Page 1

2017

www.kinrooi.be

gids


Memo

Inhoud

naam, nummers & e-mail

2

F .............................................................

3 voorwoord

( .............................................................

4

) ............................................................. : .............................................................

@ .............................................................

memo & inhoud

melding TD & evaluatie gids

5 antwoordkaarten 7 gemeenteraad 8 schepencollege 10

ocmw- en politieraad

11

openingsuren diensten

privĂŠ- en werkadres

17

kalender 2017

* .............................................................

18

van a tot z

.............................................................

- verklaring

* .............................................................

- trefwoordenlijst

.............................................................

19

agenda 2017

18-140 141-148 19-125

149 kalender 2018 bij ongeval waarschuwen

M .............................................................

............................................................. M .............................................................

.............................................................

enkele belangrijke telefoonnummers ( ............................................................. ( ............................................................. ( ............................................................. ( ............................................................. ( .............................................................

2

Gids gebruik 1 Raadpleeg de alfabetische index achter in de gids vanaf pagina 141. 2 Zoek het woord waarover u meer informatie zoekt. 3 Ga vervolgens naar de pagina die vermeld staat achter dat woord. 4 U heeft de info die u zoekt. Uw (ant)woord niet gevonden? Geef dan een seintje aan de dienst communicatie via 089 70 03 00 of mail uw opmerkingen naar communicatie@kinrooi.be.


Beste inwoners Fijn dat u de dertiende editie van onze Kinrooi Gids weer opengeslagen heeft. Is 13 een ongeluksgetal? Is dit de laatste

Jo Brouns burgemeester

editie? Vindt u deze publicatie nog nodig in een tijd waar meer en meer digitaal wordt? Laat het ons weten via de antwoordkaart op pagina 5 . We zijn

www.kinrooi.be

benieuwd naar uw reacties en hopen dat de gebruikers massaal van zich laten horen. Deze editie werd opnieuw samengesteld met de grootste zorg en bevat weer nieuwe trefwoorden, handige openingsuren en data, enz... Geef deze gids / agenda een vaste plaats in huis en gebruik hem. En laat ons aub even weten als u dat doet !

3


Melding voor de technische dienst Een gat in het voetpad? Een beschadigde gemeenteweg? Gebrekkig groenonderhoud? Een sluikstort of slechte verkeerssignalisatie opgemerkt? Zoiets kan u altijd melden aan de technische dienst. Surf naar www.kinrooi.be en klik op:

ik wil iets melden aanvragen of bestellen.

Selecteer de gewenste Melding van een ... (TD-3P), vul alle gevraagde gegevens in en verzend uw meldingskaart digitaal! Als u een medewerker van de TD aanspreekt, krijgt u een kaartje waarop deze werkwijze uitgelegd staat. Natuurlijk kan u ook altijd telefonisch (089 70 22 75) of aan het loket van de technische dienst uw melding doen. Wie liever een papieren melding doet, kan de meldingskaart hier rechts uitknippen, invullen en gratis verzenden of in de brievenbus van een gemeentelijk gebouw steken.

Evaluatie Kinrooi gids 2017 Dertien jaar al krijgt u deze Kinrooi gids - vroeger gemeentegids-agenda genoemd - in de bus. Al die jaren beschouwt het gemeentebestuur dit als het Sinterklaasgeschenk voor de inwoners. In het ene gezin krijgt dit de vertrouwde vaste plaats, bij iemand anders verdwijnt het misschien meteen in de vuilnisbak... Wat doet u eigenlijk met deze Kinrooi gids? Gebruikt u deze gids? En zo ja, waarvoor? Is deze publicatie overbodig in een steeds meer digitaal tijdperk met onder andere een vernieuwde gemeentelijke website? Vul de kaart hiernaast in en bezorg ze vòòr 1 februari 2017 gratis terug. Het kost maar twee minuutjes van uw tijd... en wij willen het héél graag weten. U kan ook online antwoorden via www.kinrooi.be. Klik op: Kies Antwoordkaart Kinrooi gids 2017, vul in en verstuur.

4

ik wil iets melden aanvragen of bestellen.


Heeft u een melding voor de gemeentelijke technische dienst ? Ga naar www.kinrooi.be en geef ze online in via ik wil iets melden (op de homepage). Of bezorg deze kaart volledig ingevuld terug.

1

Kies rechts de aard van de melding of omschrijf ze hieronder zelf:

aard van de melding

.......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... 2

Geef de locatie of het adres waarop de melding betrekking heeft:

..........................................................................................................................................

o

beschadigd wegdek

o

beschadigd voetpad

o

gebrekkig groenonderhoud

o verkeerssignalatie 3

Geef uw gegevens zodat we u op de hoogte kunnen houden:

-

voornaam & naam: ....................................................................

-

adres: ...........................................................................................

-

tel / gsm: .....................................................................................

..............................................

-

e-mail: .........................................................................................

..............................................

o sluikstort o ..............................................

5

Antwoordkaart Kinrooi gids 2017 kleur het bolletje van uw keuze en vul aan O

JA ... ik wil de Kinrooi gids in de toekomst blijven ontvangen omdat ik ...

................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................ O

NEE ... ik hoef de Kinrooi gids in de toekomst niet meer want ...

................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................ voornaam, naam & adres

geslacht & leeftijd:

tel / gsm / mail:

.......................................................

m - v

..................................................................

.......................................................

...... jaar

.................................@...........................


ONNODIG TE FRANKEREN

Gemeentebestuur KINROOI ter attentie van de technische dienst

Breeërsteenweg 318 3640 Kinrooi

6

ONNODIG TE FRANKEREN

Gemeentebestuur KINROOI ter attentie van de dienst communicatie

Breeërsteenweg 146 3640 Kinrooi


Gemeenteraad De gemeenteraad is de wetgevende macht bij het gemeentebestuur. In Kinrooi bestaat de raad uit 23 leden. De gemeenteraad vergadert normaal gezien iedere eerste maandag van de maand (uitgezonderd januari en augustus). De dagorde en toelichting kan u de week voor de zitting op www.kinrooi.be raadplegen.

Jo Brouns Weertersteenweg 168 - 0498 86 95 78 - jo.brouns@kinrooi.be Wim Rutten Meierstraat 28 - 0475 73 00 70 - wim.rutten@kinrooi.be

Sylvie Vanmontfort De Belder 39 - 0478 40 59 58 - sylvie.vanmontfort@kinrooi.be

Jos Vandewal Processieweg 24 - 0474 95 08 13 - jos.vandewal@kinrooi.be

Ivo Vleeschouwers BreeĂŤrstwg 341 - 0476 03 04 39 - ivo.vleeschouwers@kinrooi.be

Pierre Verheyden Molenweg 31 - 0495 20 37 69 - verheyden.pierre@belgacom.net

Marcel Dirkx Stegerstraat 21 - 089 56 89 64 - marcel.dirkx@scarlet.be

Mathieu Smeets Smeetsstraat 87 - 0472 36 39 27 - smeets.thieu@telenet.be

Leon Koolen ’t Meulke 13 - 0497 48 14 18 - info@gebroederskoolen.eu Jan Tielens Leustraat 5 - 0474 77 56 53 - lievejang@hotmail.com

Jeannine Veugelaers Heesstraat 60 - 0494 84 70 34 - j.veugelaers@telenet.be

Daisy Aendekerk Heesstraat 26 - 089 20 80 79 - daisy_aendekerk@hotmail.com

Peter Nies Rondstraat 13 - 0494 63 43 64 - peter.nies@hotmail.com

Rob Dirkx Dwarsstraat 27 - 0486 87 97 22 - robert.dirkx@base.be

Mark Hoedemakers Dorpsplein 9 - 0498 03 20 70 - mark_hoedemakers@hotmail.com

Marion Sniekers Hilvenstraat 13 - 0494 81 71 27 - marion.sniekers@in-z.be

Niels Van Eygen Kampstraat 1 - 0494 17 31 34 - niels_vaneygen@hotmail.com

Carina Suylen Leustraat 6 - 0477 93 69 27 - suylencarina@hotmail.com

Tamara Smolders Goortweg 30 - 0477 47 10 84 - boonen.smolders@telenet.be

Mathieu Sleven De Belder 11 - 089 56 37 75 - mathieu.sleven@telenet.be

Jackie Rietjens Bredenreinstraat 4 - 0494 80 49 55 - jackie.rietjens@telenet.be

Firmin Snijkers Schoorstraat 9 - 0475 63 98 61 - firmin.snijkers@gmail.com

Jacky Daemen 1 Enkestraat 15 - 0473 32 37 72 - jacky.daemen@kinrooi.be

Anita Meerten 2 Rondstraat 46 - 0470 82 80 78 - anita.meerten@kinrooi.be

voorzitter van de gemeenteraad

1

2

de OCMW-voorzitter zetelt in de gemeenteraad als schepen van sociale zaken zonder stemrecht

7


Schepencollege In Kinrooi bestaat het college van burgemeester en schepenen (uitvoerende macht van het gemeentebestuur) uit zeven personen. Ze vergaderen iedere maandagnamiddag in besloten zitting.

Jo Brouns burgemeester bevoegdheden: algemene leiding, politie en veiligheid, communicatie en informatie, ruimtelijke ordening, personeel, overleg en coÜrdinatie integratie OCMW gemeente, internationale samenwerking en juridische zaken zitdag: elke dag op afspraak in het gemeentehuis en aan huis (Weertersteenweg 170) op zaterdag van 10u00 tot 12u00 (enkel voor dienstbetoon belastingen)

Wim Rutten eerste schepen bevoegdheden: financiĂŤn, lokale economie, leefmilieu, landbouw, tewerkstelling, kerkfabrieken en onderwijs zitdag: in het gemeentehuis op afspraak 8


Sylvie Vanmontfort schepen bevoegdheden: cultuur, toerisme, burgerlijke stand, kinderopvang, feestelijkheden, bibliotheek, erfgoed, ICT & informatisering zitdag: iedere voormiddag in het gemeentehuis, na telefonische afspraak

Ivo Vleeschouwers schepen bevoegdheden: sport, jeugd, energie en verkeer zitdag: in het gemeentehuis na telefonische afspraak

Jos Vandewal schepen bevoegdheden: openbare werken, mobiliteit, huisvesting en technische dienst zitdag: bij de technische dienst op maandag en donderdag na telefonische afspraak

Anita Meerten schepen bevoegdheden: OCMW-voorzitter, sociale zaken, buurtwerking, seniorenzorg, gelijke kansen en ontwikkelingssamenwerking

Marijke Clerx gemeentesecretaris

zitdag: in het gemeentehuis of het Sociaal Huis na telefonische afspraak

9


OCMW Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn wordt bestuurd door de OCMW-raad of de raad voor maatschappelijk welzijn. In Kinrooi bestaat die uit negen raadsleden waaronder één voorzitter. De OCMW-raad vergadert in principe elke vierde dinsdag van de maand om 19u30 in het gemeentehuis. Voor het dagelijks bestuur zijn er het vast bureau en enkele bijzondere comités die bestaan uit enkele leden van de OCMW-raad:

Anita Meerten Rondstraat 46 - 0470 82 80 78 - anita.meerten@kinrooi.be

Miet Lemmens

Weerterstwg 265 - 089 70 32 14 - miet.lemmens@limburg.wgk.be

Jan Vandeberg

Sweversveld 18 - 0473 984946 - jan.vandeberg@telenet.be

Ronny Peers

Veldstraat 54 - 0496 22 44 48 - ronny.peers@telenet.be

Linda Cox

Honsdries 1a - 0478 245 496 - linda_cox13@hotmail.com

Ria Rutten

Dwarsstraat 26 - 0468 16 84 15 - riarutten54@live.be

Lutgarde Van Eygen

Neeroetersestwg 21 - 0499 10 68 35 - lutvaneygen@hotmail.com

Landwaartsplein 11 - 0497 727904 - vitalinicole@hotmail.com

Nicole Vitali

Sandra Braeken

Simpelstraat 42 - 089 24 72 98 - pebraek@telenet.be

Politieraad De politieraad staat in voor de organisatie en het beheer van het lokale politiekorps. Hij bestaat uit door de gemeenteraden verkozen gemeenteraadsleden en uit leden van rechtswege, met name de burgemeesters van Bree, Bocholt, Meeuwen-Gruitrode en Kinrooi. Naast de burgemeester telt Kinrooi nog vier leden in de politieraad. De politieraad vergadert minstens vier keer per jaar in het politiehuis te Bree.

Jo Brouns Weertersteenweg 168 - 0498 86 95 78 - jo.brouns@kinrooi.be Mathieu Smeets Smeetsstraat 87 - 0472 36 39 27 - smeets.thieu@telenet.be Leon Koolen ’t Meulke 13 - 0497 48 14 18 - info@gebroederskoolen.eu

Peter Nies Rondstraat 13 - 0494 63 43 64 - peter.nies@hotmail.com

Rob Dirkx Dwarsstraat 27 - 0486 87 97 22 - robert.dirkx@base.be

10


Openingsuren diensten gemeentehuis Breeërsteenweg 146 - 3640 Kinrooi - tel. 089 70 03 00 - fax 089 70 24 21

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

8u30 - 12u00 8u30 - 12u00 en 13u00 - 19u00 8u30 - 12u00 en 13u00 - 16u00 * 8u30 - 12u00 8u30 - 12u00

* In juli en augustus is het gemeentehuis gesloten op woensdagnamiddag. Het archief is enkel geopend op dinsdag van 13u00 tot 17u00 (en woensdagnamiddag op afspraak en voor studenten).

Dienst vrije tijd in De Stegel - jeugd, sport, cultuur en welzijn Weertersteenweg 363 bus 1 - 3640 Kinrooi - tel. 089 30 08 40

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

8u30 - 12u00 8u30 - 12u00 en 13u00 - 19u00 8u30 - 12u00 en 13u00 - 16u00 * 8u30 - 12u00 8u30 - 12u00

* In juli en augustus is de dienst vrije tijd gesloten op woensdagnamiddag.

buitenschoolse kinderopvang ‘t Speel-nestje Nelisveld 11 - 3640 Kinrooi - tel. 089 56 56 91- fax 089 70 24 21 schooldagen vakantiedagen

van 7u00 tot begin schooltijd en van einde schooltijd tot 18u00 * van 7u00 tot 18u00 *

* Op aanvraag en per uitzondering kunnen de openingsuren uitgebreid worden met een half uur: dus ‘s morgens opvang vanaf 6u30 en ‘s avonds tot 18u30.

Op zoek naar onze openingsuren of sluitingdagen ? U vindt ze in enkele klikken op www.kinrooi.be bij:

Openingsuren 11


technische dienst BreeĂŤrsteenweg 318 - 3640 Kinrooi tel. 089 70 22 75 - fax 089 70 22 92

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

8u30 - 12u00 8u30 - 12u00 en 13u00 - 16u00 8u30 - 12u00 en 13u00 - 16u00 8u30 - 12u00 8u30 - 12u00

recyclagepark BreeĂŤrsteenweg 132 - 3640 Kinrooi tel. park 089 61 30 34 gratis infonummer Limburg.net 0800 90 720

openingsuren

van november tot en met maart

openingsuren

van april tot en met oktober

maandag gesloten dinsdag 9u00 - 12u30 en 13u00 - 16u00 woensdag 9u00 - 12u30 en 13u00 - 16u00 donderdag 9u00 - 12u30 en 13u00 - 17u00 vrijdag 9u00 - 12u30 en 13u00 - 16u00 zaterdag 9u00 - 12u30 en 13u00 - 16u00

maandag gesloten dinsdag 9u00 - 12u30 en 13u00 - 17u00 woensdag 9u00 - 12u30 en 13u00 - 17u00 donderdag 9u00 - 12u30 en 13u00 - 18u00 vrijdag 9u00 - 12u30 en 13u00 - 17u00 zaterdag 9u00 - 12u30 en 13u00 - 16u00

Het recyclagepark wordt uitgebaat door Limburg.net. Het is enkel gesloten op zondag, maandag en wettelijke feestdagen. In tegenstelling tot veel gemeentelijke diensten zijn er geen brugdagen voor het recyclagepark. De wijziging van de openingstijden valt samen met de omschakeling van winter- naar zomertijd en omgekeerd.

12


OCMW Sociaal Huis De administratieve zetel van OCMW-Kinrooi is Breeërsteenweg 146 te 3640 Kinrooi. Het Sociaal Huis is gelegen: Breeërsteenweg 124 te 3640 Kinrooi, 089 70 14 14

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

8u30 - 12u00 8u30 - 12u00 en 13u00 - 18u30 8u30 - 12u00 en namiddag enkel op afspraak 8u30 - 12u00 en 13u00 - 15u00 8u30 - 12u00 en namiddag enkel op afspraak

Op woensdag van 13u00 tot 16u00, op donderdag van 15u00 tot 16u00 en op vrijdag van 13u00 tot 16u00 is het enkel op afspraak geopend. In het Sociaal Huis kan u terecht voor: -

algemene sociale dienst dienst schuldbemiddeling dienst pensioenen dienst tewerkstelling Opvoedingswinkel

-

Lokaal Opvang Initiatief juridische dienst Huis van het Kind Maaseik-Kinrooi Dienst Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg (DAGG) Meldpunt kinderarmoede (KIK)

Voor een overzicht van allerhande spreekuren: zie pagina 120.

OCMW dienst zorg en ouderen in De Stegel Weertersteenweg 363 bus 3 3640 Kinrooi

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

089 77 86 74 8u30 - 12u00 8u30 - 12u00 8u30 - 12u00 8u30 - 12u00 8u30 - 12u00

namiddag van 13u00 tot 16u00 enkel op afspraak

In De Stegel vindt u de dienst zorg en ouderen met de zorgcoach, de dienst voor seniorenwerking (seniorenconsulent) en de overlegcoördinator thuisgezondheidszorg.

OCMW woonzorgcentrum Zorgvlied Zandbosstraat 4 3640 Kinrooi

089 70 36 40 fax 089 70 36 45

13


bibliotheek hoofdbibliotheek Weertersteenweg 155 3640 Kinrooi tel. 089 70 24 92 bibliotheek@kinrooi.be website kinrooi.bibliotheek.be

hoofdbib

gewone openingsuren

hoofdbib

openingsuren in juli en augustus

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag

uitleenpost

dinsdag

uitleenpost

15u30 - 19u00 15u30 - 19u00 14u00 - 17u00 15u30 - 19u00 15u30 - 19u00 9u00 - 12u00

10u00 - 12u00 en 15u30 - 19u00 10u00 - 12u00 10u00 - 12u00 10u00 - 12u00 en 15u30 - 19u00 10u00 - 12u00 9u00 - 12u00

De Borg Kessenich - Kerkstraat 6 - 089 56 43 50 15u30 - 18u00

Op Sjeure Molenbeersel - Smeetsstraat 13 bus 2 - 089 77 63 76

zaterdag

10u00 - 12u00

uitleenpost

Dorpshuis Ophoven - De Belder 19 - 089 56 41 33

vrijdag

17u00 - 19u00

Op zoek naar onze openingsuren of sluitingdagen ? U vindt ze in enkele klikken op www.kinrooi.be bij: 14

Openingsuren


wijkpolitie Kinrooi Grote Kerkstraat 15 bus 1 3640 Kinrooi tel. 089 56 43 36 fax 089 56 89 93 www.politienoordoostlimburg.be wijk.kinrooi@politienoordoostlimburg.be

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

9u00 - 11u30 13u30 - 18u00 13u30 - 17u00 9u00 - 11u30 9u00 - 11u30

Buiten deze openingsuren kan u zich ook wenden tot het centraal onthaal van de politiezone in het hoofdkantoor te Bree.

centraal onthaal politiezone Noordoost-Limburg Rode Kruislaan 34 3960 Bree tel. 089 48 06 30 fax 089 48 06 57 www.politienoordoostlimburg.be info@politienoordoostlimburg.be

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

8u00 - 18u00 8u00 - 18u00 8u00 - 18u00 8u00 - 18u00 8u00 - 18u00

15


2017 1 52 2 3 4 5 6 7 8 1

m d w d v z z week

februari

januari

m d w d v z z week

1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 6

9 10 11 12 13 14 15

2

13 14 15 16 17 18 19

7

16 17 18 19 20 21 22

3

20 21 22 23 24 25 26

8

23 24 25 26 27 28 29

4

27 28 9

30 31 5 1 2 13

april

maart

1 2 3 4 5 9

6 7 8 9 10 11 12 10

3 4 5 6 7 8 9 14 17 18 19 20 21 22 23 16

27 28 29 30 31

13

24 25 26 27 28 29 30 17

1 2 3 4 5 6 7 18

1 2 3 4 22

8 9 10 11 12 13 14 19

juni

10 11 12 13 14 15 16 15

20 21 22 23 24 25 26 12

mei

13 14 15 16 17 18 19 11

5 6 7 8 9 10 11 23 12 13 14 15 16 17 18 24

22 23 24 25 26 27 28 21

19 20 21 22 23 24 25 25

29 30 31 22

26 27 28 29 30

1 2 26

1 2 3 4 5 6 31

3 4 5 6 7 8 9 27 10 11 12 13 14 15 16 28 17 18 19 20 21 22 23 29

26

augustus

juli

15 16 17 18 19 20 21 20

7 8 9 10 11 12 13 32 14 15 16 17 18 19 20 33 21 22 23 24 25 26 27 34

31 31 1 2 3 35

1 39

4 5 6 7 8 9 10 36 11 12 13 14 15 16 17 37 18 19 20 21 22 23 24 38 25 26 27 28 29 30

39

35

oktober

28 29 30 31

september

24 25 26 27 28 29 30 30

2 3 4 5 6 7 8 40 9 10 11 12 13 14 15 41 16 17 18 19 20 21 22 42 23 24 25 26 27 28 29 43 30 31 44

6 7 8 9 10 11 12 45 13 14 15 16 17 18 19 46 20 21 22 23 24 25 26 47 27 28 29 30

48

1 2 3 48

december

november

1 2 3 4 5 45

4 5 6 7 8 9 10 49 11 12 13 14 15 16 17 50 18 19 20 21 22 23 24 51 25 26 27 28 29 30 31 52

17


A aankomstverklaring

zie “vreemdelingen” p. 134

aanpassingspremie

dienst stedenbouw gemeentehuis - Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - grondgebiedszaken@kinrooi.be Vlaamse overheid Agentschap Wonen Vlaanderen Kon. Astridlaan 50 bus 1 - 3500 Hasselt tel. 011 74 22 00 www.wonenvlaanderen.be www.premiezoeker.be

Via de Vlaamse Gemeenschap kan u een aanpassingspremie aanvragen. De (ver)bouw(ings)werken moeten betrekking hebben op de specifieke aanpassing van de woning (technisch, sanitair of constructie) om ze aan te passen aan de fysieke gesteldheid van de bejaarde (+65) aanvrager of het inwonend bejaard gezinslid. Meer info kan u krijgen bij het Agentschap Wonen Vlaanderen. Aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar in het gemeentehuis bij de dienst stedenbouw.

aanplakzuilen

technische dienst, Breeërsteenweg 318 089 70 22 75 - technischedienst@kinrooi.be

In iedere dorpskern staat een gemeentelijke aanplakzuil om met behanglijm tijdelijke bekendmakingen (affiches) op te hangen: Dorpsplein (Kinrooi), Kerkstraat (Kessenich), De Belder (Ophoven), Oudekerkstraat (Molenbeersel) en Geistingen (36). Voor alle andere tijdelijke aanplakkingen is een aanvraag via het feestloket nodig. Op privé-eigendommen, electriciteitskabines, bushokjes, afsluitingen en de officiële (glazen) aanplakkasten van de gemeente is geen aanplakking toegestaan. In de derde week van juni maakt de technische dienst de zuilen zuiver. 18

aantal brievenbussen zie ”brievenbussen” p. 36

aantal inwoners

dienst bevolking gemeentehuis, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - bevolking@kinrooi.be

Bij de fusie op 18 september 1971 telde de gemeente Kinrooi 9.135 inwoners. Op 1 januari 2016 waren dat er 12.303: 6.255 mannen en 6.048 vrouwen.

aardgas

VREG – Vlaamse Regulator van de Elektriciteiten Gasmarkt, Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 19 - 1000 Brussel gratis tel. 1700 - info@vreg.be - www.vreg.be

De VREG is de Vlaamse Regulator voor Elektriciteit en Gas die u wegwijs maakt op de energiemarkt. Sinds de vrijmaking van de energiemarkt kan u zelf uw energieleverancier kiezen. Een overzicht van de vergunde aardgasleveranciers vindt u op de VREG-website. Een objectieve vergelijking van de prijzen en voorwaarden van leveranciers vindt u op http://vtest.vreg.be. Als u verhuisplannen heeft, mag u niet vergeten uw energieleverancier te verwittigen. U kan hiervoor de energieovernamedocumenten van de VREG gebruiken. U vindt deze samen met een verhuisfolder op www.vreg.be. U kan alle folders, formulieren en info ook aanvragen via het gratis nummer 1700. Infrax is de beheerder van het distributienet en verantwoordelijk voor nieuwe en gewijzigde aansluitingen, heractiveringen, de opname van de meterstanden en het verhelpen van meldingen van gasreuk. zie ”Infrax” p. 74 en ”nutsleidingen” p. 94

adoptie

dienst burgerlijke stand gemeentehuis, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - bevolking@kinrooi.be

Adoptie is een juridische maatregel. De tussenkomst van de ambtenaar van de burgerlijke stand is beperkt tot de overschrijving van de beslissing van de rechtbank en de aanpassing van de aktes van burgerlijke stand. Extra info kan u terugvinden op www.kinrooi.be.


week 51 maandag december

19

dinsdag december

20

woensdag december

21

donderdag december

22

vrijdag december

23

zaterdag december

24

zondag december

25

pmd & gft

Kerstmis

19


adresopzoeking

dienst bevolking gemeentehuis, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - bevolking@kinrooi.be

Het verkrijgen van informatie uit de bevolkingsregisters is in principe verboden voor private personen en diensten. Afwijkingen zijn door de wet voorzien. De aanvraag moet schriftelijk en met duidelijke vermelding van de redenen gericht worden aan het college van burgemeester en schepenen. Dat zal vervolgens beslissen over de gegrondheid van de aanvraag.

adreswijziging

dienst bevolking gemeentehuis, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - bevolking@kinrooi.be

Elke adreswijziging moet binnen de acht werkdagen aangegeven worden bij het gemeentebestuur van de nieuwe verblijfplaats. Na een onderzoek ter plaatse om de echtheid van de bewoning na te gaan, wordt de nieuwe inwoner ingeschreven. De adreswijziging moet ook vermeld worden op het inschrijvingsbewijs van uw auto. Breng dat samen met het trouwboekje, de identiteitskaarten van alle gezinsleden en de PIN-code mee naar het gemeentehuis. Ongehuwden en meerderjarige kinderen dienen zelf te komen. Het is mogelijk om uw adreswijziging via digitaal loket, brief, fax of zelfs e-mail door te geven (bevolking@kinrooi.be). U moet dan het nieuwe adres doorgeven samen met de rijksregisternummers van alle verhuizende gezinsleden. Zo bespaart u zich de eerste verplaatsing naar het gemeentehuis. U kan dit ook doen via het e-loket op www.kinrooi.be. U moet dan enkel nog naar het gemeentehuis om de bovenvermelde documenten aan te passen nadat het onderzoek ter plaatse voltooid is. Deze vereenvoudigde manier om uw adreswijziging door te geven, kan enkel indien het een oud en nieuw adres in België betreft. zie ook ”vertrek naar buitenland” p. 133

20

adviesraden

Het gemeentebestuur van Kinrooi kan rekenen op de hulp en het advies van verschillende adviesraden en andere overlegorganen. Bij de nieuwe legislatuur van de gemeenteraad werden de adviesraden in de loop van 2013 ook opnieuw samengesteld. Hieronder zetten we de voorzitters en secretariaten ervan op een rij:

adviesraad leefmilieu Kinrooi ALK voorzitter

Patrick Golkowski Kerkhofstraat 4, 3640 Kinrooi patrick.golkowski@bocholt.be secretariaat

dienst grondgebiedszaken gemeentehuis, Breeërsteenweg 146

adviesraad ontwikkelingssamenwerking Kinrooi AOK voorzitter

Jean Rutten De Belder 72, 3640 Kinrooi 089 56 60 62 janenmiarutten@skynet.be secretariaat

dienst vrije tijd (welzijn)- GC De Stegel Weertersteenweg 363 bus 1

gemeentelijke culturele raad voorzitter

Hubert Van Eygen Weertersteenweg 265, 3640 Kinrooi 089 70 32 14 hubert.vaneygen@skynet.be secretariaat

dienst vrije tijd (cultuur) - GC De Stegel Weertersteenweg 363 bus 1

gemeentelijke sportraad voorzitter (tot februari 2015)

Jef Hendrikx Baekhoven 15, 3640 Kinrooi tel. 0476 36 00 10 gerdasnijders@telenet.be secretariaat

dienst vrije tijd (sport) - GC De Stegel Weertersteenweg 363 bus 1


week 52 maandag december

kerstvakantie

26

diensten gesloten tweede Kerstdag

dinsdag december

27

‘t Speelnestje gesloten van 26-12 tem 01-01-2017

Studio Stegel

woensdag december

28

donderdag december

29

vrijdag december

30

zaterdag december

31

zondag januari

1

14u00 Ice Age (GC De Stegel)

grofvuil

restfractie

Nieuwjaar

21


gemeentelijke jeugdraad

seniorenadviesadviesraad Kinrooi

voorzitter

voorzitter

Hendrik Bruekers Dorpsplein 15, 3640 Kinrooi 0475 51 36 24 hendrik_bruekers@hotmail.com

Jan Van Knippenberg Schurenbeemdstraat 2, 3640 Kinrooi 089 70 14 37 jvk1@telenet.be

secretariaat

secretaris

dienst vrije tijd (jeugd) - De Stegel Weertersteenweg 363 bus 1

Miet Fiddelaers Hagendorenstraat 21, 3640 Kinrooi 089 70 18 75 - 0495 36 69 13 m_fiddelaers@hotmail.com

gemeentelijke welzijnsraad voorzitter

begeleiding

Jean Rutten De Belder 72, 3640 Kinrooi 089 56 60 62 janenmiarutten@skynet.be

zie pagina 116

secretariaat

dienst vrije tijd (welzijn) - De Stegel Weertersteenweg 363 bus 1

gemeentelijke preventieraad voorzitter

Jaak Verbeek Weertersteenweg 233, 3640 Kinrooi 089 70 26 62 jaak.verbeek40@gmail.com secretariaat

dienst zorg en ouderen - De Stegel Weertersteenweg 363 bus 3

werkgroep gehandicapten voorzitter

Jean Rutten De Belder 45, 3640 Kinrooi 089 56 60 62 janenmiarutten@skynet.be secretariaat

dienst vrije tijd (welzijn) - De Stegel Weertersteenweg 363 bus 1

werkgroep monumentenzorg en naamgeving voorzitter & secretariaat

Hubert Van Eygen Weertersteenweg 265, 3640 Kinrooi 089 70 32 14 hubert.vaneygen@skynet.be

Marijke Bosmans OCMW seniorenconsulent

gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening GECORO voorzitter

Jean Verlaak Heerweg 30, 3640 Kinrooi 089 56 44 18 jean.verlaak@architectverlaak.be secretariaat

dienst stedenbouw gemeentehuis, Breeërsteenweg 146

beheersorgaan bibliotheek voorzitter

Hubert Van Eygen Weertersteenweg 265, 3640 Kinrooi 089 70 32 14 hubert.vaneygen@skynet.be secretariaat

hoofdbibliotheek Weertersteenweg 155

werkgroep IBO ‘t Speel-nestje voorzitter

Sylvie Vanmontfort De Belder 39, 3640 Kinrooi 089 56 13 19 secretariaat BKO ’t Speel-nestje Nelisveld 11

lokaal overleg kinderopvang voorzitter

Liesbeth Lenie Manestraat 7 bus 1, 3640 Kinrooi 089 70 38 62 secretariaat

22

BKO ’t Speel-nestje Nelisveld 11


week 1 maandag januari

2

dinsdag januari

3

woensdag januari

4

donderdag januari

5

vrijdag januari

6

zaterdag januari

7

zondag januari

8

pmd & gft

Dorpsrestaurant senioren Kessenich

23


afschriften en bewijzen

dienst bevolking gemeentehuis, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - bevolking@kinrooi.be

AED automatische externe defribillator dienst vrije tijd (welzijn), De Stegel, Weertersteenweg 363 bus 1 089 30 08 40 - welzijn@kinrooi.be

Een automatische externe defibrillator is een draagbaar toestel dat gebruikt wordt voor het reanimeren van een persoon met een circulatiestilstand als gevolg van ventrikelfibrilleren. De AED dient op een geautomatiseerde manier een elektrische schok toe met als doel een gestoord hartritme te stoppen. De AED analyseert het hartritme van het slachtoffer en geeft de hulpverlener opdrachten. Met behulp van reanimatie wordt geprobeerd om bloed in de hersenen te krijgen tot de ambulance er is. Jaarlijks zijn er 10.000 reanimaties buiten de ziekenhuizen. Van deze 10.000 overleeft ongeveer 10%. Als de AED binnen de vijf minuten wordt aangesloten, kan dit oplopen tot 70%. In de gemeente vindt u een AED-toestel in De Stegel, sporthal De Dom, polyvalente zaal De Vroenhof en aan brasserie/hotel de Spaenjerd. Eén AED-toestel wordt via de uitleendienst ter beschikking gesteld aan de verenigingen. Omdat de AED geen zin heeft zonder reanimeren, organiseert de dienst vrije tijd ieder jaar gratis lessen reanimatie en AED.

24

Bij de dienst bevolking zijn onder andere volgende afschriften en bewijzen verkrijgbaar: - bewijs van woonst - bewijs van leven - bewijs van nationaliteit - uittreksel uit bevolkingsregister - samenstelling van het gezin - identiteitsbewijs voor kinderen onder de 12 jaar Sommige van deze attesten zijn aan te vragen via het digitaal loket op de website www.kinrooi.be. zie ook “pasfoto” p. 102

afvalophaling

Limburg.net - gratis tel. 0800 90 720

Iedere dinsdag kan u uw afval meegeven via huis-aan-huis-ophaling. De ene week kan u de grijze gezinscontainer met de restfractie laten ledigen. De andere week komt men de groene gftcontainer leegmaken en de blauwe pmd-zakken ophalen. Papier en karton worden één keer per maand aan huis opgehaald. U vindt alle ophaaldagen in deze agenda en op de ophaalkalender van Limburg.net. Voor klachten in verband met de ophaling kan u terecht bij Limburg.net via 0800 90 720. zie ook ”recyclagepark” p. 12 en 110, ”containers” p. 42 en ”Limburg.net” p. 88

AGB

Autonoom Gemeentebedrijf Kinrooi gemeentehuis, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - financien@kinrooi.be

De gemeenteraad richtte het autonoom gemeentebedrijf Kinrooi op voor het beheer en de exploitatie van de gemeentelijke sportzalen en gemeenschapscentrum De Stegel. Het AGB is dus een apart bedrijf, onderworpen aan de vennootschapswetgeving. Gebruikers van de sportzalen ontvangen een factuur van het AGB. Voor praktisch gebruik en reservatie van de zalen is de dienst vrije tijd (sport) in De Stegel het aanspreekpunt. 


week 2 maandag januari

dinsdag januari

9

10

restfractie

Studio Stegel

woensdag januari

11

donderdag januari

12

vrijdag januari

13

zaterdag januari

14

zondag januari

15

14u00 Son of Saul (GC De Stegel)

Dorpsrestaurant senioren Geistingen

25


akten van de burgerlijke stand dienst burgerlijke stand gemeentehuis, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - bevolking@kinrooi.be

Agropolis Kinrooi

www.agropolis-kinrooi.be

Met Agropolis verkent en stimuleert de gemeente Kinrooi duurzame alternatieven voor de klassieke landbouw. Het project omvat de ontwikkeling van een agrarisch bedrijventerrein en incubatorgebouw op een terrein van 40 hectare dat na de grindwinning opnieuw is aangelegd tussen Kessenich en Geistingen. Dit unieke terrein is bestemd voor bedrijven die landbouw gerelateerde innovatieve cleantechactiviteiten ontplooien. Ecologisch en economisch duurzaam zijn, is daarbij een belangrijk gegeven. De vzw Boterakker met vertegenwoordigers van de gemeente, de landbouwsector en de grindbedrijven is de drijvende kracht van het Agropolisproject, dat inmiddels al kan rekenen op de steun van diverse diensten, bedrijven en instellingen.

aidstelefoon Vlaanderen zie ”veiligvrijenlijn” p.132

Een uittreksel uit de akten van de burgerlijke stand - geboorte, huwelijk, overlijden, echtscheiding, ... - is verkrijgbaar bij de dienst burgerlijke stand. Deze afschriften worden enkel gegeven aan de betrokken persoon zelf of aan naaste verwanten (met volmacht) mits voorlegging van de identiteitskaart. Deze aktes zijn enkel af te halen in de gemeente waar men geboren of gehuwd is. Een overlijdensakte kan aangevraagd worden in de gemeente waar het overlijden plaatsvond. Mits registratie met elektronische identiteitskaart kan u deze akten ook digitaal aanvragen. Akten van de burgerlijke stand worden u kosteloos meegegeven. zie ook ”digitaal loket”, p. 46

akte/attest van erfopvolging

Voor deze akte - de vroegere erfrechtverklaring - moet u bij het registratiekantoor of een notaris zijn. zie ook ”registratiekantoor”, p. 110

alcohol (bij evenementen)

dienst vrije tijd (evenementenloket) De Stegel, Weertersteenweg 363 bus 1 089 30 08 40 - evenementen@kinrooi.be

Het is verboden om alcoholhoudende dranken van meer dan 0,5% (bier, wijn, ...) te verkopen, te schenken of aan te bieden aan min 16-jarigen. Voor sterke drank is de minimum leeftijd zelfs 18 jaar. Van elke persoon die alcohol wil kopen, mag gevraagd worden om zijn of haar leeftijd aan te tonen. De gemeente wil fuiforganisatoren helpen om te voldoen aan de alcoholwetgeving. Daarom kan er bij het evenementenloket gratis een preventiepakket geleend worden. Dat bevat onder andere: - affiches met info over wat aan wie wel en niet mag verkocht worden - briefings voor de barmedewerkers - baches zie “tapvergunning” p. 127

26


week 3 maandag januari

16

dinsdag januari

17

woensdag januari

18

donderdag januari

19

pmd & gft

Dorpsrestaurant senioren Ophoven

Kessenich - Geistingen

Studio Stegel

vrijdag januari

20

zaterdag januari

21

zondag januari

22

papier en karton

20u00 London has fallen (GC De Stegel)

papier en karton

Molenbeersel - Ophoven - Kinrooi

27


Aquadroom

zie “zwembad Maaseik” p. 140

arbeidsongevallen

Fonds voor Arbeidsongevallen Troonstraat 100 - 1050 Brussel 02 506 84 11 - www.fao.fgov.be

ambulance

dringende oproepen: bel 100 algemeen noodnummer: bel 112

Bel alleen naar 100 in dringende gevallen waarbij medische hulp of brandweer nodig is. Omschrijf duidelijk de feiten en geef een volledige plaatsbeschrijving van het gebeuren.

ambulante handel zie “leurhandel” p. 88

antigifcentrum tel. 070 245 245

apothekers www.apotheek.be - 0903 99 000

Via het betaalnummer 0903 99 000 (1,50 euro per minuut) verneemt u welke apotheek - eventueel in omliggende gemeeten - van wacht is. Apothekers in Kinrooi zijn: - De Pauw Venlosesteenweg 68, Ophoven 089 56 50 66 apotheek.depauw@gmail.com - Penders Oudekerkstraat 19, Molenbeersel 089 70 16 40 info@apotheekpenders.be - Mathieu Peeters Weertersteenweg 166, Kinrooi 089 70 23 85 kinrooi@peetersapotheek.be - Verbeeck-Maesen Fabrieksstraat 1b, Kessenich 089 56 68 38 gerda.maesen@gmail.com 28

Het Fonds voor Arbeidsongevallen is een openbare instelling onder toezicht van de Minister van Sociale Zaken. Eén van de taken van dit fonds is bijstand verlenen aan getroffenen van een arbeidsongeval. Iedereen kan met alle vragen en voor inlichtingen terecht op een speciale zitdag.  Die vindt elke woensdag plaats van 9u00 tot 12u00 in het stadhuis van Genk (in juli en augustus maar éénmaal per maand). U kan het Fonds op dat moment ook telefonisch bereiken via 089 65 43 89.

archief

dienst interne zaken gemeentehuis, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - archief@kinrooi.be

De leeszaal van het gemeentelijk archief is iedere dinsdag open voor het publiek van 13u00 tot 17u00 (en op woensdagnamiddag op afspraak en voor studenten). Het archiefdepot zelf is niet toegankelijk, maar bezoekers kunnen rekenen op de nodige begeleiding bij hun opzoekingen. zie ‘interne zaken’ p. 76


week 4 maandag januari

23

dinsdag januari

24

restfractie grofvuil

20u00 Dichters aan het woord woensdag januari

25

donderdag januari

26

Dorpsrestaurant senioren Kinrooi

18u15 Gedichtendag vrijdag januari

27

zaterdag januari

28

zondag januari

29

29


B babyborrel

dienst bevolking gemeentehuis, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - bevolking@kinrooi.be

assistentiewoningen

Zandbosstraat 6, Molenbeersel 089 70 36 40 - zorgvlied@kinrooi.be

Een assistentiewoning - door gewijzigde wetgeving de nieuwe naam voor een serviceflat - is de oplossing als uw eigen woning te groot, te afgelegen of niet meer aangepast is. Als thuis wonen moeilijk wordt, kan een appartement van het OCMW - een assistentiewoning - misschien de oplossing zijn. U heeft steeds een veilig gevoel en het gezelschap van de medebewoners. Een aantal diensten zijn binnen handbereik: pedicure, thuiszorg, kapper, wasserij, warme maaltijden, ... Voor noodgevallen is elke woning uitgerust met een noodoproepsysteem. Voor dringende klussen is de onderhoudsman tijdens de werkuren beschikbaar. En bij een eventuele opname in het woonzorgcentrum kunnen zorgbehoevende bewoners van de assistentiewoningen voorrang krijgen. Wie meer info wil, kan altijd een afspraak maken met de opnamedienst. zie ook “woonzorgcentrum” p. 138

attesten

zie ook “geboortepremie” p. 60

begraafplaatsen

technische dienst, Breeërsteenweg 318 089 70 22 75 - technischedienst@kinrooi.be

- Steenpad te Geistingen - Kerkstraat te Kessenich (enkel bestaande concessies) - Ittervoorterweg te Kessenich - Kerkhofstraat te Kinrooi - Bredenreinstraat te Molenbeersel - Maasstraat te Ophoven De begraafplaatsen beschikken over een strooiweide, een urneveld, een columbarium, een perceel voor foetussen en een afscheidsplein. De afmetingen van een grafteken moeten voldoen aan een aantal specifieke regels. Bij de technische dienst en de dienst burgerlijke stand (gemeentehuis) is de folder Na het overlijden beschikbaar waarin deze regels opgesomd worden. Deze brochure kan u ook door de begrafenisondernemer laten meebrengen.

zie ”afschriften en bewijzen” p. 24 zie ”uittreksel uit het strafregister” p. 131

begrafenis

autonoom gemeentebedrijf Kinrooi

bejaardenhulp

zie ”AGB” p. 24

30

Ieder jaar organiseert het gemeentebestuur een babyborrel. Bij die ontvangst krijgen de ouders een geboortepremie van 50 euro overhandigd. Op 19 februari 2017 is de babyborrel gepland voor alle kinderen geboren in 2016.

zie “overlijden” p. 100

zie “thuiszorg” p. 129


week 5 maandag januari

30

dinsdag januari

31

pmd & gft trefbaltornooi derde leerjaar

woensdag februari

1

donderdag februari

2

vrijdag februari

3

zaterdag februari

4

zondag februari

5

Dorpsrestaurant senioren Molenbeersel

31


belastingen

btw

btw Maaseik Bleumerstraat 72 bus 3, 3680 Maaseik tel. 02 578 11 60 alle werkdagen open van 9u00 tot 12u00

diftar - afvalbelasting (ophalen en verwerken huisvuil) Limburg.net, Gouverneur Verwilghensingel 32, 3500 Hasselt tel. 0800 90 720 zie “diftar” p. 46

gemeentebelastingen

dienst financiën & financieel beheerder gemeentehuis, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - financien@kinrooi.be

- -

allerhande algemene heffingen en retributies, urbanisatiebelasting, retributie op storten van afval in het recyclagepark andere niet-algemene heffingen zoals de belasting op drijfkracht van motoren, op tweede verblijven...

milieubelasting De milieubelasting wordt met uw waterverbruik aangerekend op de waterfactuur. zie ook “waterfactuur” p. 136

onroerende voorheffing - verkeersbelasting belastingdienst voor Vlaanderen Vaartstraat 16, 9300 Aalst gratis nr 1700

personenbelasting - rijksbelasting directe belasting op het inkomen

controle directe belastingen Stadsplein 1 bus 3, 3960 Bree tel. 02 578 12 00 alle werkdagen open van 9u00 tot 12u00

ontvangkantoor directe belastingen

Bleumerstraat 72 bus 1, 3680 Maaseik tel. 02 578 12 00 dinsdag en donderdag open, telkens van 9u00 tot 12u00

belbus

De Lijn Limburg, Grote Breemstraat 4, 3500 Hasselt belbus 011 85 03 00

Nagaan of de belbus 720 een oplossing is voor uw verplaatsing is eenvoudig. Neem minstens één uur op voorhand contact op met de belbuscentrale via het nummer 011 850 300. De medewerker die u aan de lijn krijgt, zoekt een oplossing. U kan doorverwezen worden naar een vaste lijn, naar de belbus, naar een combinatie van een vaste lijn en de belbus. Geef volgende gegevens door: - uw naam of klantnummer, - de dag en het gewenste uur van vertrek en van aankomst - de op- en afstaphalte - eventueel mailadres en gsm-nummer Reserveren is mogelijk tijdens de openingsuren van de belbuscentrale: - op weekdagen van 6u00 tot 19u30; - zaterdag van 7u30 tot 17u00; - zon- en feestdag van 7u30 tot 15u00. zie ook “openbaar vervoer” p. 100

beverratten zie “rattenbestrijding” p. 110

bevolking

dienst bevolking gemeentehuis, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - bevolking@kinrooi.be

bewijs van goed zedelijk gedrag zie “uittreksel uit het strafregister” p. 131

bewijs van leven, nationaliteit, verblijf, woonst, ... 32

zie “afschriften en bewijzen” p. 24


week 6 maandag februari

6

dinsdag februari

7

restfractie trefbaltornooi vierde leerjaar

woensdag februari

8 20u00 Kinrooise schrijvers in de bib

donderdag februari

9

vrijdag februari

10

zaterdag februari

11

zondag februari

12

Dorpsrestaurant senioren Kessenich

33


bib aan huis

openbare bibliotheek Theodoor Sevens hoofdbibliotheek, Weertersteenweg 155 089 70 24 92 - bibliotheek@kinrooi.be

Bib aan huis is een dienstverlening om mensen die door ouderdom, een handicap of langdurige ziekte de bib zelf niet kunnen bezoeken. Zij worden dan van boeken en bibmaterialen voorzien. Wil u gebruik maken van deze dienst of kent u iemand voor wie deze boekendienst een oplossing is? Neem dan contact op met de bib.

bibliotheek

openbare bibliotheek Theodoor Sevens hoofdbibliotheek, Weertersteenweg 155 089 70 24 92 - bibliotheek@kinrooi.be

Iedereen kan lid worden van de bib. Vanaf 18 jaar betaalt u 5 euro lidgeld per jaar. U kan dan gratis boeken, tijdschriften, strips, dvd’s en cd-roms voor een basisperiode van vier weken lenen. In de hoofdbibliotheek en uitleenposten kan u ook gratis surfen op het internet via wifi. De openingsuren van de hoofdbibliotheek en van de uitleenposten vindt u vooraan in deze gids op pagina 11. De bib is ook online in Kinrooi: via http://kinrooi.bibliotheek.be kan u boeken en andere materialen reserveren, de uitleenperiode verlengen maar ook aankoopsuggesties geven. In de catalogus kan u met één klik ook uw lenersgegevens opvragen.

bodemattest

dienst milieu gemeentehuis, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - grondgebiedszaken@kinrooi.be

Bij elke overeenkomst tot overdracht van grond is een bodemattest vereist. Dit attest, dat de eventuele verontreiniging van de bodem weergeeft, moet aangevraagd worden bij de Openbare Vlaamse Afvalstoffen Maatschappij. In de praktijk zorgt de notaris, die de eigendomsoverdracht vastlegt, meestal voor dit attest. Aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar bij de milieudienst in het gemeentehuis of ook via www.ovam.be (deel bodem). 34

bouwen

dienst stedenbouw gemeentehuis, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - grondgebiedszaken@kinrooi.be www.ruimtelijkeordening.be

Vooraleer u een perceel grond koopt, is het aangewezen om te informeren of er op die grond gebouwd mag worden en onder welke voorwaarden. Alle plannen - gewestplan, verkavelingsplannen, algemene en bijzondere plannen van aanleg - kunnen ingezien worden bij de dienst stedenbouw in het gemeentehuis. Niemand mag zonder schriftelijke vergunning van het schepencollege bouwen (nieuwbouw, verbouwingen van woningen, bergplaatsen, stallen, garages, magazijnen, ...). Bevraag u, voordat u begint te bouwen of te verbouwen.

bpost

postkantoor Kinrooi Neeroetersesteenweg 20, 3640 Kinrooi tel. 022 012345 kinrooi.mail@bpost.be (briefwisseling) kinrooi@bpost.be (financiële post & loketten)

openingsuren postkantoor Kinrooi maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag

9u30-12u30 en 13u45-17u00 14u00-18u00 9u30-12u30 en 13u45-17u00 14u00-18u00 9u30-12u30 en 13u45-17u00 9u30-13u00

brandveiligheid

dienst grondgebiedszaken gemeentehuis, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - grondgebiedszaken@kinrooi.be

Op 6 februari 2006 keurde de gemeenteraad een politieverordening goed inzake de brandveiligheid in publiek toegankelijke inrichtingen of op plaatsen waar veel publiek kan samenkomen. U vindt dit reglement op www.kinrooi.be. De genoemde inrichtingen, zowel de bestaande als de toekomstige, dienen aan dit reglement te voldoen om een exploitatievergunning te krijgen. Via de burgemeester kan u de brandweer verzoeken om uw inrichting te toetsen aan dit reglement.


week 7 maandag februari

13

dinsdag februari

14

pmd & gft netbaltornooi Studio Stegel

woensdag februari

15

donderdag februari

16

Dorpsrestaurant senioren Geistingen

17

zaterdag februari

18

zondag februari

19

vijfde leerjaar

papier en karton Kessenich - Geistingen

Studio Stegel

vrijdag februari

14u00 Mother’s day (GC De Stegel)

20u00 Money Monster (GC De Stegel)

papier en karton

Molenbeersel - Ophoven - Kinrooi

babyborrel

voor kinderen van 2016

35


budgetbegeleiding

zie ”schuldhulpverlening” p. 116

budgetmeter

OCMW Sociaal Huis, Breeërsteenweg 124 089 70 14 14 - sociaalhuis@kinrooi.be

Gebruikers van een budgetmeter kunnen hun kaart opladen aan de ontvangstbalie in het Sociaal Huis. Dit kan tijdens de openingsuren van het Sociaal Huis (zie pagina 13). Betalen voor de oplading kan alleen met Bancontact.

brandweer

brandweerzone Oost-Limburg C-mine 50, 3600 Genk, info@bwol.be 089 65 33 33 voor dienstzaken tel. 112 voor dringende hulp

zie “kinderopvang” p 82

brandwondencentrum

burgerzaken (dienst)

tel. 02 268 48 48

briefwisseling

burgerlijke stand

zie “burgerzaken” hieronder

dienst burgerzaken gemeentehuis, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - bevolking@kinrooi.be

Alle briefwisseling aan het gemeentebestuur kan u adresseren aan het college van burgemeester en schepenen, Breeërsteenweg 146, 3640 Kinrooi. De maatschappelijke zetel van OCMWKinrooi is op hetzelfde adres.

Bevolking (identiteitskaart, paspoort, verblijfskaart, rijbewijs...), vreemdelingen, burgerlijke stand (geboorte, huwelijk, adoptie, overlijden, ...), strafregister zijn de werkgebieden van deze dienst.

brievenbussen

dienst vrije tijd (cultuur) De Stegel, Weertersteenweg 363 bus 1 089 30 08 40 - cultuur@kinrooi.be

Volgens bpost zijn er in totaal 5.402 brievenbussen in de gemeente: 1.551 in Kinrooi, 858 in Kessenich, 1.567 in Molenbeersel en 1.426 in OphovenGeistingen. zie ook ”bpost” p. 34 en ”postbussen” p. 108

briljanten huwelijk zie “jubilea” p.78

budget

dienst financiën gemeentehuis, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - financien@kinrooi.be

Voor de aanvang van ieder boekjaar stelt het gemeentebestuur het budget (vroeger: begroting) op. Dit bevat een beleidsnota en een financiële nota. zie ook ”financieel beheerder” p. 56

36

buitenschoolse kinderopvang

buurt- en dorpsfeesten

Wie een buurt- of dorpsfeest organiseert, kan een gemeentelijke subsidie krijgen om bepaalde kosten te helpen dragen. Er is een onderscheid tussen dorpsfeesten (voor een heel dorp) en buurtfeesten (voor één of meer straten). Jaarlijks voorziet de gemeente steun aan maximum twee dorpsfeesten. Een buurtfeest krijgt een maximum toelage van 200 euro. Het college beslist over de subsidie-aanvragen.


week 8 maandag februari

20

dinsdag februari

21

restfractie

netbaltornooi 19u00 leerlingenvoordracht muziekacademie (GC De Stegel) woensdag februari

22

donderdag februari

23

zesde leerjaar

badmintoncriterium

Dorpsrestaurant senioren Ophoven

19u00 Remember (GC De Stegel) (gratis voorstelling praatcafĂŠ dementie) vrijdag februari

24

zaterdag februari

25

carnavalstoet Ophoven

zondag februari

26

carnavalstoet Kinrooi

37


Gemeenschapscentrum de Stegel Weertersteenweg 363, Molenbeersel verantwoordelijke reservatie

dienst vrije tijd in De Stegel (zie p. 11)

De Borg Kerkstraat 6, Kessenich

verantwoordelijke & sleutelhouder

Gerda Rutten-Bex Kerkstraat 9b2, gsm 0484 78 43 82

vergaderlokaal Op Sjeure Molenbeersel Smeetsstraat 13 (bij de sportzaal)

Buurtgezellen Kinrooi verbind(t) je dienst zorg en ouderen De Stegel, Weertersteenweg 363 bus 3 089 73 98 49 - zorgenouderen@kinrooi.be

Met dit project, gelanceerd in 2016, wil OCMW-Kinrooi werk maken van de vermaatschappelijking van de zorg. Na een systematische screening van de ouderen wordt gekeken of buurtgezellen vrijwilligers uit de buurt - kleine zorgtaken (zoals boodschappen doen, de brievenbus leegmaken, planten water geven, ...) op zich kunnen nemen opdat de oudere zo lang mogelijk in zijn vertrouwde omgeving kan blijven wonen. De senioren krijgen ook info over hun rechten (tegemoetkomingen,…) en, indien nodig, zal ook professionele zorg (gezinszorg, poetshulp, verpleegkundigen,…) ingeschakeld worden.

buurthuizen

dienst vrije tijd (cultuur) De Stegel, Weertersteenweg 363 bus 1 089 30 08 40 - cultuur@kinrooi.be

Iedere dorpskern beschikt over één of meer vergaderlokalen of vergaderzalen. Die staan ter beschikking van de verenigingen en ze kunnen eventueel ook gebruikt worden voor privé-aangelegenheden (behalve lokalen Nelisveld). Om het lokaal te reserveren, moet men zich rechtstreeks tot de verantwoordelijke wenden. Voor het afhalen en terugbrengen van de sleutel contacteert u de sleutelhouder.

38

verantwoordelijke reservatie

dienst vrije tijd in De Stegel (zie p. 11)

Gemeenschapshuis Geistingen 36, Geistingen

verantwoordelijke & sleutelhouder

Thieu Wieërs Kessenicherweg 25, 089 56 48 25 sleutel afhalen tussen 17u00 en 18u00

Dorpshuis Ophoven De Belder 19

verantwoordelijke & sleutelhouder

Jean Vanmontfort Dikke Linde 2 bus 1, gsm 0497 42 91 84

vergaderlokalen Nelisveld Nelisveld 5 (bij de sportzaal) verantwoordelijke reservatie

dienst vrije tijd in De Stegel (zie p. 11)

vergaderlokaal refter Nelisveld Nelisveld 5 (refter van basisschool 3K) verantwoordelijke

schooladministratie tijdens de schooluren (zie 3K Nelisveld pagina 96)

buurtlokaal Zielderveld-Natterveld bij het gelijknamig speelplein verantwoordelijke reservatie

dienst vrije tijd in De Stegel (zie p. 11)

buurtlokaal de Hees vroeger schooltje, Schoolstraat 40 verantwoordelijke & sleutelhouder

Jan Denier Schoolstraat 54, 089 56 77 63


week 9 krokusvakantie

maandag februari

27

dinsdag februari maart

28

woensdag maart

carnavalstoet Molenbeersel

pmd & gft grofvuil

1

jeugdboekenmaand tot 31 maart in de bib

donderdag maart

2

Dorpsrestaurant senioren Kinrooi

Studio Stegel

vrijdag maart

3

zaterdag maart

4

zondag maart

5

14u00 Huisdiergeheimen (GC De Stegel)

carnavalstoet Kessenich

39


C card stop

tel. 070 344 344 (buitenland 0032 70 344 344)

buurtpreventienetwerk WhatsApp dienst communicatie gemeentehuis, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - communicatie@kinrooi.be

Als u uw bankkaart verliest, kan u deze best meteen laten blokkeren. Dit kan 24 uur op 24 via bovenstaand nummer, ook vanuit het buitenland. Card stop blokkeert verschillende betaalmiddelen zoals Mister Cash, Bancontact, kredietkaarten, tankkaarten, enz...

In 2016 zijn in Kinrooi diverse buurtpreventienetwerken opgestart onder leiding van enkele vrijwillige coördinatoren. Samen met buurtbewoners die een afsprakencharter ondertekenen, zorgen ze voor meer ogen en oren voor de politie via een WhatsApp-groep. Meer info over deze BPN’s alsook een inschrijfformulier om te kunnen toetreden, kan u vinden op www.kinrooi.be.

carnaval

bronbemaling

child focus

zie ”grondwaterwinning” p. 68

bruine ratten

zie ”rattenbestrijding” p. 110

btw-nummers

gemeentehuis, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - financien@kinrooi.be

Het gemeentebestuur van Kinrooi heeft geen BTW-nummer, wel een ondernemingsnummer: 0207.472.904. Het Autonoom Gemeentebedrijf Kinrooi dat de sportzalen en De Stegel exploiteert is wel BTW-plichtig. Het ondernemingsen BTW-nummer van AGB Kinrooi is BE 0878.368.058.

dienst vrije tijd (cultuur) De Stegel, Weertersteenweg 363 bus 1 89 30 08 40 - cultuur@kinrooi.be

Op volgende data zijn er carnavalstoeten in de gemeente: - zaterdag 25 februari in Ophoven - zondag 26 februari in Kinrooi - maandag 27 februari in Molenbeersel - zondag 5 maart in Kessenich Europees centrum voor vermiste en seksueel uitgebuite kinderen gratis nummer 116 000 tel. vanuit buitenland +32 2 475 44 99 www.childfocus.be

communicatie (dienst)

gemeentehuis, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - communicatie@kinrooi.be

De dienst communicatie houdt zich voornamelijk bezig met de externe communicatie: Kinrooi info, Kinrooi kort, deze Kinrooi gids, de gemeentelijke website en Facebook-pagina, nieuwsverspreiding via pers en reclamebladen, Fan van Kinrooi (TV Limburg), enz... Daarnaast houdt de dienst zich ook bezig met de organisatie van infoavonden en hoorzittingen.

compostmeesters

zie “kringloopkrachten” p. 86

40


week 10 maandag maart

6

dinsdag maart

7

woensdag maart

8

donderdag maart

9

vrijdag maart

restfractie

Dorpsrestaurant senioren Molenbeersel

10 20u00 Nijghse vrouwen (GC De Stegel)

zaterdag maart

11

zondag maart

12

13u30-17u30 opendeur Eerstegraadsschool Harlindis & Relindis vestiging Kinrooi

41


compostvat- of bak

recyclagepark - 089 61 30 34 Limburg.net - tel. 0800 90 720 (gratis nr)

Wie thuis wil composteren en moeite heeft met het maken van een compostbak of -hoop, kan zich een compostvat met beluchtingsstek aanschaffen. Dit is een donkergroene ton met speciale openingen voor een optimale verluchting. Wie een grotere tuin heeft, koopt beter een compostbak: een vierwandige bak met openingen. Al deze materialen kan u kopen in het recyclagepark. zie ook “kringloopkrachten” p. 86

containerpark

zie “recyclagepark” p. 12 en p. 110

containers

dienst bevolking gemeentehuis, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - bevolking@kinrooi.be

De aanvraag voor de grijze (restfractie) en de groene (gft) container gebeurt automatisch, als u zich als inwoner laat inschrijven bij de dienst bevolking. Zelfstandigen en verenigingen moeten hun containers aanvragen bij de dienst milieu en duurzaamheid (in het gemeentehuis). Bij beschadiging of vernieling kan u contact nemen met de dienst bevolking of rechtstreeks met Limburg. net via het gratis nummer 0800 90 720. Bij diefstal moet u eerst een aangifte bij de politie doen en pas daarna contact op nemen met Limburg.net of de dienst bevolking. Voor klachten over de ophaling moet u bij Limburg.net zijn. Bij een verhuis blijven de containers bij de woning staan. Ze mogen niet mee verhuizen naar een nieuw adres. zie ook ”Limburg.net” p. 88 en ”diftar” p. 46

crematie

dienst burgerlijke stand gemeentehuis, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - bevolking@kinrooi.be

Wie na zijn dood gecremeerd wil worden, kan dat aanvragen. Iedere inwoner kan een wilsverklaring omtrent zijn of haar wijze van teraardebestelling afleggen. In die verklaring wordt dan duidelijk en ondubbelzinnig gekozen tussen begraving of crematie. zie ook “laatste wilsbeschikking” p. 88

culturele prijs

dienst vrije tijd (cultuur) De Stegel, Weertersteenweg 363 bus 1 089 30 08 40 - cultuur@kinrooi.be

De gemeentelijke culturele raad reikt in principe jaarlijks een culturele prijs uit aan een vereniging die of een individu dat een bijzondere prestatie geleverd heeft op socio-cultureel vlak. Het bestuur van de culturele raad bepaalt de genomineerden en de uiteindelijke laureaat.

culturele raad

zie “adviesraden” p. 20

cultuur

dienst vrije tijd (cultuur) De Stegel, Weertersteenweg 363 bus 1 089 30 08 40 - cultuur@kinrooi.be zie ook p. 11 en “welzijnszaken” p. 137

42


week 11 maandag maart

13

dinsdag maart

14

pmd & gft Studio Stegel

woensdag maart

15

donderdag maart

16

Dorpsrestaurant senioren Kessenich

papier en karton Kessenich - Geistingen

Studio Stegel

vrijdag maart

14u00 Concussion (GC De Stegel)

20u00 Haksaw Ridge (GC De Stegel) - 20u00 Lezing: bijzondere bijen

17

zwerfvuilactie

vrijdag - zaterdag - zondag 13u30 Seniorenfeestnamiddag (GC De Stegel)

zaterdag maart

18

zondag maart

19

papier en karton

Molenbeersel - Ophoven - Kinrooi

43


D dagateliers

dienst vrije tijd (welzijn) De Stegel, Weertersteenweg 363 bus 1 089 30 08 40 - welzijn@kinrooi.be

Het gemeentebestuur organiseert dagen avondateliers Snit en Naad. Inschrijven voor deze lessen kan per trimester. zie ook “vorming” p. 134

dagorde gemeenteraad

dienst secretariaat gemeentehuis, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - secretariaat@kinrooi.be

De dagorde en toelichting van alle gemeenteraadszittingen zijn te raadplegen op www.kinrooi.be. De gemeenteraad vergadert, normaal gezien, iedere eerste maandag van de maand (behalve in augustus).

dagstrand de Steenberg

Marec, Maasdijk 1 bus 3 089 56 75 03 - info@marec.be - www.marec.be

Aan de Dalerweg te Geistingen vindt u dagstrand de Steenberg. Bij goed weer zijn er in juli en augustus redders aanwezig. De kleedkamers, douches en eventuele EHBO staan ter beschikking van alle baders.

defecte straatlamp zie “straatlamp” p. 124

Dennenbos

zie “voetbalveld” p. 134

De Stegel zie “gemeenschapscentrum De Stegel” p. 62

diamanten huwelijk zie “jubilea” p. 78

44

DienstenOnderneming Kinrooi Breeërsteenweg 122, 3640 Kinrooi 089 70 38 15 - dok.kinrooi@pwa-dok.be www.pwa-dok.be

www.facebook.com/DienstenOndernemingKinrooi

Als particulier kan u bij de dienstenonderneming Kinrooi (DOK) terecht voor: - huishoudelijke hulp zoals het schoonmaken van een woning, strijken, ramen lappen, maaltijden bereiden, kleine naaiwerken uit voeren, enz.... - het vervoer van mindervaliden - strijkdienst De betaling gebeurt aan de hand van dienstencheques. Neem contact op met DOK voor meer informatie.

openingsuren DOK-kantoor maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

8u30-11u30 14u00-18u30 8u30-11u30 en 14u00-16u00 8u30-11u30 8u30-11u30

zie ook “PWA” p. 108

dierenartsen

Volgende dierenartsen hebben een praktijk in de gemeente: - Theo Bruckers Eva Keiren (alleen kleine huisdieren) Dorpsplein 13 - 089 70 24 12 dierenartsenpraktijk.bruckers@ pandora.be - Ron de Morée en Anita De Clippeleir Breeërsteenweg 240 089 70 24 43 www.dierenartsen-kinrooi.be ron.de.moree@gmail.com anita.de.clippeleir@gmail.com - Geert Vermeulen De Belder 39 - 0475 94 24 53 geert.vermeulen.dierenarts@ telenet.be


week 12 maandag maart

20

dinsdag maart

21

restfractie 17u00-19u00 inschrijfdag

jeugdactiviteiten paasvakantie

woensdag maart

22

donderdag maart

23

vrijdag maart

24

zaterdag maart

25

zondag maart

26

Dorpsrestaurant senioren Geistingen

begin zomertijd: klok ĂŠĂŠn uur vooruitzetten

onthaaldag nieuwe inwoners

45


diftar

Limburg.net - 0800 90 720 Gouverneur Verwilghensingel 32 3500 Hasselt

Diftar staat voor differentieel tariferen, het betalingssysteem volgens het principe de vervuiler betaalt. Uw afvalfactuur zal namelijk voor een groot deel bepaald worden door het aantal kilo’s afval dat u produceert en meegeeft. Die worden immers gewogen bij de huisaan-huis-ophaling van de grijze en de groene containers. Hiervoor zijn alle containers voorzien van een speciale chip. Bij uw afvalbelasting beschikt u over een quotum huisvuil. Volgens uw gezinssamenstelling mag u een bepaald aantal kilo’s afval meegeven. Als dit quotum (afvalkrediet) bijna opgebruikt is, krijgt u een verzoek om bij te betalen. In het recyclagepark moet u ook een aantal afvalfracties per kilo betalen. Dat kan ook via deze diftar-voorschotrekening. De aangeleverde hoeveelheid afval wordt daar bepaald met behulp van een weegbrug. Via mijn.limburg.net kan u - na registratie - onder andere een stand van zaken van uw quotum en uw bezoeken aan het recyclagepark opvolgen. Voor alle info over uw diftar-rekening dient u zich te wenden tot Limburg. net. zie ook “recyclagepark” p. 12 en 110 ik wil iets melden aanvragen of bestellen.

digitaal loket www.kinrooi.be

De website is uitgerust met een digitaal loket waarin u bijvoorbeeld documenten van de dienst burgerzaken (bewijs van leven, getuigschrift van woonst, gezinssamenstelling) kan aanvragen. Om dat te kunnen doen, moet u zich wel registreren met uw elektronische identiteitskaart (en een kaartlezer) of met een token. Ook meldingen aan de technische dienst (sluikstort, beschadigd wegdek, ...) kunnen via de site, net zoals reservatie van materialen voor de uitleendienst en de aanvraag van een openbare manifestatie. 46

doepas zie “jeugdactiviteiten” p. ??

DOK zie “DienstenOnderneming Kinrooi” p. 44

dokters

Volgende huisartsen vindt u in Kinrooi: - Fons Bullen Kloosterstraat 11, Kinrooi 089 70 23 43 - Noël Hechtermans Natterveld 57a, Kinrooi 089 70 19 09 - Jos Mertens Sarah Paumen Loes Rijckaert Oudekerkstraat 8/2, Molenbeersel 089 70 15 25 - Karel Stassen Inge Hellinx Ann Vissers Venlosesteenweg 98, Ophoven 089 56 38 86 - Katrien Vastmans Erwin Eyckmans Hoogveldstraat 33, Kessenich 089 56 32 26 Tijdens het weekend en op feestdagen kan u via 089 75 41 04 de dokter van wacht bereiken. De wachtdienst duurt vanaf 19u00 (vrijdagavond of de avond vòòr de feestdag) tot 8u00 ‘s morgens (maandagmorgen of de morgen nà de feestdag).


week 13 maandag maart

27

dinsdag maart

28

woensdag maart

29

donderdag maart

30

start openingsuren zomertijd in het recyclagepark (zie p.12)

pmd & gft grofvuil

Dorpsrestaurant senioren Ophoven 14u00 Toneel Geluk op grootmoeders wijze (GC De Stegel)

vrijdag maart april

31

zaterdag april

1

zondag april

2

kampioenenhulde

47


E echtscheiding

dienst burgerlijke stand gemeentehuis, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - bevolking@kinrooi.be

eensluidend verklaren dorpsrestaurant senioren

OCMW Sociaal Huis - Breeërsteenweg 124 089 70 14 14 - sociaalhuis@kinrooi.be

OCMW-Kinrooi organiseert met verschillende vrijwilligers iedere donderdag beurtelings in een andere deelgemeente het dorpsrestaurant voor senioren. 60-plussers kunnen daar samen genieten van soep, hoofdgerecht en een dessert voor 7,5 euro per persoon*. De menu’s zijn terug te vinden op UiT in Kinrooi, de evenementenkalender op www.kinrooi.be. Een aparte folder met de jaarkalender zit in de Kinrooi info van december. U vindt de data en locaties ook in de agenda rechts in deze gids. Wie in het dorpsrestaurant wil komen eten, moet uiterlijk de maandag voordien om 10u00 zijn eetbonnen gekocht hebben. Dat kan in het Sociaal Huis of bij de verantwoordelijke in ieder kerkdorp of in één van de voorgaande dorpsrestaurants. * bedrag onder voorbehoud van wijziging

douane en accijnzen

Ringlaan 186, 3900 Overpelt 025 75 65 94

dranghekken

zie ”uitleendienst materialen” p. 130

druglijn

078 15 10 20 van maandag tot vrijdag van 10u00 tot 20u00 www.druglijn.be/contact

48

dienst bevolking gemeentehuis, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - bevolking@kinrooi.be

De eensluidende verklaring van documenten is afgeschaft. Een goed leesbare kopie is normaal gezien voldoende. In uitzonderlijke gevallen kan een eensluidende verklaring nog nodig zijn. Die kost dan 2,50 euro. U dient dan het origineel mee te brengen.

eeuwelingen

dienst bevolking gemeentehuis, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - bevolking@kinrooi.be

Bij leven en welzijn wordt onze oudste inwoner 103 jaar in 2017. Het gemeentebestuur viert de 100-jarige(n) met passende geschenken waaronder ook een attentie van het koningshuis.

eikenprocessierups

technische dienst, Breeërsteenweg 318 089 70 22 75 - technischedienst@kinrooi.be

De technische dienst zorgt voor de preventieve bestrijding van de eikenprocessierups. Enkel bomen, bereikbaar vanaf een openbare weg of bewegwijzerd wandel- of fietspad, worden behandeld. Eventuele probleemlocaties dienen vooraf gemeld te worden aan de technische dienst.


week 14 maandag april

3

dinsdag april

4

woensdag april

5

donderdag april

6

paasvakantie

restfractie

Dorpsrestaurant senioren Kinrooi

Studio Stegel

vrijdag april

7

zaterdag april

8

zondag april

9

14u00 Finding Dory (GC De Stegel)

49


elektronische identiteitskaart dienst bevolking gemeentehuis, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - bevolking@kinrooi.be

elektriciteit

VREG – Vlaamse Regulator van de Elektriciteitsen Gasmarkt, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 19, 1000 Brussel gratis tel. 1700, info@vreg.be, www.vreg.be

De VREG is de Vlaamse Regulator voor Elektriciteit en Gas die u wegwijs maakt op de energiemarkt. Sinds de vrijmaking van deze markt kan u zelf uw energieleverancier kiezen. Een overzicht van de vergunde elektriciteitsleveranciers vindt u op www.vreg.be. Op de site https://vtest.vreg.be vindt u een objectieve vergelijking van de prijzen en voorwaarden van leveranciers. Als u verhuisplannen heeft, mag u niet vergeten uw energieleverancier te verwittigen. U kan daarvoor de energieovernamedocumenten van de VREG gebruiken. U vindt deze samen met een verhuisfolder op www.vreg.be. Diverse folders en formulieren kunnen ook opgevraagd worden via het (gratis) nummer 1700. Infrax is de beheerder van het distributienet en is verantwoordelijk voor nieuwe en gewijzigde aansluitingen, heractiveringen, de opname van de meterstanden en het verhelpen van storingen. zie “ Infrax” p. 74 en ”nutsleidingen” p. 94

Kinderen vanaf 12 jaar krijgen automatisch een oproepingskaart voor hun eerste identiteitskaart. Dit geldt ook voor volwassenen van wie de identiteitskaart moet hernieuwd worden. Voor de elektronische identiteitskaart moet u zich persoonlijk aanbieden.  Tevens heeft u één recente, duidelijke pasfoto met witte achtergrond (die eventueel in het gemeentehuis kan gemaakt worden) en 20 euro * nodig. U kan uw nieuwe identiteitskaart (eveneens persoonlijk) afhalen, zodra u thuis uw pin- en pukcode ontvangen heeft.  Let er op dat u uw elektronische identiteitskaart binnen de aangegeven termijn komt aanvragen. Indien u dat niet doet, wordt per herinnering een bijkomende retributie van 5 euro aangerekend. In totaal krijgt u drie herinneringen waarvan de laatste aangetekend verzonden wordt. Dit betekent dat de kostprijs kan oplopen tot 40,30 euro in plaats van 20 euro. zie ook “pasfoto” p. 102 * bedrag onder voorbehoud van prijswijziging

elektronische vreemdelingenkaart dienst vreemdelingen gemeentehuis, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - bevolking@kinrooi.be

Voor een elektronische vreemdelingenkaart moet men zich persoonlijk aanbieden bij de dienst vreemdelingenzaken in het gemeentehuis. De aanvrager moet 20 euro * en één recente, duidelijke pasfoto met een witte achtergrond meebrengen of laten maken in het gemeentehuis. De elektronische vreemdelingenkaart kan afgehaald worden, zodra de aanvrager thuis de pin- en pukcode ontvangen heeft. Voor bepaalde nietEU-burgers worden ook de vingerafdrukken opgenomen op de chip van de kaart. zie ook ”pasfoto” p. 102 * bedrag onder voorbehoud van prijswijziging

50


week 15 maandag april

10

dinsdag april

11

woensdag april

12

donderdag april

13

vrijdag april

14

zaterdag april

15

zondag april

16

paasvakantie

pmd & gft

Dorpsrestaurant senioren Molenbeersel

papier en karton

Molenbeersel - Ophoven - Kinrooi

Pasen

51


e-loket

erfgoeddepot

e-mailadressen

De uitgebreide verzameling van heemkundige en amateurarcheoloog Jan Geerkens (1902-1971) vormt de basis van het erfgoeddepot. De collectie bestaat uit heemkundige voorwerpen, historische documenten, schenkingen en vondsten van recente archeologische opgravingen. Het erfgoeddepot kan tijdens de openingsuren van het archief of op afspraak bezocht worden.

zie “digitaal loket” p. 46

Dit zijn een aantal mailadressen van gemeentelijke diensten op verschillende locaties: - bevolking@kinrooi.be - secretariaat@kinrooi.be - financien@kinrooi.be - personeel@kinrooi.be - communicatie@kinrooi.be - grondgebiedszaken@kinrooi.be - technischedienst@kinrooi.be - speelnestje@kinrooi.be - bibliotheek@kinrooi.be - sociaalhuis@kinrooi.be - zorgenouderen@kinrooi.be - sport@kinrooi.be - jeugd@kinrooi.be - cultuur@kinrooi.be - welzijn@kinrooi.be - evenementen@kinrooi.be Gemeentelijke ambtenaren zijn allemaal te bereiken per mail, waarbij het adres voornaam.familienaam@kinrooi.be is.

energiemeter

dienst milieu en duurzaamheid gemeentehuis, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - grondgebiedszaken@kinrooi.be

Weet u hoeveel elektriciteit de apparaten in huis verbruiken? Wist u dat er vaak ongemerkt heel wat elektriciteit verloren gaat door sluipverbruik? Om dit bij u thuis te kunnen nagaan, kan u bij de dienst milieu en duurzaamheid gratis een energiemeter voor twee weken ontlenen. Hiermee kan u dan bijvoorbeeld het verbruik van uw wasmachine, droogkast, ijskast, diepvriezer, tv of computer meten.

52

gemeentehuis, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - archief@kinrooi.be

erfrechtverklaring

Erfrechtverklaringen worden niet langer afgeleverd door het gemeentebestuur. zie ”akte/attest van erfopvolging” p. 26

erkenning kinderen

dienst burgerlijke stand gemeentehuis, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - bevolking@kinrooi.be

Het erkennen van een kind kan vòòr, bij of na de geboorte. De procedure en regels verschillen naargelang de keuze van het tijdstip van erkennen. Meer info krijgt u bij de dienst burgerlijke stand of op www.kinrooi.be.


week 16 maandag april

17

alle diensten gesloten op paasmaandag

dinsdag april

18

restfractie start van seniorenfietsen & van start & keep running

woensdag april

19 20u00 Voor u gelezen: Gratis geld voor iedereen

donderdag april

20

vrijdag april

21

zaterdag april

22

Dorpsrestaurant senioren Kessenich

papier en karton Kessenich - Geistingen

20u00 Back to the sixties (GC De Stegel) zondag april

23

53


evenementenkalender

dienst communicatie gemeentehuis, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - communicatie@kinrooi.be

De dienst communicatie houdt systematisch een evenementenkalender bij met activiteiten voor een breed publiek in de gemeente Kinrooi en/of georganiseerd door een lokale vereniging. De kalender staat op de gemeentelijke website, de laatste bladzijde van de gemeentelijke publicaties (Kinrooi info en Kinrooi kort) en wordt ter beschikking gesteld van diverse media. Verenigingen en organisaties kunnen evenementen het beste aanleveren via www.uitdatabank.be. Dan verschijnen ze vanzelf ook in de gemeentelijke kalenders. zie ook “openbare manifestaties” p. 100 en “UiT in Kinrooi” p. 130

euthanasie

dienst burgerlijke stand gemeentehuis, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - bevolking@kinrooi.be

Elke meerderjarige kan een wilsverklaring inzake euthanasie laten registreren. Deze wilsverklaring kan op ieder moment herzien of ingetrokken worden. De wilsverklaring is geldig voor een periode van vijf jaar vanaf de datum van de verklaring. Indien u wenst dat ze geldig blijft, dient u deze te herbevestigen door een nieuwe verklaring af te leggen. zie ook “laatste wilsbeschikking” p. 88

54


week 17 maandag april

24

dinsdag april

25

woensdag april

26

donderdag april

27

vrijdag april

28

pmd & gft grofvuil

Dorpsrestaurant senioren Geistingen

18u15 WAK Muzikale uitlening zaterdag april

29

zondag april

30

16u00 Vormsel Kinrooi

55


F Fan van Kinrooi (TV Limburg)

dienst communicatie gemeentehuis, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - communicatie@kinrooi.be

In 2015 startte het gemeentebestuur met Fan van Kinrooi. Dit zijn korte reportages op TV Limburg met nieuws en gebeurtenissen uit de gemeente. De uitzendingen worden van tevoren aangekondigd en kunnen nadien ook online herbekeken worden op www.kinrooi.be.

faxnummers

Adressen en openingsuren van de gemeentelijke diensten vindt u vooraan in deze Kinrooi gids. Hieronder enkele faxnummers: gemeentehuis 089 70 24 21 technische dienst 089 70 22 92 OCMW Sociaal Huis 089 70 14 15

fiets- en voetveerverbinding Fransbergen recreatie en toerisme Havenstraat 10, 6051 CR Maasbracht 0031 475 46 48 48

Het fiets- en voetveer dat ontstond door een samenwerking tussen de gemeenten Maasgouw en Kinrooi is inmiddels overgenomen door een externe firma. Vanaf april tot en met oktober kunnen fietsers en voetgangers de Maas oversteken met President Willy Claes. De veermannen hanteren de volgende vaartijden (onder voorbehoud van eventuele wijzigingen): - in april en oktober enkel in het weekend van 10u00 tot 18u00; - in mei en september dagelijks van 10u00 tot 19u00; - in juni, juli en augustus dagelijks van 10u00 tot 20u00; - middagpauze van 13u00 tot 13u30

56

fietsen registreren

wijkpolitie Kinrooi, 089 56 43 36 Grote Kerkstraat 15 bus 1

Bij de wijkpolitie kan u gratis uw fiets laten registreren. Uw tweewieler krijgt dan een speciale sticker. Deze ontmoedigt fietsdieven en maakt het makkelijker om de fiets terug te vinden, als hij toch zou gestolen worden. zie ook ”politie” p. 106 en p.15

fietsroutes

Toerisme Kinrooi, Maasstraat 82 bus 3, 089 56 47 36 - info@toerismekinrooi.be

In Kinrooi zijn er verschillende mooi verzorgde en goed bewegwijzerde fietsroutes. Voor meer informatie hierover kan u zich wenden tot Toerisme Kinrooi. Daar kan u ook tal van andere toeristische informatie krijgen. zie ook ”Toerisme Kinrooi” p. 129

fietsverhuur

Toerisme Kinrooi, Maasstraat 82 bus 3, 089 56 47 36 - info@toerismekinrooi.be

Toerisme Kinrooi verhuurt gewone fietsen, elektrische fietsen, tandems, enz... aan individuen en groepen. Een gewone fiets is meestal beschikbaar. Voor andere zaken of een groepsreservatie belt u best even op voorhand naar 089 56 47 36. zie ook ”Toerisme Kinrooi” p. 129

financieel beheerder

Wendy Bekkers

gemeentehuis, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - wendy.bekkers@kinrooi.be

Naast een secretaris heeft iedere gemeente een financieel beheerder (vroeger ontvanger genoemd). Deze stelt de financiële nota van het jaarlijks budget en van de meerjarenplanning op. Daarnaast beheert zij de boekhouding en geeft ze financieel beleidsadvies. Ieder jaar maakt ze de jaarrekening op. De financieel beheerder staat bovendien in voor het uitvoeren van de betalingen en voor het innen van de ontvangsten. zie ook ”OCMW financieel beheerder” p. 96


week 18 maandag mei

1

alle diensten gesloten Feest van de Arbeid

dinsdag mei

2

woensdag mei

3

donderdag mei

4

Dorpsrestaurant senioren Ophoven

vrijdag mei

5

Kinrooise Aspergefeesten

zaterdag mei

6

16u00 Vormsel Kessenich - Kinrooise Aspergefeesten

zondag mei

7

10u30 eerste communie Kinrooi - Kinrooise Aspergefeesten

restfractie

scholenvoetbal

57


financiële dienst

fuiven

financiële problemen

Iedere fuif in Kinrooi moet minstens zes weken van tevoren gemeld worden bij het gemeentebestuur. Dit dient te gebeuren op een speciaal formulier. Dat is verkrijgbaar bij de bovenvermelde dienst. De dienst mailt of stuurt het blanco formulier op.  U kan het afhalen in De Stegel of downloaden van de website. De melding moet vergezeld zijn van het bewijs van de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en de nodige gegevens over de leden van de eigen vereniging die instaan voor de veiligheid of de security (enkel erkende firma’s mogen ingehuurd worden). De dienst heeft een lijst met erkende securityfirma’s. De aanvraagtermijn van zes weken is noodzakelijk, omdat het feestloket vaak zelf nog adviezen (verkeer, milieu, enz...) moet aanvragen bij andere instanties. Wie een perfecte fuif wil, doet best zijn melding op tijd! Iedere fuif eindigt om 2u00 ‘s nachts...

gemeentehuis, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - financien@kinrooi.be

zie “schuldhulpverlening” p. 116 en “sociale dienst” p. 120

finse piste

dienst vrije tijd (sport) De Stegel, Weertersteenweg 363 bus 1 089 30 08 40 - sport@kinrooi.be

De Finse piste is gelegen aan de Steenberg te Geistingen, vlakbij het dagstrand aan de Dalerweg. De piste kan gratis gebruikt worden en is ideaal om op een verkeersveilige en medisch verantwoorde manier aan sport te doen. De Kinrooise piste bestaat uit een vlak gedeelte van twee keer 500 meter en een moeilijker stuk van 1 km op de Steenberg zelf. Ze is volledig verlicht.

fiscaal attest kinderopvang

dienst vrije tijd (jeugd) De Stegel, Weertersteenweg 363 bus 1 089 30 08 40 - jeugd@kinrooi.be

Ouders kunnen de kosten voor de opvang van kinderen onder de 12 jaar inbrengen als vermindering van het belastbaar inkomen.  Voor deelname aan speelpleinwerking, kampen van jeugdverenigingen en sportacademie krijgt u dus voortaan een fiscaal attest. De gemeentelijke dienst bezorgt u het attest automatisch in het begin van het jaar (dat volgt na het jaar van deelname).  Als uw kind naar ‘t Speelnestje gaat, krijgt u in het voorjaar het fiscaal attest rechtstreeks toegestuurd.

fit-o-meter

dienst vrije tijd (sport) De Stegel, Weertersteenweg 363 bus 1 089 30 08 40 - sport@kinrooi.be

Centraal op de Finse piste is een fit-ometer met duurzame toestellen. Ze zijn eenvoudig, veilig, veelzijdig en flexibel te gebruiken. De moeilijkheidsgraad is ter plaatse aangegeven zodat iedereen de juiste keuze van oefening kan maken. zie ook ”finse piste” hierboven

58

dienst vrije tijd (evenementenloket) De Stegel, Weertersteenweg 363 bus 1 089 30 08 40 - evenementen@kinrooi.be

zie ook “tapvergunning” p. 127, “alcohol (bij evenementen)” p. 26, “geluidsmeter” en “geluidsnormen” op p. 60

fusie

De fusie van Kessenich, Kinrooi, Molenbeersel en Ophoven-Geistingen tot de huidige gemeente Kinrooi dateert van 18 september 1971. Dit is de datum van de eerste zitting van de gemeenteraad, bepaald op basis van de verkiezingsuitslag van 13 juni 1971. Reeds eerder - op 8 december 1970 - werd de samenvoeging van de gemeenten vastgelegd in een koninklijk besluit.


week 19 maandag mei

8

dinsdag mei

9

pmd & gft scholensportdag

woensdag mei

10

donderdag mei

11

vrijdag mei

12

zaterdag mei

13

Dorpsrestaurant senioren Kinrooi

16u00 Vormsel Molenbeersel

20u00 Storm Story (toneelstuk door woordklassen M3) (GC De Stegel) zondag mei

14

10u30 eerste communie Kessenich

59


G gas

melding van gasgeur via 0800 60888 zie ook ”Infrax” p. 74

geboorte

dienst burgerlijke stand gemeentehuis, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - bevolking@kinrooi.be

De aangifte van een geboorte moet binnen de 15 kalenderdagen na de bevalling gebeuren in de gemeente of stad waar het kind werd geboren. De aangifte gebeurt, normaal gezien, door de vader of de moeder van het kind. Uitzonderlijk zorgt de dokter of vroedvrouw die de bevalling bijwoonde, voor de aangifte. Om een geboorte aan te geven, moet u volgende documenten meebrengen: - de identiteitskaarten van de ouders; - het trouwboekje en - het geboorteattest. Dat laatste krijgt u in de kraamkliniek of van de dokter of vroedvrouw die de bevalling begeleidt. Ongehuwde ouders dienen de aangifte samen te doen, tenzij het kind reeds voor de geboorte erkend werd. zie ook ”naamkeuze minderjarigen” p. 92

geboortepremie

dienst financiën gemeentehuis, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - financien@kinrooi.be

De gemeente kent een geboortepremie van 50 euro toe voor alle kinderen geboren of geadopteerd sinds 2006. De voorwaarde is dat de moeder op de dag van de geboorte of adoptie ingeschreven staat in het bevolkingsregister van de gemeente Kinrooi. zie “babyborrel” p. 30

60

gehandicapten

dienst vrije tijd (welzijn) De Stegel, Weertersteenweg 363 bus 1 089 30 08 40 zie ook “adviesraden” p. 22 zie ook “‘t Heemke” p. 68

geluidsinstallatie

zie ”uitleendienst materialen” p. 130

geluidsmeter

dienst grondgebiedszaken gemeentehuis, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - grondgebiedszaken@kinrooi.be

Verenigingen die een openbare activiteit met elektronisch versterkte muziek organiseren, zijn verplicht het geluid te meten. Hiervoor kunnen ze voor 15 euro een geluidsmeter huren bij de dienst grondgebiedszaken. De huur dient minstens drie weken voor de activiteit aangevraagd.

geluidsnormen muziekactiviteiten dienst vrije tijd (evenementenloket) De Stegel, Weertersteenweg 363 bus 1 089 30 08 40 - evenementen@kinrooi.be

Sinds 2013 gelden in Vlaanderen geluidsnormen voor muziekactiviteiten. Deze regelgeving voor het maximale geluidsniveau geldt voor alle activiteiten die toegankelijk zijn voor publiek en waar elektronisch versterkte muziek gespeeld wordt. Het geluidsniveau dient gedurende de ganse activiteit gemeten en mag de 95 decibel niet overschrijden. Een uitzondering kan aangevraagd worden bij het schepencollege. Gezien de verplichting om het geluid te meten, kunnen verenigingen een geluidsmeter huren bij de dienst grondgebiedszaken in het gemeentehuis.


week 20 maandag mei

15

dinsdag mei

16

restfractie 20u00 Lezing Positief opvoeden (GC De Stegel)

woensdag mei

17

donderdag mei

18

vrijdag mei

19

zaterdag mei

20

Dorpsrestaurant senioren Molenbeersel

papier en karton Kessenich - Geistingen

16u00 Vormsel Geistingen

papier en karton

Molenbeersel - Ophoven - Kinrooi

20u30 Schlagerparade (GC De Stegel) zondag mei

21

10u30 eerste communie Molenbeersel

61


gemeenschapsonderwijs zie ”onderwijs in Kinrooi” p. 96

gemeentehuis

Breeërsteenweg 146, 3640 Kinrooi 089 70 03 00 fax 089 70 24 21

gemeentelijk onderwijs

De gemeente Kinrooi organiseert op twee plaatsen gemeentelijk onderwijs: in Kinrooi en in Ophoven. Het gaat telkens over zowel kleuter- als basisonderwijs. zie ook “onderwijs in Kinrooi” p. 96

gemeenschapscentrum De Stegel Weertersteenweg 363, 3640 Kinrooi reservaties 089 30 08 42 techniek 0487 61 53 86

gemeenteontvanger

Begin 2014 opende het Autonoom Gemeentebedrijf Kinrooi het gemeenschapscentrum De Stegel, gelegen langs de Weertersteenweg 363 tegenover de kerk in Molenbeersel. Dit complex bestaat uit een grote zaal, een kleine zaal, verschillende vergaderlokalen, een leskeuken, een repetitieruimte voor muziekbandjes, enz... Daarnaast vindt u op de eerste verdieping ook de gemeentelijke dienst vrije tijd (jeugd, sport, cultuur, welzijn, ...) en de dienst zorg en ouderen van OCMW-Kinrooi. De Stegel staat ter beschikking voor zowel verenigingen als particulieren. Voor reservatie en info moet u bij de dienst vrije tijd op de bovenverdieping zijn. De tarieven zijn afhankelijk van diverse factoren: - wie wil huren (vereniging, privé, ...) - welke zaal/zalen men wil huren - periode van huur (dagdeel) - aard van de activiteit Het volledige reglement hierover en andere info over De Stegel vindt u op www.kinrooi.be.

gemeenteraad

zie ook p. 11 en p. 13 voor de openingsuren van de diensten in GC De Stegel scan QR-code voor programmabrochure 2016-2017 van De Stegel

62

zie “financieel beheerder” p. 56

zie p. 7

gemeentesecretaris zie “secretaris” p. 116

gemeentevlag

gemeentehuis Breeërsteenweg 146, 3640 Kinrooi 089 70 03 00 - archief@kinrooi.be

De officiële vlag van Kinrooi is geel met drie rode jachthorens, beslagen en gemond van wit. Dit is het wapen van de heren en latere graven van Horn(e) bij Roermond. Wie meer info wenst of de originele tekeningen wil bewonderen, kan terecht in het gemeentearchief. De gemeenteraad keurde de gemeentevlag samen met het gemeentewapen goed op 6 april 1987. De gemeentevlag die in de uitleendienst ter beschikking gesteld wordt, is die met het logo van de gemeente Kinrooi.


week 21 maandag mei

22

dinsdag mei

23

pmd & gft grofvuil

woensdag mei

24

donderdag mei

25

10u30 eerste communie Icarus Kessenich - gĂŠĂŠn dorpsrestaurant senioren

alle diensten gesloten OH Hemelvaart

vrijdag mei

26

zaterdag mei

27

16u00 Vormsel Ophoven

zondag mei

28

10u30 eerste communie Geistingen

alle diensten gesloten behalve bib en recyclagepark open

63


gemeentewapen

gemeentehuis Breeërsteenweg 146, 3640 Kinrooi 089 70 03 00 - archief@kinrooi.be

Het gemeentewapen van Kinrooi bestaat uit twee delen: enerzijds een gedwarsbalkt gedeelte van tien stukken van goud en van keel en anderzijds een halve keizerlijke adelaar van sabel (zwart), gepoot, gebekt en getongd van keel (rood) in goud (geel). Het schild is geplaatst voor een Sint-Lambertus van goud (geel). zie ook ”gemeentevlag” hierboven

gescheiden afvoersysteem

dienst milieu Breeërsteenweg 146, 3640 Kinrooi 089 70 03 00 - grondgebiedszaken@kinrooi.be

Inwoners die hun hemelwater scheiden van het afvalwater en apart afvoeren (naar gracht, infiltratievoorziening, ...), kunnen daarvoor een subsidie krijgen van Infrax. Dit geldt enkel voor bestaande particuliere woningen die hun bouwvergunning kregen vòòr 1 februari 2005. Een belangrijke tip: vraag, voor u begint, info bij Infrax ! zie ook “Infrax” p. 74

geschenkbon

Toerisme Kinrooi, Maasstraat 82 bus 3, 089 56 47 36 - info@toerismekinrooi.be

Met een geschenkbon kan u terecht bij verschillende winkels en zelfstandigen in de gemeente. De geschenkbon met als waarde 10, 15 of 25 euro is verkrijgbaar in het VVV-kantoor. Deelnemende handelszaken herkent u aan de geschenkbonsticker. Bij de aankoop van zo’n bon krijgt u tevens een apart overzicht van die handelaars.

geschied- en heemkundige kring Slichtestraat 5, 3640 Kinrooi 089 70 14 10 - www.heemkringkinrooi.net

Sinds 1 januari 2015 is de Geschied- en Heemkundige Kring Kinrooi gevestigd in het Slichtenhof te Molenbeersel.

gesubsidieerde vrije basisscholen zie ”onderwijs in Kinrooi” p. 96

64

getuigschrift goed zedelijk gedrag zie ”uittreksel uit het strafregister” p. 131

getuigschriften

zie “afschriften en bewijzen” p. 24 zie ook ”uittreksel uit het strafregister” p. 131

gewestplan

dienst ruimtelijke ordening Breeërsteenweg 146, 3640 Kinrooi 089 70 03 00 - grondgebiedszaken@kinrooi.be

Het gewestplan Limburgs Maasland van 1 september 1980 toont aan welke bestemming (wonen, landbouw, industrie, recreatie, ...) gegeven werd aan een bepaald gebied. Alleen door een ander plan van aanleg (ruimtelijk uitvoeringsplan, bijzonder plan van aanleg, ...) kan deze bestemming gewijzigd worden. Deze plannen – gewestplan en andere kan u allemaal op verzoek inkijken in het gemeentehuis of raadplegen op www. geopunt.be of www.kinrooi.be.

gewestwegen

Agentschap Wegen en Verkeer Limburg Kon. Astridlaan 50, 3500 Hasselt tel. 011 74 23 00 fax 011 74 24 48 AWV Limburg district Oost-Limburg, Schoorstraat 2, 3680 Maaseik 089 86 93 30 www.wegenenverkeer.be wegen.limburg.districtoost@mow.vlaanderen.be

Door de gemeente Kinrooi lopen verschillende gewestwegen : - de N78 Venlosesteenweg - de N762 Weertersteenweg - de N73 Breeërsteenweg - de N757 Neeroetersesteenweg - de N751 Drietak - de Rozenstraat Deze wegen vallen onder de bevoegdheid van het Vlaamse gewest Afdeling Wegen & Verkeer, vroeger ook wel de dienst Bruggen en Wegen genoemd. Eventuele gebreken aan deze wegen meldt u best rechtstreeks aan de bovenvermelde dienst.


week 22 maandag mei

29

dinsdag mei

30

woensdag mei

31

donderdag juni

1

vrijdag juni

2

zaterdag juni

3

zondag juni

4

restfractie

Dorpsrestaurant senioren Kessenich

hulde jubilarissen

10u30 eerste communie Ophoven

Kinrooi kermis Pinksteren 65


grachtbuizen

Infrax, Trichterheideweg 8, 3500 Hasselt, infolijn tel. 078 35 30 20

glascontainers

technische dienst, Breeërsteenweg 318 089 70 22 75 - technischedienst@kinrooi.be

In het recyclagepark staan glas- en textielcontainers. Ook in uw buurt vindt u er op onderstaande plaatsen. Er is een aparte container voor wit en gekleurd glas:

Geistingen - -

Geistingen 36 parking Gemeenschapshuis Venlosesteenweg 115, parking Melkerijwinkel

Kessenich - hoek van Meierstraat en Bruldijk - parking thv Venlosesteenweg 327 - Schoolstraat 40, parking de Hees

Kinrooi - Natterveld 1a, parking Delhaize - Nelisveld 5, parking basisschool

Molenbeersel - Scheurestraat, tegenover nr. 9 - Oudekerkstraat, parking naast nr. 9

Ophoven

groendienst

technische dienst, Breeërsteenweg 318 089 70 22 75 - technischedienst@kinrooi.be

grofvuil

Limburg.net - tel. 0800 90 720

Grofvuil is niet-recycleerbaar afval dat te groot of te zwaar is voor de grijze container. U kan het tegen betaling naar het recyclagepark brengen (0,18 euro per kg) of op aanvraag één keer per maand aan huis laten ophalen (20 euro). Het grofvuil dat u wil meegeven, moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Het gewicht van één afzonderlijk voorwerp of een samengebonden bundel mag niet meer dan 70 kg zijn. Het mag maximum 2 meter lang en 1 meter breed zijn. Per ophaalbeurt mag niet meer dan twee kubieke meter aangeboden worden. De grofvuilophaling kan u via www.limburg.net of telefonisch aanvragen via het gratis nummer 0800 90 720. Voor de ophaling aan huis moet het grofvuil vòòr 6u00 langs de weg staan. De 20 euro wordt na ophaling rechttreeks van uw diftarrekening afgehouden.

- De Belder 10, parking sporthal - Maasstraat 82, parking Marec

zie ook “diftar” p. 46

gouden huwelijk

zie “belastingen: onroerende voorheffing” p. 32

zie “jubilea” p.78

66

Voor het maken van een inrit aan uw woning of een toegang tot uw perceel moet er een greppelelement of grachtbuis geplaatst worden. Sinds juli 2005 is er een reglement op baangrachten. Het overwelven of inbuizen ervan kan enkel met schriftelijke toestemming van het gemeentebestuur.  De normale kosten zijn voor Infrax. Eventuele afwijkingen van de algemene breedtes zorgen voor een meerkost die ten laste van de aanvrager is. 

grondbelastingen


week 23 maandag juni

5

alle diensten gesloten op pinkstermaandag

dinsdag juni

6

pmd & gft kleutersportdag

woensdag juni

7

petanquecriterium kleutersportdag

19u30 Lezing Reis-Wijs donderdag juni

8

vrijdag juni

9

zaterdag juni

10

zondag juni

11

Dorpsrestaurant senioren Geistingen

Ophoven kermis

67


H handtekening wettigen

dienst bevolking gemeentehuis, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - bevolking@kinrooi.be

grondgebiedszaken (dienst)

gemeentehuis, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - grondgebiedszaken@kinrooi.be

Diverse diensten met betrekking tot het grondgebied van Kinrooi - zoals stedenbouw, milieu en duurzaamheid, enz... ressorteren onder de dienst grondgebiedszaken. Deze dienst houdt zich onder andere bezig met omgevingsvergunningen, milieu en duurzaamheid, landbouw, lokale economie, mobiliteit en diverse meldingen.

grondwaterwinning

dienst milieu gemeentehuis, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - grondgebiedszaken@kinrooi.be

Particulieren die een grondwaterput wensen te maken, dienen dit te melden bij de milieudienst. Als het verbruik onder de 500 kubieke meter blijft, volstaat een melding (dossierkosten 12,50 euro*). Bij groter verbruik of voor bedrijven gelden andere voorwaarden. U neemt daarvoor best even contact met de milieudienst. Als u bij het bouwen van een kelder een bronbemaling moet installeren (om het water weg te pompen) moet u dit tevens melden bij de milieudienst. De formulieren daarvoor worden meegestuurd met de bouwvergunning. * bedrag onder voorbehoud van prijswijziging

Om een handtekening te wettigen of te legaliseren, moet steeds de identiteitskaart van de persoon wiens handtekening u wil laten wettigen, meegebracht worden. Een kopie van een handtekening kan niet gewettigd worden: breng dus het origineel gehandtekende document mee. Het wettigen van een handtekening kost 2,50 euro per exemplaar. Legalisaties, bestemd voor het buitenland, moeten door de burgemeester getekend worden.  

‘t Heemke vzw

Weertersteenweg 415c 0495 79 43 07

Bij ‘t Heemke kunnen Kinrooise personen met een handicap onder begeleiding enkele dagen per week creatief bezig zijn. Tijdens de opendeurdag (altijd op pinkstermaandag) verkopen ze hun werkstukken. 

Heemkring zie “geschied- en heemkundige kring” p. 64

hinderlijke inrichting

dienst milieu gemeentehuis, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - grondgebiedszaken@kinrooi.be

In het VLAREM staat een overzicht van de als hinderlijk beschouwde inrichtingen. Deze inrichtingen - fabrieken, werken opslagplaatsen maar ook machines, installaties, toestellen en bepaalde handelingen - worden in drie klassen ingedeeld naargelang de graad waarin ze de mens en het leefmilieu kunnen belasten. zie ook “vlarem” p. 134

68


week 24 maandag juni

12

dinsdag juni

13

restfractie 17u00-19u00 inschrijfdag

jeugdactiviteiten zomervakantie woensdag juni

14

donderdag juni

15

vrijdag juni

16

zaterdag juni

17

zondag juni

18

Dorpsrestaurant senioren Ophoven

papier en karton Kessenich - Geistingen

papier en karton

Molenbeersel - Ophoven - Kinrooi

69


hondenpoep

dienst milieu en duurzaamheid gemeentehuis, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - grondgebiedszaken@kinrooi.be

Het politiereglement Hinder door honden bevat een aantal richtlijnen met betrekking tot hondenpoep en loslopende honden. Als u klachten heeft over hondenpoep kan u deze kwijt bij de wijkpolitie (089 56 43 36). Bij de technische dienst (089 70 22 75) kan u het waarschuwingsbord Pas op dat je er zelf niet intrapt! aanvragen. Dan wordt er op die plaats vier weken extra gecontroleerd door de politie.

hondenvanger

politiezone Noordoost-Limburg wijkpolitie Kinrooi, 089 56 43 36 Grote Kerkstraat 15 bus 1 vzw Dieren in nood, 0468 10 11 11 Eygenweg 1

De politie werkt samen met Dino vzw (Dieren in nood) uit Kinrooi als het over verloren gelopen honden gaat. U dient steeds de politie te verwittigen, als een verdwaalde hond bij u aankomt. Als uw huisdier weggelopen is, kan u zelf contact nemen met Dino vzw. In Kinrooi geldt er een politiereglement op hinder door honden.  Meer info hierover vindt u op www.kinrooi.be onder de rubriek milieu en duurzaamheid.

huisnummers

dienst grondgebiedszaken, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - grondgebiedszaken@kinrooi.be

Bij het verkrijgen van een bouwvergunning wordt u een huisnummer toegekend. Het huisnummer (plaatje) kan u bestellen bij de dienst grondgebiedszaken. De dienst bevolking regelt eventuele hernummeringen in bepaalde straten. Een huisnummer is verplicht en dient goed zichtbaar aan de brievenbus of aan de woning (voordeur) aangebracht. In noodgevallen is het makkelijk vinden van een goed leesbaar huisnummer zéér belangrijk. Sinds 2009 verdeelt het gemeentebestuur beter leesbare huisnummerplaatjes met zwarte letters op wit reflecterende achtergrond. 70

Huis van het kind

OCMW Sociaal Huis, Breeërsteenweg 124 089 70 14 14 - huisvanhetkind@kinrooi.be

Het OCMW van Kinrooi en het stadsbestuur van Maaseik organiseren een Huis van het Kind onder de vorm van een samenwerkingsverband. De hoofdopdracht van dit Huis van het Kind is aan alle kinderen de meest ruime, op maat gerichte hulpverlening en ontwikkelingsmogelijkheden aan te bieden. Dit kan door eigen hulpverlening aan te bieden, door gericht te verwijzen, door samenwerkingsverbanden aan te gaan, enz... Voor meer info kan je steeds contact opnemen met de lokale coördinator kinderarmoede in het Sociaal Huis.

huisvuil

zie “afvalophaling” p. 24

Hulpkas voor werklozen

Molenstraat 28, 3910 Neerpelt tel. 011 64 14 46 fax 011 80 26 66 www.hvw.fgov.be info.neerpelt@hvw.fgov.be

In principe moet u uw werkloosheidsvergoeding aanvragen bij de RVA. In de praktijk gebeurt dit echter bij de Hulpkas voor werklozen of bij een vakbond. Beide instanties kunnen voor de uitbetaling van de vergoeding zorgen. Telefonisch is de dienst iedere werkdag te bereiken van 8u30 tot 12u00. De openingsuren van het kantoor zijn als volgt: maandag 8u00-11u45 dinsdag 8u00-11u45 donderdag 8u00-11u45 en 13u30-15u45 vrijdag 8u00-11u45 Op dinsdagnamiddag en woensdagvoormiddag is het open op afspraak. Check zeker de website voor de laatste info en wijzigingen.


week 25 maandag juni

19

dinsdag juni

20

woensdag juni

21

donderdag juni

22

vrijdag juni

23

zaterdag juni

24

zondag juni

25

pmd & gft

Dorpsrestaurant senioren Kinrooi

71


I identiteitsbewijs voor kinderen zie “kinderpasje” p. 84

identiteitskaart zie ”elektronische identiteitskaart” p. 50

incontinentietoelage huwelijk

dienst burgerlijke stand gemeentehuis, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - bevolking@kinrooi.be

Het burgerlijk huwelijk moet aangegeven worden in de gemeente waar één van de toekomstige echtgenoten ingeschreven is in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister. Men moet huwen in de gemeente waar deze aangifte gebeurde. Burgerlijk huwen kan gratis in Kinrooi van maandag tot donderdag tijdens of aansluitend op de werkuren, op vrijdag tot 16u00 en op zaterdag tot 14u00. Om buiten deze uren te huwen, wordt een retributie aangerekend. Bij de dienst burgerlijke stand is een aparte brochure over het huwelijk verkrijgbaar. Op www.kinrooi.be vindt u allerhande info over trouwen. 

huwelijksjubilea zie ”jubilea” p. 78

dienst financiën gemeentehuis, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - financien@kinrooi.be

Sinds 2008 kunnen personen met incontinentieproblemen of stomapatiënten jaarlijks een tegemoetkoming krijgen van 50 euro. Deze werd ingevoerd ter compensatie van de verhoogde retributie voor de diftardiensten. Ze wordt uitgekeerd aan de rechthebbende zelf als hij/zij de diftar-retributie betaalt of aan het gezin dat hem/haar verzorgt en diftar-retributie betaalt. De persoon moet op 1 januari van het jaar ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van de gemeente Kinrooi. Samen met de aanvraag moet u jaarlijks een attest van de geneesheer voorleggen dat de incontentie of stoma bewijst. Als het iemand is met chronische incontinentie of een blijvend stomapatiënt, moet dit attest maar één keer afgeleverd worden. Het speciale aanvraagformulier kan u downloaden op www.kinrooi.be bij de gemeentelijke toelagen en premies.

industrieterrein

zie ”KMO-zone” p. 86

72


week 26 maandag juni

26

dinsdag juni

27

restfractie

grofvuil woensdag juni

28

donderdag juni

29

vrijdag juli juni

30

zaterdag juli

1

zondag juli

2

Dorpsrestaurant senioren Molenbeersel

start zomervakantie

Kessenich kermis

73


inenting tegen kinderverlamming

informatiegids

Elk kind moet voor de leeftijd van 15 maanden vier keer ingeënt zijn tegen poliomyelitis of kinderverlamming. De gemeentelijke diensten moeten deze vaccinatie melden aan de gezondheidsinspectie. Normaal gezien, krijgt de baby deze spuit bij de dokter of de controledienst van Kind & Gezin. Eén van beiden verwittigt automatisch de gemeente. Als blijkt dat uw kind geen vaccinatie heeft gehad, krijgt u een brief van het gemeentebestuur met het verzoek om alsnog voor de inenting te zorgen. Als u daar geen gevolg aan geeft, is het gemeentebestuur verplicht om dit aan de gezondheidsinspectie te melden.

De Kinrooi gids 2016 - tot 2011 gemeentegids-agenda genoemd - die u nu in handen heeft, doet tevens dienst als informatiegids en wegwijsdocument. Uw opmerkingen en suggesties over deze gids zijn welkom bij de dienst communicatie in het gemeentehuis.

ontvangstbalie & dienst bevolking gemeentehuis, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - bevolking@kinrooi.be

informatieblad

dienst communicatie gemeentehuis, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - communicatie@kinrooi.be

In december 2011 werden de gemeentelijk informatiebladen in een nieuw kleedje gestoken. Kinrooi info - de vroegere gemeente-info - verschijnt vijf keer per jaar: in februari, april, juni, oktober en december. In maart, mei, juli, september en november krijgt u Kinrooi kort het vroegere gazètje - in de bus. Als alles naar wens verloopt, krijgt u deze publicaties telkens vòòr de eerste maandag van de maand (uitgezonderd in december net voor Kerstmis). De infobladen zijn ook allemaal online terug te vinden op www.kinrooi.be.

informatiedienst

zie “communicatie (dienst)” p. 40

74

dienst communicatie gemeentehuis, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - communicatie@kinrooi.be

Infrax

Trichterheideweg 8, 3500 Hasselt, infolijn tel. 078 35 30 20 storingslijn tel. 078 35 34 33 gasgeur tel. 0800 60 888 defecte straatlamp tel. 0800 60 777

Sinds de vrijmaking van de energiemarkt fungeert Infrax als beheerder van het elektriciteits- en aardgasnet. Het netbedrijf blijft verantwoordelijk voor onder andere de kwaliteit van de kabels, de leidingen, de aansluitingen en voor eventuele storingen. Uw energieleverancier kan u vrij kiezen. Ook inzake het rioleringsnet (aansluiting, gescheiden afvoer, enz...) moet u bij Infrax zijn. Voor vragen met betrekking tot uw aansluiting op elektriciteit, aardgas en riolering verwijzen we graag naar hun infolijn, te bereiken via 078 35 30 20. De twee Limburgse Infrax-klantenkantoren vindt u in Hasselt (Gouv. Verwighensingel 32) en in Genk (Winterslagstraat 40). zie ook ”nutsleidingen” p. 94 zie ook ”waterfactuur” p. 136

internationaal paspoort zie “reispas” p. 112

internet

zie “website” p. 136


week 27 maandag juli

3

dinsdag juli

4

woensdag juli

5

donderdag juli

6

vrijdag juli

7

zaterdag juli

8

zondag juli

9

start speelpleinwerking

pmd & gft

75


interne zaken (dienst)

gemeentehuis, BreeĂŤrsteenweg 146 089 70 03 00 - secretariaat@kinrooi.be

Deze dienst houdt zich voornamelijk bezig met de interne aangelegenheden van het gemeentebestuur, zoals het secretariaat (notulen gemeenteraad en college, in- en uitgaande briefwisseling), het gemeentelijk archief, juridisch advies, de personeelsdienst en diverse logistieke ondersteuning (voorbereiding vergaderzalen, bodefunctie), enz...

jachthaven de Spaanjerd

interventiedienst

Tijdens de zomervakantie en de paasvakantie organiseert de jeugddienst verschillende uitdagende, verrassende en vooral heel erg leuke activiteiten voor kinderen van 6 tot 16 jaar. Het programma ziet er ieder jaar anders uit en heeft voor ieder wat wils. Inschrijven doe je via de jeugddienst of via de webshop. De activiteiten worden begeleid door jeugdwerkers met minstens enkele jaren ervaring. Sinds januari 2016 heb je geen Doepas meer nodig om je in te schrijven: iedereen kan zich zo inschrijven voor jeugdactiviteiten.

dringende politiehulp ? bel 101 medische spoeddienst ? bel 100 of 112

inwonersaantal

zie “aantal inwoners� p. 18

76

J Marec, Maasdijk 1 bus 3 089 56 75 03 - info@marec.be - www.marec.be

Langs de Maasstraat in Ophoven vindt u jachthaven de Spaanjerd, de grootste binnenjachthaven van Europa.

jeugdactiviteiten

De Stegel, Weertersteenweg 363 bus 1 089 30 08 40 - jeugd@kinrooi.be


week 28 maandag juli

10

dinsdag juli

11

diensten gesloten Vlaamse feestdag

recyclagepark wĂŠl open woensdag juli

12

donderdag juli

13

vrijdag juli

14

zaterdag juli

15

zondag juli

16

papier en karton

Molenbeersel - Ophoven - Kinrooi

77


K

jeugddienst

dienst vrije tijd (jeugd) De Stegel, Weertersteenweg 363 bus 1 089 30 08 40 - jeugd@kinrooi.be

Voor alle vragen over jeugdverenigingen, speelpleinwerking en gemeentelijke jeugdactiviteiten kan u terecht bij de jeugddienst in De Stegel. Verder is de jeugddienst er ook om het Kinrooise jeugdwerk met raad en daad bij te staan via de jeugdraad.

jeugdraad

Telenet behandelt nieuwe aansluitingen, een wijziging bij bestaande aansluitingen en uw kabelabonnement. Voor aansluitingen van appartementen met minstens drie woongelegenheden behandelt Infrax de aanvraag.

zie “adviesraden” p. 22

zie ook “Infrax” p. 74 en “Telenet” p. 128

jubilea

kadaster Kinrooi (lokaal)

zie ook “jeugdactiviteiten” hierboven

dienst bevolking gemeentehuis, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - bevolking@kinrooi.be

Het gemeentebestuur contacteert de jubilarissen tijdig in verband met hun huwelijksverjaardag. In 2016 kunnen ze kiezen uit enkele mogelijkheden waarbij ze in de bloemetjes gezet worden: ofwel een gezamenlijke viering met andere jubilarissen in gemeenschapscentrum De Stegel ofwel een bezoek van een delegatie van het schepencollege aan huis of op hun feest. Het gemeentebestuur voorziet voor ieder huwelijksjubileum vanzelfsprekend enkele geschenken. Indien gewenst, volgt ook een vermelding met foto in Kinrooi info. zie ook “viering van verenigingen” p. 133 zie ook “eeuwelingen” p. 48

juridische dienst

OCMW Sociaal Huis, Breeërsteenweg 124 089 70 14 14 - sociaalhuis@kinrooi.be

Voor gratis inlichtingen over en hulp bij allerhande juridische problemen - erfrecht, huurwetgeving, echtscheiding, strafzaken, schuldbemiddeling, enz... kan u terecht bij de juridische dienst. Juriste Mireille Van Caenenberghe is om de veertien dagen te bereiken in het Sociaal Huis van het OCMW, op 150 meter van het gemeentehuis. Haar zitdag is tweewekelijks op donderdag van 13u30 tot 16u00.

78

kabeltelevisie

Stadsplein 1 bus 1, 3960 Bree tel. 02 578 06 20 meow.antenne.704@minfin.fed.be

kadaster Limburg (gewestelijk) Voorstraat 43 bus 20, 3500 Hasselt tel. 02 576 19 00 meow.dienst.uit.limburg@minfin.fed.be

kampioenenhulde

dienst vrije tijd (sport) De Stegel, Weertersteenweg 363 bus 1 089 30 08 40 - sport@kinrooi.be

In het voorjaar huldigt de sportraad/ sportdienst alle Belgische, BelgischLimburgse, Europese of wereldkampioenen uit Kinrooi tijdens een speciale avond: de kampioenenhulde. Zowel individuele kampioenen als kampioenenploegen passeren de revue. Daarnaast is er ook een referendum voor de sportman en sportvrouw van het jaar en een huldiging van de sportvrijwilligers. De kampioenen worden vriendelijk gevraagd om zich vòòr februari zelf aan te melden bij de sportdienst.

kankerlijn

Vlaamse Liga tegen kanker tel. 0800 35 445 - www.kankerlijn.be van 9u00 tot 12u00 en van 13u00 tot 17u00


week 29 maandag juli

17

dinsdag juli

18

woensdag juli

19

donderdag juli

20

vrijdag juli

21

zaterdag juli

22

zondag juli

23

pmd & gft

papier en karton Kessenich - Geistingen

diensten gesloten Nationale feestdag

79


kappen van bomen

kids-ID

Bomen verwijderen kan niet zomaar. Afhankelijk van de plaats waar gekapt wordt, moet u een vergunning (natuurof stedenbouw) of een kapmachtiging aanvragen. Ook de omvang en de grootte van de bomen spelen een rol. Wanneer het een bos betreft, zijn nog andere regels van toepassing. Voor meer info kan u zich wenden tot de dienst grondgebiedszaken in het gemeentehuis of surfen naar www.kinrooi.be.

Voor Belgische kinderen tot 12 jaar kan één van de ouders een elektronisch identiteitsbewijs aanvragen. Het kind voor wie de kids-ID aangevraagd wordt, moet wel meekomen. U dient één recente pasfoto met witte achtergrond mee te brengen. De kostprijs bedraagt 7 euro* en de kids-ID is drie jaar geldig. De elektronische kaart kan worden afgehaald zodra u de PIN- en PUK-code thuis ontvangen hebt. Hou er rekening mee dat uw kind in het bezit moet zijn van de kids-ID als het de grens oversteekt (niet enkel op reis maar zelfs voor een kort bezoek aan de winkel in Nederland). Let er verder ook op dat bepaalde landen en reisorganisaties een (langere) geldigheidsduur van de kids-ID eisen.

dienst milieu of stedenbouw, gemeentehuis, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - grondgebiedszaken@kinrooi.be

katten

zie “zwerfkatten” p. 140

kerken zie “parochies” p. 102 en “pastoors” p. 104

dienst bevolking gemeentehuis, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - bevolking@kinrooi.be

kerkhoven

zie “begraafplaatsen” p. 30

zie ook “pasfoto” p. 102 * onder voorbehoud van prijswijzigingen

kermissen

kienvergunning

technische dienst Breeërsteenweg 318 089 70 22 75 - technischedienst@kinrooi.be

Geistingen - Sint-Lambertus (17 september of de eerste zondag erna) - de zondag na Allerheiligen

Kessenich

- de eerste zondag van juli

Kinrooi - Pinksteren - de eerste zondag van september

Molenbeersel

- de laatste zondag van augustus

Ophoven

- de eerste zondag na Pinksteren - de zondag na 7 september

dienst vrije tijd (evenementenloket) De Stegel, Weertersteenweg 363 bus 1 089 30 08 40 - evenementen@kinrooi.be

Het afleveren van een kienvergunning gebeurt door het college van burgemeester en schepenen. Voor de aanvraag kan u een inlichtingenformulier verkrijgen bij het evenementenloket in De Stegel. U moet de aanvraag minstens acht weken vòòr de kienavond binnenbrengen, samen met: - het boekhoudkundig verslag van het laatst ingericht kienspel; - een kopie van de bewijzen in ver band met de concrete aanwending van de opbrengst van het laatste kienspel; - een kopie van de overeenkomst die de beschikking van de zaal verschaft; - kopies van aankoopbewijzen van de prijzen. Er wordt slechts één kienavond  per deelgemeente toegestaan op dezelfde dag. Een vereniging mag maximum één kienavond per jaar organiseren. vervolg op pagina 82

80


week 30 maandag juli

24

‘t Speelnestje gesloten in week 30

dinsdag juli

25

woensdag juli

26

donderdag juli

27

vrijdag juli

28

Molenfeesten Molenbeersel

zaterdag juli

29

Molenfeesten Molenbeersel

zondag juli

30

Molenfeesten Molenbeersel

restfractie grofvuil uitstap speelpleinwerking

81


Kienavonden kunnen enkel georganiseerd worden ten voordele van verenigingen. Privépersonen of organisaties ten voordele van privépersonen krijgen geen toestemming voor het organiseren van een kienavond.

Kind en gezin

lokaal consultatiebureau

Bleumerstraat 66a te Maaseik (vanaf 1-1-2016) Kind en Gezin-Lijn 078 150 100 (nationaal tarief, elke werkdag tussen 8u00 en 20u00)

Het lokaal consultatiebureau is gelegen in Maaseik. U kan bij Kind en gezin terecht voor gratis dienstverlening tot uw kind 3 jaar is: via geplande huisbezoeken of een afspraak op het consultatiebureau. Op tien belangrijke momenten in de ontwikkeling van uw kind is er een afspraak voorzien op het consultatiebureau met onder andere het wegen en meten van het kind. U kan er dan ook praten met een verpleegkundige, een gezinsondersteuner of een arts. Uw kind wordt er opgevolgd en gevaccineerd. Heeft u opvoedings- of andere ondersteuning nodig? Ook daarvoor kan u terecht bij Kind en gezin. Bent u op zoek naar kinderopvang? Check dan www.kindengezin.be: daar vindt u ook heel wat informatie, brochures, filmpjes en nuttige adressen.

kinderarmoede zie “meldpunt kinderarmoede KIK” p. 90

kinder- en jongerentelefoon tel. 102 - www.kjt.org

kinderbijslag

OCMW Sociaal Huis (sociale dienst) Breeërsteenweg 124, 3640 Kinrooi 089 70 14 14 - sociaalhuis@kinrooi.be

kinderopvang

Landelijke Kinderopvang

Hertstraat 19b, 3680 Maaseik tel. 070 24 60 41 lkomaaseik@landelijkekinderopvang.be www.landelijkekinderopvang.be

Onthaalouders bieden kwalitatieve kinderopvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar. De opvang gebeurt in een familiale sfeer, waarin geborgenheid en de individuele ontplooiing van elk kind centraal staat. De onthaalouder zorgt voor het middagmaal en de fruitpap. De dagprijs voor de opvang is afhankelijk van het inkomen. De opvangkosten zijn fiscaal aftrekbaar. Sinds september 2016 is er ook kinderopvang Villa Pax in het voormalig OCMW-gebouw. Daar zorgen drie onthaalouders voor een groepsopvang. Voor meer info kan u terecht bij de helpdesk via 070 24 60 41 of mail limburg@ landelijkekinderopvang.be.

’t Speel-nestje

Nelisveld 11, 3640 Kinrooi 089 56 56 91 - speelnestje@kinrooi.be

’t Speel-nestje, de gemeentelijke dienst voor buitenschoolse kinderopvang, organiseert opvang voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar in Kinrooi. Op schooldagen kunnen de kinderen er terecht van 7u00 tot het begin van de schooltijd en van het einde van de schooltijd tot 18u00. Tijdens de vakantie is er ook opvang van 7u00 tot 18u00. Het tarief van de ouderbijdragen is afhankelijk van een aantal factoren (duur van opvang en het aantal kinderen). Een sociaal tarief is mogelijk als de financiële situatie van de ouder(s) daartoe aanleiding geeft. De opvangkosten zijn fiscaal aftrekbaar. Er is een folder verkrijgbaar bij ‘t Speel-nestje voor wie meer wenst te weten over de kinderopvang. zie ook pagina 11, “adviesraden” p. 22, ”fiscaal attest kinderopvang” p. 58 en ”speelpleinwerking” p. 120

82


week 31 maandag juli

31

dinsdag augustus

1

woensdag augustus

2

donderdag augustus

3

vrijdag augustus

4

zaterdag augustus

5

zondag augustus

6

pmd & gft

83


kinderpasje

dienst bevolking gemeentehuis, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - bevolking@kinrooi.be

Sinds 1 september 2009 is het kinderpasje vervangen door de kids-ID. Het kartonnen pasje wordt enkel nog uitgereikt aan kinderen onder de 12 jaar met een vreemde nationaliteit. Belgische kinderen komen alleen in aanmerking voor een kids-ID. Het kartonnen kinderpasje wordt aangevraagd door één van de ouders. Het kind voor wie de aanvraag gebeurt, moet zelf ook mee komen als de aanvraag wordt gedaan. Voor de aanvraag van het kinderpasje is één recente pasfoto met witte achtergrond en 2 euro nodig. zie ook “kids-ID” p. 80 zie ook “pasfoto” p. 102

kinderverlamming (poliomyelitis) zie “inenting tegen kinderverlamming” p. 74

Kinrooi gids

zie “informatiegids” p. 74

Kinrooi info

zie “informatieblad” p. 74

Kinrooi kort

zie “informatieblad” p. 74

Kinrooi op z’n best

archief - erfgoeddepot gemeentehuis, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - archief@kinrooi.be

In het kijkboek Kinrooi op z’n best verzamelde Hubert Van Eygen maar liefst 367 vaak zeldzame prentkaarten van de gemeente Kinrooi en haar kerkdorpen uit de periode 1903-2016. Deze rijke beeldenschat confronteerde hij met de inzendingen van de fotowedstrijd die het gemeentebestuur in 2016 organiseerde en waar u in deze gids ook enkele mooie foto’s van ziet: op de cover en pagina 76 (Tim Boonen), op pagina 16 (Marc Meurs) en op de achterzijde (Hilde Snoeks). Het boek vormt een compleet beeld van hoe de gemeente gegroeid is tot wat ze nu is: het rustige maar oh zo opwindende Kinrooi op z’n best ! 84

kledingcontainers

zie “textielcontainers” p. 129

klein gevaarlijk afval - KGA

recyclagepark, Breeërsteenweg 132 089 61 30 34 infonummer 0800 90 720 www.limburg.net

Uw afwas- en schoonmaakmiddelen, producten voor de auto (antivries, accuzuur, ...), batterijen, brandstoffen, cosmetica, bestrijdings- en onderhoudsmiddelen, verven en vetten zijn alle KGA. Deze afvalfractie kan u gratis naar het recyclagepark brengen waar ook aparte kleine containers voor injectienaalden beschikbaar zijn. zie ook “recyclagepark” p. 12 en 110

klimaatplan

dienst milieu en duurzaamheid gemeentehuis, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - grondgebiedszaken@kinrooi.be

Het gemeentebestuur van Kinrooi beschikt sinds 2 juli 2012 over een gemeentelijke klimaatplan. Dit is een actieplan om de vooropgestelde doelstelling minstens 20% minder CO2-uitstoot tegen 2020 - te realiseren.

kliniek

zie “ziekenhuis” p. 139


week 32 maandag augustus

7

dinsdag augustus

8

woensdag augustus

9

donderdag augustus

10

vrijdag augustus

11

zaterdag augustus

12

zondag augustus

13

restfractie

einde speelpleinwerking

85


kringloopkrachten

dienst duurzaamheid, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - grondgebiedszaken@kinrooi.be

KMO-zone

dienst lokale economie gemeentehuis, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - grondgebiedszaken@kinrooi.be

In Kinrooi zijn er twee KMO-zones: Leuerbroek (langs de Weertersteenweg, tussen Kinrooi en Maaseik) en Heikemp (langs de gelijknamige straat in Molenbeersel, vlakbij de grens met Nederland). Daarnaast is er ook nog Agropolis Kinrooi, het agrarisch bedrijventerrein voor innovatieve landbouw. zie “Agropolis Kinrooi” p. 26

Kom op tegen Kanker plantjesverkoop

dienst vrije tijd (welzijn) De Stegel, Weertersteenweg 363 bus 1 089 30 08 40 - welzijn@kinrooi.be

Dankzij de hulp van de vrijwilligers die huis-aan-huis gaan en van de inwoners die de actie steunen, is de plantjesverkoop ten voordele van Kom Op Tegen Kanker ieder jaar een groot succes. De gemeentelijke welzijnsraad doet in 2016 voor de 19de keer mee aan de actie. De opbrengst van de verkoop van azalea’s gaat integraal naar Kom Op Tegen Kanker en wordt gebruikt voor steun aan patiëntenwerking van de Vlaamse Liga tegen Kanker. Daarnaast gaat een groot stuk naar externe projecten, zoals de strijd tegen kinderkanker, palliatieve zorg, enz... Steun dus zeker deze actie midden september, Kom Op Tegen Kanker, en ... koop een plantje.

86

De vroegere compostmeesters werden omgeschoold naar zogenaamde kringloopkrachten. Zij staan ter beschikking van verenigingen, scholen en particulieren om hen te informeren over het afvalgebeuren (recycleren, sorteren, composteren, ...). - Twan Smeets Kaltissenstraat 1, Kinrooi 089 55 50 05 - Rik Baens Hogerstraat 31, Molenbeersel 089 70 11 32 - Jaak Soons Zielderveld 5, Kinrooi 089 70 19 56 Inwoners of verenigingen kunnen het hele jaar door in groep of individueel een bezoek aan huis van de kringloopkracht(en) aanvragen. Dat kan via de verantwoordelijke bij de dienst milieu en duurzaamheid.

Kringwinkel Maasland

- Jagersborgweg 1122, Maaseik tel. 0498 56 18 18 - Oude Bunders, Boorsemstr. 2, Maasmechelen 089 77 92 92 - Mussenburgstraat 2, Bree 089 20 51 38 - Weg naar Zwartberg 231, Opglabbeek 0472 96 78 68 - Tournebride 2, 3620 Lanaken 0477 88 90 31 - www.kringwinkel.com

Herbruikbare meubelen, huisraad, boeken, kleding, speelgoed,... hoeft u niet weg te gooien. Deze worden namelijk gratis aan huis opgehaald. U moet enkel even bellen naar De Kringwinkel Maasland via 089 77 92 92. Als u op zoek bent naar leuke spulletjes, kan u tevens eens gaan kijken in de vier bovengenoemde kringwinkels. Dankzij De Kringwinkel krijgen afgedankte spullen een tweede leven en maken we samen minder afval.


week 33 maandag augustus

14

dinsdag augustus

15

diensten gesloten wegens brugdag - bib is open !

geen ophaling pmd & gft (zaterdag vervangronde)

alle diensten gesloten OLV Hemelvaart

woensdag augustus

16

donderdag augustus

17

vrijdag augustus

18

zaterdag augustus

19

papier en karton Kessenich - Geistingen

papier en karton

Molenbeersel - Ophoven - Kinrooi

pmd & gft vervangronde

zondag augustus

20

87


L

leefmilieu

dienst milieu gemeentehuis, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - grondgebiedszaken@kinrooi.be

leurhandel laatste wilsbeschikking

dienst burgerlijke stand gemeentehuis, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - bevolking@kinrooi.be

Iedere meerderjarige kan op voorhand zijn of haar gewenste wijze van teraardebestelling (begraving of crematie) laten registreren in het bevolkingsregister. U kan deze zaken via een formulier bij de dienst burgerlijke stand aangeven. Deze persoonlijke laatste wilsbeschikking zal bij een overlijden nageleefd worden. De dienst beschikt over folders met daarin de precieze mogelijkheden voor wat betreft begraving of crematie. zie ook ”overlijden” p. 100

Landwaarts

sociale huisvestingsmaatschappij Scholtisplein 11, 3680 Maaseik 089 86 45 25 fax 089 86 76 67 Heerstraat 28, 3910 Neerpelt tel. 011 64 48 68 fax 011 80 20 74 Dieplaan 57-59, 3600 Genk 089 32 30 80 fax 089 32 30 82 info@landwaarts.be - www.landwaarts.be

leefloon

OCMW Sociaal Huis Breeërsteenweg 124 089 70 14 14 - sociaalhuis@kinrooi.be

Elke meerderjarige Belg die zijn werkelijke verblijfplaats in België heeft en geen toereikende bestaansmiddelen heeft, noch in staat is om die te verwerven, heeft recht op maatschappelijke integratie, al dan niet onder de vorm van het leefloon. Ook EU-onderdanen, vreemdelingen ingeschreven in het bevolkingsregister, statelozen en vluchtelingen kunnen aanspraak maken op een leefloon. Voor aanvragen, voorwaarden en inlichtingen hierover kan u zich wenden tot de sociale dienst. zie ook “sociale dienst” p. 120

88

dienst lokale economie gemeentehuis, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - grondgebiedszaken@kinrooi.be

Voor de uitoefening en de organisatie van ambulante handel en kermisactiviteiten moet u - in tegenstelling tot vroeger - niet meer bij de gemeente zijn. Om een leurkaart te verkrijgen, moet u zich wenden tot het ondernemingsloket. Voor verkopen zonder commercieel karakter (menslievend, sociaal, cultureel, educatief of sportief doel of ter bescherming van de natuur of dieren) en voor de bevordering van ambachten of streekproducten, dient wel nog een aanvraag te gebeuren bij de gemeente.  zie ook “ondernemingsloket” p. 98

levensbewijs

zie “afschriften en bewijzen” p. 24

Limburg.net

Gouverneur Verwilghensingel 32 3500 Hasselt - tel. 0800 90 720 fax 011 28 89 30 - www.limburg.net

Alle Limburgse gemeenten en de stad Diest zijn aangesloten bij Limburg. net. Deze instantie organiseert de inzameling van uw huishoudelijk afval. Voor alle inlichtingen en vragen kan u bellen naar het gratis nummer 0800 90 720 of surfen naar limburg.net.  zie “afvalophaling” p. 24, ”containers” p. 42 en “recyclagepark” p. 12 en 110

lokale politie

zie “politie” p. 15 en p. 106


week 34 maandag augustus

21

dinsdag augustus

22

woensdag augustus

23

donderdag augustus

24

vrijdag augustus

25

zaterdag augustus

26

zondag augustus

27

restfractie grofvuil

Marec Candlelight Tour

Molenbeersel kermis

89


M

meldpunt discriminatie

Groenplein 1, 3500 Hasselt 011 23 94 72 meldpunt.discriminatie@hasselt.be

meldpunt kinderarmoede maaltijden aan huis

dienst zorg en ouderen De Stegel, Weertersteenweg 363 bus 3 089 77 86 79 - zorgenouderen@kinrooi.be

Alle inwoners van Kinrooi kunnen maaltijden aan huis laten bezorgen. Deze zijn vacuüm verpakt en dienen zelf opgewarmd. Het OCMW van Kinrooi biedt deze dienstverlening aan met Culinair Genot (Frank Nies uit Maaseik). Voor inschrijvingen, meer informatie of een folder over dit initiatief kan u contact opnemen met de seniorenconsulente. zie ook “dorpsrestaurant” p. 48

Sinds mei 2014 werkt het Sociaal Huis aan een project rond kinderarmoede. Het meldpunt is operationeel sinds september 2014 en luistert wanneer je in armoede leeft. KIK richt zich naar àlle mensen uit Kinrooi, met bijzondere aandacht voor ouder(s) met jonge kinderen. Samen met de coördinator wordt gezocht welke ondersteuning kan helpen.

milieu

manifestaties op de openbare weg zie “openbare manifestaties” p. 100

dienst milieu & duurzaamheid gemeentehuis, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - grondgebiedszaken@kinrooi.be

mantelzorg

milieuraad

dienst zorg en ouderen De Stegel, Weertersteenweg 363 bus 3 089 77 86 74 - zorgenouderen@kinrooi.be

Mantelzorg is de zorg die familie, buren en vrienden bieden aan personen met een zorgnood in hun omgeving. Ondersteuning voor deze zorg vindt u bij onder andere op: www.kenniscentrummantelzorg.be

Marec

Maaslandse Recreatiecentra, Maasdijk 1 bus 3 089 56 75 03 - info@marec.be - www.marec.be zie ook “dagstrand” p. 44, “jachthaven” p. 76 en “rondvaartboot de Paep van Meinecom III” p. 114

meldingskaart

dienst communicatie gemeentehuis, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - www.kinrooi.be

Op de gemeentelijke website vindt u tal van meldings- en infokaarten terug. Deze komen rechtstreeks aan bij de dienst of persoon die ze moet behandelen. zie ook pagina 4-5-6 in deze Kinrooi gids

90

KIK - Kinderen In Kinrooi Sociaal huis, Breeërsteenweg 124 089 70 14 14 - sociaalhuis@kinrooi.be

zie “adviesraden” p. 20

minder mobielen centrale (MMC) dienst zorg en ouderen De Stegel, Weertersteenweg 363 bus 3 089 77 86 79 - zorgenouderen@kinrooi.be

De MMC biedt ouderen, mensen met een beperking of mensen in een sociale noodsituatie de mogelijkheid om zich te verplaatsen. Hiervoor doet het OCMW een beroep op een tiental vrijwilligers. De coördinatie gebeurt vanuit het OCMW. U sluit zich aan door betaling van een jaarlijks lidgeld van 10 euro (vanaf 2013). Vervolgens kan u gebruik maken van de minder mobielen centrale aan een tarief van 0,33 euro per kilometer. Dit tarief wordt jaarlijks aangepast aan de index. Om lid te worden van de MMC maakt u best een afspraak met Marijke Bosmans via 089 77 86 79. Ritten reserveren kan enkel op dinsdag, woensdag en donderdag telkens van 9u00 tot 12u00 op een apart nummer dat meegedeeld wordt als u lidmaatschap voor de MMC in orde is.


week 35 maandag augustus

28

dinsdag augustus

29

woensdag augustus

30

donderdag augustus

31

pmd & gft

einde zomerregeling openingsuren in gemeentehuis, De Stegel (dienst vrije tijd) en in de bib: zie pag. 11 en 14

vrijdag september

1

zaterdag september

2

zondag september

3

Kinrooi kermis

91


mindervalidenvervoer (DOK)

Breeërsteenweg 122, 3640 Kinrooi 089 70 38 15 - dok.kinrooi@pwa-dok.be www.pwa-dok.be

www.facebook.com/DienstenOndernemingKinrooi

Het mindervalidenvervoer van Dienstenonderneming Kinrooi (DOK) beschikt over een aangepaste bus met lift. De ervaren chauffeurs brengen u op de plaats waar u moet zijn op het tijdstip van uw keuze. Deze dienstverlening kan u betalen met dienstencheques. zie ook “DienstenOnderneming Kinrooi” p. 44

monumenten en landschappen

dienst grondgebiedszaken gemeentehuis, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - grondgebiedszaken@kinrooi.be

In Kinrooi zijn verschillende monumenten en landschappen beschermd omwille van hun bijzondere waarde (volkskundig, cultuur-historisch, enz ...): Keijersmolen en omgeving, Zorgvlietmolen, Korenbloemmolen, Lemmensmolen en omgeving, Houbenhof en omgeving, Sint-Martinuskerk Kessenich en omgeving, kasteel Borgitter met de bijgebouwen en omgeving. Het Vijverbroek en het Stramproyerbroek zijn voorbeelden van beschermde landschappen. www.onroerenderfgoed.be

multimediaprojector

zie ”uitleendienst materialen” p. 130

muskusratten

zie “rattenbestrijding” p. 110

muziekschool zie “stedelijke academie voor kunsten” p. 124

92

N naamkeuze minderjarigen

dienst burgerlijke stand gemeentehuis, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - bevolking@kinrooi.be

Sinds juni 2014 kunnen kinderen de naam dragen van de vader, de moeder, de vader én de moeder of van de moeder én de vader. Voor meer informatie hierover kan u best contact nemen met de dienst burgerlijke stand.

naamsverandering

dienst burgerlijke stand gemeentehuis, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - bevolking@kinrooi.be

Voor een naamsverandering moet u schriftelijk een verzoek indienen bij het Ministerie van Justitie. Dat laat u dan weten of de naamsverandering al dan niet aanvaard wordt. Na de betaling van registratiekosten aan de federale overheidsdienst (FOD) Financiën kan u naar de gemeente gaan om uw naamswijziging door te geven. De dienst burgerlijke stand zorgt dan voor een randvermelding in uw persoonlijke aktes. Een nieuwe identiteitskaart, rijbewijs, enz... wordt afgeleverd op uw kosten.

naamsverbetering

dienst burgerlijke stand gemeentehuis, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - bevolking@kinrooi.be

Soms gebeurt het dat een familienaam in dezelfde familie op verschillende wijzen geschreven wordt, bijv. Colen en Coolen. Als u aan de hand van verschillende geboorteaktes (grootvader, vader) kan aantonen dat er daadwerkelijk een schrijffout gebeurde, kan u een naamsverbetering laten doorvoeren. De ambtenaar van de burgerlijke stand dient een verzoekschrift in bij de procureur des Konings. Als zijn advies gunstig is, kan de akte verbeterd worden met een randvermelding.


week 36 maandag september

4

dinsdag september

5

restfractie

seniorensportdag gemeente Kinrooi

woensdag september

6

donderdag september

7

vrijdag september

8

zaterdag september

9

zondag september

10

Ophoven kermis Ontbijtvergadering jeugdraad en Dag van de Kinrooise jeugdverenigingen 93


nadarafsluiting (dranghekken) zie “uitleendienst materialen” p. 130

nationaliteit

dienst burgerlijke stand gemeentehuis, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - bevolking@kinrooi.be

naturalisatie

dienst burgerlijke stand gemeentehuis, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - bevolking@kinrooi.be

Naturalisatie wordt enkel nog in uitzonderlijke gevallen toegestaan.

natuurgebieden

dienst milieu gemeentehuis, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - grondgebiedszaken@kinrooi.be

De natuurgebieden in Kinrooi zijn restanten van zeer uitgestrekte en natuurhistorische gebieden met ruim varierende fauna en flora. U kan deze stukjes natuur (soms verplicht onder begeleiding van gids) verkennen: de Goort, de Zig, Koningssteen, het Stramproyerbroek (Grootbroek, Urlobroek), de Simpel, Kolegreend en het Vijverbroek. De meeste hiervan liggen in het grensoverschrijdend natuurgebied KempenBroek. Meer info op www.kinrooi.be.

noodnummer 112

noodnummer medisch, brandweer en politie

noodplanning

technische dienst, Breeërsteenweg 318 089 70 22 75 - technischedienst@kinrooi.be

De ambtenaar noodplanning staat in voor het opstellen en actualiseren van de nood- en interventieplannen van de gemeente. Ook het organiseren en evalueren van rampoefeningen en het opmaken van risicoanalyses behoren tot zijn takenpakket. Dit gebeurt steeds in samenwerking met de burgemeester en de veiligheidscel. Bij grote evenementen wordt vooraf een bijzonder nood- en interventieplan opgemaakt dat de basis is voor een snel en gecoördineerd optreden ingeval van nood.

94

notulen gemeenteraad en college dienst secretariaat gemeentehuis, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - secretariaat@kinrooi.be

De notulen van de gemeenteraad en van het schepencollege zijn grotendeels openbaar. Iedereen mag ze inkijken. Om praktische redenen neemt u best op voorhand contact op met de dienst secretariaat. De dagordes, toelichtingen en verslagen van de gemeenteraad vindt u online terug op www.kinrooi.be in de rubriek bestuur / gemeente.

nutsleidingen

Infrax, Trichterheideweg 8, 3500 Hasselt, infolijn 078 35 30 20 storingslijn 078 35 34 33 melding gasgeur 0800 60 888 defecte straatlamp 0800 60 777

Voor aansluitingen op een aantal nutsleidingen - aardgas, elektriciteit en riolering - kan u terecht bij Infrax. Daar gebruikt men een standaardformulier waarmee de eigenaar van een gebouw alle gewenste nutsleidingen kan aanvragen. De huurder kan ook de aanvraag doen, als hij daarvoor de toestemming van de eigenaar heeft. In principe is er een forfaitair bedrag voor iedere aansluiting. Deze factuur moet betaald worden vòòr de uitvoering van de werken. De indienststelling van een elektrische installatie of een aardgasinstallatie gebeurt pas nadat ze gekeurd zijn. Eventuele supplementaire kosten worden nadien aangerekend. Voor kabel-tv moet u sinds eind oktober 2009 niet meer bij Infrax maar bij Telenet zijn. zie ook “watermaatschappij” p. 136 zie ook “Telenet” p. 128 zie ook “Proximus” p. 108


week 37 maandag september

11

sportacademie start inschrijvingen

dinsdag september

12

woensdag september

13

pmd & gft

plantjesverkoop KOTK tot en met zondag

donderdag september

14

Dorpsrestaurant senioren Kessenich

personeelsdag

diensten kunnen gesloten zijn

vrijdag september

15

zaterdag september

16

zondag september

17

papier en karton

Molenbeersel - Ophoven - Kinrooi

Geistingen kermis

95


O OCMW

zie pagina 13 en p. 120

OCMW financieel beheerder

Katrien Lenie

gemeentehuis, Breeërsteenweg 146 089 77 86 71 - katrien.lenie@kinrooi.be zie ook “financieel beheerder” p. 56

OCMW secretaris zie “secretaris” p. 116

omnipas 65+ abonnement

De Lijn Limburg, Grote Breemstraat 4, 3500 Hasselt infolijn 070 220 200 (0,30 euro per minuut) www.delijn.be/tarieven

Iedere 65-plusser kan voor minder dan 1 euro per week onbeperkt reizen in Vlaanderen met elke bus en tram van de Lijn. Een omnipas 65+ abonnement kost 51 euro* (+ eenmalig 5 euro administratiekosten voor de MOBIB-kaart) voor een heel jaar en fungeert als een geldig vervoerbewijs. * onder voorbehoud van wijzigingen

onderwijs in Kinrooi dienst onderwijs Nelisveld 5, 3640 Kinrooi tel. & fax 089 70 43 55

Kinderen mogen vanaf 2,5 jaar naar school. De instapdagen voor de kleuters worden bekendgemaakt via een gerichte mailing naar de bijna 2,5-jarigen. Vòòr deze eerste schooldag is er altijd een kennismakingsdag voor de ouders en de kleuter. In Kinrooi zijn er vijf basisscholen. Daarnaast is er ook nog één secundaire school en een muziekschool. De gegevens van de onderwijsinstellingen:

96

gemeentelijke basisschool De Maaskei Ophoven

waarnemend directeur mevr. Chris Froyen De Belder 21, Ophoven 089 56 53 47 - basisschool@maaskei.be www.maaskei.be

gemeentelijke basisschool 3K Nelisveld Kinrooi

directeur Karen Van Esser Nelisveld 5, Kinrooi 089 70 25 46 - info@gb3k.be www.gemeentelijkebasisschoolkinrooi.be

basisschool Icarus Kessenich GO! onderwijs van de Vlaamse gemeenschap directeur Jimmy Swinnen Kasteelstraat 3, Kessenich 089 56 20 18 - icarus@g-o.be www.bsicarus.be

gesubsidieerde vrije basisschool De Wieken Molenbeersel

directeur Jean-Pierre Keijers Kleine Scheurestraat 1, Molenbeersel 089 70 15 54 - info@dewieken.be www.dewieken.be

gesubsidieerde vrije basisschool de Bommesaar Kessenich-Geistingen

directeur Cindy Vandevenne Meierstraat 46, Kessenich (bureau) 089 56 59 54 - info@debommesaar.be Meierstraat 40, Kessenich, 089 75 19 69 Geistingen 38, Geistingen, 089 75 62 64 www.debommesaar.be

Eerstegraadsschool Kinrooi

directeur eerste graad Jaak Tielens Kloosterstraat 14, Kinrooi, 089 70 25 43 - egs.kinrooi@kasomk.be www.kasomk.be

muziekschool Kinrooi zie “stedelijke academie voor kunsten” p. 124


week 38 maandag september

18

dinsdag september

19

woensdag september

20

donderdag september

21

vrijdag september

22

zaterdag september

23

zondag september

24

restfractie

Dorpsrestaurant senioren Geistingen

papier en karton Kessenich - Geistingen

97


ondernemingsloket

Formalis, Industrieweg-Noord 1118 bus 7, 3660 Opglabbeek, 089 81 24 36 opglabbeek@formalis.be www.formalis.be

Iedere startende ondernemer of zelfstandige kan zich wenden tot een erkend ondernemingsloket in de buurt. Alle info vindt u op economie.fgov.be (deel ondernemingen & zelfstandigen). Het dichtsbijzijnd ondernemingsloket is te Opglabbeek.

ongedierte bestrijden

dienst milieu & duurzaamheid gemeentehuis, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - grondgebiedszaken@kinrooi.be

In ieder huis en tuin komen wel eens ongewenste diertjes voor zoals muggen, vliegen, eikenprocessierupsen, enz... Een aantal van deze kan op een milieuvriendelijke manier bestreden worden. U vindt allerhande tips hieromtrent op de website www.kinrooi.be.  Als u geen internet heeft, kan u deze info ook opvragen bij de duurzaamheidsambtenaar. Voor de bestrijding van wespennesten moet u zich wenden tot de brandweer. zie ook ”rattenbestrijding” p. 110 en “brandweer” p. 36

Ons Dak

sociale huisvestingsmaatschappij Maastrichtersteenweg 31, 3680 Maaseik 089 51 84 00 - info@onsdak.be

ontvanger

zie ”financieel beheerder” p. 56

ontvangkantoor belastingen zie “belastingen” p. 32

ontvangstbalie

gemeentehuis, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00

De ontvangstbalie is uw eerste contact in het gemeentehuis, zowel telefonisch als bij een bezoek.

ontwikkelingssamenwerking

dienst vrije tijd (welzijn) De Stegel, Weertersteenweg 363 bus 1 089 30 08 40 - welzijn@kinrooi.be

Verenigingen en organisaties uit Kinrooi die aan ontwikkelingshulp doen, kunnen een aanvraag voor subsidie richten bij de gemeentelijke welzijnsraad. zie “adviesraden”, p. 20

openbaarheid van bestuur

dienst secretariaat gemeentehuis, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - secretariaat@kinrooi.be

In het kader van de openbaarheid van bestuur kan - algemeen gesteld - een burger inzage, uitleg of een kopie vragen van een (afgerond) bestuursdocument. Dit moet u schriftelijk aanvragen bij de instantie die over het gevraagde document beschikt. Voor gemeentelijke aangelegenheden dient u uw verzoek aan de secretaris te richten. zie “secretaris” p. 116

onthaaldag nieuwe inwoners gemeentehuis, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - bevolking@kinrooi.be

Op zondag 26 maart 2017 organiseert de gemeente een onthaaldag voor alle nieuwe inwoners van 2016. Deze inwoners ontvangen een uitnodiging voor deze onthaaldag.

98


week 39 maandag september

25

sportacademie start van de lessen

dinsdag september

26

pmd & gft grofvuil

woensdag september

27

donderdag september

28

vrijdag september

29

zaterdag september

30

zondag oktober

Dorpsrestaurant senioren Molenbeersel - Langste eettafel

1

99


openbaar vervoer

De Lijn Limburg Grote Breemstraat 4, 3500 Hasselt tel. info 070 220 200 (0,30 euro per minuut) www.delijn.be De Lijn Kinrooi (stelplaats) Leuerbroek 1014

De meeste busverbindingen van de Lijn die door Kinrooi passeren, zijn afgestemd op de schoolgaande jeugd en rijden in hoofdzaak alleen ‘s morgens, ‘s avonds en op woensdagmiddag: - lijn 11 Genk-As-Neeroeteren-Maaseik; - lijn 14b Kinrooi-Bree; - lijn 15 Hasselt-Kinrooi-Molenbeersel; - lijn 40 Genk-Gruitrode-Kinrooi; Lijn 16 (Hasselt-Meeuwen-Gruit-rodeKinrooi-Maaseik) rijdt frequenter doorheen de dag: in de week en zaterdag om het uur, op zon- en feestdagen om de twee uur. De lijnfolders met de dienstregeling zijn gratis verkrijgbaar aan de ontvangstbalie in het gemeentehuis. Of raadpleeg www.delijn.be. Tot slot geven we nog mee dat Veolia een grensoverschrijdende buslijn (74) tussen Weert en Molenbeersel aanbiedt. Meer info daarover vindt u op www.grenstreinbus.be.

ophalen van huisvuil zie “afvalophaling” p. 24

oppervlakte

dienst ruimtelijke ordening gemeentehuis, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - grondgebiedszaken@kinrooi.be

De totale oppervlakte van de gemeente Kinrooi bedraagt 5.476 ha 46a.

opvoedingswinkel Maasland

wekelijks spreekuur in het Sociaal Huis tel. 0474 30 03 00

orgaandonatie

dienst burgerlijke stand gemeentehuis, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - bevolking@kinrooi.be

Elke inwoner in België is vanaf de leeftijd van 18 jaar automatisch orgaandonor. De familie in de eerste graad kan eventueel verzet aantekenen. Wil u expliciet als donor geregistreerd worden, dan kan u dit vastleggen. Hiertegen is nadien geen verzet mogelijk door de familie. Indien u niet in aanmerking wil komen als orgaandonor, kan u verzet aantekenen.

zie ook “belbus” p. 32

openbare manifestaties

dienst vrije tijd (evenementenloket) De Stegel, Weertersteenweg 363 bus 1 089 30 08 40 - evenementen@kinrooi.be

Iedere openbare manifestatie in Kinrooi moet minstens zes weken van tevoren gemeld worden bij het gemeentebestuur. Als er maatregelen inzake verkeer nodig zijn, moet de aanvraag minstens drie maanden vooraf gebeuren. De nodige formulieren hiervoor zijn verkrijgbaar bij het evenementenloket in De Stegel. zie ook “alcohol (op evenementen)” p. 26, ”fuiven” p. 58, “signalisatie” p. 118, ”evenementenkalender” p. 54, “tapvergunning” p. 127, “geluidsmeter” en “geluidsnormen” p. 60

openbare werken

technische dienst, Breeërsteenweg 318 089 70 22 75 - technischedienst@kinrooi.be

100

overlijden

dienst burgerlijke stand gemeentehuis, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - bevolking@kinrooi.be

De aangestelde begrafenisondernemer of een familielid van de overledene moet zo spoedig mogelijk de aangifte van overlijden doen. Dit dient te gebeuren bij de dienst burgerlijke stand van de gemeente of stad waar het overlijden plaatsvond. De volgende documenten moeten meegebracht worden: het overlijdensattest dat verstrekt wordt door de dokter die het overlijden vaststelde, het trouwboekje, de identiteitskaart en het rijbewijs van de overledene. De dienst burgerlijke stand maakt vervolgens een overlijdensakte op. zie ook “laatste wilsbeschikking” p. 88


week 40 maandag oktober

2

dinsdag oktober

3

restfractie start running - keep running start van de lessen

woensdag oktober

4

donderdag oktober

5

Dorpsrestaurant senioren Ophoven

vrijdag oktober

6

Nazomeravonden Toerisme Kinrooi

zaterdag oktober

7

zondag oktober

8

101


PQ PaardenPunt Vlaanderen

Ambachtenlaan 23 bus 2, 3001 Heverlee tel. 016 89 94 10 (van 9u00 tot 12u00) info@paarden.vlaanderen

PaardenPunt is de officiële koepelorganisatie van de Vlaamse paardensector. U kan bij hen terecht voor alle info rond paardenhouderij en de verplichte registratie en identificatie van uw paard, pony, ezel, ...

papier- en kartonophaling

Oud papier en karton kan u gratis naar het recyclagepark brengen. Bovendien wordt deze afvalfractie ook nog één keer per maand gratis opgehaald aan huis. In Kessenich en Geistingen gebeurt dat iedere derde donderdag van de maand. Voor Kinrooi, Molenbeersel en Ophoven is dat de derde zaterdag van de maand. De precieze dagen voor dit jaar vindt u in deze agenda op de rechterbladzijden.

parkeerkaarten mindervaliden

OCMW Sociaal Huis, Breeërsteenweg 124 089 70 14 14 - sociaalhuis@kinrooi.be

Om gebruik te kunnen maken van de voorbehouden parkeerplaatsen voor mindervaliden moet u in het bezit zijn van een speciale parkeerkaart. Deze dient elektronisch aangevraagd. U kan hiervoor een afspraak maken met een maatschappelijk werkster in het Sociaal Huis. Voor de aanvraag dient u uw eID en pincode mee te brengen. zie ook ”sociale dienst” p. 120

102

parkeren

In Kinrooi mag u overal (waar dit op een wettelijke manier kan) gratis parkeren. In smalle straten moet u ervoor zorgen dat er altijd een vrije doorgang van minstens drie meter overblijft, zodat twee voertuigen elkaar kunnen kruisen. Parkeren op de stoep of op het voetpad is in ieder geval binnen de bebouwde kom verboden.

parochies

In de gemeente Kinrooi zijn er vijf parochies met evenveel kerken en kerkraden: - Sint-Martinus Kinrooi - Sint-Martinus Kessenich - Sint-Lambertus Geistingen - Sint-Leonardus Molenbeersel - Sint-Servatius Ophoven zie ook ”pastoors” p. 104

pasfoto

dienst bevolking gemeentehuis, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - bevolking@kinrooi.be

Wie pasfoto’s voor een officieel document - identiteitskaart, internationaal paspoort, kinderpasje, ... - nodig heeft, houdt er best rekening mee dat er hiervoor strenge voorschriften gelden. Het moeten altijd recente en identieke pasfoto’s zijn. Als u (meestal) een bril draagt, moet u dat op de foto ook doen. Een hoofddeksel kan enkel wegens medische of religieuze redenen (bewezen met een verklaring van de arts of religieuze overheid), maar het gezicht moet wel volledig zichtbaar blijven. De foto’s moeten een witte en effen achtergrond hebben en u moet frontaal - met de twee oren zichtbaar - gefotografeerd worden. Het hoofd moet volgens bepaalde minimum en maximum afmetingen op de foto staan. Voor een reispas mogen geen zwartwitfoto’s gebruikt worden. Sinds mei 2011 kan u in het gemeentehuis ook zelf pasfoto’s maken. Dit kost 6 euro voor 6 pasfoto’s. Het is gemakkelijk als u gepast geld meebrengt voor de fotocabine.


week 41 maandag oktober

9

dinsdag oktober

10

woensdag oktober

11

donderdag oktober

12

Dorpsrestaurant senioren Kinrooi

vrijdag oktober

13

Nazomeravonden Toerisme Kinrooi

zaterdag oktober

14

pmd & gft

verwendag bib

start digitale week tot 22-10

zondag oktober

15

103


paspoort

zie “reispas” p. 112

pastoors

E.H. Luc Vanherck is verantwoordelijk voor de vijf parochies.

- moderator E.H. Luc Vanherck

Grote Kerkstraat 7 - Kinrooi 089 70 24 88 - lucvanherck@skynet.be

De eucharistieviering op zaterdag is om 18u00 in Kessenich (op de 1ste en 3de zaterdag van de maand), in Kinrooi (op de 2de en 4de zaterdag van de maand) en in Molenbeersel (op de 5de zaterdag van de maand). Op zondag is er om 9u00 mis in Ophoven (op de 1ste en 3de zondag van de maand) en in Geistingen (op de 2de en 4de zondag van de maand). Elke zondag is er om 10u30 mis in de kerk te Molenbeersel. Om 18u00 is er een decanale zondagavondviering in de kerk van Heppeneert. Op weekdagen is er iedere morgen om 8u00 een viering, afwisselend in de kerkdorpen: op maandag Molenbeersel, dinsdag Geistingen, woensdag Kessenich, donderdag Ophoven en vrijdag Kinrooi. Voor vieringen tijdens feestdagen verwijzen we naar Kerk en Leven.

pensioen

OCMW Sociaal Huis, Breeërsteenweg 124 089 70 14 14 - sociaalhuis@kinrooi.be

Allerhande info over de pensioenwetgeving krijgt u bij de sociale dienst. Daar kan men u bovendien met uw pensioenaanvraag helpen. De sociale dienst organiseert wekelijks een apart spreekuur, enkel voor pensioenen. U kan daarvoor iedere donderdag van 8u30 tot 11u30 terecht in het Sociaal Huis. De Federale pensioendienst heeft ook een groen (gratis) nummer voor inlichtingen over uw (toekomstig) pensioen. Het nummer 1765 is iedere werkdag te bereiken van 9u00 tot 12u00 en van 13u00 tot 17u00. zie ook “sociale dienst” p. 120

pers

dienst communicatie gemeentehuis, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - communicatie@kinrooi.be

Ter informatie vindt u hieronder onze meest gecontacteerde persrelaties:

Phillip Pergens

Het Nieuwsblad - Het Belang van Limburg Kanaallaan 93, 3960 Bree 0478 26 40 39 - phillip.pergens@gmail.com

Gunther Bomans

Het Laatste Nieuws Weg naar Bree 51, 3660 Opglabbeek 0475 75 39 81 - guntherbomans@gmail.com

Timmie van Diepen

Het Belang van Limburg Ambachtsschoolstraat 46, 3500 Hasselt 0494 84 36 35 timmie.vandiepen@hetbelangvanlimburg.be

Ghis Van Vlierden

Radio 2 Omroep Limburg H. Van de Goesstraat 2 bus 2, 3680 Maaseik 089 56 43 19 - 0479 63 58 06 ghisvanvlierden@hotmail.com

Franky Hungenaert

De Weekkrant Broekstraat 10, 3680 Maaseik 0475 30 71 35 frank.hungenaert@telenet.be franky.hungenaert@kasomk.be

Mark Dreesen

De Weekkrant (agenda voor verenigingen) Kersenweg 23 bus 2, 3650 Dilsen-Stokkem 0475 66 45 30 - 089 75 70 17 mark.dreesen@belgacom.net

personeelsdienst

dienst interne zaken gemeentehuis, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - personeel@kinrooi.be

plannen van aanleg zie “gewestplan” p. 64

plantjesverkoop Kom Op Tegen Kanker zie “Kom Op Tegen Kanker” p. 86

104


week 42 maandag oktober

16

dinsdag oktober

17

woensdag oktober

18

donderdag oktober

19

Dorpsrestaurant senioren Kessenich

vrijdag oktober

20

Nazomeravonden Toerisme Kinrooi

restfractie

papier en karton Kessenich - Geistingen

de digitale week

tot 3-11 in de bibliotheek

zaterdag oktober

21

zondag oktober

22

papier en karton

Molenbeersel - Ophoven - Kinrooi

105


politie

PMD-zakken

dienst grondgebiedszaken gemeentehuis, Breeërsteenweg 146, 089 70 03 00 - grondgebiedszaken@kinrooi.be

Plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons (PMD) worden iedere veertien dagen in deze blauwe zakken huis-aan-huis opgehaald. Eén rol met twintig zakken kost 3 euro*. U kan ze kopen aan de ontvangstbalie in het gemeentehuis, aan het loket bij de technische dienst en in de hoofdbibliotheek. * bedrag onder voorbehoud van prijswijziging

podium

zie ”uitleendienst materialen” p. 130

poetsdienst

zie “dienstenonderneming Kinrooi” p. 44, thuiszorg” p. 129, ”sociale dienst” p. 120

poliomyelitis (kinderverlamming) zie “inenting tegen kinderverlamming” p. 74

De gemeente Kinrooi maakt samen met Bree, Bocholt en Meeuwen-Gruitrode deel uit van de politiezone NoordoostLimburg. Deze zone wordt - net zoals een gemeente - bestuurd door twee organen: de politieraad en het politiecollege. De dagelijkse leiding is in handen van waarnemend korpschef François Corstjens. De administratieve diensten, de zonechef met zijn secretariaat en de operationele diensten (interventiedienst, opsporingsdienst, de dienst jeugd en sociaal en het centraal onthaal) zijn gevestigd in Bree naast het ziekenhuis. In Kinrooi is er een wijkkantoor.

wijkkantoor Kinrooi

Grote Kerkstraat 15 bus 1, 3640 Kinrooi 089 56 43 36 wijk.kinrooi@politienoordoostlimburg.be

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

9u00 - 11u30 13u30 - 18u00 13u30 - 17u00 9u00 - 11u30 9u00 - 11u30

centraal onthaal politiezone

Rode Kruislaan 34, 3960 Bree 089 48 06 30 fax 089 48 06 57 info@politienoordoostlimburg.be van maandag tot en met vrijdag geopend van 8u00 tot 18u00 zie ook ”noodnummer 112” p. 94, ”wijkpolitie” p. 138 en politie p. 15

post

zie ”bpost” p. 34

106


week 43 maandag oktober

23

dinsdag oktober

24

woensdag oktober

25

donderdag oktober

26

Dorpsrestaurant senioren Geistingen

vrijdag oktober

27

Nazomeravonden Toerisme Kinrooi

zaterdag oktober

28

zondag oktober

29

pmd & gft grofvuil

begin wintertijd: klok ĂŠĂŠn uur terugdraaien

107


postbussen

postkantoor Kinrooi Neeroetersesteenweg 20, 3640 Kinrooi tel. 022 012345 kinrooi.mail@bpost.be

Op volgende plaatsen in de gemeente vindt u een rode postbus om uw brieven voor verzending te deponeren.

Geistingen - aan het Gemeenschapshuis, Geistingen 36 - aan kruispunt Drietak-Heidestraat

Kessenich - - -

aan de Nederlandse grens (Venlosesteenweg 403) voor het gemeentehuis (Breeërsteenweg 146) Meierstraat 39

Kinrooi - twee bussen aan het postkantoor: één op paal aan einde parking en één tussen de postbussen - tussen de carwash en de bushalte, ter hoogte van Breeërsteenweg 371

Molenbeersel - bij woonzorgcentrum Zorgvlied, Zandbosstraat 4 - aan de kerk, Weertersteenweg 366 - Oudekerkstraat 33

Ophoven - aan industriezone Leuerbroek - aan de kerk, Venlosesteenweg 96 - aan het VVV-kantoor, Maasstraat 82 De twee postbussen aan het postkantoor en deze op de KMO-zone Leuerbroek worden op werkdagen de laatste keer gelicht om 17u00. ‘s Zaterdags worden enkel de twee bussen aan het postkantoor gelicht om 12u30. Het uur van de laatste lichting staat standaard vermeld op iedere postbus.

108

preventief woningtoezicht

wijkpolitie Kinrooi, 089 56 43 36 Grote Kerkstraat 15 bus 1, 3640 Kinrooi

Wie langdurig afwezig is (vakantie, ziekenhuisopname, ...), kan bij de politie vragen om preventief woningtoezicht. De politiediensten houden dan tijdens uw afwezigheid uw woning extra in het oog. De aanvraag kan ook digitaal gebeuren via www.kinrooi.be. Als u liever een aanvraag wil invullen, kan u dit downloaden op www.police.be/kinrooi.

provinciebestuur

provincie Limburg Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt tel. 011 23 71 11 info@limburg.be website www.limburg.be

Proximus

Proximus Center Kerkstraat 22, 3910 Neerpelt gratis tel. 0800 22 800

Proximus biedt als nutsmaatschappij kabeltelevisie en telefonie aan.

PWA - Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap van Kinrooi Breeërsteenweg 122, 3640 Kinrooi 089 70 38 15 pwa.kinrooi@pwa-dok.be www.pwa-dok.be

Het PWA biedt aan uitkeringsgerechtigd volledig werklozen de kans om op een legale manier iets bij te verdienen. Particulieren kunnen een beroep doen op een PWA-kracht voor tuinonderhoud, oppas en begeleiding van kinderen, zieken en ouderen. Voor bepaalde taken kunnen ook verenigingen, land- en tuinbouwers en scholen terecht bij het PWA. De betaling gebeurt aan de hand van PWA-cheques. Meer info kan u bij de PWA-verantwoordelijke krijgen, telefonisch of na afspraak in het kantoor. zie ook “dienstenonderneming Kinrooi” p. 44


week 44 herfstvakantie

maandag oktober

30

dinsdag oktober

31

woensdag november

1

donderdag november

2

start openingsuren wintertijd in het recyclagepark (zie p.12)

alle diensten gesloten Allerheiligen

GĂŠĂŠn dorpsrestaurant senioren

alle diensten gesloten Allerzielen

recyclagepark wĂŠl open vrijdag november

3

zaterdag november

4

zondag november

5

Geistingen kermis

109


R rattenbestrijding AMB, Mark Reynders, gsm 0476 21 33 66

AMB (Mark Reynders) uit Neeroeteren verzorgt de rattenbestrijding in de gemeente Kinrooi. Klachten kunnen gemeld worden via 0476 21 33 66 of via het e-loket van de gemeentelijke website. AMB bestrijdt bruine en zwarte ratten op openbaar- en privédomein. Muskusratten en beverratten worden enkel op privéterrein aangepakt. Meldingen voor deze soorten op openbaar domein worden doorgegeven aan de Vlaamse Milieumaatschappij. Voor particulieren is de dienstverlening van AMB gratis. Bedrijven uit de gemeente krijgen een prijsofferte voor een eventuele bestrijding en kunnen rekenen op een korting van 20%. Voor de bestrijding dienen bedrijven een overeenkomst met AMB af te sluiten.

rechtshulp

zie “juridische dienst” p. 78

recyclagepark openingsuren zie pagina 10 Breeërsteenweg 132, 089 61 30 34 Limburg.net - tel. 0800 90 720 (gratis nr)

In de gemeente is er één recyclagepark, uitgebaat door Limburg.net. Gezinnen, kmo’s, zelfstandigen, openbare diensten en verenigingen kunnen daar hun huishoudelijk afval kwijt. Dit zijn afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding. Toegang krijgen tot het recyclagepark, kan met uw elektronische identiteitskaart (eID) of uw elektronische vreemdelingenkaart. Een bedrijf of vereniging krijgt toegang tot het park via een speciale toegangskaart. Die kaart kan aangevraagd worden bij Limburg. net via 0800 90 720 (keuze 1) of via mail naar diftar@limburg.net. zie ook “diftar” p. 46

regenwaterput

dienst milieu gemeentehuis, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - grondgebiedszaken@kinrooi.be

Sinds september 1999 moeten alle nieuwbouwwoningen voorzien zijn van een regenwaterput: een reservoir voor het opvangen, stockeren en hergebruiken van hemelwater. Ook voor bestaande woningen wordt aangeraden om zo’n put te plaatsen. Bij bestaande woningen met een bouwvergunning vòòr 7 september 1999 geeft Infrax een premie * die gedeeltelijk tegemoet komt aan de gemaakte kosten. zie ook “Infrax” p. 74 en ”gescheiden afvoersysteem” p.  64 * premie onder voorbehoud van wijzigingen

registers van de burgerlijke stand zie “akten van de burgerlijke stand” p. 26

registratiekantoor

FOD Financiën - Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie, Verbindingsstraat 26 te 3700 Tongeren, tel. 02 578 11 70

110


week 45 maandag november

6

dinsdag november

7

woensdag november

8

donderdag november

9

vrijdag november

10

zaterdag november

11

pmd & gft

Dorpsrestaurant senioren Ophoven

Wapenstilstand

bib en recyclagepark gesloten

start 11-11-11-actie zondag november

12

111


reispas

dienst bevolking gemeentehuis, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - bevolking@kinrooi.be

De wachttijd voor een internationaal paspoort of reispas bedraagt minstens vijf werkdagen. De aanvrager moet zélf de aanvraag doen en één recente kleurenpasfoto meebrengen of u kan deze ook in het gemeentehuis maken. Minderjarige kinderen die een reispas nodig hebben, dienen bij de aanvraag vergezeld te zijn door één van de ouders. Om onnodige kosten (170 euro extra) voor een spoedprocedure te vermijden, vraagt u best tijdig uw reispas aan. Omdat de aanvraag best wat tijd in beslag neemt, is het ook mogelijk om dit op afspraak buiten de openingsuren te komen doen. Een internationaal paspoort is 5 jaar geldig voor personen onder de 18 jaar. Voor personen boven de 18 jaar is de geldigheidsduur 7 jaar. Dit paspoort kost 80 euro* voor een volwassene en 35 euro* voor een minderjarige (onder de 18 jaar). Sinds eind 2013 worden ook biometrische gegevens (vingerafdruk) en een elektronische handtekening op het paspoort genoteerd. zie ook “pasfoto” p. 102 * bedrag onder voorbehoud van prijswijziging

renovatiepremie

zie “aanpassingspremie” p. 18 en “verbeteringspremie” p. 132 dienst stedenbouw gemeentehuis, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - grondgebiedszaken@kinrooi.be ministerie Vlaamse gemeenschap Agentschap Wonen Vlaanderen Kon. Astridlaan 50 bus 1, 3500 Hasselt tel. 011 74 22 00 fax 011 74 22 19 www.wonenvlaanderen.be www.premiezoeker.be

Deze premie van de Vlaamse Overheid is bedoeld om de eigenaars die hun woning van minstens 25 jaar oud wensen te renoveren te ondersteunen. Er zijn bepaalde voorwaarden verbonden aan de toekenning van deze premie. Deze hebben betrekking op de woning zelf, uw eigendommen, uw inkomen en de facturen. 112

restfractie

zie “afvalophaling” p. 24

retributie

dienst financiën gemeentehuis, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - financien@kinrooi.be

Een retributie is een contante vergoeding voor een geleverde dienst of werk, bijvoorbeeld voor het maken van een fotokopie in het gemeentehuis.

rijbewijs

dienst rijbewijzen gemeentehuis, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - bevolking@kinrooi.be

In 2013 werd er overgeschakeld naar de elektronische rijbewijzen in bankkaartmodel. Voor de aanmaak van uw (voorlopig) rijbewijs wordt er gebruik gemaakt van de foto en handtekening op uw identiteitskaart. Voor zowel het voorlopig als definitief rijbewijs geldt een levertijd van drie werkdagen. De kostprijs voor beide rijbewijzen bedraagt 25 euro. zie ook “pasfoto” p. 102

rijksregister

dienst bevolking gemeentehuis, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - bevolking@kinrooi.be zie ook “adresopzoeking” p. 20

riolering

zie ”Infrax” p. 74 en ”nutsleidingen” p. 94

ristorno waterfactuur

zie ”teruggave waterfactuur” p. 128


week 46 maandag november

13

dinsdag november

14

restfractie

woensdag november

15

diensten gesloten Feest van de dynastie

containerpark wĂŠl open donderdag november

16

vrijdag november

17

zaterdag november

18

Dorpsrestaurant senioren Kinrooi

papier en karton Kessenich - Geistingen

voorleesweek in de bib tot 26-11

papier en karton

Molenbeersel - Ophoven - Kinrooi zondag november

19

113


Rode Kruis

Wie een beroep wil doen op de uitleendienst van het Rode Kruis (voor krukken, bedden, rolstoelen, bedden, looprekjes, WC-emmers, enz ...) kan contact nemen met: - Raymond Loenders Raam 10 - Kinrooi 089 70 28 76 - Jan Morris Rondstraat 24a - Molenbeersel 0478 56 80 87 Het Rode Kruis organiseert op verzoek tevens opleidingen eerstehulp, reanimatielessen, themalessen en bedrijfseerste hulp.

rondvaartboot

De Paep van Meinecom III

Marec, Maasdijk 1 bus 3 089 56 75 03 - info@marec.be - www.marec.be

Rondvaartboot De Paep van Meinecom III telt 120 overdekte zitplaatsen en is ideaal voor een tocht over de Maas en de Maasplassen. Dit kan voor groepsuitstappen of ook individueel want in de zomermaanden zijn er klokvaste afvaarten. Wie iets te vieren heeft, kan kiezen uit een uitgebreid aanbod aan catering. Voor schooluitstappen geeft Marec een extra korting.

rooilijn

technische dienst, Breeërsteenweg 318 089 70 22 75 - technischedienst@kinrooi.be

De rooilijn is de grens tussen het openbare en het private domein. Op het openbaar domein mag u na vergunning, afgeleverd door de gemeente, enkel materialen plaatsen die makkelijk opbreekbaar zijn (bijvoorbeeld steentjes, klinkers, ...).

114

ruimtelijke ordening

dienst grondgebiedszaken gemeentehuis, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - grondgebiedszaken@kinrooi.be

ruimtelijk uitvoeringsplan (rup)

dienst grondgebiedszaken gemeentehuis, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - grondgebiedszaken@kinrooi.be

rustdag handelaars

zie “wekelijkse rustdag” p. 137

rusthuis

zie “woonzorgcentrum” p. 138

RVA - Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening - infodienst Bampslaan 23, 3500 Hasselt tel. 011 26 01 10 fax 011 26 01 15 website www.rva.fgov.be

Voor de volgende zaken dient u zich onder andere tot de RVA te wenden: - aanvraag loopbaanonderbreking - allerlei attesten met betrekking tot werkloosheid zie ook “Hulpkas voor werklozen” p. 70, “VDAB” p. 132 en “werkwinkel Maaseik-Kinrooi” p. 137


week 47 maandag november

20

dinsdag november

21

woensdag november

22

donderdag november

23

vrijdag november

24

zaterdag november

25

zondag november

26

pmd & gft

Dorpsrestaurant senioren Molenbeersel

115


S samenlevingscontract zie ”verklaring wettelijke samenwoning” p. 133

samenstelling van het gezin zie “afschriften en bewijzen” p. 24

saneringspremie

zie ”verbeteringspremie” p. 132

schepenen

zie pagina 8 - 9

scholen

zie “onderwijs in Kinrooi” p. 96

schuldhulpverlening

OCMW Sociaal Huis, Breeërsteenweg 124 089 70 14 14 - sociaalhuis@kinrooi.be

De diensten budgetbeheer en budgetbegeleiding van het OCMW zijn samengevoegd onder de naam schuldhulpverlening. De doelstelling is om financiële moeilijkheden te voorkomen. Men kan zich daarvoor laten bijstaan: de maatschappelijke assistenten van de sociale dienst kunnen helpen door middel van schuldhulpverlening onder de vorm van budgetbegeleiding, budgetbeheer of collectieve schuldbemiddeling. U kan bij de sociale dienst eveneens terecht voor andere maatschappelijke dienstverlening: het toekennen van het leefloon, voorschotten en financiële steun in bijzondere omstandigheden.

secretaris

Marijke Clerx

gemeentehuis, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - marijke.clerx@kinrooi.be gsm 0497 57 67 90

De gemeentesecretaris staat, als hoofd van het gemeentepersoneel, in voor de algemene leiding van de gemeentelijke diensten en voor de dagelijkse leiding van het personeel. Ze woont de vergaderingen van het schepencollege en van de gemeenteraad bij en zorgt voor het verslag - de notulen - van deze zittingen. Ze adviseert de gemeenteraad, het college en de burgemeester op beleidsmatig, bestuurskundig en juridisch vlak. De secretaris staat in voor de werking van de gemeentelijke diensten inzake de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het beleid. U kan de gemeentesecretaris vergelijken met de manager van een bedrijf. In het kader van de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en het OCMW, fungeert de de gemeentesecretaris sinds september 2013 ook als OCMW-secretaris.

seniorenconsulent

dienst zorg en ouderen De Stegel, Weertersteenweg 363 bus 3 089 77 86 79 - zorgenouderen@kinrooi.be

zie ook “sociale dienst” p. 120

De seniorenconsulent van het OCMW heeft volgende taken: - een bereikbaar en toegankelijk aanspreekpunt zijn voor àlle senioren van Kinrooi; - een begeleidende, ondersteunende en coördinerende rol spelen in het gemeentelijk ouderenwerk; - een centrale rol spelen bij de voor bereiding, uitvoering en evaluatie van het gemeentelijk ouderenbeleid.

secretariaat

seniorenadviesraad

gemeentehuis, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - secretariaat@kinrooi.be

zie “adviesraden” p. 22

seniorenrestaurant

zie “dorpsrestaurant senioren” p. 48

116


week 48 maandag november

27

dinsdag november

28

restfractie

grofvuil woensdag november

29

donderdag november

30

vrijdag december

1

zaterdag december

2

zondag december

3

Dorpsrestaurant senioren Kessenich

117


seniorensport

slachtbewijs

Van april tot oktober is er wekelijks een sportactiviteit voor senioren. Daarnaast organiseert het gemeentebestuur ook ieder jaar de seniorensportdag.  De kalender met de activiteiten voor senioren is verkrijgbaar bij de sportdienst.

Runderen en kalveren mogen enkel geslacht worden in een slachthuis waar alle administratieve formaliteiten geregeld worden. Voor particuliere slachtingen van gevogelte, konijnen en wild is géén gemeentelijk slachtbewijs nodig. Zo’n bewijs is wél nodig voor iedereen die particulier een varken, schaap, geit of hert wil slachten (buiten een slachthuis). Bij deze slachtingen moet men ten laatste twee werkdagen en ten vroegste tien dagen vòòr het slachten een aangifte doen in het gemeentehuis.

dienst vrije tijd (sport) De Stegel, Weertersteenweg 363 bus 1 089 30 08 40

septische put

milieudienst gemeentehuis, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - grondgebiedszaken@kinrooi.be

Op plaatsen waar riolering ligt, wordt best géén septische put geïnstalleerd. Zodoende krijgen de waterzuiveringsinstallaties voldoende afval(water). Als u in een gebied ligt zonder riolering, neemt u inzake afvalwaterzuivering best contact met de milieudienst. zie ook ”Infrax” p. 74

serviceflats

sluitingsdag

zie “wekelijkse rustdag” p. 137

snoeihout

zie “recyclagepark” p. 110 en ”kappen van bomen” p. 80

zie “assistentiewoningen” p. 30 zie ook “woonzorgcentrum” p. 138

Sociaal Verhuurkantoor Maasland

signalisatie

OCMW-Kinrooi werkt sinds 2013 samen met het SVK-Maasland. Mensen met een laag inkomen kunnen dankzij deze samenwerking dikwijls aan een betaalbare huurwoning geraken. Ook voor eigenaars die hun woningen verhuren aan het SVK zijn er voordelen zoals een stipte maandelijkse betaling van de huur en een correct onderhoud van de woning. Wie als kandidaat-verhuurder of als huurder meer wil weten, kan contact nemen via bovenstaande gegevens.

technische dienst, Breeërsteenweg 318 089 70 22 75 - technischedienst@kinrooi.be

Om signalisatie te (laten) plaatsen op het openbaar domein - bijvoorbeeld bij manifestaties of werken - moet u steeds een vergunning aanvragen. Aangezien het college van burgemeester en schepenen deze vergunning moet goedkeuren, doet u best tijdig - minstens twee maanden vòòr de activiteit - uw aanvraag. Wie deze termijn niet respecteert, loopt het risico dat de gewenste verkeersmaatregelen niet kunnen getroffen worden en dat de manifestatie dus niet kan plaatsvinden. zie ook “openbare manifestaties” p. 100

118

dienst bevolking gemeentehuis, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - bevolking@kinrooi.be

Koning Albertlaan 15, 3630 Maasmechelen 089 77 87 30


week 49 maandag december

4

dinsdag december

5

woensdag december

6

donderdag december

7

vrijdag december

8

zaterdag december

9

zondag december

10

pmd & gft

Dorpsrestaurant senioren Geistingen

hulde jubilarissen

119


sociale huisvesting

zie ”Ons Dak” p. 98, ” Landwaarts” p. 88 en “Sociaal Verhuurkantoor Maasland” p. 118

‘t Speel-nestje zie pagina 11 en zie “kinderopvang” p. 82

speelpleinen

dienst vrije tijd (jeugd) De Stegel, Weertersteenweg 363 bus 1 089 30 08 40

- dinsdag van 17u00 tot 18u30

Kinrooi heeft in elk kerkdorp minstens één gemeentelijk speelplein: Geistingen Haexkamp Kessenich De Gaard Sweversveld Kinrooi Zielderveld Scheyerveld Scheymanshof ( bij sporthal) Luiteheide Molenbeersel Villa Pax Oud Kevelaer Meulenveld Ophoven Merrenhofstraat (bij school)

- woensdag van 8u30 tot 10u30

speelpleinwerking

sociale dienst

OCMW Sociaal Huis, Breeërsteenweg 124 089 70 14 14 - sociaalhuis@kinrooi.be

Alle spreekuren van de maatschappelijk werkers vinden plaats in het Sociaal Huis. Een chronologisch overzicht: - dinsdag van 8u30 tot 10u30

sociale dienst voor inw. Ophoven-Geistingen

- dinsdag van 13u00 tot 16u00

spreekuur Opvoedingswinkel

sociale dienst voor inw. volledige gemeente sociale dienst voor inwoners Kessenich

- donderdag van 8u30 tot 11u30

spreekuur over pensioen

- donderdag van 13u00 tot 15u00

sociale dienst voor inwoners van Kinrooi

- vrijdag van 8u30 tot 10u30

sociale dienst voor inw. Molenbeersel

- vrijdag van 8u30 tot 11u30

spreekuur aanvraag stookoliepremie

Op volgende momenten werkt de sociale dienst voor iedereen maar enkel op afspraak: - woensdag van 13u00 tot 16u00 - donderdag van 15u00 tot 16u00 - vrijdag van 13u00 tot 16u00

120

dienst vrije tijd (jeugd) De Stegel, Weertersteenweg 363 bus 1 089 30 08 40

Van 3 juli tot en met 11 augustus 2017 organiseert de jeugddienst gratis speelpleinwerking van 13u00 tot 17u00: op maandag, dinsdag en donderdag in Kinrooi (Zielderveld-Natterveld) en Ophoven (De Belder); op maandag, woensdag en vrijdag in Molenbeersel (Villa Pax) en Kessenich (oud schoolgebouw in de Hees). Voor de begeleiding van de kinderen werkt het gemeentebestuur samen met gebrevetteerde jeugdmonitoren en hulpmonitoren. zie ook ”speelpleinen” hierboven


week 50 maandag december

11

dinsdag december

12

woensdag december

13

donderdag december

14

vrijdag december

15

zaterdag december

16

zondag december

17

restfractie

Dorpsrestaurant senioren Ophoven

papier en karton

Molenbeersel - Ophoven - Kinrooi

121


sportacademie

dienst vrije tijd (sport) De Stegel, Weertersteenweg 363 bus 1 089 30 08 40

Van eind september tot mei organiseert de sportdienst wekelijks een uurtje spel en sport voor kinderen uit het lager onderwijs. Dit gebeurt in twee groepen: ‘t Sportnestje (1ste, 2de en 3de leerjaar) en de Sportzappers (4de, 5de en 6de leerjaar). Bij de sportdienst is een aparte folder verkrijgbaar over dit initiatief.

sportraad

zie “adviesraden” p. 20

sportverenigingen

zie “verenigingen” p. 132

sportzalen

Autonoom Gemeentebedrijf Kinrooi & gemeentebestuur Kinrooi gemeentehuis, Breeërsteenweg 146 tel. 089 70 03 00 - sport@kinrooi.be

Ieder kerkdorp heeft een sportzaal. In Geistingen is het een polyvalente zaal waar zowel sportieve als culturele activiteiten mogelijk zijn. De even weekends zijn dan voor de ene soort activiteiten terwijl de andere activiteiten in de oneven weekends aan bod komen. Welk weekend voor sport of cultuur is wordt ieder jaar in mei bepaald. Het beheer van deze zalen gebeurt door het AGB Kinrooi en de gemeente Kinrooi. Voor de reservatie van deze zalen moeten de verenigingen jaarlijks vòòr de maand mei de nodige afspraken maken met de gemeentelijke sportdienst. Voor een aantal praktische zaken, zoals zaaltoezicht en sleutelbeheer, is er per zaal een verantwoordelijke. Dit zijn de gegevens van iedere sportzaal:

- sporthal De Schans Kinrooi

Nelisveld 13 bus 1, 089 39 00 00 Jos Teuwen, De Stegel tijdens openingsuren (zie pagina 11)

- sportzaal Op Sjeure Molenbeersel

Smeetsstraat 13, 089 77 62 44 verantwoordelijke reservatie

Jos Teuwen, De Stegel tijdens openingsuren (zie pagina 11)

- sportzaal De Belder Ophoven

De Belder 17, 089 56 41 33 verantwoordelijke Jean Vanmontfort

Dikke Linde 2 bus 1, 0497 42 91 84 cafetaria ‘t Belderke

De Belder 10

- sportzaal De Dom Kessenich

Meierstraat 46a, 089 56 11 79 verantwoordelijke Rina Coolen

Meierstraat 43, 089 56 70 84

- polyvalente zaal De Vroenhof Geistingen Vroenhof 5, 089 56 46 73 verantwoordelijke reservatie Jos Teuwen, De Stegel tijdens openingsuren (zie pagina 11) cafetaria De Vroenhof Vroenhof 5, 089 56 46 73 Niels Gielen, 0479 98 88 61 gielen_niels_92@hotmail.com

spreekuren pensioen zie “pensioen” p. 104 en “sociale dienst” p.120

122


week 51 maandag december

18

dinsdag december

19

woensdag december

20

donderdag december

21

vrijdag december

22

zaterdag december

23

pmd & gft

Dorpsrestaurant senioren Kinrooi

papier en karton Kessenich - Geistingen

Toerisme Kinrooi gesloten van 23-12 tem 05-01-2018

zondag december

24

123


spreekuren sociale dienst zie “sociale dienst” p. 120

sprekende klok tel. 078 05 1200

Het vroegere 1200 is vervangen door een 078-nummer. Dat geeft steeds de juiste tijd, 24 uur per dag.

standplaatsen kermis

technische dienst Breeërsteenweg 318, 089 70 22 75

Iedere kermisattractie krijgt een plaats toegewezen op het kermisterrein. Dit is een bevoegdheid van de gemeentelijke diensten. De data van de kermissen zijn opgenomen in de agenda. zie ook “kermissen” p. 80

startende ondernemer

zie “ondernemingsloket” p. 98

stedelijke academie voor kunsten Maaseik - filiaal Kinrooi Nelisveld 5 bus 2, 3640 Kinrooi 089 70 43 55 academie@kinrooi.be

Kinderen kunnen officieel kunstonderwijs volgen in Kinrooi. In de loop van het eerste jaar notenleer kan men kiezen tussen verschillende instrumenten zoals dwarsfluit, koperinstrumenten, piano, gitaar,… of zangles. Naast de muzieklessen worden er ook lessen woord aangeboden. Lesmomenten en locaties worden begin september bekendgemaakt. Voor meer info kan u op volgende uren terecht op het secretariaat van de stedelijke academie voor kunsten MaaseikKinrooi: maandag 9u00-12u00 en 15u45-19u15 dinsdag 9u00-12u00 en 15u45-19u15 woensdag 17u15-18u45 vrijdag 14u30-19u30 zaterdag 8u30-11u30

stedenbouw

gemeentehuis, dienst grondgebiedszaken Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - grondgebiedszaken@kinrooi.be

124

steenmarter

Agentschap voor Natuur en Bos, Kon. Astridlaan 50 bus 5, 3500 Hasselt tel. 011 74 24 50 www.steenmarter.be

De steenmarter mag niet bestreden worden omdat het een beschermde diersoort is. De enige wijze om er vanaf te komen, is ze te verjagen. U kan de firma AMB contacteren voor raadgevingen terzake. Wat veel mensen niet weten, is dat men een vergoeding kan krijgen van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) voor belangrijke wildschade of schade door beschermde diersoorten, zoals de steenmarter. De aanvraag dient dan wel snel na de schade te gebeuren. gegevens AMB, zie “rattenbestrijding” p. 110

stookolietanks

dienst milieu gemeentehuis, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 informazout vzw Dauwstraat 12, 1070 Brussel tel. 078 15 21 50 website www.informazout.be

Stookoliereservoirs uit diverse materialen kunnen zowel bovengronds, ondergronds als in een groeve geplaatst worden. Particulieren dienen een melding te doen bij de gemeente van hun tank vanaf een inhoud van 5.000 liter. Bedrijven dienen dit reeds te doen vanaf 100 liter. Voor beide is een milieuvergunning verplicht vanaf een tankinhoud van 20.000 liter. Op geregelde tijdstippen moet u uw stookolietank door een erkend technicus laten controleren. U kan zich hiervoor best wenden tot uw installateur. Op www.informazout.be vindt u een lijst met erkende technici en een aantal andere nuttige inlichtingen.

straatlamp

Infrax, Trichterheideweg 8, 3500 Hasselt

Defecte straatlampen kunnen gemeld worden via 0800 60 777, de storingslijn van Infrax of online via www.infrax.be.


week 52 maandag december

kerstvakantie

25

diensten gesloten Kerstmis

‘t Speelnestje gesloten dinsdag december

van 25-12 tem 01-01-2018

26

diensten gesloten tweede Kerstdag

recyclagepark wĂŠl open woensdag december

27

donderdag december

28

vrijdag december

29

zaterdag december

30

zondag december

31

grofvuil

restfractie

125


strafregister

studietoelage

stratenplan

Het gemeentebestuur geeft om de twee jaar een commercieel stratenplan uit in samenwerking met een externe firma. Dit stratenplan wordt dan huis aan huis bedeeld in de gemeente. Zolang de voorraad strekt, kan u nog een gratis exemplaar krijgen in het gemeentehuis, in de bibliotheek of bij de technische dienst. U kan dit eveneens aanvragen via het e-loket. 

Kleuters en leerlingen uit het lager onderwijs en leerlingen uit het deeltijds leerplichtonderwijs kunnen in aanmerking komen voor een schooltoelage. De voorwaarden voor de toekenning van een studietoelage voor studenten uit het hoger onderwijs werden versoepeld. Daarnaast dient ieder gezin slechts één dossier in te dienen voor alle kinderen die in aanmerking komen voor studietoelage. Voor meer info en aanvragen kan u terecht op de website www. studietoelagen.be of op het gratis nummer 0800 1700.

strijkdienst

Studio Stegel

dienst strafregister gemeentehuis, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - bevolking@kinrooi.be zie ook ”uittreksel uit het strafregister” p. 131

dienst communicatie gemeentehuis, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - communicatie@kinrooi.be

DOK, Breeërsteenweg 122, 3640 Kinrooi 089 70 38 15 dok.kinrooi@pwa-dok.be www.pwa-dok.be

www.facebook.com/DienstenOndernemingKinrooi

De strijkdienst van DOK strijkt alle plooien glad! Na twee dagen is uw wasgoed klaar. U betaalt eenvoudig met dienstencheques. Inwoners van Kinrooi kunnen tevens gebruik maken van de gratis ophaalservice. zie ook “dienstenonderneming Kinrooi” p. 44

structuurplan

dienst grondgebiedszaken gemeentehuis, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - grondgebiedszaken@kinrooi.be

Een ruimtelijk structuurplan is een beleidsdocument dat het kader aangeeft voor de gewenste ruimtelijke structuur. Het geeft een langetermijnvisie op de ruimtelijke ontwikkeling van het gebied waarop het betrekking heeft, maar het is geen basis voor het verlenen of weigeren van een vergunning.  Het verandert evenmin de geldende bestemmingen van een plan van aanleg of van het gewestplan. In 2007 werd het gemeentelijk structuurplan Kinrooi definitief goedgekeurd.

126

OCMW Sociaal Huis, Breeërsteenweg 124 089 70 14 14 - sociaalhuis@kinrooi.be provinciale dienst studietoelagen Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt tel. 011 23 71 01

dienst vrije tijd (cultuur) De Stegel, Weertersteenweg 363 bus 1 089 30 08 40

Eind oktober 2014 opende Studio Stegel, een initiatief van het gemeentebestuur waarbij op regelmatige tijdstippen films voor jong en oud gespeeld worden in De Stegel. Voor meer info en programmatie: check www.kinrooi.be of bevraag u bij de dienst vrije tijd in De Stegel.

subsidies

gemeentehuis, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - financien@kinrooi.be

Globaal gezien, kent het gemeentebestuur twee soorten subsidies toe. Enerzijds gebeurt de verdeling rechtstreeks aan de begunstigden (bijvoorbeeld rechtstreekse toelage voor oud-strijders, ...). Andere toelagen worden verdeeld volgens een specifiek reglement van de betrokken adviesraad. Op die manier kunnen verenigingen uit verschillende sectoren (sport, jeugd, welzijn, ...) genieten van een toelage. De bepaling en verdeling van deze subsidies gebeuren meestal op basis van een puntensysteem. Meer info over gemeentelijke premies en toelagen vindt u op www.kinrooi.be of op de website www. premiezoeker.be.


T ‘t Heemke zie p. 68

tandartsen

Een overzicht van de tandartsen met een praktijk in de gemeente Kinrooi: - Anita Janssen Sophie Spreuwers Stephanie Spreuwers Smeetsstraat 1, Molenbeersel 089 70 14 24 info@mondzorg-molenbeersel.be - Johan Lemmens Breeërsteenweg 233, Kinrooi 089 70 25 71 - Paul Linssen Veldstraat 57, Kessenich 089 56 75 80 linssen.rutten@pandora.be - Lieve Teuwen Marc Van Ende Karel Van Ende Annelies Van Ende Weertersteenweg 136, Kinrooi 089 70 26 00 tpvanende@telenet.be De tandarts van wacht (weekend en feestdagen) kan u bereiken via het centraal oproepnummer 0903 39 969.

tapvergunning

dienst strafregister gemeentehuis, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - bevolking@kinrooi.be

Voor een occasioneel evenement, waarbij gegiste of sterke dranken geschonken worden (bijvoorbeeld een fuif), heeft u géén tapvergunning nodig. U moet wel melding maken van dit evenement bij het evenementenloket in De Stegel. Voor het verstrekken van sterke drank tijdens een openbare sportieve, politieke of culturele manifestatie is wel een speciale machtiging nodig. Voor een vaste drankslijterij (bijvoorbeeld een café of horecazaak) is er wel een tapvergunning nodig. Die wordt afgeleverd door de gemeente. De kostprijs is afhankelijk van de oppervlakte van de zaak (3,75 euro per m2, minimum 62 euro en maximum 447 euro). U kan ze aanvragen bij de dienst strafregister, indien de zaak gelegen is in Kinrooi. Ze moet in orde zijn met de brandveiligheid en verder zijn volgende gegevens nodig voor de aanvraag: - identiteitskaart; - naam en adres van de zaak; - statuten van de zaak (indien het geen eenmanszaak is); - uittreksel uit strafregister (model 596-1) - plan van de zaak (met schaal) Als de zaak in een andere gemeente gelegen is, moet u daar de aanvraag doen. Voor een reizende drankgelegenheid (bijvoorbeeld een kraam op de markt) heeft u eveneens een tapvergunning nodig (aan te vragen in uw woonplaats). U kan best vooraf even contact nemen met de dienst strafregister, zeker als het een tapvergunning voor een vereniging of vennootschap betreft of als u in het buitenland woont. zie ook “evenementenkalender” p. 54, ”uittreksel uit het strafregister” p. 131, “openbare manifestaties” p. 100, “brandveiligheid” p. 34 * bedrag onder voorbehoud van prijswijziging

tegemoetkoming andersvaliden info bij “sociale dienst” p. 120

127


Telenet

www.telenet.be klantendienst 015 66 66 66

Telenet beheert de televisiedistributieactiviteiten in Limburg. Dit betekent dat: - nieuwe klanten zich tot Telenet moeten wenden; - Telenet het enige aanspreekpunt is voor kabeltelevisie, Indi en Telenet digitale tv voor alle klanten; - de klanten een factuur van Telenet krijgen voor tv-diensten. Inwoners die klant willen worden of vragen hebben in verband met het kabeltelevisie-, internet- of telefonie-abonnement via de kabel, kunnen terecht bij Telenet via bovenstaande gegevens. De administratieve klantendienst (aanvraag aansluiting, vragen over factuur, ...) is elke werkdag open van 8u00 tot 20u00 en op zaterdag van 9u00 tot 17u30. De technische klantendienst (uitvoering aansluiting, technische vragen, ....) is elke werkdag open van 8u00 tot 22u00 en tijdens weekends en feestdagen van 9u00 tot 22u00. Voor aansluitingen in appartementen met minstens drie woongelegenheden behandelt Infrax de aanvraag. zie “infrax” p. 74

tele-onthaal

Levensmoeilijkheden ? Praten is de eerste stap - tel. 106 Chatten kan ook op vaste tijdstippen op www.tele-onthaal.be

televisiedistributie zie “Telenet” hierboven zie “Proximus” p. 108

128

teruggave waterfactuur

dienst financiën gemeentehuis, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - financien@kinrooi.be

Gezinnen en verenigingen die niet kunnen aansluiten op het rioleringsnet, kunnen een tegemoetkoming of compensatie ontvangen voor de rioleringsbijdrage op hun waterfactuur. Deze moet voor 15 december aangevraagd worden bij de financiële dienst met een speciaal formulier. Er moet tevens een kopie van de waterfactuur (jaarafrekening) en het bewijs dat deze betaald werd, bij de aanvraag gedaan worden. De compensatie kan nooit hoger zijn dan de aangerekende vergoeding voor de afvoer van drinkwater, zoals aangegeven op de factuur.


textielcontainers

thuiszorg

Propere en nog bruikbare kledij, stoffen (zoals dekens, lakens, gordijnen) en schoenen kan u naar De Kringwinkel brengen. Een ander alternatief is de textielcontainer van de Salvatoriaanse ontwikkelingshulp. Daar kan u bovenvermelde materialen (zuiver) kwijt. Wat herbruikbaar is, gaat naar de ontwikkelingslanden. Van niet-herbruikbare, maar wel propere textiel worden poetsdoeken gemaakt. Het textiel moet in een plastic zak gedeponeerd worden in een container op één van de volgende plaatsen:

Wie zelf niet meer alle noodzakelijke huishoudelijke taken en de normale familiale taken kan uitvoeren, kan een beroep doen op de poetsdienst of een dienst gezinszorg. Je kan hiervoor contact opnemen met de zorgcoach in De Stegel. Deze verwijst je naar een geschikte dienst die voor jou de vraag naar gezinshulp, poetshulp en karweihulp kan invullen.

Geistingen

dienst vrije tijd (sport) De Stegel, Weertersteenweg 363 bus 1 089 30 08 40

dienst vrije tijd (welzijn) De Stegel, Weertersteenweg 363 bus 1 089 30 08 40

parking Melkerijwinkel (Venlosesteenweg) parking Gemeenschapshuis (Geistingen 36)

Kessenich Meierstraat 20, hoek Bruldijk parking thv Venlosesteenweg 327 parking school Hees (Schoolstraat 40) loods Kestepabro (Meierstraat 77)

Kinrooi technische dienst, Breeërsteenweg parking van de basisschool, Nelisveld parking Delhaize (Natterveld)

Molenbeersel Scheurestraat (tegenover nr. 9) parking Oudekerkstraat (naast nr. 9) parking voetbal HO Molenbeersel

Ophoven parking sportzaal de Belder, De Belder parking Marec, Maasstraat 82 zie ook “Kringwinkel” p. 86

dienst zorg en ouderen De Stegel, Weertersteenweg 363 bus 3 089 77 86 74

info bij “OCMW” p. 13, zie ook “sociale dienst” p. 120, ”dienstenonderneming Kinrooi” p. 44 en “PWA” p. 108

10.000 / 4.000 stappenroute

Dagelijks bewegen bevordert de gezondheid en het algemeen welzijn. U moet niet belastend of intensief bewegen. Zet 10.000 stappen per dag en verbeter uw gezondheid want elke stap telt! Aan de Steenberg werd in 2013 een bewegwijzerde 4.000 en 10.000 stappenroute gemaakt.

Toerisme Kinrooi

Maasstraat 82 bus 3, 3640 Kinrooi 089 56 47 36 - info@toerismekinrooi.be www.toerismekinrooi.be

openingsuren maandag 9u00 dinsdag 9u00 woensdag 9u00 donderdag 9u00 vrijdag 9u00

- 12u00 en 13u00-17u00 - 12u00 en 13u00-17u00 - 12u00 en 13u00-17u00 - 12u00 en 13u00-17u00 - 12u00 en 13u00-17u00 Van 1 mei tot en met 31 augustus is het VVV-kantoor eveneens geopend op zaterdag van 10u00 tot 14u00 en op zonen feestdagen van 10u00 tot 15u00. Tijdens het eindejaar is Toerisme Kinrooi gesloten van 23 december 2017 tot en met 5 januari 2018.

129


toeristische gids

Toerisme Kinrooi, Maasstraat 82 bus 3, 089 56 47 36 - info@toerismekinrooi.be www.toerismekinrooi.be

De VVV geeft jaarlijks een uitgebreide brochure uit. Daarin krijgt u een mooi overzicht van de toeristische troeven van Kinrooi: zachte recreatie (wandelen, fietsen), waterrecreatie (zwemmen, zeilen, boottochten, ...), molens, toffe groepsuitstappen, enz. De gids is gratis verkrijgbaar in het VVV-kantoor. U kan ook een exemplaar aanvragen via de gemeentelijke website www.kinrooi.be of www.toerismekinrooi.be, de site van de VVV.

trajectbegeleiding

OCMW Sociaal Huis, Breeërsteenweg 124 089 70 14 14 - sociaalhuis@kinrooi.be

De zoektocht naar een gepaste job op de arbeidsmarkt is vaak niet zo eenvoudig. Binnen de diensten van het OCMW kan u daarom een beroep doen op een trajectbegeleider: iemand die u begeleidt op weg naar een gepaste job.

trouwen

zie “huwelijk” p. 72

Trots op Kinrooi

dienst communicatie gemeentehuis, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - communicatie@kinrooi.be

Naar aanleiding van de 40ste verjaardag van de fusiegemeente Kinrooi in 2011 maakten Hubert Van Eygen, Mathieu Kunnen en Eddy Smeets het boek Trots op Kinrooi. In dit verjaardagsboek komen diverse aspecten van 40 jaar Kinrooi aan bod: ontstaan van Kinrooi, de eerste zeven legislaturen, de eerste drie burgemeesters, de gemeentehuizen voor en na de fusie en tot slot de inzendingen van de gelijknamige kunsten poëziewedstrijd Trots op Kinrooi. Het boek is inmiddels uitverkocht.

130

U UiT in Kinrooi

dienst communicatie gemeentehuis, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - communicatie@kinrooi.be

Heeft u een activiteit bestemd voor een groot publiek? Geef er dan ook grote ruchtbaarheid aan. Geef ze in op de UiTdatabank, de draaischijf voor alle vrijetijdsinfo in Vlaanderen. Activiteiten van deze databank georganiseerd in de gemeente Kinrooi verschijnen ook automatisch in de evenementenkalender UiT in Kinrooi op de gemeentelijke website en in de gemeentelijke publicaties. Wil u weten wat er allemaal te doen is in Kinrooi? Surf dan naar www.kinrooi.be en ga naar UiT in KInrooi.

uitleendienst materialen

technische dienst, Breeërsteenweg 318 089 70 22 75 - technischedienst@kinrooi.be

De gemeente Kinrooi heeft een dienst waar (tijdelijke) verenigingen materialen kunnen uitlenen. Een overzicht van de beschikbare materialen: afvalcontainers, beschermmatten, dansvloer, elektrische verdeelkasten, halogeenlampen, kegels, dranghekken (nadarbarelen), geluidsinstallatie, multimediaprojector, kapstokken, podium, lichtinstallatie, tentoonstellingsborden, stelling, tafels, staantafels, stoelen, banken, vlaggenmasten, vlaggen en een waterstandpijp. Het reglement, de tarieven, de beschikbare materialen en de aanvraagformulieren vindt u terug op www.kinrooi.be. zie ook “geluidsmeter” p. 60


uitleendienst sport & spel

dienst vrije tijd (jeugd en sport) De Stegel, Weertersteenweg 363 bus 1 089 30 08 40 luc.langen@kinrooi.be (jeugddienst) wim.vanasten@kinrooi.be (sportdienst)

Verenigingen die sport- en spelmateriaal willen lenen, kunnen best contact nemen met de sport- of de jeugddienst. Daar beschikt men immers over grote en kleine stelten, loopklossen, dobbelstenen in foam, parachutes, een kegelspel, een reuze damspel, circusmateriaal, enz ... De precieze lijst van de materialen kan u opvragen bij de sport- of jeugddienst in De Stegel of raadplegen op www.kinrooi.be. zie ook “dienst vrije tijd” p. 9

uitleenposten bibliotheek zie pagina 14

uittreksel uit het strafregister dienst strafregister gemeentehuis, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - bevolking@kinrooi.be

Wie een uittreksel uit het strafregister (vroeger bewijs van goed zedelijk gedrag genaamd) wil, kan dat aanvragen in het gemeentehuis. Het afleveren van het attest verschilt naargelang het doel van gebruik. Een uittreksel model 595 wordt standaard afgeleverd. Er is ook nog een speciaal model 596.1 voor gereglementeerde activiteiten (bijv. schietclub). Deze kan de dienst onmiddellijk afleveren bij de aanvraag. Indien u het uittreksel nodig heeft voor doeleinden waarbij u met minderjarigen in contact komt, heeft u een uittreksel model 596.2 nodig. Dit kan niet meteen opgemaakt worden maar u wordt verwittigd als het kan afgehaald worden. Het afhalen dient persoonlijk op vertoon van de identiteitskaart te gebeuren. Als iemand anders dan de aanvrager het getuigschrift wil afhalen, is een handgeschreven en ondertekende toestemming van de aanvrager nodig. Bovendien moet dan een kopie van de identiteitskaart van de aanvrager meegebracht worden. De handtekening op de toestemming moet overeenkomen met die op de kopie van de identiteitskaart. Dit getuigschrift kan u ook eenvoudig aanvragen via het e-loket op www.kinrooi.be.  

UNIZO Kinrooi

Unie der Zelfstandige Ondernemers Juri De Groote (voorzitter), Leuerbroek 1060 tel. 089 70 31 21 - www.unizo.be/kinrooi

De Unie van Zelfstandige Ondernemers wil de contacten tussen ondernemers onderling bevorderen en ze bijscholing aanbieden. Unizo fungeert als spreekbuis van de ondernemers in diverse adviesorganen en staat in voor het ontwikkelen van lokale commerciële activiteiten. Op de website www.kinrooi.be vindt u een digitale ondernemersgids.

131


V VDAB - Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding

VDAB-callcenter 0800 30 700 website www.vdab.be zie “werkwinkel Maaseik-Kinrooi” p. 137

veiligheidsdiensten

dringende politiehulp ? bel 101 medische spoeddienst ? bel 100 of 112

veilig vrijenlijn (voorheen aids- en soatelefoon) 078 15 15 15

verbeteringspremie

dienst stedenbouw gemeentehuis, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - grondgebiedszaken@kinrooi.be ministerie Vlaamse Gemeenschap Agentschap Wonen Vlaanderen Kon. Astridlaan 50 bus 1, 3500 Hasselt tel. 011 74 22 00 fax 011 74 22 19 www.wonenvlaanderen.be www.premiezoeker.be

De verbeteringspremie van de Vlaamse Gemeenschap is bedoeld om woningen van minstens 25 jaar oud te verbeteren (vernieuwen van een hoofddak, ramen en/of deuren, installeren van een badkamer, ...). Ook verbouwingswerken die de overbewoning verhelpen, komen voor deze premie in aanmerking (uitbreiding woon-, kook- of slaapruimten). Er zijn bepaalde voorwaarden verbonden aan het toekennen van de premie. Zo speelt bijvoorbeeld de grootte van het inkomen een rol.

verblijfsbewijzen

dienst vreemdelingen gemeentehuis, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - bevolking@kinrooi.be zie ook “elektronische vreemdelingenkaart” p. 50

verbouwingen

132

dienst stedenbouw gemeentehuis, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - grondgebiedszaken@kinrooi.be zie “bouwen” p. 34

verenigingen

dienst vrije tijd (cultuur) De Stegel, Weertersteenweg 363 bus 1 089 30 08 40

De dienst cultuur in De Stegel heeft een goed zicht op de verschillende verenigingen die actief zijn in de gemeente. Op www.kinrooi.be vindt u eveneens een digitale verenigingengids. Verenigingen die een 50-jarig bestaan naderen, kunnen de titel koninklijke vereniging aanvragen. Wie extra ruchtbaarheid wil geven aan publieke activiteiten, kan gebruik maken van de evenementenkalender van de gemeente Kinrooi. zie ook “evenementenkalender” p. 54 en “viering van vereniging” p. 133

verhuizen

dienst bevolking gemeentehuis, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - bevolking@kinrooi.be

Verhuizen brengt niet alleen veel werk mee. Er zijn ook heel wat diensten die u best op de hoogte brengt: de dienst bevolking (van de gemeente waar u gaat wonen), uw werkgever, uw ziekenfonds, het kinderbijslagfonds, alle nutsbedrijven (water, elektriciteit, gas, telefoon, ...), de bank, de verzekeringen, de school en de opvang van de kinderen, de vakbond of uitbetalingsinstelling, de VDAB (voor werkzoekenden) en soms het OCMW. Vergeet uw pincode van uw elektronische identiteitskaart niet als u naar het gemeentehuis komt om uw adres te wijzigen. Bij het postkantoor zijn speciale meldingskaarten te koop waarmee u uw adreswijziging kunt doorgeven. Het is ook mogelijk om uw post te laten nasturen naar uw nieuw adres. Vreemdelingen die verhuizen naar België, wenden zich tot de dienst vreemdelingen in het gemeentehuis. Bij de dienst bevolking dient u eveneens te vermelden welke afvalcontainers zich op het oude en op het nieuwe adres bevinden.  zie ook ”aardgas” p. 18, ”adreswijziging” p. 20, ”elektriciteit” p. 50, “vertrek naar het buitenland” p. 133 en ”vreemdelingen” p. 134


vertrek naar het buitenland

dienst bevolking gemeentehuis, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - bevolking@kinrooi.be

verkeersmaatregelen zie “signalisatie” p. 118

verkiezingen

dienst bevolking gemeentehuis, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - bevolking@kinrooi.be

Als u naar het buitenland wil verhuizen, informeert u best vooraf welke documenten u nodig heeft om ingeschreven te worden in het buitenland. Doe dit vòòr u zich komt afmelden. Om het vertrek door te geven, dienen zich àlle leden van het gezin persoonlijk bij de dienst bevolking aan te bieden. Met uw verblijfsdocument en het nieuwe adres kan uw uitschrijving in orde gemaakt worden. Belgen die naar het buitenland verhuizen, melden zich aan in de nieuwe gemeente én bij het Belgische consulaat in het land waar ze zich gaan vestigen.

Gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen worden om de zes jaar georganiseerd, telkens op de tweede zondag van oktober. Voor het Vlaams Parlement en het Europees Parlement gebeurt dit om de vijf jaar. Stemmen voor de federale regering - de Kamer van Volksvertegenwoordigers - gebeurt in principe om de vier jaar.  In 2018 zijn er terug verkiezingen voor de gemeente- en de provincieraad.

viering van verenigingen

verklaring wettelijke samenwoning

65+pas *

dienst burgerlijke stand gemeentehuis, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - bevolking@kinrooi.be

De samenwonenden dienen zich samen en in het bezit van beide identiteitskaarten aan te melden bij de dienst burgerlijke stand. Daar maakt men de verklaring van wettelijke samenwoning op. De samenwonenden krijgen een kopie van de verklaring mee. De wettelijke samenwoning wordt ingeschreven in een register en in het bevolkingsregister. Indien men de wettelijke samenwoning wil beëindigen, moet men dit ook melden bij de burgerlijke stand.

dienst vrije tijd (cultuur) De Stegel, Weertersteenweg 363 bus 1 089 30 08 40

Verenigingen kunnen voor hun jubileum van 25 jaar of een veelvoud daarvan een subsidie aanvragen bij de dienst cultuur en verenigingen. Voor carnavalsverenigingen kan deze verkregen worden voor het 22-jarig bestaan of de volgende veelvouden van elf. zie “omnipas 65+”, p. 96

visverlof

postkantoor Kinrooi Neeroetersesteenweg 20, 3640 Kinrooi tel. 022 012345 - kinrooi@bpost.be

Om te vissen op de gemeentelijke vijvers - in de Goort en bij Villa Pax - heeft u geen gemeentelijke vispas nodig. Wie op de Maas of op andere waters of beken wil vissen, moet zich wel een visverlof van de Vlaamse gemeenschap aanschaffen. Dat is verkrijgbaar bij Bpost. De kostprijs varieert naargelang de leeftijd van de visser - ouder of jonger dan 14 jaar - en de manier van vissen. Het visverlof is enkel geldig in het Vlaams gewest. Als u een visverlof wil afhalen, neemt u best uw identiteitskaart mee.   133


vlag zie “gemeentevlag” p. 62

VLAREM

dienst milieu gemeentehuis, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - grondgebiedszaken@kinrooi.be

VLAREM staat voor Vlaams Reglement op de Milieuvergunning. Deze milieuwetgeving, voor zowel particulieren als bedrijven, bepaalt welke vergunning of aktename vereist is bij allerhande activiteiten die betrekking hebben op milieuaspecten (hinder in verband met geluid, geur, bodem, water, lucht, licht, ...). VLAREM bepaalt tevens welke procedure moet gevolgd worden.

voetbalveld Dennenbos

gelegen in Dennebosstraat, 089 57 27 55 dienst vrije tijd (sport) De Stegel, Weertersteenweg 363 bus 1 089 30 08 40

De gemeente Kinrooi beschikt over twee voetbalvelden met bijbehorende kleedkamers. Deze velden kunnen door recreatievoetbalploegen gehuurd worden. Wie gebruik wil maken van deze velden of meer informatie wenst, kan contact opnemen met de sportdienst of met de verantwoordelijke René Snijkers (Drietak 84, 089 56 79 32).

voetveer

zie “fiets- en voetveerverbinding” p. 56

vorming

dienst vrije tijd (cultuur) De Stegel, Weertersteenweg 363 bus 1 089 30 08 40

De gemeente Kinrooi organiseert in samenwerking met Vormingplus Limburg op regelmatige basis cursussen in functie van cultuureducatie, zoals bijvoorbeeld uw computer onderhouden, kennismaking met de Ipad, enz... Voor meer info en inschrijvingen voor deze vorming kan u terecht in De Stegel.

134

vreemdelingen

dienst vreemdelingen gemeentehuis, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - bevolking@kinrooi.be

Vreemdelingen die voor maximum drie maanden op een privé-adres in Kinrooi willen verblijven, moeten zich binnen de acht werkdagen bij deze dienst aanmelden, samen met de persoon bij wie ze verblijven. De vreemdeling(e) dient dan een geldig paspoort voor te leggen, al dan niet voorzien van een visum. NietEU-burgers hebben één pasfoto nodig voor de aankomstverklaring. Voor verdere info over vreemdelingenzaken kan u best contact nemen met de betrokken gemeentelijke dienst. zie ook “pasfoto” p. 102

vrijwilligersverzekering

dienst vrije tijd (evenementenloket) De Stegel, Weertersteenweg 363 bus 1 089 30 08 40

Naar aanleiding van het nieuwe statuut voor de vrijwilliger is een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid, lichamelijke ongevallen en rechtsbijstand verplicht. Sinds 1 juli 2007 biedt de provincie deze verzekering gratis aan. Verenigingen, aangesloten bij een koepel, hebben deze verzekering voor hun leiding en leden via die koepel. De verzekering, aangeboden door de provincie, kan gebruikt worden op activiteiten waarvoor extra vrijwilligers nodig zijn: bijvoorbeeld bij eetdagen, fuiven, buurtfeesten, tentoonstellingen, kookouders op kamp,… Elke vereniging krijgt 100 vrijwilligersdagen - één vrijwilligersdag staat voor één vrijwilliger op één dag door de verzekering gratis aangeboden. Verenigingen kunnen deze gratis verzekering aanvragen via het feestloket. Op www.limburg.be/vrijwilligers vindt u meer info hierover.

vrij onderwijs

zie “onderwijs in Kinrooi” p. 96


W wachtdiensten

dokter van wacht 089 75 41 04 apotheek van wacht 0900 10 500 tandarts van wacht 0903 36 950

vuilnisbak

zie “afvalophaling” p. 24, “recyclagepark” p. 110, ”containers” p. 42 en “Limburg.net” p. 88

vuurwapen

zie “wapenvergunning” p. 135

vuurwerk

dienst vrije tijd (evenementenloket) De Stegel, Weertersteenweg 363 bus 1 089 30 08 40

Om gewoon ontploffend vuurwerk af te steken - bijvoorbeeld ter gelegenheid van oudejaarsavond of een festiviteit is er een toelating van de burgemeester vereist. Die kan u aanvragen via het evenementenloket in De Stegel. Om vuurwerk te verkopen of om het op te slaan, is een vergunning vereist. Daarvoor moet u zich wenden tot de dienst grondgebiedszaken in het gemeentehuis. zie ook “dienst vrije tijd” p. 11

VVV-infodienst Kinrooi zie “Toerisme Kinrooi”, p. 129

Tijdens het weekend loopt de wachtdienst van de dokter van vrijdag 20u00 tot maandag 8u00. Op een feestdag kan u de dokter met wachtdienst raadplegen van 19u00 (avond voor de feestdag) tot 8u00 in de ochtend na de feestdag. De apotheek of tandarts van wacht komt u te weten via bovenstaande betaalnummers. 

wandelen

Toerisme Kinrooi, Maasstraat 82 bus 3, 089 56 47 36 - info@toerismekinrooi.be

Kinrooi beschikt over prachtige wandelgebieden en -routes. Voor meer informatie hierover kan u zich wenden tot Toerisme Kinrooi. Daar kan u ook tal van andere toeristische info krijgen. zie ”Toerisme Kinrooi” p. 129 zie “10.000 / 4.000 stappenroute” p. 129

wapen

zie “gemeentewapen” p. 64

wapenvergunning

politiezone Noordoost-Limburg Rode Kruislaan 34, 3960 Bree 089 48 06 30

Met ingang van 1 september 2008 werd de wapenwet van juni 2006 gewijzigd en aangepast. Voor alle info over vuurwapens en de bijbehorende vergunningen dient u zich te wenden tot het hoofdkantoor van de politiezone. De gouverneur is bevoegd voor het verlenen van een wapenvergunning. Meer info vindt u daarom ook op www.limburg.be onder de rubriek veiligheid. zie ook “politie” p. 106

135


(warme) maaltijden aan huis zie “maaltijden aan huis” p. 90 zie ook “dorpsrestaurant” p. 48

waterfactuur

De Watergroep (vroeger VMW) Runkstersteenweg 208, 3500 Hasselt, tel. 02 238 96 99 - www.dewatergroep.be

De ééngemaakte waterfactuur bestaat uit vier delen: de vaste vergoeding, het waterverbruik, de bijdrage voor de zuivering van drinkwater en de bijdrage voor de afvoer van drinkwater. Het laatstgenoemde is een gebruiksrecht dat Infrax aanrekent voor de riolering. Inwoners die niet kunnen aansluiten op de riolering kunnen een gedeeltelijke terugbetaling van de waterfactuur krijgen.

Ik wil iets melden, aanvragen of bestellen

GC De Stegel en vrije tijd

Openingsuren

zie ”teruggave waterfactuur” p. 128

watermaatschappij

De Watergroep (vroeger VMW) Runkstersteenweg 208, 3500 Hasselt, tel. 02 238 96 99 - www.dewatergroep.be zie ook “teruggave waterfactuur” p. 128

waterzuivering

dienst milieu gemeentehuis, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - grondgebiedszaken@kinrooi.be

Waar riolering ligt, is men verplicht om hierop aan te sluiten. De kosten daarvoor vallen ten laste van de burger. Het afvalwater gaat dan best rechtstreeks dus zonder septische put - de riolering in. In de gemeente Kinrooi zijn er twee waterzuiveringsstations: één in de Susenweg te Kinrooi en één in de Vilgertenweg tussen Geistingen en Kessenich. Gezinnen die niet kunnen aansluiten op de riolering, hebben voorlopig voldoende met een septische put. Het zoneringsplan van Kinrooi voorziet immers dat er naar de toekomst toe overal in de gemeente riolering zal komen. zie ook ”Infrax” p. 74, ”nutsleidingen” p. 94 en “teruggave waterfactuur” p. 128

136

website www.kinrooi.be

dienst communicatie gemeentehuis, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - communicatie@kinrooi.be

Sinds 31 oktober 2007 heeft de gemeente Kinrooi een eigen website. In 2015 werd gestart met de revisie hiervan. Dit jaar mag u zich aan een totaal vernieuwde en moderne website verwachten. Opmerkingen en suggesties zijn welkom bij de dienst communicatie. In 2013 lanceerde de dienst communicatie naast de gemeentelijke site - ook een pagina op de sociale netwerksite Facebook. Die kan u raadplegen via www.facebook.com/gemeentekinrooi.


wekelijkse rustdag

werklozencontrole

De meeste handelaars zijn wettelijk verplicht om een wekelijkse rustdag in te lassen. Onder wekelijkse rustdag verstaat men een ononderbroken periode van 24 uur, beginnend om 5u00 ’s morgens of om 13u00 en eindigend op hetzelfde tijdstip de dag erna. De handelaar kiest zelf zijn wekelijkse rustdag. Als dat nièt op zondag is, moet de wekelijkse rustdag en het gekozen aanvangsuur duidelijk vermeld worden in de zaak. In samenspraak met de handelaarsvereniging UNIZO Kinrooi keurt het college van burgemeester en schepenen jaarlijks een aantal afwijkingen goed. Dat zijn dan welbepaalde periodes waarin de zaak dus ook geopend mag worden op de gebruikelijke rustdag.

Deeltijds werklozen moeten hun controleformulier (C3 deeltijds) driemaandelijks laten valideren in het gemeentehuis (enkel tijdens de openingsuren) of bij de VDAB-werkwinkel.  

dienst lokale economie gemeentehuis, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - grondgebiedszaken@kinrooi.be

welzijnsraad

zie “adviesraden” p. 22

welzijnszaken (dienst)

dienst vrije tijd De Stegel, Weertersteenweg 363 bus 1 089 30 08 40

Sinds juni 2015 kregen de diensten voor jeugd, sport, cultuur en welzijn de nieuwe verzamelnaam dienst vrije tijd en vindt u ze op de eerste verdieping van GC De Stegel, naast de dienst zorg en ouderen van het OCMW. Hun openingsuren zijn dezelfde als die van het gemeentehuis: u vindt ze op pagina 11 vooraan in deze gids.

dienst bevolking gemeentehuis, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - bevolking@kinrooi.be

zie ook ”Hulpkas voor werklozen” p. 70, “RVA” p. 114, “VDAB” p. 132 en “werkwinkel Maaseik-Kinrooi” hieronder

werkwinkel Maaseik-Kinrooi

met lokaal kantoor VDAB & RVA Maastrichtersteenweg 19a, 3680 Maaseik 089 36 56 60 fax 089 56 37 06

Iedereen die werkloos wordt, dient zich onmiddellijk aan te melden bij de lokale werkwinkel in Maaseik. Dat is de eerste stap om van een werkloosheidsuitkering te kunnen genieten. Wie werk zoekt of wie wil bijleren tijdens de werkloosheidsperiode, kan voor meer info ook terecht in de werkwinkel. Daar beschikt men over een uitgebreide vacaturedatabank. De werkwinkel is iedere werkdag open van 9u00 tot 12u00. In de namiddag kan u er enkel op afspraak terecht (behalve op donderdagnamiddag: dan is het altijd gesloten).

wettigen handtekening

zie “handtekening wettigen” p. 68

WhatsApp buurtpreventienetwerk zie “buurtpreventienetwerk WhatsApp” p. 40

137


woonzorgcentrum

Zandbosstraat 4, Molenbeersel 089 70 36 40 - zorgvlied@kinrooi.be

wijkpolitie

Grote Kerkstraat 15 bus 1, 3640 Kinrooi 089 56 43 36 wijk.kinrooi@politienoordoostlimburg.be

In de gemeente Kinrooi zijn er vier wijkagenten actief. Het hoofd van de wijkdienst is hoofdinspecteur Geert Akkermans. De wijkagenten per dorp zijn: - Bart Douha (Kinrooi) - Steven De Bruyne (Molenbeersel) - Roger Caris (Kessenich & Geistingen) - Carla Peerlings (Ophoven) Johanna Vanhinsbergh is administratief onthaalbediende in het wijkkantoor. zie ook “politie” p. 106

wilsverklaring

zie “laatste wilsbeschikking” p. 88

woningtoezicht

zie “preventief woningtoezicht” p. 108

138

In het woonzorgcentrum beschikt iedereen over een éénpersoonskamer, voorzien van basismeubilair. De kamer kan verder ingericht worden met persoonlijk meubilair en met zaken waar de bewoner erg aan gehecht is. Het woonzorgcentrum hecht veel belang aan de kwaliteit van het verblijf. Iedere dag worden er activiteiten georganiseerd. Regelmatig bezoek is heel belangrijk. Daarom kan u overdag altijd eens binnenkomen. Dag en nacht is er verzorgend en verplegend personeel aanwezig. Wie meer info over het woonzorgcentrum wenst, kan altijd een afspraak maken met de opnamedienst.


Z zelfmoordlijn

02 649 95 55 chatten kan ook www.zelfmoordlijn.be

zelfstandigen

zie “ondernemingsloket” p. 98 en “Unizo Kinrooi” p. 131

zetelverdeling zie pagina 7

ziekenfondsen

Deze ziekenfondsen hebben een kantoor in de gemeente:

CM - Christelijke Mutualiteit Kinrooi Neeroetersesteenweg 3 bus 2, Kinrooi 089 70 24 09 iedere werkdag open van 9u00 tot 12u00 en op woensdag van 13u00 tot 18u00

De Voorzorg Kinrooi Breeërsteenweg 279 bus 1, Kinrooi 089 70 28 41

open op maandag van 8u30 tot 12u00, op dinsdag van 16u30 tot 18u00 en op woensdag en donderdag van 13u00 tot 16u00

ziekenhuis Maas en Kempen Rode Kruislaan 40, 3960 Bree 089 50 98 00 fax 089 50 98 04 Mgr. Koningsstraat 10, 3680 Maaseik 089 50 92 00 fax 089 50 92 06

zoneringsplan

dienst milieu gemeentehuis, Breeërsteenweg 146 089 70 03 00 - grondgebiedszaken@kinrooi.be

De Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) heeft, samen met Aquafin, de gemeenten en Infrax, zoneringsplannen opgesteld en dit voor iedere gemeente. Zo’n plan geeft de grens aan tussen het deel van de gemeente dat nog berioleerd gaat worden (of waar het water collectief verzameld en gezuiverd wordt) en het deel van de gemeente waar de woningen zullen uitgerust worden met een individuele waterzuivering. Bijgevolg worden twee kleuren gehanteerd: het donkergroen is voor de woningen die in de toekomst zullen voorzien worden van riolering en het rood is voor de woningen die hun afvalwater individueel dienen te zuiveren. De plannen werden eind 2008 goedgekeurd door de minister van leefmilieu en blijven gelden voor tenminste 6 jaar. Ze liggen ter inzage bij de milieudienst.

zorgoverleg

dienst zorg en ouderen De Stegel, Weertersteenweg 363 bus 3 089 73 98 48 - zorgenouderen@kinrooi.be

Het OCMW biedt een overlegtafel aan aan de eerstelijnswerkers. Iedere zorgof hulpverlener, elke mantelzorger die nood heeft aan een overlegmoment voor een persoon met een gecompliceerde zorgnood, kan zo’n overleg in de thuisgezondheidszorg aanvragen bij de overlegcoördinator van de dienst zorg en ouderen. zie ook “mantelzorg” p. 90 en “thuiszorg” p. 129

Zorgvlied

zie “woonzorgcentrum” p. 138

zwarte ratten

zie “rattenbestrijding” p. 110

139


zwerfkatten

dienst milieu gemeentehuis, BreeĂŤrsteenweg 146 089 70 03 00 - grondgebiedszaken@kinrooi.be

zwembad Maaseik

Aquadroom, Sportlaan 10, Maaseik 089 56 40 33 - www.aquadroom.be

Eind 2010 opende in Maaseik de Aquadroom. Dit nieuwe zwembad is een realisatie van de steden Maaseik, Dilsen-Stokkem en de gemeente Kinrooi. Sinds 2015 is er ook een buitenbad dat enkel open is tijdens de zomermaanden.

openingsuren Aquadroom maandag 10u00 dinsdag 10u00 woensdag 10u00 donderdag 10u00 vrijdag 10u00 zaterdag 10u00 zondag 10u00

140

-

21u15 21u15 21u15 21u15 21u45 16u45 16u45

De voorbije jaren heeft de gemeente Kinrooi samengewerkt met de provincie Limburg en de vzw Felix. Begin 2009 is deze samenwerking echter stopgezet. De gemeente heeft nu zelf een overeenkomst afgesloten met enkele lokale dierenartsen, meer bepaald met de dierenartspraktijk De MorĂŠe-De Clippeleir en met dierenarts Vermeulen. De werking blijft ongeveer dezelfde. U dient in ieder geval eerst de milieudienst te contacteren als u zwerfkatten wil laten steriliseren of castreren. De gemeente contacteert vervolgens de dierenarts van uw keuze die een vangkooi ter beschikking stelt. Na de castratie of sterilisatie moet de kat(er) terug in de vertrouwde omgeving geplaatst worden. De gemeente wenst op deze manier een ongecontroleerde overpopulatie van zwerfkatten tegen te gaan. U moet zelf niets betalen voor de sterilisatie of castratie: dat doet het gemeentebestuur. De behandeling is enkel voorzien voor zwerfkatten die niet aan te halen zijn en dus moeten gevangen worden met een vangkooi.


Dienstverlening van A tot Z Zoek in de onderstaande alfabetische index het trefwoord waar u meer informatie over wenst. Blader terug naar de paginanummer die achter het trefwoord staat en u heeft de info die u zocht ! Uw (ant)woord niet gevonden? Geef dan een seintje aan de dienst communicatie via 089 70 03 00 of mail uw opmerkingen naar communicatie@kinrooi.be.

A

18 30

aankomstverklaring 18 aanpassingspremie 18 aanplakzuilen 18 aantal brievenbussen 18 aantal inwoners 18 aardgas 18 adoptie 18 adresopzoeking 20 adreswijziging 20 adviesraden 20-22 AED automatische externe defribillator 24 afschriften en bewijzen 24 afvalophaling 24 AGB Autonoom Gemeentebedrijf Kinrooi 24 Agropolis Kinrooi 26 aidstelefoon Vlaanderen 26 akten van de burgerlijke stand 26 akte/attest van erfopvolging 26 alcohol (bij evenementen) 26 ambulance 28 ambulante handel 28 antigifcentrum 28 apothekers 28 Aquadroom 28 arbeidsongevallen 28 archief 28 assistentiewoningen 30 attesten 30 autonoom gemeentebedrijf Kinrooi 30

B

30 40

babyborrel 30 begraafplaatsen 30 begrafenis 30 bejaardenhulp 30 belastingen 32 belbus 32 beverratten 32 bevolking 32 bewijs goed zedelijk gedrag 32 bewijs van leven, woonst, ... 32 bib aan huis 34 bibliotheek 34 bodemattest 34 bouwen 34 bpost 34 brandveiligheid 34 brandweer 36 brandwondencentrum 36 briefwisseling 36 brievenbussen 36 briljanten huwelijk 36 budget 36 budgetbegeleiding 36 budgetmeter 36 buitenschoolse kinderopvang 36 burgerlijke stand 36 burgerzaken (dienst) 36 buurt- en dorpsfeesten 36 Buurtgezellen Kinrooi 38 buurthuizen 38 buurtpreventienetwerk WhatsApp 40 bronbemaling 40 bruine ratten 40 btw-nummers 40 141


C

card stop carnaval child focus communicatie (dienst) compostmeesters compostvat containerpark containers crematie culturele prijs culturele raad cultuur

D

E

40 42 40 40 40 40 40 42 42 42 42 42 42 42

44 48

dagateliers 44 dagorde gemeenteraad 44 dagstrand de Steenberg 44 defecte straatlamp 44 Dennenbos 44 De Stegel 44 diamanten huwelijk 44 DienstenOnderneming Kinrooi 44 dierenartsen 44 diftar 46 digitaal loket 46 doepas 46 DOK 46 dokters 46 dorpsrestaurant senioren 48 douane en accijnzen 48 dranghekken 48 druglijn 48

142

48 54

echtscheiding 48 eensluidend verklaren 48 eeuwelingen 48 eikenprocessierups 48 elektriciteit 50 elektr. identiteitskaart 50 elektr. vreemdelingenkaart 50 e-loket 52 e-mailadressen 52 energiemeter 52 erfgoeddepot 52 erfrechtverklaring 52 erkenning kinderen 52 evenementenkalender 54 euthanasie 54

F

56 58

Fan van Kinrooi faxnummers fiets- en voetveerverbinding fietsen registreren fietsroutes fietsverhuur financieel beheerder financiĂŤle dienst financiĂŤle problemen finse piste fiscaal attest kinderopvang fit-o-meter fuiven fusie

56 56 56 56 56 56 56 58 58 58 58 58 58 58


G

60 68

gas 60 geboorte 60 geboortepremie 60 gehandicapten 60 geluidsinstallatie 60 geluidsmeter 60 geluidsnormen muziekactiviteiten 60 gemeenschapscentrum De Stegel 62 gemeenschapsonderwijs 62 gemeentehuis 62 gemeentelijk onderwijs 62 gemeenteontvanger 62 gemeenteraad 62 gemeentesecretaris 62 gemeentevlag 62 gemeentewapen 64 gescheiden afvoersysteem 64 geschenkbon 64 geschied- en heemkundige kring 64 gesubs. vrije basisscholen 64 getuigschrift goed gedrag 64 getuigschriften 64 gewestplan 64 gewestwegen 64 glascontainers 66 gouden huwelijk 66 grachtbuizen 66 groendienst 66 grofvuil 66 grondbelastingen 66 grondgebiedszaken (dienst) 68 grondwaterwinning 68

H

68 72

handtekening wettigen 68 ‘t Heemke vzw 68 Heemkring 68 hinderlijke inrichting 68 hondenpoep 70 hondenvanger 70 huisnummers 70 Huis van het kind 70 huisvuil 70 Hulpkas voor werklozen 70 huwelijk 72 huwelijksjubilea 72

I

72 76

identiteitsbewijs kinderen 72 identiteitskaart 72 incontinentietoelage 72 industrieterrein 72 inenting kinderverlamming 74 informatieblad 74 informatiedienst 74 informatiegids 74 Infrax 74 internationaal paspoort 74 internet 74 interne zaken (dienst) 76 interventiedienst 76 inwonersaantal 76

J

76 78

jachthaven de Spaanjerd jeugdactiviteiten jeugddienst jeugdraad jubilea juridische dienst

76 76 78 78 78 78 143


K

78 86

kabeltelevisie 78 kadaster Kinrooi (lokaal) 78 kadaster Limburg (gewestelijk) 78 kampioenenhulde 78 kankerlijn 78 kappen van bomen 80 katten 80 kerken 80 kerkhoven 80 kermissen 80 kids-ID 80 kienvergunning 80-82 kind en gezin 82 kinderarmoede 82 kinder- en jongerentelefoon 82 kinderbijslag 82 kinderopvang 82 kinderpasje 84 kinderverlamming 84 Kinrooi gids 84 Kinrooi info 84 Kinrooi kort 84 Kinrooi op z’n best 84 kledingcontainers 84 klein gevaarlijk afval 84 klimaatplan 84 kliniek 84 KMO-zone 86 Kom op tegen Kanker plantjesverkoop 86 kringloopkrachten 86 Kringwinkel Maasland 86

L

88

laatste wilsbeschikking 88 Landwaarts 88 leefloon 88 leefmilieu 88 leurhandel 88 levensbewijs 88 Limburg.net 88 lokale politie 88 144

M

90 92

maaltijden aan huis 90 manifestatie openbare weg 90 mantelzorg 90 Marec 90 meldingskaart 90 meldpunt discriminatie 90 meldpunt kinderarmoede 90 milieu 90 milieuraad 90 minder mobielen centrale 90 mindervalidenvervoer (DOK) 92 monumenten en landschappen 92 multimediaprojector 92 muskusratten 92 muziekschool 92

N

92 94

naamkeuze minderjarigen 92 naamsverandering 92 naamsverbetering 92 nadarafsluiting (dranghek) 94 nationaliteit 94 naturalisatie 94 natuurgebieden 94 noodnummer 112 94 noodplanning 94 notulen gemeenteraad 94 nutsleidingen 94


O

96 100

OCMW 96 OCMW financieel beheerder 96 OCMW secretaris 96 omnipas 65+ abonnement 96 onderwijs in Kinrooi 96 ondernemingsloket 98 ongedierte bestrijden 98 Ons Dak 98 onthaaldag nieuwe inwoners 98 ontvanger 98 ontvangkantoor belastingen 98 ontvangstbalie 98 ontwikkelingssamenwerking 98 openbaarheid van bestuur 98 openbaar vervoer 100 openbare manifestaties 100 openbare werken 100 ophalen van huisvuil 100 oppervlakte 100 opvoedingswinkel Maasland 100 orgaandonatie 100 overlijden 100

P

102 108

PaardenPunt Vlaanderen 102 papier- en kartonophaling 102 parkeerkaarten mindervaliden 102 parkeren 102 parochies 102 pasfoto 102 paspoort 104 pastoors 104 pensioen 104 pers 104 personeelsdienst 106 plannen van aanleg 106 Plantjesverkoop Kom Op Tegen Kanker 106 pmd-zakken 106 podium 106 poetsdienst 106 poliomyelitis 106 politie 106 post 108 postbussen 108 preventief woningtoezicht 108 provinciebestuur 108 Proximus 108 PWA 108

145


R

110 114

rattenbestrijding 110 rechtshulp 110 recyclagepark 110 regenwaterput 110 registers burgerlijke stand 110 registratiekantoor 110 reispas 112 renovatiepremie 112 restfractie 112 retributie 112 rijbewijs 112 rijksregister 112 riolering 112 ristorno waterfactuur 112 Rode Kruis 114 Rondvaartboot Paep van Meinecom III 114 rooilijn 114 ruimtelijke ordening 114 ruimtelijk uitvoeringsplan 114 rustdag handelaars 114 rusthuis 114 RVA 114

146

S

116 126

samenlevingscontract 116 samenstelling van het gezin 116 saneringspremie 116 schepenen 116 scholen 116 schuldhulpverlening 116 secretariaat 116 secretaris 116 seniorenconsulent 116 seniorenadviesraad 116 seniorenrestaurant 116 seniorensport 118 septische put 118 serviceflats 118 signalisatie 118 slachtbewijs 118 sluitingsdag 118 snoeihout 118 sociaal verhuurkantoor Maasland 118 sociale dienst 120 sociale huisvesting 120 ‘t Speel-nestje 120 speelpleinen 120 speelpleinwerking 120 sportacademie 122 sportraad 122 sportverenigingen 122 sportzalen 122 spreekuren pensioen 122 spreekuren sociale dienst 124 sprekende klok 122 standplaatsen kermis 122 startende ondernemer 122 stedelijke academie voor kunsten 124 stedenbouw 124 steenmarter 124 stookolietanks 124 straatlamp 124 strafregister 126 stratenplan 126 strijkdienst 126 structuurplan 126 studietoelage 126 Studio Stegel 126 subsidies 126


T

V

127 130

‘t Heemke 127 tandartsen 127 tapvergunning 127 tegemoetk. andersvaliden 127 Telenet 128 tele-onthaal 128 televisiedistributie 128 teruggave waterfactuur 128 textielcontainers 129 thuiszorg 129 10.000 / 4.000 stappenroute 129 Toerisme Kinrooi 129 toeristische gids 130 trajectbegeleiding 130 trouwen 130 Trots op Kinrooi 130

U

130 131

UiT in Kinrooi uitleendienst materialen uitleendienst sport en spel uitleenposten bibliotheek uittreksel uit strafregister UNIZO Kinrooi

130 130 131 131 131 131

132 135

VDAB 132 veiligheidsdiensten 132 veilig vrijenlijn 132 verbeteringspremie 132 verblijfsbewijzen 132 verbouwingen 132 verenigingen 132 verhuizen 132 verkeersmaatregelen 133 verkiezingen 133 verklaring samenwoning 133 vertrek naar het buitenland 133 viering van verenigingen 133 65+pas 133 visverlof 133 vlag 134 VLAREM 134 voetbalveld Dennenbos 134 voetveer 134 vorming 134 vreemdelingen 134 vrijwilligersverzekering 134 vrij onderwijs 134 vuilnisbak 135 vuurwapen 135 vuurwerk 135 VVV-infodienst 135

147


W

136 138

wachtdiensten 135 wandelen 135 wapen 135 wapenvergunning 135 (warme) maaltijden aan huis 136 waterfactuur 136 watermaatschappij 136 waterzuivering 136 website www.kinrooi.be 136 wekelijkse rustdag 137 welzijnsraad 137 welzijnszaken (dienst) 137 werklozencontrole 137 werkwinkel Maaseik- Kinrooi 137 wettigen handtekening 137 WhatsApp buurtpreventienetwerk 137 wijkpolitie 138 wilsverklaring 138 woningtoezicht 138 woonzorgcentrum 138

148

Z

139 140

zelfmoordlijn 139 zelfstandigen 139 zetelverdeling 139 ziekenfondsen 139 ziekenhuis Maas en Kempen 139 zoneringsplan 139 zorgoverleg 139 Zorgvlied 139 zwarte ratten 139 zwembad Maaseik 140 zwerfkatten 140


2018 1 2 3 4 5 6 7 1

m d w d v z z week

februari

januari

m d w d v z z week

1 2 3 4 5

8 9 10 11 12 13 14

2

15 16 17 18 19 20 21

3

12 13 14 15 16 17 18

7

22 23 24 25 26 27 28

4

19 20 21 22 23 24 25

8

5 6 7 8 9 10 11 6

1 2 3 4 9

1 13

5 6 7 8 9 10 11 10

april

26 27 28 9

maart

29 30 31 5

2 3 4 5 6 7 8 14

12 13 14 15 16 17 18 11

9 10 11 12 13 14 15 15

19 20 21 22 23 24 25 12

16 17 18 19 20 21 22 16

26 27 28 29 30 31

23 24 25 26 27 28 29 17

13

30 18

7 8 9 10 11 12 13 19

1 2 3 22

juni

mei

1 2 3 4 5 6 18

4 5 6 7 8 9 10 23

14 15 16 17 18 19 20 20

11 12 13 14 15 16 17 24

21 22 23 24 25 26 27 21

18 19 20 21 22 23 24 25

28 29 30 31

25 26 27 28 29 30

22

2 3 4 5 6 7 8 27 9 10 11 12 13 14 15 28 16 17 18 19 20 21 22 29 23 24 25 26 27 28 29 30

1 2 3 4 5 31

augustus

juli

1 26

26

6 7 8 9 10 11 12 32 13 4 15 16 17 18 19 33 20 21 22 23 24 25 26 34 27 28 29 30 31

35

30 31 31

3 4 5 6 7 8 9 36 10 11 12 13 14 15 16 37 17 18 19 20 21 22 23 38

1 2 3 4 5 6 7 40

oktober

september

1 2 35

8 9 10 11 12 13 14 41 15 16 17 18 19 20 21 42 22 23 24 25 26 27 28 43

1 2 3 4 44

1 2 48

5 6 7 8 9 10 11 45 12 13 14 15 16 17 18 46 19 20 21 22 23 24 25 47 26 27 28 29 30

48

december

29 30 31 44

november

24 25 26 27 28 29 30 39

3 4 5 6 7 8 9 49 10 11 12 13 14 15 16 50 17 18 19 20 21 22 23 51 24 25 26 27 28 29 30 52 31 1

149


Kinrooi gids 2017 is een wegwijsdocument, uitgegeven door het college van burgemeester en schepenen van Kinrooi. Met bijzondere dank aan alle diensten, personen, organisaties en instellingen die deze gids mee tot stand brachten. Uw opmerkingen en suggesties zijn welkom bij : Gemeente Kinrooi dienst communicatie • communicatie@kinrooi.be • 089 70 03 00 Breeërsteenweg 146 • 3640 Kinrooi

Kinrooi GIDS 2017  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you