Page 1

Juli 2010 40ste jaargang - nr. 7 Afgiftekantoor, 2550 Kontich Verant. uitgever: Secretaris, L. Dom, Gemeenteplein 1

Gemeentebestuur Kontich, Gemeenteplein 1, 2550 Kontich Tel. 03 450 78 40, Fax 03 458 31 39 E-mail gemeente@kontich.be, www.kontich.be

DE ZOMERNACHTEN 2010 IN HET GEMEENTEPARK Vrijdag 6 augustus:

Volksfeest, Gemeentepark met optredens van Hans Van Cauwenberghe en Els De Schepper Meer info op pag. 9

ZONDAG 11 JULI:

Academische zitting in Cultuurpunt Altena (kapel) met optreden van De Vaganten.

VRIJDAG 9 JULI:

PROGRAMMA 11 JULI-VIERING

THE INTERNATIONALS Hoogstaand ska- en balorkest dat pretentieloze dansmuziek brengt. Blijven stilstaan wordt een opgave! Voorprogramma: winnaar rockrally

Vrijdag 13 augustus:

PIETER EMBRECHTS & THE NEW RADIO KINGS Naast bigband classics van Sammy Davis Junior en Frank Sinatra brengen The New Radio Kings, 50's-bewerkingen van iconen als Jimi Hendrix en The Beatles. Maar ook hedendaagse en zelfs Nederlandstalige hits worden aangepakt: Madonna, Doe Maar, The Foo Fighters, U2, … allemaal overgoten met een authentieke bigband-saus. Voorprogramma: winnaar rockrally

Vrijdag 20 augustus:

SOCIÉTÉ ANONYME Het basisrecept: een rijke vocale soulsaus gedresseerd op een bedje van strakke funkritmes, gebracht door o.a. ex-leden van Orange Black. Op een zwoele zomeravond in openlucht komt Société Anonyme volledig tot z’n recht. Voorprogramma: Jan Glimlach en winnaar rockrally

De Zomernachten zoekt jonge regisseurs en fotografen! (meer info pag. 8) www.dezomernachten.be


MEDEDELINGEN VAN HET GEMEENTEBESTUUR JAARVERSLAG 2009

SLUITINGSDAGEN GEMEENTEDIENSTEN Maandag 12 juli (kermis) Dinsdag 13 juli (kermis) Woensdag 21 juli (nationale feestdag)

Het College van burgemeester en schepenen stelde zijn ‘Jaarverslag 2009’ voor. In dit werkingsverslag kom je te weten wat onze diensten in 2009 realiseerden op gemeentelijk vlak, evenals of ons bevolkingsaantal groeide, hoeveel interventies de brandweer uitvoerde, welke nieuwe projecten gerealiseerd werden of welke activiteiten in het oog sprongen. Wie geïnteresseerd is in dit jaarverslag, kan het bekomen op de gemeentelijke infodienst (gemeentehuis, 1ste verdieping), tel. 03 450 78 54 of via informatie@kontich.be en dit zolang de voorraad strekt.

AANPASSINGEN VCP Na een tussentijdse evaluatie van het ingevoerde verkeerscirculatieplan besliste het schepencollege o.a. om de rijrichting in de Drabstraat en de Kruisschanslei terug om te wisselen. Deze aanpassingen worden uitgevoerd in de nacht van 7 op 8 augustus. Meer info hierover volgt in een extra editie van ons infoblad.

FEESTMARKT TE KONTICH Wegens het grote succes van de feestmarkt vorig jaar, naar aanleiding van 25 jaar wekelijkse markt te Kontich, organiseren we ook dit jaar een feestmarkt. Deze vindt plaats op zaterdag 11 september 2010. Animatie: - Peter Pocus met straatanimatie en figuren plooien met ballonnen - Snoepbedeling aan de kinderen - Uitdeling van aankoopbons aan de marktbezoekers. Iedereen is van harte welkom op onze feestmarkt!

VOOR ONZE SENIOREN ZITDAGEN RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN De Rijksdienst voor Pensioenen organiseert maandelijks een zitdag in onze gemeente. Deze zitdag vindt telkens plaats op de 4de woensdag van de maand, van 13 tot 15 uur, in de collegezaal (2de verdieping van het gemeentehuis). Eerstkomende zitdagen zijn : 23 juni, 28 juli, 25 augustus en 22 september 2010.

2

SENIORENFEEST Op donderdag 23 september 2010 vindt het jaarlijkse seniorenfeest plaats in de tent aan de sporthal. Volgende artiesten treden vanaf 14 u. voor u op: Christoff & Lindsay, Dirk van Vooren en het showballet Generation Next. Presentatie door Eddy Herman. Ondanks de werken aan de Duffelsesteenweg zal de feesttent bereikbaar zijn. Verdere info (o.a. busregeling) kan u lezen in het informatieblad van september.


FIETS-O-STRADE IN KONTICH De provincie Antwerpen legt een noord-zuidfietsverbinding aan van Essen tot Mechelen In 2013 zullen twee heuse fiets-ostrades 12 gemeenten verbinden vanaf het noorden tot in het zuiden van de provincie. Een eerste loopt van Essen tot Antwerpen langs spoorlijn 12 en een tweede van Antwerpen tot Mechelen langs spoorlijn 25/27. Waarom de aanleg van fiets-o-strades? Fiets-o-strades in het algemeen vormen de ruggengraat van het provinciale netwerk dat is uitgetekend voor functioneel fietsverkeer (gebruik van de fiets in woonwerk-, woon-school- en woon-winkelverkeer). Het zijn langeafstandsroutes, soms ook non-stoproutes of fietssnelwegen genoemd, die de fietser zo snel mogelijk naar hun bestemming willen brengen. Ze zijn nuttig te gebruiken voor zowel de korte als de lange afstanden. De andere routes van het netwerk zorgen voor vlotte aansluitingen naar lokale bestemmingen zoals bedrijvencentra, scholen, stadscentra. De reeds gerealiseerde stukken van de uitgetekende fiets-ostrades worden dan ook druk en enthousiast befietst door scholieren en pendelaars tijdens de spits. Vaak situeren de fiets-o-strades zich naast een spoorlijn of een kanaal, omdat die routes al een rechtlijnige koers volgen en dus korte afstanden garanderen. Op deze trajecten verloopt het fietsverkeer automatisch afgescheiden van het autoverkeer, nog een belangrijk voordeel. Naast de spoorlijn passeert de fiets-o-strade langs de treinstations, handig voor al wie zijn fiets in combinatie met de trein gebruikt. Op de fiets-o-strades zijn er zo veel mogelijk conflictvrije kruispunten, zodat de fietser veilig en zo ongestoord mogelijk kan doorrijden. In de praktijk betekent dit dat er op sommige plaatsen een fietsbrug of een fietstunnel moet komen. Ook qua comfort moet de fiets-o-strade aan de hoogste eisen voldoen: een degelijke verharding, verlichting en een goed onderhoud moeten de fietser een zo aangenaam mogelijke verplaatsing bieden. Waarom Essen-Antwerpen en Antwerpen-Mechelen? De betrokken gemeentebesturen en andere actoren zijn vragende partij voor dergelijke verbinding. De provincie koos specifiek voor deze noord-zuidverbinding omdat zij binnen de provincie de hoogste potentie aan gebruikers biedt: het verkeer van en naar de grootstad Antwerpen ĂŠn

het verkeer tussen 12 gemeenten en districten. Bovendien zijn al een relatief groot aantal stukken van deze fiets-o-strades gerealiseerd door gemeenten en districten, de provincie Antwerpen en de Vlaamse overheid. Een staaltje van samenwerking De provincie Antwerpen legt deze fiets-o-strades aan in zeer nauwe samenwerking met de betrokken gemeentebesturen, Infrabel/NMBS-Holding, nutsbedrijven zoals Eandis en de Fietsersbond. Hiervoor zijn de nodige samenwerkingsovereenkomsten ondertekend. Hoever staan we? Sommige stukken van de fiets-o-strades zijn al gerealiseerd. De provincie zal de andere stukken in de komende vier jaar aanleggen. Op sommige plaatsen zijn er al werken bezig, zoals de drie fietsbruggen in Duffel. Op andere plaatsen moeten we het juiste traject nog vastleggen. Op de provinciale website www.provant.be/fiets-o-strades kun je de stand van zaken raadplegen.

Waar kun je al fietsen? Op www.provant.be/fiets-o-strades vind je een kaart waarop staat aangeduid waar je al kunt fietsen. Welkom voor meer informatie op de inwonersvergadering De provincie en het gemeentebestuur organiseren een inwonersvergadering om het project op Kontichs grondgebied verder toe te lichten. Alle inwoners zijn welkom! Wanneer: dinsdag 21 september om 19.30 uur Waar: Zaal Pronkenborg, Kontich-Kazerne.

3


ONTVANGEN IN HET GEMEENTEHUIS

Op 25 april werd het echtpaar Van Dessel-Van Es ter gelegenheid van hun huwelijksverjaardag ontvangen in het gemeentehuis.

Ter gelegenheid van hun huwelijksverjaardag werden op 2 mei de echtparen Lammens-De Messemaeker, Taeymans-Buys, AlpaertsManders, Somers-Butzen, Bervoets-Boschmans en Birchen-Selfslag ontvangen door het gemeentebestuur.

Op 16 mei werden de echtparen Heeren-Laureyn, Groffi-Van der Auwera, Goemans-Swerts, VerhoyeAnthonissen, Berghmans-Van Olmen, Wouters-Rauws en Wijckmans-Belis ter gelegenheid van hun huwelijksverjaardag ontvangen in het gemeentehuis.

Ter gelegenheid van hun huwelijksverjaardag werden de echtparen Liekens-Voet en Van den Eynde-Lauwereys op 23 mei ontvangen door het gemeentebestuur.

4


Op 30 mei werden de echtparen LamotD’Huyvetter, Patteet-Boels en Nauwelaers-Steenackers ter gelegenheid van hun huwelijksverjaardag ontvangen in het gemeentehuis.

JUBILEA De volgende echtparen vierden hun huwelijksjubileum waarbij wij hen van harte feliciteren. GOUDEN HUWELIJK - LAMMENS Hugo - DE MESSEMAEKER Clara Kauwlei 38 - Huwelijk : 18/04/1960 - TAEYMANS Paul - BUYS Emma Mechelsesteenweg 265/1stL - Huwelijk : 21/04/1960 - SOMERS Franciscus - BUTZEN Maria Steenakker 15- Huwelijk : 23/04/1960 - BERVOETS Karel - BOSCHMANS Jenny Albertlei 84/1stR - Huwelijk : 30/04/1960 - BIRCHEN Jules - SELFSLAG Betty Vitsenveld 56 - Huwelijk : 30/04/1960 - VAN DESSEL Lodewijk - VAN ES Maria Ferdinand Maesstraat 72 - Huwelijk : 23/04/1960 - HEEREN Christian - LAUREYN Helena Altenastraat 31 - Huwelijk : 03/05/1960

- PATTEET Franciscus - BOELS Josephina Molenstraat 12/1stL - Huwelijk : 28/05/1960 - BORGMANS Joannes - JANSSENS Theresia Nachtegaalstraat 50 - Huwelijk : 28/05/1960 - NAUWELAERS René - STEENACKERS Martha Reepkenslei 29 - Huwelijk : 28/05/1960 - GEENS Jozef - CRIEL Anita ’s Herenlei 57/0001 - Huwelijk : 01/06/1960 - MICHIELS Gerard - D’HOEY Jeannie Hoogbunderlaan 36 - Huwelijk : 11/06/1960 - DAELEMANS Albertus - WILLEMS Maria Keizershoek 138 - Huwelijk : 18/06/1960 - VERHAEREN Tony - VERMEIREN Jeannine Vredestraat 189 - Huwelijk : 25/06/1960 - LIEKENS Edward - VOET Maria Jan Baptist Van der Auweralaan 2 - Huwelijk : 21/05/1960

- GROFFI Ernest - VAN DER AUWERA Ann Hoge Akker 81/A00 - Huwelijk : 04/05/1960 - GOEMANS Johan - SWERTS Maria Nakkersgoed 25 - Huwelijk : 04/05/1960 - DEMEESTER Gerardus - ROOSE Monique Leopoldstraat 20/1ste - Huwelijk : 07/05/1960 - VERHOYE Roger - ANTHONISSEN Maria Holle Eikaard 33 - Huwelijk : 07/05/1960 - BERGHMANS Henricus - VAN OLMEN Mariette Konijnenveld 45 - Huwelijk : 11/05/1960

DIAMANTEN HUWELIJK - HAELEWAETERS Frans - RONGE Anna Hofstraat 8/1stL - Huwelijk : 27/05/1950 - VERSCHUEREN Hendrik - BLOCK Francisca Rubenstraat 71 - Huwelijk : 31/05/1950 - VAN DEN EYNDE Leonardus - LAUWEREYS Irma Keizerenberg 19 - Huwelijk : 03/05/1950

- WOUTERS Frans - RAUWS Iréne Kosterijstraat 22 - Huwelijk : 12/05/1960

BRILJANTEN HUWELIJK

- WIJCKMANS Joseph - Belis Ivonne Abelenlaan 13 - Huwelijk : 14/05/1960

- VAN SANTFOORT Frans - PEETERS Marietta Witvrouwenveldstraat 12 - Huwelijk : 18/04/1945

- RILLAERS Guy - VAN SWIETEN Anne Biesaard 10 - Huwelijk : 28/05/1960

- LAMOT Luciaan - D’HUYVETTER Maria Altenastraat 5 - Huwelijk : 26/05/1945

5


JEUGDDIENST PAPIERSLAGSYSTEEM De gemeente is verplicht om te voorzien in een huis-aan-huisophaling van papier en karton éénmaal per maand. Daarom organiseert de intercommunale Igean Milieu en Veiligheid naast de papierslagen door de (jeugd)verenigingen aangesloten bij dit systeem, tussentijds soms extra ophalingen. Hieronder treft u alle data aan voor de komende maanden. U vindt ze ook op uw afvalkalender of op de gemeentelijke website.

Kontich-Centrum

Kontich-Kazerne

Waarloos

do. 8 juli IGEAN

zo. 18 juli Chiro Koka

zo. 18 juli Chiro Waarloos

do. 5 augustus IGEAN

do. 19 augustus IGEAN

do. 19 augustus IGEAN

zo. 12 september Gidsen

do. 23 september IGEAN

do. 23 september IGEAN

za. 9 oktober AVKA

zo. 24 oktober Scouting Kokaz

zo. 24 oktober Chiro Waarloos

za. 13 november KSJ

zo. 21 november Chiro Koka

zo. 21 november Chiro Waarloos

Zet oud papier en karton (enkel uit gezinsgebruik, zo. 12 december do. 23 december do. 23 december géén bedrijfsafval) op deze dagen goed zichtbaar Scouts IGEAN IGEAN op de stoep. Zorg ervoor dat geen hinder ontstaat voor voetgangers of verkeer. Lege kartonnen dozen moet u samenvouwen. Het pakket bindt u met natuurtouw stevig samen, of biedt u in een kartonnen doos of sterke papieren zak aan, draagbaar door één persoon. Plasticzakken, piepschuimdozen of te grote pakken nemen de verenigingen niet meer mee! Plaats uw papier en karton a.u.b. tijdig buiten (voor 7.30 u. ’s ochtends). Het is niet omdat de papierslag door een vereniging gebeurt, dat deze regel niet geldt. De vuilniswagen passeert ook maar éénmaal; zo moet ook de vereniging in principe slechts één keer door elke straat rijden. U kan natuurlijk ook altijd permanent sparen op volgend adres (enkel oud papier en karton!): HolleWeg Chirolokalen Chiro Koka Respecteer de opgegeven uren en laat nooit zomaar papier of ander afval achter bij een container, ook niet als die al vol is. Dit is sluikstorten! Voor vragen of opmerkingen bij het gecoördineerd papierslagsysteem kan u altijd terecht bij de Gemeentelijke Jeugddienst (Parklokaal Antwerpsesteenweg), tel. & fax 03 457 27 14, jeugd@kontich.be.

GRABBELPAS : ACTIVITEITEN EN KORTINGEN VOOR 3 T.E.M. 11-JARIGEN

SWAP : ACTIVITEITEN EN KORTINGEN VOOR 12 T.E.M. 15-JARIGEN

Begin juni kreeg elk gezin met leerlingen in de Kontichse basisscholen een tweede, superdikke Grabbelpasbrochure met de kantonnale programmatie voor de zomer voor de 3 tot12-jarigen. Er is zeker ook een activiteit naar jouw gading! Ook al is de vakantie al bezig, het loont nog altijd de moeite je zo’n Grabbelpas aan te schaffen. Voor een pasfoto en 3 euro maken we op de jeugddienst je persoonlijke pas aan. En denk eraan, ook buiten de vakanties blijft de Grabbelpas tot eind 2010 geldig voor de nationale kortingen uit de bijhorende Grabbelaar !

Ook voor de tieners stoomden we weer een bruisend zomerprogramma klaar. Met je SWAP-pas krijg je een gigantisch aanbod voorgeschoteld. Niet alleen SWAP-activiteiten in eigen streek, ook kortingen overal te lande! Je SWAP-pas 2010 kan je op de jeugddienst nog altijd kopen voor 3 euro. Het SWAP-programma van onze regio voor deze zomer balden we samen in een handige pocket.

6


VAKANTIESPEELPLEINWERKING 2010 Nog de hele zomervakantie organiseren Jeugddienst en Jeugdraad een dagelijkse vakantiespeelpleinwerking voor 6-12-jarigen vanuit de A.Hansschool (Schoolstraat). Je vindt alle info in de brochure ‘Jeugdig Kontich zomert’.

JEUGDIG KONTICH ZOMERT! De zesde editie van deze gids, die het volledige vakantie-aanbod voor de 2,5 tot 15-jarigen in Kontich samenvat, kreeg je half mei in de brievenbus.

GRATIS ZWEMBEURTEN 3 TOT 12-JARIGEN Alle kinderen die in Kontich wonen of er school lopen, kunnen in de zomervakantie genieten van 5 gratis zwembeurten in ons gemeentelijk zwembad (niet op zondag). De zwemkaarten zijn verspreid via de basisscholen, en als je niet in Kontich naar school gaat maar er toch woont, kan je ze komen afhalen op de jeugddienst in het Parklokaal.

JEUGDKRANT Het recentste nummer van de Kontichse jeugdkrant is zopas van de persen gerold. We verspreiden het doelgericht via jeugdwerkers, jeugdhuizen, openbare gebouwen en de jongeren die het strookje ingevuld hebben. Ben je daar niet bij, dan kan je jouw exemplaar op de jeugddienst afhalen of je meteen laten bijschrijven op de adressenlijst. Of lees de jeugdkrant via www.kontich.be!

ALS EEN VAN DEZE BOEKJES JE TOCH ZOU ONTGAAN ZIJN, OF ALS JE GEWOON MEER INLICHTINGEN WIL, KAN JE NATUURLIJK LANGSKOMEN OP DE GEMEENTELIJKE JEUGDDIENST (PARKLOKAAL ANTWERPSESTEENWEG), OF JE BELT 03 457 27 14, MAILT JEUGD@KONTICH.BE OF SURFT NAAR WWW.KONTICH.BE!

BORDEN VAKANTIETIJD - SPEELTIJD U heeft ze hopelijk al terug opgemerkt, en anders springen ze binnenkort zeker ook bij u in het oog: de borden ‘Vakantietijd = Speeltijd’. Met een ontwerp in een opvallende signaalkleur, vragen deze borden van de automobilisten verscherpte aandacht voor de jonge weggebruikers. Tijdens de vakantieperiodes ontmoeten we in het straatbeeld immers meer spelende kinderen. Een kind, zeker als het opgaat in het spel, blijft altijd onberekenbaar. Daarom rekenen wij ook op uw verantwoordelijkheidszin om, met de borden als geheugensteun, uw snelheid te verlagen en uw waakzaamheid te verhogen. U verwacht dat toch ook van die andere weggebruiker, als het om uw kind gaat? Met deze jaarlijkse campagne willen we natuurlijk niet bedoelen dat u uw goede gewoonten na de vakantietijd weer voor een jaar moet opbergen. Zeker ook bij het begin van een schooljaar, wanneer vele weggebruikers - jong en ouder - voor het eerst bepaalde trajecten afleggen, wordt van de doorgewinterde bestuurders wat geduld verwacht.

JEUGDRAAD Na een periode die voor vele kinderen en jongeren een beetje lastig geweest is (proefwerken of examens, weet je wel), breekt nu een veel rooskleurigere tijd aan. Hopelijk zal de zomervakantie iedereen de nodige rust en ontspanning bieden. We wensen de jeugdverenigingen en hun leden een schitterend en zonovergoten kamp of bivak toe en misschien brengen we hen vanuit de Jeugdraad wel een bezoekje. Uiteraard vergeten we ook de thuisblijvers niet. We zijn ervan overtuigd dat het vakantiespeelpleinaanbod en de activiteiten van de jeugddienst hen de nodige ontspanning zullen bieden. Intussen gaan we dapper door met het jeugdraadwerk. De eerstvolgende Algemene Vergadering van de Jeugdraad vindt plaats op 15 september in de chirolokalen van Kontich-Kazerne (Montfortstraat). Wil je graag met ons meedenken, of gewoon meer informatie krijgen? Bel de jeugddienst op tel. 03 457 27 14 of de voorzitter op tel. 0494 23 71 54 of mail naar jeugd@kontich.be!

7


PLAKZUILEN

POLYVALENTE ZAAL

Sinds eind 2008 zijn in onze gemeente op 9 plaatsen plakzuilen voorzien. Bedoeling was onze plaatselijke verenigingen de mogelijkheid te bieden hun activiteiten op een legale manier via affiches kenbaar te maken. Al snel bleek echter dat deze van weinig nut waren voor ons eigen verenigingsleven, omdat ze ingepalmd werden door grote commerciële afficheurs. Het gemeentebestuur ging dan ook aan het werk om hierrond een reglementering uit te werken met inspraak van de cultuurraad en de jeugdraad. Het heeft misschien even geduurd, maar we kunnen jullie melden dat vanaf 1 juli 2010 deze regeling ook effectief zal gehandhaafd worden.

Zoals u eerder in dit infoblad kon lezen, bereidt het Autonoom Gemeentebedrijf Kontich (AGB) momenteel de bouw voor van een polyvalente zaal op de recreatiegronden naast sporthal De Nachtegaal.

Concreet betekent dit dat op alle zuilen bordjes bevestigd zijn waarop de regels kort worden toegelicht: Plakken is toegelaten tussen 7 en 21 uur Uitsluitend affiches voor tijdelijke socio-culturele evenementen Dus GEEN affiches van politieke aard of publiciteit voor commerciële activiteiten Niet meer dan de helft van het aantal affiches overplakken van een andere activiteit die nog niet heeft plaatsgevonden Zondigen tegen deze regels wordt bestraft met een administratieve geldboete Deze sanctie wordt toegepast per locatie waar de overtreding wordt vastgesteld De boete wordt opgelegd aan de verantwoordelijke uitgever van de affiche of bij gebrek daaraan aan de organisator van de aangekondigde activiteit of diens contactpersoon

Wanneer een concreet ontwerp voorligt, zullen de wettelijk voorziene raadplegingen, zoals een openbaar onderzoek, gebeuren, zodat alle opmerkingen mogelijk blijven. Wel kunnen we nu al zeggen dat het gebouw volledig geluidsdicht zal moeten zijn, zodat de omwonenden zo weinig mogelijk overlast kunnen hebben.

De eerste maal dat je betrapt wordt, blijft het bij een waarschuwing, maar daarna lopen de boetebedragen snel op. We hopen natuurlijk vooral hiermee de commerciële afficheurs eindelijk van onze zuilen te weren, zodat deze opnieuw vrijkomen voor onze verenigingen.

Deze zou geschikt moeten zijn voor uiteenlopende activiteiten (toneel, optredens, concerten, fuiven, bals, seniorenmiddagen, ziekenzorgdagen, …), zoals reeds decennia lang gevraagd door de Kontichse verenigingen en adviesraden. Het gaat dus niet om een jeugdhuis of een grootschalige evenementenhal. De zaal is bestemd voor alle doelgroepen of verenigingen. Momenteel loopt de procedure tot aanstelling van een ontwerper.

Alvorens deze locatie te kiezen, zijn talloze mogelijke alternatieven onderzocht, maar die voldeden niet omwille van minder gunstige bereikbaarheid, veiligheid, sociale controle of kostprijs. Het klopt dus niet dat die locaties door eventueel burenprotest zouden zijn afgevallen, zoals in de pers te lezen was.

DE ZOMERNACHTEN ZOEKT... ... JONGE REGISSEURS EN FOTOGRAFEN! Op 6, 13 en 20 augustus zijn er weer ‘Zomernachten’ in het gemeentepark. Naast de concerten worden er ook dit jaar kortfilms geprojecteerd en is er een fototentoonstelling in de bibliotheek. Wil je graag jouw kortfilm laten projecteren op groot scherm tijdens ‘De Zomernachten’ of een maand lang jouw foto’s tentoongesteld zien in de bibliotheek? Laat ons iets weten! Deelnemers kunnen een DVD/fotomateriaal opsturen naar: De Zomernachten, Ooststatiestraat 151/1, 2550 Kontich, of een link met film/foto’s doorgeven via sam@dezomernachten.be. Alle genres en thema’s zijn toegelaten (zowel fictie, animatie als documentaire en andere). www.dezomernachten.be

8


CULTUUR ‘INITIATIEF VOOR HET FEEST VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP’ VRIJDAG 9 JULI - 20 u. Academische zitting in Cultuurpunt Altena, kapel - Antwerpsesteenweg 79 De Vaganten komen nog altijd op voor rechtvaardigheid en menselijkheid. Ze vechten op hun manier tegen vervlakking en onrecht. Ze doen ons nadenken, lachen en verdrietig zijn door ons een spiegel voor te houden. Vandaag klinken ze als nooit voordien en brengen ze een mooi, poëtisch programma in een ontspannen en opgewekte sfeer, met five-string banjo, gitaar, viool, basgitaar, dwarsfluit en accordeon. Vele nieuwe nummers, zoals “Ik min je meer en meer”, “Ballade van de blauwe orchidee”, “Als ik wijzer was”, “Wie zingt blijft langer jong” en “Boegbeeld” worden afgewisseld met enkele ijzersterke bekende nummers van vroeger, waaronder “Hier is ons vaderland”, “Dinska Bronska” en “Voor Lily en mij”. Gratis inkom !

ZONDAG 11 JULI VANAF 19.30 u. Volksfeest, Gemeentepark, Antwerpsesteenweg 19.30 u. HANS VAN CAUWENBERGHE en groep Drie mensen die hun ziel op tafel leggen. Vol levensvreugde en liefde voor de muziek brengen ze eerlijke Nederlandstalige liedjes recht uit het hart en de buik. Ongekunsteld. Men zegt dat ze kleinkunst zijn, dat ze theatraal zijn, maar eigenlijk doen ze gewoon hun ding: warmte geven, armen geven, kletsen geven en blijven geven. Alano Gruarin : piano, slagwerk, melodica, mondharmonica, klokkenspel zang en dans. Peter Verhaegen : contrabas, tamboerijn, koe-bel, fluit, zang en dans. Hans Van Cauwenberghe : gitaar, klokkenspel, zang en dans. 20.45 u. : ELS DE SCHEPPER LIVE ELS DE SCHEPPER in concert : Nederlandstalige meezingers en eigen werk Met haar 5-koppige band brengt Els Nederlandstalige bekende nummers. En dat op een manier zoals we het van haar gewoon zijn: anders dan anders, stomend en ontroerend ! Bedoeling: het publiek te laten meebrullen, ze te ontroeren, ze te laten dansen en ze met de grootste glimlach naar huis te sturen na een avond vol energie en echtheid. Met andere woorden: Els ten voeten uit, maar dan voor één keer in een unieke aaneenschakeling van de fijnste interpretaties van haar eigen muziek en die van al haar muzikale voorgangers. Een avond die je je zal blijven herinneren! Gratis inkom !

Org.: Gemeentelijke Cultuurraad onder auspiciën van het gemeentebestuur

9


ORGELCONCERTEN IN SINT-MARTINUSKERK Het unieke Feugèreorgel is maandelijks te beluisteren in kleine concerten, georganiseerd in samenwerking met Calcant vzw. ORGELCONCERTEN zondag telkens om 11 u. 18 juli 15 augustus

Suzanne Veerman & Wim Does (4-handig orgel) Bert Wisgerhof

GRATIS INKOM.

TENTOONSTELLINGEN STAF VAN ELZEN JORIS OLYSLAEGERS IN BEELD 5 - 30 SEPTEMBER 2010 Kapel, Cultuurpunt Altena, Antwerpsesteenweg 79, 2550 Kontich Woensdag: van 14 tot 18 uur Donderdag: nocturne van 18 tot 21 uur Vrijdag, zaterdag en zondag: van 14 tot 18 uur Maandag en dinsdag gesloten.

De tentoonstelling Staf Van Elzen - Joris Olyslaegers IN BEELD is een eerbetoon aan twee markante Kontichse kunstenaars. Staf en Joris hebben in het leven van menig Kontichnaar heel wat culturele aspiraties opgewekt en kunstenaars geïnspireerd. Ze zijn onmiskenbaar voortrekkers geweest in het culturele leven van Kontich. De werken van beide kunstenaars zullen ieder van ons beslist aanzetten tot een verder denken, een verpozen in een andere wereld, waarbij nieuwe beelden kunnen ontstaan.

hier tentoongestelde kunstwerken. Doel is het creëren van een eigen nieuw beeldend werk, geïnspireerd door en als eerbetoon aan Staf Van Elzen en Joris Olyslaegers. Het is dus geen wedstrijd. De techniek is totaal vrij. Een tentoonstelling van deze “reflectie”-werken wordt in 2011 ingericht eveneens in de kapel van Cultuurpunt Altena onder de titel: STAF VAN ELZEN - JORIS OLYSLAEGERS IN REFLECTIE

Vervolgtentoonstelling in 2011

Geïnteresseerden die wensen mee te doen aan deze vervolgtentoonstelling kunnen hun deelname bevestigen bij de cultuurdienst, Sint-Jansplein 8 te Kontich (2de verdieping), telefonisch via 03 450 78 39 of via email cultuur@kontich.be. Deelname is gratis.

Op deze inspiratie willen wij inpikken en we nodigen iedere kunstenaar, amateur of professioneel uit zich creatief beeldend te uiten in reflectie of refererend naar de

EEN BUURT- OF STRAATFEEST ORGANISEREN? De gemeente steekt een handje of centje toe. De gemeenteraad keurde in mei een reglement goed waarbij de organisatoren van buurt- of straatfeesten een toelage tot maximum 150 euro kunnen aanvragen. Er zijn wel enkele voorwaarden. Zo moet het feest minimum toegankelijk zijn voor alle bewoners van een buurt of straat. Het feest wordt georganiseerd door tenminste 3 volwassen organisatoren die elk op een ander adres wonen in de organiserende buurt of straat. De toelage is bedoeld voor zaken als promotie, versieringen, optredens van muziekgroepjes, kinderanimatie, Sabam en Billijke Vergoeding, stoelen en tafels,… Als je al een subsidie ontvangt in het kader van het Feest van de Vlaamse Gemeenschap (enkel voor een feest tussen 1 en 11 juli), kan je geen subsidie aanvragen. Heb je nog deze zomer een buurtfeest? Dan is er haast bij: de aanvraag moet minimum 1 maand voor de activiteit gebeuren. Meer weten? Cultuurdienst, cultuur@kontich.be, tel. 03 450 78 39

10


SPORT ACTIVITEITEN SPORTIEVE GEMEENTE 2010 JULI-AUGUSTUS

Zomersportkampen

SEPTEMBER

De Gordel Week van de Sportclub Seniorensportdag Senior Games (bus vanuit Kontich-parking Peking Wok)

OKTOBER

6 11-19 22 29 2 9 23

Loopcross AVKA Start cursus aspirant-initiator paardrijden Scholenveldrit

SPORTKAMPEN ZOMER U kan nog steeds inschrijven voor onze sportkampen : omnisport, kleuters, pony, ski, crea, watersport (zeilen, windsurfen, kajak), kampen voor licht mentaal gehandicapten, dans, ... Inschrijven voor de "ZOMERKAMPEN 2010" kan enkel: - maandag 9 - 12 u. - donderdag 13 - 16 u. - andere uren op afspraak

WEEK VAN DE SPORTCLUB 11 TOT 19 SEPTEMBER Wij willen jou erbij ! Ontdek je sportplek. www.weekvandesportclub.be. Verschillende clubs zetten hun deuren open. Een activiteitenoverzicht kan u bekomen bij de sportdienst.

SENIORENSPORTDAG 21 SEPTEMBER DE GORDEL - 5 SEPT. "DE BLOSO KLASSIEKER" 30ste editie van dit uitgesproken Vlaams, sportief, familiaal en muzikaal evenement. Inschrijven bij de sportdienst www.bloso.be.

Veel plezier en sport in en rond de tent op de parking van het Sportcentrum "De Nachtegaal". Sporten : wandelen, fietsen, zwemmen, petanque, gym, curvebowls,…. Een organisatie van enkele Kontichse sportverenigingen en de gemeentelijke sportdienst. (sport + koffie + broodjesmaaltijd + vlaai + verzekering ) Prijs : 8 euro (vooraf in te schrijven)

SENIOR GAMES TE BLANKENBERGE 28 SEPTEMBER Sportelen « Beweeg zoals je bent ». Het Vlaamse sporttreffen voor actieve 50-plussers. Er vertrekt een bus vanuit Kontich op de parking van Peking Wok. Info: www.seniorgames.be of folder te verkrijgen bij de sportdienst. Prijs: 12 euro (met busvervoer)

11


CURSUS ASPIRANT-INITIATOR PAARDRIJDEN Het opleidingsstramien omvat 16 uren, 1 module en 8 vakken: - Verzorging en gezondheid van het paard - Optoming - Paard leiden en correct vastbinden - Op- en afstijgen - Spel- en oefenvormen paardrijden - Differentiatie: longeren - Na verzorging - Wegwijs in literatuur en CD-rom interactief paardrijden. (Als je slaagt in deze cursus, ben je vrijgesteld voor enkele uren op het initiatorniveau -twee jaar geldig) Data : - zaterdag 9 oktober 9 - 13 u. en zaterdag 16 oktober 9 - 13 u. - zaterdag 30 oktober 9 - 13 u. en zaterdag 13 november 9 - 13 u. Cursusplaats : Ruiterterrein LRV Kontich “ Rijbaan Boutersem”, Meylweg 41 - 2550 Kontich Cursusgeld 40 euro (te storten op rek nr. 001-0750775-71) Met vermelding: naam + AI paardrijden Kontich Of te betalen aan de kassa van het zwembad Info + inschrijvingen: Sportdienst Kontich Ten laatste op 10 september

DAG VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDER 11 OKTOBER Op 11 oktober richten sportdienst - sportraad en brandweer Kontich samen een workshop in voor alle jeugdsportbegeleiders van de Kontichse clubs met jeugdwerking. Het thema is «EHBO in de ruime zin» en bevat 3 onderwerpen, nl.: reanimatie, kwetsuren algemeen en kleine blusmiddelen. Er wordt per onderwerp een deel theorie gegeven maar het is vooral praktijkgericht. Plaats : brandweerkazerne Kontich Witvrouwenveldstraat Uur : 19.30 tot 22 u. Prijs : gratis Inschrijven voor 20 september

Inlichtingen en inschrijvingen: Sportcentrum "De Nachtegaal" Duffelsesteenweg 145 - 2550 Kontich Tel. 03 880 12 32 - Fax 03 457 96 34 sportieve.gemeente@kontich.be Openingsuren sportdienst : ma-woe-vr: 9-12 u. di-do: 13-16 u.

12

Toelatingsvoorwaarden : - Minstens 16 jaar worden in de loop van het kalenderjaar waarin de cursus start. - Sporttechnische voorwaarde: de sport beheersen. - Het cursusgeld betaald hebben. - Eigen paard is niet noodzakelijk

BAANTJESZWEMMEN Leren afstandzwemmen of gewoon baantjeszwemmen. maandag 12 - 13 u. en 21.30 - 22.30 u. NIEUW woensdag 13 - 14 u. en 20.30 - 21.30 u. Donderdag 16.30 - 17.30 u. Vrijdag 12 - 13 u. en 16.30 - 17.30 u. Deelnameprijs : 2 euro/beurt of 1euro met kaart

KAMPIOENENVIERING - 17 DECEMBER Naar jaarlijkse traditie brengt het gemeentebestuur, in samenwerking met de sportdienst en sportraad, hulde aan de inwoners en clubs die in één of andere sporttak een bijzondere prestatie behaalden. Een prestatie behaald? Breng dan voor 20 september uw informatie binnen op de sportdienst


ONTWIKKELINGSSAMENWERKING Tijdens de week van 3 tot 6 mei 2010 beleefden 270.000 mensen van 800 bedrijven, besturen en organisaties een (h)eerlijk Fairtrademoment. Deze actie van Fairtradegemeenten houdt in dat er overal in het land, in bedrijven, scholen, verenigingen, … acties worden georganiseerd om Fairtrade en zijn producten kenbaar te maken bij het personeel. Op dinsdag 4 mei 2010 werd het personeel van het gemeentehuis en de technische dienst uitgenodigd op een broodmaaltijd met (h)eerlijke producten zoals koffie, thee, fruitsap, chocomelk, chocola, honing, confituur en nog andere lekkernijen. De andere gemeentediensten zullen uiteraard niet vergeten worden en mogen zich nog dit jaar verheugen op een (h)eerlijke broodmaaltijd. De Kontichse fairtradetrekkersgroep is momenteel bezig met het bezoeken van winkels, cafés en restaurants om ook de handelaars te laten kennismaken met de producten

zodat we binnenkort ook in de Kontichse handelszaken eerlijke producten vinden. Mensen die nog willen meewerken aan deze actie, kunnen steeds een mailtje sturen naar de dienst voor ontwikkelingssamenwerking (derdewereld@kontich.be). Je kan ook eens binnenspringen.

SENIORENRAAD DAGUITSTAPPEN OP 15, 16 EN 17 SEPTEMBER. Bestemming: Viroinval We worden om 10 u. ontvangen in een taverne in Nismes en maken daar een rondvaart in elektrisch gestuurde bootjes. Na het middagmaal in een restaurant in Viroinval bezoeken we het stoomtreinmuseum en maken we een rondrit doorheen de vallei van de Viroin. Om de dag af te sluiten, bezoeken we een brouwerij waar ook het avondmaal voorzien is. Vertrek aan de St-Martinuskerk om 7.30u. Prijs: 40 euro (drank niet inbegrepen). Inschrijven: dinsdag 13 juli om 14 u. in “De Arend”, Magdalenastraat.

MILIEUDIENST GEMEENTELIJKE SUBSIDIES VOOR ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN Sinds januari 2010 geeft de gemeente Kontich ook een subsidie voor het laten uitvoeren van een energie-audit. Een energie-audit is een advies op maat voor eigenaars van bestaande woningen om energie te besparen. De premie bedraagt 150 euro en mag enkel door een VEA erkend energiedeskundige (type B) uitgevoerd worden. Het adviesrapport moet opgemaakt worden aan de hand van de EAP software. Naast de premie voor het laten uitvoeren van een energieaudit geeft de gemeente Kontich ook subsidies voor het plaatsen van: - Thermische zonne-installatie (15% op de kostprijs incl. plaatsing en BTW met een maximum van 500 euro per adres); - Warmtepompsystemen (500 euro per adres voor woningverwarming, 10% op de kostprijs incl. plaatsing en BTW voor verwarming van sanitair water met een max. van 400 euro per adres en 750 euro per adres voor een combi- waterpompsysteem);

- Ventilatiesysteem met warmterecuperatie (150 euro per adres); - Het bouwen van een energiezuinige woning met een E- peil kleiner dan 70 (750 euro per adres). Voor meer informatie over deze subsidies of voor het invullen van een aanvraagformulier, kan u terecht op onze website www.kontich.be, telefonisch op het nummer 03 450 78 69 of via e-mail duurzaamheid@kontich.be. Naast de gemeentelijke subsidies zijn er nog premies te verkrijgen voor energiebesparende maatregelen via de netbeheerder eandis en de Vlaamse- of federale overheid. Hiervoor kan je terecht via de website www.energiesparen.be, of via de milieudienst van de gemeente op het nummer 03 450 78 69 of via e-mail duurzaamheid@kontich.be.

13


ECOTUINWEEKEND - GRANDIOOS SUCCES! Zaterdag 5 en zondag 6 juni stelden drie tuineigenaars hun tuin open voor publiek. Diverse verenigingen zoals ATB de Natuurvrienden, de Kontichse wijnmakersgilde, de bijentelersvereniging, Velt en de compostmeesters zetten hun schouders onder het evenement met een enorm succes als resultaat! Tevens voerden we promotie voor bioproducten met hapjes en drankjes. Mede dankzij het prachtige weer konden de drie tuinen samen rekenen op meer dan 1000 bezoekers. Hopelijk is, mede door het enthousiasme van de bereidwillige eigenaars, de vonk voor de ecologische tuin, het composteren, en alles daarrond, overgeslagen.

JE BENT EEN DIERENVRIEND EN HOUDT VAN POEZEN? Je bent een dierenvriend en uiteraard hou je heel veel van je kat. Dan kan je ook via jouw spinnende huisgenoot meehelpen aan een beter lot voor andere katten. Er zijn immers te veel katten, en er komen er steeds meer bij. Dierenasielen kunnen de voortdurende toevloed van jonge katjes niet aan. Vorig jaar kwamen in België alleen 27.000 katten in reeds overvolle asielen terecht. Meer dan 13.000, of bijna 1 kat op twee, moesten gedood worden. Een dagdagelijks drama! Hoe het probleem aanpakken? Om het probleem bij de wortel aan te pakken, moeten de huiskatten onvruchtbaar worden gemaakt. Het probleem begint al bij ons! Heel wat mensen laten nog altijd de natuur haar gang gaan, met alle gevolgen vandien. Voor al die kleintjes vindt het baasje al snel geen goede thuis meer. De ‘overtollige’ katjes belanden in de al overvolle asielen. Andere katjes worden aan hun lot overgelaten onder het mom van ‘een kat trekt haar plan wel’. Zo ontstaat er een zwerfkattenprobleem. Weet je dat jouw poes twee, drie nestjes per jaar kan krijgen? Weet je dat een nest gemiddeld uit vier tot zes kittens bestaat? Weet je dat dierenasielen één op de twee

katten moeten doden omdat er veel te veel zijn en te weinig adoptanten? Weet je ook dat jij daar verantwoordelijkheid voor draagt? Wat zijn de gevolgen van een sterilisatie? Het belangrijkste gevolg is natuurlijk dat jouw poes zich niet meer zal voortplanten. Maar er is meer... een gesteriliseerde poes heeft minder kans op de ontwikkeling van kwaadaardige melkkliertumoren en etterige baarmoederontstekingen. Katers vertonen minder zwerfgedrag, vechten minder en hebben niet meer de behoefte hun territorium te markeren door overal te sproeien. Rustige poezen die minder zwerven, hebben ook minder kans op verkeersongevallen of besmettelijke ziektes zoals kattenaids en leucose. Ook voor de woonbuurt wordt het aangenamer: gesteriliseerde katten geven immers geen nachtconcerten, veroorzaken minder stank in de buurt en vallen de poes van de buur niet meer lastig. En de gemeente? Opstart van een zwerfkattenbeid! De gemeente Kontich heeft zich voorgenomen om een effectief zwerfkattenbeleid uit te stippelen. Stap 1: gezocht: vrijwilligers In deze eerste fase gaat het bestuur op zoek naar vrijwilligers die willen meewerken aan de uitvoering van dat beleid. Het gaat om mensen die bereid zijn om in samenwerking met het bestuur de actie te doen welslagen. De vrijwilligers krijgen materiaal ter beschikking (waaronder een vangkooi) om op de plaatsen waar zwerfkatten werden gemeld, ze te vangen, over te brengen naar de dierenarts en vervolgens ook terug uit te zetten. Stap 2: overeenkomst met dierenartsen (lopende) De gemeente maakt een overeenkomst met één of meerdere dierenartsen en draagt de kosten voor de ingreep.

14


ECOTOERISME, IETS VOOR JOU? Unieke natuurgebieden en nationale parken scoren hoog op het verlanglijstje van reizigers en sinds de discussie over klimaatverandering volop losgebarsten is, krijgen milieuvriendelijke vormen van reizen steeds meer aandacht. Voor locale gemeenschappen is ecotoerisme dan weer een middel om inkomsten te genereren en tezelfdertijd hun natuurlijke omgeving intact te houden. Met al die verschillende spelers op het veld is het duidelijk dat ecotoerisme heel diverse vormen kan aannemen. Een precieze definitie is dan ook moeilijk al gelden wel de volgende basisregels: natuurbeleving staat centraal en de reis minimaliseert de impact van de toerist op de natuurlijke omgeving.

Ecotoerisme ondersteunt de bescherming van natuurgebieden of nationale parken en sensibiliseert zowel de locale bevolking als de toerist voor het belang van natuurbescherming. Ecotoerisme streeft een evenwicht na tussen de belangen van natuur, lokale bevolking en reiziger. Voor meer informatie kan je terecht op volgende links: Eceat www.eceat.nl, Natuurvrienden www.nfi.at, Trees for Travel www.treesfortravel.be, International Ecotourism Society www.ecotourism.org, Ecologische voetafdruk: www.voetafdruk.be en www.vakantievoetafdruk.nl.

ONDERWIJS ABRAHAM HANSSCHOOL

WELKOM IN ONZE SCHOOL Tel. 03 457 06 04 Fax 03 458 28 51 E-mail: a.hansschool@kontich.be www.kontich.be/ahansschool Ingang Schoolstraat (park)

INSCHRIJVINGEN: juli en augustus 1-2-5 juli 2010 (9 tot 12 u.) 24-25-26-27-28-31 augustus (14 tot 16 u. en 18 tot 20 u.)

15


ACADEMIE MUZIEK WOORD DANS MORTSEL - AFDELING KONTICH Hé, jij! Ooit al gedroomd? Om een muziekinstrument te bespelen? Om samen met vrienden muziek te maken? Om mooi te leren praten? Om met vrienden toneeltjes in elkaar steken? Grijp nu je kans!

Ben je een taterwater of juist een verlegen ziel… Iedereen kan beter leren praten. Podiumbeest of podiumvrezer, er is voor elk wat wils. Articulatie, podiumpresence, toneel, teksten… er valt veeeel te beleven. Speels opgevatte lessen met geregeld de kans om op te treden.

In september starten we met een 1ste jaar voor kinderen vanaf 8 jaar. De lessen vinden plaats in de Abraham Hansschool, op maandag van 16.30 tot 17.30 u. én op woensdag van 13.30 tot 15 u. We zingen heel veel liedjes, spelen op blokfluit en slaginstrumenten. Na het 1ste jaar kan je een muziekinstrument kiezen. Eén keer per jaar maken we een grote voorstelling.

Voor inlichtingen: Tel. 03 449 72 77 (secretariaat te Mortsel) Tel. 03 457 68 47 (secretariaat te Kontich, spreek uw boodschap in op het antwoordapparaat) Tel. 03 455 38 83 (leerkracht AMV) Tel. 0496 17 28 97 (leerkracht woord) Bekijk ook onze website: http://www.academie-mwd-mortsel.be

Nieuw! Voor het eerst starten we ook met een cursus voor jongeren tussen 12 en 16 jaar. Eén keer per week groepsles, op woensdag (18.15 tot 20.45 u.), één keer per week instrumentles. We sprokkelden enkele reacties bij onze leerlingen: Elke donderdag en zaterdag ga ik naar de muziekschool. Hier leer ik noten lezen. Dit gaat al vrij goed. Samen met mijn vriendjes zingen, vind ik leuk. Ik ben altijd nieuwsgierig naar mijn rapport. Robbe, 1 AMV, 8j Doe muziekschool, en lees partituren. Zo zit je achter je instrument uren en uren... Océane, 12j, 1 AMV Ik vind mijn instrument, saxofoon, heel erg leuk! En samen zingen dan, da’s pas tof! Soms treden we zelfs op, voor heel veel mensen. Er zijn natuurlijk erg veel leuke juffen en meesters! Nelle, 2 AMV, 10j Ook voor WOORD kan je bij ons terecht. Je kan starten vanaf 8 jaar. Deze lessen vinden plaats in cultuurpunt Altena.

GASK

16

Inschrijvingen: In Kontich: Schoolstraat, in lokaal 4 (achterste gebouw, eerste verdieping) Voorlaatste week van juni: maandag 21/06 t.e.m. donderdag 24/06 van 17.30 tot 18.30 u. zaterdag 26/06 van 10 tot 11 u. Van 1 tot en met 15 september 2010 maandag, dinsdag en donderdag van 16.30 tot 17.30 u. woensdag van 13.30 tot 20 u. In Mortsel: Eggestraat 13 Voorlaatste week van juni: maandag 21/06 t/m vrijdag 25/06 van 16 tot 18 u. zaterdag 26/06 van 10 tot 12 u. Van 23/08 t/m 27/08 van 10 tot 12 u. Van 1 tot en met 15 september 2010 maandag tot vrijdag van 16 tot 18 u. zaterdag van 10 tot 12 u.


BIBLIOTHEEK OPENINGSUREN EN SLUITINGSDAGEN

VLIEG DAAGT JE UIT ! Ook deze vakantie is weer van de partij in de bib. Wat meer is, ze daagt jullie zelfs uit. Wanneer je in juli en augustus de bib bezoekt voor jouw vakantieboeken, krijg je van de bib een spaarkaart. 4 boeken lezen tijdens de zomervakantie, dat is de uitdaging. Daar gaan we voor!

Hoofdbibliotheek Kontich Centrum Sint-Jansplein 8 maandag dinsdag woensdag donderdag zaterdag

15.30 - 20.30 u. 15.30 - 19.30 u. 10.30 - 12.30 u. 13.30 - 17.30 u. 15.30 - 19.30 u. 9.30 - 12.30 u.

Filiaal Kontich Kazerne Montfortstraat 2 maandag woensdag vrijdag zondag

15 - 17 u. 14 - 16 u. 18 - 20 u. 10 - 12 u.

Uitleenpost Waarloos Ferdinand Maesstraat 90b woensdag zondag

18 - 20 u. 10 - 12 u.

gesloten op (alle vestigingen) zaterdag 10 juli t.e.m. dinsdag 14 juli woensdag 21 juli zaterdag 14 augustus zondag 15 augustus

Hoe gaat het in z’n werk? Voor elk boek of stripverhaal dat je leest tijdens de zomervakantie krijg je een mooie sticker op jouw spaarkaart. Die kaart ziet er niet toevallig uit als een schattenkaart. De hele zomervakantie lang is er immers een schat verborgen in de bib. De eerste sticker krijg je door de schat te vinden in de bib: met een codekraker die je daarna mag houden, kun je de code kraken. Vul je die code in op www.uitmetvlieg.be, dan maak je kans op mooie prijzen. De 4 andere stickers verzamel je door 4 boeken of strips te lezen. Is je dat gelukt, dan heb je een schat aan verhalen gelezen en ben je geslaagd in de uitdaging. Er wacht een extra verrassing op jou in de bib. We zouden ook graag zien dat je tijdens de vakantie een mooie tekening maakt over één van de boeken die je gelezen hebt. Op het einde van de vakantie worden alle tekeningen als een echte vlieger in de bib opgehangen. Weet je niet zomaar wat kiezen in de bib? Geen probleem, we hebben onze fijnste leestips voor jou verzameld wanneer je op bezoek komt. De mama’s en papa’s die graag voorlezen aan de kinderen, kunnen uiteraard ook sparen voor een volle spaarkaart. Meer informatie over onze zomeractie vind je in de bib. Alvast een zzzzzzuper en welverdiende vakantie! Tot binnenkort! Tot

!

ZOMER VAN HET SPANNENDE BOEK & CHICKLIT

MUZIEK VAN EIGEN BODEM : LUISTERTIPS VAN DE BIB

Op zoek naar een spannend boek voor op reis? Of heb je liever ontspannend romantisch, maar toch een beetje stout leesvoer? In de bibliotheek hebben wij een keuze uit de thrillers en chicklit gemaakt. Tijdens de komende vakantiemaanden vind je steeds een selectie op onze boekentafels. Of je nu op reis gaat of lekker thuis blijft, met de bib zit je nooit zonder een goed boek!

Salvatore Adamo, Jacques Brel, Rocco Granata, Helmut Lotti, Vaya Con Dios, Axelle Red, Bobbejaan Schoepen en nog vele anderen verkochten, volgens de Internationale Federatie van Muziekproducenten, reeds meer dan 5 miljoen geluidsdragers. Deus, Clouseau, Hooverphonic, Milow, Zap Mama, Toots Thielemans,...overschreden de kaap van 1 miljoen verkochte geluidsdragers. We kunnen dus wel degelijk trots zijn op de Belgische muziekcultuur!

VAKANTIEREGLEMENT De vakantieperiode komt er aan! Van 1 juli tot 31 augustus kan je weer volop genieten van het bib-vakantiereglement: - De eerste uitleentermijn van alle materialen wordt automatisch 5 weken. Let op! Deze uitzonderingen gelden niet voor weekbladen. - De maximale leenperiode voor materiaal blijft steeds 9 weken. Als je dus na de volle 5 weken van de eerste leenperiode de uitleentermijn wil verlengen, kan deze nog met maximum 4 weken worden verlengd.

17


GOED DAT ER POLITIE IS PAS OP VOOR INSLUIPERS!

POLITIEPOST KONTICH

03 444 00 13 ALARMNUMMER

101

Insluipers zijn vaker actief bij mooi weer ‌ Bewoners zetten bij mooi weer ramen en deuren wijd open om de woning te verluchten. Dat is geen enkel probleem, maar alleen als u toezicht houdt. Want mooi weer kent ook zijn schaduwzijde. Insluipers maken op zo'n moment vaak gebruik van deze openstaande deuren en ramen. Gaat u een boodschap doen of op de eerste verdieping stofzuigen, sluit dan alle ramen en deuren, zeker op de begane grond, goed af! Daarmee voorkomt u dat u verrast wordt door een insluiper of door de ontdekking dat uw portemonnee niet meer op tafel ligt. Een insluiping duurt minder dan 30 seconden. Let ook op bij het organiseren van een bbq. De meeste feestelijkheden en bbq’s vinden plaats achteraan in de tuin. Verlies de losstaande voordeur of openstaande ramen aan de straatzijde niet uit het oog, want ook van deze feestelijkheden maken insluipers maar al te graag misbruik. Verdachte situatie: bel 101 Ziet u iets vreemds of verdachts, let dan op het signalement van de persoon, bijzondere kledingkenmerken, eventueel vervoermiddel (kleur, merk, type, nummerplaat) en bel het nummer voor dringende politiehulp 101. Deze informatie is van groot belang voor de vaststelling van de identiteit van de verdachten en voor hun opsporing. Door alert en waakzaam te zijn, kunt u een bijdrage leveren aan de veiligheid in uw buurt.

TIPS VOOR EEN ONBEZORGDE VAKANTIE Inbrekers maken van een vakantieperiode nog wel eens misbruik om inbraken te plegen. Het wordt hen soms ook wel erg gemakkelijk gemaakt als duidelijk zichtbaar is dat de bewoner niet thuis is of voor langere tijd afwezig is. Naast goed hang-en sluitwerk zijn er een aantal handige tips waarmee het inbraakrisico verkleind kan worden. Denk in ieder geval aan het volgende als u op vakantie gaat: - Controleer hang- en sluitwerk op defecten en sluit ramen en deuren goed af. Een klein raampje boven een deur of draairaam wordt tijdens de vakantie wel eens opengezet om het huis te ventileren. Inbrekers kunnen hiervan gebruik maken. - Laat geen sleutels aan de binnenzijde van sloten zitten. - Laat niet zien dat u weg bent. Plak geen briefjes op de deur voor de buren of derden. - Sluit geen overgordijnen en haal geen planten voor de ramen weg. - Laat de brievenbus regelmatig ledigen en laat de post neerleggen op plaatsen waar deze van buitenaf niet zichtbaar is. - Met behulp van een tijdsklok kunt u lampen tijdens uw afwezigheid aan- en uitschakelen. - Laat iemand voor u het gras maaien.

18

- Laat de buren weten dat u weg bent en waar u te bereiken bent. Vraag de buren ook een oogje in het zeil te houden tijdens uw afwezigheid. - Ruim ladders, vuilcontainers en andere materialen waar op geklommen kan worden op of zet ze binnen. - Plaats LCD-schermen, computer/laptops en andere waardevolle spullen zoveel mogelijk - van buitenaf bekeken - uit het zicht. - Laat geen geld, waardevolle papieren en/of sieraden thuis achter. In de kluis bij de bank is het veilig! - Sluit binnendeuren en deuren/laden van kasten niet af. Extra schade wordt voorkomen als deze tijdens een inbraak ook worden opengebroken. - Sla uw persoonlijke bestanden in de computer op en kopieer deze naar een USB-stick, CD, DVD of schijf die u veilig opbergt. Hiermee voorkomt u dat u bij diefstal van uw computer ook uw persoonlijke bestanden kwijt bent. Verdachte situatie? Ziet u een woninginbraak gebeuren of bent u getuige van een verdachte situatie en is de dader nog in de buurt? Bel dan de politie via het alarmnummer 101! Noteer bijzondere kenmerken en/of het kenteken van de verdachte. Aan elke verdachte situatie wordt zo snel mogelijk het gepaste gevolg gegeven.


OCMW Antwerpsesteenweg 62, tel. 03 451 14 30, secretariaat@ocmwkontich.be Openingsuren Sociaal Huis Maandag 9-12 u. / 18-20 u. Dinsdag 9-12 u. / 14-16 u. Woensdag 9-12 u. / 14-16 u. Donderdag 9-12 u. / 14-16 u. Vrijdag 9-12 u.

KUNST IN HET SOCIAAL HUIS Het Sociaal Huis aan de Antwerpsesteenweg 62 is niet alleen het gebouw waar het OCMW en Gezel (Gezondheid en Eerstelijnssamenwerking) en het kinderdagverblijf ’t Brugske gevestigd zijn. Ook de zuigelingenraadpleging van Kind & Gezin en het medisch schooltoezicht van CLB hebben hier hun vaste stek. Bovendien kan elke Kontichnaar in het Sociaal Huis terecht voor informatie en advies over alle welzijnsonderwerpen. Het Sociaal Huis wil bewust een laagdrempelig huis zijn waar elke inwoner van Kontich - jong of oud, bemiddeld of arm - geholpen wordt. Met het initiatief “Kunst in het Sociaal Huis” nodigen wij ook alle andere bezoekers uit kunstkenners, kunstliefhebbers of gewoon al wie interesse heeft - eens een kijkje te komen nemen. We vormden de gangen van het Sociaal Huis om tot een permanente kunstgalerij. Kontichse kunstenaars krijgen er de mogelijkheid om gedurende een periode van zes maanden hun werken tentoon te stellen. Voor elke bezoeker ligt een brochure over de tentoongestelde werken en de kunstenaar(s) ter beschikking.

Van 15 mei tot 14 november 2010 loopt een tentoonstelling met kunstwerken van Gaby Lambrechts. Alle bezoekers die de “Kunst in het Sociaal Huis” willen komen smaken zijn welkom: tijdens de openingsuren van het sociaal huis kan de expositie vrij bezocht worden.

GRATIS ENERGIESCANS VOOR INWONERS VAN KONTICH MET HET OMNIO STATUUT ! Je factuur van water en elektriciteit kan omlaag! Hoe dan wel? Heel eenvoudig: je kan je laten inschrijven bij het OCMW om een gratis energiescan van je huis te laten uitvoeren. Wel moet je een het OMNIO statuut hebben bij je mutualiteit. Bij een energiescan komt iemand bij je thuis kijken waar je kan besparen: verwarming, sanitair, warm water, verlichting, elektrische apparaten, isolatie, … Als resultaat van deze scan krijgt de bewoner een verslag met gebruiktips en vrijblijvende maatregelen om energie te besparen. Bovenop de gratis scan is er voor elke deelnemende woning een budget voorzien van 20 euro voor het meteen uitvoeren van enkele kleine energiebesparende maatregelen zoals: het plaatsen van spaarlampen,

radiatorfolie, spaardouchekop en het plaatsen van buisisolatie. Volledig gratis voor de bewoner! Wie betaalt dit allemaal: de distributienetbeheerders Waarom: naar aanleiding van de kyotonorm en de stijgende energieprijzen heeft de overheid de distributienetbeheerders de verplichting opgelegd haar klanten in te lichten over hoe je thuis verstandig kan omspringen met energie.

Schrijf je snel in en bespaar geld en energie! Inschrijven kan elke maandagavond tussen 18 en 20 u. bij het OCMW van Kontich (Antwerpsesteenweg 62 2550 Kontich), of na afspraak met de sociale dienst (03 451 14 30 of sociale.dienst@ocmwkontich.be).

19


NIEUWE BROCHURE: WEGWIJS IN DE SOCIALE MAATREGELEN VOOR ENERGIE We rekenen energie voor verwarming, verlichting en huishoudtoestellen tot onze basisbehoeften. Elke Vlaming kan kiezen bij welke leverancier hij aardgas, stookolie of elektriciteit aankoopt. De netbeheerders van het elektriciteits- en aardgasnetwerk zorgen dag en nacht via hun distributienetten voor een probleemloze levering aan huis en correcte metingen van het verbruik. De energiekosten die samenhangen met ons basiscomfort maken onderdeel uit van elk huishoudbudget. Voor heel wat gezinnen wegen deze kosten echter serieus door. Een koude winter doet de facturen verder oplopen. Iedere Vlaming heeft recht op een gratis hoeveelheid elektriciteit. Bepaalde categorieën van afnemers genieten

van lagere energieprijzen, de “sociale maximumprijzen”, naast andere voordelen. Ook zijn er vaste procedures (herinneringsbrieven, vastgelegde betaaltermijnen…) en maatregelen zoals de budgetmeters die voorkomen dat wie problemen heeft met het betalen van zijn elektriciteitsen/of gasfacturen schulden gaat opbouwen of afgesloten wordt. Wil je meer weten over deze maatregelen, surf dan naar www.energiesparen.be/publicaties en download de brochure. Of bestel uw exemplaar via het gratis nummer 1700. U kan ook een brochure afhalen in het Sociaal Huis, Antwerpsesteenweg 62, 2550 Kontich.

HET MUSEUM VOOR HEEM- EN OUDHEIDKUNDE STELT VOOR … EX VOTO: VAN GELOOF TOT VOLKSGELOOF Geloven en offeren zijn twee begrippen die al in het Oude Testament nauw met elkaar verbonden waren. Denk maar aan het verhaal van Abraham en Isaak in het boek Genesis. Offeren zit als het ware in het menselijk bloed. Sommige volkeren gebruikten er zelfs het menselijke bloed voor. Want we offeren de meest bizarre zaken voor de meest uiteenlopende gelegenheden. En vaak is de grens tussen geloof en bijgeloof erg dun. Je moet geen verstokte katholiek zijn om toch maar die eieren naar de clarissen te brengen in de hoop dat je mooi weer hebt met het trouwfeest van je dochter, bijvoorbeeld. Offeren kan echter ook een veel ernstigere kant hebben. Bijvoorbeeld omdat je een belofte hebt gedaan. Of omdat je een gunst hebt verkregen. Niet omwille van enkel maar goed weer op een feest, maar omdat je ernstig ziek bent geweest. Door heel het Vlaamse land vind je daar duizenden en duizenden voorbeelden van terug. In de vorm van ex voto’s. De synoniemen votief- of wijbeelden helpen ons hier niet veel verder. Ex voto is enigszins een exotisch woord dat Van Dale omschrijft als een voorwerp dat men in een kerk of kapel opstelt of ophangt ingevolge een gedane belofte of uit dankbaarheid voor een gebedsverhoring, m.n. een marmeren plaat met een dankbetuiging aan een heilige of de afbeelding van een genezen lichaamsdeel, vooral in bedevaartsoorden. En toch is het eenvoudiger dan het lijkt. Het woord ex voto komt zoals verwacht uit het Latijn. Votum betekent gelofte en ex voto betekent dus letterlijk volgens gelofte. Het offervoorwerp krijgt hier dus de naam van de belofte. Ex voto’s zijn dus offervoorwerpen die je in alle vormen en in alle materialen terugvindt. Het kan gaan om kostbare materialen, maar evenzeer om zeer gewone

20

(wegwerp)materialen, zoals was. Het voorwerp heeft echter haast altijd een onmiddellijke band met de belofte of de verkregen wens. Bijvoorbeeld een arm(pje) in was voor iemand met een reumatisch aandoening in zijn arm. Of het gips dat rond een gebroken been zat. Of de wassen afbeelding van (zelfs) een koe, omdat het dier na een ziekte misschien weer melk geeft. En wie in kerken aan zee is geweest, zal ook al wel een vissersschip gezien hebben. In heel Europa zijn er heel wat kerken in vissersdorpen, waar er een scheepsmodel in de middenbeuk van de kerk hangt. Met een dubbele functie: als bedanking of herinnering voor wat is geweest (reddingen of vergane schepen), maar tevens als een soort bescherming tegen toekomstige gevaren op zee. Heel vaak gaat het ook om tegeltjes waarop een tekstje of een dankwoord geschreven staat. We hoeven eigenlijk helemaal niet ver te gaan om daar voorbeelden van te vinden. In ons dorp kan je terecht in de kerk van Sint-Rita. Het hoeft geen betoog dat deze typische volksheilige,


“patrones van hopeloze gevallen”, op dat gebied heel veel bijval genoot en nog steeds geniet. Zelfs hopeloze gevallen worden soms opgelost en dan zijn kaarsen een goede oplossing. Maar ook de talloze plaatjes, soms inclusief foto. Het loont de moeite om je eens naar de Pierstraat te begeven en je ervan te vergewissen hoeveel mensen er zich tot de heilige Rita hebben gewend om genezing te verkrijgen of een belofte na te komen. Hetzelfde zie je in de kerk van KontichKazerne ter ere van de heilige (Louis-Marie de) Montfort. Weliswaar in veel mindere mate. Rita is nu eenmaal een stuk populairder, lees letterlijk volkser, dan Montfort. Maar verder willen we het hier hebben over een heel speciale collectie ex voto’s. Het gaat om een collectie zilveren plaatjes die zijn samengebracht in een kader met ex voto’s die stammen uit de Reepkapel, de vroegere pestkapel aan de rand van het toenmalige Kontich (nu Mechelsesteenweg). De 24 plaatjes zijn 18e-19e-eeuws en hebben toch een bijzondere volksculturele waarde. Ze geven namelijk een mooi beeld van alle mogelijke beloftes en wensen die de bevolking in ex voto’s uitdrukte. Zo zien we er o.a. twee afbeeldingen van een rund en een van een paard. Dat lijkt misschien merkwaardig, maar laten we vooral niet vergeten dat die dieren in gezonde toestand vaak het verschil konden betekenen tussen een iets beter leven en een leven in armoede. Koeien zorgden voor de noodzakelijke melk, stieren voor de voortplanting en samen met het paard voor de werkzaamheden op de akkers. De overige plaatjes hebben vooral met mensen te maken. We zien er o.a. twee gebusselde baby’s (bussels zijn de voorlopers van onze huidige pampers, ze overtroffen die zelfs, want de complete baby werd ingewikkeld). Zoals bij de andere plaatjes is het niet altijd duidelijk waarom we die twee baby’s zien. Gaat het om ernstig zieke kindjes die toch genezen zijn? Of een herinnering aan te vroeg gestorven kinderen? We hebben er eigenlijk het raden naar. Lichaamsdelen maken echter het grootste gedeelte van het palet wijbeelden uit. We tellen vijf armen en vier benen, verder nog een oor en nog eens twee keer een koppel ogen. Bij deze afbeeldingen kunnen we er met een grote zekerheid vanuit gaan dat het hier gaat om een bekomen

genezing van het betreffende lichaamsdeel. Eigenlijk is dit een perfecte afspiegeling van wat we meestal in Vlaanderen vinden. Verder vinden we nog vijf afbeeldingen van biddende vrouwen. Het gaat hier om vrouwen die iets (genezing) wensen te bekomen. En ook een vlammend hart met een Mariamonogram. Datzelfde monogram vinden we terug in het midden van de collectie. Het is afgebeeld in een stralenkrans en omgeven door een sterrenreeks. Dit monogram is een stilistische verwerking van de letters M en R, die staan voor Regina (koningin) Maria. Deze unieke collectie bevindt zich nu in ons Kontichse museum. Bij velen zal dit de vraag doen rijzen waarom we de ex voto’s niet meer op hun originele plaats, de Reepkapel, bewaren. Het antwoord hierop is even eenvoudig als spijtig. Het gaat hier om de veiligheid van ons cultureel erfgoed. Jammer dat we het voorwerp moeten losmaken van zijn natuurlijke locatie, maar da’s nog altijd beter dan de melding van diefstal van religieus erfgoed ergens in een berichtje van een plaatselijke krant. Nu kun je de ex voto’s volop bewonderen in het museum. Ze bevinden zich in gezelschap van twee 17e eeuwse beelden uit dezelfde Reepkapel. De houten heilige Rochus, vergezeld van hond en engel, stelt de patroon van de pestlijders voor. Het andere is eveneens van hout en stelt Franciscus van Assisi voor met stigmata (de wonden van de gekruisigde Christus). In sommige landen wordt ook hij tegen de pest aanbeden. Om die reden is ook hij waarschijnlijk in de Reepkapel terechtgekomen. Een mooie cultuurschat uit ons rijk verleden. Deze ex voto’s zijn slechts een klein onderdeel van de rijke schat aan cultureel erfgoed uit het volksgeloof. Het loont daarom alleen al de moeite om het museum eens te bezoeken. Paul Catteeuw

Museum voor Heem- en Oudheidkunde in Kontich, Sint-Jansplein (naast bibliotheek) Elke zondag geopend van 14 tot 17u., gratis toegang, gidsen zijn aanwezig

21


ACTIVITEITENKALENDER (met uitzondering van de kermisfeestwijzers) JULI 4

AUGUSTUS Doortocht Ronde van Frankrijk met groot volksfeest Centrum Kontich en Gemeenteplein

Rood aperitief Zaal De Roos Viva-SVV

Smeeractie t.v.v. Haïti Tijdens doortocht Ronde van Frankrijk Viva-Svv

12

Doortocht wielerwedstrijd “Ronde van de Provincie Antwerpen” Waarloos, 13 - 16 u.

11

Fietstocht Poppel Sint Martinusplein, 8.30 u. Turftrappers

22

Minivoetbaltornooi Pauwhoeve, 10 u. KWB St-Martinus

18

Rommelmarkt Parochiecentrum, 9 tot 16 u. KWB St Martinus

25

Moederfeest Okra Kontich-centrum

Vierhandige orgelbespeling St Martinuskerk, 10.50 u. Fietstocht Zaal De Roos, 13 u. S-Sport 28-29

Zomerspelen Okra Kontich-centrum

Verenigingen die hun activiteiten, die in Kontich plaatsvinden, en die voor iedereen toegankelijk zijn, willen laten opnamen in de kalender, kunnen deze melden op de gemeentelijke Infodienst of telefonisch op het nummer 03 450 78 54 of per e-mail: informatie@kontich.be.

FEESTWIJZER GROTE KERMIS KONTICH - CENTRUM JULI 2010 VRIJDAG 9 JULI 18 - 21.30 u.

47ste ST. MARTINUSPRIJS : Individuele tijdrit junioren Vertrek en aankomst Ferd. Maesstraat

20 u.

VLAANDEREN FEEST ACADEMISCHE ZITTING Cultuurpunt Altena, kapel, met optreden van De Vaganten

ZATERDAG 10 JULI 9 - 13 u.

WEKELIJKSE MARKT op de Antwerpsesteenweg

14.30 - 18 u.

47ste ST. MARTINUSPRIJS Rit in lijn junioren Vertrek Gemeenteplein en aankomst Molenstraat

20 u.

KERMISCONCERT door Koninklijke Harmonie Vrede en Vermaak en het Jeugdorkest (parking naast het gemeentehuis)

20.30 u.

DANSAVOND met live muziek “Enjoy” gratis inkom Café De Reisduif, Drabstraat 105

22


ZONDAG 11 JULI 7 - 18 u.

ROMMELMARKT Magdalenastraat, Varkensmarkt en Ooststatiestraat info 03 458 40 80

10.30 - 13 u.

47ste ST. MARTINUSPRIJS : Ploegentijdrit junioren Vertrek Singel 2, aankomst Antwerpsesteenweg

16 - 19 u.

47ste ST.-MARTINUSPRIJS : Rit in lijn junioren Vertrek Gemeenteplein - aankomst Antwerpsesteenweg

19.30 u.

VOLKSFEEST n.a.v. VLAAMSE FEESTDAG Gratis optreden van Hans Van Cauwenberghe en Els De Schepper Gemeentepark

23 u.

VUURWERK : Centrum - Gemeenteplein

MAANDAG 12 JULI 12.30 - 16 u.

47ste ST.-MARTINUSPRIJS : Rit in lijn Vertrek en aankomst Molenstraat

DINSDAG 13 JULI GROTE JAARMARKT op het Gemeenteplein en Mechelsesteenweg - Molenstraat 9.30 u.

GROTE VEEPRIJSKAMPEN op de Expresweg tussen de Molenstraat en de Edegemsesteenweg

7 - 18 u.

ROMMELMARKT - Magdalenastraat, Varkensmarkt en Ooststatiestraat Info: 03 458 40 80

14.30 u.

GROTE PAARDENKOERSEN voor vluchters, dravers en pony’s met medewerking van “Landelijke Draf- en Ponyclub vzw op de renbaan aan de Groeningenlei

ZONDAG 18 JULI 10 - 17 u.

9ste GROTE ROMMELMARKT Magdalenastraat en Magdalenazaal: inrichting KWB Sint-Martinus Voetbal

10.50 u

Vierhandige orgelbespeling door Suzanne Veerman en Wim Does in de St-Martinuskerk.

Door de kermisactiviteiten zijn tijdelijk 9 plaatsen voor mindervaliden onbeschikbaar. Daarom voorzien we tijdens de kermisdagen tijdelijk op de parkings van de Spoorwegstraat, Noordstraat en aan het gemeentehuis telkens 3 plaatsen.

23


VERKEERSMAATREGELEN N.A.V. WIELERWEDSTRIJDEN Om tijdens de wielerwedstrijden de veiligheid voor zowel de renners en volgers als de inwoners van onze gemeente te garanderen, zijn er bijzondere verkeersmaatregelen nodig. Hieronder zijn eerst enkele algemene richtlijnen weergegeven die voor alle wedstrijden gelden. Nadien wordt per wedstrijd gespecifieerd welke bijkomende maatregelen van kracht zijn.

Algemene bepalingen die voor ALLE wielerwedstrijden gelden : a) Het parkeren van voertuigen wordt verboden op sommige delen van het traject van de omloop. Het parkeerverbod is van kracht van wanneer de borden geplaatst zijn en volgens de betreffende onderschriften. (Zorg er dus voor dat uw wagen tijdig een goede parkeerplaats krijgt) b) Op het traject van de omloop, wordt slechts verkeer toegelaten in de rijrichting van de wielerwedstrijd, na het passeren van de volgwagen met de groene vlag. In sommige straten die toegang tot het traject verlenen, zal eenrichtingsverkeer gelden. Het eenrichtingsverkeer is van kracht van wanneer de borden geplaatst zijn en volgens de betreffende onderschriften. c) Volg steeds de richtlijnen van de seingevers.

VRIJDAG 9 JULI 2010 : 47STE ST. MARTINUSPRIJS UCI, INDIVIDUELE TIJDRIT JUNIOREN Beschrijving van de omloop : De wielerwedstrijd wordt op de volgende wegen gereden van 18 - 21.30 u. : vertrek Ferd. Maesstraat - Oude Baan - Wildemansstraat - Kriekelaarstraat Babbelkroonstraat - Duffelsesteenweg - naar grondgebied Duffel en terug naar Kontich via Bosstraat - Oude Waarloossteenweg - Keizerenberg Ferd. Maesstraat - aankomst Ferd. Maesstraat. Verkeers- en ordemaatregelen : - De bij de algemene bepalingen opgesomde maatregelen worden tijdelijk van kracht - De renners starten met een minuut tussen en zijn vergezeld van een motorrijder

ZATERDAG 10 JULI 2010 : 47STE ST. MARTINUSPRIJS UCI, RIT IN LIJN JUNIOREN Beschrijving van de omloop : De wielerwedstrijd wordt op de volgende wegen gereden van 14.30 - 18 u. : Vertrek Gemeenteplein - Antwerpsesteenweg - Hofstraat - Ooststatiestraat - Kon. Astridlaan - Mechelsesteenweg Grote Steenweg - Ferd. Maesstraat - naar grondgebied Duffel tot Putte en terug naar Kontich langs Duffelsesteenweg Pauwhoevestraat - Wildemansstraat - Oude Baan - F. Maesstraat - Valveken - M. Geysemansstraat - Grote steenweg Mechelsesteenweg - Gemeenteplein - Molenstraat - Expressweg - De Villermontstraat - Edegemsesteenweg - Altenastraat Antwerpsesteenweg - Hofstraat - Ooststatiestraat - Stationsplein - Lintsesteenweg - Duffelshoek - Groene Wandeling Duffelshoek - Duffelsesteenweg - Singel - Neerveld - Mechelsesteenweg - Gemeenteplein - Molenstraat waarna 3 plaatselijke ronden - aankomst Molenstraat Verkeers- en ordemaatregelen : De bij de algemene bepalingen opgesomde maatregelen worden tijdelijk van kracht

ZONDAG 11 JULI 2010 : 47STE ST. MARTINUSPRIJS UCI, PLOEGENTIJDRIT Beschrijving van de omloop : De wielerwedstrijd wordt op de volgende wegen gereden van 10.30 - 13 u. : Vertrek Singel - Duffelsesteenweg naar grondgebied Duffel en via grondgebied Rumst naar Kontich via Reetsestraat - Keizershoek - Kruisschanslei Mechelsesteenweg - Gemeenteplein - Antwerpsesteenweg - aankomst Antwerpsesteenweg. Verkeers- en ordemaatregelen : De bij de algemene bepalingen opgesomde maatregelen worden tijdelijk van kracht.

24


ZONDAG 11 JULI 2010 : 47STE ST. MARTINUSPRIJS UCI, RIT IN LIJN Beschrijving van de omloop : De wielerwedstrijd wordt op de volgende wegen gereden van 16 - 19 u. : De wedstrijd bestaat uit 1 grote ronde en 7 kleine ronden. Vertrek Gemeenteplein Traject van een grote ronde (1 x) : Gemeenteplein - Antwerpsesteenweg - Edegemsesteenweg - via grondgebied Edegem en van grondgebied Duffel naar Kontich via Klokkestraat - Duffelsesteenweg - Pauwhoevestraat - Wildemansstraat Oude Baan - Ferdinand Maesstraat - Keizerenberg - via grondgebied Rumst terug naar Kontich via Steenweg op Waarloos - Valveken - Oude Lei - Reepkenslei - Mechelsesteenweg - Gemeenteplein - Antwerpsesteenweg Traject van een kleine ronde (7x): Antwerpsesteenweg - Hofstraat - Ooststatiestraat - Stationsplein - Lintsesteenweg Duffelshoek - Groene Wandeling - Duffelshoek - Pauwhoevestraat - Wildemansstraat - Oude Baan - Ferd. Maesstraat M. Geysemansstraat - Oude Lei - Reepkenslei - Mechelsesteenweg - Gemeenteplein - Antwerpsesteenweg - aankomst Antwerpsesteenweg Verkeers- en ordemaatregelen : De bij de algemene bepalingen opgesomde maatregelen worden tijdelijk van kracht.

MAANDAG 12 JULI 2010 : 47STE ST. MARTINUSPRIJS UCI, RIT IN LIJN Beschrijving van de omloop : De wielerwedstrijd wordt op de volgende wegen gereden van 12.30 - 16 u. : Vertrek Gemeenteplein - Mechelsesteenweg - Grote Steenweg M. Geysemansstraat - Valveken - naar grondgebied Rumst en naar Kontich via Pierstraat - Pierstraat - Oever - naar grondgebied Aartselaar en naar Kontich via Kontichsesteenweg - Groeningenlei - Molenstraat aankomst Molenstraat en dit voor 7 ronden. Verkeers- en ordemaatregelen : De bij de algemene bepalingen opgesomde maatregelen worden tijdelijk van kracht

DONDERDAG 12 AUGUSTUS 2010 : DOORTOCHT RONDE V.D. PROV. ANTWERPEN Beschrijving van de omloop : De wielerwedstrijd wordt op de volgende wegen gereden, vermoedelijk tussen 13 en 16.30 u. Van grondgebied Rumst naar Kontich - Valveken - M. Geysemansstraat Grote Steenweg naar grondgebied Rumst Verkeers- en ordemaatregelen : De bij de algemene bepalingen opgesomde maatregelen worden tijdelijk van kracht

ZONDAG 15 AUGUSTUS 2010 : DOORTOCHT IN LIJN ELITE ZONDER CONTRACT EN BELOFTEN Beschrijving van de omloop : De wielerwedstrijd wordt op de volgende wegen gereden, vermoedelijk tussen 13.30 en 17.45 u. Potaardestraat - Keizerenberg - Oude Waarloossteenweg - Beekboshoek - Oude Waarloossteenweg - naar grondgebied Duffel. Verkeers- en ordemaatregelen : De bij de algemene bepalingen opgesomde maatregelen worden tijdelijk van kracht

25


ZONDAG 29 AUGUSTUS 2010 : ING FAMILY CYCLING TOUR Beschrijving van de omloop : Deze fietstocht wordt op de volgende wegen gereden, vermoedelijk tussen 9.45 en 12 u. Van grondgebied Lint naar Kontich - Mortelstuk - Liersebaan - Kauwlei - Ooststatiestraat - Koningin Astridlaan Bautersemstraat - Beukendreef - Vredestraat - Eikenstraat - naar grondgebied Lint en dit voor 11 maal. Verkeers- en ordemaatregelen : De bij de algemene bepalingen opgesomde maatregelen worden tijdelijk van kracht

ZONDAG 29 AUGUSTUS 2010 : DOORTOCHT STER DER BELOFTEN (HOVE) Beschrijving van de omloop : De wielerwedstrijd wordt op de volgende wegen gereden, vermoedelijk tussen 16 en 18 u. Van grondgebied Lint naar Kontich - Mortelstuk - Liersebaan - Kauwlei - Ooststatiestraat - Koningin Astridlaan Bautersemstraat - Beukendreef - Vredestraat - Eikenstraat - naar grondgebied Lint en dit voor 11 maal. Verkeers- en ordemaatregelen : De bij de algemene bepalingen opgesomde maatregelen worden tijdelijk van kracht

ZONDAG 29 AUGUSTUS 2010 : 5DE VLAAMSE PIJL DER NIEUWELINGEN Beschrijving van de omloop : De wielerwedstrijd wordt op de volgende wegen gereden, vermoedelijk tussen 12.30 en 14 u. Van grondgebied Lint naar Kontich - Mortelstuk Kauwlei - Ooststatiestraat - Koningin Astridlaan Bautersemstraat - Beukendreef - Vredestraat Eikenstraat - naar grondgebied Lint en dit voor 6 maal. Verkeers- en ordemaatregelen : De bij de algemene bepalingen opgesomde maatregelen worden tijdelijk van kracht

WOENSDAG 8 SEPTEMBER 2010 : MEMORIAL RIK VAN STEENBERGEN Beschrijving van de omloop : De wielerwedstrijd wordt op de volgende wegen gereden, vermoedelijk tussen 11.15 u. en 17 u. ; Eerste doortocht na het vertrek via Reet op grondgebied Kontich - Valveken - M. Geysemansstraat - F. Maesstraat naar Duffel. Vanaf 15 u. voor 5 ronden via Aartselaar naar grondgebied Kontich - Oever - Pierstraat en vervolgens terug naar Aartselaar. Verkeers- en ordemaatregelen : De bij de algemene bepalingen opgesomde maatregelen worden tijdelijk van kracht.

Volg steeds de richtlijnen van de seingevers. Zij zorgen immers zowel voor uw veiligheid als deze van de renners.

26


AANPASSINGEN VAN DE LIJN Door de aanwezigheid van de kermis en de verschillende activiteiten worden de trajecten van de lijnbussen aangepast. Bij het ter perse gaan van dit infoblad kon De Lijn nog niet opgeven welke aanpassingen er van kracht worden. Zij maken aan de betrokken halteplaatsen de wijziging aan de dienstregeling bekend

FEESTWIJZER KERMIS KONTICH KAZERNE AUGUSTUS 2010 Feesttent achter de kerk, met doorlopend Berenkermis

VRIJDAG 20 AUGUSTUS Retrofuif met muziek van de jaren ’60, ’70 en ’80.

ZATERDAG 21 AUGUSTUS Optredens van Johan Van Mechelen - Lisa Del Bo Luc Steeno - Willy Sommers Snazz en X-Session

ZONDAG 23 AUGUSTUS Familie- en eetmiddag met Rommelmarkt - Braderij en Ambachten - Berenspringkasteel Conkaz Café - Rommelmarkt Berenworp van op de ladderwagen van de Gem. Vrijwillige Brandweer

Het gemeentebestuur is niet verantwoordelijk voor ongevallen die zouden kunnen gebeuren ter gelegeheid van deze feestelijkheden. Namens het gemeentelijk feestcomité

Namens het college van burgemeester en schepenen

P. Wegge Secretaris

L. Dom Secretaris

L. Hellemans Voorzitter

L. Blommaerts Burgemeester

27


SLUITINGS- EN VAKANTIEDAGEN BAKKERS EN BEENHOUWERS BAKKERS Kontich Centrum Croissy, St-Martinusplein 2 De Jonghe, Mechelsesteenweg 25 De Oude Ambacht, Mechelsesteenweg 175 Elly, Molenstraat 43 Luverco, Spoorwegstraat 1-3 De Vloere Pistolée, Sint-Jansplein 18 Sint-Rita, Pierstraat 22 Vanessa, Mechelsesteenweg 9

ZO MA

DI

WO DO

VR

ZA

VAKANTIE GEEN VAKANTIE 9/8 t.e.m. 22/8 nog niet bekend GEEN VAKANTIE 22/6 t.e.m. 13/7 GEEN VAKANTIE 31/7 t.e.m. 24/8 10/7 t.e.m. 2/8

Kontich Kazerne Mylemans, Kapelstraat 3 Peeters, Dorre Eikstraat 54 De Vloere Pistolée, Stationsplein 16

ZO MA

DI

WO DO

VR

ZA

VAKANTIE 24/8 t.e.m. 14/9 17/7 t.e.m. 23/7 GEEN VAKANTIE

Waarloos Dom, Ferd. Maesstraat 62 Elly, Ferd. Maesstraat 30

ZO MA

DI

WO DO

VR

ZA

VAKANTIE 13/8 t.e.m. 7/9 GEEN VAKANTIE

Kontich Centrum Fierens, Mechelsesteenweg 48 t Sleuteltje, Mechelsesteenweg 63

ZO MA

DI

WO DO

VR

ZA

VAKANTIE 12/7 t.e.m. 2/8 9/8 t.e.m. 30/8

Kontich Kazerne Van Geyte, Stationsplein 15

ZO MA

DI

WO DO

VR

ZA

VAKANTIE 9/8 t.e.m. 3/9

BEENHOUWERS

Het gemeentebestuur is niet verantwoordelijk voor eventuele wijzigingen.

28

Infoblad juli 2010  

Infoblad juli 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you