Page 1

34567 15 DECEMBRIE 2010

14–20 februarie

ˆ ˘ Binecuvantarile domniei lui Cristos, Regele ˆ ındrumat de spiritul lui Dumnezeu ˆ ˘ PAGINA 3

CANTARILE NR. 99, 109

˘ ˆ 21–27˘ februarie S a-i cant am lui Iehova! ˆ ˘ PAGINA 18

CANTARILE NR. 75, 116

Edi tie ¸ cu caractere mari

PARTEA A II-A


34567

15 DECEMBRIE 2010

˘ ˘ SCOPUL REVISTEI TURNUL DE VEGHE este sa-i aduca onoare lui Iehova Dumnezeu, Domnul Suveran al ˆ ˘ ˘ ˆ ˘ ˘ ˘ universului. Asa ¸ cum un turn de veghe din vechime ıi permitea cuiva sa vada pana departe, aceasta revista ˘ ˆ ˆ prezinta semnificatia biblice. Ea le aduce mangaiere ¸ evenimentelor mondiale din perspectiva profetiilor ¸ ˘ ˘ ˆ ˆ ˆ oamenilor cu vestea buna ca, ın curand, Regatul lui Dumnezeu, un guvern real instaurat ın cer, va pune ˘ ˘ ˘ ˘ ˆ ˆ ˆ ˆ ˘ ˘ ˘ ˆ capat rautatii ¸ si¸ va transforma pamantul ın paradis. Revista ısi¸ ındeamna cititorii sa creada ın Isus Cristos, ˘ ˘ ˘ care a murit pentru ca noi sa avem viat¸ a vesnic ¸ a si¸ care este acum Regele Regatului lui Dumnezeu. Revista ˘ ˘ ˘ Turnul de veghe, pe care Martorii lui Iehova o publica din 1879, este apolitica si¸ se bazeaza pe Biblie. ˘ ˆ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ Aceasta publica ¸tie nu este de vanzare. Ea face parte din lucrarea mondiala de instruire biblica, sus ¸tinuta prin dona ¸tii. Daca nu exista alta indica ¸tie, citatele biblice sunt din Sfintele Scripturi — Traducerea lumii noi.

SCOPUL ARTICOLELOR DE STUDIU

ARTICOLUL DE STUDIU 3 ˘ ˘ ˘ Asistam la declinul guvernarii umane. Acest articol ne va ajuta sa ˆ ˘ ıntelegem de ce Iehova l-a ales pe Isus Cristos sa guverneze ome¸ ˆ ˘ ˘ nirea si¸ ce binecuvantari avem daca ne supunem lui Cristos. ARTICOLUL DE STUDIU 4 ˆ ˘ De ce este potrivit si¸ ın armonie cu Biblia ca muzica sa ocupe un ˘ ˆ ˆ ˘ ˘ loc de seama ın ınchinarea noastra? Acest articol ne va ajuta sa ˘ ˘ ˘ ˆ gasim raspunsul si¸ sa ıntelegem ce putem face fiecare pentru a ¸ ˘ ˘ ˆ ˆ arata ca pretuim rolul muzicii ın ınchinare. ¸

The Watchtower (ISSN 0043–1087) is published semimonthly by Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc.; M. H. Larson, President; G. F. Simonis, Secretary-Treasurer; 25 Columbia Heights, Brooklyn, NY 11201–2483. Druck und Verlag: Wachtturm Bibel- und Traktat-Gesellschaft der Zeugen Jehovas, e. V., Selters/Taunus. Verantwortliche Redaktion: Ramon Templeton, Selters/Taunus Vol. 131, nr. 24 ˘ 2010 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Toate drepturile rezervate. Printed in Germany. Semimonthly ROMANIAN


ˆ ˘ Binecuvantarile domniei ˆ lui Cristos, Regele ındrumat de spiritul lui Dumnezeu „Peste el se va a seza spiritul lui Iehova.“ (IS. 11:2) ¸

ˆ ˆ „INTR-O lume ın care este haos pe plan politic, social si¸ ecologic, mai poate oare supravietui ¸ omul ˆ ˘ ˘ ˆ ˘ ˆ ınca 100 de ani?“ Aceasta ıntrebare a fost pusa ın ˆ 2006 de astrofizicianul Stephen Hawking. Intr-o ˘ ˘ ˘ revista se spunea: „N-am eradicat saracia si¸ n-am ˆ ˘ ˘ adus pacea ın lume. Dimpotriva. Se pare ca am realizat exact contrariul. Si ¸ asta nu pentru ˘ ˆ ˆ ca n-am ıncercat. Am ıncercat totul: de la comu˘ nism la economie de piat¸ a, de la Liga Natiunilor ¸ ˘ la politica de intimidare nucleara. Am purtat prea ˘ ˘ ˘ ˘ multe «razboaie ca sa punem capat razboiului». ˘ ˘ Nu mai avem niciun motiv sa credem ca stim cum ¸ ˘ ˘ ˘ sa punem capat razboiului“ (New Statesman). ˆ 1. Cu privire la ce probleme ale lumii si-au exprimat unii ın¸ grijorarea? PARTEA A II-A

TURNUL DE VEGHE — 15 DECEMBRIE 2010

3


ˆ Astfel de afirmatii ¸ nu ıi surprind pe slujitorii ˘ lui Iehova. Biblia ne spune ca oamenii nu au fost ˘ ˘ creati¸ ca sa se conduca singuri (Ier. 10:23). Numai Iehova este Suveranul nostru de drept. Prin ˆ ˘ ˘ ˘ ˘ urmare, numai El este ın masura sa stabileasc a ce ˘ ˘ ˘ ˆ ˘ norme sa respectam, ce scop sa avem ın viat¸ a, pre˘ ˆ cum si¸ sa ne ındrume pentru a atinge acest scop. ˆ ˆ ˆ Mai mult, el ısi¸ va exercita ın curand autoritatea ˘ ale oamenilor si¸ va pune capat tentativelor e suate ¸ ˘ ˆ de a se conduce singuri. Totodata, el ıi va distruˆ ge pe toti¸ cei care, respingand suveranitatea sa le˘ ˆ ˆ ˘ gitima, ıi tin ¸ pe oameni ın sclavia pacatului, a imperfectiunii si¸ ‘a dumnezeului acestui sistem’, ¸ Satan Diavolul (2 Cor. 4:4). ˆ ˘ ˆ 3 In lumea noua, Iehova ısi ¸ va exercita plin de ˘ iubire suveranitatea fat¸ a de omenire prin intermediul Regatului mesianic (Dan. 7:13, 14). Despre ˘ Regele acestuia, Isaia a profetit: ¸ „Un lastar va iesi¸ 2

ˆ ˆ ˆ 2. Cum ı si ¸ va exercita ın cur and Iehova suveranitatea legi˘ ˘ ˆ tim a asupra p am antului? 3. Ce a prezis Isaia cu privire la Mesia? 4

TURNUL DE VEGHE — 15 DECEMBRIE 2010

PARTEA A II-A


˘ ˘ ˘ din buturuga lui Iese si¸ un vlastar din radacinile lui va da rod. Peste el se va aseza spiritul lui Ie¸ ˆ hova, spirit de ıntelepciune si¸ de pricepere, spirit ¸ ˘ ˘ ˘ de sfat si¸ de tarie, spirit de cunostin ¸ t¸ a si¸ de teama de Iehova“ (Is. 11:1, 2). Dar cum anume si-a fo¸ ˆ ˘ losit Dumnezeu spiritul sfant ca sa-l califice pe ˘ Isus Cristos, ‘lastarul din buturuga lui Iese’, penˆ ˘ tru a conduce omenirea? Ce binecuvantari va adu˘ ˘ ce guvernarea sa? Si ¸ ce trebuie sa facem ca sa avem parte de ele? ˘ ˘ Calificat de Dumnezeu s a conduc a ˘ ˘ ˆ ˘ 4 Iehova vrea ca supusii ¸ sai pamante sti ¸ sa ajun˘ ˆ ga la perfectiune sub ındrumarea unui Rege, Mare ¸ ˘ ˘ ˆ Preot si¸ Judecator cu adevarat ıntelept si¸ plin de ¸ compasiune. De aceea, Dumnezeu l-a ales pe Isus Cristos si¸ l-a calificat prin intermediul spiritului ˆ ˘ ˘ sfant ca sa se achite de aceste responsabilitati¸ ˆ ˘ ˆ 4–6. Ce cuno stin ¸ te ¸ vitale ıl vor ajuta pe Isus s a fie ın telept ¸ ˆ si ¸ plin de compasiune ın calitate de Rege, Mare Preot si ¸ Ju˘ dec ator? PARTEA A II-A

TURNUL DE VEGHE — 15 DECEMBRIE 2010

5


˘ ˘ ˆ extrem de importante. S a analizam cateva dintre ˘ motivele pentru care putem fi siguri c a Isus se va ˆ ˆ achita ın mod perfect de rolurile ıncredintate de ¸ Dumnezeu. 5 Isus ılˆ cunoa ste ¸ pe Dumnezeu cel mai bine. ˘ ˆ ˘ Fiul unic-nascut ıl cunoaste ¸ pe Tatal de mai mult ˆ timp decat oricine altcineva, probabil de miliarde ˆ ˘ de ani. In tot acest timp, Isus a ajuns sa-l cunoas˘ ˆ ˆ ˆ ca atat de bine pe Iehova, ıncat a putut fi descris ˘ drept „chipul Dumnezeului nevazut“ (Col. 1:15). ˆ ˘ ˘ Isus ınsusi¸ a spus: „Cine m-a vazut pe mine l-a va˘ zut si¸ pe Tatal“ (Ioan 14:9). ˆ 6 Dup a˘ Iehova, Isus cunoa ste ¸ cel mai bine ınˆ treaga crea t¸ ie, inclusiv omenirea. In Coloseni 1:16, 17 se spune: „Prin el [Fiul lui Dumnezeu] au fost create toate celelalte lucruri din ceruri si¸ de ˘ ˆ ˘ ˘ pe pamant, cele vazute si¸ cele nevazute . . . De aseˆ menea, el este ınainte de toate celelalte lucruri, iar ˆ ˘ toate celelalte lucruri au fost aduse ın existent¸ a ˆ prin el“. Asadar, gandeste-te! Ca „mester iscusit“ ¸ ¸ ¸ 6

TURNUL DE VEGHE — 15 DECEMBRIE 2010

PARTEA A II-A


al lui Dumnezeu, Isus a luat parte la toate celelalˆ te aspecte ale creatiei. El ıntelege deci fiecare de¸ ¸ ˆ taliu al ıntregului univers, de la particulele subatomice la uimitorul creier uman. Cu certitudine, ˆ Cristos este personificarea ıntelepciunii! (Prov. ¸ 8:12, 22, 30, 31) ˆ 7 Isus a fost uns cu spirit sf ant. „Spiritul lui ˘ Iehova este peste mine“, a spus Isus, „pentru ca el ˘ ˘ ˘ m-a uns sa le anunt¸ saracilor vestea buna, m-a tri˘ mis sa le predic captivilor eliberarea si¸ celor orbi ˘ ˘ ˘ ˆ recapatarea vederii, sa-i pun ın libertate pe cei ˘ ˘ ˘ zdrobiti¸ si¸ sa predic anul de bunavoint¸ a al lui Ie˘ ˆ hova“ (Luca 4:18, 19). Dupa cat se pare, la botez, ˆ spiritul sfant i-a amintit lui Isus lucruri pe care le ˆ ˘ ˆ ınvatase ın timpul existentei ¸ ¸ sale preumane, inclu˘ ˘ ˆ siv ceea ce voia Dumnezeu ca el sa faca ın calitaˆ ˘ ˘ ˆ te de Mesia ın timpul serviciului sau pamantesc. (Cite ste ¸ Isaia 42:1; Luca 3:21, 22; Ioan 12:50.) ˘ 7, 8. Cum si-a folosit Dumnezeu spiritul ca s a-l ajute pe ¸ ˆ ˘ Isus ın serviciul s au? PARTEA A II-A

TURNUL DE VEGHE — 15 DECEMBRIE 2010

7


ˆ Deoarece avea spirit sfant, un corp si¸ o minte perfecte, Isus a fost nu numai cel mai mare om ˘ ˘ ˘ ˆ care a trait vreodata pe pamant, ci si¸ cel mai mare ˆ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ Invat¸ ator. De fapt, ascultatorii sai ‘au ramas uluiti¸ ˘ ˆ ˘ ˘ de modul sau de a-i ınvata’ ¸ (Mat. 7:28). De pilda, Isus s-a concentrat asupra cauzelor reale ale pro˘ blemelor omenirii: pacatul, imperfectiunea si¸ igno¸ ˆ ˘ ˘ ˘ ranta ¸ spirituala. In plus, el a putut sa vada ce era ˆ ˘ ˆ ın inima oamenilor si, ¸ astfel, sa-i trateze ın functie ¸ de starea inimii lor (Mat. 9:4; Ioan 1:47). ˘ ˘ ˘ ˆ 9 Isus a tr ait pe p am ant. El a fost om si¸ a trait ˆ ın mijlocul oamenilor imperfecti, ¸ ceea ce l-a ajutat ˘ mult sa se califice ca Rege. Apostolul Pavel a scris: ˘ ˘ ˘ „[Isus] a trebuit sa devina asemenea «fratilor» sai ¸ ˆ ˘ ˘ ˆ ın toate privintele, ca sa poata fi un mare preot ın¸ ˘ ˆ durator si¸ fidel ın lucrurile privitoare la Dumne˘ ˘ ˆ ˘ ˘ zeu, ca sa ofere o jertfa de ımpacare pentru paca˘ ˆ tele poporului. Astfel, pentru c a el ınsusi¸ a suferit 8

˘ ˘ ˆ 9. Cum ne ajut a meditarea la serviciul p am antesc al lui Isus ˘ ˆ ˘ ˆ ˆ s a ne ınt arim ıncrederea ın conducerea sa? 8

TURNUL DE VEGHE — 15 DECEMBRIE 2010

PARTEA A II-A


ˆ ˆ ˘ ˘ ˆ cand a fost pus la ıncercare, poate sa vina ın ajutoˆ rul celor ce sunt pusi¸ la ıncercare“ (Evr. 2:17, 18). ˆ ˆ ˆ ˆ Intrucat „a fost pus la ıncercare“, Isus ıntelege ¸ ˘ sentimentele celor care trec prin dificultati. ¸ El a ˆ ˘ manifestat compasiune ın timpul serviciului sau ˘ ˆ pamantesc. Oamenii bolnavi sau infirmi si¸ cei ˘ ˘ oprimati, ¸ chiar si¸ copiii, veneau la el fara nicio ezitare (Mar. 5:22–24, 38–42; 10:14–16). Si ¸ oamenii ˘ ˆ umili, care doreau sa ınvete ¸ despre Dumnezeu, ˘ ˆ s-au simtit ¸ atrasi¸ la el. Pe de alta parte, cei mandri ˆ si¸ cei care ‘n-aveau ın ei iubirea lui Dumnezeu’ ˆ ˆ l-au respins, l-au urat si¸ i s-au ımpotrivit (Ioan 5:40–42; 11:47–53). ˆ 10 Isus si-a dat via t¸ a ın folosul nostru. Proba¸ ˘ ˘ ˘ ˘ bil cea mai convingatoare dovada ca nu exista un ˘ ˆ ˘ conducator mai bun decat Isus este faptul c a a fost ˘ ˘ dispus sa moara pentru noi. (Cite ste Psalmul ¸ ˆ 40:6–10.) „Nimeni nu are iubire mai mare decat ˘ ˘ ˘ 10. Care este o dovad a extraordinar a a iubirii lui Isus fat¸ a de noi? PARTEA A II-A

TURNUL DE VEGHE — 15 DECEMBRIE 2010

9


ˆ ˆ ˘ aceea ın care cineva ısi¸ da sufletul pentru prieteˆ ˘ ˘ nii sai“, a spus Cristos (Ioan 15:13). Intr-adevar, ˘ spre deosebire de conducatorii umani imperfecti, ¸ ˘ ˆ ˘ care traiesc ın lux pe seama cetatenilor, Isus si-a ¸ ¸ dat chiar si¸ viata ¸ pentru omenire (Mat. 20:28). ˆ ˘ Imputernicit s a aplice ˘ ˘ ˘ foloasele r ascump ar arii ˆ ˆ 11 Este c at se poate de potrivit ca Isus, ın cali˘ ˆ tate de Mare Preot, sa aplice ın cazul nostru foˆ ˘ ˘ loasele jertfei sale de rascumparare. In timpul ˘ ˘ ˆ ˘ serviciului sau pamantesc, Isus a aratat prin actiu¸ ˆ ˘ ˘ ˘ nile lui ce va face ın calitate de Rascumparator al ˆ nostru ın timpul Domniei de O Mie de Ani, de ˘ ˘ ˆ care ne putem bucura daca ramanem fideli. El a ˆ ˘ vindecat bolnavi si¸ infirmi, a ınviat morti, ¸ a hranit multimi si¸ chiar a tinut sub control fortele na¸ ¸ ¸ turii (Mat. 8:26; 14:14–21; Luca 7:14, 15). Isus ˘ a facut aceste lucruri din compasiune si¸ iubire, nu ˆ ˘ ˆ ˘ 11. De ce putem avea ıncredere deplin a ın Isus ca R ascum˘ ˘ p ar ator al nostru? 10

TURNUL DE VEGHE — 15 DECEMBRIE 2010

PARTEA A II-A


˘ pentru a atrage atentia asupra autoritatii ¸ ¸ si¸ a puterii sale. „Vreau“, i-a spus el unui lepros ˘ care l-a implorat sa-l vindece (Mar. 1:40, 41). ˆ In timpul Domniei Milenare, Isus va manifesta ˘ ˘ aceeasi¸ compasiune, dar la scara mondiala. ˘ 12 Cristos si ¸ coregentii ¸ sai vor continua progra˘ ˆ mul de instruire spirituala ınceput de Isus cu cirˆ ˘ ˆ ca 2000 de ani ın urma. Atunci se vor ımplini cu˘ ˆ vintele din Isaia 11:9: „Pamantul va fi plin de ˘ cunostin ¸ ta ¸ lui Iehova asa ¸ cum fundul marii este acoperit de ape“. Acest program de instruire divi˘ ˘ ˘ ˆ ˘ na va contine, fara ındoiala, instructiuni despre ¸ ¸ ˆ ˆ ˘ ˆ ˘ modul ın care vor fi ıngrijite pamantul si¸ nenumaˆ ˘ ˘ ˆ ratele fiinte ¸ de pe el, ınsarcinare data la ınceput ˆ lui Adam. La ıncheierea celor 1000 de ani, scopul ˆ initial al lui Dumnezeu, consemnat ın Geneza ¸ ˆ ˘ ˘ 1:28, se va fi ımplinit, iar jertfa de rascumparare ˘ ˆ va fi fost aplicata ın mod deplin. ˆ 12. Cum se va ımplini Isaia 11:9? PARTEA A II-A

TURNUL DE VEGHE — 15 DECEMBRIE 2010

11


ˆ ˘ Imputernicit s a judece ˘ 13 Cristos este „Cel decretat de Dumnezeu sa fie ˘ judecator al celor vii si¸ al celor morti“ (Fap. ¸ ˆ ˆ ˆ ˘ ˘ 10:42). Cat de mangaietor este deci sa stim ca Isus ¸ ˘ este incoruptibil, ca dreptatea si¸ fidelitatea sunt ˆ asemenea unei centuri cu care este ıncins! (Is. ˘ ˘ ˘ 11:5) El a demonstrat c a uraste ¸ lacomia, ipocrizia ˘ ˘ si¸ alte trasaturi rele. De asemenea, i-a condamnat pe cei insensibili la suferinta ¸ altora (Mat. 23:1–8, ˘ ˘ 25–28; Mar. 3:5). Mai mult, Isus a aratat ca nu se ˘ ˆ ˘ ˆ de aparente, ce era ın om“ lasa ınselat ¸ ¸ „caci stia ¸ (Ioan 2:25). ˘ ˆ ˘ 14 Isus demonstreaza si ¸ ın prezent ca iubeste ¸ ˘ ˘ dreptatea prin faptul c a supravegheaza cea mai ˘ vasta campanie de predicare si¸ de predare din istoria omenirii. Niciun om, niciun guvern si¸ niciun ˘ ˘ spirit rau nu poate opri aceasta lucrare, care se va ˆ ˆ ıncheia numai cand Dumnezeu va decide acest lu˘ 13. Cum a demonstrat Isus c a iube ste ¸ dreptatea? ˘ 14. a) Cum dovede ste dreptatea? b) Ce ar ¸ Isus c a iube ste ¸ ˘ ˆ ˘ trebui s a ne ıntreb am? 12

TURNUL DE VEGHE — 15 DECEMBRIE 2010

PARTEA A II-A


˘ ˘ ˆ cru. Putem fi deci absolut siguri ca, dupa ıncheie˘ rea Armaghedonului, dreptatea divina va triumfa. ˘ (Cite ste sa ne ¸ Isaia 11:4; Matei 16:27.) Asadar, ¸ ˆ ˘ ˆ ıntreb am fiecare: „Am si¸ eu ın predicare aceeasi¸ ˆ ˘ atitudine pe care o avea Isus fat¸ a de oameni? Ii dau ˘ ˘ lui Iehova tot ce am mai bun, chiar dac a starea sa˘ ˘ ˘ ˆ ˘ natatii ¸ sau situatia ¸ personala ımi limiteaza activitatea? “. ˘ 15 Pentru a-i sluji lui Dumnezeu din toata ini˘ ˘ ˘ ma, nu trebuie sa uitam ca lucrarea de predicare ˘ ˘ este a lui. El este cel care a poruncit sa fie desfa˘ ˘ surat a, el o conduce prin intermediul Fiului sau si¸ ¸ ˘ ˆ tot el le da putere prin spiritul sfant celor care iau ˆ parte la ea. Apreciezi privilegiul de a sluji ın calitate de colaborator al lui Dumnezeu si¸ al Fiului ˘ ˆ sau ındrumat de spirit? Peste sapte milioane de oa¸ meni, dintre care cei mai multi¸ sunt considerati¸ ˘ ˘ ˆ ˘ ˆ „fara carte si¸ de rand“, raspandesc mesajul despre 15. Pentru a-i putea da lui Dumnezeu tot ce avem mai bun, ˘ ˘ ce nu trebuie s a uit am? PARTEA A II-A

TURNUL DE VEGHE — 15 DECEMBRIE 2010

13


ˆ ˘ Regat ın 236 de t¸ ari si¸ teritorii. Cine altcineva, ˘ ˘ ˘ daca nu Iehova, i-ar putea impulsiona sa faca ˘ aceasta lucrare? (Fap. 4:13) ˆ ˘ Binecuvant ari prin intermediul lui Cristos ˘ ˆ 16 Iehova i-a spus lui Avraam: „Prin samanta ¸ ta ˆ ˘ ˆ se vor binecuvanta toate natiunile p am antului, ¸ ˘ pentru ca ai ascultat de glasul meu“ (Gen. 22:18). ˆ ˘ ˘ Intelegem de aici ca cei care le sunt recunoscatori ¸ ˘ ˘ lui Dumnezeu si¸ Fiului sau pot spera sa primeas˘ ˆ ˘ ˘ ˆ ca binecuvantarile pe care le va aduce S amanta ¸ ˘ ˆ ˆ ˆ ˘ mesianica. Avand ın minte aceste binecuvantari, ei ˆ sunt activi ın serviciul adus lui Iehova. ˘ 17 Cu o anumita ocazie, Dumnezeu i-a spus na˘ ˆ tiunii Israel, care constituia samanta, ¸ ¸ sau descen˘ denta ¸ lui Avraam: „Deoarece continui sa asculti¸ ˆ ˘ 16. Ce reiese din Geneza 22:18 cu privire la binecuvant arile lui Dumnezeu? ˘ ˘ ˘ 17, 18. a) Ce promisiune facut a de Iehova este consemnat a ˆ ˘ ın Deuteronomul 28:2? b) Ce semnificatie ¸ are aceast a promisiune? 14

TURNUL DE VEGHE — 15 DECEMBRIE 2010

PARTEA A II-A


˘ de glasul lui Iehova, Dumnezeul tau, toate aceste ˆ ˘ ˆ ˘ ˆ binecuvantari [enumerate ın legamantul Legii] vor ˘ veni peste tine si¸ te vor ajunge din urma“ (Deut. 28:2). Aceleasi¸ cuvinte sunt valabile si¸ pentru slu˘ jitorii lui Dumnezeu din prezent. Ce trebuie sa faci ˆ ˘ ˘ pentru a fi binecuvantat de Iehova? ‘Continua sa ˆ ˘ asculti’ ¸ de glasul lui, iar binecuvantarile sale „vor ˘ veni peste tine si¸ te vor ajunge din urma“. Dar ce ˆ ˘ ınseamna „a asculta“? ˆ ˘ ˆ 18 Inseamna a privi cu seriozitate Cuvantul lui ˘ Dumnezeu si¸ hrana spirituala pe care Iehova o ˆ pune la dispozitie ¸ (Mat. 24:45). De asemenea, ın˘ ˘ seamna a asculta de Dumnezeu si¸ de Fiul sau. Isus ˆ a spus: „Nu oricine ımi zice: «Doamne, Doamne» ˆ va intra ın regatul cerurilor, ci acela care face voinˆ ˘ t¸ a Tat alui meu care este ın ceruri“ (Mat. 7:21). ˆ ˆ ˆ Si, ¸ nu ın ultimul rand, a asculta de Dumnezeu ın˘ seamna a respecta modul de organizare stabilit de ˘ ˆ ˘ ˘ el: congregatia ¸ crestin ¸ a, ın fruntea c areia sunt b aˆ tranii, „oameni ca daruri“ (Ef. 4:8). PARTEA A II-A

TURNUL DE VEGHE — 15 DECEMBRIE 2010

15


˘ ˘ Printre acesti ¸ „oameni ca daruri“ se numara ˘ membrii Corpului de Guvernare, care actioneaz a ¸ ˆ ca reprezentanti¸ ai ıntregii congregatii ¸ crestine ¸ ˘ ˘ (Fap. 15:2, 6). De fapt, atitudinea noastra fat¸ a de fratii ¸ spirituali ai lui Cristos este un factor impor˘ ˆ tant care va determina ce judecata vom primi ın apropiatul mare necaz (Mat. 25:34–40). Astfel, o ˆ conditie binecuvantarea lui Iehova ¸ pentru a obtine ¸ este aceea de a-i sustine cu loialitate pe slujitorii ¸ ˘ sai unsi. ¸ ˘ ˘ 20 Printre ‘oamenii ca daruri’ se numara si ¸ ˘ membrii comitetelor de filiala, supraveghetorii iti˘ ˆ ˘ neranti¸ si¸ b atranii de congregatie, toti¸ fiind b ar¸ ˆ bati¸ numiti¸ de spiritul sfant (Fap. 20:28). Principala responsabilitate a acestor frati¸ este aceea de ˆ ˘ a-i ıntari pe membrii poporului lui Dumnezeu ˆ ˘ ˆ ˆ ˘ ‘pana cand vor ajunge toti¸ la unitate ın credint¸ a si¸ ˆ ˘ ın cunoasterea exacta a Fiului lui Dumnezeu, la ¸ 19

˘ 19. Care este o condi tie binecu¸ important a pentru a ob tine ¸ ˆ vantarea lui Iehova? ˘ ˆ 20. a) Ce responsabilitate important a ındeplinesc ‘oamenii ˘ ˘ ˆ ca daruri’? b) Cum putem ar ata c a ıi pre tuim pe ace sti ¸ ¸ frati? ¸ 16

TURNUL DE VEGHE — 15 DECEMBRIE 2010

PARTEA A II-A


˘ ˘ ˘ starea de om matur, la masura staturii plinatatii ¸ lui ˘ ˘ Cristos’ (Ef. 4:13). Este adevarat ca, la fel ca noi, ˘ acesti ¸ frati¸ sunt imperfecti. ¸ Totusi, ¸ daca vom ac˘ ˘ cepta plini de recunostin ¸ t¸ a pastorirea lor iubitoaˆ ˘ re, vom avea parte de multe binecuvantari (Evr. 13:7, 17). ˆ ˆ ˘ 21 In curand, Cristos va distruge sistemul rau al ˆ lui Satan. Cand va avea loc acest lucru, viata ¸ noas˘ ˆ ˆ ˆ tra va fi ın mainile lui Isus, el fiind cel ımputerni˘ ˆ cit de Dumnezeu sa ındrume ‘marea multime’ la ¸ „izvoarele apelor vietii“ ¸ (Rev. 7:9, 16, 17). Prin ur˘ ˘ mare, sa ne supunem de bunavoie si¸ cu recunos¸ ˘ ˆ tint¸ a Regelui ındrumat de spiritul lui Iehova! ˘ ˘ 21. De ce este imperios necesar s a ascult am de Fiul lui Dumnezeu?

ˆ ˘ C e ati ¸ ınv atat ¸ din . . . ˙ ˙ ˙ ˙

Isaia 11:1–5? Marcu 1:40, 41? Faptele 10:42? Geneza 22:18?

PARTEA A II-A

TURNUL DE VEGHE — 15 DECEMBRIE 2010

17


˘ ˆ ˘ S a-i cantam lui Iehova! ˆ ˆ ˆ „Ii voi c anta melodii Dumnezeului meu c at voi fi.“ (PS. 146:2)

ˆ IN TINERETE, David a petrecut mult timp pe ¸ ˆ ˆ campurile din apropierea Betleemului, avand ˆ ˘ ˘ ˘ grija de turmele tatalui sau. In astfel de oca˘ ˘ zii, el a putut observa maretele lucrari de ¸ ˘ creatie ale lui Iehova: cerul pres arat cu ste¸ ˆ ˘ ˘ le, „animalele c ampului“ si¸ „pasarile cerului“. Profund impresionat de toate acestea, David ˆ ˘ ˘ i-a compus Creatorului c antari de lauda pline ˘ de sensibilitate. Multe dintre ele se gasesc ˆ ın cartea Psalmii.1 (Cite ste Psalmul 8:3, 4, ¸ 7–9.) ˘ ˘ 1 Este demn de remarcat c a, dup a o mie de ani de˘ la moartea lui ˆ ˘ ˘ David, o multime de ıngeri i-au anun tat pe ni ste p astori c a se n as¸ ¸ ¸ ˘ ˆ cuse Mesia. Ace stia p asteau turmele pe c ampurile din apropierea ¸ ¸ Betleemului (Luca 2:4, 8, 13, 14).

ˆ ˘ ˘ ˘ 1. Ce l-a motivat pe t an arul David s a compun a unii dintre ˘ psalmii s ai? 18

TURNUL DE VEGHE — 15 DECEMBRIE 2010

PARTEA A II-A


˘ ˆ ˘ ˘ Se pare ca ın aceasta perioada David si-a ¸ perfectionat aptitudinile muzicale. El a devenit ¸ ˆ ˆ ˆ ˘ ˆ atat de bun, ıncat a fost invitat sa cante la har˘ pa pentru regele Saul (Prov. 22:29). Muzica lui David avea un efect linistitor asupra regelui cu¸ ˆ prins de tulburare, acelasi¸ efect avandu-l muzi˘ ˆ ˆ ˆ ca buna si¸ ın prezent. Ori de cate ori David can˘ ta la instrumentul sau, „Saul simtea ¸ o usurare ¸ ˆ ˆ ˘ si¸ ıi era bine“ (1 Sam. 16:23). Cantarile acestui ˘ instrumentist si¸ compozitor cu teama de Dum˘ ˆ ˘ ˆ nezeu si-au p astrat valoarea p an a ın zilele noas¸ ˆ ˘ tre. Gandeste-te pu tin! Dup a mai bine de 3000 ¸ ¸ de ani de la nasterea lui David, milioane de oa¸ ˘ ˆ meni din toate colturile pamantului si¸ din toa¸ ˘ ˆ ˆ te categoriile sociale gasesc mangaiere si¸ spe˘ ˆ ˘ rant¸ a ın psalmii sai. (Cite ste ¸ Psalmii 34:7, 8; 139:2–8.) (2 Cron. 7:6; Am. 6:5) 2

2. a) Ce efect poate avea muzica asupra unei persoane? ˆ Exemplificati. ¸ b) Potrivit cu Psalmii 34:7, 8 si ¸ 139:2–8, ın ce relatii ¸ era David cu Iehova? PARTEA A II-A

TURNUL DE VEGHE — 15 DECEMBRIE 2010

19


˘ Locul de seam a al muzicii ˆ ˆ ˘ ˘ ın ınchinarea adev arat a

ˆ David si-a folosit talentul ın cel mai bun ¸ ˘ ˘ mod posibil: ca sa-i aduca laude lui Iehova. ˘ Dupa ce a devenit rege al Israelului, David a ˘ luat masuri ca serviciile religioase de la taber˘ ˘ ˘ ˘ nacol sa includa si¸ o muzica frumoasa. Peste o ˘ zecime din numarul total al levitilor care slu¸ ˘ jeau la tabernacol, adica 4000, au fost numiti¸ ˘ ˘ ‘sa aduca laude’, iar dintre ace stia 288 erau „in¸ ˆ struiti¸ pentru a-i canta lui Iehova, toti¸ fiind maestri“ (1 Cron. 23:3, 5; 25:7). ¸ ˆ ˘ 4 Multe dintre c antarile intonate de leviti ¸ au fost compuse chiar de David. Orice israelit care ˘ ˆ ˆ avea privilegiul sa fie prezent c and se cantau ˘ psalmii lui David era, cu sigurant¸ a, profund imˆ presionat de ceea ce auzea. Ulterior, c and arca ˘ ˆ ˘ legamantului a fost urcata la Ierusalim, „David 3

˘ ˘ ˆ 3, 4. Ce m asuri referitoare la muzica sacr a au fost luate ın zilele lui David? 20

TURNUL DE VEGHE — 15 DECEMBRIE 2010

PARTEA A II-A


˘ ˘ ˆ le-a spus capeteniilor levitilor sa-i aseze ın ordi¸ ¸ ˆ ˘ ne pe fratii lor, c ant aretii, ¸ ¸ cu instrumentele de ˘ ˆ acompaniat: lire, harpe si¸ cimbale, ca sa cante ˘ ˘ ˆ ˘ ˆ cu toata puterea, facand sa se ınalte ¸ glas de bucurie“ (1 Cron. 15:16). ˘ 5 De ce se punea un mare accent pe muzic a ˆ ˘ ın zilele lui David? Oare doar pentru c a regele avea aptitudini muzicale? Nu, mai era un mo˘ ˆ ˆ tiv, care a fost dezvaluit secole mai tarziu, cand Ezechia, un rege drept, a restabilit serviciile de ˆ la templu. In 2 Cronici 29:25 citim: „El [Ezechia] i-a pus pe leviti¸ la casa lui Iehova, cu cim˘ bale, cu lire si¸ cu harpe, dupa porunca lui David, a lui Gad, vizionarul regelui, si¸ a profetului ˘ ˘ ˘ Natan, caci aceasta porunca venea de la Ieho˘ va prin profetii ¸ sai“. ˆ 5, 6. a) De ce ın timpul domniei lui David se punea un mare ˘ ˘ ˆ accent pe muzic a? b) De unde stim c a, ın Israelul antic, mu¸ ˆ ˆ ˘ zica ocupa un loc important ın cadrul ınchin arii? PARTEA A II-A

TURNUL DE VEGHE — 15 DECEMBRIE 2010

21


ˆ ˘ Intr-adevar, prin intermediul profetilor, Ie¸ ˆ ˘ ˘ ˘ hova le-a cerut ınchinatorilor lui sa-i aduc a laude ˆ ˘ ˆ ˘ prin cantari. Cantaretii erau ¸ din tribul preotesc ¸ ˆ scutiti¸ de ındatoririle pe care le aveau ceilalti¸ le˘ ˘ viti. Astfel, ei aveau suficient timp ca s a compun a ¸ ˘ si, ¸ mai ales, ca sa repete (1 Cron. 9:33). ˘ 7 Poate c a spui: „Mai mult ca sigur nu m-as¸ ˘ ˆ fi numarat printre maestrii care c antau la taber¸ ˆ ˘ ˘ ˆ ˘ nacol!“. Nu uita ınsa ca nu toti¸ cantaretii ¸ leviti¸ erau maestri. Potrivit cu 1 Cronici 25:8, unii ¸ dintre ei erau ‘ucenici’. De asemenea, este demn ˘ ˆ de remarcat ca si¸ ın celelalte triburi ale lui Isˆ ˘ rael existau, probabil, instrumentisti ¸ sau cantareti¸ foarte talentati. ¸ Totusi, ¸ Iehova i-a numit ˘ ˆ ˘ ˘ ˆ doar pe leviti¸ sa cante la tabernacol. Fara ın˘ ˘ doiala, indiferent c a erau „maestri“ sau ‘uce¸ ˆ nici’, levitii ¸ fideli puneau mult suflet ın ceea ce ˘ faceau. 6

ˆ ˘ ˆ ˘ 7, 8. C and inton am c ant arile Regatului, ce este mai imporˆ tant dec at talentul? 22

TURNUL DE VEGHE — 15 DECEMBRIE 2010

PARTEA A II-A


8

David iubea muzica; mai mult, era un muzician talentat. Dar oare numai talentul conteaˆ ˘ ˆ za ınaintea lui Dumnezeu? In Psalmul 33:3, ˆ ˘ David a scris: „Cantati¸ pe coarde din toat a iniˆ ˆ ma, strigand de bucurie!“. Mesajul este cat se ˘ ˘ poate de clar: Ceea ce conteaza este sa-i adu˘ cem laude lui Iehova „din toata inima“. Importan ta ¸ muzicii ˘ dup a moartea lui David

ˆ 9 In timpul domniei lui Solomon, muzica ˆ ˆ ˘ ocupa un loc important ın cadrul ınchinarii. La ˘ inaugurarea templului a fost organizata o or˘ ˘ chestra de mari proportii, ¸ din care faceau parte si¸ 120 de trompetisti. ¸ (Cite ste ¸ 2 Cronici 5:12.) ˘ Biblia ne spune ca „trompetistii ¸ [care erau preˆ ˘ ˘ oti] si c ant are tii, to ti ca un singur om, au f acut ¸ ¸ ¸ ¸ ˘ ˘ ˘ sa se auda un singur sunet de lauda si¸ de mul˘ ˘ tumire lui Iehova . . ., «caci este bun, caci ¸ ˘ 9. Descrie ti¸ ce ati¸ fi putut vedea si ¸ auzi dac a ati¸ fi asistat ˆ la inaugurarea templului ın timpul domniei lui S olomon. PARTEA A II-A

TURNUL DE VEGHE — 15 DECEMBRIE 2010

23


˘ ˘ bunatatea sa iubitoare este vesnic ¸ a»“. Imediat ˆ ˘ ce s-a ınaltat ¸ acest sunet magnific, „casa lui Iehova s-a umplut cu un nor“, ceea ce a indicat ˘ ˆ ˆ aprobarea divina. Cat de emotionant, c at de ¸ ˘ ˘ uluitor trebuie sa fi fost sa auzi trompetistii ¸ si¸ ˆ ˘ miile de cantareti, ¸ „toti¸ ca un singur om“! (2 Cron. 5:13) ˘ ˆ 10 Muzica a facut parte si ¸ din ınchinarea priˆ milor crestini. Bineınteles, slujitorii lui Iehova ¸ ¸ ˆ ˆ din secolul I s-au ıntrunit ın case particulare, ˆ ˆ nu ın tabernacole sau ın temple. Din cauza perˆ secutiei ın ¸ si¸ din alte motive, deseori conditiile ¸ ˆ care se ıntruneau nu erau tocmai bune. Chiar si¸ asa, din acele timpuri i-au adus laude ¸ crestinii ¸ ˆ ˘ lui Dumnezeu prin c antari. ˆ 11 Apostolul Pavel i-a ındemnat pe fratii ¸ cres¸ ˘ ˘ ˆ tini din Colose: „Continuati¸ . . . sa va ındemnati¸ unii pe altii ¸ cu psalmi, cu laude la adresa ˘ ˘ ˆ 10, 11. De unde stim c a muzica a facut parte din ınchina¸ rea primilor cre stini? ¸ 24

TURNUL DE VEGHE — 15 DECEMBRIE 2010

PARTEA A II-A


ˆ ˘ ˘ lui Dumnezeu, cu cantari spirituale placute“ ˘ (Col. 3:16). Dupa ce Pavel si¸ Sila au fost arunˆ ˆ ˆ ˘ ˘ cati¸ ın ınchisoare, au ınceput ‘sa se roage si¸ sa-i ˆ cante laude lui Dumnezeu’, desi¸ nu aveau nicio ˆ ˘ ˘ carte de cantari (Fap. 16:25). Daca tu ai fi ˆ ˆ ˆ ˆ ˘ aruncat ın ınchisoare, cate cantari ale Regatuˆ lui ai putea canta din memorie? ˆ ˆ ˘ ˘ ˆ 12 Intruc at muzica ocupa un loc de seama ın ˆ ˘ ˘ ˆ cadrul ınchinarii noastre, ar fi bine sa ne ıntre˘ ˘ bam fiecare: „O apreciez eu cum se cuvine? Ma ˘ ˘ ˆ straduiesc sa ajung la timp la ıntruniri si¸ la conˆ ˘ grese pentru a intona ımpreuna cu ceilalti¸ frati¸ ˆ ˆ ˘ cantarea de deschidere? Cant eu din toata ini˘ ˘ ma? Le explic copiilor mei ca nu trebuie sa conˆ ˆ sidere cantarea care introduce ıntrunirea de serviciu sau studiul Turnului de veghe drept o ˘ ˘ ˆ scurta pauza, un moment ın care pot pleca de la ˘ ˘ ˆ locul lor fara vreun motiv ıntemeiat, poate doar ˘ ˘ ˆ ˘ 12. Cum putem ar ata apreciere fat¸ a de c ant arile Regatului? PARTEA A II-A

TURNUL DE VEGHE — 15 DECEMBRIE 2010

25


pentru a-si¸ dezmorti¸ picioarele?“. Intonarea ˆ ˘ ˆ ˘ cantarilor face parte din ınchinarea noastra. De ˘ aceea, indiferent c a suntem „maestri“ sau ‘uce¸ ˘ nici’, cu totii putem — si trebuie — s a ne unim ¸ ¸ glasurile pentru a-i aduce laude lui Iehova. ˘ (Compara cu 2 Corinteni 8:12.) ˘ Timpuri diferite, necesit ati¸ diferite

ˆ ˘ Cu un secol ın urma, Turnul de veghere al Sionului a explicat unul dintre motivele penˆ ˘ tru care cantarile Regatului sunt foarte imporˆ ˆ ˆ ˘ tante: „Cand este transpus ın cant, adevarul se ˆ ˘ ˆ ˆ ıntipareste mai u sor ın mintea si ın inima sluji¸ ¸ ¸ torilor lui Dumnezeu“. Multe dintre versurile ˆ ˘ ˘ cantarilor noastre se bazeaza pe Scripturi si, ¸ ˆ ˘ ˘ prin urmare, faptul de a ınvata ¸ pe de rost maˆ ˆ ˘ ˘ car cateva cantari reprezinta o modalitate exce˘ ˆ ˘ ˘ ˆ lenta de a ne ıntipari si¸ mai bine adevarul ın ini13

˘ ˆ ˘ ˆ 13, 14. De ce este important s a c ant am cu entuziasm la ıntruniri? Dati¸ un exemplu. 26

TURNUL DE VEGHE — 15 DECEMBRIE 2010

PARTEA A II-A


˘ ma. Multe persoane care au venit pentru prima ˘ ˆ data la ıntrunirile noastre au fost profund im˘ ˘ ˆ ˆ presionate sa-i auda pe cei prezenti¸ cantand din ˘ toata inima. ˆ ˘ ˆ 14 Intr-o seara a anului 1869, ın timp ce se ˆ ıntorcea de la serviciu, fratele Russell a auzit un ˆ ˘ ˘ ˘ cantec religios ce razb atea din subsolul unei cla˘ ˘ ˘ diri. Pe atunci nu credea c a va gasi vreodata ade˘ ˘ ˆ varul despre Dumnezeu. De aceea, era hotarat ˘ ˆ ˘ ˘ sa se dedice afacerilor, gandindu-se c a, daca va ˆ ˘ strange bani, va putea sa-i ajute pe oameni cel ˘ putin ¸ pe plan material, dac a spiritual nu era poˆ sibil. Fratele Russell a intrat ın subsolul acela ˘ ˆ ˘ ˘ prafuit si¸ ıntunecos. A vazut ca acolo se tinea ¸ ˆ ˘ ˘ o ıntrunire religioasa si¸ s-a asezat sa asculte. Ul¸ ˘ ˆ ˘ terior a scris ca ceea ce a auzit ın acea seara „a fost suficient pentru ca, sub actiunea lui Dum¸ ˘ ˘ ˆ nezeu, credinta ¸ [sa] sov ¸ aielnica ın inspiratia ¸ di˘ ˘ ˘ vina a Bibliei sa fie restabilita“. Ce l-a atras PARTEA A II-A

TURNUL DE VEGHE — 15 DECEMBRIE 2010

27


ˆ ˆ initial ¸ pe fratele Russell la acea ıntrunire? Can˘ tarile. ˘ ˘ 15 Pe masura ce timpul trece, sunt aduse une˘ ˆ ˆ le clarificari ın ce priveste Scripturi¸ ıntelegerea ¸ ˆ ˘ lor. In Proverbele 4:18 se spune: „Cararea celor ˘ ˘ drepti¸ este ca lumina zorilor a carei stralucire ˆ ˆ ˘ ˆ creste ¸ pana la miezul zilei“. Intrucat lumina a ˘ ˆ crescut, acest lucru a dus la unele modificari ın ˆ ˘ ce priveste modul ın care ‘adev arul este trans¸ ˆ ˆ ˆ pus ın cant’. In ultimii 25 de ani, Martorii lui ˘ ˆ Iehova din multe t¸ ari au folosit cartea de canˆ ˘ ˆ tari C anta ti ¸ laude lui Iehova.1 In anii care s-au ˘ scurs de la publicarea c artii, ¸ lumina a devenit ˘ ˆ ˘ tot mai clara ın numeroase aspecte, astfel ca ˆ unele expresii folosite ın acea carte sunt acum ˘ depasite. De exemplu, nu mai vorbim despre ¸

ˆ ˆ ˘ ˘ ˆ 1 Intreaga colectie ¸ de 225 de c antari a fost disponibila ın peste 100 de limbi.

˘ ˘ 15. Ce clarific ari au condus la publicarea unei noi c ar ti¸ de ˆ ˘ c ant ari? 28

TURNUL DE VEGHE — 15 DECEMBRIE 2010

PARTEA A II-A


˘ „noua ordine“, ci despre „lumea noua“. De ase˘ menea, spunem ca numele lui Iehova va fi „sfinˆ tit“, nu „justificat“. Era deci c at se poate de clar ¸ ˘ ˆ ca, din punct de vedere doctrinar, cartea de c an˘ ˘ tari trebuia actualizata. 16 Acesta fiind unul dintre motive, Corpul de ˘ Guvernare a aprobat publicarea unei noi carti¸ ˆ ˘ ˘ ˆ ˘ de cantari, intitulate S a-i c ant am lui Iehova. ˘ ˆ ˘ Numarul cantarilor din noua carte a fost redus ˆ ˆ ˆ ˘ la 135. Intrucat sunt mai putine cantari, ai pu¸ ˘ ˆ ˘ ˆ tea sa ınveti¸ pe de rost macar cateva dintre ele. ˆ Aceasta este ın armonie cu sfatul lui Pavel din Efeseni 5:19. (Cite ste.) ¸ ˘ ˘ ˘ S a d am dovad a de apreciere

˘ ˘ ˆ ˆ Ar trebui oare sa te retii ¸ sa canti¸ la ın˘ ˘ truniri de teama ca te vei face de rusine? ¸ 17

ˆ ˘ ˘ ˘ 16. Cum ne va ajuta noua carte de c ant ari s a urm am sfatul lui Pavel din Efeseni 5:19? ˘ ˘ ˆ ˘ ˆ 17. Ce ne poate ajuta s a nu ne re tinem s a c ant am la ıntru¸ ˘ ˘ niri de team a c a ne vom face de ru sine? ¸ PARTEA A II-A

TURNUL DE VEGHE — 15 DECEMBRIE 2010

29


ˆ ˆ Gandeste-te: Cand vorbim, „toti¸ ne poticnim de ¸ multe ori“, nu-i asa? (Iac. 3:2) Totusi, ¸ ¸ chiar ˘ ˘ daca nu avem o exprimare perfecta, nu ne reti¸ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ nem sa-l laudam pe Iehova din casa-n casa. ˘ ˘ Atunci ar trebui oare ca vocea ta imperfecta sa ˆ ˘ ˆ te ımpiedice sa-l lauzi pe Dumnezeu prin c an˘ ˘ ˘ tari? Iehova, care „i-a facut omului gura“, se ˘ ˆ bucura cand ne folosim glasul pentru a-i aduce laude (Ex. 4:11). ˘ ˆ ˘ 18 CD-urile intitulate S a-i c ant am lui Iehoˆ ˘ va — Interpretare vocal a sunt disponibile ın ˆ mai multe limbi. Ele contin c ateva dintre noile ¸ ˆ ˘ cantari, frumos interpretate vocal si¸ instrumen˘ ˘ tal. Aranjamentele muzicale sunt o adevarata ˆ ˘ ˆ delectare. Asculta-le cat mai des! In felul acesˆ ˘ ˆ ta, vei ınvata repede cel pu tin c ateva dintre noi¸ ¸ ˆ ˘ ˆ ˘ le cantari. Versurile multor cantari au fost comˆ ˆ ˆ ˘ ˆ ˘ puse ın asa ¸ fel ıncat, dupa ce cantam un vers, ˘ ˘ sa putem intui cuvintele care urmeaza. Asadar, ¸ ˆ ˘ ˆ ˘ 18. Cum putem ınvata ¸ versurile c ant arilor? 30

TURNUL DE VEGHE — 15 DECEMBRIE 2010

PARTEA A II-A


ˆ ˆ ˘ ˘ ˆ ˆ cand asculti¸ CD-urile, ıncearca sa canti¸ ımpreu˘ ˘ ˘ ˆ ˘ ˘ ˆ na cu corul. Fara ındoiala, daca ınveti¸ bine ver˘ surile si¸ melodiile acasa, la Sala Regatului vei ˆ ˘ ˆ canta cu mai multa ıncredere. ˘ ˘ ˘ 19 Poate c a nu acordam prea multa impor˘ tant¸ a acompaniamentului muzical de la congre˘ ˘ se. Totusi, ¸ pregatirea acestuia necesita multe ˘ ˘ ore de munca. Dupa selectarea melodiilor treˆ ˘ buie ıntocmite cu grija partituri pentru cei 64 de membri ai orchestrei Watchtower. Apoi, instrumentistii ¸ petrec multe ore pentru a studia ˆ partiturile pe care le vor repeta si, ¸ ın final, le ˆ vor ınregistra la studiourile noastre din Patterson (New York). Zece dintre acesti ¸ frati¸ si¸ ˆ surori nu locuiesc ın Statele Unite. Pentru toti¸ ˆ ˘ ˘ ˘ ınsa este un privilegiu sa participe la pregatirea minunatelor acompaniamente muzicale pe ˘ ˘ care le ascultam la evenimentele teocratice. S a ˘ ˘ ˆ ˘ 19. Cum se preg atesc interpret arile orchestrale ale c ant arilor Regatului? PARTEA A II-A

TURNUL DE VEGHE — 15 DECEMBRIE 2010

31


˘ manifestam apreciere pentru eforturile lor pline ˆ de iubire! Cu ocazia congreselor, cand presedin¸ ˘ ˘ ˘ ˘ tele programului ne invita sa ne asez ¸ am, sa fa˘ ˘ cem acest lucru cu promptitudine si¸ sa ascultam ˆ ˘ ˘ ˆ ın liniste ¸ muzica pregatita cu atata iubire. ˘ ˆ ˘ 20 Iehova acorda atentie ¸ cantarilor noastre de ˘ ˘ ˘ ˘ lauda si¸ le considera importante. S a-i bucuram ˆ ˆ ˆ ˆ inima cantand cu ınsufletire ori de cate ori ne ¸ ˆ ˆ ıntrunim pentru ınchinare! Asadar, indiferent ¸ ˘ ˘ ˆ ˘ ca suntem „maestri“ sau ‘ucenici’, ‘sa-i cantam ¸ lui Iehova’! (Ps. 104:33) ˘ ˆ ˘ 20. Ce e sti ¸ hot ar at s a faci?

ˆ I ti ¸ aminte sti? ¸

˘ ˘ ˙ Ce exemple din timpurile biblice arata c a muzica ˆ ˆ are un rol important ın ınchinare? ˘ ˘ ˘ ˆ ˙ Ce legatura exista ıntre respectarea poruncii lui ˘ Isus din Matei 22:37 si¸ intonarea din toata inima ˆ ˘ a c antarilor Regatului? ˘ ˘ ˆ ˙ Cum putem arata c a apreciem cum se cuvinte c an˘ tarile Regatului? 32 TURNUL DE VEGHE — 15 DECEMBRIE 2010

www.watchtower.org wlp10 12/15-M-2

W f lp 2 m 20101215  
Advertisement