Torenklanken 2018 - nr 20

Page 1

56e jaargang | nummer 20 | december 2018

redactieadres: Acaciastraat 14 mailadres: torenklanken@home.nl advertenties: Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 secretariaat: telefoon (073) 532 11 46 IBAN: NL06 RABO 0115 8030 09 druk: Wihabo, Geffen oplage: 2.000 exemplaren klachten bezorging: jw.vandriel@uitgeverij-talvi.nl / 0413-745983

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

DANKWOORD REDACTIE In het afgelopen jaar verschenen twintig mooie uitgaven van ons dorpsblad. Dat we Torenklanken in deze vorm huis aan huis kunnen bezorgen, is vooral te danken aan onze adverteerders en de opbrengst van de jaarlijkse collecte. Daarnaast mogen we ook onze sponsors zeker niet vergeten. Zonder hen zouden we het financieel niet redden. Wij noemen hier met name: Wihabo, Gemeente Oss en Rabobank Oss Bernheze.

Hartelijk dank allemaal. Redactie Torenklanken

De Redactie van Torenklanken wenst al haar lezers en adverteerders

fijne kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar

11

12

13

14

15

16

17

18

19 20

VERSCHIJNINGSDATA TORENKLANKEN 2019 Nr. Kopy voor Verschijnt op 01 07 januari 16 januari 02 21 januari 30 januari 03 04 februari 13 februari 04 18 februari 27 februari 3 weken 05 11 maart 20 maart 06 25 maart 03 april 07 08 april 17 april 3 weken 08 29 april 08 mei 09 13 mei 22 mei 10 27 mei 05 juni 3 weken 11 17 juni 26 juni 12 01 juli 10 juli vakantie 13 19 augustus 28 augustus 14 02 september 11 september 15 16 september 25 september 16 30 september 09 oktober 3 weken 17 21 oktober 30 oktober 18 04 november 13 november 3 weken 19 25 november 04 december 20 09 december 18 december Tip! knip bovenstaand rooster uit om te bewaren

KOPY INLEVEREN VOOR: 7 januari (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres: Acaciastraat 14 e-mail: torenklanken@home.nl

1


Tegelhandel LEEWIKA

Wand- en Vloertegels & Natuursteen Laminaat - PVC-vloeren & Parket Leiweg 2B, 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Openingstijden: Ma. 13.00-17.30 u Di. Gesloten Wo. 09.30-17.30 u

Do. 09.30-19.00 u Vr. 09.30-17.30 u Za. 09.30-16.00 u

Mark Beekmans - Geffen

(06) 5159 1160

Autobanden Service Geffen Tel.: 06-52 638 746

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen • Caravan- en aanhangerbanden www.autobandenservicegeffen.nl • Reparatie van banden ••• Sportvelgen Opslag van winter- en Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden zomerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen www.autobandenservicegeffen.nl

073 - 890 5990 06 - 2155 1083 info@pvskleding.nl

OPENINGSTIJDEN P. van Schijndel Sport- en bedrijfskleding: Maandag t/m vrijdag: 10.00 - 17.30 uur Zaterdag: 09.00 - 14.30 uur www.vanschijndelsportenbedrijfskleding.nl

Voor ondernemers bieden wij administratieve dienstverlening tegen de scherpste prijzen. Bezoekadres: Rijksweg 55b, Nuland Correspondentie-adres: Postbus 50 · 5386 ZH Geffen T: 073-3030823 · M: 06-51095114 · E: info@ba-administratie.nl

www.ba-administratie.nl

55 10 N • 07 3 - 53 2 86 AT G EF FE 53 • .NL 44 N E AT G RA ZEKERIN KL O O ST ER ST OELENVER D R E D N A WWW.V

GEWOON EEN GOED ADVIES


Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Geffen Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen Tel.073-5321216 email: info@parochiegeffen.nl

”ONDER DE TOREN”

www.parochiegeffen.nl

BEREIKBAARHEID PASTOOR: Van maandag t/m vrijdag is er vóór de middag tot 11.00 uur iemand aanwezig op de pastorie: tel. 5321216.Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. Maandag is de vrije dag van pastoor Van Dijk E-mail: pastoor@parochiegeffen.nl e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl Op de website van onze geloofsgemeenschap kunt u al veel informatie vinden: www.parochiegeffen.nl LITURGISCHE KALENDER wijzigingen onder voorbehoud * viering in de kapel + t.v-uitzending naar huize De Heegt

wo. 19 dec. 14.00 u. * ziekenkerstviering m.m.v. DK vr. 21 dec. 19.00 u. * avondmis zo. 23 dec. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. GK + kinderkerk KERSTVIERINGEN Kerstavond ma. 24 dec.: 17.30 u. Kerstviering + kinderkerk m.m.v. Opleidingsorkest W.I.K. 20.30 u. Kerstviering m.m.v. Passe Partout 24.00 u. Nachtmis m.m.v. Gemengd Koor Eerste Kerstdag di. 25 dec. 09.30 u. Kerstviering m.m.v. W.I.K. Tweede Kerstdag wo. 26 dec. 09.30 u. Kerstviering m.m.v. GK en om 11.15 u. tot 11.45 u. Kindje Wiegen met een kerstverhaal voor kinderen. Kindje Wiegen 2e Kerstdag Wanneer: 26 december, 2e Kerstdag Tijd: 11.15 – 11.45 uur Waar: Maria Magdalena Kerk in Geffen Voor wie: Alle dreumesen, peuters en kinderen van de onderbouw met hun ouders. Grote broers, zussen en grootouders zijn natuurlijk ook van harte welkom!

vr. 28 dec. 19.00 u. * avondmis zo. 30 dec. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. GK + kinderkerk di. 01 jan. 10.00 u. + H.Mis m.m.v. GK + kinderkerk Na de mis is er koffie. vr. 04 jan. 19.00 u. * avondmis m.m.v. DK zo. 06 jan. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. GK + kinderkerk vr. 11 jan. 19.00 u. * avondmis zo. 13 jan. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. PP + kinderkerk (Doopdankviering) vr. 18 jan. 19.00 u. * avondmis zo. 20 jan. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. GK + kinderkerk DOOPDANKVIERING Op zondag 13 januari 2019 worden de ouders van de dopelingen van 2018 uitgenodigd in de Doopdankviering. Zij ontvangen hiervoor persoonlijk een uitnodiging. Op het einde van de viering worden de doopschelpjes uitgereikt en na afloop is er koffie voor de doopouders. OPGAVE MISINTENTIES De enveloppen met (een) misintentie(s) en bijdrage s.v.p. inleveren in de muurbrievenbus op de pastorie. Achter in de kerk en de kapel van het Oude Klooster vindt u daarvoor speciale enveloppen waarop u de gegevens (s.v.p. volledig) dient in te vullen. Intenties graag uiterlijk op vrijdag opgeven, 7 dagen vóór een vrijdagviering en 10 dagen vóór een zondagviering. Een misintentie kost € 11,00. De misintenties die beschikbaar zijn op de inzenddatum van de diverse media, worden gepubliceerd op het maandelijks kerkstencil Onder de Toren, wekelijks in de Streekwijzer en maandelijks in Thuis in het nieuws. KERKBALANS 2018: Geef voor je kerk! De stand van Kerkbalans is € 18.950,00. Kunnen we nog een eindspurt maken? Geef voor je kerk, als je om je kerk geeft! Steun onze geloofsgemeenschap met een bijdrage voor haar prachtig monument, als middelpunt van ons dorp en de pastorale zorg. U kunt uw bijdrage overmaken op rekening nummer: IBAN NL86 RABO 0115 8072 92 t.n.v. Bestuur H. M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2018. DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u contact opnemen met pastoor Van Dijk, liefst telefonisch (pastorie 5321216). José van Wanrooij - van Rossum verzorgt de formaliteiten rond de doop. Contact: e-mail: josevwanrooij@ gmail.com Telefoon nr. 06-52088120 Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders van de zes geloofsgemeenschappen die de parochie De Goede Herder vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch.

3


Voor al uw financiële zaken kunt u terecht bij

Dorpsplein 19 5386 CL Geffen 073 - 532 2135 www.colhof.nl

HYPOTHEKEN

|

VERZEKERINGEN

|

REGIOBANK

Asbestinventarisatie ten behoeve van de omgevingsvergunning voor verbouw, renovatie en sloop van woningen en gebouwen

Jagers Asbestinventarisatie bv Heikampweg 1 5249 JX Rosmalen

Telefoon: 073 - 5037094 E-mail: info@jagers-asbestinventarisatie.nl

w w w. j a g e r s - a s b e s t i nv e n t a r i s a t i e . n l De kosten voor Dankbetuigingen, Personeel gevraagd en aangeboden zijn e 5,-Rubriek gevonden en verloren is gratis! Losse advertenties tussen de tekst 1/8 pagina 1/4 pagina

e 16,-- 1/2 pagina e 38,-e 27,-- Hele pagina e 65,--

Een vertrouwd gezicht in de regio! Hét expertisecentrum voor ondernemers:    

Begeleiding bij langdurig ziekteverzuim Arbeidsrecht Mediation Coaching en begeleiding

Floor Janssen 06-40318895

Heesterseweg 29 | 5386 KT Geffen | Tel: (073) 532 60 18


Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient (voor Geffen is dat pastoorVan Dijk), dan maak je een afspraak met hem. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. José van Wanrooij, telefoon nr. 06-52088120; e-mail: josevwanrooij@gmail.com verzorgt de formaliteiten rond de huwelijks- en jubileumvieringen. Er is een gezamenlijke huwelijksvoorbereiding in onze parochie De Goede Herder op maandag in Heesch. Deze wordt verzorgd door pastoor Van Dijk in samenwerking met het echtpaar Brigitte en Joost Verhees. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073-5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of bezoek door de pastoor, kunt u de pastoor bellen 073-5321216 ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de benedenzaal van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het “samen tafelen”. Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. KERKMUSEUM Voor een bezoek aan het kerkmuseum en / of rondleidingen in de kerk kunt u een afspraak maken met Frans Rovers tel. nr. 073-5322249 of 06-55375508 of per email: fgrovers@kpnplanet.nl RESTAURATIE KERKGEBOUW Het bankrekeningnummer dat is gereserveerd voor bijdrages die 100% voor het prachtige rijksmonument worden ingezet is: NL65 RABO 0115 8152 36 ten name van: Restauratiecommissie Maria Magdalena Kerk, Geffen IN MEMORIAM OUD-KAPELAAN PIET RIJKERS Op 1 december 2018 is in Westerhoven de zeereerwaarde heer Petrus Johannes (Piet) Rijkers, pastor van de parochie Heilige Bernardus van Clairvaux te Bergeijk, plotseling overleden. Pastor Rijkers werd geboren in Hapert op 24 januari 1933 en tot priester van het bisdom van ’s-Hertogenbosch gewijd op 11 jun i 1960. Hij was achtereenvolgens werkzaam als kapelaan in Deurne-Zeilberg (parochie H. Willibrordus) van 19601966, als kapelaan in Geffen (parochie H. Maria Magdalena) van 1966-1978, als pastoor in Westerhoven (parochie H. Servatius vanaf 1978 en als pastoor in Riethoven

(parochie H. Willibrordus vanaf 1982 en op 1 oktober 2014 als pastor in solidum van de nieuw opgerichte parochie Heilige Bernardus van Clairvaux, gevestigd te Bergeijk, waarvan ook de voormalige parochies te Westerhoven en Riethoven deel uitmaken. Onze oud-kapelaan was met zijn 85 jaar de oudste dienstdoende pastoor in het bisdom. Dat is nu pastoor G.Verbakel uit Nuland (84 jaar), klasgenoot van pastoor Rijkers. We houden kapelaan Rijkers in gedachten als een zachtaardige, ietwat verlegen man, die opbloeide als pastoor van Westerhoven en Riethoven, waar hij op handen werd gedragen. Op 8 december is de uitvaartviering gehouden in de St. Servatiuskerk in Westerhoven, waarna aansluitend de begrafenis op het parochiekerkhof in Riethoven. Dat hij mag rusten in vrede.

ACTIVITEITEN SINT JOZEFOORD Bij Sint Jozefoord worden diverse activiteiten georganiseerd die ook toegankelijk zijn voor mensen van buiten Sint Jozefoord. De activiteiten zijn kosteloos te bezoeken. Wel verzoeken wij u vriendelijk om u vooraf aan te melden via welzijnenrecreatie@jozefoord.nl of telefonisch bij de receptie: (073) 534 23 42. Woensdag 16 januari 14.30 u.: Concert C-manskoor Kom meedeinen op shanties, ballades en zeemansliederen! Sinds de oprichting op 15 april 2004 verzorgt het maritiemste koor binnen de Meierij van ‘s-Hertogenbosch keigezellige optredens om vooral heerlijk mee te deinen en te zingen!

5


JUBILEA

Gezelligheid & Kwaliteit

Viert u uw gouden (50 j.), diamanten (60 j.) of briljanten (65 j.) huwelijksfeest en vindt u het leuk dat er een artikeltje komt in Torenklanken? Mail dan naar torenklanken@home. nl dan nemen wij contact met u op. U wordt niet automatisch gebeld, want we kunnen immers niet weten, wie er een huwelijksjubileum te vieren heeft en of u al dan niet een artikeltje wenselijk vindt.

Voor elk feest of evenement www.hwbfrietwagens.nl - info@hwbfrietwagens.nl - 06-37083761

Kerkstraat 11 Geffen (073) 532 13 13

• RIJWIELEN • TAXI • GASDEPOT flessengas

Woensdag brooddag Frank van Lent Makelaar - Taxateur - Rentmeester

Wit en bruin

Dorpsplein 1C 5386 CL Geffen T: 073 - 6909354 E: info@frank-van-lent.nl

WONINGEN - BEDRIJFS ONROEREND GOED - AGRARISCH ONROEREND GOED TAXATIES - PLANSCHADE - ONTEIGENINGEN - VASTGOED ADVIES

www.frank-van-lent.nl

3+1 gratis uw advertentie op deze plaats?!

Hans Romme Hans Romme info@papenhoeve.nl Weverstraat info@papenhoeve.nl4A Weverstraat 4A

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

informeer naar de mogelijkheden: E. torenklanken@home.nl T. 073-532 28 75


ROND DE DORPSPOMP Dorpspomp 498

De 500 ste stamtafel komt steeds dichterbij, en het lijkt wel of de aangezetene het een uitdaging vinden om er naar toe te werken, we waren tenslotte compleet. Het vorige verslag is goed gekeurd, doch de opmerking van de samenwerking van Horeca en stichting Rottenrijk dat die niet zou zijn zoals men verwacht, dat is wat, TE geschreven. Horeca Geffen en stichting Rottenrijk hebben samen aan tafel gezeten om tijdens de bekende activiteiten als Recht vur z’n Roap, het Roaplied, de Seniorenmiddag en het Stroattoetoere samen de Gouden Leeuw te exploiteren, doch daar zijn ze samen niet uit gekomen, en nu kunnen we zeggen dat Boetje tijdelijk een filiaal heeft. Of te wel Boet van Dijk, van café Boetje zal samen met stichting Rottenrijk de Gouden Leeuw tijdens bovengenoemde activiteiten runnen. Het Rottenrijk is ook volop bezig om ruimtes te realiseren voor het bouwen van wagens, het probleem is groot, Streekwijzer heeft er al aandacht aan besteed, nu is ook DTV bezig om e.e.a. op te nemen en uit te zenden. De ruimtes liggen niet voor het oprapen en als er een ruimte is dan is het vergunnings technisch niet mogelijk. Onlangs een mooie loods aangeboden gekregen, die ook nog betaalbaar was, de stichting heeft er geld voor gereserveerd, maar dan komt het probleem, waar zet je deze neer...... tja en dan blijkt dat gemeentelijke raderen niet op het tempo draaien als je zelf wilt. WINTER EVENT Leuke samenwerking met de Horeca, die een heus Winter event op zetten van 2 weekenden, beginnende op vrijdag 17 december met een Lady’s Night, zo we in de wandelgangen hoorden een shopping event in de tent. De tent zal in kerstsferen aangekleed zijn, en bij het lezen van deze dorpspomp zit het eerste weekend er op, waar op zaterdag het foute kersttruien feest was en waar op zondag Goud van Oud was met de legendarische Ad Leeyen. Vooraf was er in het Haasje ook nog de Prinsen receptie van Prins Jeffrey en Adjudant Bjorn waar de nodige stichtingen op bezoek kwamen. Het tweede weekend beginnen we al op donderdag!!! met een speciaal bier avond in de tent, een giga festijn voor de fijnproever van bier, waar vele verschillende biertjes langs zullen komen. Op vrijdag is er een kerstborrel die na 21:00 uur begint met diverse Nederlandse artiesten, waaronder Henk Benard. Zaterdag is het Kerstsparren, wat dat inhoudt? Neem het woord sparren maar als werkwoord en dan weet je genoeg. KPJ GO heeft ook een dagdeel in de tent en wel zaterdag

22 december van 14:00 tot 18:00 uur. Met extra lage drankprijzen, maar men moet wel een kaartje kopen want vol is vol, dit evenement is voor leerlingen van de groepen 4,5,6 en 7. Ouders wees er snel bij voor je kind, want VOL=VOL SAMENWERKING Is er nu wel of is nu geen samen werking in Geffen, zo was er bij K&H een heuse kerstmarkt op 9 december met enkele Geffense ondernemers en vrijwilligers, een gezellig straatje met kramen, in een wat natte kerstsfeer. Met een hapje een drankje (Glühwein) was het helemaal compleet. Had dit niet in combinatie met de tent gekunnen??? Zo zijn er wel afspraken gemaakt met de Dorpsraad en het Arboretum, om op, ja jullie lezen het goed, 21 december een nieuwjaars borrel te houden op het Arboretum, dit in combinatie met het midwinterblazen wat we daar al een vaker gehad hebben. En om de afspraken nog completer te maken, dat de Horeca pas na 21:00 uur de tent open doet, dit om elkaar niet in de weg te zitten. Enkele gezelligheidsdrinkers die aan tafel zaten gaven al aan, dan kan de nieuwjaarsborrel niet uitlopen tot in de late uurtjes? Maar niet getreurd, vanaf het Arboretum, met z’n allen naar de tent. GLASVEZEL Met de symbolische schop in de grond is het startsein gegeven van de aanleg van de glasvezel, vanuit Heesch zal door gelust worden, wie nu nog beslist over te stappen kan de aansluiting gratis krijgen, nadien zal het € 450,00 kosten om de kabel aangesloten te krijgen.Wel wordt de kabel bij iedereen, mist us er op tegen bent, binnen gelegd worden in de meterkast. Heel Geffen en het hele buitengebied er omheen aan de glasvezel, er zijn aangezetene die niet kunnen wachten, zo het er nu voor staat zal het eind 2019 allemaal draaiende zijn. 2e KAMER De stamtafel is met een zowat compleet gezelschap op bezoek geweest bij CDA kamerlid Rene Peeters, alwaar we een rondleiding hebben gehad doch hierover meer in de volgende dorpspomp. 500ste STAMTAFEL We willen er iets leuks van maken met jonge mensen van diverse verenigingen. Ook willen we een soort verkiezing op poten zetten WIE WORDT DE 50ste GEFFENAAR VAN HET JAAR. Hier zullen dus jeugdige kandidaten voor opgegeven moeten worden, en we hebben een jury samen gesteld, met de jongste Horeca ondernemer, de Jongste Geffenaar van het jaar, en de jongste aangezetene van de stamtafel.Wie oh wie wordt de Winnaar JONG TALENT TROFEE??? 20 januari, zet in je agenda, Café Govers vanaf 10:30 uur. Ook zal er een bekende Geffense tonpater een stukje komen voor dragen wie...... 7


#ENDANDITNOG Waar zijn de sierlijke letters gebleven op het pand van Stefan, toen de elektrische bakkerij tekst verdween waren we niet blij, maar nu ook niet, nu staat er niets meer, en dat juist in het historische hart van Geffen. De stamtafel op het Arboretum is voor kleinere mensen te hoog, of er niet banken bij kunnen komen zodat de kleinere mens er ook goed bij kan zitten. Het Aloysiusraam uit de Koppellinck en naar het Aloysiusplein, het zou zo mooi zijn dat heel Geffen het raam kan zien, op een plaats daar waar het thuis hoort, doch daar zijn de meningen over verdeeld. Er zouden nog wat subsidie gelden over zijn bij de Dorpsraad, mochten er ideeën zijn. Kom d’r In verhuist van het plein naar de Koppellinck, er vinden aanpassingen plaats in de Koppellinck om dat te realiseren. De stamtafel doet niet mee aan het Roaplied, de bedoeling was dat om te doen als ze in de Koppellinck zouden zingen, maar door goed werk van Stichting Rottenrijk gaat de Gouden Leeuw weer open dus zal de Stamtafel niet mee doen. Maar ze komen wel kijken dan. De kerktoren uit de stijgers, en nieuwe verlichting er op, die staat zo dat we in de avond de kerkklok niet meer kunnen lezen. Maar insiders zeggen dat daar aan gewerkt wordt zodat de klok ook in de late uurtjes zichtbaar blijft.We zeggen kijk vanaaf ff naar buiten, we wachten af.

8

Op naar de laatste stamtafel van dit jaar, 23 december 10:30 uur in Café Govers of te wel na de hoog mis.

OPENBARE VERGADERING DORPSRAAD 19 november 2018

De Dorpsraad komt een keer per maand bij elkaar voor een openbare vergadering. Hierin worden vele onderwerpen die in Geffen spelen, maar ook onderwerpen die vanuit de gemeente bij ons worden neergelegd besproken. - Midwinterfestijn: vrijdag 21 december willen we iedereen uitnodigen op het Arboretum voor deze eindejaarborrel is een gezellig samenzijn onder het genot van een stukske muziek, een kop soep, een biertje en dorpsgenoten.We proosten op een goed 2019. Iedereen is welkom van 19:00-21:00 uur. Wilt u de volledige notulen teruglezen? Deze zijn te vinden op www.dorpsraadgeffen.nl. De volgende openbare vergadering is op maandag 21 januari om 20:00u in de Koppellinck. U bent van harte welkom en kunt hier gebruik maken van uw spreekrecht. Dorpsraad Geffen


RECHT VUR ZUNNE ROAP 2019 “Trip down memory lane” Een avond vol herinneringen, nostalgie, herkenning, muziek, plezier en gezelligheid! Was alles vroeger beter of juist niet. Is er veel veranderd of valt het allemaal wel mee? U gaat het allemaal beleven tijdens de Roap avonden. Gaat u met ons mee op ‘a trip down memory lane’ in onze oude, vertrouwde De Gouden Leeuw te Geffen? Voorverkoop: Donderdag 17 januari 2019 om 19:00 Café De gouden Leeuw (open om 18:30) Tijdens de voorverkoop kunt u kaartjes kopen voor 11 euro (max. 4 per persoon).Vanaf dit jaar kunt u hier ook pinnen! Na de voorverkoop zijn de kaartjes te verkrijgen bij Wilma’s Kadoshop & Slijterij, Dorpstraat 13 Geffen voor 12 euro per stuk. 1ste roapweekend: Vrijdag 15 en zaterdag 16 Februari 2019 om 20:00 Zaal De Gouden Leeuw 2de roapweekend: Vrijdag 22 en zaterdag 23 februari 2019 om 20:00 Zaal De Gouden Leeuw

zijn in verenigingen, clubs, vriendengroepen of nieuwe initiatieven en die iets nuttigs doen voor die clubs om hen voor te dragen via Stamtafel@torenklanken.nl. De naam van de persoon en een korte toelichting is voldoende. We hebben een jury van buiten de stamtafel bereid gevonden een aantal mensen vanuit de inzenders voor te dragen voor deze nieuwe prijs.Wat die is, wordt nog nader vastgesteld; we denken aan een steuntje in de rug voor de club waar de betrokkenene actief is. En eeuwige roem natuurlijk! Dus ken je een actieve jonge bestuurder, werkgroeplid, actievoerder en is hij of zij jonger dan 40 jaar, draag deze vóór 1 januari aan via het genoemde emailadres Stamtafel@torenklanken.nl. We maken de winnaars bekend op 20 januari en we hopen zo dat deze mensen over 20 jaar voldaan kunnen terugkijken bij de 1000ste stamtafel.

DAG VAN DE VRIJWILLIGERS 7 December was de dag van de vrijwilligers, dat hebben we wel geweten bij KOM D’R IN. De dames hadden voor ons een mooie high-tea verzorgt die helemaal toppie was. Of dat niet genoeg was mochten we ook nog naar de Lievekamp ’s-avonds. Wat een geweldige dag. Daarvoor wil ik jullie bedanken. En ik niet alleen maar alle vrijwilligers. Groetjes Ine van Erp

‘Wij als (kinder)therapeuten wensen u fijne feestdagen en een goed 2019. Ook in 2019 staan wij weer voor u en uw kinderen klaar! Dus heeft u een hulpvraag, loopt de ontwikkeling van uw kind niet zoals u wenst, neem dan contact op met ons en wij zorgen voor de passende oplossing!

JONG GEFFENS TALENT IN BEELD? Tijdens de 500ste stamtafel op 20 januari kijken we vooruit naar de toekomst. We zien in Geffen veel wat oudere mensen actief en willen nu jong talent in het zonnetje zetten. En waar nodig helpen doorbreken.Vandaar de verkiezing van Jong Geffens Talent op 20 januari. We willen iedereen vragen die jonge mensen kent die actief

9


KERSTMIS, HEILIG HUISGEZIN??? Pas geleden las ik een artikel over iemand die aan het foeteren was over het heilig huisgezin Maria, Jozef en Jezus die door de Katholieke Kerk als rolmodel wordt gezien. Hoezo rolmodel??? Een tienermeid die moeder wordt, de man met wie ze trouwt is niet de vader, vluchtelingen naar Egypte, daar asielzoekers en een Zoon die als Zoon van God wel alles beter zou weten, nou ja zeg, wat is aan dat gezin nu doorsnee of normaal… Uiteraard was het artikel niet bepaald bedoeld om reclame te maken voor de Katholieke Kerk en de visie op het gezin, maar ik kon een glimlach toch niet onderdrukken, want tja, het artikel had wel een punt, want zo “normaal” of “doorsnee” was het inderdaad niet. Het is ook ronduit niet normaal dat God in Jezus naar de wereld, naar ons toe is gekomen en toch is het dat wat we binnenkort weer gaan vieren. We vieren dat Jezus de mensen wilde komen verlossen en bevrijden en dat Hij door Mens en medemens te worden ons bestaan met huid en haar gedeeld heeft.

zorgen, ziekte, gemis, verdriet of rouw, sterkte; dat de uitgestrekte handen van het Christuskind mag voelen als een hand op je schouder en dat wij er als mens en medemens ook op die manier voor elkaar mogen zijn om de warmte van Kerst daar te brengen waar het door omstandigheden soms koud en donker kan zijn. Alvast Zalig Kerstfeest en een gezegend en hopelijk voorspoedig 2019 waar we er in geloof en medemenselijkheid voor elkaar mogen zijn en waar we ons zelf ook welkom en gewenst voelen. Wees welkom in onze kerstvieringen. Pastoor David van Dijk

Kerstmis is in die zin dus niet normaal of doorsnee en zo is het feest ook niet alleen bedoeld voor mensen die altijd keurig binnen de lijntjes kleuren, de tuin keurig geharkt hebben en iedere zaterdagmiddag om twee uur de auto wassen (ik moet er zelf trouwens niet aan denken, maar ik ben denk ik ook niet helemaal doorsnee, misschien wel enigszins eigen-aardig). Kerstmis is ook bedoeld voor mensen bij wie het niet volgens schema verloopt, voor wie het leven anders gegaan is dan ze hadden bedoeld of gewild, voor mensen die niet in bepaalde hokjes passen, voor mensen op wie vaak graag etiketten worden geplakt, mensen die anders zijn op tal van manieren. Christus is gekomen, zo zingen de engelen al, voor mensen van goede wil, of ze het nu prima voor elkaar hebben of niet. Hij is gekomen om hoop te geven aan wie wanhopen, troost aan wie treuren, bemoediging aan wie ontmoedigd of teleurgesteld is, te ontwapenen degenen die letterlijk of figuurlijk gewapend zijn, bijvoorbeeld met haat, kwaadheid of agressie.Voor ons mensen, om wie wij zijn, komt Hij, en naar ons mensen, met ons verhaal, onze geschiedenis en achtergrond, ons vallen en opstaan, strekt Hij zijn handen uit. God is in Christus Mens geworden om ons meer mens te laten worden, medemens. Hij strekt Zijn handen naar ons uit om ons uit te nodigen om geen muren maar bruggen te bouwen, om een nieuw begin te kunnen maken en je welkom, geaccepteerd, gerespecteerd en geliefd te weten en dat wens ik iedereen ook toe voor Kerst en de andere dagen van het jaar. Verder wens ik iedereen voor wie december bepaald geen feestmaand is vanwege 10

Ernis Schilderwerken B.V. Veldstraat 31C 5386 AW Geffen T. 073 532 3400 E. info@ernis.nl W. ernis.nl


KBO INFORMATIE AFDELING GEFFEN December: 20 december: Kerstviering in ’t Haasje 26 december: Kerstreis met diner Januari 2019: 9 januari: Nieuwjaarsreceptie bij ’t Haasje 16 januari: Senioren-Expo in Veldhoven. 16 januari: Filmmiddag 23 januari: Liederentafel Wij wensen iedereen fijne en gezellige kerstdagen toe en een gezond en voorspoedig 2019 Kerstreis 26 december Hier zijn nog enkele plekken vrij, u kunt even bellen als u belangstelling heeft naar Tineke Willemse tel. 0610758924. Nieuwjaarsreceptie woensdag 9-1-2019 bij ‘t Haasje De zaal is open vanaf 13.00 uur, de middag eindigt om 16.30 uur. We hebben een gezellige middag met muziek. Opgeven voor 4 januari 2019 bij: Henriette .v. Erp Tel 5322058,email famvanerpvandehoek@hotmail.com Corrie Hondong tel 5323123,email famhondong@ kpnplanet.nl Senioren-Expo in Veldhoven op woensdag 16 januari: De precieze tijd van vertrek komt in de volgende Torenklanken.

laptop, tablet of mobieltje. En als we eens rondom ons kijken is dit alles ook niet meer weg te denken uit onze samenleving. Daar waar dergelijk digitaal apparatuur voor handen is, kan men over het algemeen er aardig mee omgaan, doch uit onze ervaring blijkt dat er toch bij veel mensen nog vragen of onwetendheden zijn omtrent de werking en de mogelijkheden van deze apparatuur. Deze vragen zijn vaak heel divers. Bv. Hoe kan ik mijn foto’s van mijn tablet of mobieltje overzetten naar mijn computer? Hoe kan ik een bestand of foto’s met mijn email meesturen? Hoe kan ik mijn gegevens of foto’s het beste bewaren zodat ik deze weer snel kan terug vinden? Hoe kan ik een account aanmaken en op welk apparatuur kan ik dit dan gebruiken? Kan ik mijn mails die op mijn computer binnenkomen ook lezen op mijn tablet of mobieltje? Zo zijn er 100 en 1 vraag. Wij van Computerhelpdesk willen je daarbij graag helpen. Daarom houden wij op elke 1ste maandag van de maand een open middag voor iedereen met een vraag op digitaal gebied of hulp wil bij het instellen van apparatuur en of uitleg wil over toepassingen in een programma, enz. enz. Kom gerust, deze HELPDESK is er voor je. Wij zullen als PC-hulp proberen je vragen of je problemen op te lossen. De COMPUTERHELPDESK is in 2019 open op de maandagen; 7 jan., 4 febr., 4 mrt., 1 apr., 6 mei, van 13.30u tot 16.30u in Het Oude Klooster, Kloosterstraat 7, Geffen Een aanmelding vooraf is niet nodig, je mag zo binnen lopen. Wel slim om het apparaat met aansluiting of kabeltjes mee te brengen.Wil je vooraf toch info bel dan tel. 0735322141 of 0615124657.

5-daagse busreis naar Eifel en Moezel van 22-26 mei 2019 Deze is vol, dus u hoeft niet meer te informeren of u mee kunt. André Rieu op het Vrijthof in Maastricht op 11 juli 2019 De belangstelling is groot, dus als u mee wilt, is het raadzaam om even te informeren of er nog plek is, voordat u geld over maakt.

COMPUTERHELPDESK GEFFEN Onlangs heeft men het in de krant kunnen lezen dat ook in Geffen de aanleg van een glasvezelnetwerk zal worden gerealiseerd. Ja natuurlijk, als het aan de providers en kabelaars ligt zijn alle adressen in de Geffen op een of andere manier aangesloten op de digitale snelweg. Dit kunnen aansluitingen zijn voor onze TV, onze computer,

11


GRATIS CHECK-UP! Wij beoordelen gratis uw huidige verzekering GRATIS CHECK-UP! Romme Schilderwerken Den Herd 17 5386 EX Geffen

ntact Neem co op! met ons

2622

6 ntact 0486-4

co teveel voor uw verzekeringen en verzeker niet meer dan wat nodig is. Betaal Neemniet ns op! o t e Wijmbeoordelen gratis uw huidige verzekering zoals uw auto, woonhuis, inboedel, 2622 aansprakelijk, 0486-46 rechtsbijstand, zorgverzekering etc. Ons kantoor onderscheidt zich door onze persoonlijke service en aandacht. De lijnen zijn kort en zodoende worden uw zaken snel en vakkundig behandeld. Neem contact op met ons kantoor en u krijgt een offerte op maat. Geheel vrijblijvend en zonder verplichtingen.

Telefoon: 06 - 166 106 22 info@rommeschilderwerken.nl www.rommeschilderwerken.nl

Wij beoordelen gratis uw huidige verzekering

Theo Veld Verzekeringen

Munstraat 10, 5374 PG Schaijk Betaal niet teveel voor uw verzekeringen en verzeker niet meer dan wat nodig is. T. : 0486-462622 Wij beoordelen gratis uw huidige verzekering zoals uw auto, woonhuis, inboedel, E. : info@theoveldverzekeringen.nl aansprakelijk, rechtsbijstand, zorgverzekering etc. Ons kantoor onderscheidt zich door W. : www.theoveldverzekeringen.nl onze persoonlijke service en aandacht. De lijnen zijn kort en zodoende worden uw

WELKOM BIJ DE HUID- EN OEDEEMTHERAPEUT

zaken snel en vakkundig behandeld. Neem contact op met ons kantoor en u krijgt een offerte op maat. Geheel vrijblijvend en zonder verplichtingen.

HUIDGERICHT

Uw advertentie Wij beoordelen gratis uw huidige verzekering Theo Veld Verzekeringen

Munstraat 10, 5374 PG Schaijk T. : 0486-462622 E. : info@theoveldverzekeringen.nl W. : www.theoveldverzekeringen.nl

Betaal niet teveel voor uw verzekeringen en verzeker niet meer dan wat nodig is. Wij beoordelen gratis uw huidige verzekering zoals uw vraag auto, woonhuis, inboedel, naar DEN BOSCH – DRUNEN – NISTELRODE I 0622260350 - 0622260050 aansprakelijk, rechtsbijstand, zorgverzekering etc. Ons kantoor onderscheidt zich door WELKOM BIJ DE HUIDTHERAPEUT. WELKOM BIJ HUIDGERICHT. WWW.HUIDGERICHT.NL onze persoonlijke service en aandacht. De lijnen zijn kort en zodoende worden uw zaken snel en vakkundig behandeld. Neem contact op met ons kantoor en u krijgt via de mogelijkheden een offerte op maat. Geheel vrijblijvend John v.d. Wouw en zonder verplichtingen. ACNE – LASER – OEDEEM - STEUNKOUSEN

De Kouwe Noord 3b 5386 JZ Geffen Theo Veld Verzekeringen tel. 06-52363177 Munstraat 10, 5374 PG Schaijk info@stukadoorsjw.nl T. : 0486-462622 E. : info@theoveldverzekeringen.nl www.stukadoorsjw.nl W. : www.theoveldverzekeringen.nl

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Frank Hanegraaf

Chris-Stan Daal Frankvan Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Vestiging: Heesch Geffen Heeswijk-Dinther T 0412 - 45 90 00 F 0412 - 45 90 01 Vestiging: Heesch Geffen

op deze plaats!

Postadres: Cereslaan 4 5384 VT Heesch

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43 Plein 1969 1a

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43

E W

info@soestacc.com www.soestacc.com Postadres: Cereslaan 4 5384 VT

torenklanken@home.nl T. 073-532 28 75


NIEUWS VAN KOM D’R IN 9 december was het 1 jaar geleden dat Kom d’r in aan het Dorpsplein haar activiteiten startte. Inmiddels hebben we een goed gevuld rooster met activiteiten.Veel Geffenaren weten de weg te vinden naar onze gezellige huiskamer en nemen deel aan de verschillende activiteiten. We hebben ruim 30 vrijwilligers die zich inzetten als gastvrouw/ heer of activiteiten begeleiden of opzetten. Ook in het Repair Cafe zetten vooral mannen zich in om te zorgen dat we niet weggooien, maar repareren. Op de dag van de vrijwilliger, 7 december jl. heeft de werkgroep van Kom d’r in de vrijwilligers in het zonnetje gezet met een zelf bereide heerlijke high tea in onze eigen ruimte. Hans Hoeben bedankte iedereen namens Geffen Zorgt en bracht ook het goede nieuws, dat met een applaus werd ontvangen:

Papa of mama mag weer meehelpen.Wel even aangeven bij de inschrijving als ze erbij willen zijn. Wie wordt de nieuwe Rembrandt of van Gogh? Iedereen mag meedoen, schrijf je snel in. PM. Op 28 december zijn er nog enkele plaatsen voor het hapjes maken! Breien met Annemieke Wil je graag leren breien of haken dan wil Annemieke van den Berg je daar graag bij helpen. Bij voldoende belangstelling wil ze een brei- haak cursus geven. Op 8 januari kun je je bij haar aanmelden, zij is dan van 19.00-21.00 uur in Kom d’r in. Annemieke kan voor de materialen zorgen Er wordt dan een vergoeding daarvoor gevraagd van ongeveer 5 euro. Je kunt ook zelf de brei/haak pennen en wol meenemen. Wij wensen jullie fijne feestdagen en een gezellig en gezond nieuwjaar met veel nieuwe en leuke ontmoetingen.

Kom d’r in kan door!! we hebben een nieuwe locatie Op 31 januari loopt ons huurcontract aan het Dorpsplein af. We zullen onze gezellige ruimte (waarvoor we Eduard van Heese erg dankbaar zijn) op een prachtige locatie gaan verlaten, maar...... er is goed nieuws!! Wij verhuizen naar een prachtige ruimte in de Koppellinck. De Beheercommissie van de Koppellinck heeft geld nog moeite gespaard om ons een eigen ruimte aan te kunnen bieden en we krijgen er een goede kookgelegenheid, die weer mogelijkheden biedt voor uitbreiding van activiteiten. Alles in het kader van ontmoeten voor alle leeftijdsgroepen. We gaan er met zijn allen voor zorgen dat het dezelfde sfeer uitstraalt die we gewend zijn. Hulp bij verhuizing en inrichting is straks erg welkom. Voor kinderen van de basisschool Op vrijdag 18 januari organiseren we in Kom d’r in aan het Dorpsplein 13 weer een activiteit voor kinderen van groep 6-7-8 van 14.30-16.30 uur. Tonny Hanegraaf geeft een schilderworkshop. Voor materialen wordt gezorgd. Je kunt weer inschrijven in Kom d’r in op de lijst die op het prikbord hangt, of via email komdrin.geffenzorgt@ gmail.com Er zijn geen kosten aan verbonden, maar een vrijwillige bijdrage voor de materialen is altijd welkom.

13


“Het metermaatje” Het juiste adres voor het innemen, inkorten of vermaken van al uw kleding. Anne-marie van den Hurk Van Coothstraat 27 Geffen Telefoon: 073-5323414 / 06-51220994

GLASSERVICE Willie van Bergen

Willie van Bergen

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch E: vanbergenschilderwerken@home.nl T: 0412 – 455835 | M: 06 – 27311207 www.vanbergenschilderwerken.nl E: vanbergenschilderwerken@home.nl

Uw voeten lopen met u weg Pedicure Arianne van Nistelrooij van Coothstraat 15 5386 AD Geffen T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl Ook voor diabetici en reumapatiënten

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL

P. DE K L EIN Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


GELOOF ONDER WOORDEN (17) Jezus de Verlosser. In de bijbel is het heil iets concreets; het terugvinden van je gezondheid, ontsnappen aan de slavernij, bevrijd worden uit de ballingschap, ontkomen aan een dodelijk gevaar….De gelovige weet dat hij dit heil te danken heeft aan het handelen van God. ‘Heer, ik smacht naar uw heil, ik zal uw geboden volbrengen’(Ps 119,166). Want God wil de mens redden. God wil dat de mens vrij is, verantwoordelijk, open en levend:“Ik zal hem genezen, opwekken, bevrijden…’ (zie Ps 147,3 en Joh 11,11). Maar deze wil van het heil van God kan verkeerd opgevat worden. Men verwacht van God dat Hij een soort tovenaar is: alles zal sprookjesachtig worden en het leven zal geen oneffenheid meer kennen. Dat is precies de bekoring die Satan (duivel) Jezus voorhoudt:“Laat de mensen versteld staan…vervul hun wensen…behandel hen als kinderen’(Mt 4,1-11). Jezus Verlosser: Hij komt als een kind en eindigt zijn loopbaan als volwassen man! Hoe kan Hij ons redden door zichzelf te verliezen? Hij komt om met ons te leven, maar Hij neemt niet onze plaats in: het is aan ons om in vrijheid te kiezen om met Hem te leven, zoals Hij, uit Hem. Jezus zegt door zijn leven als mens ook wat het betekent om gered te zijn: op God rekenen, wat er ook gebeurt, geloven dat Hij ons een toekomst zal geven, zelfs als er geen uitweg meer lijkt te zijn. Gered zijn betekent uiteindelijk dat je jezelf geeft: het heil ligt in de liefde. Want wil zijn leven wil redden, zal het verliezen, maar wie zijn leven om Mij verliest, die zal het redden” (Lc 9,24). We kunnen dit als volgt vertalen: ‘Iemand die van het leven wil genieten als van een schat die er voor hem alleen is, diens leven zal mislukt zijn, verloren….Degene die zich echt kan geven uit liefde, naar het beeld van Jezus Christus, die zal een vruchtbaar en geslaagd leven hebben. Zijn leven zal gered zijn. We staan midden in de Kersttijd, voor velen onder ons een gezellige periode. Helaas weten velen mensen in onze tijd niet meer wat Kerstmis betekent. Misschien hebben ze ooit over God, over het kind Jezus gehoord. Maar de betekenis ervan ontgaat hen. Dat het de geboorte van een bijzonder iemand is??? Jammer, want de geboorte van een kind zet ons altijd op een nieuw pad. Dingen veranderen, je moet rekening houden met dat kind en er voorgaan. Dit geldt ook voor de geboorte Jezus, geboren zoals ieder mens, maar zijn leven staat in dienst van God. Aan dit kind de opdracht om van Gods liefde te getuigen en het door te geven, opdat alle mensen mogen delen wat God de Vader met ons wil bereiken. Vrede en geluk. Ja, maar nog veel meer. God laat onze mensen vrij, het is een keuze die wij mogen maken. Maar God wil met ons meegaan in ons dagelijks leven, van vreugde en verdriet, van de pijn die ook dit Jezuskind zal ervaren.Toch is Jezus de verlosser naar een

doel, waar wij als eenvoudige mensen, het eeuwige leven mogen voltooien. Die boodschap horen we in de Kerk op de zondag, het evangelie geeft ons richtingwijzers naar dat geluk. Alleen met de Kerst naar de Kerk gaan voor de sfeer of omdat je denkt dat het moet?? De geboorte van Jezus, omvat veel meer. Zalig Kerstmis!! Wim van Herwijnen, emeritus diaken (Geffen, Vinkel, 1994-2007) diakenvanherwijnen@hotmail.com

DE RAAD VAN VROUWKES Lang, lang geleden was het Rottenrijk nog niet zoals we het nu kennen. Kleuren bestonden niet, de zon scheen nooit, water was de enige soort drank en muziek? Muziek kenden ze niet. Maar het ergste van alles was dat het Rottenrijk alleen maar uit mannen bestond. Elf mannen. Grote mannen, kleine mannen, oude mannen, jonge mannen, lelijke mannen en knappe mannen… Mannen in alle soorten en maten.Waar ze precies vandaan kwamen wist niemand, maar dat ze er waren was een feit. De elf mannen (ze noemden zich ook wel Raad van Elf) konden zichzelf best redden, maar echt gezellig vonden ze het niet. Na jaren van soberheid waren de meeste mannen het erover eens: er moest verandering komen! Ze pakten het zuiverste water dat ze konden vinden en maakten daar een toverdrank van. De mannen plukten acht roze bloemen en besprenkelde ze met de toverdrank. Plotseling begon de zon te schijnen, de vogels begonnen te fluiten, het water veranderde in de heerlijkste dranken en het allerbeste was: de acht bloemen waren veranderd in acht van de meest prachtige vrouwen die je ooit gezien had! Deze vrouwen zorgden voor vreugde, gezelligheid en vrolijkheid in het Rottenrijk. Ze noemden zich de Raad van Vrouwkes. Alle mannen en vrouwen feestten samen in het Rottenrijk zoals nooit eerder tevoren. De acht vrouwen werden nooit ouder en bleven elk jaar het Rottenrijk opvrolijken. Het schijnt dat ze heden ten dage nog steeds rondlopen… • GRONDWERKEN • MINIGRAVER VANAF 75 CM • BEREGENINGSINSTALLATIES • RIOOLRENOVATIE

Smidse 20 - 5386 DB Geffen 06 2244 2590 - www.ronvdcamp.nl

15


Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 Internet: www.vanwanrooij.nl

Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

We verzorgen o.a. het volgende:

VCF Opleidingen Cristian van Dinther Hef- & Reachtruckcertificaat Bergstraat 39 Code-95 pakketten beroepschauffeurs E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl Chauffeur Veetransport / Pluimveetransport 5386 KK GEFFEN Internet www.vanderdoelenassurantien.nl BHV basis en herhaling tel: 085-2731885 VCA basis & VOL Digitale Tachograaf en boardcomputer info@vcfopleidingen.nl HNR Het Nieuwe Rijden www.vcfopleidingen.nl En nog veel meer!!

Hallo laagste

prijsgarantie! OPENINGSTIJDEN Maandag t/m donderdag:

08.00 - 20.00 uur

Vrijdag:

08.00 - 21.00 uur

Zaterdag:

08.00 - 20.00 uur

Zondag:

12.00 - 18.00 uur

Onbegrensd vakmanschap, oneindige mogelijkheden!

Geffen, Aloysiusplein 1 Bedrijvenweg 2 • 5386 KA Geffen • Tel. 073 - 532 34 69 • www.rommeafbouw.nl • info@rommeafbouw.nl


EFFE OVER GEFFE Wat is het mooie, ontroerende, beroerde, prachtige, sterke, verschrikkelijke, bedrijvige, emotionele van ons dorp? We vragen het de Geffenaren. Deze keer: Daan van Dinther, 25 jaar, hij woont in de Broekstraat 1. Een herinnering aan Geffen Zoveel eigenlijk, de Mariaschool, je fiets versieren met Koninginnedag, meedoen met de carnavalsoptocht, carnaval in de tent. 2. Dit zou anders moeten Alle negatieve aandacht rondom de veehouderij. Er zou wat meer waardering mogen komen voor onze producten die wij produceren. 3. Een bijzonder(e) plek / gebouw / straat / wijk De Broekstraat, hier ben ik geboren, woon ik, en staat ons melkveebedrijf. 4. Een mooi mens Niet specifiek iemand. 5. Jammer dat … Het zolang heeft moeten duren voor de bouw van de nieuwe blokhut van Scouting Geffen, Gilde en Jeugdvakantie van start kon.

9. Geffen is voor mij... Mijn geboortedorp, de plek van ons bedrijf en de plaats waar mijn vrienden wonen. 10. Een goed idee wanneer de Dorpsraad een financiële bijdrage zou leveren aan...... Een mooie speeltuin in de buurt van het nieuwe Scoutinggebouw voor onze leden en de buurt. Daar wordt Geffen beter / mooier / socialer van!

Van de bank af voor

GEFFES STROAT TOETOERE Zin in een gezellige avond lekker in de buurt? Zin in een leuk feestje in een van onze eigen dorpscafés? Zin in slappe klets met leuke mensen? Even geen zin in bankzaken en de tv? Kom dan op zaterdag 12 januari van die bank af en ga gezellig naar Geffes Stroat Toetoere. Huppakee, gewoon het dorp in naar het café van je keuze en feesten maar! Ben je nooit eerder geweest? Dan ga je toch gewoon de uitdaging aan! Waarschuwing: de ervaring leert dat je na 1 keer serieus verkocht bent en voortaan elke tweede zaterdag van januari in je agenda zet! Vanaf 20.00 uur gaan de remmen los. Dat wil je toch niet missen?!

6. De leukste club Scouting Geffen. Hier ben ik al 15 jaar lid van. Eerst als jeugdlid maar ondertussen als leiding bij de Scouts.

Van de Pol schilderwerken glasservice Nulandsestraat 13 5391 KC Maasdonk Telefoon (073) 532 50 52 Mail: vdpolglasservice@home.nl 7. Ons visitekaartje Al vaker gezegd, maar “Effe noar Geffe”, alle bedrijven en verenigingen laten zich hier van de beste kant zien. 8. Bewondering voor… alle vrijwilligers van jeugdverenigingen in Geffen. Ik weet ondertussen hoeveel tijd het kost.

Zie ook onze website: www.vandepolglas.nl 17


Baby op komst? Binnenkort trouwen of feest om een verjaardag of jubileum te vieren? KaartjeGeluk biedt voor elke gelegenheid een mooi kaartje. Wil je meer info, de kaartjes in het echt bekijken of een kaartje op maat? Je kunt ons bellen, mailen of loop gerust binnen, we helpen je graag!

Ontvang

15% Kortin g!

ACTIECODE: TORENKLANKEN

kaartjegeluk.nl | Heesterseweg 13, 5386 KT Geffen | 073 534 07 18 | info@kaartjegeluk.nl KAARTJEGELUK IS DE PERSOONLIJKE ONLINE KAARTJESWINKEL VAN

Gebr. van de Wetering

Omdat uw ogen

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

O

P

T

I

E

Stefan

K

de beste zorg verdienen!

Dorpstraat 2, 5386 AM Geffen, T 073-5323499, I www.optiekstefan.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Open: Ma. gesloten Di. t/m Do. 9.00-12.30 & 13.30-18.00 uur Vr. 9.00-12.30 & 13.30-19.00 uur Za. 9.00-15.00 uur (in schoolvakanties zijn wij op dinsdagmiddag gesloten)

Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com

Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton metselspecie vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend.

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail

OPENINGSTIJDEN: Maandag:

gesloten

Dinsdag:

09.30 - 17.30 uur

Woensdag: 09.30 - 17.30 uur

Dorpstraat 19 | Geffen | 073 - 5324957

www.bloemeninterieur-sanne.nl

Donderdag: 09.30 - 17.30 uur Vrijdag:

- 20.00voor uur Wij09.30 verzorgen

Zaterdag:

Wij maken voor iedere gelegenheid een

* * *

09.00 - 16.00 uur

u:

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Openingstijden:

verlijmen van kalkzandsteen 9.00 tot 18.00 leggen van afwerkvloerenMa: Di: 9.00 tot 13.00 het bouwen van separatiewanden in Wo: 9.00 tot 18.00 gipsblokken, gasbeton of gipsplaten Do: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van spackspuitwerk Vr: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van buitengevel-isolatie Za: 9.00 tot 16.00 passend Kado! * het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk

Dorpstraat 13 - 5386 AK Geffen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmaskadoshop@gmail.com

Ma. gesloten • Di. 09.30-13.00 uur • Wo. 09.30-17.30 uur Do. 09.30-17.30 uur • Vr. 09.30-20.00 uur • Za. 09.30-16.00 uur

Kloosterstaat 5c - Geffen Tel. 073 5321683


RIKKIE DE OOIEVAAR KINDERFILM Donderdag 27 en vrijdag 28 december aanvang 13.30 uur. 85 minuten € 4 euro. Rikkie de Ooievaar is een mus maar opgevoed door ooievaars. En dus denkt hij dat hij ook een ooievaar is. Heel eigenwijs gaat hij alleen op reis en ontmoet Olga, een dwerguiltje en Kiki, een vrolijke parkiet met hoogtevrees. Een lekkere, gezellige kinderfilm! Ideaal voor in de kerstvakantie. EN VERDER...... WENST FILMHUIS DE PAS ONZE TROUWE BEZOEKERS, ONZE NIEUWE BEZOEKERS EN ALLE ANDEREN EEN BOEIEND,VROLIJK EN GEZOND 2019!!!

1 December, toernooi in Homberg-Duisburg Een kersttoernooi, dat leek ons wel wat. Met z`n 4en in de auto gestapt en er naar toe. 34 personen hadden zich gemeld. We kregen allemaal een kerstmuts op. En voor de wedstrijden begonnen een lekker borreltje. De dag bestond uit 3 wedstrijden en een finale wedstrijd. 2 Wedstrijden werden gespeeld met doublet en 1 met triplette. Van ons had er 1 ze alle 3 gewonnen. Tussendoor waren er allerhande hapjes en drankjes. 6 personen hadden de 3 wedstrijden gewonnen. Dat werd een finale met triplette. Tonnie Schuurmans was daar ook bij. Zij hebben uiteindelijk gewonnen en werden de kampioenen van die dag. Het was super gezellig en zal zeker een vervolg krijgen. Op naar volgend jaar. Groeten, het bestuur, JBC Geffen

Nog meer willen zien? Zie https://www.de-pas.nl/agenda/film

team Geffen

Zorg dichtbij en vertrouwd

Wij bieden: •

Verpleging en verzorging aan huis

Specialistische zorg

Thuisbegeleiding

Spoedzorg 24 uur per dag

Nachtzorg

www.thuiszorgpantein.nl

team Geffen

Zorg dichtbij en vertrouwd

Wij bieden: Heeft u vragen of wilt u meer weten?

Bel 0900-8803 24 uur per dag, 7 dagen in de week of mail naar: geffen@pantein.nl

Voelt beter

Verpleging en verzorging aan huis

Specialistische zorg

Thuisbegeleiding

Spoedzorg 24 uur per dag

Nachtzorg

Heeft u vragen of wilt u meer weten?

Bel 0900-8803 24 uur per dag, 7 dagen in de week of mail naar: geffen@pantein.nl

Voelt beter www.thuiszorgpantein.nl www.stadhoudershoveniers.nl tel. 073-5324067

19


WETENSWAARDIGHEDEN

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Tel.nr 073-5321252, voor spoed: optie 1 (uitsluitend voor spoedgevallen). Praktijk open van 8.00-12.30 u. en van 13.30-17.00 u. Afspraken en visites kunnen gepland worden van 8.00-12.00 u. kies hiervoor optie 3.Voor herhaalrecepten kies optie 2 in het menu, de receptenlijn is 24uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen na 2 werkdagen in de apotheek worden opgehaald.Voor het plannen van een afspraak, het aanvragen van een herhaalrecept of een e-consult verwijzen wij u ook naar www.huisartsenpraktijkgeffen.nl Artsen: P. Berkelaar aanwezig op ma, di, do en vr. J. v.d. Heijden aanwezig op ma, di, wo en do M. Bouwman aanwezig op di ochtend, wo en vr Spreekuren: Dagelijks van 8.00-12.00 uur en van 15.00-16.30 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites: 12.00-15.00 uur. Centrale huisartsenpost: 0900-8860 DE HEEGT - BRABANTZORG Veldstraat 1, 5386 AW Geffen, Tel: 073-5321264 Wonen: Voor meer informatie over het komen wonen in de Heegt of andere locaties van BrabantZorg kunt u contact opnemen met afdeling klantenservice tel: 088-9985555 Thuiszorg en De Heegt Wilt u meer informatie? Graag contact opnemen met: Thuiszorg: Rozemarijn Langenhuizen rozemarijn.langenhuizen@brabantzorg.eu De Heegt: Mariska van Nistelrooij mariska.vannistelrooy@brabantzorg.eu GRAAG GEDAAN! GEFFEN voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 088-3742525 (ma t/m vr 10.00-12.00 uur) of email: graaggedaan@ons-welzijn.nl VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE verloskundigen en echoscopie in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m vr 8.30-13.00 u. / wo+do 13.00-16.30 u. Spreekuur: iedere maandagochtend, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Rodenborchweg 4, 5241 VM Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Verloskunde en echoscopie voor Oss eo, Geffen en Vinkel. Adres: Raadhuislaan 21b, Oss. Bereikbaar elke dag van 9.00 - 17.00 op Tel. 0412-627560 dienstdoende verloskundige 24/7: 06-55884455 Spreekuur van ma. t/m vr. Avondspreekuur op wo. www.verloskundigenridderhof.nl. Ook te vinden op facebook en twitter @verlosridderhof. LOGOPEDIE MAASDONK, Saskia Bertrums Nuland: Schoolstraat 25 | Geffen: Kloosterstraat 8 tel. 073-8515556 | info@logopediemaasdonk.nl www.logopediemaasdonk.nl THUISZORG PANTEIN T. 0900-8803 | E. info.thuiszorg@pantein.nl | www.thuiszorgpantein.nl TANDARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op ma, di, do van 8.00-11.45 u, 13.00-16.45 u wo en vr van 8.00-11.45 u Dhr. O. Bromm (mondhygiënist) werkt op do 13.00-17.00 u. FRIENDS4DENTS TANDARTSENPRAKTIJK Tandheelkunde, Implantologie, Orthodontie, Esthetiek, Gnathologie, Snurken & Apneu, Endodontologie, Kindertandheelkunde, Parodon20

tologie, Mondhygiëne. Telefoonnummer: 073-5217411 Openingstijden locatie Geffen: ma, do, vrij: 8:30 -17:00 uur / di, woe: 8:30- 21:00 uur MFC de Koppellinck Reserveringen via de website www.mfcdekoppellinck.nl Of per mail: planning@mfcdekoppellinck.nl TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST/BERNHOVEN DIAGNOSTISCH CENTRUM Postbus 707, 5400 AS Uden. T. 0413-403000, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www. dcbernhoven.nl. HET OUDE KLOOSTER:T. 073-8222751 www.hetoudeklooster.nl Afspraken/reserveringen: Peter van Veghel tel. 06-15236114 mail: pvanveghel@ziggo.nl Technisch beheer: Rien van Wanrooij tel. 06-27270811 mail: molenaarrien@hotmail.com DE ONTMOETING Elke woensdag van 09.30 tot 11.30 u. - Oude Klooster EETPUNT DE ONTMOETING Elke derde donderdag van de maand 17.30 u. - Oude Klooster APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Fax: 073 532 4499 Website: www.apotheekmaasdonk.nl Uw gezondheid vinden wij van belang! Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 10.00-11.00 u. Op zon- en feestdagen is de apotheek gesloten. Dienstapotheek voor spoedrecepten: Tot 23.00 u. en op zater-, zon- en feestdagen 08.00-23.00 u. Spoed Burcht-Apotheek Gilissen (Koornstraat 22, 5341 BR Oss, Tel. 0412 63 38 37). Tussen 23.00-08.00 u. RegioApotheek in Bernhoven. (Nistelrodeseweg 10, 5406 PT Uden, Tel. 0413 408780). DORPSRAAD GEFFEN Secr.: Bredeweg 63, 5386 KN Geffen | www.dorpsraadgeffen.nl KOM D’R IN Elke dinsdag 10.00-12.00, vrijdag 10.00-12.00 en zondag 14.00-16.00. INLOOP, Dorpsplein 13 OUDERENADVISEUR “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van ONS welzijn en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Riny v.d. Akker, T 06-23602945, Hemmie Berendsen, T 073-5321952 en Elly Steenbergen, T 06-46076183. ALLE RIJBEWIJSKEURINGEN Cult. Centr.de Pas te Heesch, Eigen Herd te Uden. C.J. Swijgers, keuringsarts. Afspr. T. 06-45716117/0497-681066 of infobio@kpnmail.nl

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Advertenties: Redactieadres: E-mail adres: Bezorging:

tel. (073) 5321146 Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Acaciastraat 14 torenklanken@home.nl Uitgeverij Talvi / Weekblad Regio Oss

Klachten bezorging: 0413-745983 Jan-Willem jw.vandriel@uitgeverij-talvi.nl

De Torenklanken is niet aansprakelijk voor de inhoud van advertenties en door derden aangeleverde teksten. Door inzending verklaart de afzender de Torenklanken te vrijwaren van beeld en auteursrechtelijke aanspraken door derden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De Torenklanken houdt zich het recht voor om teksten en afbeeldingen niet te plaatsen.