Infogem 15 januari - 15 maart 2016

Page 1

Berlare I Overmere I Uitbergen I 15 januari – 15 maart 2016

© Bert Van der Linden

Red de restjes! Afspraken bij inname van openbaar en privaat domein Tiende Skwat-dag wordt groot feest GROS Berlare houdt wereldcafé in CC Stroming 1


LEVEN

Aan alle 14.761 inwoners van Berlare

Alle geluk in 2016!

Katja GabriĂŤls burgemeester

berlare

2

8


RUIMTE

UiT

16

BERLARE & DE WERELD

22

IN’T GROEN

33

LEVEN

WIE WAT WAAR

38

43

BERLARE & DE WERELD

Monitoren, vrijwilligers en jobstudenten gezocht

08

Berlare steunt drinkwaterproject in Ecuador

33

Voedselverspilling: begin in je eigen koelkast

10

GROS Berlare houdt wereldcafé in CC Stroming

36

Verenigingsarchief zkt. archivaris

13

Dorpsrestaurant Ter Meere

14

RUIMTE

IN ‘T GROEN Grote zilverreigers maken spectaculaire comeback

38

5 winterse wandelingen in de omgeving

40

16

Dijkbreuk voor nieuwe getijdennatuur

41

Openbare verhuur weide Klappel

17

Creatief met wilgenvlechtwerk

41

Afspraken bij inname van openbaar en privaat domein

18

Blijf op de hoogte van het lokaal economisch beleid

19

RUBRIEKEN

Oplossingen mini-verkeersquiz

19

Beeldverhaal 04

vzw BEA helpt energiezuinig verbouwen

20

Wedstrijd 07

Ook in 2016 staat Politiezone Berlare-Zele voor je klaar

21

Mens & tijd

12

Nieuws uit de gemeenteraad

15

’t Nachtkastje

27

Start inschrijvingen speelstraten

UiT Tiende Skwat-dag wordt groot feest

22

UiTagenda 30

Op sportkamp in krokus- en paasvakantie

24

De ambassadeur: Sofie De Saedelaere

34

30 januari: Bai Kamara Jr. in CC Stroming

26

Oud & Nieuw

42

6 maart: The Johnny Cash Roadshow in CC Stroming

28

Berlare in beeld

46

Nacht van de Film: gezelligste nacht van het jaar

29

Kers op de taart!

48

3


BEELDVERHAAL

Kleine verhalen, straffe verhalen Met dit motto gaan de fotografen van Fotocollectief Stroming met coach Marc Van Gysegem op pad voor Infogem, op zoek naar pure taferelen uit het leven van gewone mensen uit Berlare. Geen BV’s of grootse gebeurtenissen. Liever tonen ze plaatselijke verhalen over groot en klein verdriet, uitbundige vreugde, onrechtvaardige verschillen en eenvoudige samenhorigheid. Steeds herkenbaar, maar altijd uniek. BEELDverhaal gaat op zoek naar passie, liefde en warmte in Berlare.

4


Stevige knuffelaars Sinds 2007 strijden de straffe rugbymakkers van BrigandZe wekelijks met hart en ziel op het terrein achter sporthal Berlare. Ze zien er stoer uit, maar vooral hun vriendschap maakt hen onoverwinnelijk. Toch zeker naast het veld‌ Op zaterdag 5 maart om 13.30 uur willen ze hun passie voor de ovale bal delen met mannen en vrouwen vanaf 16 jaar, en hen spelenderwijs enkele basisstappen aanleren. Een knuffel met de scrummachine hoort daar ongetwijfeld ook bij. Foto: Bert Van der Linden

5


Inschrijven kinderopvang paasvakantie

Nieuwe schepen Vanaf 1 januari 2016 vervangt Wim Arbijn in het college

Het gemeentebestuur voorziet gemeentelijke kinderopvang

van burgemeester en schepenen Carine Meyers.

voor kinderen tussen 2,5 en 12 jaar tijdens de paasvakantie van

Als gevolg van deze wissel wijzigen ook enkele bevoegdheden.

dinsdag 29 maart tot en met vrijdag 8 april 2016 in de locaties

Het volledig aangepaste overzicht lees je op p. 43.

Berlare, Overmere en Uitbergen. Op paasmaandag 28 maart is

Schepen Arbijn zelf wordt bevoegd voor mobiliteit, gelijke

de kinderopvang gesloten op alle locaties.

kansen, ontwikkelingssamenwerking, ICT, milieu en landbouw. n

Inschrijven kan vanaf maandag 29 februari 2016

u

tot de maximum dagcapaciteit is bereikt. Kosteloos annuleren

meer info: gemeentesecretaris, 052 43 25 04 en secretaris@berlare.be

kan tot en met 18 maart 2016. Dit kan per post, e-mail of bij afgifte van het formulier op de dienst vrije tijd. Het inschrijfformulier is vanaf 22 februari 2016 beschikbaar op

Maak kennis met Natuurinrichtingsproject Berlare Broek - Donkmeer

de drie locaties, op de dienst vrije tijd en op www.berlare.be/kinderopvang. Op deze website kan je

Tijdens de nieuwjaarsreceptie voor inwoners in Festivalhal

tevens het huishoudelijk reglement en de tarieven nalezen. n

Donkmeer kon je kennismaken met het lopende Natuurinrichtingsproject Berlare Broek - Donkmeer. Enkele infopanelen lichten de huidige stand van zaken van dit project kort toe. Nu vind je de infopanelen in het toeristisch infokantoor tot 1 april 2016. Je kan ze dagelijks vrij bezichtigen van 10 tot 12.30 en van 13.30 tot 17 uur. n

u

meer info: dienst vrije tijd, 052 43 25 40

u

en kinderopvang@berlare.be

dienst citymarketing, 052 43 25 60 en citymarketing@berlare.be

Groepsaankoop groene stroom Besparen op je energiefactuur ĂŠn je steentje bijdragen voor het milieu? Door mee te doen met de groepsaankoop van honderd procent groene stroom en aardgas van het Oost-Vlaamse provinciebestuur, heb je twee keer prijs. Door een groot aantal deelnemers samen te brengen, kan er immers een contract afgesloten worden dat goedkoper is dan de meeste standaardcontracten. Inschrijven kan tot en met 1 februari 2016. Ook bedrijven, zelfstandigen en verenigingen met een beperkt verbruik kunnen deelnemen. n

u

meer info: www.samengaanwegroener.be - 0800 76 101 (werkdagen van 9 tot 17 uur, maandag tot 20 uur)

groenestroom@oost-vlaanderen.be

Vanaf 1 januari 2016 ziet de waterfactuur er anders uit. Op www.vmm.be/data/bereken-je-waterfactuur kan je ze zelf berekenen en vind je meer info. | Milieubewuste inwoners die geen papieren telefoongids meer wensen te ontvangen, kunnen zich uitschrijven via www.goudengids.be.

| Het werklokaal en de archieven van Heem- en

Oudheidkundige Kring Berlare zijn elke donderdag toegankelijk van 19 tot 21.30 uur. Je vindt ze op de eerste verdieping van CC Stroming. | Het documentatiecentrum van Heemkundige Kring Overmere is elke zaterdagvoormiddag toegankelijk van 9 tot 11 uur. Info: www.overmere.be. | Het archief van Werkgroep Erfgoed Uitbergen is te bezichtigen op afspraak. Info: erfgoed@uitbergen.net. | Oude postkaarten van Werkgroep Erfgoed Uitbergen kan je bekijken op www.uitbergen.net. | Toerisme Oost-Vlaanderen zoekt heel veel vrijwilligers om de bordjes van de wandel- of fietsnetwerken te controleren. Info: www.tov.be/nl/routedokter en 09 269 26 17.

6


Verschijningsdatum volgende Infogem

Fotowedstrijd

Ook Infogem helpt mee besparen. Daarom verschijnen er sinds 2015 niet langer zes edities per jaar, maar vijf. Met evenveel focus op diepgang, mooie foto’s en interessante weetjes. De eerstvolgende editie verschijnt op 15 maart. De andere verschijningsdata zijn 1 juni, 1 september, 15 november en 15 januari. Via de maandelijkse e-nieuwsbrief, de algemene gemeentelijke Facebookpagina ‘gemeente Berlare’ en de Facebookpagina’s van sport, Welk plekje van Berlare zie je op de foto?

jeugd, cultuur, toerisme en bibliotheek

Omschrijf zo nauwkeurig mogelijk.

blijf je ook steeds op de hoogte van wat er in de gemeente leeft. n

u

meer info: dienst citymarketing, 052 43 25 60

Inschrijven op de nieuwsbrief via www.berlare.be.

en infogem@berlare.be

Schrijf je in voor Start to Run Maak dat goede voornemen om meer te sporten meteen

Naam + voornaam:

waar en schrijf je in voor Start to Run. Ongeacht leeftijd en conditie bouw je met de hulp van een ervaren begeleider

Adres:

langzamerhand je conditie op. Na deze lessenreeks ben je in staat om vlot 5 kilometer te lopen. Hiervoor train je twee keer per week een uur, tien

Telefoonnummer:

weken lang. E-mailadres: Op maandag en woensdag vertrek je telkens om 19.30 uur aan het Kapelleplein. Antwoord uiterlijk veertien dagen na het verschijnen van De eerste les is op maandag 7 maart. Het hele programma

deze editie insturen naar:

kost 20,00 euro. Inschrijven verplicht, vanaf maandag

Redactie Infogem, Dorp 22, 9290 Berlare

15 februari. Betaling: cash of via BE93 0910 1247 8067

infogem@berlare.be

met vermelding ‘Start to Run + naam deelnemer’ Opgelet: indien inschrijving en betaling niet in

Uit alle correcte inzendingen loot een onschuldige hand

orde zijn, ben je niet verzekerd. n

een winnaar. Die krijgt een waardebon van 25,00 euro voor een etentje in een van onze plaatselijke eetgelegenheden. Winnaar Infogem 15 november-15 januari

u

052 43 25 40

Ikaros’): Geert Dontens (Dorp 15) mag zijn waardebon

en sport@berlare.be

komen ophalen in het gemeentehuis van Berlare.

meer info: dienst vrije tijd,

(oplossing: Blauwhofdreef ter hoogte van ‘De Val van

7


Meldingskaart Via deze weg kan je kleine en grote problemen, waar het gemeentebestuur wat kan aan doen, meedelen. Naam + voornaam: Adres:

Held van Berlaarse bengels, iets voor jou? Dienst vrije tijd zoekt monitoren, vrijwilligers en jobstudenten

Telefoonnummer: E-mailadres:

Heb jij zin in een actieve, creatieve vakantiejob? Kan je je helemaal inleven in de fantasiewereld van

Melding (zo specifiek mogelijk):

kinderen? Wil je graag de held of heldin zijn van een bende enthousiaste kinderen? Heb je sportkriebels of hou je meer van knutselen? Ben je bereid om tijdens de vakantieperiodes de handen uit de mouwen te steken? Als je luidkeels JA, JA, JA roept tijdens het lezen van de bovenstaande vragen, dan ben je bij dienst vrije tijd aan het juiste adres. Het aanbod: sportkampen en kinderopvang (vanaf geboortejaar 1999) en speelpleinwerking (vanaf geboortejaar 2000).

Hoe inschrijven? - Via een formulier op de website; - Schriftelijk ingevuld aanmeldingsformulier (via e-mail); - Persoonlijke aanmelding op de dienst vrije tijd, Gaver 72. Kandidaten gedomicilieerd in Berlare hebben voorrang als ze zich v贸贸r 1 maart 2016 aanmelden. n

Datum van je melding: Handtekening:

Stuur je ingevulde kaart naar het gemeentebestuur, Dorp 22, 9290 Berlare of deponeer ze in de brievenbus van gemeentehuis Berlare, Overmere of Uitbergen. Via www.berlare.be kan je ook een elektronische meldingskaart invullen. Defecte straatlampen meld je op 0800 6 35 35 of www.straatlampen.be.

8

u meer info: www.berlare.be/jeugd.html

dienst vrije tijd, 052 43 25 40

en vrijetijd@berlare.be


LEVEN

Laura Van Maercke (20) is al enkele jaren sportmonitor

Ook Ward, Silke en Judith zetten zich met veel

bij de gemeente. We stelden haar enkele vraagjes.

enthousiasme in voor onze jongste inwoners.

Waarom geef je sportkampen? • Ward Vandersnickt (24) – zeven jaar sportmonitor Laura: “Ik ben zelf trainster bij volleybalclub JTV Dero en

“Ik geef ondertussen zeven jaar sportkampen in Berlare en

ben zo in de ‘wereld van de sportkampen’ gerold. Ik heb nog

blijf het graag doen!

maar twee keer sportkamp gegeven en vind het jammer dat

Wat het voor mij zo leuk maakt? We maken plezier, lachen,

ik mezelf niet sneller heb opgegeven als sportmonitor. De

ontspannen en zijn uiteraard sportief bezig.

kinderen zijn fantastisch, als ze je zien dan roepen en zwaaien

En dat op het einde van de dag de deelnemers met een

ze al van ver. En ze vragen steeds of je er weer zal bij zijn op

lach naar huis gaan, blijft het belangrijkste!”

het volgende sportkamp. Hun enthousiasme werkt enorm aanstekelijk. De sportkampen van dit jaar staan dan ook al allemaal in mijn agenda!” • Silke De Pelsmaeker (17) – één jaar animator op Speelplein

Waarom zou je het aanraden aan anderen?

Kaboom “Animator op het speelplein zijn is superfijn. Echt een plaats

Laura: “Als je graag met kinderen omgaat, sportief bent en wel

waar je 101 procent jezelf kan zijn! Kinderen verdienen het

eens de zotte doos uithangt, dan is sportmonitor de ideale

om een superleuke dag te beleven op het speelplein.

vakantiejob. Je bezorgt kinderen de tijd van hun leven en

Met onze animatorengroep is het heerlijk samenwerken.”

geloof me, die heb je zelf ook. Je amuseren en tegelijk een centje bijverdienen, wie wil dat nu niet?”

Wat heb je er al uit geleerd?

• Judith Van de Winkel (19) – drie jaar animator op het speelplein Kaboom en één jaar jobstudent in IBO Berlare

Laura: “Toen ik de eerste keer sportkamp gaf, was ik

“Op het speelplein leef ik me helemaal uit.

onmiddellijk hoofdmonitor. Een grote verantwoordelijkheid,

We verzinnen samen de meest creatieve activiteiten

en in het begin had ik toch wel wat stress. Maar al snel liep

en spelen lekker mee. In de kinderopvang knutselen we,

alles in goede banen en groeide mijn zelfstandigheid. Ik heb

gaan we op pad en zijn we ook creatief bezig met de

ook op een correcte en rustige manier leren omgaan met

kinderen. Rustiger, maar wel heel boeiend, zeker als

kinderen die zich pijn hadden gedaan. De theorie van op de

student kleuteronderwijs.” n

initiatorcursus werd daarbij in praktijk omgezet. En uiteraard staan de medemoni’s steeds paraat om te helpen waar nodig!” n

9


© Bert Van der Linden

LEVEN

Red de restjes Voedselverspilling: begin in je eigen koelkast Elk jaar verspilt de Belg 13 tot 25 kilogram voedsel. In Berlare

Europese komkommerrichtlijn

komt dit op minstens 195 ton (!) per jaar. Natuurlijk ligt de schuld niet alleen bij ons, de eindconsument, maar we kunnen

Zo simpel is het natuurlijk niet, maar het kan beter bij ons alle-

zelf wel véél minder verspillen. Tips om ons wegwerpgedrag

maal. Zo is 50 procent van wat we in de GFT-bak kieperen nog

bij te sturen en restjes… te redden.

eetbaar, 12 procent restafval is nog eetbaar en bij 21 procent is zelfs de houdbaarheidsdatum niet overschreden. Wereldwijd

Zo nu en dan fungeert de koelkast als een spiegel, om ons een

wordt jaarlijks 1,3 miljard ton voedsel verspild volgens de Food

voedselgeweten te schoppen. Zo ontdekte ik laatst nog drie

and Agriculture Organisation van de Verenigde Naties, dat komt

verfrommelde wortels, een overschotje gekookte hesp met

neer op een derde van de voedselproductie.

vreemde geur en twee beschimmelde citroenen. Ze belandden

Het productieproces op zich speelt daar een enorme rol in,

in de GFT-bak, en ook onze kip Tok bood soelaas.

onder meer door de zogenoemde ‘komkommerrichtlijn’, een Europese verordening die geblutste peren of wortels met een

10

Hoewel ik een hekel heb aan voedselverspilling – ik ben ook ooit

vreemde vorm al op voorhand uit de rekken weert. Groenten

opgevoed met de heilige regel om mijn bord altijd leeg te eten

en fruit ‘met een beperking’ verliezen zo hun marktwaarde,

– betrap ik mezelf erop dat we als gezin nog te veel voedsel in

waardoor de prijs zakt. In het slechtste geval worden ze zelfs

de vuilnisbak gooien. Zeker nadat ik onlangs het boek No food

niet meer geoogst, omdat oogsten duurder is dan de opbrengst

to waste las, vol handige tips om restjes te verwerken tot nieuwe

ervan. Telers focussen dus enkel op producten met het juiste

smaakbommen. Sindsdien doe ik ook af en toe aan

maatje.

‘kettingkoken’ waarbij je elke dag de restjes van de vorige dag

Europa treft dus schuld, maar ook wij, consumenten, pikken

meeneemt in een nieuw gerecht. Het is lekker, zuinig en simpel.

er altijd de mooiste exemplaren uit. Door onze hang naar

Een restje gekookte groenten stop je in een boerenomelet, een

perfectie gaan supermarkten elkaar nog meer beconcurreren

halve pan rijst wordt tot rijstballetjes gerold, gebakken in de pan

voor de ‘mooiste‘ groenten of fruit.

en geserveerd met verse tomatensaus, het restje tomatensaus

Er gaat dus eigenlijk tweemaal voedsel verloren: tijdens het

wordt een heerlijke dipsaus bij je groenten… Nooit meer afval in

productieproces, en later bij ons thuis. Gelukkig zijn er ook

je dagelijkse keuken, orakelt het boek.

initiatieven die een dam proberen op te werpen tegen voedsel-


verspilling. Overschotten gaan naar veevoederverwerkingsbedrijven, biogasinstallaties en liefdadigheidsorganisaties. En ook sommige supermarktketens proberen groenten met een

10

tips om minder voedsel te verspillen

afwijkend uiterlijk een kans te geven. Zo verkocht Delhaize vorige zomer gekke, ‘lelijke’ of gekneusde groenten. In het

1. Gooi producten met ‘ten minste houdbaar tot’ niet

voorjaar van 2016 zullen vijftig Belgische Delhaize-winkels dit

zomaar weg als de datum verstreken is. Als je geen

herhalen.

sporen van bederf ziet, ruikt of proeft, kan je ze gerust nog opeten.

Voedsel is niet banaal

2. Check je voorraad- en koelkast vooraleer je gaat winkelen. Zo vermijd je om dingen te kopen die je niet

Hoewel er absoluut een groeiende tegenbeweging is met slow en local food-aanhangers wordt voeding vandaag meestal te

nodig hebt. 3. Bedenk dat de vorm niets afdoet aan de smaak.

weinig naar waarde geschat, anders zouden we niet zoveel

Koop gerust kromme komkommers, rechte bananen en

verspillen. Iets waardevols gooi je toch niet zomaar weg?

knoestige aardappelen.

Een volle koelkast met verse producten is helemaal niet zo

4. Koop verse groenten en fruit niet te lang op voorhand.

vanzelfsprekend als we denken.

5. Verspil zeker geen vlees. Er zijn te veel water, grond-

Vraag dat maar aan onze grootouders die nog deels geleefd

stoffen en energie voor nodig om het te produceren.

hebben in het pre-consumptietijdperk. Achter de melk, de

Als je het bakt, kan je het drie tot vier dagen langer

groenten en het vlees in onze koelkast schuilt een landbouwer,

bewaren.

én noeste arbeid. Net daarom is voedselverspilling – in onze

6. Bewaar verse groenten op de juiste plaats. Groenten

voedselketen, maar ook in onze eigen koelkast – een schande. n

en fruit die veel zon gekregen hebben, bewaar je beter niet in de koelkast. Tomaten, aubergines, paprika’s,

Opgetekend door Sam De Kegel.

courgettes, maar ook groenten zoals wortels en ajuinen bewaren het best in de voorraadkast.

3x

8. Kook niet te veel en pas je porties aan. Laat mensen zelf hun eten opscheppen, dan nemen ze wat ze lusten en

creatief met restjes

op krijgen. 9. Kook of bak producten die niet lang meer houdbaar

Aardappelschillen: in de frituur

zijn. Als je ze vervolgens snel laat afkoelen en verpakt,

Maak aardappelschillen schoon en frituur ze, doe er een

kan je ze langer bewaren in de koelkast. Groenten kan

klein beetje zout op en je hebt lekkere, natuurlijke chips. Ook gefrituurde koolbladeren zijn erg lekker bij een slaatje

je blancheren en invriezen. 10. Houd in een ‘dagboekje’ bij hoeveel voedsel je per week

of pastagerecht.

weggooit.

Restjes groenten: in de soep

(bron: www.nietgenoeg.be en website van Departement

Met het groen van prei, de buitenste koolbladeren of de

Leefmilieu, Natuur en Energie)

steeltjes van paddenstoelen kun je een heerlijke, verse groentebouillon maken. En overschotten in je koelkast vormen de ideale basis voor een soep, de dag erna. Brood & spelen

Als lokale middenstander overschotten schenken?

Kurkdroog brood verkruimel je tot paneermeel, halfdroog brood krijgt een tweede leven als croutons, croque of

De sociale kruidenier ‘Slaatje Praatje’ is een mobiele winkel

wentelteefje.

die elke maand halt houdt in Berlare en afwisselend in Overmere en Uitbergen. Er worden voedingswaren

(bron: Boek No food to waste, Jorun Verheyden,

verkocht tegen zeer democratische prijzen aan mensen die

Davidsfonds)

het niet breed hebben. De winkel biedt ook een aantal gratis producten aan, waaronder verse groenten van de veiling, of producten geschonken door lokale middenstanders. n

Zelf ook goede ideeën om restjes te redden van de GFT- bak of vuilnisemmer? Laat het weten via www.facebook.com/gemeenteberlare.

u

meer info: OCMW Berlare, 09 337 50 36 of nele.decelle@ocmwberlare.be

11


LEVEN MENS & TIJD

u

22/10/2015

Wout Van Droogenbroeck

02/12/2015

Andrea Ghysels (°09/01/1933)

27/10/2015

Casper Hanselaer

04/12/2015

Frank Van Cauwenberghe (°17/07/1945)

27/10/2015

Ilya Steenbeke

05/12/2015

Eddy De Backer (°30/08/1954)

02/11/2015

Alisha Malik

05/12/2015

Paul De Backer (°28/05/1944)

07/11/2015

Hanne Van Holder

06/12/2015

Irène Vanraes (°03/07/1950)

10/11/2015

Fin Van Wesemael

07/12/2015

Maria Bauwens (°25/04/1932)

19/11/2015

Vinz Van den Abbeele

10/12/2015

Marie De Vleeschouwer (°19/11/1919)

20/11/2015

Imphy Bogaert

12/12/2015

Marcel Tackaert (°30/10/1930)

25/11/2015

Liam Van Den Branden

15/12/2015

Pelagie Pieters (°16/09/1930)

26/11/2015

Lore Geldof

15/12/2015

Rosa Van Calenberg (°09/08/1927)

27/11/2015

Lex Everaert

16/12/2015

Roger Bracke (°07/05/1957)

29/11/2015

Elina Geirnaert

30/11/2015

Mette Poppe

01/12/2015

Liliana Dudzinska

06/12/2015

Fielemon Van Wassenhove

10/12/2015

Noah Boulaâtour

30/10/2015

Stefaan Storme en Severien Vaerendonck

15/12/2015

Ella Chinitor

07/11/2015

Joeri Adam en Kendy Van Cauwenbergh

15/12/2015

Ferre Chinitor

07/11/2015

Dirk Ruythooren en Dominique Neven

27/11/2015

Patrick D’Hooge en Anja Van Pottelberg

12/12/2015

Franky Vlaeminck & Iryna Pylypchuk

12/12/2015

Gustaaf Vanderstraeten en Maria De Potter

18/12/2015

Erik Van Acker en Vanessa T’Kindt

18/12/2015

Le Truong Manh en Vo Ho Hong Hai

u

12

Geregistreerde geboorten

Geregistreerde overlijdens

u

Voltrokken huwelijken

26/10/2015

Leona De Meyer (°09/06/1938)

29/10/2015

Germaine Sichin (°28/06/1926)

30/10/2015

Lucien Cornelis (°30/04/1942)

31/10/2015

Raoul Van Doorsselaere (°14/03/1932)

02/11/2015

Joseph Matthys (°31/12/1936)

07/11/2015

Lieva De Lausnay (°16/04/1955)

02/10/1965

Willy Vercammen en Rita Van der Sype

08/11/2015

Yves Steenhaut (°23/03/1978)

09/10/1965

Gerrit Klein en Alida Van Hoeke

08/11/2015

Solange Denoble (°04/01/1927)

12/10/1965

Marc De Smet en Maria Vanderborght

09/11/2015

Georgine Kets (°26/02/1931)

13/11/1965

Erich De Wilde en Germana Van Huffel

10/11/2015

Martha Coppieters (°13/04/1926)

17/12/1965

Pierre Vande Wiele en Nelly De Schutter

12/11/2015

Ludwig Vlaeminck (°24/12/1937)

18/12/1965

Willy Vanderlinden en Christiane Dobbels

12/11/2015

Frans De Vrieze (°05/07/1940)

16/11/2015

Dirk Ruythooren (°28/06/1957)

16/11/2015

Josephus De Coninck (°23/11/1934)

16/11/2015

Francine Walschaerts (°29/11/1933)

18/11/2015

Marcel Leys (°20/02/1931)

04/11/1955

Leo Vanhenden en Emma Klinck

18/11/2015

Julia Vergeylen (°21/05/1934)

10/11/1955

Camillus de Beule en Diana De Rouck

23/11/2015

Simona Fruythof (°18/09/1929)

12/11/1955

Omer De Vos en Henriette Goossens

24/11/2015

Germana Godderis (°22/09/1919)

17/12/1955

Raoul De Vrieze en Olga Blancquaert

24/11/2015

Marcel Janssens (°08/11/1936)

25/11/2015

Jules Eeraerts (°05/12/1932)

25/11/2015

Greta De Wit (°01/02/1947)

27/11/2015

Annie Van Acker (°08/06/1945)

01/12/2015

Emilienne De Bock (°29/06/1949)

u

u

u

Gouden jubilea

Diamanten jubilea (60 jaar)

Briljanten jubileum (65 jaar)

29/12/1950

Paul Uyttersprot en Marie Bruyland


Verenigingsarchief zkt. archivaris vergaderverslagen, foto’s van activiteiten, flyers, affiches, briefwisseling, ... Verenigingen en organisaties hebben al snel een eigen archief. Erg waardevol, maar vaak zit het verspreid over verschillende leden, is het slecht geordend of is de precieze inhoud ervan onbekend. Herkenbaar?

Dorpsrestaurant Ter Meere

© Bert Van der Linden

In twee praktijkgerichte workshops krijg je de nodige tips om jouw archief duurzaam te beheren. Tijdens de gratis workshops gaan Sophie Bossaert van Archiefbank Vlaanderen en Frauke De Wilde, intergemeentelijk

Iedereen welkom vanaf 16 februari

archivaris bij Land van Dendermonde, aan de slag met concrete voorbeelden uit de praktijk. Ook eigen archiefcasussen

OCMW Berlare start in 2016 met ‘dorpsrestaurant Ter Meere’ in de feestzaal van het

voorleggen is mogelijk.

woonzorgcentrum. Daarmee wil het een gezonde, betaalbare maaltijd aanbieden voor onder meer senioren en mantelzorgers, en tegelijk een plaats creëren voor

Op volgende vragen vind je zeker en vast

gezellige ontmoetingen. Want samen eten is de manier bij uitstek om nieuwe mensen

een antwoord: Wat is een archief?

te leren kennen.

Wat moet je juist bewaren? Hoe breng je je archief in kaart?

Het dorpsrestaurant gaat iedere derde dinsdag van de maand door vanaf 11.30 uur,

Hoe bewaar je het?

maar niet in december, januari, juli en augustus. De allereerste editie gaat door op

Hoe kan je ermee aan de slag?

dinsdag 16 februari.

En wat met digitaal archief?

Voor soep, hoofdgerecht, dessert en water betaal je 8,00 euro. Die kan je contant

Erg boeiend voor zowel heemkundige en

betalen op de dag zelf. Regelmatig zal er ook een leuke activiteit gekoppeld worden

socio-culturele verenigingen en

aan het dorpsrestaurant.

organisaties als privépersonen.

Tweemaal per jaar vind je op de website van OCMW Berlare het menu voor de

Een organisatie van Erfgoedcel Leie

komende maanden. Hier lees je alvast wat er komende maanden op het menu staat. n

Schelde, Erfgoedcel Land van

u

Dendermonde, Erfgoedcel Viersprong

meer info: inschrijven tot uiterlijk één week op voorhand via

en Archiefbank Vlaanderen.

09 326 97 10 of www.ocmwberlare.be

Met steun van de Vrijwilligersacademie Oost-Vlaanderen.

Datum

Soep

Hoofdgerecht

Dessert

16 februari

bloemkoolsoep

zwarte braadworst, rodekool met appeltjes en kaneel en krielaardappelen

vanillepudding

tomatensoep met vermicelli

wienerschnitzel met natuursaus met dragon, chocoladecrème gebakken spinazie in de room en natuuraardappelen

19 april

preivelouté

kalfsblanket op grootmoeders wijze met aardappelpuree

24 mei

groentesoep

vogelnestjes met tomatensaus, sperziebonen, chocolademousse ajuin en aardappelen

21 juni

wortelsoep met steranijs

Hongaarse goulash met ajuin, wortelen, paprika en natuurrijst

15 maart

Deel 1: zaterdag 20 februari in Honky Tonk Jazzclub Dendermonde, Leopold II Laan 12A, Bastion V.

bitterkoekjes pudding

vanillepudding met kriekjes

Deel 2: zaterdag 27 februari in het documentatie- en archiefcentrum in Sint-Martens-Latem, Dorp 24. Telkens van 9.30 tot 12 uur. n

u meer info: inschrijven via

052 25 03 40

of info@egclandvandendermonde.be

13


LEVEN NIEUWS UIT DE GEMEENTERAAD

Budget 2016

23.900,00 euro projectsubsidies toegekend

De gemeenteraad heeft het budget 2016 goedgekeurd. Geen eenvoudige oefening, gezien de financieel-economische

De gemeenteraad heeft subsidies goedgekeurd voor

en maatschappelijke toestand. Het resultaat is een evenwichtig

projecten van noord-zuid- en jeugdverenigingen.

en gezond budget, met toch ruimte om te blijven investeren.

In de toekenning volgde de raad het unanieme advies van zowel de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking

Het college van burgemeester en schepenen heeft het

(GROS) als de jeugdraad.

exploitatiebudget onder controle, houdt koers met betrekking tot het meerjarenplan 2014-2019 en vindt nog de budgettaire

De raad verdeelde 14.000,00 euro onder Chirojongens

ruimte om een reeks investeringen uit te voeren.

Overmere en Berlare, Chiromeisjes Overmere en Berlare en KSA Berlare. Hun projecten houden vooral verband met

Zo laat het bestuur de begraafplaatsen opwaarderen met

(brand)veiligheid en energievriendelijkheid, in navolging van de

afsluitingen en paden, renoveert het de pastorij in Overmere en

prioriteiten in het gemeentelijke meerjarenplan.

het sanitair van sporthal Berlare, voorziet het een verwarmingsinstallatie op gas voor jeugdhuis De Kazerne en neemt het de

De gemeenteraad erkende tevens de waarde van enkele

technische installaties van Festivalhal Donkmeer onder handen.

noord-zuidprojecten met een financiële tegemoetkoming van in totaal 9.900,00 euro. Het gaat om projecten van Finado

Verder pakt het gemeentebestuur de rioleringsproblemen aan

Ethiopië, Oxfam Wereldwinkel, Werkgroep Pater De Visscher

in de Oude Dreef/Schriekenstraat, zorgt het voor bijkomende

(Congo), The Village vzw (Oeganda) en Jireh (Roemenië). n

skate-infrastructuur en buitensportterreinen, investeert het in verkeerveiligheid en voorziet het wifi in een aantal openbare gebouwen. Achter de schermen wordt ook verder gebouwd aan een performant overheidsbedrijf, ten dienste van de burger: zo staan onder meer de aankoop van nieuwe servers en van CRM-/Midoffice-software op het programma. In het wagenpark zijn enkele duurzame vervangingen gepland. Gemeente Berlare maakt in 2016 ook budget vrij voor studiewerk voor onder meer het natuurinrichtingsproject, de renovatie van het kasteel en zijn bijgebouwen, het Boerenkrijgpark en het pompgemaal Leeggoed. Het zijn enkele van de om en bij 45 investeringsprojecten voor komend jaar, goed voor zo’n 2,6 miljoen euro. Een overzicht, net als alle technische details van dit budget, vind je op www.berlare.be, onder ‘bestuur & beleid’. n

u

14

meer info: secretariaat, 052 43 25 07 en secretaris@berlare.be

u

meer info: dienst vrije tijd, 052 43 25 40,

noordzuid@berlare.be en jeugd@berlare.be


LEVEN

Ik heb een klacht! Spelregels van klachtenmanagement bij het gemeentebestuur Heb je een klacht over het gemeentebestuur? Dan kan je dat

-- beroepen tegen beslissingen die moeten worden

laten weten. Dat is je recht. En er bestaat een duidelijke

aangevochten bij de toezichthoudende overheid

procedure voor die de gemeenteraad heeft goedgekeurd.

of de Raad van State.

We zetten hier op een rijtje wat een klacht is, hoe je een klacht indient en wat het gemeentebestuur met jouw klacht doet.

Hoe dien je een klacht in?

Iedere inwoner kan zijn ongenoegen uiten bij het gemeente-

Je dient een klacht in per brief, e-mail of mondeling aan de

bestuur over een product. Ook een handeling en gedrag (of

telefoon of een loket. Formuleer je klacht zo nauwkeurig

het achterwege blijven daarvan) van een dienst, personeels- of

mogelijk en vergeet niet je naam en adres te vermelden.

raadslid komen in aanmerking voor een klacht.

Anonieme klachten en vaag omschreven klachten zijn immers niet ontvankelijk en worden dus niet behandeld.

Een klacht is geen informatievraag, suggestie of melding. Een boom die het zicht belemmert, een defecte straatlamp, een

Wat gebeurt er met je klacht?

probleem met de huisvuilophaling of riolering, een suggestie om verkeerslichten te plaatsen aan een kruispunt, een vraag om een

Iedere inwoner die een klacht uit, heeft recht op een klant-

bouwdossier in te kijken, … Dat zijn geen klachten.

vriendelijke en grondige behandeling van zijn klacht. De klacht

Het gemeentebestuur maakt een onderscheid tussen een

wordt op het ambtelijk niveau van de gemeente ontvankelijk

informatievraag, een suggestie, een melding en een klacht.

verklaard, geregistreerd en behandeld. Dat gebeurt maximaal

• informatievraag: je wil op een snelle en correcte manier

onafhankelijk van de dienst waarop de klacht betrekking heeft

inlichtingen inwinnen of doorverwezen worden; • suggestie: je doet een voorstel voor een verbetering van de werking van het gemeentebestuur;

en onafhankelijk van de politieke mandatarissen. Hiervoor heeft het gemeentebestuur een klachtenambtenaar aangesteld die het proces begeleidt.

• melding: je signaleert een bepaalde tekortkoming in het functioneren van het gemeentebestuur. Je bent op zich niet

Voor klachten over lokale mandatarissen bestaat een aparte

ontevreden over het optreden van het bestuur en het bestuur

procedure. Een deontologische raad, samengesteld door de

had de tekortkoming redelijkerwijze niet kunnen voorkomen.

gemeenteraad, buigt zich over deze zaken.

Voor dit soort meldingen bestaat de meldingskaart in Infogem en de elektronische meldingskaart op www.berlare.be; • klacht: je maakt duidelijk kenbaar dat je ontevreden bent over

We proberen zo snel mogelijk een klacht te behandelen. Soms kan dat onmiddellijk, soms niet. Wettelijk moet een klacht

een door het gemeentebestuur al dan niet verrichte

behandeld zijn binnen de vijftig werkdagen. Uitzondering hierop

handeling of prestatie. Ook hier zijn nog een aantal

zijn de gevallen waarvoor een raadsbesluit nodig is.

uitzonderingen. Volgende zaken zijn voor de wetgever geen klacht:

Het gemeentebestuur is een lerende organisatie. Een terechte

-- niet akkoord gaan met beleidsopties van het

klacht verplicht ons de bestaande procedures grondig te

gemeentebestuur; -- klagen over aangelegenheden waarbij de klager geen belang heeft; -- bezwaren tegen beslissingen over vergunningsaanvragen, belastingen, …;

evalueren en te zoeken naar verfijning en bijsturing. Want de bedoeling is dat een bepaalde (soort) klacht niet meer terugkeert.

u

n

meer info: klachtenambtenaar Bob Pieters,

052 43 23 30 en communicatie@berlare.be

15


RUIMTE

Welke straat wordt dit jaar ‘coolste speelstraat van Berlare’? Inschrijven kan tot 1 mei Tijdens de zomermaanden naar

Er zijn een aantal voorwaarden waaraan

“Het hoogtepunt is onze speelstraatdag.

hartenlust op straat buiten spelen?

een kandidaat-speelstraat moet voldoen:

Vorig jaar hebben de kinderen en papa’s

Het is niet zomaar ‘iets van vroeger’ of

ze ligt in een buurt met overheersend

een heus voetbaltoernooi gespeeld! Met

een onbereikbare droom. Als jouw straat

woonkarakter en weinig winkels, auto’s

op het einde van de dag een gezellige

aan de voorwaarden voldoet, kan je ze

mogen er maximum 50 kilometer per

barbecue: het is dus echt een buurtfeest.”

twee zomerse weken lang een uniek

uur rijden en de straat is geen prioritaire

Saskia vertelt er ook bij dat ze voor deze

speelkarakter geven. En misschien wint

weg voor doorgaand verkeer of openbaar

activiteit wel een extra vergunning

je straat wel de titel ‘coolste speelstraat

vervoer.

hebben aangevraagd. “Dit valt buiten de

van Berlare’?! Tot 1 mei kan je je straat inschrijven.

gewone speelstraaturen en -werking dus

Voetbaltoernooi

is het logisch dat we hiervoor bij het gemeentebestuur toestemming vragen.”

16

In 2015 won de Spinnerijstraat deze

Straatverantwoordelijke Saskia De Vrieze

titel. Maar liefst negen jaar op rij werd

was de tel al kwijtgeraakt. “Van bij de

de Spinnerijstraat omgetoverd tot een

oprichting van ons straatcomité proberen

speelstraatparadijs! De winter is nog niet

wij verschillende activiteiten te

gepasseerd, maar toch kan je best al even

organiseren. Toen de vraag kwam om

Het dochtertje van Saskia, Febe

vooruitblikken naar de zomer van 2016.

een speelstraat in te richten, hebben wij

Derweduwen, weet ook heel goed

Vanaf vrijdag 15 januari is het aanvraag-

volmondig ‘dat doen we’ gezegd.”

waarom ze elk jaar opnieuw uitkijkt naar

formulier voor speelstraten immers

Sindsdien dient de Spinnerijstraat steevast

de speelstraatzomer. “Tijdens die twee

beschikbaar op de website. Je kan jouw

een aanvraag in voor twee weken

weken ligt onze straat meestal vol met

straat inschrijven tot zondag 1 mei.

speelstraatplezier in de zomer.

allerlei speelmateriaal! Er is op straat ook

Slechts één wagen welkom… de ijskar!


Openbare verhuring van weide ‘Klappel’ De gemeenteraad stemde in met de openbare verhuring van de weide langs de Dendermondse Steenweg, ter hoogte van het rondpunt aan de Klappel. Deze weide heeft een oppervlakte van 77 are en ligt in landbouwgebied. De verhuring is in beginsel voor één jaar, maar die termijn kan tweemaal verlengd worden.

De speelstraten van 2015:

De pachtwet is niet van toepassing. Dat betekent concreet dat de weide niet hoofdzakelijk gebruikt mag

• Boerenkrijglaan

worden door een landbouwbedrijf,

• Damweg

met als doel daar winst mee te

• Heikantstraat

maken. Daarnaast zijn er nog enkele

• Molenhoek

andere voorwaarden: zo moet de

• Mosseveldstraat • Spinnerijstraat • Waterleliestraat

© Kristine De Winne

• Beukenlaan

weide ieder jaar ten tijde van de Waterfeesten vrijgemaakt worden, zodat deze kan ingericht worden als tijdelijke parking. De weide dient ook omheind te worden en moet na afloop van de verhuring in de oorspronkelijke staat teruggegeven worden.

veel meer ruimte om te spelen dan in

verloopt. “Er wordt gevraagd om twee

onze tuinen. En zo leer ik nieuwe speel-

speelstraatverantwoordelijken aan te

kameraadjes kennen. En niet

duiden. Ik doe dit al een tijdje samen met

onbelangrijk: de ijskar is altijd welkom

Els De Baets. Els neemt de administratieve

De minimale jaarlijkse biedprijs

in onze straat. Daarvoor zetten wij onze

kant op zich: ze doet de aanvraag bij het

bedraagt 125,00 euro. Bieden kan

borden graag heel even aan de kant!”

gemeentebestuur en verstuurt daarna de

onder gesloten omslag naar

Saskia: “Het geeft een extra dimensie aan

brief voor alle inwoners via de post en via

Dorp 22, 9290 Berlare, en dit tot

de vakantie van onze kinderen.

mail. Samen zorgen wij ervoor dat

en met maandag 15 februari 2016.

En wij kunnen hen met een veilig en

’s morgens de speelstraatborden op de

Op de enveloppe schrijf je duidelijk

positief gevoel op straat laten spelen.

juiste plaats worden gezet en ’s avonds

waarover het gaat. De hoogste bieder

Natuurlijk vinden we het jammer

zetten we ze terug aan de kant.

haalt de verhuring binnen. n

wanneer auto’s passeren die eigenlijk

We krijgen ook hulp van andere ouders

niet in onze straat moeten zijn. Gelukkig

en kinderen. De tijd die je er in investeert

weten de meeste chauffeurs wel dat ze

valt best mee.”

moeten vertragen.” De ultieme wens van de Spinnerijstraat?

Twee speelstraatverantwoordelijken

“Voor ons mag de speelstraat een zomer lang duren. Misschien meer haalbaar: we gaan onze uiterste best doen om

Als speelstraatverantwoordelijke zorg

opnieuw de titel van ‘coolste speelstraat

je ervoor dat de speelstraatperiode vlot

van Berlare’ binnen te halen”. n

u

u

meer info:

gemeentesecretariaat,

meer info: dienst vrije tijd, 052 43 25 40

052 43 25 07

en jeugd@berlare.be, www.berlare.be/speelstraten

en secretariaat@berlare.be

17


RUIMTE

Van Ambulante handel tot Zemelbroodautomaat Afspraken bij inname van openbaar en privaat domein Berlare is een levendige gemeente: van januari tot december

Ook hier is er meestal geen belasting: initiatieven zonder

zijn er initiatieven, rommelmarkten, wielerwedstrijden en

commercieel karakter of de verkoop voor liefdadige doelen

feestelijkheden. Sommige worden door het gemeentebestuur

bevorderen we graag. Ook rommelmarkten of garageverkopen

georganiseerd, andere door burgers en verenigingen.

belasten we niet, net zoals de handelszaken die voor hun eigen

Bijna steeds wordt gebruik gemaakt van het openbaar domein.

winkel op private grond hetzelfde product verkopen als in hun

Daar zijn enkele afspraken voor nodig. Maar ook op privaat

winkel (bijvoorbeeld de broodautomaat voor de bakkerij).

domein kan niet alles zomaar. De gemeenteraad stemde

Soms is een belasting wel nodig. Het gaat dan om commerciële

daarom in oktober een aantal nieuwe reglementen.

initiatieven en automaten zonder een aanpalende handelszaak.

Aan de bestaande tarieven verandert er echter weinig.

Die creëren immers concurrentie voor de bestaande, lokale handelaars. Bovendien zorgen ze voor enige overlast:

Wie het openbaar domein wil innemen, moet dit vooraf

verkeersdrukte, zwerfvuil ...

aanvragen. Gaat het om werken (containers op straat, een

De belasting is daarom afhankelijk van de grootte van het kraam,

stelling voor de deur, …) dan verloopt dit via de dienst

en van het verkochte product.

vergunningen. Wil je handel voeren, dan helpt de dienst citymarketing je graag verder. We hebben het over iedere

Goede afspraken, goede vrienden

inname van de stoep, de straat of de berm. En dit voor zowel een kraampje tijdens de jaarmarkt, een drankstalletje tijdens de

Veel van de innames gebeuren zoals het hoort. Toch merken we

kermis of een infostandje tijdens je wandeltocht. Heel veel van

dat een aantal innames niet worden aangevraagd. De gemeente

die zaken mogen trouwens gratis: we steunen onze

zal preventief proberen optreden en de bestaande toestanden

verenigingen en helpen de lokale handelaars. De lokale

in overleg trachten in orde te brengen. Merken we echter dat

jeugdbeweging die een wafelverkoop organiseert, of de

de betrokkenen zich niet in regel wensen te stellen, dan zal er

cafébaas die een terras wil plaatsen, worden dus niet extra

harder worden opgetreden. Wie het openbaar domein zomaar

belast. Maar mogen we wel vragen alles vooraf te melden?

inpalmt, of ongevraagd handel begint te voeren vanop private

Zo vermijden we problemen… Dien je aanvraag ten minste 14

grond, zal een extra belasting van 100,00 euro dienen te betalen.

kalenderdagen op voorhand in, dan kan alles tijdig geregeld

Uiteraard hopen we dit vooral te vermijden! n

worden. Je kan dit uiteraard ook online doen, via de website.

Vergunning voor automaten en kraampjes

u

meer info: dienst vergunningen,

dienst citymarketing, 052 43 25 60

Wie niet van het openbaar domein gebruik maakt, maar vanop privaat domein producten aan het publiek wil verkopen, dient dit

18

052 43 25 15 en vergunningen@berlare.be en citymarketing@berlare.be

ook te melden aan het gemeentebestuur, en dit wederom twee

De vernieuwde reglementen vind je op

weken op voorhand bij de dienst citymarketing.

www.berlare.be/belastingen-retributies.html.


Oplossingen mini-verkeersquiz

Gaf jij als ondernemer je gegevens al door?

Tijdens de verkeersveilige week kon je bij tal van Berlaarse handelaars deelnemen aan een mini-verkeersquiz. Vijftien deelnemers kenden de juiste

Blijf op de hoogte van het lokaal economisch beleid

antwoorden en kregen een leuke prijs. Hoe scoor jij?

Vorig jaar werd de gemeentelijke adviesraad voor lokale economie en middenstand, kortweg GALEM, opgericht. In 2015 kwam de GALEM vier keer samen om het

1. Wat is de maximale snelheid tot waar

gemeentebestuur te adviseren over het lokaal economisch beleid en om actief mee

een elektrische fiets als fiets wordt

te denken over hoe we winkelen en werken in onze gemeente kunnen stimuleren.

beschouwd? Let op, je kan wel sneller rijden, maar de motor is beperkt tot

Om dit overlegplatform optimaal te laten functioneren willen we vanuit de GALEM en dienst citymarketing een directe communicatielijn opzetten met alle ondernemers in

deze snelheid. Alle elektrische

Berlare. Op die manier kunnen we alle belanghebbenden betrekken bij het lokaal

fietsen die een snellere ondersteuning bieden, worden als bromfiets

economisch beleid.

beschouwd.

Ondernemersdatabank

2. Dat gsm-gebruik aan het stuur enorm gevaarlijk kan zijn, hoeft geen betoog.

Een eerste stap hierbij is het opzetten van een actuele ondernemersdatabank met juiste

Er wordt al eens gezegd dat een

en relevante gegevens. Dit voorjaar schrijven we alle handelaars, vrije beroepers en

handsfree car-kit minder kost dan de

ondernemers aan met de vraag om hun bedrijfsgegevens aan te passen en/of aan te

boete, maar wat bedraagt deze boete?

vullen. Maar omdat bestaande databanken zoals de Kruispuntdatabank niet feilloos zijn,

a.

bestaat de kans dat we bepaalde ondernemers niet bereiken. Om dit te vermijden

b. 110,00 euro

willen we vragen om jouw bedrijf alvast kenbaar te maken bij de dienst citymarketing

c.

70,00 euro 170,00 euro

door je bedrijfsnaam en het postadres te mailen naar citymarketing@berlare.be. n 3. Mogen fietsers buiten de bebouwde kom met twee naast elkaar rijden?

a.

Ja, behalve als het kruisen

met een tegenligger onmogelijk

is

b. Ja, behalve als het kruisen

met een tegenligger onmogelijk

is of bij achteropkomend verkeer

c.

Nee

De winnaars: Patrick Van Driessche, Marcel Van Brussel, Monique Van Hese, Etienne De Gelder, Sandra Robeyns, Nathalie Lemaire, Maria Mertens, Kyra Nimmegeers, Bernard Van de Velde, Tania Vervaet, Rita Decloedt, Nadine De Maesschalck, Myriam Bonnarens, Rudy De Groote, Melissa Morel

Save the date! Op woensdag 20 april organiseren de GALEM en Ondernemend Unizo Berlare samen een netwerkavond voor alle ondernemers in de gemeente. Gaf jij als ondernemer je adres al door? Dan kunnen we je hiervoor een uitnodiging sturen!

Oplossingen:

meer info: dienst citymarketing, 052 43 25 60 en citymarketing@berlare.be

1. 25 km/uur - 2. b.- 3. b.

u

19


RUIMTE

Waarvoor kan je lenen?

vzw BEA helpt energiezuinig verbouwen

dak- of zoldervloerisolatie;

• hoogrendementsbeglazing, -deuren en -poorten; • muurisolatie; • vloerisolatie;

Goedkope lening voor energiebesparende maatregelen

luchtdichting en -dichtheidstest;

energiezuinig ventilatiesysteem type C of D;

Energie is meer dan ooit

Maatschappelijk werker Sofie Van

zuinige verwarmingsinstallatie;

verantwoordelijk voor een grote hap

Goethem voert een sociaal onderzoek

fotovoltaïsche zonnepanelen;

uit het gezinsbudget. Door te investeren

en behandelt je aanvraag.

zonneboiler, warmtepompboiler;

in maatregelen die het energieverbruik

Je maakt op voorhand een afspraak via

relighting of relamping;

verminderen, kan je dan ook flink

09 326 97 21 of

energiezuinige huishoud-

besparen op je energiefactuur.

sofie.vangoethem@ocmwberlare.be. n

Maar deze investeringen kosten geld,

toestellen (enkel voor sociale doelgroep);

en niet iedereen heeft zo’n budget

• energieaudit.

meteen voorhanden. Via vzw BEA (Beheer Energie Aalst) kan je goedkoop lenen om energiezuinig te verbouwen. Er kan een maximumbedrag ontleend

Voor bepaalde kwetsbare doelgroepen is de lening renteloos:

worden van 10.000,00 euro per dossier. De terugbetalingstermijn

• mensen die in aanmerking komen voor het OMNIO-statuut in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkering;

bedraagt maximum vijf jaar, en er wordt geleend aan een zeer voordelige

• personen die niet in aanmerking komen voor de eerste categorie, maar jaarlijks een bruto gezinsinkomen hebben van 17.083,39 euro,

intrestvoet van 2 procent. Je sluit deze

te verhogen met 3.162,60 euro per persoon ten laste;

lening niet af bij een bank, maar bij een zogenaamd energiehuis. Zowel huurders

• mensen die een schuldbemiddeling of een collectieve schuldregeling genieten en niet in staat zijn de energiefactuur te betalen;

als eigenaars komen in aanmerking voor een lening, zonder inkomensgrens.

• mensen die het OCMW sociaal of budgettair begeleidt wegens

Hoe aanvragen?

• eigenaars die hun woning verhuren via een sociaal verhuurkantoor aan

betalingsmoeilijkheden, in het bijzonder voor gas en elektriciteit; mensen uit deze doelgroep. Je biedt je altijd eerst aan bij vzw BEA in Aalst. Behoor je tot de reguliere doel-

Deze personen kunnen ook gratis hulp krijgen om te bepalen welke werken

groep, dan zal vzw BEA zelf je aanvraag

moeten worden uitgevoerd, om prijsoffertes aan te vragen, een aannemer

behandelen. Behoor je tot specifieke of

te kiezen, de werken op te volgen, premies en subsidies aan te vragen.

kwetsbare doelgroep? Dan kan je terecht in het Sociaal Huis, Baron Tibbautstraat 29A.

u

20

meer info: www.energiesparen.be

woonwinkel/vzw BEA, Molenstraat 30, 9300 Aalst, 0800 930 30 en www.vzwbea.be


Ook in 2016 staat Politiezone Berlare-Zele voor je klaar 79 medewerkers paraat bij grote of kleine problemen Door de website en de Facebookpagina van Politiezone

Naast deze actie was ook verkeersveiligheid weer een

Berlare-Zele in de gaten te houden, blijf je al sterk op de

belangrijk thema. Al die controles op snelheid, alcohol, gsm-

hoogte van het reilen en zeilen binnen de zone. “Maar net door

gebruik, gordeldracht, … hebben maar één doel: zo weinig

het openbare karakter van de sociale media kan niet alles

mogelijk verkeersslachtoffers in onze zone.

meteen gecommuniceerd worden”, legt hoofdinspecteur

Want verkeersveiligheid begint bij jezelf. Ook de verkeerslessen

Johan De Bruycker uit. Een overzicht van wat er in 2015 zoal

voor de jeugd, de verkeersveilige week en de trainingsdag voor

de revue passeerde.

motorrijders streven hetzelfde doel na.

2015 was een druk jaar. Je herinnert je misschien nog de

Vergeleken met tien jaar geleden zijn er al dertig procent minder

valsmunters die bij de lokale middenstand in Zele en Berlare

letselongevallen, maar er is nog werk aan de winkel. Elk ongeval

25 slachtoffers maakten. Door een alerte handelaar en een snel

is er één te veel.

optreden werden twee verdachten aangehouden. In de naloop van dit onderzoek werd bij een huiszoeking nog

Sociale hulp

eens 66 kilogram hasj aangetroffen. Maar niet enkel de evidente actieplannen zoals inbraken, drugs In totaal werden meer dan 10.000 meldingen behandeld,

en verkeersveiligheid krijgen aandacht. Er lopen ook enkele

waarvan er ongeveer 6.600 een interventie op het terrein

sociale projecten waaronder het WOW-project. De Bruycker:

vroegen. Dit resulteerde in meer dan 5.000 gerechtelijke

“WOW staat voor ‘waardig ouder worden’. Concreet houdt het

processen-verbaal en ongeveer evenveel pv’s voor

in dat we fiches opstellen van demente inwoners. Dementie

verkeersinbreuken en ongevallen. De wijkinspecteurs krijgen

zorgt immers vaak voor sociaal isolement of een verkeerde

jaarlijks ongeveer 4.000 adreswijzigingen om te controleren en

reflex waarbij de personen op wandel gaan en de weg niet meer

ongeveer evenveel vragen tot verder onderzoek vanuit de

terugvinden. Door de fiches hopen we deze mensen beter bij te

parketten of andere politiezones.

staan.”

Beter voorkomen dan genezen

Een ander sociaal initiatief is het project partnergeweld waarbij de politie betrokken koppels kan doorverwijzen voor

“Uit de nationale actie ‘één dag niet’ maakten we als politie

begeleiding, zelfs als er nog geen fysiek of verbaal geweld aan

vooral duidelijk dat we de strijd tegen woninginbraken niet alleen

te pas gekomen is. Het is een vorm van relatietherapie waarbij er

aankunnen”, vertelt de hoofdinspecteur. “Zo werden de

ook gesprekken bij de mensen thuis kunnen plaatsvinden.

buurtinformatienetwerken, kortweg BIN’s, in Berlare en Zele

“Bij alle vormen van misdrijven bieden we bovendien ook

nieuw leven ingeblazen en hebben we twee collega’s die onze

slachtofferhulp aan”, besluit De Bruycker. n

inwoners kosteloos preventief advies kunnen geven over de beveiliging van hun woning. Belangrijk voor iedereen: als je iets verdachts opmerkt, bel dan onmiddellijk de 101. De oproep kost je niets en op die manier konden al inbraken voorkomen

of 101 voor interventie, www.lokalepolitie.be/5436

www.facebook.com/PZBerlareZele

© Bert Van der Linden

worden. Was er toch niets aan de hand? Zoveel te beter.

u meer info: Politiezone Berlare-Zele, 09 367 50 15

21


Tiende Skwat-dag wordt groot feest! Jeugdraad weer paraat voor kinderen van 6 tot 12 jaar De jeugdraad van Berlare organiseert voor de tiende keer hun

“We kunnen wel al een tipje van de sluier oplichten:

razend populaire ‘Skwat-dag’. Door de jaren heen is het

enkele deelnemers zullen op pad kunnen als journalist, er zullen

concept meermaals veranderd, en ook dit jaar kiest de

muziekinstrumenten geknutseld worden of je kan een boerderij

jeugdraad voor vernieuwing. Al keren ze ook deels terug naar

bezoeken.”

het beginconcept. Dat het een extra feestelijke editie wordt, staat vast!

’s Middags wordt één leuke langgerekte speeltijd. Joyce Van Linter zit mee in de werkgroep voor het middagprogramma.

Meer dan tweehonderd Berlaarse kinderen tussen 6 en 12 jaar

“Wij gaan een groot spel organiseren met als thema ‘Feest in het

nemen jaarlijks deel aan de Skwat-dag. Die dag staan zij centraal.

dorp’. Het leuke is dat alle jeugdverenigingen meewerken aan

“De Skwat-dag is voor ons een dag waarop de jeugd uit Berlare

deze dag, waardoor er een bonte mengelmoes aan ideeën is.”

elkaar ontmoet en kennismaakt met zelfstandigen en verenigingen van eigen bodem,” zegt Jonas Meganck,

Het is duidelijk de dat jeugdraad nog niet al haar verrassingen

jeugdraadvoorzitter. “Omdat het dit jaar de tiende editie is,

prijs wil geven, maar het wordt ongetwijfeld een verrassende,

kiezen we ervoor om deels terug te gaan naar de roots: kinderen

leerrijke en leuke dag. De inschrijvingen starten om 8.30 uur aan

kennis laten maken met lokale organisaties en handelaars.”

sporthal Overmere. Van daaruit verspreiden de groepen zich naar de handelaars, organisaties en workshops. Om 16.30 uur

Feest in het dorp

kan iedereen moe maar voldaan terug naar huis. n

’s Morgens zal er een brede waaier aan activiteiten zijn. “We proberen zoveel mogelijk samen te werken met de lokale handelaars en organisaties. Zodat kinderen opnieuw kunnen proeven van verschillende beroepen en activiteiten.” Het volledige keuzegamma wordt in februari verspreid in alle scholen.

22

u

meer info: www.berlare.be/skwat-dag

dienst vrije tijd, 052 43 25 40 en jeugd@berlare.be

jeugdraad Berlare, jeugdraad@berlare.be

© Jonas Meganck

UiT IN BERLARE


tips van de redactie

Omdat het dit jaar de tiende editie is, kiezen we ervoor om deels terug te gaan naar de roots: kinderen kennis laten maken Badmintontornooi met lokale organisaties en handelaars. zondag 31 januari om 9.30 uur in sporthal Overmere Badmintontornooi voor recreatieve spelers. Heren-dubbel, dames-dubbel en

Voor Britt Vanhoedenaghe (11 jaar) is de Skwat-dag de leukste UiTtip van maart!

gemengd-dubbel. Kostprijs: 5,00 euro. Organisatie: 4Fun. 09 356 89 56

“Voor mij betekent de Skwat-dag een dag vol plezier met vrienden en vriendinnen. We kiezen uit heel wat leuke activiteiten en workshops. Het lukt niet altijd om de eerste

keuze te krijgen en om samen te zitten met mijn

Tweedehandsbeurs voor kinderartikelen

vriendinnen, maar dat vind ik niet zo erg. Het is ook leuk om nieuwe vrienden te maken!

Verkoop van tweedehands babyIk herinner me vooral ons bezoek aan de brandweer,

en kinderkleding, speelgoed en

de workshop van het Rode Kruis, juwelen maken en

andere kinderspulletjes in goede staat.

cupcakes maken. Het is zelfs deels door mijn deelname aan Gratis toegang.

de Skwat-dag dat ik nu naar de Chiro ga! En omdat ik de toneelworkshop zo leuk vond, ging ik dictie volgen in CC Stroming.

zaterdag 30 januari om 14 uur

Ik ben ook verzot op zingen, dus een zangworkshop zou

in SCC De Venne

ik erg leuk vinden. Ook schminken en nagels lakken doe ik graag! Er is eigenlijk maar één ding uit den boze op

Organisatie: Gezinsbond Uitbergen.

Skwat-dag: je vervelen!”

09 367 03 73 zondag 21 februari om 14 uur in Festivalhal Donkmeer Organisatie: Gezinsbond Berlare.

© Jonas Meganck

052 42 60 51

Meer UiTtips op www.UiTinBerlare.be

23


UiT IN BERLARE

Vakantie? Geef verveling geen kans! Op sportkamp in krokus- en paasvakantie Kijken jouw kinderen ook keer op keer uit naar eender welke vakantie, maar slaat de verveling telkens toe, nog vóór ze goed en wel begonnen is? Dan is een sportkamp misschien een goed idee. De kinderen amuseren zich te pletter én ze hangen een keer niet voor tv. Ook tablets en computers kom je in onze sporthallen niet tegen. Overtuigd? Schrijf je kinderen snel in.

Krokusvakantie •

Carnavalsportkamp

Ridders en prinsessen

Van 8 tot 12 februari – van 9 tot 12 uur

Van 29 maart tot 1 april – van 9 tot 12 uur

Sporthal Berlare

Sporthal Overmere

Vooropvang van 8 tot 9 uur

Vooropvang van 8 tot 9 uur

Kostprijs: 25,00 euro

Kostprijs: 20,00 euro

Voor kleuters geboren in 2010, 2011 en 2012.

Voor kleuters geboren in 2010, 2011 en 2012.

Vijf dagen sport- en spelplezier rond het thema

Draak Droka is ontsnapt. De ridders en prinsessen

carnaval! Met carnaval mag je even iemand anders zijn.

kunnen de draak ongevaarlijk maken door deze week

Je kan je verkleden in wie of wat je maar wil.

tal van spannende activiteiten tot een goed einde te

Op vrijdagnamiddag kan je op ons dolle carnavalsfeest

brengen. Word ook jij op het eind van de week tot ridder

volledig uit de bol gaan. n

geslagen of tot prinses gekroond? n

24

Paasvakantie

Omnisportkamp

New Games

Van 8 tot 12 februari – van 9 tot 16 uur

Van 29 maart tot 1 april – van 9 tot 16 uur

Sporthal Overmere

Sporthal Berlare

Vooropvang van 8 tot 9 uur

Vooropvang van 8 tot 9 uur

Naopvang van 16 tot 17 uur

Naopvang van 16 tot 17 uur

Kostprijs: 45,00 euro

Kostprijs: 36,00 euro

Voor de geboortejaren 2004 tot en met 2009.

Voor de geboortejaren 2004 tot en met 2009.

Maak kennis met een brede waaier aan sporten.

Deze week mogen jullie zich verwachten aan

Sport, spel en plezier gegarandeerd. n

vernieuwende, sportieve spelletjes en sporten. n


tips van de redactie

Praktisch

Provinciaal kampioenschap veldlopen

Inschrijven kan vanaf maandag 11 januari voor de krokusvakantie;

zondag 7 februari om 10.30 uur

vanaf maandag 29 februari voor de paasvakantie;

op recreatiedomein Nieuwdonk

• • •

u

Betaling: cash of via overschrijving naar BE93 0910 1247 8067 met vermelding naam deelnemer, datum en naam sportkamp;

Provinciaal kampioenschap voor dames en

Inschrijvingen die twee weken voor aanvang van het kamp niet zijn

heren, reeksen van benjamins tot seniors.

betaald, worden geannuleerd;

Medailles voor de eerste drie, naturaprijs

Betalingen zonder voorafgaande inschrijving worden niet aanvaard.

voor iedere aangekomen atleet.

meer info: dienst vrije tijd, 052 43 25 40

Organisatie: Aces Wichelen. www.acesveldloop.be

en sport@berlare.be

De Zatterdag zaterdag 20 februari om 20 uur in kantine SK Berlare Ambiance verzekerd op deze leuke fuif met DJ Ridoe, Frenz&Sisco en Neggy Neglectik. Kaarten kosten 3,00 euro in voorverkoop of •

Piraterij

4,00 euro aan de kassa. Kaarten verkrijgbaar

Van 4 tot 8 april – van 9 tot 12 uur

bij de leiding en Frituur Rio.

Sporthal Berlare

Vooropvang van 8 tot 9 uur

Organisatie: Chiromeisjes Elckerlyc Berlare.

Kostprijs: 25,00 euro

www.facebook.com

Voor kleuters geboren in 2010, 2011 en 2012. Schip ahoi piraatjes! Deze week zijn we echte zeerovers. Piet Piraat zit in nood! Om de wereldschat te kunnen veroveren moet hij eerst heel wat obstakels overwinnen. Help jij ons mee? n

Eén tegen allen

Van 4 tot 8 april – van 9 tot 16 uur

Sporthal Overmere

Vooropvang van 8 tot 9 uur Naopvang van 16 tot 17 uur

Kostprijs 45,00 euro

Voor de geboortejaren 2004 tot en met 2009. Eigenlijk is het heel eenvoudig: het is deze week één tegen allen! Met z’n allen gaan jullie sportieve uitdagingen aan en werken jullie samen als een hecht team. n Meer UiTtips op www.UiTinBerlare.be

25


UiT IN BERLARE

“Muziek is niet alleen entertainment.” Zaterdag 30 januari om 20 uur: Bai Kamara Jr. in CC Stroming Hebben jouw roots je muziek beïnvloed?

Pas op zijn twintigste kreeg

Momenteel werkt hij aan een project voor

Bai Kamara Jr. zijn eerste gitaar van zijn

Artsen Zonder Grenzen. Een nummer in

neef. Gaandeweg werd hij een politiek

teken van de vluchtelingen. “Ik schreef

en sociaal geëngageerd songwriter met

het naar aanleiding van de foto van het

“Absoluut! Ik ben geboren in Siërra Leone

de gekende warme stem, en nu laat de

Syrische jongetje dat aanspoelde aan de

en bracht mijn eerste vijf levensjaren door

muziekmicrobe hem niet meer los.

kust van Turkije. Ik kon daar echt niet van

in Engeland. Samen met mijn moeder

Zijn muziek is een opwindende

slapen. Het trof me enorm.

keerde ik terug en tot mijn vijftiende

smeltkroes van verschillende invloeden

Ik ging op zoek naar andere Belgische

woonde ik met mijn familie in Siërra

en culturen: soul, funk, R&B en jazzy

artiesten om samen iets te doen. Daan

Leone. Nadien keerden we terug naar

invloeden. Soms funky, maar even goed

wilde meteen meewerken, en ook Guy

Engeland. Mijn mama was een heel

ingetogen en intiem.

Swinnen, Marie Daulne van Zap Mama

geëngageerde ambassadrice met een

en Arno stapten mee in het verhaal. Het

gouden hart. Enkele maanden geleden

Voorbije zomer stond hij op Polé Polé,

wordt een sociaal en politiek geënga-

keerde ik terug naar Siërra Leone voor

Couleur Café, de Ancienne Belgique, de

geerd nummer.

haar begrafenis. Ik bewonder haar enorm

Handelsbeurs, de Stadsschouwburg, …

De boodschap in muziek is voor

en wil haar werk verderzetten.

Hij had ook het genoegen om te toeren

Bai Kamara Jr. van groot belang, het is

Mijn engagement en sociale

met Vanessa Paradis, en in december

niet alleen entertainment. “Maar natuurlijk

betrokkenheid heb ik van haar geërfd.”

stond een concert voor de Verenigde

schrijf ik soms ook liefdesliedjes.

Naties op het programma.

Mijn vorig album heb ik bijvoorbeeld opgedragen aan mijn oudste zoontje.”

In Berlare zagen we je al solo, nu breng je een band mee. Is er veel verschil? “Als soloartiest met mijn gitaar, zoals twee jaar geleden in het Cultuurcafé, focus ik me vooral op mijn muziek. Ik ben dan heel geconcentreerd en beleef alles heel intens. Dit keer breng ik negen muzikanten mee. Als zij me begeleiden, kan ik me meer focussen op entertainment. Het wordt dus anders dan vorige keer!” We kijken ernaar uit! n

u

meer info:

www.baikamara.com

cultuurdienst, 052 43 25 50 of

cultuur.reserveren@berlare.be

26

kostprijs: 13,00 euro


tips van de redactie

’t Nachtkastje van Hazal Kirpik Welke boeken liggen

Veldloop

op de nachtkastjes van onze inwoners? Omdat het van 5 tot 20 maart jeugdboekenweek is, snuisterden we deze keer in de slaapkamer

zondag 21 februari om 12.30 uur in de Grote Kouterstraat

van Hazal. Thema van de jeugdboekenweek is ‘Weg van de stad’.

Regionale veldloop voor dames en heren,

Hazal zocht het wel heel ver:

reeksen van benjamins tot masters. Iedere

in Egypte, Nederland en Schotland.

deelnemer ontvangt een naturaprijs.

Voor al deze materialen kan je terecht in de bib!

Organisatie: Atletiekclub Uitbergen. luc.vanbockstal@scarlet.be

• Dummie de Mummie en de drums van

• Meermonster (Paul van Loon)

Massoeba (Tosca Menten)

Omgaan met hooggevoeligheid

De koning komt naar Polderdam en de

Wat zit daar in de emmer zalm die Pa

dinsdag 23 februari en 1, 8 en 15 maart

klas van Dummie mag zingen op het

meebracht? Volgens opa weerwolf is het

om 19.30 uur in CC Stroming

stadhuis. Daarna gaat Dummie naar de

een Selkie, een wezentje uit Schotland.

rommelmarkt, waar hij een oude trommel

Het moet zo snel mogelijk terug, anders

Bij hoogsensitieve mensen is de verwerking

vol amuletten uit Afrika vindt. Volgens de

kan het niet overleven.

van prikkels in lichaam en geest gevoeliger,

verkoper was hij van een medicijnman en

Dolfje gaat samen met Timmie, Pa en Leo

heftiger en gedetailleerder dan bij de meeste

zitten er nog geheime krachten in. Goos

naar Schotland om hun nieuwe vriendje

personen omdat hun zintuigen erg

en Klaas geloven er niks van, maar zodra

terug te brengen. Een gevaarlijke reis,

gevoelig zijn voor prikkels.

Dummie gaat trommelen, vliegt het geluk

want Schotland is een land vol geheimen:

Door je gave om op te merken, komt er te veel

hem om de oren. Als Dummie op

wonderlijke doedelzakspelers en diepe

informatie binnen. Je aandacht is gericht naar

Koningsdag onverwacht een hoofdrol

meren met monsters...

de buitenwereld: die dringt binnen, overspoelt

mag spelen, verdwijnen de amuletten.

Het Meermonster is al het vijftiende boek

en beïnvloedt je. Daardoor geraak je uit balans.

Opeens gaat alles mis. Dit boek is het

over Dolfje Weerwolfje. Dolfje is een

In deze workshop leer je hoe je die balans kan

zevende uit een serie waarin een oude,

vampier, maar je krijgt geen nachtmerries

herstellen.

Egyptische mummie de hoofdrol speelt.

als je deze boeken leest want ze zitten vol

Heel grappig en mooi geïllustreerd. n

humor en spanning. n

Inschrijven tot 12 februari. Kostprijs: 40,00 euro.

Nieuwe openingsuren

Organisatie: Vormingplus Waas en Dender. 03 775 44 84

Voortaan is bib Berlare ook open op maandag- en donderdagnamiddag. Je kan er nu terecht op volgende dagen: • maandag van 13 tot 20.30 uur; • woensdag van 13 tot 18.30 uur; • donderdag van 13 tot 20.30 uur; • zaterdag van 9 tot 12.30 uur. Meer materiaal uitleenbaar per beurt Per bibliotheekpasje kan je voortaan twintig dingen uitlenen, onafhankelijk van het soort materiaal. Als je bijvoorbeeld twintig strips wil meenemen, is dit vanaf nu mogelijk.

u

Meer UiTtips op www.UiTinBerlare.be meer info: bibliotheek Berlare, 052 43 25 55 en bibliotheek@berlare.be

27


UiT IN BERLARE

Reïncarnatie van de man in het zwart Zondag 6 maart: The Johnny Cash Roadshow in CC Stroming

Johnny Cash overleed in 2003 en wordt aanzien als een van de

Familie Cash is fan

belangrijkste Amerikaanse singer-songwriters van de twintigste eeuw. Op zaterdag 6 maart om 20 uur kruipt

“In CC Stroming zorgt Clive John voor een ware kippenvel-

zanger Clive John in de huid van Cash voor een eerbetoon

reïncarnatie”, vertelt Chris Rombaut van vzw Such a Night.

waar je kippenvel van krijgt. Samen met The Spirit Band en

“Met songs als ‘I Walk the Line’, ‘Folsom Prison Blues’, ‘Ring of

Jill Schoonjans in de rol van June Carter brengt Clive John de

Fire’ en ‘A Boy Named Sue’, voert hij het publiek mee doorheen

geest van Johnny Cash weer tot leven. Lovende persrecensies,

het rijke repertoire van Cash. Bovendien is deze tribute band

volle zalen en heel wat staande ovaties gingen dit ultieme

niet zomaar een van de zovelen. Je beleeft de show zoals je

eerbetoon in CC Stroming vooraf.

de shows van de echte Johnny Cash beleefde. Deze band is de enige die door de familie Cash wordt erkend, dochter Rosanne

Cash wordt vaak geassocieerd met country-muziek, maar zijn

vindt de gelijkenis met haar vader zelfs akelig echt.” n

repertoire was veel gevarieerder dan dat, met invloeden uit de rock-‘n’-roll, rockabilly, blues, folk en gospel. ‘The man in black’ met de typische bas-baritonstem heeft enkele opmerkelijke concerten op zijn palmares, onder meer in gevangenissen. De live-albums ‘Johnny Cash at Folsom Prison’ en ‘Johhny Cash at San Quentin’ kenden wereldwijd enorm veel succes.

28

u

meer info: vzw Such a Night, 0477 35 98 79

en tickets@suchanight.be, www.suchanight.be Kostprijs: 20,00 euro


tips van de redactie

Klaar voor de gezelligste nacht van het jaar?! Zaterdag 13 februari in CC Stroming: Nacht van de Film

Infoavond gehoorschade woensdag 9 maart om 20 uur in parochiezaal De Kring

Nog geen plannen voor Valentijn? Wat is er romantischer dan gezellig samen een filmpje meepikken? Of twee? Of… zeven? Van zaterdagnamiddag 13 tot zondag-

Een gediplomeerd audioloog leert je heel wat

ochtend 14 februari tovert KSA Berlare CC Stroming voor de dertiende keer om tot

over het gehoor, hoe je het kan beschermen

een sfeervolle cinema. Zorg dat je uitgeslapen bent voor de jaarlijkse portie

en welke soorten hoorhulpmiddelen er zijn.

filmplezier om de hoek.

Gaande van hoorapparaten, aangepaste gsm’s, tot speciale wekkers.

Met de filmkeuze wil KSA Berlare opnieuw een groot en gevarieerd publiek bekoren. Er werd een mix samengesteld met films voor de kleinsten en films van een iets steviger

09 367 90 47

kaliber. De zetels, drankjes en knisperige filmzaalversnaperingen doen de rest. Zo is er dit jaar weer een gezellige cocktailbar om even bij te babbelen tussen de films door. Absoluut een formule die aanslaat tijdens de wintermaanden, want de voorbije twaalf jaar bleek de Nacht van de Film telkens een schot in de roos. Voor één film betaal je 4,00 euro, voor drie opeenvolgende films 10,00 euro, en voor een volledige nacht 15,00 euro. n

Lysistrata Make love, not war vrijdag en zaterdag 11, 12, 18 en 19 maart om 20 uur in Feestzaal Overmere

Op het programma:

In deze komedie zijn Lysistrata en haar

© Bert Van der Linden

madammen het beu dat hun echtgenoten

u

14 uur:

Hotel Transylvania

altijd maar het huis uit zijn om oorlogje te

16 uur:

Big Hero 6

voeren. Ze besluiten in seksstaking te gaan.

18.30 uur:

Pan

Regie: Wim Lanckrock.

21 uur:

Ant-Man

23.45 uur:

Goodnight Mommy

Organisatie: Panta Rhei Overmere.

2 uur:

Spy

0474 68 32 55

4.15 uur:

Mission Impossible

meer info: www.nachtvandefilm.be

Meer UiTtips op www.UiTinBerlare.be

29


UiT IN BERLARE

vrijdag 15 januari, 19 uur

zaterdag 16 januari, 20 uur

donderdag 28 januari, 9 uur

GEVARIEERD CONCERT

VOLLEYBAL

TREKVOGELS EN ONZE WINTERGASTEN

ORGELCOMITÉ OVERMERE

JTV DERO DAMES A – MADAVOC HAMME A

IN DE KALKENSE MEERSEN

plaats: parochiekerk Overmere

plaats: sporthal Berlare

Kolena vzw

info: www.orgelovermere.be

info: www.jtvdero.be

Zie artikel p. 24.

vrijdag 15 januari, 20 uur

vrijdag 22 januari, 19 uur

zaterdag 30 januari, 20 uur

NIEUWJAARSCONCERT

AVONDWANDELING MET AANDACHT

BAI KAMARA JR.

KONINKLIJKE FANFARE ‘DE VERENIGDE

VOOR UILEN

GEMEENTE BERLARE

VRIENDEN’

NATUURPUNT DENDERMONDING

Zie artikel p. 28.

Ook op zaterdag 16 januari, 20 uur

Zie artikel p. 24.

plaats: Feestzaal Overmere zaterdag 30 januari, 14 uur

info: www.fanfare-overmere.be zaterdag 23 januari, 16 uur

TWEEDEHANDSBEURS VOOR KINDER-

VOLLEYBAL

KLEDIJ EN SPEELGOED

zaterdag 16 januari, 15 uur

JTV DERO DAMES B – VAMOS STEKENE/SINT-

GEZINSBOND UITBERGEN

ETHIOPISCH KERSTFEEST

GILLIS-WAAS C

Zie UiTtip p. 23.

FINADO ETHIOPIË

plaats: sporthal De Zeven (Zele)

plaats: Festivalhal Donkmeer

info: www.jtvdero.be zaterdag 30 januari, 16 uur

info: farenjo@hotmail.be

VOLLEYBAL zaterdag 23 januari, 20 uur

JTV DERO HEREN A – VC GLOBAL WINERIES

zaterdag 16 januari, 16 uur

VOLLEYBAL

KAPELLEN

VOLLEYBAL

JTV DERO HEREN A – VC ZOERSEL

plaats: sporthal De Zeven (Zele)

JTV DERO HEREN C – SSJ HEMELVEERDEGEM B

plaats: sporthal De Zeven (Zele)

info: www.jtvdero.be

plaats: sporthal De Zeven (Zele)

info: www.jtvdero.be

info: www.jtvdero.be zaterdag 30 januari, 16 uur zondag 24 januari, 8 uur

VOLLEYBAL

zaterdag 16 januari, 20 uur

WANDELEVENT SCHELDEBROEKTOCHT

JTV DERO HEREN C – MEZO ZOTTEGEM B

VOLLEYBAL

BOERENKRIJGSTAPPERS

plaats: sporthal De Zeven (Zele)

JTV DERO HEREN B – GRIFFOENEN STEENHUIZE

Zie artikel p. 24.

info: www.jtvdero.be

plaats: sporthal Berlare info: www.jtvdero.be zondag 24 januari, 14.30 uur WINTERSE WANDELING EN MEEUWENSPEKTAKEL NATUURPUNT SCHELDELAND Zie artikel p. 24.

© Guy Kokken

Meer UiTtips op www.UiTinBerlare.be en www.UiTinVlaanderen.be

30

Begijn Le Bleu

De verhalen van moeder Kloek

zaterdag 6 februari

zondag 7 februari


zaterdag 30 januari, 20 uur

zaterdag 6 februari, 20 uur

vrijdag 19 februari, 20 uur

VOLLEYBAL

MET MIJ GAAT ALLES GOED

WERELDCAFÉ

JTV DERO DAMES A – ISOREX LADIES

BEGIJN LE BLEU

GROS BERLARE

NAZARETH A

plaats: CC Stroming

Zie artikel p. 36.

plaats: sporthal Berlare

info: 052 42 25 50

info: www.jtvdero.be zaterdag 20 februari, 20 uur zondag 7 februari, 15 uur

THEE MET HONING OF MET CITROEN?

zaterdag 30 januari, 20 uur

DE VERHALEN VAN MOEDER KLOEK

LOGE 10

VOLLEYBAL

GEMEENTE BERLARE

plaats: CC Stroming

JTV DERO HEREN B – SFEROS VBK DEINZE B

plaats: CC Stroming

info: 052 43 25 50

plaats: sporthal Berlare

info: 052 43 25 50

info: www.jtvdero.be zaterdag 20 februari, 22 uur zondag 7 februari tot zondag 10 april

DE ZATTERDAG

zondag 31 januari, 9.30 uur

TENTOONSTELLING

CHIRO ELCKERLYC BERLARE

BADMINTON-TORNOOI

IGNACE DE VOS

Zie UiTtip p. 25.

4FUN

plaats: CC Stroming

Zie UiTtip p. 23.

info: 052 43 25 50 zaterdag 20 februari, 16 uur VOLLEYBAL

vrijdag 5 februari, 19 uur

donderdag 11 februari, 9 uur

JTV DERO DAMES B – SNUFFEL GREMBERGEN A

KAMPIOENSCHAP CAFÉSPORTEN

WINTER IN DE BERGENMEERSEN

plaats: sporthal De Zeven (Zele)

ook op zaterdag 6 februari, 19 uur

KOLENA VZW

info: www.jtvdero.be

plaats: VBS Sint-Jozef Overmere

Zie artikel p. 24.

info: meganck.johan@gmail.com zaterdag 20 februari, 20 uur zondag 14 februari, 11.30 uur

VOLLEYBAL

zaterdag 6 februari, 13.30 uur

EETFESTIJN

JTV DERO HEREN A – VC DUVEL PUURS

LEGODAG

JTV DERO ZELE -BERLARE

plaats: sporthal De Zeven (Zele)

KWB OVERMERE

plaats: sporthal De Zeven (Zele)

info: www.jtvdero.be

plaats: VBS Sint-Jozef Overmere

info: www.jtvdero.be

info: 09 367 90 47 zondag 21 februari, 12.30 VELDLOOP VOOR DAMES EN HEREN ATLETIEKCLUB UITBERGEN Zie UiTtip p. 27.

© Pieter Verhaeghe

Je eigen activiteit in deze UiTagenda? Voer ze in vóór 15 februari via UiTdatabank.be

Loge 10

Byron Bay

zaterdag 20 februari

zondag 28 februari

31


UiT IN BERLARE

zondag 21 februari, 14 uur

zaterdag 5 maart, 20 uur

zaterdag 12 maart, 8.30 uur

TWEEDEHANDSBEURS VOOR BABY- EN

VOLLEYBAL

SKWAT-DAG

KINDERARTIKELEN

JTV DERO HEREN A – WARA GENK

JEUGDRAAD BERLARE

GEZINSBOND BERLARE

plaats: sporthal De Zeven (Zele)

Zie artikel p. 22.

Zie UiTtip p. 23.

info: www.jtvdero.be zaterdag 12 maart, 18 uur

dinsdag 23 februari, 19.30 uur

zaterdag 5 maart

GRIETJE DE HEKS

OMGAAN MET HOOGGEVOELIGHEID

BAL VAN DE BURGEMEESTER

HET WOUD

VORMINGPLUS WAAS EN DENDER

plaats: Festivalhal Donkmeer

plaats: CC Stroming

Zie UiTtip p. 27.

info: 052 43 23 40

info: 052 43 25 50

vrijdag 26 februari, 20 uur

zondag 6 maart, 20 uur

zaterdag 12 maart, 20 uur

SPORTGALA

THE JOHNNY CASH ROADSHOW

VOLLEYBAL

GEMEENTE BERLARE

SUCH A NIGHT

JTV DERO HEREN B – SKW VOLLEY KREKENLAND

plaats: CC Stroming

Zie artikel p. 26.

plaats: sporthal Berlare info: www.jtvdero.be

info: 052 43 25 40 maandag 7 maart, 19.30 uur zondag 28 februari, 19.30 uur

START TO RUN

zaterdag 12 maart, 20 uur

BYRON BAY

GEMEENTE BERLARE

VOLLEYBAL

STUDIO ZONDAG

Zie artikel p. 6.

JTV DERO DAMES A – FORZA OUDENAARDE B

plaats: sporthal Berlare

plaats: JH De Kazerne

info: www.jtvdero.be

info: 052 43 25 50 woensdag 9 maart, 20 uur INFOAVOND GEHOORSCHADE zaterdag 5 maart, 20 uur

zondag 13 maart, 10 en 14.30 uur

Zie UiTtip p. 29.

PROVINCIALE MUZIEKTOERNOOIEN

EEN DAG MET STEFAAN

2016

DIE VERDÄMMTE SPIELEREI plaats: CC Stroming

vrijdag 11 maart, 20 uur

plaats: CC Stroming

info: 052 43 25 50

LYSISTRATA – MAKE LOVE, NOT WAR

info: 09 267 72 56

PANTA RHEI ook op zaterdag 12 maart, vrijdag 18 maart zaterdag 5 maart, 16 uur

en zaterdag 19 maart om 20 uur

VOLLEYBAL

Zie UiTtip p. 29.

Meer UiTtips op www.UiTinBerlare.be en www.UiTinVlaanderen.be Je eigen activiteiten in deze UiTagenda?

JTV DERO DAMES B – EEVOC ERTVELDE-

Voer ze in vóór 15 februari via

EVERGEM A

plaats: sporthal De Zeven (Zele)

www.UiTdatabank.be

© Alain Destoop

info: www.jtvdero.be

32

Die Verdammte Spielerei

Het woud

zaterdag 5 maart

zaterdag 12 maart


BERLARE & DE WERELD

157 gezinnen hebben nu drinkwater in huis Berlare steunt drinkwaterproject in Ecuador Gemeente Berlare ging via PROTOS een waterschap aan met

Nieuw project in startblokken

de Ecuadoraanse gemeente Rio Verde. Op die manier leveren we een bijdrage om de gezinnen ter plekke aan drinkwater en

In september werd al een overeenkomst getekend tussen het

sanitair te helpen. Momenteel steunt Berlare een project voor

kanton Rio Verde, deelgemeente Montalvo en het dorp Lagarto

de gehuchten Walte, Milagro en Palmar.

voor een volgend project. Het gaat om de verbetering en uitbreiding van een bestaand zuiveringsstation in Montalvo,

De drie gehuchten bevinden zich in de deelgemeente

en de uitbreiding van het distributienet. Zo zullen 160 gezinnen

Montalvo van het kanton Rio Verde. Er wonen in totaal

uit het nabijgelegen dorpje Lagarto geholpen worden.

157 gezinnen. De start van het project verliep niet van een leien dakje. Onder meer een te kleine diameter van de leiding en een

De werken zijn begroot op 335.229,00 dollar. De overeenkomst

probleem met de eigenaar van de grond waarop de zuiverings-

voorziet dat de lokale besturen van Rio Verde, Montalvo en

installatie staat, zorgden voor vertraging. Maar die problemen

Lagarto samen met de bewoners in totaal 58,24 procent

zijn inmiddels opgelost.

bijdragen. Protos-CEFODI levert 41,76 procent van het budget. De werken zullen vermoedelijk negen maanden duren.

In de gehuchten Milagro en Palmar werden reeds opslagtanks van elk dertig kubieke meter gebouwd, en ook het leidingwerk

Het waterschap past in het algemeen regionaal samenwer-

van het drinkwaterstation naar de opslagtanks werd aangelegd.

kingsakkoord tussen de provincie Oost-Vlaanderen, Protos en

Momenteel wordt nog een gelijkaardig reservoir gebouwd in

CEFODI in de provincie Esmeraldas. Eerder al kregen de dorpen

Walte.

Chumunde, San Vicente, Zapallo, Zapallito, Altamira, Guariche en Chunguillo mede dankzij Berlare drinkbaar water. n

De bewoners van de drie gehuchten droegen ook hun steentje

bij, ter waarde van dertig dollar per gezin. Ze hielpen vooral met sleuven graven en leidingwerk aanleggen. “In december werd gestart met de aansluitingen van de huizen en de installatie van de pompen. Ook de bestaande zuiveringsinstallatie in Walte werd aangepakt en uitgebreid�, vertelt Piedad Ortiz, de lokale vertegenwoordigster van Protos in Esmeraldas.

u

meer info: dienst vrije tijd, 052 42 77 56 en noordzuid@berlare.be

33


“Alles geven voor Rio en dan stop ik.” Haalt judoka Sofie De Saedelaere de Olympische Spelen?

34

Met voorsprong het Infogem-interview

Sofie (26) staat al lang op de tatami. “Ik

eigenlijk. Want mijn hoofdbezigheid op

met de grootste afstand tussen twee

groeide op in de Kastanjelaan in Berlare.

training was… lachen en roddelen met de

gesprekspartners. Ik achter mijn laptop

Als hobby ontdekte ik vrij snel judo. Mijn

vriendinnen”, lacht Sofie. “Maar die titel

in Berlare, judoka Sofie De Saedelaere

eerste stappen op de judomat heb ik hier

heeft iets bij me losgemaakt. Ik begon

een kleine 10.000 kilometer verder in

in Berlare gezet onder leiding van Wouter

toen voor het eerst te dromen van een

Japan waar ze zich voorbereidde op

Dierinck, later werd dat Ronny Nilsen.

‘echte judocarrière’.”

haar deelname aan een van de grootste

Judo was een perfecte uitlaatklep!

en meest mythische judotornooien ter

Maar wat me het meeste aansprak was de

wereld: het tornooi van Tokio.

vriendschap die ik er vond.” Toen ze 14

“Aan dit tornooi mogen deelnemen, daar

jaar was, werd Sofie voor de eerste keer

Het daaropvolgend jaar kreeg Sofie een

droomde ik als kind al van”, vertelt Sofie.

Belgisch kampioen. “Totaal onverwacht

plaats in het nationale beloftenteam.

Eerste internationale goud

© Bert Van der Linden

BERLARE & DE WERELD DE AMBASSADEUR


Als ik thuis ben, werk ik als vroedvrouw interim met dagcontracten. Het is een leuk en intens leven. En zo hard als het soms kan zijn, zo mooi is het ook. “Mijn eerste tornooi was in Oostenrijk. We

doen. Ik wou mezelf bewijzen dat ik nog

zo’n kampioenen maken ze niet meer’

gingen met de bus en ik herinner me nog

steeds de beste van België was. Ja, het

lees je weleens. “Ja, stop maar”, steekt

goed wat mijn papa zei voor ik op de bus

competitiebeest in mij had het judo

Sofie van wal. “Nog zo’n dooddoener:

stapte: ‘Doe maar gewoon je judo. Meer

blijkbaar nog niet kunnen lossen”, lacht

‘Het is toch niet meer wat het ooit

dan je best kan je toch niet doen. Maar…

ze. Sofie werd opnieuw Belgisch

geweest is in het Belgische vrouwenjudo.’

laat ze toch maar eens in het zand bijten!’

kampioen in haar klasse en haar optreden

Uiteraard keek ik zelf als jonge judoka op

Ik vertrok dus met kleine verwachtingen

bleef bij de nieuwe bondscoach Robert

naar Ulla en Gella en ik wil benadrukken

maar met veel motivatie naar Oostenrijk.”

Krawczyck niet onopgemerkt. “Ik kreeg

dat ik hun prestaties bewonder. Maar ik

Dat weekend veroverde Sofie haar eerste

een nieuwe kans om internationaal mee

heb een hekel aan die uitspraken omdat

internationale gouden medaille.

te vechten voor de medailles. En zo

ze vaak van mensen komen die geen

komen we aan waar we nu zijn… Ik train

inzicht hebben in de transformaties die

tweemaal per dag, reis de wereld rond

onze sport heeft ondergaan. De regels

Vroedvrouw in Tanzania

voor trainingen en tornooien (vóór het

zijn enorm aangepast, er zijn nu veel

Na haar middelbare school studeerde

tornooi van Tokio zat Sofie in Zuid-Korea,

meer landen met de nodige faciliteiten

Sofie vroedkunde. Sofie: “Helaas kreeg ik

n.v.d.r.). Als ik thuis ben, werk ik als vroed-

waardoor de sport wereldwijd een hoger

in mijn tweede jaar klierkoorts en kon ik

vrouw interim met dagcontracten. Het is

niveau bereikt. En het Oostblok is uit

de combinatie sport en school niet meer

een leuk en intens leven. En zo hard als

elkaar gevallen: in plaats van één sterke

aan. Ik heb dan in mijn derde jaar vroed-

het soms kan zijn, zo mooi is het ook.”

Rus hebben wij nu een tiental extra

kunde een buitenlandse stage in Tanzania

tegenstanders die we moeten verslaan.”

gedaan. Ik kan het gevoel dat ik daaraan

Die combinatie werk en sport is niet

overhoud amper beschrijven, maar die

evident. “Ik ben topsporter judo (nummer

stage was de mooiste ervaring in mijn

40 van de wereld, categorie -78 kg, met

leven tot nu toe. Bij het afstuderen mocht

graad 4de dan, n.v.d.r.) én vroedvrouw.

2016 is een Olympisch jaar met Rio als

ik de VLOV-prijs (Vlaamse Organisatie

Een vast inkomen heb ik niet.

gaststad. Om deel te mogen nemen in

voor Vroedvrouwen, n.v.d.r.) in ontvangst

Mijn buitenlandse sportstages en

het judo moet je top 14 van de wereld

nemen. Het is een award voor de meest

tornooien worden vergoed door de

zijn. “Zeer strenge selectiecriteria dus. Het

representatieve leerling van die

federatie. Het is de passie en liefde voor

is moeilijk op voorhand te voorspellen

afstudeergroep. Ik was supertrots!”

de sport die me drijft. De meisjes waar ik

of dit binnen mijn mogelijkheden ligt.

Rio zien en stoppen?

het internationaal tegen opneem, zijn wel

De puntentelling stopt pas in juli”, vertelt

Na die klierkoorts was het moeilijk om

professionele atleten met een topsport-

Sofie. “Maar of ik nu mag gaan of niet, ik

de draad in het judo terug op te nemen.

contract. Soms vraag ik me af of net dat

kan niet meer dan dankbaar zijn voor alles

“Op dat moment stond de federatie niet

het verschil maakt tussen nummer 40 of

wat de sport me al heeft gebracht. Ik voel

achter mij en hen heb je natuurlijk nodig

nummer 10 van de wereld zijn”,

helaas wel al aan het aantal minuten dat

om selecties voor buitenlandse

filosofeert Sofie. “Hoe dan ook: het is

ik nodig heb om ’s morgens uit mijn bed

tornooien te krijgen”, vertelt Sofie heel

soms aangenaam om even uit de

te komen dat tien jaar topsport zijn tol

eerlijk. “Maar ik geloof ook dat als iets

topsportwereld te kunnen ontsnappen.

eist. Rio was op voorhand mijn einddoel,

niet naar je toekomt, je het ook niet moet

Mijn jobs brengen me terug naar het

deelname of niet, en ten laatste na deze

forceren. Dus… begon ik te werken als

echte leven en doen me zaken

zomer zal ik een einde breien aan mijn

vroedvrouw.”

relativeren. Wat is een verloren judo-

internationale judocarrière. Ik hoop wel

gevecht als er die nacht in het rusthuis

mijn kennis en ervaring door te kunnen

Tweede judocarrière

iemand is overleden?”

geven aan de kleine Berlaarse judoka’s,

Maar na een goed jaar kwamen de

Anders dan Ulla en Gella

toekomstig Olympisch kampioen rond?” n

‘Ulla Werbrouck, Gella Vandecaveye…

Opgetekend door Tom Van Acker.

want wie weet loopt er onder ons een jaarlijkse Belgische kampioenschappen er opnieuw aan. “Ik besliste om mee te

35


BERLARE & DE WERELD

“Ek het dit baie geniet!” GROS Berlare houdt wereldcafé in CC Stroming De gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking

bij kinderen. Op die manier bereiden ze hen voor om

(GROS) houdt op vrijdag 19 februari een Wereldcafé. Op deze

economisch onafhankelijke jongvolwassenen te worden,” vertelt

avond nodigt GROS Berlare mensen uit die de afgelopen jaren

Sander. De organisatie helpt kinderen en jongeren tussen 6 en

meewerkten aan een noord-zuidproject of die een boeiend

25 jaar uit achtergestelde wijken in de Bitoustreek. “Ik hielp mee

verhaal hebben over hun noord-zuidervaringen. Met een

in Kranshoek Primary School. ’s Ochtends gaf ik wiskunde aan

drankje in de hand kan je mee genieten van hun ervaringen.

de derde graad en ’s middags deden we allerlei activiteiten met

Een voorsmaakje.

de kinderen van Born in Africa. Deze kindjes hebben Belgische peetouders.”

Het concept is eenvoudig: verschillende tafels, gezichten, verhalen en een wereldse cafésfeer. Elke aanwezige kan

Een streepje Chiro in Zuid-Afrika

doorschuiven naargelang de interesse, als een soort van speeddating. Je kan vragen stellen of gewoon luisteren naar

Sander is een sportieve, creatieve duizendpoot en probeerde dit

de boeiende verhalen. Tussendoor kan je genieten van een

ook door te geven aan de kinderen. “Aan de ene kant hielpen we

muzikaal intermezzo.

’s middags met het huiswerk, maar het mocht ook wat losser. Ik speelde samen met de kinderen typische Chirospelletjes, we

36

Een van de sprekers is Sander Van den Broeck. Hij is 24, en als

schaakten, ik gaf voetbaltraining aan de meisjes en noem maar

afgestudeerde journalist ging hij op zoek naar werk. Na enkele

op.” Op het einde van de middag hielpen de vrijwilligers nog met

korte werkervaringen in België, besloot hij om vier maanden als

het eten. “Naast de gewone werking hebben we ook mee

vrijwilliger naar Zuid-Afrika te trekken. De organisatie Born In

kampen begeleid. Quizzen, veel eten, zwemmen en stappen

Africa hielp hem z’n droom te vervullen.

waren enkele van de ingrediënten van deze meerdaagse

“Born In Africa stimuleert de sociale en educatieve ontwikkeling

verblijven.”


De cafépraters, vanaf 19.30 uur in CC Stroming: -

Sander Van den Broeck:

vrijwilliger bij Born In Africa in Zuid-Afrika

-

Leen Meganck:

stagair lager onderwijs in Suriname

-

Katrien De Gelder:

capaciteitsopbouw van de lokale bevolking in Vietnam

-

Greta Van Boven en Filip De Sutter:

vrijwilligers bij Finado Ethiopië en deelnemers Great Ethiopian Run

-

Christel Foncke:

vrijwilliger bij Rumahedi in Nepal, momenteel vooral hulp bij heropbouw na aardbeving

-

Margot Lavent en Liesbeth Willemans:

gesprek over de actuele vluchtelingenuitdaging, ook in Berlare.

Margot schreef een boek over het thema: Transmigratie, hulp verlenen in een wereld van superdiversiteit.

Leerkrachten drinken en roken in de klas. Ook lijfstraffen worden nog toegepast. Bij sommigen wordt de klas onderverdeeld in een ‘slimme’ en ‘domme’ groep.

Lijfstraffen nog geen taboe Sander werd ook geconfronteerd met de minder mooie kant van het vrijwilligerswerk. “Leerkrachten drinken en roken in de klas. Ook lijfstraffen worden nog toegepast. Bij sommige leerkrachten wordt de klas onderverdeeld in een ‘slimme’ en ‘domme’ groep, daardoor geven kinderen mekaar ook die stempel van ‘slim’ of ‘dom’.” Dit toont aan dat er zeker op vlak van capaciteitsversterking van de lokale leerkrachten nog heel wat nood is aan expertise. “Ik heb gelukkig veel meer hoogtepunten dan dieptepunten gekend. De natuur is er prachtig, ik ben op verschillende plaatsen geweest die ik me voor de rest van mijn leven zal herinneren. Met de kinderen werken is verrijkend en de Afrikaanse taal kunnen spreken, is zalig!” Sander noemt zijn ervaring met Born In Africa een echte aanrader. “Ik verbleef in Plettenbergbaai, een van de rijkere steden van het land, terwijl ik werkte in een township. Het contrast tussen rijk en arm kon niet groter zijn. Het leuke is dat ik nooit het gevoel had een toerist te zijn. Door mijn samenwerking met de lokale bevolking heb ik Zuid-Afrika op een totaal andere manier leren kennen dan de doorsnee toerist. “Ik heb er enorm van genoten. Of om het in het Afrikaans te zeggen: Ek het dit baie geniet!”. n

u

meer info: dienst vrije tijd, 052 43 25 40 en noordzuid@berlare.be

www.borninafrica.org

37


“Meer dan een witte pluim op de hoed”

© Eddy Copers

IN ‘T GROEN

Grote zilverreigers maken spectaculaire comeback

Mocht er toen een ‘vind-ik-leuk-knop’

wel vaker grote zilverreigers opduiken.

bestaan hebben, Jeroen Bosch was

Meestal in het winterhalfjaar, vooral

ook fan geweest. Toen hij in de middel-

“Rond 1900 zorgde een modeverschijnsel

langs oevers van sloten en vijvers. Lange,

eeuwen zijn Tuin der Lusten schilderde

aan het Britse hof er namelijk voor dat

smalle, sneeuwwitte vlekken die fel

stond de grote zilverreiger er al

de dames ‘verplicht’ werden om een

afsteken tegen de grauwe achtergrond.

prominent op.

verentooi van deze vogels te dragen.

Van schutkleuren trekken ze zich niets

38

Modieus verenkleed

De laatste jaren zie je in onze gemeente

Zilverreigerveren werden niets minder

aan. Camouflage? Daar doen ze niet

“Maar het is een klein wonder dat we ze

dan een statussymbool”, legt Crapoen uit.

aan mee. Integendeel, hoe opvallender,

nu nog tot onze Europese avifauna

Doordat de prijs per kilo veren tweemaal

hoe beter. En als het sneeuwt vliegen

mogen rekenen”, vertelt natuurgids

zo hoog lag als die van goud, tierde de

ze simpelweg een stukje verder naar

Michaël Crapoen van vzw Durme.

handel in deze sierlijke veren welig.

het zuiden. Maar hoe opzichtig ze ook

Honderd jaar geleden stond de soort hier

Het resultaat laat zich raden: honderd-

zijn, van geluidsoverlast kan je ze niet

namelijk op uitsterven. Niet door ziekte,

duizenden vogels vielen ten prooi aan

betichten. Of het ware een amper hoor-

verlies van leefgebied of omwille van

deze blinde verzameldrift en in Europa

baar krioehhh naar de onverlaat die het

sappige zilverreigerboutjes, maar wel

werden hele populaties uitgeroeid. Enkel

waagt hen te doen opvliegen.

door zijn opvallende verschijning.

in de uithoeken van ons continent bleven


enkele kleine kolonies over.

kolonie huisvesten, ook in Vlaanderen

hopen we dat ze komende jaren in het

Natuurbeschermers avant la lettre – vaak

zijn er reeds een handvol voorzichtige

broedseizoen (april, mei, juni, n.v.d.r.)

enkele verlichte aristocraten – zagen net

broedgevallen geweest. “De zilverreigers

ook in de Eendenkooi zullen opduiken.

op tijd het gevaar en konden zo de totale

die je nu in Berlare ziet, zijn hier om te

Hun neefjes, de blauwe reigers,

uitroeiing voorkomen.

overwinteren. Ze zijn mogelijk afkomstig

hebben er immers al jaren een

van onze noorderburen, maar kunnen

succesvolle kolonie.

ook een Oost-Europese afkomst hebben.

Het ideale uithangbord voor

Sindsdien herpakken de aantallen zich gestaag en vooral de laatste twee

gezinsuitbreiding”, besluit Crapoen.

decennia duiken ze meer en meer op.

Door de nieuwe natuurgebieden in onze

“En met een ooievaar als buur kan het

Nederland mag dan al een behoorlijke

streek en de verbeterde waterkwaliteit

zeker niet meer stuk!”

n

Zelf een grote zilverreiger spotten?

Groot of klein? Zilver, wit, blauw of purper?

Er zijn een paar plekken waar je deze dieren bijna dagelijks

Als er grote zilverreigers bestaan, dan ook… kleine. Maar die

treft. In de Reservaatzone, de omgeving van de Eendenkooi

tref je vaker aan de kust. Al duiken ze tijdens de trekperiode

en langs de parking van recreatiedomein Nieuwdonk maak

af en toe ook op in de buurt van de Paardeweide. De kleine

je een grote kans, maar ook Berlare broek en de weilanden

heeft een zwarte snavel en gele tenen, terwijl de grote een

rechtover de Scheve Villa zijn gegeerde plekjes.

opvallende gele snavel heeft.

Verder vormen de Paardeweide en de Sigmagebieden rond

De reiger die je in Berlare het meeste ziet, is de blauwe

Uitbergen een heuse zilverreigermagneet.

reiger. Die heeft, om het ingewikkeld te maken, een blauw tot zilverachtig verenkleed. Zilverreigers zijn daarente-

Zilverreigers zijn verlekkerd op allerlei visjes en amfibieën.

gen spierwit en smaller. En om het helemaal ingewikkeld

Maar ze zijn niet kieskeurig want ook kleine zoogdiertjes

te maken: tijdens de voor- en najaarstrek komen er ook

zoals woelmuizen en mollen staan op hun menu.

purperreigers voor. Die lijken op de blauwe reiger maar hun verenkleed is bruiner.

meer info: vzw Durme, 09 348 30 20 en donk@vzwdurme.be

© Joris Everaert

u

Blauwe reiger

Purperreiger

Kleine zilverreiger

39


IN ‘T GROEN

Stapschoenen aan en wandelen maar! 5 winterse wandelingen in de omgeving

Wat is er leuker in de winter dan je

1

2

van kop tot teen op te warmen met

vrijdag 22 januari, 19 uur

zondag 24 januari, 8 uur

De UiTredactie selecteerde vijf leuke

Avondwandeling met aandacht voor

Wandelevent Scheldebroektocht

uitstappen waarbij je de winterse

uilen

Boerenkrijgstappers

een stevige wandeling?

natuur intrekt. Ideaal om het nieuwe jaar meteen stevig in te zetten.

Natuurpunt Dendermonding

En achteraf mag je jezelf natuurlijk

vertrek: Galgenbergstraat 39

vertrek: Festivalhal Donkmeer

chocomelk. Of iets straffers.

meer info:

meer info:

Want je bent toch te voet!

www.natuurpuntdendermonding.be

www.boerenkrijgstappers.be

3

4

5

zondag 24 januari, 14.30 uur

donderdag 28 januari, 9 uur

donderdag 11 februari, 9 uur

Winterse wandeling en meeuwen-

Trekvogels en onze wintergasten in

Winter in de Bergenmeersen

spektakel

de Kalkense Meersen

Natuurpunt Scheldeland

Kolena vzw

Kolena vzw

vertrek: recreatiedomein Nieuwdonk

vertrek: parochiekerk Uitbergen

vertrek: parochiekerk Uitbergen

meer info:

meer info:

meer info:

www.natuurpuntscheldeland.be

09 367 62 91

09 367 62 91

belonen met een lekkere kop warme

40


Creatief met wilgenvlechtwerk Wil jij je tuin aantrekkelijker maken met een duurzame en leuke afscheiding? Wilgentwijgen zijn

In de bres

hiervoor uitermate geschikt. Ze zijn makkelijk te vinden en ze

Dijkbreuk voor nieuwe getijdennatuur

bieden heel wat creatieve mogelijkheden. Je kan bijvoorbeeld voor een gevlochten afscheiding kiezen of

Tussen Uitbergen en Schellebelle nemen

Midden november werd een

voor een ‘levende’ haag die je nadien

nieuwe ringdijken de functie van de

gecontroleerde bres in de oude dijk

laat uitschieten. Of maak je liever een

bestaande dijken over. Op die manier

geslagen waardoor er nu langzaamaan

speelse iglo van wilgen: een wilglo?

ontstaan er nieuwe overstromings- en

dertig hectare getijdennatuur ontstaat.

natuurgebieden die de Schelde meer

Je kan dit spectaculaire gebied

Tijdens de workshop op dinsdag

ruimte geven, maar ook de veiligheid ten

ontdekken via een nieuwe fiets- en

23 februari kom je te weten hoe je

goede komen.

wandelweg midden in Wijmeers. n

dit zelf kan aanpakken. Na een korte theoretische inleiding om 8.30 uur in (Donklaan 119A) kan je aan de slag in de Eendenkooi. Hier zullen in de nabije toekomst namelijk meer van dergelijke wilgenbouwwerken verrijzen. Het einde is voorzien rond 15.30 uur. In samenwerking met inverde.be.

Meebrengen: lunchpakket, laarzen en eventueel snoeischaar. vzw Durme zorgt voor drankjes.

Kostprijs: 45,00 euro voor leden vzw Durme via 09 348 30 20 of donk@vzwdurme.be 50,00 euro voor niet-leden via http://inverde.be/cursus/1872

© Eddy Copers

u

bezoekerscentrum Donkmeer meer info: vzw Durme, 09 348 30 20 en donk@vzwdurme.be

u

meer info:

vzw Durme, 09 348 30 20 en donk@vzwdurme.be

41


OUD & NIEUW

Collectie: Etienne Le Bon

Š Bert Van der Linden

Veerstraat vroeger en nu

42


W I E , WAT, WA A R

MANDATARISSEN

• Marie-Christine Vleminckx (N-VA) 0472 69 33 00 Sluis 31 vanwesemaelvleminckx@gmail.com • Ingrid Rogiers (Open Vld) 0478 29 31 03 Gaver 112 ingrid@d-dream.be

B URG E M E E S T E R

• Katja Gabriëls (Open Vld) 0477 53 86 09 Beukenlaan 2 burgemeestergabriels@berlare.be politie, brandweer, personeel, burgerlijke stand, financiën & begroting en communicatie spreekuur: maandag van 11 tot 12 uur in gemeentehuis Berlare, of op afspraak SC H E PE N E N

• Julien Wettinck (Open Vld) 09 367 58 18 Kruisstraat 61 schepenwettinck@berlare.be openbare werken, erediensten en feestelijkheden spreekuur: op afspraak • Wim Arbijn (sp.a) 0486 42 13 24 Kruisstraat 45 schepenarbijn@berlare.be mobiliteit, gelijke kansen, ontwikkelingssamenwerking, ICT, milieu en landbouw spreekuur: op afspraak • Steven Vandersnickt (Open Vld) 0474 87 45 18 Turfputstraat 66 schepenvandersnickt@berlare.be sport, ruimtelijke ordening & stedenbouw, huisvesting en patrimonium spreekuur: op afspraak • An Van Driessche (Open Vld) 0478 21 50 75 Koffiestraat 25 schepenvandriessche@berlare.be jeugd, kinderopvang, onderwijs en bibliotheek spreekuur: 1ste en 3de dinsdag van 18 tot 19 uur in gemeentehuis Uitbergen • Kris Malfliet (Open Vld) 0475 46 41 77 Heide 12A schepenmalfliet@berlare.be cultuur, toerisme, Eendenkooi, middenstand en lokale economie spreekuur: op afspraak • Gunther Cooreman (Open Vld) 0472 47 99 81 Salvialaan 20 schepencooreman@berlare.be voorzitter OCMW, sociale zaken, volksgezondheid, senioren en tewerkstelling | spreekuur: op afspraak GE M E E N T E R A A D S L E D E N

• Marc Van Driessche (N-VA) Loereveldstraat 31 • Brecht Arbyn (N-VA) Van Tieghemstraat 54 • Lynn Vanhenden (Open Vld) Dorp 43/1 • Kim Haentjens (Open Vld) Molenstraat 7

0474 59 54 59 marc.vandriessche@n-va.be 0473 98 19 82 albrechtarbyn@live.be 0473 52 86 38 lynn.vanhenden@live.be 0485 94 49 12 kimhaentjens@hotmail.com

• Tom Van Hauwermeiren (Open Vld) 0495 21 83 76 Koffiestraat 21 tom.vanhauwermeiren@telenet.be • Piet Vandoolaeghe (CD&V) Kruisstraat 3 • Bob Pieters | gemeentesecretaris Dorp 22

0476 29 30 83 piet.vandoolaeghe@skynet.be 052 43 25 04 secretaris@berlare.be

DIENSTVERLENING IN GEMEENTEHU IS BERL ARE

052 43 25 00 onthaal@berlare.be

Dorp 22 Openingsuren maandag: 8-12 uur dinsdag: 8-12 uur/13-19 uur • secretariaat • bevolking 1 • burgerlijke stand 1 • vergunningen • financiën • financieel beheerder 1

woensdag: donderdag: vrijdag:

8-12 uur/13-17 uur 8-12 uur 8-12 uur

052 43 25 07 secretariaat@berlare.be 052 43 25 11 bevolking@berlare.be 052 43 25 10 bevolking@berlare.be 052 43 25 15 vergunningen@berlare.be 052 43 25 21 financien@berlare.be 052 43 25 20 financieelbeheerder@berlare.be

ook elke 1ste en 3de zaterdag van 9.30 tot 12.30 uur (loket dicht om 12.15 uur)

• Karel De Gucht (Open Vld) Hoogstraat 9 • Francky Verhofstadt (CD&V) Heikantstraat 48D

052 42 53 86 karel.degucht@skynet.be 09 367 89 06 francky.verhofstadt@skynet.be

• Carine Meyers (Open Vld) Frans Broeckaertlaan 51 • René Kets (Open Vld) Turfputstraat 54 • Jan De Palmenaer (CD&V) Veerstraat 81B • Marleen Zaman (CD&V) Donklaan 22A • Steven Baeyens (CD&V) Leopolddreef 57 • Freddy Schatteman (Open Vld) Mandemakersstraat 4 • Rita Sichien (Open Vld) Donklaan 50

0479 30 39 19 carine.meyers@openvld.be 052 42 21 64 ketsrene@hotmail.com 09 367 82 72 jandepalmenaer@hotmail.com 09 342 09 17 marleen.zaman@telenet.be 0479 27 82 92 baeyens_steven@hotmail.com 052 42 25 41 schatteman.freddy@skynet.be 0476 31 47 81 sichienrita@skynet.be

IN GEMEENTEHU IS OVERMERE

(woensdag van 18.30 tot 20.30 uur en vrijdag van 16 tot 18 uur)

052 43 25 01

IN GEMEENTEHU IS U ITBERGEN

(elke donderdag van 11 tot 12 uur)

052 43 25 02

De gemeentehuizen van Overmere en Uitbergen zijn enkel info- en doorgeefpunten. Je kan er allerhande uittreksels uit het bevolkingsregister of uit de burgerlijke stand aanvragen. Maar de verwerking kan niet onmiddellijk en niet ter plaatse. Dat geldt ook voor identiteitsbewijzen, rijbewijzen, kinderpasjes, … Spreek af met onze medewerker op welke manier je de gevraagde documenten wil krijgen: in het deelgemeentehuis, in het gemeentehuis van Berlare of (als dat kan) thuis met de post. In de deelgemeentehuizen kan je wel onmiddellijk vuilzakken, GFT-stickers en rattenvergif meenemen.

43


W I E , WAT, WA A R

B UITE ND I E N S T E N

• CULTUUR Dorp 101 tickets CC Stroming Openingsuren maandag: 9-11 uur woensdag: 9-11 uur/13-17 uur • OPENBARE BIBLIOTHEEK Dorp 101A Openingsuren maandag: 13-20.30 uur woensdag: 13-18.30 uur

052 43 25 50 cultuur@berlare.be cultuur.reserveren@berlare.be donderdag: 9-11 uur/13-19 uur vrijdag: 9-12 uur

052 43 25 55 bibliotheek@berlare.be donderdag: 13-20.30 uur zaterdag: 9-12.30 uur

• filiaal Overmere Baron Tibbautstraat 2 Openingsuren woensdag: 18.30-20.30 uur 16-18 uur vrijdag:

052 43 25 01

• VRIJE TIJD • site Gaver 72 coördinatie, jeugd, sport, senioren noordzuidwerking en vorming

052 43 25 40 vrijetijd@berlare.be jeugd@berlare.be sport@berlare.be senioren@berlare.be

• CITYMARKETING toerisme, lokale economie, evenementen en communicatie

052 43 25 60

Museum Donkmeer citymarketing@berlare.be Openingsuren elke dag: 10-12.30 uur/13.30-17 uur juli en augustus: 10-12.30 uur/13.30-18 uur

• EENDENKOOI Openingsuren van 1 april tot 1 oktober weekdag: 10-18 uur weekend- en feestdagen: 10-19 uur elke dag in juli en augustus: 10-19 uur Openingsuren van 1 oktober tot 1 april weekdag: 10-16 uur weekend- en feestdagen: 10-17 uur

0473 18 00 66

• KASTEELPARK Openingsuren van 1 april tot 1 oktober elke dag: 8-20 uur Openingsuren van 1 oktober tot 1 april elke dag: 8-17.30 uur

0471 01 27 41

• GEMEENTESCHOOL Kleine Kouterstraat 1

09 367 50 88 gemeenteschool.uitbergen@berlare.be www.gemeenteschooluitbergen.be

noordzuid@berlare.be buitenschoolse kinderopvang Openingsuren maandag 9-12 uur dinsdag 9-12 uur/13-19 uur woensdag 9-12 uur/13-17 uur donderdag 9-12 uur vrijdag 9-12 uur

kinderopvang@berlare.be Openingsuren schoolvakanties maandag 9-12 uur dinsdag 9-12 uur/16-19 uur woensdag 9-12 uur/14-17 uur donderdag 9-12 uur vrijdag gesloten

• kinderopvang locatie Berlare

052 43 25 45

• kinderopvang locatie Overmere

09 367 62 44

• kinderopvang locatie Uitbergen

09 367 94 29

• OPENBARE WERKEN Bollewerkstraat 34 openbare werken en eigen uitvoering

052 43 25 30

openbarewerken@berlare.be

OCMW www.ocmwberlare.be

VOORZIT TER

• Gunther Cooreman | Salvialaan 20 spreekuur: op afspraak OCMW-RAAD SL ED EN

• Marleen Lateir (Open Vld) Broekstraat 5 • Luc Vande Meirssche (Open Vld) Warande 12A • Marnic De Wilde (N-VA) Veerstraat 60/2 • Marleen Abbeel (CD&V) Koolstraat 39 • Danny Vanhouwe (Open Vld) Warande 42 • Carin Bollaert (Open Vld) Lindestraat 92C • Marc Duquet (CD&V) Weidelandstraat 5

44

0472 47 99 81 voorzitter@ocmwberlare.be

0477 41 16 54 marleen.lateir@telenet.be 0475 73 79 48 luc.van.de.meirssche@telenet.be 0486 52 82 66 marnic.dewilde@n-va.be 0498 93 04 06 abbeel.marleen@telenet.be 0474 21 24 23 [mailadres] 09 367 86 20 carinebollaert@telenet.be 0477 85 33 56 marcduquet@hotmail.com


DIE NSTE N

• SECRETARIS OCMW: Hilde Van der Jeugt

09 326 97 10 secretaris@ocmwberlare.be

• SOCIAAL HUIS 09 326 97 10 Baron Tibbautstraat 29A sociaalhuis@ocmwberlare.be financiële tegemoetkoming, budgetbegeleiding, sociale begeleiding, woonbemiddeling, maaltijden aan huis, dienstenchequeonderneming Elke werkdag van 8.30 tot 12 uur en op dinsdag van 17 tot 19 uur. In de namiddag enkel op afspraak van 13.30 tot 16.30 uur. Gesloten op woensdagnamiddag. • WOONZORGCENTRUM TER MEERE Baron Tibbautstraat 29

09 326 97 30 termeere@ocmwberlare.be

• OPNAMEDIENST WOONZORGCENTRUM EN ASSISTENTIEWONINGEN EN VRAGEN 09 326 97 20 ROND ZORGVERZEKERING els.decoster@ocmwberlare.be liesbeth.goeman@ocmwberlare.be

PARTNERS • CONTAINERPARK Bollewerkstraat Aanmelden uiterlijk 15 minuten voor sluitingsuur Openingsuren dinsdag t.e.m. vrijdag: 12.30-17.45 uur zaterdag: 9-14.45 uur

052 42 69 65

• Inlichtingen Verko 052 21 39 91 • GEMEENTELIJKE KUNSTACADEMIE 09 369 24 90 AFDELING MUZIEK & WOORD www.gamwwetteren.be • GEMEENTELIJKE KUNSTACADEMIE 09 366 00 54 www.tekenacademiewetteren.be AFDELING BEELDENDE KUNST • CONSULTATIEBUREAU KIND & GEZIN Molendreef 19

078 15 01 00 enkel op afspraak

• PLAATSELIJK WERKGELEGENHEIDSAGENTSCHAP (PWA) Baron Tibbautstraat 29A 09 337 50 40 pwa.berlare@ocmwberlare.be Openingsuren Elke werkdag van 9 tot 12 uur en op dinsdag van 16 tot 19 uur. gesloten van maandag 8 tot zondag 14 februari 2016 • DRUGPUNT BERLARE, LOKEREN & ZELE Informatie, advies,

0485 91 00 11

hanne.vaneeckhout@drugpunt.be

begeleiding en preventie • SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ CV HULP IN WONINGNOOD Gaver 70 052 42 57 60 Openingsuren Elke werkdag van 9 tot 12 uur. Dinsdag ook van 16 tot 18 uur. Op woensdag gesloten.

• POLITIEZONE BERLARE-ZELE 09 367 50 15 Donklaan 93 fax: 09 367 96 51 Openingsuren maandag: 8-12 uur donderdag: 8-12 uur dinsdag: 8-12/13-19 uur vrijdag: 8-12 uur woensdag: 8-12/13-17 uur zaterdag: 9.30-12.15 uur enkel 1ste en 3de zaterdag • INTERVENTIE • WIJKINSPECTEURS

101 09 367 50 15

NUTTIGE TELEFOONNUMMERS • Vlaamse infolijn 1700 • Op zoek naar een telefoonnummer? 1207 • Europees noodnummer 112 • Brandweer en ziekenwagen 112 • Brandweerkazerne Berlare 052 42 35 25 • Brandweer, niet-dringende oproep: 052 21 76 77 • Politie 101 • Rode Kruis Berlare, hulpdienst 0474 47 17 88 • Rode Kruis Berlare, uitleen 052 42 87 45 0477 28 94 00 - 0474 73 91 75 • Rode Kruis, niet-dringend ziekenvervoer 105 • Gemeentelijk meldpunt milieuklachten 052 43 23 47 • Antigifcentrum 070 245 245 • Brandwondencentrum Gent 09 240 34 90 • Eandis: 078 35 35 34 • Storingen en defecten elektriciteit/aardgas 078 35 35 00 • Gasreuk 0800 65 0 65 • Fluxys (hogedrukleiding Distrigas) 0800 9 01 02 • Klachten na straatwerken nutsmaatschappijen 0475 65 65 57 • Defecte straatlampen 0800 6 35 35 en www.straatlampen.be • Defect waterleiding 09 221 50 70 • Storingen Belgacom 0800 22 7 00 • Storingen Telenet 015 666 666 • Tele-onthaal 106 • Awel (kinder- en jeugdtelefoon) 102 • Zelfmoordlijn 1813 • Holebifoon 0800 99 533 • Meldpunt discriminatie 053 73 23 39 • Pastoor Jan Van Raemdonck 052 44 43 18 jvanraemdonck@telenet.be • Pastoor Maarten Pijnacker 0478 56 73 01 maarten.pijnacker@telenet.be • Centrum voor morele dienstverlening Aalst 053 77 54 44 • Sint-Martinusfonds, hulp aan minderbedeelden 0475 96 89 82 • AA Groep Nieuw Leven (Philemon) 052 42 26 34 • AA Groep Nieuw Leven (William) 052 42 51 91 • AA Groep Samen één (Johan) 0475 43 30 35 • AA groep Den Boerenkrijg (Willy) 0470 82 58 94 • Huisartsenwachtdienst Berlare-Uitbergen 052 22 65 65 • Huisartsenwachtdienst Overmere 09 365 09 01 • Wachtdienst tandarts 0903 39969 • Wachtdienst apotheker 0903 99 000 • Landelijke kinderopvang 070 24 60 41 www.landelijkekinderopvang.be • Oko & Zo v.z.w. (kinderopvang)

052 45 13 32 www.oko-en-zo.be

gemeente Berlare op Twitter: www.twitter.com/gemeenteberlare gemeente Berlare op Facebook: www.facebook.com/gemeenteberlare

45


BERLARE IN BEELD

01

02

04

05

07

01

K.F. De Verenigde Vrienden huldigde ere-dirigent Hubert Vander Stricht die dit jaar 65 jaar muzikant is.

Ook elf andere Verenigde Vrienden mochten eremetaal in ontvangst nemen.

02

Op 5 november hield de Berlaarse seniorenraad een info- en ontspanningsnamiddag. Ook het thema ‘langer thuis wonen’ werd besproken. 120 senioren waren geïnteresseerd en speelden daarna nog een gezellig potje bingo.

03

De Berlaarse dienst opvanggezinnen van Landelijke Kinderopvang bestaat 25 jaar! Op 11 oktober 2015 werd dit gevierd, samen met de andere jubilerende diensten van Landelijke Kinderopvang Oost-Vlaanderen. Enkele van de onthaalouders van toen staan nu nog steeds klaar om kindjes op te vangen.

04

Tijdens de Week van de Smaak ging in woonzorgcentrum Ter Meere een heuse taartenwedstrijd door. Met twintig deelnemende taarten konden heel wat bewoners meesmullen. Een jury beoordeelde de taarten naar smaak, uitzicht, ambacht en originaliteit. Lydie Baeck, Jestro Schuddinck en Kim Haentjens kwamen daarbij als winnaars uit de bus.

05

46

Ook in wzc Ter Meere zijn vrijwilligers erg belangrijk. OCMW Berlare huldigde hen met een etentje. Bedankt!


03

06

08 06

09 De breiclub van woonzorgcentrum Ter Meere schonk zelfgebreide sjaals, mutsen, poncho’s en handschoenen aan de sociale dienst van OCMW Berlare. De deelnemers aan het kerstfeest konden een keuze maken uit het ruime aanbod.

07

Argenta Berlare en Overmere hielden een feestweek in december. Meer dan vijfhonderd cliënten uit Berlare en omgeving schreven zich in voor een van de activiteiten, zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de kerstmarkt in Keulen of de Efteling.

08

Op 18 oktober vond de herdenkingsviering plaats van de tienjarige overlijdensdag van E.H. Cesar Maes. aansluitend was er een slotevent van de Fundaciòn Padre Cesar Maes in de parochiale kring van Overmere.

09

Het provinciaal kampioenschap veldrijden in Uitbergen op 21 november 2015 was de kers op de taart van het jubileumjaar van WTC De Dorpsvrienden Uitbergen vzw. Angelo De Clercq kroonde zich na een boeiende wedstrijd tot provinciaal kampioen bij de elite Z/C.

Heb je zelf een leuke en goede foto van een recente activiteit? Stuur ‘m door naar infogem@berlare.be. Misschien verschijnt hij in de volgende Infogem op deze pagina’s!

47


Kers op de taart! Waaraan denk je spontaan bij de volgende woorden? Dier:

Mijn katje ‘Flor’.

Schoonheid: Vrouw. Vriendschap: Warmte.

Internet:

Facebook.

Muziek:

Gitaar.

Lissa Van Overmeire (wordt op 1 februari 23 jaar)

Lissa woont in Uitbergen. Ze heeft het

Een leuke hobby! Wat zijn je andere

Welke eigenschappen verwacht je van

naar eigen zeggen niet altijd gemakkelijk

bezigheden?

een eventuele partner?

gehad, maar alles lijkt nu in de plooi te

Lissa: Ik heb elf jaar bij de Chiro

Lissa: Ze moet communicatief, joviaal,

vallen. Na haar middelbare opleiding

gezeten, vooral als leidster bij de

humoristisch, een beetje verstandig,

fotografie had ze geen zin om verder te

‘groten’. Ik speelde ook toneel bij Panta

zorgzaam en… romantisch zijn!

studeren en ging ze aan de slag bij

Rhei, onder andere in Junglebook: een

Delhaize en in een fabriek.

onvergetelijk leuke ervaring! Mijn grootste

Met welke bekende persoon zou je

Het overtuigde haar om de studies weer

liefde gaat echter uit naar muziek. Reeds

wel eens een date willen?

op te pakken.

als klein meisje droomde ik ervan om

Lissa: Veerle Baetens en Joke Devynck

zangeres te worden. Toen ik enkele jaren

vind ik mooie madammen. Of Florence

Tot januari 2017 volgt Lissa sociaal-

geleden optrad in Overmere met mijn

Welch van de Ierse band Florence and

cultureel werk via volwassenen-

bandje ‘Venus’, was dat een echt kippen-

the Machine, een echt beest op het

onderwijs: drie dagen per week heeft ze

velmoment! Ook in CC Stroming stond ik

podium! En als man: Bart Peeters, voor

les en ze volgt stage bij de cultuurdienst

een keer op de planken bij ‘Het Woord’.

zijn teksten en optredens.

van Laarne. Ze coördineert er projecten

Sindsdien heeft het een beetje

zoals Open Monumentendag, Grabbel-

stilgelegen, maar ik wil de draad graag

Waaraan erger je je het meest?

pas, Week van de Amateurkunsten…

weer opnemen!

Lissa: De groeiende onverschilligheid, vooral in de stad. Mensen zeggen geen

Heb je het fotograferen dan helemaal

Welke andere droom zou je nog graag

‘goeiendag’ meer. Al valt dat in Berlare

opgegeven?

willen waarmaken?

nog best mee! (lacht)

Lissa: Absoluut niet! Ik volg nog een

Lissa: Zoals zoveel andere jongeren,

opleiding in avondschool.

droom ik van een wereldreis.

Wie krijgt van jou de volgende ‘Kers

‘Geënsceneerde’ fotografie boeit mij het

Meer realistisch misschien: een

op de taart’?

meest. Je werkt dan volgens een bepaald

romantisch huwelijk met alles erop en

Lissa: Justine De Smet uit Overmere, een

scenario, een beetje zoals in een film.

eraan!

van mijn beste vriendinnen! n Opgetekend door Chris Isaïe.

COLOF ON : Infogem is een uitgave van gemeente Berlare | jaargang 21, nr. 1 | v.u.: Katja Gabriëls, Dorp 22, Berlare redactie: Emmy Bonnarens, Katja Gabriëls, Bob Pieters, Tom Van Acker, Sam De Kegel, Julie De Backer, Evelien Van Doorsselaere, Isabel Six eindredactie: Julie De Backer | vormgeving: Gert Van Kerckhove, www.ttpcom.be | druk: drukkerij De Canck, Wetteren oplage: 6.800 ex. | coördinatie fotografie: Bert Van der Linden redactieadres: dienst citymarketing - Donklaan 123, Berlare - infogem@berlare.be - 052 43 25 60 UiTagenda: ten laatste ingeven op 15 februari op www.UiTdatabank.be

48

berlare

Inschrijven op de maandelijkse e-nieuwsbrief via de startpagina van www.berlare.be gemeente Berlare op Twitter (www.twitter.com/gemeenteberlare) en Facebook (www.facebook.com/gemeenteberlare)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.