Page 1

INFOGIDS KONTICH 2009


INHOUDSTAFEL AAN DE INWONERS VAN ONZE GEMEENTE

p. 5

Hoofdstuk 1. GEMEENTEBESTUUR

p. 7

Hoofdstuk 2. FLARDEN UIT HET VERLEDEN 2.1. Kontich 2.2. Waarloos 2.3. Bezienswaardigheden

p. 13 p. 23 p. 26

Hoofdstuk 3. GEMEENTEDIENSTEN 3.1. Archiefdienst 3.2. Bedrijvenloket 3.3. Bevolking 3.4. Bijkantoor Waarloos 3.5. Brandweer 3.6. Buitenschoolse Kinderopvang 3.7. Burgerlijke Stand 3.8. Containerpark 3.9. Cultuurbeleid 3.10. Cultuurdienst 3.11. FinanciĂŤle dienst 3.12. Geografisch Informatie Systeem (GIS) 3.13. Groendienst 3.14. Infodienst - Dienst communicatie 3.15. Informatica - Systeembeheer 3.16. Jeugddienst 3.17. Maatschappelijke Werken 3.18. Markten en Kermissen 3.19. Milieudienst 3.20. Onderwijs 3.21. Ontwikkelingssamenwerking 3.22. Openbare Bibliotheek 3.23. Personeelsdienst 3.24. Ruimtelijke ontwikkeling 3.25. Secretariaat 3.26. Sportdienst 3.27. Technische Dienst - Openbare Werken

p. 31 p. 32 p. 32 p. 34 p. 34 p. 35 p. 36 p. 38 p. 39 p. 39 p. 41 p. 41 p. 42 p. 42 p. 43 p. 43 p. 45 p. 50 p. 51 p. 55 p. 55 p. 55 p. 57 p. 58 p. 60 p. 60 p. 62

1


Hoofdstuk 4. AUTONOOM GEMEENTE BEDRIJF KONTICH (AGB) 4.1. Raad van bestuur 4.2. Directiecomité 4.3. Doel 4.4. Sporthal - Zwembad 4.5 Andere accomodaties 4.6 Activiteiten

p. 65 p. 66 p. 66 p. 67 p. 67 p. 67

Hoofdstuk 5. OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 5.1. O.C.M.W. Raad 5.2. O.C.M.W. Opdracht 5.3. O.C.M.W. Diensten

p. 69 p. 70 p. 70

Hoofdstuk 6. POLITIE

p. 75

Hoofdstuk 7. GEMEENTELIJKE ADVIESRADEN EN COMITES 7.1. Adviesraad voor Gehandicapten 7.2. Beheerraad GASK 7.3. Commissie Ruimtelijke Ordening 7.4. Culturele Raad 7.5. Feest- en Sportcomité 7.6. Jeugdraad 7.7. Milieuraad 7.8. Raad van bestuur bibliotheek en gemeenschapscentrum 7.9. Raad voor Lokale Economie 7.10. Seniorenraad 7.11. Sociale Raad 7.12. Sportraad 7.13. Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Kontich-Waarloos (GWOSK)

p. 79 p. 79 p. 80 p. 81 p. 82 p. 83 p. 84 p. 85 p. 86 p. 87 p. 88 p. 89 p. 90

Hoofdstuk 8. ANDERE OVERHEIDSDIENSTEN EN NUTSBEDRIJVEN 8.1. Bureau voor Technische controle NV 8.2. Dienst ingebruikstelling voertuigen 8.3. Dierenasiel Pension Kontich 8.4. Drinkwatervoorziening 8.5. Kind en Gezin 8.6. Lokale Werkwinkel 8.7. Maatschappijen voor sociale huisvesting 8.8. Ministerie van financiën 2

p. 91 p. 92 p. 92 p. 92 p. 93 p. 93 p. 94 p. 95


8.9. 8.10. 8.11. 8.12. 8.13.

Nutsvoorzieningen (aardgas, elektriciteit en kabeldistributie) Openbaar Vervoer Posterijen Veiligheidsdiensten Vredegerecht

p. 96 p. 97 p. 100 p. 100 p. 101

Hoofdstuk 9. ONDERWIJS 9.1. Gemeenschapsonderwijs 9.2. Gemeentelijk onderwijs 9.3. Vrij Onderwijs

p. 103 p. 103 p. 106

Hoofdstuk 10. EREDIENSTEN 10.1. Parochie Sint-Martinus 10.2. Parochie Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen 10.3. Parochie Sint-Rita 10.4. Parochie Sint-Michiel 10.5. Parochie Sint-Jozef (Hove-Kontich-Edegem) 10.6. Islamitische Eredienst

p. 109 p. 110 p. 110 p. 111 p. 111 p. 111

Hoofdstuk 11. PLAATSELIJKE SOCIALE INSTELLINGEN 11.1. Bejaardenzorg 11.2. Gehandicaptenzorg

p. 113 p. 114

Hoofdstuk 12. VERENIGINGSLEVEN 12.1. Culturele verenigingen 12.2. Jeugdverenigingen 12.3. Milieuverenigingen 12.4. Sociale verenigingen 12.5. Sportverenigingen

p. 115 p. 131 p. 140 p. 142 p. 159

TREFWOORDENLIJST

p. 185

3


Burgemeester Luc Blommaerts (zittend) en Schepen voor informatie Luc Abrams.

4


AAN DE INWONERS VAN ONZE GEMEENTE Beste inwoner van Kontich-Waarloos, We leven in een tijd waarin informatie naar en communicatie met de mensen alsmaar belangrijker worden. Daarom werd bij het begin van dit jaar de informatiedienst van onze gemeente versterkt met één persoon en plannen we nieuwe initiatieven. De officiële website van de gemeente wordt volledig vernieuwd en het interactief besturen wordt ingevoerd: via de computer formulieren bekomen en allerlei aanvragen verrichten,… . In het straatbeeld komen lichtkranten, worden nog nieuwe informatiedragers voorzien, wordt de interne bewegwijzering vernieuwd en in een latere fase worden de straatnaamborden vernieuwd. Uiteraard blijven het periodieke contactblad, de jeugd- en cultuurkrant, de jongerenvakantiegids en sportbrochures belangrijke bronnen van informatie. Ook de onthaalavonden voor nieuwe inwoners zijn en blijven een belangrijke vorm van communicatie. Niet iedereen beschikt over een computer en daarom wordt deze infogids, de achtste versie, uitgegeven. Hij bevat een schat aan informatie over de gemeentediensten, andere overheidsdiensten, de adviesraden, scholen, parochies, verenigingen,… met uiteraard de nodige (E-mail)adressen, telefoonnummers en achteraan een praktisch stratenplan. Onze gemeente heeft vele centrumfuncties. We zijn een scholencentrum (6 basisscholen en 3 secundaire, totaal: 5.500 leerlingen), een bedrijvencentrum (4 KMO-zones met 10.000 arbeidsplaatsen), een dienstencentrum en een winkelcentrum. Van harte wil ik de samenstellers, onder leiding van info-ambtenaar Bert Verbeeck en Tom Cools bedanken voor deze realisatie. Hopelijk is het een overzichtelijke en een handige gemeentelijke “encyclopedie” mag zijn voor uzelf, voor uw vereniging, uw bedrijf, uw school of als nieuwkomer die wegwijs wil worden in onze dynamische gemeente. Veel gebruiksgenot!

Luc Abrams Schepen voor informatie

Luc Blommaerts Burgemeester 5


Het College van Burgemeester en Schepenen met v.l.n.r. zittend secretaris Luc Dom, burgemeester Luc Blommaerts, Annemie Kempenaers, staand Luc Abrams, JosĂŠe Vingerhoets, Jef Van linden, Jef Plasmans, Erna Depauw en Eddy Verbist.

6


Hoofdstuk 1

GEMEENTEBESTUUR BURGEMEESTER Dhr. L. Blommaerts

Bautersemstraat 24 Tel. privé 03 458 10 46 Tel. gemeentehuis 03 450 78 45 Tel. GSM 0476 21 81 33 E-mail: luc.blommaerts@kontich.be Bevoegdheden: Jeugd, Landbouw, Veiligheid, Politie, Brandweer, Civiele Bescherming.

Spreekuren op het gemeentehuis: maandag 19.30 u. en na afspraak

SCHEPENEN Mevr. A. Kempenaers

Antwerpsesteenweg 25 Tel. gemeentehuis 03 450 78 41 Tel. GSM 0496 28 45 23 E-mail: annemie.kempenaers@kontich.be Bevoegdheden: Cultuur, Kunst- en muziekonderwijs, Ruimtelijke ordening, Gelijke kansen en Emancipatiebeleid en ontwikkelingssamenwerking. Spreekuren op het gemeentehuis: dinsdag 14 - 15 u. en na afspraak

Dhr. J. Plasmans

Pierstraat 45 Tel. privé 03 457 23 85 Tel. gemeentehuis 03 450 78 44 Tel. GSM 0474 46 15 75 E-mail: jef.plasmans@kontich.be Bevoegdheden: Financiën, Milieu, Informatica, PWA, Lokale Werkwinkel en Personeel. Spreekuren op het gemeentehuis: maandag 20 - 21 u. en na afspraak

7


Dhr. L. Abrams

Mechelsesteenweg 192 Tel. privé 03 458 23 22 Tel. gemeentehuis 03 450 78 46 Tel. GSM 0477 28 91 47 E-mail: luc.abrams@kontich.be Bevoegdheden: Sport, Middenstand, Feestelijkheden, Lokale economie, Europese zaken en informatie en communictie. Spreekuren op het gemeentehuis: alle dagen na afspraak

Mevr. E. Depauw

Salviastraat 10 Tel. gemeentehuis 03 450 78 48 Tel. GSM 0476 64 07 48 E-mail: erna.depauw@kontich.be Bevoegdheden: Sociale zaken, Gezin, Huisvesting (sociale woningbouw en betaalbaar wonen), Volksgezondheid, Senioren en BKO. Spreekuren op het gemeentehuis: alle dagen na afspraak

Dhr. E. Verbist

Schuurveld 15 Tel. privé 03 457 60 53 Tel. gemeentehuis 03 450 78 43 Tel. GSM 0496 41 77 79 E-mail: eddy.verbist@kontich.be Bevoegdheden: Openbare werken en welzijn (zieken- en gehandicaptenzorg) Spreekuren op het gemeentehuis: elke maandag van 19 - 20.30 u. en na afspraak

Dhr. J. Van linden

Beekboshoek 150 Tel. privé 03 290 38 09 Tel. gemeentehuis 03 450 78 42 Tel. GSM 0474 32 18 17 E-mail: jef.van.linden@kontich.be Bevoegdheden: Burgerlijke Stand, bedrijvenoverleg, toerisme en onderwijs. Spreekuren op het gemeentehuis: maandag 19.30 u. en na afspraak

8


VOORZITSTER OCMW Mevr. J. Vingerhoets

J.B. Francisstraat 9 Tel. OCMW 03 451 14 11 Tel. GSM 0498 93 92 50 E-mail: josee.vingerhoets@ocmwkontich.be Bevoegdheden: OCMW-materies. Spreekuren in het OCMW: elke maandag van 19 - 20 u. en na afspraak

RAADSLEDEN * Dhr. Kevin Bal

Ooststatiestraat 112 Tel. 03 457 50 13 E-mail: kevin.bal@kontich.be

* Mevr. Christel Birchen

Keizershoek 26 Tel. 0476 29 56 37 E-mail: christel.birchen@kontich.be

* Dhr. Walter Claes

Antwerpsesteenweg 30 Tel. 03 457 53 97 E-mail: walter.claes@kontich.be

* Dhr. Immanuel Crauwels

Konijnenveld 51 Tel. 0475 75 14 24 E-mail: manuel.crauwels@kontich.be

* Dhr. Wouter Daelemans

Azalealaan 31 Tel. 03 457 85 65 E-mail: wouter.daelemans@kontich.be

* Mevr. Eliane De Boeck

Roosken 25 Tel. 03 457 88 08 E-mail: eliane.de.boeck@kontich.be

* Dhr. Joost Fillet

Edegemsesteenweg 65 Tel. 03 289 43 42 E-mail: joost.fillet@kontich.be

9


* Dhr. Eddy Florent

Helenaveldstraat 25 Tel. 03 457 47 34 E-mail: eddy.florent@kontich.be

* Dhr. Fons Francken

Hoeve-ter-Bekelaan 32 Tel. 0486 37 29 83

* Mevr. Elke Ruymaekers

Vlierenpaal 25 Tel. 0496 82 94 10 E-mail: elke.ruymaekers@kontich.be

* Dhr. Nordin Sebaoui

Lintsesteenweg 19/1 Tel. 03 297 64 16 E-mail: nordin.sebaoui@kontich.be

* Mevr. Vera Stappaerts

Beemdenlaan 29/1stL Tel. 03 458 04 73 E-mail: vera.stappaerts@kontich.be

* Dhr. Van den Bergh Erwin

Ooststatiestraat 1 Tel. 03 457 76 54 E-mail: erwin.van.den.bergh@kontich.be

* Mevr. Jolien Vandenbroele

(wordt tot 31/10/09 vervangen door Bart Van der Spiegel) Pastoriestraat 21 Tel. 015 31 83 30 Email: jolien.vandenbroele@kontich.be

* Dhr. Eric Van den Eynde

Pierstraat 245 Tel. 03 457 08 73 E-mail: eric.van.den.eynde@kontich.be

* Mevr. Marleen Van den Eynde

Lints Veld 15 Tel. 03 458 32 34 E-mail: marleen.van.den.eynde@kontich.be

* Dhr. Bart Van der Spiegel

(vervangt Jolien Vandenbroele tijdens haar afwezigheid) Kauwlei 33 Tel. 0486 45 96 24 E-mail: bart.van.der.spiegel@kontich.be

10


* Drh. Stefan Vandevorst

Hoogbunderlaan 15 Tel. 03 457 55 30 E-mail: stefan.vandevorst@kontich.be

* Dhr. Karel Van Elshocht

Transvaalstraat 20 Tel. 03 457 47 67 E-mail: Karel.van.elshocht@kontich.be

* Mevr. Maria Vansweevelt

Vekenveld 30 Tel. 03 458 06 41 E-mail: maria.vansweevelt@kontich.be

* Mevr. Marleen Zeuwts

Vredestraat 193 Tel. 03 457 82 41 E-mail: marleen.zeuwts@kontich.be

GEMEENTESECRETARIS Dhr. Luc Dom

Tel. 03 450 78 50 (gemeentehuis) E-mail: secretaris@kontich.be

GEMEENTEONTVANGER Dhr. Kris Versteven

Tel. 03 450 78 55 (gemeentehuis) E-mail: ontvanger@kontich.be

11


De schedel van een spitssnuitdolfijn en enkele walvisruggewervels.

12


Hoofdstuk 2

FLARDEN UIT HET VERLEDEN 2.1. KONTICH Voor velen is Kontich één van de vele gemeenten die langzaam maar zeker door randstad Antwerpen worden opgeslorpt. Voor sommigen begint - of eindigt - hier het platteland. Enkelen hebben horen spreken over de “ramp van Kontich” en ook de naam “Kontich-Kazerne” is spreekwoordelijk geworden. Toch is dit dorp ooit belangrijker geweest dan Antwerpen. Wie zich in dat verleden wil verdiepen, kan in het monumentale geschiedeniswerk van wijlen Robert Van Passen duiken of het knappe Museum voor Heem- en Oudheidkunde bezoeken. In deze historische schets is alleen maar ruimte voor enkele krachtlijnen en merkwaardigheden. Over de prehistorie kan weinig worden verteld, gezien de enige getuigen - de walvissen, dolfijnen en haaien - ondertussen helaas verdwenen zijn. Het doet toch wel vreemd aan als we ons realiseren dat zovele miljoenen jaren geleden de zee tot op ons grondgebied kwam. Kontich Plage, stel je voor! Getuigen hiervan vind je in het museum: ruggenwervels van walvissen, de schedel van een spitsneusdolfijn en vooral veel haaientanden. Veel jonger zijn de mammoettanden: toen die kolos Kontich onveilig maakte had de zee zich al lang teruggetrokken. En zwierf hier ook de wolharige neushoorn, het rendier en... de Neanderthaler rond.

Schelde, Nete en Rupel waren nog niet de gekanaliseerde rivieren die wij nu kennen. Minder dan 1.000 jaar geleden was de invloed van de zee tot hier merkbaar en de rivieren waaierden breed uit, zodat ook de afwatering na regenval veel trager gebeurde. Het gevolg was dat de lager gelegen gebieden onbewoonbaar waren en dat de voorhistorische mens de hoger gelegen plekken opzocht om te wonen. Kontichse Oude Belgen Toen in 1937 de Koningin Astridlaan werd aangelegd, werden er ter hoogte van de Beukenlaan stenen gebruiksvoorwerpen opgegraven. Die stenen dateren uit het begin van het Neolithicum, inderdaad: het Jonge Steentijdperk, dat liep van 2.600 tot 1.600 vóór 0 (of vóór Christus, zoals wij vroeger op school leerden). Kontich moet er toen uitgezien hebben als een oerwoud met ondoordringbare moerassen, zoals het Broekbos en de laaggelegen weiden daaromheen. Gedurende de volgende eeuwen woonden hier alleen maar herten, beren, wolven en andere min of meer lieve dieren, want er zijn geen menselijke sporen meer te vinden tot de bronstijd en de ijzertijd. Zoals de naam laat vermoeden, had de mens toen de stenen wapens en werktuigen vervangen door voorwerpen in metaal. Toen men in 1898 een bos wou planten in de buurt van Duffelshoek, op een 13


perceel dat in de volksmond “Pronkenberg” heette, stootte men op enkele grote urnen met daarrond massa’s bijpotjes en overblijfselen van beenderen. Een andere vindplaats was het Blauwesteenbos, nu een industrieterrein. Ook daar werden dus voorlopers van onze “Oude Belgen” begraven, maar of dat nu al in de 11de of pas in de 7de eeuw vóór 0 was, daar zijn de geleerden nog niet uit. Vanaf 450 vóór 0 kwamen hier Galliërs wonen. Het waren boeren die schapen en geiten hielden en gerst en knolgroenten teelden. Zo woonde er een stam op het huidige Neerveld, de Alfsberg en tussen de Kauwlei en de Ooststatiestraat. Zij woonden er nog toen Julius Caesar met zijn Romeinen kwam binnenmarcheren: ofwel vermoordden zij hen ofwel voerden zij hen als slaven weg. Rond het begin van onze jaartelling mochten nieuwe volksstammen de vrijgekomen grond bewonen. Toch blijkt dat het nog bijna honderd jaar duurde eer ze zich lieten “romaniseren”. En dan zitten we al op het einde van de eerste eeuw van onze tijdrekening. Van 1964 tot 1987 deed de Antwerpse Vereniging voor Romeinse Archeologie (AVRA) op de vroegere woonplek van die Oude Belgen opgravingen. Daaruit bleek dat de meeste gebouwen van die Gallo-Romeinen nog in hout en vlechtwerk waren opgetrokken en met leem waren bestreken. Het dak was van stro. In de grond vonden ze interessante scherven van aardewerk: sommige potten waren eenvoudig, met de hand gevormd. Voor andere fijnere voorwerpen hadden onze voorouders een draaischijf gebruikt. Ze troffen zelfs kostbaar Romeins luxe keukengerei 14

aan, dat als “terra sigillata” (gestempeld aardewerk) bekendstaat, het Val Saint-Lambert van die tijd. Nog meer fraais dat gevonden werd, ligt te pronk in het Museum: bronzen sieraden, glas en muntstukken. En niet te vergeten: de hele pottenbakkersoven die werd blootgelegd, met inhoud en al. Alleen jammer dat hij 1800 jaar eerder was ingestort, want zo vind je natuurlijk alleen maar misbaksels…

In het museum staat ook een maquette van de tempel, één van de grootste die er in onze omgeving is gevonden. De constructie was stevig, want op dit dak lagen pannen. En in de omgeving ervan werden votiefbeeldjes van Romeinse goden en offerresten gevonden. Merkwaardig was dat er ook een zwaard van het Germaanse type


bovenkwam. Op basis van de sporen in de grond kon men een hele straat reconstrueren (op papier weliswaar), waarlangs een hele reeks eenvoudige huisjes van boeren en arbeiders stond. De belangrijkste huizen, de villa’s, stonden het dichtst bij de tempel. Dwars door dit oude dorp werd op het einde van de 20ste eeuw een nieuwe straat getrokken, met de toepasselijke naam “Gallo-Romeinenlaan”... Ook op de Alfsberg stond een villa: dat blijkt onder meer uit de fragmenten van een “hypocaustum”, Romeinse vloer- en muurverwarming. Deze plek is in de volksmond beter gekend als de IJzermaalberg: er werden dan ook sporen van industrie gevonden. Uit dat ijzermaal wonnen de bewoners immers ijzer! De “slakken” gebruikten ze om de Romeinse weg te verharden. Maar er moeten nog andere plaatsen bewoond zijn geweest. Een getuige daarvan is de Romeinse waterput die

werd gereconstrueerd in het Gemeentepark. Die was in 1947 gevonden in de velden links van de Groeningenlei, vlak voorbij de brug over de E19. Het dakje is uiteraard van recente makelij! Dergelijke relicten wijzen er op dat de weg van ons Gallo-Romeins dorp (Condacum of Contiacum) naar Wilrijk (Villariacum) druk bewoond was. En wat er in Antwerpen in die periode is gevonden, duidt maar op een klein gehucht! Condacum of Contiacum? En zo zijn we terloops op de oudste naamgeving van Kontich gestoten. Eigenlijk weten we daar niet veel van. Er zijn drie “sagen” om uit te leggen hoe Kontich aan zijn naam is gekomen. Eerst de mooiste. Er stond eens een reus met zijn ene voet op de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal te Antwerpen en met de andere op de 15


Sint-Romboutstoren van Mechelen. En in ’t midden, vlak onder zijn... achterste, juist, daar lag Kont-ich. Dat is uiteraard een vertelselke voor kinderen! Een tweede verhaal ging uit van de veronderstelling dat de oudste naam van onze gemeente Condacum was. In de taal van onze voorouders, de Kelten en Gallo-Romeinen, betekende dat “de plaats bij de samenvloeiing”. Inderdaad: wat verder vloeien Rupel en Schelde samen. Toch wel een uitgestrekt gebied! En het centrum ligt dan wel ver van het water... Toch zou Kontich zich uitgestrekt hebben tot aan Rupel en Schelde en omvatte het Aartselaar, Boom, Edegem, Hemiksem, Hove Lint, Mortsel, Niel, Reet, Schelle en... Waarloos. Een derde hypothese gaat uit van een naam als Contiacum: de nederzetting van Contius, de naam van een Keltisch hoofdman. Een collega van Abraracourcix dus, voor wie de strips van Asterix leest. En dat er hier Kelten of “Oude Belgen” hebben woonden, werd al eerder in deze tekst aangetoond. Deze stelling wordt tegenwoordig al meer aanvaard, maar ook hier weer geen zekerheid. Het zou immers nog 1.000 jaar duren eer men iets opschreef! Vroege middeleeuwen Volgens de legende zou de heilige Renilde hier zijn geboren. Zij was niet de minste: haar moeder (ook al een heilige) Amelberga was de zus van Pepijn van Landen, en die was op zijn beurt voorvader van Karel de Grote. Dat er weinig kans is dat ze hier werkelijk werd geboren, werd elders uitvoerig aangetoond. Wat wel vaststaat 16

is dat zij hier grond bezat en die schonk aan de abdij van Lobbes in Henegouwen. Dat gebeurde in de zevende eeuw, toen men nog volop heidenen aan het bekeren was. Enkele eeuwen later gooiden de Vikingen hier een en ander overhoop. En zo komt het dat de bisschop van Kamerrijk in 1149 nog eens moet bevestigen dat de kerk van Kontich eigendom is van Lobbes. Dat was wel belangrijk, want behalve dat zij dan het recht hadden om een pastoor te benoemen, mocht de abdij ook de tienden innen, m.a.w. een belasting van 10% van de oogst opeisen. Dat jaar 1149 is ook de eerste geschreven vermelding die verwijst naar een kerk. Nu was Kontich in die tijd een speciale gemeente: er stonden hier toen twee kerken. En het strafste was dat ze amper op een steenworp van elkaar stonden. De oudste is ondertussen verdwenen: dat was het oorspronkelijke Sint-Martinuskerkje. Het stond op het huidige Sint-Martinusplein. Daarrond lag het uitgestrekte kerkhof, waar alle parochianen, ook die van heinde en verre, een laatste rustplaats kregen. Het was immers de gewoonte om in de moederparochie te worden begraven.


Dat Sint Maarten al van oudsher hier werd vereerd, bewijst ook het bestaan van de Sint-Martinusput in de Nachtegaalwijk. Deze doopput wijst ons terug naar de tijd van het vroegste christendom, toen verwoede pogingen werden gedaan om de bevolking hier te “bekeren”. Wellicht was deze bron zelfs al bekend in de tijd van de Kelten. Een bron met zuiver water was van levensbelang. In de religie van onze voorouders kregen dergelijke plekken vaak een magische betekenis. Pittig detail is dat het water van deze bron nog tot honderd jaar geleden werd geput om...oogkwalen te genezen! Maar we zijn afgedwaald van onze tweede kerk. Die stond binnen de dorpsmuren, op het grondgebied van het Mechelse geslacht van de Berthouts. Andere delen van Kontich behoorden toe aan de hertogen van Brabant en sloten aan bij het Land van Rijen. Dat was geen eenvoudige situatie en leidde tot heel wat bestuurlijke en juridische verwikkelingen. In ieder geval: zo’n kerk was belangrijk, want dan kon je een pastoor aanstellen. En die geestelijke herder werd ook verondersteld de nodige belastingen in zijn “tiendenschuur” te verzamelen. Vandaar die tweede kerk, die werd gebouwd tussen 1088 en 1149 en toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw. Ze kozen daarvoor de vroegere Frankische biest, die in onbruik was geraakt. Zo’n biest was een gemeenschappelijk dorpsplein, met een drinkplaats voor de dieren (waarin biezen groeiden). De Berthouts dachten ook aan de veiligheid van hun onderdanen. Zij voorzagen de kerk van een massieve toren in Romaanse stijl met muren van meer dan één meter dik.

Daarin konden de parochianen zich terugtrekken wanneer de Noormannen of andere snoodaards hier op plundertocht voorbijtrokken. Met opzet was er onderaan geen deur: die is er veel later in uitgehouwen. Zij kropen via een ladder omhoog, die dan zo nodig kon binnengetrokken worden. En de dikke stenen muren waren lekker vuurbestendig! Het oudste en veel eenvoudigere kerkje was grotendeels van hout en met een strooien dak, dus minder - om niet te zeggen niet - opgewassen tegen al dat geweld of tegen de vaak voorkomende dorpsbranden. Het raakte in onbruik en in de zeventiende eeuw of daaromtrent werd het afgebroken. Brokstukken werden gebruikt in de fundamenten voor een nieuwe boerderij er vlak naast. Er zat zelfs een fragment van de doopvont in uit de 12de eeuw! Dat is allemaal aan het licht gekomen toen de Oude Eendracht - de hoeve was ondertussen de stamherberg van het schuttersgild geworden - op het einde van 1979 werd afgebroken om de Sint-Jozefsschool te vergroten. En zo weten we dat al in de 16de eeuw niet alleen de eredienst maar ook de naam van de patroonheilige geleidelijk aan overgedragen werd naar de “nieuwe” kerk. Het Oude Regime Kontich leek destijds een beetje op Baarle-Hertog/Nassau: een versnipperd gebied dat toebehoorde aan twee heren van hoge adel. De hertog van Brabant wees op zijn beurt de “heerlijkheid” van Kontich (zo werd toen een gemeente genoemd) toe aan een “lagere” heer, als pand of tegen 17


betaling. Die “heren van Kontich” vertegenwoordigden hier het wereldlijk gezag, met recht op leven en dood van hun onderdanen. Zij hadden meestal beide gedeelten in hun hand, en zouden er in de loop van de zestiende en zeventiende eeuw voor zorgen dat er meer eenheid kwam. De namen van die heren van Kontich zijn bekend en staan vermeld in de Geschiedenis van Kontich: Koenraad Pot (1505), Frans de Schot (1558), kardinaal Granvelle (1572), Lucas van Opmeer (1626) en verschillende leden van het Spaans-Portugese geslacht Franco-y-Feo (1664-1794). De meeste van deze heren hadden hun kasteel te Kontich. Zo was Groeningenhof traditioneel het verblijf van deze heren, vanaf Lucas van Opmeer tot op het einde van de 18de eeuw, toen de Fransen korte metten maakten met het “Ancien Régime”. Het wordt trouwens nog altijd Kontich(s)hof genoemd. Sinds 1830 is het eigendom van de familie della Faille, de vroegere heren van Waarloos. Het prachtige waterkasteel van Groeningen kreeg zijn huidige uitzicht in neo-renaissancestijl rond 1850. Toch zijn er nog gedeelten bewaard die vele eeuwen ouder zijn. Kontich telt nog enkele “hoven van plaisantie”, zoals dergelijke optrekjes werden genoemd. Zij werden gebouwd als luxueuze buitenverblijven voor de adellijke en rijke burgers van de koopmansstad Antwerpen. In oorlogstijd dienden ze vaak als schuilplaats voor de Kontichse bevolking en het vee. Ze waren immers stevig gebouwd en omringd door beschermende grachten. Zo is er nog het minder bekende maar prachtige Tanghof, ook Rozenhof 18

genoemd, op het einde van een (eveneens beschermde) dreef, de Reepkenslei. Het heeft een gaaf gebleven rococo-uitzicht gekregen. De andere hoven zijn verdwenen. Boutersem was ooit een prachtige vesting in het Kontichse Broek. Tot aan de Eerste Wereldoorlog was het een buitenverblijf van de familie Spruyt. Tot de Duitsers er een hoofdkwartier in vestigden. Sindsdien wilde de familie er geen stap meer in zetten. De bevolking hielp de tand des tijds, en geen klein beetje. Nu blijven er nog alleen kelders, stukken muur en brede grachten over. En een herinnering in enkele straatnamen. Andere kastelen waren al eerder verdwenen: dat van Vrijsele (nu de Baddenbroekse hoeven, rechts van de Groeningenlei, aan de neergebliksemde oude eik), Ten Eekhoven of Blauwe Steen (aan het einde van de Blauwesteenstraat en zo genoemd naar de plaats waar de executies plaatsvonden: vlakbij de grote steenweg stond de galg, zodat de passanten konden zien dat het hier menens was), het Pluysegemhof (nu onder een voormalige betonfabriek en een technische school; de dreef ernaartoe is de Pluysegemstraat geworden) en daar al te na(bij) nog het kasteel van Altena. En dan vergeten we er nog enkele! Langs oude wegen Die nobelen en notabelen hadden het goed gezien: Kontich was gunstig gelegen, ver van alle drukte en toch goed bereikbaar. Het dorp had zich in de bocht van de Heerbaan van Antwerpen naar Mechelen gevormd: een weg die er al lag in de tijd van de


Romeinen en later de Nerviërs. Nu is dat de Antwerpse en de Mechelsesteenweg. De voetweg sneed min of meer die bocht af. Deze “Kleine Steenweg” werd op het einde van de 19de eeuw opgesplitst in de Magdalenastraat en de Sleutelstraat, met daartussen de Varkensmarkt. Dat laatste pleintje lag vlak achter de tuin van de pastorie: het Sint-Jansplein is dat immers eeuwen geweest. Nu wordt er verwoed basket gespeeld, maar als je goed kijkt, dan herken je in hun clubhuis een eeuwenoud gebouw: de vroegere pastorie. In de muurankers zijn de initialen van Arnoldus van Hembeeck verwerkt, de pastoor die het gebouw in 1650 liet optrekken: AVH. Waarschijnlijk gebeurde dat vlak naast de vorige, bouwvallige pastorie en de tiendenschuur. In de tuin was er een ganzenpoel die af en toe voor een vette brok zorgde! Rond de ommuurde tuin liep de Pastoorsgracht, die verder afvloeide langs de Broekstraat (nu Ooststatiestraat) naar de Boutersembeek. Hoeveel mensen er in het vroegere Kontich woonden, kan nu maar ruw worden geraamd. Voor het jaar 1374 wordt het aantal geschat op 700, voor het grondgebied dat ongeveer het huidige Kontich plus Lint beslaat. Lint is immers een voormalig gehucht dat pas in 1869 een zelfstandige gemeente werd. Voor de 15de eeuw schommelt het getal tussen 800 en 1.000. In 1526 bereikte de bevolking het getal 1.230, waarna een inzinking merkbaar is, tot amper 710 inwoners in 1600: Spaanse troepen en vrijbuiters, zoals het zootje ongeregeld onder leiding van de beruchte Maarten van Rossem, teisterden onze streken! In de

17de eeuw gaat het cijfer weer omhoog naar ongeveer 1.900. Daarna worden de gegevens preciezer: in 1766 worden 2.188 inwoners opgegeven, en in 1789 zelfs 2.790! Het inwoneraantal stijgt verder: in 1840 staat 3.687 genoteerd, in 1900 wordt de kaap van 5.00 overschreden (ondertussen zonder Lint) en het precieze cijfer voor 1950 is 9.393. Daarna gaat het razendsnel omhoog: meer dan 15.000 in 1973, met Waarloos erbij wordt het in 1976 al 17.761 en intussen zijn het er al meer dan 20.000 geworden. Zoals blijkt uit de evolutie van het bevolkingscijfer, is Kontich evenmin als de rest van de regio gespaard gebleven van oorlog en ellende. Dat was dan weer een nadeel van vlak naast die heerbaan te liggen! De benden van Maarten van Rossem lieten een spoor van roof, moord, vernieling en brand achter zich in 1542. Ook de pest kwam

De Reepkapel op de hoek van de Mechelsesteenweg en Reepkenslei. 19


hier langs, van de middeleeuwen tot in de 17de eeuw. De zieken werden buiten het dorp verbannen en moesten wegkwijnen in “pesthuisjes” in de buurt van de Reepkenskapel. Huizen van hout en leem, met daken van stro, waarin ’s winters de open haard duchtig brandde: dat roept om brandgevaar. Er zijn verschillende rampen gekend: in 1538 en 1686 werd telkens een aanzienlijk deel van de dorpskom in puin en as gelegd, in 1572 moest zelfs de kerk het mee ontgelden. De sporen zijn nu nog te zien. Van boerendorp… In de tijd van de Franken was de dorpskern een driehoek, begrensd door een stukje Antwerpse steenweg, de Magdalenastraat, het Sint-Jansplein en een stukje Mechelsesteenweg. Alles in termen van vandaag natuurlijk. In de 15de eeuw was daar de spie bijgekomen die wordt gevormd door de Sleutelstraat en de Mechelsesteenweg. In die tijd werd dat centrum de “Plaetse” genoemd. Rond het kerkhof met het oude kerkje werden stilaan ook grote huizen gebouwd en een kleine lakenhalle. Kontich was immers bekend voor de productie van laken of wollen stof. Niet zo bekend als Duffel, waarvan de dekens “duffels” werden genoemd en nu nog voortleven in “duffelcoat”. Maar toch. Ook andere textiel werd hier geproduceerd, zoals linnen. Het vlas dat daarvoor werd gebruikt, werd hier verbouwd (op de vlasaard), geroot in vlasputten, verwerkt (gezwingeld en gehekeld), gesponnen, geweven en gebleekt, nog tot in de 19de eeuw. Het klinkt als een gedicht, maar voor de 20

werkers was het hard labeur! Hierbij kan nog worden vermeld dat Kontich zich in de loop der eeuwen een behoorlijke reputatie van hoedenmakers had weten op te bouwen. Kontich was in de eerste plaats echter een boerendorp. De Franken en hun opvolgers pasten het drieslagstelsel toe: één strook grond voor winter-, één voor zomergewassen, en één lieten ze “braak” of onbebouwd liggen. Bij gebrek aan meststoffen moest men dat een beurt laten rusten. Sommigen gebruikten mergel of leem om hun akkers te bemesten. Die werd gehaald uit de mergelput aan de Molenstraat, nu onder de speelplaats van de Abraham Hansschool. Bepaalde gedeelten van het grondgebied waren “vroente” of gemeenschapsgronden: Kontichbroek

Het hoedenmakersalaam uit het museum.


en Boonwit bijvoorbeeld. Op deze uitgestrekte weiden konden de dorpelingen hun vee laten grazen. En te midden van al die percelen lagen de hoeven, soms gegroepeerd in gehuchten, zoals Pluysegem, Duivelshoek (het latere Duffelshoek), Keizershoek, Pierstraat en Lint. In de 19de eeuw kwam daar Kontich-Kazerne bij. Bepalend voor het landschap van weleer waren ongetwijfeld de molens. Daar kon de boer zijn graan laten malen. Op bepaalde ogenblikken waren er vier die tegelijkertijd hun wieken konden laten draaien. Aan de Bergstraat stond de molen op de Luisterbol (vandaar ook enigszins verbasterd de“Lijsterbolstraat”). De Rijkerooimolen stond op het gelijknamige gehucht nabij het Tanghof. Waar nu het bedrijf Groeninghe is gevestigd, aan het begin van de Groeningenlei, stond de Vrijselmolen: die is nog op postkaarten te vinden, want hij werd pas in 1910 afgebroken. Verder was er de molen bij Altena, aan de Antwerpsesteenweg. Een molen van jongere datum werd in 1816 opgericht op het Ploegveld aan de Mechelsesteenweg, dat is op de plaats waar nu het warenhuis “Centrum” staat. Toen hij in 1918 werd afgebroken, verdween de laatste windmolen uit de Kontichse skyline. Geloof het of niet, maar er werd in ons dorp van toen ook aan wijnbouw gedaan. Er waren zelfs twee “Wijngaardleitjes”! Niet te verwonderen met al die kasteelheren hier. Maar zoals elk dorp had Kontich toch vooral zijn talrijke brouwerijen. Enkele namen bleven over, vaak overgedragen op nieuwe gebouwen: de Valk, naast het politiekantoor, de Arend, waar nu het Museum is ondergebracht, en de

Sleutel, waarvan een gedeelte nu beschermd erfgoed is. In die laatste brouwerij werd nog tot in 1933 de vermaarde “seef” gebrouwen, een wit streekbier. Dit is slechts kleine greep uit het vroegere bierwezen. En dan hebben we het nog niet gehad over de brandewijnstokerijen. In 1709 waren er vijf officieel ingeschreven stokers. Er werd dus in de vele Kontichse cafés niet alleen bier geschonken! Zelfs bij baardscheerder Pillegro, die in een van de huizen op het kerkhof woonde, dat toen nog rond de kerk lag, werd “brandewijn geschoncken ende vercoght aen sommige menschen die aldaer hunnen baert quamen laten scheiren”. …met ambachten en neringen… Het nabijgelegen Boom is bekend geworden voor zijn steenbakkerstraditie. De eerste vermelding van een “geleeg” in Kontich dateert van 1666, ook al gebeurde het bakken in die tijd nog occasioneel, naarmate men op de boerderij stenen nodig had. Tot vorige eeuw lagen er nog twee bedrijven langs de Pierstraat. Steenbakkerij Tilly (later Truyts of De Bie) was die met de langste levensduur. Tot 1968 werd er gewerkt en woonden de arbeiders er vlakbij in werkmanshuisjes. Vroeger waren dat er 75, toen nog amper 30. In 1970 werd de reuzenschoorsteen neergehaald: het bedrijf moest plaats maken voor de E19. Antwerpen is van oudsher een diamantcentrum. Op het einde van de 19de eeuw zochten de diamanthandelaars goedkopere werkkrachten en minder vakbondsdruk op “den buiten”. 21


In Kontich verleende de gemeente in 1904 de eerste vergunning voor een slijperij in de Drabstraat. Vanaf 1910 nam de diamantindustrie hier een ware vlucht: dertig diamantmolens aangedreven door een elektrische motor in De Arend aan het St.-Jansplein, in een pand op de plaats van het huidige VTI aan de Edegemsesteenweg werd de “Katholieke Slijperij” opgericht, in de Ooststatiestraat vestigden zich Elbaum en Tolkowsky, en verder waren er nog kleinere bedrijfjes aan de Mechelsesteenweg, Nieuwstraat en elders. In 1924 waren er al een twintigtal. Sommige mensen waren gespecialiseerd in het gladschuren van de schijven. Honderden gezinnen leefden geheel of gedeeltelijk van de diamant. Het heeft geen zin alle ambachten te overlopen. Langs de grote verbindingsweg Antwerpen-MechelenBrussel deden smeden en wagenmakers uitaard goede zaken. Evenals de afspanningen voor het wisselen van paarden, waar de herbergier ook vaak als “bode” fungeerde. Nog een verrassend feit is dat onze gemeente enkele tabaksfabrieken heeft gekend. En in 1876 werd er op Altena een stoomwasserij geïnstalleerd, die legendarisch is geworden omdat het koninklijk linnen er werd gewassen. De laatste honderd jaar werd er ook meer en meer aan tuinbouw gedaan, in open lucht of in serres. Niet alleen groenten werden geteeld, maar ook bloemen en planten. De cactuskwekerij van De Laet aan de Duffelsesteenweg genoot zelfs wereldfaam. Nog in het begin van vorige eeuw werden er in de “Bloem- en fruitkweekerij” van Van der 22

Groen bij Kontich-Kazerne zeldzame sierplanten gekweekt. Tegenwoordig wordt de Kontichse hemel bij nacht verlicht door één van de grootste snijrozenteeltbedrijven van België. ...tot randstad Het is duidelijk dat Kontich het imago van boerendorp heeft verloren. Kleine en middelgrote industrie werd aangetrokken zodat enkele duizenden mensen hier werk vinden. Landbouwgronden worden stelselmatig omgezet in industrieterreinen en woongebieden. Oude huizen moeten plaats maken voor flatgebouwen, want er zijn meer gegadigden dan woningen. De nabijheid van Belgiës drukste treinverbinding en verkeersweg is daar niet vreemd aan. De rasechte Kontichnaar met zijn uitstervend dialect loopt er verloren tussen de veel talrijker wordende inwijkelingen. Gelukkig heeft het gemeentebestuur op tijd ingezien dat wat er nog is, moet worden gered, bewaard en doorgegeven. Zo kan de inwoner van Kontich en Waarloos een blik werpen op het plaatselijke verleden via vier magistrale boekwerken: de twee toponymieën en twee geschiedenissen, respectievelijk van Kontich en Waarloos, geschreven door prof. dr. Robert Van Passen in opdracht van de gemeente. Daar is in 2004 nog het fotoboek “Archiefbeelden Kontich” bijgekomen. Bovendien steunt het bestuur ook de werking van de Koninklijke Kring voor Heem- en Oudheidkunde, die alles verzamelt en tentoonstelt in het Documentatiecentrum (Duivenstraat 22) en het Museum voor Heem- en Oudheidkunde (Cultuurgebouw,


St.-Jansplein). Wie iets meer wil weten over de “Ramp van Contich” in het jaar 1908of wat dan ook, kan daar terecht. 2.2. WAARLOOS Op 1 januari 1977 fusioneerde Waarloos met Kontich. De oudste vermelding van deze gemeente vinden we terug in 1149 onder de benaming “Warlos”. Deze naam is vermoedelijk afgeleid van de Germaanse woorden “wardo” en “loos”, die respectievelijk “wacht” en “weide, glooiing” betekenen. De samenstelling betekende dan waarschijnlijk “uitkijkhelling” of “uitzichtweide”. Mogelijk bevond er zich een wachtpost op de Keizerenberg. Later zijn kerk en centrum dan dichter naar Kontich toe opgeschoven. Het grondgebied van Waarloos werd doorkruist door oude wegen. Eén ervan, uit de Gallo-Romeinse tijd, moet de

Het documentatiecentrum in de Duivenstraat. oude weg van Rumst naar de Steenakker in Kontich-Kazerne zijn geweest. Een andere was de ’s-Heerenstraat, die van Antwerpen via Mechelen naar Brussel en Leuven leidde, de andere grote steden van het hertogdom Brabant. De heer naar wie die straat verwees, was de hertog. Van 1704 tot 1706 werd deze kronkelende straat rechtgetrokken, zodat het centrum verder van de weg kwam te liggen. Om de aanleg en het onderhoud van die weg te bekostigen, werd er sinds mensenheugenis tol geheven. In Waarloos nog tot 1869! Oud Waarloos Van de oudste geschiedenis tot de 16de eeuw valt er weinig te vertellen, wegens 23


een gebrek aan geschreven bronnen. Toen er in 1877 een Frankische begraafplaats met dito voorwerpen werd gevonden, was de beschrijving zo weinig wetenschappelijk dat er nu niets meer te situeren valt. Een verloren kans. In de middeleeuwen lag Waarloos in het Land van Mechelen of van Arkel, dat behoorde tot het markgraafschap Antwerpen. In de 15de eeuw vormde het samen met het aangrenzende Reet een schepenbank. In 1530 kwam het onder de schepenbank van Kontich. Deze toestand duurde tot 1620. In 1670 kreeg Waarloos een zelfstandige schepenbank. In 1572 werd de heerlijkheid aan kardinaal Granvelle verkocht. Zo kwam het dat Waarloos tot in 1616 tot het graafschap Cantecroy bleef behoren. Later wisselde de heerlijkheid nog enkele keren van eigenaar. Lucas van Opmeer was heer van Waarloos in 1626. Na hem kwam het gebied achtereenvolgens in handen van Maximiliaan van der Gracht, Jan-Karel de Cordes en zijn gelijknamige zoon en Jacques de Raedt. De laatste heren kwamen uit het geslacht della Faille: zij beheerden Waarloos tot aan de Franse Revolutie. Op kerkelijk vlak behoorde Waarloos van oudsher tot de moederparochie Kontich. Rond 1200 werd de Sint-Michielsparochie echter zelfstandig. Het aanstellen van een priester en het innen van de tienden was evenals in Kontich het recht van de Henegouwse abdij van Lobbes. In de 17de eeuw kwam het echter in handen van kardinaal Granvelle. Van hem ging het over op de graven van Cantecroy.

24

Boerenbuiten Waarloos evolueerde van een bescheiden parochie en gehucht tot een klein dorp. In de 15de eeuw werden er slecht 18 tot 34 huizen geteld. Dan ging het bevolkingsaantal stilaan omhoog de cijfers zijn telkens benaderend: 200 inwoners in de 17de eeuw, 340 in de 18de, 560 in de 19de en in 1910 werd de kaap van 1.000 overschreden. Het jaar van de fusie, 1977, werden de 1560 inwoners bij die van Kontich geteld. De bevolking leefde in de eerste plaats van de landbouw. Een merkwaardige herenboer uit de 19de eeuw zal niet licht vergeten worden. Hij is de enige mannelijke maker van een tekendoek die hier bekend is. Zijn huisvlijt uit 1853 is een pronkstuk van het Museum voor Heemkunde en draagt als opschrift “Het lijden en de dood van Christus door Egidius Annot tot Waerloos”. De volksmond noemde hem “zotten Annot”.


Ambachten In de herbergen “De Hespketel”, “De Vos en de Craen” en “De Wildeman” werd er resp. in de 16de en 18de eeuw bier gebrouwen. Aanvankelijk deed men dat voor eigen en lokaal gebruik, maar geleidelijk werd ook gerstenat uit Waarloos uitgevoerd. Dan duikt er eerst de naam op van Het Wit Kruis, tegenover de kerk. De naam Brouwershuis herinnert aan de vergane glorie van deze brouwerij. Daar vergaderde ooit ook de Raad en het College, en beschilderde J.B. Reykers de muren met taferelen in italianiserende stijl, soms dan weer gebaseerd op het landschap rondom, met tonnenwagen en al. Voldoende voor Monumenten en Landschappen om het gebouw met interieur te beschermen! De andere grote brouwerij was

Sint-Michaël, aan de Grote Steenweg. Zij kwam in de 19de eeuw in het bezit van een steenbakker uit Rumst. Zijn zonen Ferdinand en Théophile legden de basis van de later zo vermaarde Brouwerij Maes. Ferdinand werd zelfs even burgemeester, van 1927 tot 1932, toen hij plots stierf. Twee jaar later werd de Dorpsstraat naar hem omgedoopt. Hij zal wel nooit vermoed hebben dat zijn bedrijf zou uitgroeien tot de nummer twee op de Belgische markt. En evenmin dat het in de 21ste eeuw zou gedaan zijn met bier brouwen, en dat met het hele complex ook de trotse koperen ketels uit het dorpsbeeld zouden verdwijnen, om vanaf 2005 plaats te maken voor een industrieterrein. Even verder in de richting van de Vosberg, stond de molen van Waarloos, die in 1761 in werking trad. Nadat de

25


familie Servaes jarenlang de maalderij had uitgebaat, kwam in het begin van de 19de eeuw de naam Spruyt opduiken. Ook van deze familie zal een “spruit” burgemeester van Waarloos worden. Helaas moest de molen in 1914 worden afgebroken, want zowel als waarnemingspost van de Belgen als in functie van herkenningspunt voor de Duitsers moest hij verdwijnen. Maar de firma bestaat nog steeds onder de naam “Puffex”. Een ander bedrijf dat nog niet uit de herinnering van de Waarlozenaars is verdwenen, is de zuivelfabriek of melkerij Sint-Michaël. Daar werd van 1925 tot 1959 melk gepasteuriseerd en andere melkproducten bereid. Sinds de jaren 1960 werd het de pleisterplaats voor het Waarlose verenigingsleven en in 1977 verbouwd en omgedoopt tot Berkenhof. Ten slotte moet er nog één glorierijk feit uit het ambachtelijk verleden van

Het Feugère-orgel van de St.-Martinuskerk 26

Waarloos worden gelicht. Er woonden namelijk generaties smedenhorlogemakers met de naam Piron. Hun reputatie ging ver. In 1992 werd een klok van Alexander Piron, gedateerd 1773, door de gemeente op een veiling aangekocht. Het pronkstuk kan nu worden bewonderd in het Documentatiecentrum van de Kring voor Heemkunde. 2.3. BEZIENSWAARDIGHEDEN Kontich en Waarloos hebben niet de allure van Brugge, Gent of Antwerpen, maar voor elke inwoner of bezoeker valt er nog heel wat te ontdekken. Om dat te vergemakkelijken zijn er trouwens fiets- en wandelpaden uitgestippeld, zoals de Abraham Hansroute en het kerk- en buurtwegelpad van Vakantiegenoegens. Wat nog niet in voorgaande tekst aan bod kwam, wordt in volgend hoofdstukje nog eens op een

Foto: F. Mattys


rij gezet. Eerst de kerken. Van de SintMartinuskerk zijn behalve de toren, nog oude fragmenten bewaard gebleven. Zo zijn het middenkoor en de twee zijkoren in laatgotische stijl nog oorspronkelijk. Zij werden na de brand van 1572 opgetrokken. Het huidige uitzicht dateert van 1928 en zorgde voor een aanzienlijke uitbreiding, zodat er plaats kwam voor bijna duizend stoelen. Het interieur werd in de jaren 1960 drastisch versoberd, maar nog altijd valt het imposante hoogaltaar op, dat de tenhemelopneming van Sint-Maarten voorstelt. Koorbanken en preekstoel zijn zeventiende-eeuws. Zeer fraai beeldhouwwerk is de groep van de H. Familie van Walter Pompe. De kruisweg wordt toegeschreven aan J.B. Reykers. Het Feugère-orgel werd op het einde van de 20ste eeuw van de vroegere middenbeuk, nu zijbeuk, naar het midden van de kerk verplaatst en wordt weer dankbaar gebruikt. De neogotische parochiekerk van Waarloos uit 1864, toegewijd aan Sint-Michiel, bleef goed bewaard. De toren is wel enkele eeuwen ouder: 15de - 16de eeuw. Het fraaie, neogotische interieur is het werk van de bekende West-Vlaamse baron J.B. Béthune, grondlegger van de neogotiek in België. Merkwaardig is het opgehoogde kerkhof rond de kerk, met nog mooie zerken. Ook de tombe van de familie della Faille de Waerloos uit de 17de eeuw is nog achter de kerk te vinden. Er staan nog twee moderne kloosterkerken in twee buitenwijken. Bij het klooster van de paters Montfortanen in Kontich-Kazerne hoort de kerk van O.-L.-Vrouw Onbevlekt

Ontvangen, ingewijd in 1933. In de wijk Pierstraat-Keizershoek staat de parochiekerk van Sint-Rita (1937). Elk jaar trekt deze patrones van de hopeloze gevallen nog honderden pelgrims. De paters hebben in 2004 echter het klooster verlaten. Om in de religieuze sfeer te blijven: de kapellen. Langs de Mechelsesteenweg, op de hoek van de Reepkenslei, staat de Reepkenskapel, toegewijd aan O.-L.-Vrouw-ter-Sneeuw. Vroeger was dit een kapel voor de pestlijders en voor hen die tot de galg waren veroordeeld. Het Lievevrouwebeeldje uit de 16de eeuw werd uit veiligheidsoverwegingen overgebracht naar de Martinuskerk. Waar het kort daarop werd gestolen...Ten slotte is er nog het Kapellekensbos, een beschermd dorpsgezicht vlakbij Lint en Duffel. Hier werd in 1683 een gestolen Mariabeeld gevonden. De kapel die er werd opgericht trok massa’s bedevaarders en dus geld in de offerblok. De inwoners van Lint wilden echter ook een graantje meepikken en richtten een tweede kapel op, vlakbij de spoorweg. Vandaar… Beschermd is ook het oude gemeentehuis van Kontich in neo-Romaanse stijl uit 1860. De raadzaal wordt nog als trouwzaal gebruikt. Alle wanden ervan zijn beschilderd met beelden van hoven en taferelen uit het Kontichse verleden. Er hangt ook een prachtige kopie van Van Dycks Sint-Maarten te paard, waarvan het origineel in de parochiekerk van Zaventem hangt. De provinciale afdeling van Monumenten en Landschappen vond nog een aantal gebouwen en 27


dorpsgezichten beschermenswaard. Op de hoek van de Edegemse- en Antwerpsesteenweg staat het Sint-Martinushof of Hof van Cols. Deze neoclassicistische villa werd in 1836 gebouwd. Achteraan werd rond 1900 een mooie veranda in ijzer gebouwd. Merkwaardig (maar niet beschermd) is ook de villa “Rest and Be Thankful”, die tijdens de Eerste Wereldoorlog een belangrijke rol heeft gespeeld. Daar werd immers de overgave van de stad Antwerpen aan de Duitsers getekend, gekend als de Conventie van Kontich.

Ingesloten in de nieuwe wijk rond de Vredestraat is de 18deeeuwseVerbrande hoeve gelegen. Terug in het dorp vermelden we het Kruisken of Hofke van Janssens: een alleenstaand herenhuis uit de 18de eeuw binnen een ommuurde tuin. De voormalige brouwerij De Sleutel werd (gedeeltelijk) als monument beschermd, de omringende Sleutelstraat met het brouwershuis en de bescheiden werkmanshuisjes als dorpsgezicht. Verder op de lijst staan de kastelen Groeningenhof en Tanghof, elk met hun omgeving.

De villa”Rest and be thankfull” op de Antwerpsesteenweg, waar de “Conventie van Kontich” getekend werd. 28


In Waarloos gaat het ook om het dorpsgezicht, met als ijkpunten de kerk met het unieke kerkhof, het voormalige gemeentehuis en het Brouwershuis of “Trappeken op”. Deze deelgemeente kan bovendien prat gaan op een waardevol natuurreservaat, dat in de plaats kwam van de oude spoorwegbedding. Deze “diepe route” liep ooit van Wilrijk naar Mechelen. De werken waren in 1905 begonnen, in 1970 werd het station gesloopt en de spoorbedding verwijderd. Naast de voormalige pastorie uit 1650 op het Sint-Jansplein tekent zich het moderne bibliotheek- en cultuurcomplex af. Op de tweede en derde verdieping nestelt zich nu - in een oude vleugel van de oude maalderij/diamantslijperij De Arend, het Museum voor Heem- en Oudheidkunde. De boeiendste stukken die uit de ondergrond van Kontich en Waarloos zijn opgedolven, worden hier tentoongesteld. Het verenigingsleven en de ambachten van weleer komen hier weer tot leven. De verzameling tekendoeken en stoplappen is een van de uitgebreidste van Europa. Via de cultuurdienst kan iedereen hier overdag komen snuisteren met de gratis catalogus in de hand voor de nodige uitleg. Elke zondag zijn er van 14 tot 17 uur twee gidsen beschikbaar: ook al gratis! Ook rondleidingen voor groepen, in het museum of door de dorpskom, overdag of ’s avonds (eventueel zelfs met de nodige straffe verhalen…) zijn mogelijk. Voor afspraken voor deze didactische maar ook ludieke initiatieven, kan contact worden opgenomen met voorzitter Paul Catteeuw (tel. 03 457 19 38) of conservator Guido Theys (tel. 03 457 54 68).

Deze tekst is een grondige bewerking van de “Historische Schets” van wijlen Robert Van Passen, gebaseerd op de vier vermelde werken van zijn hand. Hij werd samengesteld door Frank Hellemans, m.m.v. Elza Broes, Paul Catteeuw, Jos De Hert, Guido Pede en Rik Verbeeck. Bert Verbeeck zorgde voor de illustraties.

29


30


Hoofdstuk 3

GEMEENTEDIENSTEN Gemeentehuis algemeen Gemeenteplein 1 Tel. 03 450 78 40 Fax 03 458 31 39 E-mail: gemeente@kontich.be Website: www.kontich.be Openingsuren: - alle werkdagen van 9 tot 12 u. en maandag van 18 tot 21 u. - bijkomende openingsuren uitsluitend voor uitreiking elektronische identiteitskaarten: ma. di. woe. do. van 14 tot 16 u.

3.1. Archiefdienst Tel. 03 450 78 77 Gemeentehuis - kelderverdieping De archiefdienst bewaart en beheert het volledige archiefbestand van de deelgemeenten Kontich en Waarloos, alsook het hedendaags archief van fusiegemeente Kontich sedert 1977.

Daarnaast heeft de archiefdienst een belangrijk gedeelte van de kerkarchieven van Kontich en Waarloos voor onbepaalde tijd in depot. Ten behoeve van leeszaalbezoekers zijn eveneens reeksen en series aangelegd van volgende documenten & archieven: kopies van registers Burgerlijke Stand & parochieregisters; bewerkingen registers buurgemeenten; volkstellingen; staten

31


van sterfhuizen; borgbrieven; klappers op schepenregisters en notariaat; exemplaren van thesissen m.b.t. persoons- en plaatsnaamkunde; samenvattingen van Antwerpse schepenbrieven (van voor 1550), etc. We kunnen de volgende perioden onderscheiden voor wat betreft het gemeentearchief in bewaring (archiefvormers Kontich, Waarloos & fusiegemeente Kontich): - Ancien RĂŠgime (late middeleeuwen tot 1796) - Franse & Hollandse periode (1796 - 1830) - Hedendaags statisch archief I (1830 - 1945) - Hedendaags statisch archief II (1945-1976) - Lopende archieven fusiegemeente Kontich (vanaf 1977) De leeszaal van de archiefdienst is (kosteloos) toegankelijk voor bezoekers. Algemene opening op maandagnamiddag van 13.30 tot 16.30 u. en van 18 tot 20.30 u. Er is inzagerecht voor zover de stukken openbaar zijn. Er kunnen geen archiefbescheiden ontleend worden; wel is het mogelijk kopies te nemen indien geen beperking geldt inzake auteursrechten, staat of formaat van de documenten etc.

32

3.2. Bedrijvenloket Tel. 03 450 78 98 E-mail: bedrijven@kontich.be Gemeentehuis tweede - verdieping Ondernemers worden vaak met vragen geconfronteerd omtrent de rechten en verplichtingen van het bedrijf t.o.v. de lokale overheid. Voor alle bedrijven die in Kontich gevestigd zijn, is het gemeentelijk bedrijvenloket het aanspreekpunt om de juiste weg te vinden naar een antwoord op allerlei vragen van gemeentelijke aard.

3.3. Bevolking Tel.03 450 78 65 - Fax 03 458 43 86 E-mail: bevolking@kontich.be identiteitskaarten@kontich.be reispassen@kontich.be rijbewijzen@kontich.be vreemdelingen@kontich.be Gemeentehuis - gelijkvloers. (Betalingen mogelijk met Bancontact en Proton) De bevolkingsdienst geeft dienstverlening betreffende: - aangifte adreswijziging; * verhuis binnen de gemeente: aangifte kan 1 persoon van het gezin doen, mits voorlegging van de identiteitskaarten van het hele gezin, inschrijvingsbewijs van de auto meebrengen. * aankomst in de gemeente: aangifte kan 1 persoon van het gezin doen, bij de inschrijving dienen de identiteitskaarten van het hele gezin tegelijkertijd voorgelegd te worden.


* vertrek naar een andere gemeente: dient te gebeuren in de gemeente waar men gaat wonen. * afschrijving naar het buitenland: identiteitskaart meebrengen en adres in het buitenland opgeven. - identiteitskaart; * aanvraag en activering dient persoonlijk te gebeuren (ook voor 12-jarigen); * pasfoto in kleur op een witte of effen lichtgekleurde achtergrond. De foto dient volledig vooraanzicht te zijn en van goede kwaliteit.

-

Uitsluitend voor uitreiking elektronische identiteitskaart bijkomende openingsuren: elke namiddag van 14 - 16 u. behalve op vrijdag

-

- identiteitsbewijs voor kinderen jonger dan 12 jaar (kids-ID) * nodig als de kinderen naar een land gaan, waarvoor geen reispas vereist is; * kind moet aanwezig zijn bij aanvraag en afhaling * aanvraag door ouder met het ouderlijk gezag * kostprijs: 3 EUR

-

-

-

* foto zoals bij een gewone identiteitskaart * Aanvraagtermijn 3 weken kinderpasje na geboorte: afhalen na bericht van bevolkingsdienst. reispassen; * nieuwe reispas: - 2 pasfoto's in kleur op een witte of lichtgekleurde achtergrond en van degelijke kwaliteit - een vorige vervallen reispas dient voorgelegd te worden - de aanvraag dient altijd persoonlijk te gebeuren - afleveringstermijn: 2 weken; spoedprocedure: 2 werkdagen * kinderen moeten ook over een persoonlijke reispas beschikken, indien ze naar een land gaan waarvoor een reispas vereist is. * personen tussen 12 en 18 jaar die een reispas nodig hebben, moeten bij de aanvraag vergezeld zijn van één ouder. rijbewijs, leervergunning en voorlopig rijbewijs; * voor een rijbewijs zijn 2 pasfoto’s noodzakelijk; * voor een internationaal rijbewijs is 1 pasfoto noodzakelijk; * rijbewijzen dienen persoonlijk afgehaald te worden; * afleveringstermijn 3 dagen. vreemdelingen: voor allerlei inlichtingen, invullen formulieren, verlengen en afleveren van verblijfsvergunningen. wettiging van handtekening: identiteitskaart van betrokkene meebrengen. afleveren allerlei attesten: gezinssamenstelling, bewijs van woonst, bewijs van nationaliteit e.a. invullen van allerlei formulieren 33


- landbouwtelling en schadecommissie landbouw. - kieszaken: kiezerslijsten en kiesverrichtingen. - afleveren van slachtbewijzen.

Men kan er terecht voor: - inlichtingen betreffende burgerlijke stand, bevolking, technische dienst e.a.; - aanvraag pensioen; - wettiging van handtekening; - verkoop rattengif; - invullen van allerlei formulieren.

3.4. Bijkantoor Waarloos Oud Gemeentehuis Waarloos, Ferdinand Maesstraat 47, Tel. 015 31 12 36

In de mate van het mogelijke wordt de bevolking ook voor andere gemeentelijke aangelegenheden verder geholpen.

Openingsuren: elke woensdag van 8 tot 9 u.

3.5 Brandweer Dringende Hulp: Tel. 112 of 03 457 81 11 Brandweerkazerne, Witvrouwenveldstraat 32, Tel. administratief 03 457 82 20 en fax 03 458 53 19. E-mail: brandweer@kontich.be Website: www.kontich.be/brandweer De brandbestrijding wordt verzekerd door het gemeentelijk vrijwillig brandweerkorps onder leiding van dienstchef L. Van Hoof, tel. 0478 33 54 08 Enkele meest voorkomende taken van de brandweer: - blussen van branden; - ledigen van kelders na wateroverlast; - bestrijden van wespennesten; - bevrijden van geknelde personen; - reinigen van wegdek na verkeersongeval en oliespoor; - bijstand ziekenwagen; - interventies bij storm.

34


Brandpreventie: controle van bouwdossiers van appartementsgebouwen, scholen, bejaardeninstellingen, publiek toegankelijke gebouwen, industriële gebouwen enz.

Om u beter van dienst te zijn, is permanente bijscholing bij de brandweer een must.

3.6. Buitenschoolse KinderOpvang Kinderclub Kokon Molenstraat 28-30 (ingang Schoolstraat) Ferdinand Maesstraat 86A Tel. 03 459 90 64 Tel. 015 32 37 67 GSM 0473 92 65 66 E-mail: bko@kontich.be De buitenschoolse kinderopvang ‘Kinderclub KoKon’ (Kinderopvang Kontich) is een gemeentelijk initiatief onder toezicht van Kind & Gezin. Een enthousiast team van begeleiders staat klaar om kinderen vanaf 2,5 jaar tot en met 12 jaar op te vangen. We voorzien een ontspannend, creatief en kwalitatief activiteitenaanbod in een veilige omgeving en een huiselijke sfeer.

Op schooldagen kunnen de kinderen terecht vanaf 7 uur waarna de begeleiders hen naar school brengen. Ze worden s' avonds van school gebracht en kunnen tot 18 uur bij ons spelen. Er is ook een aparte ruimte voorzien om het huiswerk te maken. Op woensdagnamiddag worden de kinderen van school gehaald en kunnen ze hun boterhammen opeten en spelen tot 18 u. Op schoolvrije dagen en tijdens de vakantie is KOKON geopend van 7 tot 18 u. Tijdens de zomervakantie organiseert KOKON ook voor- en naopvang van speelpleinen en sportactiviteiten van de gemeente. 35


3.7. Burgerlijke Stand

Huwelijk

Tel. 03 450 78 67 E-mail: burgerlijke.stand@kontich.be Gemeentehuis - gelijkvloers.

De vereiste leeftijd om een huwelijk te kunnen aangaan, is 18 jaar. De jeugdrechtbank kan om gewichtige redenen ontheffing van de vereiste leeftijd verlenen. Het huwelijk moet voltrokken worden in de woonplaats van de bruid of van de bruidegom. De aangifte van een huwelijk (ondertrouw) dient door de aanstaande echtgenoten te gebeuren, een zestal weken voor de huwelijksdatum, in de gemeente waar het huwelijk zal plaatsvinden, tijdens de gewone openingsuren.

Aangifte van een geboorte De aangifte moet als volgt gebeuren: - de ambtenaar van de burgerlijke stand dient in kennis gesteld te worden van de bevalling uiterlijk de eerste daarop volgende werkdag; - de aangifte van de geboorte zelf dient te gebeuren binnen een termijn van vijftien dagen, zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen meegerekend; - men dient het geneeskundig getuigschrift, de identiteitskaarten van de ouders en het trouwboekje voor te leggen; - getuigen zijn bij de aangifte niet meer vereist. - indien de (toekomstige) ouders van een kindje niet gehuwd zijn, kan het onder bepaalde voorwaarden erkend worden door de vader. Na het afleggen van een verklaring door de vader en moeder, wordt een erkenningsakte opgemaakt waarin de wettelijke band van vaderschap bevestigd wordt. Die erkenning kan gebeuren tijdens de zwangerschap of na de geboorte. Mee te brengen bij een erkenning: - vòòr de geboorte: identiteitskaarten+origineel bewijs van de dokter van de zwangerschap - na de geboorte: identiteitskaarten+ geboorteakte v/ kind

Volgende procedure wordt gevogld: U neemt contact op met de Dienst Burgerlijke Stand voor het vastleggen van een huwelijksdatum. Vervolgens worden de nodige documenten voor de samenstelling van uw huwelijksdossier (geboorteakte, bewijs van nationaliteit, ongehuwde staat en van inschrijving in het bevolkings- of vreemdelingenregister) door de dienst zelf opgevraagd. Dit geldt alleen enkel voor akten die in België werden opgesteld (of akten die in België werden overgeschreven) en voor personen ingeschreven in het Belgische bevolkings- of vreemdelingenregister en voor zover het huwelijk in België wordt voltrokken. Indien wij beschikken over de nodige documenten, zal u van onze dienst een uitnodiging ontvangen om uw aangifte van huwelijk (ondertrouw) te komen doen. U dient nog zelf te zorgen voor: - een kopie (voor- en achterkant) van

36


de identiteitskaart van beide partners - indien huwelijkscontract: attest met vermelding van stelsel (afgeleverd door uw notaris) - voor minderjarigen (- 18 jaar): akte van toestemming (te halen bij de Jeugdrechtbank door de ouders, of, indien deze hun toestemming weigeren, door de aanstaande echtgenoten). Datum en uur van de huwelijksplechtigheid worden in overleg met de ambtenaar van de burgerlijke stand vastgesteld en wel zo vlug mogelijk. Men kan huwen van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 11.30 u. en op maandagavond van 19 tot 20 u. Overlijden Een overlijden moet aangegeven worden door ĂŠĂŠn persoon, in de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgehad. In de praktijk gebeurt dit door de begrafenisondernemer. Volgende stukken dienen voorgelegd te worden:

-

identiteitskaart van de overledene; rijbewijs van de overledene; trouwboekje van de overledene; bewijs van de geneesheer die het overlijden vaststelde.

Gemeentelijke begraafplaats (Duffelsesteenweg) De gemeentelijke begraafplaats is alle dagen toegankelijk van 8 tot 20 u., behalve op donderdag. a) Begravingen Vooraf dient een schriftelijke machtiging tot begraven, asverstrooiing en bijzetting columbarium of urnenveld afgeleverd te worden door de burgemeester. Teraardebestelling op zondagen en wettelijk erkende feestdagen wordt niet toegestaan. b) Grondvergunningen Grond- en columbariumvergunningen en vergunningen voor het urnenveld met een maximum duur van 30 jaar worden verleend door het schepencollege tegen de door de gemeenteraad vastgestelde tarieven.

37


3.8. Containerpark Blauwesteenstraat 81b, Tel. 03 457 51 02 Openingsuren: Maandag gesloten Dinsdag 9 - 12 en 13 - 17 u. Woensdag 9 - 12 en 13 - 17 u. Donderdag 13 - 19 u. Vrijdag 13 - 17 u. Zaterdag 9 - 16 u. Gesloten op zon- en feestdagen. Vergeet voor uw bezoek aan het containerpark uw identiteitskaart niet! U hebt deze immers nodig voor de registrtie en de toegang tot het park. Er wordt gewerkt volgens het diftar-principe. Diftar staat voor gedifferentieerde tarifiering en geeft uitvoering aan het principe ‘de vervuiler betaalt’. Het containerpark is hiertoe opgedeeld in een betalend en een niet betalend gedeelte. Betalen gebeurt bij voorkeur met uw betaalkaart (Bancontact of Proton) of met uw kredietkaart (Visa of Master). Indien u niet over een bankkaart beschikt, kan u ook met munten betalen. Omdat er meerdere containerparkten in de regio over hetzelfde registratiesysteem beschikken kan u als inwoner van Kontich eveneens terecht op de containerparkten van de gemeenten Aartselaar, Boechout, Borsbeek, Hove, Lint en Rumst. Ook de openingsuren van de parken in deze gemeenten zijn op elkaar afgestemd. Dit betekent dus meer service voor u. Zo vindt u steeds een containerpark in uw buurt dat open is op 38

het ogenblik dat het u best past. Alleen particulieren mogen huishoudelijke afvalstoffen aanbieden. Scholen op Kontichs grondgebied en erkende Kontichse verenigingen kunnen mits schriftelijke toelating van de gemeente één toegangskaart per vestigingsadres bekomen. De afvalstoffen moeten op voorhand gesorteerd zijn. Op het containerpark geldt er een algemeen rookverbod. De exploitatie gebeurt door IGEAN milieu & veiligheid, Doornaardstraat 60, 2160 Wommelgem. Voor vragen, opmerkingen of klachten belt u naar de milieulijn 03 350 08 14. Meer informatie vindt u op www.igean.be


3.9. Cultuurbeleid Cultuurpunt Altena Antwerpsesteenweg 79 eerste verdieping (ingang via serviceflats). Tel. 03 448 28 55 E-mail: cultuurbeleid@kontich.be De cultuurbeleidscoördinator is een schakel tussen de bevolking, de culturele actoren (verenigingen, bibliotheek, kunst- en muziekacademies, museum, individuele cultuurliefhebbers en - beoefenaars,…) en het bestuur. Samen met het bestuur stippelt hij de krijtlijnen van het beleid uit. Dit gebeurt in nauw overleg met al wie binnen de gemeente bij cultuur betrokken is of wil zijn, niet in het minst het adviesorgaan voor cultuur, de cultuurraad. Deze krijtlijnen, strategische keuzes voor de toekomst, worden vastgelegd in het ‘cultuurbeleidsplan’. Het hieraan gekoppelde jaarlijkse actieplan concretiseert de doelstellingen verder. Het is ook de taak van de cultuurbeleidscoördinator om het verenigingsleven, de bibliotheek, het museum en het documentatiecentrum en andere culturele actoren te stimuleren om de vooropgezette doelstellingen te bereiken. Dit kan door het opzetten van projecten zoals de cultuurmarkt, plaatselijke activiteiten in het kader van de erfgoeddag, een culturele scholenprogammatie e.d., maar evenzeer door coördinatie en aanvulling van bestaande initiatieven, werken aan communicatie, verbetering van de infrastructuur en vlotte dienstverlening.

Binnen onze gemeente organiseert de cultuurbeleidscoördinator het overleg tussen de diensthoofden van jeugd, sport, cultuur, onderwijs en buitenschoolse kinderopvang. De verschillende beleidsplannen (jeugd, sociaal, cultuur) en de uitvoering ervan worden hier op elkaar afgestemd. De cultuurbeleidscoördinator heeft verder ook de dagelijkse leiding van het gemeenschapscentrum (lokalen in het bibliotheek- en cultuurgebouw en in het Altenacomplex) en volgt samen met de bibliothecaris de werking van de raad van bestuur van gemeenschapscentrum en bibliotheek op. De cultuurbeleidscoördinator maakt deel uit van het managementteam.

3.10. Cultuurdienst Sint-Jansplein 8 – 2de verdieping. Cultuurdienst – Secretariaat cultuurraad Tel. 03 450 78 39 E-mail: cultuur@kontich.be Tickets, verhuur culturele infrastructuur gemeenschapscentrum Tel. 03 450 78 38 E-mail: cultuurdienst@kontich.be De cultuurdienst doet de praktische uitvoering en nazorg van de culturele activiteiten van het gemeenschapscentrum en van het gemeentebestuur zoals bv. concerten in Cultuurpunt Altena, jaarlijkse Open Monumentendag, Feest van de Vlaamse Gemeenschap... Deze dienst verleent medewerking bij de adviesverlening van de 39


gemeentelijke cultuurraad, staat tevens in voor de administratieve en logistieke ondersteuning van de adviesraad en ontwerpt de gemeentelijke reglementering inzake culturele materies (subsidiereglement, statuten en huishoudelijk reglement van de adviesraad). De cultuurdienst ondersteunt en werkt nauw samen met het verenigingsleven. Op basis van onderzoek naar nieuwe ontwikkelingen en nieuwe doelgroepen kan een eigen gemeentelijke aanpak en programma voorbereid worden. Ook voor de berekening van de jaarlijkse subsidies kunnen d verenigingen bij de dienst terecht. Allerhande informatieve gegevens inzake cultuur, zowel van overheidsinstanties als van particuliere zijde naar de betrokken instanties, kunstenaars en verenigingen toe, worden hier up-to-date gehouden en ter beschikking gesteld. Voor verhuur en inlichtingen aangaande gebruik van lokalen van het gemeenschapscentrum voor culturele en socioculturele activiteiten dient men zich te wenden tot de cultuurdienst.

Culturele infrastructuur Cultuurpunt Sint-Jan, Sint-Jansplein 8 Polyvalente zaal St.-Jan - max. 65 personen Gelijkvloers Polyvalente zaal voor kleine concerten, voordrachtavonden, vergaderingen, cursussen, tentoonstellingen‌ Zaal Groeningen - max. 20 personen 2de verdieping Vergaderlokaal of tentoonstellingsruimte (tentoonstellingsrails + bevestigingshaken aanwezig) Zaal Pluizegem - max. 20 personen 3de verdieping rechts leslokaal of vergaderruimte Zaal Tanghof - max. 20 personen 3de verdieping links Leslokaal of vergaderzaal Cultuurpunt Altena, Antwerpsesteenweg 79 Kapel - max. 230 personen Gelijkvloers Polyvalente zaal voor concerten, voordrachtavonden, vergaderingen, cursussen, tentoonstellingen. Zaal Nakker - max. 60 personen Gelijkvloers achter de cafetaria Vergaderlokaal Zaal Mère Jeanne - max. 20 personen Ronde zaal 1ste verdieping Vergaderlokaal Zaal Reinildis - max. 15 personen 1ste verdieping Compunterlokaal

40


3.11. FinanciĂŤle dienst Tel. 03 450 78 56 E-mail: financiĂŤn@kontich.be ontvanger@kontich.be begroting@kontich.be belasting@kontich.be boekhouding@kontich.be verzekering@kontich.be Gemeentehuis - gelijkvloers. (Betalingen mogelijk met Bancontact) De belangrijkste taken zijn: - gemeentebegroting: jaarlijkse raming van de budgetten, meerjarenplanning en opvolging ervan; - begrotingsrekening, resultatenrekening, balans en opvolging ervan; - alle bestellingen, facturen, boekhouding; - gemeentebelastingen: reglementen, aangifte formulieren, kohieren, bezwaarschriften; - inventaris van het gemeentelijk patrimonium; - verzekeringen: burgerlijke aansprakelijkheid-, brand- en autopolissen en schadeaangiften; - begrotingen en rekeningen kerkfabrieken

3.12. Geografisch Informatie Systeem (GIS) Tel. 03 451 92 83 E-mail: gis@kontich.be Technische Dienst, Blauwesteenstraat 81A Deze dienst heeft als belangrijkste taken: - de coĂśrdinatie van de GIS-gebonden activiteiten binnen de verschillende gemeentelijke diensten; - opmaken van databank modellen volgens Vlaamse-, federale- of Europese richtlijnen; - de begeleiden van inventarisatieprojecten met een in ruimte positioneerbaar component; - onderhoud, beheer en uitbouw van de GIS toepassingen in samenspraak met de betrokken diensten; - adviesverlening bij aankoop van software waarbij grondgebonden gegevens worden opgeslagen; - opmaken van analyses kaarten, databanken en themakaarten; - overleg met andere gemeenten, provincie, Agentschap voor geografische informatie Vlaanderen,.. andere ministeries

41


3.13. Groendienst Blauwesteenstraat 81A, Tel. 03 451 92 87, fax 03 451 92 96. E-mail: groendienst@kontich.be De groendienst staat in voor: - het aanplanten en onderhouden van allerhande groenvoorzieningen in de gemeente; - het uitvoeren van snoeiwerken; - het maaien van grasperken en -velden; - onkruidbestrijding

3.14. Infodienst dienst communicatie Tel. 03 450 78 54 of 03 450 78 96 E-mail: informatie@kontich.be Gemeentehuis - eerste verdieping. De gemeentelijke infodienst staat in voor de organisatie en uitbouw van 42

zowel het interne als externe informatie- en communicatiebeleid van het bestuur. Deze opdracht wordt waargemaakt door: - het verzorgen van gemeentelijke publicaties zoals o.a. informatieblad, gemeentegids; - het uitbouwen van de gemeentelijke website; - het opzetten van een intra- en extranet; - het organiseren van info- en inspraakvergaderingen; - het verzorgen van de infoborden; - het verspreiden van wijkbrieven, aangaande plaatselijke meldingen; - het opvolgen van informatieve vragen; - organiseren van onthaalavonden van nieuwe inwoners; - het organiseren van persconferenties en het verspreiden van persmededelingen; - het verzorgen van de public relations:


rondleidingen, bezoeken; - het opzetten van themacommunicatie indien nodig; - het opzetten en uitbouwen van moderne communicatietechnieken; - het opzetten en beheren van de klachtenbehandeling. Via deze werking trachten wij u zo goed mogelijk op de hoogte te brengen van wat er leeft binnen de gemeente, zodat u beter betrokken wordt bij het uitstippelen van het beleid. U kan uiteraard ook voor inlichtingen of vragen aangaande de gemeente en het bestuur terecht op deze dienst. Tevens staat de infodienst in voor de organisatie van de verschillende verkiezingen.

3.16. Jeugddienst Parklokaal, ingang Antwerpsesteenweg. Tel. & fax 03 457 27 14 E-mail: jeugd@kontich.be website: www.kontich.be Openingsuren: maandag.

9 -12.30 u. 14 -16.30 u. 18.30-20 u. Dins-, woens- & donderdag 9 -12.30 u. 14 -16.30 u. Vrijdag 9 -12 u. Tijdens de schoolvakanties gelden beperkte openingstijden. Raadpleeg de jaarlijkse brochure ‘Jeugdig Kontich zomert!’ voor de sluitingsdagen of meer informatie.

3.15. Informatica - Systeembeheer Tel. 03 450 78 99 of 03 450 78 96 E-mail: informatica@kontich.be Gemeentehuis - eerste verdieping Het doel van de dienst informatica bestaat uit: - het adviseren van alle gemeentediensten en het bestuur i.v.m. de automatisatie en de moderne communicatie-middelen; - het administratief beheer van de automatisatiedossiers; - het dagelijks systeembeheer; - het assisteren van de gebruikers bij problemen en vragen i.v.m. het netwerk, de bestanden, de PC’s en de software; - het technisch begeleiden van de elektronische verkiezingen; - opzetten en uitbouwen van de nieuwe informaticatechnieken.

De gemeentelijke jeugddienst is een dynamisch dienstencentrum voor de jeugd, toegankelijk voor alle kinderen, jongeren en hun familie. De jeugddienst moet het gemeentelijk jeugdbeleid vormgeven en uitwerken. Dit gebeurt op verschillende manieren. Speelbeleid Ten eerste door initiatieven te nemen voor kinderen en jongeren, zodat bestaande noden gelenigd worden. We denken hierbij o.a. aan de vakantieinitiatieven in het kader van het Grabbelpas- en SWAPprogramma en de vakantiespeelpleinwerking. Verder is de jeugddienst verantwoordelijk voor de opvolging van de (her)aanleg en het onderhoud van de gemeentelijke speelterreinen.

43


Participatie

Jeugdwerkbeleid

Ten tweede stimuleren we zoveel mogelijk jongeren om actief deel te nemen aan de inspraak rond het gemeentelijk jeugdbeleid. Dit gebeurt hoofdzakelijk door het begeleiden en ondersteunen van de gemeentelijke jeugdraad, het adviesorgaan voor de jeugd. In samenwerking met de jeugdraad maakt de jeugddienst bijvoorbeeld driejaarlijks een gemeentelijk jeugdbeleidsplan op. Daarnaast organiseert de jeugddienst andere inspraakmomenten, meestal naar aanleiding van een specifieke situatie.

Ten derde vormt de dienstverlening aan het plaatselijke jeugdwerk, bestaande uit de jeugdverenigingen en de jeugdhuizen, een belangrijk aandachtspunt. Hiervan maakt ook de coördinatie van het papierslagsysteem deel uit.

44

Jongereninformatie En natuurlijk vervult de jeugddienst ook een laagdrempelige eerstelijnsfunctie als aanspreekpunt voor alle jongeren met vragen van persoonlijke of informatieve aard. De jeugddienst verzamelt zoveel mogelijk nuttige informatie en stelt die ter beschikking van jongeren en hun omgeving. Er is ook een wekelijks e-zine “Update!”.


3.17. Maatschappelijke Werken Tel. 03 450 78 66 E-mail: maatschappelijke.werken@kontich.be Gemeentehuis - gelijkvloers. Werklozen Personen die werkloos worden, dienen zich met het bewijs van werkloosheid, afgeleverd door hun werkgever, onmiddellijk aan te melden bij de uitbetalingsinstelling van hun keuze: - ofwel bij hun vakbond (voor de gesyndiceerden); - ofwel bij de hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen, Marnixstraat 14A, 2060 Antwerpen, tel. 03 234 07 62 (voor de niet-gesyndiceerden). Als u uw uitkering aangevraagd hebt bij de uitbetalingsinstelling, moet u zich binnen de 8 kalenderdagen inschrijven bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding. De VDAB is gevestigd te Kontich, Molenstraat 30, tel. 03 450 79 90. De RVA kan u een brief sturen om na te gaan of u werkelijk in BelgiĂŤ verblijft. In dit geval moet u: - zich met dit schrijven persoonlijk aanmelden op de dienst Maatschappelijke Werken (met identiteitskaart) - het ingevulde formulier samen met uw controlekaart op het einde van de maand indienen bij uw uitbetalingsinstelling.

Deeltijdse werknemers met een inkomensgarantie-uitkering moeten vanaf de eerste werkdag in het bezit zijn van een formulier C3 deeltijds. Dit is te verkrijgen bij de uitbetalingsinstelling. Deze formulieren worden om de 3 maanden, vooraf, gevalideerde op de dienst Maatschappelijke Werken. Op het einde van elke maand moet u het gevalideerde en correct ingevulde formulier C3 deeltijds overhandigen aan uw betalingsinstelling. Pensioenen Er bestaan verschillende pensioenstelsels. De voorwaarden (leeftijd, bedrag, berekening, uitbetaling enz.) verschillen sterk volgens het stelsel. Er zijn 3 klassieke stelsels. Bij gemengde loopbanen zullen de verschillende stelsels worden toegepast: - werknemerspensioen: loontrekkende uit de privĂŠ-secotr, niet-statutair personeel van gemeenten, provincies en ministeries (zowel arbeiders als bedienden). Rijksdienst voor Pensioenen, Zuidertoren, 1060 Brussel met plaatselijke afdeling te 2000 Antwerpen, St-Katelijnevest 54, tel. 03 224 85 50. - zelfstandigenpensioen: personen die een zelfstandig of vrij beroep uitoefenen. Rijksdienst voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen, Jan Jacobsplein 6, 1000 Brussel met plaatselijke afdeling te 2000 Antwerpen, Oudaan 8-10, tel. 03 224 46 11. - ambtenarenpensioen: statutair 45


personeel van gemeenten, provincies en ministeries. Pensioendienst voor de overheidssector, Victor Hortaplein 40-bus30, 1060 Brussel, tel. 02 558 60 00. Er zijn twee soorten van pensioen: - rustpensioen: persoonlijk of gezinspensioen op basis van eigen prestaties. - overlevingspensioen: op basis van de prestaties van de overleden echtgenoot of echtgenote. Het brugpensioen (enkel voor de privĂŠ-sector) is een bijzonder statuut dat kan verkregen worden na ontslag door de werkgever. Als ex-werknemer ontvangt men dan een werkloosheidsuitkering met en toeslag van de laatste werkgever. Een bruggepensioneerde kan niet vervroegd met pensioen gaan. Zitdag Rijkdienst voor Pensioen De Rijksdienst voor Pensioenen organiseert mandelijks een zitdag in onze gemeente. Deze zitdag gaat telkens door op de 4de woensdag van de maand, van 13 tot 15 uur, in de collegezaal (2de verdieping van het gemeentehuis). Pensioenleeftijd-beroepsloopbaan: De pensioenleeftijd voor de werknemer, zelfstandige en/of ambtenaar is 65 jaar, voor mannen en vrouwen. Het vervroegd pensioen vanaf 60 jaar is gekoppeld aan een loopbaanvoorwaarde, namelijk 35 jaar dienst (in alle stelsels). Als u niet aan de loopbaanvoorwaarden voldoet kan u niet met vervroegd pensioen gaan. 46

Raming: Vanaf 55 jaar ontvangt u, louter informatief, een raming van uw toekomstige pensioenrechten. U kan ook online een simulatie maken van uw pensioen op www.kenuwpensioen.be. De aanvraag: Als u op de wettelijke pensioenleeftijd met pensioen wil gaan, dan krijgt u automatisch een jaar op voorhand de formulieren toegestuurd van de pensioendiensten. Als u vervroegd (vanaf 60 jaar) of later met pensioen wil gaan, moet u nog steeds een aanvraag doen bij de diens maatschappelijke werken. Dit kan ten vroegste 1 jaar voor de ingang van het pensioen. Ambtenaren doen hun aanvraag bij de administratie waar ze het laatst gewerkt hebben. Vraag in elk geval uw pensioen aan, ook al hebt u maar een korte tijd in een stelsel gewerkt. Het overlevingspensioen moet zo vlug mogelijk na het overlijden van uw echtgenoot/echtgenote aanvragen, als hij/zij nog niet op pensioen was op het ogenblik van overlijden. Bijverdienen als gepensioneerde: Elke gespensioneerde kan naast zijn pensioen nog wat bijverdienen. Als het inkomen dat hiermee wordt verdiend op jaarbasis lager blijft dan de wettelijk vastgestelde inkomensgrenzen, heeft dat bijverdienen geen weerslag op de pensioenuitkering. Elke activiteit, hoe klein ook, moet u wel aangeven bij de instelling die uw pensioen uitbetalen.


Inkomensgarantie voor ouderen (IGO): Deze uitkering biedt financiële hulp aan bejaarden met onvoldoende middelen. Vooraleer de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) de uitkering toekent, is er een onderzoek naar d bestaansmiddelen. Een pensioenaanvraag geldt ook als IGO-aanvraag. Om recht te hebben op de IGO moet u permanent in België verblijven. Een verblijf in het buitenland (in één of meer keren) van minder van 30 dagen per kalenderjaar is wel toegestaan. Voor meer informatie kan u terecht op het gratis nummer 0800 50 246. Mindervaliden Aanvraag voor federale tegemoetkomingen: - voor personen ouder dan 21 jaar, jonger dan 65 jaar: inkomensvervangende en/of integratietegemoetkiming. - voor personen ouder dan 65 jaar: tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden. Bij de berekening van deze tegemoetkomingen wordt er rekening gehouden met de inkomsten van de persoon met een handicap, alsook van de persoon met wie de persoon met een handicap een huishouden vormt. Bepaalde vrijstellingen worden evenwel toegepast op die inkomsten. Inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) De inkomensvervangende tegemoetkoming wordt toegekend aan de persoon met een handicap van wie is vastgesteld dat zijn lichaamelijke of psychische toestand zijn verdienvermogen heeft verminderd tot

een derde of minder van wat een gezonde persoon door het uitoefenen van een beroep op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen. Integratietegemoetkoming (IT) De integaratietegemoetkoming wordt toegekend als je vanwege een handicap bijkomende kosten hebbt. Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden wordt toegekend aan de persoon met een handicap van 65 jaar of ouder die vanwege een vermindering van de zelfredzaamheid, bijkomende kosten te dragen heeft. Personen met een handicap die vragen hebben over hun dossier bij de federale overheidsdienst (FOD) sociale zaken kunnen terecht op het telefoonnummer 02 507 87 99 of www.handicap.fgov.be. Als u een attest van invaliditeit ontvangt van de FOD, komt u met het originele attest naar de dienst maatschapelijke werken. Er wordt nagekeken of u recht hebt op eventuele andere voordelen. De parkeerkaart voor personen met een handicap U ontvangt een formulier dat u moet ondertekenen en waarop u een pasfoto kleeft. U krijgt eveneens een medisch formulier 3+4. Indien u een ernsige gezichts- en/of gehoorhandicap heeft, ontvangt u eveneens de medische formulieren 5 en/of 6.

47


De kaart is strikt persoonlijk. Zij mag enkel gebruikt worden wanneer de titularis ervan zich in het voertuig bevindt dat geparkeerd wordt. In België geeft de kaart recht op: - parkeren voor onbeperkte duur op plaatsen waar de parkeertijd beperkt is (blauwe zone); - parkeren op plaatsen voorzien voor personen met een handicap; - vrijstelling van het betalen van parkeergeld, op voorwaarde dat deze vrijstelling door de gemeentee wordt toegestaan. In geval van twijfel is het in uw belang eerst bij de gemeente navraag te doen. In de andere lidstaten van de Europese Unie geeft de parkeerkaart enkel recht op de parkeerfaciliteiten zoals die door die lidstaat zijn vastgesteld. De parkeerkaart is geldig voor onbepaalde duur. Uitzondering: voor wie een algemeen attest ontving van de FOD Sociale Zekerheid dat beperkt is in tijd, stemt de geldigheidsduur van de kaart overeen met de periode gedekt door de medische erkenning.

Voorwaarden: Het bruto jaarlijks gezinsinkomen mag niet hoger zijn dan de grensbedragen in de regeling van verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorg. De aanvrager van boven de 65 jaar - alleen wonen; - samenwonen met één of meerdere personen van 60 jaar of ouder; - samenwonen met kinderen of kleinkinderen, wanneer de kleinkinderen volle wezen zijn of aan de grootouders bij juridische beslissing werden toevertrouwd. De aanvrager met een handicap van minstens 66 % - ten volle 18 jaar oud zijn; - alleen wonen of samenwonen, ofwel met hoogstens twee personen, ofwel met bloed- of aanverwanten in de eerste of tweede graad. Meer informatie bij uw telefoonmaatschappij of bij het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT), Ellipse Building - Gebouw C, Koning Albert II-laan 35, 1030 Brussel, tel. 02 226 88 88, fax 02 226 88 77.

Sociaal telefoontarief voor mindervaliden en senioren

Gemeentelijke sociale premies

Telefoonoperatoren verlenen een verminderd tarief omwille van sociale of humanitaire redenen aan personen boven de 65 jaar, aan personen met een handicap van meer dan 66 %, aan personen die gerechtigd zijn op het leefloon, aan sommige gehoorgestoorden, aan personen bij wie een laryngectomie werd uitgevoerd en aan militaire oorlogsblinden.

* Geboorte- en adoptiepremies Aanvragen in te dienen binnen twee maanden na de geboorte of adoptie van het kind. De adoptiepremie wordt slechts toegekend voor een kind beneden 10 jaar. U ontvangt enkele weken na de geboorte/adoptie per post een aanvraagformulier voor de premie, al dan niet te combineren met een aanvraag voor een set

48


hernieuwbare luiers (zolang voorraad strekt). Het formulier bezorgen aan de dienst Maatschappelijke Werken. * Toelage voor verplaatsingskosten naar en van de beschermde werkplaats of dagverblijf Minder validen die hiervoor gebruik maken van bijzondere vervoerdiensten, bezorgen in de loop van januari een factuur afgeleverd door de inrichter van de vervoerdienst, waarin de naam van de vervoerde minderjarige en de totale verschuldigde jaarlijkse reissom (van het afgelopen jaar) vermeld worden. * Toelage aan beschermde werkplaatsen en dagverblijven waar mindervaliden van Kontich tewerkgesteld zijn of verblijven Elk jaar bezorgen de instellingen hiervoor een lijst met vermelding van naam, geboorteplaats en -datum, adres en periode van verblijf/tewerkstelling van betrokken inwoners. * Toelage aan instellingen voor mindervalide kinderen, waar kinderen van Kontich verblijven Elk jaar bezorgen de instellingen hiervoor een lijst met vermelding van naam, geboorteplaats en -datum, adres en periode van verblijf van betrokkenen. * Premie toegankelijkheid gebouwen voor minder mobiele mensen en gehandicapten Dit is een premie voor renovatiewerken die de toegankelijkheid van gebouwen met een publiek karakter vergroot.

Jaarlijks Seniorenfeest Dit feest is gratis voor Kontichse senioren en vindt plaats de donderdag voor de septemberkermis in de tent aan sporthal De Nachtegaal, Duffelsesteenweg 145. Inlichtingen bij de dienst Maatschappelijke Werken. Inentingen Inentingen tegen poliomyelitis zijn verplicht voor de leeftijd van 18 maanden. De attesten moeten onmiddellijk ingeleverd worden op de dienst Maatschappelijke Werken. Indien de inentingen niet tijdig gebeuren, dient een medisch attest ingeleverd te worden met vermelding van de reden en de duur van het uitstel. Bij verhuizing het attest bezorgen aan het gemeentebestuur van uw nieuwe woonplaats. De Lijn Verkoop van reguliere lijnkaarten en lijnkaarten met systeem derdebetaler (voor vertrek vanuit Waarloos, naar zone 1, Antwerpen, en omgekeerd, lijnen 192 en 195). Voor meer info over openbaar vervoer kan u terecht bij de Mobiliteitsdienst of www.delijn.be. Toegankelijkheid Verkoop van “toegankelijkheidsbellen” aan Kontichse handelaars. Dit belletje (verkoopprijs 8 EUR) biedt de mogelijkheid aan een klantrolstoelgebruiker om zich kenbaar te maken als hij/zij voor een ‘onoverkomelijke’ drempel aan de 49


ingang van de winkel staat. Als die klant dan op de bel drukt, zijn er 2 mogelijkheden: ofwel komt de winkelier naar buiten om een handje te helpen met vb. de zware deur of de drempel, ofwel - als het binnenkomen te moeilijk is - om zijn klant buiten te bedienen.

3.18. Markten en kermissen

Gemeentelijke adviesraad

De wekelijkse markt wordt gehouden op zaterdag van 8 tot 13 u. op de Antwerpsesteenweg en Gemeenteplein. Inlichtingen betreffende de markt kan u bekomen bij de marktleider. Tel. 0479 04 34 90.

Gehandicaptenraad, Seniorenraad en Sociale Raad. Lokaal Sociaal Beleid Gemeente en OCMW zijn samen verantwoordelijk voor de coรถrdinatie van het sociale beleid in de gemeente. Daarom werd een Lokaal Sociaal Beleidsplan opgesteld voor de periode 2008-2013. Hierbij werden ook de lokale actoren en de adviesraden betrokken.

50

Blauwesteenstraat 81A, Kontich GSM: 0479 04 34 90 E-mail: markten@kontich.be Wekelijkse markt

Kermissen 1. Kontich-centrum: - juli-kermis: op de 1ste zondag na 4 juli. - september-kermis: laatste zondag van september.


2. Wijkkermissen: - Waarloos: 2de zondag van mei en voorlaatste zondag van september - Pierstraatkermis: 1ste zondag van juni, valt Pinksteren op die zondag, dan wordt de kermis een week verschoven. - Kontich-Kazernekermis: voorlaatste zondag van augustus. Jaarmarkten-BraderijVeeprijskamp-Paardenkoers - De jaarmarkt heeft plaats op de dinsdagvoormiddag die volgt op de juli-kermis van het centrum. Zij is opgesteld aan Mechelsesteenweg, Gemeenteplein en Molenstraat. - De veeprijskampen hebben plaats op de dinsdagvoormiddag die volgt op de julikermis van het centrum en gaan door op de Expressweg (stuk Molenstraat/de Villermontstraat). - De paardenkoersen hebben plaats op de dinsdagnamiddag die volgt op de julikermis van het centrum en gaat door op de terreinen aan de Groeningenlei. - Sedert vele jaren wordt de braderij van septemberkermis (zaterdagzondag en maandag) georganiseerd in samenwerking met de plaatselijke Vereniging van Ambachten en Neringen van Kontich. Ze staat eveneens langsheen Mechelsesteenweg, Gemeenteplein en Molenstraat.

3.19. Milieudienst Tel. 03 450 78 68 E-mail: milieu@kontich.be Gemeentehuis - tweede verdieping. Eerstelijnmilieuzorg: algemene informatieverstrekking met betrekking tot milieu, natuur en duurzame ontwikkeling in de meest ruime zin. In dat kader beschikt de milieudienst over een ruim aanbod folders, tijdschriften en compendia die ter plaatse kunnen geraadpleegd worden. Vergunningen Milieuvergunningen, meldingen en mededelingen in kader van Vlarem (incl. de vroegere exploitatievergunningen/ grondwatervergunningen/ lozingsvergunningen), ioniserende straling, springstoffen, (verlenen van advies en informatie, volledig en ontvankelijk verklaren van aanvraagdossiers, opvolging administratieve verwerking, opmake en aanvullen vergunningsvoorwaarden, onderzoeken van het dossier en aanvraag voorbereiden voor het CBS door opmaken van advies en agenderen op schepencollege, behandelen klachten, bijstand bij andere diensten voor toezicht en klachten) Natuurvergunningen (verlenen van advies en informatie) Kapvergunningen (vnl. ook advisering welke vergunning noodzakelijk is: stedebouwkundige vergunning, bosdecreet, natuurvergunning of eventueel gemeentelijke politieverordening). 51


Klachtenbehandeling/bijstand bij/toezicht/advisering VLAREM VLAREA, VLAREBO, mestdecreet, bosdecreet, veldwetboek, natuurdecreet, (integraal) waterbeheer, sectorale wetgeving, gemeentelijke politiereglementen afval/milieu/natuur. Natuurontwikkeling (GNOP): planning/coördinatie/uitvoering Ondersteuning van het beheersteam Oude Spoorwegberm Integraal waterbeheer: opvolging (en advisering van het rioleringsbeleid) herwaardering van grachten stimuleren infiltratiemogelijkheden onderzoeken/adviseren/begeleiden hemelwaterinstallaties (advisering/ subsidiëring), controle IBA’s en KWZI’s stimuleren van het natuurtechnisch beheer van waterlopen/oevers VLAREBO: inventarisatie, notarisbrieven, begeleiding bij problemen, loket-

52

werking, advisering bij sanering, opvolging, administratieve afhandeling bij bodemsaneringsdossiers Afvalbeheer Algemeen - uitwerken/uitvoeren/coördineren van afvalpreventie (verpakkingen bij bv. middenstanders/afvalpreventie bij scholen/thuiscomposteren/ reclamedrukwerk, ...) - uitwerken/uitvoeren/coördineren van extern hergebruik (kringloopcentrum, textielinzameling,...) - uitwerken/uitvoeren/coördineren van selectieve inzameling voor recyclage uitwerken en opvolgen van de huis-aan-huisinzameling, Fost +,...) - uitwerken/uitvoeren/coördineren van nieuwe initiatieven inzake selectieve inzameling (bouwafval, AEEA, …) - uitwerken/uitvoeren/coördineren van maatregelen ter vermindering van restafval (diftar, ...) - opvolgen van de dagelijkse


afvalophalingen, afhandeling klachten, opnemen ophalingen groot- en grof huisvuil - acties m.b.t. zwerfvuil en hondenpoep. Inventarisatie/monitoring/metingen van oppervlaktewater/grondwater/ onderwaterbodems/ bodem/lucht/geluid/licht + het voorstelllen en het nemen van maatregelen. Het opmaken en uitvoeren van beleidsplannen (MBP/MJP/jaarverslag gemeente deel milieu en natuur, beleidsplan gemeente deel milieu en natuur, begrotingsvoorstellen, ...) Huishoudelijke afvalstoffen Huishoudelijke afvalstoffen mag u volgens de scheidingsregels aanbieden bij de huis-aan-huis ophalingen of kan u naar het containerpark brengen. Naast de ophaling van het huishoudelijk restafval, bestaat er een ophaling voor verpakkingsafval: PMD (plastiek flessen en flacons, metaal en drankkartons) en tuinafval. Kontichse verenigingen staan in voor de papierophaling en permanent papiersparen. Een ophaling van groot huisvuil (grote moeilijk te transporteren stukken) is mogelijk op aanvraag en mits betaling. Glas kan u in de glasbollen deponeren. U kan met alle huishoudelijk afval, behalve restafval en bederfbaar afval, terecht op het containerpark. Er gelden wel regels betreffende selecteren en hoeveelheden.

Omwille van de snelle evolutie in de sector van het afval, de steed evoluerende systemen én de verschillende regio's in de gemeente, is het onmogelijk een gedetailleerd overzicht te geven. Voor alle concrete en actuele informatie over afvalverwijdering kan u terecht bij: - de milieu- of informatiedienst - de jaarlijkse afvalkalender - het containerpark - de gemeentelijke webstek Duurzaamheidsambtenaar (DA) tel. 03 450 78 69 E-mail: duurzaamheid@kontich.be De duurzaamhiedsambtenaar moet er voor zorgen dat de duurzaamheidsgedachte in het beleid van de gemeente en in de werking van alle diensten kan geïntegreerd worden. Hiertoe zal de DA het dienstenoverschrijdend overleg stimuleren wat zal betrekking hebben op zowel de eigen dienste (de voorbeeldfunctie van de gemeente) enerzijds en de diverse doelgroepen (bevolking, scholen, handelaars, verenigingen, …) anderzijds. Dit behelst eventueel het creëren van bijkomende participatiekanalen - sensibilisatie van en overleg met diverse doelgroepen (intern + extern) - sensibilisatie en informatie via diverse kanalen i.s.m. de informatiedienst/ambtenaar (website, infoblad, folders, affiches, interne nieuwsbrief, mailings,…) - uitwerken van sensibilisatieacties, eventueel i.s.m. hogere overheden, NGO’s, andere (milieu)organisties, … - overleg met diverse doelgroepen 53


(eigen diensten, handelaars, scholen,…) - overleg met hogere overheidsdiensten Uitwerken en opvolgen van diverse acties (extern) - organiseren van infomomenten over duurzaam gebruik van water, energie, grondstoffen, duurzaam bouwen, ecologisch tuinieren, … - de opmaak van diverse reglementen, zoals subsidiereglementen, een belastings- en retributiesysteem voor de inzameling van huishoudelijk afval, integraal waterbeheer,… - verstrekken van informatie aan de balie m.b.t. alle aspecten rond duurzaamheid in en rond de woning - verstrekken van informatie aan de balie van acties van hogere overheden en/of andere instanties o.a. met betrekking tot subsidiemogelijkheden allerhande - uitwerken en ondersteunen van scholenactie

- de advisering en aanpassing van bestekken - afvalvoorkoming en slectieve inzameling op kantoor/eigen diensten aanmoedingen - voorstellen doen van alternatieve bestrijdingsmiddelen - screenen van gemeentelijke plannen, reglementen, e.d. op duurzame criteria - stimuleren van duurzaam aankoopbeleid binnen de gemeentelijke diensten - toezien op en verminderen van het energie- en waterverbruik van de gemeentelijke gebouwen (energiecoördinator)

Uitwerken en opvolgen van voorbeeldprojecten (intern) - het coördineren van voorbeeldprojecten binnen de gemeentelijke infrastructuur, bijvoorbeeld m.b.t. de infiltratie en/of het hergebruik van hemelwater, duurzaam en energiezuinig bouwen,… - de advisering van gemeentelijke bouwprojecten in het licht van de principes van duurzaam bouwen

Administratieve taken - opmaak actieplannen en inpassen in het gemeentelijk milieubeleidsplan - inventarisatie van de actuele toestand - het verzamelen van gegevens m.b.t. het de afvalproductie en het water-, grondstoffen-, bestrijdingsmiddelen- en energiegebruik binnen de gemeentelijke infrastructuur - aan de hand van deze inventarissen voorstellen doen kaderen binnen een duurzaam gemeentelijk beleid - opstellen van een milieubarometer (beleidsondersteunend instrument bestaande uit een set indicatoren, meetbare doelstellingen, opstellen en opvolgen).

(mee)Uitbouwen van een intern milieuzorgsysteem - binnen de gemeente is de DA mede verantwoordelijk voor de (verdere) uitbouw van een intern milieuzorgsysteem - bedrijsinterne milieuzorg

Jaarlijkse rapportage - in het kader van de opmaak van het gemeentelijk milieujaarprogramma jaarlijks de stand van zaken weergeven van de uitvoering van de actieplannen - resultaten van eventuele studies,

54


audits,... ,kopies van gemeentelijke reglementen e.d. dienen deel uit te maken van deze rapportering. Subsidiedossiers - administratieve opvolging gemeentelijke subsidieaanvragen i.k.v. milieu en duurzaamheid - uitzoeken van subsidiemogelijkheden en aanvragen van subsidies van acties uitgevoerd door de eigen diensten in kader van milieu en duurzaamheid.

Het betekent ook het onderhouden van contacten met plaatselijke ontwikkelingshelpers en het verspreiden van informatie over hun werk. Tevens tracht de dienst de bevolking gevoelig te maken voor de ontwikkelingsproblematiek met het oog op het steunen van vooral kleinschalige projecten in de Derde Wereld. De gemeentelijke dienst voor ontwikkelingssamenwerking ondersteunt ook de Kontichse Derde Wereldraad GWOSK (gemeentelijke werkgroep voor ontwikkelingssamenwerking) die uit vrijwilligers bestaat.

3.20. Onderwijs Meer informatie aangaande het gemeentelijke onderwijs treft u aan in hoofdstuk 9 bestaande uit: - Gemeentelijke Basisschool Abraham Hans. (p. 103) - Gemeentelijke Academie voor Schone Kunsten (G.A.S.K.) (p. 104) - Academie voor Muziek en Woord Kontich. (p. 105)

3.21. Ontwikkelingssamenwerking Parklokaal, ingang Antwerpsesteenweg. Tel. & fax 03 457 27 14 E-mail: derdewereld@kontich.be De dienst ondersteunt activiteiten die in de gemeente plaats hebben rond de problematiek vrede en ontwikkelingslanden. Dit betekent studiewerk, secretariaatswerk, animatie, informatie en het leggen van contacten in verband met gemeentelijk gevoerde acties ten voordele van ontwikkelingsprojecten in de Derde Wereld.

3.22. Openbare Bibliotheek De bibliotheek is er voor iedereen. Ze biedt je lees- en luisterplezier en een schat aan informatie voor jong en oud. Je kan 7 dagen op 7 terecht in één van de drie bedieningspunten. Adres en openingsuren Hoofdbibliotheek Kontich Centrum, Boeken, tijdschriften, cd’s, cd-roms, dvd’s en internet Tel. 03 450 78 30 Fax 03 458 53 42 E-mail: kontich@bibliotheek.be Website: www.kontich.be Catalogus: www.kontich.bibliotheek.be maandag dinsdag woensdag donderdag zaterdag

15.30 15.30 10 13.30 15.30 19.30

-

20 19 12 17 19 12.30

u. u. u. u. u. u.

55


Filiaal Kontich-Kazerne, Boeken, tijdschriften Tel. 03 458 08 38 maandag 15 - 17 woensdag 14 - 16 vrijdag 18 - 20 zondag 10 - 12

u. u. u. u.

Uitleenpost Waarloos, Boeken, tijdschriften Tel. 015 32 14 14 woensdag 18 - 20 u. zondag 10 - 12 u. Collectie In de bibliotheek vind je boeken, tijdschriften, kranten*, cd’s*, cd-roms*, dvd’s* en internet* (* = enkel in de hoofdbibliotheek). Voor de jeugd zijn er leesboeken voor verschillende leeftijdscategoriën, prentenboeken, voorleesverhalen, eerste leesboekjes, gedichten, strips en weetboeken. De leesboeken zijn per leeftijdscategorie alfabetisch gerangschikt op de familienaam van de schrijver. De weetboeken staan per onderwerp bij elkaar. Er is een aparte afdeling voor jongeren met romans, poëzie en weetboeken. Voor de volwassenen zijn de romans alfabetisch gerangschikt op de familienaam van de schrijver. Naast poëzie, toneel, luisterboeken en strips is er een collectie Duitse, Engelse, Franse en Spaanse romans. Voor mensen met gezichtsproblemen zijn er naast de luisterboeken (op cd of op daisy) ook grootletterboeken. De informatieve materialen staan opgesteld volgens onderwerp. Boeken en tijdschriften over éénzelfde onderwerp 56

staan in elkaars buurt. Er is geen afzonderlijke leeszaal, maar op elke verdieping zijn voldoende zitplaatsen voorzien. In de informatie-afdeling vind je overheidsinformatie: gemeentelijke informatie (agenda en verslagen van de gemeenteraad, jaarverslagen, publicaties over Kontich, …) en informatie van de Vlaamse Gemeenschap en de Europese Unie. Kranten (enkel hoofdbibliotheek), weekbladen en algemene tijdschriften kan je hier inkijken of lenen. In de hoofdbibliotheek staan computers met internetaansluiting die je na reservatie gratis kan raadplegen voor een uur of een halfuur. De bibliotheek heeft een abonnement op verschillende digitale databanken (o.a. JeugdLiteRom, Actuele DocumentatieBank, Mediargus, …). Je kan de gevonden informatie laten afdrukken of op diskette zetten. Op de 3e verdieping in de hoofdbibliotheek is een aparte avm-afdeling ingericht, daar vind je cd’s, boeken over muziek, cd-roms, taalcursussen en dvd’s. De cd-collectie biedt elke muziekliefhebber een ruime keuze Je vindt er popmuziek, wereldmuziek maar ook jazz, klassieke muziek, filmmuziek, ...De cd-rom-collectie bevat een selectie uit het filmaanbod op dvd-klassiekers, jeugdfilms,… Huisregels De toegang tot de bibliotheek is vrij voor iedereen. Iedereen kan zich inschrijven in de bibliotheek. Met de gegevens op je identiteitskaart maken we een lenerskaart. Het lidgeld bedraagt 4 EUR


per jaar. Lid zijn is gratis tot en met 18 jaar. Met de lenerskaart kan je materialen lenen in de hoofdbibliotheek, het filiaal en de uitleenpost. Je kan maximum 5 boeken, 5 cd’s en 3 andere avm-materialen lenen. Cd’s, cd-roms en dvd’s (met uitzondering van de kindercollectie avm) kan je lenen vanaf 12 jaar. Kranten, naslagwerken en de recentste nummers van tijdschriften worden niet uitgeleend. Weekbladen van de lopende jaargang worden voor één week uitgeleend. Het lenen van gedrukte materialen is gratis. Voor audiovisuele materialen betaal je leengeld. (Betaling mogelijk met proton) De geleende materialen mag je 3 weken houden. De uitleentermijn van boeken, cd’s en taalcursussen kan per 3 weken verlengd worden (tot max. 9 weken). Voor cd’s en taalcursussen wordt hierbij opnieuw leengeld gevraagd. Verlengen kan aan elke balie, of telefonisch tijdens de openingsuren of via de online catalogus. Het verlengen van de uitleentermijn van cd-roms en dvd’s is niet mogelijk. Breng je de materialen niet tijdig terug dan betaal je boete. Materialen die zijn uitgeleend kan je laten reserveren. Materialen die de bibliotheek niet bezit, kan je laten aanvragen via interbibliothecair leenverkeer (ibl) in een andere bibliotheek. Alle verdere details vind je in het bibliotheekreglement. Dit kan je afhalen in de bibliotheek zelf. Ook het personeel zal je graag alle gewenste informatie geven.

3.23. Personeelsdienst Tel. 03 450 78 53 E-mail: personeel@kontich.be Gemeentehuis - eerste verdieping - personeelsadministratie: organiseren van aanwervings- en bevorderingsexamens, loopbaanplanning, inventarisatie/detecteren van de noden/analyse aanbod i.v.m. vorming, organiseren van de functionerings- en evaluatiegesprekken, tijdsregistratie, aanvragen van maaltijdcheques, aangifte en opvolging van arbeidsongevallen, vakantieregeling, pensioenaanvragen en het informeren van het personeel (individueel of collectief) betreffende alle aspecten i.v.m. personeelsaangelegenheden - personeelsbeheer en -beleid: opmaken personeelsbegroting, opvolgen en wijzigen van de rechtspositieregeling, het arbeidsreglement en de functiebeschrijvingen - berekenen van het salaris en diverse vergoedingen voor het vast en het contractueel personeel en de leden van het college van burgemeester en schepenen, de pensioenen van de gewezen mandatarissen, de vergoedingen van de vrijwillige brandweerlieden, de vergoedingen voor de bewakingsopdrachten van het onderwijzend personeel, de vergoedingen voor de monitors van de sportkampen, de vergoedingen voor de monitors van de vakantiespeelpleinwerking, de vergoedingen voor de monitors van de buitenschoolse kinderopvang, de vergoedingen voor de modellen van 57


de gemeentelijke academie voor schone kunsten, de presentiegelden van de gemeenteraadsleden, de presentiegelden van de leden van de gecoro, de berekening van de fietsvergoedingen e.d., RSZ-aangiften per kwartaal en aangifte van de bedrijfsvoorheffing per maand en jaarlijks - gelijke kansen beleid - vakbondsoverleg

3.24. Ruimtelijke Ontwikkeling De dienst Ruimtelijke Ontwikkeling is de spil in het ruimtelijk management van de gemeente. Ervoor zorgen dat de gemeente leefbaar blijft, is één van de kerntaken van de dienst. We brengen structuur en orde in onze ruimte, die 2.376 ha groot is en dit vanuit verschillende invalshoeken en met de aandacht voor de eigenheid van de omgeving. Kontich wil immers nog heel lang een 'groene' gemeente blijven op de rand van het stedelijk gebied. De kerntaken van de dienst Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente Kontich kunnen in een aantal duidelijke items ingedeeld worden: Bouwen en wonen Tel. 03 450 78 75 of 03 450 78 72 of 03 450 78 74 E-mail: bouwen@kontich.be Gemeentehuis – tweede verdieping

58

Een eigen huis, een eigen stek om in te wonen... Dit is nog steeds een droom van velen. We worden nu eenmaal nog steeds met een baksteen in onze maag geboren. Kopen, bouwen of verbouwen kan je zeker een unieke ervaring noemen, want waarschijnlijk zal je de nieuwe woning voor de rest van je leven betrekken. Vermoedelijk zal je nooit meer zoveel belangrijke beslissingen op zo'n korte termijn moeten nemen. Gedurende vijftien, twintig jaar of zelfs langer, zal je hiervoor kosten moeten afbetalen. Het is dus zeker aan te raden om twee maal na te denken vooraleer je de knoop doorhakt. Het is vanzelfsprekend belangrijk dat je over goede en volledige informatie beschikt, of het nu gaat om een bestaande woning of een nieuwbouwwoning. Deze informatie is niet altijd gemakkelijk te vinden en verandert bovendien frequent. Zowel voor kandidaat-bouwers en verbouwers, maar ook voor professionelen wenst de dienst Ruimtelijke Ontwikkeling volledige en correcte informatie te geven omtrent bouwen en verbouwen of verhuizen. Ook voor mensen die op zoek zijn naar een stuk grond of een woning wenst de dienst in de toekomst bijkomende inspanningen te doen zodat iedereen op een snelle en juiste manier geholpen wordt. Op de dienst Ruimtelijke Ontwikkeling kan u i.v.m. bouwen en wonen terecht voor o.a.: alle huisvestingspremies, informatie inzake bouwen en verbouwen, inlichtingen in verband met leegstand en verwaarlozing, het conformiteitsattest, de geschiktheid van woningen, huisnummers, stedenbouwkundige en verkavelingsvergunningen, stedenbouwkundige voorschriften,...


Mobiliteit Tel. 03 450 78 98 E-mail: mobiliteit@kontich.be Gemeentehuis – tweede verdieping Mobiliteit is een belangrijk maar ook een complex beleidsterrein, dat een doorgedreven en doordachte aanpak vereist. De mobiliteitsambtenaar zorgt voor de opvolging van het actieprogramma uit het mobiliteitsplan, de coördinatie van diverse verkeerskundige maatregelen, de opvolging van studies in opdracht van andere wegbeheerders op het grondgebied van de gemeente Kontich,... Op de dienst Ruimtelijke Ontwikkeling kan u i.v.m. mobiliteit terecht voor o.a.: bewonerskaarten,... Ruimtelijke Ordening Tel. 03 450 78 76 of 03 450 78 71 E-mail: ruimtelijke.ordening@kontich.be Gemeentehuis – tweede verdieping Ruimtelijke Ordening organiseert de ruimte, gericht op duurzame ruimtelijke ontwikkeling en strevend naar ruimtelijke kwaliteit. Aan de hand van volgende instrumenten wordt de ruimtelijke ordening concreet gemaakt binnen onze leefwereld:

Ruimtelijke uitvoeringsplannen Om de toekomstvisie uit het GRS te realiseren worden ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's) opgemaakt. Deze RUP's vertalen het ruimtelijk beleid concreet op specifieke locaties. Er worden mogelijkheden gecreëerd voor nieuwe ontwikkelingen en projecten voor wonen en werken. Tegelijk worden bijvoorbeeld ook groenplekken en recreatieve zones gevrijwaard. Plannen- en vergunningenregister Het plannen- en vergunningenregister leveren de gegevens voor de stedenbouwkundige info. Op de dienst Ruimtelijke Ontwikkeling kan u i.v.m. ruimtelijke ordening terecht voor o.a.: inzage in het gewestplan, raadpleging bijzondere plannen van aanleg en ruimtelijke uitvoeringsplannen, raadpleging gemeentelijk ruimtelijk structuurplan,... Nuttige links: - www.ruimtelijkeordening.be - www.bouwenenwonen.be - www.bivv.be

Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) stippelt de ruimtelijke toekomst uit voor de gemeente Kontich. Daarin wordt gestreefd naar een duurzame en kwalitatieve omgeving voor wonen, werken en ontspanning.

59


3.25. Secretariaat

Sporthal

Tel. 03 450 78 52 E-mail: secretariaat@kontich.be Gemeentehuis - eerste verdieping.

a) Sporthal De Nachtegaal, Duffelsesteenweg 145: - Openingsuren: dagelijks van 9 tot 23 u. - Reservatie: tel. 03 880 12 30 - Tarieven: er zijn tarieven voor verenigingen van Kontich. Voor individuele gebruikers en verenigingen niet wonend in de gemeente worden de tarieven vermenigvuldigd met 1,5.

De belangrijkste opdrachten zijn: - opstellen van notulen van het schepencollege en gemeenteraad; - verzorgen van het gemeentelijk klassement; - verwerking van de briefwisseling van het gemeentebestuur; - organiseren van ontvangsten in het gemeentehuis; - organiseren van vieringen van huwelijksjubilarissen; - ondersteuning personeelsdienst; - aankopen van kantoorbenodigdheden; - aanvragen van eretekens voor gepresteerde dienstjaren; - opstellen van de contracten en controle op de standplaatsen van de kermissen;

3.26. Sportdienst Sportcentrum "De Nachtegaal" Duffelsesteenweg 145, Tel. 03 880 12 30 - fax 03 457 96 34. E-mail: sport@kontich.be (Betalingen mogelijk met Bancontact en Proton) De exploitatie en het beheer van sporthal en zwembad “De Nachtegaal� gebeurt door het Autonoom Gemeentebedrijf Kontich.

60

b) Sporthal St.-Rita, Rompelei: Inlichtingen en reserveringen via de gemeentelijke sportdienst. Zwembad Zwembad De Nachtegaal, Duffelsesteenweg 145: Sportdienst Sportcentrum "De Nachtegaal" Duffelsesteenweg 145, Tel. 03 880 12 32 - fax 03 457 96 34. E-mail: sportieve.gemeente@kontich.be (Betalingen mogelijk met Bancontact en Proton) Openingsuren: Maan-, woens- en vrijdag: van 9 - 12 u. Dins- en donderdag: van 13 - 16 u. Inschrijvingen en inlichtingen betreffende sportkampen en sportactiviteiten ook tijdens de openingsuren van het zwembad.


Veel ambiance tijdens Kontich Zingt.

Sportkampen Tijdens verschillende schoolvakanties organiseert de sportdienst sportkampen. - Voor de kleuters (3-5 jaar) zijn er halve dagen sport-spel en waterspel. - Voor de jongeren (6-12 jaar) is er omnisport - skiĂŤn - watersportkamp omni crea - ponyrijden - sportkamp voor licht mentaal gehandicapten... telkens van 9 tot 16 u. - Voor de jongeren (+ 10 jaar) zijn er avonturen- en watersportkampen en avontuurlijke sportdagen. Jaarlijks terugkerende activiteiten: - gehandicaptensportdag (januari) - kleuterspeeldagen (februari) - scholencross (maart) - fitbus-test (maart) - start to run (maart) - zapavontuur (april)

-

seniorsportief (mei) fitbus-screentest (juni) watersportdag (juni) gordel (september) seniorensportdag (september) mountainbike dag (november) 25 sportkriebels (herfstvakantie) avonturendag (november) Vlaamse zwemweek (november) kampioenenviering (november) kerstzwemmen (december)

Zwembadpromotie Activiteiten: - Zwemlessen: 10 lessen van 30 minuten (2 x per week). Inschrijven aan de kassa van het zwembad. - Mogelijkheid tot het afhuren van het zwembad - Baantjeszwemmen

61


3.27. Technische Dienst Blauwesteenstraat 81A, Kontich (achter containerpark industriezonde Blauwesteen) Tel. 03 451 92 80 E-mail: technische.dienst@kontich.be Openingsuren: Maan-, tot donderdag: 8 - 12 u & 13 - 16.30 u. Vrijdag: 8 - 11. 30 u. (Betalingen bij voorkeur met Bancontact en Proton).

Op 28 april 2006 werd dit nieuwe gebouw van de Technische Dienst officieel in gebruik genomen.

62

Het melden van opmerkingen en schade aan het openbaar domein kunnen ingevuld worden op het formulier dat: - afwel afgedrukt kan worden vanuit de gemeentelijke website www.kontich.be onder de rubriek technische dienst - ofwel per e-mail van de verantwoordelijke van elke afdeling of algemeen technische.dienst@kontich.be - ofwel tijdens de kantooruren telefonische gemeld worden op het telefoonnummer van de verantwoordelijke van onderstaande afdeling of het telefoonnummer 03 451 92 85 - ofwel verkrijgbaar in het gemeentehuis op de infostanden Hoofd Technische Dienst, Tel. 03 451 92 81 E-mail: technische.dienst@kontich.be


Afdeling Openbare Werken, Tel. 03 451 92 82 E-mail: toezichter@kontich.be

Afdeling groenbeheer, Tel. 03 451 92 87 E-mail: groendienst@kontich.be

- toezicht nieuwe aanleg en onderhoud wegen - onderhoud van de openbare wegen - aanbrengen wegmarkeringen en wegsignalistatie - toezicht bouwen openbare gebouwen - aanbrengen van straatnaamborden en huisnummers - vegen van straten en pleinen - rattenbestrijding door gemeentelijke rattenvanger

- toezicht groenonderhoud pleinen en parken door derden - toezicht groenonderhoud langs openbare wegen - maaien grasstroken en bermen langs openbare wegen - uitvoering van aanplantingen langs openbare wegen in eigen regie - snoeiwerken en onderhoud hagen - onderhoud sport- en speelterreinen Afdeling gebouwenbeheer, Tel. 03 451 92 81 E-mail: technische.dienst@kontich.be - toezicht onderhoud gemeentelijke gebouwen door derden - onderhoud gemeentelijke gebouwen in eigen regie - beheer infrastruuctuur gemeentelijke begraafplaats 63


Afdeling logistiek, Tel. 03 451 92 86 E-mail: logistiek@kontich.be - materiële tussenkomsten voor verenigingen - materiële tussenkomsten voor wijk/straatfeesten - plaatsen en verwijderen publicatieborden van verenigingen

64

- leveren van verkeersborden ‘verboden parkeren’ - organisatie en logistieke steun bij gemeentelijke activiteiten o.a. kermissen, wielerwedstrijden, cultuuractiviteiten, zomernachten,… - leveren rattenvergif - organisatie onderhoud rollend gemeentelijk materiaal


Hoofdstuk 4

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF KONTICH Sportcentrum "De Nachtegaal" Duffelsesteenweg 145, Tel. 03 880 12 30 - Fax 03 457 96 34. E-mail: sport@kontich.be (Betalingen mogelijk met Bancontact en Proton)

4.1. Raad van Bestuur VOORZITTER Dhr. Jozef Plasmans Pierstraat 45 Tel. 03 457 23 85 E-mail : jef.plasmans@kontich.be

AFGEVAARDIGD BESTUURDER Dhr. Luc Abrams Mechelsesteenweg 192 Tel. 03 458 23 22 E-mail: luc.abrams@kontich.be 65


RAADSLEDEN * Dhr. Luc Blommaerts Bautersemstraat 24 Tel. 03 458 10 46 E-mail: luc.blommaerts@kontich.be

* Dhr. Stefan Vandevorst Hoogbunderlaan 15 Tel. 03 457 55 30 E-mail: stefan.vandevorst@kontich.be

* Dhr. Walter Claes Antwerpsesteenweg 30 Tel. 03 457 53 97 E-mail: walter.claes@kontich.be

* Mevr. Marleen Zeuwts Vredestraat 193 Tel. 03 457 82 41 E-mail: marleen.zeuwts@kontich.be

* Dhr. Immanuel Crauwels Konijnenveld 51 Tel. 0475 75 14 24 E-mail: immanuel.crauwels@kontich.be * Dhr. Eddy Florent Helenaveldstraat 25 Tel. 03 457 47 34 E-mail: eddy.florent@kontich.be * Dhr. Erwin Van den Bergh Ooststatiestraat 1 Tel. 03 457 76 54 E-mail: erwin.van.den.bergh@kontich.be

4.2. DirectiecomitĂŠ Het directiecomitĂŠ bestaat uit Dhr. Luc Abrams, Dhr. Jef Van linden, Dhr. Luc Dom, Dhr.Pierre Van Cleemput en Dhr. Eric De Bruyn. Maatschappelijke zetel: Gemeenteplein 1, 2550 Kontich, Tel. 03 450 78 40, E-mail: gemeente@kontich.be

4.3. Doel * Mevr. Maria Vansweevelt Vekenveld 30 Tel. 03 458 06 41 E-mail: maria.vansweevelt@kontich.be * Dhr . Kevin Bal Ooststatiestraat 112 Tel. 03 457 50 13 E-mail: kevin.bal@kontich.be * Mevr. Christel Birchen Keizershoek 26 Tel. 0476 29 56 37 E-mail: christel.birchen@kontich.be * Dhr. Fons Francken Hoeve-ter-Bekelaan 32 Tel. 0486 37 29 83 66

Het Autonoom Gemeentebedrijf Kontich heeft concreet als doel het beheer, de exploitatie van het gemeentelijk patrimonium (of van het publiek en privaat patrimonium waarover de gemeente een beheers- of gebruiksrecht bezit), bestemd voor sportieve, culturele, toeristische of ontspanningsactiviteiten, uit te voeren.


4.4. Sporthal - Zwembad

4.5. Andere accomodaties

De exploitatie en het beheer van sporthal en zwembad De Nachtegaal gebeurt door het Autonoom Gemeentebedrijf Kontich. De praktische gegevens, zoals de openingsuren e.d. treft u aan onder de rubriek 3.27. Sportdienst

Het Autonoom Gemeentebedrijf Kontich huurt de accommodatie gelegen Pronkenbergstraat 29 D van een privĂŠ persoon en verhuurt deze infrastructuur door aan Dansateljee vzw. De sporthal St.-Rita wordt gehuurd in de buiten schoolse periode zodat deze kan gebruikt worden door de verenigingen.

4.6. Activiteiten

De ijspiste werd officieel geopend op 6 december 2008.

Het AGB Kontich kan ook zelf activiteiten organiseren. Zo organiseerde het van 7 december 2008 tot 4 januari 2009 een ijspiste in het gemeentelijk park.

67


68


Hoofdstuk 5

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Het OCMW is gevestigd in het Sociaal Huis van Kontich: Antwerpsesteenweg 62 Andere organisaties die in het Sociaal Huis gevestigd zijn: - Kind & Gezin, zuigelingenraadpleging - Centrum voor Leerlingenbegeleiding, medisch schooltoezicht - Gezel (Gezondheid en Eerstelijnssamenwerking Kontich) Tel. 03 451 14 30 sociale dienst Fax 03 451 14 49 E-mail: sociale.dienst@ocmwkontich.be Tel. 03 451 14 10 secretariaat Fax 03 458 12 97 E-mail: secretariaat@ocmwkontich.be

Maandag: 9 Dinsdag: 9 Woensdag: 9 Donderdag: 9

5.1. OCMW Raad VOORZITTER OCMW Mevr. Josée Vingerhoets J. B. Francisstraat 9 Tel. privé 015 31 43 58 Tel. OCMW 03 451 14 11 E-mail: josee.vingerhoets@ocmwkontich.be

-

Openingsuren: 12 u. en 18 - 20 u. 12 u. en 14 - 16 u. 12 u. en 14 - 16 u. 12 u. en 14 - 16 u. Vrijdag: 9 - 12 u.

* Dhr. Werner Van Echelpoel Strepestraat 5 Tel. 03 457 22 76 E-mail: werner.van.echelpoel@ocmwkontich.be

RAADSLEDEN OCMW

* Mevr. Mariette Selleslaghs Duivenstraat 49 Tel. 03 457 78 92 E-mail: mariette.selleslaghs@ocmwkontich.be

* Dhr. Alex Vluijmans Beekboshoek 17 Tel. 015 31 63 87 E-mail: alex.vluijmans@ocmwkontich.be

* Dhr. Tom Ennekens Konijnenveld 44 Tel. 03 457 70 36 E-mail: tom.ennekens@ocmwkontich.be 69


* Mevr. Hannelore Pede Ferd. Maesstraat 66/2 Tel. 0485 50 48 79 E-mail: hannelore.pede@ocmwkontich.be * Mevr. Begga Van linden Keizershoek 168 Tel. 03 458 44 34 E-mail: begga.van.linden@ocmwkontich.be * Dhr. Johan Riebeek Keizershoek 217 Tel. 03 827 76 22 E-mail: johan.riebeek@ocmwkontich.be * Mevr. Veerle Vandenbulcke Vlierenpaal 14 Tel. 03 457 36 97 E-mail: veerle.vandenbulcke@ocmwkontich.be * Mevr. Mariejeanne Moorkens Josephine Charlottestraat 13 Tel. 03 457 52 16 E-mail: mariejeanne.moorkens@ocmwkontich.be

ONTVANGER OCMW Dhr. Patrick Frans Tel. OCMW 03 451 14 13 E-mail: patrick.frans@ocmwkontich.be

5.2. Opdracht van het OCMW De kernopdracht van het OCMW is aan de burgers een goede dienstverlening te waarborgen, zodat zij een leven kunnen leiden volgens de normen van de menselijke waardigheid, zoals deze in onze gemeente gangbaar zijn. De voornaamste doelstelling is het optimaliseren van een klantvriendelijke en oplossingsgerichte dienstverlening, met aandacht voor maatzorg, gecoรถrdineerde aanpak en preventie. Prioritair staat het effectief bereiken van bestaansonzekeren en risicogroepen, en het ontwikkelen van een integratief kansenbeleid voor deze groepen.

5.3. OCMW Diensten

SECRETARIS OCMW

Het OCMW heeft een aantal brochures uitgegeven waarin de verschillende vormen van dienstverlening worden toegelicht. U kan deze brochures afhalen in het Sociaal Huis (op hogervermeld adres) of telefonisch bestellen op 03 451 14 30.

* Dhr. Wim Verellen Tel. OCMW 03 451 14 12 E-mail: wim.verellen@ocmwkontich.be

Ook op de website van het OCMW kan u informatie terugvinden over de dienstverlening: www.ocmwkontich.be

* Dhr. Jan Wambacq Scheihagenstraat 56 Tel. 03 457 31 70 E-mail: jan.wambacq@ocmwkontich.be

Een korte weergave van de diverse diensten:

70


Rechtshulp:

Cursuswerking Uit je doppen

Tel. 03 451 14 30, E-mail: rechtshulp@ocmwkontich.be

Tel. 03 451 14 30 E-mail: uitjedoppen@ocmwkontich.be

De dienst rechtshulp helpt u een oplossing te vinden voor allerlei juridische problemen waarmee u in het dagelijks leven wordt geconfronteerd. De jurist werkt enkel na afspraak op dinsdag van 8.30 tot 19.30 u. Afspraken kunnen telefonisch geregeld worden via de sociale dienst.

Cursussen voor wie tijd heeft overdag.

Serviceflats Altena Tel. 03 451 14 30 E-mail: sociale.dienst@ocmwkontich.be Wonen in een serviceflat biedt ouderen de mogelijkheid om langer zelfstandig te wonen, in een aan hun behoefte aangepaste, comfortabele en veilige omgeving.

71


Kinderdagverblijven

Dienst voor Onthaalouders Dommeltje

Opname van kinderen tot 3 jaar op werkdagen.

Opname van kinderen tot 3 jaar, en buitenschoolse opvang tot 12 jaar, op werkdagen bij aangesloten onthaalgezinnen. Tel. 03 457 39 69, e-mail: dommeltje@ocmwkontich.be

Kinderdagverblijf ’t Brugske (7 tot 18 u.), Antwerpsesteenweg 62, tel. 03 451 14 50, E-mail: kinderdagverblijf@ocmwkontich.be Kinderdagverblijf ’t Wisterke (7.30 tot 18.30 u.), Ferd. Maesstraat 90, tel. 015 31 45 65, E-mail: wisterke@ocmwkontich.be

72


Sociale dienst:

Thuiszorg:

Tel. 03 451 14 30, E-mail: sociale.dienst@ocmwkontich.be

Tel. 03 451 14 30, E-mail: thuiszorg@ocmwkontich.be

- persoonlijke en gezinsproblemen (info en advies over bv. psychosociale problemen, relatieproblemen, opvoeding,… ); - leefloon; - financiële hulpverlening (brandstoftoelage, bedeling gratis huisvuilzakken, gemeentelijke toelagen mindervaliden en senioren,…); - arbeidsbegeleiding (begeleiding bij het zoeken naar werk, tewerkstelling door het OCMW); - schuldbemiddeling (budgetbegeleiding, budgetbeheer, collectieve schuldenregeling,…); - opname rustoord (informatie en advies, plaatsing, …); - asielzoekers (opvang en begeleiding van asielzoekers in Kontich); - huisvesting: doorverhuren aan kansarmen, Lovak (opvang van asielzoekers), aanvragen van het Sociaal Verhuurkantoor vzw WoonWeb.

- dienst voor gezinszorg (hulp bij huishoudelijke taken, - persoonsverzorging, psychosociale en (ped)agogische begeleiding voor wie deze taken niet langer zelf kan doen omwille van leeftijd, ziekte, handicap of sociale omstandigheden); - schoonmaakhulp (zowel met factuur als met dienstencheques); - karweihulp; - warme maaltijden (zowel gewoon als allerlei dieetmaaltijden); - personenalarm (via telefoontoestel en i.s.m. de alarmcentrale van het Wit-Gele Kruis); - minder mobielen centrale (voor wie effectief minder mobiel is, geen gebruik kan maken van openbaar vervoer of eigen vervoer en indien het inkomen lager is dan tweemaal het leefloon); - agent van de Vlaamse Zorgkas voor aanvragen van de Vlaamse zorgverzekering; - Gezel (Gezondheid- en eerstelijnssamenwerking) voor het organiseren van multidisciplinaire thuiszorgoverlegs, het opmaken van zorgplannen en voor preventieve gezondheidsacties.

73


Voor het lokaal onthaal is er v.l.n.r. Dries Joseph, De Schutter Charles, postoverste Biesen Ludo, De Peuter Willem, Schuurmans Willy en De Backer Georges. Ontbreken op de foto: SyS Caroline, Verhoft Diane (gemeente-ambtenaar-dienst strafregister) en Van Nieuwenhove Marijke (stadswacht).

74


Hoofdstuk 6

POLITIEDIENSTEN Dringende hulp: tel. 101 - GSM 112 Politiezone Hekla 5349 (Hove -Edegem-Kontich- Lint -Aartselaar) Hoofdcommissariaat Permanentie 24 op 24 u.: Tel. 03 444 00 00 Fax 03 444 00 01 Prins Boudewijn laan 43a, 2650 Edegem E-mail: politie@hekla.be Website: www.hekla.be Korpschef: Frank NoĂŤl Tel. 03 444 00 05 Fax 03 444 00 04 E-mail: korpschef@hekla.be Interne- en externe communicatie Tel. 03 444 00 60 Fax 03 444 00 61 E-mail: communicatie@hekla.be

Lokale recherche: Tel. 03 444 00 70 Fax 03 444 00 71 E-mail: recherche@hekla.be Dienst slachtofferbejegening: Tel. 03 444 00 80 Fax 03 444 00 81 E-mail: slachtofferbejegening@hekla.be Het plaatselijk aanspreekpunt voor Kontich blijft de politiepost op de Antwerpsesteenweg 2.

Lokale politie Kontich Politiebureel

Wijk- en onthaal Edegem Tel. 03 444 00 11 Fax 03 444 00 16 E-mail: edegem@hekla.be

Antwerpsesteenweg 2, 2550 Kontich Tel. 03 444 00 13 Fax 03 444 00 18. E-mail: kontich@hekla.be

Zonale permanentie en interventie Tel. 03 444 01 20 Fax 03 444 01 21 E-mail: permanentie@hekla.be

Openingsuren: Maandag: van 8 - 20 u. di-vrijdag: van 8 - 16.30 u. Zaterdag: van 8 - 14 u.

Verkeersdienst Tel. 03 444 00 90 Fax 03 444 00 91 E-mail: verkeer@hekla.be 75


Lokaal onthaal - Biesen Ludo - postoverste-commissaris - De Backer Georges - De Peuter Willem - Dries Joseph - De Schutter Charles - Schuurmans Willy - Sys Caroline - Verhoft Diane (gemeente-ambtenaar dienst strafregister) Wijkagenten: - Wijk Altena: Debaissieux Marc - Wijk Centrum: Smet Johan - Wijk Kon.Kazerne: Verpoten Marc (vanaf 1-1-2010 Goos Luc) - Wijk Satenrozen: De Backer Jan (vanaf 1-10-2009 Wuyts David) - Wijk Waarloos: Maertens Willy (vanaf 1-1-2010 De Reys Walter)

Wijk Altena - Marc Debaissieux: Abelenlaan - Albertlei - Altenastraat Antwerpsesteenweg - Beukendreef Biesaard - Bochtstraat De Villermontstraat - Doornstraat Edegemsesteenweg - Edgard Tinellaan Eikenstraat - Elisabethstraaat Gemeenteplein - Groeningenlei Helenaveldstraat - Hof Van Spruytlaan Hoogmolenlaan - Jonkersaard Josephine Charlottestraat Kleine Meylstraat - Koningin Fabiolalaan Kontichhof - Kruisbeemd -

76

Leopoldstraat - Losweg - Meylweg Mina Telghuislaan - Molenstraat Nakkersgoed - Nieuwstraat Noordstraat - Peter Benoitlaan Pieter Potlaan - Pluysegemstraat Prins Boudewijnlaan - Prins Filiplaan Romeinse Put - Scheibeek Schoolstraat - Schuttershofstraat Steentjeslaan - Transvaalstraat Verbrande Hoevestraat - Veldkant Vredestraat.

Wijk Centrum Bautersemstraat Johan Smet: Bautersemstraat - Beemdenlaan Bergstraat - Binnenbeemd Blauwesteenstraat - Boomgaard Brouwersstraat -Doelveld - Doopput Duffelsesteenweg onpare zijde van 1 tot 163 en pare zijde van 2 tot 220 Duivenstraat - Heiveldekens Hofstraat - Holle Eikaard Hoogbunderlaan - Konijnenveld Koningin Astridlaan - Kosterijstraat Lijsterbolstraat - Magdalenastraat Nachtegaalstraat pare zijde van 2 tot 66 en onpare zijde van 1 tot 85 Neerveld - Ooststatiestraat pare zijde van 2 tot 166 en onpare zijde van 1 tot 171 - Pastoor de Laetstraat 's Herenlei - Singel - Sint-Jansplein Sleutelstraat - Varkensmarkt - Volderij Wipstraat - Wisselbeemd.


Onze wijkagenten zijn v.l.n.r. Smet Johan, Debaissieux Marc, postoverste Ludo Biesen, De Backer Jan, Verpoten Marc en Maertens Willy. Ontbreken op de foto: Goos Luc, Wuyts David en De Reys Walter.

Wijk Satenrozen - Jan De Backer (vanaf 1-10-2009 Wuyts David):

Wijk Waarloos - Willy Maertens (vanaf 1-1-2010 De Reys Walter):

Asterlaan - Astweg - Azalealaan Cornelis Marckxlaan Cornelis Verhulstlaan - Drabstraat Eekhoven - Elsbos - Hondstraat Irislaan - Jan Baptist Reykerslaan Jeroen en Peter Conventlaan Jordaenstraat - Joris Olyslaegerslaan Kartuizersweg - Keizershoek Kiezelweg - Kongostraat Kruisschanslei - Kruisstraat Mechelsesteenweg - Metsersaard Michel Geysemansstraat - Moorstraat Nerenaard - Nonnenbos - Oever Oude Lei - Pierstraat - Reepkenslei Reetsestraat - Rijkerooistraat Rompelei - Rubensstraat - Satenrozen Sint-Martinusplein - Sint-Martinusstraat Spoorwegstraat - Staf Van Elzenlaan Tanghoflaan - Ter Sneeuw - Tulpenlaan Valveken - Van Dyckstraat Varenbroekstraat - Waarloosveld Witvrouwenveldstraat.

Achterstraat - Baanvelden Babbelkroonstraat - Beekboshoek Beeksevelden - Bosstraat - Eertbrugge Ferdinand Maesstraat - Gasthuisstraat Groenenhoek - Groot Veld Grote Steenweg - Hendrik Van Rietlaan Herman De Nayerstraat - Hoeve ter Bekelaan - Jan Baptist Francisstraat Jan Baptist Van der Auweralaan Jan Frans van Putplein - Keizerenberg Kerkelei - Kerkevelden - Kriekelaarstraat Maalderijstraat - Mouterij - Oude Baan Oude Waarloossesteenweg Pastoriestraat - Pauwhoevestraat Potaardestraat - Prosper De Vochtlaan Rauwaard - Reipelveld - Salviastraat Schuurveld - Veelstraat Wildmansstraat - Wild Veld Zilverbergstraat - Zwarthoutstraat.

77


Wijk Kontich Kazerne - Marc Verpoten (vanaf 1-1-2010 Goos Luc): Abraham Hanslaan Albrecht Rodenbachlaan - Alfsberg Beeklaan - Boskapelweg Bosveldlaan - Broekbosstraat Brugmansstraat Deken Jozef van Herckstraat Dennenlaan - Dorre Eikstraat - Dries Duffelshoek - Duffelsesteenweg pare zijde van 220 en onpare zijde van 163 Elshagenlaan - Gallo-Romeinenlaan Ganzenbollaan Graaf de Ribaucourtplein Groene Wandeling - Groene Weg Haakstuk - Hoge Akker - Holle Weg Yzermaalberg - Infanterielaan Josse Cleymansstraat - Kapelstraat Kauwlei - Kazernelaan - Keltenveld Kerkeland - Klokkestraat Langbosweg - Liersebaan Lintsesteenweg - Lints Veld Montfortstraat - Mortelstuk Nachtegaalstraat pare zijde vanaf 68 en onpare zijde vanaf 87 a Ooststatiestraat pare zijde vanaf 168 en onpare zijde vanaf 173 Philip Romboutslaan Pronkenbergstraat - Roosken Rozengaard - Scheihagenstraat Stationsplein - Steenakker Strepestraat - Vekenveld - Vijverlaan Vitsenveld - Vlierenpaal - Wierookstuk Wilgstuk - Witte Stedeweg.

78


Hoofdstuk 7

GEMEENTELIJKE ADVIESRADEN EN COMITES 7.1. Adviesraad voor Gehandicapten

7.2. Beheerraad GASK

De Gemeentelijke Adviesraad voor Gehandicapten werd als officiĂŤle adviesraad van de gemeente door de gemeenteraad opgericht. Hij zal als het ware een overkoepelend orgaan zijn van alle verenigingen voor mindervaliden en hun spreekbuis naar het gemeentebestuur toe en omgekeerd. D.w.z. dat hij gevraagd of op eigen initiatief adviezen over gehandicaptenbeleid kan formuleren en dat de gemeente geen nieuwe initiatieven op dit gebied neemt zonder de gemeentelijke adviesraad voor mindervaliden in deze materie te kennen.

Deze raad zorgt, zoals de naam het zelf zegt, voor het beheer van de Gemeentelijke Academie voor Schone Kunsten. De raad is samengesteld uit minstens 8 leden, die door de gemeenteraad benoemd worden voor een periode van zes jaar (of tot het einde van de legislatuur van de gemeenteraad).

Wie meer wil weten over de werking en de activiteiten van de adviesraad voor mindervaliden, kan zich wenden tot de dienst Maatschappelijke Werken op het gemeentehuis Tel. 03 450 78 66, E-mail: maatschappelijke.werken@kontich.be.

De taken van de raad van beheer bestaat in - het geven van advies betreffende: - het algemeen beheer van de academie; - de uitvoering van de reglementering; - de verbetering en uitbreiding van het onderwijs; - de schoolbehoeften en werkingskosten; - de benoeming van leraars; - de opruststelling van de leraars en bedienden; - het jaarlijks verslag opgemaakt door de directeur van de academie. De Raad van Beheer vergadert zo dikwijls als nodig, maar minstens twee maal per jaar. Wie meer wil weten over deze raad, kan contact opnemen met de directeur van de academie, Tel. 03 457 42 35.

79


7.3. Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) De GECORO is de adviesraad voor de ruimtelijke ordening op het grondgebied van de gemeente. De commissie speelt in de 1ste plaats een rol in de totstandkoming van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en nadien de gemeentelijke uitvoeringsplannen. Tevens kan advies worden gegeven voor belangrijke bouwvergunningen, verkavelingsvergunningen en -wijzigingen, plannen van aanleg, aanplantingen, aanleg van nutsvoorzieningen, wegenuitrusting, reglementen op publiciteit enz. De GECORO beoogt het behoud, de verbetering, de onderbouwing en uitwerking van een duurzame ruimtelijke ordening binnen de gemeente. Er wordt geadviseerd vanuit een gefundeerd ruimtelijk analytisch onderzoek en formuleert hierover adviezen op vraag van derden of op eigen initiatief.

80

De GECORO bestaat uit 11 effectieve leden waarvan 3 deskundigen inzake ruimtelijke ordening (waaronder de voorzitter) en 8 vertegenwoordigers van maatschappelijke geledingen. Bij beslissing van de gemeenteraad van 18 juni 2007 werden de volgende leden verkozen. Deze gemeenteraadsbeslissing werd op 1 augustus 2007 door de Deputatie goedgekeurd. Voor alle informatie kunt u terecht bij de secretaris van de GECORO: Tom Versweyveld Tel. 03 450 78 76 - Fax: 03 458 31 39 Adres: Gemeenteplein 1 (2de verdieping dienst ruimtelijke ordening) - 2550 Kontich E-mailadres: tom.versweyveld@kontich.be


7.4. Cultuurraad De cultuurraad (of culturele raad) werd opgericht op 26 november 1971 en officieel erkend op 25 juli 1972. Na de fusie in 1977 werd een nieuwe raad opgericht die erkend werd bij ministerieel besluit van 24 februari 1987. Ook na het Decreet op het Lokaal Cultuurbeleid van 2001 blijft de cultuurraad zijn functie van adviesraad vervullen. De cultuurraad is democratisch samengesteld uit vertegenwoordigers van de sociale en culturele verenigingen, deskundigen (zoals cultureel geĂŻnteresseerde burgers) en professionelen, zonder onderscheid van ideologische en filosofische strekking. Het doel van deze adviesraad is in de eerste instantie advies te verlenen aan de gemeentelijke overheid aangaande beslissingen inzake culturele materies in uitvoering van het cultuurbeleidsplan. Tevens tracht de adviesraad overleg en

samenwerking tot stand te brengen tussen de verenigingen, instellingen en diensten voor sociaal-cultureel werk en culturele vrijetijdsbesteding. Door overleg, onderlinge hulp, coĂśrdinatie en eigen initiatief stimuleert de raad het lokale culturele leven. Via diverse werkgroepen organiseren de leden met ondersteuning van de cultuurdienst o.a. het Feest van de Vlaamse Gemeenschap, het jaarlijkse Scholenzangfeest voor alle Kontichse leerlingen van het 4de, 5de en 6de leerjaar, activiteiten in het kader van de Week van de Amateurkunsten (WAK), waaronder de kunstenwandeling, en grotere projecten zoals de Heksenwandeling te Waarloos. Wie meer wil weten over de werking en de activiteiten van de culturele raad, kan zich wenden tot de cultuurdienst: Cultuurpunt Sint-Jan, Sint-Jansplein 8, tweede verdieping. Tel. 03 450 78 39, e-mail: cultuur@kontich.be

81


7.5. Feest- en Sportcomité Het Gemeentelijk Feest- en Sportcomité werd opgericht in 1945. Het bestaat uit 10 leden, aangesteld door het College van Burgemeester en Schepenen. Het comité heeft tot doel allerhande feesten en sportmanifestaties te organiseren en te ondersteunen. Het opmaken en het regelen van het kermisprogramma van Kontich-Centrum, Pierstraat, Kontich-Kazerne en Waarloos is een jaarlijkse taak van het Feest- en Sportcomité. Verder verleent het comité zijn medewerking aan de braderij 82

paardenkoers, veeprijskampen, wielerwedstrijden, e.a. Het toekennen van bekers en trofeeën bij sport- en andere manifestaties die in de gemeente plaats hebben, behoort eveneens tot de werking van het Gemeentelijk Feest- en Sportcomité. Het comité zelf heeft in de loop der jaren verschillende feestelijkheden georganiseerd o.a. zomercavalcadestoeten, volksspelen, wipschietingen, majorettenfestival. De voorzitter is Luc Hellemans, Pierstraat 268, Tel. 03 457 51 61, en secretaris is Paul Wegge, Rubensstraat 79, Tel. 03 457 37 17. E-mail: feestcomite.kontich@skynet.be


7.6. Jeugdraad De Gemeentelijke Jeugdraad werd opgericht in 1965 en is daarmee één van de oudste Kontichse adviesraden. De Jeugdraad kan het gemeentebestuur spontaan advies geven over jeugdwerkmaatregelen en thema’s uit het “bredere jeugdbeleid”: verkeer, milieu,... Omgekeerd kan het gemeentebestuur de Jeugdraad ook om adviezen vragen. De Jeugdraad bestaat uit een Algemene Vergadering (AV), een buro en werkgroepen. Op de tweemaandelijks AV kan elke Kontichse jongere tussen 16 en 35 jaar zijn/haar zegje komen doen. Ook zetelen hier de vertegenwoordigers van de erkende Kontichse jeugdverenigingen, waarvan de jeugdbewegingen en jeugdhuizen het bekendst zijn. De gemeentelijke jeugdconsulent en de Schepen voor Jeugd wonen deze vergaderingen bij. Gespreksonderwerpen? Dit kan gaan van het organiseren van een kindernamiddag, over de inrichting van

het skateterrein tot het opstellen van het 3-jaarlijkse JeugdBeleidsPlan. Het buro of dagelijks bestuur van de Jeugdraad bereidt de AV voor, voert de genomen beslissingen uit en organiseert jaarlijks een aantal activiteiten voor verschillendeleeftijdsgroepen, waaronder het Weekend van de Jeugd. Het buro wil ook de waakhond zijn voor het Gemeentelijk Jeugdbeleid, en een luisterend oor voor iedereen die zich op jeugdig vlak beweegt. De AV kan altijd werkgroepen oprichten die een deelgebied of specifiek onderwerp bestrijken, bijvoorbeeld fuiven in Kontich, brandpreventie in jeugdlokalen, ... Wie meer wil weten over de activiteiten van de 'jongste' Kontichse adviesraad, zich mee wil engageren of graag de driemaandelijkse Jeugdkrant Kontich ontvangt, kan altijd terecht op de gemeentelijke Jeugddienst (zie ook in deze gids onder hoofdstuk 3): tel. & fax 03 457 27 14, E-mail: jeugd@kontich.be. Website: www.kontich.be.

83


7.7. Milieuraad De milieuraad, voluit de Gemeentelijke Adviesraad voor Milieu en Natuur, werd opgericht bij gemeenteraadsbeslissing van 17 december 1990. In de samenwerkingsovereenkomst (tussen het Vlaamse Gewest en de gemeente i.v.m. milieu- en natuurbeleid) geldt de milieuraad als voorwaarde voor participatie en behoort bijgevolg tot het instrumentarium voor de uitvoering van de overeenkomst. De milieuraad heeft als opdracht de milieu- en natuurproblematiek op te volgen. Zowel concreet op gemeentelijk vlak, alsook het plaatsen in een ruimere context over de gemeentegrenzen heen. Om de opvolging mogelijk te maken, de adviezen voor te bereiden en discussies voldoende te kunnen stofferen, zal de milieuraad zelf eerst de nodige informatie verwerven.

84

De raad bespreekt alles wat rechtstreek verband houdt met het leefmilieu en duurzaamheid. Ook specifieke vragen over milieuvergunningen, bedrijven, verkavelingen of verkeerssituaties komen aan bod. Over al deze onderwerpen kan de milieuraad de bevolking informeren en sensibiliseren, inspraak organiseren en voorstellen ontwikkelen. Het is ook de taak van de milieuraad om, op eigen initiatief, of op verzoek van het College of de Gemeenteraad, een met reden omkleed advies uit te brengen over alle aangelegenheden die het leefmilieu van de gemeente Kontich betreffen.

De milieuraad op bezoek aan de interactieve tentoonstelling ‘Naftofni’ in het Prov. Inst. voor Milieueducatie.


De milieuraad is samengesteld uit leden en deelnemers. Elke Kontichnaar kan deelnemen aan de vergaderingen en heeft er spreekrecht. Het lidmaatschap is aan bepaalde voorwaarden verbonden. Naast individuele inwoners zetelen in de milieuraad ook vertegenwoordigers uit verenigingen (natuur, socio-culturele, sport, jeugd,...), beroepsgroepen en organisaties, scholen en oudercomités, politieke fracties, ...enz. Centraal in de werking staat het opkomen voor het algemeen milieubelang. Dat streefdoel wordt soms anders ingevuld of geïnterpreteerd door de verschillende participanten, wat tot boeiende discussies kan leiden. De milieuraad vergadert elke derde donderdag van de maand om 20 u. (behalve in juli en augustus). De vergaderingen kunnen vrij bijgewoond worden. Wie meer wil weten over de werking en de activiteiten van de milieuraad, kan zich wenden tot de gemeentelijke milieudienst op het gemeentehuis tel. 03 450 78 68, op de gemeentelijke website www.kontich.be of op de gewestelijke website www.milieuraad.be./kontich.

7.8. Raad van bestuur bibliotheek en gemeenschapscentrum Sinds begin 2003 beschikt onze gemeente over een raad van bestuur voor het gemeenschapscentrum. Het beheersorgaan van de bibliotheek had een veel langere traditie. Deze werkt al sinds 1989. De oprichting van een gemeenschapscentrum vloeit voort uit het Decreet op het Lokaal Cultuurbeleid uit 2001. Het gemeenschapscentrum is op 2 locaties gesitueerd: Cultuurpunt Altena met de Altenakapel en de zalen in het Altenalandhuis (nog in restauratie) en het Cultuurpunt Sint-Jan, de cultuurlokalen in de bibliotheek aan het Sint-Jansplein. Bij aanvang van de huidige legislatuur besliste de gemeenteraad om de beheersorganen van de bibliotheek en het gemeenschapscentrum samen te smelten tot een gemeenschappelijke raad van bestuur voor beide instellingen. Het beheersorgaan is samengesteld uit 9 afgevaardigden van de gemeenteraad en 8 vertegenwoordigers van de gebruikers. Bovendien worden er ook telkens maximaal 4 deskundigen gecoöpteerd. De leden worden aangesteld door de gemeenteraad voor de duur van 6 jaar. Na elke gemeenteraadsverkiezing wordt ook de raad van bestuur opnieuw samengesteld.

85


De raad geeft advies aan het gemeentebestuur over de programmatie en over de inhoud van de eigen culturele activiteiten van het gemeenschapscentrum en de uitbreidingsactiviteiten van de bibliotheek. Er is overleg met de cultuurraad om te waken over een integrale werking in uitvoering van het gemeentelijk cultuurbeleidsplan, waar sinds deze legislatuur ook het bibliotheekbeleidsplan deel van uitmaakt. Ook beschikt het beheersorgaan over inspraakrecht over alle overige aspecten van het beheer van het gemeenschapscentrum, zoals bij verbouwingswerken, het financieel beleid, de personeelsformatie en het opstellen van het huishoudelijk reglement. Voor de bibliotheek heeft het een adviserende bevoegdheid voor alle aspecten van het bibliotheekwerk (o.a. de oriëntatie van de collectie, begrotingsvoorstellen,…) en werkt mee aan het respecteren van de wettelijke opdrachten van de bibliotheek (o.a. toegankelijkheid van het gebouw, online catalogus). De leden van het beheersorgaan kunnen ook meewerken aan de realisatie van uitbreidingsactiviteiten. Het advies wordt concreet voorbereid door verscheidene werkgroepen binnen de raad, waaronder de werkgroep infrastructuur en de werkgroep programmatie met zijn verscheidene projectgroepen.

7.9. Raad voor Lokale Economie De statuten van de Raad voor Lokale Economie werden goedgekeurd door de gemeenteraad van 15 november 2004. Deze gemeentelijke adviesraad wordt opgericht ter bevordering van de economische belangen in de gemeente Kontich. De raad vormt een centrum van overleg van de KMO-bedrijven, middenstandsverenigingen, zelfstandigen en beoefenaars van een vrij beroep die in Kontich gevestigd zijn. Het doel is door overleg, samenwerking en informatie de lokale economie te coördineren en te bevorderen, evenwel zonder consumentgerichte commerciële activiteiten te ontwikkelen. De raad adviseert het gemeentebestuur in alle aangelegenheden die te maken hebben met het beleid op vlak van economie, activiteiten en belangen van de leden van deze raad, zowel op eigen initiatief als op verzoek van het gemeentebestuur. Alle KMO-bedrijven, middenstandsverenigingen, zelfstandigen en beoefenaars van een vrij beroep die hun economische activiteit in de gemeente Kontich uitoefenen, zullen op schriftelijk aanvraag in de Raad van Lokale Economie worden opgenomen. Het dagelijks bestuur vergadert minstens twee keer per jaar, de algemene vergadering niet inbegrepen. Wie meer wil weten over de Raad voor Lokale Economie kan contact opnemen met het bedrijvenloket op tel. 03 450 78 98 of per mail: bedrijven@kontich.be

86


7.10. Seniorenraad De Seniorenraad van Kontich is opgericht op 21 oktober 1983. De voornaamste doelstelling is en blijft “Het leven van de Kontichse Senioren zo aangenaam, efficiënt, veilig en betaalbaar mogelijk te maken”. Hieronder verstaat men: inspraak, informatie, vorming, huisvesting, milieu, mobiliteit, veiligheid en gezondheid. Inspraak: alle senioren maximaal betrekken bij het beleid. Informatie: toegankelijk en bereikbaar maken. Vorming: specifiek voor senioren. Huisvesting: woonzekerheid, aangepaste woningen. Milieu: bewust maken (recyclage huisvuil, containerpark). Mobiliteit: bereikbaarheid van algemene voorzieningen. Veiligheid: maximaal voor iedereen (woning verkeer, criminaliteit)

Gezondheid: voorlichting, preventie, eenzaamheid, zelfstandigheid, preventief onderzoek en palliatieve zorg. Dus streven naar een goedwerkende seniorenraad want senioren zijn belangrijk, ze hebben ervaring, tijd en wijsheid. Ook ontspanning komt aan bod, daarvoor bestaat sinds 1997 het Seniorenlokaal “De Arend”. Het is tevens de ontmoetingsplaats van de verschillende Kontichse bejaardenbonden en een plaats waar het aangenaam verpozen is bij een fris drankje, een spelletje kaart of een partij biljart. Wie meer wil weten over de werking en de activiteiten van de seniorenraad, kan zich wenden tot de dienst Maatschappelijke Werken op het gemeentehuis tel. 03 450 78 66. E-mail: maatschappelijke.werken@kontich.be.

87


7.11. Sociale Raad De Gemeentelijke Sociale Raad werd opgericht bij gemeenteraadsbeslissing van 17 maart 2003. De Sociale Raad heeft als mogelijke opdrachten: opvangen en verwerken van sociale problemen vanuit de samenleving; formuleren van adviezen voor deze sociale problemen (o.m. op gebied van kansarmoede, zorgverlening, tegemoetkomingen, sociale huisvesting, problemen i.v.m. tewerkstelling,‌); signaleren van concrete behoeften aan het gemeentebestuur, OCMW en andere instanties. De Sociale Raad komt minstens 2 maal

88

per jaar samen en is samengesteld uit: - vertegenwoordigers van de sociaalrepresentatieve verenigingen en gemengde organisaties (zoals Gezel) die actief zijn in Kontich; - een vertegenwoordiger van de privĂŠ-instellingen voor sociale zorg in Kontich (zoals De Hazelaar); - vertegenwoordigers van andere gemeentelijke adviesraden; deskundigen die voor een bepaald thema kunnen toegevoegd of geconsulteerd worden; - 2 vertegenwoordigers van de gemeenteraad en 3 van het OCMW Wie meer wil weten over de werking van de Sociale adviesraad, kan zich wenden tot de Dienst Maatschappelijke Werken op het gemeentehuis. Tel. 03 450 78 67, E-mail: maatschappelijke.werken@kontich.be


7.12. Sportraad De sportraad is een gemeentelijke adviesraad die is samengesteld uit een aantal vrijwilligers die nauw betrokken zijn en die willen meewerken aan het sportbeleid binnen onze gemeente. De sportraad bestaat uit een algemene vergadering en een raad van bestuur. De algemene vergadering bestaat uit een afgevaardiging van alle erkende sportverenigingen, de raad van bestuur van de sportraad, de schepen van sport en de sportfuncitonaris. Het takenpakket van de sportraad is gevarieerd. In de eerste plaats fungeert de raad als adviesorgaan voor het gemeentebestuur op verschillende vlakken. De belangrijkste vlakken zijn: het ontwerp van het sportbeleidsplan de subsidiereglementen de gebruiksovereenkomsten de investeringen in de sportinfrastructuur

De Raad van bestuur bespreekt de lopende zaken in afzonderlijke vergaderingen en dient als eerste aanspreekpunt van de sportraad voor verenigingen en voor het gemeentebestuur. Deze raad vergadert ongeveer tien keer per jaar en bereid de algemene vergadering voor, bovendien werkt ze bepaald aandachtspunten concreet uit. Hiernaast worden ook zaken zoals de huldiging van de sportlaureaten, Kontich Zingt, enz. georganiseerd door of met de hulp van de sportraad. De lijst met aangesloten sportclubs is terug te vinden op de pagina met aangesloten.clubs. Meer info over de werking van de Algemene Vergadering & Raad van Bestuur kan men vinden in de statuten en het huishoudelijk reglement sportraad.

89


7.13. Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Kontich-Waarloos De G.W.O.S.K., Gemeentelijke Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Kontich-Waarloos, is een door de gemeente erkend adviesorgaan. De werkgroep kan dus aan het gemeentebestuur allerhande adviezen geven i.v.m. de Derde Wereld en suggesties doen i.v.m. een gemeentelijk ontwikkelingsbeleid. Hij staat open voor al wie interesse heeft voor, en wil werken rond, de problematiek van vrede en ontwikkeling, en dat vanuit individueel engagement of vanuit groepen die rond de Derde Wereld actief zijn zoals Broederlijk Delen, Oxfam Wereld Winkel, Socialistische Solidariteit, Vredeseilanden, Wereldsolidariteit enz. 90

Hij blijft heel het jaar door actief, maar het hoogtepunt van de werking ligt meestal in het najaar met de organisatie van de 11.11.11.-actie. Langs deze weg wordt iedereen uitgenodigd op de activiteiten van de werkgroep. Sinds 15 april 1984 ondersteunt de Gemeentelijke Dienst voor Ontwikkelingssamenwerking de G.W.O.S.K. Deze dienst bevindt zich in het parklokaal, ingang via de Antwerpsesteenweg (jeugddienst), tel. 03 457 27 14, en men kan er elke voormiddag terecht van 9 tot 12 u. E-mail: derdewereld@kontich.be. Wie meer wil weten over de werking en de activiteiten van de raad voor ontwikkelingssamenwerking, kan zich wenden tot de gemeentelijke dienst voor ontwikkelingssamenwerking.


Hoofdstuk 8

ANDERE OVERHEIDSDIENSTEN EN NUTSBEDRIJVEN 8.1. Bureau voor Technische Controle NV BTC NV Keuringsstation 47 Neerveld 3 2550 Kontich Tel. 03 451 82 20 Fax 03 451 82 22 E-mail: info@btcnv.be Examencentrum 1022 Neerveld 3A 2550 Kontich Tel. 03 451 77 10 Fax 03 451 77 12 Website: www.btcnv.be

Onze vestigingen zijn doorlopend open van 7 tot 17 u. voor het uitvoeren van autokeuringen en het afnemen van theoretische en praktische rijexamens. Gelieve u, voor de autokeuring en voor het vastleggen van de praktische examens 30 minuten voor sluiting aan te melden. Het theoretisch examen kan afgelegd worden zonder afspraak van maandag tot en met donderdag van 7 tot 15 u. Op vrijdag van 10 tot 15 u. Voor het praktisch rijexamen dient voorafgaand een afspraak gemaakt te worden.

91


8.2. Dienst Ingebruikstelling Voertuigen

8.4. Drinkwatervoorziening Voor de deelgemeente Kontich: AWW

Directie voor de inschrijvingen van de Voertuigen (D.I.V.) DIV Antenne Antwerpen-Kontich Neerveld 3B 2550 Kontich Tel. 02 277 30 50 - Fax 03 457 73 06 E-mailadres: div.kontich@mobilit.fgov.be Website: www.mobilit.fgov.be Loketten toegankelijk voor het publiek alle dagen van maandag tot vrijdag (behalve op wettelijke feestdagen) van 8.30 tot 12 u. en van 13 tot 16.30 u. Douanevignetten alleen op maandag-, woensdag- en vrijdagvoormiddag.

8.3. Dierenasiel Pension Kontich

AWW staat voor Antwerpse Waterwerken o.v. De kantoren zijn gevestigd op de Mechelsesteenweg 64 te 2018 Antwerpen. Openingsuren: alle werkdagen van 8 tot 16 u., donderdag tot 17 u., uitgezonderd in juli en augustus. Klanten Contactcenter (gratis) 0800 57 089 voor alle klantenverrichtingen. De permanentiediensten staat 24 op 24 u. paraat op tel. 03 244 05 44. U kan ook e-mailen: klant@aww.be Algemene info op de website: www.aww.be

Moorstraat 2, Tel. 03 457 78 62 - Fax 03 457 40 24 E-mailadres: kmdaed@antwerpen.be

Voor de deelgemeente Waarloos: PIDPA.

openingsuren: weekdagen van 9 - 13 u. en 14 - 16.30 u. zaterdag 10 - 14.30 u. zon- en feestdagen gesloten

PIDPA. is de afkorting voor Provinciale en Intercommunale Drinkwatermaatschappij der Provincie Antwerpen. PIDPA klantenservice 0800 90 300 Voor alle informatie over waterbevoorrading zoals facturatie en tarieven, bouwen en verbouwen, verhuizen, waterkwaliteit, werken, enz.. kan u tijdens de kantooruren (van 8 tot 17 u.) terecht op ons gratis telefoonnummer 0800 90 300. Bij dringende gevallen (lek, onverwachte onderbreking..) kan u ook op ditzelfde nummer de PIDPA wachtdienst dag en nacht bereiken!

92


Faxen kan u naar het nummer 03 260 60 00.

8.6. Lokale Werkwinkel

PIDPA website - www.pidpa.be Op deze website vindt u naast de zeer uitgebreide klanteninformatie ook alles wat u altijd al had willen weten over water. Heeft u hierna nog vragen? Dan kan u terecht op het e-mail adres: klant@pidpa.be.

Molenstraat 30, Kontich, Tel. 03 450 79 90 - Fax 03 450 79 99. E-mail: nancy.Potters@VDAB.be Website: www.vdab.be Open elke dag van 8.30 tot 12 u. (namiddag enkel op afspraak) Donderdagnamiddag gesloten. Inschrijvingen en attesten enkel in de voormiddag.

PIDPA servicepunten Hoofdkantoor: Desguinlei 246, 2018 Antwerpen, tel. 03 216 88 00. Geopend van 8 tot 17 u.

8.6.1. Plaatselijk WerkgelegenheidsAgentschap (P. W. A.)

8.5. Kind en Gezin Kind en Gezin is de Vlaamse opvolger van het Nationaal Werk voor Kinderwelzijn (NWK). Doelstellingen zijn preventieve gezondheidszorg en dienstverlening aan moeder en gezin. De raadplegingen van Kind en Gezin hebben plaats aan de Antwerpsesteenweg 62, tel. 03 457 11 36. Verantwoordelijke is Mevr. Magda Hendrickx - Vandael, Antwerpsesteenweg 65, tel. 03 458 07 27. Website: www.kindengezin.be

Kantooradres: Molenstraat 30, Kontich (derde verdieping) Tel. 03 450 79 95 - Fax 03 450 79 98 E-mail: brigitte.decock@werkwinkel.be Maatschappelijke zetel: Gemeenteplein 1 - Kontich Open van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 12 u. Namiddag op afspraak. Maandagavond open van 18 tot 20 u. In 1997 werd de VZW PWA-KONTICH opgericht. De werking verloopt onder de bevoegdheid van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) en onder toeziend oog van de Raad van Bestuur (12 leden) van het PWA-Kontich. Wie kan er beroep doen op het PWAKontich: - werklozen voor het aanvragen van een ACTIVA-werkkaart en voor het aanvragen van een STARTBAANKAART - werkgevers voor informatie omtrent de tewerkstellingsmogelijkheden van ACTIVA en STARTBAANKAART - privĂŠpersonen voor het laten uitvoeren 93


van tuinwerk of klusjes (kleine herstellingswerken aan de woning) in het PWA-stelsel - lokale overheden, vzw’s, onderwijsinstellingen voor het laten uitvoeren van uiteenlopende taken in het PWA-stelsel (aanvragen voor de uitvoering van dit werk dienen steeds voorgelegd te worden aan de Raad van Bestuur van het PWA-Kontich). Sinds 1 oktober 2004 is het PWAKONTICH gestart met een onderafdeling DIENSTENCHEQUES. Wie kan er beroep doen op de onderafdeling DIENSTENCHEQUES: - privépersonen voor het laten uitvoeren van poets-, strijk-, kook- of naaiwerk. 8.6.2. RVA Lentestraat 23 - 2018 Antwerpen Tel. 03 470 23 30 Website: www.rva.be 8.6.3. VDAB VDAB beschikt over een uitgebreid dienstenpakket zowel voor werkgevers als voor werkzoekenden (zowel werkend als niet-werkend). Een zelfbedieningspc's waarbij de werkzoekende toegang krijgt tot duizenden vacatures verspreid over heel Vlaanderen. Werkgevers kunnen hun vacatures op ruime schaal verspreiden. U kan de zelfbedieningspc's dagelijks raadplegen, en inschrijven kan van 8.30 tot 12 u. en van 13.15 tot 16 u.

94

8.7. Maatschappijen voor sociale huisvesting Het gemeentebestuur is aangesloten bij volgende maatschappijen voor sociale huisvesting. - De Ideale Woning, zetel en beheer: Diksmuidelaan 276, 2600 Antwerpen. Tel. 03 320 29 70 - Fax 03 366 08 57 E-mailadres: InfoDeIdealeWoningCIPAL@woonnet.be Website: www.deidealewoning.be - Sokrema, zetel: Sint Michielskaai 31, 2000 Antwerpen. Tel. 03 260 94 30 E-mail: info@sokrema.be Website: www.sokrema.be - CVBA Gewestelijke Bouwvennootschap “Volkswoningen van Duffel”, zetel: Nieuwstraat 3, 2570 Duffel Tel. 015 31 15 65 - Fax 015 30 79 99 E-mail: info@volkswoningenduffel.woonnet.be - SVK Woonweb vzw Antwerpsesteenweg 99 A 0487 33 84 23


8.8. Ministerie van FinanciĂŤn 8.8.1. Administratief centrum Kontich Volgende diensten van het Ministerie van FinanciĂŤn zijn gevestigd in het Rijksadministratief Centrum Kontich, Mechelsesteenweg 83: Website: www.minfin.fgov.be Administratie der directe belastingen: Controle Kontich: 1ste verdieping, lokaal 1. De kantoren zijn open: maan-, dins-, donder- en vrijdag van 9 - 12 u. Tel. 03 457 09 72 Ontvangkantoor Kontich: 1ste verdieping, lokaal 9. Het kantoor is open van maandag tot vrijdag van 9 - 12 u. Tel. 03 457 01 93

Administratie van de BTW, Registratie en Domeinen: BTW.-controle Kontich: 2de verdieping, lokaal 20, voor de gemeente Kontich. Het kantoor is open op dinsdag en vrijdag van 9 - 12 u. Tel. 03 457 76 02 De diensten van het KADASTER zijn gevestigd te Boom, Groene Hofstraat 13, tel. 03 880 62 50. 8.8.2. Sint-Jansplein Administratie van het kadaster en de domeinen - sector registratie: Kantoor der Registratie: Sint-Jansplein 11, Kontich. Het kantoor is open alle werkdagen van 8 - 12 u. Tel. 03 457 00 35 - Fax 03 458 12 49 E-mailadres: kant.reg.kontich@minfin.fed.be

95


8.9. Nutsvoorzieningen: aardgas elektriciteit en kabeldistributie 8.9.1. Aardgas - Elektriciteit De gemengde energie-intercommunale Iveka is aangeduid als distributienetbeheerders voor Kontich. Ze legt zich nog uitsluitend toe op alles wat met aansluitingen en distributienetten elektriciteit en/of aardgas te maken heeft. Voor de levering komen verschillende leveranciers in aanmerking. De erkende vindt u terug op de website: www.vreg.be Algemeen nummer 078 35 35 34 Alle werkdagen van 8 tot 20 u. Op dit nummer kunt u terecht voor: - vragen over nieuwe aansluitingen; - verzwaren van aansluitingen, verplaatsen en vervangen van meters; - vragen over rationeel energiegebruik (REG); - vragen over sociale leveranciers en budgetmeters; - overige vragen. Gasreuk: Tel. 0800 65 0 65 24 uur op 24, 7 dagen op 7 Op dit nummer kan een gasreuk worden gemeld. Oproepen worden prioritair behandeld. Storingen en defecten: Tel. 078 35 35 00 24 uur op 24, 7 dagen op 7 Voor het melden van storingen en defecten op het elektriciteits- of aardgasnet.

96

Defecte straatlampen: www.straatlampen.be of Tel. 0800 6 35 35 24 uur op 24, 7 dagen op 7 Steeds de volledige adresgegevens van de lamp en zo mogelijk ook het identificatienummer van de paal vermelden, waarna het defect zo snel mogelijk wordt hersteld. Website: www.iveka.be of www.eandis.be De activiteiten radio- en televisiedistributie en verkeerssignalisatie behoren nie (meer) tot het takenpakket van de distributienetbeheerder. 8.9.2. Kabeldistributie De teledistributie wordt verzorgd door Telenet, gevestigd te Mechelen, Liersesteenweg 4. Voor particulieren: indien u klant wil worden of wanneer u vragen hebt in verband met uw kabeltelevisieabonnement of uw internet- of telefonie-abonnement via de kabel, kan u contact opnemen met Telenet op het nummer 015 66 66 66. Openingsuren: - de administratieve klantendienst: op werkdagen van 8 tot 20 u., zaterdag van 9 tot 17.30 u. - de technische klantendienst: op werkdagen van 8 tot 22 u. Op weekends en feestdagen van 9 tot 17.30 u. Bestaande klanten kunnen ook gebruik maken van de online klantendienst: www.telenet.be/onlinesupport.


Voor bedrijven, overheidsinstellingen en hotspots: zowel nieuwe als bestaande klanten kunnen Telenet contacteren op het nummer: 02 300 47 47. Openingsuren: van maandag tot vrijdag tussen 9 tot 17.30 u. doorlopend. Meer gegeven vindt u op www.telenet.be

8.10. Openbaar Vervoer 8.10.1. De Lijn Het openbaar vervoer per bus wordt in Kontich verzorgd door de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn. Onze gemeente wordt momenteel bediend door de lijnen 130, 131, 132, 133, 135, 190, 191, 192, 193, 195, 242 en 243. Reisinformatie kan u bekomen in de lijnwinkels, op tel. 070 220 200 of raadplegen via www.delijn.be De gemeente Kontich verkoopt (Dienst Burgelijke stand)aan de inwoners van Waarloos een derdebetalerkaart 8 euro voor verplaatsingen van en naar Antwerpen. Deze kaart wordt enkel in voorverkoop aangeboden op het gemeentehuis. De reiziger betaalt voor een verplaatsing steeds het tarief korte afstand in plaats van lange afstand.

97


Enkele nuttige adressen: Lijnwinkel Mortsel, Gemeenteplein Openingsuren: van maandag tot vrijdag van 8.10 - 12 u. en van 13 - 16 u. Lijnwinkel Antwerpen: F. Rooseveltplaats Openinguren: van maandag tot vrijdag van 7 - 19 u. en op zaterdag van 8 - 16 u.

Lijnwinkel (Hoofdkantoor) De Lijn Antwerpen Grote Hondstraat 58 Openingsuren: van maandag tot vrijdag van 8.10 - 12 u. en van 13 - 16 u.

8.10.2. N.M.B.S.

Lijnwinkel Antwerpen: Centraal Station Openinguren: van maandag tot vrijdag van 8 - 18 u.

Stationsplein, 2550 Kontich Tel. 03 229 55 50 Algemeen infonummer NMBS: Tel. 02 528 28 28 Toestellen met draaischijf: Tel. 02 555 2 555 Website: www.nmbs.be

Lijnwinkel Antwerpen: Metrostation Groenplaats Openingsuren: van maandag tot vrijdag van 8 - 18 u. Zaterdag van 8 - 16 u.

Openingsuren: dagelijks (korte onderbreking rond 6.10, 13.40, 14.10 en 21.40 u.) Betalingsfaciliteiten: Bancontact/Diners

98


Club/Visa/Eurocard/Mastercard/Proton/ Aurora en AmericanExpress. Kosteloos parkeren en gratis fietsenstalling zowel op het Stationsplein (kant Kontich) als langsheen de Fabriekstraat (kant Lint.) Faciliteiten voor gehandicapten en andere minder mobiele reizigers: In Kontich is personeel ter beschikking voor assistentie U kan hen contacteren op het nummer 03 229 55 50. - 2 parkeerplaatsen voor gehandicapten op de parking kant Lint. Meer inlichtingen i.v.m. faciliteiten voor gehandicapten vindt u in de NMBSbrochure Gids voor de reiziger met beperkte mobiliteit, ook verkrijgbaar op het gemeentehuis. Dienstregelingen:

Met de Key Card biedt de NMBS een aantrekkelijke formule voor uw verplaatsingen naar een selectie van naburige stations. De Key Card biedt 10 enkele ritten in 2e klas voor 17 EUR (1ste klasse: 25 EUR)! Ze is een half jaar geldig en bruikbaar bij vertrek uit gelijk welk station. Vanuit Kontich kan je met je Key Card naar Antwerpen-Centraal, Antwerpen-Berchem, Antwerpen-Noorderdokken, Antwerpen-Dam, Antwerpen-Luchtbal, Antwerpen-Oost, Antwerpen-Zuid, Boechout, Duffel, Hoboken-Polder, Hove, Kessel, Lier, Mechelen, Mechelen-Nekkerspoel, Mortsel, Mortsel-Deurnesteenweg, Mortsel-Liersesteenweg, Mortsel-Oude God en Sint-Katelijne-Waver.

naar Brussel Van maandag tot vrijdag: - eerste trein 4u39 - elk uur tot 23 u. --u18 en --u45 - laatste treinen 23u45 en 0u45 Op zaterdag, zon- en feestdagen: - eerste trein 5u02 - elk uur --u02 - laatste trein 0u02 naar Antwerpen Van maandag tot vrijdag: - eerste trein 5u15 - elk uur tot 23 u. --u15 en --u42 - laatste treinen 23u42 en 0u20 Op zaterdag, zon- en feestdagen: - eerste trein 5u59 - elk uur --u59 - laatste trein 23u59

99


8.11. Posterijen

8.12. Veiligheidsdiensten

Mechelsesteenweg 85, Tel. 03 443 21 60 of 03 443 21 61 (loket) E-mail: KONTICH@post.be Website: www.DEPOST.be Alle werkdagen open van 9-12.30 en 14-17 u., dinsdag tot 19 u. Zaterdag is het kantoor open van 9 - 12.30 u.

8.12.1. Civiele Bescherming CIVIELE BESCHERMING 6de operatinonele eenheid, Miksebeekstraat 153, 2930 Brasschaat, Tel. 03 653 24 22 - Fax 03 652 17 08 Bevelhebber: Kol. Van Der Eecken Edwin 8.12.2. Politie Zie hoofdstuk 6, p. 75

100


8.13. Vredegerecht Het Vredegerecht van het kanton Kontich is gevestigd aan de Mechelsesteenweg 83. Het is bevoegd over de gemeenten Kontich, Edegem, Hove, Lint, Boechout. Tel. 03 457 05 11 - Fax 03 457 86 24 E-mail: vred.kontich@just.fgov.be Website: www.just.fgov.be U kan zich tot de vrederechter wenden bij o.m. gezinsconflicten, onderhoudsgeschillen, voogdij voorlopige bewindvoering, mede-eigendommen, appartementseigendom, burenhinder, afpalingen, huurgeschillen,‌ Vrederechter is Dhr. E. Van den Eeden. Hoofdgriffier is Dhr. G. Van Nuffel. Het Vredegerecht is toegankelijk iedere werkdag van 8.30 - 12.30 u. en van 13.30 - 16 u. Op deze uren kan u er ook telefonisch terecht. De vrederechter zetelt: - op dinsdag om 10 u. in raadkamer (voorlopige maatregelen tussen echtgenoten, onderhoudsuitkeringen); - op dinsdag om 14 u. in openbare zitting; - op donderdag om 9 u. in raadkamer (verzoeningen, machtigingen).

101


102


Hoofdstuk 9

ONDERWIJS 9.1. Gemeenschapsonderwijs

Kleuter- en lagere afdeling voor jongens en meisjes van 2,5 tot 12 jaar.

9.1.1. Basisschool GO! De Schans Kruisschanslei 42, Tel. 03 457 32 73 - Fax 03 457 84 43 E-mail: BSGO.kontich@pandora.be Website: www.deschans-kontich.be Volledig gemengd onderwijs van 2,5 tot 12 jaar. Kleuter- en lagere afdeling.

Inlichtingen en inschrijvingen Ma, di en do: 8.30 - 16.30 u. Woe: 8.30 - 12.05 u. Vr: 8.30 -15.30 u. Kleuters mogen ingeschreven worden vanaf de dag dat ze 2 jaar en 6 maanden worden. Als ze jonger zijn dan 3 jaar kunnen ze pas naar school op de eerste schooldag na een vakantie of op de eerste schooldag van februari.

9.2. Gemeentelijk onderwijs 9.2.1. Gemeentelijke Basisschool Abraham Hans Molenstraat 32 (ingang Schoolstraat), Tel. 03 457 06 04 - Fax 03 458 28 51. E-mail: a.hansschool@kontich.com Website: www.kontich.be/ahansschool

Waar staat de school voor? - Een schat van een school - Een leergemeenschap waar individueel en collectief wordt geleerd - Een school die niet los van een sterk en snel evoluerende maatschappij staat - Een op de toekomstgerichte en zorgbrede basisschool

103


- Een school waar ouderparticipatie geen ijl begrip is - We kunnen beroep doen op externe hulp om kinderen daadwerkelijk te helpen (CLB, logopediste,…) - Projectweken rond W.O., het verkeer - Er is kleuterturnen en om de 2 weken zwemmen voor de ganse basisschool - Een speels overgangsprogramma van kleuter naar lagere school - Boeiende leeruitstappen, bosklassen, expetieklassen, piratenklassen aan zee, sneeuwklassen - Kleurrijke klaslokalen en vernieuwde turnzaal en refter - Computers en internet in elk klas - Leerlingenvervoer en warme maaltijden - Een vernieuwde, uitdagende speelplaats. - Huiswerkklas (ma, di en do tot 16.30 u.)

104

9.2.2. Gemeentelijke Academie voor Schone Kunsten (G.A.S.K.) Mechelsesteenweg 140 (Beukenhof), Tel. 03 457 42 35. E-mail: gask@kontich.be Website: www.gask.be Deeltijds kunstonderwijs voor jeugd en volwassenen 1. Lagere Graad: van 6 tot 11 jaar 2. Middelbare Graad: van 12 tot 17 jaar 3. Middelbare Graad 18+: 2 initiatiejaren voor 18-plussers 4. Hogere Graad: voor volwassenen vanaf 18 jaar - optie schilderkunst (dag- en avondcursus) - optie vrije grafiek - optie tekenkunst - experiment “Projectatelier”


9.2.3. Academie voor muziek en Woord Kontich Muziek in de lokalen van de Abraham Hansschool, Molenstraat 32-34. Woord in Altena, Antwerpsesteenweg 79. Filiaal van de Academie Muziek Woord Dans Mortsel, Eggestraat 13, Mortsel Tel. 03 449 72 77 - Fax 03 449 93 34 E-mail: amwd.mortsel@pandora.be Website: www.academie-mwd-mortsel.be Ben je acht jaar of ouder dan kan je bij ons terecht in: De afdeling MUZIEK: - je volgt in de lagere graad gedurende vier leerjaren algemene muzikale vorming en samenzang. Dit pakket wordt verdeeld over twee dagen in de week en omvat 2,5 wekelijkse lesuren. Vanaf het tweede jaar kan je een instrument kiezen en wordt het lessenpakket met één uur instrument uitgebreid. Je kunt kiezen uit ze instrumenten: piano, gitaar, klarinet, dwarsfluit, koperblazers en sax. Andere instrumenten kan je eventueel in de hoofdschool te Mortsel volgen. - in de middelbare graad volg je gedurende drie leerjaren algemene

muziekcultuur, instrumenten en samenspel (3wekelijkse lesuren). Vanaf de middelbare graad is er ook mogelijkheid om muziekschriftuur te volgen. - in de hogere graad volg je gedurende drie leerjaren instrumenten en instrumentaal ensemble (2 wekelijkse lesuren) Je krijgt bij ons een artistieke muzikale vorming, die naast solistisch spelen ook gericht is op samenspel en die tevens aanzet tot het bewust luisteren naar muziek. De afdeling WOORD: - je volgt in de lagere graad gedurende vier leerjaren algemene verbale vorming. Het pakket omvat één uur per week. Je stroomt in per leeftijd: 8-jarigen in het eerste jaar, 9-jarigen in het tweede enz. - in de middelbare graad volg je een uur voordracht en een uur drama - voor de hogere graad kan je verder terecht in de hoofdschool te Mortsel. Aan de hand van verhaal en spel worden je taalvaardigheid en expressiemogelijkheden vakkundig gestimuleerd en verbeterd. 105


9.3. Vrij onderwijs

9.3.2. Sint-Jozefinstituut

9.3.1. Altena Instituut

Gemeenteplein 8,

- Vrije Lagere School (gemengd onderwijs) Antwerpsesteenweg 73, Tel. 03 457 03 43 - Fax 03 457 56 92. E-mail: directie LS@altena.be Website: www.altena.be

- Vrije Kleuterschool: van 2,5 tot 6 jaar - afdeling Van Dyckstraat Website: www.sintjozefbasisschool.be - afdeling “Het spinnenweb� (Pierstraat) Website: users.pandora.be/spinnenweb

- Vrije Kleuterschool (vanaf 2,5 jaar) Edegemsesteenweg 116 A, Tel. 03 457 03 43 - Fax 03 457 56 92. E-mail: directieKS@altena.be

106

- Vrije Lagere School: (ingang Van Dyckstraat) Tel. en fax 03 293 69 68 E-mail: vandesompele.wout@pandora.be Website: www.sintjozefbasisschool.be Meisjes en jongens van 6 tot 12 jaar


- Secundair Onderwijs: Tel. 03 457 77 97 - Fax 03 458 53 54. E-mail: secretariaat@sji.be Website: www.sji.be Meisjes en jongens van 12 tot 19 jaar.

-

Afdelingen:

-

- 1ste graad - A-stroom - B-stroom - 2de graad - aso economie - aso humane wetenschappen - aso wetenschappen - bso kantoor - bso moderealisatie en presentatie - tso creatie en mode - tso handel - tso handel-talen - tso sociale en technische wetenschappen - 3de graad - aso economie-mederne talen

-

aso economie-wiskunde aso humane wetenschappen aso wetenschappen-wiskunde bso kantoor/7de jaar kantoorautomatisering en gegevensbeheer bso moderealistatie en verkoop/ 7de jaar mode-verkoop tso creatie en mode tso boekhouden-informatica tso handel tso informaticabeheer tso secretariaat-talen

9.3.3. Sint-Michielsschool Waarloos Gesubsidieerde Vrije Basisschool Oude Baan 1, Tel. en fax 015 31 57 57. E-mail: paul.peeters78@yucom.be Website: www.sintmichielwaarloos.be Kleuterschool vanaf 2,5 jaar, gemengd. Lagere school, gemengd. 107


9.3.4. Sint-Montfortschool Gesubsidieerde Vrije Basisschool Kontich-Kazerne, Hoge Akker 16, tel. 03 457 10 15. Montfortstraat 3, tel. 03 457 24 27. E-mail: Linda.Stabel@sint-montfort.be Website: www.SINT-MONTFORT.be Kleuteronderwijs: voor kleuters van 2,5 tot 6 jaar. Lager onderwijs: voor jongens en meisjes van 6 tot 12 jaar. 9.3.5. Sint-Ritacollege Pierstraat 1, Tel. 03 457 12 51 - Fax 03 457 16 16. E-mail: info@ritacollege.be Website: www.ritacollege.be Humaniora voor jongens en meisjes van 12 tot 18 jaar. -

Grieks-Wiskunde Grieks-Latijn Latijn-Moderne Talen Latijn-Wetenschappen Latijn-Wiskunde Latijn-Wiskunde-Wetenschappen Economie-Moderne Talen Economie-Wiskunde Humane wetenschappen Moderne Talen-Wetenschappen Moderne Talen-Wiskunde Wetenschappen-Wiskunde

9.3.6. Vrij Technisch Instituut Edegemsesteenweg 129, Tel. 03 457 01 38 - Fax 03 458 46 06 E-mail: info@vtikontich.be Website: www.vtikontich.be Alle afdelingen zijn toegankelijk voor jongens en meisjes van 12 tot 18 jaar. 108

3de graad - 5de en 6de Industriële wetenschappen - 5de en 6de Elektromechanica - 5de en 6de Mechanische vormgevingstechnieken - 5de en 6de Elektrisch installatietechnieken - 5de en 6de Auto - 5de en 6de Lassen-Constructie - 5de en 6de Houtbewerking. 2de graad: - 3de en 4de Industriële wetenschappen - 3de en 4de Elektromechanica - 3de en 4de Mechanische technieken - 3de en 4de Elektrotechnieken - 3de en 4de Basismechanica - 3de en 4de Hout 1ste graad: - 1ste en 2de Industriële wetenschappen - 1ste en 2de Mechanica/Elektriciteit - 1ste leerjaar B - 2de metaal/elektriciteit/hout (BEROEPSVOORBEREIDEND)


Hoofdstuk 10

EREDIENSTEN 10.1. Parochie Sint-Martinus Pastoor Pastoor deken E.H.J. Kempenaers p.a. Madgalenastraat 11, Tel. 03 457 46 21. E-mail: st.martinus.kontich@belgacom.net Website: users.skynet.be/sint.martinus.kontich Een parochieteam en een parochieraad zorgen mee voor het beleid van de parochie. Parochiesecretariaat Magdalenastraat 21, Tel. 03 457 87 70. Openingsuren: alle werkdagen van 9.30 - 11.30 u. Parochiecentrum Magdalenastraat 21, Tel. 03 457 11 10. E-mail: secr.sintmartinus@belgacom.net Gebruik en verhuur via het parochiesecretariaat.

109


10.2. Parochie Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen Pastoor E.H. J. Van Kerckhoven Holle Weg 2, Tel. 03 457 03 99 - Fax 03 458 62 66. E-mail: jefvanker@yucom.be Diaken Bob Timmermans F. Timmermanslaan 5, 2630 Aartselaar, GSM 0475 83 12 31 E-mail: bobtimmermans@skynet.be Parochiesecretariaat Holle Weg 2, Tel. en fax 03 458 62 66. Parochie E-mail: OLV.kontich@telenet.be Website: http://users.pandora.be/ parochie.kontich.kazerne

10.3. Parochie Sint-Rita Pastoor Pater Jef Van Kerckhoven Holle Weg 2, Tel. 03 457 03 99 - Fax 03 458 62 66. E-mail: jefvanker@yucom.be Parochiesecretariaat Pierstraat 5, Tel. 03 457 00 89 Uren van de Eucharistieviering: Donderdag 15 u. Dinsdag 18.30 u. Zondag om 9 en 15 u. Openingsuren kerk: Alle dagen van 8 - 11.30 u. en van 13.30 - 17.30 u. Dinsdagavond tot 19 u. Openingsuren secretariaat/ devotieartikelen: Maandag 13.30 - 16 u. Woensdag 13.30 - 16 u. Donderdag 13.30 - 16 u. Zaterdag 9 - 16 u. Zondag 8.45 - 11.30 u. en van 13.30 - 16 u. Tel.secretariaat: 03 457 00 89 Tel. diaken: 03 457 37 37 Een parochieteam zorgt mee voor het beleid van de parochie. Parochiezaal Pierstraat 5, Tel. 03 458 37 34 (bij aanwezigheid) Zaalverantwoordelijke: Luc Hellemans, Pierstraat 268, Tel. 03 457 51 61.

110


10.5. Parochie Sint-Jozef (Hove-Kontich-Edegem) Pastoor Pastoor E.H. Paul Cools Mortselsesteenweg 44, 2540 Hove, Tel. 03 455 21 31. E-mail: pastoorpaul@telenet.be Diaken Herman Jacobs, Vredestraat 102, Tel. 0474 87 31 11. E-mail: diaken.herman@skynet.be Een parochieteam draagt mee zorg voor het beleid van de parochie. Eucharistievieringen in de weekends Zaterdag 17 u. en Zondag 11 u. Pastorie J. Mattheessensstraat 62, 2540 Hove, E-mail: sintjozef.hove@skynet.be Website: www.boechovrem.be

10.4. Parochie Sint-Michiel Parochiepriester E.H. J. Kempenaers K. Albertstraat 6, 2547 Lint, Tel. 03 455 25 32.

Verhuur van lokalen Urania Tel. 0475 29 11 31.

10.6. Islamitische Eredienst Moskee Islami Transvaalstraat 15,

Permanentie pastoor Woensdag: 18.30 - 18.55 u. Zaterdag: 16 - 17 u. Secretariaat pastorie Maandag 11 - 12 u. E-mail: parochie.waarloos@parochies. kerknet.be Website: www.waarloos.com/parochie 111


112


Hoofdstuk 11

PLAATSELIJKE SOCIALE INSTELLINGEN 11.1. Bejaardenzorg

11.1.2. De Hazelaar vzw

11.1.1. Serviceflats Altena

Witvrouwenveldstraat 1, Tel. 03 450 82 80 E-mail: info@dehazelaar.be Website: www.dehazelaar.be

Tel. 03 451 14 30 E-mail: sociale.dienst@ocmwkontich.be Wonen in een serviceflat biedt ouderen de mogelijkheid om langer zelfstandig te wonen, in een aan hun behoefte aangepaste, comfortabele en veilige omgeving.

Rust- en verzorgingstehuis + centrum voor kortverblijf + rusthuis Fax 03 457 03 67 Lentedauw + De Linde Serviceflats

113


De Wilg - Lokaal dienstencentrum met zorgverlenende, informatieve, vormende, sociale en recreatieve activiteiten, toegankelijk voor alle inwoners uit Kontich. Tel. 03 450 82 82 E-mail: dewilg@dehazelaar.be - Dagverzorgingscentrum: dagopvang voor thuiswonende zorgbehoevende bejaarden van Kontich en aangrenzende gemeenten. Tel. 03 450 82 83 - Patanino – De Hazelaar kinderopvang.

11.2. Gehandicaptenzorg - Dagwerking Pegode Kontich Staf van Elzenlaan 5, Tel. 03 457 87 79 E-mail: hilde.deborger@pegode.be Website: www.pegode.be 114

Dagcentrum voor volwassenen met een motorische beperking en voor personen met een niet aangeboren hersenletsel. - Huize Iris Reepkenslei 53 Tel. 03 457 53 57 E-mail: huize.iris@skynet.be Dagcentrum en bezigheidstehuis voor matig tot zwaar verstandelijk gehandicapte volwassenen. - Begeleid wonen, opvoedingsondersteuning en trajectbegeleiding De Bricke vzw Dries 2A Tel. 03 458 42 50 Fax 03 458 42 46 E-mail: secretariaat@debricke.be Begeleid wonen voor volwassen personen met beperkingen die erkend zijn door het is Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (V.A.P.H.).

Infogids 2009  
Infogids 2009  

Het gemeentebestuur van Kontich brengt regelmatig een gemeentelijke infogids uit. Deze gids bevat een schat aan informatie over de gemeente...

Advertisement