Τιμοκατάλογος General Heating

Page 1

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2023
1,1 σελ:3 1,1 Ηλεκτρονικοί θερμοστάτες θέρμανσης ή ψύξης με διαφορικό Ηλεκτρονικοί θερμοστάτες θέρμανσης ή ψύξης με διαφορικό σελ:4 2 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΓΙΑ FAN COILS GENERAL 2,1Θερμοστάτες για fan coils σελ: 9 3 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΚΕΦΑΛΕΣ -ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ GENERAL 3,1 Θερμοστατικές κεφαλές-Διακόπτες σωμάτων σελ: 9 4 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΧΩΡΟΥ WI-FI GENERAL σελ: 10 5 σελ: 12 ΤΡΙΟΔΕΣ ΑΝΑΜΙΞΗΣ GENERAL 6 Θερμιδομετρητές POLIMETER - ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ σελ: 13 7 Θερμαντικά σώματα μπάνιου Plus 7,1Classic Λευκό σελ: 14 7,2Oval Λευκό σελ: 14 7,3Classic Chrome σελ: 15 7,4Oval Chrome σελ: 15 Εκπτωτική πολιτική σελ: 16 Όροι πώλησης σελ: 16 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 2023 1 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΧΩΡΟΥ GENERAL ΤΡΙΟΔΕΣ ΑΝΑΜΙΞΗΣ GENERAL 4,1 σελ: 10 ΑΣΥΡΜΑΤΟΙ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ WI-FI 6 5,1,1 6,1 ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΕΣ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ σελ: 13 1,2 σελ: 6 1,2 σελ: 7 1,1.2 σελ: 5 Ηλεκτρονικοί θερμοστάτες θέρμανσης ή ψύξης TPI Ασύρματοι θερμοστάτες θέρμανσης ή ψύξης με διαφορικό Ασύρματοι θερμοστάτες θέρμανσης ή ψύξης με διαφορικό 1,2.2 σελ: 8 Ασύρματοι θερμοστάτες θέρμανσης ή ψύξης TPI

1. Α GENERAL ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ

Ηλεκτρονικός θερμοστάτης θέρμανσης, μεγάλης ακρίβειας. Κλίμακα ρύθμισης 5..30⁰C , Διαφορικό 0,5Κ ,Πολυχρηστικό περιστροφικό πλήκτρο. Τροφοδοσία 2x1,5V AA αλκαλικές μπαταρίες.

Ηλεκτρονικός θερμοστάτης θέρμανσης, μεγάλης ακρίβειας με ψηφιακές ενδείξεις.Γενικός διακόπτης ON/OFF , Κλίμακα ρύθμισης 5..30⁰C Διαφορικό 03 ( Επιλογή όσο θέλετε ).Ταυτόχρονη ένδειξη

επιθυμητής ή πραγματικής θερμοκρασίας.Ένδειξη μπαταρίας.Τροφοδοσία 2x1,5V AA αλκαλικές

Ηλεκτρονικός θερμοστάτης θέρμανσης η ψύξης, μεγάλης ακρίβειας με ψηφιακές ενδείξεις και backlight φωτιζόμενη οθόνη, . Γενικός διακόπτης ON/OFF , Κλίμακα ρύθμισης 5..30⁰C , Διαφορικό 03 ( Επιλογή όσο θέλετε ),Τροφοδοσία 2x1,5V AA αλκαλικές μπαταρίες

. Α Α
Α 1.01.00 HT 100 24,0 €
μπαταρίες. 1.01.01 HT 220S 42,00 € 1.01.02 HT 250S 48,00 € Σελίδα 3 dlArPAMMA IYNdEIMOAOrlAI
ECJ>APMOrEI
rlA THN HAEKTPOAOrlKH IYNdEIH XPEIAZETAI Cl>AIH KAI ENTOAH AEBHTA ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΧΙ ΟΥΔΕΤΕΡΟΣ
nA
0EPMANIHI

1. Α GENERAL ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ

"Ηλεκτρονικός θερμοστάτης θέρμανσης η ψύξης, μεγάλης ακρίβειας με ψηφιακές ενδείξεις και backlight φωτιζόμενη οθόνη, . Γενικός διακόπτης ON/OFF , Κλίμακα ρύθμισης 5..30⁰C , Διαφορικό 03 ( Επιλογή όσο θέλετε ) Διαφορικό 0,1Κ έως 2K ,Τροφοδοσία 2x1,5V AA αλκαλικές μπαταρίες "

Ηλεκτρονικός θερμοστάτης θέρμανσης και ψύξης μεγάλης ακρίβειας με ψηφιακές ενδείξεις.Κλίμακα ρύθμισης 5..30⁰C . Πολυχρηστικό περιστροφικό πλήκτρο,με ταυτόχρονη ένδειξη επιθυμητής η πραγματικής θερμοκρασίας.Διαφορικό 0,1Κ έως 2K.Ένδειξη μπαταρίας.Τροφοδοσία 2x1,5V AA αλκαλικές μπαταρίες - Πομπός

Ηλεκτρονικός εβδ. προγραμματιζόμενος θερμοστάτης θέρμανσης η ψύξης, μεγάλης ακρίβειας με ψηφιακές ενδείξεις και backlight φωτιζόμενη οθόνη. Γενικός διακόπτης ON/OFF , Κλίμακα ρύθμισης 5..30⁰C , Διαφορικό 03 ( Επιλογή όσο θέλουμε ). Ταυτόχρονη ένδειξη επιθυμητής ή πραγματικής θερμοκρασίας. Ένδειξη μπαταρίας.Τροφοδοσία 2x1,5V AA αλκαλικές μπαταρίες

. Α Α Α
HT 250S BLACK 48,0 €
1.01.03
Τάση λειτουργία
1.01.04 HT 270S SENNA 51,00 € 1.01.05 ARUNA 300S 55,00 € Σελίδα 4 dlArPAMMA IYNdEIMOAOrlAI nA ECJ>APMOrEI 0EPMANIHI rlA THN HAEKTPOAOrlKH IYNdEIH XPEIAZETAI Cl>AIH KAI ENTOAH AEBHTA ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΧΙ ΟΥΔΕΤΕΡΟΣ
AC 230V 45/65Hz - Δέκτης.

Ηλεκτρονικός θερμοστάτης θέρμανσης, μεγάλης ακρίβειας με ψηφιακές ενδείξεις.Γενικός διακόπτης ON/OFF , Κλίμακα ρύθμισης 5..30⁰C .Ταυτόχρονη ένδειξη επιθυμητής ή πραγματικής θερμοκρασίας.Ένδειξη μπαταρίας.Τροφοδοσία 2x1,5V AA αλκαλικές μπαταρίες.

"Ηλεκτρονικός θερμοστάτης θέρμανσης η ψύξης, μεγάλης ακρίβειας με ψηφιακές ενδείξεις και backlight φωτιζόμενη οθόνη, . Γενικός διακόπτης ON/OFF , Κλίμακα ρύθμισης 5..30⁰C , Τροφοδοσία 2x1,5V AA αλκαλικές

"Ηλεκτρονικός θερμοστάτης θέρμανσης η ψύξης, μεγάλης ακρίβειας με ψηφιακές ενδείξεις και backlight φωτιζόμενη οθόνη, . Γενικός διακόπτης ON/OFF , Κλίμακα ρύθμισης 5..30⁰C , Τροφοδοσία 2x1,5V AA αλκαλικές μπαταρίες "

1. . .2 Α Α
Α GENERAL TPI Α 1.01.06 HT 220S 42,0 €
μπαταρίες " 1.01.07 HT 250S 48,00 € 1.01.08 HT 250S 48,00 € Σελίδα 5 TPI ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ TPI ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ TPI ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ

1. Α GENERAL ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ

.2ΑΣΥΡΜΑΤΟΙ Α Α

Ασύρματος ηλεκτρονικός θερμοστάτης θέρμανσης, μεγάλης ακρίβειας. Κλίμακα ρύθμισης 5..30⁰C , Διαφορικό 0,5Κ ,Πολυχρηστικό περιστροφικό πλήκτρο. Τροφοδοσία 2x1,5V AA αλκαλικές μπαταρίες.

Ασύρματος ηλεκτρονικός θερμοστάτης

θέρμανσης μεγάλης ακρίβειας με ψηφιακές ενδείξεις.Κλίμακα ρύθμισης 5..30⁰C .Διαφορικό 03 ( Επιλογή όσο θέλετε ).Ταυτόχρονη ένδειξη επιθυμητής η

θερμοκρασίας.Ένδειξη μπαταρίας,Τροφοδοσία 2x1,5V AA

μπαταρίες - Πομπός Τάση

Ασύρματος ηλεκτρονικός θερμοστάτης θέρμανσης ή ψύξης μεγάλης ακρίβειας με ψηφιακές ενδείξεις.Κλίμακα ρύθμισης 5..30⁰C .Διαφορικό 03 ( Επιλογή όσο θέλετε ).Πολυχρηστικό περιστροφικό πλήκτρο,με ταυτόχρονη ένδειξη επιθυμητής η πραγματικής θερμοκρασίας.Ένδειξη μπαταρίας,Τροφοδοσία 2x1,5V AA αλκαλικές μπαταρίες - Πομπός Τάση λειτουργία AC 230V 45/65Hz - Δέκτης.

dlArPAMMA IYNdEIMOAOrlAI nA ECJ>APMOrEI 0EPMANIHI

Για εφαρμογές θέρμανσης χρησιμοποιούμε τις κλέμες COM-NO Προσοχή:Και στις δύο περιπτώσεις

ρέυμα στις κλέμες L-N

Α 1.02.00 HT 100 RF 70,00 €
αλκαλικές
λειτουργία AC 230V 45/65Hz - Δέκτης. 1.02.01 HT 220S RF 82,00 € 1.02.02 HT 250S RF 105,00 € Σελίδα 6
πραγματικής
δίνουμε

1. Α GENERAL ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ

.2ΑΣΥΡΜΑΤΟΙ Α Α

Ασύρματος ηλεκτρονικός θερμοστάτης

θέρμανσης ή ψύξης μεγάλης ακρίβειας με ψηφιακές ενδείξεις.Κλίμακα ρύθμισης 5..30⁰C .Διαφορικό 03 ( Επιλογή όσο θέλετε ).Πολυχρηστικό περιστροφικό πλήκτρο,με ταυτόχρονη ένδειξη επιθυμητής η πραγματικής θερμοκρασίας.Ένδειξη μπαταρίας,Τροφοδοσία 2x1,5V AA αλκαλικές μπαταρίες - Πομπός Τάση λειτουργία AC 230V

Ασύρματος ηλεκτρονικός θερμοστάτης

θέρμανσης και ψύξης μεγάλης ακρίβειας με ψηφιακές ενδείξεις.Κλίμακα ρύθμισης 5..30⁰C .Διαφορικό 03 ( Επιλογή όσο θέλετε ).Πολυχρηστικό περιστροφικό

πλήκτρο,με ταυτόχρονη ένδειξη επιθυμητής

η πραγματικής θερμοκρασίας.Διαφορικό 0,1Κ έως 2K,Ένδειξη μπαταρίας,Τροφοδοσία

2x1,5V AA αλκαλικές μπαταρίες - Πομπός

Τάση λειτουργία AC 230V 45/65Hz - Δέκτης.

Ασύρματος Ηλεκτρονικός εβδ. προγραμ θερμοστάτης θέρμανσης ή ψύξης μεγάλης ακρίβειας με ψηφιακές ενδείξεις.Κλίμακα ρύθμισης 5..30⁰C .Διαφορικό 03 ( Επιλογή όσο θέλετε ),Γενικός διακόπτης ON/ OFF,Ταυτόχρονη ένδειξη επιθυμητής η πραγματικής θερμοκρασίας. Ένδειξη μπαταρίας,Τροφοδοσία 2x1,5V AA αλκαλικές μπαταρίες - Πομπός,Τάση λειτουργία AC 230V 45/65Hz - Δέκτης.

dlArPAMMA IYNdEIMOAOrlAI nA ECJ>APMOrEI 0EPMANIHI

Για εφαρμογές θέρμανσης

χρησιμοποιούμε τις κλέμες COM-NO

Προσοχή:Και στις δύο περιπτώσεις

δίνουμε ρέυμα στις κλέμες L-N

Α
HT 250S RF BLACK 105,00 €
1.02.03
1.02.04 HT 270S RF SENNA 110,00 € 1.02.05 115,00 € Σελίδα 7
ARUNA 300S RF

.2.2 ΑΣΥΡΜΑΤΟΙ Α Α

Ασύρματος ηλεκτρονικός θερμοστάτης θέρμανσης μεγάλης ακρίβειας με ψηφιακές ενδείξεις.Κλίμακα ρύθμισης 5..30⁰C .Ταυτόχρονη ένδειξη επιθυμητής η πραγματικής θερμοκρασίας.Ένδειξη

μπαταρίας,Τροφοδοσία 2x1,5V AA αλκαλικές

μπαταρίες - Πομπός Τάση λειτουργία AC 230V 45/65Hz - Δέκτης.

Ασύρματος ηλεκτρονικός θερμοστάτης θέρμανσης ή ψύξης μεγάλης ακρίβειας με ψηφιακές ενδείξεις.Κλίμακα ρύθμισης 5..30⁰C .Πολυχρηστικό περιστροφικό πλήκτρο,με ταυτόχρονη ένδειξη επιθυμητής η πραγματικής θερμοκρασίας.Ένδειξη μπαταρίας,Τροφοδοσία 2x1,5V AA αλκαλικές μπαταρίες - Πομπός Τάση

AC 230V 45/65Hz - Δέκτης.

Ασύρματος ηλεκτρονικός θερμοστάτης θέρμανσης ή ψύξης μεγάλης ακρίβειας με ψηφιακές ενδείξεις.Κλίμακα ρύθμισης 5..30⁰C .Πολυχρηστικό περιστροφικό πλήκτρο,με ταυτόχρονη ένδειξη επιθυμητής η πραγματικής θερμοκρασίας.Ένδειξη μπαταρίας,Τροφοδοσία 2x1,5V AA αλκαλικές μπαταρίες - Πομπός Τάση λειτουργία AC 230V 45/65Hz - Δέκτης.

1. Α GENERAL TPI
Α 1.02.06 HT 220S RF 82,00 €
1.02.07 105,00 € 1.02.08 HT 250S RF 105,00 € Σελίδα 8 TPI ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ TPI ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ TPI ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ HT 250S RF
λειτουργία

2.ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΓΙΑ FAN COILS

2.1 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΓΙΑ FAN COILS

Ηλεκτρονικός θερμοστάτης για δισωλήνιο σύστημα fan coils, σε ανεμιστήρα τριών ταχυτήτων και δίοδη/τρίοδη

Ηλεκτρονικός θερμοστάτης για δισωλήνιο σύστημα fan coils, με ψηφιακές ενδείξεις και backlight φωτιζόμενη οθόνη, ένδειξη επιθυμητής και πραγματικής θερμοκρασίας χώρου. Με βαθμονόμηση αισθητηρίου και ρύθμιση άνω-κάτω ορίου επιθυμητής

Ηλεκτρονικός θερμοστάτης για τετρασωλήνιο σύστημα fan coils, με ψηφιακές ενδείξεις και backlight φωτιζόμενη οθόνη, ένδειξη επιθυμητής και πραγματικής θερμοκρασίας χώρου.

Ο FC240 Θερμοστάτης χώρου, έχει χωριστές εξόδους για εντολή θέρμανσης και ψύξης (περιλαμβάνει 2 ξεχωριστά ρελέ για θέρμανση & ψύξη)

3.1 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΚΕΦΑΛΕΣ -ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Χρησιμοποιούνται για τη ρύθμιση της επιθυμητής θερμοκρασίας του κάθε θερμαντικού σώματος ξεχωριστά και επομένως

του κάθε χώρου στον οποίο είναι εγκατεστημένα.

Όταν ο χώρος έχει την επιθυμητή θερμοκρασία σταματά αυτόματα η παροχή θερμότητας από το θερμαντικό σώμα.

3.01.01 GT51 13,70

€ Σελίδα 9

3.01.02

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ
θερμοκρασίας. 2.01.01 FC 100 40,00 € ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
2.01.02 FC 220 74,00 € 80,00 € FC 240 2.01.03
βάνα.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ
Οι θερμοστατικοί διακόπτες είναι ρυθμιστές της θερμοκρασίας χώρου οι οποίοι λειτουργούν αυτόματα στραγγαλίζοντας τη ροή του νερού του δικτύου θέρμανσης. Οι συχνότεροι τύποι των θερμοστατικών διακοπτών που χρησιμοποιούνται είναι ο ίσιος και ο γωνιακός. GTV 51 14,80 € 3.01.03 GT51-GTV51 28,50 €
Όταν ο χώρος δεν έχει την επιθυμητή

4.1ΑΣΥΡΜΑΤΟΙΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣWI-FI

GENERAL

Ασύρματος ψηφιακός θερμοστάτης δωματίου.

Ελέγξτε τη θερμοκρασία τού χώρου σας όπου

κι αν είστε σέ ολόκληρο τον κόσμο!

Κλίμακα ρύθμισης 5..30⁰C .

Τάση λειτουργία AC 230V 45/65Hz - Δέκτης.

4.01.01

HT 500 SET-WIFI

165,00

4.ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣΧΩΡΟΥWI-FI
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
10
Σελίδα

Ηλεκτρικός κινητήρας για τις περιστροφίκες βάνες με επιλογή χειροκίνητης/αυτόματης λειτουγίας. Τάση λειτουργίας AC 230V 50/60Hz H AC 24V.Χρόνος περιστροφής

3 θεσεων

Οι τρίοδες βάνες ανάμειξης προσφέρουν τη δυνατότητα δύο λειτουργικών θέσεων Στη μία θέση λειτουργίας επιτρέπουν την ροή του θερμού νερού προς το κύκλωμα των θερμαντικών σωμάτων, ενώ το «ψυχρό» νερό επιστρέφει απευθείας στον λέβητα.

DN20

DN25

DN32

DN40

Τρίοδη χειροκίνητη Βαλβίδα ανάμιξης

κλίμακα ρύθμησης35…60 C Μέγιστη θερμοκρασία νερού 95 C. Πίεση λειτουγίας 10bar.Μέγιστη διαφορική πίεση Δρ 2bar.

5 ΤΡΙΟΔΕΣ ΑΝΑΜΙΞΗΣ GENERAL 5.1
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ 5.01.04 GB146.32 75,00 € ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
135s. Ελενχος
5.01.01 GRA21.07 130,00 € 5.01.02 GB146.20 55,00€ 5.01.05 GB146.40 85,00 €
ΤΡΙΟΔΕΣ ΑΝΑΜΙΞΗΣ GENERAL
5.01.06 GTK 25 75,00 € 5.01.03 GB146.25 65,00 € Σελίδα 11

6

. ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΕΣ POLIMETER

6.1 ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΕΣ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ

Θερμιδομετρητής ενιαίoυ τύπου (Compact) για

παροχές από 0,6 έως 2,5m³/h για μέτρηση της

κατανάλωσης ενέργειας σε συστήματα

θέρμανσης, με αυτονομία (μονοσωλήνιο) ή σε κυκλώματα ζ.ν.χ (μπόιλερ). Παράλληλη

καταγραφή καταναλώσεων θέρμανσης και ψύξης.

Δυνατοτήτες επικοινωνίας M-Bus,impulse για μεταφόρα δεδομένων.

Ball valve ταχυσύνδετο 1" με υποδοχή για αισθητήριο 1/4¨ θερμιδόμετρου.

Οδηγίες ηλεκτρονικού θερμιδομετρητή με υπέρυθρες Polimeter

1)Εφαρμογή:

Η σειρά θερμιδομερητών General μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την μέτρηση θέρμανσης σε κάποιο διαμέρισμα.

2)Γενικά χαρακτηριστικά:

● Παροχή: 0.6-2.5 m3/h

● Μέγεθος DN 20

● Μήκος 135 mm

● Ύψος 100 mm

● Σπείρωμα σύνδεσης 1 "

● Πληροφορίες Ιστορίκου Μενού

● Ζεύγος αισθητηρίων PT 1000 (1,5 M)

● Ευρος μέτρησης ροής 4 ~ 95 ℃

● M-Bus Διαθέσιμο

● Επικλινής οθόνη LSD για ευκολότερη ανάγνωση

● Αποθήκευση δεδομένων για 24 μήνες

● Τοποθέτηση θερμιδομετρητή στην επιστροφή

● Τοποθέτηση κάθετα ή οριζόντια στις σωληνώσεις

● Μέγιστη πίεση 16 bar

● Περιβαλλοντική κλάση Α

● Ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας 3 ℃

● Standart CE και ΕΝ 1434-3 / 1432 Μ13 SK 13-019 ΜΙ-004

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ 225,00 €
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 6.01.01 U-20 35,00 € 6.01.02
Σελίδα 12

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΜΠΑΝΙΟΥ PLUS

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Σώματα μπάνιου τύπου πετσετοκρεμάστρας.Βαμμένα με ηλεκτροστατική

βαφή φούρνου στους 200⁰C σε χρώμα λευκό RAL 9010 (standard χρώμα)

Επίσης παραδίδονται και σε chrome. Μέγιστη θερμοκρασία 95 ⁰C.Συννοδεύονται από τάπα 1/2", αυτόματο εξαεριστικό 1/2" και στηρίγματα τοίχου.

Πιστοποιημένα

7.
κατά DIN 4704 & EN 442. 5 Χρόνια εγγύηση
7.1 Classic Λευκό kcal/h 371 454 541 634 730 833 Τιμή € 61,10 71,50 82,10 95,45 106,40 120,40 kcal/h 455 557 664 775 894 1021 Τιμή € 63,00 74,00 85,00 100,00 110,80 123,30 kcal/h 537 656 782 914 1056 1203 Τιμή € 65,70 76,50 87,70 103,50 114,30 126,00 kcal/h 697 853 1016 1187 1369 1563 Τιμή € 71,30 84,90 93,00 111,60 125,40 138,40 800 1000 1200 1400 1800 400 500 600 800 Ύψος → ↓ Μήκος 1600 Κατόπιν παραγγελίας 7.2 Oval Λευκό kcal/h 371 454 541 634 730 833 Τιμή € 82,80 98,20 113,60 128,60 140,80 154,60 kcal/h 455 557 664 775 894 1021 Τιμή € 86,50 102,30 118,50 134,00 146,70 161,00 kcal/h 537 656 782 914 1056 1203 Τιμή € 88,60 104,40 120,40 141,40 151,80 170,00 kcal/h 697 853 1016 1187 1369 1563 Τιμή € - - - - -Ύψος → 800 600 800 500 1600 1800 ↓ Μήκος 400 1000 1200 1400 Σελίδα 13

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Σώματα μπάνιου τύπου πετσετοκρεμάστρας.Βαμμένα με ηλεκτροστατική

βαφή φούρνου στους 200⁰C σε χρώμα λευκό RAL 9010 (standard χρώμα)

Επίσης παραδίδονται και σε chrome.

Μέγιστη θερμοκρασία 95 ⁰C.Συννοδεύονται από τάπα 1/2", αυτόματο

εξαεριστικό 1/2" και στηρίγματα τοίχου.

Πιστοποιημένα

κατά DIN 4704 & EN 442. 5 Χρόνια εγγύηση 7.3 Classic Chrome kcal/h 297 364 433 507 584 667 Τιμή € 140,00 175,00 202,00 230,00 267,50 320,00 kcal/h 364 447 531 620 714 817 Τιμή € 145,00 180,00 210,00 241,00 280,00 331,00 kcal/h 431 526 626 732 845 963 Τιμή € 151,00 187,00 217,00 253,00 285,00 339,00 kcal/h 558 682 819 950 1095 1249 Τιμή € 160,00 201,00 233,00 279,00 308,00 362,00 Ύψος → 800 1000 800 600 1600 1800 ↓ Μήκος 400 500 1200 1400 7.4 Oval Chrome kcal/h 297 364 433 507 584 667 Τιμή € 142,50 182,00 217,00 251,00 280,00 326,00 kcal/h 364 447 531 620 714 817 Τιμή € 148,00 189,00 226,00 262,00 291,50 340,00 kcal/h 431 526 626 732 845 963 Τιμή € 154,00 194,00 229,00 267,50 299,00 346,00 kcal/h 558 682 819 950 1095 1249 Τιμή € 164,00 207,50 247,50 290,00 321,00 372,50 Κατόπιν παραγγελίας Ύψος → 800 1000 1200 800 600 1600 1800 ↓ Μήκος 400 500 1400 Σελίδα 14

FAFANCOILNCOILS S GEGENENERARALL

ΣΕΛΙΔΑ 5-6 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Ισχύουν οι ακόλουθες εγγυήσεις από την ημερομηνία αγοράς του προιόντος A/A 1 2 3 4 5 6 7 5 ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2023 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΧΩΡΟΥ GENERAL % ΑΣΥΡΜΑΤΟΙ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΧΩΡΟΥ GENERAL % 5 5 5 5 5 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ETH 5 5 Σελίδα 15 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΧΩΡΟΥ GENERAL ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΧΩΡΟΥ WIFI GENERAL ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ PLUS ΑΣΥΡΜΑΤΟΙ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΧΩΡΟΥ GENERAL ΤΡΙΟΔΕΣ ΑΝΑΜΙΞΗΣ GENERAL ΘΘΕΕΡΜΡΜΟΟΣΤΣΤΑΑΤΤΕΕΣ Σ ΓΙΑΓΙΑ
ΘΘΕΕΡΜΡΜΟΟΣΤΣΤΑΑΤΤΙΚΕΙΚΕΣ
Σ GEGENENERARALL ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΕΣ POLIMETER - ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ 7 7 8 9 10 % % % ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΧΩΡΟΥ WIFI GENERAL % % ΤΡΙΟΔΕΣ ΑΝΑΜΙΞΗΣ GENERAL ΘΘΕΕΡΜΡΜΟΟΣΤΣΤΑΑΤΤΕΕΣ Σ ΓΙΑΓΙΑ FAFANCOILNCOILS S GEGENENERARALL ΘΘΕΕΡΜΡΜΟΟΣΤΣΤΑΑΤΤΙΚΕΙΚΕΣ Σ ΚΕΚΕΦΑΦΑΛΕΛΕΣ-Σ-ΔΙΑΔΙΑΚΟΠΤΚΟΠΤΕΕΣ Σ GEGENENERARALL ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΕΣ POLIMETER - ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ 11-12 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ PLUS % 3-4 8
Σ ΚΕΚΕΦΑΦΑΛΕΛΕΣ-Σ-ΔΙΑΔΙΑΚΟΠΤΚΟΠΤΕΕΣ

1. Οι τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ 24%.

2. Τα εμπορεύματα παραδίδονται στην αποθήκη μας Εντός Θεσσαλονίκης τα εμπορεύματα παραδίδονται στον χώρο του πελάτη.

3. Αποστολή εμπορευμάτων μέσω πρακτορείων : Παραδίδονται τα εμπορεύματα σε μεταφορική εταιρεία επιλογής του πελάτη με δική του χρέωση και ευθύνη.

4. Τα εμπορεύματα παραμένουν στην ιδιοκτησία της "GENERAL HEATING" μέχρι την ολική εξόφληση των αντίστοιχων τιμολογίων.

5. Επιστροφές εμπορευμάτων γίνονται δεκτές εφόσον το προϊόν είναι στην συσκευασία που παραδόθηκε.

6. Χρόνος παράδοσης : Εντός 3 εργάσιμων ημερών Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης παραγγελίας θα υπάρχει ενημέρωση για την ακριβή ημερομηνία εκτέλεσης αυτής.

7. Τρόπος πληρωμής Κατοπιν συμφωνίας

8. Τυχόν διαφορές επιλύονται από τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης που είναι η έδρα της εταιρείας μας.

9. Συνεργαζόμενες τράπεζες

Alpha Bank

Αρ.Λογ: 487-00-2002-006059

ΙΒΑΝ :

Εθνική Τράπεζα

Αρ.Λογ: 839 / 742802 - 20

ΙΒΑΝ

Αρ.Λογ: 0026-0191-07-0100204716 ΙΒΑΝ

Πειραιώς

Αρ.Λογ: 6431-010068-609

ΙΒΑΝ

Κινητό : 6972 722884

Τηλ & Fax : 2310 689 644 Διεύθυνση: Πολυτεχνείου 59 & Αιγαίου γωνία,

Ε-mail : info@general-heating.gr

site: general-heating.gr

GR37 0140 4870 4870 0200 2006 059
GR96 0110 8390 0000 8397 4280 220 Eurobank
: GR32 0260 1910 0000 7010 0204 716
:
609
: GR47 0171 4310 0064 3101 0068
Κορδελιό Τ.Κ.56334
16 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΜΙΝΔΟΣ
Όροι Πώλησης
Σελίδα

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Κώστας Μίνδος

Τηλ & Fax : 2310 689 644

Κινητό : 6972 722884

Διεύθυνση: Πολυτεχνείου 59 & Αιγαίου γωνία, Κορδελιό

Τ.Κ.56334 Θεσσαλονίκη

Ε-mail : info@general-heating.gr

www. general-heating.gr

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.