Infogem januari - februari 2014

Page 1

uitneembare kalender 2014

Berlare I Overmere I Uitbergen I januari - februari 2014

Portret van een pleeggezin Buurtinformatienetwerk voor veiligere en hechtere buurt Tentoonstelling Fred De Bruyne Š Bert Van der Linden

Beverbezoek in Berlare

1


In de spiegel LEVEN Time Magazine wist het al in 2006: de 21ste eeuw wordt de eeuw van de burger. Op de cover van het gerenommeerde blad dat traditioneel de persoon van het jaar bekendmaakt, stond toen... een spiegel.

8

Geen president, CEO of andere grote leider had de gebeurtenissen bepaald, maar wel: iedereen. De lezer, de creatieve, mondige en samenwerkende mens. De burger, kortom. Ook de toekomst van ONS Berlare ligt niet enkel in handen van het door jullie verkozen gemeentebestuur. Alleen SAMEN zorgen we ervoor dat onze gemeente de beste plaats blijft om te leven, te wonen, te werken en te ontspannen. De meerjarenbegroting is inmiddels goedgekeurd. De lijnen zijn uitgezet, de doelstellingen bepaald. De uitdagingen blijven groot, en dat is nodig. Ze houden de schwung erin, verhinderen dat je vastroest in denken en in doen. We hebben niet gekozen voor belastingverhogingen. In deze - voor velen moeilijke - financiÍle tijd willen we de noodzakelijke extra inkomsten niet halen bij onze inwoners. We zetten zelf de tering naar de nering en saneren waar het kan. We raken ook niet aan onze verenigingen. Zij zijn het kloppend hart van ons maatschappelijk leven. En ze haalden al eens de cover van Time Magazine‌ Ik wens jullie het allerbeste in 2014. Samen maken we er een ongelofelijk jaar van. n

Katja GabriĂŤls burgemeester

2

berlare


RUIMTE

UiT

16

BERLARE & DE WERELD

20

IN’T GROEN

33

LEVEN

38

WIE WAT WAAR

43

BERLARE & DE WERELD

Portret van een pleeggezin met 6 pleegkinderen

08

Face for Children in Need helpt Egyptische jeugd

33

Tegemoetkoming voor mindervalide kinderen

10

Hedy Bracke ging mee op Damiaanbouwkamp

36

Focus gemeente uitgewerkt in nieuw meerjarenplan

12

Actieweekend Vredeseilanden

37

Nieuwe werking dienstenchequeonderneming OCMW

13

Gemeentelijke klachtenbehandeling

15

RUIMTE Een BIN voor een veiligere en hechtere buurt

IN ‘T GROEN Beverbezoek in Berlare

38

Populatie grote weerschijnvlinders ontdekt

40

Zeldzame vissoorten in Berlaarse wateren

41

16

Geen poep op de stoep

17

RUBRIEKEN

Drugpunt: als genotsmiddelen de bovenhand krijgen

18

Beeldverhaal 04

Rioleringswerken in Slot en Veerstraat

19

Wedstrijd 07

UiT

Nieuws uit de gemeenteraad

11

Mens & tijd

14

’t Nachtkastje

27

Tentoonstelling over Fred De Bruyne

20

UiTagenda 30

15 februari: Nacht van de Film

22

De ambassadeur: Imanuel Van Daele

34

Uitneembare kalender 2014

23

Oud nieuws

42

21 februari: gemeentelijk Sportgala

28

Berlare in beeld

46

Op sportkamp in de krokusvakantie

29

Kers op de taart!

48

3


BEELDVERHAAL

Kleine verhalen, straffe verhalen Met dit motto gaan de fotografen van Fotocollectief Stroming met coach Marc Van Gysegem op pad voor Infogem, op zoek naar pure taferelen uit het leven van gewone mensen uit Berlare. Geen BV’s of grootse gebeurtenissen. Liever tonen ze plaatselijke verhalen over groot en klein verdriet, uitbundige vreugde, onrechtvaardige verschillen en eenvoudige samenhorigheid. Steeds herkenbaar, maar altijd uniek. BEELDverhaal gaat op zoek naar passie, liefde en warmte in Berlare.

4


Proost! Bij wijnclub Vino Berginna in Uitbergen mag het af en toe wat feestelijker. Met een proeverij van schuimwijnen bijvoorbeeld. De proevers hebben oog voor kwaliteit én voor gezelligheid. Hun motto: ‘Wie beter proeft, geniet meer!’ En dat geldt ook voor deze crémants. n Foto: Lydia Bracke Belichting: Nic Vermeulen

5


Inschrijven kinderopvang krokusvakantie

Inschrijven Start to Run

Het gemeentebestuur voorziet gemeentelijke kinderopvang voor

Maak dat goede voornemen om meer te sporten meteen waar en

kinderen tussen 2,5 en 12 jaar tijdens de krokusvakantie van maandag

schrijf je in voor Start to Run.

3 tot en met vrijdag 7 maart 2014. Zowel in Berlare, Overmere als

Ongeacht leeftijd en conditie bouw je met de hulp van een ervaren

Uitbergen, van 7 tot 18.30 uur.

begeleider langzamerhand je conditie op. Na deze lessenreeks ben je in staat om vlot 5 km te lopen. Hiervoor train je twee keer per week,

Inschrijven kan van maandag 10 februari tot en met vrijdag 21

tien weken lang. Op maandag en woensdag vertrek je telkens om

februari per post, e-mail of bij afgifte op de locaties.

19.30 uur aan het Kapelleplein.

Het verplichte inschrijfformulier is vanaf 3 februari beschikbaar op

De eerste les is op maandag 10 maart. Het hele programma kost

de drie locaties, op de dienst jeugd & vorming en op www.berlare.

20,00 euro. n

be/kinderopvang. Op deze website kan je tevens het huishoudelijk reglement en de tarieven nalezen. n

u

meer info: dienst jeugd & vorming,

052 42 77 04 en jeugd.kinderopvang@berlare.be

u meer info en inschrijven:

sportdienst,

09 356 89 56 en

sportdienst@berlare.be

Speelplein Kaboom zoekt een logo! Ontwerpwedstrijd voor de jeugd Speelplein Kaboom zoekt een logo en rekent daarvoor op de creativiteit van onze kinderen. Veel richtlijnen zijn er niet, behalve dat de twee nieuwe mascottes van het speelplein erin verwerkt moeten zijn: een vogel en een vis. Deelnemen kan tot 15 jaar. Bezorg het ontwerp van je kind vóór 1 maart bij de animatoren. Dat kan via mail naar speelpleinkaboom.berlare@gmail.com, of per post naar Michaël Nelis, Olmendreef 2, 9290 Berlare. Voeg zeker ook de naam van je kind en je adres bij het ontwerp en eventueel de achterliggende betekenis. De animatoren kiezen het beste ontwerp uit de inzendingen en gebruiken dat als basis voor het uiteindelijke logo. Haal de kleurpotloden maar al boven! n

Onze gemeente mag zich ‘Sportelgemeente 2013’ noemen. Via deze actie wil Bloso het belang van seniorensport in de kijker zetten. | Berlaarse burgers kunnen niet terecht bij het gemeentebestuur voor het vergelijken van telefoontarieven. Via Testaankoop (02 542 35 55) of www.bestetarief.be ontdek je zelf welk tarief voor jou het voordeligst is. | Het werklokaal en de archieven van Heemkundige Kring Berlare zijn elke donderdag toegankelijk van 19 tot 21.30 uur. Je vindt ze op de eerste verdieping van CC Stroming. | De Lijn wil 2014 veilig inzetten en legt daarom weer gratis feestbussen in op oudejaar. Meer info vind je op www.delijn.be/oudejaar. | Rond de jaarwisseling voert de politie naar jaarlijkse traditie de alcoholcontroles op. Houd jullie klaar om te bobben! | Toerisme Oost-Vlaanderen zoekt heel veel vrijwilligers om de bordjes van de wandel- of fietsnetwerken te controleren. Info: www.tov. be/kandidaat en 09 269 26 17. | Onze technische dienst krijgt meer en meer oproepen voor verstopte rioleringen. De oorzaak ligt vaak bij natte doekjes. Die zijn meestal niet geschikt om door te spoelen in een toilet. Ze blijven in de buizen vastzitten. | Vermijd geurhinder en koop in het gemeentehuis kleinere restafvalzakken (helft van de inhoud van de standaardzakken). Info: 052 43 23 46. | Provincie Oost-Vlaanderen heeft een nieuwe website rond

6


Gemeente Berlare wenst iedereen van harte een gezond en gelukkig 2014 toe. Elke inwoner is alvast welkom om het glas te heffen op het nieuwe jaar. • nieuwjaarsreceptie gemeentebestuur zondag 5 januari van 11 tot 13 uur in Festivalhal Donkmeer • nieuwjaarsreceptie cultuurraad zondag 19 januari om 19 uur in CC Stroming

FOTOWEDSTRIJD

Samen klinken op 2014

Waar in Berlare hebben we dit zicht gefotografeerd? Vul snel de antwoordkaart in het midden van deze Infogem in of mail je antwoord door naar infogem@berlare.be. Uit alle correcte inzendingen loot een onschuldige hand een winnaar. Die krijgt een waardebon van 25,00 euro voor een etentje in een van onze plaatselijke eetgelegenheden. We maken de winnaar bekend in het volgende nummer.

Winnaar Infogem november-december (oplossing: kapel in Schoolstraat): Omer De Vos (Mosseveldstraat 5) mag zijn waardebon komen ophalen in het gemeentehuis van Berlare.

gehoorschade gelanceerd: www.eenenaloor.be. | Bij v.z.w. Vlaams Paardenloket kan je terecht met al je vragen over paardenhouderij. Info: www.vlaamspaardenloket.be. | Verkeershinder in onze gemeente? Blijf op de hoogte via www.berlare.be en kies daar de knop ‘verkeershinder’. | Eandis.be lijst de premies op voor rationeel energiegebruik. De moeite waard voor (ver)bouwers. | Een klacht melden over een slecht herstelde oprit of slordige berm na werken van Eandis, kan op http://klachten.eandis.be. | Laat je fiets labelen. Bij diefstal verhoog je zo sterk de kans dat je tweewieler wordt teruggevonden. Maak een afspraak met de gemeenschapswacht op 0473 75 78 04. | Wie dat wil, kan een bijkomende GFT-container van 40 liter kopen voor 22,40 euro bij intercommunale Verko. Of je kan voor hetzelfde bedrag per jaar een GFT-container van 120 liter huren. | Meld gevallen van ouderenmis(be) handeling op het gratis nummer 1712. | Fiets kwijt? Kijk eens op www.gevondenfietsen.be. | Blijf per e-mail op de hoogte van omleidingen op jouw bus-of tramlijn. Schrijf je gratis in op www.delijn.be/omleidingen. | De Vlaamse Milieumaatschappij heeft de belangrijkste rechten en plichten rond kraantjeswater in klare taal gebundeld op www.vmm.be/waterloket.

7


“Een kind blijft loyaal aan zijn eigen ouders.” Portret van een pleeggezin met 6 pleegkinderen Kathleen (56) en Luc (57) hebben drie

en steunden het idee.” Luc vult aan: “Mijn

pleegouder niet altijd wat er precies inzit, en

eigen kinderen en maar liefst zes pleeg-

zus had toen al vijf pleegkinderen. Ik vond

moet je er voorzichtig mee omspringen. Dat

kinderen, tussen 8 en 16 jaar. Ze kiezen

het leuk dat er altijd zoveel volk in huis was.”

verleden geeft zich ook maar langzaamaan

bewust voor langlopende pleegzorg,

Ze gingen op intakegesprek bij Kaos, een

prijs. Luc: “Kevin, Diana en Giselle zaten in

want niemand neemt graag afscheid

pleegzorgdienst in Aalst. “De medewerkers

een ‘home’ waar ze via Bijzondere Jeugd-

van een kind aan wie je je hecht. Al is die

drukten ons op het hart dat we de keuze

zorg geplaatst werden. De ouders waren

tijdelijkheid net één van de pijlers van

samen moesten maken. Als een van de part-

gescheiden en kampten met financiële en

pleegzorg. Een gesprek over pleegzorg,

ners er niet 200 procent achterstaat, dan lukt

andere problemen. De kinderen werden

in goede en kwade dagen.

het nooit. Een tweede raad: je mag je eigen

toegewezen aan de mama, die de situatie

leven niet opzij schuiven voor de pleegkin-

niet aankon. Nu, dertien jaar later, weten

In kinderboekjes lees je vaak dat iedereen

deren. Soms bezoeken kandidaat-pleegou-

we zoveel méér en is ook de band met de

van wie je houdt, in je hart woont. Zo zijn

ders ons en zeggen ze dat ze voortaan half-

papa, een Afrikaan, enorm gegroeid. Hij had

je geliefden altijd aanwezig, ook als ze er

tijds gaan werken en hun hobby’s opzeggen.

het er in het begin heel moeilijk mee dat

niet (meer) zijn. Bij Luc Pauwels en Kathleen

Doe dat niet. Je moet er enkel voor zorgen

‘vreemden’ zijn kinderen gingen opvoeden.

De Smet kwam er de voorbije dertien jaar

dat je het samen kan bolwerken.”

We hebben zijn vertrouwen moeten winnen,

regelmatig een nieuw plekje vrij in hun hart

maar toch gaan zijn kinderen sinds het begin

voor pleegkinderen. Ze hebben dan ook

om de veertien dagen bij hem op bezoek, en

Rugzakje met verleden

heeft hij zijn leven weer op de rails gezet.”

allemaal op bezoek komen met hun gezin,

In 2000 namen ze Martha in huis, een

Het wordt vaak beklemtoond in pleegzorg:

moeten we een zaaltje huren. Dat staat vast”,

meisje van 8. “Toen we een jaar later tegen

een vlotte wisselwerking tussen pleegou-

lacht Kathleen.

de pleegzorgdienst Kaos zeiden dat we

ders, ouders en pleegzorgdienst is cruciaal.

een groot hart. En zij die weer vertrokken, behielden hun plekje. “Wanneer ze ooit

8

nog een bedje vrij hadden, kregen we als

Vooral de echte ouders kunnen het erg

In 2000 rijpten de plannen om met pleeg-

antwoord: mogen het er ook twee zijn?

moeilijk hebben als ze zien dat hun kind in

zorg te starten. Luc was vertegenwoordiger,

Uiteindelijk kwamen er drie extra kinderen

een pleeggezin woont waar alles ‘beter’ is

Kathleen had een eigen winkel in groenten

bij: Kevin (toen 3,5), Diana (2) en Giselle (7

dan wat zij hun kind konden bieden. Zeker

en fruit. “Onze eigen kinderen waren toen

maanden), twee zussen en een broer die

indien hun kind gedwongen geplaatst is

20, 13 en 12 jaar oud en met onze drukke

men niet wou splitsen. Toen stond de teller

door de jeugdrechter. Maar wanneer ze

carrières leken de dagen te kort. Maar in

al op vier.”

merken dat pleegouders niet in hun plaats

2000 stopte ik met de winkel. Ik wou me

Pleegkinderen hebben vaak al krassen op

willen treden, en dat ze ook betrokken

herbronnen en laste een rustperiode in.

hun ziel, hoe klein ze ook zijn. Ze dragen een

worden bij beslissingen over hun kinderen

Onze kinderen waren vrij sociaal ingesteld

rugzakje met hun verleden, alleen weet je als

(de school, een doop, communie,

© Bert Van der Linden

LEVEN


vakantie, ...), vervaagt meestal het verzet.

vertrokken. Ze kampte van kindsbeen af al

nen, bij 4.445 pleeggezinnen. De pleegzorg-

Strikt juridisch gezien hebben pleegouders

met zware psychische problemen door de

diensten kunnen slechts één op drie vragen

zelfs geen zeggingskracht over hun pleeg-

moeilijke thuissituatie (haar mama is reeds

invullen, maar dat tekort aan pleeggezinnen

kind. Zij hebben niet het ‘ouderlijke gezag’.

overleden, n.v.d.r.) en had reeds in een ander

was er ook al toen Luc en Kathleen ermee

Zij kunnen wel vragen om gehoord te

pleeggezin verbleven. In het begin liep alles

startten. Luc: “Ik herinner me nog dat Kaos in

worden als het Comité Bijzondere Jeugd-

nog goed, maar na zes jaar beseften we dat

2002 heel tevreden was over haar werkjaar,

zorg of de jeugdrechter beslissingen neemt

het kind professionele hulp nodig had die wij

hoewel de organisatie maar 17 procent van

over hun pleegkind. Het blijven uiteindelijk

niet konden bieden. Als een kind zichzelf be-

de kinderen, aangemeld voor pleegzorg, had

de ouders die, behalve bij beslissingen van

gint te krassen of te dreigen met zelfmoord,

kunnen plaatsen.”

de jeugdrechter, de finale beslissingsmacht

dan moet je durven zeggen: het gaat niet

hebben over hun kinderen. En dat zorgt

meer. Maar een kind is geen meubelstuk dat

Als pleegouder kan je kiezen welk soort

soms voor moeilijke situaties. Kathleen:

je zomaar buitenzet. We wilden haar zo veel

pleegzorg je ambieert, en zelfs min of meer

“Wij hadden vroeger contact met een

mogelijk kansen geven. Uiteindelijk werd de

welk ‘profiel’ van pleegkind je wil. Pleegzorg

pleegdienst die radicaal gezinshereniging

belasting voor de rest van het gezin te groot

varieert in duur: crisisopvang, kortdurende

nastreeft, ten koste van alles. Een voorbeeld:

en hebben we de pleegzorgsituatie in 2006

pleegzorg en pleegzorg voor enkele jaren

een mama wou haar kinderen terug. Hoewel

stopgezet, met pijn in ons hart.”

of langer. Pleegzorg kan vrijwillig zijn of

ze er nog niet klaar voor was, mochten ze

opgelegd worden. Bij gezinsondersteunende

toch naar haar terugkeren. Twee maanden

Gelukkig liet het gezin zich niet ontmoedi-

pleegzorg stappen ouders of één ouder zelf

later lukte het weer niet meer en werden

gen door deze tegenvaller. In 2007 kwamen

of met de hulp van anderen naar een dienst

de kinderen opnieuw geplaatst. Bij andere

Leon en Marie het gezin vervoegen, toen

voor pleegzorg die daarvoor erkend is. Het

pleegouders. Zoiets is bij Kaos uit den boze,

4 en 2 jaar. “We zijn ze op oudejaarsavond

is een overeenkomst tussen de ouder(s),

bij deze organisatie draait het niet zozeer om

gaan halen. De mama was plots gestor-

het pleeggezin en de begeleidende dienst.

de absolute gezinshereniging, maar vooral

ven, de papa kon zijn vaderrol niet aan

Ook de plaatsingen via een Comité voor Bij-

om het belang van het kind. Het is cruciaal

en zowel de jeugdrechter als Kaos deden

zondere Jeugdzorg zijn in principe vrijwillig.

om geen overhaaste beslissingen te nemen

alle mogelijke moeite om hen niet uiteen

Pleegzorg kan ook opgelegd worden: dat

en ook de stem van de pleegouder te horen.

te drijven. We hadden toen heel weinig

kan alleen door een jeugdrechter. Je hebt

De diensten voor pleegzorg spelen een heel

achtergrondgeschiedenis, en vonden het

familiale netwerkpleegzorg waarbij pleeg-

belangrijke rol als tussenpersoon tussen ou-

raar dat niemand van de familie het voor de

ouders zorgen voor een familielid, sociale

ders en pleegouders. Ze zorgen er ook voor

kinderen opnam. Nadien zagen we de papa

netwerkpleegzorg waarbij pleegouders

dat je niet alles rechtstreeks met de ouders

één keer per maand, maar dat contact is

zorgen voor een buurkind of leerling op

moet communiceren. En de pleegkinderen

opnieuw verwaterd. En in 2010 kwam ook

school en bestandspleegzorg waarbij de

beseffen dat goed en moeten desnoods wat

Layla (toen 10) erbij. Haar mama, een alleen-

pleegouders op voorhand hun pleegkind

geduld oefenen. Als ze bijvoorbeeld morgen

staande moeder, was toen zwaar ziek en de

niet kennen. Luc: “Wij kozen meestal bewust

ergens willen logeren, weten ze dat we eerst

rechtbank besliste dat ze bij ons kwam voor

voor langlopende bestandspleegzorg,

toestemming moeten vragen, hetzelfde

twee maanden, een crisisplaatsing, maar

waarbij alle partijen ervan uitgaan dat het

geldt voor een vakantie in het buitenland.”

ondertussen is ze nog steeds bij ons. We zijn

effectief een langdurige verbintenis wordt, al

nu met zeven kinderen: zes pleegkinderen,

moet je er als pleegouder altijd rekening mee

Pleegzorg is geen wondermedicijn

plus onze jongste, eigen zoon (25) woont

houden dat ze op een dag kunnen terug-

ook nog thuis.”

keren naar de echte ouders. Kathleen: “De

Pleegzorg is geen wondermedicijn. Soms

Pleegzorg is geen adoptie

zes pleegkinderen die nu bij ons wonen, zijn loopt het fout, en dan moet er naar extra

waarschijnlijk ‘blijvertjes’ tot ze meerderjarig zijn. We hebben nog niet vaak afscheid moe-

begeleiding of een alternatieve opvang

In Vlaanderen verblijven momenteel 5.046

ten nemen. Maar ik geef toe, dat is bijzonder

uitgekeken worden. Kathleen: “Martha, ons

kinderen, jongeren of volwassenen met een

moeilijk, want je hecht je sowieso aan je

eerste pleegkind, is na zes jaar opnieuw

handicap die (even) niet thuis kunnen wo-

pleegkinderen. Het valt Kathleen op hoeveel mensen pleegzorg nog verwarren met adoptie, of

We zijn voor alle zes mama en papa. Niemand zegt Luc of Kathleen. Al kun je dat nooit eisen.

zelfs met de job van een onthaalmoeder. “’Heb je zes pleegkinderen? Ah, dat zijn geadopteerden?’ Neen. ‘Ah, je bent onthaalmoeder?’ Neen. Burgers moeten veel beter geïnformeerd worden van overheidswege, want er is nog heel veel onwetendheid.”

9


LEVEN

Zoals over de vergoedingen voor pleegzorg.

Voor Layla, bijvoorbeeld, was het een vera-

Luc: “Pleegouders blijven werken, hé. Ik

deming om in ons gezin te belanden, maar

ben sinds 2001 leraar in het buitengewoon

ze zal haar moeder nooit verloochenen.

secundair onderwijs, Kathleen heeft tot 2010

En gelijk heeft ze. De ouders worden door

gewerkt als verzorgster in een rusthuis. We

onze maatschappij meestal veroordeeld of

krijgen per dag een kostenvergoeding, die

gedemoniseerd, maar niemand zet kinderen

afhankelijk van de leeftijd van het pleegkind

op de wereld met de idee om ze nadien af

De kinderbijslagwetgeving voorziet een

schommelt tussen 12,00 en 17,00 euro

te staan als pleegkind. Natuurlijk heb je er die

verhoogde toeslag voor kinderen jonger

per pleegzorgdag. En we hebben recht op

een totaal gebrek aan verantwoordelijkheid

dan 21 met een lichamelijke of geestelij-

kinderbijslag. Maar we dragen ook alle kos-

hebben, maar meestal vergt het veel moed

ke aandoening. Vroeger werd die toeslag

ten: huisvesting, voeding, kleding, vervoer,

om je bloedeigen kind – al dan niet tijdelijk

berekend op basis van de zelfredzaam-

school, vrije tijd, een beugeltje of brilletje, …

– af te staan, in het belang van het kind.

heid van het kind, nu wordt die berekend

We zaaien naar onze zak en met de subsidie

Iedereen kan zware tegenslagen meemaken,

volgens een nieuw systeem: drie pijlers

is het net haalbaar. Al mag je niet te veel

en niemand heeft zijn leven altijd volledig

waaraan telkens een aantal punten vast-

financiële tegenslagen hebben, maar dat

onder controle.”

hangen. Afhankelijk van het aantal pun-

Tegemoetkoming mindervalide kinderen

ten dat een kind scoort op een bepaalde

geldt voor de meeste gezinnen, niet?” Bedtijd nadert voor de jongste twee sprui-

pijler, verandert de toeslag.

ten, die ravotten op de speciaal voor hen

Echte ouders niet verloochenen

ingerichte speelkamer. M’n bezoek zorgt

De aanvraag voor de extra toeslag moet

voor een verlenging van hun speelplezier.

schriftelijk worden ingediend bij het

De oudere pleegkinderen tokkelen op hun

kinderbijslagfonds.

Kinderen zijn kameleons: ze passen zich

smartphone of kijken tv. Hier heerst vrede,

bijzonder snel aan nieuwe situaties aan.

of is dit optisch bedrog? Kathleen lacht: “We

Kathleen en Luc: “We zijn voor alle zes

horen dat wel vaker, dat het hier zo rustig

mama en papa. Niemand zegt Luc of Kath-

is. We hebben natuurlijk onze huisregels,

leen. Al kun je dat nooit eisen. Ze noemen

zoals geen gsm aan tafel tijdens het eten en

hun echte ouders daddy of moeke. Ze

gelimiteerd gebruik van de laptop.” Layla (13)

Ouders of opvoeders die recht hebben

voelen zich hier ook al jaren thuis. Ze gaan

komt er even bijzitten. Ze oogt heel matuur,

op deze verhoogde toeslag, kunnen ook

graag op bezoek bij hun ouder(s), maar

antwoordt met sprekend gemak op de

van de gemeente een toelage krijgen.

komen even graag terug. Onze oudste

vragen. Ze zit in het eerste middelbaar TSO

Deze bedraagt 190,00 euro per jaar.

pleegkinderen puberen al eens, maar ze

en wil later in de sociale sector aan de slag.

Daarvoor moeten ze sinds 1 januari van

hebben nog nooit gezegd ‘Zeg, hou je

Regelmatig ziet ze haar echte mama. “Als ik

het jaar waarin de toelage wordt ver-

mond, je bent mijn vader niet.’ Ze respec-

bij mijn mama ben, ben ik blij, maar hier ben

leend, als gezin ingeschreven zijn in de

teren ons als plaatsvervangende ouders en

ik ook gelukkig. Vraag me niet om te kiezen.

gemeente. Hun kind mag bovendien niet

zijn dankbaar. Dat zien we vooral in kleine

Ik neem het mijn mama ook niet kwalijk dat

verblijven in een internaat voor personen

gebaren of attenties, zoals een kaartje op

ze nu niet voor mij kan zorgen. En later kom

met een handicap (fonds 81 of MPI).

Moederdag, met ‘Voor de liefste mama’. De

ik mijn pleegouders zeker opnieuw bezoe-

grote dankbaarheid komt waarschijnlijk later,

ken.”

Het aanvraagformulier voor deze toelage

als ze op eigen benen staan.

Meer verlangen Luc en Kathleen niet. “We

kan je afdrukken via de website van de

Ook toelage van gemeente

proberen ze alle kansen te geven om zich

gemeente of afhalen op het gemeen-

En toch worstelen ze ook met veel vragen.

te ontplooien, zodat ze later hopelijk goed

tesecretariaat. Nadien bezorg je het

Over hun roots, of waarom het misliep

op hun pootjes terechtkomen. Dat is onze

ingevuld terug.

met hun ouders. Kathleen: “In het begin

diepste wens.” n

vragen ze zich, afhankelijk van hun leeftijd, af waarom hun ouders hen ‘niet meer moeten

Gezien de wet ter bescherming van

hebben’. Maar meestal blijven ze wel con-

persoonsgegevens zijn de namen van de

tact houden. Naarmate ze ouder en wijzer

pleegkinderen gewijzigd. Opgetekend door Sam De Kegel.

ze konden me op dat moment niet verzorgen. Of ze hebben de financiële middelen niet. Een kind blijft heel loyaal naar zijn eigen

u

meer info:

goed beseffen. Spreek er nooit kwaad over,

www.pleegzorgvlaanderen.be

want dan gaan ze meteen in de verdediging.

www.kaos.be

ouders, dat moet je als pleegouder bijzonder

10

gemeentesecretariaat, 052 42 32 40 en

worden zeggen ze vaak: ‘Mijn mama of papa heeft een goeie beslissing genomen, want

u meer info:

secretariaat@berlare.be


LEVEN NIEUWS UIT DE GEMEENTERAAD

Nieuwe vergoedingen voor brandweer

Heffing op leegstand van gebouwen en woningen

Vanaf 1 januari zullen er voor prestaties van de brandweer die geen verband houden met ongevallen, brand of andere hulptussen-

De gemeenteraad heeft beslist om vanaf 1 januari een heffing door

komsten, nieuwe vergoedingen worden gevraagd. De kerntaken

te voeren op leegstaande gebouwen en woningen. De gemeente

blijven gratis.

neemt daarmee de bevoegdheid over van de Vlaamse overheid die hiervoor tot eind 2009 instond.

De nieuwe vergoedingen werden overeengekomen met de zeven korpsen uit dezelfde brandweerzone, op voorstel van de

Aanhoudende leegstand zorgt immers niet alleen voor een kleiner

provinciegouverneur. Sommige vergoedingen worden hoger,

aanbod van huur- en koopwoningen, het straatbeeld lijdt er ook on-

andere zijn nieuw. Om een bijennest te laten verwijderen bijvoor-

der. Een leegstandsheffing zou dit in de toekomst moeten vermijden.

beeld, moet voortaan worden betaald. Een woning wordt geïnventariseerd als leegstaand als ze minstens Het nieuwe reglement bepaalt ook hoeveel mensen en materiaal

twaalf opeenvolgende maanden niet wordt bewoond. Bij een ge-

er aanwezig mogen zijn bij verschillende tussenkomsten. Daardoor

bouw, een winkel bijvoorbeeld, gebeurt dit van zodra meer dan de

wordt in de toekomst een teveel aan manschappen ter plaatse ver-

helft van de totale vloeroppervlakte meer dan twaalf opeenvolgende

meden. En dus ook discussies met verzekeringsmaatschappijen.

maanden niet wordt gebruikt volgens haar functie.

In specifieke gevallen kan het college van burgemeester en

Van zodra het gebouw of de woning meer dan twee jaar leegstaat, is

schepenen een vrijstelling verlenen. Niet willekeurig, maar volgens

er een heffing verschuldigd. De eigenaar is er op dat moment wel al

algemene principes. Bijvoorbeeld bij kerstboomverbrandingen van

een jaar van op de hoogte dat hij best actie onderneemt. De heffing

verenigingen.

bedraagt 1.250,00 euro per gebouw of woning. Per nieuwe termijn van twaalf opeenvolgende maanden op de inventaris, komt daar

Het volledige reglement met de vergoedingen vind je op

1.250,00 euro bij. In bepaalde gevallen kan je ook vrijgesteld worden

www.berlare.be/Reglement-interventies.html

van heffing. Als je langdurig in een ziekenhuis of ouderenvoorziening

n

wordt opgenomen, bijvoorbeeld. n

u

meer info: brandweer Berlare, 052 42 35 25

u

meer info:

huisvestingsambtenaar Jolien Rogiers, 0474 08 06 65

Samenvattingen van gemeenteraadsverslagen vind je op www.berlare.be onder ‘bestuur en beleid’.

11


LEVEN

1 Elke inwoner, lokale groepering en externe partner ervaart gemeente Berlare als een klantgerichte, efficiënte en betrouwbare partner.

2 Ondernemers en inwoners (her)ontdekken het (toeristisch-economisch) potentieel van Berlare in de slipstream van een kwalitatief recreatie- en ondernemersbeleid.

Zuurstof dankzij kritische blik op Focus gemeente Berlare voor komende jaren uitgewerkt in Gemeente Berlare heeft een nieuw

en ondernemers maximaal willen sparen in

meerjarenplan. Het geeft de grote lijnen

deze financieel onstabiele tijden. We zien

weer van het beleid voor de komen-

ons enkel genoodzaakt om de tarieven van

de zes jaar (2014-2019). Ondanks de

enkele retributies te indexeren. We hadden

moeilijke financiële context, waarmee

er ook voor kunnen kiezen om te snoeien in

elk lokaal bestuur nu worstelt, legt het

onze dienstverlening, of in onze subsidies en

gemeentebestuur duidelijke accenten

tegemoetkomingen aan inwoners en lokale

en blijft er ruimte om te investeren.

verenigingen. Ook dat doen we niet”, vertelt Gabriëls.

Wat wil onze gemeente de komende zes jaar bereiken? Hoe wil ze dat doen en met

3 Inwoners blijven Berlare ervaren als een warme, veilige en leefbare plek om te wonen en te leven.

welke middelen? Dat vind je terug in het

… maar efficiëntiewinst halen

meerjarenplan voor de periode 2014-2019. Het bestuur formuleert zes doelstellingen op

En toch haalt Berlare zijn financieel even-

middellange termijn. Ze vormen de kapstok

wicht, dankzij een grondige analyse van

van het beleid. Geen warrige grijze tekst,

alle kostenposten, de keuze voor gerichte

maar duidelijke keuzes die Berlare moeten

besparingen en de implementatie van een

onderscheiden van andere gemeenten.

nieuwe organisatiestructuur en –cultuur. Uit de conclusies van de externe doorlichting

4 Een divers en kwalitatief (gemeentelijk) vrijetijdsbeleid draagt bij tot sociale, geïnformeerde en gezonde inwoners.

5 Inwoners en bezoekers beleven een propere en groene omgeving door natuurbehoud en natuurbeleving te verzoenen.

Burgemeester Gabriëls vat ze voor ons

in het voorjaar 2013, blijkt immers dat de

samen: “We willen een hedendaags en

gemeente een degelijke dienstverlening aan

kwaliteitsvol overheidsbedrijf zijn.

haar inwoners aanbiedt. Maar de organisatie

Performant, transparant, klantgericht,

en efficiëntie achter de schermen moeten

efficiënt en betrouwbaar. We leveren

anders, om nog klantgerichter te werken

inspanningen om een aangename woon-

en om met accurate gegevens gepaste

en leefplek te blijven. Verder hebben we de

beleidsbeslissingen te nemen. Burgemeester

ambitie om ons potentieel rond vrije tijd,

Gabriëls: “Daarom werken we aan anders

toerisme en groen verder aan te

samengestelde teams en takenpakketten, en

boren en af te stemmen, en de lokale

aan een volwaardig, professioneel midden-

economie te stimuleren. Tot slot noopt de

kader en management. We hebben oog

financieel-economische crisis ons om deze

voor opleiding en begeleiding van mede-

doelen te halen met de vinger op de knip.”

werkers en investeren in een ondersteunend informatica- en communicatiebeleid.”

Niet extra belasten … Die financiële beperkingen gelden voor elke

Samen met inwoners uitdagingen aangaan

lokale overheid. Toch blijft het bestuur trouw

6 Inwoners blijven van een gunstig fiscaal klimaat genieten dankzij een doordacht en evenwichtig financieel beleid.

12

aan zijn beloftes. “We hadden de alge-

Wonen en leven in Berlare is aangenaam.

mene gemeentebelasting, de aanvullende

Het gemeentebestuur probeert dat zo te

personenbelastingen en de opcentiemen

houden en investeert in een aantal prioritei-

op de onroerende voorheffing kunnen

ten: onderhoud van groenperken, wegen,

verhogen, want Berlare zit behoorlijk stevig

fiets- en voetpaden, laatste rioleringsdos-

onder het Vlaamse gemiddelde. Maar dat

siers als Slot, Quote/Waterhoek, Bontinck-

doen we bewust niet, omdat we burgers

straat/Loereveld en Sint-Annaplein/N467


eigen middelen en organisatie

Dienstenchequeonderneming OCMW enkel nog voor 65-plussers en zorgbehoevenden

nieuw meerjarenplan OCMW Berlare past het doelpubliek van de opstarten en de bestaande stelsels adequaat

Daartoe richt ze een dienst citymarketing op,

dienstenchequeonderneming aan.

onderhouden, extra sociale woningen cre-

gehuisvest in het infokantoor aan het Donk-

Vanaf 1 januari 2014 kunnen enkel nog

ëren, veiligheid verzekeren, Boerenkrijgpark

meer, “Met een team van vijf personen, krijgt

65-plussers en zorgbehoevenden een

renoveren, energiebesparende maatre-

de dienst de slagkracht die ze verdient en

beroep doen op huishoudhulp van het

gelen voor het gemeentelijk patrimonium

nodig heeft om bezoekers te informeren en

OCMW. “Deze doelgroep sluit beter aan bij

implementeren, … Daarnaast zijn er ook heel

verrassen, ondernemers te begeleiden, de

onze kerntaak”, aldus OCMW-voorzitter

wat uitdagingen rond wonen en leven waar

organisatie van lokale evenementen te cen-

Gunther Cooreman. “Zo kunnen we ook

geen pasklaar antwoord voor handen is. Een

traliseren, regionale initiatieven te ontwikke-

andere noden en behoeften sneller

stijgend inwonersaantal en een sterke ver-

len en een coördinerende en stimulerende

detecteren en indien nodig hulp aanbieden.”

grijzing versus ruimtelijke ordening bijvoor-

rol op te nemen met alle betrokken partijen.

beeld, betaalbaar en toch kwalitatief wonen,

Op vlak van natuur en natuurbeleving zijn de

Bestaande gebruikers tussen 60 en 64 jaar

een paar ernstige verkeersproblemen, …

voorbije jaren veel inspanningen geleverd.

moeten zich geen zorgen maken. “Voor

Om deze knopen te proberen ontwarren,

Door ons en door onze partners. Die lonen,

hen is er een overgangsmaatregel voorzien

gaat gemeente Berlare in dialoog met haar

want de belangstelling op zelfs Europese

waardoor de hulp verzekerd blijft”, aldus nog

inwoners. “Bedoeling is om samen met

schaal biedt kansen om een supraregionale

Cooreman. “Tweeverdieners, jonge gezinnen

geïnteresseerde burgers en externe partners

poort tot de groene regio te worden. Die

en niet-zorgbehoevenden kunnen bij de ver-

tegen het einde van deze meerjarenplan-

boot willen we niet missen”, besluit Gabriëls.

schillende dienstenchequeondernemingen op de privémarkt terecht.” Een lijst hiervan vind je

periode een document te hebben dat dient

terug op www.dienstencheques-rva.be.

als leidraad voor een verdere kwalitatieve en

Het meerjarenplan 2014-2019 is gestemd in

duurzame invulling van wonen en leven in

de gemeenteraad van 18 december.

deze gemeente”, aldus de burgemeester.

Het wordt nu jaarlijks verder vertaald in

Behoor jij tot de doelgroep en wens je een

jaarplannen. n

beroep te doen op huishoudhulp? Vul een

Toerisme en ondernemen In een laatste aandachtspunt van het

aanvraagformulier in via de website van het

u

meer info:

OCMW of neem contact op met de dienst-

Het volledige meerjarenplan is

verantwoordelijken.

terug te vinden op

Iedere aanvraag voor huishoudhulp wordt

meerjarenplan wil gemeente Berlare haar

www.berlare.be

eerst voorgelegd aan het Bijzonder Comité

toeristisch en economisch potentieel ten

onder ‘bestuur en beleid’.

voor de sociale dienst. Er worden hiervoor

volle benutten met een kwalitatief recre-

secretariaat, 052 43 23 40 en

geen dossier- of administratiekosten aange-

atie- en ondernemersbeleid als hefboom.

secretaris@berlare.be

rekend. De dienstverantwoordelijken helpen je ook bij je registratie op Sodexo en bij de bestelling van de dienstencheques. n

Vanwaar alle heisa in de media? Nooit eerder berichtten media zo vaak over de penibele financiële situatie van lokale

u meer info:

Liesbeth Goeman,

Europese richtlijnen verplichten lokale besturen om tegen het einde van 2019 aan te

09 326 97 22 of

tonen dat ze hun uitgaven volledig kunnen financieren met hun inkomsten. Dat klinkt

liesbeth.goeman@ocmwberlare.be

logisch, maar een aantal lokale besturen zit nu met de handen in het haar, omdat ze

Els De Coster,

bijzonder drastisch moeten bezuinigen en er geen of nauwelijks ruimte blijft voor

09 326 97 20 of

investeringen. Voor alle duidelijkheid: deze situatie stelt zich niet in Berlare. Maar ook wij

els.decoster@ocmwberlare.be

moeten, net als elke andere gemeente en stad, de tering naar de nering zetten.

www.ocmwberlare.be

besturen. Termen als ‘virtueel failliet’ duiken geregeld op. Hoe komt dat?

13


LEVEN MENS & TIJD

u

Geregistreerde geboorten

17/09/2013

10/11/2013

Maria De Backer (°04/08/1916)

24/09/2013

Yaill De Wolf

11/11/2013

Joseph Roef (°20/06/1923)

02/10/2013

Simon Van Der Snickt

11/11/2013

Odette Cokelbergh (°01/09/1931)

16/10/2013

Amber Van Vaerenbergh

18/11/2013

Elisa Tackaert (°20/01/1920)

23/10/2013

Indy Thibau

18/11/2013

Petrus Mertens (°23/08/1940)

24/10/2013

Sam Herssens

18/11/2013

Franciscus De Varé (°09/02/1925)

27/10/2013

Marissa Schepens

19/11/2013

Theofiel Nimmegeers (°15/02/1937)

29/10/2013

Lina Claes

20/11/2013

Alphonse Vanautgaerden (°25/01/1925)

30/10/2013

Daan Van Mingeroet

24/11/2013

Carolus Cammermans (°25/09/1934)

31/10/2013

Jesse De Waele

u

Voltrokken huwelijken

26/10/2013

Pascal Mosselmans en Ann Christiaens

31/10/2013

Anna Druez

03/11/2013

Maxim Verhaeghe

04/11/2013

Liam Cattoir

05/11/2013

Felia De Geest

07/11/2013

Tony Rongé

08/11/2013

Pieterjan Schellaert

09/11/2013

Imke Vyncke

09/11/2013

Diëgo Ongena en Melissa Van Herreweghe

09/11/2013

Jorre Vyncke

15/11/2013

Yves Casteels Yves en Veronicque De Vuyst

u

Gouden jubilea

03/10/2013

Willy Roelandt en Lucie Uyttendaele

12/11/2013

Sterre Vermeiren

13/11/2013

Valère Van den Bulcke

13/11/2013

Remco Vandesteene

14/11/2013

Mia Speeckaert

15/11/2013

Kjenn De Rouck

16/11/2013

Xander Vergeylen

u

14

Julie Lapin

Geregistreerde overlijdens

09/10/2013

Georgette Van Den Abeele (°03/01/1924)

10/10/2013

Richard Hereman (°30/03/1924)

23/10/2013

Guido Mangé (°03/04/1948)

24/10/2013

Maria Van Extergem (°27/05/1937)

26/10/2013

Suzanna Keppens (°23/03/1922)

26/10/2013

An Heirman (°08/06/1960)

09/11/2013

Désiré De Geest en Elza Haentjens

30/11/2013

André Van De Velde en Palmyre Roels

u

Diamanten jubilea (60 jaar)

07/11/2013

Michel Buyle en Godelieve De Vetter

02/11/2013

André De Leenheer (°08/08/1952)

20/11/2013

Andreas De Vos en Margareta Mangold

09/11/2013

Mary Klein (°06/03/1944)

26/11/2013

René Everaert en Maria De Schaepmeester


Ik heb een klacht! Spelregels van klachtenmanagement bij het gemeentebestuur Heb je een klacht over het gemeentebestuur? Dan kan je dat

- bezwaren tegen beslissingen over vergunningsaanvragen,

laten weten. Dat is je recht. En er bestaat een duidelijke

belastingen, …;

procedure voor die de gemeenteraad heeft goedgekeurd.

- beroepen tegen beslissingen die moeten worden aange-

We zetten hier op een rijtje wat een klacht is, hoe je een klacht

vochten bij de toezichthoudende overheid of de Raad van

indient en wat het gemeentebestuur met jouw klacht doet.

State.

Iedere inwoner kan zijn ongenoegen uiten bij het gemeentebestuur

Hoe dien je een klacht in?

over een product. Ook een handeling en gedrag (of het achterwege blijven daarvan) van een dienst, personeels- of raadslid komen in

Je dient een klacht in per brief, e-mail of mondeling aan de telefoon

aanmerking voor een klacht.

of een loket. Formuleer je klacht zo nauwkeurig mogelijk en vergeet niet je naam en adres te vermelden. Anonieme klachten en vaag omschreven klachten zijn immers niet ontvankelijk en worden dus

Een klacht is geen informatievraag, suggestie of melding

niet behandeld.

Een boom die het zicht belemmert, een defecte straatlamp, een

Wat gebeurt er met je klacht?

probleem met de huisvuilophaling of riolering, een suggestie om verkeerslichten te plaatsen aan een kruispunt, een vraag om een

Iedere inwoner die een klacht uit, heeft recht op een klantvriendelij-

bouwdossier in te kijken, … Dat zijn geen klachten. Het gemeente-

ke en grondige behandeling van zijn klacht. De klacht wordt op het

bestuur maakt een onderscheid tussen een informatievraag, een

ambtelijk niveau van de gemeente ontvankelijk verklaard, geregis-

suggestie, een melding en een klacht.

treerd en behandeld. Dat gebeurt maximaal onafhankelijk van de

• • •

informatievraag: je wil op een snelle en correcte manier

dienst waarop de klacht betrekking heeft en onafhankelijk van de

inlichtingen inwinnen of doorverwezen worden;

politieke mandatarissen. Hiervoor heeft het gemeentebestuur een

suggestie: je doet een voorstel voor een verbetering van de

klachtenambtenaar aangesteld die het proces begeleidt.

werking van het gemeentebestuur;

Voor klachten over lokale mandatarissen bestaat een aparte

melding: je signaleert een bepaalde tekortkoming in het

procedure. Een deontologische raad, samengesteld door de

functioneren van het gemeentebestuur. Je bent op zich niet

gemeenteraad, buigt zich over deze zaken.

ontevreden over het optreden van het bestuur en het bestuur

We proberen zo snel mogelijk een klacht te behandelen. Soms kan

had de tekortkoming redelijkerwijze niet kunnen voorkomen.

dat onmiddellijk, soms niet. Wettelijk moet een klacht behandeld zijn

Voor dit soort meldingen bestaat de meldingskaart in Infogem

binnen de vijftig werkdagen. Uitzondering hierop zijn de gevallen

en de elektronische meldingskaart op www.berlare.be;

waarvoor een raadsbesluit nodig is.

klacht: je maakt duidelijk kenbaar dat je ontevreden bent over

Het gemeentebestuur is een lerende organisatie. Een terechte klacht

een door het gemeentebestuur al dan niet verrichte handeling

verplicht ons de bestaande procedures grondig te evalueren en te

of prestatie. Ook hier zijn nog een aantal uitzonderingen.

zoeken naar verfijning en bijsturing. Want de bedoeling is dat een

Volgende zaken zijn voor de wetgever geen klacht:

bepaalde (soort) klacht niet meer terugkeert. n

- niet akkoord gaan met beleidsopties van het gemeentebestuur; - klagen over aangelegenheden waarbij de klager geen belang heeft;

u

meer info: communicatiedienst, 052 43 23 30

en communicatie@berlare.be

15


RUIMTE

Een BIN voor een veiligere en hechtere buurt Hoofdcoördinator Wim De Geest over buurtinformatienetwerken Berlare heeft de voorbije weken te

onveiliger buurtbewoners zich beginnen te

nieuwe BIN in de Loereveldstraat meteen 44

kampen gehad met een inbrakengolf.

voelen. En dus gaan ze zich verenigen. Na

van de 62 gezinnen aansloten, merk je toch

Samen met de alertheid leek ook de

overleg met de politie kan er beslist worden

het belang dat de bewoners eraan hechten.

interesse in buurtinformatienetwerken

om een BIN op te richten. Geïnteresseerde

Er is niets zo vervelend als je onveilig voelen

meer en meer te groeien. Terwijl we

buurtbewoners kunnen zich hierbij aanslui-

in je eigen buurt. Een BIN maakt een buurt

vroeger al snel zeiden “als ze binnen

ten. De politie verwittigt hen dan wanneer er

trouwens niet alleen veiliger maar ook hech-

willen geraken, lukt het hen toch” of “bij

in de buurt verdachte dingen gebeuren. Via

ter. De bewoners zijn er letterlijk en figuurlijk

mij valt er niets te rapen”, proberen we

het BIN worden er ook nuttige tips gegeven

met mekaar verbonden.

inbrekers nu toch vooral te ontmoedi-

om met beperkte middelen je eigendom

gen. In ieder huis is er immers wel iéts

beter te beveiligen. Een BIN biedt helaas

bruikbaars te vinden. Infogem sprak met

geen garanties om inbraken te vermijden,

Wim De Geest, hoofdcoördinator van de

maar het zet wel aan tot alertheid van

Wim: Volgens statistieken daalt het aantal in-

Berlaarse BIN’s.

mensen en het verhoogt de sociale controle

braken na de oprichting van een BIN. In het

aanzienlijk.

BIN van de Heikantstraat, het oudste in onze

En werkt het dan echt?

gemeente, gebeurde er sinds de oprichting

Wat houdt zo’n buurtinformatienetwerk precies in?

in 2000 tot een tweetal jaar geleden geen

Een BIN verbindt

enkele inbraak. Er werden gedurende die periode wel verschillende verdachte situaties

Wim: Een BIN wordt meestal opgestart

Merk je dat er nood aan is?

bij abnormale gedragingen en inbraken in de buurt. Hoe meer inbraken er zijn, hoe

16

opgemerkt die niet tot verdere negatieve gevolgen hebben geleid. Onder meer door

Wim: Als je ziet dat er zich bij het laatste

de goede werking van het BIN.


BIN’s in Berlare

Geen poep op de stoep

In onze gemeente zijn er momenteel

Hondenpoep op openbaar domein is voor

drie buurtinformatienetwerken actief:

heel wat inwoners een bron van ergernis.

BIN Heikantstraat, BIN Loereveld en BIN-UIT

Het is vies en uitermate vervelend als het aan

(Fonteinstraat en Grote Kouterstraat).

je schoenzool kleeft. Daarom roept de gemeente haar burgers op de straten en pleinen hondenpoepvrij te houden.

Deze werken nauw samen met de lokale politie Berlare-Zele, het CICOV (Communicatie- en Informatiecentrum

Op alle publiek toegankelijke plaatsen is

Oost-Vlaanderen) en het Beleid

het verboden je dieren onbewaakt te laten

Integrale Veiligheid van de

rondlopen. Je moet namelijk steeds kunnen

FOD Binnenlandse Zaken.

beletten dat je dier anderen lastigvalt. Je moet ook steeds enkele hondenpoepzak-

© Bert Van der Linden

jes bij je hebben zodat je de uitwerpselen van je viervoeter meteen kan opruimen. Met zo’n zakje gebeurt dat hygiënisch en snel. Zorg dat je de zakjes steeds kan tonen wanneer een bevoegd ambtenaar ernaar vraagt.

Wie niet voldoet aan een van deze regels, riskeert een administratieve boete. Die kan

BIN in actie

de inbrekers af. Het is in geen geval de

oplopen tot 250,00 euro.

n

bedoeling dat de bewoners zelf op pad gaan

Stel, er wordt in de buurt ingebroken.

om de inbrekers te klissen! De politie komt

Wat gebeurt er dan precies?

meteen na de melding met de beschikbare ploegen ter plaatse.

Wim: Wanneer er wordt ingebroken of je merkt iets verdachts op, dan verwittig je best

Heb je nog een laatste

gewoon de politie via 101. De centrale in

anti-inbraaktip?

Gent vraagt dan of het nodig is ‘het BIN op te starten’, steeds in overleg met de lokale

Wim: Als inbrekers denken dat je thuis bent,

politie. Met een druk op de knop krijgen alle

zullen ze minder snel toeslaan. Licht laten

aangesloten gezinnen een sms-bericht van

branden, met een tijdschakelaar bijvoor-

de BIN-coördinator. Dan is het de bedoeling

beeld, is dus zeker een goed idee, vooral in

dat iedereen in de buurt zoveel mogelijk de

de winterperiode. n

lichten aansteekt, rolluiken optrekt en eventueel een alarmsirene aanzet. Dat schrikt

u

meer info: Wim De Geest, 0478 49 87 85 of bin@heikantstraat.be www.heikantstraat.be, www.besafe.be/nl/bin

meer info: u

www.berlare.be/Algemeen-politie reglement-(GAS).html

17


Drugpunt Berlare-Lokeren-Zele Als genotsmiddelen de bovenhand krijgen Bij verslavingen denken we vooral aan drugs, alcohol of

Hulp op maat

medicatie, maar ook gokspelletjes en het internet kunnen behoorlijk verslavend zijn. Bij Drugpunt kan je steeds terecht.

Drugpunt werkt trouwens vooral op maat. De dienst biedt geen

Gratis en in vertrouwen.

standaardcampagnes of -vormingen aan, de medewerkers kijken eerst wie er vóór hen zit. “Als de preventie is aangepast aan de

Het doel van Drugpunt is om drugs en andere verslavende middelen

doelgroep, is de motivatie het sterkst”, weet Van Eeckhout.

bespreekbaar te maken. Of je nu zelf een beginnend gebruiker bent of iemand die je goed kent, is al jaren verslaafd: erover praten doet

Ook wanneer je als school, organisatie, jeugdvereniging of dienstver-

deugd. “Bij Drugpunt willen we niet met de veroordelende vinger

lener een preventieproject of campagne op poten wil zetten, kan je

wijzen”, aldus drugpreventiewerker Hanne Van Eeckhout. “We gaan

beroep doen op de preventiedienst. Drugpunt biedt dan inhoudelijke

op een eerlijke maar opbouwende manier te werk.”

ondersteuning. In de ‘speelotheek’ vind je bijvoorbeeld heel wat spelen die de problematiek op een ludieke manier ter sprake brengen.

Belangrijk. Want louter afschrikkende preventiecampagnes halen bitter weinig uit, dat heeft het verleden al bewezen. Van Eeckhout:

Drugpunt Berlare-Lokeren-Zele heeft een gesprekslokaal in elke

“We zeggen de jongeren eerlijk waar het op staat en we geven hen

gemeente. In Berlare kan je terecht in het Sociaal Huis,

specifieke informatie over de producten die ze gebruiken. Ook over

Baron Tibbautstraat 29A. Wie wenst langs te komen, maakt best eerst

de gevaren. Samen zoeken we dan naar een geschikte oplossing.

een afspraak, telefonisch of per e-mail. n

Alle gebruik de wereld uit helpen is helaas onhaalbaar, maar het is ook niet ons doel. We willen mensen stimuleren om op een verantwoordelijke en kritische manier met de middelen om te gaan om zo verdere problemen te voorkomen.”

u

meer info: www.drugpunt.be

Hanne Van Eeckhout, 0485 91 00 11 of

hanne.vaneeckhout@drugpunt.be

18

© Bert Van der Linden

RUIMTE


Rioleringswerken in Slot en Veerstraat Werken starten dit voorjaar Na jarenlange onteigenings- en subsidieperikelen is er een

Die werken in de Veerstraat zouden hoogstwaarschijnlijk starten in

doorbraak gekomen in de zaak over het Slot in Uitbergen. Als

augustus. “Dan is er over het algemeen minder verkeer en dus ook

alles goed gaat, kunnen de werken in maart van start gaan.

minder hinder voor de buurt”, meent Van den Berghe. “Ook het

Het Slot wordt voorzien van een gescheiden rioleringsstelsel.

Maeydonckstraatje zal zo snel mogelijk terug bereikbaar gemaakt

Ook het niet-gerioleerde deel van de Veerstraat wordt in het

worden voor lokaal verkeer.” De concrete omleidingswegen worden

project meegenomen. “Tegen het einde van het jaar zou alles

later nog bekendgemaakt.

moeten afgerond zijn”, aldus aannemer Dirk Van den Berghe. Op donderdag 13 februari om 20 uur is er voor de bewoners een In december werden al proefsleuven gemaakt en afhankelijk van

infovergadering voorzien in SCC De Venne. n

de resultaten daarvan, wordt in maart begonnen met de eigenlijke werken in het Slot. “Na die werken starten we eerst een nieuw pompstation op en eenmaal dat in werking is, beginnen we aan de riolering in de Veerstraat”, aldus Van den Berghe.

u

meer info: technische dienst, 052 43 23 46 en

technische.dienst@berlare.be

19


“Een verzamelaar is een rommelaar.” Etienne Bouqué is verwoed verzamelaar van wielersportmemorabilia

20

Verzamelen vanuit hebzucht

In 2014 is het twintig jaar geleden

Ventoux stierf aan een cocktail van amfeta-

dat Fred De Bruyne overleed. Voor de

mines en alcohol.

dienst toerisme een aanleiding voor

Etienne Bouqué is een buitenbeentje met

Bolleboos Etienne studeerde wiskunde aan

een tentoonstelling. Wij spraken met

twee grote passies: wiskunde en koers. Die

de universiteit en ging in Gent lesgeven

Etienne Bouqué die er zijn collectie laat

fietsen op een of andere manier zelfs door

in het hoger secundair onderwijs en in de

bezichtigen. Als tiener was Etienne al

elkaar. “Als tiener speelde ik met m’n vrien-

architectuurschool. Nadien schopte hij het

verzot op wielerprenten en ‘reed’ hij de

den kaartspellen met als inzet prenten van

tot directeur en rijksinspecteur. Z’n passie

Tour De France op een ganzenbord. Als

wielrenners. (toont honderden geklasseerde

voor wielrenners raakte wat onderge-

late twintiger kreeg het verzamelvirus

fotoprentjes, nauwelijks groter dan een

sneeuwd, tot zijn buurman hem vroeg of hij

hem voorgoed te pakken: van foto’s over

postzegel) Die zaten bij een reep chocola-

geen biologieprentjes had voor zijn zoontje.

prenten en bierpotten tot sigarenban-

de. Samen met mijn vrienden speelde ik ook

Etienne trok naar een rommelmarkt in Gent

den en schilderijen.

de Tour de France op een groot ganzen-

maar kwam thuis met een pak prentjes van

bord. We stonden elk met tien renners aan

coureurs in plaats van beestjes.

Op de vensterbank in de living heeft een

de start. Pas op, dat zat minutieus in elkaar

Nu struikel je in zijn huis bijna over de stapels

peloton oude drinkbekers de cactussen

hé! We bouwden een lus met bergen, waar

tijdschriften en de albums met prentkaarten.

verdrongen. Op elke kruik pronkt een foto

een klimmer dubbele punten kreeg en een

Aan de muur hangt een schilderij waarin

van een wielerheld uit lang vervlogen tijden.

koploper kon je terug laten afzakken naar

een kermiskoers wordt uitgebeeld. Op een

Etienne: “De bekers werden gemaakt door

het peloton. Maar als we met vijf man naar

dressoirkast beeldt een metalen kunstwerk

pottenbakkers, in opdracht van de wieler-

de meet ‘reden’ en Rik Van Steenbergen

een hele koers uit: een valpartij, iemand die

club Gentse Velosport.” Ik kijk in de ogen van

(een steengoede sprinter in de jaren ‘50,

zwaait met een wiel, achterblijvers en de

Benoni Beheyt, in zijn fel gecontesteerde

n.v.d.r.), was erbij, dan kreeg hij dubbele

winnaar. Etienne: “Een verzamelaar is altijd

wereldkampioenentrui, en in die van de

punten, zodat hij won. We waren ploeg-

een beetje een rommelaar. Verzamelen

betreurde Tom Simpson die op de Mont

directeurs avant-la-lettre”, lacht Etienne.

ontstaat vanuit een soort hebzucht. Je jaagt

© Bert Van der Linden

UiT IN BERLARE


op dingen, en waar je ook komt, denk je:

leende me toen een aantal memorabilia en

zou er hier niets te vinden zijn voor mijn col-

zei tegen me: ‘Het is dan nog in Overmere,

lectie? Die spanning leeft in mij. Maar daar

en niet in Berlare, dat ze een tentoonstelling

eindigt het niet. Je moet alles klasseren, wat

maken over mij.’ Daar heeft hij zwaar onder

teruggeven aan de maatschappij via artikels

geleden.”

en tentoonstellingen én historische kennis

Nadien kwam er gelukkig eerherstel met een

hebben. Je vedetten kennen, zeg maar.” En

driedaagse tentoonstelling in het Volkshuis

of hij ze kent: hun palmares, hun grootste

in Berlare. “Hij was toen zo aangedaan dat hij

overwinningen en nederlagen, hun kleine

niets kon zeggen. Eindelijk kreeg hij erken-

kantjes. Etienne is een levende encyclope-

ning in eigen dorp.”

die, zijn living een museum.

Verzamelen ontstaat vanuit een soort hebzucht. Je jaagt op dingen, en waar je ook komt, denk je: zou er hier niets te vinden zijn voor mijn collectie?

UiT

MET PIET Nieuwjaarsconcert vrijdag 17 en zaterdag 18 januari om 20 uur

Fred De Bruyne: geen sant in eigen land

In 1988, na een carrière als BRT-wieler-

in Feestzaal Overmere

verslaggever en sportdirecteur, verhuisde Fred met vrouwlief Lydie naar Seillans in

Met dit feestelijk nieuwjaarsconcert geven

Maar hij is helemaal niet de fanatieke

de Franse Provence om er de rust op te

De Verenigde Vrienden het startsein voor

wielersupporter die kickt op winnaars of

zoeken. In 1994 stierf hij er. “Bij zijn verhuis

een wervelend jubileumjaar ter ere van hun

dweept met zijn idolen. Etienne houdt

naar Frankrijk heb ik een aantal souvenirs

150ste verjaardag.

vooral van het volkse karakter van de koers.

van hem gekocht voor een prijsje, al waren

Organisatie: K.F. De Verenigde Vrienden.

“Neem nu de kermiskoersen. Typisch

er nog kapers op de kust. (haalt een witte,

Vlaams, al blijven er niet veel meer over.

wollen koerstrui boven) In deze maillot won

Vroeger ging ik zelf veel naar de koers kijken.

hij Parijs-Nice. Ik kreeg ook vlagjes van zijn

Of ik verbleef zes dagen op zes in Gent voor

ritoverwinningen in de Tour. En een foto-

de Zesdaagse, puur voor de sfeer.”

boek. In mijn kelder ligt er zelfs nog een

Met de Berlaarse wielerheld Fred De Bruyne

koffieservies waarin zijn naam gebrand is.”

heeft Etienne een ietwat speciale band. Kort

Etienne Bouqué was geen intimus van Fred,

na de Tweede Wereldoorlog werd Freds

maar wel een goede kennis, al liep hij er

vader gevangengenomen. In een opgehitst,

nooit mee te koop. Het respect is groot.

zondag 23 februari om 19 uur in de

naoorlogs Vlaanderen werd hij als collabo-

Zoals elke verzamelaar koestert Etienne zijn

parochiekerk van Overmere

rateur veroordeeld, een gebeurtenis die de

schatten: iets weggooien of verkopen staat

vijftienjarige Fred zwaar traumatiseerde. Hij

niet in zijn woordenboek. “Hier, een catalo-

Organist Paul De Maeyer improviseert op het

moest en zou de naam De Bruyne smetvrij

gus van de Quickstep-wielerploeg in 2011.

orgel bij de stomme film ‘The Kid’ van en met

maken. Voor zijn vader.

Rommel, maar ik kan het niet weggooien.”

Charlie Chaplin. Kaarten kosten 8,00 euro in

Etienne: “In Berlare is hij lang niet geliefd ge-

Zijn verzameling zal hem overleven, dat staat

voorverkoop of 10,00 euro aan de kassa.

weest. Op een tentoonstelling van de kwb in

vast. “Ik hoop dat ze nooit verloren gaat.” n

Improvisatie op orgel bij ‘The Kid’ van Charlie Chaplin

www.orgelovermere.be

de parochiale kring van Overmere zorgde ik mee voor een hoekje over wielersport. Fred

www.fanfare-overmere.be

Opgetekend door Sam De Kegel.

u meer info: dienst toerisme, 09 342 92 40 en toerisme@berlare.be

De tentoonstelling loopt van 16 februari tot 1 mei en is een initiatief

van Wim Campe.

Meer UiTtips op www.UiTinBerlare.be

21


maandag

5

© Bert Van der Linden

dinsdag woensdag donderdag

zondag

wonderen doen.

zondag

Tickets zaal 2: 15,00 euro voor de hele nacht (inclusief gratis cocktail)

vrijdag

nieuwe films te zien, het is vlakbij én je steunt er een groep geënga-

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

JUNI 1 Aperitiefconcert Couleurs (kasteel Berlare) Tentoonstelling leerlingen kunstacademie 1 (Museum Donkmeer) 2 3 4 Voorleesmoment voor kleuters (bib) 5 6 7 8 PINKSTEREN 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Voorleesmoment voor kleuters (bib) 19 20 21 Aperitiefconcert Trafic Lyrique 22 (uitverkocht) (kasteel Uitbergen) 23 24 25 26 27 28 29 30 Start Zomer van Vlieg 30 Sportkampen (sporthallen)

zaterdag

Op de cruciale uren is een actiefilm ideaal. En een colaatje kan ook

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Dany: Het concept is echt fantastisch. Je krijgt een heleboel relatief

maandag

Tickets zaal 1: 4,00 euro per film | 10,00 euro voor drie films en 15,00 euro voor de hele nacht.

zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag

zondag

maandag dinsdag woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag

zondag

zou kosten om al die films in de bioscoop te bekijken. En daar is het

maar ik kijk naar alles. Zelfs naar de kinderfilms! Er zijn soms ook

Eigenlijk kan je de sfeer die er hangt goed vergelijken met mannen

films waar ik uit mezelf nooit naar zou kijken en waarvan ik

die samen naar het voetbal kijken. Je zit samen in de zetel, een pak

achteraf toch blij ben dat ik ze heb gezien. Ook films die ik al een

friet voor je en een pint in de hand. En je blijft de hele nacht op…

keer gezien heb, bekijk ik met plezier een tweede keer.

Beeld je eens in dat je dat thuis zou doen. Je mag niet eten in de

Het geheim zit ‘m volgens mij in de afwisseling. Een goed program-

zetel of je vrouw wil dat je komt slapen, het is altijd wel iets (lacht).

ma is belangrijk. De organisatie steekt er haar werk in en dat merk je

Op de Nacht van de Film kán het gewoon. Het is niet dat we daar het

toch wel. n

dienst bevolking: 052 43 23 44

bibliotheek: 052 42 61 88

brandweer: 052 42 35 23

herdenking Eerste Wereldoorlog

Vlieg toont je de weg naar het vrijetijdsaanbod voor kinderen.

Meer UiTtips op www.UiTinBerlare.be

www.nachtvandefilm.be en 0478 08 42 58

© Bert Van der Linden

APRIL Fiesta Latina (CC) Voorleesmoment voor kleuters (bib) Buitenspeeldag Muzikale ontmoetingsnamiddag ‘De tijd van toen’ (CC) We’re the Millers - The Great Gatsby

Kommil Foo (uitverkocht) (CC) Erfgoeddag (Museum Donkmeer) Studio Zondag: Paltoos (CC)

Hij belandde er destijds door een aantal vrienden van het handbal die

’s nachts. Maar anderen zie ik soms wel eens een uiltje knappen.

Je kan het al merken aan de jeugd als ze wat rumoerig beginnen ook in de organisatie zaten en door zijn zoon die naar de KSJ ging.

te worden. Dat is meestal een teken dat ze moe zijn en dat het niet En hij is er blijven plakken. Om de vereniging te steunen, maar ook

meer lang zal duren (lacht).

voor de sfeer.

dienst duurzaamheid: 052 43 23 46

geerde jonge mensen mee. Meer moet dat niet zijn! Het is trouwens

dinsdag

3

Zaal 2

woensdag donderdag

Man of Steel - The Conjuring -

START PAASVAKANTIE Sportkampen (sporthallen) Sportkampen (sporthallen) Sportkampen (sporthallen) Sportkampen (sporthallen) Sportkampen (sporthallen)

Oz: the Great and Powerfull -

Sportkampen (sporthallen) Sportkampen (sporthallen) Sportkampen (sporthallen) Voorleesmoment voor kleuters (bib) Sportkampen (sporthallen) Sportkampen (sporthallen) Opening toeristisch seizoen Palingzetting in Donkmeer (’t Brugsken) PASEN Opening toeristisch seizoen Opening toeristisch seizoen

Zaal 1

1 2 2

vrijdag zaterdag zondag

dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag

CC Stroming haar elfde editie van de Nacht van de Film.

brengt hij die nacht door in een knusse oude zetel met bier

dienst jeugd & vorming: 052 42 77 56

maandag

4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 17 18 19 19 20 20 21 22 23 24 25 26 27 27 28 29 30

6 7 Voorleesmoment voor kleuters (bib) 8 9 Tableau nr. 1 met ‘Marathon Five-O’ (CC) Start cursus ‘Argentijnse tango’ 9 (drie vrijdagen) (CC) 9 Sportief seniorenweekend aan zee 10 Burgemeestersbal (Festivalhal Donkmeer) 10 Sportief seniorenweekend aan zee 11 Burgemeestersbal (namiddagprogramma) 11 Sportief seniorenweekend aan zee 12 13 14 15 16 17 Aperitiefconcert CeDeLkwartet 18 (kasteel Berlare) Jogging ‘Rond de Donk’ 18 (criterium vier voor ’t plezier) 18 Dag van het Park (kasteelpark) 19 20 21 Voorleesmoment voor kleuters (bib) 22 Seniorensportdag in Laarne Circus Ronaldo met ‘Amortale’ (10+) 22 (kasteelstraat Dendermonde) Circus Ronaldo met ‘Amortale’ (10+) 23 (kasteelstraat Dendermonde) Circus Ronaldo met ‘Amortale’ (10+) 24 (kasteelstraat Dendermonde) 24 Bart Cannaerts (uitverkocht) (CC) Verkiezingen Europees parlement, 25 federaal parlement, gewest- en gemeenschapsparlementen 26 27 28 29 O.L.H. HEMELVAART 30 31

“We hangen het varken niet uit, maar toch.” Dany Malyster is trouwe bezoeker van de Nacht van de Film sportdienst: 09 356 89 56

Welk genre zie je het liefst?

ook helemaal niet duur. Je moet maar eens uitrekenen wat het je

Zaal 2 wordt dit jaar een stand-up comedyzaal waar dvd’s getoond worden van Vlaanderens beste komieken.

donkwachter: 0473 87 80 55

Dany: Ik ben het gewoon om ’s nachts wakker te zijn, want ik werk en frietjes. Een gevarieerd filmaanbod in het vooruitzicht.

Despicable me 2 - Epic -

dienst toerisme: 09 342 92 40

22

Krijg je het soms niet lastig om wakker te blijven? Dany Malyster miste er nog geen enkele. Al elf jaar lang

Dany: Dat maakt me eigenlijk helemaal niet uit. Ik zie graag actiefilms

niet eens zo gezellig!

varken uithangen, verre van. Maar toch. Daar kán het. Op zaterdag 15 februari organiseert KSJ Berlare in

Programma

secretariaat: 052 43 23 40

u meer info: Nacht van de Film op zaterdag 15 februari vanaf 14 uur in CC Stroming.

maandag dinsdag woensdag

cultuurdienst: 052 42 35 31

UiT IN BERLARE

Maar meestal is de filmkeuze er ook min of meer aan aangepast.


woensdag

1

JANUARI Tentoonstelling ‘Het Donkmeer vist’ (tot 31 januari) (Museum Donkmeer)

Voorleesmoment voor kleuters (bib) Actieweekend Vredeseilanden

Start internetcursus

Concert De Verenigde Vrienden Sint-Antoniuskermis Uitbergen Nigel Williams met ‘Bekent’ (CC) Sint-Antoniuskermis Uitbergen Nieuwjaarsreceptie cultuurraad (CC)

Voorleesmoment voor kleuters (bib)

zaterdag zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

zaterdag

zondag

MEI

Film ‘De Krekel’ (3+) (CC)

zaterdag

zondag maandag

dinsdag woensdag

donderdag vrijdag zaterdag zondag

maandag

dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag

zondag maandag dinsdag

woensdag

donderdag vrijdag zaterdag

zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

zaterdag zondag maandag

MAART 1 Viszetting in Donkmeer (’t Brugsken) Zjef Vanuytsel en Micheline Van Hautem 1 met ‘Lief en leed’ (CC) 2 3 START KROKUSVAKANTIE 3 Sportkampen (sporthallen) 4 Sportkampen (sporthallen) 5 Sportkampen (sporthallen) 5 Voorleesmoment voor kleuters (bib) 6 Sportkampen (sporthallen) 7 Sportkampen (sporthallen) 8 9 10 Start nieuwe reeks ‘Start to run’ 10 Start Jeugdboekenweek 11 12 13 14 15 Henk Rijckaert met ‘Zwerm’ (CC) 15 Zwerfvuilactie 16 17 18 19 Voorleesmoment voor kleuters (bib) 19 Vorming cyberpesten (bib) 20 21 22 Rick De Leeuw (CC) 22 SKWAT-dag jeugdraad 23 24 25 26 27 Tentoonstelling Teresa De Smet 28 (tot 25 mei) (CC) 29 30 Studio Zondag: Pauwel De Meyer (CC) 31

GEMEENTE BERLARE UiTKALENDER 2014 donderdag vrijdag zaterdag zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

zondag

zaterdag

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 19 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

1 2 3

FEBRUARI 1 2 BRONKS met ‘Anna’ (9+) (CC) 3 4 5 Voorleesmoment voor kleuters (bib) 6 Tentoonstelling Bruno Vandenberghe 7 (tot 23 maart) (CC) 8 Stijn Meuris met ‘Stijn en de sterren’ (CC) 8 Winterkermis Overmere 9 Winterkermis Overmere 10 11 12 13 14 15 Tentoonstelling ‘Fred De Bruyne’ (tot 13 16 april) (Museum Donkmeer) 17 18 19 Voorleesmoment voor kleuters (bib) 20 21 Gemeentelijk sportgala (CC) Uitgezonderd. Theater! Met ‘Fawlty 22 Towers’ (CC) Start cursus ‘Stokkenpercussie’ 22 (2 zaterdagen) (CC) 22 Fuif jeugdraad 23 4Hoog met ‘Keik’ (4+) (CC) 23 Studio Zondag: Zere vingers (CC) 24 25 26 27 28 donderdag vrijdag zaterdag

4

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

zondag


26 Sint-Annakermis Berlare

27 Sint-Annakermis Berlare 28 Sint-Annakermis Berlare Buitenschoolse kinderopvang Overmere 28 gesloten (tot 8 augustus) 29 30 31

zaterdag

zondag

dinsdag woensdag donderdag

maandag

dinsdag woensdag donderdag vrijdag

maandag

dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

maandag

8 9 10 11 12 13 Big Jump (Donkmeer) Buitenschoolse kinderopvang Berlare 14 gesloten (tot 25 juli) 15 16 17 18 19 20 Buitenschoolse kinderopvang Uitbergen 21 gesloten (tot 8 augustus) 22 23 24 25

dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

Kab   m: speelpleinwerking (t.e.m. 21 augustus)

JULI Sportkampen (sporthallen) Sportkampen (sporthallen) Sportkampen (sporthallen) Sportkampen (sporthallen) Berlare zingt! (Kapelleplein) Opendeurdagen brandweer Opendeurdagen brandweer Vlaanderen feest: picknick in ’t park (Kasteelpark)

7

6

1 2 3 4 5 5 6

maandag

zondag

zaterdag

dinsdag woensdag donderdag vrijdag

zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

zaterdag

zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

zaterdag

vrijdag

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

16

1 2 2 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Sportkampen (sporthallen) Sportkampen (sporthallen) Sportkampen (sporthallen) Sportkampen (sporthallen) Sportkampen (sporthallen)

Smouteriejogging (criterium vier voor ’t plezier) Overmere kermis Overmere kermis Overmere kermis Overmere jaarmarkt

Viswedstrijd voor de jeugd Trio Triatlon aan Donkmeer Kwarttriatlon aan Donkmeer Summerfest Waterfeesten

AUGUSTUS

dinsdag

maandag

zondag

zaterdag

vrijdag

17 18 19 20 NTGent met ‘Een Lolita’ (CC) 21 22 23 24 Scholenveldloop 25 Herdenking WO I – opening 26 tentoonstelling HOK Berlare (gemeentehuis) 27 Berlare kermis 28 Berlare kermis 28 Studio Zondag (CC) 29 Berlare kermis 30 Berlare jaarmarkt 30 Senior games in Blankenberge woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag maandag dinsdag woensdag donderdag

Verjaardagsfeest 20 jaar CC Stroming met Sam Vloemans en band (CC)

Uitbergen kermis Kermisloop (criterium vier voor ’t plezier) Week van de Sportclub (tot 21 september) Uitbergen kermis Uitbergen jaarmarkt Berlare Cultoert 16

8 9 10 11 12 13 13 13 14 14 15

Tentoonstelling Marc Van Gysegem en Fotocollectief Stroming (tot 12 oktober) (kasteel Berlare) Het Woord (CC) Aperitiefconcert Jean-Guy Devienne en Peter Tomek (kasteel Berlare)

SEPTEMBER

dinsdag

maandag

zondag

zaterdag

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

7

6

zaterdag zondag

5

1 2 3 4

vrijdag

maandag dinsdag woensdag donderdag

GEMEENTE BERLARE UiTKALENDER 2014


4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

vrijdag

zaterdag

zondag

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag zaterdag zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

cultuurdienst: 052 42 35 31

dienst toerisme: 09 342 92 40

Film ‘Avonturen Capelito’ (3+) (CC)

START HERFSTVAKANTIE 30

zondag

De Schedelgeboorten met ‘Afscheidstournee’ (CC)

Loge 10 met ‘Calender Girls’ (CC) Run & Bike

Week van de Smaak (tot 23 november)

Dag van de Jeugdsportbegeleider Viering Wapenstilstand Herdenkingsplechtigheid WOI (Overmere) 11.11.11-actie

Theater De Spiegel met ‘Nest’ (0-3) (CC)

Bezoek aan Boekenbeurs Antwerpen Frank Cools met ‘Oud Goud’ (CC)

NOVEMBER Opening tentoonstelling heemkring Overmere (oud-gemeentehuis Overmere) Inrijden fietstocht herdenking WOI (Overmere en Uitbergen)

sportdienst: 09 356 89 56

dienst jeugd & vorming: 052 42 77 56

dienst duurzaamheid: 052 43 23 46

dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag maandag dinsdag woensdag

maandag

zondag

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag

zondag

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag

dienst bevolking: 052 43 23 44

Meer UiTtips op www.UiTinBerlare.be

29

3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 11 11 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

2

1

zaterdag

woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

dinsdag

vrijdag zaterdag zondag maandag

donderdag

maandag dinsdag woensdag

zondag

zaterdag

donkwachter: 0473 87 80 55

Gili met ‘CTRL (Alles onder controle)’ (CC) Verkoop afgevoerde boeken (bib)

Verwendag (bib)

Schoolvoorstelling herdenking WOI met Hans Van Cauwenberghe

Schoolvoorstelling herdenking WOI met Eric Baranyanka

Concert Sint-Pietersvrienden (kerk Overmere) Herdenkingsplechtigheid WOI (Berlare) Begijn Le Bleu met ‘Ontploft’ (CC) Inrijden fietstocht herdenking WOI (Berlare) Opening tentoonstelling WOI (CC) Aperitiefconcert Waldo Geuns en Brigitte Raskin (kerk Uitbergen)

OKTOBER Senior games in Blankenberge Berlare kermis

secretariaat: 052 43 23 40

3

donderdag

woensdag

1 1 2

Kapitein Winokio met ‘Kapitein Winokio’s wereldtournee’ (CC)

DECEMBER

bibliotheek: 052 42 61 88

brandweer: 052 42 35 23

Vlieg toont je de weg naar het vrijetijdsaanbod voor kinderen. herdenking Eerste Wereldoorlog

15 16 17 18 19 Bert Kruismans met ‘Café Kruismans’ (CC) 20 21 Kerstcorrida (criterium vier voor ’t plezier) 21 Kerstmarkt (Kasteelpark) START KERSTVAKANTIE 22 Buitenschoolse kinderopvang Overmere en Uitbergen gesloten (tot 2 januari) 23 24 25 26 27 28 29 30 31

14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


dinsdag

3

woensdag donderdag

1 2 2

vrijdag zaterdag zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

APRIL Fiesta Latina (CC) Voorleesmoment voor kleuters (bib) Buitenspeeldag Muzikale ontmoetingsnamiddag ‘De tijd van toen’ (CC)

START PAASVAKANTIE Sportkampen (sporthallen) Sportkampen (sporthallen) Sportkampen (sporthallen) Sportkampen (sporthallen) Sportkampen (sporthallen)

maandag

5

dienst duurzaamheid: 052 43 23 46

dinsdag woensdag donderdag vrijdag

zaterdag zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag

zondag

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag

zondag

dienst jeugd & vorming: 052 42 77 56

6 7 Voorleesmoment voor kleuters (bib) 8 9 Tableau nr. 1 met ‘Marathon Five-O’ (CC) Start cursus ‘Argentijnse tango’ 9 (drie vrijdagen) (CC) 9 Sportief seniorenweekend aan zee 10 Burgemeestersbal (Festivalhal Donkmeer) 10 Sportief seniorenweekend aan zee 11 Burgemeestersbal (namiddagprogramma) 11 Sportief seniorenweekend aan zee 12 13 14 15 16 17 Aperitiefconcert CeDeLkwartet 18 (kasteel Berlare) Jogging ‘Rond de Donk’ 18 (criterium vier voor ’t plezier) 18 Dag van het Park (kasteelpark) 19 20 21 Voorleesmoment voor kleuters (bib) 22 Seniorensportdag in Laarne Circus Ronaldo met ‘Amortale’ (10+) 22 (kasteelstraat Dendermonde) Circus Ronaldo met ‘Amortale’ (10+) 23 (kasteelstraat Dendermonde) Circus Ronaldo met ‘Amortale’ (10+) 24 (kasteelstraat Dendermonde) 24 Bart Cannaerts (uitverkocht) (CC) Verkiezingen Europees parlement, 25 federaal parlement, gewest- en gemeenschapsparlementen 26 27 28 29 O.L.H. HEMELVAART 30 31

sportdienst: 09 356 89 56

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag

donkwachter: 0473 87 80 55

Sportkampen (sporthallen) Sportkampen (sporthallen) Sportkampen (sporthallen) Voorleesmoment voor kleuters (bib) Sportkampen (sporthallen) Sportkampen (sporthallen) Opening toeristisch seizoen Palingzetting in Donkmeer (’t Brugsken) PASEN Opening toeristisch seizoen Opening toeristisch seizoen

dienst toerisme: 09 342 92 40

Kommil Foo (uitverkocht) (CC) Erfgoeddag (Museum Donkmeer) Studio Zondag: Paltoos (CC)

secretariaat: 052 43 23 40

4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 17 18 19 19 20 20 21 22 23 24 25 26 27 27 28 29 30

maandag dinsdag woensdag

cultuurdienst: 052 42 35 31

zondag

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag maandag

JUNI 1 Aperitiefconcert Couleurs (kasteel Berlare) Tentoonstelling leerlingen kunstacademie 1 (Museum Donkmeer) 2 3 4 Voorleesmoment voor kleuters (bib) 5 6 7 8 PINKSTEREN 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Voorleesmoment voor kleuters (bib) 19 20 21 Aperitiefconcert Trafic Lyrique 22 (uitverkocht) (kasteel Uitbergen) 23 24 25 26 27 28 29 30 Start Zomer van Vlieg 30 Sportkampen (sporthallen)

bibliotheek: 052 42 61 88

brandweer: 052 42 35 23

herdenking Eerste Wereldoorlog

Vlieg toont je de weg naar het vrijetijdsaanbod voor kinderen.

Meer UiTtips op www.UiTinBerlare.be

dienst bevolking: 052 43 23 44


woensdag 1

vind je in onze bib!

UiT

zaterdag zondag maandag dinsdag woensdag donderdag

verloren bij een verkeersongeval en probeert het verlies van zich af te schrijven. Als lezer ben

vrijdag

MET CARLA

zaterdag

zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag

zondag

Tonio: een requiemroman (Adriaan F. T. Van der Heijden)

In dit autobiografisch boek staat het verlies van een kind centraal. De auteur heeft zijn zoon

JANUARI Tentoonstelling ‘Het Donkmeer vist’ (tot 31 januari) (Museum Donkmeer)

Al deze materialen en nog veel meer

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

zaterdag

zondag

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

donderdag vrijdag zaterdag

zondag

van Patricia De Vrieze.

Voorleesmoment voor kleuters (bib)

We snuisterden deze keer in de slaapkamer

Actieweekend Vredeseilanden

Start internetcursus

Concert De Verenigde Vrienden Sint-Antoniuskermis Uitbergen Nigel Williams met ‘Bekent’ (CC) Sint-Antoniuskermis Uitbergen Nieuwjaarsreceptie cultuurraad (CC)

Voorleesmoment voor kleuters (bib)

Welke boeken liggen

op de nachtkastjes van onze inwoners?

Kerstboomverbranding

meegezogen in zijn doorgaans herkenbare gedachtekronkels. Boeken met diepliggende

zaterdag 11 januari om 18 uur

thema’s en gevoelens spreken me enorm aan. Hier durven enige tranen vloeien…

op het Kapelleplein

MEI

Film ‘De Krekel’ (3+) (CC)

FEBRUARI 1 2 BRONKS met ‘Anna’ (9+) (CC) 3 4 5 Voorleesmoment voor kleuters (bib) 6 Tentoonstelling Bruno Vandenberghe 7 (tot 23 maart) (CC) 8 Stijn Meuris met ‘Stijn en de sterren’ (CC) 8 Winterkermis Overmere 9 Winterkermis Overmere 10 11 12 13 14 15 Tentoonstelling ‘Fred De Bruyne’ (tot 13 16 april) (Museum Donkmeer) 17 18 19 Voorleesmoment voor kleuters (bib) 20 21 Gemeentelijk sportgala (CC) Uitgezonderd. Theater! Met ‘Fawlty 22 Towers’ (CC) Start cursus ‘Stokkenpercussie’ 22 (2 zaterdagen) (CC) 22 Fuif jeugdraad 23 4Hoog met ‘Keik’ (4+) (CC) 23 Studio Zondag: Zere vingers (CC) 24 25 26 27 28

1 2 3

4

je getuige van het rouwproces en kruip je mee in het hoofd van Van der Heijden. Je wordt

Parket Magistraal (Melanie De Vrieze)

GEMEENTE BERLARE UiTKALENDER 2014

donderdag vrijdag zaterdag zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

zaterdag

zondag

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 19 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

’t Nachtkastje van Patricia De Vrieze

Geniet van een hapje en een drankje rond het

Mijn zus is journaliste en bracht een tijdje geleden haar tweede boek uit. Ze volgde geruime

knetterende vuur. Gezelligheid is verzekerd.

tijd vier parketmagistraten in Gent en ze beschrijft hun persoonlijke kijk op hun werk. Voor

Vanaf vrijdag 3 januari kan je je kerstboom kwijt

mij is het boek dubbel zo interessant. Ik was zelf getuige van de uitdaging waarvoor mijn zus

op het Kapelleplein.

stond én ik leerde veel bij over de werking van het Openbaar Ministerie. Je verneemt in het

Organisatie: VVV Donkmeer.

boek ook meer over de job van parketmagistraat. Met veel verbazing ontdekte ik waarmee ze

0477 67 42 73

allemaal geconfronteerd worden en hoe ze hiermee omgaan.

Balotje op ballet (Yvonne Jagtenberg)

zaterdag

zondag maandag

soms heel sip, boos, verdrietig, uitgelaten… Dit boekje gaat over ballet en vooral over geduld

dinsdag woensdag

donderdag vrijdag zaterdag zondag

maandag

dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag maandag dinsdag

woensdag

donderdag vrijdag

zaterdag

zondag maandag dinsdag woensdag donderdag

vrijdag

zaterdag zondag maandag

Ik lees graag boekjes voor aan mijn dochters en Balotje is een van hun favorieten. Balotje is

Workshop stokkenpercussie

hebben om iets nieuws onder de knie te krijgen. Soms gebruik ik de situaties uit voorlees-

zaterdag 22 februari en zaterdag 1 maart

boekjes bij de dagelijkse gang van zaken.

om 14 uur in CC Stroming

MAART 1 Viszetting in Donkmeer (’t Brugsken) Zjef Vanuytsel en Micheline Van Hautem 1 met ‘Lief en leed’ (CC) 2 3 START KROKUSVAKANTIE 3 Sportkampen (sporthallen) 4 Sportkampen (sporthallen) 5 Sportkampen (sporthallen) 5 Voorleesmoment voor kleuters (bib) 6 Sportkampen (sporthallen) 7 Sportkampen (sporthallen) 8 9 10 Start nieuwe reeks ‘Start to run’ 10 Start Jeugdboekenweek 11 12 13 14 15 Henk Rijckaert met ‘Zwerm’ (CC) 16 17 18 19 Voorleesmoment voor kleuters (bib) 19 Vorming cyberpesten (bib) 20 21 22 Rick De Leeuw (CC) 22 SKWAT-dag jeugdraad 23 24 25 26 27 Tentoonstelling Teresa De Smet 28 (tot 25 mei) (CC) 29 30 Studio Zondag: Pauwel De Meyer (CC) 31

In deze workshop ontdek je hoe je met álles

Mother & Child (dvd)

ritme maakt: met stoelen, tafels, stokken en

Ik ben een trouwe bezoeker van de bib, niet enkel voor de boeken maar ook voor het grote

kuipen, handen, voeten en veel fantasie.

aanbod aan dvd’s. Mother & Child is een ontroerende film over het moederschap, met

Deelname kost 20,00 euro of 10,00 euro met

Naomi Watts in de hoofdrol. Ze is een van mijn favoriete actrices. Ik hou van films met

korting.

verschillende verhaallijnen die op een bepaald moment samenkomen. Deze film vertelt het

Organisatie: Vormingplus Waas-en-Dender.

verhaal van drie sterke vrouwen die elk met grote tegenslagen te maken kregen.

Ik vind het vooral boeiend om te zien hoe mensen verschillend omgaan - soms worstelen met tegenslagen als gevolg van hun karakter. n

03 775 44 84

Meer UiTtips op www.UiTinBerlare.be

27


© Bert Van der Linden

UiT IN BERLARE

“Leuk om te zien dat er hier nog zulke zotten rondlopen!” Judoka Sofie De Saedelaere kijkt uit naar het gemeentelijk sportgala Op vrijdag 21 februari houden de

trainen met het Nederlandse nationale

adrenalinestoot. Ik besef dan echt “Yes, ik

sportraad en het gemeentebestuur het

team. Daarvoor ben ik twee uur onderweg,

ben nog steeds de beste!”

jaarlijkse sportgala. Sportief Berlare

enkel. En zonder file. Ik heb altijd in Berlare

verzamelt dan in CC Stroming om de

getraind maar voor wat meer tegenstand

Het is niet de eerste keer dat je

kampioenen van het afgelopen jaar te

moet ik nu richting Nederland of Frankrijk.

Belgisch kampioene wordt.

huldigen. Een van die titelhouders is So-

Ondertussen werk ik ook fulltime als vroed-

Het doet je dus nog altijd wat?

fie De Saedelaere. Sofie behaalde vorig

kundige in Gent. Ik ben dikwijls doodop als

jaar de graad van ‘vierde dan’ en werd

ik ’s avonds thuiskom.

voor de vijfde keer Belgisch kampioen

nu de vijfde keer - de derde keer op rij als

in de categorie -78 kg. “Het bezorgt me nog altijd een even grote kick”, aldus

Sofie: Absoluut. Zoiets went nooit. Het was senior - en het voelt nog altijd even goed!

Nog steeds de beste Wat wil je nog bereiken als judoka?

Sofie.

Je moet er dus ook een aantal dingen 8 jaar was ze toen ze bij Kumiuchi in Berlare

voor laten?

28

Sofie: Eind januari is er een tornooi in Marokko waar we met het nationaal team

haar eerste judokneepjes leerde. Nu is Sofie 24 en nog steeds smijt ze zich als judoka.

Sofie: Inderdaad. En daar heb ik eigenlijk

naartoe trekken. Daarvoor ben ik vollen bak

Dagelijks.

nooit een probleem van gemaakt omdat ik

aan het trainen. Ik heb momenteel geen

niet beter wist. Maar een jaar geleden ben

idee waar ik sta op internationaal niveau

Sofie: Ik train elke dag en op woensdag en

ik even gestopt met judo en dan heb ik de

en dat zal ik daar ondervinden. Als ik onder

zaterdag zelfs twee keer. Maar het is soms

vrijheid geproefd. Ik weet nu wél wat ik mis.

andere in Marokko goed presteer, kan ik

wel zwaar. Ik trek sinds kort ook wekelijks

Maar als je zo’n wedstrijd als het BK wint,

hopelijk naar het EK in Montpellier. Dat is

naar Nieuwegein in Nederland om er te

dan geeft je dat zo’n goed gevoel. Echt een

voorlopig mijn doel.


Op sportkamp in de krokusvakantie Kleuters uit geboortejaren 2008, 2009 en 2010 kunnen hun hart ophalen op het ‘carnavalsportkamp’ van 3 tot en met 7 maart, telkens van 9 tot 12 uur in sporthal Berlare. Kinderen van de lagere school (geboortejaren 2002 tot en met 2007) zijn welkom voor ‘sport en spel’ van 3 tot en met 7 maart, telkens van 9.30 tot 16 uur in sporthal Overmere. Er is een middagpauze van 12 tot 13.30 uur. Inschrijven en voorwaarden •

Schrijf je kinderen in via de sportdienst;

Betaling: cash of via overschrijving naar BE93 0910 1247 8067 met vermelding naam deelnemer en naam sportkamp. Het ‘carnavalsportkamp’ kost 20,00 euro, ‘sport en spel’ 40,00 euro.

Inschrijvingen die twee weken vóór aanvang van het kamp niet zijn betaald, worden geannuleerd;

u

Betalingen zonder voorafgaande inschrijvingen worden niet aanvaard. meer info en inschrijven: sportdienst, 09 356 89 56 en

UiT

MET ANN Voorleesmoment voor kleuters

sportdienst@berlare.be woensdag 8 januari van 15 tot 16 uur in bibliotheek Berlare Op verschillende woensdagnamiddagen komt er een fijne dame of een leuke meneer naar het voorleeshoekje van de bib om er de mooiste verhalen voor te lezen aan je kleuter. Ook op woensdag 22 januari, 5 en

Passie

dag in dag uit met je eigen sport bezig en

19 februari.

het is leuk om te zien dat er hier nog zulke

Naar welke sporter kijk je zelf op?

zotten rondlopen (lacht). Van canicross had

052 42 61 88

ik bijvoorbeeld nog nooit gehoord! n Sofie: Naar sporters die niet in de belang-

Anna

stelling staan. Die leven voor hun sport, ook al staan ze niet in de schijnwerpers. Mensen

zondag 2 februari om 15 uur in CC Stroming

die hun sport beoefenen uit pure passie en niet om financiële redenen. Dus eerder een Tom Goegebuer dan Christiano Ronaldo.

u meer info:

Joke Devynck en Eline Kuppens kruipen in

Het gemeentelijk sportgala vindt

de huiden van Zina en Joske. Ze spelen twee

Binnenkort is het weer sportgala. Ook

plaats op vrijdag 21 februari om

vriendinnen die erg van mekaar verschil-

daar ben je een vaste waarde aan het

20 uur in CC Stroming. Het gala

len maar door tussenkomst van Anna een

worden. Hoe ervaar je het sportgala

huldigt kampioenen(teams) en

superteam vormen. Nu is Anna er niet meer.

zelf?

vrijwilligers. Er is ook plaats voor

“Dood”, meent Zina. “Gewoon naar Afrika”,

spectaculaire sportdemonstraties

denkt Joske. “Op leeuwen gaan jagen.”

Sofie: Oh het sportgala is altijd tof! Het is

en muzikale intermezzo’s. Steffy

Voor kinderen vanaf 9 jaar.

zeer plezant om erkenning te krijgen in je

Merlevede (Sporza) presenteert.

Organisatie: Jeugdtheater BRONKS.

eigen gemeente. Heel mijn familie komt er

De toegang is gratis. 052 42 35 31

op af. Het is bovendien ook leuk om andere Berlaarse sportievelingen aan het werk te

zien en hun sporten te leren kennen. Je bent

sportdienst@berlare.be

sportdienst, 09 356 89 56 en Meer UiTtips op www.UiTinBerlare.be

29


donderdag

maandag, donderdag en zaterdag

zaterdag 4 januari en zaterdag 8 februari

KLEUTERDANS EN ZUMBA

JIU-JITSU

BEHEERSWERKEN HEIDEMEERSEN

DANSSTUDIO 2B FUNKY

Op maandag van 19 tot 20.30 uur, donderdag

NATUURPUNT DENDERMONDING

Gratis proefles. Kleuterdans donderdag van

van 20.30 tot 22 uur en zaterdag van 16.30 tot

plaats: basisschool Ten Berge

17 tot 17.45 uur; Zumba om 19.30 uur.

18 uur.

meer info: 052 42 69 72

plaats: VBS Sint-Jozef

plaats: sporthal Berlare

meer info: www.2bfunky.be

meer info: www.jiujitsu-berlare.be zondag 5 januari, 11 tot 13 uur NIEUWJAARSRECEPTIE

donderdag, 18 tot 19 uur

tot 31 januari

GEMEENTEBESTUUR

HIP HOP VOOR KIDS

HET DONKMEER VIST!

Zie artikel p. 7.

DANSSTUDIO 2B FUNKY

DIENST TOERISME

plaats: VBS Sint-Jozef

plaats: Museum Donkmeer

meer info: www.2bfunky.be

meer info: 09 342 92 40

woensdag 8 januari, 15 tot 16 uur VOORLEESMOMENT VOOR KLEUTERS Ook op woensdag 22 januari, 5 en 19 februari.

maandag, woensdag en vrijdag

tot 2 februari

JOGGEN ONDER BEGELEIDING

VOL AU VENT

ATLETIEKKERN OVERMERE

ISABEL BOUTTENS

Op maandag om 19.30 uur aan

plaats: CC Stroming

zaterdag 11 januari, 17 uur

Bareldonkkapel.

meer info: 052 42 42 47

VOLLEYBAL

Zie UiTtip p. 29.

JTV DERO DAMES – REAL WETTEREN B

Op woensdag en vrijdag om 18.30 uur aan

plaats: sporthal Berlare

achterkant sporthal Overmere.

zaterdag 4 januari, 17 uur

meer info: 09 367 85 10

meer info: www.jtvdero.be

VOLLEYBAL JTV DERO DAMES - KANGOEROES AALST ATLETIEKKERN OVERMERE

plaats: sporthal Berlare

zaterdag 11 januari, 18 uur

Op woensdag en vrijdag, van 18 tot 19.30 uur.

meer info: www.jtvdero.be

KERSTBOOMVERBRANDING

plaats: Boerenkrijgpark

VVV DONKMEER

meer info: 09 367 85 10

Zie UiTtip p. 27. zaterdag 4 januari, 20 uur Volleybal JTV DERO HEREN A – GEA HAPPEL AMIGOS

zaterdag 11 januari, 20 uur

ZOERSEL A

NIEUWJAARSCONCERT

plaats: sporthal De Zeven (Zele)

’T MEZIEK BERLARE

meer info: www.jtvdero.be

plaats: CC Stroming meer info: stijnvandenabbeele@hotmail.com

Meer UiTtips op www.UiTinBerlare.be en www.UiTinVlaanderen.be

30

Nigel Williams

Avondwandeling met aandacht voor uilen

Scheldebroektocht Boerenkrijgstappers

zaterdag 18 januari

vrijdag 24 januari

zondag 26 januari


zaterdag 11 januari, 20 uur

zaterdag 18 januari, 15 uur

zaterdag 25 januari, 17 uur

VOLLEYBAL

ETHIOPISCH KERSTFEEST

VOLLEYBAL

JTV DERO HEREN A – BVMV FOCUS

FINADO ETHIOPIË

JTV DERO DAMES – NIDAK

VOSSELAAR

plaats: Festivalhal Donkmeer

NIEUWKERKEN A

plaats: sporthal De Zeven (Zele)

meer info: gretavanboven@skynet.be

plaats: sporthal Berlare

meer info: www.jtvdero.be

meer info: www.jtvdero.be zaterdag 18 januari, 20 uur

dinsdag 14 januari, 9 tot 12 uur

BEKENT

zaterdag 25 januari, 20 uur

KENNISMAKEN MET DE COMPUTER

NIGEL WILLIAMS

VOLLEYBAL

VORMINGPLUS WAAS-EN-DENDER EN DE

plaats: CC Stroming

JTV DERO HEREN A – MENDO

LEESDIJK

meer info: 052 42 35 31

BOOISCHOT A

Ook op donderdag 16, 23 en 30 januari en

plaats: sporthal De Zeven (Zele)

6 februari.

meer info: www.jtvdero.be

plaats: bibliotheek Berlare

zondag 19 januari, 11 uur

meer info: 03 775 44 84

VOLLEYBAL

JTV DERO HEREN C – BMV BEVEREN-

zondag 26 januari, 8 tot 15 uur SCHELDEBROEKTOCHT

MELSELE B donderdag 16 januari, 13 tot 16 uur

plaats: sporthal De Zeven (Zele)

BOERENKRIJGSTAPPERS

INTERNETLEERCAFÉ

meer info: www.jtvdero.be

plaats: Festivalhal Donkmeer

VORMINGPLUS WAAS-EN-DENDER EN DE

meer info: 09 367 75 97

LEESDIJK

Ook op donderdag 23 en 30 januari en 6

zondag 19 januari, 19 uur

februari.

NIEUWJAARSRECEPTIE

zondag 26 januari, 12.30 tot 17 uur

plaats: bibliotheek Berlare

CULTUURRAAD

REGIONALE VELDLOOP

meer info: 03 775 44 84

Zie artikel p. 7.

ATLETIEKCLUB UITBERGEN plaats: Grote Kouterstraat meer info: luc.vanbockstal@scarlet.be

vrijdag 17 januari en zaterdag 18 januari,

vrijdag 24 januari, 19 uur

20 uur

AVONDWANDELING MET AANDACHT

NIEUWJAARSCONCERT EN OPENING

VOOR UILEN

zaterdag 1 februari, 14 tot 16 uur

JUBILEUMJAAR K.F. DE VERENIGDE

NATUURPUNT DENDERMONDING

TWEEDEHANDSBEURS KINDERKLEDIJ EN

VRIENDEN

plaats: basisschool Ten Berge

SPEELGOED

Zie UiTtip p. 21.

inschrijven: 052 42 67 28

GEZINSBOND UITBERGEN

plaats: SCC De Venne meer info: 09 367 03 73

Je eigen activiteit in deze UiTagenda? Voer ze in vóór 6 februari via UiTdatabank.be

Bruno Vandenberghe

Stijn Meuris

Fawlty Towers

vrijdag 7 februari

zaterdag 8 februari

zaterdag 22 februari

31


zondag 2 februari, 11 uur

zondag 9 februari, 11.30 tot 14 uur

zaterdag 22 februari en zaterdag 1 maart,

VOLLEYBAL

EETFESTIJN

14 uur

JTV DERO HEREN B – GENT ALL STARS

JTV DERO ZELE-BERLARE

STOKKENPERCUSSIE

VOLLEY PROMO

plaats: sporthal De Zeven (Zele)

VORMINGPLUS WAAS-EN-DENDER

plaats: sporthal De Zeven (Zele)

meer info: www.jtvdero.be

Zie UiTtip p. 27.

meer info: www.jtvdero.be zaterdag 15 februari, 17 uur

zaterdag 22 februari, 20 uur

zondag 2 februari, 15 uur

VOLLEYBAL

FAWLTY TOWERS

ANNA

JTV DERO DAMES – EEVOC

UITGEZONDERD. THEATER!

BRONKS

ERTVELDE-EVERGEM A

plaats: CC Stroming

Zie UiTtip p. 29.

plaats: sporthal Berlare

meer info: 052 42 35 31

meer info: www.jtvdero.be zondag 23 februari, 11 uur

zondag 2 en zondag 16 februari, 15 tot 17 uur

zaterdag 15 februari, 14 uur

VOLLEYBAL

THUISMATCH

NACHT VAN DE FILM

JTV DERO HEREN B – EVO D’HONDT

RUGBY COMPAGNIE BRIGANDZE

KSJ BERLARE

ENAME B

plaats: sporthal Berlare

Zie artikel p. 22.

plaats: sporthal De Zeven (Zele) meer info: www.jtvdero.be

meer info: www.brigandze.be zondag 16 februari tot 13 april vrijdag 7 februari

FRED DE BRUYNE

zondag 23 februari, 19 uur

BRUNO VANDENBERGHE

DIENST TOERISME

IMPROVISATIE OP ORGEL BIJ ‘THE KID’

Tot 23 maart.

Zie artikel p. 20.

VAN CHARLIE CHAPLIN

plaats: CC Stroming

Organist Paul De Maeyer

meer info: 052 42 42 47

Zie UiTtip p. 21. vrijdag 21 februari, 20 uur GEMEENTELIJK SPORTGALA

zaterdag 8 februari, 20 uur

SPORTDIENST

zondag 23 februari, 19.30 uur

STIJN EN DE STERREN

Zie artikel p. 28.

STUDIO ZONDAG

STIJN MEURIS

ZERE VINGERS

plaats: CC Stroming

plaats: CC Stroming

meer info: 052 42 35 31

meer info: 052 42 35 31

Meer UiTtips op www.UiTinBerlare.be en www.UiTinVlaanderen.be Je eigen activiteiten in deze UiTagenda? Voer ze in vóór 6 februari via www.UiTdatabank.be

Thuismatch Rugby Compagnie Brigandze

Studio Zondag - Zere Vingers

zondag 2 en zondag 16 februari

zondag 23 februari

32


BERLARE & DE WERELD

“Egypte is niet alleen een romantische cruise op de Nijl.” Berlare helpt leerlingen in Caïro op weg Gemeente Berlare kent al enkele jaren

bevindt, vechten dagelijks miljoenen men-

zodat ze terug in het Egyptische onderwijs-

een subsidie toe aan een aantal

sen om te overleven. Ook kinderen.

systeem kunnen opgenomen worden.

ontwikkelingsprojecten. De Belgische

En daar doet Face ook echt wat aan.

ngo Face for Children in Need is daar

De organisatie startte een lokaal project

Wegens gebrek aan fondsen gebeurde dit

één van. Face bekommert zich om het

op met uitsluitend Egyptisch personeel, in

vroeger maar sporadisch via hulpverleners of

lot van vondelingen, wezen en straat-

nauwe samenwerking met de verschillende

vrijwilligers. Maar doordat er telkens zodanig

kinderen in Caïro. Berlaars vrijwilligster

ministeries in Egypte. “Momenteel finan-

veel kinderen op afkwamen, moest er vroeg

Elli Cloots steekt al sinds het begin van

cieren we met Face vijf weeshuizen, een

of laat wel een lerares aangesteld worden.

het project enthousiast de handen uit de

opvangcentrum voor moeders met kinderen

De gemeente Berlare is hierbij een belang-

mouwen.

in nood en een centrum voor straatkinde-

rijke speler en dekt de helft van die kosten.

ren”, weet Elli. “We zijn trouwens de enige

Maar er is meer: door die lerares kon de

Samen met haar man Tim, familie en

buitenlandse ngo die toestemming heeft om

overheid de school erkennen als zijnde ‘child

vrienden organiseert Elli geregeld activitei-

voor 0- tot 2-jarigen te zorgen.”

friendly’. “Een zeer belangrijke stap”, legt

ten in de buurt om geld in te zamelen voor Face. “Mensen denken bij Egypte aan mooie

Elli uit. “In Egypte is er leerplicht tot vijftien

Onze gemeente draagt bij

hotels en romantische cruises op de Nijl,

jaar. Maar om daarna toelating te krijgen tot een andere school en er een beroep aan te

maar helaas is er ook een keerzijde”, aldus

Elk van de projecten focust op de behoef-

Elli. “Met tentoonstellingen en voordrach-

ten van kinderen in de maatschappij. Het

ten probeer ik hen te laten zien dat Caïro

einddoel is steeds hetzelfde: de kinderen en

als grootste en snelst groeiende stad van

hun familie terug een plaatsje geven in de

Afrika met een gigantisch armoedeprobleem

Egyptische samenleving.

Greta Van Boven,

kampt.” Mede door de woelige politieke

Zo probeert Face onder andere de leerach-

0474 51 29 08 en

situatie waarin het land zich tegenwoordig

terstand bij straatkinderen weg te werken,

gretavanboven@skynet.be

leren, is dit label essentieel.” n

meer info: GROS Berlare, u

33


BERLARE & DE WERELD DE AMBASSADEUR

En of hij er plezier in heeft!

Š Kirsten Van der Haegen

Imanuel Van Daele beste euphoniumspeler op Zuid-Engelse kampioenschappen

34


Zondag 29 september zal nog enige tijd

onverwachte beslissing: hij stopte met

muziek. In Engeland kan bij optredens zelfs

nazinderen bij Imanuel Van Daele.

de muziekopleiding. “Muziek begon te

dezelfde sfeer heersen als bij een voetbal-

Met Brassband Zele behaalde hij toen de

geforceerd te worden. Ik had er geen plezier

match. Het is meer een show. En de dertig

eerste plaats in de hoogste afdeling

meer in.”

koperblazers zorgen voor meer volume dan

van een concours in Crawley, Zuid-

een orkest van tachtig man.” Imanuel speel-

Engeland. Zelf kwam de 21-jarige

de eerst bij Brassband Willebroek, maar dat

muzikant naar huis met de onderschei-

Crimineel kantje?

ding voor beste euphoniumspeler. En dat vernam hij… op de bus.

was niet bij de deur. “Dat Brassband Zele zijn repetitiestek had in CC Stroming, zo dicht bij

Zijn zoektocht naar een andere studierich-

huis… dat was ideaal. Maar toen ik er amper

ting duurde echter niet lang. “Criminologi-

begonnen was, besloten ze al om terug naar

Muziek zit Imanuel in het bloed. Zowel zijn

sche wetenschappen mag dan al iets totaal

Zele te verhuizen...”

zussen en broer als zijn ouders spelen een

anders zijn, die interesse heeft bij mij altijd in

instrument. Maar samenspelen zit er niet in.

balans gelegen met muziek. Documentaires

Kirsten speelt hoorn, Charlotte saxofoon

over terrorisme of politiezaken of fictiereek-

en Ruben trombone, hun papa speelt

sen als Bones, CSI, Dexter… Ik kan er gerust

accordeon, hun mama klarinet.

een avond mee vullen.”

And the winner is… al weg Het was met Brassband Zele dat Imanuel eind september deelnam aan de kampioen-

“Die accordeon valt telkens uit de toon, die past niet in een fanfare of band. Ik speelde

Door zijn muziekstudies te stoppen werd

schappen in Zuid-Engeland. “Het was een

met mijn zussen in de Dynamic Symphonic

muziek weer een hobby en vond Imanuel

van onze eerste buitenlandse wedstrijden.

Band in Dendermonde, met mijn broer of

het speelplezier terug. “Toen ik stopte aan

We vertrokken ’s morgens vroeg met de bus,

mama in concertband Da Capo in Wichelen,

het Lemmensinstituut mocht ik in een mu-

dan de ferry op en vervolgens terug met

of met z’n allen bij de Sint-Pietersvrienden in

ziekatelier lesgeven in koperinstrumenten.

de bus naar Crawley. Eenmaal gearriveerd

Uitbergen. Maar papa stond telkens in voor

Vorig jaar begon ik ook de jeugdfanfare van

hebben we wat ingespeeld, gewacht op

de praktische zaken: het transport van hier

de Sint-Pietersvrienden in Uitbergen te diri-

de loting en naar de brassbands geluisterd

naar daar”, lacht Imanuel.

geren. Die jongeren spelen allemaal al twee

die vóór ons kwamen. De jury zat in een soort box en kon niet zien wie er speelde. Ze beoordeelden enkel op gehoor. Geen sms-toestanden dus zoals bij ‘Belgium’s got

Brassband vind ik de meest competitieve van alle klassieke muziek. In Engeland kan bij optredens zelfs dezelfde sfeer heersen als bij een voetbalmatch..

Talent’ of ‘So You Think You Can Dance’. We hebben onze nummers gespeeld, nog snel iets gedronken en zijn weer vertrokken, de bus op. Wachten op de proclamatie kon niet, want we moesten de ferry halen. We waren tevreden over ons optreden en we zouden de uitslag nadien wel vernemen. Tot ik op de bus een sms kreeg van een Engelse muzikant die ik nog kende van een Erasmusproject op het Lemmensinstituut.

Als kind volgde Imanuel eerst muziekschool

jaar een instrument, maar ik leer hen samen

‘Congrats’ stuurde hij. Ik dacht dat het een

in Berlare, nadien in Aalst. Zijn hoger middel-

te spelen. In groep moet je leren luisteren

grap was, maar onze band bleek eerste in

baar vervolledigde hij op de kunsthumaniora

naar anderen en samen accenten leggen.

de hoogste categorie en we hadden ook

in Brussel. Zijn passie voor koperinstrumen-

Dat vergt heel wat concentratie.”

nog eens drie individuele prijzen in de wacht

ten - met trompet en euphonium als

gesleept: beste dirigentenprestatie, beste

favorieten - bracht hem naar het Lemmensinstituut in Leuven, een

bassectie en ikzelf werd verkozen tot beste

Brassband

gerenommeerde hogeschool voor muziek

euphoniumspeler. Echt te gek. En uiteraard hebben we dat goed gevierd op de bus!”. n

en drama. Hij zat er in de klas van Nick Ost,

Ook in brassbands is Imanuel actief als

een van de allerbeste euphoniumspelers.

euphoniumspeler. “Brassband vind ik de

Toch nam Imanuel na het tweede jaar een

meest competitieve van alle klassieke

Opgetekend door Tom Van Acker.

35


“Alles afgewerkt, maar op’t gemak.” Hedy Bracke ging afgelopen zomer mee op Damiaanbouwkamp Vorig jaar las Hedy Bracke in Infogem

het nippertje de bestemming nog veranderd.

vol. Die heb ik allemaal achtergelaten. Ik had

een stukje over bouwkampen van de

Ze zouden nu een gezondheidscentrum

ook twee paar reserveschoenen mee. Die

Damiaanactie. De organisatie zocht

opkalefateren in Kimia.

heb ik ook ginder gelaten. Het is ongelooflijk

vrijwilligers om mee te helpen aan de

36

met hoe weinig de mensen daar content

bouw of renovatie van een gezondheids-

Hedy: Het was een hele ervaring. Om mee

centrum. Bouwervaring had je er niet

te mogen hadden we allemaal minstens

voor nodig, wel veel goesting en een

700,00 euro moeten inzamelen die recht-

solidair hart. Hedys interesse was

streeks naar het project ging. Ik had wafeltjes

gewekt. Hij informeerde zich verder,

verkocht en een behoorlijk aantal giften

Hedy: Traag en sukkelachtig. We hebben

schreef zich in en bracht drie weken

gekregen van kennissen waardoor ik in

wel alles afgewerkt gekregen hoor, maar het

door in Congo.

totaal toch bijna 1.300,00 euro had

gebeurt er allemaal op het gemak. En met

verzameld. Allemaal voor het project hé,

geïmproviseerd materiaal. Elektriciteit is er

Oorspronkelijk zou Hedy samen met zeven

de reiskosten en ons verblijf betaalden we

niet, dus uiteraard ook geen elektrisch werk-

andere vrijwilligers naar Kala trekken. Maar

zelf. En ik kan je verzekeren dat het geld

materiaal. Alles gebeurt met de hand. Het

enkele weken vóór vertrek beslisten rebellen

daar goed besteed is. Ze kunnen daar elke

materiaal dat ze wel hebben, is afgedankt

ter plaatse daar plots anders over. Omdat de

euro gebruiken. Ik had ook vanalles mee van

door rijke landen, zelf ineengeflanst of slecht

organisatie geen risico wou lopen, werd op

thuis: petjes, ballen, balpennen, … Valiezen

hersteld. We kregen bijvoorbeeld allemaal

zijn.

Hoe verliepen de bouwwerken daar?

© Bert Van der Linden

BERLARE & DE WERELD


een overall, en die was eigenlijk al op

Heb je ook erge dingen gezien?

voorhand kapot (lacht). Op de ladder ben ik

Actieweekend Vredeseilanden op 10, 11 en 12 januari

enkel de eerste dag gekropen. De sporten

Hedy: Absoluut. De organisatie had ons

stonden enorm ver uiteen en ik had meteen

daar wel voor gewaarschuwd, we hebben

last van mijn knie. De dagen nadien heb

op voorhand ook filmpjes te zien gekregen

Boerenfamilies in het Zuiden een beter

ik vooral materiaal aangegeven, ook niet

om ons toch een beetje voor te bereiden.

inkomen garanderen: daar draait het om

onbelangrijk. We hebben er best wel mooi

Maar als je die levensomstandigheden met je

bij Vredeseilanden. In 2050 zijn we met

werk geleverd.

eigen ogen ziet… De honger. De melaatsen.

9 miljard mensen. Als we de wereld tegen

Het doet wat met je. Dan besef je hoe goéd

dan van voldoende voedsel willen voorzien,

En op tijd genoten uiteraard! In het week-

we het hier hebben. En toch zijn de mensen

moeten we vandaag nog in actie

end werkten we niet en bezochten we de

daar ook gelukkig. Ze weten van niet beter.

schieten. Want voedsel wordt schaarser en de klimaatverandering maakt het boeren

streek. Wat opviel was hoe vuil alles erbij ligt. Overal afval. Dat kunnen wij ons hier

Zou je het opnieuw doen?

extra lastig. Vredeseilanden Overmere doet zijn duit in het zakje. Met jouw hulp.

niet meer voorstellen. Maar we hebben ook mooie dingen gezien, de Congostroom was

Hedy: Als ik fitter zou zijn, zeker. Maar ik ben

bijvoorbeeld echt de moeite waard.

al een hele tijd op de sukkel met mijn knie.

En de dankbaarheid die je terugkrijgt van de

Ik raad het anderen in elk geval aan. Het is

Op vrijdag 10 januari houdt Vredeseilanden

mensen ter plaatse. Daar doe je het voor.

een tof project en een enorme ervaring. n

Overmere een after work/study café in JC De Kroon. Iedereen is welkom vanaf 16 uur. Van 18 tot 19 uur is het happy hour en kosten

We hebben wel alles afgewerkt gekregen hoor, maar het gebeurt er allemaal op het gemak. En met geïmproviseerd materiaal.

de pintjes maar 1,00 euro. Op zaterdag kan je vanaf 9 uur weer plantjes en typische gadgets kopen aan de ingang van verschillende winkels. Van 18.30 tot 20.30 uur wordt JC De Kroon omgetoverd tot een echte kinderdisco. Kinderen betalen 6,00 euro toegang. Hiervoor krijgen ze twee drankjes en

meer info: Marcel Lootens, 09 383 55 63 en m.lootens@skynet.be u

www.damiaanactie.be/bouwkampen

een zakje chips. Mama en papa mogen gratis binnen. De kinderen kunnen ook een tekening inkleuren. Daarmee kunnen ze een leuke prijs winnen. n

Vredeseilanden Overmere is nog op

Zelf mee op Damiaanbouwkamp?

zoek naar enthousiaste vrijwilligers om een handje toe te steken tijdens

Op 11 januari is er een infodag in Mechelen. Daar worden de projecten voor de

het actieweekend.

zomer van 2014 voorgesteld. Die vinden plaats in Bangladesh, India, Congo of Latijns-Amerika en duren drie tot vier weken. Je helpt net als Hedy mee aan de bouw of renovatie van een gezondheidscentrum, een lepradorpje of een andere voorziening. Bouwervaring is niet vereist. Er wordt gewerkt samen met en onder begeleiding van plaatselijke arbeiders, maar er is ook tijd om het land te ontdekken.

meer info: 0471 10 48 26 of u

vredeseilandenovermere@hotmail.com

37


IN ‘T GROEN

Gespot in Berlare: sporen van… een bever! Afgelopen zomer passeerde een bever langs het Donkmeer 16 november 2013, Dag van de Natuur.

Voorlopig huist er dus nog geen hele

raakten. In 2002 werd er in opdracht van de

Vrijwilligers voeren beheerswerken

beverpopulatie in onze gemeente, maar dat

Vlaamse overheid een onderzoek gevoerd

uit aan de oevers van ‘put 13’. Totaal

kan zeker nog komen. “De toekomst van de

naar de herkolonisatie van de bever in het

onverwacht ontdekt er iemand grove

bever in Berlare ziet er helemaal niet slecht

Schelde- en Dijlebekken. Daaruit bleek dat

vraatsporen aan jonge wilgenboompjes.

uit”, aldus Jan Maertens van Regionaal Land-

er zonder problemen wel veertig families

De afdruk van de tanden en de typische

schap Schelde-Durme. “De verschillende

zouden kunnen komen wonen, ongeveer

potloodpuntig afgeknaagde stammetjes

waterpartijen die met elkaar verbonden zijn,

160 dieren!

kunnen van slechts één bezoeker zijn:

de ontoegankelijke moerassen en geschikt

een bever.

voedsel vlakbij het water, maken het hier tot

En die voorspelling blijkt stilaan uit te komen.

een echt beverparadijs.”

In 2007 doken in Vlassenbroek (Dender-

Doordat de sporen op slechts één plek

monde) de allereerste beversporen op in

werden aangetroffen, ging het waarschijnlijk

de streek. Ondertussen werden er ook in

om een jong, zwervend dier op zoek naar

Steeds meer beverbezoek

een eigen territorium. Wellicht passeerde

38

Sint-Gillis en in de Kalkense Meersen sporen gevonden. In het Molsbroek in Lokeren

het dier hier afgelopen zomer, afgaande op

De bever verdween in ons land ergens

kon het dier met een nachtcamera worden

de nieuwe twijgjes die zich intussen op de

halfweg de negentiende eeuw door de jacht

gefilmd en in Mespelaere werd onlangs

aangevreten stammetjes hadden gevormd.

en doordat zijn leefgebieden versnipperd

zelfs een dode bever gevonden. Berlaars


De verschillende waterpartijen, de ontoegankelijke moerassen en geschikt voedsel vlakbij het water, maken het hier tot een echt beverparadijs.

© Kristijn Swinnen

De bever Lengte:

tot 130 cm (inclusief staart)

Gewicht:

20 kg

Voedsel:

De bever is het grootste knaagdier van Europa.

In de zomer eet hij vooral kruidachtige planten, gras en

waterplanten, wortels en wortelstokken; in de winter vooral

boomschors. Hij zoekt zijn voedsel steeds dicht bij de oever.

Woonst:

De bever woont in een zelfgegraven hol in een steile oever.

Hij maakt zijn nest met takken. Bij lage oevers of een te harde

ondergrond bouwt hij een burcht. Hij houdt geen winterslaap.

Gewoonten:

Een bever bouwt graag dammen. Daardoor creëert hij variatie in

het landschap die de biodiversiteit ten goede komt.

beverliefhebber Daan Stemgée getuigt: “De gevonden bever was een mannetje en is waarschijnlijk gestorven aan een bloedvergiftiging. Het dier had aan de linkerflank ook vier snijwonden van anderhalve centimeter. De oorzaak daarvan is onduidelijk, maar de

Ook ten zuiden van Leuven. Via de Dijle en

in de toekomst ook in Berlare vestigen.

bloedvergiftiging kon wel een gevolg zijn

de Schelde baanden ze hun weg naar hier.

Al zullen we ze zelf niet zo gauw tegen het lijf

van die wonden. Amper vijf dagen nadat we

Ze verspreiden zich steeds verder en ze

lopen. Bevers zijn vooral bij schemering en

beversporen hadden ontdekt, vonden we

dringen zelfs door tot in sterk verstedelijkte

‘s nachts actief, maar ze zijn ook erg schuw.

het dode dier. Echt zonde.”

landschappen. Dus wellicht komen ze zich

Een bever laat zich niet gemakkelijk zien. n

Goed verstopt Hoe de bevers hier na al die jaren terug zijn verzeild geraakt? Doordat ze op verschillende plaatsen in Wallonië werden uitgezet.

meer info: Jan Maertens, Regionaal Landschap Schelde-Durme u

052 33 89 11 en jan@rlsd.be

39


IN ‘T GROEN

Zeldzame fladderaars in de Nieuwdonkse bossen! Populatie grote weerschijnvlinders ontdekt Begin 2013 werd in de Durme- en

den nog enkele spectaculaire ontdekkingen

Toen het midden juni plots zomer werd,

Scheldestreek het startschot gegeven

worden gedaan.

werd het in extremis toch nog een memo-

van een grote zoektocht naar dagvlinders. Twee jaar lang wil vzw Durme

rabel vlinderjaar. Zo kwamen er heel wat

Verraderlijk weer

alle aanwezige soorten in kaart brengen.

gebieden onze kant opgevlogen. En ook de

Met onze hulp. We zitten nu halverwege

Het eerste inventarisatiejaar startte me-

de inventarisatieperiode, tijd dus voor

teen erg ongunstig. Na enkele dagen met

een tussentijdse balans.

aangename temperaturen en de nodige streepjes zon, ontwaakten sommige vlinders

40

oranje luzernevlinders vanuit mediterrane ‘kleine vos’ was zeer talrijk aanwezig.

Verrassend vlindernieuws

Vergeleken met vroeger zijn er nu heel wat

uit hun winterslaap. Helaas volgde na die

minder soorten vlinders en de populaties die

schaarse zachte dagen snel weer de bittere

Maar het meest spectaculaire vlindergebeu-

er zijn, zijn een pak kleiner. Heel wat ruige

kou met zelfs af en toe nog een flinke lading

ren was de ontdekking van een populatie

hoekjes, bosjes en akkers zijn verdwenen, en

sneeuw. Desastreus voor heel wat diertjes.

grote weerschijnvlinders in de bossen ten

daarmee ook een heleboel planten. Nét de

Hun voedselvoorraad kwam hierdoor flink in

zuiden van Nieuwdonk. Deze schitterende

biotoop van heel wat dagvlinders! Toch kon-

het gedrang.

diertjes werden voorheen op slechts vier


Zeldzame vissoorten in Berlaarse wateren De Vlaamse Landmaatschappij en het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) willen in Berlare de kansen voor natuur, landschap en recreatie verbeteren. Ze zijn daarvoor werkzaam op eigendommen van de gemeente, het ANB, intercommunale DDS en vzw Durme. Van 4 tot 8 oktober 2013 liep er een onderzoek naar de vissen in de kleine en grote waterpartijen in Berlare. Regionaal

Zelf helpen tellen?

Landschap Schelde-Durme (RLSD) hielp om dit onderzoek in goede banen te leiden.

In 2014 loopt de inventarisatie gewoon verder en daar kan ook jij bij helpen. Je hoeft hiervoor helemaal geen vlinderkenner te zijn of gaan kamperen in bossen en velden. Je kan het gewoon doen in je eigen buurt. Alle waarnemingen zijn

Het onderzoek werd uitgevoerd door de

immers welkom, ook die uit je eigen tuin. Zo krijgen de onderzoekers een

Nederlandse firma Visadvies. Die gebruikte

vollediger beeld van de verspreiding van verschillende vlinders. En wie weet

verschillende vangtechnieken: fuiken, een

ontdek je zelf ook iets bijzonders!

net dat over de bodem sleept en de vissen insluit en elektro-visserij waarbij de vissen

Geef je waarnemingen online in via www.waarnemingen.be. Je kan er zeer

met elektriciteit kort verdoofd worden.

eenvoudig aanduiden welke vlinder je op welke plek gezien hebt. meer info over het Dagvlinderproject: Jurgen Couckuyt, u

couckuyt.jurgen@telenet.be of 0473 43 62 24

“Op meer gedetailleerde resultaten is het nog even wachten, maar we kunnen wel al zeggen dat we enkele zeer zeldzame soorten hebben ontdekt”, aldus Jan Maertens van RLSD. “De kleine modderkruiper bijvoorbeeld, en de kroeskarper. Ook opvallend was de sterke vertegenwoordiging van de bittervoorn en de goede kweek van snoek in water met veel oeverriet.”

andere plaatsen in Vlaanderen opgemerkt.

erg lang huist”, aldus Michaël Crapoen van

De mannetjes zijn het opvallendst:

vzw Durme. “De mix van bos, open plekken

Op verdere resultaten is het nog wachten tot

Je herkent ze aan hun blauwpaarse glans.

en verschillende waterpartijen vormt immers

mei. We kunnen dankzij dit onderzoek wel al

De vrouwtjes zijn bruin en hebben geen

een ideale biotoop. Maar doordat weer-

nadenken over eventuele inrichtingswerken

glans. De voorvleugels hebben aan de

schijnvlinders hoog in de loofbossen wonen

ten voordele van de vissen. n

onderzijde een grote oogvlek.

en het om een relatief ontoegankelijk gebied

“We vermoeden dat deze populatie hier al

gaat, heeft niemand ze eerder opgemerkt.” n

Zelf vlinders naar je tuin lokken? Breng zeker eens een bezoek aan de Vlindertuin in de Brielstraat. Je vindt er diverse

meer info: Jan Maertens, u

Regionaal Landschap Schelde-Durme

052 33 89 11 en jan@rlsd.be

eenvoudige trucjes om meer vlinderleven in je eigen tuin te krijgen.

41


OUD NIEUWS

Optocht van een leven Een eeuw vol Berlaarse stoeten Nu lijkt het ons eerder iets voor Aalst,

Pastoor Christiaensstraat was de eerste

op de been, als deelnemer of als toeschou-

maar ook in Berlare heeft de verkleed-

Berlaarse honderdjarige en dat moest

wer. Niemand ontsnapte aan de gezellige

microbe een hele tijd geleefd. Bijna een

gevierd worden! Met een stoet uiteraard.

opwinding.

eeuw lang grepen de Berlarenaars zowat

Euphrosina was de zus van Amandus

elke gelegenheid aan om een stoet te

Heirman, een pater die in China vermoord

houden en zich te verkleden.

was. “China was dus vanzelfsprekend een

Een boel werk

terugkerend thema in die stoet”, aldus Cyriel. Toch zijn de Berlaarse stoeten langzamer-

“Bij elk feestelijk gebeuren leek er wel een stoet te horen”, zegt Cyriel De Bruyne van

Want zo ging dat toen. Iedereen die mee-

hand uitgedoofd. De laatste was in 2000,

Heem- en Oudheidkundige Kring Berlare.

deed met de stoet koos een bepaald thema

ter ere van de honderdjarige Clarisse Van

“De eerste waar we weet van hebben, vond

dat te maken had met het leven van de ge-

Havermaet. “Het is natuurlijk niet te onder-

plaats in 1903. De reden was het huwelijk

vierde. Dat kon diens beroep zijn, een hobby

schatten”, weet Cyriel. “Zo’n stoet op poten

van Hubert Ludwigs en Victorine Zaman,

of iets wat die persoon had meegemaakt. “Er

zetten vraagt heel wat engagement. Er

twee welgestelde burgers. Later werden er

waren ook een aantal populaire onderwer-

gingen telkens maandenlange voorbereidin-

ook stoeten georganiseerd als er een nieuwe

pen die af en toe terugkeerden”, legt Cyriel

gen aan vooraf. Door tijdelijke wijkcomités,

pastoor of burgemeester kwam en aan het

verder uit. “Meestal dingen uit het leven van

verenigingen en vriendengroepen. Maar

eind van beide Wereldoorlogen.”

vroeger: het boerenleven, puitenkloppen,

ook de koren, fanfares en de reuzen waren

sport en ontspanning, het caféleven, …

steeds van de partij.”

n

Of populaire toneelstukken en operettes

In thema

zoals Het Gezin Van Paemel en De Familie Von Trapp.”

Na de Tweede Wereldoorlog werden er

42

verscheidene stoeten georganiseerd ter

Dé stoeten bij uitstek waren keer op keer

gelegenheid van gouden en diamanten

die voor honderdjarigen. Daar deed echt

huwelijksjubilea. In 1960 was er echter een

iedereen aan mee, zonder politiek of

Met dank aan

nieuwe reden: Euphrosina Heirman uit de

religieus onderscheid. Het hele dorp was

Heem- en Oudheidkundige Kring Berlare.


W I E , WAT, WA A R

MANDATARISSEN B URG E M E E S T E R

• Katja Gabriëls (Open Vld) 0477 53 86 09 Beukenlaan 2 burgemeestergabriels@berlare.be politie, brandweer, personeel, burgerlijke stand, financiën & begroting en communicatie spreekuur: dinsdag van 18 tot 19 uur in het gemeentehuis, Dorp 22 SC H E PE N E N

• Julien Wettinck (Open Vld) 09 367 58 18 Kruisstraat 61 schepenwettinck@berlare.be openbare werken, erediensten en feestelijkheden spreekuur: op afspraak • René Kets (Open Vld) 052 42 21 64 Turfputstraat 54 schepenkets@berlare.be onderwijs, kinderopvang, vorming, huisvesting & patrimonium en Eendenkooi | spreekuur: op afspraak • Steven Vandersnickt (Open Vld) 0474 87 45 18 Turfputstraat 66 schepenvandersnickt@berlare.be sport, ruimtelijke ordening & stedenbouw, milieu & landbouw en informatica | spreekuur: dinsdag van 18 tot 19 uur in het gemeentehuis, Dorp 22 • An Van Driessche (Open Vld) 09 367 94 26 Koffiestraat 25 schepenvandriessche@berlare.be jeugd, mobiliteit, bibliotheek, gelijke kansen en ontwikkelingssamenwerking | spreekuur: 1ste en 3de dinsdag van 18 tot 19 uur in het gemeentehuis Uitbergen • Kris Malfliet (Open Vld) 0475 46 41 77 Heide 12A schepenmalfliet@berlare.be cultuur, toerisme, middenstand en lokale economie spreekuur: op afspraak • Gunther Cooreman (Open Vld) 0472 47 99 81 Salvialaan 20 schepencooreman@berlare.be voorzitter OCMW, sociale zaken, volksgezondheid, senioren en tewerkstelling | spreekuur: op afspraak G E M E E NT E R A A D S L E D E N

• Luc Vercruyssen (CD&V) 052 42 23 25 Turfputstraat 88A vercruyssen.luc@telenet.be • Anne-Marie De Lausnay (Open Vld) 09 367 83 46 Burgs. De Lausnaystraat 33 annemarie.delausnay@skynet.be • Francky Verhofstadt (CD&V) 09 367 89 06 Heikantstraat 48D francky.verhofstadt@skynet.be • Wim Arbijn (sp.a) 0486 42 13 24 Kruisstraat 45 wim.arbijn@gmail.com • Carine Meyers (Open Vld) 0479 30 39 19 Donklaan 249/6 carine.meyers@openvld.be • Jan De Palmenaer (CD&V) 09 367 82 72 Veerstraat 81B jandepalmenaer@hotmail.com • Marleen Zaman (CD&V) 09 342 09 17 Donklaan 22A marleen.zaman@telenet.be • Steven Baeyens (CD&V) 0479 27 82 92 Leopolddreef 57 baeyens_steven@hotmail.com • Freddy Schatteman (Open Vld) 052 42 25 41 Mandemakersstraat 4 schatteman.freddy@skynet.be • Rita Sichien (Open Vld) 0476 31 47 81 Donklaan 50 sichienrita@skynet.be

• Marie-Christine Vleminckx (N-VA) 0472 69 33 00 Sluis 31 vanwesemaelvleminckx@gmail.com • Frank Van Laere (Open Vld) 0474 25 78 18 Mosseveldstraat 14 frank.vanlaere@telenet.be • Ingrid Rogiers (Open Vld) 0478 29 31 03 Gaver 112 ingrid@d-dream.be Marc Van Driessche (N-VA) 0474 59 54 59 Loereveldstraat 31 marc.vd2@telenet.be • Brecht Arbyn (N-VA) 0473 98 19 82 Van Tieghemstraat 54 albrechtarbyn@live.be • Lynn Vanhenden (Open Vld) 0473 52 86 38 Daelvenne 10 lynn.vanhenden@live.be • Kim Haentjens (Open Vld) 0485 94 49 12 Lindestraat 17A kimhaentjens@hotmail.com • Bob Pieters | gemeentesecretaris dd 052 43 23 41 Dorp 22 secretaris@berlare.be

DIENSTVERLENING IN GEMEENTEHU IS BERL ARE

Dorp 22 052 43 23 40 - fax 052 42 26 77 - onthaal@berlare.be Openingsuren woensdag: 8-12 uur/13-17 uur maandag: 8-12 uur donderdag: 8-12 uur dinsdag: 8-12 uur/13-19 uur vrijdag: 8-12 uur • secretariaat 052 43 23 40 secretariaat@berlare.be 052 43 23 44 bevolking@berlare.be • bevolking1 bevolking@berlare.be • burgerlijke stand1 052 43 23 45 • openbare werken 052 43 23 46 technische.dienst@berlare.be • stedenbouw 052 43 23 46 ruimtelijke.ordening@berlare.be • mobiliteit 052 43 23 46 mobiliteit@berlare.be • duurzaamheid 052 43 23 46 duurzaamheid@berlare.be 052 43 23 47 milieu@berlare.be • milieu2 0474 08 06 65 huisvesting@berlare.be • huisvesting3 • financiën 052 43 23 43 rekendienst@berlare.be • ontvangerij 052 43 23 42 ontvanger@berlare.be • communicatie 052 43 23 30 communicatie@berlare.be 1 ook elke 1ste en 3de zaterdag van 9.30 tot 12.30 uur (loket dicht om 12.15 uur) 2 De milieuambtenaar is niet aanwezig op maandag. 3 enkel aanwezig in Berlare op dinsdag (13-19 uur) en woensdag (8-12 en 13-17 uur). sluitingsdagen gemeentehuis: 31 december, 1 en 2 januari.

De dienst bevolking en burgerlijke stand is gesloten op zaterdag 4 januari IN GEMEENTEHU IS OVERMERE

(elke woensdag en vrijdag van 18.30 tot 20.30 uur)

09 367 87 55

IN GEMEENTEHU IS U ITBERGEN

(elke dinsdag van 11 tot 12 uur)

09 367 50 66

De gemeentehuizen van Overmere en Uitbergen zijn enkel info- en doorgeefpunten. Je kan er allerhande uittreksels uit het bevolkingsregister of uit de burgerlijke stand aanvragen. Maar de verwerking kan niet onmiddellijk en niet ter plaatse. Dat geldt ook voor identiteitsbewijzen, rijbewijzen, kinderpasjes, … Spreek af met onze medewerker op welke manier je de gevraagde documenten wil krijgen: in het deelgemeentehuis, in het gemeentehuis van Berlare of (als dat kan) thuis met de post. In de deelgemeentehuizen kan je wel onmiddellijk vuilzakken, GFT-stickers en rattenvergif meenemen.

43


W I E , WAT, WA A R

B UITE ND I E N S T E N

• CULTUUR Dorp 101 tickets CC Stroming

052 42 73 72 cultuur@berlare.be 052 42 35 31 cultuur.reserveren@berlare.be

Openingsuren maandag: 9-11 uur dinsdag: gesloten woensdag: 9-11 uur/13-17 uur

donderdag: 9-11 uur/13-19 uur vrijdag: 9-12 uur

• TOERISME EN MUSEUM DONKMEER 09 342 92 40 Donklaan 123 toerisme@berlare.be Openingsuren van 1 oktober tot 1 april elke dag van 9 tot 12.30 uur en van 13 tot 16.30 uur Openingsuren van 1 april tot 1 oktober elke dag van 9 tot 12.30 uur en van 13 tot 18.30 uur gesloten van 23 december t.e.m. 2 januari

gesloten van 23 december t.e.m. 2 januari • JEUGD & VORMING Gaver 72 Openingsuren maandag 9-12 uur dinsdag 9-12 uur/13-19 uur woensdag 9-12 uur/13-17 uur donderdag 9-12 uur vrijdag 9-12 uur

052 42 77 56 jeugd.vorming@berlare.be Openingsuren schoolvakanties maandag 9-12 uur dinsdag 9-12 uur/16-19 uur woensdag 9-12 uur/14-17 uur donderdag 9-12 uur vrijdag gesloten

• buitenschoolse kinderopvang 052 42 77 04 jeugd.kinderopvang@berlare.be locatie Berlare 052 42 49 41 locatie Overmere 09 367 62 44 locatie Uitbergen 09 367 94 29 Er is geen kinderopvang op 31 december, 1 en 2 januari. Op 3 januari is alleen locatie Uitbergen open. • GEMEENTESCHOOL Kleine Kouterstraat 1

09 367 50 88 gemeenteschool.uitbergen@berlare.be www.gemeenteschooluitbergen.be

• MAGAZIJN TECHNISCHE DIENST Bollewerkstraat 34

• EENDENKOOI 0473 18 00 66 Openingsuren van 1 april tot 1 oktober - elke weekdag van 10 tot 18 uur - op weekend- en feestdagen van 10 tot 19 uur - in juli en augustus alle dagen van 10 tot 19 uur Openingsuren van 1 oktober tot 1 april - elke weekdag van 10 tot 16 uur - op weekend- en feestdagen van 10 tot 17 uur De Eendenkooi is gesloten - zeven dagen vanaf de eerste maandag van maart - zeven dagen vanaf de eerste maandag van oktober - van 23 december tot en met 2 januari

• KASTEELPARK 0471 01 27 41 - elke dag van 8 tot 20 uur van april tot en met september - elke dag van 8 tot 17.30 uur van oktober tot en met maart

OCMW www.ocmwberlare.be

052 42 29 75 VOORZIT TER

• OPENBARE BIBLIOTHEEK Dorp 101A Openingsuren maandag: 14.30-20.30 uur woensdag: 13-18.30 uur • filiaal Overmere Baron Tibbautstraat 2 Openingsuren woensdag: 18.30-20.30 uur vrijdag: 18.30-20.30 uur

052 42 61 88 bibliotheek@berlare.be donderdag: 15.30-20.30 uur zaterdag: 9-12.30 uur 09 367 87 55

gesloten op 31 december; 1 en 2 januari • SPORT 09 356 89 56 Molenstraat 1B sportdienst@berlare.be Openingsuren Openingsuren bureau sporthal Overmere bureau sporthal Berlare maandag: 8.30-12 uur maandag: 8.30-12 uur dinsdag: 8.30-12 uur/13-19 uur dinsdag: 8.30-12 uur/13-19 uur woensdag: 8.30-12 uur/15-17 uur woensdag: 13-14.45 uur donderdag: 8.30-12 uur donderdag:8.30-12 uur vrijdag: 8.30-12 uur vrijdag: 8.30-12 uur

44

gesloten van 23 december t.e.m. 2 januari

• Gunther Cooreman | Salvialaan 20 spreekuur: op afspraak

0472 47 99 81 voorzitter@ocmwberlare.be

OCMW-RAAD SL ED EN

• Marleen Abbeel (CD&V) 0498 93 04 06 Koolstraat 39 abbeel.marleen@telenet.be • Carin Bollaert (Open Vld) 09 367 86 20 Lindestraat 92C carinebollaert@telenet.be • Marnic De Wilde (N-VA) 0486 52 82 66 Veerstraat 60/2 marnic.dewilde@n-va.be • Marc Duquet (CD&V) 0477 85 33 56 Weidelandstraat 5 marcduquet@hotmail.com • Marleen Lateir (Open Vld) 0477 41 16 54 Broekstraat 5 marleen.lateir@telenet.be • Anneleen Roels (Open Vld) 0496 24 39 25 Lindestraat 25B anneleen.roels@hotmail.com • Luc Vande Meirssche (Open Vld) 0475 73 79 48 Warande 12A luc.van.de.meirssche@telenet.be • Tom Van Hauwermeiren (Open Vld) 0495 21 83 76 Koffiestraat 21 tom.vanhauwermeiren@telenet.be


Voorzitter Anne-Marie De Lausnay

D IE N STE N

09 367 83 46 annemarie.delausnay@skynet.be

• SECRETARIS OCMW: Hilde Van der Jeugt

09 326 97 10 secretaris@ocmwberlare.be

• SOCIAAL HUIS 09 326 97 10 Baron Tibbautstraat 29A sociaalhuis@ocmwberlare.be financiële tegemoetkoming, budgetbegeleiding, sociale begeleiding, woonbemiddeling, maaltijden aan huis, dienstenchequeonderneming Elke werkdag van 8.30 tot 12 uur. Elke namiddag (behalve op woensdag) van 13.30 tot 16.30 uur. Dinsdag ook van 17 tot 19 uur.

• POLITIEZONE BERLARE-ZELE 09 367 50 15 Donklaan 93 fax: 09 367 96 51 Openingsuren maandag: 8-12/13-17 uur donderdag: 8-12/13-19 uur dinsdag: 8-12/13-19 uur vrijdag: 8-12/13-17 uur woensdag: 8-12/13-17 uur zaterdag: 8-12 uur gesloten op zon- en feestdagen • INTERVENTIE 101 • WIJKINSPECTEURS

• WOONZORGCENTRUM TER MEERE Baron Tibbautstraat 29

09 367 50 15

09 326 97 30 termeere@ocmwberlare.be NUTTIGE TELEFOONNUMMERS

• OPNAMEDIENST WOONZORGCENTRUM EN SERVICEFLATS EN VRAGEN ROND 09 326 97 20 ZORGVERZEKERING opnamedienst@ocmwberlare.be PARTNERS • CONTAINERPARK Bollewerkstraat Aanmelden uiterlijk 15 minuten voor sluitingsuur Openingsuren dinsdag: 14-18 uur woensdag: 13-18 uur donderdag: 13-18 uur

052 42 69 65

vrijdag: 14-18 uur zaterdag: 09-15 uur

• Inlichtingen Verko 052 21 39 91 • GEMEENTELIJKE KUNSTACADEMIE 09 369 24 90 AFDELING MUZIEK & WOORD www.gamwwetteren.be • GEMEENTELIJKE KUNSTACADEMIE 09 366 00 54 www.tekenacademiewetteren.be AFDELING BEELDENDE KUNST • CONSULTATIEBUREAU KIND & GEZIN Molendreef 19

078 15 01 00 enkel op afspraak

• PLAATSELIJK WERKGELEGENHEIDSAGENTSCHAP (PWA) Baron Tibbautstraat 29A 09 337 50 40 pwa.berlare@ocmwberlare.be Openingsuren Elke werkdag van 9 tot 12 uur en op dinsdag van 16 tot 19 uur. Het agentschap is gesloten van 23 december t.e.m. 3 januari. • DRUGPUNT BERLARE, LOKEREN & ZELE Informatie, advies,

0485 91 00 11

hanne.vaneeckhout@drugpunt.be

begeleiding en preventie • SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ CV HULP IN WONINGNOOD Gaver 70 052 42 57 60 Openingsuren Elke werkdag van 9 tot 12 uur. Dinsdag ook van 16 tot 18 uur. Op woensdag gesloten.

• Vlaamse infolijn 1700 • Op zoek naar een telefoonnummer? 1207 • Europees noodnummer 112 • Brandweer en ziekenwagen 100 • Brandweerkazerne Berlare 052 42 35 25 • Politie 101 • Rode Kruis Berlare, hulpdienst 0474 47 17 88 • Rode Kruis Berlare, uitleen 0486 49 08 90 • Rode Kruis, niet-dringend ziekenvervoer 105 • Gemeentelijk meldpunt milieuklachten 052 43 23 47 • Antigifcentrum 070 245 245 • Brandwondencentrum Gent 09 240 34 90 • Eandis: 078 35 35 34 • Storingen en defecten elektriciteit/aardgas 078 35 35 00 • Gasreuk 0800 65 0 65 • Fluxys (hogedrukleiding Distrigas) 0800 9 01 02 • Klachten na straatwerken nutsmaatschappijen 0475 65 65 57 • Defecte straatlampen 0800 6 35 35 en www.straatlampen.be • Defect waterleiding 09 221 50 70 • Storingen Belgacom 0800 22 7 00 • Storingen Telenet 015 666 666 • Tele-onthaal 106 • Awel (kinder- en jeugdtelefoon) 102 • Zelfmoordlijn 1813 • Holebifoon 0800 99 533 • Meldpunt discriminatie 053 73 23 39 • Pastoor Marc Van Steen 052 42 33 97 en 0475 32 07 73 marcpetrus@belgacom.net • Centrum voor morele dienstverlening Aalst 053 77 54 44 • Sint-Martinusfonds, hulp aan minderbedeelden 0475 96 89 82 • Fonds voor kinderen van bij ons 052 42 48 45 • AA Groep Nieuw Leven (Philemon) 052 42 26 34 • AA Groep Nieuw Leven (William) 052 42 51 91 • AA Groep Samen één (Johan) 0475 43 30 35 • AA groep Den Boerenkrijg (Michel) 052 42 42 17 • Huisartsenwachtdienst Berlare-Uitbergen 052 22 65 65 • Huisartsenwachtdienst Overmere 09 365 09 01 • Wachtdienst tandarts 0903 39969 • Wachtdienst apotheker 0900 10 500 • Landelijke kinderopvang 070 24 60 41 www.landelijkekinderopvang.be • Oko & Zo v.z.w. (kinderopvang)

052 45 13 32 www.oko-en-zo.be

Volg gemeente Berlare op Twitter www.twitter.com/gemeenteberlare

45


BERLARE IN BEELD

02

01

03

04

05

01

Judoclub Kumiuchi Berlare behaalde vijf nieuwe dan-graden. Brenten Smekens, Inneke Uyttendaele, Cathleen Vervaet en Levi Uyttendaele

slaagden voor het examen eerste dan, Sofie De Saedelaere behaalde de graad van vierde dan. Proficiat!

02

Op 26 oktober organiseerde vzw Bosquimano een succesvolle tweede editie van de Kids Halloweenparty in Festivalhal Donkmeer.

03

Femma Berlare organiseerde een cursus van vijf naailessen waarin de cursisten een rokje leerden stikken. Het resultaat mocht er zijn!

04

Op 24 oktober kwamen de kleuters van VBS De Duizendpoot griezelen in het kasteelpark. Naast hun grootouders waren er ook een aantal heksen van de partij.

05

Op 20 oktober wandelden Berlare, Zele en het Regionaal Landschap Schelde-Durme de vernieuwde trage wegen in tussen wijk Avermaat in Zele en Berlare Broek.

46


06

07

09

08

06 07

In oktober ging de jaarlijkse clubuitstap van mobilhomeclub De Turfputzwervers richting La Roche en Vielsalm. Koninklijke fanfare De Verenigde Vrienden Overmere mocht als provinciaal kampioen deelnemen aan de nationale kampioenschappen in Leuven. Ons fanfareorkest behaalde er 80,33%, wat goed was voor brons.

08

De medewerkers van de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS) verkochten maar liefst 1915 potjes rijstpap t.v.v. 11.11.11. Dit bracht in totaal 2.675,00 euro op.

09

Buurtcomité Kattebroeckstraat vierde haar tiende verjaardag.

Heb je zelf een leuke en goede foto van een recente activiteit? Stuur ‘m door naar infogem@berlare.be. Misschien verschijnt hij in de volgende Infogem op deze pagina’s!

47


Kers op de taart! Waaraan denk je spontaan bij de volgende woorden? Ontspanning: Jacht. Internet:

Dagblad.

2014:

Hopelijk gezond.

Actualiteit:

Politieke stabiliteit voor België.

Werken:

Mijn job als diensthoofd

bij de FOD mobiliteit en vervoer.

Dirk Baert (wordt op 5 januari 67 jaar) Zijn jeugd spendeerde hij in Aalst,

Je hebt je hele carrière bij de Federale

ongerust. En dat betert niet met ouder

maar nadien verhuisde Dirk naar

overheid gewerkt, maar sinds kort ben

worden. Ik kan me ook druk maken in de

Overmere. Zijn eerste vrouw baatte er

je met pensioen. Weet je je dagen te

groeiende onverdraagzaamheid tussen

een fitnesscentrum/reisbureau/video-

vullen?

mensen. Voor het minste worden ze kwaad,

theek uit. Later woonde Dirk op het Dorp

terwijl we het zo goed hebben! In Afrika heb

in Berlare. Vier jaar geleden trok hij in

Dirk: Ja hoor! Ik ben een sociaal iemand en

ik andere dingen gezien… Rijkdom is zeer

zijn nieuwbouw in de Turfputstraat om

gedreven in al wat ik toe. Om te beginnen

oneerlijk verdeeld.

er van zijn pensioen te genieten. En van

ben ik amateurkok. Mijn vrouw werkt nog

het uitzicht.

en ik kook elke dag voor ons tweetjes. Geen

Wie bewonder je?

trendy gerechten maar de goede ‘grootDirk:. Mijn vrouw Carine en ik hebben toen

moederskeuken’. En alles vers uiteraard.

Dirk: J.F. Kennedy. Ondanks alles wat er

we bouwden bewust gekozen voor een

Ik kook ook graag voor vrienden en nodig

over zijn persoon en leven aan het licht is

dubbele garage in plaats van een grote tuin.

graag mensen uit.

gekomen, bewonder ik hem enorm. Ook

We hebben namelijk niet zulke groene vin-

Jagen is mijn andere passie. Ik ben secre-

op politiek vlak is hij steeds mijn voorbeeld

gers. Maar we hebben geluk: ons huis grenst

taris van een jachtclub in de Ardennen en

geweest.

aan het Broek. We kunnen dus wel genieten

daar ga ik wekelijks naartoe. Al moet het wel

van het groen maar we moeten ons zelf

allemaal deontologisch in orde zijn. Anders

Wie mogen we uitnodigen voor de

geen zorgen maken over het onderhoud

hoeft het niet voor mij. Ten slotte let ik graag

volgende Kers op de taart?

(lacht). We hebben ons huis zelfs ingericht

op mijn twee kleinzoontjes. Al is dat voorlo-

in functie van het mooie uitzicht. Onze

pig nog vooral op de oudste van zeven. De

Dirk: Herman De Bakker. Een goede vriend

leefruimte is op de eerste verdieping en de

jongste is nog maar een jaar en een half!

en amateurfotograaf. Hij gaat ook graag mee op jacht. n

slaapkamer is beneden. Maar we hebben ook aan de toekomst gedacht. Ons huis is

Waarover maak je je soms zorgen?

aangepast aan eventueel rolstoelgebruik. Enkele jaren geleden ben ik zwaar ten val

Dirk: Als er problemen zijn met de kinderen

gekomen en ik heb nog geregeld

of kleinkinderen maak ik mij wel eens

Opgetekend door Chris Isaïe.

rugklachten.

COLOF ON : Infogem is een uitgave van gemeente Berlare | jaargang 19, nr. 1 | v.u.: Katja Gabriëls, Dorp 22, Berlare redactieraad: Emmy Bonnarens, Katja Gabriëls, Bob Pieters, Tom Van Acker, Sam De Kegel, Julie De Backer eindredactie: Julie De Backer | vormgeving: Gert Van Kerckhove, www.ttpcom.be | druk: drukkerij De Canck, Wetteren oplage: 6.800 ex. | coördinatie fotografie: Bert Van der Linden redactieadres: communicatiedienst - Dorp 22, Berlare - infogem@berlare.be - 052 43 23 30

48

berlare

UiTagenda: vrijetijdsactiviteiten ten laatste ingeven op 6 februari op www.UiTdatabank.be Inschrijven op de maandelijkse e-nieuwsbrief via de startpagina van www.berlare.be Gemeente Berlare op Twitter: www.twitter.com/gemeenteberlare


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.