Page 1

Januari 2011 41ste jaargang - nr. 1 Afgiftekantoor, 2550 Kontich Verant. uitgever: Secretaris, L. Dom, Gemeenteplein 1

Gemeentebestuur Kontich, Gemeenteplein 1, 2550 Kontich Tel. 03 450 78 40, Fax 03 458 31 39 E-mail gemeente@kontich.be, www.kontich.be

Ijspiste gemeentepark

9 januari 2011 Nieuwjaarsreceptie vanaf 11 u. Smeltfeest vanaf 14 u.

Beste inwoner van Kontich-Waarloos, Een jaar is weeral voorbij gevlogen, 2010 ligt achter ons. Het was een historisch jaar. Kwam tijdens de Olympische Spelen van 1920 in Antwerpen-Kiel (Beerschot) de marathon door Kontich (met keerpunt aan de Mechelsesteenweg), dan schreef Kontich 90 jaar later weer sportgeschiedenis, namelijk op 4 juli van dit jaar. Op 4 juli 2010 flitste in 4 minuten de Ronde van Frankrijk door het centrum van Kontich en door Waarloos. Het werd een echt volksfeest in een uitbundige sfeer met alleen maar lachende gezichten. De organisatie betekende een hele voorbereiding voor de veiligheids- en gemeentediensten en van vele vrijwilligers. Ik wil hen allen feliciteren en danken voor de puike organisatie. Vele zaken werden gerealiseerd in 2010, waaronder de nieuwe website met E-loket, de subsidie voor buurtfeesten, het jeugdbeleidsplan 2011-2013, de start van de vervanging van de straatnaamborden,… De heraanleg van de Duffelsesteenweg nadert zijn voltooiing. De riolering in de Molenstraat moet vernieuwd worden. De heraanleg beoogt een mooie, aangename winkel- en woonstraat met een veilige verkeerssituatie. Het circulatieplan heeft heel wat positieve resultaten, maar enkele straten hoopten om veel minder verkeer te krijgen. Wetende dat 70% van het verkeer tijdens de spits van elders komt en naar de E19 wil, is de enige oplossing om dat doorgaand verkeer rond het dorp te leiden. De Vlaamse Regering heeft in het geactualiseerde Masterplan 2020 een ‘ringweg’ voorzien tussen Kontich en Edegem (ook de doortrekking van de tram van Mortsel naar Kontich is nog voorzien in dit plan). Deze projecten worden nu concreet uitgewerkt. We voorzien voor 2011 heel wat projecten, onder andere: verbeteringswerken aan voet- en fietspaden; extra investeringen in reinheid (o.a. onkruidbestrijding) en de bouw van een polyvalente zaal naast de sporthal, een verzuchting van jaren vanwege de jeugd-, sport- en cultuursector. 2011 is het Europees jaar van het vrijwilligerswerk. Kontich is rijk aan verenigingen en vrijwilligers. Ik wil hen danken en koesteren. Voor de derde keer organiseert het gemeentebestuur een ijspiste in het gemeentepark. Op zondag 9 januari is daar om 11u een nieuwjaarsreceptie waarop iedere inwoner uitgenodigd is en we speciaal de mensen uit het vrijwilligerswerk verwelkomen. Ik wens iedereen veel schaatsplezier en prettige eindejaarsdagen. Iemand een gelukkig en een gezond jaar wensen, is goed. Samen aan een goed jaar werken is nog beter. Hartelijke nieuwjaarswensen Uw Burgemeester Luc Blommaerts

1


MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR

SLUITINGSDAGEN GEMEENTEDIENSTEN De gemeentediensten zijn gesloten op: zaterdag 1 en zondag 2 januari 2011

MOLENSTRAAT BLIJFT LANGER OPEN

SNEEUW EN IJZEL

De nutsmaatschappijen die werken uitvoeren voor de heraanleg van de Molenstraat liggen momenteel een heel eind voor op schema. Daardoor wordt de Molenstraat pas vanaf 2 mei 2011 afgesloten voor alle verkeer en dus niet vanaf 15 december. Omdat er steeds zeer vlot gewerkt werd, blijft de verdere planning ongewijzigd. Ook de werken in de Spoorwegstraat zullen zoals voorzien verlopen.

De eerste winterprik is intussen een feit. De verantwoordelijkheid voor sneeuw- en ijzelbestrijding ligt bij de technische dienst (kantoren Blauwesteenstraat 81a, achter het containerpark). Onze strooidiensten zijn uitgerust met twee grote zoutstrooiers om de openbare wegen sneeuw- en ijzelvrij te maken. We beschikken ook over een smalspoortractor die de fietspaden vrijmaakt. Prioriteit wordt gegeven aan bruggen, invalswegen en busroutes. In straten met weinig verkeer heeft het geen zin om dooizouten te strooien. Strooien is enkel effectief als er voldoende menging gebeurt van de neerslag met het zout. Dit kan enkel door verkeer. Vergeet niet dat het een wettelijke verplichting is om het voetpad voor uw woning sneeuwvrij te houden. Wij rekenen hiervoor dan ook op uw medewerking.

WISSEL POSTOVERSTE POLITIE Sinds kort heeft de politiepost Kontich een nieuwe postoverste. Ludo Biesen geeft de fakkel door aan Roger Krikemans. Commissaris Biesen is sinds 1 januari 1975 in dienst bij de politie. Op 1 april 2005 werd hij commissaris. Ludo Biesen spendeerde zijn ganse actieve loopbaan in Kontich. Roger Krikemans begon zijn carrière bij de politie in 1977. Hij was zes jaar actief in Antwerpen. Van 1 januari 1983 tot de hervorming in april 2001 was hij tewerkgesteld in de plaatselijke politiepost van Kontich. Daarna werd hij officier van wacht interventie in Edegem. Ook Roger kent onze gemeente dus door en door. Vanaf nu is hij de nieuwe verantwoordelijke voor de lokale politiepost van Kontich. Wij wensen Ludo een fijn pensioen. Roger wensen we veel succes met zijn nieuwe functie.

2

Sneeuw en ijzel kunnen het bezorgen van briefwisseling bemoeilijken en soms onmogelijk maken. bpost stelt alles in het werk om de dagelijkse bezorging van brieven te verzekeren, maar soms wordt het te gevaarlijk om de postbodes op pad te sturen. Winterse weersomstandigheden kunnen ook problemen veroorzaken bij de ophaling van het afval. Igean en het gemeentebestuur doen samen met de ophaler al het nodige om deze problemen tot een minimum te beperken.


ATTEST NODIG? GEBRUIK ONS E-LOKET!

GEMEENTELIJK NIEUWS IN JE MAILBOX

Sinds kort moet je voor het aanvragen van een aantal afschriften of attesten niet langer in het gemeentehuis zijn. Is het moeilijk om je tijdens de openingsuren naar het gemeentehuis te verplaatsen? Neem dan eens een kijkje op ons digitaal loket. Daar kan je terecht voor het aanvragen van attesten als bewijs van woonst, bewijs van leven en een uittreksel uit het strafregister (bewijs van goed gedrag en zeden). Ook een afschrift van je huwelijksakte kan je vanaf nu digitaal aanvragen. Je krijgt het (naargelang je voorkeur) ofwel digitaal in je mailbox ofwel per post gratis bezorgd. Het uittreksel van het strafregister moet je nog wel even persoonlijk afhalen, maar dat ligt na het aanvragen gewoon voor je klaar. Je hebt enkel een eID (elektronische identiteitskaart) en een kaartlezer nodig. Heb je geen kaartlezer, dan kan je ook gebruik maken van een token (een kaartje met cijfers dat je misschien al gebruikt voor tax-on-web). Je moet dus niet langer naar het gemeentehuis komen en je bent altijd als eerste aan de beurt! Op ons e-loket kan je 24 uur per dag terecht! Alle info kan je terugvinden op www.kontich.be (klik bovenaan op e-loket).

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het gemeentebestuur? Abonneer je dan op onze elektronische nieuwsbrief! Op onze startpagina www.kontich.be vind je een knop “inschrijven voor onze nieuwsbrief�. Vul daar het eenvoudige formulier in en wij bezorgen je regelmatig een selectie van het interessantste nieuws uit Kontich. In onze nieuwsbrieven vind je ook telkens een overzicht met de activiteiten voor de eerstvolgende weken.

De Rijksdienst voor Pensioenen organiseert maandelijks een zitdag in onze gemeente. Deze zitdag gaat telkens door op de 4de woensdag van de maand, van 13 tot 15 u., in de collegezaal (2de verdieping van het gemeentehuis). Eerstkomende zitdagen zijn : 26 januari, 23 februari en 23 maart 2011. Niet op afspraak.

2011 WORDT HET EUROPEES JAAR VAN HET VRIJWILLIGERSWERK

TOELAGEN AAN MINDERVALIDEN EN INSTELLINGEN

De Belgische website over het Europees Jaar van het vrijwilligerswerk staat online: www.eyv2011.be. Je vindt er een heleboel informatie over en promotiemateriaal rond EYV2011. Ook kan je er de kalender raadplegen over allerlei evenementen rond EYV2011. Verenigingen kunnen er eigen initiatieven op plaatsen.

In de loop van de maand januari kan je volgende toelagen aanvragen worden bij de dienst maatschappelijke werken: - Toelage voor verplaatsingskosten naar en van de beschermde werkplaats of dagverblijf, voor mindervaliden die hiervoor gebruik maken van bijzondere vervoerdiensten. Nodig? Een factuur afgeleverd door de inrichter van de vervoerdienst, met vermelding van de naam van de vervoerde mindervalide en de totale verschuldigde jaarlijkse reissom (van het afgelopen jaar).

INENTING TEGEN POLIOMYELITIS Voor je baby 18 maanden is, moet je hem laten inenten tegen poliomyelitis. De door de dokter ingevulde attesten bezorg je op de dienst Maatschappelijke Werken. Indien de inentingen niet tijdig gebeuren, moet je een medisch attest bezorgen met vermelding van de reden en de duur van het uitstel. Ouders van kinderen geboren in de periode januari - juli 2009 die het attest nog niet bezorgden, vragen we dit alsnog te doen.

ZITDAGEN RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN

- Toelage aan beschermde werkplaatsen en dagverblijven waar gehandicapten van Kontich tewerkgesteld zijn of verblijven. Nodig? De instellingen bezorgen hiervoor een lijst met vermelding van naam, geboorteplaats- en datum, adres en periode van verblijf/tewerkstelling van de betrokkenen. Daarnaast bezorgt de instelling haar rekeningnummer en contactgegevens. - Toelage aan instellingen voor gehandicapte kinderen, waar kinderen van Kontich verblijven. Nodig? De instellingen bezorgen hiervoor een lijst met vermelding van naam, geboorteplaats- en datum, adres en periode van verblijf van betrokken kinderen. Daarnaast bezorgt de instelling haar rekeningnummer en contactgegevens. Meer inlichtingen bekom je in het gemeentehuis, gelijkvloers, dienst maatschappelijke werken op het telefoonnummer 03 450 78 66.

3


JUBILEA ONTVANGEN DOOR HET GEMEENTEBESTUUR

De echtparen Bellekens-Van den Bosch, MariĂŤn-Scheire, Loeckx-De Schuyter, Crauwels-Crauwels en Peeters-De Cock werden op 24 oktober ter gelegenheid van hun huwelijksverjaardag ontvangen in het gemeentehuis.

Op 11 november vond de traditionele 11-novemberviering plaats.

Ook de winnaars van de tekenwedstrijd voor de jeugd ter gelegenheid van 11 november werden gevierd. De winnaars waren: Luka Logghe (1ste graad), Bieke Holemans (2de graad) en Ines Homburg (3de graad).

Op 12 december werd de kerststal geopend. Na een optreden van de Konsinjoorkes werd de kerststal ingehuldigd door burgemeester en schepenen.

4


JUBILARISSEN GOUDEN HUWELIJK - TJOLLE Remi - HEYLEN Denise Philip Romboutslaan - Huwelijk : 05/11/1960 - VEREECKEN Walter - DE VOS Christianne Bautersemstraat 92 - Huwelijk : 22/11/1960 - KEUSTERMANS Eddy - BROECKX Louisa Drabstraat 183 - Huwelijk : 22/11/1960 - VETCOUR Léon - HEYLEN Leona Langbosweg 5 - Huwelijk : 26/11/1960

- CARRE Marcel - FRIEDLICH Klara Vitsenveld 58 - Huwelijk : 30/12/1960 - SIERENS Hugo - VERLINDEN Mathilde Abelenlaan 17 - Huwelijk : 31/12/1960

DIAMANTEN HUWELIJK - FIERENS Karel - DE VOS Joanna Keizerenberg 43 - Huwelijk : 21/11/1950

JEUGD VERHUIS JEUGDDIENST In december 2010 startte de renovatie van het gemeentelijk parklokaal. In dat lokaal is de dienst Jeugd, Onderwijs en Ontwikkelingssamenwerking gevestigd. Sinds begin december vind je de jeugddienst tijdelijk in het oude gemeentehuis (toegang via buitentrap en bordes, eerste deur rechts). Gedurende deze periode blijven de openingsuren en het telefoonnummer e.d. gewoon behouden. We schatten dat de werken een jaar zullen duren. Daarna verhuist de jeugddienst terug naar zijn vertrouwde en vernieuwde stek.

PAPIERSLAGSYSTEEM Net als de voorgaande jaren, verzorgen de (jeugd) verenigingen aangesloten bij het papierslagsysteem) in Kontich in 2011 papierophalingen. Zij verdienen hiermee een centje bij, je raakt van een belangrijk deel van je afval verlost en door het sorteren en recycleren van papier en karton en helpen we de natuur een handje. Drie vliegen in één klap dus. De gemeente is verplicht om te voorzien in een huis-aan-huisophaling van papier en karton éénmaal per maand. Daarom organiseert de intercommunale Igean Milieu en Veiligheid naast de papierslagen door de (jeugd)verenigingen aangesloten bij dit systeem, tussentijds soms extra ophalingen. Hieronder tref je alle data aan voor het nieuwe jaar. Je vindt ze ook op je afvalkalender of op de gemeentelijke website. Kontich-Centrum

Kontich-Kazerne

Waarloos

za. 15 januari

do. 20 januari

do. 20 januari

AVKA

IGEAN

IGEAN

za. 12 februari

zo. 20 februari

zo. 20 februari Chiro Waarloos

Kikker

Chiro Koka

zo. 13 maart

zo. 20 maart

zo. 20 maart

Gidsen

Chiro Koka

Chiro Waarloos

zo. 3 april

do. 21 april

do. 21 april

Scouts

IGEAN

IGEAN

do. 12 mei

zo. 15 mei

zo. 15 mei

IGEAN

Scouting Kokaz

Chiro Waarloos

do. 16 juni

do. 16 juni

do. 16 juni

IGEAN

IGEAN

IGEAN

do. 14 juli

zo. 17 juli

zo. 17 juli

IGEAN

Chiro Koka

Chiro Waarloos

do. 11 augustus

do. 18 augustus

do. 18 augustus

IGEAN

IGEAN

IGEAN

zo. 11 september

do. 15 september

do. 15 september

Gidsen

IGEAN

IGEAN

za. 15 oktober

zo. 23 oktober

zo. 23 oktober

AVKA

Scouting Kokaz

Chiro Waarloos

za. 12 november

zo. 27 november

zo. 27 november

KSJ

Chiro Koka

Chiro Waarloos

do. 8 december

do. 15 december

do. 15 december

IGEAN

IGEAN

IGEAN

5


Zet oud papier en karton (enkel uit gezinsgebruik, géén bedrijfsafval) op deze dagen goed zichtbaar op de stoep. Zorg ervoor dat geen hinder ontstaat voor voetgangers of verkeer. Lege kartonnen dozen moet je samenvouwen. Het pakket bind je met natuurtouw stevig samen, of bied je aan in een kartonnen doos of sterke papieren zak, draagbaar door één persoon. Plasticzakken, piepschuimdozen of te grote pakken nemen de verenigingen niet meer mee! Plaats je papier en karton alsjeblief tijdig buiten (voor 7.30u. ’s ochtends). Het is niet omdat de papierslag door een vereniging gebeurt, dat deze regel niet geldt. De vuilniswagen passeert ook maar éénmaal; zo moet ook de vereniging in principe slechts één keer door elke straat rijden. Je kan natuurlijk ook altijd permanent sparen op volgend adres (enkel oud papier en karton!): HolleWeg Chirolokalen (Chiro Koka) Respecteer de opgegeven uren en laat nooit zomaar papier of ander afval achter bij een container, ook niet als die al vol is. Dit is sluikstorten! Voor vragen of opmerkingen bij het gecoördineerd papierslagsysteem kan je altijd terecht bij de Gemeentelijke Jeugddienst (Oud-Gemeentehuis), 03 457 27 14, jeugd@kontich.be.

GRABBELPAS 2011

FEESTBUS

Het kantonnaal vrijetijdsaanbod voor de min 12-jarigen is er ook in 2011. Voor 3 euro koop je een Grabbelpas op de Gemeentelijke Jeugddienst. Met die pas kan je voor een gunstprijsje deelnemen aan talloze activiteiten in Kontich, Boechout, Borsbeek, Edegem, Hove, Mortsel en Lint. Maar het pasje geeft ook in heel Vlaanderen recht op allerhande kortingen.

Een veilig nieuwjaarscadeau van De Lijn, de provincie en het gemeentebestuur: dat is het gratis busvervoer op oudejaarsnacht en nieuwjaarsdag. Is het nog december als je dit leest? Haal dan nog snel je ticket op de Gemeentelijke Jeugddienst, in de Bibliotheek of bij de Lokale Politie. Alle info vind je via www.kontich.be of rechtstreeks op www.delijn.be/oudjaar. Jong of oud, maak er gebruik van en beweeg je veilig door de feestnacht, zelfs met een glaasje op!

De Grabbelpasbrochure voor krokus- en paasvakantie bezorgen we half februari via de basisscholen, of je kan ze natuurlijk afhalen op de Gemeentelijke Jeugddienst in het oud-gemeentehuis. Daar kan je vanaf nu reeds terecht voor de aankoop van je nieuwe Grabbelpas voor 2011. Voor inschrijvingen voor de activiteiten moet je wachten tot maandag 21 februari. Inschrijven kan dan meteen per telefoon, per e-mail of op de jeugddiensten zelf.

JEUGDKRANT De nieuwe Jeugdkrant rolde zopas van de persen. Naar jaarlijkse gewoonte bezorgen we dit eerste nummer opnieuw aan alle Kontichse 16-25-jarigen. De drie volgende nummers per jaar verspreiden we doelgericht naar jeugdwerkers, jeugdhuizen, openbare gebouwen en zij die het strookje invulden. Doen dus, als je graag op de hoogte blijft en nog niet tot de abonnees behoort!

JEUGDINFOGIDS De nieuwe jeugdinfogids is wellicht aangekomen bij alle gezinnen met kinderen tussen 0 en 18 jaar. Toch gemist? Kijk snel op www.kontich.be of haal je exemplaar op de jeugddienst in het oudgemeentehuis.

JEUGDRAAD De jeugdraad krijgt een generatiewissel in zijn bestuur. Kom mee kijken en kennismaken op de Algemene Vergadering van 12 januari in de raadszaal van het gemeentehuis (20 u.). Wil je meer informatie over het jeugdraadgebeuren? Vat de jeugdwerkster (jeugddienst, 03 457 27 14 - jeugd@kontich.be) bij de kraag en overstelp haar met je vragen. Alvast ook van de jeugdraad de beste wensen voor een keitof 2011!

6


CULTUUR

NIEUWJAARSRECEPTIE Uitreiking cultuurprijs

We nodigen alle cultuurgeïnteresseerden en in het bijzonder alle culturele- en socio-culturele verenigingen uit op de nieuwjaarsreceptie van 2011 waar ook de uitreiking gebeurt van de tweejaarlijkse cultuurprijs aan een persoon, vereniging of jong talent van Kontich. Waar: Cultuurpunt Altena, Kapel, Antwerpsesteenweg 79 Wanneer: zaterdag 22 januari 2011, van 16 tot 18 u.

2011 IN CULTUURPUNT ALTENA, KAPEL CONCERTEN NIEUWJAARSCONCERT - SALONMUZIEK ROND 1900 Zaterdag 15 januari 2011 - 19 u. Cristel De Meulder, sopraan Ad Van Sleuwen, piano Ann Engels, cello Jan Van Mol, harmonium Werken van o.a. P. Benoit, E. Tinel, E. Wambach, Franck, Gounod e.a. Een op het eerste gezicht bizarre combinatie maar een programma dat heel wat ontdekkingen in petto heeft. Wie weet dat b.v. religieuze schlagers als het Ave Maria van Gounod en het Panis Angelicus van Franck oorspronkelijk voor deze bezetting waren geschreven? Niet alleen in de kerk weerklonk deze muziek. Ook in het burgersalon werd er graag rond de piano en het harmonium gemusiceerd: heerlijke muziek, veel bewerkingen maar ook originele composities. Een sfeervol nieuwjaarsconcert buiten de platgetreden paden, niet te missen ! Aansluitend receptie aangeboden door Calcant met beelden van de Calcantreis. 8 euro - 7 euro (studenten, +55) - gratis steunende en ereleden Calcant

APERITIEFCONCERTEN CON AMORES Ardalus Zondag 13 februari 2011 - 11 u. ‘Con Amores’ is een mix van verschillende emoties, vol overgave gebracht, een ideaal Valentijnsprogramma! Vroeg Italiaanse, Spaanse, Duitse, Engelse, …. muziek over passie, vuur, vertederen, verlaten, begeren, smachten, …. Sarah Abrams, zang en slagwerk Nathalie Fransen, luit, theorbe en blokfluiten Karen Ketels, blokfluit en leiding Cultuurpunt Altena, Kapel, 11 u. 8 euro - 7 euro (-25,+55) 1 aperitief inbegrepen

7


OXALYS ENSEMBLE Donderdag 24 februari 2011 - 20.30 u. in het kader van Neerdorpen Klassiek! Opgericht in 1993 door studenten van het Brussels conservatorium, groeide Oxalys in korte tijd uit tot een kamermuziekensemble met een sterke reputatie in het Belgische muzieklandschap. Talrijke buitenlandse tournees brachten het ensemble reeds naar het Concertgebouw in Amsterdam, Rusland, Duitsland, Spanje, de Verenigde Staten, de Verenigde Arabische Emiraten, China en Japan. Zijn concerten worden regelmatig uitgezonden op de belangrijkste Europese radiostations. Ook kon Oxalys, als laureaat van de Euphonia Stichting, samenwerken met het Alban Berg Quartet. Met dit wereldbefaamde strijkkwartet bereidde het ensemble de opname van een cd voor. Oxalys is in residentie in het Koninklijk Muziekconservatorium van Brussel. Op dit concert brengen ze - in een beperkte bezetting - fluitkwartetten van W.A. Mozart en Max Reger. Cultuurpunt Altena, Kapel, 20.30 u. 14 euro - 12 euro (+55 jaar) - 5 euro (-26 jaar)

KIRKE STRIJKKWARTET Zondag 13 maart 2011 - 11 u. Het Kirke Strijkkwartet dankt zijn naam aan de Griekse tovernimf Kirke, die woonde op het paradijselijk eiland Ayaya, waar heerlijke spijzen en dranken in overvloed vloeiden. Zij bezat ook de toverkracht om lastige mannen te veranderen in borstelige zwijnen. Joanna Vlaeminck: viool Saartje De Muynck: viool Evelien Vandeweerdt: altviool Jozefien Peelman: cello Meer info op www.kirke.be. Cultuurpunt Altena, Kapel, 11 u. 8 euro - 7 euro (-26,+55), 1 aperitief inbegrepen

FAMILIEVOORSTELLING Zaterdag 5 februari 2011 - 14.30 u. (duur: 55 minuten) CIRCUS HOETCHATCHOV - wat een papa leiden kan ... - vanaf 4 jaar Papa Krzystov en zoon IvĂ novitch komen helemaal uit het koude Rusland om u hun circuskunsten te tonen! Met grote trots presenteert papa zijn zoon, na hem, de grootste acrobaat van heel Rusland. Maar IvĂ novitch is koppig en klungelig. Geef hem maar zijn glimmende trompet en muziek! Het verhaal zit verweven in een hilarische circustheatervoorstelling met jonglerie, acrobatiek, clownerie, dans, muziek, en heel veel zotte animaties. Voor kinderen vanaf 4 jaar, maar oudere leeftijden, ouders en grootouders genieten zeker ook mee. Cultuurpunt Altena, Kapel, 14.30 u. 5 euro (-26 jaar) - 7 euro (+26jaar)

8


VORMING GEMEENSCHAPSCENTRUM CREATIE EN EXPRESSIE Je eigen zilveren sieraad maken: een nieuwe manier om met zilverklei te werken. Art clay Silver lijkt op klei en bestaat uit puur zilver in poedervorm een organisch bindmiddel en water. Na het bakken bekom je een zilveren sieraad. In deze workshop kan je nieuwe mogelijkheden ontdekken van het werken met zilverklei. 1- Gebruiken van kurkklei, om holle ruimtes te creëren 2- Gebruiken van het zilverspuitje om transparante en zeer fijne effecten te bekomen. Zowel gevorderden als mensen die nog nooit eerder met zilverklei werkten, kunnen deelnemen. Wanneer: 7,14,21 en 28 maart 2011 van 19.30 tot 22 u. Plaats: Cultuurpunt Sint-Jan, zaal Sint-Jan Prijs: 55 euro (+ 58 euro materiaalkost) - max. 10 deelnemers

INFO EN INSCHRIJVINGEN Cultuurdienst/Cultuurpunt Altena en Cultuurpunt Sint-Jan Sint-Jansplein 8, 2de verdieping - 2550 Kontich Tel. 03 450 78 38/39 - Fax 03 450 78 35 E-mail: cultuurdienst@kontich.be Website: www.kontich.be/gemeentediensten/cultuurdienst Alle vormingscursussen gaan door in Cultuurpunt Sint-Jan Voor de cursussen schrijf je vooraf in. Deelname wordt bevestigd na betaling. BETALING : contant bij de cultuurdienst (zie hoger) of via overschrijving op het rekeningnummer 091-0173664-63 van het Gemeentebestuur Kontich Cultuurdienst met vermelding van de activiteit of cursus waar men voor inschrijft en het aantal personen.

OROEP WEEK VAN DE AMATEURKUNSTEN 2011 VAN VRIJDAG 22 APRIL T.E.M. ZONDAG 1 MEI. Hallo ! Ben jij iemand die graag met muziek bezig is, vooral met zelf muziek maken ? Bespeel je een instrument of zing je liever, alleen of in een orkest, koor, vereniging of groep? Of ben je gefocust op beweging en dans? Klassiek ballet of breakdance, ’t maakt echt niet uit…een flashmob kan ook ! Misschien ben je eerder uit op een mooi verhaal of spreekt een knap gedicht jou aan ? Mogelijk heb je zelf al wel eens iets op papier gezet… Wil je ZELF of met JOUW KOOR, GROEP of VERENIGING eens naar buiten treden, misschien wel voor het eerst ? Grijp dan nu je kans. Tijdens de Week van de Amateurkunsten (WAK) van vrijdag 22 april tot en met zondag 1 mei 2011 organiseren wij free podiums op enkele locaties in Kontich. Wij bieden je de mogelijkheid om jouw artistiek kunnen aan het publiek voor te stellen. Wij zorgen voor een locatie, logistieke en promotionele ondersteuning zodat je jouw aandacht en energie kunt toespitsen op jouw eigen artistieke prestatie. Ben je eerder bezig met beeldende kunst (schilderen, etsen, beeldhouwen, grafiek, foto, video, …)? De beeldende kunsten pauzeren even. In 2011 organiseren we geen Kunstenwandeling maar geen nood: ook aan die kunstuiting is al gedacht via de vervolgtentoonstelling “Staf Van Elzen en Joris Olyslaegers - IN REFLEXIE“. In september 2011 kunnen kunstenaars hun werk geïnspireerd op de werken van deze beide Kontichse kunstenaars tentoonstellen in de kapel van Cultuurpunt Altena. Wacht niet te lang want de plaatsen zijn beperkt. Interesse? Meer info? Neem dan ten laatste op 14 januari 2011 contact op met de cultuurdienst, Sint-Jansplein 8, tel. 03 450 78 39 of via e-mail cultuur@kontich.be. Surf ook eens naar www.kontich.be of www.kunst-kontich.be.

9


ZONDAGOCHTENDCONCERT SINT-MARTINUSKERK KONTICH 11 u. - Inkom gratis. Nadien bieden we je een (h)eerlijk kopje Fairtrade koffie aan. Het orgel van de Sint-Martinuskerk in Kontich is uniek. In een oude kast, afkomstig uit een klooster in Hoboken, bouwde Smet vlak na de Belgische onafhankelijkheid een nieuw instrument. Hij aarzelde daarbij tussen oud en nieuw, Duits of Frans. Zo ontstond een veelzijdig orgel waar heel veel literatuur uitstekend tot zijn recht komt. De concerten gaan door op zondagochtend en eindigen net voor het aperitief! Ook dit jaar komen bekende solisten uit alle hoeken van het land ĂŠn enkele grote internationale namen aan bod.

20 maart 2011 Het vocaal vrouwenensemble VOCES AEQUALES o.l.v. CRISTEL DE MEULDER JAN VAN MOL, orgel Voor het volledige programma: vraag de folder bij de cultuurdienst.

SPORT SCHOLENVELDRIT Het was een geslaagde maar koude editie van de Scholenveldrit i.s.m. Steeds Vooraan De deelnemers leefden zich uit op het behendigheidsparcours en tijdens de wegrit. Achteraf volgde een welverdiende pannenkoek en een geschenkje voor elke deelnemer. Wij hopen dat jullie er volgend jaar ook bij zijn.

IJSPISTE TE KONTICH Op vrijdag 10 december werd de ijspiste in het gemeentelijk park officieel geopend. Speciale gast voor deze opening was Kevin Van der Perren. Tijdens een demonstratie liet Kevin zien dat hij niet voor niets tot de absolute wereldtop in het schaatsen mag worden gerekend. Op woensdag 5 januari geeft Kevin opnieuw een demonstratie waarna hij ook de tijd zal nemen om handtekeningen uit te delen. Zorg ervoor dat je dit spektakel niet mist! Hou onze website in het oog voor het juiste uur. Op onze schaatspiste kan je nog tot en met 9 januari terecht. De piste is dagelijks open van 13 tot 22 u. Op 31 december 2010 enkel van 13 tot 18 u. Prijs: 2 euro inkom en 2 euro huur schaatsen. Handschoenen verplicht.

10


ZWEMLESSEN Leren zwemmen voor kinderen vanaf 5 jaar in groepjes van 4 kinderen. De volgende reeks start na de kerstvakantie. Prijs: 11 lessen = 68,20 euro Telkens 2 x per week, 30 minuten. Groepjes van 3 of 4 kinderen

INLICHTINGEN EN INSCHRIJVINGEN: Sportcentrum “De Nachtegaal” Duffelsesteenweg 145 - 2550 Kontich Tel. 03 880 12 32 - Fax 03 457 96 34 Sportieve.gemeente@kontich.be

START TO RUN VOOR BEGINNENDE LOPERS (5KM) Ook volgend jaar zijn wij weer van de partij met een reeks ”Start to run”. Met het Start to Run Programma kan iedereen, ongeacht leeftijd en beschikbare vrije tijd op slechts tien weken tijd een aanvaardbare conditie opbouwen en zo 5 km lopen. Start : 14 maart 2011 Testdag : 28 mei 2011 Elke maandag (19 u.) en zaterdag (9 u.) Prijs: 10 euro Vooraf in te schrijven.

SPORTKAMPEN KROKUS-PASEN Zoals ieder jaar organiseert de sportdienst tijdens de schoolvakanties sportkampen in en om sporthal “De Nachtegaal”. Zo bieden we volgende sportkampen aan: omnisport, kleuters, dans, pony, ski, …. Een folder volgt nog.

MILIEU ENERGIE BESPAREN ZONDER AAN COMFORT IN TE BOETEN!

ONDERHOUD VAN GRACHTEN IS IEDERS TAAK

Niemand heeft er baat bij wanneer kostbare energie nutteloos verloren gaat. Je jaarlijkse factuur schiet de hoogte in en je produceert meer CO2. Besparen op energie is dus goed voor óns leefmilieu en voor je portemonnee. Vind je je energiefactuur te hoog, maar je weet niet echt waar de oorzaak ligt, dan kan je een vrijblijvende energie-audit laten uitvoeren. Een energie-audit geeft antwoord op de vragen waar, hoeveel en op welke manier energie in uw woning kan worden bespaard. De geschatte kostprijs is 400 euro en je kan 40% van de factuur als belastingvoordeel inbrengen (met een maximum van 2.650 euro per jaar per woning).Het gemeentebestuur geeft ook nog een subsidie van 150 euro voor het laten uitvoeren van deze energie-audit in een particulier woongebouw.

Het fijnmazig grachtenstelsel speelt een steeds belangrijkere rol in het beheer van het oppervlaktewater. Zo is het grachtenstelsel een zeer belangrijke buffer voor het regenwater. Naast de infiltratiemogelijkheden die het regenwater in dit grachtenstelsel heeft, is vooral de retentie (d.w.z. het ophouden van water) van zeer groot belang om overstromingen tegen te gaan.

Ook voor volgende energiebesparende maatregelen geeft het gemeentebestuur nog subsidies: - Thermische zonne-installatie (15% op de kostprijs incl. plaatsing en BTW met een maximum van 500 euro per adres); - Warmtepompsystemen (500 euro per adres voor woningverwarming, 10% op de kostprijs incl. plaatsing en BTW voor verwarming van sanitair water met een max. van 400 euro per adres en 750 euro per adres voor een combi- waterpompsysteem); - Ventilatiesysteem met warmterecuperatie (150 euro per adres); - Het bouwen van een energiezuinige woning met een E-peil kleiner dan 70 (750 euro per adres).

Tot deze grachten behoren ook alle nietgeklasseerde en niet-ingeschreven private waterlopen/grachten of perceelsgrachten. Ze bevinden zich tussen twee private eigendommen. De aanpalende eigenaars moeten deze onderhouden. Immers, het Veldwetboek bepaalt de rechten maar ook de plichten van die aangelanden. Vooral wat betreft onderhoud durft het al wel eens fout te lopen. Vaak wordt het nut van grachten onderschat en nog meer de noodzaak tot onderhoud. Het gemeentebestuur wil iedereen dan ook op deze verplichting wijzen.

Voor meer informatie over deze subsidies of voor het invullen van een aanvraagformulier, kan u terecht op onze website www.kontich.be, telefonisch op het nummer 03 450 78 69 of via e-mail duurzaamheid@kontich.be.

11


AUTODELEN, OOK IETS VOOR JOU? Heb je zelf geen auto maar zou je graag af en toe één kunnen gebruiken of heb je zelf een auto maar staat deze meer stil dan dat hij gebruikt wordt? Dan is ‘autodelen’ misschien iets voor jou? Wie een auto deelt, maakt met meerdere mensen gebruik van één auto. Jij maakt gebruik van de auto wanneer jij hem nodig hebt. Wanneer je hem niet nodig hebt, kan iemand anders ermee op pad. Het voordeel van dit systeem is dat je enkel betaalt voor de momenten dat je effectief een auto nodig hebt. Mensen die hun auto delen, verdienen ook een deel van de kosten terug. Bovendien ga je veel bewuster om met het gebruik van de auto want je gaat je autoritten plannen. Het enige wat je moet doen, is goede afspraken maken met de mensen waarmee je een auto deelt. Je tekent vooraf een contract en dan kan je de auto reserveren wanneer je wil. Is autodelen iets voor jou, dan is Autopia de organisatie die jou helpt bij het aansluiten in een autodeelgroep. De organisatie brengt kandidaat-autodelers samen, stelt een standaardcontract en een huishoudelijk reglement ter beschikking, heeft rekenschema’s om de kilometerprijs van de auto te bepalen en zorgt voor een online kalender waar leden de deelauto kunnen reserveren. Autodelen kan overal, de enige voorwaarde is dat je in elkaars buurt moet wonen. Om je aan te sluiten bij Autopia betaal je slechts 8 euro lidgeld per jaar!

ACTIE ‘MIJN KORTE RITTEN’, DOE JIJ OOK MEE? Minder dan vijf kilometer? Waarom niet te voet of met de fiets? De Gemeente Kontich en Mobiel 21 dagen groepen uit om hun korte ritten te voet of met de fiets af te leggen. Alle mogelijke groepen komen in aanmerking: raden, verenigingen, groepjes vrienden, bedrijven en buurtcomités. Kortom: iedereen die zijn korte ritten meer wil stappen en fietsen. De groepsleden tekenen onder leiding van een groepsleider een korterittencontract. Zo engageren ze zich om gedurende een maand 20% van de korte autoverplaatsingen te vervangen door stappen of fietsen. Alle korte ritten komen in aanmerking: om naar de sportclub te gaan, om te gaan winkelen, om de kinderen te gaan afhalen van school, om naar het werk te gaan... Tijdens de campagnemaand van 21 maart tot 21 april houden de deelnemers van de verschillende groepen hun uitgespaarde autokilometers bij op deze website of in hun logboekje. De deelnemers die hun kilometers online invullen, krijgen telkens een overzicht van de uitgespaarde uitstoot, kosten en verbrande calorieën. Door deel te nemen, spaar je geld uit en werk je aan je conditie. De uitgespaarde uitstoot van CO2 en fijn stof, de verbrande calorieën en het uitgespaarde geld worden berekend. Groepen kunnen zich inschrijven vanaf 10 januari 2011 op de website www.mijnkorteritten.be. Individuele deelnemers kunnen zich melden bij duurzaamheid@kontich.be of telefonisch 03 450 78 69.

12


ABRAHAM HANSSCHOOL

Tel. 03 457 06 04 Fax 03 458 28 51 E-mail: a.hansschool@kontich.be www.kontich.be/ahansschool Ingang Schoolstraat (park)

De Abraham Hansschool… een sportieve school… deelname aan Stichting Vlaamse Schoolsport

13


ONTWIKKELINGSSAMENWERKING GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT MAAK ER GEBRUIK VAN ! Het gemeentelijk subsidiereglement voor Ontwikkelingssamenwerking (O.S.) geeft een aantal mogelijkheden tot financiële ondersteuning voor verenigingen en mensen in onze gemeente die zich voor het Zuiden en de Vrede inzetten. We willen met de GWOSK, de Kontichse adviesraad voor O.S., goede initiatieven die iets voor het Zuiden en de Vrede doen, steunen door een deel van de onkosten te vergoeden. Nog even ter herinnering: er bestaan twee soorten steunverlening, werkingssubsidies voor verenigingen en waarderingspremies voor éénmalige initiatieven.. 1) Werkingssubsidie: voor de werkingssubsidies kregen alle Kontichse verenigingen die werken rond de thematiek van Vrede en O.S. een brief. 2) Waarderingspremie: voor de mensen of verenigingen die in 2010 iets deden rond de Derde Wereld of rond Vrede, stelt de gemeente waarderingspremies ter beschikking die je schriftelijk kan aanvragen aan de Dienst voor O.S., Gemeenteplein 1. De volgende bedragen zijn voorzien in het reglement: - voor een financiële actie bedraagt de premie 25 euro - voor een educatieve of sensibiliserende actie is dit 50 euro - voor bijzondere initiatieven, zoals een gezamenlijk initiatief van verschillende verenigingen, is dit 100 euro

De cijfers van het actieweekend: Opbrengst 11.11.11 2010 Actieweekend Zaterdag 13 november Waarloos

1.690,08 euro

Kontich-Kazerne

2.834,18 euro

Kontich-centrum

1.499,85 euro

Totaal

6.024,85 euro

Zondag 14 november Kontich-centrum Totaal actieweekend Bus gemeentehuis Stortingen eigen rekeningnummer Fietsverkoop ALGEMEEN TOTAAL

Verenigingen die reeds werkingssubsidies aanvraagden, kunnen hier niet van genieten. Belangrijk : je aanvraag moet op de Dienst voor O.S. binnen zijn TEN LAATSTE OP 31 JANUARI 2011. Je kan het subsidiereglement steeds aanvragen op de dienst voor Ontwikkelingssamenwerking, Gemeenteplein1, 2550 Kontich, tel. 03 457 27 14 of via mail: derdewereld@kontich.be.

281,46 euro 6.306,31 euro 95,00 euro 3.532,00 euro 530,00 euro 10.463,31 EURO 2009

Waarloos

1.936,45 euro

Kontich-Kazerne

2.951,42 euro

Kontich-centrum

3.625,45 euro

Totaal straatactie 14 november 2009

8.513,33 euro

Overschrijvingen op eigen rekening

2.532,00 euro

Gemeentelijke toelage

4.250,00 euro

Algemeen totaal actie 2009

15.488,78 euro

OPBRENGST STRAATACTIE 11.11.11 Ondanks het barslechte weer op 13 november 2010 trokken een hondertal vrijwillige medewerkers in Kontich en Waarloos de straat op om de 11.11.11-bijdragen in te zamelen tijdens de deur-aan-deur actie. Het water stond letterlijk in de ophaalbussen. Het geld lag te drogen op de verwarming. Bedankt, inzamelaars, voor jullie onbaatzuchtige inzet. Jullie zijn goud waard ! Bedankt ook milde schenkers, voor jullie vriendelijk onthaal van deze vrijwilligers met de inzamelbus.

14

Tientallen wachtten niet op het actieweekend om hun duit in het zakje te doen. Ze maakten gebruik van het overschrijvingsformulier in het infoblad van de gemeente, en zetten zo samen 3.855 euro op de Kontichse permanente rekening voor 11.11.11. Op het nummer 375-1029919-52 kan je de actie nog altijd steunen. Pas in het voorjaar kan de totale opbrengst voor dit jaar per gemeente meegedeeld worden. Als we die juiste cijfers hebben, laten we jullie dit via het informatieblad weten.


DAMIAANACTIE 2011 VOORSTELLING VAN DE CAMPAGNE 2011 Dinsdag, 11 januari 2011 om 19.30 u. Hierbij nodigen we u uit op de VOORDRACHT “ALOHA, een groet uit Hawaï ” Mieke Reyniers uit Kontich-Kazerne wil ons haar reisverhaal naar Molokai, het eiland van de grootste Belg, vertellen. Een herinnering voor altijd, en nog lang daarna. FILMVOORSTELLING Over-leven in India. Het docudrama”Heroes” dompelt u onder in de hedendaagse realiteit van India. Een rauwe wereld waar mensen met de moed der wanhoop vechten om te overleven. Salem, Zuid-India. In de sloppenwijken van deze grootstad leven Arun en Kanan. Hier aan de vuilnisbelt waar verschoppelingen van zonsopgang tot zonsondergang hun inkomen bij elkaar schrapen met de recyclage van afval, vechten beide zieke jongens tegen hun noodlot, en voor de toekomst die het waard is om geleefd te worden. Een gestreden strijd? Of is er ergens een held van vlees en bloed, een hedendaagse Damiaan, die hen toch opnieuw hoop kan geven? Tot slot: even naar het werkterrein: scholen - parochies verenigingen … Wie doet wat, waar en hoe? Laten we onze krachten bundelen! Bekijk ook de info- en verkoopstand van Damiaanactie! Iedereen is van harte welkom, breng familie - vrienden collega’s mee. “Berkenhof” Bovenzaal Ferdinand Maesstraat, 95 De toegang is gratis - Een drankje is voorzien Informatie: Marleen Ceuppens - Beekboshoek 26 tel. 015 31 43 34 - Gsm 0476 52 74 20 Damiaanactie steunpunt Antwerpen: Hof Ter Lo 6B bus 1 / 2140 Borgerhout. 0497 48 41 64 Maria.stockmans@skynet.be

VREDESEILANDEN VOERT VOOR DE 30STE KEER CAMPAGNE OP 14, 15 EN 16 JANUARI Op 14, 15 en 16 januari gaan voor de 30ste keer overal in Vlaanderen vrijwilligers de straat op om geld in te zamelen voor Vredeseilanden. Ook in onze gemeente zullen vrijwilligers aan Delhaize en Colruyt staan. Ze verkopen gadgets of laten zich betalen voor een klus waarvan de opbrengst naar Vredeseilanden gaat. Zo ondersteunen ze boerenfamilies in Afrika, Azië en Latijns-Amerika om genoeg voedsel te produceren en er een waardig inkomen aan over te houden.

Boeren verdienen meer. Voor Vredeseilanden zijn die drie woorden tegelijk een vaststelling en een streefdoel. Vredeseilanden wil boerenfamilies aan een leefbaar inkomen helpen. Er zijn goede redenen om dat te doen. Tegen 2050 wonen er een kleine 10 miljard mensen op deze planeet. Naast energie, milieu en water is het produceren van voedsel dé uitdaging voor de nabije toekomst. De miljoenen kleine boerderijen in het Zuiden zijn perfect in staat om hun landen te voeden, indien ze daartoe te kans krijgen. Nu ontbreekt het hen dikwijls aan opleiding, ondernemerschap, krediet, omkadering van de overheid en goede afzetmarkten. Drie Afrikaanse landbouwers bewijzen in deze Vredeseilandencampagne dat verandering mogelijk is. Léontine Batcho uit Benin is één van de vaandeldragers van de Beninse rijstteelt. Samen met haar collega’s exporteerde ze een klein deel van hun oogst naar de Colruytwinkels. Een mijlpaal voor de West-Afrikaanse rijstteelt. Marguerite Thiaw uit Senegal is dan weer gepassioneerd door de bananenteelt. Niet alleen teelt ze bananen, ze bedacht ook al verschillende voedzame gerechten op basis van banaan. Justin Kasayi uit Congo stampte met zijn organisatie de eerste kippenkwekerij in Oost-Congo uit de grond. Zij bewijzen dat ze wel degelijk de wereld kunnen voeden. www.vredeseilanden.be - rekeningnummer: 000-0000052-52

MUSIC FOR TERRABONA Wanneer: VRIJDAG 4 MAART 2010 Wat: Benefiet avond / feest, met live bands, soundsystems en dj’s die er een stevige en uiterst dansbare lap op komen geven. Waar: Scouts lokalen KOKAZ; Duffelshoek 126, Kontich. Terrabona is een bergregio gelegen in het noorden van Nicaragua, op Haïti na het armste land van Latijns Amerika. ‘Music for Terrabona’ steunt de financiering van een muziekschooltje en diens aankoop van instrumenten. Voor mensen die gemiddeld 4 dollar per dag verdienen, gaat dit niet over “zomaar” of “gewoon” een muziekschooltje. Het brengt jongeren bij elkaar, uit de sleur van de dagelijkse armoede en labeur. Bovendien is het een vorm van educatie en sensibilisatie en brengt muziek hen in aanraking met kunst en taal. Van muziek naar muziek. Van Kontich naar Terrabona. Met uw steun wordt ‘Music for Terrabona’ een succes! Vrije donaties zijn meer dan welkom in de “Collectorsbus” op de benefietavond zelf. De muziekschool is één van de projecten opgericht door ‘Tierra Buena’. ‘Tierra Buena’ is een lokale NGO in Terrabona, een gemeente die behoort tot de armste van Nicaragua. Haar doel is mee te helpen aan een betere gezondheidszorg, beter onderwijs en het promoten van culturele activiteiten voor de kansarmen. ‘Music for Terrabona’ wordt ondersteund door de Dienst Ontwikkelingssamenwerking en de Jeugddienst van Kontich.

15


GEMEENTELIJKE OPENBARE BIBLIOTHEEK BEZORG ONS JOUW E-MAILADRES EN MAAK KANS OP EEN BOEKENPAKKET!

OPENINGSUREN EN SLUITINGSDAGEN Hoofdbibliotheek Kontich Centrum Sint-Jansplein 8 maandag dinsdag woensdag donderdag zaterdag

15.30 - 20.30 u. 15.30 - 19.30 u. 10.30 - 12.30 u. 13.30 - 17.30 u. 15.30 - 19.30 u. 9.30 - 12.30 u.

Filiaal Kontich Kazerne Montfortstraat 2 maandag woensdag vrijdag zondag

15.30 - 17.30 u. 14.30 - 16.30 u. 18.30 - 20.30 u. 10.30 - 12.30 u.

Uitleenpost Waarloos Ferdinand Maesstraat 90b woensdag zondag

18.30 - 20.30 u. 10.30 - 12.30 u.

gesloten op (alle vestigingen) vrijdag 31 december zaterdag 1 januari zondag 2 januari

Post van de bib kan je ook per mail ontvangen. Zo ben je sneller op de hoogte van je reservatie of aankoopsuggestie, of weet je toch weer enkele dagen vroeger dat de uitleentermijn van je geleende materialen verstreken is. Doe mee en bezorg ons ten laatste op 31 januari 2011 je e-mailadres. Dit kan op verschillende manieren: - per mail naar kontich@bibliotheek.be, - op de website www.kontich.be/bibliotheek Je e-mailadres wijzig je zelf in de online bibliotheek (http://kontich.bibliotheek.be) bij gebruikersactiviteiten/persoonlijke gegevens (knop ‘verlengen, reserveren,…). Tevens maak je kans op één van de vele boekenpakketten.

GROTE GEHEIMEN GEDICHTENWEDSTRIJD De bibliotheek organiseert een gedichtenwedstrijd rond het thema ‘Geheimen’. De wedstrijd loopt tot donderdag 27 januari 2011 (Gedichtendag). Er zijn twee leeftijdscategorieën: A. 12-14 jaar (°1998-1996) B. 15-18 jaar (°1995-1992) De winnende gedichten worden gepubliceerd in een poëziebundel die wordt voorgesteld en uitgedeeld op de prijsuitreiking op donderdag 7 april 2011. Praktisch Deelnemers kunnen hun gedicht in vijfvoud indienen ten laatste op donderdag 27 januari 2011. Je stuurt je gedichten naar Bibliotheek, Gedichtenwedstrijd, Sint-Jansplein 8, of je levert ze af in één van onze vestigingen. De deelnemers ondertekenen hun gedicht met een schuilnaam of een spreuk en hun leeftijdscategorie (A/B). Op die manier wordt de anonimiteit gegarandeerd. Daarbij voeg je een gesloten omslag met daarin een schuilnaam of spreuk en de volledige contactgegevens (naam, geboortedatum, adres, telefoon/e-mail). De jury opent de omslagen pas na de beraadslaging. De deelnemende stukken worden niet teruggestuurd. Over de keuze van de jury voeren we geen briefwisseling. Op zoek naar inspiratie? Neem een kijkje in de vele dichtbundels in de bibliotheek.

BOTERHAMMEN IN DE BIB Of je nu van poëzie houdt of niet, op Gedichtendag kan je er niet om heen. De bib serveert op donderdag 27 januari gratis poëzie, dichters en muziek, een poëziefestival voor jongeren. Overtuig je leerkracht (of directeur) en kom met de hele klas op do 27 januari tussen 12 u. en 13.30 u. naar het Sint-Jansplein. Je mag zelf je boterhammen meebrengen, of genieten van een heerlijke pompoensoep met gedichtjes. Het volledige programma vind je vanaf 14 januari op de onze website www.kontich.be/bibliotheek. Inschrijven kan vanaf 14 januari. donderdag 27 januari, 12 - 13.30 u., bibliotheek, Sint-Jansplein Kontich

16


WAT LEZEN DE KONTICHSE BIBLIOTHEEKBEZOEKERS Ben je nieuwsgierig naar wat andere bibliotheekgebruikers zoal lezen? Deze top tien toont welke romanschrijvers in 2010 het meest gelezen werden. Na de naam van de schrijver staat het aantal keren dat een boek van deze schrijver werd geleend, gevolgd door zijn/haar meest gelezen boek. Pieter Aspe blijft de meest gelezen schrijver. Eén op 35 Kontichse leners las in 2010 een boek van deze Vlaamse schrijver van misdaadromans. Thrillers en detectiveromans blijven de top aanvoeren, op de voet gevolgd door griezelliteratuur. Nieuw in de top tien van dit jaar zijn Herman Brusselmans en Agatha Christie. Vlaamse schrijvers blijven het goed doen bij onze leners, net als romantische en historische literatuur.

Aspe, Pieter Steel, Danielle Brusselmans, Herman Mankell, Henning Patterson, James Christie, Agatha King, Stephen Allende, Isabel Andrews, Virginia Deflo, Luc Rendell, Ruth

105 78 59 59 59 56 52 51 51 49 49

Bankroet Roeping Kaloemmerkes in de zep De Chinees Je bent gewaarschuwd De onverwachte gast Na zonsondergang Het eiland onder de zee April Lust De eerlijke vinder

VANDAAG IS ROOD

VOORLEESUURTJES

Rood is de kleur met de krachtigste symboliek. Het is een teken van gevaar, maar ook van liefde. Onze westerse cultuur verbindt de kleur rood ook aan vreugde, weelde, adel en elite. Denk maar aan het gebruik van een rode loper bij officiële aangelegenheden, herdenkingen en feesten. Loop je nu al warm voor onze lees-, kijken luistertips met een rood tintje. Vanaf 10 januari kleuren onze leestafels rood met alle tips.

- zondag 16 januari, doorlopend 10.30-11.30 u., bib Kontich-Kazerne - woensdag 19 januari, doorlopend 14-15.30 u., hoofdbibliotheek - zaterdag 22 januari, 10.30-12 u., hoofdbibliotheek: “Reis rond de wereld” - voorlezen + knutselen (*) - woensdag 9 februari, doorlopend 14-15.30 u., hoofdbibliotheek - zaterdag 12 februari, 10.30-12 u. : “Verliefd” - voorlezen + knutselen (*) - zondag 20 februari, doorlopend 10.30-11.30 u., bib Kontich-Kazerne en Waarloos (*) vooraf inschrijven in de bibliotheek ! 1 euro per kind (knutselmateriaal inbegrepen)

GOED DAT ER POLITIE IS JE FIETS GESTOLEN? JE WILT HEM TERUG… HET KAN! Heb je internet, dan kan je sedert enige tijd de website www.gevondenfietsen.be raadplegen. Jaarlijks worden er tientallen fietsen teruggevonden in onze gemeente. Tweederde hiervan komt echter nooit bij de eigenaar terecht. Via de website www.gevondenfietsen.be, die een gezamenlijk initiatief is van de provincies Antwerpen en Limburg kan je op het internet misschien je fiets terugvinden. De gevonden fietsen worden sedert kort door onze politie met foto op het internet geplaatst. Wie zijn fiets herkent, kan dit aanduiden en zal gecontacteerd worden. Kan je bewijzen dat het om jou fiets handelt dan kan je de fiets gaan ophalen. Let wel: teruggevonden fietsen worden 6 maand na hun terugvinden eigendom van de gemeente en verdwijnen dan ook van de website. Doen dus… veel succes!

POLITIEPOST KONTICH

03 444 00 13

ALARMNUMMER

101

WAARHEEN MET NIET AFGEGAAN VUURWERK? Tijdens de jaarovergang wordt steeds meer vuurwerk afgestoken. Af en toe gebeurt het dat een vuurpijl of ander feestvuurwerk niet afgaat of functioneert. Het is absoluut af te raden dit alsnog te trachten te ontsteken of hieraan te gaan prutsen. Afvoeren dus. Maar waar blijf je hiermee? Het gemeentelijk containerpark accepteert dit alvast niet. Volgens de intercommunale IGEAN moet je dit explosief afval afgeven bij de politie. Zij moeten verder zorgen voor de afvoer naar de ontmijningsdienst. Openingstijden lokale politiepost Kontich: maandag van 8 tot 20 u., dinsdag tot vrijdag van 8 tot 16.30 u. en zaterdag van 8 tot 14 u.

17


BRANDWEER

Brandweer Kontich De korpsleiding en het personeel wensen u een veilig 2011!

CO GEVAAR: In aansluiting op de nationale campagne van het COgevaar wens ik nogmaals de gevaren van deze stille moordenaar te herhalen: Jaarlijks sterven +/- 30 mensen, 1500 slachtoffers dienen opgenomen in een ziekenhuis waarvan sommigen blijvende letsels overhouden. CO of koolstofmonoxide is een zeer giftig gas dat enkel vast te stellen is door meting. Symptomen zijn hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid, braakneigingen,... Dit gas ontstaat door een slechte of onvolledige verbranding van elke stof die koolstof bevat, zoals hout, kolen, gas, stookolie... Deze slechte verbranding is het gevolg van een slechte zuurstoftoevoer en een gebrekkige afvoer van de rookgassen in de schoorsteen. Hoe dit voorkomen: - voldoende verluchting (raam, deur,...) hoe kleiner de ruimte hoe groter het gevaar! - badkamer met gasgeiser of verwarmingsapparaten voorzien van verluchtingsrooster - plaatsen CO-dedector - jaarlijks nazicht en onderhoud apparaten en schoorsteen(en) Bij problemen: - open deuren en ramen om te verluchten - zet het toestel uit (indien mogelijk) - breng het slachtoffer uit de kamer - bel de dokter als het slachtoffer bij bewustzijn is bel 112, vermeld dat het waarschijnlijk om een CO-vergiftiging gaat - Oefeningen door de snelle veranderingen, nieuw materieel en moderne technieken is de brandweer verplicht om meer en gerichter te oefenen. De praktijkoefeningen brandbestrijding, flashover-backdraft,enz. gaan door in het Provinciaal oefencentrum te Emblem. Alle andere oefeningen, per maand tweemaal algemeen

18

en de wekelijkse groepsoefeningen worden in de kazerne of op locatie (KMO-school…) gehouden. De onderwerpen zijn enorm verschillend en op ieders niveau, manschappen – leidinggevenden. We trachten steeds met groepen van 6 tot 10 man te werken die elk een apart probleem dienen op te lossen. De meest voorkomende onderwerpen zijn: - persoonlijke bescherming (perslucht) - autovoerder / pompbediening / ladderwagen - IGS, incident gevaarlijke stoffen - TH, technische hulpverlening: bevrijding uit voertuig, stutten en schoren,… - klimteam: redding op hoogte, werken met touwen,… U kan merken dat onze vrijwillige brandweerlui meer moeten kunnen dan alleen maar een brandje blussen. Als leiding trachten we door de aankoop van nieuw materieel zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de moderne manier van werken en alle burgers zo snel en adequaat mogelijk te helpen.

ST-BARBARA Op zondag 5 december 2010 vierden we onze patroonheilige. ’s Ochtends vroeg een stevig ontbijt in de kazerne, om 10u de eucharistieviering met aansluitend een uitstapje in het centrum. In de namiddag om 14 uur werden alle brandweerlui en het College voor het feestmaal in de eigen kazerne verwacht. Een kazerne die met vele helpende handen omgetoverd was tot een gezellige “polyvalente”zaal. Het was een goed gevulde namiddag, met de obligate speeches en dan ’s avonds het “pompiersbal”, niet de gekende drukte maar net genoeg.


OCMW Antwerpsesteenweg 62, tel. 03 451 14 30, fax 03 458 12 97, e-mail secretariaat@ocmwkontich.be.

MINDER MOBIELEN CENTRALE - OCMW KONTICH GEZOCHT: CHAUFFEURS VOOR DE MINDER MOBIELEN CENTRALE Wil jij een deel van je vrije tijd zinvol besteden? Heb je een rijbewijs en wagen ter beschikking? Heb je aanleg voor contacten met anderen? Wil jij je wagen - en tijd - inzetten voor een erg sociaal doel? DAN BEN JIJ DE CHAUFFEUR DIE WIJ ZOEKEN. De MMC rijdt voor minder mobiele inwoners van Kontich. Het rijden van de effectieve ritten gebeurt door vrijwillige chauffeurs. De minder mobielen centrale is de tussenpersoon tussen gebruiker en chauffeur. Alle ritten worden via de minder mobielen centrale aangevraagd en geregeld. Je krijgt een vergoeding en bent omnium verzekerd voor alle ritten. Kandidaat-chauffeurs kunnen contact opnemen met de verantwoordelijken thuiszorg (Ellie Apers of Els Van Geldorp) tel. 03 451 14 30 p/a Sociaal Huis, Antwerpsesteenweg 62.

EEDAFLEGGING NIEUW RAADSLID Op 24 november 2010 legde Etienne De Boeck de eed af in handen van Luc Blommaerts, burgemeester en voorzitter van de gemeenteraad. Etienne De Boeck (Sp.a-SLP-Groen!) woont in de Fabiolalaan 6 te Kontich, en vervangt vanaf de raadszitting van 21 december 2010 zijn partijgenoot Johan Riebeek, die naar een andere gemeente verhuisde, als OCMW-raadslid.

INFORMATIE VAN DE DIENST RECHTSHULP: ONDERHOUDSBIJDRAGEN VOOR DE KINDEREN Ouders moeten naar eigen vermogen bijdragen in de kosten van hun kinderen. Maar wat moet je als ouder precies bijdragen en wat betekent dat: naar eigen vermogen? Vanaf 1 augustus 2010 is er een nieuwe wet van kracht die klare wijn moet schenken. Wat zegt de nieuwe wet dan wel? We zetten de belangrijkste punten even op een rijtje: - art. 203,§1 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt voortaan dat ook de gezondheid en de ontplooiing van de kinderen onder de alimentatieplicht valt; - met het eigen vermogen van de ouders wordt bedoeld: alle mogelijke inkomsten, maaltijdcheques, bedrijfswagen, huurinkomsten…, inbegrepen. Anderzijds kunnen ook allerlei kosten zoals huurgelden, hypotheeklening of onderhoudslasten voor andere kinderen in rekening worden gebracht;

- het begrip buitengewone kosten wordt strikt gedefinieerd; - het onderhoudsgeld wordt automatisch geïndexeerd; - de wet voert de kindrekening in, waarop het onderhoudsgeld en de kinderbijslag kan gestort worden; - de ontvangstmachtiging wordt veralgemeend en eenvoudiger gemaakt: als de onderhoudsplichtige twee keer niet betaalt in een tijdsspanne van 12 maanden, kan zijn werkgever rechtstreeks worden aangesproken; - de rechter moet voortaan in zijn vonnis een gedetailleerde opsomming geven van al de elementen die zijn beslissing motiveren. Voor meer informatie kan je terecht op de dienst rechtshulp van het OCMW. De jurist heeft zitdag in het Sociaal Huis van Kontich iedere dinsdag van 9 tot 19.30 u.. Graag eerst vooraf een afspraak maken op nr. 03 451 14 30.

19


“2 MAART 2011: VAN 10 TOT 10, DIGITAAL OM TE ZIEN!”

IN HET SOCIAAL HUIS VAN KONTICH KAN JE TERECHT VOOR:

Tijdens deze week wordt de digitale kloof in de kijker geplaatst. Van 26 februari 2011 tot 4 maart 2011 plaatsen we de digitale kloof in de kijker. De Digitale Week in Vlaanderen is een jaarlijks initiatief van LINC vzw.

- de sociale dienst, de thuisdiensten en de rechtshulp van het OCMW - de ondersteunende diensten en het bestuur van het OCMW - GEZEL (gezondheids- en eerstelijnssamenwerking) - Kinderdagverblijf ’t Brugske - Dienst voor onthaalouders Dommeltje - CLB - medisch schooltoezicht - Kind en Gezin - zuigelingenconsultaties

Het publiek krijgt de gelegenheid kennis te maken met het aanbod aan educatieve initiatieven, die gericht zijn op een kwaliteitsvol gebruik van internet en computer. In het kader van deze Digitale Week organiseert Kontich een evenementendag op woensdag 2 maart 2011. Van 10 uur in de voormiddag tot 10 uur ‘s avonds stellen we heel wat stands op in de Altenakapel waar je zowel terecht kan voor informatie als voor een leuke workshop. Ben je al langer op zoek naar een basiscursus computer, of wil je graag wat meer leren over facebook en twitter? Kom dan zeker langs! Meer info? Voor meer informatie kan je terecht bij de cursuswerking Uit Je Doppen, p.a. Sociaal Huis, Antwerpsesteenweg 62. Je bereikt ons ook telefonisch op het nummer 03 451 14 30 of per e-mail via uitjedoppen@ocmwkontich.be

Coördinaten: Antwerpsesteenweg 62 2550 Kontich Tel. 03 451 14 30 Fax 03 451 14 49 Mail: sociaalhuis@kontich.be Openingsuren van de OCMW-diensten: Maandag 9-12 u. / 18-20 u. Dinsdag 9-12 u. / 14-16 u. Woensdag 9-12 u. / 14-16 u. Donderdag 9-12 u. / 14-16 u. Vrijdag 9-12 u.

CULTUUR IN HET SOCIAAL HUIS Van 15 november 2010 tot 15 mei 2011 loopt in het Sociaal Huis een tentoonstelling met kunstwerken van Jan Goossenaerts. Al van in zijn jonge jeugdjaren was tekenen en kleuren zijn hobby. Vele onderwerpen kwamen hier aan bod. Dankzij scouting ontwikkelde hij een voorkeur voor de natuur. Latere vakanties in de bergen deden de rest … Als natuurliefhebber, gegrepen door de wereldwijde milieuproblematiek, koos Jan voor zijn werken voor het thema “Gletsjers”. Hiervoor verzamelde hij afbeeldingen van gletsjers, bergketens en ijsbergen uit gebieden zoals Alaska, IJsland en Noorwegen, maar ook uit de poolgebieden Arctica en Antarctica. Met een beperkt aantal basiskleuren, maar intensief mengwerk ervan, tracht hij de realiteit, de weidsheid, maar ook het mysterieuze karakter van deze landschappen weer te geven. Ook mens en dier in deze gebieden komen aan bod. Zeker een bezoekje waard !

20


CURSUSWERKING UIT JE DOPPEN Bekijk hier alvast het aanbod van het voorjaar. Je vindt er vast en zeker een cursus die je zal interesseren. Cursussen lichamelijke preventie : Tai Chi , Mindfulness. Samenlevingsgerichte cursussen: koken voor beginners, leren Fietsen, fietsherstelling en opvoedingsondersteuning. Computercursussen: ABC in 5 lessen, ABC in 10 lessen, ABC vervolg, internet in 5 lessen, internet in 10 lessen, kaartjes en uitnodigingen maken Nederlands: Praat - en ontmoetingsgroep voor anderstalige vrouwen, Lees- en schrijfgroep voor anderstalige vrouwen.

MEDICO-PEDAGOGISCHE TOELAGE: WIJZIGING VAN DE INKOMENSGRENZEN ! Op vraag van de Kontichse gehandicaptenraad, en na positief advies van het schepencollege, besliste het OCMW de inkomensgrenzen voor de Medicopedagogische toelage te verhogen. De voorbije jaren liep die grens, zoals voor een aantal andere gemeentelijke toelagen, gelijk met die van het Omnio- en WIGW-statuut. Voor alle aanvragen vanaf 1 januari 2011 wordt de inkomensgrens op 23.690,16 euro gebracht, te vermeerderen met 2.844,47 euro per bijkomende persoon in het gezin. Door deze wijziging kan een groter aantal gehandicapten (met minstens 66 % invaliditeit) uit de gemeente aanspraak maken op de jaarlijkse toelage van 125 euro.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met de cursuswerking Uit Je Doppen op het nummer 03 451 14 30 of per mail via uitjedoppen@ocmwkontich.be. Je kan ook eens kijken op de website www.ocmwkontich.be. Inschrijven kan in het Sociaal Huis, p/a OCMW Kontich, Antwerpsesteenweg 62 in Kontich.

GASK

21


HET MUSEUM VOOR HEEM- EN OUDHEIDKUNDE STELT VOOR ‌ A MAN FOR ALL SEASONS Hopeloos te laat, denkt u. Een artikel over Sint-Niklaas, Sint-Maarten en de Kerstman als het allang Nieuwjaar is. Want niks is zo oud als het nieuws van gisteren. Maar deze keer hebt u het toch echt mis. Vraag het maar aan de winkeliers, speelgoedfabrikanten en aanverwante nijverheden. Die zullen u hetzelfde zeggen. Het is nooit te laat voor de sint. En het is nooit te laat voor Sint-Maarten. Noch voor de Kerstman. En als die even uit onze gedachten gaan, dan is daar alweer de paashaas, Valentijn, Moederdag, een verjaardag of Halloween. En dan zwijgen we nog over alle feesten die bij de rites de passage horen. Of in andere woorden, de sint is gewoon een economisch gegeven. Hij doet de kassa rinkelen en de nijverheid draaien. Jaar in, jaar uit. En als er een feest dreigt te verdwijnen, dan importeren we wel een nieuw. Secretaressedag bijvoorbeeld. Of het lentefeest ter compensatie van een communiefeest. Het blijft een vicieuze cirkel Maar we dreigen de draad te verliezen. We gingen het hebben over tweeÍneenhalve heilige man: Sinterklaas, Sint-Maarten en de heidense Kerstman. In een periode van nauwelijks anderhalve maand komen deze drie mannen ons bestoken met speelgoed en cadeautjes. In zoverre zelfs dat ze voortdurend in elkaars vaarwater zitten en dat Sinterklaas al uit Spanje is aangekomen nog voor Sint-Maarten zijn ronde heeft gedaan. Dit heeft ooit geleid tot een vredespact tussen Martinus van Tours, Nicolaas van Myra en Santa Claus (wiens afkomst minder duidelijk is). Stel u eens voor dat die drie mannen elkaar bij valavond tegenkomen en elkaar het bezoekrecht bij brave kinderen betwisten. Daarom valt het aan te bevelen om even het doopceel van de drie mannen te belichten. Martinus van Tours is eigenlijk een Hongaar die in het begin van de vierde eeuw bisschop werd in het Gallische Tours (nu Frankrijk). Migratie avant la lettre. Met of zonder inburgeringscursus. Zijn leven leest als een avonturenroman (googel gewoon eens zijn naam en je zal verbaasd staan wat de man in zijn leven allemaal heeft

uitgespookt), maar hij is wel het beste gekend als de man die de helft van zijn mantel aan een arme bedelaar (Jezus?) schonk. Op 11 november vieren we zijn naamdag, dat is de dag waarop hij werd begraven. Wat meteen al het legendarische karakter in de verf zet, want naamdagen vallen bijna altijd samen met de sterfdag van de heilige. Sint-Maarten (of in ons dialect Sinte-Mette) moet zowat de populairste heilige zijn geweest. Getuigen daarvan zijn de ontelbare Sint-Maartenskerken en parochies. Op dat gebied kent hij in ieder geval in Vlaanderen weinig concurrentie. Ook niet van Sint-Niklaas. Een mogelijke reden hiervoor is de veronderstelling dat zowel Amandus als Eligius die Vlaanderen hebben gekerstend, een absolute fan was van onze Hongaarse Fransman. Sint-Maarten was vooral de vriend van de arme mensen die in een moeilijke periode (koude, korte dagen, karig voedsel) voor wat tijdelijk plezier kon zorgen. Op 11 november staken de boeren (ooit zowat iedereen) de Sint-Maartensvuren aan, een Germaanse gewoonte als dankbaarheid voor de vruchtbaarheid van de aarde. Sommigen onder ons zullen zich nog wel de uitgeholde bieten herinneren. In Kontich was de heilige vroeger nog meer aanwezig dan nu. En niet alleen als patroonsheilige van onze dorpskerk. Tot in het begin van de twintigste eeuw was er zelfs nog een Sint-Martinuskermis. De vuren herinneren in ieder geval ook aan de andere lichtfeesten die vanaf dan in onze Westerse cultuur als heidense, Germaanse of Keltische feesten zijn begonnen maar door de kerk zijn geaccapareerd om zo het christelijke geloof makkelijker te laten verteren. We denken hier aan Sint-Lucia, Kerstmis, Maria-Lichtmis, maar ook Halloween en alle andere feesten in het teken van het licht, waarin de mens in het midden van de zomer zijn verlangen naar licht uitdrukt. Ook de kerstboomverbrandingen horen in dit rijtje thuis. In ieder geval, Sint-Maarten was vroeger de heilige die de kinderen snoep en speelgoed bracht. Maar in de vorige eeuw moest hij stilaan het veld ruimen. Hij houdt als kindervriend nu enkel nog stand in een paar restgebieden, de streek van Aalst en van Ieper-Veurne. In sommige gebieden zou hij een (zoete) strijd met Sinterklaas uitvechten, zoals in het Dendermondse. In een aantal andere streken, vooral in het Mechelse en de Kempen is hij overeind gebleven in het Sint-Maartenzingen (waarbij kinderen zoals op Driekoningen van deur tot deur gaan en liedjes zingen in de hoop op wat snoep of een fooi) en de vreugdevuren. Sint-Nicolaas van Myra was iets ouder. Hij werd bisschop in Myra (Turkije), maar zijn gebeente werd later naar het Zuid-Italiaanse Bari gesmokkeld en er in de plaatselijke kathedraal begraven. Hoe kan hij dan uit Spanje komen? Wel, het antwoord is heel eenvoudig. Ten tijde van de overbrenging van het gebeente (translatie in het

22


vakjargon) behoorden delen van Italië (waaronder Bari) tot het Spaanse koninkrijk. De link is dus snel gelegd. Over de sint willen we hier niet verder uitweiden. De goedheilige man wordt in talloze boeken en studies beschreven en heeft zelfs een eigen genootschap (www.sngvlaanderen.org) en behoeft dus nauwelijks verdere uitleg. Wat niet kan worden gezegd van de Kerstman. Hij is eigenlijk een relatieve jongeling in het gezelschap van de twee eerbiedwaardige heren. Bovendien is hij een kruising. Aan de ene kant hebben we een soort Germaanse Kerstman die in het hoge Noorden woont en zich van rendieren bedient. En aan de andere kant hebben we Sint-Nicolaas die door West-Europese migranten (en vooral de Nederlandse kolonie) in Noord-Amerika werd geïntroduceerd. De beide figuren groeiden naar elkaar toe en versmolten langzaam, christendom en heidendom reikten elkaar vriendelijk de hand. Ze deden daar in eerste instantie vrij lang over. Meer dan tweehonderd jaar. Maar onderweg verloor onze fusionsint zijn mijter en zijn staf. En hij werd langzaamaan eerder een gezellige dikkerd (obesitas was toen nog een leuke bijkomstigheid). En zo werd hij de figuur die we nu kennen. Zijn naam Santa Claus is een duidelijke verbastering van Sinterklaas of Sankt Niklaus. Die verbastering zet zich trouwens nog verder door, want voor vele kinderen is hij gewoon Santa (te vergelijken met de Sint). En dan heb je nog het Coca-Colaverhaal. De frisdrankengigant heeft de Kerstman niet uitgevonden maar - half onbewust - meegewerkt aan zijn hedendaagse imago. In de jaren dertig van de vorige eeuw figureerde de/een kindervriend enkele jaren na elkaar in de kerstreclamecampagnes van het bedrijf. En zo ontstond er eigenlijk een soort kruisbestuiving rond zijn uiteindelijke figuur. En ook de kleur van zijn outfit. Rood is de bedrijfskleur van de Amerikaanse firma en dus werd Santa Claus voortaan alleen met rode outfit gezien. Maar uiteindelijk zitten we nog altijd in Amerika. En daar bleef hij ook lange tijd. We zullen er maar vanuit gaan dat Rudolph vroeger niet genoeg pk in zijn rendierlijf had om ook Vlaanderen aan te doen. Maar daar is in het laatste kwart van vorige eeuw stilaan verandering gekomen. En zijn opgang valt niet te stuiten. Hij komt ook steeds vroeger, daarbij geholpen door heel wat gemeentebesturen die in het straatbeeld een perfecte biotoop voor hem creëren: straatverlichting en muzak. Voor elk wat wils. Zo ziet u hoe eigenaardig een leven kan lopen. Bisschop in Turkije, versleept naar Italië, voor Spanjaard worden versleten, getransporteerd naar Amerika, gemuteerd tot dikbuikige mutsdrager en met een rendier naar het Europese continent teruggekeerd om daar de commerciële strijd aan te gaan met zijn voederstervader en diens vriendje uit Tours. Het lijkt een ongelijke strijd,

een dikbuikige Amerikaan tegen twee heren van stand. En toch…., de Amerikanen hebben al voor hetere vuren gestaan. Of we behoefte hebben aan drie kindervrienden op een tijdspanne van anderhalve maand, weet ik niet. Maar we zullen vooralsnog niet veel in de pap te brokkelen hebben. De drie mannen hebben machtige heren achter zich staan. En misschien zijn onze kinderen er niet rouwig om. Maar ik ben benieuwd wanneer volgend jaar de eerste speelgoedfolder in mijn bus zal vallen. U ook? Paul Catteeuw

Museum voor Heem- en Oudheidkunde in Kontich, Sint-Jansplein (naast bibliotheek) Elke zondag geopend van 14 tot 17 u., gratis toegang, gidsen zijn aanwezig. (uitgezonderd juli en augustus)

23


ACTIVITEITENKALENDER JANUARI

FEBRUARI

5

Nieuwjaarsbingo Zaal De Wilg, 14 u. Dienstencentrum De Wilg

2

Lichtmis bingo Zaal De Wilg, 14 u. Dienstencentrum De Wilg

6

Statutaire vergadering VVVG Kontich

3

Praatcafé Dementie Zaal De Wilg, 19.30 u. Dienstencentrum De Wilg

10

Verloren maandag Zaal De Wilg, 14.30 u. Dienstencentrum De Wilg

12

Info: Brandwonden voorkomen Parochiezaal St Rita, 13.30 u. KAV-KVLV St Rita

13

12 troeven van een lokaal dienstencentrum Zaal De Wilg, 14 u. Dienstencentrum De Wilg

15

Kerstboomverbranding Basketbalplein, Beekboshoek te Waarloos, 19.30 u. Waarloose Feesten Nieuwjaarsconcert “Salonmuziek rond 1900”. Cultuurpunt Altena, 19 u. Calcant & Cultuurdienst

16

18

Cursus bloemschikken Parochiezaal St Rita, 13.30 u KAV-KVLV St Rita

Winterwandeling Vissersclub Diepe Route, 14 u. Pasar

Viering lichtmis VVVG Kontich 11

Piano-concert Sylvia Traey Living Lentedauw, 14 u. Dienstencentrum De Wilg

14

Vriendschapsdiner Valentijn Zaal De Wilg, 11.30 u. Dienstencentrum De Wilg

17

Milieuraad Gemeentehuis, 20 u. Milieudienst

22

Dianamiddag Hoge Alpenroute Zaal De Wilg, 12 u. Dienstencentrum De Wilg

24

Volksspelen Zaal De Wilg, 14 u. Dienstencentrum De Wilg

Nieuwjaarsborrel Zaal De Wilg, 14 u. Dienstencentrum De Wilg

Filmnamiddag VVVG Kontich

20

Volksspelen Zaal De Wilg, 14 u. Dienstencentrum De Wilg

25

Scoutsfuif Magdalenazaal Scouts 28ste St Maarten

27

Gedichtendag Zaal De Wilg, 14 u. Dienstencentrum De Wilg

26

Scoutsbal Magdalenazaal Scouts 28ste St Maarten

Jaarlijkse algemene statutaire vergadering milieuraad Gemeentehuis, 20 u. Milieudienst

24

Verenigingen die hun activiteiten, die in Kontich plaatsvinden, en die voor iedereen toegankelijk zijn, willen laten opnamen in de kalender, kunnen deze melden op de gemeentelijke Infodienst of telefonisch op het nummer 03 450 78 54 of per e-mail: informatie@kontich.be.

Infoblad januari 2011  

infoblad januari 2011

Advertisement