Page 1

...::: Mali koncil, dječji mjesečni list ::: Igrokazi i recitali > Krasnoslov...

1 of 4

http://www.glas-koncila.hr/mak/index.php?option=content&task=vie...

Krasnoslov za prvu pričest ISUS, KRUH ŽIVOTA Riječi i note: s. B. Crnogorac

• Krasnoslov izvode prvopričesnici, zbor i svi nazočni. Krasnoslov se izvodi nakon obnove krsnih obećanja, a počinje ulomkom iz Svetoga pisma. • Svako dijete donese žitni klas (prirodni, plastični, kartonski... i sl.). Na vidnom mjestu blizu oltara ili oko oltara prirediti “njivu” na koju će se, nakon izgovaranja stihova, usaditi klas. “Njiva” se može pripremiti od spužava za cvijeće. • Svako dijete dobije svoj tekst, koji može čitati ili naučiti naizust. Nakon izgovorenog teksta klas iz ruke usađuje u njivu. Najbolje da prema oltaru idu djeca u paru, djevojčica i dječak, te da svatko čita po jedan dio, po jednu rečenicu zaziva (ako je puno prvopričesnika, može ih ići pet-šest zajedno, a tada samo jedno ili dvoje govori tekst, nakon čega svi usađuju svoje klasove). • Isus je skriven, ne vidi ga se, već se samo čuje njegov glas. Njegov tekst mora biti glasno i uvjerljivo izgovoren. • Kad se svi prvopričesnici izredaju, svećenik zaključuje molitvom i nastavi prikazanje.

Na početku mise:

Prije pričesti:

Nakon pričesti:

KLAS Zlatni tanki traci na zrnatoj glavi, kao žice stoje. Kada vjetar pirne, tanke žice dirne, svako se zrno u notu pretvori, a glazba se iz klasova vine, srce dirne. Ja s klasovima pjevam, Isusov dolazak čekam.

TAJNA Danas je dan utonuo u svečanost. Duša je u sjaju zlatnih klasova. Na oltaru, u klasovu daru, hostija sveta. Pod bijelim velom Isus čeka.

HVALA Klasovi, k’o trublje, poredani. Svatko hvali Boga. Pod svodom duše Isus nam govori.

Klas, pun života. Kod zapečaćena groba svako zrno pjeva aleluju! Čeka uskrsnuće U otajstvu tišine, priprema svoj krušni prah, za gozbu Jaganjčevu. Srce ćuti radost susreta.

Srce se ogrnulo u let, širi latice, postaje cvijet, za Jaganjčev dolazak. Utapam se u trenutak susreta, u ushitu drhtaj skrivam, pred čudom neshvatljive ljubavi, pred tajnom u kojoj nam se Isus daruje.

Tišina neka prekrije sve, sve, sve. Želim zaroniti u bjelinu bjeline, čuti mir, riječ. S klasovima zasvirati sonatinu, zahvalu Ocu i njegovu Sinu. U ozračju njegove ljubavi odluka se prava stvara. Činimo dobro, svaki dan. Makar kako zrno malo bilo klas će dobrote narasti, svijet će postati njiva rasklasana. Neka nam ovu ljepotu ne utrne varavi svijet! Neka nam traje dugo, dugo, neka nam jača korak, let! U obećanu zemlju treba doć’! Naslonimo se na klas svete Crkve, neka nam Istinom hrani zrno života, da u dan žetve, s glasom trublje, za uzdarje, darujemo Ocu, srce svoje. Kličući! Hvala! Svi: Hvala, hvala, hvala!

UVODNI DIO

4.9.2006 8:27


...::: Mali koncil, dječji mjesečni list ::: Igrokazi i recitali > Krasnoslov...

2 of 4

http://www.glas-koncila.hr/mak/index.php?option=content&task=vie...

UVODNI DIO (Ulomak iz Svetoga pisma /Iv 6, 32-35/ čita jedan od prvopričesnika.) “Otac moj vam daje pravi kruh s neba. Jer kruh je Božji onaj koji silazi s neba i daje život svijetu.” – “Gospodine, rekoše mu na to – daj nam uvijek taj kruh!” Odgovori im Isus: “Ja sam kruh života. Tko dolazi k meni, sigurno neće ogladnjeti. Tko vjeruje u me, sigurno neće nikada ožednjeti.” (Nakon pročitanoga testa čitač ili neko drugo dijete zapjeva, a nakon njega svi ponove:)

(Djeca potom donose klasove i recitiraju donje stihove, a nakon svakog četvrtoga-petoga prvopričesničkog zaziva – zavisno o broju djece – ponavlja se gornja pjesma, isto kao i na samom kraju,) • Klas se hrani dobrotom zemlje, kapima kiše i zrakama sunca. • Svoj životni klas hranimo: vjerom, ufanjem, ljubavlju, istinom, mirom, bistrinom! • Iz žitnoga zrna uskrsne novi klas. • Kroz svete sakramente, pod zrakama njegove ljubavi, mi uskrsnemo na nov život i novi rast. • Dok u klasu zrelost brašna šumi, moja se duša, kao ruža • u miris čisti za Jaganjčev dolazak oblači. Pjesma: U klasu žita... • Danas, kad primim Kristovo tijelo, • moja će rasklasana duša svitanja nova gledati. • O, hostijo sveta! Koja pod svojim bijelim krušnim velom sakrivaš sveto Tijelo! • Napuni moj klas svjetlošću da je u zrnju drugima darujem. • Dok gledam svjetlosne zrake po kojima dolaziš, • rastvaram zrnje na svom klasu i slušam kako nam govoriš: Isus: “Uzmite i jedite! Ovo je tijelo moje” Pjesma: U klasu žita... • Svoj klas želim po sjaju prepoznavati. • Ukrašavat ću ga zrncima dobrote, da sjaj ne izgubi. • Čuvam svoj klas, da mi opaki svijet s njega svjetlost ne popije, • jer i među djecu tama zaviruje. • O, klasu! Neka me tvoj sjaj, na stranputicama mojim ogrije, da se prenem i kliknem! • Ustat ću, poći ću ocu svome pa mu reći: “Oče, sagriješih Bogu i tebi”. Isus: “Brzo, donesite haljinu, onu najbolju, i obucite ga! ...Da se veselimo, jer mi ovaj sin bijaše mrtav i oživje, bijaše izgubljen i nađe se!”

4.9.2006 8:27


...::: Mali koncil, dječji mjesečni list ::: Igrokazi i recitali > Krasnoslov...

3 of 4

http://www.glas-koncila.hr/mak/index.php?option=content&task=vie...

Pjesma: U klasu žita... • Isuse! Neka mi ovaj klas bude zlatni prsten obećanja... • ...da ću kroz cijeli život nastojati vršiti svoje vjerske i kršćanske dužnosti. • Kao što je zrnje odano klasu, tako i mi želimo biti odani tebi, Bože naš. • Zrnje raste, raste i klasu se predaje. • Isuse! I mi rastemo i k tebi dolazimo. Ne daj da nam svijet na njivu života posije kukolj, slomi klas i zaustavi rast. • Isuse! U klasu Crkve želim biti malo zrno koje će pod zrakama Istine zoriti. Rekao si: Isus: Ja sam istina. Pjesma: U klasu žita... • Isuse! Ne daj da zrnje sa svojih klasova izgubimo u porama svijeta. Neka pod zrakama Evanđelja zrije, zrije! • Želimo ga, o žetvi zrela, za uzdarje tebi darovati. • Gledam čežnje odjevene u bjelinu. Svoje zrno naslanjam na klas i slušam kako pjeva hvale Stvoritelju. • Po ovom klasu i zemlja postaje nebo. • U njegov krušni prah doći će onaj koji je rekao... Isus: Ja sam kruh života.... Pjesma: U klasu žita... • Danas su se na ravnicu moje duše spustili svjetlosni klasovi. • Prekrila sam ih bjelinom svoga srca, jer dolazi on – Kralj kraljeva. • U mom klasu žari mir. Plamsa! • Želim da plamen mira mnogi prenesu u klas svoga srca. • U bjelini bistrine gledam svoj klas. U njemu krjesovi Njegove ljubavi gore. Iz bjeline žara zove. Isus: Dođi! Tko dolazi k meni, sigurno neće ogladnjeti. Tko vjeruje u me, sigurno neće nikad ožednjeti. Pjesma: U klasu žita... • Danas nam srce hita po zrnatu žalu, orošeno plamenim kapljicama. • Dok nas radost dodiruje, molimo: Isuse! Rasklasaj vjeru u našim srcima, našoj domovini Hrvatskoj i po cijelom svijetu. • Isuse! Ne daj da među zrnje moga klasa neprijatelj kukolj ubaci i klicu zrna mi pogazi. • Neka moje zrno u bistrini klija i svojim rastom tebe Stvoritelja slavi. • Isuse! Neka moje srce bude zrno u klasu, da bi u svoju bjelinu moglo primiti onoga koji je rekao... Isus: Ja sam živi kruh koji je sišao s neba. Ako tko jede od ovoga kruha, živjet će zauvijek. Kruh koji ću ja dati jest tijelo moje – za život svijeta. Pjesma: U klasu žita... • Na moj klas naslonilo se jutro. Zove me na gozbu Jaganjčevu

4.9.2006 8:27


...::: Mali koncil, dječji mjesečni list ::: Igrokazi i recitali > Krasnoslov...

4 of 4

http://www.glas-koncila.hr/mak/index.php?option=content&task=vie...

Zove me na gozbu Jaganjčevu. • Gospodine! Ti cvijetu ulijevaš miris i u toj stvarnosti vidim Tebe. • Nama udijeli milost da ostanemo s Tobom, kao zrno na klasu, da bismo bili primjer drugima, da te i oni zavole. • O, klasu! Ti si bujan ko vinograd rodni. • U tvom zrnju žeravica gori. Brašno zori na hostiju svetu. • Ugledah rasuto zrnje svoga klasa Pokupih ga kajući se. • Od žara njegove ljubavi klas zablista i ja se uputih k Isusu. • Danas, zrnje moga klasa, u bjelinu odjeveno dolazi na oltar. • Širi svoj bijeli veo i sluša riječi... Isus: Tko jede tijelo moje i pije krv moju, ostaje u meni i ja u njemu, Pjesma: U klasu žita...

4.9.2006 8:27

http://www.glas-koncila.hr/mak/dmdocuments/igrokazi_i_recitali_krasnoslov_za_prvu_pricest  

http://www.glas-koncila.hr/mak/dmdocuments/igrokazi_i_recitali_krasnoslov_za_prvu_pricest.pdf

http://www.glas-koncila.hr/mak/dmdocuments/igrokazi_i_recitali_krasnoslov_za_prvu_pricest  

http://www.glas-koncila.hr/mak/dmdocuments/igrokazi_i_recitali_krasnoslov_za_prvu_pricest.pdf

Advertisement