Torenklanken 2010 - nr 19

Page 1

48e jaargang | nummer 19 | december 2010

1

redactieadres: Veldstraat 13 mailadres: torenklanken@home.nl advertenties: Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 sekretariaat: Veldstraat 13, telefoon (073) 532 23 56 bank: Rabobank nr. 11.58.03.009 druk: Drukkerij Wihabo, Geffen oplage: 1800 exemplaren

2

3

4

5

6

7

8

9 11

OUD PAPIER GEFFEN (VRIJDAG-ROUTE) Even een berichtje voor iedereen waar op vrijdag oud papier wordt opgehaald i.v.m. oud jaar wordt het oud papier NIET op vrijdag 31 december opgehaald, maar op DONDERDAG 23 DECEMBER. Wilt u zorgen dat het oud papier om 17.30 uur buiten staat.

12

13

14

15

16

17

18 19 20

Neije Jeugdprins & Jeugdprinses Net als bij de “Grote Mensen” kennen wij bij de Jeugdcommissie ook een Geheimraad, die (de naam zegt het al) in het geheim (na loting) bepaalt wie er in 2011 Jeugdprins & Jeugdprinses van het Rottenrijk mogen zijn. Zij worden onthuld tijdens de twidde KortOrreRoap. Die is gepland op zondagmiddag 13 februari 2011. Jeugdcommissie Rottenrijk

Bedankt KPJ Geffen

Onze enthousiaste Jeugdcommissie is alweer volop aan de slag om straks van het Jeugdcarnaval in het Rottenrijk weer een groot feest te maken! Nieuwe samenstelling Veel leden van de Jeugdroad van 2010 hebben in de zomer de overstap naar het Voortgezet Onderwijs gemaakt en zijn daarom afgezwaaid bij onze gezellige club, waarvan het lidmaatschap voorbehouden is aan de basisschooljeugd. Gelukkig hebben veel kinderen positief gereageerd op onze wervende brief, die via school verspreid is onder alle leerlingen uit groep 7. Aangevuld met de kinderen van Prins Frank dun Urste, zijn Adjudant Mari en enkele Rv11-leden is de Jeugdroad weer op volle oorlogssterkte! Oprichtingsvergadering Omdat het verloop in de samenstelling van de Jeugdroad groot is, begint het seizoen altijd met een oprichtingsvergadering. Die is dit jaar op zaterdagmiddag 18 december van 16.00 tot 17.00 uur in de Romzaal van De Gouden Leeuw. Van elk (aspirant)lid wordt dan ook tenminste 1 ouder verwacht. Degenen die zich hebben opgegeven, ontvangen nog een officiële uitnodiging.

Volleybalvereniging G68 Maasdonk speelt al 42 jaar volleybal in Maasdonk. Veel leden tussen de 16 en 66 jaar spelen competitie of op recreatief niveau volleybal. Maar ook voor kinderen bied G68 Maasdonk mogelijkheid om zich te ontwikkelen in het volleybal spel. Vanaf 6 jaar begint het balgevoel en spel inzicht zich te ontwikkelen, logisch dus dat we ook voor deze leeftijdsgroep volleybal willen aanbieden. Van 6 tot 8 jaar speelt uw kind CoolMovesVolley op niveau 1 waarbij op een speelse manier vangen, gooien en teamwork wordt geoefend. Als uw kind ouder wordt zal het doorstromen naar de niveau’s 2 t/m6. In elk niveau worden de trainingen uitdagender zodat ook uw kind zich kan blijven ontwikkelen bij volleybal. Op dit moment zijn we bezig met het oprichten van een niveau 1 team. Is uw kind 6 jaar of ouder, neem dan eens een kijkje op www.g68maasdonk.nl/jeugd voor meer informatie. U kunt natuurlijk ook bellen met onze jeugdcoordinator Laura Langens: 0618360264. volleybalclub G’68 Maasdonk

KOPY INLEVEREN VOOR: 11 december (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres: Veldstraat 13 e-mail: torenklanken@home.nl

1


Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Leiweg 2B 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

13.00 - 18.00 uur Gesloten 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 19.00 uur 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 16.00 uur

VOOR DE COMPLETE VERZORGING VAN UW HANG- EN SLUITWERK

Gilbert Steenvoorden Berghem

s DEURKRUKKEN �RVS� CHROOM� MESSSING� BRONS� NIKKEL ENZ�� s 6EILIGHEIDSBESLAG s BADKAMERACCESOIRES s $IVERSE ACCESOIRES �DEURBELLEN� BRIEVENBUSSEN� HUISNRS� ENZ��

6//2 ).&/ /& %%. !&302!!+ ")* 5 4(5)3 +5.4 5 -)* !,4)*$ "%,,%.� 4EL�� ����������� %�MAIL� INFO GS�SIERBESLAG�NL WWW�GS�SIERBESLAG�NL Ż Levix Internet, ADSL en webhosting Ż Levix Automatisering, zakelijke netwerkoplossingen

Ż

Ż Het gehele assortiment te bestellen via WEBSHOP.LEVIX.NL

Levix Geffen

Levix Rosmalen

Dorpstraat 46 Telefoon (073) 534 1325 info@levix.nl

Ż

Dorpsstraat 63 Telefoon (073) 522 0070 rosmalen@levix.nl

Levix Oss Walstraat 66 Telefoon (0412) 692 090 oss@levix.nl

Levix Uden Oranjepassage 2 Telefoon (0412) 331 536 uden@levix.nl

Shop, internet en dienstverlening op locatie

Ż

Ż

Bloemwerk Woondecoratie Cadeau’s

Ż Levix Computershops in Geffen, Oss, Uden en Rosmalen

Ż

Voor al uw

Dorpstraat 20A - 5386 AM Geffen Tel.: 073 532 49 57 - Fax: 073 - 532 49 57 Mob.: 06 - 15161973 - E-mail: dolce-vita@home.nl WEBSHOP

Bakkerij Brands Dorpstraat 31 5386 AL Geffen tel.: (073) 5322612 fax: (073) 5322929

HYPOTHEKEN PENSIOENEN VERZEKERINGEN

073 - 503 5258 073 - 522 4286 0412 - 642454

K L O O S T E R S T R A AT 4 4 5 3 8 6 AT G E F F E N TEL. 073 - 5325510 FA X 0 7 3 - 5 3 2 5 5 6 0 E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl I n t e r n e t w w w. v a n d e r d o e l e n a s s u r a n t i e n . n l

Showroom met ± 40 occasions

Dag en nacht bereikbaar.

info@dondersuitvaartverzorging.nl www.dondersuitvaartverzorging.nl

Garage Dortmans vof Veldstraat 35 5386 AW Geffen Telefoon 073-5321084 Fax 073-5320873

www.garagedortmans.nl


Streekwijzer vermeld wilt hebben, dan dienen ze uiterlijk dinsdagavond bij Cor binnen te zijn; dat geldt dan voor de intenties voor een week later.

”ONDER DE TOREN”

BEREIKBAARHEID PASTORIE: Op de pastorie is er op maandag t/m vrijdag elke voormiddag iemand aanwezig: tel. 5321216 Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. Maandag is de vrije dag van de kapelaan. E-mail kapelaan: kapelaan@parochiegeffen.nl e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl Op de website van de parochie kunt u ook al veel informatie vinden: www.parochiegeffen.nl

LITURGISCHE KALENDER * viering in de kapel + t.v-uitzending naar huize De Heegt vr. 10 dec. 19.00 u. * avondmis zo. 12 dec. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. mannenkoor + kinderkerk di. 14 dec. 19.00 u. * avondmis wo. 15 dec. 13.30 u. ziekenkerstviering m.m.v. DK in Oude Klooster vr. 17 dec. 19.00 u. * avondmis zo. 19 dec. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. GK + kinderkerk di. 21 dec. 19.00 u. * avondmis Op het kerkstencil van december achter in de kerk en de kapel kunt u alvast de tijden van de kerstvieringen lezen. WELKOM aan Sjan Vissers, die is toegetreden tot de pastoraatsgroep. JUBILEA GEMENGD KOOR Op het Caeciliafeest zijn enkel jubilarissen van het Gemengd Koor gehuldigd: Fransje Gommers, 25 jaar lid; Tonny Jansen, 40 jaar lid en Toon Langens 50 jaar lid! Van harte proficiat! MISINTENTIES Opgave van misintenties (à € 10,00) elke maandagavond tussen 18.30 - 19.30 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 5322298. Er liggen ook opgave-enveloppen achter in de kapel en in de kerk. Als u daarvan gebruik maakt, vergeet dan niet uw naam te vermelden. Als u de intenties in de

DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u contact opnemen met kapelaan Van Dijk, liefst telefonisch (pastorie 5321216). De doopvieringen zijn bestemd voor hen die woonachtig zijn in Geffen of elders wonen, maar ingeschreven staan in onze parochiegemeenschap en deelnemen aan de kerkbijdrage. GEDOOPT in november: Xam Krebbers, Nicky van Ballegooy PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE December: communiemap thuis: hfdst. 3 en 4 wo. 15 dec. 13.30 u. 2e bijeenkomst met o.a het kerstverhaal PROGRAMMA VORMSEL De eerste informatieavond is op woensdag 19 januari 2011 om 20.00 uur in de kapel van Het Oude Klooster (ingang aanleunwoningen). Het Vormsel wordt toegediend op: vrijdag 10 juni 2011. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 - 5324160. Het ziekencomité bezoekt de zieken namens de parochie, de kapelaan brengt een bezoek aan de zieken op verzoek van de zieke of zijn naaste familie. ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in “Het Schip” van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het “samen tafelen”. Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. KERKBALANS 2010 Graag doen we een beroep op u om Kerkbalans te steunen, want de kerk is van blijvende waarde! De gelden zijn nodig voor het onderhoud van kerk en pastorie, voor personeels-, eredienst- en energiekosten. De Stand is: € 16.890,00 Hartelijk dank voor uw bijdrage! U kunt de ontvangen machtigingskaart invullen en inleveren bij de bank, de pastorie of de kerk of uw bijdrage 3


NAS AFBOUW BV Telefoon Fax Website Mail

073 5342222 073-5322930 www.nasafbouw.nl info@nasafbouw.nl

Wij zorgen voor: s HET VERLIJMEN VAN KALKZANDSTEEN s HET LEGGEN VAN AFWERKVLOEREN s HET BOUWEN VAN SEPARATIEWANDEN IN GIPSBLOKKEN EN CELLENBETON s HET AANBRENGEN VAN SPACK�SPUITWERK s HET AANBRENGEN VAN ALLE SOORTEN STUKADOORSWERK s HET PLAATSEN VAN METAL�STUD WANDEN EN PLAFONDS

!A�>AOPA�L=NPJAN�RKKN�QS�łJ=J?EÂHA�=@IEJEOPN=PEA

Ook de begeleiding van starters en de aangifte inkomstenbelasting voor particulieren behoren tot onze specialiteiten. prak tijk voor medisch shiatsu

Bezoekadres: Molenstraat 25, Geffen Postbus 50 · 5386 ZH Geffen · T. (073) 5325536 · M. (06) 51095114 www.ba-administratie.nl · info@ba-administratie.nl Stukadoors- en Afbouwbedrijf Romme Bedrijvenweg 2 5386 KA Geffen Tel. 073 - 532 34 69 Fax 073 - 532 14 65

t Chronische klachten t Burn-out t Rugklachten t Nek & schouderklachten t Preventie t Hormonale klachten t Spijsverteringsklachten t Spanningsklachten Vergoeding door vrijwel alle zorgverzekeraars.

Achtersteweg 3 | Nuland | T 073-5321323 | www.estherbindels.nl

��������������h���ŽĞ�ĞŶ��Ğ�ĚŝĞŶĞŶ���ŽĨĞ��ŝŽŶĞůĞ��Ğ��Ž�ŐŝŶŐ�� ���W��/�hZ�������ŝĂŶŶĞ��ĂŶ�,ĂĂ�ĞŶ ���DŽůĞŶ���ĂĂ�����Ă��� ��'ĞĨĨĞŶ����

����������� ���dĞů�����������������

ŝŶĨŽ�������ĞĚŝĐ��Ğ�ŐĞĨĨĞŶ�Ŷů Ğ�ŵĂŝů��ĐŽŶ�ĂĐ�Λ�ĞĚŝĐ��Ğ�ŐĞĨĨĞŶ�Ŷů

���WĞĚŝĐ��Ğ�ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ ���sŽĞ��ĞĨůĞ�ŵĂ��ĂŐĞ ����Ž�ŵĞ�ŝ�ĐŚĞ��ŽĞ��Ğ��Ž�ŐŝŶŐ ���sĞ��Ž�ŐŝŶŐ���ŽĚ�Đ�ĞŶ�DŝŶĞ�Ăů��Ă�Ğ��^�ĚĂ��Ă�Ğ

�������������tŝ�����ĚĂ�����h�Ăů��ĚŝĂďĞ�Ğ��ŽĨ��Ğ�ŵĂ��Ă�ŝģŶ��ŝŶ��ĞĞů�ŐĞ�ĂůůĞŶ�ĚĞ�ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ��Ğ�ŐŽĞĚ�Ŭ�ŝũŐ���

SCHOENEN & SPORT

SPIERINGS

De kosten voor dankbetuigingen, personeel gevraagd en aangeboden zijn € 5,-Rubriek gevonden en verloren is gratis! Losse advertenties tussen de tekst

Willie van Bergen De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207 E: vanbergen15@home.nl

www.vanzandvoort-electrotechniek.nl Heesterseweg 29 - 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86

$ORPSTRAAT �A ���� !+ 'EFFEN 4EL� ����� ��� �� �� &AX ����� ��� �� �� %�MAIL JOSPIERINGS LEVIX�NL www.jospierings.nl

1/8 pagina 1/4 pagina 1/2 pagina hele pagina

€ € € €

16,27,38,65,-


voor 2010 rechtstreeks overmaken op Rabo-rek. 11 58 07 292 t.n.v bestuur H.M.Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2010. KERKMUSEUM Voor een bezoek aan het kerkmuseum kunt u een afspraak maken met Jo van Wanrooij tel. 5322283. De opbrengst van de vrijwillige bijdragen is bestemd voor de restauratie van de kerk, waarvoor u nog altijd kunt bijdragen op rek. nr. 11 58 15 236.

de parochies vormen, maar het kan zijn dat een andere priester officieel pastoor wordt. Enfin, hoe of wat dat weet ik niet, we werken gewoon door, we zien wel, net zo min als u weet of we dit jaar een witte Kerst krijgen (mooi maar lastig). Tot nader order ben ik in ieder geval pastoor, en als het aan mij ligt staan u in ieder geval geen verassingen te wachten en maken we er samen iets moois van! Ik houd u op de hoogte. Met hartelijke groet, D. Van Dijk, waarnemend pastoor

BELANGRIJKE MEDEDELING Met ingang van 21 november zal pastoor Ouwens zijn taak als pastoor van de parochies Geffen, Vinkel en Heesch neerleggen. De bisschop heeft dit ontslag bevestigd. De pastoor heeft dit besluit genomen op grond van voor hem zwaarwegende en persoonlijke redenen. Pastoor Ouwens blijft wel gewoon pastoor van Nistelrode en Vorstenbosch. Voor Heesch betekent dit dat daar een nieuwe waarnemend pastoor moet worden benoemd, wat door het Bisdom is toegezegd, maar voor Geffen en Vinkel verandert er eigenlijk niet zoveel, omdat kapelaan Van Dijk automatisch vanaf die datum de waarnemend pastoor is geworden. Feit blijft natuurlijk dat het heel jammer is dat we pastoor Ouwens moeten gaan missen, maar hij heeft deze beslissing niet zomaar genomen. In het voorbije half jaar hebben we hem leren kennen als een hardwerkende realistische menselijke priester met het hart op de juiste plaats. Hij heeft veel werk verzet in onze parochies (wat nog bovenop de stapel werk kwam die hij al had) en daar zijn we hem ook oprecht dankbaar voor. Kapelaan Van Dijk heeft mede dankzij de pastoor een heel plezierige start kunnen maken. Beste mensen, mijn binnenkomst bij u was er een van gemengde gevoelens. Ik liet twee parochies achter die bovengemiddeld goed liepen, maar ik was ook wel wat ontmoedigd door de commotie die de Kerk heeft getroffen het afgelopen jaar (op de eerste plaats moeten slachtoffers van misbruik geholpen worden en moet de Kerk hiervan leren, evenals alle mensen en instanties die hiermee te maken krijgen). Pastoor Ouwens heeft mij door zijn realiteitszin, zijn geloof, zijn visie, humor en menslievendheid een flinke zet in de goeie richting gegeven die ik nodig had en daar ben ik hem ontzettend dankbaar voor. Ook vond ik het prima om tweede man te zijn onder leiding van een gemotiveerde en geïnspireerde pastoor, ik zat en zit er niet op te wachten om pastoor te zijn. Tegelijk heb ik met Geffen en Vinkel ook een klik die naar wat ik merk wederzijds is, en dat vind ik heel erg fijn. We maken er maar het beste van, en binnenkort heb ik een gesprek met het Bisdom over hoe nu precies verder. Ik zal hier blijven, het werk doen en het gezicht van

KERK EN SAMENLEVING SAMEN ETEN IN DE KERSTTIJD De werkgroep ‘Kerk en Samenleving’ wil alle alleengaanden van harte uitnodigen voor een Kerstkoffietafel op zondag 19 december a.s. van 17.00 tot 19.00 uur in de benedenzaal van het Oude Klooster, Kloosterstraat 7 in Geffen. In kerstsfeer gaan we: • Samen de warmte voelen van mensen met elkaar. • Samen een paar uurtjes op weg in deze donkere dagen. • Samen luisteren naar een gedicht, verhaal en zingen over de naderende komst van het kerstkind. (U mag zelf een verhaal of gedicht meebrengen). De kosten voor deze maaltijd zijn € 4,00. Wij hopen dat velen van u gehoor zullen geven aan deze uitnodiging om Samen op Weg naar Kerstmis te gaan. Wilt u meer informatie of wilt u opgehaald of thuisgebracht worden bel dan met: Lies v. Dinther, tel. 5322287 of Mien Gerrits, tel. 5324691. Met vriendelijke groet, Werkgroep Kerk en Samenleving Via onderstaand strookje kunt u zich aanmelden. Graag voor 15 december inleveren op de pastorie. Telefonisch opgeven kan ook door te bellen met Lies of Mien. Antwoordstrookje Naam:..........................................................................

Adres:..........................................................................

Telefoon:....................................................................... Geeft zich op voor de Kerstkoffietafel voor alleengaanden op zondag 19 december 2010.

5EFKES BUURTE MÈ... André Ulijn (60 j.) Hij is één van de ‘stille’ vrijwilligers, die zich met veel plezier, inzet voor kinderen en volwassenen met een beperking... André Ulijn zijn laatste werkgever was Bouwbedrijf Heijmans, waar hij meer dan 25 jaar werkte. Toen hij 55 jaar was, raakte hij zijn baan als werkvoorbereider kwijt. Graag zou hij, welke job dan ook, hebben willen aannemen, maar het lukte hem niet een passende baan te vinden. In 2008 kwam het vrijwilligerswerk op zijn pad, toen kleindochter Lisanne, die autistisch is, op paardrijles wilde. Ze mocht enkele proeflessen meedraaien op manege de Binckhorst, die sinds 2005 dankzij vele sponsoren gerealiseerd kon worden. Opa André - een fervent paardenliefhebber - ging als toeschouwer mee en al gauw stond zijn naam op de vrijwilligerslijst! Elke dinsdagmiddag is hij te vinden op de manege om paardrijlessen te geven of de (huif)kar te rijden voor individuele cliënten en groepen van de Binckhorst of andere locaties van Cello of voor belangstellenden. Tussendoor kan hij opgeroepen worden voor extra ritjes. De manege heeft drie “Tinkers”, een van oudsher Iers paardenras en van nature een rustig paard: Megan, Tay en Jack. Marjan van Dongen is door Cello aangesteld als verantwoordelijke voor de organisatie van de manege. Zij is Z-verpleegkundige en was voorheen groepsleider. “Dit is een fijne baan, want ik ben dol op paarden.” Marjan is heel blij met de vrijwilligers, anders zou ze alle activiteiten niet rond krijgen. “De kracht van onze vrijwilligers is, dat ze ‘een verplichting’ op zich willen nemen, “ zegt ze. “De paardrijlessen zijn bedoeld voor kinderen en volwassenen van Cello en van buitenaf die niet op een reguliere manege terecht kunnen. De enige eis is, dat ze een bepaalde zitbalans moeten hebben. Het heeft veel goede effecten voor onze cliënten: sociaal-emotioneel: ‘het paard is hun vriend’ en ze ontwikkelen ook een beter evenwicht, gaan minder trillen en rechter zitten.” André nodigt me uit om zelf eens te komen aanschouwen hoe een en ander in zijn werk gaat. Het eerste uur gaan we op pad met Tay en de kleine kar. Carla heeft een ritje geboekt tezamen met haar (vrijwillig) begeleidster Nienke. “Carla zou zelf graag paardrijden, maar dat lukt niet. Daarom maken we regelmatig een tochtje met de kar,” zegt Nienke. Marjan en André maken paard en kar rij-

vaardig. “De manen van Tay worden vervlochten met het halster omdat “Koudbloedigen” een vrij plat hoofd hebben en daardoor hun hoofdstel wel eens zouden kunnen verliezen, “ legt André uit. “En een paard is een vluchtdier, dus we moeten elk risico uitsluiten dat hij ertussenuit knijpt!” André leidt ons als voerman over paden en wegen door mooie, rustige plekjes van Nuland. Marjan rijdt altijd mee, mocht er iets met de cliënten gebeuren. Carla geniet! De volgende uren zijn voor de paardrijlessen. Vrijwilliger Johan komt assisteren en Lisanne en Marcin van de Herman Broerenschool hebben er zin in! Ze rijden rondjes op Megan en Jack, met eenvoudige spelelementen ingebouwd. Een tochtje over het terrein en nog even draven. “Door het contact met de dieren is Lisanne wat ‘losser’ geworden,” vertelt moeder Annet. “En het idee dat ze een clubje heeft geeft haar een goed gevoel.” André heeft zienderogen ‘een klik’ met de kinderen, elk schouderklopje is een opsteker. André: “Je moet de cliënten met respect benaderen en contact maken met hen. Een kwestie van aanvoelen. Wij helpen hen, maar zij hebben mij ook geholpen, want ik heb schik in dit werk en weer een doel om van huis te gaan! Een win-win situatie dus!” Behalve de vrijwilligers op de manege zijn er nog tientallen die culturele-, sport- of muzikale activiteiten ondersteunen of de cafés bemannen. Ook Stichting Huifbed “De Meierij” werkt met vrijwilligers die de liggende cliënten fijne rijtoeren bezorgen. Stepha van Zandvoort uit Geffen is daar o.a. zeer actief! Er kunnen zich altijd vrijwilligers melden; ook sponsoring is van groot belang! Hebt u een paar uurtjes in de week over en lijkt deze invulling u wat: schroom niet en meld je bij André, Runrotstraat 24a. Hij kan u er alles over vertellen. “De vrijwilligers worden overal bij betrokken,” zegt André “je hoort er echt bij!” André heeft nog meer bezigheden met ‘het edele dier’: hij is al 16 jaar secretaris van het Paardenfonds. Eveneens is hij enkele dagen in de week met paarden (weliswaar KWPN-ers) en kar in de weer: hij is groom in het menteam Ton Wijnen uit Heesch, waar hij op wedstrijden, staand achter op de kar, de ondersteunende taak heeft de voerman zo nodig de goede kant op te ‘sturen’! Verder heeft hij een stukje grond om te bewerken aan de Oostenakker, waar - hoe kan het ook anders - zijn Haflingers lopen, waar hij aangespannen mee rijdt...! 7


ROND DE DORPSPOMP

De stamtafel roept alweer: Theo akkoord, prima en nog zowat, voordat er nog een woord aan de laatste dorpspomp is besteed. Hij hoort anders graag kritiek . Gelukkig zijn er nog lezers, die reageren: Theo, je hebt Trees vergeten. Ach ja Trees Lamers, was zeer betrokken bij de presentatie van scholen en gebruikers bij de opening van de “Koppellinck”, maar moest ook nog meezingen bij Expreszo en raakte effe uit het beeld. Excuus, want Trees is altijd bereid haar zeer te waarderen aandeel in te brengen bij diverse gelegenheden. Sorry Trees. Ook waren er opmerkingen over het ziek-zijn van Arno Romme. Hij had toch een echte aandoening. Partij Dorpsbelangen heeft wel erg veel pech met een terugtredende voorzitter, een terugtredende wethouder en het vraagteken rond het wachtgeld. Dorpsbelangen moet zich zeer ontstemd voelen. Theo Prinssen heeft in vorige Torenklanken “Dorpsbelangen” genoemd, waar “Dorpsraad” moest staan. De Dorpsraad was niet uitgenodigd en daar sloot zich een dankbare Theo bij aan. Dat was het dan. De stamtafel stond toch maar even verstomd van al die stommiteiten. Gelukkig meldden zich het Sint-Joris-Gilde in de persoon van Huub Lamers. oud-deken, en Scouting Geffen met Chrisjan van Dinther, de voorzitter, en Arnold van Sambeek, bestuurslid van Scouting en stichting Nieuwbouw. Er werd alarm geslagen. Carbone moest ontruimd worden. Nog een week de tijd. Het gebouw moest leeg. Radeloosheid sloeg toe. Het hele afsprakensysteem was gebaseerd op verplichte leegstand per 29 november. Uit belastingtechnische overweging en juridische blokkades was er geen andere oplossing voorhanden. Overleg met alle betrokkenen leidde toch nog tot een tijdelijke vestiging. Jansen de Jong, de projectondernemer had geen haast, Bennie Romme is nog niet klaar met zijn nieuw onderkomen aan de rijksweg, de gemeente onder aanvoering van wethouder R. v.d. Ven zit met niet meer terug te draaien besluiten. Maar toch... alle betrokkenen vonden een tijdelijke oplossing: Er wordt maar een deel van Carbone afgebroken, zodat Jansen de Jong eventueel kan beginnen met de nieuwbouw. Er wordt dus wel afgebroken, maar het voorstuk blijft voorlopig in tact. De zeer aangedane en geschrokken leden van Gilde en Scouting waren erg verblijd met deze unieke oplossing en waren bijzonder dankbaar aan Bennie van Carbone, eveneens aan de projectondernemer en de gemeente. Het noordelijk gedeelte werd in een week tijd ontruimd en het Gilde en Scouting namen de ruimte in 8

die voorheen bestemd was voor W.I.K.. Muziekvereniging W.I.K. had inmiddels zijn intrek genomen in de Koppellinck. Ja in Geffen kan dat toch maar. (“oan de stamtoffel, waar wer un wirwar waar, wa woar waar, hoe dat nou wer waar en hoe ut allemoal kon”). De lege Aloysiusschool is toch een alternatief werd geopperd, maar daar is alles afgesloten en volgens de voorschriften is het al afgebroken, dus onbruikbaar en bestaat de facto niet meer. Theo Prinssen herinnert zich nog al te goed de opening op 13 januari 1958, mist zijn Aloysius (opgeborgen bij Vladerack) en hoopt dat het mooie glas-in-lood-raam (“Geef het kind de ruimte”) in de nieuwbouw in die omgeving straks een plaats krijgt. Het Gilde en Scouting vergeten de zware week met alle beslommeringen en richten zich op de nieuwbouw aan de Leiweg bij molen De Zeldenrust. De voorhanden zijnde tekening laat zien, dat de molen met een ruime windcirkel wordt vrij gehouden. Vanaf de Leiweg komt een ingang met parkeerterrein. Het nieuwe stenen gebouw krijgt een landschappelijk karakter. In de omgeving komen twee jeu de Boulesbanen met een terras. Het geheel wordt omgeven met bomen en een beukenhaag. In mei 2011 wordt met de bouw begonnen. De schietvergunning is gebonden aan veel nauwkeurige voorschriften, een zeer lage geluidsdrempel en zware veiligheidsnormen. Men kan alleen omhoog gericht schieten in een kogelvanger. Vanaf het terras loopt de schietbaan met 4 schietpalen. Voor Scouting is op het terrein een klimtoren voorzien en een theaterkuil in een licht geaccidenteerd terrein. Dat alles wordt omringd met beplanting. Ook is er een bovenruimte voor het jeugdvakantiewerk en algemene berging. De financiële zorgen zijn nog groot. Er worden diverse bronnen aangeboord, maar met veel eigen werk en inzet en de toegezegde gemeentelijke subsidie heeft men veel vertrouwen in de toekomst en is de noodvoorziening in Carbone aanvaardbaar. W.I.K. stuit op wat problemen in “De Koppellinck”. De Wikkers zijn graag bereid zich aan te passen en de geëigende voorwaarden aan te vullen (Zij spreken van een verhuisgewenning). Helaas is dat voorlopig niet het geval met Geffes Volk, (zie pag. 11 Torenklanken no 18) al is daarmee bij de bouw en inrichting zeer veel rekening gehouden. De vereiste toneelverlichting en geluidsapparatuur is al toegezegd. Ook de door de secretaris Henriëtte van Bergen gevraagde verduistering komt er. We vragen ons af, hoe het mogelijk is, dat een vooral voor toneel gecreëerde omgeving zo boud door deze secretaris op kille wijze werd afgewezen. Betekent dat niet de mokerslag voor ons toneel. De Gouden Leeuw blijft goud waard voor Geffen, dat beseffen we. Geffes-Volk kan dat helaas niet vergulden. Een gemiste kans helaas voor die 11 leden. Een ongepaste reactie, jammer!!! Sinterklaas is weer rijkelijk ingehuldigd. De Pieten


hadden op het plein een leuke klucht, waarbij vooral de kleintjes erg betrokken waren. De Evenementen Stichting onder aanvoering van Patrick Grim had alles tot in de puntjes geregeld. Zelfs de aanpalende winkels op het Dorpsplein waren versierd. De audiëntie in het Haasje trok veel bezoekers. De Sint morde wel over de langdurige vertraging van de dorpsplannen, zou de bezwaarmakers willen manen en hoopt volgend jaar een hernieuwde kern te zien. De kindertjes waren heel zoet en de Wissel is bijzonder mooi. W.I.K. is bedankt voor de prachtige, swingende Sinterklaasmedley. En wat een prestatie leverden Willy van Erp en zoon Arnoud. Beiden een 1e prijs bij de Brabantse kampioenschappen. Hulde. Proficiat. Groot nieuws is de komst van een FEESTTENT met karnaval met alles erop en eraan: Verwarming, verlichting, ruimten voor een bruin café, een feesthal, een kroeg. een familiebar, een loungeplek met verbinding naar de speels ingerichte Kiosk, speelplek voor meegebrachte kinderen. Alle Horecagelegenheden zijn die fantastische carnavalsdagen gesloten. Het hele kasteleinsgezelschap is eensgezind in dit avontuurlijk bootje gestapt (kost oejoei, ojoei, ojoei 40.000 Euro). We zien de rij van vierders al groeien. Er is plek, aandacht en beleving voor jong en oud. Dat is ook Geffen!!! Hiep, hiep, hoera voor al die ondernemende. Er komt natuurlijk een Rottenrijkse consumptiepenning. Op naar car-

naval 2011. Dat wordt een knalfestijn. “We zijn gruts, kei-gruts”. De Kort-Orre-Roap is er al mee bezig. Op zondag 13 februari is er in de Gouden Leeuw een lach-, gier- en brulfestijn met jeugdige lolmakers, doordenkers, spitsvondige, humoristen, tonproaters, komieken enz. een onvergetelijke grapjassenbelevenis. Nog meedoen: bel dan 06-52228573. Pastoor Frits Ouwens nam afscheid en was onze pastoor van 5 april tot 21 november. Hij beperkt zich tot Nistelrooij en Vorstenbosch. Hij kon de druk niet aan: Zoveel begrafenissen, diensten en zorgen. Hij wil tijd voor de medemens, zieken, behoeftige, blijden en bedroefden, een en ander in gemeenschap delen. Jammer voor Heesch. Geffen heeft gelukkig een waarnemend pastoor, die we hartelijk omarmen. Laat de Bisschop maar gauw tot een officiële benoeming overgaan. Met pastoor David van Dijk is Geffen hartstikke rijk. Van stamtafel 333.3 x 111. Voor op- en of aanmerkingen, de Prins, tel. 0412640982. De volgende stamtafel weer in café Govers op 12 dec. met Kerst, oud- en nieuwjaar, wethouder Ben Brands en wie weet U. immers U bent van harte welkom. We hopen 2010 af te sluiten met een nieuw lid. Niks vergeten, wà ge moet weten. Hauw doe. Ut gû oe goet!!!

• WIJ GAAN SLUITEN • OPHEFFINGSUITVERKOOP Sla uw slag voor de Feestdagen

25% korting

op het gehele assortiment* * m.u.v. bloemen en planten en arrangementen

DORPSTRAAT 20A

GEFFEN

TEL. 073-5324957 9


“MEESTER” KAREL! Karel Roelofs (43 j.) conciërge op basisschool “de Wissel” heeft een andere baan aanvaard en neemt op 17 december a.s. afscheid van de school. De kinderen noemden hem meestal “meester Karel” en volgens het schoolteam was hij ook een ‘meester’ in zijn vak, want ze zien hem node vertrekken. “Ik heb er ook enkele nachten slecht van geslapen, om te moeten vertellen dat ik wegging, temeer omdat ik - gedurende tien jaar - zo’n fijne tijd gehad heb op de Aloysiusschool,” zegt Karel. “Daar was een prima werksfeer; op een kleine school ken je elkaar en elkaars lief en leed. Ik ben nog nooit met tegenzin naar school gegaan!” Toen Karel al op de nieuwe “Wissel” werkzaam was, kwam voor hem het aanbod van IBN om als toezichthouder bij de gemeente Oss te gaan werken. “Ik had dat al eens ooit aangegeven en nu de kans kwam, heb ik weloverwogen de overstap gemaakt.” Naast de reguliere huishoudelijke en technische werkzaamheden van een conciërge, heeft Karel van alles aangepakt. Vele vellen papier en boekjes gingen er onder zijn handen door het kopieerapparaat; ontelbare potten koffie en thee werden er dagelijks gezet en ook voor technische klussen en eerste hulp bij ongelukjes, werd er aan Karel zijn jasje getrokken! Daarnaast deed hij veel ondersteunend werk voor de directeur en het team. “Ze konden me bovendien nog zo gek krijgen om toneel te spelen, mee te doen met feestjes of carnaval en met de kinderen was ik wel eens aan het touwtje springen of ik deed spelletjes met hen!” Karel werkte in zijn twee lustra op de Aloysiusschool voornamelijk met vrouwelijke collega’s om hem heen. “Ik was dus altijd goed op de hoogte van de nieuwste mode!” lacht hij. Karel - getrouwd met Rita en vader van Larissa en Kay - kan goed met kinderen opschieten. “Het gaat erom hoe je kinderen, maar ook volwassenen benaderd. Dat moet je aanvoelen en rust uitstralen”.

Die houding zal hem straks in zijn nieuwe job als toezichthouder van pas komen. Per 1 januari 2011 gaat hij in Oss van start en moet eerst dan nog een jaar lang, één dag per week, een opleiding volgen. Karel ziet die nieuwe uitdaging wel zitten. “Ik hoop dat ik dan nog vaak jongelui uit Geffen tegenkom; uiteraard niet om ze te bekeuren, maar om gezellig een praatje te met hen te maken! Karel wordt een receptie aangeboden op vrijdag 17 december a.s. (zie onderstaand bericht).

RECEPTIE “Onze Karel” gaat weg!!! Karel had tijd voor een praatje, een luisterend oor, plakte pleisters, droogde tranen, maakte kopietjes, perforeerde werkstukken, wist waar alles lag, deed boodschappen, haalde post, nam de telefoon aan, hield de buitenboel netjes, ging mee op kamp, zong op het podium...... Iedereen die Karel kent of gekend heeft en hem nog graag even de hand wil schudden is welkom op Basisschool de Wissel op vrijdag 17 december tussen 15.00 en 16.00 uur.

Gordijnen Atelier ”VeGa” Precisie en Maatwerk

• Gordijnen • Vitrage • Inbetween • Embrasse • Draperie • Bedspreien • Ook voor het veranderen van uw bestaande gordijnen • Wij hebben ook stoffen

Binnenpas 20, 5384 NG Heesch Telefoon: 0412 47 59 37 10


aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900 - 8844 en is altijd te bereiken.

GEMEENTEHUIS MAASDONK Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL Geffen tel. 073 - 53 42 100 fax. 073 - 53 21 945 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG Geffen E-mail:postbus5@maasdonk.nl Internet:www.maasdonk.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur woensdag van 13.30 tot 15.30 uur (alleen publiekszaken) OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag t/m vrijdag, van 09.00 tot 17.00 uur, en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf.

ZORGLOKET Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur SPREEKUUR MEE Op dinsdag van 09.00 tot 11.00 uur

DE SCHAKEL Woensdagmiddag 15 december a.s. organiseert Ziekencomité de Schakel haar jaarlijkse kerstviering in ‘t Oude Klooster. Deze middag begint om 13.30 uur met een eucharistieviering. Daarna wordt hij voortgezet met o.a. een kerstverloting. Omstreeks 16.30 uur zal deze viering afgesloten worden met koffie en worstenbroodjes. Degenen die geen vervoer hebben kunnen zich telefonisch opgeven bij Anja Wingens tel. 5324160. Graag tot ziens op 15 december. Ziekencomité De Schakel

MELDPUNT OPENBARE WERKEN Voor meldingen over schades aan gemeentelijke eigendommen kunt u contact opnemen met het gemeentehuis, 073 - 53 42 100. De gemeente zal zorgen voor een snelle reparatie. SPREEKUREN Burgemeester R.H. Augusteijn Wethouder J.G.J. Moon van der Biezen Wethouder B.H.M. Brands Wethouder M.J.M. van de Ven Na telefonische afsprak via het bestuurssecretariaat 073 - 53 42 100 kunt u de burgemeester of een van de wethouders spreken. BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur, en ook op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur, in het gemeentehuis van Maasdonk. POLITIE Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent

11


Baas Over Eigen Geld. Dat is het idee. Speciaal voor klanten met een Rabo JongerenRekening is B.O.E.G. ontwikkeld. B.O.E.G. gaat over geld en jouw leven. Over hoe je in allerlei situaties slim met je geld kunt omgaan. Met behulp van handige tools, nuttige informatie en een goed plan, word je baas over je eigen geld en bereik je meer met de middelen die je hebt. Kijk op www.baasovereigengeld.nl en ontdek hoe jij ook baas over je eigen geld wordt!

Meer bereiken met B.O.E.G. Rabobank. Een bank met ideeĂŤn.

www.rabobank.nl/bernhezemaasland


JUBILARISSEN GEMENGD KOOR Zondag 21 november werd er tijdens het Caeciliafeest, het jaarfeest van de koorzangers, stilgestaan bij 115 jaar trouwe dienst bij het gemengd koor. Dhr. Toon Langens vierde als (bestuurs) lid en tenor het 50-jarig lidmaatschap bij ons koor. Tonny Jansen, voorzitter van het koor en medetenor zingt ook al 40 jaar zijn partij. Mevr. Fransje Gommers vierde haar zilveren koorjubileum, samen met de overige koorleden en familieleden van de jubilarissen. De drie jubilarissen ontvingen van de Gregoriusvereniging een oorkonde en bijbehorende gouden of zilveren speld als blijk van waardering voor jarenlange muzikale inzet, enthousiasme en trouw aan ons koor en onze parochie. Tijdens de feestelijke middag genoten wij ook van en-

kele optredens van Jan van der Heijden, een” tevreje” troubadour uit Liempde. Vanuit het koor de vraag: Kun je ook zingen? Zing met ons mee... Wij hebben repetitie op dinsdagavond van 20.00 tot 21.45 uur. Ook verzorgen wij op zondagochtend de hoogmis muzikaal. Sinds kort niet meer wekelijks, maar ongeveer 3 keer per maand. Samen zingen verbindt mensen, geeft vreugde en vriendschap, biedt ontspanning en de koorleden weten als geen ander dat iedere zanger meer dan welkom is... Het bestuur

OPROEP AAN DE OPTOCHTDEELNEMERS Vergadering voor alle optochtdeelnemers. De vergadering begint om 20.00 uur bij ‘t Haasje op donderdag 16 december. Wie nog mee wil doen kan het opgavenformulier downloaden via www.rottenrijk.nl info; Hans Schellings 073 5325234

GEVONDEN in Dorpstraat: Nintendo DS lite. Info: tel. 06-45971647

DAMESMODE

Bezoek onze website : www.odelin.nl ODELIN mode is gevestigd aan het Dorpsplein te Geffen Tel : 073-5325076 Openingstijden : Ma gesloten Di t/m Do 9.30 - 17.30 uur Vrij 9.30 - 20.00 uur Za 9.30 - 17.00 uur

SKINCARE CENTER HUIDVERBETERING

Praktijk : Lindenlaan 11 5381 GJ Vinkel Voor meer informatie of het maken Van een afspraak tel : 06 20953915 of stuur een e-mail aan : Info@odelin.nl Odelin is aangesloten bij Anbos en Pro-voet. 13


OPROEP AAN ALLE SPORTIEVE DAMES EN HEREN 55+ Gymvereniging Geffen wil bij voldoende belangstelling een groep voor 55+ opstarten. Deze groep gaat dan overdag sporten, namelijk op de DINSDAG VAN 9.00 TOT 10.00 UUR in sporthal De Geer. De lessen worden gegeven door Ria van der Sanden. Zij geeft ook les op de dinsdagavond. Ria geeft aandacht aan houding en beweging op muziek, maar er is ook tijd voor spel zoals volleybal, basketbal of badminton. Onze reden om een nieuwe groep op te starten is dat het overdag is. Veel jonge ouderen hebben ‘s avonds meestal weinig zin om nog van huis te gaan. ‘s Ochtends om 9.00 uur begin je de dag dan lekker sportief en heb je toch nog bijna een hele dag om zelf in te vullen. We weten allemaal hoe belangrijk het is om in beweging te blijven naarmate je ouder wordt. Dit is dan ook een unieke kans voor alle 55+. We willen deze groep opstarten in januari maar alleen als er voldoende aanmeldingen zijn. Meld je dus vóór 1 januari 2011 aan zodat we weten of er voldoende belangstelling is. Voor meer informatie en aanmelden kun je terecht bij Ellie Savelkouls, tel. 073-5323083 of Ria van der Sanden, tel. 073-5323921.

Casinospelen de ELSHOF Op 6 november jl. was er wederom het jaarfeest van onze buurtvereniging de Elshof. We hadden dit jaar gekozen om de kantine van “de Geer” om te bouwen tot een waar casino. Zo’n kleine twintig personen hadden wel zin in een avondje gokken. De croupiers hadden al vroeg op de avond hun spel doorgenomen en rond de klok van half negen werd er gestart met de spelen zoals roulette en kaart spelen. Het was een erg gezellige avond waarbij er veel gewonnen maar ook verloren werd. Aan het eind van de avond werd er erg ijverig het geld geteld en was het tot de laatste minuut spannend wie er koning of koningin van de elshof zou worden. Uiteindelijk was het Christa die met de eer ging strijken, het was een erg leuke en gezellige avond die we zeker nog een keer op ons programma zullen zetten. Iedereen bedankt voor deze geslaagde avond. www.de-elshof.nl

AGENDA’S BESTELLEN FNV-BOUW AFD. MAASDONK De leden van FNV bouw kunnen weer agenda’s bestellen voor het nieuwe jaar. De Telefoonnummers waar je agenda’s kunt bestellen en op kunt halen zijn: Vinkel: Ton van Herpen, tel: 073-5033054 Nuland: Toon vd Berg, tel: 073-5321060 Geffen: Sander van Lent tel: 073-5321220 Verder wensen wij iedereen alle goeds toe in het nieuwe jaar. FNV-Bouw afdeling Maasdonk Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen

Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding

Veldstraat 33 5386 AW Geffen

tel. 073 - 5320744 fax 073 - 5320745 06 - 23438623

www.wespro-ongedierte.nl

14


Hanegraaf B.V. HanegraafGeffen B.V. Geffen Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 Fax (073) 532 50 68

Mark Romme d’n Herd 17 5386 EX Geffen Telefoon 06 16610622 E-mail: markromme@home.nl

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE’S VOLGENS VCA-NORMEN DIERENSPECIAALZAAK & VEEVOEDERS

B. de Kinderen d’n Ham 1, 5386 JA Geffen tel. 073-5325551 maandag t/m vrijdag zaterdag

13.00 - 19.00 uur 8.30 - 17.00 uur

www.dierenspeciaalzaak-dekinderen.nl

Move 2B Fit Deskundig in beweging Fysiotherapie Manuele therapie Oedeemtherapie Sport- en arbeidsfysiotherapie Shockwave therapie en echodiagnostiek

FYSIOTHERAPIE EN TRAINING - Vervoer voor zorgverzekeraars - busje

GEFFEN - NULAND - VINKEL Telefoon fysiotherapie (073) 532 3432 Telefoon fitness (073) 532 7472

Individuele training Groepstraining 0HGLVFKH�ÀWQHVV

Kijk ook op onze website: www.move2bfit.nl

Van der Sangen Tuinhout k Voor a l u w ma a t w e r

✓ Speeltoestellen ✓ Schuttingen ✓ Rieten- en wilgentenen matten ✓ Vlonders ✓ Tuinhuisjes ✓ Dierenverblijven ✓ Meubelen ✓ Prieëlen ✓ Picknicktafels ✓ Bloembakken ✓ Accessoires ✓ Decoratieve boerderijdieren ✓ Showmodellen blokhutten

Roy Romme $EN /VEN �� ���� %7 'EFFEN .EDERLAND

-OB�� �� �� �� �� �� ROMMEHOVENIERS HOME�NL

www.vandersangentuinhout.nl Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

UW ADRES VOOR TUINHOUT Openingstijden: Ma. t/m vr. 8.30 tot 18.00 uur en op za. 8.30 tot 16.00 uur

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL Carbone B.V. Kloosterstraat 22 5386 AT Geffen Tel.: 073 - 532 1397 Fax.: 073 - 532 5979 info@carbone.nl www.carbone.nl

P. DE K L EIN Voor een perfecte rijopleiding (EEGTERSTRAAT �� ���� #0 'EFFEN 4EL�� ����� ��� �� �� &AX� ����� ��� �� �� !UTOTEL�� �� �� �� �� ��


SINTERKLAAS INTOCHT IN GEFFEN Sinterklaas is met zijn koets op zaterdag 20 november 2010 in Geffen aangekomen. De majorettes voorop met de fanfare W.I.K. Tijdens de optocht waren er echte KlimPieten die het dak op gingen om pakjes in de schoorsteen te gooien. Pieten die snoepgoed uitdeelde, step Pieten, Pieten in een bakfiets en dol dwaze Pieten. Maar natuurlijk ook ComputerPiet die in een klein koetsje zat. Na een rijtocht door het Geffense kwam de Sint aan op het Dorpsplein. Hij werd verwelkomd door heel veel Geffense kinderen. Het was lekker druk! Wil je een indruk hiervan hebben kijk dan op de website www.evenementengeffen.nl Na een welkomstwoord van de burgemeester bleek dat het ComputerPietje een beetje sip keek. Het ComputerpPietje werd GEPEST! Het ComputerPietje was lui en zat de hele dag maar achter de computer om cadeautjes te bestellen via internet. Dit vonden de andere Pietjes niet leuk. Het ComputerPietje moest maar eens uit zijn luie stoel komen. Met een touw hebben de zwarte Pieten samen met enkele kinderen de ComputerPiet uit de koets getrokken. Hij was zo stijf dat hij maar eens moest bewegen. Gelukkig was Laura Strik net boodschappen aan het doen en werd zij geroepen om te helpen. Laura zetten iedereen aan het dansen. Het was een groot feest. Alle Pieten en kinderen waren aan het dansen. De Pieten waren niet meer boos op de ComputerPiet en gelukkig werd hij niet meer gepest. Sinterklaas en de Pieten gingen daarna naar ‘t Haasje waar de kinderen Sinterklaas een handje konden geven. Er werd volop gedanst, getekend, geknutseld en lekker gesnoept. Het was een gezellige boel. Nadat de Sint iedereen een handje had gegeven is hij uitgezwaaid. De Sint had uiteraard nog meer bezigheden en moest naar de volgende afspraak. Er zijn tijdens de intocht en het feest in ‘t Haasje veel foto’s gemaakt. Wil je jezelf terugzien en foto’s downloaden, kijk dan op de nieuwe website van www.evenementengeffen.nl Evenementen Stichting Geffen

OMDAT JE GRAAG ZINGT...! Toon Langens (70 j.) vierde zijn gouden jubileum bij het Geffens Gemengd kerkkoor. Veel repetities en veel 16

zangzondagen en extra vieringen. Hoe houd je dat vol? “Omdat je graag zingt!” zegt Toon resoluut. Hij heeft het zangtalent van zijn vader Driek (zijn vijf zussen zingen of zongen allemaal in een koor). Zijn tweede vader Grad liet hem een uniek zangschriftje na, met oude liedjes (eentje met wel 14 coupletten), handgeschreven met de kroontjespen! Deze liedjes kan Toon allemaal zingen en zelfs zijn kleindochter Eva van 12 jaar, zingt ze perfect mee, tot verbazing van haar juf op school! Toon is begonnen als lid van het mannenkoor onder het dirigentschap van ‘mister’ van den Heuvel. “Ene strenge! Als hij zijn hoed achter op zijn hoofd had staan, dan wist je wel hoe laat het was! Het moest perfect zijn en we voerden de liederen pas uit, als we ze ook echt goed kenden.” Daarna zong Toon onder leiding van de dirigenten Theo Prinssen en Harrie Oude Vrielink en wederom Theo Prinssen. “Het repertoire van het Gemengd Koor is heel gevarieerd,” vindt Toon “Latijnse en Gregoriaanse gezangen, Nederlandstalige zowel als Duits-, Frans- en Engelstalige liederen”. Het is leuk dat we mannen en vrouwen in ons koor hebben en we zingen meestal vierstemmig. De laatste tijd noodgedwongen ook driestemmig, omdat het aantal mannen beperkt is.” Op de dinsdagavond weten ze in de familiekring van Toon, dat hij dan niet thuis is: de repetitie wordt trouw bezocht. Behalve dan, als hij er met de caravan op uit is! “Een trouw koorlid met een zuivere tenorstem,” zo sprak de voorzitter van het koor bij de huldiging. En die kan het weten, want hij staat naast Toon bij de tenoren. Toon is een Tweede Kerstdag-kerstkindje, vandaar wellicht zijn trouw aan de (engelen)gezangen! Samen met zijn vrouw Tiny geniet hij behalve van het zingen ook van wandelen en fietsen en het erop uittrekken met de caravan. En natuurlijk wordt er gespeeld en gezongen met de kleinkinderen Eva, Bart, Kim, Joep, Suus en Pien! Proficiat!


Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20

C1000. Van alle markten thuis.

GEFFEN

C1000 van der Sangen Dorpsplein 3 5386 CL Geffen

Openingstijden: Ma t/m do 8.00-20.00 uur Vrijdag 8.00-21.00 uur Zaterdag 8.00-18.00 uur

TEL. 073 53 40 400

WWW .VANWANROOIJ.NL


W.I.K.-NIEUWS Brabantse Kampioenschappen blazers Arnout en Willie van Erp hebben 20 november op de Brabantse Kampioenschapwedstrijd te Veldhoven iets buitengewoons gepresenteerd. Vader en zoon behaalden een geweldig aantal punten wat goed was voor een tweede en een eerste plaats. Willie behaalde maar liefst 90 punten, met lof der jury. Hij werd daarmee Brabants kampioen van zijn afdeling en kreeg een mooie zilveren plak. Arnout behaalde 91 punten, ook met lof der jury. Hij had daarmee een 2e plaats in zijn afdeling en werd tevens ook tweede van alle deelnemers aan het concours. Willie kwam uit in de 1e divisie en Arnout kwam uit in de 2e divisie en ze werden op piano begeleid door Rianca van Erp-Donders. Brabantse Kampioenschappen majorettes Ook de Geffense majorettes hebben deelgenomen aan de Brabantse Kampioenschappen. De dans Sister Act, gemaakt en ingestudeerd door Laurie Humpig, was goed voor een mooie vijfde plaats. De kampioenschappen vonden plaats in het weekend van 20 en 21 november in Waalwijk. Nieuw clubgebouw Eindelijk was het dan zover, de eerste repetities in het nieuwe clubgebouw ‘De Koppelinck’. Inmiddels repeteren alle geledingen van W.I.K. in het prachtige nieuwe gebouw. De majorettes hebben eindelijk een repetitieplek waarbij ze hun batons omhoog kunnen gooien zonder het plafond te raken. De fanfare heeft eindelijk een repetitieruimte met een goede akoestiek, waarbij de orkestleden niet bij elkaar op schoot hoeven zitten. Ook de slagwerkgroep en de Pompzwengels kunnen goed uit de voeten met het nieuwe gebouw. De bar is goed bevonden! Nieuwe voorzitter W.I.K. heeft niet alleen een nieuw clubgebouw, ook hebben ze een nieuwe voorzitter. Mark van Schijndel is afgetreden en Charles van Herpen heeft het voorzit-

Riolering of afvoer verstopt !? v.d. Heuvel rioolreiniging Geffen 06-23129208 18

terschap overgenomen. We willen Mark hartelijk bedanken voor zeven jaar inspirerend leiderschap en inzet voor de vereniging.

HARMONIE UNION NULAND Ongekend muziekfestijn in Nuland De eerste editie van ‘Vrienden van Union Live’ op zaterdagavond 20 november jl. werd een muzikaal evenement wat in de toekomst nog maar nauwelijks te evenaren zal zijn. De organiserende Harmonie Union bleek in één keer een gouden formule bedacht te hebben. De perfecte variatie tussen gouden hits uit het verleden en keiharde meezingers uit het verleden. Van Procal Harum en Toto via Guus Meeuwis en Marco Borsato naar De Dijk en Dikhout. Een spetterend programma uitgevoerd door een orkest in supervorm, ondersteund door swingende zangers en zangeressen allemaal van eigen Nulandse bodem. Muzikaal leider Hans van Leeuwen ging helemaal ‘uit zijn dak’ en kon na afloop alleen maar dik tevreden zijn, over zo’n geweldig optreden en zo’n enthousiast publiek. Zo’n 750 bezoekers genoten volop in de grote zaal van Hotel Van der Valk die voor deze gelegenheid was omgetoverd tot een ware tempel van rock & roll. Foto’s van ‘Vrienden van Union Live’ zijn te zien op www.harmonieunion.nl

Van de Pol schilderwerken glasservice Nulandsestraat 13 5391 KC Maasdonk Telefoon (06) 42 75 70 50 Fax (073) 532 50 52 Mail: vdpolglasservice@home.nl

Zie ook onze website: www.vandepolglas.nl


Meer dan u denkt. In de wereld van drukwerk valt veel te ontdekken. Formaat, vorm, kleur, afwerking, de mogelijkheden zijn bijna eindeloos. Met drukwerk kan meer dan u denkt. Ontdek het met Wihabo.

WIJ REGELEN HET VOOR U.

+HHVWHUVHZHJ�����*HIIHQ�������7���������������������www.wihabo.nl

www.schoonheidssalonanne.nl

Gespecialiseerd in: ●

SCHOONHEIDSSALON

Cronenakker 1 Nuland Tel. 073-53 24 724

Exclusieve gezichts- en lichaamsbehandelingen Pakkingen (billen, buik, borsten, handen, voeten)

Blendtherapeute

Huidtherapeute

Met een cadeaubon kom je pas echt mooi voor de dag.

Make-Up workshops Dagarrangementen

Depositaire van:

Maria Galland

Mary Cohr

Gli Amati

Gebr. van de Wetering Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Openingstijden: Ma : Di: Wo: Do: Vr: Za:

13.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 20.00 9.00 tot 16.00

Kloosterstraat 5c - Geffen Tel. 073 5321683 - Fax. 073 5325150


WETENSWAARDIGHEDEN HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnr praktijk 073 532 1252, Spoednummer 073 532 3697 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 08.00-12.00 en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites voor dezelfde dag 08.00-09.00 uur. Vragen, afspraken andere dagen 09.00-10.30, 13.0013.30, 15.30-17.00 uur. Voor herhaalrecepten kunt u de receptentelefoon 073-5326200 bellen. 24 uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen dan de volgende dag in de apotheek worden opgehaald. Als u met spoed een arts nodig heeft kunt u natuurlijk altijd de spoedlijn bellen. Artsen P. Berkelaar werkt op ma, di, do en vr. A.Litjens werkt op ma, dinsdagochtend, wo en vr. J. v.d. Heijden werkt op maandagochtend, di, wo en do. Spreekuren Elke dag 08.00 - 10.00, 13.00 - 15.00 uur Dit spreekuur werkt op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites, 11.00-13.00 uur. DE HEEGT - BRABANTZORG Veldstraat 1, 5386 AW GEFFEN Wonen Voor meer informatie over wonen in De Heegt kunt u contact opnemen met onze Klantenservice, (0412) 622678. Thuiszorg en zorg en welzijn Voor meer informatie over thuiszorg en zorg en welzijn kunt u contact opnemen met Anne Minnema, (073) 5321264. Bereikbaar op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend. VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE verloskundigen in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m do 9.00-12.00 u: 073-5210764. Spreekuur: iedere ma en do, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Molenstraat 15, 5242 HA Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Ridderhof 65, 5346 VH Oss. www.verloskundigenridderhof.nl. Tel. 0412-627560 voor het maken van afspraken. Voor spoedgevallen zijn wij bereikbaar op 06-55884455. BLOEDAFNAMEDIENST/TROMBOSEDIENST Infoformatie openingstijden prikpost via internet www. bernhoven.nl onder verwijzers, of bellen met het patientenservicebureau in Oss 0412-621120 of in Veghel 0413-381818, ook weet uw huisarts de juiste openingstijden en plaatsen. OUDE KLOOSTER: tel. 073-5324032 Hoofdbeheerder Harrie Langens: 06-30063350 APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Faxnummer: 073 532 4499 20

Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 12.00-13.00 u. Zon. dienstapotheek Oss 11.00-12.00 en 17.00-18.00 u. Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw eigen apotheek. Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. TANDARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op ma, di, do van 8.00-11.45 u, 13.00-16.45 u wo en vr van 8.00-11.45 u Mevr. C.A. van Lent werkt op ma en wo van 8.15-11.45 u, 13.00-16.30 u vr van 8.15-11.45 u Dhr. O. Bromm (mondhygiënist) werkt op do 13.00-17.00 u. SPREEKUREN AANZET: Dorpstraat 60, 5386 AN Geffen. Tel:073-5321990 Ma./Wo./Do. 9.00-10.00 uur BUURTBUS-DIENSTREGELING LIJN 261 HALTE GEFFEN Maandag t/m vrijdag Nuland - Oss; Dorpsstraat: 07.07, 08.07, 09.07, 10.07, 11.07,12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07, 17.07, 18,07 Oss - Nuland; Dorpsstraat: 07.49, 08.49, 09.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49, 17.49, 18.49 Zaterdag Nuland - Oss; Dorpsstraat: 09.07, 10.07, 11.07, 12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07 Oss - Nuland; Dorpsstraat: 09.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49 Deze buurtbus rijdt niet op zon- en feestdagen OUDERENADVISEUR “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van de RIGOM (Regionale Instelling Gecoördineerd Ouderenwerk Maasland) en ouderenorganisaties. 55-Plussers en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Hemmie Berendsen, tel.: (073) 532 19 52 en Helma Tijs, tel.: (073) 532 53 28.

VAN DE REDACTIE

Secretariaat: Veldstraat 13, tel. (073) 5322356 Advertenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Redactieadres: Veldstraat 13 E-mail adres: torenklanken@home.nl Bezorging: v. Coothstraat 22, tel. (073) 5322320 Klachtenbezorging: Bergstraat 26, tel. (073) 5321544 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.