Page 1

DENE s. 10 N U K IL T R E . 6 | VI LYT T s R E N O J IS D BÅS s. 20 A M R T O Å D P G E G Y IK SAG - R | MESTREB 6 1 . s T K B J E RT N Æ S A R D YT TER I NY H E M M Ø R D

EN ENKLER

EH

FFE O R P R O F G V E R DA

N


2


EN ENKLE

R PRO O F G A D R E RE HV

FFEN

innhold

SIDE 4 Leder SIDE 6 - 9 Bjertnæs Sag SIDE 10-11 Vi lytter til kundene SIDE 12 Fallsikringskurs SIDE 13 Byggdok SIDE 14 - 15 Masonite SIDE 16 - 19 Leve hytter SIDE 20 - 25 Mesterbygg Dombås SIDE 26 - 27 Rockwool SIDE 28 - 29 Woodlink SIDE 30 Nyhet fra Essve SIDE 31 Isola Iso-D SIDE 32 - 33 Glava SIDE 34 Kontakpersoner

3


Vinteren er i gang, og Gausdal Landhandleri kan se bakover på en meget travel sesong. Vi har økt så mye i år at vi har tidvis fått kapasitetsutfordringer med transporten og logistikken vår. Det som er gledelig er at mye av økningen skyldes at mange av våre lojale kunder har god vekst, i tillegg til at vi har fått en del nye. Vi håper at vi også er en bidragsyter i veksten hos mange av dere! Som et resultat av den raske veksten, utvider vi nå på lageret på Lillehammer, vi er i full gang med å bygge ut ytterligere 15 mål. Les om dette inne i magasinet! I dette magasinet ønsker vi å trekke fram forskjellige typer kunder, i tillegg til gode leverandører og nyheter. Denne gangen har vi en reportasje fra Leve Hytter, en lokalt forankret hytteprodusent som tør satse på særegen og tydelig stil. I tillegg har de en bestemt mening om hvordan de skal bygge mest enkelt og effektivt, og lever denne fullt ut. Gausdal Landhandleri er har mange andre trofaste kunder i Gudbrandsdalen. Denne gangen skriver vi litt om Mesterbygg Dombås. Vi sendte ut en journalist for å skrive om hverdagen deres, hun ble helt overrasket over hvor raskt det gikk på byggeplassen. Mens hun var der satte de opp en ringmur mer eller mindre ferdig. Mesterbygg Dombås trekker frem logistikken og transporten vår som en nøkkel for at de skal lykkes på byggeplass, og evne å være effektive. Det har vært en formidabel utvikling i markedet for interiørpanel. Fra å selge nesten bare økonomi ubehandlet panel for få år siden, til i dag som vi selger nesten bare ferdigbehandlet. Dette har skjedd på noen få år. Dette gir oss et mer verdifullt produkt, men det utfordrer også leverandørene. Bjertnæs sag, en familiebedrift på Jevnaker, satser friskt med nytt beiseanlegg. Dette skal gi både oss og dere de beste produktene på markedet, i tillegg til at kapasiteten skal gå betydelig opp. Modig satsning av en liten bedrift, men fullt nødvendig for å henge med i markedet. Dette magasinet er til for dere, ris, ros og andre tilbakemeldinger mottas med takk! Med vennlig hilsen Ronny Bakken Proff og innkjøpssjef tlf. 928 00 334 rob@gaus.no

4


Ny uteselger Gausdal Landhandleri satser videre inn i Oslo, Akershus og Ringeriksregionen, og har styrket salgsapparatet. Rune Andresen har erfaring fra byggebransjen på leverandørsiden etter mange år hos Nordpeis, og er allerede ute på veien i møte med kundene. Rune er en solid og ryddig kar som det er lett å få god kontakt med. Vi er godt fornøyd med å ha fått Rune med på laget og ønsker han lykke til ute på veien.

Endring pris og rabattstruktur Gausdal Landhandleri har i flere år fått tilbakemelding fra kunder om at vi har for høye veiledende priser. Kundene opplever ofte at vi må opp i unaturlig høye rabatter for å komme på markedspris. I en verden hvor alle priser er synlige i alle formater kan det fremstå som om vårt system, rabatt og prisnivå er noe utdatert. Dette gjør vi nå noe med. Vi har pågående et prosjekt hvor vi tar sikte på å få redusert våre veiledende priser mot et mer markedsriktig prisbilde. Som følge av dette kan proffkundene oppleve at rabattene blir redusert på grunn av en lavere veiledende pris, men nettoprisen proffkundene betaler vil være uendret. Har du spørsmål knyttet til endringen – spør din kundekontakt!

Rune Andresen Proff utesalg tlf. 971 11 032 rha@gaus.no

Vår kunde Evensen & Evensen AS vant anbudskonkurransen og fikk jobben med å bygge Åkvisla kraftverk ovenfor Tretten sentrum. Eier av kraftverket er Gudbrandsdal Energi Produksjon AS. Planlegging og gjennomføring av utbyggingen er utført av Eidsiva Vannkraft AS. Offisiell åpning 14/9-2016. Årlig produksjon ca. 10 Gwh fornybar energi, noe som tilsvarer strømforbruket til ca. 500 husstander. Gausdal Landhandleri har levert byggevarene: Veggspon i malmfuru fra Alvdal Skurlag er benyttet til kledning på 3 sider. Takplater + 1 vegg, beslag og takrenner er levert i samme mørk grå farge. Til kraftstasjon, inntaksdam og fundamenter til rørgata så har det gått med ca. 90 000 kilo armering.

5


r e n o j s i d a r t å p Rike t e t i l a v k å p e d o g – Familiebedriften Bjertnæs Sag er særdeles framtidsrettet, og regnes som en av Kongerikets fremste produsenter av interiørpanel. I 2017 feirer de 100-årsjubileum. TEKST: BRITT NESTEBY FOTO: THOMAS BRUN/NTB Bjertnæs Sag holder til i vakre naturskjønne omgivelser ved Randsfjorden i Jevnaker, og her har de hatt sitt virke siden 1987. Men det hele startet jo lenge før det. La oss bli litt bedre kjent med familien Bjertnæs, deres historie og ikke minst ta en titt på familiebedriftens hypermoderne høvleri. Da Bjertnæs Gård gikk konkurs på slutten av 1800-tallet, var det bestefaren til nåværende daglig leder Sverre som kjøpte tilbake gården på tvangsauksjon – og i 1917 bygde han et sagbruk som allerede da gikk på strøm. Han kjøpte tømmer på rot og fraktet det med dampbåt. Blant en søskenflokk på 10, var det faren og onkelen til Sverre som i 1950 startet Bjertnæs Sag – som i dag eies og drives av Sverre Bjertnæs, hans kone Mona, og deres sønn Christian. Med jevne mellomrom har bedriftens produkter og utstyr blitt modernisert. - Tidlig på 90-tallet spesialiserte vi oss på innvendig panel, og i 2004 utvidet vi virksomheten og bygde produksjonsanlegg for overflatebehandling – panel

med lakk, beis og maling i mange forskjellige farger, forteller Sverre. Han fortsetter entusiastisk. - Vi har alltid vært opptatt av å

6

følge med i tiden, slik at vi til enhver tid kan tilby kunden produkter av høy kvalitet – og med et bredt vareutvalg ønsker vi å inspirere og yte god service. Selv om vi stadig har vært i utvikling vil jeg nok si at året 2008 ble en milepæl for bedriften. Da startet vi nemlig også produksjon av MDF-panel, i tillegg til tradisjonell tre-panel av furu og gran. Og selvfølgelig ble det en ny hverdag for oss da vi i 2012 investerte i et nytt og svært avansert produksjonsanlegg. Sverre fremstår som en jordnær og imøtekommende kar – og hans faste håndtrykk vitner om pålitelighet og gjensidig respekt. Med oss denne solskinnsdagen i september er også markedssjefen fra Gausdal Landhandleri, Unn Elisabeth Tofthagen, og markedssjefen for Bjertnæs Sag, Peter E. Lie. Tofthagen kan fortelle at deres mangeårige samarbeid med Bjertnæs Sag er bygget på gjensidig tillit, og like verdier. - Du vet, det handler om to norske tradisjonsrike familiebedrifter, som i generasjoner har lagt både hjertet og sjel i sine livsverk. Markedssjef Lie skyter inn: - I likhet med Gausdal Landhandleri er vi opptatt av høy servicegrad og kvalitet i alle ledd. For eksempel; vi bruker råstoff av beste kvalitet til vår panelproduksjon, og legger du inn en bestilling innen klokken 15.00 den ene dagen, så har du varene allerede neste dag. I vår bransje er logistikk alfa omega – og er det noe vi og ikke minst vår samarbeidspartner Gausdal Landhandleri er gode på, så er det akkurat det. Vi samarbeider som hånd i hanske, og kanskje nettopp fordi vi ikke er gedigne multinasjonale selskaper, men litt mindre bedrifter med lang historie – ja, så blir det hele litt mer personlig og folkelig. Tiden er kommet for en aldri så liten befaring på det høyteknologiske høvleriet. Stikkord: Kvalitetskontroll, sortering, presisjon og effektivitet. Nesten alle arbeidsoppgaver som tidligere ble utført manuelt, er nå automatisert og datastyrt. Det er en imponerende maskinpark som møter oss. Lite er overlatt tilfeldighetene i det moderniserte høvleriet til familien Bjertnæs. De ansatte står ikke lenger ved samlebåndet for å kvalitetssikre plankene. Nå går de rundt i fabrikken og overvåker at alt går riktig for seg. Men for all del: Det kreves både kunnskap og forståelse av hvordan man håndterer de nye maskinene. Det er ingen tvil om at man må ha et snev av teknologisk teft for at alt skal gå på skinner. Kvalitetskontroll og sortering skjer via to scannere. En før og en etter


VI HAR ALLTID VÆRT OPPTATT AV Å FØLGE MED I TIDEN, SLIK AT VI TIL ENHVER TID KAN TILBY KUNDEN PRODUKTER AV HØY KVALITET – OG MED ET BREDT VAREUTVALG ØNSKER VI Å INSPIRERE OG YTE GOD SERVICE. DAGLIG LEDER SVERRE BJERTNÆS

7


BJERTNÆS SAG FØLGER SÅ VISST MED I TIDEN! MED SINE ANSATTE, OG ET BRENNENDE ENGASJEMENT FOR MILJØVENNLIG DRIFT – JA, DE LEVERER TIL OG MED FLIS TIL JULEAKEVITTEN – ER DE DEFINITIVT GODT RUSTET FOR FREMTIDEN.

8


høvelen. Den automatiske kamerasorteringen effektiviserer arbeidet, utnytter råstoffet bedre og maskinene gir mye mer nøyaktig data. Dårlige bord sorteres automatisk ut, og alle plankene blir snudd og vendt på, slik at kvister og andre ujevnheter blir registrert. På den måten får man panel med langt høyere kvalitet. Sønnen Christian, som er driftsleder for høvleriet, gir oss en demonstrasjon: Innmating av bord, kløyving, scanning, høvling, ny scanning, optimalisering … og pakking. Bruk av panel har vært her siden tidenes morgen, men i motsetning til det nostalgiske 70-talls panelet blir nå 70 prosent av Bjertnæs’ produksjon overflatebehandlet. Hva er det så folk foretrekker når det gjelder treverk i 2016?

- Det går nok mest av beis og hvitpigmentert lakk, men også hvitmaling er populært – hovedsakelig av furu, sier driftsleder og produksjonsansvarlig for overflatebehandling, Mona Bjertnæs. Familiebedriftens satsing på produktutvikling, samt et høyteknologisk høvleri, gjør at de kan levere panel av høy kvalitet i mange forskjellige former og farger. Bjertnæs Sag følger så visst med i tiden! Med sine ansatte, og et brennende engasjement for miljøvennlig drift – ja, de leverer til og med flis til juleakevitten – er de definitivt godt rustet for fremtiden.

9


! e n e d n u k l i t r e t t Vi ly Gausdal Landhandleris hovedanlegg på Lillehammer skal bli enda bedre. Gravemaskinene er i full gang med å planere ut ytterligere 15 mål tomt til oppbevaring av byggevarer. TEKST: BRITT NESTEBY FOTO: HUGO LANDE Historien om Gausdal Landhandleri går som kjent helt tilbake til 1938. Da brødrene Seielstad startet den lille butikken, var et av deres hovedmål allerede den gang å skape gode relasjoner til kunden - yte god service. Disse verdiene har så visst gått i arv. Familiebedriften, som i dag eies og drives av Torbjørn Seielstad og hans to sønner, utvider nå lagringsplassen, og bygger mange flere reoler med overbygd tak. Hovedlageret på Lillehammer minner i grunnen lite om et typisk lagringsområde for byggevarer, hvor det ofte ligger slengende plankestubber, kasser, tau, plast og annet avfall. For maken til ren og ryddig plass, med full oversikt over hvilken lokasjon den enkelte vare har – ja, det skal man lete lenge etter. - Det er viktig å ha det litt ryddig. Det gjør at vi raskt og effektivt finner de varene vi skal. Nå utvider vi lagringsarealet for å

10

kunne ivareta kundens varer på en enda mer tilfredsstillende måte. Vi har også satt opp et ekstra telt for å få bedre lagerplass. Ta for eksempel lettklinkerblokkene, de har vi alltid oppbevart utendørs. Men da kundene etterlyste at blokkene måtte være tørrere, tok vi det til etterretning - og fikk dem inn under teltduken, sier deleier og logistikksjef Torleif Seielstad. Torleif er en imøtekommende, jovial og likandes kar i rød overall. Samtidig som han gir oss en guidet tur på hovedlageret, rydder han gjerne unna det lille som måtte være av smårusk på bakken. Han viser oss de miljøvennlige, elektriske truckene. De gjør det enklere for førerne å navigere seg fram til rett vare og til rett kunde. De sparer miljøet. Det blir mindre støv på varene. Og det bedrer arbeidsmiljøet for de ansatte, som hver eneste dag sørger for at 1000-1600 kolli går ut fra hovedlageret. Med tanke på at proffmarkedet per i dag står for ca. 70 prosent av bedriftens omsetning, forteller Torleif at det er særdeles viktig for dem å ta godt vare på proffkunden. Og de lytter gjerne til kundenes råd! Med god logistikk, personlig oppfølging og gode økonomiske vilkår, får de fornøyde og lojale kunder. - Ja, vi er genuint opptatt av å tilrettelegge optimale løsninger, sier han og viser fram varmekassene. Det er store kasser som kan romme flere ordre med varer som ikke tåler kulde - for eksempel maling, lim og fuge. Varene holder seg intakt i 24 timer, og som Landhandleriet er kjent for: Leveransene kommer alltid til rett tid, og til rett sted!


11


s r u k s g n i fallsikr

Arbeid i høyden? Vi hjelper deg med å legge forholdene til rette for en trygg arbeidsplass! Gausdal Landhandleri tilbyr proffen Visste du at arbeid i høyden krever bruk av fallsikringsutstyr? Øk fokuset på sikkerhet på byggeplassen ved å tilby kurs for dine ansatte, vi har tett samarbeid med godkjente instruktører og kan skreddersy kurs tilpasset ditt behov.

12

• Få opplæring i bruk av det personlige verneutstyret som er påkrevd i jobben dere utfører • Fallsikring 3 timers teorikurs gir kunnskap om gjeldende lovverk for arbeid i fallrisikomiljøer og kunnskap om rett bruk av personlig fallsikringsutstyr. • Etter godkjent kurs utstedes kurs­ sertifikat.

Ta kontakt med vår godkjente instruktør Bent Øverli for å få mer informasjon om sikkerhet på byggeplassen og hva vi tilbyr innen kurs.

40 10 24 03 e-post: bov@gaus.no tlf:


eri tilbyr l d n a h d n a L l Gausda

k o d g g y b

proffen

ByggDok forenkler hverdagen for alle som jobber med bygg. All nødvendig dokumentasjon, for alle produkter, samles og sorteres automatisk på hvert enkelt prosjekt. Du kan også få ByggDok på mobilen – enkelt å dokumentere arbeidet direkte fra byggeplassen. Smarttelefonen brukes til å samle informasjon underveis i prosjektet; skanne strekkoder for å få lagt inn dokumentasjon på produkter hentet fra eget lager og til å ta bilder av for eksempel vegger før de lukkes med gips. Når prosjektet er ferdig kan du enkelt generere dokumentasjon med få tastetrykk. Enklere kan det ikke bli. ByggDok sørger for at proffkunden (byggmester/entreprenør) får all nødvendig dokumentasjon automatisk lagret og distribuert til ulike prosjekter. Med ByggDok har du alt du trenger for å ivareta gjeldende forskriftskrav til dokumentasjon. Løsningen baserer seg på dine innkjøp. Den samler all digital dokumentasjon og lagrer den under ditt prosjekt på byggdok.no. I tillegg oppretter ByggDok automatisk stoffkartotek for byggeplassen i ByggArchive. Dette kartoteket holdes løpende oppdatert gjennom hele byggeperioden. Når prosjektet skal overleveres, kan ByggDok lage sluttdokumentasjon for hele bygget. ByggDok støttes av en applikasjon for smarttelefoner som både kan tilføye varer og ta bilder av byggeprosjektet i ulike faser og lastes opp til ditt prosjekt. I tillegg finnes en skannefunksjon der man via telefonens kamera kan skanne en vare og legge til denne i prosjektet. Byggebransjens smarteste verktøy ByggDok forenkler og effektiviserer hverdagen for alle som jobber med bygg. All nødvendig dokumentasjon, for alle produkter, samles og sorteres automatisk på hvert enkelt prosjekt. Smarttelefonen brukes til å samle informasjon underveis i prosjektet; skanne strekkoder for å få

lagt inn dokumentasjon på produkter hentet fra eget lager og til å ta bilder av f.eks vegger før de lukkes med gips. Når prosjektet er ferdig kan du enkelt generere dokumentasjonen med få tastetrykk i FDVbyggern. Enklere kan det ikke bli. Få ByggDok på mobilen ByggDok finnes også som en applikasjon til Android og iPhone. Applikasjonen gjør det enklere å dokumentere arbeidet som blir utført direkte fra byggeplassen, i tillegg til at man raskt kan tilføye varer på byggeprosjektet som ikke ble registrert tidligere. Dokumentasjonen, FDV, over­leveres byggets eier samt kommunen ved ferdigstillelse av oppsatt bygg. Du kan enkelt laste ned all dokumentasjon:

• FDV, Sikkerhetsdatablad • HMS faktablad, produktdatablad • Sertifikat, monterings­ anvisninger • Brosjyrer, Miljødeklarasjon

Vil du vite mer om ByggDok? Ta kontakt med kundekontakt Henning Kampesveen

40 40 70 61 e-post : hka@gaus.no

tlf:

13


e t i n o s a m Det perfekte valget for alle som trenger fleksible, robuste og kompakte tak og dekkekonstruksjoner. - Vi opplever at det entreprenører har god erfaring med Masonite-bjelkene.

Fagfolk er enige om at Masonite I-bjelker er et perfekt valg for deg som ønsker solide, rette og lette byggematerialer med stor spennvidde og minimal vridning og krymp. Masonite I-bjelker har en rekke fordeler. Bjelkene er energieffektive, har lav vekt og du kan lage store hull i steget. Masonite skiller seg fra lignende produkter når det gjelder kvalitet på byggdetaljer og annen dokumentasjon, som er utviklet over fire tiår. I tillegg er Masonite I-bjelken et prisgunstig produkt. – Jeg vil anbefale å bruke Masonite I-bjelker på grunn av totalpakken med montering, lønnsomhet, stabilitet, kvalitet med tanke på sluttbruker, og ikke minst tryggheten på dokumenterte konstruksjonsløsninger, sier Keven Sjursen, salgsingeniør hos Masonite.

- Alle som har behov for fleksible, robuste og kompakte tak og dekkekonstruksjoner vil ha nytte av I-bjelker fra Masonite.

Mange fordeler Masonite I-bjelker kan enkelt brukes i varierte byggeprosjekter. Øystein Myklebust, daglig leder hos NOVO arkitekter AS, er veldig fornøyd med Masonite, og har brukt I-bjelkene i alt fra eneboliger og hytter til mindre leilighetsprosjekter.

Finn ut mer om Masonite I-bjelker på masonite.no.

Han mener det er en rekke fordeler med I-bjelkene, og har mange gode erfaringer med bruk av bjelkene i sine prosjekter.

STORT UTVALG: Masonite I-bjelker kommer i mange ulike størrelser.

- Vi har brukt Masonite I-bjelker fordi det gir relativt kompakte dekkekonstruksjoner med mulighet for hulltaking, sier han og fortsetter: - I områder med begrenset mulighet for byggehøyde gir I-bjelken mulighet for ekstra himlingshøyde. Vi kan også gå med større spenn enn med ordinære sperre og bjelkelag, noe som åpner for luftige og åpne planløsninger.

VI OPPLEVER AT ENTREPRENØRER HAR GOD ERFARING MED MASONITE-BJELKENE.

14

Enkel installasjon Masonite I-bjelker er enkelt å jobbe og har en lav vekt, og minsker dermed risikoen for belastningsskader. I-bjelkene er laget slik at det er lett å ta ut hull i steget til rørgjennomgang. Hullene kan godt være store og plasseres helt inn til flensen. Større og flere hull sparer både tid og arbeidskostnader, og trekking av rør og ledninger blir mer effektivt.


15


t k a r d y n i r e t t y h mme

drø

Stilrent, moderne … og tradisjonelt? Jo da, det er faktisk mulig å få alle disse adjektivene inn i én og samme hytte. Noen få kilometer nord for Lillehammer ligger Øyer kommune. Et sted med dalstrøk og spektakulære fjell hvor den vakre naturen nesten tar pusten fra deg, der den friske fjelluften gir deg en behagelig frihetsfølelse. Vi loddet stemningen i hyttemarkedet, og tok en prat med hytteprodusenten Leve Hytter AS. De holder til i sentrum av Øyer, og er totalleverandør av hytter i områdene Østlandet, Sør-Gudbrandsdalen, Telemark og Hallingdal. Leve Hytter? Ja, du hører det nesten på navnet – dette er folk som tar deg og din fritid på alvor. - Vi startet i det små, og den første spikeren satte vi for knappe fire år siden på Hafjell. Vi er et ungt selskap med visjoner og nytenking, hva hyttearkitektur angår. Mye tyder på at mange nordmenn nå ønsker at deres fristed fra en ellers hektisk hverdag skal ha et mer moderne uttrykk. Hytta skal passe inn i terrenget, samtidig som den skal omfavne deg med en lun atmosfære, sier daglig leder Arve Noreng. Det er åpenbart en god forretningsidé å tenke nytt. Hytteprodusenten har nemlig doblet omsetningen hvert år siden første hele driftsår i 2013 – og per i dag leverer de ca. 80 hytter i året. Hva er konseptet bak denne suksessen? - Da vi skulle utvikle en ny hyttemodell, var det viktig for oss å kunne knytte det tradisjonelle sammen med en mer moderne og åpen arkitektonisk stil. Store vindusflater fra tak til gulv og effektive arealer gjør at man får mer av naturen inn i stua. Og det er det flere og flere nå ønsker. I denne prosessen begynte vi å samarbeide med Jarmund/Vigsnæs Arkitekter og de hentet bl.a. inspirasjon fra de gamle tømmerkoiene på Maihaugen. Det er nok fortsatt flertallet som sverger til den litt dominerende hyttevarianten med store gavler og sprosser på vinduene. Men bygger man hytte i naturskjønne omgivelser, og kanskje til og med har panoramautsikt – ja, da må jo litt av hensikten være å kunne nyte det. Ikke gjemme seg bak gardiner og sprosser, sier Arve. Etter en litt strabasiøs tur oppover i fjellheimen er vi framme ved en av hyttene. Og det er ingen tvil: Leve Hytter har så definitivt et langt mer moderne uttrykk på hyttene sine. Det er renere og strammere linjer på arkitekturen, men de henter også igjen det tradisjonelle med å beholde torv på taket og solid treverk med tykke dimensjoner og takutstikk. Helhetsmessig blir dette en god kombinasjon, og hytta sklir diskret inn i terrenget. Den gode, gamle hyttefølelsen hvor man føler seg fri, og kan sitte og se utover naturen, kjenne lukten av skog, og høre knitring fra peisen? Ja, den følelsen blir så 16


17


absolutt ikke borte med en moderne, skreddersydd og funksjonell hytte fra Leve Hytter! Gausdal Landhandleri er hytteprodusentens totalleverandør innen byggevarer. Uteselger John Sveen og markedssjef Unn Elisabeth Tofthagen fra landhandleriet er samstemt: - Leve Hytter har et spennende konsept. Det er alltid hyggelig å se at også de litt mindre hytteprodusentene har stor vekst. Vi har samarbeidet med Leve Hytter siden deres oppstart i 2012, og utviklingen deres har nesten vært som et eventyr. Daglig leder Arve Noreng smiler, og kan fortelle at Gausdal Landhandleri yter særdeles god service, og at de er utrolig gode på logistikk. Han fremhever også at det er en fordel at de er en lokal virksomhet, at de leverer kvalitet - og ikke minst gir kundene sine tett og personlig oppfølging. - De er ganske enkelt en ideell samarbeidspartner, sier han. Leve Hytter har per i dag syv ansatte - men med søsterselskapet Leve Montasje, er hele 27 personer med på å skape moderne, tidløse hytter for det norske folk. Hvem den typiske hyttekjøper anno 2016 er? Noreng avslutter slik: - Gjennomsnittsalderen på dagens hyttekjøpere går nedover, og er nok mer opptatt av design og arkitektur enn hva den foregående generasjonen kanskje var. Folk vil ha naturen inn i stua. De vil ha brukbar størrelse som er arealeffektiv, ca. 90-100 kvm. Og ettersom folk bruker hyttene sine så mye som 50-60 døgn i året, vil de at hytta skal være et fristed hvor de kan senke skuldrene – samtidig som hyttedrømmen ikke nødvendigvis koster skjorta.

LEVE HYTTER HAR ET SPENNENDE KONSEPT. DET ER ALLTID HYGGELIG Å SE AT OGSÅ DE LITT MINDRE HYTTEPRODUSENTENE HAR STOR VEKST.

18


19


s ĂĽ b m o d g g y b r e t s me se Total leveran

Det handler om gode, lokale fagfolk. Det handler om kvalitet i alle ledd. Fra planlegging til ferdigstillelse.

20

– fra A til Å


DET LILLE TETTSTEDET DOMBÅS, SOM FOR MANGE AV OSS ASSOSIERES MED HYTTEFERIE I VAKRE OG VINTERKLEDDE OMGIVELSER, ER OGSÅ ET KNUTEPUNKT FOR DEN LOKALE BYGGEBRANSJEN. 21


Det lille tettstedet Dombås, som for mange av oss assosieres med hytteferie i vakre og vinterkledde omgivelser, er også et knutepunkt for den lokale byggebransjen. En av aktørene i området, Mesterbygg Dombås AS, er med sine fem ansatte - inkludert en lærling - kanskje å anse som en liten bedrift. Men det forhindrer dem ikke på noe vis i å satse på store byggeprosjekt. Bedriften ble etablert i 2011, og utfører oppdrag for det meste på Dombås/Dovre og i Lesja. De ansatte har lang erfaring i byggenæringen. Etter å ha vunnet en anbudsrunde, er de i disse dager godt i gang med et leilighetskompleks for enslige, mindreårige flykninger. Og det på oppdrag fra Lesja kommune. - Ja, vi har vært lenge i bransjen, og kan levere det kunden måtte ønske. Enten det er hytte eller hus, tilbygg, næringsbygg … eller kanskje bare et nytt bad? Vi har heldigvis mange varierte byggeprosjekter, og gjør spesielt mye innen våtromsarbeid, forteller tømrermester og daglig leder Audun Groven. Han legger til: - Med sentral godkjenning for ansvarsrett innenfor prosjektering, ansvarlig søker og utførelse, samt godkjent som våtromsbedrift, er vi en totalleverandør fra A til Å. Arbeidsmarkedet har jo en tendens til å variere i alle bransjer fra tid til annen. Hvordan er markedet i Nord-Gudbrandsdalen? - Du, det er faktisk veldig bra! Her er det ingen krise. Det er god tilgang på arbeid for både oss og andre i næringen. Vi har fra tre til fire byggeprosjekter hvert år. For en lekmann/kvinne er det nesten umulig å forestille seg at man kan bygge så mye på ett år. Bygget de holder på med akkurat nå skal nemlig stå ferdig om bare noen måneder, nærmere bestemt i februar 2017. Tømrermester Groven smiler, og forsikrer at det kommer til å gå bra. Han forteller at det ofte er kort byggetid på prosjektene, og

22

at det er planleggingen som i mange tilfelle er tidstyven. Sammen med uteselger Odd-Egil Dalheim hos Gausdal Landhandleri, tok vi turen til byggeplassen hvor Mesterbygg Dombås’ siste prosjekt pågår. I et lite, men hyggelig boligområde omkranset av frodig skog ligger den fraflyttede barnehagen, som nå altså skal gjøres om til hybelleiligheter for enslige, mindreårige flykninger. Barnehagebygget vil bli stående, men gjøres om til et fellesareal for beboerne – og i forlengelse av dette bygget kommer de små boenhetene. Mesterbygg er i full gang med å sette opp ringmuren denne litt kjølige oktoberdagen. Og her går det unna! I løpet av vår korte befaring på en halvtimes tid er ringmuren så godt som ferdig. Gausdal Landhandleri, som er totalleverandør innen byggevarer til Mesterbygg, er svært godt fornøyd med å ha dem som kunde. - Vi har et veldig godt samarbeid, og Mesterbygg


GAUSDAL LANDHANDLERI ER VIRKELIG FLINKE PÅ LOGISTIKK. VI KAN STOLE PÅ DEM! LEVERINGENE KOMMER ALLTID I TIDE, OG IKKE MINST ER VI VELDIG FORNØYD MED Å HA ET LOKALT VAREHUS. TØMRERMESTER AUDUN GROVEN

23


Dombås er en trofast og viktig kunde for oss i nærområdet, sier uteselger Odd-Egil Dalheim. Han har ansvar for proffkunder fra Frya til Bjorli, opp til Skjåk. Han kan også fortelle at Gausdal Landhandleri i sin helhet, ikke bare lokalt, er gode på logistikk. Dalheim presiserer at god service, og det å sørge for at kunden får rett vare til riktig tid, er avgjørende for ethvert byggeprosjekt. Og skulle det likevel oppstå feil eller mangler, er reklamasjonsarbeid førsteprioritet. Ja, han reiser til og med egenhendig med henger for å hente varer fra andre avdelinger - dersom det skulle være nødvendig, for at kunden får det han skal. - Som du ser; det er for eksempel i dette tilfellet viktig å få grunnmur og reisverk på plass før den verste kulda setter inn. Og da må vi selvfølgelig sørge for at Mesterbygg får materialene sine i tide.

24

Tømrermester Groven supplerer: - Gausdal Landhandleri er virkelig flinke på logistikk. Vi kan stole på dem! Leveringene kommer alltid i tide, og ikke minst er vi veldig fornøyd med å ha et lokalt varehus. Skulle vi trenge supplerende varer raskt, gjerne på dagen – ja, da ringer jeg bare Terje Hagevold. Og vips, så har jeg varene med en gang. Terje Hagevold er proffselger og innekontakt hos Gausdal Landhandleris avdeling på Dombås. Denne dagen har han mye å gjøre, men han tar seg tid til en kopp kaffe. - Det er viktig at kunden får den ønskede oppfølging. Vi må kjenne kundens behov så nøyaktig som mulig. Som innekontakt for Mesterbygg og andre kunder, er det min oppgave å gi dem gode betingelser. Vår oppgave er å yte god service; ganske enkelt være tilgjengelig under hele byggeprosessen. Helt fra å prise varene til et prosjekt – til bygget står ferdig.


Vi nærmer oss slutten på en hyggelig formiddag på Dombås. En kort oppsummering: Mesterbygg Dombås AS er en solid bedrift som med sine ansattes høye kompetanse kan levere alle typer byggeprosjekt. Det nære samarbeidet med Gausdal Landhandleri ser ut til å være en perfekt match.

25


l o o w k c o r Fuktskader i grunnen Både i sommer og denne høsten har mange områder vært utsatt for nedbørsmengder langt over det ”normale”. Dette har ført til store oversvømmelser - ikke bare med stengte veier, men også med kjellere og underetasjer med vann langt oppover veggene. Selv om dette ikke er normalt i følge statistikken, så mener klimaforskere at lignende situasjoner kommer til å bli mer og mer vanlige i årene framover. Denne utviklingen må ikke minst alle som arbeider med isolering i grunnen være oppmerksomme på og ta hensyn til. ROCKWOOL Drensplate kan redusere risikoen for fuktskader fra grunnen Stig Morten Engen, Distriktssjef Buskerud Nord, Oppland og Hedmark, hos AS ROCKWOOL forteller om et tiltagende informasjonsbehov om aktuelle isolasjonsløsninger som følge av fukt i grunnen.

ET GODT RÅD: HUSK Å MONTERE ISOLASJONEN RIKTIG !

- For å redusere faren for vanninntrenging fra grunnen er god drenering og riktig bruk av anerkjente bygningsmaterialer og -løsninger helt avgjørende, understreker Engen.

Dessuten understreker SINTEF Byggforsk at det også er viktig å bruke et dampåpent isolasjonsprodukt for å sikre en raskere uttørking av grunnmuren.

- Når det gjelder isolering av kjelleryttervegger vil bruk av ROCKWOOL Drensplate bidra til å redusere faren for unødige fuktskader i forbindelse med store nedbørsmengder. Bak den beskyttende dreneringsduken, er Drensplaten utstyrt med vertikale drensriller som leder vannet videre ned til drensledningen, informerer han. - Og selvfølgelig gir også platen en fullverdig varmeisolering, legger han til.

Ved å montere ROCKWOOL Drensplate, som er langt mer dampåpent enn standard plastisolasjon, direkte på utsiden av betongveggen, vil veggen tørke raskere ut og redusere faren for fukt, mugg og råteskader. Dette er spesielt viktig ved rehabilitering av yttervegger med fuktproblemer og i nybygg hvor mye byggfukt skal ut av konstruksjonen.

Han vil også minne om at SINTEF Byggforsk nå anbefaler at minimum halvparten av den totale isolasjonstykkelsen plasseres på utsiden av ytterveggen. Tidligere var anbefalingen at 1/3 av den totale isolasjonstykkelsen skulle være på utsiden. Den økte isolasjonsandelen på utsiden fører til at veggen blir både tørrere og varmere og bidrar til bedre energikomfort i kjellerrom.

- Benyttes det ROCKWOOL Drensplate er det normalt ikke nødvendig å bruke grunnmurplate eller knasteplate, avslutter Engen. Mer informasjon finner du på www. rockwool.no

STORE NEDBØRSMENGDER GIR MANGE OG STORE SKADER I KJELLERE HVERT ENESTE ÅR Stig Morten Engen, Distriktssjef Buskerud Nord, Oppland og Hedmark 26


Illustrasjon med konstruksjon med ROCKWOOL Drensplate

Kjelleryttervegg isolert med ROCKWOOL Drensplate

27


ler fra

materia bærekraftige

k n i l d o o w

ot råte

rs garanti m virke med 50 å

utendørs tre

WoodLink AS leverer bærekraftig trevirke av høy kvalitet og med langt livsløp. På Kverneland Næringspark i Klepp kommune, Rogaland, har vi en moderne produksjonshall med avanserte CNC høvellinjer samt sør / vest landets mest avanserte lakkanlegg for overflatebehandling. Her ligger også vår administrasjon. Det er vår visjon å utvikle WoodLink AS til å bli en solid og kunnskapsrik leverandør. For å kunne fremskaffe den beste kombinasjonen av pris og kvalitet så satser vi nå stort på direkte import fra sagbruk og leverandører over hele verden, samt direkte fra norske løvtre sagbruk. Det innebærer at vi reiser ut og besøker aktuelle leverandører, vi forhandler frem de beste prisene og forsikrer oss om at de klarer å levere bærekraftige materialer til avtalt tid, til avtalt pris og iht vårt ks system. Vi fjerner alle fordyrende mellomledd der hvor dette er mulig. Samtidig tilegner vi oss inngående kunnskaper om kvaliteter, sorteringer og bruksområder. Noe som til slutt kommer våre kunder til gode i form av god veiledning og trygghet.

28


Vår spesialkompetanse: Accoya fasader, Medite Tricoya MDF, terrasser, rekkverk, tretak og alle utvendige produkter. Kledning og utomhus produkter i 100% furu kjerneved, cedertre, eik, ipe, teak og tilsvarende Accoya® og Medite Tricoya er verdensledende på stabilitet og har 50 års garanti mot råte. Trevirket er permanent endret i en prosess som kalles acetylering og som minimerer vannopptak i celleveggene. Accoya® er ikke giftig, er prøvd og testet og er så stabilt at det ikke krymper og sveller som vanlig tre med endringer i trefuktighet. Accoya er svanemerket. På grunn av stabiliteten i Accoya®, kan paneler og terrassebord leveres opp til 200 mm i bredden med en skjult innfesting. Accoya brukes også for vinduer og dører som kan konkurrere i kvalitet med aluminium og plast produkter. Medite Tricoya er MDF plater som ikke sveller eller tar til seg fuktighet. Samme prisklasse som vanlig MDF plater.

WOODLINK AS LEVERER BÆREKRAFTIG TREVIRKE AV HØY KVALITET OG MED LANGT LIVSLØP.

29


e v s s e a r Nyhet f ESSVE Nivåskrue er nyheten som forenkler monteringen av vinduskarmer og totalt utklasser kiler og klosser.

1. Montere skruene under karmen, grovjustere skruene slik at de havner i vater.

Skruen fungerer som et justerbart underlegg som, takket være det unike og patenterte hodet, motvirker at karmen vandrer. Skruen har et fiberskjær i spissen, et langt frislipp som gir god bæreevne samt et stort hode som motvirker innsynking i karmens underside. Skruens utforming reduserer risikoen for sprekkdannelser i treverket under montering og forboring er ikke nødvendig. Monteres med TX30 – samme bitsfeste som benyttes på samtlige skruer i vårt karmhylsesystem Indu-prog. Etterjusteres med ESSVEs justeringsnøkkel Indu-Prog HEX 20 (art nr 105254). Enkelt, raskt og sikkert!

2. Sett karmen på plass.

3. Finjustere med justeringsverktøyet slik at karmen ligger helt i vater. Spalten under karmen bør være ca 15 mm.

Gausdal Landhandleri tilbyr spiker­maskiner til sterkt reduserte priser, mot at proffkunden inn­ går en avtale om kjøp av festemidler fra ESSVE. I avtalen ligger også service og utlån av maskiner. 30

Vil du vite mer om festemiddelavtalen? Ta kontakt med proffkundekontakt Bent Øverli

401 02 403 e-post : bov@gaus.no

tlf:


d o s i a l o is Etter et langt liv fases nå D Glass ut fra lagersortiment og blir erstattes av 49210961 UNDERLAG ISO-D 1X25M ISOLA. Isola Iso-D er et lett og robust underlagsbelegg med selvklebende omlegg. Underlagsbelegget består av en polyesterstamme, polymerasfalt og en over- og underside med polypropylenfilt. Isola Iso-D er diffusjonstett og må ventileres under det bærende undertaket. Bruksområde Isola Iso-D kan benyttes som underlagsbelegg for betongtakstein, lektede platetak og takshingel. Underlagsbelegget kan benyttes ned til 6° takfall forutsatt at taktekkingen har en tilsvarende god- kjenning. Kombinasjonen høy styrke og selv- klebende omlegg gjør at Isola Iso-D kan ligge utildekket i 8 uker ved normale værforhold. Montering Isola Iso-D monteres horisontalt og stiftes med pappstift i øvre omlegg/klebekant. Neste bane monteres tilsvarende slik at klebekantene blir liggende i omlegg og skjuler stiftene i den fore-gående banen. Fjern beskyttelsesfolien og klem/tråkk skjøten tett.

31


n e t r o f m o k g i l o b øker

e 31 med veggplat

Nå er det enklere å rehabilitere ytterveggene for å øke standarden på boligen. Utvendig etterisolering med Veggplate 31 fra GLAVA® gir bedre komfort i boligen. Eldre boliger har ofte kalde gulv og overflater og et prekært behov for etterisolering. Veggplate 31 fra GLAVA® er laget for montering rett på stenderverk og gjør etterisoleringen enklere. Platene egner seg like godt for rehabilitering som nybygg.

John Martin Næss, teknisk rådgiver i GLAVA® mener gevinsten er viktig: – Huseieren får et veldig bra bygg å bo i, samtidig som det vil hjelpe på strømregningen.

Gått ut på dato Når det er tid for å skifte kledning og bytte vinduer, kan det gjøres smarte investeringer i huset. – Ofte blir det valgt hybride løsninger, enten kun skifte av kledning eller 50 mm etterisolering. På et 70-tallshus i Vestby har huseieren fått anbefalt å etterisolere loft og yttervegger når veggene likevel måtte skiftes. Utvendig ble det etterisolert med Veggplate 31. Oppgraderingen er gjort i samarbeid med energirådgiver i Bolig Enøk AS. Bedre hus å bo i – Her skulle de i utgangspunktet etterisolere med 15 cm tradisjonell utlekting, men de fant ut at de oppnår samme effekt med 98 mm Veggplate 31. Det er isolert smalere enn planlagt, uten å gå på akkord med isolasjonseffekten.

På dette 70-tallshuset i Vestby har det blitt brukt Veggplate 31 til utvendig etterisolering. Oppgraderingen er gjort i samarbeid med energirådgiver i Bolig Enøk AS. 32


John Martin Næss, teknisk rådgiver i GLAVA® mener gevinsten er viktig: – Huseieren får et bra hus å bo i, samtidig som det hjelper på strømregningen.

VEGGPLATE 31 • Vegg 31 er laget for å isolere utenpå bindingsverks- eller massivtrekonstruksjon. • Platene er formfaste og enkle å bearbeide og montere. Systemet egner seg like godt til etterisolering som til isolering av nybygg. • Systemet gir et tilnærmet homogent/kontinuerlig isolasjonssjikt. Dette reduserer kuldebroer og gir derfor veggen større varmemotstand.

• Veggplate 31 monteres med Veggplatebrakett, små festeanordninger av stivt plastmateriale, som gjør at platene sitter tett og reduserer kuldebroer.

33


r e n o s r e p kontakt Faste

!

- din trygghet

Som vår proffkunde blir du betjent av faste kundekontakter og proffselgere med høy fagkompetanse og lang erfaring, som kjenner dine behov og prosjekter.

Geir Gaden Proff utesalg tlf. 404 07 069 gga@gaus.no

Sven-Erik Vestli Proff utesalg tlf. 404 07 039 sev@gaus.no

John Sveen Proff utesalg tlf. 919 18 135 jss@gaus.no

Rune Andresen Proff utesalg tlf. 971 11 032 rha@gaus.no

Ole Wiggo Skuggerud Proff utesalg tlf. 404 07 032 ows@gaus.no

34

Odd Egil Dalheim Proff utesalg tlf. 404 07 087 oed@gaus.no

Dag Kåre Sørensen Proff utesalg tlf. 404 07 078 dks@gaus.no


Mye forandrer seg. Noe er seg helt likt.

ri Våre verdie

1938.

. p a k s n n u fagk . t e h g i l e t i l på . e c i serv g. a d i r e i d r e Våre v

Gausdal Landhandleri gir deg fortsatt de gode tradisjonene - som vi har gjort det siden 1938. Vi leverer alt innen byggevarer og trelast, og har et bredt sortiment innenfor hytteutstyr, ildsteder, elektroverktøy, festemidler, verneutstyr og maling. Med andre ord - alt du trenger. Gjennom alle disse årene har vi opp­arbeidet oss en sterk merkevare preget av fagkunnskap og gode relasjoner til våre kunder. Landhandleriet har hatt en enorm utvikling, fra Torleif og Asbjørn Seielstad som på folkemunne ble kjent som «Segalstad­karan»,

åpnet den første butikken på Segalstad Bru i Gausdal i 1938. Siden den gang har det blitt flere varehus i Oppland, Hedmark og i Akershus, og vi leverer byggevarer i by og bygd over hele Østlandet. Fortsatt er det verdiene og arven fra Segalstadkaran som preger de ansatte i Gausdal Landhandleri. Vi som har gleden av å jobbe ved landets største landhandleri er stolte av vår historie og er opptatt av å gi deg som kunde gode råd og veiledning i møte med oss.

35


Med forbehold om trykkfeil. Utvikling og design: retailworks.no

VÅRE VAREHUS:

36

Dombås Almenningsvegen 32 Man - Fre 07.00 - 17.00 Lør 09.00 - 14.00

Hafjell Fiskehusvegen 23 Man - Fre 07.00 - 17.00 Lør 09.00 - 14.00

Gjøvik Sommerroveien 10 Man - Fre 07.00 - 17.00 Lør 09.00 - 14.00

Lom Gjeisarøya Man - Fre 07.00 - 17.00 Lør 09.00 - 14.00

Gausdal Bjørndalsvollen 2 Man - Fre 07.00 - 17.00 Lør 09.00 - 14.00

Årnes Silovegen 38 Man - Fre 07.00 - 17.00 Lør 09.00 - 14.00

Otta Skansen 8 Man - Fre 07.00 - 17.00 Lør 09.00 - 14.00

Lillehammer Gausdalsvegen 20 Man - Fre 07.00 - 18.00 Lør 09.00 - 15.00

Elverum Torolf Storsveenv. 19 Man - Fre 07.00 - 19.00 Lør 09.00 - 15.00

Vinstra Lomovegen 6 Man - Fre 07.00 - 17.00 Lør 09.00 - 14.00

Mesnali Sjusjøvegen 1256 Man - Fre 07.00 - 17.00 Lør 09.00 - 14.00

Jessheim Myrvegen 77 Man - Fre 07.00 - 19.00 Lør 09.00 - 15.00

Ringebu Randkleivgata 2 Man - Fre 07.00 - 16.30 Lør 09.00 - 14.00

Rudshøgda Stolvstadlia 2 Man - Fre 07.00 - 17.00 Lør 09.00 - 14.00

Jevnaker Industriveien 2 Man - Fre 07.00 - 17.00 Lør 09.00 - 14.00

www.gaus.no Tlf. 61 22 00 00

Proffmagasin fra Landhandleriet 2016/2017