Page 1

Informatieblad van de gemeente Kontich www.kontich.be

januari 2018 | 48 ste jaargang - nr. 2

Heraanleg Edegemsesteenweg

verdere timing en verkeersmaatregelen De heraanleg van de Edegemsesteenweg vordert grotendeels volgens planning. Binnenkort starten de werken in zone 3. Deze zone omvat het deel van de Edegemsesteenweg tussen de Helenaveldstraat en de Edgard Tinellaan, inclusief het stuk van de De Villermontstraat van het parkje aan de Edegemsesteenweg tot aan de Peter Benoitlaan. Timing werken zone 3 • In januari start de aanleg van een bijkomende wegenis op het grondgebied van het VTI. Deze wegenis leidt naar een afzonderlijke ingang voor de school en is dus enkel te gebruiken door de leerlingen en leerkrachten van het VTI. De wegenis is klaar tegen 19 februari.

S E S T E E N W EG

SW EG RES EXP

PIETER POTLAAN

P

AT TRA

R ST

2 NE ZO

GH E M

T AA

OR

NO

AT RA ST

E PLUYS

G TW

N

TW AN

ER

E PS

EG W EN E ST

R.

DST

W EU NI TR AA T

NS

LAA

LE

OIT

Gemeentebestuur Kontich Gemeenteplein 1 | 2550 Kontich | Tel 03 450 78 40 | Fax 03 458 31 39

MO

BEN

TR. AL S TRANSVA

TH

ABE

ELIS

P

ES EMS EDEG

EDG . TINELLN.

• Eind april start de heraanleg van het stuk van de De Villermontstraat tussen de N171 Expresweg en Peter Benoitlaan.

ASTRAAT TEN AL

HTS

PETER

• Vanaf 26 februari sluiten we de volledige zone 3 af, indien de weersomstandigheden het toelaten om de werken in de zones 1 en 2 tijdig af te ronden.

HELENAVELDSTRAAT

BOC

DE VILLERMONTSTR.

EDEGEM

KANT VELD

• Vanaf 12 februari starten de werken aan het fietsen voetpad in het stuk van de Edegemsesteenweg tussen de Helenaveldstraat en de Altenastraat, met uitzondering van het kruispunt van de Altenastraat met de Edegemsesteenweg.

De vooropgestelde deadline om deze werken af te ronden, is juli 2018. Al de vooropgestelde data zijn uiteraard onder voorbehoud van weers- en onvoorziene omstandigheden.

P

ZONE 3

• Vanaf begin februari wordt het bufferbekken aangelegd in de Edegemsesteenweg aan het kruispunt met de De Villermontstraat. Daarna starten de werken aan het bufferbekken aan de Altenastraat.

1 ZONE

N 171

P

P @GemeenteKontich OOST AT S TIESTRA GemeenteTAKontich gemeente@kontich.be


Kort nieuws

G ENWE

MOLENVELD

EG RES

SW

PLUYS

AT

TRA

HTS

WIPSTRAAT

BOC E G HE

MS T RA

AT

WG

TW AN

DST

OR

TR

AA T

ER

E PS

EG NW EE T S

HO FST RA AT

P

P T- S SINTINU R A M

VARKENS T OOSMARKT TSTATIESTRAA

LAAN

NS

R.

.

STR

ENS

DA

JOR

E NI

LE

SEST

MO

AT RA ST UW

NO

P

EM EDEG

N 171

N

• De Altenastraat wordt doodlopend na het kruispunt met de Abelenlaan. Het driehoekig pleintje aan de Altenastraat - Abelenlaan dient als keerlus en als kiss & ride-zone voor de Altenaschool. Enkel plaatselijk verkeer is toegestaan.

PIETER POTLAAN

ITLAA

• via de keerlus op het einde van de Altenastraat. Daar voorzien we op het pleintje aan de Abelenlaan een kiss & ride-zone. Deze zone geldt tussen 8 en 8.30 u. en van 15.15 tot 15.45 u. Rond het plein maken we het deel vanaf de Altenastraat tot de Abelenlaan enkelrichting waarbij een permanent parkeerverbod geldt. Het voetpad wordt van de werken afgescheiden met hekwerk zodat de achteringang ten allen tijde veilig te bereiken is. Het VTI krijgt toegang via de bijkomende wegenis achter het VTI. Fietsers kunnen vanaf 26 februari niet meer door de werfzone rijden en volgen de voorziene omleiding rond de werkzone.

ASTR

• via de Antwerpsesteenweg

ID

De Altenaschool is tijdens deze werken bereikbaar:

KON INGIN

• Aan het kruispunt van de Altenastraat en de Antwerpsesteenweg keren we terug naar de oorspronkelijke toestand. We schaffen de afslagstroken af, laten opnieuw dubbelrichtingsverkeer toe en draaien de voorrangsregeling om. Verkeer op de Antwerpsesteenweg krijgt dus opnieuw voorrang op verkeer uit de Altenastraat.

AT ASTRA TEN AL K&R 8.00-8.30u 15.15-15.45u

DE VILLERMONTSTR

TR. ALS TRANSVA

• Het stuk van de De Villermontstraat tussen N171 Expresweg en Peter Benoitlaan blijft open tot eind april voor plaatselijk verkeer, inclusief het kruispunt met de Peter Benoitlaan. Na het afsluiten van dit stuk eind april, kunnen de bewoners van de wijk ten zuiden van de De Villermontstraat de wijk dus enkel nog inrijden via de Noordstraat en uitrijden via de Edegemsesteenweg of Nieuwstraat.

P

Toegang Altena

• Het stuk van de Edegemsesteenweg tussen de Edgard Tinellaan en de Antwerpsesteenweg blijft enkelrichting richting Antwerpsesteenweg. • De Peter Benoitlaan blijft tot het einde van de werken dubbelrichting over gans de lengte.

AVELDSTRAAT HELEN

TI

ng V

a Toeg

P. BENO

• We stellen de kruispunten van de Nieuwstraat, Schuttershofstraat en E. Tinellaan met de Edegemsesteenweg opnieuw open.

N 171

SESTE EDEGEM

• In de Pluyseghemstraat maken we de kop aan de kant van de Antwerpsesteenweg parkeervrij. De straat wordt dubbelrichting en loopt dood aan het kruispunt met de Edegemsesteenweg. Voorlopig voorzien we geen uitwijkzones en schrappen we geen parkeervakken. De auto’s die de straat uit rijden, hebben geen voorrang. De Bochtstraat loopt dood aan het kruispunt met de Edegemsesteenweg. Bewoners van de Pluyseghemstraat en Bochtstraat kunnen hun straat dus enkel in- en uitrijden via de Antwerpsesteenweg.

• De Pieter Potlaan blijft steeds bereikbaar voor de bewoners van de straat.

EXP

• Het enkelrichtingsverkeer in de Noordstraat blijft behouden.

NT

Om deze fase van de werken en de verkeersafwikkeling in de wijk zo veilig en vlot mogelijk te laten verlopen, nemen we vanaf 26 februari volgende verkeersmaatregelen:

• In de Helenaveldstraat staan we, zoals vroeger, opnieuw doorgaand verkeer toe, dat aan het kruispunt met de Edegemsesteenweg verplicht rechtsaf moet richting Boniverlei, N171 Expresweg en E19.

VELD KA

Verkeersmaatregelen tijdens werken in zone 3

Extra infoblad heraanleg Edegemsesteenweg januari 2018  
Extra infoblad heraanleg Edegemsesteenweg januari 2018  
Advertisement