Torenklanken 2010 - nr 16

Page 1

48e jaargang | nummer 16 | oktober 2010

1

redactieadres: Veldstraat 13 mailadres: torenklanken@home.nl advertenties: Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 sekretariaat: Veldstraat 13, telefoon (073) 532 23 56 bank: Rabobank nr. 11.58.03.009 druk: Drukkerij Wihabo, Geffen oplage: 1800 exemplaren

2

3

4

5

6

7

8

9 11

12

13

14

15 16 17 18 19 20

Leeuw wagenwijd open. De entree is gratis. Komt allen!

OPWÈRMOAVEND Rottenrijkers & Rottenrijkerinnekes, Op zaterdag 6 november wordt de Geffense “Opwèrmoavend” georganiseerd. De avond moet “un skôn fistje” worden voor elke Rottenrijker. Natuurlijk zijn wij net als jullie benieuwd wie de opvolger wordt van Prins Bert dun Urste. Maar er is dit jaar veel meer te doen. Behalve onze eigen kapellen De Pompzwengels en Ut Gû Vals treden een aantal bekende artiesten live op. De eerste artiest, die wij hebben weten te strikken is dorpsgenoot en zanger Robby Lee. Tijdens dun Opwèrmoavend vorig jaar gaf Robby Lee kleur aan een geslaagde oavend. Reden voor de werkgroep om hem wederom te contracteren. Regelmatig is Robby Lee op TV te bewonderen bij Omroep Brabant Party. Als klap op de vuurpijl is er na de prinsonthulling een spectaculair optreden van de bekende zanger Jacques Herb, die furore maakte met klassiekers als bijvoorbeeld “Manuela” en “Een man mag niet huilen”. Na zijn onthulling om precies 11 over 11 zal de nieuwe Prins Carnaval met zijn Adjudant alle aanwezigen persoonlijk begroeten en een origineel hebbedingetje aanbieden in de vorm van een herinneringsspeldje. Dit gratis hebbedingetje, een collector’s item voor elke carnavalsvierder, wordt alléén op zaterdag 6 november uitgereikt. Reden te meer om er bij te zijn op de Opwèrmoavend!” Om 20 uur Jacques Herb www.popfoto.biz gaan de deuren van De Gouden

Raad van 11, www.rottenrijk.nl

VOORTGANG KRACHTENBUNDELING BERNHEZE-MAASDONK De gemeenteraden van Bernheze en Maasdonk bespreken in de eerstvolgende gemeenteraadsvergadering het raadsvoorstel Voortgang traject krachtenbundeling Bernheze-Maasdonk. In Maasdonk vindt de raadsvergadering plaats op 19 oktober. In Bernheze wordt het voorstel op 20 oktober in de commissie Bestuur en Strategie besproken en vervolgens op 4 november in de raadsvergadering. Op diverse terreinen wordt door beide gemeenten reeds samengewerkt. Om tot een besluit over eventuele krachtenbundeling in de toekomst te komen is het noodzakelijk om de samenwerking tussen Bernheze en Maasdonk gedurende de periode van een jaar te intensiveren. Het voorstel beschrijft het samenwerkingstraject voor het komende jaar. De doelstelling is om een aantoonbare en uitlegbare meerwaarde voor de inwoners van Bernheze en Maasdonk te realiseren. Deze meerwaarde bestaat uit met name: kwalitatief betere dienstverlening, financiële voordelen en een betere strategische positie in de regio voor beide gemeenten. Op 28 september 2011 worden de resultaten voorgelegd aan beide gemeenteraden. Op basis van deze resultaten nemen de gemeenteraden dan een vervolgbesluit.

KOPY INLEVEREN VOOR: 30 oktober (geldt ook voor e-mail kopy) verschijnt over 3 weken

redactieadres: Veldstraat 13 e-mail adres: torenklanken@home.nl

1


Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Leiweg 2B 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

13.00 - 18.00 uur Gesloten 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 19.00 uur 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 16.00 uur

VOOR DE COMPLETE VERZORGING VAN UW HANG- EN SLUITWERK

Gilbert Steenvoorden Berghem

s DEURKRUKKEN �RVS� CHROOM� MESSSING� BRONS� NIKKEL ENZ�� s 6EILIGHEIDSBESLAG s BADKAMERACCESOIRES s $IVERSE ACCESOIRES �DEURBELLEN� BRIEVENBUSSEN� HUISNRS� ENZ��

6//2 ).&/ /& %%. !&302!!+ ")* 5 4(5)3 +5.4 5 -)* !,4)*$ "%,,%.� 4EL�� ����������� %�MAIL� INFO GS�SIERBESLAG�NL WWW�GS�SIERBESLAG�NL Ż Levix Internet, ADSL en webhosting Ż Levix Automatisering, zakelijke netwerkoplossingen

Ż

Ż Het gehele assortiment te bestellen via WEBSHOP.LEVIX.NL

Levix Geffen

Levix Rosmalen

Dorpstraat 46 Telefoon (073) 534 1325 info@levix.nl

Ż

Dorpsstraat 63 Telefoon (073) 522 0070 rosmalen@levix.nl

Levix Oss Walstraat 66 Telefoon (0412) 692 090 oss@levix.nl

Levix Uden Oranjepassage 2 Telefoon (0412) 331 536 uden@levix.nl

Shop, internet en dienstverlening op locatie

Ż

Ż

Bloemwerk Woondecoratie Cadeau’s

Ż Levix Computershops in Geffen, Oss, Uden en Rosmalen

Ż

Voor al uw

Dorpstraat 20A - 5386 AM Geffen Tel.: 073 532 49 57 - Fax: 073 - 532 49 57 Mob.: 06 - 15161973 - E-mail: dolce-vita@home.nl WEBSHOP

Bakkerij Brands Dorpstraat 31 5386 AL Geffen tel.: (073) 5322612 fax: (073) 5322929

HYPOTHEKEN PENSIOENEN VERZEKERINGEN

073 - 503 5258 073 - 522 4286 0412 - 642454

K L O O S T E R S T R A AT 4 4 5 3 8 6 AT G E F F E N TEL. 073 - 5325510 FA X 0 7 3 - 5 3 2 5 5 6 0 E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl I n t e r n e t w w w. v a n d e r d o e l e n a s s u r a n t i e n . n l

Showroom met ± 40 occasions

Dag en nacht bereikbaar.

info@dondersuitvaartverzorging.nl www.dondersuitvaartverzorging.nl

Garage Dortmans vof Veldstraat 35 5386 AW Geffen Telefoon 073-5321084 Fax 073-5320873

www.garagedortmans.nl


Mocht u als parochievrijwilliger deze uitnodiging onverhoopt niet ontvangen dan bent u toch van harte welkom!

”ONDER DE TOREN”

BEREIKBAARHEID PASTORIE: Op de pastorie is er op maandag t/m vrijdag elke voormiddag iemand aanwezig: tel. 5321216 Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. Maandag is de vrije dag van de kapelaan. E-mail kapelaan: kapelaan@parochiegeffen.nl e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl Op de website van de parochie kunt u ook al veel informatie vinden: www.parochiegeffen.nl LITURGISCHE KALENDER * viering in de kapel + t.v-uitzending naar huize De Heegt vr. 22 okt. 19.00 u. * avondmis m.m.v. het Kinderkoor zo. 24 okt. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. GK + kinderkerk di. 26 okt. 19.00 u. * avondmis vr. 29 okt. 19.00 u. * avondmis zo. 31 okt. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. GK + kinderkerk ma. 01 nov. 19.00 u. * H.Mis m.m.v. GK (Allerheiligen) di. 02 nov. 19.30 u. H.Mis m.m.v. WIK en GK + kinderkerk (Allerzielen) vr. 05 nov. 19.00 u. * avondmis m.m.v. Dameskoor zo. 07 nov. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. GK + kinderkerk di. 09 nov. 19.00 u. * avondmis ALLERHEILIGEN / ALLERZIELEN Vanwege Allerheiligen is er een H.Mis op maandag 1 november a.s. om 19.00 uur in de kapel m.m.v. het Gemengd Koor. Vanwege Allerzielen is er een H.Mis op dinsdag 2 november a.s. om 19.30 uur in de kerk (er is dan geen H.Mis in de kapel). De nabestaanden van de overledenen van het afgelopen jaar, krijgen hiervoor persoonlijk een uitnodiging. Het Gemengd Koor + de fanfare van WIK verzorgen de muzikale opluistering en ook de werkgroep Avondwake verleent haar medewerking in deze viering. PAROCHIEAVOND VRIJWILLIGERS Voor al onze parochiemedewerkers is er een ontmoetingsavond op donderdag 28 oktober a.s. om 20.00 uur bij ‘t Haasje. Iedereen krijgt een persoonlijke uitnodiging.

MISINTENTIES Opgave van misintenties (à € 10,00) elke maandagavond tussen 18.30 - 19.30 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 5322298. Er liggen ook opgave-enveloppen achter in de kapel en in de kerk. Als u daarvan gebruik maakt, vergeet dan niet uw naam te vermelden. Als u de intenties op het Torenplein en in de Streekwijzer vermeld wilt hebben, dan dienen ze uiterlijk dinsdagavond bij Cor binnen te zijn; dat geldt dan voor de intenties voor een week later. DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u contact opnemen met kapelaan Van Dijk, liefst telefonisch (pastorie 5321216). De doopvieringen zijn bestemd voor hen die woonachtig zijn in Geffen of elders wonen, maar ingeschreven staan in onze parochiegemeenschap en deelnemen aan de kerkbijdrage. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen voortaan opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 - 5324160. Het ziekencomité bezoekt de zieken namens de parochie, de kapelaan brengt een bezoek aan de zieken op verzoek van de zieke of zijn naaste familie. WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 3 okt. 2010 An Egelmeer - van der Doelen, 84 jaar ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in “Het Schip” van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het “samen tafelen”. Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. KERKBALANS 2010 Graag doen we een beroep op u om Kerkbalans te steunen, want de kerk is van blijvende waarde! De gelden zijn nodig voor het onderhoud van kerk en pastorie, voor personeels-, eredienst- en energiekosten. De Stand is: € 16.890,00 Hartelijk dank voor uw bijdrage! U kunt de ontvangen machtigingskaart invullen en inleveren bij de bank, de pastorie of de kerk of uw bijdrage 3


NAS AFBOUW BV Telefoon Fax Website Mail

073 5342222 073-5322930 www.nasafbouw.nl info@nasafbouw.nl

Wij zorgen voor: s HET VERLIJMEN VAN KALKZANDSTEEN s HET LEGGEN VAN AFWERKVLOEREN s HET BOUWEN VAN SEPARATIEWANDEN IN GIPSBLOKKEN EN CELLENBETON s HET AANBRENGEN VAN SPACK�SPUITWERK s HET AANBRENGEN VAN ALLE SOORTEN STUKADOORSWERK s HET PLAATSEN VAN METAL�STUD WANDEN EN PLAFONDS

!A�>AOPA�L=NPJAN�RKKN�QS�łJ=J?EÂHA�=@IEJEOPN=PEA

Ook de begeleiding van starters en de aangifte inkomstenbelasting voor particulieren behoren tot onze specialiteiten. prak tijk voor medisch shiatsu

Bezoekadres: Molenstraat 25, Geffen Postbus 50 · 5386 ZH Geffen · T. (073) 5325536 · M. (06) 51095114 www.ba-administratie.nl · info@ba-administratie.nl Stukadoors- en Afbouwbedrijf Romme Bedrijvenweg 2 5386 KA Geffen Tel. 073 - 532 34 69 Fax 073 - 532 14 65

t Chronische klachten t Burn-out t Rugklachten t Nek & schouderklachten t Preventie t Hormonale klachten t Spijsverteringsklachten t Spanningsklachten Vergoeding door vrijwel alle zorgverzekeraars.

Achtersteweg 3 | Nuland | T 073-5321323 | www.estherbindels.nl

��������������h���ŽĞ�ĞŶ��Ğ�ĚŝĞŶĞŶ���ŽĨĞ��ŝŽŶĞůĞ��Ğ��Ž�ŐŝŶŐ�� ���W��/�hZ�������ŝĂŶŶĞ��ĂŶ�,ĂĂ�ĞŶ ���DŽůĞŶ���ĂĂ�����Ă��� ��'ĞĨĨĞŶ����

����������� ���dĞů�����������������

ŝŶĨŽ�������ĞĚŝĐ��Ğ�ŐĞĨĨĞŶ�Ŷů Ğ�ŵĂŝů��ĐŽŶ�ĂĐ�Λ�ĞĚŝĐ��Ğ�ŐĞĨĨĞŶ�Ŷů

���WĞĚŝĐ��Ğ�ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ ���sŽĞ��ĞĨůĞ�ŵĂ��ĂŐĞ ����Ž�ŵĞ�ŝ�ĐŚĞ��ŽĞ��Ğ��Ž�ŐŝŶŐ ���sĞ��Ž�ŐŝŶŐ���ŽĚ�Đ�ĞŶ�DŝŶĞ�Ăů��Ă�Ğ��^�ĚĂ��Ă�Ğ

�������������tŝ�����ĚĂ�����h�Ăů��ĚŝĂďĞ�Ğ��ŽĨ��Ğ�ŵĂ��Ă�ŝģŶ��ŝŶ��ĞĞů�ŐĞ�ĂůůĞŶ�ĚĞ�ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ��Ğ�ŐŽĞĚ�Ŭ�ŝũŐ���

SCHOENEN & SPORT

SPIERINGS

De kosten voor dankbetuigingen, personeel gevraagd en aangeboden zijn € 5,-Rubriek gevonden en verloren is gratis! Losse advertenties tussen de tekst

Willie van Bergen De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207 E: vanbergen15@home.nl

www.vanzandvoort-electrotechniek.nl Heesterseweg 29 - 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86

$ORPSTRAAT �A ���� !+ 'EFFEN 4EL� ����� ��� �� �� &AX ����� ��� �� �� %�MAIL JOSPIERINGS LEVIX�NL www.jospierings.nl

1/8 pagina 1/4 pagina 1/2 pagina hele pagina

€ € € €

16,27,38,65,-


voor 2010 rechtstreeks overmaken op Rabo-rek. 11 58 07 292 t.n.v bestuur H.M.Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2010. KERKMUSEUM Voor een bezoek aan het kerkmuseum kunt u een afspraak maken met Jo van Wanrooij tel. 5322283. De opbrengst van de vrijwillige bijdragen is bestemd voor de restauratie van de kerk. AANMELDING EERSTE COMMUNIE De voorbereiding voor de Eerste Communie gaat weer van start. De kinderen van basisschool “De Wissel” krijgen hiervoor een uitnodiging. De kinderen die buiten Geffen op school zitten, kunnen zich aanmelden bij de kapelaan (5321216) of bij Ina Megens 5323647 of 06 - 21907971. De eerste avond van samenkomst voor de ouders is op woensdag 3 november a.s. om 20.00 uur in de grote zaal (boven) van Het Oude Klooster. IN MEMORIAM Wilhelmien Janssen - van Lee. Geheel plotseling is op 1 oktober jl. onze parochiemedewerker Wilhelmien (Mientje) Janssen - van Lee, op 60-jarige leeftijd overleden. Sinds 2001 verzorgde zij samen met haar tweelingzus Gerrie Ruijs - van Lee het Mariakapelletje aan de Veldstraat. Voor die tijd hielpen zij hun moeder Door van Lee al mee, die jarenlang in en rond onze Veldkapel alles in orde hield. In haar voetsporen hebben Mientje en Gerrie “Maria trouw in de bloemetjes gezet”.

DAMESMODE

Bezoek onze website : www.odelin.nl ODELIN mode is gevestigd aan het Dorpsplein te Geffen Tel : 073-5325076 Openingstijden : Ma gesloten Di t/m Do 9.30 - 17.30 uur Vrij 9.30 - 20.00 uur Za 9.30 - 17.00 uur

Mientje was ook voor haar gezin een zorgzame vrouw. In alle stilte zorgde ze in liefde voor een fijne sfeer thuis en genoot van de kleine dingen in het leven. De lege plaats in huis zal voelbaar zijn voor haar man Frans en haar zoon Roy. Mogen de mooie herinneringen aan Mientje een troost zijn bij dit afscheid. Wij wensen Frans en Roy veel sterkte toe in de komende tijd.

AAN KOMEN VLIEGEN Op 24 september is bij een lid van vogelvereniging Zang en Kleur Geffen een vogeltje komen aanvliegen, wie mist een mooie Gele roodrug parkiet? Het is een rustige parkiet en tamelijk tam dus ik denk dat hij bij iemand binnen in een kooi zat. Indien deze bij je is ontsnapt kun je contact opnemen met Peter Verkuijlen ( 06-53128173 )

VERLOREN Wie heeft mijn wit gouden armband met diamantjes gevonden, voor de eerlijke vinder loof ik een beloning uit. telefoonnr. 0630405896

SKINCARE CENTER HUIDVERBETERING

Praktijk : Lindenlaan 11 5381 GJ Vinkel Voor meer informatie of het maken Van een afspraak tel : 06 20953915 of stuur een e-mail aan : Info@odelin.nl Odelin is aangesloten bij Anbos en Pro-voet. 5EFKES BUURTE MÈ... Rien Oomens (68 j.) Hij weet alles van ‘opbouwen’ en in zijn loopbaan leerde hij: “volhouwen, doordouwen en vooral rustig blijven...!” Rien Oomens is één van de drijvende krachten die ‘het multifunctionele’ gestalte moest geven in onze nieuwe “Koppellinck”. Hij ‘wortelde’ zich in een redelijk ingewikkeld proces, maar “dat was wel iets waar zijn hart lag...” Rien is geboren in Vught en studeerde af aan de Sociale Academie met in zijn pakket het sociaal-cultureel werk. Hij vond banen in het Jeugd- en Jongerenwerk, in het opbouwwerk in grote steden, was algemeen consulent in een provinciale begeleidingsorganisatie, zette zich in om welzijnsonderwijs en uitvoerende welzijnsinstellingen dichter bij elkaar te brengen en was directeur van Stichting Opbouwwerk Maasland in Oss. Laatstgenoemde functie deed hem en zijn echtgenoot Francinette in Geffen belanden. In de eindperiode van zijn carrière was Rien werkzaam op de afdeling Welzijn bij de gemeente Bernheze. In Geffen stelde hij al snel zijn talenten beschikbaar aan, de Evenementencommissie Geffen (ESG), de commissie Geffen 700, de Carnavalsstichting (hij was één van de prinsen Carnaval), de stamtafel en hij werd lid van de toneelvereniging Geffes Volk, nadat hij zich had aangemeld voor het stuk “Cis d’n Dove”. Daarin vertolkte hij één van de vrienden van Cis. Vanuit deze brede vertegenwoordiging in het Geffense verenigingsleven, werd hij gevraagd als penningmeester voor de Stichting Verenigingsplatform Geffen. Deze stichting is één van de drie gebruikers van “de Koppellinck”, naast basisschool “De Wissel” en Peuterspeelzaal “De Paddestoel”. Nu het gebouw is gerealiseerd is er een Beheerstichting gevormd, die als voornaamste taak heeft het beheren en exploiteren van de Koppellinck. De bestuursleden van deze Beheerstichting komen voort uit de drie hoofdgebruikers: Jo de Haas, Stichting Primair, Ton van Cuyk, Stichting Peuterspeelzalen Maasdonk, Rien Oomens vanuit het Verenigingsplatform, met een onafhankelijke voorzitter en penningmeester, respectievelijk: Huub Kieboom en Jos van Bergen. “We hebben een prachtig nieuw gebouw, met heel veel mogelijkheden voor alle drie de geledingen,” zegt Rien. “De scholen en de Bonkelaar waren oud en Klavertje Vier moest worden afgebroken, dus er lag een logische uitdaging om voor een multifunctioneel gebouw te kiezen. De architect heeft echt naar de omgeving gekeken (ook al is het daar niet iedereen over eens), hij heeft vernieuwing gecreëerd in de nabijheid van de traditionele pastorie, de kerk en het

Oude Klooster. Van binnen zijn er mooie ruimten waar velen hun activiteiten ten tonele kunnen brengen en uitvoeren. Komt dat zien op 6 november a.s.! Ieder gebruik van “de Koppellinck” kan misschien in de beginfase wel eens wat frictie opleveren, maar er zijn goede mogelijkheden tot productieve samenwerking! We moeten elkaar nog ‘verkennen’ en rekening houden met elkaars (on)mogelijkheden. Alles moet zijn tijd en plek krijgen. Het gebouw moet zich ‘zetten’ in onze gemeenschap en vervolgens wordt er ‘bijgewerkt’ als dat nodig blijkt! Het bestuur van het Verenigingsplatform heeft inmiddels een nieuwe voorzitter, secretaris en penningmeester, respectievelijk: Pierre Konings (voorzitter), Arjan Schouten (penningmeester), Ine Groos (secretaris). “Het is een goede ontwikkeling, dit soort dingen moet je op tijd overdragen aan jongere, nieuwe mensen, die de verantwoordelijkheid willen en durven dragen,” vindt Rien. Als men zalen wil huren kan men zich melden bij Ad van den Hurk die het rooster beheert. Op 6 november a.s. is de officiële opening van De Koppellinck, met in de ochtend een officieel programma dat rond 11.30 uur wordt afgerond met een spel van zang, dans en toneel door de gebruikers. Van 14.00 tot 16.00 uur is het gebouw te bezichtigen door belangstellenden. In de diverse ruimten zijn dan demonstraties en/of lessen van verenigingen. Rien Oomens heeft samen met anderen veel energie gestopt in de totstandkoming van het MFC. Na 6 november wil hij dan ook graag een time out hebben om met zijn vrouw een reis te maken naar NieuwZeeland waar zoon Diedrik en zijn partner Tania wonen. Zij kregen een tweeling op 27 en 28 juli jl., dus Lucas en Isabel hebben ieder hun eigen verjaardag! In het appartement aan de Smidse hebben Rien en Francinette het goed naar hun zin. Het is ook genieten van de kleinkinderen Stein en Ellen van Tjeerd en Karen, die fijn wat dichterbij (Maarssenbroek) wonen. “Voorlopig blijft Geffen dus wel onze stek!” zegt Rien.

7


ROND DE DORPSPOMP

Strooipop no “EEN” was een groot succes. Molen “De Vlijt” kreeg een schitterende muzikale omlijsting; 1200 verkochte kaarten, dus uitverkocht!!! Twee Geffense orkesten dongen mee naar de 1e Strooipop (de prijs voor nummer 1). Paul Hanenberg met orkest Rockatansky en Ruben v.d. Meulenreek met Dojo en verder een 12-tal orkesten uit de omgeving. De 1e winnaar werd City Escape. Er bleken veel Geffenaren bereid zich in te zetten voor deze muzikale happening vol zieltogende Rock en Roll muziek, maar ook hartroerende balads, ontroerende , maar vooral beroerende muziek. Het maakte het geheel tot een grote zang- en dansfamilie. De organisatie met Boet, Rob, Laura, Randy Jaime en Mike was in zeer goede handen. Ook het parkeren was uitstekend geregeld. Er was veel lof voor deze initiatiefnemers. Er klinkt luid en duidelijk:Volgend jaar weer! Muziek leeft in Geffen. Je ziet het ook aan de oproep in Streekwijzer om mee te doen aan het jeugdensemble: Join the band, dat is ontstaan door medewerking van de Muziekschool Maasdonk en mogelijk werd dankzij subsidie van “Maasdonk helpt”. Om mee te doen moet je wel in Maasdonk wonen en tussen de 12 en 18 jaar oud zijn. Er wordt gerepeteerd in Oss op het TBL. Voor informatie: 0630830924.: Paul Wagemakers-junior. Ook het samen zingen leeft weer op. Jammer genoeg niet in de kerk of bij het Kerkkoor, dat van oudsher alle krachten bundelde. We hebben met veel plezier en bewondering geluisterd naar het Maasdonks gemengd koor “ExpresZo”. We hebben hun bestuur uitgenodigd om een en ander te vertellen: Acht jaren geleden is het koor opgericht met een uitnodiging om een warm klinkende homogene zanggroep te vormen. Antonie Brands werd aangezocht als dirigent. Die leidde de groep met veel passie en overtuiging. Alle nummers werden steeds uit het hoofd gezongen en onderstreept met passende opstellingen en bewegingen. Wel heeft de leiding samen met de directie bepaald, dat deelnemers eerst een stemtest moeten ondergaan om de kwaliteit van de stem vast te stellen en te zorgen dat de klankbalans in het koor zodanig is, dat er een grote mooie, warme klankkleur ontstaat. Het koor telt nu 22 leden, die graag repeteren en ook thuis willen studeren om zo wat sneller tot een mooi repertoire te komen. Het koor wordt afwisselend begeleid door pianiste Rianne van Erp. Het koor zingt musicalsongs, balads, in close-harmonie-stijl in hedendaagse muziekvormen. Er is nog duidelijk behoefte aan nieuwe leden, bassen, tenoren, lage alten en sopranen. Het koor 8

is weer te beluisteren op 6 november bij de opening van “De Wissel” de nieuwe basisschool en verder op 7 november in hotel Nuland ten behoeve van de stichting Srilanka. Daar treden ze samen op met diverse zangkoren, bands en de Rosmalense zanger Albert West. Ook herinneren we hun optredens in de Geer, bij kerstconcerten, in het kasteel te Heeswijk, in Rosmalen en in de Kentering enz.. Er wordt gerepeteerd op maandagavond in de Koppellinck. 2012 Staat al op hun agenda om dan groots op te treden, dus moedige zangtalenten meld je aan. Tel. 073-5324171. Het is de moeite waard dit koor te beluisteren. Laat van je horen. Met dank aan het bestuur en veel succes. Hoe is het mogelijk, dat we na 5 maanden al afscheid moeten nemen van wethouder René van Herpen. Dorpsbelangen heeft hem voorgedragen. Wat is er mis gegaan??? René werd beschouwd als de vervuller van alle dromen van Dorpsbelangen. Wij hebben veel waardering voor alle activiteiten van René in de Geffense gemeenschap. Een onmisbaar talent. Maar op politiek terrein had hij zich nooit bewezen. Wij verwijten Dorpsbelangen deze misslag. Dorpsbelangen heeft zeer onzorgvuldig gehandeld. Die geestdriftige, begaafde, betrokken René heeft geen kans gekregen om in dit politieke gewoel zijn kwaliteiten te ontwikkelen. De partij zoekt nu naar een andere invulling, die recht doet aan de partij, de coalitie en de gemeenteraad. Dat is toch beschamend te noemen. Het wethouderschap vraagt om politiekvaardige personen. Wij vragen om excuus, om verduidelijking aan heel Maasdonk, hoe zo´n beslissing tot stand is gekomen. Het is in de letterlijke zin: parelen voor de zwijnen werpen. Wij hopen en vertrouwen er op dat René zal blijven geloven in zijn authenticiteit, in zijn eigenwaarde. Hij blijft immers veelbetekenend voor Geffen. Er was een evaluatieavond voor alle deelnemers, medewerkenden van Effe-noar Geffe in zaal “Het Haasje”. Er klonk meteen al een groots applaus voor het comité. De 34e was een van de mooiste mèrten. Het publiek was ook goed verdeeld over de hele route. Toch waren er maar??? 12.500 betalende bezoekersal spreekt de krant wel van 25. tot 30.000. Er zijn natuurlijk ook veel acterende, deelnemende, en optredende mensen in het parcours. Er was bewondering voor alle activiteiten, met name de invulling op d´n Dries en op d´n Heuvel. De burgemeester verwoordde de geweldige inzet van het comité, de fantastische saamhorigheid van Geffen en bleef maar duiden dat samen te beleven. Geffen telt mee, daar mag je trots op zijn. Zelfs in Nieuw-Zeeland, in Oostenrijk kom je mensen tegen, die “Effe-noar-Geffe” kennen. Geffen, wereldberoemd!!! Er was ook applaus voor de deelnemers van het comité en de jury. Elk jaar weer beter, elk jaar nog een trapje hoger. Ook zijn er meer Geffenaren die zich oudtijds


aankleden en er is zorg voor gepaste kinderkleding. De samenwerking met gemeente, politie, brandweer, E.H.B.O. werd voortreffelijk genoemd. Grote dank werd gebracht aan Gerrit van Zandvoort voor het bewaren van alle hulpmaterialen. Met blijheid werd vernomen, dat aannemer Jo van Schijndel ook weer om noppis een grote ruimte beschikbaar heeft gesteld. Het kan allemaal in Geffen. Er blijft natuurlijk wat te mopperen. Het kan meestal verholpen worden. De toegang naar de kerk was onvoldoende aangeduid en de weg daarheen zeer belemmerend. Er lag nog frituurvet op de grond. Het opruimen was niet overal gelukt. Het was verlaat door de brand. Een tent stond in de weg. De paardenpoep moet beter en as-ut-kan meteen opgeruimd worden. Volgend jaar beter, was de toezegging. Er was vanuit het comité grote bewondering en intense dankbaarheid voor alle medewerkenden en deelnemers. Er werd nog opgemerkt, dat er nog hiaten zijn in het aantal Geffense deelnemende middenstanders, en vooral, dat de werkploegen nauwelijks Geffense mensen telt. Er staat een vergoeding voor al het werk om door te geven aan je vereniging of bedrijf. We moeten dus een oproep doen aan Geffense hulpkrachten op vrijdag, zaterdag en zondag. Meld je want dit moet een vergissing zijn, kom op Geffenaren, laat je Geffens hart spreken. Er is al begonnen aan de 35e mèrt. Er komt een veld langs de A59 gevuld met gigantische stropoppen, waar Geffen met recht zeer trots op kan zijn. Ook daar kun je meehelpen. Er zijn weer plannen om het nog beter te doen, maar dat kan alleen als er meer menskracht is. Het Rottenrijk breidt zich uit. Er zijn al 22 Raadsleden. De volkscultuur, met roaplied, roapoavenden, optocht, brulft, neemt steeds een breder belang in. De opwermoavond in de Gouden Leeuw op 6 november wordt weer ingevuld met bekende artiesten en ge kregt un speldje as ge unne Rottenrijker bent. Op 31 oktober a.s. houdt de stamtafel weer een voorzitterszitting. Er worden wat vragen gesteld en ook opdrachten gevraagd om samen oplossingen voor elkaar aan te reiken. Nogmaals alle voorzitters, leidinggevenden zijn hierbij nog eens genodigd naar café Govers op die zondag na de hoogmis. Voor op- en of aanmerkingen de Prins tel. 0412-640982. Hauw Doe. Ut kumt goet!!!

DANKBETUIGING Lieve mensen, familie, vrienden en kennissen, Uw medeleven tijdens het ziekbed en na het overlijden van ons mam Marietje Swanenberg-Reijkers en de grote belangstelling bij de begrafenis, maken het voor ons moeilijk u allen hiervoor persoonlijk te bedanken. De vele lieve reacties en steunbetuigingen zijn een grote steun voor ons bij de verwerking van dit grote verlies. Onze speciale dank gaat uit naar de huisartsenpraktijk, medewerkers van de thuiszorg ‘Pantein’, buren, kennissen en familie die ons mam hebben bijgestaan. T. Swanenberg, kinderen en kleinkinderen.

OPBRENGST COLLECTE De collecte ten bate voor de kankerbestrijding KWF heeft dit jaar het bedrag van € 2580.52 opgebracht onze dank gaat op de eerste plaats uit naar onze collectanten voor hun inzet.Tevens ook grote dank aan onze milde gevers omdat zij gezamelijk dit mooie bedrag hebben bijeen gebracht. Namens de KWF afd Geffen Annie en Jan Wildenberg

9


ZORGLOKET Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur

GEMEENTEHUIS MAASDONK Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL Geffen tel. 073 - 53 42 100 fax. 073 - 53 21 945 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG Geffen E-mail:postbus5@maasdonk.nl Internet:www.maasdonk.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur woensdag van 13.30 tot 15.30 uur (alleen publiekszaken) OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag t/m vrijdag, van 09.00 tot 17.00 uur, en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf. MELDPUNT OPENBARE WERKEN Voor meldingen over schades aan gemeentelijke eigendommen kunt u contact opnemen met het gemeentehuis, 073 - 53 42 100. De gemeente zal zorgen voor een snelle reparatie. SPREEKUREN Burgemeester R.H. Augusteijn Wethouder J.G.J. Moon van der Biezen Wethouder M.J.M. van de Ven Na telefonische afspraak via het bestuurssecretariaat 073 - 53 42 100 kunt u de burgemeester of een van de wethouders spreken. BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur, en ook op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur, in het gemeentehuis van Maasdonk. POLITIE Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis.Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900 - 8844 en is altijd te bereiken.

10

SPREEKUUR MEE Op dinsdag van 09.00 tot 11.00 uur NIEUWE WIJKAGENT IN MAASDONK De gemeente Maasdonk heeft een nieuwe wijkagent. Per 5 september is Daan ter Mors aangesteld binnen de gemeente Maasdonk. De voormalige wijkagent in Maasdonk, Anton Verstraten, gaat na 3 jaar in Maasdonk te hebben gewerkt aan de slag als wijkagent in de wijk Ruwaard in Oss. “Ik heb er zin in!”, blikt de nieuwe wijkagent Daan ter Mors vooruit. Zijn eerste dag heeft hij al achter de rug. Een ware vuurdoop, want zijn eerste dag in Maasdonk startte op 5 september; de dag waarop Effe noar Geffe bijna 30.000 bezoekers kreeg te verwerken. Een brand aan een winkelpand in het centrum van Geffen zorgde even voor wat onrust onder de bezoekers. “Maar dankzij een goede organisatie van Effe noar Geffe, vrijwilligers en brandweer verliep dit goed”, aldus Ter Mors. Bekend werkgebied en takenpakket Voor Ter Mors zijn de taken van een wijkagent bekend. De afgelopen 10 jaar heeft hij onder andere gewerkt als jeugdagent in Oss en Berghem/ Ravenstein. In Maasdonk wil hij zo goed mogelijk kunnen inhaken op wat er speelt. ‘Kennismaken’ en ‘samenwerken’ zijn hierin belangrijke factoren. Kennismaken niet alleen met burgers en gemeente, maar ook met verenigingen, instanties, horeca, bedrijfsleven en lokale initiatieven zoals dorpsraden. Ter Mors: “Samen hebben we een goede kijk op wat er leeft in Maasdonk en kunnen we eventuele problemen tijdig signaleren en aanpakken.” Van Maasdonk naar de Ruwaard Anton Verstraten verruilt na drie jaar zijn functie in Maasdonk voor die van wijkagent in de wijk de Ruwaard in Oss. “De functie is hetzelfde, alleen krijg ik daar te maken met andere vormen van problematiek. De Ruwaard heeft immers meer stadse kenmerken en dit brengt ook andere problemen met zich mee.” Rustig in Maasdonk Op zijn tijd in Maasdonk kijkt hij met een goed gevoel terug. Uiteraard is er overal wel wat aan de hand, zo ook in Maasdonk, maar in de kernen is het relatief rustig. Vorig jaar werd Maasdonk opgeschrikt door een inbraakgolf. Bijna wekelijks werden bewoners slachtoffer van diefstallen. Verstraten: “Een inbraak kan ingrijpend zijn, je wilt dus zoveel mogelijk doen om mensen te helpen en om de daders te pakken te krijgen. Na veel


recherchewerk zijn de daders uiteindelijk gepakt en een deel van de eigendommen teruggevonden. Het is erg prettig dat je daarmee ook een stukje van het leed van de slachtoffers kunt verzachten.” Leefbaarheid en veiligheid Wijkagent Daan ter Mors zal een groot deel van zijn werktijd besteden aan de leefbaarheid en veiligheid in de kernen. Hij is “oog en oor” van de politie en voor u als inwoner het eerste aanspreekpunt. Schroom dus niet om, als er problemen zijn, rechtstreeks met hem contact op te nemen. Wacht dus niet op het moment dat de wijkagent bij u komt, maar loop naar hem toe als hij op straat is, of bel met het landelijke informatienummer van de politie (0900-8844) en vraag naar de wijkagent van de gemeente Maasdonk. Hij helpt u graag! Uiteraard kunt u ook gebruikmaken van het reguliere spreekuur in het gemeentehuis, iedere dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur.

Onderschrift foto: Voormalig wijkagent in Maasdonk Anton Verstraten (rechts) wenst Daan ter Mors (links) succes in zijn nieuwe werkgebied.

Inschrijving Aan alle ouders van peuters in Maasdonk Als ouder van een peuter weet u dat het noodzakelijk en leuk is voor uw kindje om contact te zoeken met andere peuters. Stichting Peuterspeelzalen Maasdonk biedt de mogelijkheid om kinderen vanaf 2 jaar tot ze naar de basisschool gaan twee dagdelen per week te laten spelen met leeftijdgenootjes en samen nieuwe dingen te laten ontdekken. Dit geschiedt onder deskundige leiding in een omgeving die niet alleen aansluit bij hun ontwikkeling, maar die hen ook prikkelt tot ontwikkelen. Tevens is het een goede voorbereiding op de basisschool. Het is 4x per jaar mogelijk om uw kind in te schrijven. Bij inschrijving moet de peuter minimaal 1 jaar zijn en het liefst niet ouder dan 1 jaar en 6 maanden. De peuter kan vanaf 2 jaar geplaatst worden. De inschrijvingen vinden altijd plaats op de peuterspeelzaal in uw dorp. Ook uw peuter is dan van harte welkom om een eerste indruk op te doen. De vergoeding is € 48,= per maand. Als u uw kind wilt opgeven voor de peuterspeelzaal dan kan dat in de eerstvolgende inschrijfweek van 1 nov tot en met 5 nov. Op alle geopende dagdelen van 12.00 tot 12.15 uur. Het inschrijfgeld bedraagt € 10,=. Voor een machtiging voor inhouding van het inschrijfgeld en de ouderbijdrage dient u uw bank- of girorekening nummer mee te brengen!! U machtigt de SPM via het inschrijfformulier hiervoor. Na het innen van het inschrijfgeld wordt uw kind op de wachtlijst geplaatst. Kinderen die zijn aangemeld worden na de inschrijfweek op volgorde van leeftijd geplaatst. Als u later inschrijft wordt uw kind op volgorde van aanmelding geplaatst. Graag tot ziens bij de inschrijving op de peuterspeelzaal. Bestuur, coördinator en leidsters van SPM p.s. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lieke Wingens, Coördinator Telefoon: 06-10 95 66 22. Adressen en openingstijden: Peuterspeelzaal “De Paddestoel”(MFC) Kloosterstraat, Geffen Maandag t/m vrijdagdagmorgen: van 8.45 -12.00u Maandag t/m vrijdagmiddag: van 13.15 - 15.30 u

11


Baas Over Eigen Geld. Dat is het idee. Speciaal voor klanten met een Rabo JongerenRekening is B.O.E.G. ontwikkeld. B.O.E.G. gaat over geld en jouw leven. Over hoe je in allerlei situaties slim met je geld kunt omgaan. Met behulp van handige tools, nuttige informatie en een goed plan, word je baas over je eigen geld en bereik je meer met de middelen die je hebt. Kijk op www.baasovereigengeld.nl en ontdek hoe jij ook baas over je eigen geld wordt!

Meer bereiken met B.O.E.G. Rabobank. Een bank met ideeĂŤn.

www.rabobank.nl/bernhezemaasland


René van Herpen bedankt de politiek van Maasdonk René van Herpen heeft zich enthousiast ingezet voor het Maasdonkse bestuurscollege. Helaas heeft zijn rijke ervaring in het maatschappelijke verenigingsleven van Geffen en het bedrijfsleven te weinig ruggensteun gegeven in zijn werkzaamheden als wethouder voor het openbare bestuur van Maasdonk. Na vijf maanden heeft hij voor zichzelf de conclusie getrokken dat de politieke jas hem niet past. René van Herpen stopt met ingang van 1 oktober 2010 de werkzaamheden als wethouder van de gemeente Maasdonk. Hij blijft enthousiast lid van Dorpsbelangen. Dorpsbelangen respecteert zijn besluit omdat voor Dorpsbelangen het persoonlijke welzijn altijd de hoogste prioriteit heeft. Dorpsbelangen betreurt deze stap vooral omdat in 2010 de verjonging binnen de partij concrete vorm heeft gekregen. René heeft daarin een belangrijke rol gespeeld om samen te zoeken naar een nieuwe politieke mentaliteit in Maasdonk. Helaas is het anders gelopen. Het bestuur is direct begonnen naar het zoeken naar een andere invulling die recht doet aan de partij, de coalitie, het college en de gehele gemeenteraad. Zodra de invulling duidelijk is zal hierover worden bericht

HET SCHOLENPROJECT IS WEER VAN START GEGAAN! De basisscholen van Maasdonk konden zich opgeven om een bezoek te krijgen van een echte professionele volleybal trainer. Omdat de Hoogakker te Nuland zich had opgegeven was Onno Rijkers aanwezig om met de leerlingen van groep 3 de basis van het volleyballen te oefenen. Vangen, gooien en rennen wisselde elkaar af met leuke spelletjes. Binnenkort is groep 4 ook aan de beurt. We hebben al een paar echte talentjes ontdekt en dit komt goed uit. De volleybalclub G68 Maasdonk begint dit seizoen namelijk met een nieuw niveau 1 team. Dit team, dat bestaat uit leerlingen van groep 3 en 4, spelen volgens de regels van het Cool Moves Volley. Hierbij wordt vooral aan het vangen en gooien aandacht gege-

ven. De motoriek van een kind gaat sprongen vooruit en dat terwijl je kind nog geniet van het bewegen ook! En natuurlijk staat plezier bij G’68 Maasdonk voorop. Kom ook een keer mee doen: op vrijdag 22 oktober is er een instuiftraining van 18.30 tot 19.30 uur! Voor meer informatie kunt u bellen naar Laura Langens (0618360264) of mailen naar g68maasdonk@hotmail. com. Neem ook een keer een kijkje op www.g68maasdonk.nl voor meer informatie!

De vrienden van de Hartstichting in Geffen, Nuland en Vinkel nodigen alle collectanten, die collecteren voor de Nederlandse Hartstichting, uit voor een collectantenavond. Deze zal worden gehouden op woensdag 27 oktober 2010 in dorpshuis ‘t Zijl, Zijlstraat 2 te Vinkel. De avond begint om half 8. Op deze avond wordt ook speciaal aandacht gegeven aan hen die 25 jaar collectant zijn. Wij hopen vele collectanten te mogen begroeten. Vrienden van de Hartstichting Geffen-Nuland-Vinkel

Gordijnen Atelier ”VeGa” Precisie en Maatwerk

• Gordijnen • Vitrage • Inbetween • Embrasse • Draperie • Bedspreien • Ook voor het veranderen van uw bestaande gordijnen • Wij hebben ook stoffen

Binnenpas 20, 5384 NG Heesch Telefoon: 0412 47 59 37 13


MAASDONK: JOIN THE BAND! Op 12 september j.l. hebben ze voor het eerst samen muziek gemaakt: Björn, gitarist (14 jaar, Geffen), Tessa, zangeres (17 jaar, Nuland) en Mike, drummer (Vinkel, 13 jaar). Bandcoach Paul Wagemakers (opgegroeid in Geffen) speelde afwisselend toetsen en bas. Maasdonk had op dat moment een nieuwe band zou je kunnen zeggen. En dat allemaal doordat Muziekschool Maasdonk subsidie kreeg van de stichting “Maasdonk helpt” , de stichting die het geld beheert dat gewonnen is met het beste buurtplan. Bjorn, Tessa en Mike zaten tot dan toe “gezellig” in hun eentje thuis muziek te maken. Ach, je neemt ook niet zo gauw de stap om zelf op zoek te gaan naar muzikale maatjes. En bovendien: hoe kom je aan een repetitieruimte, aan vervoer en iemand die je op weg helpt als de akkoorden of het ritme toch niet helemaal lijken te kloppen. Hierbij wil muziekschool Maasdonk graag een handje helpen: Meld je bij ons aan als je ook genoeg hebt van alleen thuis muziek maken: dan gaan we kijken of we je kunnen helpen. Ondertussen hebben we ook al een toetseniste gevonden: Lieke (16 jaar, Nuland). Maar we kunnen nog meer muzikanten gebruiken en desnoods beginnen we een tweede bandje! Op de foto zie je de vier in ons repetitielokaal op het TBL in Oss. Twee nummers zijn al gekozen en geoefend: “Hey soul sister “(Train) en “Love song” (Sara Bareilles), maar de nummers worden in overleg bepaald. Het doel is om in december een promoclipje te maken en tussen juni tot oktober 2011 op te treden in Nuland, Vinkel en Geffen. We repeteren om de veertien dagen op zaterdagmiddag van 15.30 tot 17.00 uur in Oss op het TBL. Door de subsidie kunnen we de eigen bijdrage nu heel laag houden: € 75 voor 15 repetities en 3 optredens. De eerste twee keer verplichten je overigens nog tot niets! Dus kom uit je zolderkamer en join the band! En ja: je moet dus wel in Maasdonk wonen, tussen de 12 en 18 jaar zijn en al samen met anderen kunnen spelen. Je snapt het wel: het gaat niet alleen om “the band”, maar

ook om “de band”: een gezellige en positieve band tussen jonge muzikanten in Maasdonk! Reageren kan via: jan.vannuland@gmail.com of 0630830924. Je kunt natuurlijk ook Björn, Tessa, Lieke of Mike aanspreken als je ze kent!

PETER PETERS / TSR DAMES 1 WINT VAN PARTICOLARE / DS DAMES 2 Zaterdag 9 oktober trad het combinatieteam van Peter Peters uit Schaijk en G’68 Maasdonk uit Geffen aan tegen Particolare dames 2 (Den Dungen). Nu al getroffen door blessureleed, kregen de dames hulp van een drietal recreanten-speelsters. Het was een spannende wedstrijd, waar de meer ervaren dames van Peter Peters het door slim spel wisten te winnen van de jonge meiden van Particolare. Peter Peters begon sterk, door meteen een paar aanvallen van de tegenstander te blokkeren en daarmee een kleine voorsprong op te bouwen. Door zelf slim te spelen en niet alleen te smashen, maar ook te prikken in de gaten (vooral invaller Mariëlle Thissen scoorde hiermee punt na punt), werd de eerste set gewonnen (2522). Ook in de tweede set ging het gelijk op. Particolare kreeg niet de kans haar eigen gewenste spel te spelen en Peter Peters trok de winst naar zich toe met 25-23. De derde set leken de meiden van Particolare wat van hun zelfvertrouwen verloren te hebben en mede door een sterke servicebeurt van Rianne Neelen werd deze set wat gemakkelijker gewonnen (25-18). Helaas kwam Particolare de vierde set sterk terug. Nadat een achterstand van 12-19 nog werd goedgemaakt tot 20-20, lukte het niet meer om ook de winst van deze set te pakken. De set eindigde in een stand van 20-25. Met deze 3-1 overwinning staat Peter Peters nu op een mooie 5e plek in de competitie. De komende weken wordt de dames wat rust gegund, zij spelen pas weer op 6 november een wedstrijd, tegen Terraveen/ Forzato dames 1 in Odiliapeel. Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen

Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding

Veldstraat 33 5386 AW Geffen

tel. 073 - 5320744 fax 073 - 5320745 06 - 23438623

www.wespro-ongedierte.nl

14


Hanegraaf B.V. HanegraafGeffen B.V. Geffen Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 Fax (073) 532 50 68

Mark Romme d’n Herd 17 5386 EX Geffen Telefoon 06 16610622 E-mail: markromme@home.nl

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE’S VOLGENS VCA-NORMEN DIERENSPECIAALZAAK & VEEVOEDERS

B. de Kinderen d’n Ham 1, 5386 JA Geffen tel. 073-5325551 maandag t/m vrijdag zaterdag

13.00 - 19.00 uur 8.30 - 17.00 uur

www.dierenspeciaalzaak-dekinderen.nl

Move 2B Fit Deskundig in beweging Fysiotherapie Manuele therapie Oedeemtherapie Sport- en arbeidsfysiotherapie Shockwave therapie en echodiagnostiek

FYSIOTHERAPIE EN TRAINING - Vervoer voor zorgverzekeraars - busje

GEFFEN - NULAND - VINKEL Telefoon fysiotherapie (073) 532 3432 Telefoon fitness (073) 532 7472

Individuele training Groepstraining 0HGLVFKH�ÀWQHVV

Kijk ook op onze website: www.move2bfit.nl

Van der Sangen Tuinhout k Voor a l u w ma a t w e r

✓ Speeltoestellen ✓ Schuttingen ✓ Rieten- en wilgentenen matten ✓ Vlonders ✓ Tuinhuisjes ✓ Dierenverblijven ✓ Meubelen ✓ Prieëlen ✓ Picknicktafels ✓ Bloembakken ✓ Accessoires ✓ Decoratieve boerderijdieren ✓ Showmodellen blokhutten

Roy Romme $EN /VEN �� ���� %7 'EFFEN .EDERLAND

-OB�� �� �� �� �� �� ROMMEHOVENIERS HOME�NL

www.vandersangentuinhout.nl Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

UW ADRES VOOR TUINHOUT Openingstijden: Ma. t/m vr. 8.30 tot 18.00 uur en op za. 8.30 tot 16.00 uur

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL Carbone B.V. Kloosterstraat 22 5386 AT Geffen Tel.: 073 - 532 1397 Fax.: 073 - 532 5979 info@carbone.nl www.carbone.nl

P. DE K L EIN Voor een perfecte rijopleiding (EEGTERSTRAAT �� ���� #0 'EFFEN 4EL�� ����� ��� �� �� &AX� ����� ��� �� �� !UTOTEL�� �� �� �� �� ��


GEFFES VOLK SPEELT DE GOOT op 30 en 31 oktober en op 5 november 2010 om 20.00 uur wil Geffes Volk u graag ontvangen op onze welbekende en al jarenlange speelplek de Gouden Leeuw te Geffen. Een plek waar we ook nog graag lang willen blijven spelen. Dit jaar spelen we voor u “De Goot” onder regie van onze nieuwe regisseur Jan Grosfeld. De Goot. Pluimages van allerlei soort met verschillende achtergronden. Deze vinden onderdak en verzorging in pension “de Goot”. Deze goede verzorging ligt in handen van Toos Stuyts. Zij is de kok en tevens eigenaar van deze opvangplek. Hierin krijgt zij ondersteuning van vrijwilligster Pien. De bewoners zijn tevreden en hebben het naar hun zin. Ze krijgen hun leven min of meer weer op de rails. Dat niet iedereen gecharmeerd is van de goede bedoelingen blijkt wel uit het feit dat de buurtbewoners, in de persoon van buurvrouw Elsbeth Meerman, het pension uit de buurt wil hebben. Als zij uiteindelijk een manier heeft gevonden om de daad bij

het woord te voegen zijn de bewoners ten einde raad. Ze zijn bang dat ze weer terug de straat op moeten en weer letterlijk in de goot belanden. Wat nu? het verhaal krijgt een verrassende wending als Pien ze onbedoeld op het juiste spoor zet om het onheil af te wenden. Wij hebben met zijn allen met veel plezier aan dit stuk gewerkt en staan nu te trappelen om te laten zien waarmee we de afgelopen maanden zoveel plezier hebben gehad. Dus... tot 30 , 31 oktober of 5 november. Kaartjes zijn te koop aan de kassa, bij Bosch van Erp en bij tabakshop Steenbergen. De entreeprijs is 6,50 euro.

HEEMKUNDEWERKGROEP “VLADERACK” Ineke Vloed van Rijn vierde onlangs haar 25 jarig dienst jubileum bij de Rabobank, en het is een goede gewoonte dat de jubilaris dan een schenking mag doen. Wij waren dan ook super trots dat zij onze heemkundewerkgroep uitgekozen had. Op 21 september mochten wij de check van maar liefst 250,00 euro persoonlijk van haar in ontvangt nemen. Ineke nogmaals hartstikke bedankt voor dit mooie gebaar. Namens bestuur en leden, Heemkundewerkgroep “Vladerack”

DE NIEUWE WINTERMODE IN DE HEEGT Van de Pol schilderwerken glasservice Nulandsestraat 13 5391 KC Maasdonk Telefoon (06) 42 75 70 50 Fax (073) 532 50 52 Mail: vdpolglasservice@home.nl

Zie ook onze website: www.vandepolglas.nl 16

Op woensdag 20 oktober a.s. laten de dames van EURO MODE u graag de nieuwe mode zien. De modeshow begin om 14.30 uur en er is voldoende gelegenheid om vooraf, maar ook na de modeshow zelf te kijken en te passen... De koffie staat voor u klaar, u bent van harte welkom


Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20

C1000. Van alle markten thuis.

GEFFEN

C1000 van der Sangen Dorpsplein 3 5386 CL Geffen

Openingstijden: Ma t/m do 8.00-20.00 uur Vrijdag 8.00-21.00 uur Zaterdag 8.00-18.00 uur

TEL. 073 53 40 400

WWW .VANWANROOIJ.NL


KAMPIOENSHULDIGING Zondag 3 oktober, een zonovergoten dag. Een schitterende dag voor het jaarlijkse feestgebeuren van JBC Geffen met bekendmaking van de kampioenen met aansluitend een grandioze barbecue en natuurlijk daarbij onderlinge wedstrijden. De uitslag van de zondag en avond competitie zijn: 1e Rien de Veer 2e Gerard vd Zanden 3e Leo Renders

De uitslag van de avondcompetitie is: 1e Rien de Veer 2e Theo v Wanrooy 3e Hans v Leeuwen

TONPROATAVOND GEFFEN 20 OKTOBER 2010 Het zit er weer op. De tonproatavond is al weer achter de rug. De diverse tonpraters, ondersteund door “de Pompzwengels”, hebben er absoluut weer een fantastische avond van weten te maken. Ook deze keer bleek het moeilijk te zijn om muziek te maken als je tranen in de ogen hebt van het lachen. Aan het begrip ‘strip-act’ hebben we waarschijnlijk een andere invulling gegeven als dat de meeste van jullie in gedachten - of misschien stiekem gehoopt - hadden. De zaal was uitverkocht. Ook nu kunnen we dus een bedrag overmaken naar een goed doel. Onze presentator Peter van der Maas (€ 50,-) en ‘de Gouden Leeuw’ (€ 100,-) hebben ook nu weer hun steentje bijgedragen. Bovendien zijn ´de Pompzwengels´ met de pet rondgegaan en hebben in eigen gelederen ook nog eens € 50,- opgehaald. Mensen BEDANKT!! We hebben in totaal € 503,50 overgemaakt naar stichting Masomo. Dit is een kleinschalige organisatie die actief is in Afrika. Kleinschalig, dus alle middelen komen direct op de juiste plek terecht, zonder veel overheadkosten. Op www.masomo.eu vindt je eventueel meer informatie hierover. Wil je ook een bijdrage leveren? Maak iets over op rek.nr. 1308.20.903 van stichting Masomo. Zij zijn je er erg dankbaar voor. Wil je nog even nagenieten, kijk dan eens naar de vele foto’s op: www.tonproatengeffen.nl Volgend jaar weer?... Houd ‘Torenklanken’ in de gaten.

We hebben onze eerste wedstrijd van de wintercompetitie alweer achter de rug, en de wedstrijd in Maren Kessel met omliggende clubs vind plaats op 17 oktober. Wie weet komt onze club daar ook op het ere podium. Of dat gaat lukken leest u over een paar weken in de torenklanken. Of ziet u op Vladeracken tv. Groeten van het bestuur van J.B.C. Geffen

Houdoe, en bedankt, Tonnie van der Heijden, Rien van Erp en Jan van der Leest

VERLOREN: Blauw trainingsjack van de KPJ. Maat 122/128. Is verloren ergens tussen de rozelaar en de C1000. Graag reactie aan A. Kieboom, Tel. 073-5321110

Riolering of afvoer verstopt !? ‘ ik zie, ik zie, wat jij niet ziet...’

v.d. Heuvel rioolreiniging Kinder- en portret fotografie www.rendersfotografie.nl

18

ingridrenders@gmail.com Tel. 06 145 97 654

Elzendreef 2 5386 GS Geffen

Geffen 06-23129208


Meer dan u denkt. In de wereld van drukwerk valt veel te ontdekken. Formaat, vorm, kleur, afwerking, de mogelijkheden zijn bijna eindeloos. Met drukwerk kan meer dan u denkt. Ontdek het met Wihabo.

WIJ REGELEN HET VOOR U.

+HHVWHUVHZHJ�����*HIIHQ�������7���������������������www.wihabo.nl

www.schoonheidssalonanne.nl

Gespecialiseerd in: ●

SCHOONHEIDSSALON

Cronenakker 1 Nuland Tel. 073-53 24 724

Exclusieve gezichts- en lichaamsbehandelingen Pakkingen (billen, buik, borsten, handen, voeten)

Blendtherapeute

Huidtherapeute

Met een cadeaubon kom je pas echt mooi voor de dag.

Make-Up workshops Dagarrangementen

Depositaire van:

Maria Galland

Mary Cohr

Gli Amati

Gebr. van de Wetering Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Openingstijden: Ma : Di: Wo: Do: Vr: Za:

13.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 20.00 9.00 tot 16.00

Kloosterstraat 5c - Geffen Tel. 073 5321683 - Fax. 073 5325150


WETENSWAARDIGHEDEN HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnr praktijk 073 532 1252, Spoednummer 073 532 3697 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 08.00-12.00 en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites voor dezelfde dag 08.00-09.00 uur. Vragen, afspraken andere dagen 09.00-10.30, 13.0013.30, 15.30-17.00 uur. Voor herhaalrecepten kunt u de receptentelefoon 073-5326200 bellen. 24 uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen dan de volgende dag in de apotheek worden opgehaald. Als u met spoed een arts nodig heeft kunt u natuurlijk altijd de spoedlijn bellen. Artsen P. Berkelaar werkt op ma, di, do en vr. A.Litjens werkt op ma, dinsdagochtend, wo en vr. J. v.d. Heijden werkt op maandagochtend, di, wo en do. Spreekuren Elke dag 08.00 - 10.00, 13.00 - 15.00 uur Dit spreekuur werkt op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites, 11.00-13.00 uur. DE HEEGT - BRABANTZORG Veldstraat 1, 5386 AW GEFFEN Wonen Voor meer informatie over wonen in De Heegt kunt u contact opnemen met onze Klantenservice, (0412) 622678. Thuiszorg en zorg en welzijn Voor meer informatie over thuiszorg en zorg en welzijn kunt u contact opnemen met Anne Minnema, (073) 5321264. Bereikbaar op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend. VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE verloskundigen in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m do 9.00-12.00 u: 073-5210764. Spreekuur: iedere ma en do, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Molenstraat 15, 5242 HA Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Ridderhof 65, 5346 VH Oss. www.verloskundigenridderhof.nl. Tel. 0412-627560 voor het maken van afspraken. Voor spoedgevallen zijn wij bereikbaar op 06-55884455. BLOEDAFNAMEDIENST/TROMBOSEDIENST Infoformatie openingstijden prikpost via internet www. bernhoven.nl onder verwijzers, of bellen met het patientenservicebureau in Oss 0412-621120 of in Veghel 0413-381637, ook weet uw huisarts de juiste openingstijden en plaatsen. OUDE KLOOSTER: tel. 073-5324032 Hoofdbeheerder Harrie Langens: 06-30063350 APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Faxnummer: 073 532 4499 20

Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 12.00-13.00 u. Zon. dienstapotheek Oss 11.00-12.00 en 17.00-18.00 u. Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw eigen apotheek. Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. TANDARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op ma, di, do van 8.00-11.45 u, 13.00-16.45 u wo en vr van 8.00-11.45 u Mevr. C.A. van Lent werkt op ma en wo van 8.15-11.45 u, 13.00-16.30 u vr van 8.15-11.45 u Dhr. O. Bromm (mondhygiënist) werkt op do 13.00-17.00 u. SPREEKUREN AANZET: Dorpstraat 60, 5386 AN Geffen. Tel:073-5321990 Ma./Wo./Do. 9.00-10.00 uur BUURTBUS-DIENSTREGELING LIJN 261 HALTE GEFFEN Maandag t/m vrijdag Nuland - Oss; Dorpsstraat: 07.07, 08.07, 09.07, 10.07, 11.07,12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07, 17.07, 18,07 Oss - Nuland; Dorpsstraat: 07.49, 08.49, 09.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49, 17.49, 18.49 Zaterdag Nuland - Oss; Dorpsstraat: 09.07, 10.07, 11.07, 12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07 Oss - Nuland; Dorpsstraat: 09.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49 Deze buurtbus rijdt niet op zon- en feestdagen OUDERENADVISEUR “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van de RIGOM (Regionale Instelling Gecoördineerd Ouderenwerk Maasland) en ouderenorganisaties. 55-Plussers en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Hemmie Berendsen, tel.: (073) 532 19 52 en Helma Tijs, tel.: (073) 532 53 28.

VAN DE REDACTIE

Secretariaat: Veldstraat 13, tel. (073) 5322356 Advertenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Redactieadres: Veldstraat 13 E-mail adres: torenklanken@home.nl Bezorging: v. Coothstraat 22, tel. (073) 5322320 Klachtenbezorging: Bergstraat 26, tel. (073) 5321544 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.