Page 1

Informatieblad van de gemeente Kontich www.kontich.be

November 2013 | 43 ste jaargang - nr. 7

Kontich Schaatst

Sneeuw

Montfortstraat

Gemeentebestuur Kontich Gemeenteplein 1 | 2550 Kontich | Tel 03 450 78 40 | Fax 03 458 31 39

Gratis toneel

gemeente@kontich.be


Inhoudstafel Kort nieuws

p4

Luc Boels overleden | Met pensioen?

Infoavond mobiliteitsplan | Klaar voor de winter

Durf vergelijken: telefonie, internet en televisie

Meer subsidies inzetbaar voor woonbeleid

11 november | De Kerstman komt

Eindejaarsactie wekelijkse markt

Cultuur Jeugd

Met GEZEL gratis naar toneel!

3

7

Hang het eens uit! Gemeentebestuur steunt jeugdwerk

9

Jeugdraad

Noord-Zuid

Remote Area Kids Organisation (RAKO)

10

Uitgelezen

Wegwijs in de bib | Voorleesuurtjes

11

p6

Montfortstraat wordt schoolstraat

Milieu

Europalia 2013 Aanplanting Langbos | Vriend van de Tap

12

Groendak of hemelwaterput Tapes en bandages | Ijspiste

14

Veilig

CO gevaar | Flitscontroles

15

Sociaal

Heb jij recht op een brandstoftoelage?

16

Vroeger en nu

Mechelsesteenweg

17

Erfgoed

Kontich-Waarloos op zoek naar identiteit

18

Geflitst

Kontich Loopt | Sprookjespark Altena

20

Sport

p 12 Redactie: Communicatiedienst Gemeenteplein 1 2550 Kontich informatie@kontich.be tel. 03 450 78 54 of 96 Drukwerk: Maki-Print Gedrukt op: Maco silk houtvrij Verantwoordelijke uitgever: L. Dom, Gemeenteplein 1

2 | Informatieblad Kontich

1ste steenlegging OCMW | Seniorenfeest

Scholenzangfeest | Jubilaris

Sporteldag | Opening Babbelse Plassen

Kalender

24

Info Gemeentediensten

27

Noord-Zuid

“Ik kook van Woede�

28


Kort nieuws

Montfortstraat wordt

schoolstraat We kennen het allemaal, de chaos aan de schoolpoort rond schooltijd, die wel eens tot gevaarlijke situaties durft te leiden. Na de herfstvakantie start, om dit te verhelpen, een proefproject van de Sint-Montfortschool in samenwerking met het gemeentebestuur: de schoolstraat. Concreet wil dat zeggen dat de Montfortstraat op schooldagen afgesloten wordt voor autoverkeer tussen 8 en 8.30 u. en tussen 15.15 en 15.45 u. Op woensdag zal dat zijn van 11.55 tot 12.25 u. Op die momenten zullen er nadars met de vermelding ‘schoolstraat’ geplaatst worden aan het kruispunt met de Kapelstraat en het kruispunt met het Wierookstuk. Bewoners en hulpdiensten mogen zich wel in dat deel van de Montfortstraat begeven met de wagen. Parkeren kan dan op het Phil Bosmansplein of in de Kapelstraat vlakbij. De schoolstraat wordt in Bolzano (Italië) al sinds 1989 met succes

toegepast en kent sinds kort ook succes in Vlaanderen. Twee Gentse scholen startten vorig jaar een proefproject en het werd positief onthaald door leerkrachten, ouders, kinderen en bewoners. Maar liefst 80% van de mensen evalueerde de schoolstraat daar positief! Welke voordelen biedt een schoolstraat dan? In de eerste plaats wordt het een stuk veiliger voor fietsers en voetgangers en bovendien hebben ze meer plaats. De straat wordt beter bereikbaar voor hulpdiensten tijdens de piekmomenten en het wooncomfort van de bewoners gaat de hoogte in. Daarnaast krijgen zowel de kinderen als de ouders wat extra beweging en wordt de uitstoot van fijnstof in de buurt van de school sterk verminderd. De schepenen van onderwijs en van mobiliteit bezoeken ook alle andere Kontichse scholen om ook daar te zoeken naar een oplossing voor eventuele verkeersproblemen.

Luc Boels overleden Op 13 oktober overleed Luc Boels aan de gevolgen van een slepende ziekte. Luc zou in december 52 jaar geworden zijn. Hij werkte sinds 2001 voor de gemeentelijke groendienst. De laatste jaren was hij de vaste chauffeur van de zitmaaier die werd ingezet voor onderhoud van grasvelden en speelpleinen. Wij betuigen onze deelneming aan de familie en kennissen van Luc.

Met pensioen? Werk je nog, maar wil je weten hoeveel je toekomstige pensioen bedraagt en hoe je dat kan aanvragen? Dan ben je welkom op de zitdagen die de Rijksdienst voor Pensioenen maandelijks in onze gemeente organiseert. De zitdagen vinden telkens plaats op de 4de woensdag van de maand, van 13 tot 15 u., in de collegezaal (2de verdieping van het gemeentehuis). Eerstkomende zitdag: 27 november 2013. In december is er uitzonderlijk geen zitdag. Informatieblad Kontich | 3


Kort nieuws

Infoavond mobiliteitsplan Het gemeentebestuur maakt momenteel volop werk van de opmaak van een nieuw mobiliteitsplan. We zetten hierbij zoveel mogelijk instrumenten in om jou als inwoner bij deze opmaak te betrekken.

INVULFORMULIER

Daarom organiseren we op dinsdag 17 december om 20 u. een infovergadering in de feestzaal van het St-Ritacollege (Pierstraat). Tijdens een korte toelichting kom je te weten waarom het gemeentebestuur een mobiliteitsplan opmaakt en welke stappen we daarvoor ondernemen. We vertellen ook welke problemen zich daarbij stellen. De opmerkingen die de bezoekers van de infomarkt tijdens de braderij bezorgden, nemen we ook op in deze presentatie. Aan de hand van deze opmerkingen formuleren we

telkens een visie die we willen hanteren. Deze avond komen o.a. het openbaar vervoer, het fiets- en parkeerbeleid en de eerste resultaten van het herkomstbestemmingsonderzoek aan bod. Wil je zelf nog knelpunten of probleemstellingen in verband met mobiliteit in Kontich aanbrengen, dan kan dat via onderstaand invulformulier. Bezorg het ons

ten laatste op 17 december terug (per post: dienst Mobiliteit, Gemeenteplein 1 of via mail: mobiliteit@kontich.be). Uiteraard beperkt dit mobiliteitsplan zich niet enkel tot de verkeerssituatie in het centrum van Kontich. Ook Waarloos en Kontich-kazerne komen hierbij aan bod.

Wat is het probleem? ........................................................................................................................................................ ....................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................

Waar doet het zich voor? ............................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................

Wanneer doet het zich voor? ........................................................................................................................................ ....................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................

Voor wie is het een probleem? .................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................

Heb je zelf een voorstel voor een oplossing? ...................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................

4 | Informatieblad Kontich


Wij zijn klaar voor de winter Voetpaden Als bewoner is het jouw verantwoordelijkheid om het voetpad voor je woning sneeuwvrij te maken. Het politiereglement vermeldt dat je de sneeuw moet ophopen aan de rand van het voetpad, zodat voorbijgangers veilig kunnen passeren. Als je dit niet doet, riskeer je een administratieve boete die kan oplopen tot 250 euro. Een gewaarschuwd man/vrouw is er twee waard! Het voetpad moet sneeuw- en ijsvrij zijn over 2/3de van de breedte, met een minimum van 1 meter. Voetpaden die minder dan 1 meter breed zijn, moeten volledig vrijgemaakt worden. Ter hoogte van opritten, oversteekplaatsen voor voetgangers en aangeduide haltes voor bussen van De Lijn, moet de rand van het voetpad gelegen langs de rijbaan steeds vrijgehouden worden. Wegen Het gemeentebestuur is verantwoordelijk voor de sneeuw- en ijzelbestrijding op de gemeentewegen. Voor de gewestwegen (zoals de N1) ligt de verantwoordelijkheid bij het Agentschap Wegen en Verkeer. Onze winterdienst is uitgerust met een zoutstrooier op vrachtwagen en een zoutstrooier met pekelinstallatie op vrachtwagen. Om de fietspaden sneeuw- en ijzelvrij te maken, hebben we een multifunctionele smalspoortractor, uitgerust met sneeuwschop of sneeuwborstel en strooischijf. Voor de bevoorrading beschikken we over twee zoutsilo’s. De twee silo’s hebben samen een opslagcapaciteit van 120 ton. Voor de voet- en fietspaden

voorzien we een opslag van 30 paletten strooizout in zakjes. We geven bij het strooien prioriteit aan de bruggen, invalswegen en de busroutes. In straten met zeer weinig verkeer heeft het geen zin om dooizouten te strooien. Deze zijn enkel effectief als er een voldoende menging gebeurt van de neerslag met het zout. Dit kan enkel door verkeer. Daarom strooien we niet in doodlopende straten. Dit is zinloos en zou enkel tijd- en geldverspilling betekenen. Afvalophaling bij winterweer Winterse weersomstandigheden kunnen problemen veroorzaken bij de afvalophalingen. IGEAN en de gemeenten doen samen met de ophaler al het nodige om problemen tot een minimum te beperken. Toch is het soms voor de ophaler niet mogelijk om in alle straten het afval op te halen, zeker als er niet gestrooid werd. Door de slechte weersomstandigheden duren de ophalingen ook langer en wordt het afval vaak op andere tijdstippen opgehaald dan wat de inwoners gewend zijn. Wij raden je aan om het afval ’s morgens dan ook tijdig buiten te zetten! IGEAN houdt op www.igean.be een overzicht bij van de gemeenten en straten waar er omwille van de winterse omstandigheden geen ophaling kon doorgaan. Indien het afval niet werd opgehaald, dan vragen wij om het afval terug binnen te nemen en dit bij de volgende ophaling opnieuw aan te bieden.

Tips om het vastvriezen van GFT+ te voorkomen GFT+ kan, bij aanhoudende vriestemperaturen, aan de wanden of de bodem van de containers vastvriezen zodat deze niet of maar gedeeltelijk geledigd kunnen worden. Volgende tips kunnen helpen om het vastvriezen van het GFT+ te voorkomen: • wikkel het GFT+ in papier of steek het in broodzakken. • zet de container op een beschutte plaats. • plaats de container pas ’s morgens vóór 7.30 uur aan de straatkant en maak het afval met een spade of riek nog wat los. IGEAN stelt samen met de ophalers alles in het werk om het afval, ook in deze moeilijke omstandigheden, op te halen.

Informatieblad Kontich | 5


Kort nieuws

Durf vergelijken:

telefonie, internet en televisie Eén Belg op twee beschikt over een abonnement of betaalt een tarief dat niet aangepast is aan zijn werkelijke telecommunicatiebehoeften. Of het nu gaat om een pack “vaste telefoon, internet, digitale tv”, om een prepaid gsm-kaart of om een abonnement, de meesten onder ons hebben vaak geen idee van wat ze echt nodig hebben. Zo kiezen we soms voor een (veel) te uitgebreide formule uit schrik dat we niet over een voldoende snelle verbinding of downloadcapaciteit zouden beschikken. Of we behouden te lang hetzelfde abonnement zonder te kunnen genieten van de op de markt waargenomen prijsdalingen. Daarom organiseert de FOD Economie in samenwerking

met het OCMW en het gemeentebestuur een informatiecampagne om je te helpen je gebruikersprofiel beter te leren kennen en om voor jou de meest voordelige telecomaanbieding te kiezen.

Op 18 november kan je hiervoor gratis terecht tussen 15 en 20 u. in het Sociaal Huis, Antwerpsesteenweg 62.

Meer subsidies inzetbaar voor Woonbeleid De gemeenteraad keurde in juni het woonbeleidsplan goed. Dit woonbeleidsplan was een van de doelstellingen die kaderen binnen het intergemeentelijk subsidieproject lokaal woonbeleid. In het woonbeleidsplan werden enkele conclusies getrokken. Zo bleek dat onze woonbehoefte gelijk is aan die van onze buurgemeenten. Om een concrete uitwerking te realiseren en verder in te zetten op woonbeleid, werd een voorstel uitgewerkt om het project op te splitsen in twee 6 | Informatieblad Kontich

werkingsgebieden, nl. de regio ‘wonen in de zuidrand’ waaronder de gemeenten Aartselaar, Boechout, Edegem, Hove, Kontich, Lint en Mortsel vallen en de regio ‘wonen in Rivierenland’ waartoe de gemeenten Boom, Hemiksem, Niel, Rumst, Schelle en Zwijndrecht behoren. Als gevolg van deze opsplitsing krijgen we meer subsidies, die we voor de helft inzetten bij het OCMW en de andere helft bij het gemeentebestuur. Hierbij willen we de samenwerking tussen OCMW en gemeentebestuur versterken.


Eindejaarsactie wekelijkse markt Net zoals vorige jaren organiseren de markthandelaars van de wekelijkse markt ook dit jaar een eindejaarsactie.

11 november We nodigen je graag uit op het 11-novemberfeest. Om 10 u. vindt in de St.-Martinuskerk een eucharistieviering plaats. Deze viering wordt gevolgd door een plechtigheid aan de gedenkzuil van de gesneuvelden in het gemeentepark (om 10.45 u.).

Dankzij de markthandelaars en met de steun van het gemeentebestuur zijn er voor 2.000 euro prijzen. Deze actie loopt van 7 december t/m 28 december 2013. Per aankoopschijf van 5 euro ontvang je een kraslot. Winnende krasloten kan je onmiddellijk opkopen. Dit kan tot en met zaterdag 25 januari 2014.

De Kerstman komt Ook dit jaar brengt de Kerstman een bezoek aan de wekelijkse markt van Kontich. We verwachten hem op zaterdag 14 december 2013. De Kerstman bedeelt dan o.a. snoepgoed aan de kinderen.

Informatieblad Kontich | 7


Cultuur

Met GEZEL gratis naar toneel! ‘Ann’ Gebaseerd op het gelijknamige boek van Kristien Hemmerechts Regie: Warre Borgmans Vertolking: Kristien Hemmerechts en Marleen Merckx Live muziek door Dave Reniers op mondharmonica voorstelling van Paljas Produkties vzw. Op een dag krijgt schrijfster Kristien Hemmerechts een mailtje van Ann Gerrets, een vrouw die al vijfentwintig jaar aan anorexia lijdt. Het vechten moe, overweegt ze zelfmoord te plegen. Maar eerst wil ze in een boek haar verhaal noteren. En of Hemmerechts haar daarbij kan helpen. Er volgt een periode van intense ontmoetingen, maar ook van misverstanden. Terwijl Kristien naar Ann luistert, denkt ze aan gebeurtenissen in haar eigen leven. Ze wordt vooral getroffen door het verschil tussen haar vader en die van Ann. Haar vader gaf haar de liefde én de erkenning waar Ann tevergeefs naar hunkert. Voor Kristien is de liefde van haar vader de potgrond waarin ze ondanks zware klappen overeind gebleven is. Deze voorstelling gaat over anorexia gelinkt aan een incestverleden en geestelijke gezondheid, maar ook over de verhoudingen binnen een gezin en de cruciale rol van liefde. Ze nodigt iedereen uit om na te denken over zijn of haar eigen relatie met vader, moeder, zoon en/of dochter. Waar? Cultuurpunt Altena, kapel, Antwerpsesteenweg 79 Wanneer? Woensdag 27 november 2013 om 20 u (deuren om 19.30 u) Inschrijven? Reserveren kan vanaf maandag 18 november. Plaatsen zijn niet genummerd. Max. 2 kaarten per persoon en uitsluitend voor inwoners van Kontich. 8 | Informatieblad Kontich

GEZEL, Antwerpsesteenweg 62, 03 451 14 30, gezel@ocmwkontich.be. Vóór het toneel krijg je een overzicht van de werking van Gezel van het voorbije jaar. Na het toneel kan je een glaasje meedrinken tijdens het ontmoetingsmoment. Over Gezel Gezel staat voor Gezondheid en Eerstelijnssamenwerking in Kontich. Het is een samenwerking tussen alle eerstelijnswerkers in Kontich. De ‘eerste lijn’, dat zijn de hulpverleners dichtbij in de vertrouwde omgeving van patiënt. Zij zijn gemakkelijk bereikbaar. Het zijn huisartsen, apothekers, kinesisten, thuisverpleegkundigen, Kind & Gezin, logopedisten, diëtisten,

bejaardenhulp, gezinshulp, karweidienst, poetsdienst, maatschappelijk werkers van OCMW en mutualiteiten, vertegenwoordigers van erediensten, ergotherapeuten,... Ook de vrijwilligersorganisaties horen hier bij. Gezel ondersteunt de samenwerking. Ook de zorg-op-maat voor iemand die thuis hulp of zorg krijgt. Je kan bij Gezel vragen met alle betrokkenen samen eens te overleggen over hulp en ondersteuning. Je kan er ook een zorgkaft vragen voor goede schriftelijke communicatie tussen iedereen. Gezel doet ook acties en projecten voor Gezondheidspreventie in Kontich. En bij Gezel krijg je informatie over gezondheid, hulpverlening, verwijsadressen,… p/a OCMW Kontich, Antwerpsesteenweg 62 tel. 03 451 14 30 gezel@ocmwkontich.be


Hang het eens uit! Heb je een raam die zichtbaar is vanaf de straatkant en wil je hier regelmatig een cultuuraffiche ophangen? Vlijtige promotiemakers maken kans op vrijkaarten voor onze concerten en voorstellingen. Meer info krijg je bij onze UiT-winkel, oud gemeentehuis, Gemeenteplein, uitwinkel@kontich.be of 03 450 78 86.

Steek een handje toe en kom gratis naar onze voorstellingen Wil je graag eens proeven van de werking achter de schermen bij de culturele activiteiten in Cultuurpunt Altena? Waarom ga je dan niet aan de slag als cultuurvrijwilliger?

verspreiden van affiches, flyeren, artiesten begeleiden en van een natje en een droogje voorzien, schoolvoorstellingen begeleiden,…. Er kan véél in Cultuurpunt Altena. Aan jou de keuze!

Ben je student of ging je net met pensioen, of zit je ergens hier tussenin en beschik je over wat vrije tijd? Er is voor ieder wat wils: drankjes schenken bij de aperitiefconcerten en recepties, ticketcontrole doen aan de ingang, helpen bij het

Nu ook ons aanbod van avondvoorstellingen uitbreidde, zoeken we vooral voor deze voorstellingen nog extra kaartjesscheurders. Onze vrijwilligers genieten van vrijkaarten voor voorstellingen en exclusieve uitnodigingen voor speciale gelegenheden.

Aarzel niet en neem contact op met cultuur@kontich.be of 03 450 78 85 of ga eens langs bij de UiT-winkel (open elke voormiddag en maandag van 18 tot 20 u.) in het oud gemeentehuis op het Gemeenteplein. UiT-winkel cultuur en toerisme Oud gemeentehuis tel. 03 450 78 85 uitwinkel@kontich.be

Jeugd

Gemeentebestuur JEUGDRAAD steunt jeugdwerk Het nieuwe kadervormingsaanbod voor het werkjaar 2013-2014 is aangekomen bij de jeugddienst. Haal je graag een attest speelpleinanimator of word je liever dansinstructeur of skileraar? Allerlei organisaties bezorgden hun nieuwe cursusoverzicht aan de jeugddienst. Indien je geïnteresseerd bent: loop eens langs! Omdat we veel belang hechten aan geschoolde jeugdwerkers betaalt het gemeentebestuur jeugdwerkcursussen grotendeels terug, dus kostprijs mag geen excuus zijn. Kijk op www.kontich.be naar het kadervormingssubsidiereglement voor de voorwaarden.

Heb je een nieuw idee of een mening over het gemeentelijk jeugdbeleid en ben je tussen 16 en 35 jaar, dan ben je welkom op de jeugdraad. De multifunctionele zaal, groene speelruimte, projectsubsidies jeugdcultuur, brandveilige jeugdlokalen: het is maar een greep uit de mogelijke gespreksonderwerpen. De volgende Algemene Vergadering vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis op woensdag 13 november Jeugddienst (om 20u.). Parklokaal, Iedereen welkom! tel. 03 457 27 14, jeugd@kontich.be Informatieblad Kontich | 9


Noord-Zuid

Remote Area Kids Organisation (RAKO) Het gemeentebestuur schonk dit jaar voor 10.000 euro aan giften verdeeld over vijf organisaties die zich het voorbije jaar inzetten voor het Zuiden. We geven elke organisatie graag de kans zich in ons infoblad voor te stellen. In de vorige editie kwam Artsen zonder vakantie aan bod. In deze editie laten we Fanny Dooms van RAKO aan het woord: Toen ik in 2007 afreisde naar Vietnam en Cambodja, liet onze Cambodjaanse gids een onuitwisbare indruk op mij na … ik geraakte besmet door zijn enthousiasme voor de wederopbouw van zijn land. Ook de lokale bevolking met zijn aanstekelijke glimlach veroverde mijn hart. Sindsdien zet ik mij vanuit Kontich actief in om fondsen te werven voor de VZW RAKO. RAKO is actief in Kirimanum Village en Kandal Village in de Siem Reap provincie. Deze provincie is wereldberoemd omdat de overblijfselen van de oude Khmer-hoofdstad AngkorThom met de stadstempel AngkorWat jaarlijks door miljoenen toeristen bezocht worden. Terwijl het toerisme groeit en in Siem Reap het aantal luxueuze vijfsterrenhotels steeds groeit, gaat de dagelijkse strijd om te overleven voor de lokale Khmerbevolking verder. Voor deze arme boerenbevolking is er immers een schrijnend tekort aan voedsel, onderdak, onderwijs en medische zorgen. RAKO gaat in 2014 zijn achtste werkingsjaar in. Nadat we een basisschool bouwden in Kirimanun, waar nu ongeveer 400 kinderen naar school gaan, 10 | Informatieblad Kontich

bleek de nood aan een minimum aan medische zorgen in het gebied hoog. Daarom bouwde RAKO in 2009-2010 een medisch centrum. De arme boerenbevolking heeft sindsdien toegang tot GRATIS medische verzorging en GRATIS medicijnen. De gemeente Kontich sponsorde in 2013 een deel van deze kosten. In heel Cambodja is er een schrijnend tekort aan zuiver drinkwater. De kindersterfte ten gevolge van buiktyfus is erg hoog. Toen RAKO van start ging in het najaar van 2006, werd dan ook in eerste instantie geld ingezameld om waterputten te boren en deze te voorzien van zuiveringsfilters. Hierdoor verbeterde de algemene levenskwaliteit van de bevolking aanzienlijk.

In 2012 werd RAKO ook actief in Kandal Village. We besloten om ook hier een basisschool te bouwen op vraag van de lokale bevolking. Men was hier al gestart met lesgeven, maar de infrastructuur liet veel te wensen over. Tijdens het moessonseizoen, van juni tot oktober, waren de twee bouwvallige barakjes die als klaslokaal dienst deden, onbruikbaar door overstromingen. RAKO zorgde voor 2 degelijke klaslokalen en voorziet in 20132014 de bouw van nog eens 4 lokalen, zodat ze ook hier een volwaardige basisschool kunnen uitbouwen. Momenteel gaan er al zo’n 175 kinderen naar die school. Dankzij de financiële steun van onze sponsors, werd in 2013 ook hier het probleem van zuiver drinkwater aangepakt. Al 130 gezinnen in Kandal Village kregen een waterzuiveringsfilter.

Dienst Ontwikkelingssamenwerking Parklokaal tel. 03 457 27 14 derdewereld@kontich.be


Uitgelezen

Wegwijs in de bib Wil je weten wat de bibliotheek te bieden heeft, of hoe je lid wordt en wat er allemaal gebeurt in de bib? We geven je graag antwoord op al je vragen en leiden je met plezier langs boeken, tijdschriften, muziek en films. De catalogus zal voor jou geen geheimen meer hebben! Voor wie: voor alle geïnteresseerden Wanneer: maandag 25 november 2013 van 10-12 u. Waar: bibliotheek Sint-Jansplein 8 - Kontich Kostprijs: 2 euro

Voorleesuurtjes HOOFDBIBLIOTHEEK Sint-Jansplein 8 (*) (*) Met creatief atelier - voor kinderen van 4 tot 7 jaar (1 euro per kind voor knutselmateriaal). Inschrijven tot een kwartier voor de aanvang van de activiteit aan de balie of online via www.kontich.be/bibliotheek (rubriek Activiteiten).

KONTICH-KAZERNE Montfortstraat 2 Zondag 3 november, 1 december (10.30 tot 11.30 u.)

Zaterdag 9 november (10.30 tot 12 u.) (knutselthema indianen) Woensdag 4 december (14.30 tot 16 u.) (knutselen rond Sinterklaas) Om 16 u. komt de sint op bezoek!

De data vind je ook steeds via www.kontich.be/bibliotheek, of op http://bibkontich.blogspot.be. Info : 03 450 78 33 of mail kontich@bibliotheek.be.

Inschrijven aan de balie van de bibliotheek of online via www.kontich.be/bibliotheek.

WAARLOOS Ferdinand Maesstraat 90b Zondag 24 november (11 tot 12 u.)

Wil je zelf graag komen voorlezen? Dat kan! Kom eens langs in de bib of bezorg ons je naam, telefoonnummer en/of e-mailadres.

Bibliotheek Sint-Jansplein 8 tel. 03 450 78 30 kontich@bibliotheek.be

Proef ook in de bib van India, gastland van Europalia 2013 De 24ste editie van Europalia brengt India naar het hart van Europa. India, een land van meer dan één miljard inwoners, waar koeien heilig zijn en grootsteden omringd worden door slumbs. India, het land van de Ganges, met zijn prachtige monumenten, waaronder de Taj Mahal en zijn exotische keuken vol geuren en smaken. Het staat bekend om zijn spiritualiteit en ondanks de enorme verschillen, heerst er toch harmonie en vredelievendheid. Ontdek de veelzijdige en kleurrijke Indiase cultuur met onze lees-, kijk- en luistertips op de tweede verdieping van de bib!


Milieu

Voorbereidende werken aanplanting Langbos Op 17 november vindt de aanplanting plaats van het Langbos in het Kapellekesbos. Ter voorbereiding hiervan zullen een aantal werkzaamheden uitgevoerd worden die waarschijnlijk niet onopgemerkt zullen voorbij gaan. Het boren van plantputten zal allicht minder verrassend zijn dan het grondig uitgraven van de Japanse Duizendknoop (Fallopia japonica, syn. Polygonum cuspidatum) ter hoogte van de Boskapelweg. De historische bron van deze exoot situeert zich in het westelijk punt van het natuurgebied (hoek Langbosweg-Boskapelweg) en dus stroomopwaarts van de Babbelkroonbeek. Navraag bij de

12 | Informatieblad Kontich

oudere inwoners leert ons dat de plant zich sedert de jaren ’70 op deze plaats ingeburgerd heeft. In de jaren ’90 is deze exoot aan een opmars begonnen. Vanaf de beginjaren van deze eeuw, is de soort langs de randen van weilanden diep doorgedrongen in het gebied en werden de laatste 5 jaren geïsoleerde zones met nieuwe opslag waargenomen. Eén van de meest recente ‘uitwassen’ (meest oostelijk) werd met de aanleg van het retentiebekken afgegraven en verwijderd. Door de enorme groeikracht en de mogelijkheid van deze plant om overal te groeien (droge en natte

grond, voedselrijk en voedselarm, zand, klei en veen) en in al die situaties de andere kruiden en struiken te verdringen wordt de plant internationaal tot de ergste exoten gerekend. De Japanse duizendknoop is door zijn groeikracht en relatieve ongevoeligheid voor bestrijdingsmiddelen moeilijk te doden op plekken waar hij eenmaal goed gevestigd is. Daarom zal de ergste concentratie worden bestreden door het uitgraven en afvoeren van alle plantendelen. Hiervoor zetten we relatief zwaar materiaal in.


Wil je een groendak of een hemelwaterput (met of zonder infiltratievoorziening) plaatsen? Het gemeentelijk subsidiereglement is aangepast. Vanaf 21 oktober 2013 geldt een aangepast subsidiereglement voor het plaatsen van groendaken en hemelwaterputten / infiltratievoorzieningen. Concreet: - om in aanmerking te komen, moet je een particulier subsidiedossier ten laatste op 31 december 2013 bij het gemeentebestuur binnenbrengen. - uiterlijk op 31 december 2016 moet je alle facturen en bewijsmaterialen (minstens 3 duidelijke foto’s) binnenbrengen bij het gemeentebestuur.

Vriend van de Tap Kraantjeswater is 200 keer goedkoper dan flessenwater. 1 liter water krijg je uit de kraan voor amper 0,004 euro (of 4 eurocent voor 10 liter). Vergelijk eens met het goedkoopste flessenwater: per liter bespaar je algauw een halve euro. Kraantjeswater is even gezond als flessenwater. Ook volgens TestAankoop is leidingwater van de beste kwaliteit. En je hebt je water altijd gekoeld binnen handbereik. Een Belg drinkt meer dan 120 liter flessenwater per jaar. Van alle Europeanen verbruiken alleen de Italianen en Duitsers nog meer flessenwater, dus Belgen zijn bij de laatste leerlingen van de klas. De productie van 1,5 liter

flessenwater zorgt voor een CO2-uitstoot van 260 gram. Het zuiveren van water tot kraantjeswater en de aanleg van het drinkwaternetwerk creĂŤert een CO2-uitstoot van minder dan 1,5 gram CO2 voor dezelfde hoeveelheid water (1,5 liter). Om als gemeente het goede voorbeeld te geven, gebruikt het gemeentebestuur sinds 9 september 2013 karaffen gevuld met tapwater. Het gemeentepersoneel wordt gemotiveerd om over te stappen naar tapwater en zo wordt op termijn de aankoop van mineraal flessenwater geschrapt.

Milieudienst Gemeentehuis tel. 03 450 78 70 milieu@kontich.be Informatieblad Kontich | 13


Sport

Leer basistechnieken voor aanbrengen van tapes en bandages 16 november 9 - 12.30 u.

In heel wat sporttakken worden ‘tapes’ gebruikt ter ondersteuning van een gewricht of lidmaat. Tijdens deze bijscholing leer je enkele basistechnieken (enkel, kuit, pols, …) die je kan toepassen in elke sportclub of organisatie. Alle geïnteresseerden zijn welkom! Plaats: Vergaderzaal Sportcentrum De Nachtegaal. Prijs: 15 euro

AGB

ZA. 7 DEC 2013 t.e.m. ZO. 5 JAN 2014

Kontich Schaatst op het gemeenteplein

Alle dagen van 13 tot 22 u. Op 9, 10,12, 13, 16, 17, en 19 december vanaf 16 u. Op 24 en 31 december: van 13 tot 18 u. Op 1 januari 2014 gesloten. 3 euro per schaatsbeurt - 2 euro huur schaatsen - Handschoenen verplicht Inlichtingen: sportcentrum De Nachtegaal - Duffelsesteenweg 145 - Tel. 03 880 12 30 - sport@kontich.be

14 | Informatieblad Kontich

IJSPISTE Vanaf 7 december kan iedereen weer terecht op onze ijspiste in het centrum van Kontich. Dit jaar staat de piste op het Gemeenteplein (voor het gemeentehuis). Kontich Schaatst staat zo nog meer in het centrum van de belangstelling en het gemeentepark wordt zo niet onnodig belast. Naast de piste zorgen de Kontichse verenigingen voor hapjes en drankjes. Een schaatsbeurt kost 3 euro en voor 2 euro kan je een gehuurd paar schaatsen aanbinden. Om veiligheidsredenen is het dragen van handschoenen verplicht. Op zondag 5 januari 2014 sluiten we Kontich Schaatst feestelijk af. Omdat de piste een aantal parkeerplaatsen in beslag neemt, voorzien we tijdens deze periode extra plaatsen op het Sint-Jansplein. De bussen van De Lijn volgen de route die ze ook tijdens de wekelijkse markt en tijdens de kermis volgen. Sportdienst SportcentrumDe Nachtegaal tel. 03 880 12 32 sportieve.gemeente@kontich.be


Veilig

CO gevaar

Koolstofmonoxide (CO), een sluipende moordenaar in huis.

CO gevaar in huis Elk jaar sterven in België ongeveer 100 mensen door CO-vergiftiging en worden er meer dan 2.000 in het ziekenhuis opgenomen met een koolstofmonoxide-vergiftiging.

Hoe kan je CO-vergiftiging dan toch herkennen? • Je krijgt snel hoofdpijn • Je wordt misselijk • Je voelt je moe • Soms val je flauw

Waarom is CO zo gevaarlijk? Omdat je het niet kan waarnemen. Het is kleurloos, geurloos en smaakloos.

Wat moet je doen wanneer iemand een CO-vergiftiging heeft? • Let eerst op je eigen veiligheid! • Open ramen en deuren • Schakel het toestel uit (gasgeiser, verwarmingstoestel) • Is de persoon bewusteloos? Bel onmiddellijk 112 en vermeld dat het om een CO-vergiftiging kan gaan. - Breng hem uit de kamer. - Begin de reanimatie indien het slachtoffer niet ademt. - Leg het slachtoffer in een stabiele zijligging.

Hoe vergiftiging voorkomen? • Verluchting: elke kamer waar een bijkomend verwarmingstoestel (open vlam) functioneert, moet je goed verluchten. • Laat verwarmingstoestellen en gasgeisers steeds door een erkend installateur aansluiten. • Alle toestellen moeten aangesloten worden op een schouw of moeten een rechtstreekse afvoer naar buiten hebben. Meerdere apparaten mogen niet op dezelfde schouw worden aangesloten. • Laat schoorstenen en verwarmingstoestellen geregeld (1 keer per jaar) nakijken en vegen. • Slaap nooit in een kamer waarin een gasgeiser brandt of waarin een verplaatsbaar verwarmingstoestel brandt op gas of petroleum. • In de badkamer waar een gasgeiser of een verwarmingstoestel staat, is een rooster van minimum 150 cm² (vb 10 cm op 15 cm) onderaan in de deur en bovenaan in de muur wettelijk verplicht. • Laat jaarlijks de schoorsteen nakijken door een erkend schoorsteenveger.

Flitscontroles Agenten van onze politiezone HEKLA (Hove, Edegem, Kontich, Lint en Aartselaar) voerden tussen 1 januari en eind september 88 snelheidscontroles uit in Kontich. Tijdens deze controles werden 28.011 voertuigen gecontroleerd. We telden 2.323 snelheidsovertreders (8% van de gecontroleerde voertuigen). Ook in de toekomst blijven we regelmatig snelheidscontroles uitvoeren.

Vermoed je een CO-probleem? Bij dringende gevallen bel 112. Bij niet-dringende vragen, neem contact met een erkend installateur. Installeer een CO-melder Plaats tenminste één koolmonoxidemelder in de buurt van of in elke afzonderlijke slaapruimte. Voor extra bescherming kan je een koolmonoxidemelder plaatsen op minstens 5 tot 6 meter afstand van boilers of hittebronnen die brandstof verbruiken. Plaats koolmonoxidemelders ook minstens 3 meter van vochtige ruimtes zoals badkamers en douchecellen vandaan. In een huis met twee verdiepingen installeer je een koolmonoxidemelder op elke verdieping. Als je een kelder hebt, installeer de koolmonoxidemelder dan bovenaan de keldertrap.

Lokale Politie Antwerpsesteenweg 2 tel. 03 444 00 13 kontich@hekla.be

Informatieblad Kontich | 15


Sociaal

Heb jij recht op een brandstoftoelage? Verwarm je je woning met huisbrandolie, verwarmingspetroleum (type c) of bulkpropaangas? Heb je recht op verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- of invaliditeitsverzekering? Heb je een begrensd inkomen of heb je schuldoverlast? Dan kom je in aanmerking voor een brandstoftoelage. Het bedrag van de toelage hangt af van de brandstofsoort, de prijs per liter en de categorie waartoe je behoort. Voor alle info en een aanvraag kan je terecht in het Sociaal Huis.

16 | Informatieblad Kontich

Sociaal Huis (sociale dienst OCMW Kontich) Antwerpsesteenweg 62 tel. 03 451 14 30 www.ocmwkontich.be


Vroeger en nu MECHELSESTEENWEG De Mechelsesteenweg met links vooraan het huisje met luifel van de houtdraaierij “De Hert”, nu “Soetkin”, en daarnaast het herenhuis “Hanus” waarin momenteel het “Kruidvat” is gevestigd. Achteraan zien we het Kinderheil dat in 1954 werd gesloopt en in 1975 plaats maakte voor het Rijksadministratief centrum. Rechts vooraan het vroegere postkantoor, nu “Blokker”. Let ook op het kleine straatje rechts even verderop dat naar het Witvrouwenveld liep en vandaag niet meer bestaat.

Informatieblad Kontich | 17


Erfgoed

Kontich-Waarloos op zoek naar identiteit Identiteit is een woord dat de laatste jaren steeds vaker en steeds makkelijker in de mond wordt genomen. Mensen zijn op zoek naar hun identiteit. Groepen zoeken hun identiteit. Ja, zelfs volkeren zijn ernaar op zoek. Van klein naar groot, we willen weten wie we zijn en waar we naar toe willen. Tot een groep behoren betekent culturele identiteit, maar het betekent ook geborgenheid. We identificeren ons met die groep en die groep biedt ons kansen om te tonen wie we zijn. Die zoektocht is het gevolg van een snel veranderende maatschappij. Vorige eeuw waren we voornamelijk een homogene monoculturele maatschappij. We handelden en dachten zo’n beetje allemaal binnen dezelfde lijntjes. En wie buiten die lijntjes kleurde, werd daar vaak zelfs op afgerekend. Steeds vaker laveren we tussen verschillende emoties en is het moeilijk keuzes maken: de Rode Duivels zorgen voor een topverkoop van Belgische vlaggen, terwijl de veldrijders door de Vlaamse leeuwen naar de aankomst ploeteren.

Ondertussen leven we in een maatschappij, waarin vijftien procent van de bevolking een andersculturele achtergrond heeft. Demografisch zijn we dus zeer heterogeen geworden. En het gevolg hiervan is dat we ook op cultureel vlak enorm divers zijn geworden. Een evolutie die heel veel rijkdom in zich houdt, maar tegelijkertijd niet zonder groeipijnen gebeurt. Dit lijkt een toestand te zijn die Kontich en Waarloos overstijgt. En toch is dat niet echt zo. De laatste jaren is er ook in ons dorp heel veel veranderd. Neem maar eens een kijkje op de Facebookpagina Kontichse historische weetjes. Daar zie je hoe het gezicht van Kontich en Waarloos verandert. Dat kun je de visu vaststellen. Culturele veranderingen verlopen echter geruislozer. Dat begint in de hoofden van de mensen en neemt slechts langzaam concrete(re) vormen aan. De stimulus voor die veranderingen komt meestal van buitenaf en door onze sociale omgeving. Dat we steeds meer

belang hechten aan groen is een algemeen sociologisch gegeven dat zijn concrete uitwerking vindt in de opwaardering en heroriëntering van onze habitat. Cultuur – en dus erfgoed uit zich dus in vele aspecten, maar probeert zich toch op die dorpsstam te enten. Een paar voorbeelden van de laatste maanden en jaren tonen aan dat ook Kontich-Waarloos op zoek is naar die nieuwe identiteit. En ook al lijkt er veel nieuw, toch hebben die uitingen van volkscultuur een stevige voedingsbodem in het verleden. Natuur, feestcultuur, eten en drinken. We halen ze even voor het voetlicht. Onroerend erfgoed associëren we meestal met gebouwen. Hierbij vergeten we echter dat ook natuur eigenlijk tot deze categorie hoort . Ook hier moeten we zoveel mogelijk bewaren wat was en proberen te herstellen wat in de vorige eeuw is verdwenen. Op dat gebied is de opening van de Babbelse plassen (zie foto) in oktober een uitstekend voorbeeld. Deze retentieplassen zullen omzoomd worden met uitgebreide boomaanplanting. De boskapellen zullen op die manier terug hun naam waarmaken. Kapellen in het bos. Slim natuurbeheer met waterbekkens en aanplanting van nieuw bos creëert een habitat die refereert aan een vroeger verleden, toen Kontich nog heel wat meer boszones telde. Dergelijke zones zorgen ook meteen voor wandeltoerisme, waarbij dan weer kennis kan maken met dit “mooiste plekje” van onze gemeente. Behoud en beheer van natuurlijk erfgoed. Het dagelijkse leven is een ander aspect binnen het culturele erfgoed. En daar zijn eten

18 | Informatieblad Kontich


En tenslotte hebben we de feestcultuur. Zoals we al in een vorig nummer schreven, Contios is een mooi voorbeeld van de zoektocht naar identiteit. En vorige maand is nog maar eens gebleken dat het reuzenverhaal heel wat losmaakt bij de bevolking. Hij verscheen - na een schoonheidsslaapje van enkele maanden - in het Altenapark en kon er meteen rekenen op een massale belangstelling. Zijn optreden was ingebed in een sprookjespark en trok zo’n 2000 Kontichnaars aan. De vele uitgelaten kinderen bewijzen het bestaansrecht van onze nieuwe volksheld. en drinken een belangrijke component van. Tegelijkertijd vind je hier duidelijke pogingen om Kontich als gemeente op de gastronomische kaart te zetten. Zoals in ongeveer elk Belgisch dorp zijn er ook in Kontich mensen die proberen om een streekbier te brouwen. Nu Maes uit Waarloos is verdwenen, hebben we alleen nog maar enkele architecturale herinneringen aan de vroegere brouwnijverheid in ons dorp. Een specifiek bier kan daaraan verhelpen. Zoals op het ogenblik het Reuzenbier n.a.v. het verschijnen van Contios. Tegelijkertijd is zo’n bier niet precies een product dat onmiddellijk met Kontich of Waarloos zal worden geassocieerd. Een duidelijkere stap in het identificatieproces zijn de Kontichse kontjes en de herrezen Specfour. Met twee totaal verschillende concepten. Een nieuw en een oud dat terug leven werd ingeblazen. De Kontichse kontjes zijn een relatieve nieuwkomer op de markt. Sinds 2008 kun je deze praline als een typisch product van onze

gemeente krijgen. De naam is natuurlijk overduidelijk. Hier wordt het product inderdaad gelinkt aan het toponiem Kontich en op een speelse manier vorm gegeven. Daardoor ontstaat de unieke band met deze gemeente. Ze zijn vooralsnog niet als streekproduct erkend, maar ze lijken stilaan hun plaats op die markt te veroveren. Ze worden bijv. tegenwoordig wel al eens als relatiegeschenk gegeven. Van een andere orde is de Specfour. Het gaat hier om de herintroductie van een oud product. Specfour, een samentrekking van speculaas fourré, werd door onze dorpsgenoot Jos De Backer (nomen est omen) in 1927 op de markt gebracht. De Tweede Wereldoorlog betekende het einde van dit echt Kontichse product. Verscheidene pogingen na de oorlog liepen met een sisser af, maar sinds vorig jaar ligt Specfour opnieuw bij de Kontichse warme bakker. En blijkbaar wordt dit product gesmaakt, want vaak zitten de vier bakkers zonder. Ook Specfour is nog niet erkend als streekproduct, maar het maakt volgens ons wel meer kans, gezien de lange geschiedenis.

Contios is op enkele maanden tijd tot een volwaardige bewoner van ons dorp geëvolueerd. En bovendien wordt hij ingeschakeld in het sociale weefsel van het dorp. Zijn optreden van oktober kaderde in het vijftigjarig bestaan van de Altenawijk. En laat nu net die wijk een voorbeeld zijn van een bevolkingsgroep die zich duidelijk als Altenawijk wil engageren. Het team van Diederik Vranken slaagt er wonderwel in om de wijkelingen samen te brengen, te motiveren, te organiseren en samen te laten feesten. En zo werken ze aan hun eigen volksculturele identiteit. De vitaliteit druipt van hun website af. Het moge duidelijk zijn. Met een voet in het verleden zet dit dorp een stap naar de toekomst en toont hoe erfgoed altijd dynamisch is en deel uitmaakt van een continu proces. Deze bijdrage werd verzorgd door Paul Catteeuw van de Heemkundige Kring Informatieblad Kontich | 19


Geflitst Kontich Loopt De tweede editie van Kontich Loopt zit er op en het was een groot succes. We telden 464 deelnemers. Volgend jaar zijn we er terug bij op vrijdag 26 september. Je kan alle resultaten en foto’s bekijken op www.kontich.be

Sprookjespark Altena Op 12 oktober kon je in het Sprookjespark Altena knabbelen van het peperkoeken huisje. Ook reus Contios kwam op bezoek .

Foto Alain

Giebens

20 | Informatieblad Kontich


1ste steenlegging OCMW nlegging Op 6 september vond de eerste stee in Waarloos voor het nieuwe kinderdagverblijf n eind 2014 plaats. Het OCMW hoopt daar tege en. de eerste kindjes te kunnen opvang

Seniorenfeest Op 26 september verzamelden de Kontichse senioren in de feesttent aan sportcentrum De Nachtegaal voor het jaarlijkse seniorenfeest.

Scholenzangfeest Tijdens het scholenzangfeest op 27 september zongen de leerlingen van de Kontichse basisscholen uit volle borst mee met bekende en minder bekende liedjes.

Informatieblad Kontich | 21


Geflitst Jubilaris Op 1 september ontvingen we de echtparen Reyniers-Vinoelst, uwers Cools-Verbeeck en Hopstaken-La ter gelegenheid van hun huwelijksverjaardag in het gemeentehuis.

Jubilaris Op 8 september ontvingen we het echtpaar Van Dessel-De Haes ter gelegenheid van hun huwelijksverjaardag in het gemeentehuis.

Jubilaris

echtparen ontvingen we de r be em pt se 15 p O s, n den Bempt-Goo Livens-Somers, Va Stokbroeckx sht ec br Em hiels en Van Linthout-Mic erjaardag n hun huwelijksv ter gelegenheid va uis. in het gemeenteh

22 | Informatieblad Kontich


Jubilaris Op zondag 6 oktober ontvingen we de echtparen Lauwers-De Busser, het Hof Ooms-De Beukeleer, De Cock-Van en Van Oorschot-Van Hecke ter jaardag gelegenheid van hun huwelijksver in het gemeentehuis.

Opening Babbelse Plassen Op 13 oktober werden in de gietende regen de Babbelse Plassen plechtig geopend. Deze groene long van 3,5 ha wordt beheerd door vrijwilligers van Natuurpunt.

Sporteldag Op 24 september kond en onze senioren deelnemen aan de Spor teldag in en rond sportcentrum De Nachtegaal.

Alle foto’s van deze activiteiten kan je bekijken in het fotoalbum op www.kontich.be. Informatieblad Kontich | 23


Kalender do 07/11/13 - 13.30 u.

do 14/11/13 - 19.30 u.

Inspiratienamiddag: dementievriendelijke HEKLA-gemeente • Organisatie: Politiezone Hekla • Locatie: Altena, Antwerpsesteenweg 79 • 03 444 00 00 • patrick.crabbe@hekla.be • www.hekla.be

Zorgen voor jezelf “Kleur en stijladvies” avondsessie • Organisatie: UiT-winkel • Locatie: Cultuurpunt Sint-Jan, Sint-Jansplein 8 • 03 450 78 85 of 86 • uitwinkel@kontich.be • www.kontich.be

do 07/11/13 - van 19.30 tot 22.30 u.

do 14/11/13 - 20 u.

Spelen en speelgoed voor kinderen met een handicap • Organisatie: ‘t Spinneke • Locatie: Lijsterbolstraat 5 A • 03 216 29 90 • gezinenhandicap@kvg.be • www.gezinenhandicap.be

Milieuraad • Organisatie: Milieudienst • Locatie: raadzaal gemeentehuis • 03 450 78 69 of 69 • milieu@kontich.be • www.kontich.be vr 15/11/13 - 20 u.

do 7/11/13 - 20 u. LEZINGEN: ‘Willy Vandersteen, de meesterlijke meesterverteller’ n.a.v. het Willy Vandersteen-jaar 2013 • Organisatie: UiT-winkel • Locatie: Cultuurpunt Sint-Jan, zaal Sint-Jan, Sint-Jansplein 8 • 03 450 78 85/86 • uitwinkel@kontich.be • www.kontich.be zo 10/11/13 - 11 u. Aperitiefconcert Duo Kurt Bertels (saxofoon) en Bert Koch (piano) • Organisatie: UiT-winkel • Locatie: Cultuurpunt Altena, Kapel • 03 450 78 85/86 • uitwinkel@kontich.be • www.kontich.be wo 13/11/13 - 9 u. Ontdek je GSM • Organisatie: Lokaal Dienstencentrum De Wilg • Locatie: lokaal dienstencentrum De Wilg Witvrouwenveldstraat 1 • 03 450 82 82 • dewilg@dehazelaar.be • www.dehazelaar.be do 14/11/13 - 14 u. Zorgen voor jezelf “Kleur- en stijladvies” - namiddagsessie • Organisatie: UiT-winkel • Locatie: Cultuurpunt Sint-Jan, Sint-Jansplein 8 • 03 450 78 85 of 86 • uitwinkel@kontich.be • www.kontich.be

24 | Informatieblad Kontich

Retro-Kleinkunstavond met De Vaganten, Armand en Elly & Rikkert • Organisatie: UiT-winkel • Locatie: Cultuurpunt Altena, Kapel • 03 450 78 85/86 • uitwinkel@kontich.be • www.kontich.be vr 15/11/13 - 20 u. Toneelvoorstelling De zevende zonde van Pol Anrys • Organisatie: Tejatergroep Black-Out • Locatie: Altena Instituut Vleugel, Edegemsesteenweg • 03/455.77.74 • tejatergroep.black-out@skynet.be • www.tejatergroep-blackout.be za 16/11/13 - 20 u. Toneelvoorstelling De zevende zonde van Pol Anrys • Organisatie: Tejatergroep Black-Out • Locatie: Altena Instituut Vleugel, Edegemsesteenweg • 03/455.77.74 • tejatergroep.black-out@skynet.be • www.tejatergroep-blackout.be zo 17/11/13 - vanaf 11 u. Aanplanting Langbos • Organisatie: Milieudienst • Locatie: Kapellekesbos • 03 450 78 68 • milieu@kontich.be • www.kontich.be


zo 17/11/13 - 11 u.

za 23/11/13 - vanaf 10 u.

Orgelconcert op zondagochtend: Kinderconcert Hiriko Imai en Peter Van Bouwel (recitant): “Babar” van Francis Poulenc. • Organisatie: Cultureel Comité Kontich in samenwerking met Calcant vzw • Locatie: Sint-Martinuskerk • www.kontich.be

Wilgen knotten • Organisatie: Milieudienst • Locatie: Gasthuisstraat, langs Hessepoelbeek • 03 450 78 68 • milieu@kontich.be • www.kontich.be

zo 17/11/13 - 14 u.

Toneelvoorstelling De zevende zonde van Pol Anrys • Organisatie: Tejatergroep Black-Out • Locatie: Altena Instituut Vleugel, Edegemsesteenweg • 03/455.77.74 • tejatergroep.black-out@skynet.be • www.tejatergroep-blackout.be

Toneelvoorstelling De zevende zonde van Pol Anrys • Organisatie: Tejatergroep Black-Out • Locatie: Altena Instituut Vleugel, Edegemsesteenweg • 03/455.77.74 • tejatergroep.black-out@skynet.be • www.tejatergroep-blackout.be za 19/12/13 - 20 u. Milieuraad • Organisatie: Milieudienst • Locatie: raadzaal gemeentehuis • 03 450 78 68 • milieu@kontich.be • www.kontich.be

za 23/11/13 - 20 u.

zo 24/11/13 - vanaf 10 u. Wilgen knotten • Organisatie: Milieudienst • Locatie: Achterstraat • 03 450 78 68 • milieu@kontich.be • www.kontich.be wo 27/11/13 - 9 u.

wo 20/11/13 - 9 u. Ontdek je GSM • Organisatie: Lokaal Dienstencentrum De Wilg • Locatie: lokaal dienstencentrum De Wilg Witvrouwenveldstraat 1 • 03 450 82 82 • dewilg@dehazelaar.be • www.dehazelaar.be

Ontdek je GSM • Organisatie: Lokaal Dienstencentrum De Wilg • Locatie: lokaal dienstencentrum De Wilg Witvrouwenveldstraat 1 • 03 450 82 82 • dewilg@dehazelaar.be • www.dehazelaar.be vrij 29/11/13 - 20 u.

wo 20/11/13 - 20 u. Lezing met Marc Van Seghbroeck - Wijnadviseur ‘CHOCOLADE EN WIJN, EEN GEWAAGDE COMBINATIE’ • Organisatie: UiT-winkel • Locatie: Cultuurpunt Sint-Jan, zaal Sint-Jan, Sint-Jansplein 8 • 03 450 78 85/86 • uitwinkel@kontich.be vr 22/11/13 - 20 u. Toneelvoorstelling De zevende zonde van Pol Anrys • Organisatie: Tejatergroep Black-Out • Locatie: Altena Instituut Vleugel, Edegemsesteenweg • 03/455.77.74 • tejatergroep.black-out@skynet.be • www.tejatergroep-blackout.be

De banketbakker van lichte zeden • Organisatie: • Locatie: Feestzaal Abraham Hansschool, Schoolstraat 1 • 03 457 41 64 • info@toneelwilleniskunnen.be • www.toneelwilleniskunnen.be za 30/11/13 - 13 - 15 u. bedeling plantmateriaal behaagactie • Organisatie: Milieudienst • Locatie: Pierstraat 350 • 03 450 78 68 • milieu@kontich.be • www.kontich.be za 30/11/13 - 20 u. De banketbakker van lichte zeden • Organisatie: • Locatie: Feestzaal Abraham Hansschool, Schoolstraat 1 • 03 457 41 64 • info@toneelwilleniskunnen.be • www.toneelwilleniskunnen.be

Informatieblad Kontich | 25


Kalender zo 8/12/13 - 11 u. APERITIEFCONCERT PAMINA, FLUITENKWARTET • Organisatie: UiT-winkel • Locatie: Cultuurpunt Altena, Kapel • 03 450 78 85/86 • uitwinkel@kontich.be • www.kontich.be vr 06/12/13 - 20 u. De banketbakker van lichte zeden • Organisatie: • Locatie: Feestzaal Abraham Hansschool, Schoolstraat 1 • 03 457 41 64 • info@toneelwilleniskunnen.be • www.toneelwilleniskunnen.be za 07/12/13 - 20 u. De banketbakker van lichte zeden • Organisatie: • Locatie: Feestzaal Abraham Hansschool, Schoolstraat 1 • 03 457 41 64 • info@toneelwilleniskunnen.be • www.toneelwilleniskunnen.be zo 08/12/13 - 14.30 u. De banketbakker van lichte zeden • Organisatie: • Locatie: Feestzaal Abraham Hansschool, Schoolstraat 1 • 03 457 41 64 • info@toneelwilleniskunnen.be • www.toneelwilleniskunnen.be zo 08/12/13 - 11 u. Aperitiefconcert “PAMINA, FLUITENKWARTET” • Organisatie: Cultuurdienst • Locatie: Altena kapel, Antwerpsesteenweg 79 • 03 450 78 85 of 86 • uitwinkel@kontich.be • www.kontich.be ma 16/12/13 - 18.30 u. Bloedinzameling • Organisatie: Rode Kruis Edegem-Kontich • Locatie: Basisschool Sint-Jozef (ingang Rubensstraat) Rubensstraat • 03 457 67 40 • webmaster@edegem-kontich.rodekruis.be • www.edegem-kontich.rodekruis.be

Een activiteit van je vereniging laten opnemen in onze kalender? Dat kan! Registreer je op onze website via “Mijn Kontich”. Je kan daar je vereniging beheren en activiteiten laten opnemen in de kalender. Zowel op de website als in het infoblad.

26 | Informatieblad Kontich


Info Gemeentediensten Administratieve diensten gemeentehuis

Zwembad en sporthal

• Gemeenteplein 1 - Tel. 03 450 78 40 gemeente@kontich.be • Alle werkdagen 9 - 12.30 u. maandag 17.30 - 20.15 u. maandag t/m donderdag 14 - 16 u. (uitgezonderd in juli en augustus)

• Sportcentrum De Nachtegaal • Duffelsesteenweg 145 - Tel. 03 880 12 30 • Tijdens het schooljaar maandag Gesloten dinsdag 17.30 - 20.30 u. woensdag 12 - 13 u. (enkel senioren) en 14 -20.30 u. donderdag 12 - 13.30 u. en 17.30 - 19.30 u. vrijdag 17.30 - 21 u. zaterdag 9 - 12.30 u. en 13.30 - 16.30 u. zondag 9 tot 12.30 u. • Tijdens schoolvakanties maandag 12 - 13 u. (baantjeszwemmen) en 14 - 19.30 u. dinsdag 14 - 20.30 u. woensdag 12 - 13 u. (enkel senioren) en 14 - 19.30 u. donderdag 12 - 19.30 u. vrijdag 12 - 13 u. (baantjeszwemmen) en 14 - 21 u. zaterdag 9 - 12.30 u. en 13.30 - 16.30 u. zondag 9 - 12.30 u.

Bibliotheek Hoofdbibliotheek • Sint-Jansplein 8 - Tel. 03 450 78 30 kontich@bibliotheek.be • maandag 15.30 - 20 u. dinsdag 15.30 - 19 u. woensdag 10 - 12 u. en 13.30 - 17 u. donderdag 15.30 - 19 u. zaterdag 9.30 - 12.30 u. Filiaal Kontich-Kazerne • Montfortstraat 2 - Tel. 03 458 08 38 koka@bibliotheek.be • maandag 15 - 17 u. woensdag 14 - 16 u. vrijdag 18 - 20 u. zondag 10 - 12 u. Uitleenpost Waarloos • Ferdinand Maesstraat 90b - Tel. 015 32 14 14 waarloos@bibliotheek.be • woensdag 18 - 20 u. zondag 10 - 12 u.

Jeugddienst • Parklokaal • Gemeenteplein 1 - Tel. 03 457 27 14 jeugd@kontich.be • alle werkdagen 9 - 12.30 u. maandag 18.30 - 20.15 u. maandag t/m donderdag 14 - 16 u.

UiT-winkel cultuur en toerisme • Oud gemeentehuis Gemeenteplein 1 - Tel. 03 450 78 85/86 uitwinkel@kontich.be • alle werkdagen 9 - 12 u. maandag 18 - 20.15 u.

Sociaal Huis - OCMW • Antwerpsesteenweg 62 - Tel. 03 451 14 30 secretariaat@ocmwkontich.be • alle werkdagen 9 - 12 u. maandag 18 - 20 u. dinsdag t/m donderdag 14 - 16 u.

Technische dienst • Blauwesteenstraat 81a - Tel. 03 451 92 80 technische.dienst@kontich.be • maandag t/m donderdag 8 - 12 u. en 13 - 16.30 u. vrijdag 8 - 11.30 u.

Sportdienst • Sportcentrum De Nachtegaal • Duffelsesteenweg 145 - Tel. 03 880 12 32 sportieve.gemeente@kontich.be • maandag, woensdag, vrijdag 9 - 12 u. dinsdag en donderdag 13 tot 16 u. 

Buitenschoolse kinderopvang Kokon • Molenstraat 28-30 - Tel. 03 459 90 64 • Ferdinand Maesstraat 86a - Tel. 015 32 37 67 bko@kontich.be • alle werkdagen: 7 u. - begin schooltijd einde schooltijd - 18 u. woensdag 12 - 18 u. schoolvrije dagen 7 - 18 u. vakantie 7 - 18 u.

Containerpark • Blauwesteenstraat 81b - Tel. 03 457 51 02 • Dinsdag en woensdag 9 - 12 u. en 13 - 17u. donderdag 13 - 19 u. vrijdag 13 - 17 u. zaterdag 9 - 16 u.

Lokale politie • Antwerpsesteenweg 2 - Tel. 03 444 00 13 kontich@hekla.be • maandag 8 - 20 u. dinsdag tot vrijdag 8 - 16.30 u. zaterdag 8 - 14 u. De gemeentediensten zijn gesloten op maandag 11 november (wapenstilstand), dinsdag 24 december (namiddag voor Kerstmis), woensdag 25 december (Kerstmis), donderdag 26 december (tweede kerstdag), vrijdag 27 december (brugdag tweede kerstdag), dinsdag 31 december (namiddag voor nieuwjaar), 1 januari (nieuwjaar), 2 januari (tweede nieuwjaarsdag)


Noord-Zuid

“Ik kook van Woede” Wereldwijd lijden 870 miljoen mensen honger. Dat is 1 op 8. Nog eens 1 miljard mensen hebben geen toegang tot kwalitatief en gezond voedsel. Toch produceren we genoeg voedsel om de wereld 1,5 keer te voeden. Dat is schandalig, maar ook hoopvol. Want met veel goede wil - en de nodige politieke druk - kunnen we het probleem oplossen. Twee jaar lang zet 11.11.11 de voedselproblematiek vooraan op de politieke agenda. Door te focussen op het voedselsysteem. Door te kijken naar de voedselprijzen en de voedselspeculatie. Door in te gaan op de gevolgen van de klimaatverandering en te kiezen voor duurzaamheid. Door ‘hot items’ als biobrandstoffen, landroof en ons handelsbeleid aan te pakken. Politici moeten werk maken van een beleid tegen de honger. Daarom roepen we in november een bijzondere ministerraad samen. We leggen een pakket eisen op tafel die ervoor moeten zorgen dat iedereen toegang tot voedsel heeft in de toekomst.

Jouw steun voor het Zuiden 11.11.11. financieel steunen kan op verschillende manieren 1) De omslag in het midden van dit infoblad wordt opgehaald tijdens de actiedag op zaterdag 9 november 2013 Wanneer je niet thuis bent, of er kwam niemand langs, dan kan je het bedrag overschrijven. Het rekeningnummer voor 11.11.11. is voorgedrukt op de bijgevoegde folder. Je hoeft alleen je eigen gegevens en het bedrag in te vullen. Let op, je kan je overschrijvingsformulier niet meer meegeven tijdens de ophaling. Deze formulieren moet je zelf aan je bank bezorgen of online invullen op rekeningnummer BE 64 375-1O29919-52. Je kan ook gebruik maken van de handige betaalknop op www.ikwilhelpen.be 2) Van 12 t.e.m. 16 november staat er een ophaalbus in het gemeentehuis, daar kan je de omslag ook deponeren tijdens de openingsuren van het gemeentehuis. Kwam er niemand langs op zaterdag 9 november, dan kan je ook gebruik maken van deze ophaalbus. Zoals altijd zijn giften vanaf 40 euro fiscaal aftrekbaar: - Wanneer je een overschrijving invult van dit bedrag of hoger, ontvang je automatisch een fiscaal attest. In dit geval ontvang je ten laatste in april 2014 je fiscaal attest. Actiedag: Jouw werk voor het zuiden Je kan meewerken aan de geldinzameling op twee plaatsen: - Kontich-Kazerne: Samenkomst om 14 u. in de Montfortschool, Montfortstraat - Waarloos: samenkomst vanaf 10 u. in Reipelveld 14 (wijk Wild Veld) Tentoonstelling: In de ingang van het gemeentehuis kan je gedurende de maand november tijdens de openingsuren een fototentoonstelling bekijken.

01041 040 kontich info 2013 11 (4)  

Informatieblad november 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you