Page 1

KARDINAL ALOJZIJE STEPINAC Izložba tiskanih izdanja i bibliografija

KATALOG

Glas Koncila

17. – 24. RUJNA 2008. NADBISKUPIJSKI PASTORALNI INSTITUT KAPTOL 29, ZAGREB


KARDINAL ALOJZIJE STEPINAC

Izložba tiskanih izdanja i bibliografije 17. – 24. rujna 2008. NADBISKUPIJSKI PASTORALNI INSTITUT Kaptol 29, ZAGREB Radno vrijeme: 8 – 16 sati

ORGANIZATOR IZLOŽBE: Glas Koncila, Kaptol 8, Zagreb tel.: 01/48 74 300, faks: 01/48 74 303 www.glas-koncila.hr

POSUDBOM KNJIGA IZ SVOJIH ARHIVA IZLOŽBU SU OMOGUĆILI: Postulatura blaženog Alojzija Stepinca Kaptol 31, Zagreb Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu Knjižnica, Voćarska 106, Zagreb p. Vladimir Horvat, DI Palmotićeva 31, Zagreb

Za pomoć pri postavljanju izložbe najljepše zahvaljujemo Kršćanskoj sadašnjosti d.o.o. (Marulićev trg 14, Zagreb) i Nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji (Voćarska 106, Zagreb)


PREDGOVOR PISANI TRAG BLAŽENIKOVE BAŠTINE Izložba tiskanih izdanja o Alojziju Stepincu, nastala na poticaj Odbora za proslavu X. obljetnice beatifikacije kardinala Alojzija Stepinca, predstavlja izbor devedesetak knjiga, brošura, znanstvenih članaka te drugih prigodnih izdanja kojima je tema život i djelo Alojzija Stepinca. Premda zbog objektivnih razloga nije bilo moguće izložiti sva do sada objavljena izdanja, izložene knjige na cjelovit način s različitog stajališta prikazuju život, osobu i djelo zagrebačkog nadbiskupa kardinala Alojzija Stepinca. Objavljene knjige o hrvatskom velikanu i mučeniku bl. Alojziju Stepincu mogu se promatrati s dva motrišta, vremenskog i zemljopisnog, pri čemu se svako od njih može podijeliti također na dva dijela. Riječ je o vremenskom razdoblju nakon završetka Drugoga svjetskog rata do stvaranja samostalne hrvatske države te onom koje je uslijedilo nakon toga i traje sve do danas. Sve do stvaranja slobodne hrvatske države, u onodobnoj Hrvatskoj u sastavu Jugoslavije, cjelokupno je izdavaštvo bilo strogo nadzirano i pod budnom paskom komunističkih vlasti pa su i sve knjige tiskane o nadbiskupu zagrebačkom kardinalu Alojziju Stepincu bile u funkciji vladajuće ideologije, dok je Crkvi svaki govor bio onemogućen. To znači da je svaki znanstveni i objektivni pristup bio isključen. Pamfletističko i instrumentalizirano kvaziznanstveno objavljivanje knjiga o nadbiskupu Stepincu prestaje tek dolaskom nove Hrvatske, u kojoj se ponovno tiskaju desetljećima zabranjivane knjige objavljene u inozemstvu i pojavljuju brojne nove, znanstveno iznimno vrijedne knjige o blaženikovu životu i djelovanju, s mnoštvom novih podataka, detalja, činjenica, svjedočanstava... Ova vremenska razdioba nije stroga jer je već nekoliko godina prije raspada Jugoslavije nekolicina hrvatskih znanstvenika i novinara razbijala uvriježene komunističke i, tada već očite, velikosrpske „dogme“ o nadbiskupu. Jednako tako i u suvremenoj Hrvatskoj pojavljuju se pretisci najprimitivnijih pamfletističkih izdanja o bl. Alojziju Stepincu. Uvjetno rečeno, zemljopisna razdioba, kao što je već spomenuto, podrazumijeva bivšu Jugoslaviju i prostor izvan nje. Zahvaljujući hrvatskomu iseljeništvu, napose političkoj emigraciji i hrvatskim katoličkim misijama, u inozemstvu su objavljivane i širene knjige o blaženiku koje su pobijale službenu jugoslavensku historiografiju. Bili su to hrabri i često mukotrpni pokušaji da se pred svjetskom javnošću opovrgnu klevete ne samo o nadbiskupu Stepincu i katolištvu, nego o cijelome hrvatskom narodu. Iznimno vrijedan izložak je knjiga u dva sveska Positio super martyrio u kojima su sabrani službeni dokumenti, podaci i svjedočanstva koji su služili za pokretanje kauze te u samom procesu prema proglašenju blaženim kardinala Alojzija Stepinca. Veliku pažnju zaslužuju zbirke Stepinčevih propovijedi, govora i pisama, kroz koje on i danas, gotovo pedeset godina nakon svoje smrti, ostaje dohvatljiv i blizak suvremenu čovjeku. Najveći opus izložbe čine Stepinčevi životopisi, koji opisuju njegov cjelokupni život, te oni tekstovi koji se usredotočuju na određen dio njegova života kao što su njegov politički proces i osuda. Život Alojzija Stepinca ostavio je značajan trag u životu hrvatskog naroda, o 1


čemu svjedoče knjige propovijedi i duhovnih razmišljanja nadahnute njegovim mislima i dubokim vjerničkim životom. Osim religioznog nadahnuća Stepinčev život našao je odjek i među književnicima pa je njegov lik zaživio u nekoliko romana te je opjevan u više zbirki pjesma. Hrvatsku povijest 20. st. nemoguće je pisati bez spominjanja uloge Alojzija Stepinca u tim za Hrvatsku i hrvatski narod prijelomnim povijesnim trenucima. Zato su autori brojnih knjiga koje obrađuju to razdoblje prikazali njegovu važnost unutar mnogo šire teme, a izložene knjige samo su najuži izbor takvih knjiga, kojih danas u slobodnoj Hrvatskoj ima velik broj. Zadnja, iako ne manje važna cjelina, knjige su na stranim jezicima, koje su nastajale u različitim dijelovima svijeta. One su dokaz da su Stepinac i njegovo zalaganje za dostojanstvo čovjeka te borba protiv nečovječnih totalitarističkih sustava prepoznate kao baština cjelokupnoga čovječanstva. Raznolikost izloženih knjiga pokazuju strani jezici, literarne vrste, ali i raspon godina u kojem su knjige nastajale. Najstarija knjiga izložbe je knjiga Theodora Dragouna Le dossier du Cardinal Stepinac (Dosje Kardinala Stepinca) na francuskom jeziku koja datira iz 1958. godine, a objavljena je u Parizu dvije godine prije Stepinčeve smrti. Najstarija knjiga na hrvatskom jeziku Stepinac govori Eugena Beluhana Kostelića tiskana je 1967. godine u Valenciji (Španjolska). Među tiskanim izdanjima, koja predstavljaju kardinala Stepinca, nezaobilazan je časopis posvećen promicanju beatifikacije Alojzija Stepinca te širenju njegova štovanja među vjernicima, a započela ga je izdavati Postulatura sluge Božjega Alojzija Stepinca, danas Postulatura blaženoga Alojzija Stepinca. Pod imenom Glasnik sluge Božjega Alojzija Stepinca, časopis je započeo izlaziti 1994., a nakon proglašenja Stepinca blaženim, od 1999. izlazi pod imenom Blaženi Alojzije Stepinac. Časopis izlazi četiri puta godišnje, a glavni urednik mu je dr. Juraj Batelja koji je ujedno postulator kauze bl. Alojzija Stepinca. Na samom kraju kataloga donosimo pregled znanstvenih članaka napisanih od strane brojnih stručnjaka, koji pokazuju kako su i dalje Stepinac te doba u kojem je živio i djelovao predmet intenzivnih znanstvenih istraživanja. Ova izložba daje prigodu da se pogleda velik broj izdanja koja su dugo bila zabranjena, tiskana daleko od Hrvatske, skupa s novijim knjigama, tiskanima u Hrvatskoj. Zajedno na jednome mjestu te su knjige dokaz zajedništva hrvatskog naroda u domovini i izvan nje u zahvalnosti bl. Alojziju Stepincu i nasljedovanju njegova odnosa prema Božjim i narodnim vrednotama. Budući da je veći dio izloženih knjiga dobavljiv, iskreno se nadamo da će izložba biti poticaj da one postanu neizostavni dio svake župne knjižnice u Hrvatskoj te tako lako dostupne svim vjernicima kako bi što bolje upoznali velikog hrvatskog blaženika kardinala Alojzija Stepinca. Tomislav Vuković Vlatka Plazzeriano Pozivamo Vas da opširniju bibliografiju o Alojziju Stepincu pogledate na internetskoj stranici www.glas-koncila.hr/bl-alojzije-stepinac na kojoj imate mogućnost dopuniti je novim podacima i bibliografskim jedinicama.

2


IZ PISANE OSTAVŠTINE KARDINALA aLOJZIJA sTEPINCA

Positio super martyrio BEATIFIKACIJA I PROGLAŠENJE MUČENIKOM, Vol. I BEATIFIKACIJA I KANONIZACIJA, Vol. II Kongregacija za kauze svetih, Rim 1996.

Propovijedi, govori, poruke (1934. - 1940.) BATELJA JURAJ (prir.) Postulatura blaženog Alojzija Stepinca, Zagreb 2000. 516 str.; 25 cm; tvrdi uvez

Propovijedi, govori, poruke (1941. - 1946.) BATELJA JURAJ I TOMIĆ CELESTIN (prir.) Postulatura za kanonizaciju Sluge Božjega kardinala Alojzija Stepinca; AGM, Zagreb 1996. 296 str.; ilustr.; 24 cm; meki uvez

3


Govor nadbiskupa zagrebačkog kardinala Alojzija Stepinca na glavnoj raspravi montiranog sudskog postupka u Zagrebu dne 3. listopada 1946.

Pisma iz sužanjstva BATELJA JURAJ (prir.) Postulatura Sluge Božjega Alojzija Stepinca, Zagreb 1998. 403 str.; 24 cm; meki uvez

Hrvatsko slovo, Zagreb 2004. 12 str.; 20 cm; meki uvez

Propovijedi o lurdskim ukazanjima BATELJA JURAJ

Postulatura za kanonizaciju Sluge Božjega kardinala Alojzija Stepinca; AGM, Zagreb 1996. 296 str.; ilustr.; 24 cm; meki uvez

Najljepše Mariji BATELJA JURAJ Nadbiskupski duhovni stol, Zagreb 1990. 114 str.; 20 cm; meki uvez

4

Mladi Stepinac pisma zaručnici BATON DIAN Ziral, Rim 1975. 128 str.; 18 cm; tvrdi uvez


SUDSKI PROCES I OSUDA

Proces Alojziju Stepincu: dokumenti ŠTAMBUK-ŠKALIĆ MARINA; KOLANOVIĆ JOSIP; RAZUM STJEPAN (prir.) Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1997. 463 str.; 24 cm; meki uvez

Alojzije Stepinac: o stotoj godišnjici rođenja ZNIDARČIĆ LAV Matica Hrvatska, Zagreb 1998. 157 str.; ilustr.; 20 cm; meki uvez

Nevin a osuđen: istina i dokumenti o kardinalu dr. Alojziju Stepincu RANILOVIĆ VJEKOSLAV Vlastita naklada, Koprivnica 1998. 220 str.; ilustr.; 21 cm; meki uvez

Pavelić i Stepinac MUŽIĆ IVAN Logos, Split 1991. 191 str.; ilustr.; 25 cm; tvrdi uvez

Katolička crkva i Stepinac MUŽIĆ IVAN Marjan tisak, Split 2003. 336 str.; 24 cm; meki uvez

5


Blaženi Alojzije Stepinac i hrvatska država GABELICA IVAN Vlastita naklada, Zagreb 2007. 435 str.; ilustr.; 25 cm; meki uvez

Stepinac i Židovi ŠTEFAN LJUBICA Croatiaprojekt, Zagreb 1998. 153 str.; ilustr.; 21 cm; meki uvez

Odgovor na “Slučaj Stepinac” Zvonka Ivankovića-Vonte, Zagreb, 30. ožujka 1999. ZNIDARČIĆ LAV Vlastita naklada, Zagreb 1999. 34 str.; 21 cm; meki uvez

Stepinac govori: život i rad, te zbirka govora, propovijedi, pisama i okružnica velikog hrvatskog rodoljuba i mučenika dra Alojzija Stepinca BELUHAN KOSTELIĆ EUGEN Valencia 1967. 525 str.; ilustr.; 22 cm; tvrdi uvez

6


ŽIVOTOPISI Alojzije Stepinac: hrvatski kardinal BENIGAR ALEKSA Glas Koncila; Hrvatska franjevačka provincija sv. Ćirila i Metoda, Zagreb 1993. 2. popravljeno i prošireno izdanje; 883 str.; 24 cm; tvrdi i meki uvez

Živjeti iz vjere: duhovni lik i pastirska skrb kardinala Alojzija Stepinca BATELJA JURAJ Nadbiskupski duhovni stol, Zagreb 1990. 336 str.; 24 cm; meki uvez

Blaženi Alojzije Stepinac i Grad Jastrebarsko: euharistijski Kongres 1939. i pohod ratnoj siročadi 1943. BATELJA JURAJ Postulatura blaženoga Alojzija Stepinca, Zagreb 2008. 120 str.; ilustr.; 21 cm; tvrdi uvez

Blaženi Alojzije Stepinac i Grad Varaždin: euharistijski kongresi 1922. i 1938. i pastirski pohodi BATELJA JURAJ Postulatura blaženoga Alojzija Stepinca, Zagreb 2008. 120 str.; ilustr.; 21 cm; tvrdi uvez

Euharistijska evangelizacija nadbiskupa Alojzija Stepinca BATELJA JURAJ Glas Koncila, Zagreb 2006. 451 str.; ilustr.; 25 cm; tvrdi uvez

7


Sluga Božji Alojzije Stepinac, “Spomen-zbirka iz ostavš­tine sluge Božjega Alojzija Stepinca” BATELJA JURAJ Nadbiskupski duhovni stol, Zagreb 1995. 103 str.; 21 cm; meki uvez

Stepinac zatvorski dosje GENC MLADEN Mini-print-logo, Varaždin 2006. 239 str.; ilustr.; 24 cm; tvrdi uvez

8

Novi grob sluge Božjega Alojzija Stepinca BATELJA JURAJ Postulatura blaženoga Alojzija Stepinca, Zagreb 1997. 43 str.; ilustr.; 21 cm; meki uvez

Životni put Alojzija Stepinca ETEROVIĆ HIJACINT Savez hrvatskih svećenika u SAD i Kanadi, Chicago 1970. 20 str.; 18 cm; meki uvez

Svjetlo na putu života. Duhovni životopis bl. Alojzija kard. Stepinca BATELJA JURAJ; BARBUR J. Postulatura blaženoga Alojzija Stepinca, Zagreb 2007. 2. izdanje; 190. str.; 20 cm; meki uvez


Kardinal Alojzije Stepinac LANDERCY, M. (HORVAT VLADIMIR) Župski ured, Đakovački Selci 1989. 304 str.; ilustr.; 21 cm; meki uvez

Kardinal Alojzije Stepinac: mučenik za ljudska prava HORVAT VLADIMIR Meridijani; Župa Presvetoga Trojstva; Družba Braća Hrvatskoga Zmaja, Samobor; Krašić; Zagreb 2008. 323 str.; ilustr.; 23 cm; meki uvez

Stepinac mu je ime, zbornik uspomena, svjedočanstava i dokumenata I. NIKOLIĆ VINKO Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1991. 459 str.; 23 cm; meki uvez

Stepinac mu je ime, zbornik uspomena, svjedočanstava i dokumenata II. NIKOLIĆ VINKO Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1991. 582 str.; 23 cm; meki uvez

9


Kardinal Alojzije Stepinac: junački život u svjedočenju onih koji su s njim bili žrtve progona u komunističkoj Jugoslaviji

Dnevnik: život u Krašiću zasužnjenog nadbiskupa i kardinala Alojzija Stepinca VRANEKOVIĆ JOSIP

MATTEI GIAMPAOLO Glas Koncila, Zagreb 2000. 89 str.; 21 cm; meki uvez

Postulatura blaženog Alojzija Stepinca, Zagreb 2006. 213 str.; ilustr.; 24 cm; meki uvez

Moć pisane riječi: blaženi Alojzije Stepinac i katolički mediji TOMIĆ CELESTIN Glas Koncila, Zagreb 2006. 112 str.; ilustr.; 15 cm; meki uvez

10

Alojzije Stepinac: hrvatsko hodočašće u Svetu zemlju 1937. REBIĆ ADALBERT Naklada Zadro, Zagreb 1995. 99 str.; ilustr.; 30 cm; tvrdi uvez

Duhovni lik Bl. Alojzija Stepinca, mučenika TOMIĆ CELESTIN Centar udruge “Vojske bezgrešne”, Novi Marof 2001. 80 str.; 20 cm; meki uvez


Stepinac. Stepinčevo doba KUSTIĆ ŽIVKO Studio Promotion, Zagreb 1991. 58 str.; ilustr.; 21 cm; meki uvez

Kardinale, oprosti! NIKOLIĆ ILIJA Vlastita naklada, Zagreb 2005. 168 str.; ilustr. (djelomice u bojama); 24 cm; meki uvez

Dr. Alojzije Stepinac u Koprivnici i podravskim župama KOVAČIĆ MILIVOJ Župa sv. Nikole u Koprivnici, Koprivnica 2007. 100 str.; 24 cm; tvrdi uvez

Lojzekov vrt TOMIĆ SONJA Kardinal Alojzije Stepinac blaženik s Triglava: u povodu 70. obljetnice njegova uspona na Triglav Hrvatska katolička misija Ljubljana, Ljubljana 2006. 14 str.; 15 cm; meki uvez

Glas Koncila, Zagreb 1999. 25 str.; 23 cm, ilustr. u bojama; tvrdi uvez

Isus s bombonima LUKA DEPOLO Teovizija, Zagreb 1998. 86 str.; 16 cm, crno-bijele ilustr. i fotografije; broširano

11


SVJEDOČANSTVA

Poruke sa Stepinčeva groba: propovijedi nadbiskupa zagrebačkog kardinala Franje Kuharića u zagrebačkoj katedrali na obljetnice smrti blagopokojnog kardinala Alojzija Stepinca KUHARIĆ FRANJO Nadbiskupski duhovni stol; Glas Koncila, Zagreb 2000. 2. nadopunjeno izdanje; 196 str.; ilustr.; 20 cm; meki uvez

Blaženi Alojzije Stepinac baština koja obvezuje Pastirsko pismo i homilije u zagrebačkoj katedrali 1998. - 2008. (Prilozi: Pastirsko pismo na talijanskom i engleskom jeziku) BOZANIĆ JOSIP Glas Koncila; Kršćanska sadašnjost, Zagreb 2008. 360 str.; 21 cm; tvrdi uvez

13


Bistrički hodočasnik: beatifikacija kardinala Alojzija Stepinca za drugog pohoda pape Ivana Pavla II. Hrvatskoj, 3. listopada 1998. u Mariji Bistrici PINTARIĆ NEDJELJKO (prir.) Glas Koncila; Hrvatsko nacionalno svetište Majke Božje Bistričke, Zagreb; Marija Bistrica 1999. 237 str.; ilustr. u bojama; 30 cm; tvrdi uvez

Svetac! Svjedočanstva o Blaženiku PINTARIĆ NEDJELJKO (prir.) Glas Koncila, Zagreb 1999. 159 str.; 20 cm; meki uvez

Razmišljam o Alojziju Stepincu DUDA BONAVENTURA Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1998. 139 str.; 20 cm; meki uvez

14


Bl. Alojzije Stepinac - marijanski biskup TOMIĆ CELESTIN

Pred blaženikovim likom: razmišljanja s bl. Alojzijem Stepincem BLEKIĆ VICE

Nacionalni centar Udruge Vojske Bezgrešne, Novi Marof 2003. 64 str.; 20 cm; meki uvez

Hrvatski institut za liturgijski pastoral, Zadar 2000. 111 str.; 20 cm; meki uvez

Križni put s Alojzijem Stepincem ŠULJIĆ ANTON Postulatura blaženog Alojzija Stepinca, Zagreb 2005. 47 str.; ilustr.; 18 cm; meki uvez

15


Stepinac u književnosti

Kardinalova ljubav MATKO JANKO Naklada Matko, Zagreb 1993. 207 str.; 20 cm; tvrdi uvez

Nadbiskup i diktator (razgovor Stepinca i Tita), povijesna kronika za kazališnu scenu i čitanje HANZLOVSKY MLADEN Matica Hrvatska Podstrana, Podstrana 2005. 96 str.; 20 cm; meki uvez

Susret u Emausu Roman o Stepincu i patnji hrvatskog naroda NEKIĆ NEVENKA

Susret u Emausu Roman o Stepincu i patnji hrvatskog naroda NEKIĆ NEVENKA

Postulatura blaženog Alojzija Stepinca, Zagreb 2004. 219 str.; 20,5 cm; tvrdi uvez

Biblioteka Zlatna knjiga, Mostar 2005. 237 str.; 21 cm; meki uvez

Kardinalovo srce NEKIĆ NEVENKA Verbum, Split 2008. 215 str; 20,5 cm; tvrdi uvez

17


Grob u Katedrali KORDIĆ LUCIJAN Caritas Croata, Salzburg 1962. 14 str.; 17 cm; meki uvez

Pjesme: život, vjera i duhovni lik hrvatskog kardinala Alojzija Stepinca PICUKARIĆ PERE Vlastita naklada, Zagreb 1991. 17 str.; 19 cm; meki uvez

Alojzije Stepinac u svjetlosti križa PERIČIĆ EDUARD Vlastita naklada, Zadar 2000. 88 str.; ilustr.; 21 cm; meki uvez

18

Tvoje je ime: ISTINA MATELJAN ANTE Dr. Juraj Batelja, Zagreb 2004. 32 str.; 18 cm; meki uvez


PRIGODNA IZDANJA

MOĆNIK BLAŽENOGA ALOJZIJA STEPINCA Sarkofag zagrebačkog nadbiskupa bl. Alojzija Stepinca

Postulatura za proglašenje blaženim i svetim kardinala Alojzija Stepinca, Zagreb

Art studio Azinović; Hrvoje Ljubić, Zagreb 1999. 64 str.; ilustr.; 23 cm; meki uvez

Muzej spomen zbirke iz ostavštine kardinala Alojzija Stepinca (arhitektura starog muzeja) 25 cm; ilustr.; meki uvez

Muzej blaženoga Alojzija Stepinca Postulatura blaženoga Alojzija Stepinca, Zagreb 2007. 29 cm; meki uvez

19


Stepinčevim stopama po rodnome kraju BATELJA Juraj; NEKIĆ NEVENKA Vlastita naklada, Zagreb 2003. 79 str.; 21 cm; ilustr.; meki uvez

VJESNIK FILATELISTIČKOG DRUŠTVA U ZAGREBU Zagreb 1998. O Alojziju Stepincu str. 59-61

20

Stepinčev Krašić STRIKOMAN ŠIME 33 cm; meki uvez; spirala

Sveti otac Ivan Pavao II. drugi put u Hrvatskoj Prigodna poštanska marka Republike Hrvatske Hrvatska pošta i telekomunikacije Zagreb 1998.


STEPINAC U DRUGIM IZDANJA

Spomenica žrtvama ljubavi Zagrebačke nadbiskupije KOŽUL STJEPAN

Papinski hrvatski zavod svetog Jeronima (1901-2001) BOGDAN JURE (prir.)

Glas Koncila, Zagreb 1992. 842 str.; 16 cm; tvrdi uvez O Alojziju Stepincu str. 450-474

Papinski hrvatski zavod svetog Jeronima, Rim 2001. 1214 str.; 24 cm; tvrdi uvez O Alojziju Stepincu str. 695-752

Uspomene lepoglavskoga župnika REPIĆ MATO Tonimir, Varaždinske Toplice 2002, 129 str.; 21 cm; tvrdi uvez O Alojziju Stepincu str. 40-70

Zagreb devetstoljetna biskupija LUKINOVIĆ ANDRIJA Glas Koncila, Zagreb 1995. 479 str.; 23 cm; tvrdi i meki uvez O Alojziju Stepincu str. 397-437

21


ZAGREBAČKA BISKUPIJA I ZAGREB Zbornik u čast kardinala Franje Kuharića Nadbiskupija zagrebačka; Katolički bogoslovni fakultet, Zagreb 1094. 717 str.; 24 cm; tvrdi uvez O Alojziju Stepincu str. 459-481

ZAGREBAČKI BISKUPI I NADBISKUPI Školska knjiga, Zagreb 1995. 543 str.; ilustr.; 25 cm; tvrdi uvez O Alojziju Stepincu str. 495-501

22


MARTYROLOGIUM ROMANUM Typis vaticanis, Vatikan, MMI 773 str.; 24 cm; tvrdi uvez O Alojziju Stepincu str. 137

Hrvatski martirologij XX. stoljeća BAKOVIĆ ANTO Martyrium Croatiae d. o. o., Zagreb 2007. 1020 str.; 30 cm; tvrdi uvez O Alojziju Stepincu str. 9 -11

23


IZDANJA NA STRANIM JEZICIMA The most illustrious figure of God’s Church amongst Croats La plus lumineuse figure de l’eglise de dieu chez les Croates Il più illustre personaggio della chiesa croata BOZANIĆ JOSIP Glas Koncila, Zagreb 1998. 48 str.; 18 cm; meki uvez; engleski, francuski i talijanski jezik

Cardinal Alojzije Stepinac: basic facts about his person and work Kardinal Alojzije Stepinac: Grundlegende Tatschen über seine Person und sein Werk ĆORIĆ ŠIMUN ŠITO Hrvatski informativni centar: Hrvatski svjetski kongres, Zagreb 1998. 64 str.; ilustr.; 21 cm; meki uvez; engleski i njemački jezik

25


Le dossier du Cardinal Stepinac DRAGOUN THEODORE Nouvelles Editions Latines, Paris 1958. 268 str.; 14 cm; meki uvez; francuski jezk

Le cardinal Stepinac: martyr des droits de l’homme LANDERCY M. (Vladimir Horvat) Apostolat des editions, Paris 1981. 335 str.; 23 cm; meki uvez; francuski jezik

Stepinac - un innocente condannato NEKI ISTRANIN Edizioni L. I. E. F., Vicenza 1982. 563 str.; 21 cm; meki uvez; talijanski jezik

26

Luce lungo il sentiero della città BATELJA JURAJ; BARBUR J. Postulatura blaženoga Alojzija Stepinca, Zagreb 1998. 202 str.; 20 cm; meki uvez; talijanski jezik


Il Cardinale Alojzije Stepinac Una vita eroica nella testimonianza di quanti come lui sono stati vittime della persecuzione nella Jugoslavia comunista Libreria editrice Vaticana 1999. 2. izdanje

Cardinal Alojzije Stepinac: a heroic life in testimony of those who, together with him, were victims of the persecution of communist Yugoslavia MATTEI GIAMPAOLO Glas Koncila, Zagreb 2005. 147 str.; ilustr.; 21 cm; meki uvez; engleski jezik

Aloisius Kardinal Stepinac: ein Leben fuer Wahrheit, Recht und Gerechtigkeit BAUER ERNEST Herold; Recklinghausen: Georg Bitter, Wien 1979. 174 str.; 18 cm; meki uvez; njemački jezik

Kardinal Alojzij Stepinac blaženi s Triglava ob 70. Obletnici njegovega vzpona na Triglav Hrvatska katolička misija Ljubljana, Ljubljana 2006. 14 str.; 15 cm; meki uvez; slovenski jezik

27


GLASNIK POSTULATURE

Glasnik sluge Božjega Alojzija Stepinca (1994. - 1998.) Blaženi Alojzije Stepinac (od 1999.) Glavni urednik: Batelja Juraj, postulator kauze Izlazi četiri puta godišnje

29


ČLANCI U ZNANSTVENIM ČASOPISIMA KREŠIMIR ABEL, “Pripreme za optužbu zagrebačkog nadbiskupa dr. Alojzija Stepinca: podizanje optužnice i njezin sadržaj” u: Odvjetnik, 69 (1996), 11/12; str. 93-103 JURAJ BATELJA, “Beatifikacija kardinala Alojzija Stepinca: događaj - poruka i poticaj za sadašnje i buduće naraštaje” u: Bogoslovska smotra, 69 (1999), 2/3; str. 209-232 LJUBO BOBAN, “Msgr. Alojzije Stepinac i jugoslavenska država” u: Kačić, 25 (1993); str. 763-775 JOSIP BRATULIĆ, “Jedno pismo Alojzija Stepinca” u: Kaj, 27 (1994), 6; str. 90-92 LOJZO BUTURAC, “Sjećanje na nadb. kard. A. Stepinca” u: Marulić, 25 (1992), 5; str. 570-573 LOJZO BUTURAC, “Svetački život i smrt kardinala Alojzija Stepinca nadbiskupa zagrebačkog” u: Marulić, 24 (1991), 2; str. 204-210 ADRIANA CAR-MIHEC, “Stepinac : glas u pustinji Ivana Bakmaza” u: Riječki teološki časopis, 6 (1998), 2; str. 289-296 EMIL ČIĆ, “Medaljoni vizionara hrvatstva” u: Marulić, 27 (1994), 5; str. 824-830 IVAN DAMIŠ, “Nadbiskup Alojzije Stepinac u zagrebačkom dnevniku Vjesnik u vremenskom razdoblju 1945.-1946.: (bibliografski prikaz)” u: Marulić, 27 (1994), 6; str. 1033-1048 FRANO GLAVINA, “Nadbiskup Stepinac i nacionalsocijalizam u svjetlu izvješća Gestapoa” u: Croatica christiana periodica, 21 (1997), 40; str. 85-96 RADOVAN GRGEC, “Dr. Alojzije Stepinac i Hrvatski katolički pokret” u: Marulić, 32 (1999), 3; str. 437-444 VLADIMIR HORVAT, “Kardinal Stepinac spašavao Židove: a zašto novi blaženik nije i ‘pravednik’?” u: Hrvatski iseljenički časopis, (1999); str. 34-43 VLADIMIR HORVAT, “Nadbiskup Alojzije kardinal Stepinac i totalitarni režimi” u: Obnovljeni život, 51 (1996), 1/2; str. 149-166 BERISLAV JANDRIĆ, “Državno-partijska priprema javnosti za suđenje nadbiskupu Stepincu: proglašen krivim i prije započetog kaznenog postupka” u: Croatica christiana periodica 24 (2000), 46; str. 171-184 BERISLAV JANDRIĆ, “Tisak totalitarne komunističke vlasti u Hrvatskoj u pripremi montiranoga procesa zagrebačkom nadbiskupu Alojziju Stepincu (1946.)” u: Croatica christiana periodica, 25 (2001), 47; str. 225-258 JOSIP KOLANOVIĆ, “Nadbiskup Alojzije Stepinac u izvješćima Njemačkoga poslanstva u Zagrebu” u: Fontes, 2 (1996); str. 313-342, 502-504, 513-515 30


MIRA KOLAR-DIMITRIJEVIĆ, “Nadbiskup Alojzije Stepinac i župna crkva Sv. Marka u Zagrebu 1942. godine”, u: Radovi (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu / Zavod za hrvatsku povijest), 23 (1990); str. 265-268 JURAJ KOLARIĆ, “Alojzije Stepinac i pravoslavlje” u: Croatica christiana periodica, 22 (1998), 41; str. 161-176 AUGUST KOVAČEC, “Katolička crkva u Hrvatskoj i nadbiskup Stepinac u arhivskoj građi Francuskoga konzulata u Zagrebu: 1941.-1994.” u: Croatica christiana periodica, 21 (1997), 40; str. 75-83 ANTE KRMPOTIĆ, “Spominjanja na dr. Alojzija Stepinca, nadbiskupa zagrebačkoga” u: Hrvatska, (1994), 3/4; str. 50-63 IVAN LOVRENOVIĆ, “Stepinac i Markušić - dvije oprečne katoličko-hrvatske paradigme” u: Bosna franciscana, 10 (2002), 16; str. 68-85 DRAŽEN MATIJEVIĆ, “Proces nadbiskupu Stepincu od podizanja optužnice do kraja glavne rasprave” u: Odvjetnik, 69 (1996), 11/12; str. 105-118 MARGARETA MATIJEVIĆ, “Stepinčev ‘dossier’ Svetoj Stolici (31.05.1943.)” u: Croatica christiana periodica, 21 (1997), 40; str. 107-139 IVICA MLIVONČIĆ, “Stepinac i masoni” u: Hrvatska obzorja, 6 (1998), 3; str. 557-576 MATIJA OČIĆ, “Donošenje presude zagrebačkom nadbiskupu dr. Alojziju Stepincu i odjeci u domaćoj i svjetskoj javnosti” u: Odvjetnik, 69 (1996), 11/12; str. 119-133 BOŽIDAR PETRAČ, “Državotvorna misao kardinala Alojzija Stepinca” u: Hrvatska revija, 42 (1992), 1(165); str. 6-15 ZDENKO RADELIĆ, “Nadbiskup Stepinac i slučaj križarske zastave: (1945.-1946.)” u: Croatica christiana periodica, 26 (2002), 49; str. 175-185 PETAR MARIJA RADELJ, “Nadbiskup Stepinac u Dubrovniku 1941.: uz izložbu u Hrvatskome kulturnom klubu 1.-18.2.1993.” u: Croatica christiana periodica, 17 (1993), 31; str. 161-170 STJEPAN RAZUM, “Osuđeni vjerski službenici u Hrvatskoj u razdoblju od 1944. Do 1945. Godine. Doprinos hrvatskom žrtvoslovlju” u: Tkalčić, 11/2007; STR. 307-400 MILENA ROGINA, “Blaženi Alojzije Stepinac i grad Senj” u: Senjski zbornik, 28 (2001); str. 183-210 ALOJZIJE STEPINAC, “Pisma zagrebačkoga nadbiskupa Alojzija Stepinca predsjedniku Narodne vlade Hrvatske Vladimiru Bakariću godine 1945.” u: Croatica christiana periodica, 16 (1992), 29; str. 137-180

31


ANTUN ŠKVORČEVIĆ, “Lik nadbiskupa Stepinca prema njegovim propovijedima i govorima” u: Croatica christiana periodica, 21 (1997), 40; str. 141-160 MARINA ŠTAMBUK-ŠKALIĆ, “Arhivska građa o nadbiskupu Stepincu i sudskom procesu u fondovima Hrvatskog državnog arhiva” u: Croatica christiana periodica, 21 (1997), 40; str. 65-74 MARINA ŠTAMBUK-ŠKALIĆ, “Dokumenti obrane u sudskom procesu protiv nadbiskupa Alojzija Stepinca” u: Fontes, 2 (1996); str. 9-312, 499-502, 509-513 CELESTIN TOMIĆ, “Alojzije Stepinac i posvećeni život” u: Obnovljeni život, 52 (1997), 1; str. 87-98 CELESTIN TOMIĆ, “Kardinal Stepinac - mučenik vjere” u: Obnovljeni život, 53 (1998), 4; str. 403-421 LAV ZNIDARČIĆ, “Istina je bila najbolja obrana: sjećanja i doživljaji sa suđenja nadbiskupu Stepincu” u: Odvjetnik, 69 (1996), 9/10; str. 23-33 LAV ZNIDARČIĆ, “Još o Stepincu: dokumenti” u: Kolo, 10 (2000), 3; str. 360-366

32


IZDAVAČ: Glas Koncila, Kaptol 8, 10000 Zagreb, www.glas-koncila.hr Organizacija izložbe: Nedjeljko Pintarić Izbor i postav izložbe: Vlatka Plazzeriano Fotografije: Mihael Sokol, Nedjeljko Pintarić, Fotoarhiv Glasa Koncila Priprava za tisak: Glas Koncila / Verica Blažinić Naslovnica: Glas Koncila / Blaženka Matić Tisak: Grafika Markulin, Lukavec Tiskano u rujnu 2008.


Pisani trag blaženikove baštine ... Izložba tiskanih izdanja i bibliografije o kardinalu Alojziju Stepincu daje prigodu da se pogleda velik broj izdanja koja su dugo bila zabranjena, tiskana daleko od Hrvatske, skupa s novijim knjigama, tiskanima u Hrvatskoj. Zajedno na jednome mjestu te su knjige dokaz zajedništva hrvatskog naroda u domovini i izvan nje u zahvalnosti bl. Alojziju Stepincu i nasljedovanju njegova odnosa prema Božjim i narodnim vrednotama...

KARDINAL ALOJZIJE STEPINAC  

Izložba tiskanih izdanja i bibliografija

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you