Page 1

van Waerloos genoemd? Of verwees men er naar een of ander begijntje? En was hij ook de vertrouwensman die in 1312 belast werd door de hoge adel en door de uitvoerders van het testament van de doodzieke hertog Jan II met de opdracht om belangrijke documenten naar Tervuren te brengen? Even mysterieus en alleszins ver van de bakermat Waarloos terug te vinden, was nog een Jan of Jean De Waerloes, die we als kapittelheer in Munsterbilzen aantreffen in de jaren 1385-1417. De Van Waarlozen bewogen zich niet alleen in geestelijke kringen, maar ook op burgerlijk vlak, want we ontmoeten ze in tal van andere gemeenten, zoals de oorkonden het aanduiden. We zien ze in Duffel, als naam van een hoeve in die buurgemeente (14de eeuw, bv. Jan Van Waerloos). Te Brecht was er ook een Waarloosakker met een familienaam Lysbeth Van Waerloes. Een hele stoet dus, te lang om allemaal te beschrijven. En dan spreken we nog niet over ene Wyllebaysius De Waerloos en over Arnoldus ook gekend onder de naam Van Gestel.”

En wie kan de Kortrijkse zakenman Della Faille vergeten die in de 16de eeuw naar Antwerpen verhuisde, er rijkelijk have en goed verwierf door handelstransacties met Genua en Portugal, zich zo liet opmerken bij de hoogste landbestuurders en hierdoor een adellijke titel verwierf die hij kon doorgeven aan kinderen en nazaten. Eén tak van deze Della Failles noemde zich de Waerloos omwille van hun groot aantal gronden en hofsteden in Kontich en Waarloos. Sinds 1830 resideren ze op ‘Groeningen’, ons prachtige Kontichse kasteel tussen het lover in de Groeningenlei. Paul Wyckmans

Museum voor Heem- en Oudheidkunde in Kontich, Sint-Jansplein (naast bibliotheek) Elke zondag geopend van 14 tot 17 u., gratis toegang, gidsen zijn aanwezig. (uitgezonderd juli en augustus)

FEESTWIJZER SEPTEMBERKERMIS KONTICH CENTRUM 2011 DINSDAG 20 SEPTEMBER SENIORENSPORTDAG Senior Sportief in Sportcentrum De Nachtegaal

DONDERDAG 22 SEPTEMBER 14 u.

SENIORENFEEST voor alle senioren van Kontich en Waarloos in de feesttent aan het sportcentrum, Duffelsesteenweg te Kontich. Inkom gratis.

VRIJDAG 23 SEPTEMBER 9.30-12 u.

27STE SCHOLENZANGFEEST, voor leerlingen van het basisonderwijs Kontich Feesttent, sportcentrum Duffelsesteenweg

20 u.

SPARTA-QUIZ, Sparta Molenstraat 35

ZATERDAG 24 SEPTEMBER 8-13 u.

WEKELIJKSE MARKT op de Antwerpsesteenweg

14 u.

OPENING BRADERIJ

14 - 18 u.

CULTUUR- EN VRIJETIJDSMARKT, Mechelsesteenweg - Duffelsesteenweg

14 u.

OPENDEURDAG, A. Hansschool, Molenstraat 32

32


14-20 u.

HEKLA-stand MET TUIMELWAGEN

14 u.

TENTOONSTELLING “Fantasie”, zaal De Roos, Mechelsesteenweg 75

16 u.

OPTREDEN X-ESSENSIA

17 u.

OPTREDEN JEUGDORKEST HARMONIE VREDE EN VERMAAK

17 u.

HARMONIEFESTIJN MET MOSSELEN en amusementsmuziek, gemeentepark

18 u.

OPTREDEN FAIR BETRAYAL

20 u.

OPTREDEN THE RACERS MET ALANA DANTÉ

20.15 u.

Pauze

21 u.

OPTREDEN THE RACERS

ZONDAG 25 SEPTEMBER 7 - 18 u.

ROMMELMARKT, Magdalenastraat-Ooststatiestraat

11 u.

CONCERT HARMONIE VREDE EN VERMAAK, gemeentepark

12 u.

HARMONIEFESTIJN MET MOSSELEN en amusementsmuziek, gemeentepark

14 u.

TENTOONSTELLING “Fantasie”, zaal De Roos, Mechelsesteenweg 75

15.30 u.

OPTREDEN SAM GOORIS

16 u.

OPTREDEN WILLY SOMMERS 40 JAAR

17.30 u.

OPTREDEN SALSA DE L’AMISTAD

18 u.

OPTREDEN VANK BAND

23 U.

AFSLUITEN braderij

MAANDAG 26 SEPTEMER 9-14 u.

JAARMARKT EN BRADERIJ op het Gemeenteplein, Molenstraat, Mechelse- en Antwerpsesteenweg.

10 u.

VEEPRIJSKAMPEN, Expressweg

10 u.

TENTOONSTELLING “Fantasie”, zaal De Roos, Mechelsesteenweg 75

vanaf 11 u.

HARMONIEFESTIJN MET MOSSELEN en sfeermuziek, gemeentepark

Een samenwerking van het gemeentebestuur, het gemeentelijk feestcomité en de Middenstandsorganisatie VANK 2000. Het gemeentebestuur is niet verantwoordelijk voor ongevallen die kunnen gebeuren tijdens deze feestactiviteiten.

33


VERKEERSMAATREGELEN N.A.V. WIELERWEDSTRIJDEN Om tijdens de wielerwedstrijden de veiligheid voor zowel de renners en volgers als de inwoners van onze gemeente te garanderen, zijn er bijzondere verkeersmaatregelen nodig. Hieronder zijn eerst enkele algemene richtlijnen weergegeven die voor alle wedstrijden gelden. Nadien wordt per wedstrijd gespecifieerd welke bijkomende maatregelen van kracht zijn.

Algemene bepalingen die voor ALLE wielerwedstrijden gelden : a. Het parkeren van voertuigen wordt verboden op sommige delen van het traject van de omloop. Het parkeerverbod is van kracht van wanneer de borden geplaatst zijn en volgens de betreffende onderschriften. (Zorg er dus voor dat uw wagen tijdig een goede parkeerplaats krijgt) b. Op het traject van de omloop, wordt slechts verkeer toegelaten in de rijrichting van de wielerwedstrijd, na het passeren van de volgwagen met de groene vlag. In sommige straten die toegang tot het traject verlenen, zal eenrichtingsverkeer gelden. Het eenrichtingsverkeer is van kracht van wanneer de borden geplaatst zijn en volgens de betreffende onderschriften. c. Volg steeds de richtlijnen van de seingevers.

ZONDAG 18 SEPTEMBER 2011: GROTE PRIJS VERDELA Beschrijving van de omloop : De wielerwedstrijd wordt op de volgende wegen gereden van 13.30 - 15.15 u. : vertrek Duffelsesteenweg - Duffelshoek - Groene Wandeling - Duffelshoek - Lintsesteenweg - Liersebaan - Kapelstraat Pronkenbergstraat - Duffelsesteenweg en dit voor 12 ronden. Verkeers- en ordemaatregelen : De bij de algemene bepalingen opgesomde maatregelen worden tijdelijk van kracht. Parkeerverbod in Duffelshoek - Groene Wandeling - Lintsesteenweg.

ZONDAG 18 SEPTEMBER 2011: GROTE PRIJS VERDELA Beschrijving van de omloop : De wielerwedstrijd wordt op de volgende wegen gereden van 16 - 17.45 u. : vertrek Duffelsesteenweg - Duffelshoek Groene Wandeling - Duffelshoek Lintsesteenweg - Stationsplein Ooststatiestraat - Kauwlei - Kapelstraat Pronkenbergstraat - Duffelsesteenweg en dit voor 12 ronden. Verkeers- en ordemaatregelen : De bij de algemene bepalingen opgesomde maatregelen worden tijdelijk van kracht. Parkeerverbod in Duffelshoek - Groene Wandeling - Lintsesteenweg.

VOLG STEEDS DE RICHTLIJNEN VAN DE SEINGEVERS. ZIJ ZORGEN IMMERS ZOWEL VOOR UW VEILIGHEID ALS DEZE VAN DE RENNERS

34


ACTIVITEITENKALENDER met uitzondering van de kermisfeestwijzers OKTOBER Wil je als vereniging activiteiten, die in Kontich plaatsvinden en voor iedereen toegankelijk zijn, laten opnemen in onze kalender? Dat kan door je te registreren op www.kontich.be (Mijn Kontich/ registreren). Meer info bij de infodienst op het nummer 03 450 78 54 of 96 of per e-mail: informatie@kontich.be

SEPTEMBER 18

2

Rood aperitief met paella Zaal De Roos, 11 u. Curieus

6

Start cursus maken van een toverspiegel Zaal De Roos, 13.30 u. Viva-SVV

7

Tosanganakoor o.l.v. Hans Primusz St.-Martinuskerk, 20 u. Martinus Oktoberfeesten

8

Rommelmarkt Parochielokaal Magdalenastraat, 9 u. Martinus Oktoberfeesten

20ste grote rommelmarkt en mosselfestijn Waarloos, 9 u. Waarloose Feesten

Quiz KWB-lokaal, 20 u. Martinus Oktoberfeesten

20

Seniorensportdag Sporthal

9

21

BBQ Zaal De Roos, 19 u. Animo

Restaurantdag Magdalenazaal, 12 u. Martinus Oktoberfeesten

10

Elke stap telt Okra Kontich centrum

22

Seniorenfeest Tent sporthal

11

23

Sparta Quiz Special Edition Sparta, Molenstraat Turnkring Sparta

Bingo Zaal De Roos, 13.30 u. S-plus

24

Opendeurdag A. Hansschool Schoolstraat, 14 u. A. Hansschool

25

Garageverkoop Altenawijk Altenawijk, 9 u. Wijkwerking Altena

27

Kaartwedstrijd Zaal De Roos, 13.30 u. S-plus

28

Toneelvoorstelling George Feestzaal De Wilg, 20 u. Dienstencentrum De Wilg

29

PraatcafĂŠ dementie Feestzaal De Wilg, 19.30 u. Dienstencentrum De Wilg Cursus spiegel met bosfiguren Zaal De Roos, 19 u. Viva-SVV

Misleidende reclame over gezondheidsproducten Zaal De Wilg, 13.30 u. Dienstencentrum De Wilg 12

Herfstfeest Magdalenazaal, 13.30 u. Okra Kontich centrum

15

Bingo Zaal De Roos, 13.30 u. S-plus

17

Bloedinzameling Zaal Pronkenborg, 18.30 u. Rode Kruis

18

Namiddagen van toen: Canzonissima Feestzaal De Wilg, 12 u. Dienstencentrum De Wilg De begrafenisondernemer aan het woord Feestzaal De Wilg, 20 u. Dienstencentrum De Wilg

35


20

23

25

Concert: Johnart Quartet Feestzaal De Wilg, 14 u. Dienstencentrum DeWilg

29/30

Steakweekend Zaal De Roos Sp.a

Cursus spiegel met bosfiguren Zaal De Roos, 19 u. Viva-SVV

31

Halloweenwandeling Basisschool St-Montfort, 19 u. Pasar

Vernissage tentoonstelling Rudiger Ceulemans in Sociaal Huis Sociaal Huis, Antwerpsesteenweg 62, 11-14 u. OCMW Wintermodeshow Feestzaal De Wilg, 14 u. Dienstencentrum De Wilg Kaartwedstrijd Zaal De Roos, 13.30 u. S-plus

NOVEMBER 3

Start cursus Pergamano Zaal De Roos, 13.30 u. Viva-SVV

8

Chronisch vermoeidheidssyndroom en burnout Zaal De Wilg, 13.30 u. Dienstencentrum De Wilg

10

Quiz Zaal De Wilg, 14 u. Dienstencentrum De Wilg

SENIOREN SENIORENFEEST TE KONTICH Op donderdag 22 september 2011 organiseert het gemeentebestuur het seniorenfeest. Vanaf 14 u. gaat een spetterende reeks optredens van start met o.a Ivo Pauwels (Nonkel Jef) en Diana More, Davy Gilles, Accordeonduo The Sunsets en Showballet Generation Next. Paul Van Hoeydonck presenteert. Gratis inkom voor de senioren van Kontich vanaf 12.30 uur in de feesttent aan het sportcentrum, Duffelsesteenweg 145. Met speciaal ingelegde autobussen geraak je veilig ter plaatse en terug thuis! REISROUTE AUTOBUSSEN BUS 1 : Vanaf 12.10 u.: hoek Asterlaan / Reepkenslei hoek Mechelsesteenweg / Reepkenslei (kapel) Vanaf 12.20 u.: hoek Mechelsesteenweg / Kruisschanslei hoek Drabstraat / Witvrouwenveldstraat Vanaf 12.30 u.: Pierstraat, met opstapplaatsen : Pierstraat aan nr. 270 (vroeger winkel) Pierstraat aan nr. 171 (schuilhuisjes autobus) Terug richting St.-Ritakerk Keizershoek / brug Expressweg Keizershoek / Oever / Pierstraat Vanaf 12.40 u.: hoek Groeningenlei / Albertlei Tuinwijk Hoek Edegemsesteenweg / Bochtstraat (ook voor bewoners Serviceflats Altena) Antwerpsesteenweg (nieuw gemeentehuis) Antwerpsesteenweg (OCMW) Antwerpsesteenweg (schuilhuisje autobus Delhaize)

36

BUS 2 : Vanaf 12.15 u. : Waarloos - Van Putplein Waarloos - kerk Stationsplein (station) hoek Lintsesteenweg / Dorre Eikstraat hoek Liersebaan / Dorre Eikstraat (schuilhuisje autobus) Pronkenbergstraat (zaal Pronkenborg) De tijd werd bij benadering opgegeven - gelieve een beetje vroeger aanwezig te zijn.

Feestwijzer Kontich  

Feestwijzer kermis september 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you