Torenklanken 2021 - nr 20

Page 1

59e jaargang | nummer 20 | december 2021

1

redactieadres: Acaciastraat 14 mailadres: torenklanken@geffen.nl advertenties: Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 secretariaat: telefoon (073) 532 11 46 IBAN: NL06 RABO 0115 8030 09 druk: Wihabo, Geffen oplage: 2.000 exemplaren klachten bezorging: jan-willem@talvimediacentrum.nl / 0413-745983

2

3

4

5

6

7

8

9

10

DANKWOORD REDACTIE In het afgelopen jaar verschenen twintig mooie uitgaven van ons dorpsblad. Dat we Torenklanken in deze vorm huis aan huis kunnen bezorgen, is vooral te danken aan onze adverteerders en de opbrengst van de jaarlijkse collecte.

11

12

13

14

15

16

17

18

19 20

VERSCHIJNINGSDATA TORENKLANKEN 2022

Nr. Kopy voor Verschijnt op 01 10 januari 19 januari 02 24 januari 2 februari 03 07 februari 16 februari 04 21 februari 02 maart Daarnaast mogen we ook onze sponsors zeker niet ver- 05 07 maart 16 maart geten. Zonder hen zouden we het financieel niet redden. 06 21 maart 30 maart Wij noemen hier met name: Wihabo, Gemeente 07 04 april 13 april Oss en Rabobank Oss Bernheze. 3 weken 08 25 april 04 mei 3 weken 09 16 mei 25 mei 10 30 mei 08 juni 11 13 juni 22 juni 12 27 juni 06 juli 13 11 juli 20 juli Hartelijk dank allemaal. vakantie Redactie Torenklanken 14 05 september 14 september 15 19 september 28 september 16 03 oktober 12 oktober ken De Redactie van Torenklan 17 17 oktober 26 oktober 3 weken teerders wenst al haar lezers en adver 18 07 november 16 november 3 weken n fijne Kerstdagen en ee 19 28 november 07 december 20 12 december 21 december

gelukkig Nieuwjaar

Tip! Knip bovenstaand rooster uit om te bewaren.

KOPY INLEVEREN VOOR: 10 januari (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres: Acaciastraat 14 e-mail: torenklanken@geffen.nl

1


073-5325786

De Schouw 27 I 5386 EV Geffen I T. 06 - 51 59 11 60

info@aannemersbedrijfvangriensven.nl

Een goede administrateur hoeft niet duur te zijn. Gewoon goede kwaliteit voor een betaalbaar tarief, juist voorhoeft de MKB-ondernemer! Een goede administrateur niet duur te zijn. Gewoon goede kwaliteit voor een betaalbaar tarief, juist voor de MKB-ondernemer!

OPENINGSTIJDEN Dinsdag t/m vrijdag: 10.00 - 17.30 uur Zaterdag: 09.00 - 14.00 uur Kerkstraat 7 5386 AC Geffen T: 073 890 5990 Bezoekadres

Correspondentieadres

Bedrijfsstraat 5 5391 LR Nuland Bezoekadres

Postbus 50 5386 ZH Nuland Correspondentieadres

T: 073-3030823 E: info@ba-administratie.nl

www.ba-administratie.nl

Bedrijfsstraat 5 5391 LR Nuland

Postbus 50 5386 ZH Nuland

T: 073-3030823 E: info@ba-administratie.nl

www.ba-administratie.nlBezoek ons op www.levix.nl

Creatieve stoffering voor de Gezondheidszorg

HEPA CARE revalidatie stoffering

Leiweg 2a • 5386 KR Geffen • Nederland Tel: +31 73 532 5032 • E-mail: info@hepa.nl

SYSTEMEN RANDAPPARATUUR INKT EN TONERS NETWERKEN NOTEBOOKS BEELDSCHERMEN

www.vanschijndelsportenbedrijfskleding.nl

TELECOM TECHNISCHE DIENST ZAKELIJKE DIENST OPSLAG PRINTERS GAMING

SERVICE EN KWALITEIT SINDS 1999 GEFFEN

OSS

UDEN

DEN BOSCH

Dorpstraat 46 073-5341325 info@levix.nl

Walstraat 66 0412-692090 oss@levix.nl

Pastoor spieringsstraat 11 0413-331536 uden@levix.nl

Tinnegieterstraat 32 073-6440576 denbosch@levix.nl

COMPUTERSHOP

COMPUTERSHOP

EXPERIENCE CENTER

EXPERIENCE CENTER

HYPOTHEKEN RISICOBEHEER VERZEKERINGEN GEFFEN / BERLICUM / NISTELRODE

www.vanderdoelen.nu


Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Geffen Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen Tel.073-5321216 email: info@geffendgh.nl

”ONDER DE TOREN”

www.parochiedgh.nl

BEREIKBAARHEID PASTORIE U kunt bellen op maandag-, dinsdag- en vrijdagochtend tussen 09.00 uur en 10.30 uur: tel. 073-5321216. Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u ook naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. De opgaven voor de misintenties kunt u, zoals aangegeven op de envelop, in de muurbrievenbus deponeren. Het e-mailadres van de Geffense geloofsgemeenschap is: info@geffendgh.nl Op de website van geloofsgemeenschap Geffen kunt u al veel informatie vinden: www.parochiedgh.nl Klik op de Geffense kerk. LITURGISCHE KALENDER wijzigingen onder voorbehoud i.v.m. coronamaatregelen De zondagvieringen worden uitgezonden via livestream. Zie de groene link op de welkomstpagina van onze website: www.parochiedgh.nl Klik op de Geffense kerk. Vrijdag 24 dec. op Kerstavond zijn er geen vieringen in de kerk. Ook de eerder aangekondigde Kerstsamenkomst kan helaas niet doorgaan. U hoeft zich niet aan te melden voor de kerstvieringen van 1e en 2e Kerstdag. Zaterdag 25 dec. Eerste Kerstdag 09.30 uur Kerstviering Zondag 26 dec.Tweede Kerstdag 09.30 uur Kerstviering Zondag 26 dec. Tweede Kerstdag 11.15 - 11.45 uur: Kindje Wiegen voor de jonge kinderen en hun ouders. We luisteren naar een mooi kerstverhaal en zingen kerstliedjes. Vrijdag 31 dec. Oudjaar avondmis in de kapel (onder voorbehoud)

2022: Op zaterdag 1 januari (nieuwjaarsdag) is er geen viering in de kerk van Geffen zo. 02 jan. 09.30 u. H. Mis. 1e jaargetijde voor Miet van Nuland - van Grunsven, namens de parochie. vr. 07 jan. 19.00 u. avondmis in de kapel (onder voorbehoud) zo. 09 jan. 09.30 u. H. Mis 1e jaargetijde voor Annie van Dinther - van Dinther, namens de parochie vr. 14 jan. 19.00 u. avondmis in de kapel (onder voorbehoud) zo. 16 jan. 09.30 u. H. Mis MISINTENTIES Als u een misintentie hebt opgegeven voor vieringen die niet plaats hebben gevonden, dan mag u de intentie verzetten naar een, door uzelf te bepalen, nieuwe datum. Graag daarvoor een nieuwe envelop inleveren, met vermelding dat de datum is verzet. HARTELIJK DANK aan iedereen die mee heeft gedaan met de SCHOENENDOOSACTIE op de eerste zondag van de Advent. De familie Kreps / Stichting BeHoCa is dankbaar voor de 15 schoenendozen met inhoud en de extra bijdrage van € 96,84 die ze in ontvangst mochten nemen. In Kenia zijn ze begonnen om, bij het nieuw te bouwen opvanghuis, de waterput te installeren. Een eerste levensbehoefte! KERKBALANS 2021 Samen kunnen we van betekenis zijn en blijven voor de mensen om ons heen. Thema 2021: ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. U kunt uw bijdrage overmaken op rekening nummer: IBAN NL 86 RABO 0115 8072 92 t.n.v. RK parochie De Goede Herder o.v.v. Kerkbalans Geffen 2021. De stand per 13 december 2021 is € 20.040,20. Hartelijk dank voor uw (extra) bijdrage. OPGAVE MISINTENTIES De enveloppen met (een) misintentie(s) en bijdrage s.v.p. inleveren in de muurbrievenbus op de pastorie. Achter in de kerk en de kapel van het Oude Klooster vindt u daarvoor speciale enveloppen waarop u de gegevens (s.v.p. volledig) dient in te vullen. Intenties graag uiterlijk op vrijdag opgeven, 7 dagen vóór een vrijdagviering en 10 dagen vóór een zondagviering. Een misintentie kost € 12,00. De misintenties die opgegeven zijn vóór de inzenddata van de diverse media, worden gepubliceerd op het maandelijks kerkstencil Onder de Toren en maandelijks in Thuis in het nieuws. Bij vragen: 073-5324386. 3


Dé uitvaartbegeleider bij natuurbegraven en groene duurzame uitvaarten

Ook wanneer u elders verzekerd bent!

natuurlijkafscheid.com Dag en nacht bereikbaar 06 38 89 14 04

Asbestinventarisatie ten behoeve van de omgevingsvergunning voor verbouw, renovatie en sloop van woningen en gebouwen Jagers Asbestinventarisatie bv Heikampweg 1 5249 JX Rosmalen

Telefoon: 073 - 5037094 E-mail: info@jagers-asbestinventarisatie.nl

w w w. j a g e rs - a s b e s t i nv e n ta r i s a t i e . n l

Hans Romme Hans Romme info@papenhoeve.nl Weverstraat 4A info@papenhoeve.nl Weverstraat 4A

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

Een vertrouwd gezicht in de regio! Voor alle oplossingen op het gebied van personeel en organisatie:     

Juridisch advies HRM beleid Ontslag Mediation Begeleiding bij langdurig verzuim

Floor Janssen 06-40318895 f.janssen@janssenenpartners.nl www.janssenenpartners.nl

Heesterseweg 29 | 5386 KT Geffen | Tel: (073) 532 60 18


DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u naar de pastorie bellen: 073-5321216. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. José van Wanrooij - van Rossum verzorgt de formaliteiten rond de doop. Contact: e-mail: josevwanrooij@ gmail.com Telefoon nr. 06-52088120 Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders van de zes geloofsgemeenschappen die de parochie De Goede Herder vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient dan maak je een afspraak met hem. PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE 2022 Tweede Kerstdag, zondag 26 december 11.15 – 11.45 uur: Kindje Wiegen Woensdag 19 januari 14.00 – 15.30 uur voorbereidingsmiddag. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. José van Wanrooij, telefoon nr. 06-52088120; e-mail: josevwanrooij@gmail.com verzorgt de formaliteiten rond de huwelijks- en jubileumvieringen. Er is een gezamenlijke huwelijksvoorbereiding in onze parochie De Goede Herder op maandag in Heesch. Deze wordt verzorgd door een van de pastores van DGH in samenwerking met het echtpaar Brigitte en Joost Verhees. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073-5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of ziekenbezoek door de pastoor kunt u contact opnemen met pastoor Ouwens tel. 0413-363315. ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de benedenzaal van het Oude Klooster. Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur. Vooraf aanmelden is niet nodig.

tot 16:00 uur. In het weekend en op feestdagen van 09:00 tot 16:00 uur. De begraafplaats is van maandag t/m vrijdag geopend van 08:00 tot 20:00 uur. In het weekend en op feestdagen van 09:00 tot 20:00 uur. In de wintertijd is de sluitingstijd van de begraafplaats rond zonsondergang! KERKMUSEUM - TORENBEKLIMMING RONDLEIDINGEN Contactpersoon: Frans Rovers tel. 073 - 5322249 of 06 - 55375508 of e-mail: torenmuseum@gmail.com RESTAURATIE KERKGEBOUW Het bankrekeningnummer dat is gereserveerd voor bijdrages die 100% voor het prachtige rijksmonument worden ingezet is: NL65 RABO 0115 8152 36 ten name van: Restauratiecommissie Maria Magdalena Kerk, Geffen. ALS EEN DORPSGENOOT OVERLEDEN IS De zes geloofsgemeenschappen van parochie De Goede Herder hebben besloten om altijd gehoor te geven aan de vraag of de kerkklokken geluid kunnen worden voor een overleden dorpsgenoot. De geloofsgemeenschap dient dan wel bericht te ontvangen. Voor Geffen, kerklocatie H. Maria Magdalena kunt u daarvoor contact opnemen met Gerrit van den Helm 06-46766714. De klokken worden in Geffen om 12.00 uur geluid na het ontvangen bericht. Op onze website www.parochiedgh.nl (klik op de Geffense kerk) vindt u hierover meer informatie, onder ‘Actueel / Nieuws’.

De mooiste momenten buiten.

WE MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 4 december 2021: Geert-Jan van Erp, 54 jaar 5 december 2021: Sjaan Steenbergen-Schuurmans, 78 jaar OPENINGSTIJDEN KERK EN BEGRAAFPLAATS De kerk is op maandag t/m vrijdag geopend van 08:00

www.stadhoudershoveniers.nl tel. 073 - 532 4067

5


onder het genot van een borrel met elkaar gesproken.

ROND DE DORPSPOMP nr 559

Wederom een digitale versie van de stamtafel, en blijkbaar heeft het hier en daar voordelen, de schrijver van dienst zijn microfoon was defect dus kon zich niet mengen in het gesprek, en wat bleek, volgens omstanders, DE BESTE DORPSPOMP OOIT. Nou chapeau voor de schrijver. Ik hoop dat het over mijn geschreven stuk, column, verhaal ook een keer gezegd zal worden. Maar ja, ik zal er alles aan doen dat mijn microfoon werkt. Beter laat dan nooit De gewoonte om de Geffenaar van het jaar aan de stamtafel te vragen is door de corona perikelen wel in de war gegooid. Eindelijk mochten we weer dus o.a. Petra van Erp Geffenaar van het jaar 2020 uitgenodigd en zo ook Professor Doctor Beate van der Heijden die een lintje kreeg, Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, wat blijkt zitten we toch digitaal.We hadden oh zo graag

Geffenaar van het Jaar 2020 Voor Petra was het het eerste jaar dat we geen Effe noar Geffe hadden zoals we gewend waren, maar het was er niet minder om. Petra was vooraf op een ludieke manier gevraagd of ze de titel zou aanvaarden. “Natuurlijk aanvaard ik deze” het is ook niet niets. Maar hoe ging dat dan? Patty van Nistelrooij, actief lid van de werkgroep Recht vur zunne Roap, was samen met de werkgroep in een RVZR overleg, toen die vroeg of ze even mee ging voor bepaalde zaken bij haar thuis. En wie is de man van Patty, dat is Jurgen van Nistelrooij en laat die nu de voorzitter zijn van de werkgroep Geffenaar van het jaar. Daar in huize van Nistelrooij werd de vraag gesteld, Petra tikte al vaak tegen de titel aan, maar nu was het duidelijk haar naam werd het vaakst genoemd door de deelnemende verenigingen. Petra van Erp Geffenaar van het jaar 2020, het jaar dat de jubileum Roap zou plaats vinden. Het jaar dat het jubileum boek van de Roap uit kwam. Nog steeds te koop trouwens. Jammer dat daar niet wat extra vragen in de Geffense quiz (later meer) van hadden gestaan. Is dan weer extra stimulans om het

& stomerij service Kleding op maat maken voor dames en heren. Uw gordijnen vakkundig gemaakt. Reparaties alle materialen. Ook leren kleding en bont. Volop en gratis parkeren voor de deur. 1e klas vakwerk. Bijna 25 jaar ervaring.

’t Dorp 21, 5384 MA Heesch 06 – 87 04 97 95

Royalkledingreparatie@gmail.com

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL

P. DE K L EIN Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


boek te kopen. Petra had een avond die toch wel anders liep dan gepland, aan de tafel, speciaal voor de Geffenaar van het jaar, heeft ze vele felicitaties mogen ontvangen. Ook de dag later volgende nog vele felicitaties. En meteen ging het weer over de Roap, zal deze wel of niet in februari door gaan, het bestuur van o.a. de stichting en de werkgroep van de Roap zullen de beslissing nemen voordat dit gedrukt is doch we moeten het helaas eerder inleveren dus houd www.rottenrijk.nl in de gaten, en nee niet in de sporthal, want de ruimte is meer dan 2 weken nodig en dat is echt te duur voor een organisatie als deze, daarnaast in een sporthal moet je sporten. De jubileum Roap??? Deze is uitgesteld naar 1 en 2 april, nee is geen grapje, wel is de naam omgebouwd naar, DE ROAP VAN TOEN. Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw Professor Doctor Beate van der Heijden hoogleraar bedrijfskunde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, of voor haar leerlingen Beatrice van der Heijden. Kreeg afgelopen april de hoogste onderscheiding die uitgereikt werd in Brabant, Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Orde van de Nederlandse Leeuw zijn de oudste orden van Nederland. Het zijn de meest eervolle onderscheidingen die je kunt krijgen. Om onderscheiden te worden in de Orde van de Nederlandse Leeuw moet je echt iets heel bijzonders hebben gedaan, met name op het gebied van kunst en wetenschap. In dit geval werd Beate, wij mogen Beate zeggen, geroemd om haar invloed op academisch en maatschappelijk gebied. Hoe werd dit lintje uitgereikt, en door wie??? Een leuk verhaal, Beate die nu door de corona veel, heel veel online werkt heeft eigenlijk nooit tijd, en die komt niet zo maar ff ergens naar toe…… haar hulp, Moniek had een man gesproken en ze moest er zijn als hij terug kwam, “ja maar ik heb geen tijd” al met al kwam Pr. Bert Schelling ook een gedrags wetenschapper en een hele fijne collega haar toch even vertellen dat ze de telefoon op moest nemen, en ze wilde haar reactie zien. Hubert Bruls, belde met Beate, “eindelijk nu worden wij gevraagd in het COVID gebeuren”. Doch toen Bruls begon met de woorden, Het heeft Zijne Majesteit de koning behaagd dat…… toen kwamen de waterlanders. Dit wilde mede aanvrager Pr. Bert Schelling niet missen. Uiteraard moest ze nog naar de Universiteit voor het bekende moment, de strijd van wie het mocht uitreiken, Hubert Bruls of Wobine Buis? Bij Wobine is ze later op de koffie geweest, uiteraard met gebak. 1 Persoon mocht ze mee nemen naar de uitreiking in Nijmegen, en die, haar neef François mocht het lintje bij Beate opspelden. Ook weer een moment met een traan. Goh wat zou het toch leuk zijn geweest als je beide ouders dit nog hadden mogen mee maken. Beide bijzondere gebeurtenissen zijn anders gegaan

door COVID, ook daar hebben we nog wel over gesproken met Beate, Petra en de aangezetene, maar ook wij kunnen dit niet oplossen, wel weten we dat met 50% wetenschap, 100% beslissingen genomen moeten worden. En wanneer doe je het goed, alles 100% dicht, of polderen we door. 100% dicht net als in o.a. China zou goed zijn, maar ja in China schieten ze je neer als je je stad gaat slopen, die blijven dan ook binnen…… al met al een probleem, als we ons allemaal aan de regels blijven houden, en niet iedere keer verzinnen hoe we ze kunnen omzeilen dan, dan……… “Coup” De gemeente baalt van de “coup” die de ontwikkelaars hebben gepleegd om de grond van ’t Veld te verkrijgen. Dit terwijl de gemeente een voorkeurs recht van aankoop had. Wet voorkeursrechten gemeenten. Hoe kan dit? Wat gaat dit betekenen voor de prijzen, zullen de huur- en koopwoningen duurder worden. De gemeente heeft zich erbij neergelegd, met de woorden “eens en nooit weer” aldus wethouder Johan van der Schoot, waarvan deze schrijver denkt dat hij nooit een straat in Geffen zal krijgen met zijn naam. Meubelhof Wat is hier fout gegaan, wie verzint het om door te nummeren 15 A t/m Z, wie is hier doorslaggevend in. In de Maasdonk tijd was het de heemkunde die namen of een naam voorstelde en dat werd dan 99,9% ook over genomen, nu wordt de Heemkunde geraadpleegd maar ook de Dorpsraad. De Dorpsraad kwam met de naam Meubelhof, blijkbaar de heemkunde met 3 namen, waarom 3, en is niet onze Dorpsraad HET klankbord naar de gemeente of… en waarom had de schrijver van het stuk Peter van Erp dit niet uitgezocht hoe het werkelijk zat, nu was het een open stuk waar alle betrokkenen de schuld kregen. Hoe moeilijk kan het zijn, de heemkunde die natuurlijk de knowhow heeft van wat er waar allemaal gebeurt is in Geffen geeft een advies aan de Dorpsraad, en die…… Maar hoe en wie het ook verzint de naam Meubelhof is toch de enige naam die hier op zijn plaats is. Voor de meeste Geffenaren zijn voor hun hier altijd meubels verkocht, de Smidse is toch ook niet Dorpstraat 21 A t/m Z. je zou maar postbode of pakket bezorger zijn. De Koppellinck De Koppellinck is volop aan het verbouwen, er moest het e.e.a. gebeuren de ingang stond op “instorten” er moest een trap komen, en wat blijkt, de berekeningen kloppen niet, en nu is het maar de vraag of ze met de carnaval klaar zijn, het loopt dus uit. Wie heeft de fout gemaakt van die berekeningen, die zorgt er maar voor dat met het carnaval alles klaar is. En of we carnaval kunnen vieren tja, wie zal het zeggen. De vrijwilligers zijn 7


De ideale werkplek

in het centrum van Geffen!

Frank van Lent Makelaar - Taxateur - Rentmeester

Dorpsplein 1C 5386 CL Geffen T: 073 6909354 E: info@frank-van-lent.nl WONINGEN - BEDRIJFS ONROEREND GOED - AGRARISCH ONROEREND GOED TAXATIES - PLANSCHADE - ONTEIGENINGEN - VASTGOED ADVIES

www.frank-van-lent.nl

Kantoor Oss Molenstraat 46 5341 GD Oss

Kantoor Geffen Dorpsplein 1A 5386 GL Geffen

info@pphnotarissen.nl

Postadres: Postbus 345, 5340 AH Oss Telefoon: (0412) 665 666

www.pphnotarissen.nl

Ons kantoor is aangesloten bij Netwerk Notarissen

BETROKKEN ADMINISTRATIEKANTOOR VOOR MKB EN ZZP Doelgerichte aanpak

NIEUW:

Korte, sterke analyses

Overal en altijd inzicht in je actuele cijfers!

Eerlijke adviezen

Dim van de Put Gery Wijgerse

www.triple-a-administratie.nl

Dorpstraat 18d, Geffen T: 073 534 1408

Creatieve ideeën Strakke ontwerpen

Dorpstraat 18b, Geffen

www.creativos.nl

Uw partner in Encoders, Laser-Encoders en Compacte Aandrijvingen

www.tr-electronic.nl

TE HUUR:

www.kabelsenzo.nl | info@kabelsenzo.nl

diverse instapklare kantoorruimtes van 28 tot 64 m2.

Meer informatie: www.deflorijngeffen.nl


door hun bestuur onder leiding van Ans Oude Wesselink van Erp in het zonnetje gezet op 7 december, toen was het vereniging vrijwilligers dag, we zijn benieuwd welke verenigingen dit nog meer gedaan hebben. Geffense quiz De start werd iet wat bemoeilijkt in het begin, er stond een kleine vrachtwagen op de zoen en zoef strook. Daar was niet op gerekend, sterker nog daar mag geen wagen staan ook niet in de avond ook niet in het weekend. Stel de Koppellinck organiseert iets met kinderen moet je eerst gaan zoeken wie zijn auto daar heeft staan.Al met al zijn er 28 teams aangemeld geweest voor deze tweede Corona quiz, de quiz boeken werden middels een drive true opgehaald en die volgens de mensen “te doen” was. Wederom leuke vragen en opdrachten, groepen zaten verdeeld over diverse locaties, en misschien waren er ook wel ongehoorzame groepen die met meer 4 gasten in huis waren, nou laten we hopen dat die zich wel aan alle corona regels gehouden hebben. Het leukste thema was ons niet bekend, we hoorde dat de tieten vraag het populairst was. 30 december de uitslag online middels een mooi filmpje. We zijn benieuwd. Nieuwe aanwas Het is nu niet de tijd om gezellig samen bij de Gover te gaan keuvelen over het wel en wee van ons dorp, toch roepen we mensen op die aan willen schuiven, als aangezetene van de stamtafel, jong oud man, vrouw het maakt niet uit, wel gestudeerd of juist niet, sportschoolhouder, schilder, brandweerman, vakkenvuller, advocaat, kassameisje directeur, vrijwilliger, molenaar, stratenmaker, stukadoor, kimmer, blokkenlijmer, ICT-er, leraar, dansschoolhouder, agrariër, boer, rijschoolhouder, bioloog, vul het maar in een ieder is welkom. Uiteraard in iedere gender vorm!! Alles met -ster er achter of juist vrouw ipv man. De volgende stamtafel zal in het volgende jaar gehouden worden of we dan weer bij de Gover zitten durven we niet te zeggen, dat zal aan die 100% keuze liggen met 50% wijsheid.Wel weten we dat deze is op 9 januari, en inderdaad hopelijk na de hoogmis rond 10:30 uur in het gezellige café van de Gover, en anders… Online!! Fijne feestdagen en een gezond succesvol 2022. Oh ja voor op of aanmerkingen, je mag mij altijd bellen 06-54604780, en denk je dat schrijven kan beter, we houden je niet tegen om te komen schrijven!!

KERSTBOODSCHAP Broeders en zusters, Ruim 2000 jaar geleden waren er veel profeten en mensen met een visie op de toekomstige samenleving.

Zij bedienden zich daarbij van het gesproken woord. De profeten van het volk Israël spraken daarbij over de langverwachte Messias: het woord dat vlees zal worden? In het evangelie volgens Johannes lezen we: “In het begin was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God.Alles is door Hem ontstaan. Het Licht schijnt in de duisternis, en de duisternis kon het niet aan.” Johannes verwijst hier naar het scheppingsverhaal in het boek Genesis, waar Gods woord de hele schepping tot leven riep. Licht staat voor leven en zonder licht is er geen leven. Het woord is vlees geworden. Met de engel kwam dit woord, dit licht ook bij de herders in het veld. “Kom, laten we naar Betlehem gaan”, zeiden de herders tot elkaar, “om te zien wat daar gebeurd is”. Met Kerstmis worden wij allen opgeroepen naar Betlehem te gaan met de ogen van de Geest, met geloof en met een hart brandend van liefde. Op welke plaats is het Woord vlees geworden? En waar schijnt het Licht in de duisternis? Het is goed ons dit ook af te vragen: waar ligt Betlehem in onze tijd? Waar ligt de plaats waar het kerstkind - het mensgeworden Woord - in onze dagen geboren kan worden? Met Betlehem bedoel ik dan niet het stadje dat 15 km ten zuiden van Jeruzalem ligt. Op die plek waar Jezus geboren is, ben ik zelf verschillende keren geweest. De laatste keer heb ik zelfs ruim één uur op die plek helemaal alleen in die grot gezeten, gebeden en gemediteerd! Daar, op die plaats van Jezus geboorte, gingen mijn gedachten naar de wereld van vandaag en ik vroeg mij af: is dit nu de enige plek waar de Heer elk jaar geboren gaat worden? Ik denk het niet, want het Betlehem dat ik bedoel, ligt overal in onze wereld waar mensen moeten lijden, overal waar mensen dorsten naar vrede en gerechtigheid. Denken we deze dagen eens aan de mensen die wereldwijd zijn gestorven aan Corona; aan de verpleegkundigen die hulp geven; de vluchtelingen in de wereld die uitzien naar hulp en hopen op een veilig thuis; overal waar mensen uitzichtloos zijn en hunkeren naar goedheid, vrede en menslievendheid. Wij zijn het die op zoek kunnen gaan naar mensen die wanhopig zijn, mensen die steun nodig hebben. Zo kan met Kerstmis Jezus overal geboren worden als wij er maar voor open staan. Het kind zoekt een voedingsbodem waar het welkom mag zijn. Dan wordt niet alleen het kind geboren in Betlehem, maar ook in onszelf. Dan worden wij de handen en voeten van God en kunnen aan de slag in deze wereld: om leven en licht te brengen aan eenieder. Ik wens u allen een Zalig Kerstfeest en een Gezegend Nieuwjaar. diaken br. Hans van Bemmel ofm

9


PSSST..

NEE?

JA?

Dan willen we daar via deze weg graag verandering in brengen. Leuk! Maar lees dan ook verder.

ken jij User Story al? Voor bijna alle bedrijven is het belangrijk om de kansen die het internet te bieden heeft te benutten. Daar zijn wij voor. Falko (van Henricus van Jan van Hannes van der Rijt) en Bart (van Henricus van Wilhelmus van Gerardus Verstegen), aangenaam. Zoals je kan zien kennen wij elkaar al aardig lang. Vroeger reden we nog samen op een slee bij de Mariaschool in Vinkel, tegenwoordig helpen wij ondernemers met groeien en het vermarkten van innovaties vanuit De Florijn te Geffen. En daar halen we enorm veel plezier en waardering uit!

Maar wat doen jullie dan precies? Daar is niet één passend antwoord op te geven. We omschrijven onszelf als Growth Marketing- & Innovatiebureau. Of in de volksmond: “Leverde gullie ok zon mooi producte en dienste, mar witte nie hoe dagge dè nou precies online kunt verkope? On de man brenge zogezeet? Witte ok al nie waor da ge moet beginne? En dan der bè, zitte ze wel te wachtte op wa gij vur hullie het? Wilde da wete, hoe da gu allemol? Dan kunne wij oew zeker hellepe!” Iets concreter bestaan onze werkzaamheden uit alles wat een goede ‘T-Shaped Growth Marketeer’ moet beheersen; toegepast onderzoek, data-analyse, programmeren en webdesign, product design, UX principes, gedragspsychologie, merkpositionering, storytelling en alles wat daar dan weer onder valt. Nieuwsgierig geworden naar onze werkwijze? Neem vrijblijvend contact op en we leggen het je graag in detail uit.

Feestdagen winactie! Een leuk extraatje winnen voor het nieuwe jaar? Scan Laatst zei één van onze opdrachtgevers nog:

Ik ging er zonder al te veel verwachtingen in maar dat het zoveel los zou maken had ik echt nooit verwacht. Zo ben ik de hele dag met nieuwe klanten bezig.

de QR-code of ga naar user-story.nl/kerst en speel mee. Staat jouw score op 1 januari 2022 om 18:00 uur in de top drie? Dan win je een leuke prijs! Groeten, Falko van der Rijt Bart van Griensven

Dorpstraat 18a, Geffen info@user-story.nl

user-story.nl

Scan de QR-code en

WIN €50!


KBO INFORMATIE AFDELING GEFFEN

gaan we verder met ons bezoek aan Goslar, de oude binnenstad staat op de lijst van Unesco.

Wij wensen iedereen fijne en gezellige kerstdagen en veel gezondheid voor 2022

Vrijdag 13 mei gaan we naar Wernigerode naar het miniatuurpark. Na dit bezoek gaan we naar het station van Wernigerode, daar stappen we in de stoomtrein en rijden via een mooie route naar Schierke, vandaar terug naar het hotel. Zaterdag 14 mei rijden we weer richting Nederland, we nemen een lunchpakketje mee en stoppen bij Kassel om het op te eten. We sluiten af met een 3 gangen diner.

Nieuwjaarsreceptie: Als het verantwoord is i.v.m. de coronaregels, is er op 5 januari een nieuwjaarsreceptie gepland. Deze is in ’t Haasje en begint om 13.30 uur. Dus, zet hem vast in de agenda en we hopen elkaar dan een goed nieuwjaar te mogen wensen. U moet zich voor 1 januari wel even aanmelden bij: Henriette .v. Erp Tel. 5322058 famvanerpvandehoek@ hotmail.com, Corrie Hondong Tel. 5323123 email famhondong@ kpnplanet.nl 5 daags reis naar de Harz in Duitsland van 10 t/m 14 mei 2022. Afgelopen oktober zijn een aantal van onze leden, samen met KBO Ruwaard en Lith, 5 dagen op stap geweest naar de Belgische kust. Dit was gezellig en prima verzorgd. Nu heeft Brabant Expres voor mei 2022 weer een uitstapje voor ons in elkaar gezet: Programma: We vertrekken op dinsdag 10 mei vanuit Lith, Geffen en Oss. Na enkele stops komen we aan bij ons hotel nabij Goslar, waar we hartelijk ontvangen worden met een kopje koffie/thee door de Nederlandse hotelier Marcel. Na een persoonlijk welkomstwoordje heeft u gelegenheid op te frissen voor het diner.Vanavond wordt er een uitgebreid buffetdiner in het restaurant van ons hotel geserveerd. En de drankjes zijn gewoon inbegrepen! Na het diner is er elke avond entertainment zoals een muziekavond, quizavond, wandeling etc. Ook hier zijn de drankjes tot middernacht inbegrepen en wordt er regelmatig een bittergarnituur geserveerd. Als dat geen genieten is!

De kosten voor een 2-persoonskamer zijn € 489,00 pp 1-persoonskamer € 125,00 extra. Reisverzekering: € 2,00 pp.p.dag+ € 4,50 poliskosten. Annulering 6% van de reissom+ €4,50 poliskosten en 21% assurantie korting bij 2 pers. slecht 1 maal poliskosten. inschrijven tot 25 januari 2022. Mocht u interesse hebben, ook niet-leden zijn welkom, dan kunt u een mail sturen naar wilhelmie.van.dijk@ gmail.com, u krijgt dan het uitgebreide programma en het inschrijfformulier. U kunt ook bellen met Wilhelmien van Dijk: 0622437660 of 0412-639302 Wanneer u hoort dat iemand belangstelling heeft voor onze vereniging, kunt u contact opnemen met Will van Leeuwen tel: 073-5323044 Zorg altijd bij u in de buurt

Wijkteam Geffen-Nuland-Vinkel ondersteunt u graag.

Op woensdag 11 mei bezoeken we Sankt Andreasberg, Samsonmijn. Als we terug zijn kunt u nog zwemmen of naar de sauna! Donderdag 12 mei zijn we in Goslar, tussen de middag hebben we in het hotel een warme lunch en na de lunch

Telefoon: 0900 - 8803 Mail: geffen-nuland-vinkel@pantein.nl Pantein biedt: verpleging en verzorging aan huis I specialistische zorg I spoedzorg I nachtzorg I thuisbegeleiding I www.thuiszorgpantein.nl

11


EFFE OVER GEFFE Wat is het mooie, ontroerende, beroerde, prachtige, sterke, verschrikkelijke, bedrijvige, emotionele van ons dorp? We vragen het de Geffenaren. Dit keer is het woord aan: Dolinda van Lee, 59 jaar, zij woont in De Karn. 1. Een herinnering aan Geffen Ik heb vele mooie herinnering aan Geffen en de bewoners en daar raak ik niet over uitgesproken. Ik moet bijvoorbeeld denken aan mijn jeugd en de Mariaschool die, zoals iedere Geffenaar zal weten, op de plek stond waar nu MFC de Koppellinck en de Wissel staan. Het Hanenfestijn Geffen (1953-1988) waar ik als tiener graag bij de grabbelton stond en ik kan me herinneren dat we zelfs een keer een geit hebben gewonnen. De Bonkelaar met de soos, lekker dansen. Het Geffense carnaval zit in mijn bloed en ik proef de erwtensoep nog steeds die tijdens het matinee bij ‘t Haasje ‘s maandagsmiddags werd geserveerd. Er was altijd gezellige muziek, dus wat wilde ik nog meer. 2. Dit zou anders moeten Ik denk dat elke Geffenaar het met me eens is, dat we qua detailhandel wat minder bedeeld zijn. Ik denk als de winkelhuurprijzen wat toegankelijker zouden zijn en we een bijzondere beleving kunnen toevoegen aan het shoppen, er mogelijkheden zouden moeten kunnen zijn, om ons Dorpsplein weer wat nieuw leven in te blazen. 3. Een bijzondere plek/gebouw/straat/wijk Ik vind in Geffen mijn ouderlijk huis in de Veldstraat een heel bijzondere plek. Het was een oude boerderij met zelfs nog een opkamer,

bedstee en achter een stal. Destijds gekocht van de gebroeders Bert en Grad van Kreij en is verbouwd tot een moderne woning. Ik speelde in de maïsvelden achter ons huis en “leende” pisknollekes van voorbijrijdende platte karren. 4. Een mooi mens Of eigenlijk mooie mensen, vind ik alle vrijwilligers van jong tot oud in Geffen die zich belangeloos inzetten voor ons dorpje.Wat we ons niet altijd realiseren is dat veel mensen in Geffen een grote bijdrage leveren aan het sociale leven en dat Geffen er zonder deze mensen heel anders uit zou zien. We hebben als klein dorpje events met een landelijke bekendheid, artiesten, een fantastische carnavalsvereniging, een vereniging voor muziek, zorg, scouting, voetbal, tennis, gilde, MFC ect… Dit zou allemaal niet mogelijk zijn zonder deze mooie Geffenaren. 5. Jammer dat … Er geen plek in Geffen meer is, voor geestelijk gezonde bejaarden die, ondanks dat, niet meer zelfstandig thuis kunnen wonen. 6. De leukste club Zoals gezegd was mijn basisschoolperiode onvergetelijk en we hebben onderling altijd contact gehouden. Jaarlijks komen mijn klasgenoten, uit alle hoeken van ons land, samen om herinneringen op te halen en nieuwe ervaringen te delen, onder het genot van een hapje en drankje. 7. Ons visitekaartje Ons pap heeft vroeger niet alleen onze boerderij helemaal verbouwd, maar helpt ook al meer dan 25 jaar mee om ‘t boerderijke voor Effe noar Geffe jaarlijks op te bouwen. Naast de vele activiteiten in Geffen staat dit evenement symbool voor het rijke verenigingsleven en is een landelijk visitekaartje. 8. Bewondering voor… Onze jeugd heeft het niet gemakkelijk in deze tijd en ik heb veel respect voor de manier waarop de Geffense jeugd hier mee omgaat. Ze blijven positief, gaan hier creatief mee om en denken in mogelijkheden. 9. Geffen is voor mij… Het dorp waar ik ben opgegroeid en nu met veel plezier nog woon.

12

10. Een goed idee wanneer de Dorpsraad doorgaat met het ondersteunen van de plannen rond ons nieuwe Dorpsplein, en nadenkt over het weer aantrekkelijk maken voor een nieuwe vorm van recreatief winkelen en wonen voor bejaarden, waardoor de leefbaarheid voor oud en jong zou worden bevorderd.


NIEUWS VAN KOM D’R IN De dagen van Kerst staan voor de deur. Een feest dat traditioneel in familiekring wordt gevierd.Vorig jaar zaten we in een volledige lock down. Ook dit jaar zijn er veel beperkingen. Bij het schrijven van dit stukje, is nog niet bekend wat er met de kerstdagen mogelijk is, maar de verwachting is wel dat versoepelingen nog uit zullen blijven. Verschil met vorig jaar is wel dat de activiteiten bij Kom d’r in grotendeels door zijn gegaan. 17 december hebben we nog een Kerst-workshop gehad met Francien.

van de maaltijd zijn 6 euro, bij inschrijving te betalen. Je kunt je ook aanmelden via ons email adres komdrin. geffenzorgt@gmail.com Blijf allemaal gezond en heb met de feestdagen eens extra aandacht voor mensen, die het moeilijk hebben. Een contact door een kaartje, een telefoontje of een gesprekje op afstand kan voor deze mensen veel betekenen. Namens de leden van de werkgroep wensen we iedereen gezellige kerstdagen en een goed begin van het nieuwe jaar!

Op 2e kerstdag gaan we zorgen dat onze inloop ’s middags een warme kerstsfeer uitstraalt! Speciaal voor mensen die op tweede kerstdag alleen zitten, zorgen we voor wat lekkers, kerstmuziek en een kerstversiering, misschien ook wel een kerstdorp (in een wat kleiner formaat dan in 2019). Loop gerust binnen vanaf 14.00 uur. We houden ons wel aan de coronaregels: Houdt dus afstand, draag een mondkapje tot je op je stoel zit en kom niet als je klachten hebt of in quarantaine moet! Dit geldt ook voor mensen die gevaccineerd zijn. We kijken terug op een onrustig jaar, waarbij besmettingen en maatregelen opliepen en weer werden afgeschaald. We zijn er nog niet maar hopen wel dat we leren omgaan met het virus en door vaccinatie en meer behandelmogelijkheden weer een “normaal” kunnen krijgen, ook binnen Kom d’r in. We hebben grootse plannen om er samen weer een mooi jaar van te maken. In Januari starten we met een “naaigroepje” op donderdagmiddag om de kinderkleding voor Effe noar Geffe weer helemaal in orde te maken. Als je handig bent met naald en draad en het leuk vindt om hieraan mee te werken geef dat dan door aan Tineke Willemse. Op 14 januari worden de vrijwilligers van Geffen Zorgt, dus ook van Kom d’r in, door het bestuur in het zonnetje gezet. Iedereen krijgt hiervoor een persoonlijke uitnodiging. Mocht je die niet hebben ontvangen laat dat dan even weten bij Tineke Willemse. Repair Café Het eerste Repair Café is op vrijdag 28 januari, onder voorbehoud, afhankelijk van de coronaregels. Wereldproeverij De volgende wereldproeverij is op woensdag 26 januari, als de coronaregels het toelaten. Er wordt dan gekookt door onze Turkse dorpsgenoten.Wil je mee eten vul dan je naam in op de inschrijflijst die in Kom d’r in ligt. We hebben wel een maximumaantal deelnemers. De kosten

13


en kom gezellig eten op de afgesproken dag. Kosten 10 euro voor samen. Te voldoen per pin op de dag van de maaltijd.

DE GEFFENS EETKAMER, JANUARI ACTIEMAAND !! Na de gezellige decembermaand, is het wennen aan de stilte in januari. Om deze maand gezelliger te maken, nodigen wij de Geffense senioren uit om kennis te maken met de Geffense Eetkamer. Van maandag tot en met zaterdag staat er om 12.00 uur een lekker 3-gangen menu klaar in de Koppellinck. De tafel is gezellig gedekt en u hoeft maar aan te schuiven. Tijdens de maaltijd wordt er gezellig samen gebabbeld en water geschonken. We sluiten tegen 13.00 uur af met koffie of thee. Onze gastheren/ vrouwen ruimen na afloop alles weer op en ook de afwas wordt voor u gedaan. De kosten voor een compleet verzorgde maaltijd: 10 euro.

Maaltijd 3-4 januari opgave vóór donderdag 23 december Maaltijd 5-6-7-8-10-11 januari opgave vóór donderdag 30 december Maaltijd 12-13-14-15-17-18 januari opgave vóór donderdag 6 januari Maaltijd 19-20-21-22-24-25 januari opgave vóór donderdag 13 januari Maaltijd 26-27-28-29-31 januari opgave vóór donderdag 20 januari Onze vrijwillige gastheren en gastvrouwen hopen veel nieuwe gezichten te zien in januari en hopelijk worden dat onze toekomstige gasten. Uw deelname kunt u melden bij: Tineke Willemse 06-10758924 Tonny van Erp 073-5321995

Actie: 2 voor de prijs van 1. Spreek met uw partner, vriend, vriendin of kennis een datum af in januari, geef uw namen en datum op tijd door

Leiweg 7 • 5386 KR Geffen • tel. 06-132 54 919 zorgimkerij@ecopoll.nl • www.zorgimkerijecopoll.nl 14


DORPSRAAD GEFFEN Ook het jaar 2021 stond voor bijna iedereen in het teken van COVID-19. Lock-downs, thuisonderwijs, testen, vaccineren, boosteren, versoepelingen en weer het aanscherpen van de regels. Termen en maatregelen waar we ons twee jaar geleden ons nog niets bij voor konden stellen. Dit alles maakt het leven voor iedereen ingewikkelder. Ook heeft iedereen een eigen mening over het beleid en het nut van de regels, je zou maar beleidsmaker zijn. Het afgelopen jaar hebben wij ons zo goed mogelijk in proberen te zetten voor ons dorp.Vele kleine en grote onderwerpen kwamen op ons af. Bijvoorbeeld de nieuwe drempels aan De Doelen, de oranje container, dorpshart en het project het Geffens Veld. Maar ook aan de Geffense Eetkamer en Geffen.nl leveren we een bijdrage en tal van subsidies die we dit jaar weer hebben toegekend. Uiteraard zijn we er bewust van dat we het, net als in Den Haag, nooit voor iedereen goed kunnen doen. Denk je dat het anders kan of wil je je graag via de dorpsraad inzetten voor ons dorp? Pak je kans en meld je aan. Wij wensen iedereen fijne Kerstdagen toe en een gezond Nieuwjaar. In dat nieuwe jaar gaan we met jullie steun weer verder. Samenwerken op dezelfde voet en in het belang van ons mooie dorp. Nieuwe dorpsraadleden gezocht In het voorjaar zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen en dit betekent dat ook de periode van de huidige dorpsraad afloopt. Een aantal van de huidige leden blijft beschikbaar voor een volgende periode en ook een aantal leden zwaaien af. Daarom zijn we op zoek naar jou! Geïnteresseerd? Mail onze wijkcoördinator Geert van Boxtel (G.van.Boxtel@oss.nl). Thema-avond Wonen De thema-avond “Wonen” vindt plaats op woensdagavond 22 december a.s.Waarschijnlijk is dat op de avond van het verschijnen van deze Torenklanken, maar wil je deelnemen stuur dan nog snel een mail naar info@ dorpsraadgeffen.nl. De ontvangen e-mail voor aanmelding op 17 november gebruiken we als aanmelding voor 22 december. Je hoeft dus niets te doen! Bestemmingsplan Heesch West Het bestemmingsplan voor Heesch West is op 9 december gepubliceerd. De originele plannen uit 2019 zijn inmiddels door zienswijzen en overleg, in onze ogen, sterk verbetert. De gevreesde windturbines zijn verdwenen uit

de plannen, de verkeersafwikkeling is beter onderzocht en ook de mogelijkheid tot de hoogste milieucategorie is verder ingeperkt en alleen op basis van uitzondering mogelijk. Wil je de plannen zelf bekijken ga dan naar de website www.heeschwest.nl. Openbare vergadering januari Onder voorbehoud, maandag 17 januari 20:00u in MFC de Koppellinck.Aanmelden door een mailtje naar info@ dorpsraadgeffen.nl. Subsidieverzoeken Wil je een evenement organiseren dat binnen Geffen plaatsvindt, maar je hebt eigenlijk een steuntje in de rug nodig? Doe dan een subsidieverzoek bij de Dorpsraad. Kijk voor meer details op onze website. Via onze nieuwsbrief, website en sociale media blijven we je informeren. Het is fijn als er nog meer Geffenaren zich aanmelden voor onze nieuwsbrief. Stuur jouw e-mailadres naar info@dorpsraadgeffen.nl Dan ontvangt je voortaan kosteloos het laatste nieuws over onderwerpen die Geffen aangaan. Kijk ook regelmatig op onze website. www.dorpsraadgeffen.nl Het laatste nieuws tref je daar. Tot later!

DANKBETUIGING

Het is onmogelijk om iedereen persoonlijk te bedanken voor de vele kaarten, bezoekjes en telefoontjes. Wij willen eenieder hiervoor dan ook graag via deze weg bedanken. In het bijzonder spreken wij onze dank uit aan Dr. van der Heijden, Dr. Berkelaar,Thuiszorg Pantein en de Oase, voor de goede zorgen die Theo van Lith van jullie allen heeft mogen ontvangen. Marietje v Lith Kinderen en Kleinkinderen

15


KledingVermaak GEFFEN 073 8224525 kledingvermaak@ziggo.nl

John v.d. Wouw De Kouwe Noord 3b 5386 JZ Geffen tel. 06-52363177 info@stukadoorsjw.nl www.stukadoorsjw.nl

Reparatie en vermaken van kleding en: » » » » » » »

Geborduurde (bedrijfs) naam op kleding Handdoek met naam of logo Rompertje met naam bij geboorte Uniek cadeau met afbeelding of naam op kleding Standaard, of op maat gemaakte, emblemen Haak, borduur en breiwerkzaamheden Strijkservice

Gratis haal en breng service van 07:00 tot 21.00 uur

Amsteleindstraat 150, 5345 HB Oss 06-22 66 87 85 06-51 47 69 75

15% KORTING TEGEN INLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE Omdat uw ogen

O

P

T

I

E

Stefan

K

de beste zorg verdienen!

Dorpstraat 2, 5386 AM Geffen, T 073-5323499, I www.optiekstefan.nl Open: Ma. gesloten Di. t/m Do. 9.00-12.30 & 13.30-18.00 uur Vr. 9.00-12.30 & 13.30-19.00 uur Za. 9.00-15.00 uur (in schoolvakanties zijn wij op dinsdagmiddag gesloten)

Pedicure Arianne van Nistelrooij Elzendreef 7

-

Palmstraat 20

5386GR Geffen

-

5342AP Oss

06-51309207 contact@pedicure-geffen.nl www.pedicure-geffen.nl Ook voor diabetici en reumapatiënen

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen www.autobandenservicegeffen.nl


De Stichting van de BoerenBruidsparen is opgeheven omdat hiervoor te weinig belangstelling was. Enkele dames uit deze groep hebben ruim 15 jaar in hun vrije tijd JAM gemaakt en deze op Effe noar Geffe vanuit een mooie kraam verkocht en waren hiermee een van de sfeermakers van Effe noar Geffe. Ook deze groep is ontbonden en het geld wat ze nog in kas hadden hebben ze als herinnering besteed aan het planten van een boom op het Arboretum in Geffen. Op 25 juli is deze officieel geplant. Het betreft “Prinus Avium Landscape Bloom” oftewel een SIERKERS. De dames van deze jamclub willen alle mensen die in het verleden alle soorten fruit hebben geschonken zoals aardbeien, frambozen, bessen, kruisbessen, bramen, peren, appels, noten en pruimen hiervoor dank zeggen. De Jammakers van de BoerenBruidsparen.

situatie zitten. Ook kan er behoefte zijn om het eigen verhaal kwijt te kunnen of zijn er vragen over de omgang met de dementerende partner. Niemand begrijpt u beter dan iemand die in dezelfde situatie zit. Het Partnercafé bestaat uit vijf bijeenkomsten, op 3, 17 en 24 februari, 24 en 31 maart 2022. Dit is steeds op donderdagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur bij Sint Jozefoord (Duyn en Daelseweg 15, Nuland). De bijeenkomsten vinden plaats in de Parkzaal. De groep bestaat uit maximaal 8 (vaste) deelnemers en deelname is gratis. Uiteraard zal er tijdens de bijeenkomsten rekening worden gehouden met de richtlijnen van het RIVM, rondom het corona-virus. De groep zal begeleid worden door Jeanne Pennings, casemanager dementie en Jetty Kop, psycholoog. Zij dragen zorg voor een veilige omgeving waarin in vertrouwen en respect de basis vormt zodat u zich in een ontspannen sfeer kunnen dompelen. Elke keer zal één thema centraal staan, bijvoorbeeld uitleg over ziektebeeld(en), omgang met dementie en het veranderd gedrag, hoe houd je het eigen leven in balans, het acceptatieproces met bijkomende gedachten en emoties en het veranderd sociale leven. Uiteraard is er ruimte voor inbreng. Bij voldoende aanmeldingen gaat de groep van start op donderdag 3 februari 2022 om 13.30 uur. Graag horen wij van u voor 10 januari a.s. of u belangstelling hebt voor deelname aan het Partnercafé. U kunt dit kenbaar maken door te bellen naar de receptie van Sint Jozefoord (073 5342 342) of een mail te sturen (met vermelding van uw naam, telefoonnummer en e-mailadres) naar j.pennings@jozefoord.nl of j.kop@ jozefoord.nl.

Bedankt voor het stemmen op Geffen Zorgt! Hiermee is het mooie bedrag van € 432.35 opgehaald. Wij gaan hier een mooie bestemming aan geven binnen Kom d’r In en/of Bewustwording Geffen Zorgt

PARTNERGROEP DEMENTIE Vanaf 3 februari start Sint Jozefoord met een gespreksgroep, speciaal voor partners van iemand met dementie. Dementie is een ziekte met een grote impact op het leven. Niet alleen voor diegene die het overkomt, maar ook voor de partner. Partners worden - soms vanzelfsprekend, soms tegen wil en dank – ook mantelzorger. ‘Doe ik het wel goed?’, ‘Hoe moet ik omgaan met mijn dementerende partner?’ en ‘Hoe vind ik meer tijd voor mezelf?’ zijn vragen die wij regelmatig in de praktijk tegenkomen. Er bestaat bij partners behoefte aan uitwisseling van ervaringen met mensen die in eenzelfde

tuinberegening - Waterpompen - Pulsen - grondwerken

Leiweg 4 - 5386 KR Geffen 0622442590 www.vandecampberegening.nl

17


Op z’n Van Wanrooijs

• RIJWIELEN • TAXI • GASDEPOT flessengas

Wat ons familiebedrijf kenmerkt? Wij Van Wanrooij’ers zijn nuchter, aanpakkers en we kijken altijd vooruit. Half werk kennen we niet. We zijn altijd in voor een geintje en vieren graag samen onze successen. En dat doen we met onze 350 collega’s al ruim 50 jaar! Op zoek naar een nieuwbouwwoning? Kijk eens op www.vanwanrooij.nl

...dát maakt Van Wanrooij

Kerkstraat 11 Geffen (073) 532 13 13

www.vanwanrooij.nl

201218_adv_125x80mm_Torenklanken.indd 1

Romme Schilderwerken

Telefoon: 06 - 166 106 22

Den Herd 17

info@rommeschilderwerken.nl

5386 EX Geffen

www.rommeschilderwerken.nl

Woensdag brooddag Gebr. van de Wetering

18-12-2020 10:17:35

• Verhuur commercieel vastgoed • Verhuur woonruimten • Herontwikkeling bestaand vastgoed

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling

Wit en bruin

AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

info@vdh-vastgoedbeheer.nl www.vdh-vastgoedbeheer.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Woensdag brooddag

Wit en bruin 3+1

gratis

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Frank Hanegraaf

3+1 gratis Chris-Stan Daal Frankvan Hanegraaf

Wij verzorgen voor u:

Nicole Hanegraaf Vestiging: Heesch Geffen Heeswijk-Dinther T 0412 - 45 90 00 F 0412 - 45 90 01 Vestiging: Heesch Geffen

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43 Plein 1969 1

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43

* Accountantverlijmen van kalkzandsteen * leggen van afwerkvloeren administratieconsulent * het bouwen van separatiewanden in gipsblokken, gasbeton of gipsplaten Postadres: * het aanbrengen van spackspuitwerk Cereslaan 4 * het5384 aanbrengen van buitengevel-isolatie VT * hetHeesch aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk E W

info@soestacc.com www.soestacc.com Postadres: Cereslaan 4 5384 VT


HET OUDE KLOOSTER BRUIST We maken een rondje door het Oude Klooster en kloppen aan bij onze gebruikers. Hallo inwoners van Geffen, Sinds 1 oktober 2020 heeft Fysiotherapie Move 2B Fit de praktijk van onze collega Geert-Jan Schoonis overgenomen. De praktijk is, zoals velen van jullie weten, gevestigd in het Oude Klooster aan de Kloosterstraat 7 te Geffen. Daar zitten we op de tweede verdieping met 2 behandelkamers en een kleine oefenruimte. We hopen daar het werk van onze voorganger Geert-Jan zo goed mogelijk voort te zetten. Move 2B Fit is een fysiotherapiepraktijk met 9 collega’s en vestigingen in Geffen, Nuland en Vinkel.We hebben een breed aanbod aan fysiotherapie. Wilt u zien wat we allemaal te bieden hebben op fysiotherapiegebied dan willen we u uitnodigen om eens op onze website (www. move2bfit.nl) te kijken. Daar kunt u lezen wat we allemaal d o e n e n vo o r welke patiënten groepen we wat te bieden hebben. Hieronder vertelt onze collega Demi, die vooral werkzaam is op de locatie in het Oude Klooster, wat over zich zelf. Ik ben Demi van der Wielen, geriatrie fysiotherapeut bij Move 2B Fit. Ik ben alweer 5 jaar aan het werk

als algemeen fysiotherapeute en ben mij momenteel aan het specialiseren in de fysiotherapie voor ouderen met mijn master tot geriatrie fysiotherapeute. Mijn doel is om ouderen zo lang mogelijk veilig thuis te laten wonen. Merkt u dat u de laatste weken bijvoorbeeld wat meer moeite heeft om de trap op te komen, u wat wankeler bent op de been of erg bang bent om te vallen? Dan zou u een afspraak kunnen maken.We gaan dan samen kijken wat de oorzaak is van deze klachten en wat we daaraan kunnen doen. Ook ben ik aangesloten bij het Chronisch Zorgnet, een landelijk netwerk, met de specialisaties: longrevalidatie, revalidatie na covid-19 en osteoporose. Hierbij alvast een paar simpele oefeningen die je kunt uitvoeren in het dagelijks leven om zo fit mogelijk te blijven. Mocht je twijfelen of je met je klachten bij ons terecht kunt, kun je even bellen op 073-5323432. Namens fysiotherapie Move 2B Fit Roelf Loeffen en Evert Visschers.

SINT JOZEFOORD ZOEKT VRIJWILLIGERS: KOFFIEMIDDAG Vanaf januari hoopt Sint Jozefoord te starten met het organiseren van koffiemiddagen voor senioren uit de omgeving. We zoeken hier nog vrijwilligers voor. Iets voor u? Vanaf januari 2022 organiseert Sint Jozefoord elke vrijdagmiddag een gezellige koffiemiddag voor senioren uit de omgeving. Om deze middagen te begeleiden zijn we op zoek naar vrijwilligers die deze middag willen begeleiden.Tijdens deze middagen zal er ook soms een concert of lezing zijn, georganiseerd door de medewerkers van Welzijn & Recreatie. Maakt u het graag gezellig, houdt u van een praatje en bent u goed in ‘verbinden’? Dan zijn we naar u op zoek. Samen met andere vrijwilligers brengt u de sfeer erin. U hoeft niet elke vrijdag beschikbaar te zijn, er wordt gewerkt in een poule. (Uiteraard bent u ook de andere vrijdagen van harte welkom om aan te schuiven!) Wilt u meer weten of u aanmelden als vrijwilliger? Neem dan contact op met José van Niftrik: j.vanniftrik@ jozef-oord.nl of via 073 5342342. 19


Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 Internet: www.vanwanrooij.nl

Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

VCF Trainingen BV Bergstraat 39 5386 KK GEFFEN tel: 085-2731885

Hallo laagste

prijsgarantie! OPENINGSTIJDEN Maandag t/m donderdag:

08.00 - 20.00 uur

Vrijdag:

08.00 - 21.00 uur

Zaterdag:

08.00 - 20.00 uur

Zondag:

12.00 - 18.00 uur

Geffen, Aloysiusplein 1

• • • • •

Code-95 opleidingen Heftruck, Reachtruck, EPT info@vanderdoelenassurantien.nl BHV -E-mail EHBO – VCA Internet www.vanderdoelenassurantien.nl NIWO opleidingen Vrachtauto-opleidingen

info@vcftrainingen.nl

www.vcftrainingen.nl


GELOOF ONDER WOORDEN (75) Een Kerstboom maakt nog geen Kerstmis, waarom niet? Ik weet dat dit een gedurfde uitspraak is, maar soms moeten we opnieuw geprikkeld worden, om de betekenis niet uit het oog te verliezen. Moeten we dan allemaal christelijk zijn en gelovig? Ja en nee. Daarom is dit misschien wel mijn persoonlijke getuigenis. Iets wat wij als (katholiek) nauwelijks nog durven, ten opzichte van onze andere christelijke broeders en zusters.Velen weten niet meer wat Kerst eigenlijk betekent, vraagt het in uw omgeving of aan jongeren. Dat alles heeft natuurlijk te maken met de ontkerkelijking en de oorzaak is, dat men niets meer met een bepaalde godsdienst te maken wil hebben. En dat vind ik jammer, natuurlijk zeg ik niet dat een geloof in God alles oplost. Wat ik wel constateer nu met de coronacrisis, dat vooral veel jongeren psychologische problemen hebben. (het blijkt ook dat veel jongeren zich niet willen laten vaccineren) Het is niet aan mij om daar over te oordelen, maar misschien een overweging waard. Een voorbeeld, een ervaring uit eigen kring: Niet vaccineren, maar wel in het weekend veel alcohol nemen, roken en drugs gebruiken, of dat op termijn geen schade aanricht. De geboorte van het Kerstkind Jezus, wil God met ons mensen zijn, God is mens geworden. Jezus heeft ons geleerd hoe we in vrede kunnen leven, dit is voor mij een basis waaruit we kunnen vertrekken. Hij geeft mij de verbinding met God. We leven in een tijd, dat we alleen maar geloven, wat we zien en ervaren, we willen alleen maar zekerheid, terwijl we weten, dat niemand dit kan geven, zolang de wereld al bestaat. Zijn we nog dankbaar, of vinden we alles maar vanzelfsprekend? In ons land wordt het steeds onrustiger, ieder wil zijn mening soms opdringen, we worden beïnvloed door wat we zien en horen via de sociale media. Men vindt dat onze vrijheid teveel door de overheid wordt afgenomen, en zo kan ik nog wel meer punten noemen. Corona legt ons teveel beperkingen op, vindt men. Maar het schudt ons ook wakker, dat het leven niet alleen maar een feest is, of wat ik zelf leuk vind. Het geloof in Kerstmis brengt ons terug naar de basis, wij zijn ook allemaal als een Kerstkind geboren, maar we staan dan tegelijk in het menselijk leven.Vandaar uit gaan we de toekomst in.We kunnen wel een kerstboom zetten en het huis versieren, omdat dat een bepaalde sfeer oproept, maar als er geen verandering komt vanuit ons hart, dan? Als men met familie en vrienden naar het kerstdiner gaat, en de helft zit met hun mobieltje te spelen, is er dan nog oog voor elkaar? In hoeverre durven we te werken aan vrede - veilig - en geborgenheid. Maken we geen familieruzie, zaaien geen haat en verderf? Mijn geloof is meegaan met dit Jezuskind, dat ons een boodschap geeft en heeft. Ik ga niet alleen

maar met Kerst naar de kerk voor de sfeer, om de rest van het jaar niet het contact met God te hebben. De Bijbel neemt ons mee in het leven van het Kerstkind, maar geeft ons ook kracht en troost, bemoediging, vertrouwen. Ook als diaken put ik uit het gebed. In al mijn onmacht kan ik toch bidden in mijn dagelijkse gebeden voor mijn omgeving, voor familie en vrienden, de nood van de wereld, de zieken ect, juist voor hen die ik niet persoonlijk kan bereiken. Ik hoop dat het Kerstkind mijn begeleidt naar een hemelse toekomst. Zalig Kerstmis en een gezegend 2022. Wim van Herwijnen, emeritus diaken (Geffen, Vinkel, 1994 - 2007) diakenvanherwijnen@outlook.com

DANKBETUIGING Wij willen iedereen bedanken voor hun medeleven en steun met het overlijden van ons mam, schoonmoeder en oma. Sjaan Steenbergen Schuurmans In het bijzonder willen wij huisarts mevrouw van der Heijden, de medewerkers van thuiszorg Pantein, Brabantzorg en van Hospice de Duinsche Hoeve bedanken voor hun professionele en liefdevolle verzorging. Anja, Michel, Ronnie, Maroesja en kleinkinderen

Ernis Schilderwerken B.V. Veldstraat 31C 5386 AW Geffen T. 073 532 3400 E. info@ernis.nl W. ernis.nl 21


Baby op komst? Binnenkort trouwen of feest om een verjaardag of jubileum te vieren? KaartjeGeluk biedt voor elke gelegenheid een mooi kaartje. Tevens hebben wij ook mooie wenskaartensetjes om zelf een kaartje te versturen! Wil je meer info of een kaartje op maat? Je kunt ons bellen, of mailen, we helpen je graag!

Ontvang

15% Kortin g!

ACTIECODE: TORENKLANKEN

kaartjegeluk.nl | Heesterseweg 13, 5386 KT Geffen | 073 534 07 18 | info@kaartjegeluk.nl KAARTJEGELUK IS DE PERSOONLIJKE ONLINE KAARTJESWINKEL VAN

HOUVAST bij laten gaan

Vormgever en spreker bij afscheidsceremonies Samen met u als nabestaanden geef ik vorm aan de afscheidsceremonie van diegene die u ontvallen is.

Ineke Hanegraaf Altijd bereikbaar op 06 5125 6925 www.inekehanegraaf.nl

Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com

Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton metselspecie vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend.

Ik hou van...

BLOEMEN Sanne Langenhuizen Oijenseweg 31A, Oss

www.ikhouvan-bloemen.nl

T: 06 - 2382 0174 M: info@ikhouvan-bloemen.nl

Dorpstraat 13 5386 AK Geffen T: 073 532 4659 E: wilmaskadoshop@gmail.com

Voor iedere gelegenheid een passend kado!

Maandag gesloten Dinsdag: 09.30 - 13.00 u Wo / Do / Vr: 09.30 - 17.30 u Zaterdag: 09.30 - 16.00 u

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Openingstijden: Ma: Di: Wo: Do: Vr: Za:

9.00 tot 18.00 9.00 tot 13.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 16.00

Kloosterstaat 5c - Geffen Tel. 073 5321683


ROOI OORTJES NR. 66 Met deze column kijken wij door een roze bril naar ons mooie durpke Geffen. Links en rechts een kat om aan te zetten tot discussie moet kunnen, vinden wij. Voor deze editie wir veul op “dun harde gewist” of onze oortjes te luister gelegd bij Brillenmaeker Stefan,TopStyle kapper Rob, in De Koppellinck en natúúrlijk rondom het neij Dorpshart... #Terugblik2021 Het voorbije jaar start in januari, zoals het waarschijnlijk ook eindigt; Geffen in #lockdown: géén nieuwjaars ontmoeting, géén carnavals- of andere #activiteiten, ondanks het feit dat ruim 85% van alle inwoners gevaccineerd en soms ook ‘geboosterd’ is... Oók in 2021 wordt Geffen (opnieuw) niet serieus genomen door de Gemeente Oss: De alom geprezen oranje klikoís voor plastic, conserven en drinkpakken worden ‘afgeschaft’, de (voorlopige) herinrichting van het #dorpshart wordt achteraf ëstiekemí aangepast aan de wensen van de ‘Vijfde Colonne’, buren van Bouwbedrijf Van Schijndel worden geschoffeerd, zonder enig overleg met wie dan ook wordt een bouwplan van 260 woningen in Geffen-Zuid gelanceerd (ook) om de woningnood van niet-Geffenaren te ledigen, De Duurzame Polder (ook zónder de beloofde informatiebijeenkomsten, want #corona) wordt erdoor gedrukt, Brabant Zorg maakt tegendraadse beweging richting bewoners Aanleunwoningen et cetera.

#Vooruitblik 2022 en verder Komend kalenderjaar worden er voor Geffen (natúúrlijk hopen wij mét de inwoners) een aantal belangrijke besluiten genomen over m.n.: #dorpshart én #woningbouw Liefst zouden wij, samen met #DorpsraadGeffen #StamtafelGeffen en de Osse politiek (er zijn immers #verkiezingen dit voorjaar en d·n luisteren politici wél!) SNEL om de tafel gaan om het document #Geffen2040 (nog) meer politieke status te geven en daarvoor onder ‘de gewone Geffenaar’ (m/v) meer #draagvlak te creëren; dan kunnen wij daarmee voor de komende raads- en dorpsraadperiode 2022-2026 aan de slag! In 2022 bestaat Torenklanken 60 jaar en dat vinden wij complimenten en een feestje waard!!! #Geffen in Groot Ossisch Rijk Gemeenteraad kent één Geffense vertegenwoordiger in de Osse Raad; Mark v.d. Doelen (V.D.G.), die helaas te weinig (naar onze mening) als vertegenwoordiger van Geffen acteert. Ondanks het feit dat aanpakker Chrisjan van Dinther ‘politiek actief’ wordt, spreekt zijn tiende plek op de CDA lijst boekdelen; dáár verwachten wij niet veel van... Maar bij de SP in Oss hebben ‘wij’ nog Lith-Oijenaar (en oud Geffenaar) Jan van Kreij. En bij D66 staat verrassend ene Erik van Santvoort op een verkiesbare plaats! Misschien kan hij straks potten breken??? #Carnaval Zélfs ex-President, ex-Grootvorst en ex-Prins Gilbert van de Meulenreek verwacht dat wij dit jaar (weer) heel weinig gaan merken van ‘de belangrijkste bijzaak in het leven’: #carnaval De presentatie van de nieuwe prins(es) en adjudant(e) is uitgesteld naar begin februari, eventuele #feesttent verrijst dit jaar bij De Vlijt en in ‘t Dorp is “gin flikker te doen”, als dat úberhaupt wir mag dees joar. Vooral portemonnee lijkt leidend bij #HoReCaGeffen en ook het #Rottenrijk is de laatste jaren ít spoor volledig bijster... Er zijn zelfs idioten als de burgemeester van het #Kielegat Breda, die van mening zijn, dat wij in #Brabant en #Limburg dit prachtige #volksfeest út best kunnen verplaatsen naar de zomer...

Oranje kliko, ondanks verzet #Geffen tóch verdwenen... Gelukkig zien wij ook wat lichtpuntjes: eerste weekend september is er een gezellig, dorps evenementje tijdens Effe noar Geffe,Van Wanrooij mag het ‘Raedhuys’ op het dorpsplein gaan bouwen, MFC De Koppellinck wordt ingrijpend aangepakt, Bennie Romme krijgt toestemming voor de bouw van appartementen aan achterzijde van De Gouden Leeuw, er komt een héél groen woonwijkje #Meubelhof op locatie waar 75 jaar Van der Heijdens Meubelen was en Geffen Zorgt herstart de verzorging van maaltijden voor ouderen.

Wij wensen iedereen, die dit leest een Zalig Kerstfeest + Gelukkig Nieuwjaar! út Rooi Hundje, 06-53916725

23


WETENSWAARDIGHEDEN

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Tel.nr 073-5321252, voor spoed: optie 1 (uitsluitend voor spoedgevallen). Praktijk open van 8.00-12.30 u. en van 13.30-17.00 u. Afspraken en visites kunnen gepland worden van 8.00-12.00 u. kies hiervoor optie 3.Voor herhaalrecepten kies optie 2 in het menu, de receptenlijn is 24uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen na 2 werkdagen in de apotheek worden opgehaald.Voor het plannen van een afspraak, het aanvragen van een herhaalrecept of een e-consult verwijzen wij u ook naar www.huisartsenpraktijkgeffen.nl Artsen: P. Berkelaar aanwezig op ma, di, do en vr. J. v.d. Heijden aanwezig op ma, di, wo en do M. Bouwman aanwezig op di ochtend, wo en vr Spreekuren: Dagelijks van 8.00-12.00 uur en van 15.00-16.30 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites: 12.00-15.00 uur. Centrale huisartsenpost: 088-8765050 DE HEEGT - BRABANTZORG Veldstraat 1, 5386 AW Geffen, Tel: 073-5321264 Wonen: Voor meer informatie over het komen wonen in de Heegt of andere locaties van BrabantZorg kunt u contact opnemen met afdeling klantenservice tel: 088-9985555 Thuiszorg en De Heegt Wilt u meer informatie? Graag contact opnemen met: Thuiszorg: Klantenservice, Tel.nr. 088 - 998 5555 De Heegt: Mariska van Nistelrooij mariska.vannistelrooy@brabantzorg.eu GRAAG GEDAAN! GEFFEN voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 088-3742525 (ma t/m vr 10.00-12.00 uur) of email: graaggedaan@ons-welzijn.nl VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE Verloskundigen en echoscopie in Geffen, Nuland,Vinkel, Rosmalen en Berlicum Dienstdoende verloskundigen 24/7: 06-53548631 Afspraak maken: ma t/m vr 08.30 - 16.30 uur via 073-5210764 Spreekuur Geffen: iedere maandagochtend, Smidse 2-4 (naast apotheek) Postadres: Rodenborchweg 4, 5241VM Rosmalen, ook avondspreekuur. Internet:www.belle-vie.nl,email:info@belle-vie.nl Facebook en Instagram VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Verloskunde en echoscopie voor Oss eo, Geffen en Vinkel. Adres: Raadhuislaan 21b, Oss. Bereikbaar elke dag van 9.00 - 17.00 op Tel. 0412-627560 dienstdoende verloskundige 24/7: 06-55884455 Spreekuur van ma. t/m vr. Avondspreekuur op wo. www.verloskundigenridderhof.nl. Ook te vinden op facebook en twitter @verlosridderhof. LOGOPEDIE MAASDONK, Saskia Bertrums Nuland: Schoolstraat 25 | Geffen: Kloosterstraat 8 tel. 073-8515556 | info@logopediemaasdonk.nl www.logopediemaasdonk.nl THUISZORG PANTEIN T. 0900-8803 | E. info.thuiszorg@pantein.nl | www.thuiszorgpantein.nl TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST/BERNHOVEN DIAGNOSTISCH CENTRUM Postbus 707, 5400 AS Uden.T. 0413-403000, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www.dcbernhoven.nl. 24

FRIENDS4DENTS TANDARTSENPRAKTIJK Tandheelkunde, Implantologie, Orthodontie, Esthetiek, Gnathologie, Snurken & Apneu, Endodontologie, Kindertandheelkunde, Parodontologie, Mondhygiëne. Telefoonnummer: 073-5217411 Openingstijden locatie Geffen: ma, do, vrij: 8:30 -17:00 uur / di, woe: 8:30- 21:00 uur Openingstijden locatie Rosmalen: ma, di, woe, do : 8:30-21:00 uur / vrij: 8:30-17:00 uur MFC de Koppellinck Reserveringen via de website www.mfcdekoppellinck.nl Of per mail: planning@mfcdekoppellinck.nl HET OUDE KLOOSTER:T. 073-8222751 www.hetoudeklooster.nl Afspraken/reserveringen: Peter van Veghel tel. 06-15236114 mail: pvanveghel@ziggo.nl Technisch beheer: Rien van Wanrooij tel. 06-27270811 mail: molenaarrien@hotmail.com DE ONTMOETING Elke woensdag van 09.30 tot 11.30 u. - Oude Klooster EETPUNT DE ONTMOETING Elke derde donderdag van de maand 17.30 u. - ‘t Akkertje 2.0 APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Fax: 073 532 4499 Website: www.apotheekmaasdonk.nl Uw gezondheid vinden wij van belang! Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 10.00-11.00 u. Op zon- en feestdagen is de apotheek gesloten. Dienstapotheek voor spoedrecepten: Tot 23.00 u. en op zater-, zon- en feestdagen 08.00-23.00 u. Spoed Burcht-Apotheek Gilissen (Koornstraat 22, 5341 BR Oss, Tel. 0412 63 38 37). Tussen 23.00-08.00 u. RegioApotheek in Bernhoven. (Nistelrodeseweg 10, 5406 PT Uden, Tel. 0413 408780). DORPSRAAD GEFFEN Secr.: Bredeweg 63, 5386 KN Geffen | www.dorpsraadgeffen.nl KOM D’R IN Elke dinsdag 10.00-12.00, vrijdag 10.00-12.00 en zondag 14.00-16.00. INLOOP, De Koppellinck Kloosterstraat 6 OUDERENADVISEUR “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van ONS welzijn en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Hemmie Berendsen, T 073-5321952 en Elly Steenbergen, T 06-46076183.

VAN DE REDACTIE

Secretariaat: tel. (073) 5321146 Advertenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Redactieadres: Acaciastraat 14 E-mail adres: torenklanken@geffen.nl Website: www.geffen.nl/torenklanken Bezorging: TalviMediaCentrum/Weekblad Regio Oss

Klachten bezorging: 0413-745983 Jan-Willem jan-willem@talvimediacentrum.nl

De Torenklanken is niet aansprakelijk voor de inhoud van advertenties en door derden aangeleverde teksten. Door inzending verklaart de afzender de Torenklanken te vrijwaren van beeld en auteursrechtelijke aanspraken door derden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De Torenklanken houdt zich het recht voor om teksten en afbeeldingen niet te plaatsen.