Folderkrant januari 2019

Page 1

FOLDERKRANT begijnendijk

maandelijkse uitgave nr. 197 11 januari 2019

01

Het gemeentebestuur en alle personeelsleden wensen iedereen

een buitengewoon nieuw jaar!

Wonen en leven

Welzijn en veiligheid

Vrije tijd en toerisme


CONTACT

Gemeentehuis

Kerkplein 5 , 3130 Begijnendijk tel. 016 53 01 80 info@begijnendijk.be

Dienst vrije tijd

Sportcentrum De Tumkens Pastoor Pitetlaan 30, 3130 Betekom tel. 016 56 98 60 sportdienst@begijnendijk.be openingsuren: maandag: 9.00 - 12.00 u | 17.30 - 19.30 u dinsdag, woensdag, donderdag: 9.00 - 12.00 u | 13.30 - 16.30 u vrijdag: 9.00 - 12.00 u

Bibliotheek

Dorpsstraat 8, 3130 Begijnendijk tel. 016 53 64 61 bibliotheek@begijnendijk.be openingsuren: maandag: 17.30 - 20.00 u woensdag: 13.00 - 19.00 u donderdag, zaterdag: 9.00 - 12.00 u

OCMW

Kleinesteenweg 2A, 3130 Begijnendijk tel. 016 52 55 40 ocmw@begijnendijk.be openingsuren: maandag: 9.00 - 12.00 u | 17.30 - 19.30 u dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag: 9.00 - 12.00 u namiddag: op afspraak

GBS De Puzzel

De Bruynlaan 19, 3130 Begijnendijk tel. 016 53 09 17 depuzzel@begijnendijk.be

GBS De Klimroos

Professor ScharpĂŠlaan 47, 3130 Betekom tel. 016 56 36 75 deklimroos@begijnendijk.be

Wijkkantoor politie

Professor ScharpĂŠlaan 41, 3130 Betekom tel. 016 53 51 29 openingsguren: maandag: 8.00 - 12.00 u | 17.00 - 20.00 u dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag: 8.00 - 12.00 u

Sluitingsdagen

ma 22 april 2019 wo 1 mei 2019 do 30 mei 2019

2

Paasmaandag Feest van de Arbeid Hemelvaartsdag


“Klaar voor de toekomst van onze sportieve jeugd!� Enkele leden van korfbalclub KCBJ Betekom Op vrijdag 14 december 2018 werd het Sportpark Grote Baan te Betekom feestelijk ingehuldigd door het gemeentebestuur en de leden van voetbalclubs KAC Betekom en KO Begijnendijk en korfbalclub KCBJ Betekom, de hoofdgebruikers van deze nieuwe infrastructuur. De genodigden werden verwelkomd met een glaasje faire tradesap en cava. Na een toelichting over de samenwerking van het bestuur met de verenigingen en de realisatie van het sportpark werd iedereen getrakteerd op enkele hapjes, allemaal in de toepasselijke vorm van een bal. Aan het einde van de avond keerden alle jeugdspelertjes zelfs naar huis met een voetbal van chocolade. Het gemeentebestuur wenst iedereen veel plezier en sportieve prestaties in het nieuwe sportpark te Betekom.

De volledige fotoreportage vind je op www.begijnendijk.be.

3


06

INHOUD FOLDERKRANT UITGAVE JANUARI 2019 COLOFON Verantwoordelijke uitgever Bert Ceulemans, Moorsemsestraat 313, 3130 Begijnendijk Eindredactie, lay-out en opmaak Communicatiedienst, Kerkplein 5, 3130 Begijnendijk tel. 016 53 66 78 - communicatie@begijnendijk.be Druk en verspreiding Drukkerij Steylaerts, Hellegatstraat 5, 2590 Berlaar Coverfoto Demerbrug Betekom De volgende editie van de Folderkant verschijnt op vrijdag 8 februari 2019. Teksten, illustraties en advertenties worden ten laatste op maandag 21 januari 2019 bij de communicatiedienst verwacht.

4

BESTUUR EN BELEID

6

WONEN EN LEVEN

7

Nieuws van het gemeentebestuur Wist je dat...

6 6

Vraag tijdig jouw Kids-ID aan! Stemrecht voor EU-burgers in BelgiĂŤ Ruimingswerken onbevaarbare waterlopen EPC in een nieuw jasje vanaf 2019 Samen voor 20% minder Geef vorm aan het waterbeleid van de toekomst Meer dan sprietjes

7 7 8 8 9 10 10

WELZIJN EN VEILIGHEID

11

Het OCMW is er voor iedereen Werken aan een gezonde gemeente Crisiscentrum schudt iedereen wakker! Internationale solidariteit met de GRIS

11 12 13 13


12 VRIJE TIJD EN TOERISME

16 14

Sport en spel in 2019 Kermis in het dorp Tips van de bib B&B vroeger

14 14 15 16

WIN

17

PUBLICATIES

18

BEGIJNENDIJK IN BEELD

20

MEER ACTUALITEIT EN INFO? WWW.BEGIJNENDIJK.BE EN OOK OP FACEBOOK! 5


BESTUUR EN BELEID

Nieuws van het gemeentebestuur

Gemeente wint award #SportersBelevenMeer 2018 In de Folderkrant van september 2018 kon je lezen dat de medewerkers van

Sport Vlaanderen in 2018 alle Vlaamse gemeenten en steden uitdaagden om deel te nemen aan de #SportersBelevenMeer-award door hun inwoners meer te laten bewegen en sportbeleving toe te voegen aan een activiteit. De medewerkers van de sportdienst slaagden erin om vijf van de zeven uitdagingen, gaande van een belevingsactiviteit tot een gezinssportactiviteit en zelfs sporten op het werk, tot een goed einde te brengen en dienden eind november 2018 een dossier in bij Sport Vlaanderen. Het dossier werd positief beoordeeld en zo mag de gemeente zich vanaf nu een jaar lang #SportersBelevenMeer-gemeente noemen. Het gemeentebestuur bedankt alle sportievelingen voor hun inzet. Deel ook dit jaar jouw sportbelevingsfoto’s op sociale media met de vermelding van #SportersBelevenMeer en #BegijnendijkInBeeld.

Samenwerking met De Zorghoeve vzw In zitting van de gemeenteraad van december 2018 werd beslist een samenwerkingsovereenkomst met De Zorghoeve vzw uit Leefdaal aan te gaan voor de opvang van rondzwervende, mishandelde, verwaarloosde en gekwetste dieren. Sinds 1 januari 2019 kunnen de medewerkers van het gemeentebestuur en de politiezone BRT dan ook 24 uur op 24 en zeven dagen op zeven een beroep doen op de diensten van De Zorghoeve vzw om het dierenwelzijn in de gemeente te garanderen. Meer info? dienst beleid tel. 016 53 66 77 beleid@begijnendijk.be

Wist je dat... je het kan menen met jouw sportieve goede voornemen? Meer bewegen staat jaarlijks steevast in de top drie van goede voornemens en voor 2019 is dat niet anders. Wat ook vaststaat, is dat slechts 12% die goede voornemens ook volhoudt. Om die reden engageren de medewerkers van Sport Vlaanderen zich om mensen te helpen hun sportieve voornemens vol te houden met een team van experts. Met de slogan ‘Het is ons menens met jouw goede voornemens’ lanceerden de medewerkers van Sport Vlaanderen niet opnieuw de zoveelste campagne, maar een duurzaam project om mensen definitief aan het sporten te houden. Hun ambitie is immers om die 12% serieus de hoogte in te sturen. Heb je sportieve voornemens voor het nieuwe jaar en kan je wel wat hulp gebruiken om deze tot een succes te maken? Ontdek dan op www.goedevoornemens2019.be hoe je jouw sportieve voornemens vol kan houden en beantwoord de vragen van de coach. Op basis van jouw antwoorden ontdek je jouw ideale volhouder. Die heeft een gelijkaardig doel als jij en motiveert je door tips, tricks en belevenissen te delen. Als je dat wil, krijg je ook gepersonaliseerde tips in jouw mailbox met nog meer motivatie om er een succes van te maken. Tot slot kan je rekenen op gratis professioneel advies, want tijdens het project kan je alle vragen over jouw sportieve doel aan de sportexperten stellen en zij geven jou binnen de 24 uur professioneel advies op maat.

6


WONEN EN LEVEN

Vraag tijdig jouw Kids-ID aan! het kind op de foto is neutraal. De kostprijs voor de Kids-ID bedraagt € 7,00. De aanvraag moet dan wel minstens drie weken voor het vertrek gebeuren. Als je de Kids-ID niet binnen deze termijn bij het gemeentebestuur aanvraagt, is het enkel mogelijk deze te bekomen via de spoedprocedure. De prijs voor een spoedprocedure varieert van € 87,00 tot € 130,00. De geldigheidsduur van een Kids-ID bedraagt drie jaar, zelfs als het kind binnen die periode de leeftijd van twaalf jaar bereikt en een gewone elektronische identiteitskaart (eID) voor Belgen kan aanvragen. Elk kind dat twaalf jaar wordt en nog een geldige Kids-ID bezit, wordt voortaan pas drie maanden voor de vervaldatum van de Kids-ID opgeroepen om een eID aan te vragen. Indien je dit nodig acht, kan je de eID voor jouw kind ook vanaf de leeftijd van twaalf jaar aanvragen. Ga je binnenkort samen met de kinderen op skivakantie? Of zoeken jullie zonnigere oorden op? Denk er dan tijdig aan dat de kinderen een geldige Kids-ID nodig hebben. Met deze Kids-ID kunnen Belgische kinderen jonger dan 12 jaar reizen in alle landen van de Europese Unie en in enkele niet-Europese landen. De aanvraag van een elektronisch identiteitsdocument voor Belgische kinderen jonger dan 12 jaar gebeurt op vraag van een persoon die het ouderlijk gezag over het betrokken kind uitoefent. Het kind dient eveneens aanwezig te zijn. Bij de aanvraag is ook een recente pasfoto van goede kwaliteit vereist. De pasfoto heeft een lichte, effen achtergrond en de gelaatsuitdrukking van

Zorg er bovendien steeds voor dat de Kids-ID geldig is tot en met de datum van terugkeer. Let op! Bepaalde landen eisen dat een identiteitsdocument op het ogenblik van terugkeer nog drie tot zes maanden geldig is. Kijk bij het maken van reisplannen dan ook de vervaldatum van jouw identiteitskaart en van de Kids-ID na. Meer informatie vind je terug op de website diplomatie.belgium.be. Meer info? dienst burgerzaken tel. 016 53 66 66 burgerzaken@begijnendijk.be

Stemrecht voor EU-burgers in België Om te stemmen, moet je voldoen aan vijf voorwaarden, nl. de nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie bezitten, een hoofdverblijfplaats in een Belgische gemeente hebben, minstens 18 jaar oud zijn, over stemrecht beschikken en ingeschreven zijn op de kiezerslijst.

Inschrijving op de kiezerslijst?

Op 26 mei 2019 trekken we opnieuw naar de stembus voor de Europese, federale en regionale verkiezingen. Wie als EU-burger in België verblijft, maar de Belgische nationaliteit niet heeft, kan hier deelnemen aan de verkiezing van de leden van het Europees Parlement en stemmen voor de kandidaten op Belgische lijsten.

Je moet uiterlijk op 28 februari 2019 een aanvraag indienen om op de kiezerslijst ingeschreven te worden. Dat doe je aan de hand van formulier C/1 dat je kan opvragen bij de medewerkers van de dienst burgerzaken of downloaden via europeanelections.belgium.be. Je dient jouw aanvraag persoonlijk in bij de dienst burgerzaken of e-mailt het door naar burgerzaken@begijnendijk.be. Bij

de indiening van jouw aanvraag leg je jouw identiteitsdocument voor. Een scan van je identiteitsdocument volstaat als je jouw aanvraag per e-mail indient. Was je reeds kiezer bij de verkiezing van het Europees Parlement op 25 mei 2014? Dan moet je geen nieuwe aanvraag indienen. Je komt dan automatisch terug op de kiezerslijst als je nog voldoet aan de kiesbevoegdheidsvoorwaarden. Let op! In België geldt de stemplicht. Zodra je bent ingeschreven op de kiezerslijst, ben je wettelijk verplicht om op 26 mei 2019 te gaan stemmen. Meer info? dienst burgerzaken tel. 016 53 66 66 burgerzaken@begijnendijk.be

7


WONEN EN LEVEN

Ruimingswerken onbevaarbare waterlopen vingen kunnen veroorzaken. Dit wil zeggen dat hiermee geen slibruimingen beoogd worden. In Begijnendijk wordt gewerkt aan de Herseltseloop, Puttebeek en Kluisbeek. Deze werken kaderen in de jaarlijkse opdracht der ruimingswerken in het bekken van het Demerbekken - deel Noord. Het bedrijf Geerts BVBA, Kapelstraat 56 te Hechtel-Eksel zal deze werken uitvoeren.

Tot 31 maart 2019 worden oppervlakkige ruimingswerken uitgevoerd aan de waterlopen die het provinciebestuur van Vlaams-Brabant beheert. De oppervlakkige ruimingswerken omvatten het wegnemen van allerlei ongewenste materialen en voorwerpen, zoals afval, afbraakmateriaal, takken, grove plantenresten en dergelijke, die opstoppingen binnen de bedding van de waterloop of overwel-

Het provinciebestuur vestigt de aandacht op artikel 17 van de wet op de onbevaarbare waterlopen van 28 december 1967 en artikel 10 van het decreet betreffende het integraal waterbeleid van 18 juli 2003 die bepalen dat de aangelanden ertoe gehouden zijn doorgang te verlenen aan de personen, incl. het benodigde materieel, belast met de uitvoering van de werken en aan de personeelsleden van het bestuur. Meer info? Provincie Vlaams-Brabant dienst waterlopen tel. 016 26 75 67 waterwerken@vlaamsbrabant.be

EPC in een nieuw jasje vanaf 2019 renovatie van de woning werd begin januari 2019 het nieuwe EPC gelanceerd.

In 2008 werd het energieprestatiecertificaat (EPC) verplicht voor woningen en appartementen die te koop werden aangeboden. Enkele maanden later werd de verplichting ook ingevoerd voor verhuur. Het EPC informeert potentiële kopers en huurders over de energieprestaties van het gebouw. Inmiddels is het al goed ingeburgerd en zijn reeds meer dan 1 miljoen EPC’s ingediend voor het Vlaamse woningenbestand. Om nog meer te sensibiliseren, informeren en uiteindelijk aan te zetten tot een grondige energetische

8

Op het nieuwe EPC wordt een label toegevoegd, gaande van A+ voor een woning die meer energie produceert dan verbruikt tot F voor een zeer energieverslindende woning. Door het label toe te voegen, kan de potentiële koper of huurder nog sneller de energieprestatie van de woning of het appartement inschatten en deze gemakkelijker kunnen vergelijken met andere woningen en appartementen. Daarnaast worden de aanbevelingen grondig uitgebreid, overzichtelijk weergegeven en aangevuld met een kostenindicatie. Dit geeft de potentiële koper of huurder op een snelle en eenvoudige manier inzicht in wat er nog moet gebeuren om de woning energetisch in orde te maken en wat de grootte-orde is van het bijhorende kostenplaatje. Ook is er technische informatie terug te vinden op het nieuwe EPC. Wil je jouw woning te koop of te huur stellen? Zolang je over een geldig EPC beschikt, hoef je geen nieuw EPC te laten opmaken. Jouw oude EPC blijft sowieso tien jaar geldig. Als je vanaf januari 2019 een EPC laat opmaken, zal dit

automatisch het vernieuwde EPC zijn. Heb je geen (geldig) EPC? Dan moet je nog steeds een erkende energiedeskundige type A contacteren. Die zal de woning inspecteren en een EPC opmaken met behulp van een software die door het Vlaams Energieagentschap (VEA) ter beschikking wordt gesteld. De lijst met erkende energiedeskundigen type A vind je op http://www.energiesparen.be/ epcparticulier. Het EPC is een instrument om kopers, huurders en eigenaars te sensibiliseren over de energetische prestaties van hun woning, appartement,… Met het vernieuwde EPC wil de Vlaamse overheid hier nog meer op inzetten, want uiteindelijk wil ze in Vlaanderen tegen 2050 een energiezuinig gebouwenpark. Op het nieuwe EPC kan je zien in welke mate jouw woning al voldoet aan de langetermijndoelstelling die voor de energieprestatie van het Vlaamse woningenbestand is vastgesteld. Meer info? Vlaams Energieagentschap tel. 1700 www.energiesparen.be


Overkoepelende renovatiepremie goedgekeurd

Samen voor 20% minder Met de ondertekening van het Burgemeestersconvenant en de goedkeuring van het klimaatactieplan engageert het gemeentebestuur zich, net als vele andere Vlaamse gemeenten, om de CO2-uitstoot tegen 2020 met minstens 20% te verminderen. Huishoudens en particulier vervoer maken ongeveer 92% van de totale CO2-uitstoot in de gemeente uit, waardoor alle inwoners een inspanning moeten leveren om dit ambitieuze doel te realiseren. Een reductie van 20% CO2 behaal je echter niet alleen door even het licht uit te schakelen. Een doordachte aanpak en concrete acties zijn noodzakelijk.

Laat je gratis begeleiden door de BENOvatiecoach Wil je werk maken van een goed geïsoleerde woning? Plan je de installatie van een zonneboiler of warmtepomp, maar weet je niet hoe je dat het beste aanpakt? Win tijd en energie en laat je begeleiden door de BENOvatiecoach, een expert met kennis van zaken. BENOveren staat voor ‘beter renoveren’, renoveren met hogere ambities op vlak van energieprestaties. BENOveren doe je met een logisch opgebouwd renovatieplan, zodat je meteen de vruchten plukt. Bij zo een renovatie komt heel wat kijken, van het uitdenken van een plan tot het aanvragen van offertes. De BENOvatiecoach kan jou hierbij te hulp schieten. Hij zorgt voor een volledige energie-audit van jouw woning en stelt samen met jou een BENOvatieplan op. De BENOvatiecoach informeert je ook over mogelijke premies en leningen. Samen met jou gaat hij op zoek naar de juiste aannemers. Ben je klaar voor de werken? Dan volgt de coach alles op en kijkt hij of alles technisch in orde is. Zo ben je zeker van de juiste aanpak en heb je gegarandeerd minder kopzorgen. Jouw energiefactuur verlagen, meer wooncomfort en een hogere vastgoedwaarde zijn goed voor jezelf en het klimaat. In de vorige edities van de Folderkrant kon je lezen dat het gemeentebestuur besliste om samen met De Kringwinkel Hageland drie begeleidingstrajecten van telkens tien woningen op te starten. In totaal kunnen dus dertig woningen in de gemeente door de BENOvatiecoach begeleid worden. Wil je graag meer info of deelnemen? Surf dan naar www.vlaamsbrabant.be/benovatiecoach.

De huidige verbouwingspremies van het Agentschap Wonen-Vlaanderen, nl. de verbeterings- en aanpassingspremie en de renovatiepremie, maken het voor de verbouwer niet altijd makkelijk om de juiste keuze te maken. De verbeterings- en aanpassingspremie bestaat sinds 1992 en is dus 15 jaar ouder dan de Vlaamse renovatiepremie die gelanceerd werd in 2007. Beide premiestelsels zijn in de loop der jaren naar elkaar toegegroeid. Hierdoor vertonen ze een grote overlap op het vlak van doelstellingen, betoelaagde werken en doelgroep, maar elk met eigen premiespecifieke accenten. Dit werkt uiteraard onduidelijkheid in de hand. Daarom heeft de Vlaamse Regering op 21 december 2018 definitief de integratie goedgekeurd van de verbeterings- en renovatiepremie tot één overkoepelende renovatiepremie. Deze kan aangevraagd worden vanaf 1 februari 2019. De bestaande verbeterings- en aanpassingspremie kan nog aangevraagd worden tot en met 31 mei 2019. De aanpassingspremie, die zich specifiek richt op welomschreven woningaanpassingen voor senioren, blijft als aparte premie bestaan. Vanaf 1 juni 2019 is voor deze werken ofwel een aanvraag voor de nieuwe aanpassingspremie mogelijk, ofwel een aanvraag voor de overkoepelende renovatiepremie. In de loop van januari 2019 worden op www.wonenvlaanderen.be/verbouwen alle nodige documenten en toelichtingen geplaatst. Wonen-Vlaanderen zal ook een e-mailadres openstellen voor specifieke vragen over de nieuwe regeling. Voor algemene vragen staan de diensten van 1700 ter beschikking.

Bouw of verbouw altijd met advies! Begin 2018 besliste het gemeentebestuur samen te werken met vormingscentrum Dialoog vzw. Dankzij deze samenwerking kan je gratis terecht bij de medewerkers van het Provinciaal Steunpunt Duurzaam Bouwen Vlaams-Brabant, een samenwerkingsverband van het provinciebestuur van Vlaams-Brabant en de professionele adviseurs van Dialoog vzw. Om een aanzet in de goede richting te geven, organiseert het gemeentebestuur in samenwerking met het Provinciaal Steunpunt Duurzaam Bouwen (DUBO) de infosessie ‘Isoleren van hellende en platte daken’. Deze sessie vindt plaats op dinsdag 12 februari 2019 om 19.30 u in Woning Spiessens te Begijnendijk. De deelname is gratis, maar inschrijven verplicht. Dat kan via www.vormingplusob.be/ dakisolatie-Begijnendijk. Meer info? dienst omgeving en wonen tel. 016 53 66 62 omgeving@begijnendijk.be

9


WONEN EN LEVEN

Geef vorm aan het waterbeleid van de toekomst terbeleid vaststellen in een derde waterbeleidsnota voor de periode 2020-2025. Drie strategische doelstellingen en zes krachtlijnen vatten de visie samen en maken de ambities duidelijk. Als visiedocument vormt de waterbeleidsnota een algemeen kader voor het toekomstige waterbeleid in Vlaanderen en geeft ze richting aan de volgende stroomgebiedbeheerplannen. Water is onmisbaar in het dagelijkse leven. Daarom plant de Vlaamse overheid het beheer ervan zorgvuldig met de waterbeleidsnota, een beleidsdocument met de algemene visie op het integraal waterbeleid en een overzicht van de belangrijke waterbeheerkwesties. Tot en met 18 juni 2019 kan je jouw mening geven over het ontwerp voor de waterbeleidsnota 2020-2025 met de beleidsvisie op het integraal waterbeleid en het overzicht van belangrijke waterbeheerkwesties, het tijdschema en het werkprogramma voor de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027. Tegen 22 december 2019 zal de Vlaamse Regering de krachtlijnen van haar visie op het toekomstige integraal wa-

De waterbeheerkwesties zijn de belangrijke thema’s die verhinderen dat het oppervlakte- en grondwater in Vlaanderen in de goede toestand verkeert. Het document wordt opgemaakt in uitvoering van de Europese kaderrichtlijn Water en is een voorbereidend document van de stroomgebiedbeheerplannen 20222027. Ten laatste op 22 december 2021 zal de Vlaamse Regering de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 voor Schelde en Maas en het bijhorende maatregelenprogramma vaststellen. De plannen zullen maatregelen en acties bevatten voor een verbetering van het grondwater en oppervlaktewater en voor de bescherming tegen overstromingen en droogte. Het tijdschema en werkprogramma informeert jou over het voorbereidingsproces en de mogelijkheden tot

inspraak. Wil je de documenten inkijken, wens je meer info over het openbaar onderzoek of wil je een opmerking formuleren? Surf dan naar www.volvanwater.be. Reageren op de documenten kan tot en met 18 juni 2019 via het digitale inspraakformulier op www.volvanwater.be. Je kan jouw opmerkingen ook schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente. Opmerkingen bij de waterbeleidsnota worden in overweging genomen bij de voorbereiding van het definitief ontwerp dat aan de Vlaamse Regering voorgelegd wordt. Opmerkingen bij de voorbereidende documenten voor de stroomgebiedbeheerplannen worden in overweging genomen bij de verdere voorbereiding van de plannen, die vanaf september 2020 op hun beurt aan een openbaar onderzoek onderworpen worden. Meer info? Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid tel. 053 72 65 07 www.volvanwater.be secretariaat_ciw@vmm.be

Meer dan sprietjes Wil jij graag meer halen uit jouw strakke, saaie grasmat en zie je wat minder onderhoud wel zitten? Het provinciebestuur van Vlaams-Brabant brengt raad met de gratis infosessies ‘Meer dan sprietjes’. Deze vinden plaats op donderdag 21 februari 2019 in het gemeentehuis te Grimbergen, donderdag 14 maart 2019 in het Provinciehuis te Leuven, dinsdag 19 maart 2019 in het gemeentehuis te Tremelo, donderdag 21 maart 2019 in het Dominicanessenklooster te Herne en dinsdag 26 maart 2019 in CC De Kruisboog te Tienen, telkens van 19.30 tot 22.00 u. Inschrijven voor één van de infosessies kan via www.vlaamsbrabant.be/ meerdansprietjes. Wil jij ook eens wat anders dan gazon? Groot gelijk heb je, want de alternatieven brengen vaak ook meer leven in de tuin. Wat de mogelijkheden zijn en hoe je eraan begint, leer je tijdens de gratis infosessie ‘Meer dan sprietjes’ van Provincie Vlaams-Brabant. Hoe gek ben jij op jouw gazon? Of hoe gek word jij van jouw gazon? Zo’n strakke grasmat is best lastig om te onderhouden, toch? Tijd dus om wat gras te vervangen door een bollengrasland, een bloemenweide, een paadje, een boom of een struikenborder. Ga van saai groen naar veel vorm, kleur en meer leven! In een tuin waar dieren welkom zijn, hoor je immers altijd wel wat geruis, geritsel, gezoem, getsjirp of gekwetter. Met meer dan sprietjes is het dus meer genieten.

10

Heb je vragen over jouw siertuin? Klop dan aan bij het Provinciaal Steunpunt Tuinen. Het team van experten staat klaar met handige tuintips en een antwoord op maat. Meer info vind je op www.vlaamsbrabant.be/steunpunt-tuinen. ‘Leve de tuin. Volop genieten van jouw stukje groen’ is een campagne van de provincie Vlaams-Brabant. Wil je graag meer weten? Surf dan naar www.vlaamsbrabant.be/levedetuin. Meer info of inschrijven? Provincie Vlaams-Brabant dienst leefmilieu tel. 016 26 72 84 www.vlaamsbrabant.be/meerdansprietjes


WELZIJN EN VEILIGHEID

Het OCMW is er voor iedereen De medewerkers van het OCMW zijn er voor alle inwoners, ongeacht leeftijd, geslacht, arm of rijk, Belg of allochtoon,... Wel wordt er speciale aandacht besteed aan bepaalde groepen van mensen die niet volledig zelf kunnen opkomen voor hun rechten door ziekte, ouderdom, kansarmoede,…

Vergeet de aanvraag voor jouw mantelzorgpremie niet!

Huisvuilzakken bij incontinentie Om de kosten van de huisvuilophaling te verminderen, geeft het gemeentebestuur al 18 jaar een tussenkomst in natura aan personen die lijden aan incontinentie, stomapatiënten en peritoneaal dialyse-patiënten. Deze tussenkomst bestaat jaarlijks uit twee rollen restafvalzakken, zijnde 20 zakken, per patiënt. Om in aanmerking te komen voor de tussenkomst moet een patiënt inwoner van de gemeente zijn en mag hij niet permanent in een rustof verzorgingstehuis verblijven.

Sinds 2000 krijgt elke mantelzorger één keer per jaar een mantelzorgpremie toegekend. Vanaf 2017 werd deze premie opgetrokken naar € 120,00 per jaar voor een zorgbehoevende met een attest van de zorgverzekering of FOD Sociale Zekerheid met een zorgbehoevendheid tot en met 12 punten en € 180,00 voor een zorgbehoevende met een attest van de FOD Sociale Zekerheid met een zorgbehoevendheid van 13 punten of meer.

De medewerkers van de sociale dienst van het OCMW staan in voor de verdeling van de huisvuilzakken. Je kan bij hen een aanvraag tot tussenkomst indienen. Voorzie zeker een doktersattest waaruit blijkt dat de persoon lijdt aan incontinentie en een recent aankoopbewijs van incontinentiemateriaal, nl. broekluiers, inlegluiers matig-zwaar of onderleggers aangekocht bij de apotheker of thuisverplegingsdiensten. De tussenkomst wordt toegekend nadat is gebleken dat aan alle gestelde voorwaarden is voldaan.

De mantelzorgpremie dient jaarlijks door de mantelzorger aangevraagd te worden bij de medewerkers van het OCMW en wordt in juli van het lopende jaar of in januari van het volgende jaar, afhankelijk van de aanvraagdatum, op de bankrekening van de mantelzorger gestort. Let op! De mantelzorger moet in de gemeente of een aangrenzende gemeente wonen.

Let op! De aanvraag tot tussenkomst dient jaarlijks te worden hernieuwd. Een aanvraag kan niet toegekend worden met terugwerkende kracht. Als een patiënt twee opeenvolgende jaren het gevraagde doktersattest en een aankoopbewijs heeft voorgelegd, dient hij de daaropvolgende jaren geen bewijzen meer voor te leggen.

Om in aanmerking te komen voor de mantelpremie moet de zorgbehoevende een inwoner van de gemeente zijn, in zijn natuurlijke thuismilieu verblijven en zijn zorgbehoefte kunnen aantonen aan de hand van een attest van erkenning door de Vlaamse zorgverzekering, een attest van verhoogde kinderbijslag op basis van handicap of een attest van de FOD Sociale Zekerheid met vermelding van de vermindering van de zelfredzaamheid van minimum 12 punten. Per zorgbehoevende wordt er slechts één premie toegekend. Een zorgbehoevende kan geen mantelzorgpremie krijgen voor de verzorging van een andere zorgbehoevende persoon. Ben je een mantelzorger en wil je graag een aanvraag voor het jaar 2019 indienen? Dan kan je terecht bij de medewerkers van het OCMW. Vergeet zeker jouw rijksregisternummer, rekeningnummer en het attest van de hulpbehoevendheid van de zorgbehoevende dat geldig is op de datum van de aanvraag niet mee

te nemen! Voor het jaar 2018 kregen ongeveer 250 mantelzorgers een toelage als appreciatie voor de hulp die zij informeel bieden aan hun zorgbehoevende partner, ouder of buur. Met deze premie houdt het gemeentebestuur er zich aan een erkenning te blijven bieden aan personen die zich vrijwillig en belangeloos inzetten om hulp te verlenen aan de zorgbehoevende medemens. Meer info? OCMW Kleinesteenweg 2A 3130 Begijnendijk tel. 016 52 55 40 info@ocmw-begijnendijk.be

11


WELZIJN EN VEILIGHEID

Wat weet jij over het gevaar van binnen roken?

Werken aan een gezonde gemeente Het gemeentebestuur hecht veel belang aan gezondheid. Daarom werd in zitting van de gemeenteraad van 27 mei 2013 het charter ‘Gezonde Gemeente’ ondertekend. Door de ondertekening van dit charter verklaart het gemeentebestuur zich bereid om werk te maken van een lokaal gezondheidsbeleid en gezondheid te integreren in de hele gemeentelijke werking. Om dit te realiseren, wordt er samengewerkt met de gezondheidspromotoren van Logo Oost-Brabant.

Tournée Minérale, een maand zonder alcohol Op 1 februari 2019 is het weer zo ver. Dan start de derde editie van Tournée Minérale. Deze campagne werd de vorige jaren een overdonderend succes! Voor elke editie schreven zich meer dan 100 000 mensen in. Voor de medewerkers van De DrugLijn en de Stichting tegen Kanker, de organisatoren van de campagne, was de conclusie ‘Dit doen we in 2019 opnieuw!’ al snel duidelijk. Met ‘Tournée Minérale’ roepen zij alle Belgen op om in februari, voor het eerst of opnieuw, 28 dagen ‘nee’ te zeggen tegen alcohol. Een glas wijn bij het eten en een pint na het sporten, maken voor velen deel uit van de routine. Toch zijn er heel wat risico’s verbonden aan alcohol en niet alleen voor de problematische gebruikers. Alcohol heeft invloed op bijna alle organen in het lichaam en hangt samen met ongeveer 200 verschillende aandoeningen. Deze variëren van de relatief onschuldige kater tot heel wat ernstigere gezondheidsklachten, zoals slaapproblemen, hartklachten, leveraandoeningen en kanker. Daarnaast kan alcohol voor heel wat moeilijkheden zorgen in het verkeer, op het werk en in relaties. Met Tournée Minérale krijgt jouw lichaam de tijd om te recupereren van jouw gebruikelijke alcoholconsumptie en daar zijn heel wat voordelen aan verbonden. Zo slapen sommige mensen beter, hebben anderen meer energie en maak je werk van een gezonder gewicht. Veel deelnemers voelen zich gewoon beter in hun vel en dat zijn geen loze woorden. Na de eerste editie deed UGent een bevraging bij de deelnemers. Maar liefst 9 op de 10 antwoordde dat ze één van de vermelde voordelen aan den lijve ondervonden hadden. Door de actie sta je ook even stil bij jouw

12

Veel rokers denken dat het oké is als ze roken onder de dampkap, bij het open raam of in een aparte kamer met gesloten deur. Toch is binnen roken nooit oké, zelfs niet met het raam open. De rook van één sigaret blijft urenlang in de kamer hangen. De giftige deeltjes in de rook zijn zo klein dat ze tot wel vijf uur nadat je gerookt hebt in de lucht blijven zitten en zich vastzetten op jouw kleren, de vloer, de zetel en het speelgoed van de kinderen. Ze zijn er dus ook als jouw kinderen thuiskomen van school, zelfs al hangt de rook er niet meer. Hoe goed je het ook bedoelt. Er is maar één manier om kinderen te beschermen tegen schadelijke rook, nl. nooit binnen roken. Kinderen zijn immers extra kwetsbaar voor de giftige deeltjes in tabaksrook, omdat hun longen en afweersysteem pas volledig ontwikkeld zijn als ze tiener zijn. Bovendien hebben kinderen kleinere luchtwegen en ademen ze sneller dan volwassenen, waardoor ze meer giftige stoffen opnemen. Zo hebben ze meer kans op astma, longontstekingen, oorontstekingen, bronchitis, hoesten, piepende ademhaling en zijn ze sneller buiten adem. Baby’s hebben meer kans om te sterven aan wiegendood. Op www.nooitbinnenroken.be zie je hoe de giftige rookdeeltjes zich over het hele huis verspreiden. Ze blijven lang in de lucht hangen en zetten zich dan overal op vast, zonder dat je er iets van merkt. Je vindt op de website niet alleen hoe kinderen de giftige stoffen binnenkrijgen en wat de gevolgen zijn, maar ook hoe je jouw huis rookvrij houdt en waarom je beter nooit in de auto rookt. Wil je testen wat jij nu al weet over binnen roken? Doe dan de quiz op www.nooitbinnenroken.be. alcoholgewoontes, wat je doet beseffen hoe snel je anders een glas drinkt zonder erbij na te denken. Onderzoek heeft uitgewezen dat deelnemers zelfs maanden later nog steeds minder drinken dan voorheen. Redenen genoeg dus om mee te doen! Februari 2019 wordt opnieuw de alcoholvrije maand, een goed moment om te bekomen van de overdadige eindejaarsperiode. Begrijp het niet verkeerd! Meedoen wil niet zeggen dat je vier saaie weken tegemoet gaat. Zo kan je jouw vrienden uitdagen, naar een Tournée Minérale-evenement gaan en heerlijke recepten ontdekken. Ga dus de uitdaging aan, schrijf je in op www. tourneeminerale.be en drink in februari 2019 geen alcohol! Je zal zien dat je jezelf ook zonder perfect kan amuseren. Meer info? Logo Oost-Brabant tel. 016 89 06 05 www.logo-oostbrabant.be info@logo-oostbrabant.be


Crisiscentrum schudt iedereen wakker! diensten, maar ook gemeentes, provincies en het Crisiscentrum. Met de BEAlert Challenge wil het Crisiscentrum iedereen wakker schudden, want ook jij kan je voorbereiden. In slechts twee minuten zorg je ervoor dat je snel verwittigd kan worden bij een noodsituatie. Zo weet je meteen wat je moet doen om jezelf te beschermen, zoals ramen en deuren sluiten of jodiumtabletten innemen.

Het is hoog tijd om je in te schrijven op BE-Alert, het systeem dat je een bericht stuurt bij een noodsituatie in jouw buurt. Er is zelfs meer! Met de ‘BE-Alert Challenge’ zorg je niet enkel voor jouw eigen veiligheid, maar ook voor de veiligheid van anderen. Aan elke 20 000 nieuwe inschrijvingen is er immers een veilige actie gekoppeld. Overheden bereiden zich dagelijks voor op een noodsituatie. Dat zijn de hulp-

Door je te registreren met één of meerdere adressen kunnen overheden je snel en efficiënt verwittigen. Via BEAlert kunnen zij immers een SMS sturen naar alle mensen die aanwezig zijn in de buurt van een noodsituatie. Stel je voor dat je niet thuis bent of in de file staat onderweg naar het werk. Dan ben je niet ter plaatse, maar wil je zeker ook op de hoogte zijn als er iets gebeurt. Wat bij een elektriciteitsonderbreking of een drinkwatervervuiling in een bepaalde gemeente? Die informatie is enkel interessant voor de inwoners van een bepaalde

wijk. In zo een geval zullen zij jou altijd verwittigen op basis van jouw adres. Door je in te schrijven op BE-Alert verhoog je vanaf nu niet enkel jouw eigen veiligheid, maar ook die van anderen! Aan elke 20 000 nieuwe inschrijvingen koppelen de medewerkers van het Crisiscentrum immers een veilige actie. Op de website van BE-Alert kan je via een online barometer het aantal inschrijvingen en de veilige acties volgen. Ga nu mee de uitdaging aan op www.be-alert. be. Ben jij reeds ingeschreven? Dan kan je toch nog een steentje bijdragen. Via een knop op www.be-alert.be kan je familie en vrienden uitnodigen om zich ook te registeren op BE-Alert. Kies samen voor meer veiligheid! Ga nu mee de uitdaging aan en schrijf je in op www. be-alert.be! Meer info? www.be-alert.be

Internationale solidariteit met de GRIS willen inzetten. Jij kan hier aan bijdragen! Heb je zin om jezelf een paar uur per week of per maand in te zetten voor eerlijke handel en de partners in het Zuiden? Dan is er vast een taak in de wereldwinkel voor jou weggelegd.

Het gemeentebestuur wil Begijnendijk profileren als een solidaire en gastvrije gemeente, lokaal en internationaal. Er zijn immers al vele jaren diverse organisaties actief rond de ‘Noord-Zuid’-problematiek. Daarom werd in 2013 de werking van de Gemeentelijke Raad voor Internationale Solidariteit (GRIS) opgestart.

Medewerkers gezocht! Oxfam-Wereldwinkels vzw is een democratische vrijwilligersbeweging die door haar strijd voor een rechtvaardige wereldhandel opkomt voor ieders recht op een menswaardig leven. Om dit doel te realiseren, hebben zij vrijwilligers nodig die zich hiervoor

Bij de wereldwinkels zijn er 1 001 soorten vrijwilligers, die elk op hun manier een steentje bijdragen aan een eerlijkere wereldhandel. Oxfam-Wereldwinkels vzw biedt een grote keuze aan taken, van een winkelbeurt doen, scholenwerker, persverantwoordelijke, het onderhoud verzorgen en bestellingen doen tot boekhouder, winkelrekken aanvullen, actief deelnemen in een werkgroep of het opzetten van een geschenkenbeurs. Enkele extra’s? De leuke ontmoetingen, een fijne medewerkersgroep, een interessant fairtrademagazine, een nieuwe uitdaging, verdieping door vorming en een feestje. Wat verwacht Oxfam-Wereldwinkels vzw? Zij kijken uit naar jouw enthousiaste inzet, sociale houding en engagement. De wereldwinkel zorgt voor een goede opvang en begeleiding. Je krijgt de kans om vormingen te volgen en je de visie en missie eigen te maken. Wil je meer weten? Neem dan zeker contact op met de medewerkers via www.owwbegijnendijk. be of begijnendijk@oww.be. Meer info of meewerken? Jo Discart, voorzitter GRIS Moorsemsestraat 227 3130 Betekom GSM 0494 86 71 00 jo.discart@telenet.be

13


VRIJE TIJD EN TOERISME

Sport en spel in 2019 kennismaken met verschillende sporten. Deze vinden elke woensdag plaats in de sporthal van het SJIB, gelegen naast de parking van sportcentrum De Tumkens te Betekom. Kleuters geboren in 2013 en 2014 sporten van 13.45 tot 14.45 u en kinderen van de lagere school van 14.45 tot 15.45 u. Let op! Tijdens de schoolvakanties worden er geen lessen georganiseerd.

Sportacademie ‘Kids2move’ Op woensdag 9 januari 2019 gingen de medewerkers van de dienst vrije tijd opnieuw van start met de lessen ‘Kids2move’. Tijdens deze lessen kunnen kinderen op een leuke manier en onder begeleiding van gekwalificeerde monitoren

Jouw kind kan elke week instappen. De eerste keer mag het een gratis proefles volgen. Voor het vervolg van de lessen koop je een tienbeurtenkaart van € 17,50. Inschrijven kan bij de medewerkers van de dienst vrije tijd in sportcentrum De Tumkens.

Regionale sporteldagen Samen met Aarschot, Bekkevoort, Diest, Holsbeek, Rotselaar, Scherpenheuvel-Zichem en Tielt-Winge maakt het gemeentebestuur sinds vorig jaar deel

uit van de intergemeentelijke samenwerking Sportregio Winge-Demervallei. Samen organiseren zij verschillende sportactiviteiten, zoals de regionale sporteldagen. Ben jij een actieve 50-plusser? Wil je graag sporten of blijven sporten op eigen tempo met het accent op plezierbeleving? Dan zijn deze sporteldagen zeker iets voor jou! In 2019 vinden de sporteldagen plaats op dinsdag 26 maart te Rotselaar, dinsdag 7 mei te Scherpenheuvel-Zichem, dinsdag 17 september te Diest en 22 oktober 2019 te Aarschot. Tijdens deze dagen kunnen alle senioren uit de regio hun favoriete sport beoefenen of kennismaken met een nieuwe sportactiviteit. Meer info volgt! Meer info? dienst vrije tijd tel. 016 56 98 60 vrijetijd@begijnendijk.be

Kermis in het dorp Ook in 2019 telt de gemeente vier kermisweken! De kermis staat steeds garant voor heel wat sfeer en plezier. Naar jaarlijkse gewoonte staat de Meikermis in Betekom als eerste op het programma. De kramen staan van zaterdag 27 april tot en met woensdag 1 mei 2019 opgesteld op het C. Vissenaekenplein te Betekom. Van zondag 9 juni tot en met donderdag 13 juni 2019 is het dan weer groot feest in Begijnendijk, want dan is er de jaarlijkse Pinksterkermis. Van zaterdag 10 augustus tot en met donderdag 15 augustus 2019 worden er opnieuw in het centrum van Betekom kramen opgesteld voor de Augustuskermis. De laatste kermisweek van het jaar vindt plaats van zondag 20 oktober tot en met dinsdag 22 oktober 2019 in Begijnendijk. Kijk je er al naar uit om andere inwoners te ontmoeten, glinsterende kinderogen te bewonderen en van heerlijke oliebollen te genieten? Noteer deze data dan in jouw agenda. Meer info? dienst vrije tijd tel. 016 56 98 60 vrijetijd@begijnendijk.be

14


Bib-je-dat... De bibliotheek een mooie collectie grootletterboeken heeft? Geldt ‘Ik kan de kleine lettertjes niet meer lezen.’ ook voor jou? Geen nood. Denk dan ook eens aan de mogelijkheid van een grootletterboek.

Tips van de bib De bibliotheek is er ook in 2019 voor iedereen. Je kan er door het aanbod snuisteren, materialen ontlenen, lezen en studeren of surfen op het internet. Zoek je een eerste leesboekje voor je kind, een spannend misdaadverhaal voor jezelf of een reisgids boordevol inspiratie? In de bib ben je aan het juiste adres! De bibliotheekmedewerkers geven je enkele niet te missen leestips mee. Zo kan het nieuwe jaar op leesgebied alvast niet stuk!

De kleine waaromwolf Finn moet lang wandelen naar school, wat saai! Op een dag loopt er echter een pratend wolfje met hem mee dat hem bestookt met de gekste vragen. Het blijkt een heuse ‘kleine waaromwolf’ te zijn! Ze praten over gelukshaaien, snoepjesregen en waarom mensen maar twee benen hebben (en geen drie). Hun boeiende gesprekken veranderen Finn en zijn kijk op de wereld. Een speels boek dat gegarandeerd in de smaak valt bij kinderen met veel fantasie. Voor dromers vanaf 7 jaar. Het werd geschreven door Sylvia Englert en werd in 2018 uitgegeven door Veltman.

Kattenstreken Katten veroverden overal een speciale plek. Goddelijk voor de ene, duivels voor de andere en tot op de dag van vandaag het ideale huisdier bij uitstek. Heb je jezelf echter ooit afgevraagd welke gedachten er schuilgaan in die kleine kattenkopjes en welke avonturen ze beleven als je heel even niet oplet? Dit boek biedt jou een unieke inkijk in het leven van vijftien guitige poezen. Voor kattenliefhebbers vanaf 8 jaar. Sébastien Perez schreef de portretten en Benjamin Lacombe maakte de illustraties. Het boek werd in 2018 uitgegeven door Clavis.

Kleine brandjes overal In Shaker Heights verloopt alles volgens een minutieus plan, van de lay-out van de straten tot de succesvolle levens van alle bewoners. Niemand belichaamt deze principes beter dan Elena Richardson. Wanneer Mia Warren en haar dochter Pearl een huis van de Richardsons huren, wordt alles op z’n kop gezet. Elena vertrouwt Mia niet en is vastberaden om geheimen op te rakelen. Haar obsessie komt haar echter duur te staan. Kleine

Het plezier waarmee mensen altijd weer naar een boek grijpen, neemt met het ouder worden vaak af omdat langzamerhand de ogen achteruit gaan. Voor diegenen die toch graag willen lezen, zijn er grootletterboeken. Dit zijn boeken met grotere en gemakkelijk leesbare letters. De letters zijn bijna twee keer zo groot als die in de gewone druk. De grootletterboeken kregen een eigen plekje in de bibliotheek. Je herkent ze aan de ‘GL’ op de rug van het boek. Vraag er gerust naar!

brandjes overal heeft alles. Het is een psychologisch verhaal over relaties tussen mensen dat ook nog eens op een prachtige manier verteld wordt. De roman is van de hand van Celeste Ng en werd in 2018 uitgegeven door Signatuur.

Tongkat: een verhalenbordeel Zijn naam is Prometheus, de jongen-die-het-vuur-bewaart-achter-zijn-tanden. Vlak na zijn dood treedt een winter in die het land jarenlang zal teisteren. Als de koning ook verdwijnt, breekt de revolutie uit en blijkt dat veel mensen iets te maken hebben met Prometheus’ dood. Tongkat wemelt van verhalen over een stad die onherroepelijk uiteenvalt. De lezer wordt binnengeleid in een bordeel, waar lichamen uit woorden bestaan en waar de meisjes die er werken tongkatten worden genoemd. Dit bevreemdende en sprookjesachtige boek werd geschreven door Peter Verhelst. Het werd in 2018 heruitgegeven (13de druk) door Prometheus. Meer info? bibliotheek tel. 016 53 64 61 bibliotheek@begijnendijk.be

15


VRIJE TIJD EN TOERISME

B&B vroeger

Genealogie en computers

In deze editie van de rubriek ‘B&B vroeger’ besteden de vrijwilligers van het GA&DC graag wat aandacht aan de 26ste editie van de Stambomendag. Deze hoogdag is immers opnieuw de ideale gelegenheid voor iedereen die geïnteresseerd is in genealogie of wat dieper in zijn eigen familiegeschiedenis wil graven.

Uiteraard hebben ook de elektronica en computers hun intrede gedaan in het stamboomonderzoek. Het is dus best mogelijk dat je via een aantal websites en toepassingen al een heel eind verder komt tijdens de zoektocht naar jouw eigen afkomst.

Genealogische gegevens opzoeken?

De moderne technieken hebben het vergemakkelijkt en uiteraard word je ook hierover tijdens de Stambomendag heel wat wijzer. Zo licht stamboomonderzoeker Philippe Van den Eynde van 10.00 tot 11.00 u het Nederlandstalige stamboomprogramma ‘Aldfaer’ toe. Van 14.00 tot 15.00 u geeft hij de lezing ‘Familiegeschiedenis op internet’.

Ben je geïnteresseerd in de geschiedenis van beroemde of minder bekende families? Wens je zelf de handen uit de mouwen te steken en jouw eigen familiestamboom op te zoeken? Dan kan je op zondag 27 januari 2019 van 9.00 tot 18.00 u in GBS De Puzzel te Begijnendijk terecht voor de 26ste editie van de Stambomendag van het GA&DC. Ook deze editie kan je opnieuw kennismaken met verschillende genealogische verenigingen en heemkundige kringen uit de streek. Zij stellen allen een uitgebreide genealogische verzameling ter beschikking waar je naar believen kunt in opzoeken en grasduinen. Daarmee is het GA&DC een absolute voortrekker in deze regio. De voorbije jaren hebben velen al dankbaar gebruikgemaakt van deze dag om aan iets te beginnen waaraan ze sindsdien bijzonder veel vreugde beleefden, nl. het speuren naar hun voorouders. Het is wellicht een hobby als een andere, maar wel met veel boeiende facetten en een bijzondere uitdaging. Iedereen wil graag weten van wie hij eigenlijk afstamt. Misschien wel van een vondeling, een landverhuizer of, wat sommigen stiekem hopen, een adelstand. De ervaring leert dat velen toch voor een verrassing komen te staan. Stamboomonderzoek klinkt aantrekkelijk, maar er is ook de keerzijde voor een leek. Wil je graag weten hoe eraan te beginnen? Dan biedt de Stambomendag een antwoord op al jouw vragen. De standhouders willen niets liever dan mensen die nieuwsgierig zijn naar hun afstamming op een simpele manier op weg helpen tijdens een boeiende reis naar het verleden van hun eigen familie. Breng dus zeker een bezoek aan de Stambomendag! Je bent er helemaal niet alleen. Naast de eindeloze tafels waar je heel wat bevolkingsgegevens en parochieregisters van de eigen gemeente kan raadplegen, vind je er ook tientallen stambomenvorsers uit de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant die al jarenlang bezig zijn, er een soort verslaving aan hebben over-

16

Tot slot worden er tijdens de Stambomendag meerdere computers ter beschikking gesteld en kan je samen aan de slag met mensen die weten welke websites beschikbaar zijn en hoe ze er naar een bepaald onderwerp moeten zoeken. Een stamboomonderzoeker heeft immers keuze uit tientallen programma’s om zijn gegevens te ordenen en te delen.

gehouden en hun jarenlange zoekwerk graag delen. Zo kan je al een heel eindje op weg. Misschien kan je wel eeuwen teruggaan, maar gemakkelijker wordt het er dan niet op! De persoonlijke gesprekken, de vele familievorsers die steeds weer terugkomen en de nieuwe gezichten samen met de gezellige sfeer waarin je snel contact maakt, zijn het beste bewijs dat de Stambomendag voor velen een hoogdag vormt in het beleven van een spannende liefhebberij. Afspraak dus op zondag 27 januari 2019 tussen 9.00 en 18.00 u in GBS De Puzzel te Begijnendijk! Meer info? GA&DC Kleinesteenweg 4 3130 Begijnendijk gadc@begijnendijk.be prijck.paul@hotmail.com


WIN

Waar werd deze foto genomen? Bezorg jouw antwoord voor 21 januari 2019 aan de dienst communicatie in het gemeentehuis of via communicatie@begijnendijk.be. Vergeet jouw naam, adres en telefoonnummer niet te vermelden. Speel mee en maak kans op een pakket Straffe Streekproducten! De foto in de vorige editie van de Folderkrant werd genomen aan de ingang van Sporpark Grote Baan te Betekom. Een onschuldige hand koos de winnaar. Proficiat, Paula Elsen!

17


GEMEENTELIJK ARCHIEF- EN DOCUMENTATIECENTRUM BEGIJNENDIJK - BETEKOM

GA & DC BEGIJNENDIJK Kleine Steenweg 4 3130 BEGIJNENDIJK

26ste STAMBOMENDAG te BEGIJNENDIJK ZONDAG 27 JANUARI 2019 Naar jaarlijkse gewoonte richt het GEMEENTELIJK ARCHIEF- EN DOCUMENTATIECENTRUM BEGIJNENDIJK een stambomendag in . Het is ons dan ook een genoegen om U uit te nodigen op onze 26ste STAMBOMENDAG welke zal plaatsvinden op zondag 27 januari 2019 in de Gemeentelijke Basisschool, De Bruynlaan 19 te Begijnendijk (van 09.00 uur tot 18.00 uur ) . Door de verschillende deelnemende verenigingen zal op hun standen een uitgebreide genealogische verzameling ter beschikking gesteld worden voor de geïnteresseerde stamboomliefhebber of familievorser. Parochieregisters, volkstellingen e.a. van de streek tussen Mechelen, Hever, Heist-opden-Berg, Diest, Scherpenheuvel, Westerlo, Leuven, Averbode en Aarschot kunnen vrij geraadpleegd worden naast onze verzameling van Begijnendijk en Betekom .

‘ Genealogie en Computer ’ door Philippe Van den Eynde Lezing 1 ( van 10 tot 11 uur ) :

Introductie Nederlandstalige Aldfaer + demo

Lezing 2 ( van 14 tot 15 uur ) :

Familiegeschiedenis op internet

CONTACT + INFO :

PRIJCK Paul, prijck.paul@hotmail.com ;

WIJNS Frans, tel.: 0478 309 485 .

Voor genealogische informatie en ondersteuning in uw opzoekingen kan u steeds terecht bij :

JS?

uro/sessie/kind en Gezinsbond krijgen korting sessie/kind) op de spaarkaart

WANNEER? Vanaf 20 januari 2019 9.30 tot 11.45 u

CHRIJVEN?

erie_alderweireldt@hotmail.com hrijven kan per sessie, of voor de hele ks (= 5 sessies) ineens!

VAN HERCK Roger, molenwiek@hotmail.be .

WAAR? GBS De Klimroos Betekom

ENEMEN?

flesje water en kousjes is altijd leuk!

RZEKERING?

INSCHRIJVEN? valerie_alderweireldt@hotmail.com

ereen is verzekerd via ISB of Gezinssport Vlaanderen

Openingsuren archieflokaal GA & DC BEGIJNENDIJK : elke laatste en tweede zondag van de maand van 09.00 uur tot 11.30 uur ; Nieuwe locatie vanaf 1 november 2018 , in het voormalig bibliotheek gebouw Tijdens openingsuren tel.: (016) 25 43 84; E-mail: gadc@begijnendijk.be

workshop

Klimroos 47

PRIJS?

5 euro/sessie/kind Leden Gezinsbond krijgen korting (1€/sessie/kind) op de spaarkaart

INSCHRIJVEN?

ptember

2, 9, 16 december

0 tot 10u30 45 tot 11u45

rs en hun kinderen tot 3 jaar t 7 jaar

valerie_alderweireldt@hotmail.com Inschrijven kan per sessie, of voor de hele reeks (= 5 sessies) ineens!

MEENEMEN?

Een flesje water en kousjes is altijd leuk!

VERZEKERING?

1

Iedereen is verzekerd via ISB of Gezinssport Vlaanderen

3 lessen: zat 2, 9 en 16 feb 2 groepjes: 9u35-10u20 of 10u25-11u10 Voor kleuters van 2,5 tot 4 jaar Max 8 per groep Samen met 1 of 2 ouders!

25 euro info@debegijn.be | www.debegijn.be

Welkom op de openklasdag in …

Vrijdag 8 februari 2019 van 18u. tot 19u.

PUBLICATIES

staat onze deur open voor al onze nieuwe vriendjes die dit jaar 2,5 jaar worden. Kom jij ook kennismaken met de school, je eerste klasje, de juf en je klasgenootjes ? De ingang van de kleuterschool is het makkelijkst te bereiken via het Pannenhof !

Aquarel. workshop

Voor beginners en gevorderden Het puzzelteam & Jules kijken er naar uit !

18

(volgende openklasdag op vrijdag 3 mei 2019 van 18u. tot 19u. of op afspraak : depuzzel@begijnendijk.be, wanneer het u past.)

lessenreeks op zaterdag 9, 16, 23 februari, 2, 9, 23, 30 maart en 6 april telkens van 9u-12u Prijs: 85 euro

info@debegijn.be www.debegijn.be


WOENSDAG 27 APRIL 2016 | 20 uur ISOLEREN VAN

HELLENDE EN PLATTE DAKEN GRATIS INFOSESSIE

DINSDAG 12 27 FEBRUARI 2019 WOENSDAG APRIL 2016 | 20| 19.30 uur U

zo. 10 februari ‘19 van 11:30u tot 19:30u

zaal VERHAEGEN Betekom

LOCATIE: GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL DE PUZZEL (refter) DeBruynlaan 19, 3130 Begijnendijk

CONTACTPERSOON

SCHOOL DE PUZZEL (refter)

INSCHRIJVEN DeBruynlaan 19, 3130 VERPLICHT Begijnendijk www.vormingplusob.be/dakisolatie-Begijnendijk

CONTACTPERSOON milieu@begijnendijk.be

begijnendijk

buitengewoon boeiend

INFO www.dubovlaamsbrabant.be

begijnendijk

buitengewoon boeiend

toneelshow

RUIMTE gratis na reservatie

za 16/2 | 19u zo 17/2 | 14u

info@debegijn.be | www.debegijn.be

19

v.u.: Provincie Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven. (Ondernemingsnummer: 0253-973-219)

milieu@begijnendijk.be

LOCATIE INFO Woning Spiessens Begijnendijk BASISwww.dubovlaamsbrabant.be LOCATIE: GEMEENTELIJKE

v.u.: Provincie Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven. (Ondernemingsnummer: 0253-973-219)

PUBLICATIES

EETDAG

GRATIS INFOSESSIE


BEGIJNENDIJK IN BEELD

Nieuwe legislatuur van start Op zondag 14 oktober 2018 trokken meer dan 7 600 dorpsgenoten naar de stembus voor de verkiezing van 21 gemeenteraadsleden en 16 provincieraadsleden. De provincieraad en deputatie van Vlaams-Brabant gingen op maandag 3 december 2018 aan de slag. Op woensdag 2 januari 2019 legden ook de raadsleden van het gemeentebestuur hun eed af. Deze nieuwe legislatuur loopt tot en met 2024. De gemeente Begijnendijk zal geleid worden door een coalitie van Samen, N-VA, S.A.F.E. en LEEF. Bert Ceulemans van Samen werd voorgedragen en met ingang van 1 januari 2019 benoemd als burgemeester. Hij volgt Willy Michiels op en legde op vrijdag 21 december 2018 de eed af bij Lodewijk De Witte, de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant. Op woensdag 2 januari 2019 kwamen de nieuwe raadsleden voor de eerste keer samen. Voor Samen zijn dat David Dupont, Maggie Thielemans, Tom Van Esse, Jolien Van Gilse en Roger Verduyckt, voor N-VA Sam Mergaerts en Bart Sorée, voor S.A.F.E. Patricia Stevens en Kathleen Van Vlasselaer en voor Leef Fran De Cock en Steven Vermeulen. De raadsleden van MGB hebben negen zetels in de oppositie. Deze worden ingevuld door Anneke Danckers, Herman De Coux, Wim De Roover, David Janssens, Kelly Luyten, Bob Michiels, Peter Spiessens, Mario Verbeeck en Tom Wouters. Bart Sorée werd voorgedragen en aangesteld als eerste schepen, Maggie Thielemans als tweede schepen, Steven Vermeulen als derde schepen en Roger Verduyckt als vierde schepen. Kathleen Van Vlasselaer wordt aan het college van burgemeester en schepenen toegevoegd als voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst. David Dupont zal tot en met 31 december 2021 de gemeenteraad voorzitten. Op 1 januari 2022 wisselt hij met Roger Verduyckt van mandaat. Het gemeentebestuur zal de komende jaren bouwen aan een actieve, veilige en landelijke gemeente waar het aangenaam om wonen is.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.