Page 1

Grovako

NIJMEGEN vof

Technical Service Technical Service

o Engineering 2D & 3D

o Trouble-shooting

o Projecten o Levering technische componenten

en verder nog:

o Scannen & Plotten

o Technische ondersteuning

o Digitaliseren & Vectoriseren

o Storingsanalyse

o Tekeningen beheer


Colofon Teksten: Paul van Koolwijk Lay-out: Ger van Koolwijk Omslag: Ger van Koolwijk Druk: Vakodrukwerk Wijchen Bronnen afbeeldingen: Sappi Nijmegen afb. 1 Grovako Nijmegen afb. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 SKF Nederland afb. 6 Š Grovako Nijmegen vof, 2013. Š SKF-logo, SKF @ptitude Analyst, SKF TKSA 60 zijn handelsmerken van SKF Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welke andere wijze dan ook en evenmin in een retrieval systeem worden opgeslagen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Grovako Nijmegen vof en/of haar klanten/leveranciers.


Grovako Nijmegen brochure 2014 / pg. 1

Wie zijn wij? In deze brochure vindt u meer informatie over de diensten die Grovako Nijmegen vof kan leveren. Wij zijn een technisch bureau gevestigd in industriegebied Bijsterhuizen in het Gelderse Wijchen . Ons bedrijf houdt zich bezig met engineeringsopdrachten en innovatieprojecten voor andere bedrijven die daar zelf niet voldoende capaciteit voor hebben. Daarnaast kunnen wij voor u ook andere technische werkzaamheden uitvoeren, zoals de werkvoorbereiding voor een productieafdeling of technische dienst. Wij kunnen een totaalpakket leveren waarbij wij projecten van A tot Z regelen, van tekenen, ontwikkelen en (laten) bouwen van prototypes. Grovako Nijmegen werd in 1993 opgericht door G.H. van Koolwijk, na beĂŤindiging van een (langdurig) dienstverband bij de Technische Dienst van een papierfabriek.

Kennis van de markt en contacten met diverse leveranciers en toeleveringsbedrijven werden verder benut. Desalniettemin, een aantal maanden daarna werden de contacten met de eerder genoemde papierfabriek min of meer hersteld door middel van inhuur. In het begin voor enkele uren per week, langzaam uitgebreid tot een weer intensiever contact. Tot eind 2011 zijn deze contacten in stand gebleven. Daarna zijn de werkzaamheden - met enige begeleiding - over genomen door zijn zoon. Sinds zomer 2010 is P.H.T. van Koolwijk fulltime werkzaam voor Grovako Nijmegen en is het bedrijf omgezet naar een vof met twee eigenaren. Onze werkzaamheden zijn we sindsdien aan het uitbreiden en met name op technisch vlak. We zijn gestart met het werken met Autodesk Inventor (3D) als uitbreiding op onze teken- en engineeringswerkzaamheden.

Wat vindt u allemaal in deze brochure: Wie zijn wij? .................................................................................................................................................................. 1 Engineering 2D .......................................................................................................................................................... 2 Engineering 3D .......................................................................................................................................................... 3 Digitaliseren en vectoriseren ........................................................................................................................... 4 Beheren tekeningenbestand ............................................................................................................................ 4 Storingsanalyses ...................................................................................................................................................... 5 Overige technische diensten ........................................................................................................................... 7 Diverse grafische diensten ................................................................................................................................ 8 Wij zijn - VCA-VOL gecertificeerd - dealer van WiseImage software Wij hebben diverse cursussen gevolgd bij: - SKF: Lageranalyse en metingen. - TEC Cad CollegE: AutoCAD en Inventor. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie, een kennismaking of een vrijblijvende offerte: Grovako Nijmegen vof Bijsterhuizen21-34 6604 LG Wijchen Tel: 024-355 24 55 Fax: 024-343 00 34 WTB-projecten: 06-48 713 007 E-mail: info@grovako.nl Website: www.grovako.nl


Grovako Nijmegen brochure 2013 / pg. 2

Engineering 2D Technisch tekenen met de computer (CAD = Computer Aided Design) is tegenwoordig niet meer weg te denken uit de wereld van de techniek. Veel bedrijven werken al jaren

voornamelijk met 2D-tekenpakketten. Van simpele snijtekeningen tot volledige samenstellingen. En van flowsheets tot plattegronden. Alles kan worden getekend met enkele klikken van de muis.

Afb. 1 Voorbeeld van een plattegrond waarin een brandweer aanvalsplan is gemaakt, met daarin alle brandbeveiligingsvoorzieningen volgens de geldende normen.

* *

Los bijleveren: Aluminium plaat 410x475 mm, dik 1 mm

410 480

170 30

80 30

A

A- 5:1

Strip 25x1 mm

17

Frame van gelijkzijdig hoeklijn, koudgewalst, 30x30x3

5

*

*

Tekeningen worden aangeleverd in de formaten DWG, DXF en DWG. Snijtekeningen maken in DXF die direct door snijbedrijven kunnen worden verwerkt op hun machines. Complete werktekeningen voor uw werkplaats, zowel voor de draaierij als de laswerkplaats. Tekeningen maken vanaf een dooru aangeleverde schets of model. Construeren/engineeren van nieuwe producten naar de door u gestelde specificaties.

10

*

Omdat wij ook begrijpen hoe belangrijk standaardisatie is binnen een bedrijf, kunnen wij werken met uw huisstijl. U hoeft daarvoor alleen maar uw templates (kaders, etc.) naar ons op te sturen in DWG of DXF. Wij zorgen er dan voor dat het aan u geleverde tekeningenpakket volledig voldoet aan de eisen binnen uw bedrijf.

490

Grovako Nijmegen maakt o.a. gebruik van AutoCAD, één van de bekendste 2D-tekenpakketten die op de markt te koop zijn. Op gebied van 2D-tekenwerk kan Grovako u onder andere bieden:

Strip 25x1 mm

250

aant. pos.

benaming

materiaal

Deze tekening vervangt:

Afb. 2 Voorbeeld van een template

Lett.

Schaal: Getekend: Gecontr.: Gezien: Firma: Doc.nr.: Datum Par. TPLNR:

Omschrijving Wijzigingen Deze tekening, tijdelijk door ons afgestaan voor een bepaald doel blijft ons eigendom. Ieder afwijkend gebruik is onrechtmatig.

Datum

Formaat

A3

opmerkingen

norm

div.


Grovako Nijmegen brochure 2013 / pg. 3

Engineering 3D De laatste jaren wordt het 2D-tekenen steeds meer verdrongen door 3D. Met de moderne 3D-tekenpakketten kan alles ruimtelijk worden gemodelleerd, van een simpel onderdeel tot een complete samenstelling.

Van gedraaide assen tot complete plaatconstructies. Vanaf een 3D-model is het slechts een kleine stap naar een werktekening in 2D. Tevens kan een 3D-model gebruikt worden als presentatiemateriaal op foto of een film.

Afb. 3 Een volledig in 3D uitgewerkt werkbordes voor het op hoogte werken bij een papiermachine. Het frame is gemaakt met behulp van de optie Frame Generator van Inventor.

Afb. 4 Een volledig in 3D getekende filterbehuizing.

Werken met een 3D-pakket heeft een aantal voordelen:

Op gebied van 3D-tekenwerk kunnen wij u als klant het volgende bieden:

* Conflicten tussen diverse onderdelen in een samenstelling, met name bij bewegende delen, zijn veel gemakkelijker te ontdekken dan in een 2D-tekening. * Bewegingen zijn te simuleren en op film vast te leggen voor bijvoorbeeld presentaties. * Bij de werktekeningen ontstaat nooit het probleem dat in ĂŠĂŠn van de aanzichten een lijntje wordt vergeten, aangezien het programma zelf aanzichten genereert. Dit is vooral bij complexe onderdelen erg handig. * Wanneer een onderdeel verandert, verandert de samenstelling automatisch mee, waardoor kleine aanpassingen snel kunnen worden uitgevoerd en dus veel tijd en geld besparen.

* Modellen maken in 3D en deze aanleveren in onder andere de formaten IPT (parts), IAM (assembly) en DWF. * Foto's en filmpjes maken van de modellen die met de standaard Windows programma's kunnen worden bekeken. * Hierbij wordt gebruik gemaakt van kleureffecten zodat de modellen lijken op echt materiaal. * Aanleveren van 2D-werktekeningen van het 3D-model, van simpele mono-tekeningen tot complete constructietekeningen. * Verzorgen van tekeningen voor diverse stadia in het productieproces. Denk maar eens aan een plaat die eerst gesneden moet worden en daarna verspaand.


Grovako Nijmegen brochure 2013 / pg. 4

Digitaliseren & vectoriseren Hoewel tekenpakketten voor de computer al enige tijd bestaan, hebben veel bedrijven nog een archief vol met oude vaak nog met de hand gemaakte tekeningen. Wanneer deze moeten worden gereviseerd wilt u dit natuurlijk niet meer doen op de ouderwetse manier met typ-ex en een zwarte fineliner. Een goede oplossing hiervoor is digitaliseren. Bij digitaliseren wordt de tekening via een scanner (A4 tot A0) ingescand. De tekening zal dan beschikbaar zijn als een rasterbestand zoals TIFF. Voor kleine wijzigingen is dit al voldoende.

Er bestaan diverse soorten software waarmee deze bestanden kunnen worden gereviseerd. Deze kunnen wij eventueel meeleveren, zodat u daarna zelf uw wijzigingen kunt doorvoeren. Een ander CAD-programma is daarvoor niet nodig. Vectoriseren gaat nog een stap verder. De gedigitaliseerde tekening wordt van een rasterbestand omgezet naar een vectorbestand in DWG of DXF. Vervolgens kan deze volledig worden bewerkt.

Grovako Nijmegen is dealer van het programma WiseImage. Hebt u interesse om dit programma zelf te gaan gebruiken, neem dan contact met ons op. Onze contactgegevens vindt u op pagina 1. Beheren tekeningenbestand en andere documentatie Door ons werk bij technische diensten hebben wij ervaren hoe belangrijk het is dat alle gegevens van een machine goed worden vastgelegd, of het nu gaat om tekeningen, magazijnartikelen, werkinstructies of onderhoudsplannen. Bij voorkeur worden deze documenten en gegevens tegenwoordig digitaal opgeslagen in databases. Het opzetten, onderhouden en updaten van een dergelijke database vergt echter veel tijd. Vaak zullen bedrijven hiervoor ook niet de nodige capaciteit hebben.

Een medewerker bezig met het intekenen van leidingsystemen, rioleringen, machines, electronica en allerlei andere systemen in ĂŠĂŠn plattegrond van een volcontinu bedrijf in de procesindustrie, via layouts. Elk item is eenvoudig te tonen, printen en wijzigen.

Grovako Nijmegen kan hierin een belangrijke rol spelen. Wij hebben ervaring opgedaan met diverse databases, zoals MS Access, Bluecielo Meridian, Autodesk Vault en SAP. Wij kunnen voor u uw documentatie beheren in deze databases. Dit kan op uw eigen locatie gebeuren of door middel van inbellen op onze eigen locatie.


Grovako Nijmegen brochure 2013 / pg. 5

Storingsanalyses Machines die in bedrijf zijn zullen altijd onderhoud nodig hebben en meestal zijn het dan bepaalde delen van de machine die blijven falen. Als ondernemer begrijpt u hoeveel tijd en geld het kost als uw machinepark niet goed functioneert. Daarom zult u ook altijd de zwakke punten in een machine willen vinden en elimineren. Grovako Nijmegen heeft in het verleden veel ervaring opgedaan met het analyseren van defecten en het opsporen van oorzaken hiervan. Dit doen wij via verschillende methodes die wij hieronder kort zullen toelichten: 1. Materiaalanalyses: Een veelgemaakte fout bij fabricage van specifieke onderdelen is het kiezen van materialen die niet geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Denk maar eens aan het gebruiken van onbehandeld staal in vochtige omgevingen, materialen met een te lage sterkte bij op buiging belaste constructies, te zachte materialen voor onderdelen die eigenlijk slijtvast moeten zijn. En zo zijn er nog tal van voorbeelden te noemen. Bij het toepassen van de juiste materiaalsoort, kunt u veel kosten besparen doordat het uitwisselen van onderdelen minder vaak zal voorkomen. 2. Conditie meting: Machines zijn altijd onderhevig aan trillingen veroorzaakt door de omgeving of door machinedelen zelf. Door het uitvoeren van trillingsmetingen kan worden achterhaald waar trillingen vandaan komen (door de frequenties te analyseren) en wat de effecten hiervan zijn op de lagering. Daarbij kan ook de olie worden geanalyseerd op vervuiling zoals metaaldeeltjes.

Afb. 6 Een voorbeeld van trillingsmetingen zoals deze worden weergegeven in bijv. SKF @ptitude Analyst.

Afb. 5 Onderdelen door ons gefabriceerd,voldoen aan alle materiaaleisen.


Grovako Nijmegen brochure 2013 / pg. 6

Afb. 7 Een voorbeeld van hoe wij handmatige trillingsmetingen in Excel vast hebben gelegd in een rapport. Deze metingen kunnen vervolgens als een trend worden uitgezet in een grafiek.

Meetrapport handmatige trillingsmetingen Betreft positie: Toerental: Overbrenging M-V: Type machine: Positie/locatie:

Gegevens installatie: Nominaal toerental motor:

V-748.A Datum: 8-10-2013 49,17 Tijdstip: 9:30u 1 Naam: P.v.Koolwijk ventilator + motor met starre koppeling Onder deculatorruimte, achter zeefdoekpartij

A

A = lager as waaierzijde B = lager as motorzijde

B

C

M

Aantal schoepen waaier: Lagertype A: Lagertype B: Lagertype C: Lagertype D:

D

Ahor =

Aaxi =

Bver =

49,37 [Hz]

1,20 [mm/s] Chor =

300,00 [Hz]

1,20 [mm/s]

100,00 [Hz] 300,00 [Hz] [Hz] [Hz] [Hz] 49,37 [Hz]

0,80 [mm/s] 0,40 [mm/s] [mm/s] Caxi = [mm/s] [mm/s] 2,40 [mm/s] Dver =

100,00 49,37 12,50 49,37 22,50 49,37

[Hz] [Hz] [Hz] [Hz] [Hz] [Hz]

0,40 0,40 1,20 0,80 0,40 1,24

[mm/s] [mm/s] [mm/s] [mm/s] [mm/s] [mm/s]

A= B= C= D=

41,87 12,50 49,37 300,00 100,00

0,40 0,40 1,20 0,40 0,40

36,25 25,00 100,00 16,87 22,50 300,00 12,50 49,37

[Hz] [Hz] [Hz] [Hz] [Hz] [Hz] [Hz] [Hz]

0,47 0,47 0,75 0,63 0,56 2,03 0,92 0,72

[mm/s] [mm/s] [mm/s] [mm/s] [mm/s] [mm/s] [mm/s] [mm/s]

Bhor =

Baxi =

[Hz] [Hz] [Hz] [Hz] [Hz] [Hz] [Hz] [Hz]

[-]

??? ??? 6312-2ZC3 6312-2ZC3 (geïsoleerd)

Geluidsmetingen: Lichte brom Lichte brom Goed Goed D=

49,37 [Hz] 50,62 [Hz] 48,12 [Hz]

???

C = lager motor aszijde D = lager motor waaierzijde

Topwaardes Velocity-metingen: Aver =

2950 [owm/min] 49,17 [omw/sec]

3,59 [mm/s] Cver = 0,40 [mm/s] 0,40 [mm/s]

[mm/s] [mm/s] [mm/s] Dhor = [mm/s] [mm/s] [mm/s] Daxi = [mm/s] [mm/s]

3. Lagerinspectie: Lagers kunnen heel veel vertellen over wat er in de machine gaande is. Via trillingsmetingen kan tijdens bedrijf informatie worden verzameld over aanwezige trillingen en na het wisselen van een lager is het altijd verstandig de lagers te inspecteren. Beschadigingen of verkleuringen van de binnen- en buitenring, de kooi of de rolelementen laten een geoefend oog zien waarom een lager kapot is gedaan.

49,37 [Hz] 41,25 [Hz] 25,00 [Hz]

1,60 [mm/s] 0,40 [mm/s] 0,40 [mm/s]

A= B= C=

Temperatuurmetingen: [°C] [°C] [°C] [°C] Analyse/conclusie: Na het wisselen van de motor tijdens de stop van 27/28augustus zijn de meetwaarden van de motor flink afgenomen. Er blijft wel een verhoogde amplitude zichtbaar op de frequentie van 49,37 Hz (toerental) op de lagers van de ventilator zelf. Dit komt door een onbalans op de waaier (vervuiling of beschadiging). Deze waarde is echter niet extreem.

De oorzaken die te achterhalen zijn, zijn zeer divers, zoals trillingen bij stilstand, waterschade, stroomdoorgang, montagefouten, uitlijnfouten, etc. Maar niet alleen de lagers zelf kunnen defecten vertonen, ook de constructie er omheen kan worden beïnvloed door de genoemde problemen. Op basis van deze inspecties en gemeten trillingen kan een verbeterplan worden gemaakt om lagerconstructies betrouwbaarder te maken.

< Afb. 8 Rolelementen van een kegellager dat verkleuringen heeft gekregen door extreme hitte, veroorzaakt door een slechte (onjuist gemonteerde!) lagerconstructie.

Wij hebben diverse cursussen gevolgd bij

- Asuitlijning met TKSA 60 - Lagerschade - Conditiebewaking


Grovako Nijmegen brochure 2013 / pg. 7

4. Onderhoudsplannen en werkinstructie: Machines die regelmatig productie maken, zullen op regelmatige basis onderhoud nodig hebben. In het verleden hebben wij voor diverse klanten onderhoudsplannen opgezet in programma’s zoals SAP en Maximo, zodat al het benodigde periodieke onderhoud vastligt en duidelijk is wanneer wat moet worden uitgevoerd.

Naast onderhoudsplannen is het ook belangrijk duidelijke werkinstructie te hebben voor standaard werkzaamheden. Iedere monteur weet wel hoe hij een bout moet losdraaien, maar wanneer de constructie ingewikkeld wordt of als er vooraf bepaalde maatregelen moeten worden getroffen, is het handig wanneer dit schriftelijk vastligt. Wij zijn gaarne bereid u hierover nader in te lichten of u e.e.a. te tonen.

Overige technische diensten Behalve de diensten in op de voorgaande pagina’s zijn genoemd kunnen onze medewerkers ook worden ingezet voor tal van andere technische diensten. Hieronder volgt een kort overzicht. 1. Werkvoorbereiding: Daar waar gewerkt wordt zal ook werk moeten worden voorbereid voor de uitvoering. Onze medewerkers hebben ervaring met werkvoorbereidende werkzaamheden bij zowel productiewerkplaatsen als technische diensten. In de afgelopen jaren hebben wij ervaring opgedaan met diverse softwarepakketten waar werkvoorbereiders tegenwoordig mee werken: SAP, MEP en Maximo.

Afb. 9 Het principe van een goede werkvoorbereiding is dat alles voor een klus volledig is geregeld voor de werkorder de werkplaats in gaat.

Een goede werkvoorbereider zorgt ervoor dat werkorders volledig voorbereid bij de uitvoering terechtkomen. Dit betekent dus: * De werkomschrijving is duidelijk; * Benodigde materialen/artikelen zijn aanwezig; * Eventuele werkinstructies en werkvergunningen zijn aanwezig; * Benodigde gereedschappen en andere voorzieningen (elektra, water, gas, perslucht, klimmateriaal, etc.) is geregeld.

Dankzij dit brede netwerk weten wij waar wij voordelig materialen/artikelen vandaan kunnen halen, om producten tegen een goede kostprijs te kunnen vervaardigen.

2. Technische Inkoop en voorraadbeheer:

Juist omdat wij een groot netwerk van leveranciers hebben en niet gebonden zijn aan ‘vaste’ leveranciers, kunnen wij artikelen altijd tegen de voordeligste prijs inkopen. U kunt de artikelen die u nodig hebt bij ons aanvragen en dan regelen wij de bestelling en levering. Het kan gaan om standaard koopdelen, maar ook over maakdelen die wij eventueel ook zelf engineeren.

Als werkvoorbereider heb je veel te maken met de inkoopafdeling, en vooral bij kleinere bedrijven zie je tegenwoordig vaak dat de werkvoorbereiding ook de technische inkoop regelt. Wij hebben veel connecties met leveranciers op gebied van draaiwerk, lasconstructies, gereedschappen, halffabrikaten, etc.

3. Levering technische materialen: Veel bedrijven werken met een vast netwerk van leveranciers. Ze kopen bij voorkeur zoveel mogelijk artikelen bij dezelfde leverancier.


Grovako Nijmegen brochure 2013 / pg. 8

Grafische diensten Naast onze technische afdeling, beschikken wij ook over een grafische afdeling in ons pand in Bijsterhuizen. Hier kunnen wij vele soorten printwerk voor uw uitvoeren. 1. Handelsdrukwerk: Veelal voor gebruik in eigen huis vervaardigen wij visitekaartjes, briefpapier, enveloppen, urenstaten (met doordrukvellen). Daarnaast leveren wij aan onze cliënten en toeleveranciers nog het nodige handelsdrukwerk. Voor een scherpe prijs is een compleet pakket beschikbaar voor bijvoorbeeld een startende onderneming of ZZP´er. 2. Groot formaat plotten, scannen en kopieëren: Wij beschikken over twee A0-plotters (zwart-wit en kleur) en een scanner voor het maken van kopieën of het afdrukken van posters en tekeningen. 3. Bedrukken van kleding: Standaard bedrijfskleding (T-hirts etc.) kunnen wij ook in eigen beheer bedrukken. Bij de meeste bedrijven die kleding bedrukken is er een minimale afname, maar bij ons kunt u zelfs terecht voor het bedrukken van één kledingstuk, ideaal voor bv. ZZP´ers.

Afb. 10 De printshop van Grovako Nijmegen.

4. Belettering: Met een snijplotter kunnen wij belettering maken voor bijvoorbeeld de gevel van uw bedrijfspand of voor uw bedrijfswagens. Dit kan in diverse kleuren. 5. Folders en brochures: Folders en brochures zijn voor veel bedrijven een effectief reclamemiddel. Wij kunnen deze voor u maken en eventueel ook de lay-out verzorgen. U hoeft alleen maar de teksten en afbeeldingen aan te leveren.


Grovako

NIJMEGEN vof

Contact WTB-projecten: M: +31(0)6 48 713 007 Algemene zaken: M: +31(0)6 13 964 832 E: info@grovako.nl I : www.grovako.nl

Grovako Nijmegen vof Bijsterhuizen21-34 6604 LG Wijchen T: +31(0)24 355 24 55 F: +31(0)24 343 00 34

Folder digitaal kompleet  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you