Infomagazine januari 2021

Page 1

InfoLedegem Januari 2021

Anthony Defrancq over deelname aan Bake Off Vlaanderen Nieuwjaarswens burgemeester Meldingen voortaan digitaal opgevolgd Provincie plant bos in Ledegemse meersen

nr. 87


VOORWOORD

NIEUWJAARSWENS

Eerst en vooral wil ik iedereen een gezond en een gelukkig nieuwjaar toewensen! Dat jullie wensen, hoe groot of klein ze ook zijn, mogen uitkomen!

Een voorspoedig en gezond 2021 is wat we elkaar normaal wensen bij het begin van een nieuw jaar. Dit jaar wil ik daar een uitdrukkelijke wens aan toevoegen, namelijk de wens dat iedereen elkaar weer vrij kan ontmoeten. Het is een wens en een hoop die we terecht mogen uitspreken. Het covidvaccin kondigt zich veelbelovend aan. Zoveel mogelijk mensen het vaccin toedienen zal de enige weg zijn om ons uit deze crisis te loodsen en om onze vrijheid terug te krijgen.

Beste inwoner

Er is onlangs een onbemande camera in gebruik genomen om sluikstorters te vatten. Helaas volstaan sensibiliseren en preventie niet. Handhaven van zwerfvuil is opgenomen in de gemeentelijke politieverordening. Zo kan een gevatte vervuiler een GAS-boete tot € 350,00 krijgen. Een verwittigd persoon ... We probeerden gemeentelijke adviesraden in de voorbije maanden coronaproof te organiseren. Hetzij met beperkt aantal of via de digitale weg. In de verkeersraad is het verkeersplan voor een veilige schoolomgeving in Sint-Eloois-Winkel voorgesteld. Nadat maatregelen zijn genomen voor verkeersveiligheid aan de schoolomgevingen in Ledegem en Rollegem-Kapelle, is nu Sint-Eloois-Winkel aan de beurt. In het centrum voeren we in een aantal straten - of delen van straten - een fietszone in. Daarbinnen is het verboden voor gemotoriseerd verkeer in een snelheidsregime van 30 km/u om fietsers in te halen. Dit geeft ruimte aan schoolgaande kinderen, onervaren fietsers maar ook minder zelfzekere oudere fietsers zich op een veilige manier in het verkeer te begeven. Voorlopig wordt deze zone enkel met signalisatieborden bekendgemaakt. Wanneer het wegdek in het centrum hergeasfalteerd is, komen correcte aanduidingen op de weg. Omwille van de coronamaatregelen konden we tientallen jubilerende echtparen spijtig genoeg niet op de gebruikelijke manier huldigen. Dit betekent natuurlijk niet dat we onze huwelijksjubilarissen zomaar vergeten. Wie uit de boot viel, kreeg een attentie van het gemeentebestuur: een Ledegembon van € 125,00, een bloemetje met bovenop nog een extraatje aan de deur afgeleverd. De puzzel voor de invulling van de nieuw KMO-zone Toor is zo goed als gelegd. Het was geen eenvoudige oefening omdat er meer vraag dan aanbod was. In samenspraak met de WVI is voorrang gegeven aan bedrijven die herlokaliseren uit eigen gemeente. Zo krijgen ondernemers die niet geselecteerd waren mogelijkheden op vrijgekomen sites.

Greta Vandeputte Eerste schepen

CORONACRISIS

Je vindt alle actuele info op www.info-coronavirus.be/nl. Voor lokale informatie surf je naar www.ledegem.be/corona. De volgende telefoonnummers zijn beschikbaar: ´ Vragen over gezondheid en openbare orde: 0800 14 689 ´ Vragen over economie: 0800 120 33 Hou er rekening mee dat je voor elk bezoek aan het administratief centrum een afspraak moet maken!

Beste inwoner

Een bijzonder woord van dank en respect aan iedereen die in deze moeilijke periode meehelpt om ons leven zo normaal mogelijk te laten verlopen door te werken in de zorg, het onderwijs, de productie, de handel en dienstverlening, de voedingssector, … Maar ook aan de organisaties en verenigingen die op coronaveilige wijze activiteiten hebben uitgewerkt. We hopen een 3de coronagolf te kunnen vermijden en/of beperken. De volgehouden inspanning van u allen zal daar een belangrijke bijdrage in zijn. Onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie voor de bevolking zal spijtig genoeg niet kunnen plaatsvinden. Maar zodra de regels het toelaten en het veilig en verantwoord kan, zullen wij een receptie voor u allen organiseren. Het succes van de Warmste Week heeft andermaal aangetoond dat mensen om elkaar geven. De vele inzamelingen voor vele goede doelen zijn het bewijs van engagement en goedheid voor elkaar. Beste mensen, laat 2021 als een jaar van bevrijding en de ontmoeting zijn, maar eerst verslaan we samen het virus. Bart Dochy Burgemeester

HINDER

Voetpaden Gullegemsestraat (tussen rondpunt en Dorpsplein) Vanaf de 3de week van januari worden de voetpaden vernieuwd.

HET GETAL

288

Wegenis- en rioleringsproject Gullegemsestraat en Tuileboomstraat Vanaf de 1ste week van januari wordt gestart met de eerste fase die zal duren tot eind maart. Deze fase situeert zich tussen Gullegemsestraat 195 en het kruispunt met de Zuidhoekstraat.

Vanaf 1 januari centraliseren we alle aanvragen voor inname openbaar domein in een gloednieuwe toepassing: EagleBE. Je leest er alles over op pagina 13 van dit infomagazine.

MEER INFO

In 2020 werden in totaal 288 dergelijke aanvragen door onze diensten verwerkt.

www.ledegem.be/ openbarewerken


Foto: Pxhere

WIL JE IETS MELDEN? GEBRUIK REPPIDO!

Op straat iets gezien dat hersteld of opgeruimd moet worden? Een onveilige verkeerssituatie gespot? Is dat rioolputje op het einde van de straat weer verstopt? Stoor je je al een tijdje aan die beschadigde bank of dat sluikstort? Spoelt het toilet niet meer door in DE L!NK? Voortaan kan je dit allemaal doorgeven via ons gloednieuw meldingssysteem Reppido. Dagelijks ontvangen we meldingen over beschadigingen aan het openbaar domein en in openbare gebouwen. Deze meldingen zijn belangrijk. Maar waar kan je ermee terecht? En bij wie? Bel of mail je wel naar de juiste dienst? Tijd voor wat duidelijkheid! Om deze meldingen te stroomlijnen is er vanaf nu één digitaal platform: Reppido. Het systeem bezorgt jouw melding aan de juiste dienst, houdt je op de hoogte van je eigen melding en laat ook andere meldingen, en wat ermee gebeurt, op kaart zien. Hoe werkt dit nu? Surf naar www.ledegem.be en klik op ‘Meld het ons’ op de homepagina.

MEER INFO

´ Maak een ‘nieuwe melding’ of selecteer de locatie van de melding op de kaart van Ledegem. ´ Kies een categorie en subcategorie. Vind je de categorie niet onmiddellijk terug? Kies dan een categorie die er nauw bij aansluit. ´ Upload indien gewenst een foto. ´ Omschrijf kort het incident. ´ Bevestig de melding. Je krijgt een bericht van zodra jouw melding is geregistreerd. Die wordt automatisch naar de juiste dienst gestuurd, die aan de slag gaat om de melding op te lossen. Je wordt tussendoor of nadien op de hoogte gebracht van de stand van zaken of het resultaat.

Op kaart kunnen kan je zien hoeveel en welke meldingen gemaakt zijn en waar. Dat helpt ons analyseren waarom er op een bepaalde plaats regelmatig meldingen worden gedaan. Zo kunnen we preventief handelen en geplande werken bijvoorbeeld vroeger uitvoeren. Nog 2 handige tips ´ Voeg www.reppido.be/citizen toe aan je favorieten in je smartphone. Zo kan je overal en onmiddellijk een melding doorgeven. ´ Een defecte straatlamp melden doe je best rechtstreeks via www.fluvius.be. Heb je een suggestie om Reppido te verbeteren? Laat het weten aan onze dienst grondgebiedszaken!

Dienst grondgebiedszaken - 056 894 863 - grondgebiedszaken@ledegem.be - www.ledegem.be/meldingen

3


KOM STUDEREN IN ONZE OPENBARE LOKALEN

Ook tijdens deze examenperiode stellen we opnieuw lokalen ter beschikking van onze studenten. Kan je je thuis niet goed concentreren? Heb je geen eigen plekje om te studeren? Is er te veel lawaai in huis? Aarzel dan niet om in DE L!NK of De Samenkomst te komen studeren. Dat kan tot en met zondag 31 januari. In elk lokaal is er wifi. Toezicht tijdens het studeren is er niet. Ook het studeren in openbare ruimtes is onderhevig aan strenge coronarichtijnen. Zo is het dragen van een mondmasker verplicht en moet je je studeerplekje vooraf reserveren. Reserveren kan via onze gemeentelijke website telkens voor de lopende week en de komende week. Surf naar www.ledegem.be/studeren-in-openbare-lokalen. Ondervind je problemen om in te loggen? Neem dan contact op met de dienst vrije tijd.

MEER INFO

Dienst vrije tijd - 056 894 877 - sport@ledegem.be

RECHT OP GRATIS HUISVUILZAKKEN?

Personen met een verhoogde tegemoetkoming hebben recht op 1 gratis rol grote of 2 gratis rollen kleine zakken (max. 2 rollen grote of 4 rollen kleine per adres). Val je onder 1 of meerdere van onderstaande categorieën, dan kan je cumuleren: ´ kinderen met recht op verhoogde kinderbijslag die 4 punten toegekend werden in de eerste pijler; ´ gezinnen met 3 kinderen ten laste; ´ onthaalouders erkend door de gemeente Ledegem; ´ mensen die door medische redenen extra wegwerpmateriaal hebben. Enkel op afspraak De zakken kunnen vanaf maandag 18 januari, en dit gedurende het hele jaar, afgehaald worden bij ons onthaal. Je moet wel op voorhand een afspraak maken. Breng een medisch attest mee, een klever van de mutualiteit, een verklaring van de FOD (indien van toepassing) en een ondertekend formulier voor het ziekenfonds. Dat laatste kan je downloaden op onze website: www.ledegem.be/gratis-huisvuilzakken.

4

MEER INFO

Dienst onthaal - 056 894 800 - onthaal@ledegem.be


BEVOLKINGSONDERZOEK BAARMOEDERHALSKANKER

We hebben het allemaal druk. Er is altijd wel iets dat dringender is dan al het andere. Kanker vroeg opsporen is belangrijk. En toch, van uitstel komt afstel. Als je niet meteen iets doet, loop je het risico dat het er niet van komt. Stop daarom met excuses verzinnen en laat een uitstrijkje nemen. Want tijdig opsporen is belangrijk, het kan je leven redden. Baarmoederhalskanker ontstaat heel langzaam. Afwijkende cellen kunnen worden opgespoord voordat ze kankercellen worden. Het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker moedigt vrouwen van 25 tot en met 64 jaar aan om elke 3 jaar een uitstrijkje te laten nemen. Het onderzoek is meestal gratis. Je betaalt alleen de consultatie bij je huisarts of gynaecoloog. Tijdig opsporen is belangrijk Als de ziekte of het risico erop tijdig wordt vastgesteld, kunnen verwikkelingen of een (zwaardere) behandeling vermeden worden en is de kans op volledige genezing groter. Enkele weken na het uitstrijkje ontvangt je arts het resultaat. Als er lichte

MEER INFO

afwijkingen gevonden worden, krijg je meestal het advies om na 6 en 12 maanden een vervolguitstrijkje te laten nemen. Als je uitstrijkje ernstig afwijkende cellen bevat, word je doorverwezen voor bijkomend onderzoek. De kans dat je echt baarmoederhalskanker hebt, is klein. Vaak gaat het om een voorstadium dat vrij eenvoudig kan worden behandeld. In dat geval wordt baarmoederhalskanker voorkomen. In onze gemeente liet 63,4% van de vrouwen van 25 t.e.m. 64 jaar zich preventief onderzoeken. Om het streefcijfer van 65% te behalen is er nog wat werk voor de boeg. De Vlaamse overheid biedt alle jongens en meisjes in het eerste jaar secundair

onderwijs gratis het vaccin tegen het humaan papillomavirus (HPV) aan. Dit is het virus dat baarmoederhalskanker veroorzaakt. Op basis van het laatste advies van de Hoge Gezondheidsraad blijkt dat ook bij jongens aanzienlijke gezondheidswinst geboekt kan worden. Wil je weten wanneer je laatste uitstrijkje was? Dat kan heel eenvoudig online én mobiel via: ´ www.myhealthviewer.be ´ www.mijngezondheid.be ´ www.cozo.be Daar kan je ook je vaccinaties, medisch dossier en medicatieschema vinden. Inloggen kan via je elektronische identiteitskaart.

Centrum voor Kankeropsporing - 0800 60160 - baarmoederhalskanker.bevolkingsonderzoek.be

5


6


AMATEURBAKKER ANTHONY DEFRANCQ OVER DEELNAME AAN BAKE OFF VLAANDEREN Wie het nieuwe seizoen Bake Off Vlaanderen volgde op televisiezender Vier, zag Anthony Defrancq een heel moedige beslissing nemen op het einde van 5de aflevering. Hij nam de plaats in van geëlimineerde kandidaat Jens en verliet zo vroegtijdig de prestigieuze bakwedstrijd. We voelden de 24-jarige Ledegemnaar aan de tand en vroegen hem hoe hij zijn tijd in de schijnwerpers heeft beleefd. Anthony is een geboren en getogen Ledegemnaar. Hij woont momenteel bij zijn ouders in de Fabriekslaan en als alles goed gaat, studeert hij dit jaar af met een diploma handelsmanagement en IT op zak. Sinds jaar en dag heeft hij een passie voor koken en bakken. Zijn skills bleven ook voor de makers van het populaire programma Bake Off Vlaanderen niet onopgemerkt. Anthony haalde de 5de aflevering. Was het niet van een nooit eerder geziene stunt, haalde hij misschien wel de finale.

Hoe was de relatie met jouw medekandidaten? Heb je er vriendschappen aan overgehouden? “Er hing een heel gemoedelijke sfeer op de set. Na de proeven gingen we vaak naar elkaars creaties kijken en gaven we elkaar tips en advies. Na de opnames dronken we vaak nog iets samen - toen dat nog mocht - maar nu kunnen we even niet afspreken. We houden wel contact via WhatsApp. Er was van rivaliteit geen sprake. Ik denk dat dit te maken heeft met het feit dat je geen geldprijzen kan winnen. Je doet het voor de eer en dan apprecieer je ook meer de capaciteiten van de andere deelnemers. Het laatste wat we wilden was elkaar de loef afsteken.”

Hoe ben je bij Bake Off terechtgekomen? “Al van jongs af aan ben ik gefascineerd door koken. Ik vond het altijd al heerlijk om eten klaar te maken en later kwam daar ook bakken bij. Ik volgde het programma Bake Off al sinds het eerste seizoen Er was één bijzonder incident met een gestolen en toen ik de oproep laptop en jouw thesis, wat was naar nieuwe kandidaten er aan de hand? zag op hun Facebook“De eerste opnames waren heel “Dat klopt. Tijdens de opnames pagina, besliste ik om werd mijn laptop op zeer slinkse stressvol, maar naarmate de mezelf in te schrijven. Ik wijze uit mijn wagen gestolen. mocht deelnemen aan De dieven hackten het signaal wedstrijd vorderde, ging het de eerste selecties en van mijn autosleutel en kregen beter en beter. “ daarna mocht ik door naar zo makkelijk de deur open. Op de castingrondes. Daar mijn laptop had ik mijn thesis moesten we gebakken opgeslagen, maar ik had geen meenemen en werd onze technische kennis getest. backup. Het ironische aan heel de zaak was dat mijn Toen ik uiteindelijk het verlossende telefoontje thesis handelt over backuppen in de cloud. Heel kreeg dat ik bij de 10 geselecteerde kandidaten zat, stom natuurlijk, maar het is een les geweest. Ik zal schrok ik mij wel een hoedje (lacht).” het alvast geen twee keer tegenkomen (lacht).” Wanneer zijn de opnames van start gegaan? “De opnames moesten normaal starten in juni, maar door de coronacrisis werden deze verplaatst naar juli en augustus. Ideaal, want toen had ik net vakantie en moest ik geen lessen missen. Een groot voordeel was dat de opnames plaatsvonden in Oostende, waar mijn vriendin woont. Ik moest dus niet de hele tijd over en weer rijden.” Hoe vond je de ervaring? Heb je veel stress ondervonden? “De eerste opnames waren inderdaad heel stressvol, maar naarmate de wedstrijd vorderde, ging het beter en beter. De juryleden waren streng maar rechtvaardig. Per aflevering is er 1 technische proef en moet je 2 thematische gebakken afleveren. Ik focuste vooral op speciale smaken, maar natuurlijk wil het oog ook wat. Dat heeft de jury ons vanaf het begin duidelijk willen maken: het moet niet alleen lekker zijn, het moet er ook piekfijn uitzien. Dat was wel een uitdaging, want je werkt per slot van rekening tegen de klok. Daarbovenop blijven de camera’s draaien en moet je wat tijd vrijmaken om vragen te beantwoorden. Soms leek ik heel rustig, maar vanbinnen was het soms echt wel sterven (lacht).”

Je exit uit het programma was een unicum. Je stapte er vrijwillig uit, ten voordele van een geëlimineerde kandidaat. Waarom deed je dat? “Net voor de opnames van die bewuste aflevering kreeg ik bericht dat mijn vriendin - die toen alleen op vakantie was in Portugal - in aanraking was gekomen met het coronavirus. Ze moest daar verplicht 2 weken helemaal alleen in quarantaine blijven. Ik was toen echt van mijn melk en besefte dat ik mij niet volledig zou kunnen toeleggen op de proeven van de week daarna. Ik wou er voor haar zijn. Wanneer de jury Jens naar huis stuurde - die ik trouwens een heel straffe bakker vind - zette ik een stap achteruit en stelde ik voor om zijn plaats in te nemen. Het was een zeer impulsieve beslissing, maar ik heb er nog altijd geen spijt van. Uiteindelijk is met mijn vriendin alles goed gekomen.” Daar zijn we heel erg blij om. Heb je nog toekomstplannen als bakker of blijft het voorlopig een hobby? “Ik ga eerst mijn studies afwerken en focussen op mijn gloednieuw bedrijfje Tonify. Daarmee wil ik mensen helpen om hun wifi te optimaliseren en om domoticatoepassingen te installeren. Bakken en koken doe ik voorlopig enkel nog voor familie en vrienden (lacht).”

7


VERZENDLIJSTEN IN WHATSAPP

WhatsApp is zonder twijfel één van de meest gebruikte communicatie-apps. Om meerdere contacten die niet in een WhatsApp-groep zitten eenzelfde boodschap te sturen, kan je gebruik maken van de optie verzendlijsten. Ontvangers ontvangen berichten in een individuele chat en kunnen niet zien wie er in de verzendlijst zit. Ook reacties op het bericht zijn niet zichtbaar. De ontvanger weet dus niet dat hij in een verzendlijst zit. Een verzendlijst aanmaken doe je door in het startmenu rechtsboven op de drie bollen te tikken. Kies vervolgens voor ‘Nieuwe verzendlijst’. Voeg nu contacten toe. Dat zijn er minstens 2 en maximaal 256. Daarna verschijnt de lijst tussen je chats. Het is logisch dat je je lijsten ook een naam kunt geven. Dat doe je door een verzendlijst te openen en op het potlood te duwen. Ook een label toekennen is mogelijk. Via ‘ontvangers bewerken’ kun je personen toevoegen of uit de lijst verwijderen. Verzendlijsten worden veel gebruikt door bedrijven, maar ook voor particulieren kunnen ze nuttig zijn.

MEER INFO

Bibliotheek - 056 894 881 - bibliotheek@ledegem.be

SPORT- EN KLEUTERKAMPEN KROKUSVAKANTIE

Tijdens de krokusvakantie zijn er opnieuw sport- en kleuterkampen. Deze vinden plaats in de sporthallen van Ledegem en Sint-Eloois-Winkel op maandag 15, dinsdag 16 en woensdag 17 februari. De activiteiten starten om 9 uur en eindigen om 16 uur. Er is opvang vanaf 7.30 uur ’s morgens tot 17.30 uur ’s avonds. De kampen staan onder leiding van ervaren, gediplomeerde leerkrachten. De deelnameprijs bedraagt zowel voor kleuters als voor lagereschoolkinderen 42 euro. We verwachten dat de kinderen over de middag blijven eten en dat ze minstens één trimester schoolervaring hebben. Inschrijven kan via www.ledegem.be/webshop vanaf zaterdag 16 januari om 9 uur stipt. Voor een vlotte inschrijving is het aan te raden dat je pre-registreert. Dat is niet meer dan een login en wachtwoord aanmaken en jouw kinderen aan jouw account koppelen. De dienst vrije tijd staat klaar om je hierbij te helpen! Aarzel zeker niet om contact op te nemen.

8

MEER INFO

Dienst vrije tijd - 056 894 877 - sport@ledegem.be


TOURNÉE MINÉRALE: EEN MAAND ZONDER ALCOHOL Tournée Minérale komt terug voor een vijfde editie. 1 op 5 volwassen Belgen neemt deel aan dit initiatief. Ook nu roept Tournée Minérale jou op om in februari 2021 - voor het eerst of opnieuw - een maand nee te zeggen tegen alcohol. Meedoen met Tournée Minérale is altijd al een ervaring geweest. Je daagt jezelf uit en ontdekt dat je je goed voelt met minder alcohol. Doe het met je familie, je vrienden, je collega’s, … Zo beleef je het samen.

Meestal thuis, alleen of met twee. Om de hectische, abnormale werkdagen achter zich te laten. Of om te bekomen van de emoties die deze periode losmaakt. Dat is begrijpelijk, maar het houdt ook risico’s in.

Door de coronamaatregelen staat ons sociaal leven al een hele tijd op een lager pitje. Ook de horecasector, gaandeweg een bondgenoot van deze campagne, staat sterk onder druk. Dat maakt deze editie voor iedereen extra uitdagend. Maar ook extra belangrijk.

Gezelligheid zonder alcohol Tournée Minérale is de perfecte gelegenheid om ervoor te zorgen dat dat extra thuisdrinken geen blijvende gewoonte wordt. De campagne staat dit jaar stil bij alle gelegenheden die we aangrijpen om een glas uit te schenken. Van een avondje zetelhangen voor de voetbalmatch op tv, tot klinken op de verloving van de oudste kleinzoon.

De coronacrisis heeft voor veel mensen de manier waarop ze met alcohol omgaan veranderd. Sommigen drinken minder omdat een deel van hun sociaal leven is weggevallen. Anderen beslissen net sneller om een glas te drinken.

MEER INFO

www.tourneeminerale.be

Gezelligheid staat op die momenten centraal. Maak ze in februari alcoholvrij en ontdek het zelf: ze zijn even warm

en gezellig, ze doen evenveel deugd, en uiteindelijk voel je je er beter bij. Heel wat Tournée Minérale-deelnemers ervaarden de afgelopen jaren meer energie, betere slaap en een algemeen frisser gevoel. Allemaal heel welkom in deze uitzonderlijke tijden. En je werkt er nog mee aan je gezondheid ook. Tournée Minérale in team Net als de vorige jaren is Tournée Minérale nog leuker als je het samen met anderen doet. Daag je familie, vrienden, collega’s, ploegmaten, … uit om in februari ook geen alcohol te drinken, en wissel ervaringen en mocktailrecepten uit.

9


POËZIEWEEK

28 JANUARI T.E.M. 3 FEBRUARI De poëzieweek start in Vlaanderen en Nederland op donderdag 28 januari met Gedichtendag en loopt tot woensdag 3 februari. Het thema is Samen. Op www.poëzieweek.com vind je een overzicht van alle activiteiten. Wil je een (digitale) lezing meepikken, neem daar dan zeker eens een kijkje. De Poëzieweek is het grootste en meest laagdrempelige initiatief voor poëzie in de lage landen! Het Poëziegeschenk 2021, getiteld ‘Samen al ’t hope’ wordt geschreven door Vlaamse dichter Maud Vanhauwaert en Nederlandse dichter Rodaan Al Galidi. Het kleinood is vormgegeven door Jele Jespers. Tijdens de Poëzieweek krijgen de klanten van de deelnemende boekhandels bij aankoop van poëzie het Poëziegeschenk cadeau! Maar ook in de bibliotheek valt poëzie te rapen. In de Poëzieweek delen we namelijk poëziekaarten uit. Poëzie raakt je. Poëzie is er voor elk moment: om iets te vieren of iemand te troosten, om verwondering te voeden of je te verblijden. Snuister ook eens in onze afdeling gedichten!

MEER INFO

Bibliotheek - 056 894 881 - bibliotheek@ledegem.be

VERLENGING SOCIALE TOELAGE VOOR STUDENTEN

Er is sinds vorig jaar een nieuwe toelage specifiek gericht op studenten in het secundair en hoger onderwijs. Ze moet gezinnen helpen om de kosten van studeren wat beter te dragen. Om deze toelage te ontvangen mag het bruto belastbaar gezinsinkomen van het aanslagjaar 2019 niet meer bedragen dan: ´ € 25.317,00 voor een alleenstaande ouder, verhoogd met € 2.123,00 p.p. ten laste die niet de aanvrager is. ´ € 37.974,00 voor een gezin, verhoogd met € 2.123,00 p.p. ten laste die niet de aanvrager is. Indien je niet aan deze voorwaarden voldoet, maar je bevindt je momenteel in een moeilijke situatie en je gaat akkoord met een financieel onderzoek, kan je toch nog recht hebben op deze toelage. De toelage wordt uitbetaald in Ledegembonnen. Voor het secundair onderwijs bedraagt de tussenkomst € 100,00 per student, voor het hoger onderwijs € 200,00 per student. Aanvragen voor dit schooljaar kunnen ingediend worden tot 15 maart 2021.

10

MEER INFO

Welzijnsloket - 056 894 820 - socialedienst@ledegem.be

Foto: Unsplash


ZITDAG AGENTSCHAP BEROEPSRISICO’S Je hebt een arbeidsongeval gehad of je bent getroffen door een beroepsziekte? Dan kan je altijd beroep doen op de diensten van het federaal agentschap voor beroepsrisico’s.

Ze hebben elke woensdag een zitdag in het Sociaal Huis in Kortrijk (Budastraat 35) van 13.30 uur tot 16 uur. Kan je jou moeilijk verplaatsen? Dan kan je een bezoek van een maatschappelijk assistent aanvragen (telefonisch op donderdag via 02 272 28 10).

MEER INFO

www.fedris.be

ENERGIEHUIS WVI

HUISDIERENSTICKER OM LEVENS TE REDDEN

1 op 5 Vlaamse huishoudens heeft minstens één hond en 1 op 4 huishoudens minstens 1 kat. Om maar te zwijgen over reptielen, vogels en andere huisdieren. Maar veel dieren in vele huizen betekent jammer genoeg ook dat er elk jaar tientallen tot zelfs honderden dieren het slachtoffer worden van een woningbrand, een CO2-vergiftiging of zelfs wateroverlast. Vaak omdat de brandweer onvoldoende zicht heeft op het aantal dieren aanwezig in een woning, zodat het huisdier niet op tijd gered wordt. Daarom heeft de Vlaamse overheid de huisdierensticker in het leven geroepen. De sticker kan je gratis ophalen bij ons onthaal. Vermeld op de sticker welke huisdieren je hebt. Duid dit aan met een watervaste stift op de voorkant van de sticker en hang deze uit aan een raam aan de straatkant Let op: ook voor het afhalen van deze sticker moet je vooraf een afspraak maken met onze dienst onthaal.

MEER INFO

Dienst onthaal - 056 894 800 - onthaal@ledegem.be

Bij het ENERGIEhuis WVI kan je terecht met al jouw vragen rond renovatie en energie(besparing). We willen onze inwoners over de streep trekken om energiezuinig te renoveren. Met het ENERGIEteam van WVI is dit kinderspel: van premies, leningen en fiscale kortingen die je kan krijgen als je jouw woning energiezuiniger maakt tot informatie over hoe je kan investeren in hernieuwbare energie. Het ENERGIEhuis WVI staat je bij met raad en daad. Je krijgt er energie- en renovatieadvies dat perfect op maat is van jouw woning: gemakkelijk, objectief en betrouwbaar. Het ENERGIEteam biedt eerste hulp bij energievragen, helpt inwoners op weg om hun energiefactuur onder controle te houden, vraagt offertes op bij aannemers en/of begeleidt de renovatiewerken van A tot Z. Enkel bepaalde (kwetsbare) doelgroepen kunnen nog een energielening renteloos afsluiten tot 15.000 euro.

KALENDERVERKOOP BRANDWEER

De coronacrisis dwong de brandweer om de jaarlijkse kalenderverkoop anders aan te pakken. De klassieke deur-aan-deur-verkoop bracht te grote risico’s met zich mee en daarom werden de kalenders in de brievenbus gestopt met de vraag om over te schrijven. Heel wat burgers en bedrijven hebben aan deze oproep gehoor gegeven! Brandweer Ledegem wil iedereen hiervoor hartelijk bedanken. Wil je alsnog jouw kalender betalen? Dat kan op rekeningnummer BE15 7310 1552 5330. Daarnaast wenst de brandweer iedereen een gelukkig en bovenal gezond 2021 toe.

MEER INFO

Brandweer Ledegem 056 23 99 70 info@hvzfluvia.be

BESCHERM JOUW WATERLEIDING

Winterse temperaturen kunnen ervoor zorgen dat jouw waterleiding en watermeter bevriezen. Dit is niet alleen onaangenaam, het kan je ook heel wat geld kosten. Om dit te vermijden, geeft De Watergroep op hun website graag enkele tips.

MEER INFO

www.dewatergroep.be/ wintertips

MEER INFO

ENERGIEhuis WVI - 050 64 16 06 energiehuis@wvi.be

11


TIENERWERKING MAKSIMUM TREKT NAAR ICE MOUNTAIN DONDERDAG 18 FEBRUARI

Maksimum trekt naar Ice Mountain in Komen voor een spectaculaire namiddag sneeuwplezier! Je kan zelf kiezen of je wil snowboarden of skiĂŤn. Tijdens een 2 uur durende les kan je basistechnieken aanleren of jouw skills nog wat extra oefenen. Op het einde van de activiteit krijg je nog wat tijd om op je eentje de piste te verkennen. We vertrekken om 13.30 uur aan het administratief centrum en zijn terug rond 18.30 uur. De deelnameprijs bedraagt â‚Ź 35,00 (inclusief vervoer). Inschrijven kan vanaf zaterdag 30 januari om 9 uur op ledegem.be/maksimum. Om in te schrijven moet je over een account beschikken in onze webshop. Indien je die nog niet hebt, moet je je registeren voor dinsdag 26 januari. Dit is belangrijk omdat je jouw kinderen aan je account moet koppelen. Moest dit niet lukken, kan de dienst vrije tijd je daarbij helpen. Je vindt alle info op ledegem.be/webshop. Let op: deze activiteit vindt enkel plaats wanneer die kan georganiseerd worden op een veilige manier en volgens de coronamaatregelen die op dat moment gelden.

MEER INFO Foto: Unsplash

ENERGIEJAARRAPPORT OPENBARE GEBOUWEN

Onze netbeheerder Fluvius stelt elk jaar een energierapport op over onze openbare gebouwen. Goed nieuws: opnieuw zijn de cijfers positief! Het gasverbruik daalde in 2019 met 8 % in vergelijking met het jaar daarvoor. Bij elektriciteit is er een enorme daling van de afname van het net. Maar liefst 33,4 %. Dit is dankzij de installatie van 10 PV-installaties op onze openbare gebouwen halverwege 2018. In het rapport van 2020 zal deze afname verder toenemen, omdat er op nog 4 gebouwen zonnepanelen werden geplaatst. We blijven ons inzetten om onze ecologische voetafdruk nog verder te verkleinen. Zo is de energiezuinige renovatie van de muziekschool volop aan de gang, kochten we een eerste elektrisch voertuig, voorzien we de bibliotheek binnenkort volledig van led-verlichting en vervangen we alle lampen van de openbare verlichting door led-exemplaren tegen 2030.

MEER INFO 12

Dienst patrimonium - 056 894 860 patrimonium@ledegem.be

Dienst vrije tijd - 056 894 876 - jeugd@ledegem.be


Foto: Pxhere

NIEUW PLATFORM VOOR INNAME OPENBAAR DOMEIN Je wil graag een stuk openbaar domein innemen? Of je bent van plan een evenement te organiseren? Voortaan gebeurt de aanvraag bij het lokaal bestuur via het nieuwe digitaal platform EagleBe. Sneller, efficiënter en vooral gebruiksvriendelijker! Wil je een straat afsluiten voor een buurtfeest? Organiseer je een schieting voor het trouwfeest van een vriend? Neemt een verhuiswagen, een container of werfkraan een deel van de rijweg in? Dan moet je dit evenement of inname van het openbaar domein vooraf aanvragen. Voordelen Vanaf 2021 gebeurt dit in onze gemeente via het smart city platform EagleBe. De voordelen van deze digitale aanvraag zijn talrijk. Je kan namelijk: ´ de aanvraag altijd en overal doen, ´ de status van je aanvraag volgen, ´ meteen zien of er op de plaats van jouw aanvraag al andere zaken gepland zijn waarmee je rekening moet houden, ´ de aanvraag van een vorige editie van een evenement eenvoudig kopiëren om die opnieuw in te dienen,

MEER INFO

Bovendien kunnen we alles sneller verwerken en komt jouw vergunning na goedkeuring meteen in je mailbox terecht!

Ook als kleine gemeente willen we volop de digitale kaart trekken, zonder onze minder digitaalvaardige klanten uit het oog te verliezen.

Werkwijze Voor de organisatie van een evenement surf je naar ledegem.be/organiseren. Voor een inname van openbaar domein voor private doeleinden surf je naar ledegem.be/inname-openbaar-domein. Via een link op deze pagina’s kom je op het nieuwe platform terecht. Dan rest er niks anders dan een account aanmaken en je bent vertrokken!

We willen inzetten op een uitgebreide digitale dienstverlening zodat mensen niet tijdens de kantooruren naar het administratief centrum hoeven te komen. Dat betekent niet dat onze dienstverlening voor mensen die minder digitaalvaardig zijn, minder toegankelijk wordt. Integendeel. Op die manier komt er net tijd vrij om hen beter te helpen.

Dit project kadert binnen de ambitie van het lokaal bestuur om in deze legislatuur maximaal digitaal te gaan.

Heb je vragen of ondervind je problemen bij het gebruik van EagleBe, aarzel dan zeker niet om de dienst vrije tijd te contacteren. Zij helpen je graag verder.

Dienst vrije tijd - 056 894 878 - evenementen@ledegem.be - www.ledegem.be/inname-openbaar-domein

13


PLAN JE EEN BEZOEK AAN HET RECYCLAGEPARK?

Wees dan voorbereid, want vanaf 1 januari gelden er enkele nieuwe regels op alle recyclageparken van IVIO. Asbest verplicht verpakt Om de risico’s voor bezoekers en personeel in te perken, moet je hechtgebonden asbest voortaan verplicht verpakt aanleveren. Deze speciale plastiekzakken zijn te koop op het recyclagepark. Met onverpakt asbest ben je vanaf 1 januari niet meer welkom. Vanaf 1 maart zal hechtgebonden asbest aan huis opgehaald kunnen worden. Die moet dan aangeboden woden in plaatzakken of in een asbestcontainer. De aanvragen voor asbestophaling gebeuren via de website van IVIO. In de loop van januari volgt meer informatie. Correct sorteren Vanaf 1 januari mogen matrassen gratis naar het recyclagepark gebracht worden. Plastiekfolies, kunststof bloempotjes en trays horen thuis in de vernieuwde pmd-zak en niet meer op het recyclagepark. In de sorteerwijzer op de website van IVIO kan je de correcte sorteerregels van alle fracties opzoeken.

MEER INFO

IVIO - 051 31 17 96 - info@ivio.be - www.ivio.be

CURSUSSEN CVO SCALA

Het aanbod van CVO Scala voor januari 2021 staat online. Je kan je meteen online inschrijven voor een ruime waaier aan cursussen. In LDC De Kring kan je in het tweede semester deze cursussen volgen: ´ Google toepassingen en apps 1 (bestanden offline en online organiseren en beheren). ´ Internet 1 (e-communicatie, internet en online diensten). ´ Office update (content integreren). ´ Sociale media 1 (e-services). ´ Werken met smartphone en tablet 1 (aan de slag met ict). ´ Werken met smartphone en tablet 2 (e-communicatie, internet en online diensten). ´ Werken met smartphone en tablet 4 (e-planning en informatiemanagement). Bij de organisatie van deze cursussen worden de richtlijnen van de overheid strikt opgevolgd. Indien nodig worden de lessen aangepast, bijvoorbeeld door het aantal cursisten in de klas te beperken en/of door afstandslessen te geven.

14

MEER INFO

www.cvoscala.be


PROVINCIE PLANT EEN BOS IN LEDEGEMSE MEERSEN

Vorige maand heeft de Provincie West-Vlaanderen een bos aangeplant van 6.615 m² in onze Ledegemse meersen. Het schepencollege, aangevuld met een delegatie van de Provincie, zette de eerste schop in de grond. De aanplant kadert binnen 2 boscompensatiedossiers maar is meteen ook een eerste stap van het inrichtingsproject van de omgeving. Inheemse boomsoorten Op het terrein werden 3.345 bomen geplant. Er is gekozen voor snelgroeiende, inheemse boomsoorten die goed aarden in een kleibodem, zoals zwarte els, es, zomerlinde, zachte berk en zwarte populier. Aan de rand met de bebouwde percelen in de Papestraat komt een struikgordel van 6 meter breed, met onder meer hazelaar, inlandse vogelkers, zwarte bes, sleedoorn en meidoorn. Waterbeheersing De voorbije jaren verwierf de Provincie 14 hectare grond aan de Heulebeek en de Kezelbergroute in Ledegem.In nauw overleg met het lokaal bestuur werd eerder dit jaar gestart met de visie-

MEER INFO

vorming en het voorontwerp voor de omvorming van dit meersengebied. Het verwerven van de gronden is vooral interessant in het kader van waterbeheersing. Zo zullen de bermen van de Heulebeek worden weggenomen zodat de beek opnieuw op een natuurlijke wijze in de meersen kan overstromen. Deze werken moeten overstromingen van de dorpskern van Ledegem, stroomafwaarts gelegen ten opzichte van de meersen, voorkomen.

Recreatie De site zal een recreatieve invulling krijgen met wandellussen, een doorsteek voor mountainbikers en een natuurlijke speelzone voor de kinderen. Met de aanleg van poelen en kleine landschapselementen wil de Provincie de natuurwaarden van het gebied nog versterken. Voor een natuurlijk graslandbeheer zal samengewerkt worden met lokale landbouwers. Het plan zal begin volgend jaar verder verfijnd worden na inspraak met onze verenigingen en inwoners.

Deze ingrepen zijn ook nuttig voor waterinfiltratie en het voeden van de grondwatertafel. Niet onbelangrijk in het kader van de strijd tegen droogte als gevolg van de klimaatopwarming.

Dienst grondgebiedszaken - 056 894 863 - grondgebiedszaken@ledegem.be

15


NUTTIGE ADRESSEN

Administratief centrum

Gemeentebestuur en OCMW Rollegemstraat 132, Ledegem 056 894 800 - www.ledegem.be Ma Di Wo Do Vr

9 - 12 uur 9 - 12 uur 9 - 12 uur 9 - 12 uur 9 - 12 uur

13.30 - 19 uur gesloten 13.30 - 16.30 uur 13.30 - 16.30 uur gesloten

Gratis zitdagen Groeipakket: elke 1ste maandag van de maand van 10 uur tot 11.30 uur.

FOD Sociale Zekerheid: elke 2de vrijdag van de maand van 9.30 uur tot 11.30 uur. Juridisch advies: elke 1ste maandag van de maand van 17 uur tot 18.30 uur.

Recyclagepark IVIO

Roeselarestraat 1, Rollegem-Kapelle 051 31 17 96 - www.ivio.be Ma Di Wo Vr Za

14 - 16.45 uur 14 - 18.45 uur 14 - 17.45 uur 9.30 - 17.45 uur 9.30 - 15.45 uur

Lokale politie

Rollegemstraat 132, Ledegem 056 50 67 82 - www.pzgrensleie.be Maak vooraf een afspraak. Ma Di Wo Do Vr

9 - 12 uur 9 - 12 uur 9 - 12 uur 9 - 12 uur 9 - 12 uur

13.30 - 19 uur gesloten 13.30 - 16.30 uur gesloten gesloten

Ma Wo Vr Za Zo

Andere

Rollegemstraat 218 Rollegem-Kapelle 056 894 880 bibliotheek@ledegem.be www.ledegem.be/bibliotheek 10 - 12 uur 14 - 18.30 uur 10 - 12 uur 14 - 18.30 uur 10 - 12 uur 14 - 18.30 uur 9.30 - 12 uur 9.30 - 12 uur

Dienstencentrum De Kring Hugo Verriestlaan 16, Ledegem 056 50 25 28 www.dekringledegem.be

Voor een actueel nieuwsoverzicht kan je steeds terecht op www.ledegem.be/corona.

CONTACTGEGEVENS SCHEPENCOLLEGE Bart Dochy

Sybille Geldhof

Greta Vandeputte

Wally Corneillie

1 schepen 0495 22 68 51 greta.vandeputte@ ledegem.be

Geert Dessein 2de schepen 0476 26 35 08 geert.dessein@ ledegem.be

Algemeen noodnummer: 112 Politie: 101 Medische spoeddienst: 100 Brandweer (dringend): 112 Brandweer (niet-dringend): 056 22 44 44 Rode Kruis Vlaanderen: 105

Wachtdiensten

Het administratief centrum is momenteel niet vrij toegankelijk. We verstrekken alle dienstverlening op afspraak. Zorg dat je een afspraak maakt voor je op bezoek komt. In alle openbare gebouwen geldt er een mondmaskerplicht.

ste

Hulpdiensten

Bibliotheek

GEWIJZIGDE DIENSTVERLENING

Burgemeester 0477 76 20 50 burgemeester@ ledegem.be

NUTTIGE CONTACTGEGEVENS

3de schepen 0486 25 25 39 sybille.geldhof@ ledegem.be

4de schepen en voorzitter BCSD 0495 59 43 93 wally.corneillie@ ledegem.be

Marijn De Vos

Algemeen directeur 056 894 854 marijn.devos@ ledegem.be

De burgemeester en alle schepenen hebben zitdag op maandag van 18 uur tot 19 uur (of op afspraak).

Huisartsen midden West-Vlaanderen 051 24 50 50 - www.hamwvl.be Tandarts 0903 399 69 - www.tandarts.be Apotheek 0903 99 000 - www.apotheek.be

Vlaamse Infolijn: 1700 De Lijn West-Vlaanderen: 059 56 52 11 De Watergroep (VMW): 02 238 96 99 Fluvius (www.fluvius.be) Gasgeur: 0800 65 0 65 Onderbreking of defect: 078 35 35 00

Sluitingsdagen Do 31 december (oudejaarsavond) Vr 1 januari (Nieuwjaar)

COLOFON Redactieraad

Geert Dessein Jason Bernard Eva Demeyer Patsy Grimonprez Johan Maes Eveline Vandenbogaerde Lukas Demeersseman Caroline Bossu

Redactieadres

Dienst communicatie Rollegemstraat 132 8880 Ledegem communicatie@ledegem.be

Lay-out en vormgeving Dienst communicatie

Druk

www.drukkerij-jacobs.be

Verantwoordelijke uitgever Geert Dessein, schepen van communicatie


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.