Page 1

Sv a ka žen a koj a s e u d a n a p r t i n a v r a t , b i l o d a j e t oga s v j es n a i l i n e, š ka r t d r u ge žen e: u zi m a čeljade kojemu je majka već isisala mladost, spontanost, odvažnost, rječju, najbolje god i n e.

zvijezde TV humora

Bill Cosby: Vrijeme leti Jerry Seinfeld: Seinjezik

Antonio Amurri: Kako ubiti supruga bez suvišnih zašto

obiteljski (h)umor

samo za otporne

Siniša Pavić: avi : Plačeš la eš li to? (prizori iz sasvim

Robert Marić: ari : Dnevnik očajnika o ajnika

sretnog obiteljskog gnijezda u tranziciji)

Viktor Ivanči van ić:: Bilježnica Robija K.

Ivan Borković: orkovi : Normalnima pristup

ðermano Senjanović: enjanovi : Dorin dnevnik

zabranjen

Douglas Adams: Vodič odi kroz galaksiju za

Antonio Amurri: Kako ubiti supruga bez suvišnih zašto; a naravno i

Kako ubiti suprugu i zašto

John Grisham: Kako preskočiti presko iti Božić Boži Daniel aniel Katz: Kako je djed doskijao u Finsku Kavita Daswani: U ime udaje Goran Tribuson: Ne dao Bog većeg ve eg zla Najveća mana života jest ta što se živi kr on ol oš ki m r ed om . Ivan Borković: Normalnima pristup zabranjen

autostopere

HUMOR LETAK

Arto Paasilina: Godina zeca Wendy Northcutt: Darwinove nagrade: nagrade: evolucija na djelu

Bili na piru. Tko zna čijem. Nažderali se. T r p a l i u d že p ov e . M l a d ože n j i n i m i s l i l i d a s m o od mlade, a ovi drugi obrnuto. Svima čestitali i i zl j u b i l i s e. D ob a r s t a r i t r i k ka ko p r eži v j et i u društvu bez prirode. Istina, malo su čudno gl ed a l i u m oj e od i j e l o od m a t u r a l n og – gor e u s ko, d ol j e š i r oko a l i t a ko s e on d a n os i l o. Robert Marić: Dnevnik očajnika

veljača 2010.


domaćice

Napoleon Verikios: P. S. Moj otac je rekao Robert Perišić: ovjek na terenu eriši : Naš čovjek

Skačete od veselja. Uputili su vas na r a d n a b l a ga j n i za m a n j e od 1 0 a r t i ka l a . M i r a n i p er s p ekt i v a n da n . D a s a m j a v i , malo bih pričekala prije nego se počnem r a d ov a t i . . . 1 0 = 1 0 ? N a v a š oj b l a ga j n i – n e. Anna Sam: Muke jedne blagajnice

Edo Stojči toj ić:: Bože, zašto sam tako glup? Arijana Čulina: Bolje se rodit bez one stvari

strankinje

nego bez sriće; sri e;

Umberto Eco: Kako putovati s lososom

Što svaka žena triba znat o onin stvarima

Spencer Johnson: Tko je maknuo moj sir

Ante Tomić: omi : Što je muškarac bez brkova

Martin Page: Kako sam postao glup

Renato Baretić: areti : Osmi povjerenik

Lawrence Durrell: Pjevači jeva i diplomatskog

Miljenko Smoje: Dnevnik jednog penzionera

zbora

Olja Savičevi vi ević evi Ivančevi van ević: evi : Nasmijati psa Boris Dežulović: ežulovi : Poglavnikova bakterija

Napoleon Verikios: P.S. Moj otac je rekao

Michal Viewegh: Sjajne zeznute godine Sue Townsend: Kraljica i ja; te nazaboravni junak Adrian Mole

Jonathan Safran Foer: Sve je rasvijetljeno Marina Lewycka: Kratka povijest traktora na ukrajinskom

Anna Sam: Muke jedne blagajnice Jerome K. Jerome: Tri čovjeka ovjeka u čamcu, amcu, a o psu da se i ne govori

J u t r os m i s e , i zn i m n o, od j e d n om d ogod i l a c i j el a gom i l a on i h m a l i h ži v ot n i h p eh ov a koj i mi se inače u pravilu dešavaju pojedinačno. Stvar je počela s budilicom. Ili je za t a j i l a on a i l i j a , s a d s v ej e d n o. ( … )

Art Buchwald: Jesam li vam ikad lagao?

Mario Johannes Simmel: Može i bez kavijara

Michael Palin: Hemingwayev stolac Giovannino Guareschi: Drug Don Camillo

Helen Fielding: Dnevnik Bridget Jones Nenad Veličkovi eli ković: kovi : Sahib Emir Imamović mamovi Pirke: Jel neko vidio djevojčice, djevoj ice, kurve, ratne zločince zlo ince

Ephrain Kishon Jaroslav Hašek G o r e, p r i n c P hi l i p s e b u d i o . O s j et i n eš t o neugodno navrh nosa. "Odmah mi donesi rupčić!", naloži nepostojećem slugi. Nakon nekoliko s eku n d i , s j et i s e g d j e s e n a l a z i . O g l ed a v š i s e bespomoćno, popusti pred trenutnim prilikama i s a m o b r i s a n o s p l a ht o m . Z a t i m s e o kr en u n a b o k i n a s t a vi s p a va t i ; b o l j e u kr a l j evs ko j z em l j i s n o va nego u odvratnoj zbilji pučanina u hladnoj kući. Sue Townsend: Kraljica i ja

Humorističan letak