Page 1

INFORMATIEblad GEMEENTELIJK

30ste jaargang I november - december 2012 - www.destelbergen.be

Groendienst verhakselt jouw snoeiafval

pg 9 Nieuwe Groene Vlag voor MOS-scholen

pg 17 JH Den Draai gaat een actief jaar tegemoet

pg 25 Ook in het Zuiden komen dromen uit


NUTTIGE INFO

Colofon Gemeentelijk informatieblad, verschijnt tweemaandelijks Verantwoordelijke uitgever Burgemeester Marc De Pauw Dendermondesteenweg 430, 9070 Destelbergen Algemene coördinatie Dienst communicatie Dendermondesteenweg 430, 9070 Destelbergen t 09 218 92 57, f 09 228 06 34 communicatie@destelbergen.be Redactieraad Carlos Seyssens Gert Deryckere Jean-Pierre De Bruycker Mario Van der Gucht Nathalie Van Osselaer Stijn Demonie Thomas Van Roy Opmaak en druk Drukkerij Artoos NV Dit informatieblad is gedrukt met vegetale inkten op milieuvriendelijk papier door een FSC-gecertificeerde drukkerij die draait op 100% groene stroom.

Gelieve alle briefwisseling te richten aan: College van burgemeester en schepenen Dendermondesteenweg 430, 9070 Destelbergen Gemeentehuis Destelbergen Dendermondesteenweg 430, 9070 Destelbergen t 09 228 33 09, f 09 228 06 34 info@destelbergen.be Dienstencentrum Heusden Heusdendorp 2, 9070 Destelbergen t 09 230 65 15 dienstencentrum@destelbergen.be

Openingstijden Elke werkdag 09.00 – 12.00 u. Woensdag 14.00 – 17.00 u. Zaterdag 10.00 – 12.00 u. (enkel dienst bevolking en burgerlijke stand)

Je kan ook een afspraak maken. Website www.destelbergen.be www.facebook.com/Destelbergen www.twitter.com/Destelbergen

Gemeentelijke diensten Algemeen t 09 228 33 09 info@destelbergen.be Bevolking t 09 218 92 70 bevolking@destelbergen.be Bibliotheek Destelbergen t 09 228 07 61 info.bibliotheek@destelbergen.be Bibliotheek Heusden t 09 231 96 75 Burgerlijke stand t 09 218 92 75 burgerlijkestand@destelbergen.be Communicatie t 09 218 92 57 communicatie@destelbergen.be Cultuur t 09 218 92 78 m 0498 91 77 37 cultuur@destelbergen.be Drukkerij t 09 218 92 87 drukkerij@destelbergen.be Financiën t 09 218 92 80 financien@destelbergen.be Jeugd t 09 218 92 79 m 0498 91 77 39 jeugd@destelbergen.be Kinderopvang t 09 218 92 58 m 0498 91 77 36 kinderopvang@destelbergen.be Leefmilieu t 09 218 92 60 milieu@destelbergen.be Mobiliteit & verkeer t 09 218 92 54 mobiliteit@destelbergen.be

Ontwikkelingssamenwerking t 09 218 92 78 m 0498 91 77 37 cultuur@destelbergen.be Openbare werken t 09 218 92 50 openbarewerken@destelbergen.be Personeel t 09 218 92 41 personeel@destelbergen.be Ruimtelijke ordening t 09 218 92 65 ruimtelijkeordening@destelbergen.be Secretariaat t 09 218 92 42 secretariaat@destelbergen.be Senioren t 09 218 92 78 m 0498 91 77 37 senioren@destelbergen.be Sociale dienst t 09 218 92 77 socialedienst@destelbergen.be Sport t 09 228 10 35 sport@destelbergen.be Stedenbouw t 09 218 92 65 stedenbouw@destelbergen.be Andere diensten Recyclagepark t 09 240 81 11 info@ivago.be Drugpreventiedienst m 0473 65 65 94 drug.preventie@belgacom.net Het Rak t 09 228 87 00 Muziekschool t 09 251 14 37 muziekschool@destelbergen.be OCMW t 09 230 08 99 secretaris@ocmw-destelbergen.be OCMW-dienstencentrum De Reinaert t 09 218 03 13 dienstencentrum@ocmw-destelbergen.be Politie regio Rhode & Schelde afd. Destelbergen t 101 (dringend oproepen) t 09 363 72 72 PWA t 09 229 36 48 pwa.destelbergen@skynet.be Revalidatiecentrum De Steijger t 09 228 21 67 revalidatiecentrum@desteijger.be Woon- en Zorgcentrum Kouterhof t 09 230 65 51


In de kijker

Groendienst verhakselt jouw snoeiafval Het onderhoud van de tuin kan heel wat afval met zich meebrengen. Gelukkig bestaan er manieren om dit afval te vermijden of milieuvriendelijk te verwerken. Ook de groendienst kan jou hierbij helpen. Die komt bij jou thuis langs om het snoeihout uit jouw tuin te verhakselen. Weet je niet waarheen met je snoeihout? Vraag dan hulp aan de gemeentelijke groendienst. Willem De Nys van de groendienst doet enthousiast zijn verhaal: “We beschikken over een professionele verhakselaar die takken en stammen tot maximaal 15 cm dik moeiteloos verhakselt tot fijne houtsnippers. Deze houtsnippers kan je zelf houden voor eigen gebruik of door ons laten meenemen. Op die manier beperk je je hoeveelheid tuinafval aanzienlijk en dus ook je bezoeken aan het recyclagepark.” “Opgelet, niet alles kan zomaar door de verhakselaar. Enkel zuiver snoeiafval dat niet in de GFT-container kan, komt in aanmerking. Houtig materiaal zoals kruinhout, snoeihout en struikgewas”, vertelt Willem. “Wortels, stronken, haagscheersel, onkruiden, groenafval (gras, bladeren, mos), klein plantafval en snoeiafval van groenblijvende struiken, planten en bomen (zoals hagen, klimop, bamboe,…) kunnen we niet verhakselen.”

Tips om afvalarm te tuinieren Afvalarm tuinieren is heus niet zo moeilijk. Met deze tips spring je al heel ver. • Hou bij de keuze en bij het aanplanten van bomen en struiken rekening met de uiteindelijke omvang. Zo voorkom je dat je jaarlijks moet snoeien of dat je zelfs planten moet verwijderen. • Bodembedekkers geven onkruid minder kans en veroorzaken zelf weinig afval. • Bemest met mate. Ook in de siertuin hebben de planten vooral baat bij traag werkende meststoffen en compost. • Laat herfstbladeren zoveel mogelijk ter plaatse liggen.

Ze bedekken en beschermen de bodem, stimuleren het bodemleven en bevatten voedingsstoffen. • Hergebruik snoeihout als steunstok, verwerk het tot een takkenwal of stapel het tot een overwinteringsplaats voor zoogdieren en insecten. • Gebruik een mulchmaaier bij het afrijden van jouw gazon, dan hoef je geen grasmaaisel af te voeren of te verwerken. • Het tuinafval dat je (samen met keukenafval) zelf composteert in een compostvat, -bak of -hoop, hergebruik je als bodemverbeterende en plantenvoedende compost in jouw eigen tuin. Bij de dienst leefmilieu krijg je een gratis compostvat.

“Leg het snoeihout aan de rand van de openbare weg. Zo kunnen we er makkelijk bij. We vragen 20 euro per kwartier hakselen. Vergis je echter niet. Hakselen gaat erg snel. Zeker als je het mooi hebt gestapeld. Het snoeihout moet natuurlijk met de stam eerst in de verhakselaar. Let er dus op dat de stammen en kruinen allemaal in dezelfde richting liggen.” Wil je de groendienst jouw snoeihout laten verhakselen, neem dan contact op met de dienst leefmilieu om een afspraak te maken. Opgelet, de groendienst komt enkel op donderdag langs.

“Door jouw snoeihout te laten verhakselen, beperk je je hoeveelheid tuinafval aanzienlijk en hoef je er dus ook niet mee naar het recyclagepark.”

Meer info Dienst leefmilieu Dendermondesteenweg 430 9070 Destelbergen t 09 218 92 63 milieu@destelbergen.be

3


In de kijker

Sneeuw- en ijzelbestrijding in de winter De winter is in aantocht en dat betekent weer een soms drukke periode voor de strooidiensten. De gemeente strooit de gemeentelijke wegen, pleinen en paden, terwijl het Vlaams gewest de gewestwegen, zoals de Veerdreef en Reinaertweg, voor zijn rekening neemt. Vergeet niet om het voetpad langs jouw perceel sneeuw- en ijsvrij te houden. Ben je daar zelf niet toe in staat, vraag dan hulp aan het OCMW.

Het gemeentebestuur van Destelbergen schakelt de gemeentelijke strooidiensten in op basis van meldingen van de politie of op eigen initiatief na het bestuderen van de weersvoorspellingen. Het Vlaams gewest geeft ook altijd een seintje als ze beginnen met strooien in onze gemeente.

4

Destelbergen strooit in twee keer. Eerst wordt er een parcours afgereden met vooral prioritaire punten, zoals wegen waarlangs het openbaar vervoer rijdt, de grote verkeersassen, spoorwegovergangen, bruggen en de fietsassen naar de scholen. Daarna pas komen ook de zijstraten van de hoofdassen aan de beurt, met uitzondering van doodlopende straten en wijkjes. De strooironde start altijd aan het gemeentedepot in Destelbergen. De gemeentelijke strooidienst doet geen preventieve strooirondes, met uitzondering van bruggen. Die worden soms wel preventief gestrooid, omdat die zeer vorstgevoelig zijn.

Hou het voetpad langs jouw perceel sneeuw- en ijsvrij Wist je dat je verplicht bent het voetpad langs jouw perceel sneeuw- en ijsvrij te houden? Volgens de algemene politieverordening, die geldt in de volledige politiezone Rhode & Schelde, mag je de sneeuw aan de rand van het voetpad ophopen, maar moeten de rioolmonden en goten vrij blijven. Ook moet je het nodige doen om gladheid van het voetpad te vermijden. Ben je zelf niet in staat om het voetpad langs jouw perceel sneeuw- en ijsvrij te houden, dan kan je hiervoor de hulp inroepen van het OCMW. De karweidienst van het sociaal tewerkstellingscentrum

Het Rak maakt dan het voetpad voor jouw woning sneeuwvrij. Deze dienstverlening is vooral bedoeld voor 65-plussers en personen met een beperking die geen beroep kunnen doen op een mantelzorger om de klus te klaren. De kostprijs bedraagt 5 euro per beurt, verplaatsing inbegrepen. Wil je beroep doen op deze dienstverlening, neem dan contact op met het OCMW: • Linde Van Pee, Steenvoordestraat 38 in Heusden, sdvanpee@ocmw-destelbergen.be Linde Van Pee: t 09 210 82 60 • Saar De Boever, Kerkham 3 D in Destelbergen, sddeboever@ocmw-destelbergen.be Saar De Boever: t 09 218 03 13

Sommige inwoners zeggen dat elke straat moet gestrooid worden omdat elke burger evenveel belasting betaalt. Dat gaat echter niet op. Het strooien is geen resultaatsverbintenis met de burger maar een inspanningsverbintenis van het gemeentebestuur. Die probeert met de beschikbare mensen en middelen zo efficiënt mogelijk te strooien. Weggebruikers hebben uiteraard ook hun verantwoordelijkheid en moeten hun weggedrag aanpassen aan de omstandigheden. Zie je dat er (nog) niet is gestrooid, matig dan je snelheid.

Meer info Dienst openbare werken Dendermondesteenweg 430 9070 Destelbergen t 09 218 92 50 openbarewerken@destelbergen.be

De strooidienst van Destelbergen beschikt over één zoutstrooier: een vrachtwagen met optreksysteem, goed voor ongeveer 10 ton zout. Hiermee kan een volledige strooironde worden afgewerkt. Vier chauffeurs zijn om beurt van wacht en kunnen dag en nacht worden ingezet.


In de kijker

Hogere subsidie voor afkoppelingswerken Wellingstraat en omgeving In het voorjaar 2013 starten de afkoppelingswerken in de Wellingstraat en omgeving. Daarmee voldoet de gemeente aan de wettelijke verplichting om het afvalwater en het regenwater gescheiden af te voeren. Dat moet van zodra een gescheiden rioolstelsel wordt aangelegd in de straat. Zuiveringsinstallaties werken namelijk veel efficiĂŤnter wanneer ze uitsluitend onverdund afvalwater kunnen zuiveren.

Sinds 2010 is het gemeentebestuur van Destelbergen gestart met afkoppelingsstudies. Voor elk gebouw wordt een oplossing op maat voorzien met kostenraming volgens standaardprijzen. Eigenaren en bewoners hebben de keuze (1) de afkoppelingswerken zelf uit te voeren, (2) een eigen aannemer in te schakelen, (3) de collectieve aannemer de werken te laten uitvoeren.

Subsidie verhoogd Het gemeentebestuur geeft een subsidie voor de afkoppelingswerken (volgens de afspraken in de afkoppelingsovereenkomst). Na analyse van de afkoppelingskost voor het project Wellingstraat en omgeving, vond het gemeentebestuur het aangewezen de subsidie te verhogen. Bovenop de basissubsidie van 500 euro, zal 50% van de kosten boven de 500 euro worden terugbetaald tot een maximaal subsidiebedrag van 1.000 euro. Al uitgevoerde afkoppelingsdossiers tonen dat de gemiddelde kost afgerond 3.825 euro bedraagt.

Kosten van de werken Op basis van de huidige ramingen betekent dit voor de gemeente een totale tussenkomst in de afkoppelingskosten van circa 230.000 euro. Bovendien werden ook al de studiekosten voor afkoppeling ten laste genomen, goed voor 176.000 euro. De kosten voor aanleg van wegenis en riolering Collector Wellingstraat bedragen in totaal 7.592.000 euro, waarvan het gemeentelijk aandeel voor de wegenis 634.000 euro, het gemeentelijk aandeel in de riolering, via de intercommunale TMVW, 2.596.000 euro. Het gedeelte ten laste van Aquafin bedraagt 4.362.000 euro.

Wie zelf de werken uitvoert of met een eigen aannemer werkt, dient na uitvoering van de werken contact op te nemen met David Danneels (TMVW) via de Aquafoon - 078 35 35 99. Aansluitend wordt het nodige gedaan voor keuring van de uitgevoerde werken en uitkering van de subsidie.

Gespreide betaling Voor wie dat wenst, is een gespreide betaling van de factuur mogelijk. Hiertoe kan in samenspraak met TMVW een betalingsplan opgemaakt worden.

Uitkering van de subsidie

5

De gemeentelijke subsidie wordt uitgekeerd via TMVW. Voor wie de werken laat uitvoeren door de collectieve aannemer, wordt de subsidie onmiddellijk afgetrokken van het factuurbedrag.

Hieronder enkele rekenvoorbeelden (in euro): Afkoppelingskost

750

1.200

1.500

2.000

4.000

Basissubsidie

500

500

500

500

500

Extra subsidie - 50% tot max. 500

125

350

500

500

500

Totale subsidie

625

850

1.000

1.000

1000

Inbreng eigenaar/ bewoner

125

350

500

1000

3000

Meer info Dienst openbare werken Dendermondesteenweg 430 9070 Destelbergen t 09 218 92 56 openbarewerken@destelbergen.be


In de kijker

Verkiezingsresultaten 2012 Bij de verkiezingen van 14 oktober haalde Open Vld 8 zetels, N-VA 8 zetels, VLAAMS BELANG 0 zetels, sp.a 2 zetels, Groen 1 zetel en CD&V 6 zetels in de gemeenteraad. Op woensdag 2 januari om 19.30 u. vindt de installatievergadering plaats van de nieuwe gemeenteraad.

Uitslagen Op zondag 14 oktober trokken in Destelbergen en Heusden 14.081 ingeschreven kiezers naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad te kiezen. Ruim 93% van de ingeschreven kiezers, of 13.163 kiezers, bracht een stem uit. Daarvan stemde ruim 97% geldig, of 12.795 kiezers. In totaal werden er 368 blanco of ongeldige stemmen uitgebracht. De uitslagen kan je hier nalezen.

6

Nr. 1 2 3 4 6 7

Lijst Open Vld N-VA VLAAMS BELANG sp.a Groen CD&V Totaal

Stemmen 3.685 3.362 667 1.372 1.102 2.607 12.795

% 28,8 26,3 5,2 10,7 8,6 20,4 100

Hieronder vind je de effectief verkozenen in de gemeenteraad.

Open Vld Plaats 1 3 2 25 4 20 6 7

Naam DE PAUW Marc DESIMPEL - LEIRENS Rose LEBON Liliane DE LAUSNAY Yves BOUCKAERT Jacques VAN HULLE Antony VANDEN HOVE Sofie VAN ALBOOM Jacques

Naamstemmen 1.254 840 704 607 451 383 356 347

Titularis 1 2 3 4 5 6 7 8

Naam RAMAN Wim ROMBAUT Eva DE SUTTER Renaat ANCIAUX Emmanuel KERCKAERT-GELDOLF Gaby VAN LYSSEBETTENS Dora VANTOMME Mia DE BAERE David

Naamstemmen 992 398 516 333 268 262 254 250

Titularis 1 2 3 4 5 6 7 8

Naam BALCAEN Etienne KINDT Marieke

Naamstemmen 498 186

Titularis 1 2

Naam LYBEER Roger

Naamstemmen 200

Titularis 1

Naam LUYCKX Raymond DE GROOTE AndrĂŠ ONGENA Carolien TORCQ Alain VERCRUYSSE Lien VERCAMER Blijde

Naamstemmen 1.197 664 649 475 464 438

Titularis 1 2 3 4 5 6

N-VA Plaats 1 2 3 25 22 8 5 4

sp.a Plaats 1 2

Groen Plaats 1

CD&V Plaats 1 3 2 5 6 4

Zetels 8 8 0 2 1 6 25


nieuws

Destelbergen krijgt elektrische scooter ter beschikking van Eandis Distributiebedrijf Eandis, overhandigde op maandag 24 september een elektrische scooter aan het gemeentebestuur van Destelbergen. Deze scooter wordt gedurende zes maanden ter beschikking gesteld van de gemeente. Eandis is één van de kernpartners in het EVA-project, dat de uitdagingen rond elektrische mobiliteit in Vlaanderen zal onderzoeken en aanpakken.

In Vlaanderen rijden ongeveer 3,7 miljoen voertuigen, waarvan 3,1 miljoen personenwagens. Jaarlijks samen goed voor 56,4 miljard kilometer en 16 miljoen ton CO2-uitstoot. Eén van de opties om over te schakelen naar een efficiënter en duurzamer energiegebruik, is de vervanging van voertuigen op fossiele brandstof door elektrische voertuigen.

Elektrische mobiliteit stimuleren In het kader van het EVA-project (Elektrische Voertuigen in Actie) wil Eandis dit jaar op 70 locaties oplaadpunten voor elektrische auto’s en voor elektrische fietsen of scooters invoeren

Gemeenteraad De gemeenteraad van Destelbergen vergadert in principe iedere derde donderdag van de maand (behalve in juli en augustus) om 19.30 u. in de raadzaal in het gemeentehuis (Dendermondesteenweg 430). De vergaderingen zijn openbaar, tenzij het over personen gaat, want dan vergaderen de raadsleden achter gesloten deuren.

OCMW-raad De OCMW-raad van Destelbergen vergadert in principe iedere vierde dinsdag van de maand om 20.00 uur in de lokalen van het OCMW-secretariaat (Kouterlaan 19). De vergaderingen zijn openbaar, tenzij het over personen gaat, want dan vergaderen de raadsleden achter gesloten deuren. Data eerstvolgende OCMW-raden: • dinsdag 27 november om 20.00 u. • dinsdag 18 december om 20.00 u. • maandag 7 januari om 20.00 u. (installatievergadering nieuwe OCMW-raad)

om zo te komen tot een netwerk van oplaadeilanden verspreid over Vlaanderen. Op die manier kan er invulling worden gegeven aan de doelstellingen van het EVA-project om binnen een straal van 20 km of binnen de 20 minuten een oplaadpunt binnen bereik te hebben. Maar Eandis gaat nog een stap verder. Het distributiebedrijf van zeven Vlaamse gemengde distributienetbeheerders voor elektriciteit en aardgas – waaronder Imewo – heeft een aantal elektrische voertuigen aangekocht om uit te lenen aan openbare besturen. Het is de bedoeling om deze openbare besturen kennis te laten maken met de eigenschappen en de mogelijkheden van de elektrische voertuigen.

Data eerstvolgende gemeenteraden: • donderdag 22 november om 19.30 u. • donderdag 20 december om 19.30 u. • woensdag 2 januari om 19.30 u. (installatievergadering nieuwe gemeenteraad) De agenda kan je een week voor de gemeenteraad raadplegen op www.destelbergen.be. De verslagen kan je hier ook raadplegen. Je kan de agenda en verslagen ook inkijken op het secretariaat.

De verslagen kan je raadplegen op www. ocmw-destelbergen.be. Je kan de agenda en verslagen ook inkijken op het OCMWsecretariaat.

Meer info OCMW-secretariaat Kouterlaan 19 9070 Destelbergen t 09 230 08 99 secretaris@ocmw-destelbergen.be

De elektrische scooter die op 24 september 2012 aan het gemeentebestuur van Destelbergen werd overhandigd, is een Vectrix VX2. De scooter wordt gedurende zes maanden gratis ter beschikking gesteld van de gemeente. Het EVA-project is een project gesteund door Vlaams minister Ingrid Lieten, bevoegd voor onder meer innovatie, met financiële steun van het IWT, het agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie. De kernpartners van EVA zijn Eandis, Telenet, Blue Corner, 4IS, Federauto, Ugent en VUB.

7

Meer info Secretariaat Dendermondesteenweg 430 9070 Destelbergen t 09 218 92 42 secretariaat@destelbergen.be

Onderzoek tot milieueffectrapportage van het RUP “Achterhaalde industriezones” De screeningsnota en de beslissing rond het ontwerp van RUP “Achterhaalde industriezones” in Destelbergen kan je raadplegen bij de dienst stedenbouw of op de website van de dienst Mer (www.mervlaanderen.be).


nieuws

Blijf op de hoogte van het project “Sportpark Bergenmeers” via facebook Het gemeentebestuur van Destelbergen bouwt, in nauwe samenwerking met TMVW, het sportcomplex Bergenmeers. Wil je op de hoogte blijven van de bouwwerken bezoek dan regelmatig de website www.destelbergen.be/ sportparkbergenmeers of volg dit bouwproject op Facebook: www.facebook.com/sportparkbergenmeers

Bouw nieuwe klassen sportbasisschool in Heusden Op 17 september gingen de werken van start aan de sportbasisschool in Heusden. Op de eerste verdieping, boven de bestaande vleugel van de lagereschoolkinderen, komen er vijf nieuwe klassen. Tijdens de werken wordt een deel van de speelplaats ingenomen als werfzone en als plaats voor de torenkraan. Voor de omwonenden is er geen hinder.

8

Door de voortdurende groei van de school is er nood aan bijkomende klaslokalen. De sportbasisschool had al drie klassen ondergebracht in tijdelijke klascontainers op de uitwijklocatie Zandrede (de voormalige buitengronden van bloemisterij Gorré). Voor deze werken zijn er 280 werkdagen voorzien. Zonder rekening te houden met weerverlet en verlofperiodes zouden de nieuwe klassen klaar moeten zijn tegen november 2013.

Meer info De uitbreiding van de sportbasisschool bedraagt 941.826,82 euro incl. btw, maar Agion (Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs) subsidieert hiervan 70%.

Dienst openbare werken Dendermondesteenweg 430 9070 Destelbergen t 09 218 92 56 openbarewerken@destelbergen.be

Sluitingsdagen en verlofregeling gemeentelijke diensten

Destelbergen is sportelgemeente 2012

Het gemeentehuis en alle gemeentelijke diensten zijn gesloten op de volgende data: • Donderdag 1 november • Vrijdag 2 november • Zaterdag 3 november • Donderdag 15 november • Maandag 24 december • Dinsdag 25 december • Woensdag 26 december • Maandag 31 december • Dinsdag 1 januari • Woensdag 9 januari (enkel open van 09.00 tot 12.00 u.)

Op woensdag 12 september ontving Destelbergen de titel van Sportelgemeente 2012. Destelbergen ontving deze titel samen met 23 andere Oost-Vlaamse gemeenten. Elke laureaat ontving een plakket en een pakket fluohesjes.

Verlofperiode sportdienst De sportdienst is gesloten van 24 tot en met 28 december. Verlofperiode bibliotheek De bibliotheken in Destelbergen en Heusden zijn gesloten van 24 december tot en met 1 januari.

VOORAANZICHT 1/200

Gemeentelijke Sportbasisschool Heusden

Ontwerp dd. 12/01/2012

Met deze actie wenst Bloso de gemeenten in de kijker te plaatsen die, in het kader van de sensibiliseringscampagne ‘Sportelen, Beweeg zoals je bent’, in 2012 bijzondere inspanningen leverden rond de promotie van sporten voor 50-plussers. Gemeenten die in aanmerking wilden komen voor deze titel moesten voldoen aan zes basiscriteria: • De gemeente diende een overleg te organiseren met diverse organisaties die actief zijn rond seniorenwerking in het algemeen en seniorensport in het bijzonder (Seniorenraad, Welzijnsraad, OCMW, dienstencentra, seniorenverenigingen, sportclubs met seniorenwerking,…). • Er diende minimum één gemeentelijke Sportelactiviteit georganiseerd te worden in samenwerking met zo veel mogelijk seniorensportclubs of sportclubs met een

Architectenbureau VAN DERBEKEN bvba

seniorensportwerking. • Alle gemeentelijke Sportelinitiatieven dienden gebruik te maken van het Sportellogo. • De gemeentelijke seniorensportinitiatieven moesten als ‘Sportelactiviteiten’ ingegeven worden op de Sportelwebsite. • Op de gemeentelijke website moest aandacht besteed worden aan Sportelen, met een link naar de Sportelwebsite. • En ten slotte werd gevraagd om minimum één artikel met informatie over een lokaal Sportelinitiatief op te nemen in het gemeentelijk infoblad. Meer info Sportdienst - Damvalleistraat 31 A 9070 Destelbergen - t 09 228 10 35 sport@destelbergen.be


Nieuwe Groene Vlag voor MOS-scholen Op 25 september ontvingen enkele MOS-scholen uit Destelbergen een nieuwe Groene Vlag. MOS staat voor Milieuzorg Op School en is een milieuzorgproject van kleuter- tot secundaire school. Het MOS-project helpt de school om op een pedagogisch verantwoorde manier een eigen milieuzorgsysteem uit te bouwen.

Op dinsdag 25 september ontvingen 29 Vlaamse basisscholen De Groene Vlag. Ook enkele scholen uit Destelbergen waren van de partij en mochten een nieuwe Groene Vlag in ontvangst nemen. Vrije Basisschool Pius X en Vrije Basisschool Kerkham, ook de wijkafdeling Haenhout, ontvingen hun derde Groene Vlag. De Gemeentelijke Basisschool Destelbergen kreeg een eerste Groene Vlag.

Wat is Milieuzorg Op School? Een milieuzorgsysteem op school is een geheel van maatregelen en acties waaraan iedereen meewerkt om de school milieuvriendelijker te maken. Kinderen en jongeren werken samen met hun leerkrachten, directie en schoolpersoneel dit milieuzorgsysteem uit op maat van de school.

MOS biedt hiervoor educatieve en praktische ondersteuning. De concrete invulling van MOS bepaalt de school zelf. De dienst leefmilieu staat in voor de begeleiding van de MOS-scholen in Destelbergen. De scholen kiezen uit een of meer thema’s: afvalpreventie, energie, natuur op school, mobiliteit, water. Daarnaast verweven de scholen ook thema’s als duurzame voeding en levensstijl, biodiversiteit, gezondheid, wereldburgerschap en klimaatverandering in het MOS-project (integratie). Met MOS creëren de scholen een eigen educatief plan dat als een rode draad door heel het schooljaar loopt.

Het MOS-logo MOS-scholen kunnen een logo behalen. Dit kwaliteitslabel geeft aan dat de school in een educatief proces stapt en systematisch milieuacties organiseert. Als een school minstens een jaar aan milieuzorg werkt, kan de school het eerste logo behalen, later het tweede en derde logo. Na het behalen van het derde logo stopt milieuzorg op school niet. MOS spoort scholen aan om de milieuinspanningen vol te houden en zo de Groene Vlag van het internationale project Eco-Schools te behalen. Deze vlag is twee jaar geldig.

9

Meer info Dienst leefmilieu Dendermondesteenweg 430 9070 Destelbergen t 09 218 92 63 milieu@destelbergen.be


LEEFMILIEU

Gratis compostvat Wil je afvalarm tuinieren, dan moet je composteren. Als inwoner van Destelbergen heb je recht op een gratis compostvat.

Als inwoner van Destelbergen kan je een gratis compostvat aanvragen bij de dienst leefmilieu. In een compostvat verwerk je de groenresten van een kleine tuin (tot 200 à 400 m²). Ook het groente- en fruitafval uit de keuken kan je erin kwijt. Regelmatig beluchten en voldoende ‘droog materiaal’ zorgen voor een vlotte compostering. Je koopt er best meteen een pook (3 euro) bij.

10

Is je tuin groter dan 400 m², kies dan kunststof compostbak (35 euro). Met één bak kan je al heel wat afval verwerken. Heb je meer groenresten? Maak dan meerdere compostbakken aan elkaar vast met een aanbouwmodule (30 euro). Het verse materiaal gaat dan in de eerste bak. Na 3 tot 6 maanden schep je alles naar de tweede bak. Dit noemt men het omzetten. Nog eens enkele maanden later kan je de inhoud van bak 2 verscheppen naar bak 3, waar het verder kan uitrijpen. Deze laatste fase dek je best af om uitspoelen van voedingsstoffen te vermijden. Een deksel kost 15 euro.

Meer info Dienst leefmilieu Dendermondesteenweg 430 9070 Destelbergen t 09 218 92 63 milieu@destelbergen.be


vrije tijd

Sterke verhalen van Marc De Bel en Kris Verhaevert

Boekvoorstelling: beleef de ijzertijd Op vrijdag 9 en zaterdag 10 november dompelen twee auteurs je met hun historische verhalen onder in de leefwereld van de Galliërs tijdens de ijzertijd. Vrije toegang, maar reserveren is aanbevolen.

Marc De Bel, een van Vlaanderens meest succesvolle jeugdauteurs, presenteert met ‘Epinona’ zijn nieuwste boek. Hoofdrolspeelster en Eburonenmeisje Epinona vertelt spannende, grappige en soms ook ontroerende gebeurtenissen uit haar bewogen leven. We leren dankzij haar het harde dagelijks bestaan kennen van de Germaanse volkeren uit de streek van Tongeren. Het is een periode van leven en overleven, van bijgeloof en rituelen. Een verhaal waarin de liefde het wint van wapengekletter. Voor wie: kinderen vanaf 8 jaar Wanneer: vrijdag 9 november om 19.00 u. Waar: in de bibliotheek van Destelbergen

Kris Verhaevert is gepassioneerd door de ijzertijd in de Lage Landen. Met geestesgenoten wil hij via experimentele archeologie, publicaties en tal van educatieve projecten een publiek enthousiasmeren voor het leven van de Galliërs. Met zijn debuut ‘Tumultus Gallicus’ geeft hij eerherstel aan het volk dat door de Romeinen en hun volgelingen onterecht als barbaars werd afgeschilderd. Het is een erg vlot en spannend verhaal over de strijd die de lokale bevolking leverde met de Romeinen van Julius Caesar. Voor wie: Wanneer: Waar:

voor jongeren vanaf 14 jaar en volwassenen zaterdag 10 november om 20.00 u. in de bibliotheek te Destelbergen

De beide vertellers worden bijgestaan door een archeoloog voor de meer wetenschappelijke vragen. Een minitentoonstelling en enkele ambachtslui die technieken van vroeger demonstreren zorgen voor extra sfeer. Een organisatie van Legia, i.s.m. bibliotheek Destelbergen en cultuurraad Destelbergen.

Meer info en inschrijvingen Bibliotheek - t 09 228 07 67 info.bibliotheek@destelbergen.be Legia - t 0476 98 14 04 (na 16.30 u.) - info@legia-forum.org

11


vrije tijd

Cd- en boekenverkoop in de bib Van zaterdag 8 tot donderdag 13 december is er terug een cd- en boekenverkoop in de bibliotheek in Heusden.

Dozen vol boeken, tijdschriften, strips, cd’s en dvd’s verlaten voorgoed de collectie. Voor een bijzonder zacht prijsje krijgen ze misschien bij jou een tweede leven. De verkoop start op zaterdag 8 december van 10.00 tot 15.00 u. en loopt daarna verder tijdens de gewone openingsuren tot donderdag 13 december.

Een lekkere lezing met Eddie Niesten 12

Proef nu de keuken van toen Op vrijdag 23 november om 14.00 u. stelt de bibliotheek in Destelbergen jou een lekkere lezing voor. Eddie Niesten neemt je mee op reis doorheen de klassiekers uit onze keuken. Na de lezing mag je tien streekproducten proeven. Vrije toegang, maar reserveren is aanbevolen.

Kom mee op ontdekkingstocht langs de boeiende oorsprong van bekende en minder bekende streekgastronomie, gerechten uit de keuken van toen. Eddie Niesten neemt je mee op reis doorheen de klassiekers uit onze keuken. Zijn verhalen leveren gegarandeerd heel wat verrassingen op. Na de lezing proef je tien streekproducten uit de regio van de vijf deelnemende bibliotheken.

Recent waren dat ‘Goesting in Vlaanderen’ en ‘Op de wijze van de chef’. Hij is ook medeauteur van ‘De Keuken van Ons Moeder’, het uitgangspunt van deze smakelijke lezing. Een organisatie van De Vijf i.s.m. provincie Oost-Vlaanderen

Meer info Eddie Niesten was jarenlang werkzaam in het Centrum voor Agrarische Geschiedenis (KU Leuven) en schreef tal van publicaties over gastronomie en het culinair erfgoed.

Bibliotheek t 09 228 07 67 info.bibliotheek@destelbergen.be


vrije tijd

Er was eens…

Vertellingen in de bib van Heusden Els De Smet vertelt elke maand opnieuw de allermooiste verhalen uit de allermooiste kinderboeken. Zij neemt kinderen, ouders én grootouders mee in de magische wereld van fantasie en verbeelding. Bij dit voorleesuurtje gaan de kinderen ook creatief aan de slag met de thema’s en personages uit de verhalen. En de ouders en grootouders? Die doen gewoon mee of kijken geamuseerd toe met koffie en cake. Deze voorleesnamiddagen vinden plaats op woensdagnamiddag om 15.00 u. in de bibliotheek van Heusden en zijn gericht naar kinderen van 4 tot 7 jaar. Kruis alvast 21 november en 19 december aan op jullie kalender! Vrije toegang. Meer info Bibliotheek Destelbergen - Dendermondesteenweg 420, 9070 Destelbergen Bibliotheek Heusden - Axminsterhof 7, 9070 Heusden - t 09 228 07 61 - info.bibliotheek@destelbergen.be

Toeristische informatiepunten Vind meer informatie over je regio in de toeristische informatiepunten in beide bibliotheken.

Je kan er niet naast kijken: in de bibliotheek van Destelbergen vraagt een grote boomstam met openingen vol folders alle aandacht. Ook in de bibliotheek in Heusden staat er nu zo’n boomstam. Naast toeristische informatie over de regio vind je in de beide toeristische informatiepunten ook de recent uitgebrachte fiets- en wandelroutes van Destelbergen en Heusden.

13


vrije tijd

KERKHOFLEVEN Ooit lagen ze eerbiedig in de grond geborgen Gewiegd, omarmd door witgekalkte muren rond doopvont en altaar Leven en dood met elkaar verweven De muren zijn verdwenen De witte knekels zijn verdreven Het dorpsleven stond op hun grond Gekraam, schommels en een molen met in de top de “floschj”

Dorpsdichter Koenraad De Smet

Alleen het frietkot, de auto’s tussen witte strepen wachtend op de gelaafden en hun bierlatijn hielden stand maar zijn nu ook

GEDACHTEN Dobberend met gekromde hals gevlekt door het spel van bladeren en licht

verdwenen Het centrum leeft op het ritme van de blauwe zone Koenraad 14/4/2012

lopend over het water met gestrekte hals tussen slaande vlerken gedragen door de wind de kromming van het einder schouwend.

14 Koenraad 20/5/2010

POEDERDOOS (VANITY TABLE)

TRAMSTRAAT

Mijn gezicht komt mij tegen Aan het dressoir zo rond half zeven Wimpers krullen bij wat ik zie Fantastisch en zo uniek

Knikkebollend in hun dromen knipogen ramen zonovergoten spiegelingen in de straat

Nee dat kan niet, ik ben niet echt Zonder mascara, potlood en lippenglos Een basiscrème en wat getuur Fascineert mijn aanblik zonder glazuur

Te midden dit Tramse ontwaken knabbelsnuisteren nieuwsgierige ogen doorheen de ruiten

Open gaat mijn poederdoos Daarin zit nog al mijn hoop Pommade maakt van dit orgineel een fascinatie, een schittering, een juweel Zonder facelift, zonder zorgen De botox die wacht wel tot morgen Zit ik voor mijn aangezicht Mijn mooie, mooie, mooie Ik Koenraad 13/6/2012

Bevallig flaneren in de vitrines ideeën, goesting en verlangen Een adem wasemt op het glas Een vinger trekt een lach Een lijn vol kinderpret Oogstappend Oogstend Oog O Koenraad 23/3/2012


vrije tijd

Gezinswandeltocht op zondag 11 november Het gemeentebestuur van Destelbergen organiseert een geleide gezinswandeltocht op 11 november om op die manier de wandelsport promoten. De sportdienst en de plaatselijke wandelvereniging, de Belgisch-Nederlandse Wandelverbroedering, kozen een piekfijn, mooi en rustig parcours in de omgeving van het Damslootmeer.

Wandelen in de herfst: verkleurde bladeren, de geur van vochtige aarde, paddenstoelen schieten uit de grond… Stap op zondag 11 november mee en geniet van een mooie wandeling in de omgeving van het Damslootmeer. Deelname is gratis. De afstand bedraagt 6 à 8 kilometer. Kinderen, jongeren, volwassenen en senioren, iedereen is van harte welkom. Het tempo is aangepast aan de deelnemers. Deze geleide gezinswandeltocht vertrekt aan de Royal Belgian Sailing Club (Stapsteenweg 50 in Heusden) om 15.00 u. stipt. Na de wandeling kan je in het cafetaria van de zeilclub een drankje nuttigen.

10.000 stappen per dag Onderzoek toont aan dat iedereen dagelijks 10.000 stappen zou moeten zetten om de gezondheid via beweging te bevorderen. Met de organisatie van deze gezinswandeltocht wil het gemeentebestuur iedereen motiveren om wat meer te bewegen.

Meer info Sportdienst - Damvalleistraat 31 A - 9070 Destelbergen t 09 228 10 35 - sport@destelbergen.be Belgisch-Nederlandse Wandelverbroedering www.bnw-info.be

Bibliotheek Destelbergen genomineerd voor Vlaamse Bib Web Awards De bibliotheek van Destelbergen werd genomineerd voor de tweede Vlaamse Bib Web Awards. Stem de bibliotheek van Destelbergen in de top vijf. De vijf genomineerden die het best scoren, mogen dan op de grote prijsuitreiking op 10 december in Gent strijden voor de Vlaamse Bib Web Awards.

De cursisten van het graduaat BDI-kunde (module Netwerken systeembeheer) van de Bibliotheekschool van Gent, selecteerden voor elf categorieën telkens circa tien genomineerden. Voor de verdienstelijke inzet van sociale media – met een focus op de Facebook-pagina (https://www.facebook.com/ bibliotheek.destelbergen) – werd de bibliotheek van Destelbergen genomineerd in de categorie ‘Iedereen bevriend’. Ook de blog van de Kinder- en Jeugdjury van De Vijf (http:// kjvdevijf.blogspot.be) – het samenwerkingsverband tussen de bibliotheken van Deinze, Destelbergen, Lochristi, Melle en Merelbeke – werd genomineerd in de categorie ‘Out of the box’.

Stem de bib in de top vijf Surf naar www.destelbergen.be/bibwebawards en stem de bibliotheek van Destelbergen en de KJV-blog in de top vijf. Stemmen kan nog tot en met zondag 18 november. De vijf genomineerden die het best scoren in hun categorie, krijgen immers eind november een persoonlijke uitnodiging voor de feestelijke uitreiking op 10 december in de Bibliotheekschool van Gent. Een combinatie van publieksstemmen (50%) en vakjury (25% vakmensen + 25% cursisten) zal daar dan het eindresultaat bepalen. Meer info Blog: http://bibwa2012.blogspot.com Twitter: http://www.twitter.com/bibwa2012 Facebook: http://www.facebook.com/bibwa2012

15


vrije tijd

Artyshock Festival: Jong talent toont kunstige creaties Het jeugd- en gemeenschapscentrum wordt op zaterdag 24 november een groot, actief kunstencentrum. Twintig Destelbergense kinderen en jongeren tussen 6 en 26 jaar verenigen zich op het Artyshock Festival. Zij stellen vanaf 14.00 u. hun zelfgemaakte creaties voor aan een breed publiek.

16

Mieke Verhelst is vrijwillig medewerker bij Artyshock: “Ik vind het een schitterend initiatief. Met de muzocoaches op de Pius X school proberen we zoveel mogelijk leerlingen in contact te brengen met kunst in de brede zin van het woord. Het Artyshock Festival sluit hier perfect bij aan. Ik was onmiddellijk kandidaat om mee mijn schouders onder dit project te zetten.” Dat het festival vooral een laagdrempelig kunstplatform wil worden en niet zozeer een echte wedstrijd, wordt duidelijk uit het reglement. Daar staat te lezen: “Het festival is geen zoektocht naar kunst met een grote K. Enthousiasme is de belangrijkste drijfveer om deel te nemen.” Toch maken de deelnemers kans op twee prijzen: de publieksprijs en de artyshockprijs. De eerste prijs behoeft geen uitleg, die wordt bepaald door het publiek. Voor de artyshockprijs wordt er wel een jury samengesteld. Zij gaan op zoek naar de meest creatieve en enthousiaste deelnemer. Annelies Van Cauwenberghe waagt haar kans: “Sinds enkele maanden hou ik mij actief bezig met fotografie. Ik heb daarbij een sterke voorkeur voor landschappen. Zo heb ik een verzameling foto’s gemaakt in en rond Destelbergen. Het Artyshock Festival lijkt mij de ideale gelegenheid om eens een selectie voor te stellen aan een extern publiek.”

© Annelies Van Cauwenberghe

Met het Artyshock Festival daagt het gemeentebestuur van Destelbergen kinderen en jongeren uit om actief bezig te zijn met kunst. Twintig deelnemers gaan met veel enthousiasme in op deze uitdaging. Zij laten op 24 november zien wat ze in hun mars hebben. Iedere deelnemer doet dat naar eigen smaak en talent.

Annelies Van Cauwenberghe: “Het Artyshock Festival lijkt mij de ideale gelegenheid om eens een selectie van mijn foto’s voor te stellen aan een extern publiek.”

De deelnemers worden opgesplitst in twee categorieën: Gallery en Performance. In de eerste categorie worden creaties als foto’s, tekeningen, schilderijen, … tentoongesteld. De tweede categorie is er voor de podiumbeesten met muziek, dans, theater, … De toegang tot het Artyshock Festival is gratis. De precieze line-up en praktische gegevens zijn online te vinden op www.destelbergen.be/artyshock of www.facebook.com/artyshockfestival.

Meer info Jeugddienst Kerkham 3 F 9070 Destelbergen t 09 218 92 59 jeugd@destelbergen.be Cultuurdienst Dendermondesteenweg 430 9070 Destelbergen t 09 218 92 78 cultuur@destelbergen.be


vrije tijd

Jeugdhuis Den Draai gaat een actief jaar tegemoet In september 2011 nam jeugdhuis Den Draai een nieuwe start, te beginnen met de zoektocht naar een nieuw bestuur en een nieuwe vrijwilligersploeg. Iets meer dan een jaar later blikken zij terug op een geslaagde reorganisatie. Het vertrouwen en de wil om van het komende werkjaar een succesverhaal te maken is groot.

Brede vrijwilligersgroep Len: “Ons doel voor het komende jaar is verder doen op hetzelfde elan: activiteiten organiseren en zoveel mogelijk jongeren naar ons jeugdhuis trekken. We zouden graag van de vrijdagavond terug onze vaste instuifavond maken. Twee keer per maand vullen we dat dan aan met een activiteit op zaterdag.” Bruno: “Het voorbije jaar hebben we veel positieve commentaar gekregen op onze werking. Jongeren van 16 jaar en ouder vinden terug hun weg naar het jeugdhuis en helpen hier en daar wat mee. Dat is zeer belangrijk voor ons. We staan open voor iedereen die ons team wil komen versterken.

Actieve werking

succesvolle avond!”

Bruno Baets (voorzitter) en Len Maerevoet (ondervoorzitter) hebben sinds de nieuwe start hun schouders onder het project gezet. Jeugdhuis Den Draai zou terug een echt jeugdhuis met een actieve werking worden. Geen jeugdcafé waar jongeren enkel iets komen drinken.

“We vinden dat we, als enig jeugdhuis binnen de gemeente, ook een sociaalculturele taak moeten vervullen. Eind september hebben we een politiek debat georganiseerd, naar aanleiding van de verkiezingen. En vroeger in het jaar hadden we al een verkeersavond op poten gezet. Dat was met allerlei doe-opdrachten, maar ook met een beklijvende voordracht van Vincent Leus, de papa van de verongelukte Emilie Leus. Toen werd iedereen stil in de zaal.”

Bruno: ”We zijn heel tevreden over het voorbije jaar. We hebben met een goede ploeg, op ons eigen tempo, het jeugdhuis nieuw leven in geblazen. We wouden er terug een actieve werking van maken en dat is gelukt. De focus lag op activiteiten, zonder de gewone instuifmomenten uit het oog te verliezen.” Len: “Als we de kalender bekijken, dan zien we dat we heel wat gerealiseerd hebben: een rockrally, een quiz, een filmavond, een beursavond, een fifatoernooi op de playstation, … We hebben zelfs een pingpongtoernooi georganiseerd, met een dertigtal deelnemende jongeren. Een zeer leuke en

Dat kan laagdrempelig zijn, zoals achter de bar of achter de DJ-tafel, maar ook binnen ons bestuur. Elke versterking is welkom! Hoe breder onze vrijwilligersgroep, hoe meer we kunnen realiseren zonder ons te verbranden. Onze boodschap naar de jongeren is duidelijk: kom gerust eens af, doe mee met een activiteit, en wie weet rol je er zo in.”

Meer info Bruno: “Die verkeersavond was in samenwerking met de gemeente, net als een paar andere activiteiten. We hebben al verschillende keren samengewerkt met de jeugd- en cultuurdienst om voorstellingen zoals een buikspreker, een theaterstuk en standupcomedy te laten plaatsvinden. Binnenkort, op 24 november, helpen we mee om het Artyshock Festival te organiseren. Een mooi initiatief waar we volledig achter staan.”

Jeugdhuis Den Draai Kerkham 3 F 9070 Destelbergen (eerste verdieping, via buitentrap) www.dendraai.be jeugdhuis@dendraai.be

www.facebook.com/jhdendraai @jhdendraai

17


senioren

Voordracht over de nationale cel verdwijningen van de Federale Politie (door Alain Remue)

De politiezone regio Rhode & Schelde, het brandweerkorps van Merelbeke en de Zonale Misdrijfpreventie Organisatie organiseren in het verlengd weekend van donderdag 1 tot en met zondag 4 november voor de derde maal een veiligheidsweekend in de Selectahallen in Merelbeke (Kloosterstraat 32). Op vrijdag 2 november van 14.00 tot 15.45 u. geeft commissaris Alain Remue van de Federale Politie een voordracht over de nationale cel verdwijningen voor de senioren uit de politiezone. Tijdens de uiteenzetting is er gratis koffie te verkrijgen. Na afloop ontvangt elke bezoeker een bon voor een gratis pannenkoek in de cafetaria van de beurs.

18

Meer info Politiezone Regio Rhode & Schelde Véronique Balcaen Driekoningenplein 20 9820 Merelbeke t 09 363 71 60 - f 09 363 71 92 m 0476 60 68 53 veronique.balcaen@politie5418.be

Seniorenweek van 19 tot 23 november Tussen maandag 19 en vrijdag 23 november kunnen alle (jong)senioren van Destelbergen genieten van een culinair, educatief of cultureel activiteitenaanbod. Dinsdag 20 november • Snuifje zout (voormiddag) Groentesoep met soepvlees • Seniorenbal in Gent (14.00 tot 18.00 u.) • Voordracht “Vereenzaming bij partners van personen met dementie”, door Sig in De Reinaert (14.00 tot 17.00 u.). Zie blz 19 voor meer informatie.

Vrijdag 23 november • De keuken van toen, in de bib (14.00 u.) Zie blz. 12 voor meer informatie.

Donderdag 22 november • AperoQuiz in De Reinaert (10.00 tot 11.30 u.) • Film in De Reinaert: Confituur, van Lieven Debrauwer (namiddag - 13.30 u)

Film in De Reinaert: Confituur

Schoenmaker Tuur (Rik Van Uffelen) en zijn vrouw Emma (Marilou Mermans) vieren hun huwelijksjubileum. De familie én het hele dorp vieren met hen mee. Alleen de jubilaris zelf, Tuur, is niet echt in feeststemming. Pas de ochtend na het jubileumfeest ontdekt Emma dat Tuur uit het huis verdwenen is en zelfs niet in “zijn” bed geslapen heeft. Tuurs bedlegerige en met hen inwonende zus Gerda (Viviane De Muynck) is razend wanneer blijkt dat hij naar zijn andere zus Josée (Chris Lomme) is gegaan. De twee zussen hebben reeds jaren ruzie met elkaar. Maar Emma weigert Tuur te halen. Tuur logeert dus in het cabaret van zijn zus Josée en haar zingende vriendin Odette (Jasperina de Jong). Emma staat helemaal alleen voor de schoenwinkel en een hysterische, bedlegerige schoonzus...


Meer info Lokaal dienstencentrum “De Reinaert”. Een enthousiast team onder leiding van Katrijn Mertens Het dienstencentrum van het OCMW, De Reinaert, biedt een waaier aan diensten en activiteiten voor (jong)senioren die nog heel veel van het leven verwachten. De toegang is gratis. Tenzij anders vermeld vinden alle activiteiten plaats in De Reinaert. Sommige activiteiten stoppen tijdens de schoolvakanties. De herfstvakantie loopt van maandag 29 oktober tot en met vrijdag 2 november; het dienstencentrum, incl. soresto, is gesloten op 1 en 2 november.

Op uitstap Ijssculpturenfestival Brugge Het ijssculpturenfestival vindt ook dit jaar opnieuw plaats op het Stationsplein in Brugge! Dit jaar werd er als thema gekozen voor Disneyland Parijs. Kom mee genieten van deze meer dan geslaagde interpretatie van verschillende figuren en plaatsen uit Disneyland Parijs. Een ijskoud maar fascinerend avontuur, een ijzige ontdekking barstensvol leuke verrassingen in een fabelachtig decor van sneeuw en ijs! Vergeet zeker niet muts en handschoenen bij te hebben, het vriest tijdens het sneeuw- en ijssculpturenfestival tot 6 graden onder nul. Begeleid door Hervé Stevens. Wanneer:

Donderdag 6 december om 13.15 u. aan De Reinaert voor de regeling van het vervoer of om 13.30 u. aan station Gent-Dampoort. De trein vertrekt om 13.47 u. en komt aan in Brugge om 14.25 u. Deelnameprijs: € 11 (excl. vervoerskosten) Inschrijven: Via De Reinaert (t 09 218 03 13, dienstencentrum@ocmw-destelbergen.be) vóór 4 december.

Voordracht Vereenzaming bij partners van personen met dementie Dementie moet zowat het meest gevreesde scenario zijn voor mensen die een jaartje ouder worden. Het is een proces dat soms traag, soms snel zoveel verandering kan brengen in het leven van een persoon en zijn partner. Als partner kan je niet anders dan ‘het lot’ meedragen. In de beginfase kan daar nog met elkaar over gepraat worden. Naarmate de toestand verergerd, wordt dit steeds moeilijker en de nodige zorgen nemen een steeds grotere plaats in. Dit kan ertoe leiden dat de partner zodanig bezig is met de ziekte van zijn/haar geliefde dat er aan de eigen behoeftes wordt voorbij gegaan. Hun wereld kan heel klein worden. Uit liefde, uit trouw, uit plichtsgevoel. Maar is dit genoeg om zelf nog gelukkig te kunnen zijn? Moet men enkel de martelaarsrol opnemen en van de rest van wereld afgesloten worden? Het antwoord is ‘neen’. Er moet evenwicht zijn. We proberen tips te geven rond hoe je dit kan waarmaken.

Juridisch advies Elke donderdag van de even weken om 13.30 u. kan je in De Reinaert terecht voor kosteloos juridisch advies. De advocaten verlenen juridische eerstelijnsbijstand. Indien nodig verwijzen zij je door. Kerkham 3 D, 9070 Destelbergen t 09 218 03 13 f 09 218 03 10 activiteitenldc@ocmw-destelbergen.be www.destelbergen.be/reinaert/ www.ocmw-destelbergen.be Rekeningnummer: BE87 3630 9289 2694

schillende hoeken te bekijken en betere manieren te vinden om ze aan te pakken. De wereld verandert heel snel en dat heeft ook invloed op onze nabije omgeving. Om mee te kunnen evolueren moeten we soepel zijn en kalm kunnen blijven. Waar nodig weerstand kunnen bieden of ons aanpassen aan persoonlijke, professionele of andere veranderingen. En hoe gaan we om met onze twijfels en vragen? Dat is een hele opdracht die soms bedreigend overkomt! Heb jij genoeg mentale veerkracht om het leven in de eenentwintigste eeuw aan te kunnen? Ontdek het in deze voordracht boordevol tips! Begeleid door Michael Portzky, neuropsycholoog. Dinsdag 11 december van 14.00 tot 17.00 u. Wanneer: Deelnameprijs: € 3 Organisatie: Dienstencentrum De Reinaert in samenwerking met Sig

In beweging blijven Op dinsdag 11 december nodigen we alle deelnemers van alle bewegingsactiviteiten in De Reinaert uit voor de jaarlijkse koffiekrans. Jullie zijn verwacht om 14u30. Na de koffie wagen we ons op de dansvloer. Gelieve voor 30 november in te schrijven aan het onthaal. Deelnameprijs: € 3 Voor de betalende bewegingsactiviteiten werken we met een tienbeurtenkaart. Die kaart kan je vrij gebruiken voor de activiteiten yoga, tai chi, bbb en volksdansen. Zo kan je met één en dezelfde kaart dus de ene week dansen en de volgende keer het bbb uitproberen. Handig toch?

Dansen Wat:

Wanneer:

Dans is een sport, kunstvorm of een sociaal gebeuren dat meestal op beweging duidt van het lichaam, vaak in combinatie met muziek. Het wordt gebruikt als een vorm van emotionele expressie, sociale interactie of in een spirituele of uitvoerende vorm (bron: wikipedia). Annick is kunstenares van dienst. Elke dinsdag van 14.00 tot 15.30 u.

Volksdans Dinsdag 20 november van 14.00 tot 17.00 u. Wanneer: Deelnameprijs: € 3 Organisatie: Dienstencentrum De Reinaert in samenwerking met Sig

Wat:

Mentale veerkracht: leiden of lijden?

Yoga Wat:

Mentale veerkracht is belangrijk, simpelweg omdat je er gelukkiger van wordt. Het helpt je om problemen vanuit ver-

senioren

Wanneer:

Volksdansen zijn traditionele dansen op leuke ritmes. Mieke begeleidt je doorheen de pasjes. Woensdag 7 en 28 november en woensdag 5 december van 14.30 tot 16.00 u.

Oefeningen die de spieren versterken, het functioneren van je organen verbeteren en

19


senioren Wanneer:

je helpen om emotionele stabiliteit te bekomen en te behouden. Begeleiding door Ria. Iedere maandag van 14.00 tot 15.30 u.

wBBB (Buik-Billen-Borst) Wat:

Wanneer:

Bewegingsoefeningen in groep, aangepast aan senioren. Begeleiding door Ines of Liesbet. Iedere vrijdag van 13.45 tot 15.15 u.

Wanneer:

Cultuur Film in De Reinaert Wat: Wanneer:

Tai chi / qi qong Wat:

Wanneer:

Tai chi is een vloeiende aaneenschakeling van sierlijke bewegingen die heel rustig worden uitgevoerd. Het hele lichaam beweegt ontspannen en gecoördineerd waardoor tai chi niet enkel een oefening is voor het lichaam maar ook voor de geest. Samen met Hilde en/of Patrick train je op evenwicht, coördinatie en stabiliteit. Elke woensdag van 15.00 tot 16.00 u. Niet in de schoolvakanties, dus niet op 26 december.

Wat:

Waar: Wanneer:

Elke tweede en vierde vrijdag van de maand gaat De Reinaert zwemmen, inclusief sauna. Zwembad “Ter Wallen “ in Merelbeke Vrijdag 14 en 28 september Vrijdag 12 en 26 oktober Telkens om 15.30 u.

Wat:

Wanneer:

Wat:

Wanneer:

Wat:

Onder begeleiding van Christiane geniet je van de natuur aan een tempo van gemiddeld 4 à 4,5 km/u. Omringd door een fijne bende mensen wandel je je fit. Waar/wanneer: 16 november in Luchteren (Drongen) (bereikbaar met bus 17-18). Afspraak ter plaatse om 14.30 u. of verzamelen om 13.30 u. in De Reinaert als je geen eigen vervoer hebt. Als je graag een lift wil, meld dit dan bij de inschrijving (€ 3).

Scherp van geest Kaarten Wat: Wanneer:

Een kaartje leggen in een gezellige sfeer. Begeleiding door Nelly. Elke werkdag vanaf 13.30 u.

Schaken Wat: Wanneer:

Schaken. Begeleiding door Jozef. Elke donderdag om 14.00 u.

In groep de belangrijkste info bespreken en uit de krant knippen. Het gaat hier vooral over teksten die senioren aanbelangen en over nieuws uit de regio. Er wordt een overzichtelijke muurkrant mee samengesteld die in het ontmoetingslokaal opgehangen wordt. De persclub wikt en weegt dus

Samen naar de film. Begeleiding door Wilfried. In Kinepolis (Ter Platen 12 in Gent) Een ticket kost € 8. Voor vervoer betaal je € 3. Als je zelf met de wagen rijdt: graag dit vermelden bij inschrijving want een parkeerticket moet voortaan op voorhand worden aangekocht. Vrijdag 9 november “Hope springs” om 14.00 u. Dertig jaar huwelijk heeft de middelbare Maeve doen besluiten om de dingen iets krachtiger aan te pakken, met name op relatiegebied. Als ze hoort van een beroemde relatiegoeroe in het plaatsje ‘Great Hope Springs’, moet ze haar sceptische man op een vliegtuig zien te krijgen voor een intensieve week van huwelijk en sekstherapie. Vrijdag 17 december “Robot and Frank” om 14.00 u. Indien we een robot hadden, zouden we die inzetten om allerlei vervelende klusjes op te knappen: in de tuin werken, poetsen, Lierse – Bergen volledig uitkijken of naar onze vrouw luisteren als ze thuiskomt van haar werk. In Robot and Frank krijgt Frank, een juwelendief op retour, een robot cadeau. Hij en zijn metalen maat worden goede vrienden. Tot Frank besluit om hem te gebruiken om weer juwelen te gaan gappen…

Tuin & keuken amuse-gueule Wat:

Persclub Wat:

Je leest individueel, thuis “De onzichtbare draad” van Gail Tsukiyama (uitgeverij Atlas). Samen met Monique en de rest van de groep be-spreek je het boek. Dinsdag 4 december om 14.30 u.

Film in Kinepolis

Wandelen 20

Een film met inhoud en achteraf wat extra informatie. 22 november om 13.30 u. “Confituur” 20 december om 13.30 u. “what’s eating Gilbert Grape”

Leesclub

Waar: Kostprijs:

Zwemmen

de actualiteit. Begeleiding door Liliane. Elke woensdag om 10.00 u.

Prijs: Wanneer:

Vind je de moed niet om iedere dag te koken, maar doe je het eigenlijk wel graag? Wil je niet te veel afwas en niet te veel kosten? Bij amuse gueule stellen we je gerechten voor die niet moeilijk zijn, niet veel afwas meebrengen, budgetvriendelijk en ook perfect haalbaar zijn voor één persoon. Afhankelijk van het gerecht Elke 1ste, 3de en 5de donderdag van de maand vanaf 10.00 u.


Soepworkshop “snuifje zout” Wat:

Prijs: Wanneer:

Een soepworkshop die je naar culinaire hoogten brengt. Breng altijd mee: snijplank, keukenmes, dunschiller, schort, recipiënt om eventueel wat soep meer naar huis te nemen. € 4 per keer Elke 2de en 4de dinsdag van de maand vanaf 10.00 u.

Wanneer:

Elke vrijdag van 8.45 tot 11.45 u.

Verzorging Hygiënische zorgen Wat:

Wanneer:

Hobby

Pedicure, manicure, gelaatsverzorging (enkel voor WIGW-statuut) en het knippen van de vingernagels. Enkel op afspraak (m 0477 27 15 44). m.i.v. 1 december is de prijs voor pedicure €14,00.

Deze workshops vinden plaats op dinsdag om 14.00 u. in De Reinaert. Voor de workshop zelf betaal je 2,50 euro. De kosten voor de materialen staan vermeld bij elke workshop. Vergeet niet op voorhand in te schrijven aan het onthaal, telefonisch of via e-mail.

Demonstratie gelaatsverzorging en maquillage

Crea fimo: 6 en 13 november

Wanneer:

Fimo is een soort klei waarmee je makkelijk juwelen kan maken. Fimo bestaat in veel kleuren.

Inschrijven:

Crea wenskaarten: 4 en 11 december Niets is leuker dan zelfgemaakte kaarten te kunnen geven met Kerst en Nieuwjaar. Onder deskundige leiding van mevrouw Rita Vande Maele.

Wat:

Prijs: Wanneer:

Bij bloembinden leer je ontdekken wat inspiratie geeft om een prachtig boeket te maken en er lang plezier aan te beleven. Elly en Diane zijn de bloemendames die je de knepen van ’t vak leren. € 3,50 per les exclusief materiaal Donderdag 20 december om 13.00 u.

Wat:

Bloemschikken Wat:

Bloemschikken is een creatieve hobby die heel wat mogelijkheden biedt om op een speelse manier bloemen en ander plantaardig materiaal tot een kunst-werk te maken. Prijs: € 35 voor lessenreeks werkjaar september 2012 – juni 2013 Wanneer: Donderdag 29 november en 20 december (groep Marleen) vrijdag 23 november en 14 december (groep Maureen) vrijdag 30november en 14 december (groep Liliane) Start telkens om 13.45 u.

Kunst met kleine “k” Wat:

Wanneer:

Creatief ontplooien in een gezellige groepssfeer. Leef je uit met allerlei materialen. Ervaring is niet vereist. Elke maandag van 9.15 tot 11.45 u.

Breien Wat:

Wanneer:

Breien. Wie dat wil, kan beroep doen op de ervaring van de anderen. Begeleiding door Monique en Carine. Elke tweede en vierde donderdag om 14.00 u.

Schilderen met olieverf Wat:

Schilderen met olieverf onder individuele begeleiding.

Maak jezelf bepaalde technieken eigen. Je krijgt individuele begeleiding en een schoonheidsrecept om jezelf thuis verder te verwennen. Dinsdag 13 november en maandag 10 december, van 13.30 tot 16.30 u. bij Sonia (m 0477 27 15 44)

Theater

Bloembinden Wat:

senioren

Wanneer:

verteltheater voor mantelzorgers, familieleden, vrienden en verplegend personeel van dementerende ouderen. “Mist, mijn moeder en ik” door Leen Persijn, start om 14u30 in De Reinaert // Kostprijst €3,00 Leen Persijn vertelt over de ervaringen met haar dementerende moeder, ze vertelt over haar falend geheugen, haar verward gedrag, haar onrust en achterdocht, haar agressies, en de vaak hilarische anekdotes. Ze vertelt openhartig hoe ze zelf, met vallen en opstaan, met dementie leert omgaan. maandag 12 november

21

Groot Sinterklaasfeest JEUGDGROEPEN DE KADULLEN Houtstraat 78 – 9070 Destelbergen Tel/fax : 09 229 29 37 E-mailadres : mieke.sergeant@telenet.be WANNEER ? Woensdag 28 november 2012 - 14 uur tot 16.30 uur WAAR ? Zaal BERGHINE - Dendermondsesteenweg te Destelbergen (rechtover de bibliotheek) VOOR WIE ? Ieder lid tussen 0 en 12 jaar: 6 euro Niet-leden: 9 € Begeleiders en andere bezoekers: 3 euro - (gratis pannenkoek en warme drank) We gaan er natuurlijk dansen en zingen en geven voor alle aanwezigen een korte voorstelling van wat we tot nu toe al geleerd hebben. De andere kinderen krijgen ook de gelegenheid om mee te dansen. Wie een tekening meebrengt voor de Sint, krijgt gratis een pannenkoek + frisdrank nadat de Sint terug op pad is. En…. Piet brengt voor ieder kindje een leuk cadeautje mee! Kom je ook? De inschrijvingen worden afgesloten op 18 november 2012. Iedere aanwezige krijgt een warme drank en een pannenkoek gratis van de sint. Voor wie betalen via de bankrekening: BE73 8901 4411 5860 Je kan ook inschrijven in het dienstencentrum: DE REINAERT


welzijn

OCMW zoekt vrijwilligers om hulp te bieden aan ouderen met personenalarmsysteem Het OCMW van Destelbergen zoekt vrijwilligers voor het personenalarmsysteem. Jouw taak is om bij een oproep van een personenalarmsysteem even ter plaatse te gaan om te kijken wat er scheelt. Help je graag mensen in nood, doe je graag zinvol werk dicht bij huis en ben je bovendien beschikbaar op weekdagen van 17.00 tot 20.00 u. en van 05.00 tot 08.30 u. en in het weekend van 05.00 tot 20.00 u., dan ben jij misschien de persoon die het OCMW zoekt.

22

Het OCMW van Destelbergen zoekt vrijwilligers voor het personenalarmsysteem. Dat is een zendertje dat ouderen steeds bij zich dragen en waarmee ze, door op de knop van het toestel te drukken, een medewerker van de alarmcentrale kunnen oproepen. De centrale beschikt over gegevens van naasten, zoals kinderen of vrienden, die bij de oudere thuis kunnen komen voor hulp. Bij ernstige incidenten verwittigt de alarmcentrale de hulpdiensten. Het personenalarmsysteem werkt 24 uur op 24 uur, 7 dagen op 7 en zorgt ervoor dat senioren zo lang mogelijk zelfstandig thuis te wonen.

Bij een oproep van een personenalarmsysteem ga je even ter plaatse om te kijken wat er scheelt. Je krijgt vooraf een EHBO-cursus en ook een gsm ter beschikking. Bovendien heb je recht op een wacht- en kilometervergoeding.

Als er geen kinderen, vrienden, buren of andere mantelzorgers tussenbeide kunnen komen, dan treedt het OCMW op. Overdag (van 08.30 u. tot 17.00 u.) en ’s nachts (van 20.00 u. tot 05.00 u.) nemen medewerkers van het OCMW een kijkje bij een oproep van een personenalarmsysteem. Maar om ook permanentie op de momenten daartussen en in het weekend te voorzien, is het OCMW op zoek naar vrijwilligers. Help je graag mensen in nood, doe je graag zinvol werk dicht bij huis en ben je bovendien beschikbaar op weekdagen van 17.00 tot 20.00 u. en van 05.00 tot 08.30 u. en in het weekend van 05.00 tot 20.00 u.? Dan kom jij misschien in aanmerking om als vrijwilliger ingeschakeld te worden voor het personenalarmsysteem. Als vrijwilliger kom je terecht in een team toffe collega’s. Je legt nieuwe contacten en leert andere mensen kennen.

Bij een oproep van een personenalarmsysteem ga je even ter plaatse om te kijken wat er scheelt. Dankzij het personenalarmsysteem kunnen senioren zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen.

Meer info Saar De Boever LDC De Reinaert t 09 218 03 13 Linde Van Pee DVC De Triangel t 09 210 82 60


welzijn

Vormingen rond inclusie en integratie van personen met functioneringsproblemen

23

• Zorgen na en door NAH: basisinfo over de gevolgen van een niet-aangeboren hersenletsel maandag 12 november – 19.30 tot 22.00 u. • Vereenzaming bij partners van personen met dementie dinsdag 20 november – 14.00 tot 17.00 u. (in LDC De Reinaert, Kerkham 3 D in Destelbergen) • Medicatie voor kinderen met ADHD: Nodig of nonsens? dinsdag 20 november – 19.30 tot 22.00 u. • Wat is autisme? dinsdag 20 november – 19.30 tot 22.00 u. • NAH: ziekte-inzicht en aanvaarding Bijeenkomst voor partners van personen met NAH. maandag 3 december – 19.00 tot 21.15 u. • Hoe praat ik met mijn familie over NAH? Bijeenkomst voor personen met NAH. maandag 3 december – 19.00 tot 21.15 u.

• Mentale veerkracht: leiden of lijden? dinsdag 11 december – 14.00 tot 17.00 u. (in LDC De Reinaert, Kerkham 3 D in Destelbergen) • Wat zijn ontwikkelingsstoornissen bij kinderen? dinsdag 11 december – 19.30 tot 22.00 u. • Kinderen met autisme: thuis en in de vrije tijd dinsdag 11 december – 19.30 tot 22.00 u. Alle vormingssessies vinden plaats in Sig, Kerkham 1 in Destelbergen, tenzij anders vermeld. Meer info en inschrijven op www.sig-net.be > vorming > breed publiek. Sig bevordert de levenskwaliteit van personen met functioneringsproblemen en hun omgeving via inclusie en integratie. Sig maakt deel uit van Vijftact vzw, een federatie van vormingsdiensten voor personen met een handicap en hun omgeving, die wordt gesubsidieerd door het Vlaams Ministerie van Cultuur, afdeling sociaal-cultureel volwassenenwerk. Sig wordt ook gesteund door de Provincie Oost-Vlaanderen.


blik op de wereld

Oegandese boeren professionaliseren landbouwpraktijken De gemeente Destelbergen steunt al meerdere jaren een landbouwproject van Trias in het zuidwesten van Oeganda. Trias is een ontwikkelingsorganisatie die ondernemende mensen ondersteunt. Zodat ze kansen krijgen om hun talenten zowel individueel als in groepsverband te ontplooien.

In Vlaanderen vertegenwoordigen de landbouwers slechts een kleine fractie van de actieve bevolking. Dat is in het zuidwesten van Oeganda wel even anders. In dit Oost-Afrikaanse land puurt driekwart van de bevolking haar inkomen uit kleinschalige landbouw. De gemiddelde boerderij in het Mbarara District is niet groter dan vier voetbalvelden. De meeste boeren verdienen niet meer dan tien euro per maand en meer dan de helft van de vrouwen is analfabeet. Om de landbouw een duurzame impuls te geven, versterkt Trias de plaatselijke boerenorganisatie Mbarara District Farmers Association, kortweg Mbadifa.

50 nieuwe boerentrainers

24

Deze boerenbeweging telt 6.000 kansarme boeren. “Trias vindt het niet alleen belangrijk dat er agrarische knowhow is in de gebieden waar Mbadifa opereert”, zegt de plaatselijke medewerker Peter Van Erum. “We zorgen er ook voor dat de kennis zich blijft verspreiden, ook nadat de ondersteuning van Trias wordt stopgezet.” Om daarvoor te zorgen, werden mondige landbouwers opgeleid om

lokale boerengroepen wegwijs te maken in het beheer van een landbouwbedrijfje. Eind vorig jaar waren 50 voorlichters voldoende getraind om op pad gestuurd te worden. In de loop van 2012 doorlopen ze nog een reeks extra opleidingen. Betere oogsten, hogere prijzen In de periode van 2008 tot 2010 werden al 200 boerengroepen gecoacht. De eerste resultaten zijn veelbelovend: de gemiddelde opbrengst stijgt en de relaties met opkopers zijn verbeterd. De combinatie van permanente afzet aan hogere prijzen voor grotere volumes leidt tot een significante verhoging van de boereninkomens. “De meeste getrainde boerengroepen hebben op basis van een analyse beslist om zich op de professionele bananenteelt toe te leggen”, weet Peter Van Erum. In 2012 gaat Trias deze groepen verder begeleiden zodat ze zich vlot integreren in de marktketen. “Wij brengen boeren, handelaars, transporteurs, onderzoeksinstellingen en microkredietbanken samen rond de tafel. Op die manier kunnen alle schakels van de bananenketen samen zoeken naar een structurele verhoging van hun rendement”, aldus Van Erum.

Meer informatie in verband met Trias kan je vragen aan hun vertegenwoordiger in de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking (Gros) Helene Braekevelt: helenebrak@ hotmail.com of je kan rechtstreeks contact opnemen met Trias (t 02 513 75 34) of een kijkje nemen op hun website: www.triasngo.be.

Betere aardappelen voor Oegandese frieten Trias heeft in 2011 haar interventiezone in het zuidwesten van Oeganda uitgebreid. De nieuwe zone die deze Vlaamse ontwikkelingsorganisatie bestrijkt, is bergachtig en heeft een kouder klimaat. De lokale bevolking is er heel arm. “Eind vorig jaar hadden we er zeventig boeren begeleid met het oog op de uitbouw van een landbouwbedrijfje. De meesten willen zich professionaliseren in de aardappelteelt. Door de verstedelijking en de expansie van de westerse levenswijze is er immers een groeiende afzetmarkt. In Oeganda eten steeds meer mensen frieten”, vertelt Triasmedewerker Peter Van Erum. Tot hiertoe was de aardappelproductie in het zuidwesten van Oeganda echter geen hoogvlieger. Daarom heeft Trias enkele boeren geselecteerd voor de opkweek van verbeterd plantmateriaal. “Dit voorjaar hebben een aantal boerengroepen hun eerste knollen op basis van het nieuwe pootgoed geoogst. Hun opbrengst was in sommige gevallen bijna dubbel zo hoog als vorig jaar. Nu komt het er op aan om deze boeren verder te begeleiden opdat ze hun productie zo goed mogelijk kunnen commercialiseren”, besluit Peter Van Erum. “Dit voorjaar hebben een aantal boerengroepen hun eerste knollen op basis van het nieuwe pootgoed geoogst. Hun opbrengst was in sommige gevallen bijna dubbel zo hoog als vorig jaar. Nu komt het er op aan om deze boeren verder te begeleiden opdat ze hun productie zo goed mogelijk kunnen commercialiseren.”


blik op de wereld

Ook in het Zuiden komen dromen uit Het gemeentebestuur van Destelbergen ondersteunt werkgroep Pasparou voor een school- en landbouwproject in Malawi. Door deze steun kon het Vwirani-project de laatste jaren sterk groeien.

Mr. Ziba en zijn droom Het Vwirani-project dat werkgroep Pasparou steunt is een droom van Mr. Ziba. Hij wou de Lozwati-school opstarten in zijn geboortedorp Kafufule in Malawi om zo kinderen en wezen aan te moedigen school te volgen. Hij wilde een betere toekomst voor de kinderen, maar ook de plattelandsbevolking ondersteunen met tal van initiatieven voor een betere teelt en een sterker geloof in zichzelf. Hij noemde dit zijn ‘Vwirani’-project wat help betekent in de plaatselijke taal, het Tumbuka.

Het Vwirani-project groeit De Lozwati-school in Kafukule telt vandaag ruim 120 leerlingen en blijft groeien. Daarom worden er extra lokalen bijgebouwd. De kleuterklas kreeg vorig jaar een nieuwe input en de klassen een facelift. Daarnaast lopen er drie landbouwinitiatieven in samenwerking met vzw Terr@dialoog: • Ondersteunen van negentien groentetuinen • Microfinanciering van twintig families voor de aankoop van meststoffen • Kweken van kippen en de verkoop van eieren.

“Wij geloven in dit kleinschalig plattelandsproject” Pasparou koos erg bewust om net dit project te ondersteunen: “De kracht van dit project is dat het niet het onze is, maar dat van de mensen van Kafukule zelf. Niet wij, maar de lokale gemeenschap geeft dit project dan ook vorm. Indien onze ondersteuning zou wegvallen, weten wij nu al zeker dat deze droom verder zal blijven groeien.”

Via www.pasparou.be kan je de werking in Malawi en de scholenwerking in Vlaanderen volgen via tekst en foto’s. Meer informatie in verband met werkgroep Pasparou kan je vragen aan hun vertegenwoordiger in de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking (Gros) Bart De Pue: bartentine@gmail.com.

Dankzij de toelage van het gemeentebestuur van Destelbergen, Wachtebeke en de vele scholen en sponsors kon men de voorbije jaren steun garanderen. Vanaf begin november ligt de Malawi-kalender 2013 opnieuw klaar in de wereldwinkel, Domus of in de Vrije Gemengde Basisschool.

Begin 2012 is ook gestart met de renovatie van een weeshuis in Gowoka, een dorp vijf kilometer ten zuidoosten van Kafukule, dat bijna onbereikbaar is met de wagen.

De Lozwati-school in Kafukule telt vandaag ruim 120 leerlingen en blijft groeien. Daarom worden er extra lokalen bijgebouwd. De kleuterklas kreeg vorig jaar een nieuwe input en de klassen een facelift.

25


activiteiten

Activiteitenkalender Wil je er ook in? Voer je activiteit dan in de UiTdatabank in. Surf naar www.uitdatabank.be en registreer je als nieuwe gebruiker. Na ontvangst van de bevestiging via e-mail kan je inloggen en activiteiten beginnen invoeren. Alle publiek toegankelijke activiteiten in Destelbergen verschijnen in de activiteitenkalender “UiT in Destelbergen” op de gemeentelijke website. Door je activiteit tijdig in te geven op in de UiTdatabank verschijnt die ook automatisch in het infoblad. Afhankelijk van jouw activiteit zal die ook verschijnen in andere kanalen, zoals nieuwsblad. be/destelbergen, uitinvlaanderen.be, Zone 09, Ketnet, Radio2, Humo, enz.

NOVEMBER

vorming

Donderdag 1 vorming Veiligheidsweekend: thema veilig-

VARIA

heid in al zijn facetten – van 14.00 tot 19.00 u. – in gemeentehallen Merelbeke (Kloosterstraat 32, Merelbeke) – Politie Regio Rhode & Schelde, brandweer Merelbeke, ZMPO Bloemenhulde op het erepark van het kerkhof Heusden – om 11.45 u. - NSB Heusden (t 09 231 28 89)

Veiligheidsweekend: thema veiligheid in al zijn facetten – van 10.00 tot 18.00 u. – in gemeentehallen Merelbeke (Kloosterstraat 32, Merelbeke) – Politie Regio Rhode & Schelde, brandweer Merelbeke, ZMPO

cultuurraad Destelbergen FEEST Disco Dasco – van 22.30 tot 07.00

u. – Riva (Solariumdreef 5) FEEST Spaghetti-avond voor leden,

familie, vrienden,… - om 18.00 u. – volw. € 12, kind. € 8 – Jeugd Rode Kruis Destelbergen (jeugd@ destelbergen.rodekruis.be)

Woensdag 7 VARIA

Fietsenmerking – van 8.00 tot 15.00 u. – aan Het Rak (Kerkham 3 B) – Het Rak (t 09 228 87 00)

Zondag 11 actief

Vrijdag 9

26

Vrijdag 2 vorming Veiligheidsweekend: thema veilig-

heid in al zijn facetten – van 10.00 tot 19.00 u. – in gemeentehallen Merelbeke (Kloosterstraat 32, Merelbeke) – Politie Regio Rhode & Schelde, brandweer Merelbeke, ZMPO senior Voordracht voor senioren over de nationale cel verdwijningen van de Federale Politie (door Alain Remue) – van 14.00 tot 15.45 u. – in gemeentehallen Merelbeke (Kloosterstraat 32, Merelbeke) – Politie Regio Rhode & Schelde, brandweer Merelbeke, ZMPO

Zaterdag 3 vorming

FEEST

Veiligheidsweekend: thema veiligheid in al zijn facetten – van 10.00 tot 19.00 u. – in gemeentehallen Merelbeke (Kloosterstraat 32, Merelbeke) – Politie Regio Rhode & Schelde, brandweer Merelbeke, ZMPO BoMonde – van 22.00 tot 07.00 u. – Riva (Solariumdreef 5)

Zondag 4 actief Lachclub – om 11.00 u. – in de ge-

meentelijke muziekschool (Kerkham 3 D/1) – kostprijs 6 euro, kinderen (–16) gratis – Lachclub Destelbergen (t 0475 55 21 23)

actief

Beleef de ijzertijd: boekvoorstelling ‘Epinona’ door Marc De Bel (voor kinderen vanaf 8 jaar) – om 19.00 u. – in bib Destelbergen (Dendermondesteenweg 420) – Legia (t 0476 98 14 04 (na 16.30 u.), info@ legia-forum.org), i.s.m. bibliotheek Destelbergen (t 09 228 07 67, info. bibliotheek@destelbergen.be) en cultuurraad Destelbergen vorming Groeigroep voor kinderen en jongeren: “meer en meer één geheel zijn” – van 18.15 tot 20.15 u. – vervolg op 16/11, 23/11, 30/11, 07/12, 14/12 – Praktijk voor Psychotherapie en Yoga (Eenbeekstraat 67) – Anita Sanders en Griet Van Mele (t 0486 88 18 21) actief Atelierbezoek juwelenontwerpster Marcelline Piscador – om 14.00 u. – Blauwesteenstraat 69 (Heusden) – Markant Heusden

VARIA

FEEST

Maandag 12 vorming

Beleef de ijzertijd: boekvoorstelling ‘Tumultus Gallicus’ door Kris Verhaevert (voor jongeren vanaf 14 jaar en volwassenen) – om 20.00 u. – in bib Destelbergen (Dendermondesteenweg 420) – Legia (t 0476 98 14 04 (na 16.30 u.), info@ legia-forum.org), i.s.m. bibliotheek Destelbergen (t 09 228 07 67, info. bibliotheek@destelbergen.be) en

Voordracht: zorgen na en door NAH – van 19.30 tot 22.00 u. – in Sig (Kerkham 1) – Sig (t 09 238 31 25)

Dinsdag 13 actief

Zaterdag 10 actief

Gezinswandeltocht in de omgeving van het Damslootmeer – om 15.00 u. – vertrek aan de Royal Belgian Sailing Club (Stapsteenweg 50 in Heusden) – sportdienst (t 09 228 10 35) i.s.m. Belgisch-Nederlandse Wandelverbroedering (www.bnwinfo.be) Eucharistieviering en bloemenhulde aan het monument – om 10.30 u. – NSB Heusden (t 09 231 28 89) Banket in de eetzaal van de Gemeentelijke Sportbasisschool (Zandakkerlaan 14) – om 13.00 u. – leden/partner: € 20/persoon, nietleden: € 35/persoon – NSB Heusden (t 09 231 28 89)

actief

Crea: het nieuwe breien 1 – om 19.30 u. – in clubhuis Pius X – Femma Eenbeekeinde (t 09 228 80 29) Femma hobby – om 13.30 u. – in de creazaal – Femma Heusden (t 09 252 25 85)

Woensdag 14 VARIA

Bloed geven – van 17.00 tot 19.30 u. – Polyvalente zaal OCMW – Woon- en Zorgcentrum (Kouterlaan 21) – Afdeling Vrijwillige Bloedge-


activiteiten

vers Heusden (t 09 230 48 17)

vorming

Donderdag 15 vorming

Workshop “in verbinding met wie er niet meer is” – van 10.00 tot 17.00 u. – Izamen (Blauwesteenstraat 63) – Izamen (t 0485 386 181)

Woensdag 21 actief

Vrijdag 16 vorming Lezing over Antarctica en de

klimaatverandering (door Koen Meirlaen) – om 20.00 u. – in clubhuis Pius X (Bredenakkerstraat 27) – leden: € 5, niet-leden € 7 – Davidsfonds Destelbergen en VTB

Zaterdag 17 VARIA

Tweedehandsbeurs kinderkleding en speelgoed – van 13.30 tot 16.30 u. – Meersstraat 15 (Heusden) – Gezinsbond Heusden (t 09 231 07 12) cultuur Concert “Beestig goed” – om 20.00 u. – in zaal Britannia (Heusdendorp) – kaarten € 12 – dameskoor Cantoremus (t 0484 024 105)

Infoavond over leven met ADHD – van 20.00 tot 22.30 u. – in Sig (Kerkham 1 B 2) – Centrum ZitStil (t 03 830 30 25)

Voorleesnamiddag voor kinderen van 4 tot 7 jaar – om 15.00 u. – in bib Heusden (Axminsterhof 7) – bibliotheek (t 09 228 07 67)

Donderdag 22 senior Seniorenweek: AperoQuiz, film in

De Reinaert: “Confituur” – dienstencentrum De Reinaert (t 09 218 03 13) vorming Workshop: kijken naar het levenseinde – van 10.00 tot 17.00 u. – in Izamen (Blauwesteenstraat 63) – Izamen (t 0485 386 181) vorming

Bloemschikken - om 19.30 u. Steenvoordestraat 13 - Femma Heusden (t 09 252 25 85)

Zondag 25 cultuur

Gemeentelijke museum is open – van 14.00 tot 17.00 u. – onder het gemeentehuis, toegang bevindt zich rechts van het gemeentehuis (Dendermondesteenweg 430) – gemeentelijk museum (t 09 218 92 86) cultuur Concert met werken van Giovanni Gabrieli, Felix Mendelssohn en van Vlaamse componisten – om 16.00 u. - in de H. Kruiskerk van Heusden – vvk: € 12 euro (volw.), € 10 (55+), € 8 (CJP); adk: € 14 (volw.), € 12 (55+), € 10 (CJP) – mannenkoor Sinte Barbara Heusden (t 09 230 58 23) vorming Workshop: kijken naar het levenseinde – van 10.00 tot 17.00 u. – in Izamen (Blauwesteenstraat 63) – Izamen (t 0485 386 181)

Dinsdag 27 actief

Vrijdag 23 actief Lekkere lezing “proef nu de keu-

Zondag 18 cultuur

Concert “Beestig goed” – om 15.00 u. – in zaal Britannia (Heusdendorp) – kaarten € 12 – dameskoor Cantoremus (t 0484 024 105)

Maandag 19 senior

Voordracht: rugvriendelijk bewegen – van 14.00 tot 16.00 u. – zaal De Eekhoorn (Meersstraat 1) – Liberale Mutualiteit Oost-Vlaanderen (t 09 223 19 76) i.s.m. LBG De Voorzorg

ken van toen” – om 14.00 u. – in bib Destelbergen (Dendermondesteenweg 420) – bibliotheek (t 09 228 07 67) senior Seniorenweek: lezing in de bib: “proef nu de keuken van toen” – dienstencentrum De Reinaert (t 09 218 03 13) cultuur Toneelvoorstelling: “De notaris en de zwerver” door Patrick De Smet – om 20.00 u. – in zaal Berghine – Toneelvereniging Elck ‘t Syne

actief

Woensdag 28 VARIA

actief

Zaterdag 24 Dinsdag 20 senior Seniorenweek: snuifje zout, groen-

tesoep met soepvlees, seniorenbal in Gent, voordracht “vereenzaming bij partners van personen met dementie” – dienstencentrum De Reinaert (t 09 218 03 13) senior Voordracht: “vereenzaming bij partners van personen met dementie” – van 14.00 tot 17.00 u. – in De Reinaert – dienstencentrum De Reinaert (t 09 218 03 13) i.s.m. Sig vorming Voordrachten : “medicatie voor kinderen met ADHD” en “wat is autisme?” – van 19.30 tot 22.00 u. – in Sig (Kerkham 1) – Sig (t 09 238 31 25)

Artyshock festival: 20 kinderen en jongeren stellen hun zelfgemaakte creaties voor – om 14.00 u. – in het JGC (Kerkham 3 F) – cultuurdienst en jeugddienst (t 09 218 92 59) cultuur Concert met werken van Giovanni Gabrieli, Felix Mendelssohn en van Vlaamse componisten – om 20.00 u. - in de O.L.V. ter Sneeuwkerk van Destelbergen – vvk: € 12 euro (volw.), € 10 (55+), € 8 (CJP); adk: € 14 (volw.), € 12 (55+), € 10 (CJP) – mannenkoor Sinte Barbara Heusden (t 09 230 58 23) cultuur Toneelvoorstelling: “De notaris en de zwerver” door Patrick De Smet – om 20.00 u. – in zaal Berghine – Toneelvereniging Elck ‘t Syne

Crea: het nieuwe breien 2 – om 19.30 u. – in clubhuis Pius X – Femma Eenbeekeinde (t 09 228 80 29) Femma hobby – om 13.30 u. – in de creazaal – Femma Heusden (t 09 252 25 85)

Bloed geven – van 17.00 tot 19.30 u. – Polyvalente zaal OCMW – Woon- en Zorgcentrum (Kouterlaan 21) – Afdeling Vrijwillige Bloedgevers Heusden (t 09 230 48 17) Bloemschikken voor Allerheiligen – om 19.00 u. – in de kreazaal Heusden – KVLV Heusden (t 09 252 14 32)

cultuur

Donderdag 29 actief Kookles feestmenu – om 19.00

u. – in de kreazaal Heusden – KVLV Heusden (t 09 252 14 32)

Vrijdag 30 cultuur

Toneelvoorstelling: “De notaris en de zwerver” door Patrick De Smet – om 20.00 u. – in zaal Berghine – Toneelvereniging Elck ‘t Syne

27


activiteiten

December

Dinsdag 11 senior

Zaterdag 1 cultuur

Toneelvoorstelling: “De notaris en de zwerver” door Patrick De Smet – om 20.00 u. – in zaal Berghine – Toneelvereniging Elck ’t Syne actief Sinterklaasbezoek – Gezinsbond Destelbergen (t 0475 71 11 24)

Zondag 2 cultuur

Toneelvoorstelling: “De notaris en de zwerver” door Patrick De Smet – om 18.00 u. – in zaal Berghine – Toneelvereniging Elck ’t Syne actief Lachclub – om 11.00 u. – in de gemeentelijke muziekschool (Kerkham 3 D/1) – kostprijs 6 euro, kinderen (–16) gratis – Lachclub Destelbergen (t 0475 55 21 23)

Maandag 3 vorming

28

Voordrachten: “NAH: ziekte-inzicht en aanvaarding” en “hoe praat ik met mijn familie over NAH” – van 19.00 tot 21.15 u. – in Sig (Kerkham 1) – Sig (t 09 238 31 25)

Voordracht: “mentale veerkracht: leiden of lijden” – van 14.00 tot 17.00 u. – in De Reinaert – dienstencentrum De Reinaert (t 09 218 03 13) i.s.m. Sig vorming Voordrachten: “wat zijn ontwikkelingsstoornissen bij kinderen” en “kinderen met autisme: thuis en in de vrije tijd” – van 19.30 tot 22.00 u. – in Sig (Kerkham 1) – Sig (t 09 238 31 25) actief Femma hobby – om 13.30 u. – in de creazaal – Femma Heusden (t 09 252 25 85)

Woensdag 12 VARIA

Bloed geven – van 17.00 tot 19.30 u. – Kouterstraat 129 – Rode Kruis Destelbergen (t 09 355 75 26)

actief

Kerstfeest - om 19.00 u. - Steenvoordestraat 13 - Femma Heusden (t 09 252 25 85)

Zaterdag 15 FEEST Kersthappening: prachtige feest-

decors, ideeën voor de feesttafel, mooiste decoratieve hebbedingetjes voor de feestdagen – vanaf 16.00 u. – in het centrum van Destelbergen

Dinsdag 4 actief

Femma hobby – om 13.30 u. – in de creazaal – Femma Heusden (t 09 252 25 85)

Woensdag 5

Dinsdag 18

VARIA

actief

VARIA

Bloed geven – van 17.00 tot 19.30 u. – Kouterstraat 129 – Rode Kruis Destelbergen (t 09 355 75 26) Fietsenmerking – van 8.00 tot 15.00 u. – aan Het Rak (Kerkham 3 B) – Het Rak (t 09 228 87 00)

Woensdag 19 actief

Donderdag 6 senior Uitstap: ijssculpturenfestival

in Brugge – om 13.15 u. aan De Reinaert of 14.25 u. in Brugge – inschrijven via De Reinaert (t 09 218 03 13, dienstencentrum@ocmwdestelbergen.be) vóór 4 december

Kookdemo “Bapas, lepelhapjes, verrines” - om 19.00 u. - Steenvoordestraat 13 - Femma Heusden (t 09 252 25 85)

Voorleesnamiddag voor kinderen van 4 tot 7 jaar – om 15.00 u. – in bib Heusden (Axminsterhof 7) – bibliotheek (t 09 228 07 67)

Donderdag 20 FEEST Kerstfeestje en sociale actie – om

19.00 u. – in de Blauwesteenstraat – Markant Heusden

Zaterdag 8 VARIA Start cd- en boekenverkoop – van

10.00 tot 15.00 u. (daarna nog tot 13 december tijdens de gewone openingsuren) – in bib Heusden (Axminsterhof 7)

Zaterdag 22 FEEST Kerstfeest “So this is Christmas”:

met gekende en minder gekende kerst- en vredesliederen – om 18.45 u. – in kerk Pius X – Femma Eenbeekeinde (t 09 228 80 29)


activiteiten

Mannenkoor Sinte Barbara Heusden concerteert op 24 en 25 november Op zaterdag 24 en zondag 25 november geeft het mannenkoor Sinte Barbara Heusden twee unieke concerten. Op het programma staan werken van Giovanni Gabrieli, Felix Mendelssohn en van Vlaamse componisten.

Op zaterdag 24 november om 20.00 u. in de O.L.V. ter Sneeuwkerk van Destelbergen en op zondag 25 november om 16.00 u. in de H. Kruiskerk van Heusden kan je terecht voor een concert van het mannenkoor Sinte Barbara Heusden. Op het programma staan werken van Giovanni Gabrieli, Felix Mendelssohn en van Vlaamse componisten. Het unieke van deze concerten is het feit dat vrijwel ieder motet voorafgegaan wordt door het Gregoriaanse en het Byzantijns-Slavische gezang op dezelfde tekst of tekstinhoud.

had heeft: Roger Verstuyft en Jos Van den Borre. Van de talrijke activiteiten in de loop der jaren is het uitbrengen van twee CD’s wellicht het absolute hoogtepunt. In 2001 als neerslag van het herdenkingsjaar van het 100-jarig overlijden van Peter Benoit en in 2007 ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Europese Unie met “Europese Volksliederen uit de 27 lidstaten van de EU”, gezongen in de originele taal van ieder land, ‘a capella’ of met begeleiding van piano, harp of gitaar.

Mannenkoor Sinte Barbara Heusden bestaat 50 jaar

Kaarten in voorverkoop: 12 euro (volwassenen), 10 euro (55+), 8 euro (CJP)

Deze concerten zijn het hoogtepunt van de viering van het gouden jubileum van het mannenkoor Sinte Barbara. Onder impuls van E.H. Julien De Clercq, destijds medepastoor van de H. Kruiskerk-parochie van Heusden, werd in 1962 het mannenkoor gesticht. Het is merkwaardig dat een koor van een halve eeuw slechts twee dirigenten ge-

Meer info en reservatie • Eddy Meyfroot (secretaris): t 09 230 58 23, meyfroot.eddy@telenet.be

Aan de kassa: 14 euro (volwassenen), 12 euro (55+), 10 euro (CJP)

• Arnold Verstuyft (penningmeester): t 09 231 87 35, arnold.verstuyft@hotmail.com

Betaal bij voorkeur via overschrijving op bankrekening 447-259.72.91-41 van “Mannenkoor Sinte Barbara Heusden” met vermelding van 24-11, Destelbergen of 25-11, Heusden.

• Jos Van den Borre (koorleider): t 09 366 58 15, josvandenborre@skynet.be

29


activiteiten

“Beestig Goed” door dameskoor Cantoremus op 17 en 18 november Op zaterdag 17 november om 20.00 u. en op zondag 18 november om 15.00 u. kan je genieten van het concert “Beestig Goed” door dameskoor Cantoremus in zaal Britannia (Heusdendorp)

Deze keer is het een concert waarin de dieren centraal staan: het wereldberoemde werk Carnaval des animaux van Camille Saint-Saëns. Deze, oorspronkelijk voor orkest geschreven, compositie is door Gwyn Arch voor koor gearrangeerd en de teksten zijn van Jeremy Browne. Het zijn voornamelijk de

karakteristieke eigenschappen van de dieren die een beetje spottend, maar ook treffend weergegeven worden. Het Metaxis pianoduo (Katelijne Burie en Bieke Afschrift) zorgen voor de begeleiding en de intermezzo’s. Filips Pieters is de dirigent.

Kaarten kosten 12 euro, drankje bij het binnenkomen inbegrepen, en kan je bekomen bij de koorleden, door te bellen naar 0484 024 105 of via de website www.cantoremus.be.

30

Veiligheidsweekend van 1 tot 4 november De politiezone Regio Rhode & Schelde, het brandweerkorps van Merelbeke en Zonale Misdrijfpreventie Organisatie organiseren dit jaar opnieuw een veiligheidsweekend. Van donderdag 1 tot en met zondag 4 november kan je kennismaken met het thema veiligheid in al zijn facetten in en rond de Selectahallen (Kloosterstraat 32) in Merelbeke.

Demonstraties geven je meer inzicht in de werking van de politie. Zo krijg je ondermeer de kans om de aanvalshond en de drughond van de lokale politie aan het werk te zien. Ook de collega’s van de federale politie zijn aanwezig met o.a. de tuimelwagen en de motorsimulator, de patrouilles te paard, een stand van de scheepvaartpolitie, enzo-

voort. Naast de politie is ook de brandweer van Merelbeke aanwezig die je zal inwijden in haar werking met heel wat demonstraties en infomomenten. De toegang is volledig gratis. Speciaal voor de kinderen is er een aparte speelhoek met o.a. een springkasteel en een schminkstand.

Meer info 11.11.11-comité Destelbergen-Heusden Rein Van Damme rein.vandamme@mobistarmail.be


activiteiten

Kersthappening en braderij op 15 december Laat je onderdompelen in prachtige feestdecors, doe ideeën op voor een gezellige feesttafel en laat je verleiden door de mooiste decoratieve hebbedingetjes voor de feestdagen. Iets voor jou? Zak dan zeker af naar de kersthappening op zaterdag 15 december vanaf 16.00 u. in het centrum van Destelbergen.

De plaatselijke middenstanders, verenigingen en standhouders nodigen je ook dit jaar uit op de sfeervolle kersthappening en braderij. Er is een ruim aanbod van hapjes en warme en koude dranken. De animatie wordt dit jaar verzorgd door een Dixielandband en ook de kerstman zal aanwezig zijn.

Neem deel aan de zoektocht Het gemeentebestuur organiseert een zoektocht. Iedere deelnemende handelszaak uit het dorp krijgt een letter. De letters vormen samen een woord. Vraag jouw deelnemingsformulier bij de handelaars en deponeer jouw formulier in de urne. Er valt een waardebon van 100 euro te winnen. Fashionshow met Kleur- en stijladvies Trinny en Susannah hebben in de loop der jaren de kledingdilemma’s van duizenden vrouwen opgelost. Of je nu mager, gemiddeld of wat molliger bent, iedereen heeft baat bij kleur-, stijl- en kledingadvies. Tijdens de kersthappening is er een fashionshow waarin verschillende kledinglijnen worden voorgesteld, ook voor dames met een maatje meer. Tussendoor krijg je kleur- en stijladvies van Kate (kleur- en stijlconsulent).

Misschien word jij wel uitgekozen voor een voor en na? Afspraak aan het podium bij Viva Verde. van 18.30 tot 20.00 u. Aan de fashionshow is ook een wedstrijd gekoppeld met een aantal leuke prijzen. Hou de flyer in de gaten. Parkeermogelijkheden Kom je met de wagen naar de kersthappening, hou er dan rekening mee dat de Dendermondesteenweg volledig afgesloten is. Er zijn parkeermogelijkheden op parking aan het gemeentehuis, aan het gemeenschapscentrum Berghine en achter de bibliotheek.

11.11.11-actie op 10 en 11 november In het weekend van 10 en 11 november houdt het plaatselijk 11.11.11-comité opnieuw een inzamelingsactie. De vrijwilligers houden dan een deur-aan-deurverkoop ten voordele van projecten in het Zuiden.

Vorig jaar haalden ongeveer 120 vrijwilligers van 11.11.11 in totaal 11.277 euro op. Maar ook het gemeentebestuur van Destelbergen doet een gulle gift. Per 3 euro bijdrage van een inwoner kent het gemeentebestuur 1 euro extra steun toe. Ook op logistiek vlak ondersteunt het gemeentebestuur de campagne van 11.11.11.

Meer info 11.11.11-comité Destelbergen-Heusden Rein Van Damme rein.vandamme@mobistarmail.be

31


activiteiten terugblik

Tijdens Senioropolis, een verkeersnamiddag voor senioren, konden de bezoekers deelnemen aan het dronkenmanparcours, verkeerslessen en de motorsimulator. Vooral de verkeerslessen gegeven door de Federale Politie kenden heel wat bijval. Senioropolis kon op heel wat aanwezigen rekenen en samen met het prachtige weer werd het een ontspannende en leerzame verkeersnamiddag. Een organisatie van de dienst mobiliteit in samenwerking met LDC De Reinaert, OCMW Destelbergen, de seniorenraad en de seniorenverenigingen. (27 augustus 2012) Een massa volk op een zonovergoten Leven in ’t park. In het verlengde van de jaarmarkt stelden de lokale verenigingen uit Destelbergen en Heusden zichzelf voor. Daarnaast kwam ook AVS langs met hun zomertoer met ondermeer Wim Soutaer en Free Souffriau. (29 augustus 2012)

Tijdens de allereerste sporteldag konden de senioren gratis kennismaken met sporten die de sportdienst gans het jaar door voor hen organiseert. Maar liefst 34 senioren namen deel! Zo was er keuze uit Tai Chi, keep fit, een gezondheidswandeling en een sportuurtje. Om de dag toch net dat tikkeltje extra aantrekkingkracht te geven was er ook de optie om een fitheidstest te laten afnemen. Als kers op de taart was er nog tenslotte nog de wii-initiatie. Op deze manier konden de senioren kennis maken met sport en spel volgens de moderne technologie. Dit kunnen ze samen met hun kleinkinderen verder beoefenen. (11 september 2012)

32

Louis Gevaert stelde tijdens het kermisweekend in Destelbergen eind augustus en tijdens de plantenbeurs in september zijn tentoonstelling over geschiedenis van de cafés vroeger en nu in Destelbergen voor. In het gemeentelijk museum konden de bezoekers kennismaken met de meer dan 100 drankgelegenheden die Destelbergen in het verleden rijk was. (16 september 2012)

De plantenbeurs in Destelbergen is ieder jaar een vaste waarde. Geen grote commerciële bedoening, maar wel een gezellige beurs met 53 stands van mensen wiens passie voor planten uitgroeide tot meer dan een hobby. Op deze plantenbeurs is de toegang gratis. Tijdens de plantenbeurs werden ook de winnaars van de bebloemingswedstrijd bekend gemaakt. (19 september 2012)

In het begin van het schooljaar 2012-2013 engageerden het gemeentebestuur van Destelbergen, de Federale Politie en de Politiezone Regio Rhode & Schelde zich opnieuw voor het verkeersproject voor scholen. Iedere school had een actiedag waarop verkeerswandelingen, fietstochten, verkeerspark, dodehoekeducatie en fietscontroles werden voorzien. Daarnaast kreeg elke nieuwe leerling een fietshelm van het gemeentebestuur. Op het verkeerspark kregen de kinderen van het 5de en 6de leerjaar les in verkeersregels en dodehoekproblematiek. Met deze acties het gemeentebestuur de ouders stimuleren om zo vaak mogelijk hun kinderen naar school te brengen met de fiets. (21 september 2012)

Traditiegetrouw wordt het nieuwe schooljaar altijd ingelopen met de veldloop voor scholen in het Reinaertpark. Zowel de Vrije Basisschool De Parel als de Vrije Basisschool Kerkham Destelbergen waren goed vertegenwoordigd met meer dan de helft van hun leerlingen. (22 september 2012)

Collegium Vocale, onder leiding van Philippe Herreweghe, bracht op het Festival Plus in de Heilig Kruiskerk in Heusden een uitzonderlijk muzikale avond met werk van Johann Hermann Scheins. Met ruim vierhonderdzestig aanwezigen was het concert volledig uitverkocht. (3 oktober 2012) © Geert Herman - Nieuwsblad.be

Informatieblad november-december 2012  

Het gemeentelijk informatieblad van Destelbergen, editie november-december 2012.

Advertisement