Torenklanken 2011 - nr 20

Page 1

✁ 49e jaargang | nummer 20 | december 2011

1

redactieadres: mailadres: advertenties: secretariaat: bank: druk: oplage:

2

3

4

Veldstraat 13 torenklanken@home.nl Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 Veldstraat 13, telefoon (073) 532 23 56 Rabobank nr. 11.58.03.009 Drukkerij Wihabo, Geffen 1.950 exemplaren

5

6

7

8

9

10

Donderdag 12 januari 2012 Start voorverkoop kaarten Recht vur zunne Roap 2012 (3, 4, 10, 11 februari )

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Hartelijk dank allemaal. In 2012 vieren we ons gouden jubileum. Gedurende het gehele jaar wordt hier aandacht aan besteed in de edities van Torenklanken. Redactie Torenklanken

Aanvang 19.00 uur (deur open 18.30 uur) M.m.v. Dweilorkest ‘Ut Gu Vals’ U kunt maximaal 4 kaarten per persoon kopen. Prijs per kaart: € 11,00 Deze prijs is inclusief een kop koffie met een hapje én gratis garderobe Café Zaal De Gouden Leeuw Kijk ook eens op www.rottenrijk.nl

BEDANKJE VAN DE REDACTIE Het jaar 2011 is bijna ten einde. Na deze uitgave van Torenklanken beginnen we in 2012 aan onze 50 ste jaargang. We kunnen tevreden terugkijken op het afgelopen jaar. Er zijn twintig mooie edities verschenen, de opbrengst van de collecte was goed en er werd volop geadverteerd. We hopen dat deze trend zich zo mag voortzetten. In het bijzonder willen wij hierbij onze sponsors speciaal bedanken voor hun financiële bijdrage aan ons dorpsblad. Mede dankzij hun extra bijdrage kunnen we 2011 financieel goed afsluiten. Wij noemen hier met name: Drukkerij Wihabo, Gemeente Maasdonk en Rabobank Bernheze Maasland.

De Redactie van Torenklanken wenst al haar lezers en adverteerders

fijne kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar

KOPY INLEVEREN VOOR: 2 januari (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres: Veldstraat 13 e-mail: torenklanken@home.nl 1


Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Ook voor uw laminaat Leiweg 2B, 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

13.00 - 18.00 uur Gesloten 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 19.00 uur 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 16.00 uur

Uitvaartverzorging

• voor een echt persoonlijk afscheid

VAN LITH

• mannelijke en vrouwelijke uitvaartbegeleiders

Docfalaan 2, Oss

• betrokken medewerkers

0412-623173 Stadsmortuarium Oss www.uitvaartverzorgingvanlith.nl

DOELGERICHTE AANPAK, CREATIEF RESULTAAT!

• Herinneringshuis van Lith Oss • Keurmerk Uitvaartzorg

▼ Levix Internet, ADSL en webhosting ▼ Levix Automatisering, zakelijke netwerkoplossingen ▼ Levix Computershops in Geffen, Oss, Uden en Rosmalen

Levix Geffen

Levix Rosmalen

Dorpsstraat 63 Telefoon (073) 522 0070 rosmalen@levix.nl

Levix Oss

Levix Uden

Tolweg 2 Geffen (073) 532 5789

Dorpstraat 46 Telefoon (073) 534 1325 info@levix.nl

Walstraat 66 Telefoon (0412) 692 090 oss@levix.nl

Shop, internet en dienstverlening op locatie

▼ Het gehele assortiment te bestellen via WEBSHOP.LEVIX.NL

Oranjepassage 2 Telefoon (0412) 331 536 uden@levix.nl

www.creativos.nl

WEBSHOP

Bakkerij Brands Dorpstraat 31 5386 AL Geffen tel.: (073) 5322612 fax: (073) 5322929

HYPOTHEKEN PENSIOENEN VERZEKERINGEN

073 - 503 5258 073 - 522 4286 0412 - 642454

K L O O S T E R S T R A AT 4 4 5 3 8 6 AT G E F F E N TEL. 073 - 5325510 FA X 0 7 3 - 5 3 2 5 5 6 0 E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl I n t e r n e t w w w. v a n d e r d o e l e n a s s u r a n t i e n . n l

Showroom met ± 40 occasions

Dag en nacht bereikbaar. info@dondersuitvaartverzorging.nl www.dondersuitvaartverzorging.nl

Garage Dortmans vof Veldstraat 35 5386 AW Geffen Telefoon 073-5321084 Fax 073-5320873

www.garagedortmans.nl


Sint Jozefoord in de ontvangsthal. De Geffense kerk is vanaf 10.30 uur geopend. Een mooie gelegenheid om te wandelen (ongeveer 13 km.), te fietsen of met de auto te rijden. Maak van deze unieke gelegenheid gebruik.

”onder de toren” BEREIKBAARHEID PASTORIE: Op de pastorie is er op maandag t/m vrijdag elke voormiddag iemand aanwezig: tel. 5321216 Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. Maandag is de vrije dag van pastoor Van Dijk E-mail: kapelaan@parochiegeffen.nl e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl Op de website van de parochie kunt u al veel informatie vinden: www.parochiegeffen.nl LITURGISCHE KALENDER * viering in de kapel + t.v-uitzending naar huize De Heegt KERSTVIERINGEN: za. 24 dec. KERSTAVOND 17.30 u. Kerstviering m.m.v. Bandola’s + kinderkerk 20.30 u. Kerstviering m.m.v. Passe Partout 24.00 u. Nachtmis m.m.v. Gemengd Koor zo. 25 dec. EERSTE KERSTDAG 09.30 u. + Kerstviering m.m.v. fanfare W.I.K. 16.00 u. Kindje Wiegen voor de allerkleinsten ma. 26 dec. TWEEDE KERSTDAG 09.30 u. H.Mis m.m.v. Gemengd koor di. 27 dec. 19.00 u. * avondmis vr. 30 dec. 19.00 u. * avondmis Op Oudjaar is er geen H.Mis (17.30 u. is er een H.Mis in Vinkel) zo. 01 jan. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. GK + kinderkerk di. 03 jan. 19.00 u. * avondmis vr. 06 jan. 19.00 u. * avondmis m.m.v. DK zo. 08 jan. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. PP di. 10 jan. 19.00 u. * avondmis vr. 13 jan. 19.00 u. * avondmis KERSTSTALLENROUTE MAASDONK In GENUVI-verband ( de samenwerking tussen de parochies van Geffen, Nuland en Vinkel) is besloten om ook dit jaar weer de Kerststallen-route te organiserenn. Daarom zullen op de 2de kerstdag de kerststallen van 14.00 uur tot 16.00 uur te bewonderen zijn in de drie parochiekerken, maar ook in de kapel van de Heegt te Geffen en in Nuland in het Martinushuis in de hal en bij

DRIEKONINGEN Op zaterdag 7 januari is er een korte bijeenkomst in de kerk om 18.30 uur. We luisteren naar het verhaal van de Drie Koningen. Daarna gaan we in optocht naar de kerstboomverbranding bij molen De Zeldenrust die om 19.00 uur aanvangt. Kinderen en volwassenen zijn hierbij van harte welkom, al of niet met een lampion! MISINTENTIES Opgave van misintenties (à € 10,00) elke maandagavond tussen 18.30 - 19.30 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 5322298. Er liggen ook opgave-enveloppen achter in de kapel en in de kerk. Als u daarvan gebruik maakt, vergeet dan niet uw naam te vermelden. Als u de intenties in de Streekwijzer vermeld wilt hebben, dan dienen ze uiterlijk dinsdagavond bij Cor binnen te zijn; dat geldt dan voor de intenties voor een week later. Maandelijks vindt u de misintenties op het kerkstencil “Onder de Toren”, dat achter in de kerk ligt en in de kapel. KERKBALANS 2011: Een kerk is van blijvende waarde, daar geef je voor! De stand is € 24.500,00. We rekenen op een goede “eindspurt”! Wij vragen u een bijdrage om onze parochie-activiteiten in stand te houden en onze monumentale kerk te kunnen onderhouden! U kunt uw bijdrage overmaken op Rabo-rek. 11 58 07 292 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2011. Kijk ook op www.kerkbalans.nl DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u contact opnemen met pastoor Van Dijk, liefst telefonisch (pastorie 5321216). Anita van Herpen - Schuurmans, tel. 5324628, verzorgt de formaliteiten rond de doop. Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders uit Geffen, Vinkel, Nuland, Heesch, Vorstenbosch en Nistelrode, de parochies die in de toekomst één parochie zullen gaan vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient (voor Geffen is dat pastoor Van Dijk), dan maak je een afspraak met hem. 3


D E B A N K I E R D I E J E K E N U kunt bij ons terecht voor: • privé- (betaal-)rekening * met euro-pas (met pincode en chipper) * met creditcard Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf * rood staan met privé-limiet Container Transport en Verhuur - Houtrecycling * een speciale jongenrenrekening

Gebr. van de Wetering

Wij verzorgen: AFVALCONTAINERS • hypothekenVOOR BEDRIJVEN • het verlijmen van kalkzandsteen PARTICULIEREN *EN lineair / annuïteiten • het leggen van afwerkvloeren Dommelstraat 47 5347 JK Oss Tel. 0412 62 22 91 / Fax 0412 - 63 72 06 * spaar / leven krediet van separatiewanden in gipsblokken • het bouwen www.vdweteringtransport.nl * aflossingsvrij

en cellenbeton * combinatiehypotheken • het aanbrengen van spackspuitwerk * beleggingshypotheken stukadoorswerk • het aanbrengen van alle soorten * hoog-/laagconstructies met (premie-) depot • het plaatsen van metalstud*wanden en plafonds

• lenen * persoonlijke lening * doorlopend krediet * financieringen voor auto/boot/vakantie? * mix-krediet (lenen en beleggen)

• sparen * direkt op * belasting * bedrijfss * deposito * automati

• beleggen * beleggersgiro * beleggingsfondsen * spaarfondsen * dividendfondsen * mix-fund * rechtstreekse beursaankopen * veel vrijheid en lage kosten

• verzeker * voor pers * voor bed * pensioen * zorgverz * gunstige * een onaf * diverse m

Onze openingstijden: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag vrijdag zaterdag

www.lmv.nl

Kromstraat 172 Oss De beste partner voor uw financiële administratie

09.00 - 12.15 en 13.15 - 17.30 uur 09.00 - 12.15 en 13.15 - 19.00 uur 10.00 - 13.00 uur en voorts op afspraak NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail

verzorgen voor u: ✆ (0412)Wij 65 06 79

* verlijmen van kalkzandsteen Ook de begeleiding van starters en de aangifte Hanegraaf Geffen B.V. * leggen van afwerkvloeren Hanegraaf B.V. Geffen Café Zaal inkomstenbelasting voor particulieren * het bouwen van separatiewanden in ‘t Haasje behoren tot onze specialiteiten. gipsblokken, gasbeton of gipsplatenBedrijvenweg 4, *

het aanbrengen van spackspuitwerk 5386 KA

Geffen

Tel. (073) 532 20 01 voor bruiloften,* partijenhet aanbrengen van buitengevel-isolatie Fax (073) 532 50 68 Bezoekadres: Molenstraaten25, Geffen vergaderingen * het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk Postbus 50 · 5386 ZH Geffen · T. (073) Tel.: 5325536 · M.15(06) OOK KEUREN WIJ UW MACHINE’S 073 - 532 20 51095114 VOLGENS VCA-NORMEN www.ba-administratie.nl · info@ba-administratie.nl

Stukadoors- en Afbouwbedrijf Romme Bedrijvenweg 2 5386 KA Geffen Tel. 073 - 532 34 69 Fax 073 - 532 14 65

AUTO- KE EN RIJ WIHABO DRUK Voor al uw familie-MOTORRIJSCHOOL verenigings- en handelsdrukwerk.

P. DE K L EIN

Uw voeten

Familiedrukwerk keuze uit 7 collecties. Met opgaaf van juiste datum Tel.:druk (073) 5324658 bij geboortekaartjes, kosten gratis. Autotel.: 06 53184263 Gratis persoonlijk foto-album bij geboor tekaartjes. verdienen verzorging Ookprofessionele voor kopieerservice kunt u bij ons!terecht.

- PEDICURE - Arianne van Haaren

C1000. Van alle markten thuis.

DIERENSPECIAALZAAK & VEEVOEDERS

Gespecialiseerd i

Exclusieve gezichts- en lichaamsbehandelingen Pakkingen (billen, buik borsten, handen, voeten Permanente Make-Up

B. de Kinderen d’n Ham 1, 5386 JA Geffen

S C H O O N tel. H ECentrale I D S S Averwarming LON 073-5325551 �

Make-Up workshops

13.00 - 19.00 uur Gas-Water-Sanitair 8.30 - 17.00Dagarrangementen uur Energie - Advisering www.dierenspeciaalzaak-dekinderen.nl maandag t/m vrijdag zaterdag

Cronenakker 1 Nuland Tel. 073-53 24 724

Wij maken EPA Rapporten Kleurenkopieën en kleurenprinten info: tot A3. Molenstraat 28 a 5386 AB www.pedicure-geffen.nl Grootformaat plotten tot 150e-mail: cm breed. Geffen Tel. 073 - 532 54 19 contact@pedicure-geffen.nl Papendijk 14b - Pedicure behandeling Kopiëren van bouwtekeningen. 1/8 pagina 5386 EC Geffen - Voetreflexmassage Telefoon (073) 532 03 pagina 33 - Cosmetische voetverzorging 1/4 Heesterseweg 13 - 5386 KT Geffen www.vanzandvoort-electrotechniek.nl - Verzorgingsproducten Mineral Care/ Suda Care Tel.: (073)Heesterseweg Fax (073) 532 03 32 532 26 84 - fax: 532073 47-95 5 (073) Tel.: 532 23 07 pagina Heesterseweg 291/2 - 5386 KT Geffen WWW.JA-RE.NL 5386 KT Geffen Mob:www.wihabo.nl 06 - 22 58 01 93 e-mail: drukkerij@wihabo.nl - internet: Wist u dat….. U als diabetes of reuma patiënt in veel gevallen de behandeling vergoed krijgt ! DIERENSPECIAALZAAK & VEEVOEDERS

GLASSERVICE G L A S S E R V32 ICE GMolenstraat LASSERVICE G L Atel. S S073 E R -V5325551 ICE Geffen, Willie van Bergen Willie van Bergen Willie van Bergen maandagWillie t/m vrijdag 13.00 - 19.00 uur Bergen De Wisboom 15 van | 5384 HD Heesch zaterdag 8.30 - 17.00 uur De Wisboom | 5384 Heesch T: 0412 – 45583515| M: 06 – HD 27311207 De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 – 455835 M: 06 – 27311207 Wisboom 15 || | 5384 Heesch E: vanbergenschilderwerken@home.nl T:De 0412 – 455835 M: 06HD – 27311207 E: vanbergenschilderwerken@home.nl T: – 455835 | M: 06 – 27311207 E: 0412 vanbergenschilderwerken@home.nl E: vanbergenschilderwerken@home.nl

Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86

hele pagina

SCHOENEN & SPORT

SPIERINGS Dorpstraat9a 9a5386 5386AK AK Geffen Geffen Dorpstraat Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 91 Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 91 E-mail jospierings@levix.nl www.jospierings.nl

Depositaire van:

Onderhoud aan gastoestellen Onderhouds abonnementen toestellen Losse gas advertenties

Maarten van der Dussen Wilgenstraat 6 5386 GL Geffen Tel.: 073 - 534 12 94 Privé: 073 - 534 12 92 E-mail: bb.dussen@planet.nl

M

tussen 15 25 35 60


DOOPDANKVIERING Op zondag 29 jan. 2012 zijn de ouders van de dopelingen van 2011 van harte welkom in de viering van 09.30 uur. In deze viering worden de doopschelpjes van hun kind uitgereikt. Zij ontvangen hiervoor een persoonlijke uitnodiging. PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE 24 dec. 17.30 u. Kerstviering m.m.v. Bandola’s + kinderkerk za. 7 jan. 18.30 u. verhaal Driekoningen in de kerk; 19.00 u. kerstboomverbranding. AANMELDING VORMELINGEN In januari 2012 gaat de vormselvoorbereiding van start. Op dinsdag 31 januari is de aanmeldingsavond om 18.00 uur in de kapel van Het Oude Klooster. De leerlingen van groep 8 krijgen hiervoor een persoonlijke uitnodiging. De kinderen die buiten Geffen op school zitten kunnen bellen naar de pastorie 5321216 of naar Sjaan van Dinther 5322881 voor informatie. Het vormsel wordt toegediend op vrijdag 25 mei 2012 HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. Sjan Vissers, tel. 5325067, verzorgt de formaliteiten rond de huwelijksviering. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 - 5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of bezoek door de pastoor, kunt u de pastoor bellen 073 - 5321216 WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 10 dec. 2011: Diny van Hoorn - Korthout, 78 jaar ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in “Het Schip” van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig.Praktijk Elke 2e dinsdag in de maand voor Praktijk voeding en leefstijl voor ondersteuning in Oss en ’s Hertogenbosch voeding en leefstijl ondersteuning Advisering, begeleiding en en ondersteuning bij in Oss ’s Hertogenbosch • gezonde voeding • natuurvoeding Advisering, begeleiding en ondersteuning bij voeding bij vermoeidheidsklachten •• gezonde voeding afvallen en gewichtscontrole •• natuurvoeding gezondebij leefstijl •• voeding vermoeidheidsklachten stoppen en met roken (Prostop locatie voor laserbehandeling) •• afvallen gewichtscontrole • gezonde leefstijl Meinders info@pvlo.nl •Karin stoppen met roken (Prostop locatie voor laserbehandeling) M: 06 12 95 38 94 www.pvlo.nl Karin Meinders info@pvlo.nl M: 06 12 95 38 94 www.pvlo.nl

is het “samen tafelen”. Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. KERKMUSEUM Voor een bezoek aan het kerkmuseum kunt u een afspraak maken met Jo van Wanrooij tel. 5322283. KERSTSTALLENROUTE ‘S-HERTOGENBOSCH Het Bosch Winterparadijs en de Bossche parochies hebben de handen ineen geslagen om het Kerstverhaal en de prachtige Kerststal in de Sint-Jan nog meer tot leven te brengen. Voor het eerst kan men een kerststallenroute lopen door de Peperstraat, Verwerstraat, Krullartstraat en Kerkstraat om uiteindelijk bij het klapstuk uit te komen: de stal in de Sint-Jan. Dit kan vanaf dinsdag 13 december - wanneer ook de kerststal in de Sint-Jan opent - t/m zondag 8 januari 2012 (Drie Koningenoptocht). De kerk is op zondag open van 13.30 tot 16.30 u. en op de overige dagen van 10.00 tot 16.30 u. De kerk sluit om 17.00 uur. Van 17 - 30 december worden vanaf het Bosch Winterparadijs rondleidingen langs de kerststallen georganiseerd. KERSTSTAL IN MUSEUM UDEN In het museum voor religieuze kunst in Uden, staat een enorme kerststal van karton. Daarbij vindt u 1000 poppen, zelfportretten in de vorm van kleine mensjes, gemaakt door 1000 kinderen en hun (groot)ouders. Geopend van 12 december t/m 19 februari. www.museumvoorreligieuzekunst.nl

Bungalow te koop: Gelijkvloerse bungalow aan Mgr. Bekkersstraat 1 te Geffen: Woonkamer met keuken, twee slaapkamers, badkamer en garage. Goed onderhouden, rustig en ruim gelegen. Tuin op het zuiden. Perceeloppervlakte 532 m2. Inhoud woning 375 m3. Vraagprijs en aanvaarding in overleg. Meer informatie op telefoonnr. 06-53297155.

wenst u een gezond en energiek 2012 toe

5


De beste persoonlijke service Deskundig - Inname nota’s Kloosterstraat 9-13 De besteadvies persoonlijke service 5386 AR Geffen Deskundig advies - Inname nota’s Specialist in CZ zorgverzekeringen

Inloopspreekuur Zorgverzekering bij U in de buurt Elke dinsdag gratis inloopspreekuur: Inloopspreekuur Zorgverzekering bij 14.30 U intotde15.30 buurt Heesch: Cultureel centrum de Pas uur Elke dinsdag:

Heesch Cultureelcentrum De Pas Nuland Gemeenschapshuis De Meent Elke dinsdag: Heesch Cultureelcentrum De Pas AfsprAAkNuland AAn huisGemeenschapshuis De Meent op AfsprAAk

info@margrietmeubel.nl www.margrietmeubel.nl

margriet

14.30 tot 15.30 uur 16.00 tot 17.00 uur 14.30 tot 15.30 uur 16.00 tot 17.00 uur

Theo Veld Verzekeringen is al 30 jaar specialist in CZ Zorgverzekeringen. Theo Veld is al ruim 25 jaar specialisthuis in zorgverzekeringen op afspraak Theo Veld VerzekeringenBezoek is al 30aan jaar specialist in CZ Zorgverzekeringen.

‘ ik zie, ik zie, wat jij niet ziet...’

Bezoek aan huis op afspraak

Theo Veld Verzekeringen 0486 462622 Theo Veld Verzekeringen Munstraat 10 - 5374 PG Schaijk Munstraat 10, 5374 PG Schaijk Theo Veld Verzekeringen 0486 462622 theoveldverzekeringen@planet.nl Tel.: 0486 - 46 26 22 www.theoveldverzekeringen.nl Mob.:Munstraat 10 - 5374 PG Schaijk 06 - 46 07 47 13

theoveldverzekeringen@planet.nl mob. 06-46074713 www.theoveldverzekeringen.nl info@theoveldverzekeringen.nl / www.theoveldverzekeringen.nl mob. 06-46074713 ONTWERP

SERVICE

KASTANJEHOUT EIKENHOUT

KWALITEIT

MEUBILAIR NATUURLIJKE AFSCHEIDINGEN Nulandsestraat 5a • 5391 KC Nuland • www.dekastaan.nl T 073 6894884 • F 073 5324601 • E info@dekastaan.nl

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Van Soest accountants

TERRASOVERKAPPING

Partners adviseurs Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

TUIN

HOUTEN POORTEN HEKWERKEN

EXCLUSIEF

Kinder- en portret fotografie Elzendreef 2 www.rendersfotografie.nl 5386 GS Geffen ingridrenders@gmail.com Tel. 06 145 97 654

& DESIGN

ONTWERP-AANLEG ONDERHOUD-RENOVATIE Corné van Dinther Bredeweg 14b 5386 KP Geffen Tel.: 073 - 532 16 54 Fax: 073 - 532 67 01

“Verbouw of Nieuwbouw” Ontwerp en/of uitvoering Wij maken het voor u! Maarten van der Dussen

de Schouw 26 - 5386 EV Geffen Tel.: 073 - 534 12 94 Mob.: 06 - 26 33 04 88 E-mail: bb.dussen@planet.nl www.bouwburovddussen.nl

Heeswijk-Dinther Kerkstraat 1 5473 GM Heeswijk-Dinther T 0413-29 31 92 F 0413-29 35 20

info@soestacc.com www.soestacc.com

Geffen Dorpstraat 43 5386 AL Geffen T 073-532 55 22 F 073-532 55 44

sloopwErk? www.slimslopEn.nl


EFKES BUURTE MÈ... de jubilarissen van de 60-jarige KVO Het feest is op 19 januari 2012, maar we kijken alvast terug op 60 jaar KVO, met de vrouwen van het eerste uur, de diamanten jubilarissen Leen van Dinther - van Erp (92 j.), Dina van de Ven - Langens (88 j.), Doortje Heijmans - Langenhuijsen (80 j.) en Dina Schuurmans - Heijmans (79 j.). Ze wilden zich al eerder organiseren als Boerinnenbond (BB), maar pastoor Van de Kamp, was er geen voorstander van, om de vrouwen ‘uit het huis(houden)’ te halen. Kapelaan van Lierop hakte de knoop door. Anna van Nistelrooij - uit Heesch afkomstig, waar al een Boerinnenbondafdeling was - was de aanvoerster. De moeders van de meisjes van de reidansclub werden uitgenodigd om de Boerinnenbond gestalte te gaan geven. Leen en Dina van de Ven werden meteen lid. Dina Schuurmans, die bij de BJB (Boerinnenjeugdbond) was, notuleerde bij de eerste vergaderingen van de BB. Doortje Heijmans, afkomstig uit Maliskamp was lid geweest in Rosmalen, welke afdeling al langer bestond dan Geffen. “Ik weet nog dat onze voorzitster een witte muts droeg!” Doortje zat daar 10 jaar in het bestuur. Toen ze in Geffen kwam wonen, werd ze hier direct lid. De officiële oprichtingsdatum van KVO afdeling Geffen, was 23 januari 1952 en het eerste bestuur bestond uit: Hanneke Cremers (vz.), Kaat van Erp en Anna van Nistelrooij. De jubilarissen kijken positief terug op de beginjaren. “De meeste vrouwen in die tijd hadden immers, behalve de lagere school en enkele naaiklassen, geen opleiding gevolgd. Er werden veel cursussen aangeboden op huishoudelijk gebied, er waren ontspanningsavonden en diverse sprekers brachten actuele kennis. De lezingen waren in het begin heel voornaam; al vroeg kwam het onderwerp emancipatie op de agenda. De bijeenkomsten werden druk bezocht, er was gezelligheid en de onderlinge contacten waren een verrijking, omdat de boerinnen traditiegetrouw de gehele dag thuis waren. Deze vrouwen hadden ook overal interesse in. De echtgenoten waren er content mee en ook hun kinderen werden er niet slechter van! Het heeft velen heel goed gedaan en er is voor meerdere generaties veel bereikt!” vertellen de jubilarissen. Later blijkt ook dat veel vrouwen belangrijke politieke en maatschappelijke functies gaan bekleden. “Ze hadden voortaan twee ‘rechten’” zeggen de vrouwen lachend. Leen kwam in 1958 in het bestuur en werd de tweede voorzitter. Daarnaast werd ze kringsecretaris en maakte menig ritje naar Tilburg voor vergaderingen en cursussen. Ze volgde op 40-jarige leeftijd nog een tweejaarlijkse cursus. De Boerinnenbond bloeide op! Dina van de Ven zat10 jaar in het bestuur als

penningmeester. Op creatief gebied verdiende ze haar sporen door diverse handwerktechnieken door te geven aan de leden. In het ledenblad “KVO.nu” vinden we een chronologisch overzicht: Van BB tot KVO: De oudste afdeling is Oudenbosch (1921): zij vierde op 17 december jl. haar 90-jarig bestaan! In 1928 pas, werd de BB in Tilburg opgericht, vanuit de NCB (Noord-Brabantse Christelijke Boerenbond). In 1936 waren er al 10.000 leden verdeeld over 116 afdelingen. In 1954 kreeg de BB een zelfstandig bestuur en vormde geen onderdeel meer van de NCB. In 1965 werd de Boerinnenbond KVO en konden ook niet-agrarische vrouwen lid worden. In 1995 telde de KVO het hoogst aantal leden: 29.000, verdeeld over 294 afdelingen. In 2011 bedroeg het ledenaantal 13.000. Hiermee is tevens het toekomstbeeld duidelijk: een dalend ledenaantal en steeds vaker afdelingen die ophouden te bestaan. In 2012 gaat de KVO daarom een toekomstplan opstellen, waarbij gedacht wordt aan samenwerking met andere organisaties. Onze jubilarissen vinden dit een natuurlijke ontwikkeling. “De jonge vrouwen van nu hebben immers allemaal een opleiding genoten en een betaalde baan naast hun gezin. Ze hebben andere ambities en voldoende onderlinge contacten en ontspanning. Er zijn weinig gegadigden voor een bestuursfunctie.” KVO Geffen gaat weliswaar haar 60-jarig bestaan van harte vieren! “En terecht,” vinden Leen, Dina, Doortje en Dina, “want in al die jaren hebben we genoten van veel leuke programmaonderdelen op sportief, educatief, informatief en creatief gebied! Voor ons is dat heel verrijkend in ons leven geweest. Een diamanten kroon op de inzet van veel vrouwen!” De vier jubilarissen zijn op hun leeftijd nog best actief: ze handwerken, lezen, kaarten, puzzelen, tekenen, schrijven, computeren en surfen op internet! Uiteraard zijn er daarnaast ook de gezellige familiecontacten met kinderen, klein-, (en voor Leen en Dina van de Ven) achterkleinkinderen! Van harte proficiat!

7


Rond de Dorpspomp De stamtafel gunt U een heerlijke, witte Kerst en wenst U een overzalig uiteinde en een blij begin aan het nieuwe jaar 2012. De stamtafel had een vruchtbaar jaar: Het aantal deelnemers of aanzittende is duidelijk uitgebreid en de kwaliteit nam toe. We telden vele gasten en er kwamen veel onderwerpen aan bod: o.a. 50 jaar W.I.K., de 1e Koppellincksdag, de afbraak Aloysiusschool, de 1e Tent met Carnaval, de vernieuwing van “Effe noar Geffe”, de aankondiging van het theaterstuk over Ruud v. Nistelrooy. We zijn dankbaar voor hun inbreng en informatie. Ons prominent lid Gilbert v.d. Meulenreek werd man van het jaar in 2011. We schonken veel aandacht aan de samenvoeging der gemeenten en aan de veiligheid op straat en zoutgebrek, we volgden de Kerkelijke vieringen en diverse jubilea. Er werd geWIKt en gewogen. De Dorpspompen van 20 zittingen zijn weer gebundeld en geven een mooi jaaroverzicht. Maar eerst gaan we Kerstmis vieren. De twee missen op 24 dec. met de Bandola’s en Passe-Partout om 17.30 en 20.30 uur zullen waarschijnlijk weer uitpuilen. Het parochieel gemengd Kerkkoor verzorgt voor het laatst de nachtmis om 24.00 uur, tenzij de belangstelling toeneemt. De laatste jaren was het bezoekersaantal te gering en dat doet tekort aan de inzet en toewijding, waarmee het gemengd koor zich voorbereid op het Kerstfeest. Het Kerkkoor presenteert zich graag met 4 stemmige Kerstliederen en een mooie Latijnse 4-stemmige Mis. Daarom toch maar hopen, dat de Nachtmis goed bezocht wordt!!! Intussen is wethouder Ben Brands aangeschoven. Zijn komst wordt zeer gewaardeerd. Het beïnvloedt enigszins het gesprek. Welkom!! De stamtafel vraagt aandacht voor een faciliteit voor ondernemers in Maasdonk. Het moet een steunsituatie worden, waarbij opleiding, begeleiding, privatisering, belastingzaken en samenwerking aan de orde komen, waarbij mogelijk samenwerking kan worden gezocht met verenigingen, waarbij onderwerpen als vorming van bestuur, penningmeesterschap, secretariaatswerk en andere leidinggevende functies aan de orde komen, tevens valt te denken aan samenhang met het vrijwilligerssteunpunt . Een samenbundeling van krachten in Maasdonk zouden wij graag als gemeentelijk belang willen zien en daarom willen wij deze ontwikkelingsmogelijkheid aan het gemeentebestuur voorleggen. Bij deze. In Maasdonk wordt aandacht besteed aan “hangjongeren”. Wij vinden dat een ondefinieerbare jeugdgroep, die incidenteel actief is, mobiliteit als werkvorm hanteert, ongestructureerd is, zich afwisselend groepeert en pube8

rale trekken vertoont. De gemeente moet zeer voorzichtig zijn met financiële steun aan deze groepen. Maatschappelijke begeleiding in overleg met ouders is echter van groot belang. De gemeente wil de veiligheid in de dorpskern prioriteit geven. We denken aan situaties rond terrassen en betere voorrangsregels bij de zijwegen naar de Dorpstraat. o.a. de Harrie-Schoutenstraat en het Dorpsplein. Op diverse plaatsen komen zoutvoorraadbakken; bij huize De Heegt, bij de Koppellinck en het Dorpsplein. Er is overleg met de Dorpsraad en de Seniorenraad. De haltes van de buurtbussen worden opnieuw herzien. De Heegterstraat wordt als een bijzonder fraaie reconstructie ervaren. Helaas moet hier en daar nog een cosmetische herziening plaats vinden, maar dat heeft alle aandacht van het gemeentebestuur en er is goed overleg met aanwonenden. Rottenrijk meldt dat Prinses Natasja, lid van de Flierefluiters, de vorstelijke taak heeft aanvaard om het jeugdcarnaval luister bij te zetten en dat brengt ons op het onderwerp: Begeleid wonen. De gemeente heeft te vlug geanticipeerd op de melding van de te grote diversiteit aan zorg, die nodig is bij de ontwikkeling van woonvormen voor mensen met een beperking. Er wordt inderdaad geknaagd aan vergoedingen van mensen met een zorggebonden budget, maar dat mag geen leidraad zijn voor afwijzing. Wij roepen de zorginstelling “de Cello-groep” op deze voorziening noodzakelijk te vinden in Geffen en verwachten, dat daarvoor het vigerende bestemmingsplan moet worden herzien. De carnavalsstichting Rottenrijk meldt, dat in 2012 er een fantastische tent komt op het “Aloysiusplein” met alle denkbare voorzieningen, zodat het carnavalscentrum ruimte biedt voor ouderen, voor kindertjes, jeugdigen, boerenbruidsparen enz. Dat er zelfs een oud-café in komt, waar je gezellige zitjes aantreft met rustige, belegen, oudtijdse muziekjes met fokstrotjes, walsjes en gezellige liedjes. Voor de werving en stimulering van artiesten voor Recht vur zunne Roap worden goede resultaten vermeld. Je wordt er opgeleid tot professioneel cabaretier en dramavertolker. Tonproat wordt niveaus hoger en er komt een programma van wanorde. De beurt is om beurten anders onder de titel: “Ge wet nie watter gebeurt, mar wel dà ut gebeurt en dà wurt dan wer duk umgedreijd en zo worde eigus dolgedreijd. En dà is pas egt carnavalesk.” Intussen vertelt wethouder Ben Brands, dat in 2012 wordt begonnen met het Centrumplan en dat het in 2013 wordt voortgezet, en dat in 2014 de champagne wordt gekocht en in 2015 er de stop af gaat en we in 2016 erop zullen drinken. Volgende bijeenkomst van de stamtafel is op donderdag 29 dec. om 20.00 uur weer in café Govers en die begint dan wel op tijd. Voor op- en of aanmerkingen de prins tel. 0412-640982. Ut gû oe goet en ut kûmt goet. Hauw Doe.


KERSTMIS 2011 Men voorspelt een strenge winter en een witte Kerst, terwijl november nog bijna zomers aanvoelde. Weten doe je de dingen pas als het zo ver is, maar voorspellingen doen, voorpret en goede voornemens maken, hoort voor veel mensen wel tot zaken die met het einde van het jaar en een nieuw begin te maken hebben. Het jaar zit er weer bijna op, en het zal voor ieder van ons anders in onze herinnering gegrift blijven. Misschien is 2011 het jaar waarin uw eerste kindje geboren is, waarin u getrouwd bent, maar misschien bent u ook wel uw baan, of erger nog, iemand die u lief is verloren. Hoe dan ook, het zit er weer bijna op, en december, de feestmaand, roept bij iedereen allerlei gevoelens op. Het kunnen nostalgische gevoelens zijn, dierbare herinneringen of weemoed, gevoelens van drukte en in de rondte rennen omdat er zoveel geregeld moet worden, maar ook mag een gevoel van bezinning er zijn bij ons christenen. We gaan ons in de Advent vier weken voorbereiden op Kerstmis, de geboorte van het Jezuskind, Gods Zoon. Wat betekent dat voor ons? Hoe en wanneer laten Christus toe in ons leven? Daaruit volgt direct: Hoe en wanneer laten wij onze medemens toe in ons leven en in ons hart? Want hoezeer december ook bekend mag staan als de ‘gezelligheidsmaand’, voor veel mensen is dat helaas niet zo vanwege de economische malaise, eenzaamheid, ziekte, gemis, rouw en ga zo maar door. Tegelijkertijd mag december voor ons meer zijn dan alleen maar gezelligheid. Sint Nicolaas brengt de kinderen cadeaus, spanning en verwachting, maar we mogen in die heilige die altijd heeft gestaan voor geloof, liefde en bescherming van mensen, zowel kinderen als volwassenen, tegen oneerlijkheid en het kwaad ook een voorbeeld zien. Zo kunnen wij als het ware ook voor elkaar een cadeau, een geschenk zijn van zorg, medemenselijkheid, aandacht en liefde. In de Advent is de liturgie bezinnend, ingetogen, verwachtingsvol toelevend naar de geboorte van Jezus. Het wordt steeds lichter tot de vierde kaars brandt, en dat mag ons in die donkerste tijd van het jaar ook laten zien dat wanneer de nood het hoogst is, redding nabij kan zijn, en dat we ook voor elkaar in moeilijke tijden tijd, oog en oor moeten hebben. Zo maken we in 2011 concreet dat Gods liefde voor iedere mens geldt, zoals we mogen zien in de open armen en handen van het kindje Jezus in de kribbe, in die stal zonder deuren, waar de ‘stomme’ os, de ‘koppige’ ezel, het zwarte schaap, de armoedige herders, de ruwe bolsters, samen zijn met de wijzen uit het oosten met hun kostbare geschenken... samen verzameld rondom het heilig huisgezin, Jezus, Maria en Jozef... Ook wij worden uitgenodigd om samen te zijn rondom dat tafereel in de stal van Bethlehem, om van daar uit, bemoedigd en gesterkt in geloof en liefde, weer op weg

te gaan. Kerstmis duurt maar even, maar daar waar mensen zich welkom en uitgenodigd weten, daar waar mensen zichzelf, klein en kwetsbaar kunnen en mogen zijn, daar waar niet geoordeeld en veroordeeld wordt zodat we in onze schulp kruipen, daar kan het kind in ons, de onbevangenheid weer wakker worden. Daar kan Kerstmis opnieuw gebeuren omdat we juist zo Gods liefde en zorg mens, vlees en bloed laten worden in ons geloof en onze zorg voor elkaar. Beste mensen, ik wens u alvast een Zalig Kerstfeest toe en alle goeds en Gods zegen voor het jaar 2012. We weten niet wat het brengen zal, maar we mogen wel weten dat we er voor elkaar mogen zijn, samen sterk in geloof en liefde. Ik wil u ook danken voor alle medewerking, zorg, vertrouwen en vriendschap die ik tot nu toe van u heb ontvangen, hopelijk heb ik u op mijn manier ook iets kunnen geven als mens en als priester. Met hartelijke groet, Pastoor Van Dijk

9


Beste Rottenrijkers en Roapfans, Ok dit jaar stoan we as vanouds wir twee weekenden vur de’n carnaval op ut podium be dun Gouden Leeuw. De vurbereidingen zen volop oan de gang: meer dan 100 medewerkers: artiesten, mensen er achter, podium -meebedenkers, licht, geluid, muziek, drankinschenkers, koartjesverkoapers, krentebolleuitdelers: ut is er wir gelijk! En da allemoal om wir 4 goeie oavonden nir te zetten vur ut Geffes publiek en vur wie Geffe un werreum hart toedraagt. De urste kirre zen we al wir be mekoar geweest en ut beloofd weer goed te worre. We hen wa oud grei die al wa joarre meedoen, maar ok nej grei da vur dun urste kir mee du, en terugkerend grei: da wa ut publiek en dun roap nie kon misse. Dit joar is ut thema: toeternietoe. En da’s un schon thema wor ge veul me kunt! Want wij wete as gin ander da mensen noar Recht vur zunne Roap goan nie alleen vur un pilske, nie allen vur dun krentebol, nie alleen um elkoar wir ins te zien, mar vooral om te lache over watte er in Geffe allemoal gebeurt: dun politiek en de Geffense mens. We hen muziek: live en op unnen cd. We hen dans, we hen grappe vur jong grei en grappen vur de wa ouwere. Want ook dit joar geldt wir: ut doetertoe da mensen me un goei gevoel dun carnaval in kunnen, da we dur allemoal wir zin in hebben om, ondanks dun crisis, schik te maken me mekoar. Ut doeteroe da ge dun volgende dag mekoar tegenkomt op het plein of net woar en da ge ut

DAMESMODE

Bezoek onze website : www.odelin.nl ODELIN mode is gevestigd aan het Dorpsplein te Geffen Tel : 073-5325076 Openingstijden : Ma gesloten Di t/m Do 9.30 - 17.30 uur Vrij 9.30 - 20.00 uur Za 9.30 - 17.00 uur 10

er nog uns efkes over kunt hebben. Ut doetertoe da ge gewoon wir us efkes samen kunt zen en oe sorres oan dun kapstok hangt, naast oewe jas. En vur ons Roap-medewerkers: ut toeternietoe da ons da tijd kost, da we vur dun urste avond heel veul kleuren stront hen van de zenuwe, da we onze mens of ons vrouw en keinder weke mar weinig zien, da we veul overleggen me mekoar, da we oefenen tot in dun treure. Want da alles gift ons vooral ut Roapgevoel en da dele wij gere. As ge nou beneit zet wie dur allemoal komme optreeje die 4 avonden zurg dan da ge koartjes het: de koartverkoop begint om 19.00 uur op 12 januari be de Gouden Leeuw. ‘Ut gu vals’ kumt wir speule, dus da alleen al is kei gezellig. Un koartje kost € 11,00 en dan worde van 10 voor 8 tot een uur of half 12 / 12 uur goed vermakt! We zien jullie allemoal gere op een van de Recht vur zunne Roap avonden!! Werkgroep Recht vur zunne Roap

SKINCARE CENTER HUIDVERBETERING

Praktijk : Lindenlaan 11 5381 GJ Vinkel Voor meer informatie of het maken Van een afspraak tel : 06 20953915 of stuur een e-mail aan : Info@odelin.nl Odelin is aangesloten bij Anbos en Pro-voet.


KBO informatie Afdeling Geffen Nieuwjaarsreceptie woensdag 4 januari 2012 Het bestuur nodigt KBO leden en bewoners van de Heegt en de aanleunwoningen van harte uit voor deze bijeenkomst die begint om half twee (13.30 uur) in het Oude Klooster. Koffie en thee, iets lekkers op tafel en 2 consumpties zijn gratis. Voor een gezellig stukje muziek en een vrolijk liedje zorgt de entertainer Gerard Dortmans uit Uden. Al met al een samenzijn waarvan je kunt genieten en elkaar het beste kunt wensen voor het nieuwe jaar. Het bestuur van de KBO afd. Geffen wenst voorafgaand hieraan de hele Geffense gemeenschap een Zalig Kerstfeest en een Gezegend 2012. Antoon Romme voorzitter

loterij bij de kerstboomverbranding. Kerstbomen kunnen op zaterdag 7-1-2012 vanaf 12.30 tot 14:00 uur ook op de volgende plaatsen worden neergelegd: Op het veldje bij tennisvereniging de Vlijmd. Op het grasveldje in de Magnolia. Op de groenstrook in de Lambertusstraat De bomen worden na 14.00 uur opgehaald. Ben je te laat dan direct bij de molen brengen. Marietje bedankt voor al die jaren dat je de verspreiding deed. Denkt u ook aan de lege flessen actie van Scouting Geffen op 2 en 3 januari.

wintermarkt de Heegt Op zondag 27 november hadden we wintermarkt in de Heegt. Dit was een groot succes. We hebben een gezellige drukke middag gehad. Via deze weg willen we de winkeliersvereniging bedanken voor alle mooie prijzen die we gekregen hebben voor de loterij. Ook willen we alle bezoekers bedanken. Vriendelijke groeten van de cliënten van de Heegt!

Gordijnen Atelier ”VeGa” Uitnodiging voor iedereen

Precisie en Maatwerk

Kerstboomverbranding zaterdag 7 januari 2012 Scouting Geffen, buurtvereniging “De Elshof ” en “onder de Linde” organiseren de kerstboomverbranding dit jaar. gratis snert, chocomelk, gluhwein en gezelligheid. Plaats: Nabij de molen “Zeldenrust” in de Elshof Tijd: Van 19.00 tot 20.30 uur. Breng zelf je kerstboom naar de molen en krijg een exclusief lot waarmee je een leuke prijs wint tijdens de

• Gordijnen • Vitrage • Inbetween • Embrasse • Draperie • Bedspreien • Ook voor het veranderen van uw bestaande gordijnen • Wij hebben ook stoffen

Binnenpas 20, 5384 NG Heesch Telefoon: 0412 47 59 37 11


ZORGLOKET Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur

GEMEENTEHUIS MAASDONK Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL Geffen tel. 073 - 53 42 100 fax. 073 - 53 21 945 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG Geffen E-mail:postbus5@maasdonk.nl Internet:www.maasdonk.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur woensdag van 13.30 tot 15.30 uur (alleen publiekszaken) OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op woensdag en vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur, en op zaterdag van 08.30 tot 16.00 uur. U kunt met uw afval niet terecht op de gemeentewerf. MELDPUNT OPENBARE WERKEN Voor meldingen over schades aan gemeentelijke eigendommen kunt u contact opnemen met het gemeentehuis, 0735342100. De gemeente zal zorgen voor een snelle reparatie. SPREEKUREN Burgemeester R.H. Augusteijn Wethouder J.G.J. Moon van der Biezen Wethouder B.H.M. Brands Wethouder M.J.M. van de Ven Na telefonische afsprak via het bestuurssecretariaat 073 - 53 42 100 kunt u de burgemeester of een van de wethouders spreken. BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur, en ook op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur, in het gemeentehuis van Maasdonk. POLITIE Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900 - 8844 en is altijd te bereiken.

12

SPREEKUUR MEE Op dinsdag van 09.00 tot 11.00 uur Bijschrijven kinderen op paspoort niet meer mogelijk Vanaf 26 juni 2012 kunnen bijschrijvingen van kinderen niet meer worden aangevraagd en zijn bestaande bijschrijvingen niet meer geldig. Er kan vanaf deze datum alleen een eigen document voor een kind worden aangevraagd ongeacht de leeftijd van het kind. Dit vloeit voort uit een wijziging van een Europese verordening. Paspoorten waar kinderen zijn bijgeschreven blijven voor de houder geldig totdat de datum geldigheid op het reisdocument is verlopen. Kinderen tot en met dertien jaar kunnen een identiteitskaart aanvragen voor een speciaal jeugdtarief van € 9,22. Dit tarief is alleen dit jaar nog geldig. Vanaf 1 januari 2012 gaat het rijk de tarieven verhogen naar € 30,00. Dit hebben we al eerder gepubliceerd en kunt u nogmaals in het onderstaande artikel lezen. Hoger tarief identiteitskaart voor jeugd tot en met 13 jaar verwacht Per 1 januari 2012 Vanaf 1 januari 2012 gaat het Rijk het tarief voor een Nederlandse Identiteitskaart voor kinderen tot en met 13 jaar verhogen naar € 30,00. Het tarief is nu nog € 9,22. Door deze prijsverhoging verwachten we een toeloop van extra aanvragen. Als u voor 1 januari 2012 een identiteitskaart aanvraagt voor kinderen tot en met 13 jaar, betaalt u nog het huidige tarief van € 9,22. Waar moet u rekening mee houden? U moet bij een aanvraag rekening houden met een langere wachttijd. De levertijd is vooraf niet in te schatten. De verwachting is dat de identiteitskaarten voor aanvragers ouder dan 13 jaar en 6 maanden wel binnen 3 werkdagen geleverd worden. Als u op korte termijn een identiteitskaart voor uw kind nodig hebt, zijn er 3 alternatieven. - een paspoort aanvragen. De levertijd is 3 werkdagen en de kosten hiervan bedragen € 52,12. - uw kinderen bijschrijven in uw eigen paspoort of een kindersticker aanvragen. Een kindersticker kost € 21,52, een bijschrijving kost € 9,22. Beide mogelijkheden zijn echter geldig tot 26 juni 2012 en alleen op een paspoort, niet op een identiteitskaart. Vanaf deze datum zijn bijschrijvingen/ stickers op grond van de Europese regelgeving niet meer mogelijk.


- Een spoedaanvraag voor een identiteitskaart. Hiervoor wordt een toeslag gerekend van € 45,00. Hoe vraagt u een identiteitskaart aan? U vraagt een identiteitskaart aan bij uw gemeente. Hiervoor neemt u het volgende mee: - Een goedgelijkende kleuren pasfoto die voldoet aan alle stelde eisen (zie www.paspoortinformatie.nl) - Alle eerder afgegeven paspoorten en/of identiteitskaarten die in uw bezit zijn en niet door de gemeente ongeldig zijn gemaakt. Een verlopen reisdocument kunt u ongeldig gemaakt terug krijgen. - Voor kinderen onder de 12 jaar: de schriftelijke toestemming van de gezaghouders, dit zijn meestal de ouders of een voogd. De echtheid van de handtekeningen moet aangetoond worden door overlegging van een geldig legitimatiebewijs. Meer informatie? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met medewerkers van de werkeenheid Publiekszaken van de gemeente Maasdonk, telefoon 073 - 53 42 100. Ook kunt u meer informatie vinden op www.maasdonk.nl bij het product identiteitskaart in de producten en dienstencatalogus. Nieuwjaarsontmoeting Het gemeentebestuur van Maasdonk nodigt u uit voor de gemeentelijke nieuwjaarsbijeenkomst. Deze traditionele en feestelijke ontmoeting zal plaatsvinden: • op zondag 8 januari 2012 van 12.00 - 14.00 uur in gemeenschapshuis de Meent in Nuland. Alle inwoners van Maasdonk zijn van harte welkom om elkaar alle goeds te wensen en om samen te toasten op het nieuwe jaar 2012. Gewijzigde openingstijden gemeentehuis Het gemeentehuis van Maasdonk is telefonisch en voor publiek gesloten op: • donderdag 22 december 2011, vanaf 12.30 uur in verband met de kerstviering voor de medewerkers van de gemeente; • maandag 2 januari 2012, tot 9.30 uur, in verband met de nieuwjaarsbijeenkomst voor de medewerkers van de gemeente. Wij wensen u fijne feestdagen toe!

COMPUTERHOEK GEFFEN Internetten en e-mailen zijn niet meer weg te denken uit ons leven. Ook niet voor degene die de 50 - 55 jaar zijn gepasseerd. Je kunt bijna geen courant of tijdschrift

meer openslaan of je wordt verwezen naar een website of naar een link waar men dan uitgebreider informatie kan verkrijgen of om een bestelling of aanmelding te doen. Het internet is niet alleen voor jongeren, maar ook de ouderen kunnen hiermee hun voordeel doen zonder afhankelijk te zijn van anderen. Er is al een grote groep 55-plussers die al veel doet met internet. Die mailt of googlet, en ook meerdere toepassingen gebruikt, zoals skypen, foto’s of bijlagen verstuurt of zijn betalingen of sparen regelt doormiddel van internetbankieren. Het is waar “Met Internet vergroot je je wereld” Natuurlijk bij veel ouderen heerst veel computervrees, maar wij kunnen je helpen. Bij Computerhoek Geffen geven wij begeleiding om te leren omgaan met de computer, zodat je echt de leuke kanten van internet leert kennen. Je krijgt dan persoonlijk instructie van een vrijwilliger en de uitleg wordt “één op één” gegeven. Je kunt hier terecht om in je eigen tempo te leren omgaan met de computer. Wij zorgen dat je al voldoende met de computer kunt omgaan, zodat al gauw kunt mailen en internetten en de leuke mogelijkheden daarvan ziet. We starten in januari 2012 weer met het geven van deze begeleiding. Voor aanmelding of informatie, bel dan: Albert van Santvoort, tel. 53 22 141 of Jan Ceelen, tel. 53 22 258.

Van de Pol schilderwerken glasservice Nulandsestraat 13 5391 KC Maasdonk Telefoon (06) 42 75 70 50 Fax (073) 532 50 52 Mail: vdpolglasservice@home.nl

Zie ook onze website: www.vandepolglas.nl 13


Uw Rabo-ambassadeur in elke dorpskern. Dat is het idee.


Flierefluiters 10 December hadden de Flierefluiters vrolijke verklede dames op de club die een mooi toneelspel opvoerde. Iedereen genoot en vond het grappig. Ook werden er leuke liedjes gezongen en de polonaise gedaan. Natasja mocht als prinses meedoen met het toneelspel en vond dit erg leuk. Maar tot slot werd bekend gemaakt dat Natasja echt prinses zal zijn. Prinses Natasja carnaval 2012. Natasja en alle Flierefluiters hebben er veel zin in om dit samen met alle prinsen en hun gevolg uit Maasdonk te vieren.

Geffe-Zuid, er ook weer bij! Er zijn schitterende prijzen te verdienen voor de best verklede jongens en meisjes. De “Pink Party!” in café Boetje begint dagelijks om 20.00 uur en om 11 minuten over 11 draait de deejay zijn laatste cd-tje. Omdat wij geen overlast voor omwonenden willen, blijven alle bezoekers gedurende de hele “Pink Party!”gezellig binnen. Kortom: voor de Rottenrijkse tienerjeugd is het tijdens Carnaval 2012 perfect geregeld en hun ouders kunnen met een gerust hart naar het tentfeest op de wei. Prettige kerstvakantie en gelukkig Nieuwjaar! Werkgroep “Pink Party!”

Ondertekening convenant Seniorenraad Maasdonk Versteviging van relatie tussen gemeente en SrM In het voorjaar van 2010 is de Seniorenraad Maasdonk (SrM) opgericht. Doel daarvan was tot één seniorenplatform te komen. Om de samenwerkingsrelatie tussen de SrM en de gemeente te formaliseren is besloten een convenant op te stellen. Dit convenant werdt vandaag ondertekend door beide partijen. De SrM is naast een adviesorgaan voor maatschappelijke organisaties vooral opgericht om als vertegenwoordiger van de Maasdonkse senioren een stevige gesprekspartner te zijn richting de gemeente.

4 AVONDEN “PINK PARTY!” bij CAFÉ BOETJE Tijdens carnaval 2012 vieren alle Rottenrijkse tieners van 12 tot en met 15 jaar feest in hun eigen dorp. Dit jaar opent de tofste kroeg van Geffe-Zuid namelijk vier dagen haar deuren voor een knotsgekke “Pink Party!” Vorig jaar was er alleen op Carnavalszaterdag een “Pink Party!”. Dat was een doorslaand succes. Nu kunnen alle tieners vanaf groep 8 uit Geffen en omstreken zaterdag-, zondag-, maandag- en dinsdagavond in café Boetje terecht. Samen met de kastelein van café Boetje gaat de Werkgroep “Pink Party!” er alles aan doen om er voor de Geffense jeugd weer een viertal topavonden van te maken. Muntjes voor een glas fris of een lekkere snack kosten € 1,-. Natuurlijk is Jos, de bekendste deejay van

15


GOEDE VRIJDAG NU! Wij, de jongeren en de werkgroep van Goede Vrijdag Nu, zoeken nog jongens en meisjes die van muziek houden. Elk jaar met Goede Vrijdag kan iedereen komen kijken en genieten van onze uitvoering. Deze wordt voor en door de jeugd verzorgd met eigen teksten en liedjes dit jaar van oa Guus Meeuwis, Adele, Bionce enz. Deze eigentijdse invulling wordt verweven met de eeuwenoude Kruisweg. Dit geeft een schitterend effect over geloven in deze tijd en bied voor de jeugd de mogelijkheid om zich te presenteren op hun manier. Speel je een instrument, zing je graag, kun je goed voorlezen of heb je andere talenten en woon je in de omgeving van G(effen), V(inkel) en N(uland) kom dan ons team versterken. Je kunt je opgeven vanaf 12 jaar. De repetities zijn iedere maandagavond van 19.00 uur tot 20.00 uur in de kerk van Vinkel. De eerste repetitie is maandag 09 januari 2012. Met uitzondering van 20 februari want dan is het carnaval. Je kunt ook vrijblijvend komen kijken maandag 09 januari. Goede Vrijdag: 06-04-2012. Geef je op of bel voor informatie: Vinkel: Anita Hubers: 073-5324314 Mirella vd Ven: 0412-455992 Nuland: Niky Roovers: 073-5320860

Onlangs werden wij als bestuur van Jeugdvakantiewerk Geffen aangenaam verrast door een telefoontje van Drukkerij Wihabo. Ze wilden de giften die ze kregen voor hun 25 jarig jubileum beschikbaar stellen aan Jeugdvakantiewerk Geffen, Heesch, Vinkel en Nuland. Dit vonden wij een geweldig gebaar. Het bedrag wat we uiteindelijk uitgereikt kregen kwam uit op â‚Ź 1.500,00 voor elke stichting. Hiervan kunnen wij weer heel veel nieuwe spullen aanschaffen die nodig zijn om in de volgende jaren Jeugdvakantieweek weer tot een succes te maken. Niet lang nadat we de gift van Drukkerij Wihabo in ontvangst mochten nemen werden we ook uitgenodigd op het kantoor van Hanex BV in Geffen. Zij hadden een stand op Effe noar Geffe en Heesch Presenteert gehad, waar de nieuwe Carwash in werd gepresenteerd. Maar ook konden in deze zelfde stand

16

de kinderen touwtje trekken. De opbrengst van deze 2 evenementen kwam wederom ten goede aan de jeugd van Heesch en Geffen. Van Hanex mochten wij het mooie bedrag van â‚Ź 300,00 in ontvangst nemen. Wij willen Drukkerij Wihabo en Hanex BV dan ook heel erg bedanken voor dit fantastisch gebaar naar de gemeenschap van Geffen en hun gulle gift die ten goede komt aan de jeugd van Geffen. Bestuur Jeugdvakantieweek Geffen

VERSCHIJNINGSDATUMS TORENKLANKEN 2012 Nr. Kopy voor Verschijnt op 01 02 januari 13 januari 02 16 januari 27 januari 3 weken 03 06 februari 17 februari 3 weken 04 27 februari 09 maart 05 12 maart 23 maart 06 26 maart 06 april 3 weken 07 16 april 27 april 08 30 april 11 mei 3 weken 09 21 mei 1 juni 10 04 juni 15 juni 11 18 juni 29 juni vakantie 12 13 augustus 24 augustus 13 27 augustus 07 september 14 10 september 21 september 15 24 september 05 oktober 16 08 oktober 19 oktober 17 22 oktober 02 november 05 november 16 november 18 3 weken 26 november 07 december 19 20 10 december 21 december


Stichting Verenigingsplatform Geffen Beste bestuursleden van Geffense verenigingen en stichtingen, Het multifunctionele centrum De Koppellinck kijkt met trots terug op een geslaagd eerste jaar en kijkt met vertrouwen naar de toekomst. MFC De Koppellinck gaat nu het 2e jaar in - de 2e versnelling. Ons doel is extra bezetting van de zalen en het houden van evenementen in de Piazza samen met jullie. MFC De Koppellinck is ongeveer een jaar geleden, op 6 november 2010 officieel geopend. Kinderen van basisschool de Wissel hadden speciaal hiervoor een flash mob dans uitgevoerd op het schoolplein van MFC De Koppellinck (zie YouTube filmpje hiervan op www. dekoppellinck.nl). Basisschool de Wissel is een van de gebruikers van het gebouw samen met peuterspeelzaal de Paddestoel (stichting Peuterspeelzalen Maasdonk) en Stichting Verenigingsplatform Geffen. Het bestuur van stichting Primair opent haar kantoor in december 2011 in MFC De Koppellinck. MFC De Koppellinck is een modern gebouw, heeft professionele ruimten voor het houden van o.a. vergaderingen (draadloos internet), voor het beoefenen van sport, muziek, zang, en het houden van evenementen in de prachtige Piazza met toneel, licht & geluid en tribune met plaats voor ongeveer 300 mensen. Er zijn al mooie evenementen in MFC De Koppellinck gehouden zoals de dienstenveiling van WIK, het kindercarnaval van het Rottenrijk, het lenteconcert van koor Expreszo, musical@live door WIK en basisschool de Wissel, Sinterklaas door stichting evenementen Geffen etc. Ook worden er vergaderingen en bijeenkomsten gehouden door o.a. de Gemeente Maasdonk en de Dorpsraad Geffen. Een aantal verenigingen oefent wekelijks in MFC De Koppellinck zoals o.a. WIK (fanfare, de Pompzwengels, slagwerkers, majoretten), het koor ExpresZo, Muziekschool Maasdonk, gymnastiekvereniging Geffen, volksdansgroep de Vlijt. Er is een gezellige bar (radio en tv) met gastvrije barvrijwilligers en lage prijzen voor consumpties. Stichting verenigingsplatform Geffen heeft onlangs twee nieuwe websites gelanceerd: www.dekoppellinck.nl en www.verenigingsplatformgeffen.nl. Op de website van www.dekoppellinck.nl vindt u de drie hoofdgebruikers van het multifunctionele centrum MFC De Koppellinck: basisschool de Wissel (www.bsdewissel.nl), peuterspeelzaal de Paddestoel, en verenigingsplatform Geffen (www.verenigingsplatformgeffen.nl), met daarbij de links naar de websites samen met een plattegrond van MFC De Koppellinck. Wij hopen dat jullie het komende jaar MFC De Koppellinck (weer) zullen gaan gebruiken om te repeteren,

vergaderen en/of het houden van evenementen. Op onze website staan foto’s van alle (sport)zalen en de Piazza inclusief de huurprijzen. Welkom in MFC De Koppellinck: het kloppend hart van Geffen! Met vriendelijke groeten, Pierre Konings Voorzitter stichting verenigingsplatform Geffen

bingoavond Op initiatief van Ben Vissers hield het Gilde een bingoavond voor eigen leden voor de stichting Shamajo die meervoudig aangeboren beperkte mensen ondersteunt. De avond bracht € 260,--. Het mooie van deze avond was dat het merendeel van de gewonnen prijzen werd geschonken aan het jeugdlid Florence van der Dussen die ze op het Maaslandcollege gaat veilen voor aankoop van huizen voor pleegkinderen in Mozambique. Een echte win-win situatie. Voor meer minformatie kijk op www.shamajo.nl

Geffen Nuland Vinkel Rosmalen e.o.

073-5940123 / 0800-2212212 www.levatio-uitvaartzorg.nl

(gratis)

postadres:

Beeckendael 17, 5221 PK ’s-Hertogenbosch

17


www.de-elshof.nl Hallo allemaal, Op woensdag 30 november beleefden wij een hele gezellige middag met maar liefst twee buurtverenigingen. De buurtvereniging Onder de Linden en de buurtvereniging De Elshof hadden de handen ineen geslagen en samen deze middag georganiseerd. Zij dachten zeker: wat ze bij de Wissel kunnen, dat kunnen wij ook. We mochten samen met de kinderen gymmen in sporthal de Geer. We klommen over daken en mochten slingeren aan de touwen. De kinderen durfden al heel goed over een bank naar het dak te lopen en van het dak naar een volgend dak te gaan om er als laatste nog vanaf te springen. Er waren een paar hele goede voetballers aanwezig. Samen met de meisjes hebben we nog een pieten dans gemaakt. De pepernoten die we hadden meegenomen, vonden de kinderen erg lekker. Ineens was het tijd voor de cadeautjes. Toen alles was uitgedeeld, gingen we met de kinderen op de foto en daarna mochten ze scheuren. Dat was een heel leuk gezicht. Het was een geslaagde middag. De pieten.

Op zaterdag 19 november hadden we weer onze jaarlijkse feestavond in de kantine van de Geer. Er was gelegenheid om te darten of om te kaarten. Samen met ons erelid Grada waren er een aantal kaarters die deden jokeren en later nog rikken. Veel dartliefhebbers hadden zich opgegeven, dus we hadden diverse teams beginners en gevorderden. De gevorderen hadden een hogere moeilijkheidsgraad, die moesten “dubbel uit”. Aangezien er ook enkele tamelijk onervaren darters bij de gevorderen zich aan hadden gesloten, duurde het soms een tijdje eer ze “uit” waren. Het was ook gezellig kletsen, er waren jongeren, ouderen, sommigen pas kort lid, sommigen al bijna een kwart eeuw lid, er was een hapje en een drankje, kortom: genoeg vermaak. We hadden tegen het einde van de avond een winnaar bij de beginners, dat was Cristo van Uden (kwam dat doordat de meeste tegenstanders vrouwen waren??). De winnaar bij de gevorderden, na een spannende strijd, was Huub van den Hurk. Tot slot moesten deze winnaars nog tegen elkaar voor de uiteindelijke winnaar. Dit spande er echt om, natuurlijk had Huub als ervaren darter wel een voorsprong op Cristo en dat besliste uiteindelijk de strijd. Huub werd algeheel winnaar. Een knappe prestatie van beide heren, beloond met een wisselbeker voor beiden! Marianne

Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen

Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding

Veldstraat 33 5386 AW Geffen

tel. 073 - 5320744 fax 073 - 5320745 06 - 23438623

www.wespro-ongedierte.nl

18


Mark Romme d’n Herd 17 5386 EX Geffen Telefoon 06 16610622

Gebr. van de We

Nationaal en Int. Na Container Transport e

AFVALCONTAINE EN PAR Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 2 www.vdweteringtransport.

Administratie & belastingen • Analyse • Advisering

Move 2B Fit Deskundig in beweging Fysiotherapie Manuele therapie Oedeemtherapie Sport- en arbeidsfysiotherapie Shockwave therapie en echodiagnostiek

FYSIOTHERAPIE EN TRAINING

GEFFEN - NULAND - VINKEL

Telefoon fysiotherapie (073) 532 3432 Telefoon fitness (073) 532 7472

- Vervoer voor zorgverzekeraars - busje

Individuele training Groepstraining Medische fitness

Kijk ook op onze website: www.move2bfit.nl

Van der Sangen WIHABO D Voor al uw familie- verenigi Tuinhout Familiedrukwerk keu

Met opgaaf va bij geboortekaartjes

k Voor a l u w ma a t w e r

✓ Speeltoestellen Gratis persoonlijk foto-alb Ook voor kopieerservice ✓ Schuttingen ✓ Rieten- en wilgentenen matten Kleurenkopieën en kle Grootformaat plotten ✓ Vlonders Kopiëren van bo ✓ Tuinhuisjes Heesterseweg 13 ✓ Dierenverblijven Tel.: (073) 532 26 84 e-mail: drukkerij@wihabo.nl ✓ Meubelen ✓DIERENSPECIAALZAAK Prieëlen & VEEVOEDERS ✓ Picknicktafels ✓ Bloembakken ✓ Accessoires Molenstraat 32 Geffen, tel. 073 - 5325551 ✓ Decoratieve boerderijdieren maandag t/m vrijdag 13.00 - 19.00 uur Dorp ✓ Showmodellen blokhutten zaterdag 8.30 - 17.00 uur Tel. (073)

roy romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

www.vandersangentuinhout.nl Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

UW ADRES VOOR TUINHOUT

Openingstijden: Ma. t/m vr. 8.30 tot 18.00 uur en op za. 8.30 tot 16.00 uur

AuTo- En moTorrijschool Carbone B.V. Kloosterstraat 22 5386 AT Geffen Tel.: 073 - 532 1397 Fax.: 073 - 532 5979 info@carbone.nl www.carbone.nl

p. DE k l Ein Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


Maasdonkers geven Vladeracken een ruim voldoende

Uitslag kijk- en luisteronderzoek lokale omroep Maasdonk - Omroep Vladeracken heeft in september j.l. een kijk- en luisteronderzoek laten verrichten onder de bevolking van de gemeente Maasdonk. Bijna 80% van de ondervraagden kijkt of luistert naar Vladeracken. De waardering is ruim voldoende. Het kijk- en luisteronderzoek is in de vorm van straatenquetes uitgevoerd door medewerkers van Vladeracken. In totaal werden 621 personen geënqueteerd (5,5% van de bevolking). Radio Vladeracken Naar de radio (direct via de radio of via TekstTV) wordt door 75% van de ondervraagden geluisterd. Zo’n 20% van de luisteraars doet dit elke dag en ruim 50% minstens één per week. Ouderen (50 plussers) luisteren het meest. De radiouitzendingen worden gewaardeerd met een 7,5. Vladeracken TekstTV De kabelkrant heeft een hoge kijkdichtheid van bijna 63%. Meer dan de helft van de kijkers (55%) maakt minstens één per week gebruik van TekstTV, 17% kijkt iedere dag. Ouderen maken meer gebruik van TekstTV dan jongeren. Ook de kabelkrant krijgt een mooi ‘rapportcijfer’: een 7,5. Kelders van Maasdonk De maandelijkse TV uitzendingen worden door 58% van de ondervraagden bekeken. Een klein deel van de ondervraagden doet dit via de website Vladeracken. De waardering is ook ruim voldoende: gemiddeld 7,6.

plaats die Vladeracken heeft in de gemeenschap van Maasdonk.

PERSBERICHT Cursus ‘Omgaan met dementie’ bij RIGOM Op woensdag 25 januari 2011 start weer een cursus ‘Omgaan met dementie’ voor familieleden en mantelzorgers van mensen met (beginnende) dementie. In de cursus komen onderwerpen aan de orde als: - Wat is dementie, wat zijn de oorzaken, wat zijn de symptomen? - Hoe ga je ermee om als de persoon met dementie gaat veranderen? - Waar kun je terecht voor zorg en hulp? Zowel thuis als bij een zorginstelling? - Hoe verwerk je verdriet? - Hoe zie je de toekomst? Daarnaast is er gelegenheid om contact te leggen met elkaar, ervaringen uit te wisselen en elkaar te ondersteunen. De cursus wordt gegeven door Eef Rubbens en Will van Huisseling. Naast hun werk bij RIGOM zijn zij allebei ook al jaren actief in het Alzheimer Café in Oss. De cursus gaat van start op woensdag 25 januari van 13.30-15.30 uur of 19.00-21.00 uur (keuze uit middagof avondgroep) en vindt plaats in het Anton Jurgenshuis, Schadewijkstraat 6 te Oss. Het zijn zes bijeenkomsten (om de twee weken) en de kosten bedragen € 8,- inclusief cursusmateriaal. Na een half jaar wordt nog een terugkombijeenkomst georganiseerd. Voor nadere informatie en/of aanmelding: RIGOM, tel. (0412) 65 32 40

Website Vladeracken Meer mensen moeten de weg naar de vernieuwde website nog vinden, 12,5% van de ondervraagden maakt hiervan gebruik. De waardering is gemiddeld 7,2. Alle media-uitingen Bijna 80% ondervraagden kijkt of luistert naar Vladeracken. 5% van de ondervraagden maakt gebruik van alle media-uitingen: zij luisteren naar de radio, kijken naar TekstTV en de Kelders van Maasdonk en weten de website te vinden. Vergeleken met een onderzoek uit 2003 zijn er meer bewoners gaan luisteren naar Radio Vladeracken en kijken naar de Kelders van Maasdonk. Naar TekstTV wordt minder gekeken. De waardering is toegenomen van van 7+ naar 7,5. Het bestuur en de redactieraad zien de resultaten van het huidige onderzoek als een bevestiging van de belangrijke 20

Riolering of afvoer verstopt !? v.d. Heuvel rioolreiniging Geffen 06-23129208


Dorpsplein 3 5386 CL Geffen

Vrijdag Zaterdag

* aflossingsvrijzaterdagBouwbedrijven * spaarfondsen Broekstraat 2, Postbus 4, 5386 ZG Geff * combinatiehypotheken *endividendfondsen Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 * beleggingshypotheken * mix-fund Internet: www.vanwanrooij.nl * hoog-/laagconstructies * rechtstreekse beu * met (premie-) depot * veel vrijheid en l

8.00-21.00 uur 8.00-18.00 uur

Onze openingstijden:www.lmv.nl maandag, dinsdag, woensdag, donderdag 09.00 - 12.15 en vrijdag 09.00 - 12.15 en Kromstraat 172 Oss zaterdag 10.00 - 13.00 uu ✆ (0412) 65 06 79 en voorts op afsp

Café - Zaal Kromstraat 172 ‘tOssHaasje www.lmv.nl

✆ (0412) 65 06 79

voor bruiloften, partijen

Zaal ‘t Haasje Café -Café Zaal en- vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 ‘t Haasje voor bruiloften, patijen en

Hanegr

voor bruiloften, partijen vergaderingen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15OOK 20 KEUREN WIJ Tel.: 073 - 532 15 20 VOLGENS VC

www.cafezaalhethaasje.nl AUTO- EN

MOTORRIJSCHOOL

AUTO- EN E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl L MOTORRIJSCHOOL Internet www.vanderdoelenassurantien.nl

P. DE K EIN

P. DE K EIN

SCHOONHEIDS

Tel.: (073) 5324658 LAutotel.: 06 - 53184263

Tel.: (073) 5324658 Autotel.: 06 - 53184263

Los

C1000. C1000. Van alle markten Van alle markten thuis.

1/8 1/4 Heesterseweg 5 Tel.: 073 - 532 23 07 Heesterseweg Tel.: 073 - 532 231/2 07 5386 KT Geffen Mob: 06 - 22 558 01 93 5386 KT Geffen Mob: 06 - 22 58 01hele 93

thuis.

GEFFEN

C1000 van der Sangen C1000 Dorpsplein 3

van der Sangen 5386 CL Geffen Dorpsplein 3 5386 CL Geffen

TEL. 073 53 40 400

De kosten voor Dankbetuigingen, Personeel gevraagd en aangeboden zijn e 5,-Openingstijden: Ma t/m do 8.00-20.00 uur Openingstijden: Vrijdag 8.00-21.00 uur MaZaterdag t/m do 8.00-20.00 uur 8.00-18.00 uur

Vrijdag Zaterdag

8.00-21.00 uur 8.00-18.00 uur

Cronenakker 1 Nuland Te

Rubriek gevonden en verloren is gratis!

WWW .VANWANROOIJ.NL

Losse advertenties tussen de tekst 1/8 pagina 1/4 pagina 1/2 pagina Hele pagina

e 16,-e 27,-e 38,-e 65,--


WIE WAT WANNEER

27 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 13)

JANUARI 02 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 1) 14 Hoaske Toeter 16 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 2) 19 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur 21 Roaplied verkiezing 29 Kortorre Roap

SEPTEMBER 10 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 14)

FEBRUARI 03 Recht vur zunne Roap 04 Recht vur zunne Roap 05 Seniorenmiddag Rottenrijk 06 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 3) 10 Recht vur zunne Roap 11 Recht vur zunne Roap 16 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur 17 Carnaval 18 Carnaval 19 Carnaval 20 Carnaval 21 Carnaval 27 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 4) MAART 12 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 5) 15 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur 26 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 6) APRIL 15 Eerste Communieviering in Geffen, 10.30 uur 16 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 7) 19 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur 30 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 8) MEI 21 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 9) 23 jeugdbrandweerdag 24 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur 25 Toediening Vormsel in Geffen, 19.00 uur 29 Wandel 4 daagse Geffen 30 Wandel 4 daagse Geffen 31 Wandel 4 daagse Geffen JUNI 01 Wandel 4 daagse Geffen 04 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 10) 18 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 11) 28 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur JULI AUGUSTUS 13 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 12)

22

PERSBERICHT VVV Noordoost-Brabant verzorgt ticketverkoop Floriade in Brabant VVV Noordoost-Brabant heeft de overeenkomst met de Floriade getekend om de ticketverkoop voor heel Brabant te verzorgen. VVV Noordoost-Brabant biedt de tickets zowel direct aan de consument aan, als aan ondernemers en VVV’s voor de ontwikkeling van onder andere arrangementen. Wereldtuinbouwtentoonstelling Van 5 april tot en met 7 oktober 2012 wordt de zesde editie van de Floriade georganiseerd. De wereldtuinbouwtentoonstelling zal in Venlo plaatsvinden en ongeveer twee miljoen nationale en internationale bezoekers trekken. De Floriade 2012 neemt de bezoeker mee in de rijke wereld van natuur en tuinbouw. Er zijn diverse workshops, leerzame activiteiten, een vol cultureel programma, maar ook aandacht voor duurzaamheid en innovatie. Het park is ingedeeld in vijf verschillende thema’s: Relax & Heal, Green Engine, Education & Innovation, Environment en World Show Stage. Ook de Limburgse cultuur staat centraal. Het Bourgondische leven met typische gerechten uit de eigen streek. Voor de jonge natuurliefhebber zijn er diverse spannende en leerzame activiteiten en om in hogere sferen te komen is er een 30 meter hoge kabelbaan die de bezoeker over het hele park laat zweven. Ticketverkoop VVV Noordoost-Brabant zal de ticketverkoop voor de Floriade in Brabant verzorgen. De VVV Noordoost-Brabant zal in samenwerking met de VVV’s en ondernemers in Brabant verschillende arrangementen ontwikkelen rondom de Floriade en deze promoten. De bezoeker kan bij de diverse VVV vestigingen in Brabant terecht voor een ticket voor dit bijzondere evenement. Daarnaast zijn de tickets binnenkort ook online te bestellen via onder andere www.vvvdenbosch.nl. De prijzen van de toegangskaarten voor de Floriade bedragen € 25,- voor volwassenen en € 12,50 voor kinderen. Er zijn ook meerdaagse kaarten en kaarten inclusief kabelbaan te bestellen. Meer informatie Voor meer informatie en reserveren kijk op www.vvvdenbosch.nl of neem direct contact op met de afdeling reserveringen van VVV Noordoost-Brabant: reserveringen@vvvnoordoostbrabant.nl / 073-614 99 86.


Meer dan u denkt. In de wereld van drukwerk valt veel te ontdekken. Formaat, vorm, kleur, afwerking, de mogelijkheden zijn bijna eindeloos. Met drukwerk kan meer dan u denkt. Ontdek het met Wihabo.

Wij regelen het voor u. Heesterseweg 13 • 5386 KT Geffen • T 073 534 07 00 • www.wihabo.nl ‘t Dorp 21 • 5384 MA Heesch • T 0412 457522 www.schoonheidssalonanne.nl

Cronenakker 1 • 5391 GE Nuland • 073 - 53 24 724 www.schoonheidssalonanne.nl Maria Galland • HiGHTecH cosMeTics • liTTle diva • anasTasia • la colline

Gebr. van de Wetering

Dommelstraat 47

DAMESMODE maat 36 t/m 64 DAMESSCHOENEN EN LAARZEN t/m maat 45 en extra brede kuitwijdte

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling

BEENMODE, LINGERIE en NACHTKLEDING

AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Ook verkoop van Sapph lingerie

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Ma: 13.00 - 17.30 uur Di t/m Do: 09.30 - 17.30 uur Vrij: 09.30 - 20.00 uur Za: 09.30 - 17.00 uur

Dorpsplein 13 5386 CL Geffen 073-5324221 www.riannemode.nl

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Wij verzorgen voor u: Dorpstraat 20a | 5386 AM | Geffen | 073 - 532 4957 Openingstijden: verlijmen van kalkzandsteen www.bloemeninterieur-sanne.nl* 13.00 tot 18.00 * leggen van afwerkvloerenMa : Di: 9.00 tot 18.00 * het bouwen van separatiewanden in Wo: 9.00 tot 18.00 gipsblokken, gasbeton of gipsplaten Do: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van spackspuitwerk Vr: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van buitengevel-isolatie Za : 9.00 tot 16.00 Wij maken voor iedere gelegenheid een passend cadeau! * het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk Dorpstraat 13 - 5386 AK Geffen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmas@hetnet.nl Ma. gesloten • Di. 09.30-13.00 uur • Wo. 09.30-17.30 uur Do. 09.30-17.30 uur • Vr. 09.30-20.00 uur • Za. 09.30-16.00 uur

WIHABO DRUKKERIJ

Kloosterstraat 5c - Geffen Tel. 073 5321683 - Fax. 073 5325150


WETENSWAARDIGHEDEN Huisartsenpraktijk Geffen Telefoonnr praktijk 073 5321252, Spoednummer 073 5323697 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 08.00-12.00 en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites voor dezelfde dag 08.00-09.00 uur. Vragen, afspraken andere dagen 09.00-10.30, 13.0013.30, 15.30-17.00 uur. Voor herhaalrecepten kunt u de receptentelefoon 073-5326200 bellen. 24 uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen dan de volgende dag in de apotheek worden opgehaald. Als u met spoed een arts nodig heeft kunt u natuurlijk altijd de spoedlijn bellen. Artsen P. Berkelaar werkt op ma, di, do en vr. A.Litjens werkt op ma, dinsdagochtend, wo en vr. J. v.d. Heijden werkt op maandagochtend, di, wo en do. Spreekuren Elke dag 08.00 - 10.00, 13.00 - 15.00 uur Dit spreekuur werkt op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites, 11.00-13.00 uur. Centrale huisartsenpost 0900-8860 De Heegt - BrabantZorg Veldstraat 1, 5386 AW GEFFEN Wonen Voor meer informatie over wonen in De Heegt kunt u contact opnemen met onze Klantenservice, (0412) 622678. Thuiszorg en zorg en welzijn Voor meer informatie over thuiszorg en zorg en welzijn kunt u contact opnemen met Anne Minnema, (073) 5321264. Bereikbaar op ma-, di-, do- en vrijdagochtend. Graag Gedaan! Maasdonk, voor 55-plussers en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! rijwilligersdienst: 0412-653248 (dagelijks te bereiken tussen 10.00-12.00 u) Verloskundigenpraktijk Belle Vie verloskundigen in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m do 9.00-12.00 u: 073-5210764. Spreekuur: iedere ma en do, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Molenstraat 15, 5242 HA Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. Verloskundige praktijk Ridderhof Ridderhof 65, 5346 VH Oss. www.verloskundigenridderhof.nl. Tel. 0412-627560 voor het maken van afspraken. Voor spoedgevallen zijn wij bereikbaar op 06-55884455. Tandartsenpraktijk Geffen Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op ma, di, do van 8.00-11.45 u, 13.00-16.45 u wo en vr van 8.00-11.45 u Mevr. C.A. van Lent werkt op ma en wo van 8.15-11.45 u, 13.00-16.30 u vr van 8.15-11.45 u Dhr. O. Bromm (mondhygiënist) werkt op do 13.00-17.00 u. 24

Bloedafnamedienst/trombosedienst Infoformatie openingstijden prikpost via internet www. bernhoven.nl onder verwijzers, of bellen met het patientenservicebureau in Oss 0412-621120 of in Veghel 0413-381818, ook weet uw huisarts de juiste openingstijden en plaatsen. Oude Klooster: tel. 073-5324032 Hoofdbeheerder Harrie Langens: 06-30063350 Apotheek Maasdonk Telefoon: 073 532 4699 en Faxnummer: 073 532 4499 Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 12.00-13.00 u. Zon. dienstapotheek Oss 11.00-12.00 en 17.00-18.00 u. Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw eigen apotheek. Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. Spreekuren Aanzet: Dorpstraat 60, 5386 AN Geffen. Tel:073-5321990. Ma./Wo./Do. 9.00-10.00 uur Buurtbus-dienstregeling lijn 261 Halte Geffen Maandag t/m vrijdag Nuland - Oss; Dorpsstraat: 07.07, 08.07, 09.07, 10.07, 11.07,12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07, 17.07, 18,07 Oss - Nuland; Dorpsstraat: 07.49, 08.49, 09.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49, 17.49, 18.49 Zaterdag Nuland - Oss; Dorpsstraat: 09.07, 10.07, 11.07, 12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07 Oss - Nuland; Dorpsstraat: 09.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49 Deze buurtbus rijdt niet op zon- en feestdagen Ouderenadviseur “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van de RIGOM (Regionale Instelling Gecoördineerd Ouderenwerk Maasland) en ouderenorganisaties. 55-Plussers en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Hemmie Berendsen, tel.: (073) 532 19 52 en Helma Tijs, tel.: (073) 532 53 28.

Van de Redactie Secretariaat: Veldstraat 13, tel. (073) 5322356 Advertenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Redactieadres: Veldstraat 13 E-mail adres: torenklanken@home.nl Bezorging: Actief Reclameverspreiding Klachtenbezorging: tel. (073) 5443030 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.