Torenklanken 2012 - nr 20

Page 1

✁ 50e jaargang | nummer 20 | december 2012

1

redactieadres: mailadres: advertenties: secretariaat: bank: druk: oplage:

2

3

4

Veldstraat 13 torenklanken@home.nl Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 Veldstraat 13, telefoon (073) 532 23 56 Rabobank nr. 11.58.03.009 Drukkerij Wihabo, Geffen 1.950 exemplaren

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

DANKWOORD REDACTIE

VERSCHIJNINGSDATUMS TORENKLANKEN 2013

Ons jubileumjaar loopt ten einde. In het afgelopen jaar verschenen twintig fraaie uitgaven van ons dorpsblad met het gouden Logo van Torenklanken en de extra rubrieken van: ‘Het woord is aan’ en ‘Attentie voor de Advertentie’. Laatst genoemde rubriek zal een vervolg krijgen in 2013 omdat nog niet alle adverteerders geïnterviewd zijn. Dat we Torenklanken kunnen laten verschijnen is vooral te danken aan onze trouwe sponsors. Wij noemen hier met name: Drukkerij Wihabo, Gemeente Maasdonk en Rabobank Bernheze Maasland. Hartelijk dank hiervoor.

Nr. Kopy voor Verschijnt op 01 07 januari 18 januari 3 weken 02 28 januari 08 februari 3 weken 03 18 februari 01 maart 04 04 maart 15 maart 05 18 maart 29 maart 3 weken 06 08 april 19 april 07 22 april 03 mei 08 06 mei 17 mei 3 weken 09 27 mei 07 juni 10 10 juni 21 juni 11 24 juni 05 juli vakantie 12 12 augustus 23 augustus 13 26 augustus 06 september 14 09 september 20 september 15 23 september 04 oktober 16 07 oktober 18 oktober 17 21 oktober 01 november 18 04 november 15 november 3 weken 19 25 november 06 december 20 09 december 20 december

Redactie Torenklanken

De Redactie van Torenklanken wenst al haar lezers en adverteerders

fijne kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar

19

20

KOPY INLEVEREN VOOR: 7 januari (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres:Veldstraat 13 e-mail: torenklanken@home.nl

1


Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Ook voor uw laminaat Leiweg 2B, 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

13.00 - 18.00 uur Gesloten 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 19.00 uur 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 16.00 uur

Uitvaartverzorging

voor een echt persoonlijk afscheid

VAN LITH

mannelijke en vrouwelijke uitvaartbegeleiders

Docfalaan 2, Oss

betrokken medewerkers

0412-623173 Stadsmortuarium Oss www.uitvaartverzorgingvanlith.nl

DOELGERICHTE AANPAK, CREATIEF RESULTAAT!

Herinneringshuis van Lith Oss Keurmerk Uitvaartzorg

Ż Levix Internet, ADSL en webhosting Ż Levix Automatisering, zakelijke netwerkoplossingen Ż Levix Computershops in Geffen, Oss, Uden en Rosmalen

Ż

Levix Geffen

Levix Rosmalen Dorpsstraat 63 Telefoon (073) 522 0070 rosmalen@levix.nl

Ż

Tolweg 2 �ĞīĞŶ (073) 532 5789

Ż

Dorpstraat 46 Telefoon (073) 534 1325 info@levix.nl

Levix Oss Walstraat 66 Telefoon (0412) 692 090 oss@levix.nl

Levix Uden Oranjepassage 2 Telefoon (0412) 331 536 uden@levix.nl

Shop, internet en dienstverlening op locatie

Ż

Ż

Ż Het gehele assortiment te bestellen via WEBSHOP.LEVIX.NL

����Đ�ĞĂ��Ž��Ŷů

WEBSHOP

Bakkerij Brands Dorpstraat 31 5386 AL Geffen tel.: (073) 5322612 fax: (073) 5322929

HYPOTHEKEN PENSIOENEN

SCHOENEN & SPORT

SPIERINGS Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 91 E-mail jospierings@levix.nl www.jospierings.nl

VERZEKERINGEN K L O O S T E R S T R A AT 4 4 5 3 8 6 AT G E F F E N TEL. 073 - 5325510 FA X 0 7 3 - 5 3 2 5 5 6 0 E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl I n t e r n e t w w w. v a n d e r d o e l e n a s s u r a n t i e n . n l

������������������ŽĞ�ĞŶ��Ğ�ĚŝĞŶĞŶ���ŽĨĞ��ŝŽŶĞůĞ��Ğ��Ž�ŐŝŶŐ�� �����������������ŝĂŶŶĞ��ĂŶ��ĂĂ�ĞŶ ����ŽůĞŶ���ĂĂ�����Ă��� ���ĞĨĨĞŶ����

GLASSERVICE Willie van Bergen De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207 E: vanbergenschilderwerken@home.nl www.vanbergenschilderwerken.nl

����������� ����Ğů�����������������

ŝŶĨŽ�������ĞĚŝĐ��Ğ�ŐĞĨĨĞŶ�Ŷů Ğ�ŵĂŝů��ĐŽŶ�ĂĐ�Λ�ĞĚŝĐ��Ğ�ŐĞĨĨĞŶ�Ŷů

����ĞĚŝĐ��Ğ�ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ ����ŽĞ��ĞĨůĞ�ŵĂ��ĂŐĞ ����Ž�ŵĞ�ŝ�ĐŚĞ��ŽĞ��Ğ��Ž�ŐŝŶŐ ����Ğ��Ž�ŐŝŶŐ���ŽĚ�Đ�ĞŶ��ŝŶĞ�Ăů��Ă�Ğ����ĚĂ��Ă�Ğ

��������������ŝ�����ĚĂ���� ��Ăů��ĚŝĂďĞ�Ğ��ŽĨ��Ğ�ŵĂ��Ă�ŝģŶ��ŝŶ��ĞĞů�ŐĞ�ĂůůĞŶ�ĚĞ�ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ��Ğ�ŐŽĞĚ�Ŭ�ŝũŐ���


”onder de toren” BEREIKBAARHEID PASTOOR: Van maandag t/m vrijdag is er vóór de middag tot 11.00 uur iemand aanwezig op de pastorie: tel. 5321216.Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. Maandag is de vrije dag van pastoor Van Dijk E-mail: kapelaan@parochiegeffen.nl e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl Op de website van de parochie kunt u al veel informatie vinden: www.parochiegeffen.nl LITURGISCHE KALENDER * viering in de kapel + t.v-uitzending naar huize De Heegt zo. 23 dec. 09.30 u. H.Mis m.m.v. GK + kinderkerk ma. 24 dec. KERSTAVOND 17.30 u. Kerstviering m.m.v. Bandola’s + kinderkerk 20.30 u. Kerstviering m.m.v. Passe Partout 24.00 u. Nachtmis m.m.v. Gemengd Koor i.s.m. muzikanten di. 25 dec. EERSTE KERSTDAG 09.30 u. + Kerstviering m.m.v. W.I.K. 16.00 u. Kindje Wiegen voor de kinderen wo. 26 dec. TWEEDE KERSTDAG 09.30 u. + H.Mis m.m.v. Gemengd Koor Tussen 13.00 - 14.30 u. muziek in de kerk door saxofoonkwartet GIST vr. 28 dec. 19.00 u. * avondmis zo. 30 dec. 09.30 u. H.Mis m.m.v. GK + kinderkerk Geen viering met Oudjaar di. 01 jan. 09.30 u. H.Mis + kinderkerk (Nieuwjaar) vr. 04 jan. 19.00 u. * avondmis m.m.v. DK zo. 06 jan. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. PP + kinderkerk (Driekoningen) di. 08 jan. 19.00 u. * avondmis vr. 11 jan. 19.00 u. * avondmis zo. 13 jan. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. studieorkest + kinderkerk di. 15 jan. 19.00 u. * avondmis vr. 18 jan. 19.00 u. * avondmis zo. 20 jan. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. GK + kinderkerk KORENOVERLEG op dinsdag 8 januari om 19.00 uur in het patronaat

KERST(NACHT)KLANKEN! Wat is er mooier om het kerstfeest op Kerstavond precies om 24.00 uur in te luiden! Dit jaar klinken er in onze kerk in de nachtmis (maandag 24 december) om precies 24.00 uur extra mooie klanken! De vaste gezangen van Missa Simplex van Piet Stalmeier, gezongen door het Gemengd Koor, worden niet alleen begeleid door het orgel, maar ook door een vijftal enthousiaste muzikanten. U hoort de sopraan- en bassaxofoon, de bugel, de hoorn en de trombone. Dit ensemble zal ook eigen instrumentale muziekwerken ten gehore brengen.Vanaf 23.30 uur wordt er vóór de H.Mis muziek gemaakt en liederen gezongen.Van harte aanbevolen! Op Tweede Kerstdag (woensdag 26 december) wordt er in de kerk muziek gemaakt door saxofoonkwartet GIST, tussen 13.00 u. en 14.30 u, Kom de kerststal bezichtigen en luisteren naar hun sfeervolle muziekwerken! KINDJEWIEGEN op Eerste Kerstdag om 16.00 uur We luisteren naar het kerstverhaal:“De droom van oom Jesse”, uitgebeeld door kinderen. Er wordt gedanst en we zingen samen kerstliedjes en bekijken de kerststal. Ouders en kinderen zijn van harte welkom! KERSTSTALLENROUTE MAASDONK In GENUVI-verband ( de samenwerking tussen de parochies van Geffen, Nuland en Vinkel) is besloten om ook dit jaar weer de Kerststallenroute te organiseren. Daarom zullen op Tweede Kerstdag de kerststallen van 14.00 uur tot 16.00 uur te bewonderen zijn in de drie parochiekerken maar ook in de kapel van de Heegt in Geffen en in het Martinushuis in de hal en bij Sint Jozefoord in de ontvangsthal in Nuland. De kerk in Geffen is al van 10.30 uur (na de H. Mis) open. Tussen 13.00 en 14.30 uur is er muziek in de kerk van Geffen van het saxofoonkwartet “GIST”. Een mooie route om te wandelen (ongeveer 13 kilometer), te fietsen of met de auto te rijden. Maak van deze uniek gelegenheid gebruik. KERST-DANKWENS Het parochiebestuur dankt iedereen die het afgelopen jaar een steentje heeft bijgedragen aan het parochiewerk: de vele vrijwilligers en medewerkers die individueel of in een werkgroep actief zijn, de kerkgangers, de deelnemers aan de actie kerkbalans, onze sympathisanten en relaties. Dank aan pastoor Van Dijk voor zijn inzet, de uitgesproken bemoedigende woorden en zijn hartelijkheid! Wij wensen iedereen een Zalig Kerstfeest en een Gezegend Nieuwjaar. We hopen in 2013 weer op u te mogen rekenen! DANK JE WEL aan Toos en René van Lent voor het schenken van de 3


Gespecialiseerd in: huidverbetering exclusieve gelaat/lichaamsbehandelingen workshops mesotherapie microdermabrasie acnetherapie huidtherapie blendtherapie bruidsarrangementen welnessbehandelingen ook voor de man! Cronenakker 1 5391 GE Nuland 073 - 53 24 724 info@schoonheidssalonanne.nl

www.schoonheidssalonanne.nl

�������������������������ł����������������������

Ook de begeleiding van starters en de aangifte inkomstenbelasting voor particulieren behoren tot onze specialiteiten. Bezoekadres: Molenstraat 25, Geffen Postbus 50 · 5386 ZH Geffen · T. (073) 5325536 · M. (06) 51095114 www.ba-administratie.nl · info@ba-administratie.nl

Hanegraaf B.V. HanegraafGeffen B.V. Geffen Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 Fax (073) 532 50 68

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE’S VOLGENS VCA-NORMEN

20 jaar

Damesmode

Schoonheidssalon

Dorpsplein 25 - Geffen

Pedicuresalon

Lindenlaan 11 - Vinkel

www.odelin.nl

www.vanzandvoort-electrotechniek.nl Heesterseweg 29 - 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86


traktaties op het jubileum van de pastoor en de kersttraktaties! KERKBALANS 2012: Wat is de kerk mij waard? Het einde van het jaar nadert. Graag doen wij een beroep op uw vrijgevigheid om de stand van de Kerkbalans nog wat te verhogen.We hebben de financiële middelen hard nodig, anders zouden we de kerk wel eens ‘van armoe’ moeten sluiten! We doen vooral een beroep op jongeren en jonge gezinnen om het parochiewerk te steunen en onze mooie monumentale kerk in stand te houden! DOE MEE EN WERK ZO AAN DE TOEKOMST VAN ONZE PAROCHIE! U kunt uw bijdrage overmaken op Rabo-rek. 11 58 07 292 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2012. Kijk ook op www.kerkbalans.nl Stand Kerkbalans € 21.800,00 Dank u wel! MISINTENTIES Opgave van misintenties (à € 10,00) elke maandagavond tussen 18.30 - 19.30 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 5322298. Er liggen ook opgave-enveloppen achter in de kapel en in de kerk. Als u daarvan gebruik maakt, vergeet dan niet uw naam te vermelden. Als u de intenties in de Streekwijzer vermeld wilt hebben, dan dienen ze uiterlijk dinsdagavond bij Cor binnen te zijn; dat geldt dan voor de intenties voor een week later. Maandelijks vindt u de, tot dan, opgegeven misintenties op het kerkstencil “Onder de Toren”, dat achter in de kerk ligt en in de kapel. DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u contact opnemen met pastoor Van Dijk, liefst telefonisch (pastorie 5321216). Anita van Herpen - Schuurmans, tel. 5324628, verzorgt de formaliteiten rond de doop. Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders uit Geffen,Vinkel, Nuland, Heesch, Vorstenbosch en Nistelrode, de parochies die in de toekomst één parochie zullen gaan vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient (voor Geffen is dat pastoor Van Dijk), dan maak je een afspraak met hem. DOOPDANKVIERING Op zondag 27 jan. 2012 zijn de ouders van de dopelingen van 2012 van harte welkom in de viering van 09.30 uur. Er is kinderkerk. Aan het eind van deze viering worden de doopschelpjes van de gedoopte kinderen uitgereikt. De

ouders ontvangen hiervoor een persoonlijke uitnodiging. PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE Kerstvieringen: 24 dec. 17.30 uur kinderkerk tijdens de H.Mis en 25 dec. 16.00 uur Kindje wiegen met een mooi kerstverhaal en medewerking van de majorettes. Communiemap thuis in januari: Hfdst. 4: Het geschenk van de bijbel en hfdst. 5: het geschenk van de vriendschap woensdag 23 jan: 4e bijeenkomst 13.30 - 15.00 u.: bezoekje in de kerk met uitleg over het altaar, de biechtstoel, wijwaterbakje en kruisjes overledenen. PROGRAMMA VORMSEL Op dinsdag 8 januari is er een informatieavond over het vormsel om 18.00 uur in de kapel van het Oude Klooster (ingang aanleunwoningen). De kinderen van groep 8 krijgen hiervoor persoonlijk een uitnodiging. Dit bericht is voor de kinderen die buiten Geffen op school zitten en deel willen nemen aan het vormsel. Het Vormsel wordt in 2013 toegediend op vrijdag 17 mei. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. Sjan Vissers, tel. 5325067, verzorgt de formaliteiten rond de huwelijksviering. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 - 5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of bezoek door de pastoor, kunt u de pastoor bellen 073 - 5321216 WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 27 nov. 2012 Jaantje Wagemakers-van Nuland 94 j 5 dec. 2012: Antje van Grunsven - van Wanrooij, 82 j. ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in “Het Schip” van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 uur - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het “samen tafelen”. Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. KERKMUSEUM Voor een bezoek aan het kerkmuseum en / of rondleidingen in de kerk kunt u een afspraak maken met Frans Rovers tel. nr. 073-5322249 of 06 - 55375508 of per e-mail: fgrovers@kpnplanet.nl

5


Specialist in CZ zorgverzekeringen

SLOOPWERK? WWW.SLIMSLOPEN.NL

Elke dinsdag gratis inloopspreekuur: Heesch:

Cultureel centrum de Pas

14.30 tot 15.30 uur

AFSPRAAK AAN HUIS OP AFSPRAAK

Theo Veld is al ruim 25 jaar specialist in zorgverzekeringen

Theo Veld Verzekeringen Munstraat 10, 5374 PG Schaijk Tel.: 0486 - 46 26 22 Mob.: 06 - 46 07 47 13

R v d Doelen Nulandsestraat 5a 5391 KC Nuland Tel: 073 6894884 info@dekastaan.nl www.dekastaan.nl Eikenhoutbouw Eikenhouten poorten Kastanje hekwerken Buiten meubulair Eikenhout op maat Ontwerp en advies

Van Soest accountants

Partners adviseurs

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Heeswijk-Dinther Kerkstraat 1 5473 GM Heeswijk-Dinther T 0413-29 31 92 F 0413-29 35 20

Geffen Dorpstraat 43 5386 AL Geffen T 073-532 55 22 F 073-532 55 44 info@soestacc.com www.soestacc.com

TUIN

info@theoveldverzekeringen.nl / www.theoveldverzekeringen.nl

& DESIGN

ONTWERP-AANLEG ONDERHOUD-RENOVATIE CornĂŠ van Dinther Bredeweg 14b 5386 KP Geffen Tel.: 073 - 532 16 54 Fax: 073 - 532 67 01

  � ����   �


EFKES BUURTE MÈ... Lambert (59 j.) en Mieke (58 j.) de Groot Lambert de Groot is een druk baasje en dus was het niet gemakkelijk om een afspraak te maken, maar als je eenmaal met hem en zijn vrouw aan de tafel zit, kun je genieten van stoere, enthousiaste verhalen... Natuurlijke materialen, daarmee hebben Lambert en Mieke iets. Vanuit de ‘Ouw Witte Hoef’ in Oss, werd de woning van de ouders van Lambert weggekocht en het gezin vertrok naar de Ruwaard. Lambert en Mieke woonden 15 jaar lang naast de ouderlijke woning en runden daar een wolwinkel. In de Geffense Oude Baan woonde een heel trouwe klant: Cis van Erp, die altijd wel een breiwerkje onder handen had. “In die tijd hadden we nog geen mobieltjes,” vertelt Lambert “en als Cis dan weer ‘gorre’ nodig had, dan stak ze een vlaggetje in de struiken om aan te geven dat ik aan moest komen, wanneer ik door de straat kwam. Bij Cis stond het leven stil, daar proefde je ‘de hemel op aarde’ als je aan een ‘kûmke thee mè melk en een sneeke mik’ zat... Cis was een prachtig mens...!” Een woonplek aan diezelfde Oude Baan werd werkelijkheid. In 1994 konden ze het huis kopen van moeder Van Woensel, waar een bedrijvenbestemming op zat, vader Van Woensel had er een borstelmakerij gehad, terwijl moeder een kruidenierswinkeltje runde in Den Bosch. Terwijl Mieke de wolwinkel bemande, begon Lambert met het verhandelen van huiden en vachten. “Een gevoelsartikel, dat ik ‘gruwelijk mooi’ vind. Daarbij werd ik aangegrepen door het feit, dat er met dit restproduct niets gedaan werd; het kwam in Nederland in de container terecht, omdat het vanwege allerlei taboes, ver van de mens af was komen te staan.” En, even wil hij zijn ei kwijt: “We zijn hier de laatste decennia doorgeschoten, van boeren maken we criminelen en van criminelen heiligen! Jammer dat het de boeren, die hun vak als hobby zien, soms zo lastig wordt gemaakt door de regelgeving. Maar als dierenvriend (Lambert en Mieke hebben thuis twee ezels, zes schapen, twee honden, drie poezen en veel te veel kippen) kan ik met recht zeggen dat de dieren waarvan ik huiden en vachten heb, niet worden geslacht om hun huid!” Hoewel de onderneming ‘een tocht door de woestijn was met veel fata morgana’s groeide de handel en bouwde Lambert een klantenkring op. “Ik geef niet gauw op, zet altijd door en Mieke helpt me, waar nodig.” Ze begonnen met koeienhuiden en schapenvachten en nu verkopen ze ook huiden van geiten, herten, rendieren, springbokken, antilopen en wildebeesten.“We houden ons strikt aan de voorschriften van het Cites-keurmerk,

zodat de handel over de grenzen door gecertificeerde mensen wordt gedaan. Het omgaan met natuurlijke materialen is mijn grootste motivatie en ook van de mensen waarmee ik samenwerk, zoals stoffeerders, leerbewerkers, meubelmakers en preparateurs.” Behalve huiden en vachten bieden ze een outdoor collectie aan, die bestaat uit een wisselend aanbod van stoelen, tuinbanken, tuinstoelen en tafels. Ook zijn in het assortiment aanwezig diverse Longhorns, schedels van koeien en buffels, geprepareerde bisonkoppen en hertengeweien, maar ook speciale tassen, gemaakt van huiden en de mooiste leersoorten in life- en country style. En zo maakte de wolwinkel sinds 2011 plaats voor een showruimte - zowel buiten als binnen - met zachte bekledingen, forse houten meubels en aanverwante accessoires, die stuk voor stuk een stoere, warme sfeer uitstralen. Daar passen ook de grote schilderdoeken, vervaardigd door Mieke, goed bij! Lambert bezoekt al acht jaar lang bijna elke week een beurs en staat met een stand op diverse fairs op landgoederen en in kastelen. “Ik kom op de mooiste plekjes van Nederland!” Voor de mooiste stand op het grootste paarden spektakel van Nederland bij Acedemy Bartels in Deurne, won hij de eerste prijs. Herman den Blijker haalt ook regelmatig materialen bij hem op, om te gebruiken bij zijn t.v. programma Herrie in de keuken. Ook stond er over hem een artikel in Season. De kinderen van Lambert en Mieke zijn ook stand-by: Tom, die sportvelden aanlegt in Scandinavië, helpt in de wintertijd mee en dochter Helen heeft met Kim onlangs de webshop opgezet. Lambert en Mieke ‘zitten goed in hun vel’ vinden ze. Het is genieten van kleinzoon Duke, Mieke schildert graag en Lambert neemt op vrijdagavond steevast ‘de week door’ tijdens het biljarten bij café Govers. Meedoen met de activiteiten van buurtvereniging ‘t Geffens Veld is eveneens leuk. “Sinds kort kent onze buurtvereniging een ‘Alert’ voor verdachte zaken! “Vanwege recente inbraken in onze buurt, mailen we elkaar, als men iets verdachts bespeurt! Wellicht een tip voor andere buurtverenigingen,” vindt Lambert. Bent u nieuwsgierig geworden naar de handel van Lambert en Mieke de Groot? Zij houden op het eind van het jaar open dagen, onder het motto: “Sfeer proeven”. U bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen op 27 - 28 - 29 en 30 december a.s. vanaf 11.00 tot 19.00 uur op Oude Baan 1a. De kachel brandt... de hottub staat klaar... u kunt genieten van een drankje, een hapje en verrassende aanbiedingen! Kijk ook op: www.huidenenvachten.nl / www.huidenenvachtenshop.nl 7


Rond de Dorpspomp

De sneeuw is weer verdwenen. Maar het zal zeker een WITTE KERST worden.We komen tezamen!!! De koren repeteren. Er wordt gezorgd voor een feestelijke sfeer. De klokken luiden. Pas na twaalven begint de echte Kerst. Er zijn op Kerstavond zeker al kerkdiensten, die soms te druk bezet zijn. Daarom melden we opnieuw en met grote vreugde, dat de KERSTNACHTMIS dit jaar heel bijzonder en onvergetelijk zal zijn. Wat een prachtige samenklank van de koperblazers, het orgel en het gemengd kerkkoor?!! Al vanaf 23.30 kunt U genieten van Kerstmuziek en de viering van een gezongen H.Mis door orkest, orgel en koor. De verdere vieringen leest U elders in Torenklanken. Onze pastoor vierde op zondag 9 december zijn koperen priesterfeest. Hem werd in- en uitgeleide gedaan door het Sint Joris-Gilde. Passe-Partout en het gemengd kerkkoor verzorgde de feestelijke gezangen en de Bandola’s brachten een zanghulde bij de receptie. De pastoor toonde zich dankbaar om zijn uitverkiezing en de bijdragen daartoe van ouders, familie en vrienden en legde getuigenis af van schulderkenning van geloof en hoop en riep gelovigen op hem daarin te volgen. Het werd een stemmige viering en ook de receptie in het Oude Klooster werd druk bezocht. Er werd een filmopname vertoond, die het gehele parochiegebeuren

Â? Â…

omlijstte en een zeer boeiende sfeer uitstraalde. Er waren toespraken van het kerkbestuur en de diaken. De pastoor wil nog lang de parochie blijven dienen al daagde er wel wat tekenen op van nieuwe deeltaken in andere parochies. Wij hopen dat pastoor D. v. Dijk ons nog lang van dienst zal zijn en dat onze parochie nog lang mag genieten van de grote inzet en betrokkenheid van die trouwe pastoor . Hulde namens de stamtafel!!! Muziekvereniging W.I.K. weer in de picture!!! De fanfare haalde een ruime 1e Prijs bij het officiĂŤle Bondsconcours te Rosmalen.Wij kunnen U met trots vermelden, dat deze prijs zeer uitzonderlijk te noemen is en dat het heel veel vergt van dirigent, blazers en slagwerkers. Het eist uiterste precisie in maatvoering, zuiverheid, klankverhouding en interpretatie. Een landelijke topjury beoordeelde de 4 uit te voeren werken: Te noemen: 1. Ouvertura, 2 Clouds, 3 Demelza met solo op sopraansaxofoon van L.v. Kreij en 4 Apalachian. Gemiddeld werd voor alle onderdelen 8 1/2 punt behaald.Wij hebben grote bewondering voor de inzet van leden en leiding. De fanfare heeft bewezen op hoog niveau te kunnen musiceren en verdient bewondering van ons allen. W.I.K. proficiat. Wij delen in jullie succes en eer. FANTASTISCH!!! Omwille van die 1e prijs zal zeker volgend jaar de Maaslandcup in Geffen, onze Koppellinck, worden gehouden. Mooi toch!! Maasdonk gaat de grondprijs verlagen. Als je voor veel ruimte kiest dan betaal je maar 75 Euro per m2 en onder de 1500 m2 150 Euro en bij minder dan 1000 m2 toch nog 225 per m2. Maar hopen dat het succes krijgt, want het nadelig saldo mag niet verder groeien en is helaas al een sta-in-de-weg bij komende herindelingen.

 � �

Â?Â?  ­Â?€ ‚ ƒ „ƒ

8

“Het metermaatje� Het juiste adres voor het innemen, inkorten of vermaken van al uw kleding. Anne-marie van den Hurk Van Coothstraat 27 Geffen Telefoon: 073-5323414 / 06-51220994


Op 17 december is er een belangrijke Dorpsraad, waarbij de toekomst van Geffen op tafel komt. Samen of alleen en met wie??? De stamtafel komt op 6 januari weer bijeen. Er is mogelijk overleg met Oss. We hopen dan te horen, welke intenties Oss heeft en willen wat wensen op tafel leggen en in klare taal vernemen of onze dorpsraad inbreng krijgt in het verdere ontwikkelingsproces van Geffen c.q. Maasdonk. Maar eerst kunnen we op 30 december genieten van het verloop en de uitslag van de Geffense Kwis in de Koppellinck, want daarvoor is grote belangstelling. Het wordt echt een feestje. Het jaar 2012 nadert het einde. Een jaar waarin “Verzoening” veel aandacht kreeg en waarover nog steeds gesproken wordt. Het blijft leven in ons dorp. Ook dit jaar bereidden wij ons voor op de grootse musical “ In de Basis”, die in 2013 wordt opgevoerd. Effe noar Geffe, was weer een voortreffelijk dorpsfeest met duizenden bezoekers. Het Centrumplan kreeg zijn goedkeuring.We hadden weer hoog bezoek aan de stamfafel o.a. B. en W., de burgemeester van Den Bosch, de pastoor, de nieuwe prins en adjudant, oud secretaris Wortel met Marianne, diverse besturen en de redactie van Torenklanken. 50 Jaar Torenklanken heeft het Gouden Aanzien op de voorpagina gesierd en de laatste herinneringen zullen in deze uitgave nog wel worden opgehaald. De schrijver van de Dorpspomp kreeg een keer aparte aandacht: Schrijf met kortere zinnen en minder hoofdletters en maak ‘t niet te moeilijk. Hij snapt het zelf ook niet altijd, wat hij voorgeschoteld krijgt. De meest wonderbaarlijke zin in 2012 werd aangehaald en dat was: Wie zei: “Er is veel olie op het verkeerde vuur gegooid”?? Wij zagen B. en W. op een krantenfoto lopen naar het gemeentehuis in Heesch. Dat is na de scheiding toch niet meer nodig. Jan Voermans liet weten, dat hij dikwijls afwezig zal zijn bij de komende raadsbesluiten en dat hij altijd voor stemt. Wij wensen allen een heerlijk, feestelijk en geestelijk verrijkend Kerstfeest en een Zalig Uiteinde. Van stamtafel 374. De volgende stamtafel is op 23 december na de Hoogmis en weer in cafë Govers. Op 30 dec, houdt de stamtafel een candellight-avond,Waar en wanneer!! hoor je nog. Ut gû oe goet en út kûmt goet. Hauw doe

50 Jaar Torenklanken Het Goud is terecht en de Lauwerkrans verdiend, 1962-2012. Januari 1974 verscheen voor le Keer “Rond de Dorpspomp”. Redacties, uitgevers, promotors en begunstigers van harte gefeliciteerd met dit Gouden Jubileum.

In september 1962 kwamen opgeroepen door pastoor J. v.d. Pas en kapelaan A. Crooymans een aantal Geffenaren bijeen. Daar was ik niet bij!!! Toch werd in september Torenklanken opgericht, waarschijnlijk omdat mijn rechterhand Gerard Velthuis een waardige vertegenwoordiger was. Ik had al wel kennis genomen van de gebundelde verhaaltjes vanuit Geffen naar de soldaten in Indonesië, waarin Gerard Velthuis een groot aandeel had. Dat werd als leidraad gezien. Pas in l974 ben ik begonnen met mijn vaste rubriek “Rond de Dorpspomp op “Driekoningendag”. Ik schrijf al gauw over het Gilde, wat in 1860 ingeslapen was en hoop daarvoor aandacht te krijgen en vraag aandacht voor het Sint Jorisbeeld en verwijs naar mogelijke documenten daarover in het gemeentearchief. In l986 vind ik voldoende steun bij Vladerack om initiatieven tot heroprichting te nemen. Het mislukt, maar de voedingsbodem smeult gelukkig door en in 1998 herhaalt zich die oproep vanuit de broederschap, wat uiteindelijk in het jaar 2000 invulling krijgt: Het Gilde is herrezen. Ook hebben verhalen over de 2e wereldoorlog veel aandacht gekregen.De politieke verhoudingen in Geffen en daarna in Maasdonk blijven een rol spelen. Ik kreeg destijds Piet v. Herpen (Piet d’n Blekke) veelvuldig op bezoek en mocht dan zijn soms te scherpe taal een beetje relativeren. De Geffense evenementen en actualiteiten krijgen aandacht, alsook het reilen en zeilen van de parochie en het rijke verenigingsleven. Ik maakte ook van veel commissies deel uit, zodat nieuwsgaring gemakkelijk was en richtte in 1959 het 1e profane gemengd Kerkkoor op. Helaas van korte duur. Ik was secretaris bij het jubileum van Burgemeester C. v. Zijl, bij 40 en 50 jaar Nooit Gedacht, bij de opening van de Geer, bij de jubilea van Pastoor H. v. Doorn en L. Spijkers, bij de 1e molenfeesten 1976 enz. enz. Mijn betrokkenheid bij het verenigingsleven maakte toch, dat ik van veel zaken op de hoogte bleef. Gelukkig is in febr. 1994 de stamtafel opgericht en krijgt de Dorspomp wat gemakkelijker voeding. Intussen heb ik 750 keer Torenklanken mogen kleuren met mijn rubriek “Rond de Dorpspomp”. Ik heb met veel medewerkers van doen gehad. Herinner me veelvuldige bezoeken aan Diny van Wanrooij, een Henny Schuurmans, aan Annelies v. Dijk en Hetty Verhoeven, want die hier te prijzen dames moesten mijn werk weer uittypen in kolommen en inpassen bij de overige kopie, daarbij herinner ik me Tinie van Wanrooij, die moest waken over de hoeveelheid en inlevertijden, vooral in de periode dat ik die “in memoriams” schreef, was daar altijd overleg voor nodig. Het was altijd krap aan. Ik denk ook nog terug aan Erik Noorman bij een jubileum van mij en aan de bijzondere aandacht van de redactie onder de eminente leiding van Kees Jongeneelen, bij het 40 jarig jubileum. Ik kreeg daar al mijn werk samen gebundeld aangeboden en ben daar nog steeds dankbaar voor. Bijzondere complimenten aan de alleskunner op 9


publiceergebied: André Schuurmans, die ik hier hartelijk dank voor zijn attente aandacht en accurate werkwijze. Het is fantastisch te noemen, zoals Torenklanken blijft verschijnen. Ik dank hartelijk Kees Jongeneelen voor zijn jaarlijkse bezoeken met een kleine attentie voor onze medewerking. Het is toch interessant nog eens wat terug te lezen. Ik ben de hele redactie dankbaar voor het begrip dat er was, want ik kwam dikwijls op het laatste nippertje binnen. Gelukkig is er die 38 jaar maar een keer een echte opmerking geweest over de inhoud. Ik krijg meestal een “goed” als waardering en gelukkig de ruimte om mezelf daarin te zijn. Ik ben dan ook niet alleen verslaggever maar mag wat aanvullen als columnist. Mijn eigen mening probeer ik onzichtbaar en toch opvallend te laten horen. Het meest wonderlijke is, dat ik nauwelijks reacties krijg, die wil ik altijd wel uitlokken. Maar daar heb ik intussen vrede mee. Ik wil ook hier en daar wat prikkels uitdelen en mensen aan het denken te zetten.Wat kreeg de meeste aandacht? Politiek, Evenementen, Gemeente, Parochie, Scholen, Verenigingen. U mag zelf oordelen. Ik eindig met grote dank uit te spreken aan de hele redactie en hoop dat ze nieuw perspectief blijven zien voor de toekomst. Het is zeer te waarderen, dat steeds alles geplaatst wordt. Dat was in oude tijden soms lastig. Ik ervaar mijn aandeel nog

Te koop: Doctor Poelsstraat 26

steeds als een uitverkiezing en hoop Torenklanken nog lang van dienst te zijn. Ik heb waarschijnlijk personen vergeten. Meld het maar, reageer a.u.b., want ik heb gelukkig de mogelijkheid daarop te kunnen antwoorden. Als toegift volgt hier nog een versje over toch wel een uitzonderlijke gebeurtenis in Geffen nl. onze Cultuurtempel met de Wissel: “De Koppellinck”, want dat is toch een bijzonder gebouw in een bijzondere tijd, op een bijzondere wijze ontwikkeld voor de gemeenschap Geffen. De Koppellinck Wan gebouw mi toneel, muziek, en dans. Ieder krijgt door wel un kans um te kijken of te acteren of iets te presenteren. ´n Groot toneel eraon ´n tribune zie dur staon. Noa veel bedissel kwam door ok de Wissel. Mi wa knipwerrik en un schaar zen ze bé mekaar. ‘t Onkruid gemaaid opneit ingezaaid verbrand elke stoppel zo wier ut echt un koppel. Maria zin komt er mar in. Aloyius blij ge hurt erbij. Woar stu dà bildje nou en dieje naam van jou en dà raam van ouw? Mar da kumt er gauw. Nou leggen we nog de linck tegen da koppel aon doormee is dit liedje afgedaon. En dan stutter “KOPPELLINCK”

Ideale starterswoning! Voor meer info kunt u bellen met: 073-5324628 b.g.g. 06-53916725 10


KBO informatie Afdeling Geffen Nieuwjaarsreceptie KBO Woensdagmiddag 9 januari 2013 houdt de KBO de nieuwjaarsreceptie voor haar leden in het Oude Klooster. De zaal gaat om half twee (13.30 uur) open. Het belooft weer een gezellige middag te worden. Uiteraard met koffie en thee met een lekkernijtje, gezellige muziek en een drankje en een hapje. Het lijkt erop dat onze secretaris zelf gaat zingen en dan gaan natuurlijk alle pannen van het dak. Onze gastvrouwen zijn deze middag Lies van Dinther en Christine Ceelen. De entree is uiteraard gratis. Het bestuur van de KBO wenst vanaf deze plaats iedereen bij voorbaat een Zalig Kerstfeest en een Zalig, Gezond en Gelukkig Nieuwjaar toe! Namens het bestuur, Antoon Romme, voorzitter

KERSTMIS Op het moment dat ik dit schrijf, bent u waarschijnlijk pakjesavond aan het vieren, want het “heerlijk avondje” is weer gekomen! Vanavond zit dus niemand op mij te wachten, niemand denkt aan mij, ik zit alleen op de pastorie... Rust dus, heerlijk!!! Voor gezinnen is het nu allerminst rustig, want als Sinterklaas voorbij is, dan staat Kerstmis voor de deur, en Oud op Nieuw.Allemaal hartstikke leuk, er moet gekookt worden, boodschappen gedaan, de lichtjes voor in de kerstboom zitten in de knoop, je gaat op een lampje staan en je krijgt ook nog kortsluiting, erg gezellig allemaal. Het wordt al helemaal hilarisch als je de kerstballen uitpakt die ze vorig jaar voor jou hebben ingepakt en die voor de helft aan gruzelementen liggen, driewerf feest, je begint ook nog eens te hoesten en te proesten en... grieperdepiep hoera!!! Tsja, dit klinkt natuurlijk niet als muziek in de oren, maar waarschijnlijk wel erg herkenbaar, en wanneer de kerstboom de deur uitgaat valt die beruchte blauwe enveloppe weer in de brievenbus, ja leuker kunnen we het voor u niet maken... Daar tussen door komt ook nog even de kerstboodschap van de pastoor, pfff, hebben we niet al genoeg te doen, al die kerstkaarten moeten ook nog de deur uit! Maar daarom houdt de pastoor het gewoon kort. Mijn gedachte is: Met pakjesavond besteden we aandacht aan elkaar, hebben gedichten en rijmsels geschreven, geven elkaar cadeautjes en hebben het samen fijn. Ook met Kerstmis willen wij een gezellig en fijn gevoel hebben, met mensen om ons heen, en Kerst is bovendien

omgeven met romantiek en idylle... Maar waar gaat Kerstmis nu eigenlijk over? In feite voor een groot deel over geven, over geschenken, net als Sinterklaas. Met Kerst vieren we dat God zichzelf geeft in het Kerstkind Jezus, klein, kwetsbaar en ontwapenend, en iedereen was welkom om Hem bezoeken! In feite zeggen we daarmee ook: wij als christenen, volgers van dat Kerstkind, moeten ook onszelf geven; in geloof, vertrouwen saamhorigheid, vriendelijkheid en openheid. Wat dat betreft zou het iedere dag Kerstmis moeten kunnen zijn! Pas geleden liep ik op een zondagmiddag na wat ziekenbezoeken in het Bejaardenhuis, terug naar de pastorie. Ik groette enkele mensen (dit vind ik heel belangrijk) en trof een stel uit de aanleunwoningen die even aan de wandel was.We hebben even kort gebuurt en er kwam een meisje van een jaar of zeventien langsfietsen, we zeiden haar gedag... maar er kwam geen enkele reactie, ze keek stug vooruit. Wij bestonden niet, of we waren achterlijk, bejaard, of de priesterboord beviel niet, ik weet het niet. Dit is tegenwoordig bij jong en oud aan de orde van de dag, en dat bevalt me allerminst. Als wij mensen voor elkaar niet meer bestaan is er iets grondig mis. Gewoon vriendelijk zijn, gewoon groeten, gewoon elkaar helpen, is dat nu al te veel gevraagd, kan of mag dat niet meer? Beste mensen, daarom is mijn Kerstboodschap de volgende: Of je nu kerkelijk betrokken bent of niet, ook voor jou is Christus Mens geworden, om ook jouw medemens te laten zijn voor de ander, ook daarom heeft Christus zijn leven gegeven aan het kruis! Zouden wij dan ook niet iets van onszelf kunnen geven, al is het maar een “hallo”, een bemoedigend woord, een beetje vriendelijkheid. God is voor ons in Christus Mens geworden om ons meer mens te laten zijn, laat ons hiervan iets maken, want het leven is voor iedereen, gelovig of ongelovig veel te kort om ruzie en vijanden te maken, laat ons elkaar nabij zijn en vrienden maken, zodat leven, geloven en vriendschap ons leven verrijken. Zalig Kerstfeest! Pastoor Van Dijk

11


DE R(O)APEN ZIJN GAAR In de aanloop naar de 36e editie van Recht vur zunne Roap gaat Torenklanken in gesprek met enkele bijzondere artiesten uit deze revue. En dan zijn de rapen gaar! Dit jaar zullen de dames van DemoChape geen acte de présence geven tijdens Recht vur zunne Roap. Maar: ‘The show must go on’, dacht Charina Emons (19). Met een splinternieuw dansgezelschap zal zij de RVZR bühne betreden. Acht jaar lang dansten de zusjes Emons (Denise, Merly, Charina en Peurcy) onder de noemer DemoChape op de Roapavonden. Elk zijn zij inmiddels druk met andere (dans)bezigheden, waardoor zij besloten te stoppen met de optredens. Charina had echter nog niet genoeg van de optredens en zal het Geffense publiek verrassen met een nieuwe dansact, genaamd: New Edition. De groep, variërend in leeftijd van 9 tot 19 jaar, bestaat helemaal uit Geffense dansers en danseressen. Net als bij DemoChape, is bij New Edition het familie element terug te vinden. Naast Charina doet namelijk haar broertje Perry mee. Daarnaast dansen broer en zus Eva en Marijn van Nistelrooij en broer en zus Joran en Dewi Leenders mee. Met Marijn heeft het RVRZ publiek vorig jaar al aangenaam kennis mogen maken tijdens zijn breakdance act. New Edition zal optreden met een dans die een combinatie is van de dansstijlen hiphop en breakdance. Charina heeft de choreografie helemaal zelf gemaakt. “Vooraf bedenk ik welke dansstijlen ik in de act wil verwerken”, vertelt ze. “De echte dans bedenk ik echter vaak ‘a la minute’. Als ik ergens iets leuks zie, dan weet ik snel met welke pasjes ik dat kan combineren en dan zie ik meteen voor me hoe het worden moet.” Het mixen van de muziek heeft Charina in samenwerking met zus Denise gedaan. De rest van de groep denkt ook volop mee. Zo zijn de jongens zeer creatief met de breakdance stukken en ook de meisjes weten genoeg pasjes te verzinnen. De repetities van het dansgroepje vinden plaats in huize Emons.“Net als met DemoChape.We schuiven alle stoelen en banken in de hoeken van de huiskamer. Het is goed om op een klein oppervlak te oefenen, dan valt de grootte van het podium bij RVZR mee.” Naast het repeteren met New Edition geeft Charina nog twee keer in de week les bij dansschool ‘The HipHop Basement’ in Rosmalen. Ze heeft de leiding over een wedstrijdteam van meisjes in de leeftijd van 11 tot en met 14 jaar. Ook hier bedenkt ze de choreografie, selecteert de muziek uit en kiest de wedstrijdkleding uit. En of dat nog niet genoeg dans is: Charina danst zelf ook nog in een wedstrijdteam van de dansschool. Toch heeft de rest van de familie het dansen ook nog niet verleerd. Zowel Perry als Peurcy dansen ook bij ‘The Hiphop Basement’. Het wedstrijdteam van Peurcy werd vorig jaar zelfs nog Europees Kampioen! Oudste zus Denise danst in wedstrijdteam van dansschool Remix

12

in Oss en doet verder aan paaldansen. Zus Merly heeft de Nederlandse dansgrond inmiddels verruild voor de Australische, waar ze momenteel woonachtig is. Broer Nick verkiest het sleutelen aan auto’s echter boven het dansen. Ook Charina heeft, naast het dansen, nog een andere passie. Behalve het trainen en lesgeven is ze namelijk ook druk met haar opleiding tot Verloskundige. De gemeenschappelijke deler tussen verloskunde en dansen? “Het nieuwe leven (van een kind/dans)”, aldus Charina. Kom dus vooral kijken wat voor nieuws New Edition u te bieden heeft! De voorverkoop voor Recht Vur Zunne Roap is op 10 januari a.s. De uitvoeringen zijn op 25 en 26 januari en op 1 en 2 februari. Komt dat zien!

MUZIEK LAAT JE HOREN

Op zaterdag 29 december zal het 2e deel van het Roaplied Café plaatsvinden. De deelnemers aan het Roaplied kunnen in een kroeg omgeving oefenen met de Roapliedband.Voor deze editie zullen we aanschuiven in het café Govers. (rond de klok van 13.00u) Iedereen veel succes gewenst. Roaplied team 2013


TORENKLANKEN 50 JAAR Het woord is aan: Drukkerij Wihabo De band tussen Torenklanken en Drukkerij Wihabo gaat verder dan de advertentie in ons dorpsblad. Al sinds 1992 is het familiebedrijf onze huisdrukker. Niet geheel toevallig is dat ook het jaar dat de drukkerij naar Geffen verhuist. “Zes jaar eerder begonnen we in Nuland, waar we voor verenigingen en dorpsbladen uit de regio werkten. Maar pas toen we onze deuren aan de Heesterseweg 11 openden kregen we de kans om Torenklanken te gaan maken,” lacht directeur Willy Bosch. “We waren bijzonder blij dat we die opdracht kregen, terugkerend periodiek werk was voor ons meteen een mooie opsteker in onze nieuwe drukkerij in Geffen.” Typen, plakken en stencilen Inmiddels wordt Torenklanken al ruim twintig jaar gedrukt aan de Heesterseweg, al vindt dat niet meer op nummer 11 plaats, maar één deur verderop.Willy Bosch: “Ik kan me niet herinneren dat we in die twintig jaar ooit te laat waren.” Dat vroeg soms wel om kunst- en vliegwerk, blijkt uit het jubileummagazine PMS025 dat de drukker vorig jaar uitbracht bij haar 25-jarig jubileum. In het magazine vertellen Tiny van Wanrooij en Annie Hanegraaf, jarenlang actief voor Torenklanken, over de tijden dat er nog volop getypt, geplakt en gestencild werd om het wel en wee van de Geffense gemeenschap in de bus te brengen. “Als we alle kopij verzameld hadden, kwamen we met de vrijwilligers bij elkaar om de Torenklanken in elkaar te zetten. Letterlijk. De kopij werd uitgestald op het aanrecht en dan konden wij aan de slag met indelen, overtypen en plakken. Een heel gedoe. Maar vooral gezellig.Want we begonnen natuurlijk met koffie. En roze koeken, dat was een traditie. Hoe meer mensen er waren, hoe meer er gebuurt werd. Dan werd het zo gezellig dat we ‘s avonds laat erachter kwamen dat er nog een pagina leeg was, terwijl het eigenlijk al naar de drukker moest. Snel op zoek naar een gedicht van Toon Hermans, of we maakten zelf een tekening. En dan op de fiets om het nog bij Wihabo in de bus te gaan gooien. Zo ging het elke veertien dagen!” Bewezen bestaansrecht Sinds de start van de samenwerking is er veel veranderd. De ijver van het plakken en knippen is ingewisseld voor digitale aanlevering, waarbij Wihabo ook de opmaak van de advertentiepagina’s verzorgt.Willy Bosch:“Eerlijk gezegd moet ik er ook niet aan denken dat Torenklanken ergens anders gemaakt zou worden. Wij voelen ons betrokken bij de regio en dragen de dorpsbladen nog steeds een warm hart toe. Ik ben ervan overtuigd dat Torenklanken met haar bewezen bestaansrecht ook de komende twintig jaar nog aanwezig zal zijn. Misschien

niet in exact dezelfde vorm als nu, maar als sociale factor is Torenklanken als dorpsblad niet meer weg te denken.” Wij regelen het voor u. Ook Drukkerij Wihabo is sinds het begin van de samenwerking veranderd en uitgegroeid tot een veelzijdige grafische dienstverlener voor de particuliere en zakelijke markt. Sinds 2008 vormen de broers Joris en Ruud Bosch samen met hun vader Willy Bosch de directie van de drukkerij, waar dagelijks 30 mensen werken. Het familiebedrijf is klaar voor de toekomst, met een uitgebreid modern machinepark en milieuvriendelijke werkwijze. Ruud Bosch: “Daarmee kunnen we zowel onze particuliere klanten, de verenigingen en organisaties uit de regio, als grote zakelijke klanten blijven bedienen. Ook in het online tijdperk biedt drukwerk volop kansen.Wij drukken op verschillende materialen, van groot formaat of grote oplage, tot één enkel uniek exemplaar. Bovendien kun je gewoon bij ons binnenlopen. Studenten die hun scriptie hier laten maken, aanstaande echtparen die naast een eigen trouwkaartje ook misboekjes willen, geboortekaartjes die uitgevoerd moeten worden op stickers of grote panelen voor in de kinderkamer of bedrijven die hun briefpapier, brochures of mailings laten maken. Wij zeggen altijd: met drukwerk kan meer dan je denkt. En daar voegen we dan graag aan toe: Wij regelen het voor u!”

13


IK VOEL ME HIER THUIS! Op zondag 9 december vierde pastoor Van Dijk zijn koperen priesterfeest. Met assistentie van diaken Van Herwijnen, intocht en uitgeleide door het Sint Jorisgilde en toepasselijke liederen van Passe Partout en het Gemengd Koor, beleefden de kerkgangers een sfeervolle viering. In zijn preek sprak de pastoor: “Ik heb hier goeien aard, de klik is er, ik voel me hier thuis en daar ben ik dankbaar voor! Als 9-jarig jongetje werd ik gegrepen door de eerbiedige en plechtige wijze waarop de H.Mis werd opgedragen, terwijl ik wonderlijk genoeg misdienaar was geworden om een half uur school te skippen...!” Van huis uit, niet echt kerkelijk, groeide David van Dijk op in een warm thuis, waar open discussies werden gevoerd over diverse onderwerpen en waar rechtvaardigheid en eerlijkheid hoog in het vaandel stonden. “De grondslag van hoe ik in het leven en in de Kerk sta, heb ik meegekregen bij ons thuis, waar iedereen welkom was en via allerlei mensen die ik tot nu toe op mijn levenspad ben tegengekomen.” Ties van der Doelen las namens de kinderen uit de kinderkerk een mooi gedichtje voor, waar hij spontaan applaus voor kreeg! Het gilde bracht een vendelgroet op het kerkplein. Velen gaven acte de présence in Het Oude klooster om de pastoor de hand te drukken. Een mooie foto-

14

presentatie van het kerkgebouw, de pastoor en veel parochiemedewerkers, met prachtige achtergrondmuziek, was indrukwekkend. De Bandola’s zongen vlotte gospelsongs en onder hun begeleiding werd een loflied voor de pastoor gezongen. Als parochiecadeau ontving de pastoor een beeldje van de H. Maria Magdalena. Óp naar het zilver!

Foto jubileum toegezonden door Will van Leeuwen (pastoor met het beeldje in de hand)


ZORGLOKET Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur GEMEENTEHUIS MAASDONK Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL Geffen tel. 073 - 53 42 100 / fax. 073 - 53 21 945 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG Geffen E-mail:postbus5@maasdonk.nl Internet:www.maasdonk.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur woensdag van 13.30 tot 15.30 uur (alleen publiekszaken) OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat,Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op woensdag en vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur, en op zaterdag van 08.30 tot 16.00 uur. U kunt met uw afval niet terecht op de gemeentewerf. MELDPUNT OPENBARE WERKEN Voor meldingen over schades aan gemeentelijke eigendommen kunt u contact opnemen met het gemeentehuis, 073 - 53 42 100. De gemeente zal zorgen voor een snelle reparatie.

SPREEKUUR MEE Op dinsdag ( in de even weken) van 09.00 tot 11.00 uur Gewijzigde openingstijden gemeentehuis: Het gemeentehuis van Maasdonk is telefonisch en voor publiek gesloten op: Donderdag 20 december 2012 vanaf 12.30 uur in verband met de eindejaarsbijeenkomst van de medewerkers van de gemeente. Van 24 tot en met 26 december en op 31 december 2012 de hele dag. Dinsdag 1 januari 2013 de hele dag Woensdag 2 januari 2013 tot 09.30 uur in verband met de nieuwjaarsbijeenkomst van de medewerkers van de gemeente. Nieuwjaarsontmoeting Het gemeentebestuur van Maasdonk nodigt u uit voor de gemeentelijke Nieuwjaarsontmoeting. Deze traditionele en feestelijke ontmoeting vindt plaats op: * Zondag 6 januari 2013 van 13.00 tot 15.00 uur in MFC de Koppellinck in Geffen. Alle inwoners van Maasdonk zijn van harte welkom om elkaar alle goeds te wensen en te toasten op het nieuwe jaar 2013. Wij wensen u allen prettige kerstdagen en een voorspoedig 2013 toe.

SPREEKUREN Burgemeester R.H. Augusteijn Wethouder J.G.J. Moon van der Biezen Wethouder B.H.M. Brands Wethouder M.J.M. van de Ven Na telefonische afsprak via het bestuurssecretariaat 073 - 53 42 100 kunt u de burgemeester of een van de wethouders spreken. BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur, en ook op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur, in het gemeentehuis van Maasdonk. POLITIE Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900 - 8844 en is altijd te bereiken. 15


Rabobank Bernheze Maasland

De fondsen van Rabobank zoeken goede ideeën! Uw Rabobank is meer dan een financiële dienstverlener. Als coöperatieve bank hebben wij maatschappelijke verantwoordelijkheden. Daarom brengt Rabobank Bernheze Maasland jaarlijks een percentage van haar nettowinst onder in fondsen. Met deze verschillende fondsen steunt Rabobank Bernheze Maasland veel projecten en initiatieven in de gemeenten Bernheze, Maasdonk en Lith en omstreken. Heeft u een goed idee of initiatief, ga dan naar www.uwideeinactie.nl. Hier kunt u in maximaal 10 stappen toetsen of uw idee in aanmerking komt voor ondersteuning uit een van onze fondsen.

VOORBEELDEN VAN PROJECTEN DIE EERDER ZIJN ONDERSTEUND: MAATSCHAPPELIJK STIMULERINGSFONDS

Met Kleintje Cultuur maken twee- tot vierjarige peuters kennis met kunst en cultuur. Het is een samenwerkingsproject van Cube Bernheze en Bibliotheek Maasland.

COÖPERATIEF DIVIDEND

Tijdens hun werkzaamheden worden vrijwilligers van Stichting Landschapsbelang Maasdonk vaak overvallen door regen. Zij ontvingen een bijdrage voor de aanschaf van een schuiltent, waar de vrijwilligers kunnen schuilen.

STEUNTJE IN DE RUG

Pronkzitting Stichting De Rooie Tesneuzik uit Heesch ontving een Steuntje in de Rug voor de organisatie van de pronkzitting en de opmaak en plaatsing van een advertentie.

COÖPERATIE PROJECTEN FONDS

Strooipop in Geffen is inmiddels een gevestigd evenement op de jaarlijkse festivalagenda. Het evenement heeft steun ontvangen vanuit het Coöperatie Projecten Fonds.

www.uwideeinactie.nl Rabobank. Een bank met ideeën.


Recht vur zunne Roap 2013 Recht vur zunne Roap 2013 staat weer voor de deur, en de voorbereidingen zijn volop aan de gang. Zoals jullie al hebben kunnen lezen in de Torenklanken en op de website van het Rottenrijk zijn we met zun allen druk bezig het bed goed op te schudden. Als eerste hebben we sinds kort een eigen website rechtvurzunneroap.nl, met nieuws over alles wat met Recht vur zunne Roap te maken heeft. Met deze website willen we jullie op de hoogte houden van alles rondom de pronkzittingen. Ook willen we terugblikken naar de grandioze optredens van de afgelopen jaren. De avonden zijn al volop in voorbereiding. De artiesten, de vrijwilligers en de werkgroep zijn al een flink aantal keer bij elkaar geweest. Het Roap-orkest zorgt ook dit jaar weer voor de muzikale omlijsting en een daverende afsluiting. Er zijn geen roap-avonden mogelijk zonder onze sponsoren, die we dan ook met veel dank vermelden op onze website. Kortom: de moeite waard om eens rond te snuffelen. En wil je een reactie plaatsen of met suggesties komen: ook darvoor is ruimte gemaakt en ze zijn van harte welkom: De roapavonden willen we tenslotte maken voor een tevreden publiek. Ook zijn we te volgen via Facebook en Twitter. Op Twitter gaan we elke week een artiest bekend maken: dus blijf bij! Zoals al eerder stond vermeld heeft Geert-Jan van Nistelrooij even pauze genomen en hebben we een

nieuw werkgroeplid mogen verwelkomen: Michel van Nistelrooij. Geert-Jan heeft jaren zeer verdienstelijk, naast zijn kartrekkersrol, de rol van presentator op zich genomen. Daarvoor hebben we iets anders gezocht en we hebben gekozen voor een nieuwe vorm van presenteren! Dit jaar verwelkomen we een nieuwe dorpsomroeper en wie dat is blijft natuurlijk diep geheim. Er is een nieuwe dansgroep, er is een laatste optreden van de Weuwkes, de afsluiting wordt anders dit jaar: kortom we denken dat het zeker de moeite waard is om een stoel te bemachtigen in de zaal van de Gouden Leeuw op een van de volgende dagen: 25 en 26 januari / 1 en 2 februari. De kaartverkoop start op 10 januari om 19.00 uur in de Gouden Leeuw, de zaal is open vanaf 18.30 uur. Een kaartje kost € 11,-, inclusief kop koffie en een lekkernij. Het thema dit jaar is Op de klomp naar de pomp. De werkgroep is al flink aan het nadenken hoe we dit thema gestalte willen geven op het podium. Het thema kan op vele manieren uitgelegd worden en roept voor ons een gevoel van ouderwetse geffense gezelligheid op. En dat sluit perfect aan bij wat we met de avonden Recht vur zunne Roap willen bereiken:“’gezellig onder mekoar, veul lache, een drankske op zun tijd en na afloop gezellig be mekoar bij kletse”. Hoe mooi kan het zijn? Tot op een van onze roap-avonden; gezellig as ge dur bent! Werkgroep Recht vur zunne Roap

Van de Pol schilderwerken glasservice Nulandsestraat 13 5391 KC Maasdonk Telefoon (06) 42 75 70 50 Fax (073) 532 50 52 Mail: vdpolglasservice@home.nl

Zie ook onze website: www.vandepolglas.nl 17


KPJ een club voor jong en oud

Torenklanken in het GOUD

In de vorige editie stond bijgaande foto ook al. Veel mensen vroegen waarom juist die foto gekozen was bij een publicatie betreffende de opening van het nieuwe KPJ Gebouw. Nou daar is een hele mooie verklaring voor, het betreft namelijk het jongste en het oudste lid van KPJ Geffen. Hiermee willen we laten zien dat de KPJ nog altijd een club is voor iedereen.

Torenklanken roept tot danken voor de dag en voor het uur voor de tijd en om de duur.

Graag wensen wij iedereen een fijne kerst en een gelukking nieuwjaar.

Alle dagen, 1 tot 12 slagen. Roept gewijden tot getijden, nauwgezet tot uursgebed. Hoort: De klokken luiden, wat zal dat beduiden?. Blijheid, droefheid, roepend tot verzet Ik verhaast of vertraag mijn tred: Komt het water, dreigt er druk. is er oorlog, treurnis of geluk! Hoort weer... de klokken slaan!!! en doet ons de nieuwe dag verstaan. Theo Prinssen... juni 2012

Op de foto: Rhona van Dinther geb. datum: 20-12-2006 Peter Schutjens geb. datum: 24-01-1956

VAN DE JURY KRIJG JE UITSLAG

Natuurlijk niet letterlijk maar ook de jury is weer compleet en heeft er zin in. Onderleiding van Susan Wiegers zal er weer een kundig oordeel gegeven worden.Verder wensen wij van het Roapliedteam iedereen een fijne kerst en een zalig nieuwjaar. Roapliedteam 2013 18

De Hersenstichting zoekt collectanten in Geffen De collecteweek van de Hersenstichting vindt plaats van 4 t/m 9 februari 2013. Door ĂŠĂŠn keer per jaar een paar uurtjes te collecteren helpt u vele miljoenen mensen in ons land met een hersenaandoening. U kunt zelf aangeven in welke straat en wijk u wilt collecteren. U helpt uw medemens ermee. Kleine moeite, groot effect! U kunt zich nu al opgeven bij dhr. J. Hanegraaf, tel. 0735321145 (na 18:00 uur).


Kort Orre Roap 2013 Beste jongens en meisjes van groep 5, 6, 7 en 8 . Dit jaar organiseren we voor de 4e keer ‘de Kort Orre Roap’ (jeugdroap), en voorgaande jaren was dat een groot succes! Jongens en meisjes uit Geffen lieten geweldige optredens zien en het waren lachwekkende en vooral gezellige middagen. We zijn op zoek naar Geffens talent! Ken of ben jij iemand die het leuk vind om op het podium te staan? Mensen aan het lachen te maken met moppen vertellen of een echte ‘sketch’ op te voeren? Meld je dan nu aan! Samen met onze professionele begeleiding zorgen wij dat de deelnemers een leuk stuk kunnen opvoeren. Je kan je natuurlijk ook met een groepje opgeven! Wij gaan weer ons best doen om er dit jaar weer zo’n fantastische dag van te maken, en wel op zondag 13 januari in Café Zaal De Gouden Leeuw in Geffen. Wij willen iedereen uitnodigen om deze middag te komen kijken en luisteren naar het ‘nieuw Geffens talent’! Om je aan te melden als artiest voor deze dag, of voor meer informatie over de Jeugdroap kan je contact opnemen met Bart Verhagen, telefoon (06) 52228573 of mail: jeugdroap@rottenrijk.nl Aanmelden kan tot 14 december.

3 Pieten een bezoekje brengen. De Pieten hebben nog een ‘street’-dansje samen met de kinderen gedaan en daarna mochten de kinderen één voor één bij Sinterklaas komen.Voor ieder een aardig woordje en een leuk cadeautje, dat is waar de kleintjes en de ouders blij van werden. Sinterklaas en Pieten, tot volgend jaar!!

De buurtbus na bijna 9 jaar, slachtoffer van eigen succes! Geffen: De vrijwillige chauffeurs van buurtbus vereniging Geffen, maken op 5 Januari voor de laatste keer rondje Nuland, Geffen en Oss. Buurtbus 261 wordt opgevolgd door lijndienst 161. Dat betekent een grotere bus en professionele chauffeurs.Wij zijn slachtoffer geworden van ons eigen succes, meent vereniging voorzitter Rinie van den Berg. Met ingang van 7 Januari 2013, zal de dienst over genomen worden door Arriva lijn dienst 161. De vertrektijden zijn als volgt: van Maandag t/m Vrijdag van 7.00 uur ‘s morgens vanuit Nuland, en ‘s avonds om 18.30 uur vanuit Oss. Op Zaterdag vertrekt de bus om 8.00 uur vanuit Nuland en ‘s avonds om 18.00 uur vanuit Oss. Bij deze willen wij alle passagiers bedanken, voor de fijne samenwerking!!!

Sint bij buurtvereniging de Elshof Het was weer een keigezellige Sinterklaasviering bij de buurtvereniging! Dit jaar hadden we voor het eerst een andere locatie, we hadden het gymzaaltje van de Koppelinck. Er waren 12 kinderen, de jongste was nog maar net enkele maanden oud, en zo allemaal op rij van klein naar groot. Ze hebben lekker kunnen spelen op de toestellen en liedjes gezongen.Toen kwam de Goedheiligman met zijn

dankbetuiging Zoveel kaarten, zoveel warme woorden, zoveel belangstelling en zoveel troost. Hartelijk dank voor Uw blijk van medeleven na het overlijden van onze moeder en oma: DRIEKA GABRIËLS van den BRAAK Zij was voor vele een bijzonder mens. Kinderen, klein- en achterkleinkinderen

De kosten voor dankbetuigingen, personeel gevraagd en aangeboden zijn e 5,Rubriek gevonden en verloren is gratis! Losse advertenties tussen de tekst 1/8 pagina e 16,- 1/2 pagina e 38, 1/4 pagina e 27,- hele pagina e 65,19


Geslaagd voor muziekexamens Op zaterdag 1 december 2012 zijn Iva Heijmans en Karlijn van Uijtert van muziekvereniging W.I.K. geslaagd voor hun praktijkexamen saxofoon. Als je een muziekinstrument bespeelt, kan je op voor verschillende diploma’s: A, B, C en D. Iva ging op voor B en Karlijn voor A. Hieronder een kort verslagje van Iva en Karlijn van hun examendag: “We waren in de Kunstbalie in Tilburg voor ons Praktijk examen, Karlijn moest om half 10 al en Iva daarna om 10 uur. Het liep allemaal wat uit dus zaten wij met spanning te wachten totdat we eindelijk aan de beurt waren. We waren uiteindelijk wel blij dat het examen er op zat, Roy (onze muziekleraar) kwam dan ook meteen naar buiten toe om te zeggen dat we geslaagd waren. Daarna moesten we nog anderhalf uur wachten tot de diploma uitreiking. Om half 1 was het zo ver, we werden naar binnen geroepen, iedereen tegelijk. Je moest 36 punten hebben om te slagen, iedereen was die dag ook geslaagd! Karlijn was uiteindelijk geslaagd met 48 punten en Iva met 46.5 punten, allebei dus met ongeveer het gemiddelde van een 8! We waren blij dat deze dag er op zat en we willen graag Roy Hovens en Jo Delnoye bedanken zonder jullie hadden we het niet gered BEDANKT!” Het theorie-examen haalden ze al op een eerder moment. Karlijn had toen een gemiddelde van een 9 en Iva haalde een gemiddelde van een 7.5, mede door de goede voorbereiding van Jo Delnoye. Muziekvereniging W.I.K. is hartstikke trots op de mooie prestatie van Iva en Karlijn. Gefeliciteerd!

Eerste prijs op concours Na maandenlang repeteren ging de fanfare op concours in De Nobelaer in Etten-Leur.Vroeg opstaan loont (om 8 20

uur de bus voor de Koppellinck)! We haalden een mooie eerste prijs met maar liefst 81,5 punten! W.I.K. speelde vier stukken; een inspeelwerk (Ouvertura to Trish), een verplicht concertwerk (Clouds, over verschillende soorten wolken), een stuk uit het groot repertorium (Appalachian Ouverture) en een prachtig solowerk (Demelza) met Laurens van Kreij op sopraansax. De jury was streng maar rechtvaardig en de kritiek was opbouwend.Vooral de muzikaliteit van ons orkest werd met goede punten beloond. W.I.K. maakt muziek! Zie onze website www.wikgeffen.nl voor filmpjes en foto’s

W.I.K. tijdens het inspelen

Christmas Fantasy Een sfeervol Candlelightconcert in Nuland Nog maar net bekomen van het organiseren van de Maaslandcupontmoeting voor alle Maaslandse muziekverenigingen is Harmonie Union uit Nuland alweer druk in de weer met de volgende uitdaging. Op dit moment wordt er druk gewerkt aan het prachtig Candlelightconcert op zaterdagavond 22 december a.s., om 20.00 uur, in de parochiekerk van Nuland. Harmonie Union werkt voor deze speciale gelegenheid samen met het Nulands Gemengd Koor. Het grote orkest en het imposante koor staan garant voor een bijzondere muzikale avond. Gezamenlijk bieden zij de toehoorders een eigentijds en verrassend programma met de nodige swing, maar ook met veel bekende klassieke en moderne Kerstliederen. ‘Christmas Fantasy’ belooft een geweldig concert te worden, een prachtige opmaat naar de Kerstdagen. De kerk wordt prachtig uitgelicht waardoor de muzikale klanken zullen worden vergezeld van een stemmige lichtshow. De avond wordt gepresenteerd door Karin Korsten. Natuurlijk hopen koor en orkest op veel belangstelling, nee sterker nog, ze hopen op een overvolle kerk! Het concert duurt ongeveer 1,5 uur en de toegang is gratis. Om de kosten te kunnen dekken wordt na afloop een vrijwillige bijdrage uiteraard bijzonder op prijs gesteld.


Koppellinck Op zondagmiddag 9 december gaf APM bigband een prachtig muziekkaal optreden in de Koppellinck. Het swingende orkest speelde nummers van o.a. Glenn Miller en Count Basey. Irene Kosters en Carli Bongers zorgde voor de vocale klanken. Er heerste een ontspannen sfeer in de Koppellinck terwijl steeds meer muziekliefhebbers binnenkwamen. Ook de leden van de WIK fanfare kwamen rond half 4 terug van hun geslaagde optreden in Etten Leur en namen de eerste prijs mee naar Geffen! De bigband speelde “lang zal ze leven” ter ere van de 1ste prijs van WIK. Even later arriveerde een delegatie van carnavalsvereniging het Rottenrijk in vol ornaat om naar de bigband-muziek te luisteren. Kortom: het was een geslaagd evenement dat voor herhaling vatbaar is. Pierre Konings, voorzitter Verenigingsplatform Geffen

Torenklanken 50 jaar Torenklanken brengen liefde, vreugde roepen op en dagen uit. Torenklanken blijven vragen de gemeenschap te behagen. Men leest er wat de dagen en de tijden deden wat we weerden, wat we meden wat we doen en wat we laten hoe wij een gemeenschap zijn. Samen rond de Kerk verenigd Samen deel uitmakend van een groot geheel Samen werken, samen spelen Samen roerselen in ‘swereldswelzijnsdoen Samen geschiedenis te vererven Samen vrede te verwerven Zo wil Geffen SAMEN danken voor haar Gouden Torenklanken. Theo Prinssen... juni 2012

Thema Café Maasdonk, Wat is dementie? Op maandag 21 januari 2013 organiseert de werkgroep Zorg & Welzijn van de Seniorenraad Maasdonk het eerste Thema Café. Plaats en tijd: Oude Klooster in Geffen van 19.00-21.45 uur. Een Thema Café is een ontmoetingsplaats waar iedereen welkom is om met elkaar ervaringen uit te wisselen. Deze avond is het thema: ‘Wat is dementie?’ Dementie is een hersenaandoening die iemand langzaam maar zeker volledig afhankelijk maakt van de zorg van anderen. Maar liefst 1 op de 5 mensen krijgt een vorm van dementie, waarvan de ziekte van Alzheimer de meest voorkomende is. Tijdens het eerste deel van de avond krijgt u hier meer uitleg over. Na de pauze wordt een mantelzorger van iemand met dementie geïnterviewd en zal er gelegenheid zijn om uw eigen vragen te stellen waarna men onder het genot van een drankje kan napraten. De gastspreeksters zijn mevrouw Eef Rubbens,Armslagconsulent bij RIGOM en Thea Pittens, dementieconsulent en maatschappelijk werker bij BrabantZorg. Zij zijn allebei ook actief in het Alzheimer Café Oss-Maasland. Vanaf 19.00 uur opent het Thema Café haar deuren. Om 19.30 uur start het programma dat duurt tot 21.45 uur. Het Thema Café is bedoeld voor vrijwilligers, hulpverleners en andere belangstellenden. Aanmelding is niet nodig en de toegang is gratis. Iedereen is van harte welkom. Francien van Empel Werkgroep Zorg & Welzijn Seniorenraad Maasdonk Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen

Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding

Veldstraat 33 5386 AW Geffen

tel. 073 - 5320744 fax 073 - 5320745 06 - 23438623

www.wespro-ongedierte.nl

21


Nooit Gedacht C3G winterkampioen!

van Nooit Gedacht C3G hartelijk bedankt voor jullie inzet!

(van onze speciale verslaggever) GEFFEN - Door een knappe 2-0 overwinning op Berghem Sport C4 komt Nooit Gedacht C3G op 30 punten uit 11 wedstrijden; meer dan voldoende voor het najaar kampioenschap! Het is zaterdagmiddag 1 december, het zonnetje schijnt vriendelijk, maar door de harde wind is het ijsberekoud op en rondom veld 3. Langs het lijntje zitten en staan veel ouders, opa’s, oma’s en andere fans van onze boys & girls. De onzen beginnen wat zenuwachtig aan de wedstrijd. Onze topscoorder Sven heeft last van kampioensstress en héél veel domme pech. En als Sven’s vizier wél op scherp staat, blijkt de keeper van Berghem een goede “Sta-in-de-weg.” Maar ook die geweldige keeper heeft geen antwoord op een fantastisch schot van Janneke van zeer grote afstand; de bal zeilt gedragen door de wind wel 50 meter door de lucht om vervolgens met een fraaie boog, net op tijd te dalen: 1-0! Met deze krappe voorsprong gaan we rusten. De supporters laven zich in de kantine aan de warme chocomelk of erwtensoep en zijn er nog niet helemaal gerust op: Het fraaie spandoek met de tekst:“Na een mooi seizoen Noot Gedacht C3G kampioen” durven we nog niet uit te rollen. In de tweede helft worden er voorin weer veel opgelegde kansen verprutst maar maakt Nick (of was het toch een eigen doelpunt van Berghem Sport?) er door een frotgoaltje nog 2-0 van. Omdat ook de jongens uit Berghem verzuimen hun spaarzame kansen te verzilveren. Direct na het laatste fluitsignaal van onze vaste “thuisfluiter” Henny Dappers schalt dan ook het mooie “We are the Champions” van Queen over de velden. Onze jongens en meisjes nemen op het veld, verlost van alle kampioensstress, al een voorschot op het kampioensfeest. Paparazzi Natasja van Boxtel legt al het bewijsmateriaal vast op de gevoelige plaat. In de kantine worden de leiders en trainers bedankt voor de uitstekende begeleiding en krijgt iedereen behalve frietjes en limonade ook nog een medaille uitgereikt. René, Jeffrey en Henny, namens alle jongens en meisjes

Een trotse papa

22

Nooit Gedacht C2 winterkampioen! GEFFEN - Door een monsterscore neer te zetten bij Prinses Irene C3 (0-14!) komt Nooit Gedacht C2 op 27 punten uit 10 wedstrijden; meer dan voldoende voor het najaar kampioenschap! Omdat de C2 even af wilde wachten of de grote concurrent TOP C2 nog op gelijke hoogte kon komen, werd het feestje uitgesteld tot zaterdag 8 december. Gevoetbald werd er die dag niet, maar wel sneeuwballen gegooid.We waren te gast bij Tonny en Geert, de ouders van Thijs en het was beregezellig! Een mooie voetbalfilm, serieuze speeches, mooie medailles, een hapje en een drankje; het was allemaal tip-top geregeld door Rianne (moeder aanvoerder Robin) en Margitta (moeder van keeper Sven en topspits Demi.) Paparazzi Tonny Hanegraaf legde al het bewijsmateriaal vast op de gevoelige plaat. Manfred, Mark en Sven, namens alle jongens en meisjes van Nooit Gedacht C2 hartelijk bedankt voor jullie inzet! Een trotse papa

Van der Doelen Assurantiën sponsort Nooit Gedacht MA1 Met ingang van dit nieuwe voetbalseizoen is Van der Doelen Assurantiën de nieuwe shirtsponsor van de MA1 van Nooit Gedacht. Na verschillende jaren het vierde herenelftal te hebben gesponsord en vervolgens de A3, is Van der Doelen Assurantiën als ‘Zilversponsor’ voortaan de vaste shirtsponsor van de MA1. Het is fijn te weten dat je als voetbalvereniging kunt rekenen op de steun van deze sponsor. Het resultaat mag er zijn, bedankt namens Nooit Gedacht en de meiden van de MA1!


Mark Romme Romme Schilderwerken

Telefoon: 06 - 166 106 22

Den Herd 17

info@rommeschilderwerken.nl

���������ĞčĞŜ�

�����ŽžžÄžďż˝Ä?ĹšĹ?ůĚĞ��Äž�ŏÄžŜ�Ŝů

Move 2B Fit Deskundig in beweging Fysiotherapie Manuele therapie Oedeemtherapie Sport- en arbeidsfysiotherapie Shockwave therapie en echodiagnostiek

FYSIOTHERAPIE EN TRAINING - Vervoer voor zorgverzekeraars - busje

GEFFEN - NULAND - VINKEL Telefoon fysiotherapie (073) 532 3432 Telefoon fitness (073) 532 7472

Individuele training Groepstraining

Van der Sangen Tuinhout k Voor a l u w ma a t w e r

✓ Speeltoestellen ✓ Schuttingen ✓ Rieten- en wilgentenen matten ✓ Vlonders ✓ Tuinhuisjes ✓ Dierenverblijven ✓ Meubelen ✓ PrieĂŤlen ✓ Picknicktafels ✓ Bloembakken ✓ Accessoires ✓ Decoratieve boerderijdieren ✓ Showmodellen blokhutten

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

www.vandersangentuinhout.nl Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

UW ADRES VOOR TUINHOUT Openingstijden: Ma. t/m vr. 8.30 tot 18.00 uur en op za. 8.30 tot 16.00 uur

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL Carbone B.V. Graafsebaan 141 5248 NL Rosmalen Tel.: 073 - 532 1397 Fax.: 073 - 532 5979 info@carbone.nl www.carbone.nl

P. DE K L EIN Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


stichting Sint Jozefoord De stichting Sint Jozefoord biedt met haar ca. 175 medewerkers een breed zorgpakket aan religieuzen en niet-religieuzen. Sint Jozefoord biedt een nieuwe uitdaging in het vrijwilligerswerk

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die affiniteit hebben met dementerende bewoners. Voor 1 dagdeel in de week zoeken wij een vrijwilliger die met bewoners gaat fietsen. Voor 1 dagdeel in de week zoeken wij een vrijwilliger die een activiteit wil doen met mannelijke bewoners. Bijvoorbeeld een tuinactiviteit. Mogelijkheden zijn bespreekbaar.

Vrijwilligerscoach (m/v) De coach begeleidt 5 tot 15 vrijwilligers. De begeleiding richt zich op het functioneren van de vrijwilliger, zodat deze het beste uit zichzelf haalt, geniet van wat hij doet en het vrijwilligerswerk dat hij doet van goede kwaliteit is. Wij vragen: * MBO+ niveau * Affiniteit met vrijwilligers * Affiniteit met zorg * Goed inlevingsvermogen * Goede communicatieve vaardigheden * Goed kunnen signaleren en rapporteren * Vaardigheid in het stellen van grenzen * Beschikbaarheid; 10 uur per maand / minimaal 1 jaar beschikbaar

Wij bieden Een goede sfeer Begeleiding in het omgaan met dementerende bewoners Jaarlijkse bijeenkomsten voor vrijwilligers Kerstpakket Korting personeelsvereniging Onkostenvergoeding Werktijden Mannenactiviteit: 1 dagdeel in de week. Fietsvrijwilliger 1 dagdeel in de week. Tijden in overleg Interesse Bent u geïnteresseerd, dan kunt u contact opnemen met Annemarie Leijten, tel. 073-5342342 of a.leijten@ jozefoord.nl

Wij bieden: * Training voor de functie vrijwillige coach Tevens: * Een goede sfeer * Enthousiaste collega’s die een verschil maken * Uitdagend vrijwilligerswerk * Mogelijkheid tot persoonlijke ontwikkeling * Ondersteuning in de ontwikkeling als coach * Onkostenvergoeding * Kerstpakket Interesse Bent u geïnteresseerd, dan kunt u contact opnemen met Jeanne Opdam. tel. 073-5342342, j.opdam@jozefoord.nl aanwezig op dinsdag/woensdag/donderdag

stichting Sint Jozefoord De stichting Sint Jozefoord biedt met haar ca. 175 medewerkers een breed zorgpakket aan religieuzen en niet-religieuzen. Wij zijn op korte termijn op zoek naar: Een fietsvrijwilliger Een vrijwilliger voor een mannenactiviteit 24

ZING DE LONGEN UIT JE LIJF

Op zaterdag 5 januari zal het laatste Roaplied Café plaatsvinden. De deelnemers kunnen nog een maal oefenen met de band voor dat we echt gaan knallen. We zetten allemaal nog een keer aan om een zo goed mogelijk resultaat te krijgen.Voor deze editie zullen we aanschuiven in het café van de Gouden Leeuw. (rond de klok van 13.00u) Waar ook dit jaar weer op zaterdag 12 Januari het Roapliedfestival zal plaatsvinden. Roapliedteam 2013


Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

C1000. Van alle markten thuis.

GEFFEN

C1000 van der Sangen Dorpsplein 3 5386 CL Geffen

Openingstijden: Ma t/m do 8.00-20.00 uur Vrijdag 8.00-21.00 uur Zaterdag 8.00-18.00 uur

TEL. 073 53 40 400

WWW .VANWANROOIJ.NL


De nieuwe datum is bekend en wel 5 tot en met 9 augustus 2013. Het thema houden we nog even voor onszelf maar dat het weer een spannende week wordt is zeker.We hopen alle jeugd vanaf groep 2 tot en met groep 8 weer op het vertrouwde terrein te mogen begroeten. Ook natuurlijk de vele vrijwilligers zijn van harte welkom. Via deze weg willen wij nog alle sponsoren, vrijwilligers en kinderen hele fijne feestdagen wensen en een gezond 2013. Jeugd Vakantie Werk Geffen

Persbericht

worden als zijn ouders tegen hem in gaan. Het wordt er niet gezelliger op thuis. Tijdens de cursus Peuter in Zicht horen de ouders van Job dat peuters een ontwikkelingsfase doormaken waarin dit gedrag thuis hoort. Ze leren hoe zij Job stimuleren een aantal dingen zelf te doen, hoe ze hem steunen wanneer het ‘zelf-doen’ nog niet zo goed lukt en hoe te sturen wanneer Job ongewenst gedrag vertoont. Waar en wanneer? Locatie : Centrum voor Jeugd en Gezin Adres : Kerkstraat 13, Oss Data : 9, 16, 23 en 30 januari 2013 Tijd : 20.00 - 22.00 uur Kosten : geen Aanmelden Aanmelden kan tot en met 2 januari 2013. Neem hiervoor contact op met het bedrijfsbureau jeugdgezondheidszorg (JGZ), via 0900-463 64 43 (lokaal tarief). Aanmelden kan ook via het CJG Oss: info@ centrumjeugdengezin-maasland.nl.

Expositie ‘Sint Jozefoord... de tijd staat even stil’ Tijdens de nieuwjaarsreceptie van Sint Jozefoord vindt de opening plaats van de expositie ‘Sint Jozefoord... de tijd staat even stil’. Met schilderijen van: Marian van der Sanden-Versteden, Tonny Hanegraaf en Annie Schepens-Versteden. Deze expositie is elke dag in Sint Jozefoord te bezichtigen van 15 januari tot 31 maart. www.jozefoord.nl

AANKONDIGING CURSUS Gratis GGD opvoedcursus Peuter in Zicht Op 9 januari 2013 start de GGD Hart voor Brabant in Oss met de opvoedcursus Peuter in Zicht. De GGD organiseert deze cursus in samenwerking met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). De cursus is bedoeld voor ouders en opvoeders van peuters van 2 en 3 jaar. Een speciaal opgeleide jeugdverpleegkundige van de GGD begeleidt de cursus. Deelname is gratis. Uitgangspunt van deze avonden is u te informeren over de ontwikkelingsfase van uw kind, herkenbare situaties te schetsen en in groepjes te bespreken. Daarnaast reikt de jeugdverpleegkundige u handvatten aan om het gedrag van uw kind te sturen. De cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten. Een voorbeeld Job van 3 ontdekt dat hij ook ‘nee’ kan zeggen als papa en mama hem iets vragen. Daar maakt hij flink gebruik van. Hij wil ook alles zelf doen. Job kan aardig driftig 26

WIE WAT WANNEER DECEMBER 30 DeGeffense Kwis, 18.00 uur vragen ophalen in de Koppellinck 2013 JANUARI 17 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur 18 Prijsuitreiking/afterparty de Geffense kwis FEBRUARI 14 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur MAART 14 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur APRIL 11 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur MEI 16 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur JUNI 20 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur 22 Jeugdbrandweerdag JULI AUGUSTUS SEPTEMBER 19 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur OKTOBER 17 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur NOVEMBER 14 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur DECEMBER 12 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur


Meer dan u denkt. In de wereld van drukwerk valt veel te ontdekken. Formaat, vorm, kleur, afwerking, de mogelijkheden zijn bijna eindeloos. Met drukwerk kan meer dan u denkt. Ontdek het met Wihabo.

WIJ REGELEN HET VOOR U.

Heesterseweg 13 • 5386 KT Geffen • T 073 534 07 00 • www.wihabo.nl ‘t Dorp 21 • 5384 MA Heesch • T 0412 457522

Kloosterstraat 9 - 13, 5386 AR Geffen T. 073-532 1727, F. 073-532 5615 E. info@margrietmeubel.nl, I. www.margrietmeubel.nl Openingstijden: maandag gesloten dinsdag t/m vrijdag 10.00 uur - 18.00 uur (tussen 12.00 uur en 13.00 uur gesloten) vrijdagavond Koopavond t/m 21.00 uur zaterdag 10.00 uur - 17.00 uur Zie onze website voor de koopzondagen.

meubelstoffeerderij - meubelen - slapen Gebr. van de Wetering

...al meer dan 50 jaar uw vakkundig (her)stoffeerder!

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Dorpstraat 20a | 5386 AM | Geffen | 073 - 532 4957 www.bloemeninterieur-sanne.nl

Wij maken voor iedere gelegenheid een passend Kado! Dorpstraat 13 - 5386 AK Geīen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmaskadoshop@gmail.com

Ma. geslotĞŶ��������ŝ������������������������WŽ����������������� �Ž������������������������Vr������������������������ZĂ�����������������

Openingstijden: Ma : Di: Wo: Do: Vr: Za:

9.00 tot 18.00 9.00 tot 13.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 16.00

Kloosterstraat 5c - Geffen Tel. 073 5321683 - Fax. 073 5325150


WETENSWAARDIGHEDEN

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnr praktijk 073 5321252, voor spoed: optie 1 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 8.00-12.00 en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites kunnen gepland worden tussen 8.00-10.00 uur. Voor herhaalrecepten kunt u de receptenlijn bellen, optie 2 in het menu. 24 uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen de volgende dag in de apotheek worden opgehaald als u deze voor 11.00 uur inspreekt. Artsen P. Berkelaar werkt op ma, di, do en vr. A. Litjens werkt op ma, dinsdagochtend, wo en vr. J. v.d. Heijden werkt op maandagochtend, di, wo en do. Spreekuren Elke dag 8.00-10.00, 13.00-15.00 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites, 11.00-13.00 uur. Centrale huisartsenpost: 0900-8860 De Heegt - BrabantZorg Veldstraat 1, 5386 AW GEFFEN Wonen Voor meer informatie over wonen in De Heegt kunt u contact opnemen met onze Klantenservice, (0412) 622678. Thuiszorg en zorg en welzijn Voor meer informatie over thuiszorg en zorg en welzijn kunt u contact opnemen met Anne Minnema, (073) 5321264. Bereikbaar op ma-, di-, do- en vrijdagochtend. Graag Gedaan! Maasdonk, voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 0412-653248 (ma t/m vr tussen 10.0012.00 uur) of email: graaggedaan@rigom.nl Verloskundigenpraktijk Belle Vie verloskundigen in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m do 9.00-12.00 u: 073-5210764. Spreekuur: iedere ma en do, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Molenstraat 15, 5242 HA Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. Verloskundige praktijk Ridderhof Ridderhof 65, 5346 VH Oss. www.verloskundigenridderhof.nl. Tel. 0412-627560 voor het maken van afspraken. Voor spoedgevallen zijn wij bereikbaar op 06-55884455. Tandartsenpraktijk Geffen Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op ma, di, do van 8.0011.45 u, 13.00-16.45 u wo en vr van 8.00-11.45 u Mevr. C.A. van Lent werkt op ma en wo van 8.15-11.45 u, 13.00-16.30 u vr van 8.15-11.45 u Dhr. O. Bromm (mondhygiënist) werkt op do 13.00-17.00 u. Bloedafnamedienst/trombosedienst Infoformatie openingstijden prikpost via internet www.bern28

hoven.nl onder verwijzers, of bellen met het patientenservicebureau in Oss 0412-621120 of in Veghel 0413-381818, ook weet uw huisarts de juiste openingstijden en plaatsen. Oude Klooster: tel. 073-5324032 Hoofdbeheerder Harrie Langens: 06-30063350 Apotheek Maasdonk Telefoon: 073 532 4699 en Faxnr: 073 532 4499 Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 12.00-13.00 u. Zon. dienstapotheek Oss 11.00-12.00 en 17.00-18.00 u. Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw eigen apotheek. Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. Spreekuren Aanzet: Dorpstraat 60, 5386 AN Geffen. Tel:073-5321990. Ma./Wo./Do. 9.00-10.00 uur Buurtbus-dienstregeling lijn 261 Halte Geffen Maandag t/m vrijdag Nuland - Oss; Dorpstraat: 07.07, 08.07, 09.07, 10.07, 11.07,12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07, 17.07, 18,07 Oss - Nuland; Dorpstraat: 07.49, 08.49, 09.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49, 17.49, 18.49 Zaterdag Nuland - Oss; Dorpstraat: 09.07, 10.07, 11.07, 12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07 Oss - Nuland; Dorpstraat: 09.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49 Deze buurtbus rijdt niet op zon- en feestdagen SENIORENRAAD MAASDONK Secretariaat: Ton Tijs, tel.: 073-5325328 Website: www.seniorenraadmaasdonk.nl Ouderenadviseur “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van de RIGOM Ouderenwerk Maasland en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Riny v.d. Akker, T 073-5323144, Hemmie Berendsen, T 073-5321952 en Helma Tijs, T 073-5325328.

Van de Redactie

Secretariaat: Veldstraat 13, tel. (073) 5322356 Advertenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Redactieadres: Veldstraat 13 E-mail adres: torenklanken@home.nl Actief Reclameverspreiding Bezorging: Klachtenbezorging: tel. (073) 5443030 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver.Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst.Wij rekenen op uw medewerking.