Page 1

Informatieblad van de gemeente Kontich November 2012 | 42 ste jaargang - nr. 9

Verantwoordelijke uitgever: Secretaris, L. Dom, Gemeenteplein 1

www.kontich.be

Natuur- en museumtuin Werken heraanleg gestart

Zelfuitleen bib

Kerstdrink

23 december

Gemeentebestuur Kontich Gemeenteplein 1 | 2550 Kontich | Tel 03 450 78 40 | Fax 03 458 31 39

01041-040_Infoblad 2012_011 (3).indd 1

gemeente@kontich.be

25-10-2012 12:25:49


Inhoudstafel

p5

Kort nieuws

Natuur- en museumtuin - Duivenstraat Resultaten verkiezingen Werken inkom kerkhof | Lichtkranten Zitdagen Rijksdienst voor Pensioenen Kerstdrink | Voetpad Blauwesteenstraat Kunstgrasveld nadert voltooiing! De Kerstman komt | Eindejaarsactie 2012 11 november

Jeugd

Studentenarbeid | Jeugdig Kontich Zomert! 6 Op cursus? Op cursus! Gemeentelijke jeugdraad Gratis bus van oud naar nieuw! Bas Birker op weg Projectsubsidies Jeugdcultuur

Cultuur Sport

p9

De week van de smaak

7

Zwemlessen | Baantjeszwemmen Kerstzwemmen

8

Noord-Zuid 11.11.11 Klimaatcampagne 2012 Uitgelezen Fotowedstrijd: ‘Lezen in Kontich!’ Bibliotheek start met zelfuitleen Krasse knarren in woord en beeld Neem eens een voorleesrugzakje mee! Milieu Oproep opvanggezinnen voor kleine zwerfkittens Huisvuil | Stook slim Veilig Steek je licht op! | Rookmelders Sociaal Vrijwilligers gezocht voor nachtoppas Welkom op de Thuiszorgbeurs

p 13 Redactie: Communicatiedienst Gemeenteplein 1 2550 Kontich informatie@kontich.be tel. 03 450 78 54 of 96 Drukwerk: Maki-Print Gedrukt op: Maco silk houtvrij Verantwoordelijke uitgever: L. Dom, Gemeenteplein 1

9 10

11 13 14

Vroeger en nu

Sleutelstraat

15

Erfgoed

De klokken van de Sint-Martinuskerk

16

Scholenzangfeest | Seniorenfeest Fietsparcours | Kontich Loopt | VANK Hier en Nu | Fontein GASK | Ziekenzorg OKRA | Ontvangen in het gemeentehuis Zwerfvuil | Tentoonstelling | Mosselfestijn

18

Geflitst Fotowedstrijd

3

22

Kalender

23

Info Gemeentediensten

27

2 | Informatieblad Kontich

01041-040_Infoblad 2012_011 (3).indd 2

25-10-2012 12:25:51


Kort nieuws

Natuur- en museumtuin - Duivenstraat bij Kring voor Heemkunde De tuin van de voormalige woning van deken Jozef Van Herck, met een oppervlakte van bijna 3000 m², is een verborgen groenruimte in het centrum van de gemeente. Behoudens een beperkt regulier onderhoud betekende hij geen meerwaarde voor de Kontichse bevolking. Daarom werd in 2008 beslist via een project i.s.m. de provincie over te gaan tot de aanleg van een afvalarme tuin. Op basis van de studie en het rapport werd in 2010 het initiatief ontwikkeld om in 2011 een ontwerp op te laten maken voor wat toen een ‘ecologische afvalarme voorbeeldtuin met respect voor het historisch karakter’ werd genoemd. In de loop van het voorjaar 2011 werd na een prijsvraag de opdracht toegewezen aan de tuinarchitecten Koen Mennes en Geert Meysmans. In hun ontwerp werden een aantal educatieve en attractieve elementen bij elkaar gebracht.

Centraal wordt een gazon voorzien waarop kleinschalige tuinevenementen (bv. aperitiefconcert of tentoonstelling) kunnen gehouden worden. Achter de serre komt de demotuin van de compostmeesters, gecombineerd met oude planten en kruiden. In het midden is er een stukje boomgaard met een bloemenweide die tevens de thuis zal worden van tal van insecten in het insectenhotel. Achteraan wordt de oude dropsloop in de kijker geplaatst en zal de plas- en draszone tal van voorbeelden tonen van hoe je met natuurelementen zoals water en tuinafval kan omspringen in een tuin. In tegenstelling tot het eerste deel van de tuin zal dit stuk ook een stukje avontuur inhouden. Op vrijdag 12 oktober gingen de werken van start voor de aanleg van de natuur- en museumtuin met o.a. het rooien van een deeltje van de bestaande beplanting. Na de grondwerken en het aanbrengen van verhardingen, volgen de aanplantingswerken. Als alles naar wens verloopt, moeten de werkzaamheden grotendeels afgerond zijn eind november 2012. De kostprijs voor de aanleg bedraagt 70.239 euro.

Resultaten verkiezingen Alle resultaten van de gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen van 14 oktober kan je terugvinden op www.vlaanderenkiest.be Begin 2013 vindt de installatievergadering van het nieuwe bestuur plaats. Tot dan behandelt het huidige bestuur alle lopende zaken. Begin 2013 brengen we een extra nummer uit waarin we het nieuwe bestuur met bevoegdheidsverdeling voorstellen.

Informatieblad Kontich | 3

01041-040_Infoblad 2012_011 (3).indd 3

25-10-2012 12:25:55


Kort nieuws

Werken inkom kerkhof

Lichtkranten Om onze info nog sneller tot bij jou te krijgen, plaatsten we vijf lichtkranten op locaties in de verschillende woonkernen. Je kan ze terugvinden op het Gemeenteplein, in de Pierstraat, aan sportcentrum De Nachtegaal, op het kerkplein van Kontich-Kazerne en in de Ferdinand Maesstraat aan het Berkenhof. Op de borden plaatsen we info over gemeentelijke activiteiten.

De restauratiewerken aan de inkom van het kerkhof werden intussen beĂŤindigd.

Zitdagen Rijksdienst voor Pensioenen De Rijksdienst voor Pensioenen organiseert maandelijks een zitdag in onze gemeente. Deze zitdag vindt telkens plaats op de 4de woensdag van de maand, van 13 tot 15 u., in de collegezaal (2de verdieping van het gemeentehuis). Eerstkomende zitdag: 28 november 2012. In december is er uitzonderlijk geen zitdag. Je moet hiervoor geen afspraak maken. Voor vragen over je pensioen kan je ook bij de gratis Pensioenlijn terecht op 1765.

Kerstdrink Het gemeentebestuur nodigt je uit op de kerstdrink. Die vindt plaats op de schaatspiste op 23 december om 11 u. Iedereen welkom!

Voetpad Blauwesteenstraat In de Blauwesteenstraat werd een nieuw voetpad aangelegd tussen de Kon. Astridlaan en het Neerveld. 4 | Informatieblad Kontich

01041-040_Infoblad 2012_011 (3).indd 4

25-10-2012 12:25:58


Kunstgrasveld nadert voltooiing! Zoals je weet kadert de komst van een polyvalente zaal naast de sporthal in een totale heraanleg van het sportcentrum. Na de archeologische opgravingen en grondwerken, nadert nu de eerste ‘zichtbare’ fase zijn voltooiing: een kwalitatief kunstgrasveld ontrolt zich. Dit kunstgras (voor de kenners: met Fifa2-star-erkenning) zal het weldra mogelijk maken om 365 dagen per jaar een hoogwaardig grasveld ter beschikking te hebben. Dus geen onbetreedbare perioden van inzaaiing e.d. meer. Zowel FC Kontich als andere huurders, scholen of verenigingen, de sportkampen van onze sportdienst, enz... zullen er gebruik van kunnen maken.

De Kerstman komt Ook dit jaar kijken we uit naar het bezoek dat de Kerstman brengt aan de wekelijkse markt. We verwachten hem op zaterdag 15 december 2012. Hij deelt dan o.a. snoep uit aan de kinderen.

Later dit jaar start het Autonoom GemeenteBedrijf (AGB) dan met de bouw van de polyvalente zaal zelf. Die werken zullen meer dan een jaar duren. Tenslotte zal wellicht begin 2014 de overige buitenruimte aangepakt worden en de parking worden heraangelegd.

EINDEJAARSACTIE 2012 WEKELIJKSE MARKT Ook dit jaar organiseren de markthandelaars een eindejaarsactie. Dankzij de markthandelaars en met de steun van het gemeentebestuur van Kontich is er voor 2.000 euro aan prijzen te winnen.

11 november We nodigen je graag uit op het 11-novemberfeest. Om 10 u. vindt in de St.-Martinuskerk een Heilige Mis plaats. Deze viering wordt gevolgd door een plechtigheid aan de gedenkzuil van de gesneuvelden in het gemeentelijk park (om 10.45 u.)

Deze actie loopt over 4 zaterdagen van 8 december t.e.m. 29 december 2012. Per aankoop van 5 euro ontvang je een kraslot. Winnende krasloten kan je onmiddellijk opkopen. Dit kan tot en met zaterdag 26 januari 2013. Informatieblad Kontich | 5

01041-040_Infoblad 2012_011 (3).indd 5

25-10-2012 12:26:05


Jeugd

OP CURSUS? OP CURSUS! Het nieuwe kadervormingsaanbod voor het werkjaar 2012-2013 is aangekomen op de jeugddienst! Haal je graag een attest (hoofd) animator of word je liever dansinstructeur of skileraar? Allerlei organisaties hebben hun nieuwe cursusaanbod aan de jeugddienst toegezonden. Als je geïnteresseerd bent: loop eens langs! De gemeente betaalt je cursus grotendeels terug, de kostprijs mag dus geen excuus zijn. Kijk op www.kontich.be naar het nieuwe kadervormingssubsidiereglement voor de voorwaarden.

NEEM GRATIS DE BUS VAN OUD NAAR NIEUW! Een veilig nieuwjaarscadeau van De Lijn, de provincie en het gemeentebestuur: dat is het gratis busvervoer op oudejaarsnacht en nieuwjaarsdag. Al wat je moet doen, is vanaf december je ticket afhalen bij de gemeentelijke jeugddienst, in de bibliotheek of bij de lokale politie. Voor het rittenschema van de gewone nachtlijnen én de extra feestbussen kan je eveneens daar terecht, of surf je in december naar www.kontich.be. Jong of al iets ouder, maak er gebruik van en beweeg je veilig door de feestnacht, zelfs met een glaasje op!

GEMEENTELIJKE

JEUGDRAAD Heb je een nieuw idee of een mening over het gemeentelijk jeugdbeleid en ben je tussen 16 en 35, dan ben je welkom op de jeugdraad. Fuiven in Kontich, groene speelruimte, projectsubsidies jeugdcultuur, brandveilige jeugdlokalen: het is maar een greep uit de mogelijke gespreksonderwerpen. De volgende Algemene Vergadering vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis op woensdagavond 14 november (20u.). Iedereen welkom!

BAS BIRKER OP WEG De jeugdraad organiseert op zaterdag 24 november, om 19.45 u. in Cultuurpunt Altena, een try-out van stand-up comedian Bas Birker. Je krijgt in avantpremière zijn nieuwe show ‘Op weg’. Tickets (5 euro, incl. wisselbeker van 1,5 euro) o.a. bij de gemeentelijke jeugddienst.

PROJECTSUBSIDIES JEUGDCULTUUR Jeugdcultuur is een prioriteit binnen het Vlaamse jeugdbeleid, waarvoor we als gemeente in 2011, 2012 en 2013 extra financiële middelen krijgen van de Vlaamse overheid. Ook jij kan van deze centen genieten! Ben je een creatieve geest, of heb je een project op stapel staan in de jeugdculturele sfeer, of wil je een concertje/ optreden/minifestivalletje organiseren waarvoor je nog extra budget zoekt? Jeugd Parklokaal, Surf naar www.kontich.be 03 457 27 14, -> jeugd -> subsidies, of spring eens binnen jeugd@kontich.be bij de jeugddienst!

6 | Informatieblad Kontich

01041-040_Infoblad 2012_011 (3).indd 6

25-10-2012 12:26:08


Cultuur

De week van de smaak (15-25 november) De lekkerste tien dagen van het jaar: van 15 tot 25 november zal Vlaanderen weer volop experimenteren met smaak.

aan de slag gaan met smaak, smaakherinneringen ophalen of nieuwe smaken bedenken, daar is het in deze editie om te doen.

Het thema van deze editie is De Smaak van Thuis. Met ‘De Smaak van Thuis’ wil De Week van de Smaak mensen inspireren en enthousiasmeren om thuis zelf voor smaak te zorgen. Met het thema pikt De Week van de Smaak ook in op de trend van het moment: de gewone, huiselijke keuken is ‘in’, en dat is niet verwonderlijk: door de multiculturele en geglobaliseerde samenleving, is de vraag naar onze roots prangender geworden,willen mensen de sfeer en smaken van vroeger terug oproepen, gaan ze als vanzelf op zoek naar De Smaak van Thuis.

Dat al die initiatieven leiden tot lekkere recepten, hoeft niet te verwonderen. Speciaal voor deze editie werd een receptenkrant gemaakt. De krant vind je in de UiTwinkel of in de bibliotheek. Op www.weekvandesmaak.be kan je het volledige programma raadplegen en de receptenkrant downloaden.

Tijdens tal van activiteiten worden de deelnemers warm gemaakt voor de gezelligheid van de thuiskeuken. Zelf creatief

In Kontich organiseren we twee activiteiten rond het thema: Donderdag 15 november 2012, 20 u. Bier- en kaasproeverij met Ben Vinken, biersommelier Ben Vinken laat ons tijdens deze proeverij 5 speciale bieren in combinatie met 5 exclusieve kazen van het huis Michel Van Tricht proeven.

Waar: Cultuurpunt Sint-Jan, zaal Sint-Jan, Sint-Jansplein 8 Prijs: 40 euro, inbegrepen: Het boek ‘Vinken en Van Tricht, 50 bier- en kaascombinaties’ gesigneerd door de auteur + de bier- en kaasproeverij + een exemplaar van Bierpassie magazine + een proefglas ‘Belgian Beer Sommelier’. Inschrijven: UiT-winkel, oud gemeentehuis, Gemeenteplein, Kontich, tel. 03 450 78 85/86 Donderdag 22 november 2012, 20 u. Lezing ‘Zo d’ouden zongen’ door Eddie Niesten Eddie Niesten was jarenlang werkzaam in het Centum voor Agrarische Geschiedenis (KUL) en schreef tal van publicaties met betrekking tot gastronomie en culinaire ontwikkelingen. Recent waren dat “Goesting in Vlaanderen. Wat wij al eeuwenlang lekker vinden” en “Op de wijze van de chef”. Hij is tevens medeauteur van het in Nederland bekroonde boek “De Keuken van Ons Moeder”. Met kennis van zaken, maar tegelijk met de nodige zin voor relativiteit gaat de spreker in op ons culinair erfgoed en hoe het tot stand kwam. Waar: Cultuurpunt Sint-Jan, zaal Sint-Jan, Sint-Jansplein 8 Inkom: voorverkoop 4 euro avond zelf 5 euro Inschrijven: UiT-winkel, oud gemeentehuis, Gemeenteplein, Kontich, tel. 03 450 78 85/86 UiT-winkel cultuur en toerisme Oud gemeentehuis Tel. 03 450 78 85 uitwinkel@kontich.be Informatieblad Kontich | 7

01041-040_Infoblad 2012_011 (3).indd 7

25-10-2012 12:26:11


Sport

ZWEMLESSEN Leren zwemmen voor kinderen vanaf 5 jaar in groepjes van 4 kinderen Volgende reeks start na de herfstvakantie. Prijs? 13 lessen = 80,60 euro

BAANTJESZWEMMEN Wil je eens goed doorzwemmen, dan ben je welkom op : Maandag 12 - 13 u. en/of 21.30 - 22.30 u. woensdag 13 - 14 u. en/of 20.30 - 21.30 u. donderdag 16.30 - 17.30 u. vrijdag 12-13 u. en/of 16.30 - 17.30 u. Tijdens deze uren is het zwembad gesloten voor andere zwemmers. Je betaalt met een beurtenkaart of 2 euro ter plaatse. (baantjeszwemmen tijdens schoolvakanties op ma. en vr. van 12-13 u.)

KERSTZWEMMEN - 21 december Zijn de opdrachten van de Kerstman volbracht, dan wachten er een lekkernij en een drankje op je. Veel plezier voor jong en oud, met een waterattractie speciaal voor jou gebouwd. Waterspelen tussen 17.45 - 19.15 u. Tussen 19.30 en 21 u. vindt de kerstzwemfuif plaats. inkomprijs zwembad.

Sportdienst Sportcentrum De Nachtegaal Tel. 03 880 12 32 sportieve.gemeente@kontich.be 8 | Informatieblad Kontich

01041-040_Infoblad 2012_011 (3).indd 8

25-10-2012 12:26:12


Noord - Zuid

11.11.11 Klimaatcampagne 2012

Jaarlijks 300.000 klimaatdoden De klimaatverandering is geen toekomstprobleem. In het Zuiden is de opwarming van de aarde nu al zichtbaar door droogte, overstromingen, orkanen. Miljoenen mensen voelen de gevolgen hiervan door mislukte oogsten, ondervoeding, ziektes en gedwongen migratie. Wereldwijd zijn er 26 miljoen klimaatvluchtelingen. 325 miljoen mensen kampen met ernstige gezondheidsproblemen door de klimaatverandering. En jaarlijks zijn er 300.000 klimaatdoden. Telkens zijn het de armste en meest kwetsbare mensen die het meest getroffen worden. Jouw steun voor het Zuiden 11.11.11. financieel steunen kan op meerdere manieren 1) De omslag in het midden van het boekje wordt opgehaald tijdens de actiedag op: zaterdag 10 november 2012 Wanneer je niet thuis bent, kan je het bedrag overschrijven via de bank. Het rekeningnummer voor 11.11.11. is voorgedrukt op de bijgevoegde folder. Je hoeft alleen je eigen gegevens en het bedrag in te vullen. 2) Van 12 tot en met 16 november staat er een ophaalbus in het gemeentehuis, daar kan je de omslag ook deponeren tijdens de openingsuren van het gemeentehuis. 3) Je kan natuurlijk te allen tijde overschrijven op het nummer van 11.11.11.-Kontich, BE 64 375-1O29919-52.

Zoals altijd zijn giften vanaf 40 euro fiscaal aftrekbaar: - Wanneer je een overschrijving invult van dit bedrag of hoger, ontvang je automatisch een fiscaal attest. - Wanneer je meer dan 40 euro in de omslag steekt, vul dan het strookje “Aanvraag fiscaal attest� in dat aan de omslag hangt, en stop het samen met het geld in de omslag. In beide gevallen ontvang je ten laatste in april 2013 je fiscaal attest.

Actiedag: Jouw werk voor het zuiden Je kan meewerken aan de geldinzameling op drie plaatsen: - Centrum en Sint-Ritawijk: samenkomen in de Abraham Hansschool, Nieuwstraat, vanaf 10 u. de hele dag (zondag na afspsraak) - Kontich-Kazerne: Samenkomst om 14 u. in de Montfortschool, Montfortstraat - Waarloos: samenkomst vanaf 10 u. in Reipelveld 14 (wijk Wild Veld)

Dienst Ontwikkelingssamenwerking Parklokaal tel. 03 457 27 14 derdewereld@kontich.be

Tentoonstelling Een fototentoonstelling kan je bekijken in de ingang van het gemeentehuis gedurende gans de maand november tijdens de openingsuren. Informatieblad Kontich | 9

01041-040_Infoblad 2012_011 (3).indd 9

25-10-2012 12:26:15


Uitgelezen

Bibliotheek start met zelfuitleen De bibliotheek richt het gelijkvloers opnieuw in. De vertrouwde uitleenbalies zullen plaatsmaken voor twee zelfbedieningsstations en een ‘intelligente innamekast’ waar leners zelf hun materialen kunnen uitlenen, verlengen en terugbrengen. Het publieke deel van de bibliotheek beslaat dan twee verdiepingen; de collectie cd’s en dvd’s van de derde verdieping verhuist naar het gelijkvloers. Op het gelijkvloers verdwijnt de grote balie.

Een nieuwe infobalie -die ook dienst kan doen als onthaalbaliewordt ingepland bij de inkom van het gebouw. Tenslotte krijgt ook de openbare computerruimte met zes pc’s een nieuwe verruimde plek op het gelijkvloers. Door het invoeren van zelfuitleen komt er voor het bibliotheekpersoneel meer tijd vrij om leners beter individueel te begeleiden tijdens hun bezoek aan de bib. Uiteraard staan de bibliotheekmedewerkers iedereen met raad en daad bij tijdens

de eerste kennismaking met de nieuwe werkwijze. Volg het nieuws vanuit de bib via onze facebookpagina op www.facebook/bibliotheekkontich en op onze blog! Fans van onze facebookpagina krijgen automatisch alle berichten van de bibliotheek in hun nieuwsoverzicht! Bibliotheek Sint-Jansplein 8 Tel. 03 450 78 30 kontich@bibliotheek.be

Twee zelfbedieningsstations en een innamekast krijgen een centrale plaats in de bibliotheek, zodat gebruikers van beide bibliotheekverdiepingen deze gemakkelijk kunnen vinden. In de hal komt een volwaardige krantenhoek met grote leestafel. In de krantenhoek kan je ook buiten de openingsuren van de bib terecht.

Fotowedstrijd: ‘Lezen in Kontich!’ Het gemeentebestuur organiseert een fotowedstrijd met als thema ‘Lezen in Kontich!’. Maak een foto in het kader van dit thema en stuur deze door naar informatie@kontich.be. Misschien prijkt jouw foto dan in het volgende informatieblad! Meer info vind je in de rubriek ‘Fotowedstrijd’ op p. 22. 10 | Informatieblad Kontich

01041-040_Infoblad 2012_011 (3).indd 10

25-10-2012 12:26:16


Krasse knarren in woord en beeld 2012 is uitgeroepen tot het Europees jaar voor actief ouder worden en solidariteit tussen de generaties. Daarom willen we ons deze keer voor de tips vanuit de bib laten inspireren door werk van of over ‘krasse knarren’. Laat je verrassen door onze lees-, kijk-, en luistertips van en over deze creatieve geesten die echt niet achter de geraniums bleven zitten!

Neem eens een voorleesrugzakje mee! De voorleesweek loopt van 17 tot 25 november 2012. Deze jaarlijks terugkerende campagne wil volwassenen aanmoedigen om vaak voor te lezen aan kinderen. Voorlezen stimuleert niet alleen de taalontwikkeling, maar is vooral ook plezier en het is een moment van gezellig samenzijn.

Voorlezen is het leukste kwartiertje van de dag! Traditiegetrouw liggen met de start van de voorleesweek ook de voorleesrugzakjes klaar in de bibliotheek. Die rugzakjes vol verhalen zijn bedoeld voor kinderen van 0 tot 7 jaar. We bieden rugzakjes aan voor peuters (roze), voor kleuters

(blauw) en voor leerlingen van het 1ste en 2de leerjaar (groen). Ouders, grootouders, maar ook logés en babysitters kunnen een rugzakje gevuld met prentenboeken, voorleesbundels, weetjesboeken, maar ook met cd’s, dvd’s en cd-roms lenen voor 3 weken. Verlengen van de uitleentermijn is niet mogelijk.

Milieu

Oproep opvanggezinnen voor kleine zwerfkittens Sinds 2010 heeft de gemeente Kontich een zwerfkattenbeleid uitgestippeld. Hierbij krijgen we hulp van de enthousiaste vrijwillige poezenmoeders- en vaders. De vrijwilligers zitten echter met een probleem om gevonden zwerfkittens tijdelijk op te vangen

in afwachting van een permanent adoptiegezin. De opvanggezinnen die zich momenteel engageren, hebben geen plaats meer voor extra kittens. Daarom doen we een oproep aan mensen die zich geroepen voelen om zwerfkittens tijdelijk op te vangen in afwachting van een permanente verblijfsplaats. Zijn er zwerfkatten bij jou, in jouw tuin of omgeving? Plaatsen in de gemeente waar er overlast is van zwerfkatten en een eventuele ingreep wenselijk is, kunnen gemeld worden bij de milieudienst (duurzaamheid@kontich.be of 03 450 78 69).

Huisvuil Huisvuil (restafval, GFT+, PMD, tuinafval) moet je de dag van de ophaling aanbieden voor 7.30 u. Dat mag ook de avond voordien, maar pas vanaf 20 u.! Milieudienst Gemeentehuis Tel. 03 450 78 68 milieudienst@kontich.be Informatieblad Kontich | 11

01041-040_Infoblad 2012_011 (3).indd 11

25-10-2012 12:26:19


Milieu

Stook slim Eigen haard is goud waard. Maar als je die open haard, inbouwhaard of houtkachel verkeerd gebruikt, loopt je gezondheid gevaar. Speel op veilig en stook slim! In een open haard, een inbouwhaard of een houtkachel mag je uitsluitend droog en onbehandeld hout verbranden. Meer niet. Wie vezelplaat, triplex, geverfd hout, krantenpapier, plastic of ander afval verbrandt, zet zijn gezondheid op het spel en bezorgt de buren heel wat geurhinder. Voor het verwerken van al deze afvalstoffen bestaan veilige, milieuvriendelijke alternatieven, zoals de selectieve huis-aan-huisinzamelingen of het containerpark. Zo stook je gezond Droog en onbehandeld hout dat volledig verbrandt, produceert nauwelijks ongezonde stoffen. In de handel is uitstekend brandhout te koop dat kunstmatig of in openlucht is gedroogd. Vers hout laat je minstens één en

liefst twee jaar onder een afdak drogen. Als je Zag dikke stronken klieft, u maar elk gevaar. verliest het hout sneller vocht.

De ene kachel is de andere niet. Volg daarom steeds de aanbevelingen van de fabrikant en Stook enkel droog en onbehandeld hout. pas in elk geval deze tips toe: Heel belangrijk is ook een - Steek de kachel aan met voldoende hoge schoorsteen die aanmaakhout of natuurlijke goed trekt. Als je regelmatig hout aanmaakblokjes. Gebruik geen stookt, laat je schoorsteen dan krantenpapier, brandspiritus of minstens één keer per jaar door paraffineblokjes. www.stookslim.be een vakman vegen. - Laat het vuur vanzelf doven. Sluit de luchttoevoer niet af. Zo voorkom je onvolledige Dat het verbranden van gedroogde verbranding en ongezonde stoffen. aardappelschillen hetzelfde effect - Let op de kleur van de rook. zou hebben, is een fabeltje. Witte of nauwelijks zichtbare rook wijst op een goede verbranding. Donkere rook is een alarmsignaal. - Bewaar de as in een onbrandbare, gesloten bak. Geef dit afval mee met het huisvuil. - Stook liever niet op mistige, windstille dagen of bij een temperatuurinversie, wanneer de onderste luchtlagen kouder zijn dan de bovenste. De rook wordt dan slecht verdund. - Zorg altijd voor voldoende verse lucht en wees extra waakzaam wanneer het KMI waarschuwt voor CO-vergiftiging. Adv-vuurtjestook.indd 3

15/03/12 17:03

Meer info en tips? Surf naar www.stookslim.be. Er zijn ook brochures te verkrijgen bij de milieudienst. 12 | Informatieblad Kontich

01041-040_Infoblad 2012_011 (3).indd 12

25-10-2012 12:26:23


Veilig

Steek je licht op! Met de donkere maanden voor de deur, is het tijd om even stil te staan bij de zichtbaarheid van de fietser. Al te vaak duiken er fietsers op die zonder licht rijden. Dit levert niet alleen gevaar op voor de fietser zelf, maar ook voor de andere weggebruikers. Denk maar aan de autobestuurder die bruusk moet remmen omdat hij plots een fietser zonder verlichting opmerkt.

17:03

Wat zegt de wegcode? Hierin staat dat een fiets vooraan een wit of geel licht moet hebben en achteraan een rood. Zowel een vast licht als een knipperlicht zijn toegestaan, zolang ze maar niet verblindend zijn. Het gebruik van de lichten is verplicht tussen het vallen van de avond en het aanbreken van de dag. En in alle omstandigheden wanneer het niet meer mogelijk is duidelijk te zien tot op een afstand van 200 meter. Het rode achterlicht moet ’s nachts, bij helder weer, minstens zichtbaar zijn van op 100 meter. Ook moeten alle fietsen ’s nachts of bij een zichtbaarheid van minder dan 200 meter voorzien zijn van een witte reflector

vooraan, een rode reflector achteraan, oranje pedaalreflectoren en twee oranje reflectoren tussen de spaken van elk wiel, of een witte reflecterende strook op de banden. Hoe val je nog meer op? Goed werkende fietsverlichting helpt om beter zichtbaar te zijn, ook volgende tips kunnen helpen om veilig te fietsen: - Controleer voor je vertrekt je fietsverlichting. - Voorzie regelmatig een onderhoud voor je fiets. - Draag opvallende/reflecterende kledij of accessoires zoals bijvoorbeeld een fluo hesje. - Hou er rekening mee dat je slecht zichtbaar bent voor automobilisten, zeker bij slechte weersomstandigheden. Voor meer informatie over de technische eisen van je fiets kan je steeds terecht bij de lokale politie. Lokale Politie Antwerpsesteenweg 2 Tel. 03 444 00 13 kontich@hekla.be

Rookmelders Het gemeentebestuur steunt het provinciaal initiatief om zoveel mogelijk levens te redden door het plaatsen van rookmelders. Deze melders geven je de kans om tijdig een brandende woning te verlaten, ze detecteren rook veel sneller dan je dat zelf kan. Het waarschuwingssignaal wekt je als je slaapt. Je kan rookmelders kopen bij de dienst burgelijke stand aan 20 euro/stuk. Je krijgt meteen ook de nodige productinformatie mee. Bij vragen mag je steeds de brandweer contacteren.

Brandweer Witvrouwenveldstraat 32 Tel. 03 457 82 20 brandweer@kontich.be

Informatieblad Kontich | 13

01041-040_Infoblad 2012_011 (3).indd 13

25-10-2012 12:26:28


Sociaal

VRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR NACHTOPPAS “Moeder woont sinds enkele maanden bij ons in. Ze kon niet langer alleen wonen. We zorgen graag voor haar. Maar soms zitten we met een probleem. Als we bijvoorbeeld samen naar een avondfeest moeten. We durven haar niet meer alleen laten.” De vrijwilligers van de dienst Nachtzorg ondersteunen mensen die de dagelijkse zorg voor hun partner, ouder of kennis opnemen. Ze nemen de zorg die er ‘s nachts is, even over. Dit kan als de mantelzorger afwezig is. En dit kan ook als de langdurige zorg 24 uur op 24 te zwaar wordt: met de hulp van een vrijwilliger in huis kan de mantelzorger eens een nacht ongestoord doorslapen. Deze dienstverlening is bedoeld voor mensen die moeilijkheden hebben met mobiliteit, die moeilijk alleen naar het toilet kunnen of

incontinent zijn, die tekenen van dementie vertonen… en van wie de mantelzorgers even op krachten willen komen. We zoeken vrijwilligers voor hulp in Kontich ! De belangrijkste voorwaarden zijn dat je graag helpt, je tijd en zin hebt om je te engageren en bereid bent om ’s nachts niet in je eigen bed te slapen. Tijdens zo’n nacht neem jij de zorgtaak op je. Je helpt bij een toiletbezoek, je houdt toezicht op het innemen van medicatie, je zet het ontbijt klaar, je helpt iemand in en uit het bed,… en als het rustig is, kan je gerust je ogen even dicht doen. Als vrijwilliger kom je in een enthousiast team terecht. Je krijgt opleiding, permanente vorming en ondersteuning, de nodige verzekering,... Er wordt van jou enige zelfstandigheid verwacht, maar bij problemen kun je wel terecht bij de nachtpermanentie.

Een basisnacht begint om 22 en eindigt om 7 u. Je krijgt hiervoor 25 euro onkostenvergoeding per nacht. Voor bijkomende opvanguren krijg je 2,50 euro per uur extra. Heb je interesse om je kandidaat te stellen als vrijwilliger of wens je meer informatie? Neem dan contact op met GEZEL op het OCMW Kontich, Antwerpsesteenweg 62, 03 451 14 30. Voor info over alle hulp van ‘Nachtzorg provincie Antwerpen’, kan je hier ook terecht.

Nachtzorg Antwerpen Nationalestraat 111 2000 Antwerpen Tel. 03 220 17 77

Welkom op de Thuiszorgbeurs Vrijdag 9 en zaterdag 10 november 2012, telkens van 10 tot 17 u. in v.z.w. De Hazelaar, Witvrouwenveldstraat 1, Kontich Maak kennis met een ruim aanbod van diensten binnen de thuiszorg: Woonzorgcentrum de Hazelaar, Gezel, OCMW Kontich, WitGele Kruis, Dienst Nachtzorg, mutualiteiten en diverse thuiszorgdiensten Er zijn informatiesessies en infostanden: - Vallen vermijden ? Stap op de valbus en kijk naar de nuttige tips. Verminder zo je risico op vallen

Zaterdagnamiddag van 13 tot 17 u. - Infosessie : omgaan met personen met dementie Hoe ga je om met deze ingrijpende ziekte? Vrijdag en zaterdag, telkens van 10 tot 11.30 u. - van 13.30 tot 15 u. - Info: de Thuiszorgkaft en het Elektronisch Zorgplan Voor ondersteuning van goede communicatie tussen alle betrokkenen Vrijdagnamiddag doorlopend tussen 13 en 16 u. - Info: nut van multidisciplinair overleg in de thuiszorg Soms is het nodig om met alle

betrokkenen samen te overleggen en goede afspraken te maken. Wat is de meerwaarde van zo’n gesprek? Hoe verloopt dat? Zaterdagnamiddag doorlopend tussen 14 en 16 u.

Sociaal Huis (sociale dienst OCMW Kontich) Antwerpsesteenweg 62 Tel. 03 451 14 30 www.ocmwkontich.be

14 | Informatieblad Kontich

01041-040_Infoblad 2012_011 (3).indd 14

25-10-2012 12:26:28


Vroeger en nu De Sleutelstraat bekeken vanaf het Sint-Jansplein met links achteraan brouwerij “De Sleutel�, die haar naam gaf aan dit straatje. De Sleutel werd reeds op 12 januari 1429 vermeld in de Schepenboeken van Antwerpen en is zeker een van de oudste gebouwen van ons dorp. Let ook op de lage werkmanswoningen waarvan er in verbouwde toestand nog wel enkele zijn overgebleven. Achteraan in het midden staat het huis van de brouwer.

Informatieblad Kontich | 15

01041-040_Infoblad 2012_011 (3).indd 15

25-10-2012 12:26:31


Erfgoed de

klokken van de

Sint-Martinuskerk 1962-2012

“Klokken zijn het zinnebeeld van het onderlinge contact tussen de kerk en de gelovigen. Hun vreugdetonen brengen de boodschap van liefde aan de mensheid, ze roepen ons op naar het Vaderhuis. De klokken spreken de taal van de omstandigheden : vreugdeklokken, de noodklok , doodsklokken…” (uit de toespraak van Mgr. Daem 6/10/1962) Vroeger werd er op een verschillende manier met de doodsklok geluid. De klanken

verschilden niet alleen naar gelang het een vrouw of een man was, maar ook tot welke klasse van de maatschappij de dode behoorde. De eerste vermeldingen van onze Sint-Martinustoren dateren uit 1149. Het duurt echter tot 1572 vooraleer men over de klokken in onze toren spreekt naar aanleiding van een brand waarbij de klokken scheurden. In hetzelfde jaar nog wordt opdracht gegeven aan Peter van den Ghein (een Mechelse klokkengieter) tot het maken van twee nieuwe klokken.

In 1604 komt er een derde klok bij, de zogenoemde “tiendenklok”. Deze klok werd bekostigd en onderhouden door alle tiendenheffers. Deze mensen hadden recht op een zeker gedeelte in de opbrengst van granen en gewassen. Hiervoor hadden zij bepaalde plichten tegenover de parochiekerk te vervullen. Deze tiendenklok krijgt een plaats in het kleine St.-Martenstorentje, boven de St.-Sebastiaanbeuk en wordt voor het Angelus gebruikt. In 1712 bestelt pastoor Van de Sande een nieuwe klok bij de Lierse klokkengieterij Alexius Jullien. Hoogstwaarschijnlijk gaat het over meerdere klokken want men heeft voor deze gelegenheid een wagen met vier paarden gehuurd om “de Cloeckspijse naer Lier te voeren ende gheghoten nieuwe Cloecken te halen”. Voor de kleine klok heeft men nog een afzonderlijke reis gemaakt. Tijdens de Franse overheersing (1794 - 1814) mag het klokslag

16 | Informatieblad Kontich

01041-040_Infoblad 2012_011 (3).indd 16

25-10-2012 12:26:32


enkel worden gebruikt voor de aanduiding van de tijd. Klepels, raderen en touwen van de andere klokken moeten worden weggenomen en uiteindelijk worden ook de klokken zelf verwijderd. Tijdens de Boerenkrijg (1798) worden de klepels van onze klokken verwijderd en wat later krijgen we het bevel de klokken in stukken te hakken, te wegen en naar een firma in Antwerpen te brengen. Er wordt aan getwijfeld of de brokstukken ooit hun bestemming hebben bereikt, want in 1805 kan Kontich zo maar 7.675 pond klokspijs inleveren bij klokgieter Van den Gheyn (Leuven) om nieuwe klokken te gieten. Na deze bestelling beschikt onze kerk over: - een grote klok met Christusbeeld versierd 1.280 kg - een klok met een afbeelding van O.-L.- Vrouw 1.033 kg - een klok versierd met St.-Martinusbeeld 700 kg - de kleine klok van 1712 (angelusklokje) 145 kg In 1923 nemen de klokkenluiders ontslag en men vindt niemand om hun taak over te nemen. Daarom wordt overgeschakeld op een elektrische installatie die in 1925 wordt uitgevoerd door een ‘uitvinder-constructeur van eigen bodem’. Op 5 januari 1930, tijdens de plechtige inhaling van de burgemeester, barst onze grote klok. Omdat ze niet gratis kan worden hersteld, steekt men ze voor enige jaren in ‘den bak’, onder het gemeentehuis. Na enkele jaren krijgen we een splinternieuwe klok. In 1937 breekt echter de klepel uit de nieuwe klok en vliegt deze ook voor enige tijd in het gevang.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog worden op 17 april 1944 de klokken in de toren opnieuw verbrijzeld, omdat het verboden is de als historisch monument gerangschikte toren open te breken en de klokken in hun geheel weg te halen. Enkel de Sint-Martinusklok wordt gespaard. We moeten wachten tot 1962, vijftig jaar geleden, om ons verhaal over de klokken te vervolgen. In het verslag van de gemeenteraad van vrijdag 24 augustus 1962 lezen we: “Tegemoetkoming in verband met het aanbrengen van nieuwe klokken in de toren van de kerk van Sint Martinus, vergt insgelijks zekere onkosten welke onvermijdelijk zijn. Hiervoor zal een bedrag worden aangewend van 100.000 F.” (nu: 2500 euro) Twee nieuwe klokken zijn besteld bij klokkengieters Petit en Fritsen uit Aarle-Rixtel (Nederland) en de levering is voorzien voor september 1962. De zwaarste klok weegt 1471 kg. Ze is opgedragen aan Christus, de Verlosser. De tweede klok weegt 973 kg, opgedragen aan O.-L.Vrouw. Samen met de Sint-Martinusklok (700 kg), die niet verbrijzeld werd, zullen ze de klanken van het “Te Deummotief: re-fa-sol” weergeven. Beiaardier Staf Nees prijst hun juistheid en harmonie. De plechtige wijding door Mgr. Daem heeft plaats op zaterdag 6 oktober 1962. Vreugdedag, omdat we hem mogen ontvangen in onze pas geschilderde kerk. Het feestprogramma: - 15 u. klokkenwijding + kort lof - 16.15 u. Receptie op het gemeentehuis en spreekbeurten afgewisseld met beiaardspel. (op onze elektrische beiaard, door de gemeente aangekocht in 1950)

- 19.30 u. Opening van de kerk Iedereen mag aan de klepels trekken om de klank van de nieuwe klokken te laten galmen doorheen de mooi geschilderde kerkbeuken. Ondertussen bespeelt R. Verthongen, organist, het volledig in orde gebrachte orgel. - 20.30 u. Bengaals vuur boven het portaal van de kerk. Het wordt voor de gemeente Kontich een heerlijke dag. Vandaag hangen er dus drie klokken in onze toren, maar de trap en ladder er naartoe zijn ongeschikt, zelfs gevaarlijk zodat de toegang voor het publiek verboden is. We zullen het dus moeten stellen met enkel het “gebimbam”. Deze bijdrage werd verzorgd door Ward Teugels van de Heemkundige Kring Informatieblad Kontich | 17

01041-040_Infoblad 2012_011 (3).indd 17

25-10-2012 12:26:33


Geflitst Scholenzangfeest Tijdens het scholenzangfeest op 28 september zongen de leerlingen van de Kontichse basisscholen uit volle borst mee met bekende en minder bekende liedjes.

Seniorenfeest Op 27 september verzamelden onze senioren tijdens het jaarlijkse seniorenfeest in de feesttent aan de sporthal voor optredens van o.a. Wendy Van Wanten.

Fietsparcours Tijdens de Carfree day konden de leerlingen van het zesde leerjaar hun behendigheid testen op een fietsparcours in het Altenapark.

Kontich Loopt De 402 deelnemers aan Kontich Loopt maakten van vrijdag 28 september een sportief feest.

18 | Informatieblad Kontich

01041-040_Infoblad 2012_011 (3).indd 18

25-10-2012 12:26:40


VAN K vond de receptie Op 26 september ereniging VANK, van middenstandsv n de braderij, ter gelegenheid va gemeentehuis. plaats in het oud-

Hier en Nu Het 10-jarig bestaa n van “Hier en Nu� wer d op 15 september fees telijk gevierd in het gemeentehui s.

K Fontein GAS

aan Joris Gekhiere De fontein van ldigd. hu plechtig inge de GASK werd n het va t eteen de star mie. Dit was ook m de ca jaar van de A nieuwe school

Ziekenzorg t 30 jaar Ziekenzorg bestaa de leden en daarom werden van deze vereniging meentehuis. ontvangen in het ge

Informatieblad Kontich | 19

01041-040_Infoblad 2012_011 (3).indd 19

25-10-2012 12:26:48


Geflitst OKRA n OKRA-centrum Het 60-jarig bestaan va ierd werd op 15 september gev . uis teh in het gemeen

Ontvangen in het gemeentehu is Op 26 augustus w erden de echtparen Jennis-D e Wachter, Bosschaerts-Lemm ens en Wauben-Vandevel de ter gelegenheid van hu n huwelijksverjaardag ontvan gen in het gemeentehui s.

Ontvangen in het gemeentehuis Op 22 september werden de 50-jarigen tijdens een receptie in de bloemetjes gezet.

20 | Informatieblad Kontich

01041-040_Infoblad 2012_011 (3).indd 20

25-10-2012 12:26:54


Zwerfvuil eanup m deel aan de World Cl Het gemeentebestuur na n het va gen erfvuil! De leerlin Campagne 2012 tegen zw het en ut het Sint-Jozefinstitu Vrij Technisch Instituut, d. eel ast het goede voorb Sint Ritacollege gaven alv

Tentoonstelling In september trok de tentoonstelling “Van perkament tot kermisaffiche” heel wat nieuwsgierigen naar de Altenak apel.

Ontvangen in het gemeentehuis Op zondag 23 september werden de echtparen Vandeweyer-Callens, Schmook-Quadens, Van Hout-Biesemans en De Herdt-Van Hoof ter gelegenheid van hun huwelijksverjaardag ontvangen in het gemeentehuis.

Mosselfestijn

stijn van de jaarlijkse mosselfe t he nd vo r be to de hoogtestage Op 6 ok brengst gaat naar op e D . ts aa pl r ee Peru. brandw ken in 2013 naar ek tr ij Z . am te im kl van het

Alle foto’s van deze activiteiten kan je bekijken in het fotoalbum op www.kontich.be.

Informatieblad Kontich | 21

01041-040_Infoblad 2012_011 (3).indd 21

25-10-2012 12:27:01


Fotowedstrijd

Fotowedstrijd Wil je graag je foto in het informatieblad van Kontich? Dat kan! Maak een foto in het kader van de opdracht die we geven en stuur ze door naar informatie@kontich.be. Misschien prijkt jouw foto in het volgende informatieblad! De winnende foto van het thema “De kracht van je stem” werd gemaakt door Peter Geudens. Hij maakte deze foto tijdens een van de optredens op de braderij.

Nieuwe opdracht:

Lezen in Kontich

Deadline: 5 december Reglement: - Zorg ervoor dat we je foto kunnen afdrukken in het infoblad. Zet daarvoor de resolutie van je camera groot genoeg. - Stuur je foto met een woordje uitleg naar informatie@kontich.be. - Alle foto’s die we ten laatste op de datum van de deadline ontvangen, komen in aanmerking voor de prijs. - De winnaar ontvangt een cultuurcheque van 50 euro. De winnende foto publiceren we in de volgende editie van ons infoblad. - Je mag per gezin slechts één inzending versturen met daarin maximum 5 foto’s. - De redactieraad beslist welke foto de wedstrijd wint. - Wie een foto instuurt, geeft het gemeentebestuur van Kontich het recht de ingestuurde foto’s te gebruiken voor communicatieve doeleinden.

22 | Informatieblad Kontich

01041-040_Infoblad 2012_011 (3).indd 22

25-10-2012 12:27:04


Kalender wo 07/11/12 om 14 u.

wo 14/11/12 om 20 u.

Bingo • Organisatie: De Wilg • Locatie: lokaal dienstencentrum De Wilg Witvrouwenveldstraat 1 • 03 450 82 82 • dewilg@dehazelaar.be • www.dehazelaar.be

STOMAbijeenkomst: Aromatherapie • Organisatie: De Wilg • Locatie: lokaal dienstencentrum De Wilg Witvrouwenveldstraat 1 • 03/459 82 85 • secretariaat@stoma.be do 15/11/12 om 14 u.

vr 09/11/12 om 14 u. Voorbereiding sjoelbaktornooi • Organisatie: De Wilg • Locatie: lokaal dienstencentrum De Wilg Witvrouwenveldstraat 1 • 03 450 82 82 • dewilg@dehazelaar.be • www.dehazelaar.be

Volksspelen • Organisatie: De Wilg • Locatie: lokaal dienstencentrum De Wilg Witvrouwenveldstraat 1 • 03 450 82 82 • dewilg@dehazelaar.be • www.dehazelaar.be do 15/11/12 om 20 u.

vr 09/11/12 om 14 u. Thuiszorgbeurs • Organisatie: De Wilg • Locatie: lokaal dienstencentrum De Wilg Witvrouwenveldstraat 1 • 03 450 82 82 • dewilg@dehazelaar.be • www.dehazelaar.be vr 09/11/12 om 19 u. Wijnproefavond • Organisatie: Sint-Montfortschool • Locatie: Sint-Montfort

Milieuraad • Organisatie: Milieuraad • Locatie: Raadzaal gemeentehuis, Gemeenteplein 1 • milieu@kontich.be • www.kontich.be do 15/11/12 om 20 u. Bier- en kaasproeverij met Ben Vinken (Week van de smaak) • Organisatie: Cultuurdienst • Locatie: Cultuurpunt Sint-Jan, Sint-Jansplein 8 • uitwinkel@kontich.be • www.kontich.be vr 16/11/12 om 14 u.

za 10/11/12 om 14 u. Thuiszorgbeurs • Organisatie: De Wilg • Locatie: lokaal dienstencentrum De Wilg Witvrouwenveldstraat 1 • 03 450 82 82 • dewilg@dehazelaar.be • www.dehazelaar.be

Voorbereiding sjoelbaktornooi • Organisatie: De Wilg • Locatie: lokaal dienstencentrum De Wilg Witvrouwenveldstraat 1 • 03 450 82 82 • dewilg@dehazelaar.be • www.dehazelaar.be vr 16/11/12 van 20.30 tot 23 u.

zo 11/11/12 om 11 u. Filharmonisch kamerduo (Aperitiefconcert) • Organisatie: Cultuurdienst Kontich • Locatie: Cultuurpunt Altena, kapel Antwerpsesteenweg 79 • 03 450 18 85 of 86 • uitwinkel@kontich.be • www.kontich.be wo 14/11/12 om 14 u. Brei- en handwerknamiddag • Organisatie: De Wilg • Locatie: lokaal dienstencentrum De Wilg Witvrouwenveldstraat 1 • 03 450 82 82 • dewilg@dehazelaar.be • www.dehazelaar.be

Op blote voeten in het park • Organisatie: Tejater Blackout • Locatie: Zaal De Vleugel, Edegemsesteenweg 116a • 03/455.77.74 • www.tejatergroep-blackout.be za 15/11/12 om 20 u. Milieuraad • Organisatie: Milieuraad • Locatie: Raadzaal gemeentehuis, Gemeenteplein 1 • milieu@kontich.be www.kontich.be

Informatieblad Kontich | 23

01041-040_Infoblad 2012_011 (3).indd 23

25-10-2012 12:27:04


Kalender za 17/11/12 om 14.30 u.

do 22/11/12 om 19.30 u.

Familievoorstelling “Josette” Theater Froefroe • Organisatie: Cultuurdienst • Locatie: Cultuurpunt Altena Antwerpsesteenweg 79 • uitwinkel@kontich.be • www.kontich.be

Praatcafé dementie • Organisatie: De Wilg • Locatie: lokaal dienstencentrum De Wilg Witvrouwenveldstraat 1 • 03 450 82 82 • dewilg@dehazelaar.be • www.dehazelaar.be

za 17/11/12 van 20.30 tot 23 u. Op blote voeten in het park • Organisatie: Tejater Blackout • Locatie: Zaal De Vleugel, Edegemsesteenweg 116a • 03/455.77.74 • www.tejatergroep-blackout.be

do 22/11/12 om 20 u. Lezing “Zo d’ouden zongen” • Organisatie: Cultuurdienst • Locatie: Cultuurpunt Sint-Jan, Sint-Jansplein 8 • uitwinkel@kontich.be • www.kontich.be

zo 18/11/12 om 10 u. Auteur Walter van den Broeck in de bibliotheek • Organisatie: Bibliotheek Kontich • Locatie: bibliotheek, Sint Jansplein 8 • 03 450 78 30 • kontich@bibliotheek.be • www.kontich.be

vr 23/11/12 van 20.30 tot 23 u. Op blote voeten in het park • Organisatie: Tejater Blackout • Locatie: Zaal De Vleugel, Edegemsesteenweg 116a • 03/455.77.74 • www.tejatergroep-blackout.be

zo 18/11/12 om 11 u.

za 24/11/12 om 18 u.

Orgelbespeling Regina, Luck & Alexander Ponet (Tongeren) • Organisatie: Cultuurdienst Kontich • Locatie: Sint Martinuskerk, Gemeenteplein • 03 450 78 85 of 86 • uitwinkel@kontich.be • www.kontich.be

Sparta’s Spaghettiavond • Organisatie: Kon. Turnkring Sparta • Locatie: Kon. Turnkring Sparta, Molenstraat 35 • info@spartakontich.be • www.spartakontich.be za 24/11/12 van 20.30 tot 23 u.

zo 18/11/12 van 14.30 tot 17 u. Op blote voeten in het park • Organisatie: Tejater Blackout • Locatie: Zaal De Vleugel, Edegemsesteenweg 116a • 03/455.77.74 • www.tejatergroep-blackout.be

Op blote voeten in het park • Organisatie: Tejater Blackout • Locatie: Zaal De Vleugel, Edegemsesteenweg 116a • 03/455.77.74 • www.tejatergroep-blackout.be za 24/11/12 van 13 tot 15 u.

ma 19/11/12 om 14 u. Multiculturele namiddag: De smaak van thuis • Organisatie: De Wilg • Locatie: lokaal dienstencentrum De Wilg Witvrouwenveldstraat 1 • 03 450 82 82 • dewilg@dehazelaar.be • www.dehazelaar.be do 22/11/12 om 14 u. Sjoelbaktornooi • Organisatie: De Wilg • Locatie: lokaal dienstencentrum De Wilg Witvrouwenveldstraat 1 • 03 450 82 82 • dewilg@dehazelaar.be • www.dehazelaar.be

Bedeling plantmateriaal behaagactie • Organisatie: Milieuraad • Locatie: Pierstraat 350 • milieu@kontich.be www.kontich.be zo 25/11/12 om 14 u. Kerstmarkt • Organisatie: Optreden Woshkoor • Locatie: lokaal dienstencentrum De Wilg Witvrouwenveldstraat 1 • 03 450 82 82 • dewilg@dehazelaar.be • www.dehazelaar.be

24 | Informatieblad Kontich

01041-040_Infoblad 2012_011 (3).indd 24

25-10-2012 12:27:04


ma 26/11/12 om 18.30 u.

ma 03/12/12 om 14 u.

Bloedinzamelingen • Organisatie: Rode Kruis • Locatie: Basisschool Sint-Jozef (ingang Rubensstraat) Rubensstraat • 03 457 67 40 • webmaster@edegem-kontich.rodekruis.be • www.edegem-kontich.rodekruis.be

Vertelnamiddag • Organisatie: De Wilg • Locatie: lokaal dienstencentrum De Wilg Witvrouwenveldstraat 1 • 03 450 78 30 • kontich@bibliotheek.be • www.kontich.be

di 27/11/12 om 20 u.

wo 05/12/12 om 14 u.

100 jaar Titanic vertelling met lichtbeelden • Organisatie: Cultuurdienst • Locatie: Cultuurpunt Sint-Jan, Sint-Jansplein 8 • uitwinkel@kontich.be • www.kontich.be

Bingo • Organisatie: De Wilg • Locatie: lokaal dienstencentrum De Wilg Witvrouwenveldstraat 1 • 03 450 82 82 • dewilg@dehazelaar.be • www.dehazelaar.be

wo 28/11/12 om 14 u. Brei- en handwerknamiddag • Organisatie: De Wilg • Locatie: lokaal dienstencentrum De Wilg Witvrouwenveldstraat 1 • 03 450 82 82 • dewilg@dehazelaar.be • www.dehazelaar.be

wo 05/12/12 om 16 u. De Sint op bezoek in de bib ! • Organisatie: Bibliotheek Kontich • Locatie: bibliotheek, Sint Jansplein 8 • 03 450 78 30 • kontich@bibliotheek.be • www.kontich.be

do 29/11/12 om 14 u. Herfstkwis • Organisatie: De Wilg • Locatie: lokaal dienstencentrum De Wilg Witvrouwenveldstraat 1 • 03 450 82 82 • dewilg@dehazelaar.be • www.dehazelaar.be

vr 07/12/12 om 20 u. Opening Kontich Schaatst • Organisatie: Sportdienst • Locatie: Schaatspiste, Gemeentepark • sportieve.gemeente@kontich.be • www.kontich.be

vr 30/11/12 om 20 u.

vr 07/12/12 om 20 u.

Theater: Dwazen • Organisatie: Willen is Kunnen • Locatie: Gemeentelijke Basisschool Abraham Hans Toegang via Schoolstraat • info@toneelwilleniskunnen.be • www.toneelwilleniskunnen.be

Theater: Dwazen • Organisatie: Willen is Kunnen • Locatie: Gemeentelijke Basisschool Abraham Hans Toegang via Schoolstraat • info@toneelwilleniskunnen.be • www.toneelwilleniskunnen.be

za 01/12/12 om 19 u.

za 08/12/12 om 20 u.

Ontmoetingsfeest • Organisatie: Pasar • Locatie: Sint Martinuszaal, Magdalenastraat • 03 457 69 12 • pasarkontich@gmail.com • www.pasar.be/kontich

Theater: Dwazen • Organisatie: Willen is Kunnen • Locatie: Gemeentelijke Basisschool Abraham Hans Toegang via Schoolstraat • info@toneelwilleniskunnen.be • www.toneelwilleniskunnen.be

zo 02/12/12 om 14 u. Concert: De Koninklijke Harmonie Vrede en Vermaak • Organisatie: De Wilg • Locatie: lokaal dienstencentrum De Wilg Witvrouwenveldstraat 1 • secretariaat.vredeenvermaak@telenet.be

za 08/12/12 vanaf 20 u. Pompiersbal • Organisatie: Brandweer Kontich • Locatie: St-Martinus parochiezaal

Informatieblad Kontich | 25

01041-040_Infoblad 2012_011 (3).indd 25

25-10-2012 12:27:04


Kalender zo 09/12/12 om 11 u.

di 18/12/12 om 12 u.

Erasmus Ensemble (Aperifiefconcert) • Organisatie: Cultuurdienst Kontich • Locatie: Cultuurpunt Altena, kapel Antwerpsesteenweg 79 • 03 450 78 85 of 86 • uitwinkel@kontich.be • www.kontich.be

Kerstfeest LDC • Organisatie: De Wilg • Locatie: lokaal dienstencentrum De Wilg Witvrouwenveldstraat 1 • 03 450 82 82 • dewilg@dehazelaar.be • www.dehazelaar.be

zo 09/12/12 om 14.30 u.

do 20/12/12 om 20 u.

Theater: Dwazen • Organisatie: Willen is Kunnen • Locatie: Gemeentelijke Basisschool Abraham Hans Toegang via Schoolstraat • info@toneelwilleniskunnen.be • www.toneelwilleniskunnen.be

Milieuraad • Organisatie: Milieuraad • Locatie: Raadzaal gemeentehuis, Gemeenteplein 1 • milieu@kontich.be www.kontich.be

wo 12/12/12 om 14 u.

Volksspelen • Organisatie: De Wilg • Locatie: lokaal dienstencentrum De Wilg Witvrouwenveldstraat 1 • 03 450 82 82 • dewilg@dehazelaar.be • www.dehazelaar.be

Brei- en handwerknamiddag • Organisatie: De Wilg • Locatie: lokaal dienstencentrum De Wilg Witvrouwenveldstraat 1 • 03 450 82 82 • dewilg@dehazelaar.be • www.dehazelaar.be

do 27/12/12 om 14 u.

do 13/12/2012 om 14 u. Filmnamiddag: Sissie, de woelige jaren • Organisatie: De Wilg • Locatie: lokaal dienstencentrum De Wilg Witvrouwenveldstraat 1 • 03 450 82 82 • dewilg@dehazelaar.be • www.dehazelaar.be vr 14/12/12 om 14 u. Kerstmarkt • Organisatie: De Wilg • Locatie: lokaal dienstencentrum De Wilg Witvrouwenveldstraat 1 • 03 450 82 82 • dewilg@dehazelaar.be • www.dehazelaar.be vr 14/12/12 om 20 u. Winterconcert • Organisatie: Senza Misura • Locatie: Kerk Sint Rita, Pierstraat • www.senzamisura.be

26 | Informatieblad Kontich

01041-040_Infoblad 2012_011 (3).indd 26

25-10-2012 12:27:04


Info Gemeentediensten Administratieve diensten gemeentehuis

Zwembad en sporthal

• Gemeenteplein 1 - Tel. 03 450 78 40 gemeente@kontich.be • Alle werkdagen 9 - 12.30 u. maandag 17.30 - 20.15 u. maandag t/m donderdag 14 - 16 u. (uitgezonderd in juli en augustus)

• Sportcentrum De Nachtegaal • Duffelsesteenweg 145 - Tel. 03 880 12 30 • Tijdens het schooljaar maandag Gesloten dinsdag 17.30 - 20.30 u. woensdag 12 - 13 u. (enkel senioren) en 14 -20.30 u. donderdag 12 - 13.30 u. en 17.30 - 19.30 u. vrijdag 17.30 - 21 u. zaterdag 9 - 12.30 u. en 13.30 - 16.30 u. zondag 9 tot 12.30 u. • Tijdens schoolvakanties maandag 12 - 13 u. (baantjeszwemmen) en 14 - 19.30 u. dinsdag 14 - 20.30 u. woensdag 12 - 13 u. (enkel senioren) en 14 - 19.30 u. donderdag 12 - 19.30 u. vrijdag 12 - 13 u. (baantjeszwemmen) en 14 - 21 u. zaterdag 9 - 12.30 u. en 13.30 - 16.30 u. zondag 9 - 12.30 u.

Bibliotheek Hoofdbibliotheek • Sint-Jansplein 8 - Tel. 03 450 78 30 kontich@bibliotheek.be • maandag 15.30 - 20 u. dinsdag 15.30 - 19 u. woensdag 10 - 12 u. en 13.30 - 17 u. donderdag 15.30 - 19 u. zaterdag 9.30 - 12.30 u. Filiaal Kontich-Kazerne • Montfortstraat 2 - Tel. 03 458 08 38 koka@bibliotheek.be • maandag 15 - 17 u. woensdag 14 - 16 u. vrijdag 18 - 20 u. zondag 10 - 12 u. Uitleenpost Waarloos • Ferdinand Maesstraat 90b - Tel. 015 32 14 14 waarloos@bibliotheek.be • woensdag 18 - 20 u. zondag 10 - 12 u.

Jeugddienst • Parklokaal • Gemeenteplein 1 - Tel. 03 457 27 14 jeugd@kontich.be • alle werkdagen 9 - 12.30 u. maandag 18.30 - 20.15 u. maandag t/m donderdag 14 - 16 u.

UiT-winkel cultuur en toerisme • Oud gemeentehuis Gemeenteplein 1 - Tel. 03 450 78 85/86 uitwinkel@kontich.be • alle werkdagen 9 - 12 u. maandag 18 - 20.15 u.

Sociaal Huis - OCMW • Antwerpsesteenweg 62 - Tel. 03 451 14 30 secretariaat@ocmwkontich.be • alle werkdagen 9 - 12 u. maandag 18 - 20 u. dinsdag t/m donderdag 14 - 16 u.

Technische dienst • Blauwesteenstraat 81a - Tel. 03 451 92 80 technische.dienst@kontich.be • maandag t/m donderdag 8 - 12 u. en 13 - 16.30 u. vrijdag 8 - 11.30 u.

Sportdienst • Sportcentrum De Nachtegaal • Duffelsesteenweg 145 - Tel. 03 880 12 32 sportieve.gemeente@kontich.be • maandag, woensdag, vrijdag 9 - 12 u. dinsdag en donderdag 13 tot 16 u. 

Buitenschoolse kinderopvang Kokon • Molenstraat 28-30 - Tel. 03 459 90 64 • Ferdinand Maesstraat 86a - Tel. 015 32 37 67 bko@kontich.be • alle werkdagen: 7 u. - begin schooltijd einde schooltijd - 18 u. woensdag 12 - 18 u. schoolvrije dagen 7 - 18 u. vakantie 7 - 18 u.

Containerpark • Blauwesteenstraat 81b - Tel. 03 457 51 02 • Dinsdag en woensdag 9 - 12 u. en 13 - 17u. donderdag 13 - 19 u. vrijdag 13 - 17 u. zaterdag 9 - 16 u.

Lokale politie • Antwerpsesteenweg 2 - Tel. 03 444 00 13 kontich@hekla.be • maandag 8 - 20 u. dinsdag tot vrijdag 8 - 16.30 u. zaterdag 8 - 14 u. De gemeentediensten zijn gesloten op 24 december (enkel in namiddag en ‘s avonds), 25 december (Kerstmis), 26 december (tweede Kerstdag) en 31 december (enkel in namiddag en ’s avonds).

Informatieblad Kontich | 27

01041-040_Infoblad 2012_011 (3).indd 27

25-10-2012 12:27:04


AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF KONTICH

VAN 8 DECEMBER 2012 T.E.M. 6 JANUARI 2013

OP DE IJSPISTE IN HET GEMEENTELIJK PARK Alle dagen open van 13 tot 22 u. (op 10,11,13,14,17,18 en 20 december open vanaf 16 u.) Op 24 en 31 december: open van 13 tot 18 u. 2 EUR per schaatsbeurt - 2 EUR huur schaatsen Handschoenen verplicht Inlichtingen: sportdienst Kontich - Duffelsesteenweg 145 - Tel. 03 880 12 32

01041-040_Infoblad 2012_011 (3).indd 28

25-10-2012 12:27:08

Infoblad november 2012  

informatieblad november 2012