gregorijanskom glazbenom baštinom i potaknuta potrebom novoga glazbenog stvaralaštva Crkve.

Duhovne skladbe za dječji zbor uz glasovir, orgulje i Orffov instrumentarij Bernardica Kraljević Mikulandra Osobitost su ove zbirke notne partiture duhovne zborske glazbe namijenjene izvođenju uz instrumentalnu pratnju na Orffovu instrumentariju, jer takva glazba u hrvatskome glazbenom izdavaštvu dosad još nije publicirana.

Hrvatska liturgijska pjesmarica

Treće izdanje JEDINE

HRVATSKE LITURGIJSKE PJESMARICE

80 kn 12x18 cm; 800 str.; tvrdi uvez

koju je odobrila i izdala Hrvatska biskupska konferencija.

KOVČEG

75 kn

Kompl et knjiga dugogodiš njega gl avnog urednika G l as a Koncil a, b arda hrvats koga novinarstva on ivka Kustića

23x30 cm; 180 str.; meki uvez

NOSAČI ZVUKA

60 kn

Želim ti dati najbolje (CD)

100 kn

Jutro (CD)

Pjesme Bogu i ljubavi Čedo Antolić

Željka Marinović

etnice 0. oblj gova 5 m o Povod oncila i nje nu K vi Glasa drugu polo plet u o a k k s g- m ula Kovče a Kustića a ć e j l o st ivk don Ž iti po a g i j n k av se nab može oj cijeni! ove iž a trošk 50% n mplet

Izvorni Božić (CD) Glazbeni CD s 14 adventskih i božićnih pjesama u izvedbi Zbora mladih »Izvor« župe sv. Josipa iz Zagreba.

be ko s Koncila. arudž Kod n e snosi Gla in poštar

60 kn

60 kn

Vjeran si vjernima (CD)

244 kn ijena: 122

Ljubo Vuković

17

kn

Nedjeljna abeceda biblijske vjere Mač duha Katekizam za krizmanike Svadbeno ruho Katekizam za prvopričesnike Bog za odrasle Suvremena informacija o kršćanstvu Denis, dječak u prozoru Domagoj Misni ključ vjerovanja Zaljubljeni robovi Roman iz poratnih godina

www.glas-koncila.hr/knjizara


popis izdanja NAZIV DJELA 33 godine u dijaspori Anđeli nikad ne odustaju A tko će onda dati svećenika

AUTOR Alojzije Petrović Tomislav Šovagović (ur.) Gabrijela Spes

CIJENA 180 kn 60 kn 90 kn

Antiquam fidem

Jurić Spomenka – Darko Tepert (ur.)

150 kn

Abeceda demokratskog ponašanja Adventske kartice Aktualnost Božje riječi Alojzije Stepinac, hrvatski kardinal Anđeo čuvar Bez razgovora se ne može Biblija s indeksom (koža: tamnocrvena/crna) Biblija tvrdi uvez (crna / tamnocrvena boja) Biblijske osobe (priručnik za prvo godište biblijske skupine) Biblijske osobe (radni listovi za prvo godište biblijske skupine) Bioetički izazovi kloniranja čovjeka Bioetika Biser biblijske mudrosti Bitka se nastavlja Blagdan radosti Blaženi Alojzije Stepinac – baština koja obvezuje Bleiburg – tragedija i nada Bog govori ljudski

Pavao Brajša

Pavao Brajša

120 kn 30 kn 85 kn 180 kn 20 kn 120 kn

Biblijsko društvo / GK

250 kn

Biblijsko društvo / GK

150 kn

Josip Šimunović Ivo Martinić Aleksa Benigar Jelica Gjenero

Davor Šamadan/ Krešimir Bulat Davor Šamadan/ Krešimir Bulat Tonči Matulić Tonči Matulić Stipe Jurič Danko Litrić Phil Bosmans

95 kn 35 kn 100 kn 190 kn 100 kn 110 kn 60 kn

Josip Bozanić

150 kn

Bruna Esih (ur.)

130 kn 85 kn

Čučerje

Doris Baričević – Andrija Lukinović

20 kn

Da bismo imali udjela s Kristom Da radost vaša bude potpuna Dan svetog Nikole Denis, dječak u prozoru Direktorij za pastoral sakramenata u župnoj zajednici (broširano) Direktorij za pastoral sakramenata u župnoj zajednici (meki uvez) Do XV. Postaje Dobri čovjek Tonči Dodiri trenutaka nekih Domagoj

Anton Tamarut

Živko Kustić

89 kn 80 kn 18 kn 20 kn

HBK

30 kn

HBK

35 kn

Marija Makuc-Pojatina

10 kn 30 kn 60 kn 14 kn

Dostojanstvo ženidbe

Papinsko vijeće za zakonske tekstove

200 kn

Barica Lorenz

75 kn 120 kn 220 kn 250 kn 95 kn

Dozivi i odzivi srca Drag, vjeran i revan pastir Dragocjeno služenje Crkvi Drugačija povijest (o Srbu, Jasenovcu, Glini…) Društveno-socijalne misli Duga vjere. 4. susret hrvatskoga duhovnog književnoga stvaralaštva “Stjepan Kranjčić” Duhovite zgode biskupova štapa Duh umjetnosti

25 kn 140 kn

Anselm Grün

Božićna nadahnuća

Jasna Šego / Iva Popovački

180 kn

Božja poruka za naše vrijeme Božja remek-djela Brak i obitelj iz drugoga kuta Brak naš svagdašnji Budni budite Budućnost s tradicijom Cardinal Alojzije Stepinac. Time Witness And Visionary For The Third Millennium Caritas – put Crkve Crkva i mediji Crkva i svijet medija Crkva svete Katarine u Zagrebu Crkva Svih svetih – Blato Crkva u hrvatskom narodnom preporodu Crkva, demokracija, opće dobro u Hrvatskoj Crkvenost i obitelj pred izazovima Čarobna riječ

Ivan Šporčić

95 kn 40 kn 120 kn 100 kn 79 kn 50 kn

Franjo Kuharić Pavao Brajša Pavao Brajša Mladen Parlov s. Katarina Koprek J. Pavelić-Jureško (ur.)

300 kn

Đuro Zalar

60 kn 40 kn 120 kn 35 kn 25 kn 25 kn 65 kn 75 kn 20 kn

HBK Jerko Valković Lelja Dobronić Vinicije B. Lupis Vladimir Horvat Josip Baloban (ur.) Josip Baloban Sonja Tomić

Josip Bozanić

Živko Kustić

Marko Medved (ur.) Giulio Einaudi Tomislav Vuković Bonifacije Perović Vladimir Lončarević (ur.) Reinhold Stecher Ton Smerdel

40 kn 50 kn 100 kn 100 kn

Nikola Hohnjec

Valentina Mandarić

Valentina Mandarić

Fra Stanko Duje Mijić

90 kn

Živko Kustić

50 kn 35 kn 80 kn 120 kn

Lojzo Buturac

35 kn

Milivoj Kovačić

Luka Depolo

Brankica Blažević

Karolina Mićanović Josip Jakšić

85 kn

Bog te ljubi! Bog za odrasle Bogatstvo prisutnosti u radosti darivanja Božić (kovani reljef)

75 kn

Zvjezdan Linić

CIJENA

Duha nam svoga daj

Šimun Šito Ćorić

N. Pintarić (ur.) V. Stanković (ur.) V. Jurić-Rukavina (ur.)

Časne sestre Družbe Kćeri Božje Ljubavi u Podravini Čovjek kao biće odnosa Čovjek, Crkva i domovina

AUTOR

Duhovne vježbe. Kristoterapija Duševne i tjelesne patnje svete Terezije od Djeteta Ekumensko vijeće Crkava Euharistija. Otajstvo vjere i dar života Euharistijska evangelizacija nadbiskupa A. Stepinca Fatima. Hodočasnički pratitelj Franjo Asiški skladatelj Božje ljepote Fratar Anđel i druge priče Gdje stanuje sreća Godine teške i bolne Gospina krunica Gospodine, nauči nas moliti Graditi oltar Gregorijanska nadahnuća Hod s Kristom Hrvati na jugu Francuske Hrvatska kršćanska obitelj na pragu 21. st. Hrvatska obitelj na prekretnici Hrvatska u mom srcu Hrvatski identitet u EU Hrvatski katolički pokret Hrvatstvo i katolička kulturna obnova Hrvatski mučenici i žrtve iz vremena komunističke vladavine Hrvatsko nacionalno zahvalno hodočašće u Rim (knjiga na CD-u)

Ivo Martinić

Bog je ljubav. Kardinal Franjo Kuharić nam govori

Čarobne staze i drugi svjetovi

NAZIV DJELA

Augustin Zdravko Kordić

40 kn

Anton Tamarut

100 kn 40 kn

Juraj Batelja

180 kn

Josip Vnučec

Andrić Josip

140 kn 120 kn 120 kn 20 kn 30 kn 35 kn 95 kn 89 kn 75 kn 80 kn 150 kn 35 kn 49 kn 250 kn 49 kn 85 kn 110 kn

Komisija HBK i BK BiH za hrvatski martirologij

290 kn

Milan Špehar

Bernardin Škunca Esad Jogić Jelica Gjenero Marica Stanković Ljudevit Josip Jeđud Andre Louf Michele Colagiovanni Miroslav Martinjak Judita Čovo Stjepan Čukman Josip Baloban Stjepan Baloban Francisco-Javier Lozano Stjepan Baloban Jure Krišto

Tomislav Šovagović/ Bernard Čović

50 kn

Identitet kao odgojno-obrazovna vrjednota

Valentina B. Mandarić Ružica razum (ur.)

75 kn

Igrokazi Božjeg igrača Imam (li) vremena za tebe Imena i imendani

Ivo Peran Josip Šimunović Antun Jarm

80 kn 40 kn 200 kn


NAZIV DJELA Istina u ljubavi Isus za čovjeka

Josip Bozanić

Ivan Pavao II: Poslanje i djelovanje

Ines Sabotič (ur.) Željko Tanjić (ur.) Gordan Črpić (ur.)

AUTOR Ivan Miklenić

Iz dnevnika jedne ovce Izazov kršćanskog humanizma Izbavi nas iz pakla droge, Gospodine Izvor nade - 2. susret hrvatskoga dječjega duhovnoga stvaralaštva »Stjepan Kranjčić« Ja sam Isus kojega ti progoniš Ja sam s vama Pripremnica za prvu ispovijed i pričest

Snježana Brkić

Ja sam s vama Priručnik za katehete

Radovan Librić / Katarina Pučar /Ružica Razum

Jaslice (karton za izrezivanje) Jubileji 1300-2000. K Bogu, koji razveseljuje Kad bismo bili dosljedni… Kako je lijepo biti svećenik Kako probuditi kršćanina Kako u crkveni brak Kameno selo Kao Kardinal Alojzije Stepinac – svjedok vremena i vizionar za treće tisućljeće Kardinal Alojzije Stepinac (eng. izd.) Kardinal Haulik Kardinal Kuharić u hrvatskom iseljeništvu Kardinal Stepinac – svjedok Istine Katekizam Katoličke Crkve (džepno izd.) Katolicizam i kultura Katolicizam i solidarizam Katolicizam, kultura i politika Katolički idealizam i realizam Katolički identitet i hrvatski preporod Katolički kulturni putokazi Kodeks kanonskog prava s izvorima 1917. Koncil je nezaobilazan Krist vas zove Križni put Križni put Križni put Križni put Križni put Križni put prigodom Papina pohoda Hrvatskoj 10. i 11. rujna 1994. Križni put s djecom i roditeljima

GK-MAK

Križni put u stihovima hrvatskih pjesnika XX. stoljeća

Ilija Jakovljević Adolf Bele

CIJENA 100 kn 50 kn 180 kn 40 kn 95 kn 89 kn

Sonja Tomić (ur.)

40 kn

Nikica Bošnjaković

30 kn

Radovan Librić / K. Pučar /R. Razum

38 kn 60 kn

Antun Jarm

10 kn 55 kn 35 kn 100 kn 85 kn 50 kn 20 kn 20 kn 45 kn

Jasna Pavelić-Jureško (ur.)

250 kn

Ljudevit Maračić Vladimir Lončarević (ur.) Frano Prcela Vlado Čutura Srećko Puntarić Ivan Miklenić (ur.) Jelica Gjenero

Vice Blekić

40 kn 80 kn 80 kn 200 kn 80 kn 95 kn 110 kn 100 kn 100 kn 100 kn 110 kn 430 kn 20 kn 120 kn 25 kn 15 kn 35 kn 30 kn 15 kn

Vice Blekić

5 kn

Josip Jakšić

20 kn

Vladimir Lončarević

95 kn

Giampaolo Mattei Velimir Deželić st. V. Stanković (prir.) Željko Tanjić (ur.) Ivo Lendić Nedjeljko Subotić Petar Grgec Ljubomir Maraković Smiljana Rendić Ferdo Rožić Ivan Miklenić (prir.) Josip Bozanić Ivan Šaško Vinko Puljić Nikša Krpetić Paul Claudel

Kršćanin u javnom životu Kršćanski idealizam i društveni angažman

Stjepan Baloban Mate Ujević

35 kn 130 kn

Kršćanski personalizam

Stjepan Tomislav Poglajen

120 kn

Stjepan Baloban

35 kn 70 kn 25 kn

Kršćanstvo, Crkva i politika Kumovi * svjedoci Kutina. Sakralni-kulturno-povijesni vodič Liturgija 2. Priručnik za katehete (drugo god. ministrantske skupine) Liturgija 2. Radni listovi (drugo god. ministr. skupine) Liturgijski simbolički govor

Matija Berljak Dejan Čaplar/ Dejan Henčić

120 kn

Dejan Čaplar/ Dejan Henčić

50 kn

Ivan Šaško

185 kn

NAZIV DJELA Lojzekov vrt Mač duha Majka Božja Jeruzalemska na Trškom Vrhu Majka svetaca. Uputa za provođenje Biskupijskih ili Eparhijskih istraživanja u kauzama svetih Mali anđeo Mali ključ Biblije Marčanska biskupija

Josip Uhač

29 kn 45 kn 58 kn

Marica Stanković

Ljiljana Matković-Vlašić (prir.)

30 kn

Marijanska hodočašća Maslina Medicinsko prevrednovanje etičkih granica Međugorje Meni je živjeti Krist Metamorfoze kulture Ministrant unutarnjih poslova Mir. Benediktinski put Miroslav Bulešić – mučenik svete potvrde Misa božićnoga vremena (partitura) Misa božićnoga vremena (zborske dionice) Misa brevis (partitura) Misa brevis (partitura) Mladi – integrirani i(li) marginalizirani Mladi vrhbosanske nadbiskupije u Godini vjere. Laički pokreti u službi nove evangelizacije Mnogolikost vjere – Različiti pristupi istoj stvarnosti Moć pisane riječi

Mato Marčinko Jelica Gjenero

89 kn 20 kn

Tonči Matulić

90 kn

Krešimir Šego

Valentina Mandarić

90 kn 140 kn 295 kn 50 kn 95 kn 5 kn 50 kn 50 kn 55 kn 55 kn 150 kn

Šimo Maršić

190 kn

Željko Majić/Božo Goluža (ur.)

100 kn

AUTOR Sonja Tomić Živko Kustić Andrija Lukinović

CIJENA 80 kn 40 kn 30 kn 280 kn

Michael D. O’Brien Živko Kustić

Nedjeljko Pintarić (ur.) Tonči Matulić Srećko Puntarić Ambrose Tinsley Josip Bozanić Anđelko Klobučar Anđelko Klobučar Miroslav Martinjak Miroslav Martinjak

Celestin Tomić

50 kn

Moj mali eko katolički kalendar 2014.

s. Karmela Eva Dominković

15 kn

Moj susret sa sv. Nikolom Molitvena kocka »Bl. Alojzije Stepinac« Molitvena kocka »Dobro jutro« Molitvena kocka »Laku noć« Molitvena kocka »Prije jela« Molitvene kartice »Alojzije Stepinac« Molitvene kartice »Dobro jutro« Molitvene kartice »Kruh života« Molitvene kartice »Laku noć« Molitvenik Majka Božja Bistrička Mreža (meki uvez) Mreža (tvrdi uvez) Mrtvi vlak

Jelica Gjenero

20 kn 5 kn 5 kn 5 kn 5 kn 50 kn 50 kn 50 kn 50 kn 40 kn 135 kn 150 kn 140 kn

Mučenice vjernosti (CD)

Mirjana s. M. Cecilija Horvat Mirjana s. M. Cecilija Horvat

50 kn

Petar Grgec

50 kn 35 kn 70 kn 15 kn

Mučenice vjernosti (pjesmarica) Na Goru Gospodnju Na putu do Neba Na rastanku Na svetost pozvani Na tragu zajedništva Na Tvoju riječ… Nada ne umire Najljepše ruke Najstarije hrvatske Tijelovske propovijedi Ivana Bilostinca Naše domovine kinč preželni

Nedjeljko Pintarić (prir.) Nedjeljko Pintarić (prir.) Nedjeljko Pintarić (prir.) Nedjeljko Pintarić (prir.) Nedjeljko Pintarić (prir.) Mirko Mataušić (ur.) Mirko Mataušić (ur.) Mirko Mataušić (ur.) Vjekoslav Tomašić Vjekoslav Tomašić Esad Jogić

Vladimir Lončarević (ur.) Tvrtko Beus HBK Željko Majić; Božo Goluža Radovan Librić / Martina Rašpolić

50 kn

100 kn 65 kn

Jelica Gjenero

45 kn 20 kn

Alojz Jembrih (ur.)

70 kn

Alojz Jembrih (ur.)

185 kn

Mijo Rak


NAZIV DJELA Na slapovima evanđelja Nebeska bonaca Ne-koristan Bog Ne/korisni sluge Nedjeljna abeceda biblijske vjere Nevjera i vjera u četiri oka. Maske bogova u svjetlu vječne mladosti Božjega lica Ništavost ženidbe: procesne i supstantivne teme Novo doba pod povećalom O ekonomskim i društvenim sustavima O lijepoj umjetnosti Oblikovanje identiteta bioetičke discipline Obveze i prava vjernika laika (kann. 224-231) Od lajbeka do laika Odrasla jutra Oko stola Okovana Crkva u Hrvatskoj - Svezak I. Okovana Crkva u Hrvatskoj - Svezak II. Okovana Crkva u Hrvatskoj - Svezak III. Okovana Crkva u Hrvatskoj - Svezak IV. Okovana Crkva u Hrvatskoj (komplet) Orguljska pratnja gregorijanskih napjeva Osjetljivost za čovjeka Ostavi otvorena vrata Otkrivajmo i upoznajmo svijet zajedno Otkup pokroviteljstva u Zagrebačkoj nadbiskupiji Papinski hrvatski zavod sv. Jeronima (1901-2001) Pastoralni dnevnik 2014. Pastirica i ruže Per aspera ad astra – Godina A Per aspera ad astra – Godina B Pet božićnih priča Petar Barbarić Pisma misionaru Pismo hrvatskih biskupa povodom pristupnih pregovora (s eng. prijevodom) Pismo umjetnicima Pjesme hrvatskih nepjesnika Pjevajte Gospodinu pjesmu novu Pjevajte Gospodinu pjesmu novu Plamena srca Poziv na drugu obalu Pogledi u Glas Koncila Posebni sudski postupci i postupanja Postajama križnoga puta Poticaji Stjepana Kranjčića Potvrda Povijest jedne duše Poznaješ li Trojedinoga Boga? Poznato i nepoznato o Bibliji Princeza od rogača Prisutni. Misterij Boga u Bibliji Profesionalci. TV-drama Program vjerskog odgoja predškolske djece u izvanobiteljskim uvjetima Propovijed na Blajburškom polju

AUTOR Stanko Jerčić Vladimir Lončarević (ur.) Milan Špehar Milan Špehar Živko Kustić

CIJENA 60 kn 35 kn 35 kn 50 kn 60 kn

Tonči Matulić

180 kn

Josip Šalković (ur.)

160 kn

Alen Matušek

Tonči Matulić

80 kn 100 kn 100 kn 100 kn

Josip Šalković

99 kn

Srećko Puntarić

Tomislav Vuković (ur.)

50 kn 40 kn 25 kn 100 kn

Tomislav Vuković (ur.)

100 kn

Juraj Šćetinec Antun Mahnić

Tanja Baran (ur.) Vojmil Žic

NAZIV DJELA Prva hrvatska školska crkvena pjesmarica Put Križa Put svjetla Put u središte srca Putem Krista i obitelji Putem ljubavi Putokazi hrvatske kulture Putovima svjetovne pobožnosti Rasprave i prilozi iz stare hrvatske glazbene prošlosti Repatica ljepotica Riječ bijaše ljudima svjetlo Rim Roditelji i djeca

Nikola Hohnjec

CIJENA 40 kn 30 kn 30 kn 110 kn 30 kn 40 kn 110 kn 35 kn

Miho Demović

430 kn

Jelica Gjenero

20 kn 180 kn 80 kn 90 kn

AUTOR Miho Demović Stanko Jerčić Ivan Šaško Božidar Prosenjak Nikica Bošnjaković Mato Sakač Ferdo Rožić

Nikola Hohnjec Ivan Šaško Pavao Brajša

Rođeni na novi život

Cornelia Knollmeyer / Evaldine Ketteler

53 kn

Ruzarij za Hrvatski križni put Sakramenti ozdravljenja Savjeti o zdravlju katoličkih liječnika i zdravstvena vizita S Bogom licem u lice

Miki Bratanić

30 kn 90 kn

Matija Berljak Jadranka Pavić / Vlado Čutura (prir.)

130 kn

Franjo Kuharić

45 kn 75 kn

Tomislav Vuković (ur.)

100 kn

S tobom želim poć’…

Radovan Librić / Martina Rašpolić

Tomislav Vuković (ur.)

Sabrana djela – Svezak I.

Ivan Merz

80 kn

Sabrana djela – Svezak II. Sabrana djela – Svezak III. San Girolamo dei Croati: Viaggio nell’arte Sedam darova Duha Svetoga

Ivan Merz

Jelica Gjenero

80 kn 80 kn 100 kn 20 kn

Alojzije Hoblaj

100 kn 360 kn 60 kn 160 kn 50 kn 80 kn

Slavite ga glazbalima zvonkim

74 kn

Stjepan Kranjčić

120 kn

Bernardica Kraljević Mikulandra Sonja Tomić Josip Sabol

38 kn 60 kn

90 kn 30 kn 120 kn 120 kn 40 kn 50 kn 165 kn

Slikopriče Sloboda i odgovornost Služba riječi u misama svagdana. Božićni i vazmeni ciklus Služba riječi u misama svagdana. Vrijeme kroz godinu, Ciklus čitanja II Smjerno sa svojim Bogom hoditi Socijalna budućnost Hrvatske Socijalni duh i narodna kultura Socijalni nauk, društvo i država

Josip Beljan

76 kn

Josip Beljan

200 kn

Nikola Kuzmičić

40 kn 45 kn 100 kn 100 kn

25 kn

Solidarnost i znanje kao odgojno-obrazovne vrjednote

Tomislav Vuković (ur.) Miroslav Martinjak Mihály Szentmártoni Alojzije Petranović

Jure Bogdan

s. Blaženka Rudić Alojzije Žlebečić Alojzije Žlebečić Jelica Gjenero Ante Puntigam Drago Balvanović HBK Ivan Pavao II. Đuro Kokša (prir.) BK BiH HBK Sonja Tomić Marijan Culjak Ivan Miklenić Josip Šalković (ur.) Mirko Ivanjek Željko Vegh Božidar Prosenjak Sv. Terezija Tomaš Špidlik Darko Tomašević Jelica Gjenero Ivan Golub Krešimir Tičić Alojzije Hoblaj (prir.) Josip Bozanić

375 kn

10 kn 65 kn 95 kn 80 kn 60 kn 40 kn 48 kn 160 kn 30 kn 50 kn 70 kn 80 kn 60 kn 100 kn 20 kn 70 kn 20 kn 35 kn 5 kn

Spiritualia. Poetske meditacije iz susreta s Riječi Spjev Ocu Središnje teme Knjige Otkrivenja Staj u stope Isusove. Duhovne radosti srca i duše Staro Petrovo Selo Stepinčevim stazama po Svetoj Zemlji Stjepan Kranjčić – život i djelo Sto godina nije samo prošlost Stoljeće katoličkog laikata u Hrvatskoj Strukturalne pretpostavke sudske vlasti u Crkvi Stvoren za ljubav Suhopolje Susret s prijateljem Suvremene spasonosne misli Suvremenost tomističke baštine Sv. Marko Križevčanin

Ivan Merz Zvonimir Seršić

Stjepan Baloban Milan Ivšić Feliks Niedzielski Valentina Blaženka Mandarić/Ružica Razum

150 kn

Nikola Hohnjec

90 kn 20 kn 75 kn

Marko Jukić

80 kn

Bernardin Škunca Mario Raguž

Andrija Lukinović Claude Grbeša (ur.) Ivan Miklenić (ur.) Frano Prcela Adolf Polegubić Josip Šalković (ur.) Anton Tamarut Andrija Lukinović Marijan Culjak Ivan Evanđelist Šarić Hijacint Bošković Ivan Miklenić (ur.)

20 kn 50 kn 150 kn 190 kn 75 kn 240 kn 69 kn 20 kn 30 kn 110 kn 100 kn 80 kn

Sv. Marko Križevčanin (slikovnica)

Hrvoje Pleše – Martin Pleše

20 kn

Svadbeno ruho

Živko Kustić

50 kn


NAZIV DJELA Svećenik – čovjek za druge Sveta Marija u Međimurju Sveta Zemlja Sveti Josip (meki uvez) Sveti Josip (tvrdi uvez) Sveti Volfgang u Vukovoju nad Klenovnikom Svetost sa srcem Svim na zemlji mir, veselje Svjedoci evanđelja Svjedočanstvo istine Svjetla i sjene slobode Što Bog govori? Što Bog združi, čovjek neka ne rastavlja Što je Crkva Što me budi… Što primiste... dajte! Ta Tvoja riječ života... Telefonski imenik i adresar Zagrebačke crkvene pokrajine 2013 Teologija sakramenata „Gorući grm“ sakramentalne milosti Teološko-katehetska ishodišta vjerskoga odgoja u ranom djetinjstvu Tomolina. Priče o odrastanju Tonkica Balonkica Tonuća i praskozorja Tvoja riječ nozi je mojoj svjetiljka. Tužaljke kamenja hrvatske pustinje U noći U potrazi za duhovnim iskustvom U službi zrelosti vjere i rasta osoba U vrtiću ćemo znati pjesmom Bogu hvalu dati, sliku bojom obojati Učitelju, gdje stanuješ Učiti od života Ugovori između Svete Stolice i RH Ulazim u život Um i umjetnost Upoznajmo Bibliju Uskrs s Philom Bosmansom Uskrs u Galileji Uskrsnut će brat tvoj Uspomene na svećeničke godine u Istri, 1937. - 1965. Ustrajte sa mnom u kušnjama Vatrene ptice Velečasni Marko Majstorović Vilim Cecelja (1909.-1989.) Vjera kao sastavni dio javnoga života Vjera, filozofija i umjetnost Vjera, objava i čovjek Vjernici, društva, pokreti

AUTOR s. Slavka Sente Andrija Lukinović Darko Tomašević Josip Beljan Josip Beljan Andrija Lukinović Ivo Peran Pero Gotovac Ivan Damiš Josip Bozanić Zdravko Gavran Ivo Martinić Josip Jagarčec Josip Jakšić Marko Jukić Stanko Duje Mijić Josip Šimunović

CIJENA 60 kn 25 kn 120 kn 150 kn 235 kn 30 kn 80 kn 25 kn 200 kn 10 kn 100 kn 85 kn 90 kn 35 kn 75 kn 260 kn 40 kn 80 kn

Niko Ikić Alojzije Hoblaj Dubravka Rovičanec Jelica Gjenero Dražen Zetić (ur.) Darko Tomašević (ur.) Tonči Matulić Stjepan Tomić Milan Špehar Ana Thea Filipović

150 kn 89 kn 100 kn 20 kn 45 kn 280 kn 200 kn 30 kn 60 kn 140 kn

Ankica Svirač

35 kn

Stjepan Kušar

Ivan Ćubelić

80 kn 30 kn 360 kn 80 kn 120 kn 180 kn 60 kn 49 kn 79 kn

Stjepan Cek

40 kn

Pierre Lefevre Nedjeljko Pintarić (ur.) Sv. Terezija Rajmund Kupareo Ivan Dugandžić Phil Bosmans Eloi Leclerc

Josip Šalković (ur.)

30 kn 100 kn 200 kn 180 kn 150 kn 95 kn 35 kn 150 kn

Vjeronauk – izazov Crkvi i školi

Mandarić /Hoblaj / Razum

160 kn

Vjeronauk nakon dvadeset godina Vjeronauk između tradicije i znakova vremena Vjerujem u život vječni. 77 sprovodnih propovijedi Vjeruješ li ovo? Vrijednosti svakodnevice Za Križen na otoku Hvaru

Ružica Razum (ur.) Ružica Razum

120 kn 100 kn

Josip Jagarčec

90 kn

Franjo Kuharić

40 kn 45 kn 150 kn

Nikica Bošnjaković Sonja Tomić (prir.) Marko Bubalo Andrija Lukinović Stjepan Baloban Đuro Arnold Ivan Miklenić

Vlado Košić Bernardin Škunca

NAZIV DJELA Za sreću se može odlučiti Za trajni odgoj u vjeri

AUTOR

Za život svijeta

Hrvatska biskupska konferencija Dejan Čaplar/Dejan Henčić Dejan Čaplar/Dejan Henčić

30 kn

Zajedničko svjedočanstvo vjere Zajedno

Josip Mrzljak (ur.) Josip Šimunović

20 kn 35 kn

Zajedno u Kristu (liturgijske pjesme)

Martinjak/Bartolić/ Crnčević

50 kn

Zajedno u Kristu (pjesmarica) Zakon života i slobode Zakonik kanonskog prava Zakonita uporaba sile u učenju Ivana Pavla II. Zaljubljeni robovi Zarađeno nebo

Luka Balvan

Josip Šimunović

100 kn 40 kn 390 kn 150 kn 25 kn 40 kn

Za slobodu stvoreni

Drago Župarić (ur.) / Karlo Višaticki (ur.)

220 kn

Zašto me pozvao Gospod Zašto redovnica? Zbor hrvatskih vjernika laika 1992. Zlatni dječak

Stjepan Kranjčić

100 kn 50 kn 30 kn 25 kn

Znaci života

Cornelia Knollmeyer / Evaldine Ketteler

Znanstveni uvod u Bibliju Žedan sam

Darko Tomašević Atletić / Kaiser

Živjeti od euharistije

Jadranka Garmaz / Martina Kraml

Zajednica 1 (priručnik) Zajednica 1 (vježbenica)

Život i duh Život u ljudskim rukama Životni trag jedne generacije Župa Ivanić-Grad Župna zajednica na početku Trećega tisućljeća Župnik tješitelj Žuta neman zavist. Ili kako uspješnije izjedati sebe i druge

CIJENA 35 kn 60 kn

Nikola Hohnjec Ivica Pažin (ur.)

89 kn 24 kn

Franjo Kuharić Zdenko Spajić Živko Kustić

s. Katarina Maglica Stjepan Baloban (ur.) Sonja Tomić

65 kn 170 kn 80 kn 85 kn

Drago Ćepulić Tonči Matulić Lovro Cindori i dr. (prir.) Andrija Lukinović Josip Šimunović Sonja Tomić

95 kn 95 kn 100 kn 100 kn 100 kn 21 kn 90 kn

Šimun Šito Ćorić

MULTIMEDIJA NAZIV DJELA Alma mater Izvorni Božić (CD) Jutro (CD) Korizmeni gregorijanski napjevi (CD) Kralju svemira (CD) Može se živjet’ od ljubavi (CD) O, mila Majko nebeska (CD) Priče 1 (DVD) Put ljubavi (CD) Svećenička pjevačka služba (CD) Vjeran si vjernima Za križem (DVD) Želim ti dati najbolje (CD)

AUTOR

Benedikt XVI. Izvor Čedo Antolić Vox cordis Anima Zvonko KlemenčićMito Anđelko Igrec Folklorni ansambl Ivan Goran Kovačić Jelica Gjenero KEFA M. Martinjak (ur.) Ljubo Vuković Željka Marinović

CIJENA 135 kn 60 kn 100 kn 60 kn 72 kn 50 kn 69 kn 80 kn 70 kn 55 kn 60 kn 390 kn 60 kn

PREPORUČUJEMO

Moj mali eko katolički kalendar 2014. s. Karmela Eva Dominković

15 kn


uz liturgijsku godinu Služba riječi u misama svagdana Vrijeme kroz godinu. Ciklus čitanja II Josip Beljan Praktična pomoć svećenicima za svaki dan kako bi Služba riječi bila što djelotvornijim spasenjskim događajem okupljene kršćanske zajednice.

200 kn 16x24 cm; 424 str.; tvrdi uvez

76 kn

85 kn

Služba riječi u misama svagdana Božićni i vazmeni ciklus

PREPORUČUJEMO

85 kn

16x21 cm; 988 str.; tvrdi uvez

PREPORUČUJEMO

Komplet

85 kn

Nedjeljne i blagdanske propovijedi. Liturgijska godina A B C fra Stanko Duje Mijić

OD ISTOG AUTORA...

Trilogija komentara svetopisamskih tekstova za sve nedjelje godina A, B i C Ivo Martinić

Što primiste... dajte!

260 kn

Knjiga na 988 stranica sadrži 272 propovijedi, te propovijedi o slavljima blagdana posvećenih Gospodinu, Mariji te najpoznatijim svecima i blaženicima.

Liturgijski simbolički govor Per signa sensibilia Ivan Šaško

Prva knjiga na hrvatskom jeziku koja na popularan način sažima i tumači dvijetisućljetnu liturgijsku tradiciju Crkve.

199 kn

18x25 cm; 580 str.; tvrdi uvez

Pastoralni dnevnik 2014.

185 kn

16x22 cm; 464 str.; tvrdi, kožni uvez

90 kn

PREPORUČUJEMO

Kako u crkveni brak

Vodič na putu prema sakramentu ženidbe Ivan Miklenić (ur.)

50 kn 12x17 cm; 80 str.; tvrdi uvez 12x18 cm; 80 str.; meki uvez

Vodič na 80 stranica s crkvenog stajališta obrađuje najvažnije teme vezane uz sklapanje sakramenta ženidbe: tko je sposoban za crkveni brak, što je zaljubljenost, a što ljubav, kako se pripremiti za sakrament i slavlje, koji su uvjeti i prepreke za sklapanje crkvenog braka te što učiniti kod razlike u vjeri? Za bolju pripremu samog tijeka obreda vjenčanja na kraju knjige dolazi Red slavljenja ženidbe.

www.glas-koncila.hr/knjizara

22

20 kn

Od lajbeka do laika Srećko Puntarić

Knjiga karikatura s vjerskom tematikom, jednoga od najboljih hrvatskih karikaturista Srećka Puntarića Felixa


OSTALI ČASOPISI U IZDANJU GLASA KONCILA

Uz posljednji broj u godini na dar CD s radnim listovima iz sva četiri broja.

LAĐA

Sveta Cecilija

Časopis za sakralnu glazbu

Donosi niz zanimljivosti teorijske i praktične naravi – bilo članaka bilo notnih priloga – koje će dobro doći svakom crkvenom glazbeniku, ali i svim ljubiteljima crkvene glazbe.

Stručni časopis za promicanje religijskog odgoja i vrednota kršćanske kulture

Donosi stručne tekstove, metodičke upute/prijedloge za vjeronaučni rad, dobre primjere iz prakse, radne listove s mnoštvom konkretnih ideja za rad s vjeroučenicima. Pridonosi kvalitetnijemu religijsko-pedagoško-katehetskom promišljanju i djelovanju, osobito vjeroučitelja u osnovnim i srednjim školama. Sadržajno je raznovrstan i tematski usmjeren na važne i aktualne teme.

Godišnja pretplata (2 dvobroja): 100

Godišnja pretplata: 160 kn (4 broja)

kn

narudžbenica Ime i prezime

E-mail

Ulica

Grad

Kom.

Telefon

Naslov

Cijena

Poštarina nije uključena u cijenu. Vlastoručni potpis

Popunjenu narudžbenicu poslati na adresu

GLAS KONCILA, Kaptol 8, p.p. 216, 10001 Zagreb, Hrvatska

Kaptol 8, p.p. 216, 10001 Zagreb

marketing i prodaja knjiga web-izlog@glas-koncila.hr prodaja@glas-koncila.hr

tel.: 01/4874 315 faks: 01/4874 319

Ne odgovaramo za tiskarske pogreške i zadržavamo pravo izmjene cijena.

Ponudu svih izdanja Glasa Koncila pogledajte na web stranici knjizara.glas-koncila.hr


Izdanja Glasa Koncila potražite na sljedećim prodajnim mjestima u Hrvatskoj:

Požega:

Zagreb:

Dubrovnik:

AGM, Importanne centar, Starčevićev trg bb, tel. 01/4573 048 Alfa, Trg Ante Starčevića bb, tel. 01/4573 079 Dominikanska knjižara »Augustin Kažotić«, Ivanićgradska 71, tel. 01/2362 611 Knjižara Ljevak, Trg bana Jelačića 7, tel. 01/4812 992 Kršćanska sadašnjost, Kaptol 1, tel. 01/4814 931; Kaptol 29, tel. 01/4814 714 Naklada sv. Antuna, Kaptol 6, tel. 01/4828 823 Nova stvarnost d.o.o. Zagreb, Kaptol 21, tel. 01/4812-035, tel./faks 01/4819-509 Školska knjiga, Masarykova 28, tel. 01/4830 488 Bogovićeva 1A, tel.: 01/4810-989 Arkadija - Trg bana Josipa Jelačića 14, Zagreb Kvaternikov trg 12, Zagreb Teovizija, Kaptol 26, tel. 01/4814 813; Vihor B.B., Bolšićeva 19 Verbum, Kaptol 29, tel. 01/4814 833; Teslina 11, tel. 01/4810 060 Župni ured Uznesenja BDM, Stenjevec 9, tel. 01/3732 729

Zaprešić Školska knjiga, Trg Mladosti 1, tel.: 01/643 8931

Split: Kršćanska sadašnjost, Kralja Zvonimira 18, tel. 021/482 316 Teovizija, Kninska 2, tel. 021/486 307 Verbum, Knjižara sv. Frane, Trumbićeva obala 1, tel. 021/347 065

Rijeka: Kršćanska sadašnjost, Fiorello la Guardia 10c, tel. 051/321 648 Školska knjiga, Ignacija Henckea 1b, tel.: 051/211 119 Verbum, Janeza Trdine 1d, tel. 051/316 050

Osijek: Kršćanska sadašnjost, Trg slobode bb, tel. 031/201 565 Školska knjiga, Trg A. Starčevića 12, tel. 031/212 024 Verbum, Strossmayerova 13, tel. 031/284 768

Đakovo: Nadbiskupski ordinarijat – knjižara, Strossmayerov trg 6, tel. 031/802 100

Vinkovci: Školska knjiga, Duga ulica 27, tel.: 032/336 015 Verbum, Vladimira Nazora 5, tel. 032/338 274

Vukovar: Školska knjiga, Dr. Franje Tuđmana 13, tel. 032/638 972

Slavonski Brod: Verbum, Matije Mesića 52, tel. 035/448 350 Teovizija, Trg sv. Trojstva 1, tel. 035/415 564

Sisak: Školska knjiga, Trg bana J. Jelačića 6, tel.: 044/524 300

Teovizija, Trg sv. Trojstva 13, tel. 034/273 400 Verbum, Trg sv. Trojstva 13, tel. 034/271 493

Varaždin: Školska knjiga, Janka Draškovića 2, tel.: 042/200 573 Stanka Vraza 8, tel.: 042/659 100 Verbum, Zagrebačka 4, tel. 042/301 640 Školska knjiga, Poljana Paska Miličevića 1, tel.: 020/638 655 Verbum, Poljana Paska Miličevića 4, tel. 020/324 699

Šibenik: Verbum, Kralja Tomislava 17, tel. 022/218 486 Knjižara Matica, Obala dr. Franje Tuđmana 8, tel. 022/217 511

Zadar: Školska knjiga, Branimirova obala 2, tel.: 023/628 295 Verbum, Jurja Bijankinija 1, tel. 023/314 688

Pula: Knjižara »Josip Turčinović«, Danteov trg 1, tel. 052/216 498 Školska knjiga, FORUM 6. tel.: 052/381-467

Pazin: Knjižara »Josip Turčinović«, Antuna Kalca 2, tel. 052/621 082

Karlovac: Kršćanska sadašnjost, Radićeva 4, tel. 047/601 643 Školska knjiga, S. Radića 7, 047/804 043

Čakovec: Školska knjiga, Kralja Tomislava 6, tel. 040/638 090

Sinj: Školska knjiga, Trg Kralja Tomislava 3, tel.: 021/660 564

Gospić: Školska knjiga, Dr.A.Starčevića 17, tel. 053/658 995

Ogulin: Školska knjiga, B. Frankopana 8, tel. 047/ 525 364

Imotski: Školska knjiga, Glavina Donja 336, tel. 021 / 670 904

Metković: Školska knjiga, A.Starčevića b.b., tel.: 020/690 629

Izdanja Glasa Koncila potražite i na sljedećim prodajnim mjestima u Bosni i Hercegovini: Mostar: Fram-Ziral nakladnička kuća, Put za Aluminij b.b., tel.: +387 36 325 988 Logovita, Splitska 21, tel.: +387 36 328 020

Tomislavgrad: Naša ognjišta, Trg fra Mije Čuića 1, tel.: +387 34 352 859

Katalog izdanja Glasa Koncila 2013