Torenklanken 2014 - nr 20

Page 1

✁ 52e jaargang | nummer 20 | december 2014

redactieadres: mailadres: advertenties: secretariaat: IBAN: druk: oplage:

1

2

3

4

Veldstraat 13 torenklanken@home.nl Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 Veldstraat 13, telefoon (073) 532 23 56 NL06 RABO 0115 8030 09 Drukkerij Wihabo, Geffen 1.950 exemplaren

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

DANKWOORD REDACTIE Aan het einde van het jaar maken we vaak de balans op. Wij als redactie kunnen met tevredenheid terugkijken op het jaar 2014. In het afgelopen jaar verschenen twintig fraaie uitgaven van ons dorpsblad. Dat we Torenklanken in deze vorm huis aan huis kunnen bezorgen, is vooral te danken aan onze adverteerders en de opbrengst van de jaarlijkse collecte. Daarnaast mogen we ook onze sponsors niet vergeten. Zonder hen zouden we het financieel niet redden. In het bijzonder willen wij hierbij onze sponsors bedanken voor hun financiële bijdrage aan Torenklanken. Wij noemen hier met name: Drukkerij Wihabo, Gemeente Maasdonk en Rabobank Bernheze Maasland. Hartelijk dank allemaal.

GEFFES STROAT TOETOERE MET TOETERS EN BELLEN De eerste editie van Geffes Stroat Toetoere in 2014 bleek een weergaloze kaskraker en dus voor herhaling vatbaar. Daarom doen we het op 10 januari 2015 niet dunnetjes en ook niet dik, maar gewoon VET over! Met vier in plaats van drie kroegen en geen twaalf maar zestien dweilkapellen willen we de tweede editie van Geffes Stroat Toetoere op de kaart zetten. Alle toeters en bellen zijn weer voor de dag gehaald om deze avond te omlijsten met een goeie ambiance, een smakelijke dorstlesser en vooral veel plezier. Bent u toe aan een gezellig verzetje maar amuzikaal? Geen probleem: zing en dans gewoon lekker mee want wij zijn vooral op zoek naar gezellige toeschouwers. Om 20.00 barst het feest los in alle Geffense cafés. Dus of u nou naar de Gouden Leeuw, ‘t Haasje, Café Govers of Boetje gaat, wij zien u op 10 januari graag verschijnen!

Redactie Torenklanken

De Redactie van Torenklanken wenst al haar lezers en adverteerders

fijne kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar

KOPY INLEVEREN VOOR: 5 januari (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres:Veldstraat 13 e-mail: torenklanken@home.nl

1


Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Wand- en Vloertegels & Natuursteen Laminaat - PVC-vloeren & Parket Leiweg 2B, 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

13.00 - 18.00 uur Gesloten 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 19.00 uur 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 16.00 uur

Uitvaartverzorging

voor een echt persoonlijk afscheid

VAN LITH

mannelijke en vrouwelijke uitvaartbegeleiders

Docfalaan 2, Oss

betrokken medewerkers

0412-623173 Stadsmortuarium Oss www.uitvaartverzorgingvanlith.nl

Herinneringshuis van Lith Oss Keurmerk Uitvaartzorg

���������������������

FYSIOTHERAPIE -

Manuele- en Oedeemtherapie Kinderfysiotherapie Sport- en Arbeidsfysiotherapie Echodiagnostiek Shockwavetherapie

FITNESS - Individueel cardio en krachttraining - Groepslessen zoals: - Indoor Cycling - Total Fit, Fysio Fit, Body Fit - Seniorentraining - Move 2B Fit Mix - Pilatus, Power Yoga, Latin Dance

LOCATIES ������������

Meer informatie: ����������À����

�������� �������� �������� �������� ��������������

Kloosterstraat 3B Helschenhoek 2 Papendijk 12 Pastoor Vogelsplein 1 Christinastraat 3

���������À�������� ������������������������� �����������������������

073-5327472 073-5323432 0412-820280

HYPOTHEKEN �Ă�Ŭ��ĞĞŬŵĂŶ�����ĞīĞŶ

PENSIOENEN

(06) 5159 1160 SCHOENEN & SPORT

SPIERINGS Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 91 E-mail jospierings@levix.nl www.jospierings.nl

VERZEKERINGEN K L O O S T E R S T R A AT 4 4 5 3 8 6 AT G E F F E N TEL. 073 - 5325510 FA X 0 7 3 - 5 3 2 5 5 6 0 E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl I n t e r n e t w w w. v a n d e r d o e l e n a s s u r a n t i e n . n l

������������������ŽĞ�ĞŶ��Ğ�ĚŝĞŶĞŶ���ŽĨĞ��ŝŽŶĞůĞ��Ğ��Ž�ŐŝŶŐ�� �����������������ŝĂŶŶĞ��ĂŶ��ĂĂ�ĞŶ ����ŽůĞŶ���ĂĂ�����Ă��� ���ĞĨĨĞŶ����

GLASSERVICE Willie van Bergen De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207 E: vanbergenschilderwerken@home.nl www.vanbergenschilderwerken.nl

����������� ����Ğů�����������������

ŝŶĨŽ�������ĞĚŝĐ��Ğ�ŐĞĨĨĞŶ�Ŷů Ğ�ŵĂŝů��ĐŽŶ�ĂĐ�Λ�ĞĚŝĐ��Ğ�ŐĞĨĨĞŶ�Ŷů

����ĞĚŝĐ��Ğ�ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ ����ŽĞ��ĞĨůĞ�ŵĂ��ĂŐĞ ����Ž�ŵĞ�ŝ�ĐŚĞ��ŽĞ��Ğ��Ž�ŐŝŶŐ ����Ğ��Ž�ŐŝŶŐ���ŽĚ�Đ�ĞŶ��ŝŶĞ�Ăů��Ă�Ğ����ĚĂ��Ă�Ğ

��������������ŝ�����ĚĂ���� ��Ăů��ĚŝĂďĞ�Ğ��ŽĨ��Ğ�ŵĂ��Ă�ŝģŶ��ŝŶ��ĞĞů�ŐĞ�ĂůůĞŶ�ĚĞ�ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ��Ğ�ŐŽĞĚ�Ŭ�ŝũŐ���


BIECHTEN / ZIEKENCOMMUNIE Op woensdag 24 december om 11.00 uur is de pastoor in de kerk aanwezig voor een biechtgesprek, Wanneer mensen wegens gezondheidsredenen de kerk niet kunnen bezoeken, maar toch de H. Communie willen ontvangen, dan kunnen zij dit kenbaar maken aan de pastoor (tel. 5321216).

”ONDER DE TOREN” BEREIKBAARHEID PASTOOR: Van maandag t/m vrijdag is er vóór de middag tot 11.00 uur iemand aanwezig op de pastorie: tel. 5321216.Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. Maandag is de vrije dag van pastoor Van Dijk E-mail: pastoor@parochiegeffen.nl e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl Op de website van de parochie kunt u al veel informatie vinden: www.parochiegeffen.nl LITURGISCHE KALENDER * viering in de kapel + t.v-uitzending naar huize De Heegt vr. 19 dec. 19.00 u. * avondmis zo. 21 dec. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. Gemengd koor + kinderkerk di. 23 dec. geen avondmis KERSTAVOND: wo. 24 dec. 17.30 u. Kerstviering m.m.v. Bandola’s + kinderkerk wo. 24 dec. 20.30 u. Kerstviering m.m.v. Passe Partout wo. 24 dec. 24.00 u. Nachtmis m.m.v. Gemengd koor + muzikanten do. 25 dec. EERSTE KERSTDAG 09.30 u. Kerstviering m.m.v. W.I.K. vr. 26 dec.TWEEDE KERSTDAG 09.30 u. m.m.v. Gemengd Koor 13.00 u. Kindje Wiegen voor de (kleine) kinderen m.m.v. majorettes zo. 28 dec. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. Passe Partout + kinderkerk di. 30 dec. 19.00 u. geen avondmis do. 01 jan. 10.30 u. + H.Mis m.m.v. Gemengd koor + kinderkerk vr. 02 jan. 19.00 u. * avondmis m.m.v. DK zo. 04 jan. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. GK + kinderkerk (Driekoningen) vr. 09 jan. 19.00 u. * avondmis zo. 11 jan. 09.30 u. + H.Mis m.m.v.Bandola’s + kinderkerk vr. 16 jan. 19.00 u. * avondmis zo. 18 jan. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. Studieorkest + kinderkerk (voor verdere agenda zie www.parochiegeffen.nl)

KERSTMIS - NIEUWJAAR Kerstmis en de nachtmis bijwonen... dat heeft een speciale sfeer! De muzikale opluistering van de nachtmis om 24.00 uur wordt verzorgd door het Gemengd Koor en muzikanten. Vanaf 23.30 uur zullen de kerstklanken u ter ore komen! Van harte aanbevolen, u heeft zeker een plaatsje! Het Kindje Wiegen, speciaal voor de kleine kinderen is op Tweede Kerstdag om 13.00 uur! Kinderen spelen het verhaal van WITTE, het schaapje en de majorettes dansen erbij. De Viering op Nieuwjaarsdag is (een half uurtje later dan anders) om 10.00 uur met na afloop koffie drinken en Nieuwjaar wensen. BEGRAAFPLAATS / GRAFLICHTEN In de wintertijd wordt de begraafplaats om 18.00 uur afgesloten. In de kaarsenbak bij Maria vindt u voortaan ook graflichten (€ 2,00), om bij uw dierbaren op het graf te plaatsen. DINSDAGAVONDMIS IN DE KAPEL Het parochiebestuur heeft besloten om per 1 januari 2015 de dinsdagavondviering in de kapel te laten vervallen, in verband met het te geringe aantal kapelbezoekers. In december 2014 is er alleen nog een viering op dinsdag 16 december om 19.00 uur. KERKBALANS 2014: Wat is de kerk mij waard? Het einde van het jaar nadert. Graag doen wij een beroep op uw vrijgevigheid om de stand van de Kerkbalans nog wat te verhogen. Het dak en de pastorie heeft onderhoud nodig. We doen een beroep op jong en oud om het parochiewerk te steunen en onze mooie monumentale kerk in stand te houden! DOE MEE EN WERK ZO AAN DE TOEKOMST VAN ONZE PAROCHIE! U kunt uw bijdrage overmaken op rekening nummer: IBAN NL 86 RABO 0115 8072 92 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2014. Kijk ook op www.kerkbalans.nl Stand Kerkbalans € 24.500,00 Dank u wel! MISINTENTIES Opgave van misintenties (à € 11,00) elke maandagavond tussen 18.30 - 19.30 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 5322298. 3


�ŽŽ��Ăů����ĮŶĂŶĐŝģůĞ��ĂŬĞŶ�Ŭ�Ŷ�����Ğ�ĞĐŚ��ďŝũ

Dorpsplein 19 ���������ĞīĞŶ� 073 - 532 2135 www.colhof.nl

HYPOTHEKEN

|

VERZEKERINGEN

|

REGIOBANK

��ďĞ��Ŷ�ĞŶ�Ă�ŝ�Ă�Ğ��ĞŶ�ďĞŚŽĞ�Ğ��ĂŶ�ĚĞ�ŽŵŐĞ�ŝŶŐ��Ğ�Ő�ŶŶŝŶŐ� �ŽŽ���Ğ�ďŽ�����ĞŶŽ�Ă�Ğ�ĞŶ��ůŽŽ���ĂŶ��ŽŶŝŶŐĞŶ�ĞŶ�ŐĞďŽ��ĞŶ

�ĂŐĞ�����ďĞ��Ŷ�ĞŶ�Ă�ŝ�Ă�Ğ�ď� �ĞŝŬĂŵ��ĞŐ�� ����������Ž�ŵĂůĞŶ

�ĞůĞĨŽŽŶ�� 073 - 5037094 �Ă���� 073 - 5037095 ��ŵĂŝů��� ŝŶĨŽΛũĂŐĞ���Ă�ďĞ��Ŷ�ĞŶ�Ă�ŝ�Ă�Ğ�Ŷů

w w w. j a g e rs - a s b e s t i nv e n t a r i s a t i e . n l

Uitvaartverzorging Gerald Donders 06 - 83 78 99 87 Reijerspad 4, 5258 AZ Berlicum Begijnenstraat 1b, 5341 BC Oss Jarenlang zijn we samen een vertrouwd gezicht in de omgeving. Wij staan voor kwaliteit en perfectie. Wij zijn dag en nacht bereikbaar voor u.

Margriet van den Boogaard - van Heel 06 - 20 49 32 87 Helster 6, 5258 JJ Berlicum


Er liggen ook opgave-enveloppen achter in de kapel en in de kerk. Als u daarvan gebruik maakt, vergeet dan niet uw naam te vermelden. Als u de intenties in de Streekwijzer vermeld wilt hebben, dan dienen ze uiterlijk dinsdagavond bij Cor binnen te zijn; dat geldt dan voor de intenties voor een week later. Maandelijks vindt u de, tot dan, opgegeven misintenties op het kerkstencil “Onder de Toren”, dat achter in de kerk ligt en in de kapel. DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u contact opnemen met pastoor Van Dijk, liefst telefonisch (pastorie 5321216). Anita van Herpen - Schuurmans, tel. 5324628, verzorgt de formaliteiten rond de doop. Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders uit Geffen,Vinkel, Nuland, Heesch, Vorstenbosch en Nistelrode, de parochies die in de toekomst één parochie zullen gaan vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient (voor Geffen is dat pastoorVan Dijk), dan maak je een afspraak met hem. PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE Kerstviering met kinderkerk op 24 dec. om 17.30 uur. Tweede Kerstdag om 13.00 uur Kindje wiegen met een kerstverhaal, zang en dans. Nieuwjaarsdag viering om 10.00 uur met kinderkerk Driekoningenviering op zondag 4 jan. om 09.30 uur met kinderkerk VORMSEL 2015 In februari 2015 start de voorbereiding van het vormsel. Op dinsdag 6 januari is hierover een informatieavond om 18.00 uur in de kapel van het Oude Klooster (ingang aanleunwoningen). De kinderen van groep 8 krijgen hiervoor persoonlijk een uitnodiging. Dit bericht is voor de kinderen die buiten Geffen op school zitten en deel willen nemen aan het vormsel. Het Vormsel wordt in 2015 toegediend op vrijdag 22 mei om 17.00 uur. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. Sjan Vissers, tel. 5325067, verzorgt de formaliteiten rond de huwelijksviering.

WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 4 dec. 2014: Gerda van Lith - Steenbergen, 70 jaar ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de grote zaal van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het “samen tafelen”. Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. KERKMUSEUM Voor een bezoek aan het kerkmuseum en / of rondleidingen in de kerk kunt u een afspraak maken met Frans Rovers tel. nr. 073-5322249 of 06 - 55375508 of per e-mail: fgrovers@kpnplanet.nl

“IS THAT ALL FOR US?” Wat zijn wij gezegend geweest met zo’n geweldige actie als de schoenendozenactie. De opkomst in de parochie was boven onze verwachtingen! Wat geweldig! Zoveel kinderen met mooie gedecoreerde dozen, kaartjes en tekeningen. Echt hartverwarmend! Er werden zelfs nog dozen bij mijn ouders thuis afgegeven. De eerste dozen werden al gelijk meegenomen naar Kenia door onze nieuwe vrijwilligster. De jongens waren erg onder de indruk. In Nederland zijn er natuurlijk foto’s genomen van de gehele ochtend en van de hoeveelheid dozen. “Is that all for us?” werd er gevraagd. Omdat het zo’n enorme hoeveelheid is geworden gaan wij de spulletjes graag delen met andere kinderen. Rondom ons nieuwe huis wonen namelijk erg veel kindjes in de “village” (locaal dorpje). De kinderen gaan, als het grootste gedeelte hier is aangekomen, leuke pakketjes maken voor zichzelf en voor de buurtkinderen. Zo leren ze eveneens om weer te geven aan de lokale bevolking. Wij zijn erg dankbaar voor alle inzet en donaties. De kinderen en volwassenen die zo actief zijn geweest en er zo iets moois van hebben gemaakt: geweldig! Allemaal super bedankt! Namens de jongens: ASANTE SANA! Ook wensen wij iedereen alvast een hele fijne kerst toe en een gelukkig Nieuwjaar! Tot volgend jaar! Melissa namens Stichting BeHoCa

ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 - 5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of bezoek door de pastoor, kunt u de pastoor bellen 073 - 5321216 5


SAMEN STAP VOOR STAP NAAR UW DROOMTUIN Bredeweg 14 B, 5386 KP Geffen

WWW . TUINENDESIGN . NL

T. 073 - 532 16 54

Voor ondernemers bieden wij Ĺ‚

administratieve dienstverlening Ook de begeleiding van startersprijzen. en de aangifte tegen de scherpste inkomstenbelasting voor particulieren Bezoekadres: Rijksweg 55b, Nuland behoren tot onze specialiteiten. Correspondentie-adres: Postbus 50 ¡ 5386 ZH Geffen

T: 073-3030823 ¡ M: 06-51095114 ¡ E: info@ba-administratie.nl Bezoekadres: Molenstraat 25, Geffen

Postbus 50 ¡ 5386 ZH Geffen ¡ T. (073) 5325536 ¡ M. (06) 51095114 www.ba-administratie.nl www.ba-administratie.nl ¡ info@ba-administratie.nl

“Het metermaatje� Het juiste adres voor het innemen, inkorten of vermaken van al uw kleding. Anne-marie van den Hurk Van Coothstraat 27 Geffen Telefoon: 073-5323414 / 06-51220994

Specialist in CZ zorgverzekeringen Elke dinsdag gratis inloopspreekuur: Heesch:

Cultureel centrum de Pas

14.30 tot 15.30 uur

AFSPRAAK AAN HUIS OP AFSPRAAK Theo Veld is al ruim 25 jaar specialist in zorgverzekeringen Theo Veld Verzekeringen Munstraat 10, 5374 PG Schaijk Tel.: 0486 - 46 26 22 Mob.: 06 - 46 07 47 13

info@theoveldverzekeringen.nl / www.theoveldverzekeringen.nl

www.vanzandvoort-electrotechniek.nl Heesterseweg 29 - 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86


EFKES BUURTE MÈ... Claudia Verstegen (23 j.) “Hoe kun je vorderingen maken in je vak en tevens veel van de wereld zien...” Met deze slogan nodigt het bedrijf Steiner - een bedrijf dat op 160 schepen de Wellness verzorgt - jongeren uit om in de Spa op een Cruise schip te gaan werken... Claudia Verstegen had er al van gehoord, toen ze op zoek was naar een stageplek tijdens de opleiding voor schoonheidsspecialiste. Ze begon toch met het opzetten van haar eigen schoonheidssalon. Toen een schoolvriendin op de boot ging werken, borrelde Claudia’s wens weer op en ze meldde zich aan voor de selectie bij Steiner. Dit bedrijf biedt meerdere specialismen aan: massage- en schoonheidsspecialisten, nagelstylisten, kappers, pedicuren, fitnessinstructeurs, afslanktherapeuten en receptionisten. Op de selectiedag kreeg ze eerst een presentatie over hoe het in z’n werk gaat op een cruise schip met de mogelijkheid tot solliciteren erna. Ze moest zich - onvoorbereid en in het Engels - presenteren en tot slot haar meegebrachte model, moeder José - een gezichtsbehandeling en een deelmassage geven. Een week later lag de uitnodiging voor Londen in de bus... Daar moest ze gedurende 3 weken een training volgen en er werden verschillende testen afgenomen. De eerste week was algemene kennis over producten en nieuwe technieken en vervolgens kreeg ze les in haar richting: schoonheidsbehandeling. Ondanks dat haar leraar ziek werd en de lessen moesten worden uitgesteld, ontving ze toch in de 3e week haar ‘details’, d.w.z. de schipinformatie: wanneer vlieg je waar naar toe en op welk schip kom je terecht; wat zijn de regels op het schip en hoe moet je je gedragen. Het werd de Seabourn-Legend: een 6-sterren schip met 200 gasten (is een relatief kleine boot) en 177 medewerkers aan boord.Twee dagen later, op 3 februari 2014, zat ze in het vliegtuig naar Singapore, om haar reis van 9 maanden te beginnen! Claudia: “Dat was spannend! Ik had nog nooit zo ver gevlogen, ik kon niet ‘eerst even’ naar huis en je weet niet waar je terecht komt! Ik arriveerde om half 2 in de nacht en moest om 07.00 uur ‘s ochtends beginnen... ondertussen had ik de zon zien ondergaan en opgaan in het vliegtuig!” Het werden maanden van hard werken, maar een ‘doereis’ om niet te vergeten! De reizen voor de gasten variëren van 10 tot 14 dagen. Vanaf het eindpunt van een cruise komen er weer nieuwe gasten op het schip en vaart het schip de volgende reis. De medewerkers van de Spa blijven 9 maanden aan een stuk op het schip, terwijl het andere personeel vier maanden aan boord blijft en dan anderhalf tot twee maanden van de boot af gaat.

Claudia had 3 halve dagen in de week vrij, waarbij ze van de boot af mocht. Daarbij is ze in 34 landen geweest en heeft 115 steden mogen bezichtigen...... ze zag woestijngebied en het maanlandschap van Jordanië... veel grote zeedieren... het Noorderlicht en de Noord kaap... ze voelde zich soms Sinterklaas met steeds een uitbundig zwaaiende mensenmassa aan de kade, als ze ergens aanmeerden of weg vaarden. Naast alle prachtige landschappen en momenten heeft ze ook spannende dingen meegemaakt. Ze maakte een storm mee... het uitvallen van de motoren van het schip... het noodalarm dat afging en er overal rook hing... ze werd drie keer zeeziek... en ze kregen extra bewaking op het schip in de Rode Zee, het piratengebied! Er was bezoek van het thuisfront: in Saint Malo in Frankrijk wachtten in mei oma Ruijs, haar ouders en zus Bibian haar op. Ze zouden een kijkje op de boot mogen maken, maar er was een besmettelijke ziekte aan boord geconstateerd waardoor er geen bezoek mocht komen, om zo eventuele verspreiding te voorkomen. Claudia mocht er wel af en na overleg met de kapitein was daarna toch nog een gelegenheid om even kort aan boord te gaan. José:“Dan zie je haar wereldje op het schip met veel luxe voor de gasten en een heel kleine hut zonder daglicht voor de medewerkers!” Gelukkig brak de ziekte (dat mazelen bleek te zijn) later niet uit. Oma Verstegen, haar ouders, broer Wouter en nichtje Anja met haar vriend Luc waren begin september in Oostende en zus Sascha ontmoette Claudia eind september in Barcelona. Claudia kijkt met voldoening terug op dit avontuur: “Ik heb veel verschillende mensen ontmoet, veel mensenkennis opgedaan, van alle culturen iets mee gekregen en ik heb ontzettend veel gezien. Ik ben ook nog eens gepromoveerd tot assistent manager. De tijd is voorbij gevlogen!” Claudia:“Er is me door Steiner een contract aangeboden voor februari 2015 voor Australië en Nieuw Zeeland... en dat gaat ‘m zeer waarschijnlijk wel worden...!” Het bloed kruipt waar het niet gaan kan......

7


Cremers tapijt & gordijnen Wij hebben een uitgebreide collectie tapijt- en vinylrollen op voorraad

Berkdijk 11 ma di t/m vr Sint-Michielsgestel za (bedrijventerrein Venkant) T. 073-5514311 E. cremerstapijtengordijnen@hetnet.nl

13.00 - 17.00 uur 09.00 - 17.00 uur 10.00 - 16.00 uur

raamdecoratie decoratievloerkleden marmoleum

laminaat vloerkleden pvc-vloeren antislip-vinyl

www.cremerstapijtengordijnen.nl

ĹŻĹŹÄž ŽĞŜ ĚĂĹ?

ĂŜĚ Ä? ŽŽÄšÄšÄ‚Ĺ? Ĺ? Θ Ä‚ Äž

De kosten voor Dankbetuigingen, Personeel gevraagd en aangeboden zijn e 5,-Rubriek gevonden en verloren is gratis!

Kloosterstraat 5b • 5386 AR Geffen

Losse advertenties tussen de tekst 073-5320531 • info@wolberg.nl

1/8 pagina www.wolberg.nl e 16,-- 1/2 pagina e 38,-1/4 pagina e 27,-- Hele pagina e 65,-di-vr 10.00-17.00, za 10.00-16.00

ĞŜĹ?ĹśĹ? ŊĚĞŜ ÄšĹ?Ĺś ĚĂĹ? Ĺľ Ĺ?ŊĚĂĹ? ĂŜĂĨ

Ĺ˝

Ä‚ Äž ĚĂĹ? ĂŜĂĨ

Ĺ˝

Ĺ˝ Ä‚Ä‚  Â? ĞčĞŜ Â?Â?     Ĺ?ŜĨŽÎ›Ä?Ä‚ĹŹĹŹÄž Ĺ?ĹŠÄ? ĂŜĚ ƒŜů„ ƒÄ?Ä‚ĹŹĹŹÄž Ĺ?ĹŠÄ? ĂŜĚ ƒŜů

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Vestiging: Heesch Geffen Heeswijk-Dinther T F

8

0412 - 45 90 00 0412 - 45 90 01

Postadres: Cereslaan 4 5384 VT Heesch

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43 Plein 1969 1a E W

info@soestacc.com www.soestacc.com

  � ����   �


KBO INFORMATIE AFDELING GEFFEN KVO bestuur adviseert oud leden over te gaan naar KBO afdeling Geffen Na een laatste afstemmingsgesprek in de bestuursvergadering van de KBO op 2 december ‘14 , waaruit bleek dat de voormalige KVO activiteiten inpasbaar zijn bij de huidige KBO activiteiten, of de mogelijkheid hebben als zelfstandige activiteit onder de KBO vlag door te gaan, zijn de navolgende besluiten genomen. Henriette van Erp en Corrie Hondong zijn benoemd tot kandidaat bestuursleden van de KBO afdeling Geffen, en worden vanaf 3 december 2014 betrokken bij bestuursvergaderingen, activiteiten e.d. In de jaarvergadering van maart 2015 worden zij door het huidige KBO bestuur voorgedragen, voor een definitieve benoeming als KBO bestuurslid. Als KBO bestuur laten wij graag weten, uitermate tevreden te zijn met deze ontwikkeling, temeer omdat ook al enkele enthousiaste dames vanuit de KVO hebben laten blijken, graag mee te werken aan (eventueel nieuwe) activiteiten binnen de KBO. Dat horen wij graag! Nieuwjaarsreceptie woensdagmiddag 7 januari 2015 in de Gouden Leeuw Omdat wij nog niet kunnen inschatten hoeveel nieuwe leden wij erbij krijgen, zijn wij, voorlopig éénmalig, uitgeweken naar zaal De Gouden Leeuw in Geffen voor onze nieuwjaarsreceptie op woensdag 7 januari 2015. Dankzij het meedenken van Anouska en Arie, kunnen wij er meteen iets moois van maken. De zaal gaat open vanaf 13.00 uur. Het programma start om 13.30 uur en duurt tot 16.30 uur. Deze, gehele middag, zal Noud Bongers uit Lith, dé Brabantse Troubadour, optreden. Wie kent hem niet! Noud heeft inmiddels 6 CD`s gemaakt, waaronder “Achterum is `t kermis” en “`t Brabants Ketierke” . Dieje taol vèrstoan we allemaol in Geffe, dus kom loustere ! KBO leden ontvangen 3 consumptiebonnen bij binnenkomst, waarmee ze kunnen kiezen uit koffie/thee, fris, bier of een borreltje. Verder krijgt men nog 3 warme hapjes en iets lekkers bij de koffie/thee. Niet KBO leden hebben geen toegang tot deze middag. Mocht een KBO lid begeleiding nodig hebben van een begeleider/ster die geen KBO lid is, dan wordt voor hem of haar een bijdrage gevraagd van € 6,- per persoon. Met het Kerstfeest nog voor de boeg, en de Nieuwjaarsreceptie in het vooruitzicht wil ik graag afsluiten met; Wij komen tesamen...... Namens het bestuur van de KBO, Will van Leeuwen, secretaris, Jos van Bergen, penningmeester, Lies van Dinther, bestuurslid, Christine Ceelen, bestuurslid, Henriette van Erp, kandidaat lid, en Corrie Hondong, kandidaat lid,

wensen wij iedereen een Zalig Kerstfeest en een Zalig, Gelukkig en Gezond 2015 toe. Antoon Romme, voorzitter KBO Geffen www.kbogeffen.nl

GEFFENSE KWIS Je kunt nog inschrijven voor de leukste quiz van het jaar! Op 30 december vindt hét evenement om het jaar af te sluiten plaats! Meedoen met de Geffense Kwis staat garant voor een hilarische gezellige avond. Stel zelf een team samen, bijvoorkeur in de leeftijd tussen 10 en 88 jaar. Er is maar 1 regel en dat is dat 1 persoon woonachtig moet zijn in Geffen. Bepaal ook zelf je locatie waar je de quiz gaat maken.Alle opzoekhulpmiddelen zijn geoorloofd om de juiste antwoorden te vinden. Denk daarbij aan internet maar ook aan krant clubblaadjes weekbladen boeken over oud Geffen enz. Je krijgt vragen voorgeschoteld over sport muziek algemene kennis, hersenkrakers, maar ook over ons eigen dorp en (bekende)dorpsbewoners. Het zal een mix zijn tussen soms moeilijk , lastig te vinden, niet te googlen, parate kennis maar ook zijn er makkelijke vragen. Hilarische buitenopdrachten die je kunt oplossen door er op uit te gaan. Ook dit jaar is er weer een geheime opdracht waarvoor 1 persoon uit je team zich halverwege de avond op een bepaalde locatie komt melden om deze opdracht te maken. Stel het aanmelden niet langer uit, ga naar de site www.degeffensekwis.nl en schrijf je in. Spijt zul je niet hebben er wordt nog lang over nagesproken! 3 weken later op 16 januari is de prijsuitreiking in de Koppellinck. Dan wordt bekend wie zich een jaar lang slimste Geffenaren van het jaar mogen noemen. Wie gaat er dit jaar met de eer strijken??? Mag jouw team de prijs in ontvangst nemen in de vorm van een cheque ter waarde van 250 euro samen met een prachtige wisseltrofee? Dus onthoud 30 december 3de editie Geffense Kwis en 16 januari 2015 grootse spannende prijsuitreiking. Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen

Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding

Veldstraat 33 5386 AW Geffen

tel. 073 - 5320744 fax 073 - 5320745 06 - 23438623

www.wespro-ongedierte.nl

9


ROND DE DORPSPOMP Dit is de laatste “Dorpspomp” van 2014. Een jaar waarin in Geffen en in Maasdonk het nodige en onnodige aan lief en leed is geweest. En waarin de Dorpspomp, ook door te spioneren in de Stamtafel, in staat was om te vertellen wat ons zoal bezig houdt. Het kwam er van dat de Prins zich wat meer op de achtergrond heeft geplaatst. Na meer dan 40 jaren en meer dan 800 afleveringen van de Dorspomp is hij opgevolgd door een aantal amateur-schrijvers die als zijn discipel hun best doen om die Dorpspomp op het gewenste peil en hoger te houden. De echte Prins is daarmee niet helemaal brodeloos, maar zal slechts af en toe aan de beurt zijn. En de stijl: het is niet toevallig dat Dorpspomp en Dorke dezelfde drie beginletters hebben. We gaan met enthousiasme door. We zijn de redactie van Torenklanken dankbaar dat deze rubriek altijd een prominente plek krijgt want zo ervaren we tegelijk dat lezers gediend zijn van een rubriek met wat informatie en sentimenten. In de vorige Dorpspomp werd gerept van twee Maasdonkers in de nieuw Osse raad. Het moge duidelijk zijn dat hiermee één VDG’er en één CDA’er werden bedoeld. Na meer dan elf jaren plannen maken is het dan eindelijk zo ver: het Centrumplan heeft bewoners. Eind november en begin december hebben de eerste uitverkorenen voor hun nieuwe huurwoning de sleutel gekregen. Het gaat om vriendelijk ogende rijtjeshuisjes, met enigszins variërende, donkerbruine tinten. Om de somberheid en eentonigheid daarvan te verminderen zijn bij sommige op de voorgevel kleurcomposities met witte v(l)akken aangebracht, een nogal dwingende uitstraling. Over het mooie daarvan wordt dan ook verschillend gedacht. De inrichting van binnen is simpel en functioneel. De nieuwe bewoners zijn meteen aan de slag gegaan en worden daarin bijgestaan door een klussenbus. Zij ontvingen van de woningcorporatie en de bouwer een gratis pasje “Coffee & Tools” voor eenvoudige hulp van die bus. Op het laatst dreigde er toch nog vertraging voor de bewoners toen bleek dat onverlaten uit tien van deze woningen de verwarmingsketels hadden geroofd. Maar de ketels zijn snel door andere vervangen zodat de kou uit de lucht is. Nu moeten we alleen nog even wachten op de voltooiing van de bouw op de rest van het “Aloysiusveld” en dan is het hele Centrumplan klaar, eindelijk. Iedere keer eindigt de Stamtafel de bijeenkomst met het galmen van een lied. Altijd hetzelfde lied, want traditie werkt verslavend. Soms tot ongenoegen van de gasten aan de bar van café Govers want die vinden dan dat die 10

muziek vanaf de stamtafel hun gesprek bij een kop koffie of boven een biertje stoort: “Als de stamtafel bijeen is”, zo begint het Stamtafelkoor. Hoe harder, hoe mooier, vindt het koor zelf. Het maakt dan in elk geval indruk. Ooit, in 1947, gecomponeerd door de priester-musicus Floris van der Putt en met de originele tekst van kompaan Harrie Beex was het lied bedoeld als loflied op Brabant, met de naam “Het lied van Hertog Jan”. Een goeie, eeuwige, meezinger waarvan je de tekst eenvoudig kunt veranderen, behalve het welluidend refrein:“Harba Lorifa”. Wat dat betekent? Niemand die het weet, het klinkt alleen maar goed. Volgend jaar is een gedenkjaar voor Van der Putt, want de musicus in deze priester bracht nog heel veel andere, vaak liturgische muziek voort en zou dan 100 jaar zou zijn geworden. Eerbied voor ons lied is dus niet verkeerd. We stevenen af op de allerlaatste dagen en uren van Maasdonk. Een afscheidsfeest in de Geer met allerlei amusement was er om de aanstaande, daadwerkelijke scheiding van de drie kernen in te luiden. Heel Maasdonk krijgt voor de Kerst een boekwerk van circa 150 pagina’s in de brievenbus waarin wordt teruggezien op 22 jaren van doorleefd Maasdonkgevoel. Nu nog even een aantal eindejaarsevenementen op de grens van het oude en het nieuwe jaar en wellicht ook op de nieuwe grens van Oss met die van Den Bosch en dan is het definitief “over en sluiten maar”. Het valt op dat er nog steeds wordt gemord over de nieuwe grens tussen Nuland en Geffen. Blijkbaar is het laatste oordeel over de verdeling van enkele woningen en stukken grond over de nieuwe gemeenten geen echt Salomon’s oordeel geweest. De dorpsraad wordt uw spreekbuis. Vol verwachting klopt ons hart. Een nieuwe samenstelling, niet-politiek en met meer bevoegdheden dan de vorige dorpsraad. Benoeming en presentatie worden halverwege januari verwacht en het eerste openbare optreden in februari. Wellicht horen we dan welke ideeën onze vertegenwoordigers van hun taak hebben en wat hun plannen voor 2015 zijn. WIK bestaat 50 jaren. De Stamtafel feliciteert de muziekvereniging met zo’n mooie, unieke leeftijd! WIK mag trots zijn op zijn verleden want de vereniging won meerdere malen ambitieuze prijzen. WIK heeft zijn groots opgezet jubileumfeest van 7 december helaas op het laatste moment moeten uitstellen. Het onverwachte overlijden van Gerda van Lith - Steenbergen, echtgenote van Antoon die als lid van de harmonie welhaast het gezicht is van de harmonie, maar zelf ook vaak was betrokken bij wat de harmonie deed moest tot die beslissing leiden. We wensen Antoon en familie veel sterkte toe! Het gemeentehuis is geestelijk ter ziele. De ambtenaren zijn weg. De kunststukken en andere aankleding van en in het gebouw zijn verdeeld en terechtgekomen bij


voormalige medewerkers, instellingen of bij belangstellenden die er een goede bestemming voor hebben. Het Dorsplein wordt stiller. Het is een zeer vreemde zaak: naar nu blijkt moet kringloopwinkel Habbekras door de inlijving van Geffen bij Oss het veld ruimen voor een soortgelijke winkel in het huidige Oss. In deze tijd van meer aandacht voor milieu, hergebruik, duurzaamheid, enz. zouden er juist meer van deze soort activiteiten moeten komen.Welke rare regel heeft dit veroorzaakt? De Koppellinck krijgt enkele nieuwe gebruikers. Zo is onder meer sprake van de komst van een ergotherapeut en een logopedist. Het optimisme over de toekomst van de Koppellinck neemt toe. Er komen gesprekken over een nieuwe bestuursvorm om een nieuwe ontwikkeling kracht bij te zetten. Een grotere belangstelling wordt nu al gecreëerd door meer plaats en aandacht voor artistieke optredens. Zo is er op 21 december (dat is al heel gauw!) een “Winter Sfeer Optreden”, waarin het koor Expreszo met het Gemengd koor een diversiteit aan mooie gezangen ten gehore brengt. Het vindt plaats in Kerstsfeer en moge het begin zijn van een jaarlijkse herhaling voor de Kerst! Om 19.00 uur en GRATIS toegang! Een mooi bericht: de Dansgarde van het Rottenrijk is heropgericht. Een aantal moeders heeft het initiatief genomen en zo is er een zevental meisjes bijeengebracht dat onmiddellijk met het oefenen is begonnen. Hun deelname aan Roap en Carnaval staat al vast. Vanwege de alcoholwetgeving zijn Horeca en carnavalsstichting zich aan het beraden over een goede en alcoholveilige scheiding van feesttenten en -ruimten met de carnaval voor de jongeren. In overweging is het plaatsen van een aparte tent voor 16- en 17-jarigen. Meer goede ideeën zijn welkom. Het Coöperatief dividend van de Rabobank heeft alweer geen Geffens doel geraakt. Te weinig stemmen vanuit Geffen door -wellicht- te weinig betrokkenheid. De Stamtafel is overigens van mening dat het toekenningensysteem op de schop moet. Uitkeringen gaan nu nogal eens naar, op het oog, minimale belangen. De Prins laat alsnog het volgende weten (citaat, gedeeltelijk): “Kerst 2014- Er zijn weer tal van Kerstvieringen, zie Torenklanken blz. 2 no 19. Dankzij het drukke kerkbezoek is ook de Nachtmis om 24 uur behouden gebleven. Het gemengd Kerkkoor wordt afgewisseld met een groep koperblazers en de dirigent heeft beloofd dat u de bekende kerstliederen mee mag zingen, o.a : Stille nacht, de Herdertjes lagen bij nachte en Nu Sijt Wellecome. Het wordt zo zeker een feestelijke nachtmis.” De Prins placht voorts aan het slot van zijn Dorpspomp aan te bieden om op- of aanmerkingen per telefoon in ontvangst te nemen. Het zou niet erg kies zijn om die vele (NOU JA, slechts een enkele per jaar) telefoontjes

op hetzelfde telefoonnummer bij hem te laten binnenkomen. Dus voor dit doel nu het telefoonnummer van de schrijver-Pompenier van nu, 5321700. Volgende Stamtafel (nr. 416): op 21 december 2014 in café Govers, 10:30 uur. Namens de aangezetenen van de Stamtafel wordt u bij deze een fijne Kerstviering en een spetterende jaar- en gemeente-overgang gewenst!

WOORDEN ZIJN PARELS Dank jullie wel familieleden, vrienden en kennissen voor de geschreven en gesproken woorden na het overlijden van ons lief dochtertje “Lotte”. Ook de kerk vol mensen in de Engelenmis heeft ons goed gedaan. Alle woorden hebben ons veel steun gegeven. Ronald, Gerrie en Sanne van der Zanden - de Jong, Familie van der Zanden, Familie de Jong

WINTER SFEER OPTREDEN Koor Expreszo en Gemengd Koor uit Geffen Zondag 21 december in de Koppellinck, aanvang 19.00 uur. Toegang gratis

11


HET BETREURDE UITSTEL VAN TWEE GOUDEN JUBILEA Op 23 nov. j.l. zou het Gouden lidmaatschap van Gerda van Lith-Steenbergen worden gevierd en op zondag 7 dec. j.l. zou het Gouden Jubileum van de Pompzwengels worden gevierd. Begin november 2014 kreeg het gemengd kerkkoor het bericht, dat Gerda ziek was, vermoedelijk een griepje. Zo had het koor de gelegenheid om de feestliedjes en de voordrachtjes te repeteren. De uitnodiging aan familie was verzonden. Op 19 nov. kwam de mededeling, dat Gerda was opgenomen in het ziekenhuis. Het Cecilifeest op 23 nov. kreeg daardoor een andere inhoud. Op 4 dec. 2014 bereikte het koor het droevige bericht, dat Gerda was overleden. Onbegrijpelijk. Zo onverwacht, nog zo betrokken bij koor en gemeenschap. We moeten ons voorbereiden op het afscheid, de avondwake, de uitvaart. Het feest wordt nooit meer gevierd. We danken Gerda die 50 jaren lid was. Eerst van het dameskoor en na 1970 van het gemengd koor. Eerst als sopraan en later als alt. We herinneren haar als een zeer betrokken persoon bij de Geffense gemeenschap: Lid van de Bandola’s, het jeugdgilde, dansmarieke, lid van het oranjecomité, supporter van Nooit Gedacht, middels haar man Antoon betrokken bij de fanfare en “de Pompzwengels”.Wij blijven dankbaar voor al het goede en bidden je Eeuwige Vrede toe Op 7 dec. zou het Gouden Jubileum van “De Pompzwengels” worden gevierd. Ook daarvoor zijn de uitnodigingen verzonden. Haar man Antoon is ook 50 jaar lid van dit prachtige orkest. Een orkest zonder leiding, maar met zo’n grote muzikaliteit, dat iedereen verbaasd doet staan.Antoon is gebombardeerd tot vertegenwoordiger van het orkest. Ze nemen deel aan concoursen op Europees niveau en vullen dan in dat “ALLEN” de leiding hebben. Niemand, die het begrijpt. Dat verdient lof en hulde. Het sterven van zijn geliefde Gerda, waarvan op 11 dec. in grote rouw afscheid is genomen maakt ook dit feest onmogelijk. De pastoor heeft de jubileummis terecht gemaakt tot een “stille” mis tot intentie van Gerda. Heel Geffen leeft mee. Wij wensen Antoon en familie veel sterkte toe. Dit is een pijnlijk “IN MEMORIAM” Theo Prinssen.

VLADERACKENFONDS STELT GELD BESCHIKBAAR VOOR PROJECTEN Op 1 januari a.s. bestaat Maasdonk niet meer. Ook omroep Vladeracken (officieel: Stichting Lokale Omroep Geffen, Nuland,Vinkel ) is opgehouden met uitzenden. Het bestuur heeft besloten om de ‘spaarpot’ van de omroep ten goede te laten komen aan projecten die de leefbaarheid van de ‘oude’ dorpskernen vergroten. Inwoners van van Vinkel, Geffen en Nuland kunnen 12

voor 1 maart 2015 een subsidieaanvraag indienen. Het aanvraagformulier staat op de website van omroep Vladeracken (www.omroepvladeracken.nl). Welke projecten komen in aanmerking? Een project komt voor subsidiering in aanmerking als: - het de leefbaarheid van de dorpskern(en) bevordert; - het “een kop en een staart” heeft, is voorzien van een plan van aanpak en een overzichtelijke begroting; - het binnen maximaal een jaar kan worden afgerond; - het maximaal aan te vragen bedrag € 7.500,- is. Voorkeur hebben projecten die: - Door bewoners of lokale ondernemers worden uitgevoerd; - Een groot aantal inwoners bereiken; - Nieuw zijn qua onderwerp of qua manier van samenwerken; - Bij de realisatie ook eigen middelen inbrengen. Welke projecten komen niet in aanmerking voor subsidie? Geen geld zal worden gegeven aan activiteiten die: - milieu belastend zijn; - commercieel van aard zijn; - tot de verantwoordelijkheid van andere instanties behoren; - op het moment van aanvragen geheel of gedeeltelijk gerealiseerd zijn. Wie kan subsidie aanvragen? Alleen stichtingen en/of verenigingen uit de (voormalige) gemeente Maasdonk kunnen een aanvraag indienen. Degene die een subsidie aanvraagt gaat ermee akkoord dat er: - Over de wijze van behandeling van de aanvraag niet kan worden gecorrespondeerd en/of gesproken; - Over de definitieve toe- of afwijzing van een uitkering niet kan worden gecorrespondeerd noch gediscussieerd Aanvraag procedure - Het ingevulde aanvraagformulier met bijlagen voor 1 maart 2015 opsturen naar: Eduard van Heese, secretaris Vladeracken Magnolia 10, 5386 EP Geffen. Email: evanheese@zonnet.nl - Het bestuur van de Stichting Lokale Omroep Geffen, Nuland, Vinkel (Vladeracken) zal in de maand maart 2015 de aanvragen beoordelen. - In april 2015 worden de aanvragers geïnformeerd over de beslissing. Nadere informatie: Eduard van Heese, secretaris : 073-5322875 André Broekmans, voorzitter: 06-10139041


GEMEENTEHUIS MAASDONK Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL Geffen tel. 073 - 53 42 100, fax. 073 - 53 21 945 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG Geffen E-mail:postbus5@maasdonk.nl Internet:www.maasdonk.nl Wij werken op afspraak. MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat,Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op woensdag en vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur, en op zaterdag van 08.30 tot 16.00 uur. U kunt met uw afval niet terecht op de gemeentewerf. MELDPUNT OPENBARE WERKEN Voor meldingen over schades aan gemeentelijke eigendommen kunt u contact opnemen met het gemeentehuis, 073 - 53 42 100. De gemeente zal zorgen voor een snelle reparatie. SPREEKUREN Burgemeester R.H. Augusteijn Wethouder B.H.M. Brands Wethouder M.J.M. van de Ven Na telefonische afsprak via het bestuurssecretariaat 073 - 53 42 100 kunt u de burgemeester of een van de wethouders spreken. INFORMATIE OMGEVINGSVERGUNNING MAASDDONK U kunt voor informatie hierover telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 073 - 53 42 100.

De MOV is vele jaren een begrip geweest in Geffen. Vele goede doelen zijn gesteund, en dit werd mede mogelijk gemaakt door met name, de laatste MOV leden die soms wel 25 en/of 15 jaar deel hebben uitgemaakt van de MOV. Het is dan ook zeker op zijn plaats om Diny van Bergen, Leny Romme, Chris Versteegen en Germa Martens te bedanken namens al deze goede doelen, voor hun enorme toegewijde inzet!!! Met het stoppen van het MOV zou je het bijltje er bij neer kunnen gooien, maar het blijft een Goed Gevoel om als Geffen(aren) iets te kunnen betekenen voor mensen die hulp nodig hebben. Goed Gevoel Geffen blijft een werkgroep van onze parochie, en wil zich inzetten voor goede doelen die affiniteit hebben met Geffen. Dit kan zijn een doelgroep (ouderen, gehandicapten, jeugd, ‘kansarmen’), een stichting waar Geffenaren mee verbonden zijn, een goed doel door Geffenaren opgezet. Kortom daar waar geen potje is om de nodige hulp te verlenen, wil Goed Gevoel Geffen iets betekenen in de vorm van donatie van geld, materialen of diensten. Korte lijnen zijn hierin belangrijk. We willen zeker weten dat uw geld goed zal worden besteed en zullen dan ook na een actiejaar verslag doen van wat we hebben bereikt. Daar waarvoor u denkt dat actie zou moeten worden ondernomen, kunt u contact opnemen met GGG, en mag u verwachten dat hier heel serieus naar wordt gekeken. Dit kan door middel van een brief (al dan niet anoniem) in de brievenbus van de pastorie, of per mail naar: goedgevoelgeffen@gmail.com Indien u een donatie wilt doen om ons doel te steunen: ons IBANnummer is NL88 RABO 0115 8319 91 2015 is het jaar van CARE 4 TINA !!! Dit is een stichting die jaarlijks ± 45 weeskinderen met een schisis-afwijking in China opereert, om deze kinderen zo een eerlijker kans op een toekomst te geven. Begin volgend jaar zullen wij u uitgebreid informeren over Care 4 Tina. Door het jaar heen zult u GGG regelmatig tegenkomen. Wij hopen dan op uw steun voor het goede doel. Alvast onze hartelijke dank!!!

POLITIE Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900 8844 en is altijd te bereiken.

GOED GEVOEL GEFFEN STELT ZICH VOOR! Zoals u wellicht al heeft gehoord, is MOV Geffen omgedoopt tot GOED GEVOEL GEFFEN!!! 13DE R(O)APEN ZIJN GAAR In de aanloop naar de 37e editie van Recht vur zunne Roap (RVZR) gaat Torenklanken in gesprek met enkele bijzondere artiesten uit deze revue. En dan zijn de rapen gaar! Ze zijn de mayonaise op de frikandel speciaal. Hun klanken zijn zo vanzelfsprekend en gewoon, dat je ze pas mist als ze er niet zijn. Maar gelukkig zijn ze ook komende Roap weer van de partij: handen op elkaar voor het Roap Orkest! Het is een enthousiaste groep die elke Roap weer de muzikale puntjes op de i zet. Of ze nu de welbekende ‘Schreeuw’ spelen of zelf een couplet zingen. Het zevenkoppige Roap Orkest is al even divers als haar repertoire. In de afgelopen jaren hebben vele muzikanten hun steentje aan het Roaporkest bijgedragen, maar ook de huidige samenstelling blijkt alweer diverse jaren zeer succesvol.Veteranen in het orkest zijn Carli Bongers en Gerard van den Bovenkamp. Al ruim 28 jaar bespeelt Carli de basgitaar en Gerard neemt de gitaarpartij voor zijn rekening. Dan is daar Ruben van de Meulenreek, de toetsenist die daarnaast ook mee muziek arrangeert voor het orkest. Met acht jaar ervaring inmiddels ook een vaste kracht. Merle Meeuws heeft eveneens acht jaren op de ‘Roap teller’ staan. De saxofoonpartij is dan ook in meer dan vertrouwde handen bij haar. De andere vrouw binnen het gezelschap is Loes van der Heijden, die al vele jaren verantwoordelijk is voor het gezellige trompetgeschal tijdens de Roap. Tegenwoordig is Loes ook bekend als de vriendin van Prins Carnaval Tijn d’n Urste! De rock&roll klanken binnen het orkest komen van Harry Tiemissen. Drie jaar actief in het Roap Orkest, maar hij heeft op de drums zijn muzikale sporen ook daarbuiten al ruimschoots verdiend. Tot slot, ‘het groentje’ van het stel: Theo van der Heijden. Twee jaar van de partij, maar op de trombone al even professioneel als de rest. Professioneel zijn ze zeker.Vier volle avonden aanwezig en gefocust tijdens de Roap, waar nog vele uurtjes repeteren aan vooraf gaan. Ze kiezen samen de muziekstukken uit en zorgen dat deze zoveel mogelijk aansluiten op de acts en het thema van de Roap. En alsof dat nog niet genoeg is, zijn veel van de orkestleden ook nog actief (geweest) tijdens de Roaplied verkiezingen. Het jaarlijkse liedjesfestival voorafgaand aan de Roap avonden. Muzikanten in hart en nieren dus. Ze zijn het er dan ook allemaal over eens dat muziek maken de belangrijkste drijfveer voor deelname aan het Roaporkest is. Het liefst zouden ze dan ook de hele avond door muziek maken. Sinds vorig jaar hebben ze een prominente plek op het podium gekregen en kan het publiek hun enthousiasme zowel horen als zien. Het enthousiasme en plezier is inderdaad duidelijk te zien. Er wordt dan ook voldoende gelachen onderling.

Om Carli, die sommige grappen pas op avond vier snapt, volgens de jonge garde. Of om een bekende, vroegere Roap artiest, die met twee tikken op de vloer zelf aan wou geven wanneer het ‘Alaaf’ ingezet moest worden... De voorbereidingen en repetities voor de komende Roap zijn uiteraard al weer in volle gang. Het Roap Orkest kijkt weer uit naar vier gezellige, muzikale avonden. Dus, komt dat zien en vooral ook horen! De voorverkoop voor Recht vur zunne Roap is op 15 januari a.s. De uitvoeringen zijn op 30 en 31 januari en op 6 en 7 februari. Meer informatie: www.rechtvurzunneroap.nl

SINT JOZEFOORD Namens alle bewoners, medewerkers & vrijwilligers van verpleeg- & verzorgingshuis Sint Jozefoord wensen wij u Zalig Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar

Van de Pol schilderwerken glasservice Nulandsestraat 13 5391 KC Maasdonk Telefoon (06) 42 75 70 50 Fax (073) 532 50 52 Mail: vdpolglasservice@home.nl

Zie ook onze website: www.vandepolglas.nl 15UITSLAG QUIZ KAARS ONTSTOKEN! De noordzijde van het dak van de kerk moet gerestaureerd worden. Daarvoor werd subsidie aangevraagd bij de provincie. De heer Wies van Leeuwen bevestigde dat onze aanvraag als goed en compleet gedocumenteerd door de eerste selectie is gekomen met zijn advies:“Een kaars opsteken is het enige wat jullie kunnen doen!” En zo geschiedde: pastoor Van Dijk ontstak, in het bijzijn van leden van de restauratiecommissie, een flinke kaars bij Maria, onderstreept met de volgende tekst: Het leien dak aan de noordzijde van onze prachtige kerk heeft nog behoorlijk achterstallig werk. Wij vroegen de Provincie om extra steun voor dit monument en voorzagen de provincie met menig document. De eerste selectie heeft uitgewezen dat onze documentatie als bijzonder goed is uitgelezen De provincie adviseerde ons nu af te wachten en een kaars op te steken Totdat de beslissende weken zijn verstreken Het is niet niks € 147.500 aan ondersteuning vragen, voor een monument als onze kerk durven wij dat gerust te wagen. Vele generaties emoties, verhalen en verzoeken zijn hier opgenomen de hoop van volgende generaties is in handen van het Provincie bestuur gekomen. Heilige Maria help ons door deze brandende kaars, de tijd van het wachten te verzachten en te ontvangen wat wij voor de toekomstige generaties en van de provincie verwachten! Wilt u ook een steentje bijdragen? Voor giften voor de Restauratie IBAN NL 65 RABO 0115 8152 36. Bij voorbaat dank!

Op 3 nov. j.l. hebben wij onze jaarlijkse quizavond gehad waarvan hier nog een verslagje en de uitslag. Evenals vorig jaar waren er nu ook weer 12 teams aangemeld, maar een team van het Rottenrijk moest zich bij aanvang van de avond wegens een zieke afmelden. Enkele vaste teams, waarbij de winnaar van vorig jaar, moesten dit jaar om verschillende reden helaas verstek laten gaan, zij hopen er volgend jaar weer bij te kunnen zijn. Voor de eerste keer in alle jaren dat we deze quiz organiseren was er een actieve opdracht in de vorm van het opblazen van ballonen. Voor het aantal te behalen punten moesten deze zo groot zijn dat ze niet door een ring konden vallen. De eerste ronde werd gewonnen door de Raad van Elf zij behaalden 61 punten. Op de tweede plaats GOVGZEW 66 met 45 punten. In ronde twee was de overwinning voor De Nieuwkomertjes met 64 punten en VDG eindigde als tweede met 48 punten. De winnaar in de derde ronde was de familie Heesakkers met 75 punten. Hier was de tweede plaats voor de Jeugdcommissie Nooit Gedacht met 61 punten. In de finale bleek het team van De Nieuwkomertjes het sterkste. De eindstand is als volgt: 1. De Nieuwkomertjes 2. Familie Heesakkers 3. Raad van Elf 4. Jeugdcommissie Nooit Gedacht 5. VDG 6. GOVGZEW 66 7. Stichting Effe noar Geffe 8. C.V. Schôn Gemakt C.V. De Deurzuipers 10. Weeuwkes the next 11. Op Goed Geluk

46 punten 32 punten 26 punten 23 punten 20 punten 45 punten 41 punten 40 punten 40 punten 39 punten 33 punten

Deelnemers en belangstellende hartelijk bedankt en hopelijk weer tot volgend jaar. De quizcommissie

17


Gratis parkeren tijdens extra koopavonden en koopzondagen In het centrum van Oss zijn rond de feestdagen weer extra koopavonden en koopzondagen. Bezoekers van het centrum kunnen in heel Oss op de extra koopavonden vanaf 18.00 uur gratis parkeren. En op de koopzondagen de hele dag gratis parkeren. Ook tijdens het Jumbo Winterland is het parkeren vanaf 18.00 uur gratis. Op donderdagavond (vaste koopavond) blijft het betaald parkeren tot 21.00 uur. Op de wettelijke feestdagen 25, 26 december en op 1 januari is het parkeren in heel Oss gratis. Wanneer? De extra koopavonden zijn op maandag 22 en dinsdag 23 december. De koopzondagen zijn op 21 en 28 december. En van 16 december 2014 tot en met 4 januari 2015 is op de Heuvel het Jumbo Winterland. Parkeergarage Bergoss en Oostwal-Oost niet gratis De parkeergarages Bergoss en Oostwal-Oost zijn op

18

maandag tot en met vrijdag open van 7.00 tot 22.00 uur. Op zaterdagen zijn de parkeergarages open van 8.00 tot 22.00 uur. Op de koopzondagen zijn de parkeergarages open van 11.00 tot 19.00 uur. Met het parkeerkaartje kunnen bezoekers ook buiten de openingstijden de parkeergarages verlaten. Parkeren in deze parkeergarages is niet gratis. Op 25, 26 december en 1 januari zijn de garages gesloten. Niet te veel betalen? Bezoekers van het centrum kunnen terecht op het Jurgensplein of in de twee parkeergarages. Hier betalen bezoekers achteraf de geparkeerde tijd. Deze wordt per minuut berekend. Op straat kunnen bezoekers gebruik maken van het belparkeren. Met het belparkeren betaalt u via een app, sms of gesprek via uw telefoon. U betaalt per minuut en dus nooit te veel. U meldt zich aan op het moment dat u de auto parkeert en u meldt zich af als u weer weggaat. U hoeft dus niet meer in de gaten te houden wanneer uw parkeertijd verloopt. Meer informatie? Meer informatie over de koopavonden en koopzondagen in het centrum is te vinden op www.centrummanagementoss.nl. Meer informatie over het parkeren en het belparkeren in Oss is te vinden op www.oss.nl/parkeren onder ‘hoe kunt u parkeergeld betalen’.


Mark Romme Romme Schilderwerken

Telefoon: 06 - 166 106 22

Den Herd 17

info@rommeschilderwerken.nl

���������ĞčĞŜ�

�����ŽžžÄžďż˝Ä?ĹšĹ?ůĚĞ��Äž�ŏÄžŜ�Ŝů Van Amsterdam naar Barcelona met nieuwe velgen Zomerbanden, All Seasons en Winterbanden Uw goedkoopste adres: ook tweewielers

www.garage-troeno.nl

- Vervoer voor zorgverzekeraars - busje

Heegterstraat 35 5386 CN GEFFEN 06 4762 4231 - Gratis montage (incl.btw), balanceren, verwijderingsbijdrage & ventiel - Extra korting bij afname van 4 banden.

Van der Sangen Tuinhout k Voor a l u w ma a t w e r

✓ Speeltoestellen ✓ Schuttingen ✓ Rieten- en wilgentenen matten ✓ Vlonders ✓ Tuinhuisjes ✓ Dierenverblijven ✓ Meubelen ✓ PrieĂŤlen ✓ Picknicktafels ✓ Bloembakken ✓ Accessoires ✓ Decoratieve boerderijdieren ✓ Showmodellen blokhutten

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

www.vandersangentuinhout.nl Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

UW ADRES VOOR TUINHOUT Openingstijden: Ma. t/m vr. 8.30 tot 18.00 uur en op za. 8.30 tot 16.00 uur

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL Carbone B.V. Graafsebaan 141 5248 NL Rosmalen Tel.: 073 - 532 1397 Fax.: 073 - 532 5979 info@carbone.nl www.carbone.nl

P. DE K L EIN Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


STICHTING VRIENDEN VAN W.I.K. Een muziekvereniging is het cement van een dorpsgemeenschap. In vreugde (intocht Sint, Koninklijke Onderscheiding, Heilige Communie, Gouden Bruiloft of andere jubileum) en verdriet (Dodenherdenking, Allerzielen) zetten onze bevlogen, musicerende leden altijd hun beste beentje voor. Als dank voor onze inzet ontvangen wij subsidie van de gemeente (vooral voor Opleidingen) en soms een envelopje. Door contributie te heffen, zoals bij elke vereniging, maar ook door twee gerichte acties (Vogelvoeractie door de jeugd, jaarlijkse Donateursactie), maar ook door onze handjes te laten wapperen (terras tijdens boerenmért Effe noar Geffe) zijn wij in staat het hoofd boven water te houden. Financieel is onze vereniging gezond, maar door dalende subsidies en stijgende kosten, maak ik mij zorgen over de toekomst. Naast bovengenoemde kosten, die elke vereniging heeft, beschikt een muziekvereniging over een uitgebreid instrumentarium. Gelukkig heeft ergens in de vorige eeuw ons erelid “Mister” Theo Prinssen de Stichting Vrienden van W.I.K. in het leven geroepen, met als doel te proberen het instrumentarium van “Willen Is Kunnen” enigszins op niveau te houden. Met steun van de Stichting Vrienden W.I.K. kunnen wij het nodige onderhoud aan ons instrumentarium en soms de aanschaf van een trompet of ander tweedehands instrument bekostigen. Juridisch staan de Stichting Vrienden W.I.K. en muziekvereniging “Willen Is Kunnen” los van elkaar, al dienen ze natuurlijk wel hetzelfde mooie doel: onze vereniging met de geuzennaam “Willen Is Kunnen” een steuntje in de rug geven. De Stichting Vrienden van W.I.K. bestaat uit ruim 20 begunstigers. Iets meer dan de helft daarvan zijn te herleiden naar Geffense ondernemers. De overige Vrienden zijn gezinnen, die muziekvereniging “Willen Is Kunnen” een warm hart toedragen. Rond Kerstmis worden alle Vrienden aangeschreven door de Stichting Vrienden van W.I.K., waarvan momenteel onze betrokken dorpsgenoten Hans Jansen en Theo Willemse het Bestuur vormen. Misschien wilt U voortaan ook rond de Kerstdagen een brief ontvangen van de “Vrienden”? In dat geval kunt u mij mailen of bellen op onderstaand adres. Natuurlijk ben ik graag bereid U het een en ander toe te lichten. Als voorzitter van “Willen Is Kunnen” beveel ik U van harte aan zich bij de Stichting Vrienden van W.I.K. aan te sluiten. Met vriendelijke groet, namens het Bestuur van de muziekvereniging en de Stichting Vrienden van W.I.K., Charles van Herpen tel: 073 - 532 4628 b.g.g. 06 - 5391 6725 charlesvanherpen@gmail.com 20

Terugblik Op de drempel naar 2015 blikken we terug op het jaar 2014 met 3 muzikale hoogtepunten; 1. Een prachtig concert van de Stichting Vrienden W.I.K. met Gerard van Maasakkers; 2. Een mooi Donateursconcert o.l.v. inval-dirigent Ben van de Waarsenburg; 3. Een schitterend uitwisselingsconcert met fanfare Oefening Baart Kunst uit Driebruggen. Oplossing huurgeschil Zeker ook vermeldenswaardig is, dat we uit de huurimpasse zijn met de besturen van M.F.C. De Koppellinck. Wethouder Rini van de Ven en Pierre Konings van het Verenigingsplatform zijn wij veel dank verschuldigd voor hun inzet in dezen. Over de jaren 2010 t/m 2014 betalen we een reële huurprijs, waarbij nu wél rekening wordt gehouden met de door de gemeente Maasdonk beloofde ingroeivariant. Per 1 januari as. gaan we over naar de gemeente Oss.Wij zijn benieuwd hoe die straks met huurtarieven voor verenigingen omgaan. Ambities Nieuw Jaar In 2015 staan er een aantal interessante projecten op stapel. Behalve alle “gewone” W.I.K. activiteiten (Carnaval, Heilige Communie, Koningsdag, Effe noar Geffe, Dodenherdenking, Allerzielen, Serenades), hebben wij de ambitie om op zaterdag 25 april een groots opgezet “Welkom bij Groot Oss Concert” te organiseren, waarbij wij Cultureel Geffen in “Groot Oss” op de kaart willen zetten. Binnenkort worden koren en andere culturele clubs in Geffen uitgenodigd mee te denken én te werken aan deze happening. Wordt binnenkort vervolgd. Medio december 2015 gaan we oknogoknogok een mooi Kerst Proms Concert organiseren i.s.m. het combo van Gerard van de Bovenkamp en de zangeressen rond Anthony Brands. Wij wensen alle lezers mooie kerstdagen en een voorspoedig en muzikaal nieuw jaar 2015. Bestuur muziekvereniging “Willen Is Kunnen”


Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

E-mail: info@goudenleeuwgeffen.nl

Van der Sangen

NU OOK ELKE

ZONDAG EN ZATERDAGAVOND

GEOPEND ! OPENINGSTIJDEN Maandag: 08.00 - 20.00 uur Dinsdag: 08.00 - 20.00 uur Woensdag: 08.00 - 20.00 uur Donderdag: 08.00 - 20.00 uur Vrijdag: 08.00 - 21.00 uur Zaterdag: 08.00 - 20.00 uur Zondag: 12.00 - 18.00 uur

C1000 Van der Sangen Dorpsplein 3

Slim bezig.

Telefoon: 073 - 532 1387

GEFFEN

TEL. 073 53 40 400

WWW .VANWANROOIJ.NL


RABOBANK OSS BERNHEZE: dichtbij en betrokken Op 1 december zijn Rabobank Bernheze Maasland en Rabobank Oss e.o. een fusie aangegaan. Daarmee is een bank ontstaan die op alle manieren klaar is voor de toekomst. Rabobank Oss Bernheze is een krachtige bank met een professionele en efficiënte organisatie. Daardoor kunnen we nog meer ruimte bieden aan hoogwaardige dienstverlening en lokale betrokkenheid. Die betrokkenheid gaan leden en klanten terugzien in de plaatselijke activiteiten die we organiseren, de kennisoverdracht die we verzorgen, het ambassadeurschap van onze medewerkers én onze maatschappelijke fondsen. Altijd dichtbij Daarnaast behouden we natuurlijk een uitgebreid kantoren- en automatennetwerk. Bovendien hebben we vier andere mogelijkheden waarop leden en klanten hun bankzaken op een plezierige wijze kunnen regelen: de mobiele adviseur (die klanten aan huis bezoekt), Rabo Geld Expres, Rabo Internetbankieren en de Rabo Bankieren App. Op die manier zijn we - letterlijk en figuurlijk - altijd dichtbij. Fusiefeest We vieren de fusie graag samen met leden, klanten en andere belangstellenden. Daarom zijn op zondag 21 december ál onze kantoren open voor een hapje en een drankje. Iedereen is van harte welkom van 12.00 tot 17.00 uur. Met kerstbomen, glühwein, vuurkorven en sfeervolle muziek zorgen we voor een feestelijke sfeer, en bovendien maakt elke gast kans op één van de 60 streekpakketten en één van de extra hoofdprijzen.

Wijziging ophaaldagen GFT afval In december, januari en februari haalt de gemeente Oss container voor groente-, fruit- en tuinafval (GFT) een keer per vier weken op, in plaats van een keer per twee weken. Dit doen we omdat er in deze periode minder GFT afval is. Het is fijn als de inwoners hier rekening mee houden.Als inwoners echt in de problemen komen met het GFT afval kunnen zijn hun GFT afval naar de milieustraat brengen. Het kan daar gratis worden aangeboden. Veranderingen afval 2015 Vanaf 1 januari 2015 gaat er veel veranderen wat betreft afvalinzameling in de gemeente Oss. Dan haalt de gemeente Oss uw plastic en restafval een keer per drie weken op. De ophaalfrequentie van GFT afval verandert 22

niet.Alleen in december, januari en februari halen we het GFT afval dus minder vaak op. o Restafval: 1x per 3 weken o GFT: 1x per 2 weken (ongewijzigd) o Kunststof: 1x per 3 weken o Papier: 1x per maand (ongewijzigd) Meer informatie Meer informatie over afval(inzameling) staat op de papieren afvalkalender, op www.oss.nl/afval en in de gratis app AfvalWijzer. U kunt in de app instellen dat u automatisch een melding krijgt als het afval opgehaald wordt. Let op: hiervoor moet u pushberichten toestaan! De AfvalWijzer app is gratis te downloaden en bruikbaar voor iPad, iPhone, Android- en Windowsphone. De app is van Addcomm en herkenbaar aan het groene logo met witte container.

NIEUWE EXPOSITIE IN SINT JOZEFOORD Begin januari worden de gangen van Sint Jozefoord verrijkt met nieuwe kunstwerken. Kunstenares Christina Barthel stelt vanaf 16 januari haar spirituele werken tentoon in Sint Jozefoord. Christina maakt wandkleden, olieverf- en oliepastel-schilderijen en monoprints. Om een monoprint te maken worden verschillende kleuren verf aangebracht op een glasplaat. Deze verf wordt stevig uitgerold op een doek en dit brengt een eenmalige afdruk: de monoprint.Als de monoprint droog is kijkt Christina Barthel wat ze in het doek kan zien: bijvoorbeeld een gestalte, boom of landschap. Deze vormen worden geaccentueerd met een kleurpotlood. Zo ontstaat een uniek schilderij uit het samenspel van kleuren en de creativiteit van de kunstenares. Kom kijken en laat u verrassen door deze bijzondere schilderkunst, wij nodigen u graag uit. De expositie is elke dag in Sint Jozefoord te bezichtigen en duurt tot begin maart. Sint Jozefoord, Duyn en Daelseweg 15, 5391 EC Nuland

WIE WAT WANNEER DECEMBER 30 Geffense Kwisavond 2015 JANUARI 15 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur 16 Uitslag Geffense Kwis FEBRUARI 26 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur


Meer dan u denkt. In de wereld van drukwerk valt veel te ontdekken. Formaat, vorm, kleur, afwerking, de mogelijkheden zijn bijna eindeloos. Met drukwerk kan meer dan u denkt. Ontdek het met Wihabo.

WIJ REGELEN HET VOOR U.

Heesterseweg 13 • 5386 KT Geffen • T 073 534 07 00 • www.wihabo.nl ‘t Dorp 21 • 5384 MA Heesch • T 0412 457522

Kloosterstraat 9 - 13, 5386 AR Geffen T. 073-532 1727, F. 073-532 5615 E. info@margrietmeubel.nl, I. www.margrietmeubel.nl Openingstijden: maandag gesloten uur dinsdag t/m vrijdag 10.00 uur - 17.30 18.00 uur (tussen 12.00 uur en 13.00 uur gesloten) vrijdagavond Koopavond t/m 21.00 uur zaterdag 10.00 uur - 17.00 uur Zie onze website voor de koopzondagen.

meubelstoffeerderij - meubelen - slapen Gebr. van de Wetering

...al meer dan 50 jaar uw vakkundig (her)stoffeerder!

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Omdat uw ogen O

P

T

I

E

Stefan

K

de beste zorg verdienen!

Dorpstraat 2, 5386 AM Geffen, T 073-5323499, I www.optiekstefan.nl Open: Ma. gesloten Di. t/m Do. 9.00-12.30 & 13.30-18.00 uur Vr. 9.00-12.30 & 13.30-19.00 uur Za. 9.00-15.00 uur (in schoolvakanties zijn wij op dinsdagmiddag gesloten)

Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com

Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton metselspecie vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend. OPENINGSTIJDEN: OPENINGSTIJDEN: Maandag: Maandag:

gesloten gesloten

Dinsdag: Dinsdag:

09.30 09.30 - - 17.30 17.30uur uur

Woensdag: Woensdag: 09.30 09.30 - - 17.30 17.30uur uur

Dorpstraat20a 19 || Geffen 5324957 Dorpstraat Geffen || 073 073 -- 5324957

www.bloemeninterieur-sanne.nl www.bloemeninterieur-sanne.nl

Donderdag: Donderdag: 09.30 09.30 - - 17.30 17.30uur uur Vrijdag: Vrijdag:

09.30 09.30 - - 20.00 20.00uur uur

Zaterdag: Zaterdag:

09.00 09.00 - - 16.00 16.00uur uur

Wij maken voor iedere gelegenheid een passend Kado! Dorpstraat 13 - 5386 AK GeÄŤen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmaskadoshop@gmail.com

Ma. geslotĞŜ Ĺ? WĹ˝ Ĺ˝ Vr ZÄ‚

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Openingstijden: Ma : Di: Wo: Do: Vr: Za:

9.00 tot 18.00 9.00 tot 13.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 16.00

Kloosterstraat 5c - Geffen Tel. 073 5321683


WETENSWAARDIGHEDEN

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN

Telefoonnr praktijk 073 5321252, voor spoed: optie 1 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 8.0012.00 en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites kunnen gepland worden tussen 8.00-10.00 uur.Voor herhaalrecepten kunt u de receptenlijn bellen, optie 2 in het menu. 24 uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen de volgende dag in de apotheek worden opgehaald als u deze voor 11.00 uur inspreekt. Artsen P. Berkelaar werkt op ma, di, do en vr. A. Litjens werkt op ma, dinsdagochtend, wo en vr. J. v.d. Heijden werkt op maandagochtend, di, wo en do. Spreekuren Elke dag 8.00-10.00, 13.00-15.00 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites, 11.00-13.00 uur. Centrale huisartsenpost: 0900-8860 DE HEEGT - BRABANTZORG Veldstraat 1, 5386 AW GEFFEN Wonen Voor meer informatie over wonen in De Heegt kunt u contact opnemen met onze Klantenservice, (0412) 622678. Thuiszorg en zorg en welzijn Voor meer informatie over thuiszorg en zorg en welzijn kunt u contact opnemen met Anne Minnema, (073) 5321264. Bereikbaar op ma-, di-, do- en vrijdagochtend. GRAAG GEDAAN! MAASDONK, voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 0412-653248 (ma t/m vr tussen 10.00-12.00 uur) of email: graaggedaan@rigom.nl VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE verloskundigen in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m do 9.00-12.00 u: 073-5210764. Spreekuur: iedere ma en do, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Molenstraat 15, 5242 HA Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Verloskunde en echoscopie voor Oss eo, Geffen en Vinkel. Adres: Ridderhof 65, 5341 HS Oss Bereikbaar elke dag van 9.00 - 17.00 op Tel. 0412-627560 dienstdoende verloskundige 24/7: 06-55884455 Spreekuur van ma. t/m vr. Avondspreekuur op wo. www.verloskundigenridderhof.nl. Ook te vinden op facebook en twitter @verlosridderhof. LOGOPEDIE MAASDONK Saskia Bertrums Nuland: Schoolstraat 25 | Geffen: Kloosterstraat 8 tel. 073-8515556 | info@logopediemaasdonk.nl www.logopediemaasdonk.nl TANDARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op ma, di, do van 8.00-11.45 u, 13.00-16.45 u wo en vr van 8.00-11.45 u 24

Dhr. T. Bulut werkt op ma, wo en vr van 8.15-11.45 u, 13.0016.30 u en 1x per maand een maandagavondopenstelling tot 20.00 u. Dhr. O. Bromm (mondhygiënist) werkt op do 13.00-17.00 u. THUISZORG PANTEIN Tel: 0900 - 8803 | e-mail: info.thuiszorg@pantein.nl www.thuiszorgpantein.nl TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST/BERNHOVEN DIAGNOSTISCH CENTRUM Postbus 707, 5400 AS Uden.Tel.: 0413 - 40 30 00, trombose@ bernhoven.nl.Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www.dcbernhoven.nl. OUDE KLOOSTER: tel. 073-5324032 Bel of mail voor afspraken hoofdbeheerder: Jan van Erp 06-39664681 | j.vanerp@home.nl | www.hetoudeklooster.nl APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Faxnr: 073 532 4499 Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 12.00-13.00 u. Zon. dienstapotheek Oss 11.00-12.00 en 17.00-18.00 u. Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw eigen apotheek. Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. SPREEKUREN AANZET: Dorpstraat 60, 5386 AN Geffen. Tel:073-5321990. Ma./Do. 9.00-10.00 uur SENIORENRAAD MAASDONK Secretariaat: Ton Tijs, tel.: 073-5325328 Website: www.seniorenraadmaasdonk.nl OUDERENADVISEUR “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van de RIGOM Ouderenwerk Maasland en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Riny v.d. Akker, T 073-5323144, Hemmie Berendsen, T 0735321952 en Helma Tijs, T 073-5325328. ALLE RIJBEWIJSKEURINGEN Cult. Centr.de Pas te Heesch, Eigen Herd te Uden C.J. Swijgers, keuringsarts. Tarieven vanaf € 23,80 Afspr. T. 06-45716117/0497-681066 of infobio@kpnmail.nl

VAN DE REDACTIE

Secretariaat: Advertenties: Redactieadres: E-mail adres: Bezorging:

Veldstraat 13, tel. (073) 5322356 Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Veldstraat 13 torenklanken@home.nl Actief Reclameverspreiding

Klachtenbezorging: tel. (073) 5443030

De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.