Page 1

JUNI 2017

maandelijks infoblad uitgegeven door het gemeentebestuur van Zutendaal

Bevoegdheden schepencollege (p. 3) Restauratie calvarie (p. 4) OCMW zoekt vrijwilligers (p. 6) Nieuws van de provincie (p. 7) Bibliotheek (p. 9)

www.zutendaal.be Verantwoordelijke uitgever: Dirk Smits Oosterzonneplein 1, 3690 Zutendaal

Genot van eigen groen: De Hesselsberg (p. 8)

Boterhammen in het groen (p. 10) UiT in Zutendaal (p. 12-13) Terugblik (p. 14-15) de Oosterzon • juni 2017 Natuurloop (p. 16)

1


OPENINGSUREN DIENSTEN Gemeentehuis Oosterzonneplein 1 tel. 089 62 94 20 informatie@zutendaal.be maandag - vrijdag: 9 tot 12 uur woensdag: 14 tot 18 uur Containerpark Langendijkstraat 17 tel. 0479 22 81 86 dinsdag - vrijdag: 8.30 tot 12 uur en 12.30 tot 15.30 uur Van 29/3 t.e.m. 25/10 is het containerpark op woensdag geopend van 10.30 tot 18 uur (zomeruur). zaterdag: 8.30 tot 12 uur en 12.30 tot 15 uur

Beste inwoners van Zutendaal Op woensdag 10 mei mocht ik de eed als burgemeester van Zutendaal afleggen in handen van gouverneur Herman Reynders in het Provinciehuis te Hasselt. Zenuwen waren eigenlijk niet nodig want het ging er heel gemoedelijk aan toe. Ik ben dankbaar dat ik de kans krijg om burgemeester te zijn van onze mooie, warme gemeente. Mijn inzet zal meer dan 100% zijn. De gouverneur maakte er ons op attent dat er nu in Limburg slechts 6 vrouwelijke burgemeesters zijn en dit voor 44 gemeenten. Veel te weinig, lijkt mij! Hiervoor zullen tal van oorzaken zijn maar het feit dat vrouwen toch nog heel vaak meer zorgend zijn ingesteld en de zorg voor hun gezin op zich willen nemen, heeft hier veel mee te maken. Toch wil ik een oproep doen aan alle meisjes en vrouwen: steek je ambities niet weg en streef je dromen na! Terwijl ik de eed mocht afleggen, waren mijn collegaschepenen, zoals de traditie het voorschrijft, druk in de weer op het seniorenfeest om de 72-plussers een fijne namiddag te bezorgen. Zutendaal vergrijst volgens de statistieken sneller dan de vergelijkbare gemeenten. We zullen hier in ons beleid rekening mee houden zodat het ook voor onze senioren aangenaam wonen blijft in Zutendaal. Als ik dit voorwoord schrijf, zijn de ijsheiligen net gepasseerd en beginnen we al te dromen van een lange, mooie zomer. Deze zomer kan je ook weer van je vakantie genieten onder “de kerktoren”. In de maanden juli en augustus komt er geen gewone Oosterzon uit maar bij aanvang van de grote vakantie wordt de zomereditie van Oosterzon verdeeld, waarin alle zomerse activiteiten in onze gemeente worden voorgesteld. Mogelijkheden genoeg om je onder te dompelen in de zomerse vakantiesfeer! Zo ver is het nog net niet. Onze studenten moeten zich nog eerst door de examenperiode worstelen. Bij deze wens ik hen alvast veel moed, werkijver en veel succes! De lange vakantie lonkt! Geniet ervan. Met warme groeten Uw burgemeester Ann Schrijvers

Bibliotheek Oosterzonneplein 6 tel. 089 62 94 58 bibliotheek@zutendaal.be dinsdag & vrijdag: 18 tot 20 uur woensdag: 14 tot 18 uur zaterdag: 10 tot 12 uur Toeristisch hoofdkantoor Bezoekerscentrum Lieteberg Stalkerweg tel. 089 25 50 60 toerisme@zutendaal.be van Pasen tot Allerheiligen dagelijks: 10 tot 19 uur van Allerheiligen tot Pasen dagelijks: 10 tot 17 uur OCMW-Sociaal Huis Daalstraat 2 tel. 089 62 38 60 sociaalhuis@zutendaal.be De zitdagen per dienst vind je terug op www.zutendaal.be PWA Daalstraat 2 (gebouw OCMW-Sociaal Huis) tel. 089 62 38 67 pwazutendaal@telenet.be maandag & vrijdag: op afspraak dinsdag & donderdag: 9 tot 12 uur, namiddag op afspraak woensdag: 9 tot 12 uur Afspraak burgemeester De burgemeester ontvangt je graag na afspraak. Dit kan elke werkdag. Je kan een telefonische afspraak maken via 089 61 39 04. Gemeenteraad Op donderdag 1 juni om 20 uur vindt de volgende gemeenteraadszitting plaats in de raadzaal van het gemeentehuis. In de vakantiemaanden is er een gemeenteraad op dinsdag 4 juli en op donderdag 24 augustus. De gemeenteraadszittingen zijn openbaar en iedere inwoner kan deze bijwonen. Mits naleving van enkele afspraken kan je er ook zelf het woord voeren. De zittingen verlopen volgens het reglement van de gemeenteraad. Raadpleeg dus eerst het reglement op www.zutendaal.be onder de rubriek ‘Gemeenteraad’. Vanaf acht dagen voor de gemeenteraad vind je hier ook de vergaderagenda terug. College van burgemeester en schepenen Het schepencollege vergadert wekelijks op maandag om 14 uur in de schepenzaal. Deze zitting is niet openbaar.

2

de Oosterzon • juni 2017


Goed om weten BEVOEGDHEDEN SCHEPENCOLLEGE Sinds 14 mei heeft Zutendaal een nieuwe burgemeester. Ann Schrijvers volgt Jef Bobbaers op als eerste vrouwelijke burgemeester van Zutendaal. Jef Bobbaers wordt vierde schepen en de bevoegdheden van het schepencollege werden herverdeeld. Bevoegdheden burgemeester en schepenen Ann Schrijvers - burgemeester: Personeelsbeleid, algemeen beleid, ruimtelijke ordening, veiligheid (politie, brandweer en civiele bescherming). Op alle weekdagen kan je een afspraak maken met de burgemeester (zie p. 2) ann.schrijvers@zutendaal.be Raymond Thijs - eerste schepen: Burgerzaken, burgerlijke stand en bevolking, sociale zaken, gezin, armoede- en gelijkekansenbeleid, openbaarheid van bestuur, inspraak en participatie, ombudsdienst, sociale economie en tewerkstelling, plaatsvervangend burgemeester. ray.thijs@zutendaal.be Harry Vanherf - tweede schepen: Financiën, leefmilieu en duurzaamheid, kerkfabrieken, land- en bosbouw, ontwikkelingssamenwerking, cultuur, bibliotheek. harry.vanherf@zutendaal.be

Dirk Smits - derde schepen: Jeugd, informatie en public relations, toerisme, verkeersveiligheid en mobiliteit, informatica en e-government, lokale economie, onderwijs, sport, feestelijkheden. dirk.smits@zutendaal.be Jef Bobbaers - vierde schepen: Openbare werken, gemeentelijke gebouwen, nutsvoorzieningen, aanbestedingen en overheidsopdrachten, gemeentelijke begraafplaats. jef.bobbaers@zutendaal.be Ward Lambrechts - vijfde schepen en OCMW-voorzitter: Welzijn en gezondheid, senioren. ward.lambrechts@zutendaal.be Meer info? Gemeentesecretaris Marc Vanhengel, 089 62 94 32, marc.vanhengel@zutendaal.be

Nieuwe politiezone CARMA In september 2016 maakten de politiezones MidLim en NoordoostLimburg bekend te willen fusioneren. Op dinsdag 2 mei ging de nieuwe zone CARMA van start. De officiële fusie laat nog even op zich wachten want deze hangt samen met de publicatie van twee Koninklijke Besluiten. Daarna worden de politiecolleges en -raden opnieuw samengesteld. De negen gemeentes/steden As, Bocholt, Bree, Genk, HouthalenHelchteren, Kinrooi, Meeuwen-Gruitrode, Opglabbeek en Zutendaal vormen nu samen een werkgebied van 516 km² met 175.962 inwoners. Meer dan 400 personeelsleden werken decentraal vanop meerdere locaties. De zone wordt gecoördineerd vanuit Genk en Bree. Op deze twee sites bevindt zich het merendeel van de operationele en administratieve diensten. In de andere gemeentes blijft minstens het wijkkantoor behouden.

Meer info? www.politiecarma.be

Subsidies voor het aanplanten van (fruit)bomen Het voorjaar is bijna achter de rug en met z’n allen hebben we weer kunnen genieten van de prachtige bloesems van bloeiende bomen en struiken. Vooral de fruitbloesems zijn weer in trek en dat merken we zelfs in Zutendaal waar de laatste jaren verschillende hoogstammige fruitbomen werden aangeplant. Omdat iedereen hiervan kan genieten, zowel inwoners als bezoekers, wil de gemeente de aanplant van hoogstammige (fruit)bomen stimuleren door een subsidie toe te kennen. Fruitbomen kun je zelfs laten aanplanten en toch een financiële ondersteuning krijgen. Het plantseizoen is nog veraf maar indien je interesse hebt om zo’n prachtige bloeiende appelboom in je tuin te hebben of een weiland hebt waarin een boomgaard past, laat het dan weten. Op de milieudienst kan je alle informatie omtrent het aanplanten van fruitbomen maar ook hagen en houtkanten verkrijgen. Meer info? Dienst milieu, 089 62 94 28, milieudienst@zutendaal.be de Oosterzon • juni 2017

3


Goed om weten

GEZOCHT Verfraaiingswerken kerkhof en restauratie calvarie Juli - september 2017

In het najaar van 2016 werd op de gemeentelijke begraafplaats een kunstwerk geplaatst om de mensen te herdenken van wie de graven werden geruimd. Daarnaast werden ook verschillende verbeteringswerken uitgevoerd. Om het kerkhof verder te verfraaien vinden er deze zomer opnieuw een aantal werken plaats. Via groenaanleg creëren we nog meer plekken van rust en bezinning. Eind juli wordt ook de calvarie tijdelijk weggehaald. De beelden worden gerestaureerd en krijgen in het najaar een nieuwe plek op het kerkhof. Het tweede kunstwerk van Jan Winkels wordt dan eveneens geïnstalleerd en ingehuldigd. Meer info? Dienst cultuur, 089 62 94 50, cultuur@zutendaal.be

De gemeente Zutendaal en de werkgroep Luisterplekken zijn nog steeds op zoek naar verhalen en foto’s van de overledenen waarvan de graven vorig jaar geruimd werden. De werkgroep wil deze gegevens graag verzamelen en bewaren, zodat het verhaal van je familie verder blijft leven. In welke vorm dit gebeurt, staat nog niet vast maar een of ander boekwerkje behoort tot de mogelijkheden. Heb je een foto en/of een verhaal van je dierbare overledene, aarzel dan niet om contact te nemen. Meer info? Werkgroep Luisterplekken 0477 42 77 98 of luisterplekken@gmail.com

Invoering zone 30 schoolomgeving Wiemesmeer De mobiliteit van kinderen verdient bijzondere aandacht. Daarom wordt er in de schoolomgeving van Wiemesmeer een 'zone 30 schoolomgeving' ingevoerd. Rond de school is er dan een snelheidsbeperking van 30 km/uur van kracht. Een zone 30-gebied is in de eerste plaats bedoeld om de verkeersveiligheid en de verkeersleefbaarheid te verhogen. Door de snelheid van het gemotoriseerd verkeer terug te brengen tot het aanvaardbare niveau van 30 km/uur, verhoogt de veiligheid en het veiligheidsgevoel van de fietser en de voetganger. Voor de veiligheid van de schoolkinderen vragen we ook om steeds zoveel mogelijk te parkeren op het Jachthoornplein.

Graag traag! Snelheidscontroles Naar aanleiding van de vaststellingen bij de preventieve metingen in de voorbije maanden voert de lokale politie in juni nog verschillende snelheidscontroles uit. Het doel van deze acties is de verkeersveiligheid te verbeteren voor alle weggebruikers. Meer info? Dienst mobiliteit, 089 62 94 49 of ellen.kossig@zutendaal.be

4

de Oosterzon • juni 2017


ZUTENDAAL GAAT VOOR A!

Wie comfortabel en energiezuinig wil wonen, zet in op een duurzaam verwarmingssysteem. Vervang je oude verwarmingsketel door een condensatieketel of warmtepomp met energielabel A. Zo bespaar je tot 35% en meer op je energiefactuur. Voor een normale eengezinswoning betekent dit een besparing van 500 à 700 euro per jaar. Uiteraard doe je dit best in combinatie met een goede isolatie van je woning.

Waar beginnen? Alles start bij een bezoekje aan het woonloket. Zij vertellen je, welke ondersteuning en premies je hiervoor kan aanvragen. Dankzij het woonloket kom je meteen in contact met de juiste instanties en krijg je ondersteuning op maat. Vanaf 1 januari 2017 voorziet Zutendaal ook een nieuwe premie voor de plaatsing van een verwarmingssysteem met energielabel A.

Woonloket Oosterzonneplein 1 - 3690 Zutendaal Elke woensdag van 14 tot 18 uur 089 62 94 29 - info@woneningaoz.be Ander woonloket bezoeken? Check de zitdagen op www.woneningaoz.be

Duwtje in de rug!

En appartementsgebouwen dan?

Wie vanaf 2017 een duurzaam verwarmingssysteem plaatst met energielabel A, kan een extra premie krijgen van de gemeente. Die bedraagt 200 euro. Er zijn drie doelgroepen die recht hebben op een verhoogde premie van 350 euro: • jonge starters, die hun eerste en enige woning hebben gekocht in de laatste 10 jaar. • verhuurders van een woning of duplex (geen appartementsblok). • al wie verwarmt op elektriciteit (accumulatoren of convectoren). Aan de premie zijn een aantal voorwaarden verbonden. Je woning moet minstens dakisolatie en dubbel glas hebben. Heb je dit niet, dan kan je dit best eerst doen en daarna je premie voor je nieuwe CV-systeem aanvragen. Enkel woningen die aangesloten zijn bij de netbeheerder voor 1 januari 2006 komen in aanmerking. Lees de voorwaarden op www.woneningaoz.be

Ook voor appartementen is er een premie. (Mede)-eigenaars die een energie-audit uitvoeren, kunnen rekenen op een serieuze bijdrage van de gemeente. Die neemt de helft van de kostprijs voor haar rekening, met een maximum van 350 euro per woonentiteit en 1500 euro voor het hele gebouw. De audit stelt concrete investeringen voor, berekent de terugverdientijd en het besparingspotentieel. Zowel eigenaar-bewoners als eigenaar-verhuurders doen hun voordeel: ze verminderen de verbruikskosten en hun eigendom blijft waardevast. Meer info? www.woneningaoz.be

NIEUW SOCIAAL WOONPROJECT IN ZUTENDAAL Sociale woonmaatschappij Nieuw Dak startte onlangs met de verbouwing van het gebouw aan de Eikenstraat 37. Er komen hier 4 nieuwe woongelegenheden, waarvan twee met 2 slaapkamers, één met 1 slaapkamer en één met 3 slaapkamers. Architectenkantoor B+ Architecten is verantwoordelijk voor het ontwerp. Aannemer Meeusa nv staat in voor de uitvoering. De werken zijn normaal in het najaar van 2018 klaar.

Momenteel staan er 93 kandidaten uit Zutendaal op de wachtlijst voor een sociale huurwoning. Door deze realisatie stijgt het aanbod van Nieuw Dak in Zutendaal naar 89 huurwoningen, waardoor er een betere spreiding in het sociaal woningaanbod komt. Meer info? www.woneningaoz.be de Oosterzon • juni 2017

5


Goed om weten Hulp nodig bij je belastingaangifte? Woensdag 7 juni - 9 tot 12 uur en 13.30 tot 15.30 uur - OCMW/Sociaal Huis De ambtenaren van de federale overheidsdienst Financiën helpen je om een correcte belastingaangifte in te dienen. Hij/zij registreert je aangifte meteen online en je ontvangt een bewijs van aangifte. Vergeet niet om onderstaande documenten mee te brengen: • je identiteitskaart • het origineel aangifteformulier en het voorbereidend document bij de aangifte • inkomstenfiches (lonen, jaaropgaaf tewerkstelling Nederland, werkloosheidsuitkering, vervangingsinkomen bij ziekte, vakantiegeld …) • attesten en diverse overzichten (hypothecaire lening, levensverzekering, gift, pensioensparen, kinderopvang, onderhoudsgeld …) • bewijsstukken van inkomsten en/of onroerende goederen uit het buitenland • Je dient je aangifte ten laatste op 30 juni 2017 in te leveren. Je kan op werkdagen vanaf 1 mei tussen 9 en 12 uur en vanaf 1 juni tussen 9 en 15 uur ook terecht bij de ambtenaren op de controledienst in Genk (Dieplaan 12). Meer info? Federale overheidsdienst Financiën, 02 575 21 80

GEZOCHT! OCMW Zutendaal zoekt vrijwilligers voor hulp bij huisvesting vluchtelingen Het OCMW Zutendaal vangt vluchtelingen op binnen het Lokaal Opvang Initiatief. Sinds vorig jaar begeleidt een sterke groep vrijwilligers, samen met de maatschappelijke assistenten, deze vluchtelingen. Ze helpen met dagelijkse activiteiten zoals boodschappen doen, maar ook met het oefenen van het Nederlands … Wie zoeken we? Momenteel zoeken we extra vrijwilligers om mee te helpen met de huisvesting van onze vluchtelingen. Zie jij het zitten om op huizenjacht te gaan en samen met de vluchtelingen op zoek te gaan naar een geschikte plek om te wonen? Wil jij een handje toesteken bij de verhuis van de vluchtelingen? Stel je dan zeker kandidaat. Wat bieden wij jou? • Regelmatig overleg met een toffe groep van collega-vrijwilligers • Regelmatig contact met de volledige groep vluchtelingen • Vergoeding voor je onkosten en kilometervergoeding Interesse? Laat het ons weten! OCMW/Sociaal Huis, Linda Pirens, 089 62 38 60 - loi@zutendaal.be - www.zutendaal.be

Nieuw! Kampbrochure Zutendaal Elk jaar opnieuw komen er een honderdtal jeugdgroepen op kamp in Zutendaal. Als gastvrije gemeente willen we hen helpen om de voorbereidingen van hun verblijf te vergemakkelijken. Daarom ontwikkelde de dienst communicatie een gloednieuwe kampbrochure. Jeugdgroepen kunnen deze brochure online doorbladeren en downloaden via www.zutendaal.be. Naast informatie over de toeristische trekpleisters, de kampverblijven en evenementen vinden ze ook een overzicht van een aantal nuttige adressen tijdens hun verblijf. Uiteraard geven we ook een aantal leefregels en voorschriften mee. Meer info? Dienst communicatie, 089 62 94 29, ruth.indesteege@zutendaal.be

Kampbroc h Zutendaa ure l Alle info v

oor een to

pkamp in

Zutendaal! www.zute

6

de Oosterzon • juni 2017

ndaal.be


nieuws van de provincie limburg www.facebook.com/limburgbe

twitter.com/limburgbe

© Robin Reynders - provincie Limburg

www.limburg.be

Mobiel verkeerspark: speel op veilig!

Hond en kat koel houden in de zomer? Koud kunstje!

Kinderen zijn de meest kwetsbare groep in het verkeer. Limburg houdt het graag veilig. Daarom nam de provincie eind 2016 het mobiele verkeerspark van de federale politie over. Doelgroep? Leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar. Met go-carts, fietsen en veel pret leren ze op een parcours de verkeersborden en -regels. Gemeenten halen het verkeerspark gratis in huis. Er hoort zelfs een politie-inspecteur van de Limburgse politieschool bij die de leerlingen op alle gevaren in het verkeer wijst. Heb je interesse voor het schooljaar 2017-2018? Surf naar www.limburg.be/mobielverkeerspark of bel 011 23 83 40.

In de zomer kan het er warm aan toegaan.Voor mens én dier. Deze tips voor honden en katten bevelen we je bij tropische temperaturen warm aan. Kijk naar jezelf

Wordt het puffen en zweten? Kijk dan eerst naar jezelf. Wat goed is voor jou, is het ook voor jouw hond of kat. Dus … geef voldoende water, blijf niet in de auto zitten en vermijd overbodige inspanningen. Is er toch een probleem? Raadpleeg altijd je dierenarts.

Zomertips voor je hond

Honden raken hun warmte moeilijker kwijt dan mensen. Zo help je je viervoeter het hoofd koel te houden: • Ga heel vroeg of laat wandelen. Zakt de temperatuur niet onder de 20 graden? Sla dan een dagje over. • Neem je hond niet mee in de auto, ook al is het maar voor 5 minuten. De temperatuur loopt razendsnel gevaarlijk hoog op. Enkele eenvoudige afkoeltips: • Houd het drinkwater fris met ijsblokjes. • Zet een plonsbadje in de tuin of trek naar een veilige zwemvijver. • Breng wat zonnecrème aan op de neus, oren, buik, oksels en liezen. Ook honden kunnen verbranden!

Zomertips voor je kat

• Katten raken bij hoge temperaturen snel oververhit en uitgedroogd. Zo houd je haar op temperatuur: • Vermijd autoritten en laat je kat zeker niet alleen in de wagen. • Pas op met kantelramen. Je kat kan erin vast geraken! Enkele eenvoudige afkoeltips: • Zet overal in huis grote kommen met vers drinkwater. Houd het water fris met ijsblokjes. • Zorg voor koele plekjes in huis. Laat vensters die op de zon gericht zijn gesloten. • Smeer wat zonnecrème op de tippen van de oren. Ook katten, vooral witte, kunnen verbranden! Meer tips, ook over paarden en kleine knaagdieren, vind je op www.limburg.be/hitteplandieren.

Erfgoed van en voor iedereen

Provincie Limburg pakt samen met Provincie Vlaams-Brabant uit met Erfgoedplus.be. Heb of ken je een erfgoedcollectie die een plek verdient in de erfgoeddatabank of ben je op zoek naar specifieke erfgoedstukken? Dan kan je terecht op het digitale platform Erfgoedplus.be met een databank, website en register. Specialisten, liefhebbers én het brede publiek snuisteren er in erfgoed of registreren er hun collectie. Mét succes. De website telt ondertussen al 138 900 gegevens uit meer dan 500 erfgoedcollecties. Erfgoedplus.be won zelfs de prestigieuze European Prize for Cultural Heritage (Europa Nostra) in de categorie”opleiding, scholing en bewustmaking”. Interesse? Surf dan naar www.erfgoedplus.be.

Een initiatief van de provincie Limburg Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt, BE

limburg.be de Oosterzon • juni 2017

7


Goed om weten milieuwegwijzer

VEEL GENOT VAN EIGEN GROEN IN 2017

We zijn ondertussen vijf maanden onderweg en hebben op onze wandeling door de natuur al verschillende mooie groengebieden gezien en beleefd. Vertrekkend vanuit Wiemesmeer zijn we via Papendaal en het centrum in de richting van de Daal getrokken, op weg naar de Hesselsberg. De Hesselsberg is bij de Zutendalenaren waarschijnlijk het meest gekende wandelgebied. Al van kindsbeen af werd daar gespeeld en door jeugdgroepen gekampeerd. De omgeving is dan ook aanlokkelijk: de Alvermannekeskuil, de meanderende Zutendaalbeek, in de volksmond ook de Dalerbeek genoemd, het reusachtige Mariabeeld en de heide en beschermde jeneverbesstruiken op een glooiende helling.

Hesselsberg

Om (de beleving van) dit landschap te behouden, wordt al jaren getracht om de heide en de jeneverbesstruiken in stand te houden of zelfs uit te breiden. Dit gebeurt vooral door de inzet van schapen, aangevuld met maaibeheer met bosmaaiers. Er verschenen de laatste jaren nieuwe jeneverbesstruikjes en heide. Langsheen de Zutendaalbeek, waar het kleinbladig goudveil en de bospaardenstaart voorkomen, worden verschillende percelen door een natuurvereniging beheerd, in samenspraak met de gemeente. Getracht wordt om de openheid van de beekvallei te vrijwaren en de bloemenrijkdom van de natte wei- en hooilanden te laten terugkeren. Op enkele plaatsen is dat met gericht maaibeheer al gelukt.

Je zou deze omgeving voor minder uitroepen tot het mooiste plekje van Zutendaal en omstreken.

Boter- en pinksterbloemen, knolsteenbreek en echte koekoeksbloemen en nog tal van andere kleurrijke planten sieren de weiden en zorgen voor geschikte biotopen voor vlinders en andere insecten.

Taxusinzameling

Snoeihout hakselen

Ook dit jaar doen we weer mee met de taxusinzameling. Van 15 juni tot en met 31 augustus kan je je vers en zuiver taxussnoeisel gratis kwijt op het containerpark. Je helpt zo mee aan de ontwikkeling van kankermedicijnen.

De technische dienst komt bij jou aan huis snoeihout hakselen. Bel naar 089 61 11 53 of mail naar paola.vanheusden@zutendaal.be of marc.vangeneugden@zutendaal.be voor een afspraak.

Data om te onthouden Dinsdag 13 en 27 juni: ophaling huisvuilzakken en PMD-zakken Dinsdag 6 en 20 juni: lediging groene containers Woensdag 28 juni: ophaling oud papier en karton Donderdag 1 juni: grofvuilophaling (aanmelden en sticker plakken) Meer info? Dienst milieu, 089 62 94 28, milieudienst@zutendaal.be 8

de Oosterzon • juni 2017

Verkooppunten huisvuil- en PMD-zakken Bij de volgende Zutendaalse handelaars zijn huisvuil- en PMD-zakken te verkrijgen: Carrefour, de Moller, de Rijcke-Pauli, Schroeders Doehet-zelf en tuincentrum Miermans. Je kan ook steeds terecht bij de gemeentelijke dienst vrije tijd (openingsuren zie p. 2).


Nieuw jaarboek van Heemkundige Kring Onlangs liep het nieuwe jaarboek Stoppels van de Geschied- en Heemkundige Kring van de persen. Hoofdartikel in deze 26ste jaargang is een moord die ruim 120 jaar geleden plaatsvond in de Wiemesmeerse heide na een geschil over bijenvolken. Het verhaal begint met een artikeltje in de “De Postrijder” van 7 december 1889. Verder kan je in deze Stoppels lezen over vier Zutendaalse deserteurs in 1815 die niet wensten te dienen in het leger van Willem I, over een Herinneringsmedaille 1870-1871 voor Pieter Indestege n.a.v. de Frans-Duitse oorlog, over de gouden bruiloften van Hendrik Bijnens en Maria Catharina Bollen en Jozef Nijs en Elisa Nijs (bij Jepke in Gewaai) en over 700 jaar pastoors in de O.-L.Vrouwparochie Zutendaal. Het jaarboek is te koop aan € 15 bij Bezoekerscentrum Lieteberg en de Dienst Vrije Tijd in het gemeentehuis. Ook eerder verschenen jaarboeken zijn hier nog verkrijgbaar. Meer info? Bezoekerscentrum Lieteberg, 089 25 50 60 en info@lieteberg.be.

Lid worden van Voedselteams Een jaar geleden werd in Zutendaal in het kader van het plattelandsproject ‘Eet lokaal, denk globaal’ een Voedselteam opgericht. Een Voedselteam is een groep van mensen die geïnteresseerd zijn in gezonde voeding afkomstig van lokale, Limburgse producenten. Als lid van het Voedselteam kan je via een webwinkel wekelijks je bestelling plaatsen. Er is echter geen verplichting om iedere week te bestellen. Je bestelling wordt iedere donderdag geleverd in De Kapelanij waar je ze tussen 17 en 19 uur kan gaan afhalen. Meer info? Dienst welzijn, 089 62 94 52, welzijn@zutendaal.be

Voor altijd stoppen met roken? Met de hulp van een tabakoloog vergroot je de kans om voor altijd te stoppen met roken. Zoek je hulp bij een tabakoloog dan betaal je bovendien enkel nog een deel van de kosten zelf. De Vlaamse Overheid betaalt de rest rechtstreeks aan de tabakoloog. Meer info? Tabak Stop, gratis nummer 0800 111 00 of www.tabakstop.be.

BIBLIOTHEEK Openingsuren: dinsdag van 18 tot 20 uur woensdag van 14 tot 18 uur vrijdag van 18 tot 20 uur zaterdag van 10 tot 12 uur

In de kijker: Reizen

Nog geen reisplannen of nog op zoek naar wat inspiratie voor je volgende reis? In de bib vind je alles om je reis voor te bereiden: reisgidsen over bestemmingen uit alle windstreken en reisverhalen. Heb je een voorstel voor onze collectie, dan proberen we - in de mate van het mogelijke - het boek aan te kopen.

Herinneringsmails

Bezorg ons je e-mailadres en ontvang 2 dagen voor het vervallen van de uitleendatum een herinneringsmail. Het is echter wel belangrijk dat je ook zelf deze uitleendatum in het oog houdt. Je vindt de uitleendatum op het uitleenticket of op Mijn Bibliotheek. Bij het niet ontvangen van een herinneringsmail, door technische of andere problemen, wordt de eventuele boete niet kwijtgescholden.

Leerkrachten opgelet

Vergeet niet jullie lerarenkaarten af te halen in de bib. Dit kan nog tot 8 juli 2017.

Enkele tips: • Reizen Waes 1 en 2: onweerstaanbare reisverhalen van Tom Waes. • De weg naar het avondland: een reis van Ethiopië naar Europa - Jan Leyers • Reizen zonder John: op zoek naar Amerika - Geert Mak • Ik was nooit in Isfahaan: reisverhalen - Tommy Wieringa Week van de bij van 28 mei tot 4 juni Hoe maakt een bij honing? Wat is nectar? Wat doet een imker? Wat was was voor was was? Antwoorden vind je zeker op onze boekentafel.

Onze nieuwste aanwinsten:

Tip van de bib: Ruik jij wat ik ruik?

In de zomervakantie is Vlieg weer op bezoek in onze bib. Dit jaar zit er wel een geurtje aan. Ga mee op zoek naar bekende en onbekende geurtjes. Volg je neus en vind zo de weg naar de schatkist. Echt iets voor fijne speurneuzen en snuffelhonden van 4 tot 12 jaar. Het spel is gratis en gaat van start vanaf 4 juli, tijdens de openingsuren van de bib. 9


Gemeentelijke activiteiten Zomeractiviteiten voor kinderen Ook deze zomer zorgen de gemeentelijke jeugd- en sportdienst voor een leuk programma. De folder met het volledige aanbod werd in de scholen uitgedeeld en gepubliceerd op de website. Inschrijven en betalen doe je via het nieuw online inschrijfsysteem op https://www.zutendaal.ticketgang.eu vanaf woensdag 31 mei om 17.30 uur.

Zomer

vakant

Alle zo

meract

ie 2017

iviteite

n vo o r

jeugd e

Meer info? Dienst jeugd, 089 62 94 56, jeugddienst@zutendaal.be.

n sport

www.zu

tendaa

!

l.be

Particuliere houtverkoop Op zaterdag 17 juni organiseert het gemeentebestuur een openbare houtverkoop voor particulieren. Vanaf 10 uur kan je zes loten van diverse houtsoorten op de gemeentelijke technische dienst, Langendijkstraat 17, bekijken. Er is ook één lot van berken op stam. Je kan ter plaatse een bod uitbrengen en dient contant te betalen. Meer info? Boswachter Wim Van Roey, 0479 67 95 29

BOTERHAMMEN IN HET GROEN Na het succes van de vorige jaren loopt de organisatie van Boterhammen in het groen ook verder in 2017. Het Vonderpark, De Dorper Bemd, de Dalerschans, het Mariapark en het Sint-Hubertusplein vormen afwisselend tweewekelijks de locatie waar je kan samenkomen om elkaar te ontmoeten en kennis te maken met deze groene parken en pleinen. Boterhammen in het groen vindt enkel plaats bij mooi weer. Onderstaande data zijn onder voorbehoud van weersomstandigheden. Noteer alvast de data in je agenda om 12.15 uur: • Vr 16/6 • Vr 30/6 • Vr 14/7 • Vr 28/7 • Vr 11/8 • Vr 25/8

Vonderpark (langs Vonderstraat) Mariapark (langs O.-L.- Vrouwestraat) Sint-Hubertusplein (hoek Postesstraat-Kempenseweg) Dorper Bemd (via Heibergstraat) Dalerschans (Daalstraat) Recreatiegebied Papendaalheide (Sellerveldstraat, tussen vis- en duikplas)

Meer info? Dienst milieu, welzijn en cultuur, 089 62 94 52

10

de Oosterzon • juni 2017


Gemeentelijke activiteiten Dorpsrestaurant

Zonneconcerten

Voor slechts 7 euro geniet je onder het motto ontmoeten en eten van een lekker driegangenmenu. Reserveren kan vanaf 1 tot 17 juni.

Kom gezellig een aperitiefje drinken terwijl je luistert naar fijne muziek en een babbeltje slaat met dorpsgenoten.

Menu: Preisoep, bloemkoolgratin met boerenworst en puree, gemengd fruit. Betalen en inschrijven doe je steeds bij het OCMW, de dienst vrije tijd of de bibliotheek. Laat ook weten welk soort menu je wenst: vegetarisch, zoutloos of diabetes. Schreef je in maar kan je er toch niet bij zijn, meld dit dan tijdig.

• Zo 25/6 • Zo 2/7 • Zo 9/7 • Zo 16/7 • Zo 23/7 • Zo 30/7

Meer info? Dienst welzijn, 089 62 94 52, welzijn@zutendaal.be

Meer info? Dienst cultuur, 089 62 94 50, cultuur@zutendaal.be

20 juni - Parochiecentrum Zutendaal tussen 12 en 13 uur

Zondag 25 juni + elke zondag in juli 11 tot 14 uur • Kiosk gemeentehuis

The Heartbreakers The Fun Players Effe Wachte Band Muziekgroep nog te bevestigen. The Chiefs De Porijkes

Levensloop Genk 2017 De vorige editie in 2016 bracht meer dan 6.000 volwassenen en maar liefst 107 teams op de teller! Teams lossen mekaar af gedurende 24 uren, tijdens een estafette op een vast parcours. Wil je graag deelnemen neem dan zeker een kijkje op www.levensloop.be/relays/genk-2017. Dit jaar vindt Levensloop Genk plaats op 14 en 15 oktober. Meer info? Dienst welzijn, 089 62 94 52, welzijn@zutendaal.be

vrijdag 2 juni 2017

kantine surfplas papendaalheide Zutendaal sellerveldstraat 15, om 20u.

Huis van het kind: Infosessie Vakantiepret Dinsdag 20 juni - IBO Pierewiet - 20 uur

Een goede planning is het begin van alles! Ontdek tijdens de infosessie tips en tricks om je reis met kinderen comfortabel te laten verlopen. Meer info en inschrijven? Dienst welzijn, 089 62 94 52, welzijn@zutendaal.be

Tegen de Scandinavische achtergrond van de Papendaalse plas nemen Mariet Stulens en Luc Vanhelmont samen met u een flinke duik in een aantal fascinerende verhalen die zich afspelen op en in het water ...

LUISTERPLEKKEN, 12de editie

Het Maasbones Trombone-ensemble zorgt voor de muziek. Toegang: € 12 (incl. welkomstdrankje en barbecuebroodje). Inschrijven vòòr 29 mei. Meer info en inschrijven via luisterplekken@gmail.com of 0477 42 77 98

de Oosterzon • juni 2017

11


UiTinZutendaal Vanaf do 1/6

Groepseducatie voor diabetes type 2 patiënten Huisartsenkring Prometheus (Jaarbeurslaan 23, Genk) telkens van 13.30 tot 15 uur. Vier sessies: Het mechanisme van diabetes (1/6), Leven met diabetes (8/6), Gezonde voeding en beweging (15/6) en Diabetes en zorg voor je voeten (22/6). Meer info en inschrijven? 089 20 10 91 ellenvanhoof@huisartsengaoz.be

Vr 2/6

12de editie LUISTERPLEKKEN thema Water (zie p. 11) Sellerveldstraat z/n van 20 tot 22 uur. Mariet Stulens en Luc Vanhelmont lezen fascinerende verhalen die zich afspelen op en in het water ... Het Maasbones Trombone-ensemble zorgt voor de muziek. Inschrijven vòòr 29 mei. Prijs: € 12 Meer info? luisterplekken@gmail.com

Vr 2/6, za 3/6 & zo 4/6 Tentoonstelling Kunstkring ’t Zolderke

Cultuurcentrum zaterdag en zondag van 10 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur. Op vrijdag is er een receptie om 19.30 uur. Er worden schilderwerken en keramiek tentoongesteld. Prijs: gratis. Meer info? Kunstkring ’t Zolderke, eveline.liebens@gmail.com

Zo 4/6

Gezamelijke mazoutverkoop De Kapelanij van 11 tot 12 uur. Ook niet-leden kunnen intekenen mits betaling van € 5 administratieve kosten. Meer info? www.gezinsbond.be/zutendaal

Besmer Rommelmarkt

Gijzenveldstraat 3 van 7 tot 16 uur. Naar jaarlijkse traditie: grote pinksterrommelmarkt in de straten rond Klavertje Vier. Ongeveer 250 standhouders verkopen prullaria, tweedehands spullen en antiek. Koopjes gegarandeerd. Prijs: € 2 Meer info? vzw Klavertje Vier, 0476 56 82 27

12

de Oosterzon • juni 2017

Vanaf ma 5/6

Traditionele yoga Wonder-Wijzer, elke maandag van 20.15 tot 21.45 uur. Bezoekerscentrum Lieteberg, elke woensdag van 8.30 tot 10 uur. Meer info? traditioneleyoga@gmail.com

Wo 7/6

Grastocht Vertrek Gijzenveldstraat van 9 tot 15 uur. Verschillende afstanden en lussen. Prijs: € 1,5 Meer info? Deanna@scarlet.be

Za 10/6

Tourette Awareness Dag De Kapelanij van 13 tot 19 uur. Met lezingen over Tourette, muzikale acts en kinderanimatie. Meer info? www.iktic.ben, coceco@frankgielen.be

Zo 11/6

Sprookjesdal Molenblookstraat 64 vanaf 12 uur. Geniet van 4 prachtig sprookjes: Prinses Prutje zoekt een ridder, De magische diamant, Prinses Pernilla en de reddende ridders, Ceci n'est pas une sprookje. Prijs: € 5 Meer info? www.sprookjesdal.be

Do 8/6

Wandeling De Vier Landsheren Vertrek Graafgracht 48 om 14 uur. Meer info? Neos Zutendaal, www.neosvzw.be, maria.louisa.leenders@telenet.be

Za 10/6 Natuurloop Zutendaal (zie p. 16) Start sporthal Blookberg vanaf 13 uur (opening secretariaat). Recreatieve loop langs de mooiste plekjes van het groenste snoepje van Vlaanderen. Er is een route van 5 km en een aparte route van 11 km. Wandelaars kunnen gratis deelnemen en moeten zich niet inschrijven. Meer info? sportdienst@zutendaal.be

Za 10/6

BBQ - Racketlon Blookbergstraat 15 vanaf 17 uur. Tennis, ping pong, badminton en BBQ. Prijs: € 10 Meer info en inschrijven (voor 4/6)? www.tczutendaal.be

Zo 11/6

Inspirational Songs Sint-Jozefskerk om 15 uur. Angelsaksische liederen gebracht door Kaatje Moors (zang), Pierre Serroyen (zang) en Bert Crommen (orgel). Prijs: gratis Meer info? albert.crommen@telenet.be

Vr 16/6 Boterhammen in het groen (zie p. 10)

Vonderpark (langs Vonderstraat) om 12.15 uur. Meer info? welzijn@zutendaal.be

Zo 18/6

Wandeling langs de Kluis te Zolder (8 km) Vijverplein om 13.45 uur. Meer info? vtbKultuur, chris.remans@scarlet.be


UiTinZutendaal UiTinZutendaal Di 20/6

Dorpsrestaurant (zie p. 11) Parochiecentrum Zutendaal om 12 uur. Meer info? welzijn@zutendaal.be

Zo 25/6

Schoolfeest Festivalitis Jachthoornplein 4 Meer info? De StapSteen, www.destapsteenwiemesmeer.be

Di 20/6

Huis van het kind - Infosessie Vakantiepret (zie p. 11) IBO Pierewiet om 20 uur. Meer info en inschrijven? Dienst welzijn, 089 62 94 52, welzijn@zutendaal.be

Vr 23/6

Avondfietstocht Genk (30 km) Vertrek Vijverplein om 18.30 uur. Meer info? vtbKultuur, chris.remans@scarlet.be

Wo 28/6

Kinderclub Bioboerderij ’t Gebroek om 14 uur. Voor kleuters vanaf 3 jaar. Vakantie-instuif bij boer Frans. Prijs: € 4, € 2 voor leden Meer info?Gezinsbond, Irene Greven, 0473 22 12 00

Vr 30/6

Schoolfeest

Boterhammen in het groen (zie p. 10)

Mariapark (langs O.-L.- Vrouwestraat) om 12.15 uur. Meer info? welzijn@zutendaal.be

Vr 23, za 24 & zo 25/6

Return to Y-29 Militair vliegveld. Meeting international militaire voertuigen. Meer info? Hell on Wheels, www.hellonwheelsbelgium.be

Heropening 14.00u kerk Zutendaal

zondag 25 juni 2017 Zo 30/7

Vertrek processie om 9 uur aan de Sint-Jozefskerk in Wiemesmeer naar de Onze-Lieve-Vrouwe-kerk in het centrum van Zutendaal. Misviering om 10 uur met aansluitend receptie voor alle inwoners. Meer info? www.kerknet.be

Jouw activiteit in de volgende Oosterzon? Zo 25/6

Ontbijtwandeling voor het hele gezin Vertrek om 9 uur. Meer info? Gezinsbond, mertensjohan@hotmail.com

Zo 25/6

Natuurexploratie: Wijers in Zonhoven Vertrek Nettersheimplein om 14 uur. Prijs: gratis. Meer info? Milieuvereniging De Ortholaan 089 71 35 55

in Zutendaal

Eind juni verschijnt ook opnieuw de zomereditie van de Oosterzon. Hierin staan alle gemeentelijke activiteiten van juli en augustus vermeld. Wil je in één van de gemeentelijke kanalen vermeld worden? Geef dan zeker in de eerste week van juni je activiteit in op www.uitdatabank.be. Geef je evenement in voor 4 augustus op www.uitdatabank.be voor de Oosterzon van september! Zo verschijnt je activiteit niet enkel hier, maar ook op www.uitinvlaanderen.be, tal van andere digitale en gedrukte agenda’s en natuurlijk op www.zutendaal.be. Ook de wekelijks terugkerende activiteiten vind je op onze website. Meer info? Dienst communicatie, 089 62 94 29, ruth.indesteege@zutendaal.be

de Oosterzon • juni 2017

13


Opening toeristisch seizoen • zondag 23 april

Tijdens de zeventiende editie van de Erfgoeddag werd het nieuwe toeristische seizoen in Lieteberg geopend. Naast een tentoonstelling van de geschied- en heemkundige kring rond het thema ‘Zorg’ stonden er ook optredens van Volksdansgroep ’t Klompke en het Zutendaals Mannenkoor op het programma.

Prijsuitreiking jeugdboekenmaand • zaterdag 29 april

Elk jaar in maart wordt in de Vlaamse bibliotheken de jeugdboekenmaand gevierd, met dit jaar als thema: Je bent wie je bent M/V/X. Op een speelse manier werd er gewerkt rond rollenpatronen en de transgenderproblematiek. Maar liefst 24 klassen namen deel aan de bibwedstrijd en 4 klassen wonnen de schiftingsvraag. Zij werden samen met de deelnemertjes van het provinciaal leesproject “Lees 1 7” (= lees eens even) uitgenodigd.

Lange-tafel-bloesemontbijt • maandag 1 mei

Aan een echte lange tafel genoten 80 aanwezigen van een lekker ontbijt met lokale producten. De meesten hadden net ervoor meegedaan aan een verkwikkende wandeling onder begeleiding van de enthousiaste gids Piet Martens, één van de leden van de kerngroep ‘Eet lokaal, denk globaal’.

14

de Oosterzon • juni 2017


Terugblik Seniorenfeest • woensdag 10 mei

Meer dan 200 genodigden genoten in zaal Kerkeberg (voetbalkantine K.ZVV) van meezingliedjes gebracht door ambiancezanger Luc Van Meeuwen en van mekaars gezelschap. Maria Lenaerts (°2 april 1924) werd gehuldigd als oudste aanwezige uit WZC Oosterzonne, Helene Schrijvers (°19 maart 1920) als oudste aanwezige vrouw en Pierre Schrijvers (°20 juni 1923) als oudste aanwezige man. Het gemeentebestuur dankt de vele vrijwilligers voor hun enthousiaste inzet.

Eedaflegging nieuwe burgemeester • woensdag 10 mei

AED-opleiding • maandag 24 april

©Robin Reynders, provincie Limburg

Op woensdag 10 mei legde Ann Schrijvers de eed af bij gouverneur Herman Reynders in het provinciehuis. Ze neemt haar nieuwe mandaat als burgemeester van Zutendaal waar vanaf 14 mei (zie p. 3).

Briljante bruiloft

Alfons Van de Velde & Germaine Van den Eynde - 19.04.1952

In het kader van het charter ‘Hartveilige gemeente’ nam een 10-tal inwoners deel aan de jaarlijkse AED-opleiding die het gemeentebestuur aanbiedt. Vaste partner voor het geven van de lessen is het Rode Kruis Zutendaal. In het najaar van 2017 vindt er opnieuw een cursus plaats.

Gouden bruiloft

Guido Noben & Antoinette Weyen - 28.04.1967

de Oosterzon • juni 2017

15


14.00 uur 14.30 uur 14.40 uur

Wandelen 11 KM 5 KM

RG

L DE BLOOKBE

PORTHA STARTPUNT: S

via in i n ju 5 r o o v Schrijf je

.BE L A A D N E T U Z . WWW

16

de Oosterzon • juni 2017

gratis VOOR

WANDELAARS!

ndaal eplein 1, 3690 Zute onn Smits, Oosterz

11 KM 5 KM

ag zelf d 6 € , g in v ij r h € 5 voorinsc € 4 dag zelf , g in v ij r h c s in r € 3 voo

e uitgever: Dirk Verantwoordelijk

VERTREK

PRIJS

OR HET O D T C E J A R T UNIEK LOOP DEREN! N A A L V N A V OEPJE GROENSTE SN

Profile for Gemeente Zutendaal

De Oosterzon juni 2017  

Gemeentelijk infoblad Zutendaal - De Oosterzon juni 2017

De Oosterzon juni 2017  

Gemeentelijk infoblad Zutendaal - De Oosterzon juni 2017

Advertisement