__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

1

INFORMATIEF GEMEENTEMAGAZINE VERANTW. UITGEVER: LUC VAN HOVE, LIERSEBAAN 12, 2240 ZANDHOVEN AFGIFTEKANTOOR: ZANDHOVEN - VERSCHIJNT TWEEMAANDELIJKS / JANUARI - FEBRUARI 2021

O N Z E

M

G E M E E N T E

A

S

S

E

N R

P

U

L

D

E

P

U

L

L

E

V

I

E

R

S

Z

A

N

D

E H

H B

O O

V

E

N

S

L O

V

E

N

ONZE GEMEENTE

2000406_ZANDHOVEN_jan-feb 2021.indd 1

14/12/2020 15:31


• Verantwoordelijke uitgever Luc Van Hove College van Burgemeester en Schepenen Liersebaan 12, 2240 Zandhoven

Adressen • Burgemeester Luc Van Hove O.L.Vrouwestraat 7 – 2240 Zandhoven Tel.: 03-464 16 65 Bereikbaar: elke voormiddag in het gemeentehuis (03-410 16 20) burgemeester@zandhoven.be

g a

b

p

u r

Colofon

i

r

i

n

e

a

k

INHOUD

Voorwoord 3 Gemeenteraadszittingen 4 Mededelingen 6 Cultuur & Toerisme

11

Milieu & Natuur

13

Bouwen & werken

17

Gezondheid & Opvoeding

18

Sociaal nieuws

24

Veiligheid & Mobiliteit

31

Feest- & cultuurkalender

34

Steven Van Staeyen Schaaflaan 30 – 2242 Pulderbos 0499-55 55 08 steven.vanstaeyen@zandhoven.be

Jeugdig hoekje

35

Rudy Willems Lijsterlaan 8 – 2243 Pulle 03-484 46 44 rudy.willems@zandhoven.be

Kort genoteerd

41

Nuttige informatie

43

• Voorzitter Gemeente- & OCMW-raad Paula Henderickx De Linden 59 – 2240 Zandhoven 0475 59 32 76 paula.henderickx@skynet.be • Schepenen Joris Geens Maalderstraat 18 – 2243 Pulle 0496 08 34 82 joris.geens@zandhoven.be

Sport 36

Mieke Maes (Voorzitter bijzonder comité) Salvatorstraat 14 – 2242 Pulderbos 0476-61 94 96 mieke.maes@zandhoven.be Jelle Lauwereys Fazantenlaan 7 – 2242 Pulderbos 0474-29 77 99 Jelle.lauwereys@zandhoven.be • Gemeente & OCMW Zandhoven Liersebaan 12, 2240 Zandhoven Tel. 03-410 16 20, Fax. 03-484 62 55 E-mail: info@zandhoven.be Website: www.zandhoven.be Facebook: GemeenteZandhoven Instagram: GemeenteZandhoven Twitter: @GEMZandhoven Zandhoven app voor iOS (App Store) en Android (Play Store)

2

Dit magazine is gedrukt op 100% gerecycleerd papier

2000406_ZANDHOVEN_jan-feb 2021.indd 2

14/12/2020 15:31


VOORWOORD

2020: een jaar om snel te vergeten…

Alhoewel: onze jongeren zullen dit over 50 jaar nog herinneren.

2021:

terug naar het normale Alhoewel: het zal nog wel effe duren…

Maar wees er gerust in: het komt goed, alles komt goed. Nog enkele maanden met de handrem op en dan kan 2021 in volle glorie beginnen.

En dan zullen we elkaar knuffelen, kussen, samen pinten drinken, feestvieren, plezier maken… En nog zoveel meer… En vooral: alles veel bewuster beleven.

Voor ieder van u EEN GEWELDIG EN GEZOND 2021

3

Van ons allemaal :-)

2000406_ZANDHOVEN_jan-feb 2021.indd 3

14/12/2020 15:31


GEMEENTERAADSZITTINGEN

Gemeenteraad van 26 november 1. Goedkeuring van het wegtracĂŠ en belofte kosteloze grondafstand Rozenlaan 3. Tegen Groen. 2. Goedkeuring kosteloze grondafstand Het Veld 37. 3. Goedkeuring kosteloze grondafstand Bruggestraat 2. 4. Goedkeuring van een gebruiksovereenkomst m.b.t. perceel voortuin Veldstraat 2a 5. Goedkeuring van een samenwerkingsovereenkomst m.b.t. de pool van huisbezoekers van de eerstelijnszone Voorkempen 6. Goedkeuring van de selectieleidraad en de gunningsprocedure m.b.t. de oproep tot deelneming met het oog op een publiek-private samenwerking tussen de gemeente Zandhoven en Zoersel enerzijds en een private partij anderzijds tot het ontwerpen, bouwen, financieren, onderhoud en exploiteren van zwemwater op een nog nader te bepalen locatie. Tegen: Vlaams Belang, onthouding: N-VA. 7. Gooedkeuring van de aanpassing van de verordening m.b.t. conformiteitsattesten 8. Akteneming: budgetwijziging 2020 van kerkfabriek O.-L.-Vrouw ten Hemel opgenomen van Pulderbos. 9. Akteneming: budgetwijziging 2020 van kerkfabriek Sint Petrus & Paulus van Pulle. 10. Akteneming: budgetten van de 5 kerkfabrieken. 11. IKA: goedkeuring van de agendapunten alsmede de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente voor de buitengewone algemene vergadering op 18 december 2020. 12. IVEKA: goedkeuring van de agendapunten alsmede de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente voor de buitengewone algemene vergadering op 11 december 2020. 13. PIDPA: goedkeuring van de agendapunten alsmede de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente voor de buitengewone algemene vergadering op 18 december 2020. Onthouding: Groen. 14. PONTES: goedkeuring van de agendapunten alsmede de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente voor de buitengewone algemene vergadering op 17 december 2020. 15. IGEAN milieu & veiligheid: goedkeuring van de agendapunten alsmede de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente voor de buitengewone algemene vergadering op 16 december 2020. 16. IGEAN dienstverlening: goedkeuring van de agendapunten alsmede de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente voor de buitengewone algemene vergadering op 16 december 2020. 17. CIPAL dv: goedkeuring van de agendapunten alsmede de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente voor de algemene vergadering op 10 december 2020

4

18. Project IBA.

2000406_ZANDHOVEN_jan-feb 2021.indd 4

14/12/2020 15:31


GEMEENTERAADSZITTINGEN

19. Voorstel tot livestreamen van de gemeenteraad, alsook raadpleegbaarheid van de videoverslagen van de zittingen op de website van de gemeente. Tegen: CD&V. 20. Goedkeuring voorstel charter werftransport voor een veilige schoolomgeving. 21. Stand van zaken intergemeentelijk zwembad. 22. Stand van zaken bouw parking op de locatie van huisje Valckx gelegen in de Voetbalstraat 2 in Zandhoven. 23. Stand van zaken uitkering 141.410 euro aan Vlaamse steun voor sport-, jeugd- en cultuurverenigingen in Zandhoven. 24. Goedkeuring voorstel tot bestellen van huisdierstickers 2.0 ter informatie van de brand- en hulpdiensten in geval van woningbrand. 25. Bespreking motie tegen de negatieve gevolgen van de effectentaks op de gemeentefinanciën. 26. Goedkeuring voorstel om de sfeer- en Kerstverlichting en decoratie ten laatste op 1/12/2020 te installeren in Zandhoven en deelgemeenten en ten vroegste op 31/01/2021 te verwijderen. 27. Het toelaten van één niet-stemgerechtigde vertegenwoordiger van elke politieke fractie in de adviesraden Cultuurraad, Jeugdraad, Seniorenraad, Lokaal Overleg Kinderopvang en de Raad voor Fairtrade en Ontwikkelingssamenwerking. Onthouding: Groen, tegen: CD&V. 28. Invoering van een tijdelijke woonprojectenstop door het opstellen van een vergunningspauzeplan voor grote projecten in Zandhoven. Tegen: CD&V, N-VA. 29. Goedkeuring om een marktbevraging te organiseren voor de totaliteit van alle verzekeringen van gemeente, AGB en OCMW, en dit tegen uiterlijk 1 februari 2021. 30. Vraag met betrekking tot woonontwikkelingen in het woonuitbreidingsgebied Vierselseveld (Salvialaan).

Gemeenteraadszittingen 2021 Donderdag 21 januari 2021 Donderdag 25 februari 2021

5

Donderdag 25 maart 2021

2000406_ZANDHOVEN_jan-feb 2021.indd 5

14/12/2020 15:31


MEDEDELINGEN

Sluitingsdagen dagen

Gemeentehuis Recyclagepark

Bib

Sportcomplex Het Veld

Vrijdag 1 januari (Nieuwjaar)

X

X

X

X

Zaterdag 2 januari

X

X

X

X

Het volgende gemeenteblad wordt bedeeld in de week van 22 februari. Activiteiten voor UiT in Zandhoven moeten opgenomen zijn in de UiT-databank vóór 26 januari. Foto’s en verslagjes voor Kort Genoteerd kunnen tot en met 26 januari ingestuurd worden. Zeker doen! Houd zeker alle kanalen van de gemeente en de Federale Overheid in de gaten i.v.m. de reeds geldende maatregelen rond evenementen.

Halloweenwedstrijd De gemeente deed een warme oproep om je voortuin of gevel te versieren voor Halloween. Kijk eens hoe mooi! Proficiat Dave, Inge en Kathy, jullie zijn de winnaars! Ook de andere ontvingen een prijs.

laats p e t s 1

laats 2de p

6

ats a l p e 3d

2000406_ZANDHOVEN_jan-feb 2021.indd 6

14/12/2020 15:31


MEDEDELINGEN

Loting horeca KaZo! Om onze lokale ondernemers de afgelopen zomer wat extra ondersteuning te bieden en het lokaal kopen te stimuleren ontving iedere Zandhovenaar een Kereuzze cheque van 10 euro! Aan deze actie was ook een prijs gekoppeld. Men maakte kans op een HoReCa KaZo! ter waarde van 50 euro om te gebruiken in een horecazaak naar keuze. Omdat de horeca nog steeds gesloten is wordt deze prijs pas geloot vanaf het moment dat de horeca terug de deuren mag openen. Wij houden iedereen verder op de hoogte.

Zandhoven Natuurlijk! Bedankt voor de vele wilde en leuke ideeën! De oproep voor Zandhoven Natuurlijk! in het gemeenteblad van november-december is allerminst in dovemans oren gevallen. Met een dankbaar hart en veel zin om erin te vliegen geven wij hieronder graag een selectie van enkele ‘wilde ideeën voor Zandhoven 2.0’:

Voedselbossen en gelaagde tuinen aanplanten Ecologisch verantwoorde gemengde bossen met bomen en planten die eetbaar zijn. Door bomen, struiken en kruiden doordacht aan te planten kunnen er zowat elk seizoen vruchten, noten, zaden of bessen geraapt of geplukt worden. Men plant het plantgoed aan in diverse lagen of verdiepingen, waardoor hogere bomen beschutting geven aan laagstammige fruitbomen met bv. peren, appels en pruimen, die op hun beurt de bessenstruiken en de kruidenlaag beschermen.

7

Een natuurspeeltuin aanleggen Hier kunnen onze kinderen letterlijk spelen en ravotten in de natuur en krijgen dode bomen een nieuw leven als klauterplek of kamp. Om dit project te realiseren leggen we ons oor graag te luisteren bij de kinderen zelf en hun inventieve knutselouders. Ons gemeentebestuur denkt alvast mee na over welke plekken hiervoor geschikt zijn. Vragen jullie al eens aan jullie kids hoe zij dit zien en denk zelf

2000406_ZANDHOVEN_jan-feb 2021.indd 7

14/12/2020 15:31


MEDEDELINGEN

mee na over hoe we hen een nuttig alternatief kunnen bieden voor de straat of de Playstation. Laat de ideeën maar stromen en … komen.

Bijenbermen en bloemenweides aanleggen Het aanplanten van rijen bomen en struiken die van grote waarde zijn voor bijen, hommels en vogels is tamelijk eenvoudig te realiseren en toch heel belangrijk. In samenwerking met de imkers van Zandhoven zullen we dit voorjaar bloemenweides inzaaien op diverse plekken in onze deelgemeenten. Kom naar een van onze activiteiten en ga hier zelf ook mee aan de slag. Zowel de natuur als de imkers zijn je dankbaar. Bovendien doe je jezelf een groot plezier, want … bloemen houden van mensen!

Natuurgebieden met elkaar verbinden Door voor de dieren rust- en schuilplekken te voorzien in open ruimtes, kunnen ze van het ene gebied naar het andere migreren. Dit geeft hen geborgenheid en stimuleert hun voortplanting. En meer dieren … is meer leven en meer natuur!

Onze lokale landbouwers steunen Een top-idee dat uit meerdere hoeken komt, is dat onze inwoners de lokale landbouwers graag willen steunen. Zo denkt men al luidop aan het oprichten van een CSA (Community Supported Agriculture). Bij een CSA geven de inwoners via de aankoop van een oogstaandeel een financiële steun aan boeren die hun land duurzaam bewerken en bv. luzerne aanplanten als dierenvoedergewas. Bovendien lijken heel wat mensen ook bereid om een eerlijke prijs te betalen voor gezonde producten van de lokale boer. U begrijpt wellicht dat om dit te realiseren wel wat tijd en energie nodig is. Daarom richt Zandhoven Natuurlijk! hiervoor een aparte werkgroep ‘circulaire landbouw’ op.

Recreatieve wandel- en fietsroutes uitstippelen Door de natuur te ontsluiten en trage wegen in ere te herstellen stimuleren we zowel toerisme als onze lokale horeca. Zo zullen we onze recreatieve fiets- en wandelroutes aansluiten op de plaatselijke horeca, zoals de graanmolen van Pulderbos.

 Een natuurbegraafplaats aanleggen Mensen zoeken alsmaar meer naar originele manieren om afscheid te nemen van hun geliefden. Het is een even lovenswaardig als origineel idee om in onze gemeente een plek te voorzien waar mensen hun asresten kunnen teruggeven aan de natuur. Zandhoven Natuurlijk! is een organisatie die DOET! Ideeën verzamelen is een zinvol begin, op voorwaarde dat er ook effectief iets mee gebeurt. Zandhoven Natuurlijk! wil absoluut geen praatbarak zijn. Samen met de inwoners van Zandhoven willen ze de hand dit voorjaar letterlijk en figuurlijk aan de ploeg slaan. Ondertussen verzamelen ze ideeën en werken ze die verder uit achter de schermen. Zodra de dagen opnieuw beginnen lengen, plannen ze concrete actie en rekenen ze op jullie helpende handen. Momenteel bereiden ze de officiële inwijding van Zandhoven Natuurlijk! al voor.

De dag van de bloem en de bij Het burgerinitiatief “Zandhoven Natuurlijk!” zal officieel het levenslicht zien tijdens een gezamenlijke inzaai-dag van wilde bloemen op akkers, weiden en in particuliere tuinen. Meer informatie hierover en hoe jij kan deelnemen of bijdragen lees je in het volgende gemeenteblad of op de Facebookpagina van Zandhoven Natuurlijk!

Wij hebben jou nodig, doe mee!

8

We zoeken extra mensen die maandelijks mee willen vergaderen of deel uitmaken van een werkgroep die volgens een welbepaald thema actiedagen voorbereidt. De volgende vergaderingen vinden plaats op maandag 18 januari en maandag 15 februari om 20u. Stuur een mail met je gegevens naar kathleen.vandensteen@telenet.be als je graag deelneemt aan deze of toekomstige vergaderingen of acties.

2000406_ZANDHOVEN_jan-feb 2021.indd 8

14/12/2020 15:31


MEDEDELINGEN

Enquête: gebruiksvriendelijkheid van de gemeentelijke website van Zandhoven Lieselot Corthout is een laatstejaarsstudente master Meertalige Communicatie aan de KU Leuven. Voor haar stage bij de gemeente Zandhoven doet ze onderzoek naar de mate van efficiëntie waarmee je, als inwoner van Zandhoven, de website hanteert. Je antwoorden op onderstaande vragen zullen haar, samen met de dienst communicatie, helpen een makkelijk hanteerbare, aangename en vlotte website aan te bieden. Bovendien zal ze de gegevens op een zodanige manier verwerken dat niemand kan zien wie welk antwoord heeft gegeven. Er bestaan overigens ook geen juiste of foute antwoorden. De vragen met een sterretje zijn verplichte vragen. Deze enquête zal ongeveer 10 minuten van je tijd in beslag nemen. Geef je ingevulde enquête af aan de dienst onthaal van het gemeentehuis. Eind januari zal de enquête ook digitaal verspreid worden.

Enquête Vraag 1: Wat is uw geslacht? *  Man

 Vrouw

 X

Vraag 2: Wat is uw leeftijd? * ……………………..……………………..……………………..……………………..

Vraag 3: In welke deelgemeente van Zandhoven woont u? *  Massenhoven  Pulderbos  Pulle  Viersel  Zandhoven

Vraag 4: Hoe vaak maakt u gebruik van de gemeentelijke website? *  Dagelijks  Wekelijks  Maandelijks  Jaarlijks (tussen één en elf keer per jaar)  Nooit

Vraag 5: Indien u op vraag 4 'nooit' heeft geantwoord, om welke reden(en) maakt u dan geen gebruik van de website?  Ik ben niet op zoek naar specifieke informatie.  Ik vind de website onduidelijk of onhandig in gebruik.  Ik neem liever via e-mail of telefonisch contact op met de gemeente.  Ik vind de informatie die ik zoek terug in het gemeenteblad ‘Onze Gemeente’.

9

 Andere: ……………………..……………………..……………………..……………………..

2000406_ZANDHOVEN_jan-feb 2021.indd 9

14/12/2020 15:31


MEDEDELINGEN

Vraag 6: Indien u de website wel gebruikt, om welke reden(en) raadpleegt u de website dan?  Informatie over openingsuren en/of adres  Informatie over corona(maatregelen)  Informatie over de bibliotheek  Informatie over evenementen, toerisme, sport en/of cultuur (o.a. de grabbelpas en sportinfrastructuur)  Informatie over burgerzaken (o.a. rijbewijs, reispas)  Informatie over wonen en werken (o.a. recyclagepark en processierupsen)  Informatie over beleid en bestuur (o.a. burgemeester en gemeenteblad)  Medische informatie (o.a. tand- en dierenartsen)  Openstaande vacatures  Andere: ……………………..……………………..……………………..……………………..

Vraag 7: In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen? * • Stelling 1: Ik vind de informatie die ik zoek, makkelijk terug op de website? • Stelling 2: Als ik de juiste informatie heb gevonden, vind ik deze ook duidelijk en volledig. • Stelling 3: Ik vind de website verzorgd. • Stelling 4: Ik vind de website overzichtelijk. • Stelling 5: Ik vind de lay-out van de website aantrekkelijk (foto's, opmaak). Geheel mee eens Mee eens Gedeeltelijk mee (on)eens

Mee oneens Geheel mee oneens

Stelling 1 Stelling 2 Stelling 3 Stelling 4 Stelling 5

Vraag 8: Wat vindt u positieve punten van de website? * ……………………..……………………..……………………..……………………..

Vraag 9: Welk(e) verbeterpunt(en) zou u suggereren? * ……………………..……………………..……………………..……………………..

Vraag 10: Zou u graag op de website een chat ter beschikking hebben, waarmee u vragen direct aan een medewerker van de gemeente kan stellen? *  Ja graag.  Neen, hoeft niet.  Ik heb geen bepaalde voorkeur.

10

Ik dank u voor uw deelname!

2000406_ZANDHOVEN_jan-feb 2021.indd 10

14/12/2020 15:31


C U LT U U R & T O E R I S M E

Culinaire wandelingen, tot 28 maart! Onder voorbehoud. Geniet van een culinaire wandeling in het Land van Playsantiën. Lille, Malle, Ranst, Zandhoven en Zoersel verwelkomen je graag voor overheerlijke wandeltochten. In enkele van hun horecazaken krijg je een smaakvol voor-, hoofd- en nagerecht voorgeschoteld. Tijdens deze wandeling maak je kennis met de prachtige omgeving. Kuieren langs Zandhovense veldwegen! Langs uniek bosgebied wandel je verder door menig Zandhovens erfgoed met kasteel en weidse landschappen in rurale open ruimte. Variatie troef! De culinaire invulling zal smaken als een engeltje dat op uw tong…

Van wat kunnen we genieten? Voorgerecht Waar? Den Draver, Liersebaan 120, 2240 Zandhoven Wat? Scampi stoofpotje Meer info? www.dendraver.com Hoofdgerecht Waar? De Engel, Langestraat 12, 2240 Zandhoven Wat? Vol-au-vent ‘Grand-Mère’ met frietjes of Tilapia filet ‘De Engel’ met aardappelpuree Meer info? www.deengel.be Nagerecht Waar? Den Draver, Liersebaan 120, 2240 Zandhoven Wat? Wafel met ijsje of room of een ijsje met 2 bollen en sausje naar keuze Meer info? www.dendraver.com

Praktisch Reserveren kan via het reservatieformulier op www.landvanplaysantien.be en moet minimum 2 werkdagen op voorhand gebeuren. Bij reservatie moet je het bedrag van 35 euro/per persoon storten op het rekeningnummer BE69 0688 9433 5478 met vermelding van naam en datum van de wandeling. Je ontvangt een boekje met de nodige vouchers, routebeschrijving en kaartje. Drank is niet inbegrepen en reken je ter plaatse af.

info@landvanplaysantien.be of 03 310 05 13

11

info

2000406_ZANDHOVEN_jan-feb 2021.indd 11

14/12/2020 15:31


MUE LDTEUDUERL I & C N GTEONE R I S M E

Winterwandeling Pasar Op 24 januari kan je met Pasar gaan wandelen. Het is een mooie namiddagwandeling naar de mooiste plekjes van Zandhoven. Met een warme muts en sjaal trotseer je de koude, genietend van het stiltegebied langs Boutersem en de Voort. Onderweg wordt er een opwarmertje aangeboden. Breng zeker je mondmasker mee! Start: 13.30 uur. Samenkomst aan het gemeentehuis van Zandhoven, Liersebaan 12 - 2240 ZH. Deelname: 3 euro voor leden, 6 euro voor niet leden. Inschrijven en betalen vóór 20 januari via paula.henderickx@skynet.be. Betalen kan op het nummer BE34 7755 9793 4390.

Jazza 2021 Onder voorbehoud!

In februari en maart is iedereen weer welkom in enkele lokale cafés voor een heerlijke jazzy vrijdagavond, de inkom is GRATIS. Omwille van corona zal het dit jaar een beetje anders verlopen, maar dat maakt het niet minder gezellig. Rein De Vos van Cafe Z is een muzikant in hart en nieren. Hij speelt intussen vijfentwintig jaar accordeon en heeft zich ontplooid tot een veelzijdige muzikale duizendpoot. Datum: 5 februari 2021 Locatie: Parochiecentrum Viersel NEEMA is een stem, een piano, weemoed en warmte. Of het nu jazz, folk, blues of alles daartussen is. Datum: 12 februari 2021 Locatie: De Lelie, Pulle Freddy Sunder & bigband. In 1996 besloten een aantal vrienden/muzikanten om een bigband op te starten. Datum: 19 februari 2021 Locatie: Fanfarelokaal De Kempenzonen, Pulderbos Triple Eight Onder leiding van Jelle Van Giel startte een aantal muzikanten een nieuwe jazzband op. Datum: 26 februari 2021 Locatie: lokaal van de Koninklijke Harmonie Sint-Amelberga, Zandhoven

12

Blue Bop Quintet, jazzband bestaande uit 5 jonge jazzmuzikanten die elkaar leerden kennen op de Kunsthumaniora in Antwerpen. Datum: 5 maart 2021 Locatie: De Lindekens, Massenhoven

2000406_ZANDHOVEN_jan-feb 2021.indd 12

14/12/2020 15:31


SMOI CL I A EU A L& NNI EAUT W UU SR

Huisvuilkalender Plaats het afval de dag van de ophaling uiterlijk om 07.00u. ’s ochtends duidelijk zichtbaar op de stoep. Bij onvoorziene omstandigheden kan de ophaling vroeger of later plaatsvinden dan normaal.

GFT Let op! Belangrijke wijziging! Vanaf nu wordt het GFT op dinsdag i.p.v. vrijdag opgehaald.

KGA wordt opgehaald zaterdag 23 januari Kerkplein Massenhoven:

10.00 – 11.00u.

Kerkplein Viersel:

11.15 – 12.15u.

Kerkplein Pulle:

13.00 – 14.00u.

Kerkplein Pulderbos:

14.15 – 15.15u.

Nieuwe parking scholen Liersebaan Zandhoven:

15.30 – 17.00u.

Dinsdag 5 januari Dinsdag 19 januari Dinsdag 2 februari

Huisvuil (grijze zak) wordt iedere maandag opgehaald.

Dinsdag 16 februari Dinsdag 2 maart

Groot huisvuil Ophaling

Reserveren vóór

Dinsdag 5 januari

Dinsdag 29 december

Vrijdag 15 januari

Dinsdag 2 februari

Dinsdag 26 januari

Vrijdag 29 januari

Dinsdag 2 maart

Dinsdag 23 februari

Vrijdag 12 februari

Reserveren kan bij de dienst Milieu via 03-410 16 39. De ophaling kost forfaitair 40 euro en wordt aangevuld met het bedrag dat op het recyclagepark verschuldigd is voor de afgifte van betalende fracties.

PMD (blauwe zak)

Vrijdag 26 februari Vrijdag 12 maart ! Let op belangrijke wijziging! Vanaf nu komt de papier en karton ophaling op dinsdag i.p.v. zaterdag in Zandhoven, Pulderbos, Pulle, Massenhoven en Viersel. ZH, PB, VI, MH en PL

Dinsdag 26 januari

PL

Zaterdag 6 februari

ZH, PB, VI en MH

Dinsdag 23 februari

14/01 kerstboomophaling

Winterregeling recyclagepark Het recyclagepak is geopend volgens de winterregeling. Gesloten

Dinsdag

9.00 – 16.30 u.

Woensdag

9.00 – 16.30 u.

Donderdag

9.00 – 16.30 u.

Vrijdag

9.00 – 16.30 u.

Zaterdag

8.30 – 12.30 u.

Zondag

Gesloten

13

Maandag

2000406_ZANDHOVEN_jan-feb 2021.indd 13

14/12/2020 15:31


SMOI CL I A EU A L& NNI EAUT W UU SR

Veranderingen op jouw ophaalkalender! Behalve een heleboel informatie over juist sorteren, lees je er ook wanneer je welk afval aan huis kan laten ophalen en wanneer je op het recyclagepark terecht kan. En dat is in 2021 net iets anders dan de afgelopen jaren…

Waarom is een aanpassing nodig? Waarom moet er gesleuteld worden aan de ophaalkalender, is een logisch eerste vraag. Zoals je misschien wel weet, werkt onze gemeente samen met IGEAN voor de inzameling van het huishoudelijk afval via de huis-aan-huisophaling. We doen dit net zoals een heleboel gemeenten uit de buurt. De afgelopen jaren heeft IGEAN meer en meer taken overgenomen die eerder door de gemeente of door onderaannemers werden uitgevoerd. Om ervoor te zorgen dat hun dienstverlening vlot en kostenefficiënt wordt uitgevoerd, is een aanpassing noodzakelijk. Wat dit precies voor onze gemeente betekent, lees je hieronder.

Wat verandert er aan de ophaalmomenten in onze gemeente? Concreet zullen volgende afvalfracties van ophaalmoment wijzigen: - GFT verplaatst van ophaling op vrijdag naar ophaling op dinsdag, om de 14 dagen - de ophaling van papier gebeurt niet meer op een 'vast' moment. Dat komt omdat we overschakelen van een maandelijkse naar een 4-wekelijkse ophaling en dus geen 12 maar 13 keer papier en karton kunnen aanbieden!

Wanneer kan je op het recyclagepark terecht? Hieronder vind je de openingsuren die gelden sinds januari 2020. Vanaf 1 oktober tot en met 31 maart is het recyclagepak geopend volgens de winterregeling.

Op tijd een herinnering nodig?

14

Geen probleem! Installeer de Recycle! app op jouw smartphone en de app stuurt je de avond vóór de ophaling een melding. Je vindt er ook de openingsuren van de recyclageparken in jouw buurt én de sorteerregels… Handig toch!

2000406_ZANDHOVEN_jan-feb 2021.indd 14

14/12/2020 15:31


SMOI CL I A EU A L& NNI EAUT W UU SR

Bestel jouw ideale regenwaterton! Plaats een regenwaterton en gebruik het regenwater voor je planten, tuin en het schoonmaken van je wagen of fiets. Regenwater is zacht en goed voor je planten, bovendien bespaar je zo op drinkbaar kraantjeswater. Je kan via IGEAN een regenwaterton van goede kwaliteit en aan een voordelige prijs aankopen. Alle details vind je op www.igean.be/regenwatertonnen.

Hij komt, hij komt… ‘de nieuwe blauwe zak’! pmd-inzameling, een groot succes… De blauwe pmd-zak werd meer dan 20 jaar geleden ingevoerd in België. Met succes, want nergens worden meer verpakkingen gesorteerd en gerecycleerd dan in ons land. Daar mogen we met z’n allen trots op zijn. Want door goed te sorteren kunnen we gebruikte verpakkingen opnieuw inzetten als grondstof. Zo besparen we energie én stoten we minder CO2 uit.

… maar het kan altijd beter Dankzij 'de nieuwe blauwe zak' kunnen we nóg beter doen. De tijd heeft immers niet stilgestaan en verpakkingen zijn op twintig jaar tijd enorm veranderd. Bovendien kunnen we dankzij nieuwe technologische ontwikkelingen vandaag al veel meer plastic verpakkingen recycleren dan vroeger.

Waarom nu nog niet bij ons? De invoering van 'de nieuwe blauwe zak' gebeurt stap voor stap. Op die manier krijgt iedereen de tijd om zich goed voor te bereiden. Bij de invoering zijn immers heel veel verschillende partijen betrokken: gemeenten, intercommunales, ophaalbedrijven, sorteercentra, recyclagebedrijven, … Om de verpakkingen die extra in de pmd-zak zullen mogen worden ingezameld, ook weer perfect te kunnen uitsorteren is een aanpassing aan de huidige sorteercentra nodig. Indaver bouwt hiervoor zelfs een nieuwe pmd-sorteerinstallatie op haar site in Willebroek. Daar zal dus vanaf volgend voorjaar jouw 'nieuwe blauwe zak' terechtkomen!

Wanneer dan wel?

15

Vanaf 1 maart 2021 starten we effectief met de toepassing van de nieuwe sorteerregels. We vertellen je er de komende maanden nog véél meer over! Maar tot dan gelden dus nog steeds de huidige sorteerregels - je kan ze nog even nalezen op www.igean.be/sorteerregels. Trouwens, heb je nog een heleboel 'oude' blauwe pmd-zakken in voorraad? Geen probleem, je mag die ook nog na maart 2021 blijven gebruiken.

2000406_ZANDHOVEN_jan-feb 2021.indd 15

14/12/2020 15:31


SMOI CL I A EU A L& NNI EAUT W UU SR

Zonnewind: 500.000 maal dank! Het gaat goed met Zonnewind. Zo goed zelfs dat ze in november samen met 252 aandeelhouders de kaap van €500.000,00 aan investeringen hebben genomen. 252 aandeelhouders die het doel van Zonnewind genegen zijn, namelijk de uitstoot van CO2 zoveel mogelijk terugdringen op het grondgebie d waar Zonnewind actief is. Ze zijn blij te kunnen zeggen dat ze nu niet enkel meer projecten realiseren in Zandhoven, waar alles is begonnen. Het werkterrein van Zonnewind breidt zich meer en meer uit in de regio Voorkempen, ondermeer bij onze buren van Ranst en Zoersel. 500.000 maal dank dus aan alle mensen die de afgelopen 3 jaren (ja, zolang zijn ze ondertussen al bezig) in ons project geloofd hebben. Wat hebben ze nu juist gedaan met deze centen? Wel, ondertussen hebben ze 1829 zonnepanelen gelegd, 1555 LED-lampen geplaatst, 1 warmtepomp en 1 middenspanningscabine geïnstalleerd. Samen goed voor een jaarlijkse reductie van CO2-uitstoot van 185 TON. Mooie cijfers, toch? En daar stopt het niet, want ze krijgen nog altijd aanvragen tot samenwerking binnen. Meerdere projecten zijn momenteel in uitvoering en er zitten nog verschillende uitdagingen in de pijplijn waaraan vandaag nog hard wordt gewerkt om ook die op een rendabele manier gerealiseerd te krijgen.

16

Maar er is nog meer. Dat het kapitaal waarover Zonnewind nu beschikt op een goede manier wordt beheerd en besteed blijkt ook uit de officiële cijfers. Zonnewind heeft vorig boekjaar kunnen afsluiten met een mooi resultaat. De Raad van Bestuur zal aan de Algemene Vergadering een dividend van 3% over het vorige boekjaar voorstellen. Dat vinden ze een mooie beloning voor hun aandeelhouders die hun ideeën steunen. Omdat ze nog altijd nieuwe projecten willen uitwerken en deze dus ook gefinancierd moeten worden zijn ze nog steeds op zoek naar nieuwe aandeelhouders. Als je interesse hebt om de projecten van onze burgercoöperatie mee te ondersteunen kan u via www.zonnewind.org/vennoot-worden/ intekenen om aandeelhouder te worden en op die manier mee te werken aan een propere toekomst waar we samen de vruchten van zullen plukken.

2000406_ZANDHOVEN_jan-feb 2021.indd 16

14/12/2020 15:31


BOUWEN & WERKEN

Vanaf 2021 wordt het Wooninfopunt een EnergieK woonloket Het Wooninfopunt krijgt vanaf 2021 een nieuwe naam, het EnergieK woonloket! Bij het EnergieK woonloket kan je nog steeds terecht met al je vragen over wonen en renoveren, maar ook over energie en klimaat. Onze aarde warmt op, en snel. De gevolgen van klimaatverandering laten zich steeds duidelijker gelden. De dramatische gevolgen hiervan beperken, is één van de belangrijkste prioriteiten van het EnergieK huis. Dit doet het EnergieK huis door in te zetten op een forse verhoging van de renovatiegraad, hernieuwbare energie, waterbesparing en meer groen in onze regio. Om alle inwoners zo goed mogelijk te ondersteunen organiseert het EnergieK huis regelmatig acties zoals groepsaankopen en infosessies over renoveren, isoleren, zonnepanelen en nog veel meer. Je kan bij het EnergieK woonloket terecht voor al je vragen over: - Premies - Renovatieadvies - Isolatieadvies - Het EPC (energieprestatiecertificaat) - V-test (vergelijken van energieprijzen) - Zonnekaart en zonnepanelen - Energielening - Inschrijven voor een sociale woning - Woningkwaliteit - Huuraangelegenheden - Groepsaankopen - … Wij helpen je verder op afspraak via mail, telefoon of een digitaal gesprek. INFO: 03 350 08 08 - energie@igean.be

17

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze acties! www.igean.be/nieuwsbriefenergiekhuis

2000406_ZANDHOVEN_jan-feb 2021.indd 17

14/12/2020 15:31


GEZONDHEID & OPVOEDING

RUP ZONEVREEMDE BEDRIJVEN FASE 2 De gemeente heeft een ontwerp klaar voor het Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Zonevreemde bedrijven – fase 2’. Dit ontwerp werd op 15 oktober door de gemeenteraad voorlopig vastgesteld. Het RUP maakt het mogelijk dat enkele bestaande zonevreemde bedrijven in Zandhoven op hun bestaande locatie kunnen blijven en verder beperkt kunnen ontwikkelingen. Het zijn bestaande bedrijven die omwille van hun aard niet afgezonderd moeten worden op een industrieterrein. De dienst MER van de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en – projecten van de Vlaamse Overheid besliste op 5 oktober dat er voor het RUP ‘Zonevreemde bedrijven Fase 2’ geen opmaak van een plan MER nodig is. Het ontwerp geeft geen aanleiding tot aanzienlijke negatieve gevolgen voor het milieu. Op de website van de MER Vlaanderen kan je de screeningsnota en de beslissing nalezen. Beide documenten liggen ook ter inzage bij de dienst Ruimtelijke Ordening in het gemeentehuis. Je kan het RUP inkijken tot en met 25 januari 2021 bij de dienst Ruimtelijke Ordening in het gemeentehuis van Zandhoven. Heb je opmerkingen of bezwaren tegen het plan, dan moet je deze schriftelijk formuleren. Je hebt hiervoor tijd tot 25 januari 2021 om 12.00uur. Verstuur je bezwaarschrift naar de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO, Liersebaan 12 – 2240 Zandhoven) of geef ze af tegen ontvangstbewijs bij de dienst Ruimtelijke Ordening.

Wist je dat Zandhoven een hartveilige gemeente is? Elke dag krijgen bijna 30 mensen in België een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Slechts 5 à 10% overleeft dit. Wordt een slachtoffer binnen de eerste 3 tot 4 minuten gereanimeerd en krijgt het een stroomstoot toegediend met een AED (automatische externe defibrillatoren), dan heeft het slachtoffer 60 à 70% overlevingskans. Gemeente Zandhoven wil de overlevingskans van een slachtoffer bij een hartstilstand vergroten. Dit gebeurt door: • zoveel mogelijk AED’s te plaatsen • zoveel mogelijk mensen te informeren en op te leiden in reanimatie en het gebruik van de AED

18

We waren reeds een hartveilige gemeente en nu hebben we ons certificaat verlengd voor de periode 2020 – 2022. TIP: op onze website kan je een overzicht terugvinden van alle gemeentelijke AED toestellen.

2000406_ZANDHOVEN_jan-feb 2021.indd 18

14/12/2020 15:31


GEZONDHEID & OPVOEDING

Meer bewegen om mentaal en fysiek sterk te blijven? Laat je persoonlijk coachen door een pro! Meer bewegen in deze tijden? Voor de één is dat een eitje, de ander weet niet hoe hij daaraan begint of dat überhaupt volhoudt. Gelukkig zijn er hulplijnen. Zoals een coach die samen met jou simpele manieren zoekt om elke dag wat actiever te zijn in en rond het huis. Zo’n coach wordt voluit een ‘Bewegen Op Verwijzing-coach’ genoemd. ‘Op Verwijzing’, omdat deelnemers van zo’n coachingtraject normaal via de huisarts terechtkomen bij deze speciaal opgeleide coach. Aangezien zij hun handen nu overvol hebben door het coronavirus, is die verwijzing tijdelijk niet nodig. Met andere woorden: iedereen die niet genoeg beweegt, veel langdurig stilzit en nood heeft aan meer beweging, kan zo’n coach inschakelen. Meer bewegen is nu belangrijker dan ooit, zowel op fysiek als op mentaal vlak. Zeker in deze tijden met minder sociale contacten en grote onzekerheden doet zo’n ondersteuning voor meer beweging echt goed.

Laagdrempelige, persoonlijke aanpak Hoe gaat een Bewegen Op Verwijzing-coach precies te werk? Vooral: op maat. De coach zoekt samen met de deelnemer naar simpele manieren om meer te bewegen in het dagelijkse leven en blijft die deelnemer hiervoor van op de zijlijn motiveren en aanmoedigen. Het gaat niet om dure fitnessabonnementen, maar om het zoeken én vinden van meer beweegmogelijkheden thuis en in de dichte omgeving. Kortweg: de coach zet zijn deelnemer op weg naar een fitter, actiever leven en volgt hem of haar daarbij nauw op.

Gewoon doen! Lijkt dit je wel wat? Of twijfel je nog? Neem contact op met een Bewegen Op Verwijzing-coach in je buurt en je bent vertrokken. Het spreekt voor zich dat de coaching corona-proof gebeurt. Vooraf zal de coach afstemmen met jouw huisarts. Voor wie zich zorgen maakt over het kostenplaatje: de coaching wordt grotendeels gefinancierd door de Vlaamse overheid. Wie dus meer wil bewegen en (vanop afstand) een duwtje in de rug nodig heeft: ‘t is het moment!

Kostprijs Normaal tarief €5,- per kwartier. Met verhoogde tegemoetkoming €1,- per kwartier Sommige ziekenfondsen betalen bovendien jouw bijdrage (gedeeltelijk) terug. Twijfel je? Contacteer dan je ziekenfonds Meer info: www.bewegenopverwijzing.be

Noortje Aernouts Coach voor Zandhoven - Brecht - Zoersel

19

info

Contact opnemen met Noortje: Bel op het nummer 0494/43.70.30 of SMS naar dit nummer ‘bewegen’ of mail naar zandhoven@bewegenopverwijzing.be

2000406_ZANDHOVEN_jan-feb 2021.indd 19

14/12/2020 15:31


GEZONDHEID & OPVOEDING

Zorg jij goed voor jezelf? Enkele tips om mee aan de slag te gaan 1. Wees niet te streng voor jezelf Lopen de dingen niet zoals je wil? Wees dan niet te streng voor jezelf. Het is ok als het even allemaal niet lukt. Wanneer er veel op je afkomt, kan het helpen om enkele ‘richtingaanwijzers’ te kiezen. Stel jezelf bijvoorbeeld (kleine) doelen, maak een planning. Maar leg de lat niet te hoog. Hoe je deze tijden ook beleeft, het is altijd goed om structuur aan te brengen in je dag. Sta altijd op hetzelfde uur op, eet op regelmatige tijdstippen en ga elke dag ongeveer op hetzelfde uur slapen. Zit je thuis door bijvoorbeeld (technische) werkloosheid, ziekte of quarantaine? Zorg voor afleiding: wissel taken die je moet doen af met creatieve en rustgevende dingen. Ook als je thuiswerkt, is het goed om regelmatig pauze te nemen.

2. Blijf niet bij de pakken zitten

20

Hoewel de maatregelen regelmatig bijgesteld worden, is niet alles nog mogelijk in deze tijden. Ga op zoek naar wat wél kan. Probeer af en toe naar buiten te gaan en te bewegen: dans (met de kinderen), doe de afwas al shakend, zet je tuin op orde … Onderhoud je weerstand en probeer gezond te eten en te drinken.

2000406_ZANDHOVEN_jan-feb 2021.indd 20

14/12/2020 15:31


GEZONDHEID & OPVOEDING

3. Hou afstand maar blijf sociaal verbonden Hou contact met andere mensen, ook al is het met een mondmasker en vanop afstand. Ga langs bij je oudere buurvrouw voor een babbeltje op afstand of een boodschap, sla een praatje – op veilige afstand en met mondmasker – in de wachtrij bij de supermarkt. … Vriendelijkheid, warmte en respect kosten niets, maar zijn essentieel.

4. Blijf positief denken

21

Wat er nu gebeurt, hebben we zelf niet in de hand. Laat los wat je niet kan veranderen, focus op dingen die je wel kan doen en ga aan de slag. Lucht je hart bij iemand als dat nodig is. Maar sluit altijd af met een positieve noot.

2000406_ZANDHOVEN_jan-feb 2021.indd 21

14/12/2020 15:31


GEZONDHEID & OPVOEDING

5. Zet je in voor anderen Weet je met jezelf geen blijf? Help iemand anders, je zal verrast zijn hoeveel deugd dit doet. Kijk en luister eens rond in je buurt: misschien is er iemand die je kunt helpen met boodschappen doen? Bel naar wie alleen is of maak samen een wandeling (met mondmasker).

6. Bouw rust in voor je geest

22

Probeer elke dag bewust tijd te maken voor een activiteit die rust brengt: ademhalingsoefeningen, een wandeling, muziek luisteren ‌ Pieker je veel? Dat is okÊ. Voel je daar niet schuldig over, maar wees er bewust van. Probeer gepieker te beperken tot maximaal 1 uur per dag.

2000406_ZANDHOVEN_jan-feb 2021.indd 22

14/12/2020 15:31


GEZONDHEID & OPVOEDING

23

Pas zwanger

2000406_ZANDHOVEN_jan-feb 2021.indd 23

14/12/2020 15:31


V E I LSIO GCHI EAI A D L &N M I EO UB WI SL I T E I T

Kinderen kosten geld: allerhande tips om meer te doen met minder Vermindering onroerende voorheffing, belastingvermindering voor kosten kinderopvang, … al deze tips werden verzameld in de budgetgids ‘Meer doen met minder’. Deze gids verzamelt alle maatregelen, initiatieven en organisaties die het mogelijk maken om meer te kunnen doen met minder geld in de gemeenten Brecht, Schilde, Zandhoven, Zoersel en Wijnegem.

Meer kunnen doen met minder geld, wie wil dat niet? Alleen, waar vind je ze en hoe weet je op welke voordelen je recht hebt? Het Huis van het Kind Voorkempen ging voor jou op zoek en bracht alle nuttige informatie bijeen per thema. Met bijzondere aandacht voor de diensten die worden aangeboden in de gemeenten Brecht, Schilde, Wijnegem, Zandhoven en Zoersel. Het is een online pagina geworden met een gids met printklare bladzijden, voor elke inwoner, elk gezin, elke hulpverlener in één van deze vijf gemeenten. Je kan al de budgetgids via onderstaande link en QR-code raadplegen:

info

www.huisvanhetkindvoorkempen.be/meer-doen-met-minder-2/

Warmte en licht in donkere dagen: wij zijn op zoek naar toffe, geëngageerde vrijwilligers met een warm hart Domo Voorkempen begeleidt kwetsbare gezinnen met kinderen vanaf de zwangerschap tot 12 jaar. Deze gezinnen leven vaak in armoede en/of sociaal isolement of gezinnen die het moeilijk hebben door een scheiding, ernstige ziekte, vluchtelingenproblematiek, werkloosheid of psychische problemen en daardoor in een kwetsbare positie beland zijn. Omdat de draagkracht in het gezin vaak ontoereikend is, ondersteunt één Domo-vrijwilliger één gezin. Wekelijks gaat een Domo-vrijwilliger een aantal uur langs bij het gezin: voor een babbel bij een tas koffie, een uitstap naar een speeltuin, met de kinderen een gezelschapsspel spelen, wat helpen bij het papierwerk, huiswerkbegeleiding… Door de langdurige aanwezigheid van één Domo-vrijwilliger in één gezin wordt voorkomen dat kleinere alledaagse vragen of moeilijkheden uitgroeien tot onoverkomelijke problemen. Onder het motto “It takes a village to raise a child” gaan onze vrijwilligers Door Ondersteuning Mee Opvoeden!

24

Om onze werking draaiende te houden, zijn we op zoek naar toffe, geëngageerde vrijwilligers met een warm hart. Ben of ken jij iemand die wekelijks tijd heeft om één van onze gezinnen in Schilde, Zandhoven, Zoersel, Brecht of Wijnegem te ondersteunen? Aarzel niet om contact op te nemen:

2000406_ZANDHOVEN_jan-feb 2021.indd 24

14/12/2020 15:31


SOCIAAL NIEUWS

info

Marijke Buyens – marijke@domovoorkempen.be – 0499/90 89 44 Joyce Donckers – joyce@domovoorkempen.be – 0499/64 46 78

Velotheek op wielekes Velotheek Op Wielekes : Voor elk kind een betaalbare fiets, dat kan via onze gloednieuwe uitleendienst Kinderen groeien zo snel dat ze eigenlijk elk jaar een nieuwe, grotere fiets nodig hebben… Elke keer investeren in een aangepast model is echter zowel economisch als ecologisch niet interessant. Daarom staken vorig jaar de gemeenten Malle, Schilde en Zoersel en een aantal betrokken organisaties de koppen bij elkaar, met als resultaat: een uitleendienst voor kinderfietsen. Vanaf 1 november 2020 sloot ook onze gemeente aan bij de werking van deze velotheek. Bij elke groeischeut een nieuwe fiets kopen, is voor veel ouders niet haalbaar. Daar heeft ‘velotheek op wielekes’, de uitleendienst voor kinderfietsen, een eenvoudig en goedkoop antwoord op. Kinderen van 2 tot 12 jaar kunnen er namelijk hun te kleine fiets omruilen voor een groter exemplaar.

Net zoals een bibliotheek De velotheek werkt net zoals een bibliotheek. Door middel van een jaarabonnement ben je altijd zeker van een kwalitatieve fiets, op maat van zoon- of dochterlief. Dat is niet alleen goed voor je portemonnee, maar ook voor het milieu. Het gaat immers om tweedehandsfietsen die telkens, voor ze worden uitgeleend, een grondige opknapbeurt krijgen. Dat verhoogt de levensduur van de fietsen en zorgt er ook voor dat je kinderen altijd met een veilige fiets op pad gaan.

Samenwerking De velotheek is een initiatief van de gemeenten Malle, Schilde, Zandhoven en Zoersel, kringwinkel De Cirkel, pc Bethanië, KINA en Selab.

Oog voor inclusie De velotheek stelt kansengroepen uit de regio tewerk, waaronder bijvoorbeeld bewoners van PC Bethanië (Zoersel). Dit versterkt hun competenties en helpt hen in hun herstel.

Praktische info Een fiets uitlenen kan elke tweede en vierde woensdag van de maand van 13 tot 18 uur bij sportcomplex Het Veld (Schildebaan 22 b, 2240 Zandhoven). Meld je aan bij een zaalwachter of bij afwezigheid zaalwachter bij de sportdienst.

25

- lidmaatschap: je betaalt €30,-/jaar voor het eerste kind, € 20/jaar vanaf het tweede kind. - waarborg: per uitgeleende fiets betaal je ook een waarborg van €20,- korting: Heb je een vrijetijdspas, dan krijgt je 50 % korting op het lidmaatschap en de waarborg. - contact:

2000406_ZANDHOVEN_jan-feb 2021.indd 25

14/12/2020 15:31


V E I LSIO GCHI EAI A D L &N M I EO UB WI SL I T E I T

FIETS OP OVERSCHOT? De velotheek is nog op zoek naar extra kinderfietsjes. Heb je misschien nog ergens een gebruikt kinderfietsje staan dat je niet meer nodig hebt? Dan mag je dat binnenbrengen bij de velotheek in het filiaal in Zandhoven tijdens de openingsuren: op weekdagen van 9 tot 12 uur en van 13 tot 20 uur. Geen probleem als de fiets niet helemaal in orde is. Alle binnengebrachte fietsen krijgen immers een grondige opknapbeurt voor ze weer de deur uit gaan. OPGELET: In het kader van Corona-maatregelen kunnen de openingsuren wijzigen. Check vooraf daarom zeker even de facebookpagina www.facebook.com/ Velotheek/.

info

Filiaal Zandhoven Sportcomplex Het Veld, Schildebaan 22 b Elke tweede en vierde woensdag van de maand van 13 tot 18 uur Telefoon: 03/410.16.65 (tijdens de kantooruren) en 03/410.16.66 (tijdens kantooruren, avonduren en weekend)

Mantelzorgondersteuning Meer dan ooit is er in deze bizarre periode aandacht en ondersteuning nodig voor mantelzorgers. Mantelzorgers zijn geen professionele zorgverleners, maar geven extra zorgen omwille van een familiale, affectieve of sociale band met de persoon voor wie ze zorgen. Het gaat om zorg die nodig is om de zorgafhankelijke zo lang mogelijk in een vertrouwde thuisomgeving te laten. Ook in COVID-tijden trachten wij en de verschillende mantelzorgverenigingen verbonden te blijven met jullie. Wij vestigen graag de aandacht op enkele initiatieven:

1. Mantelzorgtelefoon (bereikbaar tijdens de werkdagen en kantooruren) De verschillende mantelzorgverenigingen hebben een mantelzorglijn beschikbaar. Mantelzorgers kunnen via deze weg vragen stellen over hun mantelzorgsituatie of kunnen deze lijn ook gebruiken om te ventileren over de zorg. Mantelzorgers hoeven geen lid te zijn van de mantelzorgvereniging om van deze service gebruik te maken. - Coponcho: 02-515 02 63 - Liever Thuis LM: 02-542 87 09 - Okra Zorgrecht: 02-246 57 72 - Ons Zorgnetwerk: 016-24 49 49 - Samana: 078-15 50 20 - Steunpunt Mantelzorg: 02-515 04 42

2. Algemene informatie over mantelzorg Het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg verzamelt informatie en kennis, maar ook interessante tips, publicaties en tools rond mantelzorg in Vlaanderen en daarbuiten. Surf naar www.mantelzorgers.be

3. www.zelfzorgvoormantelzorgers.be

26

Een online training waarmee je je draagkracht als mantelzorger kan vergroten. Je leert zo de balans tussen draaglast en draagkracht te bewaren en goed te zorgen voor jezelf.

2000406_ZANDHOVEN_jan-feb 2021.indd 26

14/12/2020 15:31


SOCIAAL NIEUWS

4. Zojong.be Zojong.be = onlineplatform waar jonge mantelzorgers (tot 25 jaar) tips, informatie en (h)erkenning krijgen. Er bestaat eveneens de mogelijkheid om verhalen op een veilige en anonieme manier te delen.

5. De coronababbels voor ouders van kinderen en jongeren met een ernstige chronische ziekte of handicap Magenta geeft tijdens de coronatijd op regelmatige basis coronababbels met tips en tricks van andere ouders. Mantelzorgers registreren zich vooraf online. Zodra er 4 aanmeldingen zijn wordt er gezocht naar een moment dat voor iedereen past. De coronababbel duurt ongeveer een uurtje. Registreren: http://www.magentaproject.be/kalender-balans.html Meer info over Magenta voor ouders en professionelen: www.magentaproject.be

6. Coronavrijwilliger uit eigen gemeente Lukt het voor jou niet om naar de supermarkt, apotheker, … te gaan. Heb je nood aan een babbel of iemand om de hond uit te laten, mail naar corona@zandhoven.be of bel ons op het nummer 03/410.16.20 tijdens de openingsuren van het gemeentehuis en wij zoeken een vrijwilliger voor u. Ben je mantelzorger en nog niet geregistreerd bij ons: Neem contact op met het gemeentehuis op het nummer 03/410.16.20 en vraag een afspraak bij de Sociale dienst of mail naar socialedienst@zandhoven.be

Voordelen: Op deze manier zijn wij in staat je in de toekomst uit te nodigen voor bv onze jaarlijkse mantelzorgdag, op de hoogte te houden van nuttige informatie, te bedanken op de Dag van de Mantelzorger, …

Verwarmingstoelage via het sociaal verwarmingsfonds: een warm gebaar voor personen in een moeilijke financiële situatie! De brandstofprijzen zijn al een aantal jaren aanzienlijk hoog. Daardoor lopen mensen met een laag inkomen het risico om in moeilijkheden te geraken. Daarom werd de vzw Sociaal Verwarmingsfonds opgericht. Het komt gedeeltelijk tussen in de betaling van de verwarmingsfactuur van personen die zich in een moeilijke situatie bevinden. Het is een uitvoerend initiatief van de overheid, de OCMW's en de petroleumsector. Het Fonds komt tussen als je aan de volgende voorwaarden voldoet: Je gebruikt één van de volgende brandstoffen: • stookolie (mazout) in bulk of aan de pomp • verwarmingspetroleum in vloeibare vorm (type c) • bulkpropaangas Niet voor: aardgas via aansluiting op het distributienet, pellet, hout, elektriciteit, steenkool, propaangas en butaangas in gasflessen En je behoort tot één van de volgende 3 categorieën: Categorie 1: personen met recht op verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering Categorie 2: gezinnen met een begrensd inkomen

27

Categorie 3: personen met schuldoverlast

2000406_ZANDHOVEN_jan-feb 2021.indd 27

14/12/2020 15:31


V E I LSIO GCHI EAI A D L &N M I EO UB WI SL I T E I T

Behoor je tot één van deze categorieën, dan heb je recht op een verwarmingstoelage. Het bedrag van de toelage hangt af van de brandstofsoort, de prijs per liter en de categorie waartoe u behoort.

Info en aanvragen Bij de Sociale dienst OCMW binnen de 60 dagen na levering. Voor meer informatie kan je terecht op het gratis nummer van het Sociaal Verwarmingsfonds: 0800/90 929 of op de website: www.verwarmingsfonds.be of op de Sociale Dienst OCMW Zandhoven: Liersebaan 12, 2240 Zandhoven. Vergeet niet om in tijden van het coronavirus Covid-19 een afspraak te maken. Dit kan op het algemeen nummer van het gemeentehuis 03-410 16 20 of via socialedienst@zandhoven.be. Je kan je aanvraag ook schriftelijk doen: bezorg je ingevuld en ondertekend aanvraagformulier binnen de 60 dagen na de levering aan het OCMW van Zandhoven. Je vindt het aanvraagformulier op de website https://www.mi-is.be/nl/sociaal-mazoutfonds (tabblad ‘Documenten’).

Huren of verhuren via SVK De Woonkans Wie zich in een erg kwetsbare positie bevindt en dringend op zoek is naar een geschikte woning of wie zich in een moeilijke woonsituatie bevindt, kan mogelijk een woning huren van het sociaal verhuurkantoor. Voor wie een pand bezit, biedt verhuren via SVK De Woonkans garanties en mogelijkheden! SVK De Woonkans is een sociaal verhuurkantoor dat werkzaam is in de gemeentes Lier, Nijlen, Ranst en Zandhoven. Het is een vzw die een 225-tal panden, woningen en appartementen, van private eigenaars inhuurt om die vervolgens onder te verhuren aan sociaal en financieel kwetsbare kandidaat-huurders, die nood hebben aan een betaalbare woning. Zij moeten wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Hieronder getuigenis van Nils, medewerker van SVK De Woonkans

28

“Iedereen kan bij het SVK terecht maar onze doelgroep zijn mensen, die in woonnood verkeren. Vaak komen mensen bij ons aankloppen wegens financiële problemen, waardoor ze geen dak boven hun hoofd kunnen betalen. Ze gaan samen opzoek naar een woning die als springplank kan dienen om hun leven terug op de rails te krijgen. Ze kunnen zich bij ons inschrijven om om te weten of ze in aanmerking te komen. Ze worden gequoteerd op basis van hun woonnood en inkomen, hierdoor kan de rangschikking van de kandidaat-huurders steeds veranderen. Wie zich in de minst gunstige situatie bevindt, zal als eerste worden uitgenodigd voor een woning. Indien het gezin/de persoon de woning geschikt vindt en deze wenst te nemen, kan er worden overgegaan tot het tekenen van het contract. Hun persoonlijke huurbegeleider zal hen bijstaan. Hier zullen de rechten en plichten van onze huurders verduidelijkt worden, zodat zowel wij als zij niet voor verassingen komen te staan. Zo wordt er hen uitgelegd hoe dat ze recht hebben op huursubsidie en hoe deze zal worden aangevraagd. Deze huursubsidie zorgt voor een vermindering van hun huurprijs. Deze wordt in samenwerking met het lokale OCMW aangevraagd. Deze kunnen regelmatig op hen laten wachten, het OCMW kan deze eventueel voorschieten. Later worden deze dan terugbetaald. Ook wordt de rol van de huurbegeleider verduidelijkt. Hij zal hen persoonlijk begeleiden met opstarten van hun nieuwe leven in de nieuwe woning. Deze mensen zijn hier vaak erg dankbaar voor omdat er op dat moment veel op hun afkomt. Ze moeten dingen regelen bij diensten waar ze nog niet eerder mee in aanraking zijn geweest. De huurbegeleider zal hen hierbij begeleiden. Het begeleiden van deze mensen verloopt niet altijd zonder slag of stoot. Daarom is het belangrijk dat de huurbegeleider een nauw contact heeft met zijn huurder. Zodat de huurder weet dat hij of zij steeds bij hem/haar terecht kan.

2000406_ZANDHOVEN_jan-feb 2021.indd 28

14/12/2020 15:31


SOCIAAL NIEUWS

Zonet hebben we nog een telefoontje gekregen van een moeder met een kind dat onze svk-woning gaat verlaten omdat ze haar eigen stulpje heeft gekocht. Dit maakt ons als SVK blij. Voor de eigenaars biedt dit heel wat garanties en mogelijkheden. Eigenaars die via SVK De Woonkans hun woning verhuren, ontvangen een gegarandeerde huur gedurende 9 jaar. De woning dient wel aan bepaalde eisen te voldoen. SVK De Woonkans verhuurt de woning op de sociale woonmarkt en neemt alle zorg en administratie voor de verhuur op zich. Eigenaars genieten van fiscaal voordeel en mogelijk ook renovatiepremies. Wie op deze ‘ontzorgde’ manier verhuurt, geeft iets terug aan de maatschappij. Voor huurders betekent dit immers dat ze toch een kwaliteitsvolle en betaalbare woning kunnen huren.”

29

In de loop der jaren steeg het aantal panden dat SVK De Woonkans verhuurt: van 151 panden in 2015 naar 223 panden nu. In 2021 willen ze deze groei verderzetten. SVK De woonkans heeft sinds begin November met Tim Van Keer ook een nieuwe coördinator. Tim is geboren en getogen Lierenaar en al een tijdje actief en gekend in het Lierse maatschappelijke leven. Hij wil het sociale verhuurkantoor De Woonkans meer structuur geven, financieel gezond houden en vooral bekender maken bij verhuurders/eigenaars en al wie het nodig heeft. Wie interesse heeft om te huren of verhuren, kan terecht op www.svkdewoonkans.be of neemt contact op via 03 489 29 50. SVK De Woonkans heeft een kantoor in het Sociaal huis op het Paradeplein.

2000406_ZANDHOVEN_jan-feb 2021.indd 29

14/12/2020 15:31


V E I LSIO GCHI EAI A D L &N M I EO UB WI SL I T E I T

Zandhoven telt mooie namen voor alle deelgemeenten één maar onze mooiste naam is samen samen licht voor iedereen.

30

- Luk Arts-

2000406_ZANDHOVEN_jan-feb 2021.indd 30

14/12/2020 15:31


VEILIGHEID & MOBILITEIT

Laat je zien in het verkeer Rond de herfstvakantie zijn in alle scholen weer campagnes gestart rond zichtbaarheid in het verkeer. We merken dat het er bij de jongste kinderen best goed ingebakken zit, die ‘Helm op! Fluo top!’. Voor hen is een fluohesje al bijna een tweede natuur geworden. Maar uiteraard is iedereen gebaat bij extra zichtbaarheid op straat. In het donker en ook bij slecht weer ben je als fietser of voetganger beduidend minder zichtbaar. Wist je dat je als voetganger met donkere kleren pas vanop 20 meter zichtbaar bent voor een automobilist die met zijn lichten aan naar je toe komt gereden? Rijdt hij 50 km/u, dan kan de chauffeur nooit op tijd stoppen als je plots voor hem opduikt! Hij heeft immers op een droog wegdek sowieso 26 meter nodig voordat hij helemaal stil staat.

Maak je zichtbaar Met lichte, heldere kleren ben je al zichtbaar vanop 50 meter. Maar het kan nóg beter... Met reflecterend materiaal ben je in het schijnsel van autolichten zichtbaar vanop 150 meter. En dat is een wereld van verschil! Zelfs tegen 120 km/u kan een chauffeur dan nog tijdig stoppen, want een auto heeft dan 102 meter nodig om volledig tot stilstand te komen. Maar ook lampjes zijn heel handig om gezien te worden. Heel wat joggers maken er al gebruik van. En ook hondeneigenaren zijn fan! Vooraan wit en achteraan rood. Makkelijk, toch? Zorg er wel voor dat ze het andere verkeer niet verblinden. Als voetganger ben je natuurlijk niet verplicht om lampjes te dragen. Op de fiets wel. En daar loopt het nog wel eens mis. Tijdens ochtendlijke controles moet onze dienst Verkeer nog iets te dikwijls fietsers uit het verkeer plukken die niet of onvoldoende verlicht zijn. Ze vormen niet alleen een gevaar voor zichzelf, maar ook voor anderen. En weet je wat ons daarbij eigenlijk opvalt? Vaak hebben fietsers wel een lamp op hun fiets, maar werkt ze niet. Nochtans hoef je om een lampje te doen branden echt geen groot licht te zijn. Gewoon aanzetten en af en toe de batterij vervangen. Een wereld van verschil!

Anti-inbraaktips in Buurtinformatienetwerken

31

Eind oktober stond er weer een hele week in het teken van 1dagniet. Ook in onze zone kreeg deze nationale campagne tegen woninginbraken bijzondere aandacht dankzij de originele illustraties van ‘Crea Fien’, het creatieve brein van BIN Abeel en ‘Black Freddy’, de sympathieke boef van BIN Venus. Tijdens de actieweek stuurden onze BIN-coördinatoren elke dag een anti-inbraaktip naar hun leden,

2000406_ZANDHOVEN_jan-feb 2021.indd 31

14/12/2020 15:31


VEILIGHEID & MOBILITEIT

gaande van een goed sleutelbeheer, over het veilig stallen van fietsen en auto’s tot zelfs aandacht voor phishing. Zelf lid worden van een BIN en op de hoogte blijven? Meer info of inschrijven via www. politiezara.be (> Vragen > Buurtinformatienetwerken).

info

Lokale Politie ZARA Gustaaf Peetersstraat 7 | 2520 RANST | 03 485 65 11 Amelbergastraat 52 | 2240 ZANDHOVEN | 03 484 30 05 pz.zara@police.belgium.eu | www.politiezara.be Klacht of aangifte? Altijd op afspraak! Kies je afspraakmoment op

Goed nieuws! De uitleendienst voor onze scholen is weer aangevuld. Naast een eerste aanhangwagen die helemaal gevuld is met fietsbehendigheidsmateriaal, staat er nu een tweede aanhangwagen klaar. Deze is voorzien van 8 fietsen voor 10 tot 12-jarigen. Is er op school een activiteit met de fiets gepland? Met deze fietsen kan nu iedereen veilig op stap. En dat allemaal dankzij de 10 op 10-subsidies van de provincie Antwerpen! Meer info bij je school of de dienst mobiliteit: mobiliteit@zandhoven.be of 03 410 16 37

mobiliteit@zandhoven.be of 03 410 16 37

32

info

2000406_ZANDHOVEN_jan-feb 2021.indd 32

14/12/2020 15:31


VEILIGHEID & MOBILITEIT

Samenwerking Zandhoven – Vorselaar: Reebergenlaan wordt autoluw De files op de E34 en E313 groeien gestaag en beperken zich niet alleen meer tot de ochtend. Dat is erg vervelend voor mensen die deze autosnelwegen moeten gebruiken. En het is ook wel een menselijke reflex om die files te vermijden en via sluipwegen naar Antwerpen te rijden. Maar … dat geeft dan weer ferme hinder op die lokale wegen. Zij zijn meestal niet ingericht voor die drukte én zeker ook niet geschikt voor de snelheden waarmee die auto’s voorbij vliegen. De Reebergenlaan is zo’n veel gebruikte sluipweg. Auto’s komende vanuit Lille en Vorselaar rijden (vliegen) ofwel naar de oprit in Zoersel of nog verder door naar Oelegem. De Reebergenlaan is echter een veelgebruikte fietsroute voor onze schoolgaande jeugd. Bovendien liggen Reva en Pniël langs deze weg. Bewoners van deze zorginstellingen worden dikwijls geconfronteerd met de drukte van de Kruisdreef en Reebergenlaan. We willen deze gevaarlijke situatie aanpakken en dat doen we in overleg én samenwerking met onze buurgemeenten Vorselaar en Lille.

BELANGRIJKE INGREEP Vanaf 1 januari wordt de Reebergenlaan “geknipt”. Er wordt een slagboom geïnstalleerd, net voorbij de Rijtendreef, komende vanuit Pulderbos. Deze slagboom kan enkel geopend worden door de hulpdiensten of aangelanden (landbouwers en naaste bewoners). Alle andere weggebruikers (uitgezonderd tweewielers) kunnen niet meer verder rijden. Deze weg wordt dus autoluw. Voor fietsers, wandelaars en bewoners zal dit een welkome verademing zijn. Deze ingreep is drastisch, dat begrijpen wij ook, maar echt noodzakelijk om de veiligheid opn de Reebergenlaan en Kruisdreef te waarborgen. Een proefopstelling met waterbakken vorig jaar haalde niets uit. Deze opstelling werd telkens verplaatst en vernield. Vandaar dat er nu gekozen werd voor een definitieve hindernis die met camerabeelden zal beveiligd worden. Deze ingreep is trouwens ook volledig in lijn met de uitvoering van de studie “mobiliteit in de middenkempen” ( een provinciale studie gedragen door alle Kempische gemeenten in de vork van de E34 en E313, waaronder dus ook Zandhoven, Vorselaar en Lille).

03 410 16 37 of mobiliteit@zandhoven.be

33

info

2000406_ZANDHOVEN_jan-feb 2021.indd 33

14/12/2020 15:31


FEEST- & CULTUURKALENDER

Het is onzeker hoelang de coronamaatregelen van kracht blijven. Vandaar is het voor ons onmogelijk een betrouwbare feest- en cultuurkalender op te stellen. Evenementen die in dit gemeenteblad vermeld staan, kunnen dus geannuleerd worden.

34

We hopen op jullie begrip.

2000406_ZANDHOVEN_jan-feb 2021.indd 34

14/12/2020 15:31


JEUGDIG HOEKJE

Krokusvakantie Tijdens de krokusvakantie heeft de dienst sport en jeugd weer een leuk programma voor jou in elkaar gestoken. Kijk snel onder de rubriek sport voor het overzicht en alle info.

Buitenspeeldag Met de buitenspeeldag worden kinderen en jongeren gemotiveerd om buiten te spelen in plaats van televisie te kijken of achter de computer te kruipen. De jeugdzenders op TV zetten daarom die dag het scherm op zwart en zenden dus geen programma’s uit. Ook Zandhoven zal op woensdag 21 april 2021 voor de tiende maal deelnemen aan de Buitenspeeldag. Noteer deze datum alvast in je agenda! Meer informatie over het hoe en waar van de Buitenspeeldag krijg je in het gemeenteblad van de maand maart. En hopelijk gooit corona dit keer geen roet in het eten en kunnen we met z’n allen samen genieten van het buiten speen.

Musicalproject Diegenen die ondertussen gebeten zijn door de musicalmicrobe na het volgen van de musicalopleiding of een musicalweek tijdens een vakantieperiode, kunnen nog een stapje verder gaan en mee spelen in een echte musical! Wat? Repeteren, oefenen, zingen en dansen en nog eens repeteren totdat we kunnen schitteren op de voorstelling van zaterdag 15/05/2021 Wanneer? woensdag van 13.30 tot 16 uur in de periode vanaf 13/01/21 + extra repetities in het voorstellingsweekend Voor wie? enkel voor geïnteresseerden vanaf het 2de leerjaar die al ooit enige vorm van musicalopleiding hebben gevolgd via ons (opleiding, musicalinitiatie of musicalweek) en die dus willen meespelen in een musical met een echte voorstelling als resultaat Prijs: € 150 Voorstelling: zaterdag 15/05/2021

35

Inschrijven kan door een mailtje te sturen naar sport@zandhoven.be met vermelding van de volgende gegevens: naam, adres, telefoon, geboortedatum, mailadres. Wacht niet te lang want het aantal plaatsen is beperkt!

2000406_ZANDHOVEN_jan-feb 2021.indd 35

14/12/2020 15:31


SPORT

Internaatssportkamp in de Hoge Rielen Elk jaar trekken we met een groep jongeren op internaatssportkamp naar de “Hoge Rielen” in Kasterlee. Dit kamp is al jaren een sportieve voltreffer van formaat en wordt gevuld met tal van leuke, sportieve en avontuurlijke activiteiten en heel lekker eten! Een absolute aanrader dus voor sportieve en ook minder sportieve jongeren vanaf 10 jaar. Wanneer? Van 4 tot en met 12 augustus 2021. Wie? Alle sportievelingen geboren in 2011 of vóór 2011. Verblijf? Verblijf in de verkeersvrije en bosrijke omgeving van domein” Hoge Rielen” te Kasterlee. Wat? Avonturensportkamp met o.a. honkbal, zwemmen in de plonsvijvers, triatlon, allerlei balsporten, spel zonder grenzen, … en vele leuke avondactiviteiten. Kortom … een spetterende sportvakantie!!! Prijs? € 315,00 voor het eerste kind, € 300,00 voor het tweede kind, € 280,00 voor het derde kind uit eenzelfde gezin. In deze prijs is alles inbegrepen: de klok rond begeleiding door onze monitoren, verblijf, heerlijke maaltijden (verzorgd door ons eigen fantastische kookteam), alle activiteiten gedurende het hele kamp, drank, elke dag een vieruurtje, verzekering, … Inschrijven Inschrijven kan vanaf maandag 18 januari 2021 bij de dienst sport en jeugd. Wacht niet te lang, want het aantal plaatsen is beperkt!

info

Dienst sport en jeugd – Schildebaan 22B te 2240 Zandhoven Christel Goormans 03-410 16 65 | sport@zandhoven.be

Sport overdag Wil jij het nieuwe jaar sportief inzetten? Kom dan zeker eens meedoen met onze verschillende activiteiten onder de noemer “sport overdag”! Omnisport: elke maandag van 13.30 tot 15.30 uur en woensdag van 10 tot 12 uur – deze 2 uurtjes worden gevuld met een mix van sporten zoals badminton, golf, tafeltennis, squash … Iedereen vindt hier dus wel iets dat hij of zij graag doet! € 2 per keer of € 15 voor een 10-beurtenkaart

36

Yogilates: elke dinsdag van 11 tot 12 uur – combinatieles yoga, pilates, tai chi en eutonie. Breng zeker ook een matje mee!

2000406_ZANDHOVEN_jan-feb 2021.indd 36

14/12/2020 15:31


SPORT

€ 60 voor 12 lessen (deze lessen kan je ook volgen met je kaart van het fit-uurtje) Curve bowls: elke woensdag van 10.00 tot 11.30 uur – vind je het te koud buiten om buiten te petanquen? Wel dan hebben wij een leuk alternatief met curve bowls. Echt iets voor de 50-plussers! € 2 per keer of € 15 voor een 10-beurtenkaart Padel: elke vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur kan je vrij komen padellen. € 2 per keer of € 15 voor een 10-beurtenkaart Bodyforming: vrijdag van 9 tot 10 uur kan je deelnemen aan een workout waarbij vetverbranding centraal staat. Aërobic, step en spierverstevigende oefeningen worden gecombineerd op een rustig niveau. € 60 voor 12 lessen Seniorenzwemmen Wil jij ook rustig wat baantjes trekken? Dan moet je zeker op vrijdag van 15.00 tot 16.00 uur komen zwemmen in het zwembad van Pulderbos want na de middag is het zwembad gedurende 1 uur enkel open voor senioren. Enkel de inkom tot het zwembad moet betaald worden. Alle bovenvermelde activiteiten gaan door in sportcomplex Het Veld, Schildebaan 22B te Zandhoven, tenzij anders vermeld! Let wel: op basis van de geldende coronamaatregelen kunnen sommige activiteiten tijdelijk niet doorgaan.

info

Christel Goormans Sportdienst Zandhoven Schildebaan 22b – 2240 Zandhoven 03-410 16 65 | sport@zandhoven.be

’t Fit-uurtje Heb jij ook last van wat extra kilootjes van de feestdagen? Wel dan hebben wij het perfecte voorstel voor jou! In sportcomplex Het Veld kan je wekelijks (behalve op feestdagen en schoolvakanties) op woensdag van 20 tot 21 uur terecht voor een lessenreeks waar zowel bodyforming, fatburning, BBB, aërobic, stepaërobics en … op het programma staan:

37

Deze lessen kosten € 60,00 voor 12 lessen. De beurtenkaart, die je kan aankopen op de dienst sport en jeugd of bij de zaalwachters, is onbeperkt geldig en kan ook gebruikt worden de les bodyforming op vrijdag en de lessen yogilates op dinsdag.

2000406_ZANDHOVEN_jan-feb 2021.indd 37

14/12/2020 15:31


SPORT

Programma krokusvakantie Tijdens de krokusvakantie (van 15 tot 19/2/2021) staan er weer tal van leuke activiteiten op het programma. Snel lezen, inschrijven en meedoen is de boodschap!

Padel-omnisportkamp Tijdens deze 5 dagen worden padel en omnisportactiviteiten (hockey, honkbal, badminton, …) gecombineerd. Een ganse dag sport- en spelplezier dus! Wanneer

Van maandag 15/02/21 tot en met vrijdag 19/02/21 van 9.30 tot 16.00 uur

Prijs

€ 75 voor inwoners en € 110 voor niet-inwoners

Wie

Alle sportievelingen vanaf 10 jaar (vanaf geboortejaar 2021)

Meebrengen

Sportschoenen met witte of kleurvaste zolen voor binnen (dus geen schoenen waar je buiten ook al mee gesport hebt), sportschoenen voor buiten, koek/fruit + drankje voor tijdens de pauzes + eventueel eigen padelracket (is zeker niet nodig) + picknick + eventueel zakgeld

Plaats

Sportcomplex Het Veld – Schildebaan 22B te Zandhoven

Kleuterdriedaagse Ook de kleuters kunnen hun sportschoenen aantrekken want zij worden getrakteerd op kleuteratletiek, loopspelen, balsporten en… Op vrijdag komen we een hele dag sporten en sluiten we ons kleutersportkamp af met een uitstapje naar Jobland. Wanneer

Van woensdag 26/02/20 tot en met vrijdag 28/02/20 van 09.30 tot 12.00u. en op

Prijs

€ 20 voor inwoners en € 30 voor niet-inwoners

Wie

Alle kleuters geboren in 2014 en 2015

Meebrengen

Reservekledij, sportschoenen met witte of kleurvaste zolen voor binnen (dus geen

Plaats

Sportcomplex Het Veld – Schildebaan 22B te 2240 Zandhoven

Inschrijven Inschrijven als inwoner van Zandhoven kan vanaf maandag 18/01/2020 2021 om 18 uur online op http:// zandhoven.grabbis.be en dan inloggen met naam en geboortedatum. De niet-Zandhovenaren kunnen vanaf woensdag 20/01/2021 om 9 uur inschrijven op dezelfde manier. Als je nog nooit hebt deelgenomen aan een vakantieactiviteit van de gemeente en dus nog niet in ons grabbisprogramma opgenomen bent, dan moet je voor 18/01/2021 alle gegevens (naam, adres, telefoon, geboortedatum, naam mama of papa voor fiscaal attest kinderopvang) doorgeven aan de dienst sport & jeugd. Wij zetten je dan tijdig in het programma zodat je op 18/01/21 of 20/01/21 zonder probleem online kan inschrijven. Natuurlijk kan je ook altijd op de dienst sport & jeugd terecht voor je inschrijving.

38

info

Dienst sport & jeugd Christel Goormans 03-410 16 65 | sport@zandhoven.be

2000406_ZANDHOVEN_jan-feb 2021.indd 38

14/12/2020 15:31


SPORT

Multimove Uit onderzoek blijkt dat de fysieke fitheid van kinderen tussen 3 en 8 jaar de laatste jaren enorm daalt. Door kinderen een gevarieerd bewegingsprogramma aan te bieden verbetert de fitheid duidelijk. En dat is nu net het doel van Multimove. Multimove biedt een gevarieerd bewegingsprogramma aan, waarin de focus op de algemene ontwikkeling van vaardigheden ligt en een sporttak niet meteen herkenbaar is. Door kinderen in uitdagende bewegingssituaties te plaatsen waarbij ze ervaringen opdoen in de 12 bewegingsvaardigheden, wordt hun motorische ontwikkeling geprikkeld. Plezierbeleving staat hierbij centraal. Multimove onderstreept het belang van een brede motorische ontwikkeling en kan de start betekenen van een gezonde en levenslange sporten bewegingsparticipatie. Onze 2de lessenreeks van dit seizoen start op 23/01/21 en loopt tot 15/05/2021 • Start: zaterdag 23/01/21 (proefles) • Les van 9.30 tot 10.30 uur • Voor wie: alle multimovers geboren in 2015, 2016 en 2017 • Prijs: € 50 voor 10 lessen Inschrijven kan op de sportdienst via sport@zandhoven.be of 03/410.16.65. Wees er snel bij want er zijn nog maar enkele plaatsen vrij!

Padelprogramma 2021 Ken jij padel al? Padel is een racketsport die ingrediënten uit tennis en squash combineert. Maar padel is vooral een sociale sport voor jong en oud! Het is gemakkelijk aan te leren en minder belastend voor de gewrichten.Na het succes deze zomer hebben we opnieuw een gevarieerd programma voor je klaar staan. Geen enkel excuus dus om niet mee te doen!

LESPAKKET PADEL Padellers die interesse hebben in een paar lessen kunnen dit bij ons aanvragen en wij zorgen voor een lesgever. De lessen worden dan afgesproken in samenspraak met deelnemers, lesgever en beschikbaarheid terrein. Het pakket omvat 3 uur les die opgenomen kunnen worden in blokken van 2 x 1,5 uur les of 3 x 1 uur les. Tarief - € 120 per lespakket (1 tot maximaal 4 deelnemers) • 3 uur les met 4 personen  € 30 pp. • 3 uur les met 3 personen  € 40 pp. • 3 uur les met 2 personen  € 60 pp. • 3 uur les met 1 persoon  € 120 pp

PADELSTAGES JEUGD Ook de jeugdige padellers komen aan bod tijdens de padelstages. Max. 8 à 12 deelnemers per stage. Wie? Vanaf 10 jaar Programma

Uren

Prijs

15-19/02/2021

Padel- + omnisportkamp

09.30 – 16.00 uur

€ 75

12-16/04/2021

Padelstage

09.30 – 12.00 uur OF € 50 13.30 – 16.00 uur

05-09/07/2021

Padel- + omnisportkamp

09.30 – 16.00 uur

16-20/08/2021

Padelstage

€ 75

39

09.30 – 12.00 uur OF € 50 13.30 – 16.00 uur Inschrijven voor de stages kan pas op het later vast gestelde inschrijvingsmoment per vakantieperiode.

2000406_ZANDHOVEN_jan-feb 2021.indd 39

14/12/2020 15:31


SPORT

PADEL OVERDAG In het sport overdag-programma kan je ook elke week kiezen voor padel. Eén keer per maand is er ook een lesgever die je tips geeft. Wanneer? Elke vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur. De lesgever is aanwezig op 15/1, 26/2, 19/3, 23/4, 21/5, 18/6, 17/9, 15/10 en 19/11/2021. Op deze data kan ook het gemeentepersoneel gratis initiatie volgen en dit van 12.30 tot 14.30 uur. Prijs: € 2 per keer of € 15 voor een 10-beurtenkaart.

JEUGDPADEL Gedurende 15 weken kunnen onze jongeren zich uitleven op het padelterrein met 1 uur les en 1 uur vrij spelen. Wie? Vanaf 10 jaar. Wanneer? woensdag van 13 tot 15 uur in de periode van 03/03/2021 tot 23/06/2021. Prijs: € 140 voor 15 weken.

PADELCLINIC Tijdens de padelclinic kan iedereen kennismaken of iets bij leren over padel en dit alles op je eigen niveau. Wanneer: 06/03/2021 en 11/09/2021. Programma: Niveau

Uren

Jeugd vanaf 10 jaar

09.30 – 10.45 uur

Beginners

10.45 – 12.00 uur

Beginners

12.00 – 13.15 uur

P50 – P100

14.00 – 15.15 uur

P50 – P100

15.15 – 16.30 uur

P250 – P500

16.30 – 17.45 uur

P250 – P500

17.45 – 19.00 uur

Prijs: € 10 per persoon (goodie bag of hapje/drankje inbegrepen) – inschrijven op voorhand is noodzakelijk!

OUDER-KIND PADEL Als (groot)ouder vorm je een team met je zoon/dochter (max. 18 jaar) en speel je een gezellig familietornooi. Wanneer: zondag 21/03/2021 van 9.30u tot 13u (afhankelijk van het aantal inschrijvingen kan dit nog wat uitlopen). Prijs: € 12 per duo. Voor alle info kan je terecht bij Dienst sport & jeugd – 03 410 16 65 of sport@zandhoven.be.

Dienst sport & jeugd 03 410 16 65 of sport@zandhoven.be.

40

info

2000406_ZANDHOVEN_jan-feb 2021.indd 40

14/12/2020 15:31


KORT GENOTEERD Foto’s en verslagen voor het volgende gemeenteblad kan je insturen naar communicatie@zandhoven.be, ten laatste voor 26 januari!

Kort genoteerd

17 oktober: Stijn Siemons won in Lokeren het Belgisch kampioenschap voor de elite zonder contract, wat zijn we fier op deze Zandhovenaar!

1

30 oktober: de dames van Ferm Pulle toverden begin november voor enkele weken 'den Hof van de Pastoor' om tot een Halloween-park.

31 oktober: boeeeee Halloween in Sportcomplex Het

41

Veld.

2000406_ZANDHOVEN_jan-feb 2021.indd 41

14/12/2020 15:31


KORT GENOTEERD

11 november: op Wapenstilstand zorgden onze kunstkringen "Amakuzand" en "Sant-Art" voor prachtige versierde gedenkkruisen. Wist je dat deze kruisen 's ochtends werden geplaatst door de leden van de werkgroep "De Groote Oorlog"?

17 november: de Hofstraat is weer open voor het verkeer! Er kwam een volledig nieuwe asfaltlaag en de veiligheid voor auto’s en fietsers werd verbeterd.

28 november: Gaby en Jos de voormalige uitbaters van hét danscafé van Zandhoven "De 14 billekens" zijn 75

42

jaar getrouwd! Proficiat!

2000406_ZANDHOVEN_jan-feb 2021.indd 42

14/12/2020 15:31


NUTTIGE INFORMATIE

Algemene noodnummers Medische spoedgevallen en brandweer: 112 Dringende politiehulp: 101 Antigifcentrum: 070-245 245 Hulp- en infolijnen Adviespunt verslaving: 03-256 91 56 - hallo@adviespuntverslaving.be - www.adviespuntverslaving.be Algemene inlichtingen: 1207 Awel (de vroegere kinder- en jongerentelefoon): 102 Card Stop (bij diefstal of verlies bankkaart): 070-344 344 Centra voor geestelijke gezondheidszorg: www.zorgnetvlaanderen.be Unia (Interfederaal Gelijkekansencentrum): 0800-12 800 Child Focus: 116000 De druglijn: 078-15 10 20 Docstop (bij diefstal of verlies identiteitskaart of paspoort): 00800-2123 2123 Jongerenadvies JAC: 03-232 27 27 - jac@cawantwerpen.be - www.jac.be/chat Kankerlijn: 0800-35 445 Kind & Gezin-lijn: 078-150 100 Meldpunt geweld: 1712 Tabakstop: 0800-111 00 Tele-onthaal: 106 Teleblok (studenten): 0800-13 14 4 Vertrouwenscentrum kindermishandeling: 03-230 41 90 Vlaamse infolijn: 1700 Vlaamse kankertelefoon: 078-151 151 Wegentelefoon: 0800-122 66 Zelfmoordlijn: 1813 Lokaalgebonden nummers Brandweer Zandhoven: 03-369 85 81 Brandwondencentrum Antwerpen: 03-217 75 95 Lokale politie ZARA: 03-484 30 05 Netbeheerder elektriciteit voor storingen (Fluvius): 078-35 35 34 Netbeheerder gas bij gasreuk (Fluvius): 0800-650 65 Lampentelefoon (defecte straatverlichting): 0800-635 35 Dringende Verzorging Apotheek van wacht: 0903-99 000 (www.apotheek.be) (huis-) Artsen van wacht (ZH, VI, MH): 0900-70 212 (huis-) Artsen van wacht (PL, PB): 014-22 22 00 Tandarts van wacht: 0903-995 91

43

Thuisverpleging (Algemeen nummer): 070-222 678

2000406_ZANDHOVEN_jan-feb 2021.indd 43

14/12/2020 15:31


ONZE GEMEENTE

Gemeentehuis Liersebaan 12 – 2240 Zandhoven 03 410 16 20 | info@zandhoven.be | www.zandhoven.be maandag 08.30 – 12.00 uur en 13.00 – 16.00 uur maandagavond 18.00 – 20.00 uur dinsdag 08.30 – 12.00 uur en 13.00 – 16.00 uur woensdag 08.30 – 12.00 uur en 13.00 – 16.00 uur donderdag 08.30 – 12.00 uur en 13.00 – 16.00 uur vrijdag 08.30 – 12.00 uur OCMW Sociale dienst 03 410 16 20 | socialedienst@zandhoven.be • Open elke werkdag van 8.30 tot 11.30 uur, maandagavond van 18 tot 20 uur en op afspraak. • Maak bij voorkeur een afspraak. Zo voorkom je lange wachttijden. Opladen budgetmeter • Tijdens de openingsuren van het gemeentehuis. • Aan de balie voor identiteitskaarten. Zitdag gratis juridisch advies • Elke eerste maandagavond van de maand van 19 tot 20 uur. Dienst arbeidstrajectbegeleiding • Enkel na afspraak op dinsdag van 8.30 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur en op woensdag van 8.30 tot 11 uur. Zitdag pensioendienst (werknemers): • Elke eerste donderdag van de onpare maanden van 13 tot 15 uur in het gemeentehuis. Wooninfopunt 03-350 08 08 | woonbeleid@igean.be • Elke donderdag van 8.30 tot 12 uur in het gemeentehuis. Kijk op www.igean.be voor de data van de maandagavondzittingen. Wijk-Werken melissa.stuyck@vdab.be | vdab.be/wijk-werken • Elke dinsdag van 9 tot 12 uur. • Op dinsdag- en donderdagnamiddag op afspraak.

Recyclagepark Populierenhoeve 20 – 2240 Zandhoven Openingsuren Winterperiode (1 oktober - 31 maart) Maandag: gesloten Dinsdag: 9 - 16.30 uur Woensdag: 9-16.30 uur Donderdag: 9 - 16.30 uur Vrijdag: 9 - 16.30 uur Zaterdag: 8.30 - 12.30 uur Zondag: gesloten Openingsuren Zomerperiode (1 april- 30 september) Maandag: gesloten Dinsdag: 9 - 16 uur Woensdag: 9-16 uur Donderdag: 12-19 uur Vrijdag: 9 - 16 uur Zaterdag: 8.30 - 12.30 uur Zondag: gesloten Kind en Preventie Consultatiebureau voor het jonge kind Schriekweg 3 – 2240 Zandhoven Kind en Gezin-lijn: 078-150 100 (enkel om afspraken te maken) dinsdag: 17.30 – 20.00 uur donderdag: 13.30 – 16.00 uur Opvoedingsondersteuning Opvoedingspunt Zandhoven 03-633 98 98 | opvoeding@zandhoven.be Enkel op afspraak. Opvoedingswinkel Zoersel – Handelslei 230 03-633 98 98 | opvoeding@zoersel.be Open op werkdagen van 9 tot 12 uur en op afspraak. Arbeid en Werk Werkwinkel (www.werkwinkel.be) Je kunt terecht in de werkwinkel van AntwerpenCentrum, Antwerpen-Copernicus, Hoboken, Boom, Mortsel, Herentals, Brecht of Kapellen. Werkwinkel Brecht: Gasthuisstraat 42 – 2960 Brecht T 03-330 17 61 | F 03-330 17 69 Open op maandag en dinsdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur en op donderdag van 9 tot 12 uur.

De huidige openingsuren kunnen afwijken van de hierboven vermelde gegevens vanwege het coronavirus (COVID-19). Wil je zeker zijn? Bel eerst of deze diensten je kunnen ontvangen.

44

Bibliotheek Zandhoven Hoofdbibliotheek Zandhoven Amelbergastraat 42 – 2240 Zandhoven 03-484 54 45 | bibliotheek@zandhoven.be www.zandhoven.bibliotheek.be maandag: 10.00 – 12.00 uur en 17.00 – 20.00 uur dinsdag: 10.00 – 12.00 uur woensdag: 10.00 – 12.00 uur en 14.00 – 20.00 uur donderdag: 10.00 – 12.00 uur vrijdag: 10.00 – 12.00 uur en 15.00 – 17.00 uur zaterdag: 10.00 – 12.00 uur Uitleenpost Pulderbos: Dorp 42 – 2242 Pulderbos woensdag: 14.00 – 16.00 uur (niet tijdens vakanties) donderdag: 18.00 – 20.00 uur Uitleenpost Pulle: Dorpsstraat 41 – 2243 Pulle dinsdag: 18.00 – 20.00 uur donderdag: 14.30 – 16.30 uur (niet tijdens vakanties)

Lokale Politie Amelbergastraat 52 – 2240 Zandhoven 03-484 30 05 | pz.zara@police.belgium.eu elke werkdag 08.00 – 16.30 uur maandag 08.00 – 20.00 uur Klacht of aangifte? Na afspraak via www.politiezara.be

2000406_ZANDHOVEN_jan-feb 2021.indd 44

14/12/2020 15:31

Profile for Gemeente Zandhoven

Gemeenteblad 1 JAN-FEB  

Gemeenteblad 1 JAN-FEB  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded