Torenklanken 2016 - nr 20

Page 1

54e jaargang | nummer 20 | december 2016

1

redactieadres: Acaciastraat 14 mailadres: torenklanken@home.nl advertenties: Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 secretariaat: telefoon (073) 532 11 46 IBAN: NL06 RABO 0115 8030 09 druk: Drukkerij Wihabo, Geffen oplage: 1.950 exemplaren

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 20

DANKWOORD REDACTIE In het afgelopen jaar verschenen twintig fraaie uitgaven van ons dorpsblad. Dat we Torenklanken in deze vorm huis aan huis kunnen bezorgen, is vooral te danken aan onze adverteerders en de opbrengst van de jaarlijkse collecte. Daarnaast mogen we ook onze sponsors zeker niet vergeten. Zonder hen zouden we het financieel niet redden. Wij noemen hier met name: Drukkerij Wihabo, Gemeente Oss en Rabobank Oss Bernheze.

Hartelijk dank allemaal. Redactie Torenklanken

NIEUWJAARSBORREL VOOR ALLE GEFFENAREN De Dorpsraad Geffen vindt het fijn om op vrijdag 13 januari van 19.30 tot 22.00 uur vele Geffenaren te ontmoeten op de nieuwjaarsborrel. We bieden de mogelijkheid om elkaar een gelukkig en gezond 2017 toe te wensen. In de Koppellinck onder het genot van koffie en een drankje zullen we proosten op een mooi nieuw jaar. Op deze avond zal ook de winnaar van het beste idee van Geffen bekend worden gemaakt. En de Geffense verenigingen en stichtingen die een bijdrage hebben ontvangen van de Dorpsraad zijn aanwezig deze avond. Natuurlijk zal er ook weer een muzikale omlijsting zijn van een Geffense muzikant. We hopen dat dit een mooie start wordt voor 2017! Dorpsraad Geffen

De Redactie van Torenklanken wenst al haar lezers en adverteerders

fijne kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar

KOPY INLEVEREN VOOR: 9 januari (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres: Acaciastraat 14 e-mail: torenklanken@home.nl

1


Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Wand- en Vloertegels & Natuursteen Laminaat - PVC-vloeren & Parket Leiweg 2B, 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

13.00 - 18.00 uur Gesloten 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 19.00 uur 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 16.00 uur

Uitvaartverzorging

• voor een echt persoonlijk afscheid

VAN LITH

• mannelijke en vrouwelijke uitvaartbegeleiders

Docfalaan 2, Oss

• betrokken medewerkers

0412-623173

• Herinneringshuis van Lith Oss

Stadsmortuarium Oss www.uitvaartverzorgingvanlith.nl

• Keurmerk Uitvaartzorg

Autobanden Service Geffen Tel.: 06-52 638 746

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen • Caravan- en aanhangerbanden www.autobandenservicegeffen.nl • Reparatie van banden ••• Sportvelgen Opslag van winter- en Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden zomerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen www.autobandenservicegeffen.nl

Mark Beekmans - Geffen

(06) 5159 1160

SyStemen

ZaKeLIJKe dIenStVerLenInG

randapparatuur

teCHnISCHe dIenSt

OpSLaG

InKt en tOnerS

nOteBOOKS

prInterS

netWerKen

BeeLdSCHermen

WeBSHOp

Bezoek ons ook op www.levix.nl Geffen

dorpstraat 46 073-5341325 073-5341131 (zakelijk) info@levix.nl

Oss

Walstraat 66 0412-692090 oss@levix.nl

den Bosch

Lokerenpassage 39 073-6440576 denbosch@levix.nl

rosmalen

dorpsstraat 63a 073-5220070 rosmalen@levix.nl

uden

Oranje passage 2 0413-331536 uden@levix.nl

Voor ondernemers bieden wij administratieve dienstverlening tegen de scherpste prijzen. Bezoekadres: Rijksweg 55b, Nuland Correspondentie-adres: Postbus 50 · 5386 ZH Geffen T: 073-3030823 · M: 06-51095114 · E: info@ba-administratie.nl

www.ba-administratie.nl

55 10 N • 07 3 - 53 2 86 AT G EF FE 53 • .NL 44 N E AT G RA ZEKERIN KL O O ST ER ST OELENVER D R E D N A WWW.V

GEWOON EEN GOED ADVIES


Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Geffen Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen Tel.073-5321216 email: info@parochiegeffen.nl

”ONDER DE TOREN”

www.parochiegeffen.nl

BEREIKBAARHEID PASTOOR: Van maandag t/m vrijdag is er vóór de middag tot 11.00 uur iemand aanwezig op de pastorie: tel. 5321216.Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. Maandag is de vrije dag van pastoor Van Dijk. e-mail pastoor: pastoor@parochiegeffen.nl e-mail geloofsgemeenschap: info@parochiegeffen.nl Op de website van onze geloofsgemeenschap kunt u al veel informatie vinden: www.parochiegeffen.nl LITURGISCHE KALENDER wijzigingen onder voorbehoud * viering in de kapel + t.v-uitzending naar huize De Heegt vr. 23 dec. 19.00 u. * avondmis KERSTAVOND za. 24 dec. 17.30 u. Kerstviering m.m.v. opleidingsorkest W.I.K. + kinderkerk za. 24 dec. 20.30 u. Kerstviering m.m.v. Passe Partout za. 24 dec. 24.00 u. Nachtmis m.m.v. Gemengd Koor + saxofoonkwartet ‘Gist’ EERSTE KERSTDAG zo. 25 dec. 09.30 u. + Kerstviering m.m.v. W.I.K. extra kerstcollecte voor Stichting Hulp Wadduwa TWEEDE KERSTDAG ma. 26 dec. 09.30 u. + Kerstviering m.m.v. GK ma. 26 dec. 13.00 u. Kindje wiegen m.m.v. majorettes en kinderen die een kerstverhaal uitbeelden. vr. 30 dec. 19.00 u. * avondmis zo. 01 jan. 10.00 u. + H.Mis m.m.v. GK + kinderkerk Na afloop koffie drinken en Nieuwjaar wensen. vr. 06 jan. 19.00 u. * avondmis m.m.v. DK zo. 08 jan. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. GK + kinderkerk vr. 13 jan. 19.00 u. * avondmis zo. 15 jan. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. PP + kinderkerk vr. 20 jan. 19.00 u. * avondmis zo. 22 jan. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. GK + kinderkerk vr. 27 jan. 19.00 u. * avondmis zo. 29 jan. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. PP + kinderkerk Doopdankviering en aandacht Kerkbalans 2017

BIECHTEN / ZIEKENCOMMUNIE Op zaterdag 24 december om 11.00 uur is de pastoor in de kerk aanwezig voor een biechtgesprek. Wanneer mensen om gezondheidsredenen de kerk niet kunnen bezoeken, maar toch de H. Communie willen ontvangen, dan kunnen zij dit kenbaar maken aan de pastoor (tel. 5321216). NACHTMIS Kerstmis en de nachtmis bijwonen... dat heeft een speciale sfeer! De muzikale opluistering van de nachtmis om 24.00 uur wordt verzorgd door het Gemengd Koor en saxofoonkwartet Gist’. Vanaf 23.30 uur zullen de kerstklanken u ter ore komen! Van harte aanbevolen! KINDJE WIEGEN Het Kindje Wiegen is op:Tweede Kerstdag om 13.00 uur! We kijken en luisteren naar het verhaal van ‘VERGEETACHTIGE ENGEL’. Kleine engel woont in de hemel en heeft nog nooit armoede, angst of verdriet meegemaakt. Dan krijgt ze van engel Gabriel een belangrijke opdracht. Ze mag Jozef gaan vertellen dat hij Maria mee moet nemen op zijn reis naar Bethlehem en de ezel vol spullen moet laden. Engel brengt de boodschap niet goed over. En ook aan de herbergier geeft ze een verkeerde boodschap. Zo gaat het een en ander helemaal mis. Kom luisteren en kijken of alles toch nog goed komt! De kinderen, die dat willen, mogen meedoen met de uitbeelding van het verhaal.Verkleedkleren liggen klaar.We zingen kerstliedjes en gaan op bezoek bij het kerstkindje in de stal. Sssssst... er is tijdens het KINDJE WIEGEN een echt Kerstkindje in de kerk ! KERSTSTALBEZICHTIGING: Eerste en Tweede Kerstdag van 10.30 tot 16.00 uur DANK JE WEL Mede namens Melissa Kreps en haar ouders willen we iedereen hartelijk danken die een mooi pakket verzorgd heeft voor de kinderen in het opvanghuis in Mombasa, Kenia. We mochten 42 leuk versierde schoenendozen met inhoud ontvangen voor de Stichting BeHoCa. De extra collecte bracht het mooie bedrag van € 116,53 op. DOOPDANKVIERING Op zondag 29 jan. 2017 zijn de ouders van de dopelingen van 2016 van harte welkom in de viering van 09.30 uur. Er is kinderkerk. Aan het eind van deze viering worden de doopschelpjes van de gedoopte kinderen in 2016 uitgereikt. De ouders ontvangen hiervoor een persoonlijke uitnodiging. KERKBALANS 2016: Mijn kerk inspireert De pastoor sprak in zijn preek van 6 november jl., zijn bezorgdheid uit over de bijdrage voor Kerkbalans. Wie

3


Voor al uw financiĂŤle zaken kunt u terecht bij

Dorpsplein 19 5386 CL Geffen 073 - 532 2135 www.colhof.nl

HYPOTHEKEN

|

VERZEKERINGEN

|

REGIOBANK

Asbestinventarisatie ten behoeve van de omgevingsvergunning voor verbouw, renovatie en sloop van woningen en gebouwen

Jagers Asbestinventarisatie bv Heikampweg 1 5249 JX Rosmalen

Telefoon: 073 - 5037094 E-mail: info@jagers-asbestinventarisatie.nl

w w w. j a g e r s - a s b e s t i nv e n t a r i s a t i e . n l

Uitvaartverzorging Gerald Donders 06 - 51 22 90 72 Reijerspad 4, 5258 AZ Berlicum Begijnenstraat 1b, 5341 BC Oss Jarenlang zijn we samen een vertrouwd gezicht in de omgeving. Wij staan voor kwaliteit en perfectie. Wij zijn dag en nacht bereikbaar voor u.

Margriet van den Boogaard - van Heel 06 - 20 49 32 87 Helster 6, 5258 JJ Berlicum


helpt de geloofsgemeenschap ‘de winter door’? De kerk is een plek die inspireert. De boodschap, de sacramenten, de gemeenschap en het gebouw - ze geven bezieling voor het leven van elke dag. Geef die inspiratie door. Geef aan kerkbalans. Stand per 30 oktober 2016 is € 19.500,00. Dank u wel! U kunt uw bijdrage overmaken op rekening nummer: IBAN NL86 RABO 0115 8072 92 t.n.v. Bestuur H. M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2016. Kijk ook op www.kerkbalans.nl OPGAVE MISINTENTIES Opgave van misintenties (à € 11,00) kan bij Cor Heijmans, Dorpsplein7E, tel. 5322298. Het wekelijks spreekuurtje is komen te vervallen. Er liggen ook opgave-enveloppen achter in de kapel en in de kerk. Als u daarvan gebruik maakt, vergeet dan niet uw naam te vermelden. Als u de intenties in de Streekwijzer vermeld wilt hebben, dan dienen ze uiterlijk zondagavond bij Cor binnen te zijn. Maandelijks vindt u de, tot dan, opgegeven misintenties op het kerkstencil “Onder de Toren”, dat achter in de kerk ligt en in de kapel. DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u contact opnemen met pastoor Van Dijk, liefst telefonisch (pastorie 5321216). Wies van Erp - van der Heijden verzorgt de formaliteiten rond de doop. Contactadres: wiesvdheijden@live.nl of tel. 06-21213785. Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders uit Geffen, Heesch, Nistelrode, Nuland, Vinkel en Vorstenbosch, de geloofsgemeenschappen die samen parochie De Goed Herder vormen. De voorbereidingsavonden vinden plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient (voor Geffen is dat pastoor Van Dijk), dan maak je een afspraak met hem. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. Sjan Vissers, tel. 5325067, verzorgt de formaliteiten rond de huwelijks- en jubileumvieringen. Er is een gezamenlijke huwelijksvoorbereiding in onze parochie De Goede Herder op maandag in Heesch. Deze wordt verzorgd door pastoor Van Dijk in samenwerking met het echtpaar Brigitte en Joost Verhees. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen

van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073-5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of bezoek door de pastoor, kunt u de pastoor bellen 073-5321216 WE MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 2 dec. 2016: Frans van der Heijden, 92 jaar 5 dec. 2016: Dina van Krieken - Langens, 91 jaar ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de benedenzaal van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het “samen tafelen”. Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. KERKMUSEUM Voor een bezoek aan het kerkmuseum en / of rondleidingen in de kerk kunt u een afspraak maken met Frans Rovers tel. nr. 073-5322249 of 06-55375508 of per email: fgrovers@kpnplanet.nl RESTAURATIE KERKGEBOUW Het bankrekeningnummer dat is gereserveerd voor bijdrages die 100% voor het prachtige rijksmonument worden ingezet is: NL65 RABO 0115 8152 36 ten name van: Restauratiecommissie Maria Magdalena Kerk, Geffen VERDIEPINGSAVOND CHRISTENDOM IN HEESCH De beelden en verhalen van het christelijk geloof zijn doorgegeven en telkens opnieuw levend geworden voor mensen op vele plaatsen, in allerlei omstandigheden, tot op vandaag. Wat doet het met ons als we onszelf terugvinden in Bijbelverhalen, rituelen, heilige plaatsen en de ontmoeting met bevlogen mensen? Welke nieuwe inzichten en mogelijkheden levert deze ervaring op? Deze vragen staan centraal tijdens de verdiepingsavond Christendom die in de Heesche kerk St. Petrus’ Banden wordt gehouden.Verfris je kennis en doe aan het begin van 2017 eens nieuwe inspiratie op voor je geloof. Het boek Op reis in het Land van Geloven biedt het kader voor deze avond, het echte avontuur gebeurt natuurlijk in de ontmoeting en uitwisseling met reisgenoten deze avond en in het dagelijks leven van een ieder. Ga op reis en laat je raken, voor het eerst of opnieuw, door de verhalen en de vergezichten van het Land van Geloven. Het Christendom heeft de mens van nu zeker nog iets te vertellen. Doe inspiratie op en bereid uw kennis uit op dinsdag 17 januari om 20.00 uur aan de Kerkstraat 2 in Heesch.Vooraf aanmelden is niet nodig. De toegang is gratis. Voor meer informatie: (0412) 451215 of bergsma@ petrusemmausparochie.nl 5


WWW.HUIDGERICHT.NL Huid- en Oedeemtherapie Contracten met Zorgverzekeraars

jan-feb-mrt v.a. €5 p.p.

Gezelligheid & Kwaliteit

Gezelligheid & Kwaliteit

voor elk feest of evenement voor elk feest of evenement!

Acnetherapie Bij actieve en acne littekens

Steunkousen aanmeten

st

Evt. aan huis, zonder extra kosten

Vocht/Oedeemtherapie Evt. aan huis: Zwachtelen, Wondverzorging, Lymfedrainage

Littekentherapie Bij pijnlijke/verkleefde littekens

* Zowel met als zonder personeel te huren Zowel mét als zonder of* *evenement! Diepvriesproducten personeel te huren voor thuisgebruik verkrijgbaar

Jos van de Wijgert - 06 37 08 37 61 www.HWBfrietwagens.nl - info@HWBfrietwagens.nl www.HWBfrietwagens.nl – info@HWBfrietwagens.nl – 06 37 08 37 61

NIEUW! Laseren (ontharen) - Gratis Intake - Ook in Avonden en Zaterdag open Graafseweg 60, Den Bosch T: 06 222 60 050 / 06 222 60 350

Romme Schilderwerken

Telefoon: 06 - 166 106 22

Den Herd 17

info@rommeschilderwerken.nl

5386 EX Geffen

www.rommeschilderwerken.nl

Frank van Lent Makelaar - Taxateur - Rentmeester

Woensdag brooddag

Wit en bruin

Dorpsplein 21 5386 CL Geffen T: 073 - 6909354 E: info@frank-van-lent.nl

WONINGEN - BEDRIJFS ONROEREND GOED - AGRARISCH ONROEREND GOED TAXATIES - PLANSCHADE - ONTEIGENINGEN - VASTGOED ADVIES

www.frank-van-lent.nl

Hans Romme Hans Romme info@papenhoeve.nl Weverstraat info@papenhoeve.nl4A Weverstraat 4A

C1000. Van alle markten thuis. 06 19556083

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

3+1 gratis

www.vanzandvoort-electrotechniek.nl Heesterseweg 29 - 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86


EFKES BUURTE MÈ…

Christa Langens (27 j.)

Ze is geïnteresseerd in mensen, in de wereld en zijn nieuws en in andere culturen. De vluchtelingenstroom, die sinds 2015 Europa binnenkwam, werd haar doelgroep. Christa Langens volgde het basisonderwijs op de Aloysiusschool, waar ze groep 4 en 5 in één schooljaar doorliep. Ze slaagde voor het Atheneum op het TBL, met ook enkele jaren Latijn en Grieks in haar pakket. De vervolgkeuze viel op de studierichting criminologie op de Erasmusuniversiteit in Rotterdam, waar ze haar bachelor behaalde. Daarna stapte ze over op het vak geschiedenis op de Radbouduniversiteit in Nijmegen, die ze afrondde met een bachelor- en masterdiploma. Een semester volgde ze onderwijs in Pretoria, Zuid-Afrika. “Daar beleefde ik de tijd van mijn leven”, zegt Christa.“Ik mocht mijn eigen vakken kiezen en dat werd Afrikaanse geschiedenis, cultuurgeschiedenis, antropologie en de Afrikaanse taal (Zuid-Afrika kent 11 officiële nationale talen). Ik had veel internationale contacten en enkele daarvan, heb ik nog steeds onderhouden.” In mei 2015 behaalde Christa haar master en wist niet goed welke kant ze op wilde. Daarom meldde ze zich in juli 2015 aan bij Vluchtelingenwerk locatie Oss, als vrijwilliger. Allereerst: ‘Hoe gaat een asielaanvraag in zijn werk’. Christa: “Een vluchteling vraagt asiel aan en vervolgens doet de IND (Immigratie en Naturalisatie Dienst), gedegen onderzoek of de asielaanvrager mag blijven of niet. Wie een verblijfsvergunning krijgt komt in een AZC (Asielzoekerscentrum) terecht. Het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) regelt de opvang in het AZC en koppelt de vluchteling / het gezin aan een gemeente, die op haar plaats een gepaste woning zoekt. Deze procedure duurt vaak erg lang. En dan komt Vluchtelingenwerk in beeld, die de statushouders begeleidt.We zijn nu druk met de vluchtelingen die vorig jaar in groten getale Nederland binnenkwamen.” Als vrijwilliger was Christa voornamelijk bezig met het opstarten van ‘de papierwinkel’ voor de statushouder: gas, water, licht, verzekeringen, inschrijven op scholen, huisarts, tandarts, huurcontracten en uitkeringen aanvragen.Vanaf 18 jaar zijn de vluchtelingen verplicht in te burgeren, d.w.z. Nederlands leren, kennis opdoen over de Nederlandse samenleving en het zich oriënteren op de arbeidsmarkt. Als de vluchteling een woning heeft toegewezen gekregen gaan de vrijwil-

ligers mee op de ‘regeldag’. De sleutel wordt overhandigd, het huurcontract getekend, een uitkering en een inrichtingskrediet aangevraagd. Dat is een lening, om meubels voor het huis van te kopen, die moet worden terugbetaald.Vrijwilligers helpen bij het kopen van witgoed en begeleiden in de kringloopwinkels. “Er komt ontzettend veel bij kijken en de groep is heel divers: studenten, hoog en laag geschoold, jong en oud, al of niet Engels sprekend.Als mensen geen Engels spreken, werken we met tolken en ook oud-cliënten kunnen fungeren als tolk. Ik ken inmiddels wel enkele woorden Arabisch. Ook zijn sommige dingen geheel anders dan in het thuisland. Eigen risico en toeslagen kennen ze vaak niet. Ons doel is uiteindelijk om de cliënten zo snel mogelijk zelfredzaam te maken”, zegt Christa. Wat haar opvalt is dat de cliënten bijna allemaal welwillend zijn om in onze maatschappij te participeren. Ze willen werken, uit dankbaarheid iets terug doen. “Vluchten doe je niet in één dag. Het is duur en gevaarlijk. Soms zijn mensen daar jaren mee bezig. Ze sparen of lenen ervoor. Soms legt een heel dorp er geld voor bij elkaar. Ze sturen één persoon vooruit om daarna gezinshereniging aan te vragen. Ze maken de meest verschrikkelijke dingen mee: verkrachtingen of ze raken elkaar kwijt. Wij Nederlanders hebben er allemaal een mening over, dat mag, maar die moet wel gebaseerd zijn op goede feiten. Er zijn lastig genoeg verschillende regelingen in de diverse gemeentes”, zegt Christa. Als vrijwilliger deed Christa kantoorwerk, maar was ook een (soms kalmerend) luisterend oor. Ze was taalcoach, waarbij ze thuis cliënten hielp met het gebruiken van de Nederlandse taal. Na 10 maanden vrijwilligerswerk was haar hart om. “Ik vond het werk en de contacten zo leuk en inspirerend, dat ik besloot te solliciteren op een vacature binnen Vluchtelingenwerk.” Ze werd aangenomen als coördinator vrijwilligers op twee locaties, in Landerd en Bernheze. Ze werft en leidt vrijwilligers op, onderhoudt contacten met de gemeente, bedrijven, maatschappelijke organisaties en verenigingen. Landerd heeft besloten 100 extra statushouders in 2 jaar op te nemen. Heb je interesse om vrijwilliger te worden, kijk op: www.vluchtelingenwerk.nl/zuidnederland of bel voor informatie met Christa 06-10779441. “Dit werk is alsof je een wereldreis maakt zonder van huis te hoeven!” vindt Christa. “Ik leer nog elke dag bij.” Ik lees in de bijlage van het BD ‘Gevlucht’ de strip over een Syrische vluchteling. Daar tref ik de zin aan: ‘Ik hoop dat dit verhaal ertoe bijdraagt dat de onwetendheid verdwijnt…’, zo ook wellicht het verhaal van Christa. 7


ROND DE DORPSPOMP

Om te beginnen Theo Prinssen meldt: “Eindelijk mag ik weer aan de bak. Mijn huis in Oss is verkocht en intussen woon ik in Venhorst. Ik blijf nog verbonden aan Geffen door mijn betrokkenheid bij het Dameskoor, als dirigent van het kerkkoor en als lid van de Stamtafel. Ik leef mee zover mogelijk met alles wat Geffen beweegt, hoe Geffen zich ontwikkelt en in grote drift de toekomst invult.” Ondernemend Geffen presenteert zich weer op grootse wijze We mochten weer deel worden van ondernemend Geffen op de avondmarkt op vrijdag 9 december jl. op het Dorpsplein, wat een boeiende presentatie werd van Geffense bedrijven op “Light Night Shopping”. Op z’n Geffes: “Leet nait sjopping” oftewel “Botschappe doen” op ut plein. Het was er een gezellige drukte, er galmde alleen wat muziek uit de luidsprekers, alle winkels open en zo op naar Kerstmis. Boby Blues kreeg veel belangstelling en de kunstkring zorgde voor een hedendaagse aankleding van de kerststal op de kiosk. Benefietconcert Op 18 december was er een benefietkerstconcert in de

kerk ten bate van de torenspits en onderdelen van de toren. Visie: De initiatiefnemers rekenen op grote belangstelling en hopen zo mogelijkheden aan te boren om de schitterende kerk te onderhouden zonder afbreuk te doen aan de DEVOTIE, de gewijdheid van de kerk. Ook jongeren zetten zich hiervoor in. We konden genieten van optredens van W.I.K. , koren ExpresZo en PassePartout, solozang en de bands 4thegirls en Friends. Men hoopt zo dat nog meer mensen hart krijgen voor het behoud van onze imposante Gotische Kerk. Wij maar hopen dat dit concert een waardig beleven is geweest en dat nieuw perspectief is geboden. De stamtafel gaat dit gebeuren zeker nabespreken. Kerstmis 2016 De Kerst is weer uitgebreid voorbereid en de kerstliederen zullen de kerk vullen. Koren- orgel- en blaasmuziek zullen daarmee samenklinken in de feestelijke kerk. Op 24 december om 17.30 uur de eerste Kerstmis in samenwerking met delen van W.I.K. en om 20.30 uur met Passe Partout en de nachtmis wederom om 24.00 uur met gemengd kerkkoor en het saxofoonkwartet “Gist”. Eerste Kerstdag met de fanfare van W.I.K. en om 13.00 uur is er weer Kindje Wiegen met optredens van de majorettes. En maar hopen, dat ook de NACHTMIS weer voldoende Kerkgangers vindt, die de nachtwake willen beleven en hierbij van harte uitgenodigd worden de meest bekende Kerstliederen mee te zingen in een VOLKSZANGNACHTMIS. De stamtafel wenst U “UNNE ZAOLIGE KERSTMIS”.

John v.d. Wouw Gagel 22 5386 ET Geffen tel. 06-52363177 info@stukadoorsjw.nl www.stukadoorsjw.nl

- Vervoer voor zorgverzekeraars - busje


Carnaval 2017 De stamtafel mocht de nieuwe Prins en Adjudant van het Rottenrijk begroeten: Prins Corné met een Vinkels accent en Adjudant Bertie met een Nulandse afwijking. Beiden wonen al vele jaren in de Heerlijkheid Geffen. De Geffense Rothen hebben Prins en Adjudant al op filmische wijze ontvangen en luide toegejuicht. Beiden maakten deel uit van carnavalsgroepen en voelen zich hier thuis. Wel bleek dat ze nog weinig wisten van de grootse taken, die hen wachten. Met grote bewondering hoorden zij van al de opdrachten, contactvormen, plichtmatigheden en koninklijke procedures van de Ceremoniemeester in opdracht van de Grootvorst. De Prins hanteerde al snel zijn waardigheidssymbolen. Met grote inzet volgden zij een spoedcursus en werden ingeleid in de geheime wetmatigheden en vertrouwd met deze unieke taken en opdrachten. Beiden hadden een prinselijke glimlach, wat een grote uitstraling zal krijgen op alle komende festiviteiten. Beiden stammen ze uit het Rommerijk, wat de intrede in het Rottenrijk zal bevorderen. Wij begroeten hen onder het motto: “ Ge kunt nie zonder...” ( Vul mar in) en ze passen zeker bij de formule: “’t Gu lekker... mar ‘t kan gekker”. Wij wensen de nieuwe hoogheden een succesvol Rottenrijk jaar toe. Het Rottenrijk is al zeer actief. De feesttent komt op dezelfde plek. De Flierefluiters worden dit jaar in Geffen ontvangen bij “Zin in Geffen”. Door een misverstand is “Zin in Geffen” nog niet betrokken bij beheer en diensten in de feesttent. Wel zijn weer alle horecagelegenheden gesloten. Die eensgezindheid wordt alom zeer gewaardeerd. De gemeenteraad Wij zien onze trouwe leden verdwijnen uit de raad. o.a. Jolanda Schneider en Arno Romme. We noemen daarnaast ook René Peters die voor ons dorp veel heeft betekend. Maar hopen dat de Dorpsraad zijn invloed stevig zal blijven uitoefenen al blijft het uiteindelijk een adviesraad. Terugziend op 2016 Verheugd zijn we over de ontwikkeling en uitbreiding van het Arboretum. En over het Aloysiuspleinplan dat zijn voltooiing nadert. De invulling van de Heesterseweg krijgt onze bewondering.We feliciteren Ans de Poot die als de beste Vrijwilligster van het hele gebied dat vanuit Oss wordt beheerd is uitverkoren. We herinneren aan het zilveren bestaan van het kerkmuseum “De Peperbus” wat veel belangstelling kreeg. Hoe zal de Geffense “Geloofsgemeenschap” reageren op het gebeuren op 18 december?? Want door bundeling van krachten in het Kerkbestuur en de Restauratiecommissie werd onze parochiekerk toen toch even tot “Cultuurtempel” van Geffen. De toren krijgt mede door het Torenbier en de tap een nieuwe top. Geffen mag trots zijn op de schit-

terende restauratie van de oude Boerderij van Heijmans in de Kloosterstraat en de nieuwe bestemming t.b.v. mensen met een beperking. Er zijn wat verhulde plannen over de bestemming van ons gemeentehuis. Anderzijds wordt er ook verlangd om tot gehele of gedeeltelijke afbraak over te gaan. Immers, dan zou er ook ruimte vrijkomen voor een feesttent in het centrum. De Wouw/ Selten gaat verbouwen. Er komen vier huurappartementen. Ook de voormalige Rabobank krijgt een aantal wooneenheden. De Stamtafel heeft besloten een eigen kleurrijke Stamboom en daarbij een eigen Stamtafel in het Arboretum te plaatsen met daaromheen wat zitjes om daar jaarlijks bijeen te komen. Geffen wordt tot het veiligste dorp verklaard. De snelfietsroute de F59 Oss Den Bosch is klaar.We vierden de 40e EFFE noar GEFFE. En wat houdt ons in 2017 zoal bezig? Jammer blijft dat we nog zorgen hebben over de ontwikkelingen rond “De Koppellinck”. We horen van de goede inzet van de nieuwe beheers commissie. Er zijn nog steeds zorgen rond de voorzieningen voor Scouting en het Gilde. Het rommelt wat over het oude gemeentehuis, dan moet 2017 toch verlossing brengen.!! De burgerbegroting kent te weinig actieve deelnemers of insprekers. Wij moeten blijven geloven in onze standpunten en die met kracht uitdragen. De Geffense kwis Er zijn al 75 deelgroepen aangemeld. Dat betekent dat er 1250 betrokken actievelingen de wedstrijd aangaan. Veel succes!! Vooral nu geldt: Wie zal met de vlag gaan strijken, want elke groep heeft zijn eigen vlag mogen ontwerpen. Dat wordt dus Vlagvertoon onder de kwispelingen. De vlaggen noemen we dan KWISPELSTAARTEN. Tot slot De Stamtafel houdt op 28 december een Kerstavond onder de naam: “Stamtafel bij Kaarslicht “ Wat data: op 7 januari 2017 Roaplied in “ Zin in Geffen”, op 13 januari Nieuwjaarsborrel van en met de Dorpsraad, op 14 januari Toeterzondag met 16 Blaaskapellen, op 20 januari de uitslag Geffense Kwis in de Koppellinck. Van stamtafel 458. We wensen U een “ZAOLIG UITEINDE en een ZAOLIG NEEJJOAR”. Ut gu oe goet en ut Kumtgoet. Hauw Doe. Reacties deze keer op: 0492 351 683.

9


STRUIKELSTENEN VOOR DE JOODSE FAMILIE VAN DIJK Het was een grijze en wat kille dag op donderdag 1 december. Een groep mensen kwam rond 12.00 uur bijeen voor de slagerij van Jeroen Keijzer in de Dorpstraat. Op deze plek werd in de zomer van 1942 de Joodse familie van Dijk weggevoerd. Nu, 74 jaar later, wordt er voor het huis van de familie van Dijk een gedenkteken voor hen geplaatst in de vorm van Struikelstenen. Deze “Stolpersteine” is een project van de kunstenaar Gunther Demnig. Op de steen is een messingplaatje aangebracht met daarop de naam, geboortedatum, deportatiedatum en plaats en datum van overlijden. De kunstenaar plaatst overal in Europa zelf de stenen voor de huizen van waar de mensen zijn weggevoerd. Zo ook hier in Geffen. Het plaatsen van de struikelstenen is een sobere maar zeer indrukwekkende gebeurtenis. Het ontroerd alle aanwezigen om de verhalen van toen te horen. Het lijkt of er geen 74 jaren zijn verstreken. Ruud Verhagen vertelt over de familie van Dijk. Vader Benjamin (51) en zijn vrouw Betje (52), de kinderen Hetty (15 ) en Sally (9). Bij het gezin woonden ook de oma Hester de Vries van Dijk (89) en oudtante Betje van Dijk ( 84 jaar). Een gewoon Geffens gezin dat hier met plezier heeft gewoond en geleefd. Totdat zij in die vreselijke oorlog werden opgehaald en nooit meer terugkwamen. In de lente van 1943 zijn zij in Sobibor vermoord. Terwijl Ruud het verhaal vertelt begint kunstenaar Gunther Demnig met het plaatsen van de struikelstenen in het plaveisel voor de winkel.

Door heel Europa liggen deze struikelstenen voor de huizen waar destijds mensen woonden die zijn weggevoerd en omgekomen in de concentratiekampen. Joden, Sinti, Roma, Jehova’s getuigen, homoseksuelen, politieke gevangenen, gehandicapten. De struikelstenen laten ons stoppen en stilstaan bij al die namen die we nooit mogen vergeten. Mevrouw Chelly Meijer- van Dijk, een nichtje van Benjamin van Dijk, leeftijdgenoot van de toen 9 jarige zoon Sally is erbij op 1 december. Zij heeft de oorlog overleefd, maar heel veel familieleden verloren. Het is een ontroerend moment wanneer zij samen met haar dochter voor de struikelstenen staat wanneer ze zijn ingemetseld. De muziek uit de beroemde film “Schindler’s List” wordt gedraaid en iedereen is onder de indruk. Wethouder René Peters vertelt over een werkstuk dat zijn dochter maakte over de Tweede Wereldoorlog. Hoe hij met haar in Oss door de straten liep waar ook struikelstenen zijn geplaatst. Alles komt zo dichtbij. De wreedheden in de concentratiekampen overkwam mensen die tussen ons leefden. Chelly Meijer van Dijk vertelt over haar familie die hier woonde. Dat ze het hier goed naar hun zin hadden en zich thuis voelden in Geffen. Er wordt een Hebreeuws gebed voorgelezen “De herder is mijn Heer”. Jan van den Boom heeft speciaal voor deze gelegenheid een gedicht gemaakt dat hij liet horen. En tenslotte hoorden we het gedicht van de Osse stadsdichter Kitty Schaap. Ze eindigde met de woorden “een mens is pas vergeten als zijn naam vergeten is”. De namen van de familie van Dijk zullen we niet vergeten. Jaarlijks staan we tijdens de Dodenherdenking op 4 mei bij hen stil maar ook de struikelstenen in de Dorpstraat zullen hen in herinnering houden. Joodse Familie In hun eenvoudige valies paste precies wat ze mochten meenemen van hun schamele bezit. De rest zou, zeiden ze, worden nagestuurd. De deur sloeg zacht achter hun ruggen dicht; de buurt keek hen onnozel na. Er volgde een eindeloze enkele reis van hot naar haar, dachten ze zelf, maar voor elke wagon lag het eindstation vast, administratief bepaald. Zij waren geen mensen meer, misschien nog ruggen, maar zeker nummers met ten slotte een datum van overlijden.

10

Jan van den Boom.


ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘KOM GEFFEN-2016’ U kunt reageren op het ontwerpbestemmingsplan ‘Kom Geffen-2016’. Hieronder staat waarover het ontwerpbestemmingsplan gaat.Tot slot leest u hoe u kunt reageren. Wat is een bestemmingsplan? In een bestemmingsplan staat welke functies (‘bestemming’) grond heeft. Bijvoorbeeld wonen, natuur, recreatie of bedrijf. Ook regelt een bestemmingsplan of men op die grond mag bouwen. Dit is bijvoorbeeld belangrijk als u een vergunning vraagt om te bouwen. De gemeente kijkt dan of uw bouwplan in het bestemmingsplan past. Waar gaat het ontwerpbestemmingsplan ‘Kom Geffen-2016’ over? Het ontwerpbestemmingsplan ‘Kom Geffen-2016’ is een nieuw bestemmingsplan voor de bebouwde kom van Geffen. Het huidige bestemmingsplan ‘Kernen Maasdonk’ wordt herzien. In de bebouwde kom van Geffen gelden op dit moment verschillende bestemmingsplannen die soms zijn verouderd qua regelgeving en beleid. Ook zijn er verschillen qua regelgeving met andere dorpen. Om die reden wordt een nieuw geactualiseerd bestemmingsplan opgesteld dat voldoet aan de Osse standaard. In juni en juli van dit jaar kon u al reageren op een eerdere versie van het bestemmingsplan, het voorontwerpbestemmingsplan. U kunt het ontwerpbestemmingsplan bekijken U kunt van donderdag 15 december 2016 tot en met woensdag 25 januari 2017 de volgende stukken bekijken: * het ontwerpbestemmingsplan * andere stukken over het ontwerpbestemmingsplan, zoals de toelichting * het inspraakverslag en andere bijlagen U kunt deze stukken bekijken: * op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl * (op papier en digitaal) bij de balie Publieksvoorlichting in het gemeentehuis aan de Raadhuislaan 2 in Oss; de balie is open van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur, op donderdag tot 19.00 uur

U kunt reageren van donderdag 15 december 2016 tot en met woensdag 25 januari 2017. U kunt dit schriftelijk doen of mondeling. Let op: u kunt niet per e-mail reageren. Wilt u mondeling reageren? Maak hiervoor dan op tijd een afspraak met de heer R. van de Rakt van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 0412. Wilt u schriftelijk reageren? Stuur dan een brief aan: De gemeenteraad van Oss Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Postbus 5, 5340 BA OSS Geef in uw brief aan dat deze over het ontwerpbestemmingsplan ‘Kom Geffen - 2016’ gaat. Geef ook aan waarom u het wel of niet eens bent met het ontwerpbestemmingsplan. U mag uw zienswijze op 8 februari 2017 verduidelijken bij een hoorcommissie. Dit hoeft niet. De hoorcommissie bestaat uit drie leden van de gemeenteraad. U mag geen nieuwe punten inbrengen. Wilt u uw zienswijze verduidelijken? Geef dit dan duidelijk aan in uw zienswijze. Doet u dit niet, dan stuurt de hoorcommissie u geen uitnodiging. Wat gebeurt er na het ontwerpbestemmingsplan? Het gaat hier om een ontwerpbestemmingsplan. De gemeenteraad stelt 6 juli 2017 het definitieve bestemmingsplan vast. De gemeenteraad neemt dan ook een besluit over eventuele zienswijzen. Hebt u nog vragen? Hebt u nog vragen over deze publicatie? Bel dan met de heer R. van de Rakt http://www.volkskrant.nl/van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0412.

De bronbestanden van het ontwerpbestemmingsplan zijn digitaal beschikbaar op http://bestemmingsplan.oss. nl/RO-online/0828. Het identificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0828.BPkomgeffen2016-VO01 U kunt reageren op het ontwerpbestemmingsplan U kunt reageren op het ontwerpbestemmingsplan. Uw reactie noemen we een zienswijze.

11


JURY ROAPLIED 2017 Een goede samenstelling van een jury is zeer belangrijk, ook voor het Roaplied. Het blijft elk jaar weer een hele opgave om dat voor elkaar te krijgen, maar wederom is het gelukt om een vakkundige jury samen te stellen. Een goede jury heeft een voorzitter en moet ‘breed’ de aandacht hebben voor alle facetten van een goed carnavalsnummer: humor, muzikaliteit, carnavalesk, toegankelijk, zang enz. Graag willen we de juryleden aan jullie voorstellen. Geert-Jan van Nistelrooij zal net als vorig jaar als voorzitter plaatsnemen in de jury. Hij is 51 jaar jong en mag met recht een ervaren Rottenrijker genoemd worden. Als artiest, presentator en organisator van Recht vur zunne Roap, maar zeker als oud-deelnemer en medewinnaar van het Roaplied is hij een echte kenner. Van feestmuziek wordt hij vrolijk. Als oud-deelnemer weet Geert-Jan maar al te goed dat een gedegen beoordeling zeer belangrijk is, ook als stimulans voor de deelnemers.

RECTIFICATIE/AANVULLING AUW NEIJTS In het laatst verschenen nummer van Auw Neijts (nr. 3-2016) zijn op pagina 3 de namen van de twee bruidsparen verwisseld. Op dezelfde pagina staat een foto van processiebruiden.

De namen zijn: vooraan links:Annie Aarins (Oss), rechts:Willie Schouten. middelste rij: v.l.n.r.: Aaltje Hoekstra, Ida van Grinsven, Leny Schouten, Anneke Groos en Winanda Hoekstra. Achterste rij: v.l.n.r.: Janske van der Doelen, Ria Simons, Marie van Schijndel, Joke Schouten, Zus van Linder en Rika van der Heijden.

Beste service én persoonlijk advies Altijd bij u in de buurt! En natuurlijk bezorgen wij ook op afspraak bij u thuis!

Expert Oss Hooghuisstraat 11, (0412) 642456 facebook.com/pages/Expert-Oss

12 210x150mm h - Full Colour - week 48

Bestel ook online via expert.nl/oss


JURY ROAPLIED 2017 Stan Smits is 23 jaar en zat vorig jaar ook in de jury. Hij zal de nummers voornamelijk uit muzikaal oogpunt beoordelen, uiteraard is de carnavaleske uitstraling van de nummers ook van groot belang. “Ik let hierbij niet alleen op klankbalans, intonatie, nuancering en ritmiek, maar ook op feestelijke uitvoering, Geffense dynamiek en ‘losgaande’ melodie” benadrukt Stan. Het belangrijkste is dat het allerbeste liedje wint en het dak eraf gaat.“Wat ik zo leuk vind aan het Roapliedfestival is de inbreng van openbaar Geffen in de muziek. Groepen worden hiervoor gevormd, teksten worden bedacht, muziek wordt uitgeschreven, zang wordt geoefend en zo wordt samen gezorgd voor een muzikaal festival”.

GEFFES STROAT TOETOERE Ook zo’n zin in Geffes Stroat Toetoere? Wij in elk geval wel want op zaterdag 14 januari zetten we op vier plaatsen ons dorp weer op zijn kop. Om 20.00 uur zullen de eerste klanken te horen zijn in de deelnemende cafés. En natuurlijk wordt het weer een gezellige dweiltocht langs alle kroegen. Dat betekent veel gezelligheid, lekker dansen en natuurlijk een goei stukske muziek. Tot dan!

één wiel naar de Geffense fietsendokter die zich over mij ontfermde. Tonny heeft mij weer opgelapt en bood een luisterend oor. Dankzij hem kan ik weer vrolijk door Geffen fietsen om het Roaplied te promoten! Hopelijk kom ik nu alleen maar lieve Geffenaren tegen.

DANKBETUIGING Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de getoonde belangstelling rond het overlijden en de uitvaart van Toon van der Heijden Het was hartverwarmend. Tevens willen wij personeel, vrijwilligers en bewoners van verzorgingshuis De Heegt bedanken voor alle goede zorgen de afgelopen jaren. Toon heeft ruim 7 jaar met veel plezier in De Heegt gewoond. Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen van der Heijden

NAAR DE FIETSENDOKTER… Ik was eens een mooie prachtige Roapliedfiets. Op verschillende plekken in ons dorp stond ik in volle glorie te pronken! Misschien dat je mij hebt gezien bij de prinsonthulling of de sinterklaasviering bij de Koppellinck. Na een paar dagen bij sporthal de Geer te hebben gestaan werd ik echter bruut aangepakt. In de nacht van 2 op 3 december werd ik op een laffe manier van achteren aangevallen. Een gebogen voorwiel, standaard en spatbord waren het trieste resultaat. Ook de hippe gitaar op mijn zadel werd genadeloos doormidden geslagen. De daders zijn helaas nog voortvluchtig.Totaal in paniek hinkelde ik op

team Geffen

Zorg dichtbij en vertrouwd

Wij bieden: •

Verpleging en verzorging aan huis

Complexe zorg thuis

Spoedzorg 24 uur per dag

Beeldzorg

Thuisbegeleiding

Zorg in de laatste levensfase

Particuliere zorg

www.thuiszorgpantein.nl

Heeft u vragen of wilt u meer weten?

Bel 0900-8803 24 uur per dag, 7 dagen in de week

Voelt beter

13


Rabobank Oss Bernheze

steunt jouw club!

Rabobank Oss Bernheze draagt verenigingen en stichtingen een warm hart toe. Daarom ondersteunen wij ook jouw club met de Rabobank Clubkas Campagne. Samen brengen we jouw club verder en helpen we om doelen te bereiken.

www.rabobank.nl/ossbernheze Een aandeel in elkaar


BIJZONDERE FILMS IN FILMHUIS DE PAS IN HEESCH! Ook tijdens de kerstvakantie kunt u in de Pas film kijken! Brooklyn Dinsdag 27 december, aanvang 20.00 uur. Entree € 5,00 ‘Brooklyn’ vertelt het verhaal van Eilis Lacey, een jonge Ierse immigrante die rond 1950 in Brooklyn haar weg probeert te vinden. Aangetrokken door het veelbelovende Amerika, verruilt Eilis het comfort van het huis van haar moeder in Ierland voor de oevers van New York. De heimwee verdwijnt wanneer Eilis verliefd wordt op Tony. Haar nieuw gevonden geluk wordt echter al snel verstoord door haar verleden en Eilis zal een keuze moeten maken tussen twee landen en twee verschillende levens. Kinderfilm: Robinson Crusoë dinsdag 27 en woensdag 28 december, aanvang 13.30 uur. Entree € 4,00 Papegaai Mardi woont met zijn dierenvrienden op een eiland waar het ze aan niks ontbreekt. Toch droomt hij er van om de rest van de wereld te ontdekken. Na een hevige storm spoelt een merkwaardig wezen aan op het eiland: Robinson Crusoe. Hij heeft de dieren hard nodig om te overleven op het eiland en dat is in het begin nog niet makkelijk, want ze spreken geen ‘mens’. Langzaam maar zeker leren Robinson en de dieren met elkaar te leven tot op een dag twee gemene katten het eiland willen overnemen. Er ontstaat een spannende strijd waarin Robinson en zijn vrienden ontdekken hoe groot de kracht van vriendschap is.

Voor meer informatie én het volledige filmprogramma: http://www.de-pas.nl/agenda/film

JURY ROAPLIED 2017 Een vaste waarde in de jury is: David van Dijk. “Ik ben op 40 jaar na 80 jaar geleden geboren in Asten. Mijn rol in de jury is (niet plechtig) kijken, luisteren en genieten. Ik geloof niet dat ik een heel bijzondere rol vervul in de jury, ik ben bijvoorbeeld niet bijzonder onderlegd in de muziek, maar ik wil altijd letten op de manier hoe iets gebracht wordt. Hoe komen de deelnemers over op het publiek, wat is het idee achter het lied, hoe origineel en spitsvondig is de tekst en de uitvoering is waar ik op let.Verder vind ik deelnemen in een positieve sfeer het allerbelangrijkste, mensen kunnen bij wijze van spreken de sterren van de hemel zingen, maar als ik ooit iets van onechtheid, arrogantie of een onsympathieke houding bemerk, dan ben ik er helemaal klaar mee. Of dat het Roaplied, een collega, dorpsgenoot of een bisschop betreft, dat maakt me helemaal niks uit. Wat ik leuk vind is de sfeer, de gemoedelijkheid, het elkaar willen kennen, de inzet en het enthousiasme van de deelnemers, het publiek en de andere juryleden”.

Voor uw agenda: 16 en 17 jan: Les Innocentes 13 en 15 febr: Eye in the sky Kaarten zijn vóór de film verkrijgbaar aan de kassa; via de website of telefonisch reserveren is ook mogelijk. Cultureel Centrum De Pas is bereikbaar op 0412451634 (ma-vr 09.00-16.30). Er is volop gratis parkeergelegenheid direct voor de deur.

15


Inloopspreekuur Zorgverzekering bij U in de buurt Heesch Cultureelcentrum De Pas 14.30 tot 15.30 uur De beste persoonlijke service Nuland Gemeenschapshuis De Meent 16.00 tot 17.00 uur Deskundig advies - Inname nota’s Specialist in CZ zorgverzekeringen

Elke dinsdag:

De kosten voor Dankbetuigingen, Personeel gevraagd en aangeboden zijn e 5,Rubriek gevonden en verloren is gratis! Losse advertenties tussen de tekst

1/8 pagina

e 16,-

1/4 pagina

e 27,-

1/2 pagina

e 38,-

Hele pagina

e 65,-

Elke dinsdag gratis inloopspreekuur:

Inloopspreekuur de buurt Theo Veld VerzekeringenZorgverzekering is al 30 jaar specialistbijin U CZinZorgverzekeringen. AFSPRAAK AAN HUIS OP AFSPRAAK Bezoek aan huis op afspraak Heesch:

Cultureel centrum de Pas

14.30 tot 15.30 uur

Theo Veld is al ruim 25 jaar specialist in zorgverzekeringen Elke dinsdag: Heesch Cultureelcentrum De Pas 14.30 tot 15.30 uur Theo Veld Verzekeringen 0486 462622 Theo Veld Verzekeringen 16.00 tot 17.00 uur Nuland Gemeenschapshuis De Meent Munstraat 10 - 5374 PG Schaijk Munstraat 10, 5374 PG Schaijk theoveldverzekeringen@planet.nl Tel.: 0486 - 46 26 22 Mob.: 06www.theoveldverzekeringen.nl - 46 07 47 13 mob. 06-46074713

info@theoveldverzekeringen.nl Theo Veld Verzekeringen is al 30 jaar/ www.theoveldverzekeringen.nl specialist in CZ Zorgverzekeringen.

Bezoek aan huis op afspraak

• Speeltoestellen • Skelters • Trampolines • Buiten speelgoed

Theo Veld Verzekeringen 0486 462622 Engels voor kinderen Munstraat 10 - 5374 PG Schaijk theoveldverzekeringen@planet.nl Bergstraat 39, 5386 KK GEFFEN Tel: 085 – 27 31 880 www.theoveldverzekeringen.nl Mobiel: 06-39579192 info@thatsitgeffen.nl mob. 06-46074713 www.thatsitgeffen.nl

Kloosterstraat 44a 5386 AT Geffen 073-7851907 / 06-34395182 www.jacobsspeelplezier.nl

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent Frank FrankHanegraaf Hanegraaf AccountantAccountantadministratieconsulent administratieconsulent Vestiging: Heesch Geffen Heeswijk-Dinther T 0412 - 45 90 00 F 0412 - 45 90 01 Vestiging: Vestiging: Heesch Heesch Geffen Geffen

Postadres: Cereslaan 4 5384 VT Heesch

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43 Plein 1969 1a Bezoekadres: Bezoekadres: Cereslaan 4 4 Cereslaan Dorpstraat 4343 Dorpstraat

E W

info@soestacc.com www.soestacc.com Postadres: Postadres: Cereslaan 4 4 Cereslaan 5384 VTVT 5384


KPJ GO Beste jongens en meisjes We gaan weer iets leuks doen: Nieuwjaar disco avond Voor wie: voor alle kinderen in groep 4, 5, 6, en 7. Wanneer: vrijdag 6 januari van 19.00-22.00 uur (maar je mag ook eerder naar huis als je 22.00 uur te laat vindt) Waar: in de kantine van Sporthal De Geer We gaan lekker, dansen, zingen, hossen en springen. Het kost 2,50 en je krijgt dan 3 bonnetjes waar je ranja, chips of een snoepje voor kunt kopen. Denk je dat je nog meer zou lusten moet je zelf nog wat extra geld meenemen. Even voor jullie vaders en moeders: er zal de hele avond iemand bij de deur staan, zodat kinderen niet alleen naar buiten gaan. Hopelijk zien we jullie allemaal op 6 januari. Voor vragen kun je mailen met kpjgo@hotmail.com

7 Januari 2017 Aanvang 20:00u (zaal geopend vanaf 19:00u) Zin In Geffen

LEGE FLESSENACTIE Op 2 + 3 januari 2017 is het weer tijd voor de jaarlijkse lege flessenactie. De Explorers van Scouting Geffen komen dan langs uw deur om lege statiegeldflessen of statiegeldkratjes te verzamelen. Met de opbrengst hiervan gaan we een leuke activiteit doen tijdens ons zomerkamp. Tevens is het mogelijk om uw gebruikt frietvet/frituurolie bij ons in te leveren. Dit kan bij ons tijdelijk onderkomen (Raadhuisstraat 1) tegenover de Jumbo in de gele containers. Zo spaart u het milieu, heeft u minder kans op verstopping in uw riolering en de opbrengst hiervan gaat naar de jeugd. Namens de Explorers van Scouting Geffen, Alvast een gelukkig Nieuwjaar en bedankt voor uw bijdrage!

JURY ROAPLIED 2017 Nieuw in de jury is Gerwin van Grinsven. Jarenlang was hij een van de drijvende krachten van de formatie ‘Boets four flodders on the dance Floor’. Nadat ze aangaven dit jaar niet mee te doen hebben we Gerwin benaderd om aan te schuiven als jurylid. Door zijn jarenlange deelname weet hij als geen ander wat er leeft onder de deelnemers. Ook omdat hij zijn mening niet onder stoelen of banken steekt is hij een meerwaarde voor de jury. Zo zegt Gerwin, “Mijn rol in de jury is (naar mijn mening) dat het mooiste en het beste liedje moet winnen. Verder let ik goed op de zaal want daar zie je perfect welk liedje goed aanslaat bij het publiek en dat is belangrijk. Ik let op het ‘carnavaleske’ van het nummer en zit te wachten op een gezellige ‘meedeiner’. Er is toch niks mooier dan samen met wat vrienden iets leuks maken en deze avond een lekker begin maken van de carnaval. De spanning opbouwen en de gezelligheid onder de artiesten op deze avond is gewoon hartstikke leuk!” Zoals je hebt kunnen lezen is de jury er klaar voor. Momenteel zijn de repetities in volle gang. Dus noteer het in je (digitale) agenda:

Van de Pol schilderwerken glasservice Nulandsestraat 13 5391 KC Maasdonk Telefoon (073) 532 50 52 Mail: vdpolglasservice@home.nl

Zie ook onze website: www.vandepolglas.nl 17


Uw voeten lopen met u weg

“Het metermaatje”

Pedicure Arianne van Nistelrooij Eikenwal 10 5386 GM Geffen

Het juiste adres voor het innemen, inkorten of vermaken van al uw kleding. Anne-marie van den Hurk Van Coothstraat 27 Geffen Telefoon: 073-5323414 / 06-51220994

T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl Ook voor diabetici en reumapatiënten

Uw voeten lopen met u weg

GLASSERVICE Willie van Bergen

Willie van Bergen

Pedicure Arianne van Nistelrooij Eikenwal 10 5386 GM Geffen

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch E: vanbergenschilderwerken@home.nl T: 0412 – 455835 | M: 06 – 27311207 www.vanbergenschilderwerken.nl E: vanbergenschilderwerken@home.nl

T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl Ook voor diabetici en reumapatiënten

Uw voeten lopen met u weg Pedicure Arianne van Nistelrooij Eikenwal 10 5386 GM Geffen

FYSIOTHERAPIE MANUELE THERAPIE OEDEEMTHERAPIE SPORTFYSIOTHERAPIE KINDERFYSIOTHERAPIE SHOCKWAVE EN ECHOGRAFIE DRY NEEDLING ANDULLATIETHERAPIE DIV. UITLEENPRODUCTEN LOCATIES: NULAND - GEFFEN -VINKEL WWW.MOVE2BFIT.NL | TEL. 073-532 34 32 ADMINISTRATIE@MOVE2BFIT.NL

YDQ GHU 6DQJHQ 7XLQKRXW

FITNESS INDIVIDUELE TRAINING LEEFSTIJLBEGELEIDING GROEPSLESSEN BEGELEIDING (PRE)DIABETES EN NIET AANGEBOREN HERSENLETSEL

Voor al uw maatwerk!

DAGELIJKS OPEN VAN 7.00 - 22.30 UUR LOCATIES: GEFFEN -VINKEL

TUINHUISJES TUINAFSCHEIDING WWW.MOVE2BFITNESS.NL | TEL. 073-532 74 72 FITNESS@MOVE2BFIT.NL SPEELTOESTELLEN OVERKAPPINGEN

YDQ GHU 6DQJHQ 7XLQKRXW YDQ GHU 6DQJHQ 7XLQKRXW

Voor al uw maatwerk! Voor al uw maatwerk!

T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl

TUINHUISJES TUINHUISJES SPEELTOESTELLEN SPEELTOESTELLEN

Ook voor diabetici en reumapatiënten

TUINAFSCHEIDING TUINAFSCHEIDING OVERKAPPINGEN OVERKAPPINGEN

Uw voeten lopen met u weg Pedicure Arianne van Nistelrooij Eikenwal 10 5386 GM Geffen

www.vandersangentuinhout.nl

T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl

Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

UWwww.vandersangentuinhout.nl ADRES VOOR TUINHOUT

Ook voor diabetici en reumapatiënten

Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

Openingstijden: ma. t/m vr. 8.00 tot 17.30 uur en za. 8.30 tot 13.00 uur

UW ADRES VOOR TUINHOUT

Openingstijden: ma. t/m vr. 8.00 tot 17.30 uur en za. 8.30 tot 13.00 uur

www.vandersangentuinhout.nl

AUTO- EN UW ADRES VOOR TUINHOUT MOTORRIJSCHOOL Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

P. DE K L EIN

Openingstijden: ma. t/m vr. 8.00 tot 17.30 uur en za. 8.30 tot 13.00 uur

Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


‘DEMENTIE, WAT IS DAT NOU?’

Eerste Dementie Café bij Sint Jozefoord Op dinsdag 31 januari wordt de eerste editie van het Dementie Café gehouden. Deze informatieve avond wordt georganiseerd door het Seniorenplatform 13-14, Welzijn Divers, het Sociaal Wijkteam van de gemeente ’s-Hertogenbosch en Sint Jozefoord. Mensen met dementie, mantelzorgers, familieleden, betrokkenen en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom. Voortaan zal elke laatste dinsdag van de maand (met uitzondering van februari, deze wordt in verband met de carnaval verplaatst naar dinsdag 7 maart) een bijeenkomst plaatsvinden rond het onderwerp Dementie. De invulling en het thema van de avond zijn verschillend. De eerste avond heeft als thema ‘Dementie, wat is dat nou?’. Voordat de diagnose dementie gesteld wordt, is er vaak al een heleboel gebeurd. Of misschien heeft u alleen soms een gevoel dat er iets niet klopt.Wat is dementie? Welke symptomen zijn er? Hoe verloopt dementie? Wat betekent dit voor mij en voor mijn naasten? Maar ook: Hoe pak ik de draad van het leven weer op? Tijdens de avond wordt er ingegaan op deze vragen. Na de pauze is er tijd voor discussie en het luisteren naar elkaars verhalen. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Het Dementie Café vindt plaats op Sint Jozefoord, Duyn en Daelseweg 15 te Nuland.Vanaf 19.00 uur is er koffie en thee, het programma begint om half 8. Aanmelden is gewenst en kan via receptie@jozefoord.nl of telefoonnummer 073-534 23 42.

GEZOCHT VRIJWILLIGERS!!! De lange donkere dagen komen er weer aan, zo ook voor onze bewoners. Misschien kun jij een steentje bijdragen om onze bewoners wat ontspanning en plezier te geven in deze vaak lastige dagen vol herinneringen aan vroeger. Wie zoeken wij: Iedereen heeft iets waar hij goed in is. Iedere bewoner heeft iets wat hij graag wil. Samen zoeken we wat bij jou past en wat je leuk vindt om te doen. Denk aan: * Een uurtje schilderen. * Een spelletje doen. * De krant samen doornemen. * Een praatje maken. * Samen koken. Ben jij zo iemand of ken jij zo iemand, dan kun je wellicht iets voor onze bewoners betekenen. Uiteraard staan wij ook open voor andere activiteiten en nieuwe ideeën. Bel of mail mij zodat wij een afspraak kunnen maken. Corrie van Son-van de Wiel 06-52609601 | c.vandewiel@vivent.nl Coördinator vrijwilligers Vivent Mariaoord

JURY ROAPLIED 2017 De enige vrouw in de jury is Miriam Bouwens, een echte vrolijke noot. Miriam is 49 jaar en met haar muzikale ervaring een aanwinst voor de jury. Op de vraag hoe Miriam haar rol in de jury ziet antwoord ze: “Mijn rol in de jury is waarschijnlijk een vrouwelijk -dus logisch- point of view. Omdat ik altijd liedjes en melodietjes in mijn hoofd heb let ik vooral op het unieke van een melodie, en de teksten. Het Roaplied is voor ieder die dat wil , een mooie kans om zijn of haar talenten te laten horen en zien, in een gezellige, gemoedelijke sfeer”.

Ernis Schilderwerken B.V. Veldstraat 31C 5386 AW Geffen T. 073 532 3400 E. info@ernis.nl W. ernis.nl 19


Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 Internet: www.vanwanrooij.nl

Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl We verzorgen o.a. het volgende:

VCF Opleidingen Bergstraat 39 5386 KK GEFFEN E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl tel: 085-2731885 Internet www.vanderdoelenassurantien.nl info@vcfopleidingen.nl

Hef- & Reachtruckcertificaat Chauffeur Veetransport / Pluimveetransport BHV voor beroepschauffeurs VCA basis voor beroepschauffeurs Communicatieve en Sociale vaardigheden Chauffeurs Digitale Tachograaf en boardcomputer HNR Het Nieuwe Rijden Etc.

Hallo laagste

prijsgarantie! OPENINGSTIJDEN Maandag t/m donderdag:

08.00 - 20.00 uur

Vrijdag:

08.00 - 21.00 uur

Zaterdag:

08.00 - 20.00 uur

Zondag:

12.00 - 18.00 uur

www.vcfopleidingen.nl

Onze wereld De wereld van bouwen en wonen verandert snel. Innovaties, kostenreducties, samenwerkingsverbanden en ga zo maar door. Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling veranderde in meer dan 40 jaar tijd mee, mede in het belang van de klant. Tegelijkertijd vraagt diezelfde klant wel om een persoonlijke benadering. Van Wanrooij is en blijft een familiebedrijf. Een vertrouwd gezicht in een veranderende wereld.

Onze werken Met enkele honderden woningen per jaar behoort Van Wanrooij tot de grotere spelers in de regionale bouwwereld. Ook ontwikkelt Van Wanrooij bedrijfsmatig onroerend goed. Daarnaast is het bedrijf actief in grondexploitaties, complete bestemmingsplannen en binnenstedelijke herontwikkelingen. De fraaie werken die Van Wanrooij realiseert staan voor kwaliteit en duurzaamheid.

Onze waarden Zowel klanten als de medewerkers merken dat ze te maken hebben met een familiebedrijf. De mensen van Van Wanrooij kennen korte lijnen en maken waar wat ze beloven. Ze gaan voortvarend te werk, waarbij ze blijven waken voor de kwaliteit. Van Wanrooij geeft waarde, economische waarde én waardering.

www.vanwanrooij.nl

van wanrooij bouw & ontwikkeling, postbus 4, 5386 zg geffen, tel 073 53 40 400, info@vanwanrooij.nl

Onbegrensd vakmanschap, oneindige mogelijkheden!

Geffen, Aloysiusplein 1 Bedrijvenweg 2 • 5386 KA Geffen • Tel. 073 - 532 34 69 • www.rommeafbouw.nl • info@rommeafbouw.nl


De prijs is een gratis advertentie van hetzelfde formaat in onze nieuwe Rottenrijker! Proficiat!

ACTIVITEITEN SINT JOZEFOORD Bij Sint Jozefoord worden diverse activiteiten georganiseerd die ook toegankelijk zijn voor mensen van buiten Jozefoord. De activiteiten zijn kosteloos te bezoeken. Wel verzoeken wij u vriendelijk om u vooraf aan te melden via welzijnenrecreatie@jozefoord.nl of telefonisch bij de receptie: 073 534 23 42. Concert: De Accordeoniers Donderdag 12 januari, 19.00 uur Restaurant Sint Jozefoord Vier accordeonisten geven onder de naam ‘De Accordeoniers’ een sfeervol en gezellig optreden, en brengen verschillende medleys ten gehoren. Concert: Noud Bongers Vrijdag 27 januari, 14.30 uur Restaurant Sint Jozefoord Het concert van Noud Bongers wordt aangeboden door het Carnavals Voetbal Toernooi. Noud komt uit Lith en treedt al meer dan 20 jaar op als Brabants liedjeszanger. Hij begeleidt zichzelf op gitaar. Zijn eigengeschreven liedjes zijn erg divers van melodie en de teksten gaan voornamelijk over de gewone alledaagse dingen van het Brabantse land en van het Maasland in het bijzonder.

AND THE WINNER IS… Druk, druk, druk… zijn we weer, met het opmaken van de nieuwe Rottenrijker voor 2017. Teksten schrijven, foto’s maken, adverteerders aanschrijven (de brieven komen eraan!), foto’s knippen, redigeren, experimenteren en proberen er een mooi ‘kunststukje’ van woord en beeld van te maken. Van de Rottenrijker van 2016 hebt u nog iets tegoed van ons: de prijswinnaar van de mooiste advertentie. Prins Carnaval en de Goeie Rottenrijker van vorig jaar zijn er eens goed voor gaan zitten. Zij kwamen tot de slotsom dat ‘Smits, vers en gezond’ de prijs verdiend had! Ze herkenden de gezichten van de jonge marktluitjes, die op zaterdagochtend altijd zo fris en fruitig de klanten helpen!

KERSTGEDACHTE 2016 ST. HULP WADDUWA SRI-LANKA, IS BEKEND IN DE OMGEVING, Geffen Nuland Vinkel. Ad van Lokven en Geert Hanegraaf geven in Wadduwa eo al 25 jaar hulp. Sinds 11 jaar geholpen door St. Hulp Wadduwa. 27 nov. is er een geweldige gezellige middag geweest bij Hotel v/d Valk in Nuland met een mooie opbrengst. Mede door de sponsors zowel voor de loterij als door geld. Geweldig ook de medewerking van oa Robby Lee, top. Iedereen ontzettend bedankt. Nu op weg naar de kerstdagen en het nieuwe jaar, Dankzij medewerking van Diny van Wanrooij, Pastoor van Dijk, en MOV Vinkel, krijgen wij de medewerking om na de Nachtmis in Vinkel zaterdag 22.30 uur en op 1ste Kerstdag na de H. Mis van 09.30 uur in Geffen een pot Jam of een Kerstgeschenk aan te bieden. Er staat een bedrag van 3 euro als donatie tegenover. Met de opbrengst van deze Kerstactie hopen Ad en Geert het komende jaar het bejaarden verzorgingshuis in Wadduwa en het meisjesweeshuis maandelijks van voedsel te voorzien, ook is er vraag naar medicijnen, Ad en Geert hopen om dit in het jaar 2017 ook weer te kunnen doen. Met de kerstgedachte meegenomen is dit een mooie actie, DELEN om andere mensen die het veel minder hebben niet 1 dag maar een jaar te helpen door voedsel/medicijnen. Wij wensen iedereen een heel mooi KERSTFEEST en een heel Goed NIEUWJAAR. Wij danken iedereen die ons in welke vorm dan ook gesteund heeft in het afgelopen jaar. Fijne Dagen Ad en Geert St. hulp Wadduwa Sri-Lanka www.wadduwa.nl

21


Meer dan u denkt. In de wereld van drukwerk valt veel te ontdekken. Formaat, vorm, kleur, afwerking, de mogelijkheden zijn bijna eindeloos. Met drukwerk kan meer dan u denkt. Ontdek het met Wihabo.

Wij regelen het voor u. Heesterseweg 13 • 5386 KT Geffen • T 073 534 07 00 • www.wihabo.nl ‘t Dorp 21 • 5384 MA Heesch • T 0412 457522

Kloosterstraat 9 - 13, 5386 AR Geffen T. 073-532 1727, F. 073-532 5615 E. info@margrietmeubel.nl, I. www.margrietmeubel.nl Openingstijden: maandag gesloten dinsdag t/m vrijdag 10.00 uur - 17.30 uur (tussen 12.00 uur en 13.00 uur gesloten) vrijdagavond Koopavond t/m 21.00 uur zaterdag 10.00 uur - 17.00 uur Zie onze website voor de koopzondagen. ...al meer dan 50 jaar uw vakkundig (her)stoffeerder!

Gebr. van de Wetering

Omdat uw ogen

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

O

P

T

I

E

Stefan

K

de beste zorg verdienen!

Dorpstraat 2, 5386 AM Geffen, T 073-5323499, I www.optiekstefan.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Open: Ma. gesloten Di. t/m Do. 9.00-12.30 & 13.30-18.00 uur Vr. 9.00-12.30 & 13.30-19.00 uur Za. 9.00-15.00 uur (in schoolvakanties zijn wij op dinsdagmiddag gesloten)

Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com

Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton metselspecie vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend.

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail

OPENINGSTIJDEN: Maandag:

gesloten

Dinsdag:

09.30 - 17.30 uur

Woensdag: 09.30 - 17.30 uur

Dorpstraat 19 | Geffen | 073 - 5324957

www.bloemeninterieur-sanne.nl

Donderdag: 09.30 - 17.30 uur Vrijdag:

- 20.00voor uur Wij09.30 verzorgen

Zaterdag:

Wij maken voor iedere gelegenheid een

* * *

09.00 - 16.00 uur

u:

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Openingstijden:

verlijmen van kalkzandsteen 9.00 tot 18.00 leggen van afwerkvloerenMa: Di: 9.00 tot 13.00 het bouwen van separatiewanden in Wo: 9.00 tot 18.00 gipsblokken, gasbeton of gipsplaten Do: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van spackspuitwerk Vr: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van buitengevel-isolatie Za: 9.00 tot 16.00 passend Kado! * het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk

Dorpstraat 13 - 5386 AK Geffen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmaskadoshop@gmail.com

Ma. gesloten • Di. 09.30-13.00 uur • Wo. 09.30-17.30 uur Do. 09.30-17.30 uur • Vr. 09.30-20.00 uur • Za. 09.30-16.00 uur

Kloosterstaat 5c - Geffen Tel. 073 5321683


PERSBERICHT

Afvalkalender 2017 beschikbaar De afvalkalender van 2017 is beschikbaar. Op de afvalkalender staan alle ophaaldagen voor het aankomende jaar. U ontvangt sinds vorig jaar geen papieren afvalkalender meer. De kalender van 2017 kunt u digitaal opvragen en/of zelf printen. Dat kan via www.mijnafvalwijzer.nl of de gratis app AfvalWijzer. Voordelen app AfvalWijzer De gratis app AfvalWijzer bestaat sinds september 2014 voor gemeente Oss.Al ruim 45.000 inwoners gebruiken de app! U kunt in de app instellen dat u automatisch een melding krijgt als het afval opgehaald wordt. Daarnaast wordt u met een extra melding op de hoogte gebracht als er tijdelijke veranderingen zijn. Bijvoorbeeld bij uitval van een vuilniswagen door gladheid of als de ophaaldag wijzigt. Let op: hiervoor moet u pushberichten toestaan! De AfvalWijzer app is gratis te downloaden en bruikbaar voor iPad, iPhone, Android- en Windowsphone. U herkent de app aan het groene logo met witte container. Hulp nodig? Hebt u hulp nodig bij het downloaden van de app of het printen van uw kalender? Bel dan de gemeente via 14 0412. Hebt of gebruikt u geen computer, smartphone of tablet? Dan kunt u bij de gemeente telefonisch een papieren kalender aanvragen via 14 0412.

WIE WAT WANNEER DECEMBER 30 Jubileumeditie Geffense Kwis (5de editie) 2017 JANUARI 07 Roaplied, Zin in Geffen 09 Rikken & Jokeren Oude klooster, 19.45 uur 12 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur 19 Eetpunt De Ontmoeting, 17.30 uur Oude Klooster 20 Feestelijke Prijsuitreiking Geffense Kwis, 20.00 uur Koppellinck 29 Goud van Oud in cafÊ ’t Haasje, 16.00-21.00 uur FEBRUARI 06 Rikken & Jokeren Oude klooster, 19.45 uur 09 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur 16 Eetpunt De Ontmoeting, 17.30 uur Oude Klooster MAART 06 Rikken & Jokeren Oude klooster, 19.45 uur 09 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur 16 Eetpunt De Ontmoeting, 17.30 uur Oude Klooster APRIL 03 Rikken & Jokeren Oude klooster, 19.45 uur 13 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur

VERSCHIJNINGSDATUMS TORENKLANKEN 2017

Nr. Kopy voor Verschijnt op 1 09 januari 18 januari 2 23 januari 01 februari 3 06 februari 15 februari 4 20 februari 01 maart 5 06 maart 15 maart 6 20 maart 29 maart 7 03 april 12 april 3 weken 8 24 april 03 mei 9 08 mei 17 mei 10 22 mei 31 mei 3 weken 11 12 juni 21 juni 3 weken 12 03 juli 12 juli vakantie 13 28 augustus 06 september 14 11 september 20 september 15 25 september 04 oktober 16 09 oktober 18 oktober 3 weken 17 30 oktober 08 november 18 13 november 22 november 19 27 november 06 december 20 11 december 20 december

P. van Schijndel Sport- en bedrijfskleding Geffen

P. van Schijndel Sport- en bedrijfskleding Kloosterstraat 5B 5386 AR Geffen Telefoon: 06 21551083 Mail: info@pvskleding.nl

P. van Schijndel Sport- en bedrijfskleding is geopend van dinsdag t/m vrijdag van 16.00u tot 20.00u en op zaterdag van 10.00u tot 16.00u. 23


WETENSWAARDIGHEDEN

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer 073-5321252, voor spoed: optie 1 (uitsluitend voor spoedgevallen). Praktijk open van 8.00-12.00 uur en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites kunnen gepland worden van 8.00-10.00 uur kies hiervoor optie 3. Voor herhaalrecepten kies optie 2 in het menu, de receptenlijn is 24 uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunt u de volgende dag in de apotheek worden opgehaald indien deze voor 11.00 uur aangevraagd zijn. Artsen P. Berkelaar aanwezig op ma, di, do en vr. J. v.d. Heijden aanwezig op ma, di, wo en do Spreekuren: Dagelijks van 8.00-10.00 uur en van 13.00-15.00 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites: 11.00-13.00 uur. Centrale huisartsenpost: 0900-8860 DE HEEGT - BRABANTZORG Veldstraat 1, 5386 AW Geffen, Tel: 073-5321264 Wonen: Voor meer informatie over het komen wonen in de Heegt of andere locaties van BrabantZorg kunt u contact opnemen met afdeling klantenservice tel: 088-9985555 Thuiszorg en De Heegt Wilt u meer informatie? Graag contact opnemen met: Thuiszorg: Rozemarijn Langenhuizen rozemarijn.langenhuizen@brabantzorg.eu De Heegt: Mariska van Nistelrooij mariska.vannistelrooy@brabantzorg.eu GRAAG GEDAAN! GEFFEN voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 0412-653248 (ma t/m vr tussen 10.00-12.00 uur) of email: graaggedaan@rigom.nl VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE verloskundigen in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m do 9.00-12.00 u: 073-5210764. Spreekuur: iedere maandagochtend, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Rodenborchweg 4, Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Verloskunde en echoscopie voor Oss eo, Geffen en Vinkel. Adres: Raadhuislaan 21b, Oss. Bereikbaar elke dag van 9.00 - 17.00 op Tel. 0412-627560 dienstdoende verloskundige 24/7: 06-55884455 Spreekuur van ma. t/m vr. Avondspreekuur op wo. www.verloskundigenridderhof.nl. Ook te vinden op facebook en twitter @verlosridderhof. LOGOPEDIE MAASDONK, Saskia Bertrums Nuland: Schoolstraat 25 | Geffen: Kloosterstraat 8 tel. 073-8515556 | info@logopediemaasdonk.nl www.logopediemaasdonk.nl TANDARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op ma, di, do van 8.00-11.45 u, 13.00-16.45 u wo en vr van 8.00-11.45 u Dhr.T. Bulut werkt op ma, wo en vr van 8.15-11.45 u, 13.00-16.30 u en 1x per maand een maandagavondopenstelling tot 20.00 u. Dhr. O. Bromm (mondhygiënist) werkt op do 13.00-17.00 u. FRIENDS4DENTS TANDARTSENPRAKTIJK ROSMALEN - MAASDONK Tandheelkunde, Implantologie, Orthodontie, Esthetiek, Gnathologie, Snurken & Apneu, Endodontologie, Kindertandheelkunde, Parodontologie, Mondhygiëne. Telefoonnummer: 073-5217411 24

Openingstijden locatie Maasdonk: ma, do, vrij: 8:30 -17:00 uur / di, woe: 8:30- 21:00 uur Openingstijden locatie Rosmalen: ma, di, woe, do : 8:30-21:00 uur / vrij: 8:30-17:00 uur THUISZORG PANTEIN Tel: 0900 - 8803 | e-mail: info.thuiszorg@pantein.nl www.thuiszorgpantein.nl TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST/BERNHOVEN DIAGNOSTISCH CENTRUM Postbus 707, 5400 AS Uden. Tel. 0413-403000, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www. dcbernhoven.nl. HET OUDE KLOOSTER:T. 073-8222751 www.hetoudeklooster.nl Afspraken/reserveringen: Peter van Veghel tel. 06-15236114 mail: pvanveghel@ziggo.nl Technisch beheer: Rien van Wanrooij tel. 06-27270811 mail: molenaarrien@hotmail.nl DE ONTMOETING Elke woensdag van 10.00 tot 12.00 - Oude Klooster EETPUNT DE ONTMOETING Elke derde donderdag van de maand - Oude Klooster APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Faxnr: 073 532 4499 Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 12.00-13.00 u. Zon. dienstapotheek Oss 11.00-12.00 en 17.00-18.00 u. Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw eigen apotheek. Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. SPREEKUREN AANZET: Dorpstraat 60, 5386 AN Geffen. Tel:073-5321990. Ma./Do. 9.00-10.00 uur DORPSRAAD GEFFEN Secretariaat: Bredeweg 63, 5386 KN Geffen Website: www.dorpsraadgeffen.nl OUDERENADVISEUR “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van de RIGOM Ouderenwerk Maasland en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Riny v.d.Akker,T 073-5323144, Hemmie Berendsen,T 073-5321952 en Helma Tijs,T 073-5325328. ALLE RIJBEWIJSKEURINGEN Cult. Centr.de Pas te Heesch, Eigen Herd te Uden. C.J. Swijgers, keuringsarts. Afspr. T. 06-45716117/0497-681066 of infobio@kpnmail.nl

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Advertenties: Redactieadres: E-mail adres: Bezorging:

tel. (073) 5321146 Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Acaciastraat 14 torenklanken@home.nl Excellent weekblad en folder verspreiding

Klachtenbezorging: tel. (073) 890 5000 info@excellentverspreidingen.nl

De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.