Page 1

Informatieblad van de gemeente Kontich www.kontich.be

Mei 2013 | 43 ste jaargang - nr. 4

Jouw straat speelstraat? Vakantieaanbod Jeugd

Kontich Fietst & Zingt

Gemeentebestuur Kontich Gemeenteplein 1 | 2550 Kontich | Tel 03 450 78 40 | Fax 03 458 31 39

Schoolfeest

gemeente@kontich.be


Inhoudstafel Kort nieuws Noord-Zuid

p5

Om te leren Cultuur

p 14

p 19 Redactie: Communicatiedienst Gemeenteplein 1 2550 Kontich informatie@kontich.be tel. 03 450 78 54 of 96 Drukwerk: Maki-Print Gedrukt op: Maco silk houtvrij Verantwoordelijke uitgever: L. Dom, Gemeenteplein 1

2 | Informatieblad Kontich

Toelichting woonbeleid 3 Rijbewijzen in bankkaartformaat De burgemeester en schepenen komen naar je toe Nieuwe speelburcht | Infopunt wonen Vragen over pensioenen | Gezocht: bierbrouwers! Infoavond ontwikkelingsprojecten

5

Sam De Verkeersslang | Tentoonstelling

6

Erfgoedraad |

Schoolfeest

Plan je Kontichse zomer

7

Jeugd

Jouw straat speelstraat? | Vakantieaanbod 8 Vakantiespeelpleinwerking Jeugdig Kontich Zomert | Opvoeden natuurlijk! Jeugdraad | Vakantieaanbod overzicht

Uitgelezen

Zonder zorgen op reis met de bib! Ontdek Ierland in de bib Supersnelle sprinters in de bib!

12

Sport

REOMMI | Kontich Fietst & Kontich Zingt Zomersportkampen

13

Milieu

Trage wegen Bijenvriendelijke planten & bloemen

14

Veilig

Voorrang van rechts | HEKLA in 2012 Takenpakket Brandweer | Wespenverdelging Kandidaat brandweerman of -vrouw Opendeurdag

16

Sociaal

Dementievriendelijke Gemeente Vlaanderen stopt met roken. Jij toch ook?

18

Fotowedstrijd

20

Vroeger en nu

Melkerij Sint-Michiel

21

Erfgoed

De laatste “Gartcevik�

22

Jubilaris | 75 jaar KVLV St-Rita Valentijn | FairTrade Brunch | Sportcentrum Wereldwaterdag | Specfour | Paasbrunch Sneeuwklassen | Buitenspeeldag

24

Geflitst Kalender

26

Info Gemeentediensten

29

Kermis

Meifeesten Kontich-Kazerne |

St.-Rita-Kermis

30


Kort nieuws

toelichting woonbeleid 28 MEI

Kom jij ook luisteren naar de doelstellingen van het toekomstig woonbeleidsplan? Voor het ontwikkelen van een toekomstgericht Woonbeleid maakte het gemeentebestuur een woonbeleidsplan op. Het woonbeleidsplan omvat de bestaande toestand op vlak van wonen in Kontich en de daaruit afgeleide kansen en bedreigingen, sterktes en zwaktes voor Kontich. Op basis van deze gegevens en het nieuwe bestuursakkoord, maakten we doelstellingen op.

Graag nodigen we je uit voor de toelichting van het woonbeleidsplan van onze gemeente, op dinsdag 28 mei om 20 u. in Cultuurpunt Altena, Antwerpsesteenweg 79. Bevestig je aanwezigheid via wonen@kontich.be, 03 450 78 74.

NIEUW!! RIJBEWIJZEN IN BANKKAARTFORMAAT

Woonloket Gemeentehuis, tel. 03 457 78 74, wonen@kontich.be

De burgemeester en schepenen komen naar je toe

Bij de dienst bevolking/ rijbewijzen kan je een nieuw rijbewijs in bankkaartformaat aanvragen. Voor de aanvraag kom je persoonlijk langs. Je brengt je identiteitskaart en 20 euro mee. De geldigheidsduur is 10 jaar. Leveringstermijn na aanvraag is ongeveer 3 werkdagen.

De burgemeester en schepenen vinden het belangrijk de nieuwe ploeg aan je voor te stellen. Daarom organiseren we een kennismakingsronde in elke wijk van onze gemeente. Tijdens deze avonden lichten we het beleid en de werking van het gemeentebestuur toe. Maar we vinden het ook belangrijk om naar je te luisteren! We deelden Kontich in 9 zones zodat iedereen aan de beurt komt. Er vonden reeds avonden plaats voor de Altenawijk en voor Waarloos. De overige avonden zijn als volgt voorzien: Di 30/4 Bautersemwijk Di 7/5 Wild Veld - Reep Di 14/5 Kazerne/Stationswijk Do 23/5 Ijzermaalberg Do 30/5 Duffelse-/Mechelsesteenweg Do 6/6 Pierstraat Di 11/6 Molenstraat - Edegemsesteenweg

Cultuurpunt Altena Berkenhof Pronkenborg Pronkenborg Magdalenazaal Sint Ritacollege A. Hansschool

Iedereen krijgt hiervoor een eigen uitnodiging in de bus.

Opgelet: je huidige rijbewijs blijft nog geldig tot 2033. Omwisseling naar het nieuwe formaat is dus niet verplicht. Verdere info krijg je bij de dienst rijbewijzen: tel. 03 450 78 63 of rijbewijzen@kontich.be.

Bevolking Gemeentehuis tel. 03 450 78 65 en 03 450 78 64 bevolking@kontich.be

Informatieblad Kontich | 3


Kort nieuws

Nieuwe speelburcht Op het speelterrein ’s Herenlei vervingen we de 20 jaar oude speelburcht door een splinternieuw toestel. We hopen dat de kinderen deze investering van 80.000 euro naar waarde weten te schatten!

Infopunt wonen Bij de balie van de afdeling ruimtelijke ontwikkeling kan je terecht met allerhande vragen over wonen: woningkwaliteit, leegstand, energie, levenslang wonen, duurzaam verbouwen en bouwen, sociale woningen, premies, ... We helpen je graag om de juiste formulieren te vinden en in te vullen. Voor meer gespecialiseerde inlichtingen waarop wij het antwoord niet in huis hebben, helpen we je verder tot bij de juiste dienst. Je vindt ons op de tweede verdieping van het gemeentehuis.

Vragen over pensioenen De Rijksdienst voor Pensioenen organiseert maandelijks een infomoment in onze gemeente. Deze zitdag vindt telkens plaats op de 4de woensdag van de maand, van 13 tot 15 u., in de collegezaal (2de verdieping van het gemeentehuis). Eerstkomende zitdagen zijn: 22 mei, 26 juni en 24 juli 2013. Je kan hiervoor geen afspraak maken.

4 | Informatieblad Kontich

Woonloket Gemeentehuis, tel. 03 457 78 74, wonen@kontich.be


Gezocht: bierbrouwers! Kontich heeft een stevige brouwerstraditie. In de lijn van ons eerste dorpsproduct ‘Specfour’, willen we verder producten ontwikkelen die in onze traditie passen. Het volgende project dat op stapel staat, is dat van een ‘dorpsbier’. We zijn dan ook op zoek naar mensen die hier willen aan meewerken. UiT-winkel Ben je actief als amateurbrouwer? cultuur en toerisme Werk (of werkte) je in de sector of wil je gewoon meedenken Oud gemeentehuis en -werken aan ons volgende dorpsproduct, geef je tel. 03 450 78 86 contactgegevens dan op bij de dienst cultuur/toerisme op uitwinkel@kontich.be tel. 03 450 78 86, uitwinkel@kontich.be.

Noord-Zuid

INFOAVOND ONTWIKKELINGSPROJECTEN Het gemeentebestuur zegde dit jaar zijn steun toe aan een duurzaam ontwikkelingsproject van Damiaanactie en van Artsen zonder Vakantie, alsook aan de ontwikkelingsprojecten “Rako”, “Adoptie Sri Lanka” en “Corazones Unidos”. Wil je daar wel graag eens wat meer over weten? Dat kan, want de Kontichnaars die meewerken aan deze ontwikkelingsprojecten, willen met veel enthousiasme hun projecten voorstellen op een informatie avond. Wij verwelkomen je woensdag 29 mei 2013 om 20 u. in de raadzaal van het gemeentehuis (1ste verdiep). De inkom is gratis.

Dienst Ontwikkelingssamenwerking Parklokaal tel. 03 457 27 14 derdewereld@kontich.be Informatieblad Kontich | 5


Om te leren

Schoolfeest Sam De Verkeersslang Van 29 april tot 8 mei 2013 houden de leerlingen van de Abraham Hansschool een verkeersproject. Sam de verkeersslang leert de leerlingen hoe ze zich veilig in het verkeer moeten begeven. Hierbij houden de leerlingen een ’schoolrecord-poging’: ra, ra, …

6 | Informatieblad Kontich

1 Juni

Op zaterdag 1 juni 2013 organiseert de Abraham Hansschool een schoolfeest. Iedereen is van harte welkom vanaf 14 u. op de speelplaats van de school. Naast randactiviteiten zijn er ook optredens van leerlingen.


Cultuur

Plan je erfgoedraad Kontichse zomer Word lid van de

In al deze gevallen ben je welkom bij de erfgoedraad. Deze gemeentelijke erfgoedraad richten we op om het gemeentebestuur te adviseren over het erfgoedbeleid (onroerend erfgoed, cultureel erfgoed en immaterieel erfgoed). Maar evengoed zet deze raad concrete acties op het getouw

over erfgoed in zijn brede zin: van erfgoedbomen (bomen met kapelletjes e.d.), archeologische wandelingen, het inventariseren van onroerend of immaterieel erfgoed tot het mee organiseren van de Open Monumentendag en de Erfgoeddag.

Stel je kandidaat voor de gemeentelijke erfgoedraad via cultuurbeleid@kontich.be en kom eens kennismaken op de startvergadering. Deze vindt plaats op donderdag 16 mei 2013 om 20 u. Wie zich kandidaat stelt, krijgt een uitnodiging. Meer info? cultuurbeleid@kontich.be of tel. 03 448 28 55.

Vlaanderen Feest

Volksfeest op zondag 7 juli met op het programma Bar Sanseveria en Buurman. Buurman

Heb je een hart voor erfgoed? Ben je gebeten door lokale geschiedenis? Of zeggen oude ambachten, stoeten en optochten of gebruiksvoorwerpen je meer? Misschien ben je wel een archiefspeurder of heb je interesse in of kennis over monumenten en gebouwen?

De Zomernachten

De zomernachten zijn er dit jaar opnieuw met een volledig feestweekend op 16, 17 en 18 augustus. Met bijzondere aandacht voor jongeren en gezinnen wordt dit een niet te missen editie.

Noteer de data alvast in je agenda! UiT-winkel cultuur en toerisme Oud gemeentehuis tel. 03 450 78 85 uitwinkel@kontich.be Informatieblad Kontich | 7


Jeugd

speelstraat? Jouw straat deze zomer een

Een speelstraat is een openbare weg die we op vooraf bepaalde uren voor het doorgaande verkeer afsluiten en waar spelende kinderen voorrang krijgen. De speelstraat is tijdens die uren enkel toegankelijk voor voetgangers, fietsers en voertuigen (stapvoets) van bewoners of mensen die er een garage hebben. We willen in de zomervakantie van 2013 in Kontich starten met een nieuw speelstratenproject. Wettelijke voorwaarden Een speelstraat kan enkel ingericht worden in een straat met overheersend woonkarakter waar de snelheid tot 50 km per uur (of minder) beperkt is. Er mag geen doorgaand verkeer zijn of een openbaar vervoertraject. De weg wordt enkel op de vastgelegde uren (steeds dezelfde) afgesloten. De speelstraat moet goed zichtbaar zijn door de weg met voldoende hekken af te bakenen, waarop een bord C3 (‘zon’) met onderbord ‘speelstraat van … tot … u.’ is aangebracht. Tijdens de speelstraaturen mag spelmateriaal op de weg geplaatst worden op voorwaarde dat het de doorgang van toegelaten bestuurders en prioritaire voertuigen niet hindert. Project van sociale cohesie, gedragen door de buurt Omdat de betrokkenheid van de buurt een voorwaarde is om van een speelstraat een succes te maken, vraagt het bestuur dat de meerderheid van de bewoners akkoord gaat met het initiatief. Dit moet je als aanvrager aantonen met een bewonersenquête. We vragen ook ‘peters’ of ‘meters’ 8 | Informatieblad Kontich

die zich engageren om de signalisatie op tijd te plaatsen en weg te halen, en een oogje in het zeil te houden. Concreet: wat moet je doen? Ben je geïnteresseerd om een speelstratenproject te trekken in jouw buurt? Kijk dan eerst op het gemeenteplan of jouw straat theoretisch in aanmerking komt. Is dat het geval, kom dan naar de infoavond over speelstraten op

22 mei om 20 u. in de feestzaal van de gemeentelijke basisschool Abraham Hans. Daar krijg je alle nodige informatie en meer gegevens over hoe je de aanvraag doet en wat het organiseren van een speelstraat concreet inhoudt. Kan je hier niet bijzijn en ben je toch geïnteresseerd, dan kan je steeds informatie krijgen op de jeugddienst.


Vakantieaanbod GRABBELPAS

SWAP

De Grabbelpasactiviteiten in krokus- en paasvakantie liggen al even achter ons. Eerstdaags vertrekt het zomerprogramma naar de drukker! We bedelen de nieuwe brochure in de scholen begin juni.

Ook voor de tieners stoomden we weer een bruisend zomerprogramma klaar. De SWAPactiviteiten van onze regio balden we samen in een handige pocket. Ga je niet in Kontich naar school? Haal hem vanaf juni op de jeugddienst of download hem dan via www.kontich.be!

activiteiten en kortingen voor 3- t.e.m. 11-jarigen

Wie niet in Kontich naar school gaat of gewoon heel nieuwsgierig is, kan de programmabrochure voor de zomervakantie vanaf juni downloaden via www.kontich.be of komen afhalen bij de gemeentelijke jeugddienst in het Parklokaal. Daar kan je ook nog altijd terecht voor de aankoop van je persoonlijke Grabbelpas (breng een pasfoto en 3 euro mee).

activiteiten voor 12- t.e.m. 15-jarigen

VAKANTIESPEELPLEINWERKING Zoals elk jaar, organiseren de jeugddienst en de jeugdraad gedurende de zomervakantie opnieuw een speelpleinwerking voor 6 tot 12-jarigen. Lees hiervoor aandachtig de brochure ‘Jeugdig Kontich zomert!’ of surf gewoon naar www.kontich.be!

Informatieblad Kontich | 9


Jeugd

JEUGDIG KONTICH ZOMERT! De nieuwe editie van deze gids, die het volledige vakantieaanbod voor de 2,5- tot 15jarigen in Kontich samenvat, vind je omstreeks half mei in je brievenbus. Brochure gemist? Je kan er ook eentje afhalen bij de jeugddienst in het Parklokaal of surf naar www.kontich.be! Elders in dit infoblad vind je alvast een beknopt overzicht van alle mogelijkheden.

Opvoeden natuurlijk! Elk jaar, van 16 tot 23 mei, is er de week van de opvoeding, waarin we ouders en andere opvoeders in de bloemetjes zetten. In 2013 staat het thema ‘opvoeden natuurlijk!’ centraal. Opvoeden is immers iets heel gewoons, iets ‘natuurlijks’. Dat betekent zeker niet dat het opvoeden van kinderen altijd gemakkelijk is, maar dat men als ouder best wel mag luisteren naar het buikgevoel. Gezien een kind niet alleen thuis opgroeit, kan men gerust ook een kijkje nemen naar hoe anderen het dagdagelijks klaarspelen. ‘Opvoeden natuurlijk!’ verwijst ook naar respect voor de natuur. Zorg dragen voor het milieu draagt bij tot een kindvriendelijke omgeving en is mee bouwen aan een fantastische toekomst voor onze kinderen. In de regio Mortsel wil De Opvoedingswinkel dit jaarthema mee in de kijker zetten. In 6 provinciale groendomeinen (waaronder het Rivierenhof) organiseert de Provincie Antwerpen daarom tussen 15 mei en 1 september een klein wandelparcours, waarbij 6 opdrachten kunnen worden vervuld. De bedoeling is een gezellig samenzijn met je gezin terwijl je geniet van de prachtige omgeving. Een foto en/of verhaal van de ervaring van de wandeling, kan je achteraf insturen. De beste inzendingen krijgen een

JEUGDRAAD Voor de blok- en examenperiode er aankomt, zitten we met de Jeugdraad een laatste keer samen voor een Algemene Vergadering op woensdag 15 mei. Iedereen tussen 16 en 35 jaar met een mening over het Kontichse jeugdbeleid is welkom, om 20 u. in de Gidsenlokalen in de Duivenstraat. Tot dan? 10 | Informatieblad Kontich

prijs. Je kan de opdrachten afhalen in De Opvoedingswinkel Mortsel, ter plaatse scannen met een QR-code of downloaden via www.provant.be/ weekvandeopvoeding. De Opvoedingswinkel zelf pakt uit met een kleurwedstrijd voor kinderen. De kleurplaat wordt verspreid in de gemeente en kan je ook in het Opvoedingspunt komen ophalen. Help jij mee om er een originele tekening van te maken? Stuur ze dan naar de opvoedingswinkel of kom de tekening persoonlijk afgeven op het opvoedingspunt of in de opvoedingswinkel tijdens de openingsuren. Dit kan van 13 mei tot en met 27 mei. Uit de deelnemers wordt een winnaar geloot! Opvoedingspunt Kontich Sociaal Huis Antwerpsesteenweg 62 woensdag van 14 tot 16 u. 0473 47 37 37 kontich@opvoedingswinkel.org Opvoedingswinkel Mortsel Meerminne 2 maandag tussen 15 en 18 u. woensdag tussen 9 en 13 u. donderdag tussen 13 en 15 u. www.opvoedingswinkelmortsel.be Jeugd Parklokaal, tel. 03 457 27 14, jeugd@kontich.be


NEEN

5 euro/dag (niet-Kontich: 6 euro/dag) vanaf het tweede kind van eenzelfde gezin: respectievelijk 4 en 5 euro

NEEN Gemeentelijke Jeugddienst Gemeenteplein 1 Parklokaal 03 457 27 14 jeugd@kontich.be

Locatie afhankelijk van sportdiscipline (zie aparte folder)

1 juli t.e.m. 30 augustus, elke werkdag van 9-12 u. of 13-16 u. of 9-16 u. (behalve 8-12 juli en 12 -16 augustus)

JA

Prijs afhankelijk van sportdiscipline (zie aparte folder) Omnisport: 65,50 euro Pony (1/2d): 80 euro Rope-skipping: 82 euro Omni-crea: 70 euro Watersport: 150 euro Kleuters (1/2d): 32,75 euro (prijzen per week)

JA (zie ook www.kontich.be)

Gemeentelijke Sportdienst Sportcentrum “De Nachtegaal” Duffelsesteenweg 145 03 880 12 32 sportieve.gemeente@ kontich.be

WAAR?

WANNEER?

VOORAF INSCHRIJVEN VERPLICHT?

KOSTPRIJS?

APARTE FOLDER BESCHIKBAAR?

MEER INFO?

Gemeentelijk IBO Kinderclub Kokon Molenstraat 28 03 459 90 64 bko@kontich.be

NEEN

- 0-3 u.: 3,75 euro - 3-6 u.: 5,70 euro - > 6 u.: 11,40 euro (niet-Kontich: +10%) Gelijktijdige aanwezigheid kinderen van eenzelfde gezin: -25% (vervoer/begeleiding van/ naar sportkamp/ speeldag inbegrepen)

JA

7u.: aanvang sportkamp/speeldag 18 u.: einde sportkamp/speeldag (behalve 8-12 juli, 15, 16 en 30 augustus)

Kinderclub Kokon, Molenstraat 28 (Ingang via Schoolstraat)

Geboortejaar 2001-2009

Voor- en naopvang bij de sportkampen en de speelpleinwerking

VOOR- EN NAOPVANG

Gemeentelijk IBO Kinderclub Kokon Molenstraat 28 03 459 90 64 bko@kontich.be

NEEN

- 0-3u.: 3,75 euro - 3-6u.: 5,70 euro - > 6u.: 11,40 euro (niet-Kontich: +10%) Gelijktijdige aanwezigheid kinderen van eenzelfde gezin: -25%

JA

2 juli t.e.m. 30 augustus, elke werkdag van 7-18 u. (behalve 8-12 juli, 15, 16 en 30 augustus)

Kinderclub Kokon, Molenstraat 28 (Ingang via Schoolstraat)

Geboortejaar 2007-2010

Opvang en activiteiten voor kleuters

KLEUTEROPVANG

Gemeentelijke Jeugddienst Gemeenteplein 1 Parklokaal 03 457 27 14 grabbelpas@kontich.be

JA (zie ook www.kontich.be)

Prijs afhankelijk van activiteit (zie aparte folder) Korting met Grabbelpas (3 euro)

JA

Uren afhankelijk van activiteit (zie aparte folder)

Locatie afhankelijk van activiteit (zie aparte folder)

Geboortejaar 2001-2008

Activiteiten van een paar uur tot een volledige dag

GRABBELPAS

SWAP

Gemeentelijke Jeugddienst Gemeenteplein 1 Parklokaal swap@kontich.be

JA (zie ook www.kontich.be)

Prijs afhankelijk van activiteit (zie aparte folder) Korting met SWAP-pas (3 euro)

JA

Uren afhankelijk van activiteit (zie aparte folder)

Locatie afhankelijk van activiteit (zie aparte folder)

Geboortejaar 1997-2001

Activiteiten van enkele uren tot een volledige dag

Heeft je kind een beperking of betwijfel je om een andere reden of een activiteit geschikt is voor hem of haar? Informeer gerust bij de organiserende dienst en we bekijken samen de mogelijkheden. Dit aanbod is er in principe voor iedereen!

1 juli t.e.m. 28 augustus, elke werkdag van 9-16 u. (behalve 8-12 juli, 15 en 16 augustus)

Gemeentelijke Basisschool Abraham Hans

Geboortejaar 2001-2007

Geboortejaar 1999-2009

VOOR WIE?

Een hele dag spelen, sporten, knutselen en nog veel meer

Sportweken in verschillende disciplines en combinaties

VAKANTIESPEEL PLEINWERKING

WAT?

SPORTKAMPEN

Eind februari kregen de kinderen van onze Kontichse scholen de brochure Sportkampen 2013 mee, ondertussen zijn er hier en daar nog enkele plaatsen vrij. Binnenkort krijg je de brochure ‘Jeugdig Kontich zomert!’ in de bus, waarin we een overzicht bieden van het vakantieaanbod voor de kinderen en jongeren van 2,5 t.e.m. 15 jaar. Daarnaast verschijnen begin juni nog aparte brochures voor Grabbelpas en SWAP. Hier bieden we je alvast een bondig maar volledig voorsmaakje.

OVERZICHT: HET GEMEENTELIJKE VAKANTIEAANBOD VOOR KINDEREN EN JONGEREN

Vakantieaanbod

Informatieblad Kontich | 11


Uitgelezen

Zonder zorgen op reis met de bib! Reis geboekt? We willen je er nog even aan herinneren dat je de termijn van je bibliotheekmaterialen online kan verlengen via kontich.bibliotheek.be en ook telefonisch. Wil je echt helemaal zorgeloos lezen tijdens je reis, dan kan je mits 0,50 euro een vakantieleentermijn van vijf weken aanvragen, voor zover je de maximale uitleentermijn hiermee niet overschrijdt (niet mogelijk voor sprinters en voor weekbladen). De bib wenst je alvast een heel fijne vakantie!

Ontdek

Ierland in de bib Ontdek wat het prachtige, smaragdgroene Ierland zoal te bieden heeft. Maak kennis met de Ieren en hun verhaal in boeken, luisterboeken en films. Laat je meevoeren door mysterieuze Keltische muziek of bouw eens een feestje met stevige Ierse folk. Want van muziek, daar kennen ze wat van, die Ieren!

Supersnelle sprinters in de bib! Heb je een moeilijk te stillen honger naar nieuwe en succesvolle boeken, films en muziek? Kies dan voor sprinters! De bib is gestart met een sprintercollectie om de circulatie van toppers te verhogen. De uitleenvoorwaarden van sprinters zijn verschillend van de andere bibliotheekmaterialen. Om zoveel mogelijk leners van die toppers te laten genieten, kan je de uitleentermijn van sprinters niet verlengen. De actuele sprinterlijst vind je via de link ‘sprinters’ op de startpagina van de catalogus.

Voorleesuurtjes in de bib HOOFDBIBLIOTHEEK Sint-Jansplein 8 Zaterdag 11 mei, 8 juni(elke 2de zaterdag 10.30-12 u. (*)) (*) met creatief atelier - voor kinderen van 4 tot 7 jaar (1 euro per kind voor knutselmateriaal). Inschrijven tot een kwartier voor de aanvang van de activiteit aan de balie op het gelijkvloers van de bibliotheek of online via www.kontich.be/bibliotheek (rubriek Activiteiten). Woensdag 22 mei, 26 juni(elke 4de woensdag 14-15.30 u.) KONTICH-KAZERNE - Montfortstraat 2 Zondag 5 mei, 2 juni(elke 1ste zondag 10.30-11.30 u.) WAARLOOS - Ferd. Maesstraat 90b Zondag 26 mei, 23 juni(elke 3de of 4de zondag 10.30-11.30 u.) De datums vind je ook op de website www.kontich.be/bibliotheek, of op de blog (bibkontich.blogspot.com). Info: 03 450 78 33 of mail kontich@bibliotheek.be. 12 | Informatieblad Kontich

Bibliotheek Sint-Jansplein 8 tel. 03 450 78 30 kontich@bibliotheek.be

K


Sport

REOMMI = Regionale omnisportdag voor mindervaliden. Op woensdag 5 juni 2013 vindt de sportdag voor mindervalieden plaats te Zandhoven. Aktiviteiten : zwemmen, huifkartocht, grote trampoline, minigolf, schermen, minitennis, ponyrijden, fitbal, … Iedereen welkom. Vooraf inschrijven via sport@kontich.be

Sportdienst Sportcentrum De Nachtegaal tel. 03 880 12 32 sportieve.gemeente@kontich.be

Kontich Fietst & Kontich Zingt 30 Juni

SPORTKAMP ZOMER Zoals ieder jaar organiseert de sportdienst tijdens de zomervakantie weer sportkampen en dit in en om sporthal “De Nachtegaal”

Kom met heel je klas, gezin, sportvereniging of jeugdbeweging fietsen, zingen en feestvieren Vertrek fietstocht 14 u., Kontich Zingt start om 17 u. De KETNETBAND komt naar Kontich !!! Zorg dat je erbij bent !!

Zo bieden wij volgende sportkampen aan : Omnisport, kleuters, pony, ski, crea, watersport (zeilen, windsurfen, kajak), licht mentaal gehandicapten, dans, dierengewenning... INSCHRIJVEN kan via het e-loket van onze website www.kontich.be

Informatieblad Kontich | 13


Milieu

Trage wegen

wat vind jij ervan? Trage wegen zijn paden en wegels voor traag, nietgemotoriseerd verkeer. Denk bijvoorbeeld aan kerkwegels, buurtwegen, jaagpaden, oude treinverbindingen, ... Veel van deze trage verbindingen zijn in de loop der jaren verdwenen of in onbruik geraakt. Vanuit de bevolking groeit de vraag om trage wegen - waar mogelijk - opnieuw toegankelijk te maken. Zo kunnen kinderen en volwassenen veiliger naar school of werk fietsen, wordt een wandelingetje met de hond of een zoektocht van de jeugdbeweging heel wat fijner. Door ontbrekende trage verbindingswegen te herstellen of in te richten kunnen oude trage verkeersroutes opnieuw een functie krijgen.

Info-avon trage we d gen

19 juni om 20 u. in Cultuu rpunt Alte na, Antwerps esteenweg 7 9B (Altenapa rk)

14 | Informatieblad Kontich

Hiervoor werkt het gemeentebestuur samen met Trage Wegen vzw en Landschapspark Antwerpen Zuidrand aan een herstel- en ontwikkelingsplan voor trage wegen. In dat plan is ook ruimte voorzien voor jouw mening. Vrijwilligers beschreven de voorbije maanden alle trage wegen in Kontich en brachten ze in kaart. Het resultaat van al dat werk leggen we nu aan u voor: verenigingen, jongeren, landbouwers,‌ kortom de gebruikers van deze wegen om vervolgens mee te helpen denken over de toekomst van het netwerk aan trage wegen. Daarom organiseren we een eerste informatieavond voor alle geïnteresseerden.

Behalve een ruime toelichting over het project, krijgt iedereen ook de kans om te reageren en voorstellen te doen voor het tragewegenbeleid aan de hand van een invulbundel. Achteraf vatten we alle opmerkingen en suggesties samen. Bij een tweede overlegmoment geven we iedereen de kans om zijn mening te geven. Laat dus je stem horen! Het eindresultaat van deze inventarisatie en publieksparticipatie zal uiteindelijk leiden tot een uitgebreid tragewegenplan, waarmee het gemeentebestuur aan de slag kan. Wil je meewerken aan ons tragewegenproject of wil je graag meer informatie, neem dan contact op met de milieudienst via milieu@kontich.be of tel. 03 450 78 68.


Bijenvriendelijke planten & bloemen OOK JOUW TUIN OF BALKON KAN HELPEN! Het gaat niet goed met onze bijen, populaties nemen wereldwijd af en ook de vitaliteit van de overlevende bijenvolken laat te wensen over. De oorzaak ligt bij het samenvallen van een aantal factoren zoals o.a. ziekteverwekkers (met o.a Varroa mijt), achteruitgang van de biotopen, monocultuur in de landbouw, bestrijdingsmiddelen en minder nestgelegenheid. Uiteraard moeten vooral de overheid en industrie de handen uit de mouwen steken. De gemeentelijke groendienst wil alvast werk maken van een bijenvriendelijk openbaar groen. Van bijenvriendelijke planten profiteert vaak ook het vogelbestand en kleine zoogdieren vinden er een geschikte schuilplaats. Maar ook als particulier, natuur- of tuinliefhebber kunnen we ons steentje bijdragen door een bijenvriendelijke tuin te creĂŤren. Hoe? Door bij-vriendelijke planten in de tuin, op terras of zelfs balkon of vensterbank te plaatsen, zetten we een eerste stap. Interessante planten zijn diegene die de bijen (en andere insecten) goede nectar of stuifmeel bezorgen. Vaak zijn de inheemse soorten en sierplanten met enkelvoudige bloemen de meest interessante. Cultivars van planten zijn vaak gekweekt om mooi te zijn, met dubbele, gevulde bloemen en produceren geen of weinig stuifmeel en nectar... Meer info Je kan een lijst vinden op de gemeentelijke website. Daar geven we nog een aantal links waarop je meer informatie kan vinden. Wie deze niet kan raadplegen, kan steeds terecht bij de gemeentelijke milieudienst. Een tip, denk eens aan vergeet-mij-nietjes, enkelbloemige begonia en afrikaantjes om je bloembakken te vullen.

Milieudienst Gemeentehuis tel. 03 450 78 68 milieudienst@kontich.be Informatieblad Kontich | 15


Veilig

Voorrang van rechts Weet jij wanneer en waar je juist voorrang hebt , of hem juist verspeelt? Op welke kruispunten? De voorrang-van-rechtsregel geldt op elke kruispunt waar geen verkeerslichten staan of waar evenmin verkeersborden aanwezig zijn die de voorrang regelen. Ook op kruispunten die aangekondigd worden met een voorrangsverkeersbord (driehoekig bord met een zwart kruis) is voorrang van rechts van toepassing. Op rotondes geldt de voorrangvan-rechtsregel niet en evenmin op plaatsen waar een politieagent het verkeer regelt. Wanneer moet je stoppen? Als een bestuurder stopt om voetgangers te laten oversteken over het zebrapad of om fietsers die op het fietspad rijden te laten passeren, behoudt hij zijn voorrang. Hij is trouwens verplicht om te stoppen voor die voetgangers of

fietsers. Rijden fietsers echter op een fietssuggestiestrook dan hebben ze geen voorrang. En dan is er nog de heel speciale situatie waarbij het voetpad doorloopt over het kruispunt. De bestuurder die van rechts komt, moet dan eerst de voetgangers op dat fietspad laten voorbijgaan, maar behoudt wel zijn voorrang van rechts. Wat met de verboden rijrichting? Om van de voorrang van rechts te kunnen genieten mag de bestuurder niet uit een verboden rijrichting komen. Let er wel op dat in heel wat eenrichtingsstraten een uitzondering geldt voor fietsers en bromfietsers klasse A. De onderborden ‘uitgezonderd fietsers en bromfietsers klasse A’ geven dan aan dat zij tegen de rijrichting in mogen rijden. De voorrang-van-rechtsregel geldt evenmin voor bestuurders die een parkeerplaats verlaten, van een privé-oprit de openbare weg oprijden of die van een aardeweg een

verharde weg oprijden. In al die gevallen moet de bestuurder voorrang verlenen aan alle weggebruikers die zich op de openbare weg bevinden. Ook wie keert of achteruit rijdt, heeft geen voorrang. Wanneer moet je altijd voorrang verlenen? Spoorvoertuigen (treinen of trams) hebben altijd voorrang, ongeacht of ze van rechts of van links komen. Prioritaire voertuigen met een blauw zwaailicht aan én die met het speciaal geluid hun komst aankondigen, hebben altijd voorrang.

Lokale Politie Antwerpsesteenweg 2 tel. 03 444 00 13 kontich@hekla.be

Politiezone HEKLA in 2012 Enkele wetenswaardigheden uit onze politiezone uit 2012 • Ze verwelkomden 6 personeelsleden. • Er was een kleine verhoging van het aantal interventies/maand (van 728 naar 731 in 2012). • Het aantal tussenkomsten van de dienst slachtofferbejegening daalde opmerkelijk van 197 in 2011 naar 144 in 2012. Ook het aantal geregistreerde feiten partner- of intrafamiliaal geweld vertoonde een lichte daling van 207 naar 172 in 2012. • Waar bij het aantal woninginbraken tijdens 2011 een belangrijke stijging werd waargenomen, registreerden wij in de loop van 2012 voor het eerst sinds 2008 terug een daling. Het betreft een daling met 11,4%, waarbij de pogingen met 18% daalden en de effectieve inbraken met 6%. • Dankzij controle en sensibilisering slaagden we er in het aantal verkeersongevallen terug te dringen. • Het aantal snelheidsovertreders daalde van 7,4 tot 6,3% en het aantal positieve ademtesten van de gecontroleerde bestuurders tijdens WODCA daalde van 13,9 naar 12,5% in 2012. • Het aantal vragen via de website en politie@hekla.be steeg in 2012. Er werden 60 nieuwsberichten gepost. • In 2012 sleepte onze politiezone belangrijke prijzen in de wacht met o.a.“European Foundation Initiativ on Dementia” en “De Belgische Prijs voor Veiligheid en Criminaliteitspreventie 2012”. Weet je graag meer details over de werking van 2012, dan kan je die vinden in het jaarverslag op de website www.hekla.be. 16 | Informatieblad Kontich


Takenpakket De brandweer heeft wettelijk 22 taken, zoals brandbestrijding, bevrijden van personen uit een lift of gekneld in een voertuig... Buiten deze wettelijke taken wordt voor vele andere opdrachten beroep gedaan op de brandweer, waarbij sommige van deze taken momenteel betalend zijn. Het retributiereglement bepaalt wat en hoeveel er dient betaald te worden en welke uitzonderingsmaatregelen er gelden. Wil je weten welke aanpassingen er gebeurden aan dit reglement, raadpleeg dan de volledige versie op de website.

Wespenverdelging Met het goede weer verschijnen ook wespen, bijen en hommels. Meer info over deze diertjes vind je op onze website: www. kontich.be/brandweer/ . Voor het verdelgen van wespen volstaat een telefoontje op het nummer 03 457 82 20. Het kan ook via het gemeentelijk e-loket. Begin niet zelf en zeker niet zomaar aan vernietiging van deze beestjes; dit is professioneel werk met de nodige aandacht voor persoonlijke beschermingsmiddelen.

Opendeurdag

Kandidaat brandweerman of -vrouw: Ook dit jaar willen we de nodige jonge mensen aantrekken. Wat is je profiel: - jonge, sportieve mannen of vrouwen die zich geroepen voelen om een helpende hand uit te steken naar medemensen in nood. - mannen en/of vrouwen die op zoek zijn naar een zinvolle hobby (passie) waarbij hulpverlening, inzet en kameraadschap centraal staan. - bereid zijn om zich verder te bekwamen via scholing. Wat bieden wij: - een toffe groep collega’s en vrienden - modern materiaal en een goede opleiding - bijscholingsmogelijkheden Interesse? Aarzel niet en neem vrijblijvend contact op met bevelhebber L. Van Hoof Gsm 0478 33 54 08 of via e-mail: luc.van.hoof@kontich.be

Onze jaarlijkse opendeurdag vindt plaats op

ZONDAG 30 JUNI van 12 tot 18 u. Wij trachten je een boeiende en leerrijke namiddag te bezorgen met enkele spetterende demonstraties. In de provinciale rookmobiel kan je zelf ervaren hoe moeilijk het is om in een woning vol rook de uitgang te vinden. Ook jongeren kunnen deze namiddag actief beleven in spelvorm.

Brandweer Witvrouwenveldstraat 32 tel. 03 457 82 20 brandweer@kontich.be

Informatieblad Kontich | 17


Sociaal

Kontich is ‘Dementievriendelijke Gemeente’ Hierna volgen nog enkele tips om vermissing te voorkomen. Deze zijn opgesteld door het Expertisecentrum Dementie Orion i.s.m. politiezone Hekla. 1. Bij vaststelling van dwaal- of doolgedrag raadpleeg je best een arts. Een juiste diagnose zorgt voor meer begrip. Bij een diagnose dementie kan je informatie inwinnen via bv. www.dementie.be Kontich is samen met de andere gemeenten van politiezone Hekla sinds december 2009 erkend als Dementievriendelijke Gemeente via het Project Vermissingen. Project Vermist is een samenwerking tussen Hekla en vele partners in de zorg. Bij risico op dwaalgedrag wordt op voorhand een document ingevuld met belangrijke gegevens van de persoon samen met een foto. Als een verdwijning onrustwekkend is, wordt dit document doorgestuurd naar de politiezone Hekla. Op die manier kan men een vermiste persoon zeer snel gericht beginnen zoeken.

Sociaal Huis (sociale dienst OCMW Kontich) Antwerpsesteenweg 62 tel. 03 451 14 30 www.ocmwkontich.be

18 | Informatieblad Kontich

2. Vraag hulp bij verontrustend gedrag. Als het later fout gaat, wordt veel tijd gewonnen. 3. Download het opsporingsdocument en vul de gegevens in via www. hekla.be/zdiensten/vermissing/vermissing.pdf. Of vraag daarbij hulp van het OCMW of Gezel (Gezondheid- en eerstelijnssamenwerking). 4. Zorg voor een recente kleurenfoto, liefst ook digitaal. 5. Noteer belangrijke ankerpunten uit het leven van de persoon met dementie: waar vertelt de persoon vaak over, waar gaat hij/zij vaak naar toe… 6. Geef de persoon die het huis verlaat een gsm mee die aan staat. Laat hem/haar hier tijdig aan wennen. 7. Naai of strijk labels in de kledij met naam en telefoonnummer van een te contacteren persoon. Steek een briefje met contactgegevens in de portefeuille.

Meer informatie en allerhande folders over dementie, Project Vermissingen en een kaartje met nog meer tips hoe vermissing voorkomen zijn gratis te verkrijgen bij OCMW Kontich en Gezel, Antwerpsesteenweg 62 te Kontich, tel. 03 451 14 30, thuiszorg@ocmwkontich.be en gezel@ocmwkontich.be. Zowel gemeente als OCMW Kontich ondertekenden de engagementsverklaring ‘Vergeet dementie, onthou mens’. Meer informatie vind je op de website www.onthoumens.be.


Vlaanderen stopt met roken

Jij toch ook ? Gezondheidsvoordelen Als je nog maar pas stopte met roken, zijn de voordelen voor je gezondheid niet altijd direct voelbaar. Toch zijn ze er. Wist je dat je amper één dag na je laatste sigaret al evenveel zuurstof in je bloed hebt als iemand die niet rookt? En dat is nog maar het begin… >> Na 20 minuten Je bloeddruk en de bloedsomloop in je handen en je voeten verbeteren.

Op 31 mei is het ‘Werelddag zonder Tabak’.

>> Na 8 uur De zuurstofvoorziening in je bloed wordt weer normaal. >> Na 24 uur Je longen beginnen het slijm en de teer weg te werken. >> Na 48 uur Je reuk en je smaak verbeteren. >> Na 72 uur Je ademt vrijer en je bent minder snel buiten adem. >> Na 2 tot 12 weken Je bloedsomloop in het algemeen verbetert. >> Na 3 tot 9 maanden Bij het ademhalen hoest en ‘piep’ je duidelijk minder. >> Na 1 jaar Je risico op een hartziekte is met de helft gedaald. >> Na 2 jaar Je risico op een hartinfarct is nu even groot als voor een niet-roker. >> Na 5 jaar Je risico op een beroerte daalde met de helft. Ook het risico op kanker in je mond, slokdarm en blaas verminderde met de helft. >> Na 10 jaar Je risico op longkanker is met de helft afgenomen. Je risico op een beroerte is nu even groot als voor een niet-roker. >> Na 15 jaar Je risico op een hartziekte is even groot als voor een niet-roker. Je kans op overlijden is nu praktisch even groot als voor een niet-roker.

Hulp helpt

Stoppen op eigen wilskracht is mogelijk maar weet dat je er niet alleen voor staat. Stoppen met hulp verhoogt je slaagkansen. Welke vormen van begeleiding en ondersteuning zijn mogelijk? - Telefonische begeleiding via Tabakstop (0800/111 000 of www.tabakstop.be) - Online begeleiding www.exsmokers.eu. Nu ook beschikbaar als een gratis mobiele versie in de Appstore en op Google Play Store. - Persoonlijke- of groepsbegeleiding door een tabakoloog of huisarts (zoek via www.vlaanderenstoptmetroken.be naar hulp in je buurt - de consultatie wordt gedeeltelijk terugbetaald door het ziekenfonds) Informatieblad Kontich | 19


Fotowedstrijd Wil je graag je foto in het informatieblad van Kontich? Dat kan! Maak een foto in het kader van de opdracht die we geven en stuur ze door naar informatie@kontich.be. Misschien prijkt jouw foto in het volgende informatieblad! De winnende foto van het thema “Reuzegroot” is van Bruno Stappaerts. Aan het Kapellekesbos werden enorme voetafdrukken gevonden. Niemand weet waar ze vandaan komen. Mogelijk zijn ze van een reus!

Nieuwe opdracht:

Grote schoonmaak Deadline: 5 juni 2013

Fotowedstrijd

20 | Informatieblad Kontich

Reglement: - Zorg ervoor dat we je foto kunnen afdrukken in het infoblad. Zet daarvoor de resolutie van je camera groot genoeg. - Stuur je foto met een woordje uitleg naar informatie@kontich.be. - Alle foto’s die we ten laatste op de datum van de deadline ontvangen, komen in aanmerking voor de prijs. - De winnaar ontvangt een cultuurcheque van 50 euro. De winnende foto publiceren we in de volgende editie van ons infoblad. - Je mag per gezin slechts één inzending versturen met daarin max. 5 foto’s. - De redactieraad beslist welke foto de wedstrijd wint. - Wie een foto instuurt, geeft het gemeentebestuur van Kontich het recht de ingestuurde foto’s te gebruiken voor communicatieve doeleinden. - Foto’s moeten over Kontich en/of inwoners van Kontich gaan om te kunnen winnen.


Vroeger en nu De Ferdinand Maesstraat met rechts de melkerij of zuivelfabriek Sint-Michiel, nu Berkenhof, met aan dezelfde zijde acht woningen, die “de acht zaligheden” worden genoemd. Recht tegenover zien we de Gemeentelijke Jongensschool. In 1947 nam het bedrijf “INZA” te Schoten de zuivelfabriek over. Twaalf jaar later kwam er een einde aan de activiteiten van de aloude melkerij Sint-Michiel. Van “de acht zaligheden” zijn er nog zeven huizen in min of meer oorspronkelijke toestand. Later werd aan het geheel een negende huis toegevoegd.

Informatieblad Kontich | 21


Erfgoed

De laatste “Gartcevik” We hebben de grote Geschiedenis van Kontich van Robert Van Passen, maar voor de kleine geschiedenis van begin vorige eeuw vallen we graag terug op de schriftjes en mapjes van zijn vader Joseph (1892-1967). Zijn herinneringen, opgetekend in de jaren 1960, geven een pittoresk beeld van het leven in ons dorp van vóór de Grote Oorlog. Vóór het jaar 1900 had Kontich nog een “Gartcevik”. Kapitein ervan was vader De Winter, brouwer en olieslager, en luitenant was Ach. Huybrechts, brouwer en maalder. De manschappen, gewapend met een mispelaar, deden op sommige tijdstippen, in “patrouille” van twee man, hun nachtronde in de gehuchten. Iedere patrouille die zich eerbiedigde, mocht onderweg niet in een herberg sluipen, maar mocht ook geen baanstropers of dieven ontmoeten. Als ze na de dienst in het lokaal terugkeerde, moest ze altijd op het rapport kunnen zeggen, dat overal alles rustig was. Op een ijzige winteravond zaten de kapitein en zijn luitenant in het lokaal, bij den Blekke - nu de herberg Oud Kontich - te wachten

tot al de mannen terug binnen waren. Verkleumd van de kou keerde de laatste patrouille terug van Keizershoek en Oever. Een van de twee mannen was Baard Riga, die toezichter was op het Hof van Spruyt, en de portierswoning bewoonde binnen de poort, langs de kant van de Dreef. Met zijn strenge apostelbaard was hij de schrik van de kinderen die in de dreef speelden. Nu stond hij daar onbeholpen, en het was al goed dat zijn oversten hem met een straffe borrel trakteerden om hem terug tot het leven te roepen. Uit een vierkante fles werd een hel-rode likeur Deymann geschonken. Sterk gealcoholiseerd verwarmde ze ogenblikkelijk.

Het was 12 uur geworden en de oversten wensten goede nacht en keerden huiswaarts. Maar Baard Riga bleef nog. Hij beweerde niet in het warm te geraken en bleef doorborrelen. De volgende morgen om half negen stond luitenant Ach. Huybrechts op de Varkensmarkt, waar de bierwagens geladen werden, vóór de poort van de brouwerij. Opeens kwam uit de Kleine steenweg een Bediening. De koster met zijn kleppende bel (geen rinkelende) en zijn lantaarn draaide de Duivenstraat in. In die tijd was een Bediening een gebeurtenis in het dorp. Waar ze voorbijkwam, ging elk deurke open en de bewoners kwamen op het voetpad knielen, prevelden een gebed en sloegen een kruisteken. Als men zag welke straat de Bediening insloeg, wist iedereen voor wie het was en aan wat hij stervend was. Dit werd dan van deur tot deur toegefluisterd: “Baard Riga wordt bediend, hij heeft deze nacht een bloedspuwing gekregen!”. Als meneer Huybrechts dat hoorde kon hij het maar niet geloven: “Maar ik ben te nacht nog met hem samen geweest”, zei hij

22 | Informatieblad Kontich


Mispelaar: stok van mispelhout. In Oud Kontich: herberg - deel van de vroegere De Kroon, Mechelsesteenweg (in een laag, ouderwets huis, bijna aan de hoek met de Kruisschanslei), afgebroken in 1971. Het Hof van Spruyt was de populaire naam voor het kasteel Boutersem, opgetrokken in de 18e eeuw op de plaats van een middeleeuws versterkt hof, gelegen op een ‘motte’ omringd door grachten. Tussen de twee wereldoorlogen vervallen en gesloopt (zie http://users.telenet. be/guido.theys/KWvroegerennu/ BoutersemofHofvanSpruyt.htm) verbaasd. Weinige ogenblikken later keerde de Bediening op haar stappen terug uit de Duivenstraat. Dokter Humblé die toen reeds van het Hof van Spruyt terugkwam, laste de Bediening af en zei dat zijn patiënt niet ziek was, maar… een Deymann-spuwing had gehad. Enige weken later werden de “oefeningen” van de Kontichse gartcevik afgeschaft… Woordverklaring: Gartcevik: garde civique (burgerwacht) was een Belgische militie opgericht door de verschillende burgerwachten samen te voegen die in 1830 waren ontstaan naar aanleiding van de rellen op 25 augustus (na de opvoering van De Stomme van Portici in de Brusselse Muntschouwburg) tegen de ‘bezetting’ van ons land door de Nederlanders. Aanvankelijk werden alle mannelijke inwoners van 20 tot 55 jaar ingeschreven. De mannen uit bemiddelde gezinnen die wegens geldige reden geen lid van de garde civique dienden te worden, moesten 2 frank aan de gemeente betalen. Door het gevoel van veiligheid dat de Rijkswacht verschafte taande de populariteit van dit burgerlegertje (zelden gewapend met geweer, meestal met lans of stok).

De Burgerwacht is in functie gebleven tot bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. Ondertussen werd er ook een veldwachter aangenomen, wat later uitgroeide tot een heus politiekorps. In 1894 waren o.m. Ach. Huybrechts en J. de Winter al kapiteins. Beiden waren brouwers - die zoals overal elders meestal tot de notabelen gerekend werden. De eerste bezat de grootste brouwerij (annex kuiperij, maalderij, diamantslijperij en melkerij) gelegen aan het SintJansplein, de Varkensmarkt en de Magdalenastraat, waar nu cultuurpunt Sint-Jan een stuk van inneemt. Achiel overleed in januari 1924 op 66-jarige leeftijd. Het complex werd verkocht en gedeeltelijk afgebroken om het Sint-Jansplein te vergroten in 1925. De Winter was brouwer van De Reep, gelegen langs de Mechelsesteenweg op de hoek aan de kapel en de Reepkenslei. Ze behoorde samen met de brouwerij van Hannicq in de Molenstraat en De Valk aan de Antwerpse steenweg (nu gemeentehuis) tot de kleinere brouwerijen; De Sleutel in de Sleutelstraat was de tweede grootste. Jef de Winter werd 62 jaar en overleed op 2-3-1924.

Deymann: kruidenbitter, gedistilleerd in Charleroi. Kleine steenweg: nu Magdalenastraat (ook de Varkensmarkt, het Sint-Jansplein en de Sleutelstraat werden Kleine steenweg genoemd). Bediening: berechting, het sacrament van de ziekenzalving, eventueel ook de laatste biecht en communie (“de laatste sacramenten”).

Deze bijdrage werd verzorgd door Elza Broes en Frank Hellemans van de Heemkundige Kring

Informatieblad Kontich | 23


Geflitst Jubilaris ren Op 24 februari werden de echtpa th naar Ree Verheyen-Weyten en Thaels-Van ardag aanleiding van hun huwelijksverja ontvangen in het gemeentehuis.

75 jaar KVLV St-Rita Op 10 februari werd KVLVSt. Rita naar aanleiding van het 75-jarig jubileum ontvangen in het gemeentehuis.

Valentijn Op 20 februari werden de winnaars van de Valentijnactie van de VANK gevierd in het oud-gemeentehuis.

FairTrade Brunch den we Op 10 maart organiseer Wilg een in dienstencentrum De unch. (H)eerlijke FairTrade Br

Sportcentrum De werken aan sportcentrum De Nachtegaal schieten intussen goed op. 24 | Informatieblad Kontich


Wereldwaterdag Op 22 maart organiseerden we een wandeling naar aanleiding van Wereldwaterdag. De leerlingen van het Altena-instituut vulden hun flessen aan de fontein van de Academie voor Schone Kunsten.

Specfour Op 25 maart lanceerden we het Kontichse Specfour tijdens een persconferen tie in het oudgemeentehuis. De Kontichse lekker nij viel bij iedereen in de smaak.

Paasbrunch De kleuters van de Abraham Hansschool hielde n op 29 maart 2013 een echte pa asbrunch. Ook wie na de pa asvakantie instapte, mocht al eens komen smullen.

Sneeuwklassen De leerlingen van het zesde leerjaar van de Abraham Hansschool gingen ook dit jaar op sneeuwklassen.

Buitenspeeldag De jaarlijkse Buitenspeeldag vond op 27 maart plaats op drie Kontichse locaties.

Alle foto’s van deze activiteiten kan je bekijken in het fotoalbum op www.kontich.be. Informatieblad Kontich | 25


Kalender vr 03/05/13 om 10 u.

di 14/05/13 om 12 u.

Week van de amateurskunsten: thema: bloemen • Organisatie: De Wilg • Locatie: lokaal dienstencentrum De Wilg Witvrouwenveldstraat 1 • 03 450 82 82 • dewilg@dehazelaar.be • www.dehazelaar.be

De namiddagen van toen: ‘Mijn pappie is enkel een foto’: Frank Cools zingt de liederen van De Zangeres Zonder Naam • Organisatie: De Wilg • Locatie: lokaal dienstencentrum De Wilg Witvrouwenveldstraat 1 • 03 450 82 82 • dewilg@dehazelaar.be • www.dehazelaar.be

za 04/05/13 om 10 u. Week van de amateurskunsten: thema: bloemen • Organisatie: De Wilg • Locatie: lokaal dienstencentrum De Wilg Witvrouwenveldstraat 1 • 03 450 82 82 • dewilg@dehazelaar.be • www.dehazelaar.be zo 05/05/13 van 10 tot 18 u. Kunstenwandeling langs Kontichse kunstenaars! • Organisatie: Cultuurdienst • Locatie: heel Kontich • 03 450 78 85 • cultuur@kontich.be • www.wak.be/events/detail/795 zo 05/05/13 om 10 u. Week van de amateurskunsten: thema: bloemen • Organisatie: De Wilg • Locatie: lokaal dienstencentrum De Wilg Witvrouwenveldstraat 1 • 03 450 82 82 • dewilg@dehazelaar.be • www.dehazelaar.be woe 08/05/13 om 14 u. Bingo • Organisatie: De Wilg • Locatie: lokaal dienstencentrum De Wilg Witvrouwenveldstraat 1 • 03 450 82 82 • dewilg@dehazelaar.be • www.dehazelaar.be

woe 15/05/13 om 14 u. Start petanqueseizoen • Organisatie: De Wilg • Locatie: lokaal dienstencentrum De Wilg Witvrouwenveldstraat 1 • 03 450 82 82 • dewilg@dehazelaar.be • www.dehazelaar.be woe 15/05/13 om 14 u. Brei-en handwerknamiddag • Organisatie: De Wilg • Locatie: lokaal dienstencentrum De Wilg Witvrouwenveldstraat 1 • 03 450 82 82 • dewilg@dehazelaar.be • www.dehazelaar.be do 16/05/13 om 14 u. Wandeling voor en door mensen met een mobiliteitsbeperking. • Organisatie: De Wilg • Locatie: lokaal dienstencentrum De Wilg Witvrouwenveldstraat 1 • 03 450 82 82 • dewilg@dehazelaar.be • www.dehazelaar.be do 16/05/13 om 20 u. MILIEURAAD • Locatie: Raadzaal Gemeentehuis • www.kontich.be

za 11/05/13 om 14.30 u. za 18/05/13 vanaf 13 u. Contius ontwaakt • Organisatie: Reuzenplan Kontich-Kazerne • Locatie: Phil Bosmansplein • www.kontich.be

26 | Informatieblad Kontich

35ste volleybal wijkentornooi • Organisatie: Komart Volleybal • 0475 369 225 • info@komart.be • www.komart.be • http://users.skynet.be/komart


zo 19/05/13 vanaf 13 u.

ma 03/06/13 om 13.30 u.

35ste volleybal wijkentornooi • Organisatie: Komart Volleybal • 0475 369 225 • info@komart.be • www.komart.be • http://users.skynet.be/komart

Vertelnamiddag • Organisatie: De Wilg • Locatie: lokaal dienstencentrum De Wilg Witvrouwenveldstraat 1 • 03 450 82 82 • dewilg@dehazelaar.be • www.dehazelaar.be

di 21/05/13 om 9.30 u. Bloemendag • Organisatie: De Wilg • Locatie: lokaal dienstencentrum De Wilg Witvrouwenveldstraat 1 • 03 450 82 82 • dewilg@dehazelaar.be • www.dehazelaar.be woe 22/05/13 om 14 u. Brei-en handwerknamiddag • Organisatie: De Wilg • Locatie: lokaal dienstencentrum De Wilg Witvrouwenveldstraat 1 • 03 450 82 82 • dewilg@dehazelaar.be • www.dehazelaar.be do 23/05/13 om 19.30 u. Praatcafé Dementie: Thema: Samen ‘LEVEN’ zonder woorden. • Organisatie: De Wilg • Locatie: lokaal dienstencentrum De Wilg Witvrouwenveldstraat 1 • 03 450 82 82 • dewilg@dehazelaar.be • www.dehazelaar.be

woe 05/06/13 om 14 u. Bingo • Organisatie: De Wilg • Locatie: lokaal dienstencentrum De Wilg Witvrouwenveldstraat 1 • 03 450 82 82 • dewilg@dehazelaar.be • www.dehazelaar.be do 06/06/13 om 13.30 u. Quiz • Organisatie: De Wilg • Locatie: lokaal dienstencentrum De Wilg Witvrouwenveldstraat 1 • 03 450 82 82 • dewilg@dehazelaar.be • www.dehazelaar.be vrij 07/06/13 om 10 u. Belastingen invullen • Organisatie: De Wilg • Locatie: lokaal dienstencentrum De Wilg Witvrouwenveldstraat 1 • 03 450 82 82 • dewilg@dehazelaar.be • www.dehazelaar.be

ma 27/05/13 om 14 u. ma 10/06/13 om 18.30 u. Zing met ons mee! • Organisatie: De Wilg • Locatie: lokaal dienstencentrum De Wilg Witvrouwenveldstraat 1 • 03 450 82 82 • dewilg@dehazelaar.be • www.dehazelaar.be

Bloedinzamelingen • Organisatie: Rode Kruis • Locatie: Basisschool Sint-Jozef (ingang Rubensstraat) • 03 457 67 40 • webmaster@edegem-kontich.rodekruis.be • www.edegem-kontich.rodekruis.be

woe 29/05/13 om 14 u.

woe 12/06/13 om 14 u.

Petanque • Organisatie: De Wilg • Locatie: lokaal dienstencentrum De Wilg Witvrouwenveldstraat 1 • 03 450 82 82 • dewilg@dehazelaar.be • www.dehazelaar.be

Petanque • Organisatie: De Wilg • Locatie: lokaal dienstencentrum De Wilg Witvrouwenveldstraat 1 • 03 450 82 82 • dewilg@dehazelaar.be • www.dehazelaar.be

Informatieblad Kontich | 27


Kalender woe 12/06/13 om 14 u.

do 20/06/13 om 9.30 u.

Brei-en handwerknamiddag • Organisatie: De Wilg • Locatie: lokaal dienstencentrum De Wilg Witvrouwenveldstraat 1 • 03 450 82 82 • dewilg@dehazelaar.be • www.dehazelaar.be

Uitstap naar Planckendael • Organisatie: De Wilg • Locatie: lokaal dienstencentrum De Wilg Witvrouwenveldstraat 1 • 03 450 82 82 • dewilg@dehazelaar.be • www.dehazelaar.be

za 15/06/13 om 19 u.

ma 24/06/13 om 14 u.

Nocturne, avondwandeling • Organisatie: Pasar • Locatie: Museum, St.-Jansplein • www.pasar.be

Zing met ons mee, finale!! • Organisatie: De Wilg • Locatie: lokaal dienstencentrum De Wilg Witvrouwenveldstraat 1 • 03 450 82 82 • dewilg@dehazelaar.be • www.dehazelaar.be

ma 17/06/13 om 18.30 u. Bloedinzameling • Organisatie: Rode Kruis • Locatie: Zaal Pronkenborg • 03 457 67 40 • www.edegem-kontich.rodekruis.be di 18/06/13 om 12 u.

za 29/06/13 om 15.30 u. Jaarlijkse barbecue • Organisatie: De Wilg • Locatie: lokaal dienstencentrum De Wilg Witvrouwenveldstraat 1 • 03 450 82 82 • dewilg@dehazelaar.be • www.dehazelaar.be

De namiddagen van toen: ‘Freddy en de hartenbrekers’. • Organisatie: De Wilg • Locatie: lokaal dienstencentrum De Wilg Witvrouwenveldstraat 1 • 03 450 82 82 • dewilg@dehazelaar.be • www.dehazelaar.be woe 19/06/13 om 14 u. Brei-en handwerknamiddag • Organisatie: De Wilg • Locatie: lokaal dienstencentrum De Wilg Witvrouwenveldstraat 1 • 03 450 82 82 • dewilg@dehazelaar.be • www.dehazelaar.be

28 | Informatieblad Kontich

Een activiteit van je vereniging laten opnemen in onze kalender? Dat kan! Registreer je op onze website via “Mijn Kontich”. Je kan daar je vereniging beheren en activiteiten laten opnemen in de kalender. Zowel op de website als in het infoblad.


Info Gemeentediensten Administratieve diensten gemeentehuis

Zwembad en sporthal

• Gemeenteplein 1 - Tel. 03 450 78 40 gemeente@kontich.be • Alle werkdagen 9 - 12.30 u. maandag 17.30 - 20.15 u. maandag t/m donderdag 14 - 16 u. (uitgezonderd in juli en augustus)

• Sportcentrum De Nachtegaal • Duffelsesteenweg 145 - Tel. 03 880 12 30 • Tijdens het schooljaar maandag Gesloten dinsdag 17.30 - 20.30 u. woensdag 12 - 13 u. (enkel senioren) en 14 -20.30 u. donderdag 12 - 13.30 u. en 17.30 - 19.30 u. vrijdag 17.30 - 21 u. zaterdag 9 - 12.30 u. en 13.30 - 16.30 u. zondag 9 tot 12.30 u. • Tijdens schoolvakanties maandag 12 - 13 u. (baantjeszwemmen) en 14 - 19.30 u. dinsdag 14 - 20.30 u. woensdag 12 - 13 u. (enkel senioren) en 14 - 19.30 u. donderdag 12 - 19.30 u. vrijdag 12 - 13 u. (baantjeszwemmen) en 14 - 21 u. zaterdag 9 - 12.30 u. en 13.30 - 16.30 u. zondag 9 - 12.30 u.

Bibliotheek Hoofdbibliotheek • Sint-Jansplein 8 - Tel. 03 450 78 30 kontich@bibliotheek.be • maandag 15.30 - 20 u. dinsdag 15.30 - 19 u. woensdag 10 - 12 u. en 13.30 - 17 u. donderdag 15.30 - 19 u. zaterdag 9.30 - 12.30 u. Filiaal Kontich-Kazerne • Montfortstraat 2 - Tel. 03 458 08 38 koka@bibliotheek.be • maandag 15 - 17 u. woensdag 14 - 16 u. vrijdag 18 - 20 u. zondag 10 - 12 u. Uitleenpost Waarloos • Ferdinand Maesstraat 90b - Tel. 015 32 14 14 waarloos@bibliotheek.be • woensdag 18 - 20 u. zondag 10 - 12 u.

Jeugddienst • Parklokaal • Gemeenteplein 1 - Tel. 03 457 27 14 jeugd@kontich.be • alle werkdagen 9 - 12.30 u. maandag 18.30 - 20.15 u. maandag t/m donderdag 14 - 16 u.

UiT-winkel cultuur en toerisme • Oud gemeentehuis Gemeenteplein 1 - Tel. 03 450 78 85/86 uitwinkel@kontich.be • alle werkdagen 9 - 12 u. maandag 18 - 20.15 u.

Sociaal Huis - OCMW • Antwerpsesteenweg 62 - Tel. 03 451 14 30 secretariaat@ocmwkontich.be • alle werkdagen 9 - 12 u. maandag 18 - 20 u. dinsdag t/m donderdag 14 - 16 u.

Technische dienst • Blauwesteenstraat 81a - Tel. 03 451 92 80 technische.dienst@kontich.be • maandag t/m donderdag 8 - 12 u. en 13 - 16.30 u. vrijdag 8 - 11.30 u.

Sportdienst • Sportcentrum De Nachtegaal • Duffelsesteenweg 145 - Tel. 03 880 12 32 sportieve.gemeente@kontich.be • maandag, woensdag, vrijdag 9 - 12 u. dinsdag en donderdag 13 tot 16 u. 

Buitenschoolse kinderopvang Kokon • Molenstraat 28-30 - Tel. 03 459 90 64 • Ferdinand Maesstraat 86a - Tel. 015 32 37 67 bko@kontich.be • alle werkdagen: 7 u. - begin schooltijd einde schooltijd - 18 u. woensdag 12 - 18 u. schoolvrije dagen 7 - 18 u. vakantie 7 - 18 u.

Containerpark • Blauwesteenstraat 81b - Tel. 03 457 51 02 • Dinsdag en woensdag 9 - 12 u. en 13 - 17u. donderdag 13 - 19 u. vrijdag 13 - 17 u. zaterdag 9 - 16 u.

Lokale politie • Antwerpsesteenweg 2 - Tel. 03 444 00 13 kontich@hekla.be • maandag 8 - 20 u. dinsdag tot vrijdag 8 - 16.30 u. zaterdag 8 - 14 u.

De gemeentediensten zijn gesloten op 1 mei (Feest van de Arbeid), 9 mei (O.L.H. Hemelvaart), 10 mei (brugdag) en 20 mei 2013 (Pinkstermaandag) Informatieblad Kontich | 29


30e Meifeesten Kontich-Kazerne Donderdag 9 mei 11 u :

Plechtige Eucharistieviering in de O.L.V.-kerk opgeluisterd door de Koninklijke Harmonie Vrede & Vermaak Kontich Aansluitend: aperitiefbar in en om de tent voor de kerk

20 u :

Concert in de O.L.V.-kerk Klarinetensemble SOLIDO Met Vivaldi, Bach, Piazzola en werk van de Kontichse componist Jan Van der Roost Aansluitend: nagenieten in Ontmoetingscentrum Pronkenborg

Vrijdag 10 mei 20.30 u.:

Ciné Pronk “Bienvenue chez les Ch’tis”, De meest bekeken film ooit in Frankrijk !!! in Ontmoetingscentrum Pronkenborg, 5 euro

21 u.:

FUIF in jeugdhuis KOMAF

Zaterdag 11 mei 9 tot 17 u.

Rommelmarkt een eigen stand? of een eigen hobbystand? info via Leo Nauwelaerts, 0479 36 90 19 of via www.kontichkazerne.be/meifeesten/rommelmarkt Parochiestand Verkoopbare spullen kan je binnenbrengen tijdens de inzamelmomenten: zat. 13 april en zat. 4 mei van 13 tot 14 u. - garagebox achter Pronkenborg Passen deze dagen niet? Bel eens met Miek Scheers (0474 71 16 38 of 03 457 22 18).

11 u.

Feest op en rond het Phil Bosmansplein (kerkplein) eendjesvissen - ponyritjes - springkasteel - TOYS4KIDS tekenwedstrijd Het Bazarke - thema: een reus in Kontich

13 u.

tekenatelier - 16.30 u. uitslag en prijsuitreiking OKRA-stand met oude volksspelen voor jong en minderjong Infostands: Natuurpunt en Pasar Dranken en hapjes - hot dogs - broodjes - smoutebollen - ijsjes - dranktent

14 u.

31ste Lentejogging Bloemendekor Info: http://users.telenet.be/ksahatletiek of tinneke.daniels@telenet.be

14.30 u.

De reus Contios ontwaakt! Massaspektakel meer info via https://facebook.com/ReusVanKontich

vanaf 17 u.

BBQ op het kerkplein

Zondag 12 mei

illeerde info: Meer gedeta kazerne.be/ www.kontich meifeesten

10 u.

Archeologische wandeling in en om Kontich-Kazerne vertrek aan Pronkenborg - duur: 2 à 2.30 u.

12 tot 14 u.

Feestrestaurant in Feestzaal Pronkenborg

30 | Informatieblad Kontich


St.- Rita - Kermis Vrijdag 31 mei 19 u :

36 ste Grote Prijs KWB St. Rita * Ereprijs Albert Van Leuven * Wielerwedstrijd voor Liefhebbers KBWB Beloften en elite z.c. Maakt deel uit v/h regelmatigheidscriterium Antwerp Cycling Trophy 620 - Prijzen + klassementpremies : inschr. Tuincentrum Van Uytsel

Vanaf 19 u. drankgelegenheid in de parochiezaal Pierstraat 5

Zaterdag 1 juni

VOLLEYBALTORNOOI : Sportzaal + speelplaats St.Ritacollege

13.30 tot 17 u.:

ONTSPANNINGSNAMIDDAG voor de Senioren 55 + Inlichtingen en inschrijving: bij de parochiale verenigingen of op het secretariaat Pierstraat 268 - 03 457 51 61

20 u.:

KAARTWEDSTRIJD 250 vooruit + inleg Parochiezaal St.-Rita, Pierstraat 5 Inschrijven vanaf 19.30 u

Zondag 2 juni 9 u.

EUCHARISTIEVIERING in de St.-Ritakerk opgeluisterd door Kon. Harmonie “Vrede en Vermaak” Kontich

11.30.tot 14 u.

GEZINSRESTAURANT in de parochiezaal nieuwe formule: Kinderen tot 7 j gratis / tot 12 jaar -50 % Inschr. op het secretariaat: Hellemans, Pierstraat 268 Tel 03 457 51 61 - e-mail: parochie.sintrita.kermis@telenet.be of bij de bestuursleden van de parochiale verenigingen

11.30 tot 16 u.

JEUGDANIMATIE met o.a. volksspelen - springkasteel - trampoline - kindergrime - enz…

12 tot 18 u.

MINIVOETBALTORNOOI Terreinen Riko

14 u tot 17.30 u.

CAFETARIA in de parochiezaal onder de kerk met lekkere pannenkoeken en ijskreem. Teken- en kleurwedstrijd met prijzen voor elke leeftijdscategorie tot 12 jaar

Met medewerking van het gemeentebestuur en het gemeentelijk feestcomité

Informatieblad Kontich | 31


XFSLHSPFQ3&6;&/QMBOPSHBOJTFFSU

EF %F3&64POUXBBLU 0QFOMVDIUWPPSTUFMMJOH [BNFJV .FJGFFTUFO ,POUJDI,B[FSOF

%&3&64WBO,0/5*$)

8&3,(30&13&6;&/QMBOQSFTFOUFFSU NFUEFPOEFSTUFVOJOHWBO(&.&&/5&,0/5*$) BVUFVS,PFO)FSSFNBODPNQPOJTU+BO7BOEFS3PPTUWPSNHFWJOH("4,"$"%&.*&,0/5*$)75*4*/5+0;&'*/45*5665453""5(30&1 %0--&&*,453""5TQFM4*/53*5"$0--&(&%"/4(30&1,541"35"NV[JFL,0/)"3.0/*&73&%&&/7&3."", '"/'"3&4*/5$&$*-*" 8BBSMPPT

LPSFO".*70$" 4&/;".*463" ,"7*&3 ,0/4*/+003,&/4 4&/*03&/,003HFMVJE&7&/53&/5"-$0.1"/: NNW%"($&/536.1&(0%&4*/5.0/5'0354$)00-#3"/%8&&3,0/5*$)$)*30FO4$0654FWB

XXXGBDFCPPLDPN3FVT7BO,POUJDI

V.U.: werkgroep ‘REUZENplan’ - brunostappaerts@hotmail.com

Infoblad Kontich mei 2013  

Informatieblad Kontich mei 2013

Infoblad Kontich mei 2013  

Informatieblad Kontich mei 2013

Advertisement