Page 1

Uitgave van de ’s-Gravenhaagse Hengelsport Vereniging - 21e jaargang nr. 4 - december 2016

G H V Nieuwslijn


Colofon

In deze uitgave

Algemeen correspondentie-adres Postbus 32318 - 2503 AA ’s-Gravenhage contact@ghvdenhaag.nl

5

Alles rond lidmaatschap, vergunningen en ledenadministratie Postadres: GHV, Postbus 162, 3720 AD Bilthoven. E-mail: ghv@vispas.nl Telefoon 0900-2025358 (€ 0,35 pm).

Algemeen telefonisch contact (via voicemail) 070-3297965 Clubhuis GHV De Topstek, Madesteinweg 34 2553 EC Den Haag Voorzitter Ton van der Spiegel

Secretaris / Webmaster Lex Peters Penningmeester Frans Kuijper

Tweede secretaris / Spiegelkarperproject Hans Moolenaar

Bestuurslid Coördinator uitgifte vergunningen Rob Cramer Bestuurslid Externe relaties viswaterhuur Marius van Kampen

Bestuurslid Commissie Haagse Wateren a/i Ton van der Spiegel haagsewateren@ghvdenhaag.nl

Bestuurslid Commissie Viswaterbeheer Kors Verweij vwb@ghvdenhaag.nl Bestuurslid Roofviscommissie/-afd. Haakon Nadorp roofvisafdeling@ghvdenhaag.nl

Bestuurslid Vliegviscommissie/-afd. “De ’s-Gravenhaagse Vliegvisser” Commissie/-afd. Speyclub Jan Ockhorst vliegvissen@ghvdenhaag.nl Bestuurslid Jeugdcommissie/ -afd. Raymond Renirie jeugd@ghvdenhaag.nl

Vertegenwoordiger GHV-afdeling VWP Ben Boere vwpgouda@ghvdenhaag.nl

Vertegenwoordiger GHV-afdeling MWV Emile Meuldijk mooiweervissers@ghvdenhaag.nl Website/Internet GHV www.ghvdenhaag.nl

Website/Internet Haagse Wateren www.visstandbeheerdenhaag.nl Meldpunt spiegelkarpers skp@ghvdenhaag.nl of via aanmeldbutton website Meldpunt vissterfte sos@ghvdenhaag.nl

Redactie Nieuwslijn Hans Moolenaar (Ton van der Spiegel) p/a GHV redactie, Postbus 32318, 2503 AA Den Haag redactie@ghvdenhaag.nl Contactadres Karpercommissie/-afd. karperafdeling@ghvdenhaag.nl Clubhuisbeheerder Wim Peeters beheerder@ghvdenhaag.nl

4 6 8

10 12 14 16 18 20 21 22 24 26

Voorwoord van de voorzitter Uitnodiging extra ledenvergadering

op 11 januari 2017

Ook jij kan te ver gaan (Ed Stoop) Ons mooie polderwater op een mistige herfstdag in Stolwijk en Haastrecht

Spiegelkarperproject Oude Rijn komt! SPK weekend 2016 Denemarken oktober 2016 Maatwerk in het vliegvissen;

een nieuwe dimensie in onze passie Bellyboaten - uitrusting Ingestuurde vangst Korting op de contributie voor houders

Ooievaarspas en Zoetermeerpas Afdeling VWP

Vismigratie door de eeuwenoude

landscheiding

Erop of ernaast

(Colum, J. Hoogervoorst)


VOORWOORD

4

Beste Sportvissers, In de vorige Nieuwslijn heb ik jullie gemeld dat wij als vereniging inzetten op karperbestanden in ons viswater die zowel aan de wensen van de karpervissers als van de waterbeheerders tegemoetkomen. Ook heb ik al aangekondigd dat wij met de “Richtlijnen voor uitzet karper” van Rijkswaterstaat, de Unie van Waterschappen en Sportvisserij Nederland een uitgewerkt voorstel zouden doen voor een spiegelkarperproject Oude Rijn.

Goed nieuws: in samenwerking met HSV De Rijnstreek uit Woerden en de federatie Sportvisserij Midwest Nederland is dat project zo goed als rond. In deze Nieuwslijn kunt u hierover alles lezen.

Een spiegelkarperproject dat al langer loopt, is het SKP-project Haagse wateren. Om zo’n project goed te laten verlopen en te kunnen evalueren, zijn veel vangstmeldingen van teruggevangen spiegelkarpers nodig. Daarvoor heeft Juri Froger van de commissie Haagse wateren samen met zijn broer Erik een prachtig en goed werkend archief en een bijbehorend terugmeldings- en zoeksysteem opgezet. Nieuw hierbij is dat er een speciale webapp is ontwikkeld voor het gebruik met een smartphone. Hierdoor kunnen gevangen karpers al direct aan de waterkant worden aangemeld!

Ons Haagse SKP-project wordt landelijke gewaardeerd. Stonden we halverwege het jaar met een mooi artikel in Het Visblad, nu onlangs zijn we in de prijzen gevallen bij de Belangenvereniging Verantwoord Karperbeheer (BVK). We hebben namelijk de BVK-trofee gewonnen voor de beste resultaten tijdens het BVK Internationaal Terugmeldweekend. Zie ook verderop in deze Nieuwslijn.

Ook de vliegvissers worden niet vergeten. Onze commissie Vliegvissen heeft in het najaar weer een aantal leerzame vliegbind cursussen gegeven onder leiding van Hanafi Saleh.

En voor de vliegvissers in spe zijn er altijd weer de werpcursussen die in het voorjaar worden gehouden. Houdt hiervoor onze website in de gaten.

Vliegvissers, karpervissers, roofvissers, witvissers … allemaal kunnen ze terecht in ons mooie polderwater. Ga eens wat meer vissen bij de boer. Voorjaar en najaar zijn daar heel geschikt voor. Vergeet dan vooral niet om ons mooie polderwater rond Stolwijk te bezoeken. Dat is ook nog goed voor de conditie, want je loopt heel wat af in zo’n polder! Ton van der Spiegel, voorzitter


UITNODIGING EXTRA LEDENVERGADERING OP 11 JANUARI 2017 NIET te verwarren met de gewone Algemene Ledenvergadering in mei van elk jaar.

Er staat naast de standaard opening en sluiting van de vergadering slechts één agendapunt genoteerd!

1. Opening door de voorzitter

2. Bespreking en besluitvorming aankoop viswater in de vorm van Heerlijk visrecht (verdere toelichting ter vergadering)

3. Sluiting van de vergadering.

Tevens maken we van de gelegenheid gebruik om na de vergadering, een nieuwsjaarbijeenkomst te houden.

Plek en tijd: De Topstek, Madesteinweg 34, 2553 EC, Den Haag. Aanvang 20.00 uur, de Topstek is vanaf 19.30 uur geopend.

Bij onderstaande winkeliers en regionale aanmeldpunten kan men lid worden van de ’s-Gravenhaagse Hengelsport Vereniging en direkt de schriftelijke toestemming meekrijgen na betaling van de verschuldigde contributie.

Albatros Hengelsport * Dr. Lelykade 68-70 Camp Carp * Appelstraat 199 De Goudvis * Stuyvesantplein 3 De Sportvisser * Jan van der Heijdenstraat 61 Dierenshop Rijswijk * Huis te Landelaan 45 - 47 Dierenspeciaalzaak Petshop Gouda Bosboom Toussaintkade 18 & 24 Dierenwinkel Harstduiven* Badhuisstraat 154 Dobey Leidschenveen * Jaap Hoekdreef 156 Dobey Scheveningen * Stevinstraat 135 Hofstede Dier en Tuin* Schrepelpad 6 Faunaland Hoodie Tweede Bloksweg 2 Fish24.nl Dorpsstraat 177a Hengelsport de Spot Zuidkade 1 Hengelsport Gouda Veerstal 24 Hengelsport Leiden Mary Beystraat 9 Hotspot Fishing Ripselaan 3 Klaas van der Heijden * De Savornin Lohmanplein 40k Nico’s Hengelsport * Fahrenheitstraat 242 Nico’s Hengelsport * Rottumsestraat 11a Paddy Hengelsport * Van de Wateringelaan 1b Pet’s Place * Lange Baan 13 RTV Hengelsport * Almeloplein 60 Teunissen Hengelsport Korevaarstraat 37 * Winkeliers waar ook het Stadsvisbewijs van Den Haag los te koop is.

2583 CM Scheveningen 2564 EE Den Haag 2593 EK Den Haag 2522 EL Den Haag 2283 VA Rijswijk 2802 XB Gouda 2584 HL Den Haag 2492 JS Den Haag(Leidschenveen) 2587 ED Den Haag 2491 EE Den Haag/Leidschendam 2742 KJ Waddinxveen 2712 AJ Zoetermeer 2741 JA Waddinxveen 2801 RB Gouda 2324 DK Leiden 2375 NA Rijpwetering 2566 AE Den Haag 2561 EJ Den Haag 2583 HG Den Haag 2274 CA Voorburg 2632 GC Nootdorp 2533 AD Den Haag 2311 JT Leiden

070-3556013 070-3239816 070-3859685 070-3905820 070-3935118 0182 - 756017 06-36189619 070-4444202 070-3541746 070-3860916 0182-640141 079-5937100 0182-620417 0182 - 529091 071-5318002 071-5801323 070-3674467 06-14536756 06-14536756 070-3873831 015-3697286 070-8874370 071-5122053


6

OOK JIJ KAN TE VER GAAN De eerste 24-uurs vismarathon in Madestein en destijds een initiatief van Ger Hekking viel zo’n beetje samen met de tijd dat we net gewend raakten aan het vissen met de winkle picker. Je weet wel; dat werphengeltje met bibbertop. Veel kennis op dat gebied was er nog niet, maar wel hadden wij naar Engels voorbeeld al snel enkele spinhengels aan stukken gezaagd en omgebouwd tot pickers, in Haagse kringen ook wel pikkels genaamd.

Daarmee ging al snel een heel nieuwe wereld voor ons open. Probleem was alleen dat tijdens die eerste 24-uurs viswedstrijd een van onze teammaten Sjors als geoefend handballer een nogal stevige worp in de armen had. Zonder blikken of blozen wierp die namelijk een dozijn voerballen ruim 50 meter ver tegen de rietkraag achter het partycentrum. Een afstand die wij, zo bleek al snel, met onze amper twee en een halve meter lange winkle pickers uit die tijd en een loodje van 10 gram helaas niet konden overbruggen. Jammer, want ongetwijfeld hadden wij daar een hoop vis kunnen vangen. Neemt niet weg dat waar vissen op brasem met de vaste hengel door stroming, diepte of afstand vaak maar moeilijk lukte de winkle picker uitkomst bood en nog steeds biedt. Van het een kwam het ander en al snel waren de eerste feederhengels geboren. Die waren met hun drie meter al stukken langer dan de pickers en in staat om loodjes en voerkorven een behoorlijk eind uit de kant te werpen. Vissen tegen die bewuste rieten in Madestein was nu geen probleem meer. Maar, ook elders bleek ‘ver’ uit de kant vissen dikwijls de sleutel tot succes. NIEUWE RAGE Totdat ene Cor Martens aan het Amsterdam-Rijnkanaal bij Maarrsen met een zelfgebouwd ‘feederkanon’ op ruim 80 meter afstand aan de overkant van het kanaal een wedstrijd won en het hek ineens compleet van de dam was! Elke zichzelf respecterende hengelbouwer stortte zich nu op de fabricage van heavy en vervolgens extra heavy feederhengels. Poken van soms meer dan vier meter lang die nauwelijks nog onderdeden voor het materiaal waarmee ik op het Scheveningse havenhoofd gul en platvis ving. Met dat verschil dat toppen dunner en gevoeliger waren.

WERPWEDSTRIJD Het logische gevolg was dat menig witvisliefhebber, ook de mindere werpgoden, zich zo’n hengel verschaften met alle gevolgen van dien. Teleurstellingen omdat men de stok totaal niet kon mannen, maar ook viswedstrijden van geoefende werpers die compleet uit de hand liepen en ontaardden in werpwedstrijden i.p.v. dat er nog goed gevist werd. Tachtig meter kunnen werpen is namelijk nog steeds iets heel anders dan op 80 meter kunnen vissen! Kan me wedstrijden herinneren waar de ene voerkorf na de ander richting de einder vloog zonder dat er nog lijn

KNALLEN MAAR!


aan vastzat en menig hengeltop en zelfs complete hengels aan barrels gingen. Mijn advies daarom om altijd minstens vijf meter dichterbij te vissen dan je tien van de tien keer kunt werpen!

VAAK TE VER Maar, net als bij het zeevissen waar extra verre worpen vis kunnen opleveren, maar vaak ook wordt vergeten dat vis soms vlak voor je voeten zwemt, hebben ook feedervissers dikwijls de neiging steeds weer zo ver mogelijk te willen vissen en werpen. Nu ben ik de laatste die dat niet doet als een viswedstrijd daarom vraagt. Ik heb dan ook al jaren enkele van die ‘feederkanonnen’ klaar voor gebruik. Hetzij om op extra grote afstand te vissen als dat nodig is dan wel met zware voerkorven van 80 tot 160 gram in rivieren en getijdewateren te vissen. Hengels van 4,2 meter lengte met daarop grote snelle werpmolens en evengoed gemaakt voor aerodynamische speedkorven van 50 tot 70 gram voor dat horizonwerk.

LICHTER IS ZOVEEL LEUKER Moet echter bekennen inmiddels behoorlijk te zijn teruggekomen van deze visserij. Ten eerste omdat je na een dag vissen en werpen met dergelijk zwaar materiaal en steeds weer vis van grote afstand te moeten binnen draaien fysiek aardig gesloopt bent. Maar, vooral ook omdat dikwijls blijkt dat vissen met lichtere hengels en kleinere molens en minder ver minstens zo veel zo niet meer resultaat oplevert. Je vist nu immers veel secuurder en mist vaak minder aanbeten.

Tsja, dan ben je toch van de pot gerukt als je bijkans je armen uit de kom werpt en drie dagen nodig hebt om te herstellen van een viswedstrijd.? Net zo goed dat je soms met een kort vaste hengeltje enkele meters uit de kant meer vangt dan met elf of meer meters carbon op de schoot of in de steun en toch zo met windkracht vijf van opzij blijft doorploeteren.

Bovendien zie je dat vissers die zo’n zware feederhengel hebben te pas en te onpas daarmee vissen. Ook als een vaart amper dertig meter breed is of in een ondiepe plas de vis op twintig meter moet worden gevangen. Als dan

TSJA, DAN BEN JE TOCH VAN DE POT GERUKT ALS JE BIJKANS JE ARMEN UIT DE KOM

WERPT EN DRIE DAGEN NODIG HEBT OM TE HERSTELLEN VAN EEN VISWEDSTRIJD.?

in die zware feederhengel ook nog eens de dikste en meest stugge riviertop zit, maar men dat zware denkt te compenseren door een voor dat type hengel veel te licht voerkorfje te gebruiken en beten niet worden gezien en te veel vis verspeeld, dan springen de tranen je soms in de ogen.

TERUG BIJ AF Inmiddels merken we steeds vaker dat vis, doordat heel veel feedervissers nu ver kunnen werpen, zich lang niet altijd meer op die verre plekken ophoudt omdat het er ‘gevaarlijk’ is geworden. Ik daarom ook steeds meer back to basic ben gegaan. Weer vaker een winkle picker met uiterst gevoelige top in de strijd werp als het om ondiep water

EN, SOMS HEEFT HET OOK NUT

en vissen op hooguit 25 meter gaat. Korum heeft o.a. dit soort hengeltjes van uitstekende kwaliteit al voor even zes tientjes. Daarop een bijpassend molentjes dat maximaal in de 2000 serie past en gevuld met nylon. Geen gevlochten lijn omdat die voor het vissen op genoemde afstand absoluut geen toegevoegde waarde heeft. Die gevlochten lijn bewaren we namelijk voor de iets langere (3,5 – 3,8 m) lichte tot middelzware feederhengel met 4000 of 5000 molen die tegenwoordig steeds vaker uit de foedraal komt omdat je er zoveel secuurder en prettiger mee vist dan met dat zware materiaal. Alleen wanneer je zoals ik mede door mijn werk alles wilt doen, dan heb je aan één winkle picker en zeker ook aan één feederhengel niet genoeg, maar kun je hierin ook te ver gaan. Veel te ver zelfs!

Last but not least wil ik jullie melden tegenwoordig vooral gebruik te maken van hol elastiek. Preston heeft het inmiddels zelfs al in maat 7, wat ideaal is voor witvis, maar ook voor giebel, zeelt en kleine karper. Hol elastiek is weliswaar duurden dan massief, maar veel soepeler en beter knoopbaar en het gaat beduidend langer mee.

Zo kan minder zuinig zijn voor onze toch bepaald niet onbelangrijke hobby grote voordelen hebben. Maar vooral toch als we noodzakelijkerwijs de zaag in onze mooie dure hengel moeten zetten. Ed Stoop

FySIEK GESLOOPT NA ZES UUR EXTRA VER VISSEN


8

ONS MOOIE POLDERWATER

GOED BAGGERWERK, VIS EN NATUUR GAAN SAMEN

Ons mooie polderwater op een mistige herfstdag in Stolwijk en Haastrecht Onze vereniging heeft veel mooi polderwater. Hiervoor hebben we voor het visrecht en het looprecht meer dan 200 huurovereenkomsten met boeren afgesloten. Daarnaast hebben we in een aantal polders ook koepelovereenkomsten voor polderwater met waterschappen kunnen afsluiten. In onze lijst van viswateren zijn al die polderwateren vermeld met daarachter steeds de kaart coรถrdinaten waarmee de wateren in onze viswaterkaart zijn terug te vinden. Een handig hulpmiddel hierbij is ook de visplanner.nl van Sportvisserij Nederland waarmee je alle wateren uit onze viswaterlijst kunt terugvinden. Op een rustige, mistige herfstdag hebben we enkele van die mooie wateren in Stolwijk en Haastrecht vanuit de lucht met een drone verkend. Het heeft mooie plaatjes opgeleverd. Veel mooi viswater in de Polder Benedenkerk bij Stolwijk, en in de Polder Keulevaart en Hooge Boezem bij Haastrecht. In het waterbergingsgebied Hooge Boezem hebben wij de Hogeboezemwetering van het waterschap in huur. Dit waterbergingsgebied wordt in tijden van veel en hoog water op de gekanaliseerde Hollandse IJssel gebruikt om het overtollige water via de Vlist op te vangen. Dit gebied kan dan dus helemaal vollopen. In tijden dat dit gebied niet als opvang in gebruik is, is het een mooi poldernatuurgebied met veel water en moeras. VISPLANNER POLDERWATER STOLWIJK Ton van der Spiegel

PRACHTIG VISWATER POLDER BENEDENKERK STOLWIJK


VARIATIE GENOEG, DIEP, ONDIEP, ZIJSLOTEN, PLASJES ...

WATERBERGINGSGEBIED HOOGE BOEZEM MET OP DE ACHTERGROND BOEZEMMOLEN 6 AAN DE VLIST TE HAASTRECHT

TIENDWEGWETERING KEULEVAART (RECHTS) EN LANGE VLIET (LINKS)


10

SPIEGELKARPERPROJECT OUDE RIJN!

OUDE RIJN BIJ FORT WIERICKESCHANS In het verleden zijn al eens schub- en spiegelkarpers op de Oude Rijn bij Fort Wierickerschans en in de Woerdense singels uitgezet. Al langer bestond bij ons en vele karpervissers de wens om op dit prachtige voormalige rivier systeem met een totaal wateroppervlak van ca. 140 hectare een spiegelkarper(SKP)project te starten. De waterbeheerder van dit watersysteem, het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, stond tot nu toe echter niet “te springen” om karper te laten uitzetten vanwege de mogelijke invloed van karper op de waterkwaliteit. Toch gaat er waarschijnlijk een spiegelkarperproject op het Oude Rijn-systeem gestart worden. TOETSINGSKADER KARPERUITZET Op 6 juli 2016 hebben Rijkswaterstaat, de Unie van Waterschappen en Sportvisserij Nederland hun handtekening gezet onder het ‘Toetsingskader Karperuitzet’. Daarmee is er een landelijke aanpak voor de beoordeling van het uitzetten van karper en kan ook het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden hiermee voorstellen voor karperuitzettingen beoordelen. In dit toetsingskader zijn de volgende richtlijnen opgenomen: • Maximaal percentage volgroeide karper is 20% van de totaal aanwezige visbiomassa, uitgaande van volgroeide vissen. • Naast deze 20%-regel is er ook een maximum gesteld in kilogrammen volgroeide karper per hectare, afhankelijk van de kwaliteitsbeoordeling volgens de Kaderrichtlijn Water (KRW) voor de aanwezige visstand op het betreffende water. • Daarnaast dient een toets uitgevoerd te worden waarbij wordt nagegaan of de uitzet van karper niet leidt tot een achteruitgang van de KRW-kwaliteitsscore. Uitzet is alleen mogelijk zolang het uitzetten niet leidt tot een verslechtering van de toestand.

MASTERPLAN KARPERUITZET In het gebied van De Stichtse Rjnlanden zijn visrechthebbenden op de Oude Rijn: de HSV De Rijnstreek uit Woerden (deel Woerden tot De Meern) en de GHV (deel Woerden tot Bodegraven). De overkoepelende hengelsportfederatie van HSV De Rijnstreek, Sportvisserij MidWest Nederland, is onlangs op zoek geweest naar mogelijkheden voor nieuwe spiegelkarperprojecten verspreid over haar gebied. HSV De Rijnstreek heeft daarop een aanvraag ingediend om mee te doen aan dit zgn. Masterplan Karperuitzet van Sportvisserij MidWest Nederland. Bij deze aanvraag is aangegeven dat de karperuitzet zou gaan plaatsvinden in samenwerking met de GHV als medevisrechthebbende op de Oude Rijn. Het goede nieuws was vervolgens dat de aanvraag van HSV De Rijnstreek is gehonoreerd door de federatie. VOORSTEL KARPERUITZET Jan Willem Kroon van Sportvisserij MidWest Nederland is vervolgens gaan berekenen wat de mogelijkheden voor uitzet volgens het Toetsingskader Karperuitzet zijn. Na berekening van wat nog aan karperbezetting kan worden toegevoegd en toetsing aan de KRW-waterkwaliteitsscores en


de reeds bekende vis- en karperbezetting van het Oude Rijn-systeem, luidt het voorstel om gedurende een periode van 5 jaar jaarlijks circa 80 karpers (130 kilogram) uit te zetten. Rekening houdend met 15% sterfte bij uitzet en natuurlijke sterfte in de daarop volgende jaren, zal het maximale aantal karpers in de Oude Rijn e.o. aan het einde van de uitzetreeks (2020) 319 karpers bedragen. De maximale toename van de totale karperbiomassa zal 18 kilo per hectare bedragen, wat

neerkomt op een totale biomassa van circa 2.500 kilogram. HSV De Rijnstreek zal samen met de GHV de helft van de kosten van de uitzetting voor haar rekening nemen, Sportvisserij MidWest Nederland betaalt het andere deel. De volgende stap om te kunnen starten met dit spiegelkarperproject is het verkrijgen van toestemming van de waterbeheerder, het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Op het moment van schrijven van dit artikel, moest dat

OUDE RIJN BIJ WOERDEN - RIETVELD

nog gebeuren. Zodra er toestemming is, is het de bedoeling dat er in de komende 5 jaar, steeds in november of december op verschillende locaties van het Oude Rijn-systeem telkens ca. 130 kg karper wordt uitgezet. Later volgt meer informatie voor de karpervisser hoe gevangen spiegelkarpers uit de Oude Rijn kunnen worden teruggemeld. Namens de commissie Viswaterbeheer, Ton van der Spiegel

OUDE RIJN BIJ FORT WIERICKESCHANS

Het Haags Spiegelkarperproject beschikt nu over een heuse webapp!

De commissie Haagse wateren heeft in oktober een eigen SKP GHV Webapp geïntroduceerd. Een webapp die het aanmelden van spiegelkarpers nog gemakkelijker maakt. Vangsten van (spiegel)karpers kunnen nu zelfs al aan de waterkant met een smartphone worden gemeld! De SKP GHV Webapp heeft meer te bieden. Zo is er ‘Mijn SKP’, een pagina waar je eigen gevangen en door ons teruggevonden spiegelkarpers overzichtelijk zowel in een lijst als op een Google mapskaart te vinden zijn. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat iedereen dat zomaar kan zien, dus is jouw eigen SKP pagina met een wachtwoord beveiligd.Verder zijn er allerlei leuke weetjes te vinden. Er is bijvoorbeeld een overzicht van alle karperrassen die in de afgelopen jaren zijn uitgezet. Per karperras is vermeld wat de herkomst is, de bloedlijn, de beschubbing en kleur. Zelfs is terug te vinden hoe de gemiddelde groeisnelheid is geweest. Tevens is er een SKP GHV Quiz, die jouw kennis test over spiegelkarpers en het SKP project..Kortom, neem snel een kijkje! Ga met jouw smartphone naar skp.ghvdenhaag.nl/skp en zet de webapp op het beginscherm. Namens de commissie Haagse wateren, Ton van der Spiegel met dank aan Juri Froger


12

SKP weekend 2016 In het laatste weekend van september vond in Nederland en België het jaarlijkse SKP Weekend plaats. In het leven geroepen door de Belangenvereniging Verantwoord Karperbeheer (BVK) om het terugmelden van spiegelkarpers te stimuleren, wordt in dit weekend door vele hengelsportverenigingen een wedstrijdweekend georganiseerd met een open karakter. De stekkeuze, wel of niet voorvoeren, twee uurtjes met de penhengel op pad, of het hele weekend achter de statische hengels, de keuze is aan de visser!

Uiteraard was de GHV ook één van de deelnemende verenigingen. Jaar na jaar gaat het SKP Weekend steeds meer leven onder de Haagse karpervissers. Via Facebook krijgen we al maanden van te voren de vraag wanneer het dit jaar plaats vindt, ook de vissers onderling zijn er weken voor het wedstrijdweekend al druk mee. Dat zien we dan ook terug in het aantal deelnemers, 66 mensen schreven zich in als deelnemer ten opzichte van 54 vorig jaar. Een mooi resultaat voor Ben Scholten en Arjen Verleun, die dit weekend voor de GHV organiseren. Zoals het benaderen van sponsors voor een mooie prijzentafel, promoten op Facebook en het registreren van de deelnemers. Het vergt al met al behoorlijk wat tijd, waarvoor dank!

OOK SCHUBKARPERS WORDEN GEVANGEN èN GEWAARDEERD


Op 30 september is het eindelijk zo ver. Om 19.00 uur klinkt het startschot voor het SKP Weekend 2016. De week voorafgaand aan het weekend valt er behoorlijk wat neerslag waardoor een groot deel van de Haagse kades in niet al te beste conditie verkeert. Het peil is verlaagd en het water stroomt de andere kant op, wat zijn weerslag kan hebben op de vangsten. Toch liet het merendeel van de vissers zich niet uit het veld slaan en ging achter de spiegels aan. En gelukkig niet zonder resultaat, 10 vissers vangen bij

elkaar 24 vissen waarvan 14 spiegelkarpers, evenveel als vorig jaar. De winnaar van het SKP Weekend wordt bepaald door het aantal gematchte spiegelkarpers. Van de 14 gevangen spiegelkarpers konden er 9 gematcht worden met de plankfoto.

Eén van de vissers steekt met kop en schouders boven de anderen uit. Maar liefst 6 spiegelkarpers mocht Kevin Schottelndreier op zijn onthaakmat leggen en van alle 6 kon de plankfoto gevonden worden. Kevin is dus de duidelijke winnaar van onze wedstrijd.

Het is bij het schrijven van dit artikel nog niet helemaal zeker (inmiddels wel; red) , maar het ziet er naar uit dat Kevin zelfs internationaal de beste was! Dat betekent dat de BVK Troffee naar de GHV gaat, samen met 25 spiegelkarpers van kweker Corten uit België, die dit jaar bij de hoofdprijs horen.

We mogen wel spreken van een zeer geslaagde editie van het SKP Weekend. Enkele weken geleden vond op de SKP Avond de prijsuitreiking plaats. Daarvan kunt u in de volgende editie van de GHV Nieuwslijn een verslag lezen.

SPIEGELKARPERS UITGEZET IN RECENTE JAREN, 2014 EN 2015

ZE ZIEN ER GOED EN GEZOND UIT


14

DENEMARKEN OKTOBER 2016

Zaterdag 1 oktober 2016 begon de jaarlijkse reis richting Fyn te Denemarken. Eigenlijk was de reis al maanden gelden gestart. Het gevoel begint als een kleine verkoudheid, die langzaam uitbreidt naar erger. Het jaar 2015 wordt tot in detail geanalyseerd. We worden steeds zekerder over wat we niet moeten doen en wat zeker wel. Het tijdschema is snel helder. Opstaan 6:00. Vissen 7:00. Warm eten tussen 13:00- 14:00 uur. Terug aan het viswater 15:00 uur. De eerste visroutes worden opgesteld en evenzo vaak verworpen. Zo een week op voorhand is het gevoel als hoge koorts. Het wordt helder waar we waarschijnlijk ongeveer zullen gaan vissen. Dit is ook de periode dat we zeker zijn van de vangende vliegen. De Pattegrissen (het roze speenvarken) en de Brenda Fly gaan in overvloed mee. Ook heeft elke vliegvisser nog zijn geheime vlieg bij zich. Maar daarover later meer Ik sluip om 5:00 uur mijn bed uit zodat mijn vrouw kan blijven slapen. Mijn vismaat kleppert zo zacht dat ik het nauwelijks kan horen. Als dieven in de nacht rijden we weg. De jacht kan beginnen. Nog even langs Paulus om het reisgenootschap te begroeten en wat proviand meenemen. Jan, Leen, Job, Marius, Paulus en ik zei de gek kijken naar een berg proviand waar een paard de hik van krijgt. Alles moet mee. Het is een logistiek vraagstuk. Ik informeer voorzichtig of dit de reis naar Denemarken is? Voor hetzelfde geld sta ik verkeerd en eindig ik op een zevenmaandse trip naar het exotische Siberië. Ik wordt gerustgesteld. “Nee, het is allemaal voor de trip naar Denemarken”. Ik hoop dat niet alles op hoeft.

We zijn scherp. Vertrek 6:30. Door TOM en TOM worden we feilloos langs alle files gemanoeuvreerd. Om 18:00 uur staan we aan het viswater. Fyn laat zich van zijn mooiste kant zien. Droog, zonnig, weinig wind, een zonsondergang die van violet naar roze gaat en eindigt in vlammend rood. Het water is ongeveer 20 graden. Een prima plek om de handen op te warmen. Probleem is dat zeeforel van koud water houdt. Leen en ik vangen een visje. Het leven is mooi. Met 51 ben ik de jongste. Als Benjamin schep ik een beetje teveel op over dat ene visje. Deze actie komt een paar dagen later als een boemerang in mijn nek terug. Ik kijk naar mijn bucket list. “Vis vangen”. CHECK

KROMME HENGEL, MOOIE WERPACTIE

Zondag staan we om 6:00 uur op. Het tijdstip is niet voor iedereen een succes. De oldtimers hebben gewoon even de tijd nodig om op te starten. Maar daarna zien ze er wel strak uit in hun vispakken. Het is duidelijk. Dit zijn geen oldtimers, dit zijn Grijze Eminenties.

Wij kennen het gezegde “Maart roert zijn staart”. Op Fyn proppen ze dat in één dag. Zondag begint met regen, gaat naar storm, wordt zonnig en eindigt windstil. ’s Nachts vriest het. Bijna iedereen heeft vis. Leen is koning. Hij vangt twee maatse vissen. Eén was een reusachtige. Marius meet drie keer de maat en twee duimen. Hierbij starten we dan maar gelijk het Fyn record boek, voordat de vis door het visserslatijn nog meer epische vormen krijgt

GEREESCHAP EN BEPAKKING

Fyn recordboek Haagse Vliegvisvereniging 1: Leen Lock: 59 centimeter (oktober 2016).

De volgende dagen wakkert de wind verder aan. Windkracht 9 à 10. De Denen blijven in huis. “WATJES”. Wij vissen stug door. De wind bepaalt waar we gaan vissen en menigeen gaat over op de Bombarda of de Lepel. De vangsten zijn niet overdadig, maar iedereen vangt zijn visje. Met dank aan Paulus begint mijn gewicht een stijgende lijn te vertonen. De voorraad proviand begint flink te slinken. De avonden worden gebruikt om de epische Fyn-verhalen nog wat verder aan te dikken.

LEEN EN PAULUS

NOG EEN MOOIE ZEEFOREL


“VROEGAH, sprong de zeeforel vanzelluf in je stripmand, haalede ze vliegjes uit je vlieguhdoos om zichzelluf te haken, en kwamen de bruinvissen je vertelluh waar je moest vissuh”.

naaltje dat rozer dan roze is. Het doet pijn aan de ogen, maar blijkt een killer vlieg te zijn. “The Ockhorst Killer”. Ik krijg er een grote jongen aan. Door de autorelease op één meter ben ik in staat om mijn hengel te breken. Als ruil richt ik een paar verwensingen naar boven. Na het eten terug naar deze geweldige stek. De vangsten zijn minder. ‘s Avonds staan Paulus, Leen en Jan in het schotveld van eendenjagers en de hagel doet het water om hen heen opspatten. Tijd om naar huis te gaan.

Het lijkt een beetje op Alice in wonderland. “Vorig jaar was er vis. EN Volgend jaar is er vis”, maar dit jaar??? Woensdag is het ook nog niet vet. In een ultieme poging rijden Marius, Paulus en ik nog snel naar Torro Huse om de laatste zeeforellen uit het water te slaan. We moeten er voor zonsonderAllehoved is ook op deze plek waar gang zijn en zijn er van overtuigd dat Paulus gedoopt wordt en koppie onder dit te halen is. Het wordt een memoragaat. Als eerste FUM bele avond. We (Fynner-UnterwasserJAN IS DIE DAG HET MEEST SUCCESVOL, komen precies na Mensch) heeft Paulus VANWEGE DE MEESTE MAATSE VISSEN. HIJ zonsondergang een warm plekje in VIST MET ZIJN GEHEIME VLIEG. HET IS EEN aan. Onze stelling KLEIN GARNAALTJE DAT ROZER DAN ROZE IS. ons hart veroverd. De dat vis vlak na kaakkramp vanwege zonsondergang het lachen was een aangename sensaniet bijt, wordt bewezen. Het is de ook tie. Hierbij wil Paulus de collega’s bede avond waarop alles kwijt raakt. Het water staat zo hoog dat de weg, weg is. danken voor de warme reacties op de vis-app. ‘s Avonds heb ik spijt van mijn Paulus verliest zijn hengeltop en zijn opmerkingen van zaterdag, zondag en vispet. Hij heeft twee lampen bij zich maandag. Als je geschoren wordt moet om alles terug te vinden. Eén is kapot. je stil zitten. Ik ben die avond stil. Ik De ander heeft lege batterijen. Gelukwordt niet geschoren, maar gefileerd. kig heeft hij twee vrienden bij zich Jan bindt een paar Ockhorst Killers zodat waarvan één wel een werkend licht iedereen met deze vanger kan vissen. heeft. We vinden alles terug. Zelfs de (water)weg. Het water staat zo hoog Jan blijft deze week de gelukkigste met dat we bijna naar de auto moeten de grotere vissen, maar de maat van zwemmen. Leen wordt niet meer gehaald. Job was misschien wel het minst fortuinlijk, Marius is naast visser ook nog de Pokewant hoewel zijn vangsten achterblemon Hunter en sluipt af en toe naar ven met vorig jaar, heeft hij er heel wat buiten om de slechte vangsten met Pokemons te compenseren. Ook hier is hij aan gehad. Er zijn deze vakantie dus duidelijk twee groepen. De matige vanniet succesvol. Misschien had hij dan gers, (waarvan ik de matigste ben) en ook naar “PeukeMeuns” moeten zoede goede vangers die per persoon toch ken. Dat is Deens voor Pokemon. nog 16 vissen uit sleuren. Ik pas mijn Bucketlist aan: Leer de oude mannen Dan wordt het donderdag; “A Bannereen lesje. “CHECK” day” (voor de meeste dan). Voor de verandering besluiten we uit te slapen. Vrijdagavond. Het vissen is gedaan. De De wekker van mijn slapie was niet op vakantie nadert zijn einde. We hebben de hoogte van deze afspraak. De wind nieuwe interessante en goede stekken is onveranderd hard. Kracht 10. Met gespot en zijn dus ook weer een stuk dank aan Jan worden er eieren genutwijzer geworden. Ik denk aan Alice. tigd. We besluiten het nog een keer te “Vorig jaar was er vis. EN Volgend jaar is proberen bij Allehoved. Een nieuwe stek die er gisteren mooi had uitgezien, er vis´. Een laatste blik op mijn bucketlist Volgend jaar weer? “CHECK” maar de belofte nog niet heeft waargemaakt. We verdelen ons over drie plek- Het is zaterdagochtend we vertrekken. De terugreis is voorspoedig. Fileloos en ken zodat we elkaar niet in de een Burger King later sta ik zaterdag weglopen en de stek breed uitvissen. Eindelijk begint het grote vangen. Jan is 18:30 voor mijn eigen deur. Veilig thuiskomen: “CHECK” die dag het meest succesvol, vanwege de meeste maatse vissen. Hij vist met Leo v Kampen zijn geheime vlieg. Het is een klein gar-

LEEN MET RECORDFOREL

ROZE GARNAAL

SUCCESVOLLE VLIEG DE POLAR MAGNUS

MOOI GETEKENDE ZEEFOREL


16

EEN NIEUWE DIMENSIE IN ONZE PASSIE

Maatwerk in het vliegvissen; een nieuwe dimensie in onze passie

Vliegvissen kent veel aspecten: het binden van vliegen, het werpen en het vissen zelf, om er een paar te noemen. Voor de meeste vliegvissers is het kopen van de benodigde materialen een vanzelfsprekende zaak. Maar er zijn ook vliegvissers die de gave hebben om zelf technische oplossingen te bedenken en – vooral dat is belangrijk - die kunnen realiseren. Dat zijn de “makers en doeners” en Gert van ’t Riet is er een van. Hij loopt niet te koop met zijn zelfbedachte en gemaakte vliegvisattributen. Daarom ging ik bij hem op bezoek om er eens wat dieper in te duiken en me te laten verbazen maar vooral, en ik hoop dat meer vissers dat gevoel krijgen, me te laten inspireren. Gert behoort tot de oudere generatie vliegvissers, niet qua leeftijd want hij moet zijn vliegvispassie nog enige tijd combineren met een werkzaam bestaan. Nee, hij is na een start in zijn jeugd als allround hengelaar, al bijna 25 jaar verslingerd aan de vliegenhengel. In het gesprek met hem herken ik de omstandigheden waaronder je in die tijd met je hobby begon. Er was niet veel te koop als je het met het huidige aanbod op internet vergelijkt. En het was relatief duur, want alleen de grote merken leverden spullen voor het vliegvissen. Je moe(s)t dus inventief zijn en zelf oplossingen zoeken. Gert leerde het vliegvissen begin jaren 80 vorige eeuw, van een kameraad die inmiddels overleden is, Gerard de Graaff, een bevlogen vliegvisser die toen al een behoorlijke ervaring had op het terrein van vliegbinden. Maar vooral ook een knutselaar. Om dat te illustreren laat Gert twee zaken zien die hij nog van Gerard heeft: een zelfgemaakte kist waarin op maat vakken gemaakt zijn voor het opbergen van bindspullen en – kenmerkend voor de zorgvuldighheid van een binder- een metalen voetje waar een lakflesje in gezet werd zodat het niet kon omkieperen.

GERT MET EEN VAN ZIJN CREATIES, DE SCHEPNETHOUDER

HOUDER LAKPOTJE


Zoals Gert toelicht kan dat alleen maar ontstaan zijn nadat ooit een flesje was omgekieperd en hij een oplossing zocht om dat voortaan te voorkomen. En zo komen we bij de aanpak van Gert zelf. Zijn eerste impuls als hij iets nodig heeft of iets mist of als hij een probleem ervaart, is niet om naar de winkel of het internet te gaan; hij vraagt zich af hoe hij zelf met eigen hoofd en handen de oplossing kan realiseren voor zijn vraag of probleem. De ervaring heeft inmiddels geleerd dat dat vaak ook nog eens een duurzame en vaak goedkope oplossing kan zijn. Gert laat mij een aantal voorbeelden zien en ik herken bij het eerste vooorbeeld al direct het probleem dat hij heeft willen oplossen, en dat ook gelukt is.

Met name als wij vliegvissers gaan vissen op wintervoorn, vissen we in diep water in havens en vissen we de bodem af, tergend langzaam de vlieg binnen strippend. Daarbij gebruik je een beetverklikker die aan de lijn wordt bevestigd en die ook nog moet kunnen schuiven om op verschillende dieptes te kunnen vissen. Vrijwel alle goede beetverklikkers kosten rond de anderhalve euro per stuk. En alle vliegvissers hebben meegemaakt dat die dingen te vaak van je lijn afvallen tijdens het werpen. Gert heeft nu als oplossing dat hij gebruik maakt van een rond staafje foam van 15 mm lang en 4 mm dik (we kennen dat ook als booby-foam). Door het midden van dat staafje foam, in de lengterichting, schuift hij een hol pijpje ook van 15 mm lang (een stukje van een wattenstaafje, dat is hol en weegt niks). Hij bevestigt het geheel door de leader of tip van de vliegenlijn door het wattenstaafpijpje te halen. Om het te blokkeren op de juiste plek trekt hij een stukje top-elastiek (of metselaarselastiek) door het wattenstaafje. Klaar is Kees. Toen ik vroeg hoe je dat elastiek door het wattenstaatje kon krijgen (het buisje is maar een halve mm wijd) vertelde Gert dat hij daarvoor ook iets had gemaakt: een elastiektrekker: een houten kraal als handvat en daar aan vast een stuk draad dat gebruikt wordt voor het maken van sieraden. Vouw de draad dubbel, duw het door het buisje, elastiek tussen de draad en weer terugtrekken door het buisje.

EEN ZELFBOUW BEETVERKLIKKER

Gert maakt ook zijn eigen leaders geheel zoals hij ze hebben wil. Niet een paar stukjes draad aan elkaar geknoopt met een bloedknoop. Nee, hij maakt getwijnde leaders. En ik heb eerder een demo gezien in het clubhuis van de GHV, ik kan u garanderen dat het twijnen nog steeds een oud ambacht is, zeker als je leaders uit 1 stuk maakt met een verlopende dikte van 24/00 naar 12/00. Een vakkundig werkje. Van een schepnet (pannet) met schroefdraad, dat oorspronkelijk hoorde bij een uitschuifbare steel, maakkte hij een net dat bij het waden gebruikt kan worden: een parapluhandvat werd voorzien van schroefdraad waar het net ingedraaid kan worden. Twee toepassingen vooor hetzelfde net.

DROOGMOLEN

Ook op het gebied van vliegbinden lost Gert zijn problemen effectief op. Het drogen van de lak of tweecomponenten lak waar vliegen mee zijn afgelakt als ze klaar zijn, gebeurt bij de meeste vliegvissers op een stukje foam. Dat kan natuurlijk, maar wil je perfecte ronde gelakte kopjes aan je vliegen hebben (en dat wil Gert, zoals u zult begrijpen) dan is een droogmolentje het beste middel. Dat draait langzaam rond en de lak verspreidt zich gelijkmatig over de kop van de vlieg. Gert maakt dat van een lamp, zo-een waar van die kunsstof sprieten uitsteken die steeds van kleur verande-

ren. Daar haalde hij het motortje uit. Bij radio Twente (DH) kocht hij een kastje om het in te bouwen en op zijn werk vond hij een paar metalen schijfjes bij het afval van de metaalbewerking. Een asje kon hij zelf maken en toen alles in elkaar zat stond er een perfect werkend droogmolentje. Hij doet het nog steeds zag ik.

We waren inmiddels lekker op dreef. Gert liet me twee gebruikte haspels voor lasdraad zien waar hij zijn vliegenlijnen opwindt om ze te reinigen. Vanwege de grote diameter, zodat je de lijn er mooi op kunt spoelen.

LASDRAADSPOELEN VOOR DE LIJNEN

Hij maakt ook van een dop van een spuitbus een doosje waar een magneet in zit, speldt dat doosje op je vliegvisjack en je raakt nooit meer de vliegen zonder weerhaak kwijt (die vallen nl. altijd van de gangbare vliegenpads af). Hij toont me tot slot nog een apparaat om aan de waterkant een CUPJE OM WEERHAALOZE vlieg aan je lijn te knopen VLIEGEN OP TE BEWAREN met de Davy knot, een zeer betrouwbare knoop. Hij gebruikt daar een zgn ”hackle plier” voor, een totaal andere toepassing dan waar dat ding voor bedoeld is, namelijk om veren vast te pakken bij het binden. Gert herkent de extra toepassingsmogelijkheid en doet dat dan ook. Gert heeft me een boeiend aspect van het vliegvissen laten zien. Een kant die je niet veel ziet in een milieu waar de creativiteit meestal gevonden wordt in het binden van vliegen. Gert toont dat de creativiteit verder kan gaan.

Chris van Elk


18

BELLYBOATEN – DE UITRUSTING

In ons vorige clubblad stond een artikel van mijn hand over de beleving van het vissen in een bellyboat. Kort samengevat: dicht op het water en dus ook de de vis, en lekker actief bezig; goed voor je conditie, je komt op plekken waar je vanaf de kant nooit kan komen en de uitrusting neemt niet al te veel opslagruimte in beslag (gemakkelijk in de auto te vervoeren), in vergelijking met een echte boot. Beperkingen van het vissen vanuit de bellyboat zijn er ook. Trollen is niet mogelijk en er zijn geen hele grote afstanden af te leggen. Het te water gaan kan alleen in maximaal kniediep water. Vind je dit zeer belangrijk, overweeg dan is een trapkayak. Dit artikel geef ik informatie over de uitrusting. Te beginnen met het belangrijkste attribuut: de bellyboat.

DE BELLyBOAT

Deze zijn er in vele soorten, maten en prijzen. Echter in mijn ogen zijn er een 3-tal belangrijke zaken om rekening mee te houden: 1.Het te moeten dragen gewicht 2.V-vormig en high & dry 3.Losse bladders (binnenband) of tubeless?

Bellyboats kunnen een maximum aan gewicht dragen. Zeker belangrijk voor de zwaargewichten onder ons. Heb je net als ik, in vroegere dagen, last van zware botten en veel geïnvesteerd in lekker eten & drinken dan heb je baat bij een bellyboat met een hoog drijfvermogen. Bij een v-vormig model (achterkant loopt in een punt omhoog) is het manoeuvreren van de bellyboat makkelijk, net als catamaran modellen (dankzij hoog drijfvermogen) en je zit automatisch ook iets hoger. High & dry betekent dat je zitting net boven het water ligt en je dus als het ware niet in het water zit. Het water komt tot je knieën. Hierdoor ben je dus wat ‘droger’ en zeker in de winter maakt dat veel verschil. Het materiaal van de bellyboat is verschillend. Het is vaak een binnenband (bladder) in een hoes van polyester. Vaak heb je 2 aparte bladders die je moet opblazen. Daarnaast heb je de zfn. ‘tubeless’ modellen. Dit zijn bellyboats van PVC (zodiac rubberboot) die dus geen binnenband hebben en deze gaan dus minder gauw lek in vergelijking met bellyboats met een bladder. Prijskaartje is ook wat hoger. Zou je willen beginnen met bellyboa-

• Neopreen ten en ben je om zoek naar een instap• PVC model, dan heeft de firma Ron ThompNeopreen houdt je warm. Vis je in de son een model van ruim €100,-. herfst / winter onder de 10 graden dan Daarnaast voor iets grotere beurs, ontkom je niet aan een neopreen maar meer kwaliteit kijk eens naar de waadpak. Ga voor 4 of 5 mm dikte. High & Dry’s van Mac Fishing, Berkley, Neem een waadpak waarbij de laarzen Guideline Drifter en Outcast. De tube‘vastgelijmd’ zijn. Dit is less bellyboats MIJN ADVIES: GA EENS EEN DAGJE MEEhebben mijn ook meteen een nadeel. DOEN MET EEN BELLyBOAT CLINIC (ROBERT voorkeur in Als het waadpak door GROOTENBOER’S BELLyBOATTRIP.NL). HIER slijtage kapot gaat dan verband met LEER JE DE BASIS VAN HET BELLyBOATEN. het ontbreken gebeurd dat heel vaak bij van bladders de aanhechting met de en het hoge drijfvermogen. Zelf ben ik laars. Spro en DAM hebben een prima zeer te spreken van de rode ‘Ferrari’ neopreen waadpak voor nog geen onder de bellyboats; de Mac Fishing €100,- in hun assortiment. Als maat Adventure. Maar ook Floatmaster kies je altijd 1 maat groter dan je heeft prima tubeless bellyboats in het schoenmaat. Aangezien je ook warme / assortiment. En deze tubeless hebben dikke sokken aan wilt doen èn je nog ook roeispanen. Deze gebruik ik nauwel in de laars wilt passen. welijks, maar mocht je een zwemlies PVC pakken zijn dun en voldoen in de verliezen dan kan je met je roeispanen lente en zomer; watertemperatuur terugkomen. Mijn advies: ga eens een vanaf een graad of 14 a 15. Echter, ik dagje meedoen met een bellyboat clizelf gebruik ook in de zomer mijn nenic (Robert Grootenboer’s bellyboattrip.nl). Hier leer je de basis van het bellyboaten. Als je het echt leuk vind overweeg dan de eigen aanschaf. Afhankelijk van je portemonnee; kies een instapmodel of bijv. een tubeless model. 

DE UITRUSTING

REDDINGSVEST Ten eerste, heel erg belangrijk!, veiligheid. Investeer in een goede zelf opblaasbare reddingsvest. Minimaal 275N. Dit type reddingsvest geeft genoeg drijfvermogen inclusief hoofd boven water als je ook je waadpak en onderkleding aan hebt. Prima merken zijn Besto en Secumar. WAADPAK De belangrijkste eigenschap is dat je natuurlijk droog moet blijven. 2 type waadpakken:

MOOIE SNOEKBAARS OP HET HARINGVLIET


opreen waadpak. Op de kant is het wel zweten maar eenmaal op het water koel je wel iets af.

ZWEMVLIEZEN Om te ‘varen’ heb je zwemvliezen nodig, oftewel flippers. Je hebt grote en kleine uitvoeringen. De kleine uitvoering, de duckfin modellen, zou ik zeker niet nemen. Ga voor grote soepele flippers. Hiermee verplaats je meer water, zet je meer kracht en ben je daarmee sneller. Kies voor een model met een open hiel (verstelbare snelclips) aangezien je laars van je waadpak er in moet. Belangrijk is om je flippers te zekeren. Ik heb een touwtje gemaakt aan de snelclip en die zit strak om mijn laars heen. Mocht ik 1 flipper verliezen dan heb ik goede kans dat hij nog aan mijn laars blijft hangen. Flipperen met maar 1 zwemvlies is helaas onmogelijk. Kijk eens bij een (online) winkel gespecialiseerd in duikersspullen. Zelf heb ik de lange zwemvliezen van Mac Fishing.

ONDERKLEDING Heel belangrijk bij het vissen in de kou. Regel: beter meerdere dunne laagjes dan 1 dikke laag. Trek nooit een spijkerbroek onder je waadpak aan. Door het flipperen gaat dat schuren aan de binnenkant van je knieën. Ik zelf trek in de winter thermo ondergoed aan onder een joggingbroek en zomers alleen mijn joggingbroek. Daarnaast natuurlijk thermo sokken. Ook op mijn thermokleding bezuinig ik niet meer. Het heeft mij in de winter vistijd gekost door al na een paar uur te stoppen omdat ik mijn tenen niet meer voelde van de kou. Krijg je het eenmaal koud dan vis je gewoonweg niet meer lekker, ook als je aardig aan het vangen bent. Ik heb nu thermokleding van Simms (Merinowol) en daarnaast warmte-inlegzooltjes. Over mijn waadpak heb ik een warme fleecetrui en een water- en winddichte dikke jas. Aangezien je warmte via je hoofd verliest altijd een warme fleecemuts op. ftewel, als een eskimo op het water zitten.

OVERIGE ACCESSOIRES

Dit zijn accessoires om je bellyboat mee te ‘verrijken’.

DIEPTEMETER Ga ik verticalen op snoekbaars dan is de dieptemeter onontbeerlijk. Op inKLEINE SNOEKBAARS OP DE DROPSHOT

BB BINCKHORST

ternet kan je vele constructies vinden hoe de dieptemeter en transducer op je bellyboat te bevestigen. Op mijn PVC bellyboat maak ik gebruik van onderdelen van het merk Scotty om mijn dieptemeter te bevestigen op hun ‘mounts’. Ook hebben zij onderdelen om door middel van spanbandjes de transducer aan de onderkant van je drijver te monteren. Ik zelf heb een eigen constructie gemaakt van ‘fiets spinnen’ aan een hardhouten plaatje waarop mijn transducer vast zit. Hengelsteunen en hengelkokers Altijd handig als je even een break neemt om of als met 2 hengels gaat vissen. De bijhengel in de steun met hieraan een shad op een loodkop of dropshotmontage die je lekker over de bodem laat stuiteren. Ook heb ik achterop de bellyboat een krat met hieraan een 2 tal hengelkokers zodat ik dus ook meerdere hengels mee kan nemen.

WATERDICHTE TAS Ik heb altijd een waterdichte tas bij me. Hierin zit mijn eten en drinken, WC papier, evt. extra kleding enz. Ga eens Googlen en je ziet de meest fantastisch creaties met PVC buizen, spanbandjes enz. Mensen die een tafeltje gemaakt hebben, om je kunstaas

op te leggen tot een houder voor je koffiebeker. En tegenwoordig heeft men ook al steunen voor je videocameraatje, aangezien we graag de aanbeten en vangsten op film willen vastleggen. Zoals je kan lezen heb je dus een hele uitrusting voor je ‘slagschip’ op het water. Hoe zit het dan met de prijs? Samengevat wat richtprijzen: - Bellyboat € 120,00 - € 575,00 - Reddingsvest €120,00 - Waadpak neopreen 4 à 5 mm: € 80,00 - Zwemvliezen €60,00 - €80,00 - Accessoires: hengelsteun en steun voor fishfinder: € 100,00 Niet meegerekend: de fishfinder zelf Wil je je visserij verrijken? Dan is het vissen vanuit een bellyboat zeker een optie. Nergens zit je zo dicht op het water en kom je op plekken waar je vanaf de kant niet kan komen. Wil je meer weten over het vissen vanuit de bellyboat dan kan je altijd je vragen aan mij stellen via roofvisafdeling@ghvdenhaag.nl. Tevens hierbij een oproep aan kayakvissers om ook in de pen te klimmen om de ervaring met het vissen vanuit een kayak te delen. Tot flippers! Haakon Nadorp


INGESTUURDE VANGST

20

Op een vroege zondagochtend ben ik met m'n beste maat gaan vissen op snoek in de omgeving van Oude Leede. Na eerder al nieuw visaas gekocht te hebben en een nieuwe lijn op de molen hebben laten spoelen zijn we de bewuste zondagochtend 07:00 de auto ingestapt en richting het viswater gereden. Bij aankomst eerst wat mooie spots in de omgeving bekeken, op zoek naar de mooiste. En ja hoor de spot is gevonden! Het was goed koud die ochtend en de dauw en mist waren schitterend om te zien boven het landschap en het water. Maar we kwamen om te vissen. Na 10 min en een aantal keer inwerpen met de nieuw gekochte shad was het raak! Een mooi snoek van ongeveer 70 cm! Zie het resultaat op de foto!

Een kennis vertelde mij: 'die foto moet je opsturen naar GHV en wie weet kom je met deze schitterende foto in het blad van GHV Nieuwslijn.....'. Waarvan akte!

Met vriendelijke groet,

SNOEK GEVANGEN OUDE LEEDE

Walter Voll

Ve r t

e d w ro u

ti a c lo

Uw adres voor al uw Karper, Witvis, Roofvis, Vliegvis en Zeevis materiaal

e

e w u e Ni

2 m 0 25

!

ke wi n

l

te o r G

Openingstijden ma t/m vr 06.00 t/m 18.00 ! ! ! ! ! !! za 06.00 t/m 17.00 ! ! ! ! ! !! zo 06.00 t/m 10.00

sor s a r

t

t n e im

***Nieuw*** Carp-Corner

Bezoek onze website op www.albatroshengelsport.nl Dr. Lelykade 70, 2583 CM, Den Haag 070-3556013


KORTING OP DE CONTRIBUTIE VOOR HOUDERS OOIEVAARSPAS EN ZOETERMEERPAS Indien u in 2017 in het bezit van een ooievaarspas bent, kunt u weer 50% korting op de GHV-contributie van de gemeente terugkrijgen. Hiervoor moet de ooievaarspas opnieuw worden gescand.

In 2017 kan dat op de volgende zaterdagmiddagen van 14:00 tot 15:30 uur: 21 januari, 25 februari, 25 maart en 22 april 2017 in het GHV clubhuis, de Topstek, Madesteinweg 34, Den Haag.

Behalve een geldige ooievaarspas moet ook de VISpas 2017 kunnen worden getoond en hebben wij een bankrekeningnummer nodig waarop de korting kan worden teruggestort.

Ook voor de houders van een Zoetermeerpas 2017 is korting op de contributie tot maximaal â‚Ź 60 mogelijk. Hiervoor moet u de Voordeelcheque 3/4 voor korting op lidmaatschap verenigingen sturen naar onze postbus: GHV, Postbus 32318, 2503 AA Den Haag.

Vermeld hierbij uw naam, voorletters, adres en VISpasnummer en niet te vergeten uw bankrekeningnummer waarop wij de korting kunnen uitbetalen. Voorwaarde is dat uw wel eerst uw verenigingscontributie heeft betaald!

De penningmeester, Frans Kuijper


22

AFDELING VWP BOOTJESVISDAG 2016

Dit jaar was onze afdelingsbootjesvisdag op 1 oktober. Locatie Het Brielse Meer. De aardige man ter plekke bij de bootjesverhuur/ trailer had de koffie al klaar staan.

Om 7:30 gingen er zeven bootjes te water. De nieuwe boot van Gerrit lag als eerste in het water. De hele ochtend werd er niks gevangen. Iedereen bleef maar wisselen van kunstaas. Alles werd geprobeerd. Ook doodaas aan de fireball bracht geen vis in de boot. Begin van de middag was het ook nog niks. Alles werd geprobeerd, opnieuw. Maar het bleef een taaie dag. Na de middag werd eindelijk de eerste snoek gevangen, in de boot van Gerrit. Een mooie snoek van 80cm. Vlak daar na kreeg Jasper een hele harde beuk op zijn hengel. Na zes harde runs was ook die binnen. Een dikke snoek van 105 cm. Zij werd gevangen op een triple devil. Na een paar foto’s ging ze weer terug. Weer vlak daarna werd er weer een snoek van ongeveer 80 cm gevangen door Gerrit. Verder waren er nog 2 baarsjes gevangen.

En in het laatste kwartier riep Jurgen die in Jasper’s boot zat: ‘ik zit vast!’ Na de motor stil gelegen te hebben, zag mijn vader dat de hengel bewoog. Na een iets minder harde dril als de snoek van Jasper hadden ze hem binnen. De snoek kon een kleine rapala niet weerstaan. Deze snoek was precies 100 cm. Na afloop bleek dat vader en zoon de praktijkdag hadden gewonnen, niet gek met twee meters. Het was voor hun beiden ook hun eerste meter snoek. Na het slotwoord van Wilbert en de prijsuitreiking, gingen wij weer blij naar huis na een mooie visdag.

DE 7E JEUGD ROOFVISCURSUS IN GOUDA

Eindelijk, de 7e jeugd roofviscursus gaat beginnen. Deze keer hebben we alle jeugdleden vooraf een brief gestuurd met tekst en uitleg, Ook is direct aangegeven dat we hulpouders zochten voor een stukje veiligheid/extra handen tijdens de praktijkavonden. Gelukkig bleek dat het ook dit jaar geen probleem was om voldoende vrijwilligers te vinden, heel fijn. WILBERT MOSTERT LEGT UIT

AVOND 1 THEORIE OVER HET SNOEKEN We begonnen met het voorstelrondje en met kijken wat de ervaring is binnen de groep van 9 jeugdige enthousiastelingen. Wie hebben er al eens snoek gevangen? Dit jaar waren er een paar jongens met weinig tot geen ervaring. Maar ook; wat is er al een kennis in de groep! Internet en de filmpjes van VIStv doen echt wonderen. Sommigen zijn net twee turven hoog

en kunnen al een heel verhaal vertellen. Anderen zitten stil te genieten en aandachtig te luisteren. Enkelen babbelen de hele avond door. Bijzonder leuk is de wisselwerking tussen de begeleiders en de groep, deze theorieavond. We hadden helaas geen tijd meer voor de dvd van Rovers waar Wim Rusky de polder in gaat en wat uitleg geeft…

Tijdens de theorie avond hadden we het over; • Welke vissoorten hebben we hier in NL • Biologie • Materiaal • Technieken • Stekken • Van aanslaan tot terugzetten (zoals kieuwgreep, onthaken, meten en foto) • Jeugd – vispas • Omgaan met de natuur • Gesloten seizoen Ze kregen allemaal een dikke 10 voor de theorie.


Van te voren gezegd; we gaan vis vangen. Nog nooit mee gemaakt dat we niks hadden gevangen. Gevaarlijk; 1 keer moet de 1e keer zijn. Want… niks gevangen. AVOND 3 DE BONTE AVOND!!!!! De laatste avond was het tijd om de theorie nogmaals in de praktijk uit te voeren.

DE SNOEK

OP EEN ONT-

HAAKMAT

AVOND 2 PRAKTIJK We hadden zeker een mooie dag om te gaan vissen. Alle kids gingen gelijk op pad met begeleider en hulpouders: richting het stroomkanaal waar we de ruimte hebben om te gooien en zeker kans maken op snoek/snoekbaars en baars.

Met 9 kids (sommige begeleiders namen hun eigen zoon ook mee) gingen we rond het Goudse Hout vissen. Wat een feest met deze jongens! Dit jaar was er niet gemaaid in en heel veel kroos rondom het Goudse Hout. Wat onze plekken beperkt maakte. De begeleiders waren John, Jan en Wilbert. Een groepje met weinig tot veel ervaring en kennis. Op de weg richting de Achterwillens zagen we alleen maar hoog gras en brandnetels. Bij de brug was er een stukje open. Dus stonden we met z’n allen op die ene plek. Dat werkte niet en liepen we verder.

Bij de Achterwillens was het deze keer beperkt met gooien. Met deze temperaturen is het niet fijn vissen en vooral niet op snoek (hoge watertemperatuur). Alle kinderen hebben wel een keer `bijna` beet of hadden er een vis er aan. John, onze ervaren begeleider wilde me deze cursus wel even helpen. Nadat 12 personen op de brug stonden te gooien. Kreeg John nadat de rust was weer gekeerd een volger. Helaas niet happen. Vlak voor het einde probeerde het John nog even aan de andere kant van de brug. Daar lag veel kroos. “Hebbus, ik heb snoek”. Alle kids en ouders kwamen kijken hoe John het gevecht won. Onthakingsmat nat gemaakt. Snoek uit het water gepakt en onthaakt. Wie durft er de kieuwgreep? “IKKE, IKKE”. Ok, snel even proberen en de snoek gauw terug met zulke warme avonden. Na afloop kregen de jongens een Planobox en roofvisblad Rovers, plus werphengeldiploma van Sport visserij Nederland . We willen ROB BREMER (Rob, je bent TOP, je staat er altijd weer voor de jeugd, voor de hele VWP trouwens) en de afd. VWP bedanken voor de versnapering elke avond weer. We kunnen met zijn allen terugkijken op een zeer geslaagde jeugd roofviscursus.

Als laatste maar zeker niet onbelangrijk willen we een aantal personen bedanken: Alle begeleiders/ouders/verzorgers voor de aanwezigheid. Roofvisblad Rovers, Sportvisserij Nederland en de Afd. VWP bedankt voor jullie sponsoring. DE KIEUWGREEP

Namens de jeugd begeleiders: Wilbert Mostert.

GOED ZO, LANGS DE KIEUW NAAR BINNEN EN GOED VASTKLEMMEN

EN ZO HOUDT JE HEM DUS VAST


24

VISMIGRATIE DOOR EEUWENOUDE LANDSCHEIDING

VISPASSAGE VOLGENS HET BEKKEN PRINCIPE De landscheiding tussen Delfland en Rijnland, is in de dertiende eeuw door Graaf Floris V ingesteld, een grens én tegelijkertijd waterkering. Deze waterkering was nodig vanwege het hogere waterpeil in het gebied van Rijnland. Een stevige dijk was noodzakelijk om te voorkomen dat water uit het gebied van Rijnland in Delfland wateroverlast zou geven. Het polderpeil in Rijnland was namelijk gemiddeld ongeveer 1 meter hoger dan dat in Delfland. Tegenwoordig is het zgn. boezempeil in Delfland juist hoger dan het boezempeil in Rijnland. De landscheiding is dus eeuwenlang een waterkering tussen Delfland en Rijnland geweest, waar – behalve bij de sluizen van Leidschendam – geen druppel water doorheen kwam, laat staan dat er vis doorheen kon zwemmen. Onlangs is dat echter toch mogelijk geworden. POLDER MARIAHOEVE De wijk Mariahoeve in Den Haag ligt in een heuse polder, d.w.z. een door waterkeringen omgeven gebied waar het water wordt weggemalen om het gebied droog te houden. Het waterpeil in Mariahoeve ligt dus lager dan het boezempeil van Delfland, het ligt ook lager dan het polderpeil van de aangrenzende Duivenvoordse en Veenzijdse Polder in Rijnland.

Het zuidelijke deel van Mariahoeve ter hoogte van de Schenk ligt in de Veenen Binckhorstpolder.

Deze polders liggen in een uithoek van de Oostboezem van Delfland waar de waterdoorstroming niet optimaal is. Dit gecombineerd met veel hoog opgroeiend hout in de wijk en dus ook veel bladafval en veel kroosvorming

zorgt ervoor dat de waterkwaliteit hier al jaren slecht is. Niet alleen de GHV, maar ook de wijkbewoners en de Volkstuindersvereniging Mariahoeve hebben hierover meermalen geklaagd bij de gemeente en bij het Hoogheemraadschap van Delfland.

VERBETERING DOORSTROMING Om de waterkwaliteit in Mariahoeve te verbeteren, heeft het hoogheemraadschap van Delfland samen met de gemeente Den Haag een aantal maatregelen gepland. Een van de maatregelen die Delfland zal aanpakken, is het verbeteren van de doorspoelmogelijkheden in de polder. Het aantal plekken waar water kan worden ingelaten wordt vergroot.

Een van die plekken is gelegen nabij de Landscheiding bij het Isabellaland / Margarethaland. Door een waterverbinding te maken met het naastliggende watersysteem van het Hoogheemraadschap van Rijnland kan water vanuit Rijnland worden ingelaten. KAARTOVERZICHT VISPASSAGES MARIAHOEVE


VISMIGRATIE Op de grens van de Landscheiding is inmiddels een klepstuw van 1 meter breed aangebracht waarmee gedurende de zomerperiode water vanuit Rijnland kan worden ingelaten. Het mooie hierbij is dat deze klepstuw ook nog eens vispasseerbaar is, waardoor de vismigratie in dit gedeelte van het watersysteem bevorderd wordt. Om de vismigratie ook tussen de verderop gelegen Schenk en de rest van de Veen-en Binckhorstpolder mogelijk te maken, moest er daarna nog een knelpunt worden aangepakt. Namelijk

een vaste stuw ter hoogte van het Margarethaland waar een peilverschil van toch zeker een halve meter moet worden overwonnen. Inmiddels is hier naast de stuw een prachtige vispassage - gebaseerd op het bekkenprincipe aangelegd. In kleine stapjes per waterbekken wordt het peilverschil langs de vaste stuw overbrugd en kan de vis van bekken naar bekken zwemmen.

Dit is een van de herstelmaatregelen om de doorspoeling in Mariahoeve te verbeteren. Ook voor de wateren zoals

bij de Vlaskamp en Robijnhorst midden in de polder Mariahoeve zijn nog stevige maatregelen nodig. Zuurstofmetingen uitgevoerd door vrijwilligers van onze commissie Haagse wateren hebben helaas daar ook de afgelopen zomer nog geen verbetering van de waterkwaliteit aangetoond. Namens de commissie Haagse wateren, Ton van der Spiegel

GROTE HOEVEELHEDEN VIS BIJ DE KLEPSTUW


EROP OF ERNAAST

26

Het tweede dat ik toe moet geven is dat ik niet echt een hoogwaardige technische visser ben Ik ben qua technieken niet echt een puzzelaar. Natuurlijk vang ik wel mijn vissen en misschien vinden anderen mij qua technieken wel heel vaardig?

COLUMN JOHN HOOGERVORST Meer vis vangen dan een ander is geluk, of zijn het de kleine verschillen die het doen? De eerlijkheid gebied mij alvast twee dingen toe te geven; de eerste is dat ik niet graag alleen vis. Ondanks dat ik er de voordelen van kan inzien. Je kan zelf bepalen hoe laat je gaat vissen, waar je gaat en hoe lang je gaat vissen. En het grootste voordeel wat het egoïstische stukje in mij kan zeggen is: ‘je hoeft niet te delen’. Toch wegen de voordelen van het samen met een vismaat vissen zwaarder dan het eerder aangehaalde voordeel. Immers met zijn tweeën leer je meer, is het gezelliger en mocht het nodig zijn, is er altijd een extra handje als hulp. Er is wat te delen!

DAT WAS ER ééN VAN EROP

Toch knaagt er af en toe iets. En dat is het gegeven dat een van de twee vissers vaak meer of zelf alles vangt, hoewel de verschillen in aanpak als voer en de eindmontage nagenoeg gelijk lijken te zijn. Er lijkt zelfs geen direct verschil te zijn tussen de stekken. Voorbeeld van enkele jaren terug. Mijn hersens stonden ingesteld op grote brasem van boven de 4 kilo. Dus samen met een maat afgesproken. Voor de gezelligheid zaten we vlak bij elkaar en het aas lag enkele meters van elkaar in het water. Die dag zat ik ernaast. Ik ving niks, nada, geen schub. Mijn maat eindigde met 10 vissen. En die tiende vis ving hij van mijn stek nadat we hengels hadden geruild. Geluk? Of zat het verschil in de onderlijn. Hij met 18.00 en ik met 20.00. Ja dat kleine verschil zat in mijn geheugen. Ander uitstapje, het vissen op karper met een andere maat. Hij bleef liever net zolang zijn aas inwerpen dat het naar zijn zin perfect lag. Ik deed dit niet en nam met wat minder genoegen. Immers al dat geplons moet toch vis verjagen? Uiteindelijk leverde zijn perfectie meer vis op. De angst voor geplons en vis verjagen is klaarblijkelijk ondergeschikt aan de

perfectie . Het lijkt weer verwaarloosbaar, maar ik vergat het niet.

Dezelfde ervaringen met zeelten, snoeken en snoekbaarzen. Noem maar een vissoort er was altijd wel een verschil in vangsten. De een ving veel en de ander wat minder. Soms was ik de gelukkige en soms de ander. Dagen met een gelijke eindstand komen echt minder voor. Maar altijd bleken er wel een paar kleine verschillen in aanpak en uitvoering. En als ik het zelf niet ontdek is er altijd wel wat te leren van de vismaat. Tot slot het voorjaar van dit jaar. Weer eens, na een paar jaar, een poging op grote brasem. Ondertussen wel de ogen en oren opengehouden. Dus extra gelet op de kleine dingen. Voer met een hoog gehalte aan gemalen pellets en vismeel. Dit omdat e.e.a. tegenwoordig massaal door karpervissers gebruikt wordt. Dunne onderlijn en kleine haak. Als aas een uitgebalanceerd mini boilietje. De lijn geclipt zodat zelfs ik bijna iedere worp op dezelfde plek kan werpen. Liever een extra plons en goed geplaatst dan er net naast. De vismaat pakte het, in mijn ogen, allemaal net wat grover aan. Die avond ving ik twee superbrasems. Geluk, of waren het de kleine verschillen die het deden? Tot slot, dit voorjaar ving de brasemmaat ook nog mooie vissen, maar toen was ‘ie alleen…

DETAILS DIE ER TOE DOEN


Ripselaan 3, 2375 NA Rijpwetering


PADDY HENGELSPORT

Van de Wateringelaan 1b - 2274 CA Voorburg - Telefoon 070-3873831 Email: info@paddyhengelsport.nl

Internet: www.paddyhengelsport.nl 24/7 online webshop Roofvissen Zeevissen Witvissen Karpervissen Vers zeeaas op voorraad

Wij zijn dealer van:

Avid Carp, B.T.C., Carp Collector, DAM, Daiwa, Drennan, Enterprise Tackle, Evezet, Fox, Fox Rage, Grauvell, KGB Baits, Korda, Korum, Kryston, MAD, Marcel van den Eynde, Martin SB, Matrix, Midnight Moon, Nash, Nutrabaits, Preston, Proline, Rapala, River2sea, Rozemeijer, Salmo, Salmon, Sanger, Savage Gear, Shimano, Solar, Sonubaits, Spro, Strategy, Sticky Baits, The Force, Trakker, Wychwood, X-line.

Paddy Hengelsport heet u van harte welkom in onze winkel !

Paddy Hengelsport dĂŠ meest gesorteerde speciaalzaak in uw regio.

Nieuwslijn december 2016  

In deze nieuwslijn vindt u o.a.: Uitnodiging extra ledenvergadering op 11 januari 2017 Ook jij kan te ver gaan (Ed Stoop) Spiegelkarperproj...

Nieuwslijn december 2016  

In deze nieuwslijn vindt u o.a.: Uitnodiging extra ledenvergadering op 11 januari 2017 Ook jij kan te ver gaan (Ed Stoop) Spiegelkarperproj...