__MAIN_TEXT__

Page 1

informatie- en nieuwsblad gemeente Wellen | september 2016 | jaargang 4 | n°17

infrastructuur

veiligheid

milieu

evenementen

Wellen na de storm.

Verkeersongevallen

Bacterievuur, niet in mijn tuin.

Smaakfestival Dag van de Landbouw

pagina 3

pagina 5

pagina 15

pagina 18


voorwoord

Een warm Wellen. Op donderdag 23 juni lieten de weergoden alle remmen los: een heuse windhoos trok door onze gemeente en zorgde op enkele minuten tijd voor een ware ravage. Wellenaars zouden echter geen Wellenaars zijn als er niet meteen een enorme solidariteit ontstond. Jong en oud, groot en klein, dik en dun … iedereen bundelde de krachten en hielp waar mogelijk. Daar mogen we terecht trots op zijn.

burgemeester

ELS ROBEYNS

Ook de gemeente Wellen zelf heeft de afgelopen twee maanden kosten noch moeite gespaard om de schade zo snel mogelijk te herstellen. Op pagina 3 vind je hiervan een uitgebreid overzicht. Ik wil nogmaals alle Wellenaren en in het bijzonder het voltallige gemeentepersoneel oprecht bedanken voor het harde labeur van de afgelopen maanden. Een warm Wellen, ook na een koude douche! Ondanks het kwakkelende weer blikt Maupertuus terug op een drukke zomer: dik 17.500 bezoekers namen een verfrissende duik in ons openluchtzwembad. Ook de speelpleinwerking was deze zomer opnieuw een groot succes. Liefst 652 kinderen leefden zich drie weken (één week langer dan vorig jaar) uit en keerden elke avond moe maar voldaan huiswaarts. Ook hier een oprechte dank aan de vele vrijwilligers die dit jaarlijks mogelijk maken. Op pagina 19 vind je alvast een mooi sfeerverslag. Momenteel genieten we van een mooie nazomer. Hopelijk verwelkomen we jou ook zondag 18 september met veel zonnestralen op de vierde editie van het Smaakfestival. Ontdek er tal van lekkere proevertjes, bereid met lokale streekproducten. Je kan bovendien een bezoek brengen aan drie Wellense landbouwbedrijven en hen zo een hart onder riem steken in deze moeilijke tijden. Het volledige programma vind je op pagina 18 van dit infoblad. Hopelijk tot dan! Veel leesplezier gewenst. Els Robeyns Jouw burgemeester

pagina

16

inhoud p. 3 p. 4 p. 4 p. 5 p. 6 p. 7 p. 8 p. 9 p. 9 p. 10 p. 10 p. 11 p. 12

infrastructuur bestuur vereniging in de kijker bouwen en wonen verkeer en veiligheid verkeer en veiligheid sociaal huis - ocmw sociaal huis - ocmw De Hartediefjes dienstencentrum Den Dries vrije tijd vrije tijd evenementenkalender

p. 13 p. 14 p. 15 p. 16 p. 17 p. 18 p. 19 p. 20 p. 20 p. 21 p. 22 p. 23 p. 24

pagina

19 2

evenementenkalender evenementenkalender vrije tijd vrije tijd milieu en duurzaamheid Smaakfestival Wellen in beeld oproepen economie levensgebeurtenissen algemene informatie meldingskaart Smaakfestival


infrastructuur

© Vincent Thijs

Wellen krabbelt snel recht na razende storm.

In de nacht van donderdag 23 juni op vrijdag 24 juni barstte een hevig onweer los boven Limburg. Ook Wellen bleef jammer genoeg niet gespaard: een woeste storm raasde door onze gemeente, de materiële schade was groot. Als gemeentebestuur probeerden we, samen met de hulpen veiligheidsdiensten, onmiddellijk de meest dringende problemen onder controle te krijgen. Nadien staken onze diensten onafgebroken de handen uit de mouwen om ook alle andere kleine en grote ongemakken weg te werken. Op twee maanden tijd is er veel werk verzet: vandaag zijn de gevolgen van het noodweer bijna volledig opgelost. Een kort overzicht van de geleverde inspanningen: In totaal zijn zowel bij de hulpdiensten als bij de gemeente zo’n 312 noodoproepen binnengelopen. De nacht van het onweer zelf werd de voltallige technische dienst ingeschakeld voor het opruimen van omgewaaide bomen, inperken van wateroverlast, vullen van zandzakjes, ... Ook de rest van dat weekend werkten de medewerkers naarstig verder. Zelfs in juli en augustus was onze technische dienst bijna uitsluitend in de weer met het oplossen van de gevolgen van het noodweer. De jobstudenten van het zwembad zijn een hele dag ingeschakeld om houtafval op te ruimen in

Maupertuus en het zwembad terug in orde te brengen. Een aannemer ruimde al het houtafval op straat en op het openbare domein. Particulier groen- en houtafval afkomstig van het noodweer werd gratis aan huis opgehaald. De aannemer werkte hier 250 uren aan. Inwoners konden hun grof vuil afkomstig van het noodweer gratis naar het containerpark brengen. Maar liefst 13 containers raakten stampvol. Onze eigen borstelmachine én een borstelmachine van een externe firma (gedurende 3 dagen) maakten alle openbare wegen vrij van slijk, kiezel en andere troep. Een externe firma werd ingeschakeld om alle rioolputjes te reinigen en vrij te maken van zand, kiezel, bladeren, enzovoort. Dit nam 8 werkdagen in beslag. Bomen die het noodweer niet overleefden, werden door een aannemer vakkundig opgeruimd. Ook alle inwoners konden een aanvraag doen voor het ophalen van boomstronken (aan 20 € per boomstronk). De fruittelers en landbouwers zijn hard getroffen door het noodweer. De gemeente Wellen organiseerde 3 vergaderingen om info over de werking van het rampenfonds te verspreiden en stelde een ‘commissie van schade aan teelten’ aan die op 5 en 6 juli en 25 augustus de nodige vaststellingen deed. De schade in Grote Beemd en Broekbeemd was aanzienlijk, de toegang tot beide gebieden werd

zelfs afgesloten. Na overleg met de gemeente heeft Limburgs Landschap een eerste opruiming van omgewaaide bomen uitgevoerd in Broekbeemd. De gemeente Wellen diende een aanvraag in om het noodweer van 23 juni te erkennen als ramp. Om dit dossier voor te bereiden lanceerden we een oproep naar alle land- en tuinbouwers om de aard en omvang van hun schade te melden voor 5 augustus. Ook alle verzekeringsmaatschappijen spraken we aan om het aantal schadedossiers en de aard en omvang van schade mee te delen. Op basis van deze gegevens is bij het rampenfonds een dossier ingediend met een totaal geraamde schade van zo’n 11.000.000 € We willen uitdrukkelijk alle medewerkers van de brandweer, politie, civiele bescherming, Infrax, de technische dienst, de gemeente, het OCMW én de vele vrijwilligers bedanken voor de geleverde hulp, de flexibiliteit en hun optimisme. Ook alle Wellenaren verdienen een welgemeend dankwoord: jullie toonden veel begrip en geduld, ondanks de vaak moeilijke situaties. Wellen liet zien dat het een solidaire gemeente is waar buren elkaar helpen. Daar mogen we terecht fier op zijn! 3


bestuur

3 aanwinsten voor gemeente Wellen.

College van burgemeester & schepenen burgemeester Els Robeyns T. 012 67 06 44 - elsrobeyns@wellen.be - burgemeester@wellen.be spreekuur: maandag van 18u tot 19u en op afspraak alg. beleid - veiligheid - politie - brandweer - burgerlijke stand & personeel communicatie - informatie - inspraak - ICT - ruimtelijke ordening & wonen schepen Johan Cabergs T. 012 67 06 42 - G. 0495 58 64 86 - M. johancabergs@wellen.be spreekuur: maandag van 18u30 tot 19u30 en op afspraak openbare werken - technisch uitvoerende dienst - containerpark schepen Kristien Treunen T. 012 67 06 43 - M. kristientreunen@wellen.be spreekuur: maandag van 16u tot 17u enkel op afspraak mobiliteit en verkeer - milieu & energie - toerisme - tewerkstelling middenstand - landbouw - erfgoed & begraafplaatsen schepen Benny Maes T. 012 67 06 41 - M. bennymaes@wellen.be spreekuur: maandagvoormiddag enkel op afspraak financiën - begrotingen - kerkfabrieken - dierenwelzijn schepen Bèr Thijs T. 012 67 07 18 - M. berthijs@wellen.be spreekuur: dinsdag en woensdag van 11u tot 12u sport - cultuur - jeugd - senioren - bibliotheek - verenigingsleven schepen/voorzitter OCMW Eric Martens T. 012 44 01 60 - M. ericmartens@wellen.be spreekuur: maandag en donderdag van 10u tot 12u sociale zaken - kinderopvang - gelijke kansen - volksgezondheid armoedebestrijding - ontwikkelingssamenwerking

Gemeenteraad De gemeenteraden vinden plaats op de laatste vrijdag van de maand om 20 uur in de raadszaal van het gemeentehuis. Bij uitzondering wordt de datum van de gemeenteraad verplaatst, dit wordt dan duidelijk vermeld in de agenda. Iedereen is van harte welkom op deze openbare zittingen. De week voor de vergadering kan je de agenda raadplegen in de aankondigingskast aan het gemeentehuis. De notulen kan je inkijken op het secretariaat van het gemeentehuis. De agenda, de toelichting en de verslagen vind je ook op de website www.wellen.be (bestuur & diensten/bestuur/ gemeenteraad).

In ons gemeentehuis zijn heel wat toffe, gemotiveerde collega’s aan de slag. Onlangs vervoegden ook Sonja, Kurt en Giusi onze rangen. Een korte voorstelling van onze drie nieuwe aanwinsten: Sonja Van Den Eynde startte begin augustus als onderhoudsmedewerkster. Deze Tongerse zet zich dagelijks in voor een hygiënische en verzorgde accommodatie. Daarnaast leidt Sonja allerlei gemeentelijke activiteiten in goede banen. In de zomerperiode kan je haar ook tegenkomen aan het openluchtzwembad voor logistieke ondersteuning. Kurt Bas begon op 8 augustus als geschoold arbeider bij de technisch uitvoerende dienst. Hij wordt ingezet voor uiteenlopende taken: riolerings- en wegeniswerken, maaiwerken, algemene onderhoudswerken en logistieke ondersteuning. Kurt is bovendien een gediplomeerd kraanmachinist en woont in Wellen. Giusi Giovanelli tenslotte vervoegde ons team vanaf 1 september. Giusi - eveneens een trotse inwoner van Wellen - zal de technisch uitvoerende dienst versterken als geschoold arbeider. Giusi is vooral gespecialiseerd in ruwbouw. Ook zin om voor gemeente Wellen te werken? Hou dan zeker onze website in de gaten voor alle nieuwe vacatures.

Doe mee aan het Groot Buurtenonderzoek. Iedereen wil graag in een fijne buurt wonen. Nette en veilige straten, een stukje groen in de buurt, speelruimte voor kinderen of een goed contact met de buren: het zijn maar enkele voorbeelden die de leefkwaliteit verhogen. Om te onderzoeken hoe mensen hun buurt ervaren én erbij betrokken zijn, lanceert het Infopunt Publieke Ruimte het Groot Buurtenonderzoek. In alle Vlaamse steden en gemeenten kunnen burgers, buurtverenigingen, wijkcomités of bewonersgroepen hun mening geven over de buurt waarin ze wonen. Dit onderzoek peilt bovendien naar de werking van plaatselijke burgerinitiatieven en buurtverenigingen. Plannen ze vooral sociaalculturele activiteiten zoals een straatbarbecue of een buurtquiz? Gaan ze aan de slag in de openbare ruimte met een lentepoets of speelstraat? Of brengen ze mensen bijeen met 'samentuinen' en beplantingsacties? De resultaten, verwacht in het najaar van 2016, geven steden en gemeenten waardevolle informatie over de behoeften en bekommernissen op buurtniveau. Ook de algemene tendensen op Vlaams niveau worden in kaart gebracht. Je kan het Groot Buurtenonderzoek online invullen op www.buurtenonderzoek.be, het duurt slechts 10 minuten.

Feestdagen Alle gemeentelijke diensten zullen gesloten zijn op: • 1 november Allerheiligen • 2 november Allerzielen • 11 november Wapenstilstand • 15 november Feest van de Dynastie De bibliotheek zal ook gesloten zijn op 12 november.

4


bouwen en wonen

Er zijn verschillende mogelijkheden om je woning of gebouw van het leegstandsregister te laten schrappen:

bouwvergunning digitaal aanvragen Voor het bouwen, afbreken of verbouwen van een woning heb je een stedenbouwkundige vergunning nodig. Tot voor kort kon dit alleen op papier. Daar komt nu verandering in. Vanaf 1 september 2016 kan je jouw bouwvergunning ook digitaal aanvragen bij de Gemeente Wellen. De digitale afhandeling versnelt en vereenvoudigt de procedure. Je vindt alle info op de website www.omgevingsloket.be, waar je kan inloggen met jouw identiteitskaart. Op deze website vind je ook een makkelijk stappenplan. Het dossier indienen én opvolgen kan 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. De uiteindelijke beslissing ontvang je digitaal. Het dossier moet niet meer in meerdere exemplaren uitgeprint worden, hierdoor worden heel wat kosten bespaard voor de aanvrager. Doorloop je liever de vroegere papieren procedure? Geen probleem, ook die mogelijkheid blijft bestaan.

Help ! Mijn woning staat leeg. Wat nu?

In gebruik nemen De eerste en meest logische oplossing is dat je het gebouw of de woning opnieuw in gebruik neemt. Na 6 opeenvolgende maanden van gebruik wordt het automatisch geschrapt uit het leegstandsregister. Hierbij is het uiteraard belangrijk dat de woonkwaliteit in orde is. In sommige gevallen dringt een renovatie zich op. Bekijk zeker voor welke premies je in aanmerking komt op www.premiezoeker.be. Voor info over de premies kan je terecht op het woonloket van Stebo iedere 2e en 4e woensdag tussen 9u en 11u, in het gemeentehuis. Verhuren Je kan ook kiezen om de woning te verhuren, zelf of via een sociaal verhuurkantoor (SVK). In het laatste geval huurt het SVK jouw woning voor 9 jaar. Dit biedt heel wat voordelen: je bent zeker van huurinkomsten en ook over de (administratieve) taken hoef je je geen zorgen te maken. Na afloop van de overeenkomst zorgt het SVK dat je woning weer volledig in orde is. Meer info kan je krijgen bij het Sociaal Verhuurkantoor Land Van Loon 011 89 21 98 of info@svklandvanloon. be Verkopen

Woningen die lang leegstaan, hebben heel wat nadelen: ze zorgen bijvoorbeeld voor een minder levendig straatbeeld én vergroten het tekort aan beschikbare woningen. Als eigenaar verlies je heel wat mogelijke huurgelden en vermindert de woning in waarde. De Vlaamse overheid wil daarom langdurige leegstand bestrijden én de eigenaars van leegstaande woningen stimuleren om de woningen weer in gebruik te nemen.

De laatste optie is de woning of het gebouw verkopen. De koper geniet zelfs van een vermindering van 30.000 euro voor de registratierechten (renovatie-abattement). Een financiële prikkel die kan oplopen tot 3.000 euro. Bijkomende voorwaarden: het gebouw of de woning mag maximum 4 jaar in het leegstandsregister staan, de woning wordt binnen 2 tot 5 jaar als hoofdverblijfplaats gebruikt.

Leegstand wordt gedefinieerd als:

Meer info:

Een woning die langer dan 12 opeenvolgende maanden niet bewoond is of een gebouw waarvan minstens 50% van de totale oppervlakte langer dan 12 opeenvolgende maanden niet in gebruik is volgens de vergunde functie.

dienst Ruimtelijke Ordening - T. 012 67 06 45 - ro@wellen.be. www.wonenvlaanderen.be www.belastingen.vlaanderen.be www.premiezoeker.be

Als jouw woning of gebouw langer dan één jaar leegstaat, wordt het automatisch opgenomen in het leegstandsregister. Dit heeft een aantal gevolgen: • Na één jaar moet je als eigenaar in heel wat gemeenten een leegstandsheffing betalen. In de gemeente Wellen is dit voorlopig nog niet het geval. • Als je een woning verkoopt die opgenomen is in het leegstandsregister, heeft de VMSW (sociale huisvestingsmaatschappij), de gemeente of het OCMW het recht om je woning aan te kopen tegen de prijs die je overeengekomen bent met de koper. Zij krijgen dus voorrang om het pand aan te kopen. Dit heet voorkooprecht. • Je woning kan voor 9 jaar in beheer worden genomen om te verhuren op de sociale huurmarkt, beter bekend als het sociaal beheerrecht.

Gratis bouwadvies De adviseurs en architecten van Stebo buigen zich het jaar rond over kwaliteitsvol wonen in Limburg. Heb jij vragen over bouwpremies? Of kan je technisch advies gebruiken? Ga dan langs bij expert Bert Van de Vijver. Iedere 2e en 4e woensdag van de maand houdt hij van 9u tot 11u gratis spreekuur in het gemeentehuis. 5


verkeer en veiligeid Op 1 september wordt de dienstregeling van De Lijn Limburg aangepast. Meer info vanaf begin augustus op delijn.be

34 verkeersongevallen tijdens voorjaar 2016 De gemeente draagt verkeersveiligheid hoog in het vaandel. De afgelopen jaren werden verschillende initiatieven genomen om het aantal verkeersongevallen te verminderen. Met succes. Hieronder alvast een overzicht van het aantal verkeersongevallen tussen 1 januari en 1 augustus 2016. Per maand vinden er zo’n 4,8 ongevallen plaats in Wellen, 34 in totaal. 35% van deze ongevallen zijn weekendongevallen. De meeste ongevallen met alleen blikschade gebeuren op maandag. Ongevallen met lichamelijk letstel vinden het vaakst plaats tijdens de eerste drie dagen van de week. Om 10u, 12u en 16u is de kans het grootst op een ongeval. Ook tijdens de ochtend- en middagspits zijn er piekmomenten. Overzicht ongevallen met stoffelijke en lichamelijke schade: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 totaal

ma. 1 0+1 0 1

1 1

di.

wo

vr

0+1

0+1

0+1 1 1

za

0+1

zo

1 1

1 1 0+1

do

1

1 1

1 1

1 1

1

1 1

0+1 1 1

1

1

1

7

6

4

0+1 5

4

1 4

4

totaal 1 1 0 4 0 0 1 2 3 1 2 2 0 3 1 2 2 2 0 2 0 0 4 1 0 34

Legende 2 = aantal ongevallen met stoffelijke schade 1= aantal ongevallen met lichamelijk letsel rode vakjes = uur waarop meeste ongevallen gebeuren Groene vakjes = weekendongevallen Straten waar de meeste ongevallen gebeuren: Dorpsstraat 4 Dorpsplein 3 Notelarestraat 3 Zonneveldweg 3

6

Lijn 23a (Sint-Truiden - Tongeren) • Op schooldagen zal rit 5 (vertrek aan halte Sint-Truiden Station om 6u55) 7 minuten vroeger vertrekken, om 6u48. • Op schooldagen, uitgezonderd vrijdag, zal rit 46 (vertrek aan halte Tongeren Station om 16u10) 5 minuten later vertrekken, om 16u15. Lijn 23a (Sint-Truiden - Tongeren bediening Wellen) • Op schooldagen zal rit 101 (vertrek aan halte Wellen Abswellen Kapel om 7u21) 10 minuten vroeger vertrekken, om 7u11. BekijkSint-Truiden de dienstregeling op delijn.be • Rit 103 (vertrek aan halte Station om 7u04) zal 8 minuten vroeger vertrekken, om 6u56.

Geen plek te ver voor senioren, dankzij de Omnipas 65+ Naar de kapper? Een uitstapje met de kleinkinderen? Of gaan lunchen met vrienden? De chauffeurs van De Lijn brengen jou met plezier overal naartoe. Vlakbij huis of wat verder weg. Met de Omnipas 65+ reis je overal in Vlaanderen onbeperkt met elke bus en tram van De Lijn. En dat tegen een voordeeltarief: voor een Omnipas 65+ abonnement betaal je slechts 51 euro voor een heel jaar. Dat is minder dan 1 euro per week. Omnipas 65+ verlengen Heb je al een Omnipas 65+? Dan ontving je in juni een brief van De Lijn waarmee je jouw abonnement kan verlengen. Geen brief ontvangen of ging deze verloren? Bel dan het infonummer 070 22 02 00 (0,30 euro/minuut) om een nieuwe verlengingsbrief aan te vragen. Omnipas 65+ bestellen Heb je nog geen Omnipas 65+ en wil je graag eentje bestellen? Volg dan deze 3 eenvoudige stappen: 1. Surf naar www.delijn.be/tarieven of ga naar een Lijnwinkel in de buurt en vul een aanvraagformulier in. 2. Na ontvangst van het aanvraagformulier stuurt De Lijn binnen de 10 werkdagen een overschrijvingsformulier naar jouw thuis. 3. Na betaling wordt je Omnipas 65+ abonnement binnen de 10 werkdagen opgestuurd en kan je zorgeloos gebruikmaken van alle bussen en trams van De Lijn.

meer info: www.delijn.be De Lijn Info - T. 070 22 02 00 (0,30 euro/minuut)


verkeer en veiligeid

Hulpverleningszone

Zuid-West Limburg

Betaal de brandweer vanaf nu met bancontact Steeds vaker gebeuren betalingen met de kaart, smartphone of pc. Cash verdwijnt stilletjes uit het straatbeeld. De brandweer Zuid-West-Limburg speelt in op deze trend: binnenkort kan je een niet-dringende interventie, bijvoorbeeld het verwijderen van een wespennest, ter plekke met bancontact betalen. Geen factuur meer achteraf, geen administratie, een groter gebruiksgemak ‌ kortom, een hele vooruitgang. Vanaf 1 juli 2016 is de brandweerzone Zuid-West Limburg echter ook btw-plichtig geworden. Dat betekent dat de tarieven voor niet-dringende tussenkomsten van brandweer en ziekenwagen verhoogd worden met 21%. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat de brandweer voor het verwijderen van een wespennest een tarief (vanaf 25 euro) zal aanrekenen. Wil je dat de brandweer die wespen tijdens het weekend komt verwijderen, dan betaal je vanaf 1 juli 50 euro. Wist je dat je een vervelend wespennest ook kunt melden via onze website? Je vindt het online meldformulier op www.zuidwestlimburg.be.

Reeds 1.896 gezinnen hebben een gratis rookmelder afgehaald! En jij? Heb je jouw gratis rookmelder nog niet afgehaald? Ga dan als de bliksem tijdens de openingsuren langs op het gemeentehuis. Ben je jouw bon kwijt? Geen probleem, wij registeren de afgehaalde rookmelders op adres. De rookmelders kunnen afgehaald worden op de communicatiedienst. (Eerste deur aan de rechterzijde, tegenover het loket bevolking.)

meer info: www.zuidwestlimburg.be Facebook (@BrandweerZWL) Twitter (@BrandweerZWL)

Doe mee aan de FietsTelweek 2016 Alsmaar meer Vlamingen springen op de fiets. Toch weten we heel weinig over de Vlaamse fietser. Daarom organiseren de Fietsersbond en Fietsberaad Vlaanderen van 19 tot en met 26 september 2016 een tweede editie van de FietsTelweek die kadert in de Week van de Mobiliteit. Samen brengen we het fietsgedrag van de Vlaming in kaart en jij kan ons helpen. Fiets je zelf en wil je mee een beter fietsbeleid stimuleren? Laat ons weten waar jij fietst tijdens de FietsTelweek. Download vanaf 5 september 2016 de gratis FietsTelApp (beschikbaar voor iOS en Android). Zo komen wij meer te weten over fietsverplaatsingen in heel Vlaanderen en maak jij kans op schitterende prijzen. Net als vorig jaar levert al deze data een schat aan informatie op voor iedereen die meewerkt aan een beter fietsbeleid. Meer info en inschrijven kan je op www.fietstelweek.be.

7


ocmw

Sociaal Huis

Rechtuit ! Onze juriste weet raad.

opvoedtip ochtendstress vermijden

Bevrijding van borgtocht De heer B. is alleenstaande en heeft een eigen zaak. Zeven jaar geleden kocht hij een appartement. Hiervoor sloot de heer B. een hypothecaire lening af. De bank was enkel bereid deze lening toe te staan indien een derde partij, jeugdvriend de heer A., zich borg stelde. Een jaar geleden krijgt de heer B. een ongeval waardoor hij niet langer zijn zelfstandige activiteit kan uitoefenen. Hij slaagt er niet meer in om maandelijks zijn lening af te lossen. De bank wendt zich nu tot de heer A., de borgsteller, om het openstaande saldo van de hypothecaire lening te vorderen. Voor de heer A. is het echter financieel onhaalbaar om dit bedrag te betalen. Kan hij een vrijstelling krijgen?

Ouders, vrienden of familie stellen zich vaak borg voor een andere persoon of vennootschap. Wanneer deze persoon of vennootschap zijn schulden aan de bank niet meer kan betalen, zal de bank de borgsteller aanspreken om deze schulden in plaats van de schuldenaar te betalen. De borgsteller kan, indien aan een aantal voorwaarden is voldaan, een ‘bevrijding van borgtocht’ vragen aan de rechtbank. Een bevrijding van een borgtocht betekent dat je niet meer moet instaan voor de schulden die de schuldenaar heeft gemaakt. Er zijn echter wel een aantal voorwaarden: • de schuldenaar moet een collectieve schuldenregeling aangevraagd hebben OF de schuldenaar moet voldoen aan de toelatingsvoorwaarden van de collectieve schuldenregeling OF de schuldenaar heeft een faillissement aangevraagd • de borg die je gesteld hebt is in verhouding tot jouw inkomen en bezit, veel te groot om te betalen • de borgstelling moet kosteloos zijn Om een bevrijding aan te vragen zoek je best juridische hulp.

Na de zomervakantie vol minder strenge regels, veel spelen en vrije tijd, en waarin alles sowieso gemoedelijker verloopt, is het zowel voor onze kinderen als voor onszelf als ouder, hard aanpassen die 1ste weken van september. Hoe krijg ik ons gezinnetje met 3 kindjes zo snel mogelijk weer vlot richting school ? Hoe zorg ik ervoor dat die ochtenden weer vlot verlopen ? Zorg voor een goede routine Een vast ochtendritueel waarbij je steeds dingen in dezelfde volgorde doet, maakt het ochtendmoment voor een kind voorspelbaar en aangenamer. Soms kan het helpen om de ochtenden in vast tijdsblokken te verdelen. Bijvoorbeeld van 7.00u tot 7.20u wassen, van 7.20u tot 7.40u ontbijten, …. om 8.00u in de auto zitten. Oudere kinderen die de klok kunnen lezen, hebben zo een houvast en leren op die manier in te schatten hoeveel ze hebben voor bepaalde taken. Kledij Als je kind mee wil beslissen welke outfit het aandoet, is het een goed idee om de avond voordien met je kind te bekijken wat het de volgende dag zal aantrekken. Maak je kind duidelijk dat het ’s avonds de kans heeft om zijn/haar mening te geven maar dat het ’s ochtends de afgesproken kledij moet aandoen. Op die manier ontstaan er ’s morgens geen discussies meer. Plan tijd in om te ontbijten Kinderen die het ontbijt overslaan, krijgen gegarandeerd een concentratiedip waardoor ze in de klas minder goed opletten en/of prikkelbaar worden. Geef ontbijten een vaste plaats in jullie ochtendroutine. Sommige kinderen krijgen ’s morgens geen hap door hun keel. Hierover op dat moment in discussie gaan, zal de eetlust van je kind niet vergroten. Kies een ander rustig moment uit om je kind uit te leggen waarom ontbijten belangrijk is. Vraag je kind om mee na te denken hoe het de dag toch gezond kan beginnen. Misschien lukt een stuk fruit of potje yoghurt wel in plaats van de boterham … Plan tijd in voor de dingen waar telkens geen tijd meer voor is Moet je kind elke dag weer in de laatste minuten schoenen, rugzakje of jas zoeken ? Voorzie in de planning 10 minuten extra. Zo verminder je kans op ergernissen. Gaat je kind al zelfstandig naar school, is het erg belangrijk dat hij/zij rustig kan vertrekken. Wie zich moet haasten, heeft minder oog voor zijn omgeving en dus ook voor het verkeer.

meer info: Sarah Shaham - 012 44 01 50 - juriste@ocmwwellen.be Elke donderdag vrij spreekuur van 9u tot 11u30 en op afspraak van 13u tot 16u.

8

Is bovenstaand onderwerp herkenbaar voor je en heb je hier meer vragen over of heb je andere vragen of zorgen in verband met de opvoeding van je kind(eren) dan ben je altijd welkom in de opvoedingswinkel. Wij zijn steeds bereikbaar op 0493 25 18 74 of via cathy@opvoedingswinkelhaspengouw.be.


ocmw

Feeling hot, hot, hot! Heb je recht op een verwarmingstoelage?

Opvoedingswinkel Haspengouw: meer dan een luisterend oor Mijn kind wil niet eten? Wat met de kinderen als wij scheiden? Mijn kind uit de pampers krijgen? Mijn kind krijgt woedeaanvallen? Onze puber luistert niet meer? Mijn kind is niet gelukkig? Het zijn slechts enkele vraagstukken waar ouders mee geconfronteerd worden vandaag. Een medewerker van de Opvoedingswinkel Haspengouw beantwoordt elke dinsdag gratis al jouw vragen over het opvoeden van kinderen en jongeren. Bel of kom langs, elke dinsdag van 9u tot 11u (tijdens even weken) en van 14u tot 16u (tijdens oneven weken). meer info: Cathy Dechesne Opvoedingswinkel Haspengouw (De Hartediefjes) Dorpsstraat 27 - 3830 Wellen E-mail: cathy@opvoedingswinkelhaspengouw.be - T. 0493 25 18 74

Bind mee de strijd aan tegen armoede en hang een wit geknoopt laken uit je raam! Op 17 oktober 2016 vindt in Hasselt de ‘Werelddag van verzet tegen armoede’ plaats in het Cultuurcentrum Hasselt (Kunstlaan 5). De Limburgse armoedeverenigingen (Trefpunt Armoede en Werkgroep 17) en de stad Hasselt organiseren deze dag. Samen willen ze een sterk signaal geven. 14u - 19u: Standenmarkt en workshops 14u30 - 15u30 en 17u30 - 18u30: Muziekoptredens 19u: ‘Samen sterk tegen armoede’ 20u: Fakkeltocht door centrum Hasselt

De zomer loopt alweer op zijn laatste benen. Met de koude wintermaanden in het verschiet zal de verwarming opnieuw zijn intrede maken. Niet goedkoop, daarom komt de overheid tussen in de betaling van de verwarmingsfactuur van personen die zich in een moeilijke situatie bevinden. Het bedrag van de toelage hangt af van de brandstofsoort, de prijs per liter en de categorie waartoe je behoort. Wanneer heb je recht op een toelage? Als je huisbrandolie, verwarmingspetroleum (type c) of bulkpropaangas (niet aardgas via aansluiting op het distributienet propaangas en butaangas in gasflessen) gebruikt. Als je behoort tot één van de volgende 3 categorieën: Categorie 1: gerechtigden op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering • WIGW of: weduwe of weduwnaar, invalide, gepensioneerde, wees • kind met een handicap met een verhoogde kinderbijslag • langdurig werkloze (sinds meer dan een jaar), ouder dan 50 jaar • gerechtigde op een inkomensgarantie voor ouderen (IGO of GIB) • gerechtigde op een inkomensvervangende uitkering voor personen met een handicap • leefloongerechtigde • gerechtigde op financiële maatschappelijke hulp equivalent aan het leefloon • gerechtigde op het OMNIO-statuut en het inkomen van jouw huishouden is lager of gelijk aan de voor de categorie 2 vastgestelde grenzen. Categorie 2: gezinnen met een laag inkomen Het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van jouw huishouden is lager of gelijk aan € 17.649,88, verhoogd met € 3.267,47 per persoon ten laste. Om als persoon ten laste te worden beschouwd, dient het netto-inkomen lager te zijn dan € 3.120, de gezinsbijslag en het onderhoudsgeld voor kinderen niet meegeteld. Categorie 3: personen met schuldenoverlast Je geniet een collectieve schuldenregeling of een schuldbemiddeling en bovendien heeft het OCMW vastgesteld dat je jouw verwarmingsfactuur niet kan betalen Wanneer en waar kan je jouw terugbetaling aanvragen? Binnen de 60 dagen na de levering bij het OCMW Wellen. meer info:

meer info: Trefpunt Armoede Ann Vanhengel - ann.vanhengel@rimo.be - T. 0490 56 50 75 www.17oktoberlimburg.be

OCMW Wellen - Dorpsplein 26B - 3830 Wellen T. 012 44 01 50

9


Dienstencentrum Den Dries

Dienstencentrum Den Dries breidt haar diensten uit. Ontdek hieronder het nieuwe aanbod, met drie kersverse initiatieven.

NIEUW

Boodschappendienst Alle personen met een handicap, ouderen, zieken of personen die geen andere vervoersmogelijkheden hebben, kunnen gebruikmaken van de nieuwe boodschappendienst van dienstencentrum Den Dries. De gebruiker dient wel in Wellen te wonen. Voorwaarden? • Geen eigen wagen of er geen gebruik van kunnen maken. • Geen andere optie hebben om naar de winkel te gaan. Prijs? 0,34 euro per kilometer (eventuele parkeergelden dienen ook door de gebruiker ten laste te worden genomen). Aanvraag? • Minstens 2 dagen op voorhand aanvragen • De rit moet minstens 5 km zijn • Duur en eventuele wachttijd dient te worden vermeld Reserveren of meer info Dienstencentrum Den Dries Centrumleider Leen Meynen E-mail: den.dries@ocmwwellen.be T. 012 44 01 54

Bloeddrukmeting Wanneer je last hebt van hoge bloeddruk kan het geen kwaad om op regelmatige basis zelf metingen uit te voeren. Ook preventief kan dit zeer interessant zijn. Vanaf nu kan je ook voor bloeddrukmetingen in het dienstencentrum Den Dries terecht. Deze metingen gebeuren door een gediplomeerde verpleegkundige, op 11 oktober, 8 november, 13 december (telkens van 14u tot 16u).

Gezelschapsspellen-namiddag Zet de tv maar uit en leg je laptop, iPad of andere smartphones aan de kant. Elke donderdagnamiddag is het gezelligheid troef in dienstencentrum Den Dries. Mens-ErgerJe-Niet, Vier Op Een Rij, Rummikub, Wie Is Het, … Deze en meer gezelschapspellen staan alvast klaar, elke donderdag van van 13u30 tot 16u.

10

‘Maak je droom!’ tijdens de Digitale Bibweek 2016 Van 8 oktober tot en met 16 oktober slaan de ‘bibweek’ en de ‘digitale week’ de handen in elkaar: samen gaan we de dromenuitdaging voor de (digitale) toekomst aan. Wat kan je meer dankzij de digitale wereld? Wat is er plots veel makkelijker? En hoe zal de wereld er over twintig jaar uit zien? Laat het niet bij dromen alleen. Tijdens de Digitale Bibweek willen we vooral doen en maken we onze dromen helemaal waar! Zowel de trouwe bezoekers als ‘beginners’ zijn van harte welkom. Het programma:

zaterdag 8 oktober van 10u tot 12u

We verrassen je op een geanimeerde ontvangst met een traktatie en leuke attentie.

maandag 10 oktober van 14u tot 16u30

WORKSHOP: ‘Wegwijs in de veranderende digitale omgeving’ voor (jong)senioren en andere geïnteresseerden, i.s.m. dienstencentrum Den Dries. Verse koffie en een lekkere stukje taart worden voorzien. Inschrijven is verplicht en kan via de bib of dienstencentrum Den Dries. info & inschrijvingen: bibliotheek - 012 74 71 79 - bib@wellen.be DC Den Dries - 012 44 01 54 - den.dries@ocmwwellen.be


vrije tijd Blijf langer fit & gezond door te sportelen!

Een tweede leven voor boeken Sommige boeken worden niet meer veel gelezen, zijn wat versleten of worden vervangen door een nieuw exemplaar. Toch hebben ze nog heel wat potentieel. In de bib wordt daarom een apart plaatsje voorzien waar deze ‘oudere’ werken te koop staan. In september verandert het aanbod, kom gerust eens snuisteren. Voor een prikje vind je misschien iets dat jou bevalt.

Zumba vanaf maandag19 september Voorleesmomenten Na een zomer van ravotten, Pokémons vangen en op avontuur trekken is het nu stilaan tijd om … te luisteren naar de mooiste en spannendste verhalen. Onze voorlezers zijn er alvast klaar voor, jij ook? Alle luisteraartjes vanaf ongeveer 5 jaar zijn van harte welkom in de bib. De eerste sessie vindt plaats op woensdag 5 oktober van 14u tot 14u30. De verdere sessies voor het najaar (datum en thema) worden aangekondigd via de website van de bib, de gemeentelijke site en flyers. Noteer alvast dat de bib op woensdag 2 november gesloten is door Allerzielen, daarom lezen we voor op woensdag 9/11.

De bibliotheek is gesloten op • woensdag 2 november 2016 • vrijdag 11 november • zaterdag 12 november 2016.

Zumba is zeer gezond en ook voor senioren de ideale manier om fit te blijven. Op muziek worden eenvoudige danspasjes aangeleerd, het versterkt en versoepeld de spieren. De lessen worden gegeven door een gediplomeerd zumba lesgeefster. Instappen is altijd mogelijk. maandag van 9u30 tot 10u30 uitgezonderd schoolvakanties en feestdagen sporthal De Bloken - Kortestraat 12 € 15/10-beurtenkaart (incl. drankje na de les)

Badminton+

Badminton is een zeer afwisselende sport. Wil jij de basisvaardigheden aanleren? Neem dan deel aan deze initiatielessen. Tijdens de badmintonlessen worden er vooral wedstrijdjes 2 tegen 2 gespeeld. De lessen worden begeleidt door iemand van badmintonclub WEBACSA. Instappen is altijd mogelijk. dinsdag van 9u30 tot 11u00 uitgezonderd schoolvakanties en feestdagen sporthal De Bloken - Kortestraat 12 Ingang langs zijkant van sporthal. € 8/10-beurtenkaart (incl. drankje na de les)

Yoga voor senioren Baby’s en boeken? Natuurlijk! Kinderen die van bij de geboorte verwend worden met boeken, liedjes, versjes en verhalen leren veel nieuwe woorden en zinnen, raken vertrouwd met boekentaal en kunnen sneller lezen. Samen in een boekje kijken is bovendien goed voor levenslange herinneringen aan warme momenten en geborgenheid. Breng dus zeker een bezoekje aan de bib, onze medewerkers maken je graag wegwijs in de grote schat aan verhalen, gedichten en nog zoveel meer. Als welkomstgeschenk ontvang je een passend peutertasje met ‘inhoud’. Voor verdere informatie kan je terecht in de bib. ‘Boekbaby’s’ is een initiatief van ‘Iedereen leest’ i.s.m. Kind en Gezin, de overheid, de provincie Limburg, de gemeente Wellen en de plaatselijke bibliotheek.

vanaf dinsdag 20 september

10-delige lessenreeks

Yoga is weer helemaal in en voor iedereen toegankelijk. Neem eens een uurtje tijd voor je-ZELF en ervaar de helende krachten van yoga op jouw lichaam en geest. Yoga maakt je bewust van je eigen grenzen, maakt je fit en geeft een heldere geest, vermindert stress en geeft weer energie. Yoga, ook voor jou? Contacteer de lesgeefster voor meer info: Joke Aerts - 0477 81.57.33 - 012 23.47.39 . Verplicht inschrijven voor 16 september 2016. donderdag 22+29/9, 6+20+27/10, 17+24/11, 8+15+22/12 9u30 tot 10u30 sporthal De Bloken - Kortestraat 12 € 15/10 lessen (incl. drankje na de les)

11


evenementenkalender

datum wo

14 sep.

september - oktober - november 2016

evenement

uur

locatie

gemeentelijke fietstocht

13u30 - 16u30

sporthal De Bloken

KVLV Wellen kookworkshop

19u30

parochiezaaltje Molenstraat

do

15 sep.

Okra Lijndansen

10u - 11u

danszaal De Zonnekring

zo

18 sep.

Smaakfestival Wellen wild van fruit!

11u - 19u

Gemeenteplein & Dorpsstraat

Dag van de Landbouw

10u - 18u

Wellen

WWC De Bokkerijders nationale wandeldag ma

19 sep.

di

20 sep.

De Meersche

Start Zumba

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

Okra fietsclub

13u30

sporthal De Bloken

Start Badminton+

9u30 - 11u

sporthal De Bloken

Ziekenzorg

wo

21 sep.

do

22 sep.

De Meersche

Okra kaartclub

14u - 17u

zaaltje naast kerk Ulbeek

Okra yoga

20u - 21u

danszaal De Zonnekring

KVLV Wellen - Nordic Walking

20u - 21u

vertrek aan Notelarestraat 21

Scholenveldkoop

voormiddag

voetbalterrein KVK Houtstraat

gemeentelijke fietstocht

13u30 - 16u30

sporthal De Bloken

startles yoga voor senioren

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

Okra Lijndansen

10u - 11u

danszaal De Zonnekring

Seniorenclub - kienen

vanaf 13u

DC Den Dries

KVLV Wellen handwerken

19u30

Ontmoetingscentrum

vr

23 sep.

KVLV Ulbeek - bowling Olympia Hasselt

za

24 sep.

NVA themadag

zo

25 sep.

Bewegingsschool start 10-delige lessenreeks

ma

26 sep.

Okra fietsclub

13u30

sporthal De Bloken

di

27 sep.

Okra kaartclub

14u - 17u

zaaltje naast kerk Ulbeek

Okra yoga

20u - 21u

danszaal De Zonnekring

gemeentelijke fietstocht (laatste van dit jaar)

13u30 - 16u30

sporthal De Bloken

KVLV Ulbeek - kookles zuiders koken

19u30

zaaltje naast kerk Ulbeek

Wegwijzer lezing: De bevrijding van Wellen

19u30

De Meersche

yoga voor senioren

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

Okra Lijndansen

10u - 11u

danszaal De Zonnekring

KVLV Wellen - Nordic Walking

20u - 21u

vertrek aan Notelarestraat 21

De Meersche 9u45 - 12u

CD&V eetdag

wo.

do

28 sep.

29 sep.

De Meersche

za

1 okt.

Seniorenclub - kaartnamiddag

vanaf 13u

DC Den Dries

zo

2 okt.

Okra wandelclub buiten Wellen

8u45

sporthal De Bloken

ma

3 okt.

Harmonie De Kluchtige Vrienden: mosselfeest

di do

4 okt. 6 okt.

De Meersche

Okra fietsclub op verplaatsing

12u30

sporthal De Bloken

KVLV Ulbeek - breien poncho of drakensjaal

19u30

zaaltje naast kerk Ulbeek

Okra kaartclub

14u - 17u

zaaltje naast kerk Ulbeek

Okra yoga

20u - 21u

danszaal De Zonnekring

yoga voor senioren

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

Okra Lijndansen

10u - 11u

danszaal De Zonnekring

KVLV Wellen handwerken

19u30

Ontmoetingscentrum

za

8 okt.

“feesten met Els, onze burgemeester�

De Meersche

zo

9 okt.

Babyborrel

De Meersche

ma

10 okt.

di

wo

12

sporthal De Bloken

11 okt.

12 okt.

KVLV Ulbeek - pannenkoekennamiddag

14u - 18u

zaaltje naast kerk Ulbeek

Okra fietsclub

13u30

sporthal De Bloken

KVLV Ulbeek - breien poncho of drakensjaal

19u30

zaaltje naast kerk Ulbeek

Okra kaartclub

14u - 17u

zaaltje naast kerk Ulbeek

KVLV Wellen kookworkshop

19u30

parochiezaaltje Molenstraat

Okra yoga

20u - 21u

danszaal De Zonnekring

Week Van Het Bos boswandeling + workshop vogelhuisje

13u30 - 17u

JH De Reynaert


evenementenkalender

september - oktober - november 2016

datum do

13 okt.

evenement

uur

locatie

Regionale Sporteldag Sint-Truiden

9u - 16u30

vertrek aan sporthal De Bloken

Okra Lijndansen

10u - 11u

danszaal De Zonnekring

Seniorendansen

13u30 - 17u30

De Meersche

zo

16 okt.

MTC Wellen - motortreffen

De Meersche

ma

17 okt.

Okra fietsclub

13u30

sporthal De Bloken

di

18 okt.

Okra kaartclub

14u - 17u

zaaltje naast kerk Ulbeek

KVLV Wellen creatief

19u30

Ontmoetingscentrum

Okra yoga

20u - 21u

danszaal De Zonnekring

wo

19 okt.

KVLV Ulbeek - kookles ĂŠĂŠnpansgerechten

19u30

zaaltje naast kerk Ulbeek

do

20 okt.

yoga voor senioren

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

Okra Lijndansen

10u - 11u

danszaal De Zonnekring

KVLV Wellen - Nordic Walking

20u - 21u

vertrek aan Notelarestraat 21

Kleutersportdag (vrije in- en uitloop)

13u30 - 17u

sporthal De Bloken

za

22 okt.

Oktoberfeesten VRW

De Meersche

ma

24 okt.

Okra fietsclub

13u30

sporthal De Bloken

di

25 okt.

Okra kaartclub

14u - 17u

zaaltje naast kerk Ulbeek

KVLV Wellen bloemschikken

19u30

Ontmoetingscentrum

Okra yoga

20u - 21u

danszaal De Zonnekring

wo

26 okt.

KVLV Ulbeek - bloemschikken een bijzondere tuinbloem geschikt

19u30

zaaltje naast kerk Ulbeek

do

27 okt.

yoga voor senioren

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

Okra Lijndansen

10u - 11u

danszaal De Zonnekring

Seniorenclub - kienen

vanaf 13u

DC Den Dries

KVLV Wellen handwerken

19u30

Ontmoetingscentrum

za

29 okt.

CD&V fuif

ma

31 okt.

Okra fietsclub

di

1 nov.

Allerheiligen: alle gemeentelijke diensten gesloten

wo

2 nov.

Allerzielen: alle gemeentelijke diensten gesloten

do

3 nov.

De Meersche 13u30

sporthal De Bloken

Jeugduitstap - Ribidibi naar Walibi

8u30 - 18u30

sporthal De Bloken

Okra Lijndansen

10u - 11u

danszaal De Zonnekring

vr

4 nov.

Jeugduitstap - Lasergamen en film

10u - 17u

sporthal De Bloken

za

5 nov.

Seniorenclub - kaartnamiddag

vanaf 13u

DC Den Dries

zo

6 nov.

Okra wandelclub buiten Wellen

8u45

sporthal De Bloken

ma

7 nov.

Okra fietsclub op verplaatsing

12u30

sporthal De Bloken

di

8 nov.

Okra kaartclub

14u - 17u

zaaltje naast kerk Ulbeek

Okra yoga

20u - 21u

danszaal De Zonnekring

wo

9 nov.

KVLV Wellen kookworkshop bakken

19u30

parochiezaaltje Molenstraat

do

10 nov.

Okra Lijndansen

10u - 11u

danszaal De Zonnekring

Seniorendansen

13u30 - 17u30

De Meersche

KVLV Wellen - Nordic Walking

20u - 21u

vertrek aan Notelarestraat 21

vr

11 nov.

Wapenstilstand: Alle gemeentelijke diensten gesloten

za

12 nov.

Kidzparty

19u - 21u30

JH De Reynaert

Open VLD Quiz (quiz start om 20u)

19u

feestzaal Houtstraat

Harmonie De Kluchtige Vrienden: muziekfeesten

De Meersche

pitslampentocht KWB

parochiezaaltje Molenstraat

zo

13 nov.

Harmonie De Kluchtige Vrienden: muziekfeesten

ma

14 nov.

Okra fietsclub

13u30

sporthal De Bloken

KVLV Ulbeek - geven om te leven (orgaandonatie)

19u30

zaaltje naast kerk Ulbeek

Okra kaartclub

14u - 17u

zaaltje naast kerk Ulbeek

Okra yoga

20u - 21u

danszaal De Zonnekring

yoga voor senioren

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

Okra Lijndansen

10u - 11u

danszaal De Zonnekring

KVLV Wellen handwerken

19u30

Ontmoetingscentrum

di

do

15 nov.

17 nov.

De Meersche

Dag van de Dynastie: Alle gemeentelijke diensten gesloten

13


evenementenkalender

datum

evenement

september - oktober - november 2016

uur

locatie

vr

18 nov.

toneelvoorstelling De Kluchtige Vrienden

De Meersche

za

19 nov.

toneelvoorstelling De Kluchtige Vrienden

De Meersche

zo

20 nov.

toneelvoorstelling De Kluchtige Vrienden

De Meersche

KSA eetdag

JH De Reynaert

ma di

21 nov. 22 nov.

Okra fietsclub

13u30

sporthal De Bloken

Rode Kruis - bloedafname

18u - 20u30

JH De Reynaert

Okra kaartclub

14u - 17u

zaaltje naast kerk Ulbeek

KVLV Wellen kookworkshop

19u30

parochiezaaltje Molenstraat

Okra yoga

20u - 21u

danszaal De Zonnekring

wo

23 nov.

toneelvoorstelling De Kluchtige Vrienden

do

24 nov.

yoga voor senioren

9u30 - 10u30

sporthal De Bloken

Okra Lijndansen

10u - 11u

danszaal De Zonnekring

Seniorenclub - kienen

vanaf 13u

DC Den Dries

KVLV Wellen creatief kerstmis

19u30

Ontmoetingscentrum

vr

25 nov.

De Meersche

toneelvoorstelling De Kluchtige Vrienden

De Meersche

Veldkets kampioenenviering

feestzaal Houtstraat De Meersche

za

26 nov.

toneelvoorstelling De Kluchtige Vrienden

zo

27 nov.

Grote Sinterklaasshow - Babypiet

14u

sporthal De Bloken

ma

28 nov.

Okra fietsclub

13u30

sporthal De Bloken

Rode Kruis - bloedafname

18u - 20u30

JH De Reynaert

di

29 nov.

Okra kaartclub

14u - 17u

zaaltje naast kerk Ulbeek

29 nov.

KVLV Wellen bloemschikken

19u30

Ontmoetingscentrum

29 nov.

Okra yoga

20u - 21u

danszaal De Zonnekring

30 nov.

KVLV Ulbeek - kookles feestmenu

19u30

zaaltje naast kerk Ulbeek

wo

Wij gooien de Bottelarijpoorten voor u open!

Zet jouw evenement in de kijker ! Stuur voor 10 november 2016 een mail naar evi.wijnants@wellen.be met uitleg over de activiteit die je organiseert en wij publiceren deze in de evenementenkalender van het volgende infoblad Wild van Wellen dat in september wordt verspreid. Wij plaatsen deze activiteit dan ook in de agenda van www.wellen.be.

14

Naar aanleiding van 10 jaar AKSI verwelkomen we je graag tijdens ons jubileumweekend met op vrijdag 16 september een feestelijke receptie vanaf 15:00 u, met welkomstwoord door Gouverneur Herman Reynders. Op zondag 18 september starten wij met een uitgebreid huisbereid ontbijtbuffet vanaf 10:00 u (reservatie verplicht) en een gezellige gezinsnamiddag met live-muziek, randanimatie en de mogelijkheid met onze diensten kennis te maken. Info en reservatie ontbijtbuffet: 012 21.42.84 - info@debottelarij.be


vrije tijd

Regionale Sporteldag Sint-Truiden Tijdens deze dag staan er 10-tallen sporten (netbal, boccia, dynamic tennis, volksspelen, boogschieten, bokzaktraining, zelfverdediging, line dance, pilates, tai chi, wandelen, petanque, krolf en nog zoveel meer) op het programma, dit zowel binnen als buiten. Er is de hele dag door een vrije in- en uitloop bij alle sporten, dus er kan van heel veel sporten geproefd worden tijdens deze dag. CONTACTGEGEVENS

Sportdienst Tongeren

012/800.232, sportdienst@stadtongeren.be Sportdienst Borgloon

012/673.706, ivo.weeghmans@borgloon.be

011/599.973, silke.mercken@alken.be Sportdienst Wellen

012/392.177, sport@wellen.be

DONDERDAG 13 OKTOBER 2016

Sporteldag 50+ Zuid-Limburg

Sportdienst Heers

011/480.121, sport@heers.be Sportdienst Kortessem

011/858.257, sport@kortessem.be

Sportelen dat is samen van het leven en van sport genieten

Sportdienst Nieuwerkerken

011/480.366, vrijetijd@nieuwerkerken.be Sportdienst Bilzen

089/519.518, rudy.mercken@bilzen.be Sportdienst Hoeselt

www.sportel

089/309.220, patrick.leenders@hoeselt.be

VU: Bloso, Arenberggebouw, Arenbergstraat 5, 1000 Brussel - Vrij van zegel KB 2-3-1927. Art 135.

Sportdienst Alken

en.be

Sportdienst Sint-Truiden 011/701.770, info.sportdienst@sint-truiden.be

TRUDO SPORTHAL – VEEMARKT, SINT JANSSTRAAT 3800 SINT-TRUIDEN

donderdag 13 oktober 2016 van 9u tot 16u30. busuitstap naar de Zuid-Limburgse seniorensportdag Vertrek en thuiskomst aan sporthal De Bloken. € 5 (incl. busvervoer, deelname aan activiteiten, koffie en taart) € 5 (voor lunchpakket met 2 broodjes en soep) Verplicht inschrijven voor 1.10.2016 bij DC Den Dries of de sportdienst. stad Tongeren CORPORATE IDENTITY juni 2015 concept © hands.be

Kidzparty !

zaterdag 22 oktober 2016 13u30 tot 17u vrije in- en uitloop sporthal De Bloken Wellen

KLEUTERSPORT DAG

Volwassenen niet toegelaten !

Ben je tussen de 6 en 12 jaar en heb je zin om eens lekker uit de bol te gaan met al je vrienden en vriendinnen? Kom dan zeker naar de Kidzparty. De party waar volwassenen niet toegelaten zijn en de kidz volop kunnen swingen, shaken en zingen! Op dit te gekke feestje zorgt een professionele DJ voor een spetterende ambiance. zaterdag 12 november van 19u tot 21u30 Jeugdheem De Reynaert - Bampstraat 11 € 2 (incl. hapjes en drankjes) Inschrijven kan vooraf of op de dag zelf.

Een namiddag spelplezier ... Voor alle kleuters van 2,5 tem 6 jaar.* * De kleuters moeten begeleid worden door een volwassene!

3 euro

-springkussens -bewegingsparcours -workshops - ........ IN DE SPORTHAL ZIJN SPORTSCHOENEN VERPLICHT!!

Inschrijven kan op voorhand of de dag zelf. INFO & INSCHRIJVINGEN:

sport-& jeugddienst Wellen, Kortestraat 12 012 39 21 77 • sport@wellen.be • e-loket op www.wellen.be

NIEUW

Grootouder-kleinkind sportdag

Een namiddag sporten en spelen samen met je kleinkind rond het thema ‘kerstmis’. Er zullen tal van activiteiten aangeboden worden. Alle grootouder(s) zijn welkom voor een leuke en sportieve namiddag samen met hun kleinkind(eren). In de sporthal zijn sportschoenen verplicht. zaterdag 17 december van 13u30 tot 17u00 sporthal De Bloken € 5 per koppel (grootouder en kleinkind) Inschrijven kan op voorhand of de dag zelf. 15


vrije tijd

Kom jij ook een vogelhuisje maken?

Gratis boom of struik tijdens de Plantenverkoop, want een tuin vol bomen en planten 'van hier' trekt leven aan!

Maak een vogelhuisje tijdens de herfstwandeling. In het kader van de ‘Week van het bos’ wordt op woensdag 12 oktober 2016 een toffe herfstwandeling georganiseerd. Bovendien kan je zelf een vogelhuisje knutselen dat je mee naar huis mag nemen. Verzamelen geblazen om 13u30 in Jeugdheem De Reynaert (Bampstraat 11 te Wellen). Prijs: € 5 (incl. drankje en koekje). Verplicht inschrijven voor 6 oktober bij de sport- en jeugddienst (012 39 21 77 of sport@wellen.be).

UITSTAPPEN HERFSTVAKANTIE 2016

Als alle Vlaamse tuinen natuurvriendelijk ingericht en beheerd worden, vormen ze samen het grootste natuurgebied van Vlaanderen. Ook jij kan extra leefgebied voor inheemse dieren en planten creëren. Natuurpunt organiseert daarom, in samenwerking met natuurvereniging ’t Bokje, een bomen- en struikenverkoop aan democratische prijzen. De winst van de plantenverkoop gaat naar een lokaal natuurgebied.

voor jongeren van 10 tot 16 jaar

DONDERDAG 3 NOVEMBER van 8u30 tot 18u30 VERTREK & THUISKOMST : SPORTHAL DE BLOKEN

25 EURO (incl. vervoer, toegang en verzekering) zelf meenemen?

eten en drinken

Bestel jouw stukje groen vóór zaterdag 23 oktober via de website www.natuurpuntlimburg.be/contact.aspx?PageId=5302. Mensen zonder internet kunnen terecht op het gemeentehuis voor een aanvraagformulier. Afhaling is enkel mogelijk op zaterdag 12 november tussen 10u en 12u achter het gemeentehuis van Wellen (best een zak meebrengen bij afhaling).

VRIJDAG 4 NOVEMBER van 10u tot 17u

VERTREK & THUISKOMST : SPORTHAL DE BLOKEN VOORMIDDAG: LASERGAMEN IN TONGEREN NAMIDDAG: FILM KINEPOLIS HASSELT (KEUZE UIT 2 FILMS)

zelf meenemen?

eten en drinken

verplicht inschrijven voor 27 oktober 2016! sport- & jeugddienst: 012 39 21 77 - sport@wellen.be E-loket www.wellen.be 16

N+ ME A G

FILM

WALIB I+ L AS ER 2D AG E 48 VOOR N FU N EU RO

25 EURO (incl. vervoer, inkom en verzekering)

De gemeente Wellen ondersteunt graag dit initiatief door ieder Wellens gezin één boom (zwarte els) of struik (kardinaalsmuts) gratis te schenken.


milieu en duurzaamheid

Bacterievuur, niet in mijn tuin. Bacterievuur is een schadelijke plantenziekte die je heel wat kopzorgen kan bezorgen. De oorzaak is een klein beestje met de moeilijke naam ‘Erwinia Amylovora’. Bacterievuur kan opeens toeslaan én verspreidt zich razendsnel: vooral bij vochtig warm weer of kort na een zomerstorm of hagelbui. Bacterievuur is gelukkig niet schadelijk voor mens en dier.

Bacterievuur bestrijd je snel én grondig. Zo niet wordt het inperken erg moeilijk. Binnen 14 dagen kan een volledige boom aangetast zijn. Bestrijden van bacterievuur gaat als volgt: • Het gebruik van antibiotica is verboden. Enkel op appel- en perenbomen is het gebruik van de stof laminarine (die de weerstand verhoogt) toegelaten.

Hoe herken je bacterievuur? • het bruinzwart verkleuren, verdorren en verschrompelen van bloesems, bladeren en twijgen. (afbeelding A+B) • de aanwezigheid van slijmdruppels (afbeelding C) Bij besmetting lijkt het alsof de hele plant of boom door vuur verschroeid is. Aangetaste bomen en struiken kunnen in korte tijd zware schade oplopen en zelfs doodgaan.

• Bij besmetting verwijder je de infectiebronnen (bladeren, takken, twijgen en vruchten) en dit tot minstens 50 cm onder de laagste infectieplaats. • Controleer in de lente de bloei en snij geïnfecteerde bloesems uit. Verwijder voor het opengaan de nabloei bij peren. Veel late infecties gebeuren namelijk via nabloei. • Controleer in de zomer de bladeren, twijgen en takken op de aanwezigheid van slijmdruppels. Tref je een roodbruine verkleuring van de bast aan, snoei dan onmiddellijk. De snoeiwonden dek je best af met een koperhoudende wondpasta. • Is de aantasting te diep naar de stam doorgedrongen, dan kan je enkel nog afzetten tegen de grond of rooien. • Het aangetaste hout verbrand je best onmiddellijk. Ook tunnelcompostering in een erkende installatie is toegelaten. • Let bij transport goed op om gezonde bomen niet te beschadigen. Het is aan te raden om grote en zware takken eerst fijn te zagen en ze nadien afgedekt naar een geschikte verbrandingsplaats te voeren.

A

B

C • Ontsmet het gebruikte gereedschap en materiaal nadien steeds grondig.

Welke planten zijn kwetsbaar? Peren- en appelbomen zijn het gevoeligst voor bacterievuur, vandaar ook weleens de naam ‘perenvuur’. De ziekte kan echter in zowat alle fruitplantages en kwekerijen voorkomen, maar ook in openbaar groen en zelfs in je eigen tuin. Alledaagse planten als de meidoorn, de lijsterbes, het krentenboompje en de dwergmispel zijn dus evenmin immuun.

meer info

Provincie Limburg Dienst Landbouw en Platteland Universiteitslaan 1 - 3500 Hasselt T. 011 23 74 48 E-mail: landbouw@limburg.be

Gratis hulp via het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. Mogelijke besmettingen kan je melden bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) op de Kempische Steenweg 297 bus 4, 3500 Hasselt, T. 011 26 39 84. Na jouw melding, komt er een deskundige van het FAVV langs om een staal te nemen en verdere richtlijnen te geven voor het bestrijden van de infectie. Deze dienstverlening is volledig gratis.

Proefcentrum Fruitteelt Fruittuinweg 1 - 3800 Sint-Truiden T. 011 69 70 80 E-mail: info@pcfruit.be

Milieudienst gemeente Wellen Dorpsstraat 25 - 3830 Wellen Karolien Brauns T. 012 67 07 06 E-mail: milieu@wellen.be 17


evenementen in de kijker

Koken met fruit Laat je verrassen door de lekkere fruitige proevertjes klaargestoomd door onze Wellense Smaakmakers. • brasserie ‘t Labierint • catering Postelein • S’wich sandwich art • wijncafé Mourvèdre • KVLV Ulbeek Zij zullen tonen wat voor lekkers je kan maken met onze streekproducten. Kom dus zeker eens proeven van al dat lekkers. Zondag 18 september organiseert het gemeentebestuur van Wellen voor de vierde maal het smaakfestival “Wellen wild van Fruit”. Fruit is de rode draad doorheen dit leuk, gezellig, leerrijk en smaakvol evenement. Tijdens het Smaakfestival kan je kennismaken met de lekkere Wellense en Haspengouwse streekproducten.

Fruitinfomarkt Op het Gemeenteplein zijn er de hele dag door verschillende infostanden.

Het begint bij ons ...

• Sapmobiel Nationale Boomgaardenstichting Breng min. 100 kg fruit mee om te persen tot sap. Inschrijven is verplicht! nbsw@boomgaardenstichting.be - 012 39 11 88

De gemeente focust dit jaar op een interactieve fruitbeleving. Stap in de gratis shuttlebusjes voor een bezoek aan onze landbouwproducenten tijdens de Dag van de Landbouw en ontdek waar al dat lekkers vandaan komt.

• BelOrta fruit • Oude en nieuwe landbouwvoertuigen • Streekproducten • Imkers

En verder is er animatie met een optreden van coverband Surprise om 16u en een springkasteel voor de kleinsten. Radio VRW zal live verslag uitbrengen vanop het Smaakfestival. Iedere bezoeker krijgt een fruitig aandenken mee naar huis.

Smaakfestival 'Wellen wild van fruit'

Heel de dag kan je op- en afstappen van de 4 gratis shuttlebusjes die het parcours langs de landbouwbedrijven volgen. Je vindt deze busjes aan: • Wellen Gemeenteplein • Welroy aardbeien - Langenakkerstraat 132A • Stroopstokerij Vrolingen - Steenweg Vrolingen 45 • Billen-Schoels appelen & peren - Drienootstraat zn

18

zondag 18 september van 11u tot 19u op het Gemeenteplein van Wellen en in de deelnemende landbouwbedrijven. De toegang is gratis!

Gemeente Wellen in samenwerking met de Voedselproducentenraad en de Dag van de Landbouw.


Wellen in beeld

Franรงois Pipeleers verraste de gemeente Wellen onlangs met een uniek schilderij: Franรงois schonk ons namelijk een werk dat de fraaie bezienswaardigheid Trockaert portretteert.

Tijdens de 3 weken speelpleinwerking mochten we 652 kinderen verwelkomen. Dat zijn er 43 per dag! Dank aan de monitoren voor het entertainment.

19


oproepen

economie

Eerste communie op 25 mei 2017 Eind oktober 2016 starten de voorbereidingen voor de eerste communie van 2017. De viering vindt plaats op het feest van Onze-Lieve-Heer-Hemelvaart, donderdag 25 mei 2017, om 10u in de kerk van Wellen. Alle ouders die ervoor kiezen om hun kind de eerste communie te laten ontvangen, zijn van harte uitgenodigd op de ouderavond van dinsdag 4 oktober 2016 om 20u in de kerk van Wellen. Op de ouderavond is het ook mogelijk om je kind in te schrijven voor een bijdrage van €20. Catechisten Stijn, Kathy, Nadia en Marijke E-mail: eerstecommuniewellen@gmail.com

Vormselviering op 4 juni 2017 De ouderavonden voor ouders van de vormelingen gaan door op donderdag 13 oktober en donderdag 27 oktober 2016, in de kerk van Wellen van 20u tot 21u. Ook de derde ouderavond is gepland. Deze vindt plaats op op dinsdag 30 mei 2017, als voorbereiding op de Vormselviering (in de kerk van Wellen op Pinksterzondag 4 juni 2017, om 9u). meer info: Pastoor Renato - T. 012 74 27 97 - parochiesecretariaat.wellen@telenet.be

Gezinsbond Wellen zoekt bestuursleden

Shop je korting bijeen met de ‘Shop in Wellen’ -kaart Heb jij jouw ‘Shop in Wellen’-kaart al geregistreerd? Die kaart zet al je aankopen bij de deelnemende handelaars om in punten. Elke honderd punten leveren je één euro korting op bij een deelnemende handelaar naar keuze. Dankzij dit initiatief van de Wellense Middenstand was shoppen in Wellen nog nooit zo leuk én voordelig. Klaar om punten te sparen in Wellen? Registreer je persoonlijke ‘Shop in Wellen’-kaart dan op één van deze drie manieren: 1. online via www.qualiet.com/nl/shop-in-wellen 2. bij een deelnemende handelaar 3. via de ‘Shop in Wellen’ app Meer info: www.wellensemiddenstand.be

De Gezinsbond Wellen zoekt nog vrijwilligers om het bestuur te versterken. meer info: Hilde Daems - T. 0498 79 32 27

Voor kleine of grote zorgen, Tele-Onthaal is altijd bereikbaar Tele-Onthaal is 24 uur per dag bereikbaar voor een gesprek per telefoon of chat, anoniem en vertrouwelijk. Tele-Onthaal helpt iedereen met kleine en grote zorgen. Kan jij je makkelijk inleven in iemands moeilijkheden en sta je open voor andere opvattingen? Dan is vrijwilligerswerk bij Tele-Onthaal misschien wel iets voor jou. Heb je bovendien 4 uur tijd per week om naar Hasselt te komen en ben je bereid 1 maal per maand nachtdienst te doen, dan kan je je aanmelden als kandidaat-vrijwilliger. In november start TeleOnthaal Limburg met een opleiding voor nieuwe vrijwilligers. Neem alvast een kijkje op www.tele-onthaal.be. Meer info of wil je meewerken Tele-Onthaal Limburg - T. 011 22 77 67 - E-mail: limburg@tele-onthaal.be

De Wellense cadeaubon!

De Wellense cadeaubon is te koop bij de dienst toerisme in het gemeentehuis, tijdens de openingsuren. Op de cadeaubon wordt een bedrag naar keuze ingevuld. De bon kan bij de Wellense handelaars worden ingeruild. dienst toerisme - 012 67 07 10 - toerisme@wellen.be

Awel, ik wil … Awel beantwoordt jaarlijks meer dan 25.000 oproepen van kinderen en jongeren via telefoon, e-mail, chat of forum. Als vrijwilliger luister jij naar die vele vragen en verhalen. Je denkt en voelt mee met je oproepers en maakt zo het verschil voor die ene jongen of dat kleine meisje. Awel, ik wil nog meer en schrijf me in!Kijk snel op www.awel.be/word-vrijwilliger. meer info: Awel - T. 025 34 37 43 - E-mail: info@awel.be

20

Jouw onderneming op www.wellen.be?

De gemeente biedt alle Wellense handelaars en ondernemers de kans om hun gegevens te publiceren op www.wellen.be. Stuur een mail met de naam van jouw bedrijf - omschrijving activiteit - adres - telefoon - fax - e-mail - website - openingsuren - (eventueel) logo naar naar evi.wijnants@ wellen.be.


levensgebeurtenissen

Huwelijken

Geboorten 17.05.2016 14.06.2016 18.06.2016 23.06.2016 30.06.2016 05.07.2016 09.07.2016 16.07.2016 24.07.2016 03.08.2016

Jenna Bortels Leyla Cnuts Tuur Snykers Sofie Leën Sep Lambrigts Alexander Ryckmans Kayn Latrech Mathisse Valkeneers Hailey Dupont Loa Dewelf

28.05.2016 01.06.2016 13.06.2016 17.06.2016 18.06.2016 02.07.2016 08.07.2016 09.07.2016 16.07.2016 23.07.2016 30.07.2016 05.08.2016 13.08.2016 13.08.2016

Claudine Geladé & Jan Voets Célestine Rediers & Jeroen Bleus Sarah Lammers & Kristof Jacquet Liesbeth Geladé & Pieter Neiss Aline Sanen & Michael Paulus Christel Vanderwaeren & Benny Feytons Wendy Colemonts & Gino Vangeel Nele Van Loo & Yannick Breels Nathalie Achten & Rob Hermans Ines Vannitsen & Frédérique Surinx Conny Nulens & Wim Appeltans Anne Devivier & Jelle Machiels Mara Fedrigo & Eddy Cuipers Leen Meynen & Willy Claes

Huwelijksverjaardagen

Overlijdens 13.05.2016 31.05.2016 03.06.2016 06.06.2016 23.06.2016 29.06.2016 30.06.2016 09.07.2016 12.07.2016 18.07.2016 19.07.2016 29.07.2016 04.08.2016 08.08.2016 11.08.2016 16.08.2016 17.08.2016

Marie Henckaerts Brigita Vanhaeren Denise Daniëls Joanna Martens Joseph Derwael Augusta Wijnants Josephina Vanstraelen Romain Swijsen Gerardus Nossin Etienne Zeegers Henriette Reulens Walther Maquoi Augustinus Hollon Albert Vanschoenwinkel Edmond Claes Jan Bleus Lodewijk Bleus

50 Goud

01.06.2016 Anita Marckelbach & Albert Claesen 12.06.2016 Alda Wouters & Leon Hamonts 29.06.2016 Julienne Maes & Jaak Clerx 29.06.2016 Jacqueline Bronckars & Robert Froyen 04.07.2016 Rita Awouters & Gaston Cabergs 06.07.2016 Annie Bamps & François Vanstapel 12.07.2016 Mariette Kenis & Guido Massoels 13.07.2016 Marcella Lemmens & Theophile Appeltans 30.07.2016 Maggi Bleus & Joseph Cornitensis 11.08.2016 Maria Heleven & Alfred Neven 16.08.2016 Maria Philippaerts & Theophiel Mues 18.08.2016 Denise Mekers & Urbain Hustings

25.07.2016 Victoire Timmermans & Albert Penxten

04.08.2016 Marie Latet & Fernand Castro

30.07.2016 Nicole Billen & Willy Berx

06.08.2016 Frida Appeltans & Jacques Daniels

09.07.2016 Yvonne Quintiens & Remi Pipeleers 01.08.2016 Nicolle Appeltans & Yvon Nulens

12.08.2016 Rita Billen & Yvo Aerts

60 Diamant

08.08.2016 Godelieve Cornitensis & Camille Jeuris 14.07.2016 Rosette Morrhaye & Joseph Appeltans

21


algemene informatie ALGEMENE INFORMATIE Openingsuren Openingsurengemeentelijke gemeentelijkediensten diensten Wachtdiensten Tandartsen Tandartsen

De telefonisch Dewachtdienst wachtdienst voor voor Limburgse tandartsen is bereikbaar bereikbaar via het centraal tandartsenwachtnummer via het centraal tandartsenwachtnummer 090 33 99 69 090/ 33 99 69 op zaterdag, zondagvan en9u feestdagen op zaterdag, zondag en feestdagen tot 18u. van 9u tot 18u.

Huisartsen Huisartsen De wachtdienst voor huisartsen is bereikbaar via het

De wachtdienst voor huisartsen is 011 telefonisch bereikbaar centrale huisartsenwachtnummer 23 28 25. via het centrale huisartsenwachtnummer 011/ 23 28 25. Osteopaten Limburg Centraal oproepnummer: 011 42 93 19

Osteopaten Limburg Centraal Apotheken oproepnummer: regio Alken, 011/ Borgloon, 42 93 19 Kortessem, St.-Lambrechts-Herk en Wellen Apotheken De apotheekregio van wacht Alken, is van Borgloon, dienst tot Kortessem, 22u. Sint-Lambrechts-Herk en Wellen De Omapotheek de apotheek van wacht van wacht is van dienst voor 22u tot 22u. te kennen Na 22ukan kan je je bellen terecht: naar 090/ 39 99 10. Je wordt dan verbonden met een callcenter • bij jouw datapotheker je kan doorschakelen hangt de wachtdienst naar de apotheek uit van wacht. • op de website www.apotheek.be • telefonisch op het nummer 0903 99 000 (€ 1,5/min.) Rechtstreeks naar de apotheek gaan heeft geen zin: zonder telefoon Rechtstreeks vooraf naar wordtde er niet apotheek opengedaan. gaan heeft geen zin: zonder telefoon vooraf wordt er niet opengedaan. Om de apotheek van wacht voor 22u te kennen kan je terecht: De apotheek van wacht voor 22u en na 22u is niet • noodzakelijk bij jouw apotheker: dezelfde!daar hangt de wachtdienst uit • op de website www.apotheek.be • Na telefonisch 22u kan jeop bellen het nummer naar 090 090/ 393999 9910. 10 Je wordt dan verbonden (betalend! met 1,5een euro/min.) callcenter dat je kan doorschakelen naar de apotheek van wacht. De apotheek van wacht voor 22u en na 22u is niet noodzakelijk dezelfde!

Nuttige telefoonnummers Nuttige telefoonnummers AMBULANCE/BRANDWEER AMNESTY INTERNATIONAL ANONIEME ALCOHOLISTEN ANTIGIFCENTRUM BRANDWONDENCENTRUM CARD-STOP CHILD FOCUS DE LIJNINFO

22

100 03 271 16 16 03 239 14 15 070 24 52 45 02 268 62 00 070 34 43 44 11 60 00 070 22 02 00

DIABETES INFOLIJN DRUGLIJN EUROPE ASSISTANCE EUROPEES NOODNUMMER GAIA GREENPEACE HOLEBIFOON JONGEREN ADVIES CENTRUM

0800 96 333 078 15 10 20 02 533 75 75 112 02 245 29 50 02 274 02 00 0800 99 533 011 22 73 90

Gemeentehuis Gemeentehuis Dorpsstraat 25 Dorpsstraat 25 T. 012 67 07 T. 012/ 67 07 0000 F. 012 74 58 70 F. 012/ 74 58 70 www.wellen.be www.wellen.be

openingsuren: Openingsuren: maandag totvrijdag: vrijdag:9u 9utot tot12u 12u maandag tot maandag: 16u tot 19u30 maandag: 16u tot 19u30 woensdag: 13u tot 16u woensdag: 13u tot 16u

Sociaal huis-OCMW OCMW Dorpsstraat 26B Dorpsstraat 26 B T. 012 44 01 50 T. 012/ F. 012 44 4401 015069 info@ocmwwellen.be F. 012/ 44 01 69 info@ocmwwellen.be Politie Dorpsstraat 26 Politie T. 012 67 07 Dorpsstraat 26 07 politie@wellen.be T. 012/ 67 07 07 politie@wellen.be Containerpark Overbroekstraat Containerpark T. 012 67 22 06 Overbroekstraat T. 012/ 67 22 06

openingsuren: Openingsuren: maandag tot donderdag: maandag tot donderdag: 9u tot 11u30 9u tot 11u30 en op afspraak en op afspraak vrijdag gesloten GEEN meer! vrijdagavondzitting gesloten GEEN avondzitting meer! openingsuren: maandag: 15u30 tot 19u30 Openingsuren: dinsdag tot vrijdag: maandag: 15u30 tot 8u30 19u30tot 12u30 na openingsuren: 012 74 60 60 of 101 dinsdag tot vrijdag: 8u30 tot 12u30 (7/7 dagen en 24/24u voor milieuklachten) na openingsuren: 012/ 74 60 60 of 101 (7/7 dagen - 24/24u voor milieuklachten) openingsuren: dinsdag: 8u30 - 12u30 Openingsuren: woensdag-vrijdag: 13u30 tot 17u dinsdag-woensdag-vrijdag: 13u30 tot 17u zaterdag: 9u tot 14u zaterdag: 9u tot 14u

Bibliotheek Bibliotheek Dorpsplein 12 Dorpsplein 12 T. 012 74 71 T. 012/ 74 71 7979 bib@wellen.be bib@wellen.be

openingsuren: Openingsuren: maandag envrijdag: vrijdag:18u 18u 20u maandag en tottot 20u woensdag: 14u tot 18u woensdag: 14u tot 18u zaterdag: 10u tot 12u zaterdag: 10u tot 12u

PWA PWA Overbroekstraat b2 Overbroekstraat10 10.2 T. 012/ T. 012 44 4410 101616 pwa@wellen.be pwa@wellen.be

Openingsuren: openingsuren: maandag: 8u tot 13u 14u tot 19u maandag: 7u30 tot en 19u dinsdag: en 8u30 -12u en 14u tot tot 18u 18u dinsdag vrijdag: 7u30 woensdag: 8u30 -12u en 13u tot 17u woensdag en donderdag: 7u30 tot 17u

Sporthal ‘De Bloken’ Blokenstraat 12 Sporthal De Bloken Blokenstraat 12 Uitbater cafetaria: Uitbater cafetaria: Mario Rosmarino Mario T. 012/Rosmarino 74 20 33 T. 012 74 20 33

Openingsuren: openingsuren: alle dagen vanaf 16u alle dagen vanaf 16u gesloten: gesloten: maand alle feestdagen hele maand juli enjuli alleen feestdagen

Gemeentelijk zwembad zwembad Maupertuus ‘Maupertuus’ Bampstraat 11 Bampstraat T. 011 59 11 74 95 T. 011/ 59 74 95 (cafetaria) (cafetaria)

Openingsuren: openingsuren: juli en augustus van 10u30 tot 20u juli en augustus: 10u30 tot 20u Enkel open Enkel openbij bijmooi mooiweer! weer! Bel naar om te te weten of het Bel naarde decafetaria cafetaria om weten of zwembad zwembad open is. open is. het

Dienstencentrum Dienstencentrum Den ‘DenDries Dries’ Dorpsstraat 26A Dorpsstraat 26A verantwoordelijke: verantwoordelijke: Leen Meynen Leen Meynen T. 012 44 01 54 T. 0487 012/ 44330129 5462 M. M. 0487/ 33 29 62

Openingsuren: openingsuren: ma -- wo - do: 9u 9u -tot 11u30 en 13u 11u30 en 13u - 17utot 17u dinsdag: 9u tot 16u en 19u tot dinsdag : 9u - 16u en 19u - 22u 22u vrijdag: 22u30 vrijdag : 19u 19u -tot 22u30 Tijdens de openingsuren in de voormiddag Tijdens de openingsuren in de voormiddag dienen de mensen zich bij het onthaal van dienen de mensen zich bij het onthaal van het het OCMW aan te melden. OCMW aan te melden.

KANKERLIJN 0800 35 455 POLITIE 101 RODE KRUIS 105 SABAM 02 286 82 11 SENSOA.BE 03 238 68 68 TABAKSTOPLIJN 0800 111 00 TELEBLOK 0800 131 44 TELE-ONTHAAL 106

TOURING WEGENHULP 070 34 47 77 VAB REISBIJSTAND 070 34 46 66 VDAB 0800 30 700 VLAAMSE JEUGDHERBERGEN 03 23 27 218 VLAAMSE WEGENTELEFOON 088 122 66 ZELFMOORDLIJN 02 649 95 55


meldingskaart Foto’s gezocht voor Wild van Wellen! Jouw foto op de cover?

Heb je zin om de volgende cover van Wild van Wellen te sieren, of ken je iemand die dit wel ziet zitten? Ben je een hobbyfotograaf en wil je graag je werk eens laten zien? Stuur jouw leukste foto's naar evi.wijnants@wellen.be.

Babyfoto’s

Heb je recent een zoon of dochter gekregen? Wil je jouw kleine spruit aan de wereld tonen? Stuur een foto van je baby samen met zijn/haar naam , geboortedatum en de naam van de ouders en wij publiceren deze in de volgende Wild van Wellen.

Foto’s van voorbije activiteiten

Wij zijn steeds op zoek naar toffe foto’s van voorbije evenementen, straatbarbeques, rommelmarkten, vieringen, sportieve prestaties, fuiven, bijeenkomsten van verenigingen,... om in het magazine te publiceren onder de rubriek: Wellen in beeld.

foto’s gezocht

Je kan alle foto’s sturen naar evi.wijnants@wellen.be. Alvast bedankt. Wellen op facebook www.facebook.com/gemeente.wellen of scan de QR-code. Digitale nieuwsbrief Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen onze gemeente? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief op www.wellen.be of stuur een mailtje naar evi.wijnants@wellen.be.

Babyfoto’s

Radio VRW 104.9 De lokale radio VRW (104.9 mhz) is een mooi forum om jouw activiteit of evenement wereldkundig te maken. Stuur gerust een mailtje naar info@radiovrw.be.

MELDINGSKAART Wil je een probleem melden aan onze gemeentelijke diensten? Knip of scheur dan deze meldingskaart uit, vul ze in en steek ze in de brievenbus aan het gemeentehuis. Opmerkingen kunnen uiteraard ook altijd per mail gesignaleerd worden, via het mailadres info@wellen.be. Je kan de meldingskaart ook online invullen op de website www.wellen.be. Hiermee meld ik het volgende: ○  het wegdek is beschadigd ○  de openbare verlichting is defect ○  het rioolputje is verstopt ○  de fiets- en voetpaden zijn aan herstelling toe ○  onderhoud van zijbermen / beplanting is gewenst ○  het ruimen van grachten is gewenst ○  er is een sluikstort ○  er is een gevaarlijke verkeerssituatie ○  er is signalisatie gewenst ○  een bushokje is beschadigd ○  andere: …........................................................................................ ............................................................................................................... ...............................................................................................................

plaats: ........................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... opmerkingen: .............................................................................................. ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... naam & adres afzender: ....................................................................................................................... ................................................................................................................. ............................................................................................................... telefoon / gsm: ............................................................................................................... (Aan anonieme meldingskaarten wordt geen gevolg gegeven.)

23


V.U. Gemeente Wellen - Dorpsstraat 25 - 3830 Wellen

Profile for gemeente Wellen

Wild van Wellen - nr. 17  

Informatie- en nieuwsblad van de gemeente Wellen.

Wild van Wellen - nr. 17  

Informatie- en nieuwsblad van de gemeente Wellen.

Advertisement