__MAIN_TEXT__

Page 1

informatie- en nieuwsblad gemeente Wellen | juni 2018 | jaargang 6 | n°26

veiligheid

cultuur

vrije tijd

in de kijker

Buurtpreventie via WhatsApp

Wellen eert oud-strijders van de Groote Oorlog

Speelpleinwerking Zomersportkampen

Wellen kermis

pagina 6

pagina 10

pagina 17

pagina 19


voorwoord Beste Wellenaar We hebben al heel wat stralende weken achter de rug. Maar de echte zomermaanden, die bol staan van evenementen, moeten nog beginnen. Zet je alvast schrap voor een drukke junimaand, met de braderie en de kermis. Maar ook in juli en augustus hoef je je nooit te vervelen: je vindt het volledige programma in dit infoblad. Daarbij denken we ook aan de kinderen. Zij kunnen ravotten tijdens de speelpleinwerking, zich uitleven tijdens de gemeentelijke sportkampen of een frisse duik nemen op Maupertuus.

burgemeester

ELS ROBEYNS

Zoals je weet hecht Gemeente Wellen veel belang aan het welzijn van onze dieren. Daarom vervangen we het traditionele kermisvuurwerk door een ‘geluidsarm’ vuurwerk en een lasershow. Ook de locatie wijzigt: je kan het vuurwerk bewonderen in de omgeving van de fontein aan het Dorpsplein. Heb je katten in huis en wil je ze laten steriliseren of castreren? Dan kan je bij de gemeente een kortingbon van €25 (kattin) of €15 (kater) opvragen (zie pagina 14) Tijdens de zomermaanden zijn veel inwoners met vakantie. Vraag bij afwezigheid zeker aan de politie om een oogje in het zeil te houden. Je kunt daarvoor een aanvraag ‘vakantietoezicht’ indienen. Daarnaast kunnen de buren de politie ook een handje helpen, door alert te zijn voor verdachte signalen. In Wellen starten we namelijk met buurtpreventie via WhatsApp. Iedereen is welkom op de startvergadering op dinsdag 26 juni. Wie zijn geduld niet op de proef wil stellen, kan alvast naar pagina 6 doorbladeren. In deze zonnige tijden lijkt het najaar nog veraf. Toch treffen we al de nodige voorbereidingen. Op 11 november 2018 ligt het einde van de Eerste Wereldoorlog exact 100 jaar achter ons. Ter nagedachtenis van onze dappere oud-strijders brengen we een gepast gedenkteken aan op hun graf. Omdat we niemand willen vergeten vragen we jouw hulp, dus lees zeker het artikel op pagina 10. Ik wens iedereen een zonnige zomervakantie. Geniet de komende tijd met volle teugen van een mooie zomer in het warme Wellen. Een fijn verlof & veel leesplezier gewenst.

pagina

6

inhoud p. 3 p. 4 p. 5 p. 6 p. 7 p. 8 p. 9 p. 10 p. 10 p. 11 p. 12 p. 13

infrastructuur bestuur en personeel bouwen & wonen verkeer & veiligheid recreatiedomeinMaupertuus sociaal huis sociaal huis cultuur in beeld in beeld evenementenkalender evenementenkalender

p. 14 p. 15 p. 16 p. 17 p. 18 p. 19 p. 20 p. 20 p. 21 p. 22 p. 23 p. 24

Els Robeyns Jouw burgemeester

pagina

4 2

milieu en duurzaamheid milieu en duurzaamheid sportelen vrije tijd de bib Wellen kermis oproepen economie levensgebeurtenissen algemene informatie meldingskaart braderie


infrastructuur

Olé Olé Olé Wereldkampioenschap voetbal

Wie ontwerpt een kunstwerk voor de rotonde ‘Blijde Hoek’? Nu de wegeniswerken ter hoogte van de nieuwe rotonde op de gewestweg N777 zijn afgerond, maakt de gemeente werk van de inkleding van dit kruispunt. Met behulp van een wedstrijd gaan we op zoek naar het perfecte ontwerp voor deze locatie. In navolging van de andere rotondes binnen de gemeente, viel de keuze hiervoor op de plaatsing van een kunstwerk. De locatie bevindt zich enerzijds nabij het centrum en anderzijds op belangrijke invalsroutes vanuit andere gemeenten. Het is de bedoeling om zowel de attractiviteit van de gemeente als de herkenbaarheid van de locatie te bevorderen. Het kunstwerk dient te passen binnen de eigenheid van de gemeente en binnen de omgeving. Om een zo ruim mogelijke keuze aan ontwerpen te hebben, organiseert de gemeente een open oproep, waarbij alle kunstenaars een ontwerp kunnen indienen. De kunstenaar zal instaan voor het ontwerpen, het (laten) vervaardigen en het (laten) plaatsen van het kunstwerk. Een divers samengestelde jury kiest het winnende kunstwerk. Het winnende ontwerp wordt onderworpen aan een verkeersveiligheidsadvies van Agentschap Wegen en Verkeer. Wil je graag deelnemen aan de wedstrijd? Je vindt de conceptnota, het wedstrijdreglement en de specifieke vereisten voor kandidaatstelling op www.wellen.be/nl/ wedstrijd-kunstwerk, of je kan de documenten opvragen op het gemeentehuis. Van de kandidaten verwachten we dat zij beschikken over relevante professionele artistieke ervaring. Jouw ontwerp en begeleidende nota kan je indienen tot vrijdag 27 juli 2018 om 12u ’s middags.

Het gemeentehuis zal gesloten zijn op maandag 18 juni vanaf 16u00 omwille van de WK voetbalmatch België Panama. Ook de bibliotheek zal die avond gesloten zijn.

Alle gemeentelijke diensten zullen gesloten zijn op deze zomerse feestdagen • maandag 25 juni 2018 (kermismaandag) • woensdag 11 juli 2018 (feest Vlaamse gemeenschap) • zaterdag 21 juli 2018 (Nationale feestdag) • woensdag 15 augustus 2018 (O.L.V. Hemelvaart)

Extra parking mindervaliden Op de parking naast feestzaal de Meersche worden er tijdelijk vier bijkomende parkeerplaatsen voorzien voor mindervaliden: • Tijdens de Wellense Braderie vanaf vrijdag 15 juni van 17u00 tot zondag 17 juni om 24u00. • Tijdens Sint-Jan Kermis vanaf zaterdag 23 juni van 17u00 tot en met dinsdag 26 juni om 02u00.

Meer info dienst mobiliteit – 012/67.06.49

3


bestuur en personeel

College van burgemeester & schepenen

Nieuwe gezichten op het gemeentehuis

burgemeester Els Robeyns T. 012 67 06 44 - M. elsrobeyns@wellen.be - burgemeester@wellen.be spreekuur: maandag van 18u tot 19u en op afspraak algemeen beleid - financiĂŤn - veiligheid - politie - brandweer - burgerlijke stand & personeel - communicatie - informatie - inspraak - ICT - omgeving - sport

Els Philippaerts administratief medewerker dienst burgerzaken

schepen Johan Cabergs T. 012 67 06 42 - G. 0495 58 64 86 - M. johancabergs@wellen.be spreekuur: maandag van 18u30 tot 19u30 en op afspraak openbare werken - technisch uitvoerende dienst - containerpark kerkfabrieken

Leen Meynen administratief medewerker dienst omgeving

Wij zoeken jobstudenten

schepen Kristien Treunen T. 012 67 06 43 - M. kristientreunen@wellen.be spreekuur: maandag van 16u tot 17u enkel op afspraak mobiliteit en verkeer - milieu & energie - toerisme - tewerkstelling middenstand - landbouw - erfgoed & begraafplaatsen schepen Benny Maes T. 012 67 06 41 - M. bennymaes@wellen.be spreekuur: maandagvoormiddag enkel op afspraak dierenwelzijn schepen Luc Knuts G. 0496 67 52 33 - M. lucknuts@wellen.be spreekuur: enkel op afspraak cultuur - jeugd - senioren - bibliotheek - verenigingsleven schepen/voorzitter OCMW Eric Martens T. 012 44 01 60 - M. ericmartens@wellen.be spreekuur: maandag en donderdag van 10u tot 12u sociale zaken - kinderopvang - gelijke kansen - volksgezondheid armoedebestrijding - ontwikkelingssamenwerking

Gemeenteraad De gemeenteraden vinden plaats op de laatste vrijdag van de maand om 20 uur in de raadszaal van het gemeentehuis. Bij uitzondering wordt de datum van de gemeenteraad verplaatst, dit wordt dan duidelijk vermeld in de agenda. Iedereen is van harte welkom op deze openbare zittingen. De week voor de vergadering kan je de agenda raadplegen in de aankondigingskast aan het gemeentehuis. De notulen kan je inkijken op het secretariaat van het gemeentehuis. De agenda, de toelichting en de verslagen vind je ook op de website www.wellen.be (bestuur & diensten/bestuur/gemeenteraad).

4

Word monitor bij de speelpleinwerking Ben je graag actief en hou je van kinderen? Maak je graag fun en ben je een echte sfeermaker? En zie je het zitten om kinderen allerlei spelen aan te leren? Dan wil jij in de zomer misschien wel helpen tijdens de speelpleinwerking en deel uitmaken van een fantastisch team. Is dat echt iets voor jou? Het team van de speelpleinwerking zoekt nog een paar monitoren. Heb jij interesse? Neem dan contact op met de jeugddienst (jeugd@wellen.be of 012 39 21 77)

Vul jij deze zomer onze reddersstoel? Redders en toezichthouders voor zwembad Maupertuus In juli en augustus roepen we graag extra hulp in van jobstudenten om de veiligheid van de bezoekers van zwembad Maupertuus te garanderen. Heb je een reddersdiploma maar nog geen reddersstoel? Wil je toezicht houden op de terreinen en heb je een bacheloropleiding van min. 1 jaar achter de rug? Zie je het zitten om het reilen en zeilen van het zwembad mee te organiseren? En ben je beschikbaar komende zomer? Neem dan contact op met de sportdienst (sport@wellen.be of 012 39 21 77) of de personeelsdienst (personeel@wellen.be of 012 67 07 16)


Help! Mijn woning staat leeg Woningen die langdurig leegstaan, zorgen voor een minder aangenaam en levendig straatbeeld. Als eigenaar van een leegstaande woning verlies je mogelijke huurgelden. Door verloedering vermindert je woning ook in waarde. En tenslotte vergroot leegstand het tekort aan woningen. Daarom wil de overheid langdurige leegstand bestrijden én de eigenaars van leegstaande woningen stimuleren om de woningen weer in gebruik te stellen. Wat is leegstand en het leegstandsregister? Met leegstand bedoelen we: • Een woning die langer dan 12 opeenvolgende maanden niet bewoond is; • Een gebouw waarvan minstens 50 % van de totale oppervlakte langer dan 12 opeenvolgende maanden niet in gebruik is volgens de vergunde functie. Als je woning of gebouw langer dan een jaar leegstaat, wordt dit pand opgenomen in het gemeentelijke leegstandsregister. De opname van je woning in dit leegstandsregister heeft verschillende gevolgen. • Als een jaar na opname in het register de indicaties van leegstand blijven bestaan, moet je als eigenaar in heel wat Vlaamse gemeenten een gemeentelijke leegstandsheffing betalen. In bepaalde gevallen geldt er een vrijstelling van deze heffing, bijvoorbeeld als je de woning aan het verbouwen bent. • Indien je beslist om je leegstaande woning te verkopen, heeft de VMSW, een sociale huisvestingsmaatschappij, de gemeente of het OCMW het recht om je woning aan te kopen tegen de prijs die je overeengekomen bent met de koper. Zij krijgen dus voorrang om het pand aan te kopen. Dit heet voorkooprecht. • Je woning kan ook voor 9 jaar in beheer worden genomen om te verhuren op de sociale huurmarkt, ook wel sociaal beheerrecht genoemd. Er zijn verschillende mogelijkheden om je woning uit het leegstandsregister te laten schrappen. De woning of het gebouw opknappen en in gebruik nemen Je woning wordt geschrapt uit het leegstandsregister indien deze gedurende 6 opeenvolgende maanden (terug) bewoond is. Je kan de woning zelf bewonen of verhuren. Hierbij is het belangrijk dat de woonkwaliteit in orde is. Om het pand terug in een goede staat te brengen, kan je als eigenaar beroep doen op verschillende premies. Een overzicht van deze premies kan je vinden op www.premiezoeker.be. Voor meer tekst en uitleg over de premies kan je terecht bij het woonloket van Stebo (iedere 2e en 4e woensdag van 9u tot 11u in het gemeentehuis). Voor de woningen en gebouwen die hoogstens 4 jaar in het leegstandsregister opgenomen zijn, geldt de mogelijkheid tot het bekomen van een belastingvermindering voor renovatie-overeenkomsten. Bij zo’n lening leen je geld bij familie of vrienden om de woning te verbouwen. De persoon die je geld leent, kan genieten van een belastingvermindering.

De woning verhuren Je kan kiezen om de woning zelf te verhuren. Een andere mogelijkheid is het verhuren via een sociaal verhuurkantoor(SVK). Een SVK huurt de woning van jou voor 9 jaar, om ze na eventuele renovatiewerken tegen een redelijke huurprijs verder te verhuren. Als je de woning verhuurt via een sociaal verhuurkantoor kan je genieten van een heel aantal voordelen. Het sociaal verhuurkantoor neemt het grootste deel van de (administratieve) taken op zich zodat je minder zorgen hebt. Na afloop van de overeenkomst, zorgt het SVK ook dat je woning weer in orde is. Voor meer informatie voor het verhuren via een SVK kan je contact opnemen met SVK Land van Loon, 011 89.21.98 – info@ svklandvanloon.be. De woning of het gebouw verkopen De koper van een leegstaande woning kan een vermindering van 30.000 euro van de heffingsgrondslag voor de registratierechten bekomen, waardoor het financieel interessanter wordt om dit pand te kopen. Deze vermindering staat ook bekend als het renovatie-abattement. Dit voordeel voor de koper kan oplopen tot 3.000 Euro. Het gebouw of de woning mag bij de aankoop hoogstens 4 jaar opgenomen zijn in het leegstandsregister. Bijkomende voorwaarden zijn dat de woning gerenoveerd wordt en dat de woning binnen 2 jaar of 5 jaar na de registratie van de aankoopakte gebruikt wordt als hoofdverblijfplaats. Heb je nog vragen over leegstand? Monique Dewallef, 012 67 06 45 – monique.dewallef@wellen.be

Zomerregeling woonloket Stebo Woensdag 8 augustus is er geen spreekuur van Stebo in het gemeentehuis! Ook in de zomer en het najaar kan je nog heel wat verbouwingspremies aanvragen. Maar let op: tijdens de maanden juli en augustus schakelt Stebo voor het woonloket over op een zomerregeling. Maak een afspraak! Dit houdt in dat je voor het spreekuur over de premies een afspraak dient te maken via de website www.stebo.be/ wonen. Je kan het gewenste uur aanvinken en de nodige basisinfo invullen. Op deze manier kunnen we efficiënt te werk gaan en vermijden we lange wachttijden. Heb je een afspraak gemaakt? Vergeet dan zeker niet jouw offertes/facturen en je aanslagbiljet inkomen 2015 mee te brengen. Spreekuur: iedere 2e en 4e woensdag van 9u tot 11u in het gemeentehuis

5


verkeer en veiligheid

Veiligheid is voor ons van groot belang. Om een veilige en een leefbare woonomgeving te creĂŤren spelen gemeente en politie een belangrijke rol. Maar ook jij kan een hieraan een grote bijdrage leveren.

infoavond buurtpreventie via WhatsApp

Burgers kunnen zich in het kader van buurtpreventie verenigen in een WhatsApp-groep.

dinsdag 26 juni | 19u30

WhatsApp is een programma voor de smartphone waarmee gratis berichten verstuurd kunnen worden naar meerdere personen tegelijkertijd. Via dit communicatiekanaal kunnen we binnen een bepaald grondgebied informatie uitwisselen tussen burgers en politie en dit volgens een vooraf uitgewerkt stramien.

zaal de Meersche

Jullie zijn immers de extra ogen en oren voor de politie. Door een oogje in het zeil te houden in jouw buurt of wijk en samen met de politie alert te zijn voor verdachte signalen, kan er sneller en meer frequent opgetreden worden en werken we samen aan het voorkomen van de criminaliteit en het verbeteren van het veiligheidsgevoel in jouw buurt. infoavond Wil jij meer informatie en wil je precies weten hoe dit werkt? Wil je je eventueel engageren om hieraan mee te werken? Kom dan zeker naar deze infoavond van de politiezone Borgloon op 26 juni om 19u30 in zaal De Meersche.

Snelheidscontroles in Wellen De lokale politie Kanton Borgloon voert regelmatig snelheidscontroles uit op verschillende locaties in Wellen. De metingen gebeuren in beide rijrichtingen. Resultaten van maart en april 2018:

302

119

39.40 %

50

210

70

33.33 %

Stw. Borgloon

70

974

362

37.17 %

Plattestraat

50

1375

362

26.33 %

Langenakker

50

737

245

33.24 %

% overtredingen

50

Veerstraat

# overtredingen

Zonneveldweg

# gecontroleerde voertuigen

straat

toegelate snelheid

METEEN VERWITTIGD BIJ

EEN NOODSITUATIE? REGISTREER JE VIA WWW.BE-ALERT.BE

6 Q16-2569_KANS_crisis_campagne_BE ALERT_Affiche_A5_02.indd 2

03/05/2017 16:14


recreatiedomein Maupertuus

De zomer begint pas écht… als zwembad Maupertuus opengaat Wij zoeken dj's voor zwembad Maupertuus Weet je wat een zomerse namiddag aan het zwembad nog leuker maakt? Stevige beats op de achtergrond! Elke woensdagnamiddag organiseert de gemeente een dj-set aan zwembad Maupertuus. De geluidsinstallatie hebben we al. Nu alleen nog een draaitalent. Interesse? Stel je kandidaat bij de sportdienst: sport@wellen.be of 012 39 21 77

Het gemeentelijk openluchtzwembad Maupertuus opent de deuren van woensdag 27 juni tem maandag 31 augustus, telkens van 10u30 tot 20u. Opgelet: bij slecht weer sluit het zwembad. Via Facebook (gemeente Wellen en zwembad Maupertuus) kan je volgen of het zwembad al dan niet opengaat. Een telefoontje naar het zwembad zelf kan natuurlijk ook (011 59 74 95). 2 euro - kinderen < 1 meter zwemmen gratis.

24 en 25 augustus 2018 De vrijdag wordt gereserveerd voor de beste Retro uit de jaren 90. Op zaterdag daarentegen brengen we u de beste allround muziek met hits uit de 90’s & 00’s maar ook uit de hedendaagse hitlijsten.

Looppiste rond het zwembad Laat de zon zich even niet zien? Ideaal om wat rondjes te lopen rond het zwembad. De looppiste is vrij toegankelijk. Je kan kiezen tussen de groene lus van 550 meter en de iets langere rode lus van 600 meter.

Pop-up bar Barossa 16 juni - 1 september

Ook dit jaar opent de pop-up bar Barossa tijdens de zomer de tap op domein Maupertuus. Vanaf 16 juni ben je er dagelijks welkom vanaf 13u voor een drankje, versnapering en ambiance. Er zijn verschillende thema-avonden zoals ‘Back to the eighties’ – ‘Black & white party’ – ‘Schlager party’. Ook het WK voetbal wordt uitgezonden op grote schermen. De bar zal tot 1 september blijven staan. 7


Gezien het schooljaar alweer op zijn einde loopt, zetten wij het inzamelen van schoolmateriaal graag extra in de kijker. Heb je thuis nog herbruikbare schoolspullen - zoals boekentassen, pennenzakken, mappen, en dergelijke - liggen? Doneer deze dan aan de Wellbox bij het Sociaal Huis Wellen tijdens de openingsuren en bij de jeugd- en sportdienst Wellen na afspraak.

zondag 17 juni | 14u - 17u

8


Sociaal Huis

10.000 stappen gaan nu ook de natuur in! Naast de 10.000 stappenroutes in de Limburgse gemeenten, kun je dankzij de samenwerking tussen Logo Limburg, de Limburgse regionale landschappen en het provinciebestuur ook genieten van de 10.000 groene stappenroutes. Ze werden gebundeld in een handige wandelgids. Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat de natuur het beste medicijn is voor een goede fysieke en mentale gezondheid. Wandelen in het groen maakt deel uit van een gezonde levensstijl, het verlaagt je hartslag en bloeddruk, het vermindert stress, boost je immuunsysteem en vergroot je gevoel van welzijn. En waar kun je dat beter, dan in de meest groene provincie van Vlaanderen? De publicatie "10.000 stappen in de natuur en door het dorp" werd uitgegeven onder de paraplu van "Vitamine  Limburg. Groen maakt gezond". Een belangrijke rol van "Vitamine Limburg. Groen maakt gezond" is verbinden. Er bestaan vandaag heel wat initiatieven die, als ze verbonden worden, een enorme meerwaarde opleveren voor hun initiatiefnemers. En daar is deze publicatie een mooie illustratie van. meer info: www.vitaminelimburg.be/10000groenestappen

de spelotheek Kinderen en jongeren waarvan de ouders begeleid worden door het OCMW Wellen kunnen gratis speelgoed uitlenen in de nieuwe spelotheek die elke week open is op woensdag van 14.00u tot 16.00u. Wil je graag wat meer info? Neem contact op met het OCMW-Wellen op het algemeen nummer 012 44 01 50 en wij helpen je graag verder.

zomerregeling Sociaal Verhuur Kantoor Naar jaarlijkse gewoonte worden de zitdagen in de vakantiemaanden juli en augustus beperkt tot 1 zitdag per maand. Zitdag SVK in OCMW Wellen: woensdag 4 juli en woensdag 1 augustus telkens van 9 tot 11 uur

zondag 17 juni | 14u - 17u

Gezond Wellen op de braderie Gezond Wellen is een adviesraad die activiteiten organiseert rond preventieve gezondheidszorg, advies verstrekt aan het gemeentebestuur inzake volksgezondheid en het overleg tussen betrokken Wellenaren in de gezondheidszorg bevordert.

zondag 17 juni | 14u - 17u

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking op de braderie

Ook dit jaar staat Gezond Wellen weer op de braderie met een infostand. Dit jaar werken we rond het thema 10.000 stappen. Kom zeker een kijkje nemen op zondag 17 juni (van 14u tot 17u).

Heb jij interesse in de Noord-Zuid problematiek, Broederlijk Delen, 11.11.11? En zet jij je graag in voor projecten rond ontwikkelingssamenwerking? Dan ben jij meer dan welkom bij de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking (GROS). Breng ons een bezoek op de Wellense Braderie op zondag 17 juni van 14u tot 17u. Ook het project ‘Endalla Tanzania’ wordt op de braderie in de kijker gezet.

Vraag jouw wandelgids van 10.000 stappen aan onze infostand op de braderie!

Voor meer info contacteer je het Sociaal Huis 012 44 01 53.

9


cultuur

Wellen eert oud-strijders van de Groote Oorlog Het is op 11 november 2018 exact honderd jaar geleden dat de “Groote Oorlog” eindigde. De gemeente Wellen laat dit moment niet ongemerkt voorbijgaan. Zoals elk jaar, en dit al sedert 1919, is er een bloemenhulde voor alle gesneuvelde soldaten en burgers. Ook herdenken we dan alle mensen die zich tijdens beide oorlogen ingezet hebben voor ons vaderland en voor de vrijheid. De gemeentelijke diensten hebben gepoogd om alle dapperen van W.O. I op te zoeken en na te gaan welke van hen nog in Wellen begraven liggen. Voor Wellen, Herten, Ulbeek en Berlingen komen we op een aantal van 180 oud-strijders van de Eerste Wereldoorlog. Op hun graf wil de gemeente een gepast gedenktekentje aanbrengen, om deze moedige strijders te gedenken. Ook de weggevoerden, krijgsgevangenen, politieke gevangenen en verplicht tewerkgestelden vallen onder de categorie van oud-strijders.

Wellen mag weer fier zijn! Tommy Van Langenhove (foto links) heeft een gouden medaille gewonnen met zwemmen op de Special Olympics 2018 in Moeskroen. Ook Tim Martens behaalde twee maal een bronzen medaille in de discipline zwemmen 50 m vrije slag en 25 m rugslag. Proficiat met deze schitterende prestaties!

Het is niet altijd even gemakkelijk om na honderd jaar alle sporen van onze oud-strijders terug te vinden. Omdat we niemand willen vergeten, vragen we de hulp van de bevolking. Heb je een strijder van de Eerste Wereldoorlog in de familie, laat het ons a.u.b. weten. Wil je een gedenktekentje op het graf; geef ons hiervoor dan de toestemming. Wil je het niet, laat dat ons dan ook weten. Meer info: Jo Billen (jo.billen@wellen.be - 012 67 07 11

Kijk ik fiets Tijdens drie sessies leerden dertig kindjes fietsen zonder wieltjes. Eerst wat evenwicht met hulp oefenen en dan - hop - de eerste stukjes alleen. Vele kindjes waren er snel mee weg. Eénmaal het fietsen lukt is het een kwestie van veel oefenen en goed leren uitkijken. Proficiat aan al de deelnemers!

de “Juffers” - Dit was een comité van “ieveraarsters” in Wellen opgericht om pakjes met allerhande verrassingen naar de krijgsgevangenen te sturen.

10


in beeld

Over de kop tijdens de verkeersweek De tweejaarlijkse verkeersweek vond in Wellen plaats van 23 t.e.m. 27 april. Tijdens deze week organiseert het gemeentebestuur uiteenlopende activiteiten in het kader van verkeersveiligheid. Alle Wellense scholen namen deel, van de kleuterklassen tot en met het zesde studiejaar. Zo woonden de kinderen onder meer toneelstukken bij rond het thema ‘verkeer’, aangepast aan de verschillende leeftijden. Er waren lessen in verband met de dode hoek, waarbij de kinderen ook in de praktijk de dode hoek leerden inschatten. Ze namen plaats in een vrachtwagen, terwijl de andere kinderen zich zo opstelden rond de vrachtwagen, zodat zij onzichtbaar waren voor de bestuurder. Daarnaast waren workshops omtrent zichtbaarheid in het donker en oefeningen busevacuatie. De kinderen genoten van het goede weer tijdens een fietstocht naar het verkeerspark in Alken, waar allerlei activiteiten op het programma stonden. Het meest spectaculaire evenement van de week was ongetwijfeld de tolwagen. Kinderen namen plaats in de wagen en werden stevig vastgemaakt met de veiligheidsgordel. Tijdens het rondtollen –volledig over de kop! – demonstreerden we het belang van de gordel. Op vrijdagnamiddag sloot danceformation Silverstar de week af met een flashmob met meer dan 400 deelnemers.

11


evenementenkalender

juni - juli - augustus 2018

datum

activiteit

uur

locatie

do

Yoga

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

Okra Lijndansen

10u - 11u

danszaal De Zonnekring

Senioren dansnamiddag

13u30-17u30

De Meersche

14 juni

vr

15 juni

braderie

za

16 juni

braderie

zo

17 juni

braderie

ma

18 juni

Seniorenzumba

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

Okra fietsclub

13u30

sporthal De Bloken

WK BelgiĂŤ - Panama | gemeentehuis gesloten om 16u | bib gesloten di

Markant Wellen - wandeling Voelsprietenpad Nieuwenhoven

14u

Badminton +

9u30 - 11u

sporthal De Bloken

Okra kaartclub

14u - 17u

zaaltje naast kerk van Ulbeek

Okra Yoga

20u - 21u

danszaal De Zonnekring

wo

20 juni

Wellen fietst! Gemeentelijke fietstocht

13u30 - 16u30

sporthal De Bloken

do

21 juni

Yoga

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

Okra Lijndansen

10u - 11u

danszaal De Zonnekring

za

23 juni

Wellen kermis

18u - 02u

zo

24 juni

Wellen kermis

13u - 02u

ma

25 juni

Wellen kermis | alle gemeentelijke diensten gesloten

16u - 02u

Seniorenzumba

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

Okra fietsclub

13u30

sporthal De Bloken

Okra Creamoment ism DC Den Dries

13u30 - 16u30

DC Den Dries

Badminton +

9u30 - 11u

sporthal De Bloken

Okra kaartclub

14u - 17u

zaaltje naast kerk van Ulbeek

Okra Yoga

20u - 21u

danszaal De Zonnekring

di

26 juni

infovergadering WhatsApp buurtinformatienetwerk

19u30

De Meersche

wo

27 juni

Wellen fietst! Gemeentelijke fietstocht

13u30 - 16u30

sporthal De Bloken

do

28 juni

Seniorenclub Kienen

13u30

DC Den Dries

Yoga

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

Okra Lijndansen

10u - 11u

danszaal De Zonnekring

zo

1 juli

Okra wandelclub op verplaatsing

8u45

sporthal De Bloken

ma

2 juli

Okra fietsclub

12u30

sporthal De Bloken

di

3 juli

Okra kaartclub

14u - 17u

zaaltje naast kerk van Ulbeek

Okra Yoga

20u - 21u

danszaal De Zonnekring

wo

4 juni

Wellen fietst! Gemeentelijke fietstocht

13u30 - 16u30

sporthal De Bloken

do

5 juli

Okra Lijndansen

10u - 11u

danszaal De Zonnekring

ma

9 juli

Okra fietsclub

13u30

sporthal De Bloken

di

10 juli

Okra kaartclub

14u - 17u

zaaltje naast kerk van Ulbeek

Okra Yoga

20u - 21u

danszaal De Zonnekring

wo

11 juli

Feestdag Vlaamse gemeenschap | Alle gemeentelijke diensten gesloten!

do

12 juli

Senioren dansnamiddag

13u30 - 17u30

De Meersche

Okra Lijndansen

10u - 11u

danszaal De Zonnekring

SPEELPLEINWERKING

13u - 17u

sporthal De Bloken

Okra fietsclub

13u30

sporthal De Bloken

SPEELPLEINWERKING

13u - 17u

sporthal De Bloken

Okra kaartclub

14u - 17u

zaaltje naast kerk van Ulbeek

Okra Yoga

20u - 21u

danszaal De Zonnekring

Wellen fietst! Gemeentelijke fietstocht

13u30 - 16u30

sporthal De Bloken

SPEELPLEINWERKING

13u - 17u

sporthal De Bloken

SPEELPLEINWERKING

13u - 17u

sporthal De Bloken

Okra Lijndansen

10u - 11u

danszaal De Zonnekring

13u - 17u

sporthal De Bloken

ma

16 juli

di

17 juli

wo do

12

19 juni

18 juli 19 juli

vr

20 juli

SPEELPLEINWERKING

za

21 juli

Nationale feestdag | Alle gemeentelijke diensten gesloten!

ma

23 juli

SPEELPLEINWERKING

13u - 17u

sporthal De Bloken

Okra fietsclub

13u30

sporthal De Bloken


juni - juli - augustus 2018 evenementenkalender

datum

activiteit

uur

locatie

di

SPEELPLEINWERKING

13u - 17u

sporthal De Bloken

Okra kaartclub

14u - 17u

zaaltje naast kerk van Ulbeek

Okra Yoga

20u - 21u

danszaal De Zonnekring

Wellen fietst! Gemeentelijke fietstocht

13u30 - 16u30

sporthal De Bloken

SPEELPLEINWERKING

13u - 17u

sporthal De Bloken

SPEELPLEINWERKING

13u - 17u

sporthal De Bloken

Seniorenclub Kienen

13u30

DC Den Dries

Okra Lijndansen

10u - 11u

danszaal De Zonnekring

SPEELPLEINWERKING

13u - 17u

sporthal De Bloken

Wellen zingt in Vrolingen

17u - 01u

cafĂŠ XA4

wo do

vr

24 juli

25 juli 26 juli

27 juli

ma

30 juli

Okra fietsclub

13u30

sporthal De Bloken

di

31 juli

Okra kaartclub

14u - 17u

zaaltje naast kerk van Ulbeek

Okra Yoga

20u - 21u

danszaal De Zonnekring

wo

1 aug.

Wellen fietst! Gemeentelijke fietstocht

13u30 - 16u30

sporthal De Bloken

do

2 aug.

Okra Lijndansen

10u - 11u

danszaal De Zonnekring

za

4 aug.

WWC Bokkerijders - Maupertuustocht

zo

5 aug.

Sportpark Houtstraat

20 Oetsloven Blues

17u

Oetersloven

Okra wandelclub op verplaatsing

8u45

sporthal De Bloken

rommelmarkt Tervoortstraat

6u - 18u

Tervoortstraat

e

ma

6 aug.

Okra fietsclub

12u30

sporthal De Bloken

di

7 aug.

Okra kaartclub

14u - 17u

zaaltje naast kerk van Ulbeek

Okra Yoga

20u - 21u

danszaal De Zonnekring

wo

8 aug.

Wellen fietst! Gemeentelijke fietstocht

13u30 - 16u30

sporthal De Bloken

do

9 aug.

Senioren dansnamiddag

13u30 - 17u30

De Meersche

Okra Lijndansen

10u - 11u

danszaal De Zonnekring

ZOMERSPORTKAMP

9u - 16u

sporthal De Bloken

Okra fietsclub

13u30

sporthal De Bloken

Okra Creamoment ism DC Den Dries

13u30 - 16u30

DC Den Dries

ZOMERSPORTKAMP

9u - 16u

sporthal De Bloken

Okra kaartclub

14u - 17u

zaaltje naast kerk van Ulbeek

Okra Yoga

20u - 21u

danszaal De Zonnekring

ma

di

13 aug.

14 aug.

wo

15 aug.

OLV Hemelvaart | Rommelmarkt Bloemenstraat

6u - 18u

Bloemenstraat

do

16 aug.

ZOMERSPORTKAMP

9u - 16u

sporthal De Bloken

Okra Lijndansen

10u - 11u

danszaal De Zonnekring

vr

17 aug.

ZOMERSPORTKAMP

9u - 16u

sporthal De Bloken

ma

20 aug.

SPEELPLEINWERKING

13u - 17u

sporthal De Bloken

Okra fietsclub

13u30

sporthal De Bloken

SPEELPLEINWERKING

13u - 17u

sporthal De Bloken

Okra kaartclub

14u - 17u

zaaltje naast kerk van Ulbeek

Okra Yoga

20u - 21u

danszaal De Zonnekring

SPEELPLEINWERKING

13u - 17u

sporthal De Bloken

Wellen fietst! Gemeentelijke fietstocht

13u30 - 16u30

sporthal De Bloken

SPEELPLEINWERKING

13u - 17u

sporthal De Bloken

Seniorenclub Kienen

13u30

DC Den Dries

Okra Lijndansen

10u - 11u

danszaal De Zonnekring

SPEELPLEINWERKING

13u - 17u

sporthal De Bloken

di

wo do

vr

21 aug.

22 aug. 23 aug.

24 aug.

Cool Down - 90s retro

domein Maupertuus

za

25 aug.

Cool Down

zo

26 aug.

rommelmarkt Smisveld

6u - 18u

domein Maupertuus Smisveld Ulbeek

ma

27 aug.

Okra fietsclub

13u30

sporthal De Bloken

Okra Creamoment ism DC Den Dries

13u30 - 16u30

DC Den Dries

Okra kaartclub

14u - 17u

zaaltje naast kerk van Ulbeek

di

28 aug.

Okra Yoga

20u - 21u

danszaal De Zonnekring

wo

29 aug.

Wellen fietst! Gemeentelijke fietstocht

13u30 - 16u30

sporthal De Bloken

do

30 aug.

Okra Lijndansen

10u - 11u

danszaal De Zonnekring

13


milieu en duurzaamheid

Zonder bijen geen lekkernijen.

WEEK VAN DE BIJ 27 MEI 3 JUNI 2018

Klimplanten Een lege muur? Overweeg dan eens om een klimplant te zetten. Klimplanten zijn nuttig voor bijen. Enkele goede voorbeelden: vuurdoorn, botanische klimrozen, kamperfoelie en klimop.

Red de bij. Ontdek wat je kan doen op weekvandebij.be DEPARTEMENT OMGEVING

Week van de bij

V.U.: Peter Cabus, Secretaris-generaal Departement Omgeving Koning Albert II laan 20, bus 8, 1000 Brussel

Laat het gras maar bloeien Bijen houden van een bloeiend gazon met paardenbloemen, klaver en madeliefjes. Het pop-up restaurant: bolgewassen en vaste planten. Vaste planten en bolgewassen komen elk jaar terug. Veel ervan zijn goed voor bijen, zoals anemonen, asters, geraniums, krokussen en sneeuwklokjes.

MOS duurzame scholen straffe scholen

Van 27 mei tot en met 3 juni 2018 was het de ‘Week van de bij’. Toch verdienen bijen het hele jaar door de nodige aandacht. En een helpende hand van de mens. Zonder bijen een lege winkelkar Bijen leveren een heel grote bijdrage aan onze samenleving. Bestuiving door insecten is noodzakelijk voor meer dan 75% van de voedingsgewassen. Honingbijen, solitaire bijen en hommels zorgen ervoor dat we kunnen genieten van groenten en fruit. Onder andere kersen, appelen, courgettes en paprika's zouden verdwijnen zonder de bij. Minder voor de hand liggend: ook koffie, zonnebloemolie en mosterd zijn vanaf dan verleden tijd.

Bloemenmengsels Bloemenmengsels zijn een lekker voorgerecht of dessert. Ze zijn er in alle mogelijke variaties. Opvallende planten zijn zonnebloemen, papaver en koolzaad. Ga voor een bed and breakfast Met een bijenhotel in je tuin zitten de solitaire bijen vlakbij het restaurant en kan je ze goed observeren. Bloemen in potten: het afhaalrestaurant van de bij Ook met bloemen in potten kan je bijen helpen: bloeiende kruiden zoals lavendel, bieslook, rozemarijn en tijm gedijen goed in bloembakken.

Honingbijen als indicator Honingbijen zijn een indicator voor ons leefmilieu. Ze vertellen niet alles, maar hebben wel een signaalfunctie. Het is dus geen goed nieuws dat in 2013 in Europa meer dan 34 % van alle bijenvolken de lente niet haalden. Het afsterven van bijenvolken heeft verscheidene oorzaken: • de Varroa-mijt (een parasiet) • vermindering van geschikte leefmilieus • gebruik van pesticiden door de mens

14

Wil je dat bijen echt kunnen genieten van je tuin? Zorg dan voor een samenspel van bloeiende kruiden, struiken en bomen. Zo zorgt een vierkante meter bloemen en struiken in jouw tuin voor een paar kubieke meter planten mét bloemen.

Vraag een kortingsbon om jouw huiskatten te laten steriliseren

Zorg voor bomen én struiken Jaar na jaar zorgen bomen voor stuifmeel en nectar voor bijen. Goede voorbeelden zijn kers, pruim, appel, peer, kastanje, wilg, en linde. Ook struiken verdienen een plek in de tuin. Alle heesters die bessen vormen zijn bijentoppers. Voorbeelden: sleedoorn, meidoorn, aalbes, kruisbes, hulst, sneeuwbes, liguster, …

Laat je huiskat of kitten tijdig onvruchtbaar maken. Dit is voor de leeftijd van zes maanden. Sterilisatie en castratie zijn eenvoudige ingrepen met vele voordelen voor de kat en voor de omgeving. Ongewenste kittens worden later zwerfkatten die ronddolen en als overlast ervaren worden.

Groendaken Ook bijen hebben graag een restaurant met uniek uitzicht. Groendaken zorgen voor extra natuur op weinig benutte plaatsen. Heel wat vetplantjes komen er tot bloei en lokken bijen.

Als extra stimulans geeft de gemeente kortingsbonnen van €15 (kater) en €25 (kattin) weg. Per gezin kan je max. twee kortingsbonnen aanvragen. De bonnen kan je aanvragen bij de milieudienst en zijn geldig tot 30 september 2018 bij een dierenarts in Limburg.


milieu en duurzaamheid

Een gemiddeld gezin kan heel wat winst maken door het gebruik van zonne-energie. De zonnekaart toont hoe geschikt jouw dak is en welke winst zonne-energie jou kan opleveren. Bekijk je dak en bereken je winst op www.energiesparen.be/zonnekaart

de energiemeter Met een energiemeter ontdek je deze energievreters en sluipverbruikers. De energiemeter laat duidelijk zien hoeveel stroom een apparaat gebruikt en hoeveel dat kost. Om je verbruik op te volgen, kan je gratis twee weken een energiemeter uitlenen in het gemeentehuis. We vragen enkel een kleine waarborg van 25 euro/meter. Interesse? Laat een bericht achter via de website www.wellen.be/nl/ energiemeter of neem contact op met de dienst Omgeving (012 67 07 06 - omgeving@wellen.be).

Doorbreek het grijs, maak plaats voor groen en blauw Wist je dat ĂŠĂŠn vierkante meter onverharde grond per jaar maar liefst 800 liter neerslag kan opvangen? Operatie Perforatie - een campagne van Infopunt Publieke Ruimte en Aquafin met de steun van Natuurpunt - wil over heel Vlaanderen overbodige bestaande verharding opbreken en de ruimte anders in richten, met meer groen en plaats voor water. In het toch al dichtbevolkte Vlaanderen is ook nog eens veel open ruimte dichtgelegd met verharding die geen water door laat. Door het veranderende klimaat krijgen we echter vaker intense regenbuien te verwerken. Als dat water meteen wegspoelt, kan het wateroverlast veroorzaken op laag gelegen plekken. Tegelijk verdroogt onze bodem. Het is dus een veel beter idee om het regenwater te houden waar het valt en ervoor te zorgen dat het in de grond kan dringen. Dat is niet alleen slim omgaan met regenwater, maar ook bijdragen tot een grotere biodiversiteit en een aangenamere omgeving. wedstrijd Beschik je zelf of beschikt jouw vereniging, school of bedrijf over een terrein waarop je Operatie Perforatie kan loslaten? Dien dan je projectvoorstel voor 31 oktober 2018 in via www.operatieperforatie.be en maak kans op budget om je plannen uit te voeren. Aquafin stelt 100.000 euro ter beschikking, die zal verdeeld worden over de beste voorstellen. Heb je nog vragen? Richt ze dan naar info@operatieperforatie.be

15


wekelijkse fietstochten | Wellen fietst ! Spring mee op de trappers voor de wekelijkse fietstocht op woensdagnamiddag (tem 26/9) van 13u30 tot 16u30. De afstand varieert tussen 25 en 40 kilometer. Het tempo is aangepast aan de groep.

Wild van wandelen in Wellen Er zijn nieuwe wandelkaarten, die je gratis kan afhalen op het gemeentehuis bij de dienst toerisme. Het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren beheert voortaan de wandelingen. Hierdoor is de kaart van het wandelroutenetwerk De Bokkenrijders niet meer in gebruik.

Deelname is gratis. Je hebt dus geen enkel excuus meer om je fiets op stal te laten staan.

Verborgen moois Herkbeemden

Vertrek en aankomst aan sporthal De Bloken. Meer info: Rigo Bex â&#x20AC;&#x201C; 0496 61 55 79

Twee natuurwandelingen door de Broekbeemd (3 km) en de Grote Beemd (4 km). Je kan de twee routes ook gemakkelijk combineren. Startplaats: op het plein tegenover het gemeentehuis.

Greenspot Rullingen In het spoor van het fruit Deze kaart bevat vier wandelingen waarvan er twee in Ulbeek starten. De rode driehoek van 8 km en de blauwe ruit van 4,5 km. Tijdens deze wandelingen wisselen akkers, weilanden en fruitplantages elkaar af in een gesloten landschap met tal van aandachtstrekkers, zoals holle wegen, hagen en houtkanten. Startplaats: Dorpsplein Ulbeek en veiling Tivoli Borgloon

Senioren dansen de zomer door Hou je van dansen en geniet je van muziek uit de goede oude tijd? Kom dan zeker eens naar de dansnamiddag van de senioren in zaal De Meersche, Molenstraat 3. Je kan komen dansen op 12 juli en 9 augustus van 13u30 tot 17u30. Toegang is gratis!

Meer info Benieuwd naar de andere wandelingen van Regionaal Landschap? Kijk dan snel op www.wandeleninlimburg. be en ontdek alle pareltjes van onze provincie Limburg.

16


vrije tijd

vrije tijd

Toeren en fietsen in Haspengouw Zin om te fietsen door ons rijke verleden? Om op de trappers te staan tussen de fruitbomen of met de vespa/auto doorheen Haspengouw te rijden? Dan kan je kiezen voor een van de vele uitgestippelde routes van de vernieuwde toeristische kaarten.

Voor 2018 – 2019 fristen we de volgende kaarten op: • Toeren door Haspengouw – vier autoroutes • Fietsen tussen bloesems en fruit – zes fietsroutes • Fietsen door het rijke verleden – zeven fietsroutes Per kaart betaal je 3 euro. Deze kaarten zijn te koop op het gemeentehuis – dienst toerisme.

inschrijven via de sportdienst: sport@wellen.be - 012 39 21 77 of online op www.wellen.be/nl/e-loket

De Limburgpas Al ruim twintig jaar verzamelt Dagtoerisme Limburg (DAL) leuke kortingen en extraatjes van attracties in Belgisch en Nederlands Limburg. Op vertoon van je Limburgpas kan je genieten van al deze voordelen.

Hoe werkt de Limburgpas? • Elke dagjes- of verblijfstoerist kan op het gemeentehuis en bij tal van toeristische ondernemers in de beide Limburgen een gratis Limburgpas meenemen. • De kortingen en extraatjes op de pas zijn geldig voor maximaal vier personen. • Om de korting te krijgen, moet de dagjestoerist bij de desbetreffende attractie het pasje laten zien. • De Limburgpas is geldig van 1 april 2018 t.e.m. 1 april 2019.

17


Zomertijd – Vakantietijd Ben je op zoek naar originele ideeën voor een barbecue of zomertuinfeest? Plan je een reis of een uitstap? Vergeet dan zeker niet om een bezoek te brengen aan de bibliotheek. In de bib vind je handige info en leuke suggesties. Op die manier ben je al een heel eind op weg. En wanneer je er toch bent, ga dan meteen op zoek naar een ontspannend boek om zalig bij weg te dromen. Of kies voor de perfecte thriller om bij te sidderen van spanning. In de bibliotheek wachten immens veel interessante boeken en spannende verhalen op jou, genoeg om een zomer lang mee te vullen!

Zomerlectuur ! Enkele nieuwe boeken uitgelicht DEBBAUT Bart | De mol Op vraag van uitgeverij Lannoo en na overleg met SBS/Woestijnvis (het productiehuis achter De Mol) schreef Bart Debbaut nu een thriller tegen de achtergrond van het zeer populaire programma. Het louter fictieve verhaal staat uiteraard los van het programma zelf, maar het vertrekt vanuit hetzelfde concept: 10 kandidaten, waaronder 1 verrader, vertrekken op avontuur. Door opdrachten tot een goed einde te brengen kunnen ze geld verdienen. Alleen zal de verrader, De Mol, er alles aan doen om de pot zo klein mogelijk te houden. In het boek verdwijnt er echter plots een van de kandidaten. Het produktieteam tast in het duister: dit hadden ze niet voorzien. Is er een verrader op de set of speelt de mol dubbelspel?

JAMES Erica | Zomerliefde Izzy zit er even helemaal doorheen. Haar baan gaat nergens heen, haar vriend heeft haar gedumpt, en ze weet eigenlijk nog steeds niet wat ze wil met haar leven, ook al is ze nu 31. Als vrienden haar uitnodigen om de zomer door te brengen in hun vakantiehuis op Corfu, is ze daar dan ook echt wel aan toe. Een zonovergoten eiland, een knappe Griekse buurman, een intrigerende thrillerschrijver die op het eiland een nieuwe bestseller wil schrijven – alle ingrediënten voor een onvergetelijke zomer.

18

DEFLO | Schatje De 18-jarige Myrthe krijgt een berichtje van haar nieuwe liefj e, Tom, en dus rijdt ze met de fiets naar hun geheime liefdesnestje. Wanneer ze echter om 4 uur 's ochtends nog niet terug thuis is, slaat haar moeder alarm. Rechercheurs Nadia Mendonck en Dirk Deleu vinden Myrthe in een bunker langs de Mechelse Vrouwvliet, een zijriviertje van de Dijle. Gewurgd. Haar gsm-verkeer leidt naar Tom, maar de jonge man beweert dat zijn gsm die bewuste avond is gestolen. Dan gaan de poppen aan het dansen. Wie heeft de gsm van Tom gepikt om er de nietsvermoedende Myrthe in de val mee te lokken?

MONTEFIORE | Onder de Italiaanse zon Als de achtenzestigjarige weduwe Gracie een advertentie voor een kookcursus in een Toscaans castello ziet, boekt ze de reis zonder aarzelen. Iedereen in het gehucht in Devon waar ze woont is stomverbaasd: Gracie is al veertig jaar haar dorp amper uit geweest. Vooral haar dochter Carina kan haar oren nauwelijks geloven. Om een oogje in het zeil te houden besluit ze mee te gaan, en ze neemt haar eigen zeventienjarige dochter ook mee.De drie vrouwen reizen naar het adembenemend mooie stadje Colladoro, waar de mensenschuwe graaf Tancredi Bassanelli om financiële redenen zijn kasteeldeuren heeft geopend voor betalende gasten. Maar Gracie draagt een geheim met zich mee. Een geheim dat zelfs haar dochter niet kent en dat alles te maken heeft met haar impulsieve besluit om naar Italië af te reizen. Terwijl ze zich onderdompelt in herinneringen – aan de liefde die ze verloor en aan de tragedie die haar deed terugkeren naar Engeland – ziet ze dat de magie van Toscane haar dochter en kleindochter ook niet onberoerd laat. Zo herontdekken ze de liefde, voor elkaar, voor het goede leven, en voor die ene…

ie t n a k a v Fijne

RILEY Lucinda | Storm Ally D'Aplièses zeilvakantie is bijna ten einde als ze bericht krijgt over de plotselinge dood van haar vader. Zo snel ze kan vliegt ze naar huis om samen met haar zussen hun vaders testament te openen. Voor ieder van hen is er een brief met een mysterieuze opdracht: ze moeten op zoek naar hun ware afkomst. Na een traumatische ervaring op zee keert Ally kort daarna de zeilwereld de rug toe en besluit haar vaders opdracht uit te voeren. Het voert haar naar Noorwegen, naar de onbekende zangeres Anna Landvik, die honderd jaar eerder als eerste het stuk 'Peer Gynt' van Grieg opvoerde. Hoe meer Ally over haar verleden te weten komt, hoe meer vragen er ontstaan. Wat probeert haar vader haar duidelijk te maken? En wie was hij echt?

STEEL Daniëlle | Een vrouw van adel In Danielle Steels roman Een vrouw van adel krijgt rechtenstudente Jane Willoughby de taak een mysterie te ontrafelen. In een achtergelaten kluis in New York wordt een ware schat gevonden – een bundel oude brieven, foto's en kostbare juwelen, inclusief een trouwring en een medaillon. Jane Willoughby werkt als stagiaire bij de griffie van New York. Zij krijgt de opdracht om de inhoud van een kluis te laten veilen. Samen met Phillip Lawton, de veilingmeester, probeert ze te achterhalen wat het geheim is van de bijzondere nalatenschap. Geen van beiden kan voorzien hoe die hun leven voorgoed zal veranderen...

De bibliotheek is gesloten op • ma. 18 juni (WK voetbal België – Panama) • ma. 25 juni (kermismaandag) • wo. 11 juli (feest Vl. gemeenschap) • za. 21 juli (Nationale feestdag) • wo. 15 augustus (O.L.V. hemelvaart)

De bibliotheek is wel open Tijdens het braderie-weekend op de gewone openingsuren.


Wellen kermis

Sint Jan Kermis 23-24-25 juni 2018

n e l l e W Van zaterdag 23 tot en met maandag 25 juni is het weer Wellen Kermis! De kermis belooft ook dit keer weer ĂŠĂŠn van de hoogtepunten van het jaar te worden en het startschot van de zomervakantie. Zaterdag 23 juni om 17u openen we de kermis feestelijk. Voor alle aanwezige kinderen is er een verrassing. Allen op post voor het gemeentehuis! Omstreeks 23u schieten we op de speelplaats van basisschool De Bron de kermis 'stilletjes' op gang met een spectaculaire lasershow en geluidsarm vuurwerk. Toeschouwers kunnen vanaf het park toekijken. De Bloemenstraat wordt tijdelijk afgesloten tussen de Notelarestraat en de Kortestraat van 22u tot 23u30. Zondag 24 juni is de kermis volledig verkeersvrij vanaf 13u. Op maandag 25 juni is het gezinsdag. Gezinnen kunnen met hun kinderen op die dag genieten van speciale acties en kortingen. De kermis is verkeersvrij vanaf 16u. Alle gemeentelijke diensten zijn gesloten op kermismaandag

ni - 25 ju 4 2 23 -

is

erm K n a J t Sin

De Dorpsstraat en het Dorpsplein zijn alle dagen verkeersvrij tot 2u.

Wij kijken alvast uit naar drie dagen plezier en gezelligheid

De gemeente tracteert alle kinderen Het gemeentebestuur wil ook dit jaar alle kinderen van Wellen verrassen met leuke kortingsbonnen voor de kermis. Zorg dus dat je zeker bij de opening van de kermis kan zijn op zaterdag 23 juni om 17 uur voor het gemeentehuis van Wellen.

19


oproepen

economie

Shop je korting bijeen met de ‘Shop in Wellen’ -kaart

Mooimakers KOM OP VOOR EEN MOOIE BUURT Claim je eigen plekje en houd het proper

Wat kan jij doen?

Misschien hou jij al wel je favoriete pleintje, een stuk stoep niets op dewandelroute grond gooien en anderenNu aanmoedigen of jeZelf dagelijkse proper? kan je datom engagehetzelfde te doen. Afval meteen in de vuilnisbak gooien of ment bekend maken via de claimkaart. Surf naar de webbewaren tot je er eentje tegenkomt, je eigen stoep proper site houden mooimakers.be en claim snel jouw of een opruimactie organiseren … stukje grond. Wanneer een hebt geclaimd, engageer je je ofHelpenje kan op locatie zoveel manieren. Kleine groot afvalvrij resultaat.te houden. Registreren doe je ficieel om daad, dit gebied Volg Mooimakers en blijf op de hoogte van onze acties en via mooimakers.be/actiekaart. projecten: Mooimakers.be

Heb jij jouw ‘Shop in Wellen’-kaart al geregistreerd? Die kaart zet al je aankopen bij de deelnemende handelaars om in punten. Elke honderd punten leveren je één euro korting op bij een deelnemende handelaar naar keuze. Dankzij dit initiatief van de Wellense Middenstand was shoppen in Wellen nog nooit zo leuk én voordelig. Klaar om punten te sparen in Wellen? Registreer je persoonlijke ‘Shop in Wellen’-kaart dan op één van deze drie manieren: 1. online via www.qualiet.com/nl/shop-in-wellen 2. bij een deelnemende handelaar 3. via de ‘Shop in Wellen’ app Meer info: www.wellensemiddenstand.be

Na de registratie neem je contact op met de verantwoordelijke van de actie in onze gemeente. In de bevestigingsmail vind je de contactgegevens terug. Dan ontvang je van ons het nodige opruimmateriaal (afvalzakken en werkhandschoenen) om jouw geclaimd gebied op te ruimen. Ook maken we de nodige praktische afspraken. Extra opruimmateriaal (bv. grijpstokken, handschoenen en fluovesten) kan je na aanmelden zelf gratis bestellen via mooimakers. be/webwinkel. Meer info: Dienst Omgeving, Karolien Brauns, 012 67 07 06, omgeving@wellen.be

De Wellense cadeaubon!

De Wellense cadeaubon is te koop bij de dienst toerisme in het gemeentehuis, tijdens de openingsuren. Op de cadeaubon wordt een bedrag naar keuze ingevuld. De bon kan bij de Wellense handelaars worden ingeruild. dienst toerisme - 012 67 07 10 - toerisme@wellen.be

Bloedinzameling Rode Kruis ♥ dinsdag 4 september ♥ dinsdag 11 september 18u - 20u30 JH De Reynaert Bampstraat 11a 3830 Wellen

20

Jouw onderneming op www.wellen.be?

De gemeente biedt alle Wellense handelaars en ondernemers de kans om hun gegevens te publiceren op www.wellen.be. Stuur een mail met de naam van jouw bedrijf - omschrijving activiteit - adres - telefoon - fax - e-mail - website - openingsuren - (eventueel) logo naar naar evi.wijnants@ wellen.be.


levensgebeurtenissen Gouden Huwelijksverjaardag 11.04.2018 08.05.2018 08.05.2018 28.05.2018

Geboorten

Maggy Wijnants en Maurice Brunclair Nicole Maes en Jos Claes Monique Buntinx en Guido Surinx Diane Berx en Luc Heeren

14.03.2018 22.03.2018 04.04.2018 20.04.2018 22.04.2018 22.05.2018 03.05.2018 Jacqueline Baldewyns en Joseph Poesmans

Beir Bex Lukas Joosten Alexia Hansoul Hannah Vangoethem Mila Francis Sariana S'Heeren

Huwelijken 13.04.2018 Annemie Schrayen en Erwin Blocken 04.05.2018 Ursella Schonkeren en Patrick Mattheus 12.05.2018 Leen Roels en Céline Laudy 19.05.2018

04.04.2018 Liliane Philtjens en Hugo Duchateau

Femke Flossie en Jesse Sampermans

06.05.2018 Maria Cordens en Michel Ruyters

Briljanten Huwelijksverjaardag 08.05.2018 Françine Vanbrabant en Georges Vanmuysen

30.05.2018 Mariette Vandermeeren en Albert Delsaer

Platina Huwelijksverjaardag

Overlijdens 20.03.2018 25.03.2018 28.03.2018 31.03.2018 09.04.2018 11.04.2018 12.04.2018 15.04.2018 16.04.2018 19.04.2018 28.04.2018 12.05.2018 14.05.2018 21.05.2018

Joseph Vanstraelen Louisa Billen Carlo Thoelen Maria Cox Jozef Dirkx Joseph Vandersmissen Ludo Claes Eddy Reeckmans Tilly Neys Maurice Herck Maria Morrhaye Simone Huybrechts Renata Vanoppen Willy Massoels

10.05.2018 Francine Menten en Hubert Knuts

Baby’s 24.04.2018 Irma Delsaer en Jef Mommen

15.05.2018 Maria Bleus en Johnny Jorissen

diamanten Huwelijksverjaardag 29.04.2018 Alice Philippaerts en Edgard Geladé 10.05.2018 Hendrika Cuypers en Gaston Surinx

Jef Mommen (94 jaar) en Irma Delsaer (91 jaar) uit Wellen waren op 24 april 2018 70 jaar getrouwd. Jef was metser en deed snoeiwerken, terwijl Irma verantwoordelijk was voor het huishouden en de opvoeding van hun vier kinderen. Jef en Irma genieten van acht kleinkinderen en vier achterkleinkinderen. Het duo woont nog zelfstandig en is graag actief bezig: Jef rijdt nog met de tractor en Irma wandelt meerdere keren per week een drietal kilometer. Het geheim van 70 jaar getrouwd zijn? Daarop antwoordde Jef al lachend: "Met kijven en wrijven en toch samen blijven."

14.03.2018 Rosalie Dedeyne Kindje van Sarah Royen en Jonas Dedeyne. Zusje van Ellie.

21


algemene informatie ALGEMENE INFORMATIE Openingsuren Openingsurengemeentelijke gemeentelijkediensten diensten Wachtdiensten Tandartsen Tandartsen

De Dewachtdienst wachtdienst voor voor Limburgse Limburgse tandartsen is telefonisch bereikbaar bereikbaar via het centraal tandartsenwachtnummer op zaterdag, zondag en feestdagen van 9u tot 18u via het 090/ 33 tandartsenwachtnummer 99 69 op zaterdag, zondag en39 feestdagen van centraal 0903 969. 9u tot 18u. (€ 1,5/min.)

Huisartsen Huisartsen

De voor huisartsen telefonischisbereikbaar Dewachtdienst huisartsenwachtkring Wellen is - Kortessem via het centrale huisartsenwachtnummer bereikbaar via het centrale oproepnummer 011/ 23 28 25. 0903 99 686. (€ 1,5/min.)

Osteopaten Osteopaten Limburg Centraal Centraaloproepnummer: oproepnummer:011/ 011 42 4293 931919

Apotheken Apotheken regio provincie Alken, Limburg Borgloon, Kortessem, Sint-Lambrechts-Herk Buiten de normale openingsuren en Wellen kan je voor dringende De gevallen apotheek terecht van bij wacht de apotheker is van dienst vantot wacht. 22u. Na 22u kan je bellen naar 090/ 39 99 10. Je wordt dan verbonden met een callcenter Je vindt dedat apotheker je kan doorschakelen van wacht in jouw naarregio: de apotheek van wacht. - tussen 9u en 22u: website www.apotheeklimburg.be -  tussen 22u en 9u: bel naar 078 05 17 33 (zonaal tarief) Rechtstreeks naar de apotheek gaan heeft geen zin: zonder telefoon Op basisvooraf van dewordt postcode er nietworden opengedaan. patiënten automatisch doorgeschakeld met de apotheker van wacht uit de Om regio. de Na apotheek 22 uurvan doet wacht de voor apotheker 22u tevan kennen wacht kanalleen je terecht: open na telefonisch contact met de patiënt via het • 078-nummer. bij jouw apotheker: daar hangt de wachtdienst uit • op de website www.apotheek.be • telefonisch op het nummer 090/ 39 99 10 (betalend! 1,5 euro/min.) De apotheek van wacht voor 22u en na 22u is niet noodzakelijk dezelfde!

Nuttige telefoonnummers Nuttige telefoonnummers AMBULANCE/BRANDWEER AMNESTY INTERNATIONAL ANONIEME ALCOHOLISTEN ANTIGIFCENTRUM BRANDWONDENCENTRUM CARD-STOP CHILD FOCUS DE LIJNINFO

22

100 03 271 16 16 03 239 14 15 070 24 52 45 02 268 62 00 070 34 43 44 116 000 070 22 02 00

DIABETES INFOLIJN DRUGLIJN EUROPE ASSISTANCE EUROPEES NOODNUMMER GAIA GREENPEACE HOLEBIFOON JONGEREN ADVIES CENTRUM

0800 96 333 078 15 10 20 02 533 75 75 112 02 245 29 50 02 274 02 00 0800 99 533 011 22 73 90

Gemeentehuis Gemeentehuis Dorpsstraat 25 Dorpsstraat 25 T. 012 67 07 T. 012/ 67 07 0000 F. 012 74 58 70 F. 012/ 74 58 70 www.wellen.be www.wellen.be

openingsuren: Openingsuren: maandag totvrijdag: en met9u vrijdag: maandag tot tot 12u9u - 12u maandag: 16u 19u30 maandag: 16u tot 19u30 woensdag: 13u - 16u woensdag: 13u tot 16u

Sociaal huis-OCMW OCMW Dorpsstraat 26B Dorpsstraat 26 B T. 012 44 01 50 T. 012/ F. 012 44 4401 015069 info@ocmwwellen.be F. 012/ 44 01 69 info@ocmwwellen.be Politie Dorpsstraat 26 Politie T. 012 67 07 Dorpsstraat 26 07 F. 012 74 33 05 T. 012/ 67 07 07 wijk.wellen@pzloon.be politie@wellen.be Containerpark Overbroekstraat Containerpark T. 012 67 22 06 Overbroekstraat T. 012/ 67 22 06

openingsuren: Openingsuren: maandag tot en met donderdag: maandag toten donderdag: 9u tot 11u30 9u - 11u30 op afspraak en op afspraak vrijdag gesloten GEEN meer! vrijdagavondzitting gesloten GEEN avondzitting meer! openingsuren: maandag: 16u - 19u30 | woensdag: 13u - 16u Openingsuren: dinsdag-donderdag-vrijdag: maandag: 15u30 tot 19u30 9u - 12u na openingsuren: 011 49 44 00 of 101 dinsdag tot vrijdag: 8u30 tot 12u30 (7/7 dagen en 24/24u voor milieuklachten) na openingsuren: 012/ 74 60 60 of 101 (7/7 dagen - 24/24u voor milieuklachten) openingsuren: dinsdag: 8u30 - 12u30 Openingsuren: woensdag en vrijdag: 13u30 - 17u dinsdag-woensdag-vrijdag: 13u30 tot 17u zaterdag: 9u - 14u zaterdag: 9u tot 14u

Bibliotheek Bibliotheek Dorpsplein 12 Dorpsplein 12 T. 012 74 71 T. 012/ 74 71 7979 bib@wellen.be bib@wellen.be

openingsuren: Openingsuren: maandag envrijdag: vrijdag:18u 18u maandag en tot- 20u 20u woensdag: 14u 18u woensdag: 14u tot 18u zaterdag: 10u - 12u zaterdag: 10u tot 12u

PWA DCO - PWA Overbroekstraat 10 b2 Overbroekstraat 10.2 T. 012/ T. 012 44 4410 101616 pwa@wellen.be pwa@wellen.be

Openingsuren: openingsuren: maandag: 8u tot 13u en 14u7u30 tot 19u- 18u maandag-dinsdag-vrijdag: dinsdag: 8u30 en 14u tot 18u- 17u woensdag en -12u donderdag: 7u30 woensdag: 8u30 -12u en 13u tot 17u

Sporthal ‘De Bloken’ Sporthal De Bloken Blokenstraat 12 Kortestraat 12 Uitbater cafetaria: Uitbater cafetaria: Mario Rosmarino Mario Rosmarino T. 012/ 74 20 33 T. 012 74 20 33

Openingsuren: openingsuren: alle dagen vanaf 16u alle dagen vanaf 16u gesloten: gesloten: maand alle feestdagen hele maand juli enjuli alleen feestdagen

Gemeentelijk zwembad zwembad Maupertuus ‘Maupertuus’ Bampstraat 11 Bampstraat T. 011 59 11 74 95 T. 011/ 59 74 95 (cafetaria) (cafetaria)

Openingsuren: openingsuren: juli en augustus 10u30- 20u tot 20u juli en augustus:van 10u30 Enkel open Enkel open bij bij mooi mooi weer! weer! Bel naar de Bel naar de te weten of hetopen zwemcafetaria omcafetaria te wetenom of het zwembad is. bad open is.

Dienstencentrum Dienstencentrum Den ‘DenDries Dries’ Dorpsstraat 26A Dorpsstraat 26A T. 012 44 01 54 verantwoordelijke: M. 0487 33 29 62 Leen Meynen T. 012/ 44 01 54 M. 0487/ 33 29 62

openingsuren: Openingsuren: ma wo -- do: 9u -- 11u30 11u30enen13u 13u - 17u ma -- wo do: 9u - 17u dinsdag: 9u 16u en 19u 22u dinsdag : 9u - 16u en 19u - 22u vrijdag: vrijdag : 19u 19u -- 22u30 22u30 Tijdens de openingsuren in de voormiddag Tijdens de openingsuren in de voormiddag dienen de mensen zich bij het onthaal van dienen de mensen bij het onthaal van het het OCMW aan te zich melden. OCMW aan te melden.

KANKERLIJN 0800 35 455 POLITIE 101 RODE KRUIS 105 SABAM 02 286 82 11 SENSOA.BE 03 238 68 68 TABAKSTOPLIJN 0800 111 00 TELEBLOK 0800 131 44 TELE-ONTHAAL 106

TOURING WEGENHULP VAB REISBIJSTAND VDAB VL. JEUGDHERBERGEN VL. WEGENTELEFOON ZELFMOORDLIJN

070 34 47 77 070 34 46 66 0800 30 700 03 23 27 218 088 122 66 02 649 95 55


meldingskaart Foto’s gezocht voor Wild van Wellen! Jouw foto op de cover?

Heb je zin om de volgende cover van Wild van Wellen te sieren, of ken je iemand die dit wel ziet zitten? Ben je een hobbyfotograaf en wil je graag je werk eens laten zien? Stuur jouw leukste foto's naar evi.wijnants@wellen.be.

Babyfoto’s

Heb je recent een zoon of dochter gekregen? Wil je jouw kleine spruit aan de wereld tonen? Stuur een foto van je baby samen met zijn/haar naam , geboortedatum en de naam van de ouders en wij publiceren deze in de volgende Wild van Wellen.

Foto’s van voorbije activiteiten

Wij zijn steeds op zoek naar toffe foto’s van voorbije evenementen, straatbarbeques, rommelmarkten, vieringen, sportieve prestaties, fuiven, bijeenkomsten van verenigingen,... om in het magazine te publiceren onder de rubriek: Wellen in beeld.

foto’s gezocht

Je kan alle foto’s sturen naar evi.wijnants@wellen.be. Alvast bedankt.

Wellen op facebook www.facebook.com/gemeente.wellen

Digitale nieuwsbrief Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen onze gemeente? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief op www.wellen.be/ nl/nieuwsbrief Babyfoto’s

Radio VRW 104.9 De lokale radio VRW (104.9 mhz) is een mooi forum om jouw activiteit of evenement wereldkundig te maken. Stuur gerust een mailtje naar info@radiovrw.be.

MELDINGSKAART Wil je een probleem melden aan onze gemeentelijke diensten? Knip of scheur dan deze meldingskaart uit, vul ze in en steek ze in de brievenbus aan het gemeentehuis. Opmerkingen kunnen uiteraard ook altijd per mail gesignaleerd worden, via het mailadres info@wellen.be. Je kan de meldingskaart ook online invullen op de website www.wellen.be. Hiermee meld ik het volgende: ○  het wegdek is beschadigd ○  de openbare verlichting is defect ○  het rioolputje is verstopt ○  de fiets- en voetpaden zijn aan herstelling toe ○  onderhoud van zijbermen / beplanting is gewenst ○  het ruimen van grachten is gewenst ○  er is een sluikstort ○  er is een gevaarlijke verkeerssituatie ○  er is signalisatie gewenst ○  een bushokje is beschadigd ○  andere: …........................................................................................ ............................................................................................................... ...............................................................................................................

plaats: ........................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... opmerkingen: .............................................................................................. ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... naam & adres afzender: ....................................................................................................................... ................................................................................................................. ............................................................................................................... telefoon / gsm: ............................................................................................................... (Aan anonieme meldingskaarten wordt geen gevolg gegeven.)

23


samen ondernemen

Wellen Braderie 15, 16, 17 juni

3 DAGEN STROOPFEESTEN

met demo stroopstoken op het Kerkplein

VEEL STRAATANIMATIE

optredens van L&M band en plaatselijke artiesten

GRATIS SPEK & EI

op zondag van 9u-11u voor iedereen in pyjama (terras Labierint)

15 JUNI

late-night-shopping

ST FE E EN DA G

braderiekoopjes

WK VOETBAL

in feesttent op maandag (gemeenteplein)

3

16 JUNI OM 14U + 17 JUNI OM 13U30

V.U. Gemeente Wellen - Dorpsstraat 25 - 3830 Wellen

Profile for gemeente Wellen

Wild van Wellen nr. 26  

Informatie- en nieuwsblad van de gemeente Wellen.

Wild van Wellen nr. 26  

Informatie- en nieuwsblad van de gemeente Wellen.

Advertisement