Torenklanken 2010 - nr 18

Page 1

48e jaargang | nummer 18 | november 2010

1

redactieadres: Veldstraat 13 mailadres: torenklanken@home.nl advertenties: Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 sekretariaat: Veldstraat 13, telefoon (073) 532 23 56 bank: Rabobank nr. 11.58.03.009 druk: Drukkerij Wihabo, Geffen oplage: 1800 exemplaren

2

3

4

5

6

7

8

9 11

PUBERBAL

Een groepje enthousiaste carnavalsvierders gaan o.l.v. kartrekker Patrick Grim en de Grootvorst van de Rv11 het Geffens “Puberbal” nieuw leven inblazen. Op zaterdagavond brengen de ouders van 12 tot en met 15 jaar hun kinderen NIET naar “De Luun”, “De Zaert” of ander buitendorps vermaak: “Nee, op zaterdagavond organiseren wij een knotsgek carnavalsfeestje voor alle Geffense tieners en hun buitendorpse klasgenootjes uit het Voortgezet Onderwijs!” Nieuw Het is alweer twee jaar geleden, dat een groepje Geffense ouders, gesteund door het Bestuur van de Stichting Rottenrijk probeerde iets dergelijks van de grond te tillen. Dat mislukte helaas. “Wij gaan het anders aanpakken. We willen écht opnieuw starten; met nieuwe mensen, met een nieuwe toplocatie (welke, dat houden we nog ff geheim!) en een nieuwe naam, want een nieuw initiatief verdient een nieuwe naam. De naam “P&Pbal” gaat overboord. Prijsvraag We willen via een prijsvraag een nieuwe naam kiezen. Wie een leuke, nieuwe naam weet, kan ‘m tot Sinterklaas zijn biezen pakt (6 december) mailen naar: grootvorst@rottenrijk.nl De winnaar van de prijswinnende naam, krijgt behalve de eeuwige roem natuurlijk (!) gratis entree, tien consumptiebonnen en een blijvende herinnering. Alleszins de moeite waard, toch?

12

13

14

15

16

17 18 19 20

Oproep Langs deze weg wil de Werkgroep alle ouders van Geffense tieners in de leeftijd van 12 t/m 15 jaar oproepen hun kinderen op zaterdagavond 5 maart ALSJEBLIEFT NIET Geffen uit te rijden, want als het er op zaterdagavond niet met de benen buiten hangt, loopt dit nieuwe initiatief wellicht op een teleurstelling uit. Wordt het bal een succes, dan beloven wij serieus te onderzoeken om volgend jaar meer avonden voor tieners uit Geffen e.o. te organiseren. Via dit blad en het verspreiden van flyertjes en posters gaan wij iedereen goed informeren over tijden, locatie en dergelijke. Bedankt voor de aandacht! Werkgroep Carnavalsbal Tieners Patrick Grim & Charles van Herpen Verder in de Torenklanken een oproep voor JEUGDIGE TONPROATERS en het voorstellen van prins Frank d’n Urste en adjudant Mari. www.rottenrijk.nl

KOPY INLEVEREN VOOR: 27 november (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres: Veldstraat 13 e-mail: torenklanken@home.nl

1


Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Leiweg 2B 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

13.00 - 18.00 uur Gesloten 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 19.00 uur 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 16.00 uur

VOOR DE COMPLETE VERZORGING VAN UW HANG- EN SLUITWERK

Gilbert Steenvoorden Berghem

s DEURKRUKKEN �RVS� CHROOM� MESSSING� BRONS� NIKKEL ENZ�� s 6EILIGHEIDSBESLAG s BADKAMERACCESOIRES s $IVERSE ACCESOIRES �DEURBELLEN� BRIEVENBUSSEN� HUISNRS� ENZ��

6//2 ).&/ /& %%. !&302!!+ ")* 5 4(5)3 +5.4 5 -)* !,4)*$ "%,,%.� 4EL�� ����������� %�MAIL� INFO GS�SIERBESLAG�NL WWW�GS�SIERBESLAG�NL Ż Levix Internet, ADSL en webhosting Ż Levix Automatisering, zakelijke netwerkoplossingen

Ż

Ż Het gehele assortiment te bestellen via WEBSHOP.LEVIX.NL

Levix Geffen

Levix Rosmalen

Dorpstraat 46 Telefoon (073) 534 1325 info@levix.nl

Ż

Dorpsstraat 63 Telefoon (073) 522 0070 rosmalen@levix.nl

Levix Oss Walstraat 66 Telefoon (0412) 692 090 oss@levix.nl

Levix Uden Oranjepassage 2 Telefoon (0412) 331 536 uden@levix.nl

Shop, internet en dienstverlening op locatie

Ż

Ż

Bloemwerk Woondecoratie Cadeau’s

Ż Levix Computershops in Geffen, Oss, Uden en Rosmalen

Ż

Voor al uw

Dorpstraat 20A - 5386 AM Geffen Tel.: 073 532 49 57 - Fax: 073 - 532 49 57 Mob.: 06 - 15161973 - E-mail: dolce-vita@home.nl WEBSHOP

Bakkerij Brands Dorpstraat 31 5386 AL Geffen tel.: (073) 5322612 fax: (073) 5322929

HYPOTHEKEN PENSIOENEN VERZEKERINGEN

073 - 503 5258 073 - 522 4286 0412 - 642454

K L O O S T E R S T R A AT 4 4 5 3 8 6 AT G E F F E N TEL. 073 - 5325510 FA X 0 7 3 - 5 3 2 5 5 6 0 E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl I n t e r n e t w w w. v a n d e r d o e l e n a s s u r a n t i e n . n l

Showroom met ± 40 occasions

Dag en nacht bereikbaar.

info@dondersuitvaartverzorging.nl www.dondersuitvaartverzorging.nl

Garage Dortmans vof Veldstraat 35 5386 AW Geffen Telefoon 073-5321084 Fax 073-5320873

www.garagedortmans.nl


”ONDER DE TOREN”

BEREIKBAARHEID PASTORIE: Op de pastorie is er op maandag t/m vrijdag elke voormiddag iemand aanwezig: tel. 5321216 Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. Maandag is de vrije dag van de kapelaan. E-mail kapelaan: kapelaan@parochiegeffen.nl e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl Op de website van de parochie kunt u ook al veel informatie vinden: www.parochiegeffen.nl LITURGISCHE KALENDER * viering in de kapel + t.v-uitzending naar huize De Heegt

vr. 26 nov. 19.00 u. * avondmis zo. 28 nov. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. Bandola’s + kinderkerk di. 30 nov. 19.00 u. * avondmis vr. 03 dec. 19.00 u. * avondmis + koorzang za. 04 dec. 19.00 u. Gezinsviering m.m.v. Kinderkoor zo. 05 dec. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. GK di. 07 dec. 19.00 u. * avondmis EXTRA (GEZINS)VIERING / SCHOENENDOOSACTIE Op zaterdag 4 december is er om 19.00 uur een extra gezinsviering in het teken van het Sint Nicolaasfeest, m.m.v. het Kinderkoor. In deze viering is er ook aandacht voor kinderen die wat minder rijk bedeeld worden op 5 december. Kinderen en volwassenen kunnen een schoenendoos vullen met teken- en schrijfspullen, klein speelgoed en/of spelletjes. Geen snoepgoed of etenswaren toevoegen! Op de schoenendoos kun je vermelden of het voor een jongen of meisje is of voor beiden en voor welke leeftijd 4-6 j. of 7-9 j. of 10-12 j. De werkgroep AEK (Armoede Effecten op Kinderen) zal de dozen in ontvangst nemen om ze op het goede adres te bezorgen! Sinterklaas brengt een bezoek aan het einde van de viering! Over de Schoenendoosactie van 2009 leest u in onderstaand stukje.

SCHOENENDOZEN AANGEKOMEN! Afgelopen zomer zijn de schoenendozen die vorig jaar ingezameld waren in Geffen eindelijk op de plaats van bestemming aangekomen. Door problemen met de overheid in Moldavië is besloten de dozen niet naar Moldavië maar naar Bosnië Herzegovina te brengen. Ongeveer 10 jaar geleden was de oorlog daar afgelopen, maar als je in Bosnië rijdt lijkt het nog maar kort geleden. Verlaten en kapotgeschoten dorpjes, waar onkruid en bomen door de ruines groeien, een kapotgeschoten land. Hoge werkeloosheid en veel armoede. Littekens in het landschap en littekens in de gezinnen. De schoenendozen zijn dan ook goed terecht gekomen. Ze zijn na de zomervakantie uitgedeeld aan de jongste kinderen (klas 1) van 7 scholen in Zvornik. Op de foto’s zie je de spanning voor en de blijdschap na het uitpakken van de mooie ingepakte dozen. De oudere kinderen van deze school waren afgelopen zomer op vakantie bij gastgezinnen in Nederland. Namens alle kinderen wil ik jullie nogmaals hartelijk bedanken voor deze fantastische actie! Henk van der Velden Stichting Europa Kinderhulp

AANMELDING VORMSEL De vormselvoorbereiding gaat in januari 2011 weer van start. De kinderen van groep 8 van basisschool “de Wissel” krijgen hiervoor een persoonlijke uitnodiging. De kinderen van die leeftijd die buiten Geffen op school zitten kunnen zich desgewenst aanmelden bij de vormselwerkgroep: Sjaan van Dinther, tel. 5322881 of 0612658165 of per e-mail sjaanvandinther@hetnet.nl De eerste informatieavond worden gehouden op woensdag 19 januari 2011 om 20.00 uur in de kapel van Het Oude Klooster (ingang aanleunwoningen). Het Vormsel wordt toegediend op: vrijdag 10 juni 2011. MISINTENTIES Opgave van misintenties (à € 10,00) elke maandagavond tussen 18.30 - 19.30 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 5322298. Er liggen ook opgave-enveloppen achter in de kapel en in de kerk. Als u daarvan gebruik maakt, vergeet dan niet uw naam te vermelden. Als u de intenties in de Streekwijzer vermeld wilt hebben, dan dienen ze uiter3


NAS AFBOUW BV Telefoon Fax Website Mail

073 5342222 073-5322930 www.nasafbouw.nl info@nasafbouw.nl

Wij zorgen voor: s HET VERLIJMEN VAN KALKZANDSTEEN s HET LEGGEN VAN AFWERKVLOEREN s HET BOUWEN VAN SEPARATIEWANDEN IN GIPSBLOKKEN EN CELLENBETON s HET AANBRENGEN VAN SPACK�SPUITWERK s HET AANBRENGEN VAN ALLE SOORTEN STUKADOORSWERK s HET PLAATSEN VAN METAL�STUD WANDEN EN PLAFONDS

!A�>AOPA�L=NPJAN�RKKN�QS�łJ=J?EÂHA�=@IEJEOPN=PEA

Ook de begeleiding van starters en de aangifte inkomstenbelasting voor particulieren behoren tot onze specialiteiten. prak tijk voor medisch shiatsu

Bezoekadres: Molenstraat 25, Geffen Postbus 50 · 5386 ZH Geffen · T. (073) 5325536 · M. (06) 51095114 www.ba-administratie.nl · info@ba-administratie.nl Stukadoors- en Afbouwbedrijf Romme Bedrijvenweg 2 5386 KA Geffen Tel. 073 - 532 34 69 Fax 073 - 532 14 65

t Chronische klachten t Burn-out t Rugklachten t Nek & schouderklachten t Preventie t Hormonale klachten t Spijsverteringsklachten t Spanningsklachten Vergoeding door vrijwel alle zorgverzekeraars.

Achtersteweg 3 | Nuland | T 073-5321323 | www.estherbindels.nl

��������������h���ŽĞ�ĞŶ��Ğ�ĚŝĞŶĞŶ���ŽĨĞ��ŝŽŶĞůĞ��Ğ��Ž�ŐŝŶŐ�� ���W��/�hZ�������ŝĂŶŶĞ��ĂŶ�,ĂĂ�ĞŶ ���DŽůĞŶ���ĂĂ�����Ă��� ��'ĞĨĨĞŶ����

����������� ���dĞů�����������������

ŝŶĨŽ�������ĞĚŝĐ��Ğ�ŐĞĨĨĞŶ�Ŷů Ğ�ŵĂŝů��ĐŽŶ�ĂĐ�Λ�ĞĚŝĐ��Ğ�ŐĞĨĨĞŶ�Ŷů

���WĞĚŝĐ��Ğ�ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ ���sŽĞ��ĞĨůĞ�ŵĂ��ĂŐĞ ����Ž�ŵĞ�ŝ�ĐŚĞ��ŽĞ��Ğ��Ž�ŐŝŶŐ ���sĞ��Ž�ŐŝŶŐ���ŽĚ�Đ�ĞŶ�DŝŶĞ�Ăů��Ă�Ğ��^�ĚĂ��Ă�Ğ

�������������tŝ�����ĚĂ�����h�Ăů��ĚŝĂďĞ�Ğ��ŽĨ��Ğ�ŵĂ��Ă�ŝģŶ��ŝŶ��ĞĞů�ŐĞ�ĂůůĞŶ�ĚĞ�ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ��Ğ�ŐŽĞĚ�Ŭ�ŝũŐ���

SCHOENEN & SPORT

SPIERINGS

De kosten voor dankbetuigingen, personeel gevraagd en aangeboden zijn € 5,-Rubriek gevonden en verloren is gratis! Losse advertenties tussen de tekst

Willie van Bergen De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207 E: vanbergen15@home.nl

www.vanzandvoort-electrotechniek.nl Heesterseweg 29 - 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86

$ORPSTRAAT �A ���� !+ 'EFFEN 4EL� ����� ��� �� �� &AX ����� ��� �� �� %�MAIL JOSPIERINGS LEVIX�NL www.jospierings.nl

1/8 pagina 1/4 pagina 1/2 pagina hele pagina

€ € € €

16,27,38,65,-


lijk dinsdagavond bij Cor binnen te zijn; dat geldt dan voor de intenties voor een week later.

chie, de kapelaan brengt een bezoek aan de zieken op verzoek van de zieke of zijn naaste familie.

DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u contact opnemen met kapelaan Van Dijk, liefst telefonisch (pastorie 5321216). De doopvieringen zijn bestemd voor hen die woonachtig zijn in Geffen of elders wonen, maar ingeschreven staan in onze parochiegemeenschap en deelnemen aan de kerkbijdrage.

ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in “Het Schip” van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 uur - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het “samen tafelen”. Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328.

PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE November: communiemap thuis: hfdst. 1 en 2 wo. 24 nov. 12.30 u. 1e bijeenkomst zo. 28 nov. kunnen jullie je adventskrans laten zegenen in de viering van 09.30 uur. za. 4 dec. om 19.00 uur Gezinsviering (Sint Nicolaas) met de schoenendoosactie HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 - 5324160. Het ziekencomité bezoekt de zieken namens de paro-

KERKBALANS 2010 Graag doen we een beroep op u om Kerkbalans te steunen, want de kerk is van blijvende waarde! De gelden zijn nodig voor het onderhoud van kerk en pastorie, voor personeels-, eredienst- en energiekosten. De Stand is: € 16.890,00 Hartelijk dank voor uw bijdrage! U kunt de ontvangen machtigingskaart invullen en inleveren bij de bank, de pastorie of de kerk of uw bijdrage voor 2010 rechtstreeks overmaken op Rabo-rek. 11 58 07 292 t.n.v bestuur H.M.Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2010. KERKMUSEUM Voor een bezoek aan het kerkmuseum kunt u een afspraak maken met Jo van Wanrooij tel. 5322283. De opbrengst van de vrijwillige bijdragen is bestemd voor de restauratie van de kerk, waarvoor u nog altijd kunt bijdragen op rek. nr. 11 58 15 236.

LAMPE BERGER cadeau voor u als trouwe klant.

Bij besteding van minimaal € 250,- ontvangt u bij inlevering van deze Odelin-cheque een LAMPE BERGER-box (lamp, geur, lont). Bij besteding van minimaal € 100,- ontvangt u een LAMPE BERGER-geur. Niet geldig in combinatie met andere kortingen of aanbiedingen en geldt niet voor accessoires. Deze actie is geldig t/m 11 december 2010 en alleen in te leveren bij Odelin, Dorpsplein in Geffen.

www.odelin.nl 5EFKES BUURTE MÈ... Robert van der Doelen (38 j.) Wie schuilen er achter de Torenklanken advertenties? Van der Doelen Automatisering is een kersverse zelfstandige onderneming. Robert had zijn interesse van jongs af aan in de landbouw liggen. Hij volgde na de lagere school en het VWO gedurende een jaar een studie op de Landbouwuniversiteit van Wageningen. Het praktische handelen lag hem beter en hij stapte over naar de HAS. Hij studeerde af in de richting Veehouderij. Een logische stap was zijn baan als binnendienstmedewerker bij D(e) L(andbouw)V(oorlichting). Daar kreeg hij te maken met het bouwen van databases voor DLV i.s.m. ZLTO en zo ontstond zijn interesse voor de automatisering. Een job bij Van Aaken Automatisering volgde. Robert volgde in de avonduren de Ambi-opleiding (Automatisering en Mechanisering van de Bestuurlijke Informatievoorziening) en diverse cursussen. Onlangs nam hij de beslissing om als zelfstandig ondernemer verder te gaan. “Het is vooral het zelfstandig bezig zijn, dat me trekt, waardoor ik ook breder kan gaan werken,” zegt Robert. “Ik ben nu vanaf de acquisitie tot en met de oplevering en het onderhoud betrokken bij een project. Dat is heftig, maar wel interessanter en maakt het vak leuker, vanwege de diverse contacten met de klanten. Hoewel het een tijd is van wat terughoudender investeren door bedrijven, is de automatisering een must voor een goed lopend bedrijf. Om een en ander zelf te doen, kost heel veel tijd.” Van der Doelen Automatisering is gespecialiseerd in bouw van maatwerk software met als doelgroep het midden- en kleinbedrijf (MKB) segment. “Maatwerk software is natuurlijk een ruim begrip en zo zijn onze werkzaamheden ook: het resultaat kan variëren van een eenvoudige promotiewebsite t/m een uitgebreide op maat gemaakte facturatietool, die de urenregistratie van werknemers kan vastleggen. Voor ons zijn beiden even belangrijk!” Keywords voor het bedrijf zijn kwaliteit en partnership, waarbij in nauw overleg met de klant de projecten worden gerealiseerd. “Kwaliteit leveren staat voorop en de basis van een goede zakelijke relatie is onderling vertrouwen.”

De populariteit van webbased applicaties neemt toe. Om die populariteit goed te kunnen bedienen zijn veel automatiseerders hierin gespecialiseerd. “Wij proberen ons te onderscheiden door een zeer concurrerend uurtarief te bieden en de klant snel en accuraat van dienst te zijn.” Naast de gekozen techniek die aan de webapplicatie ten grondslag ligt is het minstens zo belangrijk de website uitgekiend in te richten en te vullen met relevante informatie. Van der Doelen, Automatisering kan in het hele traject van ontwerp, bouw en zoekmachineoptimalisatie zeker van dienst zijn.” Klanten willen steeds meer een totaalpakket voor wat betreft de automatisering. Eén aanspreekpunt voor de totale automatisering is een ideale situatie. Robert - die samenwerkt met Danego B.V. - probeert dit totaalpakket te realiseren. Naast software kan ook voorzien worden in hardware en sinds kort is het pakket uitgebreid met telefonie, gebaseerd op Voice over IP (VoIP): telefonie over het internet. “Met ons telefoniepakket kan in de meeste gevallen flink bespaard worden op de telefoniekosten. Naast de vaste kosten per maand, zijn er ook flinke besparingen op de gesprekskosten. Leuke bijkomstigheid is dat Van der Doelen klanten onderling gratis bellen!” Ambities genoeg dus! Robert houdt zich up to date door veel zelfstudie, veel te bekijken op internet en het lezen van vakbladen. Een zittend beroep achter de computer...!? “Nee hoor, juist omdat ik het hele traject doe, kom ik vaak bij de mensen!” Toch moet er wat extra gesport worden, want de dagelijkse10 km. fietsen naar het werk, zijn vervallen, Robert heeft zijn kantoor aan huis...! Ook zijn gezin houdt hem fit, met zijn jonge kinderen Thies, Hanne en Fenna blijft hij wel ‘in beweging’! Robert wil graag timmeren aan de weg met goede kwaliteit van diensten, die bedrijven ten goede komen; een leus is daarom: “If you pay peanuts, you get monkeys!” En de betekenis van zijn logo: De 0 en de 1 zijn de basis van het binaire getalsysteem. Data wordt in dit formaat opgeslagen, omdat geheugencellen van de computer maar twee waarden kunnen aannemen...

7


ROND DE DORPSPOMP

Op zaterdag 6 november mochten alle vlaggen uit in Geffen. De lang verbeide officiële opening van “De Koppellinck” kreeg een bijzondere invulling. Er was grote belangstelling met veel genodigden om 10.30 uur. De ceremoniemeester, Rien Oomens, leidde met verve de openingsceremonie. Het woord was aan een zeer trotse wethouder R. v.d. Ven. Vol lof over de bouw, de ondernemers, de medewerkers, de goede en eenduidige beslissingen van de gemeenteraad en de uitnodiging aan de gebruikers, de school “De Wissel” en Kleuterschool “De Paddestoel”. We werden verzocht naar “buiten”. Daar werd plechtig de naam te voorschijn getoverd door vanzelfsprekend de grote drijfkracht achter het geheel, wethouder R. v.d. Ven en Huub Kieboom de voorzitter van de beheersstichting. Er schittert de uitverkoren naam: “DE KOPPELLINCK”: De band uitdrukkend tussen school “DE WISSEL” en het verenigingsleven, gemeenschap en parochie en de wisselwerking tussen al die geledingen. Daarnaast werd een kunstwerk aangeboden door N.A.S.-medewerker D. Verstegen, voorstellend een bol, die de samenbundeling weergeeft met daarop 3 wuivende, bloeiende aren, waarvan de 1e een peuter droeg, de 2e een kind met een leerboek en de 3e een spelende mens. Weer binnen, kreeg een zeer dankbare en blij gezinde burgemeester het woord. Hij was duidelijk in uitleg over de schitterende kleurstelling in en rond het gebouw en wees op de oranje deur- en raamstijlen en legde daarbij een helder verband over de wijze waarop de oranjefeesten onder leiding van de vroegere schoolhoofden werden gevierd en de overtuiging en beleving waarmee oud-schoolhoofd Theo Prinssen jaarlijks met fierheid “het Wilhelmus” zong en zingt. Theo Prinssen kreeg een pauwenstaart, pronkte met al zijn veren, keek met een verwonderde maar ook zeer dankbare blik en voelde zich uiteindelijk toch genodigd. Dorpsbelangen riep: Wij zijn ook vergeten. En de prins glunderde verder, hield een familiereünie en prees de hele organisatie en vertelde aan de stamtafel, dat de door hem ooit verzonnen naam voor het hele gebouw “ ´t SPULT” nog een spulkwartier lang dur de hoofden van de commissie had gespuld. (door hi zich dus toch heel wa afgespuld!!!) Toch maar gauw terug naar de opening: Onder leiding van Diny en Lenie Romme van Erp van der Zande van Wanrooij presenteerden zich de belangrijkste gebruikers onder de titel: “Met veel tam-tam naar een nieuw ritme”. De Peuters traden op onder begeleiding van de 8

slaggroep van W.I.K. met trommetjes en kleppertjes, toetertjes en triangeltjes en vulden de hele toneelruimte van de “Piazza” oftewel Marktplein (zo heet de fraaie zaal met oplopend podium). Dat was al meteen aanleiding voor een groots applaus. Daarna volgden de Majorettes van W.I.K. aangemoedigd door een triomfantelijk spelende fanfare, gevolgd door de balletgroep, de muziekschool, Geffes Volk, volksdansgroep “De Vlijt”, een vendelgroet van het Sint-Joris-Gilde, een fraai optreden van ExpresZo, twee schilderende leden van de Kunstgroep en tenslotte de kinderen van Basisschool “DE WISSEL” met een op video vastgelegde dansshow. De opening werd besloten met de onthulling van een plaquette met de namen van 2 belangrijke personen betrokken bij de planning, ontwikkeling en indeling van “DE KOPPELLINCK” burgemeester Roel Augusteijn en leider van de gebruikersgroep Theo Oerlemans . Het feest werd beklonken met een luid: HIEP, HIEP, HOERA en een heerlijke Champagne en nagevierd onder het genot van een drankje en een hapje. (met dank aan ‘t Haasje voor de keurige verzorging). Overweldigend waren de indrukken van de prachtige ruimten, de royale klassen, de speelzalen, het wondermooie leerkrachtenverblijf, het speciale gespreks- en groepslokaal, de onderkomens voor verenigingen enz.. Ook voor de openbare bezichtiging na de middag was er een grote belangstelling. Overal hoort men van een bewondering en verbazing over gebouw en de nieuwe inrichting. Geffen!!! Proficiat. Wat een aanwinst!! Eindelijk, eindelijk... maar “Het kan nie beter”. Een ZEGEN voor School en gemeenschap. De stamtafel ontvangt een breed glimlachende nieuwe prins: Frank de 1e en adjudant Mari. Beide zijn lid van dweilorkest “Ut Gû Vals”. De Prins is een zoon van Jan van Griensven (Jan de Post) en Mari, zoon van Marikus Vos. De Prins roept: Mijn droom is uitgekomen!!! De onthulling in de welgevulde Gouden Leeuw was een fantasie van licht en vol verrassingen en ook de receptie op zondag in Het Haasje kende een volle zaal. Aan Carnavals Vereniging “Goed Zat” werd op de opwermoavend de Willy Hanegraafprijs toegekend. Deze groep werd vooral geprezen om de goede aandacht voor de jeugd. De Prins en adjudant zullen dit jaar echt de Tent op zun kop gaan zetten, dat verraadt hun stralende blik en uit zich in heftige emoties en intense gemotiveerdheid. Succes prins en adjudant. Het Geffes Volk meldde dat de speelavonden goed bezocht waren en dat het stuk veel dorpsgenoten en gasten rijk had vermaakt en dat zij allemaal lachend in “de Goot” terecht gekomen waren. Veel lof was er over de nieuwe regisseur, Jan Grosveld. Men was van mening, dat de publiciteit niet goed had gefunctioneerd, maar dat men desondanks op Hyves kan nagenieten van filmpjes over de activiteiten van Geffes Volk. We zijn blij met de benoeming van Ben Brands tot


wethouder van de gemeente en hopen hem gauw te begroeten. Hij komt zeer ambitieus over in zijn levensbeschrijving. Wij hopen dat Dorpsbelangen toch de beloften van vernieuwing zal waarmaken en eindelijk is daarvoor in deze benoeming goede hoop. Arno Romme blijkt er ziek van geworden te zijn. ´t Is ook nogal wat. René van Herpen was zeker van zijn zaak, maar onzeker bij zijn taak. Hij was er zeker van dat een zekere beslissing zeker tot goede resultaten zou lijden en nu is hij alleen maar verzekerd van een zekere wachtgelduitkering. Het blijft onzeker of Dorpsbelangen die schade zal vergoeden, terwijl ze zeker schuldig te noemen zijn. Ze hebben die opdracht zeker te zeker opgevat. Maar een goede vervangster, Annemiek van Gerven, draagt nu de partij. Aan beiden veel succes gewenst. Allerheiligen vierden we dit jaar in de kloosterkapel en die ruimte bleek toereikend. Hebben we niet zoveel meer met de zegepralende kerk, vragen we ons af. De lijdende kerk en de strijdende kerk zagen we op 2 november in een bijzonder- indrukwekkende viering op “Allerzielendag”. Met gedragen, doorleefde muziek van W.I.K. en het gemengd kerkkoor herdachten we met veel intimiteit de gestorvenen van het afgelopen jaar. Mijmerend over al het goede, de troosteloosheid, de hoop op bevrijding, de belofte van eeuwige rust en eeuwig leven in de mis, lopen we langs de paden, prevelen we wat woorden, zeggen we dank, dag Toon, dag Teun, dag Noud, dag Nonja, dag Maria, Rieka, Annie, dag... dag, dag... Rust in Vrede allemaal. Het is goed te herinneren. Ze horen bij ons. Het was mooie muziek van W.I.K. We zijn trots op jullie. De fanfare haalde laatst nog de 1e Prijs bij de Maaslandcup. Een prachtresultaat. Proficiat leden en leiding. Ook de slagwerkgroep leverde een schitterende prestatie, en de majorettes stonden aan de top in de Lievekamp. Dat was een feestje waard. De Heesterseweg is intussen gedeeltelijk gerepareerd, nou de rest nog, want het blijft dubbel opletten op die weg. In de Pastoor v.d. Kampstr. wordt ´n fietspad aangelegd door een onbekende aannemer. Wij gaan dat dan

maar het v.d. Haterd-pad noemen. Het Rottenrijk laat weten, dat in 2011 op 29 januari het Roaplied wordt uitgekozen, dat de Roapen weer gaar zijn op 18, 19, 25 en 26 februari en dat de senioren op 20 februari worden uitgenodigd. “Blèf oew Z11 in 2011”. Van stamtafel 332. Voor op- en of aanmerkingen de Prins tel. 0412-640982. Niks vergeten, wà ge moet weten. Ge zet hartstikke welkom op 28 november nao de Hogmis, wer in café Govers. Hauw Doe. Ut gû oe goet!!!

Aanmelden voor Kort Orre Roap 2011

JEUGDIGE ‘TONPROATERS’ GEZOCHT

Beste jongens en meisjes van groep 6, 7 en 8. Vorig jaar zijn we begonnen met het organiseren van ‘de Kort Orre Roap’ (jeugdroap) en dat was een groot succes! Jongens en meisjes uit Geffen lieten geweldige optredens zien en het was een lachwekkende en vooral héél gezellige middag. Natuurlijk gaan we ons best doen om er dit jaar weer zo’n fantastische dag van te maken, en wel op zondag 13 februari in Café Zaal De Gouden Leeuw in Geffen. Het thema van dit jaar is ‘Blef oew Z11 in 2011’. Wat houdt het in: Een ‘tonproater’ vertelt op een grappige manier van alles over Geffen. Dit kan bijvoorbeeld gaan over bekende Geffenaren of dingen de die laatste tijd gebeurd zijn in Geffen. Ook spelen de ‘tonproaters’ vaak een leuk typetje waardoor het voor de bezoekers nóg leuker wordt om naar te kijken en te luisteren. Om ons daarbij te helpen kunnen jullie jezelf opgeven als ‘tonproater’. Durf je op het podium te staan en kun je iedereen laten lachen, gieren en brullen? Geef je dan nu op, zodat je zondag 13 februari mee kunt doen! Je kunt je naam, leeftijd en telefoonnummer doorgeven aan Bart Verhagen, e-mail: jeugdroap@rottenrijk.nl of telefoon 06-52228573. Veel groetjes van de Werkgroep Jeugdroap!

GEVONDEN Een huissleutel met sleutelhanger in de Veldstraat. Sleutelhanger is een klein zwart zakmes. Informatie: 06-29504083 of bij de redactie van Torenklanken via: torenklanken@home.nl

9


Vos en Marie Vos - van de Akker. Mari is (ook erg gelukkig!) getrouwd met de rasechte Gefffense Mariëtte van Erp. Samen hebben zij drie kinderen: dochter Merle (12), zoon Pim (10) en dochter Senne (8). Mari is een geboren en getogen Krulstaartje en daar gaat hij “gruweluk gruts op”, maar dat leert de Rottenrijkse Raad van Elf hem wel af! In het dagelijks leven werkt Mari als werkvoorbereider bij de firma Van den Bouwhuijsen in Den Bosch. Mari is net als Frank graag van huis: hij is ook lid van dweilorkest Ut Gu Vals, dat zich 1 jaar “Prinselijk” mag noemen. Bij De Vlijmd slaat hij graag een tennisballetje, maar daar kennen ze Mari eigenlijk beter in zijn rol als barman bij grote evenementen. Samen met prins Frank dun Urste, Adjudant Mari en het olling Rottenrijk kent het Geffens carnaval een vliegende start. Het carnavalsjaar 2011 wordt een jaar, waarin de Stichting Rottenrijk haar ambitieuze vleugels (nog) verder uit gaat slaan. Het motto:

NIEUWE PRINS EN ADJUDANT Op zaterdag 6 november is tijdens de Opwèrmoavend de carrnavalsburgemeester van het Rottenrijk bekend gemaakt. De nieuwe heerser over het Rottenrijk is Prins Frank dun Urste, die samen met adjudant Mari de scepter in het Rottenrijk Geffen zal zwaaien. Het duo is in het Geffense carnaval bekend van het Geffens dweilorkest Ut Gu Vals. Prins Frank van Griensven (“de Post”) is 42 jaren jong, gelukkig getrouwd met Sjan en de trotste vader van dochter Vera (9) en zoon Stijn (6). In het dagelijks leven is Frank werfbeheerder bij Van Wanrooij, de bekende Geffense bouwonderneming. Sinds de oprichting in 1995 slaat Frank de grote trom bij vriendengroep én dweilorkest Ut Gu Vals. Daarnaast handbalt de kersverse Prins al 26 jaar bij de K.P.J., slaat hij soms een balletje bij de plaatselijke tennisvereniging De Vlijmd én is hij sinds kort begonnen met crossen op zijn mountainbike. Al deze activiteiten moeten de komende maanden op een laag pitje, want Frank dun Urste is er “keigruts” op, dat hij, samen met zijn beste maat Mari, het hoogste ambt in het Rottenrijk mag bekleden. “Met de uitverkiezing tot Prins Frank dun Urste van het Rottenrijk, komt een jongensdroom uit!” Adjudant Mari Adjudant Mari Vos is 44 jaar geleden geboren in Krullendonk (Heesch). Mari is de jongste zoon van Marikus 10

Van de Pol schilderwerken glasservice Nulandsestraat 13 5391 KC Maasdonk Telefoon (06) 42 75 70 50 Fax (073) 532 50 52 Mail: vdpolglasservice@home.nl

Zie ook onze website: www.vandepolglas.nl


“DE GOOT” DOOR “GEFFES VOLK” Het was een avondje lekker ontspannen achteroverleunen, genieten en vooral verwonderen! Verwonderen over het professionele acteerwerk en de perfecte inleving van de rollen door de spelers van toneelvereniging “Geffes Volk”. Antoinet van Schaijk (Rika), Rien Oomens (Eduard), Michel Winters (gastspeler Jopie), Regina Jonker (Wanda), Petra van Dijk (Pien Steltman), Jeannette Groeneveld (Toos Stuyts) en Marjo van Dongen (Elsberth Meerman), deden niet voor elkaar onder! Gastspeler Michel mag blijven!!

Een zegen voor de regisseur om met hen te mogen werken, maar het was ook andersom. “Het klikte met de nieuwe regisseur Jan Grosfeld (39 j.)! Jan: “Ik speelde al jaren toneel; het zit in het (familie)bloed! Toen mijn jongste kind bij het jeugdtheater ging spelen, werd ik gevraagd als regisseur en zo is het begonnen. Toneelgroep “Plattelanders” uit Rosmalen volgde en van daaruit werd ik gevraagd voor “Geffes Volk”. We hadden een leuk stuk met goede spelers, die vooral plezier in het acteren hadden. De junk, de alcoholist, de verwarde vrouw, de prostitué, de bekakte dame, de struise, sociale pensionhoudster en de vrijwilligster alias actrice waren het “echt”! Ik houd van een vlotte regie, waarbij ik het spel laat ontstaan. Ik doe niets voor, maar stuur alleen. ‘Weet waarom je opkomt’ is mijn devies. Er moet tempo in het stuk zitten, daarom houd ik ook niet van deuren in het decor, dat belemmert de natuurlijke voortgang. De spelers hebben hun rollen prima opgepikt en daarom hebben we een mooi resultaat neer kunnen zetten.” Als de bekende puntjes op de i, waren er natuurlijk de ondersteunende kwaliteiten van de grimeurs Ellen van Nistelrooij, Petra van Erp en Henriëtte van Bergen, de licht- en geluidsman Bram Hendriks, de decorbouwers Kees van Venrooij, Harrie van den Hanenberg en Hein van der Doelen. De poster werd ontworpen door Marloes Cremers en Gea van Mourik en het filmpje, voorafgaande aan de voorstelling, werd opgenomen door Martijn van Summeren.

De vereniging telt momenteel elf leden. Men wil in de toekomst met audities gaan werken: wie is het meest geschikt voor welke rol. “Nieuwe leden moeten iets in hun mars hebben” zeggen Petra, Regina en Antoinet desgevraagd. “Maar ten aanzien van de aanmelding van mannen zijn we wat minder streng, want daar hebben we er te weinig van!” “Geffes Volk” heeft dus graag ‘Goei Volk’ om iets moois op de planken te brengen. Die planken lagen (nog) niet op het nieuwe podium in “de Koppellinck”...! Volgens secretaris Henriëtte van Bergen is er teveel wegbezuinigd in het nieuwe centrum en derhalve is het niet geworden, wat men beloofd heeft. “De akoestiek is onvoldoende, ramen kunnen (nog) niet verduisterd worden en licht en geluid moet nog worden aangebracht. Het is geen sfeervolle ruimte, waarin mensen een gezellig avondje willen doorbrengen; zij willen een kopje koffie of een drankje nuttigen. Die faciliteiten hebben we momenteel in ‘ons honk’ “De Gouden Leeuw” wel en bovendien weten we nu ook waar we financieel aan toe zijn.” Voorlopig blijft “De Gouden Leeuw” dus nog de “gouden plek” voor “Geffes Volk”!

11


aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900 - 8844 en is altijd te bereiken.

GEMEENTEHUIS MAASDONK Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL Geffen tel. 073 - 53 42 100 fax. 073 - 53 21 945 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG Geffen E-mail:postbus5@maasdonk.nl Internet:www.maasdonk.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur woensdag van 13.30 tot 15.30 uur (alleen publiekszaken) OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag t/m vrijdag, van 09.00 tot 17.00 uur, en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf. MELDPUNT OPENBARE WERKEN Voor meldingen over schades aan gemeentelijke eigendommen kunt u contact opnemen met het gemeentehuis, 073 - 53 42 100. De gemeente zal zorgen voor een snelle reparatie. SPREEKUREN Burgemeester R.H. Augusteijn Wethouder J.G.J. Moon van der Biezen Wethouder B.H.M. Brands Wethouder M.J.M. van de Ven Na telefonische afsprak via het bestuurssecretariaat 073 - 53 42 100 kunt u de burgemeester of een van de wethouders spreken. BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur, en ook op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur, in het gemeentehuis van Maasdonk. POLITIE Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent

12

ZORGLOKET Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur SPREEKUUR MEE Op dinsdag van 09.00 tot 11.00 uur KOM NAAR DE SPECIALE MIDDAG VOOR JONGE MANTELZORGERS ER EVEN TUSSENUIT 11 december 2010, 12.30 - 18.30 uur Dorpshuis ‘t Zijl, Zijlstraat 2, Vinkel Zorg jij wel eens voor je vader, moeder, broer, zus, opa of oma? Ben je tussen 10 en 18 jaar? Woon je in Bernheze of Maasdonk? De gemeenten Maasdonk en Bernheze organiseren een gezellige, creatieve en sportieve middag voor ‘jonge mantelzorgers’ uit hun gemeente. Geen ‘officiële’ bijeenkomst, maar een leuk event, met theater, coole workshops en na afloop lekker eten. Deelname is gratis en je mag ook een vriend of vriendin meenemen. Creatieve en sportieve workshops Vanaf 12.30 uur ben je welkom. Om 13.00 uur start het programma. Na een kort woordje van de wethouder en een optreden van Helder theater kun je meedoen aan twee workshops. Je kunt kiezen uit: - Haar en make-up met fotoshoot door Fotografie Sterre: nadat je haren leuk zijn opgedaan en je mooi bent opgemaakt word je op de foto gezet. - Vier creatieve workshops door Atelier 276: schilderen met glasverf, sieraden maken, dromenvanger maken en een skyline uitbeelden met papier - Djembé door Percussiegroep DAMBA: maak kennis met de opzwepende ritmes van het Afrikaans trommelen - Breakdance/hiphop door Sportinstituut Berlicum: hier komen kracht, lenigheid en lef samen in een supervette dansvorm. - Zelfverdediging door Instituut Sterk!: leer hoe je jezelf kunt verdedigen met verschillende technieken, lichaamswapens en andere bruikbare verdedigingsmiddelen. Om 17.00 uur sluiten we de workshops af. We gaan dan lekker eten en om 18.30 uur is de middag voorbij.


Vervoer Wil je graag komen, maar heb je geen vervoer? Geef dit bij je aanmelding aan, dan zorgen wij voor een oplossing. Aanmelden Meer informatie over het programma en een aanmeldformulier vind je op www.bernheze.org en www.maasdonk.nl. Zorg ervoor dat het formulier zo spoedig mogelijk bij ons binnen is. We zien je graag op 11 december!

Ben Brands wordt wethouder in Maasdonk De achterban van Partij Dorpsbelangen heeft op 3 november unaniem haar vertrouwen uitgesproken in Ben Brands. Ben Brands (50) is door het bestuur en fractie gepresenteerd als de kandidaat, die op uitstekende wijze René van Herpen kan en wil vervangen. Ook de coalitiepartners zijn tevreden over deze keuze. Ben Brands heeft een grote bestuurlijke ervaring opgedaan in de gemeente Vught. Van 1999 tot 2006 is hij raadslid geweest voor het samenwerkingsverband PvdA-Groenlinks, waarvan 4 jaar als fractievoorzitter. Van 2006 tot 2010 heeft hij Vught gediend als wethouder. Toen heeft hij o.a. de portefeuilles Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting, Natuur en Milieu, Monumenten, Economische Zaken, Recreatie en Toerisme en Arbeid en Inkomen in zijn takenpakket gehad. Een breed bestuursterrein, waarop hij aantoonbare sporen heeft verdiend en resultaten heeft bereikt. Nu kan Maasdonk gebruik gaan maken van zijn kennis en ervaring. Sinds de verkiezingen van maart dit jaar is hij lid van de Gemeenteraad in Vught. Met de komst naar Maasdonk zal hij zijn lidmaatschap van de gemeenteraad in Vught opzeggen. Het interim Wethouders Netwerk is als intermediair opgetreden. De keuze is gemaakt op basis van een profielschets, waarin de voorkeuren van Dorpsbelangen zijn vastgelegd. Ben heeft al kennis gemaakt met de fractievoorzitters van de coalitiepartijen en met zijn toekomstige collegawethouders. Vanzelfsprekend is hij ook geïntroduceerd bij burgemeester Augusteijn. Volgens de planning zal Ben Brands tijdens de eerstvolgende raadsvergadering op 9 november als wethouder worden geïnstalleerd. Ben Brands is geboren en opgegroeid in Tilburg. Van-

wege zijn werk is hij jaren geleden verhuisd naar Vught. Ben is getrouwd en vader van twee dochters. Het gezin woont in Vught Partij Dorpsbelangen wenst Ben Brands, het college van B&W, de gemeenteraad succes toe met het realiseren van de beoogde resultaten. Dat voor het belang van heel Maasdonk.

KPJ-VETERANENSPORTDAG In het verlengde van het 85-jarig bestaan van de KPJ in 2010 wordt er volgend jaar op Tweede Pinksterdag (13 juni 2011) een veteranensportdag gehouden in Geffen op sportpark “De Biescamp”. De oefenavonden voor deze happening zijn van start gegaan. Een enthousiaste groep oud-KPJ-ers zijn begonnen met het instuderen van sportoefeningen, piramidebouw en volksdansen zoals die jaren geleden ook gepresenteerd werden. Er kunnen zich nog gegadigden van 35 jaar en ouder aanmelden om mee te doen! De oefenavonden worden gehouden bij Frans en Liesbeth van Dinther, Bergstraat 6 op maandagavond; de vrouwen oefenen van 19.30 20.30 u. en de mannen van 21.00 - 22.30 u. Doe mee, het is goed voor lijf en leden en de gezelligheidsfactor is hoog! De vrouwen kunnen zich aanmelden bij: Nellie van Herpen: tel. 5323555 of per e-mail: nelliejan@hotmail.com en de mannen bij: Peter Schutjens tel. 06 - 42345612 of bij Mies van Erp tel. 5323027 of 06 20866673 of per e-mail: m.erp@hetnet.nl

NIERSTICHTING Bedankje namens de Nierstichting, hier wil ik iedereen bedanken voor hun gulle gift voor de Nierstichting, tevens wil ik de collectanten bedanken voor hun inzet. Er is een bedrag opgehaald van € 810,96. Wij vragen nog nieuwe collectanten voor de Nierstichting. Namens Joke Langens en Dina v. Gogh.

13


U bent meteen verkocht met een hypotheek van de Rabobank. U heeft uw droomhuis gevonden? Maak voor een persoonlijk advies snel een afspraak met een van onze adviseurs. Zo’n gesprek is nu extra interessant, want bij een hypotheek adviesgesprek krijgt u een iPod Shuffle cadeau. En sluit u ook daadwerkelijk een hypotheek af? Dan ontvangt u zelfs een iPad.

Gratis iPad Pa ad bij het en afsluiten en van een thee ek hypotheek

Voor een persoonlijk advies gaat u naar Rabobank Bernheze Maasland. Rabobank. Een bank met ideeën.

Kijk voor meer informatie op www.rabobank.nl/bernhezemaasland


SAXOFOONKWARTET “GIST” PRESTEERT GOED! Het onlangs opgerichte saxofoonkwartet “GIST” o.l.v. Rens van Wanrooij, overtuigde de jury, op het Eerste Ottomani Amateur Saxofoonkwartet Concours op 7 november jl. Met drie leden van fanfare WIK en één van harmonie Union formeerde hij het saxofoonkwartet en ze schreven zich in voor het concours. Laurens van Kreij (sopraansax), Arnout van Erp (altsax), Anneke Coolen - van Zutphen (tenorsax) en Rens (bariton) zijn fanatieke muzikanten en naast het reguliere werk van fanfare en harmonie, zien ze graag een uitdaging tot solo- en/of groepspresentaties.

1997 heeft men de vereniging op moeten heffen in verband met sluiting van het zwembad. Bij enkele oud-leden van zwemvereniging ‘t Waterrijk is het idee van een reünie ontstaan. Daarom deze oproep! We willen graag weten of dit ook leeft bij andere oud-leden en of er daadwerkelijk belangstelling is voor een reünie. We hebben daarom op de bij ons bekende adressen een brief bezorgd. Ben jij ook lid geweest en heb je nog niets ontvangen, meldt je dan aan via de website www.watervriendennuland.nl. Via deze site kan je ons je gegevens (e-mail) laten weten. Bij voldoende belangstelling gaan we zeker verder met het organiseren van een reünie. Over de organisatie en de voortgang word je dan via je e-mail en de website op de hoogte gehouden. Heb je niet de mogelijkheid om je aan te melden via onze website dan kun je je ook schriftelijk aanmelden op het volgende correspondentieadres: Reünie Watervrienden ‘t Waterrijk, Veldstraat 22 5391 BD Nuland. Het aanmelden verplicht je nog tot niets en de aan ons verstrekte gegevens worden vertrouwelijk behandeld. We hopen op vele enthousiaste reacties ! Vriendelijke groeten, Organisatie Reünie Watervrienden ‘t Waterrijk www.watervriendennuland.nl

En met succes, want de jury en het publiek waren onder de indruk. “We hadden de lat hoog gelegd en gingen voor het hoogste (D) niveau.” De andere D-niveau kandidaat was het kwartet “Met Maten” uit Dordrecht, dat reeds 20 jaar samen speelde. De ervaring / professionaliteit van deze musici was duidelijk te horen! Zij wonnen weliswaar de 1e prijs, maar de jury - en dat getuigde van veel lef - besloot, om de prijs (€ 500,-- en een masterclass) te splitsen en de masterclass toe te kennen aan “GIST”! “Het ‘gistte’ in deze groep op een positieve manier! Complimenten vanwege de inzet en het enthousiasme! We weten niet wat jullie ambities zijn, maar dat jullie nog veel beter kunnen, is zeker!” aldus de jury. Vandaar dat ze mogen deelnemen aan een masterclass o.l.v. een zeer bekende saxofonist en componist Willem van Merwijk, die het verplichte werk schreef.

OPROEP Watervrienden ‘t Waterrijk zoekt oud-leden Watervrienden ‘t Waterrijk Nuland/Heesch is 1 april 1980 door een aantal Nulanders en Heeschenaren opgericht. De thuisbasis is jarenlang het zwembad in het Van der Valk Motel in Nuland geweest. Op 5 september

Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen

Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding

Veldstraat 33 5386 AW Geffen

tel. 073 - 5320744 fax 073 - 5320745 06 - 23438623

www.wespro-ongedierte.nl

15


BILJARTEN DOK TEGEN ‘T HAASJE

DANKBETUIGING

Er werden deze avond 16 wedstrijden gespeeld waarvan er 10 gewonnen werden door de senioren van het “Oude Klooster”. We hadden speciaal voor deze avond drie supernestors opgesteld, Wim Heijmans 88 Martien van Wanrooij 84 jaar oud en Toon van der Heijden 83. Deze behaalden met hun gedrieën wel de volle buit van 30 winstpunten. Martien van Wanrooij behaalde tevens het formidabele gemiddelde van 4.20. We zijn uiteraard erg blij dat ze inmiddels alle drie voor vijf jaar hun contract hebben verlengd. Wij hanteren van oudsher de regel; Jong geleerd is oud gedaan. Tinie van Nistelrooij speelde voor ‘t Haasje het hoogste gemiddelde en behaalde tevens de hoogste serie van 13 en had ook nog de minste beurten nodig. De einduitslag van deze sportieve ontmoeting was 141 om 122 punten. U ziet achtereenvolgens de naam, gemaakte caramboles, hoogste serie, gemiddelde en winstpunten. Wim van Druenen 40 8 2.00 10 Tonnie v.d. Heijden 24 6 1.20 8 Cor van Lent 85 19 6.07 10 Tinie van Schijndel 17 4 1.21 3 Frans Jansen 37 9 1.94 9 Jan Broeksteeg 56 9 2.94 10 Wim Heijmans 20 8 1.00 10 Hans van Schijndel 20 5 1.00 6 Gerrit Hermes 17 4 1.21 10 Jo v.d. Heijden 9 3 0.64 3 Adriaan Wolf 5 10 0.50 1 Tinie v. Nistelrooij 33 13 3.30 10 Wim Heurkens 42 6 1.75 10 Gerrit Clement 28 7 1.16 7 Toon v.d. Heijden 20 4 1.00 10 Hans Mels 26 4 1.30 10 Toon Kappen 42 7 1.55 10 Theo van Uden 31 7 1.14 8 Piet van Herpen 31 5 1.47 7 Broer Damen 42 9 2.00 10 Martien v. Wanrooij 42 7 4.20 10 Tonnie v.d. Heijden 3 2 0.30 1 Harrie van Rijn 28 10 1.27 10 Hans van Orsouw 19 8 0.86 7 Bernard vd Heijden 60 12 2.40 10 Tinie van Schijndel 53 8 2.12 9 Gerrit van de Rijt 38 14 1.90 9 Jo Steenbergen 38 9 1.90 10 Hans Unterluggauer 22 5 1.15 5 Christ v.d. Moosdijk 25 4 1.31 10 Lambert Ruijs 24 6 1.04 10 Jo van der Heijden 26 5 1.13 10

Hiermee willen wij iedereen hartelijk bedanken die de avondwake, uitvaart en crematie van onze geliefde man, vader en opa Theo van Erp

Uw @pestaartje 16

Tot zo’n troostend afscheid hebben gemaakt. Ook de vele kaarten waren hartverwarmend. Het was fijn om te zien dat zo velen hem een goed hart toedragen. Mia van Erp, kinderen en kleinkinderen.

DANKBETUIGING Via deze weg willen wij iedereen bedanken voor het medeleven na het overlijden van onze moeder, schoonmoeder en oma Rieka van Amstel-de Veer Met name huisartsenpraktijk Geffen, personeel van Ziekenhuis Bernhoven, familie, buren, vrienden, kennissen en allen die ons een warm hart hebben toe gedragen. Hartelijk bedankt namens kinderen en kleinkinderen van Amstel.

Gordijnen Atelier ”VeGa” Precisie en Maatwerk

• Gordijnen • Vitrage • Inbetween • Embrasse • Draperie • Bedspreien • Ook voor het veranderen van uw bestaande gordijnen • Wij hebben ook stoffen

Binnenpas 20, 5384 NG Heesch Telefoon: 0412 47 59 37


Muziekschool Maasdonk zoekt een nieuw bestuurslid Muziekschool Maasdonk is een stichting die binnen de gemeente Maasdonk het reguliere muziekonderwijs organiseert. De muzieklessen worden door docenten van ‘Muzelinck’ uit Oss gegeven. In het schooljaar 2010/2011 wordt aan ongeveer vijftig leerlingen uit Maasdonk muziekles gegeven. Driekwart van de leerlingen krijgt les in Maasdonk, de rest krijgt les in Oss. De muziekschool is zo georganiseerd dat in iedere kern van Maasdonk een contactpersoon woont die de contacten met de leerlingen en hun ouders in de betreffende kern onderhoudt. Op dit moment zoeken we een nieuw bestuurslid welke als contactpersoon in Geffen zal gaan functioneren. We zoeken iemand die affiniteit met muziekonderwijs heeft en liefst nog kinderen op de basisschool heeft zitten. Het bestuur vergadert gemiddeld 7 keer per jaar wat neerkomt op eens per 6 weken in een schooljaar. Hebt u interesse, wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Jacqueline Bos (tel. 5325114) of met Jan van Kreij (tel. 5325168), beiden bestuurslid van stichting Muziekschool Maasdonk.

UITSLAG QUIZAVOND

De eerste ronde werd gewonnen door Basisschool de Wissel met 37 punten en op de tweede plaats Stichting Rottenrijk 1 met 25 punten. In ronde twee waren de Abeeltjes de winnaars met 49 punten. De tweede plaats werd gedeeld door de teams van de Bunny’s 2 en de Freules de Fle d’Ar die beide 26 punten behaalden. De derde ronde werd een overwinning voor de Nieuwkomertjes (de winnaars van vorig jaar) zij behaalden 56 punten. Hier was de tweede plaats voor de familie Heesakkers met 27 punten. Dit hield in dat het team van Stichting Rottenrijk 1 in elk geval geen finaleplaats behaald had en de teams van de Bunny’s 2 en de Freules de Fle d’Ar een beslissingsronde moesten spelen. De Bunny’s 2 scoorden hierbij niet en de Freules de Fle d’Ar behaalden 1 punt en gingen daardoor naar de finale. Na het spelen van de finale bleken er opnieuw twee teams met hetzelfde aantal punten te zijn en wel de teams van de Freules de Fle d’Ar en de Abeeltjes. Dus moest wederom een beslissingsronde uitkomst bieden. Hierin bleken de Abeeltjes de sterkste met 5 punten en de Freules de Fle d’Ar vergaarden 3 punten. Dit alles resulteerde in de volgende eindstand : 1. De Nieuwkomertjes 77 punten, 2. Basisschool de wissel 29 punten, 3. Familie Heesakkers 28 punten, 4. De Abeeltjes 19 + 5 punten, 5. Freules de Fle d´Ar 19 + 3 punten, 6. De Bunny’s 2 26 punten, 7. Stichting Rottenrijk 1 25 punten, 8. Jeugdcommissie Nooit Gedacht 22 punten, 9. De Bunny’s 1 20 punten, 10. Bestuur Jeugdvakantiewerk 20 punten, 11. C.V. de Kruipers 16 punten, 12. Stichting Rottenrijk 2 12 punten, Deelnemers en belangstellende hartelijk bedankt en hopelijk tot volgend jaar. De quizcommissie

De jaarlijkse quizavond was weer een geslaagde en gezellige avond. Dat er slechts 12 teams aangemeld waren heeft hier geen afbreuk aan gedaan. De 12 teams hadden totaal 55 deelnemers wat inhoud dat 5 teams met slechts 4 personen gespeeld hebben. Ook waren er nog een flink aantal supporters aanwezig. Hoewel het team van Basisschool de Wissel dit jaar voor het eerst mee deed waren de deelnemers vrijwel allemaal bekenden van de Mariaschool. Stichting Rottenrijk was maar liefst met drie teams vertegenwoordigd n.l. de Freules de Fle d’Ar en team 1 en 2.

Riolering of afvoer verstopt !? v.d. Heuvel rioolreiniging Geffen 06-23129208 17


NIEUWE WEDSTRIJDTENUES VOOR TOGG

De aangesloten vrijwilligersorganisaties en ouderenorganisaties zijn: De Schakel in Geffen, Het Open Venster in Nuland, De Zonnebloem afdeling Vinkel, Katholieke Bond voor Ouderen, Kerk en Samenleving, WMO-Platform Maasdonk, Het Rode Kruis afdeling Het Maasland, Gemeente Maasdonk en RIGOM Ouderenwerk Maasland. Op zoek naar vrijwilligers! Graag Gedaan! Maasdonk is ook op zoek naar vrijwilligers. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Anya van Lieverloo, projectcoördinator Graag Gedaan!, te bereiken bij RIGOM, tel. 0412 - 65 32 32 of via de email: avanlieverloo@rigom.nl

Onlangs is TOGG door Van Zandvoort Elektrotechniek en Spierings Schoenen en Sport in het nieuw gestoken. Graag willen wij de familie van Zandvoort en de familie Spierings hier hartelijk voor bedanken. Op naar een sportief seizoen.

PERSBERICHT Start van Graag Gedaan! Maasdonk op 25 november 2010 Op 25 november aanstaande geven wethouder Hr. R. van de Ven en directeur RIGOM Ouderenwerk Maasland Hr. E. Dirkx het startsein voor Graag Gedaan! Maasdonk. Graag Gedaan! Maasdonk is een samenwerkingsverband van vrijwilligersorganisaties en ouderenorganisaties, die gehoor willen geven aan hulpvragen van 55-plussers en mensen met een beperking, die om uiteenlopende redenen bedreigd worden in hun zelfstandigheid en welzijn. Voor mensen die geen uitgebreid sociaal netwerk hebben, kunnen de vrijwilligers van Graag Gedaan! wellicht uitkomst bieden. Graag Gedaan! Maasdonk is bereikbaar via telefoonnummer (0412) 65 32 48, van maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 - 12.00 uur, of via email: graaggedaan@rigom.nl Graag Gedaan! beschikt ook in de gemeente Maasdonk over een coördinator die bij thuis de hulpvraag komt doorspreken. Vrijwilligers van Graag Gedaan! Maasdonk kunnen de volgende diensten leveren: begeleiding naar het ziekenhuis (onder bepaalde voorwaarden), boodschappen doen, hand- en spandiensten, voor de eerste keren mee naar een activiteit, bezoekje aan huis, naar buiten voor een wandeling en computerhulp. 18

Graag Gedaan! Maasdonk wordt professioneel ondersteund door RIGOM Ouderenwerk, Schadewijkstraat 6, 5348 BC Oss, tel. 0412 - 65 32 32, Internet www.rigom.nl en email: info@rigom.nl

WAT GELOOF IK? Een actueel onderwerp in deze woelige tijd en maatschappij. Al een paar jaar is er een gesprekgroep voor zowel voor inwoners van Geffen en Vinkel, die op een laagdrempelige manier spreken over wat het geloof voor ieder kan betekenen. Eens in de 6 a 7 weken komt men samen bij Marian Lepoutre. De organisatie is in handen van o.a. Annet van de Helm, diaken Wim van Herwijnen is de gespreksleider en pastorale begeleider. De groep varieert van 7 tot 11 deelnemers. Maar het is fijn als er zicht wat meer mensen wil aansluiten. Aan de hand van een bijbel of andere tekst merk je wat geloven met jou kan doen. Geloven is niet uit de tijd, maar bitter noodzakelijk in een tijd waar mensen naar houvast zoeken. Kom vrijblijvend kennis maken, ook al heb je nog geen geloofsrichting of ben je een twijfelde katholiek. De eerst komende avond is 16 december, als thema hebben we dan, wat betekent Kerstmis voor jou persoonlijk? Van harte welkom, mede namens onze kapelaan die al kennis met ons heeft gemaakt. Aanmelden of meer informatie: Annet van de Helm tel. 073-5324311


Hanegraaf B.V. HanegraafGeffen B.V. Geffen Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 Fax (073) 532 50 68

Mark Romme d’n Herd 17 5386 EX Geffen Telefoon 06 16610622 E-mail: markromme@home.nl

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE’S VOLGENS VCA-NORMEN DIERENSPECIAALZAAK & VEEVOEDERS

B. de Kinderen d’n Ham 1, 5386 JA Geffen tel. 073-5325551 maandag t/m vrijdag zaterdag

13.00 - 19.00 uur 8.30 - 17.00 uur

www.dierenspeciaalzaak-dekinderen.nl

Move 2B Fit Deskundig in beweging Fysiotherapie Manuele therapie Oedeemtherapie Sport- en arbeidsfysiotherapie Shockwave therapie en echodiagnostiek

FYSIOTHERAPIE EN TRAINING - Vervoer voor zorgverzekeraars - busje

GEFFEN - NULAND - VINKEL Telefoon fysiotherapie (073) 532 3432 Telefoon fitness (073) 532 7472

Individuele training Groepstraining 0HGLVFKH�ÀWQHVV

Kijk ook op onze website: www.move2bfit.nl

Van der Sangen Tuinhout k Voor a l u w ma a t w e r

✓ Speeltoestellen ✓ Schuttingen ✓ Rieten- en wilgentenen matten ✓ Vlonders ✓ Tuinhuisjes ✓ Dierenverblijven ✓ Meubelen ✓ Prieëlen ✓ Picknicktafels ✓ Bloembakken ✓ Accessoires ✓ Decoratieve boerderijdieren ✓ Showmodellen blokhutten

Roy Romme $EN /VEN �� ���� %7 'EFFEN .EDERLAND

-OB�� �� �� �� �� �� ROMMEHOVENIERS HOME�NL

www.vandersangentuinhout.nl Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

UW ADRES VOOR TUINHOUT Openingstijden: Ma. t/m vr. 8.30 tot 18.00 uur en op za. 8.30 tot 16.00 uur

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL Carbone B.V. Kloosterstraat 22 5386 AT Geffen Tel.: 073 - 532 1397 Fax.: 073 - 532 5979 info@carbone.nl www.carbone.nl

P. DE K L EIN Voor een perfecte rijopleiding (EEGTERSTRAAT �� ���� #0 'EFFEN 4EL�� ����� ��� �� �� &AX� ����� ��� �� �� !UTOTEL�� �� �� �� �� ��


CEES VAN DER DOELEN LANDJONKER SINT-JORISGILDE 2010 SINT JORIS GILDE

Op zondag 7 november jl. hield het Sint-Jorisgilde haar jaarlijkse Landjonkerdag. Na een hele week grijs weer met veel regen zag het er in eerste instantie niet naar uit dat het droog zou blijven. Maar juist die ene zondag was het goed weer en dat kwam de sfeer zeker ten goede. Rond de klok van 10.30 uur werd er in optocht afgemarcheerd naar de jeu de boules banen van JBG, waar we gastvrij werden ontvangen en goed begeleid tijdens de wedstrijden. Na twee wedstrijden en veel plezier was het tijd voor de snert en het roggebrood met spek. Onze superkok Gerard Gerrits had een grote pan erwtensoep gemaakt en iedereen liet het zich goed smaken. De kou ging weer uit de botten en voor Gerard was er veel dank. Na de middag begaf het gilde zich weer naar de banen om nog twee wedstrijden te spelen. Er werden nog wat pogingen tot omkoping gedaan om te winnen, maar daar werd door niemand op in gegaan. Zeker niet door Cees van der Doelen, onze beste jeu de bouler. Hij wist het zeker: hij ging winnen. En jawel, hij gíng winnen en werd voor de derde keer Landjonker van het Sint-Jorisgilde. ‘Sommige mensen willen alles’, werd er opgemerkt, want Cees is ook al gildekoning 2010/2011. Hij werd echter door iedereen van harte en oprecht gefeliciteerd, maar, werd er opgemerkt, twee zilveren kettingen dragen is misschien wat te veel. Daarom zal de nummer twee, Ferrie Verhoeven, in optochten de ketting dragen voor Cees.

Vissers. Ook zij werden door allen van harte gefeliciteerd. Om 17.00 uur werd een mooie, spannende en heel gezellige dag afgesloten met veel dank aan de leden van Jeu de Boulesclub Geffen. Dank voor het beschikbaar stellen van de banen, hun tijd en hun objectiviteit tijdens de wedstrijden.

PERSBERICHT Cliëntenraad bij Aanzet Aanzet, stichting voor maatschappelijk en sociaal raadsliedenwerk, heeft een Cliëntenraad opgericht. De Cliëntenraad denkt, praat en beslist mee over onderwerpen die nu of in de toekomst belangrijk zijn. Wanneer cliëntenbelangen in het geding zijn, zorgt zij ervoor dat hiermee rekening gehouden wordt. Voorop staat dat een bijdrage wordt geleverd aan een goede hulp- en dienstverlening door Aanzet. De Cliëntenraad laat de stem van cliënten horen en zorgt ervoor dat er op de juiste plaats naar geluisterd wordt. Zij is een kritische volger van het instellingsbeleid, voert overleg met de directie en geeft gevraagd en ongevraagd advies. Aanzet zoekt cliënten en oud-cliënten die zitting willen nemen in deze raad. Bent u 16 jaar of ouder, cliënt (geweest) van Aanzet en wilt u uw stem laten horen? Mail of bel dan met een van de leden van de Cliëntenraad voor meer informatie. Clientenraad@aanzet.nu Tel: 0412-623880 Hans Leemans Trudy van Lent www.aanzet.nu

WIE WAT WANNEER NOVEMBER 27 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 19) DECEMBER 09 KBO bingo avond in het Oude Klooster, 19.00 uur 11 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 20) 15 Ziekencomité De Schakel, Kerstviering 16 Kerstviering voor alle leden van de KBO 17 KBO Bloemschikken kerststukjes maken 26 Kerstreis KBO reiscommissie De jeugdleden van het Sint-Jorisgilde had haar eigen wedstrijd voor de titel Jonker (jongen) of Jonkheid (meisje). Ook daar was de strijd spannen, maar werd uiteindelijk gewonnen door Lorenzo van der Dussen. Hij ging met de wisselbeker naar huis. Een goede tweede, en hij deed pas voor de eerste keer mee, werd Roy

20


Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20

C1000. Van alle markten thuis.

GEFFEN

C1000 van der Sangen Dorpsplein 3 5386 CL Geffen

Openingstijden: Ma t/m do 8.00-20.00 uur Vrijdag 8.00-21.00 uur Zaterdag 8.00-18.00 uur

TEL. 073 53 40 400

WWW .VANWANROOIJ.NL


PERSBERICHT

theek Oss deze workshop.

Week van de Mediawijsheid: ‘De bibliotheek als Huis van Mediawijsheid’

Woensdag 1 december is er van 19.00 - 20.30 uur een workshop Twitter voor volwassenen. Twitter is helemaal hip tegenwoordig. Al velen hebben het twitteren ontdekt, waaronder veel politici, bekende Nederlanders en journalisten, maar ook de ‘gewone’ mens die graag up-to-date wil blijven in onze gemedialiseerde samenleving. Voor iedereen die graag de mogelijkheden van het twitteren wil ontdekken en wil leren hoe je dat nu eigenlijk moet doen, organiseert de bibliotheek Oss een workshop Twitter.

De bibliotheek Oss als ‘Huis van mediawijsheid’ organiseert tijdens de Week van de Mediawijsheid van woensdag 24 november t/m woensdag 1 december de hele week activiteiten om belangstellenden ‘mediawijzer’ te maken. Bibliotheken en media horen bij elkaar. Ze zijn van oudsher de vrije toegangspoort tot betrouwbare informatie in de breedste zin van het woord. Naast het toegankelijk maken en beschikbaar stellen van media heeft een bibliotheek ook een taak in het leren omgaan met media. Met andere woorden: het publiek ‘mediawijs’ maken. Mediawijs ben je als je weet waar, welke en hoe je media kunt gebruiken. Daarnaast moet je in staat zijn de juiste keuze te maken in de gevonden informatie, en nog belangrijker, weten wanneer informatie wel of niet betrouwbaar is. Donderdag 25 november is er van 14.00 - 16.00 uur een workshop Internet en Mobiel bellen voor senioren (beginners). Bijna iedereen gebruikt dagelijks internet of de mobiele telefoon. Voor velen gesneden koek, maar zeker voor senioren is dat lang niet altijd zo. Voor ieder van hen die graag eens wil kennismaken met internet of wil leren hoe ze met een mobiele telefoon kunnen sms’en, berichten kunnen lezen, contactpersonen kunnen opslaan etc. organiseert de bibliotheek Oss deze workshop. Vrijdag 26 november is er van 16.00 - 17.30 uur een workshop Fotobewerking voor kinderen van 9 t/m 12 jaar. Kinderen vinden het leuk om met de computer bezig te zijn. Niet alleen maar om spelletjes te spelen maar ook een Hyves-pagina bij te houden, filmpjes op You-tube te bekijken of internetsites te bezoeken. Voor alle kinderen die het leuk lijkt om met foto’s op de computer bezig te zijn, maar die eigenlijk niet weten hoe je dat nu precies aanpakt, organiseert de bibliotheek Oss een workshop fotobewerking. Tijdens de workshop worden foto’s van de kinderen gemaakt, waar ze vervolgens zelf mee aan de slag gaan. Dinsdag 30 november is er van 16.00 - 17.30 uur een workshop Gamemaker voor kinderen van 10 t/m 12 jaar. Gamen is een van de meest favoriete bezigheden van kinderen op de computer. Of het nou platformspellen zijn, online games of de Sims, er is voor elk kind wel een game die de aandacht trekt. Maar hoe maak je zelf een game? Voor alle kinderen die het leuk vinden om zelf een game te maken, maar die eigenlijk niet weten hoe je dit precies aanpakt, organiseert de biblio-

22

De toegang voor alle activiteiten is gratis. Inschrijven voor de workshops kan vanaf maandag 8 november in de bibliotheek, telefonisch of per mail: sbru@bibliotheekmaasland.nl. Voor alle workshops geldt dat er plaats is voor maximaal 10 deelnemers. Voor meer informatie kunt u terecht in de bibliotheek Oss.

VERSCHIJNINGSDATUMS TORENKLANKEN 2011 Nr. Kopy voor Verschijnt op 01 01 januari 12 januari 02 15 januari 26 januari 03 29 januari 09 februari 04 19 februari 02 maart 3 weken 05 12 maart 23 maart 06 26 maart 06 april 07 09 april 20 april 3 weken 08 30 april 11 mei 09 14 mei 25 mei 3 weken 10 04 juni 15 juni 11 18 juni 29 juni 12 02 juli 13 juli vakantie 13 20 augustus 31 augustus 3 weken 14 10 september 21 september 15 24 september 05 oktober 16 08 oktober 19 oktober 3 weken 17 29 oktober 09 november 18 12 november 23 november 19 26 november 7 december 20 10 december 21 december


Meer dan u denkt. In de wereld van drukwerk valt veel te ontdekken. Formaat, vorm, kleur, afwerking, de mogelijkheden zijn bijna eindeloos. Met drukwerk kan meer dan u denkt. Ontdek het met Wihabo.

WIJ REGELEN HET VOOR U.

+HHVWHUVHZHJ�����*HIIHQ�������7���������������������www.wihabo.nl

www.schoonheidssalonanne.nl

Gespecialiseerd in: ●

SCHOONHEIDSSALON

Cronenakker 1 Nuland Tel. 073-53 24 724

Exclusieve gezichts- en lichaamsbehandelingen Pakkingen (billen, buik, borsten, handen, voeten)

Blendtherapeute

Huidtherapeute

Met een cadeaubon kom je pas echt mooi voor de dag.

Make-Up workshops Dagarrangementen

Depositaire van:

Maria Galland

Mary Cohr

Gli Amati

Gebr. van de Wetering Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Openingstijden: Ma : Di: Wo: Do: Vr: Za:

13.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 20.00 9.00 tot 16.00

Kloosterstraat 5c - Geffen Tel. 073 5321683 - Fax. 073 5325150


WETENSWAARDIGHEDEN HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnr praktijk 073 532 1252, Spoednummer 073 532 3697 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 08.00-12.00 en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites voor dezelfde dag 08.00-09.00 uur. Vragen, afspraken andere dagen 09.00-10.30, 13.0013.30, 15.30-17.00 uur. Voor herhaalrecepten kunt u de receptentelefoon 073-5326200 bellen. 24 uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen dan de volgende dag in de apotheek worden opgehaald. Als u met spoed een arts nodig heeft kunt u natuurlijk altijd de spoedlijn bellen. Artsen P. Berkelaar werkt op ma, di, do en vr. A.Litjens werkt op ma, dinsdagochtend, wo en vr. J. v.d. Heijden werkt op maandagochtend, di, wo en do. Spreekuren Elke dag 08.00 - 10.00, 13.00 - 15.00 uur Dit spreekuur werkt op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites, 11.00-13.00 uur. DE HEEGT - BRABANTZORG Veldstraat 1, 5386 AW GEFFEN Wonen Voor meer informatie over wonen in De Heegt kunt u contact opnemen met onze Klantenservice, (0412) 622678. Thuiszorg en zorg en welzijn Voor meer informatie over thuiszorg en zorg en welzijn kunt u contact opnemen met Anne Minnema, (073) 5321264. Bereikbaar op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend. VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE verloskundigen in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m do 9.00-12.00 u: 073-5210764. Spreekuur: iedere ma en do, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Molenstraat 15, 5242 HA Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Ridderhof 65, 5346 VH Oss. www.verloskundigenridderhof.nl. Tel. 0412-627560 voor het maken van afspraken. Voor spoedgevallen zijn wij bereikbaar op 06-55884455. BLOEDAFNAMEDIENST/TROMBOSEDIENST Infoformatie openingstijden prikpost via internet www. bernhoven.nl onder verwijzers, of bellen met het patientenservicebureau in Oss 0412-621120 of in Veghel 0413-381637, ook weet uw huisarts de juiste openingstijden en plaatsen. OUDE KLOOSTER: tel. 073-5324032 Hoofdbeheerder Harrie Langens: 06-30063350 APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Faxnummer: 073 532 4499 24

Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 12.00-13.00 u. Zon. dienstapotheek Oss 11.00-12.00 en 17.00-18.00 u. Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw eigen apotheek. Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. TANDARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op ma, di, do van 8.00-11.45 u, 13.00-16.45 u wo en vr van 8.00-11.45 u Mevr. C.A. van Lent werkt op ma en wo van 8.15-11.45 u, 13.00-16.30 u vr van 8.15-11.45 u Dhr. O. Bromm (mondhygiënist) werkt op do 13.00-17.00 u. SPREEKUREN AANZET: Dorpstraat 60, 5386 AN Geffen. Tel:073-5321990 Ma./Wo./Do. 9.00-10.00 uur BUURTBUS-DIENSTREGELING LIJN 261 HALTE GEFFEN Maandag t/m vrijdag Nuland - Oss; Dorpsstraat: 07.07, 08.07, 09.07, 10.07, 11.07,12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07, 17.07, 18,07 Oss - Nuland; Dorpsstraat: 07.49, 08.49, 09.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49, 17.49, 18.49 Zaterdag Nuland - Oss; Dorpsstraat: 09.07, 10.07, 11.07, 12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07 Oss - Nuland; Dorpsstraat: 09.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49 Deze buurtbus rijdt niet op zon- en feestdagen OUDERENADVISEUR “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van de RIGOM (Regionale Instelling Gecoördineerd Ouderenwerk Maasland) en ouderenorganisaties. 55-Plussers en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Hemmie Berendsen, tel.: (073) 532 19 52 en Helma Tijs, tel.: (073) 532 53 28.

VAN DE REDACTIE

Secretariaat: Veldstraat 13, tel. (073) 5322356 Advertenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Redactieadres: Veldstraat 13 E-mail adres: torenklanken@home.nl Bezorging: v. Coothstraat 22, tel. (073) 5322320 Klachtenbezorging: Bergstraat 26, tel. (073) 5321544 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.