Τιμοκατάλογος General Heating

Page 1

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2023

1,2 σελ: 6 1,2 σελ: 7

1,1.2 σελ: 5 Ηλεκτρονικοί θερμοστάτες θέρμανσης ή ψύξης TPI Ασύρματοι θερμοστάτες θέρμανσης ή ψύξης με διαφορικό Ασύρματοι θερμοστάτες θέρμανσης ή ψύξης με διαφορικό 1,2.2 σελ: 8 Ασύρματοι θερμοστάτες θέρμανσης ή ψύξης TPI

GENERAL

4,1 σελ: 10 ΑΣΥΡΜΑΤΟΙ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ WI-FI 6 5,1,1 6,1 ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΕΣ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ σελ: 13

θέρμανσης
θέρμανσης ή ψύξης με διαφορικό
2 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΓΙΑ FAN COILS GENERAL 2,1Θερμοστάτες για fan coils
9 3 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΚΕΦΑΛΕΣ -ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ GENERAL 3,1 Θερμοστατικές κεφαλές-Διακόπτες σωμάτων
9 4 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΧΩΡΟΥ WI-FI GENERAL σελ: 10 5 σελ: 12 ΤΡΙΟΔΕΣ ΑΝΑΜΙΞΗΣ GENERAL 6 Θερμιδομετρητές POLIMETER - ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ σελ: 13 7 Θερμαντικά σώματα μπάνιου Plus 7,1Classic Λευκό σελ: 14 7,2Oval Λευκό σελ: 14 7,3Classic Chrome σελ: 15 7,4Oval Chrome σελ: 15 Εκπτωτική πολιτική σελ: 16 Όροι πώλησης σελ: 16 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 2023 1 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΧΩΡΟΥ GENERAL ΤΡΙΟΔΕΣ ΑΝΑΜΙΞΗΣ
1,1 σελ:3 1,1 Ηλεκτρονικοί θερμοστάτες
ή ψύξης με διαφορικό Ηλεκτρονικοί θερμοστάτες
σελ:4
σελ:
σελ:

Α

Ηλεκτρονικός θερμοστάτης θέρμανσης, μεγάλης ακρίβειας. Κλίμακα ρύθμισης 5..30⁰C , Διαφορικό 0,5Κ ,Πολυχρηστικό περιστροφικό πλήκτρο. Τροφοδοσία 2x1,5V AA αλκαλικές μπαταρίες.

Ηλεκτρονικός θερμοστάτης θέρμανσης, μεγάλης ακρίβειας με ψηφιακές ενδείξεις.Γενικός διακόπτης ON/OFF , Κλίμακα ρύθμισης 5..30⁰C Διαφορικό 03 ( Επιλογή όσο θέλετε ).Ταυτόχρονη ένδειξη επιθυμητής ή πραγματικής θερμοκρασίας.Ένδειξη μπαταρίας.Τροφοδοσία 2x1,5V AA αλκαλικές μπαταρίες.

1.01.00 HT 100 24,0 €

"Ηλεκτρονικός θερμοστάτης θέρμανσης η ψύξης, μεγάλης ακρίβειας με ψηφιακές ενδείξεις και backlight φωτιζόμενη οθόνη, . Γενικός διακόπτης ON/OFF , Κλίμακα ρύθμισης 5..30⁰C , Διαφορικό 03 ( Επιλογή όσο θέλετε ), Τροφοδοσία 2x1,5V AA αλκαλικές μπαταρίες "

1.01.01 HT 220S 42,00 € 1.01.02 HT 250S 48,00 €

. Α Α
Σελίδα 3 dlArPAMMA IYNdEIMOAOrlAI nA ECJ>APMOrEI 0EPMANIHI rlA THN HAEKTPOAOrlKH IYNdEIH XPEIAZETAI Cl>AIH KAI ENTOAH AEBHTA ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΧΙ ΟΥΔΕΤΕΡΟΣ 1. Α GENERAL ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ

Α

"Ηλεκτρονικός θερμοστάτης θέρμανσης η ψύξης, μεγάλης ακρίβειας με ψηφιακές ενδείξεις και backlight φωτιζόμενη οθόνη, . Γενικός διακόπτης ON/OFF , Κλίμακα ρύθμισης 5..30⁰C , Διαφορικό 03 ( Επιλογή όσο θέλετε ) Διαφορικό 0,1Κ έως 2K ,Τροφοδοσία 2x1,5V AA αλκαλικές μπαταρίες "

Ηλεκτρονικός θερμοστάτης θέρμανσης και ψύξης μεγάλης ακρίβειας με ψηφιακές ενδείξεις.Κλίμακα ρύθμισης 5..30⁰C . Πολυχρηστικό περιστροφικό πλήκτρο,με ταυτόχρονη ένδειξη επιθυμητής η πραγματικής θερμοκρασίας.Διαφορικό 0,1Κ έως 2K.Ένδειξη μπαταρίας.Τροφοδοσία 2x1,5V AA αλκαλικές μπαταρίες - Πομπός Τάση λειτουργία AC 230V 45/65Hz - Δέκτης.

1.01.03 HT 250S BLACK 48,0 €

Ηλεκτρονικός εβδ. προγραμματιζόμενος θερμοστάτης θέρμανσης ή ψύξης μεγάλης ακρίβειας με ψηφιακές ενδείξεις και backlight φωτιζόμενη οθόνη,Κλίμακα ρύθμισης 5..30⁰C ,Διαφορικό 03K,Κλείδωμα οθόνης,Ένδειξη μπαταρίας,Τροφοδοσία 2x1,5V AA αλκαλικές μπαταρίες

51,00 € 1.01.05 HT 300S 55,00 € dlArPAMMA IYNdEIMOAOrlAI nA ECJ>APMOrEI 0EPMANIHI rlA THN HAEKTPOAOrlKH IYNdEIH XPEIAZETAI Cl>AIH KAI ENTOAH AEBHTA ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΧΙ ΟΥΔΕΤΕΡΟΣ

1. Α GENERAL ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ . Α Α
1.01.04 HT 270S SENNA Σελίδα 4

Α

Ηλεκτρονικός θερμοστάτης θέρμανσης, μεγάλης ακρίβειας με ψηφιακές ενδείξεις.Γενικός διακόπτης ON/OFF , Κλίμακα ρύθμισης 5..30⁰C .Ταυτόχρονη ένδειξη επιθυμητής ή πραγματικής θερμοκρασίας.Ένδειξη μπαταρίας.Τροφοδοσία 2x1,5V AA αλκαλικές μπαταρίες.

"Ηλεκτρονικός θερμοστάτης θέρμανσης η ψύξης, μεγάλης ακρίβειας με ψηφιακές ενδείξεις και backlight φωτιζόμενη οθόνη, . Γενικός διακόπτης ON/OFF , Κλίμακα ρύθμισης 5..30⁰C , Τροφοδοσία 2x1,5V AA αλκαλικές μπαταρίες "

1.01.06 HT 220S 42,0 €

"Ηλεκτρονικός θερμοστάτης θέρμανσης η ψύξης, μεγάλης ακρίβειας με ψηφιακές ενδείξεις και backlight φωτιζόμενη οθόνη, . Γενικός διακόπτης ON/OFF , Κλίμακα ρύθμισης 5..30⁰C , Τροφοδοσία 2x1,5V AA αλκαλικές μπαταρίες "

1.01.07 HT 250S 48,00 € 1.01.08 HT 250S 48,00 €

1. . .2 Α Α
Α GENERAL TPI
Σελίδα 5
ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ
TPI ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ TPI ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ TPI ΤΕΧΝΗΤΗΣ

Α

Ασύρματος ηλεκτρονικός θερμοστάτης θέρμανσης, μεγάλης ακρίβειας. Κλίμακα ρύθμισης 5..30⁰C , Διαφορικό 0,5Κ ,Πολυχρηστικό περιστροφικό πλήκτρο. Τροφοδοσία 2x1,5V AA αλκαλικές μπαταρίες.

Ασύρματος ηλεκτρονικός θερμοστάτης θέρμανσης μεγάλης ακρίβειας με ψηφιακές ενδείξεις.Κλίμακα ρύθμισης 5..30⁰C .Διαφορικό 03 ( Επιλογή όσο θέλετε ).Ταυτόχρονη ένδειξη επιθυμητής η πραγματικής θερμοκρασίας.Ένδειξη μπαταρίας,Τροφοδοσία 2x1,5V AA αλκαλικές μπαταρίες - Πομπός Τάση λειτουργία AC 230V 45/65Hz - Δέκτης.

Ασύρματος ηλεκτρονικός θερμοστάτης θέρμανσης ή ψύξης μεγάλης ακρίβειας με ψηφιακές ενδείξεις.Κλίμακα ρύθμισης 5..30⁰C .Διαφορικό 03 ( Επιλογή όσο θέλετε ).Πολυχρηστικό περιστροφικό πλήκτρο,με ταυτόχρονη ένδειξη επιθυμητής η πραγματικής θερμοκρασίας.Ένδειξη μπαταρίας,Τροφοδοσία 2x1,5V AA αλκαλικές μπαταρίες - Πομπός Τάση λειτουργία AC 230V 45/65Hz - Δέκτης.

1.02.00

HT 100 RF 70,00 €

1.02.01 HT 220S RF 82,00 € 1.02.02 HT 250S RF 105,00 €

.2ΑΣΥΡΜΑΤΟΙ Α Α
Σελίδα 6 dlArPAMMA IYNdEIMOAOrlAI nA ECJ>APMOrEI 0EPMANIHI Για εφαρμογές θέρμανσης χρησιμοποιούμε τις κλέμες COM-NO Προσοχή:Και στις δύο περιπτώσεις δίνουμε ρέυμα στις κλέμες L-N 1. Α GENERAL ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ

.2ΑΣΥΡΜΑΤΟΙ

Α 1.02.03 HT 250S RF BLACK 105,00 €

Ασύρματος ηλεκτρονικός θερμοστάτης θέρμανσης ή ψύξης μεγάλης ακρίβειας με ψηφιακές ενδείξεις.Κλίμακα ρύθμισης 5..30⁰C .Διαφορικό 03 ( Επιλογή όσο θέλετε ).Πολυχρηστικό περιστροφικό πλήκτρο,με ταυτόχρονη ένδειξη επιθυμητής η πραγματικής θερμοκρασίας.Ένδειξη μπαταρίας,Τροφοδοσία 2x1,5V AA αλκαλικές μπαταρίες - Πομπός Τάση λειτουργία AC 230V

Ασύρματος ηλεκτρονικός θερμοστάτης θέρμανσης και ψύξης μεγάλης ακρίβειας με ψηφιακές ενδείξεις.Κλίμακα ρύθμισης 5..30⁰C .Διαφορικό 03 ( Επιλογή όσο θέλετε ).Πολυχρηστικό περιστροφικό πλήκτρο,με ταυτόχρονη ένδειξη επιθυμητής η πραγματικής θερμοκρασίας.Διαφορικό 0,1Κ έως 2K,Ένδειξη μπαταρίας,Τροφοδοσία 2x1,5V AA αλκαλικές μπαταρίες - Πομπός Τάση λειτουργία AC 230V 45/65Hz - Δέκτης.

110,00 € 1.02.05 HT 300S SET 115,00 € dlArPAMMA IYNdEIMOAOrlAI nA ECJ>APMOrEI 0EPMANIHI Για εφαρμογές θέρμανσης χρησιμοποιούμε τις κλέμες COM-NO Προσοχή:Και στις δύο περιπτώσεις δίνουμε ρέυμα στις κλέμες L-N

Ασύρματος Ηλεκτρονικός εβδ. προγραμ θερμοστάτης θέρμανσης η ψυξης μεγάλης ακρίβειας με ψηφιακές ενδείξεις και backlight φωτιζόμενη οθόνη,touch,Κλίμακα ρύθμισης 5..30⁰C ,Διαφορικό 0,3Κ,Ένδειξη μπαταρίας, Κλείδωμα οθόνης,Τροφοδοσία 2x1,5V AAA αλκαλικές μπαταρίες-πομπος, Τάση λειτουργία AC 230V 45/65Hz - Δέκτης

1. Α GENERAL ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ
Α Α
1.02.04 HT 270S RF SENNA Σελίδα 7

Ασύρματος ηλεκτρονικός θερμοστάτης θέρμανσης ή ψύξης μεγάλης ακρίβειας με ψηφιακές ενδείξεις.Κλίμακα ρύθμισης 5..30⁰C .Πολυχρηστικό περιστροφικό πλήκτρο,με ταυτόχρονη ένδειξη επιθυμητής η πραγματικής θερμοκρασίας.Ένδειξη μπαταρίας,Τροφοδοσία 2x1,5V AA αλκαλικές μπαταρίες - Πομπός Τάση λειτουργία AC 230V 45/65Hz - Δέκτης.

HT 250S RF

TPI ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ

1.02.07 105,00 € 1.02.08 HT 250S RF 105,00 € TPI ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ

1. Α GENERAL TPI
.2.2 ΑΣΥΡΜΑΤΟΙ Α Α Α 1.02.06 HT 220S RF 82,00 € Σελίδα 8
Ασύρματος ηλεκτρονικός θερμοστάτης θέρμανσης μεγάλης ακρίβειας με ψηφιακές ενδείξεις.Κλίμακα ρύθμισης 5..30⁰C .Ταυτόχρονη ένδειξη επιθυμητής η πραγματικής θερμοκρασίας.Ένδειξη μπαταρίας,Τροφοδοσία 2x1,5V AA αλκαλικές μπαταρίες - Πομπός Τάση λειτουργία AC 230V 45/65Hz - Δέκτης. Ασύρματος ηλεκτρονικός θερμοστάτης θέρμανσης ή ψύξης μεγάλης ακρίβειας με ψηφιακές ενδείξεις.Κλίμακα ρύθμισης 5..30⁰C .Πολυχρηστικό περιστροφικό πλήκτρο,με ταυτόχρονη ένδειξη επιθυμητής η πραγματικής θερμοκρασίας.Ένδειξη μπαταρίας,Τροφοδοσία 2x1,5V AA αλκαλικές μπαταρίες - Πομπός Τάση λειτουργία AC 230V 45/65Hz - Δέκτης. TPI ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ηλεκτρονικός θερμοστάτης για δισωλήνιο σύστημα fan coils, σε ανεμιστήρα τριών ταχυτήτων και δίοδη/τρίοδη βάνα.

Ηλεκτρονικός θερμοστάτης για δισωλήνιο σύστημα fan coils, με ψηφιακές ενδείξεις και backlight φωτιζόμενη οθόνη, ένδειξη επιθυμητής και πραγματικής θερμοκρασίας χώρου. Με βαθμονόμηση αισθητηρίου και ρύθμιση άνω-κάτω ορίου επιθυμητής θερμοκρασίας.

Ηλεκτρονικός θερμοστάτης για τετρασωλήνιο σύστημα fan coils, με ψηφιακές ενδείξεις και backlight φωτιζόμενη οθόνη, ένδειξη επιθυμητής και πραγματικής θερμοκρασίας χώρου. Ο FC240 Θερμοστάτης χώρου, έχει χωριστές εξόδους για εντολή θέρμανσης και ψύξης (περιλαμβάνει 2 ξεχωριστά ρελέ για θέρμανση & ψύξη)

2.01.01 FC 100 40,00 €

2.01.02 FC 220 74,00 € 80,00 € FC 240 2.01.03

2.ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΓΙΑ FAN COILS 2.1 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΓΙΑ FAN COILS
ΤΙΜΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ
3.1 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΚΕΦΑΛΕΣ -ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ Οι θερμοστατικοί διακόπτες είναι ρυθμιστές της θερμοκρασίας χώρου οι οποίοι λειτουργούν αυτόματα στραγγαλίζοντας τη ροή του νερού του δικτύου θέρμανσης. Οι συχνότεροι τύποι των θερμοστατικών διακοπτών που χρησιμοποιούνται είναι ο ίσιος και ο γωνιακός. 3.01.02 GTV 51 14,80 € 3.01.03 GT51-GTV51 28,50 € ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Χρησιμοποιούνται για τη ρύθμιση της επιθυμητής θερμοκρασίας του κάθε θερμαντικού σώματος ξεχωριστά και επομένως του κάθε χώρου στον οποίο είναι εγκατεστημένα. Όταν ο χώρος έχει την επιθυμητή θερμοκρασία σταματά αυτόματα η παροχή θερμότητας από το θερμαντικό σώμα. Όταν ο χώρος δεν έχει την επιθυμητή 3.01.01 GT51 13,70 € Σελίδα 9
4.ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣΧΩΡΟΥWI-FI GENERAL 4.1ΑΣΥΡΜΑΤΟΙΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣWI-FI ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ
Σελίδα 10
Ασύρματος ψηφιακός θερμοστάτης δωματίου. Ελέγξτε τη θερμοκρασία τού χώρου σας όπου κι αν είστε σέ ολόκληρο τον κόσμο! Κλίμακα ρύθμισης 5..30⁰C . Τάση λειτουργία AC 230V 45/65Hz - Δέκτης. 4.01.01 HT 500 SET-WIFI ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 165,00 €

5.1 ΤΡΙΟΔΕΣ ΑΝΑΜΙΞΗΣ GENERAL

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ηλεκτρικός κινητήρας για τις περιστροφίκες βάνες με επιλογή χειροκίνητης/αυτόματης λειτουγίας. Τάση λειτουργίας AC 230V 50/60Hz H AC 24V.Χρόνος περιστροφής 135s. Ελενχος 3 θεσεων

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ

Οι τρίοδες βάνες ανάμειξης προσφέρουν τη δυνατότητα δύο λειτουργικών θέσεων Στη μία θέση λειτουργίας επιτρέπουν την ροή του θερμού νερού προς το κύκλωμα των θερμαντικών σωμάτων, ενώ το «ψυχρό» νερό επιστρέφει απευθείας στον λέβητα.

DN20 DN25 DN32 DN40 Τρίοδη χειροκίνητη Βαλβίδα ανάμιξης κλίμακα ρύθμησης35…60 C Μέγιστη θερμοκρασία νερού 95 C. Πίεση λειτουγίας 10bar.Μέγιστη διαφορική πίεση Δρ 2bar.

5.01.03 GB146.25 65,00 €

5.01.04 GB146.32 75,00 €

5.01.01 GRA21.07 130,00 € 5.01.02 GB146.20 55,00€ 5.01.05 GB146.40 85,00 €

5 ΤΡΙΟΔΕΣ ΑΝΑΜΙΞΗΣ GENERAL
5.01.06 GTK 25 75,00 € Σελίδα 11

6. ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΕΣ POLIMETER 6.1 ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΕΣ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ 225,00 €

Ball valve ταχυσύνδετο 1" με υποδοχή για αισθητήριο 1/4¨ θερμιδόμετρου. PT 1000 (1,5 M) ● Ευρος μέτρησης ροής 4 ~ 95 ℃ ● M-Bus Διαθέσιμο ● Επικλινής οθόνη LSD για ευκολότερη ανάγνωση ● Αποθήκευση δεδομένων για 24 μήνες ● Τοποθέτηση θερμιδομετρητή στην επιστροφή ● Τοποθέτηση κάθετα ή οριζόντια στις σωληνώσεις ● Μέγιστη πίεση 16 bar ● Περιβαλλοντική κλάση Α ● Ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας 3 ℃ ● Standart CE και ΕΝ 1434-3 / 1432 Μ13 SK 13-019 ΜΙ-004

Polimeter 1)Εφαρμογή: Η σειρά θερμιδομερητών General μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την μέτρηση θέρμανσης σε κάποιο διαμέρισμα. 2)Γενικά χαρακτηριστικά: ● Παροχή: 0.6-2.5 m3/h ● Μέγεθος DN 20 ● Μήκος 135 mm ● Ύψος 100 mm ● Σπείρωμα σύνδεσης 1 " ● Πληροφορίες Ιστορίκου Μενού ● Ζεύγος αισθητηρίων

Θερμιδομετρητής ενιαίoυ τύπου (Compact) για παροχές από 0,6 έως 2,5m³/h για μέτρηση της κατανάλωσης ενέργειας σε συστήματα θέρμανσης, με αυτονομία (μονοσωλήνιο) ή σε κυκλώματα ζ.ν.χ (μπόιλερ). Παράλληλη καταγραφή καταναλώσεων θέρμανσης και ψύξης. Δυνατοτήτες επικοινωνίας M-Bus,impulse για μεταφόρα δεδομένων. Σελίδα 12
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 6.01.01 U-20 35,00 € 6.01.02 Οδηγίες ηλεκτρονικού θερμιδομετρητή με υπέρυθρες

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Σώματα μπάνιου τύπου πετσετοκρεμάστρας.Βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου στους 200⁰C σε χρώμα λευκό RAL 9010 (standard χρώμα) Επίσης παραδίδονται και σε chrome. Μέγιστη θερμοκρασία 95 ⁰C.Συννοδεύονται από τάπα 1/2", αυτόματο εξαεριστικό 1/2" και στηρίγματα τοίχου. Πιστοποιημένα κατά DIN 4704 & EN 442. 5 Χρόνια εγγύηση

7.1 Classic Λευκό

kcal/h 371 454 541 634 730 833 Τιμή € 61,10 71,50 82,10 95,45 106,40 120,40 kcal/h 455 557 664 775 894 1021 Τιμή € 63,00 74,00 85,00 100,00 110,80 123,30 kcal/h 537 656 782 914 1056 1203 Τιμή € 65,70 76,50 87,70 103,50 114,30 126,00 kcal/h 697 853 1016 1187 1369 1563 Τιμή € 71,30 84,90 93,00 111,60 125,40 138,40

7.2 Oval Λευκό

1600 1800

kcal/h 371 454 541 634 730 833 Τιμή € 82,80 98,20 113,60 128,60 140,80 154,60 kcal/h 455 557 664 775 894 1021 Τιμή € 86,50 102,30 118,50 134,00 146,70 161,00 kcal/h 537 656 782 914 1056 1203 Τιμή € 88,60 104,40 120,40 141,40 151,80 170,00 kcal/h 697 853 1016 1187 1369 1563 Τιμή € - - - - - -

7.
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΜΠΑΝΙΟΥ PLUS
400 500 600 800 Ύψος → ↓ Μήκος
Κατόπιν
800 1000 1200 1400 1800
1600
παραγγελίας
Ύψος →
600 800 500
↓ Μήκος 400
Σελίδα 13
800
1000 1200 1400

7

Σώματα μπάνιου τύπου πετσετοκρεμάστρας.Βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου στους 200⁰C σε χρώμα λευκό RAL 9010 (standard χρώμα) Επίσης παραδίδονται και σε chrome. Μέγιστη θερμοκρασία 95 ⁰C.Συννοδεύονται από τάπα 1/2", αυτόματο εξαεριστικό 1/2" και στηρίγματα τοίχου. Πιστοποιημένα κατά DIN 4704 & EN 442. 5 Χρόνια εγγύηση

.3 Classic Chrome

Ύψος → 800 1000 800

1600 1800 ↓ Μήκος 400 500

600

kcal/h 297 364 433 507 584 667 Τιμή € 140,00 175,00 202,00 230,00 267,50 320,00 kcal/h 364 447 531 620 714 817 Τιμή € 145,00 180,00 210,00 241,00 280,00 331,00 kcal/h 431 526 626 732 845 963 Τιμή € 151,00 187,00 217,00 253,00 285,00 339,00 kcal/h 558 682 819 950 1095 1249 Τιμή € 160,00 201,00 233,00 279,00 308,00 362,00

Ύψος → 800 1000 1200 800

1600 1800 ↓ Μήκος 400 500

600

1200 1400 7.4 Oval Chrome kcal/h 297 364 433 507 584 667 Τιμή € 142,50 182,00 217,00 251,00 280,00 326,00 kcal/h 364 447 531 620 714 817 Τιμή € 148,00 189,00 226,00 262,00 291,50 340,00 kcal/h 431 526 626 732 845 963 Τιμή € 154,00 194,00 229,00 267,50 299,00 346,00 kcal/h 558 682 819 950 1095 1249 Τιμή € 164,00 207,50 247,50 290,00 321,00 372,50 Κατόπιν παραγγελίας

1400 Σελίδα 14

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
ΣΕΛΙΔΑ 5-6 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Ισχύουν οι ακόλουθες εγγυήσεις από την ημερομηνία αγοράς του προιόντος A/A 1 2 3 4 5 6 7
ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2023 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΧΩΡΟΥ
% ΑΣΥΡΜΑΤΟΙ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Σελίδα 15 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ
ΑΣΥΡΜΑΤΟΙ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΧΩΡΟΥ GENERAL ΤΡΙΟΔΕΣ ΑΝΑΜΙΞΗΣ GENERAL ΘΘΕΕΡΜΡΜΟΟΣΤΣΤΑΑΤΤΕΕΣ Σ ΓΙΑΓΙΑ
ΘΘΕΕΡΜΡΜΟΟΣΤΣΤΑΑΤΤΙΚΕΙΚΕΣ Σ ΚΕΚΕΦΑΦΑΛΕΛΕΣ-Σ-ΔΙΑΔΙΑΚΟΠΤΚΟΠΤΕΕΣ
ΘΘΕΕΡΜΡΜΟΟΣΤΣΤΑΑΤΤΕΕΣ
Σ ΚΕΚΕΦΑΦΑΛΕΛΕΣ-Σ-ΔΙΑΔΙΑΚΟΠΤΚΟΠΤΕΕΣ Σ GEGENENERARALL ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΕΣ POLIMETER - ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ 11-12 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ PLUS % 3-4 8
5
GENERAL
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΧΩΡΟΥ GENERAL % 5 5 5 5 5
ETH 5 5
ΧΩΡΟΥ GENERAL
ΧΩΡΟΥ WIFI GENERAL
ΣΩΜΑΤΑ PLUS
FAFANCOILNCOILS S GEGENENERARALL
Σ GEGENENERARALL ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΕΣ POLIMETER - ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ 7 7 8 9 10 % % % ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΧΩΡΟΥ WIFI GENERAL % % ΤΡΙΟΔΕΣ ΑΝΑΜΙΞΗΣ GENERAL
Σ ΓΙΑΓΙΑ FAFANCOILNCOILS S GEGENENERARALL ΘΘΕΕΡΜΡΜΟΟΣΤΣΤΑΑΤΤΙΚΕΙΚΕΣ

Όροι Πώλησης

1. Οι τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ 24%.

2. Τα εμπορεύματα παραδίδονται στην αποθήκη μας Εντός Θεσσαλονίκης τα εμπορεύματα παραδίδονται στον χώρο του πελάτη.

3. Αποστολή εμπορευμάτων μέσω πρακτορείων : Παραδίδονται τα εμπορεύματα σε μεταφορική εταιρεία επιλογής του πελάτη με δική του χρέωση και ευθύνη.

4. Τα εμπορεύματα παραμένουν στην ιδιοκτησία της "GENERAL HEATING" μέχρι την ολική εξόφληση των αντίστοιχων τιμολογίων.

5. Επιστροφές εμπορευμάτων γίνονται δεκτές εφόσον το προϊόν είναι στην συσκευασία που παραδόθηκε.

6. Χρόνος παράδοσης : Εντός 3 εργάσιμων ημερών Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης παραγγελίας θα υπάρχει ενημέρωση για την ακριβή ημερομηνία εκτέλεσης αυτής.

7. Τρόπος πληρωμής Κατοπιν συμφωνίας

8. Τυχόν διαφορές επιλύονται από τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης που είναι η έδρα της εταιρείας μας.

9. Συνεργαζόμενες τράπεζες

Alpha Bank

Αρ.Λογ: 487-00-2002-006059 ΙΒΑΝ : GR37 0140 4870 4870 0200 2006 059 Εθνική Τράπεζα Αρ.Λογ: 839 / 742802 - 20 ΙΒΑΝ : GR96 0110 8390 0000 8397 4280 220 Eurobank

Αρ.Λογ: 0026-0191-07-0100204716 ΙΒΑΝ : GR32 0260 1910 0000 7010 0204 716 Πειραιώς Αρ.Λογ: 6431-010068-609 ΙΒΑΝ : GR47 0171 4310 0064 3101 0068 609

Κινητό : 6972 722884 Τηλ & Fax : 2310 689 644 Διεύθυνση: Πολυτεχνείου 59 & Αιγαίου γωνία, site: general-heating.gr

Κορδελιό Τ.Κ.56334 Ε-mail : info@general-heating.gr

Σελίδα 16
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΜΙΝΔΟΣ
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Κώστας Μίνδος Τηλ & Fax : 2310 689 644 Κινητό : 6972 722884 Διεύθυνση: Πολυτεχνείου 59 & Αιγαίου γωνία, Κορδελιό Τ.Κ.56334 Θεσσαλονίκη Ε-mail : info@general-heating.gr www. general-heating.gr