Page 1

uw avontuur ligt in onze natuur

Schoolbrochure

Kasterlee

2018-2019


Overzicht Voorwoord burgemeester en schepen Overzicht onderwijsnetten Onderwijsinfo Inschrijven in een school: wetgeving

3 4-5 6 7

Kleuteronderwijs ‘t Bosvriendje de Klimtoren Hoeven de Omnibus De Paggader De Parel De Vlieger De 3master

8 9 10 11 12 13 14 15

Lager onderwijs de Omnibus De Pagadder De Parel De Vlieger de Waaier De 3master

16 17 18 19 20 21

Secundair onderwijs De 3master Sancta Maria Instituut Kasterlee Academie voor schone kunsten Academie voor muziek, woord en dans Schoolkosten Flankerend onderwijsbeleid Scholen op de kaart

22 23 24 25 26 27 - 29 30 - 31


Beste ouders Deze brochure wil u informeren over het onderwijsaanbod in Kasterlee. Naast het gewoon basisonderwijs (kleuter en lager) hebben we ook een aanbod van secundair onderwijs en buitengewoon basis- en secundair onderwijs in onze gemeente. Al deze scholen streven ernaar uw kinderen kwaliteitsvol onderwijs aan te bieden. Als ouder kan u een keuze maken die goed aansluit bij uw opvoedingsproject. Ook de sfeer op de school, de afstand, levensbeschouwing of de keuze van vriendjes kunnen een rol spelen.

De schoolbrochure geeft ook een overzicht van de regelgeving in verband met de leerplicht en van de gemeentelijke initiatieven voor flankerend onderwijsbeleid waarmee wij alle scholen in Kasterlee, Lichtaart en Tielen op dezelfde wijze ondersteunen.

Veel ouders gaan zelf eerst een kijkje nemen in de verschillende scholen en dat is zeker aan te bevelen. Daarnaast houden de scholen informatiemomenten waarop u welkom bent. Deze brochure stelt alle scholen op ons grondgebied voor. Een bijgevoegd kaartje vermeldt de juiste locatie.

Uw gemeentebestuur streeft naar een goede samenwerking met elke school omdat dit in het belang is van alle kinderen en alle ouders.

De gemeente Kasterlee biedt uw kind ook deeltijds kunstonderwijs aan, in samenwerking met de Gemeentelijke Academie voor Schone Kunsten (Arendonk) en de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans (Herentals).

Ward Kennes Burgemeester en bevoegd collegelid voor onderwijs

3


Onderwijsnetten Er zijn drie onderwijsnetten in Kasterlee:

ZZ

ZZ Het gesubsidieerd vrij onderwijs wordt door een privépersoon of privéorganisatie georganiseerd. Het vrije onderwijs bestaat hoofdzakelijk uit katholieke scholen.

Het GO! onderwijs wordt georganiseerd door de Vlaamse Gemeenschap.

 e gemeente Kasterlee telt drie D GO! scholen: »» de 3master Campus Kasterlee basisonderwijs, »» de 3master Campus Tielen basisonderwijs, »» de 3master Campus Kasterlee secundair onderwijs

De gemeente Kasterlee telt zes vrije katholieke scholen en één ongebonden vrije kleuterschool.

uw avontuur ligt in onze natuur

ZZ Het officiëel onderwijs omvat het onderwijs dat wordt georganiseerd door het gemeentebestuur van Kasterlee. De gemeente Kasterlee heeft twee gemeentescholen met kleuter en lager onderwijs: »» Gemeentelijke Basisschool De Vlieger in Kasterlee »» Gemeentelijke Basisschool de Pagadder in Lichtaart. Het gemeentelijk onderwijs en het GO! onderwijs bieden vrije keuze van levensbeschouwelijke vakken aan. Dit wil zeggen dat je kan kiezen of je godsdienstlessen wil volgen (roomskatholiek, anglicaans, protestantsevangelisch, Israëlitisch, orthodox of islamitisch) of zedenleer. 4


Eindtermen

De vzw KOR Turnhout heeft één vrije kleuterschool in de gemeente: »» Natuurkleuterschool Hoeven in Kasterlee

Al de scholen zijn gebonden aan eindtermen. Dit zijn door de Vlaamse overheid vastgestelde normen die bepalen welke kennis, vaardigheden en attitudes de kinderen minimaal moeten behalen. Voor het buitengewoon onderwijs bestaan er afzonderlijke eindtermen of ontwikkelingsdoelen.

De vzw OZCS Midden-Kempen (Onderwijsinrichtingen Zusters der Christelijke Scholen) richt kleuter- en lager onderwijs in op vijf scholen: »» G  esubsidieerde Vrije Kleuterschool de Klimtoren in Kasterlee »» Gesubsidieerde Vrije Kleuterschool ‘t Bosvriendje in Lichtaart »» Gesubsidieerde Vrije Basisschool De Parel in Lichtaart »» Gesubsidieerde Vrije Basisschool de Omnibus in Tielen »» Gesubsidieerde Vrije Lagere School de Waaier in Kasterlee

Kogeka (Katholiek secundair Onderwijs Geel – Kasterlee) telt één school in de gemeente: »» Sancta Maria Instituut in Kasterlee (SMIK)

5


Onderwijsinfo

Kleuteronderwijs Kinderen kunnen naar de kleuterschool wanneer ze minstens 2 jaar en 6 maanden oud zijn. Als je twijfelt of je kind al klaar is om naar school te gaan, kan je terecht bij Kind en Gezin voor advies. Je kan hen bereiken via de Kind en Gezinlijn 078 150 100 (zonaal tarief), www.kindengezin.be en info@kindengezin.be. Ze geven ook de ‘Schoolkieswijzer’ uit, een gids die je kan helpen bij het kiezen van een kleuterschool.

Buitengewoon onderwijs Het buitengewoon onderwijs is bedoeld voor kinderen die tijdelijk of permanent specifieke hulp nodig hebben, bijvoorbeeld omwille van een lichamelijke of mentale beperking, ernstige gedrags- of emotionele problemen of omwille van leerstoornissen. Er zijn verschillende types buitengewoon onderwijs, aangepast aan de opvoedings- en onderwijsbehoeften van een bepaalde groep kinderen.

Lager onderwijs Kinderen zijn leerplichtig in het jaar dat ze 6 worden. In het schooljaar dat dan begint gaan ze naar het lager onderwijs, dat zes leerjaren telt.

Deeltijds kunstonderwijs Het deeltijdse kunstonderwijs is aanvullend onderwijs waarvoor de deelnemers zich vrijwillig inschrijven en inschrijvingsgeld betalen. Er bestaan vier richtingen: muziek, woord, dans en beeldende kunsten. Het gemeentebestuur van Kasterlee werkt samen met de Stedelijke Academie van Herentals voor muziek, woord en dans en met de Academie van Arendonk voor beeldende kunsten. Beide academies hebben een filiaal in Kasterlee. Muziek kan je eveneens volgen in Lichtaart en Tielen. De leerlingen moeten zich dus niet naar een naburige stad of gemeente verplaatsen.

Veel scholen bieden zowel kleuterals lager onderwijs aan. Deze scholen dragen de naam basisschool. Secundair onderwijs Het secundair onderwijs is bedoeld voor kinderen van 12 tot 18 jaar. Er zijn vier verschillende vormen van secundair onderwijs: »» beroeps secundair onderwijs (BSO) »» kunst secundair onderwijs (KSO) »» technische secundair onderwijs (TSO) »» algemeen secundair onderwijs (ASO)

6


Inschrijven in een school: wetgeving Om je kind in te schrijven in het buitengewoon onderwijs heb je een verslag nodig van het CLB (centrum voor leerlingenbegeleiding). In dat verslag staat welk type en welke opleidingsvorm in het buitengewoon onderwijs het meest geschikt is voor je kind.

Je kind kan voor de eerste keer naar school als het tussen de 2,5 en 3 jaar oud is. Er start een groep kleuters op de eerste schooldag na elke schoolvakantie (dus na de zomer-, herfst-, kerst-, krokus- en paasvakantie), op de eerste schooldag van februari en op de eerste schooldag na Hemelvaartsdag.

Voor meer info en advies kan je terecht bij:

Als je kind naar het buitengewoon onderwijs gaat of als het al ouder is dan drie jaar, dan kan het op elk moment van het schooljaar starten.

»» Kind en gezin, tel. 078 15 01 00 www.kindengezin.be of e-mail: info@kindengezin.be »» De ‘Schoolkieswijzer’ is een gids die je kan helpen bij het kiezen van een kleuterschool »» Vlaams Ministerie van Onderwijs via www.ond.vlaanderen.be

Je kind moet worden ingeschreven in een school: »» als het voor het eerst naar school gaat; »» als het overgaat van de kleuter- naar de lagere school; »» als het overgaat van de lagere school naar het secundair onderwijs; »» als het van school verandert.

Op de volgende pagina’s vind je de gegevens van alle scholen en hun contactmomenten.

Inschrijven doe je in het schooljaar vóór je kind naar (een nieuwe) school gaat. De startdatum van de inschrijvingen verschilt per school. Elke school bepaalt zelf hoeveel leerlingen ze kan inschrijven en maakt het aantal plaatsen bekend.

Inleefdag: mogelijkheid voor de kinderen om samen met hun ouders even ‘mee te doen’ op school en de school zo beter te leren kennen. Opendeurdag: de school opent haar deuren voor bezoekers en beantwoordt je vragen. Iedereen is welkom. Infomoment: de school geeft informatie over haar werking en beantwoordt je vragen.

Bij gescheiden koppels gaan beide ouders best samen hun kind inschrijven op school. Kan maar één ouder komen, dan gaat de school ervan uit dat de andere ouder het eens is met de inschrijving. Tenzij de andere ouder aan de school laat weten niet akkoord te gaan. Ouders die niet op hetzelfde adres wonen, mogen hun kind niet afwisselend naar de ene en dan weer naar de andere school sturen. De school moet zo’n soort inschrijving weigeren.

7


KLEUTERONDERWIJS Vrije Kleuterschool ’t Bosvriendje Poederleesteenweg 67 2460 Lichtaart Tel. 014 55 70 40 info@vks-bosvriendje.be www.vks-bosvriendje.be Het bosvriendje

Infomoment »» woensdag 19 september 2018 om 19.30 uur

Inleefdagen met mogelijkheid tot inschrijven tijdens de schooluren: »» vrijdag 23 maart 2018 »» maandag 26 maart 2018 »» vrijdag 4 mei 2018 »» maandag 7 mei 2018 »» vrijdag 8 juni 2018 »» maandag 11 juni 2018 »» maandag 15 oktober 2018 »» vrijdag 19 oktober 2018 »» woensdag 12 december 2018 »» maandag 17 december 2018 »» maandag 21 januari 2019 »» woensdag 20 februari 2019 »» vrijdag 22 februari 2019 »» woensdag 27 maart 2019 »» maandag 1 april 2019 »» vrijdag 24 mei 2019 »» maandag 27 mei 2019 »» woensdag 12 juni 2019 »» maandag 17 juni 2019

Opendeurdag met mogelijkheid tot inschrijven »» zondag 2 september 2018 tussen 10 en 12 uur Inschrijven kan ook steeds na afspraak. Meer informatie vindt u op de website en de facebookpagina van onze school

8


KLEUTERONDERWIJS Vrije kleuterschool de Klimtoren Boslaan 2 2460 Kasterlee Tel. 014 85 00 66 info@vks-klimtoren.be www.vks-klimtoren.be

Looiven 38 2460 Kasterlee Tel. 014 85 11 12 info@vks-klimtoren.be www.vks-klimtoren.be

Inleefdagen telkens van 8.45 tot 10.45 uur Boslaan 2 »» dinsdagvoormiddag »» dinsdagvoormiddag »» dinsdagvoormiddag »» dinsdagvoormiddag »» dinsdagvoormiddag »» dinsdagvoormiddag »» dinsdagvoormiddag »» dinsdagvoormiddag »» dinsdagvoormiddag

24 19 16 11 22 19 26 14 18

Looiven 38 »» donderdagvoormiddag »» donderdagvoormiddag »» donderdagvoormiddag »» donderdagvoormiddag »» donderdagvoormiddag »» donderdagvoormiddag »» donderdagvoormiddag »» donderdagvoormiddag »» donderdagvoormiddag

Infomomenten »» Woensdag 19 september 2018 (Looiven) »» Donderdag 20 september 2018 (Boslaan)

april 2018 juni 2018 oktober 2018 december 2018 januari 2019 februari 2019 maart 2019 mei 2019 juni 2019 26 21 18 13 24 21 28 16 20

Opendeurdag »» Zaterdag 26 mei 2018 vanaf 14 uur, tuinfeest (Looiven) »» Vrijdag 31 augustus 2018 tussen 18 en 20 uur »» Vrijdag 30 augustus 2019 tussen 18 en 20 uur

april 2018 juni 2018 oktober 2018 december 2018 januari 2019 februari 2019 maart 2019 mei 2019 juni 2019

9


KLEUTERONDERWIJS Natuurkleuterschool Hoeven Bos en Bremdreef 4 2460 Kasterlee Tel. 014 37 07 78 hoeven-kasterlee@skynet.be www.kleuterschoolhoeven.be

Opendeurdagen Welkom op onze kijkdag tussen 10 en 12 uur op: »» »» »» »» »» »» »» »» »» »»

zaterdag 17 maart 2018 zaterdag 26 mei 2018 (11-12 uur) zaterdag 25 augustus 2018 woensdag 17 oktober 2018 woensdag 19 december 2018 woensdag 20 februari 2019 zaterdag 16 maart 2019 woensdag 3 april 2019 zaterdag 25 mei 2019 (11-12 uur) zaterdag 24 augustus 2019

Gras groeit niet sneller als je eraan trekt.

10


KLEUTERONDERWIJS Vrije Basisschool de Omnibus Kleuter- en lagere school Tielendorp 43 2460 Tielen Tel. 014 55 63 88 info@vbs-omnibus.be www.vbs-omnibus.be

Kasteeldreef 28 2460 Tielen Tel. 014 55 63 88 info@vbs-omnibus.be www.vbs-omnibus.be

Inleefdagen voor de 2,5-jarigen en mogelijkheid tot inschrijven telkens tussen 10 en 11.30 uur »» woensdag 28 maart 2018 »» woensdag 2 mei 2018 »» woensdag 20 juni 2018 »» Woensdag 24 oktober 2018 »» Woensdag 19 december 2018 »» Woensdag 23 januari 2019 »» Woensdag 27 februari 2019 »» Woensdag 3 april 2019 »» Woensdag 22 mei 2019 »» Woensdag 19 juni 2019

Opendeurdag en mogelijkheid tot inschrijven: »» donderdag 30 augustus 2018 tussen 18 en 19.30 uur. Inschrijven kan ook na afspraak: telefonisch of via e-mail.

11


KLEUTERONDERWIJS Gemeentelijke Basisschool De Pagadder Kleuter- en lagere school Schoolstraat 33 2460 Lichtaart Tel. 014 55 64 89 depagadder@gbslichtaart.be www.gbsdepagadder.be gbsdepagadder

Opendeurdagen: »» zaterdag 2 juni 2018 van 10.30 tot 12 uur »» vrijdag 31 augustus 2018 van 18 tot 19 uur »» zaterdag 25 mei 2019 van 10.30 tot 12 uur

Inleefdagen voor 2,5-jarigen van 9 tot 12 uur »» maandag 18 juni 2018 »» vrijdag 22 juni 2018 »» maandag 15 oktober 2018 »» vrijdag 19 oktober 2018 »» maandag 10 december 2018 »» vrijdag 14 december 2018 »» maandag 21 januari 2019 »» vrijdag 25 januari 2019 »» maandag 18 februari 2019 »» vrijdag 22 februari 2019 »» maandag 25 maart 2019 »» vrijdag 29 maart 2019 »» vrijdag 17 mei 2019 »» maandag 20 mei 2019 »» maandag 17 juni 2019 »» vrijdag 21 juni 2019

Infoavonden: »» donderdag 6 september 2018 om 20 uur »» maandag 18 maart 2019 om 18 uur

Meer informatie vindt u op de website en de facebookpagina van de school. Extra informatie nodig? Dit kan na afspraak: telefonisch of via mail.

12


KLEUTERONDERWIJS Vrije Basisschool De Parel Kleuter- en lagere school Kloosterstraat 2A 2460 Lichtaart Tel. 014 55 20 00 info@vbs-deparel.be www.vbs-deparel.be

Inleefdagen voor 2,5-jarigen van 8.35 tot 10.30 uur en mogelijkheid tot inschrijven »» woensdag 17 oktober 2018 »» maandag 22 oktober 2018 »» woensdag 12 december 2018 »» maandag 17 december 2018 »» woensdag 30 januari 2019 »» woensdag 20 februari 2019 »» maandag 25 februari 2019 »» woensdag 27 maart 2019 »» maandag 1 april 2019 »» woensdag 22 mei 2019 »» maandag 27 mei 2019 »» woensdag 12 juni 2019 »» maandag 17 juni 2019

Opendeurdagen: »» zondag 22 april 2018 van 10 tot 12 uur »» vrijdag 31 augustus 2018 van 17 tot 18 uur »» zondag 28 april 2019 van 10 tot 12 uur inschrijven kan ook steeds op afspraak Infoavond: Dinsdag 18 september 2018 om 20 uur in de refter van de lagere school. Iedereen is welkom, ook al is je kleuter nog niet ingeschreven.

13


KLEUTERONDERWIJS Gemeentelijke Basisschool De Vlieger kleuter- en lagere school Mgr. Heylenstraat 22 2460 Kasterlee Tel. 014 85 00 67 Fax: 014 84 26 34 devlieger@skynet.be www.gbsdevlieger.be

Opendeurdagen »» zondag 27 mei 2018 van 10.30 tot 12uur »» donderdag 30 augustus van 18 tot 20 uur »» zondag 12 mei 2019 van 10.30 tot 12 uur »» donderdag 29 augustus 2019 van 18 tot 20 uur

Inleefdagen: telkens van 8.45 tot 11.45 uur »» woensdag 25 april 2018 »» woensdag 13 juni 2018 »» woensdag 17 oktober 2018 »» woensdag 12 december 2018 »» woensdag 23 januari 2019 »» woensdag 13 februari 2019 »» woensdag 27 maart 2019 »» woensdag 15 mei 2019 »» woensdag 19 juni 2019

Infomomenten »» woensdag 5 september 2019 van 19 tot 19.30 uur

Inschrijven kan ook na afspraak: telefonisch of via e-mail.

14


KLEUTERONDERWIJS de 3master Campus Kasterlee basisonderwijs Pater Damiaanstraat 10 2460 Kasterlee Tel. 014 85 00 62 basisonderwijs@de3master.be www.de3master.be

Doelgroepen: kinderen met een attest type 2, 4, 7 of 9

Voor meer info omtrent de werking of voor het aanvragen van een vrijblijvend kennismakingsbezoek, neemt u contact op met het secretariaat (014 85 00 62). Mogelijkheid tot internaat (de 3master Campus Beerse internaat, 014 61 13 70).

Opendeurdag: zondag 25 juni 2017 Inschrijven: Inschrijvingen schooljaar 2017-2018 vanaf 6 maart

15


LAGER ONDERWIJS Vrije Basisschool de Omnibus Kleuter- en lagere school Tielendorp 43 2460 Tielen Tel. 014 55 63 88 info@vbs-omnibus.be www.vbs-omnibus.be

Infomoment eerste leerjaar »» woensdag 25 april 2018 om 18.30 uur Opendeurdag en mogelijkheid tot inschrijven »» donderdag 30 augustus 2018 tussen 18 en 19.30 uur Infomoment eerste leerjaar »» woensdag 24 april 2019 om 18.30 uur Inschrijven kan ook na afspraak: telefonisch of via e-mail.

16

Kasteeldreef 28 2460 Tielen Tel. 014 55 63 88 info@vbs-omnibus.be www.vbs-omnibus.be


LAGER ONDERWIJS

Gemeentelijke Basisschool De Pagadder Kleuter- en lagere school Schoolstraat 33 2460 Lichtaart Tel. 014 55 64 89 depagadder@gbslichtaart.be www.gbsdepagadder.be gbsdepagadder

Opendeurdagen »» zaterdag 2 juni 2018 van 10.30 tot 12 uur »» vrijdag 31 augustus 2018 van 18 tot 19 uur »» zaterdag 25 mei 2019 van 10.30 tot 12 uur

Inleefdag eerste leerjaar woensdag 15 mei 2019 van 8.30 tot 12 uur Meer informatie vindt u op de website en de facebookpagina van de school. Extra informatie nodig? Dit kan na afspraak: telefonisch of via mail

Infoavond Starten in het 1ste leerjaar: vrijdag 29 maart 2019 van 18.30 tot 20 uur

17


LAGER ONDERWIJS Vrije Basisschool De Parel Kleuter- en lagere school Kloosterstraat 2A 2460 Lichtaart Tel. 014 55 20 00 info@vbs-deparel.be www.vbs-deparel.be

inleefdagen eerste leerjaar van 8.35 tot 11.50 uur »» voor de oudste kleuters »» woensdag 29 mei 2018 »» woensdag 5 juni 2018

Opendeurdagen »» zondag 22 april 2018 van 10 tot 12 uur »» vrijdag 31 augustus 2018 van 17 tot 18 uur »» zondag 28 april 2019 van 10 tot 12 uur inschrijven kan ook steeds op afspraak Infoavonden telkens om 20 uur »» 1ste en 2de leerjaar: donderdag 6 september 2018 »» 3de en 4de leerjaar: maandag 10 september 2018 »» 5de en 6de leerjaar: woensdag 12 september 2018 infoavond voor ouders waarvan hun kind naar het 1ste leerjaar gaat: »» woensdag 8 mei 2018 om 20 uur

18


LAGER ONDERWIJS

Gemeentelijke Basisschool De Vlieger kleuter- en lagere school Mgr. Heylenstraat 22 2460 Kasterlee Tel. 014 85 00 67 Fax: 014 84 26 34 devlieger@skynet.be www.gbsdevlieger.be

Infomomenten naar het eerste leerjaar: »» woensdag 25 april 2018 van 18.30 tot 20.30 uur »» zondag 27 mei 2018 van 10.30 tot 12 uur »» woensdag 24 april 2019 van 18.30 tot 20.30 uur »» zondag 12 mei 2019 van 10.30 tot 12.00 uur

Inleefdagen naar het eerste leerjaar (voor kleuters 3de kleuterklas) telkens van 13.15 tot 14.30 uur »» donderdag 17 mei 2018 »» donderdag 14 juni 2018 »» donderdag 16 mei 2019 »» donderdag 13 juni 2019 Opendeurdagen van 18 tot 20 uur »» donderdag 30 augustus 2018 »» donderdag 29 augustus 2019

Infomomenten lager onderwijs: »» donderdag 6 september 2018 voor 2de en 5de leerjaar »» maandag 10 september 2018 voor 1ste en 6de leerjaar »» dinsdag 11 september 2018 voor 3de en 4de leerjaar

Inschrijven kan ook na afspraak: telefonisch of via e-mail.

19


LAGER ONDERWIJS Vrije Lagere School de Waaier Mgr. Cardijnstraat 39 2460 Kasterlee Tel: 014 85 00 69 info@vbs-dewaaier.be www.vbs-dewaaier.be

Infomomenten In het eerste leerjaar, voor ouders van kleuters laatste kleuterklas »» donderdag 09 mei 2019 om 19 uur »» dinsdag 14 mei 2019 tussen 11 en 11.45 uur »» donderdag 16 mei 2019 tussen 13.30 en 14.30 uur

Inleefdagen voor kleuters laatste kleuterklas »» maandag 18 maart 2019 (voormiddag) »» donderdag 2 mei 2019 »» dinsdag 11 juni 2019 (voormiddag) Opendeurdag »» vrijdag 30 augustus 2019 tussen 18 en 20 uur

voor ouders van het eerste tot het derde leerjaar »» dinsdag 10 september 2019 om 19 uur

Info en inschrijven op een ander tijdstip kan, best een afspraak maken via telefoon of e-mail.

voor ouders van het vierde tot het zesde leerjaar »» donderdag 12 september 2019 om 19 uur

20


LAGER ONDERWIJS de 3master Campus Kasterlee basisonderwijs Pater Damiaanstraat 10 2460 Kasterlee Tel. 014 85 00 62 basisonderwijs@de3master.be www.de3master.be Doelgroepen: kinderen met een attest type 2 of 4 Opendeurdag zondag 24 juni 2018 Inschrijven Inschrijvingen schooljaar 2018-2019 vanaf 5 maart 2018 Voor meer info omtrent de werking of voor het aanvragen van een vrijblijvend kennismakingsbezoek, neemt u contact op met het secretariaat (014 85 00 62). Mogelijkheid tot internaat (de 3master Campus Beerse internaat, 014 61 13 70).

de 3master Campus Tielen basisonderwijs Schaarstraat 9 2460 Tielen Tel. 014 55 49 88 basisonderwijs@de3master.be www.de3master.be Doelgroepen: kinderen met een attest type 9 Opendeurdag zondag 24 juni 2018 Inschrijven Inschrijvingen schooljaar 2018-2019 vanaf 5 maart 2018 Voor meer info omtrent de werking of voor het aanvragen van een vrijblijvend kennismakingsbezoek, neemt u contact op met de vestigingscoรถrdinator (014 55 49 88). Mogelijkheid tot internaat (de 3master Campus Beerse internaat, 014 61 13 70).

21


SECUNDAIR ONDERWIJS Secundair onderwijs de 3master Campus Kasterlee secundair onderwijs Kempenstraat 32 2460 Kasterlee Tel. 014 85 00 52 secundair.kasterlee@de3master.be www.de3master.be

Opendeurdag zondag 24 februari 2019

Doelgroepen »» OV1: Jongeren met een attest type 2, 4 of 9 »» OV2: Jongeren met een attest type 2, 3, 4 of 9 »» OV3: Jongeren met een attest type BA, 1, 3 of 4

Inschrijven Inschrijvingen schooljaar 2018-2019 vanaf 5 maart 2018 Inschrijvingen voor schooljaar 2018-2019 verlopen volgens een aanmeldingsprocedure. Meer info hierover vindt u op onze website.

Aanbod in OV2 Combinatie groenzorg - fietsenatelier bandwerk Combinatie onderhoudsatelier - strijkatelier bandwerk

Voor vragen over de werking of voor het aanvragen van een vrijblijvend kennismakingsbezoek, neemt u contact op met het secretariaat (014 85 00 52). Mogelijkheid tot internaat (de 3master Campus Beerse internaat, 014 61 13 70)

Aanbod in OV3 »» »» »» »»

winkelhulp interieurbouwer metselaar tuinbouwarbeider

22


SECUNDAIR ONDERWIJS Sancta Maria Kasterlee Mgr. Heylenstraat 37 2460 Kasterlee Tel: 014 85 00 46 smik@kogeka.be www.kogeka.be/sanctamaria scholengemeenschap Kogeka

Infomomenten

voor de leerlingen en ouders van het zesde leerjaar:

Opendeurdag »» zondag 22 april 2018 van 11 tot 16 uur »» zondag 28 april 2019 van 11 tot 16 uur

»» zaterdag 2 juni 2018 van 10 tot 12 uur »» in februari 2019 Volg onze website www.kogeka.be/sanctamaria/ of facebookpagina Sancta Maria Kasterlee

Inschrijvingen en infomomenten info op onze website www.kogeka.be/sanctamaria/

voor leerlingen en ouders van de tweede jaren: »» dinsdag 12 februari 2019 om 19 uur voor leerlingen en ouders van de vierde jaren: »» dinsdag 12 februari 2019 om 20 uur

In de eerste graad kunnen de leerlingen bij ons terecht voor:

Onze leerlingen in de derde graad studeren af in de volgende richtingen:

Eerste graad A-stroom

ASO

Latijn

Economie - wiskunde

Moderne wetenschappen

Moderne talen - wetenschappen

Ondernemen

Moderne talen - wiskunde

Sociaal technische wetenschappen

Wetenschappen - wiskunde

STEM

BSO

Techniek-wetenschappen

Office and logistical assistant

Eerste graad B-stroom

TSO

Kantoor en verkoop – Voeding - Verzorging

Techniek-wetenschappen

Aansluitend op de eerste graad kunnen de leerlingen op het SMIK in de tweede graad kiezen voor: ASO

Economie 4 u. wiskunde Economie 5 u. wiskunde Humane wetenschappen Latijn 4 u. wiskunde Latijn 5 u. wiskunde Wetenschappen TSO

Sociale en technische wetenschappen Techniek-wetenschappen

23


DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS

Gemeentelijke Academie voor Schone Kunsten Arendonk Filiaal Kasterlee Pastorijstraat 8 2460 Kasterlee Tel. 014 44 20 61/62 secretariaat@academiearendonk.be www.academiearendonk.be

Infomoment en mogelijkheid tot inschrijven: tijdens de jaarlijkse tentoonstelling begin juni Inschrijvingen: via de website of via mail of vanaf 1 september tijdens de lessen: van 6 tot 12 jaar: »» woensdag van 13.15 tot 14.55 uur en van 15.05 tot 16.45 uur »» zaterdag en zondag van 8.45 tot 10.25 uur en van 10.35 tot 12.15 uur van 12 tot 15 jaar: »» woensdag en vrijdag van 17.30 tot 21 uur »» zaterdag van 8.45 tot 12.15 uur

24


DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS KLEUTERONDERWIJS Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Herentals Filiaal Kasterlee Kapelstraat 3, 2460 Kasterlee Schoolstraat 33, 2460 Lichtaart Kerkstraat 1, 2460 Tielen Tel. 014 21 33 05 samwd@herentals.be www.samwdherentals.be

Open tijdens het schooljaar: »» maandag tot vrijdag van 15 tot 20 uur »» zaterdag van 9 tot 13 uur Open van 27 tot 31 augustus van 14 tot 19 uur.

Nieuw voor dit schooljaar : »» muziekinitiatie voor leerlingen van het 1e en 2e leerjaar »» direct een instrument leren spelen: leerlingen van het 3e leerjaar en ouder

Inschrijven kan via de website of op het secretariaat vanaf 1 juni tot 30 september.

25


Schoolkosten

Of je een toelage krijgt, hangt in grote mate af van de samenstelling van je gezin en van je gezinsinkomen. Om te weten of je aan de voorwaarden voldoet, kan je bellen naar het gratis nummer 1700 of kan je kijken op www.studietoelagen.be. Bij de start van het nieuwe schooljaar wordt in de regio een zitdag georganiseerd om je te helpen met je aanvraag. Je kan de zitdagen terugvinden op de website. Je kan ook terecht bij het secretariaat van je school of bij het Sociaal Huis in Lichtaart, Leistraat 83. tel. 014 55 60 04, e-mail: ocmw@kasterlee.be.

In Vlaanderen moet de toegang tot onderwijs gratis zijn tot het einde van de leerplicht. Dit betekent dat basisscholen en secundaire scholen geen inschrijvingsgeld mogen vragen. De Vlaamse overheid heeft ook maximumbedragen vastgelegd voor de schoolkosten in het basisonderwijs, de zogenaamde maximumfactuur. In het secundair onderwijs moeten de schoolkosten effectief, aantoonbaar en verantwoord zijn. Meer informatie over de schoolkosten, school- en studietoelagen vind je op: www.onderwijs.vlaanderen.be De schooltoelage Een schooltoelage is een financiĂŤle steunmaatregel van de Vlaamse overheid om tegemoet te komen in de schoolkosten voor kleuters of voor leerlingen uit het lager of secundair onderwijs. Voor studenten van een hogeschool of universiteit bestaat er een studietoelage.

26


Flankerend onderwijsbeleid

Om alle kinderen uit de gemeente dezelfde onderwijskansen te bieden, kent het gemeentebestuur verschillende voordelen toe aan de scholen. Middagtoezicht De scholen van het gewone basisonderwijs krijgen van de gemeente een toelage voor het organiseren van toezicht tijdens de middagpauze. Om deze toelage te krijgen, zijn de scholen verplicht om zelf een remgeld te vragen aan de ouders. Dit remgeld is fiscaal aftrekbaar voor de ouders. Meerdaagse uitstappen Veel lagere scholen maken met hun leerlingen een uitstap met één of meerdere overnachtingen, zoals sneeuwklassen, bosklassen, zeeklassen, sportklassen,… Het gemeentebestuur betaalt 22 % van deze kosten als het om één uitstap gaat (maximaal 88 euro per leerling) en 17% van de kosten als er twee uitstappen gedaan worden (met een maximum van 68 euro per leerling) Op deze manier worden de kosten voor de ouders verlaagd.

Zwemtoelage De scholen krijgen jaarlijks een zwemtoelage van 15 euro per leerling van het eerste tot en met het vijfde leerjaar. De scholen gebruiken deze toelage om de toegangsprijs voor het zwembad, het busvervoer naar het zwembad of een zwemleerkracht te betalen.

27


Infrastructuur Het gemeentebestuur stelt haar sporthallen, ontmoetingscentra en speeldomein Rulheyde gratis ter beschikking aan alle scholen tijdens de schooluren.

Veilig naar school Het gemeentebestuur zorgt ervoor dat gemachtigde opzichters de kinderen van de lagere school begeleiden op de oversteekplaatsen in de schoolomgeving en neemt deel aan acties rond verkeersveiligheid (zoals het promoten van de fluo-vestjes).

Huis van het Kind Het Huis van het Kind biedt hulp bij al je grote en kleine vragen omtrent opvoeding. Je kan hiervoor elke donderdag van 9 tot 11.30 uur terecht in de Malle Molen, Schoolstraat 33 in Lichtaart. In de even weken is er ook een peuterspeelpunt. Meer informatie op tel. 014 55 83 22 of 014 85 83 99. huisvanhetkind@Kasterlee.be

Lessen en activiteiten De gemeentelijke diensten bieden tal van gratis lessen en activiteiten aan voor schoolgaande kinderen: »» toneel- en muziekvoorstellingen, een een bezoek aan het Frans Masereelcentrum, cultuurdagen voor kinderen; »» gratis bibliotheekbezoeken, een jeugdboekenweek, voorleessessies door auteurs van kinderboeken; »» de jaarlijkse scholenveldloop; »»  themalessen over milieu, water, energie en gezondheid; »» bezoek aan gemeentehuis en politie; »» een kinderraad; »» MEGA-project ‘Mijn Eigen Goed Antwoord’, waarbij aan de kinderen wordt geleerd hoe ze nee kunnen zeggen tegen drugs, en risicogedrag kunnen voorkomen.

28


Paasvakantie Tijdens de paasvakantie organiseren de gemeentelijke jeugd-, sport- en cultuurdienst activiteiten voor kinderen van de lagere school: sportweken en Musee Kadee. Particuliere verenigingen als KLJ en JRK vullen de paasvakantie in met speelweken.

Buitenschoolse kinderopvang Landelijke Kinderopvang vzw biedt in de drie deelgemeenten buitenschoolse kinderopvang (bko) aan in samenwerking met gemeentebestuur. Er is opvang voorzien: »» elke schooldag van 7 uur tot het begin van de lessen en vanaf het einde van de lessen tot 18 uur; »» op schoolvrije dagen en in vakantieperiodes van 7 tot 18 uur; »» tijdens de zomer- en paasvakantie vangt de bko de kleuters de ganse periode op. De lagereschoolkinderen worden opgevangen voor en na de activiteiten van de gemeentelijke jeugd- of sportdienst.

Zomervakantie In de zomervakantie kunnen kinderen heel de maand juli terecht op het gemeentelijke speelplein van de Speelvogels. De sportdienst en speelpleinwerking Sproet vzw voorzien activiteiten tijdens de eerste drie weken van augustus. De K-dagen van de jeugddienst vullen de grote vakantie verder aan tot de laatste dag. Andere particuliere verenigingen richten tennisstages,voetbalkampen, paard/ponykampen, … in.

De ouders brengen de kinderen naar de opvanglocatie die het dichtst bij de school ligt. De verplaatsing van en naar de school wordt geregeld door de bko. De opvanglocaties: Kasterlee: Kast-Trollekes, Kapelstraat 3, 2460 Kasterlee tel. 014 23 54 95 Lichtaart: De Mallemolen, Schoolstraat 55, 2460 Lichtaart tel. 014 55 65 93 Tielen: De Kriebels, Tielendorp 43, 2460 Tielen tel. 014 55 31 69

Meer weten? Meer info vind je in de vakantiebrochures die worden opgemaakt door de gemeentelijke vrijetijdsdienst.

Meer informatie kan je vinden op de website www.landelijkekinderopvang.be en op de gemeentelijke website www.kasterlee.be.

jeugddienst: Tel. 014 85 99 23 jeugd@kasterlee.be cultuurdienst: Tel. 014 85 99 22 cultuur@kasterlee.be sportdienst: Tel. 014 85 99 17 sport@kasterlee.be www.kasterlee.be 29


Kasterlee

30


Tielen

Lichtaart

31


v.u. Ward Kennes - Markt 1 - 2460 Kasterlee

www.kasterlee.be

32

Schoolbrochure kasterlee 2018-2019  
Schoolbrochure kasterlee 2018-2019  

Schoolbrochure 2018-2019 Kasterlee

Advertisement