Page 1

2019

www.kinrooi.be

gids


Memo

Inhoud

naam, nummers & e-mail

2

F .............................................................

3 voorwoord

( .............................................................

4

een nieuw... gemeentebestuur

6

een date... met onze diensten

8

openingsuren diensten

13

kalender 2019

14

van a tot z

) ............................................................. : .............................................................

@ .............................................................

memo & inhoud

- verklaring

privĂŠ- en werkadres

- trefwoordenlijst

* .............................................................

15

agenda 2019

.............................................................

149 kalender 2020

14-139 140-148 15-125

* .............................................................

.............................................................

Gids gebruik

bij ongeval waarschuwen

M .............................................................

............................................................. M .............................................................

.............................................................

enkele belangrijke telefoonnummers ( ............................................................. ( .............................................................

1 Raadpleeg de alfabetische index achter in de gids vanaf pagina 140. 2 Zoek het woord waarover u meer informatie zoekt. 3 Ga vervolgens naar de pagina die vermeld staat achter dat woord. 4 U heeft de info die u zoekt. Uw (ant)woord niet gevonden? Geef dan een seintje aan de dienst communicatie via 089 70 03 00 of mail uw opmerkingen naar communicatie@kinrooi.be.

( ............................................................. ( ............................................................. ( .............................................................

coverfoto: Andreas Gijbels - www.medialove.be 2


Beste inwoners Deze vijftiende (!!!) editie van de Kinrooi gids begint met belangrijk nieuws voor iedereen die een beroep wil doen op de gemeentelijke

Jo Brouns burgemeester

en OCMW-diensten. In functie van een betere dienstverlening, gaan onze diensten werken op afspraak.

www.kinrooi.be

De openingsuren van het gemeentehuis gelden enkel voor het onthaal en de snelbalie. Daar kan u zonder afspraak terecht voor zaken die minder dan 5 minuten duren. Voor alle andere zaken moet u binnenkort een afspraak maken. Dat is misschien even wennen maar in ruil daarvoor kunnen we u (nog) beter en sneller helpen en dat zonder wachttijd. Met die goede voornemens gaan we vanaf 2019 volop aan de slag. Meer info over het werken op afspraak vindt u op pagina 6 & 7 van deze gids. Die is weer volledig up-todate en hoopt zoals altijd op een vast plekje bij u thuis.

3


Een nieuw ... Op zondag 14 oktober 2018 vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Op basis van die resultaten zal het gemeentebestuur voor de komende zes jaar samengesteld worden. Bij het ter perse gaan van deze Kinrooi gids moesten zowel de gemeenteraad als het college van burgemeester en schepenen nog officieel samengesteld worden. Daarom bevat deze editie enkel de lijst der verkozenen. De gemeenteraad is de wetgevende macht bij het gemeentebestuur. In Kinrooi bestaat de raad uit 23 leden. De gemeenteraad vergadert normaliter iedere eerste maandag van de maand (uitgezonderd augustus) in het gemeentehuis (zaal B10 bovenverdieping). Vanaf 2019 vormen de leden van de gemeenteraad ook nog twee andere beleidsorganen: de OCMW-raad - officieel raad voor maatschappelijk welzijn - en de raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Kinrooi. Het grootste deel van de zitting van de gemeente- en OCMW-raad is openbaar. De vergadering van het AGB is zonder publiek.

4


... gemeentebestuur De zetelverdeling voor de beleidsperiode 2019-2024 is gekend: - 16 zetels voor de CD&V - 4 zetels voor de N-VA - 2 zetels voor de sp.a - 1 zetel voor de GBK Hiernaast vindt u de lijst van de verkozen raadsleden. Aangezien iedere partij nog wijzigingen kan doorvoeren (bijvoorbeeld verkozenen die hun mandaat afstaan of niet kunnen opnemen), is het niet zeker dat deze 23 personen ook effectief in de gemeenteraad blijven zetelen. Wie precies wil weten hoe de raad samengesteld zal zijn, is welkom tijdens de installatievergadering op woensdag 2 januari 2019 om 20u00 in GC De Stegel, de gelegenheidslocatie voor de eerste nieuwe gemeenteraad. In andere gemeentelijke publicaties zal nadien ook aandacht geschonken worden aan de definitieve samenstelling van de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen.

Lijst der verkozenen - Jo Brouns - Jeannine Veugelaers - Anita Meerten - Mark Hoedemakers - Peter Nies - Sylvie Henckens - Jacky Daemen - Wim Rutten - Wim Swennen - Yannicka Eerdekens - Jos Vandewal - Wouter Simons - Rob Dirkx - Marion Sniekers - Miet Lemmens - Eef Smeets - Niels Van Eygen - Esther Brands - Carina Suylen - GĂźnther Bongers - Ivo Vleeschouwers - Maddy Peeters - Marcel Dirkx

CD&V CD&V CD&V CD&V CD&V CD&V CD&V CD&V CD&V CD&V CD&V CD&V CD&V CD&V CD&V CD&V N-VA N-VA N-VA N-VA sp.a sp.a GBK

5


Een date ... Vanaf 2019 kan u enkel nog daten met de meeste gemeentelijke diensten. We onderscheiden drie manieren die we op deze bladzijden verduidelijken!

1 = online date - www.kinrooi.be - Mijn DOSSIER Voor sommige zaken hoeft u niet meer naar het gemeentehuis te komen. Met het e-loket op www.kinrooi.be of Mijn DOSSIER - de online toepassing van het rijksregister - ĂŠn een kaartlezer zijn diverse documenten en bewijzen van thuis uit zelf aan te vragen: - bewijs van woonst - bewijs van leven - bewijs van nationaliteit - samenstelling van gezin - aanvraag adreswijziging Inwoners die het niet zelf online kunnen aanvragen, kunnen terecht aan de snelbalie in het gemeentehuis.

6


... met onze diensten betere service sneller geholp

en kortere wacht

tijden

2 = speeddate

3 = op afspraak

- aan de SNELBALIE naast het onthaal - tijdens de openingsuren

- met een medewerker - enkel na vooraf gemaakte afspraak

Voor zaken of producten die maximum 5 minuten duren kan u zonder afspraak terecht aan de snelbalie in het gemeentehuis.

Voor alle zaken of producten die langer dan 5 minuten duren, moet u vanaf 2019 op voorhand een afspraak maken. Het gaat dan bijvoorbeeld over de aanvraag van diverse documenten (e-ID, kids-ID, internationaal paspoort, rijbewijs, ...), de aangifte van geboorte, huwelijk of overlijden, het bespreken van een bouwdossier, enz... Een volledig overzicht van deze producten vindt u op www.kinrooi.be/afspraak-maken.

Dat kan enkel tijdens de openingsuren (zie pagina 8). Het kan zijn dat u even moet wachten maar vervolgens bent u snel geholpen voor volgende zaken: - afhalen e-ID - afhalen kids-ID - afhalen PIN/PUK-code - afhalen rijbewijs - reistoelating minderjarigen - wettigen van handtekening - aankoop PMD-zakken - aanvraag terugbetaling waterfactuur - aanvraag incontinentietoelage - diverse attesten en bewijzen die ook via het e-loket verkrijgbaar zijn

Een afspraak maken kan: - online via www.kinrooi.be - telefonisch via 089 70 03 00 - aan de onthaalbalie. Bij het maken van de afspraak krijgt u per mail en nadien per sms een code van twee letters en twee cijfers, bijvoorbeeld ES12. Die moet u gebruiken om u aan te melden voor uw afspraak. Als u op tijd bent, hoeft u niet te wachten en bent u direct aan de beurt. Bovendien weet de medewerker waarvoor u komt zodat alles vlot kan verlopen! 7


Openingsuren diensten gemeentehuis - openingsuren onthaal & snelbalie BreeĂŤrsteenweg 146 - 3640 Kinrooi - tel. 089 70 03 00

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

8u30 - 12u00 8u30 - 12u00 en 13u00 - 19u00 8u30 - 12u00 en 13u00 - 16u00 * 8u30 - 12u00 8u30 - 12u00

De technische dienst vormt samen met grondgebiedszaken de dienst ruimte en werkt in de nieuwbouw die tegen het gemeentehuis aangebouwd werd. U kan de dienst ruimte bereiken zoals de andere diensten in het gemeentehuis, ook op afspraak: zie pagina 7-8. * In juli en augustus is het gemeentehuis gesloten op woensdagnamiddag. Het archief is enkel geopend op dinsdag van 13u00 tot 17u00 (en woensdagnamiddag op afspraak en voor studenten).

Dienst vrije tijd in De Stegel - jeugd, sport, cultuur en welzijn Weertersteenweg 363 bus 1 - 3640 Kinrooi - tel. 089 30 08 40

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

8u30 - 12u00 8u30 - 12u00 en 13u00 - 19u00 8u30 - 12u00 en 13u00 - 16u00 * 8u30 - 12u00 8u30 - 12u00

* In juli en augustus is de dienst vrije tijd gesloten op woensdagnamiddag.

Op zoek naar onze openingsuren of sluitingdagen ? U vindt ze in enkele klikken op www.kinrooi.be bij:

8

Openingsuren


buitenschoolse kinderopvang ‘t Speel-nestje Nelisveld 11 - 3640 Kinrooi - tel. 089 56 56 91 - speelnestje@kinrooi.be schooldagen vakantiedagen

van 7u00 tot begin schooltijd en van einde schooltijd tot 18u00 * van 7u00 tot 18u00 *

* Op aanvraag en per uitzondering kunnen de openingsuren uitgebreid worden met een half uur: dus ‘s morgens opvang vanaf 6u30 en ‘s avonds tot 18u30.

recyclagepark Breeërsteenweg 132 - 3640 Kinrooi tel. park 089 61 30 34 gratis infonummer Limburg.net 0800 90 720

openingsuren

van november tot en met maart

openingsuren

van april tot en met oktober

maandag gesloten dinsdag 9u00 - 12u30 en 13u00 - 16u00 woensdag 9u00 - 12u30 en 13u00 - 16u00 donderdag 9u00 - 12u30 en 13u00 - 17u00 vrijdag 9u00 - 12u30 en 13u00 - 16u00 zaterdag 9u00 - 12u30 en 13u00 - 16u00

maandag gesloten dinsdag 9u00 - 12u30 en 13u00 - 17u00 woensdag 9u00 - 12u30 en 13u00 - 17u00 donderdag 9u00 - 12u30 en 13u00 - 18u00 vrijdag 9u00 - 12u30 en 13u00 - 17u00 zaterdag 9u00 - 12u30 en 13u00 - 16u00

Het recyclagepark wordt uitgebaat door Limburg.net. Het is enkel gesloten op zondag, maandag en wettelijke feestdagen. In tegenstelling tot veel gemeentelijke diensten zijn er geen brugdagen voor het recyclagepark. De wijziging van de openingstijden valt samen met de omschakeling van winter- naar zomertijd en omgekeerd.

9


OCMW Sociaal Huis De administratieve zetel van OCMW-Kinrooi is Breeërsteenweg 146 te 3640 Kinrooi. Het Sociaal Huis is gelegen: Breeërsteenweg 124 te 3640 Kinrooi, 089 70 14 14 sociaalhuis@kinrooi.be

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

8u30 - 12u00 8u30 - 12u00 en 17u00 - 18u30 8u30 - 12u00 8u30 - 12u00 8u30 - 12u00

Op dinsdag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagnamiddag werkt het Sociaal Huis op afspraak tussen 13u00 en 16u00. U kan deze afspraak vooraf maken via de ontvangstbalie in het Sociaal Huis, met de maatschappelijk werker zelf of ook op www.kinrooi.be/afspraak-maken-ocmw In het Sociaal Huis kan u terecht voor: -

algemene sociale dienst dienst schuldbemiddeling dienst pensioenen dienst tewerkstelling Opvoedingswinkel

-

Lokaal Opvang Initiatief juridische dienst Huis van het Kind Maaseik-Kinrooi Dienst Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg (DAGG) Meldpunt kinderarmoede (KIK)

OCMW dienst zorg en ouderen in De Stegel Weertersteenweg 363 bus 3 089 77 86 74 3640 Kinrooi zorgenouderen@kinrooi.be

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

8u30 - 12u00 8u30 - 12u00 8u30 - 12u00 8u30 - 12u00 8u30 - 12u00

In de namiddag werkt de dienst zorg en ouderen enkel op afspraak tussen 13u00 en 16u00. U kan deze afspraak vooraf maken via de dienst of ook op www.kinrooi.be/afspraak-maken-ocmw. In De Stegel vindt u de dienst zorg en ouderen met de zorgcoach, de seniorenconsulent en de overlegcoördinator thuiszorg.

OCMW woonzorgcentrum Zorgvlied 10

Zandbosstraat 4 089 70 36 40 3640 Kinrooi wzczorgvlied@kinrooi.be


bibliotheek hoofdbibliotheek Weertersteenweg 155 3640 Kinrooi tel. 089 70 24 92 bibliotheek@kinrooi.be website kinrooi.bibliotheek.be

hoofdbib

gewone openingsuren

hoofdbib

openingsuren in juli en augustus

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag

uitleenpost

dinsdag

uitleenpost

zaterdag

uitleenpost

vrijdag

15u30 - 19u00 15u30 - 19u00 14u00 - 17u00 15u30 - 19u00 15u30 - 19u00 9u00 - 12u00

10u00 - 12u00 en 15u30 - 19u00 10u00 - 12u00 10u00 - 12u00 10u00 - 12u00 en 15u30 - 19u00 10u00 - 12u00 9u00 - 12u00

De Borg Kessenich - Kerkstraat 6 - 089 56 43 50

15u30 - 18u00

Op Sjeure Molenbeersel - Smeetsstraat 13 bus 2 - 089 77 63 76

10u00 - 12u00

Dorpshuis Ophoven - De Belder 19 - 089 56 41 33

17u00 - 19u00

Op zoek naar onze openingsuren of sluitingdagen ? U vindt ze in enkele klikken op www.kinrooi.be bij:

Openingsuren 11


wijkpolitie Kinrooi Grote Kerkstraat 15 bus 1 3640 Kinrooi tel. 089 56 43 36 fax 089 56 89 93 www.politiecarma.be wijk.kinrooi@politiecarma.be

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

9u00 - 11u30 13u30 - 18u00 13u30 - 17u00 9u00 - 11u30 9u00 - 11u30

Buiten deze openingsuren kan u zich ook wenden tot de sites in Bree of Genk.

politiezone Carma - site Bree Rode Kruislaan 34 3960 Bree tel. 089 48 06 30 fax 089 48 06 57 www.politiecarma.be site-bree@politiecarma.be

12

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

8u00 - 18u00 8u00 - 18u00 8u00 - 18u00 8u00 - 18u00 8u00 - 18u00


2019 1 2 3 4 5 6 1 7 8 9 10 11 12 13 2

m d w d v z z week

februari

januari

m d w d v z z week

1 2 3 5 4 5 6 7 8 9 10 6

14 15 16 17 18 19 20

3

11 12 13 14 15 16 17

7

21 22 23 24 25 26 27

4

18 19 20 21 22 23 24

8

28 29 30 31

5

25 26 27 28

9

maart

4 5 6 7 8 9 10 10

1 2 3 4 5 6 7 14

april

1 2 3 9

8 9 10 11 12 13 14 15 22 23 24 25 26 27 28 17

25 26 27 28 29 30 31 13

29 30 18

1 2 3 4 5 18

1 2 22

6 7 8 9 10 11 12 19

3 4 5 6 7 8 9 23

13 14 15 16 17 18 19 20

juni

15 16 17 18 19 20 21 16

18 19 20 21 22 23 24 12

mei

11 12 13 14 15 16 17 11

10 11 12 13 14 15 16 24

22

24 25 26 27 28 29 30 26

1 2 3 4 5 6 7 27

1 2 3 4 31

8 9 10 11 12 13 14 28

5 6 7 8 9 10 11 32

15 16 17 18 19 20 21 29 22 23 24 25 26 27 28 30 29 30 31 31

augustus

17 18 19 20 21 22 23 25

27 28 29 30 31

juli

20 21 22 23 24 25 26 21

12 13 14 15 16 17 18 33 19 20 21 22 23 24 25 34 26 27 28 29 30 31

35

2 3 4 5 6 7 8 36

7 8 9 10 11 12 13 41

9 10 11 12 13 14 15 37 16 17 18 19 20 21 22 38 23 24 25 26 27 28 29 39

oktober

1 2 3 4 5 6 40

september

1 35

14 15 16 17 18 19 20 42 21 22 23 24 25 26 27 43 28 29 30 31

44

30 40

4 5 6 7 8 9 10 45

2 3 4 5 6 7 8 49

11 12 13 14 15 16 17 46 18 19 20 21 22 23 24 47 25 26 27 28 29 30

48

december

1 48

november

1 2 3 44

9 10 11 12 13 14 15 50 16 17 18 19 20 21 22 51 23 24 25 26 27 28 29 52 30 31 1

13


A aankomstverklaring

zie “vreemdelingen” p. 133

aanpassingspremie

dienst ruimte, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00, grondgebiedszaken@kinrooi.be Vlaamse overheid Agentschap Wonen Vlaanderen Kon. Astridlaan 50 bus 1 - 3500 Hasselt tel. 011 74 22 00 www.wonenvlaanderen.be www.premiezoeker.be

Via de Vlaamse Gemeenschap kan u een aanpassingspremie aanvragen. De (ver)bouw(ings)werken moeten betrekking hebben op de specifieke aanpassing van de woning (technisch, sanitair of constructie) om ze aan te passen aan de fysieke gesteldheid van de bejaarde (+65) aanvrager of het inwonend bejaard gezinslid. Meer info kan u krijgen bij het Agentschap Wonen Vlaanderen. Aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar in het gemeentehuis bij de dienst ruimte.

aanplakzuilen

dienst ruimte, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - technischedienst@kinrooi.be

In iedere dorpskern staat een gemeentelijke aanplakzuil om met behanglijm tijdelijke bekendmakingen (affiches) op te hangen: Dorpsplein (Kinrooi), Kerkstraat (Kessenich), De Belder (Ophoven), Oudekerkstraat (Molenbeersel) en Geistingen (36). Voor alle andere tijdelijke aanplakkingen is een aanvraag via het feestloket nodig. Op privé-eigendommen, electriciteitskabines, bushokjes, afsluitingen en de officiële (glazen) aanplakkasten van de gemeente is geen aanplakking toegestaan. In de derde week van juni maakt de technische dienst de zuilen zuiver.

14

aantal brievenbussen zie ”brievenbussen” p. 30

aantal inwoners

dienst burgerzaken, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - bevolking@kinrooi.be

Bij de fusie op 18 september 1971 telde de gemeente Kinrooi 9.135 inwoners. Op 1 januari 2018 waren dat er 12.217: 6.211 mannen en 6.006 vrouwen.

aardgas

VREG – Vlaamse Regulator van de Elektriciteiten Gasmarkt, Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 19 - 1000 Brussel gratis tel. 1700 - info@vreg.be - www.vreg.be

De VREG is de Vlaamse Regulator voor Elektriciteit en Gas die u wegwijs maakt op de energiemarkt. Iedereen kan zelf een energieleverancier kiezen. Een overzicht van de vergunde aardgasleveranciers vindt u op de VREG-website. Een objectieve vergelijking van de prijzen en voorwaarden van leveranciers vindt u op http://vtest.vreg.be. Als u verhuisplannen heeft, mag u niet vergeten uw energieleverancier te verwittigen. U kan hiervoor de energieovernamedocumenten van de VREG gebruiken. U vindt deze samen met een verhuisfolder op www.vreg.be. U kan alle folders, formulieren en info ook aanvragen via het gratis nummer 1700. Fluvius is de beheerder van het distributienet en verantwoordelijk voor nieuwe en gewijzigde aansluitingen, heractiveringen, de opname van de meterstanden en het verhelpen van meldingen van gasreuk. zie ”Fluvius” p. 54 en ”nutsleidingen” p. 92

adoptie

dienst burgerzaken, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - bevolking@kinrooi.be

Adoptie is een juridische maatregel. De tussenkomst van de ambtenaar van de burgerlijke stand is beperkt tot de overschrijving van de beslissing van de rechtbank en de aanpassing van de aktes van burgerlijke stand. Extra info kan u terugvinden op www.kinrooi.be.


week 52 maandag december

kerstvakantie

24

diensten gesloten vanaf 12u00

‘t Speelnestje gesloten dinsdag december

van 24-12 tem 01-01-2019

25

diensten gesloten Kerstmis

woensdag december

26

diensten gesloten recyclagepark wĂŠl open

donderdag december

27

vrijdag december

28

zaterdag december

29

zondag december

30

tweede Kerstdag

restfractie vervangronde grofvuil

15


adresopzoeking

dienst burgerzaken, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - bevolking@kinrooi.be

Het verkrijgen van informatie uit de bevolkingsregisters is in principe verboden voor private personen en diensten. Afwijkingen zijn door de wet voorzien. De aanvraag moet schriftelijk en met duidelijke vermelding van de redenen gericht worden aan het college van burgemeester en schepenen. Dat zal vervolgens beslissen over de gegrondheid van de aanvraag.

adreswijziging

dienst burgerzaken, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - bevolking@kinrooi.be

Elke adreswijziging moet binnen de acht werkdagen aangegeven worden bij het gemeentebestuur van de nieuwe verblijfplaats. In Kinrooi kan dat online via www.kinrooi.be of per mail. Na een onderzoek ter plaatse (de woonstcontrole van de politie) om de echtheid van de bewoning na te gaan, wordt de nieuwe inwoner ingeschreven. Dan moet u een afspraak maken om alle documenten in orde te maken. Breng het trouwboekje, de identiteitskaarten van alle gezinsleden en de PIN-code mee naar het gemeentehuis om de adreswijziging aan te passen. Ongehuwden en meerderjarige kinderen dienen zelf te komen. Deze vereenvoudigde manier om uw adreswijziging door te geven, kan enkel indien het een oud en nieuw adres in België betreft. zie ook ”vertrek naar buitenland” p. 132

adviesraden

Het gemeentebestuur van Kinrooi kan rekenen op de hulp en het advies van verschillende adviesraden en andere overlegorganen. Hieronder zetten we de voorzitters en secretariaten ervan op een rij. Hou er wel rekening mee dat deze kunnen veranderen want traditioneel worden na de verkiezingen ook de adviesraden opnieuw samengesteld:

gemeentelijke culturele raad voorzitter

Hubert Van Eygen Weertersteenweg 265, 3640 Kinrooi 089 70 32 14 hubert.vaneygen@skynet.be secretariaat

dienst vrije tijd (cultuur) - GC De Stegel Weertersteenweg 363 bus 1

gemeentelijke sportraad voorzitter

Jef Hendrikx Baekhoven 15, 3640 Kinrooi tel. 0476 36 00 10 gerdasnijders@telenet.be secretariaat

dienst vrije tijd (sport) - GC De Stegel Weertersteenweg 363 bus 1

gemeentelijke jeugdraad voorzitter

Hendrik Bruckers Dorpsplein 15, 3640 Kinrooi 0475 51 36 24 hendrik_bruckers@hotmail.com secretariaat

dienst vrije tijd (jeugd) - De Stegel Weertersteenweg 363 bus 1

16


gemeentelijke welzijnsraad incl. ontwikkelingssamenwerking voorzitter

Jean Rutten De Belder 72, 3640 Kinrooi 089 56 60 62 janenmiarutten@skynet.be secretariaat

dienst vrije tijd (welzijn) - De Stegel Weertersteenweg 363 bus 1

gemeentelijke preventieraad voorzitter

Jaak Verbeek Weertersteenweg 233, 3640 Kinrooi 089 70 26 62 jaak.verbeek40@gmail.com secretariaat

dienst zorg en ouderen - De Stegel Weertersteenweg 363 bus 3

werkgroep IBO ‘t Speel-nestje voorzitter

Sylvie Vanmontfort De Belder 39, 3640 Kinrooi 089 56 13 19 secretariaat BKO ’t Speel-nestje Nelisveld 11

lokaal overleg kinderopvang

beheersorgaan bibliotheek voorzitter

Hubert Van Eygen Weertersteenweg 265, 3640 Kinrooi 089 70 32 14 hubert.vaneygen@skynet.be secretariaat

bibliotheek Theodoor Sevens Weertersteenweg 155

werkgroep monumentenzorg en naamgeving voorzitter & secretariaat

Hubert Van Eygen Weertersteenweg 265, 3640 Kinrooi 089 70 32 14 hubert.vaneygen@skynet.be

seniorenadviesadviesraad Kinrooi voorzitter

Jan Van Knippenberg Schurenbeemdstraat 2, 3640 Kinrooi 089 70 14 37 jvk1@telenet.be secretaris

Miet Fiddelaers Hagendorenstraat 21, 3640 Kinrooi 089 70 18 75 - 0495 36 69 13 m_fiddelaers@hotmail.com begeleiding

Marijke Bosmans OCMW seniorenconsulent

voorzitter

zie pagina 116

Liesbeth Lenie Manestraat 7 bus 1, 3640 Kinrooi 089 70 38 62

gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening GECORO

secretariaat

BKO ’t Speel-nestje Nelisveld 11

voorzitter

Jean Verlaak Heerweg 30, 3640 Kinrooi 089 56 44 18 jean.verlaak@architectverlaak.be secretariaat

dienst ruimte gemeentehuis, Breeërsteenweg 146

17


18


AED automatische externe defribillator dienst vrije tijd (welzijn), De Stegel, Weertersteenweg 363 bus 1 089 30 08 40 - welzijn@kinrooi.be

Een automatische externe defibrillator is een draagbaar toestel dat gebruikt wordt voor het reanimeren van een persoon met een circulatiestilstand als gevolg van ventrikelfibrilleren. De AED dient op een geautomatiseerde manier een elektrische schok toe met als doel een gestoord hartritme te stoppen. De AED analyseert het hartritme van het slachtoffer en geeft de hulpverlener opdrachten. Met behulp van reanimatie wordt geprobeerd om bloed in de hersenen te krijgen tot de ambulance er is. Jaarlijks zijn er 10.000 reanimaties buiten de ziekenhuizen. Van deze 10.000 overleeft ongeveer 10%. Als de AED binnen de vijf minuten wordt aangesloten, kan dit oplopen tot 70%. Eind september 2017 verschenen dankzij een actie van UNIZO Kinrooi, Rode Kruis afdeling Kinrooi, het gemeentebestuur van Kinrooi en tal van lokale handelaars vijftien extra AED-toestellen in het straatbeeld. Met één toestel op 550 inwoners is Kinrooi de meest hartveilige gemeente van België. Omdat de AED geen zin heeft zonder reanimeren, organiseren het Rode Kruis en de dienst vrije tijd ieder jaar gratis lessen reanimatie en AED. De locatie van de AED-toestellen vindt u op de kaart hiernaast en in dit overzicht:

Molenbeersel 1 Heikemp - Grenspoal 2 Voetbal HOM - Truyenstraat 3 GC De Stegel (tegenover de kerk) Kinrooi 4 Hennekapel - knooppunt Kampstraat Binnenweg 5 Carwash - Breeërsteenweg 369 6 Berbenkapel - Dorpsplein 7 7 Voetbal FC Maasland - Hoverstraat 8 kruising Zielderveld 1 - Neeroetersesteenweg 9 Leuerbroek 1002 (Baens) 10 Leuerbroek 1060 (Amesco) Kessenich 11 schooltje Hees - Schoolstraat 12 Maverick - Venlosesteenweg 327 13 sporthal De Dom - Meierstraat Geistingen 14 JR ECOnsult - Daalstraat 9a/12 15 Gemeenschapshuis - Geistingen 36 16 Intercash - Vroenhof 24 Ophoven 17 knooppunt Stegerstraat - Reystraat - Leustraat 18 apotheek - Venlosesteenweg 68 19 De Spaenjerd - Maasstraat 84 Naast de 19 AED-toestellen in het straatbeeld beschikken Rode Kruis Kinrooi (2) en de gemeentelijke uitleendienst (1) nog over drie toestellen ten dienste van verenigingen en inwoners

19


afschriften en bewijzen

snelbalie gemeentehuis, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - bevolking@kinrooi.be

Voor diverse afschriften en bewijzen (woonst, leven, nationaliteit, gezinssamenstelling, ...) hoeft u niet meer naar het gemeentehuis te komen. U kan deze thuis zelf aanvragen via het e-loket op www.kinrooi.be. Deze documenten zijn ook onmiddellijk en kosteloos te downloaden via mijn DOSSIER, de online toepassing van de federale overheidsdienst binnenlandse zaken waarbij u zelf uw gegevens van het rijksregister kan raadplegen. Als het thuis niet lukt, kan u hiervoor terecht aan de snelbalie in het gemeentehuis. zie ook “mijn DOSSIER” p. 86

afvalophaling

Limburg.net - gratis tel. 0800 90 720

Iedere dinsdag kan u uw afval meegeven via huis-aan-huis-ophaling: de ene week de grijze gezinscontainer met restfractie, de andere week de groene gftcontainer en de blauwe pmd-zakken. Papier en karton worden één keer per maand aan huis opgehaald. U vindt alle ophaaldagen in deze agenda en op de ophaalkalender van Limburg.net. Voor klachten in verband met ophaling kan u terecht op 0800 90 720 (Limburg.net). zie ook ”recyclagepark” p. 9 en 108, ”containers” p. 38 en ”Limburg.net” p. 84

AGB

Autonoom Gemeentebedrijf Kinrooi gemeentehuis, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - financien@kinrooi.be

De gemeenteraad richtte het autonoom gemeentebedrijf Kinrooi op voor het beheer en de exploitatie van de gemeentelijke sportzalen en gemeenschapscentrum De Stegel. Het AGB is dus een apart bedrijf, onderworpen aan de vennootschapswetgeving. Gebruikers van de sportzalen ontvangen een factuur van het AGB. Voor praktisch gebruik en reservatie van de zalen is de dienst vrije tijd (sport) in De Stegel het aanspreekpunt. 

20

Agropolis Kinrooi

Agropolis Park 101, 3640 Kinrooi www.agropolis-kinrooi.be

Eind 2018 werd het incubatorgebouw van Agropolis Kinrooi officieel geopend. Het project omvat de ontwikkeling van een agrarisch bedrijventerrein op een terrein van 40 hectare dat na de grindwinning opnieuw is aangelegd tussen Kessenich en Geistingen. Dit terrein is bestemd voor bedrijven die landbouwgerelateerde innovatieve cleantechactiviteiten ontplooien. Ecologisch en economisch duurzaam zijn, is daarbij een belangrijk gegeven. De vzw Boterakker met vertegenwoordigers van de gemeente, de landbouwsector en de grindbedrijven is de drijvende kracht van het Agropolis-project.

akten van de burgerlijke stand

dienst burgerzaken, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - bevolking@kinrooi.be

Een uittreksel uit de akten van de burgerlijke stand - geboorte, huwelijk, overlijden, echtscheiding, ... - is verkrijgbaar bij de dienst burgerzaken. Deze afschriften worden enkel gegeven aan de betrokken persoon zelf of aan naaste verwanten (met volmacht) mits voorlegging van de identiteitskaart. Mits registratie met elektronische identiteitskaart kan u deze akten ook digitaal aanvragen. Akten van de burgerlijke stand worden u kosteloos meegegeven. zie ook ”digitaal loket”, p. 42


week 1 maandag december

31

kerstvakantie

diensten gesloten vanaf 12u00

dinsdag januari

1

diensten gesloten Nieuwjaar

woensdag januari

2

donderdag januari

3

vrijdag januari

4

zaterdag januari

5

zondag januari

6

20u00 installatievergadering nieuwe gemeenteraad (GC De Stegel)

pmd & gft vervangronde

21


akte/attest van erfopvolging

Voor deze akte - de vroegere erfrechtverklaring - moet u bij het registratiekantoor of een notaris zijn. zie ook ”registratiekantoor”, p. 108

alcohol (bij evenementen)

dienst vrije tijd (evenementenloket) De Stegel, Weertersteenweg 363 bus 1 089 30 08 40 - evenementen@kinrooi.be

Het is verboden om alcoholhoudende dranken van meer dan 0,5% (bier, wijn, ...) te verkopen, te schenken of aan te bieden aan min 16-jarigen. Voor sterke drank is de minimum leeftijd zelfs 18 jaar. Van elke persoon die alcohol wil kopen, mag gevraagd worden om zijn of haar leeftijd aan te tonen. De gemeente wil fuiforganisatoren helpen om te voldoen aan de alcoholwetgeving. Daarom kan er bij het evenementenloket gratis een preventiepakket geleend worden. Dat bevat onder andere: - affiches met info over wat aan wie wel en niet mag verkocht worden - briefings voor de barmedewerkers - baches zie “tapvergunning” p. 126

algemeen directeur

Marijke Clerx

gemeentehuis, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - marijke.clerx@kinrooi.be gsm 0497 57 67 90

De algemeen directeur - vroeger gemeentesecretaris genoemd - staat, als hoofd van het personeel, in voor de algemene leiding van de gemeentelijkeen OCMW-diensten en voor de dagelijkse leiding van het personeel. Ze woont de vergaderingen van het schepencollege, de gemeenteraad, het vast bureau en de OCMW-raad bij en zorgt voor het verslag - de notulen - van deze zittingen. Ze adviseert op beleidsmatig, bestuurskundig en juridisch vlak. De algemeen directeur staat in voor de werking van de gemeentelijke- en OCMW-diensten inzake de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het beleid en is te vergelijken met de manager van een bedrijf. 22

ambulance

dringende oproepen: bel 100 algemeen noodnummer: bel 112

Bel alleen naar 100 in dringende gevallen waarbij medische hulp of brandweer nodig is. Omschrijf duidelijk de feiten en geef een volledige plaatsbeschrijving van het gebeuren.

ambulante handel zie “leurhandel” p. 84

antigifcentrum tel. 070 245 245

apothekers www.apotheeklimburg.be - 078 05 17 33

Buiten de normale openingsuren vindt u een apotheek van wacht tussen 9u00 en 22u00 via www.apotheeklimburg.be. Om te weten welke apotheek van wacht is tussen 22u00 en 9u00, kan u bellen naar 078 05 17 33 (zonaal tarief). Na 22u00 doet de apotheek van wacht enkel open na telefonisch contact. Apothekers in Kinrooi zijn: - Peeters Venlosesteenweg 68, Ophoven 089 56 50 66 ophoven@peetersapotheek.be - Penders Oudekerkstraat 19, Molenbeersel 089 70 16 40 info@apotheekpenders.be - Mathieu Peeters Weertersteenweg 166, Kinrooi 089 70 23 85 kinrooi@peetersapotheek.be - Caroline Spreeuwers Fabrieksstraat 1b, Kessenich 089 56 68 38 caroline.spreuwers@gmail.com

Aquadroom

zie “zwembad Maaseik” p. 139


week 2 maandag januari

7

dinsdag januari

8

woensdag januari

9

donderdag januari

10

restfractie

Dorpsrestaurant senioren Geistingen 20u00 intake-avond buitenschoolse kinderopvang ‘t Speel-nestje (089 56 56 91)

vrijdag januari

11

zaterdag januari

12

zondag januari

13

23


arbeidsongevallen

Fedris - federaal agentschap voor beroepsrisico’s Troonstraat 100 - 1050 Brussel 02 226 64 00 (bereikbaar van 9u00 tot 16u00)

Fedris is een openbare instelling van sociale zekerheid die erover waakt dat de rechten van slachtoffers van arbeidsongevallen en beroepsziekten worden gerespecteerd. Het gaat dan over arbeids(weg)ongevallen, beroepsziekten in de privé en overheidssector. Fedris neemt de taken van het vroegere Fonds voor Arbeidsongevallen over. Iedereen kan met alle vragen en voor inlichtingen terecht op een speciale zitdag. Die vindt elke woensdag plaats van 9u00 tot 12u00 in het stadhuis van Genk (Stadsplein 1 - in juli en augustus maar éénmaal per maand). U kan het Fonds op dat moment ook telefonisch bereiken via 089 65 43 89.

archief

dienst interne zaken, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - archief@kinrooi.be

De leeszaal van het gemeentelijk archief is iedere dinsdag open voor het publiek van 13u00 tot 17u00 (en op woensdagnamiddag op afspraak en voor studenten). Het archiefdepot zelf is niet toegankelijk, maar bezoekers kunnen rekenen op de nodige begeleiding bij hun opzoekingen. zie ‘interne zaken’ p. 70

assistentiewoningen

Zandbosstraat 6, Molenbeersel 089 70 36 40 - wzczorgvlied@kinrooi.be

Als uw woning te groot, te ver afgelegen of niet meer aangepast is, biedt een assistentiewoning een oplossing. Zorgvlied beschikt over 22 assistentiewoningen. Elke assistentiewoning is voorzien voor één persoon of voor een koppel. Ze is uitgerust met een kitchenette, living en badkamer met douche. Iedere assistentiewoning heeft op verschillende plaatsen een noodoproepsysteem gekoppeld aan het woonzorgcentrum. U bent er in gezelschap van medebewoners en een aantal activiteiten van het woonzorgcentrum zijn opengesteld voor de bewoners van de assistentiewoningen. Volgende diensten zijn binnen handbereik: pedicure, kapper, wasserij en warme maaltijden. Voor dringende klussen is de technische dienst van het woonzorgcentrum tijdens de werkuren beschikbaar. Het woonzorgcentrum biedt crisis- en overbruggingszorg aan om een oplossing te bieden bij acute of tijdelijke problemen. Wie meer info over de assistentiewoningen wenst, kan contact nemen via bovenstaande gegevens. zie ook “woonzorgcentrum” p. 137

attesten

zie ”afschriften en bewijzen” p. 20 zie ”uittreksel uit het strafregister” p. 130 zie ook “mijn DOSSIER” p. 86

autonoom gemeentebedrijf Kinrooi zie ”AGB” p. 20

24


week 3 maandag januari

14

dinsdag januari

15

woensdag januari

16

donderdag januari

17

pmd & gft

Dorpsrestaurant senioren Ophoven

papier en karton Kessenich - Geistingen

vrijdag januari

18

zaterdag januari

19

papier en karton

Molenbeersel - Ophoven - Kinrooi 14u00 Kapitein Winokio (GC De Stegel) zondag januari

20

25


B babyborrel

dienst burgerzaken, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - bevolking@kinrooi.be

Op 24 februari organiseert het gemeentebestuur een babyborrel voor alle kinderen geboren in 2018. Daar krijgen de ouders een geboortepremie van 50 euro overhandigd. Wie niet aanwezig kan zijn, kan de premie nadien tijdelijk afhalen aan de snelbalie. zie ook “geboortepremie” p. 56

BE-Alert

dienst communicatie, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - communicatie@kinrooi.be

BE-Alert, het alarmeringskanaal van de FOD Binnenlandse zaken, zorgt ervoor dat geregistreerde inwoners via verschillende kanalen – telefoon, sms, mail - bereikt kunnen worden in een noodsituatie als ze zich hiervoor aanmelden. Dat kan gratis via www.be-alert.be.

begraafplaatsen

dienst ruimte, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - technischedienst@kinrooi.be

- Steenpad te Geistingen - Kerkstraat te Kessenich (enkel bestaande concessies) - Ittervoorterweg te Kessenich - Kerkhofstraat te Kinrooi - Bredenreinstraat te Molenbeersel - Maasstraat te Ophoven De begraafplaatsen beschikken over een strooiweide, een urneveld, een columbarium, een perceel voor foetussen en een afscheidsplein. De afmetingen van een grafteken moeten voldoen aan een aantal specifieke regels. In het gemeentehuis is de folder Na het overlijden beschikbaar waarin deze regels opgesomd worden.

26

begrafenis zie “overlijden” p. 98

bejaardenhulp

zie “thuiszorg” p. 128

belastingen

btw

btw Maaseik Bleumerstraat 72 bus 3, 3680 Maaseik tel. 02 578 11 60 alle werkdagen open van 9u00 tot 12u00

diftar - afvalbelasting (ophalen en verwerken huisvuil) Limburg.net, Gouverneur Verwilghensingel 32, 3500 Hasselt tel. 0800 90 720 zie “diftar” p. 42

gemeentebelastingen

dienst financiën & financieel directeur gemeentehuis, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - financien@kinrooi.be

- -

allerhande algemene heffingen en retributies, retributie op storten van afval in het recyclagepark andere niet-algemene heffingen zoals de belasting op drijfkracht van motoren, op tweede verblijven, op leegstand, ...

milieubelasting De milieubelasting wordt met uw waterverbruik aangerekend op de waterfactuur. zie ook “waterfactuur” p. 135

onroerende voorheffing - verkeersbelasting belastingdienst voor Vlaanderen Vaartstraat 16, 9300 Aalst gratis nr 1700

personenbelasting - rijksbelasting directe belasting op het inkomen

controle directe belastingen Stadsplein 1 bus 3, 3960 Bree tel. 02 578 12 00 alle werkdagen open van 9u00 tot 12u00

ontvangkantoor directe belastingen

Bleumerstraat 72 bus 1, 3680 Maaseik tel. 02 578 12 00 dinsdag en donderdag open, telkens van 9u00 tot 12u00


week 4 maandag januari

21

dinsdag januari

22

woensdag januari

23

donderdag januari

24

vrijdag januari

25

zaterdag januari

26

zondag januari

27

restfractie grofvuil

Dorpsrestaurant senioren Kinrooi

27


bib aan huis

bibliotheek Theodoor Sevens Weertersteenweg 155 089 70 24 92 - bibliotheek@kinrooi.be

Bib aan huis is een dienstverlening voor mensen die door ouderdom, een handicap of langdurige ziekte de bib zelf niet kunnen bezoeken. Zij worden dan van boeken en bibmaterialen voorzien. Wil u gebruik maken van deze dienst of kent u iemand voor wie deze boekendienst een oplossing is? Neem dan contact op met de bib.

belbus

De Lijn Limburg, Grote Breemstraat 4, 3500 Hasselt belbus 011 85 03 00

Nagaan of de belbus 720 een oplossing is voor uw verplaatsing is eenvoudig. Neem ten laatste één uur op voorhand (of vroeger is nog beter) contact met de belbuscentrale via het nummer 011 850 300. De medewerker die u aan de lijn krijgt, zoekt een oplossing. U kan doorverwezen worden naar een vaste lijn, naar de belbus, naar een combinatie van een vaste lijn en de belbus. Geef volgende gegevens door: - uw naam of klantnummer, - de dag en het gewenste uur van vertrek en van aankomst - de op- en afstaphalte - eventueel mailadres en gsm-nummer Reserveren is mogelijk tijdens de openingsuren van de belbuscentrale: - op weekdagen van 6u00 tot 19u30; - zaterdag van 7u30 tot 17u00; - zon- en feestdag van 7u30 tot 15u00. zie ook “openbaar vervoer” p. 96

bevolking

dienst burgerzaken, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - bevolking@kinrooi.be

bewijs van goed zedelijk gedrag zie “uittreksel uit het strafregister” p. 130

bewijs van leven, nationaliteit, verblijf, woonst, ... zie “afschriften en bewijzen” p. 20 zie ook “mijn DOSSIER” p. 86

28

bibliotheek

bibliotheek Theodoor Sevens Weertersteenweg 155 089 70 24 92 - bibliotheek@kinrooi.be

Iedereen kan lid worden van de bib. Vanaf 18 jaar betaalt u 5 euro lidgeld per jaar. U kan dan gratis boeken, tijdschriften, strips en dvd’s voor een basisperiode van vier weken lenen. In de hoofdbibliotheek en uitleenposten kan u ook gratis surfen op het internet via wifi. De openingsuren van de hoofdbibliotheek en van de uitleenposten vindt u vooraan in deze gids. De bib is ook online. Op http://kinrooi.bibliotheek.be kan u boeken en andere materialen reserveren, de uitleenperiode verlengen, uw uitleengeschiedenis raadplegen en aankoopsuggesties geven. In de catalogus kan u met één klik ook uw lenersgegevens opvragen.

bodemattest

OVAM, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen 015 28 45 58

Bij elke overeenkomst tot overdracht van grond is een bodemattest vereist. Dit attest, dat de eventuele verontreiniging van de bodem weergeeft, moet aangevraagd worden bij de Openbare Vlaamse Afvalstoffen Maatschappij. In de praktijk zorgt de notaris, die de eigendomsoverdracht vastlegt, meestal voor dit attest. Attesten zijn digitaal aan te vragen via www.ovam.be (deel bodem).


week 5 maandag januari

28

dinsdag januari

29

woensdag januari

30

donderdag januari

31

pmd & gft

Dorpsrestaurant senioren Molenbeersel Gedichtendag in

vrijdag februari

1

zaterdag februari

2

zondag februari

3

29


bouwen

dienst ruimte, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - grondgebiedszaken@kinrooi.be www.ruimtelijkeordening.be

Vooraleer u een perceel grond koopt, is het aangewezen om te informeren of er op die grond gebouwd mag worden en onder welke voorwaarden. Alle plannen - gewestplan, verkavelingsplannen, algemene en bijzondere plannen van aanleg - kunnen op afspraak ingezien worden bij de dienst ruimte. Niemand mag zonder schriftelijke vergunning van het schepencollege bouwen (nieuwbouw, verbouwingen van woningen, bergplaatsen, stallen, garages, magazijnen, ...). Bevraag u, voordat u begint te bouwen of te verbouwen.

bpost

postkantoor Kinrooi Neeroetersesteenweg 20, 3640 Kinrooi tel. 022 012345 kinrooi.mail@bpost.be (briefwisseling) kinrooi@bpost.be (financiële post & loketten)

openingsuren postkantoor Kinrooi maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag

9u30-12u30 en 13u45-17u00 14u00-18u00 9u30-12u30 en 13u45-17u00 14u00-18u00 9u30-12u30 en 13u45-17u00 9u30-13u00

brandveiligheid

dienst ruimte, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - grondgebiedszaken@kinrooi.be

Op 6 februari 2006 keurde de gemeenteraad een politieverordening goed inzake de brandveiligheid in publiek toegankelijke inrichtingen of op plaatsen waar veel publiek kan samenkomen. U vindt dit reglement op www.kinrooi.be. De genoemde inrichtingen, zowel de bestaande als de toekomstige, dienen aan dit reglement te voldoen om een exploitatievergunning te krijgen. Via de burgemeester kan u de brandweer verzoeken om uw inrichting te toetsen aan dit reglement.

30

brandweer

brandweerzone Oost-Limburg C-mine 50, 3600 Genk, info@bwol.be 089 65 33 33 voor dienstzaken tel. 112 voor dringende hulp

brandwondencentrum tel. 02 268 48 48

briefwisseling

Alle briefwisseling aan het gemeentebestuur kan u adresseren aan het college van burgemeester en schepenen, Breeërsteenweg 146, 3640 Kinrooi. De maatschappelijke zetel van OCMWKinrooi is op hetzelfde adres.

brievenbussen

Volgens bpost zijn er in totaal 5.462 brievenbussen in de gemeente: 1.576 in Kinrooi, 875 in Kessenich, 1.588 in Molenbeersel en 1.423 in OphovenGeistingen. zie ook ”bpost” p. 30 en ”postbussen” p. 106

briljanten huwelijk zie “jubilea” p.72

budget

dienst financiën, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - financien@kinrooi.be

Voor de aanvang van ieder boekjaar stelt het gemeentebestuur het budget (vroeger: begroting) op. Dit bevat een beleidsnota en een financiële nota. zie ook ”financieel directeur” p. 52


week 6 maandag februari

4

dinsdag februari

5

restfractie

trefbaltornooi vierde leerjaar

woensdag februari

6

donderdag februari

7

vrijdag februari

8

zaterdag februari

9

zondag februari

Dorpsrestaurant senioren Kessenich

10

31


budgetbegeleiding

zie ”schuldhulpverlening” p. 114

budgetmeter

OCMW Sociaal Huis, Breeërsteenweg 124
 089 70 14 14 - sociaalhuis@kinrooi.be

Gebruikers van een budgetmeter kunnen hun kaart opladen aan de ontvangstbalie in het Sociaal Huis. Dat kan: - maandag van 8u30 tot 12u00; - dinsdag van 8u30 tot 12u00 en van 13u00 tot 18u30; - woensdag, donderdag en vrijdag van 8u30 tot 12u00 en 13u00 tot 16u00. Betalen voor de oplading kan alleen met Bancontact.

buitenschoolse kinderopvang zie “kinderopvang” p 78

buitenspeeldag

dienst vrije tijd (jeugd) & ‘t Speel-nestje

De eerste woensdag na de paasvakantie is het Buitenspeeldag, het hoogtepunt van een campagne met twee doelen: enerzijds kinderen en jongeren aanzetten om buiten te sporten en spelen en anderzijds openbare besturen en ouders stimuleren om kinderen en jongeren buiten te laten spelen en sporten. Het gemeentebestuur zorgt ervoor dat kinderen een hele woensdagnamiddag buiten kunnen ravotten en sporten. Alle televisiezenders voor kinderen gaan een hele namiddag op zwart. Er is dan ook geen enkel excuus om binnen te blijven. Meer informatie over deze activiteit ontvangt u via de scholen.

burgerlijke stand

zie “burgerzaken” hieronder

burgerzaken (dienst)

dienst burgerzaken, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - bevolking@kinrooi.be

Bevolking (identiteitskaart, paspoort, verblijfskaart, rijbewijs...), vreemdelingen, burgerlijke stand (geboorte, huwelijk, adoptie, overlijden, ...), strafregister zijn de werkgebieden van deze dienst.

32

buurt- en dorpsfeesten

dienst vrije tijd (cultuur) De Stegel, Weertersteenweg 363 bus 1 089 30 08 40 - cultuur@kinrooi.be

Wie een buurt- of dorpsfeest organiseert, kan een gemeentelijke subsidie krijgen om bepaalde kosten te helpen dragen. Er is een onderscheid tussen dorpsfeesten (voor een heel dorp) en buurtfeesten (voor één of meer straten). Jaarlijks voorziet de gemeente steun aan maximum twee dorpsfeesten. Een buurtfeest krijgt een maximum toelage van 200 euro. Het college beslist over de subsidie-aanvragen.

Buurtgezellen Kinrooi verbind(t) je dienst zorg en ouderen De Stegel, Weertersteenweg 363 bus 3 089 77 86 74 - zorgenouderen@kinrooi.be

Met dit project, gelanceerd in 2016, willen het gemeentebestuur en het OCMW van Kinrooi speciale aandacht hebben voor de noden en wensen van de senioren. Ze worden geïnformeerd over het ruime aanbod van zorg- en dienstverlening en tegelijk worden mogelijke vragen opgepikt. Misschien is er behoefte aan professionele zorg (poetshulp, gezinszorg, ...). Het kan ook zijn dat er behoefte is aan een beetje andere hulp: boodschappen doen, de brievenbus leegmaken, planten water geven, de hond uitlaten, ... Dat kan dan door een buurtgezel - iemand die in de nabije buurt woont en iets kan betekenen - uitgevoerd worden.


week 7 maandag februari

11

dinsdag februari

12

pmd & gft trefbaltornooi derde leerjaar

woensdag februari

13

donderdag februari

14

vrijdag februari

15

zaterdag februari

16

zondag februari

17

Dorpsrestaurant senioren Geistingen

papier en karton

Molenbeersel - Ophoven - Kinrooi

33


buurthuizen

dienst vrije tijd (cultuur) De Stegel, Weertersteenweg 363 bus 1 089 30 08 40 - cultuur@kinrooi.be

Iedere dorpskern beschikt over één of meer vergaderlokalen of vergaderzalen. Die staan ter beschikking van de verenigingen en ze kunnen eventueel ook gebruikt worden voor privé-aangelegenheden (behalve lokalen Nelisveld). Om het lokaal te reserveren, moet men zich rechtstreeks tot de verantwoordelijke wenden. Voor het afhalen en terugbrengen van de sleutel contacteert u de sleutelhouder.

Gemeenschapscentrum de Stegel Weertersteenweg 363, Molenbeersel verantwoordelijke reservatie

dienst vrije tijd in De Stegel (zie p. 8)

De Borg Kerkstraat 6, Kessenich

verantwoordelijke & sleutelhouder

Gerda Rutten-Bex Kerkstraat 9b2, gsm 0484 78 43 82

vergaderlokaal Op Sjeure Molenbeersel

vergaderlokaal Nelisveld Nelisveld 5 (bij de oude sportzaal) verantwoordelijke & sleutelhouder

Alex Homolka Oude Baan 438, 3630 Maasmechelen 0496 99 40 75

vergaderlokaal refter Nelisveld Nelisveld 5 (refter van basisschool 3K) verantwoordelijke

schooladministratie tijdens de schooluren (zie 3K Nelisveld pagina 96)

Smeetsstraat 13 (bij de sportzaal) verantwoordelijke reservatie

dienst vrije tijd in De Stegel (zie p. 8)

vergaderlokaal sporthal de Schans Nelisveld 13 bus 1 (bij de sporthal) verantwoordelijke & sleutelhouder

Geistingen 36, Geistingen

Alex Homolka Oude Baan 438, 3630 Maasmechelen 0496 99 40 75

Thieu Wieërs Kessenicherweg 25, 089 56 48 25 sleutel afhalen tussen 17u00 en 18u00

buurtlokaal Zielderveld-Natterveld

Dorpshuis Ophoven

Monique Smits Zielderveld 3, 089 46 26 97

Gemeenschapshuis verantwoordelijke & sleutelhouder

De Belder 19

verantwoordelijke & sleutelhouder

Jean Vanmontfort Dikke Linde 2 bus 1, gsm 0497 42 91 84

buurtlokaal de Hees vroeger schooltje, Schoolstraat 40 verantwoordelijke & sleutelhouder

Jan Denier Schoolstraat 54, 089 56 77 63

34

bij het gelijknamig speelplein verantwoordelijke & sleutelhouder


week 8 maandag februari

18

dinsdag februari

19

restfractie

netbaltornooi zesde leerjaar

woensdag februari

20

donderdag februari

21

Dorpsrestaurant senioren Ophoven 20u00 intake-avond ‘t Speel-nestje

papier en karton Kessenich - Geistingen

20u00 De hond zoals hij is - lezing Chris Dusauchoit (GC De Stegel) vrijdag februari

22

zaterdag februari

23

zondag februari

24

babyborrel

voor kinderen van 2018

35


C card stop

tel. 070 344 344 (buitenland 0032 70 344 344)

buurtpreventienetwerk WhatsApp dienst communicatie, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - communicatie@kinrooi.be

In 2016 zijn in Kinrooi diverse buurtpreventienetwerken opgestart onder leiding van enkele vrijwillige coördinatoren. Samen met buurtbewoners die een afsprakencharter ondertekenen, zorgen ze voor meer ogen en oren voor de politie via een WhatsApp-groep. Sinds 2017 kan iedereen in de gemeente Kinrooi aansluiten bij het buurtpreventienetwerk in zijn of haar buurt. Met negen netwerken is er immers een volledige dekking van het grondgebied. Meer info over deze BPN’s alsook een inschrijfformulier om te kunnen toetreden, kan u vinden op www.kinrooi.be.

bronbemaling

zie ”grondwaterwinning” p. 62

btw-nummers

dienst financiën, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - financien@kinrooi.be

Het gemeentebestuur van Kinrooi heeft geen BTW-nummer, wel een ondernemingsnummer: 0207.472.904. Het Autonoom Gemeentebedrijf Kinrooi dat de sportzalen en De Stegel exploiteert is wel BTW-plichtig. Het ondernemingsen BTW-nummer van AGB Kinrooi is BE 0878.368.058.

Als u uw bankkaart verliest, kan u deze best meteen laten blokkeren. Dit kan 24 uur op 24 via bovenstaand nummer, ook vanuit het buitenland. Card stop blokkeert verschillende betaalmiddelen zoals Mister Cash, Bancontact, kredietkaarten, tankkaarten, enz...

carnaval

dienst vrije tijd (cultuur) De Stegel, Weertersteenweg 363 bus 1 89 30 08 40 - cultuur@kinrooi.be

Op volgende data zijn er carnavalstoeten in de gemeente: - zaterdag 2 maart in Ophoven - zondag 3 maart in Kinrooi - maandag 4 maart in Molenbeersel - zondag 10 maart in Kessenich

child focus

Europees centrum voor vermiste en seksueel uitgebuite kinderen gratis nummer 116 000 tel. vanuit buitenland +32 2 475 44 99 www.childfocus.be

communicatie (dienst)

gemeentehuis, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - communicatie@kinrooi.be

De dienst communicatie houdt zich voornamelijk bezig met de externe communicatie: Kinrooi info, Kinrooi kort, deze Kinrooi gids, de gemeentelijke website en Facebook-pagina, nieuwsverspreiding via pers en reclamebladen, Fan van Kinrooi (TV Limburg), enz... Daarnaast houdt de dienst zich ook bezig met de organisatie van infoavonden en hoorzittingen.

compostmeesters

zie “kringloopkrachten” p. 82

36


week 9 maandag februari

25

dinsdag februari maart

26

pmd & gft grofvuil netbaltornooi vijfde leerjaar

woensdag maart februari

27

donderdag februari

28

Dorpsrestaurant senioren Kinrooi

vrijdag maart

1

Start Jeugdboekenmaand in

zaterdag maart

2

zondag maart

3

(tot 31 maart)

carnavalstoet Ophoven

carnavalstoet Kinrooi

37


compostvat- of bak

recyclagepark - 089 61 30 34 Limburg.net - tel. 0800 90 720 (gratis nr)

Wie thuis wil composteren en moeite heeft met het maken van een compostbak of -hoop, kan zich een compostvat met beluchtingsstek aanschaffen. Dit is een donkergroene ton met speciale openingen voor een optimale verluchting. Wie een grotere tuin heeft, koopt beter een compostbak: een vierwandige bak met openingen. Al deze materialen kan u kopen in het recyclagepark. zie ook “kringloopkrachten” p. 82

containerpark

zie “recyclagepark” p. 9 en p. 108

containers

dienst burgerzaken, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - bevolking@kinrooi.be

De aanvraag voor de grijze (restfractie) en de groene (gft) container gebeurt automatisch, als u zich als inwoner laat inschrijven bij de dienst burgerzaken. Zelfstandigen en verenigingen moeten hun containers aanvragen bij de dienst ruimte in het gemeentehuis. Bij beschadiging of vernieling kan u contact opnemen met de dienst burgerzaken of rechtstreeks met Limburg.net via het gratis nummer 0800 90 720. Bij diefstal moet u eerst een aangifte bij de politie doen en pas daarna contact op nemen met Limburg.net of de dienst burgerzaken. Voor klachten over de ophaling moet u bij Limburg.net zijn. Bij een verhuis blijven de containers bij de woning staan. Ze mogen niet mee verhuizen naar een nieuw adres. zie ook ”Limburg.net” p. 84 en ”diftar” p. 42

crematie

dienst burgerzaken, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - bevolking@kinrooi.be

Wie na zijn dood gecremeerd wil worden, kan hiervoor een wilsverklaring over zijn of haar wijze van teraardebestelling afleggen. In die verklaring wordt dan duidelijk en ondubbelzinnig gekozen tussen begraving of crematie. Zo’n wilsverklaring kan u op afspraak afleggen in het gemeentehuis. zie ook “laatste wilsbeschikking” p. 84

culturele prijs

dienst vrije tijd (cultuur) De Stegel, Weertersteenweg 363 bus 1 089 30 08 40 - cultuur@kinrooi.be

De gemeentelijke culturele raad reikt in principe jaarlijks een culturele prijs uit aan een vereniging die of een individu dat een bijzondere prestatie geleverd heeft op socio-cultureel vlak. Het bestuur van de culturele raad bepaalt de genomineerden en de uiteindelijke laureaat.

culturele raad

zie “adviesraden” p. 16-17

cultuur

dienst vrije tijd (cultuur) De Stegel, Weertersteenweg 363 bus 1 089 30 08 40 - cultuur@kinrooi.be zie ook p. 8 en “welzijnszaken” p. 136

38


week 10 krokusvakantie

maandag maart

4

dinsdag maart

5

woensdag maart

6

donderdag maart

7

vrijdag maart

8

zaterdag maart

9

zondag maart

10

carnavalstoet Molenbeersel

restfractie

Dorpsrestaurant senioren Molenbeersel

carnavalstoet Kessenich

39


D dagateliers

dienst vrije tijd (cultuur) De Stegel, Weertersteenweg 363 bus 1 089 30 08 40 - cultuur@kinrooi.be

Het gemeentebestuur organiseert dagen avondateliers Snit en Naad. Inschrijven voor deze lessen kan per trimester. zie ook “vorming” p. 133

dagorde gemeenteraad

dienst secretariaat, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - secretariaat@kinrooi.be

Breeërsteenweg 122, 3640 Kinrooi 089 70 38 15 - dok.kinrooi@dokkinrooi.be www.dokkinrooi.be

www.facebook.com/DienstenOndernemingKinrooi

Als particulier kan u bij de dienstenonderneming Kinrooi (DOK) terecht voor: - huishoudelijke hulp zoals het schoonmaken van een woning, strijken, ramen lappen, maaltijden bereiden, kleine naaiwerken uit voeren, enz.... - het vervoer van mindervaliden - strijkdienst De betaling gebeurt aan de hand van dienstencheques. Neem contact op met DOK voor meer informatie.

openingsuren DOK-kantoor

De dagorde en toelichting van alle gemeenteraadszittingen zijn te raadplegen op www.kinrooi.be. De gemeenteraad vergadert, normaal gezien, iedere eerste maandag van de maand (behalve in augustus).

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

dagstrand de Steenberg

Volgende dierenartsen hebben een praktijk in de gemeente: - Theo Bruckers Eva Keiren (alleen kleine huisdieren) Dorpsplein 13 - 089 70 24 12 dierenartsenpraktijk.bruckers@ pandora.be - Ron de Morée en Anita De Clippeleir Breeërsteenweg 240 089 70 24 43 www.dierenartsen-kinrooi.be ron.de.moree@gmail.com anita.de.clippeleir@gmail.com - Geert Vermeulen De Belder 39 - 0475 94 24 53 geert.vermeulen.dierenarts@ telenet.be - DAP Van poot tot klauw Weerterstwg 339 - 0472 99 31 48 info@vanpoottotklauw.be

Marec, Maasdijk 1 bus 3 089 56 75 03 - info@marec.be - www.marec.be

Aan de Dalerweg te Geistingen vindt u dagstrand de Steenberg. Bij goed weer zijn er in juli en augustus redders aanwezig. De kleedkamers, douches en eventuele EHBO staan ter beschikking van alle baders.

defecte straatlamp

zie “straatlamp” p. 122 & www.fluvius.be

Dennenbos

zie “voetbalveld” p. 133

De Stegel zie “gemeenschapscentrum De Stegel” p. 58

diamanten huwelijk zie “jubilea” p. 72

40

DienstenOnderneming Kinrooi

8u30-11u30 14u00-17u30 8u30-11u30 en 14u00-16u00 8u30-11u30 8u30-11u30

dierenartsen


week 11 maandag maart

11

dinsdag maart

12

woensdag maart

13

donderdag maart

14

Dorpsrestaurant senioren Kessenich

vrijdag maart

15

Uitreiking Uni-K award (GC De Stegel)

zaterdag maart

16

zondag maart

17

pmd & gft

badmintoncriterium

papier en karton

Molenbeersel - Ophoven - Kinrooi

41


diftar

Limburg.net - 0800 90 720 Gouverneur Verwilghensingel 32 3500 Hasselt

Diftar staat voor differentieel tariferen, het betalingssysteem volgens het principe de vervuiler betaalt. Uw afvalfactuur zal namelijk voor een groot deel bepaald worden door het aantal kilo’s afval dat u produceert en meegeeft. Die worden met een speciale chip gewogen bij de huis-aan-huis-ophaling van de grijze en de groene containers. Bij uw afvalbelasting beschikt u over een quotum huisvuil. Volgens uw gezinssamenstelling mag u een bepaald aantal kilo’s afval meegeven. Als dit quotum (afvalkrediet) bijna opgebruikt is, krijgt u een verzoek om bij te betalen. In het recyclagepark moet u ook een aantal afvalfracties per kilo betalen. Dat kan ook via deze diftar-voorschotrekening. De aangeleverde hoeveelheid afval wordt daar bepaald met behulp van een weegbrug. Via mijn.limburg.net kan u - na registratie - onder andere een stand van zaken van uw quotum en uw bezoeken aan het recyclagepark opvolgen. Voor alle info over uw diftar-rekening dient u zich te wenden tot Limburg.net. zie ook “recyclagepark” p. 9 en 108

digitaal loket of e-loket

digitaal loket www.kinrooi.be

De website is uitgerust met een digitaal loket of e-loket waarin u bijvoorbeeld documenten van de dienst burgerzaken (bewijs van leven, getuigschrift van woonst, gezinssamenstelling) kan aanvragen. Om dat te kunnen doen, moet u zich wel registreren met uw elektronische identiteitskaart (en een kaartlezer). Ook meldingen aan de dienst ruimte (sluikstort, beschadigd wegdek, ...) kunnen via de site, net zoals reservatie van materialen voor de uitleendienst en de aanvraag van een openbare manifestatie. zie ook “mijn DOSSIER” p. 86

42

doepas zie “jeugdactiviteiten” p. 72

DOK zie “DienstenOnderneming Kinrooi” p. 40

dokters

Volgende huisartsen vindt u in Kinrooi: - Fons Bullen Kloosterstraat 11, Kinrooi 089 70 23 43 - Noël Hechtermans Natterveld 57a, Kinrooi 089 70 19 09 - Jos Mertens Sarah Paumen Loes Rijckaert Oudekerkstraat 8/2, Molenbeersel 089 70 15 25 - Karel Stassen Inge Hellinx Ann Vissers Venlosesteenweg 98, Ophoven 089 56 38 86 - Katrien Vastmans Erwin Eyckmans Hoogveldstraat 33, Kessenich 089 56 32 26 Tijdens het weekend en op feestdagen kan u via 089 75 41 04 de dokter van wacht bereiken. De wachtdienst duurt vanaf 19u00 (vrijdagavond of de avond vòòr de feestdag) tot 8u00 ‘s morgens (maandagmorgen of de morgen nà de feestdag).


week 12 maandag maart

18

dinsdag maart

19

woensdag maart

20

donderdag maart

21

restfractie

Dorpsrestaurant senioren Geistingen 20u00 intake-avond ‘t Speel-nestje (089 56 56 91)

papier en karton Kessenich - Geistingen

kleutersportdag vrijdag maart

22

kleutersportdag 13u30 Seniorenfeestnamiddag (GC De Stegel)

zaterdag maart

23

zondag maart

24

opruimactie Straat.net vrijdag - zaterdag - zondag

onthaaldag nieuwe inwoners

43


E echtscheiding

dienst burgerzaken, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - bevolking@kinrooi.be

eensluidend verklaren

dienst burgerzaken, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - bevolking@kinrooi.be

dorpsrestaurant senioren

OCMW Sociaal Huis - Breeërsteenweg 124 089 70 14 14 - sociaalhuis@kinrooi.be

OCMW-Kinrooi organiseert met verschillende vrijwilligers iedere donderdag beurtelings in een andere deelgemeente het dorpsrestaurant voor senioren. 60-plussers kunnen daar samen genieten van soep, hoofdgerecht en een dessert voor 7,50 euro per persoon*. De menu’s zijn terug te vinden op UiT in Kinrooi, de evenementenkalender op www.kinrooi.be. Een aparte folder met de jaarkalender zit in de Kinrooi info van december. U vindt de data en locaties ook in de agenda rechts in deze gids. Wie in het dorpsrestaurant wil komen eten, moet uiterlijk de maandag voordien om 10u00 zijn eetbonnen gekocht hebben. Dat kan in het Sociaal Huis of bij de verantwoordelijke in ieder kerkdorp of in één van de voorgaande dorpsrestaurants. * bedrag onder voorbehoud van wijziging

dranghekken (nadarbarelen) zie ”uitleendienst materialen” p. 129

druglijn

078 15 10 20 van maandag tot vrijdag van 10u00 tot 20u00 www.druglijn.be/contact

44

De eensluidende verklaring van documenten is afgeschaft. Een goed leesbare kopie is normaal gezien voldoende. In uitzonderlijke gevallen kan een eensluidende verklaring nog nodig zijn. Die kost dan 2,50 euro. U dient dan het origineel mee te brengen.

eeuwelingen

dienst burgerzaken, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - bevolking@kinrooi.be

De voorbije jaren waren er enkele (plus) honderdjarigen in Kinrooi. Bij leven en welzijn zal het gemeentebestuur de eerstvolgende eeuweling in 2020 kunnen vieren met passende geschenken waaronder een attentie van het koningshuis.

eikenprocessierups

dienst ruimte, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - technischedienst@kinrooi.be

De technische dienst zorgt voor de preventieve bestrijding van de eikenprocessierups in bomen bereikbaar vanaf een openbare weg of bewegwijzerd wandel- of fietspad. In probleemgebieden wordt een externe aannemer ingeschakeld. Deze locaties dienen vooraf gemeld te worden aan de dienst ruimte.


week 13 maandag maart

25

dinsdag maart

26 pmd & gft grofvuil

woensdag maart

27

donderdag maart

28

vrijdag maart april

29

zaterdag maart april

30

Dorpsrestaurant senioren Ophoven

20u15 Je moeder - Bas Birker (GC De Stegel) zondag maart

31

begin zomertijd: klok ĂŠĂŠn uur vooruitzetten

10u00-12u00 Kijk, ik fiets sporthal De Schans

45


elektronische identiteitskaart (e-ID) dienst burgerzaken, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - bevolking@kinrooi.be

elektriciteit

VREG – Vlaamse Regulator van de Elektriciteitsen Gasmarkt, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 19, 1000 Brussel gratis tel. 1700, info@vreg.be, www.vreg.be

De VREG is de Vlaamse Regulator voor Elektriciteit en Gas die u wegwijs maakt op de energiemarkt. Sinds de vrijmaking van deze markt kan u zelf uw energieleverancier kiezen. Een overzicht van de vergunde elektriciteitsleveranciers vindt u op www.vreg.be. Op de site https://vtest.vreg.be vindt u een objectieve vergelijking van de prijzen en voorwaarden van leveranciers. Als u verhuisplannen heeft, mag u niet vergeten uw energieleverancier te verwittigen. U kan daarvoor de energieovernamedocumenten van de VREG gebruiken. U vindt deze samen met een verhuisfolder op www.vreg.be. Diverse folders en formulieren kunnen ook opgevraagd worden via het (gratis) nummer 1700. Fluvius is de beheerder van het distributienet en is verantwoordelijk voor nieuwe en gewijzigde aansluitingen, heractiveringen, de opname van de meterstanden en het verhelpen van storingen. zie ”Fluvius” p. 54 en ”nutsleidingen” p. 92

Kinderen vanaf 12 jaar krijgen automatisch een oproepingskaart voor hun eerste identiteitskaart tenzij ze nog in het bezit zijn van een geldige kids-ID. Dit geldt ook voor volwassenen van wie de identiteitskaart moet hernieuwd worden. Voor de aanvraag van een elektronische identiteitskaart moet u een afspraak maken.  Tevens heeft u één recente, duidelijke pasfoto met witte achtergrond (die eventueel in het gemeentehuis kan gemaakt worden) en 20 euro * nodig. U kan uw nieuwe identiteitskaart (eveneens persoonlijk) afhalen aan de snelbalie, zodra u thuis uw pin- en pukcode ontvangen heeft.  Let er op dat u uw elektronische identiteitskaart binnen de aangegeven termijn komt aanvragen. Indien u dat niet doet, wordt per herinnering een bijkomende retributie van 5 euro aangerekend. In totaal krijgt u drie herinneringen waarvan de laatste aangetekend verzonden wordt. Dit betekent dat de kostprijs kan oplopen tot 40,42 euro * in plaats van 20 euro. zie ook “pasfoto” p. 100 * bedrag onder voorbehoud van prijswijziging

elektronische vreemdelingenkaart dienst burgerzaken, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - bevolking@kinrooi.be

Om een elektronische vreemdelingenkaart aan te vragen, moet men een afspraak maken. Vervolgens moet men zich persoonlijk aanbieden bij de dienst burgerzaken in het gemeentehuis. De aanvrager moet 20 euro * en één recente, duidelijke pasfoto met een witte achtergrond meebrengen of laten maken in het gemeentehuis. De elektronische vreemdelingenkaart kan aan de snelbalie afgehaald worden, zodra de aanvrager thuis de pin- en pukcode ontvangen heeft. Voor bepaalde niet-EUburgers worden ook de vingerafdrukken opgenomen op de chip van de kaart. zie ook ”pasfoto” p. 100 * bedrag onder voorbehoud van prijswijziging

46


week 14 maandag april

1 start to sail

van april tot oktober dinsdag april

2

openingsuren zomertijd in het recyclagepark (zie p.9)

restfractie 16u00-19u00 inschrijfdag jeugdactiviteiten paasvakantie

woensdag april

3

donderdag april

4

vrijdag april

5

zaterdag april

6

zondag april

7

Dorpsrestaurant senioren Kinrooi

kampioenenhulde

47


e-loket

zie “digitaal loket” p. 42 zie ook “mijn DOSSIER” p. 86

e-mailadressen

Dit zijn een aantal mailadressen van gemeentelijke diensten op verschillende locaties: - bevolking@kinrooi.be - bibliotheek@kinrooi.be - communicatie@kinrooi.be - cultuur@kinrooi.be - evenementen@kinrooi.be - financien@kinrooi.be - grondgebiedszaken@kinrooi.be - jeugd@kinrooi.be - personeel@kinrooi.be - secretariaat@kinrooi.be - sociaalhuis@kinrooi.be - speelnestje@kinrooi.be - sport@kinrooi.be - technischedienst@kinrooi.be - verkiezingen@kinrooi.be - welzijn@kinrooi.be - zorgenouderen@kinrooi.be - wzczorgvlied@kinrooi.be Gemeentelijke ambtenaren zijn allemaal te bereiken per mail, waarbij het adres voornaam.familienaam@kinrooi.be is.

energiemeter

dienst ruimte, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - grondgebiedszaken@kinrooi.be

Weet u hoeveel elektriciteit de apparaten in huis verbruiken? Wist u dat er vaak ongemerkt heel wat elektriciteit verloren gaat door sluipverbruik? Om dit bij u thuis te kunnen nagaan, kan u bij de dienst ruimte gratis een energiemeter voor twee weken ontlenen. Hiermee kan u dan bijvoorbeeld het verbruik van uw wasmachine, droogkast, ijskast, diepvriezer, tv of computer meten.

48

erfgoeddepot

dienst interne zaken, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - archief@kinrooi.be

De uitgebreide verzameling van heemkundige en amateurarcheoloog Jan Geerkens (1902-1971) vormt de basis van het erfgoeddepot. De collectie bestaat uit heemkundige voorwerpen, historische documenten, schenkingen en vondsten van recente archeologische opgravingen. Het erfgoeddepot kan tijdens de openingsuren van het archief of op afspraak bezocht worden.

erfrechtverklaring

Erfrechtverklaringen worden niet langer afgeleverd door het gemeentebestuur. zie ”akte/attest van erfopvolging” p. 22

erkenning kinderen

dienst burgerzaken, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - bevolking@kinrooi.be

Het erkennen van een kind kan vòòr, bij of na de geboorte. De procedure en regels verschillen naargelang de keuze van het tijdstip van erkennen. Voor meer info kan u een afspraak maken met de dienst burgerzaken.


week 15 maandag april

8

dinsdag april

9

woensdag april

10

donderdag april

11

vrijdag april

12

zaterdag april

13

zondag april

14

paasvakantie

pmd & gft

Dorpsrestaurant senioren Molenbeersel

49


F Fan van Kinrooi (TV Limburg)

dienst communicatie, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - communicatie@kinrooi.be

evenementenkalender

dienst communicatie, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - communicatie@kinrooi.be

De dienst communicatie houdt systematisch een evenementenkalender bij met activiteiten voor een breed publiek in de gemeente Kinrooi en/of georganiseerd door een lokale vereniging. De kalender staat op de gemeentelijke website en in de Kinrooi kort en Kinrooi info. Verenigingen en organisaties kunnen evenementen het beste aanleveren via www.uitdatabank.be. Dan verschijnen ze vanzelf ook in de gemeentelijke kalenders. zie ook “openbare manifestaties” p. 98 en “UiT in Kinrooi” p. 129

euthanasie

dienst burgerzaken, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - bevolking@kinrooi.be

Elke meerderjarige kan een wilsverklaring inzake euthanasie laten registreren. Deze wilsverklaring kan op ieder moment herzien of ingetrokken worden. De wilsverklaring is geldig voor een periode van vijf jaar vanaf de datum van de verklaring. Indien u wenst dat ze geldig blijft, dient u deze te herbevestigen door een nieuwe verklaring af te leggen. Om zo’n wilsverklaring af te leggen, dient u op afspraak naar het gemeentehuis te komen. zie ook “laatste wilsbeschikking” p. 84

In 2015 startte het gemeentebestuur met Fan van Kinrooi. Dit zijn korte reportages op TV Limburg met nieuws en gebeurtenissen uit de gemeente. De uitzendingen worden van tevoren aangekondigd en kunnen nadien ook online herbekeken worden op www.kinrooi.be.

fiets- en voetveerverbinding Fransbergen recreatie en toerisme Havenstraat 10, 6051 CR Maasbracht 0031 475 46 48 48

Het fiets- en voetveer dat ontstond door een samenwerking tussen de gemeenten Maasgouw en Kinrooi is inmiddels overgenomen door een externe firma. Vanaf april tot en met oktober kunnen fietsers en voetgangers de Maas oversteken met President Willy Claes. De veermannen hanteren de volgende vaartijden (onder voorbehoud van eventuele wijzigingen): - in april en oktober enkel in het weekend van 10u00 tot 18u00; - in mei en september dagelijks van 10u00 tot 19u00; - in juni, juli en augustus dagelijks van 10u00 tot 20u00; - middagpauze van 13u00 tot 13u30

fietsen registreren

wijkpolitie Kinrooi, 089 56 43 36 Grote Kerkstraat 15 bus 1

Bij de wijkpolitie kan u gratis uw fiets laten registreren. Uw tweewieler krijgt dan een speciale sticker. Deze ontmoedigt fietsdieven en maakt het makkelijker om de fiets terug te vinden, als hij toch zou gestolen worden. zie ook ”politie” p. 104 en p.12

50


week 16 maandag april

15

dinsdag april

16

woensdag april

17

donderdag april

18

paasvakantie

restfractie

Dorpsrestaurant senioren Kessenich

papier en karton Kessenich - Geistingen

vrijdag april

19

zaterdag april

20

zondag april

21

papier en karton

Molenbeersel - Ophoven - Kinrooi

Pasen

51


fietsroutes

Toerisme Kinrooi, Maasstraat 84, 089 56 47 36 - info@toerismekinrooi.be

In Kinrooi zijn er verschillende mooi verzorgde en goed bewegwijzerde fietsroutes. Voor meer informatie hierover kan u zich wenden tot Toerisme Kinrooi. Daar kan u ook tal van andere toeristische informatie krijgen. zie ook ”Toerisme Kinrooi” p. 128

fietsverhuur

Toerisme Kinrooi, Maasstraat 84, 089 56 47 36 - info@toerismekinrooi.be

Toerisme Kinrooi verhuurt gewone fietsen, elektrische fietsen, tandems, enz... aan individuen en groepen. Een gewone fiets is meestal beschikbaar. Voor andere zaken of een groepsreservatie belt u best even op voorhand naar 089 56 47 36. zie ook ”Toerisme Kinrooi” p. 128

financiële dienst

gemeentehuis, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - financien@kinrooi.be

financieel directeur

Wendy Bekkers

gemeentehuis, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - wendy.bekkers@kinrooi.be

Naast een algemeen directeur heeft iedere gemeente een financieel directeur (vroeger financieel beheerder en daarvoor ontvanger genoemd). Deze stelt de financiële nota van het jaarlijks budget en van de meerjarenplanning op. Daarnaast beheert zij de boekhouding en geeft ze financieel beleidsadvies. Ieder jaar maakt ze de jaarrekening op. De financieel directeur staat bovendien in voor het uitvoeren van de betalingen en voor het innen van de ontvangsten.

financiële problemen

zie “schuldhulpverlening” p. 114 en “sociale dienst” p. 118

52

finse piste

dienst vrije tijd (sport) De Stegel, Weertersteenweg 363 bus 1 089 30 08 40 - sport@kinrooi.be

De Finse piste is gelegen aan de Steenberg te Geistingen, vlakbij het dagstrand aan de Dalerweg. De piste kan gratis gebruikt worden en is ideaal om op een verkeersveilige en medisch verantwoorde manier aan sport te doen. De Kinrooise piste bestaat uit een vlak gedeelte van twee keer 500 meter en een moeilijker stuk van 1 km op de Steenberg zelf. Ze is volledig verlicht.

fiscaal attest kinderopvang

dienst vrije tijd (jeugd) De Stegel, Weertersteenweg 363 bus 1 089 30 08 40 - jeugd@kinrooi.be ‘t Speel-nestje, Nelisveld 11, 3640 Kinrooi 089 56 56 91 - speelnestje@kinrooi.be

Ouders kunnen de kosten voor de opvang van kinderen onder de 12 jaar inbrengen als vermindering van het belastbaar inkomen.  Voor deelname aan speelpleinwerking, gemeentelijke jeugduitstappen en de sportacademie krijgt u dus voortaan een fiscaal attest. De gemeentelijke dienst bezorgt u het attest automatisch in het begin van het jaar (dat volgt na het jaar van deelname).  Als uw kind naar ‘t Speel-nestje gaat, krijgt u in het voorjaar het fiscaal attest rechtstreeks toegestuurd.

fit-o-meter

dienst vrije tijd (sport) De Stegel, Weertersteenweg 363 bus 1 089 30 08 40 - sport@kinrooi.be

Centraal op de Finse piste is een fit-ometer met duurzame toestellen. Ze zijn eenvoudig, veilig, veelzijdig en flexibel te gebruiken. De moeilijkheidsgraad is ter plaatse aangegeven zodat iedereen de juiste keuze van oefening kan maken. zie ook ”finse piste” hierboven


week 17 maandag april

22

alle diensten gesloten op paasmaandag

dinsdag april

23

pmd & gft

grofvuil

start van seniorenfietsen & van start & keep running woensdag april

24

donderdag april

25

buitenspeeldag

Dorpsrestaurant senioren Geistingen 20u00 intake-avond buitenschoolse kinderopvang ‘t Speel-nestje (089 56 56 91)

vrijdag april

26

zaterdag april

27 20u30 The Doors in concert & Woodstock tribute band (GC De Stegel)

zondag april

28

53


fuiven

dienst vrije tijd (evenementenloket) De Stegel, Weertersteenweg 363 bus 1 089 30 08 40 - evenementen@kinrooi.be

Fluvius

Gouverneur Verwilghensingel 32, 3500 Hasselt algemeen tel. 078 35 35 34 defectenlijn tel. 078 35 35 00 gasgeur tel. 0800 650 65 defecte straatlamp tel. 0800 635 35 www.fluvius.be

Op 7 februari 2019 worden Infrax en Eandis samen Fluvius, het grootste intergemeentelijk bedrijf van Vlaanderen. Het levert nutsvoorzieningen aan overheden, gezinnen en bedrijven in alle 308 Vlaamse gemeenten. Fluvius is actief als beheerder van de distributienetten voor aardgas en elektriciteit, riolering, kabeldistributie en warmte en is verantwoordelijk voor onder andere de kwaliteit van de kabels, de leidingen, de aansluitingen en voor eventuele storingen. Uw energieleverancier kan u vrij kiezen. zie ook ”nutsleidingen” p. 92 zie ook ”waterfactuur” p. 135 zie ook ”Telenet” p. 127 en “Proximus” p. 106

54

Iedere fuif in Kinrooi moet minstens zes weken van tevoren gemeld worden bij het gemeentebestuur. Dit dient te gebeuren op een speciaal formulier. Dat is verkrijgbaar bij de bovenvermelde dienst. De dienst mailt of stuurt het blanco formulier op.  U kan het afhalen in De Stegel of downloaden van de website. De melding moet vergezeld zijn van het bewijs van de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en de nodige gegevens over de leden van de eigen vereniging die instaan voor de veiligheid of de security (enkel erkende firma’s mogen ingehuurd worden). De dienst heeft een lijst met erkende securityfirma’s. De aanvraagtermijn van zes weken is noodzakelijk, omdat het feestloket vaak zelf nog adviezen (verkeer, milieu, enz...) moet aanvragen bij andere instanties. Wie een perfecte fuif wil, doet best zijn melding op tijd! Iedere fuif eindigt om 2u00 ‘s nachts... zie ook “tapvergunning” p. 126, “alcohol (bij evenementen)” p. 22, “geluidsmeter” en “geluidsnormen” op p. 56

fusie

De fusie van Kessenich, Kinrooi, Molenbeersel en Ophoven-Geistingen tot de huidige gemeente Kinrooi dateert van 18 september 1971. Dit is de datum van de eerste zitting van de gemeenteraad, bepaald op basis van de verkiezingsuitslag van 13 juni 1971. Reeds eerder - op 8 december 1970 - werd de samenvoeging van de gemeenten vastgelegd in een koninklijk besluit.


week 18 maandag april

29

dinsdag april

30

woensdag mei

restfractie

1

alle diensten gesloten Feest van de Arbeid

donderdag mei

2

vrijdag mei

3

zaterdag mei

4

Vormsel Kinrooi

zondag mei

5

Eerste communie Kinrooi

Dorpsrestaurant senioren Ophoven

55


G gas

melding van gasgeur via 0800 60 888 zie ook ”Fluvius” p. 54

geboorte

dienst burgerzaken, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - bevolking@kinrooi.be

De aangifte van een geboorte moet binnen de 15 kalenderdagen na de bevalling gebeuren in de gemeente of stad waar het kind werd geboren. De aangifte gebeurt, normaal gezien, door de vader of de moeder van het kind. Uitzonderlijk zorgt de dokter of vroedvrouw die de bevalling bijwoonde, voor de aangifte. Om een geboorte aan te geven, moet u een afspraak maken en volgende documenten meebrengen: - de identiteitskaarten van de ouders; - het trouwboekje en - het geboorteattest. Dat laatste krijgt u in de kraamkliniek of van de dokter of vroedvrouw die de bevalling begeleidt. Ongehuwde ouders dienen de aangifte samen te doen, tenzij het kind reeds voor de geboorte erkend werd. zie ook ”naamkeuze minderjarigen” p. 90

geboortepremie

dienst financiën, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - financien@kinrooi.be

De gemeente kent een geboortepremie van 50 euro toe voor alle kinderen die het jaar voorzien geboren of geadopteerd werden. De voorwaarde is dat de moeder op de dag van de geboorte of adoptie ingeschreven staat in het bevolkingsregister van de gemeente Kinrooi. zie “babyborrel” p. 26

56

gehandicapten

dienst vrije tijd (welzijn) De Stegel, Weertersteenweg 363 bus 1 089 30 08 40 zie ook “adviesraden” p. 16-17 zie ook “‘t Heemke” p. 64

geluidsinstallatie

zie ”uitleendienst materialen” p. 129

geluidsmeter

dienst ruimte, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - grondgebiedszaken@kinrooi.be

Verenigingen die een openbare activiteit met elektronisch versterkte muziek organiseren, zijn verplicht het geluid te meten. Hiervoor kunnen ze voor 15 euro een geluidsmeter huren bij de dienst ruimte. De huur dient minstens drie weken voor de activiteit aangevraagd.

geluidsnormen muziekactiviteiten dienst vrije tijd (evenementenloket) De Stegel, Weertersteenweg 363 bus 1 089 30 08 40 - evenementen@kinrooi.be

In Vlaanderen gelden strenge geluidsnormen voor muziekactiviteiten. Deze regelgeving voor het maximale geluidsniveau geldt voor alle activiteiten die toegankelijk zijn voor publiek en waar elektronisch versterkte muziek gespeeld wordt. Het geluidsniveau dient gedurende de ganse activiteit gemeten en mag de 95 decibel niet overschrijden. Een uitzondering kan aangevraagd worden bij het schepencollege. Gezien de verplichting om het geluid te meten, kunnen verenigingen een geluidsmeter huren bij de dienst ruimte in het gemeentehuis.


week 19 maandag mei

6

dinsdag mei

7

woensdag mei

8

donderdag mei

9

pmd & gft

Dorpsrestaurant senioren Kinrooi

vrijdag mei

10

zaterdag mei

11

Vormsel Kessenich

zondag mei

12

Eerste communie Kessenich

57


gemeentelijk onderwijs

De gemeente Kinrooi organiseert op twee plaatsen gemeentelijk onderwijs: basisschool 3K in Kinrooi en de Maaskei in Ophoven. Het gaat telkens over zowel kleuter- als basisonderwijs. zie ook “onderwijs in Kinrooi” p. 94

gemeenteontvanger

zie “financieel directeur” p. 52

gemeenteraad zie p. 5

gemeenschapscentrum De Stegel Weertersteenweg 363, 3640 Kinrooi reservaties 089 30 08 42 techniek 0487 61 53 86 cultuur@kinrooi.be

Begin 2014 opende het AGB Kinrooi het gemeenschapscentrum De Stegel, gelegen langs de Weertersteenweg 363. Het bestaat uit een grote zaal, een kleine zaal, verschillende vergaderlokalen, een leskeuken, een repetitieruimte voor muziekbandjes, enz... Daarnaast vindt u op de eerste verdieping ook de gemeentelijke dienst vrije tijd (jeugd, sport, cultuur, welzijn, ...) en de dienst zorg en ouderen van OCMW-Kinrooi. De Stegel staat ter beschikking voor zowel verenigingen als particulieren. Voor reservatie en info moet u bij de dienst vrije tijd op de bovenverdieping zijn. De tarieven zijn afhankelijk van diverse factoren: - wie wil huren (vereniging, privé, ...) - welke zaal/zalen men wil huren - periode van huur (dagdeel) - aard van de activiteit Het volledige reglement hierover en andere info over GC De Stegel vindt u op www.kinrooi.be. zie ook p. 8 en p. 10 voor de openingsuren van de diensten in GC De Stegel

gemeenschapsonderwijs zie ”onderwijs in Kinrooi” p. 94

gemeentehuis

Breeërsteenweg 146, 3640 Kinrooi 089 70 03 00 fax 089 70 24 21 zie openingsuren op p. 8

58

gemeentesecretaris

zie “algemeen directeur” p. 22

gemeentevlag

gemeentehuis, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - archief@kinrooi.be

De officiële vlag van Kinrooi is geel met drie rode jachthorens, beslagen en gemond van wit. Dit is het wapen van de heren en latere graven van Horn(e) bij Roermond. Wie meer info wenst of de originele tekeningen wil bewonderen, kan terecht in het gemeentearchief. De gemeenteraad keurde de gemeentevlag samen met het gemeentewapen goed op 6 april 1987. De gemeentevlag die in de uitleendienst ter beschikking gesteld wordt, is die met het logo van de gemeente Kinrooi.

gemeentewapen

gemeentehuis, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - archief@kinrooi.be

Het officieel gemeentewapen van Kinrooi bestaat uit twee delen: enerzijds een gedwarsbalkt gedeelte van tien stukken van goud en van keel en anderzijds een halve keizerlijke adelaar van sabel (zwart), gepoot, gebekt en getongd van keel (rood) in goud (geel). Het schild is geplaatst voor een SintLambertus van goud (geel). zie ook ”gemeentevlag” p. 58


week 20 maandag mei

13

dinsdag mei

14

restfractie

scholensportdag woensdag mei

15

donderdag mei

16

vrijdag mei

17

zaterdag mei

18

Dorpsrestaurant senioren Kessenich

Vormsel Molenbeersel

papier en karton Kessenich - Geistingen

papier en karton

Molenbeersel - Ophoven - Kinrooi

zondag mei

19

Eerste communie Molenbeersel

59


geschenkbon

Toerisme Kinrooi, Maasstraat 84, 089 56 47 36 - info@toerismekinrooi.be

Met een geschenkbon kan u terecht bij verschillende winkels en zelfstandigen in de gemeente. De geschenkbon met als waarde 10, 15 of 25 euro is verkrijgbaar in het VVV-kantoor. Deelnemende handelszaken herkent u aan de geschenkbonsticker. Bij de aankoop van zo’n bon krijgt u tevens een apart overzicht van die handelaars.

geschied- en heemkundige kring Slichtenhof, Slichtestraat 5, 3640 Kinrooi 089 70 14 10 - www.heemkringkinrooi.net

gesubsidieerde vrije basisscholen zie ”onderwijs in Kinrooi” p. 94

getuigschrift goed zedelijk gedrag zie ”uittreksel uit het strafregister” p. 130

getuigschriften

zie “afschriften en bewijzen” p. 20 zie ook ”uittreksel uit het strafregister” p. 130 zie ook “mijn DOSSIER” p. 86

gewestplan

dienst ruimte, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - grondgebiedszaken@kinrooi.be

Het gewestplan Limburgs Maasland van 1 september 1980 toont aan welke bestemming (wonen, landbouw, industrie, recreatie, ...) gegeven werd aan een bepaald gebied. Alleen door een ander plan van aanleg (ruimtelijk uitvoeringsplan, bijzonder plan van aanleg, ...) kan deze bestemming gewijzigd worden. Deze plannen – gewestplan en andere kan u allemaal op afspraak inkijken in het gemeentehuis of raadplegen op www. geopunt.be of www.kinrooi.be.

gewestwegen

Agentschap Wegen en Verkeer Limburg Kon. Astridlaan 50 bus 4, 3500 Hasselt tel. 011 74 23 00 fax 011 74 24 49 AWV Limburg district Oost-Limburg, Schoorstraat 2, 3680 Maaseik 089 86 93 30 www.wegenenverkeer.be wegen.limburg.districtoost@mow.vlaanderen.be

Door de gemeente Kinrooi lopen verschillende gewestwegen : - de N78 Venlosesteenweg - de N762 Weertersteenweg - de N73 Breeërsteenweg - de N757 Neeroetersesteenweg - de N751 Drietak - de Rozenstraat Deze wegen vallen onder de bevoegdheid van het Vlaamse gewest Afdeling Wegen & Verkeer. Eventuele gebreken aan deze wegen meldt u best rechtstreeks aan de bovenvermelde dienst.

glascontainers

dienst ruimte, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - technischedienst@kinrooi.be

In het recyclagepark staan glas- en textielcontainers. Ook in uw buurt vindt u er op onderstaande plaatsen. Er is een aparte container voor wit en gekleurd glas:

Geistingen - -

Geistingen 36 parking Gemeenschapshuis Venlosesteenweg 115, parking Melkerijwinkel

Kessenich - hoek van Meierstraat en Bruldijk - Schoolstraat 40, parking de Hees

Kinrooi - Natterveld 1a, parking Delhaize - Nelisveld 5, parking basisschool

Molenbeersel - Scheurestraat, tegenover nr. 9 - Oudekerkstraat, parking naast nr. 9

Ophoven - De Belder 10, parking sporthal 60


week 21 maandag mei

20

dinsdag mei

21

woensdag mei

22

donderdag mei

23

vrijdag mei

24

zaterdag mei

25

Vormsel Geistingen

zondag mei

26

Eerste communie Geistingen

pmd & gft

scholenvoetbaltornooi

Dorpsrestaurant senioren Geistingen

Verkiezingen (Europees, federaal en Vlaams)

61


gouden huwelijk zie “jubilea” p.72

grachtbuizen

Fluvius Gouverneur Verwilghenstraat 32, 3500 Hasselt infolijn tel. 078 35 35 34

Voor het maken van een inrit aan uw woning of een toegang tot uw perceel moet er een greppelelement of grachtbuis geplaatst worden. Sinds juli 2005 is er een reglement op baangrachten. Het overwelven of inbuizen ervan kan enkel met schriftelijke toestemming van het gemeentebestuur.  De normale kosten zijn voor Fluvius. Eventuele afwijkingen van de algemene breedtes zorgen voor een meerkost die ten laste van de aanvrager is. 

groendienst

dienst ruimte, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - technischedienst@kinrooi.be

grofvuil

Limburg.net - tel. 0800 90 720

Grofvuil is niet-recycleerbaar afval dat te groot of te zwaar is voor de grijze container. U kan het tegen betaling naar het recyclagepark brengen (0,18 euro per kg *) of op aanvraag één keer per maand aan huis laten ophalen (20 euro *). Het grofvuil dat u wil meegeven, moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Het gewicht van één afzonderlijk voorwerp of een samengebonden bundel mag niet meer dan 70 kg zijn. Het mag maximum 2 meter lang en 1 meter breed zijn. Per ophaalbeurt mag niet meer dan twee kubieke meter aangeboden worden. De grofvuilophaling kan u ten minste 8 dagen voor de ophaaldag aanvragen via www.limburg.net of telefonisch via het gratis nummer 0800 90 720. Voor de ophaling aan huis moet het grofvuil vòòr 6u00 langs de weg staan. De 20 euro wordt na ophaling rechttreeks van uw diftarrekening afgehouden. zie ook “diftar” p. 42 * bedragen onder voorbehoud van wijzigingen

62

grondbelastingen zie “belastingen: onroerende voorheffing” p. 26

grondgebiedszaken (afdeling)

gemeentehuis, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - grondgebiedszaken@kinrooi.be

De afdeling grondgebiedszaken vormt samen met de technische dienst de dienst ruimte. Grondgebiedszaken houdt zich onder andere bezig met omgevingsvergunningen, milieu en duurzaamheid, landbouw, lokale economie en KMO, mobiliteit en diverse meldingen.

grondwaterwinning

dienst ruimte, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - grondgebiedszaken@kinrooi.be

Particulieren die een grondwaterput wensen te maken, dienen dit te melden bij de dienst ruimte. Als het verbruik onder de 500 kubieke meter blijft, volstaat een melding (dossierkosten 12,50 euro*). Bij groter verbruik of voor bedrijven gelden andere voorwaarden. U maakt daarvoor best een afspraak met de dienst ruimte. Als u bij het bouwen van een kelder een bronbemaling moet installeren (om het water weg te pompen) moet u dit tevens melden bij de dienst ruimte. De formulieren daarvoor worden meegestuurd met de omgevingsvergunning. * bedrag onder voorbehoud van prijswijziging


week 22 maandag mei

27

dinsdag mei

28

woensdag mei

29

donderdag mei

30

restfractie

geen dorpsrestaurant senioren Eerste communie Icarus Kessenich

vrijdag mei

31

alle diensten gesloten OH Hemelvaart

brugdag alle diensten gesloten

k behalve Speel-nestje, bib en recyclagepar

zaterdag juni

1

vormsel Ophoven

zondag juni

2

Eerste communie Ophoven

63


H handtekening wettigen

dienst burgerzaken, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - bevolking@kinrooi.be

Een handtekening wettigen of legaliseren kan aan de snelbalie in het gemeentehuis. Breng daarvoor de identiteitskaart van de persoon wiens handtekening u wil laten wettigen, mee. Een kopie van een handtekening kan niet gewettigd worden: breng dus het origineel gehandtekende document mee. Het wettigen van een handtekening kost 2,50 euro per exemplaar. Legalisaties, bestemd voor het buitenland, moeten door de burgemeester getekend worden.  

hartveilige gemeente zie “AED” p. 19

‘t Heemke vzw

Weertersteenweg 415c 0495 79 43 07

Bij ‘t Heemke kunnen Kinrooise personen met een handicap onder begeleiding enkele dagen per week creatief bezig zijn. Tijdens de opendeurdag (altijd op pinkstermaandag) en de kerstmarkt (eerste zondag van december) etaleren en verkopen ze hun werkstukken. 

Heemkring zie “geschied- en heemkundige kring” p. 60

64

hinderlijke inrichting

dienst ruimte, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - grondgebiedszaken@kinrooi.be

In het VLAREM staat een overzicht van de als hinderlijk beschouwde inrichtingen. Deze inrichtingen - fabrieken, werken opslagplaatsen maar ook machines, installaties, toestellen en bepaalde handelingen - worden in drie klassen ingedeeld naargelang de graad waarin ze de mens en het leefmilieu kunnen belasten. zie ook “vlarem” p. 133

hondenpoep

dienst ruimte, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - grondgebiedszaken@kinrooi.be

Het politiereglement Hinder door honden bevat een aantal richtlijnen met betrekking tot hondenpoep en loslopende honden. Als u klachten heeft over hondenpoep kan u deze kwijt bij de wijkpolitie (089 56 43 36). Bij de dienst ruimte (089 70 03 00) kan u het waarschuwingsbord Pas op dat je er zelf niet intrapt! aanvragen. Dan wordt er op die plaats vier weken extra gecontroleerd door de politie.

hondenvanger

politiezone Carma wijkpolitie Kinrooi, 089 56 43 36 Grote Kerkstraat 15 bus 1 vzw Dieren in nood, 0468 10 11 11 Eygenweg 1

De politie werkt samen met Dino vzw (Dieren in nood) uit Kinrooi als het over verloren gelopen honden gaat. U dient steeds de politie te verwittigen, als een verdwaalde hond bij u aankomt. Als uw huisdier weggelopen is, kan u zelf contact nemen met Dino vzw. In Kinrooi geldt er een politiereglement op hinder door honden.  Meer info hierover vindt u op www.kinrooi.be.


week 23 maandag juni

3

dinsdag juni

4

woensdag juni

5

donderdag juni

6

pmd & gft

Dorpsrestaurant senioren Molenbeersel - Langste eettafel 20u00 intake-avond buitenschoolse kinderopvang ‘t Speel-nestje (089 56 56 91)

vrijdag juni

7

zaterdag juni

8

zondag juni

9

hulde jubilarissen

Kinrooi kermis Pinksteren 65


huisnummers

dienst ruimte, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - grondgebiedszaken@kinrooi.be

Bij het verkrijgen van een omgevingsvergunning wordt u een huisnummer toegekend. Het huisnummer (plaatje) kan u bestellen bij de dienst ruimte. De dienst burgerzaken regelt eventuele hernummeringen in bepaalde straten. Een huisnummer is verplicht en dient goed zichtbaar aan de brievenbus of aan de woning (voordeur) aangebracht. In noodgevallen is het makkelijk vinden van een goed leesbaar huisnummer zéér belangrijk. Sinds 2009 verdeelt het gemeentebestuur beter leesbare huisnummerplaatjes met zwarte letters op wit reflecterende achtergrond. Dat kan u na bestelling afhalen aan de snelbalie.

Huis van het kind

OCMW Sociaal Huis, Breeërsteenweg 124 089 70 14 14 - huisvanhetkind@kinrooi.be

Het OCMW van Kinrooi en het stadsbestuur van Maaseik organiseren een Huis van het Kind onder de vorm van een samenwerkingsverband. De hoofdopdracht van dit Huis van het Kind is aan alle kinderen de meest ruime, op maat gerichte hulpverlening en ontwikkelingsmogelijkheden aan te bieden. Dit kan door eigen hulpverlening aan te bieden, door gericht te verwijzen, door samenwerkingsverbanden aan te gaan, enz... Voor meer info kan je steeds contact opnemen met de lokale coördinator kinderarmoede in het Sociaal Huis.

huisvuil

zie “afvalophaling” p. 20

66

Hulpkas voor werklozen

Molenstraat 28, 3910 Neerpelt tel. 011 64 14 46 fax 011 80 26 66 www.hvw.fgov.be info.neerpelt@hvw.fgov.be

In principe moet u uw werkloosheidsvergoeding aanvragen bij de RVA. In de praktijk gebeurt dit echter bij de Hulpkas voor werklozen of bij een vakbond. Beide instanties kunnen voor de uitbetaling van de vergoeding zorgen. Telefonisch is de dienst iedere werkdag te bereiken van 8u30 tot 12u00. De openingsuren van het kantoor zijn als volgt: maandag 8u00-11u45 dinsdag 8u00-11u45 donderdag 8u00-11u45 en 13u30-15u45 vrijdag 8u00-11u45 Op dinsdagnamiddag en woensdagvoormiddag is het open op afspraak. Check zeker de website voor de laatste info en wijzigingen.


week 24 maandag juni

10

alle diensten gesloten op pinkstermaandag

dinsdag juni

11

woensdag juni

12

donderdag juni

13

vrijdag juni

14

zaterdag juni

15

restfractie

Dorpsrestaurant senioren Ophoven

papier en karton

Molenbeersel - Ophoven - Kinrooi

zondag juni

16

Ophoven kermis

67


I identiteitskaart zie ”elektronische identiteitskaart” p. 46

incontinentietoelage

dienst financiën, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - financien@kinrooi.be

huwelijk

dienst burgerzaken, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - bevolking@kinrooi.be

Het burgerlijk huwelijk moet aangegeven worden in de gemeente waar één van de toekomstige echtgenoten ingeschreven is in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister. Men moet huwen in de gemeente waar deze aangifte gebeurde. Burgerlijk huwen kan gratis in Kinrooi van maandag tot donderdag tijdens of aansluitend op de werkuren, op vrijdag tot 16u00 en op zaterdag tot 14u00. Om buiten deze uren te huwen, wordt een retributie aangerekend. Voor de aangifte van een huwelijk moet u een afspraak maken. Sinds juli 2018 is het ook mogelijk om naast het gebruikelijke gemeentehuis op een openbare, neutrale plaats het burgerlijk huwelijk te voltrekken. Dit dient dan vooraf besproken te worden met de dienst burgerzaken of de ambtenaar burgerlijke stand. Daar is tevens een aparte brochure over het huwelijk verkrijgbaar. Op www.kinrooi.be vindt u allerhande info over trouwen. 

huwelijksjubilea zie ”jubilea” p. 72

68

Sinds 2008 kunnen personen met incontinentieproblemen of stomapatiënten jaarlijks een tegemoetkoming krijgen van 50 euro. Deze werd ingevoerd ter compensatie van de verhoogde retributie voor de diftardiensten. Ze wordt uitgekeerd aan de rechthebbende zelf als hij/zij de diftar-retributie betaalt of aan het gezin dat hem/haar verzorgt en diftar-retributie betaalt. De persoon moet op 1 januari van het jaar ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van de gemeente Kinrooi. Samen met de aanvraag moet u jaarlijks een attest van de geneesheer voorleggen dat de incontentie of stoma bewijst. Als het iemand is met chronische incontinentie of een blijvend stomapatiënt, moet dit attest maar één keer afgeleverd worden. Het speciale aanvraagformulier kan u downloaden op www.kinrooi.be bij de gemeentelijke toelagen en premies. De aanvraag van de premie kan aan de snelbalie in het gemeentehuis.

industrieterrein

zie ”KMO-zone” p. 80


week 25 maandag juni

17

dinsdag juni

18

pmd & gft 16u00-19u00 inschrijfdag jeugdactiviteiten zomervakantie

woensdag juni

19

donderdag juni

20

vrijdag juni

21

zaterdag juni

22

zondag juni

23

Dorpsrestaurant senioren Kinrooi

papier en karton Kessenich - Geistingen

69


inenting tegen kinderverlamming onthaalbalie & dienst burgerzaken gemeentehuis, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - bevolking@kinrooi.be

Elk kind moet voor de leeftijd van 15 maanden vier keer ingeënt zijn tegen poliomyelitis of kinderverlamming. De gemeentelijke diensten moeten deze vaccinatie melden aan de gezondheidsinspectie. Normaal gezien, krijgt de baby deze spuiten bij de dokter of de controledienst van Kind & Gezin. Als alle spuitjes gezet zijn, krijgt u een attest dat afgegeven moet worden aan de snelbalie. Als blijkt dat uw kind geen vaccinaties heeft gehad, krijgt u een brief van het gemeentebestuur met het verzoek om alsnog voor de inentingen te zorgen. Als u daar geen gevolg aan geeft, is het gemeentebestuur verplicht om dit aan de gezondheidsinspectie te melden.

informatieblad

dienst communicatie, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - communicatie@kinrooi.be

Het gemeentelijk informatieblad Kinrooi info verschijnt 5 keer per jaar: in februari, april, juni, oktober en december. In maart, mei, juli, september en november krijgt u Kinrooi kort in de bus. Als alles naar wens verloopt, krijgt u deze publicaties telkens vòòr de eerste maandag van de maand (uitgezonderd in december net voor Kerstmis). De infobladen zijn ook allemaal online terug te vinden op www.kinrooi.be.

informatiedienst

zie “communicatie (dienst)” p. 36

informatiegids

dienst communicatie, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - communicatie@kinrooi.be

De Kinrooi gids 2019 - tot 2011 gemeentegids-agenda genoemd - die u nu in handen heeft, doet tevens dienst als informatiegids en wegwijsdocument. Uit een enquête bij de dertiende editie (2017) bleek dat voor veel inwoners deze publicatie een vaste waarde is. Uw opmerkingen, suggesties en eventuele verbeteringen over deze gids zijn welkom bij de dienst communicatie in het gemeentehuis.

Infrax

De naam Infrax zal vanaf 2019 stilaan verdwijnen. De fusie van Infrax en Eandis resulteert in de nieuwe naam Fluvius. zie “Fluvius” p. 54

internationaal paspoort zie “reispas” p. 110

interne zaken (dienst)

gemeentehuis, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - secretariaat@kinrooi.be

Deze dienst houdt zich voornamelijk bezig met de interne aangelegenheden van het gemeentebestuur, zoals het secretariaat (notulen gemeenteraad en college, in- en uitgaande briefwisseling), het gemeentelijk archief, juridisch advies, de personeelsdienst en diverse logistieke ondersteuning (voorbereiding vergaderzalen, bodefunctie), enz...

interventiedienst

dringende politiehulp ? bel 101 medische spoeddienst ? bel 100 of 112

inwonersaantal

zie “aantal inwoners” p. 14

70


week 26 maandag juni

24

dinsdag juni

25

restfractie

grofvuil woensdag juni

26

donderdag juni

27

vrijdag juli juni

28

zaterdag juli juni

29

zondag juni juli

30

Dorpsrestaurant senioren Molenbeersel

Steengoed Maastriathlon

71


J jachthaven de Spaanjerd

Marec, Maasdijk 1 bus 3 089 56 75 03 - info@marec.be - www.marec.be

Langs de Maasstraat in Ophoven vindt u jachthaven de Spaanjerd, de grootste binnenjachthaven van Europa.

jeugdactiviteiten

dienst vrije tijd (jeugd) De Stegel, Weertersteenweg 363 bus 1 089 30 08 40 - jeugd@kinrooi.be

Tijdens de zomervakantie en de paasvakantie organiseert de jeugddienst verschillende uitdagende, verrassende en vooral heel erg leuke activiteiten voor kinderen van 6 tot 16 jaar. Het programma ziet er ieder jaar anders uit en heeft voor ieder wat wils. Inschrijven doe je via de jeugddienst of via de webshop. De activiteiten worden begeleid door jeugdwerkers met minstens enkele jaren ervaring.

jeugddienst

dienst vrije tijd (jeugd) De Stegel, Weertersteenweg 363 bus 1 089 30 08 40 - jeugd@kinrooi.be

Voor alle vragen over jeugdverenigingen, speelpleinwerking en gemeentelijke jeugdactiviteiten kan u terecht bij de jeugddienst in De Stegel. Verder is de jeugddienst er ook om het Kinrooise jeugdwerk met raad en daad bij te staan via de jeugdraad. zie ook “jeugdactiviteiten” hierboven

jeugdraad

zie “adviesraden” p. 16-17

72

jubilea

dienst burgerzaken, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - bevolking@kinrooi.be

Het gemeentebestuur contacteert de jubilarissen tijdig in verband met hun huwelijksverjaardag. Ze kunnen kiezen uit enkele mogelijkheden waarbij ze in de bloemetjes gezet worden: ofwel een gezamenlijke viering met andere jubilarissen in GC De Stegel ofwel een bezoek van een delegatie van het schepencollege aan huis of op hun feest. Het gemeentebestuur voorziet voor ieder huwelijksjubileum enkele geschenken. Indien gewenst, volgt ook een vermelding met foto in Kinrooi info. zie ook “viering van verenigingen” p. 132

juridische dienst

OCMW Sociaal Huis, Breeërsteenweg 124 089 70 14 14 - sociaalhuis@kinrooi.be

Voor gratis inlichtingen over en hulp bij allerhande juridische problemen - erfrecht, huurwetgeving, echtscheiding, strafzaken, schuldbemiddeling, enz... kan u terecht bij de juridische dienst. De juriste is om de veertien dagen te bereiken in het Sociaal Huis van het OCMW, op 150 meter van het gemeentehuis. Haar spreekuur is iedere donderdag van 13u30 tot 16u00.


week 27 maandag juli

1

start speelpleinwerking start zomervakantie

dinsdag juli

2

woensdag juli

3

donderdag juli

4

vrijdag juli

5

zaterdag juli

6

zondag juli

7

pmd & gft

20u00 intake-avond buitenschoolse kinderopvang ‘t Speel-nestje (089 56 56 91)

Kessenich kermis

73


K

kankerlijn

Vlaamse Liga tegen kanker tel. 0800 35 445 - www.kankerlijn.be van 9u00 tot 12u00 en van 13u00 tot 17u00

kappen van bomen kabeltelevisie

Telenet of Proximus behandelt nieuwe aansluitingen, een wijziging bij bestaande aansluitingen en uw kabelabonnement. Voor aansluitingen van appartementen met minstens drie woongelegenheden behandelt Fluvius de aanvraag. zie ook “Fluvius” p. 54, Proximus p. 106 en “Telenet” p. 127

kadaster Kinrooi (lokaal)

Stadsplein 1 bus 1, 3960 Bree tel. 02 578 06 20 meow.antenne.704@minfin.fed.be

kadaster Limburg (gewestelijk) Voorstraat 43 bus 20, 3500 Hasselt tel. 02 576 19 00 meow.dienst.uit.limburg@minfin.fed.be

kampioenenhulde

dienst vrije tijd (sport) De Stegel, Weertersteenweg 363 bus 1 089 30 08 40 - sport@kinrooi.be

In het voorjaar huldigt de sportraad/ sportdienst alle Belgische, BelgischLimburgse, Europese of wereldkampioenen uit Kinrooi tijdens een speciale avond: de kampioenenhulde. Zowel individuele kampioenen als kampioenenploegen passeren de revue. Daarnaast is er ook een referendum voor de sportman en sportvrouw van het jaar en een huldiging van de sportvrijwilligers. De kampioenen worden vriendelijk gevraagd om zich vòòr februari zelf aan te melden bij de sportdienst.

dienst ruimte, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - grondgebiedszaken@kinrooi.be

Bomen verwijderen kan niet zomaar. Afhankelijk van de plaats waar gekapt wordt, moet u een vergunning of een kapmachtiging aanvragen. Ook de omvang en de grootte van de bomen spelen een rol. Wanneer het een bos betreft, zijn nog andere regels van toepassing. Voor meer info kan u een afspraak maken met de dienst ruimte of surfen naar www.kinrooi.be.

kerken zie “parochies” p. 100 en “pastoors” p. 102

kerkhoven

zie “begraafplaatsen” p. 26

kermissen

dienst ruimte, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - technischedienst@kinrooi.be

Geistingen - Sint-Lambertus (17 september of de eerste zondag erna) - de zondag na Allerheiligen

Kessenich

- de eerste zondag van juli

Kinrooi - Pinksteren - de eerste zondag van september

Molenbeersel

- de laatste zondag van augustus

Ophoven

74

- de eerste zondag na Pinksteren


week 28 maandag juli

8

dinsdag juli

9

woensdag juli

10

donderdag juli

11

restfractie

diensten gesloten Vlaamse feestdag

recyclagepark wĂŠl open vrijdag juli

12

zaterdag juli

13

zondag juli

14

75


kids-ID

dienst burgerzaken, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - bevolking@kinrooi.be

Voor Belgische kinderen tot 12 jaar kan één van de ouders een elektronisch identiteitsbewijs aanvragen. Hiervoor moet u een afspraak maken. Het kind voor wie de kids-ID aangevraagd wordt, moet wel meekomen. U dient één recente pasfoto met witte achtergrond mee te brengen. De kostprijs bedraagt 7 euro* en de kids-ID is drie jaar geldig. De elektronische kaart kan worden afgehaald aan de snelbalie zodra u de PIN- en PUKcode thuis ontvangen hebt. Hou er rekening mee dat uw kind in het bezit moet zijn van de kids-ID als het de grens oversteekt (niet enkel op reis maar zelfs voor een kort bezoek aan de winkel in Nederland). Let er verder ook op dat bepaalde landen en reisorganisaties een (langere) geldigheidsduur van de kids-ID eisen. zie ook “pasfoto” p. 100 * onder voorbehoud van prijswijzigingen

kienen

dienst vrije tijd (evenementenloket) De Stegel, Weertersteenweg 363 bus 1 089 30 08 40 - evenementen@kinrooi.be www.gamingcommission.be

Het afleveren van een kienvergunning is niet langer een bevoegdheid van het gemeentebestuur. Hiervoor moet u voortaan bij de kansspelcommissie zijn. Voor kienavonden georganiseerd ten voordele van verenigingen is er een uitzondering: daar is geen vergunning of toekenning van de kansspelcommissie voor nodig. Privépersonen of kienen ten voordele van privépersonen vallen niet onder deze uitzondering. Uw kienavond moet wel nog gemeld worden bij het college van burgemeester en schepenen. Dat kan via de dienst vrije tijd in De Stegel. Er wordt slechts één kienavond  per deelgemeente toegestaan op dezelfde dag. zie ook “openbare manifestaties” p. 98

76


week 29 maandag juli

15

dinsdag juli

16

woensdag juli

17

donderdag juli

18

pmd & gft

papier en karton Kessenich - Geistingen

vrijdag juli

19

zaterdag juli

20

papier en karton

Molenbeersel - Ophoven - Kinrooi

zondag juli

21

Nationale feestdag

77


kinderopvang

Landelijke Kinderopvang

Hertstraat 19b, 3680 Maaseik tel. 070 24 60 41 lkomaaseik@landelijkekinderopvang.be www.landelijkekinderopvang.be

Kind en gezin

lokaal consultatiebureau

Bleumerstraat 66a te Maaseik (vanaf 1-1-2016) Kind en Gezin-Lijn 078 150 100 (nationaal tarief, elke werkdag tussen 8u00 en 20u00)

Het lokaal consultatiebureau is gelegen in Maaseik. U kan bij Kind en gezin terecht voor gratis dienstverlening tot uw kind 3 jaar is: via geplande huisbezoeken of een afspraak op het consultatiebureau. Op tien belangrijke momenten in de ontwikkeling van uw kind is er een afspraak voorzien op het consultatiebureau met onder andere het wegen en meten van het kind. U kan er dan ook praten met een verpleegkundige, een gezinsondersteuner of een arts. Uw kind wordt er opgevolgd en gevaccineerd. Heeft u opvoedings- of andere ondersteuning nodig? Ook daarvoor kan u terecht bij Kind en gezin. Bent u op zoek naar kinderopvang? Check dan www.kindengezin.be: daar vindt u ook heel wat informatie, brochures, filmpjes en nuttige adressen.

kinderarmoede zie “meldpunt kinderarmoede KIK” p. 86

kinder- en jongerentelefoon tel. 102 - www.kjt.org

kinderbijslag

OCMW Sociaal Huis (sociale dienst) Breeërsteenweg 124 - 089 70 14 14 sociaalhuis@kinrooi.be

78

Onthaalouders bieden kwalitatieve kinderopvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar. De opvang gebeurt in een familiale sfeer, waarin geborgenheid en de individuele ontplooiing van elk kind centraal staat. De onthaalouder zorgt voor het middagmaal en de fruitpap. De dagprijs voor de opvang is afhankelijk van het inkomen. De opvangkosten zijn fiscaal aftrekbaar. Sinds september 2016 is er ook kinderopvang Villa Pax in het voormalig OCMW-gebouw. Daar zorgen drie onthaalouders voor een groepsopvang. Voor meer info kan u terecht bij de helpdesk via 070 24 60 41 of mail limburg@ landelijkekinderopvang.be.

’t Speel-nestje

Nelisveld 11, 3640 Kinrooi 089 56 56 91 - speelnestje@kinrooi.be

’t Speel-nestje, de gemeentelijke dienst voor buitenschoolse kinderopvang, organiseert opvang voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar in Kinrooi. Op schooldagen kunnen de kinderen er terecht van 7u00 tot het begin van de schooltijd en van het einde van de schooltijd tot 18u00. Tijdens de vakantie is er ook opvang van 7u00 tot 18u00. Het tarief van de ouderbijdragen is afhankelijk van een aantal factoren (duur van opvang en het aantal kinderen). Een sociaal tarief is mogelijk als de financiële situatie van de ouder(s) daartoe aanleiding geeft. De opvangkosten zijn fiscaal aftrekbaar. Wie meer wil weten over kinderopvang, is welkom tijdens een maandelijkse intake-avond. Tijdens zo’n avond krijgen de ouders een rondleiding in ‘t Speel-nestje en alle uitleg over de werking van de BKO. De data van de intake-avonden staan in de agenda (rechterpagina’s) van deze gids. zie ook pagina 8, “adviesraden” p. 16-17, ”fiscaal attest kinderopvang” p. 52 en ”speelpleinwerking” p. 118


week 30 maandag juli

22

‘t Speelnestje gesloten in week 30

uitstap speelpleinwerking dinsdag juli

23

woensdag juli

24

donderdag juli

25

vrijdag juli

26

zaterdag juli

27

zondag juli

28

restfractie grofvuil

79


kinderverlamming (poliomyelitis) zie “inenting tegen kinderverlamming” p. 70

Kinrooi gids

zie “informatiegids” p. 70

Kinrooi info

zie “informatieblad” p. 70

Kinrooi kort

zie “informatieblad” p. 70

Kinrooi op z’n best

archief - erfgoeddepot, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - archief@kinrooi.be

In het kijkboek Kinrooi op z’n best verzamelde Hubert Van Eygen maar liefst 367 vaak zeldzame prentkaarten van de gemeente Kinrooi en haar kerkdorpen uit de periode 1903-2016. Deze rijke beeldenschat confronteerde hij met de inzendingen van de fotowedstrijd die het gemeentebestuur in 2016 organiseerde. Het boek vormt een compleet beeld van hoe de gemeente gegroeid is tot wat ze nu is: het rustige maar oh zo opwindende Kinrooi op z’n best !

kledingcontainers

zie “textielcontainers” p. 128

klein gevaarlijk afval - KGA

recyclagepark, Breeërsteenweg 132 089 61 30 34 infonummer 0800 90 720 www.limburg.net

Uw afwas- en schoonmaakmiddelen, producten voor de auto (antivries, accuzuur, ...), batterijen, brandstoffen, cosmetica, bestrijdings- en onderhoudsmiddelen, verven en vetten zijn allemaal KGA. Deze afvalfractie kan u gratis naar het recyclagepark brengen waar ook aparte kleine containers voor injectienaalden beschikbaar zijn. zie ook “recyclagepark” p. 9 en 108

kliniek

zie “ziekenhuis” p. 138

80

KMO-zone

dienst ruimte, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - grondgebiedszaken@kinrooi.be

In Kinrooi zijn er twee KMO-zones: Leuerbroek (langs de Weertersteenweg, tussen Kinrooi en Maaseik) en Heikemp (langs de gelijknamige straat in Molenbeersel, vlakbij de grens met Nederland). Daarnaast is er ook nog Agropolis Kinrooi, het agrarisch bedrijventerrein voor innovatieve landbouw. zie “Agropolis Kinrooi” p. 20

Kom op tegen Kanker plantjesverkoop

dienst vrije tijd (welzijn) De Stegel, Weertersteenweg 363 bus 1 089 30 08 40 - welzijn@kinrooi.be

Dankzij de hulp van de vrijwilligers die huis-aan-huis gaan en van de inwoners die de actie steunen, is de plantjesverkoop ten voordele van Kom Op Tegen Kanker ieder jaar een groot succes. De gemeentelijke welzijnsraad doet in 2019 weer mee aan deze actie. De opbrengst van de verkoop van azalea’s gaat integraal naar Kom Op Tegen Kanker en wordt gebruikt voor steun aan patiëntenwerking van de Vlaamse Liga tegen Kanker. Daarnaast gaat een groot stuk naar externe projecten, zoals de strijd tegen kinderkanker, palliatieve zorg, enz... Steun dus zeker deze actie midden september, Kom Op Tegen Kanker, en ... koop een plantje.


week 31 maandag juli

29

dinsdag juli

30

woensdag juli

31

donderdag augustus

1

vrijdag augustus

2

zaterdag augustus

3

zondag augustus

4

pmd & gft

81


kortverblijf

kringloopkrachten

Woonzorgcentrum Zorgvlied beschikt met haar Centrum Voor Kortverblijf (CVK) over vier woongelegenheden kortverblijf. Hiermee wil het WZC tegemoet te komen aan een tijdelijke behoefte aan opvang van ouderen of aan een kortdurende behoefte aan totaalzorg. In de eerste plaats is het kortverblijf bedoeld voor bewoners van Kinrooi maar ook personen van omringende gemeenten of steden komen in aanmerking. Er zijn diverse redenen om beroep te doen op kortverblijf : - vakantie of ziekte van de mantelzorger, - tijdelijk minder hulp ter beschikking wegens vakantieperiode, … - rust- of herstelperiode na verblijf in een ziekenhuis, - tijdelijke opvang nodig in afwachting van organisatie thuiszorg - tijdelijke opvang in afwachting van beschikbaarheid andere zorg. - … . De eenpersoonskamers zijn uitgerust met het nodige basismeubilair en eigen sanitaire voorzieningen. Wie meer info over het kortverblijf wenst, kan contact nemen via bovenstaande gegevens.

De vroegere compostmeesters werden omgeschoold naar kringloopkrachten. Zij staan ter beschikking van verenigingen, scholen en particulieren om hen te informeren over het afvalgebeuren (recycleren, sorteren, composteren, ...). - Twan Smeets Kaltissenstraat 1, Kinrooi 089 55 50 05 - Rik Baens Hogerstraat 31, Molenbeersel 089 70 11 32 - Jaak Soons Zielderveld 5, Kinrooi 089 70 19 56 Inwoners of verenigingen kunnen het hele jaar door in groep of individueel een bezoek aan huis van de kringloopkracht(en) aanvragen. Dat kan via de verantwoordelijke bij de dienst ruimte.

Zandbosstraat 4, Molenbeersel 089 70 36 40 - wzczorgvlied@kinrooi.be

zie ook “woonzorgcentrum” p. 137

dienst ruimte, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - grondgebiedszaken@kinrooi.be

Kringwinkel Maasland

- Jagersborgweg 1122, Maaseik tel. 0498 56 18 18 - Oude Bunders, Boorsemstr. 2, Maasmechelen 089 77 92 92 - Mussenburgstraat 2, Bree 089 20 51 38 - Weg naar Zwartberg 231, Opglabbeek 0472 96 78 68 - Maaseikersteenweg 197, 3620 Lanaken 0483 09 51 23 - Teutelbergstraat 59, 3650 Dilsen-Stokkem (enkel voor het binnenbrengen van goederen) - www.kringwinkel.com

Herbruikbare meubelen, huisraad, boeken, kleding, speelgoed,... hoeft u niet weg te gooien. Deze worden namelijk gratis aan huis opgehaald. U moet enkel even bellen naar De Kringwinkel Maasland via 089 77 92 92. Als u op zoek bent naar leuke spulletjes, kan u tevens eens gaan kijken in de vier bovengenoemde kringwinkels. Dankzij De Kringwinkel krijgen afgedankte spullen een tweede leven en maken we samen minder afval.

82


week 32 maandag augustus

5

dinsdag augustus

6

woensdag augustus

7

donderdag augustus

8

vrijdag augustus

9

zaterdag augustus

10

zondag augustus

11

restfractie

20u00 intake-avond buitenschoolse kinderopvang ‘t Speel-nestje (089 56 56 91)

einde speelpleinwerking met uitstap

83


L laatste wilsbeschikking

dienst burgerzaken, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - bevolking@kinrooi.be

Iedere meerderjarige kan op voorhand zijn of haar gewenste wijze van teraardebestelling (begraving of crematie) laten registreren i. U kan een afspraak maken en dit via een formulier bij de dienst burgerzaken aangeven. Deze persoonlijke laatste wilsbeschikking zal bij een overlijden nageleefd worden. De dienst beschikt over folders met daarin de precieze mogelijkheden voor wat betreft begraving of crematie. zie ook ”overlijden” p. 98

Landwaarts

sociale huisvestingsmaatschappij Scholtisplein 11, 3680 Maaseik 089 86 45 25 fax 089 86 76 67 Heerstraat 28, 3910 Neerpelt tel. 011 64 48 68 fax 011 80 20 74 Dieplaan 57-59, 3600 Genk 089 32 30 80 fax 089 32 30 82 info@landwaarts.be - www.landwaarts.be

leefloon

OCMW Sociaal Huis, Breeërsteenweg 124 089 70 14 14 - sociaalhuis@kinrooi.be

Elke meerderjarige Belg die zijn werkelijke verblijfplaats in België heeft en geen toereikende bestaansmiddelen heeft, noch in staat is om die te verwerven, heeft recht op maatschappelijke integratie, al dan niet onder de vorm van het leefloon. Ook EU-onderdanen, vreemdelingen ingeschreven in het bevolkingsregister, statelozen en vluchtelingen kunnen aanspraak maken op een leefloon. Voor aanvragen, voorwaarden en inlichtingen hierover kan u zich wenden tot de sociale dienst. zie ook “sociale dienst” p. 118

leefmilieu 84

dienst ruimte, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - grondgebiedszaken@kinrooi.be

leegstand

dienst ruimte, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - grondgebiedszaken@kinrooi.be

Om langdurige leegstand van woningen in de gemeente te voorkomen en te bestrijden, is er een gemeentelijke belasting ingevoerd. De eigenaar van een woning die gedurende minstens 12 opeenvolgende maanden opgenomen is in het leegstandregisters, is onderhevig aan deze belasting. Voor leegstaande bedrijven is er een gelijkaardige belasting van het Vlaams gewest waarop de gemeente opcentiemen heft.

leurhandel

dienst ruimte, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - grondgebiedszaken@kinrooi.be

Voor de uitoefening en de organisatie van ambulante handel en kermisactiviteiten moet u niet meer bij de gemeente zijn. Om een leurkaart te verkrijgen, moet u zich wenden tot het ondernemingsloket. Voor verkopen zonder commercieel karakter (menslievend, sociaal, cultureel, educatief of sportief doel of ter bescherming van de natuur of dieren) en voor de bevordering van ambachten of streekproducten, dient wel nog een aanvraag te gebeuren bij de gemeente.  zie ook “ondernemingsloket” p. 94

levensbewijs

zie “afschriften en bewijzen” p. 20 zie ook “mijn DOSSIER” p. 86

Limburg.net

Gouverneur Verwilghensingel 32 3500 Hasselt - tel. 0800 90 720 www.limburg.net

Alle Limburgse gemeenten en de stad Diest zijn aangesloten bij Limburg. net. Deze instantie organiseert de inzameling van uw huishoudelijk afval. Voor alle inlichtingen en vragen kan u bellen naar het gratis nummer 0800 90 720 of surfen naar limburg.net.  zie “afvalophaling” p. 20, ”containers” p. 38 en “recyclagepark” p. 9 en 108


week 33 maandag augustus

12

dinsdag augustus

13

woensdag augustus

14

donderdag augustus

15

pmd & gft

alle diensten gesloten OLV Hemelvaart

vrijdag augustus

16

zaterdag augustus

17

brugdag alle diensten gesloten

behalve ‘t Speel-nestje & recyclagepark

papier en karton

Molenbeersel - Ophoven - Kinrooi

papier en karton Kessenich - Geistingen

zondag augustus

18

85


M maaltijden aan huis

dienst zorg en ouderen De Stegel, Weertersteenweg 363 bus 3 089 77 86 74 - zorgenouderen@kinrooi.be

Alle inwoners van Kinrooi kunnen maaltijden aan huis laten bezorgen. Deze zijn vacuüm verpakt en moet men zelf opwarmen. Alle diëten zijn mogelijk. Deze dienstverlening wordt verzorgd door Andy Deckers Catering (Dorpsstraat 14, Kessenich, 0497 57 96 36).

manifestaties op de openbare weg zie “openbare manifestaties” p. 98

mantelzorgpunt

dienst zorg en ouderen De Stegel, Weertersteenweg 363 bus 3 089 77 86 74 - zorgenouderen@kinrooi.be

Mantelzorg is de zorg die familie, buren en vrienden bieden aan personen met een zorgnood in hun omgeving. Vanaf 2019 zal de dienst zorg en ouderen een laagdrempelig loket aanbieden voor alle mantelzorgers. In het kader daarvan zal er een programma uitgewerkt worden met gratis workshops, voorstellingen, enz... Meer info over deze zorg vindt u ook op www.mantelzorgers.be.

Marec

Maaslandse Recreatiecentra, Maasdijk 1 bus 3 089 56 75 03 - info@marec.be - www.marec.be zie ook “dagstrand” p. 40, “jachthaven” p. 72 en “rondvaartboot de Paep van Meinecom III” p. 112

86

meldingskaart

dienst communicatie, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - www.kinrooi.be

Op de gemeentelijke website vindt u in het e-loket tal van meldings- en infokaarten terug. Deze komen rechtstreeks aan bij de dienst of persoon die ze moet behandelen.

meldpunt discriminatie

Groenplein 1, 3500 Hasselt, 011 23 94 72 meldpunt.discriminatie@hasselt.be

meldpunt kinderarmoede

KIK - Kinderen In Kinrooi Sociaal huis, Breeërsteenweg 124 089 70 14 14 - sociaalhuis@kinrooi.be

Sinds mei 2014 werkt het Sociaal Huis aan een project rond kinderarmoede. Het meldpunt is operationeel sinds september 2014 en luistert wanneer je in armoede leeft. KIK richt zich naar àlle mensen uit Kinrooi, met bijzondere aandacht voor ouder(s) met jonge kinderen. Samen met de coördinator wordt gezocht welke ondersteuning kan helpen.

mijn DOSSIER

dienst burgerzaken, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - bevolking@kinrooi.be

Mijn DOSSIER is de online toepassing van de federale overheidsdienst Binnenlandse zaken. U kan er uw dossier van het rijksregister raadplegen en van thuis uit attesten downloaden en afdrukken. U heeft een kaartlezer nodig en moet even de nodige software installeren. www.ibz.rrn.fgov.be/nl/rijksregister/mijn-dossier/

milieu

dienst ruimte gemeentehuis, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - grondgebiedszaken@kinrooi.be


week 34 maandag augustus

19

dinsdag augustus

20

woensdag augustus

21

donderdag augustus

22

vrijdag augustus

23

zaterdag augustus

24

zondag augustus

25

restfractie

Marec Candlelight Tour

Molenbeersel kermis

87


minder mobielen centrale (MMC) dienst zorg en ouderen De Stegel, Weertersteenweg 363 bus 3 089 77 86 79 - zorgenouderen@kinrooi.be

De MMC biedt ouderen, mensen met een beperking of mensen in een sociale noodsituatie de mogelijkheid om zich te verplaatsen. Hiervoor doet het OCMW een beroep op vrijwilligers. De coördinatie gebeurt vanuit het OCMW. Om lid te worden van de MMC maakt u best een afspraak met Marijke Bosmans via 089 77 86 79. Ritten reserveren kan enkel op dinsdag, woensdag en donderdag telkens van 9u00 tot 12u00 op een apart nummer dat meegedeeld wordt als uw lidmaatschap in orde is.

mindervalidenvervoer (DOK)

Breeërsteenweg 122, 3640 Kinrooi 089 70 38 15 - dok.kinrooi@dokkinrooi.be www.dokkinrooi.be

www.facebook.com/DienstenOndernemingKinrooi

Het mindervalidenvervoer van Dienstenonderneming Kinrooi (DOK) beschikt over een aangepaste bus met lift. De ervaren chauffeurs brengen u op de plaats waar u moet zijn op het tijdstip van uw keuze. Deze dienstverlening kan u betalen met dienstencheques.

mooimakers

dienst ruimte, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - grondgebiedszaken@kinrooi.be

Kom op voor een mooie buurt, zeg nee tegen zwerfvuil! Word een mooimaker en claim uw propere plek op de site www.mooimakers.be. Overtuig zoveel mogelijk anderen om mee te doen want zwerfvuil is een zaak van ons allemaal.

zie ook “DienstenOnderneming Kinrooi” p. 40

monumenten en landschappen

dienst ruimte, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - grondgebiedszaken@kinrooi.be

In Kinrooi zijn verschillende monumenten en landschappen beschermd omwille van hun bijzondere waarde (volkskundig, cultuur-historisch, enz ...): Keijersmolen en omgeving, Zorgvlietmolen, Korenbloemmolen, Lemmensmolen en omgeving, Houbenhof en omgeving, Sint-Martinuskerk Kessenich en omgeving, kasteel Borgitter met de bijgebouwen en omgeving. Het Vijverbroek en het Stramproyerbroek zijn voorbeelden van beschermde landschappen. www.onroerenderfgoed.be

88

muziekschool zie “stedelijke academie voor kunsten” p. 122


week 35 maandag augustus

26

dinsdag augustus

27

pmd & gft grofvuil

woensdag augustus

28

donderdag augustus

29

vrijdag augustus

30

zaterdag augustus

31

zondag september

1

Kinrooi kermis

89


N naamkeuze minderjarigen

dienst burgerzaken, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - bevolking@kinrooi.be

Sinds juni 2014 kunnen kinderen de naam dragen van de vader, de moeder, de vader én de moeder of van de moeder én de vader. Voor meer informatie hierover kan u best contact nemen met de dienst burgerzaken.

dienst burgerzaken, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - bevolking@kinrooi.be

Voor de aanvraag van de Belgische nationaliteit kan u een afspraak maken met de dienst burgerzaken.

naturalisatie

dienst burgerzaken, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - bevolking@kinrooi.be

Naturalisatie wordt enkel nog in uitzonderlijke gevallen toegestaan.

natuurgebieden

dienst ruimte, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - grondgebiedszaken@kinrooi.be

Voor een naamsverandering moet u een afspraak maken in het gemeentehuis. De procedure verschilt naargelang het de wijziging van een achternaam of een voornaam betreft. Als de procedure afgerond is, zal een nieuwe identiteitskaart, rijbewijs, enz... afgeleverd worden op uw kosten.

De natuurgebieden in Kinrooi zijn restanten van zeer uitgestrekte en natuurhistorische gebieden met ruim varierende fauna en flora. U kan deze stukjes natuur (soms verplicht onder begeleiding van gids) verkennen: de Goort, de Zig, Koningssteen, het Stramproyerbroek (Grootbroek, Urlobroek), de Simpel, Kolegreend en het Vijverbroek. De meeste hiervan liggen in het grensoverschrijdend natuurgebied KempenBroek. Meer info op www.kinrooi.be.

naamsverbetering

noodnummer 112

naamsverandering

dienst burgerzaken, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - bevolking@kinrooi.be

dienst burgerzaken, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - bevolking@kinrooi.be

Soms gebeurt het dat een familienaam in dezelfde familie op verschillende wijzen geschreven wordt, bijv. Colen en Coolen. Als u aan de hand van verschillende geboorteaktes (grootvader, vader) kan aantonen dat er daadwerkelijk een schrijffout gebeurde, kan u een naamsverbetering laten doorvoeren. De ambtenaar van de burgerlijke stand dient een verzoekschrift in bij de procureur des Konings. Als zijn advies gunstig is, kan de akte verbeterd worden met een randvermelding.

nadarafsluiting (dranghekken) zie “uitleendienst materialen” p. 129

90

nationaliteit

noodnummer medisch, brandweer en politie

noodplanning

dienst ruimte, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - technischedienst@kinrooi.be

De ambtenaar noodplanning staat in voor het opstellen en actualiseren van de nood- en interventieplannen van de gemeente. Ook het organiseren en evalueren van rampoefeningen en het opmaken van risicoanalyses behoren tot zijn takenpakket. Dit gebeurt steeds in samenwerking met de burgemeester en de veiligheidscel. Bij grote evenementen wordt vooraf een bijzonder nood- en interventieplan opgemaakt dat de basis is voor een snel en gecoördineerd optreden ingeval van nood.


week 36 maandag september

2

dinsdag september

3

woensdag september

4

donderdag september

5

vrijdag september

6

zaterdag september

7

zondag september

8

restfractie

20u00 intake-avond buitenschoolse kinderopvang ‘t Speel-nestje (089 56 56 91)

Ontbijtvergadering jeugdraad en Dag van de Kinrooise jeugdverenigingen

91


notulen gemeenteraad en college

O

dienst secretariaat, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - secretariaat@kinrooi.be

De notulen van de gemeenteraad en van het schepencollege zijn grotendeels openbaar. Iedereen mag ze inkijken. Om praktische redenen neemt u best op voorhand contact op met de dienst secretariaat. De dagordes, toelichtingen en verslagen van de gemeenteraad vindt u online terug op www.kinrooi.be in de rubriek bestuur / gemeente.

nutsleidingen

Fluvius Gouverneur Verwilghensingel 32, 3500 Hasselt, infolijn 078 35 30 20 storingslijn 078 35 34 33 melding gasgeur 0800 60 888 defecte straatlamp 0800 60 777

Voor aansluitingen op een aantal nutsleidingen - aardgas, elektriciteit en riolering - kan u terecht bij Fluvius. Daar gebruikt men een standaardformulier waarmee de eigenaar van een gebouw alle gewenste nutsleidingen kan aanvragen. De huurder kan ook de aanvraag doen, als hij daarvoor de toestemming van de eigenaar heeft. In principe is er een forfaitair bedrag voor iedere aansluiting. Deze factuur moet betaald worden vòòr de uitvoering van de werken. De indienststelling van een elektrische installatie of een aardgasinstallatie gebeurt pas nadat ze gekeurd zijn. Eventuele supplementaire kosten worden nadien aangerekend. Voor telefoon, internet en digitale tv kan u terecht bij Telenet of Proximus. zie ook “watermaatschappij” p. 135 zie ook “Telenet” p. 127 zie ook “Proximus” p. 106

92

OCMW

zie pagina 10 en p. 118

omgevingsvergunning

dienst ruimte, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - grondgebiedszaken@kinrooi.be www.omgevingsloketvlaanderen.be

De omgevingsvergunning vervangt en verenigt verschillende vergunningen zoals de stedenbouwkundige-, de verkavelings-, de milieu- en de natuurvergunning, de meldingsprocedure en de sociaal-economische machtiging. Al deze aspecten worden samen bekeken in één procedure en resulteren in, hopelijk, één vergunning. De aanvragen moeten digitaal ingediend worden bij het omgevingsloket (zie url bovenaan) waarna er één openbaar onderzoek en één adviesronde georganiseerd wordt.

omnipas 65+ abonnement

De Lijn Limburg, Grote Breemstraat 4, 3500 Hasselt infolijn 070 220 200 (0,30 euro per minuut) www.delijn.be/tarieven

Iedere 65-plusser kan voor minder dan 1 euro per week onbeperkt reizen in Vlaanderen met elke bus en tram van de Lijn. Een omnipas 65+ abonnement kost 51 euro* (+ eenmalig 5 euro administratiekosten voor de MOBIB-kaart) voor een heel jaar en fungeert als een geldig vervoerbewijs. * onder voorbehoud van wijzigingen


week 37 maandag september

9

dinsdag september

10

woensdag september

11

donderdag september

12

pmd & gft

Dorpsrestaurant senioren Kessenich

Personeelsdag

diensten kunnen gesloten zijn

plantjesverkoop KOTK tot en met zondag

vrijdag september

13

zaterdag september

14

zondag september

15

93


onderwijs in Kinrooi

dienst onderwijs, Nelisveld 5, 3640 Kinrooi tel. & fax 089 70 43 55

Kinderen mogen vanaf 2,5 jaar naar school. De instapdagen voor de kleuters worden bekendgemaakt via een gerichte mailing naar de bijna 2,5-jarigen. Vòòr deze eerste schooldag is er altijd een kennismakingsdag voor de ouders en de kleuter. In Kinrooi zijn er vijf basisscholen. Daarnaast is er ook nog één secundaire school en een muziekschool. De gegevens van de onderwijsinstellingen:

gemeentelijke basisschool De Maaskei Ophoven

directeur mevr. Chris Froyen De Belder 21, Ophoven 089 56 53 47 - basisschool@maaskei.be www.maaskei.be

gemeentelijke basisschool 3K Nelisveld Kinrooi

directeur ad interim Erwin Henckens Nelisveld 5, Kinrooi 089 70 25 46 - info@gb3k.be www.gemeentelijkebasisschoolkinrooi.be

basisschool Icarus Kessenich GO! onderwijs van de Vlaamse gemeenschap directeur Jimmy Swinnen Kasteelstraat 3, Kessenich 089 56 20 18 - icarus@g-o.be www.bsicarus.be

gesubsidieerde vrije basisschool De Wieken Molenbeersel

directeur Jean-Pierre Keijers Kleine Scheurestraat 1, Molenbeersel 089 70 15 54 - info@dewieken.be www.dewieken.be

gesubsidieerde vrije basisschool de Bommesaar Kessenich-Geistingen

directeur Cindy Vandevenne Meierstraat 46, Kessenich (bureau) 089 56 59 54 - info@debommesaar.be Meierstraat 40, Kessenich, 089 75 19 69 Geistingen 38, Geistingen, 089 75 62 64 www.debommesaar.be

94

Eerstegraadsschool Kinrooi

directeur eerste graad Jaak Tielens Kloosterstraat 14, Kinrooi, 089 70 25 43 - egs.kinrooi@kasomk.be www.kasomk.be

muziekschool Kinrooi zie “stedelijke academie voor kunsten” p. 122

ondernemersgids www.kinrooi.be

Op www.kinrooi.be vindt u een digitale ondernemersgids terug. Handelaars die daar niet bij staan of waarvan de gegevens achterhaald zijn, kunnen dit melden met het formulier Ondernemersgids - opname of wijziging in het e-loket.

ondernemingsloket

Iedere startende ondernemer of zelfstandige kan zich wenden tot een erkend ondernemingsloket. Alle info vindt u op economie.fgov.be (deel ondernemingen & zelfstandigen). U bent vrij om te kiezen naar welk ondernemingsloket u gaat.

ongedierte bestrijden

dienst ruimte, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - grondgebiedszaken@kinrooi.be

In ieder huis en tuin komen wel eens ongewenste diertjes voor zoals muggen, vliegen, eikenprocessierupsen, enz... Een aantal van deze kan op een milieuvriendelijke manier bestreden worden. U vindt allerhande tips hieromtrent op de website www.kinrooi.be.  Als u geen internet heeft, kan u deze info ook opvragen bij de duurzaamheidsambtenaar. Voor de bestrijding van wespennesten moet u zich wenden tot de brandweer. zie ook ”rattenbestrijding” p. 108 en “brandweer” p. 30

Ons Dak

sociale huisvestingsmaatschappij Maastrichtersteenweg 31, 3680 Maaseik 089 51 84 00 - info@onsdak.be


week 38 maandag september

16

dinsdag september

17

woensdag september

18

donderdag september

19

restfractie

scholenveldloop

Dorpsrestaurant senioren Geistingen

papier en karton Kessenich - Geistingen

vrijdag september

20

zaterdag september

21

papier en karton

Molenbeersel - Ophoven - Kinrooi

zondag september

22

Geistingen kermis

95


onthaalbalie

gemeentehuis, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00

De onthaalbalie is uw eerste contact in het gemeentehuis, zowel telefonisch als bij een bezoek. U kan daar een afspraak maken voor diverse zaken of doorverwezen worden naar de snelbalie voor zaken die meteen afgeleverd kunnen worden.

onthaaldag nieuwe inwoners onthaalbalie, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - bevolking@kinrooi.be

Op zondag 24 maart 2019 organiseert de gemeente een onthaaldag voor alle nieuwe inwoners van 2018. Deze inwoners ontvangen een uitnodiging voor deze onthaaldag.

ontvanger

zie ”financieel directeur” p. 52

ontvangkantoor belastingen zie “belastingen” p. 26

ontwikkelingssamenwerking

dienst vrije tijd (welzijn) De Stegel, Weertersteenweg 363 bus 1 089 30 08 40 - welzijn@kinrooi.be

Verenigingen en organisaties uit Kinrooi die aan ontwikkelingshulp doen, kunnen een aanvraag voor subsidie richten aan de gemeentelijke welzijnsraad. zie “adviesraden”, p. 16-17

openbaarheid van bestuur

dienst secretariaat gemeentehuis, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - secretariaat@kinrooi.be

In het kader van de openbaarheid van bestuur kan - algemeen gesteld - een burger inzage, uitleg of een kopie vragen van een (afgerond) bestuursdocument. Dit moet u schriftelijk aanvragen bij de instantie die over het gevraagde document beschikt. Voor gemeentelijke aangelegenheden dient u uw verzoek aan de algemeen directeur te richten. zie “algemeen directeur” p. 22

96

openbaar vervoer

De Lijn Limburg Grote Breemstraat 4, 3500 Hasselt tel. info 070 220 200 (0,30 euro per minuut) www.delijn.be De Lijn Kinrooi (stelplaats) Leuerbroek 1014

De meeste busverbindingen van de Lijn die door Kinrooi passeren, zijn afgestemd op de schoolgaande jeugd en rijden in hoofdzaak alleen ‘s morgens, ‘s avonds en op woensdagmiddag: - lijn 11 Genk-As-Neeroeteren-Maaseik; - lijn 14b Kinrooi-Bree; - lijn 15 Hasselt-Kinrooi-Molenbeersel; - lijn 40 Genk-Gruitrode-Kinrooi; Lijn 16 (Hasselt-Meeuwen-GruitrodeKinrooi-Maaseik) rijdt frequenter doorheen de dag: in de week en zaterdag om het uur, op zon- en feestdagen om de twee uur. De lijnfolders met de dienstregeling zijn gratis verkrijgbaar aan de onthaalbalie in het gemeentehuis. Of raadpleeg www.delijn.be. Tot slot geven we nog mee dat Veolia een grensoverschrijdende buslijn (74) tussen Weert en Molenbeersel aanbiedt. Meer info daarover vindt u op www.grenstreinbus.be. zie ook “belbus” p. 28


week 39 maandag september

23

sportacademie start van de lessen

dinsdag september

24

pmd & gft grofvuil

woensdag september

25

donderdag september

26

vrijdag september

27

zaterdag september

28

zondag september

29

Dorpsrestaurant senioren Ophoven

97


openbare manifestaties

dienst vrije tijd (evenementenloket) De Stegel, Weertersteenweg 363 bus 1 089 30 08 40 - evenementen@kinrooi.be

Iedere openbare manifestatie in Kinrooi moet minstens zes weken van tevoren gemeld worden bij het gemeentebestuur. Als er maatregelen inzake verkeer nodig zijn, moet de aanvraag minstens drie maanden vooraf gebeuren. De nodige formulieren hiervoor zijn verkrijgbaar bij het evenementenloket in De Stegel. zie ook “alcohol (op evenementen)” p. 22, ”fuiven” p. 54, “signalisatie” p. 116, ”evenementenkalender” p. 50, “tapvergunning” p. 126, “geluidsmeter” en “geluidsnormen” p. 56

openbare werken

dienst ruimte, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - technischedienst@kinrooi.be

ophalen van huisvuil zie “afvalophaling” p. 20

oppervlakte

dienst ruimte, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - grondgebiedszaken@kinrooi.be

De totale oppervlakte van de gemeente Kinrooi bedraagt 5.476 ha 46a.

opvoedingswinkel Maasland

wekelijks spreekuur in het Sociaal Huis tel. 0474 30 03 00

orgaandonatie

dienst burgerzaken, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - bevolking@kinrooi.be

Elke inwoner in België is vanaf de leeftijd van 18 jaar automatisch orgaandonor. De familie in de eerste graad kan eventueel verzet aantekenen. Wil u expliciet als donor geregistreerd worden, dan kan u dit vastleggen aan de snelbalie. Hiertegen is nadien geen verzet mogelijk door de familie. Indien u niet in aanmerking wil komen als orgaandonor, kan u verzet aantekenen.

98

overlijden

dienst burgerzaken, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - bevolking@kinrooi.be

De aangestelde begrafenisondernemer of een familielid van de overledene moet zo spoedig mogelijk de aangifte van overlijden doen. Dit dient te gebeuren bij de dienst burgerzaken stand van de gemeente of stad waar het overlijden plaatsvond. In Kinrooi kan dit enkel op afspraak. De volgende documenten moeten meegebracht worden: het overlijdensattest dat verstrekt wordt door de dokter die het overlijden vaststelde, het trouwboekje, de identiteitskaart en het rijbewijs van de overledene. De dienst burgerzaken maakt vervolgens een overlijdensakte op. zie ook “laatste wilsbeschikking” p. 84


week 40 maandag september

dinsdag oktober

30

1

restfractie start running - keep running start van de lessen

woensdag oktober

2

donderdag oktober

3

vrijdag oktober

4

zaterdag oktober

5

zondag oktober

6

Dorpsrestaurant senioren Kinrooi

99


PQ PaardenPunt Vlaanderen

Ambachtenlaan 23 bus 2, 3001 Heverlee tel. 016 89 94 10 (van 9u00 tot 12u00) info@paarden.vlaanderen

PaardenPunt is de officiële koepelorganisatie van de Vlaamse paardensector. U kan er terecht voor info over paardenhouderij, de verplichte registratie en identificatie van uw paard, pony, ezel, ...

papier- en kartonophaling

Oud papier en karton kan u gratis naar het recyclagepark brengen. Bovendien wordt deze afvalfractie ook nog één keer per maand gratis opgehaald aan huis. In Kessenich en Geistingen gebeurt dat iedere derde donderdag van de maand. Voor Kinrooi, Molenbeersel en Ophoven is dat de derde zaterdag van de maand. De precieze dagen voor dit jaar vindt u in deze agenda op de rechterbladzijden. Papier naast een container achterlaten, wordt als sluikstorten beschouwd.

parkeerkaarten mindervaliden

OCMW Sociaal Huis, Breeërsteenweg 124 089 70 14 14 - sociaalhuis@kinrooi.be

Om gebruik te kunnen maken van de voorbehouden parkeerplaatsen voor mindervaliden moet u in het bezit zijn van een speciale parkeerkaart. Deze dient elektronisch aangevraagd. U kan hiervoor een afspraak maken met een maatschappelijk werkster in het Sociaal Huis. Voor de aanvraag dient u uw eID en pincode mee te brengen. zie ook ”sociale dienst” p. 118

100

parkeren

In Kinrooi mag u overal (waar dit op een wettelijke manier kan) gratis parkeren. In smalle straten moet u ervoor zorgen dat er altijd een vrije doorgang van minstens drie meter overblijft, zodat twee voertuigen elkaar kunnen kruisen. Parkeren op de stoep of op het voetpad is verboden in de bebouwde kom.

parochies

In de gemeente Kinrooi zijn er vijf parochies met evenveel kerken en kerkraden: - Sint-Martinus Kinrooi - Sint-Martinus Kessenich - Sint-Lambertus Geistingen - Sint-Leonardus Molenbeersel - Sint-Servatius Ophoven zie ook ”pastoors” p. 102

pasfoto

dienst bevolking, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - bevolking@kinrooi.be

Wie pasfoto’s voor een officieel document - identiteitskaart, internationaal paspoort, kinderpasje, ... - nodig heeft, houdt er best rekening mee dat er hiervoor strenge voorschriften gelden. Het moeten recente en identieke pasfoto’s zijn. Als u (meestal) een bril draagt, moet u dat op de foto ook doen. Een hoofddeksel kan enkel wegens medische of religieuze redenen (bewezen met een verklaring van de arts of religieuze overheid), maar het gezicht moet wel volledig zichtbaar blijven. De foto’s moeten een lichte en effen achtergrond hebben en u moet frontaal - met de twee oren zichtbaar - gefotografeerd worden. Het hoofd moet volgens bepaalde afmetingen op de foto staan. Voor een reispas mogen geen zwartwitfoto’s gebruikt worden. U kan in het gemeentehuis zelf pasfoto’s maken. Dit kost 6 euro voor 6 pasfoto’s. Het is gemakkelijk als u gepast geld meebrengt voor de fotocabine. Hou er ook rekening mee dat u de pasfoto’s nog moet maken vòòr het tijdstip van uw afspraak.


week 41 maandag oktober

7

dinsdag oktober

8

woensdag oktober

9

donderdag oktober

10

vrijdag oktober

11

zaterdag oktober

12

zondag oktober

13

pmd & gft

Dorpsrestaurant senioren Molenbeersel

101


paspoort

pers

pastoors

Ter informatie vindt u hieronder onze meest gecontacteerde persrelaties:

- moderator E.H. Luc Vanherck

Phillip Pergens

zie “reispas” p. 110

E.H. Luc Vanherck is verantwoordelijk voor de vijf parochies.

Grote Kerkstraat 7 - Kinrooi 089 70 24 88 - lucvanherck@skynet.be

De eucharistieviering op zaterdag is om 18u00 in Kessenich (op de 1ste en 3de zaterdag van de maand), in Kinrooi (op de 2de en 4de zaterdag van de maand) en in Molenbeersel (op de 5de zaterdag van de maand). Op zondag is er om 9u00 mis in Ophoven (op de 1ste en 3de zondag van de maand) en in Geistingen (op de 2de en 4de zondag van de maand). Elke zondag is er om 10u30 mis in de kerk te Molenbeersel. Om 18u00 is er een decanale zondagavondviering in de kerk van Heppeneert. Op weekdagen is er iedere morgen om 8u00 een viering, afwisselend in de kerkdorpen: op maandag Molenbeersel, dinsdag Geistingen, woensdag Kessenich, donderdag Ophoven en vrijdag Kinrooi. Voor vieringen tijdens feestdagen verwijzen we naar Kerk en Leven.

pensioen

OCMW Sociaal Huis, Breeërsteenweg 124 089 70 14 14 - sociaalhuis@kinrooi.be

Allerhande info over de pensioenwetgeving krijgt u bij de sociale dienst. Daar kan men u bovendien met uw pensioenaanvraag helpen. De sociale dienst organiseert wekelijks een apart spreekuur, enkel voor pensioenen. U kan daarvoor iedere donderdag van 8u30 tot 11u30 terecht in het Sociaal Huis. De Federale pensioendienst heeft ook een groen (gratis) nummer voor inlichtingen over uw (toekomstig) pensioen. Het nummer 1765 is iedere werkdag te bereiken van 8u30 tot 16u00 (op maandag tot 17u00). zie ook “sociale dienst” p. 118

102

dienst communicatie, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - communicatie@kinrooi.be

Het Nieuwsblad - Het Belang van Limburg Kanaallaan 93, 3960 Bree 0478 26 40 39 - phillip.pergens@gmail.com

Gunther Bomans

Het Laatste Nieuws Weg naar Bree 51, 3660 Opglabbeek 0475 75 39 81 - guntherbomans@gmail.com

Timmie van Diepen

Het Belang van Limburg Ambachtsschoolstraat 46, 3500 Hasselt 0494 84 36 35 timmie.vandiepen@hetbelangvanlimburg.be

Patrick Brebels

Het Belang van Limburg - Goednieuwskrant Glycinestraat 12 bus 0.2, 3960 Bree. 0477 62 99 04. patrick.brebels@skynet.be

Ghis Van Vlierden

Radio 2 Omroep Limburg H. Van de Goesstraat 2 bus 2, 3680 Maaseik 089 56 43 19 - 0479 63 58 06 ghisvanvlierden@hotmail.com

Franky Hungenaert

De Weekkrant Broekstraat 10, 3680 Maaseik 0475 30 71 35 frank.hungenaert@telenet.be franky.hungenaert@kasomk.be

Mark Dreesen

De Weekkrant (agenda voor verenigingen) Kersenweg 23 bus 2, 3650 Dilsen-Stokkem 0475 66 45 30 - 089 75 70 17 mark.dreesen@belgacom.net


week 42 maandag oktober

14

dinsdag oktober

15

woensdag oktober

16

donderdag oktober

17

restfractie

Dorpsrestaurant senioren Kessenich 20u00 intake-avond ‘t Speel-nestje (089 56 56 91)

vrijdag oktober

18

zaterdag oktober

19

zondag oktober

20

papier en karton Kessenich - Geistingen

papier en karton

Molenbeersel - Ophoven - Kinrooi

103


personeelsdienst

dienst interne zaken gemeentehuis, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - personeel@kinrooi.be

plannen van aanleg zie “gewestplan” p. 60

plantjesverkoop Kom Op Tegen Kanker zie “Kom Op Tegen Kanker” p. 80

PMD-zakken

snelbalie, Breeërsteenweg 146

Plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons (PMD) worden iedere veertien dagen in de blauwe PMD-zak huis-aan-huis opgehaald. Eén rol met twintig zakken kost 3 euro*. U kan ze kopen aan de snelbalie in het gemeentehuis en in de bibliotheek. * bedrag onder voorbehoud van prijswijziging

podium

zie ”uitleendienst materialen” p. 129

poetsdienst

zie “dienstenonderneming Kinrooi” p. 40, thuiszorg” p. 128, ”sociale dienst” p. 118

poliomyelitis (kinderverlamming) zie “inenting tegen kinderverlamming” p. 70

politie

De gemeente Kinrooi maakt samen met acht andere gemeenten deel uit van de politiezone Carma. Dit is het resultaat van de fusie van de politiezones Noordoost-Limburg en MidLim in 2017. Carma beschikt over twee sites: één in Genk en één in Bree. In Kinrooi is er een wijkkantoor.

wijkkantoor Kinrooi

Grote Kerkstraat 15 bus 1, 3640 Kinrooi 089 56 43 36 wijk.kinrooi@politiecarma.be

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

9u00 - 11u30 13u30 - 18u00 13u30 - 17u00 9u00 - 11u30 9u00 - 11u30

politiezone Carma - site Bree

Rode Kruislaan 34, 3960 Bree 089 48 06 30 fax 089 48 06 57 site-bree@politiecarma.be van maandag tot en met vrijdag geopend van 8u00 tot 18u00 en zaterdag van 9u00 tot 13u00 zie ook ”noodnummer 112” p. 92, ”wijkpolitie” p. 137 en politie p. 12

post

zie ”bpost” p. 30

104


week 43 maandag oktober

21

dinsdag oktober

22

pmd & gft grofvuil

woensdag oktober

23

donderdag oktober

24

vrijdag oktober

25

zaterdag oktober

26

zondag oktober

27

Dorpsrestaurant senioren Geistingen

begin wintertijd: klok ĂŠĂŠn uur terugdraaien

105


postbussen

postkantoor Kinrooi Neeroetersesteenweg 20, 3640 Kinrooi tel. 022 012345 kinrooi.mail@bpost.be

Op volgende plaatsen in de gemeente vindt u een rode postbus om uw brieven voor verzending te deponeren.

Geistingen - aan het Gemeenschapshuis, Geistingen 36 - aan kruispunt Drietak-Heidestraat

Kessenich - - -

aan de Nederlandse grens (Venlosesteenweg 403) voor het gemeentehuis (Breeërsteenweg 146) Meierstraat 39

Kinrooi - twee bussen aan het postkantoor: één op paal aan einde parking en één tussen de postbussen - tussen de carwash en de bushalte, ter hoogte van Breeërsteenweg 371

Molenbeersel - bij woonzorgcentrum Zorgvlied, Zandbosstraat 4 - aan de kerk, Weertersteenweg 366 - Oudekerkstraat 33

Ophoven - aan industriezone Leuerbroek - aan de kerk, Venlosesteenweg 96 - aan de Spaenjerd, Maasstraat 84 De twee postbussen aan het postkantoor en deze op de KMO-zone Leuerbroek worden op werkdagen de laatste keer gelicht om 17u00. ‘s Zaterdags worden enkel de twee bussen aan het postkantoor gelicht om 12u30. Het uur van de laatste lichting staat standaard vermeld op iedere postbus.

106

preventief woningtoezicht

wijkpolitie Kinrooi, 089 56 43 36 Grote Kerkstraat 15 bus 1, 3640 Kinrooi

Wie langdurig afwezig is (vakantie, ziekenhuisopname, ...), kan bij de politie vragen om preventief woningtoezicht of afwezigheidstoezicht. De politiediensten houden dan tijdens uw afwezigheid uw woning extra in het oog. De aanvraag kan digitaal gebeuren via www.politiecarma.be.

provinciebestuur

provincie Limburg Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt tel. 011 23 71 11 info@limburg.be website www.limburg.be

Proximus

Proximus Center Kerkstraat 22, 3910 Neerpelt

Proximus is - naast Telenet - één van de operatoren voor telefoon, internet en digitale tv. Voor volgende zaken kan u er terecht: - klantendienst residentieel 0800 22 800 - kabelbeschadigingen 0800 91 434 - klachten herbestrating 0800 91 276 zie ook “Fluvius” p. 54


week 44 herfstvakantie

maandag oktober

28

dinsdag oktober

29

woensdag oktober

30

donderdag oktober

31

vrijdag november

1

start openingsuren wintertijd in het recyclagepark (zie p.9)

Dorpsrestaurant senioren Ophoven

alle diensten gesloten Allerheiligen

zaterdag november

2

alle diensten gesloten Allerzielen

recyclagepark wĂŠl open zondag november

3

Geistingen kermis

107


R rattenbestrijding AMB, Mark Reynders, gsm 0476 21 33 66

AMB (Mark Reynders) uit Neeroeteren verzorgt de rattenbestrijding in de gemeente Kinrooi. Klachten kunnen gemeld worden via 0476 21 33 66 of via het e-loket van de gemeentelijke website. AMB bestrijdt bruine en zwarte ratten op openbaar- en privédomein. Muskusratten en beverratten worden enkel op privéterrein aangepakt. Meldingen voor deze soorten op openbaar domein worden doorgegeven aan de Vlaamse Milieumaatschappij. Voor particulieren is de dienstverlening van AMB gratis. Bedrijven uit de gemeente krijgen een prijsofferte voor een eventuele bestrijding en kunnen rekenen op een korting van 20%. Voor de bestrijding dienen bedrijven een overeenkomst met AMB af te sluiten.

rechtshulp

zie “juridische dienst” p. 74

recyclagepark openingsuren zie pagina 9 Breeërsteenweg 132, 089 61 30 34 Limburg.net - tel. 0800 90 720 (gratis nr)

In de gemeente is er één recyclagepark, uitgebaat door Limburg.net. Gezinnen, kmo’s, zelfstandigen, openbare diensten en verenigingen kunnen daar hun huishoudelijk afval kwijt. Dit zijn afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding. Toegang krijgen tot het recyclagepark, kan met uw elektronische identiteitskaart (eID) of uw elektronische vreemdelingenkaart. Een bedrijf of vereniging krijgt toegang tot het park via een speciale toegangskaart. Die kaart kan aangevraagd worden bij Limburg. net via 0800 90 720 (keuze 1) of via mail naar diftar@limburg.net. zie ook “diftar” p. 42

regenwaterput

dienst ruimte, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - grondgebiedszaken@kinrooi.be

Sinds september 1999 moeten alle nieuwbouwwoningen voorzien zijn van een regenwaterput: een reservoir voor het opvangen, stockeren en hergebruiken van hemelwater. Ook voor bestaande woningen wordt aangeraden om zo’n put te plaatsen. Bij bestaande woningen met een bouwvergunning vòòr 7 september 1999 geeft Fluvius een premie * die gedeeltelijk tegemoet komt aan de gemaakte kosten. zie ook “Fluvius” p. 54 * premie onder voorbehoud van wijzigingen

registers van de burgerlijke stand zie “akten van de burgerlijke stand” p. 20

registratiekantoor

FOD Financiën - Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie, Verbindingsstraat 26 te 3700 Tongeren, tel. 02 578 11 70

108


week 45 maandag november

4

dinsdag november

5

woensdag november

6

donderdag november

7

vrijdag november

8

zaterdag november

9

zondag november

10

pmd & gft

Dorpsrestaurant senioren Kinrooi

109


reispas

retributie

De wachttijd voor een internationaal paspoort of reispas bedraagt minstens vijf werkdagen. De aanvrager moet een afspraak maken om zélf de aanvraag te doen en dan één recente kleurenpasfoto meebrengen of maken in het gemeentehuis. Minderjarige kinderen die een reispas nodig hebben, dienen bij de aanvraag vergezeld te zijn door één van de ouders. Om onnodige kosten (170 euro extra) voor een spoedprocedure te vermijden, vraagt u best tijdig uw reispas aan. Een internationaal paspoort is 5 jaar geldig voor personen onder de 18 jaar. Voor personen boven de 18 jaar is de geldigheidsduur 7 jaar. Dit paspoort kost 80 euro* voor een volwassene en 35 euro* voor een minderjarige (onder de 18 jaar). Sinds eind 2013 worden ook biometrische gegevens (vingerafdruk) en een elektronische handtekening op het paspoort genoteerd.

Een retributie is een contante vergoeding voor een geleverde dienst of werk, bijvoorbeeld voor het maken van een fotokopie in het gemeentehuis.

dienst burgerzaken, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - bevolking@kinrooi.be

zie ook “pasfoto” p. 100 * bedrag onder voorbehoud van prijswijziging

renovatiepremie

dienst ruimte, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - grondgebiedszaken@kinrooi.be ministerie Vlaamse gemeenschap Agentschap Wonen Vlaanderen Kon. Astridlaan 50 bus 1, 3500 Hasselt tel. 011 74 22 00 fax 011 74 22 19 www.wonenvlaanderen.be www.premiezoeker.be

Deze premie van de Vlaamse Overheid is bedoeld om de eigenaars die hun woning van minstens 30 jaar oud wensen te renoveren te ondersteunen. Er zijn bepaalde voorwaarden verbonden aan de toekenning van deze premie. Deze hebben betrekking op de woning zelf, uw eigendommen, uw inkomen en de facturen. zie ook “aanpassingspremie” p. 114

restfractie

zie “afvalophaling” p. 20

110

dienst financiën, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - financien@kinrooi.be

rijbewijs

dienst burgerzaken, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - bevolking@kinrooi.be

In 2013 werd er overgeschakeld naar de elektronische rijbewijzen in bankkaartmodel. Voor de aanmaak van uw (voorlopig) rijbewijs wordt er gebruik gemaakt van de foto en handtekening op uw identiteitskaart. Voor zowel het voorlopig als definitief rijbewijs geldt een levertijd van drie werkdagen. De kostprijs voor beide rijbewijzen bedraagt 25 euro. Voor de aanvraag van een rijbewijs kan u enkel op afspraak komen. Het afhalen nadien kan aan de snelbalie. zie ook “pasfoto” p. 100

rijksregister

dienst burgerzaken, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - bevolking@kinrooi.be zie ook “adresopzoeking” p. 16 zie ook “mijn DOSSIER” p. 86

riolering

zie ”Fluvius” p. 54 en ”nutsleidingen” p. 92

ristorno waterfactuur

zie ”teruggave waterfactuur” p. 127


week 46 maandag november

11

alle diensten gesloten Wapenstilstand

start 11-11-11-actie dinsdag november

12

woensdag november

13

donderdag november

14

restfractie

Dorpsrestaurant senioren Molenbeersel 20u00 intake-avond buitenschoolse kinderopvang ‘t Speel-nestje (089 56 56 91)

vrijdag november

15

zaterdag november

16

recyclagepark wĂŠl open

diensten gesloten Feest van de dynastie

papier en karton

Molenbeersel - Ophoven - Kinrooi

zondag november

17

111


rooilijn

dienst ruimte, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - technischedienst@kinrooi.be

De rooilijn is de grens tussen het openbare en het private domein. Op het openbaar domein mag u na vergunning, afgeleverd door de gemeente, enkel materialen plaatsen die makkelijk opbreekbaar zijn (bijvoorbeeld steentjes, klinkers, ...).

ruimtelijke ordening

dienst ruimte, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - grondgebiedszaken@kinrooi.be

Rode Kruis

Wie een beroep wil doen op de uitleendienst van het Rode Kruis (voor krukken, rolstoelen, looprekjes, WC-emmers, bedden, enz ...) kan contact nemen met: - Raymond Loenders Raam 10 - Kinrooi 089 70 28 76 - Jan Morris Rondstraat 24a - Molenbeersel 0478 56 80 87 Het Rode Kruis organiseert op verzoek tevens opleidingen eerstehulp, reanimatielessen, themalessen en bedrijfseerste hulp.

ruimte (dienst)

dienst ruimte, Breeërsteenweg 146, 089 70 03 00

De vroegere afdeling grondgebiedszaken en de technische dienst worden samen de dienst ruimte. Zij werken vanuit de nieuwbouw die tegen het gemeentehuis aangebouwd werd in 2018.

rustdag handelaars

zie “wekelijkse rustdag” p. 136

rusthuis

zie “woonzorgcentrum” p. 137

zie ook “AED-toestellen” p. 19

rondvaartboot

De Paep van Meinecom III

Marec, Maasdijk 1 bus 3 089 56 75 03 - info@marec.be - www.marec.be

Rondvaartboot De Paep van Meinecom III telt 120 overdekte zitplaatsen en is ideaal voor een tocht over de Maas en de Maasplassen. Dit kan voor groepsuitstappen of ook individueel want in de zomermaanden zijn er klokvaste afvaarten. Wie iets te vieren heeft, kan kiezen uit een uitgebreid aanbod aan catering. Voor schooluitstappen geeft Marec een extra korting.

112

RVA - Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening - infodienst Bampslaan 23, 3500 Hasselt tel. 011 26 01 10 fax 011 26 01 15 website www.rva.fgov.be

Voor de volgende zaken dient u zich onder andere tot de RVA te wenden: - aanvraag loopbaanonderbreking - allerlei attesten met betrekking tot werkloosheid zie ook “Hulpkas voor werklozen” p. 66, “VDAB” p. 131 en “werkwinkel Maaseik-Kinrooi” p. 137


week 47 maandag november

18

dinsdag november

19

woensdag november

20

donderdag november

21

vrijdag november

22

zaterdag november

23

zondag november

24

pmd & gft

Dorpsrestaurant senioren Kessenich

papier en karton Kessenich - Geistingen

113


S samenlevingscontract zie ”verklaring wettelijke samenwoning” p. 132

samenstelling van het gezin zie “afschriften en bewijzen” p. 20 zie ook “mijn DOSSIER” p. 86

scholen

zie “onderwijs in Kinrooi” p. 94

schuldhulpverlening

OCMW Sociaal Huis, Breeërsteenweg 124 089 70 14 14 - sociaalhuis@kinrooi.be

De diensten budgetbeheer en budgetbegeleiding van het OCMW zijn samengevoegd onder de naam schuldhulpverlening. De doelstelling is om financiële moeilijkheden te voorkomen. Men kan zich daarvoor laten bijstaan: de maatschappelijke assistenten van de sociale dienst kunnen helpen door middel van schuldhulpverlening onder de vorm van budgetbegeleiding, budgetbeheer of collectieve schuldbemiddeling.

seniorenconsulent

dienst zorg en ouderen De Stegel, Weertersteenweg 363 bus 3 089 77 86 79 - zorgenouderen@kinrooi.be

De seniorenconsulent van het OCMW heeft volgende taken: - een bereikbaar en toegankelijk aanspreekpunt zijn voor àlle senioren van Kinrooi; - een begeleidende, ondersteunende en coördinerende rol spelen in het gemeentelijk ouderenwerk; - een centrale rol spelen bij de voor bereiding, uitvoering en evaluatie van het gemeentelijk ouderenbeleid.

seniorenadviesraad

zie “adviesraden” p. 16-17

seniorenrestaurant

zie “dorpsrestaurant senioren” p. 44

seniorensport

dienst vrije tijd (sport) De Stegel, Weertersteenweg 363 bus 1 089 30 08 40

zie ook “sociale dienst” p. 118

Van april tot oktober is er wekelijks een sportactiviteit voor senioren. Daarnaast organiseert het gemeentebestuur ook ieder jaar de seniorensportdag.  De kalender met de activiteiten voor senioren is verkrijgbaar bij de sportdienst.

secretariaat

septische put

dienst interne zaken, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - secretariaat@kinrooi.be

secretaris

zie “algemeen directeur” p. 22

dienst ruimte, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - grondgebiedszaken@kinrooi.be

Op plaatsen waar riolering ligt, wordt best géén septische put geïnstalleerd. Zodoende krijgen de waterzuiveringsinstallaties voldoende afval(water). Als u in een gebied woont zonder riolering, maakt u inzake afvalwaterzuivering best een afspraak met de dienst ruimte. zie ook ”Fluvius” p. 54

serviceflats

zie “assistentiewoningen” p. 24 zie ook “woonzorgcentrum” p. 137

114


week 48 maandag november

25

dinsdag november

26

woensdag november

27

donderdag november

28

vrijdag november

29

zaterdag november

30

zondag december

1

restfractie grofvuil

Dorpsrestaurant senioren Geistingen

115


signalisatie

snelbalie

Om signalisatie te (laten) plaatsen op het openbaar domein - bijvoorbeeld bij manifestaties of werken - moet u steeds een vergunning aanvragen. Aangezien het college van burgemeester en schepenen deze vergunning moet goedkeuren, doet u best tijdig - minstens twee maanden vòòr de activiteit - uw aanvraag. Wie deze termijn niet respecteert, loopt het risico dat de gewenste verkeersmaatregelen niet kunnen getroffen worden en dat de manifestatie dus niet kan plaatsvinden.

Vanaf 2019 werken de gemeentelijke diensten in het gemeentehuis voor veel zaken op afspraak. Voor zaken die maximum 5 minuten in beslag nemen, bijvoorbeeld het afhalen van identiteitsdocumenten, is er geen afspraak nodig. Dan wordt u geholpen aan de snelbalie bij het onthaal in het gemeentehuis. Meer informatie hierover vindt u op www.kinrooi.be waar u ook terecht kan om een afspraak te maken.

dienst ruimte, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - technischedienst@kinrooi.be

zie ook “openbare manifestaties” p. 98

slachtbewijs

dienst burgerzaken, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - bevolking@kinrooi.be

Runderen en kalveren mogen enkel geslacht worden in een slachthuis waar alle administratieve formaliteiten geregeld worden. Voor particuliere slachtingen van gevogelte, konijnen en wild is géén gemeentelijk slachtbewijs nodig. Zo’n bewijs is wél nodig voor iedereen die particulier een varken, schaap, geit of hert wil slachten (buiten een slachthuis). Bij deze slachtingen moet men ten laatste twee werkdagen en ten vroegste tien dagen vòòr het slachten een afspraak maken om de aangifte doen.

sluitingsdag

zie “wekelijkse rustdag” p. 136

116

gemeentehuis, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00

zie ook pagina 6-7 van deze Kinrooi gids

snoeihout

zie “recyclagepark” p. 108 en ”kappen van bomen” p. 74

Sociaal Verhuurkantoor Maasland Koning Albertlaan 15, 3630 Maasmechelen 089 77 87 30

OCMW-Kinrooi werkt samen met het SVK-Maasland. Mensen met een laag inkomen kunnen dankzij deze samenwerking dikwijls aan een betaalbare huurwoning geraken. Ook voor eigenaars die hun woningen verhuren aan het SVK zijn er voordelen zoals een stipte maandelijkse betaling van de huur en een correct onderhoud van de woning. Wie als kandidaat-verhuurder of als huurder meer wil weten, kan contact nemen via bovenstaande gegevens of met het Sociaal Huis.


week 49 maandag december

2

dinsdag december

3

woensdag december

4

donderdag december

5

vrijdag december

6

zaterdag december

7

zondag december

8

pmd & gft

Dorpsrestaurant senioren Ophoven

117


‘t Speel-nestje zie pagina 9 en zie “kinderopvang” p. 78

speelpleinen

dienst vrije tijd (jeugd), De Stegel, Weertersteenweg 363 bus 1, 089 30 08 40

sociale dienst

OCMW Sociaal Huis, Breeërsteenweg 124 089 70 14 14 - sociaalhuis@kinrooi.be

Je kan bij de sociale dienst van het OCMW terecht met de meest uiteenlopende vragen en problemen. Ook voor relatieproblemen kan de sociale dienst de eerste ingangspoort zijn. De sociale dienst zal al dan niet in samenwerking met andere diensten je problemen helpen te oplossen. Je kan hierbij rekenen op discretie. De dienstverlening situeert zich op verschillende domeinen: - leefloon en het recht op maat schappelijke dienstverlening - aanvraag InkomensGarantie voor Ouderen - financiële steun - voorschotten op uitkeringen - schuldhulpverlening - administratieve hulp - bemiddeling bij andere diensten - psychosociale begeleiding De maatschappelijk werkers zijn bereikbaar tijdens de openingsuren van het Sociaal Huis: zie pagina 10 in deze Kinrooi gids. Buiten deze uren kan u via www.kinrooi.be/afspraak-maken-ocmw ook een afspraak maken.

sociale huisvesting

zie ”Ons Dak” p. 94, ” Landwaarts” p. 84 en “Sociaal Verhuurkantoor Maasland” p. 116

Kinrooi heeft in elk kerkdorp minstens één gemeentelijk speelplein: Geistingen Haexkamp Kessenich De Gaard Sweversveld Kinrooi Zielderveld Scheyerveld Scheymanshof (bij sporthal) Luiteheide Molenbeersel Villa Pax Oud Kevelaer Meulenveld Ophoven Merrenhofstraat (bij school)

speelpleinwerking

dienst vrije tijd (jeugd), De Stegel, Weertersteenweg 363 bus 1, 089 30 08 40

Van 1 juli tot en met 9 augustus 2019 organiseert de jeugddienst gratis speelpleinwerking van 13u00 tot 17u00: op maandag, dinsdag en donderdag in Kinrooi (Zielderveld-Natterveld) en Ophoven (De Belder); op maandag, woensdag en vrijdag in Molenbeersel (Villa Pax) en Kessenich (oud schoolgebouw in de Hees). Voor de begeleiding van de kinderen werkt het gemeentebestuur samen met gebrevetteerde jeugdmonitoren en hulpmonitoren. zie ook ”speelpleinen” boven

sportacademie

dienst vrije tijd (sport), De Stegel, Weertersteenweg 363 bus 1, 089 30 08 40

Van eind september tot mei organiseert de sportdienst wekelijks een uurtje spel en sport voor kinderen uit het lager onderwijs. Dit gebeurt in twee groepen: ‘t Sportnestje (1ste, 2de en 3de leerjaar) en de Sportzappers (4de, 5de en 6de leerjaar). Bij de sportdienst is een aparte folder verkrijgbaar over dit initiatief.

sportraad

zie “adviesraden” p. 16-17

118


week 50 maandag december

9

dinsdag december

10

woensdag december

11

donderdag december

12

restfractie

Dorpsrestaurant senioren Kinrooi 20u00 intake-avond buitenschoolse kinderopvang ‘t Speel-nestje (089 56 56 91)

vrijdag december

13

zaterdag december

14

zondag december

15

hulde jubilarissen

119


sportverenigingen

- sportzaal De Dom Kessenich

sportzalen

zie “verenigingen” p. 131

AGB & gemeente Kinrooi gemeentehuis, Breeërsteenweg 146 tel. 089 70 03 00 - sport@kinrooi.be

Ieder kerkdorp heeft een sportzaal. In Geistingen is het een polyvalente zaal waar zowel sportieve als culturele activiteiten mogelijk zijn. De even weekends zijn dan voor de ene soort activiteiten terwijl de andere activiteiten in de oneven weekends aan bod komen. Welk weekend voor sport of cultuur is wordt ieder jaar in mei bepaald. Het beheer van deze zalen gebeurt door het AGB Kinrooi en de gemeente Kinrooi. Voor de reservatie van deze zalen moeten de verenigingen jaarlijks vòòr de maand mei de nodige afspraken maken met de gemeentelijke sportdienst. Voor een aantal praktische zaken, zoals zaaltoezicht en sleutelbeheer, is er per zaal een verantwoordelijke. Dit zijn de gegevens van iedere sportzaal:

- sporthal De Schans Kinrooi

Nelisveld 13 bus 1, 089 39 00 00 verantwoordelijke reservatie

Jos Teuwen, De Stegel tijdens openingsuren (zie pagina 11) cafetaria De Schans

Alex Homolka Oude Baan 438, 3630 Maasmechelen 0496 99 40 75

- sportzaal Op Sjeure Molenbeersel

Smeetsstraat 13, 089 77 62 44 verantwoordelijke reservatie

Jos Teuwen, De Stegel tijdens openingsuren (zie pagina 11)

- sportzaal De Belder Ophoven

120

De Belder 17, 089 56 41 33 verantwoordelijke Jean Vanmontfort

Dikke Linde 2 bus 1, 0497 42 91 84 cafetaria ‘t Belderke

De Belder 10

Meierstraat 46a, 089 56 11 79 verantwoordelijke Rina Coolen

Meierstraat 43, 089 56 70 84

- polyvalente zaal De Vroenhof Geistingen Vroenhof 5, 089 56 46 73 verantwoordelijke reservatie Jos Teuwen, De Stegel tijdens openingsuren (zie pagina 11) cafetaria De Vroenhof Vroenhof 5, 089 56 46 73 Niels Gielen, 0479 98 88 61 gielen_niels_92@hotmail.com

spreekuren pensioen zie “pensioen” p. 102 en “sociale dienst” p.118

spreekuren sociale dienst zie “sociale dienst” p. 118

sprekende klok tel. 078 05 1200

Het vroegere 1200 is vervangen door een 078-nummer. Dat geeft steeds de juiste tijd, 24 uur per dag.

standplaatsen kermis

dienst ruimte, Breeërsteenweg 146, 089 70 03 00

Iedere kermisattractie krijgt een plaats toegewezen op het kermisterrein. Dit is een bevoegdheid van de gemeentelijke diensten. De data van de kermissen zijn opgenomen in de agenda. zie ook “kermissen” p. 74

startende ondernemer

zie “ondernemingsloket” p. 94


week 51 maandag december

16

dinsdag december

17

woensdag december

18

donderdag december

19

vrijdag december

20

zaterdag december

21

pmd & gft

Dorpsrestaurant senioren Molenbeersel

papier en karton Kessenich - Geistingen

papier en karton

Molenbeersel - Ophoven - Kinrooi

zondag december

22

121


stedelijke academie voor kunsten Maaseik - filiaal Kinrooi Nelisveld 5 bus 2, 3640 Kinrooi 089 70 43 55, academie@kinrooi.be

Kinderen kunnen officieel kunstonderwijs volgen in Kinrooi. Al bij het begin van het 1ste jaar notenleer kan men kiezen tussen verschillende instrumenten zoals dwarsfluit, koperinstrumenten, piano, gitaar,… of zangles. Naast de lessen muziek worden er ook lessen woord aangeboden. Lessen beeldende kunst worden in het schooljaar 20182019 aangeboden voor leerlingen van het 1ste en 2de leerjaar. Lesmomenten en locaties worden bij het begin van het schooljaar bekendgemaakt. Voor meer info kan u terecht op de website van de academie www.academiemaaseik.be of bij het secretariaat van de stedelijke academie voor kunsten MaaseikKinrooi: maandag 10u00-12u00 en 16u00-20u00 dinsdag 9u00-12u00 en 16u00-18u00 woensdag 14u00-16u00 donderdag 13u30-18u00 vrijdag 14u00-19u30

stedenbouw

gemeentehuis, dienst ruimte Breeërsteenweg 146, 089 70 03 00 grondgebiedszaken@kinrooi.be

steenmarter

Agentschap voor Natuur en Bos, Kon. Astridlaan 50 bus 5, 3500 Hasselt www.steenmarter.be

De steenmarter mag als beschermde diersoort niet bestreden worden. De enige wijze om er vanaf te komen, is ze te verjagen. U kan de firma AMB contacteren voor raadgevingen terzake. Wat veel mensen niet weten, is dat men een vergoeding kan krijgen van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) voor belangrijke wildschade of schade door beschermde diersoorten, zoals de steenmarter. De aanvraag dient dan wel snel na de schade te gebeuren. gegevens AMB, zie “rattenbestrijding” p. 108

122

stookolietanks

dienst ruimte, Breeërsteenweg 146, 089 70 03 00 informazout vzw Dauwstraat 12, 1070 Brussel tel. 078 15 21 50, www.informazout.be

Stookoliereservoirs uit diverse materialen kunnen zowel bovengronds, ondergronds als in een groeve geplaatst worden. Particulieren dienen een melding te doen bij de gemeente van hun tank vanaf een inhoud van 5.000 liter. Bedrijven dienen dit reeds te doen vanaf 200 liter. Voor beide is een omgevingsvergunning verplicht vanaf een tankinhoud van 50.000 liter. Op geregelde tijdstippen moet u uw stookolietank door een erkend technicus laten controleren. U kan zich hiervoor best wenden tot uw installateur. Op www.informazout.be vindt u een lijst met erkende technici en een aantal andere nuttige inlichtingen.

straatlamp Fluvius, Gouv. Verwilghensingel 32, 3500 Hasselt

Defecte straatlampen kunnen gemeld worden via 0800 60 777 of online via www.fluvius.be.

strafregister

dienst burgerzaken, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - bevolking@kinrooi.be zie ook ”uittreksel uit het strafregister” p. 130

stratenplan

dienst communicatie, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - communicatie@kinrooi.be

Het gemeentebestuur geeft om de twee jaar een commercieel stratenplan uit in samenwerking met een externe firma. Dit stratenplan wordt dan huis-aan-huis bedeeld in de gemeente. Zolang de voorraad strekt, kan u nog een gratis exemplaar krijgen aan de snelbalie in het gemeentehuis en in de bibliotheek. U kan dit eveneens aanvragen via het e-loket. 


week 52 maandag december

kerstvakantie

23

Toerisme Kinrooi gesloten van 23-12 tem 05-01-2019

dinsdag december

24

grofvuil ‘t Speelnestje gesloten

van 24-12 16u00 tem 01-01-2020

woensdag december

25

restfractie diensten gesloten vanaf 12u00

diensten gesloten Kerstmis

donderdag december

26

diensten gesloten recyclagepark wĂŠl open

vrijdag december

27

zaterdag december

28

zondag december

29

tweede Kerstdag

123


strijkdienst

DOK, Breeërsteenweg 122, 3640 Kinrooi 089 70 38 15 dok.kinrooi@dokkinrooi.be www.dokkinrooi.be

www.facebook.com/DienstenOndernemingKinrooi

De strijkdienst van DOK strijkt alle plooien glad! Na twee dagen is uw wasgoed klaar. U betaalt eenvoudig met dienstencheques. Inwoners van Kinrooi kunnen tevens gebruik maken van de gratis ophaalservice.

Studio Stegel

zie ook “dienstenonderneming Kinrooi” p. 40

structuurplan

dienst ruimte, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - grondgebiedszaken@kinrooi.be

Een ruimtelijk structuurplan is een beleidsdocument dat het kader aangeeft voor de gewenste ruimtelijke structuur. Het geeft een langetermijnvisie op de ruimtelijke ontwikkeling van het gebied waarop het betrekking heeft, maar het is geen basis voor het verlenen of weigeren van een vergunning. Het verandert evenmin de geldende bestemmingen van een plan van aanleg of van het gewestplan. In 2007 werd het gemeentelijk structuurplan Kinrooi definitief goedgekeurd.

studietoelage

OCMW Sociaal Huis, Breeërsteenweg 124 089 70 14 14 - sociaalhuis@kinrooi.be VAC Hendrik van Veldekegebouw Kon. Astridlaan 50 - 3500 Hasselt tel: 1700

Kleuters en leerlingen uit het lager onderwijs en leerlingen uit het deeltijds leerplichtonderwijs kunnen in aanmerking komen voor een schooltoelage. De voorwaarden voor de toekenning van een studietoelage voor studenten uit het hoger onderwijs werden versoepeld. Daarnaast dient ieder gezin slechts één dossier in te dienen voor alle kinderen die in aanmerking komen voor studietoelage. Voor meer info en aanvragen kan u terecht op de website www. studietoelagen.be of op het gratis nummer 0800 1700.

124

Studio Stegel

dienst vrije tijd (cultuur) De Stegel, Weertersteenweg 363 bus 1 089 30 08 40

Eind oktober 2014 opende Studio Stegel, een initiatief van het gemeentebestuur waarbij films voor jong en oud gespeeld worden in De Stegel. Voor meer info en programmatie: check www.kinrooi.be of bevraag u bij de dienst vrije tijd in De Stegel.

subsidies

dienst financiën, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - financien@kinrooi.be

Globaal gezien, kent het gemeentebestuur twee soorten subsidies toe. Enerzijds gebeurt de verdeling rechtstreeks aan de begunstigden (bijvoorbeeld rechtstreekse toelage voor Limburg helpt, ...). Andere toelagen worden verdeeld volgens een specifiek reglement van de betrokken adviesraad. Op die manier kunnen verenigingen uit verschillende sectoren (sport, jeugd, welzijn, ...) genieten van een toelage. De bepaling en verdeling van deze subsidies gebeuren meestal op basis van een puntensysteem. Meer info over premies en toelagen vindt u op www.kinrooi.be of www.premiezoeker.be.


week 1 maandag december

30

dinsdag december

31

kerstvakantie

diensten gesloten vanaf 12u00

pmd & gft woensdag januari

1

donderdag januari

2

vrijdag januari

3

zaterdag januari

4

zondag januari

5

diensten gesloten Nieuwjaar

125


T ‘t Heemke zie p. 64

tandartsen

Een overzicht van de tandartsen met een praktijk in de gemeente Kinrooi: - Anita Janssen Sophie Spreuwers Stephanie Spreuwers Smeetsstraat 1, Molenbeersel 089 70 14 24 info@mondzorg-molenbeersel.be - Johan Lemmens Breeërsteenweg 233, Kinrooi 089 70 25 71 - Paul Linssen Veldstraat 57, Kessenich 089 56 75 80 linssen.rutten@pandora.be - Lieve Teuwen Marc Van Ende Karel Van Ende Annelies Van Ende Weertersteenweg 136, Kinrooi 089 70 26 00 tpvanende@telenet.be De tandarts van wacht (weekend en feestdagen) kan u bereiken via het centraal oproepnummer 0903 39 969.

tapvergunning

dienst burgerzaken, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - bevolking@kinrooi.be

Voor een occasioneel evenement, waarbij gegiste of sterke dranken geschonken worden (bijvoorbeeld een fuif), heeft u géén tapvergunning nodig. U moet wel melding maken van dit evenement bij het evenementenloket in De Stegel. Voor het verstrekken van sterke drank tijdens een openbare sportieve, politieke of culturele manifestatie is wel een speciale machtiging nodig. Voor een vaste drankslijterij (bijvoorbeeld een café of horecazaak) is er wel een tapvergunning nodig. Om deze aan te vragen voor een zaak gelegen in Kinrooi, moet u een afspraak maken in het gemeentehuis. De kostprijs is afhankelijk van de oppervlakte van de zaak (3,75 euro per m2, minimum 62 euro en maximum 447 euro). De zaak moet in orde zijn met de brandveiligheid en verder zijn volgende gegevens nodig voor de aanvraag: - identiteitskaart; - naam en adres van de zaak; - statuten van de zaak (indien het geen eenmanszaak is); - uittreksel uit strafregister (model 596-1) - plan van de zaak (met schaal) Als de zaak in een andere gemeente gelegen is, moet u daar de aanvraag doen. Voor een reizende drankgelegenheid (bijvoorbeeld een kraam op de markt) heeft u eveneens een tapvergunning nodig (aan te vragen in uw woonplaats). U kan best vooraf even contact nemen met de dienst strafregister, zeker als het een tapvergunning voor een vereniging of vennootschap betreft of als u in het buitenland woont. zie ook “evenementenkalender” p. 50, ”uittreksel uit het strafregister” p. 130, “openbare manifestaties” p. 98, “brandveiligheid” p. 30 * bedrag onder voorbehoud van prijswijziging

126


tegemoetkoming andersvaliden

OCMW Sociaal Huis, Breeërsteenweg 124 089 70 14 14 - sociaalhuis@kinrooi.be

Om deze aanvraag in orde te maken, kan u best een afspraak maken via www. kinrooi.be/afspraak-maken-ocmw zie sociale dienst” p. 118

Telenet

www.telenet.be klantendienst 015 66 66 66

Telenet is - naast Proximus - één van de beheerders van de televisiedistributieactiviteiten in Limburg. Inwoners die klant willen worden of vragen hebben in verband met het kabeltelevisie-, internet- of telefonie-abonnement via de kabel, kunnen terecht bij Telenet via bovenstaande gegevens. De administratieve klantendienst (aanvraag aansluiting, vragen over factuur, ...) is elke werkdag open van 8u00 tot 20u00 en op zaterdag van 9u00 tot 17u30. De technische klantendienst (uitvoering aansluiting, technische vragen, ....) is elke werkdag open van 8u00 tot 22u00 en tijdens weekends en feestdagen van 9u00 tot 22u00. Voor aansluitingen in appartementen met minstens drie woongelegenheden behandelt Fluvius de aanvraag. zie “Fluvius” p. 54

teruggave waterfactuur

dienst financiën, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - financien@kinrooi.be

Gezinnen en verenigingen die niet kunnen aansluiten op het rioleringsnet, kunnen een tegemoetkoming of compensatie ontvangen voor de rioleringsbijdrage op hun waterfactuur. Deze moet voor 15 december aangevraagd worden met een speciaal formulier aan de snelbalie in het gemeentehuis. Er moet tevens een kopie van de waterfactuur (volledige jaarafrekening) en het bewijs dat deze betaald werd, bij de aanvraag gedaan worden. De compensatie kan nooit hoger zijn dan de aangerekende vergoeding voor de afvoer van drinkwater, zoals aangegeven op de factuur.

tele-onthaal

Levensmoeilijkheden ? Praten is de eerste stap - tel. 106 Chatten kan ook op vaste tijdstippen op www.tele-onthaal.be

televisiedistributie zie “Telenet” hierboven zie “Proximus” p. 106

127


textielcontainers

dienst vrije tijd (welzijn) De Stegel, Weertersteenweg 363 bus 1 089 30 08 40

Propere en nog bruikbare kledij, stoffen (zoals dekens, lakens, gordijnen) en schoenen kan u naar De Kringwinkel brengen. Een ander alternatief is de textielcontainer van de Salvatoriaanse ontwikkelingshulp. Daar kan u bovenvermelde materialen (zuiver) kwijt. Wat herbruikbaar is, gaat naar de ontwikkelingslanden. Van niet-herbruikbare, maar wel propere textiel worden poetsdoeken gemaakt. Het textiel moet in een plastic zak gedeponeerd worden in een container op één van de volgende plaatsen:

Geistingen parking Melkerijwinkel (Venlosesteenweg) parking Gemeenschapshuis (Geistingen 36)

Kessenich Meierstraat 20, hoek Bruldijk parking school Hees (Schoolstraat 40) loods Kestepabro (Meierstraat 77)

Kinrooi parking van de basisschool, Nelisveld parking Delhaize (Natterveld)

Molenbeersel Scheurestraat (tegenover nr. 9) parking Oudekerkstraat (naast nr. 9)

Ophoven parking sportzaal de Belder, De Belder zie ook “Kringwinkel” p. 82

128

thuiszorg

dienst zorg en ouderen, De Stegel, Weertersteenweg 363 bus 3, 089 77 86 74

Wie zelf niet meer alle noodzakelijke huishoudelijke taken en de normale familiale taken kan uitvoeren, kan een beroep doen op de poetsdienst of een dienst gezinszorg. Je kan hiervoor contact opnemen met de dienst zorg en ouderen in De Stegel. Deze verwijst je naar een geschikte dienst die voor jou de vraag naar gezinshulp, poetshulp en karweihulp kan invullen. info bij “OCMW” p. 10, zie ook “sociale dienst” p. 118, ”dienstenonderneming Kinrooi” p. 40

10.000 / 4.000 stappenroute

dienst vrije tijd (sport), De Stegel, Weertersteenweg 363 bus 1, 089 30 08 40

Dagelijks bewegen bevordert de gezondheid en het algemeen welzijn. U moet niet belastend of intensief bewegen. Zet 10.000 stappen per dag en verbeter uw gezondheid want elke stap telt! Aan de Steenberg werd in 2013 een bewegwijzerde 4.000 en 10.000 stappenroute gemaakt.

Toerisme Kinrooi

Maasstraat 84, 3640 Kinrooi 089 56 47 36 - info@toerismekinrooi.be www.toerismekinrooi.be

Door de omgevingswerken aan het Maasplassengebied is Toerisme Kinrooi tijdelijk bereikbaar in de lobby van hotel-restaurant De Spaenjerd.

openingsuren maandag 9u00 dinsdag 9u00 woensdag 9u00 donderdag 9u00 vrijdag 9u00

- 12u00 en 13u00-17u00 - 12u00 en 13u00-17u00 - 12u00 en 13u00-17u00 - 12u00 en 13u00-17u00 - 12u00 en 13u00-17u00 Van 1 mei tot en met 31 augustus is Toerisme Kinrooi eveneens geopend op zaterdag van 10u00 tot 14u00 en op zonen feestdagen van 10u00 tot 15u00. Tijdens het eindejaar is Toerisme Kinrooi gesloten van 23 december 2019 tot en met 5 januari 2020.


toeristische gids

Toerisme Kinrooi, Maasstraat 84, 089 56 47 36 - info@toerismekinrooi.be www.toerismekinrooi.be

Toerisme Kinrooi geeft jaarlijks een brochure uit met een mooi overzicht van de toeristische troeven van Kinrooi: zachte recreatie (wandelen, fietsen, ...), waterrecreatie (zwemmen, zeilen, boottochten, ...), molens, toffe groepsuitstappen, enz. De gids is gratis verkrijgbaar bij de VVV of aan te vragen via www.kinrooi. be of www.toerismekinrooi.be.

U UiT in Kinrooi

dienst communicatie, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - communicatie@kinrooi.be

De zoektocht naar een gepaste job op de arbeidsmarkt is vaak niet zo eenvoudig. Binnen de diensten van het OCMW kan u daarom een beroep doen op een trajectbegeleider: iemand die u begeleidt op weg naar een gepaste job.

Heeft u een activiteit bestemd voor een groot publiek? Geef er dan ook grote ruchtbaarheid aan. Geef ze in op de UiTdatabank, de draaischijf voor alle vrijetijdsinfo in Vlaanderen. Activiteiten van deze databank georganiseerd in de gemeente Kinrooi verschijnen ook automatisch in de evenementenkalender UiT in Kinrooi op de gemeentelijke website en in de gemeentelijke publicaties. Wil u weten wat er allemaal te doen is in Kinrooi? Surf dan naar www.kinrooi.be en ga naar UiT in KInrooi.

transgender

uitleendienst materialen

De wetgeving voor transgenders wijzigde in 2018. Hierdoor kan de procedure tot geslachtswijziging opgestart worden in het gemeentehuis. U kan hiervoor een afspraak maken.

De gemeente Kinrooi heeft een dienst waar (tijdelijke) verenigingen materialen kunnen uitlenen. Een overzicht van de beschikbare materialen: afvalcontainers, beschermmatten, dansvloer, elektrische verdeelkasten, halogeenlampen, kegels, dranghekken (nadarbarelen), geluidsinstallatie, multimediaprojector, kapstokken, podium, lichtinstallatie, tentoonstellingsborden, stelling, tafels, staantafels, stoelen, banken, vlaggenmasten, vlaggen en een waterstandpijp. Het reglement, de tarieven, de beschikbare materialen en het aanvraagformulieren vindt u terug op www.kinrooi.be. U kan deze materialen bestellen via het e-loket of hiervoor een afspraak maken.

trajectbegeleiding

OCMW Sociaal Huis, Breeërsteenweg 124 089 70 14 14 - sociaalhuis@kinrooi.be

dienst burgerzaken, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - bevolking@kinrooi.be

trouwen

zie “huwelijk” p. 68

Trots op Kinrooi

dienst communicatie, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - communicatie@kinrooi.be

Naar aanleiding van de 40ste verjaardag van de fusiegemeente Kinrooi in 2011 maakten Hubert Van Eygen, Mathieu Kunnen en Eddy Smeets het boek Trots op Kinrooi. In dit verjaardagsboek komen diverse aspecten van 40 jaar Kinrooi aan bod: ontstaan van Kinrooi, de eerste zeven legislaturen, de eerste drie burgemeesters, de gemeentehuizen voor en na de fusie en tot slot de inzendingen van de gelijknamige kunsten poëziewedstrijd Trots op Kinrooi. Het boek is inmiddels uitverkocht maar wel te lenen in de bibliotheek en de uitleenposten.

dienst ruimte, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - technischedienst@kinrooi.be

zie ook “geluidsmeter” p. 56

129


uitleendienst sport & spel

dienst vrije tijd (jeugd en sport) De Stegel, Weertersteenweg 363 bus 1 089 30 08 40 jeugd@kinrooi.be (jeugddienst) sport@kinrooi.be (sportdienst)

Verenigingen die sport- en spelmateriaal willen lenen, kunnen best contact nemen met de sport- of de jeugddienst. Daar beschikt men immers over grote en kleine stelten, loopklossen, dobbelstenen in foam, parachutes, een kegelspel, een reuze damspel, circusmateriaal, enz ... De precieze lijst van de materialen kan u opvragen bij de sport- of jeugddienst in De Stegel of raadplegen op www.kinrooi.be. zie ook “dienst vrije tijd” p. 8

uitleenposten bibliotheek zie pagina 11

uittreksel uit het strafregister

dienst burgerzaken, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - bevolking@kinrooi.be

Wie een uittreksel uit het strafregister (vroeger bewijs van goed zedelijk gedrag genaamd) wil, kan dat aanvragen aan de snelbalie in het gemeentehuis. Alle uittreksels kunnen direct afgeleverd worden: het standaard model 595 en de speciale modellen 596.1 (voor gereglementeerde activiteiten, zoals bijvoorbeeld een schietclub) en 596.2 (voor activiteiten waarbij men in contact met minderjarigen komt). Het afhalen moet wel persoonlijk en op vertoon van de identiteitskaart gebeuren. Als iemand anders dan de aanvrager het getuigschrift wil afhalen, is een handgeschreven en ondertekende toestemming van de aanvrager nodig. Bovendien moet dan een kopie van de identiteitskaart van de aanvrager meegebracht worden. De handtekening op de toestemming moet overeenkomen met die op de kopie van de identiteitskaart. Het model 596.2 kan niet onmiddellijk meegegeven worden aan een niet-aanvrager. De uittreksels kunnen ook eenvoudig aangevraagd worden via het e-loket op www. kinrooi.be.   130

UNIZO Kinrooi

Unie der Zelfstandige Ondernemers Martijn Vanhove (voorzitter), Leuerbroek 1046 tel. 089 70 11 70 - www.unizo.be/kinrooi

De Unie van Zelfstandige Ondernemers wil de contacten tussen ondernemers onderling bevorderen en ze bijscholing aanbieden. UNIZO fungeert als spreekbuis van de ondernemers in diverse adviesorganen en staat in voor het ontwikkelen van lokale commerciële activiteiten. Ieder jaar zet UNIZO Kinrooi een bijzondere handelaar of ondernemer in de kijker door de uitreiking van de UNIK-award. Op www.kinrooi.be vindt u een digitale ondernemersgids. Als een ondernemer daar niet bij staat of gegevens achterhaald zijn, kan dit gemeld worden met het formulier Ondernemersgids - opname of wijziging in het e-loket.


V VDAB - Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding

VDAB-callcenter 0800 30 700 website www.vdab.be zie “werkwinkel Maaseik-Kinrooi” p. 137

veiligheidsdiensten

dringende politiehulp ? bel 101 medische spoeddienst ? bel 100 of 112

veilig vrijenlijn (voorheen aids- en soatelefoon) 078 15 15 15

verblijfsbewijzen

dienst burgerzaken, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - bevolking@kinrooi.be zie ook “elektronische vreemdelingenkaart” p. 46

verbouwingen

dienst ruimte, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - grondgebiedszaken@kinrooi.be zie “bouwen” p. 30

verenigingen

dienst vrije tijd (cultuur), De Stegel, Weertersteenweg 363 bus 1, 089 30 08 40

De dienst cultuur in De Stegel heeft een goed zicht op de verschillende verenigingen die actief zijn in de gemeente. Op www.kinrooi.be vindt u eveneens een digitale verenigingengids. Verenigingen die een 50-jarig bestaan naderen, kunnen de titel koninklijke vereniging aanvragen. Wie extra ruchtbaarheid wil geven aan publieke activiteiten, kan gebruik maken van de evenementenkalender van de gemeente Kinrooi.

verhuizen

dienst burgerzaken, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - bevolking@kinrooi.be

Verhuizen brengt niet alleen veel werk mee. Er zijn ook heel wat diensten die u best op de hoogte brengt: de dienst burgerzaken (van de gemeente waar u gaat wonen), uw werkgever, uw ziekenfonds, het kinderbijslagfonds, alle nutsbedrijven (water, elektriciteit, gas, telefoon, ...), de bank, de verzekeringen, de school en de opvang van de kinderen, de vakbond of uitbetalingsinstelling, de VDAB (voor werkzoekenden) en soms het OCMW. Om een adreswijziging aan te vragen en na de woonstcontrole af te handelen, moet u twee keer een afspraak maken. Vergeet uw pincode van uw elektronische identiteitskaart niet als u naar het gemeentehuis komt. Bij het postkantoor zijn speciale meldingskaarten te koop waarmee u uw adreswijziging kunt doorgeven. Het is ook mogelijk om uw post te laten nasturen naar uw nieuw adres. Vreemdelingen die verhuizen naar België, moeten ook een afspraak maken in het gemeentehuis. Bij de dienst burgerzaken dient u eveneens te vermelden welke afvalcontainers zich op het oude en op het nieuwe adres bevinden.  zie ook ”aardgas” p. 14, ”adreswijziging” p. 16, ”elektriciteit” p. 46, “vertrek naar het buitenland” p. 132 en ”vreemdelingen” p. 133

verkeersmaatregelen zie “signalisatie” p. 116

zie ook “evenementenkalender” p. 50 en “viering van vereniging” p. 132

131


verkiezingen

dienst burgerzaken, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - bevolking@kinrooi.be

Gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen worden om de zes jaar georganiseerd, telkens op de tweede zondag van oktober. Voor het Vlaams Parlement en het Europees Parlement gebeurt dit om de vijf jaar. Stemmen voor de federale regering - de Kamer van Volksvertegenwoordigers - gebeurt in principe om de vier jaar.  Op zondag 26 mei 2019 kan u gaan stemmen voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers, het Vlaams en het Europees parlement. Dat zal net zoals in 2018 elektronisch gebeuren.

verklaring wettelijke samenwoning dienst burgerzaken, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - bevolking@kinrooi.be

De samenwonenden moeten samen een afspraak maken in het gemeentehuis en dan beide identiteitskaarten meenemen. Daar maakt de dienst burgerzaken de verklaring van wettelijke samenwoning op. De samenwonenden krijgen een kopie van de verklaring mee. De wettelijke samenwoning wordt ingeschreven in een register en in het bevolkingsregister. Indien men de wettelijke samenwoning wil beëindigen, moet men dit ook op afspraak komen melden bij de dienst burgerzaken.

vertrek naar het buitenland

dienst burgerzaken, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - bevolking@kinrooi.be

Als u naar het buitenland wil verhuizen, informeert u best vooraf welke documenten u nodig heeft om ingeschreven te worden in het buitenland. Doe dit vòòr u zich komt afmelden. Om het vertrek door te geven, dienen zich àlle leden van het gezin persoonlijk en op afspraak bij de dienst burgerzaken aan te bieden. Met uw verblijfsdocument en het nieuwe adres kan uw uitschrijving in orde gemaakt worden. Belgen die naar het buitenland verhuizen, melden zich aan in de nieuwe gemeente én bij het Belgische consulaat in het land waar ze zich gaan vestigen. 132

viering van verenigingen

dienst vrije tijd (cultuur), De Stegel, Weertersteenweg 363 bus 1, 089 30 08 40

Verenigingen kunnen voor hun jubileum van 25 jaar of een veelvoud daarvan een subsidie aanvragen bij de dienst cultuur en verenigingen. Voor carnavalsverenigingen kan deze verkregen worden voor het 22-jarig bestaan of de volgende veelvouden van elf.

65+pas

zie “omnipas 65+”, p. 92

visverlof

postkantoor Kinrooi Neeroetersesteenweg 20, 3640 Kinrooi tel. 022 012345 - kinrooi@bpost.be

Om te vissen op de gemeentelijke vijvers - in de Goort en bij Villa Pax - heeft u geen gemeentelijke vispas nodig. Wie op de Maas of op andere waters of beken wil vissen, moet zich wel een visverlof van de Vlaamse gemeenschap aanschaffen. Dat is verkrijgbaar bij Bpost. De kostprijs varieert naargelang de leeftijd van de visser - ouder of jonger dan 14 jaar - en de manier van vissen. Het visverlof is enkel geldig in het Vlaams gewest. Als u een visverlof wil afhalen, neemt u best uw identiteitskaart mee.  


vlag

vreemdelingen

zie “gemeentevlag” p. 58

dienst burgerzaken, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - bevolking@kinrooi.be

VLAREM

Vreemdelingen die voor maximum drie maanden op een privé-adres in Kinrooi willen verblijven, moeten binnen de acht werkdagen zich aanmelden, samen met de persoon bij wie ze verblijven. U moet hiervoor een een afspraak maken. De vreemdeling(e) dient dan een geldig paspoort voor te leggen, al dan niet voorzien van een visum. Niet-EUburgers hebben één pasfoto nodig voor de aankomstverklaring.

dienst ruimte, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - grondgebiedszaken@kinrooi.be

VLAREM staat voor Vlaams Reglement op de Milieuvergunning. Deze milieuwetgeving, voor zowel particulieren als bedrijven, bepaalt welke vergunning of aktename vereist is bij allerhande activiteiten die betrekking hebben op milieuaspecten (hinder in verband met geluid, geur, bodem, water, lucht, licht, ...).

voetbalveld Dennenbos

gelegen in Dennebosstraat, 089 57 27 55 dienst vrije tijd (sport) De Stegel, Weertersteenweg 363 bus 1 089 30 08 40

Kinrooi beschikt over twee gemeentelijke voetbalterreinen met bijbehorende kleedkamers. Sinds 2018 is 1,5 terrein uitgerust met verlichting. In het weekend kunnen deze velden gehuurd worden door recreatieploegen. Voor weekends kan men reserveren bij de sportdienst of bij verantwoordelijke René Snijkers (Drietak 84, tel. 089 56 79 32). Voor permanente/wekelijkse reservaties, moeten verenigingen jaarlijks voor de maand mei de nodige afspraken maken met de sportdienst. Daar moet men ook zijn voor eenmalige reservaties.

voetveer

zie “fiets- en voetveerverbinding” p. 50

vorming

dienst vrije tijd (cultuur), De Stegel, Weertersteenweg 363 bus 1, 089 30 08 40

De gemeente Kinrooi organiseert in samenwerking met Vormingplus Limburg op regelmatige basis cursussen in functie van cultuureducatie, zoals bijvoorbeeld uw computer onderhouden, kennismaking met de Ipad, enz... Voor meer info en inschrijvingen voor deze vorming kan u terecht in De Stegel.

zie ook “pasfoto” p. 100

vrijwilligersverzekering

dienst vrije tijd (evenementenloket) De Stegel, Weertersteenweg 363 bus 1 089 30 08 40

Naar aanleiding van het nieuwe statuut voor de vrijwilliger is een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid, lichamelijke ongevallen en rechtsbijstand verplicht. Sinds 1 juli 2007 biedt de provincie deze verzekering gratis aan. Verenigingen, aangesloten bij een koepel, hebben deze verzekering voor hun leiding en leden via die koepel. De verzekering, aangeboden door de provincie, kan gebruikt worden op activiteiten waarvoor extra vrijwilligers nodig zijn: bijvoorbeeld bij eetdagen, fuiven, buurtfeesten, tentoonstellingen, kookouders op kamp,… Elke vereniging krijgt 100 vrijwilligersdagen - één vrijwilligersdag staat voor één vrijwilliger op één dag door de verzekering gratis aangeboden. Verenigingen kunnen deze gratis verzekering aanvragen via het feestloket. Op www.limburg.be/vrijwilligers vindt u meer info hierover.

vrij onderwijs

zie “onderwijs in Kinrooi” p. 94

vuilnisbak

zie “afvalophaling” p. 20, “recyclagepark” p. 108, ”containers” p. 38 en “Limburg.net” p. 84

133


W wachtdiensten

dokter van wacht 089 75 41 04 apotheek van wacht 0900 10 500 tandarts van wacht 0903 36 950

vuurwapen

zie “wapenvergunning” p. 134

vuurwerk

dienst vrije tijd (evenementenloket) De Stegel, Weertersteenweg 363 bus 1 089 30 08 40

Om gewoon ontploffend vuurwerk af te steken - bijvoorbeeld ter gelegenheid van oudejaarsavond of een festiviteit is er een toelating van de burgemeester vereist. Die kan u aanvragen via het evenementenloket in De Stegel. Om vuurwerk te verkopen of om het op te slaan, is een vergunning vereist. Daarvoor moet u zich wenden tot de dienst ruimte in het gemeentehuis. zie ook “dienst vrije tijd” p. 8

VVV-infodienst Kinrooi zie “Toerisme Kinrooi”, p. 128

Tijdens het weekend loopt de wachtdienst van de dokter van vrijdag 20u00 tot maandag 8u00. Op een feestdag kan u de dokter met wachtdienst raadplegen van 19u00 (avond voor de feestdag) tot 8u00 in de ochtend na de feestdag. De apotheek of tandarts van wacht komt u te weten via bovenstaande betaalnummers. 

wandelen

Toerisme Kinrooi, Maasstraat 84, 089 56 47 36 - info@toerismekinrooi.be

Kinrooi beschikt over prachtige wandelgebieden en -routes. Voor meer informatie hierover kan u zich wenden tot Toerisme Kinrooi. Daar kan u ook tal van andere toeristische info krijgen. zie ”Toerisme Kinrooi” p. 128 zie “10.000 / 4.000 stappenroute” p. 128

wapen

zie “gemeentewapen” p. 58

wapenvergunning

politiezone Carma Rode Kruislaan 34, 3960 Bree, 089 48 06 30

Voor alle info over vuurwapens en de bijbehorende vergunningen dient u zich te wenden tot het hoofdkantoor van de politiezone. De gouverneur is bevoegd voor het verlenen van een wapenvergunning. Meer info vindt u daarom ook op www.limburg.be. zie ook “politie” p. 104

(warme) maaltijden aan huis zie “maaltijden aan huis” p. 86 zie ook “dorpsrestaurant” p. 44

134


waterfactuur

De Watergroep Runkstersteenweg 208, 3500 Hasselt, tel. 02 238 96 99 - www.dewatergroep.be

De ééngemaakte waterfactuur bestaat uit vier delen: de vaste vergoeding, het waterverbruik, de bijdrage voor de zuivering van drinkwater en de bijdrage voor de afvoer van drinkwater. Het laatstgenoemde is een gebruiksrecht dat Fluvius aanrekent voor de riolering. Inwoners die niet kunnen aansluiten op de riolering kunnen een gedeeltelijke terugbetaling van de waterfactuur krijgen. zie ”teruggave waterfactuur” p. 127

watermaatschappij

De Watergroep Runkstersteenweg 208, 3500 Hasselt, tel. 02 238 96 99 - www.dewatergroep.be zie ook “teruggave waterfactuur” p. 127

waterzuivering

dienst ruimte, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - grondgebiedszaken@kinrooi.be

Waar riolering ligt, is men verplicht om hierop aan te sluiten. De kosten daarvoor vallen ten laste van de burger. Het afvalwater gaat dan best rechtstreeks dus zonder septische put - de riolering in. In de gemeente Kinrooi zijn er twee waterzuiveringsstations: één in de Susenweg te Kinrooi en één in de Vilgertenweg tussen Geistingen en Kessenich. Gezinnen die niet kunnen aansluiten op de riolering, hebben voorlopig voldoende met een septische put. Het zoneringsplan van Kinrooi voorziet immers dat er naar de toekomst toe overal in de gemeente riolering zal komen.

Ik wil een ak maken pra afs

digitaal loket e-loket

GC De Stegel en vrije tijd

website www.kinrooi.be

dienst communicatie, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - communicatie@kinrooi.be

Eind oktober 2007 ging de eerste gemeentelijke website online. Na een grondige revisie kwam er in 2016 een nieuwe, moderne site met responsive design online. Deze site past zich aan aan ieder toestel waar ze mee bekeken wordt. Anno 2019 komt er nog een belangrijk item bij, namelijk online een afspraak maken met de gemeentelijke diensten voor diverse producten die ze afleveren. Opmerkingen en suggesties over de website zijn welkom bij de dienst communicatie. Sinds 2013 is er naast de gemeentelijke site ook een pagina op de sociale netwerksite Facebook. Die kan u raadplegen via www.facebook.com/gemeentekinrooi.

zie ook ”Fluvius” p. 54, ”nutsleidingen” p. 92 en “teruggave waterfactuur” p. 127

135


wekelijkse rustdag

dienst ruimte, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - grondgebiedszaken@kinrooi.be

De meeste handelaars zijn wettelijk verplicht om een wekelijkse rustdag in te lassen. Onder wekelijkse rustdag verstaat men een ononderbroken periode van 24 uur, beginnend om 5u00 ’s morgens of om 13u00 en eindigend op hetzelfde tijdstip de dag erna. De handelaar kiest zelf zijn wekelijkse rustdag. Als dat nièt op zondag is, moet de wekelijkse rustdag en het gekozen aanvangsuur duidelijk vermeld worden in de zaak. In samenspraak met de handelaarsvereniging UNIZO Kinrooi keurt het college van burgemeester en schepenen jaarlijks een aantal afwijkingen goed. Dat zijn dan welbepaalde periodes waarin de zaak dus ook geopend mag worden op de gebruikelijke rustdag.

welzijnsraad

zie “adviesraden” p. 16-17

welzijnszaken (dienst)

dienst vrije tijd, De Stegel, Weertersteenweg 363 bus 1, 089 30 08 40

Sinds juni 2015 kregen de diensten voor jeugd, sport, cultuur en welzijn de nieuwe verzamelnaam dienst vrije tijd en vindt u ze op de eerste verdieping van GC De Stegel, naast de dienst zorg en ouderen van het OCMW. In tegenstelling tot het gemeentehuis werkt men daar niet op afspraak en kan men vrij binnenlopen tijdens de openingsuren: u vindt deze op pagina 8 vooraan in deze gids.

werken op afspraak

gemeentehuis, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00

Vanaf 2019 werken de gemeentelijke diensten in het gemeentehuis voor veel zaken op afspraak. Als u die vooraf maakt en de dienst weet wanneer u komt, is er geen wachttijd. Voor korte handelingen van maximum 5 minuten, bijvoorbeeld het afhalen van identiteitsdocumenten, is er geen afspraak nodig. Dan wordt u geholpen aan de snelbalie bij het onthaal in het gemeentehuis. Meer informatie hierover vindt u op www.kinrooi.be waar u ook terecht kan om een afspraak te maken. zie ook pagina 6-7 van deze Kinrooi gids

werklozencontrole

snelbalie, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - bevolking@kinrooi.be

Deeltijds werklozen moeten hun controleformulier (C3 deeltijds) driemaandelijks laten valideren. Dat kan aan de snelbalie in het gemeentehuis tijdens de openingsuren of bij de VDAB-werkwinkel.   zie ook ”Hulpkas voor werklozen” p. 66, “RVA” p. 112, “VDAB” p. 131 en “werkwinkel Maaseik-Kinrooi” hiernaast

136


werkwinkel Maaseik-Kinrooi

met lokaal kantoor VDAB & RVA Maastrichtersteenweg 33, 3680 Maaseik 089 36 56 60 fax 089 56 37 06

Iedereen die werkloos wordt, dient zich onmiddellijk aan te melden bij de lokale werkwinkel in Maaseik. Dat is de eerste stap om van een werkloosheidsuitkering te kunnen genieten. Wie werk zoekt of wie wil bijleren tijdens de werkloosheidsperiode, kan voor meer info ook terecht in de werkwinkel. Daar beschikt men over een uitgebreide vacaturedatabank. De werkwinkel is iedere werkdag open van 9u00 tot 12u00. In de namiddag kan u er enkel op afspraak terecht (behalve op donderdagnamiddag: dan is het altijd gesloten).

wettigen handtekening

zie “handtekening wettigen” p. 64

WhatsApp buurtpreventienetwerk zie “buurtpreventienetwerk WhatsApp” p. 36

wijkpolitie

Grote Kerkstraat 15 bus 1, 3640 Kinrooi 089 56 43 36 wijk.kinrooi@politiecarma.be

In de gemeente Kinrooi zijn er vier wijkagenten actief. Hoofdinspecteur Wim Verheyen leidt de wijkdienst. De wijkagenten per dorp zijn: - Bart Douha (Kinrooi) - Steven De Bruyne (Molenbeersel) - Roger Caris (Kessenich & Geistingen) - Carla Peerlings (Ophoven) Johanna Vanhinsbergh is administratief onthaalbediende in het wijkkantoor. zie ook “politie” p. 104

wilsverklaring

zie “laatste wilsbeschikking” p. 84

woningtoezicht

zie “preventief woningtoezicht” p. 106

woonzorgcentrum

Zandbosstraat 4, Molenbeersel 089 70 36 40 - wzczorgvlied@kinrooi.be

Woonzorgcentrum Zorgvlied biedt een thuis aan 94 ouderen in een aangepaste woonomgeving. Ze staan open voor ouderen die hulp nodig hebben en niet langer in hun thuismilieu kunnen blijven. Zorgvlied wil een gezellige thuis in een huiselijke sfeer bieden waar geborgenheid en veiligheid centraal staan. We hebben eerbied voor ieders levensverhaal en willen iedereen kansen en inspraak geven. Extra aandacht gaat naar de afdeling voor mensen met dementie waar omgevingszorg wordt toegepast. Zij hebben een nog grotere nood aan veiligheid en geborgenheid. Zorgvlied besteedt voldoende aandacht aan een goede dagelijkse verzorging. Daarnaast zorgt de animatie voor activiteiten die afgestemd zijn op de ouderen. Tevens streeft het woonzorgcentrum naar een maximale integratie in de lokale leefgemeenschap. Samen met het paramedisch team tracht Zorgvlied de mogelijkheden van de bewoner te onderhouden en de zelfstandigheid te stimuleren. Het is een open huis waar familie en vrienden steeds welkom zijn. Diensten zoals kapper, pedicure en wasserij zijn voor handen. Wie meer info over het woonzorgcentrum wenst kan contact nemen via bovenstaande gegevens.

137


Z zelfmoordlijn

02 649 95 55 chatten kan ook www.zelfmoordlijn.be

zelfstandigen

zie “ondernemingsloket” p. 96 en “Unizo Kinrooi” p. 130

zetelverdeling zie pagina 5

ziekenfondsen

Deze ziekenfondsen hebben een kantoor in de gemeente:

CM - Christelijke Mutualiteit Kinrooi Grote Kerkstraat 6a bus 1, Kinrooi 089 28 02 11 dinsdag 9u00 - 12u00 woensdag 13u30 - 16u30 vrijdag 9u00 - 12u00

De Voorzorg Kinrooi Breeërsteenweg 279 bus 1, Kinrooi 089 70 28 41 maandag 8u30 - 12u00 dinsdag 16u30 - 18u00 woensdag 13u00 - 16u00 donderdag 13u00 - 16u00

ziekenhuis Maas en Kempen Diestersteenweg 425, 3680 Maaseik 089 50 50 50

zoneringsplan

dienst ruimte, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - grondgebiedszaken@kinrooi.be

De Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) heeft, samen met Aquafin, de gemeenten en Fluvius, zoneringsplannen opgesteld en dit voor iedere gemeente. Zo’n plan geeft de grens aan tussen het deel van de gemeente dat nog berioleerd gaat worden (of waar het water collectief verzameld en gezuiverd wordt) en het deel van de gemeente waar de woningen zullen uitgerust worden met een individuele waterzuivering. Bijgevolg worden twee kleuren gehanteerd: het donkergroen is voor de woningen die in de toekomst zullen voorzien worden van riolering en het rood is voor de woningen die hun afvalwater individueel dienen te zuiveren. De plannen werden eind 2008 goedgekeurd door de minister van leefmilieu en blijven gelden voor tenminste 6 jaar. Ze liggen ter inzage bij de dienst ruimte.

zorgoverleg

dienst zorg en ouderen De Stegel, Weertersteenweg 363 bus 3 089 73 98 48 - zorgenouderen@kinrooi.be

Het OCMW biedt een overlegtafel aan aan de eerstelijnswerkers. Iedere zorgof hulpverlener, elke mantelzorger die nood heeft aan een overlegmoment voor een persoon met een gecompliceerde zorgnood, kan zo’n overleg in de thuiszorg aanvragen bij de overlegcoördinator van de dienst zorg en ouderen. zie ook “mantelzorgpunt” p. 86 en “thuiszorg” p. 128

Zorgvlied

zie “woonzorgcentrum” p. 137

138


zwembad Maaseik

Aquadroom, Sportlaan 10, Maaseik 089 30 16 10 - www.aquadroom.be

Eind 2010 opende in Maaseik de Aquadroom. Dit zwembad is een realisatie van de steden Maaseik, Dilsen-Stokkem en de gemeente Kinrooi. Sinds 2015 is er ook een buitenbad dat enkel open is tijdens de zomermaanden.

openingsuren Aquadroom maandag 10u00 dinsdag 10u00 woensdag 10u00 donderdag 10u00 vrijdag 10u00 zaterdag 10u00 zondag 10u00

-

21u15 21u15 21u15 21u15 21u45 16u45 16u45

139


Dienstverlening van A tot Z Zoek in de onderstaande alfabetische index het trefwoord waar u meer informatie over wenst. Blader terug naar de paginanummer die achter het trefwoord staat en u heeft de info die u zocht ! Uw (ant)woord niet gevonden? Geef dan een seintje aan de dienst communicatie via 089 70 03 00 of mail uw opmerkingen naar communicatie@kinrooi.be.

A

14 24

aankomstverklaring 14 aanpassingspremie 14 aanplakzuilen 14 aantal brievenbussen 14 aantal inwoners 14 aardgas 14 adoptie 14 adresopzoeking 16 adreswijziging 16 adviesraden 16-17 AED automatische externe defribillator 19 afschriften en bewijzen 20 afvalophaling 20 AGB Autonoom Gemeentebedrijf Kinrooi 20 Agropolis Kinrooi 20 akten van de burgerlijke stand 20 akte/attest van erfopvolging 22 alcohol (bij evenementen) 22 algemeen directeur 22 ambulance 22 ambulante handel 22 antigifcentrum 22 apothekers 22 Aquadroom 22 arbeidsongevallen 24 archief 24 assistentiewoningen 24 attesten 24 autonoom gemeentebedrijf Kinrooi 24

140

B

26 36

babyborrel 26 BE-Alert 26 begraafplaatsen 26 begrafenis 26 bejaardenhulp 26 belastingen 26 belbus 28 bevolking 28 bewijs goed zedelijk gedrag 28 bewijs van leven, woonst, ... 28 bib aan huis 28 bibliotheek 28 bodemattest 28 bouwen 30 bpost 30 brandveiligheid 30 brandweer 30 brandwondencentrum 30 briefwisseling 30 brievenbussen 30 briljanten huwelijk 30 budget 30 budgetbegeleiding 32 budgetmeter 32 buitenschoolse kinderopvang 32 buitenspeeldag 32 burgerlijke stand 32 burgerzaken (dienst) 32 buurt- en dorpsfeesten 32 Buurtgezellen Kinrooi 32 buurthuizen 34 buurtpreventienetwerk WhatsApp 36 bronbemaling 36 btw-nummers 40


C

card stop carnaval child focus communicatie (dienst) compostmeesters compostvat of -bak containerpark containers crematie culturele prijs culturele raad cultuur

D

E

36 38 36 36 36 36 36 38 38 38 38 38 38 38

40 44

dagateliers 40 dagorde gemeenteraad 40 dagstrand de Steenberg 40 defecte straatlamp 40 Dennenbos 40 De Stegel 40 diamanten huwelijk 40 DienstenOnderneming Kinrooi 40 dierenartsen 40 diftar 42 digitaal loket 42 doepas 42 DOK 42 dokters 42 dorpsrestaurant senioren 44 dranghekken 44 druglijn 44

44 50

echtscheiding 44 eensluidend verklaren 44 eeuwelingen 44 eikenprocessierups 44 elektriciteit 46 elektr. identiteitskaart 46 elektr. vreemdelingenkaart 46 e-loket 48 e-mailadressen 48 energiemeter 48 erfgoeddepot 48 erfrechtverklaring 48 erkenning kinderen 48 evenementenkalender 50 euthanasie 50

F

50 54

Fan van Kinrooi fiets- en voetveerverbinding fietsen registreren fietsroutes fietsverhuur financiĂŤle dienst financieel directeur financiĂŤle problemen finse piste fiscaal attest kinderopvang fit-o-meter Fluvius fuiven fusie

50 50 50 52 52 52 52 52 52 52 52 54 54 54

141


G

56 62

gas 56 geboorte 56 geboortepremie 56 gehandicapten 56 geluidsinstallatie 56 geluidsmeter 56 geluidsnormen muziekactiviteiten 56 gemeenschapscentrum De Stegel 58 gemeenschapsonderwijs 58 gemeentehuis 58 gemeentelijk onderwijs 58 gemeenteontvanger 58 gemeenteraad 58 gemeentesecretaris 58 gemeentevlag 58 gemeentewapen 58 geschenkbon 60 geschied- en heemkundige kring 60 gesubs. vrije basisscholen 60 getuigschrift goed gedrag 60 getuigschriften 60 gewestplan 60 gewestwegen 60 glascontainers 60 gouden huwelijk 62 grachtbuizen 62 groendienst 62 grofvuil 62 grondbelastingen 62 grondgebiedszaken (dienst) 62 grondwaterwinning 62

H

64 68

handtekening wettigen 64 ‘t Heemke vzw 64 Heemkring 64 hinderlijke inrichting 64 hondenpoep 64 hondenvanger 64 huisnummers 66 Huis van het kind 66 huisvuil 66 Hulpkas voor werklozen 66 huwelijk 68 huwelijksjubilea 68

I

68 70

identiteitskaart 68 incontinentietoelage 68 industrieterrein 68 inenting kinderverlamming 70 informatieblad 70 informatiedienst 70 informatiegids 70 Infrax 70 internationaal paspoort 70 interne zaken (dienst) 70 interventiedienst 70 inwonersaantal 70

J

72

jachthaven de Spaanjerd jeugdactiviteiten jeugddienst jeugdraad jubilea juridische dienst

142

72 72 72 72 72 72


K

74 82

kabeltelevisie 74 kadaster Kinrooi (lokaal) 74 kadaster Limburg (gewestelijk) 74 kampioenenhulde 74 kankerlijn 74 kappen van bomen 74 kerken 74 kerkhoven 74 kermissen 74 kids-ID 76 kienen 76 kind en gezin 78 kinderarmoede 78 kinder- en jongerentelefoon 78 kinderbijslag 78 kinderopvang 78 kinderverlamming 80 Kinrooi gids 80 Kinrooi info 80 Kinrooi kort 80 Kinrooi op z’n best 80 kledingcontainers 80 klein gevaarlijk afval 80 kliniek 80 KMO-zone 80 Kom op tegen Kanker plantjesverkoop 80 kortverblijf 82 kringloopkrachten 82 Kringwinkel Maasland 82

L

M

86 88

maaltijden aan huis 86 manifestatie openbare weg 86 mantelzorgpunt 86 Marec 86 meldingskaart 86 meldpunt discriminatie 86 meldpunt kinderarmoede 86 mijn DOSSIER 86 milieu 86 minder mobielen centrale 88 mindervalidenvervoer (DOK) 88 monumenten en landschappen 88 mooimakers 88 muziekschool 88

N

90 92

naamkeuze minderjarigen 90 naamsverandering 90 naamsverbetering 90 nadarafsluiting (dranghek) 90 nationaliteit 90 naturalisatie 90 natuurgebieden 90 noodnummer 112 90 noodplanning 90 notulen gemeenteraad 92 nutsleidingen 92

84

laatste wilsbeschikking 84 Landwaarts 84 leefloon 84 leefmilieu 84 leegstand 84 leurhandel 84 levensbewijs 84 Limburg.net 84 143


O

92 9

OCMW 92 omgevingsvergunning 92 omnipas 65+ abonnement 92 onderwijs in Kinrooi 94 ondernemersgids 94 ondernemingsloket 94 ongedierte bestrijden 94 Ons Dak 94 onthaalbalie 96 onthaaldag nieuwe inwoners 96 ontvanger 96 ontvangkantoor belastingen 96 ontwikkelingssamenwerking 96 openbaarheid van bestuur 96 openbaar vervoer 96 openbare manifestaties 98 openbare werken 98 ophalen van huisvuil 98 oppervlakte 98 opvoedingswinkel Maasland 98 orgaandonatie 98 overlijden 98

144

P

100 106

PaardenPunt Vlaanderen 100 papier- en kartonophaling 100 parkeerkaarten mindervaliden 100 parkeren 100 parochies 100 pasfoto 100 paspoort 102 pastoors 102 pensioen 102 pers 102 personeelsdienst 104 plannen van aanleg 104 Plantjesverkoop Kom Op Tegen Kanker 104 pmd-zakken 104 podium 104 poetsdienst 104 poliomyelitis 104 politie 104 post 104 postbussen 106 preventief woningtoezicht 106 provinciebestuur 106 Proximus 106


R

108 112

rattenbestrijding 108 rechtshulp 108 recyclagepark 108 regenwaterput 108 registers burgerlijke stand 108 registratiekantoor 108 reispas 110 renovatiepremie 110 restfractie 110 retributie 110 rijbewijs 110 rijksregister 110 riolering 110 ristorno waterfactuur 110 Rode Kruis 112 Rondvaartboot Paep van Meinecom III 112 rooilijn 112 ruimte (dienst) 112 rustdag handelaars 112 rusthuis 112 RVA 112

S

114 124

samenlevingscontract 114 samenstelling van het gezin 114 scholen 114 schuldhulpverlening 114 secretariaat 114 secretaris 114 seniorenconsulent 114 seniorenadviesraad 114 seniorenrestaurant 114 seniorensport 114 septische put 114 serviceflats 114 signalisatie 116 slachtbewijs 116 sluitingsdag 116 snelbalie 116 snoeihout 116 sociaal verhuurkantoor Maasland 116 sociale dienst 118 sociale huisvesting 118 ‘t Speel-nestje 118 speelpleinen 118 speelpleinwerking 118 sportacademie 118 sportraad 118 sportverenigingen 120 sportzalen 120 spreekuren pensioen 120 spreekuren sociale dienst 120 sprekende klok 120 standplaatsen kermis 120 startende ondernemer 120 stedelijke academie voor kunsten 122 stedenbouw 122 steenmarter 122 stookolietanks 122 straatlamp 122 strafregister 122 stratenplan 122 strijkdienst 124 structuurplan 124 studietoelage 124 Studio Stegel 124 subsidies 124

145


T

V

126 129

‘t Heemke 126 tandartsen 126 tapvergunning 126 tegemoetk. andersvaliden 127 Telenet 127 tele-onthaal 127 televisiedistributie 127 teruggave waterfactuur 127 textielcontainers 128 thuiszorg 128 10.000 / 4.000 stappenroute 128 Toerisme Kinrooi 128 toeristische gids 129 trajectbegeleiding 129 transgender 129 trouwen 129 Trots op Kinrooi 129

U

129 130

UiT in Kinrooi uitleendienst materialen uitleendienst sport en spel uitleenposten bibliotheek uittreksel uit strafregister UNIZO Kinrooi

146

129 129 130 130 130 130

131 134

VDAB 131 veiligheidsdiensten 131 veilig vrijenlijn 131 verblijfsbewijzen 131 verbouwingen 131 verenigingen 131 verhuizen 131 verkeersmaatregelen 131 verkiezingen 132 verklaring samenwoning 132 vertrek naar het buitenland 132 viering van verenigingen 132 65+pas 132 visverlof 132 vlag 133 VLAREM 133 voetbalveld Dennenbos 133 voetveer 133 vorming 133 vreemdelingen 133 vrijwilligersverzekering 133 vrij onderwijs 133 vuilnisbak 133 vuurwapen 134 vuurwerk 134 VVV-infodienst 134


W

134 137

wachtdiensten 134 wandelen 134 wapen 134 wapenvergunning 134 (warme) maaltijden aan huis 134 waterfactuur 135 watermaatschappij 135 waterzuivering 135 website www.kinrooi.be 135 wekelijkse rustdag 136 welzijnsraad 136 welzijnszaken (dienst) 136 werken op afspraak 136 werklozencontrole 136 werkwinkel Maaseik- Kinrooi 137 wettigen handtekening 137 WhatsApp buurtpreventienetwerk 137 wijkpolitie 137 wilsverklaring 137 woningtoezicht 137 woonzorgcentrum 137

Z

138 139

zelfmoordlijn 138 zelfstandigen 138 zetelverdeling 138 ziekenfondsen 138 ziekenhuis Maas en Kempen 138 zoneringsplan 138 zorgoverleg 138 Zorgvlied 138 zwembad Maaseik 139

147


aantekeningen

148


2020 1 2 3 4 5 1 6 7 8 9 10 11 12 2

m d w d v z z week

februari

januari

m d w d v z z week

1 2 5 3 4 5 6 7 8 9 6

3

10 11 12 13 14 15 16

7

20 21 22 23 24 25 26

4

17 18 19 20 21 22 23

8

27 28 29 30 31

5

24 25 26 27 28 29

9

1 9

maart

2 3 4 5 6 7 8 10 9 10 11 12 13 14 15 11 16 17 18 19 20 21 22 12 23 24 25 26 27 28 29 13 30 31 13

april

13 14 15 16 17 18 19

1 2 3 4 5 14 6 7 8 9 10 11 12 15 13 14 15 16 17 18 19 16 20 21 22 23 24 25 26 17 27 28 29 30

18

4 5 6 7 8 9 10 19

8 9 10 11 12 13 14 24

11 12 13 14 15 16 17 20

juni

1 2 3 4 5 6 7 23

mei

1 2 3 18

15 16 17 18 19 20 21 25 29 30 27

1 2 3 4 5 27

1 2 31

6 7 8 9 10 11 12 28

3 4 5 6 7 8 9 32

13 14 15 16 17 18 19 29 20 21 22 23 24 25 26 30 27 28 29 30 31

31

augustus

22 23 24 25 26 27 28 26

25 26 27 28 29 30 31 22

juli

18 19 20 21 22 23 24 21

10 11 12 13 14 15 16 33 17 18 19 20 21 22 23 34 24 25 26 27 28 29 30 35 31 36

7 8 9 10 11 12 13 37

5 6 7 8 9 10 11 41

14 15 16 17 18 19 20 38 21 22 23 24 25 26 27 39 28 29 30 40

oktober

1 2 3 4 40

september

1 2 3 4 5 6 36

12 13 14 15 16 17 18 42 19 20 21 22 23 24 25 43 26 27 28 29 30 31

44

2 3 4 5 6 7 8 45

7 8 9 10 11 12 13 50

9 10 11 12 13 14 15 46 16 17 18 19 20 21 22 47 23 24 25 26 27 28 29 48 30 49

december

1 2 3 4 5 6 49

november

1 44

14 15 16 17 18 19 20 51 21 22 23 24 25 26 27 52 28 29 30 31

53


Kinrooi gids 2019 is een wegwijsdocument, uitgegeven door het college van burgemeester en schepenen van Kinrooi. Met bijzondere dank aan alle diensten, personen, organisaties en instellingen die deze gids mee tot stand brachten. Uw opmerkingen en suggesties zijn welkom bij : Gemeente Kinrooi dienst communicatie • communicatie@kinrooi.be • 089 70 03 00 Breeërsteenweg 146 • 3640 Kinrooi

Kinrooi GIDS 2019  
Kinrooi GIDS 2019  
Advertisement