Kort over Kulturstien

Page 1

Oplev Nykøbing Sjælland på en frisk og varieret travetur gennem byen, rundt om havnen, ind i skoven og langs den smukke Nykøbing Fjord. Kulturstien er en rundtur på 5,8 km, der binder den hyggelige Købstad sammen med Nykøbing Havn og det smukke kulturmiljø på Anneberg. Området er rigt på kulturoplevelser - lige fra udsmykninger af byens arkader, prisbelønnet arkitektur, dramatisk historie og billedskøn natur. Vi vil så gerne vise dig det hele...

16 15

25

Keramiske kakler og skilte viser dig vej til de særlige steder langs ruten, hvor der er noget at opleve. Kulturstien er krydret med fængslende podcasts, faktuelle informationer, afslappede picnic-steder og levende miljøer, hvor du kan tanke op.

29

Find flere informationer og aktuelle events på faceboook og visitodsherred.dk/kulturstien

NYKØBING SJ HAVN

LYSTBÅDEHAVNEN

1. oplag 0

100

200

300

400

500

meter 1 : 8 000

48 49

KUNSTNERFLØJEN

58

INDEHOLDER DATA FRA:

OPENSTREETMAP.ORG CONTRIBUTORS OPEN DATABASE LICENSE OG FRA:

STYRELSEN FOR DATAFORSYNING OG EFFEKTIVISERING SAMT DANSKE KOMMUNER: GEODANMARK MAJ 2022

KORTDESIGN OG LAYOUT

MATRIKELDATA INSPIRE CADASTRALPARCEL SKEL / MAJ 2022

HOLM:HAMMERSHØJ

© 2022

K A R TO G R A F I

DANMARKS HØJDEMODEL DHM/OVERFLADE 1.6 M GRID / 2017 DHM-2015/HØJDEKURVER 2.5 M ÆKVIDISTANCE

K A R TO G R A F. D K


1

PODCAST: ”Havnen” af dramatiker Lise Jørgensen, Teater Borderline. Se QR-kode på skilt

2

Korvethusene En beboelsesejendom med 22 lejligheder bygget af lokal erhvervsmand og investor Ole Bech - se de smukke fugle på gavlen skabt af den lokale kunstner Martin Nybo, som også er manden bag “Odsherred-stellet”.

3

Grå huse med udsigt over havn Disse boliger var de første, der blev bygget efter den oprindelig industrihavn med den store silo blev nedlagt.

4

Udsigt over fjorden Nyd udsigten til Ringholm.

5

Røde huse yderst på havnen De røde bygninger yderst på havnen er bygget af Arktekt Thorkild Kristensen

6

Husbådene Husbådene blev etableret af virksomheden Waterliving med Arkitema i Århus som Arkitekter. Som et kuriosum kan nævnes, at der blev bygget én mere, men den forliste på vej fra Grenå og ligger nu på bunden af Kattegat.

7

Kanalhusene Disse huse er opført i 2007 i den gamle fiskerihavn, hvor der blev bødet garn med tjære, så grunden skulle ryddes først.

8

Kunstnerby på havnen kph4500 - Kunstnerbyen på havnen - Værksteder, Gallerier og Kunsthaller.

9

Ringholmdæmningen “Hvad udad tabes, skal indad vindes” En 350 m lang dæmning opført fra 1869. Dæmningen inddæmmer området omkring Ringholm og Hov Vig. Før opførelsen gik fjorden helt ind til stationen.

10 Afstikker til Ringholm / PODCAST: ”Ringholm” af dramatiker Lise Jørgensen, Teater Borderline. Se QR-kode på skilt.

11 Tidligere jernbanespor mellem havnen og stationen Da havnen var en erhvervshavn, var stationen forbundet med havnen via et jernbanespor. Det var en udfordning for hestevogne og cyklende, når de skulle krydse sporet.

12 Nykøbing St I 1899 blev jernbanen mellem Nykøbing og Holbæk indviet. Vejen til Nykøbing foregik inden via DFDS færgerne eller dilligence til Holbæk. Yderligere var der en dilligence mellen Nykøbing og Jyderup og da den i 1909 blev nedlagt, var den den sidste i Danmark.

13 Grundtvigsslægtens vugge Mindepladen for Grundtvigslægten, der tog navn efter bydelen Grundtvig. Studier har vist at Grundtvigernes slægtsgård var placeret her.

14 PODCAST: ”Dr. Magrethesvej” af dramatiker Lise Jørgensen, Teater Borderline. Se QR-kode på skilt.

15 Napoleon Skulptur Napoleon-skulpturen på gågaden i Nykøbing Sjælland er lavet at kunstneren Karl Aage Riget fra Egebjerg-halvøen (1933-1991)

16 Martin Nybo relieffer - 10 år dekader Martin Nybo lavede 10 relieffer, der hver repræsenterer et årti i perioden fra 1915 til 2015. De blev indviet, den 10. april 2015, på den officielle dag for 100 års jubilæet for Brugsen

17 Saltlageret I den gamle købmandsgård findes en lille bygning, der fungerede som saltlager. Bygningen har overlevet flere brande i Nykøbing og er måske byens ældste bindingsværkhus.

18 Odsherred Teater Odsherred Teater blev etableret i 1996, hvor det lå i Annebergparken. Den nye teatersal i Nykøbing blev indviet i september 2021.

19 Podcast med runddel / Lokalkompagniet: “Algade 24” af dramatiker Lise Jørgensen, Teater Borderline. Se QR-kode på skilt.

20 Grønnehavegård - tidligere præstegård Grønnehavegård var indtil 1907 præstegård i Nykøbing - bemærk den smukke barokgavl.

21 Kunst i passagerne Gå på opdagelse i 9 passager på Algade, hvor lokale kunstnere har givet hver deres bud på en Geopark-udsmykning. Info er her: www.visitodsherred.dk/turist/planlaeg-din-tur/kunst-i-passagerne.

22 Nytorv / Algade Ved Nytorv ses bl.a. de store korntørringsbygninger, der vidner om en af byens største købmandsgårde.

23 Pakhuset med Tre skulpturer udført af kunstneren Egon Fischer (1989) Oprindelig købmandsgård. I dag byens kulturhus. Pakhuset er en af de gamle bygninger fra købmandsgården.

24 Tømrerplads En af byens entreprenante, tømrermester Niels Frandsen, havde sin tømrerplads i gården bag Algade 2. Frandsen har bygget mange huse i Nykøbing.

25 Det Gamle Sygehus I 1877 fik Nykøbing sit første sygehus. Før da var nærmeste sygehus i Holbæk. Under den Spanske Syge blev sygehuset brugt som samlingssted for syge patienter.

26 PODCAST: “SYGEHUSET” af dramatiker Lise Jørgensen, Teater Borderline. Se QR-kode på skilt.

27 Motionslegeplads ”Odsherreds gode omvej” er et bevægelseseksperimentarium, der er designet som stiliseret natur. Det oprindelige parkanlæg, blev etableret i 1922 ved byens gamle sygehus.

28 Jernbanen til Nykøbing Langs med jernbanesporet går en sti fra Nyled Station. Oprindeligt skulle der have været en ensrettet indfaldsvej til centrum. I dag tillader reglerne om vejbredde det ikke længere.

29 Beskyttelsesrum I 1944 blev der i byen bygget 9 bestyttelsesrum. 4 er stadig tilbage, hvoraf dette er en af dem.

30 Byens Legeplads Byens Park også kaldet Byens Legeplads. Om vinteren kælker byens børn her. Om sommeren er der forskellige arrangementer på stedet.

31 PODCAST: ”Kongeengen” af dramatiker Lise Jørgensen, Teater Borderline. Se QR-kode på skilt.

32 Kongerengen Nykøbing Sjællands Idrætsforening blev stiftet i 1928 og flyttede i 1931 her til Kongeengen. Måske det smukkeste anlæg på Sjælland. Grønnehaveskoven giver læ for vestenvinden. Den første gartner på sindssygehospitalet, Hardy Hansen var på et tidspunkt formand i fodboldklubben.

33 Grønnehavebæk Grønnehave Bæk er et eksempel på rekreativ klimatilpasning. Bækken skaber nye naturområder og reducerer risikoen for oversvømmelse.

34 Afstikker til Sct Thores Kilde

Sagn omtaler Sct. Thores Kilde i Grønnehaveskoven, hvoraf en anden hellig kilde er Sct. Karens Kilde ved Kildehusene. Den sidste kilde er Sct. Helenes kilde ved Tisvilde. Sagnet beretter om tre søstre, der omkom på havet, og hvis lig drev i land, hvor kilden derpå sprang frem af jorden.

35 “Magisk” træ

Dette “troldetræ”, som står oven på en gravhøj, har appelleret til fantasien hos generationer af børn i Nykøbing og er et yndet udflugtsmål.

36 “Den runde” Danserestaurant

I 1902 blev Grønnehavehus bygget i skoven over for havnen. Den erstattede den ottekantede bygning midt i skoven ved skovløberhuset. Den ottekantet bygning blev genrejst ved Rørvig Kro og fik betegnelsen ”Den Runde”.

37 Port mellem hospital og by

Porten er væk, men gadelygterne ændrer design. Her mødtes byens unger med børn af ansatte på hospitaltet.

38 Skovstien / Hospitalsstien I Grønnehaveskoven findes to stier, der forbinder byen og Annebergparken. Den ene der går fra Dr. Schadsvej til Annebergparken ved kapellet og er benævnt Plejerstien. Den anden, der kommer i forlængelse af Grønnehavestræde forbi Kongeengen og ud til Annebergparken er Hospitalsstien.

39 Afstikker til Kapellet og De Hjerneløses Kirkegård Gå en lille smule væk fra stien - dvæl ved hospitalets kapel og kirkegård - idyllen gemmer på historien om de flere end 1000 patienter, hvis hjerner blev taget ud og lagt i glas med henblik på forskning.

40 “Sea Creature” - værk af den sydafrikanske kunstner Hanne Coetzee Et af de 17 værker i skulpturparken “17 GOALS ON MY MIND”. “Sea Creature” formidler Verdensmål 9 Industri, innovation og infrastruktur.

41 “Skyfall” - værk af den danske kunstner Vibeke Nørgaard Rønsbo Et af de 17 værker i skulpturparken “17 GOALS ON MY MIND”. “Skyfall” formidler Verdensmål 13 Klimaindsats.

42 Sprøjtehuset Det gamle sprøjtehus huser i dag Odsherreds Kulturhistoriske Forening, som fortæller historien om Sindssygehospitalet - “Den Gule By Bag Skoven” og Anneberg Kulturpark

43 Den store sten med inskription Denne sten er rejst af den første overlæge Frode Krarup. opførelsen af SNS var et brud med tidligere tiders dårekister i erkendelse af, at sindet kan være sygt. Prøv om du kan læse hans vers.

44 Psykiatrisk Museum Besøg Psykiatrisk Museum i den gamle køkkenbygning. Her formidles psykiatriens historie med udgangspunkt i historien om det gamle sindssygehospital.

45 Anneberg Kulturpark Stå midt på stien og drej 360 grader rundt - Alle de smukke røde bygninger er Anneberg Kulturparks hjem - en smeltedigel af kunst, kultur, fødevarer og oplevelser.

46 Michelin Restaurant MOTA Restaurant MOTA med Claus Henriksen i spidsen fik en Michelin-stjerne i juli 2022 og er Årets Restaurant 2022. Gastronomisk stjerneniveau med fokus på bæredygtige og lokale råvarer. Indrettet med møbler og udstyr designet og produceret lige her i Anneberg Kulturpark.

47 Fødevareproducenter / Gårdbutik / “Vaskeriet” (Udstillingshal) Anneberg Kulturpark huser og sælger produkter fra en række innovative fødevareproducenter med fokus på lokale råvarer - Mikrovineri, Mikrobryggeri, tang, tempeh, is, catering mv.

48 Den fløjtespillende pige Opsat i 1964. Udført af billedhugger Johannes Hansen.

49 PODCAST: ”Sindssygehospitalet.” af dramatiker Lise Jørgensen, Teater Borderline. Se QR-kode på skilt.

50 Hovedbygningen / Kunstnerfløjen 35+ kunstnere har værksteder og gallerier i hospitalets gamle hovedbygning

51 “Ønskeøret” - Skulptur af den danske kunstner Clara Arnbjørn Et af de 17 værker i skulpturparken “17 GOALS ON MY MIND”. “Ønskeøret” formidler Verdensmål 1 Afskaf fattigdom.

52 “Anatomy of Interaction” - Skulptur af den ukrainske kunstner Nataliya Zuban Et af de 17 værker i skulpturparken “17 GOALS ON MY MIND”. “Anatomy of Interaction” formidler Verdensmål 5, ligestilling mellem kønnene.

53 “Pedestals” - Værk af den italienske kunstner Claudio Beorchia Et af de 17 værker i skulpturparken “17 GOALS ON MY MIND”. “Pedestals” formidler Verdensmål 11 Bæredygtige byer og lokalsamfund.

54 Portsøjler Allén er omkranset af Lindetræer og danner en sigtelinje fra kirken til fjorden. Prøv om du kan finde andre de andre sigtelinier i centralkompleksets arkitektoniske plan.

55 Hempel Glasmuseum Glasmuseum grundlagt 1964 af skibsfarvefabrikant J.C. Hempel (1894-1986) Museet har en smuk samling af historiske glas samt skiftende udstillinger af glaskunst og kulturarrangmenter.

56 PODCAST: “Molen” af dramatiker Lise Jørgensen, Teater Borderline. Se QR-kode på skilt.

57 “Fish God” - Værk af den finske kunstner Antti Tenetz Et af de 17 værker i skulpturparken “17 GOALS ON MY MIND”. “Fish God” formidler Verdensmål 14 Livet i Havet.

58 Sankthansbål/Kulturbålet Til Sankthans bygger Anneberg Kulturpark et “Burning man - inspireret” Kulturbål i samarbejde med lokale uddannelsesinstitutioner, fx FGU.

59 Sivskoven i Vibehuseområdet Området her kaldet “Vibehuse” efter engen/sivskoven, hvor der tidligere har været mange viber.

60 Udsigtspost God udsigt over hele fjorden.

61 Nykøbing Sj. Skytteforening Forening stiftet i 1863. Foreningen var med i Grønnehaveselskabet bag Grønnehavhus (der lå over for skytteforeningen). Da Grønnehavehus brændte i 1975 blev den udbetale forsikringssun brugt til at bygge skytteforeningens nuværende anlæg.

62 Lystbådehavnen Dybden i Lystbådehavnens indsejling og bassin er 3 meter, i den inderste del dog 1,60 meter.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.