Torenklanken 2010 - nr 17

Page 1

48e jaargang | nummer 17 | november 2010

1

redactieadres: Veldstraat 13 mailadres: torenklanken@home.nl advertenties: Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 sekretariaat: Veldstraat 13, telefoon (073) 532 23 56 bank: Rabobank nr. 11.58.03.009 druk: Drukkerij Wihabo, Geffen oplage: 1800 exemplaren

2

3

4

5

6

7

8

9 11

DOE MEE MET HET ROAPLIED! Op zaterdag 29 januari 2011 is er weer een Roapliedverkiezing in de Gouden Leeuw. Voor de 19e keer brandt de strijd los voor het beste Roaplied. Elk jaar proberen we weer nieuwe deelnemers aan te trekken. Iedereen kan meedoen. Of je nu een muzikale prestatie neer wilt zetten of gewoon een leuke carnavalsact wilt opvoeren, het kan allemaal. Er is zelfs een speciale aspirantencategorie voor debutanten. In deze categorie kun je deelnemen met een bestaande melodie. Je kunt als individu meedoen of met een groep. Naast de verkiezingsstrijd is het ook gewoon een gezellige feestavond in de aanloop naar het echte carnavalfeest. Geïnteresseerd? Neem dan vóór 1 december 2010 contact op met: Jan van der Zande Roapliedverkiezing 2011 073-5323688 aanmeldenroaplied@rottenrijk.nl

VAN DE REDACTIE

12

13

14

15

16 17 18 19 20

Daarnaast zijn we uiteraard heel blij met alle gulle gevers uit Geffen. Hieruit blijkt maar weer dat velen Torenklanken een warm hart toedragen. Bedankt mensen. Mocht u de collectant gemist hebben, dan kunt alsnog uw bijdrage overmaken op bankrekening nummer 1158 03 009 t.n.v. Torenklanken. Redactie Torenklanken.

VACATURE

Volleybalclub G’68 Maasdonk zoekt trainer voor een CMV niveau 4 team, van 12 kinderen. Diploma is niet noodzakelijk, ervaring met kinderen van 9 tot 11 jaar is gewenst. Wij bieden gratis begeleiding en trainerscursussen aan. De vacature betreft de vrijdagavond van 18.30 tot 20.00 uur, in sporthal de Geer te Geffen. Voor meer informatie kunt u bellen met Laura Langens (0618360264) of mail naar g68maasdonk@hotmail.com.

OPBRENGST COLLECTE 2010 De opbrengst van de jaarlijkse collecte voor ons Dorpsblad is dit jaar € 2262,38, dit is bijna negentig euro meer dan vorig jaar. De Redactie is hier ontzettend blij mee. De dames van de KVO met enkele andere collectanten hebben dit mooie bedrag bij elkaar gebracht. Alle collectanten hartelijk bedankt voor jullie geweldige inzet.

KOPY INLEVEREN VOOR: 13 november (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres: Veldstraat 13 e-mail: torenklanken@home.nl

1


Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Leiweg 2B 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

13.00 - 18.00 uur Gesloten 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 19.00 uur 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 16.00 uur

VOOR DE COMPLETE VERZORGING VAN UW HANG- EN SLUITWERK

Gilbert Steenvoorden Berghem

s DEURKRUKKEN �RVS� CHROOM� MESSSING� BRONS� NIKKEL ENZ�� s 6EILIGHEIDSBESLAG s BADKAMERACCESOIRES s $IVERSE ACCESOIRES �DEURBELLEN� BRIEVENBUSSEN� HUISNRS� ENZ��

6//2 ).&/ /& %%. !&302!!+ ")* 5 4(5)3 +5.4 5 -)* !,4)*$ "%,,%.� 4EL�� ����������� %�MAIL� INFO GS�SIERBESLAG�NL WWW�GS�SIERBESLAG�NL Ż Levix Internet, ADSL en webhosting Ż Levix Automatisering, zakelijke netwerkoplossingen

Ż

Ż Het gehele assortiment te bestellen via WEBSHOP.LEVIX.NL

Levix Geffen

Levix Rosmalen

Dorpstraat 46 Telefoon (073) 534 1325 info@levix.nl

Ż

Dorpsstraat 63 Telefoon (073) 522 0070 rosmalen@levix.nl

Levix Oss Walstraat 66 Telefoon (0412) 692 090 oss@levix.nl

Levix Uden Oranjepassage 2 Telefoon (0412) 331 536 uden@levix.nl

Shop, internet en dienstverlening op locatie

Ż

Ż

Bloemwerk Woondecoratie Cadeau’s

Ż Levix Computershops in Geffen, Oss, Uden en Rosmalen

Ż

Voor al uw

Dorpstraat 20A - 5386 AM Geffen Tel.: 073 532 49 57 - Fax: 073 - 532 49 57 Mob.: 06 - 15161973 - E-mail: dolce-vita@home.nl WEBSHOP

Bakkerij Brands Dorpstraat 31 5386 AL Geffen tel.: (073) 5322612 fax: (073) 5322929

HYPOTHEKEN PENSIOENEN VERZEKERINGEN

073 - 503 5258 073 - 522 4286 0412 - 642454

K L O O S T E R S T R A AT 4 4 5 3 8 6 AT G E F F E N TEL. 073 - 5325510 FA X 0 7 3 - 5 3 2 5 5 6 0 E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl I n t e r n e t w w w. v a n d e r d o e l e n a s s u r a n t i e n . n l

Showroom met ± 40 occasions

Dag en nacht bereikbaar.

info@dondersuitvaartverzorging.nl www.dondersuitvaartverzorging.nl

Garage Dortmans vof Veldstraat 35 5386 AW Geffen Telefoon 073-5321084 Fax 073-5320873

www.garagedortmans.nl


omgeving, die wat minder rijk bedeeld worden op 5 december. De werkgroep AEK (Armoede Effecten op Kinderen) zal de dozen op “het goede adres” brengen. U mag de dozen meebrengen naar de viering van 4 december om 19.00 uur of op die zaterdag in de kerk zetten.

”ONDER DE TOREN”

BEREIKBAARHEID PASTORIE: Op de pastorie is er op maandag t/m vrijdag elke voormiddag iemand aanwezig: tel. 5321216 Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. Maandag is de vrije dag van de kapelaan. E-mail kapelaan: kapelaan@parochiegeffen.nl e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl Op de website van de parochie kunt u ook al veel informatie vinden: www.parochiegeffen.nl LITURGISCHE KALENDER * viering in de kapel + t.v-uitzending naar huize De Heegt vr. 12 nov. 19.00 u. * avondmis zo. 14 nov. 09.30 u. + Gezinsviering m.m.v. PP (St. Maarten) di. 16 nov. 19.00 u. * avondmis vr. 19 nov. 19.00 u. * avondmis zo. 21 nov. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. GK + kinderkerk (Caeciliafeest) di. 23 nov. 19.00 u. * avondmis PAROCHIE-ATTENTIES 2010: Op de parochieavond van 28 okt. werden evenals andere jaren enkele vrijwilligers speciaal in het zonnetje gezet: Toon Langens: 50 jaar lid van het Gemengd Koor; Frans Langens: weekendkoster en voorheen lid van de werkgroep Kerkbalans en de avondwakegroep en zijn vrouw Ria: lid van de werkgroep kerkschoonmaak, waar je altijd een beroep op mag doen; Annie van Venrooij en Ans Heijmans: beiden trouwe kapelpoetsers en Ans van Bergen: actief in meerdere werkgroepen: ziekencomité, kerkversiering, kerkschoonmaak en koken voor de alleengaanden. Proficiat! SCHOENENDOOSACTIE Op zaterdag 4 dec. om 19.00 u. is er een Gezinsviering in de kerk, in het kader van het St. Nicolaasfeest. Kinderen en volwassenen kunnen dan meedoen aan de schoenendoosactie: vul een mooi versierde doos met teken- en schrijfspullen, klein speelgoed of spelletjes. Geen snoep of etenswaren toevoegen! De dozen zijn bestemd voor kinderen, uit onze eigen

MISINTENTIES Opgave van misintenties (à € 10,00) elke maandagavond tussen 18.30 - 19.30 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 5322298. Er liggen ook opgave-enveloppen achter in de kapel en in de kerk. Als u daarvan gebruik maakt, vergeet dan niet uw naam te vermelden. Als u de intenties op het Torenplein en in de Streekwijzer vermeld wilt hebben, dan dienen ze uiterlijk dinsdagavond bij Cor binnen te zijn; dat geldt dan voor de intenties voor een week later. DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u contact opnemen met kapelaan Van Dijk, liefst telefonisch (pastorie 5321216). De doopvieringen zijn bestemd voor hen die woonachtig zijn in Geffen of elders wonen, maar ingeschreven staan in onze parochiegemeenschap en deelnemen aan de kerkbijdrage. DOOR DE DOOP WERDEN IN ONZE PAROCHIEGEMEENSCHAP OPGENOMEN: okt. 2010: Eva Dortmans, Brent Vogels, Evi Verstegen, Loes van Dinther, Jan van Schijndel, Lieke van de Wouw. PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE zo. 14 nov. 09.30 u. Gezinsviering m.m.v. Passe Partout in het teken van het feest van Sint Maarten; in deze viering worden de communiemappen uitgereikt. Vanaf dan thuis werken in de map. Wo. 24 nov. 1e bijeenkomst om 12.30 u. in de parochiezaal Oude Klooster. Bespreken van hfdst. 1 en 2, adventskrans maken en een film kijken van het scheppingsverhaal. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 - 5324160. Het ziekencomité bezoekt de zieken namens de parochie, de kapelaan brengt een bezoek aan de zieken op verzoek van de zieke of zijn naaste familie. WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 11 okt. 2010 Rieka van Amstel - de Veer, 87 jaar 18 okt. 2010: Marie van Lith - Verstegen, 82 jaar

3


NAS AFBOUW BV Telefoon Fax Website Mail

073 5342222 073-5322930 www.nasafbouw.nl info@nasafbouw.nl

Wij zorgen voor: s HET VERLIJMEN VAN KALKZANDSTEEN s HET LEGGEN VAN AFWERKVLOEREN s HET BOUWEN VAN SEPARATIEWANDEN IN GIPSBLOKKEN EN CELLENBETON s HET AANBRENGEN VAN SPACK�SPUITWERK s HET AANBRENGEN VAN ALLE SOORTEN STUKADOORSWERK s HET PLAATSEN VAN METAL�STUD WANDEN EN PLAFONDS

!A�>AOPA�L=NPJAN�RKKN�QS�łJ=J?EÂHA�=@IEJEOPN=PEA

Ook de begeleiding van starters en de aangifte inkomstenbelasting voor particulieren behoren tot onze specialiteiten. prak tijk voor medisch shiatsu

Bezoekadres: Molenstraat 25, Geffen Postbus 50 · 5386 ZH Geffen · T. (073) 5325536 · M. (06) 51095114 www.ba-administratie.nl · info@ba-administratie.nl Stukadoors- en Afbouwbedrijf Romme Bedrijvenweg 2 5386 KA Geffen Tel. 073 - 532 34 69 Fax 073 - 532 14 65

t Chronische klachten t Burn-out t Rugklachten t Nek & schouderklachten t Preventie t Hormonale klachten t Spijsverteringsklachten t Spanningsklachten Vergoeding door vrijwel alle zorgverzekeraars.

Achtersteweg 3 | Nuland | T 073-5321323 | www.estherbindels.nl

��������������h���ŽĞ�ĞŶ��Ğ�ĚŝĞŶĞŶ���ŽĨĞ��ŝŽŶĞůĞ��Ğ��Ž�ŐŝŶŐ�� ���W��/�hZ�������ŝĂŶŶĞ��ĂŶ�,ĂĂ�ĞŶ ���DŽůĞŶ���ĂĂ�����Ă��� ��'ĞĨĨĞŶ����

����������� ���dĞů�����������������

ŝŶĨŽ�������ĞĚŝĐ��Ğ�ŐĞĨĨĞŶ�Ŷů Ğ�ŵĂŝů��ĐŽŶ�ĂĐ�Λ�ĞĚŝĐ��Ğ�ŐĞĨĨĞŶ�Ŷů

���WĞĚŝĐ��Ğ�ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ ���sŽĞ��ĞĨůĞ�ŵĂ��ĂŐĞ ����Ž�ŵĞ�ŝ�ĐŚĞ��ŽĞ��Ğ��Ž�ŐŝŶŐ ���sĞ��Ž�ŐŝŶŐ���ŽĚ�Đ�ĞŶ�DŝŶĞ�Ăů��Ă�Ğ��^�ĚĂ��Ă�Ğ

�������������tŝ�����ĚĂ�����h�Ăů��ĚŝĂďĞ�Ğ��ŽĨ��Ğ�ŵĂ��Ă�ŝģŶ��ŝŶ��ĞĞů�ŐĞ�ĂůůĞŶ�ĚĞ�ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ��Ğ�ŐŽĞĚ�Ŭ�ŝũŐ���

SCHOENEN & SPORT

SPIERINGS

De kosten voor dankbetuigingen, personeel gevraagd en aangeboden zijn € 5,-Rubriek gevonden en verloren is gratis! Losse advertenties tussen de tekst

Willie van Bergen De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207 E: vanbergen15@home.nl

www.vanzandvoort-electrotechniek.nl Heesterseweg 29 - 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86

$ORPSTRAAT �A ���� !+ 'EFFEN 4EL� ����� ��� �� �� &AX ����� ��� �� �� %�MAIL JOSPIERINGS LEVIX�NL www.jospierings.nl

1/8 pagina 1/4 pagina 1/2 pagina hele pagina

€ € € €

16,27,38,65,-


20 okt. 2010: Theo van Erp, 85 jaar 24 okt. 2010: Annie Rovers - Verhagen, 76 jaar ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in “Het Schip” van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 uur - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het “samen tafelen”. Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. KERKBALANS 2010 Graag doen we een beroep op u om Kerkbalans te steunen, want de kerk is van blijvende waarde! De gelden zijn nodig voor het onderhoud van kerk en pastorie, voor personeels-, eredienst- en energiekosten. De Stand is: € 16.890,00 Hartelijk dank voor uw bijdrage! U kunt de ontvangen machtigingskaart invullen en inleveren bij de bank, de pastorie of de kerk of uw bijdrage voor 2010 rechtstreeks overmaken op Rabo-rek. 11 58 07 292 t.n.v bestuur H.M.Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2010. KERKMUSEUM Voor een bezoek aan het kerkmuseum kunt u een afspraak maken met Jo van Wanrooij tel. 5322283. De opbrengst van de vrijwillige bijdragen is bestemd voor de restauratie van de kerk.

len, wat vertellen ze ons en hoe kunnen we daar in ons dagelijks leven mee om gaan. De bijeenkomsten worden gehouden aan de Kerkstraat 2 in Heesch en dat kan zowel overdag als ‘s avonds zijn, afhankelijk waar de voorkeur van de deelnemers naar uit gaat. Dat betreft ook het aantal bijeenkomsten (maximaal zes) en de frequentie ervan. Om mee te doen is het niet nodig Bijbelkennis te bezitten of lid van de Heesche parochie te zijn. Iedereen is welkom! De kosten voor deelname bedragen € 20,00. Wilt u meer over de inhoud van deze gespreksavonden lezen? Neem dan een informatiefolder over “Geloven Nu” mee vanuit de kerk. Het gastteam van de parochie in Heesch kan u desgewenst een exemplaar toesturen. Informatie over de methode “Geloven Nu” is ook te vinden op de KBS-website: www.bijbel.net. U kunt zich tot 1 januari aanmelden. Er is ook een speciale versie van “Geloven Nu” gericht op tieners. In deze uitgave worden zes Bijbelverhalen met behulp van spel- en werkvormen voor jongeren van 10+ begrijpelijk, hanteerbaar en toegankelijk gemaakt. Ook zo’n “Geloven Nú” groep kan bij voldoende belangstelling in het nieuwe jaar gestart worden, bijvoorbeeld op de woensdag, zaterdag- of zondagmiddag. Voor meer informatie en aanmelding: Annemie Bergsma, pastoraal werkster (0412) 451215 of bergsma@petrusemmausparochie.nl

GESPREKSAVONDEN GELOVEN NÚ In de Petrus Emmaus Parochie te Heesch wordt in januari gestart met een “Geloven Nú” groep. “Geloven Nú” is een eigentijdse en inspirerende methode waarin volwassenen op basis van de Bijbel en zijn teksten met elkaar spreken over hun geloof en de levensvragen die hen bezighouden. In een groep van maximaal tien mensen wordt er met elkaar gepraat over geloofs- en levensvragen, met Bijbelverhalen als uitgangspunt. Met deze methode worden verhalen uit de Bijbel vertaald naar het leven van nú, wat kunnen we nú met deze verha-

‘ ik zie, ik zie, wat jij niet ziet...’

Kinder- en portret fotografie www.rendersfotografie.nl

ingridrenders@gmail.com Tel. 06 145 97 654

Elzendreef 2 5386 GS Geffen

Van de Pol schilderwerken glasservice Nulandsestraat 13 5391 KC Maasdonk Telefoon (06) 42 75 70 50 Fax (073) 532 50 52 Mail: vdpolglasservice@home.nl

Zie ook onze website: www.vandepolglas.nl 5EFKES BUURTE MÈ... Joris Elbers (36 j.) Hij is ambitieus en heeft zin in zijn nieuwe uitdaging: leiding geven aan een fusie van twee basisscholen in een nieuw schoolgebouw! Joris Elbers is de nieuwe directeur van basisschool “de Wissel”. Hij is geboren en opgegroeid in Zwartewaal, een gehucht in ZuidHolland, vlakbij Brielle. Op zijn zesde jaar is hij naar Oss verhuisd. Tijdens zijn studie heeft hij in Arnhem gewoond en hierna weer acht jaar in Oss. Hij woont nu in Berghem met zijn vrouw Marlein en de kinderen: Willem (21/2 j.), Tom (4 j.) en Guus (7 j.). Hond Benno is hun huisdier. Joris: “Na mijn studietijd op de Pabo ben ik direct begonnen als groepsleerkracht op de Nutsschool Hertogin Johanna. Hier heb ik groep 5/6, groep 7/8, groep 7 en vooral groep 8 gedraaid. Deze jaren als leerkracht waren geweldige jaren. Op een gegeven moment heb ik ook de ICT taken op school erbij gekregen waarna ik al snel binnen het Nut werkzaam werd als bovenschools ICT coördinator. Daarnaast had ik nog één dag groep 8 en was ik voor twee dagen uitgeleend aan Nobraweb, een samenwerkingsverband van 112 scholen, als projectleider om ICT in het onderwijs op een hoger plan te tillen. De afgelopen vier jaar was ik als directeur verbonden aan Nutsschool de Lockaert in Oss, een geweldige school met ongeveer 200 leerlingen.” Wat heb je in je, als je al zo jong directeur wordt? “Het is een combinatie van kwaliteiten en ambities,” meent Joris. “Beleidsmatig bezig zijn, heeft altijd al mijn interesse gewekt. Ik kon de overstap maken naar het bedrijfsleven of hogerop gaan in het onderwijs. Ik zocht steeds weer nieuwe uitdagingen, wilde niet verzanden in ‘een algemeen riedeltje’! En toen kwam de advertentie voorbij......!” Na een uitgebreide sollicitatieprocedure werd Joris per 1 juni 2010 benoemd als directeur van de ene basisschool die gevormd werd van de Aloysiusschool en de Mariaschool. Deze beide scholen hadden toen nog hun eigen directeur. “Ik heb me gericht op de start van het samengaan van twee verschillende teams met verschillende werkwijzen. We gaan er met z’n allen een succes van maken, temeer omdat we in een prachtig nieuw gebouw gehuisvest zijn, met nieuwe materialen en methodes. Belangrijk is dat we er als team gezamenlijk voor gaan, dat de kinderen de school ervaren als een veilige plek, dat er kwalitatief goed onderwijs wordt gegeven en ieder wordt aangesproken op zijn zelfstandigheid. Mijn

uitdaging is om te streven naar zo goed mogelijke resultaten en talenten van leerlingen, maar ook van leerkrachten, aan te boren. Het optimale dat bij een kind hoort, moet boven komen. De school is een afspiegeling van de maatschappij, deze generatie moet de economie later draaiende zien te houden.” Directeur Joris weet zijn sterke kanten goed te benoemen: hij heeft een duidelijke visie die hij wil realiseren; hij kan motiveren en inspireren; hij kan zeker ook zakelijk zijn; kan goed luisteren en heeft begrip voor mensen; hij is doelgericht en enthousiast! Dat beamen enkele leerkrachten die ik op de speelplaats aanspreek: “Hij heeft veel geduld en de vergaderingen verlopen vlot!” Natuurlijk heeft hij naar zijn zeggen ook wat minder sterke kanten: “Soms wil ik dingen te snel en ik kan eigenwijs zijn.” En niet echt een minpunt: “Ik wil dat mensen hun verantwoordelijkheid nemen en krijgen.” De kop van het schooljaar is er af, Joris kreeg steun van de oud-directeuren Ineke en Hélène. Ineke gaat per 1 november a.s. met de VUT, Hélène is adjunct-directeur en bouwcoördinator van de onderbouw. Thea is coördinator van de middenbouw en Rianne van de bovenbouw. De directeur vormt, samen met de bouwcoördinatoren, het managementteam. De school telt 420 leerlingen in 16 groepen met 37 teamleden (inclusief het onderwijsondersteunend personeel). Joris: “Vanaf nu gaan we samen de koers uitzetten. Er zit veel kwaliteit in het team en ieders talenten moeten benut worden. (Zo is er bijvoorbeeld al een mooie nieuwe website opgezet door meester Gert-Jan: www. bsdewissel.nl). Elke groep heeft één leerkracht en de ondersteuning voor leerlingen wordt gedaan door de IB-ers (Intern Begeleiders) Anka (gr. 1 t/m 4) en Ton (gr. 5 t/m 8). Uit het totaalpakket moeten keuzes worden gemaakt, er is nu geïnvesteerd in extra personeel. Het ‘nieuwe’ team moet groeien naar een nieuwe manier van werken.” De logistieke verkeersstroom rondom de school blijft nog de aandacht houden. “Veel scholen hebben problemen op het punt van verkeerssituaties. Het zal de komende jaren nog wat zoeken blijven naar parkeeroplossingen en looproutes, temeer omdat er naast de school op termijn ook nog gebouwd gaat worden. Veiligheid voor iedereen is belangrijk, ook de ouders hebben hierin een stuk verantwoordelijkheid,” vindt Joris. Hij heeft er zin in! Met eerlijkheid, openheid, respect, samenwerking en het beste uit iedereen halen, begint Joris aan zijn nieuwe uitdaging. “Dat we samen mogen bouwen aan een geweldige school in Geffen.” 7


COMPUTERHOEK GEFFEN De Computerhoek Geffen is in dit najaar inmiddels al meerdere weken van start gegaan met het geven van begeleiding aan 55-plussers om te leren omgaan met de computer. Voor de aanvang van dit seizoen is een bijeenkomst voor de vrijwilligers gehouden om niet alleen samen de planning voor de komende halfjaar te bekijken, ook om te bezien welke veranderingen er op computergebied en welke ontwikkelingen er op digitale terrein gaande zijn, zodat wij hierop in kunnen gaan spelen. Tijdens deze bijeenkomst werd ook stilgestaan bij het feit dat Bart Gloudemans afscheid neemt als begeleider in onze Computerhoek. De voorzitter memoreerde dat Bart al vanaf de start van deze Rigom-activiteit al die jaren een vrijwilliger is geweest waar men op kon rekenen en de manier waarop Bart met de gegadigden kon omgaan en met veel geduld zijn kennis wist over te brengen. Bij dit afscheid dankte ook de heer Roex van het Rigom Bart voor zijn inzet in al die jaren en bood hem een boeket bloemen aan. (zie inzet foto)

e-readers, iPads, iPods, op telefoongebied, de smartphone, iPhone, androidtelefoon, skype, op het computergebruik en softwaregebied, zoals Facebook, Hyves, Skype. Op fotogebied heeft de digitale fotocamera al volledig zijn intrede gedaan. In elk gezin zijn er tegenwoordig wel een of meerdere van dergelijke camera’s aanwezig. Doch om de digitale foto’s te kunnen bekijken heeft men een computer nodig. Staan deze foto’s eenmaal op de computer dan zijn er tal van mogelijkheden. Zo kunnen deze op meerdere manieren worden opgeslagen om ze mee te nemen of om ze te archiveren. Om de foto’s te versturen om ze te laten afdrukken of om zelf af te drukken. Om familie of vrienden deze foto’s te laten zien, kunnen ze worden verstuurt met een e-mail. Wanneer het meerdere foto’s zijn bv een reportage, dan kunnen deze via een sleutel op internet laten bekijken. Doch wij weten dat niet iedereen met deze mogelijkheden overweg kan, daarom houdt de Computerhoek op Donderdag, 9 december a.s. vanaf 13.30 uur een speciale inloopmiddag, zodat u hieromtrent vragen kunt stellen of zelf de voornoemde mogelijkheden te bekijken of zelfs een keer kunt uit te voeren. Heeft u vragen, bel dan; Albert van Santvoort, tel. 5322141 of Jan Ceelen, tel. 5322258

Bij de huidige elektronica en digitale ontwikkelingen zijn op computergebied een heleboel onderwerpen aan de orde zoals; externe harde schijf, usb-sticks, e-books, Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen

Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding

Veldstraat 33 5386 AW Geffen

tel. 073 - 5320744 fax 073 - 5320745 06 - 23438623

www.wespro-ongedierte.nl

8


ROND DE DORPSPOMP

Aan de oproep van de stamtafel aan voorzitters en vertegenwoordigers van verenigingen werd ruimschoots voldaan. We telden 25 belangstellenden. Het bestuur van de buurtbus meldde 100.000 in- en uitstappers vanaf 2004. De K.B.O. moet op zoek naar een nieuwe voorzitter, Scouting vraagt aandacht voor de nieuwbouw aan de Leiweg. W.I.K. heeft sinds sept. 2010 een nieuwe voorzitter in de persoon van Charles van Herpen. Nooit Gedacht is blij met de promotie naar de 3e Klasse en telt 700 leden. Het Rottenrijk vertelt met trots dat de raad van 11 dubbel bezet is, dat de stichting 44 leden telt en dat het hele gezelschap 100 leden groot is en dat elke zaal daarmee bijna gevuld is, al werden we allemaal hartelijk uitgenodigd op de opwèrmaovend. De Kunstkring is verheugd om de plek van de kunstzinnige en decoratieve bank bij de Koppellinck. De E.S.G. (evenementen stichting Geffen) meldt dat er altijd wonderbaarlijk genoeg alle medewerking is. Vladerack geeft aan dat er weer genoeg “Een pot nat” is en dat de werkgroep op zoek is naar een goede plaats voor het glas-in-lood-raam van de Aloysiusschool. De dorpsraad is blij met het convenant met de gemeente. De coöperatieve Rabobank zegt meer aandacht te hebben voor elke aanvrage en wordt meteen lastig gevallen door Rottenrijk en Effe noar Geffe, die hun beroep op financiële ondersteuning niet gehonoreerd kregen, (men moet de juiste formule weten te vinden???) Ook de Horeca gaat zich nog beter verenigen en dat gaan we in Geffen merken, let maar op!!! Ook de Dorpsraad van Nuland zit aan met de bedoeling zo’n samenzijn te realiseren in Nuland en deelt mee graag betrokken te worden met activiteiten in Geffen, o.a. “Effe noar Geffe”. Effe noar Geffe zegt al veel medewerkers uit Nuland en omgeving te hebben en laat aantekenen, dat jammer genoeg slechts 30% daarvan uit Geffen komt en ziet terug op een zeer geslaagde mèrt met als hoogtepunt de vertroetelde bejaarden en hun toer over de mèrt en de koffietafel. De E.H.B.O. heeft een nieuw bestuur en wil overleg met diverse verenigingen o.a. Nooit Gedacht. De Burgemeester is blij met de nieuwe actieve raad. De vitaliteit van alle verenigingen wordt groot genoemd. Er is altijd voldoende medewerking; bestuurswisselingen zijn hier en daar moeilijk invulbaar. De groep van 30 tot 50 jaar is te veel bezig met hun werk en carrière. Wel telt Maasdonk meer dan 3000 ouderen en daarmee is een grote bron van vrijwilligers aan te boren??? Er is in Geffen voldoende draagkracht en saamhorigheid en betrokkenheid bij alle activiteiten. Ook telt Geffen veel

begunstigers en donateurs, die een en ander mogelijk maken. De toekomst van Maasdonk en de aangekondigde krachtenbundeling: Er wordt opgemerkt, dat Geffen toch ook nog bij Oss gevoegd kan worden en dat Nuland vanzelfsprekend dan naar Den Bosch gaat en dat Vinkel weer terug gegeven kan worden aan de natuur. Eventjes lachen toch!!! Vinkel zal zich dapper weren!!! En voelt zich betrokken bij Bernheze. De burgemeester neemt dan het woord om op te merken, dat Geffen een plattelandsgemeente moet blijven, dat kleinschaligheid (mits aan een goede leefbaarheid wordt voldaan) geboden is, dat een “groene” gemeente behouden moet blijven en als je dan 25 jaren verder kijkt, dan is grote voorzichtigheid en goed onderzoek voorwaarde. De subsidies aan de diverse verenigingen is het laatste waaraan zal worden geknabbeld bij de komende bezuinigingen en dat is toch een applaus waard. Hoopvol gaan toevallige groepen samen in overleg en men komt tot de conclusie dat er veel meer samenwerking onderling en tussen kernen mogelijk is. Nu zien we samenwerking bij de Muziekschool, de Muziekverenigingen, de Seniorenraad en de werkgroep rond het Maasdonkse Beste Buurtplan. Er is nog een flink bedrag beschikbaar voor allerlei activiteiten en wel op heel Maasdonk gerichte plannen. Tot slot werd er nog aandacht gevraagd voor “Geffes volk” het Maaslandcup-optreden van “W.I.K” en het opnieuw uitgegeven boekwerk “Een pot nat”. Het M.F.C. “De Koppellinck is op zaterdag 6 november officieel in gebruik genomen. Van alle kanten werd Maasdonk gefeliciteerd met dit prachtige gebouw voor school en verenigingen. Het moet het kloppend hart worden van alle Geffense verenigingen. De “Koppellinck” voldoet aan alle wensen ten behoeve van basisschool “De Wissel”en Peuterspeelzaal “De Paddestoel”. Het geheel moet een brede school worden, waar alle gebruikers zich op elkaar afstemmen met respect voor ieders eigenheid. Samenwerkingsverbanden moeten groeien met toneel-, muziek-, en allerlei vormen van creativiteit. Zo hoopt men op een “WISSEL”- werking met het verenigingsplatform en de beheersstichting. Het schoolbestuur Primair staat te ver af van het gemeenschappelijk gebeuren. Men wil graag de school meer deel uit te laten maken van het gemeenschappelijk proces. Het gezamenlijk gebruik van de Piazza (de theaterzaal) en de sportzaal vereist goede afspraken. Er zijn nieuwe bestuursleden, die deze ideeën van ganser harte ondersteunen. Wij wensen alle gebruikers veel succes toe. Van een bijzondere zitting van de stamtafel. Voor op- en of aanmerkingen de Prins tel. 0412-640982. Volgende zitting op zondag 14 november a.s. weer in café Govers. U bent van ganser harte WELKOM. Hauw Doe. Ut gû oe goet! 9


GESLAAGDE COLLECTANTENAVOND VAN DE HARTSTICHTING IN MAASDONK Op woensdag 27 oktober j.l. waren alle collectanten van de Hartstichting in Maasdonk (met introducé) uitgenodigd in gemeenschapshuis ‘t Zijl te Vinkel. De Vrienden van de Hartstichting uit Geffen, Nuland en Vinkel hadden een leuk programma in elkaar gezet. Om half acht werd iedereen ontvangen met koffie/thee en een dikke plak kruidcake. Om acht uur werd de avond geopend door Rinie van den Berg van het comité Geffen. Vervolgens kreeg José van de Coolwijk het woord. Zij is coördinator van de Nederlandse Hartstichting Rayon Brabant Noord Oost en Noord Limburg. Zij was dankbaar dat er in Maasdonk zoveel collectanten voor de Hartstichting jaarlijks op pad gaan. Zij vertelde dat de Maasdonkse burgers royaal geven. In Nederland is het gemiddelde per inwoner 7 eurocent, terwijl in Maasdonk 41 eurocent per inwoner wordt gegeven. Ook de leuke acties van Bibian Verstegen tijdens Effe noar Geffe en de jubileumactie van Electrotechniek H. van Zandvoort werden door haar onder de aandacht gebracht. Het volgende onderdeel van de avond werd verzorgd door de heer Henny Stakenburg, instructeur EHBO en BHV. Hij gaf een korte presentatie over Reanimeren en het gebruik van de AED (Automatische externe defibrilator). Dit deed hij aan de hand van een paar korte filmpjes. Het filmpje waarin we de Britse acteur ‘Mr. Bean’ aan het werk zagen, was heel komisch, maar in de praktijk is dit zo toch niet de bedoeling. Daarna gaf hij uitleg met behulp van een paar poppen en konden de mensen in de zaal meedoen. Hiervan werd in de pauze veelvuldig gebruik gemaakt. Ook konden mensen zich opgeven voor een cursus ‘Reanimatie’. De heer Stakenburg gaf uitleg op een duidelijke en leuke manier. Dit sprak iedereen aan. Na de pauze werd het woord gegeven aan Wethouder Rini van de Ven. Dhr. v.d. Ven benadrukte het belang van vrijwilligerswerk in het algemeen. Maar in het bijzonder voor collectanten, die toch maar weer ieder jaar langs de deu-

10

ren gaan voor een goed doel. Hij wees ook nog op de mogelijkheid van de vrijwilligersverzekering die de gemeente kan aanbieden. De gemeente ondersteunt het belang van de AED apparatuur in openbare gebouwen. Daarna was het tijd voor de huldiging van de jubilarissen. Colectanten die 25 jaar collectant zijn, kregen van José van de Coolwijk een oorkonde en een mooi boeket bloemen. Deze bloemen waren gedeeltelijk gesponsord door Gera’s Bloemdesign uit Geffen. Uit Vinkel kregen de volgende personen een oorkonde: Fien Hubers, Annie van den Elzen, Dinie van de Ven, Mien van Grinsven en Riek Langens. Uit Nuland waren dat: Nettie Smits, Riekie van Venrooij en Gonnie Gloudemans. Uit Geffen: Ans van Dijk, Ineke van Zandvoort, Thea van den Berg, Marian Willemse, Harrie Langens en Kees Jongeneelen. Er waren een aantal jubilarissen die op deze avond helaas niet aanwezig konden zijn. Dat waren Marij van den Hanenberg, Jacques van Heumen, Wil van Proosdij en Corrie van den Elzen. Zij zullen op een ander tijdstip de oorkonde ontvangen. De avond werd afgesloten met een gezellig samenzijn onder het genot van een drankje en een hapje. Frank van Lokven uit Vinkel zorgde met zijn accordeonmuziek voor de muzikale omlijsting. Iedereen ging vervolgens met een leuke attentie van de Hartstichting naar huis. Kortom een geslaagde collectantenavond. Namens de Vrienden van de Hartstichting in Maasdonk. Kees Jongeneelen.

GEZOCHT Ik ben per 1 februari 2011 op zoek naar een woning in Geffen met een huurprijs tot € 650,00 per maand. Het liefst een woning met 3 slaapkamers. Marja van Doremalen, 06 - 48074190 (na 18.00 uur)


Muziek van toen en nu Bezoekers kunnen genieten van topmuziek van toen en nu: van Abba tot Van Dik Hout, van Boogie Wonderland tot Anita Meijer en van Toto tot Robbie Williams. Een muzikale mix die van deze eerste editie van Vrienden van Union Live ongetwijfeld een sfeervolle avond maakt die tot in de late uurtjes zal duren! Live concert met meer dan 70 muzikanten van Nulandse bodem Vrienden van Union Live op zaterdag 20 november 2010 Op zaterdag 20 november 2010 organiseert Harmonie Union, voor de eerste keer in haar 137-jarig bestaan, Vrienden van Union Live. Dit muziekevenement brengt de beste Nulandse muzikanten bij elkaar op één podium in Van der Valk Hotel Nuland. Elf Nulandse artiesten brengen samen met het orkest en de slagwerkgroep van Harmonie Union afwisselend moderne popsongs, ‘golden oldies’, swingende soul, bekende discohits en Nederlandstalige meezingers. Een muzikale mix die ongetwijfeld gaat zorgen voor een sfeervolle avond! Dit live concert, met meer dan zeventig muzikanten van Nulandse bodem, wordt georganiseerd door Harmonie Union. De harmonie is sinds jaar en dag dé muziekvereniging van Nuland, voor jong (kinderen vanaf zes jaar leren er een instrument spelen) en oud (ook onze oudste leden van 80+ barsten nog van enthousiasme en energie).

DAMESMODE

Bezoek onze website : www.odelin.nl ODELIN mode is gevestigd aan het Dorpsplein te Geffen Tel : 073-5325076 Openingstijden : Ma gesloten Di t/m Do 9.30 - 17.30 uur Vrij 9.30 - 20.00 uur Za 9.30 - 17.00 uur

De zaal bij Van der Valk Hotel Nuland opent om 19.15 uur, het programma start om 20.00 uur. Kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij Albert Heijn Nuland en Van der Valk Hotel Nuland a € 12,50. Op de avond zelf kunt u aan de kassa kaarten kopen, a € 15,00. Meer informatie is te vinden op www.harmonieunion.nl.

DANKBETUIGING Graag willen wij iedereen hartelijk bedanken voor de getoonde belangstelling, bij het overlijden van mijn vrouw en moeder WILHELMIEN JANSSEN - VAN LEE De woorden van troost en herinnering op heel veel kaarten, die we ontvangen hebben, hebben ons goed gedaan. We proberen samen met familie en vrienden het gemis van Wilhelmien een plaats te geven. Frans en Roy Janssen

SKINCARE CENTER HUIDVERBETERING

Praktijk : Lindenlaan 11 5381 GJ Vinkel Voor meer informatie of het maken Van een afspraak tel : 06 20953915 of stuur een e-mail aan : Info@odelin.nl Odelin is aangesloten bij Anbos en Pro-voet. 11


W.I.K. GROTE WINNAAR BRABANTWONENCUP 2010 Muziekvereniging W.I.K. is de grote winnaar van de BrabantWonenCup 2010. De verschillende geledingen van W.I.K. sleepten op zondag 31 oktober maar liefst 3 eerste prijzen en de twee wisseltrofeeën in de wacht! De slagwerkgroep behaalde een mooie eerste prijs en greep nét naast de wisselbeker. Groep 1 van de majorettes met de dans Sister Act onder leiding van Laurie Humpig overtuigde de jury en nam de wisselbeker mee naar huis. Dit was een mooie tryout voor de aankomende Brabantse Kampioenschappen in november en een mooie afsluiting van het 25-jarig jubileum van de Geffense majorettes.

BOUWBEDRIJF HARM SCHUURMANS SPONSORT NOOIT GEDACHT MINI-PUPILLEN Ook voor de jongste talenten van Nooit Gedacht, de Mini-Pupillen, is het voetbalseizoen inmiddels in volle gang. Onder leiding van Bart van den Berg en Joeri Strik komen de talentjes op zaterdagochtend in actie om alvast kennis te maken met de voetbalsport. Deze wedstrijden zijn voor de spelertjes zelf natuurlijk een groot feest, maar het is ook bijzonder leuk om de wedstrijd langs te lijn te bekijken. De Mini-Pupillen van Nooit Gedacht worden gesponsord door shirtsponsor Bouwbedrijf Harm Schuurmans BV uit Geffen. Namens Nooit Gedacht hartstikke bedankt!

WEGENS GROOT SUCCES,

De fanfare onder leiding van Robbert Vos mocht zich na 18 jaar weer het beste orkest uit de regio noemen en nam vol trots de grote beker mee naar huis. Fanfare W.I.K. won met een gemiddelde van 88,25 punten de BrabantWonenCup. Het commentaar van de jury was lovend, vooral de muzikaliteit van het orkest werd geprezen. Enkele uitspraken van de jury: ‘Mooi orkest, overtuigend musiceren. Complimenten!’ en ‘Tip..... houden zo!’

Kortom, 31 oktober was een stralende dag voor muziekvereniging W.I.K. en een mooie aanloop naar het aankomend 50-jarig jubileum!

12

gaan we door met zingen en een complete warme maaltijd op dinsdag en donderdag van 10.30 tot 13.00 uur. Bij Familie Huismans in Nuland op de boerderij in de Nulandsestraat 6 in Nuland. Vervoer kan ook geregeld worden. Kosten 7.00 euro per persoon. Het is bedoeld voor iedereen die daar zin in heeft. Aanmelden 073 532 44 28

WIE WAT WANNEER NOVEMBER 13 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 18) 18 KBO bingo avond in het Oude Klooster, 19.00 uur 20 Intocht Sinterklaas 27 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 19) DECEMBER 09 KBO bingo avond in het Oude Klooster, 19.00 uur 11 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 20) 15 Ziekencomité De Schakel, Kerstviering 16 Kerstviering voor alle leden van de KBO 17 KBO Bloemschikken kerststukjes maken 26 Kerstreis KBO reiscommissie


ZORGLOKET Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur

GEMEENTEHUIS MAASDONK Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL Geffen tel. 073 - 53 42 100 fax. 073 - 53 21 945 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG Geffen E-mail:postbus5@maasdonk.nl Internet:www.maasdonk.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur woensdag van 13.30 tot 15.30 uur (alleen publiekszaken) OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag t/m vrijdag, van 09.00 tot 17.00 uur, en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf. MELDPUNT OPENBARE WERKEN Voor meldingen over schades aan gemeentelijke eigendommen kunt u contact opnemen met het gemeentehuis, 073 - 53 42 100. De gemeente zal zorgen voor een snelle reparatie. SPREEKUREN Burgemeester R.H. Augusteijn Wethouder J.G.J. Moon van der Biezen Wethouder M.J.M. van de Ven Na telefonische afspraak via het bestuurssecretariaat 073 - 53 42 100 kunt u de burgemeester of een van de wethouders spreken. BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur, en ook op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur, in het gemeentehuis van Maasdonk. POLITIE Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis.Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900 - 8844 en is altijd te bereiken.

SPREEKUUR MEE Op dinsdag van 09.00 tot 11.00 uur

UITNODIGING Intocht van Sinterklaas en zijn Pieten in Geffen op Zaterdag 20 november Hallo Geffense jongens en meisjes, Op 20 november is het weer zover. Sinterklaas komt dan naar het Dorpsplein in Geffen. Samen met alle Geffense kinderen wil hij op die dag al vast zijn verjaardag vieren. Hier kunnen jullie gezellig aan mee doen. Voordat Sinterklaas en de Pieten op het Dorpsplein worden ontvangen is er een rijtoer met WIK en de majorettes. Sinterklaas zit dan in een echte koets en vindt het altijd heel leuk als er veel kinderen met ouders langs de route van de rijtour staan. Als de stoet voorbij is kan iedereen aansluiten achter de koets met Sinterklaas, zijn Pieten en de auto met cadeautjes. Zo gaan we dan met zijn allen in een optocht naar het Dorpsplein. Dit jaar is er een snoepende computerpiet van de partij! Dit is het programma: 12.55 uur: Start van de rijtoer door het dorp onder begeleiding van de fanfare W.I.K., de majorettes en de kinderen met hun ouders. Dus ga allemaal langs de route staan en sluit achter de koets met Sinterklaas aan!!! De route is: Past. v.d. Kampstraat - Dorpstraat - Tolweg - Thijmstraat - Lambertusstraat - Veldstraat - Kloosterstraat - Dorpstraat - Dorpsplein. 13.15 uur: Ontvangst van Sinterklaas en zijn Pieten op het Dorpsplein. 14.00 uur: Receptie in Café Zaal “Het Haasje”. Hier kunnen de Geffense kinderen hun verlanglijstje en zelfgemaakte tekeningen af geven aan de hoofd Piet. De Sint vindt het leuk om anders dan andere jaren alle kinderen tegelijk te ontvangen. De Sint zal in de zaal rondlopen en met de kinderen een praatje maken. Er zijn natuurlijk altijd wel kinderen die op de foto willen als ze bij Sint op schoot zitten. Daarom zullen de sjouwpieten de zetel van de Sint meenemen naar de zaal. 15.30 uur: Einde van de receptie. We zwaaien de Sint en zijn Pieten dan weer uit en zingen een mooi afscheidslied. 13


U bent meteen verkocht met een hypotheek van de Rabobank. U heeft uw droomhuis gevonden? Maak voor een persoonlijk advies snel een afspraak met een van onze adviseurs. Zo’n gesprek is nu extra interessant, want bij een hypotheek adviesgesprek krijgt u een iPod Shuffle cadeau. En sluit u ook daadwerkelijk een hypotheek af? Dan ontvangt u zelfs een iPad.

Gratis iPad Pa ad bij het en afsluiten en van een thee ek hypotheek

Voor een persoonlijk advies gaat u naar Rabobank Bernheze Maasland. Rabobank. Een bank met ideeën.

Kijk voor meer informatie op www.rabobank.nl/bernhezemaasland


LAAT JE VAN ONDER TOT BOVEN ONDERDOMPELEN IN DE KLEURRIJKE WERELD VAN ANNE VAN DEN HEUVEL! In de vorige Torenklanken hebben jullie kunnen lezen dat onze club 17 oktober in manege Rust Roest in Maren Kessel een regionale wedstrijd heeft georganiseerd. Met als vermelding dat we misschien wel op het ere podium zouden komen. Dat is bijna gelukt. In totaal waren er 40 teams. Waarvan 12 teams uit Geffen. Een goede opkomst. 1e plaats Pieter Hermens en Annie de Groot van Le Sud-Zeeland 2e plaats Cor en Maria vd Heijden van Le Sud-Zeeland 3e plaats Jan Wijnen en Marij vd Heijden van Die LeNistelrode 4e plaats Ton Broeksteeg en Theo v. Wanrooy van JBC Geffen-Geffen 5e plaats Wil en Joke v Dijk van JBC Geffen-Geffen

vrijdag 12 november 15.30 - 22.30_zaterdag 13 november 14.30 - 21.30__OPEN ATELIER Eindelijk is het weer zover! Welkom in de wondere wereld van Anne van den Heuvel. Laat je van onder tot boven onderdompelen in de kleurrijke wereld van Anne’s kunst, textiel, tekst, taal, mozaiek en fashion. _... een waar luilekkerland voor de liefhebbers! Lef + enthousiasme + kleur = wow! Een plek om te kijken, genieten, voelen en ervaren! _4 etages vol home-couture, textielkunst & kleur, geluiddempende wandkleden, waanzinnige mozaieken & more ..._blokje voor blokje ... streepje voor streepje__ STOCKSALE_diverse kunstwerken en home-couture uit stock met 30% korting_monstercollectieverkoop & stoffen en garens uit stock tot 50% korting.

Een zeer goede prestatie voor Geffen. Zeker als je de 2e en 3e plaats met elkaar vergelijkt, daar zat maar 1 punt verschil in. Na de prijsuitreiking werd ook de omroepertrofee uitgereikt voor 2010. Deze ging naar Pieter Hermens en Annie de Groot. Het was een fijne en sportieve dag. Het bestuur van JBC Geffen.

TE HUUR Tijdelijk te huur in Geffen, gemeubileerd appartement. Inl. 06 202 306 18

Riolering of afvoer verstopt !? v.d. Heuvel rioolreiniging Geffen 06-23129208 15


Dinsdag 7 september werd bij het Geffens Doublet het seizoen 2010-2011 geopend met een instuifavond, en op dinsdag 26 oktober werd de vierde zitting van de eerste serie van het seizoen 2010-2011 gespeeld. Deze zitting was beslissend voor promotie en degradatie. Na een spannende strijd was dit de totaaluitslag. A-lijn. 1. Gerda van den Hurk en Cis Noy 55.21 2. Ilse Ruland en Peter Wolf 54.25 3. Hennie de Veer en Lambert van de Ven 53.82 4. Gerrie en Joop van der Meijden 52.26 5. Peter Luijben en Ad van de Wetering 51.91 6. Corrie Ceelen en Annie van Grinsven 51.82 6. Marijke Droog en Marianne van Etten 51.82 8. Gerard Vogel en Frans van Weert 49.83 9. Helma Loohuijs en Wim Christiaens 49.48 10. Dick Pronk en Erik Vrolijk 47.66 11. Trudy en Jaap Lakeman 47.14 12. Doortje en Wim van Druenen 46.61 D 13. Marga van Meurs en Vera van Zantvliet 44.79 D 14. Franka Schiks en Nollie de Keijzer 43.40 D

D-Lijn. 56.67 P 1. Marianne en Ed Asselbergs 2. Vera en Huub Spoormans 55.63 P 3. Ied en Boet de Rooij 52.81 P 4. Agnes van Lieverloo en Francine de Bresser 52.08 5. Corry Lansdaal en Henny Verheijke 51.25 6. Gwen en Rene Vogels 50.83 7. Fien en Antoon van den Eng 49.27 8. Joanna Gloudemans en Alice Kwakkel 49.17 9. Christien en Lambert van den Berg 47.19 10. Mieke van Mil en Irene Rothweiler 45.94 11. Jenny van Dijk en Tilly van der Burgt 45.21 12. Henny Bonnemaijers en Gerrit van Casteren 43.96

DANKBETUIGING Bij deze willen wij iedereen bedanken voor de warmte van vele vrienden kennissen en Familie, die ons in deze moeilijke tijd erg hebben gesteund. In het bijzonder de thuiszorg, dokter Berkelaar en kapelaan v. Dijk met het overlijden van mijn vrouw ons mam en oma An Egelmeer van der Doelen. Fam Egelmeer kinderen en kleinkinderen.

B-lijn. 1. Ria en Wim Bijl 55.21 P 2. Margriet Baart en Ans Lambregts 53.96 P 3. Jeanny Berten en Truus van de Wetering 53.44 P 4. Thea en Johan Geling 52.50 5. Ria en Rien van Alebeek 52.29 6. Elly en Aart Smit 51.04 7. Vera Bos en Diny de Jong 50.42 8. Astrid v. Buren en Christa v. Lieverloo 50.00 9. Nelleke Rouppe van der Voort en Piet van Galen 47.40 10. Margriet van Beek en Idi Szovan 46.88 D 11. Marlies van Dijke en Thea Engels 46.15 D 12. Emmy van den Brink en Wil v. Oostrum 40.73 D C-lijn. 1. Gerard van Bon en Gerard Goorsenberg 55.73 2. Karine Molkenboer en Jet Willems 55.63 3. Agnes Gribnau en Marianne van Noort 55.42 4. Siny Pieper en Riet van Stekelenburg 53.13 5. Nelly Lucius en Jo de Haas 50.94 6. Tini Jonker en Trude van Peer 50.42 7. Diny Arts en Ans van Uden 50.00 8. Antoine Jansen en Anky Janssen 49.48 9. Jo de Haas en Peter van Hout 47.92 10. Dorine en Bart Weijts 47.19 11. Akke Prins en Ton de Wit 45.31 12. Marian Huis in ‘t Veld en Wil Louwers 38.85 16

P P P

D D D

Gordijnen Atelier ”VeGa” Precisie en Maatwerk

• Gordijnen • Vitrage • Inbetween • Embrasse • Draperie • Bedspreien • Ook voor het veranderen van uw bestaande gordijnen • Wij hebben ook stoffen

Binnenpas 20, 5384 NG Heesch Telefoon: 0412 47 59 37


SENIOREN BILJARTEN TEGEN FAMILIE V. WANROOIJ Op deze biljartavond werden er dit jaar maar liefst 19 wedstrijden gespeeld, waarvan de echte senioren van ‘t Ouwe Klooster (DOK) er 11 partijen wonnen en 8 verloren. Zal u meteen de einduitslag verklappen deze was 164 om 155, dus met 9 Belgische winstpunten in het voordeel van DOK. Jan van Venrooij kwam na jarenlange intensieve training eindelijk tot een geweldig resultaat, Jan maakte de kortste partij van de avond, was in 8 beurten uit met een moyenne van 4.12. Verder liet onze “Jeugd” Gerrit Hermes en Adriaan Wolf ook zien dat ze uit het goede hout gesneden zijn, ze maakten hun partij uit in 11 en 15 beurten. Hoogste series waren er voor Piet van Hinthum met 20 en Albert van Wanrooij met 15 caramboles, bij ons waren Wim van Druenen, Cor van Lent, Piet van Herpen en Joop van Dijk die scoorden met hoge series. De zaal met kaarters zat deze avond ook wederom vol, hoe de uitslag van het kaarten ook uitgevallen is, eenieder vermaakte zich opperbest op deze biljart/kaartavond. De uitslagen waren; resp. Car., Beurten, Hoogste Serie, Moyenne en Punten. Wim van Druenen 40 23 17 1.73 10 Andre van Wanrooij 55 23 9 2.39 9 Frans van de Hurk 22 22 5 1.00 4 Martien v. Wanrooij 45 22 8 2.04 10 Bernard v.d. Heijden 56 20 16 2.80 10 Theo van Wanrooij 44 20 13 2.20 8 Jan van Venrooij 33 8 10 4.12 10 Antoon v. Wanrooij 17 8 9 2.12 4 Wim Heurkens 46 16 11 2.87 10 Jan van Wanrooij 41 16 12 2.56 9 Cor van Lent 80 26 21 3.07 10 Kees van Wanrooij 77 26 14 2.96 7 Gerrit Hermes 22 11 6 2.00 10 Toos van Wanrooij 22 11 3 0.54 3 37 15 13 2.46 10 Adriaan Wolf Lambert Ruijs 23 15 6 1.53 8 Hans van Schijndel 19 22 4 0.86 7 Tinie van Nistelrooij 30 22 3 1.36 10 Jo Vos 53 18 14 2.94 8 70 18 20 3.88 10 Piet van Hinthum Harrie Swanenberg 29 22 12 1.31 7 Janus van Dijk 35 22 6 1.59 10 Piet van Herpen 37 20 16 1.85 8 Piet van Wanrooij 50 20 12 2.50 10 Gerrit van de Rijt 32 22 6 1.45 8 Rob van Wanrooij 50 22 10 2.27 10 Harrie van Rijn 21 28 6 0.75 7 Theo van Uden 30 28 5 1.07 10 Wim Heijmans 25 32 4 0.78 10

Cor van Wanrooij Nico van der Donk Johan Swanenberg Joop van Dijk Albert van Wanrooij Antoon Kappen Andre van Wanrooij Broer Damen Martien v. Wanrooij

15 40 30 85 43 44 44 26 45

32 21 21 19 19 16 16 22 22

3 9 10 21 15 8 10 8 9

0.46 1.90 1.42 4.47 2.26 2.75 2.75 1.18 2.04

7 10 8 10 5 10 7 5 10

Uw @pestaartje.

CARNAVAL 2011 Cv Goed Zat doet na jaren lang trouwe dienst hun carnavalswagen de deur uit. Het onderstel dat jaren geleden werd aangeschaft en in middels diverse keren uitgebreid is, is reeds verplaatst naar de nieuwe eigenaar CV Krek Gek Oss. Een van de groepen “uit de polder”die jaarlijks deelnemen aan de Geffense optocht. Met de nieuwe wagen zullen zij de strijd aan gaan met de andere wagenbouwers die zich zullen presenteren tijdens de diverse optochten. Wij van Cv Goed Zat wensen de nieuwe eigenaren veel succes met bouwen en de komende optochten. De groeten, Cv Goed Zat, Geffen

17


PERSBERICHT Workshop Fondsenwerving voor vrijwilligers Veel vrijwilligersorganisaties zijn afhankelijk van externe gelden. Nederland beschikt over honderden fondsen, die elk jaar weer geld beschikbaar stellen om projecten van non-profit organisaties mogelijk te maken. Maar waar vindt u die fondsen? Hoe komt u er achter of uw project in aanmerking kan komen voor een bijdrage? Wat moet u doen en juist niet doen om met enig succes een aanvraag in te kunnen dienen? Op dinsdagavond 23 november 2010 organiseert Vrijwilligerspunt Oss van Vivaan een workshop over fondsenwerving. Deze workshop is bestemd voor vrijwilligers en bestuursleden van stichtingen en verenigingen in Oss, Bernheze of Maasdonk die voldoende geld of spullen voor hun vrijwilligersclub moeten zien te regelen. De (gratis) workshop wordt gegeven bij Vivaan, op het kantoor van het Vrijwilligerspunt aan de Boterstraat 206 in Oss, van 19.30 - 22.00 uur. Docenten zijn Elise van Mierlo, coördinator team Innovatie & Productontwikkeling van Vivaan, en Yvonne Thijssen van Vrijwilligerspunt Oss. Aanmelden voor de workshop Fondsenwerving voor vrijwilligers kan tot 15 november. U kunt hiervoor bellen naar 0412-692080 of mailen naar info@steunpuntoss.nl. Het maximale aantal deelnemers bedraagt 12, dus wees er snel bij, want vol=vol.

PERSBERICHT Vragen over het Brabantse verleden? Chat met het BHIC Vanaf nu is het mogelijk om te chatten met archivarissen van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC). Hebben mensen een vraag over de kerk in hun dorp, over een historische gebeurtenis in Brabant of bijvoorbeeld over gegevens in hun stamboomonderzoek? Dan kunnen zij voortaan op doordeweekse avonden van 19.00 tot 22.00 uur chatten met het BHIC. Dat kan via de chatknop in de rechterbovenhoek op de website www.bhic.nl Wat is chatten? Chatten is het versturen van korte tekstberichtjes via de computer tussen twee personen die allebei tegelijkertijd online zijn - zij krijgen dus meteen een antwoord. Chatten is vooral onder jongeren populair. Het BHIC hield gedurende de afgelopen maanden een 18

proef om te ervaren op welke tijden het meest gebruik zou worden gemaakt van de chatfunctie. Het populairste tijdstip onder klanten bleek de doordeweekse avond te zijn. Vaak zitten mensen in de avonduren achter hun computer en zijn dan bezig met hun hobby of onderzoek. Meestal is dit ook het moment waarop ze tegen vragen aan lopen. Bijvoorbeeld wat de huwelijksdatum van hun voorouders was, hoe de kloosterorde in hun dorp heette of bijvoorbeeld vragen over onze website. Lange tijd moesten deze vragen blijven liggen tot de volgende dag of tot het moment dat ze tijd hadden om een bezoek te brengen aan het BHIC of een ander historisch centrum in Brabant. Dat is nu verleden tijd. Zij kunnen hun vraag ‘s avonds rechtstreeks stellen aan een archivaris van het BHIC via deze eigentijdse vorm van dienstverlening. Geschiedenis van Brabant Mensen met belangstelling voor de geschiedenis van Brabant in beeld en verhaal kunnen het BHIC ook volgen via Twitter. Zij kunnen daar reageren op berichten en/of vragen stellen (via @bhicarchief). Of ze kunnen het weblog ‘Brabant Bekijken’ bezoeken: www.brabantbekijken.nl Zij worden dan twee keer per week verrast op een anekdote uit de Brabantse lokale geschiedenis.


Hanegraaf B.V. HanegraafGeffen B.V. Geffen Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 Fax (073) 532 50 68

Mark Romme d’n Herd 17 5386 EX Geffen Telefoon 06 16610622 E-mail: markromme@home.nl

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE’S VOLGENS VCA-NORMEN DIERENSPECIAALZAAK & VEEVOEDERS

B. de Kinderen d’n Ham 1, 5386 JA Geffen tel. 073-5325551 maandag t/m vrijdag zaterdag

13.00 - 19.00 uur 8.30 - 17.00 uur

www.dierenspeciaalzaak-dekinderen.nl

Move 2B Fit Deskundig in beweging Fysiotherapie Manuele therapie Oedeemtherapie Sport- en arbeidsfysiotherapie Shockwave therapie en echodiagnostiek

FYSIOTHERAPIE EN TRAINING - Vervoer voor zorgverzekeraars - busje

GEFFEN - NULAND - VINKEL Telefoon fysiotherapie (073) 532 3432 Telefoon fitness (073) 532 7472

Individuele training Groepstraining 0HGLVFKH�ÀWQHVV

Kijk ook op onze website: www.move2bfit.nl

Van der Sangen Tuinhout k Voor a l u w ma a t w e r

✓ Speeltoestellen ✓ Schuttingen ✓ Rieten- en wilgentenen matten ✓ Vlonders ✓ Tuinhuisjes ✓ Dierenverblijven ✓ Meubelen ✓ Prieëlen ✓ Picknicktafels ✓ Bloembakken ✓ Accessoires ✓ Decoratieve boerderijdieren ✓ Showmodellen blokhutten

Roy Romme $EN /VEN �� ���� %7 'EFFEN .EDERLAND

-OB�� �� �� �� �� �� ROMMEHOVENIERS HOME�NL

www.vandersangentuinhout.nl Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

UW ADRES VOOR TUINHOUT Openingstijden: Ma. t/m vr. 8.30 tot 18.00 uur en op za. 8.30 tot 16.00 uur

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL Carbone B.V. Kloosterstraat 22 5386 AT Geffen Tel.: 073 - 532 1397 Fax.: 073 - 532 5979 info@carbone.nl www.carbone.nl

P. DE K L EIN Voor een perfecte rijopleiding (EEGTERSTRAAT �� ���� #0 'EFFEN 4EL�� ����� ��� �� �� &AX� ����� ��� �� �� !UTOTEL�� �� �� �� �� ��


LANDELIJKE CAMPAGNE TEGEN HUISELIJK GEWELD Nu is het genoeg Over huiselijk geweld praat je liever niet. Als slachtoffer schaam je je, ben je bang of wil je de ander niet in problemen brengen. Als pleger ben je bang voor de gevolgen als je hulp zoekt. Maar huiselijk geweld stopt nooit vanzelf. Een eerste stap naar een oplossing is erover praten met bijvoorbeeld een vriend(in) of het Steunpunt Huiselijk Geweld. Vernedering, verwaarlozing, seksueel misbruik, financiële uitbuiting. Niet iedereen weet dat huiselijk geweld meer vormen kent dan alleen lichamelijke mishandeling. Op dit moment wordt voor het vierde opeenvolgende jaar de landelijke campagne tegen huiselijk geweld gevoerd. Doel van de campagne is dat iedereen die met huiselijk geweld in aanraking komt, weet dat zij of hij hulp kan zoeken via het landelijke telefoonnummer 0900 - 126 26 26 en via de website www.steunpunthuiselijkgeweld.nl of www.huiselijkgeweldbrabant.nl. Hulp zoeken David en zijn vriendin weten hoe moeilijk het is om de eerste stap richting hulp te zetten. David heeft uit woede zijn vriendin meerdere malen geslagen. “Elke keer had ik achteraf spijt. Ik hou veel van haar, maar ik kon mezelf niet beheersen. Nadat het weer was misgegaan, heb ik al mijn moed verzameld en ben ik op zoek gegaan naar hulp. Voor ons allebei. Op internet vond ik informatie over het Steunpunt Huiselijk Geweld en heb ik hen gebeld. De mensen van het Steunpunt hebben ons samen weer op weg geholpen.” Steunpunt Huiselijk Geweld Slachtoffers, plegers, familieleden, buren of vrienden kunnen eenvoudig de eerste stap naar hulp zetten door anoniem het Steunpunt Huiselijk Geweld te bellen. Dat kan 24 uur per dag, 7 dagen per week. De hulpverleners van het Steunpunt kunnen inschatten wat in een bepaalde situatie de beste aanpak is. Als je belt, geven zij direct telefonisch advies. Soms is dat al voldoende om zelf verder te kunnen. Maar soms is advies alleen niet voldoende. Bijvoorbeeld bij acute dreiging. Dan kan het Steunpunt ervoor zorgen dat hulpverleners of soms zelfs de politie worden ingeschakeld. Het Steunpunt Huiselijk Geweld kan helpen om geweld te laten stoppen. Maar jij neemt de eerste stap. Daarmee help je jezelf. En ook de ander. Noord-Brabant kent vijf Steunpunten Huiselijke Geweld: Brabant-Noord, Midden-Brabant, Regio Peelland, Eindhoven/De Kempen en West-Brabant. Zet, Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling in Brabant ondersteunt deze steunpunten. Bel voor informatie en ondersteuning met 0900-

20

1262626 (24 uur per dag, 7 dagen per week) of kijk op www.steunpunthuiselijkgeweld.nl of www.huiselijkgeweldbrabant.nl

PERSBERICHT Uitvaartverzorging van Lith organiseert op dinsdag 16 november 2010 om 19.30 uur in Herinneringshuis van Lith de lezing “Leren leven met verliezen”. Deze wordt gegeven door Marieke de Bruijn van Centrum Marieke de Bruijn voor rouw- en verliesverwerking. In deze lezing wordt een helder inzicht gegeven in innerlijke processen met betrekking tot geleden verliezen. Het leven bestaat uit winst en verlies. Verliezen zijn een belangrijk onderdeel van het menselijk bestaan. Verlies van gezondheid, verlies van werk, verlies door echtscheiding, verlies van verwachtingen, geen kinderen kunnen krijgen, kinderen krijgen en tot de ontdekking komen dat je niet de ouder bent die je gedacht had te zullen zijn, kinderen die het huis uitgaan, verlies van contact met familie en vrienden... Verliezen tekenen ons leven. Zij tasten de bestaande structuur aan en brengen wijzigingen aan die in het begin niet te overzien zijn. Alle verliezen hebben hun eigen rouwproces. Afhankelijk van de waarde van hetgeen verloren is, afhankelijk van eigen geschiedenis, afhankelijk van karakter en levensinstelling. Marieke vertelt op heldere en duidelijke wijze over deze processen en de gevoelens die bij een rouwproces horen. Welke gereedschappen we hebben meegekregen om een ingrijpende verandering te integreren in ons bestaan. Wat kunnen we doen om zo goed mogelijk voor onszelf en de ander te zorgen? Daarin je eigen weg te vinden is geen gemakkelijke en tevens boeiende opdracht. Marieke de Bruijn (1949) is psychosociaal therapeut en heeft zich in Amerika bij Elisabeth Kübler-Ross gespecialiseerd in het begeleiden van rouw- en verliesprocessen. Zij is oprichtster van het Centrum Marieke de Bruijn gevestigd te Oss. Het Centrum geeft therapeutische begeleiding en heeft een erkende opleiding tot psycho-sociaaltherapeut. Zij heeft twee boeken geschreven: - “Leren leven met verliezen” - “Wat voor mens wil ik zijn?” dinsdag 16 november 2010 Datum: Aanvang: 19.30 uur. Ontvangst met koffie vanaf 19.00 uur Locatie: Herinneringshuis van Lith, Constantijn Huygensstraat 38 te Oss Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Uitvaartverzorging van Lith, telefoon 0412-623173. Toegang gratis.


Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20

C1000. Van alle markten thuis.

GEFFEN

C1000 van der Sangen Dorpsplein 3 5386 CL Geffen

Openingstijden: Ma t/m do 8.00-20.00 uur Vrijdag 8.00-21.00 uur Zaterdag 8.00-18.00 uur

TEL. 073 53 40 400

WWW .VANWANROOIJ.NL


PERSBERICHT Lezing van Rien T. Segers over ‘Leiderschap in een nieuwe wereld’ Zondag 21 november is hoogleraar bedrijfskunde Rien T. Segers te gast in de Blikopener Speciaal reeks. Onder het overkoepelend thema - Tijd voor een nieuwe lente spreekt hij over leiderschap in deze tijd. De lezing vindt plaats in de Groene Engel, ‘s middags van twee tot vier uur. Aansluitend is er in het café gelegenheid tot napraten. Kaarten kosten 7 euro voor leden van de bibliotheek en 9 euro voor niet-leden. Ze zijn verkrijgbaar in alle vestigingen van BasisBibliotheek Maasland en bij de Groene Engel in Oss. Kaarten zijn ook te koop via internet. Rien T. Segers studeerde in Europa en werkte in de Verenigde Staten, in China en Japan. Hij is hoogleraar bedrijfscultuur en directeur van het Center for Japanese Studies aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij publiceerde o.a. Japan en de onontkoombare Aziatisering van de wereld (2009) en het pamflet-achtig boek In Nederland na de crisis: leiderschap in een nieuwe wereld (2009). Segers betoogt, dat niemand weet welke omvang de crisis nog gaat aannemen. En niemand weet ook wanneer hij eindigt. Maar een ding is zeker: op zeker moment is de crisis voorbij, en het land dat zich daarop nu al goed voorbereidt, zal straks een enorme voorsprong hebben. De maatregelen die tot nu toe in Nederland werden genomen, hadden zijns inziens een ad hoc karakter. Ze ontberen een fundamentele toekomststrategie en het is hoog tijd die te ontwikkelen, willen we voorkomen dat ons land uit de crisis te voorschijn komt als een B-land. Daadkrachtig en adequaat handelen is nu een vereiste. Voortzetting van het leiderschap van de Verenigde Staten in de wereld is volgens Segers niet langer vanzelfsprekend. Het zwaartepunt van de wereld verplaatst zich naar Azië. Het belangrijkste gevolg hiervan is de noodzaak het Anglo-Amerikaanse denken in Nederland te vervangen door een gemoderniseerde versie van het oude, vertrouwde Rijnlandse model, aangevuld met de sterke kanten van de Aziatische economie. In zijn boek Nederland na de crisis en in de Blikopener Speciaal lezing wordt op toegankelijke en overtuigende wijze uitgelegd hoe deze mixture er precies uitziet.

PERSBERICHT Oud worden: een boeiend avontuur Lezing & paneldiscussie met Stella Braam Donderdag 18 november 2010 organiseert BasisBibliotheek Maasland in samenwerking met BrabantZorg in zaal de Linck (Muzelinck) in Oss een avond met schrijfster en onderzoeksjournaliste Stella Braam. De avond

22

maakt deel uit van de activiteiten die georganiseerd worden naar aanleiding van de campagne Nederland Leest het boek ‘De grote zaal’ van Jacoba van Velde en begint om 20.00 uur. Schrijfster en onderzoeksjournaliste Stella Braam is onder meer bekend van de boeken ‘Ik heb Alzheimer: het verhaal van mijn vader’ en ‘Ik blijf thuis: het verhaal van mijn moeder’ . In beide boeken beschrijft zij de laatste jaren van het leven van haar ouders en haar ervaringen met de ‘zorg’ in Nederland. In het boek ‘De grote zaal’ draait het verhaal eveneens om de laatste periode van het leven van de hoofdpersoon Geertruide in een verpleeghuis. In haar lezing gaat Stella Braam in op vragen als: Hoe kunnen ouderen gezond blijven, hun eigen kracht verder ontdekken en ontplooien? Hoe kunnen ze hun vaak grote kennis delen en overdragen? Hoe kun je de regie over je levenseinde houden? Ouderen hebben veel te geven en kunnen met de juiste ondersteuning, heel veel zelf. Daarnaast is er aandacht voor het ervaren van verlies. Veel ouderen, maar ook hun omgeving, zoals partners, kinderen en kleinkinderen worden geconfronteerd met indringende verlieservaringen. Dat kan zijn het verlies van de partner, de ouder, het verlies van de gezondheid, het verlies van de greep op het leven. Tijdens de paneldiscussie in het tweede deel van de avond ligt het accent op dit aspect van het ouder worden. Aan het panel, onder leiding van Stella Braam nemen deel: Ine van de Heuvel, psychosociaal therapeute, Riet van Gestel, mantelzorger, en Wilma de Jong, bestuurder van BrabantZorg. Kaarten voor de lezing & discussie zijn verkrijgbaar via www.bibliotheekmaasland.nl en in de vestigingen van BasisBibliotheek Maasland. Toegangsprijs voor bibliotheekleden is € 5, - en voor niet-leden € 7,-.


Meer dan u denkt. In de wereld van drukwerk valt veel te ontdekken. Formaat, vorm, kleur, afwerking, de mogelijkheden zijn bijna eindeloos. Met drukwerk kan meer dan u denkt. Ontdek het met Wihabo.

WIJ REGELEN HET VOOR U.

+HHVWHUVHZHJ�����*HIIHQ�������7���������������������www.wihabo.nl

www.schoonheidssalonanne.nl

Gespecialiseerd in: ●

SCHOONHEIDSSALON

Cronenakker 1 Nuland Tel. 073-53 24 724

Exclusieve gezichts- en lichaamsbehandelingen Pakkingen (billen, buik, borsten, handen, voeten)

Blendtherapeute

Huidtherapeute

Met een cadeaubon kom je pas echt mooi voor de dag.

Make-Up workshops Dagarrangementen

Depositaire van:

Maria Galland

Mary Cohr

Gli Amati

Gebr. van de Wetering Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Openingstijden: Ma : Di: Wo: Do: Vr: Za:

13.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 20.00 9.00 tot 16.00

Kloosterstraat 5c - Geffen Tel. 073 5321683 - Fax. 073 5325150


WETENSWAARDIGHEDEN HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnr praktijk 073 532 1252, Spoednummer 073 532 3697 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 08.00-12.00 en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites voor dezelfde dag 08.00-09.00 uur. Vragen, afspraken andere dagen 09.00-10.30, 13.0013.30, 15.30-17.00 uur. Voor herhaalrecepten kunt u de receptentelefoon 073-5326200 bellen. 24 uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen dan de volgende dag in de apotheek worden opgehaald. Als u met spoed een arts nodig heeft kunt u natuurlijk altijd de spoedlijn bellen. Artsen P. Berkelaar werkt op ma, di, do en vr. A.Litjens werkt op ma, dinsdagochtend, wo en vr. J. v.d. Heijden werkt op maandagochtend, di, wo en do. Spreekuren Elke dag 08.00 - 10.00, 13.00 - 15.00 uur Dit spreekuur werkt op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites, 11.00-13.00 uur. DE HEEGT - BRABANTZORG Veldstraat 1, 5386 AW GEFFEN Wonen Voor meer informatie over wonen in De Heegt kunt u contact opnemen met onze Klantenservice, (0412) 622678. Thuiszorg en zorg en welzijn Voor meer informatie over thuiszorg en zorg en welzijn kunt u contact opnemen met Anne Minnema, (073) 5321264. Bereikbaar op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend. VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE verloskundigen in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m do 9.00-12.00 u: 073-5210764. Spreekuur: iedere ma en do, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Molenstraat 15, 5242 HA Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Ridderhof 65, 5346 VH Oss. www.verloskundigenridderhof.nl. Tel. 0412-627560 voor het maken van afspraken. Voor spoedgevallen zijn wij bereikbaar op 06-55884455. BLOEDAFNAMEDIENST/TROMBOSEDIENST Infoformatie openingstijden prikpost via internet www. bernhoven.nl onder verwijzers, of bellen met het patientenservicebureau in Oss 0412-621120 of in Veghel 0413-381637, ook weet uw huisarts de juiste openingstijden en plaatsen. OUDE KLOOSTER: tel. 073-5324032 Hoofdbeheerder Harrie Langens: 06-30063350 APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Faxnummer: 073 532 4499 24

Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 12.00-13.00 u. Zon. dienstapotheek Oss 11.00-12.00 en 17.00-18.00 u. Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw eigen apotheek. Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. TANDARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op ma, di, do van 8.00-11.45 u, 13.00-16.45 u wo en vr van 8.00-11.45 u Mevr. C.A. van Lent werkt op ma en wo van 8.15-11.45 u, 13.00-16.30 u vr van 8.15-11.45 u Dhr. O. Bromm (mondhygiënist) werkt op do 13.00-17.00 u. SPREEKUREN AANZET: Dorpstraat 60, 5386 AN Geffen. Tel:073-5321990 Ma./Wo./Do. 9.00-10.00 uur BUURTBUS-DIENSTREGELING LIJN 261 HALTE GEFFEN Maandag t/m vrijdag Nuland - Oss; Dorpsstraat: 07.07, 08.07, 09.07, 10.07, 11.07,12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07, 17.07, 18,07 Oss - Nuland; Dorpsstraat: 07.49, 08.49, 09.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49, 17.49, 18.49 Zaterdag Nuland - Oss; Dorpsstraat: 09.07, 10.07, 11.07, 12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07 Oss - Nuland; Dorpsstraat: 09.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49 Deze buurtbus rijdt niet op zon- en feestdagen OUDERENADVISEUR “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van de RIGOM (Regionale Instelling Gecoördineerd Ouderenwerk Maasland) en ouderenorganisaties. 55-Plussers en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Hemmie Berendsen, tel.: (073) 532 19 52 en Helma Tijs, tel.: (073) 532 53 28.

VAN DE REDACTIE

Secretariaat: Veldstraat 13, tel. (073) 5322356 Advertenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Redactieadres: Veldstraat 13 E-mail adres: torenklanken@home.nl Bezorging: v. Coothstraat 22, tel. (073) 5322320 Klachtenbezorging: Bergstraat 26, tel. (073) 5321544 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.