Torenklanken 2015 - nr 20

Page 1

53e jaargang | nummer 20 | december 2015

redactieadres: Acaciastraat 14 mailadres: torenklanken@home.nl advertenties: Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 secretariaat: telefoon (073) 532 11 46 IBAN: NL06 RABO 0115 8030 09 druk: Drukkerij Wihabo, Geffen oplage: 1.950 exemplaren

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

DANKWOORD REDACTIE

VERSCHIJNINGSDATUMS TORENKLANKEN 2016

Aan het einde van het jaar maken we vaak de balans op. Wij als redactie kunnen met tevredenheid terugkijken op het jaar 2015. In het afgelopen jaar verschenen twintig fraaie uitgaven van ons dorpsblad. Dat we Torenklanken in deze vorm huis aan huis kunnen bezorgen, is vooral te danken aan onze adverteerders en de opbrengst van de jaarlijkse collecte. Daarnaast mogen we ook onze sponsors zeker niet vergeten. Zonder hen zouden we het financieel niet redden. In het bijzonder willen wij hierbij onze sponsors bedanken voor hun financiĂŤle bijdrage aan Torenklanken. Wij noemen hier met name: Drukkerij Wihabo, Gemeente Oss en Rabobank Oss Bernheze. Hartelijk dank allemaal.

Nr. Kopy voor Verschijnt op 01 04 januari 15 januari 02 18 januari 29 januari 03 01 februari 12 februari 04 15 februari 26 februari 05 29 februari 11 maart 06 14 maart 25 maart 3 weken 07 04 april 15 april 08 18 april 29 april 3 weken 09 09 mei 20 mei 10 23 mei 03 juni 3 weken 11 13 juni 24 juni 12 27 juni 08 juli 13 11 juli 22 juli vakantie 14 12 september 23 september 15 26 september 7 oktober 3 weken 16 17 oktober 28 oktober 17 31 oktober 11 november 18 14 november 25 november 19 28 november 09 december 20 12 december 23 december

Redactie Torenklanken

De Redactie van Torenklanken wenst al haar lezers en adverteerders

fijne kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar

KOPY INLEVEREN VOOR: 4 januari (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres:Veldstraat 13 e-mail: torenklanken@home.nl

1


Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Wand- en Vloertegels & Natuursteen Laminaat - PVC-vloeren & Parket Leiweg 2B, 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

13.00 - 18.00 uur Gesloten 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 19.00 uur 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 16.00 uur

Uitvaartverzorging

• voor een echt persoonlijk afscheid

VAN LITH

• mannelijke en vrouwelijke uitvaartbegeleiders

Docfalaan 2, Oss

• betrokken medewerkers

0412-623173

• Herinneringshuis van Lith Oss

Stadsmortuarium Oss www.uitvaartverzorgingvanlith.nl

• Keurmerk Uitvaartzorg

DESKUNDIG IN BEWEGING

FYSIOTHERAPIE -

Manuele- en Oedeemtherapie Kinderfysiotherapie Sport- en Arbeidsfysiotherapie Echodiagnostiek Shockwavetherapie

FITNESS - Individueel cardio en krachttraining - Groepslessen zoals: - Indoor Cycling - Total Fit, Fysio Fit, Body Fit - Seniorentraining - Move 2B Fit Mix - Pilatus, Power Yoga, Latin Dance

LOCATIES MOVE 2B FIT:

Meer informatie: www.move2bfit.nl

Nuland: Nuland: Geffen: Vinkel: Maren-Kessel:

Kloosterstraat 3B Helschenhoek 2 Papendijk 12 Pastoor Vogelsplein 1 Christinastraat 3

Telefoon fitness: Telefoon fysiotherapie: Telefoon Maren-Kessel:

073-5327472 073-5323432 0412-820280

Mark Beekmans - Geffen

(06) 5159 1160

SyStemen

ZaKeLIJKe dIenStVerLenInG

randapparatuur

teCHnISCHe dIenSt

OpSLaG

InKt en tOnerS

nOteBOOKS

prInterS

netWerKen

BeeLdSCHermen

WeBSHOp

Bezoek ons ook op www.levix.nl Geffen

dorpstraat 46 073-5341325 073-5341131 (zakelijk) info@levix.nl

Oss

Walstraat 66 0412-692090 oss@levix.nl

den Bosch

Lokerenpassage 39 073-6440576 denbosch@levix.nl

rosmalen

dorpsstraat 63a 073-5220070 rosmalen@levix.nl

uden

Oranje passage 2 0413-331536 uden@levix.nl

Voor ondernemers bieden wij administratieve dienstverlening tegen de scherpste prijzen. Bezoekadres: Rijksweg 55b, Nuland Correspondentie-adres: Postbus 50 · 5386 ZH Geffen T: 073-3030823 · M: 06-51095114 · E: info@ba-administratie.nl

www.ba-administratie.nl

55 10 N • 07 3 - 53 2 86 AT G EF FE 53 • .NL 44 N E AT G RA ZEKERIN KL O O ST ER ST OELENVER D R E D N A WWW.V

GEWOON EEN GOED ADVIES


ciale sfeer! De muzikale opluistering van de nachtmis om 24.00 uur wordt verzorgd door het Gemengd Koor. Soliste Miep Hofmans zal enkele kerstliederen ten gehore brengen.Vanaf 23.30 uur zullen de kerstklanken u ter ore komen! Van harte aanbevolen!

”ONDER DE TOREN” BEREIKBAARHEID PASTOOR: Van maandag t/m vrijdag is er vóór de middag tot 11.00 uur iemand aanwezig op de pastorie: tel. 5321216.Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. Maandag is de vrije dag van pastoor Van Dijk E-mail: pastoor@parochiegeffen.nl e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl Op de website van onze geloofsgemeenschap kunt u al veel informatie vinden: www.parochiegeffen.nl

KINDJE WIEGEN Het Kindje Wiegen is op: Tweede Kerstdag om 13.00 uur! We kijken en luisteren naar het verhaal van WITTE. Het spierwitte schaapje van Natan trekt alle aandacht in Bethlehem. Maar Natan zorgt ervoor dat niemand de prachtige wol van Witte te pakken krijgt. Hij leert zelf breien. Dan komt er een koude winternacht, waarin zijn cadeau een goede bestemming krijgt... De kinderen die dat willen, mogen meedoen met de uitbeelding van het verhaal. Verkleedkleren liggen klaar. We zingen kerstliedjes en gaan op bezoek bij het kerstkindje in de stal. Sssssst... er is tijdens het KINDJE WIEGEN een echt Kerstkindje in de kerk ! KERSTSTALBEZICHTIGING: Eerste en Tweede Kerstdag van 10.30 tot 16.00 uur

LITURGISCHE KALENDER vr. 18 dec. 19.00 u. avondmis in de kapel zo. 20 dec. 09.30 u. H.Mis m.m.v. GK + kinderkerk. do. 24 dec. 17.30 u. Kerstviering m.m.v. Opleidingsor- kest W.I.K. + kinderkerk do. 24 dec. 20.30 u. Kerstviering m.m.v. PP do. 24 dec. 24.00 u. Nachtmis m.m.v. GK en soliste Miep Hofmans vr. 25 dec. 09.30 u. Kerstviering m.m.v. W.I.K. za. 26 dec. 09.30 u. Kerstviering m.m.v. PP za. 26 dec. 13.00 u. Kindje wiegen met kerstverhaal en dans door majorettes zo. 27 dec. 09.30 u. H.Mis m.m.v. GK + kinderkerk vr. 01 jan. 10.00 u. H.Mis + kinderkerk m.m.v. GK. Na de mis is er koffie! zo. 03 jan. 09.30 u. H.Mis + kinderkerk m.m.v. PP (Driekoningen) vr. 08 jan. 19.00 u. avondmis in de kapel + DK zo. 10 jan. 09.30 u. H.Mis m.m.v. GK + kinderkerk vr. 15 jan. 19.00 u. avondmis in de kapel zo. 17 jan. 09.30 u. H.Mis m.m.v. GK + kinderkerk BIECHTEN / ZIEKENCOMMUNIE Op donderdag 24 december om 11.00 uur is de pastoor in de kerk aanwezig voor een biechtgesprek. Wanneer mensen om gezondheidsredenen de kerk niet kunnen bezoeken, maar toch de H. Communie willen ontvangen, dan kunnen zij dit kenbaar maken aan de pastoor (tel. 5321216). NACHTMIS Kerstmis en de nachtmis bijwonen... dat heeft een spe-

NIEUWJAAR De H.Mis op Nieuwjaarsdag is dit jaar om 10.00 uur met na afloop koffie drinken en Nieuwjaar wensen. DOOPDANKVIERING Op zondag 31 jan. 2016 zijn de ouders van de dopelingen van 2015 van harte welkom in de viering van 09.30 uur. Er is kinderkerk. Aan het eind van deze viering worden de doopschelpjes van de gedoopte kinderen uitgereikt. De ouders ontvangen hiervoor een persoonlijke uitnodiging. OPGAVE MISINTENTIES Opgave van misintenties (à € 11,00) kan bij Cor Heijmans, Dorpsplein7E, tel. 5322298. Het wekelijks spreekuurtje is komen te vervallen. KERKBALANS 2015: Mijn kerk in balans De stand voor Kerkbalans 2015 is per 16 november €20.500,00. DANK U WEL! Om onze kerk ‘open te houden’ is een goede financiële basis van groot belang! We willen iedereen aansporen om het parochiewerk te steunen en onze mooie monumentale kerk in stand te houden! U kunt uw bijdrage overmaken op rekening nummer: IBAN NL86 RABO 0115 8072 92 t.n.v. Bestuur H. M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2015. Kijk ook op www.kerkbalans.nl DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u contact opnemen met pastoor Van Dijk, liefst telefonisch (pastorie 5321216). 3


Voor al uw financiële zaken kunt u terecht bij

Dorpsplein 19 5386 CL Geffen 073 - 532 2135 www.colhof.nl

HYPOTHEKEN

|

VERZEKERINGEN

|

REGIOBANK

Uitvaartverzorging Gerald Donders 06 - 51 22 90 72 Reijerspad 4, 5258 AZ Berlicum Begijnenstraat 1b, 5341 BC Oss Jarenlang zijn we samen een vertrouwd gezicht in de omgeving. Wij staan voor kwaliteit en perfectie. Wij zijn dag en nacht bereikbaar voor u.

Margriet van den Boogaard - van Heel 06 - 20 49 32 87 Helster 6, 5258 JJ Berlicum


PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE Don. 24 december 17.30 u. Kerstviering met kinderkerk AANMELDING VORMSEL 2016 De voorbereiding van het vormsel 2016 gaat beginnen. Op dinsdag 5 januari is hierover een informatieavond om 18.30 uur in de kapel van het Oude Klooster (ingang aanleunwoningen). De kinderen van groep 8 krijgen hiervoor persoonlijk een uitnodiging. Dit bericht is voor de kinderen die buiten Geffen op school zitten en deel willen nemen aan het vormsel. Het Vormsel wordt in 2016 toegediend op vrijdag 13 mei om 19.00 uur HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. Sjan Vissers, tel. 5325067, verzorgt de formaliteiten rond de huwelijks- en jubileumvieringen. Er is een gezamenlijke huwelijksvoorbereiding in onze parochie De Goede Herder op maandag in Heesch. Deze wordt verzorgd door pastoor Van Dijk in samenwerking met het echtpaar Brigitte en Joost Verhees. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 - 5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of bezoek door de pastoor, kunt u de pastoor bellen 073 - 5321216 WE MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 27 november 2015: Piet van Rijn, 77 jaar ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de benedenzaal van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het “samen tafelen”. Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. KERKMUSEUM Voor een bezoek aan het kerkmuseum en / of rondleidingen in de kerk kunt u een afspraak maken met Frans Rovers tel. nr. 073-5322249 of 06 - 55375508 of per e-mail: fgrovers@kpnplanet.nl

kaarten bij ons inlevert, hetzij in de doos achter in de kerk of bij ons aan huis. Gebruikte postzegels mogen ook ingeleverd worden. Er kunnen ook kaarten gekocht worden op De Karn 9, Geffen en in de Jozefkerk te Oss voor € 0,25. De opbrengst is voor Stichting Vrienden van Hunedoara in Roemenie. Ook in 2016 gaan weer jongeren in hun eigen vakantie en op eigen kosten daar een week werken en voedselpakketten uitdelen. Nelly Heymans en Peter Vos, De Karn 9, Geffen. Tel. 06-20953025 ADRESWIJZIGING Oud-pastoor Pieter Scheepers is per 1-12-2015 benoemd tot pastoor van de Franciscusparochie bestaande uit de geloofsgemeenschapskernen: Asten, Heusden, Lierop, Ommel, Someren-Dorp, Someren-Eind, Someren-Heide en Someren-Noord. Zijn nieuwe adres is: Kerkstraat 2, 5721 GV Asten. DANKWOORD De kerngroep beheer en kerngroep pastoraat van de geloofsgemeenschap Geffen danken iedereen die het afgelopen jaar een steentje heeft bijgedragen aan de opbouw van onze geloofsgemeenschap. De vele vrijwilligers en medewerkers die individueel of in een werkgroep actief zijn, de kerkgangers, de deelnemers aan de actie kerkbalans, onze sympathisanten en relaties. Dank aan pastoor Van Dijk en diaken Van Herwijnen voor hun inzet, bemoedigende woorden en hartelijkheid! Wij wensen iedereen een Zalig Kerstfeest en een Gezegend Nieuwjaar.We hopen in 2016 weer velen van u te ontmoeten en op uw medewerking te mogen rekenen!

PSSSST... Heb jij Recht vur zunne Roap al in je agenda staan? De voorverkoop is op 7 januari 2016 om 19:00 uur in De Gouden Leeuw! Het belooft een leuke en sportieve Roap te worden. Jij bent er toch zeker ook bij?!

RESTAURATIE KERKGEBOUW Het bankrekeningnummer dat is gereserveerd voor bijdrages die 100% voor het prachtige rijksmonument worden ingezet is: NL65 RABO 01158 152 36 ten name van: Restauratiecommissie Maria Magdalena Kerk, Geffen KAARTENDOOS IN HET PORTAALVAN DE KERK Bij deze willen wij iedereen bedanken die gebruikte 5


Inloopspreekuur Zorgverzekering bij U in de buurt Heesch Cultureelcentrum De Pas 14.30 tot 15.30 uur De beste persoonlijke service Nuland Gemeenschapshuis De Meent 16.00 tot 17.00 uur Deskundig advies - Inname nota’s Specialist in CZ zorgverzekeringen

Elke dinsdag:

Elke dinsdag gratis inloopspreekuur:

Inloopspreekuur de buurt Theo Veld VerzekeringenZorgverzekering is al 30 jaar specialistbijin U CZinZorgverzekeringen. AFSPRAAK AAN HUIS OP AFSPRAAK Bezoek aan huis op afspraak Heesch:

Cultureel centrum de Pas

14.30 tot 15.30 uur

Theo Veld is al ruim 25 jaar specialist in zorgverzekeringen Elke dinsdag: Heesch Cultureelcentrum De Pas 14.30 tot 15.30 uur Theo Veld Verzekeringen 0486 462622 Theo Veld Verzekeringen 16.00 tot 17.00 uur Nuland Gemeenschapshuis De Meent Munstraat 10 - 5374 PG Schaijk Munstraat 10, 5374 PG Schaijk theoveldverzekeringen@planet.nl Tel.: 0486 - 46 26 22 Mob.: 06www.theoveldverzekeringen.nl - 46 07 47 13 mob. 06-46074713

info@theoveldverzekeringen.nl Theo Veld Verzekeringen is al 30 jaar/ www.theoveldverzekeringen.nl specialist in CZ Zorgverzekeringen.

Bezoek aan huis op afspraak

�����������ůŬĞ��ŽĞŶ�ĚĂŐ

Uw advertentie op deze plaats! Theo Veld Verzekeringen 0486 462622 vraag naar Munstraat 10 - 5374 PG Schaijk theoveldverzekeringen@planet.nl de mogelijkheden via www.theoveldverzekeringen.nl torenklanken@home.nl mob. 06-46074713

���������ĂŶĚ��ď�ŽŽĚĚĂŐ����

�������������ŝ��Θ��Ă��Ğ������������������� ������������������������ ��ĞŶŝŶŐ��ũĚĞŶ���ĚŝŶ�ĚĂŐ���ŵ���ŝũĚĂŐ��ĂŶĂĨ�������Ž������� �����������������������������������������Ă�Ğ�ĚĂŐ������������ĂŶĂĨ�������Ž������� �Ž�����ĂĂ����������������ĞīĞŶ������������������ŝŶĨŽΛďĂŬŬĞ�ŝũď�ĂŶĚ��Ŷů�����ďĂŬŬĞ�ŝũď�ĂŶĚ��Ŷů

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Vestiging: Heesch Geffen Heeswijk-Dinther T F

0412 - 45 90 00 0412 - 45 90 01

Postadres: Cereslaan 4 5384 VT Heesch

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43 Plein 1969 1a E W

info@soestacc.com www.soestacc.com


EFKES BUURTE MÈ... Nellie en Ans van Erp Ze zijn samen 700 jaar: de kinderen van Marinus van Erp en Riek van Erp - van Dinther. Ze zijn met z’n twaalven, dus dat schiet op: Harrie (66), Nellie (65),Will (63), Ans (62), Ineke (61), Rien (59), Riet (57), Bart (56), Corrie (54), Peter (53), Tonnie (53) en Frank (51). Ik maak een praatje met Nellie en Ans. Nellie: “Het was steeds om en om bij de geboortes van de kinderen Van Erp: jongen, meisje, jongen meisje. Tussen Ans en Ineke heeft wellicht een miskraam plaatsgevonden.” Toen Frank op 15 december jl. jarig was, was het zover, ze waren met z’n allen 700 jaar, waarbij de extra maanden niet zijn meegeteld. Op het laatste familieweekend, dat om de twee jaar wordt gehouden, werden er familievragen gesteld over leeftijden van familieleden. De ‘samen-700-jaar-leeftijd’ werd ontdekt en dat was de aanleiding voor een reüniefeest. Enkele kleinkinderen namen de organisatie op zich, samen met Bart en zijn vrouw Liesbeth, die in de ouderlijke woning wonen en waar het feest gevierd zal worden. De feestdatum werd unaniem vastgesteld op oma’s geboortedag 20 december, ze zou dan 90 jaar geworden zijn. Van Erp is een bekende naam in Geffen. We kennen de bijnamen ‘Schel’, ‘De Corrie’ en ‘De Smid’. Minder bekende bijnamen zijn ‘de Malder’ en ‘van Hannese’. “Wij horen bij de Schellen”, zeggen Nellie en Ans. “Grutje Schel, de grootmoeder van ons vader, is een bekend persoon geweest in Geffen.” Ze prijkt op de kaft van het boek ‘Geffense Gezichten’ en in het familieboek Van Erp lezen we een indrukwekkende beschrijving van het verlies van zoveel dierbaren, dat ze mee moest maken. Op 81-jarige leeftijd nam ze de zorg van acht kinderen op zich toen haar schoondochter in het kraambed overleed. Karaktertrekjes van de Van Erpjes? “Jawel, goed eigenwijs,” wordt direct toegegeven. “En graag op zichzelf blijven, niet te lang buitenshuis vertoeven.” Vader Marinus was een ondernemend man. Naast de boerderij die hij runde, handelde hij al snel in land- en tuinbouwzaden en pootgoed. Nadat de gemeente Van Erp’s landbouwgrond aan de overkant van de weg (huidige Geffense Plas) had opgekocht, regelde de toenmalige burgemeester een handelsbestemming op de grond aan de Heesterseweg. Daar is tot op heden Bouwmarkt Van Erp & Zn. gevestigd. Will werkte mee vanaf dat hij van school kwam.Vader liet steeds meer aan hem over tot hij begin jaren ‘80 tegen hem zei: “Doe jij het voortaan maar, dan kijk ik wel.” Tot vaders sterven (feb.’89) hebben ze nog samen gewerkt. Sindsdien staan Will en zijn vrouw aan het roer en Peter is in dienst als chauffeur.

“Het was daar in onze jeugd rustig wonen,” weten de zussen. “Mooi aan de rand van de hei en spelen in de bossen. Ook ‘s zondags na ‘de leste mis’ mochten we met z’n allen mee, in het busje van vader om rond te rijden en de polder te bezoeken, waar altijd het jong vee werd bezocht. Het busje werd voor die gelegenheid ingericht voor veel personen: losse stoelen en banken werden erbij gezet en enkelen konden op de verhoging waaronder het motorblok zat. Met moeder gingen we ook op de fiets naar de speeltuin in Velp. Als moeder met de jongsten naar een pretpark of dierentuin ging, dan ging vader mee maar hij bleef de gehele dag in de auto wachten. Hij hield niet van drukte. Moeder was creatief, ze tekende en schilderde. Toen vader was overleden (op 65-jarige leeftijd) pakte ze de draad goed op en werd actief bij de tekenclub en bij de ouderen met koersballen, het koor en de Heemkundewerkgroep. Moeder stierf op 73-jarige leeftijd. Het programma op 20 december is veelbelovend: om 09.30 uur is er een H.Mis uit dankbaarheid, daarna een brunch en worden er foto’s gemaakt. In de middag is er een receptie voor de ooms en tantes en alle neven en nichten. De dag wordt afgesloten met een diner en feestavond voor de gezinnen van de twaalf kinderen van Marinus en Riek van Erp. Als ze er allemaal zijn, dan zijn ze met 105 personen. De jongste is geboren op 2 december jl. Foto febr. 1998: 1e rij v.l.n.r.:Tonnie, Peter, Moeder Riek, Frank en Corrie. 2e rij v.l.n.r.: Ans, Ineke, Rien, Riet en Bart. 3e rij v.l.n.r.:Will, Nellie en Harrie.

OUD PAPIER GEFFEN (VRIJDAG-ROUTE) Even een berichtje voor iedereen waar op vrijdag oud papier wordt opgehaald i.v.m. 1e Kerstdag wordt het oud papier NIET op vrijdag 25 december opgehaald, maar op MAANDAG 28 december. Wilt u a.u.b. zorgen dat het oud papier om 17.30 uur buiten staat. Bedankt KPJ Geffen 7


ROND DE DORPSPOMP

De Sint is weer feestelijk ontvangen met veel dartele, spelende en wispelturige “Zwarte Pietjes”. Het Dorpsplein weer gevuld met kinderliedjes en de vrolijk spelende fanfare in een schitterende triomftocht naar de “De Koppellinck” met een luchtige receptie met dank aan de inzet en organisatie van de Evenementencommissie!!! De schoen gevuld. En naarstig werd begonnen aan de Kerstvoorbereiding. De Kerkdiensten zijn als vanouds: Op donderdag 24 dec. om 20.30 u. mis met Passe-Partout en met een nieuw opgezette nachtmis om 24.00 uur, waarin solo-optredens en volkszang met o.a. Stille Nacht, de Herdertjes en Nu zijt Wellecome tot een waar kerstbeleving gaat worden. Op vrijdag 25 dec. om 9.30 u. hoogmis met W.I.K. op zaterdag 26 dec. om 9.30 u. mis met Passe Partout en om 13.00 uur Kindje Wiegen met een kerstverhaal en optreden van de majorettes en op zondag 27 dec. hoogmis met Gemengd Kerkkoor. Daarom “Zalig Kerstmis”

allemaal. Intussen melden zich Prins Ad den 1e (Ad van Erp) en zijn adjudant Maartin (Maartin Brands) beiden uit d’n Berg, die beiden al lang betrokken zijn bij het Rottenrijk. Zij hebben zich toch maar laten overhalen en kijken met plezier terug op de onthulling met een film “op zoek naar de prins”, de receptie en het prinsenbal. Er komt weer een tent, waarschijnlijk in de Veldstraat.Tegenover garage Geffen. (Geffen is nog op zoek naar een geschikt evenemententerrein en dat liefst in het centrum.) De Prins en Adjudant gaan samen zoeken naar wegen om het feest nog meer inhoud te geven en vooral jong en oud bij de feesten te betrekken. Er is veel overleg met de Horeca. Rottenrijk spant zich in om er een groots feest van te maken. Er is veel overleg nodig met de ge de nodige vergunningen te verkrijgen. Er zijn bijkomende leges-kosten en ook speelt de gelijkwaardige behandeling van alle stad- en dorpsfeesten een rol. Het thema: “We loate ons nie ut de tent lokke” krijgt veel aandacht en wordt aangevuld met de spreuk van de Prins en Adjudant “Sgik makte noit alleen”. Het feest rond een Boerenbruidspaar is helaas onmogelijk geworden. Er wordt bekeken hoe dit gebeuren op een andere wijze

Frank van Lent Makelaar - Taxateur - Rentmeester Dorpsplein 21 5386 CL Geffen T: 073 - 6909354 E: info@frank-van-lent.nl

WONINGEN - BEDRIJFS ONROEREND GOED - AGRARISCH ONROEREND GOED TAXATIES - PLANSCHADE - ONTEIGENINGEN - VASTGOED ADVIES

www.frank-van-lent.nl

Hans Romme Hans Romme info@papenhoeve.nl Weverstraat info@papenhoeve.nl4A Weverstraat 4A

C1000. Van alle markten thuis. 06 19556083

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

De kosten voor Dankbetuigingen, Personeel gevraagd en aangeboden zijn e 5,Rubriek gevonden en verloren is gratis! Losse advertenties tussen de tekst

1/8 pagina

e 16,-

1/4 pagina

e 27,-

1/2 pagina

e 38,-

Hele pagina

e 65,-

www.vanzandvoort-electrotechniek.nl Heesterseweg 29 - 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86


wordt opgelost (zie “Effe noar Geffe” van 2015). Het eerste Rottenrijkse feest is op 9 januari 2016 met “Het Roaplied”. Er zijn al 13 inschrijvingen, de repetities zijn begonnen, er zijn weer nieuwe deelnemers en er is een geheel nieuwe jury (behalve de pastoor, want zijn zegen blijft onmisbaar). Er is weer een nieuwe band geformeerd. De grote zaal van de Gouden Leeuw krijgt een bijzondere aankleding. Het wordt zeer boeiend, en belooft een heerlijk avondje te worden voor iedereen. Het arboretum Geffen begint duidelijk vorm te krijgen. We zien bij de entree de boom van Ine Groos en het aantal bomen groeit gestaag. Er komen wellicht ook bomen bij die aan de Heesterseweg verloren gaan, en er is een geschenk van Wihabo. Het wordt tijd dat er wandel en fietspaden komen en dat het gilde en scouting Geffen er een plaats krijgen. Onze Uilenkast moet nog een plaats krijgen, maar dan moeten de bomen nog effe groeien. Er zijn wat bijeenkomsten geweest rond de “Voorzieningenkaart”, daarin staat alles wat nodig is om Geffen (in het algemeen stad en dorpen) levendig te houden en daarvoor activiteiten te ontplooien en waarin de gemeente betrokken is en de Dorpsraad en de bewoners inspraak hebben. komen Intussen zijn er werkgroepen geformeerd rond het onderwerp sport (de Geer, de Biescamp) waarbij concrete wensen zijn geformuleerd, bij cultuur (W.I.K. Koren, Kunst enz.). Er komen conceptadviezen rondom activiteiten en vooral toebede-

ling, verdeling, beheer van gebouwen en inrichting. Bij het onderwerp “zorg”, is een werkgroep voorzieningen ingesteld en daarbij komt “de toekomst van zorgcentrum “de Heegt” en relaties met andere centra zoals het “Sint Jozefoord” aan de orde en verder het onderwerp “ontwikkeling van het Centrum”, wat nog uitvoerig bestudeerd moet worden en daarom een vervolg krijgt. De resultaten zullen gepubliceerd worden. Op 12 december werd een feestelijke Kerstmarkt gehouden vanaf 18.00 uur met lampjes en kaarsjes, gluuwein en chocolademelk en alles rond de Kerst. De Wissel, onze Basisschool maakt nu deel uit van een grotere stichting genaamd “Filios”, wat “kinderen” betekent en daarin is Primair opgenomen. De volgende stamtafel is op 20 dec. a.s weer na de hoogmis en weer in café Govers om nieuwjaarswensen te formuleren en het jaar 2015 uit te wuiven. (op maandag 21 dec. neemt de stamtafel afscheid van 2015 in echte candle-light-sfeer om 20.00 uur in café Govers ). Van stamtafel 436 voor op- en of aanmerkingen 0492351683. Een heilzame Kerst. Hauw Doe. Ut kumt goet en ut gu oe goet.

9


RADIO FREQUENTIE BEHANDELING BIJ SCHOONHEIDSSALON EVELIEN Ouder worden is natuurlijk niet te voorkomen, maar er zijn technieken om de ouder wordende of onrustige huid gezond te houden. Evelien van de Put, specialiseerde zich in haar salon in anti aging en kocht daarvoor het Radio Frequentie apparaat. Evelien: “Ik was toe aan iets nieuws en huidverbetering heeft me altijd geïnteresseerd; denk hierbij aan acne, fijne lijntjes, verslapte huid, rimpels, onrustige huid. Onderhouden en verbeteren van de huid kan allereerst door het gebruik van goede cosmetica, door massage maar ook het RF-apparaat kan processen in de weefsels stimuleren. Wat je niet meer met de handen kan doen, doet het apparaat, het gaat meer de diepte in. Een facelift zonder chirurgische ingrepen.” Angelique Paulusse, importeur van de materialen die Evelien gebruikt, werkt nauw samen met het bedrijf dat het RF-apparaat levert. Samen met dochter Floor Paulusse (19 j.) die in moeders voetsporen treedt en visage als specialiteit heeft, begeleidt zij Evelien om de nieuwe aankoop goed te gebruiken. Angelique legt uit: “Het RF-apparaat werkt op elektromagnetische golven, die warmte veroorzaken in de huid. Dat stimuleert ‘leven’ in de vezels van de huid. Hierbij worden de eiwitten in het bindweefsel gestimuleerd, de bloedcirculatie en stofwisseling worden verbeterd en ontstekingen verminderen.” Bij cliënten met een pacemaker of implantaten kan het niet worden gebruikt in verband met mogelijke storingen. Ook bij zwangere vrouwen wordt het afgeraden. Ik ben getuige van de behandeling van Chantal. Haar huid wordt gereinigd en vitamine A (Astaxanthine) ruimt ‘alle rotzooi’ op. Astaxantihine werkt als een antioxidant en verbetert de kwaliteit van de huid. Daarna 10 minuten RF-behandeling. Evelien gaat met roterende bewegingen over de huid vanaf de hals naar het voorhoofd. Ze moet blijven bewegen met het apparaat dat

fijn aanvoelt volgens Chantal. “Het is een heel ontspannende warmte en rustgevend.” Daarna komen de vitamines B en C nog aan bod en de RF-behandeling kan zonodig herhaald worden. Echte littekens verdwijnen niet, maar de structuur van de huid verbetert, wordt mooier en vetophopingen verminderen. Het RF-apparaat kan zowel voor het gezicht als voor het lichaam (afslankeffect bijvoorbeeld) gebruikt worden. Angelique en Floor proberen altijd nieuwe technieken zelf uit en laten het dan uittesten in de salons. Ze blijven begeleiden en bezoeken de specialistes persoonlijk zodat er altijd een goed overleg is. Evelien gaat een behandelplan opstellen voor Chantal en bespreekt met haar de mogelijkheden, zodat ze wellicht niet meer ‘zo boos kijkt’, zoals haar dochtertje tegen haar zei!

Welkom bij Dierenkliniek Nuland! Welkom bijsamen Dierenkliniek Nuland! Ons doel is: met u zorgen voor een optimale kwaliteit leven voor huisdier. Ons doel van is: samen met uuw zorgen voor een optimale kwalite

Wij op op afspraak. U kunt ons de hele Wijwerken werkenbijbijvoorkeur voorkeur afspraak. U kunt ons de hele d dag bellen voor een afspraak. Kom gerust binnenlopen U kunt de hele binnenlopen medicijnen, om voeding en/ofdag medicatie te halenvoor voorvoeding, uw huisdier. Ook hebben wij middelen om uw viervoeter te ontvlooiOnze openingstijden en en te ontwormen. zijn: Onze Ma: openingstijden 09.00zijn: – 19.00 Ma: 09.00 19.00 Do: 09.00 - 19.00 Di: 09.00 – 19.00 Di: 09.00 - 19.00 Vr: 09.00 - 19.00 Wo: 18.00 – 19.00 Wo: 18.00 - 19.00

Do:

09.00 – 19.00

Maar u mag ook zonder afspraak langskomen tijdens de Vr: 09.00 – 19.00 inloopspreekuren: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.00 Maar u mag ook zonder afspraak langskomen tijdens de in tot 10.00 uur en van 18.00 tot 19.00 uur. Op woensdag alleen van 18.00 tot 19.00 uur. (vanaf 1 Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot 10 januari 2016 gesloten op woensdag)

uur. Dierenkliniek Nuland Op woensdag alleen van 18.00 tot 19.00 uur.

Tel: 073-5325580 | Zandstraat 17A | 5391 AL Nuland

Dierenkliniek Nuland Zie voor meer informatie onze website: www.dierenklinieknuland.nl Tel: 073-5325580 10 Zandstraat 17A


KBO INFORMATIE AFDELING GEFFEN Activiteiten: Wij hadden een zeer geslaagde liederentafel en dansmiddag op 25 nov. j.l. Noteer alvast het vervolg op woensdagmiddag 27 januari 2016 Wij wensen de Reiscie. op 2e Kerstdag 26 december a.s. een mooie reis en een smaakvol Kerstdiner toe voor allen die deelnemen aan deze interessante tocht. Vergeet niet de Nieuwjaarsreceptie 2016 (voor onze leden) op woensdag 6 januari 2016 vanaf 13.30 uur tot 17.00 uur in de Gouden Leeuw. Met een verrassend optreden !? De volgende Filmmiddag is er al weer op 20 januari 2016 vanaf 13.30 uur in het Oude Klooster. Als deze Torenklanken uitkomt (donderdag 17 december 2015) starten wij onze Kerstviering voor KBO leden om 19.00 uur in de Gouden Leeuw. Gelet op het programma en de organisatie daarvan, gaat het beslist een mooie avond worden. Het bestuur van de KBO afdeling Geffen wenst iedereen fijne en zinvolle kerstdagen, een prettige jaarwisseling en alle goeds voor 2016.

van de vijftien scholen blijven gewaarborgd. De organisaties Primair en Nut gaan op basis van gelijkwaardigheid op in Filios Scholengroep, met Tineke Jansen als bestuurder. De beide denominaties, te weten algemeen bijzonder en katholiek onderwijs, worden behouden. In totaal telt Filios Scholengroep ruim 3300 leerlingen en bijna 350 medewerkers. Aanleiding voor de fusie Belangrijkste aanleiding voor het zoeken naar samenwerking zijn onder andere ontwikkelingen als leerlingkrimp, de voortdurende zorg voor goed onderwijs en het verbeteren van de toekomstbestendigheid van de beide organisaties. Beide organisaties richtten eerder al, samen met een aantal andere stichtingen, de Mosagroep (kantoor in Cuijk) op voor het regelen van hun personeels-, salaris- en financiële administratie. Werkgebied De volgende scholen zijn onderdeel van Filios Scholengroep: BS De Wissel (Geffen), BS De Kiem, BS De Toermalijn en BS Emmaus (Heesch), BS De Meander (Lith), BS Sint Jozef (Lithoijen), BS Sint Antonius (Maren-Kessel), BS De Hoogakker (Nuland), BS De Kleine Weide (Oijen), BS De Lockaert, BS De Nieuwe Link, BS Hertogin Johanna locatie Aalbersestraat, BS Hertogin Johanna locatie Vianenstraat en Sterrenschool Poolster (Oss), Mariaschool (Vinkel). Meer informatie over de nieuwe stichting en haar scholen is te vinden op www.filiosscholengroep.nl.

FILIOS SCHOLENGROEP NIEUWE NAAM VOOR PRIMAIR EN NUT Primair SKO (Geffen) en Nut (Oss) gaan voortaan samen verder onder de naam Filios Scholengroep. Dat werd op vrijdagochtend 4 december op feestelijke wijze bekend gemaakt binnen alle vijftien aangesloten scholen. ‘Filios’ is Latijn voor ‘kinderen’. De nieuwe naam werd bedacht door Basisschool De Meander (Lith) en Basisschool De Hoogakker (Nuland).Tijdens de Sinterklaasviering mochten zij een groot boekenpakket in ontvangst nemen.Alle andere scholen die hebben meegedacht bij het vinden van een passende naam krijgen volgende week ook een leuke verrassing. Kleinschaligheid blijft behouden Aan de fusie, die per 1 januari 2016 formeel een feit is, ging een uitgebreid verkenningstraject vooraf, waarbij ouders en leerkrachten volop betrokken zijn. Uitgangspunt was dat de schaalvergroting bijdraagt aan verdere kwaliteitsverbetering op de scholen en dat de menselijke maat binnen beide organisaties en de persoonlijke benadering van leerlingen en hun ouders / verzorgers behouden blijft . De kleinschaligheid en unieke identiteit

Van de Pol schilderwerken glasservice Nulandsestraat 13 5391 KC Maasdonk Telefoon (06) 42 75 70 50 Fax (073) 532 50 52 Mail: vdpolglasservice@home.nl

Zie ook onze website: www.vandepolglas.nl 11


PERSBERICHT Afvalkalender alleen digitaal, installeer de app! Vanaf 2016 ontvangt u geen papieren afvalkalender meer. U kunt de kalender digitaal raadplegen en/of zelf printen. Dat kan via de gratis app AfvalWijzer of www.oss.nl/afval. Voordelen app AfvalWijzer De gratis app AfvalWijzer bestaat sinds september 2014 voor gemeente Oss.Al zo’n 13.000 huishoudens gebruiken de app! Vanaf 15 december 2015 staan de ophaaldagen van 2016 in de app en op de website www.oss.nl/ afval. U kunt in de app instellen dat u automatisch een melding krijgt als het afval opgehaald wordt. Daarnaast wordt u met een extra melding op de hoogte gebracht als er tijdelijke veranderingen zijn. Bijvoorbeeld bij uitval van een vuilniswagen door gladheid of als de ophaaldag wijzigt. Let op: hiervoor moet u pushberichten toestaan! De AfvalWijzer app is gratis te downloaden en bruikbaar voor iPad, iPhone, Android- en Windowsphone. U herkent de app aan het groene logo met witte container.

overhandigen. De kers op de taart nu het afdelingsbestuur samenvoegt met de grotere buurgemeenten per 1 januari a.s. In de afgelopen periode heeft Piet jarenlang deel uitgemaakt van het bestuur en heel wat ingeleverde vakantiebonnen geteld samen met Bijs van Dijk, Jas van Lieverloo en Jo van Hoek. Ook heeft hij, als zeer actief bestuurslid, heel wat zieken bezocht en reisjes, informatie- en feestavonden voor de leden voorbereid. Het bestuur memoreerde nog aan de toekenning van de Koninklijke onderscheiding en zijn penning van verdiensten uitgereikt door de gemeente Maasdonk, welke Piet ontving bij gelegenheid van zijn 60-jarig lidmaatschap van het FNV. Zijn vrouw Corry werd door het bestuur in de welverdiende bloemetjes gezet. Evenals Piet de Haas was Huub Peters (onlangs overleden) dit jaar 70 jaar lid. Het bestuur van FNV heeft de oorkonde postuum uitgereikt aan de kinderen van Huub.

Hulp nodig? Hebt u hulp nodig bij het downloaden van de app of het printen van uw kalender? Bel dan de gemeente via 14 0412. Hebt of gebruikt u geen computer, smartphone of tablet? Dan kunt u bij de gemeente telefonisch een papieren kalender aanvragen via 14 0412. Waarom geen papieren kalender? Steeds meer mensen maken gebruik van een smart phone en/of tablet. Daarom werkt ook de gemeente Oss steeds meer digitaal. Digitaal is alle informatie over (het inzamelen van) afval 24 uur, 7 dagen per week voor u beschikbaar. We kunnen inwoners sneller en directer informeren over bijvoorbeeld extra of gewijzigde ophaaldagen. Geld en papier besparen Ook besparen we in geld en papier. De productie en verspreiden van de papieren afvalkalenders is erg duur. Dat komt omdat de afvalkalenders verschillen per route en postcodegebied. Door de digitalisering bespaart de gemeente per jaar ongeveer €20.000. De invoering van de app kostte eenmalig €7.500. Ook andere gemeenten hebben positieve ervaringen met het afschaffen van de papieren kalender.

PIET DE HAAS, 70 JAAR LID F.N.V. Binnen de afdeling Maasdonk mocht het bestuur Piet de Haas vanwege zijn 70-jarig lidmaatschap een oorkonde 12



Met een geregistreerd merk staat u sterk! pierre@koningstrademarks.nl

06-53325535




NIEUWJAARSBORREL VOOR ALLE GEFFENAREN De Dorpsraad Geffen vindt het fijn om op 8 januari van 19.30 tot 22.00 uur vele Geffenaren te ontmoeten op de nieuwjaarsborrel.We bieden in de Koppellinck onder het genot van koffie en een drankje de mogelijkheid om elkaar een gelukkig en gezond 2016 toe te wensen. De verenigingen en organisaties, die in 2015 een subsidie van de dorpsraad hebben ontvangen, laten op deze avond zien hoe zij Geffen leefbaarder en gezelliger hebben gemaakt. Het “Pompsmoesje” zal voor een muzikaal intermezzo zorgen. We hopen dat dit een succesvolle start wordt voor 2016! Dorpsraad Geffen

ten besluiten de kerstboomverbranding niet meer te organiseren. Afgelopen jaar hebben we de kerstboomverbranding moeten afzeggen vanwege het slechte weer. De gemeente heeft destijds een passende oplossing gezocht door de bomen zelf op te komen halen.Wij gaan ervan uit dat zij dit ook in het vervolg, op deze of andere wijze, zullen organiseren. Uiteraard willen wij iedereen heel hartelijk bedanken die in het verleden de kerstboomverbranding mede mogelijk hebben gemaakt.

GEEN KERSTBOOMVERBRANDING Scouting Geffen organiseert jaarlijks tal van activiteiten voor onze jeugdleden en omgeving. Omdat dit veel vraagt van ons stafteam hebben we qua tijdsdruk moe-

Beste service én persoonlijk advies Altijd bij u in de buurt! En natuurlijk bezorgen wij ook op afspraak bij u thuis!

Expert Oss Hooghuisstraat 11, (0412) 642456 facebook.com/pages/Expert-Oss 210x150mm h - Full Colour - week 48

Bestel ook online via expert.nl/oss 13


Wie draagt u een warm hart toe?

Ook dat regelen we samen!

Kent u iemand in uw omgeving die u persoonlijk een warm hart toedraagt? Iemand die net even wat extra’s voor u doet? Er zijn altijd wel mensen om ons heen die wij een warm hart toedragen. Mensen die net even wat extra’s voor ons doen, iets bijzonders oppakken of die om bepaalde redenen heel belangrijk voor ons zijn. Voor die mensen willen wij graag wat speciaals doen en daar hebben wij uw hulp bij nodig! Wij zijn op zoek naar deze waardevolle mensen. Als u zo iemand kent, laat het ons weten!

Uit de mooiste inzendingen maken wij een keuze van 5 winnaars. Rabobank Oss Bernheze gaat er namens de inzender voor zorgen dat deze winnaars daadwerkelijk een warm hart toegedragen krijgen ter waarde van € 150,- per winnaar! Meld uw keuze aan op www.rabobank.nl/ossbernheze. Daar vindt u ook meer informatie terug over deze actie.

Een aandeel in elkaar Rabobank Oss Bernheze, Raadhuislaan 26, Oss Rabobank Oss Bernheze, vestiging Heesch, Schoonstraat 1, Heesch Rabobank Oss Bernheze - Heesch Adviescentrum, Cereslaan 2, Heesch www.rabobankossbernheze.nl


Gym Vereniging Geffen UITBREIDING LESROOSTER GVG!! Bewegen is gezond, dat weet iedereen. Je kunt er ook niet vroeg genoeg mee beginnen! Vanaf Januari start GVG met peuter- en kleutergym op de zaterdagochtend in De Koppellinck. Onder leiding van Daphne Wildenberg en Mirthe de Haas worden leuke, gezellige en leerzame gymlessen gegeven. Wij nodigen peuters en kleuters uit voor 2 proeflessen om kennis te maken met deze gymlessen. Want is het niet fijn voor jouw zoon of dochter om een uurtje lekker sportief met vriendjes en vriendinnetjes bezig te zijn? Omdat de turnlessen erg in trek zijn hebben wij besloten een extra uur turnen aan te bieden. Bij de turngroep op vrijdag van 16.00 - 17.00 is nog beperkt plek maar we hebben nu de mogelijkheid om nieuwe leden vooral te verwelkomen op de zaterdag, Wij zetten even alle jeugdlessen voor u op een rijtje: Dinsdag: Sporthal de Geer Gymgroep 18.00-18.55 u. Vanaf groep 3 en hoger Woensdag: De Koppellinck Streetdance 1 18.15-19.00 u. Leeftijd vanaf 6 jaar Streetdance 2 19.00-19.45 u. Leeftijd vanaf 8 jaar * VOL* Vrijdag: Sporthal de Geer Turngroep 16.00-17.00 u. Leeftijd groep 2 t/m 4 *beperkt* Zaterdag: Sporthal de Geer Turngroep 08.55 - 09.55 u. Leeftijd groep 5 t/m 8 Extra turngroep voor 2e uur turnen 09.55-10.55 u. Leeftijd nvt Turngroep 10.55 - 11.55 u. Leeftijd groep 2 t/m 4 Zaterdag: De Koppellinck Kleuter- en Peutergym 10.00-11.00 u. t/m 5 jaar

GVG is een actieve vereniging en organiseert zeer leuke activiteiten voor de jeugd, zoals turnwedstrijden, nieuwjaar instuif, sinterklaasviering, vriendjes- en vriendinnetjes dag, GVG eind show, paasei-actie en jaarlijks jeugduitstapje. Kortom er is genoeg te beleven bij onze club! Ben je nieuwsgierig naar onze sportlessen, dan nodigen we je graag uit voor 2 proeflessen. Meer informatie en aanmelden kan via onze website www.gvg.jouwweb.nl

PERSBERICHT Gratis parkeren tijdens extra koopavonden en koopzondagen In het centrum van Oss zijn rond de feestdagen weer extra koopavonden en koopzondagen. Bezoekers van het centrum kunnen op de extra koopavonden in heel Oss vanaf 18.00 uur gratis parkeren. Op koopzondagen kunnen bezoekers de hele dag gratis parkeren. Ook tijdens het Jumbo Winterland is het parkeren vanaf 18.00 uur gratis. Op donderdagavond (vaste koopavond) blijft het betaald parkeren tot 21.00 uur. Op de wettelijke feestdagen 25, 26 december en op 1 januari is het parkeren in geheel Oss gratis. Wanneer? De extra koopavonden zijn op dinsdag 22 en woensdag 23 december. De koopzondagen zijn op 20 en 27 december. Het Jumbo Winterland is van 15 december 2015 tot en met 3 januari 2016 is op de Heuvel. Parkeergarage Bergoss en Oostwal-Oost niet gratis Parkeren in deze parkeergarages is niet gratis op extra koopavonden en koopzondagen. Op de koopzondagen zijn de parkeergarages open van 11.00 tot 19.00 uur. De normale openingstijden zijn maandag tot en met vrijdag van 7.00 tot 22.00 uur en zaterdag van 8.00 tot 22.00 uur. Op 25, 26 december en 1 januari zijn de parkeergarages gesloten. Met het parkeerkaartje kunnen bezoekers ook buiten de openingstijden de parkeergarages verlaten. Meer informatie? Meer informatie over de koopavonden en koopzondagen in het centrum is te vinden op www.centrummanagementoss.nl. Meer informatie over het parkeren in Oss is te vinden op www.oss.nl/parkeren. 15


BIJZONDERE FILMS IN FILMHUIS DE PAS IN HEESCH! Filmhuis de Pas draait films met een boodschap; er valt vaak wat te lachen, er rolt soms een traan en er is na afloop altijd iets om nog eens over na te denken en te praten. Filmhuis De Pas speelt, daar waar het kan, in op de actualiteit. Op zaken die ons bezighouden, op maatschappelijke thema’s en vraagstukken. Boekverfilmingen, humor en soms actie maar altijd een film met een boodschap. Een avondje uit met partner, familie of vrienden of gewoon in je eentje naar een goed verhaal in een prettige omgeving. Wij nodigen u van harte uit voor: ‘Bloed, Zweet & Tranen’ Dinsdag 22 december, aanvang 20.00 uur (entree € 5,-)

‘Midden in de winternacht’ Maandag 28 en dinsdag 29 december, aanvang 13.30 uur (entree € 4,-) De tienjarige Max woont samen met zijn moeder en zusje. Sinds zijn vader ervandoor is met een andere vrouw loopt Max een beetje met zijn ziel onder zijn arm.Totdat daar opeens de pratende eland Moos in zijn schuur neerstort. Moos maakt testvluchten voor de rendieren die de slee van de Kerstman trekken. De laatste liep helaas niet helemaal als gepland en nu moeten ze de Kerstman zo snel mogelijk terugvinden voor het feest begint. Jeroen van Koningsbrugge is grappig als de stem van Moos, maar het is Arjan Ederveen die de show steelt als Panneman, de gemene en schietgrage buurman die een oogje heeft op moeder Kirsten. Gelukkig blijft het niet alleen maar bij brave familiegrappen en durven de makers hier en daar ook wat volwassen knipoogjes te maken. Met een vermakelijke familiefilm als resultaat! Alvast voor in uw agenda van 2016: * 18 en 19 januari 20.00 uur Far from the madding crowd * 22 januari 20.00 uur Amy * 24 januari 14.00 uur Human

In de Amsterdamse volksbuurt De Pijp wordt Hazes, dan een jaar of acht, op het biljart gehesen door z’n vader: zingen, met de pet rond en een groot glas bier na afloop, óók voor het knulletje. Eenmaal ontdekt door Johnny Kraaykamp ondervindt de kortstondige kindster Hazes tegenwerking van zijn vader. In de jaren tachtig wordt Hazes herontdekt, door muziekproducent en latere vriend Tim Griek. Ook loopt hij tegen de 15-jarige Rachel aan:“Ik ben verliefd, en niet een beetje”. Het soms bijna slapstickachtige verhaal is goed getroffen: het artiestenbestaan, de schnabbels, of gewoon een bezoekje aan een Chinees restaurant. Martijn Fischer excelleert op een leuke manier in de karakteristieke Hazeshumor. Die lol is knap versneden met het desastreuze heden, waarin Hazes zijn toenemende doofheid niet langer kan ontkennen en verdriet dempt met blikken bier. Het levensverhaal van André Hazes wordt op prachtige wijze in beeld gebracht. ‘Bloed, Zweet & Tranen’, een topfilm voor Hazes-fans én Hazes-haters, is bekroond met vele prijzen! 16

Kaarten voor de films zijn verkrijgbaar aan de kassa; via de website of telefonisch reserveren is ook mogelijk. Cultureel Centrum De Pas is bereikbaar op 0412451634 (ma-vr 09.00-16.30) Er is volop gratis parkeergelegenheid direct voor de deur. Voor meer informatie én het volledige filmprogramma: http://www.ccdepas.nl/filmhuis


OPEN DAG SCOUTING GEFFEN Afgelopen zomer hebben we de sleutel gekregen van ons nieuwe tijdelijke onderkomen.Wij zitten tegenwoordig in de kelder van het oude gemeentehuis. Ons stafteam en vele andere hebben ons belangeloos geholpen met aanpassen van deze ruimtes voor ons gebruik. Uiteraard hoort er dan ook een open dag bij. Deze werd op zondag 22 november j.l. gehouden, samen met het Sint-Joris gilde en Jeugdvakantiewerk. ‘s Morgens zijn we eerst nog naar het Arboretum van Geffen geweest, hier werden enkele bomen geplant. Voor scouting Geffen werd er ook een beuk geplant die ons namens de Geffense bevolking tijdens het “Groots Oss” concert van de WIK was toegewenst. Onder onze boom hebben we een tijdcapsule geplant met hierin hedendaagse scouting attributen, zoals onder andere een blouse en diverse speltak insignes. Hopelijk komt deze tijdscapsule pas over vele decennia weer naar boven als onze beuk het begeeft en omvalt. ‘s Middags hebben we ons nieuw onderkomen geopend voor geïnteresseerden. Naast de vele bekende gezichten van ouders en oud leden waren er ook andere mensen die wel wellicht eens onder het gemeentehuis wilden kijken. Of mensen die wel eens wilden weten wat en wie scouting Geffen is/zijn. Hierdoor was er deze middag een leuke aanloop van mensen. Uiteraard was er voor de kinderen veel te doen, zo konden ze figuurzagen, disco-schilderen en broodjes bakken op het kampvuur. Bij het laatste was het natuurlijk de hele middag erg druk. Al met al kijken we terug op een erg geslaagde open dag. Nieuwsgierig geworden of scouting iets voor uw kind is? Hij of zij mag gratis aan vier opkomsten deelnemen. Kijk op www.scoutinggeffen.nl voor meer informatie.

in Kerstsfeer en begeleid door een prachtige lichtshow. Ook dit keer heeft Union een bijzondere gastvereniging weten te strikken om samen met haar de muzikale invulling te verzorgen.We hebben het dan over het swingende koor Derplu uit Vinkel. Gezamenlijk zullen zij het publiek laten genieten van traditionele Kerstmuziek, maar ook Kerstklassiekers in de stijl van Broadway. Popmuziek afgewisseld met klassiek. Imposante muzikale werken gevolgd door verfijnde solostukken. Kortom afwisselend en met voor iedereen wat wils. Het Candlelightconcert begint om 20.00 uur.Als vanouds is de toegang gratis.

Examenvreestraining

Examen Bikkels© Een training bestaat uit 4 wekelijkse bijeenkomsten van 1,5 uur.

CANDLELIGHTCONCERT NULAND TERUG VAN WEG GEWEEST Trouwe volgers van Harmonie Union uit Nuland hebben het twee jaar moeten missen.Andere muzikale projecten kregen voorrang. Maar dit jaar keert het Candlelightconcert weer in volle glorie terug. Op zaterdagavond 19 december a.s. presenteert Union in de parochiekerk van Nuland het Candlelightconcert ‘In the Christmas Mood’ Zoals altijd een spetterend muzikaal programma volledig

De training start woensdag 13 januari 2016 in Geffen!

Weg met examenvrees!

De kosten zijn €135,inclusief materiaal en BTW

Voor examenkandidaten van het VMBO, HAVO en VWO.

17


13:57 Pagina 1

GLASSERVICE Willie van Bergen

Willie van Bergen

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch E: vanbergenschilderwerken@home.nl T: 0412 – 455835 | M: 06 – 27311207 www.vanbergenschilderwerken.nl E: vanbergenschilderwerken@home.nl

Administratie & belastingen • Analyse • Advisering

“Het metermaatje” Het juiste adres voor het innemen, inkorten of vermaken van al uw kleding.

- Vervoer voor zorgverzekeraars - busje

Anne-marie van den Hurk Van Coothstraat 27 Geffen Telefoon: 073-5323414 / 06-51220994

Van der Sangen Tuinhout

Telefoon: 06 - 166 106 22

Den Herd 17

info@rommeschilderwerken.nl

5386 EX Geffen

www.rommeschilderwerken.nl

k Voor a l u w ma a t w e r

Romme Schilderwerken

✓ Speeltoestellen ✓ Schuttingen ✓ Rieten- en wilgentenen matten ✓ Vlonders ✓ Tuinhuisjes ✓ Dierenverblijven ✓ Meubelen ✓ Prieëlen ✓ Picknicktafels ✓ Bloembakken ✓ Accessoires ✓ Decoratieve boerderijdieren ✓ Showmodellen blokhutten

www.vandersangentuinhout.nl Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

UW ADRES VOOR TUINHOUT

Openingstijden: Ma. t/m vr. 8.30 tot 18.00 uur en op za. 8.30 tot 16.00 uur

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL

P. DE K L EIN Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


PERSBERICHT Voorzitter Raad van Bestuur per 1 januari 2016 met pensioen

Beste Geffenaren, Het afgelopen jaar heb ik u vanuit de VDG mogen vertegenwoordigen in de gemeenteraad van Oss. Mijn voornemen is u periodiek op de hoogte te brengen van de zaken die daarin zoal aan de orde zijn geweest en die ons allen aangaan. Hierbij mijn eerste bijdrage in dat licht. Na een hectische start naar aanleiding van het Bestuursakkoord van het nieuwe college, waarin zij hun beleidsvoornemens voor de komende 4 jaren heeft neergelegd, was vooral het dossier over de Zorg, huishoudelijk hulp, een veelbesproken onderwerp. Het failliet gaan van zorgverleners in relatie tot de thuiszorg deed veel stof opwaaien en een stevige duit in de debatten binnen de raad. Met alle energie en mogelijkheden is het college aan de slag gegaan om dat in zo goed mogelijke banen te leiden. Nog lang niet alles is op orde en maatwerk is nodig, maar de aandacht is daar zeker op gericht. Verder was er het afvalstoffendossier. Was er aanvankelijk stevige scepsis over de nieuwe ophaalregels voor met name restafval, ook problemen rondom het plastic hielden de gemoederen bezig. Met een aantal praktische aanvullende maatregelen zijn de grootste problemen opgelost en lijkt een lijn om daar in de toekomst kosten te besparen ingezet. Ook waren terugkerende onderwerpen de ontwikkelingen rondom het centrum van Oss en de Dorpenweg. De jaarrekening 2014 laat een gunstig resultaat zien en dat toont aan dat het vorige college met inbegrip van de VDG zijn werk goed heeft gedaan. We gebruiken de Kadernota 2016-2019 als opmaat voor de begroting 2016. Daarin krijgt het nieuwe bestuursakkoord voor het eerst ook financiële vertaling. De VDG zal zich vooral richten op verdere behoedzaamheid en op voortzetting van de in de vorige periode ingezette beleidslijnen. Maar er zijn ook ambities en waar nodig en mogelijk zullen investeringen aan de orde zijn, zoals voor het centrum van Oss en de aanliggende kernen. Hierbij denkend in Geffen aan de voorzieningenkaart, bouwlocaties Carnaval, Scouting, Gilde en verder maatschappelijke voorzieningen waaronder sport. Vanuit de VDG zullen wij u hier over regelmatig van in kennis stellen. Met vriendelijke groet Arno Romme

Henk van de Werfhorst neemt afscheid van BrabantZorg Voorzitter van de Raad van Bestuur Henk van de Werfhorst neemt na een periode van 14 jaar afscheid van BrabantZorg. Hij gaat met ingang van 1 januari 2016 genieten van zijn pensioen. Als voorzitter van de Raad van Bestuur heeft Henk van de Werfhorst een grote bijdrage geleverd aan de strategische koers van BrabantZorg en haar voorganger Welstaete. BrabantZorg is mede onder zijn leiding uitgegroeid tot een gezonde en vernieuwende organisatie op het terrein van Verpleging, Verzorging en Thuiszorg in de regio’s Veghel, Uden, Oss, ‘s-Hertogenbosch en Bommelerwaard. De taken van voorzitter Van de Werfhorst worden in de periode tot een opvolger benoemd is, overgenomen door de andere leden van de Raad van Bestuur: Wilma de Jong en Adrie van Osch. BrabantZorg biedt de scheidende RvB-voorzitter op 10 december een symposium aan waarbij Wil Derkse, emeritus hoogleraar wetenschap, samenleving en levensbeschouwing van de Radboud Universiteit, ingaat op de waarden van de Benedictijnse leefwijze en de betekenis hiervan voor de maatschappij en voor BrabantZorg.

Ernis Schilderwerken B.V. Veldstraat 31C 5386 AW Geffen T. 073 532 3400 E. info@ernis.nl W. ernis.nl 19


Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 Internet: www.vanwanrooij.nl

Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl Internet www.vanderdoelenassurantien.nl

E-mail: info@goudenleeuwgeffen.nl

Hallo Hallo laagste Hallo laagste

prijsgarantie! laagste prijsgarantie!

prijsgarantie! OPENINGSTIJDEN OPENINGSTIJDEN

Maandag t/m donderdag: Maandag t/m donderdag:

08.00 - 20.00 uur

08.00 - 20.00 uur

Vrijdag: Vrijdag: OPENINGSTIJDEN Zaterdag: Zaterdag: Maandag t/m donderdag: Zondag: Zondag: Vrijdag:

08.00 - 20.00 08.00 - 20.00 uur uur 08.00 - 20.00 uur 12.00 - 18.00 uur uur 12.00 - 18.00 08.00 - 21.00 uur

Zaterdag:

08.00 - 20.00 uur

Zondag:

12.00 - 18.00 uur

08.00 - 21.00 08.00 - 21.00 uur uur

Geffen, Dorpsplein 3

Geffen, Aloysiusplein Geffen, Dorpsplein13

GEFFEN

TEL. 073 53 40 400

WWW .VANWANROOIJ.NL


PERSBERICHT Regeling Huishoudelijke Hulp Toelage ongewijzigd in 2016 De landelijke regeling Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) blijft in 2016 hetzelfde als in 2015. Dat heeft het ministerie aan alle gemeenten in Nederland laten weten. De regeling is bedoeld om werkgelegenheid voor huishoudelijk werk te behouden na verandering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Met HHT krijgen inwoners huishoudelijke hulp voor een kleine eigen bijdrage per uur. De gemeenten Bernheze, Boekel, Boxmeer, Landerd, Oss, St. Anthonis, Sint-Oedenrode en Veghel werken samen bij de uitvoering van de regeling HHT. Voor wie is HHT en wat kost het? Inwoners van deze regiogemeenten, die gebruik willen maken van HHT, moeten aan één van de volgende voorwaarden voldoen: 75 jaar of ouder, recht op huishoudelijke hulp via de Wmo, recht op een voorziening via Wmo,WLZ of ziektekostenverzekering of wekelijks actief als mantelzorger. Inwoners vragen HHT aan bij een zorgaanbieder die in hun gemeente ook huishoudelijke hulp via de Wmo verzorgt. Met die zorgaanbieder sluiten ze een contract voor maximaal 3 uur HHT per week (maximaal 150 uur per jaar). De gemeente betaalt € 15,per uur aan de zorgaanbieder. De eigen bijdrage van de inwoners hangt af van het uurtarief van de zorgaanbieder. Een voorbeeld: Het uurtarief van de zorgaanbieder is €22,50. Daarvan vergoedt de gemeente € 15,-. De eigen bijdrage voor de inwoner is dan € 7,50 per uur.

2016 JANUARI 08 Nieuwjaarsborrel in de Koppellinck, 19.30 uur 11 Kaarten Oude Klooster, 19.45 uur 14 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur FEBRUARI 11 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur 15 Kaarten Oude Klooster, 19.45 uur MAART 07 Kaarten Oude Klooster, 19.45 uur 10 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur APRIL 04 Kaarten Oude Klooster, 19.45 uur 14 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur MEI 02 Kaarten Oude Klooster, 19.45 uur 12 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur 13 Toediening Vormsel 29 Eerste Communie, 10.30 uur JUNI 09 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur JULI AUGUSTUS SEPTEMBER 08 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur OKTOBER 13 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur NOVEMBER 10 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur DECEMBER 08 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur

Nieuwe contracten Huishoudelijke Verzorging In 2016 blijven Actief Zorg, BrabantZorg, Breederzorg, Buurtdiensten, Laverhof, Interzorg,TSN,Tzorg in de regio Brabant Noord huishoudelijk verzorging aanbieden. De gemeenten Bernheze, Boekel, Boxmeer, Landerd, Oss, St. Anthonis, Sint-Oedenrode en Veghel hebben met hen een nieuw contract afgesloten. Inwoners die huishoudelijke hulp krijgen via de Wmo kunnen de zorgaanbieder houden die ze nu hebben. In de contracten voor 2016 staan enkele nieuwe afspraken. Bijvoorbeeld over het nog beter afstemmen van de hulp op basis van de persoonlijke situatie van cliënten. Ook hebben de zorgaanbieders voor 2016 de opdracht met plannen te komen voor vernieuwing. Nieuw in het contract van 2016 is daarnaast de bepaling dat het melden van zorgen over de situatie bij een cliënt thuis voortaan een vast onderdeel is van de dienstverlening.

WIE WAT WANNEER DECEMBER 30 Geffense Kwis

21


Meer dan u denkt. In de wereld van drukwerk valt veel te ontdekken. Formaat, vorm, kleur, afwerking, de mogelijkheden zijn bijna eindeloos. Met drukwerk kan meer dan u denkt. Ontdek het met Wihabo.

Wij regelen het voor u. Heesterseweg 13 • 5386 KT Geffen • T 073 534 07 00 • www.wihabo.nl ‘t Dorp 21 • 5384 MA Heesch • T 0412 457522

Kloosterstraat 9 - 13, 5386 AR Geffen T. 073-532 1727, F. 073-532 5615 E. info@margrietmeubel.nl, I. www.margrietmeubel.nl Openingstijden: maandag gesloten dinsdag t/m vrijdag 10.00 uur - 17.30 uur (tussen 12.00 uur en 13.00 uur gesloten) vrijdagavond Koopavond t/m 21.00 uur zaterdag 10.00 uur - 17.00 uur Zie onze website voor de koopzondagen. ...al meer dan 50 jaar uw vakkundig (her)stoffeerder!

Gebr. van de Wetering

Omdat uw ogen

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

O

P

T

I

E

Stefan

K

de beste zorg verdienen!

Dorpstraat 2, 5386 AM Geffen, T 073-5323499, I www.optiekstefan.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Open: Ma. gesloten Di. t/m Do. 9.00-12.30 & 13.30-18.00 uur Vr. 9.00-12.30 & 13.30-19.00 uur Za. 9.00-15.00 uur (in schoolvakanties zijn wij op dinsdagmiddag gesloten)

Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com

Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton metselspecie vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend.

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail

OPENINGSTIJDEN: Maandag:

gesloten

Dinsdag:

09.30 - 17.30 uur

Woensdag: 09.30 - 17.30 uur

Dorpstraat 19 | Geffen | 073 - 5324957

www.bloemeninterieur-sanne.nl

Donderdag: 09.30 - 17.30 uur Vrijdag:

- 20.00voor uur Wij09.30 verzorgen

Zaterdag:

Wij maken voor iedere gelegenheid een

* * *

09.00 - 16.00 uur

u:

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Openingstijden:

verlijmen van kalkzandsteen 9.00 tot 18.00 leggen van afwerkvloerenMa: Di: 9.00 tot 13.00 het bouwen van separatiewanden in Wo: 9.00 tot 18.00 gipsblokken, gasbeton of gipsplaten Do: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van spackspuitwerk Vr: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van buitengevel-isolatie Za: 9.00 tot 16.00 passend Kado! * het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk

Dorpstraat 13 - 5386 AK Geffen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmaskadoshop@gmail.com

Ma. gesloten • Di. 09.30-13.00 uur • Wo. 09.30-17.30 uur Do. 09.30-17.30 uur • Vr. 09.30-20.00 uur • Za. 09.30-16.00 uur

Kloosterstaat 5c - Geffen Tel. 073 5321683


PRIMEUR IN NEDERLAND: SOCIAL DINING VOOR ALLEENSTAANDE OUDEREN Unieke samenwerking tussen KBO-Brabant en Match4Dinner KBO-Brabant, vereniging van ruim 130.000 senioren, is een samenwerking aangegaan met Match4Dinner.nl, een organisatie met een jarenlange ervaring met social dining voor singles. Doel van de samenwerking is om oudere alleenstaanden tijdens etentjes met elkaar in contact te brengen. De samenwerking is tot stand gekomen na proefdiners in Breda en ‘s-Hertogenbosch. Een aantal leden van KBOBrabant heeft zich met enthousiasme ingeschreven voor deze proefdiners. Het zijn bijzonder geslaagde avonden geworden.‘Ik vond het erg gezellig en zeker voor herhaling vatbaar’, aldus Corry van 79. Een gezellige avond uit staat voorop.Vriendschappen of zelfs relaties kunnen een mooie bijkomstigheid zijn.‘Tja, een relatie is voor mij niet echt het doel’, zegt de 65-jarige Mies. ‘Ik zou het al heel leuk vinden als ik iemand vind die af en toe met me uit wil.’ En ook Henk van 72 genoot ervan. ‘Geluk zit in kleine dingen. Maar niet in je eentje, want daar is weinig aan.’ Voor de diners stellen eigenaren Elske Damen-Ruigrok en Annelies Hulsker gezelschappen samen van minstens zes personen, met een prettige man/vrouw verhouding. De deelnemers selecteren zelf de omgeving waar zij willen eten; Breda, Den Bosch, Eindhoven en/of Tilburg. De restaurants worden door Match4Dinner met zorg uitgezocht. Als u meer informatie wilt over de KBO-etentjes van Match4Dinner kunt u mailen naar info@match4dinner. nl. Als mailen een probleem is, kunt u ook uw telefoonnummer doorgeven via KBO-Brabant (073) 644 40 66. Dan nemen Elske of Annelies contact met u op. Meer informatie over de reguliere etentjes vindt u op Match4Dinner.nl.

Het spreekuur is van 13.00 tot 15.00 uur op de begane grond van de bibliotheek. Een consult is gratis. Naast 19 december wordt het spreekuur ook gehouden op 16 januari en 20 februari.

PERSBERICHT TSN Thuiszorg vraagt uitstel van betaling aan Op 27 november heeft de Almelose zorgaanbieder TSN Thuiszorg uitstel van betaling aangevraagd. Een bewindvoerder onderzoekt of (een deel van) het bedrijf gered kan worden. Hij doet dit in overleg met de gemeenten. De huishoudelijke verzorging blijft gewoon doorgaan tijdens dit onderzoek.Werknemers ontvangen hun salaris. De problemen voor TSN zijn ontstaan omdat veel gemeenten in andere regio’s in het land hun huishoudelijke hulp niet van TSN inkopen. In onze regio is dat niet het geval. TSN heeft aangegeven blij te zijn met de contracten in de regio Oss. Regio Noordoost Noord-Brabant In de gemeenten uit Regio Noordoost Noord-Brabant krijgen zo’n 150 inwoners huishoudelijke verzorging van TSN Thuiszorg. Dat is 3% van alle inwoners met huishoudelijke hulp via Wmo. De acht gemeenten van Regio Noordoost NoordBrabant hebben afspraken gemaakt met negen zorgaanbieders waaronder TSN Thuiszorg. Het gaat om Bernheze, Boekel, Boxmeer, Landerd, Oss, Sint-Anthonis, Sint-Oedenrode en Veghel.

PERSBERICHT BIBLIOTHEEK OSS Dichtersspreekuur in Osse bibliotheek In de Bibliotheek Oss is zaterdag 19 december de eerste editie van het dichterspreekuur. Het gaat om een nieuwe activiteit die gehouden wordt in samenwerking met het Poëzie Podium Oss. Het spreekuur wordt gehouden door Jan van den Boom. Hij bespreekt gedichten die vooraf zijn ingestuurd. De oud-docent Nederlands van het Maaslandcollege is stadsdichter van Oss en lid van de Dichtersbent in deze stad. De gedichten die liefhebbers willen bespreken, kunnen gemaild worden naar stadsdichter@poeziepodiumoss.nl.

23


WETENSWAARDIGHEDEN

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnr praktijk 073 5321252, voor spoed: optie 1 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 8.00-12.00 en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites kunnen gepland worden tussen 8.00-10.00 uur.Voor herhaalrecepten kunt u de receptenlijn bellen, optie 2 in het menu. 24 uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen de volgende dag in de apotheek worden opgehaald als u deze voor 11.00 uur inspreekt. Artsen P. Berkelaar werkt op ma, di, do en vr. A. Litjens werkt op ma, dinsdagochtend, wo en vr. J. v.d. Heijden werkt op maandagochtend, di, wo en do. Spreekuren Elke dag 8.00-10.00, 13.00-15.00 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites, 11.00-13.00 uur. Centrale huisartsenpost: 0900-8860 DE HEEGT - BRABANTZORG Veldstraat 1, 5386 AW GEFFEN Wonen Voor meer informatie over wonen in De Heegt kunt u contact opnemen met onze Klantenservice, (0412) 622678. Thuiszorg en zorg en welzijn Voor meer informatie over thuiszorg en zorg en welzijn kunt u contact opnemen met Anne Minnema, (073) 5321264. Bereikbaar op ma-, di-, do- en vrijdagochtend. GRAAG GEDAAN! GEFFEN voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 0412-653248 (ma t/m vr tussen 10.00-12.00 uur) of email: graaggedaan@rigom.nl VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE verloskundigen in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m do 9.00-12.00 u: 073-5210764. Spreekuur: iedere maandagochtend, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Rodenborchweg 4, Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Verloskunde en echoscopie voor Oss eo, Geffen en Vinkel. Adres: Raadhuislaan 21b, Oss Bereikbaar elke dag van 9.00 - 17.00 op Tel. 0412-627560 dienstdoende verloskundige 24/7: 06-55884455 Spreekuur van ma. t/m vr. Avondspreekuur op wo. www.verloskundigenridderhof.nl. Ook te vinden op facebook en twitter @verlosridderhof. LOGOPEDIE MAASDONK, Saskia Bertrums Nuland: Schoolstraat 25 | Geffen: Kloosterstraat 8 tel. 073-8515556 | info@logopediemaasdonk.nl www.logopediemaasdonk.nl TANDARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op ma, di, do van 8.00-11.45 u, 13.00-16.45 u wo en vr van 8.00-11.45 u Dhr.T. Bulut werkt op ma, wo en vr van 8.15-11.45 u, 13.00-16.30 u en 1x per maand een maandagavondopenstelling tot 20.00 u. Dhr. O. Bromm (mondhygiënist) werkt op do 13.00-17.00 u. FRIENDS4DENTS TANDARTSENPRAKTIJK ROSMALEN - MAASDONK Tandheelkunde, Implantologie, Orthodontie, Esthetiek, Gnathologie, 24

Snurken & Apneu, Endodontologie, Kindertandheelkunde, Parodontologie, Mondhygiëne. Telefoonnummer: 073-5217411 Openingstijden locatie Maasdonk: ma, do, vrij: 8:30 -17:00 uur / di, woe: 8:30- 21:00 uur Openingstijden locatie Rosmalen: ma, di, woe, do : 8:30-21:00 uur / vrij: 8:30-17:00 uur THUISZORG PANTEIN Tel: 0900 - 8803 | e-mail: info.thuiszorg@pantein.nl www.thuiszorgpantein.nl TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST/BERNHOVEN DIAGNOSTISCH CENTRUM Postbus 707, 5400 AS Uden. Tel. 0413-403000, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www. dcbernhoven.nl. OUDE KLOOSTER: tel. 073-5324032 Bel of mail voor afspraken hoofdbeheerder: Jan van Erp 06-39664681 | j.vanerp@home.nl | www.hetoudeklooster.nl DE ONTMOETING Elke woensdag van 10.00 tot 12.00 - Oude Klooster APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Faxnr: 073 532 4499 Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 12.00-13.00 u. Zon. dienstapotheek Oss 11.00-12.00 en 17.00-18.00 u. Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw eigen apotheek. Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. SPREEKUREN AANZET: Dorpstraat 60, 5386 AN Geffen. Tel:073-5321990. Ma./Do. 9.00-10.00 uur DORPSRAAD GEFFEN Secretariaat: Bredeweg 63, 5386 KN Geffen Website: www.dorpsraadgeffen.nl OUDERENADVISEUR “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van de RIGOM Ouderenwerk Maasland en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Riny v.d.Akker,T 073-5323144, Hemmie Berendsen,T 073-5321952 en Helma Tijs,T 073-5325328. ALLE RIJBEWIJSKEURINGEN Cult. Centr.de Pas te Heesch, Eigen Herd te Uden. C.J. Swijgers, keuringsarts. Afspr. T. 06-45716117/0497-681066 of infobio@kpnmail.nl

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Advertenties: Redactieadres: E-mail adres: Bezorging:

tel. (073) 5321146 Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Acaciastraat 14 torenklanken@home.nl Excellent weekblad en folder verspreiding

Klachtenbezorging: tel. (073) 5443030

De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.