Torenklanken 2010 - nr 20

Page 1

48e jaargang | nummer 20 | december 2010

redactieadres: Veldstraat 13 mailadres: torenklanken@home.nl advertenties: Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 sekretariaat: Veldstraat 13, telefoon (073) 532 23 56 bank: Rabobank nr. 11.58.03.009 druk: Drukkerij Wihabo, Geffen oplage: 1800 exemplaren

20

DANKWOORD REDACTIE Aan het einde van het jaar maken we vaak de balans op. Wij als redactie kunnen met tevredenheid terugkijken op het jaar 2010. In het afgelopen jaar verschenen twintig fraaie uitgaven van ons dorpsblad. Dat we Torenklanken in deze vorm huis aan huis kunnen bezorgen, is vooral te danken aan onze adverteerders en de opbrengst van de jaarlijkse collecte. Daarnaast mogen we ook onze sponsors niet vergeten. Zonder hen zouden we het financieel niet redden. In het bijzonder willen wij hierbij onze sponsors bedanken voor hun financiĂŤle bijdrage aan Torenklanken. Wij noemen hier met name: Drukkerij Wihabo, Gemeente Maasdonk en Rabobank Bernheze Maasland. Hartelijk dank allemaal. Redactie Torenklanken

De Redactie van Torenklanken wenst al haar lezers en adverteerders

fijne kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar

VERSCHIJNINGSDATUMS TORENKLANKEN 2011 Nr. Kopy voor 01 01 januari 02 15 januari 03 29 januari 3 weken 04 19 februari 3 weken 05 12 maart 06 26 maart 07 09 april 3 weken 08 30 april 09 14 mei 3 weken 10 04 juni 11 18 juni 12 02 juli vakantie 13 20 augustus 3 weken 14 10 september 15 24 september 16 08 oktober 17 22 oktober 18 05 november 3 weken 19 26 november 20 10 december

Verschijnt op 12 januari 26 januari 09 februari 02 maart 23 maart 06 april 20 april 11 mei 25 mei 15 juni 29 juni 13 juli 31 augustus 21 september 05 oktober 19 oktober 02 november 16 november 23 november 21 december

KOPY INLEVEREN VOOR: 1 januari (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres: Veldstraat 13 e-mail: torenklanken@home.nl

1


Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Leiweg 2B 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

13.00 - 18.00 uur Gesloten 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 19.00 uur 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 16.00 uur

VOOR DE COMPLETE VERZORGING VAN UW HANG- EN SLUITWERK

Gilbert Steenvoorden Berghem

s DEURKRUKKEN �RVS� CHROOM� MESSSING� BRONS� NIKKEL ENZ�� s 6EILIGHEIDSBESLAG s BADKAMERACCESOIRES s $IVERSE ACCESOIRES �DEURBELLEN� BRIEVENBUSSEN� HUISNRS� ENZ��

6//2 ).&/ /& %%. !&302!!+ ")* 5 4(5)3 +5.4 5 -)* !,4)*$ "%,,%.� 4EL�� ����������� %�MAIL� INFO GS�SIERBESLAG�NL WWW�GS�SIERBESLAG�NL Ż Levix Internet, ADSL en webhosting Ż Levix Automatisering, zakelijke netwerkoplossingen

Ż

Ż Het gehele assortiment te bestellen via WEBSHOP.LEVIX.NL

Levix Geffen

Levix Rosmalen

Dorpstraat 46 Telefoon (073) 534 1325 info@levix.nl

Ż

Dorpsstraat 63 Telefoon (073) 522 0070 rosmalen@levix.nl

Levix Oss Walstraat 66 Telefoon (0412) 692 090 oss@levix.nl

Levix Uden Oranjepassage 2 Telefoon (0412) 331 536 uden@levix.nl

Shop, internet en dienstverlening op locatie

Ż

Ż

Bloemwerk Woondecoratie Cadeau’s

Ż Levix Computershops in Geffen, Oss, Uden en Rosmalen

Ż

Voor al uw

Dorpstraat 20A - 5386 AM Geffen Tel.: 073 532 49 57 - Fax: 073 - 532 49 57 Mob.: 06 - 15161973 - E-mail: dolce-vita@home.nl WEBSHOP

Bakkerij Brands Dorpstraat 31 5386 AL Geffen tel.: (073) 5322612 fax: (073) 5322929

HYPOTHEKEN PENSIOENEN VERZEKERINGEN

073 - 503 5258 073 - 522 4286 0412 - 642454

K L O O S T E R S T R A AT 4 4 5 3 8 6 AT G E F F E N TEL. 073 - 5325510 FA X 0 7 3 - 5 3 2 5 5 6 0 E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl I n t e r n e t w w w. v a n d e r d o e l e n a s s u r a n t i e n . n l

Showroom met ± 40 occasions

Dag en nacht bereikbaar.

info@dondersuitvaartverzorging.nl www.dondersuitvaartverzorging.nl

Garage Dortmans vof Veldstraat 35 5386 AW Geffen Telefoon 073-5321084 Fax 073-5320873

www.garagedortmans.nl


”ONDER DE TOREN”

BEREIKBAARHEID PASTORIE: Op de pastorie is er op maandag t/m vrijdag elke voormiddag iemand aanwezig: tel. 5321216 Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. Maandag is de vrije dag van pastoor Van Dijk E-mail: kapelaan@parochiegeffen.nl e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl Op de website van de parochie kunt u ook al veel informatie vinden: www.parochiegeffen.nl BIECHTGELEGENHEID Op vrijdag 24 december zal er vanaf 11 uur biecht worden gehoord ter voorbereiding op Kerstmis. Van harte aanbevolen om de verzoening met God te vieren! Biechten is natuurlijk altijd mogelijk, u kunt gewoon een afspraak maken met de pastoor of hem hierop aanspreken

LITURGISCHE KALENDER * viering in de kapel + t.v-uitzending naar huize De Heegt KERSTVIERINGEN vr. 24 dec. (Kerstavond): 17.30 u. H.Mis m.m.v. Bandola’s + kinderkerk 20.30 u. H.Mis m.m.v. Passe Partout 24.00 u. Nachtmis m.m.v. Gemengd Koor za. 25 dec. (Eerste Kerstdag) 09.30 u. + H.Mis m.m.v. W.I.K. 16.00 u. Kindje wiegen voor de allerkleinsten zo. 26 dec. (Tweede Kerstdag) 09.30 u. + Gezinskerstviering m.m.v. Kinderkoor di. 28 dec. 19.00 u. * avondmis OUD- en NIEUWJAAR vr. 31 dec. 19.00 u. H.Mis m.m.v. KwartErp + kinderkerk (kerk) za. 01 jan. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. Gemengd Koor zo. 02 jan. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. Studieorkest + kinderkerk (Driekoningen) di. 04 jan. 19.00 u. * avondmis vr. 07 jan. 19.00 u. * avondmis m.m.v. Dameskoor zo. 09 jan. 09.30 u. + Gezinsviering m.m.v. Passe Par- tout (presentatie communicantjes) di. 11 jan. 19.00 u. * avondmis

ZIEKENCOMMUNIE Wanneer mensen wegens gezondheidsredenen de kerk niet meer kunnen bezoeken, maar toch de H. Communie willen ontvangen, dan kunnen zij dit kenbaar maken aan de pastoor. U kunt dan op alle eerste vrijdagen (of een dag daar in de buurt) van de maand, en voor Hoogfeesten, zoals Kerst, Pasen en Pinksteren de H. Communie thuis ontvangen. VOOR DE KINDEREN: KINDJE WIEGEN op Eerste Kerstdag om 16.00 uur is bedoeld voor de allerkleinsten met hun ouders. De kinderen mogen als herder en herderinnetje verkleed naar de kerk komen met een lantaarn of lampion. Jullie mogen allemaal een tekening meebrengen om bij de kribbe te leggen. Marie-José vertelt een kerstverhaal, we zingen liedjes en de majorettes o.l.v. Marianne dansen en beelden het verhaal uit! Komt het zien! DE KERSTGEZINSVIERING wordt gehouden op Tweede Kerstdag om 09.30 uur m.m.v. het kinderkoor “De Vrolijke Nootjes”. DRIEKONINGEN wordt gevierd op zondag 2 januari om 09.30 u. m.m.v. het Studieorkest. Alle kinderen mogen als koning / oosterse figuur verkleed naar de kerk komen. In de Kinderkerk is een aangepast programma voor de kinderen. KOM DE KERSTSTALLEN BEZICHTIGEN in Geffen, Nuland en Vinkel In GENUVI-verband is ook dit jaar weer de Kerststallen-route opgezet. Op Tweede Kerstdag van 14.00 uur tot 16.00 uur zijn de kerststallen te bewonderen in Geffen: kerk en kapel Oude Klooster; in Vinkel: kerk en Groeiring en in Nuland: kerk, hal Martinushuis, ontvangsthal Sint Jozefoord en in de buiten-vitrine van de Meent. In Geffen is er muziek in de kerk door saxofoonkwartet “Gist” van 13.30 - 14.30 u. Een mooie gelegenheid om de route wandelend (ongeveer 13 km.), fietsend of met de auto te volgen. DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u contact opnemen met pastoor Van Dijk, liefst telefonisch (pastorie 5321216). De doopvieringen zijn bestemd voor hen die woonachtig zijn in Geffen of elders wonen, maar ingeschreven staan in onze parochiegemeenschap en deelnemen aan de kerkbijdrage. GEDOOPT in december: Zara van Dinther

3


NAS AFBOUW BV Telefoon Fax Website Mail

073 5342222 073-5322930 www.nasafbouw.nl info@nasafbouw.nl

Wij zorgen voor: s HET VERLIJMEN VAN KALKZANDSTEEN s HET LEGGEN VAN AFWERKVLOEREN s HET BOUWEN VAN SEPARATIEWANDEN IN GIPSBLOKKEN EN CELLENBETON s HET AANBRENGEN VAN SPACK�SPUITWERK s HET AANBRENGEN VAN ALLE SOORTEN STUKADOORSWERK s HET PLAATSEN VAN METAL�STUD WANDEN EN PLAFONDS

!A�>AOPA�L=NPJAN�RKKN�QS�łJ=J?EÂHA�=@IEJEOPN=PEA

Ook de begeleiding van starters en de aangifte inkomstenbelasting voor particulieren behoren tot onze specialiteiten. prak tijk voor medisch shiatsu

Bezoekadres: Molenstraat 25, Geffen Postbus 50 · 5386 ZH Geffen · T. (073) 5325536 · M. (06) 51095114 www.ba-administratie.nl · info@ba-administratie.nl Stukadoors- en Afbouwbedrijf Romme Bedrijvenweg 2 5386 KA Geffen Tel. 073 - 532 34 69 Fax 073 - 532 14 65

t Chronische klachten t Burn-out t Rugklachten t Nek & schouderklachten t Preventie t Hormonale klachten t Spijsverteringsklachten t Spanningsklachten Vergoeding door vrijwel alle zorgverzekeraars.

Achtersteweg 3 | Nuland | T 073-5321323 | www.estherbindels.nl

��������������h���ŽĞ�ĞŶ��Ğ�ĚŝĞŶĞŶ���ŽĨĞ��ŝŽŶĞůĞ��Ğ��Ž�ŐŝŶŐ�� ���W��/�hZ�������ŝĂŶŶĞ��ĂŶ�,ĂĂ�ĞŶ ���DŽůĞŶ���ĂĂ�����Ă��� ��'ĞĨĨĞŶ����

����������� ���dĞů�����������������

ŝŶĨŽ�������ĞĚŝĐ��Ğ�ŐĞĨĨĞŶ�Ŷů Ğ�ŵĂŝů��ĐŽŶ�ĂĐ�Λ�ĞĚŝĐ��Ğ�ŐĞĨĨĞŶ�Ŷů

���WĞĚŝĐ��Ğ�ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ ���sŽĞ��ĞĨůĞ�ŵĂ��ĂŐĞ ����Ž�ŵĞ�ŝ�ĐŚĞ��ŽĞ��Ğ��Ž�ŐŝŶŐ ���sĞ��Ž�ŐŝŶŐ���ŽĚ�Đ�ĞŶ�DŝŶĞ�Ăů��Ă�Ğ��^�ĚĂ��Ă�Ğ

�������������tŝ�����ĚĂ�����h�Ăů��ĚŝĂďĞ�Ğ��ŽĨ��Ğ�ŵĂ��Ă�ŝģŶ��ŝŶ��ĞĞů�ŐĞ�ĂůůĞŶ�ĚĞ�ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ��Ğ�ŐŽĞĚ�Ŭ�ŝũŐ���

SCHOENEN & SPORT

SPIERINGS

De kosten voor dankbetuigingen, personeel gevraagd en aangeboden zijn € 5,-Rubriek gevonden en verloren is gratis! Losse advertenties tussen de tekst

Willie van Bergen De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207 E: vanbergen15@home.nl

www.vanzandvoort-electrotechniek.nl Heesterseweg 29 - 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86

$ORPSTRAAT �A ���� !+ 'EFFEN 4EL� ����� ��� �� �� &AX ����� ��� �� �� %�MAIL JOSPIERINGS LEVIX�NL www.jospierings.nl

1/8 pagina 1/4 pagina 1/2 pagina hele pagina

€ € € €

16,27,38,65,-


PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE December: communiemap thuis: hfdst. 3 en 4 zo. 2 jan. 09.30 u. Driekoningenviering met kinderkerk Zo. 9 jan. 09.30 u. Presentatieviering Communicanten PROGRAMMA VORMSEL De eerste informatieavond is op woensdag 19 januari 2011 om 20.00 uur in de kapel van Het Oude Klooster (ingang aanleunwoningen). Het Vormsel wordt toegediend op: vrijdag 10 juni 2011. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 - 5324160. Het ziekencomité bezoekt de zieken namens de parochie, de kapelaan brengt een bezoek aan de zieken op verzoek van de zieke of zijn naaste familie. ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in “Het Schip” van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het “samen tafelen”. Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328.

TWEEDAAGSE BEDEVAART NAAR TRIER EN ECHTERNACH Naar aanleiding van de geweldig succesvolle bisdombedevaart naar Rome in 2009, waaraan ruim 1000 pelgrims uit het bisdom Den Bosch deelnamen, organiseert het bisdom een tweedaagse bedevaart naar Trier en Echternach op zaterdag 2 en zondag 3 juli 2011. Deze bedevaart is een echte pelgrimstocht met gebedsmomenten, bezinning, vernieuwing van de doopbeloften en twee eucharistievieringen. Er is ook veel aandacht voor cultuur en uiteraard, zeer waardevol, tijd voor ontmoeting en gesprek. De kosten: € 185,00 voor volwassenen, € 95,00 voor jongeren van 18 t/m 30 jaar en € 55,00 voor kinderen t/m 17 jaar. Inbegrepen zijn: busreis, hotelovernachting + ontbijt, entrees, 1 lunch en 2 diners. In oktober 2009 vertrokken we vanuit Geffen/Oss met een “eigen” bus vol pelgrims naar Rome, en ook in 2011 willen we (indien mogelijk) wéér met een eigen groep deelnemen aan de bisdombedevaart. Er waren zeer enthousiaste reacties na afloop; teken dat het samen op bedevaart gaan als heel bijzonder en waardevol werd ervaren. Hebt u interesse in deelname of hebt u nog vragen dan kunt u contact opnemen met: Ine Peters Tel. 073-5324574 of 06-10944579 email: bertpeters@planet.nl

KERKBALANS 2010 De eindstand is: € 18.132,00 Hartelijk dank voor uw bijdrage! U kunt uw bijdrage nog overmaken op Rabo-rek. 11 58 07 292 t.n.v bestuur H.M.Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2010. Op zondag 16 jan. 2011 gaat de nieuwe actie Kerkbalans van start.

Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen

Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding

Veldstraat 33 5386 AW Geffen

tel. 073 - 5320744 fax 073 - 5320745 06 - 23438623

www.wespro-ongedierte.nl

5EFKES BUURTE MÈ... Esther Nelemans (48 j.) In het voorwoord van haar onlangs verschenen boek “Ik zal er zijn, en andere Bijbelverhalen”, schrijft ze: “Op een of andere manier is het schrijven van verhalen voor mij een natuurlijke manier om God ter sprake te brengen...” Oud-Geffenaar Esther Nelemans werd in 1962 in Geffen (Dorpstraat 6) geboren; haar ouders waren, twee maanden eerder, met de kinderen David, Ian, Mariette en Judith van Amsterdam naar Geffen verhuisd, in verband met vaders baan bij Zwanenberg. Moeder Nelemans was Joodse van geboorte en werd later katholiek. “Ik werd gedoopt in ons eigen huis,” weet Esther, “omdat het heel slecht weer was.” Herinneringen aan haar Geffense jeugd komen snel boven: mooie en minder leuke... “We waren voor die tijd zo’n beetje de eerste ‘allochtonen’ in het dorp, we praatten ‘strèlijker’ en mensen spraken toen nog negatief over Joden. Dat leverde echt wel ‘pestproblemen’ op.” Esther kan dat nu wel begrijpen, als je het in het tijdspad plaatst. Gelukkig zijn er ook veel mooie beelden op haar netvlies gebrand: de lieve zuster Geertruida van de kleuterschool; Marlien Pepers, haar vriendin, die altijd voor haar opkwam en het gezin Pepers waar ze zo welkom was en waar vaak gezellige feestjes waren; het oppasgezin Berendsen; de families Stadhouders en Schouten uit de buurt, waar haar ouders mee bevriend waren en haar klasgenoten van kleuter- en lagere school, waar ze de foto’s nog van laat zien! Haar oma Reina de Jong verhuisde al vrij snel na hun, naar Geffen (“Wij waren haar enige kleinkinderen”) en woonde in het bejaardenhuis. Daardoor kwamen Esther en haar broers en zussen regelmatig in ‘het Klooster’. Esther herinnert zich nog goed Liesje, Betsie en opa Kaptein. Een foto uit haar moeders archief laat Esther zien bij De Heegt met haar palmpaasstok en opa Kaptein, Gilbert van de Meulenreek en Toos van Peufflik.

Esther ging vanaf de 5e klas naar de Pius X school in Oss en vervolgde haar studie op de Edith Stein MAVO en het Maaslandcollege. Ze wilde graag dierenarts worden, doch een zeer ingrijpend levensmoment deed haar van beroepskeuze veranderen... Op 2 juli 1978 overleed zeer plotseling haar broer David op 24-jarige leeftijd. “Zijn dood heeft veel gedaan met ons gezin. Ik was toen zestien jaar en vanaf die tijd wilde ik in mijn leven iets gaan betekenen voor de stervende mens en zijn naasten.” Esther begon aan de studie theologie in Nijmegen en moest tegelijkertijd gedurende twee jaar Latijn en Grieks volgen, omdat ze geen gymnasium had gedaan. Na een stage in de Heilige Landstichting studeerde ze in juni 1990 af als theoloog en vond in augustus al een baan als pastoraal werker in Utrecht. Negentien jaar lang werkte ze voor de Interparochiële Vereniging Utrecht-Oost. Momenteel leidt ze een eigen bedrijf als theoloog en vrijgevestigd pastor waarbij de nadruk ligt op stervens- en rouwbegeleiding. Ze begeleidt ook nog groepen en gaat regelmatig voor, in een verpleeghuis en een verzorgingshuis. Werkzaam in de Utrechtse parochie begon ze met het schrijven van spellen en verhalen voor kinderen voor de kerkelijke feesten, deze werden ook tijdens de viering opgevoerd, zoals o.a. het paasspel en het kerstspel. Ze schreef een Vormsel- en Eerste Communieproject en gaf volwassencatechese. Ze begeleidde o.a. de jongerengroep “Keukenkids”: jongeren van 12-18 jaar die samenkwamen rond gelovige thema’s en daarna samen kookten en aten. Esther: “Mijn hart ligt in de liturgie en het pastoraat, het houden van persoonlijke gesprekken is heel verrijkend. Ik ben een mens van de werkvloer, je moet de mensen laten merken dat je om hen geeft. Het beleid van de kerk dreigt een andere richting in te gaan.” Esther is geraakt door het roepingsverhaal van Mozes bij het brandende braambos (Exodus 3): “Daar stelt God zich present met de naam ‘Ik zal er zijn’.” Vandaar de titel van haar boek met 87 korte verhalen (voor kinderen, zowel als volwassenen. “Aan het einde van een viering zeg ik altijd: “Waar je ook gaat, wie je ook bent, je bent nooit alleen, God zegt: Ik ga met je mee...” Het boek is prachtig geïllustreerd met aquareltekeningen door Liselot Ribbens. Het eerste verhaal over Abraham en Sara begint met “Boven in het tentdak zit een gaatje... er schijnt een lichtstraal doorheen...” Dat is een metafoor die doorheen het gehele boek als rode draad terugkomt: “Dat gaatje betekent ruimte ... Gods perspectief en nieuw zicht...” Beeldende verhalen - trouw gebleven aan de grondteksten - die mensen perspectief bieden. “Ik heb geprobeerd de verhalen op een nabije, persoon7


lijke manier te belichten,” zegt Esther. Het is ook een stuk cultureel erfgoed om de Bijbelverhalen, die steeds minder in gezinnen en op scholen verteld worden, te laten (her)leven. Het boek is opgedragen aan “Samuël David” de naam van Esthers neefje, zoon van Judith, die in Amsterdam woont. Broer Ian is huisarts in Engeland en heeft vier dochters en één kleindochter en het tweede kleinkind wordt in januari geboren; Mariette heeft drie zoons en een dochter en woont in Nieuwegein. Moeder Nelemans (84 j.) woont vlak bij Esther in Utrecht. Esther is lange tijd alleen geweest: “Ik werkte hard en een relatie kwam niet op mijn pad.” Sinds enige tijd is Roel haar geliefde en ze hopen volgend jaar te trouwen! Esther organiseert ook jaarlijks een reis naar Israël: “Het land van de bijbel, het land van Jezus, koning David, Abraham en Sara, het land dat was beloofd, weliswaar een bron van tegenstrijdigheid en geweld, maar tegelijkertijd blijft het de bodem van ons Christelijk geloof. Met name in Jeruzalem, komen de drie wereldgodsdiensten: Jodendom, Christendom en Islam bij elkaar. Ook op archeologisch - en natuur gebied vind je er een grote rijkdom!” Tot slot in dit kerstnummer van Torenklanken een passage uit Esthers kerstverhaal “Herder Jonathan”: ...Er valt een lichtstraal midden op zijn kleine gezichtje. Jonathan kijkt omhoog en ziet dat de lichtstraal door een gaatje in het dak van de oude schuur naar binnen is gekomen. Een hele tijd kijkt hij naar het kleine kind in de kribbe, dan vertelt hij alles wat er die nacht is gebeurd. Maria wordt er helemaal stil van. Als de herders weer

DAMESMODE

Bezoek onze website : www.odelin.nl ODELIN mode is gevestigd aan het Dorpsplein te Geffen Tel : 073-5325076 Openingstijden : Ma gesloten Di t/m Do 9.30 - 17.30 uur Vrij 9.30 - 20.00 uur Za 9.30 - 17.00 uur 8

bij hun kudde terug zijn, zegt Jonathan: ‘Het is geen droom. Ik heb vannacht Gods kleine zoon gezien. Dit is de nacht dat God naar de aarde lacht. En wij herders hebben het als eersten mogen zien...’ De kinderen uit onze parochie kunnen ook genieten van de mooie verhalen van Esther, want haar boek staat in de kast van de Kinderkerk! Op www.esthernelemans.nl kan haar boek besteld worden. Esther is zelfs bereid om naar Geffen te komen en de bestelde boeken te signeren. Denk eens aan een Eerste Communie- of Vormselcadeau voor uw kind.

TOREN”KLANKJE” Positief denken...!

SKINCARE CENTER HUIDVERBETERING

Praktijk : Lindenlaan 11 5381 GJ Vinkel Voor meer informatie of het maken Van een afspraak tel : 06 20953915 of stuur een e-mail aan : Info@odelin.nl Odelin is aangesloten bij Anbos en Pro-voet.


ROND DE DORPSPOMP

Kerstmis is heel dichtbij. Nog efkes. We hopen op mooi Kerstweer en verwachten bezielde vieringen met op 24 december 17.30 uur - H.Mis met Bandola’s en om 20.30 uur met Passe Partout. Dat worden wel weer twee afgeladen diensten. De Nachtmis is, zoals altijd om 24.00 uur, maar jammerlijk voor het Kerkkoor meestal maar half vol. Eigenlijk is het dan pas kerstmis. Midden in de donkere nacht, zoals overal wordt bezongen, heeft die wonderlijke gebeurtenis plaats gehad. Wij hopen met het koor mee dat de Nachtmis dit jaar meer bezoekers zal trekken. Het Koor verdient wel die aandacht. Weet je, dat op zondagmorgen 25 december om 10.30 uur het Kerkkoor al weer zingt in de Nieuwe Hoeve in Schaijk. Daar mag je trots op zijn. Het zal weer klinken, her en der, op pleinen, straatjes en stegen: “Unne Zaolige Kersemis”. We gaan weer blij naar huis. “Stille Nacht” klinkt nog na. We praten na over de herders, de schapen, de Engelen maar vooral moederkelief Maria en de zorgzame Josef en stamelen: Suja, Suja, Suja Kindeke teer eia, eia, eia hier begint het leven van Onze Lieve Heer. Het nieuwe jaar kondigt zich aan met dank aan 2010 o.a. met een H.Mis op 31 dec. om 19.00 uur in de kerk met mooie muziek van “KwartErp” en op zat. 1 jan. 2011 om 9.30 met het gemengd Koor en op zondag 2 jan. met het Studieorkest. U leest het programma ook in deze Torenklanken. Op 12 dec. ontving de stamtafel weer goedgezinde gasten: Namens Dorpsbelangen, voorzitter Jan Voermans, Charles van Herpen als voorzitter van W.I.K. Wim van de Heuvel lid van Dorpsbelangen, Siebe Homminga, oud-Geffenaar en Ben Brands de nieuwe wethouder van Maasdonk. We mochten ons voorstellen aan de nieuwe wethouder. Daar kwamen zware titels over de tafel. Schrijver dezes was weer eens blij te mogen zeggen: Dat hij de enigste, trouwste, betrokken Geffenaar was, die toevallig op het Westrandje van Oss woont en al vanaf 1976 de Dorpspomp aan het schrijven. Theo mag nog blijven ook. De wethouder had Torenklanken kennelijk gelezen. Hij stelde zich voor als vader van twee meisjes, dat ie voortkwam uit de vakbeweging (P.V.D.A.), gewerkt heeft in de gezondheidszorg en later bij traumatische hulpverlening (geeft een zware psychische belasting) terecht kwam in de Raad en 4 jaren lang wethouder werd in de gemeente Vught. Hij heeft met plezier Geffen, Nuland en Vinkel al verkend, vindt dat het verkeerstechnisch in orde is verrast door de grote, sterke, positieve gemeenschapszin in de 3 kernen en vindt het fijn hier ook 3 dorpsraden aan te

treffen. Hij ervaart hier een plezierig, eensgezind, openhartig college, waarmee het fantastisch samenwerken is. Hij heeft duidelijk vertrouwen in een goedfunctionerende raad, immers alle partijen hebben het beste voor met de gemeente. (Heeft wel een en ander vernomen uit het verleden, maar wil daar heel graag aan voorbij kijken). Hij staat ook duidelijk achter het standpunt van samenwerken. Hij heeft ook al kennis gemaakt met Bernheze. We zingen naar elkaar toe; beide gemeenten streven dat nu oprecht na. Het tekort aan ambtenaren eist zo al tot een hecht samenwerken. Hij heeft een deeltijdbaan maar wil zich voorlopig fulltime inzetten voor Maasdonk. Het blijkt een gezellige prater, die zich graag mengt in een pratend gezelschap en op een goede wijze alles uiteenzet. Over bedrijventerrein Heesch-West (MaasdonkOost) zegt hij clip-en-klaar, dat je de ontwikkeling er van niet kunt stuiten, maar dat je wel kunt bijdragen aan de wijze, waarop het er komt. De gladheidbestrijding kan ook niet meer dan optimaal functioneren, in dit geval: veel bereiken met beperkte middelen en dat gebeurt. Als er bij gladheid toch fietsers op de weg zijn, dan hebben alle weggebruikers daarbij rekening mee te houden, ken je verantwoordelijkheden. Dan kan er wel eens iets mis gaan b.v.: als er rond Huize “de Heegt” onvoldoende gestrooid is. Over de Dorpsraden zegt ie, dat het bestaan ervan heel goed is en alleen maar effectief kan zijn, als er rekening wordt gehouden met reëele mogelijkheden. Vught en Maasdonk hebben toch een heel andere cultuur en gemeenschappelijk aanzien. Ja Vught is echt meer kil, Maasdonk zou je warm kunnen noemen. Het intermenselijk contact is hier veel beter met al die buurtclubs, de vele verenigingen, de samen gedragen evenementen, de eigen kracht in de 3 kernen met hier en daar een echt Maasdonk-gevoel. Samenwerking met Bernheze kan alleen ontstaan door krachtenbundeling. In de komende jaren zal dat leiden tot samengaan. Er zijn tot nog toe geen onomkeerbare besluiten genomen. We vragen meer aandacht en dringen aan op activiteiten voor een meer groene gemeente en duiden op de verwaarloosde natuurwandelpaden en het ontbreken van een goed aanplantingsplan. Ook de pullekes moeten het weer ontgelden: Wim v.d. Heuvel maakt op klare ietwat felle wijze duidelijk, dat de verkeersbeperkingen op de Papendijk zeer positief zijn. De stamtafel vecht dat zeer hartgrondig aan. En noemt de maatregelen daar goed-slecht. De wethouder nodigt uit om daar dan toch nog maar eens over te praten. Wij danken wethouder Ben Brand voor deze zeer aangename, veel verwachtingen wekkende ontmoeting en wensen hem veel succes toe. Charles van Herpen mengt zich met overgave in het gesprek en deelt mede, dat W.I.K. (Willen-Is-Kunnen) zich heel prettig voelt in de Koppellinck, en dat we er gauw meer van W.I.K. zullen horen, vooral nu het 50-jarig bestaan gevierd gaat worden. 9


Jan Voermans verklaart zich graag eens met de nieuwe wethouder en zijn visie. Siebe Homminga geniet zichtbaar van het hier en daar zeer gepassioneerde gesprek. Het nieuwe (oude) centrumplan komt aan de orde. Bijna 2 miljoen komt wethouder R. v.d Ven tekort om het plan verder mogelijk te maken. Is v.d. Ven in de war, berekent hij de zaak verkeerd, of deugen de contracten niet, ziet hij alle mogelijke troubles en bezwaren op zich afkomen? De grond levert toch genoeg geld op. Een plan van totaal 10 miljoen in 2002, vraagt in 2010 toch zeker om meer, dat zal iedereen duidelijk zijn. Rentekosten stijgen. Grondprijzen stijgen of is daar in de overeenkomsten geen rekening mee gehouden. Willen die 4 projectontwikkelaars ineens iets anders. Het moet toch bekend zijn, dat Prorail zolang mogelijk wacht en nu pas haar fiat geeft. Maar de Raad zal dat toch begrijpen en geen roet in het eten gooien. Waar haal je die 2 miljoen vandaan is alleen de vraag. De Elzendreef gaan bebouwen, het kan, het Oude Klooster verkopen aan Hooiland of Brabant Wonen ook. (Is dat wel verstandig, is dat niet een stukje Geffen verkwanselen?) Het is mogelijk maar dan wel met voldoende waarborgen en driezijdig overleg met alle betrokkenen. Bijlappen uit reserves leidt tot potverteren. Die projectbeheerders toch maar eens goed aanspreken. Mijnheer de wethouder, er zijn zoveel belanghebbenden!!! Woningbouw daar is van essentieel belang!!! De samenhang van het hele dorp is in het geding. Ga er voor!!! Ga er voor!!! Geef nooit op!!! Geef nooit op!!! Sterkte gewenst door de stamtafel. De griepepidemie is ons bijna weer aangesmeerd al was er wel sprake van een griepvirus in en rond Huize “De Heegt”. Nou we hebben voorlopig genoeg van geprikt. Het Oude jaar gaan we afsluiten. Wat een jaar: De nieuwe school “De Wissel” de daaraan gekoppelde Koppellinck met de unieke voorzieningen voor verenigingen stemmen tot grote dankbaarheid en de opnieuw op technisch hoogwaardige en kunstzinnige wijze gepolychromeerde kerk laat ons ademloos genieten. De nieuwe raad met vernieuwde belofte tot ons aller welzijn blijft ons moed geven al vielen er wat smetjes uit te wissen. Gezamenlijk eruit komen, verder zien, de toekomst tegemoet, openheid en transparantie blijft toch Uw keuze. Pastoor Mennen trok zich, in grote dankbaarheid onzerzijds, terug als Parochieleider, Kapelaan P. Veelen nam met de hoed op afscheid, die wij met de pet begroetten, Pastoor J. Ouwens was hier effentjes van 5 april tot 21 november en trok zich onaangeraakt terug om de weg te bereiden voor de plezierige, vrolijk fluitende kapelaan David van Dijk; wat een fijne pastoor belooft te worden. Rottenrijk had de beste optocht, Rottenrijk groeit en bloeit. 2010 Gaf ook twijfels over de economische toestand , met name de gang van zaken rond Organon. Ook in Geffen gaan enkele bedrijven 10

sluiten of komen in andere handen. De plannen rond de ontwikkeling van het Scouting-Gilde-verblijf werd ernstig vertraagd. De noodklok luidde!! Er werd een noodoplossing gevonden. Voor het nieuwe jaar rekenen we op een positief besluit omrent het Centrum-plan. Een mooi jaar voor W.I.K.. Een groots Carnavalsfestijn dient zich aan. Het bier is al geproefd, de autoriteiten zijn ons goed gezind, het overleg verloopt uitstekend, alle vergunningen worden verkregen, het Circus kan beginnen. 2 Jan. a.s. kunnen we weer handjes schudden in het Zijl van 12.00 tot 14.00 uur. Met de Kerstboom bovenop de Raadszaal wensen wij U gezegende Kerstdagen. Volgende stamtafel op 2 januari 2011 weer in café Govers. Voor op- en of aanmerkingen, de Prins tel. 0412640982. Wij wensen allen “ Un zaolig neeijjaor”, dat oe allemoal goet gû. Hauw Doe.

BARRE TIJDEN VOOR POSTBEZORGERS, ZEKER IN GEFFEN... De wintermaanden zijn zoals gewoonlijk zwaar voor de postbezorgers. Er mag best weleens een complimentje richting alle mannen en vrouwen die dagelijks hun best doen om onze post netjes thuis te brengen. Kou, winterse neerslag, slecht begaanbare wegen... ze trotseren het toch maar allemaal. De mensen van TNT hangt ook nog eens ontslag boven het hoofd. De Geffense postbodes hebben nog een extra uitdaging! Heeft u het al gehoord? De Koppelinck / Basisschool de Wissel heeft niet eens een brievenbus. Waar blijf je dan met al je goede bedoelingen èn met de post? Er wordt dan ook nogal eens gemopperd in en om de school. Soms belandt de post via een klapraam op de vloer van een lokaal. Lieve bestuurders, beheerders of wie er ook over mag gaan: WAAR BLIJFT DE BRIEVENBUS? De postbodes (en misschien nog wel meer mensen) zouden er heel blij mee zijn. Een Geffense bemoeial.


“PINK PARTY!” bij CAFÉ BOETJE Tijdens carnavalszaterdag vieren alle Rottenrijkse tieners van 12 tot en met 15 jaar carnaval in hun eigen dorp. Op 5 maart opent de tofste kroeg van Geffe-Zuid haar deuren vanaf 19.30 uur voor een knotsgekke “Pink Party!” Als naam voor het nieuwe feestje is “Pink Party!” gekozen. Uit de vele suggesties vonden wij dat de allerbeste. Roze is namelijk dé huiskleur van café Boetje, waar het op zaterdag 5 maart vanaf 19.30 uur allemaal te doen is. Wie de naam bedacht heeft, houden wij nog even geheim. Op de avond zelf wordt de bedenk(st)er in het zonnetje gezet. Samen met de kastelein van café Boetje heeft de Werkgroep “Pink Party!” er alles aan gedaan om er voor de Geffense jeugd een topavond van te maken. Muntjes voor een glas fris of een lekkere snack kosten € 1,- en natuurlijk is Jos, de bekendste deejay van Geffe-Zuid er bij! Er zijn schitterende prijzen te verdienen voor de best verklede jongens en meisjes. Kom daarom op zaterdagavond 5 maart massaal naar café Boetje. De “Pink Party!”begint daar om 19.30 uur en om 11 minuten over 11 draait deejay Jos zijn laatste cd-tje. Omdat wij geen overlast voor omwonenden willen, blijven alle bezoekers gedurende de hele “Pink Party!”gezellig binnen. Kortom: voor de Rottenrijkse tienerjeugd is op zaterdag 5 maart alles perfect geregeld en hun ouders kunnen met een gerust hart naar het tentfeest op het plein.

den tot problemen op allerlei gebied. We gaan ons wat stijver voelen, de conditie wordt minder, de boodschappentas wordt te zwaar en ga zo maar door. De gebruikelijke ongemakken die bij het vorderen van de leeftijd horen wordt dan gezegd. Maar is dat zo? Moeten we dit zien als een normaal beeld passend bij het ouder worden? Het antwoord hierop is nee. Veel van deze ongemakken kunnen we namelijk wegnemen door weer meer in beweging te komen. Bewegen is namelijk essentieel voor ons lichaam. Door te bewegen onderhouden we niet alleen ons lichaam, maar geleidelijk zijn we weer tot meer in staat. Ons weerstandsvermogen wordt o.a. groter en uiteindelijk gaan we ons gezonder voelen. Bewegen heeft in veel gevallen ook een positieve invloed op veel ouderdomsziektes zoals bijvoorbeeld bij botontkalking en ouderdoms suikerziekte. Mede om deze redenen worden juist de ouderen onder ons opgeroepen om weer meer in beweging te komen. Bij Move 2B Fit in Geffen kunnen 55 plussers terecht om onder deskundige begeleiding hierin verandering aan te brengen. Op de maandag middag en op de dinsdag ochtend zijn er speciale groepen gevormd waarin men, middels een aangepast fitness of sportprogramma, weer meer in beweging kan komen. KBO-leden genieten hierbij van een extra korting. Ook al heeft u een bepaalde beperking of handicap, er zijn altijd wel mogelijkheden om uw fysieke mogelijkheden te vergroten. Wilt u niet in een groep maar liever individueel bij ons komen trainen dat kan uiteraard ook. Was u nog op zoek naar een gezond voornemen voor 2011? Bij deze! Mocht u geïnteresseerd zijn of nog meer informatie willen ontvangen neem dan contact op met Move 2B Fit. Telefoonnummer 5327472.

Prettige kerstvakantie en gelukkig Nieuwjaar! Move 2B Fit, deskundig in beweging! Werkgroep “Pink Party!” Patrick Grim, Jarno van Dijk & Charles van Herpen

RUST ROEST!! Rust roest! Wat bedoelen we daarmee te zeggen. Wel dat bewegen noodzakelijk is voor ons lichaam en dat stil zitten geen bijdrage levert aan onze gezondheid. Uiteraard is een rustpauze na een bepaalde geleverde inspanning noodzakelijk om het lichaam weer de tijd te gunnen zich daarvan te herstellen. Maar teveel rust heeft weer een averechts effect op ons lichaam. Met name de ouder wordende mens wordt hiermee geconfronteerd. Naarmate we ouder worden nemen onze fysieke vermogens langzaam maar zeker af. Dit kan mogelijk lei-

11


van de politie is 0900 - 8844 en is altijd te bereiken. ZORGLOKET Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur GEMEENTEHUIS MAASDONK Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL Geffen tel. 073 - 53 42 100 fax. 073 - 53 21 945 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG Geffen E-mail:postbus5@maasdonk.nl Internet:www.maasdonk.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur woensdag van 13.30 tot 15.30 uur (alleen publiekszaken) OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag t/m vrijdag, van 09.00 tot 17.00 uur, en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf. MELDPUNT OPENBARE WERKEN Voor meldingen over schades aan gemeentelijke eigendommen kunt u contact opnemen met het gemeentehuis, 073 - 53 42 100. De gemeente zal zorgen voor een snelle reparatie. SPREEKUREN Burgemeester R.H. Augusteijn Wethouder J.G.J. Moon van der Biezen Wethouder B.H.M. Brands Wethouder M.J.M. van de Ven Na telefonische afsprak via het bestuurssecretariaat 073 - 53 42 100 kunt u de burgemeester of een van de wethouders spreken. BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur, en ook op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur, in het gemeentehuis van Maasdonk. POLITIE Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer

12

SPREEKUUR MEE Op dinsdag van 09.00 tot 11.00 uur GEMEENTE MAASDONK GAAT SAMENWERKEN MET SPORTSTIMULERING NEDERLAND Sportdeelname kan nooit groot genoeg zijn, daarom wil de gemeente Maasdonk kinderen meer laten kennismaken met sportverenigingen in en rondom de gemeente. De gemeente Maasdonk heeft daarom besloten een samenwerking aan te gaan met Sportstimulering Nederland. Zij hebben een marketingconcept ontwikkeld die perfect aansluit bij de behoeften van de kinderen. Sjors Sportief is de naam van de mascotte en van Sjors zullen de kinderen nog veel te horen krijgen. Kijk op het woonadres van Sjors wat hij allemaal doet en kan. www.sjorssportief.nl Kennismakingscursussen De kinderen uit groep 4 t/m groep 8 mogen in het schooljaar 2010/ 2011 één (of meerdere) favoriete sport(en) uitkiezen, waar zij een enkele introductielessen kunnen volgen. Voor slechts € 6,00 krijgen zij de kans een kijkje in de keuken te nemen bij de sport(en) waar zij nieuwsgierig naar zijn. Alle opgegeven kennismakingscursussen worden kenbaar gemaakt in het Sjors Sportief schoolsportboekje, dat in februari op de basisscholen wordt uitgedeeld. Ook kunnen zij op bovengenoemde website terecht voor het aanbod en nog veel meer leuke dingen. Korte tijd na de overhandiging van het Sjors Sportief Schoolsportboekje krijgt ieder kind de kans zich in te schrijven voor zijn, of haar gewenste sport. Inschrijven verenigingen Gemeente Maasdonk roept alle verenigingen op om een kennismakingscursus te verzorgen en dus te participeren in het schoolsportaanbod. Inmiddels hebben alle verenigingen uit gemeente Maasdonk een brief toegestuurd gekregen, met daarop relevante informatie over de unieke werkwijze van Sportstimulering Nederland. Heeft uw vereniging deze informatie onverhoopt niet ontvangen, laat dit per e-mail weten aan: info@sportstimuleringnederland.nl. De tekenwedstrijd De tekentalenten van alle basisscholen in de gemeente Maasdonk mogen flink hun best gaan doen om de mooi-


ste omslagtekening voor het schoolsportboekje van het schooljaar 2010 - 2011 te fabriceren. Tot 20 januari 2011 is het mogelijk om sporttekeningen in te zenden naar onderstaand adres. Vanaf dan mag iedereen op de website www.sjorssportief.nl gaan stemmen op één van de 6 genomineerden. De winnaar krijgt de voorkant van het schoolsportboekje EN mag met de hele klas een middag gaan zwemmen in het Golfbad Oss! Meer informatie Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Sportstimulering Nederland: info@sportstimuleringnederland. nl, of ga naar de website: www.sportstimuleringnederland.nl. NIEUWJAARSONTMOETING Het gemeentebestuur van Maasdonk nodigt u uit voor de gemeentelijke nieuwjaarsbijeenkomst. Deze traditionele en feestelijke ontmoeting zal plaatsvinden: • op zondag 2 januari 2011 van 12.00 - 14.00 uur in dorpshuis ‘t Zijl in Vinkel Alle inwoners van Maasdonk zijn van harte welkom om elkaar alle goeds te wensen en om samen te toasten op het nieuwe jaar 2011. Aangepaste openingstijden gemeentehuis Het gemeentehuis van Maasdonk is telefonisch en voor

publiek gesloten op: • donderdag 23 december 2010, vanaf 12.30 uur • maandag 3 januari 2011, tot 9.30 uur, in verband met de nieuwjaarsbijeenkomst medewerkers gemeentehuis. De gemeente Maasdonk wenst al haar inwoners prettige feestdagen en veel geluk en gezondheid in 2011.

JEUGDVAKANTIEWEEK Het bestuur van de Jeugdvakantieweek Geffen wil alle (oud-) deelnemers, vrijwilligers en sponsoren hele fijne feestdagen en een gelukkig 2011 wensen. De volgende jeugdvakantieweek gaat plaatsvinden van 15 t/m 19 augustus 2011 met weer een leuk - ludiek thema.

OUD PAPIER GEFFEN (VRIJDAG-ROUTE) Even een berichtje voor iedereen waar op vrijdag oud papier wordt opgehaald i.v.m. oud jaar wordt het oud papier NIET op vrijdag 31 december opgehaald, maar op DONDERDAG 23 DECEMBER. Wilt u zorgen dat het oud papier om 17.30 uur buiten staat. Bedankt KPJ Geffen

• WIJ GAAN SLUITEN • OPHEFFINGSUITVERKOOP Sla uw slag voor de Feestdagen

35% korting

op het gehele assortiment* * kerstspullen 50% korting

U kunt uw cadeaubonnen en klantenkaarten nog inwisselen tot 29 januari 2011. DORPSTRAAT 20A

GEFFEN

TEL. 073-5324957 13


Gesloten en toch open. Dat is het idee. Rabobank Bernheze Maasland wenst u fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar. Vrijdag 24 december zijn wij geopend tot 17.00 uur. Op oudjaarsdag zijn onze bankwinkels om 16.00 uur gesloten. Tijdens de feestdagen regelt u uw bankzaken 24 uur per dag via www.rabobank.nl.

De Rabobank wenst u prettige feestdagen. Rabobank. Een bank met ideeĂŤn.

www.rabobank.nl/bernhezemaasland


MARINADE... Nu de wintertijd en de feestdagen weer aangebroken zijn, besteden we vaak langer aandacht aan het eten. We koken “steviger”, we laten vlees vaak vele uren lang sudderen en soms zetten we het vlees ook in de marinade (misschien doet u dit in de zomer ook wel, wanneer u gaat barbecueën). Wanneer je vlees wilt marineren, dan moet dit lang in de marinade staan. Smaken trekken slechts zeer langzaam in het vlees, dat weet de kok. Als je het vlees alleen maar even door de marinade heen haalt, dan biedt dat geen soelaas, dat geeft geen blijvende smaak. Misschien denkt u nu wel: Wat moet dit bericht nu in dit parochieblad, ik heb ook wel een kookboek of ik zoek gerechten wel op via internet! Gelijk heeft u, dat doe ik ook, maar ik wil het eigenlijk met u hebben over de marinade van het geloof. Binnenkort is het weer Kerstmis en in die dagen zullen veel mensen de kerken van Geffen en Vinkel bezoeken. Maar...net als die marinade het vlees lang moet raken, zo is dat ook met ons geloof. Even een bliksembezoek zal je niet veel geven. Het is mooi, maar het is weer vlug voorbij en net als met wat vagere kennissen denkt u wellicht: wat leuk, wat fijn, dat moeten we vlug overdoen! Maar als u eerlijk bent, dan weet u van te voren al: dat gaat er weer niet van komen, en de kennissen worden weer wat vager dan het jaar ervoor... Met Kerstmis vieren wij het feit dat God bij ons wil zijn. Dat wil Hij niet omdat het op aarde leuker is dan in de hemel, nee, Hij wil ons helpen, redden en bevrijden, verlossen! Daarom komt Hij naar ons toe. Hij gaat met ons de weg van Kribbe tot Kruis, van de wieg tot het graf, en vanaf het moment dat tijd zich verruilt voor eeuwigheid, wil Jezus, die onze Weg is, ons tillen over heen dat moment en ons opnemen in het eeuwig geluk. Sommige mensen willen de hemel heel aards maken, want het is zo abstract. Een hemel met koffie, lekkere muziek, taart en samen een glas wijn pakken. Met het begrip “eeuwig geluk” kunnen zij zo weinig. Maar...als je veel van iemand houdt, dan is alleen bij elkaar zijn toch ook genoeg? Dan is het samen zijn, het samen genieten, het delen en het - er zijn voor elkaar - toch meer dan voldoende? Het je op je gemak voelen, niet perse hoeven praten, blij zijn met elkaar. Kerstmis is geen feest van romantiek, want in feite zou Kerst dan een leugen zijn, een illusie. Heel veel mensen ervaren namelijk juist in deze decembermaand veel meer de eenzaamheid, het gebrek of gemis aan een partner, kinderen die jou of elkaar niet meer willen zien... Blinkende kerstballen veranderen daar niks aan, want als je daar naar kijkt zie je jezelf, met je mogelijkheden en je onmogelijkheden, met je ballast, verdriet, blijdschap of zorg. Ja, Kerstmis mag ons ook een spiegel voorhouden; beantwoordt mijn leven aan dat Chris-

tuskind dat ik in de kribbe zie liggen? Spreid ik mijn armen letterlijk en figuurlijk ook om mensen welkom te heten, ruimte te geven om zichzelf te zijn? Stel ik mijn hart open voor God en medemens, zoals de geboortestal geen deuren had, of is het gesloten? Kerstmis biedt ons iedere keer opnieuw de mogelijkheid om ons doen en laten onder de loep te nemen, en om de liefde van Christus voor ons, de onze te laten worden voor elkaar. Ik wens u allen alvast een gezegend Kerstfeest toe. Pastoor Van Dijk

IN VERBAND MET GEZINSGROOTTE ZOEKEN WIJ EEN GROTERE WONING. Wie heeft een grote ruime huurwoning en wil graag ruilen met ons. Onze voorkeur gaat uit naar een huurwoning in Geffen. Aangeboden: Tussenwoning, 3 slaapkamers en via vlizotrap naar de zolder. Vanwege tussenwoning, lage energiekosten En ook lage huurprijs ca. 420 euro Gevraagd:

Het liefst een Ruime hoekwoning (eengezinswoning) Met een Vaste trap naar de zolder, En een mooie ruime achtertuin Een garage erbij is ook prima maar niet noodzakelijk.

Indien u interesse hebt kunt u contact met ons opnemen of gewoon langskomen. Willie van Geenen Eikenwal 9, Geffen

Riolering of afvoer verstopt !? v.d. Heuvel rioolreiniging Geffen 06-23129208 15


DE NIEUWE AUW NEIJTS IS WEER UIT!

niet oplette spoot Toon ongemerkt met zijn smeerspuit een klodder vet in de rand van zijn broekspijp”.

Drie keer per jaar geeft de Geffense Heemkundewerkgroep ‘Vladerack’ het blad “Auw Neijts” uit. Dit keer verhaalt het blad onder andere over de garage van Toon Groos. Midden in het dorp, aan de Dorpstraat tegenover het Dorpsplein, was jarenlang de garage van Toon Groos gevestigd. Toon reed al taxi toen nog bijna niemand in Geffen een auto had. Iedereen kende Toon, een markante Geffenaar met zijn pet, zijn sigaar en zijn besmeurde blauwe overal. Bij Toon kon je altijd terecht als je stukken aan je auto had, van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat. Zijn vrouw Annie en dochter Hannie bedienden de benzinepomp en Toon was altijd te vinden in de garage. We kijken terug op het leven van de familie Groos, de broers en zussen van Toon, zijn gezin en natuurlijk zijn werk in de garage.

Bent u benieuwd hoe het verhaal verder gaat? Koop dan de nieuwe Auw Neijts! In deze uitgave staan verder de volgende onderwerpen: Een rijk beeldend leven... “Het levens verhaal van een openhartige en zelfverzekerde Leen van Dinther- van Erp. Maasdonks Museum Nederland telt vele kleine en soms ook verborgen musea, zo ook Maasdonk. Oud Geffenaar Jo Nederkoorn is al zijn hele leven bezig met het verzamelen van alles wat met de wielersport te maken heeft. Paardenverzekering Hippos Over een voormalige Geffense coöperatieve verzekering, voor en door paardenbezitters. Efkus in ‘t magazijn kèke... Klèn Jèntje vertelt in het Geffens dialect over het leven van Toon van Zandvoort (beter bekent als ‘Toon Lap’) en zijn vrouw Iet Schel. Over zijn hobby’s, het venten en de winkel. Geffense spoorwegperikelen (1880-1893) Ongelukken en bijna ongelukken zijn niet alleen iets van nu. Ook vroeger, in de begindagen van het spoor kwam dat nogal wel eens voor. Auw Neijts is te koop bij Bosch-Van Erp, Tabak en Lektuurshop Steenbergen of op woensdagmiddag in de Heemkundekelder onder het gemeentehuis.

Toon Groos was de zoon van Jan Groos ( 1872-1960 ) en Anna Hermans ( 1881-1964 ). Jan en Anna hadden 9 kinderen: Pieta, Theo, Johan, Marinus, Adriaan, Miet en Frans de tweeling, Toon en Sjaan. In 1922 verhuisde het gezin Groos van Nuland naar Geffen. Toon, geboren in Nuland, was toen 6 jaar oud. Vader Jan kocht het deftige herenhuis van notaris Stokvis aan de Dorpstraat nr. 14. daar waar nu Bennie en Ida Romme wonen. Jan was huisschilder van beroep. Toen de familie in Geffen kwam wonen begonnen ze ook een kruidenierswinkel en een verfwinkel. De schilderswerkplaats werd achter het huis ingericht. Hier groeiden de kinderen Groos op. Jarenlang is Jo Spierings de buurman geweest van de familie Groos. Jo vertelt met veel respect over zijn buurman Toon. “Toon was een bijzondere man. Je moest hem een beetje kennen. Voor ons is hij altijd een uitstekende buurman geweest. We kwamen eigenlijk nooit bij elkaar binnen maar we spraken elkaar vrijwel dagelijks. Dan stonden we gewoon een beetje te ouwehoeren, het ging eigenlijk nergens over maar het was wel altijd heel gezellig”. Jo vertelt met een glimlach over de humor van Toon. “Toon had een speciaal soort humor, hij mocht graag iemand in het ootje nemen. Op een dag stond Toon in de smeerput en er kwam een vertegenwoordiger in zijn nette pak de garage binnenlopen. Toen deze man even

16

Van de Pol schilderwerken glasservice Nulandsestraat 13 5391 KC Maasdonk Telefoon (06) 42 75 70 50 Fax (073) 532 50 52 Mail: vdpolglasservice@home.nl

Zie ook onze website: www.vandepolglas.nl


GEFFEN IN AFGHANISTAN Al vanaf 2002 opereert de Nederlandse luchtmacht met F-16’s boven Afghanistan. Op dit moment zijn Rikko en Noud, beiden woonachtig in Geffen, onderdeel van het huidige detachement dat voor vierenhalve maand is uitgezonden naar Kandahar Airfield in Afghanistan. Menig landgenoot denkt dat de Nederlandse bijdrage aan de missie ISAF in Afghanistan is afgelopen. Er wordt daar alleen nog maar opgeruimd, is de overtuiging. Dat lijkt misschien zo, maar niet alles is wat het lijkt. De missie Task Force Uruzgan (TFU) is inderdaad per 1 augustus 2010 gestopt. De taken zijn overgenomen door de Amerikanen en Australiërs. De Redeployment Task Force is momenteel nog steeds druk om het materiaal dat in de afgelopen jaren is ingezet op te ruimen, daarna wordt alles gecontroleerd naar Nederland verzonden. Dit materiaal komt naar Kandahar Airfield (KAF), vanaf daar gaat het per luchttransport naar Nederland of wordt het over de weg naar Pakistan vervoerd waar het ingescheept wordt. Op KAF is een speciale eenheid die dit transport verzorgt. Daarnaast is op KAF het 15e Air Task Force detachement van de Koninklijke Luchtmacht gestationeerd. Deze eenheid bestaande uit +/- 120 personen beschikt over vier F-16’s. De twee Geffenaren maken daar deel van uit. De F-16’s worden ingezet om met RecceLite, het luchtverkenningssysteem van de luchtmacht, bermbommen op te sporen. Ook kunnen de jachtvliegtuigen worden gebruikt voor Close Air Support, het ondersteunen van de grondtroepen. Mochten coalitiepartners ergens in het uitzendgebied in nood zitten dan kunnen onze F-16’s hulp bieden. Op dit moment is de Air Task Force nog de enige Nederlandse operationele eenheid in Afghanistan. Kapitein Rikko (36) heeft de functie van S4 AIR F-16, dit houdt in dat hij verantwoordelijk is voor het volledige onderhoud en inzetgereed maken van de vier aanwezige F-16’s. Om dit te bewerkstelligen heeft hij 32 technische specialisten tot zijn beschikking, met ieder zijn eigen specifieke discipline. Hierbij moet u onder andere denken aan vliegtuigmonteurs mechanica, avionica (elektro) en wapentechniek. De F-16’s worden nagenoeg dagelijks ingezet en hebben preventief onderhoud nodig. Eventuele storingen of defecten worden direct gerepareerd. Al bij al is er voldoende werk en worden er soms lange dagen gemaakt. Sergeant-majoor Noud (25) heeft de functie van Hoofd Munitie Opslag Assemblage & Transport (MOAT). Hij is verantwoordelijk voor de operationele inzet van alle

F-16 gerelateerde munitie. Dat betreft de opslag van verschillende soorten onderdelen van diverse bommen, raketten en defensieve beschermingsmiddelen. Hierbij rekening houdend met de regelgeving die betrekking heeft op gevaarlijke stoffen. Ook is hij verantwoordelijk voor het assembleren van die artikelen tot een volledig inzetbaar wapen. Noud is daarnaast direct betrokken bij de redeployment van alle munitie van de TFU. De in Afghanistan aanwezige Nederlandse munitie wordt op Kandahar Airfield gecentraliseerd en naar Nederland gestuurd. Het geweldspectrum in Afghanistan is nog volop aanwezig. Het komt voor dat de vliegbasis beschoten wordt met raketten. Gelukkig is de frequentie van deze beschietingen de afgelopen weken een stuk minder geworden. Dit wordt ervaren als het vervelendste aspect tijdens hun aanwezigheid op KAF. Er sneuvelen regelmatig militairen van onze coalitiegenoten. Dit betreft doorgaans slachtoffers van de grondtroepen die optreden buiten de vliegbasis. De gesneuvelden worden na een speciale afscheidsceremonie, meestal via Kandahar Airfield, huiswaarts gevlogen. Aan deze ceremonies nemen delegaties van vrijwel alle coalitiepartners deel, dus ook de Nederlanders. KAF is ondertussen het drukste single-runway (1 landingsbaan) vliegveld ter wereld. Het is uitgegroeid tot een enorm grote militaire vliegbasis waar momenteel ongeveer 28.000 mensen werken en wonen. Niet alleen militairen, maar ook burgers en werknemers van de lokale bevolking. De laatste groep verzorgt bijvoorbeeld de was en maakt de toiletunits schoon. Dit is noodzakelijk want de vliegbasis wordt vooral gekenmerkt door een hele hoop stof, de kleuren beige en grijs en nog maar een keer heel veel stof. Er is geen plekje te vinden wat gespaard blijft, het fijnstof komt echt overal. Het klimaat in Kandahar is op dit moment (de winterperiode) een stuk aangenamer dan in Nederland. Het is qua luchtvochtigheid erg droog en overdag ligt de temperatuur ergens tussen 10 en 20 graden, maar bijna altijd met het zonnetje erbij. ‘s Avonds is de temperatuur net onder het vriespunt. Ondanks de mindere momenten, de (kleine) ongemakken en het gemis van het thuisfront, kunnen Rikko en Noud zich prima vermaken. Op sportgebied en overig vermaak worden er regelmatig evenementen georganiseerd. De vierenhalve maand worden vol gemaakt om daarna, uiteraard met veel plezier, weer terug te keren in het mooie Geffen. Vanuit Afghanistan wensen Rikko en Noud iedereen hele fijne feestdagen toe en een voorspoedig 2011.

17


MOLEN “DE ZELDENRUST” ON LINE! Molen “De Zeldenrust’ heeft een nieuwe website. Nadat we een aantal jaren op spaces.live.com onze berichten de lucht instuurden, ontwierp Van der Doelen Automatisering i.s.m. Danego BV onze nieuwe molenwebsite onder de naam: www.zeldenrustgeffen.nl (met dank voor de sponsoring). Het is de moeite waard om deze site te bezoeken en gedurende de komende huiselijke dagen te genieten van veel oud en recent foto- en filmmateriaal over de molen. Onze molen stond lang geleden op de plek waar eens kluizenaar Jas van Schaijk woonde, vandaar een uniek filmpje waarop Jas te zien is, die echt niet voor iedereen poseerde! In de film “Stoere werkers”, ziet u molenaar Daniëls aan het werk. Een viertal filmpjes van 1980 laten de afbraak van de molen aan de Willibrordusstraat zien en de opbouw aan de Elzendreef. De stormramp van 2007 die landelijke bekendheid kreeg - is in beeld met daarna de opbouw, de voltooiing en de heropening in 2008. Verder ziet u informatief nieuws, activiteiten rond onze molen en feestelijke gebeurtenissen zoals jubilea van onze molenaars. Bent u nieuwsgierig geworden? Vanaf 22 december 2010 gaat de website met haar gegevens de lucht in. Schrijf gerust uw reactie in het gastenboek! Wij wensen u veel kijkplezier, fijne feestdagen en met “de wind in de zeilen” op naar 2011! Molenaars van De Zeldenrust

schitterend effect over geloven in deze tijd en bied voor de jeugd de mogelijkheid om zich te presenteren op hun manier. Speel je een instrument, zing en/of dans je graag, kun je goed voorlezen of heb je andere talenten en woon je in de omgeving van G(effen), V(inkel) en N(uland) kom dan ons team versterken. Je kunt je opgeven vanaf 12 jaar. De repetities zijn elke maandagavond van 19.00 tot 20.00 uur in de kerk van Vinkel. De eerste repetitie is op maandag 10 januari 2011. Met uitzondering van 7 maart want dan is het carnaval. Je kunt ook vrijblijvend komen kijken op 10 januari. Goede Vrijdag: 22-04-2011. Geef je op of bel voor informatie: Vinkel: Anita Hubers: 073-5324314 Mirella vd Ven: 0412-455992 Geffen: José Verstegen: 073-5323836 Nuland: Niky Roovers: 073-5320860

Gordijnen Atelier ”VeGa” Precisie en Maatwerk

• Gordijnen • Vitrage • Inbetween • Embrasse • Draperie • Bedspreien • Ook voor het veranderen van uw bestaande gordijnen • Wij hebben ook stoffen

GOEDE VRIJDAG NU! Wij, de jongeren en de werkgroep van Goede Vrijdag Nu, zoeken nog jongens en meisjes die van muziek houden. Elk jaar met Goede Vrijdag kan iedereen komen kijken en genieten van onze uitvoering. Deze wordt voor en door de jeugd verzorgd met eigen teksten en liedjes van oa Guus Meeuwis, Marco Borsato, Cold play enz. Deze eigentijdse invulling wordt verweven met de eeuwenoude Kruisweg. Dit geeft een

18

Binnenpas 20, 5384 NG Heesch Telefoon: 0412 47 59 37


Hanegraaf B.V. HanegraafGeffen B.V. Geffen Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 Fax (073) 532 50 68

Mark Romme d’n Herd 17 5386 EX Geffen Telefoon 06 16610622 E-mail: markromme@home.nl

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE’S VOLGENS VCA-NORMEN DIERENSPECIAALZAAK & VEEVOEDERS

B. de Kinderen d’n Ham 1, 5386 JA Geffen tel. 073-5325551 maandag t/m vrijdag zaterdag

13.00 - 19.00 uur 8.30 - 17.00 uur

www.dierenspeciaalzaak-dekinderen.nl

Move 2B Fit Deskundig in beweging Fysiotherapie Manuele therapie Oedeemtherapie Sport- en arbeidsfysiotherapie Shockwave therapie en echodiagnostiek

FYSIOTHERAPIE EN TRAINING - Vervoer voor zorgverzekeraars - busje

GEFFEN - NULAND - VINKEL Telefoon fysiotherapie (073) 532 3432 Telefoon fitness (073) 532 7472

Individuele training Groepstraining 0HGLVFKH�ÀWQHVV

Kijk ook op onze website: www.move2bfit.nl

Van der Sangen Tuinhout k Voor a l u w ma a t w e r

✓ Speeltoestellen ✓ Schuttingen ✓ Rieten- en wilgentenen matten ✓ Vlonders ✓ Tuinhuisjes ✓ Dierenverblijven ✓ Meubelen ✓ Prieëlen ✓ Picknicktafels ✓ Bloembakken ✓ Accessoires ✓ Decoratieve boerderijdieren ✓ Showmodellen blokhutten

Roy Romme $EN /VEN �� ���� %7 'EFFEN .EDERLAND

-OB�� �� �� �� �� �� ROMMEHOVENIERS HOME�NL

www.vandersangentuinhout.nl Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

UW ADRES VOOR TUINHOUT Openingstijden: Ma. t/m vr. 8.30 tot 18.00 uur en op za. 8.30 tot 16.00 uur

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL Carbone B.V. Kloosterstraat 22 5386 AT Geffen Tel.: 073 - 532 1397 Fax.: 073 - 532 5979 info@carbone.nl www.carbone.nl

P. DE K L EIN Voor een perfecte rijopleiding (EEGTERSTRAAT �� ���� #0 'EFFEN 4EL�� ����� ��� �� �� &AX� ����� ��� �� �� !UTOTEL�� �� �� �� �� ��


50-PLUS REIZEN KBO GEFFEN SENIOREN expo januari 2011 Door KBO Brabant wordt in januari 2011 voor de negende keer de Senioren Expo georganiseerd in de Konigshof in Veldhoven Een beurs waar alle 50-plussers zich thuis voelen. De beurs bevat allerlei stands maar zorgt ook voor ontspanning. De beursthema’s zijn: Wonen en leven, Reizen, Gezondheid en bewegen, hobby en creativiteit, informatieplein KBO-Brabant. Voor de ontspanning zijn er optredens van orkesten, koren, soloartiesten en line-dancegroepen (op onze dag treedt o.m. het Zeemanskoor uit Nuland op!) In samenwerking tussen KBO - afdeling Geffen, Nuland en Vinkel wordt voor leden en niet leden de mogelijkheid geboden deze beurs te bezoeken op donderdag 13 januari 2011. Hiervoor is een touringcar besproken die vertrekt om: 9.00 uur vanaf het Past. Vogelplein, Vinkel 9.15 uur vanaf Oude Klooster, Geffen 9.30 uur vanaf het Prins Bernhardplein, Nuland De bus vertrekt weer uit Veldhoven om 16.30 uur. De prijs voor de busreis en entree bedraagt hoogstens € 10,- voor kbo-leden (met reductiebon en ledenpas) en € 12,00 voor niet-leden. Te betalen op die dag zelf in de bus! Aanmelden: Geffen - Christine Ceelen tel. 5322258 of Ton Jonkers tel. 5322005 Vinkel - Piet van de Ven tel. 5321505 Nuland - Han Zwanenberg tel. 5324789 Wacht niet te lang... want vol=vol!!!

Sinterklaas bij de kinderen van buurtvereniging de Elshof, Op zaterdag 27 november waren we uitgenodigd bij de Geer in de kantine, want Sinterklaas zou komen. Er stonden lekkere snoepjes op tafel, maar ook spelletjes en er lag ook een sinterklaaspakketje klaar met kleurplaten en werkblaadjes. Ook konden we nog andere spelletjes doen, zoals pakjes in de schoorsteen gooien of tikkertje. Toen we lekker aan het spelen en kleuren waren, kwamen Sinterklaas en zwarte Piet en we hebben toen samen gezongen. Daarna mochten we één voor één naar hem toe komen. De Sint wist vanalles over ons te vertellen en te vragen. We waren in elk geval wel lief geweest, want we kregen allemaal een mooi cadeautje. Na afloop hebben we Sinterklaas en zwarte 20

Piet uitgezwaaid en zongen ‘dag Sinterklaasje, daaaag, daaag, ...’ Heel erg bedankt voor de leuke middag, Thije Draad

KPJ GEFFEN WENST IEDEREEN PRETTIGE KERSTDAGEN EN EEN SPORTIEF 2011

Ben jij tussen de 5 en 15 jaar oud en lijkt het je leuk om in het nieuwe jaar samen met ons te sporten, te spelen en te knutselen? Kom dan gerust een keertje kijken op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. We beginnen weer op 13 januari 2011. Neem gerust je vrienden en vriendinnen mee!


Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20

C1000. Van alle markten thuis.

GEFFEN

C1000 van der Sangen Dorpsplein 3 5386 CL Geffen

Openingstijden: Ma t/m do 8.00-20.00 uur Vrijdag 8.00-21.00 uur Zaterdag 8.00-18.00 uur

TEL. 073 53 40 400

WWW .VANWANROOIJ.NL


W.I.K.’S VOGELVOEDER PAKKETTEN-ACTIE

vend met ons mee repeteren. Daarna willen we graag definitief weten of je lid van ons koor wilt worden. Vooraf aanmelden is niet nodig maar als je nog extra informatie wilt kun je met Margje Vos 073-5324171 of met Marion Meeuws 06- 45624999 contact opnemen. Kom je ook?

Ook dit jaar komt muziekverenging W.I.K. weer langs de deuren om vogelvoeder pakketten te verkopen. Op zaterdag 15 januari gaan we in kleine groepjes langs de deuren van Geffen om vogelvoeder pakketten te verkopen. We komen ongeveer tussen 13.00 en 16.00 uur bij u aan de deur. Één pakket kost € 3,00 en 2 pakketten € 5,00. Met de opbrengst van de actie willen we een leuk muziekweekend voor alle jeugdleden van muziekvereniging W.I.K. organiseren in het kader van W.I.K. 50 jaar! Tot zaterdag 15 januari!

Word jij ook lid van ExpresZo? ExpresZo is een gemengd koor uit Maasdonk (Geffen, Nuland, Vinkel) dat zich richt op het meerstemmig zingen van lichte muziek. Ons repertoire bestaat uit ingetogen ballades, close harmony, wereld muziek, swingende pop, soms à capella, dan weer met combobegeleiding of pianobegeleiding. Het koor is opgericht in 2002 en bestaat op dit moment uit 14 vrouwen en 7 mannen verdeeld over 5 stemgroepen. Sinds kort staat het koor onder leiding van dirigent Ingrid van Rooij uit ‘s-Hertogenbosch. Elke maandagavond van 20.00 - 22.00u repeteren we in het splinternieuwe MFC De Koppellinck in Geffen. Jaarlijks worden ongeveer 4 optredens verzorgd. Wij zijn op zoek naar nieuwe leden. Heb je ook zin om te zingen en heb je zangervaring en kun je noten lezen kom dan eens een repetitie met ons meezingen. Bij alle stemgroepen kunnen we nieuwe leden gebruiken. Elke 4e maandag van de maand hebben we een inlooprepetitie. We beginnen met inzingoefeningen, daarna oefenen we ons repertoire. Meestal gaan we deze maandag na afloop van de repetitie gezellig samen iets drinken. Je bent van harte welkom om dan ook mee te gaan. Als je het zingen bij ons leuk vindt kun je 4 keer vrijblij-

22

BUURTVERENIGING DE MOLENHOEK We zijn al meer dan 34 jaar actief als buurtvereniging en we zorgen ervoor dat we ieder jaar een leuk gevarieerd aanbod hebben aan activiteiten voor onze leden. Gezien het grote aantal deelnemers vallen de activiteiten bij de leden goed in de smaak. Maar ook wij als buurtvereniging blijven natuurlijk op zoek naar nieuwe leden. Woon je in één van de volgende straten: Dorpstraat vanaf café Boetje tot aan de Papendijk, Papendijk, De Karn, De Wisboom, De Stoof, De Rosmolen, De wan, Sassendreef, Heikestraat, Bosschebaan, Weverstraat, Pastoor van de Kampstraat, Rozelaar, Magnolia, Kruidnagel, Llavendel, Jasmijn, Rijksweg (t/m nr. 24), Heesterseweg (vanaf rotonde tot Kerkesteeg) en de bewoners van de nieuwe wijk de Verlengde Run meld je dan vandaag nog aan als lid voor € 40,00 per jaar per gezin (kinderen tot 18 jaar). Onderstaand treft u onze activiteitenkalender 2011 aan: iedere maandagavond (tot eind april) biljarten in het Oude Klooster 29 januari bowlen er wordt gestreden om de jaarlijkse wisseltrofee voor dames en heren 26 maart jaarfeest voor volwassenen met muziek, loterij (veel prijzen),drank, warm / koud buffet en de feestavond is geheel gratis voor alle leden Week van 18 april Paasstukjes maken 2 mei tot eind augustus jeu de boule voor alle leden 3 juli familiefietstocht met aansluitend een gezellige barbecue 11 september gezinsactiviteit voor groot en klein Week van 12 december Kerststukjes maken 19 december Kerstkaarten met mooie prijzen (wild, Kerststollen, flessen wijn etc.) Zoals je ziet een leuk gevarieerd programma voor nog € 40,00 per jaar per gezin. Woon je in één van bovenstaande straten meld je vandaag nog aan bij Rob Valke 073 – 5324627. Natuurlijk ook voor vragen over de buurtvereniging. Tot ziens op één van onze gezellige activiteiten. Rob Valke Voorzitter buurtvereniging de Molenhoek


Meer dan u denkt. In de wereld van drukwerk valt veel te ontdekken. Formaat, vorm, kleur, afwerking, de mogelijkheden zijn bijna eindeloos. Met drukwerk kan meer dan u denkt. Ontdek het met Wihabo.

WIJ REGELEN HET VOOR U.

+HHVWHUVHZHJ�����*HIIHQ�������7���������������������www.wihabo.nl

www.schoonheidssalonanne.nl

Gespecialiseerd in: ●

SCHOONHEIDSSALON

Cronenakker 1 Nuland Tel. 073-53 24 724

Exclusieve gezichts- en lichaamsbehandelingen Pakkingen (billen, buik, borsten, handen, voeten)

Blendtherapeute

Huidtherapeute

Met een cadeaubon kom je pas echt mooi voor de dag.

Make-Up workshops Dagarrangementen

Depositaire van:

Maria Galland

Mary Cohr

Gli Amati

Gebr. van de Wetering Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Openingstijden: Ma : Di: Wo: Do: Vr: Za:

13.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 20.00 9.00 tot 16.00

Kloosterstraat 5c - Geffen Tel. 073 5321683 - Fax. 073 5325150


WETENSWAARDIGHEDEN HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnr praktijk 073 532 1252, Spoednummer 073 532 3697 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 08.00-12.00 en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites voor dezelfde dag 08.00-09.00 uur. Vragen, afspraken andere dagen 09.00-10.30, 13.0013.30, 15.30-17.00 uur. Voor herhaalrecepten kunt u de receptentelefoon 073-5326200 bellen. 24 uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen dan de volgende dag in de apotheek worden opgehaald. Als u met spoed een arts nodig heeft kunt u natuurlijk altijd de spoedlijn bellen. Artsen P. Berkelaar werkt op ma, di, do en vr. A.Litjens werkt op ma, dinsdagochtend, wo en vr. J. v.d. Heijden werkt op maandagochtend, di, wo en do. Spreekuren Elke dag 08.00 - 10.00, 13.00 - 15.00 uur Dit spreekuur werkt op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites, 11.00-13.00 uur. DE HEEGT - BRABANTZORG Veldstraat 1, 5386 AW GEFFEN Wonen Voor meer informatie over wonen in De Heegt kunt u contact opnemen met onze Klantenservice, (0412) 622678. Thuiszorg en zorg en welzijn Voor meer informatie over thuiszorg en zorg en welzijn kunt u contact opnemen met Anne Minnema, (073) 5321264. Bereikbaar op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend. VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE verloskundigen in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m do 9.00-12.00 u: 073-5210764. Spreekuur: iedere ma en do, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Molenstraat 15, 5242 HA Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Ridderhof 65, 5346 VH Oss. www.verloskundigenridderhof.nl. Tel. 0412-627560 voor het maken van afspraken. Voor spoedgevallen zijn wij bereikbaar op 06-55884455. BLOEDAFNAMEDIENST/TROMBOSEDIENST Infoformatie openingstijden prikpost via internet www. bernhoven.nl onder verwijzers, of bellen met het patientenservicebureau in Oss 0412-621120 of in Veghel 0413-381818, ook weet uw huisarts de juiste openingstijden en plaatsen. OUDE KLOOSTER: tel. 073-5324032 Hoofdbeheerder Harrie Langens: 06-30063350 APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Faxnummer: 073 532 4499 24

Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 12.00-13.00 u. Zon. dienstapotheek Oss 11.00-12.00 en 17.00-18.00 u. Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw eigen apotheek. Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. TANDARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op ma, di, do van 8.00-11.45 u, 13.00-16.45 u wo en vr van 8.00-11.45 u Mevr. C.A. van Lent werkt op ma en wo van 8.15-11.45 u, 13.00-16.30 u vr van 8.15-11.45 u Dhr. O. Bromm (mondhygiënist) werkt op do 13.00-17.00 u. SPREEKUREN AANZET: Dorpstraat 60, 5386 AN Geffen. Tel:073-5321990 Ma./Wo./Do. 9.00-10.00 uur BUURTBUS-DIENSTREGELING LIJN 261 HALTE GEFFEN Maandag t/m vrijdag Nuland - Oss; Dorpsstraat: 07.07, 08.07, 09.07, 10.07, 11.07,12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07, 17.07, 18,07 Oss - Nuland; Dorpsstraat: 07.49, 08.49, 09.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49, 17.49, 18.49 Zaterdag Nuland - Oss; Dorpsstraat: 09.07, 10.07, 11.07, 12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07 Oss - Nuland; Dorpsstraat: 09.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49 Deze buurtbus rijdt niet op zon- en feestdagen OUDERENADVISEUR “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van de RIGOM (Regionale Instelling Gecoördineerd Ouderenwerk Maasland) en ouderenorganisaties. 55-Plussers en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Hemmie Berendsen, tel.: (073) 532 19 52 en Helma Tijs, tel.: (073) 532 53 28.

VAN DE REDACTIE

Secretariaat: Veldstraat 13, tel. (073) 5322356 Advertenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Redactieadres: Veldstraat 13 E-mail adres: torenklanken@home.nl Bezorging: v. Coothstraat 22, tel. (073) 5322320 Klachtenbezorging: Bergstraat 26, tel. (073) 5321544 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.