Page 1

Informatieblad van lokaal bestuur Kontich www.kontich.be

januari 2019 | 49 ste jaargang - nr. 2

Wij verhuizen! Het decreet lokaal bestuur streeft naar een maximale integratie van de gemeente- en OCMW - diensten. Ook in Kontich is er nu één lokaal bestuur, waarbij onze gemeente- en OCMW - diensten samenwerken op 1 locatie. In het kader van deze integratie, renoveerden we ons gemeentehuis. We maakten bovendien gebruik van de renovatie om ons gemeentehuis duurzamer en toegankelijker te maken en onze dienstverlening te reorganiseren en klantvriendelijker te maken. Want ook in de toekomst willen we helemaal ten dienste staan van onze inwoners. Omwille van de éénmaking verhuizen de OCMW - diensten van de Antwerpsesteenweg 62 naar Gemeenteplein 1. Ook de (administratieve) gemeentediensten die op de tijdelijke locatie aan de Mechelsesteenweg 83 zitten, keren terug naar het Gemeenteplein. Door deze veranderingen, wijzigen voor verschillende OCMW- en gemeentediensten de openingsuren en contactgegevens. Bekijk hiervoor zeker de achterkant van dit infoblad.

beweging - Klantgedreven - Transparant - Krachtgericht In Lokaal bestuur Kontich | Gemeenteplein 1 | 2550 Kontich | Tel 03 450 78 40

@GemeenteKontich Gemeente Kontich info@kontich.be


Van gemeentehuis naar bedrijvencentrum Ons vernieuwde gebouw is veel meer dan een klassiek gemeentehuis. Het Autonoom GemeenteBedrijf (AGB) baat het nieuwe gemeentehuis uit als een ‘bedrijvencentrum’. Dat betekent dat er naast onze diensten van het lokaal bestuur ook externe partners zoals politiezone HEKLA, Wijk-werken en Consultatiebureau Kind & Gezin gevestigd zijn. Bovendien hebben we een archief met een leeszaal. In de toekomst kunnen ook externe personen of organisaties een vergaderzaal in het gebouw huren. Daardoor is er een onderscheid tussen de openingsuren van het onthaal van het gebouw en die van onze dienstverlening. Onze dienstverlening in een nieuw jasje Het gemeentehuis bereik je via het Gemeenteplein. Je meldt je aan bij het onthaal of rechtstreeks via de ticketzuil. Je krijgt een ticket en de bewegwijzering leidt je naar de juiste wachtruimte, balie of spreekkamer. Onthaal? Ticketzuil? Balie? Het zijn maar drie termen die passen binnen ons nieuw dienstverleningsconcept. Dat werkt heel concreet als volgt: moet je voor een dienst of product in het gemeentehuis zijn, dan kan (of moet) je hiervoor een afspraak maken. Wanneer je dan langskomt, krijg je een ticket toegewezen. Dat ticket krijg je aan ons onthaal of print je zelf af aan de ticketzuil. Met je ticket wacht je in de wachtruimte. Daar roepen we je op om je naar een specifieke balie of spreekruimte te begeven, waar de meest geschikte medewerker je helpt. 2 | Informatieblad Kontich


Heel dit proces speelt zich af op de gelijkvloerse verdieping, in onze front office, met optimaal respect voor ieders privacy. Wanneer we je oproepen, weet niemand anders dan onze medewerker waarvoor jij langskomt. Op de eerste en tweede verdieping zitten onze back office diensten. Hier vindt de administratieve verwerking plaats en ontvangen we in principe geen burgers. Deze werking zorgt voor een snellere afhandeling aan de loketten op het gelijkvloers en een daling van de wachttijd voor de klant, voor jou dus. Op afspraak Afspraken worden gemaakt in functie van beschikbaarheid van de medewerker. De mogelijkheden zijn hier ruimer dan de uren voor vrije inloop. Een afspraak maken doe je op www.kontich.be, aan het onthaal of op het nieuwe, makkelijk te onthouden nummer 03 246 25 50. Door een afspraak in te plannen, weet je vooraf exact op welke dag je om welk uur bij onze medewerkers terecht kan. Naargelang je vraag, kunnen onze diensten ook al voorbereidend werk doen, zoals het benodigde dossier opzoeken en zich inwerken in de materie. Bovendien verminderen we de wachttijd voor iedereen door op afspraak te werken. Soms moet je gewoon iets komen afgeven of ophalen. Voor zulke zaken hoef je uiteraard geen afspraak te maken. E-loket Vergeet niet dat we ook tal van diensten online aanbieden via ons e-loket.

Raadpleeg zeker ons e-loket Voor verschillende zaken hoef je dus zelfs niet naar het bedrijvencentrum te komen. Steeds meer dienstverlening handelen we immers ook elektronisch af. Raadpleeg zeker ons e-loket op www.kontich.be/eloket.

Informatieblad Kontich | 3


Vanaf wanneer kan je terecht in ons vernieuwd gemeentehuis?­­ Vanaf maandag 21 januari vind je hier de diensten die de afgelopen twee jaar op de tijdelijke locatie aan de Mechelsesteenweg 83 zaten. Een week later, dus vanaf maandag 28 januari, komt hier ook de OCMW - dienstverlening bij die op de Antwerpsesteenweg 62 zat. Ook de maatschappelijke zetel van het OCMW is vanaf dan gevestigd op het Gemeenteplein 1. De diensten zijn verdeeld over verschillende verdiepingen. Op het gelijkvloers vind je: - onthaal - dienst burgerzaken (werkt zowel op vrije inloop als op afspraak) - dienst vreemdelingenzaken (werkt uitsluitend op afspraak) - dienst omgeving (werkt uitsluitend op afspraak) - Sociale dienst OCMW (werkt zowel op vrije inloop als op afspraak) - Huis van het Kind (werkt uitsluitend op afspraak) - Consultatiebureau Kind & Gezin (werkt uitsluitend op afspraak) - Archief / leeszaal (werkt zowel op vrije inloop als op afspraak) - Politiepost Kontich (werkt zowel op vrije inloop als op afspraak) De eerste en tweede verdieping zijn niet toegankelijk voor het publiek. Hier zitten verschillende (administratieve) diensten: de thuiszorgdienst, de financiële dienst, het secretariaat, 4 | Informatieblad Kontich

de communicatiedienst, de personeelsdienst, de algemeen directeur, de burgemeester en de schepenen. Indien je bij één van deze diensten of personen moet zijn, maak je rechtstreeks bij die dienst een afspraak. Op de dag van de afspraak meld je je aan het onthaal. Van onze onthaalmedewerkers krijg je een ticket waarna je even wacht in de wachtruimte. De juiste medewerker roept je van daaruit op om naar een spreekruimte of vergaderzaal te komen. Op de derde verdieping tot slot bevindt zich onze multifunctionele zaal, waar ook de gemeenteraad plaatsvindt.

Uitgebreide contactgegevens van deze diensten vind je op de achterkant van dit infoblad. Bekijk deze zeker! Onze diensten verhuizen immers niet alleen naar een vernieuwd gebouw. Ze krijgen ook nieuwe telefoonnummers, sommige diensten krijgen een nieuw mailadres en zoals je hiernaast merkt, wijzigen ook onze openingsuren lichtjes.


Openingsuren onthaal Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

8.30 - 12.30 u 8.30 - 12.30 u. 8.30 - 12.30 u. 8.30 - 12.30 u. 8.30 - 12.30 u.

13.30 - 15.30 u. 13.30 - 17 u. 13.30 - 17 u. 13.30 - 17 u.

17 -20 u.

Tijdens bovenstaande openingsuren is er steeds iemand aanwezig aan de onthaalbalie, beantwoorden we de telefoons op het algemeen nummer en is de publieksingang geopend. Deze uren zijn afgestemd op de openingsuren waarop dienstverlening op afspraak mogelijk is, met nog een extra opening op maandagnamiddag. Op maandagnamiddag is er geen publieke dienstverlening maar kan je aan het onthaal wel zaken komen afgeven of afhalen, zoals bijvoorbeeld een rijbewijs, een reispas of een afvalkalender.

en r u s ning RAAK e p O FSP 2.30 u. A P O 9-1 0 u.

0 u. 0-2 3 . 7 . 1 17 u 14 u. - 17 4 1 3 . 2 7 u. ndag 9-1 4-1 0 u. Maa 1 3 . 2 dag 9-1 u. Dins g 2.30 a 1 d s n 9 0 u. Woe 12.3 rdag e d 9 n Do ag Vrijd

ren u s g P nin Ope INLOO u. E 2.30 VRIJ 9-1 u.

0 u.

0-2

17.3

2.30 ndag 9-1 u. Maa 2.30 1 g a d 9 0 u. Dins 12.3 dag s n 9 e . Wo .30 u ag 2 d 1 r e 9 Dond g a Vrijd

14 -

.

17 u


1 organisatie, 4 kernwaarden De voorbije 5 jaar liep het K17project, dat gemeente, OCMW en AGB samenbracht in één lokaal bestuur en op één locatie. Al snel bleek echter dat er bij de verschillende entiteiten ook specifieke ‘bedrijfsculturen’ bestonden. Ook die moesten we dus op elkaar afstemmen, teneinde alle ‘neuzen in dezelfde richting’ te krijgen. In de tweede helft van 2016 doorliepen we daarom met een 40-tal leidinggevenden van het lokaal bestuur een traject dat ons leidde naar een gemeenschappelijk waardenkader.

infoblad. Vanaf 2019 willen de ambtenaren van het lokaal bestuur meer dan ooit ‘samen voor de burger van Kontich’ gaan. Ze spannen zich in om de 4 waarden niet alleen zichtbaar, maar ook voelbaar te maken. We hopen dat je in de contacten met het bestuur zal merken dat we in beweging zijn en klantgedreven, transparant en krachtgericht werken.

Om te verduidelijken wat we onder die 4 waarden exact verstaan, plaatsen we in de komende nummers van ons infoblad (maart-mei-juliseptember) telkens een waarde in de kijker. Lees je mee?

MAAK

KE N N

IS

Sindsdien is het lokaal bestuur Kontich: - Voortdurend in beweging - Gedreven door klant en kwaliteit - Transparant en - Gericht op ieders kracht. Om deze vier waarden zichtbaarder te krijgen in de organisatie, en te laten doordringen bij alle meer dan 300 medewerkers van het lokaal bestuur (gemeente, OCMW en AGB), startte eind 2017 een intern communicatietraject. Onder het motto ‘Kontich-Centraal’ legden we langs verschillende ‘haltes’ een ‘klantenreis’ af om samen te leren om onze gemeente en de burger steeds centraal te plaatsen in onze dienstverlening. Nu dit traject is afgerond, en met de nakende verhuisbewegingen de (administratieve) diensten ook fysiek gaan samensmelten, is de tijd gekomen om deze waarden ook publiek bekend te maken. Misschien kreeg je onlangs een brief van het lokaal bestuur waar de waarden in de voettekst stonden, of merkte je ze al op op de recentste covers van ons 6 | Informatieblad Kontich

Rondleiding op 9 februari Benieuwd naar ons vernieuwd gebouw? Op zaterdag 9 februari voorzien we een rondleiding om 10, 11, 12, 13, 14 en 15 u., waarbij de leden van ons college van burgemeester en schepenen je langs alle diensten en verdiepingen gidsen. Nadien bieden we je een drankje aan. Inschrijven voor deze rondleiding is nodig en kan tot en met vrijdag 1 februari op info@kontich.be.


Info Lokaal Bestuur Bibliotheek

Technische dienst

• Blauwesteenstraat 81a 03 451 92 80 - technische.dienst@kontich.be

Hoofdbibliotheek • Sint-Jansplein 8 03 450 78 30 - bibliotheek@kontich.be

• maandag t/m donderdag 8 - 12 u. en 13 - 16.30 u. vrijdag 8 - 11.30 u.

VANAF 1/2/2019

• maandag

dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag

15.30 - 20 u. 15.30 - 19 u. 10.30 - 12 u. 13.30 - 17 u. 15.30 - 19 u. 9.30 - 12.30 u.

15.30 - 20 u. 15.30 - 18 u. 14 - 20 u. 15.30 - 18 u. 15.30 - 18 u. 9.30 - 12.30 u.

VANAF 1/2/2019

maandag woensdag vrijdag zondag

15 - 17 14 - 16 18 - 20 10 - 12

u. u. u. u.

15.30 - 18 14 - 18

u. u.

10

u.

- 12

Bibliotheek Waarloos • Ferdinand Maesstraat 90b 015 32 14 14 - bibliotheek@kontich.be 18 - 20 10 - 12

u. u.

15.30 - 18 10 - 12

u. u.

Vrijetijdsdienst 03 450 78 31 - uitwinkel@kontich.be VANAF 1/2/2019

9.30 - 12 15.30 - 20 13.30 - 17

• Openingsuren: www.kontich.be

Buitenschoolse kinderopvang Kokon

03 459 90 64 - bko@kontich.be • Ferdinand Maesstraat 86a 015 32 37 67 - bko@kontich.be •

alle werkdagen: woensdag schoolvrije dagen vakantie

u. - begin schooltijd 7 einde schooltijd - 18 u. 12 - 18 u. 7 - 18 u. 7 - 18 u.

• Blauwesteenstraat 81b 03 457 51 02 •

Dinsdag en woensdag donderdag vrijdag zaterdag

9 - 12 u. en 13 - 17u. 3 - 19 u. 1 13 - 17 u. 9 - 16 u.

Lokale politie

• Sint-Jansplein 8

• alle werkdagen maandag woensdag

03 880 12 30 - vrijetijdscentrum@kontich.be

Recyclagepark

VANAF 1/2/2019

• woensdag donderdag zondag

• Sportcentrum De Nachtegaal • Duffelsesteenweg 145

• Molenstraat 28-30

Bibliotheek Kontich-Kazerne • Montfortstraat 2 03 458 08 38 - bibliotheek@kontich.be •

Zwembad en sporthal

u. u. u.

9 - 12 15.30 - 20 14 - 16

Deze dienst omvat: - Vrijetijdsbalie - Tickets en inschrijvingen activiteiten vrijetijd, zaalverhuur, toeristische info en kaarten - Sport, cultuur, erfgoed, toerisme, jeugd, senioren, ontwikkelingssamenwerking, evenementenloket

u. u. u.

• Onthaalpunt Kontich, gemeentehuis Mechelsesteenweg 83 Vanaf 21/1 Gemeenteplein 1 alle werkdagen 9 - 12.30 u. maandag 17.30 - 20.15 u. dinsdag t/m donderdag 14 - 16 u.

• Het hoofdcommissariaat in Edegem is 24 uur op 24, 7 dagen op 7 open. • Prins Boudewijnlaan 43a, 2650 Edegem 03 444 00 13 - kontich@hekla.be

Deze buitendiensten zijn omwille van de verhuis ook uitzonderlijk gesloten op vrijdag 11 januari.

Informatieblad Kontich | 7


Info diensten bedrijvencentrum Contactgegevens en openingsuren onthaal info@kontich.be 03 246 25 50 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

8.30 - 12.30 u 8.30 - 12.30 u. 8.30 - 12.30 u. 8.30 - 12.30 u. 8.30 - 12.30 u.

13.30 - 15.30 u. 17 -20 u. 13.30 - 17 u. 13.30 - 17 u. 13.30 - 17 u.

Openingsuren diensten OP AFSPRAAK Maandag 9 - 12.30 u. 17.30 u. - 20 u. Dinsdag 9 - 12.30 u. 14 - 17 u. Woensdag 9 - 12.30 u. 14 - 17 u. Donderdag 9 - 12.30 u. 14 - 17 u. Vrijdag 9 - 12.30 u. Openingsuren diensten VRIJE INLOOP Maandag 9 - 12.30 u. 17.30 u. - 20 u. Dinsdag 9 - 12.30 u. Woensdag 9 - 12.30 u. 14 - 17 u. Donderdag 9 - 12.30 u. Vrijdag 9 - 12.30 u. Archief - informatiebeheer / leeszaal archief@kontich.be 03 246 25 57 Deze dienst werkt zowel op vrije inloop als op afspraak. Communicatie informatie@kontich.be 03 246 25 55 Cursuswerking uitjedoppen@kontich.be 03 246 25 62 Deze dienst werkt uitsluitend op afspraak. Uitzonderlijke sluitingsdagen op 11, 18 en 25 januari Om de verhuisbeweging voor onze diensten zo vlot mogelijk te laten verlopen, sluiten we onze diensten uitzonderlijk op drie vrijdag. Op vrijdag 11 januari zijn alle diensten van het lokaal bestuur gesloten, behalve de A-Ha!-school, de kinderdagverblijven, de BKO en de academie. Op vrijdag 18 januari en vrijdag 25 januari zijn onze administratieve diensten op de Antwerpsesteenweg, Mechelsesteenweg en Gemeenteplein gesloten. Door deze uitzonderlijke sluitingsdagen, kunnen we op andere dagen onze dienstverlening wel optimaal blijven aanbieden en de hinder op die manier tot een minimum beperken. 8 | Informatieblad Kontich

Dienst burgerzaken burgerzaken@kontich.be 03 246 25 70 Deze dienst werkt zowel op vrije inloop als op afspraak. Dienst omgeving omgeving@kontich.be 03 246 25 80 Deze dienst werkt uitsluitend op afspraak. Dienst vreemdelingenzaken vreemdelingen@kontich.be 03 246 25 70 Deze dienst werkt uitsluitend op afspraak. Gezel gezel@kontich.be 03 246 25 92 Deze dienst werkt uitsluitend op afspraak. Huis van het Kind / Loket kinderopvang huisvanhetkind@kontich.be 03 246 25 93 Deze dienst werkt uitsluitend op afspraak. Consultatiebureau Kind & Gezin info@kindengezin.be 078 150 100 Dinsdag 13 - 16 u. Woensdag 17.30 - 20 u.* Donderdag 9 -12 u. 17.30 - 20 u. *enkel op 2de en 4de woensdag van de maand MinderMobielenCentrale thuiszorg@kontich.be 03 246 25 91 Deze dienst werkt uitsluitend op afspraak. Secretariaat secretariaat@kontich.be 03 246 25 51 Sociale dienst sociale.dienst@kontich.be 03 246 25 60 Deze dienst werkt zowel op vrije inloop als op afspraak. Thuiszorg / zorg en gezondheid thuiszorg@kontich.be 03 246 25 90 Deze dienst werkt uitsluitend op afspraak. Wijk-werken ZORA brigitte.decock@vdab.be 0490 66 82 94 Woensdag 13 - 16 u. Wonen wonen@kontich.be 03 246 25 63 Deze dienst werkt uitsluitend op afspraak.

Extra informatieblad verhuis Gemeentehuis  
Extra informatieblad verhuis Gemeentehuis  
Advertisement