Page 1

Collector Wellingstraat

Tom Deweirdt Thomas Walleyn Ine De Bock

Waarom zijn we hier samen?

• Vragenstelling • Waarom deze werken? • Wat gaat er veranderen? • Hoe zullen de werken verlopen? • Bespreking ontwerp wegenis • Afkoppeling: stand van zaken •

2


Waarom deze werken?

3

Waarom deze werken?

4


Hoe ver staan we al?

5

Situering

• • • • •

Wellingstraat Kalverbosstraat Zevengemede Oude Pontweg D’Haenestraat

6


Doel project: • Maximaal scheiden van afvalwater en proper regenwater • afvalwater naar waterzuiveringsstation • Proper regenwater naar grachten en waterlopen → geen vuil water naar grachten en waterlopen → propere grachten en waterlopen → geen regenwater naar waterzuiveringsstation → betere zuivering van het afvalwater

7

Rioleringswerken Aansluiting riolering op collector Veerdreef

oppompen afvalwater

boring van persleiding onder R4 8


Rioleringswerken boring van persleiding onder R4

oppompen afvalwater via persleiding door Kalverbosstraat onderdoor R4 naar eerste deel

9

Rioleringswerken

boring van persleiding onder R4

10


boring van persleiding onder R4

oppompen afvalwater via persleiding door Zevengemede naar Wellingstraat oppompen afvalwater door D’Haenestraat naar Zevengemede

11

Hoe zullen de werken verlopen?

12


Hoe zullen de werken verlopen?

13

Hoe zullen de werken verlopen?

14


Hoe ziet het nieuwe wegdek eruit?

15

Herinrichting wegen

16


17

18


19

20


21

22


23

24


25

26


27

28


Hoe zullen de afkoppelingswerken verlopen? Keuring binneninstallatie.

29

Hoe zal de voorbereiding verlopen?

30


Impact op het dagelijks leven

31

Communicatie

32

Presentatieinfovergadering17102012 121030095700 phpapp01  
Advertisement