Page 1

Maak kennis met Robert Bruynseels

Kom wandelen tijdens de winter

Onze gemeente in beeld 2015

Ontmoedig inbrekers

NOV E MBER

2015

Coverfoto: nieuwe kindergemeenteraad Lotte De Haes - Pieter Van den Bosch - Karsten Mattheus - Carmen Van Hove - HĂŠlene Decapmaker Femke Goris - Chayenne Verbist Lien Verboven - Lars Raeymaekers - Kobe Verduyckt - Julie Thevissen (Rani Geers staat niet op de foto)

!

15

1

G

1 en 2 op en t o esl

20 er b vem no


3 6 9 13 16 19

Wetenswaard

D

e herfst is al volop in het land. Op sommige dagen voelden we zelfs al wat winterse koude. Zet u gezellig voor de warme

haard of onder een dekentje in de zetel en wij zorgen met dit boekje voor het nodige leesplezier. De redactieraad heeft voor u weer een interview in petto: deze keer met Robert Bruynseels. Hij is al jarenlang de vlaggendrager met Wapenstilstand en we stelden hem graag eens enkele vragen. U bent uiteraard ook van harte welkom op de viering van 11 november! November betekent ook dat het tijd is voor de Voorleesweek. Een recente studie heeft uitgewezen dat vooral papa’s die een verhaaltje voorlezen aan hun kind ervoor zorgen dat hun spruit zich beter ontwikkelt. Ik las vroeger niet veel verhaaltjes voor aan mijn dochters, maar als ik het deed, nam ik hiervoor ruim de tijd. Geen fan van voorlezen, maar wel van spannende herfstwandelingen? Op de achterzijde van dit boekje hebben we een herfstzoektocht geplaatst. Wordt u, of misschien beter uw kind, de grootste herfstspeurneus? In november starten trouwens ook de winterwandelingen opnieuw. Op vaste dagen organiseert Kempens Karakter, in samenwerking met de organiserende gemeente, een gezellige winterwandeling. Veel herfstplezier! Uw burgemeester, Geert Daems

raad en daad, bevolking, actueel nieuws... kortom van alles uit uw gemeente(bestuur)

Vrije tijd

gebundeld vrijetijdsnieuws over jeugd, sport, bibliotheek, toerisme en cultuur in Hulshout

Hulshout in beeld 2015

fototerugblik van onze gemeente in 2015

Leven en welzijn

nieuws over OCMW, onderwijs, kinderopvang, gezondheid en andere welzijnszaken

Wonen en milieu handige tips en informatie over (ver)bouwen, wonen, milieu en duurzaamheid in ons dorp

Veiligheid en verkeer

veiligheid primeert in onze gemeente, de nieuwste ontwikkelingen kan u hier volgen

COLOFON Verantwoordelijke uitgever College van burgemeester en schepenen

Redactie Elke De Soomer, Evi Discart, Sanne Jansen, An van der Borght, Rob Goris, Kelly Van der Auwera, Wouter Veraghtert Verspreiding Verschijnt 10x per jaar, oplage 4750 www.facebook.com/GemeenteHulshout www.twitter.com/Gem_Hulshout

Druk Drukkerij Van Dingenen

ARTIKELEN/ACTIVITEITEN Teksten voor het gemeenteboekje van december/januari moeten uiterlijk op 4 november 2015 binnen zijn. U kan ze digitaal aanleveren via communicatie@ hulshout.be of in het gemeentehuis, Prof. Dr. Vital Celenplein 2 te Hulshout. Alleen activiteiten uit de UiTdatabank die ook voor niet-leden zijn, worden in de kalender geplaatst. De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen in te korten.


wetenswaard Raa d e n d aad Nieuws uit het college, de gemeenteraad en de OCMW-raad

Verlichting Kempen-Hagelandroute De gemeente neemt deel aan een Intergemeentelijke Begeleidingscommissie. Deze commissie regelt de aanvraag van de subsidie voor de verlichting van het tracé Kempen-Hagelandroute. In maart 2015 heeft het stadsbestuur van Herentals met de provincie Antwerpen overlegd over een subsidieaanvraag voor verlichting op het tracé Kempen-Hagelandroute. De subsidie moet worden aangevraagd voor het volledige tracé. In onze gemeente rest er nog 270 meter zonder verlichting tussen de Heibaan en de grens met Westerlo. Deze investering kan op deze manier 100% gesubsidieerd worden en maakt de belangrijke fietsroute door onze gemeente veiliger voor iedereen.

Vijftien erkende sportverenigingen

vzw Milieu & Werk van Kringwinkel Zuiderkempen

Ruilwinkel Mooi en Peuterspeelpunt FIJN

In het sport-voor-allen decreet is opgenomen dat enkel sportverenigingen die erkend zijn binnen de gemeente, recht hebben op een financiële ondersteuning van de gemeente.

OCMW Hulshout werkt voor de tewerkstelling en begeleiding van leefloongerechtigden al geruime tijd samen met de initiatieven van Kringwinkel Zuiderkempen. Sinds deze zomer werd het sociale tewerkstellingsproject ‘InDeSoep’ overgenomen door vzw Milieu en Werk, een afdeling van Kringwinkel Zuiderkempen. Hoog tijd dus om de samenwerkingsovereenkomst te vernieuwen.

De ruilwinkel en het peuterspeelpunt startten in 2013 als een project in het kader van kinderarmoedebestrijding en opvoedingsondersteuning. De subsidies vallen weg, maar het project is zodanig succesvol dat de OCMWraad heeft beslist om ruilwinkel MOOI en de peuterspeelpunten FIJN verder te blijven ondersteunen.

You’ll never walk alone: sport is music - Stijn Vlaeminck (2015)

Het OCMW blijft zich engageren om werknemers te leiden naar ‘InDeSoep’. Op zijn beurt zorgt ‘InDeSoep’ voor een degelijke begeleiding op de werkvloer. Gegarandeerd zorgen zij het hele jaar door voor lekkere verse soepjes. Dit alles gemaakt met verse groenten en zonder bewaar- of bindmiddelen. Bent u benieuwd wat ‘InDeSoep’ nog meer doet, surf naar www.indesoep.be.

Hulshout in cijfers • • •

23% meer gefietst tijdens zomermaanden door gemeentepersoneel van en naar het werk 53 Hulshoutse handelaars werken met gemeentelijke cadeaubon 3459 fietsers geteld in september in de Vennekensstraat ter hoogte van huisnummer 79

In de ruilwinkel kunnen allerlei spulletjes voor kinderen tussen 0 en 6 jaar geruild worden. Dit gaat van meubeltjes en kleding tot bedlinnen en speelgoed. De ruilwinkel vindt u in het Lokaal Dienstencentrum TerHarte, Verlorenkost 22 te Westerlo, maar staat dus ook open voor alle inwoners van Hulshout. Bij het peuterspeelpunt FIJN kan u elke dinsdag van 9.00 tot 11.30 uur terecht. Kindjes van 0 tot 3 jaar leren er spelen met andere kinderen en ander speelgoed, en krijgen een gezond tienuurtje. De (groot-) ouders kunnen ondertussen een kopje koffie drinken en praten met andere ouders. FIJN wordt georganiseerd in de buitenschoolse kinderopvang van Westmeerbeek, Mgr. Raymaekersstraat 17A.

3

Gemeente Hulshout | november 2015

De sportraad en het college van burgemeester en schepenen hebben vijftien sportverenigingen erkend. Voor dit jaar zijn dat AC Hulshout / Scott Domo Team, Altis vzw, Basket Zuiderkempen H&N, Europe-gym kickboxing, Judoclub Hulshout, KFC Houtvenne, Racing Westmeerbeek, Sportiva Squashclub Hulshout, TC De Rakket, TC Lybo, TC Sportiva Hulshout, TTC Hulshout, Volleywood, WTC Pallietertrappers en De Gruun Zipkes.


wetenswaard Actue e l Uitnodiging 11-novemberviering Op woensdag 11 november 2015 vindt naar jaarlijkse gewoonte de viering van Wapenstilstand plaats. In Westmeerbeek wordt een korte plechtigheid met bloemneerlegging voorzien door burgemeester Geert Daems. Samenkomst: om 9.30 uur aan het monument der gesneuvelden in Westmeerbeek. In de Sint Mattheüskerk Hulshout wordt een viering opgedragen om 10.00 uur. Na de viering wordt er aan het monument der gesneuvelden in Hulshout, hulde gebracht aan de gesneuvelden van Hulshout, Westmeerbeek en Houtvenne.

Feestelijke editie van vorig jaar

Iedereen is van harte welkom!

Robert Bruynseels, vlaggendrager op 11 november, aan het woord! De foto die u hieronder ziet, is een kenmerkend beeld van de jaarlijkse 11-novemberviering. Geboren en getogen Hulshoutenaar Robert Bruynseels volgde zo’n tien jaar geleden zijn vader Joris op als vlaggendrager. De burgemeester roept de namen van alle gesneuvelden af, waarbij Robert na iedere naam antwoordt: ‘Gesneuveld voor het vaderland’.

Gemeente Hulshout | november 2015

Dit eerbetoon, dat voor de drie deelgemeenten in Hulshout plaatsvindt op het dorpsplein, is hem al van jongs af aan bekend. “In de jaren ’50, toen ik hier naar school ging, was het verplicht om de 11-novemberviering bij te wonen. Ik weet nog dat we in het 5e en 6e leerjaar de liedjes ‘Wapenbroeder’ en ‘Morgenrood’ moesten leren op de blokfluit om te spelen tijdens de ceremonie bij het monument van de leeuw. Robert is sindsdien de vierde vlaggendrager. “Destijds droeg Frans Van Baelen, voorzitter van de oud-strijders, de vlag. Hij werd opgevolgd door oorlogsvrijwilliger en schepen Frans Viskens, en daarna nam mijn vader het over. Ik hoop dat de traditie blijft en dat er iemand klaarstaat om de taak van mij over te nemen als ik het niet meer kan doen.” Ieder jaar stapt een gezelschap van de kerk naar het monument, begeleid door de fanfare en de vlag, die alles bij elkaar best wat kilo’s weegt. “De vlag is zwaar, ondanks de draagriem. Vooral het bovenste deel, met de leeuw. Maar dat massief metalen deel is een tijdje geleden wel vervangen door lichter materiaal. Omdat de vlaggenstok licht naar voren helt, is het gewicht behoorlijk.” Robert hoopt wel dat de 11 novemberviering de aandacht blijft krijgen die ze verdient. “Er zijn meestal niet veel mensen, terwijl dit toch een belangrijk deel van onze geschiedenis is. Vroeger waren we ons er heel bewust van, vooral door de lessen die erover gegeven werden op school. Nu leeft het waarschijnlijk minder bij jonge mensen en kinderen. Daarom was ik vorig jaar erg verheugd om te zien dat de leerlingen zoveel moeite hadden gedaan bij de speciale herdenkingsviering. Het was echt de moeite waard. Hopelijk zullen zich nu toch weer meer mensen verzamelen op het dorpsplein om dit moment bij te wonen.” En hoe lang Robert er de mooie taak van vlaggendrager zal vervullen? “Als het kan, wil ik deze mooie functie minstens tot mijn 80ste jaar vervullen, net als mijn vader.”

44


wetenswaard Actuee l

B evo l k i n g

Elektriciteitsbevoorrading in de winter 2015-2016

Geboortes

Overlijdens 13.09.2015 14.09.2015 17.09.2015 25.09.2015 27.09.2015 28.09.2015 05.10.2015 06.10.2015 09.10.2015 11.10.2015

Frans Lenchant (° 23.09.1945) (HH) Jan Van Gemert (° 08.01.1938) (HH) Gerard Van Tricht (° 06.04.1945) (HH) Elsa Vangenechten (° 07.08.1934) (WMB) Joannes Voet (° 15.03.1930) (HH) Carolus Van Weert (° 12.08.1930) (HTV) Daniël Van de Velde (° 03.12.1932) (HH) Jozef Liekens (° 05.04.1933) (HH) Emiel Van der Mieren (° 31.01.1944) (HTV) Martha Ver Elst (° 23.12.1920) (HH) Luc Van Dyck (° 06.01.1959) (HH)

Jubilea

Fam. Roothooft - Van Hoof 18.09.1965

Fam. Vanhemelen-Bruynseels 13.09.1955

Fam. Dils-Van Bael 02.09.1950

Fam. Eggers - Daneels 02.10.1965

Fam. Goyvaerts-Gijsbrechts 01.10.1955

Fam. Van den VonderVan Bel 09.09.1950

5

Gemeente Hulshout | november 2015

Op zaterdag 10 oktober 2015 was het tijd voor het jaarlijkse onthaalmoment voor de nieuwe inwoners! Wat stond er op het programma? Een leerrijke presentatie door onze burgemeester, een goedgevuld ontbijtbuffet en een mooie wandeling onder begeleiding van de Gruun Zipkes.

19.09.2015 Christof Coeckelbergh & Annelies De Rijck 24.09.2015 Rudi Clé & Nadine Vandewalle 10.10.2015 Steven Olbrechts & Kim Van den Broeck

Gouden bruiloft

Terugblik onthaalmoment nieuwe inwoners

Huwelijken

Briljanten bruiloft Diamanten bruiloft

Wie ondanks het beperkte risico, toch graag alvast weet of zijn straat opgenomen is in het nieuwe afschakelplan, kan terecht op http://afschakelplan. eandis.be/. Let wel, die informatie biedt geen sluitende garantie voor het al dan niet opgenomen zijn van laag- of middenspanningsaansluitingen in het afschakelplan of in een bepaalde schijf ervan daar een netgebruiker niet steeds via dezelfde cabine bevoorraad wordt.

Skyler Sauviller (HH) Jasmijn Vos (HH) || Seppe Van Buggenhout (HH) Fiby Clepkens Gijsemans (WMB) Louis Naets (HH) || Marcel Pokora (HH) Driss Azougarh (HH) Juliette Eggers (HH) Liam Grandjean (HTV)

Gouden bruiloft

Het nieuwe afschakelplan is geldig vanaf 1 november 2015 in geval van een elektriciteitsschaarste. De tijdsduur van een afschakeling kan 3 tot 4 uur zijn. Iedere zone telt 8 afschakelschijven. Indien nodig zal schijf 8 als eerste afgeschakeld worden en vervolgens zullen de schijven in dalende volgorde ingezet worden. Nieuw is ook dat de schijven niet enkel zullen roteren in geval van een effectieve afschakeling, maar ook in geval van een risico op afschakeling. Onze gemeente is voor het overgrote deel opgenomen in schijf 6, enkele straten maken deel uit van schijf 8.

Briljanten bruiloft Diamanten bruiloft

Er werden tal van maatregelen genomen om de elektriciteitsbevoorrading komende winter maximaal te verzekeren. Het risico op elektriciteitsschaarste en bevoorradingsproblemen is daardoor veel beperkter in vergelijking met vorig jaar.

23.08.2015 02.09.2015 04.09.2015 07.09.2015 15.09.2015 17.09.2015 01.10.2015


vrije tijd Jeugd

S en i o ren

Gezinsuitstap: Efteling

Terugblik uitstap Dinant

De Efteling … waar sprookjes bestaan. Assepoester, de gelaarsde kat, de Indische waterlelies, … ze komen allemaal aan bod! Ga mee samen met het ganse gezin.

46 inwoners zijn op donderdag 24 september 2015 de bus opgestapt en hebben in de laatste najaarszon genoten van een bezoek aan de citadel van Dinant en de abdij van Maredsous. Graag willen we iedereen bedanken die erbij was.

vrijetijdspas Hulshout

• Datum: dinsdag 22 december 2015 • Wie: (groot)ouders met hun (klein)kinderen • Prijs: vervoer en inkom zijn in de prijs inbegrepen • € 26 vanaf 4 jaar, € 8 jonger dan 4 jaar • personen met vrijetijdspas: € 13 vanaf 4 jaar, € 4 jonger dan 4 jaar. Enkel inwoners met een vrijetijdspas op naam kunnen korting krijgen. U moet het pasje meebrengen bij de inschrijving. • Vertrek: 09.15 uur en terug: ± 20.00 uur aan Sportpark Joris Verhaegen, Industriepark 3, Hulshout • Praktisch: - kids-ID nodig - niet met eigen ouders op stap? Een attest met toestemming van de ouders is verplicht!

Voor de sfeerfoto’s kan u terecht op de website www.hulshout.be. Hopelijk zijn jullie volgend jaar opnieuw op post!

Inschrijven is verplicht en kan van woensdag 4 november 2015 tot en met maandag 1 december 2015 enkel bij de jeugddienst.

Jeugddienst, 015 22 94 82 of jeugd@hulshout.be

Kindergemeenteraad schooljaar 2015-2016 Woensdag 14 oktober 2015: tijd voor de opstart van de kindergemeenteraad voor het schooljaar 2015-2016. Een uitdaging die 12 kinderen uit de Hulshoutse scholen willen aangaan!

Gemeente Hulshout | november 2015

Na een spannende stemronde werd Lars Raeymaekers verkozen tot kinderburgemeester en Lien Verboven, Kobe Verduyckt en Julie Thevissen tot kinderschepenen. Lotte De Haes, Carmen Van Hove, Karsten Mattheus, Rani Geers, Hélene Decapmaker, Pieter Van den Bosch, Femke Goris en Chayenne Verbist vervolledigen het lijstje als kindergemeenteraadslid. De thema’s die dit jaar aangepakt gaan worden zijn speelzones, activiteitenaanbod en sport.

Lars Raeymaekers, Kobe Verduyckt , Lien Verboven en Julie Thevissen

6

Groot wandelboek Ardennen - Julien Van Remoortere (2011)


vrije tijd

Kom klauteren, springen, ravotten, spelen, ... tijdens de kleuterbinnenspeeltuin op 5 november 2015. • Wanneer: donderdag 5 november 2015 van 13.30 tot 16.00 uur • Waar: sporthal Sportpark Joris Verhaegen • Voor wie: alle kleutertjes van Hulshout (2 tot en met 6 jaar) • Prijs: voor € 2 mogen de kleuters een hele namiddag spelen in de sporthal. vrijetijdspas Hulshout Inwoners met vrijetijdspas € 1. • Inschrijven en betalen doet u ter plaatse.

Speel- en pretbad op 14 november 2015 Op zaterdag 14 november 2015 reserveren we het zwembad voor een ganse voormiddag dolle pret. We zorgen voor een leuke verrassing in het water. Voor de baantjeszwemmers voorzien we één baan, dus ook zij zijn zeker welkom. Er zijn die dag geen zwemlessen toegestaan.

Sportdienst, 015 24 26 77 of sport@hulshout.be

Ski- en snowboardstage 2016!! Van 26 maart tot 2 april 2016 gaan de sportdienst van Hulshout en de sportdienst van Tremelo op ski- en snowboardstage naar Radtstad te Oostenrijk. En jij kan erbij zijn! Wanneer: 26 maart tot 2 april 2016 Waar: Radtstad Oostenrijk met als skigebied "Sportwelt Amadé" Prijs: skiën € 680 // snowboarden € 700 // eigen materiaal € 640 Wie: alle kinderen geboren tussen 1998 en 2006 Inschrijven: op de sportdienst en dit tot 4 maart 2016. Aantal deelnemers is beperkt. Inbegrepen: verblijf vol pension (ontbijt + twee warme maaltijden), luxe autocar, skipas, verzekering, ganse dag begeleiding, materiaal en avondanimatie Infoavond: 3 februari 2016 om 20.00 uur in het gemeentehuis van Tremelo. Meer info: sportdienst 015 24 26 77 of sport@hulshout.be

Grote Anna leert skiën Kathleen Amant (2012)

#iedereenbibliothecaris

Het afgelopen jaar stond er iedere maand een andere vereniging aan het hoofd van de bib. Zo mochten we heel wat nieuwe gezichten verwelkomen, en heel wat toffe activiteiten organiseren. Wij willen dan ook graag alle verenigingen bedanken voor de fijne samenwerking! Ook in 2016 blijft onze deur wagenwijd openstaan voor nieuwe initiatieven!

Vernieuwde bibcatalogus & Mijn bibliotheekdienst Sinds kort zit onze website in een nieuw kleedje, en ook de bibcatalogus en Mijn bibliotheekdienst zijn aangepast. Via ‘Mijn bibliotheek’ kan u bijvoorbeeld uw uitgeleende werken verlengen en uw reserveringen beheren. Niet alleen voor onze bib, maar ook voor andere bibliotheken waar u lid bent. Of zelfs voor andere leden van uw gezin die gekoppeld zijn aan uw lidmaatschap. Om gebruik te maken van deze dienst moet u wel een Mijn bibliotheek account hebben. Heeft u momenteel nog geen account, dan kan u die in een paar eenvoudige stappen aanmaken. Meer info over alle mogelijkheden die de nieuwe catalogus biedt, kan u vinden in de brochure ‘Vind sneller wat je zoekt’. De brochure is te verkrijgen aan het onthaal van het gemeentehuis of aan de balie van de bib.

hulshout.bibliotheek.be

7

Gemeente Hulshout | november 2015

Kleuterbinnenspeeltuin op 5 november 2015

B i bl i ot h eek BEDANKT

Spo rt


vrije tijd B ibl iot he e k Start kinder- en jeugdjury

Voorleesweek 21 - 29 november 2015 Van 0 tot 99: iedereen leest voor aan iedereen De bib en Stichting Lezen willen iedereen aansporen om voor te lezen. Omdat voorlezen de taalontwikkeling en de fantasie stimuleert. Omdat voorlezen nieuwe werelden opent. Niet alleen bij jonge kinderen, maar ook bij kinderen die zelf al lezen. Zelfs bij volwassenen.

De leespiraten van de kinder- en jeugdjury zijn er al goed ingevlogen! Van oktober tot april lezen én beoordelen ze acht boeken. Bib ahoi!

Tentoonstelling Oozewiezewatte?

Gemeente Hulshout | november 2015

Bij de meeste oude kinderliedjes staat er wat er staat. De drie kleine kleutertjes zitten op het hek. De eendjes zwemmen in het water. Maar andere kinderversjes betekenen iets anders dan op het eerste gehoor lijkt. Er schuilen echte gebeurtenissen, volksverhalen of personen achter. Alleen kennen wij deze achtergrond niet meer. En dat is wat deze tentoonstelling onthult: de dubbele bodem van onze kinderliedjes. Kom tussen 20 november en 21 december 2015 naar de bib en bezoek deze boeiende te nto onstel ling!

8

21 november 2015: start voorleesweek met muzikale tentoonstelling • Kom als eerste proeven van de tentoonstelling Oozewiezewatte • Kinderliedjes worden onder de loep genomen, er wordt voorgelezen en we sluiten af met een knutselmoment • 10.00 tot 12.00 uur, bib Hulshout • Voor kinderen van 6 tot 12 jaar • Prijs: Gratis • Inschrijven niet nodig! 23 tot 27 november 2015: voorleesmomenten • Iedere avond: voorleesmomentje om 18.15 uur, bib Hulshout • Gratis, inschrijven niet nodig • 3 x deelnemen= cadeautje Extra voorleesmoment op woensdag 25 november 2015 om 14.30 uur in de bib.

Bibliotheek 015 22 40 17 of hulshout@bibliotheek.be Geluk voor kinderen: sterke verhalen om voor te lezen, opgebouwd rond de tien sleutels van geluk - Leo Bormans (2014)

Terugblik verwendag Op zaterdag 10 oktober 2015 was het weer gezellig druk in de bib, want wij vierden onze jaarlijkse verwendag. Samen met Femma hebben wij onze bezoekers eens flink in de watten gelegd!


vrije tijd Toerisme

Cu ltu u r

Winterwandelingen

Drie Hulshoutse auteurs op een rijtje (deel 3)

Hermelijn Stabbel heeft zijn wandelschoenen tijdelijk opgeborgen. Maar liefst 2625 deelnemers wandelden samen met hem langs mooie plekjes in de buurt. Maar geen nood: net zoals vorig jaar, lanceert Kempens Karakter (deelwerking toerisme), voor de winter een unieke reeks winterwandelingen.

Patrick Retour komt op voor vrede met nieuw cd-liedboek Patrick Retour, al meer dan twintig jaar woonachtig in onze gemeente, is auteur en liedjesschrijver. Vorig jaar verscheen bij Uitgeverij Averbode van zijn hand het cd-liedboek ‘Time2stop’. Een opgemerkt statement tegen pesten en cyberstalken. Wegens algemeen succes kon de opvolger niet uitblijven. En nu is er dus het cd-liedboek ‘Time4peace’ waarmee Patrick opkomt voor vrede.

De brochure is verkrijgbaar via de dienst Toerisme of op www.hulshout. be > vrije tijd > toerisme > wandelen en fietsen.

Toeristische ‘i’ aan de bib U kon al langer terecht aan de balie van de bib voor toeristische informatie, maar dit werd nu ook gevisualiseerd met een bordje aan de gevel. Zo is het infopunt voor iedereen herkenbaar! Uiteraard kan u voor de verkoop van wandel- en fietskaarten ook nog steeds terecht aan het onthaal van het gemeentehuis.

In ‘Time4peace’ maakt u kennis met zes jongeren uit alle windstreken. Dries wordt geconfronteerd met onvrede op school en in zijn gezin en besluit om ertussenuit te knijpen. Onderweg maakt hij vrienden: de moslim Abu-Jamal, een weeskind; Willem-Frederik, een joodse jongen uit Nederland; een stoere eenhandige Amerikaan en moedige meisjes uit Bangladesh en Tsjaad. Het zestal moet de harde realiteit onder ogen zien, want oorlogen, gewapende conflicten en moordaanslagen teisteren onze planeet. Gaandeweg krijgt hun missie vorm: geef alle kinderen van de wereld een stem! Geef volwassenen luidkeels te kennen dat de waanzin dringend moet stoppen. Het is de hoogste tijd voor wijze dialoog, we moeten vrede sluiten op alle fronten: Time4peace!

Voor jan en alleman ‘Time4Peace’ is bedoeld om te lezen of voor te lezen. Op de bijgevoegde cd vindt u een tiental meeslepende liedjes. Karaokeversies nodigen uit om mee te zingen. Het boek bevat heel wat informatie over vrede en conflict, net als creatieve en actieve doe-tips. Voor gebruik in de klaspraktijk werden heel wat muzische werkvormen geïntegreerd. Maar Time4peace is ook bruikbaar in verenigings- of gezinsverband. “Voor mij is het maken van deze cd-liedboeken niet enkel een uitlaatklep maar ik vind het ook fijn om op die manier mijn sociaal engagement te delen met kinderen en jongvolwassen van 12 tot 99 jaar”, knipoogt Patrick Retour hartelijk. Met zijn enthousiasme weet de Hulshoutenaar eenieder beslist te inspireren! Voor de liedjes op de cd’s werkt Patrick Retour samen met pianist Bart Verschueren en er zingen ook veel kinderen mee. De leuke tekeningen zijn van Bart Vantieghem. • Prijs: € 29,95 • Te bestellen via: www.averbode. be/time2stop & www.averbode. be/time4peace • Mail naar: info@patrickretour.net

De drie heren achter de cd-liedboeken tegen pesten en voor vrede en vriendschap (v.l.n.r.): Bart Verschueren, Hulshoutenaar Patrick Retour & Bart Vantieghem.

9

Gemeente Hulshout | november 2015

Deelnemen kost telkens € 2. In ruil hiervoor wordt u tijdens elke wandeling verrast met een proevertje. Deelnemers die aan vijf wandelingen deelnemen, maken kans op één van de twaalf manden met streekproducten.

cultuur


terugblik 2015

g x @ Openin Barbara De IJzermael pscentrum a h sc n e e m Ge Heerlijk sm ullen tijden s smoutebolle nbak in Ter Nethe

Hulshout (be)weegt hout.be

Inwoners denken mee over toekomst Professor Dokter Vital Celenplein

je vel? Niet goed in ? ging nodig Extra bewe of meer? BMI van 25 ens em orn vo e Al goed ijnlijk je waarsch gemaakt, die udt? lho toch niet vo in je eentje om u be t eft Ben je he rtelen en ge erdoor te spa t nodige zelfje he een groep vertrouwen?

n Doe mee aa weegt! e) Hulshout (b

j der dankzi 433 kg min ta gt e e ew Hulshout b

da t jou Belangrijke samen me oavond ar00 uur: inf traat 12A Wij starten ens 2015 // 20. in groep, wa - 5 januari l De Vloeikens, Vloeik een afvalrace focus leggen zaa de el g gin we bij we zow ste als ensstraat 12A voeding i 2015: eer - 19 januarl De Vloeikens, Vloeik op gezonde zaa beweging. je t een groep Inschrijven uari 2015 Schrijf in me rsonen. 4 tot 12 jan pe ember 201 van 4 tot 10 groepje vindt, - Van 8 dec en Indien je ge jaar! ons! - Vanaf 18 contacteer ut.be of e sport@hulsho - via mail: whulshout.b en nssens@ocm t diĂŤtisten n.ja me lyn n 77 of me Sa den we lei 015 24 26 ge st be ien n rtd spo deskundige gelijk om op 6 - telefonisch: 00 mo W 015 75 01 OCM je zo goed je 10% van maanden tijd te verliezen. icht groepsgew

te editie ns de eers

Hulshout park 3, 2235 nst, Industrie vrij van zegel art. 198

V.U. Sportdie

tijde icknicken out Feest! ls u van H h

Gemeente Hulshout | november 2015

Gezellig p

Fietssuggestiestroken in de Elzenstraat

10

Kampioenen w orden in de bl oemetjes geze t tijdens de kam pioenenvierin g

www.huls

gratis


terugblik 2015

tsroute Nieuwe fie t succes afés’: groo sc lk o v s g n ‘fietsen la

Vrolijke kin deren tijd ens openin kinderopv g ang in We stmeerbe ek

Feestelijke opening Vennekensstraat

lein het speelp en tijdens k k e b gen!) e k rd k e Ge n tien a kleuter- e k o o r e m (deze zo

enmarkt

27ste bloem

Samen fietsen voor Kempen2020

Culturele uitstap

naar citadel van Di nant en abdij van Maredso us

11

Gemeente Hulshout | november 2015

Succesvolle


verenigingen en activiteiten S luiting s d ag e n Alle gemeentelijke diensten zijn gesloten op:

- 24 december 2015 - 25 december 2015 - 26 december 2015 - 27 december 2015 - 28 december 2015

- 2 november 2015 - 11 november 2015

- 29 december 2015 - 30 december 2015 - 31 december 2015 - 1 januari 2016

Contactge g eve n s Gemeentehuis

Sportpark joris verhaegen

OCMW Hulshout

Prof. Dr. Vital Celenplein 2

Industriepark 3, 2235 Hulshout

Grote Baan 256, 2235 Hulshout

2235 Hulshout

Tel.: 015 24 26 77 - sport@hulshout.be

Tel.: 015 75 01 00

Tel.: 015 22 40 11

Telefonische bereikbaarheid

Ma-vrij: 09.00 - 12.00 uur

Zwembad

Ma-vrij:

09.00 - 12.00 uur

Ma:

18.00 - 20.00 uur

Industriepark 1, 2235 Hulshout

Ma-do:

13.00 - 16.00 uur

Woe:

13.00 - 16.00 uur

Tel.: 015 24 80 13 - zwembad@hulshout.be

Ma:

18.00 - 20.00 uur

Tijdens schooljaar Spreekuren college

Woe:

13.00 - 16.00 uur

Sociale dienst

Algemeen e-mailadres

Do:

18.00 - 21.00 uur

Ma:

18.00 - 20.00 uur

college@hulshout.be

Vrij:

18.00 - 20.00 uur

Di:

09.00 - 12.00 uur

Burgemeester

Za:

09.00 - 13.00 uur

Woe:

09.00 - 12.00 uur

Geert Daems

Tijdens schoolvakantie

Do:

op afspraak

Ma: 19.00 - 20.00 uur

Di:

09.00 - 11.00 uur

Vr:

09.00 - 12.00 uur

(behoudens tijdens schoolvakantie)

18.00 - 21.00 uur

Verder na afspraak

Woe:

13.00 - 16.00 uur

Schuldbemiddeling

GSM: 0499 41 41 95

Do:

13.00 - 16.00 uur

Ma:

18.00 - 20.00 uur

geert.daems@hulshout.be

18.00 - 21.00 uur

Do:

09.00 - 12.00 uur

1e schepen (na afspraak)

Vr:

09.00 - 11.00 uur

Elien Bergmans

18.00 - 20.00 uur

GSM: 0498 22 43 22

Za:

09.00 - 13.00 uur Thuisdiensten

elien.bergmans@hulshout.be

Gemeente Hulshout | november 2015

Dienst asielzoekers Na afspraak Na afspraak

2e schepen (na afspraak)

Containerpark

Rist Heylen

Industriepark 76, 2235 Hulshout

Dienst Gezinszorg

GSM: 0473 53 65 94

Tel.: 015 25 36 44

Vr:

(na afspraak)

rist.heylen@hulshout.be

milieu@hulshout.be

09.00 - 12.00 uur

3e schepen (na afspraak)

Ma-zo:

gesloten

Hilde Van Looy

Di/do:

11.00 - 18.45 uur

Verwarmingstoelagen

GSM: 0495 37 33 42

Wo/vr:

08.00 - 15.45 uur

Ma-woe: 09.00 - 12.00 uur

hilde.vanlooy@hulshout.be

Za:

08.00 - 13.45 uur

Do:

gesloten

Ma:

18.00 - 20.00 uur

Vr:

09.00 - 12.00 uur

4e schepen (na afspraak) Joost Verhaegen

BIBLIOTHEEK

GSM: 0475 69 03 04

Booischotseweg 1, 2235 Hulshout

joost.verhaegen@hulshout.be

Tel.: 015 22 40 17 - hulshout@bibliotheek.be

Juridische dienst

5e schepen (na afspraak)

Ma:

16.00 - 20.00 uur

Ma:

18.00 - 20.00 uur*

Anja Leflot

Di:

18.00 - 20.00 uur

Vrij:

09.00 - 12.00 uur

GSM: 0496 68 25 14

Wo:

11.30 - 20.00 uur

*Elke 2e en 4e ma van de maand

anja.leflot@hulshout.be

Vr:

14.30 - 17.00 uur

Za:

10.00 - 12.00 uur

Woonzorgcentrum Ter Nethe na afspraak 015 22 93 90

12


leven en welzijn OCMW-Te r N et he Welkom in het dorpsrestaurant! Reserveren is verplicht! U kan een maaltijdbon (€ 8) aankopen bij het OCMW ten laatste de week voordien op vrijdagvoormiddag. Woe 4 november 2015 reserveer uiterlijk vrijdagmiddag 30 oktober

Woe 11 november 2015 Geen dorpsrestaurant!

• witloofsoep • kalkoenpavé + portosaus • gemengde groenten • kroketten • roomijs

Woe 25 november 2015 Woe 18 november 2015 reserveren uiterlijk reserveren uiterlijk vrijdagmiddag 13 november vrijdagmiddag 20 november • spinaziesoep • blinde vink • groene boontjes • vleesjus met mosterd • aardappelen • vanilleflan

• groene groentesoep • burger met kaas • vleesjus • fruitmix • frietjes • koffieflan

Zorg nu al voor een sneeuwvrije stoep Wilt u dat uw trottoir bij sneeuwval gereinigd wordt, geef dan nu al uw gegevens door aan het OCMW. Op die manier kunnen de ploegen van Kringwinkel Zuiderkempen sneller reageren bij plotse sneeuwval. Gewapend met sneeuwschop en strooizout helpen zij zo snel en zoveel mogelijk mensen verder. U kan het pad van de voordeur naar de stoep en de stoep voor het huis sneeuw- en ijsvrij laten maken of u kan ervoor kiezen om meer sneeuw te laten ruimen (bijvoorbeeld een volledige oprit).

Wist u dat de Kringwinkel Zuiderkempen ook nog andere diensten heeft voor 55-plussers en/of hulpbehoevenden? Zo is er de boodschappendienst, waarbij medewerkers met u gaan winkelen. De Klus&Verhuisdienst helpt ook bij klein tuinonderhoud, verhuizen en kleine klussen aan huis, zoals het vastzetten van een stopcontact, repareren van een lekkende kraan, het monteren van een kippenhok …

Aanvragen bij OCMW Hulshout (Lynn Janssens) Grote Baan 256, 015 75 01 00

13

Gemeente Hulshout | november 2015

Tarieven: De normale uurtarieven gelden: • Prioritaire klantengroep (statuut verhoogde tegemoetkoming bij het ziekenfonds of leefloon of schuldbemiddeling of budgetbegeleiding): € 5,5 (exclusief btw) per gestart half uur. • 55-plussers en/of hulpbehoevenden: € 10 (exclusief btw) per gestart half uur.


leven en welzijn Welzij n Nieuwe website: Hulpkompas.be Logo Kempen (LOkaal GezondheidsOverleg) pakt uit met ‘Hulpkompas’, een nieuwe online zoekmachine. De tool bevat 218 diensten uit de zorgregio Kempen die actief zijn in de preventie en zorg voor geestelijke gezondheid. In de Kempen werken heel wat organisaties rond geestelijke gezondheid. Het is moeilijk om door het grote aanbod de juiste weg te vinden. Dit verandert met de komst van ‘Hulpkompas’, een online zoekmachine met alle diensten in de Kempen die werken in de zorg en preventie van geestelijke gezondheid. Het tijdstip van de lancering was niet toevallig vlak voor de Werelddag Geestelijke Gezondheid op 10 oktober 2015. Het Hulpkompas is bedoeld voor hulpverleners, artsen en iedereen die op zoek is naar de juiste hulpverlening. De tool omvat alle diensten met uitzondering van privé-intiatieven en diensten voor personen met een handicap.

www.hulpkompas.be

Onthaalouders Landelijke Kinderopvang hingen vlag en wimpel uit In de week van 12 oktober 2015 vierde Landelijke Kinderopvang de dag van de onthaalouder. Zij zijn fier op hun job en ze wilden dit ook tonen in de gemeente! Daarom hingen al hun onthaalouders van 10 tot 18 oktober 2015 vlag en wimpel uit aan de opvang. Hopelijk heeft u genoten van alle versieringen. Bent u op zoek naar kinderopvang, bel dan gerust nog aan bij één van onze onthaalouders. Bekijk de actie mee op de blog landelijkekinderopvang.blogspot.be. Op Facebook zijn de foto’s van de actie te bekijken op #wijlatenonszien.

Gemeente Hulshout | november 2015

Wist u dat de bib ook langsgaat bij opvanglocaties die dit wensen? Marina, onze vrijwilligster, gaat iedere maand langs de onthaalouders in onze gemeente met een boekenpakketje. Bent u onthaalouder of heeft u een crèche? En komt Marina nog niet bij u langs? Geef ons een seintje en wij nemen u met veel plezier op in onze routing. Deze dienst van de bib is gratis!

Ook Hulshout deed mee!

14

Bibliotheek 015 22 40 17 of hulshout@bibliotheek.be


leven en welzijn Welzijn Rijksdienst voor Pensioenen

Zin om eens te reizen op een andere, solidaire manier? Kom dan naar het eerste Reiscafé van Broederlijk Delen! Bij een frisse pint geven zij informatie over de sportieve reizen en inleefreizen van Broederlijk Delen.

Bijna op pensioen? Vragen of hulp nodig van de Rijksdienst voor Pensioenen? Op de website http:// www.onprvp.fgov.be kan u opzoeken waar en wanneer u hier terecht kan.

• Donderdag 12 november 2015 om 20.00 uur • Via Via café • Wolstraat 43 • 2000 Antwerpen Tijdens het reiscafé komt u alles te weten over de inleefreizen, over dwars door België, dwars door Oeganda en dwars door Burkina Faso.

Els Verheyen, 03 217 24 95 of els.verheyen@broederlijk delen.be

Apothekers met wachtdienst De apotheker is bereikbaar zonder afspraak, dat maakt van hem de zorgverlener die het meest toegankelijk is en het dichtst bij de bevolking staat. Vaak wordt hij als eerste geraadpleegd. Hij luistert, geeft raad, doet aan preventie en verwijst de patiënten indien nodig door naar andere zorgverstrekkers. Dankzij een performante wachtdienst waarborgt hij bovendien dat geneesmiddelen 24 uur op 24, 7 dagen op 7 beschikbaar zijn. Op zoek naar de apotheker van wacht? Surf naar www.apotheek.be of bel naar 0903 99 000 (€ 1,5/minuut).

www.apotheek.be

Diabetesbeurs op 18 november 2015 Op woensdag 18 november 2015 is er van 14.30 tot 19.30 uur een diabetes type 2-beurs in Geel voor mensen met en zonder diabetes. Het bezoek aan de beurs is gratis en ook de parking is gratis! Op deze beurs vindt u de laatste nieuwtjes over Diabetes type 2 en u kan er terecht met al uw vragen. Bovendien zijn er tal van interessante workshops: bloedsuiker prikken, meerwaarde van de diëtiste, weet wat je eet, en nog veel meer!

Nieuw pictogram voor vochtige doekjes in 2016 We verbruiken met z’n allen veel vochtige doekjes. Zeker als er jonge kinderen in huis zijn grijpen we vaak naar vochtige doekjes om de billetjes proper te maken of de snoetjes af te kuisen. Sowieso raadt Kind & Gezin aan om het gebruik van vochtige doekjes te matigen, aangezien vochtige doekjes behoorlijk veel kosten en slecht zijn voor het milieu. Maar als u toch vochtige doekjes gebruikt, is het belangrijk om te weten dat niet alle vochtige doekjes geschikt zijn om door te spoelen in het toilet. Vochtige doekjes veroorzaken vaak verstoppingen in leidingen en pompen. Dit kost Belgische waterzuiveraars jaarlijks drie miljoen euro, er is ecologische schade en soms moet u als particulier zelfs hulp inschakelen om uw toilet terug in orde te krijgen. Daarom legt een nieuw Koninklijk Besluit een aantal testen op om na te gaan hoe snel de doekjes desintegreren en biologisch afbreken. Producten die een van de testen niet doorstaan, moeten op hun verpakking het nieuwe pictogram dragen. Er geldt nog wel een overgangsperiode, maar let er als ouders dus goed op dat enkel de juiste vochtige doekjes in het toilet belanden.

Diabetes Type 2 -beurs B.E.M.T, Kleinhoefstraat 6, Geel

15

Gemeente Hulshout | november 2015

Broederlijk delen


wonen en milieu Milieu Kempen2020: samen voor minder CO2-uitstoot!

Energietips op een rijtje

Meer dan de helft van de CO2uitstoot op grondgebied van de gemeente is afkomstig van de huishoudens. Daarom roepen het gemeentebestuur en de milieuraad de burgers op tot actie! Vindt u energie en klimaat belangrijke thema’s? Wilt u graag mee nadenken over hoe de huishoudens in Hulshout een steentje bij kunnen dragen aan een gezond leefmilieu? Kom dan naar de brainstormsessie ‘Hulshout2020: uw energie voor de toekomst’.

Wenst ook u uw steentje bij te dragen aan het verminderen van de CO2uitstoot, dan vindt u hieronder alvast een aantal tips om zuiniger om te springen met energie. Zo levert u niet enkel een inspanning om de CO2uitstoot te verminderen, maar deze tips kunnen u bovendien ook een mooie besparing opleveren.

De sessie zal doorgaan op woensdag 25 november 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis van Hulshout. Iedereen is welkom. Inschrijven kan door een mail te sturen naar milieu@hulshout.be. Samen kunnen we het verschil maken!

rissen en adviesraden over mogelijke acties om de vooropgestelde 20%-reductie te bereiken. Het resultaat van deze brainstorm is het gemeentelijke energie-en klimaatactieplan dat een overzicht geeft van acties voor de komende jaren. Het voorbije jaar voerde de gemeente verschillende acties van dit plan uit (energieaudits in de gemeentelijke gebouwen, fietspromotiecampagne voor het gemeentepersoneel, samenaankoop groene stroom en dakisolatie, campagne ‘Met Belgerinkel naar de Winkel’, …). Meer informatie over het project, de lopende acties, de nulmeting en het energie-en klimaatactieplan kan u terugvinden op de website www. kempen2020.be.

Gemeente Hulshout | november 2015

Kempen2020, wat is dat? De brainstormsessie kadert in het project Kempen2020. Vorig jaar ondertekende onze gemeente het Burgemeestersconvenant, waarmee we het engagement aangaan om 20% CO2 te besparen op het grondgebied van de gemeente tegen 2020. Het project werd in de Kempen ‘Kempen2020’ gedoopt. VITO maakte een CO2-nulmeting op voor alle Kempense gemeenten. Deze nulmeting met referentiejaar 2011 geeft een overzicht van de CO2-uitstoot op grondgebied van de gemeente verdeeld over de verschillende sectoren (gemeente, huishoudens, mobiliteit, tertiaire sector, industrie en landbouw). Op basis van deze nulmeting brainstormden ambtenaren, mandata-

16

• Stop alle stekkers van uw computer en randapparatuur in één stekkerblok met schakelaar. En zet alles met één klik uit als u de toestellen niet nodig hebt. Zo’n stekkerblok is een van de vele manieren om sluipverbruik tegen te gaan. Bij een gemiddeld gezin loopt dat sluipverbruik op tot 10% van de energiefactuur. Reken maar uit hoeveel u bespaart als u 10% minder verbruikt.

• Andere grootverbruikers zijn uw ontvanger/decoder en uw stereo-installatie die u wellicht ook uit kan zetten ‘in blok’.

Het klimaat verandert: wat kan je zelf doen Steven Vroman (2011)

• Heeft u een thermostaat waarin u een weekschema kan programmeren? Kortweg een centrale klokthermostaat? Neem dan even de moeite om hier een goed weekschema in te stellen. Zo hoeft u de verwarming niet meer manueel te regelen en kan u niet


wonen en milieu Mil ieu

• Heeft u gordijnen of rolluiken? Ze helpen u de kou buiten te houden. Door ze ’s avonds dicht te doen, maakt u het gezelliger. En als u enkel glas of dubbel glas heeft, bespaart u ook nog eens tot 5% op uw energiefactuur. Het is belangrijk dat uw gordijnen goed hangen. Niet op of over de radiator. Het best hangen ze er net boven: zo profiteert u volop van de warmte van uw radiator.

• Misschien denkt u ook al stiekem aan de kerstperiode? Word ook ‘vriend van led-lichtjes’ en vervang u kerstverlichting door led-verlichting. Led-verlichting is vijf tot tien keer zuiniger dan gewone kerstverlichting. Indien u graag nog meer energietips wil toepassen, neem dan zeker een kijkje op www.vriendvan.be en meld u aan als vriend van … één van de vele acties om energie te besparen!

www.vriendvan.be

Bijna 100 000 deelnemers schreven zich vrijblijvend in voor de zesde groepsaankoop groene stroom en gas van de provincie Antwerpen. Door het recordaantal inschrijvingen zijn er dit jaar scherpere prijzen geboden dan ooit. Voor deelnemers met elektriciteit en gas deden Eni en Lampiris het scherpste bod met een korting van 33%. Deelnemers met alleen elektriciteit zijn dit jaar het voordeligst bij Eni met een korting van 29%. De geboden korting is berekend ten opzichte van het gewogen gemiddelde van vergelijkbare tarieven van de zes grootste energieleveranciers (Electrabel, Luminus, Eni, Essent, Lampiris en Eneco).

Prijzen tankslag gelden nog tot eind 2015! IOK organiseerde samen met onze gemeente een groepsaankoop voor de sanering van buiten gebruik gestelde stookolietanks. Niet alleen is het saneren van een tank goedkoper dan een eventuele bodemsanering, ook kon de prijs van de sanering gedrukt worden door een grote groep geïnteresseerden te verzamelen. Indien u nog wenst deel te nemen aan deze groepsaankoop kan dit nog tot eind 2015. Om deel te nemen dient u zelf de geselecteerde firma te contacteren waarna er gratis en geheel vrijblijvend bij u thuis een offerte op maat zal worden opgemaakt. Meer informatie kan u terugvinden via de website van IOK of kan u telefonisch opvragen via onderstaand nummer. Meer info: • IOK: 014 56 42 67 • www.iok.be/tankslag

Indien u zich vrijblijvend heeft ingeschreven, zou u intussen uw persoonlijk voorstel moeten hebben ontvangen. Hierin staat vermeld hoeveel u op basis van uw persoonlijk verbruik effectief zal besparen, moeten ontvangen hebben. Op basis van dit persoonlijk voorstel dient u ten laatste op 23 november 2015 te beslissen of u dit aanbod accepteert. Daarna wordt de overstap volledig geregeld en vanaf 1 januari 2016 kan u dan genieten van de voordelige groepsaankooptarieven. Vergeet dus zeker niet om tijdig het aanbod te accepteren!

www.samengaanwegroener.be

Wat als de olie op is?: het ultieme boek voor wie energie nodig heeft en ze niet kan missen Lieven Scheire (2009)

17

Gemeente Hulshout | november 2015

vergeten ze af te zetten. Heeft u nog geen centrale klokthermostaat? Koop er dan eentje. Dit kost niet zoveel en maakt alles zoveel zuiniger en eenvoudiger.

Hoogste korting ooit voor recordaantal deelnemers groepsaankoop groene stroom


wonen en milieu Wone n Word de held van de waterlopen Onze waterlopen kunnen wat extra helden gebruiken. Woont of werkt u in de buurt van een onbevaarbare waterloop? Dan is het handig om te weten wie die waterloop beheert. De kans is groot dat u er een provinciale medewerker aan het werk ziet. De dienst Integraal Waterbeleid van de provincie Antwerpen onderhoudt 2400 km onbevaarbare waterlopen. Ze zorgt er voor dat het water vlot afgevoerd geraakt en maakt zo de kans op overstromingen kleiner. Een paar extra ogen op het terrein is altijd welkom. Ziet u iets ongewoon? Zwerfvuil? Overmatige plantengroei? Dan kan u dat melden op meldpunt waterlopen: www.meldpuntwaterlopen.be. Van zodra de provincie weet heeft van het probleem, kan ze het aanpakken. Al wie iets meldt, wordt meteen een held. Lees de heldenverhalen op www. meldpuntwaterlopen.be.

veiligheid en verkeer Wegenwe r ke n

Gemeente Hulshout | november 2015

Aanpassing verkeerslichten Grote Baan

18

Aan het begin van de zomer zijn er aanpassingen gedaan aan de verkeerslichten op de Grote Baan. Dit is voor veel mensen even wennen. Vandaar dat we doel en werkwijze nog even toelichten.

van de Grote Baan (gemeentehuis en kerk) gelijktijdig groen hebben. Op deze manier wordt de maximum cyclustijd verminderd met 39 seconden in de spits en met 89 seconden in de daluren.

Nieuwe cyclus Op 9 juli 2015 werd het oude besturingssysteem van de verkeerslichten vervangen, waardoor de lichten ’s nachts op rood staan totdat er een voertuig nadert. Op deze rustige tijden zijn er dus veel minder wachtmomenten. Overdag is er omgeschakeld naar een 3 fasencyclus waarbij de twee zijden

Evaluatie en bijsturing Een eerste evaluatie vond plaats tussen 9 en 16 juli 2015 waarna er enkele kleine aanpassingen gedaan zijn, zoals het verlengen van de groentijd voor de fietsers/voetgangers, een aanpassing van ontruimingstijden en het bijplaatsen van een radar.

Eind september evalueerde de verkeerscommissie de periode van augustus en september, en werd er gezocht naar een verbetering in de spitsuren. Om de wachttijden nog meer te verkorten, stelden we eind oktober weer een 4 fasensysteem in (zoals voorheen), waarbij de auto’s op de Grote Baan wel nog steeds samen groen hebben. We zoeken nog steeds naar een beter evenwicht tussen doorstroming, de nodige parkeerplaatsen en veilige fiets- en voetpaden.


veiligheid en verkeer Pol itie Inbraken? 1 dag niet!

Op vrijdag 13 november 2015 kan iedereen meewerken aan de nationale actiedag waarop de strijd wordt aangebonden tegen woninginbraken. 1 dag geen woninginbraken. 13 november 2015: 1 DAG NIET Enkel en alleen met uw hulp kan dit doel bereikt worden. Iedereen kan deelnemen op zijn niveau: voor uw woning, uw buurt of uw gemeente. Praat erover binnen het gezin, met de buren, vrienden of binnen de vereniging.

Ga mee aan de slag om uw buurt veiliger te maken en dieven een halt toe te roepen. Zet inbraakpreventie een hele dag lang extra in de kijker. Indien u op één of andere manier wil deelnemen aan ‘1 dag niet’, neem dan zeker ook een kijkje op www.1dagniet.be voor meer tips en uitleg. Hieronder geven we u al graag enkele tips die u op bovenstaande website kan terugvinden. Diefstalpreventieadviseur De diefstalpreventieadviseur helpt u uw woning te beveiligen. Het gaat om een politieman die specifiek is opgeleid voor diefstalpreventie. Sociale maatregelen Een goed contact met de buren en een gezonde vorm van sociale con-

trole is nog altijd de beste preventie tegen inbraak. In buurten waar mensen elkaar niet kennen, kunnen inbrekers makkelijk anoniem rondlopen en hun slag slaan. Organisatorische maatregelen Veilig wonen is een kwestie van veilige leefgewoonten. De beste sloten zullen niet helpen tegen inbraak als u ze niet gebruikt of als u tegelijkertijd een raam laat openstaan. Bouwkundige maatregelen Heel belangrijk is dat alle ‘zwakke’ plekken van de woning goed beveiligd zijn. Als een inbreker toch uw woning uitkiest, is het zaak om hem zo lang mogelijk buiten te houden. Meer tips? Surf naar www.1dagniet.be!

19

Gemeente Hulshout | november 2015

Wist u dat er in ons land meer dan 200 keer per dag wordt ingebroken in een woning? De maatschappelijke kost is torenhoog: jaarlijks betalen we met z’n allen meer dan € 400 000 000… Hoog tijd dat we hier samen iets aan doen!


s?

eurneu p s t s rf e h e t s t o ro g e Ben jij d

De herfstvakantie is volop bezig. Tijd om naar buiten te trekken! Trek je jas aan en maak een mooie boswandeling! Kan jij dit allemaal vinden in het bos? Neem foto’s met je herfstschatten en zet ze online met de hashtag #herfsthulshout!

O Blaadje beuk

O Eekhoorn

O Eikel

O Elfenbankje

O Blaadje kastanjeboom

O Spinnenweb

O Dennenappel

O Vogel

O Beukennootje

O Veer

O Paddenstoel

O Blaadje eik

Profile for Kathy Stuckens

Gemeenteboekje Hulshou november 2015  

Gemeenteboekje Hulshou november 2015  

Advertisement